‫בתי ספר קהילתיים‬

‫מחוז תל‪-‬אביב ‪ -‬תשס"ז‬

‫בית הספר‬

‫ישוב‬

‫סקטור כתובת‬

‫מס‬
‫אור יהודה‬

‫מ"מ‬

‫במעלה‬

‫חצב ‪ 2‬ת‪.‬ד ‪35‬‬

‫מנחה‬
‫קהילתי‬
‫מיקוד קהילתי‪/‬‬
‫איש קשר סוג הנחייה בוגר‬
‫‪6+‬‬
‫‪1-6‬‬
‫‪60200‬‬

‫הערות‬

‫???‬

‫טלפון‬
‫ביה"ס‬

‫פקס‬

‫טל' בית‪/‬ניד‬

‫מנהל‪/‬ת‬

‫‪1‬‬

‫אור יהודה‬

‫מ"מ‬

‫הדרים‬

‫לוי סקלאר ‪1‬‬

‫‪60206‬‬

‫‪ 03-5332701 03-5334710‬עמיס רות יעקבי‬

‫טלי פרידמן‪050‬‬
‫‪052-4438201‬‬
‫‪8211317-‬‬

‫‪ 03-5334667 03-5338898‬הילמן רחל‬

‫טלי פרידמן ‪ 050-‬ד"ר אורה לנדא‬
‫‪054-6561182‬‬
‫‪03-5388140‬‬
‫‪8211317‬‬

‫‪2‬‬

‫אור יהודה‬

‫מעלה הסביונים‬

‫מ"מ‬

‫סימטת במעלה ‪15‬‬

‫‪60250‬‬

‫‪6+‬‬

‫יר"ח‬

‫‪3‬‬

‫אור יהודה‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫שיזף‬

‫בני ברק‬
‫הרצליה‬

‫מ"מ‬
‫מקור חיים‬

‫אילנות‬

‫ממ"ד‬

‫הרצליה‬

‫אברבנאל ‪105‬‬

‫מ"מ‬

‫הדקל ‪27‬‬
‫תד‪6090 .‬‬

‫מ"מ‬

‫אשר ברש ‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫אלון‬

‫שיזף ‪ 2‬ת"ד ‪801‬‬

‫‪60200‬‬

‫‪6+‬‬

‫יר"ח‬

‫‪6+‬‬
‫‪46313‬‬

‫‪6+‬‬

‫‪03-6340671‬‬

‫טלי פרידמן‪050‬‬
‫‪8211317- 03-6771794‬‬

‫‪ 03-5336817‬נילי נמני‬

‫‪03-6189725 03-6180428‬‬
‫יר"ח‬

‫‪09-9502584‬‬

‫אסתר נתיב‬
‫דנה כהן‬

‫‪09-9571907‬‬
‫‪46365‬‬

‫‪6+‬‬

‫הרצליה‬

‫בן צבי‬

‫מ"מ‬

‫אלרועי ‪ 1‬נוה ישראל‬

‫הרצליה‬

‫בר אילן‬

‫ממ"ד‬

‫בר אילן ‪14‬‬

‫‪46495‬‬

‫הרצליה‬

‫ברנדיס‬

‫מ"מ‬

‫נורדאו ‪26‬‬

‫‪46103‬‬

‫הרצליה‬

‫גורדון‬

‫מ"מ‬

‫הנדיב ‪61‬‬

‫‪11‬‬

‫הרצליה‬

‫הנדיב‬

‫‪46485‬‬

‫‪6+‬‬

‫‪12‬‬

‫הרצליה‬

‫הרצל רעות‬

‫מ"מ‬

‫זיסו ‪9‬‬

‫‪46230‬‬

‫‪ 09-9576067 09-9551610‬פנינה בירן‬

‫שוש אקהאוז‬

‫‪ 09-9563711 09-9541197‬זאב רץ‬

‫הדרה עודד ניסים‬
‫‪03-7322546‬‬
‫‪03-6896276‬‬

‫שוש אקהאוז‬

‫‪ 09-9563656 09-9563656‬צפרירה מיכאל‬

‫לאה פטרון‬
‫‪03-6896308 09-9552468‬‬
‫‪052-2282945‬‬

‫שוש אקהאוז‬

‫‪ 09-9555728 09-9555728‬רונית קאופמן‬

‫לאה פטרון‬
‫‪03-6896308 09-9508451‬‬
‫‪052-2282945‬‬

‫הרצליה‬

‫יוחנני‬

‫מ"מ‬

‫ההגנה ‪64‬‬

‫‪ 09-9506863 09-9563727‬נטי קורשיה‬

‫‪6+‬‬

‫טלי פרידמן )חט"ב(‬
‫‪09-9509085 09-9581103‬‬
‫רחל יוגב )יסודי(‬

‫‪6+‬‬

‫‪ 09-9563802 09-9508202‬ליאנה המר‬

‫‪13‬‬
‫‪46325‬‬

‫מערכתי‬

‫מ"מ‬

‫יצחק שדה ‪20‬‬
‫נוה עמל‬

‫‪14‬‬

‫הרצליה‬

‫נוף ים‬

‫מ"מ‬

‫הנשיא ‪ 29‬נוף ים‬

‫‪46666‬‬

‫‪6+‬‬

‫הרצליה‬

‫רמב"ם‬

‫ממ"ד‬

‫פינקס ‪ 2‬נווה עמל‬

‫‪46285‬‬

‫הרצליה‬
‫‪17‬‬

‫שז"ר‬

‫מ"מ‬

‫הנוטרים ‪11‬‬

‫‪46392‬‬

‫לאה פטרון‬
‫‪09-9557171‬‬
‫‪03-6896308‬‬
‫‪09-9566161‬‬
‫‪052-2282945‬‬
‫לאה פטרון‬
‫‪03-6896308‬‬
‫‪052-2282945‬‬

‫‪ 09-9583648 09-9583648‬ארד ניר‬

‫‪ 09-9563810 09-9555526‬שמואלי נילי‬

‫הדרה עודד ניסים‬
‫‪03-9046676‬‬
‫‪03-6896276‬‬

‫‪16‬‬
‫‪6+‬‬

‫לאה פטרון‬
‫‪03-6896308 050-4445377‬‬
‫‪052-2282945‬‬

‫לאה פטרון‬
‫‪03-6896308 09-9586521‬‬
‫‪052-2282945‬‬

‫‪15‬‬
‫‪6+‬‬

‫שוש אקהאוז‬

‫לאה פטרון‬
‫‪03-6896308 052-3838587‬‬
‫‪052-2282945‬‬

‫‪10‬‬
‫‪6+‬‬

‫הרב ספרא‬

‫‪ 09-9503937 09-9503937‬נתי גלעדי‬

‫‪9‬‬
‫‪6+‬‬

‫לאה פטרון‬
‫‪03-6896308 03-5408422‬‬
‫‪052-2282945‬‬

‫ד"ר אורה לנדא‬
‫‪03-5388140‬‬

‫לאה פטרון‬
‫‪03-6896308‬‬
‫‪052-2282945‬‬

‫‪8‬‬
‫‪6+‬‬

‫‪03-9340255‬‬

‫אלוי לוי‬

‫ד"ר אורה לנדא‬
‫‪03-5388140‬‬

‫מיכל רותם‬
‫‪09-9705133‬‬

‫‪7‬‬
‫‪6+‬‬

‫מפקח‪/‬ת‬

‫טלי פרידמן ‪ 050-‬ד"ר אורה לנדא‬
‫‪053-3426974‬‬
‫‪03-5388140‬‬
‫‪8211317‬‬

‫‪ 03-5338193 03-5334702‬רותי ברנר‬

‫‪6+‬‬

‫מנהל מח'‬
‫חינוך‬

‫‪09-9558960‬‬
‫‪09-9563824‬‬

‫‪ 09-9563824‬אורלי פרלמן‬

‫לאה פטרון‬
‫‪052-2931092‬‬
‫‪03-6896308‬‬
‫‪09-9558960‬‬
‫‪052-282945‬‬

‫שוש אקהאוז‬

‫שוש אקהאוז‬

‫שוש אקהאוז‬

‫שוש אקהאוז‬

‫שוש אקהאוז‬

‫שוש אקהאוז‬

‫בתי ספר קהילתיים‬
‫מחוז תל‪-‬אביב ‪ -‬תשס"ז‬

‫ישוב‬

‫בית הספר‬

‫מנחה‬
‫קהילתי‬
‫מיקוד קהילתי‪/‬‬
‫איש קשר סוג הנחייה בוגר‬
‫‪6+‬‬
‫‪1-6‬‬

‫סקטור כתובת‬

‫מס‬
‫‪ 18‬חולון‬

‫ניב‬

‫מ"מ‬

‫שער ציון ‪ ,9‬קרית‬
‫שרת‬

‫‪58483‬‬

‫‪ 19‬קרית אונו‬
‫קרית אונו‬

‫הערות‬

‫???‬

‫מנהל‪/‬ת‬

‫ניר‬

‫מ"מ‬

‫יהודה המכבי ‪2‬‬

‫‪55000‬‬

‫???‬

‫‪ 03-6359470 03-6350110‬אתי דהן‬

‫עלומים‬

‫מ"מ‬

‫יחזקאל ‪1‬‬

‫‪55000‬‬

‫???‬

‫‪03-6350637‬‬
‫‪03-5357396‬‬

‫מ"מ‬

‫שרת‬

‫‪55428‬‬

‫הזית ‪1‬‬

‫טובה דולב‬
‫אבינועם גרנות‬
‫‪050-7493398‬‬
‫‪050 -6983526‬‬
‫אסתר רגב‬
‫טליה פרידמן‬
‫‪050-6316111‬‬
‫‪03-5356017‬‬
‫אילנה קפלן‬
‫אסתר רגב‬
‫רפאלי‬
‫‪03-6778074‬‬
‫‪03-5356017‬‬
‫‪050-6282956‬‬

‫‪ 03-5560471 03-5502138‬יעל אסף‬

‫‪20‬‬

‫קרית אונו‬

‫טלפון‬
‫ביה"ס‬

‫פקס‬

‫טל' בית‪/‬ניד‬

‫‪6+‬‬

‫מפקח‪/‬ת‬

‫עמליה נחום‬

‫יר"ח‬

‫‪03-6761804‬‬
‫‪03-6356581‬‬
‫‪ 03-5356879‬אושרה גווילי‪-‬דווידוביץ‬
‫‪050-7737918‬‬
‫‪03-6350266‬‬

‫אילנה קפלן‬
‫אסתר רגב‬
‫רפאלי‬
‫‪03-5356017‬‬
‫‪050-6282956‬‬

‫יר"ח‬

‫‪050-7502518‬‬
‫‪03-5255153‬‬

‫טלי פרידמן משה קליקסמן‬

‫‪21‬‬

‫‪03-6350226‬‬
‫‪ 03-5356340‬רעות גורדון‬
‫‪03-5344316‬‬
‫‪03‬‬‫זהבה מסינגר‬
‫‪37514964‬‬

‫‪ 22‬רמת אפעל‬

‫רמת אפעל‬

‫מ"מ‬

‫שד' האורנים‬

‫‪ 23‬רמת גן‬

‫אושא‬

‫ממ"ד‬

‫המעפיל ‪9‬‬

‫‪6+‬‬

‫‪ 24‬רמת גן‬

‫הרואה‬

‫ממ"ד‬

‫הרואה ‪212‬‬

‫‪6+‬‬

‫‪03-6746381‬‬

‫וייצמן‬

‫מ"מ‬

‫מנדס ‪55‬‬
‫קרית קרניצי‬

‫‪6+‬‬

‫‪ 03-5341651 03-5347299‬יפה חלבי‬

‫רחל מייזליק‬
‫‪03-6773785‬‬
‫‪03-6896275‬‬
‫‪052-4627000‬‬
‫‪050-6282939‬‬

‫‪ 03-6702742 03-6736509‬ורד אבינל‬

‫רחל מייזליק‬
‫‪03-6736509‬‬
‫‪03-6896275‬‬
‫‪050-6282939‬‬

‫רמת גן‬
‫‪25‬‬

‫רמת גן‬

‫מ"מ‬

‫החשמונאים‬

‫‪52960‬‬

‫‪52653‬‬

‫החשמונאים ‪33‬‬

‫‪62485‬‬

‫‪6+‬‬

‫‪6+‬‬

‫נילי אביטל‬

‫‪ 27‬רמת גן‬
‫רמת גן‬

‫מורשת משה‬

‫ממ"ד‬

‫האם ‪14‬‬

‫‪52252‬‬

‫ערמונים‬

‫מ"מ‬

‫הכבאים ‪25‬‬

‫‪52275‬‬

‫‪6+‬‬

‫‪ 29‬רמת גן‬
‫רמת השרון‬

‫ממ"ד‬

‫שלום‬
‫אור השחר‬

‫ממ"ד‬

‫אריה בן‪-‬אליעזר ‪15‬‬
‫השופטים ‪47272 32‬‬

‫???‬

‫‪32‬‬
‫‪33‬‬

‫תמי ז'טלני‬
‫משה בודאגה‬
‫‪03-6753508‬‬

‫‪ 054-4572248‬אלי לוי‬

‫‪ 03-6744153 03-6773434‬אורית רייס‬

‫רחל מייזליק‬
‫‪03-6777930‬‬
‫‪03-6896275‬‬
‫‪052-8627720‬‬
‫‪050-6282939‬‬

‫משה בודאגה‬
‫‪03-6753508‬‬

‫‪ 03-6761503 03-6778201‬אביגיל עלי‬

‫‪ 054-5308028‬אלי לוי‬

‫משה בודאגה‬
‫‪03-6753508‬‬

‫‪ 03-6761497‬טובה גולדשטיין‬

‫‪03-5471485 03-5406142‬‬

‫מזל אביגד‬

‫‪30‬‬
‫‪31‬‬

‫משה בודאגה‬
‫‪03-6753508‬‬
‫משה בודאגה‬
‫‪03-6753508‬‬

‫משה בודאגה‬
‫‪03-6753508‬‬

‫‪28‬‬
‫‪6+‬‬

‫‪ 050-6400919‬אליהו לוי‬
‫‪ 054-4571215‬אליהו לוי‬

‫‪26‬‬
‫‪6+‬‬

‫מנהל מח'‬
‫חינוך‬

‫מיכל מנקס‬
‫הדרה עודד ניסים‬
‫‪03-6190718‬‬
‫‪03-5401166 03-6896613‬‬

‫רמת השרון‬

‫אורנים‬

‫מ"מ‬

‫רמז ‪47223 8‬‬

‫???‬

‫‪03-5401682‬‬

‫רמת השרון‬

‫אמירים‬

‫מ"מ‬

‫תרפ"ד ‪47250 41‬‬

‫???‬

‫‪03-9400538 03-5491374‬‬

‫רונית זכאי‬

‫רמת השרון‬

‫הדר‬

‫מ"מ‬

‫סאלד ‪47225 25‬‬

‫???‬

‫‪03-5401211 03-5401211‬‬

‫ענת גרופר ‪054-5222205‬‬

‫קימחי אסתר‬

‫‪03-6424414‬‬
‫‪054-217465‬‬

‫מיכל מנקס‬
‫חנה ויסוקר‬
‫‪03-5401167‬‬
‫מיכל מנקס‬
‫חנה ויסוקר‬
‫‪03-5401166‬‬
‫מיכל מנקס‬
‫חנה ויסוקר‬
‫‪03-5401167‬‬

‫בתי הספר הקהילתיים‬
‫מחוז מרכז ‪ -‬תשס"ז‬

‫ישוב‬

‫בית הספר‬

‫מנחה‬
‫מיקוד קהילתי‪/‬‬
‫איש קשר‬

‫כתובת‬

‫'מס‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫סוג‬
‫הנחייה‬
‫‪1-6‬‬

‫אבן‪-‬יהודה‬

‫בכר‬

‫מ"מ‬

‫השומרון ‪43‬‬

‫‪40500‬‬

‫באר‪-‬יעקב‬

‫הדרים‬

‫מ"מ‬

‫איילה ‪40‬‬

‫‪ 70300‬אורי אסייג‬

‫'אינט‬

‫באר‪-‬יעקב‬

‫רשב"י‬

‫ממ"ד‬

‫הגפן ‪10‬‬

‫‪ 70300‬אורי אסייג‬

‫'אקס‬

‫באר‪-‬יעקב‬

‫רבין‬

‫מ"מ‬

‫‪ 70300‬אורי אסייג‬

‫אינט'‬

‫בית דגן‬

‫שדות‬

‫מ"מ‬

‫הבנים‬

‫‪ 50200‬אורי אסייג‬

‫'אינט‬

‫בית חשמונאי איילון‬

‫מ"מ‬

‫‪,‬בית חשמונאי‬
‫מ‪.‬א גזר‬

‫‪ 99789‬רחל )א‪.‬ק(‬

‫מ"מ‬

‫מ‪.‬א גזר‬

‫‪6‬‬

‫בית חשמונאי שדות‬

‫קהילתי‬
‫בוגר‬
‫‪6+‬‬

‫הערות‬

‫טלפון‬
‫ביה"ס‬

‫פקס‬

‫מנהל‪/‬ת‬

‫ליאורה שמשוביץ‬

‫בי"ס חדש‬

‫‪ 03-9605245 03-9605237‬ריבה מוסקוביץ‬
‫‪6+‬‬

‫‪ 99789‬רחל )א‪.‬ק(‬

‫‪09-8999053‬‬
‫‪09-8996496‬‬
‫‪ 08-9281159 08-9281103‬חגית ורניק בן‪-‬צור‬
‫‪08-9281871‬‬
‫‪ 08-9281907‬ציפי מסורי‬
‫‪08-9281907‬‬
‫ברוריה זיו‬

‫‪ 08-9241925 08-9226766‬טובה לייטר‬

‫‪ 08-9255183 08-9211363‬מלצמן רחלי‬

‫‪6+‬‬

‫‪7‬‬

‫בני עטרות‬

‫בני עטרות‬

‫מ"מ‬

‫בני עטרות‪,‬‬
‫מ‪.‬א מודיעים‬

‫מ"מ‬

‫שד' עמק חפר‪,‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 889 .‬מ‪.‬א עמק חפר‬

‫ממ"ד‬

‫ויצמן ‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫בת‪-‬חפר‬

‫שדות‬

‫‪9‬‬

‫גדרה‬

‫אוהל שלום‬

‫‪ 60991‬נילי וידן‬

‫‪ 42842‬חיה )א‪.‬ק(‬

‫‪6+‬‬

‫‪70700‬‬

‫‪6+‬‬
‫אורי אסייג‬

‫גדרה‬

‫בית ספר חדש צומח מ"מ‬

‫‪ 12‬גדרה‬

‫פינס‬

‫מ"מ‬

‫גבעת האוניברסיטה‬

‫‪ 13‬גדרה‬

‫רעות‬

‫מ"מ‬

‫האיריס ‪5‬‬

‫‪ 14‬גדרות‬
‫‪ 15‬גן יבנה‬

‫גדרות‬

‫מ"מ‬

‫אילן רמון‬

‫מ"מ‬

‫עשרת‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬נחל שורק‬
‫הרצל ‪1‬‬

‫‪ 70800‬אורי אסייג‬

‫‪ 16‬גן יבנה‬

‫בן גוריון‬

‫מ"מ‬

‫תורה ועבודה‬

‫‪ 70800‬אורי אסייג‬

‫‪ 17‬גן יבנה‬

‫מכבים‬

‫מ"מ‬

‫רח' מירון‪ ,‬ת‪.‬ד ‪153‬‬

‫‪ 70800‬אורי אסייג‬

‫סיני‬

‫ממ"ד‬

‫הרצל ‪37‬‬

‫‪ 70800‬אורי אסייג‬

‫‪ 18‬גן יבנה‬
‫גני תקוה אריאל‬
‫‪19‬‬
‫גני תקוה רביבים‬
‫‪20‬‬

‫שפרינצק ‪17‬‬

‫‪ 70700‬אורי אסייג‬
‫‪70700‬‬

‫‪ 70700‬אורי אסייג‬

‫ממ"ד‬
‫מ"מ‬

‫)אורי )א‪.‬ק‬

‫'אינט‬
‫יר"ח‬

‫‪6+‬‬

‫'אינט‬

‫יר"ח‬
‫‪6+‬‬

‫‪ 76858‬אורי )א‪.‬ק(‬
‫'אינט‬

‫'אינט‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬

‫הרי יהודה ‪29‬‬
‫התבור ‪10‬‬

‫‪ 21‬הוד‪-‬השרון‬

‫נוה נאמן‬

‫מ"מ‬

‫אלכסנדר הגדול ‪15‬‬

‫‪ 22‬הוד השרון‬

‫המגן‬

‫מ"מ‬

‫המגן ‪14‬‬

‫‪ 45240‬נילי וידן‬
‫אורי אסייג‬

‫'אינט‬

‫‪ 23‬הוד השרון‬

‫רעות‬

‫מ"מ‬

‫ההדרים ‪12‬‬

‫‪ 45280‬אורי אסייג‬

‫'אינט‬

‫‪ 24‬הוד השרון‬

‫מ"מ א' הוד השרון‬

‫מ"מ‬

‫בן גמלא ‪28‬‬
‫ת‪.‬ד ‪297‬‬

‫‪ 45102‬חיה בן‪-‬דרור‬

‫‪ 25‬הוד השרון‬

‫רבין‬

‫מ"מ‬

‫פשוש ת‪.‬ד ‪1267‬‬

‫‪ 26‬הוד השרון‬

‫תל"י‬

‫מ"מ‬

‫‪12/02/2009‬‬

‫גולומב ‪4‬‬

‫‪6+‬‬

‫חיה בן‪-‬דרור‬

‫'אינט‬

‫טלי סלע‬

‫'אינט‬

‫מינה ענתבי‬
‫‪050-6933409‬‬
‫‪050-6283394‬‬
‫ארנון צימבלר‬
‫‪ 052-2564649‬חנה בן ארי‬
‫עזרא שאלתיאל‬
‫ארנון צימבלר‬
‫‪050-6283353‬‬
‫ארנון צימבלר‬
‫‪ 052-3265383‬חנה בן ארי‬
‫עמיר אלבו‬
‫‪ 054-4224344‬חני אליהו‬
‫‪08-9785405‬‬
‫חנה חמו‬
‫ד"ר יצחק יוחנן‬
‫‪03-9465717‬‬
‫‪03-6896275‬‬
‫‪08-9274045‬‬
‫‪050-380796‬‬
‫‪050-6283351‬‬
‫דורון שמחאי‬

‫חנה חמו‬
‫‪08-9264297‬‬
‫‪03-6896275‬‬
‫‪054-5627197‬‬
‫‪050-6283351‬‬

‫ד"ר יצחק יוחנן‬
‫‪08-9274045‬‬

‫נתן ריגלר‬
‫לילי הורביץ‬
‫‪052-8898114‬‬
‫‪03-6896613 056-794795‬‬
‫‪03-9722811 050-6283354‬‬

‫‪ 09-8782893 09-8782892‬שרה פרג‬

‫‪09-8986284‬‬
‫‪050-7417158‬‬

‫‪ 08-8597895 08-8591236‬הרצל נעמן‬

‫עזרא שאלתיאל‬
‫ד"ר רפי בן חיים‬
‫‪050-8755844‬‬
‫‪050‬‬
‫‪08-8593562‬‬
‫‪025340901‬‬
‫‪-6283353‬‬

‫מערכתי ישובי‬

‫‪10‬‬
‫‪11‬‬

‫יר"ח‬

‫‪ 03-9731630 03-9712505‬דבורה גולן‬

‫טל' בית‪/‬ניד‬

‫מפקח‪/‬ת‬

‫מנהל מח' חינוך‬

‫יפה חדי‬

‫יפה בן‪-‬עמי‬

‫אסנת פרנס‬

‫חינה קורן‬
‫‪09-8981624‬‬

‫ד"ר רפי בן חיים‬
‫‪08-8593562‬‬

‫ד"ר רפי בן חיים‬
‫אסנת פרנס‬
‫‪08-8591130‬‬
‫‪08-9349879‬‬
‫‪ 08-8598286‬מיכל משולם‬
‫‪08-8593562 050-6282543‬‬
‫‪08-8597242‬‬
‫ד"ר רפי בן חיים‬
‫‪08-8680810‬‬
‫‪ 054-4593178‬אסנת פרנס‬
‫‪ 08-8680812‬ענת קוך‬
‫‪08-8593562‬‬
‫‪08-8680811‬‬
‫אילנה בנוזיו‬
‫‪ 054-6827708‬אוסנת פרנס‬
‫‪ 08-8596230 08-8591156‬ניצה וידר‬
‫יר"ח‬
‫‪08-8598088‬‬
‫חני אליהו‬
‫‪ 08-8574566 08-8545600‬רינת גיגי‬
‫רחמים שרים‬
‫מערכתי ‪+‬‬
‫‪ 08-8574323‬חני אליהו‬
‫‪ 08-8573633 08-8574323‬קמי‬
‫‪08-8545644‬‬
‫יר"ח‬
‫רחמים שרים‬
‫‪08-8570635‬‬
‫‪ 08-8571521‬רוחמה פינקלשטיין ‪ 08-8597779‬חני אליהו‬
‫מערכתי‬
‫‪08-8545644‬‬
‫‪08-8571521‬‬
‫רחמים שרים‬
‫‪ 054-6322226‬עזרא שאלתיאל‬
‫‪ 08-8673088 08-8574326‬אירית דורון‬
‫‪08-8545644‬‬
‫דרורית דפן‬
‫‪050-6283394‬‬
‫הרב רוני נחשון‬
‫‪03-6356586‬‬
‫מועצה גני תקוה‬
‫מינה ענתבי‬
‫רותי שמואל ‪052-2213250‬‬
‫יר"ח‬
‫‪03-5355982 03-6356585‬‬
‫חנה ששון‬
‫‪ 09-7403393‬שרה שטרק‬
‫‪ 09-7403246 09-7402382‬גילת סיון‬
‫יר"ח‬
‫‪09-7759633‬‬
‫חנה ששון‬
‫‪ 09-7675284 09-7438605‬אורנה באום‬
‫‪09-7759633‬‬
‫שרה שטרק‬
‫‪09-7659364‬‬
‫חנה ששון‬
‫‪ 052-2961535‬שרה שטרק‬
‫‪ 09-7411796 09-7444264‬פרי ערמי‬
‫שנה ‪ 2‬בהדרכה‬
‫‪09-7759633‬‬
‫יוסי בייר‬
‫מילי יורמן‬
‫‪09-7432166‬‬
‫‪ 09-7410790‬שרה שטרק‬
‫‪09-7432166‬‬
‫מדגים‬
‫‪09-7759638‬‬
‫‪0522218675‬‬
‫‪09-7486330‬‬
‫‪03-7759630‬‬
‫‪052-218675‬‬
‫שרה שטרק‬
‫‪ 09-7403778 09-7403779‬ענת הדר‬
‫‪03-7759638‬‬
‫‪09-8989353‬‬
‫יוסי בייר‬
‫אורית בר אור‬
‫‪09-7759638‬‬
‫שרה שטרק‬
‫‪050-6524155‬‬
‫‪09-7434243 09-7434243‬‬
‫‪ 3‬עמוד‬

‫ראש מינהל בתי הספר הקהילתיים‪ :‬מירי לוגסי‬
‫רפרנטית מחוזית‪ :‬חיה בן דרור‬

‫בתי הספר הקהילתיים‬
‫מחוז מרכז ‪ -‬תשס"ז‬

‫ישוב‬

‫כתובת‬

‫בית הספר‬

‫'מס‬

‫מנחה‬
‫מיקוד קהילתי‪/‬‬
‫איש קשר‬

‫סוג‬
‫הנחייה‬
‫‪1-6‬‬

‫מ"מ‬

‫‪,‬שדרות ירושלים ‪1‬‬
‫נווה אילן‬

‫‪ 28‬יבנה‬

‫ביאליק‬

‫מ"מ‬

‫שבזי ‪9‬‬

‫‪ 70600‬רחל )א‪.‬ק(‬

‫‪ 29‬יבנה‬

‫בן‪-‬גוריון‬

‫מ"מ‬

‫הנשר ‪3‬‬

‫‪ 70600‬רחל רוזן‬

‫'אינט‬

‫‪ 30‬יבנה‬

‫יחידני‬

‫ממ"ד‬

‫הדרור ‪21‬‬

‫‪ 70600‬רחל רוזן‬

‫'אקס‬

‫‪ 31‬יבנה‬
‫‪ 32‬יבנה‬

‫מעיין‬

‫מ"מ‬

‫ז'בוטינסקי‪ ,‬נווה אילן‬

‫‪ 70600‬רחל )א‪.‬ק(‬

‫אביר יעקב‬

‫ממ"ד‬

‫שבזי פינת אבוחצירא‬

‫‪ 70600‬רחל רוזן‬

‫פרדס צפוני‬

‫מ"מ‬

‫פטל ‪ , 1‬גן יבנה צעיר‬

‫‪ 70600‬רחל )א‪.‬ק(‬

‫יבנה‬

‫רמות ויצמן‬

‫‪27‬‬

‫יבנה‬

‫‪ 70600‬חיה בן‪-‬דרור‬

‫מדגים‬

‫קהילתי‬
‫בוגר‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬

‫הערות‬

‫יר"ח‬

‫‪6+‬‬
‫יר"ח‬

‫‪6+‬‬
‫ביס חדש‬
‫‪6+‬‬

‫טלפון‬
‫ביה"ס‬

‫פקס‬

‫מנהל‪/‬ת‬

‫‪ 08-9431996 08-9438725‬ניצן ויקי‬

‫‪03-9623537‬‬
‫‪052-8304177‬‬

‫‪ 08-9422607 08-9437116‬עופרה ברוך‬

‫‪ 054-4319030‬חני אליהו‬

‫‪ 08-9435482‬עליזה בן ישי‬

‫‪ 08-9437533‬שרה גומא‬

‫‪08-9437533‬‬

‫יהוד‬‫‪ 34‬נווה מונסון‬
‫כוכב יאיר‬

‫היובל‬

‫‪ 03-9422639 08-9437329‬נסימי אליהו‬
‫‪ 08-9438730 08-9438730‬בלה פרנס‬

‫‪08-9354253‬‬
‫‪056-479464‬‬

‫‪08-9439178‬‬

‫מרדכי אברהם‬

‫‪ 08-9421303 08-9421742‬יפית אברמוב‬

‫דקל‬

‫ממ"ד‬

‫משה דיין ‪ 20‬קרית סביונים‪ 56000‬חיה )א‪.‬ק(‬

‫‪6+‬‬

‫‪ 03-5362106 03-5361972‬שפר אסתר‬

‫‪ 44864‬חיה )א‪.‬ק(‬

‫‪6+‬‬

‫‪ 09-7494631 09-7493325‬אלעזר רוט‬

‫כוכב יאיר‬

‫חני אליהו‬

‫‪ 08-9437329‬יהודה בש‬

‫‪33‬‬

‫מ"מ‬

‫טל' בית‪/‬ניד‬

‫מפקח‪/‬ת‬

‫שרה גומא‬

‫כוכב יאיר‬

‫קשת‬

‫מ"מ‬

‫דרך המרכז‬

‫‪ 44864‬חיה )א‪.‬ק(‬

‫אלראשדייה‬
‫גני אביב‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫‪ 39‬לוד‬

‫הראל‬

‫מ"מ‬

‫‪ 40‬לוד‬

‫ז'בוטינסקי‬

‫מ"מ‬

‫ת"ד ‪ 7‬נווה ירק‬
‫עץ החיים‪ ,‬גני אביב‬
‫חיים חורי ‪27‬‬
‫נווה אלון‬
‫רחוב בן גוריון‬
‫ת"ד ‪2162‬‬

‫‪ 41‬לוד‬

‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬

‫לוד‬
‫לוד‬

‫‪ 71100‬אורי אסייג‬
‫‪ 71338‬אורי אסייג‬

‫‪6+‬‬

‫יר"ח‬

‫‪ 71273‬אורי אסייג‬

‫‪6+‬‬

‫יר"ח‬

‫‪ 71122‬אורי )א‪.‬ק(‬

‫‪6+‬‬

‫רמב"ם‬

‫ממ"ד‬

‫חללי מינכן‪ ,‬ג‪.‬הזיתים‬

‫‪ 71276‬אורי )א‪.‬ק(‬

‫‪6+‬‬

‫לפיד המ"ה‬

‫מ"מ‬

‫השקמה ‪67‬‬
‫מ‪.‬א מודיעים‬

‫‪ 73133‬נילי )א‪.‬ק(‬

‫‪6+‬‬

‫ניר צבי‬

‫ניר צבי‬

‫מ"מ‬

‫מ‪.‬א עמק לוד‬

‫נס ציונה‬

‫אשכול‬

‫מ"מ‬

‫נורדאו ‪30‬‬

‫לפיד‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬

‫‪6+‬‬

‫חיה בן‪-‬דרור‬
‫‪ 70400‬רחל )א‪.‬ק(‬

‫'אקס‬

‫'אינט‬
‫‪6+‬‬

‫‪44‬‬

‫בן צבי‬

‫מ"מ‬

‫‪,‬הסתדרות ‪38‬‬
‫דר' בן צבי‬

‫‪ 74064‬רחל )א‪.‬ק(‬

‫‪6+‬‬

‫‪ 46‬נס ציונה‬

‫הדר‬

‫מ"מ‬

‫'שד' אפרים ‪ 20‬א‬

‫‪ 74072‬רחל )א‪.‬ק(‬

‫‪6+‬‬

‫‪ 47‬נס ציונה‬

‫התומר ח"מ‬

‫מ"מ‬

‫בן גוריון ‪20‬‬

‫‪ 74072‬רחל )א‪.‬ק(‬

‫‪6+‬‬

‫‪ 48‬נס ציונה‬

‫חב"ד בנות‬

‫ממ"ד‬

‫גאולה ‪30‬‬

‫‪ 70400‬רחל )א‪.‬ק(‬

‫???‬

‫ראשונים‬

‫מ"מ‬

‫המנין הראשון ת"ד ‪106‬‬

‫‪ 74046‬רחל )א‪.‬ק(‬

‫‪6+‬‬

‫נס ציונה‬
‫‪45‬‬

‫נס ציונה‬
‫‪49‬‬

‫נס ציונה‬

‫רעות‬

‫ממ"ד‬

‫סוקולוב ‪ 17‬ת"ד ‪105‬‬

‫‪ 70400‬רחל )א‪.‬ק(‬

‫‪ 08-9240079 08-9228315‬עותמן צרצור‬
‫‪ 08-9205160 08-9205096‬רגב מירי‬
‫‪08-9235886‬‬
‫‪ 08-9204883‬מסטרוב חנה‬
‫‪08-9279607‬‬
‫‪08-9234446‬‬
‫‪ 08-9214538‬איריס וולף‬
‫‪08-9279082‬‬
‫‪ 08-9242575 08-9279047‬אליהו גאולה‬

‫יר"ח‬

‫‪ 08-9766740 08-9766744‬תמר נוה‬

‫בי"ס חדש‬

‫‪ 08-9243769 08-9224716‬רקפת כלב‬

‫יר"ח‬

‫‪08-9403761‬‬
‫‪08-9404548‬‬
‫‪08-9400373‬‬
‫‪08-9400544‬‬

‫‪ 08-9400544‬ריבה קליין‬

‫‪ 08-9301649 08-9403830‬צילה זאבי‬
‫‪08-9400296‬‬
‫‪ 08-9301158‬ארליך חוה‬
‫‪08-9380489‬‬
‫‪08-9404560‬‬
‫‪ 08-9404560‬זלמנוב חיה‬
‫‪08-9380462‬‬
‫‪08-9400253‬‬
‫‪08-9300844‬‬

‫‪ 08-9400253‬בר גיל ציפי‬

‫‪ 08-9400907 08-9405247‬ליברטי מרדכי‬

‫‪50‬‬
‫‪12/02/2009‬‬

‫‪ 08-9404548‬רונית שורק‬

‫‪ 4‬עמוד‬

‫אליהו דקל‬
‫‪08-9433392‬‬
‫אליהו דקל‬
‫‪08-9433391‬‬
‫אליהו דקל‬
‫‪08-9433391‬‬
‫אליהו דקל‬
‫‪08-9433391‬‬
‫אליהו דקל‬
‫‪08-9433391‬‬

‫יהודה בש‬
‫שרה גומא‬
‫‪03-9646556 054-4621735‬‬
‫‪050-6283359‬‬
‫‪ 03-5362484‬מינה ענתבי‬
‫‪ 052-3114494‬גילה מסדי‬

‫‪35‬‬
‫‪ 09-7498253 09-7493195‬רוני בן דוד‬

‫מנהל מח' חינוך‬

‫‪09-7493495‬‬
‫‪052-8206043‬‬

‫מינה ענתבי‬

‫‪ 064-347250‬סבע סרסור‬
‫‪ 08-9261548‬גבריאלה יחזקאל‬
‫‪ 08-9230764‬פנינה מאירי‬

‫אליהו דקל‬
‫‪08-9433391‬‬
‫חוה ביאלקוביץ‬
‫‪0305391256‬‬
‫סימה כרמל‬
‫‪064-311802‬‬
‫‪09-7640207‬‬
‫סימה כרמל‬
‫‪064-311802‬‬
‫‪09-7640207‬‬
‫סלאמה כנעאן‬
‫אביבה בריינר‬
‫‪03-9279950‬‬

‫‪ 08-9263950‬גבריאלה יחזקאל ירדנה אלון‬
‫ירדנה כהן‬
‫דרורית כהן‬
‫‪08-9413789‬‬
‫‪08-9279748‬‬
‫נתן ריגלר‬
‫לילי הורביץ‬
‫‪02-9931166‬‬
‫‪052-8898114‬‬
‫‪03-6896613‬‬
‫‪050-5830160‬‬
‫‪03-9722811 050-6283354‬‬
‫חנה בן ארי‬

‫רבקה רבקין‬

‫חנה חמו‬
‫דורית בן‪-‬יהודה‬
‫‪03-6896275 052-7941558‬‬
‫‪050-6283351‬‬
‫חנה חמו‬
‫‪03-6896275 03-5323974‬‬
‫‪050-6283351‬‬

‫אורי נצר‬
‫‪08-9383726‬‬

‫‪ 08-9403977‬חנה חמו‬

‫רמי הופנברג‬

‫‪ 03-9440802‬שולה כהן‬

‫דורית בן‪-‬יהודה‬

‫עזרא שאלתיאל אורי נצר‬
‫‪03-9607298‬‬
‫‪08-9383726 050-6283353‬‬
‫חנה חמו‬
‫‪08-9263092‬‬
‫דורית בן חמו‬
‫‪03-6896275‬‬
‫‪052-2542150‬‬
‫‪050-6283351‬‬
‫עזרא שאלתיאל‬
‫‪ 03-6896666 03-9405247‬בן יהודה דורית‬
‫‪052-2525911‬‬
‫ראש מינהל בתי הספר הקהילתיים‪ :‬מירי לוגסי‬
‫רפרנטית מחוזית‪ :‬חיה בן דרור‬

‫בתי הספר הקהילתיים‬
‫מחוז מרכז ‪ -‬תשס"ז‬

‫ישוב‬

‫כתובת‬

‫בית הספר‬

‫'מס‬
‫נס ציונה‬

‫שקד‬

‫מ"מ‬

‫השריון ‪5‬‬

‫מנחה‬
‫מיקוד קהילתי‪/‬‬
‫איש קשר‬

‫סוג‬
‫הנחייה‬
‫‪1-6‬‬

‫‪ 74101‬רחל )א‪.‬ק(‬

‫קהילתי‬
‫בוגר‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬

‫הערות‬

‫יר"ח‬

‫טלפון‬
‫ביה"ס‬

‫פקס‬

‫מנהל‪/‬ת‬

‫‪ 08-9408489 08-9403044‬דורית בן‪-‬יהודה‬

‫‪51‬‬

‫‪52‬‬

‫‪ 53‬נתניה‬
‫‪ 54‬נתניה‬
‫‪ 55‬נתניה‬
‫‪ 56‬סתריה‬
‫עיינות‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬

‫רימלט‬

‫מ"מ‬

‫סיני‬
‫רזיאל‬
‫גוונים‬

‫ממ"ד‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫גן רווה אזורי‬

‫מ"מ‬

‫מעפילי אגוז ‪5‬‬
‫רמת פולג‬
‫שיכון דרום‬
‫חבצלת החוף ‪3‬‬
‫מ‪.‬א גזר‬

‫רחל רוזן‬

‫'אינט‬

‫עיינות‪ ,‬מ‪.‬א גן רווה‬

‫רחל רוזן‬

‫'אינט‬

‫פרדסיה‬
‫פתח תקוה‬

‫תפוז‬
‫קורצ'אק ח"מ‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫רמב"ם ‪35‬‬
‫סיני ‪27‬‬

‫פתח תקוה‬

‫הדר‬

‫מ"מ‬

‫אחים יטקובסקי ‪57‬‬

‫‪42160‬‬

‫‪6+‬‬

‫‪99999‬‬

‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬

‫‪ 42815‬טלי סלע‬
‫טלי סלע‬

‫שיפי פרידמן מערכתית‬
‫יו"רים‬

‫נתניה‬

‫רבין‬

‫מ"מ‬

‫‪ ,‬סמילנסקי ‪8‬‬
‫ת‪.‬ד ‪2233‬‬

‫‪6+‬‬

‫‪ 09-8872058 09-8872058‬שושיק שנער‬
‫‪ 09-8650035 09-8850064‬נורית גבאי‬

‫‪08-9406267‬‬
‫‪08-9496794‬‬
‫יר"ח‬

‫'אינט‬
‫'אקס‬

‫עליזה אילן‬

‫‪ 09-8948233 09-8948027‬דלית פורטנוי‬
‫‪ 03-9323082 03-9323082‬נתנה נפתלי‬
‫‪ 03-9215589 03-9214634‬רונית עופר‬

‫‪61‬‬

‫'אינט‬

‫‪ 62‬פתח תקוה‬

‫יובלים‬

‫מ"מ‬

‫צלח שלום ‪ 33‬עמישב‬

‫‪ 49301‬אסתר אורגד‬

‫'אינט‬

‫‪ 63‬פתח תקוה‬

‫יסודות‬

‫מ"מ‬

‫בריגדיר קיש ‪48‬‬

‫‪ 49372‬אסתר אורגד‬

‫'אינט‬

‫נווה עוז‬

‫מ"מ‬

‫לוי אשכול ‪2‬‬

‫‪ 65‬קרית עקרון‬
‫‪ 66‬קרית עקרון‬

‫אוהל מאיר‬
‫בן‪-‬צבי‬

‫ממ"ד‬
‫מ"מ‬

‫משה שרת ‪14‬‬

‫רחל רוזן‬
‫‪ 70500‬רחל רוזן‬

‫‪ 67‬ראשון לציון‬

‫אביבים‬

‫מ"מ‬

‫הסחלב ‪2‬‬

‫‪75420‬‬

‫‪ 68‬ראשון לציון‬

‫ישורון‬

‫ממ"ד‬

‫ירמיהו ‪ 13‬שכ' גורדון‬

‫‪75516‬‬

‫נוה חוף‬

‫מ"מ‬

‫זלמן שז"ר ‪24‬‬

‫‪75104‬‬

‫פתח תקוה‬

‫התנדבות‬

‫פתח תקוה‬

‫הדר המושבות‬

‫מ"מ‬

‫שרית כהן לוי‬

‫‪03-9222419‬‬
‫‪03-9222684‬‬

‫‪ 03-9088995 03-9325539‬סיגל רם‬
‫‪ 03-9321095 03-9321095‬יהלומה רוזן‬

‫‪6+‬‬

‫‪ 03-9211289 03-9223408‬ריקי ירוס‬

‫‪64‬‬

‫ראשון לציון‬
‫‪69‬‬

‫'אינט‬
‫'אינט‬

‫בי"ס חדש‬
‫יר"ח‬

‫‪ 08-9358283 08-9414281‬דבורה בראון‬
‫‪ 03-9518565 03-9623677‬זיוה לוינס‬

‫חיה בן דרור‬
‫חיה בן דרור‬

‫‪ 71‬ראשון לציון‬

‫ניצנים‬

‫מ"מ‬

‫ויניק ‪ 39‬ת‪.‬ד ‪159‬‬

‫‪ 75241‬חיה בן דרור‬

‫‪ 72‬ראשון לציון‬

‫רננים‬

‫מ"מ‬

‫‪ 73‬ראשון לציון‬

‫רעות‬

‫מ"מ‬

‫‪,‬החלמונית ‪19‬‬
‫ת‪.‬ד ‪4544‬‬
‫ראובן ובת שבע ‪4‬‬
‫ת‪.‬ד ‪3037‬‬

‫‪75104‬‬
‫‪75130‬‬

‫'אקס‬

‫'אינט‬

‫‪ 09-8948105‬שרה שטרק‬
‫‪ 03-9384784‬חיה יעיש אזרד‬
‫לילי הורביץ‬
‫‪03-6896613 050-5360011‬‬
‫‪050-6283354‬‬
‫לילי הורביץ‬
‫‪03-6896613 052-4202012‬‬
‫‪050-6283354‬‬
‫לילי הורוביץ‬
‫‪050-8344563‬‬
‫‪03-6896613‬‬
‫לילי הורוביץ‬
‫‪09-7673270‬‬
‫‪03-6896613‬‬
‫לילי הורביץ‬
‫‪03-6896613 09-7673270‬‬
‫‪050-6283354‬‬

‫‪ 03-9628680 03-9526870‬חמדה שרייבהנד‬

‫‪ 054-4967859‬עמליה חיימוביץ‬

‫‪03-9659095‬‬

‫‪ 03-9583408‬נעמי גדות‬

‫‪ 03-9580548 03-9454422‬דקלה רביד‬

‫‪ 74‬ראשון לציון‬

‫שלמון‬

‫מ"מ‬

‫שנקין ‪18‬‬

‫ראשון לציון‬

‫שקמה‬

‫מ"מ‬

‫ריבל ‪1‬‬

‫‪ 75000‬חיה בן דרור‬

‫‪03-9521160‬‬
‫‪03-9521161‬‬
‫‪ 5‬עמוד‬

‫‪ 03-9521162‬מגי רייכמן‬

‫מירי קינן‬
‫גדעון אחרק‬
‫רמי הופנברג‬
‫רמי הופנברג‬
‫רותי וימר‬
‫‪03-9052680‬‬
‫רמי הופנברג‬
‫רותי וימר‬
‫‪03-9052680‬‬
‫רמי הופנברג‬

‫גילה מסד‬
‫עזרא מתני‬
‫‪ 052-2450294‬אסנת פרנס‬
‫עמליה חיימוביץ‬
‫‪03-9659460‬‬
‫‪03-6896618‬‬

‫‪ 03-9621988 03-9621988‬לאה וסטשניידר‬

‫‪ 75282‬חיה בן דרור‬

‫‪12/02/2009‬‬

‫‪ 08-8573522‬עמליה חיימוביץ‬
‫‪03-6286811 052-2575280‬‬

‫‪ 03-9648630‬עמליה חיימוביץ‬
‫‪03-6896618 052-3582585‬‬

‫‪ 03-9561295 03-9645890‬אילנה יוסף‬

‫‪75‬‬

‫תרצה גרינפלד‬

‫‪ 03-9584298 03-9441082‬שרה משה‬

‫‪ 03-9614044 03-9622287‬טלי איילות‬

‫חיה בן דרור‬
‫חיה בן דרור‬

‫מערכתי‬
‫מנהלות‬

‫‪ 70‬ראשון לציון‬

‫נווה דקלים‬

‫מ"מ‬

‫נווה דקלים ‪55‬‬

‫אריאלה סגל‬
‫‪050-4796961‬‬
‫‪03-6896666‬‬

‫‪052-8954301‬‬

‫חיה בן דרור‬
‫‪ 75680‬חיה בן דרור‬

‫‪ 09-8666928‬אריאלה סגל‬
‫‪03-6896666 052-2219835‬‬

‫תרצה גרינפלד‬

‫חנה חמן‬

‫‪60‬‬
‫זכרון יעקב ‪4‬‬
‫ת‪.‬ד ‪10129‬‬

‫חנה חמו‬
‫אורי נצר‬
‫‪03-6896275 08-9400939‬‬
‫‪08-9383726‬‬
‫‪050-6283351‬‬

‫בי"ס חדש‬

‫‪6+‬‬

‫‪ 49001‬אסתר אורגד‬

‫טל' בית‪/‬ניד‬

‫מפקח‪/‬ת‬

‫מנהל מח' חינוך‬

‫עמליה חיימוביץ‬
‫‪052-2321844‬‬
‫‪03-6896618‬‬
‫עמליה חיימוביץ‬
‫‪050-5277917‬‬
‫‪03-6896618‬‬
‫‪ 08-9438322‬עמליה חיימוביץ‬
‫‪056-283383 050-292259‬‬
‫עמליה חיימוביץ‬
‫‪03-9583070‬‬
‫‪03-6896618‬‬
‫‪ 03-9458537‬עמליה חיימוביץ‬
‫‪03-6896619 052-8942542‬‬

‫רחל לוין‬
‫‪03-9689508‬‬
‫רחל אשל‬
‫עיריית ראשל"צ‬
‫רות דיאמונד‬

‫סאלי לוי‬
‫סאלי לוי‬
‫זהבה קירג'נר‬
‫ראש מינהל בתי הספר הקהילתיים‪ :‬מירי לוגסי‬
‫רפרנטית מחוזית‪ :‬חיה בן דרור‬

‫בתי הספר הקהילתיים‬
‫מחוז מרכז ‪ -‬תשס"ז‬

‫בית הספר‬

‫ישוב‬

‫מנחה‬
‫מיקוד קהילתי‪/‬‬
‫איש קשר‬

‫כתובת‬

‫'מס‬
‫‪ 76‬רחובות‬
‫‪ 77‬רחובות‬

‫הדרים ע"ש רמון‬

‫מ"מ‬

‫‪ 78‬רחובות‬

‫מעלות משולם‬

‫ממ"ד‬

‫רמת אלון‬

‫מ"מ‬

‫זכריה מדאר ‪7‬‬
‫ת"ד ‪38‬‬

‫מ"מ‬

‫בר לב ‪32‬‬

‫רחובות‬

‫החדשני ע"ש בגין מ"מ‬

‫‪79‬‬

‫רחובות‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬

‫רחובות‬

‫שז"ר‬

‫צאלון ‪ ,1‬כפר גבירול‬
‫קרית משה‬
‫זכריה מדאר ‪7‬‬
‫ת"ד ‪186‬‬

‫תחכמוני‬

‫ממ"ד‬

‫‪ 82‬רמלה‬

‫אורתודוכסי‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד ‪139‬‬

‫‪ 83‬רמלה‬

‫בן גוריון‬

‫מ"מ‬

‫‪ 84‬רמלה‬

‫מענית‬

‫מ"מ‬

‫יחדיו‬

‫מ"מ‬

‫רעננה‬

‫‪ 76000‬אורי אסייג‬

‫אינט'‬

‫יר"ח‬

‫אורי אסייג‬

‫אינט'‬

‫מערכתי‬

‫‪ 76101‬רחל רוזן‬

‫'אקס‬

‫מערכתי‬

‫‪ 08-9414169 08-9353085‬מאיר אמויאל‬

‫‪ 76100‬אורי אסייג‬

‫'אינט‬

‫בי"ס חדש‬
‫פ‪.‬מהפיקוח‬

‫‪ 08-9353205 08-9414167‬יפית כהן‬

‫‪ 76642‬רחל רוזן‬

‫מילר ‪ 10‬א' ת‪.‬ד ‪1060‬‬

‫ת"ד ‪ 66‬לוי רזיאל‬
‫בן גוריון‬
‫גיורא‪-‬יוספטל ‪23‬‬
‫ת"ד ‪91‬‬
‫התקוה ‪12‬‬

‫סוג‬
‫הנחייה‬
‫‪1-6‬‬

‫קהילתי‬
‫בוגר‬
‫‪6+‬‬

‫הערות‬

‫‪ 76110‬אורי אסייג‬
‫רחל רוזן ‪+‬‬
‫מוחמד יונס‬

‫מנהלת‬
‫חדשה‬

‫'אקס‬
‫'אינט‬

‫יר"ח‬
‫יש מתנ"ס‬

‫'אינט‬

‫צוקים‬

‫שוהם‬

‫‪ 73142‬טלי )א‪.‬ק(‬

‫‪ 87‬שוהם‬

‫אבן חן‬

‫מ"מ‬

‫תפן ‪ 7‬ת‪.‬ד‪1305 .‬‬

‫שוהם‬

‫ניצנים‬

‫מ"מ‬

‫רח' צורן ‪ 6‬ת‪.‬ד ‪5174‬‬

‫‪ 73142‬טלי סלע‬

‫תג'לגוליה‬

‫‪ 90‬תטייבה‬
‫‪ 91‬תטירה‬
‫‪ 92‬תקלנסוואה‬
‫‪ 93‬תקלנסוואה‬
‫‪ 94‬תקלנסוואה‬
‫‪ 95‬תקלנסוואה‬

‫‪12/02/2009‬‬

‫'איבן סינא ב‬

‫מ"מ‬

‫אלעומרייה‬
‫איבן אלח'טאב‬
‫אלסאלם‬
‫איבן רושד‬
‫אלראשדייה‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫ג'לגוליה ‪ 45850‬מוחמד יונס‬

‫ת‪.‬ד ‪4361‬‬
‫קלנסוואה‬
‫ת‪.‬ד ‪81‬‬
‫קלנסוואה‬
‫קלנסוואה‬

‫‪ 08-9234621 08-9253993‬אלהאם מחול‬

‫‪ 050-7673772‬סבע סרסור‬

‫‪ 72245‬רחל )א‪.‬ק(‬

‫‪09-7711964‬‬
‫‪09-7715525‬‬
‫‪6+‬‬

‫יר"ח‬

‫‪6+‬‬
‫'אינט‬

‫יר"ח‬

‫‪ 08-9237965‬ליאורה ירמיהו‬

‫פרנקל דורית‬
‫‪09-7710476‬‬

‫‪ 03-9791198 03-9791197‬טובה גפני‬
‫‪ 03-9795618 03-9795618‬אורית מיוחס‬

‫'אינט‬

‫שריף מצארוה 'אינט‬

‫ביס חדש‬
‫‪09-7995850‬‬
‫‪09-7938751‬‬
‫מכון דוידסון ‪09-8780206‬‬
‫‪09-8781872‬‬
‫התנדבות‬
‫‪09-8780470‬‬
‫מנהל חדש ‪09-8780177‬‬

‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬

‫גלעד גולדמן‬

‫חנה חמו‬
‫‪03-9730203‬‬
‫‪03-6896633‬‬

‫גלעד גולדמן‬

‫‪ 054-230613‬חנה חמו‬

‫גלעד גולדמן‬

‫‪09-9542054‬‬
‫‪054-4552367‬‬

‫שרה שטרק‬

‫נורית הירש נגרי‬
‫‪09-7610350‬‬

‫שרה גומא‬
‫‪052-2788652‬‬
‫‪03-9646556‬‬
‫‪ 03-9794464 03-9794459‬ישראלה דיקשטרול‬
‫‪03-9791682‬‬
‫‪050-6283359‬‬

‫‪03-9397131‬‬

‫ת‪.‬ד ‪40400 1964‬‬
‫‪ 44915‬שריף )א‪.‬ק(‬
‫‪ 42837‬שריף )א‪.‬ק(‬
‫‪ 42837‬שריף )א‪.‬ק(‬
‫‪ 42837‬שריף )א‪.‬ק(‬
‫‪ 42837‬שריף מצארוה 'אקס‬

‫חנה בן ארי‬
‫יעקב מרקוביץ‬
‫‪050-6283397 08-9349467‬‬
‫‪08-9392403‬‬
‫‪03-6896666‬‬

‫‪ 08-9363826 08-9466181‬שרון ישראל‬

‫‪6+‬‬
‫'אקס‬

‫עמליה חיימוביץ‬
‫שרה והב‬
‫‪03-9656212‬‬
‫‪03-6896620‬‬
‫ברוריה זיו‬
‫חנה בן‪-‬ארי‬
‫יעקב מרקוביץ‬
‫‪ 08-8506682‬עזרא שאלתיאל‬
‫‪08-9392403‬‬
‫חנה בן ארי‬
‫‪ 050-6283397 050-8699054‬שרה והב‬
‫‪03-6896666‬‬

‫‪052-8990566‬‬

‫‪ 08-9216691 08-9221123‬חוה שפי‬

‫‪ 73142‬טלי )א‪.‬ק(‬

‫'ג'לג'וליה יסודי ב מ"מ‬

‫‪ 08-9452921 08-9458918‬פוגל יונית‬

‫‪ 72506‬רחל )א‪.‬ק(‬

‫‪86‬‬

‫‪88‬‬
‫‪89‬‬

‫חנה שמש‬

‫‪6+‬‬

‫‪85‬‬

‫מ"מ‬

‫‪ 08-9315168 08-9315828‬בלומשטיין מירה‬

‫‪08-9224292‬‬
‫‪08-9237965‬‬

‫‪ 43000‬חיה בן‪-‬דרור‬

‫עמק איילון‪ ,‬הקשת ‪2‬‬

‫טלפון‬
‫ביה"ס‬

‫פקס‬

‫מנהל‪/‬ת‬

‫טל' בית‪/‬ניד‬

‫מפקח‪/‬ת‬

‫מנהל מח' חינוך‬

‫‪ 6‬עמוד‬

‫‪ 03-9791198‬חני אליהו‬
‫‪03-9732925‬‬
‫‪052-2241632‬‬

‫טהה חדיג'ה ‪052-4742835‬‬
‫מוזנה טיבי‬

‫‪09-7992564‬‬
‫‪ 09-7937757‬קשוע מחמוד‬
‫חמודי מוחמד‬
‫‪ 09-8781381‬מערוף זמירו‬
‫‪ 09-8780470‬ע‪.‬ה חדיג'ה‬
‫‪ 09-8780163‬כנעאן סלאמה‬

‫נוגה שריג‬
‫‪03-9723070‬‬

‫חני אליהו מאיר ניצן‬
‫ג'ומעה זברקה‬

‫טארק אבו חיג'לה‬
‫‪ 050-5428739‬סרסור סבע‬
‫‪ 09-8781749‬סרסור סבע‬
‫‪ 09-8780359‬סרסור סבע‬
‫‪ 050-7203489‬סרסור סבע‬
‫סרסור סבע‬

‫חאג' יחיה עיסאן‬
‫‪09-7990138‬‬
‫סאמרה נעימה‬
‫מוחמד סלאמה‬
‫מוחמד סלאמה‬
‫מוחמד סלאמה‬
‫מוחמד סלאמה‬

‫ראש מינהל בתי הספר הקהילתיים‪ :‬מירי לוגסי‬
‫רפרנטית מחוזית‪ :‬חיה בן דרור‬

‫בתי ספר קהילתיים‬
‫מחוז צפון ‪ -‬תשס"ז‬

‫'מס ישוב‬

‫בית‪-‬ספר‬

‫סקטור‬

‫‪1‬‬

‫ביכורה‬

‫ביכורה‬

‫מ"מ‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫בית שאן‬
‫בני יהודה‬

‫נעם נריה‬
‫המשותף‬

‫ממ"ד‬
‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪315 .‬‬
‫רמת הגולן‬

‫‪4‬‬

‫גבעת אבני‬

‫עלי גבעה‬

‫מ"מ‬

‫מ‪.‬א‪ .‬גליל‬
‫תחתון‬

‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬

‫גן נר‬
‫טבריה‬

‫נר הגלבוע‬
‫דגניה 'דגניה א‬
‫ארליך‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫‪8‬‬

‫טבריה‬

‫הר נוף‬

‫מ"מ‬

‫‪9‬‬

‫כפר ורדים‬

‫כפר ורדים‬

‫מ"מ‬

‫‪10‬‬

‫כרמיאל‬

‫כלנית‬

‫מ"מ‬

‫‪11‬‬

‫כרמיאל‬

‫רקפת‬

‫מ"מ‬

‫כתובת‬

‫מיקוד‬

‫עופרה זכריה‬
‫עופרה זכריה‬
‫מיקי שטיין‬
‫‪15277‬‬

‫‪19351‬‬
‫ת‪.‬ד‪246 .‬‬
‫ד‪.‬נ עמק הירדן ‪15120‬‬
‫‪14226‬‬
‫ת‪.‬ד‪511 .‬‬
‫ת‪.‬ד‪341 .‬‬
‫מורדות טבריה ‪14105‬‬

‫‪20100‬‬

‫‪12‬‬

‫כרמיאל‬

‫פלמ"ח‬

‫מ"מ‬

‫רח' הזית ‪10‬‬

‫‪20100‬‬

‫‪13‬‬

‫כרמיאל‬

‫הרעות ע"ש רבין מ"מ‬

‫מבצע אסף ‪3‬‬

‫‪20100‬‬

‫‪14‬‬

‫כרמיאל‬

‫הפרחים‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪388.‬‬

‫‪20100‬‬

‫‪15‬‬

‫כרמיאל‬

‫ניצנים‬

‫מ"מ‬

‫‪16‬‬

‫כרמיאל‬

‫הדקל‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪201 .‬‬
‫רח' הברושים‬
‫‪33‬‬

‫‪20100‬‬
‫‪20100‬‬

‫‪17‬‬

‫כרמיאל‬

‫אלון‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪5473 .‬‬

‫‪21671‬‬

‫‪18‬‬

‫כרמיאל‬

‫האיריסים‬

‫מ"מ‬

‫משעול דולב ‪20100 15‬‬

‫‪19‬‬

‫מגדל העמק‬

‫עליזה בגין‬

‫מ"מ‬

‫נוף העמק‬

‫‪23504‬‬

‫‪20‬‬

‫מגדל העמק‬

‫נופים לתקשורת מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪634 .‬‬

‫‪10500‬‬

‫‪21‬‬

‫מגדל העמק‬

‫שלום עליכם‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪117 .‬‬

‫‪10500‬‬

‫‪22‬‬

‫מגדל העמק‬

‫יגאל אלון‬

‫מ"מ‬

‫שכ' ספיר‬

‫‪10500‬‬

‫‪23‬‬

‫מרחביה‬

‫אופקים אזורי‬

‫מ"מ‬

‫קיבוץ מרחביה ‪19100‬‬

‫‪24‬‬

‫משגב‬

‫הר גילון‬
‫ע"ש ד"ר יעל‬
‫פוזנר‬

‫מ"מ‬

‫‪25‬‬

‫עכו‬

‫אייל ח"מ‬

‫מ"מ‬

‫‪21971‬‬

‫'אקס‬
‫'אינט‬

‫מיקי שטיין‬
‫עופרה זכריה‬

‫‪6+‬‬

‫מיקי שטיין‬
‫מיקי שטיין‬

‫‪6+‬‬

‫מיקי שטיין‬

‫‪6+‬‬

‫בי"ס חדש‬
‫מהלך חדש‬
‫מנהלת חדשה‬

‫'אינט‬

‫)מיקי )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫מיקי שטיין‬

‫‪6+‬‬

‫)מיקי )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)מיקי )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)מיקי )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)מיקי )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)מיקי )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)מיקי )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)עופרה )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)עופרה )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)עופרה )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫עופרה זכריה‬

‫‪6+‬‬

‫ת‪.‬ד‪2559 .‬‬

‫‪24104‬‬

‫)מיקי )א‪.‬ק‬

‫‪04-6779205 04-6779405‬‬

‫‪050-2779778‬‬

‫חיים לק‬
‫יעקב סעדה‬

‫אבי אגוזי‬
‫זוהר קציר‬
‫מ‪.‬א‪ .‬גלבוע‬

‫‪04-6425433‬‬
‫דליה גל עופרה פייקוב‬
‫דניז חליווה‬
‫‪04-6751544 04-6750018‬‬
‫אבי אבירם‬
‫‪ 052-2796456‬דליה גל‬
‫‪ 04-6723174 04-6720284‬ענת תורג'מן‬
‫רחל דקל‬
‫בני ויזאן‬
‫דליה גל‬
‫‪04-6733826‬‬
‫‪04-6733826‬‬

‫אסנת ארם‬
‫דליה נחום‬

‫‪04-9581493‬‬

‫האם שם ביה"ס‬
‫הוחלף ? לשחר‬

‫גבי קרסנטי‬
‫‪6500266 - 04 04-9980369‬‬
‫‪054-6626845‬‬

‫מירי ויטמן‬
‫‪04-9987742‬‬

‫‪04-9985654‬‬
‫‪04-9589165‬‬
‫‪04-9080689 04-9080689‬‬

‫מיכל זינגר‬

‫דניאלה זבידה‬
‫ניצה דקל‬

‫ד"ר דניאלה‬
‫‪ 054-6626852‬זבידה‬

‫מנחם שיכל‬
‫מנחם שיכל‬
‫מנחם שיכל‬
‫מנחם שיכל‬
‫מנחם שיכל‬

‫גבי קרסנטי‬
‫אביבה‬
‫‪6500266 - 04 04-9983235‬‬
‫הרשקוביץ‬
‫‪04-9987797‬‬
‫מנחם שיכל‬
‫גבי קרסנטי‬
‫‪04-9987491‬‬
‫רות סקרושבסקי‬
‫‪6500266 - 04‬‬
‫‪04-9886319‬‬
‫מנחם שיכל‬
‫גבי קרסנטי‬
‫שמאן ברוריה‬
‫‪6500266 - 04‬‬
‫‪04-9987549‬‬
‫ד"ר דניאלה‬
‫מלכה גלבוע‬
‫‪04-9989110‬‬
‫מנחם שיכל‬
‫‪ 04-9985351‬זבידה‬
‫‪04-9882143‬‬
‫ד"ר דניאלה‬
‫מנחם שיכל‬
‫נטלי גרונסטדת‬
‫זבידה‬
‫‪054-6626854‬‬
‫‪04-9885577‬‬
‫חיים לק‬
‫מיכל אבר‪-‬כהן‬
‫‪04-6543678‬‬
‫אבי אבירם‬
‫‪6500257 - 04 052-3366118‬‬
‫‪04-6540498‬‬
‫שולמית מלח‬
‫‪04-6440976‬‬
‫גילה הראל‬
‫‪04-6540136‬‬

‫מדגים‬

‫ג'קלין נמר‬
‫‪04-6540785‬‬
‫‪04-6402304 04-6402301‬‬

‫‪6+‬‬
‫‪20103‬‬

‫שירלי‬
‫דליה שעל‬

‫‪04-9888245‬‬
‫‪04-9581741‬‬

‫עופרה זכריה‬

‫)מיקי )א‪.‬ק‬

‫יעקב שבות‬

‫שולמית בן ישי‬
‫‪6586343 -04‬‬

‫מערכתי‬
‫קבוצתי‬

‫‪6+‬‬

‫)מיקי )א‪.‬ק‬

‫‪04-6480747 04-6480003‬‬
‫יש מתנ"ס‬

‫מנשה מוסאי‬

‫‪054-4585544‬‬

‫מירי עיני‬

‫בי"ס חדש‬

‫‪6+‬‬

‫הר גילון ד‪.‬נ‬
‫משגב‬

‫מנהל‪/‬ת‬

‫????‬

‫‪6+‬‬

‫מיקי שטיין‬
‫עינב ‪ 21‬ת‪.‬ד‪.‬‬
‫‪17220‬‬
‫אסיף ‪ 7‬גבעת‬
‫רם‬

‫‪12/02/2009‬‬

‫מנחה‬
‫קהילתי‪/‬‬
‫איש קשר‬

‫קהילתי‬
‫סוג הנחייה בוגר‬
‫‪6+‬‬
‫‪1-6‬‬

‫הערות‬

‫טלפון‬
‫ביה"ס‬

‫פקס‬

‫בית‪/‬ניד‬

‫מפקח‪/‬ת‬

‫מנהל מח'‬
‫חינוך‬

‫אפרת שגב‬
‫דבורי נגר‬

‫‪04-9888618‬‬
‫‪04-9580768‬‬

‫‪6+‬‬

‫‪04-9912567 9912567 - 04‬‬

‫‪7‬‬

‫עדי ליאב‬

‫חיים לק‬
‫‪6500257-04 04-6540773‬‬

‫אבי אבירם‬

‫חיים לק‬
‫אבי אבירם‬
‫‪6500257-04 052-3903052‬‬
‫חיים לק‬
‫אבי אבירם‬
‫‪650025704- 04-6547628‬‬
‫גד עמיאל‬
‫עמליה חרוש‬
‫‪6500115 - 04 050-8246434‬‬
‫רחל נבון‬
‫‪052-3205416‬‬
‫שלומית גל‬
‫‪6500327 04- 052-2258619‬‬

‫בתיה רכבי‬
‫נורית בן שושן‬

‫ראש מינהל בתי ספר קהילתיים‪ :‬מירי לוגסי‬
‫רפרנטית מחוזית‪ :‬מיקי שטיין‬

‫בתי ספר קהילתיים‬
‫מחוז צפון ‪ -‬תשס"ז‬

‫‪26‬‬

‫עכו‬

‫שז"ר‬

‫מ"מ‬

‫‪27‬‬
‫‪28‬‬

‫עכו‬
‫עכו‬

‫‪.‬ניצנים ח‪.‬מ‬
‫רמב"ם‬

‫מ"מ‬
‫ממ"ד‬

‫‪29‬‬

‫עפולה‬

‫נופים‬

‫מ"מ‬

‫‪30‬‬
‫‪31‬‬

‫עפולה‬
‫צפת‬

‫רמות‬
‫המאוחד‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫‪32‬‬

‫קבוץ חמדיה‬

‫דקלים‬

‫מ"מ‬

‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬

‫קבוץ מסילות‬
‫קרית שמונה‬
‫קרית שמונה‬
‫ראש פינה‬
‫רמת כורזים‬

‫מ"מ‬
‫רימון‬
‫מ"מ‬
‫יצחק הנשיא‬
‫מ"מ‬
‫מצודות‬
‫מ"מ‬
‫'וילקומיץ‬
‫רמת כורזים מ"מ‬

‫‪38‬‬
‫‪39‬‬

‫שדה אליהו‬
‫תאכסאל‬

‫ממ"ד‬
‫שקד‬
‫יסודי א' אכסאל מ"מ‬

‫האורן ‪ 4‬ת‪.‬ד‪.‬‬
‫‪2557‬‬

‫‪24104‬‬
‫‪24130‬‬

‫ת‪.‬ד‪3112 .‬‬
‫ת‪.‬ד ‪6273‬‬
‫ת‪.‬ד‪1042 .‬‬
‫עפולה הצעירה ‪18000‬‬
‫ת‪.‬ד‪608 .‬‬

‫‪18105‬‬

‫מ‪.‬א בקעת בית‬
‫שאן‬
‫מ‪.‬א בקעת בית‬
‫שאן‬

‫‪12000‬‬

‫ת‪.‬ד ‪150‬‬
‫רמת כורזים‬
‫מ‪.‬א‪ .‬בקעת בית‬
‫שאן‬
‫‪16920‬‬
‫אכסאל‬

‫מיקי שטיין‬

‫‪40‬‬
‫‪41‬‬

‫תאכסאל‬
‫תאכסאל‬

‫יסודי ב' אכסאל מ"מ‬
‫יסודי ג' אכסאל מ"מ‬

‫אכסאל‬
‫ת‪.‬ד‪4 .‬‬

‫‪42‬‬

‫תאעבלין‬

‫יסודי ב' אעבלין‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪94 .‬‬

‫‪30012‬‬

‫‪43‬‬

‫תבועיינה‬
‫נוג'ידאת‬

‫יסודי א' נוג'ידאת מ"מ‬

‫בועיינה‬
‫נוג'ידאת‬

‫‪16924‬‬

‫‪44‬‬

‫תבועיינה‬
‫נוג'ידאת‬

‫מ"מ‬

‫בועיינה‬
‫נוג'ידאת‬

‫‪16924‬‬

‫‪45‬‬

‫תבועיינה‬
‫נוג'ידאת‬

‫אלראזי‬

‫מ"מ‬

‫בועיינה‬
‫נוג'ידאת‬

‫‪16924‬‬

‫‪46‬‬

‫תדבוריה‬

‫יסודי אבן ח'לדון מ"מ‬

‫דבוריה‬

‫‪16910‬‬

‫‪47‬‬

‫תחורפיש‬

‫יסודי ב' חורפיש מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪805 .‬‬

‫‪25155‬‬

‫‪48‬‬

‫תיפיע‬

‫יסודי ג' יפיע‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪3070 .‬‬

‫‪16130‬‬

‫‪49‬‬
‫‪50‬‬

‫תכפר ירכא‬
‫תכפר מג'אר‬

‫יסודי ב' ירכא‬
‫יסודי א' מג'אר‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪127.‬‬
‫כפר מג'אר‬

‫‪24967‬‬
‫‪14930‬‬

‫‪51‬‬

‫תכפר מנדא‬

‫איבן סינא‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪44 .‬‬

‫‪16965‬‬

‫‪52‬‬

‫תכפר מנדא‬

‫יסודי א' אלגאדי מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪43 .‬‬

‫‪16965‬‬

‫‪12/02/2009‬‬

‫יסודי ב' נוג'ידאת‬

‫אקס'‬

‫‪9815760-04‬‬
‫‪04-9911821‬‬

‫‪6+‬‬

‫)מיקי )א‪.‬ק‬
‫מיקי שטיין‬

‫בי"ס חדש‬
‫‪6+‬‬

‫)מיקי )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)מיקי )א‪.‬ק‬
‫מיקי שטיין‬

‫'אינט‬

‫בי"ס חדש‬

‫עופרה זכריה‬

‫אינט'‬

‫בי"ס חדש‬

‫עופרה זכריה‬
‫מיקי שטיין‬
‫מיקי שטיין‬
‫)מיקי )א‪.‬ק‬
‫מיקי שטיין‬

‫אינט'‬

‫עופרה זכריה‬
‫)מוחמד )א‪.‬ק‬
‫מוחמד יונס‬

‫‪16920‬‬
‫‪16920‬‬

‫פיירמן דליה‬

‫'אינט‬

‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬

‫אינט'‬
‫‪6+‬‬

‫‪04-6589050‬‬

‫אינט'‬

‫)מוחמד )א‪.‬ק‬
‫)מוחמד )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫עבודה יישובית‬

‫סובחי עודי‬
‫‪ 04-6578944 04-6578944‬עירסאן שהואן‬
‫עבו אל‪-‬ניר‬
‫מוחמד‬
‫‪04-9500391 04-9869636‬‬
‫דאהר נוג'ידאת‬

‫מוחמד יונס‬

‫‪6+‬‬

‫מדגים‬
‫וישובית‬

‫‪04-6730036‬‬

‫מוחמד יונס‬

‫‪6+‬‬

‫מדגים‬
‫וישובית‬

‫‪04-6705854‬‬

‫‪3+‬‬

‫נורית בן שושן‬
‫ג'קי וענונו‬
‫‪-‬ג'קי וענונו‬

‫מירי ליבנה‬
‫מירי ליבנה‬

‫‪04-6585111‬‬
‫בי"ס חדש‬
‫מירי ליבנה‬
‫יוסי בר‪-‬כוכבא‬
‫משה טור‪-‬פז ‪052-4778814‬‬
‫‪ 04-6546917‬עיאדאת באסם יחיא אחמד‬
‫עבודה יישובית ‪ 04-6013824 04-6555607‬אחמד יחיא‬

‫‪6+‬‬

‫לא נעשית עבודה‬
‫‪6+‬‬

‫מדגים‬

‫)מוחמד )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫עבודה דרך‬
‫המתנ"ס‬

‫)מוחמד )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫מיקי שטיין‬

‫‪6+‬‬

‫)מוחמד )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫מדגים‬
‫מדגים‬
‫עבודה יישובית‬

‫‪6+‬‬

‫עבודה יישובית‬

‫)מוחמד )א‪.‬ק‬

‫חמוטל גפן‬

‫חיים לק‬

‫נורית בן שושן‬

‫איריס דבורקין ‪054-6066286‬‬
‫בי"ס חדש ‪04-6066286‬‬
‫מהלך מחודש‬
‫)שרונה )מ"מ‬
‫מהלך מחודש‬
‫שולה בן שטרית‬
‫‪ 04-6860883 04-6860881/2‬תיקי פורת‬
‫‪ 050-7582645‬ד"ר עפרה שטיין קרלוס גולדברג‬
‫תיקי‬

‫עבודה ישובית‬

‫מוחמד יונס‬

‫‪04-6480867‬‬

‫בי"ס התפצל‬
‫מחדש ולא קבל‬
‫הנחיה‬
‫‪6+‬‬

‫מוחמד יונס‬

‫‪04-9881172‬‬
‫‪ 04-9912424 04-9912424‬סיגלית ברזילי‬
‫‪04-6490624‬‬
‫יעקב סעדה‬
‫מיכל גהנמא‬
‫‪050-2760940‬‬
‫‪04-6425337 04-6490306‬‬
‫סער איריס‬
‫יעקב סעדה‬
‫‪04-6594665‬‬
‫‪04-6597570‬‬
‫רוני‬

‫חיים לק‬

‫'אינט‬

‫אקס'‬

‫לבנה כרם‬

‫ד"ר מייזלס‬
‫‪ 04-9910863‬אליעזר‬
‫‪ 04-9881172‬ד"ר מייזלס‬
‫‪ 050-5528604‬אליעזר‬
‫מיכאל בונן‬

‫נורית בן שושן‬

‫‪04-6730155‬‬

‫חמודה טאלב‬

‫‪04-9572370 04-9570345‬‬
‫‪6456727‬‬

‫עיאדאת באסם‬

‫יחיא אחמד‬

‫מוסא חילף‬
‫‪050-6282520‬‬

‫אבואלניל מוחמד‬

‫עלי חריב‬
‫‪6500260 -04 6730194‬‬
‫עלי חריב‬
‫‪-6500260 - 04‬‬
‫‪054-5580502‬‬

‫עלי חריב‬

‫שאפע נוג'ידאת‬
‫שאפע נוג'ידאת‬
‫ראג'י מנסור‬

‫ד"ר איבתיסאם‬
‫עזיאזה‬

‫באסם עיאדת‬

‫מוחמד מסארווה‬

‫עמאד פארס‬

‫טלימאן טלאמה‬

‫פואז חסין‬

‫אמין שחברי‬
‫‪6500269 - 04‬‬

‫פכריה כילאני‬

‫מחמוד עלי‬
‫סאלח‬

‫זידאן אבו זידאן‬
‫וליד מולא‬
‫מולא מוחמד‬
‫‪6500293- 04 04-9961044‬‬
‫‪04-9961060‬‬
‫עמאד דג'ש‬
‫‪ 050-6524156‬גמיל עוודה‬
‫‪ 04-6783190 04-6785603‬נאיל יוסף‬
‫‪04-9863607 04-9863607‬‬

‫סוהל עיסווי‬

‫‪054-7637005‬‬

‫מוסטפא דיאגמה‬
‫‪04-9864369‬‬

‫‪8‬‬

‫‪04-9869636‬‬

‫מחמוד סולימאן‬

‫‪04-6702327‬‬

‫‪6551949‬‬

‫עיאדאת באסם‬

‫יחיא אחמד‬

‫‪04-9864033‬‬

‫ד"ר אמין מוקטק יחיא אחמד‬
‫עלי עדווי‬
‫‪04-6500269‬‬

‫נביה אבו סאלח‬

‫ראש מינהל בתי ספר קהילתיים‪ :‬מירי לוגסי‬
‫רפרנטית מחוזית‪ :‬מיקי שטיין‬

‫בתי ספר קהילתיים‬
‫מחוז צפון ‪ -‬תשס"ז‬

‫‪53‬‬

‫תכפר מסר‬

‫אל אמל כפר‬
‫מסר‬

‫מ"מ‬

‫‪54‬‬

‫תכפר נין‬

‫יסודי כפר נין‬

‫מ"מ‬

‫מסר ד‪.‬נ‪.‬יזרעאל ‪19345‬‬

‫מוחמד יונס‬

‫‪55‬‬

‫תמג'ד אל כרום‬

‫עומר בן אל‬
‫חטאב‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪574 .‬‬

‫‪20190‬‬

‫‪56‬‬

‫תנצרת‬

‫ביר אל אמיר‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪67.‬‬

‫‪16100‬‬

‫‪57‬‬

‫תנצרת‬

‫אלחורש נצרת‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪2258 .‬‬

‫‪1610‬‬

‫‪58‬‬

‫תנצרת‬

‫אבן עאמר‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪1556 .‬‬

‫‪16115‬‬

‫‪59‬‬

‫תנצרת‬

‫'אלראזי יסודי ב מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪317 .‬‬

‫‪16101‬‬

‫‪60‬‬

‫תסחנין‬

‫יסודי ג' סחנין‬

‫מ"מ‬

‫סחנין‬

‫‪20173‬‬

‫‪61‬‬

‫תסחנין‬

‫יסודי א' אלנג'אח מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪2660 .‬‬

‫‪20173‬‬

‫‪62‬‬

‫תסחנין‬

‫יסודי ב' סחנין‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪1668 .‬‬

‫‪20173‬‬

‫‪63‬‬

‫תסחנין‬

‫יסודי ד' סחנין‬

‫מ"מ‬

‫סחנין‬

‫‪20173‬‬

‫‪64‬‬

‫תסחנין‬

‫יסודי ה' סחנין מ"מ‬

‫סחנין‬

‫‪20173‬‬

‫‪65‬‬
‫‪66‬‬

‫תעילבון‬
‫תריינה‬

‫יסודי עילבון‬
‫יסודי ב' ריינה‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫עילבון‬
‫ת‪.‬ד‪2317 .‬‬

‫‪16972‬‬
‫‪16940‬‬

‫‪67‬‬

‫תשעב‬

‫'שעב ב‬

‫מ"מ‬

‫שעב‬

‫‪20165‬‬

‫‪12/02/2009‬‬

‫מוחמד יונס‬
‫'אקס‬

‫‪6+‬‬

‫מערכתית בבוסתן‬
‫'אל מרג‬

‫‪6+‬‬

‫מערכתית במ‪.‬א‬
‫גלבוע‬

‫)מוחמד )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)מוחמד )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)מוחמד )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)מוחמד )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)מוחמד )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)מוחמד )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫פייסל זועבי‬
‫‪04-6766056‬‬

‫‪04-6766160 04-6766160‬‬
‫חסן זועבי‬
‫ג'מיל קדח‬
‫‪9985886‬‬

‫‪9985818‬‬

‫‪9580827‬‬
‫פתחי אבו‪-‬תאיה‬

‫‪04-6469165‬‬

‫מדגים‬

‫‪04-6460290‬‬

‫‪06-6551569‬‬
‫שהאב לוטפייה‬
‫גב' סלוה הוארי‬
‫‪050-5452877‬‬

‫‪04-6563641‬‬
‫חנאן זעאטרי‬

‫‪064-6577064‬‬

‫‪04-6573977‬‬
‫קאסם איברהים‬
‫ג'נאים‬
‫‪04-4741840‬‬

‫)מוחמד )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)מוחמד )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫‪04-6743850‬‬
‫גנאים חסן‬
‫‪04-6742916‬‬

‫‪04-6745569‬‬
‫איברהים חסן‬
‫גנאים‬
‫‪04-6744603 04-6743438‬‬

‫)מוחמד )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)מוחמד )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)מוחמד )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)מוחמד )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)מוחמד )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫‪04-6742314 04-6743129‬‬

‫‪04-6743645‬‬
‫סמיר סויד‬

‫‪04-9882112 04-9888155‬‬

‫מחמוד דיאב‬
‫‪06-6500123‬‬
‫חסאן חואיטה‬
‫‪06-6500311‬‬
‫עלי עדווי‬
‫‪06-6500269‬‬

‫ראג'י מנסור‬
‫ראג'י מנסור‬
‫ראג'י מנסור‬

‫ד"ר עלי חריב שאפע נוג'ידאת‬
‫חואיטה חסן‬
‫‪04-6500311‬‬

‫אבו סאלח נביה‬

‫עלי עדווי‬

‫אבו סאלח נביה‬

‫עלי עדווי‬

‫אבו סאלח נביה‬

‫נאויל דראושה‬
‫‪6500311‬‬
‫מוחמד אבו ריא‬

‫‪6786356‬‬
‫‪6555426‬‬

‫חמד טארבייה‬

‫אברהים אסדי‬

‫‪04-6742449‬‬

‫‪04-6741454‬‬

‫‪9‬‬

‫חאלד עזאיזה‬

‫יחיא אחמד‬

‫ג'מאל זידאן‬
‫עבד פאעור‬

‫עלי עדווי‬

‫אבו סאלח נביה‬
‫אבו סאלח נביה‬

‫חסאן חואיטה‬
‫‪6500310 -04 6786457‬‬
‫בדראן אחמד‬
‫‪04-6577339‬‬

‫מוסא סופיין‬

‫עלי חריב‬

‫חוסיין כאמל‬

‫‪04-9883794‬‬

‫ג'ורג' זריק‬

‫ראש מינהל בתי ספר קהילתיים‪ :‬מירי לוגסי‬
‫רפרנטית מחוזית‪ :‬מיקי שטיין‬

‫בתי ספר קהילתיים‬
‫מחוז חיפה ‪ -‬תשס"ז‬

‫בית‪-‬ספר‬

‫'מס ישוב‬
‫בנימינה‬

‫‪1‬‬

‫סקטור כתובת‬
‫אמירים‬

‫מ"מ‬

‫מיקוד‬
‫השעורה ‪1‬‬

‫מנחה‬
‫קהילתי‬

‫עופרה זכריה 'אינט‬
‫)עופרה )א‪.‬ק‬

‫‪2‬‬

‫זכרון יעקב‬

‫החורש‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪4527.‬‬

‫‪30900‬‬

‫‪3‬‬

‫חיפה‬

‫אילנות‬

‫מ"מ‬

‫הסנה ‪ 8‬א' כרמל מערבי‬

‫‪34772‬‬

‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫חיפה‬
‫חיפה‬

‫הגשר עבד‬
‫'אלרחמאן אלחאג‬
‫עליה‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪8372 .‬‬
‫העליה ‪ 27‬בת גלים‬

‫‪33172‬‬
‫‪ 35011‬עופרה זכריה‬

‫‪6‬‬

‫חיפה‬

‫דינור‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪3524 .‬‬

‫‪7‬‬

‫חיפה‬

‫כאבביר‬

‫מ"מ‬

‫‪8‬‬

‫חיפה‬

‫יבניאלי‬

‫מ"מ‬

‫יואב ‪ 5‬קרית אליעזר‬

‫‪9‬‬

‫חיפה‬

‫רעות חט"ב‬

‫מ"מ‬

‫צה"ל ‪ 41‬קרית אליעזר‬

‫‪35515‬‬

‫‪10‬‬

‫כרכור‬

‫כרכור‬

‫מ"מ‬

‫המייסדים ‪73‬‬

‫‪37000‬‬

‫‪11‬‬

‫כרכור‬

‫שרת‬

‫מ"מ‬

‫פרדס חנה‪-‬כרכור‬

‫‪37000‬‬

‫‪12‬‬
‫‪13‬‬

‫כרכור‬
‫קציר‬

‫ע"ש יצחק רבין‬
‫קציר‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪1242 .‬‬
‫מ‪.‬א קציר‬

‫‪37111‬‬

‫‪14‬‬

‫קרית אתא‬

‫פינסקר‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪146 .‬‬

‫‪28000‬‬

‫‪15‬‬

‫קרית אתא‬

‫ירושלים‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪819 .‬‬

‫‪28000‬‬

‫‪16‬‬

‫קרית ביאליק‬

‫ביאליק‬

‫מ"מ‬

‫הנרייטה סאלד ‪24‬‬

‫‪27000‬‬

‫‪17‬‬

‫קרית ביאליק‬

‫נעורים תל"י‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪5414.‬‬

‫‪27000‬‬

‫‪18‬‬

‫קרית ביאליק‬

‫קדימה‬

‫מ"מ‬

‫נפתלי ‪6‬‬

‫‪27153‬‬

‫‪19‬‬

‫קרית חיים‬

‫גורדון‬

‫מ"מ‬

‫זלמן ארן ‪43‬‬

‫‪26288‬‬

‫‪20‬‬

‫קרית חיים‬

‫דגניה‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪1016 .‬‬

‫‪21‬‬
‫‪22‬‬

‫קרית חיים‬
‫קרית חיים‬

‫ארלוזרוב‬
‫מגינים‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד ‪18‬‬
‫ת‪.‬ד‪72 .‬‬

‫‪23‬‬

‫קרית טבעון‬

‫קרית עמל‬

‫מ"מ‬

‫קק"ל ‪19‬‬

‫‪36000‬‬

‫‪24‬‬

‫קרית טבעון‬

‫נרקיסים‬

‫מ"מ‬

‫נרקיסים ‪13‬‬

‫‪36000‬‬

‫‪25‬‬

‫קרית טבעון‬

‫רימונים‬

‫מ"מ‬

‫אורנים ‪11‬‬

‫‪36000‬‬

‫‪26‬‬

‫קרית ים‬

‫אורים‬

‫מ"מ‬

‫ביאליק ‪5‬‬

‫‪29000‬‬

‫‪27‬‬

‫קרית ים‬

‫אמירים‬

‫מ"מ‬

‫גלבוע ‪13‬‬

‫‪29036‬‬

‫‪12/02/2009‬‬

‫סוג קהילתי‬
‫הנחייה בוגר‬
‫‪6+‬‬
‫‪1-6‬‬

‫עופרה זכריה‬

‫בי"ס חדש‬
‫‪6+‬‬

‫אינט'‬

‫)מוחמד ועופרה )א‪.‬ק‬

‫‪32800‬‬

‫הערות‬
‫‪ +‬יר"ח‬

‫????‬

‫‪6+‬‬
‫בי"ס חדש‬
‫‪6+‬‬

‫מוחמד יונס‬

‫אינט'‬

‫עופרה זכריה‬

‫אינט'‬

‫בי"ס חדש‬

‫????‬

‫‪6+‬‬

‫עופרה זכריה‬

‫‪6+‬‬

‫מדגים‬

‫עופרה זכריה‬

‫‪6+‬‬

‫מדגים‬

‫עופרה זכריה‬
‫עופרה זכריה‬

‫אינט'‬

‫)עופרה )א‪.‬ק‬
‫)עופרה )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)עופרה )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)עופרה )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)עופרה )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)עופרה )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)עופרה )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)עופרה )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫‪26257‬‬
‫‪) 26103‬עופרה )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫עופרה זכריה‬

‫‪6+‬‬

‫מירי לוגסי‬

‫‪6+‬‬

‫)מירי )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)עופרה )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫עופרה זכריה‬

‫‪04-8381246‬‬
‫‪04-8239567‬‬
‫‪04-8522105‬‬

‫‪04-8524527‬‬
‫‪04-8521564‬‬
‫‪04-8510912‬‬

‫?? מדגים‬
‫?‬

‫גלית גורן‬
‫אריה קיזל‬

‫‪04-8361143‬‬

‫מירה לאוב‬
‫‪825409104- 04-8360078‬‬

‫אירית מור‬

‫‪ 04-8517599‬שרית סרוסי‬
‫אילנה גרינבוים‬
‫‪04-8225198‬‬

‫‪04-8524527‬‬

‫פנינה גלברט‬

‫‪04-6345678‬‬
‫‪04-6272699‬‬
‫‪06-6373185‬‬

‫‪04-8449948‬‬
‫‪04-8456588‬‬
‫‪04-8447204‬‬

‫לאה זוהר‬

‫‪04-8442877‬‬
‫‪04-8446143‬‬

‫יר"ח‬

‫‪04-8700793‬‬
‫יהודה וגנר‬

‫‪04-8767405‬‬

‫‪04-8491450‬‬
‫שרי קראוס‬

‫‪04-8767622‬‬
‫‪04-8731814‬‬
‫‪04-8703314‬‬
‫‪04-8414765‬‬
‫‪04-8428251‬‬
‫‪04-8419066‬‬

‫?? מדגים‬
‫?‬
‫מדגים‬

‫‪04-8721567‬‬
‫‪04-9831451‬‬

‫‪04-9889195‬‬
‫רונית ינקוביץ‬
‫מירה שגיא‬
‫גנית גלר‬
‫‪04-8721239‬‬
‫‪ 04-8491638‬סיגל כהן‬
‫‪04-9534890‬‬

‫ברכה סבריקנט‬
‫לאה קוטלר‬

‫‪04-9832001‬‬
‫‪04-9531297‬‬
‫‪04-9832939‬‬
‫‪04-9931282‬‬

‫יוסי שיטרית‬

‫בי"ס חדש‬

‫‪ 10‬עמוד‬

‫‪04-8706109‬‬
‫‪04-8761515‬‬

‫‪04-8761515‬‬

‫עיריית חיפה‬

‫מארים מלמד‬
‫‪8353662-04‬‬

‫רחל מתוקי‬
‫יעל פרידלר‬

‫לאה יגור‬

‫יעל פרידלר‬
‫יעל פרידלר‬

‫מירה לאוב‬
‫מירה לאוב‬
‫מירה לאוב‬
‫‪8254091- 04‬‬

‫יעקב טאוב‬
‫יעקב טאוב‬
‫עמי ראובן‬

‫ד"ר מירה לאוב‬
‫ד"ר מירה לאוב‬

‫עמי ראובן‬

‫נירה רוזנהיימר‬
‫‪8353700 - 04 04-8729460‬‬
‫נירה רוזנהיימר‬
‫אילנה טרוק‬
‫‪8353700-04 04-8768692‬‬
‫נירה רוזנהיימר‬
‫אילנה טרוק‬
‫‪8353700 -04 04-8252974‬‬
‫נירה רוזנהיימר אילנה טרוק‬
‫‪04-8252974‬‬
‫‪052-8081369‬‬

‫עירית לצטר‬

‫רבקה שלומי‬

‫רבקה שלומי‬
‫‪8353790 -04 04-8459594‬‬
‫רבקה שלומי‬
‫‪8353790 -04 052-2257672‬‬
‫‪054-5632041‬‬

‫ענת הלל‬

‫אילנה טרוק‬

‫אילנה טרוק‬

‫אתי וולף‬
‫‪04-8708671‬‬

‫מישל סולימן‬
‫‪8353684‬‬

‫דליה בר‬
‫‪8356356‬‬

‫לאה יגור‬

‫שולמית גזית‬
‫‪04-8490332‬‬

‫כרמלה כץ‬

‫אביגדור נעים‬
‫‪8353688 04-6396377‬‬

‫אורנה דקל‬

‫מרים הר ציון‬

‫מרים קורקוס‬

‫יצחק אסולין‬

‫יהודית אוסמי‬

‫עירית בלוך‬

‫גליה שלום אולמן‬

‫אילנה טרוק‬

‫יצחק אסולין‬
‫נירה רוזנהיימר‬
‫‪6326660 -04 04-8225198‬‬

‫‪04-8344451‬‬

‫‪04-6377044‬‬
‫‪04-6377837‬‬

‫‪04-8721591‬‬

‫מפקח‪/‬ת‬
‫לאה יגור‬

‫לאה קראוס‬

‫‪04-6373172‬‬
‫‪6+‬‬

‫אינט'‬

‫‪04-6288849‬‬
‫‪04-6392276‬‬

‫‪04-8225198‬‬
‫בי"ס חדש‬

‫'אינט‬

‫מנהל‪/‬ת‬

‫‪04-6392356‬‬
‫בי"ס חדש‬

‫'אינט‬

‫טלפון‬
‫ביה"ס‬

‫פקס‬

‫טל' בית‪/‬ניד‬

‫מנהל מח' חינוך‬

‫עירית לצטר‬
‫עירית לצטר‬

‫נירה רוזנהיימר‬

‫ורוניקה אגרון‬

‫נירה רוזנהיימר‬

‫ורוניקה אגרון‬

‫ראש מינהל בתי ספר קהילתיים‪ :‬מירי לוגסי‬
‫רפרנטית מחוזית‪ :‬עופרה זכריה‬

‫בתי ספר קהילתיים‬
‫מחוז חיפה ‪ -‬תשס"ז‬

‫'מס ישוב‬

‫בית‪-‬ספר‬

‫סקטור כתובת‬

‫מיקוד‬

‫‪28‬‬

‫קרית ים‬

‫מפלסים‬

‫מ"מ‬

‫רח' הנגב ‪2‬‬

‫‪29000‬‬

‫‪29‬‬

‫קרית ים‬

‫אלמוגים‬

‫מ"מ‬

‫אצ"ל ‪10‬‬

‫‪29000‬‬

‫‪30‬‬

‫קרית ים‬

‫עלומים‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪585 .‬‬

‫‪29036‬‬

‫‪31‬‬

‫קרית מוצקין‬

‫עליזה ומנחם בגין‬

‫מ"מ‬

‫מנחם בגין ‪26‬‬

‫מנחה‬
‫קהילתי‬

‫סוג קהילתי‬
‫הנחייה בוגר‬
‫‪6+‬‬
‫‪1-6‬‬

‫)עופרה )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)עופרה )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫)עופרה )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫עופרה זכריה‬

‫‪32‬‬

‫תאום אל פחם‬

‫עומר‬
‫איבןאלח'טאב‬

‫מ"מ‬

‫אום אל פחם ‪30010‬‬

‫)שריף )א‪.‬ק‬

‫‪33‬‬

‫תאום אל פחם‬

‫אלבאטן‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד ‪30010 116‬‬

‫שריף מצארוה‬

‫‪34‬‬

‫תאום אל פחם‬

‫אלחייאם‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד ‪30010 165‬‬

‫שריף מצארוה‬

‫‪35‬‬

‫תאום אל פחם‬

‫עין איברהים‬

‫מ"מ‬

‫אום אל פחם ‪30010‬‬

‫הערות‬
‫‪ +‬יר"ח‬

‫אינט'‬

‫מנהל‪/‬ת‬
‫אתי וולף‬

‫‪04-8757767‬‬

‫‪04-8789787‬‬

‫‪04-8789787‬‬

‫‪04-8765151‬‬

‫אוסנת שואף ‪054-‬‬
‫‪5632149 04-8765151‬‬
‫לאה איילון‬

‫‪8789759‬‬
‫בי"ס חדש‬

‫‪6+‬‬

‫אורית בלייר‬

‫‪04-8774620‬‬

‫רבקה שלומי‬
‫‪8353790 8711875‬‬
‫‪052-2481118‬‬

‫‪04-6311065‬‬

‫‪ 04-6310792‬ג'ברין עבד אלנטיף‬

‫מדגים‬

‫‪04-6314422‬‬

‫‪ 04-6314395‬ח'אלדייה מחאג'נה‬

‫‪052-2477046‬‬

‫מנהל חדש‬

‫‪04-6313075‬‬

‫מוחמד נאדר‬

‫‪052--4537268‬‬

‫ורוניקה אגרון‬
‫ורוניקה אגרון‬

‫מירה לאוב‬

‫אייל אורן‬

‫זחאלקה מדחת ג'ברין מחמוד גמיל‬
‫‪04-6119052‬‬
‫‪04-6353487‬‬
‫זחאלקה מדחת‬
‫מחגנה חאלדיה‬
‫‪04-6353487‬‬
‫זחאלקה מדחת ג'ברין מחמוד זוהד‬
‫‪057-7752087‬‬
‫‪04-6353487‬‬
‫זחאלקה מדחת ג'ברין מחמוד זוהד‬
‫‪057-7752087‬‬
‫‪04-6353488‬‬
‫זחאלקה מדחת ג'ברין מחמוד זוהד‬
‫‪057-7752087‬‬
‫‪04-6353489‬‬

‫‪04-6314589‬‬

‫ג'מאל מחג'נה‬

‫‪36‬‬

‫תאום אל פחם‬

‫ערק אל שבאב‬

‫מ"מ‬

‫אום אל פחם ‪30010‬‬

‫)שריף )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫‪04-6311966‬‬

‫מחמוד יונס‬

‫‪04-6351185‬‬

‫‪37‬‬

‫תאום אל פחם‬

‫איבן חלדון‬

‫מ"מ‬

‫אום אל פחם ‪30010‬‬

‫)שריף )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫‪04-6313005‬‬

‫אבו שקרה סיהאם‬

‫‪04-6311346‬‬
‫‪052-4449224‬‬

‫זחאלקה מדחת מחמוד ג'מיל גברין‬
‫‪057-7752087‬‬
‫‪04-6353487‬‬

‫‪38‬‬

‫תאום אל פחם‬

‫אלאחווה‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד ‪30010 56‬‬

‫)שריף )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫‪04-6312015‬‬

‫‪04-6315131‬‬

‫משהור מחג'נה‬

‫‪050-5577462‬‬

‫זחאלקה מדחת מחמוד ג'מיל גברין‬
‫‪057-7752087‬‬
‫‪04-6353489‬‬

‫‪39‬‬

‫תאום אל פחם‬

‫אלזהרא‬

‫מ"מ‬

‫‪40‬‬

‫תאום אל פחם‬

‫אלח'נסא‬

‫מ"מ‬

‫אום אל פחם ‪30010‬‬
‫שכ' אלמלסאא‬
‫ת‪.‬ד ‪30010 550‬‬

‫שריף מצארוה‬

‫'אקס‬

‫‪04-6311068‬‬

‫‪04-6310507‬‬

‫רפיק מחאג'נה‬

‫‪050-7936474‬‬

‫שריף מצארוה‬

‫'אקס‬

‫‪04-6311066‬‬

‫‪04-6311066‬‬

‫עוואטף אגברייה‬

‫‪064-461040‬‬

‫‪41‬‬

‫תאום אל פחם‬

‫מ"מ‬

‫אום אל פחם ‪30010‬‬

‫)שריף )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫‪04-6311069‬‬

‫‪04-6316723‬‬

‫מוחמד אגברייה‬

‫‪04-6313503‬‬

‫)שריף )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫‪04-6280290‬‬

‫‪ 04-6280678‬חתאם שרקייה‬

‫‪42‬‬

‫‪43‬‬

‫‪44‬‬

‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬

‫אלמותנבי‬

‫תג'ת המשולש איבן רושד‬
‫תדליית‬
‫אל כרמל‪-‬‬
‫עוספייה‬
‫תדליית‬
‫אל כרמל‪-‬‬
‫עוספייה‬
‫תדליית‬
‫אל כרמל‪-‬‬
‫עוספייה‬
‫תכפר קרע‬
‫תכפר קרע‬
‫תמושירפה‬
‫תמייסר‬

‫‪12/02/2009‬‬

‫דליית אל כרמל ב'‬

‫דליית אל כרמל ג'‬

‫חסון‪.‬י‪.‬חסון‬
‫יסודי ב' כפר קרע‬
‫יסודי א' כפר קרע‬
‫מושירפה‬
‫יסודי מייסר‬

‫מ"מ‬

‫ג'ת המשולש‬

‫מ"מ‬

‫ת"ד ‪2212‬‬

‫מ"מ‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫דליית אל כרמל‬

‫רח' ‪12‬‬
‫כפר קרע‬
‫כפר קרע‬
‫ת‪.‬ד ‪ 64‬מ‪.‬א מעלה עירון‬
‫ת‪.‬ד ‪142‬‬

‫‪30091‬‬

‫‪6+‬איתם‬
‫מצארוה למחוק אין קשר‬
‫למירי האם‬
‫שריף‬

‫‪04-6313075‬‬

‫נירה רוזנהיימר‬

‫ורוניקה אגרון‬

‫נירה רוזנהיימר‬

‫‪052-2482690‬‬

‫‪6+‬‬
‫'אקס‬

‫טלפון‬
‫ביה"ס‬

‫פקס‬

‫טל' בית‪/‬ניד‬

‫מפקח‪/‬ת‬

‫מנהל מח' חינוך‬

‫‪ 30056‬מוחמד )א‪.‬ק(‬

‫למירי‬
‫צריך‬
‫להיות‬
‫?שריף‬

‫‪6+‬‬

‫‪ 30056‬מוחמד )א‪.‬ק(‬

‫למירי‬
‫צריך‬
‫להיות‬
‫?שריף‬

‫‪6+‬‬

‫‪ 30056‬מוחמד )א‪.‬ק(‬

‫למירי‬
‫צריך‬
‫להיות‬
‫?שריף‬

‫‪30075‬‬
‫‪30075‬‬
‫‪30010‬‬
‫‪38815‬‬

‫)שריף )א‪.‬ק‬
‫)שריף )א‪.‬ק‬
‫)שריף )א‪.‬ק‬
‫)שריף )א‪.‬ק‬

‫מדגים‬
‫עבודה‬
‫ישובית‬
‫מדגים‬
‫עבודה‬
‫ישובית‬

‫מדגים‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬

‫‪04-8393662‬‬

‫‪04-8396772‬‬

‫‪04-8393508‬‬
‫‪04-6353747‬‬
‫‪04-6352255‬‬
‫‪04-6313931‬‬
‫‪04-6385336‬‬

‫‪ 11‬עמוד‬

‫‪ 04-8396585‬רימה נטור‬

‫‪ 04-8393760‬קדור סאלח‬

‫‪ 04-8396757‬ביראני רושדייה‬
‫‪ 04-6353747‬זחאלקה מהודייה‬
‫זחאלקה עלי‬
‫איברהים איגבריה‬
‫כבהא סוהיל‬

‫‪04-6282892‬‬

‫זחאלקה מידחת‬
‫‪056-282835‬‬
‫‪04-6353487‬‬
‫זחאלקה מידחת‬
‫‪04-6353487‬‬
‫זחאלקה מידחת‬
‫‪04-6353487‬‬

‫ג'ברין מחמוד זוהד‬
‫‪054-7752087‬‬
‫ג'ברין מחמוד זוהד‬
‫‪057-7752087‬‬
‫ג'ברין מחמוד זוהד‬
‫‪057-7752087‬‬
‫וותד מוסטפא‬
‫‪04-6383201‬‬

‫סלח מחאג'נה‬

‫פארח חלבי‬

‫‪ 052-2251559‬גבי אמסלם‬

‫פארח חלבי‬

‫‪04-8393020‬‬

‫‪04-8393439‬‬
‫גבי אמסלם‬
‫‪050-5443141‬‬

‫פארח חלבי‬

‫‪ 050-6363002‬מושיל סולימאן‬
‫‪ 04-6353587‬מושל סאלמן‬
‫‪ 04-6313676‬פריד גנאיים‬
‫‪ 04-6255629‬סלח מחאג'נה‬

‫עתאמנה רשיד‬
‫עתאמנה רשיד‬
‫תופיק ג'ברין‬
‫שפריר זאב‬

‫ראש מינהל בתי ספר קהילתיים‪ :‬מירי לוגסי‬
‫רפרנטית מחוזית‪ :‬עופרה זכריה‬

‫בתי ספר קהילתיים‬
‫מחוז חיפה ‪ -‬תשס"ז‬

‫'מס ישוב‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬

‫בית‪-‬ספר‬

‫סקטור כתובת‬

‫מיקוד‬

‫מנחה‬
‫קהילתי‬

‫סוג קהילתי‬
‫הנחייה בוגר‬
‫‪6+‬‬
‫‪1-6‬‬

‫תמעאויה‬

‫מעאויה‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד ‪ 600‬מ‪.‬א בסמת‪-‬ערה‬

‫‪ 30017‬שריף מצארוה‬

‫'אקס‬

‫תעארה‬

‫'יסודי ב‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד ‪451‬‬

‫‪ 30025‬שריף מצארוה‬

‫'אינט‬

‫תעארה‬

‫אלהלאל‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד ‪137‬‬

‫תעין אלסהלה‬

‫עין אל סאהלה‬

‫מ"מ‬

‫מ‪.‬א בסמת‪-‬ערה‬

‫‪30025‬‬
‫)שריף )א‪.‬ק‬
‫‪ 30028‬שריף מצארוה‬

‫תערערה‬

‫אלדהארת‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד ‪235‬‬

‫‪30026‬‬

‫תערערה‬

‫טהא חסיין‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד ‪457‬‬

‫‪ 30026‬שריף מצארוה‬

‫‪12/02/2009‬‬

‫)שריף )א‪.‬ק‬

‫הערות‬
‫‪ +‬יר"ח‬

‫בי"ס חדש‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬

‫מדגים‬

‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬

‫מדגים‬

‫‪ 12‬עמוד‬

‫טלפון‬
‫ביה"ס‬

‫פקס‬

‫מנהל‪/‬ת‬

‫טל' בית‪/‬ניד‬

‫מנהל מח' חינוך‬

‫מפקח‪/‬ת‬

‫‪04-6356822‬‬

‫‪ 04-6358686‬עימאד אינג'בריה‬

‫‪ 050-5776040‬מישל סולימאן‬

‫‪04-6352798‬‬

‫‪ 04-6354832‬כבהא ראאבאל‬

‫‪ 050-4838349‬זכריה חארדן‬

‫‪04-6352797‬‬

‫ג'זמאי ראבח‬

‫‪ 04-6352171‬זכריה חארדן‬

‫‪04-6354766‬‬

‫כבהא וחיד‬

‫‪ 04-6351206‬ערסאן עיאדאת‬

‫‪04-6353191‬‬

‫‪ 04-6357499‬יונס בותינה‬

‫‪04-6355056‬‬

‫ג'האד יונס‬

‫‪ 04-6351242‬זכריה חארדן‬
‫‪ 04-6355056‬זכריה חארדן‬

‫ראפת כבהא‬
‫מוחמד סיף‬
‫‪04-6351644‬‬
‫מוחמד סיף‬
‫‪04-6351644‬‬
‫ראפת כבהא‬
‫מוחמד סיף‬
‫‪04-6351644‬‬
‫מוחמד סיף‬
‫‪04-6351644‬‬

‫ראש מינהל בתי ספר קהילתיים‪ :‬מירי לוגסי‬
‫רפרנטית מחוזית‪ :‬עופרה זכריה‬

‫בתי הספר הקהילתיים‬
‫מחוז דרום ‪ -‬תשס"ז‬

‫מנחה‬
‫קהילתי‬
‫'מס ישוב‬

‫בית‪-‬ספר‬

‫סקטור כתובת‬

‫מיקוד‬

‫סוג קהילתי‬
‫הנחייה בוגר‬
‫‪6+‬‬
‫‪1-6‬‬

‫‪1‬‬

‫אילת‬

‫אלמוג‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪145 .‬‬

‫‪) 88000‬מירי )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫‪2‬‬

‫אילת‬

‫עציון גבר‬

‫מ"מ‬

‫ששת הימים ‪914‬‬

‫‪) 88000‬מירי )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫‪3‬‬

‫אילת‬

‫צאלים‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪14 .‬‬

‫‪) 88000‬מירי )א‪.‬ק‬

‫‪6+‬‬

‫‪4‬‬

‫אשדוד‬

‫ארזים‬

‫מ"מ‬

‫הרב שאולי ‪ 6‬ת‪.‬ד‪5060 .‬‬

‫‪5‬‬

‫אשדוד‬

‫גאולים‬

‫מ"מ‬

‫אח' הארז ‪ 6‬ת‪.‬ד‪39 .‬‬

‫‪6‬‬

‫אשדוד‬

‫הראל‬

‫מ"מ‬

‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬

‫אשדוד‬
‫אשדוד‬
‫אשדוד‬
‫אשדוד‬

‫צפרירים‬
‫רבין‬
‫שקמים‬
‫אופק‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫א‪.‬שפירא ‪3087‬‬
‫חרמון ‪ 1‬רובע י"א‪ ,‬ת‪.‬ד‬
‫‪5150‬‬
‫נחמן סירקין ‪ 2‬רובע ט"ו‬
‫רחוב חורי ת‪.‬ד‪3031 .‬‬
‫ת‪.‬ד‪13264 .‬‬

‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬

‫אשדוד‬
‫אשדוד‬
‫אשדוד‬
‫אשדוד‬
‫אשדוד‬
‫אשקלון‬
‫אשקלון‬
‫אשקלון‬

‫'הקריה מדעי טכנ‬
‫חזון יעקב‬
‫יהלום‬
‫רעים‬
‫שחר‬
‫אורנים ח"מ‬
‫אילנות‬
‫ארלוזורוב‬

‫ממ"ד‬
‫ממ"ד‬
‫ממ"ד‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪5176 .‬‬
‫ת‪.‬ד‪5160 .‬‬
‫ת‪.‬ד‪410 .‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 386 .‬רח' בן אליעזר‬
‫המפרש ‪ 15‬ת‪.‬ד ‪291‬‬
‫בית ספר חדש‬
‫ההדס שכונת אפרידר‬
‫הבעל שם טוב ‪11‬‬

‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬

‫אשקלון‬
‫אשקלון‬
‫אשקלון‬

‫הראל אשקלון‬
‫כוכב הצפון‬
‫נאות אשקלון‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫רח' שי עגנון ת‪.‬ד‪ 78190 7464 .‬רחל רוזן‬
‫רחל רוזן‬
‫רמב"ם ‪13‬‬
‫רחל רוזן‬
‫הפלמ"ח ‪ 3‬ת‪.‬ד‪214 .‬‬

‫'אקס‬
‫'אקס‬

‫‪6+‬‬

‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬

‫אשקלון‬
‫אשקלון‬
‫אשקלון‬
‫אשקלון‬

‫נווה דקלים‬
‫'נוף ים א‬
‫'נוף ים ב‬
‫עוזיאל‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫ממ"ד‬

‫סימטת שמגר ‪ 1‬ש‪.‬ברנע‬
‫ת‪.‬ד‪7110 .‬‬

‫רחל רוזן‬
‫רחל רוזן‬
‫‪ 78486‬רחל רוזן‬
‫רחל רוזן‬

‫'אקס‬
‫'אקס‬
‫'אקס‬
‫'אקס‬

‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬

‫‪26‬‬

‫אשקלון‬

‫רותם‬

‫מ"מ‬

‫משה ‪ 7‬שמשון‬

‫‪ 78305‬רחל רוזן‬

‫'אקס‬

‫‪6+‬‬

‫באר טוביה‬

‫נופים‬

‫מ"מ‬

‫אזורי באר טוביה‬

‫רחל רוזן‬

‫'אינט‬

‫‪28‬‬

‫באר שבע‬

‫אילנות‬

‫מ"מ‬

‫'רח' בורלא שכ' ה‬

‫‪29‬‬

‫באר שבע‬

‫אלומות‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪41404 .‬‬

‫‪30‬‬

‫באר שבע‬

‫אפיקים בנגב‬

‫מ"מ‬

‫הדעת ‪ 89‬רמות‬

‫יאיר שרלו‬

‫‪31‬‬

‫באר שבע‬

‫אשכול‬

‫מ"מ‬

‫'רחבת מגידו ‪ 12‬שכ' ט‬

‫יאיר שרלו‬

‫‪12/02/2009‬‬

‫פקס‬

‫מנהל‪/‬ת‬

‫‪08-6371823‬‬

‫‪ 08-6372694‬רחל הראל‬

‫‪08-6379360‬‬

‫‪ 08-6332479‬רחל שפיגל‬

‫‪08-6335985‬‬

‫‪ 08-6315022‬שרון ברזילי‬

‫‪08-8552443‬‬

‫‪ 08-8651603‬איילת מויאל‬

‫‪ 77100‬אסתר אורגד‬

‫'אקס‬

‫‪08-8531975‬‬

‫‪ 08-8520210‬פנינה בן‪-‬זקן‬

‫אסתר אורגד‬

‫'אקס‬

‫‪08-8554505‬‬

‫‪ 08-8661506‬תמי חיון‬

‫אסתר אורגד‬

‫אסתר אורגד‬
‫אסתר אורגד‬
‫אסתר אורגד‬

‫מערכתית‬

‫‪27‬‬

‫עמידר שכ' נווה דקלים‬

‫הערות‬
‫‪ +‬יר"ח‬

‫טלפון‬
‫ביה"ס‬

‫'אינט‬

‫'אינט‬

‫‪ 08-8655152 08-8551355‬חיה רז‬
‫‪ 08-8667388 08-8552996‬דליה בן שבת‬
‫‪ 08-8657695 08-8553999‬אטי זכריה‬
‫‪ 08-8664835 08-8654540‬שוש מחדון‬
‫‪08-8541249‬‬
‫‪ 08-8665163‬אסתר כהן‬
‫‪ 08-8656548 08-8555266‬כרמי יצחק‬
‫‪ 08-8520697 08-8525405‬ניצן אליקים‬
‫‪ 08-8648034 08-8552042‬מירי גרינבאום‬
‫‪ 08-8657810 08-8554999‬ישראל יפת‬

‫'אקס‬
‫'אינט‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬

‫‪77151‬‬
‫‪77103‬‬
‫‪77103‬‬
‫רחל רוזן‬
‫‪ 78325‬רחל רוזן‬
‫רחל רוזן‬

‫‪ 84141‬יאיר שרלו‬

‫'אינט‬
‫אקס'‬
‫אקס'‬
‫אקס'‬

‫טל' בית‪/‬ניד‬

‫מפקח‪/‬ת‬

‫מנהל מח' חינוך‬

‫אילנה בן זקן‬
‫‪050-6283683 052-2391928‬‬
‫אילנה בן זקן‬
‫‪050-6283683 050-83857051‬‬
‫אילנה בן זקן‬
‫‪050-6283683 052-8985976‬‬
‫יהודית קדש‬
‫‪050-6282003‬‬
‫יהודית קדש‬
‫‪050-6282003 052-2512496‬‬
‫‪ 054-7744808‬יהודית קדש‬
‫‪ 054-5363317‬יהודית קדש‬
‫לא מוסרים יהודית קדש‬
‫‪ 052-3683132‬יהודית קדש‬
‫‪ 054-4231229‬יהודית קדש‬
‫יעל רובוביץ‬
‫‪050-6282784 052-2222482‬‬
‫‪ 054-4719942‬יעל רובוביץ‬
‫‪ 052-2382047‬יעל רובוביץ‬
‫‪ 08-8642774‬יהודית קדש‬
‫‪ 050-7913003‬יעל רובוביץ‬

‫בי"ס חדש‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬

‫‪08-6731859‬‬
‫‪08-6765014‬‬

‫‪6+‬‬

‫‪08-6763788‬‬
‫‪08-6757176‬‬
‫‪08-6750512‬‬

‫רחל‬
‫מבקשת‬

‫‪ 08-6731859‬מונה ברק‬
‫‪ 08-6765013‬אריאל סעדון‬
‫רות בן‪-‬וליד‬
‫‪6710133-08 08-6763285‬‬
‫‪ 08-6757149‬מלי כהן‬
‫‪ 08-6727024‬עליזה מיימון‬

‫מרים ארגוב‬
‫‪ 050-2001733‬מרים ארגוב‬
‫‪ 050-2001725‬מרים ארגוב‬

‫שרה אילן‬
‫‪6723977-08 08-6780725‬‬
‫‪ 08-6733542‬מיכל טייר‬
‫‪ 08-6787748‬אמבר מלי‬
‫‪ 08-6764988‬סופר עליזה‬

‫‪ 050-2001722‬מרים ארגוב‬
‫‪ 050-2001734‬מרים ארגוב‬
‫‪ 050-2001713‬מרים ארגוב‬
‫‪050-2001728‬‬

‫לדחות‬
‫האבחון‬
‫באשקלון‬

‫‪08-6780369‬‬
‫‪08-6713423‬‬
‫‪08-6734932‬‬
‫‪08-6762901‬‬
‫‪08-6763779‬‬

‫בי"ס חדש‬

‫‪08-8672261‬‬

‫‪ 08-8672262‬שרהל'ה שגיב‬

‫‪6+‬‬

‫ק‪.‬בוגרים‬

‫‪08-6491568‬‬

‫‪ 08-6419671‬כוכבה דנון‬

‫‪6+‬‬

‫ק‪.‬בוגרים‬

‫‪08-6419045‬‬

‫‪ 08-6435228‬איריס ביטון‬

‫במכינה‬

‫‪08-6482961‬‬

‫‪ 08-6482961‬סימה איתן‬

‫‪08-6410188‬‬

‫‪ 08-6441001‬סימה אטדגי‬

‫‪6+‬‬

‫‪ 13‬עמוד‬

‫‪ 08-6764397‬עדנה אברהמי‬

‫‪ 08-6731130‬מרים ארגוב‬
‫‪ 050-2001735‬מרים ארגוב‬

‫‪ 050-20001723‬מרים ארגוב‬
‫מרים ארגוב‬
‫‪054-2332614‬‬
‫‪08-6263333‬‬
‫דניאלה מונטל‬
‫‪08-6464078 054-4679839‬‬
‫‪08-6464053 08-6518494‬‬
‫זהבה הררי‬
‫‪050-6283662 08-6109356‬‬
‫יעל רובוביץ‬
‫‪050-6282784 054-6262676‬‬
‫זהבה הררי‬
‫‪050-6283662 052-6710578‬‬

‫ראש מינהל בתי ספר קהילתיים‪ :‬מירי לוגסי‬
‫רפרנט מחוזי‪ :‬יאיר שרלו‬

‫בתי הספר הקהילתיים‬
‫מחוז דרום ‪ -‬תשס"ז‬

‫מנחה‬
‫קהילתי‬
‫'מס ישוב‬

‫מיקוד‬

‫סוג קהילתי‬
‫הנחייה בוגר‬
‫‪6+‬‬
‫‪1-6‬‬

‫בית‪-‬ספר‬

‫סקטור כתובת‬

‫‪32‬‬

‫באר שבע‬

‫גבים‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪3302 .‬‬

‫‪33‬‬

‫באר שבע‬

‫מולדת‬

‫מ"מ‬

‫'שד' ירושלים שכונה ט‬

‫‪ 84131‬יאיר שרלו‬

‫‪34‬‬

‫באר שבע‬

‫אוריין‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪3031 .‬‬

‫‪ 84130‬יאיר שרלו‬

‫‪6+‬‬

‫‪35‬‬

‫באר שבע‬

‫מצפה‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪4139 .‬‬

‫‪ 84344‬יאיר שרלו‬

‫‪6+‬‬

‫‪36‬‬

‫באר שבע‬

‫נאות לון‬

‫מ"מ‬

‫רח' שמחה הולצברג ‪6‬‬

‫יאיר שרלו‬

‫‪6+‬‬

‫‪37‬‬

‫באר שבע‬

‫נווה במדבר‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪3528 .‬‬

‫יאיר שרלו‬

‫‪6+‬‬

‫‪38‬‬

‫באר שבע‬

‫נווה שלום‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪429 .‬‬

‫הערות‬
‫‪ +‬יר"ח‬

‫טלפון‬
‫ביה"ס‬
‫פקס‬

‫מנהל‪/‬ת‬

‫‪6+‬‬

‫‪08-6413745‬‬

‫‪ 08-6424429‬אליעזר וינוגרד‬

‫‪08-6411123‬‬

‫‪ 08-6424308‬פרידה ארנון‬

‫‪08-6416184‬‬

‫‪ 08-6442199‬סמדר בלונד‬

‫קבוצת בתי ספר בוגרים‬

‫‪ 84759‬יאיר שרלו‬

‫‪6+‬‬

‫‪08-6412975‬‬

‫ליאורה פוס‬
‫‪6441259 08-6423747‬‬

‫‪08-6417207 08-6419020‬‬

‫אסרף שרה‬

‫‪08-6106464 08-6106565‬‬

‫חווה גילאי‬

‫טל' בית‪/‬ניד‬

‫מפקח‪/‬ת‬

‫זהבה הררי‬
‫‪050-6283662 050-7949496‬‬
‫זהבה הררי‬
‫‪050-6283662 052-5392439‬‬
‫זהבה הררי‬
‫‪050-6283662 08-6433705‬‬
‫זהבה הררי‬
‫‪050-6283662 08-6466108‬‬
‫זהבה הררי‬
‫‪050-6283662 08-6233885‬‬
‫זהבה הררי‬
‫‪050-6283662 08-6412667‬‬
‫זהבה הררי‬
‫‪050-6283662‬‬
‫זהבה הררי‬
‫‪050-6283662 052-8371193‬‬

‫יאיר שרלו‬

‫‪6+‬‬

‫‪08-6108092‬‬

‫‪ 08-6108085‬יהודית בן‪-‬נעים‬

‫‪39‬‬

‫באר שבע‬

‫עמית‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪4136 .‬‬

‫‪ 84532‬יאיר שרלו‬

‫‪6+‬‬

‫‪08-6414250‬‬

‫‪ 08-6442750‬רבקה בילו‬

‫‪40‬‬

‫באר שבע‬

‫רימון‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪5846 .‬‬

‫‪ 84227‬יאיר שרלו‬

‫‪6+‬‬

‫‪08-6412275‬‬

‫‪ 08-6424272‬תמי אטיאס‬

‫זהבה הררי‬
‫‪050-6283662 052-5936111‬‬

‫‪41‬‬

‫באר שבע‬

‫רמות‬

‫מ"מ‬

‫שכונת רמות רח' הדעת‬

‫יאיר שרלו‬

‫‪08-6490116‬‬

‫‪ 08-6480884‬מרים הנטר‬

‫זהבה הררי‬
‫‪050-6283662 08-6519101‬‬

‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬

‫בני שמעון‬
‫דימונה‬
‫באר טוביה‬

‫ניצני הנגב‬
‫יצחק שדה‬
‫מבואות‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫מועצה איזורית‬
‫ת‪.‬ד‪10 .‬‬
‫אזורי באר טוביה‬

‫יאיר שרלו‬

‫‪08-9915474‬‬
‫‪08-6550020‬‬

‫רחל רוזן‬

‫‪ 08-9915401‬רות גרשון‬
‫‪ 08-6572904‬טובה ברגיל‬
‫חיה אבטליון‬

‫‪45‬‬

‫כפר מימון‬

‫נועם תושיה‬

‫ממ"ד‬

‫ד‪.‬נ הנגב‬

‫אסתר אורגד‬

‫‪46‬‬

‫להבים‬

‫להבים‬

‫מ"מ‬

‫רח' ורד ת‪ .‬ד‪9 .‬‬

‫‪47‬‬

‫מיתר‬

‫פסגות מיתר‬

‫‪48‬‬

‫מעלה שחרות מעלה שחרות‬

‫במכינה‬
‫אקס'‬
‫‪6+‬‬

‫‪86100‬‬
‫אינט'‬

‫בי"ס חדש‬

‫'אינט‬

‫בי"ס חדש‬
‫‪6+‬‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪372 .‬‬

‫‪85025‬‬

‫‪6+‬‬

‫מ"מ‬

‫ד‪ .‬נ‪ .‬אילות מ‪ .‬א‪ .‬אילות‬

‫‪88820‬‬

‫‪6+‬‬

‫‪49‬‬

‫מרחבים‬

‫מרחבים‬

‫מ"מ‬

‫ד‪.‬נ‪ .‬נגב ‪85140‬‬

‫‪50‬‬

‫מרחבים‬

‫נחלים‬

‫ממ"ד‬

‫ד‪ .‬נ‪ .‬נגב‬

‫‪85140‬‬

‫‪51‬‬

‫נתיבות‬

‫נתיב יצחק‬

‫ממ"ד‬

‫חפץ חיים ת‪.‬ד‪8 .‬‬

‫‪80200‬‬

‫אבניאל כהן‬

‫‪08-9941136 08-9942370‬‬
‫‪08-6518188‬‬
‫‪ 08-6517470‬רונית אביטן‬
‫‪08-6517847‬‬
‫‪08-6355945‬‬

‫‪ 08-6517616‬דניאלה גושן‬
‫‪ 08-6355940‬ניצה גולדמן‬

‫‪08-9960411‬‬
‫‪ 08-9961085‬אביגיל ברגמן‬

‫‪6+‬‬

‫‪6+‬‬

‫‪08-9962111‬‬

‫נורית חורי‬

‫‪08-9945802 08-9932886‬‬

‫מירי דדון‬

‫‪53‬‬

‫ערד‬

‫אבישור‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪44 .‬‬

‫‪ 80700‬יאיר שרלו‬

‫‪6+‬‬

‫‪54‬‬

‫ערד‬

‫חלמיש‬

‫מ"מ‬

‫רח' שיזף ‪21‬‬

‫‪ 80750‬יאיר שרלו‬

‫‪6+‬‬

‫‪55‬‬

‫ערד‬

‫לבאות ערד‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪608 .‬‬

‫‪ 80755‬יאיר שרלו‬

‫‪6+‬‬

‫‪ 08-9954265‬שרה דוידסון‬

‫‪56‬‬

‫קרית גת‬

‫נביאים‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪16 .‬‬

‫‪82100‬‬

‫‪6+‬‬

‫דבורה פינטו‬

‫‪12/02/2009‬‬

‫ק‪.‬חינוך‬

‫‪52‬‬

‫ערד‬

‫יעלים ועופרים‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪14 .‬‬

‫יאיר שרלו‬

‫‪6+‬‬
‫‪08-9950147‬‬

‫‪ 08-9950147‬יפה ניניו‬

‫‪08-9950653‬‬

‫‪ 08-9950653‬סימה נחשון‬

‫‪08-9956131‬‬

‫‪08-6600166 08-6881495‬‬

‫‪ 14‬עמוד‬

‫מנהל מח' חינוך‬

‫‪ 050-7967904‬איילה שפירא‬
‫‪ 08-6551288‬אילנה בן‪-‬זקן‬
‫מיכאל פיקר‬
‫‪050-6282786‬‬
‫עליזה כלפון‬
‫‪050-6282938 077-6421001‬‬
‫עליזה כלפון‬
‫‪050-6282938 08-6419523‬‬
‫אילנה בן זקן‬
‫‪050-7792010 054-9708038‬‬
‫עליזה כלפון‬
‫‪050-6282938 050-8645795‬‬
‫עליזה כלפון‬
‫‪050-6282938 054-4521544‬‬
‫מיכאל פיקר‬
‫‪050-6282786 054-5224345‬‬

‫מוטי אדרי‬

‫רותי אהרוני‬
‫‪050-6283011 054-7444661‬‬
‫רותי אהרוני‬
‫‪050-6283011‬‬
‫רותי אהרוני‬
‫‪050-6283011 052-8499440‬‬
‫ברכה פז‬
‫‪6282776-050 054-5577315‬‬

‫ראש מינהל בתי ספר קהילתיים‪ :‬מירי לוגסי‬
‫רפרנט מחוזי‪ :‬יאיר שרלו‬

‫בתי הספר הקהילתיים‬
‫מחוז דרום ‪ -‬תשס"ז‬

‫מנחה‬
‫קהילתי‬
‫'מס ישוב‬

‫בית‪-‬ספר‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫ממ"ד‬

‫קק"ל שכונת נאות רבין‬
‫רח' נווה אשכול‬
‫שכונת בן גוריון‬
‫חיים ברלב ‪ 21‬נאות רבין‬
‫המגינים ‪ 18‬נאות רבין‬

‫‪62‬‬
‫‪63‬‬

‫שפיר‬
‫תאל ווטאן‬

‫שפיר‬
‫אל עמאל‬

‫ממ"ד‬
‫מ"מ‬

‫מ‪.‬א‪ .‬שפיר‬

‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬

‫אלון מדעים‬
‫שדרות‬
‫גיל ז'בוטינסקי‬
‫שדרות‬
‫רבין‬
‫שדרות‬
‫שדרות שקמים‬
‫שדרות תורני מדעי‬

‫סקטור כתובת‬

‫מיקוד‬
‫‪ 80100‬אסתר אורגד‬
‫אסתר אורגד‬
‫אסתר אורגד‬
‫אסתר אורגד‬
‫אסתר אורגד‬

‫סוג קהילתי‬
‫הנחייה בוגר‬
‫‪6+‬‬
‫‪1-6‬‬

‫‪71‬‬

‫תלקייה‬

‫אל עאהד‬

‫מ"מ‬

‫שכונה ‪ 8‬ת‪.‬ד‪566 .‬‬

‫‪ 84991‬יאיר שרלו‬

‫'אינט‬

‫‪72‬‬

‫תלקייה‬

‫עבד רבה אלאסד‬

‫מ"מ‬

‫‪ 84104‬יאיר שרלו‬

‫'אינט‬

‫‪73‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬

‫אל ביירוני‬
‫תלקייה‬
‫תערוער בנגב אבו עראר‬
‫תערוער בנגב איבן סינא‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪1102 .‬‬
‫שכונה ‪ 2‬ת‪.‬ד‪582 .‬‬
‫ת‪.‬ד‪412 .‬‬

‫‪ 86104‬יאיר שרלו‬
‫‪ 84104‬יאיר שרלו‬
‫‪ 84104‬יאיר שרלו‬

‫'אינט‬
‫אינט'‬
‫אינט'‬

‫‪76‬‬

‫תערוער בנגב אל סאלם חדש‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪15060 .‬‬

‫‪ 84120‬יאיר שרלו‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪464 .‬‬

‫‪ 85357‬יאיר שרלו‬

‫'אינט‬

‫ת‪.‬ד‪14 .‬‬

‫‪ 85357‬יאיר שרלו‬

‫'אינט‬

‫ת‪.‬ד‪11 .‬‬
‫שכונה ‪ 17‬ת‪.‬ד‪671 .‬‬

‫‪ 85357‬יאיר שרלו‬
‫‪ 85357‬יאיר שרלו‬

‫'אינט‬
‫'אינט‬

‫ת‪.‬ד‪16 .‬‬

‫‪ 85357‬יאיר שרלו‬

‫'אינט‬

‫ת‪.‬ד‪481 .‬‬
‫שכונה ‪ 13‬ת‪.‬ד‪84 .‬‬

‫‪ 85357‬יאיר שרלו‬
‫‪ 85357‬יאיר שרלו‬

‫'אינט‬
‫'אינט‬

‫ת‪.‬ד‪ 787 .‬שגב שלום‬
‫ת‪.‬ד‪ 436 .‬שגב שלום‬
‫ת‪.‬ד‪ 454 .‬שגב שלום‬

‫‪ 84103‬יאיר שרלו‬
‫‪ 84103‬יאיר שרלו‬
‫‪ 84103‬יאיר שרלו‬

‫'אינט‬
‫'אינט‬
‫'אינט‬

‫‪78‬‬

‫תרהט‬

‫'אבן חלדון רהט ד מ"מ‬

‫‪79‬‬
‫‪80‬‬

‫תרהט‬
‫תרהט‬

‫'אל‪-‬סאלם רהט א מ"מ‬
‫אל מאג'ד שיח חמיס מ"מ‬

‫‪81‬‬

‫תרהט‬

‫מ"מ‬

‫‪82‬‬
‫‪83‬‬

‫תרהט‬
‫תרהט‬

‫‪84‬‬
‫‪85‬‬
‫‪86‬‬

‫תשגב שלום‬
‫תשגב שלום‬
‫תשגב שלום‬

‫‪12/02/2009‬‬

‫'אלאחא רהט ו‬

‫מ"מ‬
‫סאלח א‪-‬דין רהט‬
‫עומר אבן אל חטאב מ"מ‬
‫'יסודי א‬
‫'יסודי ב‬
‫יסודי מרכז‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫אינט'‬

‫קהילת חינוך‬

‫‪70‬‬

‫תלקייה‬

‫אל מאנרה‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪140 .‬‬

‫‪ 84991‬יאיר שרלו‬

‫'אינט‬
‫קהילת חינוך‬

‫‪69‬‬

‫תכסייפה‬

‫תל כסיף‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪ 484 .‬תל כסיף‬

‫‪ 84100‬יאיר שרלו‬

‫'אינט‬

‫‪08-9974193‬‬
‫‪.‬‬

‫קהילת חינוך‬

‫ת‪.‬ד‪ 14176.‬שכונה ‪12‬‬
‫ת‪.‬ד‪503 .‬‬

‫מנהל‪/‬ת‬
‫ליאורה פימה‬
‫אתי עזרן‬
‫רנה רוזנבאום‬
‫חנה מויאל‬
‫דינה חורי‬

‫‪ 08-8504037‬הרב רפי שלום‬

‫טל' בית‪/‬ניד‬

‫מפקח‪/‬ת‬

‫מנהל מח' חינוך‬

‫עליזה כלפון‬
‫‪050-6282938 052-8840813‬‬
‫‪ 050-5932864‬עליזה כלפון‬
‫‪ 052-4447258‬עליזה כלפון‬
‫‪ 052-2782394‬עליזה כלפון‬
‫‪ 054-4944346‬עליזה לוי‬
‫עליזה לוי‬
‫‪050-6282526 050-4545241‬‬

‫בתכנון‬

‫קהילת חינוך‬

‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬

‫תכסייפה‬
‫תכסייפה‬
‫תכסייפה‬
‫תכסייפה‬

‫חמד אבו רביעה‬
‫יסודי החדש‬
‫אלרימוק‬
‫תל אלמלאח‬

‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪ 530 .‬ב"ש‬

‫‪ 84104‬יאיר שרלו‬
‫יאיר שרלו‬
‫‪ 84795‬יאיר שרלו‬
‫‪ 84923‬יאיר שרלו‬

‫'אינט‬
‫'אינט‬
‫'אינט‬
‫'אינט‬

‫‪77‬‬

‫‪08-8612999‬‬

‫קהילת חינוך‬

‫‪64‬‬

‫תכסייפה‬

‫אבו ואדי כסייפה‬

‫מ"מ‬

‫ת‪.‬ד‪6201 .‬‬

‫‪ 84923‬יאיר שרלו‬

‫'אינט‬

‫תרהט‬

‫‪08-6890679 08-6894317‬‬
‫‪08-6897079 08-6897079‬‬
‫‪08-6610731 08-6610731‬‬
‫‪08-6897043 08-6897043‬‬
‫‪08-6891643 08-6611133‬‬

‫'אינט‬
‫'אקס‬
‫'אקס‬
‫'אינט‬

‫????‬
‫יאיר שרלו‬

‫אבו עובידה רהט‬

‫פקס‬

‫'אינט‬

‫'אקס‬

‫ת‪.‬ד‪481 .‬‬

‫הערות‬
‫‪ +‬יר"ח‬

‫טלפון‬
‫ביה"ס‬

‫‪08-9957905‬‬
‫‪08-9974292‬‬
‫‪08-9953469‬‬

‫‪ 08-9974194‬אלעמנאמי ג'מעה‬
‫מוסא שדה אבו‬
‫‪ 08-9973073‬רביעה‬
‫‪ 08-9974292‬סוהיל כבהא‬
‫‪ 08-9973010‬מחמוד על עאמור‬
‫סלימאן סאלח אבו‬
‫‪' 08-9953658‬עג'אג‬

‫‪ 052-2961934‬מ‪.‬אלקרנאווי‬
‫מ‪.‬אלקרנאווי‬
‫מ‪.‬אלקרנאווי‬
‫מ‪.‬אלקרנאווי‬

‫מ‪.‬אלקרנאווי‬
‫‪08-9953658‬‬
‫סולימאן אלעמור‬
‫‪050-5374473 052-4806835‬‬
‫‪ 08-6513736 08-6513736‬חמד אל אסד‬
‫סולימאן אלעמור‬
‫‪050-5374473 050-8699865‬‬
‫‪ 08-6510170 08-6513167‬בסמה אל סאנע‬
‫סולימאן אלעמור‬
‫‪050-5374473‬‬
‫‪ 08-6517845 08-6517845‬מוחמד אבו עייש‬
‫סולימאן אלעמור‬
‫‪050-5374473‬‬
‫‪ 08-6513702 08-6510396‬מוסא אלסאנע‬
‫מ‪ .‬אלקרנאווי‬
‫‪ 08-9973373 08-9954305‬סמיר אבו עראר‬
‫‪ 08-9959974 08-9952324‬אברהים אלסריעה ‪ 050-5315198‬מ‪ .‬אלקרנאווי‬
‫מוחמד אלקרנאוי‬
‫‪054-4667075 050-5667081‬‬
‫‪ 08-9959819 08-9959819‬אבו קוש מוסא‬
‫מוחמד אלעתמין‬
‫‪052-2889782 050-5390370‬‬
‫‪ 08-9917289 08-9917282‬חסן אלנאססרה‬
‫מוחמד אלעתמין‬
‫‪ 08-9917368 08-9918002‬אברהים אלהוזייל ‪052-2889783 052-2291580‬‬
‫מוחמד אלעתמין‬
‫‪052-2889785 052-3450936‬‬
‫‪ 08-9917912 08-9918480‬נואף אלקרנאוי‬
‫‪ 054-4298648‬מוחמד אלעתמין‬
‫‪ 08-9917692 08-9917752‬חמד אלקרנאווי‬
‫מוחמד אלעתמין‬
‫דיאב אל‪-‬אפיניש ‪052-2889785 08-9910408‬‬
‫‪08-9918705‬‬
‫מוחמד אלעתמין‬
‫‪052-2889788‬‬
‫סאלם אל קרנאוי‬
‫‪08-89918247‬‬
‫‪ 050-7544950‬מוחמד אלעתמין‬
‫‪ 08-9910524 08-9918010‬עלייה אלכמלאת‬
‫‪08-6277922‬‬
‫ס‪ .‬אל עאמור‬
‫‪ 08-6236138‬איברהים ג'רביעה‬
‫‪ 052-2967336‬ס‪ .‬אל עאמור‬
‫‪ 08-6231249 08-6282328‬מנסור אלפראונה‬
‫‪ 052-2481817‬ס‪ .‬אל עאמור‬
‫‪ 08-6492936 08-6492935‬עבדאלה ג'רג'או‬

‫‪ 15‬עמוד‬

‫ראש מינהל בתי ספר קהילתיים‪ :‬מירי לוגסי‬
‫רפרנט מחוזי‪ :‬יאיר שרלו‬

‫בתי ספר קהילתיים‬
‫מחוז ירושלים ‪ -‬תשס"ז‬

‫מנחה‬
‫קהילתי‬
‫מיקוד‬

‫סקטור כתובת‬
‫בית הספר‬
‫'מס ישוב‬
‫מ"מ‬
‫עדיהו‬
‫בית שמש‬
‫בני דן ‪99000 2‬‬
‫‪1‬‬
‫מ"מ‬
‫'מ"מ ב‬
‫גבעת זאב‬
‫רח' מצפה תד ‪90917 954‬‬
‫‪2‬‬
‫ממ‬
‫הר טוב‬
‫הר טוב צרעה‬
‫ד"נ שמשון ‪99803‬‬
‫‪3‬‬
‫הר חומה ממ"ד‬
‫ירושלים‬
‫שאול אביגור ‪90917 9‬‬
‫‪4‬‬
‫מ"מ‬
‫טובה‬
‫אום‬
‫ירושלים‬
‫מזרח ירושלים‬
‫‪5‬‬
‫אטורי‬
‫ירושלים‬
‫מ"מ אבו תור מזרח ירושלים‬
‫‪6‬‬
‫בית צפפא יסודי‬
‫ירושלים‬
‫מ"מ ת‪.‬ד ‪ 94089‬בית צפאפא‬
‫‪7‬‬
‫מ"מ‬
‫'גילה ב‬
‫ירושלים‬
‫מרגלית ‪93384 411‬‬
‫‪8‬‬
‫מ"מ‬
‫'גילה ג‬
‫ירושלים‬
‫הדולב ‪93384 423‬‬
‫‪9‬‬
‫מ"מ‬
‫יד המורה‬
‫ירושלים‬
‫ת"ד ‪ 18194‬כ‪.‬ארן ‪91181‬‬
‫‪10‬‬
‫מ"מ‬
‫מסורתי פרנקל‬
‫ירושלים‬
‫אצ"ל ‪97854 20‬‬
‫‪11‬‬
‫מ"מ‬
‫סילואן בנות‬
‫ירושלים‬
‫מזרח ירושלים‬
‫‪12‬‬
‫מ"מ‬
‫ירושלים 'פסגת זאב מזרח א‬
‫מאיר גרשון ‪97824 19‬‬
‫‪13‬‬
‫מ"מ‬
‫פסגת זאב מ‪.‬מדעי‬
‫ירושלים‬
‫הששה עשר ‪97534 19‬‬
‫‪14‬‬
‫מ"מ‬
‫קורצ'אק יאנוש‬
‫ירושלים‬
‫בר כוכבא ‪97875 99‬‬
‫‪15‬‬
‫מ"מ‬
‫שועפט‬
‫ירושלים‬
‫מזרח ירושלים‬
‫‪16‬‬
‫מ"מ‬
‫ארגנטינה‬
‫ירושלים‬
‫אולסוונגר ‪96673 3‬‬
‫‪17‬‬
‫מ"מ‬
‫יפה נוף‬
‫ירושלים‬
‫התומר ‪5‬‬
‫‪18‬‬
‫פסגת זאב מזרח ממ"ד‬
‫ירושלים‬
‫מאיר גרשון ‪97824 26‬‬
‫‪19‬‬
‫מ"מ‬
‫מוריה‬
‫רמת‬
‫ירושלים‬
‫אדם ‪93782 28‬‬
‫‪20‬‬
‫מ"מ‬
‫תלפיות מזרח‬
‫ירושלים‬
‫דוד רזיאל ‪93180 13‬‬
‫‪21‬‬
‫פסגת דוד ממ"ד‬
‫ירושלים‬
‫הששה עשר ‪34‬‬
‫‪22‬‬
‫מ"מ‬
‫עין הרים‬
‫ירושלים‪-‬עין כרם‬
‫ד"נ הרי יהודה ‪90872‬‬
‫‪23‬‬
‫כפר אדומים ממ"ד‬
‫כפר אדומים‬
‫כפר אדומים ‪90618‬‬
‫‪24‬‬
‫ממ‬
‫קהילתי השלום‬
‫מבשרת ציון‬
‫ת"ד ‪ 926‬שלום ‪90805 66‬‬
‫‪25‬‬
‫מ"מ‬
‫אילן רמון‬
‫מודיעין‬
‫חיים ברלב ‪45‬‬
‫‪26‬‬
‫מ"מ‬
‫אסיף‬
‫מודיעין‬
‫עמק בית שאן ‪71700 4‬‬
‫‪27‬‬
‫מ"מ‬
‫עמית‬
‫מכבים רעות‬
‫ת"ד ‪71908 1043‬‬
‫‪28‬‬
‫מ"מ‬
‫'מ"מ ג‬
‫מעלה אדומים‬
‫דרך הגיא ‪98415 2‬‬
‫‪29‬‬
‫מ"מ‬
‫תומר רחל‬
‫מעלה אדומים‬
‫כיכר יהלום ת"ד ‪98300‬‬
‫‪30‬‬
‫מ"מ‬
‫מגדים‬
‫מעלה אדומים‬
‫פרי מגדים ‪98480 10‬‬
‫‪31‬‬
‫מ"מ‬
‫צמח השדה‬
‫מעלה אדומים‬
‫הפרג ‪90610 22‬‬
‫‪32‬‬
‫מ"מ‬
‫ענבלים‬
‫מעלה אדומים‬
‫ת‪.‬ד‪125 .‬‬
‫‪33‬‬
‫מ"מ‬
‫אלון‬
‫מעלה החמישה‬
‫ד"נ הרי יהודה ‪90850‬‬
‫‪34‬‬
‫מ"מ‬
‫ניל"י‬
‫ניל"י‬
‫ד"נ מודיעין ‪71930‬‬
‫‪35‬‬
‫חשמונאים ממ"ד‬
‫רמת מודיעין‬
‫ד"נ מודיעין ‪73127‬‬
‫‪36‬‬

‫‪12/02/2009‬‬

‫סוג‬
‫הנחייה‬
‫‪1-6‬‬

‫מרים מנצור‬

‫קהילתי‬
‫בוגר‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬

‫מרים מנצור‬
‫מרים מנצור 'אינט‬
‫מרים מנצור 'אינט‬
‫מרים מנצור 'אינט‬
‫מרים מנצור 'אקס‬
‫)מרים )א‪.‬ק‬
‫מרים מנצור 'אקס‬
‫מרים מנצור‬
‫מרים מנצור 'אינט‬
‫מרים מנצור‬
‫מרים מנצור 'אקס‬
‫מרים מנצור‬
‫מרים מנצור 'אינט‬

‫הערות‬

‫פקס‬
‫מדגים‬

‫בי"ס חדש‬

‫‪6+‬‬
‫מדגים‬
‫‪6+‬‬

‫מדגים‬
‫מדגים‬

‫‪6+‬‬
‫שיפי פרידמן‬
‫)מרים )א‪.‬ק‬
‫מרים מנצור‬
‫מרים מנצור‬
‫מרים מנצור‬
‫)מרים )א‪.‬ק‬
‫שיפי פרידמן‬
‫מרים מנצור‬
‫מרים מנצור‬

‫מדגים‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫'אינט‬
‫'אקס‬

‫מדגים‬
‫מדגים‬
‫בי"ס חדש‬

‫‪6+‬‬
‫מדגים‬
‫'אינט‬
‫'אינט‬
‫‪6+‬‬

‫שיפי פרידמן‬
‫שיפי פרידמן‬

‫'אינט‬

‫מרים מנצור‬

‫'אינט‬

‫טלפון‬
‫ביה"ס‬

‫בי"ס חדש‬
‫מדגים‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫‪6+‬‬
‫בי"ס חדש‬

‫‪16‬‬

‫מנהל‪/‬ת‬

‫‪ 02-9911504 02-9995757‬בן אהרן ריטה‬
‫‪02-5730002 02-5360146‬רוזאי ראובן תמי‬
‫שרון שני‬
‫‪02-9908900 02-9908848‬‬
‫‪ 02-6769589 02-6453419‬משה‪-‬אבו אב‬
‫‪ 02-6715001 02-6716122‬סעיד אבו תייר‬
‫פטמה שורפה‬
‫‪02-6726493‬‬
‫חאתם סלמן‬
‫‪02-6765734 02-6765724‬‬
‫‪ 02-6768754 02-6761730‬רעיה בן אדון‬
‫מירי נבון‬
‫‪02-6769816 02-6763969‬‬
‫אנה גורן‬
‫‪02-5816954 02-5812180‬‬
‫בתיה בר‬
‫‪02-5815784 02-5817070‬‬
‫סואד אבסי‬
‫‪02-6283050 02-6283745‬‬
‫‪ 02-6564102 02-5836378‬ארנון רפאיה‬
‫דבאח מזל‬
‫‪02-5830938 02-5834225‬‬
‫זומר עופרה‬
‫‪02-5816957 02-5818043‬‬
‫מנאל דיב‬
‫‪25323224 02-5329111‬‬
‫אתר חני‬
‫‪02-6410859 02-6437897‬‬
‫שמא רונית‬
‫‪02-6431873 02-6415244‬‬
‫זוהר חנן‬
‫‪02-6564302 02-6560719‬‬
‫תמי בסן‬
‫‪02-6738769 02-6719082‬‬
‫אורן יוסי‬
‫‪02-6738768 02-6717518‬‬
‫אלדד כהן‬
‫‪02-5854550 02-5830047‬‬
‫‪ 02-6436653 02-6431318‬דוידוביץ עפרה‬
‫‪ 02-5356530 02-5355285‬אמירה פרלוב‬
‫‪ 02-5349735 02-5349740‬יששכר זהבה‬
‫אירית דורי‬
‫‪08-9715067 08-9715045‬‬
‫אסף נאוה‬
‫‪08-9712054 08-9716088‬‬
‫להט דבורה‬
‫‪08-9261138 08-9262933‬‬
‫אורן אביבה‬
‫‪02-535416 02-5354516‬‬
‫סאסי אתי‬
‫‪02-5356311 02-5356311‬‬
‫זלצמן אינה‬
‫‪02-5356895 02-5356896‬‬
‫‪ 02-5901538 02-5900821‬יוסי אלמכיאס‬
‫זהבה גל‬
‫‪02-5900195 02-5353313‬‬
‫אידית ניב‬
‫‪02-5336929 02-5341965‬‬
‫ישר יפה‬
‫‪02-9245710 08-9245454‬‬
‫אביטל דוד‬
‫‪08-9762690 08-9761497‬‬

‫)מנהל‪/‬ת )ס‬

‫)מנהל‪/‬ת )ב מפקח‪/‬ת‬

‫‪02-9916884 052-3550991‬‬
‫‪02-5355511 050-6619703‬‬
‫‪02-9908900 050-6924856‬‬
‫‪9938605 054-6927245‬‬
‫‪02-6726284 052-2400221‬‬
‫‪052-2869913‬‬
‫‪02-6453185 052-2281074‬‬
‫‪02-6733390 052-2380072‬‬
‫‪02-6429626 054-7391700‬‬
‫‪02-5362114 052-3811076‬‬
‫_ ‪02-5815762‬‬
‫‪050-5478533‬‬
‫‪02-5352643 050-5671410‬‬
‫‪02-5830359‬‬
‫‪02-5664279 052-2402276‬‬
‫‪052-2205196‬‬
‫‪02-6511983 052-382631‬‬
‫‪02-5830935 064-623305‬‬
‫‪02-6561627‬‬
‫‪02-5638810 054-4798483‬‬
‫‪02-6763277‬‬
‫‪02-5619667 050-6711453‬‬
‫‪02-5355285 054-4719884‬‬
‫‪02-5341887 054-6909436‬‬
‫‪08-9719071 054-4352357‬‬
‫‪02-5353235 050-5672688‬‬
‫‪08-9261646 052-3931495‬‬
‫‪02-5354996 050-6382540‬‬
‫‪02-5355159 050-7333138‬‬
‫‪02-5353508 052-2673763‬‬
‫‪02-5980629 050-5541275‬‬
‫‪02-5351338 052-2865563‬‬
‫‪02-5348763 050-5383170‬‬
‫‪08-9721278 052-3875048‬‬
‫‪03-9362322 050-5557740‬‬

‫רות בן חור‬
‫ששון אלי‬
‫טלי קורן‬
‫שרית ברונר‬
‫וואחיד מוסה‬
‫וואחיד מוסה‬
‫וואחיד מוסה‬
‫דנון יפה‬
‫אורה פלקס‬
‫אורה פלקס‬
‫דנון יפה‬
‫עדנאן סרסור‬
‫אורה פלקס‬
‫אורה פלקס‬
‫אורה פלקס‬
‫וואחיד מוסה‬
‫אורה פלקס‬
‫דנון יפה‬
‫דוד בוסקילה‬
‫דנון יפה‬
‫דנון יפה‬
‫שרית ברונר‬
‫טלי קורן‬
‫מיארה מאיר‬
‫רותי בן חור‬
‫אלי ששון‬
‫אלי ששון‬
‫אלי ששון‬
‫טלי קורן‬
‫טלי קורן‬
‫טלי קורן‬
‫טלי קורן‬
‫טלי קורן‬
‫טלי קורן‬
‫טלי קורן‬
‫מיארה מאיר‬

‫ראש מינהל בתי ספר קהילתיים‪ :‬מירי לוגסי‬
‫רפרנטית מחוזית‪ :‬מרים מנצור‪-‬אביגדורי‬

‫'מס ישוב‬

‫מזמין השרות‬

‫כתובת‪/‬איש קשר‬

‫הפרוייקט‬

‫מנחה‬
‫קהילתי‬
‫מירי לוגסי‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬

‫השתלמות‬
‫חיפה‬
‫לצוות מורים‬
‫ברל כצנלסון ‪48‬‬
‫הפתוח בארי‬
‫מיקי שטיין‬
‫המפקחת עופרה שטיין קהילת חינוך‬
‫אצבע הגליל בתי ספר ‪30‬‬
‫מיקי שטיין‬
‫שי לחינוך‬
‫נהריה‬
‫ארגון שלם רכז שי לחינוך במתנ"ס‬
‫שי לחינוך אסתר אורגד‬
‫פתח תקוה‬
‫ארגון שלם רכז שי לחינוך במתנ"ס‬
‫רחל רוזן‬
‫שי לחינוך‬
‫חולון‬
‫ארגון שלם רכז שי לחינוך במתנ"ס‬
‫נילי וידן‬
‫שי לחינוך‬
‫הרצליה‬
‫ארגון שלם רכז שי לחינוך במתנ"ס‬
‫שי לחינוך שיפי פרידמן‬
‫ארגון שלם רכז שי לחינוך במתנ"ס‬
‫קדימה‪-‬צורן‬
‫שי לחינוך שיפי פרידמן‬
‫רמת גן‬
‫ארגון שלם רכז שי לחינוך במתנ"ס‬
‫שי לחינוך עופרה זכריה‬
‫כפר יונה‬
‫ארגון שלם רכז שי לחינוך במתנ"ס‬
‫יאיר שרלו‬
‫שי לחינוך‬
‫באר שבע‬
‫ארגון שלם רכז שי לחינוך במתנ"ס‬
‫שי לחינוך אסתר אורגד‬
‫אשדוד‬
‫ארגון שלם רכז שי לחינוך במתנ"ס‬
‫שי לחינוך שריף מצרואה‬
‫קלנסואה‬
‫ארגון שלם רכז שי לחינוך במתנ"ס‬
‫ממ"חית קהילת חינוך עופרה זכריה‬
‫בית שאן המועצה המקומית‬
‫מירי לוגסי‬
‫מנהל המכללה קורס מנהלים‬
‫מכללת גורדון‬
‫חיפה‬

‫מחוז‬

‫טלפון‬

‫חיפה‬
‫‪04-8237894‬‬

‫פקס‬

‫מנהלת‬

‫אריאלה‬
‫בהלול‬
‫‪ 04-8224864‬דימנד‬