P. 1
דף נוסחאות - סטטיסטיקה א

דף נוסחאות - סטטיסטיקה א

4.5

|Views: 9,670|Likes:
Published by api-3728316

More info:

Published by: api-3728316 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

http://w11.easy-share.com/670645.

html
:תואחסונ ףד – הקיטסיטטס
-עצוממ .םירביאה רפסמ יקלח םירביאה םוכס
ןויצח M - .םהמ תיצחמ ולאמשמ שישו םירפסמה ןמ תיצחמ ונימימ שיש ,יעצמאה הנתשמה לש ךרעה
תונוש S² - .םירביאה רפסמב קלוחמ ,עצוממה ןמ םיקחרמה יעוביר םוכס תא דדומה רוזיפ דדמ
ןקת תייטס S - .עצוממה ןמ הייטסה עצוממ תא דדומה רוזיפ דדמ ,תונושה שרוש
-תיפרג תוגלפתה .תופיפצה לע עיבצמ ןבלמה הבוגו תוחיכשה תא גציימ ןבלמה חטש המרגוטסיהב
:תוצובק
• םירז תוערואמ ינש לכל -
) ( ) ( ) ( B P A P B A P + = ∪
.
• םה תוערואמ םייולת יתלב -םא
) ( ) ( ) ( B P A P B A P ⋅ = ∩
• םא - הלכהה ןורקע B

A זא )..ב לכומ(
) ( ) ( B P A P ≤
.
• םא שרפהה ןורקע B

A זא )..ב לכומ(
) ( ) ( ) ( A P B P A B P − = −
.
• - םייקתמ תוערואמ ינש לכל רוביחה ןורקע
) ( ) ( ) ( ) ( B A P B P A P B A P ∩ − + = ∪
.
• תינתומ תורבתסה ,האבה הקידבה לע עיפשמ רבדהו שחרתה והשלכ ערואמש ונל עודי רשאכ
-ןכלו שדחה ערואמה תורבתסה םג ומכ םצמטצמ םגדמה בחרמ
-ש תורבתסהה וז B -ש עודי רשאכ הרקי A .הרק
• -יכ עודי תינתומה תורבתסהה יפל
) / ( ) ( ) ( A B P A P B A P ⋅ = ∩
• ןיב רשקה
) / ( B A P

) / ( A B P
:
- יכ עודי ) / ( ) ( ) ( A B P A P B A P ⋅ = ∩ -שו ) / ( ) ( ) ( B A P B P A B P ⋅ = ∩
- ןכל ) / ( ) ( ) / ( ) ( B A P B P A B P A P ⋅ = ⋅ - ןכלו
) (
) ( ) / (
) / (
A P
B P B A P
A B P

= )זייב תחסונ( .
:תיללכ תילמרונ תופיפצ תמוקע
• םנשי עצוממה ןמ תחא ןקת תייטס לש קחרמב 68% לש קחרמב ,םיכרעה ןמ 2 שי 94%
.םהמ

µ
- .עצוממ
σ
- .ןקת תייטס
• רשאכ X עצוממ לעבו תילמרונ גלפתמ
µ
ןקת תייטסו
σ
- ןמסנ
) , ( σ µ N X ≈

:ןקת ינויצ
• ןמ תוקחורמה ןקתה תויטס רפסמל ותכיפה רמולכ ךרעה לש ןונקית השעמל אוה ןקת ןויצ
.עצוממה
• ( שדח הנתשמ תרדגה י!ע לבקתמ הז ןויצ Z -ל הוושש ) תייטס יקלח עצוממה ןמ קחרמה רמולכ
.ןקתה
:תיללכ תילמרונ המוקעל תחתמ םיחטש יבושיח
• Φ םייוסמ ןקת ןויצ לש )הלבטה יפל( תילמרונ המוקעל תחתמ חטשה -
6915 . 0 ) 5 . 0 ( = Φ
– רוכזל שי " ןימימ חטש בושיח ןכלו הדוקנל לאמשמ אוה דדמנה חטשה
3085 . 0 ) 5 . 0 ( 1 = Φ −
חול 2X2 :
A ערואמ תורבתסה- A ,
A
םילשמה ערואמה תורבתסה-
B ערואמ תורבתסה- B ,
B
םילשמה ערואמה תורבתסה-
:תלחות
A
A
B B A AB = + B A
AB B
B B A B A = + B A B A B
A B A B A = + A AB B A = +
n
x xi
s
n
i
2
1 2
) (

=

=
n
x xi
s
n
i
2
1
) (

=

=
2 2 2
x x s − =
2 2
x x s − =
) (
) (
) / (
A P
A B P
A B P

=
s
x x
Z

=
ולש תלחותה אוה ךוראה חווטב לבקי ירקמ הנתשמש םיפוצש ךרעה E(x -ש םיכרעה לש ללכושמ עצוממ( ) X
# )לבקי

=
= =
n
i
Xi X XiP x E
1
) ( ) ( , ) 2 ( ) 1 ( ) 2 1 ( x E x E x x E + = +
:תלחותה תונוכת רשאכ b עובק E(b)=b. a עובק E(ax)=aE(x ויהי . ) a,b םיעובק E(ax+b)=aE(x)+b
:ימוניב הנתשמ
)ילונרב( םייוסינה רפסמ שארמ םיעודי X ןיבמ תוחלצהה רפסמ תא רפוס ימוניב N .םייוסינ
) , ( P N B X ≈ ,
)! ( !
!
K N K
N
K
N
− ⋅
=


,
K N K
P P
K
N
K N P

− ⋅ ⋅


= = ) 1 ( ) (
:ירטמואיג הנתשמ
םייוסינה רפסמ אל )ילונרב( שארמ םיעודי X .הנושארה החלצהה דע םייוסינה רפסמ תא רפוס ירטמואיג
) (P G X ≈ ,
P P K N P
K
⋅ − = =
−1
) 1 ( ) (
,
N
P N X P ) 1 ( ) ( − = >
:ןורכיזה רסוח תנוכת
1
) 1 ( ) ( ) ( ) (

− = = = > = + =
M
P M X P N X P M N X P
:םידחוימ םיירקמ םינתשמ לש ןקת-תייטסו תלחות !תונוש
) , ( σ µ N X ≈ # µ = ) (x E ,
2
) ( σ = x V
,
σ = S
) (P G X ≈ #
p
x E
1
) ( = ,
2
1
) (
p
p
x V

=
,
2
1
p
p
S

=
) , ( P N B X ≈ # np x E = ) ( , ) 1 ( ) ( p np x V − = ,
) 1 ( p np S − =
2 2
)) ( ( ) ( ) ( x E x E x V − =
:תונושה תונוכת
b עובק
0 ) ( = b V
, a עובק ) ( ) (
2
x V a aX V = , ) ( ) ( ) (
2
X V a aX V b aX V = = + )עובק תפסותל תושידא(
) , ( 2 ) ( ) ( ) ( Y X Cov Y V X V Y X V + + = +
Cov(!y :) תויטס עצוממ X לש הייטסה לופכ ותלחותמ Y - ותלחותמ
) ( ) ( ) ( ) , ( y E x E xy E y x Cov ⋅ − =
-ה Co .םאתמה םדקמ קודבי ונויפיאו רשקה תמצוע תא דרוי וא הלוע רמולכ ,רשקה גוס תא עבוק
-ה רשאכ Co -אוה 0 ןיב םואית ןיא X -ל Y .
םינתשמ ינש לכל X -ו Y #םייקתמ
) , ( ) , ( Y X acCov d cY b aX Cov = + +
:םאתמה םדקמ
) ( ) (
) , (
y x
y x Cov
σ σ
ϕ

= -ל הווש םאתמה םדקמ רשאכ . 1 .ךפההו )יבויח( אלמ יראניל רשק שי
-ל הווש םאתמה םדקמ רשאכ 0 -ה םגו רשק ןיא זא Co -ל הווש 0 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->