You are on page 1of 3

‫‪1‬‬

‫‏‪ 52/01/511/‬‏‬

‫חוק סמכויות שעת חירום {מעצרים}‪9191 ,‬‬

‫‏‬
‫חוק זה נועד למסד את המעצר בעת שעת חירום‪ ,‬תוך בקרה שיפוטית‪ .‬‏‬
‫‏‬
‫סעיף ‪- 9‬‏חוק זה חל רק במצב חירום במדינה‪ .‬‏‬

‫סעיף ‪2‬‏–‏הוצאת צו מעצר‪:‬‏אם‏שר‏הביטחון‏רואה‏מטעמי‏ביטחון‏הציבור‏כי‏ראוי‏שאדם‏מסויים‏‬
‫יוחזק‏במעצר‪,‬‏ללא‏שום‏ראיות‪,‬‏אפשרי‏הדבר‏בעזרת‏הוצאת‏צו‏מינהלי‏למעצר‏מינהלי‪,‬‏לתק'‏שלא‏‬
‫תעלה‏על‏‪6‬‏חודשים‪,‬‏עם‏אופציה‏להארכה‏מפעם‏לפעם‏לתק'‏שלא‏תעלה‏על‏‪6‬‏חודשים‪,‬‏ודין‏הצו‏‬
‫החדש‏כדין‏קודמו‪ .‬‏‬
‫‏‬
‫‪ ‬היה‏לרמטכ"ל‏יסוד‏דומה‏להניח‏כמו‏שר‏הביטחון‏על‏אותו‏מצב‏של‏סיכון‏ביטחוני‪,‬‏רשאי‏‬
‫הוא‏להוציא‏צו‏למעצר‏מינהלי‏של‏עד‏‪/4‬‏שעות‪,‬‏ללא‏תוספת‏הארכה‪.‬‬
‫‏‬
‫‪ ‬ניתן לחתום על צווי המעצר ללא נוכחות העציר;‏מימושו‏אפשרי‏ע"י‏כל‏קצין‏או‏חייל;‏‬
‫מקום‏המעצר‏אינו‏חייב‏להיות‏כמקום‏מעצר‏רגיל‪.‬‬
‫‏‬
‫‪ ‬בשנת‏תש"מ‏הוכנס‏תיקון‏חדש‏לחוק‪,‬‏כי‏אם נעצר אדם ע"י שר הביטחון או הרמטכ"ל‪,‬‬
‫יובא זה בפני נשיא ביהמ"ש המחוזי {או כל שופט מחוזי} תוך ‪ 84‬שעות‪ ,‬ושם יוחלט על‬
‫המשך החלת הצו או ביטולו‪.‬‏הביטול‏של‏צו‏המעצר‏ייעשה‏אם‏ישתכנע‏השופט‏כי‏‬
‫השיקולים‏הענייניים‏למעצר‏אינם‏נכונים‪.‬‏הדיון‏מחדש‏בעניין‏הצו‏ייעשה‏עד‏שישה‏‬
‫חודשים‏מיום‏המעצר‪.‬‬
‫‪‬‬

‫מותר לסטות מדיני הראיות המקובלים אם סוברים כי זה יוביל למציאת האמת‏{דרישה‏‬
‫לחומר‏מודיעיני‏שיראה‏כי‏היותו‏של‏האדם‏מהלך‏מהווה‏סיכון‏ביטחוני‏למדינת‏‬
‫ישראל};‏ניתן‏לדון‏בצו‏ללא‏נוכחות‏העציר‏או‏בא‏כוחו‪,‬‏אם‏הדבר‏קשור‏לביטחון‏‬
‫המדינה‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ערעור יידון בפני שופט עליון אחד‪ ,‬שמקבל את כל הסמכויות של שופט המחוזי‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫פק' מניעת טרור‪9184 ,‬‬

‫‏‬
‫השלטון‏בישראל‏חשב‏כי‏תקנות‏ההגנה‏אינן‏מספיקות‏לכדי‏מיצוי‏המלחמה‏כנגד‏הטרור‪ .‬‏‬
‫לכן‏נקבעה‏פק'‏זו‪,‬‏כחלק‏מאמצעי‏הלחימה‏המשפטיים‏של‏מדינת‏ישראל‪.‬‏ ‏‬
‫‪ ‬מדוע‏פק'?‏שכן‏מועצת‏המדינה‏הזמנית‏חוקקה‏זאת‏וקבעה‏כי‏הפק'‏הינה‏חקיקה‏‬
‫ראשית‪.‬‬
‫‪ ‬בחוק היסוד‪ :‬כבוד האדם וחירותו‪,‬‏קיים‏סעיף‏שדן‏בכוחות‏הצבא‏והביטחון‏{סעיף‏‪,}9‬‏‬
‫הקובע‏כסייג‏כי‏"אין‏מבדילים‏זכויות‏לפי‏חוק‏זה‏של‏המשרתים‏בכוחות‏הצבא‏והביטחון‏‬
‫של‏המדינה‪,‬‏ואין‏מתנים‏על‏זכויות‏אלה‪,‬‏אלא‏לפי‏חוק‏ובמידה‏שאינה‏עולה‏על‏הנדרש‏‬
‫מאופיו‏וממהותו‏של‏השירות"‪.‬‬
‫‪ ‬קיומה‏של‏פק'‏זו‏מותנה‏בקיומו‏של‏מצב‏חירום‏במדינה‏{סעיף‏‪5/‬‏לחוק}‪.‬‬
‫‪ ‬שר‏הביטחון‏ממונה‏על‏יישום‏פק'‏זו‪,‬‏והוא‏רשאי‏להוסיף‏תקנות‏כצורך‪...‬‬
‫‪ ‬בעקבות‏חוק‏זה‪,‬‏נתקבל‏בשנת‏‪'94‬‏חוק איסור הקמת מצבות זיכרון לזכר מבצעי מעשי‬
‫טרור‪.‬‏החוק‏קובע‏כי‏לא‏תוקם‏מצבת‏זיכרון‏לזכר‏מבצע‏מעשה‏טרור‏לפי‏פק'‏למניעת‏‬
‫טרור‪,‬‏כאמור‏בסעיף‏‪./‬‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‬
‫שר‏הפנים‏ממונה‏על‏הסרת‏מצבה‏זו‪.‬‏חוק‏זה‏חל‏רטרואקטיבית‪.‬‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‬
‫{נדמה‏כי‏חוק‏זה‏ניתן‏כנגד‏השמת‏מצבה‏לברוך‏גולדשטיין‏על‏הטבח‏במערת‏המכפלה‪}...‬‬
‫‏‬
‫מהו‏ארגון‏טרור?‏"חבר אנשים המשתמש בפעולותיו למעשי אלימות העלולים לגרום למותו של‬
‫אדם או לחבלתו‪ ,‬הן באיומים או במעשי אלימות כאלה" {השווה‏עם‏תקנה‏‪4/‬‏לתקנות‏ההגנה‏‬
‫שעת‏חירום}‪ .‬‏‬

‫‏‬

‫מיהו‏חבר‏בארגון‏טרור?‏"אדם הנמנה עליו‪ ,‬וכולל אדם המשתתף בפעולותיו או המפרסם דברי‬
‫תעמולה לטובת ארגון טרור או לטובת פעולותיו או מטרותיו‪ ,‬או אסף כספים או חפצים לטובת‬
‫ארגון טרור או פעולותיו"‪ .‬‏‬

‫‏‬

‫מהי‏פעילות‏בארגון‏טרור?‏"כל הממלא תפקיד הנהלה הדרכה‪ ,‬חבר בבי"ד של ארגון טרור או‬
‫נואם דרכי תעמולה מטעם ארגון טרור‪ ,‬צפוי לעונש של עד ‪ 22‬שנה"‏{סעיף‏‪ .}5‬‏‬
‫‪ ‬חברות‏פאסיבית‏בארגון‏טרור‪,‬‏העונש‏עליה‏עד‏‪2‬‏שנות‏מאסר‪.‬‬

‫‏‬

‫מהי‏תמיכה‏בארגון‏טרור?‏"תמיכה או אחזקה בחומר תעמולה של ארגון טרור‪ ,‬או עשיית מעשה‬
‫שיש בו משום הזדהות עם ארגון טרור‪ ,‬עונש צפוי עד שלוש שנות מאסר"‪ .‬‏‬
‫‏‬
‫סעיף ‪5‬‏–‏ביהמ"ש המחוזי מוסמך בזאת להחרים כל רכוש של ארגון טרור;‏מפכ"ל‏משטרת‏‬
‫ישראל‏יוכל‏לבחון‏קודם‏לכן‏רכוש‏מסויים‏של‏ארגון‏טרור‏ולהטיל‏עליו‏צו‏עיקול‪ .‬‏‬
‫‪ ‬בסעיף ‪(5‬ג)‏קיימת חזקה‏כי‏כל‏רכוש‏הנמצא‏משמש‏ארגון‏טרור‪,‬‏או‏משמש‏פעיל‏בארגון‏‬
‫טרור‪,‬‏החזקה‏היא‏כי‏הוא‏משמש‏ארגון‏טרור‏עד‏כי‏יוכח‏אחרת‏{הנחה‏הניתנת‏‬
‫לסתירה}‪.‬‏אשם‏עד‏שתוכח‏חפותו‪ ...‬‏‬
‫סמכות לסגור מקומות {סעיף ‪}6‬‏–‏המפכ"ל‏של‏משטרת‏ישראל‏רשאי‏להכריז‏על‏סגירת‏כל‏מקום‏‬
‫המשמש‏לארגון‏טרוריסטי‪.‬‏ ‏‬
‫‪ ‬כל‏אדם‏הרואה‏עצמו‏נפגע‏מקביעה‏זו‪,‬‏רשאי‏תוך‏‪02‬‏יום‏להגיש‏בקשה‏למחוזי‏לערעור‏‬
‫עליה‏{סעיף‏קטן‏(ב)}‪ .‬‏‬
‫סעיף ‪ -9‬הוכחה על קיום ארגון טרור‏–‏זוהי‏חזקה‪,‬‏אשר‏קובעת‏כי‏מספיק‏להוכיח‏שאחד‏מן‏‬
‫האנשים‏ביצע‏מעשה‏אלימות‏או‏איום‏במעשי‏אלימות‏או‏תוך‏הכרזה‏כי‏חבר‏אנשים‏זה‏הינו‏‬
‫במטרה‏לגרום‏מעשי‏אלימות‏אלה‪,‬‏לאחר‏יום‏הכרזת‏המדינה‪ .‬‏‬
‫סעיף ‪ – 4‬הסמכות לממשלה להכריז על ארגון טרור ברשומות‪,‬‏יכולה‏לשמש‏זאת‏בכל‏דיון‏משפטי‏‬
‫עתידי‏כלפי‏אותו‏ארגון‪,‬‏אלא‏אם‏הוכח‏ההיפך‪.‬‏סעיף‏זה‏שווה‏לתקנה‏‪4/‬‏לתקנות‏ההגנה‏שעת‏‬
‫חירום‏‪,09/2‬‏ובד"כ‏מוסיפים‏גם‏את‏אי‪-‬‏חוקיותו‏לפי‏סעיף‏זה‪,‬‏כ"התאחדות‏בלתי‏חוקית"‪ .‬‏‬

‫‪3‬‬

‫סמכויות דרקוניות המצויות בתקנות ההגנה לשעת חירום‪9185 ,‬‬
‫‏‬
‫מרבית תקנות ההגנה לשעת החירום מוענקות בזאת לסמכות המכונה מנהיג צבאי {הרמטכ"ל}‬
‫שטח שיפוטו חולש על כל ישראל והמים הטריטוריאליים; ‏‬
‫בנוסף‪,‬‏בכפיפות‏לשר‏הביטחון‪,‬‏מוענקות‏בזאת‏סמכויות‏משנה‏ל‪-‬‏‪/‬‏מפקדי‏משנה‏תחתיו‪:‬‏אלוף‏‬
‫פיקוד‏צפון‪,‬‏מרכז‪,‬‏דרום‏ומפקד‏חיל‏הים‪.‬‏ ‏‬
‫‪ ‬סמכויות‏אלה‏חולשות‏גם‏על‏מחוזות‏השיפוט‪.‬‬
‫‏‬
‫תקנות‏‪014-001‬‏–‏למפקד צבאי יש סמכות להטיל מגבלות על תנועתו של אדם‪ .‬‏‬
‫‪ ‬תקנה‏‪014‬‏קובעת‏כי‏על‏המפקד‏הצבאי‏להשתמש‏בסמכויותיו‏לפי‏סעיפים‏‪019-001‬‏רק‏‬
‫אם‏הדבר‏נועד‏לשם‏שמירה‏על‏הסדר‏והביטחון‏הציבורי‪,‬‏ערכי‏מדינת‏ישראל‪,‬‏על‏‬
‫האוכלוסייה‏המקומית‏וכד'‪ .‬‏‬
‫‏‬
‫תקנה‏‪05/‬‏–‏הכרזה על עוצר‪ .‬‏‬
‫תקנה‏‪052‬‏–‏הכרזה על איזור מסויים כשטח סגור‪,‬‏כאשר‏הכניסה‏והיציאה‏ממנו‏נתונים‏ ‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏לאישור‏המפקד‏הצבאי‪.‬‏זוהי‏תחיקת‏ביטחון‪ .‬‏‬
‫‪ ‬תחיקת‏ביטחון‪:‬‏זוהי‏תחיקה‏של‏הממשל‏הצבאי‪,‬‏כל‏תחיקה‏שהיא‪.‬‬
‫‪ ‬סעיף‏משנה‏קובע‏כי‏מפקד‏צבאי‏רשאי‏לצוות‏על‏אדם‏שנמצא‏בשטח‏סגור‏לצאת‏ממנו‪.‬‬
‫‏‬
‫תקנה‏‪99‬‏–‏כל קצין בצבא או מוסמך מטעמו מוסמך להחיל תקנות אשר יגבילו תנועה‪,‬‏ ‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏באישור‏שר‏הביטחון‪ .‬‏‬
‫תקנה‏‪055‬‏–‏סמכות לצבא‪ /‬למשטרה או להפקיע כלי תחבורה לטובת הצבא‪ .‬‏‬
‫‏‬
‫תקנה‏‪056‬‏–‏סגירת כבישים או צמצום השימוש בהם‪ .‬‏‬
‫‏‬
‫תקנה‏‪050‬‏–‏חובה על תושבים להושיט עזרה לצבא‪ /‬למשטרה‏{אוכל‪,‬‏מגורים}‏כדי‏שאלה‏ ‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏יוכלו‏לדאוג‏לשלום‏הציבור‪ .‬‏‬
‫תקנה‏‪009‬‏–‏בנסיבות מיוחדות ניתן להפקיע בתים מאזרחים‪ ,‬ובמידת הצורך‪ ,‬אף להרוס‬
‫אותם‪ .‬‏‬
‫‏‬
‫תקנה‏‪95‬‏–‏ניתן לעצור ללא צו מעצר‪ ,‬בנסיבות מיוחדות‪ ,‬תוך החלת חוק המעצרים עליו‪,‬‬
‫קרי להביאו בפני שופט תוך ‪ 84‬שעות לשם הארכת מעצר‪.‬‬
‫‪ ‬חוק‏סמכויות‏שעת‏חירום‏{מעצרים}‏מסמיך‏את‏ביהמ"ש‏המחוזי‏להוציא‏צו‏מעצר‏‬
‫מינהלי‏לשלושה‏חודשים‪.‬‬
‫‏‬
‫תקנה‏‪92‬‏–‏על שוטר בדרגת מפקח‪ /‬קצין בצה"ל יכולת להיכנס לכל מקום‪ /‬כלי תחבורה‬
‫אשר חשוד כי שימש‪ /‬עדיין משמש לשם פגיעה בשלום הציבור‪ ,‬למטרות‬
‫מרד‪ ,‬מהומה; ניתן לערוך חיפוש במקום ובגופם של אנשים אף כן‪.‬‬
‫‏‬
‫תקנה‏‪96‬‏–‏מתירה חיפוש בבני אדם שיש חשד כי הם נושאים עליהם חומר חשוד‪ .‬‏‬
‫‏‬
‫תקנה‏‪46‬‏–‏סמכות הצנזור‪ ,‬ע"י מינוי מטעם שר הביטחון‪ ,‬לאסור פרסום כל דבר אשר‬
‫יהווה הרעה לביטחון המדינה‪ ,‬הציבור או הסדר הציבורי‪.‬‬
‫‏‬
‫תקנה‏‪010‬‏–‏הצנזור מוסמך להסמיך כל שוטר להיכנס למקום המשמש להדפסה‪ /‬פרסום‬
‫חומר אסור‪ ,‬שפרסומו פוגע בשלום הציבור‪ /‬ביטחונו‪ .‬‏‬
‫‪ ‬בפס"ד‏שניצר‏קבע‏ברק‏כי‏הצנזור‏יכול‏לפסול‏מסמך‏רק‏אם‏קיימת‏"וודאות‏קרובה‏‬
‫לסכנה‏ממשית‏לביטחון‏המדינה"‪.‬‬
‫‏‬
‫תקנה‏‪031‬‏–‏שר הביטחון רשאי להגביל שימוש בטלפון של אדם‪ .‬‏‬
‫תקנה‏‪033‬‏–‏מפקד צבאי רשאי לקבוע היכן ייקבר אדם בשטחים‪ .‬‏‬
‫תקנה‏‪0//‬‏–‏דרישת אינפורמציה‪ .‬‏‬
‫‏‬
‫"הכרזה‏על‏שטח‏כנתון‏בשליטה"‏–‏שטח‏בשלטון‏צבאי‏מלא‪.‬‬