‫‪1‬‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬
‫הרפורמה למאבק בהונאות מע"מ‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫‪2‬‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫רקע‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫דו"ח מבקר המדינה ‪ 57‬ב' קבע כי‪:‬‬
‫‪.1‬‬

‫השימוש והסחר בחשבוניות פיקטיביות גורם נזק בהיקף של‬
‫מיליארדי ש"ח למדינה בשנה‬

‫‪.2‬‬

‫מאבק רשות המסים בתופעה כיום – דל‬

‫‪.3‬‬

‫אגפי המסים מפעילים מבחנים שונים להכרה באותה חשבונית‬

‫‪.4‬‬

‫העדר שיתוף פעולה ותיאום בין כל הגורמים הרלוונטיים כגון‪:‬‬
‫רשות המסים‪ ,‬המוסד לביטוח הלאומי‪ ,‬הרשות לאיסור הלבנת‬
‫הון‪ ,‬רשם החברות‪ ,‬המשטרה‪ ,‬ועוד‬

‫‪.5‬‬

‫לא הועשר מאגר הנתונים שבידי האגף ולא ננקטו צעדים לקידוד‬
‫החשבוניות‬

‫‪.6‬‬

‫גם משאותרו עבריינים לא נעשה די לענישתם‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫‪3‬‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫רקע‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫בעקבות דו"ח מבקר המדינה מס‪ 57 .‬ב' – החלטות ועדת השרים לענייני‬
‫ביקורת המדינה‪:‬‬
‫‪.1‬‬

‫הקמת צוות מורחב לבחינת התופעה‬

‫‪.2‬‬

‫הצוות יבחן בין היתר פתרונות טכנולוגיים לטיפול בתופעה‬

‫‪.3‬‬

‫הצוות יבחן שיתוף פעולה בין המשרדים השונים‬

‫‪.4‬‬

‫הצוות יבחן היבטים משפטיים בתהליכי עבודה הנדרשים‬
‫בעקבות התוכנית החדשה‬

‫‪.5‬‬

‫הצוות יבחן את צרכי כח האדם והתשומות לטיפול בשיטה‬
‫החדשה‬

‫‪.6‬‬

‫המטרה – הרתעה אמיתית והגברת האכיפה‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫‪4‬‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫חולשות המצב הקיים‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫קשיי זיהוי של חשבוניות פיקטיביות‬
‫איחור באיתור ובטיפול מפיצי חשבוניות פיקטיביות‬
‫‬

‫פיקטיבית ‪ -‬כולל הגשה כפולה של חשבוניות‬

‫חוסר יכולת במניעת פתיחת תיקים‬
‫אין מודל כולל למיגור וטיפול בבעיה‬
‫סנקציות לא מרתיעות ביחס לכדאיות‬
‫גם בעולם מתקשים להתמודד עם התופעה‬
‫‬

‫באירופה – קרוסלה )אין מע"מ ביבוא ואין בדיקות בגבולות(‬

‫‪5‬‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫עיקרי החלופות שנבחנו‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫‪ .1‬מודל "כרטיסי האשראי" )אישור תשלום מע"מ(‬
‫‪ .2‬מודל בנק חשבוניות מצומצם )ענפי(‬
‫‪ .3‬מודל בנק חשבוניות מורחב )ללא עסקאות(‬
‫‪ .4‬מודל בנק חשבוניות מלא‬
‫‪ .5‬מודל אוטונומיה )הנפקת חש' ע"י הרשות(‬
‫‪ - “SALE TAX" .6‬מס מכירה על הקמעונאי‬
‫‪ .7‬שימוש במנגנון ניכוי במקור מפורט חודשי‬

‫‪6‬‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫מה קורה בעולם?‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫האיחוד האירופי שוקל החלת "היפוך האחריות"‬
‫בנק חשבוניות – מיושם בסין‪ ,‬קוריאה‪ ,‬בולגריה ועוד‬
‫בריטניה – החמרה בהליכים משפטיים ובענישה בפועל‬
‫בולגריה – אין החזרי מע"מ במשך שלושה חודשים‬
‫החזר מותנה בביקורת‪ ,‬חשבון בנק נפרד לעסקאות גדולות‬
‫בספרד – דו"ח שנתי של כלל התשומות‬
‫בצ'ילה – אישור מוקדם לפנקסי חשבוניות‬
‫‪ −‬ניהול מערכת חשבוניות אלקטרוניות באתר רשות המסים‬
‫הצ'יליאנית‪.‬‬
‫מסקנות קרן המטבע – בנק חשבוניות סלקטיבי;‬
‫בריטניה – הצלחה חלקית‪ ,‬בולגריה ‪ -‬כישלון‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫‪7‬‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫עיקרי המהלך‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫)ביישום הדרגתי בשנים ‪(2010-2012‬‬
‫דיווח מפורט של חשבוניות – הקמת מאגר‬
‫‬

‫הדיווח יכלול עסקאות ותשומות‬

‫במאגר יוצלבו דיווחי הספק עם דיווחי הלקוח‬
‫‬

‫טיפול ממוקד ויעיל בחריגויות‬

‫הגשת דיווחים באופן מקוון בלבד‬
‫הדיווח ייחתם בחתימה אלקטרונית‬
‫רשות המסים תקצה מספרי חשבוניות‬
‫לוח זמנים‪/‬תחולה – יישום מדורג עד ‪2012‬‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫‪8‬‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫יתרונות מהפעלת המהלך‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫לרשות המסים ‪ -‬מעבר להגברת הגבייה‬
‫‬

‫‬

‫איתור מהיר של החשבוניות הפיקטיביות ש"הסתתרו"‬
‫בדוחות לתשלום )השפעה על חוקרים‪ ,‬משפטנים‪ ,‬גביה‬
‫וביקורת(‬
‫הרתעה‪ ,‬שקיפות מול הרשות‪.‬‬

‫לעוסקים‬
‫‬

‫‬

‫"תנאי משחק שווים לכולם" ‪ -‬עוסקים ישרים יוכלו‬
‫להתמודד בתנאים שווים לעומת משתמשי הפקטיביות‬
‫בעתיד ‪ -‬אפשרות לביצוע פעולות מהאזור האישי )עדכון‬
‫כתובת‪ ,‬ענף‪ ,‬הגשת השגה וכד'( ללא צורך להגיע למשרד‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫‪9‬‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫מי חייב בהגשת הדיווח המפורט‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫‪ 29,000‬מדווחים‬
‫‪1‬‬

‫‪ - 1.1.2010‬עוסקים בעלי מחזור ‪ 4‬מיל' ש"ח‬
‫ומעלה ‪ +‬הנהלת חשבונות כפולה‬
‫‪ - 1.7.2010‬מוסדות כספיים‬
‫מלכ"רים עם ‪ 600‬עובדים ויותר‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 1.1.2011‬עוסקים מעל ‪ 1‬מיל' ש"ח או חשבונאות כפולה‬
‫מלכ"רים עם ‪ 300‬עובדים ויותר‬

‫‪2‬‬

‫‪ 30,000‬מדווחים‬

‫‪ 150,000‬מדווחים‬

‫‪ 430,000‬מדווחים‬

‫‪ - 1.1.2012 4‬כל העוסקים המורשים )מעל ‪ 100,000‬ש"ח(‬
‫כל המלכ"רים‬

‫‪10‬‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫מערכת קליטת‬
‫החשבוניות‬

‫דצמבר ‪2009‬‬
‫הזדהות‪:‬‬
‫כרטיס חכם‬‫‪]-‬או שם משתמש‪+‬סיסמה[‬

‫החתימה האלקטרונית‬
‫מתבצעת בעת שידור‬
‫הדיווח‬

‫רישום למערכת בפעם‬
‫הראשונה‬
‫עד ‪ 200‬חשבוניות‬

‫תפריט ראשי‬
‫‪ 3‬אפשרויות‬

‫מעל ‪ 3000‬חשבוניות‬

‫עד ‪3000‬‬
‫חשבוניות‬

‫הזנת החשבוניות‬

‫טעינת הקובץ‬
‫ב ‪O/L‬‬

‫טעינת הקובץ לכספת‬

‫בדיקת התקינות‬‫‪-‬קליטת החשבוניות‬

‫בדיקת התקינות‬‫קליטת החשבוניות‬‫‪On line‬‬‫‪-‬הודעות לעוסק‬

‫סימולאטור‬
‫לבדיקת תקינות‬
‫קליטת הדיווח‬‫במערכת או דחייה‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫‪11‬‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫הדיווח המפורט‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫קובץ ‪ - PCN874‬הינו קובץ במבנה דומה לדוח ‪PC874‬‬
‫המוגש היום בהחזרים גדולים‪ .‬יצרני "תוכנות מדף"‬
‫הונחו בנושא זה‪.‬‬
‫הקובץ יוגש בתדירות חודשית בכל דיווח ‪ -‬תשלום‪ ,‬החזר‪,‬‬
‫אפס‬
‫‬

‫עד וכולל ‪ 12/2011‬כדוח נוסף‪ ,‬החל מ ‪ 1/2012‬כדוח התקופתי‬

‫הדוח יכלול רשומות פתיחה וסגירה‪ ,‬ופירוט התשומות‬
‫ועסקאות‬
‫מלכ"רים‪/‬מוסדות כספיים ‪ -‬יפרטו תשומות בלבד‬

‫הוראות מפורטות נמצאות באתר רשות המסים‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫‪12‬‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫החשבונית‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫בעת דיווח חשבונית יש לכלול את הפרטים הבאים‪:‬‬
‫מספר אסמכתא‬
‫מספר שהוקצה ע"י רשות המסים‬
‫מספר זיהוי של הצד הנגדי‬
‫‬
‫‬

‫‬

‫לקוחות עסקיים ‪ -‬בעסקה מעל ‪ 5,000‬ש"ח‬
‫לקוחות פרטיים ‪ -‬שורה נפרדת לעסקה מעל ‪ 5,000‬ש"ח‪ ,‬ללא‬
‫צורך בזיהוי‬
‫בתשומות ‪ -‬למעט "קופה קטנה"‬

‫תאריך‬
‫סכום החשבונית ללא מע"מ‬
‫סכום המע"מ‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫‪13‬‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫אופן הגשת הדיווח‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫הדיווח יוגש באופן מקוון בלבד )‪(online‬‬
‫הדיווח יבוצע על ידי העוסק או על ידי מייצגו‬
‫"דרך המלך" ‪ -‬שידור הקובץ שהופק מתוכנת הנהח"ש‬
‫‬

‫עד ‪ 3000‬רשומות ‪ -‬יועבר לבדיקה מיידית‬

‫‬

‫מעל ‪ 3000‬רשומות ‪ -‬יועבר ל"כספת" וייבדק ע"ב זמן פנוי‬

‫תינתן אפשרות להזין חשבוניות ידנית )עד ‪ 200‬חשבוניות(‬
‫במשרדים האזוריים יוצבו עמדות מחשב לשידור הדוחות‬
‫הודעה בדבר תקינות‪ /‬אי תקינות תשודר למדווח במסר אלקטרוני‬
‫הדוח יוגש עד סוף החודש העוקב לתקופה המדווחת‬
‫‬

‫משנת ‪ - 2012‬במועדים שנקבעו לדיווח התקופתי‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫‪14‬‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫דוחות החזר‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫עוסקים שחייבים בדיווח המפורט‪:‬‬
‫‬
‫‬

‫‬

‫הגשת הדוח המפורט תהווה תנאי הכרחי לשחרור ההחזר‬
‫ייקבעו תנאים בהם העוסק יתבקש להעביר העתקי חשבוניות‬
‫)לדוגמה ‪ -‬כל חשבונית שסכומה ללא מע"מ ‪ 100,000‬ומעלה(‬
‫אפשרות להפעלת כללים אלה גם בדוחות תשלום‬

‫עוסקים שטרם נכנסו למהלך‪:‬‬
‫‬

‫תתאפשר הגשת דוח החזר במתכונת החדשה או במתכונת‬
‫הקיימת‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫‪15‬‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫דוח מתקן‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫ניתן לבצע תיקונים בדוח המפורט ששודר‪ ,‬באחת משתי הדרכים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫ביטול הדוח ששודר בשלמותו ושידור דוח תקין‬
‫תיקון לחשבוניות בודדות ‪ -‬בדוח המפורט הבא ‪:‬‬
‫ רישום החשבונית השגויה עם סכומים בסימן הפוך וכל שאר‬
‫הפרטים זהים‬
‫ רישום החשבונית מחדש באופן תקין‬

‫‪.3‬‬

‫הנחיות נוספות בדבר שידור הדוח המתקן יפורטו בהמשך‬

‫‪16‬‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫חתימה אלקטרונית‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫הדוח יהיה חתום בחתימה אלקטרונית‬
‫לשם כך על המדווח ו‪/‬או מייצגו להצטייד ב"כרטיס חכם"‬
‫ספקית הכרטיסים ה"חכמים" ‪ -‬חברת ‪Comsign‬‬
‫בעתיד יכולות להיכנס לתחום חברות נוספות‬

‫החברה אחראית לחלוקת הכרטיסים והחומרה‪/‬התוכנה הנלווית‬
‫וכן לתמיכה הטכנית בכל הקשור להפעלת הכרטיסים‬
‫אתר החברה באינטרנט‪http://www.comsign.co.il :‬‬
‫טלפון‪ ,03-6443620 :‬פקס ‪03-6491092‬‬
‫חתימה אלקטרונית שקולה לחתימה ידנית )ראיה קבילה(‬

‫‪17‬‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫הקצאת מספרי החשבוניות‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫כל חשבונית תישא מספר שהוקצה לעוסק ע"י רשות המסים‬
‫ ניתן להשתמש במספר זה במקום או בנוסף למספור הקיים‬
‫אצל העוסק‬
‫לעוסקים מעל ‪ 1‬מיל' ש"ח ‪ -‬משנת ‪2011‬‬
‫לכלל העוסקים ‪ -‬משנת ‪2012‬‬
‫המספרים יוקצו עד ‪ 30.11‬בשנה שלפני שנת המס הרלבנטית‬
‫מספור אחיד ועקבי יקל על הצלבת החשבוניות )ספק‪-‬לקוח(‬
‫לעוסקים "בעייתיים" ההקצאה תוגבל בזמן או תותנה בערבות‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫‪18‬‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫"אזור אישי"‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫לכל עוסק ייפתח "אזור אישי" שיהווה ערוץ תקשורת עם‬
‫רשות המסים‬
‫בהדרגה יפותחו ויועמדו לרשות המשתמשים האפשרויות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬

‫הצגת הדיווחים שהוגשו‬
‫שליחת הודעות ותזכורות‬
‫עדכון פרטים כגון כתובת וטלפון‬
‫הקצאת‪/‬הפקת חשבוניות‬
‫ועוד‬

‫‪19‬‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫מיצגים‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫מיצג יכול להעביר דיווח מפורט עבור מיוצגיו‬
‫ניתן להעביר קובץ נפרד לכל מיוצג או קובץ מאוחד למספר‬
‫מיוצגים‬
‫ בהתאם להנחיות שפורסמו באתר רשות המסים‬
‫זיהוי באמצעות "כרטיס חכם" אחד ‪ -‬עבור כל המיוצגים ‪-‬‬
‫אין צורך להחזיק כרטיס לכל עסק‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫‪20‬‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫איחודי עוסקים‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫הדיווח יוטל על תיק האיחוד‬
‫‬

‫יועבר ע"י הנציג‬

‫הדיווח יהיה בקובץ אחד עבור כל חברי האיחוד‬
‫אין לכלול את העסקאות הפנימיות בין חברי האיחוד‬
‫)בדומה לכללים בנוגע לדיווח התקופתי(‬
‫לקוחות‪/‬ספקים של עוסקים באיחוד העוסקים ירשמו את‬
‫מספר תיק האיחוד )מתחיל ב‪ (557 -‬כזיהוי הצד הנגדי‬
‫אין קשר בין הדיווח המפורט של החשבוניות לבין הדיווח השנתי‬
‫החדש של עסקאות ותשומות‪ ,‬החל על כל אחד מחבר באיחוד )דיווח‬
‫ראשון ‪ -‬עד ‪(31.03.2010‬‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫‪21‬‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫סנקציות‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫בשלבים ראשוניים ‪ -‬רק במקרים קיצוניים‬
‫יישלחו תזכורות והתרעות אוטומטיות‬
‫הסנקציות שנקבעו בחוק‪:‬‬
‫ אי הגשת דוח במועד ‪ -‬קנס מינהלי ‪ 3,000‬ש"ח ‪ +‬קנס לפי זמן‬
‫הפיגור )כל שבועיים או חלק משבועיים(‬
‫‬

‫הגשת דוח כוזב ‪ -‬מאסר שנה‬

‫ניתן יהיה להגביל את הקצאת החשבוניות של עוסק "בעייתי"‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫‪22‬‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫טיפול בחריגויות‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫כל החשבוניות שידווחו יוזרמו לתוך בנק החשבוניות‬
‫החשבוניות יעברו בקרות והצלבות אוטומטיות‬
‫הטיפול הראשוני )פניה לעוסק( יבוצע באמצעות שליחת מסר‬
‫אלקטרוני אוטומטי‬
‫בשלב הראשון צפוי גידול חד בכמות החריגויות )דיווח‬
‫פחות‪ ,‬חשבוניות כפולות‪ ,‬אי התאמה בין דיווחי ספק ולקוח(‬
‫‬

‫‬

‫יש לטפל בחריגויות בהתאם למגבלות כוח האדם תוך התמקדות‬
‫בתיקים הבעייתיים ביותר‬
‫בעתיד תפותח מערכת פרופילים לעוסקים שתדרג אותם לפי רמת‬
‫הסיכון‬

‫‪23‬‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫מוקד טלפוני‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫הוקם מוקד טלפוני משולב )מס הכנסה‪/‬סולר‪/‬מע"מ(‬
‫המוקד מספק תמיכה טכנית ומענה לשאלות "קלות"‬
‫המוקד מנתב את הפניות ה"קשות" למשרדים או להנהלה‪,‬‬
‫לפי העניין‬
‫‪*) *4954‬מסים(‪ 1-222-4954 ,‬או ‪ 02-5656400‬או בדוא"ל‬
‫‪MOKEDRESHUT@SHAAM.GOV.IL‬‬
‫בכל משרד אזורי הוכשר איש קשר שיטפל בפניות העוסקים‬
‫בנושא‬

‫‪24‬‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫דוגמא לקובץ ‪ PCN874‬כפי שמופק מהתכנה‬
‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫רשומת פתיחה‬

‫רשומות תנועה‬
‫מסוגים שונים‬

‫רשומת סגירה‬

‫‪25‬‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫‪26‬‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬

‫כללים לדיווח חשבוניות תשומה‬
‫"קופה קטנה"‬
‫המטרה‪ :‬לחסוך "התעסקות" עם סכומים קטנים כגון‬
‫כיבודים‪ ,‬נסיעות וכד'‬
‫תשומות כגון אלה ניתן לרכז בשורה אחת מסוג "‪,"K‬‬
‫בכפוף למגבלות כדלקמן‪:‬‬
‫‬

‫‬

‫מס התשומות לא יעלה על ‪ 3,000‬ש"ח‬
‫או ‪ 3%‬מסך מס התשומות בדוח‬
‫אין לכלול ב"קופה קטנה" חשבוניות שהמע"מ בהן עולה על‬
‫‪ 300‬ש"ח‬

‫‪27‬‬

‫דיווח מפורט למע"מ‬

‫דצמבר ‪2009‬‬

‫החטיבה לתכנון וכלכלה‪ ,‬רשות המסים‬