‫אי‪-‬מניעת פשע‪ ,‬ודיווח‬

‫החוק בישראל קובע מספר דרגות של מעורבות‪ ,‬המצופות מאזרח הנוכח במעשה פשע (ואינו לוקח בו חלק פעיל – אינו‬
‫שותף לעבירה)‬
‫החובה הראשונה והכללית ביותר היא ע"פ חוק 'לא תעמוד על דם רעך'‪:‬‬
‫חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו‪ ,‬עקב אירוע פתאומי‪ ,‬בסכנה חמורה ומיידית לחייו‪ ,‬לשלמות‬
‫(א )‬
‫גופו או לבריאותו‪ ,‬כאשר לאל‪-‬ידו להושיט את העזרה‪ ,‬מבלי להסתכן או לסכן את זולתו‪.‬‬
‫(ב) המודיע לרשויות או המזעיק אדם אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשת‪ ,‬יראוהו כמי שהושיט עזרה לענין חוק זה‪:‬‬
‫בסעיף זה‪" ,‬רשויות" – משטרת ישראל‪ ,‬מגן דוד אדום ושירות הכבאות‪.‬‬
‫על פי חוק זה‪ ,‬חובה על מי שראה קורבן של עבירה (או של אסון אחר) לסייע לו בעצמו או באמצעות דיווח לרשויות‪.‬‬
‫חוק 'לא תעמוד על דם רעך' הידוע גם בשם 'חוק השומרוני הטוב'‪ ,‬נחקק לא ע"מ לקבוע עונש למי שיעבור עליו‪ ,‬אלא כדי‬
‫לציין את החובה המוסרית שיש לאדם‪ ,‬לסייע למי שנקלע לסכנה חמורה‪.‬‬
‫שימו לב‪ ,‬ע"פ חוק זה‪ ,‬אין כל חובה לדווח על העבירה‪ ,‬אלא אם הקרבן נמצא בסכנה בעקבות העבירה‪.‬‬
‫חוק נוסף העוסק בחובתו של אזרח לסייע למערכת החוק הוא סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין – 'אי מניעת פשע'‪:‬‬
‫‪ ‬מי שידע כי פלוני זומם לעשות מעשה פשע ולא נקט כל האמצעים הסבירים למנוע את עשייתו או את השלמתו‪ ,‬דינו ‪-‬‬
‫מאסר שנתיים ‪.‬‬
‫בחוק זה נאמר‪ ,‬כי מי שמדווח לרשויות‪ ,‬יצא ידי חובתו ואין הוא מצופה לנסות לעצור הפשע בגופו‪.‬‬
‫שימו לב‪ ,‬שהחוק מגביל את חובת הדיווח ומניעת הפשע ב‪ 2-‬דרכים‪:‬‬
‫‪ .1‬יש לדווח‪/‬למנוע רק עבירות שמישהו זומם לבצען‪ ,‬כלומר על עבירות שיתבצעו בעתיד‪ .‬אין חובת דיווח על‬
‫עבירות שבוצעו בעבר‪.‬‬
‫‪ .2‬חובת הדיווח חלה רק על עבירות מסוג 'פשע'‪ ,‬שהן עבירות חמורות הצפויות לעונש מאסר שמעל ‪ 3‬שנים‪ .‬על‬
‫עבירות מסוג 'עוון' ומסוג 'חטא'‪ ,‬שעונשן פחות מ‪ 3-‬שנות מאסר‪ ,‬אין חובת דיווח‪.‬‬
‫חובת הדיווח‬
‫למרות שלרוב אין האזרח חייב לדווח על עבירות‪ ,‬יש יוצאים‪-‬מן‪-‬הכלל שהם חשובים מאוד‪ ,‬במיוחד לאנשי חינוך‪.‬‬
‫יוצאים מן הכלל הללו הם עבירות כלפי קטינים וחסרי ישע (ראה הגדרות להלן)‪ ,‬שיש חובה על‪-‬פי חוק לדווח עליהן‪.‬‬
‫החובה הזו חלה באופן מובהק וברור יותר על אנשי‪-‬חינוך מאשר על סתם אדם (ראה ההבדלים בין ‪ 2‬חלקיו של סעיף‬
‫‪ 368‬ד')‪.‬‬
‫להלן סעיף ‪ 368‬לחוק העונשין‪ ,‬העוסק בעבירות של תקיפת קטין‪ ,‬התעללות בקטין ובחובת הדיווח על עבירות אלו‪.‬‬
‫הסעיפים המודגשים הם הרלוונטיים במיוחד לאנשי חינוך‪.‬‬
‫‪368‬א‪ .‬הגדרות‬
‫"אחראי על קטין או חסר ישע ‪" -‬כל אחד מאלה ‪:‬‬
‫‪ .1‬הורה או מי שעליו האחריות לצרכי מחייתו‪ ,‬לבריאותו‪ ,‬לחינוכו או לשלומו של קטין או של חסר ישע ‪-‬‬
‫מכוח דין‪ ,‬החלטה שיפוטית‪ ,‬חוזה מפורש או מכללא‪ ,‬או מי שעליו האחריות כאמור לקטין או לחסר ישע‬
‫מחמת מעשה כשר או אסור שלו ;‬
‫‪ .2‬בן משפחה של קטין או של חסר ישע‪ ,‬שמלאו לו שמונה עשרה שנים ואיננו חסר ישע‪ ,‬והוא אחד מאלה‪ :‬בן‬
‫זוגו של הורו‪ ,‬סבו או סבתו‪ ,‬צאצאו‪ ,‬אחיו או אחותו‪ ,‬גיסו או גיסתו‪ ,‬דודו או דודתו‪ ,‬בן זוגו של אומן‪ ,‬וכן‬
‫הורהו של אומן‪ ,‬צאצאו של אומן‪ ,‬אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה ;‬
‫‪ .3‬מי שהקטין או חסר הישע מתגורר עמו או נמצא עמו דרך קבע‪ ,‬ומלאו לו שמונה עשרה שנים; ובלבד‬
‫שקיימים ביניהם יחסי תלות או מרות ‪.‬‬
‫"אומן – "אחד מאלה ‪:‬‬
‫‪ .4‬אב או אם במשפחת אומנה שאישר משרד הרווחה ;‬
‫‪ .5‬אחראי על קטין לפי פסקה (‪ )3‬להגדרה" אחראי על קטין או חסר ישע ;"‬
‫"חסר ישע ‪" -‬מי שמחמת גילו‪ ,‬מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית‪ ,‬ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת‪ ,‬אינו‬
‫יכול לדאוג לצרכי מחייתו‪ ,‬לבריאותו או לשלומו ;‬
‫"מעשה ‪" -‬לרבות מחדל ;‬
‫"פקיד סעד ‪" -‬מי שמונה לכך לפי חוק;‬

‫‪368‬ב‪ .‬תקיפת קטין או חסר ישע‬
‫א‪ .‬התוקף קטין או חסר ישע וגורם לו חבלה של ממש‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר חמש שנים; היה התוקף אחראי על הקטין או על‬
‫חסר הישע‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר שבע שנים ‪.‬‬
‫ב‪ .‬נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) ונגרמה לקטין או לחסר הישע חבלה חמורה‪ ,‬דינו של התוקף ‪ -‬מאסר שבע‬
‫שנים‪ ,‬ואם היה התוקף אחראי על הקטין או חסר הישע ‪,‬דינו ‪ -‬מאסר תשע שנים ‪.‬‬
‫ג‪ .‬לעניין סעיף זה" ‪,‬חבלה ‪" -‬בין גופנית בין נפשית ‪.‬‬
‫‪368‬ג‪ .‬התעללות בקטין או בחסר ישע‬
‫העושה בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית‪ ,‬נפשית או מינית‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר שבע שנים; היה העושה אחראי‬
‫על קטין או חסר ישע‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר תשע שנים‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫ד‪.‬‬

‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬

‫ז‪.‬‬

‫‪368‬ד‪ .‬חובת דיווח‬
‫היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו‪ ,‬חובה על‬
‫האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר שלושה‬
‫חדשים ‪.‬‬
‫רופא‪ ,‬אחות‪ ,‬עובד חינוך‪ ,‬עובד סוציאלי‪ ,‬עובד שירותי רווחה ‪,‬שוטר‪ ,‬פסיכולוג‪ ,‬קרימינולוג או עוסק במקצוע‬
‫פרה‪-‬רפואי‪ ,‬וכן מנהל או איש צוות במעון או במוסד שבו נמצא קטין או חסר ישע ‪ -‬שעקב עיסוקם במקצועם או‬
‫בתפקידם היה להם יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה בקטין או חסר ישע בידי אחראי עליו ‪ -‬חובה עליהם‬
‫לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר ששה חדשים ‪.‬‬
‫היה לאחראי על קטין או חסר ישע יסוד סביר לחשוב כי אחראי אחר על קטין או חסר ישע עבר בו עבירה‪ ,‬חובה‬
‫עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר ששה חדשים ‪.‬‬
‫ג‪ .1‬היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה בקטין או בחסר ישע עבירת מין לפי סעיפים ‪345‬‬
‫עד ‪ 348 ,347‬ו‪ ,351-‬בידי בן משפחה שטרם מלאו לו ‪ 18‬שנים ‪,‬חובה על האדם לדווח על כך‬
‫בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו ‪,‬דינו – מאסר שלושה חודשים;‬
‫בסעיף זה" ‪,‬בן משפחה – "כמשמעותו בפסקה (‪) 2‬להגדרה" אחראי על קטין או חסר ישע "‬
‫בסעיף ‪368‬א ‪.‬‬
‫ג‪ .2‬בעל מקצוע מהמנויים בסעיף קטן (ב)‪ ,‬שעקב עיסוקו במקצועו או בתפקידו היה לו יסוד סביר‬
‫לחשוב כי נעברה בקטין או בחסר ישע עבירת מין לפי סעיפים ‪ 345‬עד ‪ 348 ,347‬ו‪ ,351-‬בידי בן‬
‫משפחה שטרם מלאו לו ‪ 18‬שנים‪ ,‬חובה עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או‬
‫למשטרה; העובר על הוראה זו‪ ,‬דינו – מאסר שישה חודשים ‪.‬‬
‫ג‪ .3‬היה לאחראי על קטין או חסר ישע יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין או בחסר ישע עבירת מין‬
‫לפי סעיפים ‪ 345‬עד ‪ 348 ,347‬ו‪ ,351-‬בידי בן משפחה שטרם מלאו לו ‪ 18‬שנים‪ ,‬חובה עליו‬
‫לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו‪ ,‬דינו – מאסר שישה‬
‫חודשים ‪.‬‬
‫נעברה בקטין או בחסר ישע הנמצא במעון‪ ,‬במוסד או במסגרת חינוכית או טיפולית אחרת‪ ,‬עבירת מין לפי‬
‫סעיפים ‪ 345‬עד ‪ 348,‬או עבירה של גרימת חבלה חמורה לפי סעיף‪ 368‬ב(ב )או עבירת התעללות לפי סעיף‬
‫‪368‬ג ‪,‬חובה על מנהל או איש צוות במקום כאמור‪ ,‬לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה;‬
‫העובר על הוראה זו‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר שישה חדשים ‪.‬‬
‫חובת דיווח לפי סעיף זה לא תחול על קטין ‪.‬‬
‫פקיד סעד שקיבל דיווח לפי סעיף זה יעבירנו למשטרה בצירוף המלצתו לפעול או להימנע מלפעול בקשר‬
‫לדיווח‪ ,‬אלא אם כן קיבל אישור שלא להעביר את הדיווח למשטרה מאת אחת הועדות שהקים שר המשפטים‬
‫לענין זה; חברי ועדה כאמור יהיו נציג פרקליט מחוז והוא יהיה היושב‪-‬ראש‪ ,‬קצין משטרה בדרגת רב פקד‬
‫ומעלה ופקיד סעד מחוזי ‪.‬‬
‫הגיע למשטרה מידע לפי סעיף זה‪ ,‬תעביר אותו לפקיד סעד‪ ,‬ולא תפעל לפני שתיוועץ בפקיד הסעד‪ ,‬אלא אם כן‬
‫נדרשת פעולה מיידית שאינה סובלת דיחוי; אין בפעולה מיידית כאמור כדי לשלול את חובת העברת המידע‬
‫לפקיד סעד וההתייעצות עמו לאחר מכן ‪.‬‬