‫עמותת האדריכלים המאוחדים בישראל‬

‫סניף הצעירים‬

‫רקע‪:‬‬
‫‪ .1‬בשנים האחרונות נעשה נסיון לעצב מחדש את מקצוע האדריכלות‬
‫בישראל‪.‬‬
‫‪ .2‬מספר ועדות פועלות בעניין מטעם משרד התמ"ת‪ ,‬ומאוגדות תחת‬
‫המועצה להנדסה ואדריכלות‪.‬‬
‫‪ .3‬במועצה להנדסה ואדריכלות יושבים גם אדריכלים‪,‬‬
‫אך רוב הנציגים הם ממקצועות ההנדסה‬

‫מצב קיים‪:‬‬
‫‪ .1‬מאז ‪ 2008‬ישנה פגיעה קשה ובלתי מידתית פוגע בציבור‬
‫האדריכלים מטעם התמ"ת‪.‬‬
‫‪ .2‬בשנה האחרונה עמותת האדריכלים וסניף הצעירים נרתמו‬
‫לייצג את האדריכלים מול מוסדות המדינה‪ ,‬התקיימו מספר‬
‫מפגשים אך ללא תוצאות‪.‬‬
‫‪ .3‬מכיוון שחלק מן ההתנהלות איננה עומדת במבחן החוק‬
‫והמנהל התקין‪ ,‬משרד עו"ד זכרוני נשכר לייצג את עמותת‬
‫האדריכלים‪.‬‬

‫כיצד פוגעים באדריכלים?‬
‫‪ .1‬רישום ורישוי‪:‬‬
‫משנת ‪ :2008‬רפורמה בתהליך הרישום והרישוי של אדריכלים‬
‫בישראל‪ .‬אבל‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫ללא הגדרת מטרות ויעדים ברורים‬
‫ללא ביצוע הכנה מתאימה‬
‫כשלים בהגדרת הנושאים להתמחות‬
‫כשלים בהגדרת המשרדים המאמנים‬
‫כשלים בבחינת הרישוי הממשלתית‪.‬‬

‫‪:2012‬‬
‫לאחר שלוש שנים בהן הוחלה באופן גורף‪ ,‬מתברר כי הרפורמה‪:‬‬
‫‪ .1‬אינה משרתת את האינטרסים השונים‬
‫‪ .2‬גורמת נזקים מיותרים‪ ,‬בלתי סבירים ובלתי מידתיים‪.‬‬
‫‪ .3‬פוגעת בזכויות ובמעמד האדריכלים בישראל‪.‬‬

‫כבר מתחילת הדרך הרפורמה דורסנית‪:‬‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫לא הותקנו הוראות מעבר‪ ,‬אשר היו מפחיתות את הפגיעה ב"דור‬
‫המדבר" שנפגע באופן מיידי‪.‬‬
‫הרפורמה פוגעת אנושות באלה שהחלו את לימודיהם או שהיו‬
‫כבר אדריכלים רשומים עד לפרסום התקנות (ינואר ‪.)2008‬‬
‫הרפורמה פוגעת בזכויות הסוציאליות של אדריכלים הנמצאים‬
‫בתהליך‪.‬‬
‫כל הגזרות החדשות יושמו בצורה גורפת רטרואקטיבית גם על‬
‫אדריכלים ותיקים ‪ -‬אשר ברור כי אינם צריכים להתמודד עם‬
‫התהליך החדש‪.‬‬

‫המערכת לא עובדת‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫•‬

‫היעדר פיקוח ובקרה מתאימה‬
‫היעדר יעדים ברורים ומטרות‬
‫המערכת לא יודעת לטפל בבעיות הרבות שנוצרו כתוצאה‬
‫מהרפורמה‬
‫אדריכלים נותרים ללא מענה במשך תקופות ארוכות‬
‫זמן ההתמחות מתארך ויכולתם לקבל רישיון נפגעת ומתעכבת‬
‫משמעותית‪.‬‬
‫הבחינות אינן מסודרות‬
‫השאלות בבחינות אינן מידתיות‬
‫תאריך הבחינות אינו עקבי (בשנה שעברה לא התקיימה בכלל‬
‫בחינה!)‬

‫מדברים על אדריכלים – ללא אדריכלים!‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫הוקמו ‪ 2‬וועדות ‪ -‬אך ללא עמותת האדריכלים וללא שקיפות‬
‫לא מתפרסמים פרוטוקולים‬
‫לא ברורה צורת מינוי החברים לוועדות‪.‬‬
‫לא פורסם תאריך יעד לסיום עבודת הוועדות‬

‫והתוצאה?‬
‫• פגיעה מתמשכת בציבור האדריכלים והאדריכליות בארץ‪.‬‬
‫• זעם כלפי המערכת כולה‪ ,‬ועשרות פניות על הפגיעה‬
‫הבלתי מידתית‬

‫יחוד פעולות ‪ -‬מבנה פשוט‬
‫כיצד פוגעים באדריכלים?‬
‫‪ .2‬ביטול המבנה הפשוט‪:‬‬
‫("מבנה פשוט" – בדר"כ בנייה פרטית למגורים)‬

‫• עמותת האדריכלים המליצה להשאיר את הגדרת המבנה הפשוט על‬
‫כנה ובמידת הצורך לעדכנה‪.‬‬
‫• ‪ 5‬ראשי בתי הספר לאדריכלות בארץ הביעו גם הם את‬
‫התנגדותם לביטול ההגדרה‪.‬‬
‫• למרות המלצות אלו‪ ,‬המועצה להנדסה ואדריכלות החליטה לבטל‬
‫את המבנה הפשוט לאדריכלים רשומים במסגרת שינוי תקנות‬
‫ייחוד הפעולות למהנדסים ואדריכלים‬

‫יחוד פעולות ‪ -‬מבנה פשוט‬

‫ציבור האדריכלים בארץ מתנגד לביטול ההגדרה ממספר סיבות‪:‬‬
‫‪ .1‬בחודשים האחרונים מנהלים כל ראשי בתי הספר רב שיח עם רשם‬
‫האדריכלים כדי לבצע "יישור קו" שיאפשר את לימוד התכנים‬
‫החסרים‪.‬‬
‫‪ .2‬אין שום (!) סטטיסטיקה המעידה על בעיות בטיחותיות (שזהו‬
‫המנדט של המועצה) בתכנון ע"י אדריכלים צעירים המתכננים‬
‫מבנה פשוט‪.‬‬
‫‪ .3‬במידה ותבוטל הגדרה זו יידרשו כל האדריכלים בישראל לעבור‬
‫התמחות של שלוש שנים ובסופה בחינה‪ .‬מצב שייצור לחץ בלתי‬
‫אפשרי על המתמחים הצעירים וייפגע בתנאי העסקתם בצורה‬
‫משמעותית‪.‬‬

‫חייבים להשאיר את המבנה הפשוט!‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫השוק הפרטי בארץ זקוק להגדרת המבנה הפשוט – כדי לשמור‬
‫עליו ברמת תכנון גבוהה‪ ,‬של בוגרי בתי הספר לאדריכלות‪.‬‬
‫ישנם אדריכלים שמעדיפים בנייה פרטית על פני התמחות ארוכת‬
‫שנים הנוגעת אך ורק בבנייה ציבורית‪.‬‬
‫אסור לתת עדיפות ברורה למקצוע ההנדסאות (שנתיים לימודים)‬
‫על פני האדריכלות (‪ 5‬שנות לימודים)‪ ,‬שיפגע בוודאות במרחב‬
‫הציבורי והפרטי המתוכנן בישראל‪.‬‬

‫אנו מבקשים לא לבטל את הגדרת המבנה הפשוט במסגרת שינוי תקנות ייחוד פעולות‪.‬‬

‫דרכי התמודדות להמשך‬

‫צעדים‬
‫•‬

‫יש לשאוף לשיפור המקצועיות של האדריכלים בישראל‪.‬‬

‫•‬

‫אם לא יתקיים תהליך מסודר הציבור כולו יפגע‪.‬‬

‫•‬

‫לצערנו התהליך כיום איננו מאפשר שיפור של מקצועיות אלא‬
‫להפך‪ ,‬הוא מונע זאת‪.‬‬

‫דרכי התמודדות להמשך‬

‫צעדים‬
‫אנחנו מבקשים התנהלות שקופה‪ ,‬מקצועית והוגנת של‬
‫הועדות מטעם משרד התמ"ת‪:‬‬

‫‪ .1‬מנהל תקין‪ :‬קביעה ופרסום של דרישות מדידות וברורות‬
‫להכשרת אדריכלים‪,‬יצירת סדר בתהליך הערעור‪ ,‬מעקב אחר‬
‫הועדות השונות‪.‬‬

‫דרכי התמודדות להמשך‬

‫צעדים‬
‫אנחנו מבקשים התנהלות שקופה‪ ,‬מקצועית והוגנת של‬
‫הועדות מטעם משרד התמ"ת‪:‬‬

‫‪ .2‬שקיפות‬
‫• קביעת קריטריונים ברורים לבחירת נציגים בועדות‬
‫השונות‬
‫• מתן אפשרות לשיתוף של הגוף היציג של האדריכלים‬
‫בישראל בוועדות השונות‬
‫• פרסום פרוטוקולים של הישיבות‬
‫• פרסום ברור של היעדים של המערכת כולה‪.‬‬

‫דרכי התמודדות להמשך‬

‫צעדים‬
‫אנחנו מבקשים התנהלות שקופה‪ ,‬מקצועית והוגנת של‬
‫הועדות מטעם משרד התמ"ת‪:‬‬

‫‪ .3‬הפסקת ה"ניסוי" והעוול המתמשך בקהל האדריכלים‪:‬‬
‫ביטול הרפורמה הנוכחית והחזרת המצב לקדמותו עד אשר‬
‫תושלם עבודת הוועדות השונות כדי למנוע את הפגיעה‬
‫המתמשכת בציבור האדריכלים‪.‬‬

‫דרכי התמודדות להמשך‬

‫צעדים‬
‫אנחנו מבקשים התנהלות שקופה‪ ,‬מקצועית והוגנת של‬
‫הועדות מטעם משרד התמ"ת‪:‬‬

‫‪ .4‬להגדיר מחדש את יעדי תהליך ההכשרה (התמחות) וזאת‬
‫בהליך פתוח והגון‪.‬‬

‫דרכי התמודדות להמשך‬

‫צעדים‬
‫אנחנו מבקשים התנהלות שקופה‪ ,‬מקצועית והוגנת של‬
‫הועדות מטעם משרד התמ"ת‪:‬‬

‫‪.5‬מקצועיות בוועדות השונות מינוי אישים שהובילו בעבר‬
‫רפורמות ופתרו משברים בתחומים מקצועיים דומים‬

‫דרכי התמודדות להמשך‬

‫צעדים‬
‫אנחנו מבקשים התנהלות שקופה‪ ,‬מקצועית והוגנת של‬
‫הועדות מטעם משרד התמ"ת‪:‬‬

‫‪ .6‬לא לבטל את הגדרת המבנה הפשוט במסגרת שינוי תקנות‬
‫ייחוד פעולות‪.‬‬

‫דרכי התמודדות להמשך‬

‫צעדים‬
‫אנחנו מבקשים התנהלות שקופה‪ ,‬מקצועית והוגנת של‬
‫הועדות מטעם משרד התמ"ת‪:‬‬

‫‪ .7‬יש לתארך את סיום עבודת הוועדות‪.‬‬

‫דרכי התמודדות להמשך‬

‫צעדים‬
‫‪ .1‬מנהל תקין‬
‫‪ .2‬שקיפות‬
‫‪ .3‬השהיית הרפורמה‬
‫‪ .4‬להגדיר מחדש את יעדי תהליך ההכשרה (התמחות)‬
‫‪ .5‬מקצועיות בוועדות השונות‬

‫‪ .6‬לא לבטל את המבנה הפשוט‬
‫‪ .7‬לתארך את סיום עבודת הוועדות‪.‬‬