P. 1
משפחת המרובעים

משפחת המרובעים

|Views: 3,153|Likes:
Published by Sharon Mograbi

More info:

Published by: Sharon Mograbi on Jan 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2010

ןבלמ

םיעבורמה תונוכת - תיליבקמ תחפשמ
תורודה ןיב השוריב תורבוע תונוכתהש בל ומיש :
וימדוק לע והשמ ףיסומ רוד לכ - תיליבקמה אוה יסיסבה עבורמה , תיליבקמה תונוכת תא שי םלוכל .
תושדח תונוכת שי ןיועמלו ןבלמל - ויתונוכת תא ףיסומ דחא לכ .
םלוכ לש בולישה אוה עובירה - ול שי תיליבקמה לש תונוכתה תא , ןיועמהו ןבלמה .תווש תוידגנ תועלצ .
תוליבקמ תוידגנ תועלצ .
תווש תוידגנ תויווז .
ל תומילשמ תוכומס תויווז - 180 .
הז תא הז םיצוח םינוסכלא .
השוריב תיליבקמהמ :
תווש תוידגנ תועלצ .
תוליבקמ תוידגנ תועלצ .
תווש תוידגנ תויווז .
לשמ תוכומס תויווז ל תומי - 180 .
הז תא הז םיצוח םינוסכלא .
ףסונב :
4 תורשי תויווז .
םיווש םינוסכלא .

השוריב תיליבקמהמ :
תווש תוידגנ תועלצ .
תוליבקמ תוידגנ תועלצ .
תווש תוידגנ תויווז .
ל תומילשמ תוכומס תויווז - 180 .
הז תא הז םיצוח םינוסכלא .
ףסונב :
תווש תועלצה לכ .
םיכנואמ םינוסכלא .
סכלא תויווזה תא םיצוח םינו .

השוריב תיליבקמהמ :
תווש תוידגנ תועלצ .
תוליבקמ תוידגנ תועלצ .
תווש תוידגנ תויווז .
ל תומילשמ תוכומס תויווז - 180 .
הז תא הז םיצוח םינוסכלא .
השוריב ןבלמהמ :
4 תורשי תויווז .
םיווש םינוסכלא .
ןיועמהמ השוריב :
תווש תועלצה לכ .
םיכנואמ םינוסכלא .
תויווזה תא םיצוח םינוסכלא .


תיליבקמ
ןיועמ
עוביר


אוה עבורמש םיחיכומ ךיא ... ?
ה הנוכתה תפסוה ידי לע םדוק רודמ עבורמ לע ךמתסהל וא רישי ןפואב חיכוהל רשפאש בל ומיש הצוחנ .

תיליבקמ אוה עבורמש םיחיכומ ךיא ?
1 1 . . שי עבורמל םא תווש תוידגנ תועלצ לש תוגוז ינש תיליבקמ אוה זא .
2 2 . . שי עבורמל םא תוליבקמ תוידגנ תועלצ לש תוגוז ינש תיליבקמ אוה זא .
3 3 . . שי עבורמל םא ליבקמ םגו הווש םג אוהש תוידגנ תועלצ לש דחא גוז תיליבקמ אוה זא .
4 4 . . עבורמב םא תויווזה תווש תוידגנה תיליבקמ אוה זא .
5 5 . . עבורמב םא הז תא הז םיצוח םינוסכלאה תיליבקמ אוה זא .

ןבלמ אוה עבורמש םיחיכומ ךיא ?
1 1 . . רישי ןפואב - םע עבורמ 3 תורשי תויווז ןבלמ אוה .
2 2 . . תיליבקמ ךותמ - הרשי תחא תיווז םע תיליבקמ ןבלמ איה .
3 3 . . תיליבקמ ךותמ - הזל הז םיווש הינוסכלאש תיליבקמ ה ןבלמ אי .

ןיועמ אוה עבורמש םיחיכומ ךיא ?
1 1 . . רישי ןפואב - םע עבורמ 4 תווש תועלצ ןיועמ אוה .
2 2 . . תיליבקמ ךותמ - תווש תוכומס תועלצ יתש םע תיליבקמ ןיועמ איה .
3 3 . . תיליבקמ ךותמ - םיכנואמ הינוסכלאש תיליבקמ ) תויווזה תא םיצוח וא ( ןיועמ איה .

עוביר אוה עבורמש םיחיכומ ךיא ?
1 1 . . מ ךותמ ןבל - תווש תוכומס תועלצ יתש ול שיש ןבלמ עוביר אוה .
2 2 . . ןבלמ ךותמ - םיכנואמ וינוסכלאש ןבלמ ) תויווזה תא םיצוח וא ( עוביר אוה .
3 3 . . ןיועמ ךותמ - הרשי תחא תיווז ול שיש ןיועמ עוביר אוה .
4 4 . . מ ןיועמ ךות - םיווש וינוסכלאש ןיועמ עוביר אוה .םיעבורמה תונוכת - תחפשמ זפרטאוה עבורמש םיחיכומ ךיא ... ?

זפרט אוה עבורמש םיחיכומ ךיא ?
1 1 . . ול שיש עבורמ דחא גוז ) קוידב ( תוליבקמ תועלצ לש זפרט אוה .
) רשפא םא , ליבקמ אל ינשה גוזהש םג תוארהל יאדכ .(

ש םיחיכומ ךיא אוה עבורמ תיווז רשי זפרט ?
1 1 . . זפרט ךותמ - םא הרשי תחא תיווז שי זפרטב תיווז רשי זפרט אוה זא .

םייקוש הווש אוה זפרטש םיחיכומ ךיא ?
1 1 . . זפרט ךותמ - תווש ויקושש זפרט םייקוש הווש זפרט אוה .
2 2 . . זפרט ךותמ - תווש סיסב תויווז גוז ול שיש זפרט םייקוש הווש זפרט אוה .
3 3 . . זפרט ךותמ - םיווש וינוסכלאש זפרט םייקוש הווש זפרט אוה .


תוליבקמ תועלצ גוז .
זפרט
זפרטהמ השוריב :
תוליבקמ תועלצ גוז .
ףסונב :
2 תורשי תויווז .
יב זפרטהמ השור :
תוליבקמ תועלצ גוז .
ףסונב :
תויווז תווש סיסב .
הזל הז םיווש םינוסכלא .
שגפמה תדוקנ דע םיווש םינוסכלא
) טפשמ אל הז - חיכוהל ךירצ .(!

זפרט תיווז רשי םייקוש הווש זפרט


םיעבורמה תונוכת - ןותלד גרוחה ןבה


ןותלד אוה עבורמש םיחיכומ ךיא ?
1 1 . . תוגוז ינש שיש םיארמ תווש תוכומס תועלצ .
ףתושמ סיסב ילעב םייקוש יווש םישלושמ ינש .
הזל הז םיכנואמ םינוסכלא .
שארה ןוסכלאה ןותלדב שארה תויווז תאו ינשמה ןוסכלאה תא הצוח י .

ן
ו
ס
כ
ל
א
ש
א
ר
י

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->