P. 1
Kli Yakar-Trei Asar 2

Kli Yakar-Trei Asar 2

|Views: 320|Likes:
Published by Emily Kane

More info:

Published by: Emily Kane on Dec 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

ד ק י י ד נ

ד ש ע   י ד ת ל ע ש ו ר י פ
ג
טנרטני אל סנכוהו קתעוה
www.hebrewbooks.org
ט״םשת םי י ח י״ ע
ק ו ק ב ח * ם ו ח נ * ה כ י מ * ה נ ו י * ה י ד ב ו ע
י כ א ל מ * ה י ר כ ז * י ג ח * ה י נ פ ע
ל ל ו כ ה ם ל ש ה ם כ ח ה ל
י ״ ב ה ץ ר מ ת פ ו ק ת ב ה ב ר ז ״ ר א ל ע ש א ר
ל י׳ע ז ו ד א י י נ ל ל א ו מ ש ד ״ ד ה ומ כ
ם י ל כ ה ל ע ב
ז פ י ל כ ו ם י נ ו ש א ר ם י א י ב נ ל ע ר ק י י ל כ ,ה ר ו ת ה ל ע ה ד מ ח י ל כ
ם י ש ר פ מ ה י ל ו ד ג ב ו ר מ ו ם י ש ר ד מ ה ל כ מ ף י ק מ ו א ל פ נ ש ו ר י פ
א ״ י ר ה מ ו ע ״ י ר ה מ ,ג ״ ב ל ר ,ק ״ ד ר ,ע ״ ב א ר ,י״ ש ר
,ב ר י ב י ״ ר ה מ כ ו ה ו מ ד ק ש ת פ צ י נ ב ד י ש ו ר י פ מ ת ו א ב ו מ ו
ד ו ע ו ך י ש ל א ם ר ה מ ,ו ד י ו ו ד ר ו ק ם ״ ר ה מ ו ״ ח ר ה מ ,ש ו ד ק ה י ״ ד א ה
וד כ נו ו נ כ מ ם יש ור יפ וכ ף ס ונו
[״ ם י ל ו ד ג ה ם ש ״ ב א ״ ד י ח ר ה ס ״ ל כ כ ]
יד ל ד י ב ת כ מ ה נוש א ר ל ר וא ל א צ י
א ׳יט יל ש י ד ע כ א ר זע ב ר ה
ו׳ית ם יל ש ור י ד ״ ב א
ם ל ו ע מ ס פ ד נ א ל ש ד י ב ת כ מ
ה נ ו ש א ר ה ם ע פ ב ר ו א ל א צ ו י ה ת ע ו
ת א צ וה
ב׳׳םשתה םי לשורי
©
תורומש תוי וכזה לכ
,תותד י ני נעל דרשמה עוי סב רו אל אצוי
תובי שי ל הקלחמה ,הרות תודסומו םי נוגרא ףגא
תאצוה
of (rywuscRjpcs And ponced xvonks ,FlhJ
p.o.b. 604a jaui^Jem, isyel ״ ״ * ——*-
ינמ יו ד י amJWOWI ׳ ח 1 מ ר ץ ח ע ^
Wns״ ,trWar ,60*10 ד ״ ח
972-2-6264317 :סקפ 02-6280735 :לט
ת ו ל ו ד ג ת ו א ר מ מ
ר ש ע י ר ת
ןמ
ה ע ב ר א ו ם י ר ש ע
ש ד ו ק י ב ת כ
ר ק י י ל ב ש ור יפ ף ם ונו ם יש ור יפ י״ ח ם ע
ה ב ר ץ ״ ר א ל ע ש א ר ונב ר ו ונר ומ ל
ל ״ צ ז וד א י נל ל א ומ ש ר ״ ר ה ומ ב
יד י׳״ •״   * — » »»!!»r ^*״ • י ^ ;״ף ^ •* / f > »/ * i f e ,— ^
-׳»*׳׳ ׳ י "* *יי״ •  /יגי״ /י י ^*״ ״ 1׳ ^״ P»-A׳ A»*JLfJ ^ mr)s~
*Af»4< «  •״״ »»״ /**w* i+t״ X jpm •mr » » ״ ״  
W
> *jfc MMM ^1
ז \y ~ *״־ *י״״ . ״ ׳^״״ J*
v«y a/ 1«b» yaw * * * ) j| ~m» s y * /״ •»* "* • • •»W• •י״ י-V
•^? J5p/ • •* / *י • ׳ /-••* ***V^!**j f ** • • *
, -
* •יי׳״ י •־״7״* *י״ ״־-*
/»/ »» f «h4f « <* »«*» ׳׳•* • 5<« ^ז**׳(»• *».>/
^_, ^ ץ */׳ /י**־ t 0 + + w M 0**+a/ f*~ J Aft־y j <׳r vU* ״י/י״״*
^ y** f•• s
M
>1*-<tvmgf »*v< m^U**r " ייי*״ •*״*־•./־
> «MH W» Jaw M >»'4m-J,^ *J"VfP< •״ < ^t/Uxr/ .^/* / • ; t f » f « ~ v m
'r<»-* j|T •Or /״ ׳ • - • **4V ^ ^
t׳~- »***»<J*m^i***t w / 1 * •י *•••^• / »B B ^Wr t K ^* • * ^/*> y «j
/frf++ ן*» / *  * ***^״*י^•׳ ־׳•״** ׳wr y X» »<׳ yn*r׳
tMf' X  *tt*M*J' m*mm >4* »r»vAw4> ^ » m«w*** ׳ f-^»t i p m i m i ^ m
/ f j » »Jf>t*t • V**** ?J*׳« m< ׳י*^׳• /״ ^׳ ^»»- **. **יי׳»1»» /
jm/^ •1* /<»  ״ <ii* pr^ ^•׳׳י״ "
•J* *it
3
4^ w»*״ «• • /«>
ד י ה ב ת כ ם ו ל צ
ר ו א ל א צ י ה ז ר פ ס
ם י כ ר ו ב מ ה ם י ח א ה ת מ ו ר ת ב
ו״ יה א ר פ ם ף ס ו י ו ה ש מ
ד ס ח ו ה ק ד צ י פ ד ו ר ם י ר ק י ה ם ה י ר ו ה ת מ ש נ י ו ל י ע ל
ה ״ ה ל ז א ר פ ס ר ת ס א ו ב ק ע י ה ייה
ל ״ ז ד ב ו מ ד א ו י ל א ם י ח א ה ו
ם ה י ל ע ן ג ת ה ר ו ת ה ת ו כ ז
ל .ת .צ
Doa<?ao dos Irmaos Safra
MOI S e J O S E F
!י חו memoria de scus saudosos pais
J A C O B e E S T HE R S A F RA
Cuja principal preocupagao era a
Pratica da caridade e da bondade
>ooc»o*o*oto*?*3*cmd*oe^^
1
א ה יד ב וע ם ו ת ח
ה   ת י ינד א ר מ א   ה כ ה י ד ב ע ן ו ז ה
א
א 2י

״ י
ת
י מ י ״
ת א מ ו נ ע 6# ה ע ש #ם ז 1א ל
v י
?ף י ״ ?31
ת מ וק נו מ ק ח ל ש ם ל וגב ר ד ת ,ד וה י ״ ן י י ? 23
ז ן ד ית נ ן ט ק ה נ ה   :ה מ ח ל מ ל ה י ל ע
ז
S^JgR
.ו ג ע ס ש .ד ע ומ ש :ס ו ר א ל ע .ס י ר א ל .ה י ד ב ו ע ןוזח( א ) א אלו סולאל הילבומ אגש יאמ .הי דבוע ffln(א ) א
ל א הילעה י ל ש ו . ד י ג ו : ׳ ה ת א מ ם י א י כ ג ה
,
, - s o
י ד ו ו
״ i ״
m
.
י | י
« -«,«,>, * . A
N
* * ,A» י
ח י ל ע ה   ו ק ג ו •-ס יפ ל א ר ש י ל ר ס ו א ו ס ה ס ע ר פ י ל ם י ו ג ה י ג הידבומל זח ורמא תרחא האובנ א 3י נ
ן פ ס ה נ ח (ל) :ה ^ל ע ש ח ל ה ל ה ס ו א ה ת ו א ל ע . ח ס ח ל ס ל הילבומ אבי ׳הילע;איבא םהבו םהמ ה״בקה׳מא היהימולא
םהישעממ למל אלו לבחאו באחא םיעשר ינש ןיב רלש
וארקש יפלכ .ךי ההנ ןטק הנה (ב) :םהישעממ למל אלו הקברו קחצי םיקילצ ינש ןיב רלש עשרה ושעמ ערפיו
ק״ור ארזע ןבא
א ב נ ת ת ר ו ד ת ו י א ב ו נ ע ד י א ל א י ב נ ה ה ו .,י י ד ב ו ע קזח >א< םיכלמ רפסכ רכזנה אוה יכ רמול לכונ אלו ורול ונעדי א ל
ב א ח א ש ע ה י ה ש ח י ד ב ו ע ו ה ז ש ל י ו ו נ י ת ו ב ר ת ע ד ו
n
*
י י י
• nrum י י מ י nr ייי ! nn
ס מ א ל ע ע ר א ב נ ת ה ו ה י ה י מ ו ד א ד נ ה י ד ב ו ע י כ ור ס יי ד ו ע ו י?
ת ח ח
י י
ה י ה
הידבשו ביתכ םש יכ כאחא ימיב
א ל ד ד ח ף ת ש נ ה י ו נ ב א ד נ ג ק ח ד א ס כ יש ג יא י ר ס א ד ו נ י י ח חנו םשה חרי טחרקי ךיח ומצעב איבנה הז היה וציאי
*ר וש ו מ צ ע ף כ ח י ת ו א ף כ ה ק ח ש ן מ ו א ה ך ו ר ע ה ל ע ב יבר מ א יפלו .רתוי תלבכנה הלעמה איה האט» יכ איבנ טא־מי
סימעי
ה י ע ש י
י
ה י מ ר
י י אטמ הז טעמש העומש יכ יתעד
י ש ע מ ע ר פ י ו ם ח י ש ע ס מ ד ס ל א ל ו ל ב ז י א ו ב א ח א ס י ע ש ר י ג ש . ״ 1״ 1״ , * ״ _ . ״ .
ס ח י ש ע ס ם ד ס ל א ל ו ה ק ב ר ו ק ה ג י ס י ק י ד * י ג ש זיב ר ד ש ע ש ר ה ^   י
נ ע מ ש
ימא ןכ צע םולא » ואבנתהש
ש וד א ן ב ר ח ס ע י כ ר מ א ו ס ו ר א ל ע .ד ת יה ו ת א ו כ ג ל כ ח ג ה ו ורמאיו ורבחתהש סי ומ חולש ריצ וליאכ ״ ר י צ ו (א) א
ח ת י ה ת א ז ה ח א ו ב ג ח ו ו ת א ו ב ג ה ל כ ח ז ב ו ל א ר ש י ת ע ו ש ת ה י ח ת םרפסמ יכ .לטה הנה (כ) :ומוה הלאל הלא
ו מ כ י ג ש ת י ב ן ב ר ח ב ל א ר ש י ל ם ו ד א יג ב ו ע ר ח ש י נש ת י ב ב
r 1
ת א ע ב ם י ם י ח ת י ר ח א ב ם ״ ד ם ע ר פ ה ל ה ״ כ ק ח ד י ת ע ש א ב ג ת ה ה ז ח א י ב ג ה ו ם ת א י ע ש פ ה ש ל ש ל ע ת ש ר פ ב ם ו מ ע ת א מ ג ב ו נ ש ר י פ ש
א ל ו ם י ל א ע ם ש י ה ת ג ו ס א ו ש יר יח נ״ ד ת ג ו ס א ן יב ס ה ם ב ו ר ו ו ל ב ל ב ת ג ת ו מ י א ה י כ ס ו ד א י ג ב ל ס ו י ח ח ג י א ם ו ד א ץ ר «.ת ו ל ג ח ן ס ל א ר ש י
!ו ת י ח י ס ו ר ת ו כ ל ם ש א ל א ת ו ם ו א ב ו ב ר ע ת ג ו ם נן ר א ם ול ג ם ל ו כ י כ ת ו ס ו א ה ר א ש ס ו ן וס ע י ג ב ם ו ב א ו ם ם ו ם ו ד א ס א ו ה י מ ס ה ס ו ר י כ י
ס י ו ג ו ב ר ק ת ש ר פ כ ה י ע ש י ב י ת ש ר ד ש ו ס כ ו ר מ א ם י מ י ה ת י ר ח א ב ס ו ר א ן ב ר ח ב ס י א י ב ג ה .ו ר ס א ש ח ס ו ם ת א י ג ב ם ב ו ר ה ל ח ה ב
ם י ח ל א י ג ד א ר ס א ח כ :י ו ג ו ס ו ר א ת ב ך ג וע ד ק פ ך ת ו ל ג ה ל ף יס וי א ל ן וי» ת _ ך ג ו ע ס ת ת ו ג י ק ת ל י ג ס ב ו ה י מ ר י ר ס א ן כ ו ע ו מ ש ל
ו ל א כ ו ׳ה ת א פ ו נע מ ש ת ע ו ס ש ם ו ד א ל ע ש יוג ה ו ר ס א י ש . ׳ ח ת א ס וג ע ם ש ת ע ו ס ש :א ו ה י ח א יל י ר ס א ו מ כ ם ו ד א ר ו ב ע ב .ם ו ד א ל
ו ס כ ק ו ס פ ה ׳י פ ו א ס ו ר א ץ ר א ל ע .ה י ל ע :ח ס ח ל מ ל ה י ל ע ה מ י ק ג ו ו מ ו ק י וג ל י ט ו ר ס א י ש ה ע ו מ ש ה א י ה ח ס ו ח ל ו ש ם י וג ב ר י »
ר ס א ן כ ו ו ג ש ר י פ ש י מ כ ח ל ו ש ס י י ג ב ר י נ ת ס ו ד א ל ם י ח ל א ׳ח ר מ א ח כ י כ ם י ר ח א ה ש י א י ב ג ה ו י ג א ו ג ע ס ש ה ע ו ס ש ה י ד ב ו ע ר ס א ך ו פ ה
ך י ת ב ת י ש ל ח א ה ן ת ג וי ש ג ר ת ן כ ו ם י ד ס ח ה ל כ ס י ת ג ט ק ״ ו ס כ ל פ ש ו יוזב .ן ט ק !ר גה >< :׳ ה ת א מ י ת כ ס ש ה ע ו מ ש ו ת א ו ב נ ב ת י ם ר י
ץ י צ ת ד ו צ ם ד ו ד ת ד ו צ מ
. י ו ו ב (כ ) :(ג ״ י יל ש מ )ם   ג וע ס ל יצ » »כ מ יל ש ן י נפ .רי צו (6)א .ם ו ד א ל ן ם י ד כ י מ ל ש ס61כנהה א ר מ וס ו .ה י ד ב ו ע ןוזח(6) א
ם יא יכ נ ר א ש ז ינ6 ל ״ ר . ו נ ע ס ש ה ע ו ס ש .ם ז ל א ל ס
א כ ל ו  מ ימ ויה ם ״ ו כ פ ס ל כ י < א וה ן כ ונע מ ש ר ש א כ ל ״ ר '.ר י*י :ם ו ד א ק ר י מ :כ וא כ ג ת ס ס י א ט נ ס כ ר ה יכ ׳ס ש א מ ה מ ומ ש מ פ מ 0
ש ל ס ס כ .ך י ת ת ג ן&ק ת ג ה (כ ) :ה מ ס ל מ ל ה יל מ ת כ ל ל ט א ס ג ס מ וק נז ם ת א ומ וק ל ס א ל ס ול ה ו ס ס יס ול ש !ם ל ש ו ס מ ס ל מ ל היצמ
ה ״ ה ל ז ב ר ה יש ור יפ מ א צ מ נ א ל
ן י ד ב א ד ל ע ל ב ח ו
ר ק י י ל כ
2
ך ב ל ן1ך ז
ג
:ד א מ ה ת א י ו מ ם ל וגב
ו ת ב ע ם ור מ ע ל ס ד ג ח ב י נ כ ^ך א י ^ה
 ד ב א י :ץ ר א ינך יר וי ימ ו1ל ב יר מ א
op ם יב כ וכ ןיב   ם א ו ר ע נ כ ה י ב ג ת
  ם א ׳י :ה וה יד ב א נ זןד יר וא ם ן^מ ד ןב ק
ך יא ה ל ל ל יך ך ^״ ם א ל ןל וא ב ם יב נג
ם וגר ת
ר י ס * א : ס ק ע ? ך^קי
ל» ל ע 0ך נ : אדחל,רא
י ־#ך ארקנל
ה י כ ר י מ אקור^ א פ י כ
י ע י ת ח ג ן ס ה י ל ^ ך א *
ם י ר ק םא י :אגןךאל
י 3י 3 ס א ו א ר שנ?
ףי וד? י וז^ אןככי כ
:::רס» ף ^י ז י ח א ן ז ק ה ה
ףל£ י ת א ן י ה ^ג םא ח
ן י 1?י $ א:ליל י ^ םא
התי מד! :(ח<םיידג) . דבגנ היב-גה t c* יטב הייז־ע e» ו־רדכגה .דגל;יד , א־$ף
י ״ ש ר ארקי ״רהמ
ןסה ינפל ה״בקה רמא לודגה הנב ומאו לודגה ונב ויבא !ייו (ג ) :ך י ת ב ה י ש יל ח א ה ומ וגר ת כ . ם יוגב ך ית ת ג
:ןושל אלו בתכ אל םהל היה אלש ןונק ושרד וניתוברו אוה • ™ ו י י
ב
! 5
w
n
, ^
K
^ i "?£ • ו״:״" י*
יוגחב י נכש״) :ךלמ ןב ךלמ סידימממ ייה אלש .י וזב £
? n
f ?
r
K ™ ^^ h ־ . ™ PSS, ב ש א ו
אל םהי קחציי םהרבא ויתובא תנעשמ לע ומוס .עלסה :ול יפ א ש .וחבש ש ת מ פ ל צ ג ת א ל ש ך ב יש מ א וה ך ור ב
אגחל םירצמל הדוהי תמדא התיה ומכ .י ונה :ול וליעוי
פ א
י ל '
פ א
P • ף וע ל ח יב נמ ה . ך נק י ש נכ ה יב ג ת ם א (ד )
»יגת לש י ^ע המתת לאו; ™ £ ו - -י קי ״ ™ S ^ ^ J
׳ארבגייחםמכלשו״יזכו^״ס׳ילהתגיוצקלשו״יוכאיהש וא וב יש ה ז ר ב ד ,ד יה ם א .ס י ד וב נג י א ל ה ה ת יפ ד ג
:וי למ.דל ואב (ה)'י חו'P אלא הביתב דוסי ןיאש (א״כ ם ניא ש ם יא צ ומ ש ה מ ם יח ק ול ש ה ל יל יד ר וש ו ם יב ג ג ול
יי י . ה ת ימ ד ג ך יא .ה ל י ל ה ך ש ה ינפ מ ך ב ל כ ב יננל ם יש פ ח מ
חליל יד ד וש ס יב ג ג ל א ל ם ימ וד ם גיא ך ל ם יג ת נח ם יד ד יש ה ל ב א .וח יני ר א ש ה ו ם יד וב נני א ול ה ר צ יל ו ק ות ש ל ל וכ י ת ייה
ארזע ןבא ק״רר
0״ כ רשח.ינבוש .ןורז (נ) :הבחר םתוכלמ זרא ןיאו טעמ א ל ש ר מ ול כ .ד א מ ה ת א יוזב ר מ א ןכ ו .א י מ מ ע ב א ע יש ר וש ע
ם א (ד) :עלסה ימחב ינבושכ ךטלמי ריעש רה יכ תבשח יכ
י כ
1 ™ » • 1 ™ : ;ב א ה
ם
א ם ייג ה !ר א ש ן ל w
•ןתבש םיקמ אוהו רסח ליעפהואצוי לעופ רשנב הי בגה : ? ^״ f f i ^' E S S ? ? 5.6
םוקמ היבנת םעטה ויתשריפרבכו תבשל יהיבגמה הככו ימ ןיא ו וב ב נש נ ה ת א ש ת ב ש ח ר יע ש ר ה ב ןכ וש ת ייה ש כ
: הליל ילדוש . רתסב .םי בנג סא (ה) :רשנכ ותבש ע ל ס 'יג ח ב ה יה ות ב יש י ם ור מ .ו ת ב ש ם ור מ :ונמ מ ך ד יר ויש
י• ד ״ ויה ו ןכ וש ומ כ ינכ ש ה ע ב נ ם יר כ ה ימ ר יב ו ר יע ש ר ה א וה ו
ע ל ש ח ב יב ס ד מ ול כ ד ח א ןינע ג וח ו נח ץ ר א ה נוח ומ כ .י ונח ב :ם ה ל ם ימ וד ה ו ם ימ ש ב יב ש ויה ור ב ק ם ור מ יב צ ח ןכ ו . ת פ ס וג
ן׳ופ וע ח ל כ מ ה וב ג ף וע יש ר ע נ ה ומ כ ך ת ב ש ה יב ג ת ם א . ר ש גכ ה יב ג ת ש א a< : ויל ע יונב ה ל ד ג מ ה א וה ו ע ל ס ה &א ר ל יד
ל ש ןב ר ח ה ת ע ב ם י א ת ה וח מ ת יש ה מ י ת ך ר ד ר מ א .ם י ב נ ג ם א >< :ת ו מ ת ומ כ ר ה ב ת ופ ו ה ל ע ןכ ו ם יש ת ופ כ .ם י ש
דוד תדוצמ ;ויצ תדוצמ
ל א מ ׳ווכ מ ו ס ״ וכ מ כ ןט ק ח ייס זמ ה נה ם ול א ןר א ב ןת ל ש מ מ ת יש א ל כ ) ינ&יש ס ש ח מ ימ כ ׳ת ס ה ןינמ .ך א י ש ה (ג ) :ה זוב מ
ול ח ו ע וק ב ןיגע . יונח ב : ה ר ית י ר ׳׳ויה . ינכ וש : (יג
ל ול מ א וה ו ןק ןוש למ . ך נק (ד ) :(יב ה ״ ש ) ונלש ה ייגח ב ית נוי ומ כ
ה ת יל כ ןינמ . ה ת יפ ד ג :ק ש וע ו ל זג ןיכ מ .יד ד וש (ה ) :ת ופ וע ה
ם נה ל מ וא כ .ך א י ש ה ך ב ל ק ד ז (ג ) :׳ל ס ש יכ ל מ מ ה ת יה יכ ם ה יניב
ק ל ׳וג ול וי ג ה ןל כ ה לא א כ לש א ל ב ל לש מ מ לוש מ ל ת ל יג ת נכ ה ת ע
ם ת א ול א כ .יג כ וש :יא ר מ ל ת וי ת וא גת ה ל ך ת וא ת יס ה ןב ל ןוד ז
ם וק מ ס יס יל א כ י ןיל א ב ול ק ל ימ ל כ וי א לש ר מ מ לש ה יע יק ב ב ןכ וש
,ר ש ג כ ה יב ג ת ס א >< :ן ל א ה לפ ש ב יח וא ד יל וה ל ל כ וי לש א א וה ימ יב ל ב ב ש וח ןכ ל .ו ב ל ב ר מ וא : א ש נו ס ול מ ם וק מ כ ך ב ש ומ
ד יכ ר ס מ נ ה יה ת ו ןל א ל ןר יל וא ם ש מ ס ינכ וכ ה ןיב   ק ול מ ם יא מ ם א ו ה וב ג ם וק מ ב ול ול מ ה ש ומ ה  ש נכ ח ב ש ל ה יב גת ס א ל כ א
ל כ י ל כ מ ס ס ל כ נ ןיא . ח ת ימ ד ג ך יא :ה ל יל ב ם יל זוגו ס ויכ ל יזגל ס יד ח ס ת מ ה ס ה .ה ל י ל יד ד וש :ןיל ט וא ב .ך ל וא ב (ה ) :ס ׳  ינמ ס
s
ם ו ת ח
ה יד ב וע
ןב יר צ ב   ם א ע ך ם ;ג י א ול ה ה ת ^ך נ ^j f ״ gg
? א י : ת ו ל ל ג ; ח י א ^א ו ל ה ך ל ו א ^^^
? T O זן ה יך ב י $ו א ל כ ז ן ו ז ר ^
ומ י^י :ןמ ח ל :ןןכ לט * י^נא g? ו ל כ :w י ״ י ״ ן
ארק י״רהט
ו ש פ ח י ט ו ל ב א ת ו ל ל ו ע ם י ר י א ש מ ש ם י ד צ ו ב ל א ל ו ם י ד ם י ב נ ו ג ש
ם ח י ג פ ל ש ת מ ד ב ל ב ת י ב ב ו ש פ ח י ש א ל ו ו י ג ו ס צ ם ו ע ב ג ו ו ש ע
ן וש ל ו ע ב נ .ם י ר ת ס מ ב ן מ ט ש ו י נ ו פ צ מ ול י פ א ו ש ק ב מ ו ע ב י א ל א
. ו י ת א ו ב ו ש ע ע ב ן ו י ע ב ת ם א ן כ ו .ו ע ב י ו מ ו ג ד ת ש .ו ש ק ב י
ף ו ח ל ש י (1):ןת יר ב י ש נ א ו ח ת א ך י ב י ו א ם ע ם ת ל ח ל ך ל ת ש כ
ר מ ו ל כ . ך ל ו ל כ י ך ו א י ש ה :ם ח ל ו ד ו ח י ו ח פ ח ל ס ב . ל ו ב נ ד ע
ע מ ש ת ש •ן א י ש ה ל ך ל ו ל כ י ו ה מ ח ל מ ל ך ל ת ש ך ת ו א ן וא י ש י ס ה
ם ח ל י ל כ ו א ו ג ן ט ר ת כ . ך י ת ח ת ר ו ז ס ו מ י ש י ך מ ח ל :ם ת צ ע ל
ה נ ו ב ת ן יא . ו ב ח ג י ב ח ן יא . ך ת ו ח ה א ל ק ת וא י וש ך ר ו ת פ
ס״דר
ת י י ה ש ה ל י ל ב ך ו ד ד ו ש ם י ב ג נ ם א ך ל ה י ח ה ו ח ס ו ר מ א י ו ם ו ד א
. ס י ד ו ב ג ג י א ל ה :ס ד ג ג כ ם י ק ל ו ם ע ג מ ל ס ח ב ת ש ג ר ה א ל ו ן ש י
ת א ש ה צ ו י ני ו ת א ש ן ול ב וי י ד ר מ ו ל כ ם י ד ב ו נ נ ל ם י ב נ נ ח p ד י כ
ם י ר צ ו ב כ ם וי ב ם י ד ד ו ש ך ל ו א ב ם א ד מ ו ל כ . ך ל ו א ב ם י ר צ ו ב ם א
ב ש ח ר מ א ש ו מ כ ר ו צ ב ל ם ע פ ר ח א ם ע פ ו ב ו ש י ו ם ר כ ה ו ר צ ב י ש
ת ו ל ל ו ע ו ר י א ש י א ל ש ר ש פ א יא כ ״ פ ע א ת ו ל י ס ל ס ל ע ר צ ו ב כ ך ד י
י ״ ש ר
:םנוצר לכ טננש דע םמוד תמדרנ המל .התי מדנ ד י א
ךל וריאשי אל הלאו .תוללוע וריאשי (םי רצוב)אלה
םגרית .ועבנ (ו) :ךינופצמ ושרדיו ולגיו ושפחי יכ םולכ
ןויעבת םא ןכו .ושקבחנ ועבנ תימרא קשלו ןיילגתיא ןתנמ
םתוא .ךוחלש לובנה דע (ו) :(א״כ היעשי)ויעב
.רפסה דע ךצרא לובג דע ךוולו ךמע ואב הרומל ךוחיפבהש
.ךל ולבי :וחילצהו ךואישה תאזבו המחלמל ךילע ואב םשש
ארזע ןבא
.ועבנ .ךי א (ו) :ןורמש המדנ ומכ התרכנ .התי טדנ
ךתירב ישנא ולכי אל .דע (ז) :ויעב ןויעבת םא ומכ
ךפילפתכלכ ךלש למגה ףוס דע ךוחלש קר ךעישוהל
ישנא :ךתחת והז ךמוקמב תייה רשאכ .ךמחל :היבשב
י נ י ם ם ס ו ל י פ א ם ו ל כ ך ל ם י ד ד ו ש ה ת י א ש ח א ל ש ה ש פ ח נ ך י א ה ח א ל ב א ן פ נ ח יל ע ה ה ת ת ו ר ת ס נ ן ה ו ן ת ו נ פ ק ס ו
י מ ע ו מ ד נ ו פ כ ת ר כ נ .ת י מ ד נ ך י א 5 ה ל י י ב ו ב נ נ י ם י ב נ נ ה ב ו ר י כ ת ו נ ו ש ת ו ל מ ב ל ו פ כ א 1ח ו ד ח א ץ נ ע ה ה ל י ל י ד ד ו
< ם ה ל ת ו א ר נ ם ע א ש
, י י ד ר ו ש ו ס י ב מ ם י ר ת ס מ
ו ש ס ח נ ך י א >מ :ן ש י ת י י ה ך י א ר מ ו ל כ ק ה ת ס י ס ו ב י נ ג ד ד ע ך י מ ד א ת י ו ח ן י ד כ י א ם ג ר ה ן ת ג ויו ל א ר ש י ך ל ס ח מ ד ג ת ע ד ה י ל ב ס
:ו י ע ב ת י ע ב ה ם א ן כ ו א ע ב ו ש ק ב י ו ס ו ג ר ה ס ו ע ב ג ת ו ג ו ש ת ו ל מ ב ל י פ כ ן י ג ע ה ו ו י ג ו פ צ ס ו ע ב ג ר ס א ש ו מ כ ו ש ע י ג ו ם ט ס ש ו ר י פ . ו ש ע
ם יז ז וג ס ה ו ל א כ ך ת ו א ס י ד ד ו ש ה ך י ב י וא ל ו ב נ ד ע ך ו ז ן ל ש ו ך ו ל ג ה ם ה ס ח ב ח ט ו ב ת י י ה ש ך ס ח ל י ל כ ו א י ך ת י ר ב י ש ג א . ל ו ב ג ה ד ע m
. ך ם ח ל :ך ת ר ו ב ג ו ך ת ם ב ח ר ב א ה א ו ה ה ם ו י ב י כ ת ג ב ח א ל ו ת ש ג ר ה א ל ה ת א ו ך י ת ח ה ך י ב י ו א ו ד ו ע ש ם ה ם ה ו ך ה ו ל ג ל ע ׳י כ ו ג ו
דוד תדוצמ
ןמ ס כ ר ה ן ר ל כ ר כ פ ןוש ל כ ר מ א ס י מ -ס ם י ר ח א כ ס י ס ס י כ ן א ו )
ןויצ תדוצמ
ומ כ ק י ס פ ה יד .ש י ד :(י  ׳•: ד י צ כ ׳) ה מ ד נ כ א ימ ר ע י מ כ ן יד ב א ו
יב ל יש !א ר ק י ק . ם י ר צ וב :(ו ״ נ ס ימ ש ) ס י ר ה ח י ס ה כ א ל מ ה ו
ם ה .ת ו ל ל ו ע :(ד ״ כ ס י ר כ ו ) ן מ ר כ ר יצ ב ש י כ ימ כ ם ל כ ה י כ נמ
. ו ש פ ח נ (י ) :(ם ש )ל ל י ע ס א ל י מ כ ם י ע ור ג ה ם י ג מ ק ה ם י מ פ ס
ן ינמ .ו ע ב ג (י ס ס י מ מ )ש ש מ א ס ש מ ימ כ ה ל י ק ה ו ש יע מ ןוש ל מ
ץ נ מ א יה ש (א ״ כ ה י ט ב ל וי פ כ וי מ ב ס ם א יל ה מ וד ו ש יס ס י ה ש יר ד
ש ל מ ן כ ש יש מ ל י ה ל א כ   ב   ל ד ל מ ג יה ה ש ק כ ס ל מ ש 1מ כ 1 ה ל א ש ס ש יד ד
.ד ו ח ל ש (ו ) :ל ס פ נ ו ןיה צ ןוש ל ס .ו י ג ו פ צ מ :ס ס י ג ש ל מ ג ו ס ס מ ב
.ך ו א י ש ה :(מ ״ י ׳א ל כ )ם ח ל ש ל פ מ פ ן ל מ ם ס ר כ א ו ומ כ ם י ז ל ן י נמ
:ן מ ח ל י ל כ וא ל ״ ר . ך מ ח ל :ן ומ צ 8ו ס ל יכ י יל מ .ו ל כ י :ס ש ס ס ן י נפ
. ס י ד ו ב ג ע א ל ח :(ס ם ש פ ג ר כ כ ול א כ ס א ל א י כ ג ה יכ ש וא וכ נם
8ח מ ו ר ש ומ ם ס א וס יניו ם ק יש ש יד א ל א כ ט ג ל ס כ ר ל ןיא א ל ם ל י ר
ל מ ס א .ם י ר צ ו ב ם א :ס י ר א ש יל כ מ ל כ י ל כ מ ה ס פ ה ש ר מ ן כ ס א
ן ל ול יא ש ה א ל מ וד ט י ש יל ל יפ ול יא ש י א ל ה ם י ר צ מ וא ב ל מ ר כ
ל כ ס ש מ ק ל 1ש מ י ס כ יש ם מ נ ן י א . ו ש ע ו ש פ ה ג ך י א (י ) :ס פ ו א מ
א י ה ו א צ מ נה ל כ ח מ ק ל יל ב ם י ר ת ס מ ת ו מ י ק מ וש יד ג י זש ק ב ש נ ך יא ו
ם ״ מ פ ה ל י מ ם מ ח ל מ )א צ י ש כ .י ו ג ו ל ו ב ג ה ד ע ( 0) : ש ״ ע כ ץ נ ע 5מ
וויל ם ה ס י ר כ ש ש יל כ ס ס מ פ יל ה יה ש י ת י ר כ יש גא ל כ »1 וויצ
ול ס וי ס ל ה מ ח ל מ ל יכ ל ה א ל י יר זח ס ש מ י וצ ל א ל יכ ג ם צ ק ד פ ומ וא
ם יש נא ה .ך ו א י ש ה :ו מ ע ש כ ל ל וח י ט כ ה יכ ות וא י פ ט ה ו ש נו פ ל
ם ה ן מ מ ש ל פ ם י ח ק ו ל ה ן מ ח ל •ל כ וא . ך מ ח ל :ש כ ל ה ו ם ה ל ם ע מ ש ייכ ן ל וכ ל יי ה מ ח ל מ ל ש כ ל ל ן ת י א יש יס ה ם ה ם ול ש כ ם ה ע ע ס י י ס פ
רקי י לכ 4
ם וגר ת
א ול ה ״ :וב ה נ ו ב ת ןיא ז ן י£ח ת יר וזמ
מ ^ י ס ד ב א ח ו ה ת :  ם א נ א י ה ה ם ?ב
.: VSL י ד מ ה נו ב ת ו ם וד א מ ם ימ כ ח
ש י ^ת ך כ ל ן ^ל ן מ י ת ך י ך ו ב ג ו ת ח ו ט
% ב יק ע יר יח א ם מ ד מ ׳ :ל ט ,ר מ ו ^ך ך מ
ףיחן{ ףוטחהי t לומק
ז
ס ךסכת :(יי .י•״* 0»»אי ה
י דמ ארקי״רהם
.די תחת רוזמ ומישי רסחל :וירחאמ יבשו תאצל ךתותפל ד נ א ת .ס ו ד א ס ם י ם ב ח י ת ד ב א ה ו (ח )ה ח א ו ס ר ל ר ו ז מ ו ת י א ב ם ד א ל
f «M nn\ •ז \ tmr -1«n\ י ז ו מ י י י ח א ר צ ח ,״ י ל י י ח מ «fi
; ס ח י
ל * ת ר מ ג ש ה ר ז ג ה ל ע ם כ ח ת ה ל ול כ וי א ל ש . ם ת מ כ ח
™o»KS-rJ?)•( ת ר יב ש ת ש ל ות ח -ן מ ית ווש ע יר וב נל נ^ס יח ד ר וב ג ית ה וm£1
ותחו (מ ) .יצוח .רוזמ :הרוכבה תיזב ודי נפי םישדע
ם ס ה
י ג פ מ ה ז ל כ ו * ג ד ו ח ת מ ח מ . ל £ מ « 9 י ח מ :ש י א
ת״יו לארשי ןרא לא סינל ודחפיו ותחי .ןמי ת ךירובנ
םמחמ (י) :םהילע אביש גרה בורמ .למקמ ושע רהמ :ריבג שיא לכ .תרבףעמל :אמורל אערא יבתי ךרבג ןורבתיז
ארזע ןבא ק״דר
תשגרה אלו ךמחלב רוזמ יגתינ ךתוא םיליכאמה .ךמולש ם י ר פ א א ר י ו ן כ ו ה כ כ ו י ל וח ש ו ר י פ . ר ו ז פ : ך מ ח ל י ל כ ו א ש ו ד י •
תא רשא שיאכ ןיא תלממ ף״כ רהחחו .ירוזמ ימכ רוזמו *״״ * י ^^^
!מכיא ןיא שיאל/הברי המצימ םיניא ןיאלו והומכו וכ הנ ו בת5 f tS C ? ״ ״
אל וב לכאי אל לרע לכו ונממ ומכ ט רמא םימרמ יברו :ה כ נ ל א ל ש ו ח כ ג ל ד ח א ק »פ ב ר ב ד ל א   ץ מ ה ך ר ד ן כ ו . ו ת י ד ג
סגו ךימכח ךליצהל ךיליפיי אל .אלה(ח ) :ונממ תננובתה g• .
י
ם ״ נ כ ח . m» ם ד ב ש א ב ב ו m m m ^ o
uMuua. ui i . J «\tA «-sm / «\. ם י ד מ ג ם ה ב ו י ח ן כ ו . ם ת מ כ ח ו ם ת צ ע ה ה ר ם נ ו ה י מ ר י ב ר מ א
םהש ךירובג ופקתל וריכזה ילוא .ןמית .ותחו (ם) .ךירטג ^
0 ר ב ״
^
mח י ח א ך ב ר ח ל ״ ו
~״ א.״,
בזרמ .שי א תרבי ןעמל :םולא ינבמ אוה יכ ןמיתמ ן ב ז פ י ל א י נ ב מ א י ה . ו ס י ה ך י ר ו כ נ ו ת ה ו (C) :ן מ י ת י ץ ד ו ב ג
:יתלכאהו םע קבל ןעמל םעפי פילפ ראה אלו גרהה י מ יחמש י א ת ר כ י ן ע מ ל :א ס ו ד ד י ב ת י ם ג ר ה ן ח מ י ו .ו ש ע
םולא לע האטנה תאז יכ ורוי םיקוספה ולא .סמחמ(י ) י ^ ^ ^ צ ^ ^ י ^ נ ^ ל ^
ר נ כ . ם ס ה ם >» :א כ ר ו צ ח י ב ד א ר ב נ י צ ת ש י ד ל י ד ג ם ג ד ה )ת ג ו ת .ל ח י א ו ל י ג ל פ ק י ן ה . ע ש ר ה ו ל א ל ו ם ק ת ם א ן כ ו ל « ק
דוד תדחזם ק י ז ת ד ו צ מ
15פ י י כ ן וד כ א י ןויל כ ן ל י ני כ ה ן מ י ת פ כ צ ״ ר ך ש מ מ ס כ מ ומ יש י ם י ג מ מ ס מ ק ב א ה יל ס ם יר א ש ש ״ מ ן כ א ל ק ס ו ה כ מ ץ נ מ . ר ו ו ם
: ס ס מ ר מ ש נ ם ויא ל ר כ ז כ ש יגר ה ל ס נ ו ב ס י כ ן יא ו ס פ ר ר י ל פ : ן מ י ק פ ב . ך י ת ח ת :(י ס פ ש וס ) ל י מ ס כ מ ס ה ג י א ל ו ן כ ו ם י א מ מ ס
א ל . ם י מ כ ח י ת ד כ א ה ו :ת י י נ פ ל י ס ס א י כ ם ייב . א ו ה ה ם ו י ב (מ ) :(ש י׳מ ה י מ ל י ) ס ל י פ 06 י ס ת ח ס י י מ כ ה ל יכ ש pB . ו ת ח ו (ס )
ל ס כ . ר מ ה נ ו ב ת ו :ה ש פ נ ל יצ ה ל ה מ ח ל מ ה ס י ל י כ ס ס כ יע כ ח ויי ץ נמ .ל ש פ מ :ל א ר ש י ן ל א ל ש ה ע י ר י כ ב ש ייה ס ו ר א א י ה .ן מ י ה
ר ס מ א וה ס כ צ ס מ ל ג ל מ ש ם ס י א מ ל ״ ל .•יש ע ר ה מ :ש ״ מ כ ר ב ד ה : ק ש יפ ן י נפ . ס פ ח ס (י ) :(ג ״ י ב וי א ) יג ל פ ק י ן ה ז פ כ ג ר ס
ך י ד ו ב ג ו ת ח ו (ס ) ;נ ו ל ג ן ר כ ב י ס וצ ר א ב יפ ש ס ס ני יא כ ס ש מ יכ יש מ
מ יכ יש ן ס יא ב . ת ד כ י ן ע מ ל :ה מ מ ל מ ב ור ב ש יו «»י ן י ר י כ ג ס נ ה י״ א ל ש ם מ י   מ ב ש ב ש מ ה ם ו ד א מ ן י ג צ מ מ ל מ מ ש סס6 . ן ם י ת
ל מ יש ימ יש א ל י ם ה ב וש פ יש ג ר ה ה ן פ ה י ה ס ה ס י ר כ ה ל י ל . ל ט ק פ :ש יא ם ה מ ל א ש י א ל ל י ל יש פ ר ה מ ס י ס ס כ צ מ מ ל יק מ ש ם ס ז א מ ש יא
:ם \ל ל ף י ס י ס א ל ו ס ל ופ ד פ ה ד כ נ ה יה ש ו ׳ש0ס ן ש יא ה מ כ ש כ ק פ י ן ימ א ל ש יש פ ש ם פ ח ה ל מ ס ב . ב ק ע י ך י ת א ס פ ח ם (י ) :ם מ ס מ
5
א ה יד ב וע »״ *
!ב ויב *י ! W T O ׳ T p W ^
יל יח ם יר ז ת ו נ ע ט מ ד ג נמ י ז מ ן ן R*R35 ;
Sוימ ם ל ע וך ץ ל ע ו ו ר ^ וא ב ם י ר כ נ ו 5
^  ל א ו
ב
י :ם ה מ ד ח א כ ה ת א   ם נ ל ר ו ג r o s
1
-ל א ו ור כ נ ם ול 3 ך יח א   ד כ ול ב א ך ר מ ״ י ״ ן י י
  ל א ו ם ד ב א ם ול ב ה ך וה ל   ינב ל ח ק ^ת • ^
?
״ י 3י
ארק י י רהס י יק ו י י » י ״שד
ו ו ל ו . ר נ » ך ד ם ע ס ו י ג (א י ) : דיחא ב ק ע י ל ת י ש ע ש סוי כ (אי) :בקעיל תישעש סמה ליבשב .כהעי ךי חא
ל ש ע ס ב נ ו ו ל י ח ם י ד ז ו ז ז ב ו ו ב ש ש ש ויב ב ק ע י ל ך י ח א ל ת ר ז ע יף-ןא תי : ןל רוועל תאב אלש דעס ד־יםע
א ל ס א ך ב ב ח מ ו ל י מ א ת ש א ו .ם ה מ ד ח א כ ה ח א ס נ .ב ק ע י ״. t
4
, 1 *
A
״ ״ ״ י *
ך כ ל . ם ח ל ע ר ת ל ת ו מ ו א ה ש ע י ד י .ד ת י ה א ל א ל ה ו ם ח י י ת ר ז ע °
י א ב
? I? ״י א יצאנ ךילע ינא הלעמ .סהס דחאכ
ם וי ב ן י ח א ת א א י ת ל א ו (ב י ) :ם ה מ ד ח א ב ה ת א ם נ ר מ א נ פיכהל ךל היה אל .ךי חא םויב ארת לאו (בי) :םהילע
ס ו״ ב . ו י כ נ ם ע ב ו ת ע י ב ת ו א ר ל ו ד ו ב ע ל ך ל ה י ח א ל . ת כ נ ןכו ם״וכע י לט וריגסה םויב .ורבג םויב י לגנמ לומעלו
ק״דר ארזעזבא
א ב נ ת ה א י ב מ ל א ר ש י ל ם י מ ו ד א ו ע י ח י נ ש ת י ב ן ב ר ח ב י כ ו נ ש י י • ׳ה דטז ןצוקמה רמא ןכו לבב לח םילשורי תולג רחא אוה
SS
ro
^££"EL^iCTE Z L ת כיתכו ורמ םיילבבל םירמוא ויהש םולא ינבל °P
W
״
ם כ ח ה ו .ם ל ו ע ה ן ס ם ת ו א ה ל כ י ש ם י מ י ה ה י ר ח א ב ם ח מ ע ר »י . יז .״ ״ u«,i «... *1 ,״ >
ן ו ש א ר ת י ב ן ב י ת כ ח ז ה ץ נ ע ה ש ר י פ א ר ז ע ן ב א ם ה ר ב א י ב ר רצצלכטמ םולא תב ךנוע לקש ךתולגהל ףיסוי אל ןויצ
: י ז נ ד כ ו ב נ י ד י ל ע ם ת ו ל ג ב ל א ר ש י ל ם י ע ר מ ם ת א י טו י ת ש יכ לאקזחי אכנתי הככו הממש םצרא יהתו םולא תיחשה
י נ״ר י ס ל ו . א ״ י ע ג ב ת ד ס ע ם ך ד ס ע ם ״ פ . ד ג ג ם ך ד ם ע ס ו ם *• ) שחיסרבכו הכש אל םודאו לבב תולג ירחא הבש םילשורי
E S S ^ ן י ^ ״ א י ״ K , ? ^5״" ^ י בל שוריפו םולא תולגב לארשי ןיא יכ לאימ רפמ
ש י י מ ר ה ו ה ה י ה י מ ור ל י כ ם ח ל ת ו כ ל מ ה ח ת י ה א ל ל ב א מ ו ד א סממה רובעב סמחמ םעונ הגהו קי תוכלמ םינומלקה
ל ע ס ו ס י ס ר ע ש כ ו ם י מ ו ד א ו י ח ס ו ד י כ ל מ ש א ל א ם ל ו כ ל ע ו ו י ז תוארל .םוי ב (אי) :םילשורי םמב לארשיל !וי השמ&
2 5 5 ^ T M S S l ^ A £ & S
ם ה י ח א י כ ם ר ז ע ל ם ה ל י וא ר ה י ח ו ם נ ב ר ח ל ע ם י ח מ ש ו ד ג נ מ • םימיב והומכ םת ריכה חנש וי ני מ רכנ חוהש וליח םוי
ע ד מ ל א ל ש ר ב ד מ ב ם ד ב ע ב ל א ר ש י ח א ע נ מ ך ר ב ת י ל א ה ו ו י ו
ו ד י :ו ע נ ק ו ו י ס כ נ ם י ר ז ו ב ש ש ם י י ב ש ו ר י פ . ח ב ש ן ס ל ק ה ן ס ד ח ק מ ת ו ב ש .ו ל י ח ס י ד ו ת ו ב ש ס ו י ב : ה ו ח א ה ר ו ב ע ב 01*
ן מ ן י ת י א ח ו ן י י ד ו • י נ ש ב ו ד י י ו ם פ ש ם ו ס י ו ג ה ת ו נ ר ק ת א ת ו ד י ל ן מ ה ד י ו ש ד ש ו א ה ב ר א מ ו ב ר ל ק ש ב ד ד י ו ש ר ש ש ר ש פ א . ל י י נ
ת ו ד ו ה ל ן ״ ת י א ח ד ויב ח ח פ א ו ה ש ש ר ש ה ד ״ וי ת ע ו נ ת ו ל י פ ה ן י י ד וי י נ ש ת א י ר ק ד ב ו כ י נ פ מ ש ר ש ה ד ר י ו ל י פ ח ש כ ו ש ו נ ד ה
ו א ב ש ם י י מ ו ד א ה . ם ה מ ד ח א כ ה ת א ם נ :ם י ב י ו א ה ל י ה י י ש ו ח ו א ם ק ל ח ב ס ל ש ו ד י י ב ש ל ע ל ד י ג ו כ י ל ש ה י כ ר ס א . ה י ל ע
. ו ר כ נ ם ו י ב vn ך י ח א ם וי ב ש ר י פ ך ב ד ח א ו . ך י ח א ת ר »ם ו י ב ת «ר ל ך ל ה י ה א ל . ך י ח א ם ו י ב א ר ת ל א ו >גי< :ס י י ם ו ר ח ם ע
ו ח ו א ר ב ג ן מ . וי ב י וא ד י ב ו ר ם ם ה ם ו י ב ו ה ו א ם י ש ר פ ם ש י ו . ה נ מ מ ו א י ע ו ח ש י ר ב ג ב ה י ח ו ו נו ר א מ ר כ נ ת נ ש ו ר ב ג ש ו ד י •
ןויצ תדוצס דוד תדוצמ
:י ל כ מ ד ז יל מ .ם י ר ז :י ב כ ןיש ל מ . ת ו ב ש :ק ח ל מ מ . ד ג נ ה (א י ) ס נ ה למ6ו ם ש מ ש ס מ מ ס וה מ ש ר ע י ס מ מ . ד ע מ ך ד מ ע ם ו י ב (6י<
, ו ד י :(ס ״ מ ם י ל ס ש )ה ל ד ג ם יל מ א ל 0191 ומ כ ל ש ומ ן ט ס .ו ל י ח ג ״ ג ל מ ו כ ק מ י ל ש ל ש ומ ה ם י ל וה וב ש ש ש מ כ ל ג נ מ ס ל מ מ ש ס מ 9
ןוש ל מ .ו ר ב ג (ב י ) ו o ה י מ ל י ) ה יל א וד י ומ כ ס ל פ ה ו ה כ ל ש ה ן ט ס ל ו ס א ל ו ד ע מ ד מ מ ו ה ז ה א ל א ז ס ו ן וש א ר כ ס י ב ה ב י ר ח מ ה ר מ א י
ס ק ל מ ל ל ל וג וכ יל ש ה . ל ד מ ו ד י : כ ק פ • ל ש .ו י ר ע ש :ו י מ א ב ק פ י ל
ם ימ מ ל נה ן מ ל ה א כ ה ש א ס ג ח ייה ול א כ ך יל ע י נא ה ל מ מ ל א ר ש יל ה ר ז מ א ל ו ל ע מ ת ל מ מ ו ל יא וה ל ״ ל . ה ח א ם ג :ה י ק ל ח ל ם ה י ני ב
רל ם6ו ל מ יאכי ונמ מ ש ל ג ס ג י יצ ר א מ ל כ נס נש ח פ ב ץ מ א ס כ צ ם וי ב ס י א ל ל ן ל יוא ר ה יה א ל .א־ות ל א ו (כ י ) :ס מ מ ה א ד ו ס יל ל וש ס ו
י נב ל ע ח ומ ש ל ן ל ס י ס א ל ב ק ש ל כ ו ל ״ ל . ח ס ש ת ל א ו :ו מ י ל כ ה ל ית ש ב ב ל כ ש מ ה ל א ל ו ס י ב ת ב ש ל ן ל ם י ה ס י כ מ ול ר מ ע ל ן ל י אגמ
ר ק י י ל כ
6
ם מ ד ת
ל ד ג ת
•• : -
---ר ע ש ב
m
י י ו ס כ ״ ף י י "ל א י "™ DTS  ITO D ׳  ״ ״ , —
מ 5 ^ מ   ל א וי
יי
"
:
יד יא ם ויב ול יח ב ה נ ח ל ע ת
. * S ^3 י י ^ת »ח ר מ ? ק ר $ ^' ^מ ן מ
^
מ
י ^   י כ י
ט
:ה ר צ ם מ וי ך י ר ק ד ג ק ת   ל א ו
^ ^ ר ע א כ ם יוגה   ל כ   ל ע .ה וה ץ ם ול ב ו^ר
׳ q?
נ
 
< ?

w
:ז ן ע א ר ב ב וט ף ^ל מ ^ד ןל ה ש ע ית יע גן
י״שר • ארק י״רהמ
(ג״כ ׳ח לאימש) ידיב סיהלא ותוא רכנ לואשב רמוא אזה ם ויב ך יפ ל ד נה ל א ו :יד יב ם יה ל א ות וא ר כ נ ומ כ .ור ב וש
ה ל ש ח ל ו ו ^י 1ד ר   ו   ח י ו ע י י י ייאו/ויץ • ו ד י ד וח וא ד י ו ח ר ם ויב ול יח ב ה נח ל ש ת ל א ( ע ) :ות ע ר ל ע ק ח ש ס ת ייה ש .ח ר ע
תנשת נח . מ יחב ה עולשת לאו (גי) .ידיב ותזח ריגסה
ל א ו
.
ן ח ר ג ם ו י ב ן ל י ח נ ה ע ן ל ש
^
ל א מ
ףיסוהל ךירנו חוה רצק ארקמו .ןתנוי ׳גריתן כ ויסכנב ךדי
ב ש ו
.
ס
;
ד א ע ם
,
ל ש ו ר
,
ל
.
כ ש ה
י ח א וה ש יפל .ק ר פ ה ל ע ד ומ ע ה
םוקמ .קרפה לע דומעה לאו (די ) :ךידי וילע
קיספהל רישאש ןאכמ .קרפה לע דמעת לאו) :(ג״ירפותוא ןירוק ז״על ׳לכי) .מלמהל םש ךרד םיאצוי םיחריבהש
ארזע ןבא ק׳׳דר
!כ לע הדוהי די תחת םודא םליעל היהש רובעכ .לא (גי) ם יר ב ד ב ו א ק וח ש ב .ךיפד נת ל א ו :ד ס מ וש ור יפ ש יד יב ם יה ל א
-.-«״, -, «
א ו
-,«,-- . . . 1.
ד ח
» -
י
- ל א >י< <:ב ר ב ר .א ל ל מ ל א ח יג ס א ד ו ןת נוי ם נר ת ןכ ו .ם יר ח א
. , ,
ח א
ו
ם י ר כ נ ן י ה ש
.נחלשת לאו .ות ,צמ םודא תחמש ונינע השק היה
ל א ו
»
n | e n n
^
כ
^
א ך ת
:וילגר . קמעב ורפחי הככו .ךידי םעטהו הרצק ךרד
; ת נ ו
י
ש ג ר ת ן כ ו w a ד
י
ד
י ה נח ל ש ת ל א ו ש ור יפ .ה נ ח ל ש ת
םיילבבל רמאצ םיכרדה ונממ וקרפתיש םיקמ .קרפה (די) ל ע ד ומ ע ה ל א ו >י» :ה י ר ב ח ש ויב יח וס כ נב ךדי א ת פ יש וא ד ו
רוסמל.וידירש רגסה לאו :טילפה ךלה ךרדה הז יא ־י
נ!
י ״ ״ ם יכ ר ד ה ם יק ר ם ת ס ש ם וק מ ך ר ד ה ם א א וה .ק ר פ ה
1t J --.״ /״.ץ . J . י - .1.*,-ם ו נ ל ל כ וי א ל ש ק ר פ ה ל ע ש יד ם וע ויה ם יס וד א ה ו ה נח ת ח א ו
צ כ צ הרקי הרהמב םעטה .י ב (ופ) .וילע רוגסת וליאכ .
ס י כ ר ד ה ם ז ד
, ל /
ס
,
ר מ ו ש v m
ע ווש פ ה י א ל ש ל א ר ש יס ד ח א
ל א ר ש י ת ל וא ג ם ויב יכ .ש יוג ה ל כ ל ע : ה א וב נה ש וים ק וח ר ה יה ש יש ל ע ף א .ב ו ר ק יכ (יס ) : ויד יר ש ומ כ ק ר יח ב .ו י ם י ל פ
דת תדוצמ ןויצ תדוצמ
ך ל ס יכ א לש ש ״ כ ו .ך יפ ל ד נח ל א ו :וד מ ש נו וד ב א נש ת פ כ ה ד וה י ב ויא )ל וע ל ר יא א ל ה ומ כ ע ר ה ר ק מ ו ר ע צ ןינפ .ם ד יא (ג י) :ר זו ר כ »
ם גה ר מ וא ה ו ה ר צ ה ם ה ל א וב ם ויכ גפ ל יר ב ד ח יש ה ל ו ה פ ל יד גה ל ר ב ד ה ל ע ס וק זמ ת ם ונינפ .ד ו ס ע ת (ד י) : ור ש פ ב .ול י ח ב :(א ״ ל
ל כ י .א ב ת ל א (ג י) :ס מ ח ל כ ״ א ב ש ח ת ו ס יש פ ה ל א ל כ ת א ת מ א כ :(יי א ר זע )ש א ז לש וד מ פ יוגו ןש נוי ן א ול ה מ וד ו ויל פ ש יליש ש ה ו
• ם ד יא ס ה יל ע א ב ש ם ייב יע מ יר ע ר ע ש ב א ב ל ןל ה יה א לש ןכ ש .ויפ יל ש :(א ״ י ה יר כ ז) ק ר פ י ןה יס ר פ ו ומ כ ה ר יכ ש ן ינפ .ק ר פ ה
יש א כ ס ס !א ש יב כ ל ה יר ע ה יל ע ש כ א ב ס ש ך ל יוא ר ה מ ה  ה א ל ל ״ ר :ר ס א מ ה ל ג ס מ ל ׳׳ר .ר גס ח :(יכ ה כ יא )ד יר ש ו פ יל ס ומ כ ס יל א ש ןינמ
ינכ ל ע ר מ א ה ז .ה ת א ם נ א ר ת ל א :ינש ה ת יכ ה ןכ ר יח ב ת יש ע ןכ ו וינפ ל ןמ וזמ ו ןוכ נ ל ״ ל . ב ור ק (וס ) :ם יל א ש ץ נמ .ויד יר ש
ם יל ש ול • ס א וש ב כ ש ם ויב יכ לא לש י יניכ ש ל יע ש ל ה כ ׳יגש ויה ם ״ וכ מ
א כ ל יוא ל ה יה א לש ומ כ ל ״ ל ׳וגו ה ת א ס ג א ל ת ל א ו ל מ א ה זל ו ןוס יס ויב ׳כ זומ כ זכ זזכ ל ו ללש לולש ל ש ד י וח ל ש ו ס מ ה ם ג וא 9
וס ש כ ב ל כ ת ס ה ל יוא ר ה מ ןיא יכ ד יא ה ייל מ א ב ש ם ויי לא לש י ת פ ל ב ת יא ל ל ןל יוא ל ה יה א ל ל יפ ש כ ב ש ויה ה ה א ם ג ןכ ס ש כ כ ל מ ל מ ש כ
.ק ר פ ה ל ע ד מ ע ת ל א ו (ד י) :ד יא ה ויל ע א ב ש ש ויב ןפ צ פ ל וללש ל ול ש פ ב ן ד י מ ולש ל ן ל ה יה א לש ש ״ כ ו .ה ג ח ל ש ת ל א ו :ומ יל כ ה ל
ס יכ מ ל ״ ל .ויע יל פ ס א ת יר כ ה ל ל כ ש ה ל ס ק זח ת ה ל ו ד ומ מ ל ן ל ה יה א ל ס ״ כ פ ל מ א י לא ר ש י ס א ולגה ש ל ול ג ן ל כ יש נא ל פ ל מ א י w
ר וגס ל ך ל ה יה א ל .ר ג ס ת ל א ו : ל ול ו ל ול ל כ כ ם ל כ ה ו ה ד ב א ה ר ש א כ .ה ט יל פ ה ר ש י ש א ש יר כ ה ל ו ד ב א ל ן ל ה יה א ל ה ל וגכ זש ויה ב
ם וי ב ור ק יכ (ופ ) :ר וד ו ר וד ל כ כ ש יש פ ר ש א כ ר ס א מ ב ם ל ם א ל ול ה יה א ל ה ל וגה ימ י ןש מ ב ל ״ ל .ם יל א כ נה ש א ה ל צ ם ויב ׳ה א מ ג
7
א ה יד ב וע ״ ג ר ה
י^ד ןר ״ ר ה   ל ע - ם ס י ת ע ר ע א כ י כ » ! ״ ^י ״ י •
ו ת ו ו ע ל ו ו ת ע ו ד ימ ת ם ל וג ה   ל כ ות ע ל 2^*55
ה ט י ל פ ה י ה ת ןויצ ר ה ב וזי :ויה א ול כ ח יימ
VT ״ : . A J r I *י, r ! I T j : •ייה א ל ך 3 ן ו ה י ן
ת א ב ק ע י ת י ב וע ר י ו ע ר ק ה יה ו SL' Ms:
*״7 י י   י     י ״
T : V
» * TJT :q
: 1
ץ י ^ד ן ג ן י ה י ו KCflTpp
ע א ב ק ג מ   ת יב ה יה ו ״ י :ם ה י ע ד ומ *י ך * 
ע ק ל ו ע ע ת י ב ו ה ב ה ל ף ם וי ת י ב ו
ד יר ש ה יה י  א ל ו ם ול כ א ו ם ה ב וק ל ד ו ^;״
5
ל י '*™i
תי בל :ג״יהניג .cf< בק»• !ייב א׳ת ן י ^ח ו£<ע. תי גדי
ארקי ״רהמ י ״ ש ר
ל ב ו ס ה יא ב ום ו ס ה יא צ ים ע ד וי א וה ו ל א ר ש י ץ ר א ל ש ה מ ור ד ב םחי תש רשאכ (זט) :ןיפ״רל ה״גה ש״קב קרפל קרפןיב
ויד יר ש ת א ר יג ס ה ל ם יכ ר ד ת ש ר פ ל ע ןיד ב וע ויה ם ת כ יל ה מ וק מ .
ו ח י ו
- ,
י
mn ^מ« י י 1ו י •ייייי י 4ו-ז-ו -י-י s»
יכ (ו פ ) : ם ה יא ב ומ ו ם ה יא צ ומ וע ד * א ל ש ויל ע וא ב ש ם יר זל   ' " ^ " ?
ח
״
צ ע
ז
ו ת
\
ד ח ל
ה״
5

ש ד
ק ייי ל ?
ותשש ה ל ע ר ת ה ס וכ ות וא .י ש ד ק ר ה ל ע ם ת ית ש ר ש א כ חפד ףורטו ןוממשו המוהמ ןושל ןומעלתסיו ומוגרתכ .י עלו
ותוא.י ש ד ק ר ה א ר \כ ל א ר ש י ץ ר א ל כ .ישדקר ה ל ע ל א ר ש י איממפיסכנ .םהישרומ תא (זי) :(ז״עלב ן״ושידרוטשיא)
.ה ע ו ל ו .ו ס כ .ו ע ל ו ות ש ו :ב י ב ס ם יונה ל כ ו ם וד א ות ש י ס וכ
ס וכ י ב ע ת ך יל ע ם ג ץ וע ץ ר א ב ת ב ש וי ם וד א ת ב יח פ ש ו יש יש ר ס וא א וה ה ימ ר י ןכ ו .ה ל ע ר ת ה ס וכ ם ה ייח ל וא ל מ יש
א ל ש . ש ד ק ה יה ו ה ט יל פ ה יה ת ל א ר ש יב ל ב א ם ל וע ל ת ר כ נו ר פ וא ם וד א ב .ש ד ק ה יח ו ה ט יל פ ה י ה ת (זי) :י ר ע ת ת ו יר כ ש ה
: ם צ ר א מ ם וש יר וה ש ת ומ וא ה ת א . ם ה יש ר ומ ת א ב ק ע י ת יב וש ר יו :ת ומ וא ה ם ה ב וע גי
ק״דר
ז ז
ארזע ןבא
ה יה יש ר מ א ל א ה ש ןויכ ב ור ק י פ כ ןזוה יר ה ם ויח ה ת וא ה יה י םתיתש רשאכ לארשיל רבלמ .י כ (זט) :הזה הרהמב דל םג
ם ת י ש ע .ם ח י ת ש ר ש א כ יכ 0ס <:ב ור ק ומ כ ות וא וב ש ח יש יוא ר
ס ע ט ה ן ש ד ק ע
ל
י ן י י כ
< ״
ן מ
}
כ
י י
מ כ
ה ל ע ר ת ה ס וכ ות ש ת ןכ יש ד ק ר ה ןב ר ח ל ע ה ח פ ש ו ה ת ש פ י ״ ' } ' !'׳
1
J11/ ' t!L \
y
1
יל ב דימתש ור יפ .ד ^מ ת ס ימ ה ל כ ות ש י :ם י וג ה ל ב ו ה ת א סיוגה ות ש רשאכ רמא תפיו תיב רסח אוהש אלא העילב
ןת גוי מ ג ר ת ןכ ו ל א ר ש יל וע ר ה ש ם ה ב ש ם יע ר ה ול כ יש ד ע ק ס פ ה .ןויצ רהבו (זי) .־ ושע רה לע ותשי ןכ ישדק רה לע וחמשו
ס כ א י ם מ ע ל כ ות ש י ןכ יש ד ק ד א ר וט ת ח מ ל ע ןות יזח ד ה מ כ
ה
,
ה ת ן ן י
צ רהב לבא םהל טילפןיאו ויה אלכ ויהי סיוגה לכ
ויה ו :ש ד ק ע ל י ומ כ וע ל ב י .וע ל ו ות ש ו :א ר יד ת ןיה ת וגע ד ופ י .״ . 1 ״ ״ ״ . י ״ 1 ... _ ״ _ ׳ * נ ״
:ו י ה א ל ול א כ ם מ «מ ת י כ י א ל ש ד ע ם יל ב ויה יו .ו י ה א ל כ י
ה י
ו
י ז ח י מ י צ ט
י
מ א
השמ יברו דיתעל הז תפי רמא הטילפ
ל א ר ש ים ם יב ר יל כ ש יפ ל ע ף א .ה ט י ל פ ה י ה ת ןויצ ר ה ב ו >!י< .ףסוי תי בו .הי הו 0יי) :ינש תיב לע רמא העישי יברו
:ו ג ס מ ול גש ןויצ ר ה ב ד וע מ ה ל ה י ה ת ה ל וד ג ה ט יל פ ת ול ג ב
ה ם . ם ה יש ר ומ ת א ב ק ע י ת יב וש ר יו : א מ ט ו ל ר ע ד וע ם ה ב ה יה י א ל ם יש וד ק ויה יש ׳ה ל ש ד ק ה יה י ל א ר ש י .ש ד ק ה י ה ו
ם ול כ א י ןכ ש ק ה ל כ וא ש א ה ו פ כ .ה י ה ו (ח י< :ם ית ש ל פ ץ ר א ו ב א ומ ו ם וד א ץ ר א ם ה יגכ ש וש ר יי ד וע ו וש ר יי ה ל ח ה מ וש ר יש
ת וכ ל מ ה ה ק ל ח נש ם וימ ף ס וי ת יב א ר ק נ ב ק ע י ת יב יכ ת ונוש ת ול מ ב ןינע ה ל פ כ ף ס וי ת יב ו ב ק ע י ת יב ר מ א ש ה מ ו . ם ל כ יו
:ף ס וי ל ש וע ר ז ד יב וא ף ס וי ד יב א ל א ל פ ונ וש ע ל ש וע ר ו ןיא ש יפ ל ף ס וי ר כ ו יכ וש ר ד ל ״ ז ונית יב ר ו . ת ח א ב וש ח ד יה ע ל ל ב א
ןויצ תדוצמ ד ו ד תדוצמ
ל וכ ל גו ה ס מ ש ה ןינמ .וע ל ו (זט ) :(ב ״ ל כ יר ב ד ) ס ד יא ם וי ב ול ק ט ל מ א ינה ל ל פ וימ ה ׳ה מ ןימ ול ש ח ה ה וי לש א ב ש מ ל ן ל ה יה ל ״ ל . ׳ ה
: ה ש ול י יל מ . ם ה יש ר ומ (זי) : (׳t ב ויול ) וט ל יר ב ל כ ״ ט ןכ ו ר ש א כ ו א יב ה ל ויגפ ל ןמ וזמ ו ב ול ק א וה לא לש יל ומ ל ה ש ס ״ וכ פ ס ל כ
וינפ .  ©ל ד ו :ק ל ה ןב ת ה א וה .ש ק ל :ת ב ה ל ש . ה ב ה ל (ח י) כ וש י ןל יוא ר ה ל ומ גה .ך ל ומ ג :ך ל ה ב מ י ןכ לא כ ש יל ה ח א ס יש פ
י ס מ א ש ימ כ ל מ א י ה ד וה י ל ומ ל א .ם ת י ת ש ר ש א כ יכ (זט ) :ך ש א ר ב
ר ש א כ ו.וע ל ו וח ש ו :ומ ה י לש א ד מ ה ל ט ר ת ה ס וכ ת א ד ימ ת וס ש י ם כ ל וט ל ה ש ס ״ וכ ט ה ל כ ןכ ה ל ט כ ס ה ס יכ מ יש ד ק ר ה ל פ ם ס יס ב
ם ס מ ס מ ס ה ק ש מ ס וכ וס ש ול א כ ת יינט ר ופ ה ןמ ם יל כ ל וכ מ ויה י ל יל ו . ה צ ילמ ןינמ א וה ו ס יל כ ל וכ מ ו ס ית ח ב נ ויה י ס יכ ה ס א יס ש י
ם יש גא ל ״ ל ה יל א ש ו ה ס יל פ ה יה ת ןויצ ר ה ב ל ב א .ק י צ ר ה ב ו(ז י ) :ם ל וש מ ויה א ל ול א כ ם יל כ ויה י ל ״ ל .ו י ה א ל כ ויה ו :ל ב ל ב מ ו
ומ כ ופ ל פ י .ש א (ח י) :זא מ ם ת וא וש ליש ס ״ וכ מ ה ת א .ם ה יש ר ומ ת א : א מ ס י ל ר ט ה ב א ב ל ף יס וי א ל יכ .ש ד ק ה יה ו :ול א ש י
זש ט ס יכ מ א וק יל ד י לא לש י . ם ה ב וק ל ד ו :ל ס מ ף ל ש נה ש ק ל ה ימ  ד ויה י .ש ק ל :ש ימ כ ןינט ל ס כ א וה . ה ב ה ל epv ת יב ו : 36
ר ק י י ל כ
8
ו ט ף י ו
מ
י :ר ב ך ה ו ה י יכ ו נ ת י ב ל
ר ר א ׳ה ל פ ^ה ו ו&ע ר ה   ת א ב &ך
ם ל 1פ א \ד ד ^  ת א ו^ר יו ם י1ר ^ל פ
:ד ע ל ג ה   ת א ןמ ;נב ו ןוך מ & ה ד ב ת א ו
  ר ע א ל א ר ^ י נב ל ה ז ה   ל ח ה ת ל ג וב
ם ט ר ת
ןוהב ןוטלשלו א8<!רב
יק;' א^ו״ןונונולטקלו
תיבל א?ץ#
* !3 רייג יי ייא
אהורךי3תי.-ןונ1?חי.ו פי
י3ת_יי ושןזך א$רכ תנ
WP* תנ א.ילפש
תי ןונסחר יא״ישלפך
יירק. תד םלר*<א יורק
ןיסיזנב תיגךו ןורמש
:ד^לגךאנןךא יב .ךל ת!
ץלה אמע"תול;ו כ
אעראבך לאך^. ינבר
י ״ ש ר
דריו רבד ןכיהו .רבד ׳ה יכ (חי) :ןוהל ןינסחמ יוהד ת א ישרי ב ע ב ם יב ש ויש ל א ר ש י .י
ושריו (טי) :(ד״כ רבדמב) ריעמ דירש ליבאהו בקעימ
:
י י
כ י ל ! : ה
׳
ה ל ה ת י ה ו ם י ת ע ל פ ת א
תא וכרי לארשי ןראלש המורדב ;יבשוי ויהש לארשי .בגנה :הנוי רפס שוריפלחא .הי דבוע שוריפ ם ל ש נ
,
ית:לפץרא תא ושרי הלפשה ינבו סורד רצמב אוהש ושמ רה
האלהמ סהל וטשפי םהלש דעלג ןרא התיהש השנמ ינכו . דעלגה תא ןימינבו :ןורמש רה תאו םירפא רה תאו
(ו״ל היעכיו ומכ ליה ןישל .לחה :ןידה אמע י״ת .הזה לחה תולגו (כ) : החרזמב לארשי ןרא לש היתולובגל
רשא לארשי ינבל :הזה איגה תולג .הזה להה שרפל דוע שיו דיוי רסח הזש אלא הקשברד דבכ ליחב המילכורי אביו
םלשורי .רולגו :תפרצ דע םינענכ ץראל סיטבשה ד״וימ ולגש לארשי ינבמ אוה רשא.תזלג . תפרע דע שינענכ
ארזע ןבא , ק״דר
ר ש א ם ל ע ת י ת ל ג ו ת פ ר צ   ד ע ם ינע נכ
-ו -.•   : v T ן : A T : ״ ׳
J
* י י י ׳   י
דרפסב : •סיו:» . «s תיבל א״ה
ארק י״רהמ
וש ע ר ה ה א ב ג נה וש ר יו (ס י )
וש ר י ת ל פ ש ה יב ש ויו.וש ע ר ה
תילגה השמ יבר רמא . תולגו (כ) :ןדריל רבעמ דעלגה .ן ור מ ש ה ד ש ת א ו ם יר פ א ה ד ש ת א וש ר יו :ם ה ל ק יפ ס י ב ננה ו
ליה לבאיו ומכ להה יכ רמא סונירמ יברו תולגל ולחהש
י כ ר!
=*'*ל »״ ןיד מ ש ר ה ב ו ם יר פ א ד ה ב ם יב ש וי ויה ה ל ח ה ם ש
_ _ - - ״ . • ״ , ״ . , . -.*״ י . י ר וש ימ ה ם ה ש ת וד ש ה א ל א ע ור זל א ל ו ת ב ש ל א ל ם יר ה ל
םג הכותבש המ גרהנו הנידמה שפחת יכ םעטהו המוחו
ם ש ם ה ע י י י ו ל י נ נ ח י ה ש ו ע ל נ ה
^
רשא :ליחב ויהש םיטעמ קר וטלמנ אל םיחרובה ה ב ר י יכ ;ד ר יל ר ב ע מ א וה ש ד ע ל נה ץ ר א ב ר וש ימ ה ת א ה א ל ה ו
םה ה״ייגמלא זרא יכ םילודג יפמ ונעמש . םיגענכ
ה י ה ש
• י • "
0
׳כ ות ל ח נל ך ומ ס א וה ש ד ע ל גה ר וש ימ ל כ ול וב ג
יג ב ו ב א ומ ץ ר א ב ה א ל ה ו ם ש מ ול וב ג ט ש פ ת י ד ע ל ג ה ץ ר א ו ל
ר ה ״  א וש ר י ל א ר ש י ץ ר א ש ור ד יב ש וי יכ ר מ ול ה צ ור .ו ש ע ד א ר וט ת י א ט ור ד יב ה י ןוגם ח יו ב ג ע ו וש ר יו ם ג ר ה ן ח נויו .ן ו ם ע
.ש ה ל ך ויב ה א וה ש ם ית ש ל פ ת א וש ר י ל א ר ש י ץ ר א ב ה ל פ ש ה יב ש ויו ל א ר ש י ץ ר א ם ור ד ל א וה ש ם ה ל ך וכ ס א וה ש ו ש ע
.ל א ר ש י ינב ל ה זה ל ח ה ת ול ג ו >< :ד ע ל ג ד א ע ר א יב ת יד ץ גינב ת יב ד ו ןור ס ש יור ק ת יו ם יר פ א יור ק ת י ןיגס ח יו ם ג ר ת ן ת נוי ו
ל א ר ש י ינב ל ה זה ל ח ה ת ול נ ש ור יפ ו ל יח ב וה יק זח ך ל פ ה ל א ע וום כ ה נה ייר צ ב א וה ם א ו ל יח ה וכ ב א וה ו ד ״ וי ר ס ח ל ח ה
ס ל ש ור י• ת ול נו : ת פ ר ין ד ע ם ינע נכ ש ע ש ח ו ול נ ר ש א ר ם ול כ .ם י נ ע נ כ ר ש א   .ת ול נב ם יר זפ נ ם ה ש ל א ר ש י ינב ם ח ש ד ם ו ל כ
יר ע ה ימ ר יב ש ה יל ע ר מ א ןכ ו ל א ר ש י ץ ר א ם ור ד ב .ד יה ה ד וה י ק ל ח יכ ה ד וה י יר ע ס ה ו .ב ג נ ה יר ע ת א וש ר י ד ר פ ס ב ד ש א
ש ל כ ל ע יש ר י ר מ א יא ס ה יד ע ל ו ם צ ר א ל וב וש י ר מ ול כ ה ד וה י יגב מ ויה ש ם ל ש ור י ת ול ג ל ע וש ר י ר ס א ו ח ח ו פ ןיא ו ור ג ס ב נ ג ה
..ד וה ל ה ה ת יל ג ו :ל א ק זח י ת א וב נב ב ות כ ש ומ כ ם ל ש ור יב ק ל ח ש ה ל ה יה י ל א ר ש י יפ ב ש ל כ ו ה ד וה י ק ל ח ב ה יה ש ס ל ש זוי י ג פ מ
דוד תדוצמ ןויצ תדוצמ
׳ה יכ :ש ה ל ת יר א ש ה יה י א ל ו ןוינכ כ ם ה ב ור מ גי ש ה ל ״ ל ם פ ר ש יו ל ימ ה ומ כ .ל ח ה (כ ) :ק ע ע ה .ח ל ס ש ה ו (ס י) :ה ל ש ב ה ו ל ר ש
ר כ זנה ב ק ט י ה יב .ב ג נ ה וש ר יי (ם י) : ה יה י ןכ יא ד וב ו .ר ב ד :ד ״ ויה ה ל פ נו
א וה ש וש מ ר ה ת א ש ר פ מ ו יזוח ו ב גנה ת א וש ר י וינפ ל ש א ר ק מ ב
.ם יד ש א ת ד ש ת א :ה ל פ ב ב ה ת יה ש יח ב ל פ ןר א יכ ס ית ב צ פ ת א ש ל פ מ ו ר זומ ו ה לפ ש ה ח א וש ר י ם ג .ה ל פ ש ה ו :י״ א לש ה מ מ ד כ
י א יכ וש ר י א ל ע ש וה י ימ ינ יל
פ ) א ״ מ ב .ן ור מ ש ה ל ש ת א ו
, ס א ש ר יי ןימ ימ .ד ע ל ג ה ה א
1 כ ת ל מ נ ל ע וד מ ע י ד ע ל גה ט ש וי ס ש »
9
א ה יד ב וע ם ות ח
ול ע ו « :ב ג נה י ר ^ת א ו 0ד :ד ר פ ס ב «$ן
י
י י״ »
ר זל     ת א ט &2ל ן1יצ ר ה ב ם י ע י ד ומ ״ ״ ״ 5״ S
:ה כ ול ןןגה -ה וה ןל ה ת ד ו ו ו ע ע ן י * ^
: א יק י1 רהיז . מ ל» יה י I (» ם יו מ ) tntm יה וז . ר»ש 1 א י ה יל^לילי י^?-! א ?  9
• א ע ,ל «יכ 0נ ל ? ל ע . ע ד א 0יכ ל ה
י״ ש ר
:לארשיל ושע רשא ושע רהמ עורפל .וש ע ר ה ת א ט ופ ש ל ושרי םה לרסםל ילג רשא הדוהי ינבמ םהש .ד ר פ ס ב ר ש א
אבר אכרכ ת״י .ו ש ע ר ה :(ז״עלב ר״ציעשי) .ט ו פ ש ל םירתופה םירמואו לארשי זרא לש המורדבש בגנה ירמ תא
ותוכלמ ןיאש ןדמיל .ה כ ו ל ם ה ׳ה ל .ד ת יה ו :ושעד י״ת דרפס .(ז״עלב א״צנרפ)ןירוקש תוכלמה אוה תפרצ
:קלמממ ערפיש דע המילש :ןויצ רהב םיעישומ לארשי ירש .ו ל ע ו (א ב ) :אימסשא
ה יד ב וע ר פ ס ם ל ש נ
ק י ד ר • , א ר זע ן ב א
א י י י נס ל א ת ו צ ר א ס י מ ע ה ם ח ו ת ו צ ר א ב ה ל ג ח * ס ו ם י פ ת ו ל ג א ו ה הככ םג תאה לא םאובב לארשי ינב ינפמ וחרבש םיינענכה
ת ו צ ר א מ ו ת ו צ ר א ב ו ם ש פ ה ח ו ם ה ו ש ד ב ו י ה ש ם י ר ב ז ג ה ה ו צ ד א רמח רשחכ חנ דיתעג החמנה תאזו סוסיס תונג איה ווו
ם י ר מ ו א ו ל א ע מ ש י ת ו צ ר א ב ו י ח ם ה ש ם ת ו א ם ס צ ע ם ו ל ג ו ל א ול ע ו (אכ) : קשארה תיבהמ ורזפנ זא יכ השמ יבר
י ג ע ג כ .ר ג ס ש כ י כ ם י י ג ע ג כ ו י ה א ״ י י ג מ ל א ץ ר א י ג ב י כ ה ל ב ק ב
ו ש ס ר ה ב
םידירשה מזפשל לארשי יעפוש םה .ם י ע י ש ומ
ץ ר א ל ם ח ל ו כ ל ה ע ש וה י ר פ ס ב ו ג ב ת כ ש ו ס כ ע ש וה י י ג ס מ 1 1
מ י
1״1 ,
ד ף י ר י י ר י י
1 .,.״ **•י ״! ־ ז , t *
ם י א ר ו ק ם ו י ה ד ו ע ו ז נ כ ש א ץ ר א ץ ר ו ק ש א ׳׳י ג ול ק ש א ו א ׳י י ג ס ל א
נ נ נ ע
ו
ג מ נ ה ה י ה
י וי לכ יולגב הכולמה םשל היהת זא
י ג ב ד ן י ד ה א ס ע ח ו ל ג ו ן כ ק ו ס פ ה ם ג ר ה ן ת מ ר .ם י י ג ע ג כ ם ת ו א : ל י ת ע ל אוהש סאה
ו י ר י ב ח ו ח י ש מ ה ך ל מ ה .ם י ע י ש ו ם ו ל ע ו זא כ ו : ר ג ו ל א ר ש י
ן ה ג ו י ו . ם ח ל ו ע ר ה ד ש א ל כ ל ע ם ה מ ל א ר ש י פ פ ש מ ת ח ק ל .ו ש ע ר ה ת א ם ו פ ש ל :ם ד א י כ י ם ג ה נ ו מ ש ו •ם י ע ור ח ע ב *
ל כ י כ . ו ד ב ל ׳ח ל ה כ ו ל מ ה ה י ה ת ז א ו . ח כ ו ל ם ה ׳ה ל ה ת י ה ו :ו ש ע ד א ב ר א כ ר כ ה • ן ד י מ ל ן ויצ ד א ר ו פ מ ן י ב ז ש מ ן וק ם י ו ם ג ר ת
ן ת ג ו ד . ד ה א ו ם ש ו ד ח א :ה ה י ה י א ו ה ח ם ו י ב ץ ר א ה ל כ ל ע ך ל ם ל י ה ה י ה ו ה י ר כ ז ת א ו ב ג ב ר ס א ש ו ס כ ו ת ו כ ל מ ב ו ד ו י ם י ו ג ז ו
: א י מ ל ע י מ ל ע ל ו ם ל ע ל ׳ה ר א ת ו כ ל מ י ה ת ו א ע ר א י ב ת י ל כ ל ע ב ו ר ק ב ׳ ה ר א ח ו כ ל מ י ל ג ה ת ו ם ג ר ת
ת י ר ב ו ע ד פ ס ם ל ש נ
ד וד ת ד וצ מ
:(ל א ק ז מ י ף י ס ב ש ׳׳מ כ כ ׳׳מ א ק ל ימ יז י״ א י ל מ ג ן ו ס ב ה מ ה ןור מ ש ו ויה י ם ה מ י ט ו י מ ה ח פ ש ר פ יו ׳וג ו כ ג נ ס וש ר יי כ ק ט י ס יכ ש ר מ א •
מ יש ט ס ו ל ט ס ה ןויצ ר ה ב ש ם יט יש ומ ה ל ״ ר .ם י ע י ש ו מ ו ל ע ו (א כ ) וכ ש י ד ש א ל א ר ש י ינכ ל ש ה ז ה ל י ח ה ל ש ה ל וג ה •גב ר מ א ו ם יש ר ויה
ם ה ב ס 1ש ט ל וש ט ר ה מ ם ב צ מ מ ם וק מ ש ם ס וא ב זל ס י ר ש א כ ויר ש ו ד ט ס כ ש ומ ם ו ק מ ל ש א ס ש יה י י מ י כ יצ ר א מ ומ ר כ ש ם י נ מ מ ס ס 0
•ל כ וא ל ״ ל ה כ ול מ ה ׳ה ל ה י ה ח זא ל א ר ש יל ימ ר ה ש ה מ ל ט ס ס ש ט ת א וש ר יי ם ה ד ר פ ס ב וב ש י ר ש א ם יל ש ור י לש ה ל וג ה י מ ם ג ו ס ס ל 4
:ה ול א ל וה ול ב ק יו ו ס מ ל מ כ וד וי ס ״ ו כ ס ה ם י ל ס א ת וד ש ו ם ית ש ל פ ן כ א ל כ א )ם ו ד א ן ר א וש מ ל ס א 1ס כ ע ה י ר »
ה י ד ב ו ע ר פ ש ס ל ש ג
11
ם וגר ת
א ה נוי
2$״ ״ m«י^ך ב ה נוי  ל א ׳  ד ת י  ר ב ד י י ה ף
א
א
ה ונינ    ל א י ן י ל ם וק
ב
:ר מ א ל
ה ת ל ^  יכ ה יל ע ,א ר ק ו ה ל וד ג ה ר יע ה
:ר ן ק י ס ל י ה ס א י נ ה ;ו י
ה נ ת ל "ל י ! א ' ם ו ק ב
יג ;ת א ן א יל ?ר א ת ך ק .
: (ל זיייכ גפ ) . ה ונינ ל& א *ת
י ש ד
: יתאירק תא . ה יל ע ארקו (ב ) א
ת ג מ ת ח א ו ם יע ב ר א ןור ם וכ  ב ל א ר ש י ך ל כ ש א ו׳
א ר זע ןב א
-אוה ביתכ ןכו שאיי ןב םעברי לע אבנתה איבנה הז ( א)א
תגמ רשא יתמא ןב הנוי ודבע דיב ׳ה רבד רשא
וישעמו םשה עדיש םכמ בל לע הלעי ךיא הומתל שי .רפחה
ךיאו ודובכ אלמ לכהו ודיב אוהו וינפמ חורבל בושחיש
ןואגהו איבנה אוה יכ בותכ אוהו םשה יפהרומ אבנחי
ומכ ׳ותכה הז ריכזה אלו הילע ארקו הונינ לא ךלה יכ רמא
םעט ןיא יכ הז ומכ הז ןיא יכ רמוא ינאו םחל לכאיו ול ןארק
וכ ענפקר ול וארק אל םא לכא אל םא לכא םא ריכזהל
חריכ היה המל םשה רבד אלמ הנזי םא דועו ומע רבדו
וניאר הנה התעו השישרת חורבל יתמדקןכ למ רמא אוהו
ףאו ומע איצוהל םשה תוחילשב תכלל הצור השמ היה אלש
עבתש ונימכח ורמא הככו הונינ לא כישהל ךליש הנוי יכ
ותדלותב םיזורח השוע שי דוס ךל זומרא התעו ןבה דמכ
אלש לכוי הככ לבקי רשאכו דומיל ךירצ אוהש שיו דומל ילב
השממ דבל םיאיבנה לכו ןושארה ןמ ןורחאה אוה לקנו לבקל
סה חוארמב םליכ םתאובנ וינפלע םשה דובכ רובע רחא
ןויסנ לע האובנב וניבא סהרבח נע יתרמא ןכ לע םולהב סג
רשאכו הרהמ עומשל הטינ ונזאו תלכאמה חקלו םיהלאה
לע הקיבד קר החירכ חלמ יתאצמ אל ארקמה לכב יתשפיה
הנהו ויחא ינפמ התפי חרביו הרבא ךינפמו ומכ ינפתלמ
א ר ק י״ ר ה מ
1;ב ם ע ב ר י יס יב א ב נת מ ח יה ה ג וי .ה ונינ ל א ך ל ם ו ה (א ) K
א וה מ יכ ל מ ר פ ס ב ןכ ו .ר וש א ל ע וז ה א וב נ ש א וי
r
ב ם ע ב ר י ך ל כ ה ד וה י ך ל כ ש א וי ןב וה ייזמ א ל ה ר ש ע ש מ ה ה נש ב ר ס ו א
ק ״ ד ר
וניא ר א ל א יב נה ה ז .ר מ א ל ית מ א ןב ה נוי ל א ׳ה ר ב ד יה יו ><
ו נא י מ ל ב א ה ונינ ל ע א ב ינש וו א ל א ול ה ב וח כ ה א וב נ
ה א ב יש ה א וה ם יכ ל ם ר פ ס ב ב וח כ ש ה ב ת כ נ א ל ל ב א ה א וב נ ו ל
ל א ר ש י יה ל א ׳ה ר ב ד כ ה ב ר ע ה ם י ד ע ה כ ח א ב ל מ ל א ר ש י ל וב ג
ר פ ח ה ת ג מ ר ש א א יב נה ית מ א ןב ה ע י וד ב ע ד יב ד ב ר ר ש א
ע ב ת ה נוי ור מ א ל ״ ז ונית יב ר יר ב ד ב ת ק ול ח מ ה זה ר ב ד ב ש יו
ל א ר ש י ד וב כ ל ש ש ח ד כ ול ת צ ור ב א ה ד וב כ ע ב ה א ל ו ןב ה ד וב כ
א ל ש יד כ ה א וב נ ם וק ם ה ניא ש ץ ר א ל ה צ וח ל ח ר ב ך כ יפ ל
ה יה יו ה ב וש ח יב ור ק ויה יש ע ד יש ה ונינל ך ר ב ת י ל א ה וה ח ל ש י
ה כ וה זי ך ר ב ת י ל א ה ד וב כ ל ש ש ח א ל ו ל א ר ש יל ש נוע ח ז ב
א ל ו וכ ע ר ב ד ח ינש .ת י נש ת נוי ל א ׳ה ר ב ד יח יו ר מ א נש
ית מ א ןב ה נוי וד ב ע ד יב ר ב ד ר ש א ב ית כ א ה ו א ל ו וש ק ה ו ׳יש יל ש
א ל ו ת ינש ם ע פ א ל א ומ ע ר ב ד א ל ה ונינ יק ס ע ל ע וצ ר ה ו א יב נה
ר ב ד ב א ל ו ה ונינ ר ב ד ב א ל א ומ ע ר ב ד א ל ור מ א פ ה מ ו.ה יש יל ש
ד יב ר ב ד ר ש א ר מ א ש ה מ ו .ת יש יל ש א ל י ת ינש ם ע פ א ל א ר ח א
ה ונינב מ ה ל ך פ ה ת נש ימ ב ר מ ול ה צ ור ית ימ א ןב ח נוי ת ב ע
ה ע ר מ ם ה ל ך פ ה ת נ ש א וי ןב ם ע ב ר י ימ יב ך כ ה ב וט ל ח ע ר ם
ר פ ח ה ת נ יכ ה א ר נה ןמ ןול וב ז ט ב ש מ ה י ה ה ז א יב נו ה ב וט ל
ה ת ע ר פ ח ה ת ג ב ות כ ש ומ כ ה יה ןול וב ז ק ל ח ב ו ת י ע ם ש ח יח
ה ל וכ ו ש ד ק ה יב ת כ ב וז ה א וב נ ה ב ת כ נ .ד ס ל ל וא ש ל ש יו .ן י צ ק
ןיא ו ל א ר ש יל ר כ ז וב ןיא ו ם ל יע ה ת ומ וא מ ה ה יח ש ה ונינ ל ע
ת ויה ל ה ב ת כ נ יכ ש ר פ ל ל כ יע וה ומ כ ה ת ל וז ם יא יב נה ל כ ב
ב ור ק ה יה ל א ר ש ימ ם ניא ש יר כ נ ם ע יר ה ש ל א ר ש יל ר ס ומ
ה ב וש ת ב ו נש א יב נה ש ח יכ יה ש ה נוש א ר ה ם ע פ ב ו ה ב וש ח ל
ם כ ש ה ם יא יב נה ם ת יא ם יה יכ וכ ל א ר ש יו ם ת ע ר מ ה מ ל ש
ח ש ע ש ל וד נה א ל פ ה ע יד יה ל ד וע ו ם ע ש ר מ ם יב ש ם ניא ו ב ר ע ה ו
ת ול יל ינו ם ים י ׳נ נד ה יע מ ב ה יה ש א יב נה ם ע ך ר ב ת י ל א ה
ל ע ל ס וח ך ר ב ת י ל א ה ש ד מ ל ל ד וע ו נד ה וא יק ה ש ד וע ו .י ח ו
םשה ינפלמ קר םשה ינפמ חרכש הנוי תאובנב יתאצמ אל
אוה לבקמ אוהש ןמז לכ הנהו וינפל יתדמע רשא ׳ה ׳ה בותכו , ,
L
.
וירחא ןכ לע ׳ה ינפלמ ןיק אציו הככו םשה ינפל ינפלמ . ״״? P״
ל
2 י £
ג
V S T S ! ^ £5
אוכל בותכ דועו ׳ה ינפל המדאה ינפיכ רתסא ינא ךינפמו
ם ה ע י ה ת ל
'
כ ה ל ע א י ק י
י ״״ *
י ל ם י ק >מ
־ °
מ ר
- ם וק (כ) :וניבי םיליכשמהו ׳ה ינפלמ השישרת סהממ אובל בתכו ׳ה דחפ ינפמ םיעלסה יקיקנבו םיריצה תרקנב
ית ע ד י אל יכנאו ה״יטרוא תארקנה איה •כ ׳ירמוא ןוי !ראב לארשי ימכחו הבירה םויה איהו רושא תוכלמ תיב .ה ו נ י נ
ר וד ת ד ווזמ
ס ט ינש יפ ל ו) ם ה יל ט גר ט ק ל ינפ ל ד וט ט ל ם ור מ ל ס ח ל ט ס יש יט ם ה ש ןייל ט י א יב נה ך ל ל ל י ם ל יה זיי ס ה יכ וים ל יל .ה י ל ע א ר ק ו (כ ) K
מ ל יזמ ה ל ה צ ל ה יב ם וק מ ס לש ופ א ס כ ש כ וש א ת וכ ל מ ש א ל א יה ת וט ל ה .ם ת ע ר ה ת ל ע יכ :א ר ק י ה מ יל ש ר יפ א ל י
ה נוי ל ע ד ק י י ל כ
ן יד ב א ד ל ע ל ב ח ו ׳ב ק ר פ ד ע ר ס ח ו י״ ת כ מ ם פ ד נ
ר ק י י ל כ
12
ם 1*ר ח
ה ד ב ל ,ל נוי
י
ם ק ד נ :י נפ ל ם ת ע ר י י
א צ ס י ו ^פ :ד ך י ו ה 1ה -נפ ל מ ה ע י ע ך ת ™ &
ד ^ר ך כ ש ן ת ל ו ע י ע ך ת ה א ב וה :נא £ ,״ 3* 38
,דב • ״לם י מ . ס י נ n w : 6 ו ל י כ ״ .ה ש י מ ח אי ה תחן» אי גא בהי י א 9! י
ארק י״רהם י י שר
ת ם ח א ב ל ס ל א ר ש י ל וב ג ״ . ב יש ה א *ר ר נו ׳ה יניע ב ע ר ה ש ע יי הצוחב איהו שישרת ומשש םי .,דשישרת חורבל (נ)
יד ב ע ד יב ר ב ד ר ש א ל א ר ש י ׳ - - • -
.ר וש א א יה ה ינינ .ד ש ח ה
יב : ה ונינ ת א ןב יו ר יש א א נ
:ם י ט ב ש ה ת ר ש ע ל ול נה ו ל א ר ש י' _ _ _
ינמ מ ןינע ב ת ד מ ל .׳ ח ינפ ל כ ח ש יש ר ת ח ור ב ל ה ג וי ש ק יו (נ )
ך י ר ה
א ןמלשל ךב אצויכ םילבמ יל שי !בר ול רמא תורבקה
ם וי ם יע ב ר א ד וע ב ש ה ונינ ל ע ת וא ב נת ה ל ה ע ור ה יה א ל ה מ י a _, . ״ 1* י t\
r
1,1 «.«,., -*,.-11.
ית מ ד א ל ע ית ויה ד ע יר ב ד ה ז א ל ה ר פ וא א וה ן כ ו .ך פ ה ת ה ונינ ימא הינינ לא ךליל הצר אלש הנזי האר המו םשמ ךאיבהלו
ק נח ל א ה ת א יכ ית ע ד י יכ ה ש יש ר ת ח ור צ ל ית מ ד ק ןכ ל ע הבושת ושמיו םהל רמוא סא םה הבושת יבזרק םיזגה
ית ע ד י ת ומ וא ה ם ה ו .ה ע ר ה ל ע ם ח נו ד ס ח ב ר ו ם יפ א ך ר א ם וח ר ו :םיאיבנה ירבלל }יעמוש ןיאש לארשי תא בייחמ יתאצמג
ם ה יל ג ם ח ר ת י ןונח ו ם וח ר ל א ה ת א ו .ס ה ה ב וש ת יב ור ק יכ
ת ת
ל
ם י ר י ל ר י י ן ר ד
.
%אי ה ך כ ש ת ת
ל
ם י ל ר ה < ה ר ב ע ן ת י ן
וב וש יש כ ש ם ש ל ך ל יל ה צ ר א ל ך כ ל יב ש ב ם ת ב וש ת ל ב ק ת ו י י   ׳
w
״ י י * י •»•-»•׳ |«י •
ל א ר ש יל ם ה ל וא ב : ס יא יב ג ה מ כ ש ל א ר ש י ל ע א וה ך ור ב ש וד ק ה ס וע כ י ד ים ח ג וי ם ה ל א ב יגש ת ח א ח א וב ג ל יב ש ב ח וג יג יש ג א
קי דר ארזע ןבא
ף וס ב ה יל ע א ר ק ש ה מ מ א ל א ה יל ע א ר ק י ה מ ב ת כ א ל ו .יג פ ל םתמר התלע יכ קר םוי םיעברא דוע רמאיש והויצ אל התעו
יכ ה יל ע א ר ק יש ול ר מ א ה א יר ק ה ת א ז יכ ונד ב ל ת כ פ ה ג ה י ג י ג ו
ם ש ה ם ח נ ה 3
. .
ר ש
א
י 3ג
א
ר ר י ש ד ח פ י כ ש ר פ מ ? ז י ג ה
ל
ם ל וע ה ת ומ וא ב ף א ח יגש מ ך ר ב ת י ל א ה יכ ד מ ל יג פ ל מ ת ע ר ה ת ל ע
״
י י V י * ! י . , "
A
t
ה א ל מ יכ ם וד ס יש נא ב ו ל י ב   ה ר וד ב ן כ ו ס מ ח ב ם ת ע ר ל ד ג ת ש כ םעפב קר ול רמא אל סממה תאז יכ הנוכנ רבל אל המרהמ
ב וש ייב ה צ ור ך ר ב ת י ל א ה ו ב וש ייה ד יס פ מ ם כ ח ה ו .ס מ ח ץ ר א ה אוהו ךילא דכול ינא רשא האירקה תא בותכ םש יכ תינשה
ם ה יל ע ח יגש יש וינפ ל ם יב וש ח ם גיא ת ור יב ע ר » ש ב ל ב א ם ל וע ה
י ל ח פ ר ז 3 ע 3 ם ש ה
«<א
י 3 נ ה ה ר מ
י ךיא
ל ז ע ו ס
ו י
,
מ לוע
ת וח פ ש מ ל כ מ ית ע ד י ם כ ת א ק ר ר מ א ש ומ כ ם ד ב ל ל א ר ש יב א ל א
h
\
י י
״ ״
ר
. . * ״ ״ L״ ״ ..״ *.״ ,.-
ה ש יש יה ח ור ב ל ה נוי ם ק יו ״ < :ם ימ ע ת א יב נב ׳יפ ש ומ כ ה מ ד א ה י י י
י
אל ט W והקיזי המו ר,%ה איבנ הונינ ישנא והוארקיש
ח ר ב א ך ינפ מ ה נא ר ס א ד וד ו ח ור ב ל ל וכ י ה יה י ך יא ו .׳ ה ינפ ל מ ׳ה הלש המל יכ םישפט ויה אל הוניכ ישנא יכ דועו םהממ
ך יא ו ת ע ד ו .ד  גכ ח א ל מ .ד יה א יב נה יכ ינפ מ ומ כ ינפ ל מ ;יא א ל א םייקתת ובושי אל סאו םשה לא טושיש קר םה»מ האובנ
׳יפ יכ ב ש וח ה יה ׳ה ינפ ל מ א ל א ׳ה .ינפ מ ח ור ב ל ב ש וח .ד יה
ם ש ה
לא
י ב ז ש י ם
א
ש ת מ
א
ר ר ן ן ע ד י ש י
ל,ל
ז ם ה י
ל
ע ה ר י 0 ה
ם א ש ב ש ה יכ ה א יב נה ח ור א וה ו יה ינפ ל א וה ש ר ב ד מ ינפ ל מ
1 י י / 1 י י י
_
י י י י
, , ״1״ ״
ה יה ו ה א וב נ ח יר ויל ע ח י ש ת א ל ץ ר א ל ה צ ת ל ל א ר ש י ץ ר א מ א צ י המ ןוכנהו רקשה איבנ והוארקי ךיא הנהו הערה לע םחני
ה ב יש ה ל ם יב ור ק ם י מ   ה נוי ר מ א יכ ת וח יל ש ה ה זב ה כ ל ל ןא מ מ הנהו לארשי רובעב ושלמיש ול הרה יכ ל״ז ונינומלק ורמאש
ם ה יכ ר ד מ וב וש י ך ר ב ת י ל א ה ת וח יל ש ב ם ה יל א ך ל א ם א ו ם ה םיאירי ויהש םיהלאל הלולג דימ התיה בותכ ונאצמ
ם יכ ל וה ם יר ח א ם יא יב נה ו ינא ש ה זב ל א ר ש י וב ייח יו ם יע ר ה -^״ _ , ., ״ ., . _״ ״ ^
n v
,
י י r n f t n
- .
ח ע ר ה ם כ ר ד מ ס יב ש ם ניא ו ך ר ב ת י ל א ה ת וח יל ש ב ד י ס ח ם ה יל א *
ה י נ י פ ב
.
ה
י »י י
ז ה צ י ד ג
י
י ט
ה ת י
ה יכ שרפממ םלקמ
ר וב ע ב •כ ל ״ ור וש ר יפ ן כ ו ה ז ת וח יל ש ב ת ב ל ל ן א ס ס ח יה ך כ יפ ל יניעכ ישפנ לדגת בותכ יכ ןושלה ךרד הז ןיא התיחשהל
ר וב ע ב ו ץ ר א ל ,ד צ יח ב ה ר וש ה ניכ ש ה ןיא ר מ א יכ ע נמ נ ה יח ה ז ןיאכ םיזגה לכ כיחכו סיהלאל בותכ הנהי םשל אלו םשה
£7״5J T . % ״n SS׳ר י ״
י
ד ב
ג
א ?י י כ יל1י ר ׳נ ס ד °
, f t n
'
י י ה
? °
י ה ל
*
ל C m
m

ם א ש י ח י א ל י
י ל»
?ד ימ ע ל ל יכ י m ל צ א ה ר יב
1
.ח ^ר ג ל ש ק ב מ ם ד א ה י כ י ב ׳יב ר פר תושפל ולחה הניי ימיב התפקר םינומדקה םימיה םשה
ם יה ר מ א נש ינפ כ ח ר ב ם יה ח ר וב ל צ א ח ר וב ע ס ר א ך ל ש י םהילא ואיבנ חלוש היה אל םשה ישנא הליחתכ ויהש הז ילולז
יב נח א ד ם ד ק ןמ ׳ח ינפ ל מ ת ייו .ם יה ל א ת ח ר ב ה ת א ו ס וניו ה א ר
3 ו ת כ
אצ
מת
אל!
הו מ
כ ןיא הרומג הבושת בשש וניאר הנהו
ם ל ש ור ימ וא ר פ ח ה ת ג א יה ש ור יע מ .ו פ י ד ר יו :׳ה ד א מ ש ב
י
, _
m
. » .1 ..,1״״, .
ת י י
rvSni nuvun iinrv
בייח אוהש המ קר הרכש לכ אל .הרכש ןהיו :יקירפאב מ״נות רימ אוהש רמוא רשבמ יברו סיסרת השישרמ יכ
ן ו י צ ת ד ו צ מ ד ו ד ת ד ו צ מ
0ש . ופ י : ס זק מ ם ב א וה י ש יש ר ס ל . השי שרת (ג )א ח ור ב ל (ג) :(ל א ר ש י ל ס ה מ ל מ ה מ יצ ל ת ויה ל ול מ ס י ןע מ ל כ ס ימ ל
ם יא יב נה ל ס ה ל וש ה א וכ נה ןי1לכ ם יק מ ןר א ל ן יס א יה .ח ש י ש ר ה
א ר ק י ה מ ש ר פ יו ם ס ס ר יע ת א ט נה ול א ב י ןס ל מ ס יכ ה א וב נה ל וב ק ם וק מ א יה ש י״ א א וה ו ׳ה •נס ל א יה ש ש יק מ ה מ ל יל ו ׳ה ינפ ל מ ש ״ זו
ול כ א יי ם ע ש ל ב יל מ ס יש ייניע ב ב !פ ה יה ׳כ ר ב ד ב ם ילש ת ת ס ל ן פ ס ה יה א ל ק ל לא ר ש יל ה ע ר ה יה ה ינינ ה ל מ ע ה יכ ל מ ו ס כ ל ל מ ר כ ויו
.ופ י ד ר יו :ב יש ל ס יר ה ע ע ם ניא ש לא ר ש י ת א יב ייס יי ם ה ה ב יש ה יכ ול ק ס ״ וכ ע ה ה נה ש ה נמ ב ש ח ש יל מ א ל ״ ול ו .ל א ל ש יל ןס ש ל ויה י א ל ו
ל וע א ל ו ה ל ימ ס ה ל כ ש ןת ל ם יל ק ה . ה ר ב ש ןת ח :ש יש ל ס ל א ב ל ו ס כ ל ל ת נכ ומ ס ס יה .ש י ש ר ת ה א ב :ת י ני פ ס ס כ ש ם יש ר ופ ש ם וק »
I S
ם ונר ת א ה נוי
:jftKEg י^פ ל ס ה ?*ף © א ם ל וד ב
3   ל א ה ל וד ץ ח ור ל יט ה ה ת ד י :ה וה ן
^ ה ח נא ה ו ם יב ל וך ג      ר ע ק יה ד ם :ה
^׳ , ^ם י ן ^מ ה ו א ך י ף   י :ר ב &ר ל ה ב ^ח
57ד 5ן 5מ   ת א »י ?מ ויה ל א   ל א ע י א ןכ ןןןמ
י ק sy53 ל #י ל ם ד ר   ל א ה מ א ב ם יל כ ה
*י ״ ^״ ״ י י ה ני פ ס ה ית כ ר י  ל א ד ר יה נויו ם ה יל ע מ
י״שר ארפי״רהפ
אלא לופאלו םילקה אוהו האיציה תעש לע הניפסה רכש !אכ ב ית כ ןיא ור כ ש ןת יו .ת ר כ ש ןת יו :ב ט ומ ל מ ור יזח ח א ל ו
איה ולאכ תמלנ .רבשהל הבשח (ד) :הליכ רכש ןתנש £1:5!
. *6 ~. «.״ .«..- /_\ . וס צ ע ב א וה ה ג יפ ס ה ל כ ת ור יכ ש ןת גש ע מ ש מ .ד וש ה ר כ ש ן ח ד
:הניפסה תא סיגיהנמהםלא ינב .םי חלמה (ה) :תרבשנ .
ר ב
ש .ד ל ה ב ש ח ה ינא ה ו >< :א יק י-יפ א .ה ש י ש ר ה :ד ב ל ב
:םש ויה ם״וכפלש תומוא םיעבש ןמ .וי הלא לא שיא ר ב ש ת ש ןיב ש וח ויה ש .ד ינא א  מ ק ה ג יפ ס ה יגב ל כ ד מ ול כ
: ם יגפ ס ה .ש יח ל מ ה (.ד ) :ם יב ש ל וד ג ה ר ע ס ה ינפ מ ה ניפ ס ה
ם וג יפ ס ה ית כ ר י ל א ד ר י ת ג ויו :ם ת ר צ ת ע ב ם וע יש ויש ם יר וב ס וית ש ח ג ומ א ב ם ה יה ל א ח א וד ב ע ם ל וכ .וי ה ל א ל א ש יא ץ נע ויו
.ב כ ש ו ה ג יפ ס ה ית כ ר יב ד ר י א *ד ך כ ל ות ל פ ת ת א א וה ך ת ב ש וד ק ה ל ב ק י א ל ש ע ד י ויח ל א ל א א ס ח ש ומ צ ע ב ע ד יש .ד גויו
ארוע ןבא ק״דר
םעפהו לשמ ךרל ךילשה .לי טה
,
הו (ל) :הקלחב ןתיל איהם יה ת פ ש יכ ת ויג א ב ם יה יד ר וי ר כ א ג ש י ס כ ד ר וי א ר ק י
אל יכ השכיה לא בישהל ולכי אל וכ לע השביהמ וכילשהש
ל נ נ כ
י י *
,
י י *
5
' '
כ
"״ י ״'
אא
י • י *
3
'"י
1
"
5
 
י נ נ כ
רי
פנ
°V*
xi t י .ה ב ד ר יו ה ינא א צ ם יו ׳ס א ש י ס כ ה ב ד ר ויו ה ק ומ ע א יה ש ה ינא ה
כח ךומם חזהו רהנה םע םיה תורכמתה םוקמב קר הו היה :
ת ו
י נ א ב ם יה יד ר וי ןכ ו ה ניפ ס ה ית ב ר • ל א ד י י ה נוי*.ר ס א ק ו
היה הככש לעהו תוניפסה לע השק אוה םלועל יכ השכיה ה נב י ס ה ת יה ש ל ״ ר ע ר ל מ ומ ע ט ה א ב .ש יש ר ח ה א ב .ד ינא א צ מ יו
הי גאהו :ינכבוסי רהנ םימי בלב הלוצמ ינכילשתו רמאש י °
א
• י ל
ת ת ל י ל
' י
א י ה
י
כ 6 <
• "י
3
״ 1
ח
'י -י ״ י ש י י י א ב ל י ת כ ל ל
c_.
w
,-_ /״ ץ . ,1 ... «.. ר וב ע ב ה ניפ ס ה ל כ ר כ ש ן ח נ ש ר ד ב ו - ה .ח ת ס ו נת נ וא ת ת ל .«״
- םי חלמה ואריו (ה) .יל אשחת יכ ןרא ומכ .הבשח
ו מ מ ת ז י ו ח ס ל ו
ס ^ ל ן ית מ ת א ל ו ת כ ל ל ר ת מ ת ש
ויה תלמ יכ רמא תפיו ךיילכוהו ךייחלמ ומכ הניפסה יצעוי ל ע א ל א ה ר וש ה א וב נה ה א ש ח ומ וכ מ ס ו .ר ח ס ח ור ב ל ה צ ור
הניפסה יתכרי תחא לא .הני פסה יתכרי לא :םיכילומ ת ב ח ר ה ך ר ד ל ע .ר ב ש ת ל ה ב ש ה . ל יט ה ׳. יו >< :ד יש ע ם ד א
וא ר ייו >< :ה י נא ה ר ב ש ת ש וב ש ח ח ינא ה יש נא י י ד .ן וש ל ה
1 ת ט ות א ןב ר יע ל ת .ד ע ל נ יר ע ב ר ב ק יו ן כ ו .ס י ת כ ר י ה ן מ ת ח א ל א .ה ני פ ס ה יח כ ר י ל א :ם יש וש מ ה יש פ ות ם ה .ם י ח ל מ ה
דוד תדוצמ ןויצ תדוצמ
י   *       . . . . . — - י י ך ל י פ ס
פ ס ו
.ה ב ש ח
ד ב וכ ו ם יל גה ת מ ר ס מ כ ר ד מ ל נו ס ס יל ל כ ה כ יל ומ ה ס ול ה ק וומ ט ה כ לש ה ןינמ .ול יט יו :(וי כ ל א ק וס י)ס ס ימ ל מ ו ם יה ת ויגה ל כ ק ו
ן ה ניפ ס ה ת ל יכ ש ל ה כ יס א וה ו ה ס יל ל ה פ נומ ה ניפ ס ה א ש מ מ ב ומ ס ן ר • ומ כ ר צ ו ל כ מ .י ה כ ר י :(ו י פ ה ימ ר י)ם כ ס א ית ל פ ה ו ומ כ
ק מ צ ם ס מ א ״ כ ו יל מ פ ס ה ה ניפ ס ה יכ יל ומ .ס י ח ל ס ה וא ר ייו (ה ) ״ יס ס וש ) ף פ יו ם ז ל נ א וה ו ןכ ו ה ק ימ פ ה ניש א :ה .ס ד ר י ו :(יא א ר ק יי)
ם גיס ס ה ןמ ם יל כ ה ס א וכ ילש ה .ול יט יו :ול ש ס ״ וכ מ ה ל א ל ל פ ס ה ל
ד מ ל נ יר פ ב ל ב ק יו ןכ ו ם ית כ ל יה מ ת ח א ל א ל יל .י ת כ ר י ל א :פ נומ יל כ מ ס ה יול כ ת כ ל ל ל כ ות !פ ס ל א ש מ ה ס ה יל פ מ ל ק ה ל ם יה ל צ
ר ק י י ל כ 14
ם וגר ת
ל ב ח ה ב ר ע ל א ב ר ק י ו י :ם ד ך ר ב כ ש ף
  ל א א ^ם ו ק ם ד ך נ ד ן ץ ,ך ס ול ר מ א ר י # * # י
ונל ם י ה ל א ה ת ט ^ע ת ל יל וא ז ן י ת ל א י *  
וה ע ר   ל א ט *א ו ר מ א י ו
ז
:ד ב א נ א ל ו
    וד ינה וי ל א ור מ א י ו
ח
:ה נוי  ל ע ל ר וג ה -.•*ע ו^ד -גי״
ארק י י ר־מ י ״שר
.לב»ו.דב ר ( ו ) : ה נ י פ ס ב ה י ה י ש . ד מ ש ש ו ח ח י ה א ל ש ם ד ר נ ו םיה ילכוח םיארקנ 0 ה ףאש םיחלמה רש .לבוחה בר (ו)
י י * T? Lt ^* 7E2^״° 2Sr£
D
X
ס ל ר נ ת י י ה ל
י ל
ה מ

ם ד ר נ
ול המ :(ל״יינרבוג ז״מלבו)
כ ש ה נ ו י ו ו י ה ל א ל א ש י א ם י ק ע ו ז ם י ר ח א ה ל כ ש ה א ר ל ב ו ה ה
1 ו ״ < ״ < 1 ״ 1
״ -v L M.
M
_ . . ........./
ל א א ר ו ק ך נ י א ו ת מ ד ר נ ש ך ל ה מ ו ל ר מ א ו י א ר ק ד י מ ם ד ר נ ו ויתונותשע ןכו הבשחמ ןושל .תשעתי :םלר תפהתע ןיא
ש ו ד ק ה ל א ת ל פ ת ב א ר ק ת ש כ . ם י ה ל א ה ה ש ע ה י י ל ו א : ך י ה ל א הלי פנו וכל (1) : (יו לאיגי) תישע אכלמו (ו״מק סילהת)
. ת ש ע ת י . ד ב א נ א ל ו ו נ י ל ע א ה ת ה מ ב ו ש ח י א מ ש א ו ה ך ו ר ב
ם ן
ל
ש ב ם י 3
תוכלוה תוניפס ראש ייה םיאור .הולרמ
י ס ל ש ב ( ז ) : ו י ת י ג ת ש ע ו ד ב א א י ה ה ם ו י ב ו מ כ . ה ב ש ח מ ן י ש ל
ן ע 5 מ P א י ה ן מ מ ל ן י א ל י ב ש ב י ר ן י א
^
ס ה ל ש י
ליבשב רשא תאמח ימל .י טל רשאב ונל אנ הרי נה (ח) :ונממ ימ לש וישעמב . יפלשב : רזעילא ׳רד יקרפב
ק״דר ארזע ןבא
׳ י א ר ק נ ם י נ פ מ ה י כ ם י נ ש ס ב ש ל ו ד ג ה . ל ב ו ח ה ב ר ו י ל א ב ר ק י ו >י< 1פ ע 1מ ו םיה רעצמ .םדרי ו בבשיו :דעלג ירעב רבקיו
ל י ר נ ה א ו ה ו ם י ל ב ו ח ל ל ל כ ש ש ח י ה י ן כ ם נ ו . ו נ ם ר ח ה ר ת ו י ה יברו ןרותה ילבה םילבחה ימירמ אוה
,
ילבוח ויהש לודגה
: ם י ל ב ח ה ת א ם י נ פ ס ה ו ר י ת י ו ו כ ש ס י ו י פ ל ע ה נ י פ ס ה נ י ה נ מ ה ויתונותשע ודבא ומכ .תשעתי :תולובחת תרזגמ רמא השמ
ן כ ו ו ע ע ר ה ו ב ש ח מ ו י ת ו נ ו ת ש ע ו ד ב א ן כ ו ה צ ר ח י . ת ש ע ת י
ם י נ ש ז מ כ א י ה ר ס ס מ ה ה ז ש ר ו 3 ע ב ר ש מ י ת ש ע ן ה י מ כ י
: ס י ח ר ת י ח ״ י ו . ב ש ה ם ל י ד ה י ת ו ס ד ק ל ת י ש ע א כ ל ס ו ת י מ ר א ב / . ץ . ,V - , - ״ . , -, ! , י ד , ״ • י ח י V<<
n
»n m
דיאן י נ ע ח ח ז ב ה ו מ ת ל ש י . ת ו ל ר ו נ ה ל י פ נ ו ו כ ל . ו ר מ א י ו >״ • ירפאיו(ז,•ילבושחיםיה,א והומכו ערפו»כתונובשח
א ל י כ ו ם י ב ל ו ד ג ד ע ס ה י ה ת א ז ה ה י נ א ת י ש נ א ר ו ב ע ב י כ ו ב ש ח הדבל תאזו תאצל ולכויו תורחא תוניפס םש ויה יכ א״י
םיב ר ע ס ם ה ל ש י ש ת ו י נ א ה ל כ י כ ו ם י ב ת ו ר ח א ת ו י נ א ה י ה רוכמכ .י פלשב :תילרוג הליפנו וכל ורמא ןכ למ הרצב
l&^ZSS^&ZSSSS ׳ "׳ י ל «י*י ׳ י י ״ י • י י ״ א י י >״ נ
:
"
s
״ '"״ "י״
ת ע ד נ ו נ ל ת א ז ה ה ע ר ה י מ ל ש ב ו ר ס א ר ב ש ה ל ה ב ש ח ש ה ל ו ד נ ה ר צ ב ח נ ו י ה ב ד ר י ש ה י נ א ה ו ם י ה ת ן כ י ת ש ב ם ו ל ש ב ת ו ב ש ו
ו נ י ל א א ב ו ר ו ב ע ב ש י מ א ו ה ה ת א ש . ה ע ר ה י מ ל ר ש א ב ו נ ל א נ ה ד י נ ח . ו ר מ א י ו ז ח י : א ו ה י מ ר ו ב ע ב ו נ ל ת א ז ה ה ע ר ה י מ ל ר ש א ב
: ב י י ח ה ת א ה ז ר ו ב ע ב ו ס מ ח ו ת ו א מ ר ת כ א ל מ א י ה י ל ו א ך ח כ א ל מ א י ה ה ם ה ש פ ח נ ן ו ע ה ז י א ל ע ך ת כ א ל מ .ד מ ה ד י נ ה ה א ז ה ה ר ג ה
ןוי צ תדוצמ דוד תדוצפ
ם וק מ כ א זס ו״ יוה .ד ב א נ א ל ו :וניל מ .ו נ ל :(י״ מ ק ם יל ה ת ) ל כ א ה ז ל ט ל ס ג ה ר ק מ כ ןס יכ יר א ל ל וג ל מ ןומ ס ל יצ ל א ל יל
.ו כ ל (ז) :ימ ק יש ל ״ ל ו (ה י כ ת ומ ש ) ה מ ול ס יל יח ק יו ןכ ו ן׳׳יש ס :ה ל ק מ ה ז ;יא ש ה א ר נ ה יה י ד מ א ל ע ת יב ול מ ם ימ ט פ ל יפ יש ג
ל ׳ ל .ל ר ו נ ה :ת א זה ה נכ ס ה מ מ ל מ יל פ א ב יט ר יכ מ ב יס ל ש ב
מ6טמ ימ ל ו א ט מ ס ה יה ה מ כ ל ״ ל ימ ל ל ש א כ ונל ה ס מ ה ל יגה ןיל ט יל פ נ ת יל ל וגה ל כ יל יא וה .ו ג ל א ג ה ד יג ה (ס ) :ל ל וג ו ל ל וג ל כ
ף ל יגה ל כ ל כ ימ ל ס ומ ר ה ם א ו ק ב וט ה ל יזמ ה ל ר ש פ א כ ״ א ה ש ימ ה ר ב ר ב ה יה ס א ול מ א י ול א כ ז ת א זה ה נכ ס ה ס ט ל ינל א נ זס כ ס גש
15
ט ט י ח א ה נוי
WSS?7?"« ך צ ר א י ד מ א ו ב ת ץ א מ ו ז ן ת כ א ^נ  ה מ
feSייצ ם ה י ל א ר מ א מ \
:
ה ;ד א ם ע ה זמ   יא ו
« ם ל מ ש ה יה ל א ה ת ץ ת א ו י צ נ א ת ב ע
  ת א ל ם ע   ת א ה ש ע ר ש * א ל ;י נ א
ה א ר י ם יש נא ה וא ר ייו׳ :ה ש ב י ה
« m יפ ש ה ד יק פ ן יא פ י30<r • • T: JT   ד IT > ן•     : | T . , T *  ~
—י ב ת יש ע ת א ו —ה מ ויל א ור מ א יו ה ל וד ג
|• T
J
^* T A     V.T J : T   1 :
י״ ש ר , א ר ק *׳ר ה מ
:דתטמואב תעשפאמש .ךתכאלמ המ:ונל תאוה המרהp יי ם ו ל ש ב ת ו ר ב ו ע ת ו י נ א ר א ש ל ב ו ד ג ל ב ו נ ל ת א ז ה ח 1ר ח
׳יפא הרזג הרזגנ םיקמו ה ו א ישנא לע א מ ש - r f ! ^ ^1&E£2אובתןיאמו . ^ S S S ^ J !
, /•״ ״ >• _ י , ., ״ .
י
ך ח ו ג ס ו א ב ת ע ש פ א ם ש . ך ת כ א ל מ ה מ .ה ע ד ה וני ל ע א י ב מ א ו ה
ואפח ךממ אמש .ה ת א םע הזמ יא י •הב התמ ןיח ״ ל
ר 3 א ת
א ם ש ו . א ו ב ת ן י א מ ו :ו נ ל ס ר ו ג א י ה א ט ת ה ו ת ו א ו
:הזכ לשומ ינפמ חורבלp תישע המל .ת י ש ע ת א ז ה מ (י) !י ב י ו ח מ ו י ח ם ש מ ת א ב ש ך ר י ע י נ ב ל כ א מ ש ו י ת נ מ ו א ב י ת ע ש פ
י נ ב ו י נ א ר מ א ת א מ ש ו . ו נ ל ם ר נ ך ת ע ו ם ה מ ר ח א ח ח א ו ח י ל כ
ל ב א ם י ק י ד צ ץ ר א ב ה ת א ר ו ד ת א מ ש ו .ך צ ר א ח ם ר מ א נ ך כ ל . ה י ל כ ו ב י י ח ת נ א ל ו ח כ ו ה ב ם י ר ד ו נ ח נ א ש ם י ק י ד צ ו נל ו כ יר יע
ם י ר נ ו י ח ך ס א ו ך י ב א א מ ש . ה ת א ם ע ח ז ם י א ו ר מ א נ ך כ ל ם י ק י ד צ י צ ר א י נב ר ס א ת א מ ש ו .ם י א ט ו ח ך ת ד ל ו מ ו ך צ ר א י נ ב
.י כ נ א י ר ב ע (ם ) :י ל ר מ א ח ת א ם ע ח ז ס י א ול א ש ש ל ע ו ב י ש מ ה נ ו י ו . ו נ ל ם ר ט ה ז ו ס ה ם י א ט ו ח ך ס ע י נ ב ל ב א ך ת ד ל ו מ ץ ר א ב
: ר ב ד ב ו ע ס ש ש ת ו .ו י נ פ ל מ י נא ח ר ו ב ו ו ל י ת א מ ח ל ב א א ר י י נא ם י מ ש ה י ח ל א ׳ ח ת א ו ך ת כ א ל מ .ר ס ל א ו ש ה ת א ש ה מ ו
ת א .ר וצ א ם ש מ ם י ה ע ק ר ק ב י ני ע ד נ נ ם ו ר ת ח י מ א ש כ ת ר ו ת ב ב י ת כ ה ו ם י ב ו י נ פ ם ל צ נ ה ל ל ב ו ת ך י א ו ל ו ר מ א ו .ו א ר י י ו (י )
ארזע ןבא ק ״ ד ר
םימשהמ םהילע רזננ אמש זראה הז יאמו אוה םע הז יאמ יליא ו*יאח ם ו ם ש ח י ש ע ש ה ע ר ינש מ ת ח ר ב יל וא .א ו ב ת ן י א מ ו
־יה אל םא » למ ס־ה י ״סא י ־ ה־ י ננרני אלו « » - ״ £ י ״£ ? » ~ « S 21K £
םירחא םמ רחא םוקמב קר וינע רזגנהש םהמ דחא ריעב mo ׳ת י ם ש ה מ י ו נ ש ש ע א ו ה ס א א ו ה ה ז י א ו נ מ מ ה ת א ש ם ע ה
ודבל זילע רזנש לע וברעתי וליאכ םירחאה ודחפי המל ל ע ה ב ו ש ת ם ה ל ב י ש ח ם י ר ב ד י נש ב .ר מ א י ו >< :ם ה י ש ע מ
םדאה תכאלמו םתכאלממ
,
ויחל םדאה בור גהנמו תומל ר ס א ש ן ע כ י ו צ ר א ו ו ס ע ו ע ד י י כ נ א י ר ב ע ם ה ל ר מ א ש ת י כ ם ח ל א ש
תיצרא שיו דחא םיקמל תכלל םנכנ המלו ירבל לע הרית ^ S ™ ^ י
בישה .רמאי ו (פ) :פילי םויה הככי םיבוס הישנא בורש ר ו ב ע ב ח ש ב י ח ת א ו ם י ה ת א ת ש ע ד ש א ר מ א ש ה מ ו «ה ע ל כ
ינומא לע םהש םיארקנה רבע ינבמ איהש תרמאה לע םהל ח ו ר ל י ט ה א ו ה ו ם י ח ה ש ע ׳ת י ל א י כ ד מ א ם י ב ר ע ס ם ח ל ה י ח ש
^ ^ םשהמ קר הארי ול ןיאו רגע ינב לכ יבא איהש !ישארה ר בעZ3 S S Z^ ' S ^ S X S
עדא יכ םעפהו םיהו ץראהו םימשה ריכזהו וינפלמ חרכש ^ק י £
י
^^^
ינא רמאש לגמ .וארייו (י) :לושמי לכה למו השוע איה יכ ד ם א ש ב ם ח ל ד י ג ה י כ .י א ר י י ו « :ם י ס ח man ד ע ם י א ו ר ב ה
ה ז ה י ה ך י א ן כ ס א ו ל ת ס א א ר י י ג א ם י מ ש ה י ה ל א ׳ה ה א ו ם ח ל
י ת א צ י ו ה ז י נ פ מ י ל י ת ח ר ב ו ש ח י ל א י ת כ ל יג יע ב ה ש ק ח י ה ו ח ו ג י ג ל י ת ו א ח ל ו ש ה י ח ׳ת י ל א ת ו א י ב ג י נא ם ת ל ר ס א ך ר ו ב ע ב ר ע ס ה
ד וד ת ד וצ מ ן ויצ ת ד וצ מ
ך ר יב ש י יל וא ל ״ ר . ך ת כ א ל ס ה ם :ן ו מ מ כ וס ייפ ל ר ש פ א א ל ו מ ו ה זיא מ .ן י א מ ו :ה ס מ . א ג (מ ) :י מ ר וכ מ ב .י מ ל ש ב :ז ול ז ץ נ פ
ס מ ה ימ ו י מ מ ד ח א לש ל מ ם י כ ו ל מ ם יש נא ם י נו ס ו ה י מ ל ס כ א ל מ ם ש ) ם י ל כ ס ה יד ל ימ ק ז ל א ל ש י י נכ וא ל ק י ן כ . י ר ב ע (ס ) :ם ו ק מ
ם ו ק מ כ ת ק ש פ א מ ש ל י ל . א ו ב ת ן י א מ ו :ק ש ז פ ה ם ה ל ר יזח ה ל
ת א ש מ ז ג א כ ו ן צ ר א ג ה נמ ן פ י ס ר כ ל ת יש מ א מ ש ל י ל . ך צ ר א ת ם :ק ש ז פ ה ר י מ ה ל ה מ ש א כ ל ץ א ו ן ל ל ס כ ל יל וא ו ם ש מ ה א ב ש
ול א כ ו ן י ה ל א א וה ימ ל ״ ל ה ת א ם מ ה ז י א מ ו ר מ א !ל א כ ן ו פ ס נע כ ש ומ ש ה ס ״ מ . ת ת א ם ע ח ז ס י א ו :ם ל ו כ ס א ס י י ס ל ל וכ י ימ ו ם ל מ ל
ול ל ס ס יל א ש ס ל כ ל וא ש ל ס כ ל ץ א ל מ וא ל . י כ ג א י ר ב ע (ט ) :ן ו מ מ ב וס ייפ ל ם ו ק מ כ ״ א ן יא ו ן י ס ל א ת ל כ א ל ש ר כ ל ס יש פ ן פ ול מ א י
׳ה ס א ו ר מ א ר א יב ת פ ס ות ל ו י כ ג א י ל כ מ ב יש ה (״ פ ה ת א ס פ ה ז מ יא ו ה נור ח א כ ם ת ל א ש ש ה ל א ש ה ל מ ן כ ל ו ם ל א ןכ ל ית א ט ח א ל יב
ם י ה ש א ה ש מ ן כ ה ש כ יה ת א ה ש מ ש ו מ כ ל ״ ל . ח ש ב י ח ת א ו ם י ה ת א ה ש ע ר ש א :א פ מ ויל א ש ה זב ד יג י ול א כ ו א ר י ינא ם ימ ש ה יס ל א •
ל פ ו ה וב ג ל ה ר י מ א ה וה זו ה ונינ ל מ ם וא כ נל ס כ ל ל ינמ יר כ י ול יא כ ו ׳ס ד י יס וא ה א צ מ ס י ב ס ג ס נ ה ר מ א י ול א כ ו וד י ה ל ש מ מ ״ כ ב ו
וס ייפ ל ם ו ק מ כ ״ א ץ א ו ׳ה ל א ם ס ש ם מ ס ה . י ו מ ו א ר י י ו (י ) :ה א ב ול יא כ ה נה ו יה ר ב ד יל א א ב י א ל ה ש ש יב ש ומ ב ית מ ל ב ם מ ו
ם ו ק מ מ ר ו ר ב ל ו ׳ה יס ר יל מ ל ה ז כ ל ב ד ת יש מ ן י א ל מ וא כ ם י ה י מ ת מ כ א ל א ם יל א וש כ ור מ א א ל .ת י ש ע ת א ז ח ם :ל א מ ול מ ס ק ל ן ומ מ ב
•ג פ ל מ ח ר וב א וה ש ש ה ל פ ד ו נ ה יה ,ם י ש ג א ה ו ע ד י י כ :ה מ י ס ;יגמ א יה ש (א ״ י ת י ש א ר כ )י כ ב ל ה א ב ונג ת ו ס יש ס ה מ !ת מ ג וד ו ה א וב נה
ר ק י י ל כ
16
ם וגר ת
א ת ה ת ל :נפ ל מ   יכ ם י ד נ א ה ו ע ד : ^י ״ י ״
ויל א ור מ א יו «י :ם ה ל ד יג ה יכ ח ר ב « ^
25? VZכ נ י ל ע מ ם ת ק ת ש ל ו זןל ה ש ע נ    ה מ z
ם ה י ל א ר מ א יו   י :ר ע ס ו ך ל ת ם ת ; ^
?
מ
ש מ ה ק ת ש ל ו ם ת   ל א ינל יט ה ו ינוא ש
ר ע ס ה יל ש ב יכ י נ ע ד ו י יכ ם כ יל ע מ ,ך *״ י י
א
ר «
ם יש נא ה ור ת ח ל וג י :ם כ י ל ע ה ת ל וך ג ה
ם יה יכ ול ב :א ל ו ה ש ב ל ה   ל א ב י ש ה ל 33?, $א 8
ז ד ת ל   ל א ו ^ר י ו י י :ם 7ל ע ר ע ן כ ו ך ל ת J*2*<
ה ד ב א נ א נ    ל א ה ת ל ה נ א ור מ א יו $
ם ד ונל ל ע ן ת ת   ל א ו ה ז ה ש יא ה ט <פ ני< ; ^
9

ארק י״רהמ
ש י מ ע מ
'
נ
י״שר
ת ום יש ס ב ם יר ת וח ויה .ם י ש נא ה ור ת ח יו (ני) :ם כ ש נו ש ח נה
:
תרתחמב רתוחב וקסעו ועגי .םי שנאה ורתחיו !גי)
*ול וב י א ל ו ה ר ע ס ח ור ח ינפ מ ה ש ב יה ל א ה ניפ ס ה ב יש ה ל . 1 י ״ ״ .._ .״ ..״ .,
:י ק נ ם ד וניל ע ב וש ח ת ל א . יק נ ם ד וניל ע ן ת ח ל א ו (ד י) •
ו ש פ נ ב
ל
י ח ) ש נ ש

ע ב
• "יזה שיאה שפנב (לי)
ק״דר ארזע ןבא
ך ל יח ם יה יכ .ו ר ס א י ו יא י< :ה א יב נה ם יק ס א יה ש ל א ר ש י ץ ר א מ ינפלמ חורבל הז תישע ךיא םעונהו תאז המ ול ורמאיו ארי
ל £ ° ^ו ^ ^
;
השענה
ם
.ורמאי ו(אי ):סהלי די סהלי גאי הי בסשה
.ת ת ח י ו ״ י< :י י ר ש א א ט ח ב ר מ ול כ יר וב ע כ .יל ש ב .ר מ א י ו >י< יחמשיו ומכ .םי ה קותשיו :השע<המ הצע ונל ןת סעסהו
ט וש מ ה ש פ יח יכ ה ש ב יה ל א ה ניפ ס ה א יצ וה ל ת וט וש מ ב וק יזח ה בושת אלו תומל שקבמו הואתמ . רמאי* (ע י) :יקתשיו
ב יש ה ל ר מ א ש ה מ ו ןומ ייש ו ח ׳י ו ם יב ר ת וח כ א וה ם יכ וכ יל ומ ו .
ט ם ה י פ מ ע מ ש ש

י
ל
ה כ נ ם ה
ל
ר מ י
א
ה
,
ה
א ל ,
ש
ל
ה ו נ י נ
א יה ה נה ה ש ב יה ל א א צ ת ש כ ו ה ניפ ס ה ה ע ס נ ה ש ב י ת מ ש יפ ל
ו ר
ו
י
-<! 11ד יו / ויץ • ו  י ור י ^י
.א י מ נ :א -ה ב .ה נ א :א וה ר א וב מ .וא ר ק יו (ל יו :ה י ל א ה ב ש י י
ת ח
י
נ ג
י י ורתח רבכו ושוריפ.ורתחי ו (גד • והוכינשי
r
.וארקי ו (די) :םירתוחל םימוד תועושמה ילמכש רובמ:
םהל ררבתהש .תצפח רשאכ :לחרב בקעי דבעיו ומכ רובעב .שפנב :וילא ארקל ובשו דבכנה םשב םליכ ונימאה
ןויצ תדוצמ דוד הדוצמ
ס מ ר ה כ ש  פ ר מ .ר ע יס ו (א י) :ר 0נה ל כ ע מ ס כ צ מ מ ר יק מ יכ ל ט (יא וניב ה ר מ א ש ם יר ב ד ה ש ״מ ל ״ ר .ם ה ל ד ינה יכ :ה א יב נה ם וק מ מ ׳ס
ןינמ .ינול יט ה ו :ה ח יק ל ןינט .י ני א ש (ב י) :ה ר ט ס ה ןמ ם יל גה . ד ל ה ש ע נ ה מ (א י) : א ל מ ה פ ב ם ה ל ד יגה ול יא כ ץ נמ ה ת ת ימ א
ס א ןל ו ה ר יפ מ ץ נס .ו ר ת ח י ו (ני) :יר יב ט ב .י ל ש ב :ה כ ל ש ה ד ימ ש יט ר ה ל ף יס וי א ל ו וניל ט מ ם יה ק ות ש יש ן מ פ ה ש פ נ ה מ
ימ ד מ ם יה ןוה כ ת וט יב מ ב יט יש ה נ״ ר י (יס ס ימ מ )ל יא ש ג ור ת ח י ם פ ס ל כ ב ויל גב ש יט ר מ ס יס ה נה ל יר .׳ י ת יכ :ם יל ג ה ת מ ר ה כ
4»מ יש וה ׳ה א נא ומ כ ה ש ק ב ןינפ .ה נ א (ד י) :ם יב ם יר פ וח ול א כ ה מ ה ה א ר ומ א ה !ל ר ב ד כ ב ש יית ה ל ו ב כ ס ח ה ל יא נס ןיא ק ל ו ל ס וי
ל א ית וא וכ יל ש ה ו ית א וח ק .ינוא ש (כ י) : ס וק י ןל ו ן מ מ ס ש פ <
ןמ ס וש ט ה ס פ ם יל ד ת ש מ ויה .ו ר ת ח י ו (ני) :ם כ יל ע ה זה ל וד נה ר ט ס ה א ב יר וב ט כ ש ית ט ד י יל ם כ יל ע מ ם יה ק וס ש י ימ ד וב ז ם ימ
ס ים ים יל מ ת ש ט ר ה ל ״ ל .ם ה יל ע ר ע וס ו ך ל וה : ס כ ר   ל יל ל י ס ה ו ה ש ב יה ל א ה ניי ת א ול ט י ם ש ש ש כ ש ח ב ה ש ב יה לצ ה ניפ ס ה ב יש ה ל
פ ס מ ד ימ ל ש נש ןיט ב ם יד ב א נ ה ח ט ויה נ א נ .ה ד ב א נ א נ ל א (ד י) : ה יה ן ות ל א ה ניפ ס ה ת א ק יח ר ה ל ם ה ינפ ל ומ ל ה ב ב יה ןמ ם ם יל ט
17
ם ינר ת ב א ה נוי
ג;ף ?\4&י* ת צ פ ח • ר ש א כ ,ר 1ה ל
י
ה ןר א   יכ
  ל א יה ל ט ל ו ה נוי  ת א וא ש יוי  :tftW
SI'S? יא ד יף ״
9 ; ו פ
ע ז מ ם יה ד מ ע יו ם י ה
יד ע י :י ם ך ק ״ ח
ב ך
ף ^ף ף -י ף ^ ה ל ן ך ו ,ך א ר י ם י ד נ א ה
* P " : י ;ן ן י ס ו } ״ :ןיר ך W
,
  * *ל
1
\>
1
1 ,
ל?
י
1
! ! T ff , •1
S HI P ' S
: ם
7 » י ר י ד ״  ד וה יל ח ב ץ ״ וח ב זל ו
י״ י ה נוי   ת א ע ל ב ל ל וד ג ג ד ,ד וה ל ןס ל ו «ב
י י ג וג ^י ׳י י ם ימ י ה ש ל ש גיד ה יע מ ב ה נוי י ח ל
י ״ ש ר י י י
י ת י
ארק י י ר ה ם
:ורייגתיש .םי רדנ ורריו (זט) י
אע

>ו ט
י
:
די «לפח ר ו ב א ו ה ש י נ מ ס . ת י מ ע ת צ פ ח ר ש א כ
סמי פו ה בקה חק<הז ןמה םימיצש םינש ׳ מ ומא , ע ן י ל , ר ע ו ס ו ם י ה ר ז ו ח ה י ח ח י נ א ב ו ח ו א ן י ל ע פ ו י ח ש ב ו
המנ וכותב צכא הנוי םגו ויעמב הנוי לכועי אלש גלה תא ן כ יסל ע ף א ו ו פ ע ז ס ם י ה ד מ ע ו ם י ח ל א ו ה ו ל ס ה ך כ ו א ר ש כ
היהש ןויקיק ן״מיז ןכו ן ״ מ ו״י תויתוא ןמיו רמאנ ןכל ןמה
:
׳•י ם״ל
סמ
»י ־י י י י • יאי״י >
ז0
<
« MrVn\Aw יייו J
M
h י י י-.י< *״ •י *״ ״ / י U .
,
"4״ י ד ה י ע ס ב ה י ה ה ל ח ה כ ל . ג ד ה י ע ס ב ה מ י י ח י ו (א ) ב
תרקנ ןוי ןושצכו ןמיו םימעפ'דר מ א נ ן כ )םירמוע 'ד לכוא .
ח נ ד ה י ע מ ב א י ח
^ ^״
p n u w m ח ע ר ב כ כ ו ע
.לודג נד :(םירשימ דום ן״וי ק״יק רמאנ הז לעו אקיקןמ
r
היהי םירבוע האלמ התיהש הבקנ לש היפ ךותל ואיקהו גדל ה״בקהזמר ללפתהל בל ןתנ אלו חזירב דמזע היהו היה רכז
ארוע ןבא ק״רר
לשמ ךרד .ופעזמ .ואשי ו (ופ) :רעוס םיה וריכמב יכ י
א ו ב ס
• י
א ש י ו
>׳»<
:אי 8
׳
נ א י ב נ
*1״ ל
אה י ל ן י
רי
ד כ
*ו '
ל אב
:םאאצירחא וחבזיו וארייו 1זס) :םיפעוז ומכ י־״ י פ א ל א ה נ י פ ס ב ח ב ז ו ח ב ז ך י א .ח ב ז ו ח ב ז י ו .וא ר י י ו «ט נ : א ו ה
^ 1 A . «X^Tm^J^L'^.l^Li MM1# ם י ר ד נ ד א ש .ם י ר ד נ ו ד ר י ו :י ח ם ד ק ח ב ד א ח ב ד ל ו ר פ א ו ו מ ו ג ר ת כ
תויחל םלאבW ןיא .הנוי יהיו :|מ1ו ומכ .ןמי ו (א) ב ו מ כ ן ימ ז ן ינע . י ה ן מ י ו 1א<: ם י י ע ל ה ק ד צ ת ת ל ו ס כ ת ב ז י ת ל וז
ל ם ע ז ש ה ע ש ב ש ה ע ש י פ ל ו נ י מ ז ה ׳ ת י ל א ח ו ם כ ל כ א מ ה נ כ ר ש א
ג ד ח ה י ה ה נ ו מ מ ר מ א ק פ ר מ י ב ר ר ז ע י ל א י ב ר י ק ר פ ב ו .ם י ס נ ה ;ס ד ח א ה י ח ח ז ו ם י ב ע ב ס א ל ו ו ע ל ב ש נ ד ה ן י מ ז ה ם י ב ח כ וי
ד י ד תדוצמ ן ו י צ ת ד ו צ מ
מ ל כ יש מ ס ל א ל ״ ל . ר נ ו ן ת ת ל א ו :ס י ס ל א וכ יל ש ה ל ה זה ש יא ה ס ס א ל ז ל מ מ ומ כ ה ק ית ש ן ינמ .ד ו מ ע י ו (ו ס ) :(מ ״ י ק ם י ל ה ת )
ם ל ומ מ ו ן ל י כ ל כ ה א ל ס ל ״ ל . ׳ ח ה ת א י כ :י ק נ ס ל ונכ פ ש ול יא כ (י ז ם כ י מ ) א ש א ׳ס ף פ ז ומ כ ף צ ק ן ט מ .ו מ ע ז ם :(כ ״ ל כ ו י א )ל ז ה
ן יא א ל ה ז נ י ד י ל פ א ל ש ות ימ ה ל ן :פ מ ה י ה ס א ו ס צ פ מ ל ש א כ ת יש מ :ף צ ק ס מ ו ס ט ו נ ם י ה ול א כ זא ה א ר נש ר מ א י ם יל ג ה ת ש פ כ ה ל פ ו
צ פ 1ת ימ ה ל א י ה ם ר ד ג ה יא ל ו א ל א ל כ ל ות וא ת ימ ה ל י ד י כ ר וצ ע מ : (
1
א ל א י נל ) ן צ מ ס ם ס ל ן מ יו ו מ כ ם נמ ז ס ן י נפ .ן מ י ו (א ) ב
.י ו מ ו א ר י י ו (וס ):ז י ל ג ס ש פ ל כ ף צ ק מ מ נו ק ת ש .ד מ ע י ו (יש ) :ו מ ו י
:ם י נ פ ל ה ק ד צ ,ל ל מ ל .ם י ר ד נ ו ר ד י ו : ק ״ מ ה כ כ
,
ה ל ס ו כ ו ל ם מ צ ע ל מ ול ב ק ל ״ ל .ו ח כ ו י ו : וה ל כ יו ם ו ק מ ה ח מ ג ש ה ם ס ו א ר ג
:ם י ה י מ כ פ כ פ י א ל ש ל י מ ומ וא מ ול כ ל ג ד ה ת א ן ימ זה .ן ס י ו (א ) 3
ר ק י י ל כ 1 8
ם וגר ת
  ל א ה נוי ל ל פ ת י ו
3
:ת ו ל י ל ה ש ל ש ו
י
״ 1י «;
T J - — : • - ן •• מ   : יייהקא :ל םדי ה^וי
ר מ א *ו
נ
:ה ג ר ה יע מ מ ויה ל א ^ T ^ V ״ ׳ W °
יננע יו ה וה י    ל א יל ה ר צ מ י ת א ר ק www: :
ת ע מ ש ^ת ע ו ש ל ו א ש ק ב מ ^ד ץ ^
ד ח מ מ &י ב ב ל ב Sip,
4
ינכ יל ש ת ו י
:ור ב ע יל ע ך יל ג ו ך י ר ב ש מ   ל כ י נב ב ם י יף י״ יייי״ ייה
: ס ״ 1• s«v» . *tte ע מ » • (ה נ ם ינפ ת ) n ׳» ד י • ם יר ,יפ rto   »<,.י< J91» א ״ ת
ארק י ״רהם י י ״ל
0
י ד מ
מ ל ו כ ו ס י ח ל א ם י ב ל ו ח ש י ל ח מ ל ב ש . י ג ב ב ום י ר ח מ (ר)
,
ה] (ב) :הגדה יעממ רמאנש םש ללפתהו קחולCP 5
י עמס :קחציו םהרבא תובז םימחרו ןיד qתיש .וי הלא
ל כ . ך י ל ג ו ךי רכשסל כ (ד ) :יל לואשכ אוהש מ ה ןפבמ .י תעוש לואש ןטבמ(ג ) :[םירשמ לוס .בקעי הז . , ד ג ד ה
ק ״ ד ר ארזע ןבא
מ ג . ת נ מ ללמתיי >< f ת מ י תאע ו ל ב ל ת י ש א ר ב י מ י ת ש ש מ השעמב קר רפסמה הז יכ ףאו העש יפכ המה יעמב
!
n
£״i T'£^^^^^ יאיציהי שולת שרפל וצר םישרפמה .ללפתי ו(ב) : ס נ
^ ^ ^ ^ ^ I K ^ ^ I S S השביהלאיתאצירחאקרללפתהאלהניייכיס
?
פמ
;
ביתכה
ת ׳ י ג ס י ק פ ב ת נ י א י ע מ ם ס ״ מ ו ח ת י ה ה ב ק נ י כ ש ר ד ש י ו . ת ת ס בותכ םש ואר אולהו יעמב רמא אלו יעממ ואצמש רובעב
י ת ע ו ש ל י א ש ן ם ב ם ן כ ו ל ל פ ת ת ה ד ע ה ך ו ח מ •כ ל ״ י א ל א
ת
ל
מ ט ל
זען ׳ה ךיתארק םיקמעממ הככו יתעוש ןסכמ
iStt^XXSSXSXZEZ S? ״ א  ס      י ״       י ל * ״ '  י ¥ • Vf י י ״ •
ש ה י ב א י ב ר ס כ ח ח ו .ס י ב ס נ כ נ ה י ח נ ה . י נ ב ב ו ס י ד ה מ . ה ל ו מ מםתיו כותכ היהח נ המנ הנהו יתנפתךיצח חבתו הככו
ל כ :ה ז ה י ה ר ה נ ה ם ע ם י ח ת ו ר ב ח ת ה ס י ק מ ב י כ ׳י פ א -.!? ן י א בותכ ותלפת רחא יכ דועו הגדה יעממ ותאצ ירחא הנוי
: י ר כ ש מ ו א ר ק י ף ע ז ה ת ע ב ס י ת י ל ג ר ב ש ת ב .ך י ל ג ו ך י ר כ ש מ
w c n
J
p w ר ט ע ב ת א ז ה ה ר צ 3 ס א י 3 ה י ג ל
ל ,
ה ר מ א י ו
ירומאה לימ יתחקל רמא בקעיו האובנ חורב איה ותכרבו איבנ תליפת לכ הארו ךבל םיש התעו .יתלפת ךילא אובתו
קשיו ץאניו
,
ה אריו סעביו ןורושי ןמשיו• בקעימ בכוכ ךרל למסל ומכש סיו הככו רבע ח ש ל רבלי תויהל רזעש רבל יפ
ךא ותליפתבו וחרב רמא אלווחרבנ רמא בותכה יכ הלס ושלקרהמ יננעיו וחרככ לול תליפתבו ללב חפב לארשי
התעושי ומכ הוקמ היהש ׳הל התעושי בותכ םשו הככ ׳יגדו ושלק לכיהב ׳הז םימשה אוהש ךשלק לכיה לא סיבהל ףיסוא
. ל ו א ש . ד ס א ד (ג) .:הקדצו קלצ ומכ ץמה םש גלו הגל יכ ךרוצ ןיאו גדה העלב הגד יכ רמואש ימ שיו שקכל׳ ה ל
ו פ י ם י םע ברעתמ ףיס םי יכ רמא תסיו םהירואי ל ע ומכ . ס י ס י . י נ כ י ל ש ת ו (ד) :׳ורמ אוהש םימש ךפה קומע םיקמ
ן ו י צ ת ר ו מ כ ד ו ד ת ד ו צ ס
ה ק מ צ ! י ג פ .י ת ע ו ש :ר ב ק ה ק מ י מ מ ל   ר . ל ו א ש ן ט ב מ (ג ) ם ש ד ע פ ו ר כ ו ג ד ו פ ל ג ה ל ח ש כ ל ״ וא . ה נ ד ה י ע מ מ (ב )
א ר ק י ן כ . ה ל מ כ (ד ) : (י ס ם י ל ה ת ) יפ יש ל וק ל ה כ יש ק ה ומ כ י ס ל 6 וא י ק מ ו ג ד ה ל ם י ק מ ה ומ ר ו ל ל פ ס ה ל ו ת פ ד ן ס נ א ל ו מ 1יד »
ס ו מ ב ל ״ ל . ב ב ל ב :(י מ ה י ע מ נ)ת ו ל ו צ מ ב ס כ ל ב ה ק ו ם י מ ס ק מ ו מ :ק מ ל ה ן ו ת מ ל ל פ ת ה ו מ י ר ב ז פ ה •ג ס מ ק ח ו ד ב ד מ מ ם ש ו ה ג ד ה
b . -י ר ב ש מ ו מ ״ מ ב מ ק וומ מ א וה ב ל ה •כ ל פ ל א ש ומ ק ש ל א מ ו יב י ס מ ד י ו •ל ס ל ש א ה ל צ ה י נפ מ ׳ה ל א י ת א ר ק ה ג ה .י ת א ר ק (ג )
!31 ם יר ב ש נו ם י ל ז ומ ו ם י ה ס א ם יל ב יש כ ה א ל נש ש ״ פ ס י ס יל ג *ל ק י ה ג ד ה א י ם .ל ו א ש ן ם כ ם :ו ל ל ה ם ימ יה ל כ ם י י ק י נא ו ל יא וה י נ נ ע י
ל ס א ו ת ו פ ד ר נ ת ומ ש ב ה ל מ ה ל פ כ ו (א ״ מ ב ו י א )ו א ט ח ת י ם י ר ג ש מ ת פ מ ש ?ש א ינא מ ס ב ו מ .י ל ו ק ת ע פ ש :ל «ש ה ק מ ו ע כ ול א יה ש
:ם י ה ק ז ו ח ב ה ל וצ מ ב ימ וא ם כ ל ש ה ה ג ס .י נ כ י ל ש ת ו (ד ) ן י ל  
ן ס י מ מ ות ויה ב ויל ס ס ג ו י ב מ ה ג ד ה ל מ ז ר נמ ש כ י כ . ת ב ע י ל ע :ס י ס י מ ו ר ס נ ה י מ ם י ר ב מ ס מ ש ם ו ק מ ה ה י ה ם ש י כ .י נ ב ב ו ס י ^ 
ם וגר ת
ב
ה נוי
F ™*״ £ ך א ר יניע ד ג נמ י ת ר ר ג נ ית ר מ א ינא ויי
a ^ v S
;
ו מ י ל כ יה     ל א ט י ב ה ל ף יס 1א
מ ינב ^ק ן ם ו ה ת ע פ נ   ד ע ם ל מ ינופ פ א י
מ
י
^ ד ^ ם יד ד יב צ ק ל ז :י ע א ר ל ט *וב ח ף מ
%%&
ס
W ל =מ *ה יח ך ב ץ ר א ה י ת ד ר :
לי ע_ אה
9
קי ת-1תדנ} ; ר ן ך ^ן ף י ן ך ר
י י
ן ך י ק ע ן ך ן
?ב ד ק ?ואו ן י ה י מ י מ י ד : י U״ v־ ־ * "-
1
*/״ ד ״ ׳ 2Y*fJ
א BPS ל ר ק ל ק
ז |
ףטעתהב
י י ש ר א ר ק י ״ר ה ם
• םיה תח הרחמו רבשמ לושחנהש םש לע אמיד יהולישחנ יל ע ם י מ ה ר מ ו ל ב . ש פ נ ד ע ם י מ י נ ו פ פ א (ו ) :י ת ו ב י ב ס ם י ב ב ו ס
יתשרגנו תמ יננה םיה לא ינוכילשהשכ .י חרטא ינאו (ה) ; ™* י ״_ *, : ״ י י ' ^ף״י " 5
יתעדי םימיהי ל א ל כ ינתמייקש יתיאר .ךא :ךיניע דגנמ יייי P «
ל ש 0
׳חי י נ . ם ל י ע ל •רענ ה י ״ ר נ p ». ״ )
ךיאו ף ו ס םי ה״בקה והארהש ישיר ן מ ליע ילת ףוסד אמי .ישארל שובח ףוס (ו) :ךשדק לכיה לא טיכהל ףיסואי כ
.י תדרי םי רה יבצקל (ז) :םיבש המ לכ האורו לכתסמו תונולח יתש ןימכ גדה יניע יתש ויהש וכותב לארשי ורכמ
רונס ינממ הלעמל ידגנכ .ידעב היחירב ץראה יתרמא ינאו . יתדרי םוהתה לע םיעובקה םירהה תדמ ףוסל
רבא (׳ב בויא)רוע דעב רוע ארקמבש דעב לכ ןכו (יד ׳ב םיכלמ)ךדעב תלדה תרגסו ומכ . י ד ע ב :םלומל אצא אלו
ידעב םירוגס היהירכ ןראה יתרמא ינאו יתשרגנ יתרמא ינאו הלעמל רמאש המ לע כסומ .םלועל :רבא דגנכ
ןינעכ םלשוריבש לכיהה תהח דגנכ התמ יננהו ינתילעה םשמו םנהיג ןאכ יתיאר לכא.י י ח תחשמ לעתו :םלועל
ארזע ןבא ק ״ ד ר
.י נאו (?) :בורק ותויה רובעב ףוסב םשתו ומכ ףוסו «»
י
נ א » ם י ב י נ ו ל י ם ה ש כ י ה ב ש ח ש .י ה ש ר נ נ י ת ר ס א י נ א ו > <
דע י גופפאה) :םימשה םה דיגיע דננמ יתשרגנ I™•**
ד ע
י ל ע ך ח ת ג ש ה מ ר מ ו ל כ ך י ע » י גמ י ת ש ר ג ת
 !y . JIBSW w . o מ1v״ 0׳ *
W

J
ל ח נ ה ם נ ה י ס ע ת י ש ע ש ה ת ע דאי ג מ מ ך י ני ע ו ך י ג פ ה ר ת ס ה ש
ותרכיש תומוקמ .יבצקל(ז) :ת ו מ ל ישפנ העיגה דע .שפנ ל
כ
י
ה
ל א ם י י ה ל ד ו ע ף י ס וא ש •ת ע ד י ג ד ה י ע מ ב יחי נ ד ו ע ו ח ו ח
היחירב הרגס .ץראה :ןע בצקיו תרזגמ םירהה סש ד ו ד ך ת ח ג ש ה ם ו ק מ ו ה א ו ב נ ה ס ו ק מ ו ש ד ק מ ה .• •*.ר ב ך ש ד ק
ד נ נ ל ל פ ת ה ל ם י ב ה ל ׳י פ ו ו נ מ מ י ת ח ר ב י נ א ם א ו וי ל א י נ ב י ש ת
: ש פ נ ד ע ם י מ ו א ב י כ 'ן כ ו נ ד ה י נע ל ב ש ך ע י ש פ נ י נ מ מ ה א צ י ם ע מ ב ש ד ע ם י מ י ני ב ב ס . ש פ נ ד ע ם י מ י נ ו ס פ א >< : ל כ י ה ה
ש י ו ב ר ף ו ס ו ת פ ש ל ע ל ד נ ש ף ו ס ם י א ר ק נ ך כ י פ ל ם י ה ו א ר א י ה ת פ ש ל ע ל ד נ ו נ מ מ ש י ו א מ ו נ ה א ו ה ף ו ס ה .י ש א ר ל ש ו ב ח ף ו ס
ף ו ס ר מ א ש וה ז ו ם י נ ד ה י ש א ר ב ך ר כ נ ו ך ו ר א ו ק ד א ו ה ו א ׳נ ל א ז ׳ע ל ב ו ל ן י ר וק ש א ו ה ו ם ?ר ה ח י ר ק י ע ב ם י ה ע ק ר ק ב ל ד ג ש ו נ פ ס
ם י י כ ם י ר מ וא ו ף ו ס ם י ף וס מ ״ י ו ג ד ה .י ע מ ב ה י ה ש ן מ ז ל כ ו ש א ר ׳ו מ כ ה י ח א ו ה י כ י ג ע ל ב ש ג ד ה ש א ר ל י ש א ר ל ׳י ס ו י ש א ר ל ש ו ב ה
ר מ ו ל כ מ יב ר ש א ם י ר ה ה זן וס ל .י ה ד ר י ם י ר ה י ב צ ק ל «<.:י ש י ר ן מ ל יע י ל ת ף ו ס ד א ס י י י ת ה ז ה ך ר ד ה ל ע ו ו פ י ס י ב ס ג כ ג א ו ה ף ו ס
י ת ב ש ח ה ל י ח ת מ .ם ל ו ע ל יל ע ב ה י ח י ר ב ץ ר א ה : ת י״  יח ג א י ר ו ם י ר ק י ע ל י ״ ת כ ו א ו ה ד ח א ץ ק ו ב צ ק ו ם י ח ע ק ר ק א ו ה ש ם ה י ר ק י ע ל
י ח י ג א ש י ר ח א ו י ר ב ק ם י ה ה י ה י ש ם ל י ע ל ה י ל א א צ א א ל ש י ד ע ב ת ח ר ו ב ה ח י ה ש ר ם ו ל כ י ד ע ב ה י ח י ר ב ו י ח ה ש ב י ה א י ה ש ץ ר א ה ש
ת ד ג ג א ע ר א ת ׳י ו ן י ד ב י ת ו א ו י.ט &ש ש .י ת ל א ׳ה ג ה ש ב י ה ל א ד וע א צ א ו ר ב ק ה א ו ח ח ח ש ה ו ייח ת ח ש מ ח י ל ע ה ש י ת ע ד י ג ד ה י ע מ ב
דוד תדוצמ ןוי צ תדוצמ
י ס ש ל ע ה נה י ת כ כ ח ה מ יה ית וא וכ יל ש ה ש כ . י ת ר מ א י ג א ו (ה ) :ןיש ור ג ןוש ל מ .י ת ש ר ג ג (ה ) :(כ ״ י ל א י נ ד )ר פ ס ת מ ו א ק ו ן יל ג 1
ל יא וה ה ת מ ן א . ף י ס ו א ך א :י נ מ מ ן יפ ת מ ל פ ה *׳ ר ן י נ י פ ד ע מ יל מ ופ פ א ומ כ כ ו כ ס ו ה פ ק ה ן י נפ .י ג ו פ פ א (ו ) :ס ו א ל ל .מ י ב ח ל
פ י כ ה ל ל ומ ף יס וא ו ה זמ ת א צ ל •» ח ס ב ו מ ול ל ה ם י מ י ה ל כ ינס י-ח ו ל ל ג ה א ש ל ן ימ . ף ו ס :ם י ה ק מ ומ . ם ו ה ח :(י מ ם י ל ה ת ) ת ו פ ר
ם י מ ס • ס י ס י ע פ פ א 1ו) :ה ד י ס ל וק כ ס מ ש א ב ל ן יש ד ק ל כ י ה ל א ומ כ ה ל יש ק ןינמ .ש ו ב ח :(ט ״ י ה י פ ש י )ול מ ק ף י ס ו ה נק ן כ ו ם י מ כ
ר ב ד ה ל פ כ .י ג ב ב ו ס י ם ו ה ח :ש פ נה ת א צ וה ל כ ור ק ד פ ית וא ו כ ב ס ף וש ו ת יר מ א ן י נפ .י ב צ ק ל (ז ) :(ד ״ י ל א ק ז ח י )ם ת ש ב ח א ל ת ר ב ש נל ו
ף י ב ה ר ש ק נ ם יב ומ מ ה ט ש ה גד ה ש כ יכ .י ש א ר ל ש ו ב ח ף ו ס :ש ״ מ ב ם וק מ ב א וה ן ו ס ח ה ר ב ד ת י ל מ ה יכ (יי ב ״ מ )ן מ ב צ ק יו ןוש ל מ א יה ו
י ב צ ק ל (t): ה ימ מ ב ה יה ו ל יא וה וש א ר ב ר ש ק נ ול א ל ו ה ג ד ה ש א ר כ כ ח ז ל ל ס ש וס ה ה ס מ ן יע כ א וה ו ה י ל כ ןיש ל מ .ה י ח י ר ב :ן ת ח נ ש
. י ת ד ר י :ם י ה ח י ס ק ר ק א ו ה ו ס י כ ס י פ ו ק ם ה ם י ר ה ה ס יר מ א ל .ם י ד ח :(י ד ם ש ) ן ד פ כ ת ל ד ה ת ר ג ס ו ן כ ו י ד ע כ .י ד ע ב ניזל ג ה ל ל פ ש ה
ם מ י ל כ ה ן ל א ה ב ית כ ש מ ל ״ ל .ה י ח י ר ב ץ ר א ה :ה ג ד ה י פ מ כ ית ויה ב :(ס ״ י ל א ק וח י) ש פ ח נ ם ת ח ש ב ז מ כ ה ר י ס מ ו ל ו כ }ינפ . ת ח ש מ
רקי י לכ
ם י ה א ר ש ו ם ו ה ת ה ה א ר ש ו ר כ ו י ל ע ף ט ע ת ה ב ׳ ו ב ו ם י ר ה י ב צ ק ל ם י מ י נ ו פ פ א י ב
ה ז ב ו ם י ט ב ש ב ״ י ה ו ב ו ר ב ע ש ם י כ ר ד ב ״ י ה ו ף ו ס ם י . . . ל ״ ז ח ת ע ד ו ם ג ר ת מ ה ת ע ד כ ף ו ס
ם י ה י ה ל ב א ם י ר ת ו מ ו י מ י מ ב ה י ה ש ף ו ס ם י י ת י א ר א ל . . . י ש א ר ל ש ו ב ח ף ו ס ו ר מ ו א ן י ב א
ף ו ס ם י ה י ה ו ל א ר ש י ו ב ו ר ב ע ש ם י כ ר ד ב ״ י ל [ ו ק ל ח נ ! ו י מ י מ ו ל י א כ י ש א ר ל ש ו ב ח ף ו ס
. ם י מ י ב ב ל ב ו פ ו ג ו ח נ ו מ ו ש א ר ה י ה ף ו ס ם י ב ם ש ש ה ג ד ה ש א ר ל ר מ ו ל כ י ש א ר ל
ר ק י י ל כ 20
ם ו ג ר ת
י ת ר כ ז ה ת ל   ת א י ש פ נ י ל ע ^^ת ה ב ״ :,?״ =£8״ !
: ך ן ^ד ק ל כ י , ^
:וב זנמ ם ד ס ח א וש   יל כ ה ם י ר ס א מ »
ר ש א זןל   ׳ד ח ב זא ״   ח וח ל ו ק ינא ו י « « g
: ,ד וה יל ה ת ע וש י ה מ ל ש א י ת ד ך נ
i t r t v.t : t״s•• - ־: • : r r האךוא תת?שו ת^
  ל א ה נוי  ת א א ה יו ג ד ל ,ד וה י ר מ א יו «י י^• g״ ^
v vt v ן /• ז - at ־ v.t : v ) - j iTj iB םי שא תי ך^ןך
השבי ה
: M
״ימי (ג • *י נ י ב ו ל ה ?יו י ה י ׳ . ג ז ל ׳ ה י «א י ו אי ה : « ס ד ^ 1 ל ^3
י
# ? ג
t א .ד ^^נ ל ה ןוי ת: טלפו אנונל יי רהט אי
ארק י י רהמ י י ש ר
ייהש ם ת וא ו .א י ש יל ב ה ם יר מ ש כ (ם ) :ם ל וע ה ך ומ ס ל יד ג נכ .ותלפת ךילא אבחו ךשדק לכיה לא פיבהל ףיסוא דא רמאנש
\ ^ ^ £ ^ r ^ R S ^ S S 5S**Z 1
ט ע ב
ז
נ
י תוי הלתשאב.ףטעההב(ח):ךשדקלכי הלא
:ס י מ ש ם ש ל ם מ צ ע ור יינו ו״ ע ל ש ד ס ח וב וע ש . J ו ב ו ז ע י מ ד ם ח 1 1 4
י
V #
M
\ U \4«
ד ח א וה ז .י ו נ ו ית ר ד ג ר ש א ך ל ה ח ב זא ח ד וה ל וק ב ינא ו (י) י לבה םי רמשמ (ט) (ב הכיא) ללהכ םפפעתהכ נצוע
ם יל וח ו ה ור ב ד מ יכ ל וה ו ם יה יש  ח פ .ת וד וה ל ןיכ י יצ ש ה ע ב י א מ .ובזעי םדסח :א״ע סידבומה םלופה תומוא ןתוא .אוש
ת ע וש י ה ת וא ל ע .׳ה ל ה ת ע וש י :ר ה ו ס ה ת יב מ ם יא צ ויה ו
י ע א י נ א
ל .
זעי ותאמ3
א
י31p
,
3n ם ל ס ח
ל
כ
-
ה
״-
ר ה ת א ר י
:א וה ך ת ב ש וד ק ה יל ה ש ע ש
י ל ף י י ת ר פ 3 ז ן ת ) ן י ס ת ח ק ך ל ה ח 3 ן א ה ל י ת ל ן ק 3 א ל א p
הלותו םימלש ירדנ .׳הל התעושי (י) :ורייגתנו א״פל םיביסמ ויהש םדסח ובזעש םיחלמה יפלכ ושרד רזפילא
:ונלש הרזעל (ד״מ סילהת)ונל התרזע המוקןכו התעושיל ומכ .התעושי :׳הל רשא תיעושי םשל םלשא
ק״ ר א־זע ןבא
ל ע ר מ א נ ןוש ל ה ה ז .י ש פ נ יל ע ף ט ע ת ה ב >ה י :׳ו נ ו א ה פ ק ות ב .ו י ח תחשמ לעתו . ץרחה לע תויהל תאצל לכוא אלש ידעב
מ י י ״ ^ .ףטעתהב (ח) :ותיח תמאב אוהש ותמשנ לע לשמ ךרד
^ v f i ^ a ™ ך^ה
ש
ת
נ
א
ה
״ ז ל כ   ^ י ש^ע םעפהו א צ וי לעופ.םי רמשמ (פ) :ףפעי יכ ומכ
ח א ב ש ית ע ד י ג ד ה יע מ ב יח ך כ ית ר א ש גש ןויכ ו .י ת ל פ ת ך יל א םדסח תלמו הז תא הז חיכויו וילא םיארוק ויהש הניפסה
א ן ה ד ס ח ן מ כ ן ש ן ר י פ ו א
: ל כ יה ב ר מ א נ ןכ י ם ימ ש ה א וה .ך ש ד ק ל כ יה ל א :י ת ל פ ת ך י ל א
0 י ש ו ע ן י ה ד ס ה
,
כ ם
,
נ ש ו ח p
,-
r
ם ת ל פ ת א ב ת ו ר מ א נ ה ז ה ך ר ד ל ע ו וא ם כ ןיכ ה ם ימ ש ב ׳ה וש ר פ
ף ר י ד
_
א ו ו { M
.
ד ר י ד
, , *
ה ניפ ס ה יש נא .א וש יל ב ח ם יר מ ש מ ( < :ם ימ ש ה וש ד ק ק ע מ ל !י י •
ר מ א
י י< <  
ג ד ה ט
"? •
ה ר
י
נ
י ג ״
א
״ ינאי (י)
ר ח א ש ית ע ד ייא וש יל ב ה יר מ ש מ ם ה ו ם יל יל א ם יר ב וע ויה ש :םשה ןפח תושענ והוחירכהש נשמ
ור ד ג ו ויל א יק ע זו ׳ה ת יז וא ר ייש מ ד ם ח וב זע י ה ר צ ה ןמ וט ל מ נש
א ל א א צ יי ל ע פ וניא .ם יר מ ש מ :ך ל ה ח ב זא ה ד וח ל ון» יכ ןכ א ל ינא ל ג א ם ה יה ל א ת ד וב ע ל וב וש יו ור ד נש ה מ ומ ייק י א ל ם יר ד ג
וא ר ש ןויכ ר זע יל א ׳ר יק ר פ ב א וה ןכ ו ה ל ב נו ד ס ח ם ה ש ש ה יל יל א וב זע י ר מ ול כ א וה ד ס ח ןמ וב זע י ם ד ס ח מ ׳ר ם יר מ וש ומ כ א וה
א וש יל ב ה ם יר מ ש מ ד ש א גש ם יב ויה ל א ש יא וכ יל ש ה ו וד מ ע ה גוי ם ע ה י׳ב ק ח ה ש ע ש ם יס ג ה ל כ ח א ה וגיג ל א וע יגה ש כ ם יח ל מ ה
יכ ו ם יח ב ז וח ב זיו ׳ה ת א ה ל וד ג ה א ר י ם יש גא ה וא ר יו ר מ א נש ם ת ל ר ע ר ש ב ת א ול ס ו ם ל ש ור יל ול ע ו ופ יל ור זח וב וזע י ם ד ס ח
יה ל א ׳ח ח א ה א ר יל ול ר ש א ל כ ת א ו ויגב ת א ו ות ש א ת א ש יא א יב ה ל ור ד ג ו ח ב ז ם ד כ א וה ש ה ל ימ ת יר כ ם ד ה ז א ל א וח ב ז ח ב ז
ך ד וא ש .ה ד ו ת ל וק ב יג א ו (י) :׳ונו א ת וע ט יח ל פ א ים  כ ע כ א ל ת ׳יו ק ד צ ה יר ג ם יר גה ל ע ר מ וא א וה ם ה יל ע ו ומ ל ש ו ו ד ד מ ה נוי
א ל פ ב ינע יש וח ש וד ב ל ׳ה ל ה ע וש יה יכ ר מ וא ו ׳יפ .׳ה ל ה ת ע וש י :י ת ר ד נ ר ש א כ ה ד ות יח ב ז ך ל ה ח ב זא ו ל ה ק ך ות ב ה ד וה ל וק ב
:ה ש ב י ה ל א ונא יק יש ונוצ ר ח א ד יע ה .ג ד ל ׳ה ר מ א יו >א ר :י ל ה ש ע ש ל וד נ
ןויצ ת ד ו צ מ ד ו ד תרוצמ
א וה ה ר צ ב א וה ס ד א ה ב ע יכ ה ש יב לו ה ס יט ט ןוש למ .ף ט ע ת ה ב (מ ) ה מ צ פ ת א ה ר גמ יל א ל ה יל א 5126א ל יכ ס ל יפ ד פ יל ע כ ה ימ יל כ
ה ל יא )ב ט ר ב ס יס יט ע ה ןכ ו וה צ ק כ ית צ ק ף ט וע מ ול א כ ף וס כ ו ה נוע מ ה יק א ול ל ה ם ימ יה ל כ ינת מ ייק ו ל יא וה ל ב א .ל ע ת ו : ס ימ יל כ ב
׳גמ .א ק י י (א י) : ש מ מ וב ןיא ש ל ב ל ו ל ב ה ןוש למ .י ל ב ה (ט ) :(י כ ה יה ש כ . ף ט ע ת ה ב (ח ) :ה ג ד ה ןט ב א וה ר ב ק ה ת מ ב מ ייח ל פ ס מ
:(ה י ל יל ש מ ) ות א ק ה ו ונט ב ב ח ןס ומ כ ה ס ה ן ל ל ה א צ וה א ב ה נה ו ויגס ל ל ל ס ת ה ל ׳ה ת א ית ל כ ! ה נוע מ ו .ך ט יע מ ילע ש יש פ נ
,א וש יל ב ה ם יר כ ש מ (ט ) :ה ימ ב ה א יה ך כ ד ק ל כ יה ל א ית ל ס ת ןיל א
ל ב א .י נ א ו (י) : ה לצ ח ט ב ור ד נש ה מ ומ ייק י א ל ו ם ד ש ח וב וזט י ם ה ש ית ע ד י ס ׳׳מ ט ה א וה א וש יל ב ה ם יר מ ש מ ה ה ניס ס ה יש נא ס ה
;וא יק ה ל יב ל ר יע ה ל ״ ל .ר מ א י י (א י) :׳ה לש ה ע וש יה ׳יב ע ב ה מ לש א ית ר ד נ ר ש א י ש נה ל ט ה א ד וה ו ה ייה ל יק ב ם יח ב ז ןל ה ח ב זא ינא
:ה ב ב יה נא וא יק ה ו ה ש ע ןכ וב ל ר יע ה ש ומ כ ל ״ ל . א ק יו : ח ויל כ ד ומ פ ל גד ה יפ ל א וא יק ה ל ה גד ה ה ר זח ה ל ה זיה לה א ש ןכ ס י .ג ד ל
רקי י לכ
לאעמשי יבר יקריפב וקלחנו םהי לע םי דמוע םי מי הש םי רהה הארש רכז םג
שיו העבש םי רמוא שיו םי דומע ב״י םי רמוא םהמ שי תי שארב השעמב םי רבדמה
[בותכה הזנ (ללכה הז) םילשורי תחת םי רה העבשש טוקליב אי בה ןכו דחא םי רמוא
םי רה י בצק םתוא י תי אר רמול הצור הבצק ןושל י בצקל י ל הארנ י תדרי םי רה י בצקל

ב ה נוי
בותכש םלוע תועורז םתוא םגו ץראה יחירב י תי אר םולה םג ,ץנמב רפסמב םי בוצקה
חירבב התוא חי רבמו ץראה די מעמה לודגה ומש םהש םלוע תועורז תחתמו הרותב
וביגי י דעב םיתירב םיחירבה םתוא ...םלועל זומ אלש םי שרקה ךותב חי רכמה ןוכי תה
רשא ךמש תשודקב י ללפתמ ...וא םלועל םיניגמש ומכ רמול י נוצר םלועל ומכ
י דעב ועגי [םה1 י כ תואי צמה םי שדקמה םי שודקה ךי תומש םה אלה ץראה יחירבב
ךכזנ הזה ...ייח תתשמ רמא וא ,י הלא ׳ה וב י נאש תחשמ י י ח הלעתש י דכ םלועל
י לע ףטעתהב ,י הלא ׳ה התאשו ךתדובעמ תצק י תרכה ודי לע י כ ייח םי י חל י לא אוה
תחתמ ךרבתי םשה י ל ןמזו י תרכז ׳ה תא הגדה י עמב וב י נאש קחודו הרצהמ י שפנ
י תלפת ךי לא אבתו רמאש הזו ,וי לא ללפתהל ןובנה חורה ץובל עדאש םיב םילשורי
ותוא הכי לוהש הגדה י עמב הנוי התוא ללפתה תאזה הלפתה לבש ךשדק לכי ה לא
ירבדב לי על רכזנכו ללפתה תאזה הלפתה לכש שדוקה לכי ה תמועל םי לשורי תחתמ
.ל״זח
םי דבועש םתוא] םגרתמהו י״שרדכ .רבו גדל ׳ד רמאי ו רכו לוקב י נאו ׳ובו םי רמשמ
הדות לוקב י נאו ,ובוזעי םבוטו םדסח אוהש המו אוש י לבה י רחא םי כלוהש [ם״וכעל
ברקל הדותב ילוק עי י סש וניתפש םירפ המלשנו ךרד לע םיחבז תרומת הי הת
אבל די תעל הדועסב םי קי דצל ןתיול טוחשל הנוי רדנש ושרד ל״זחו .׳הל התעושי
גדל ׳ה רמאי ו וז הנומא תוכזבו ׳הל התעושי םויב המלשא י תרדנ רשא רמא הז לעו
.השבי ה לא הנוי תא אקי ו
י עמב תולי ל השלשו םימי השלש הנוי הי הו :נ״קת ׳יס י נועמש טוקלי ה ץשל הזונ
רעטצי אלש י דכ רכז גד י עמב םוקמ ול י תבחרה י נא ה״בקה רמא ללפתה אלו גדה
י דכ םינטק םיגד תובבר םי פלא ה״םש תרבועמ הגד ןמזמ י נא ללפתמ וני א אוהו
ול ןמיז העש התואב םי קי דצ לש ןתלפת הואתמ ה״בקהש י נפמ י נפל ללפתי ו רעטצי ש
.[׳ופו תרבועמ הגד ה״בקה
לע ןתיול רזגו ןי דל ןתיול י נפל וכלהש רכזה גדה ןמ הנוי תא עולבל הגדה האבשכ
השלשב ןתי ולל ךרבתי םשה ול רמא ןכש הבקנה יפב ותוא אי קי ש ךרבתי םשה י פ
חלשב תשרפ ה״סבו .ןתיול םע אוה ךורב שודקה קחשמש תונורחאה םוי בש תועש
גדל ׳ה רמאי ו רמאנ הי חו רזחשכו הגד ארקנ תמשכו דחא גד לכהש ח׳׳מ הלע
ול םי רי צמ םי גדה ראש וי הש גדה תמשכ ונייהד הרצב בי תכ אלו י ל הרצה ׳ה י תארק
ןוהני על השבי ה לא הנוי תא אקי ו הרצב הי ה אלש הרצב אלו י ל הרצמ רמאש הזו
.וז תא םג ואר םי חלמהש הארנ .ןאכ ךע אוה ךירב אשדוקד אתדי בע ומחו אלכד
הגדל ׳ה רמאי ו רמול ול הי הד השקי הבקנ הגדו רכז גדש ושרדש ל״זח תטי שלו
ותתל י ל המל אתרטמ י כופא ועלובל רכזה גדה רזחש רמאנ םאש .הנוי תא אקתו
הגדהו ומכ תמשכ תארקנ הגדהש תעדלו הגדה ןטבמ והאי צוי ...יכ רכזה גדב דוע
ראי ו רמול רשפא ל״זח ירבד םייקלו ותוא הי חהו רזחש רמול השקי התמ רואי ב רשא
תא השעי ש רמולכ הנוי תא אקי ו ול רבדו ךרבתי םשה רמא םי גד לע רשא גדל ׳ה
ר ק י י ל כ 22
ם וגר ה
ן ^ ^ ? ^ ה נוי  ל א ה וה י  ר ב ד י ה י ו
א
ג :ה ע ב מ
ת י נ ; ן ה ה ; ו י ס ; ץ ם ד ק vt v *t : ־ : s״ :   i t t ־ ־
יל*•״ק    י,י  י ה ונינ  ל א ך ל ם ו ק
י
:  ומ א ל ת י נש
א ה ב ך א ה ל ק ה ו נ י נ ל ׳י ץ *•׳
n
״״״ ו  י ^ • -׳* ״
•mm&>m ^ ת א ה י ל א א ך ר ו ה ל וד ג ה ר יע ה
T v ״ >ד 1 : ״ ד :   . •» •
— . • . • י _ . . . • . . . . •«_. ,
X, א ייב ל ה נוי ל ח יו י :ם ימ י ת ש ל ש ך ל ה מ
ףום^ד פ א 1 זירכאו דח . •• t t
<
\ ׳ > • t- ! . ״r•<:• K ־ .״ r
ה 1ן י י 1'ז י ע י ץ ע ני ,« ר מ א יו א ר ס יו 1ח א BP י ןל ה מ T$D
ועםי הו ה :אבפהתה ־ ״ י 1: •   * י ••• . •י K־  ד r ^ ז
n«jw  v»^:ת כ פ ה נ ה ונינו ם וי ם יע ב ר א ד וע
T"
w

n
ם י ה ל א ב ה ונינ יש נא ונימ א יו ״ '
J
י״שר ארק י ״רהכ
תכפהג יכ תברחנ רמאה ל ו ) תברחנ .הכפהנ (ד) ג
ת כ מ ה נ
היניני ש וי ם י ע ב ר א ד ו ע ם ה ל ר ב א ו . ׳ ה ר ב ד כ (ג ) ג
הבושח ושעי אל סא בוטו ער תינושל יהש שמשמ
ד מ א ש
י
כ y
*
ל ? ה
־
אי ם י ה ל א ל
*י י
3
י
י ן ה ת י ה ה י ג י נ י
: (פ״רד ה״גה .הבושה ושעיו הבומל הערמ וכפהנש יאק הונינ ישנא לע הכפהנ זא הבושח ושעי םאו חברהג
ארזע ןבא קי דר
ןלה אל יכ הרוי אוה .םוק(ב) :תינש סעפ .י הי ו (א) ג ם ע ט ה ל ע מ ל ו נו ע ר י פ ד ב כ .תינש mv ל א ׳הר ב ד יחיו ><
.ססי ו (ג ) :ךלי תינש וחלשי םא הונינ החרתש דרל י
כ כ
דילא י ת ר ב ד ש . ר ב ו ד יכנאר ש א . םיק>< :הינש
« « ! ^ ״ ^vU«h«i.^ st .A -1,1.11 ל » ת כ פ ה נ ח י ה ח ש ה ו ל א א ר ק ת ש ך י ל א ר ב ו ד י נא ה ה ע ם נ ו
ודיגהו הונינ לא הניפסה ישנא וכלה יכ הפושי יבר רמא
ו ל י ד ג ה ל ה מ ר ע ר נ ד ל כ
.
ם
,

&
ל ר
,
ע
.
ס ק י ו ״ )
.
D n
״
ךלהמ :היתשריפםיהלאל תלמו ונימאה ןב למ הנוי רבל ה י ה ב ה ל ש ל א יז ר א ל א י ר ר ה כ ו מ כ ה ל ד ג ה ך ר ד ל א ל ו ה ו א ך מ ו ס
ןמ לחא םוי דצהמ אוהו הנידמה ביבסו . םימי תשלש P
פ
י
מ י השל
? ד
ל ה
י
ה ה י ה
יי״׳י י
י
• ״ניי ל ח י ו >< :ה י ל פ א ס
U
1
ד ח
א
N
» •Ium
ה ר
*
ר ר
U <A- 1 .א
ר
>
ר ר
U -
י ד
ו ת כ ל ב ו ם וי ך ל ה כ ד ע ר י ע ב ם נ כ ה ל ה ג ו י ל ח ה ו ה צ ק ה ל א הצקה>
,מ דחח םוי <המ קר חרקנ ךנה חנ וח הנקה נח הנקה
ח מ ר n t f
>
z 1 ד ן ע ג ו ם ו י ם י ע ג ד א ד ו ע
r ^
T
^
הישעממ הכפהנש תכפהנ יכ םירמוא שי .לחי ו(ד) :ןכ : מ ה י ש ע כ כ וי ה ה י ש ע מ יכ ה ר ו ט ע ו ם ו ד ס •ת כ פ ה מ כ ר מ ו ל
:רכדא מנר ומכ רכדה קר ןוכנ ונניא שרל הזו םיערה ו ה ו ל י ט ה יכ ויל ע ו ד י ע ה ו ר י ע ב ו י ה חינאחי ש ג א י כ.ו ג י מ א י ו >ה<
רבדב םיהלאב םעטהו םעה ןמאיו ומכ .וני מאי ו (ה) י
נ ש ו
י
ע ט א ה
ו
ב י | , ל m w
י "
י ע נ ע ל כ ו
°'
ח ל א
דוד תדוצמ ןויצ תדוצמ
.ך י ל א ר ב ו ד יב ג א ר ש א :ה י ני נ ל מ ת ימ יל ש כ ר ב ד ב .ת י ג ש (א ) ג ו כ מ מ ס י ל כ ס ב ר כ ל ל יד ג ה ל ה צ ור ש כ א ר ק מ כ pד .ם י ה ל א ל (ג) i
א ל ו ת כ ס מ ה ונינו ם וי ם י ס ב ר א ל ומ ל מ א ו א ל ק ש ה מ א וה ו :ה ל ח מ ה יל מ .ל ח י ו (ל ) :(י ס ס י ל ה ת ) ל א יול א ן כ ו ל א ח ל מ ל
השלש ן ול ה ל ומ יש כ . ך ל ה מ (ג ) :ן ב ו י ויל א מ י כ ש ר פ ל ן ל צ וה
ם ו ל ס ס כ ס ה מ כ ל ״ ל ה ל ש כ נ ה ונינ ה יה ה ז״ ח א ו ה וי מ י מ ב ל א ז מ ז ל וס ש י ה נה ר מ א ו א ר ר ם וי ן ל ה מ ר י פ כ א כ ל ל יח ת ה ש כ .ל ח י ו (ל ) :סי 8<
: ס זצ ס1יוז יר כ ה .ם ו צ ו א ר ק י ו :ס י כ ל א ה ם ש כ ר ומ א ה ר ב ל ב ג ״ ר .ם י ח ל א ב (ה ) :ן י א ל ש י מ ה ר ומ מ ז
רקי י לכ
לע רוזגי ש רמו לכ הנוי תא אקי ש ןתי ולל גדל ׳ה רמאי ו ו א הנוי תא אקתש הגדה
.רזעי לא י בר י קרפב לי על תרכזנה ךרד לע השבי ה לא ו נאי קתש הגדה
לי על רבזגכ ל״זחל .יוכו הוני נ לא לא ךל םוק רמאל תי נש הגוי לא ׳ה רבד י הי ו
םשה דו בכל ששח אלש י פל תי שי לש אלו תי נש האו בנה תאז תלחתב .ל״ז ק״דרהב
אלו ףרוע י שק לארשי ו בושל ׳י בורק םי וגהש לארשי לש ןדובכ י נפמ ול חרבו ךרבתי
הלחת ול רבדנש ל״זחל תרחא תעדו דבל הוני נ לעש ו לא תו או בנ י תש קר ול רבדנ
שאו י ןב םעברי י מי ב לארשי לובג לכ תא בי שה או הו לארשי ל תחא םי י מעפ לארשי ל
25 ג ה נוי
דבל ול תואובנ י תש הוני נ ןינעב ונייהד וצרי ת תי נש ורמואב םנמא .םילשוריל תחאו
ובוי אל םאש ארקתש ןכ ךי לא רבוד התע םגו ךי לא י תרבד רשא רבוד י נא רשא
תי שי לש אלו תי נש ל״זח םשב ל״ז א״י רהמ אי בה ןכו .כ״ע םתער לע תכפהנ הי הת
ונממ הקלתסנו האובנהמ חרב אוה הדמ דגנכ הדמ ןכ בייוחמ רבדה תוי ה עי רכהו
יב אצמת הזו .םלועה תומוא לע אלו לארשי לע אל ללכ דוע אבנתנ אלש האובנה
ב״סו םי פלא תשלש תנשב י שמנ ןב אוהי ל חושמל ךלה הנוי ש ורמא םלוע רדסב
ד״סק םי פלא תשלש תנש לארשי ב ךלמש והורי כהש דע הנוי הי חו םלוע תאי רבל
אל רשאמו םינש םינשו האמ ותאובנב לי חתהש י רחא הנוי הי חש הזמ אצי ו הרי צי ל
רמאו .רכזנה םעטהמ ונממ האובנה הקלתסנש ונדמל וז תלוז תרחא האובנ ול וני אר
רמא ןכו םהי לע םחרל י ואר הלודג רי ע אי הש לי בשבש וגזא תא ךכשל הלודגה רי עה
י כ םי די סח וי ה הי שנאש ע״בארה שריפש ומכ הנובה ץאו םי הלאל הלודג רי ע התי הש
ךרד ןכש םי הלאל הסחי הלדג י נפמ לבא םי אטחו םי ער רושא ץרא התי ה אי ה
ןבו) .ןאב דע הי לפאמ הי תבהלש לא ירבד םי רבדה ךרבתי םשל םי סחי מ םי בותכה
.(ל״ז ק״דרה
הנושארה האובנה לש ץשארה חסונב םגש תולגל תי נש רמאש המב ן״דעלו
תי נשב רמאנה ןושלה ןמש רמאל תי נש רמאש הח .תי נשה האובנה ץשלב ול הרמאש
ףיסוה ןאכש רבדה תונשה אוהש תי נש רמאמ קדצי הזבש התומכ ןושארהש ןודנ
חסונ הי ה אלש בתכש ע״בארה תעדכ אלשו ,תכפהנ הונינו םוי םי עברא דוע רמול
םנמא .תכפהנ הוני נ אל דבל י נפל םתער התלע יב אלא הנושארה האובנב רשא
תכפהנ הוני נ תוחי לש ןושל התי ה הנושארה האובנב םגש רבוסש קלות ל״ז א״י רהמ
רי עה רמאש המו .הלעמל ץי ע .אוה םתער התלע י כ ללכבד בותכה טרפ אלו
האי רקה תא הי לא ארקו רמאש המו ל״ז ע״בארהדכ ל״זח י רבדב עי רכא הלודגה
א״י רהמ ירבדב ןיבא הז לבא ךי לא רבוד י נא רשא תא הי לא ארקו רמאי ש י ד הי הש
דחאה תכפהנ הוני נ רמאש המב םישוריפ ינש םילבוס וי ה ךרבתי םשה י רבדש ל״ז
רי כזאש ומכו םודסכ ךפהת ואל םאו םיבוטל םי ער םי שעממ תכפהנ י נשהו וטושפכ
תאזה האי רקה רמול ונוצר האי רקה תא הי לא ארקו ורמוא ןבומ הזבו .ד״סב ךומסב
תכפהנ הוני נ לש הזה ןושלהש י פל יונש ילב ךי לא רבוד י נאש ומכ אלא יונש י לב
המב ל״זח י רבדל םכסומ האי רקה רמאש רשפא דוע .םירכזנה םישוריפ י נשה לבוס
אלו תאזה האי רקה האי רקה תא הי לא ארקו רמאש הח .תישילש אלו תי נש רמאש
ןינעב תי נש ול רמא ןבו ךל הרח בי טהה ׳ה רמאי ו .דוע ומע רבדש המ יב תרחא
תא רמאש הת ומצע ןי י נעהמ םא י כ שדוחמ תותי לשו האי רק םש הי ה אל ןויקיקה
דוע ךי לא רבוד הי הא אלו ךי לא רבוד י נא רשא אקוד תאזה האי רקה האי רקה
.ותלוז האי רק תוחי לש
ץב pר תאו בותכ םי הלאל הלודג רי ע התי ה הונינו לדח .יוכו לחי ו יוכו הנוי םקיו
םא הלודגה רי עה אי ה הוני נ םא םי עדוי ונא ןיא הלודגה רי עה אי ה חלכ ץבו הוני נ
ר ק י י ל כ
24
הוני נ י וה םי הלאל הלודג ריע התי ה הונינו בותכש הממ אלא הלודגה רי עה אי ה חלכ
קושו קוש לכו םיקוש ב״י הב ויהו םוי םי עברא ךלהמ התי ה הוני נ .הלודגה רי עה אי ה
י ובמו י ובמ לכו תואובמ ב״י הב וי ה בוחרו בוחר לכו םדא ינב ףלא אובר ב״י הב הי ה
זי רכמו דחא קושב דמוע הנוי הי הו םינב ב״י ול וי ה רובגו רובג לכו רובג ב״י הב וי ה
העש התואב תיבו תיב לכ ותוא םי עמוש וי הו םוי םי עברא ךלהמ עמשנ ולוק הי הו
.טוקליב רמאמה ץשל ןאכ דע הוני נ ךלמ רפנסאל רבדה עי גה
דע ,חלכ וא הוני נ םא הלודגה רי עה אי ה י מ עדוג םא ונל המ קדקדל ן״דעלו
לא ךל םוק קוספמ הי אר אי בה אל המל השקי דועו .רוריבו הי אר אי בהל ךרצוהש
אי בהו רכו הוני נ לא ךל םוק תי נשה האובנבש קוספמ וא ץשארה הלודגה רי עה הוני נ
הנובה םאש הוני נ רופס תוכי שש ץבנ ... הלודג רי ע התי ה הוני נו י שי לשה קוספה ןמ
הדוהי השק םוי םי עברא רי עה ךרואמ םלצא ...רבדהמ התומכ לדוגל הי אר אי בהל
בותכהו םוי םי עברא ךרוא ורמוא השק םג הזב אצוי ... םשב ושקהש ומכ ארקל דועו
ךרוא השרגמו רי עהש הזב ץרתמ א״י רהמו םי מי תשלש ךלהמ רמואש שי חכמ
טעמ ןושלה םגמוגמ םנמא ןוכנ וצוריתו םימי השלש רי ע לש הפוג םנמא םוי םי עברא
םי קושה יובירש הרומ ןכו הלודג המצע הונינש עמשמ הלודג ריע התי ה הוני נ רמואש
דוגי נ שי םג הלודג התוי ה רי עה ףוג לע הרומ קושו קוש לכבש םדא ינב יובירו
לכב הנומ ןאכו אובר הרשע םי תש רמואש ק ...רפסמכ רמאמבש תואובי רה רפסמש
.קושו קוש
רי ע אי ה םאש םי הלאל והמ םי הלאל הלודג רי ע ורמוא ץרתל ... תנוכש הארנו
הדמ ץראמ הכורא התוא םי אורה םדא י נבל אי ה הלודג הנה םע ... תומכב הלודג
ךכלו הי תבהלש הי לפאמ לא י רדה ומכ אוהש וקחדנש ומכ ץרתל ... אלו הבחרו
הלודגה רי עה האובנה תלחתב הרכזנ ןכ לעש תומכב הלודג התוי ה דבלמש עי דוה
תלודג אי ה קפס ילב םי הלאל התלודג רקיע םנמא הלודגה רי עה תי גשה תאזבו
הזבו ןב הרוי ׳ה לא ובשו ץרמנ תולעפתה ולעפתהש ... הב הי הש תומי לשו תוכי א
ורמוא ראבל םהי רבד תי לכת לכש םי הלאל הלודג רי ע התי ה הוני נו ורמוא ןבומ
רמול ונוצר רכו הלודגה רי עה אי ה ... םא םי עדוי ונא ץא ורמא הזלו םי הלאל הלודג
םאה הוני נ םאה םהמ הלודג ...תעדל אבמ הזב וגל הי ה תומכב רי עה הלודג אי ה םא
חרכומ תוי המ לבא הני דמו הני דמ לכ ...םירפסמה םי מי ה י רבדמ תמא י די גמ י פמ חלכ
אלא אוה ךורב שודקה י נפל [לודגו] ...ןטק ץאו הלודגה רי עה אי ה הרותב ורמואש
םש הפ ןטק אוהש י מש אוה םש לודגו ןטקב ץא רמאש ומכ ןטק וא תוכי אב לודג
י פל הלודגה רי עה אי ה הוני נ םא םי עדוי ונא ונל ץא רמא הזל ךופה םלוע לודג אוה
הממ לבא תוי לכ רקוח בל עדוי ודבל םי הלאהו ייתומב לדוג םי גי על הארי [םדאהשנ
הרותב רמאש הלודגה רי עה אי ה הונינ י וה םי הלאל הלודג רי ע התי ה הוני נו בתכש
תומכה דצמ הלודגה רי עה רמול רפסי אל אוה ךורב שודקה יב ,הלודג אי ה חלכ אלו
הוני נו לש הזה קוספהמ אלא ןכ וחי רכה אל הזלו התוכי או התלעמ תוכי א דצמ אלא
תוי ה תערכמה אי ה םי הלאל תבי ת י כ אקי י ד םי הלאל םי הלאל הלודג רי ע התי ה
25
ג ה נוי
םתם הלודגה רי עה םי מעפריכזה רבכש י פלו תומי לשו הלעמו תוקדצ תלודג התלודג
ןכ םג רמאש הז תומכב ןכ םג הלודג התוי ה ל״זח וחי רכה םי הלאל םש רמא אלו
אובר ב״י הב וי הו םוי םי עברא םימי תשלש ךלהמ םי הלאל הלודג רי ע התי ה הוני נו
וי ה הוני נ י שנאש שריפש המב ל״ז ע״בארה תטי שש ןפואב אי ה תומכ תלודג וזש
.ל״ז א״י רהמכ אלדו ל״זח תטי ש אי ה אי ה םי די סח
אלא ורבד אלש pשפכ רמאמה ירבד שרפי ...אוהש רשפא א״י רהמ י רבד ם י י ק ל ו
רכו םוי םי עברא ךלהמ התי ה הוני נ םהי רבד ףוסב ורמאש ומכו רי עה תומכ תלודג
לע הז קוספמ אי בה המל ןכ םא וניש ...המו ןתלי חת לע חי כוי ל״ז םהי רבד ףוסו
םי קפוסמ ונאש קפסהש י פל רמול רשפא םי מדוקה םי בותכ י נשמ אלו םי הלאל הלודג
התי ה רמאש י פל דבל קוספה ךותמ םא י כ וררבל םילוכי ונא ןי א הלודג רי ע חלכ םא
ןכ התי ה םלוע י מי מש לע חי כומ הת עמשמ רבעשל התי י הד םי הלאל הלודג רי ע
חי כוהל לוכי ץאש המ חלכ אלו הלודגה רי עה אי ה הרותב בותכש המ אוהו הלודג
לבא הלודג אי ה התעד תוחדל רשפאד הלודגה רי עה םי רמואה םיקוספ י נשהמ ןכ
םנמא התי ה ןושל רמאש המב ...קודקד הת הנממ הלודג חלכד רשפא םדק י מי ב
םי קי דצו םי די סח הי שנא וי הש ...כ םה םירבוסש לדח ירבדב ץכנה אוה ןושארה ךרדה
רועי ש אבי אלש םי מי תשלש ךלהמ רמוא בותכהו םוי םי עברא רמאש המ םי י קלו
רועי ש הי ה םימי תשלש ךלהמ םי הלאל הלודג ריע התי ה הוני נו רמאש הח תי רי שע
בר ...יובר תלודגב י כ תומי לשו תוכי א תלודג אי הש םי הלאל הלודג ץנעכ הוני נ
.םוי םי עברא ךלהמ התוי ה
רועי ש הי ה רושא תוכלמ ...תחמש רמאש המב הזה קלחב ל״ז א״י רהמ תטי שו
המב ןחאה ךכשי הזבו םימי 1׳גנ ךלהמ הוני נ תני דמ רועי ש םנמא םוי םי עברא ךלהמ
וי הש תוני דמ ב״יב אלא תחא הני דמב לכה הי ה אלש םיקווש ב״י הב וי הש רמאש
בוחר אלא םש הי ה אל תחמ לכבש ןפואב םוי םי עברא ךלהמ ללוכה הוני נ זוחמב
רבדה בורק םי קלחה ...רשע םינש לש הזה רפסמה הנהו יוכו תואובמ ב״י ובו דחא
תולובג בי צהל ןכ םג ...ב״י ב״י םירפסמ לכ הי ה ןכלו תולזמה ב״י דגנכ ותוא ושעש
וצרא יניינע לכ רשא ...ךלמ די ב ולפי ש תמרל רשע םינש לארשי ינב רפסמל םי מע
.םי הלאל ןכ אי בה ל״ז ע״בארהו) ב״י ב״י ולש הזה ץבשחה י נדא לע םי דסוי מ
רמול רשפא ...קושו קוש לכב אובר ב״י הב וי הש רמאמה רמאש המו (תודי סחב
ערל תי מומרע י לב וי ה םהש ולאמשל ונימי ץב עדי רשא אובר ב״ימ הברה קוספהש
םשה ץאו ךרבתי םשל ...ןכ םבורב הברדאו ערל םי מורע וי ה תואוברה ראש י כ
.םלאמשל םנימי ץב ועדי אל רשא םתוא אלא אירוגינםב רי כזמ ךרבתי
אובר ב״ימ רתוי רמא אלו אובר ב״ימ הברה רמא בותכהש אוה י ני עב ןוכנהו
לכבו םיקווש ב״י י רהש אוביר ב״י לש ךסהמ םי מעפ הברה הב שי רמול הנווכהש
םי תשמ הברה הב שי רשא והת אובר ב״י םי מעפ ב״י םהש אובר ב״י קושו קוש
רי ע לכבש ...לש תחמ לכב םה ב״יהש הלעמל יתשריפש המ י פ לעו .אובר הרשע
ר ק י י ל כ
26
הלודגה רי עה הוני נ לע סוחא אל י נאו ורמוא קדצוי הזב אובר ב״י לש דחא קוש
.הל הצוח ...תואוברה ראש י כ אובר ב״ימ הברה הונינב אקי י ד הב שי רשא
הני פסה י שנא וכלה י כ העושי ׳ר רמא .(תודיסחב םי הלאל ןב אי בה) ל״ז ע״בארהו
הני דמה ביבסב םי מי תשלש ךלהמ .וני מאה ןכ לע הנוי ץנע םש ודי גהו הוני נ לא
לע דחא םוי ךלהמ אלא ארקל ךלה אל וא הצקה לא הצקה ןמ דחא םוי ךלהמ אוהו
ךלהמ הצקה לא הצקה ןמש רכזנה י נשה שוריפב לד ק״דרה ןכו .ןאכ דע לחי ו ןכ
.ןאכ דע וני מאה ןכ לע הי נאה י שנא םש ורבעו דחא םוי ךלהמכ לי חתהו םי מי השלש
...םימי השלש ךלהמ התי ה רמאש המ ל״ז ע״בארה ירבד אי בהו ,לד א״י רהמ ןבו
ע״בארה ירבד ףוס לד א״י רהמ האר אלש הארנכ וירבד החדו לחי ו ןושלמ ול השקהו
שורי פה הנהו .ןאב דע לחי ו ןכ לע דחא םוי ךלהמ קר ארקל ךלה אל וא רמאש ל״ז
דחא םוי ךלהמ ריעב אבל הנוי לחי ו ומייקל רשפא ל״ז ע״בארה רכזש ...ינשה
לחי ו רמאש הת רכזנכ םימי השלש ךלהמ הי ה אוהש רי על ביבס ...ןכ םג וכלהמש
הצקה ןמ ךלהמב תכלל הצר אל ךכלו רתוי ותרתה י רבד ועמשי ש י דכ בוביסב ךלהו
.םישוריפה ינשב דחי לד ע״בארה ירבד ומייקתנש ןפואב דתא םויב הי הש הצקה לא
.םי ערה הי שעממ תכפהנ י כ ל״ז ע״בארהו .תברחנ ,תכפהנ ל״ז י״שר רכו הנוי לחי ו
,.ןאכ דע רבדא עגר ומב רבדה קר ןוכנ ונני א שרדה הת
השקי .רכו יוג לע רבדא עגר ךרדכו י אנת לע הי ה רבדה םאש השקה ל״ז א״י רהמו
םי כרד ינשב רחב ךכל בושת אל םא תכפהנ רמול ול הי הו םתס תכפהנ והני נו ורמוא
םודסכ תכפהנ אי בנה רכז אל ךכלו ל״ז ע״בארהד םי רמוא שי תעדכ תכפהנ דחאה
תכפהנ ואל םאו םי בוטל םי ער םי שעממ תכפהנ וא םישוריפינש לבוס רבד רמא אלא
ךכל םהי שעמ דצמ תי הלא הרזג התי הש י פלו םלועל םוקי וני הלא רבד הזבו םודסכ
תוכרעמ ךרבתי םשה דדשי אל הכרעמה תאפמ התי ה םאש הבושתב התוא ולת
ללוכ ותתגשה טפשמ י הי תומואה ראשב םנמא] לארשי לי בשב םא י כ םי משה
לובמה רודב השע ומכ םתי תשהלו םכפהל חיגשי םי כרדה תתתשהו סמחב ואטחי שכו
רבכו םלוע לש ובושי םי די ספמ וי הו םהי נפמ םמח ץראה האלמ י כ םודס י שנאבו
ראש לע לארשי תמוא תלעמש ןנחתא תשרפב י ל רשא הנשמה תבכרמב י תראי ב
התוללכ הל שי המואו המוא לכש הנושאר םירבדבו אוה הכרעמה ץנעב תומואה
םי טרפה תדלותב םגש תי נשו ומע ׳ד קלח י כ לארשי ןכ ןי או םי משב לזמו בכוכ
השעמ לע הרות אל אי הה הכרעמה הנה ולזמו דלומה תעש י פכ םהש המואהמ
י די לע לטבתת לארשי מ י טרפה שי אה תכרעמש תי שי לשו ללכ תורי בעהו תווצמה
םהי תובושת רובעב לטבתת אל תברעמה תארוה תומואה ראש םנמא תוכת הלפת
.[׳ובו
ותלואג הי הת םי מי ומכ הנש ןושל םוי שוריפו תואי רטמגה ךרדמ אוה י גשה ךרדהו
האובנה םוי מש תמרל זמרב הנש ך״ק י רה םי עבראו םי נומש הלוע דוע תבי ת רפסמו
הנשב ךלמ רצנדבובנ י כ הת רצנדכובנ ידי לע תברחנו תכפהנ והני נ הנש ך״ק דע
׳זנה םינש ׳ד םשמ רסה הנש א״י ךלמ םיקיוהיו הדוהי ךלמ םיקיוהי תוכלמל תי עי ברה
השלש ץביוזדי ךלמ וי רחאו רצנדכובנ תוכלמב םינש עבש םיקיוהי ךלמש אצמנ
27
ג ה נוי
תוכלמל הנש ט״י ׳כ םי כלמ רפסב רמאנ ןכו הנש ד״י הי קדצ ךלמ ךכ רתאו םי שרת
עודי ו הוני נ הברחנ הנש ט״י ןברחה םדוקש הזמ אצי ו םילשורי הברחנ רצנדכובנ
הי הש ןורמוש ןברח םדוקו י לתפנ הצראו תולובז הצרא תולג רתא הוני נל ךלה הנוי ש
הנוי ןינע ןכ םא הי הו ןורמוש תולג דע הלא ןב עשוה תוכלממ םינש ׳ט הזל הז ץב
ןורמוש ןברח הי הש ונעדי הדוהי י כלמ תונשמו ןורמוש ןברח םדוק םינש שש וא שמח
הברחנשכ הונינ הברחנ רבבש הנש ט״י םשמ רסה הנש ג״לק םילשורי ןברח םדוק
הי ה הוני נל הנוי תכי להו ד״יק הונינ ןברח דע ןורמוש ןברחמ ןכ םא וראשי םילשורי
ןברח דע הנוי תאי רקמש ךושמיו יתרכזש ומכ םינש השש ומכ ןורמוש ןברח םדוק
ךרבתי םשה י כ תכפהנ הוני נו םוי םי עברא דוע רמאנ תמאב הז לעו הנש ך״ק הוני נ
הוני נ י שנא והוניבי אלש י דכ םוי םי עברא דוע תבי תב ודועי י תתמאו ןי נעה םי לעה
.ןאכ דע ותנווכ תי לכתל דרי אל הנוי םגו
.םודס י שנא השעמכ הונינ השעמ יכ הרומעו םודס תכפהמכ .תכפהנ ל״ז ק״דרהו
רמול ונוצר םוי םי עברא דוע אוה י אנתהו תכפהנ הונינו תרזגב י אנת לי טהל הנווכהש
אלמתת םוי םי עברא דוע הלא םהי שעמב הוני נ י שנא ודי מתי םוי םי עברא דוע םא
י וגה בשו רכו רבדא עגר ומכ אוה יכ ׳ה רבד לפנ אל ןכ םאו תכפהנ הוני נו םתאס
תחמ הי הש ל׳׳זח תטי ש י פלעו ל״ז א״י רהמ לש תונובשחה ולאל ךרוצ ץאו רכו אוהה
בבסל ןמה תוהש אהי ש י דכ םי עברא ןמז םהל ןתנ ךבל םוי םי עברא ךלהמ והני נ לש
.םהב תורתהלו תתמה לכ
דע םי קלא רבדב םעטהו םעה ןמאי ו ומכ וני מאי ו ל״ז ע״בארה ,הונינ י שנא וני מאי ו
.ןאכ
הזלו וניינע לכו הנוי ל ערי א רשא לכ ודי עהו םשרי ה הי נאה י שנא י כ ל״ז ק״דרהו
ושע ךלמה תרהזא םדוק םוצ וארקיו המי לש הבושתב ובשו וז האובנב וני מאה
.םמצעמ הבושת
תוני נל הני פסה י שנא וכלה י כ העושי ׳ר םשב ל״ז ע״בארהכ אי בה ל״ז א״י רהמו
אי בנל ךרוצ ץא יב החד ל״ז אוהו תפומו תוא ילב וני מאה ךכלו הנוי ץנע לכ ודי גהו
לע דעי י משכ לבא העש י פל ולי פאו הרותהמ רבד לטבל אלא תפומו תוא תתל
ךלמה וארקש אלו הנויב וני מאהש רמא אל בותכהו תפומו תוא ךירצ וני א תוערופ
הזה רבדת תושעל תלוכי ודיב תי הש םי הלאב וני מאהש קר הזה רבדב ומע רבדו
הבושתה תושעל הנוי י רבדמ וררועתהו סמחה אנושו רשוי ה בהוא ךרבתי אוהשו
.ןאב דע ,אי משד אתעי י סב אבי ש ומכ ע״בארהכ אלדו ק״דרהדכ
ץאש י ל הארנו ללכ תפומו תוא ךי רצ תי הש רכז אל אוהו העושי ׳רדכ נ״דעלו
רמול ול הי ה ןכ םאד ע״בארה בתכש ומכו אי בנה רבדב וני מאהש רמול בותכה תנווכ
׳הב ושחכ הלי חתמש הנווכה םי הלאב וני מאי ו ורמואב לבא םי הלא רבדב וני מאי ו
םהי ני י נע לכ תוי ה הרומ ןכש תולזמה ב״י לא םי דבעושמ וי ה י לואו אוה אל ורמאי ו
תמאה ררבל ךרצוה םי חלמה תודע תז י פלו ל״זת ירבדב לי על רכזנכ ב״י לא םי נווכמ
ךרבתי םשה תנומא שממ םי הלאב וני מאי ו רמאש הת ךרבתי ותוהלא תתמא וריכיש
ולי חתה םי לודגהו םיקשב תוסכתמש תומהבכ תומדהל הענכהה תי לכת םיקש ושבלי ו
ר ק י י ל כ 28
ם וגר ת
ם נ ו ר ג מ ם ן פ ש וש ב ל יו ם וצ   ר א ך ק יו ™
ד ןל מ     ל א ר ב ד ה m י :ם נ^כ     ד ע ו
ו ת ך ר א ר ב נמ ו וא ס כ מ !ב ק יו ה ע י נ 5 ״ &״ ן
:ר פ א ה   ל ע ב ש ר ק ש ם כ יו ויל ע מ ;*י ׳** £״ ין
ך ל מ ה ם ע ט מ ה וני נב ר מ א יו ק #י_ו י ^
ך 39״ ל ה ^ד ן ה ו ם ד א ה ר מ א ל וי ן ז ן ן
.וע ר ל  ל א ה מ וא מ ומ ע ט ל   ל א ןא צ ה ו ^י ״ ^; $
ם ד א ה ם י ק ש ו ם כ ת ר
ח
:ות ש י  ל א ם ימ ו s ׳ .
א
£« ״!: 
T ז !T ן •   J - : ״ : ו : ״ .   • י .   ף ו ק ת ב ל , ם ך ק
ז |
ן ו ל צ י )
ה ק ז ח ב ם יה ל א   ל א ו א ך כ ר ה מ ה ב ה ו ע »ן ״ י
)א !: ד : v.״ .v: v ) :ן : • : T ״ : - : א $ ו ט ח ן $ ו א $ ך ? י 9
ס מ ח ה ך מ ו ה ע ר ה וכ ר ד מ ש יא וב ש יו י״ *״
1
א ר ק י ״ ר ה מ י ״ ע ד
ן יא ו ה ל ו ד . י י ל ה ת י ה א י ה ח ו ני נ ת א ך ו ע ח ל א ו ה ך ת ב ש ו ד ק ה :
ן י ר נ ה
ל
ה ו צ p
«
n
(
ז
) .
ה י ר ק י ש ו ג
ל
 
^ ך א (ן )
ה ד ד א , ו י ל ע מ ו ת ר ד א ר ב ע י ו (ו) : ח כ פ ו ח א ו ה ך ו ר ב ש ו ד ק ה ! , 1 * 1 , ״ .
ס מ ח ה ן מ ו (ח ) י ך ל מ ה י ו ו צ מ • ו ל ס ח ם ע ס מ >< : ת ו כ ל מ ה  • ז י ר כ ה ל ווצ ו י ל ו ד ג ו ך ל מ ה ת צ ע מ . ו י ל ת ג ו ך י ם ה ם ע ט מ
: ו ס כ ח ב ע ד וי ש ב ח ג ה ש ת ו י ו ל נ ת ו נ ו ע ול א .ם ה י פ כ ב ר ש א ל ב ל ת ו ה מ א ו ר ס א . ה ק ז ח ב ם י ה ל א ה ל א ו א ר ק י ו (ח)
: ול א ל ע ם י מ ח ר מ ו נ א ץ א ו נ י ל ע ם ח ר מ ה ת א ן י א ם א ם ל ו ע ל ש ו נ ט ר ו י נ פ ל ו ר מ א ל ב ל ת ו ל ל ו ה ו
ק ״ ד ר א ר ז ע ן ב א
ו ש ע ך ל ס ת ר ה ז א ם ד ו ק . ם ו צ ו א ר ק י ו : ח מ ל ש ה ב ו ש ת ב : ר י ס ה . ר ב ע י ו :ם י ק ש ה ש יב ל י נ פ ל ה ז . ע ג י ו (ו ) : ס י ה ל א
. ר ב ד ה ע נ י ו >< ן ם י ק ש ו *נ *ו ו נ ע ת ה ו - ם ם צ ע מ ה ב ו ש ה
ם ע ט ם ק ע ן י ן ( )
. א
צ מ
ל
ע ן ס
א
ן ה
,
כ ק ש ז
ך
ש 3 ם כ י ן
ו ת ר ד א : ר י ע ה ל ע א ר ק ו א י ב נ ה ר ב ד ר ש א ר ב ד ה *
U
*
L
 
U
• K*׳' י \'< יי  "
J V W ,
"י י / \'" י '
V J

u
  ׳ *
ק ע ז י ו «<:ח י ר ק י ש ו ב ל ם ו ג ר ת ן ת נ ו י ו ויל ע ש ח כ ו ל ס ה ת ר ד א . ו ס כ ת י ו (ח ) : ו מ ע פ ת א ו ת ו נ ש ב ו מ כ ול כ ש ו ו ת ע ד ו ו ת צ ע מ
ם י ר ה ז נ ו י ח ם ע ה ש פ ׳ע א ו ה ב ו ש ת ה ל ע ר י ע ב ז ו ר כ ד י ב ע ה : ם ד א ה . ו א ר ק י ו
ם ע ס מ :ל ז נ ה ת ב ש ח ו ח ס ח ב ה יונע ד וע ף י ס ו ה ש ה י ל א ם
ס ה ל ם י ס ו ר ה ו ו מ ע ט ח א ו ה ו נ ש ב ה ק י ם י נק ז ם ע ט ן כ ו ה ז ב ו ם י כ ס ה ם ל כ ו י ל ו ד נ ו א ו ה ו ל כ ש ו ו ת צ ע ם ר מ ו ל ה צ ו ר . ך ל מ ה
ח ר ו מ ו י ל ע ו ם ל ו כ ד נ נ כ א ו ה . ס מ ח ה ן מ ו :ת ו ר י ב ע ר א ש . ה ע ר ה ו כ ר ד מ : ב ל ל כ ב .ה ק ז ח ב .ו ם כ ח י ו cn< :א כ ל מ ה ר ז נ מ י ״ ת ו
ן ו י צ ח ד ו צ מ ד ו ד ת ד ו צ מ
יל מ א וה ו (יז ס ש יס י) ר מ נש ס ר ד א ק י ה יר ק י ש יכ ל י״ ת .ו ת ר ד א >» ל מ ס כ ש ל י א ס כ מ ם ק ו ן ל מ ס ינוא ל ס י נה ה מ ומ ש ס . ר ב ד ה ע נ י ו (ו )
, ם ע ט ם :ה ק ט ז ל וק כ זיר כ ה .ק ע ז י ו >ח : ה כ מ ה מ יר י . ק ש :ר י ד א זיר כ ה ל ה זצ , ק ע ז י ו (ן ) : ס וכ ל מ ש וכ ל ויל מ מ ר י כ ט ה ו ז ר א ס
:(ב ״ י כ ו י א ) ח ק י ם ינק ז ם מ ס ו ק ו ס מ ס כ ס ר מ א נה ה צ מ ן ינמ ׳ד א ה ר מ א ל ל ז ג נ ה וכ ל מ ם י נול ג ת צ מ פ ו ך ל מ ה ת צ ע מ ל מ א ל ה ק מ ז צ ו ק כ
:ל כ ד ס וש . ה ם ו א ם :ת ט ע ו מ ס ל יכ א ונינמ ו ה מ י ע ט ןוש ל מ .ו מ ע ט י ןט מ ל ח ו מ ה כ ה ל כ א מ ע ונמ ל וויצ ש ש נ ח מ ג מ ל וכ ע ב ו יוג ו ה מ ס כ ה ו
:כ ל ל כ כ ל ״ ל .ה ק ז ח ב (מ ) :ה ע ל מ ןוש ל מ .ו ע ר י ס ג .ו ס כ ת י ו (ח ) :ה מ ה כ ה ל מ כ ס ו מ .ו ע ר י ל א : ם יש נא ה כ ל ע ג כ י
רקי י לכ
ו א ר ק י ו ל ״ ז ק ״ ד ר ה ו ם ל ו ד ג ד ע ו ם נ ט ק מ א ל ו ם נ ט ק ד ע ו ם ל ו ד ג מ ר מ א ש ה ת ו ז ה ע נ כ ה ב
ע ״ ב א ר ה כ א ל ד ו ם י ק ש ו ש ב ל ו ו נ ע ת ה ו ם מ צ ע מ ה ב ו ש ת ו ש ע ך ל מ ה ת ר ה ז א ם ד ו ק ם ו צ
. ך ו מ ם ב א י מ ש ד א ת ע י ס ב ר י כ ז נ ש ו מ כ
, ר ב ד ה ע ג י ו ל ״ ז ע ״ ב א ר ה ו . ן א כ ד ע , ה י ר ק י ש ו ב ל , ו ת ר ד א ל ״ ז י ״ ש ר ר כ ו ר ב ד ה ע ג י ו
. ן א כ ד ע א צ ו י ל ע ו פ א ו ה י כ ק ש ו ר ש ב ו ס כ י ו . ר י ס ה , ר ב ע י ו . ם י ק ש ה ש ו ב ל י נ פ ל ה ז
ו י ל ע ש ה כ ו ל מ ה ת ר ד א , ו ת ר ד א . ר י ע ה ל ע א ר ק י א י ב נ ה ר ש א ר ב ד ה ע ג י ו ל ״ ז ק ״ ד ר ה ו
. ן א כ ד ע ה י ר ק י ש ו ב ל ת ״ י ו
. ר כ ו ו א ם ב מ ם ק י ו ד י מ ל ע פ ת ה ש ך ל מ ה ה א ר ה מ ו ר ב ד ה ע ג י ו ן ו ש ל ק ד ק ד ל ן ״ ד ע ל ו
ך ל ע ד ת ר מ ו א ה נ ק ה ן ב א י נ ו ח נ ׳ ר [ ג ״ מ ׳ ר פ נ ר ז ע י ל א י ב ר י ק ר פ ב ו ר מ א ש ה מ ב ה א ר נ ו
29
ג ה נוי
ולוקב עמשא רשא ׳ה י מ רמאו דאמ אוה ךורב שודקהב דרמש הערפמ הבושתה
אוה ךורב שודקה ולי צהו ׳ה םי לאב הכמכ י מ הבושת השע ןושלב וב אטחש ץשלבו
י שנאו הוני נב ךלמו ךי תדמעה תאז רובעב םלואו רמאנש ותרובג תב רפסל םי תמה ןמ
בכשמב ץבעתמו םי לתגו [לודג תיב .םיפיוזמ תורטש ׳יפנ למע י בתכ םי בתוכ הוני נ
ואםכמ דמעו הערפעמשו הבי רחהל הי לע אבנהל הנוי אוה ךורב שודקה חלשו רוכז
םי שנא די מעהו םימי השלש רי עה לכ ומוצי ש ומע לכב הרבהו קש שבלו וי דגב ארקו
םיכובו ןמא תא םי אור םי דלי הו דחא דצמ הנבו דחא דצמ המהב ןבו דבל םישנו דבל
(םדא אובר ב״ימ רתוי הברה םי פלא ...ו ףלא ך״ק) ןיכובו םי דלי ה םי אור םמא םגו
םי עברא [אובר ב״ימ רתוי וי ה םי פלא ׳ג ׳יפ אובר ב״ימ רתוי ףלא ג״כק ׳י גה י לוא]
םהי כרדמ ובש [הנשנ םי עברא רחאל הוני נל חלשש םוי םי עברא דגנ ופא ךי ראה הנש
דע וקאני םי תמ רי עמ רמאנש תי תחת לואשב םי תמה ועלבנו םי נושארמ רתוי םי ערה
.ןאכ
׳ה י מ רמאש םדק ימיב ומב ול עראי אלש ארי יב רהמ לעפתמ ותוי ה ןבומ הזבש
ל״זח די ב הלבק הז רבד תוי ה דבלמו הרומג הבושת לעב הי הו ולוקב עמשא רשא
לע שדח ךלמ םקיו ןלהל רמאנו םקיו ןאכ רמאנ ואסכמ םקיו ורמואב ןכ םג הז דומלג
עגי ו רמא הנהו הי ה םי רצמ ךלמ הערפ הז ךלמש דומלנ וז הוש הרזג חכב םי רצמ
עמשג דחא םויב זירבה רשא הנוי תזרכה לוקש טוקליב לדח ושרדש ומב רבדה
לי על רכזנכ םוי םי עברא ךלהמ דע עמשנ ׳א קושב תרכהו דמעש ותזרכה לוק םגתפ
הנוי לש רובי דהש שממ רוביד ןושל רבדה עגי ו ןושל ןבומ הזבש הנוי םקיו קוספב
לדנה רמאמב ל״זח ונוויכ הזלש רבדל בורקו וי נחאב עי גהו ךלמל עמשנ שממ
הארנכ ל״כע הונינ ךלמ רפנסאל רבדה עי גה העשה התואב םגושל הז ורמאש
םקיו רומאכ ךלמה רפנםא לא רבדה עמשנ קושב הנוי זירבמ הי השכ העש התואבש
הרומעו םודס תכפהמב תכפהנ הוני נו םוי םי עברא דועב םתדוקפןמז עי גה י כ ואסכמ
ולי אכ אוה י רהו םי משה ןמ ׳ה תאמ שאו תירפג ךרבתי םשה םהי לע רי טמה רשא
םא ללכ קפס ילב הפרשה ןורכזל רפאה לע בשייו הזלו רפא תוי הל ונרזחו ונפרשנ
.ובושי אל
קוספב יתרכז רבכ .׳ובו בושי עדוי י מ יוכו םיקש וסכתי ו יוכו הוני נב רמאי ו קעזי ו
.הקזחב םי הלא לא וארקיו לדחל דועו הנקה ןב אי נוחנ ׳ר םשב ל״זח תשרד םדוקה
ךלמ דמעו םלוע לש ודוסי ל ןכש לכ אשי בל חצנ אפי צח אתפלח ןב ןועמש יבר רמא
שודקהל רמאו הלעמ י פלכ םי דש [יקנוי] (הנוי) הי בגהו לי עלדכ ׳וכו ותוכלמ אסכמ
םכרדמ םלוכ ורזת ישילש םויב ואטח אלש ולא ליבשב השע לודג ךלמ אוה ךורב
הרי זחמ הי ה תובותרבו םיקוושב םימרכבו תודשב אצמ םדאש האי צמ ולי פא הערה
םהי לעבל םי נבלה וריזתהו ץטלפה ורתס ןיטלפב ונבש לזג לש םי נבל ולי פאו םי לעבל
םורי זחהו םורקע לזגה ןמ תוגלי א ינש וא תועי טנ י תש וב וי הש םרכו םרכ לכ ןכו
םהי לעבל וריזחהו דגבה וערק לזג לש תועוקפי תש וב וי הש [דגבנ (רנב)ןכו םהי לעבל
םא הרות ץד וי לע לבקמו הדותמ ודיב הרי בע שיש י מ לכו הקדצו טפשמ ושעו
׳וכו ןוממ הב אצמו הברח וריבחל םדא רבמ ולי פאו הפי רש הפרש םא הלי קס הלי קס
.ןאכ דע
ר ק י י ל כ
3 0
ווצ וי לודגו ךלמה [םעטמ] (תצעמ) ךלמה םעטמ זי רכהו הוצ קעזיו ל״ז י ״שדו
ונובר ורמאו דבל תודלווהו דבל תוהמאה ורסא הקזחב םי הלא לא וארקי ו זי רכהל
תורי בע ,עדוי י מ .ולא לע םי מחרמ ונא ץא וני לע םחרמ התא ןיא םא םלוע לש
.ןאכ דע ,הנממ בושל הערה לע תשעתנ ,םי הלאה םהנו .בושי ודי בש
תא ותונשב ומב ולכשו ותעדו [ותצעמ] (ותצעו) ,ךלמה םעטמ .ל״ז ע״בארה ןכו
וא (י״שרדכ) ער השעש עדוי ש י מ וא תעד ןב אוהש י מ עדוי י מ םדאה וארקי ו ,ומעט
.ןאב דע דבכנה םשה לע [בשי] (בושי) תלמו י לוא ומב
י תלב התוי ה םע המהבה לע הוצו .ותצע י שנא וי לודגו ךלמה םעטמ ל״ז א״י רהמו
ותעב םלכא תא םהל ןתונ אוהו ורבשי ךרבתי וי לא הי רב לכ י ני עש י פל לכש תלעב
הקזחב הקעז ופיסויש דוע םהי לע םתריש י דכ וינפל ונעתי ו תומהבה וקעצי ש י דכו
,קושע וא לוזג רבד ודי ב שיש ,עדוי י מ .רקיעה אוה יב םהי פכב רשא סמחה ןמ בושיו
אלו ׳ה םמחרי הזב י כ ם״י לאה לא בושי הבושתה י ברד עדוי י מ וא והבי שי ,בושי
ךרבתי םשה ורזגבש הנווכה לא הוני נ י שנאו ךלמה ןויכש הארי הנהו .ןודבאל וכלי
.ןאכ דע רי עה לש הפוג תי משג הכי פה ךפהתת אל הזבו הבוט לא הערמ תכפהנ
וי לודגו םי רשה תומכסה הזרכהב רי כזהל ךלמל דובכ ךרד ץאש יפלע ףאש ן״דעלו
תרזג םע וי לודג ןכ םג וריכמש ךלמה הצר הונע ךרד התע הז לכ םע [ומע] (ומש)
לע ורבעי םי מעפל י כ תינש הבי סל םג רמאל וי לודגו ךלמה םעטמ רמאש הז .ךלמה
רש ץא וי דחי םלוכ םיכסחב םנמא והלי צי ךלמה י רשמ רש לע חטבי י כ ךלמה רבד
וי ה ךכש וי לודגו ךלמה םעטמ הונינב רמאי ו קעזיו רמאש הז וז הרזגב וי לע ץי למ
.הז חסונב רמאל וי לודגו ךלמה םעטמ היקוושו הוני נב םי רמוא
ןאצהו רקבהו המהבה לע םנמא רמאש םדאה לא המואמ ומעטי לא לפכ אב הנהו
תתאה תוקולח י תש םהש רמול ו״אוב וערי לאו בי תכ אל הזלו וערי לא רמא םהי לע
ותשי לא םי מו םלוכבש הושה דצהו וערי לא ןאצו רקב המהבהו ומעטי לא םדאה לע
וארקי ו בותכש ומכ םוצל םהי לע ולבקו ומייק רבכש יפלע ףאו המהב אלו םדאה אל
המהבהו םדאה המואמ ומעטי אלש הרזג רוזגל םוצה ץנעב ףיסוה םיקש ושבלי ו םוצ
דע תי טלתה תאזה הרזגה תושעל ףיסוהו הלעמל ורבזג אל תומהבהש וערי לאש
םי פוצר םי מי השלש ןמז תועי בק הי ה ל״זחלו עובק ןמז רכזג אל י כ םתוא וגעיש
םהי גש וסכתי ו המהבהו םדאה וידחי ושבלי שו תומהבה ףיסוה םי קשה תשי בל ץנעבו
רקבה המהבהו םדאה םיקש וסכתי ו רמאש הת ,יוזיבה תי לכת והזש דחא קשב וידחי
.יוזבו שפנ תמגעל לכה ןאצהו
ךלמה הנה ל״ז םי נושארה ושריפש י תעמש רמאל וילודגו ךלמה םעטמ רמאש ומכו
הז םיקש ושבלי שו המואמ ומעטי אלש אלא אוה םדאה ינב ףובל ולכוי ש המ וי לודגו
הבושתב םנמא םדיב הלוע תאזה הרי מאה ׳וכו םדאה רמאל ׳וכו ךלמה םעטמ רמאש
וכרדמ שי א בושיו אלא ךלמה םעטמ וני א רבדה הז םוחי נו הטרחה בלב הי ולתה
ךלמב חכ ץא י כ םי הלאה לא ...ו ונממ בושי ועשפו ואטח עדוי ש י מ ׳וכו הערה
דומעת הי תחתו הונעו המות תוארהל םי לוכי י רהש םתריתבב י ולת י כ בושל םפוכל
הי הד םהי פכב רשא סמחה ןמו הערה וכרדמ שי א ובושיו רמאש המו האמוטה תרהב
ול הי ה וא הערה וכרדמ שי א רמאש ומכ די חי ןושלב ופכב רשא סמחה ןמו רמול ול
51
ס וג ית ד ג ה נוי
ם ח נל ב וש י
ז
ע ד וי  ימ ט :ם ד י פ כ ב ר ש א
™^™JZi :ד ב א נ א ל ו ופ א ןור ד מ ב ש ו ם י ה ל א ה
ם ש   י כ ם ד י ש ע מ ר ר א ם י ר ל א ה א ך ד ׳
  ל ע ם ר  ד ל א ה ם ד ניו ה ע ר ה ם כ ר ד מ
^י ״   ״ & א ל ו ם ה ל   ת וש ע ל ר ב ד     ר ש א ה ע ל ק
S5'.׳Sw^ ה ^ו ד ג ה ע ר ה נ ו י   ל א ע ר ר א ד :ה |ק ן3
-w? קי ׳ק? יזייס יייוח ך^ל י ת מ ד ק ןב     ל ע ית מ ך א     ל ע
• !0 י0 מ*נעמ toהיד.םהישעמ rf t :״נ 1 מיגפח . ם»ז<ה !»י זיייז ד*» 0י־,ז» . םי הלאה אייו אי ה
1?א יל£ א נ עדי ירא
י״ ש ר ארק י״רהס
.םיהלאה םחנו :בישי ודיבש תוריבמ ,עדוי ים (ט)
י ח א ם ד א
ז
י א ש
ת ור ת ס נה ת יג ול י י א .ג ו ש י ל ד וי ימ (מ )
:הנממ בושל הערה לע תשעתי !"SL'SS
ינאש תומואה ורמאי וישכע רמא .הנוי לא עריו (א)ד י ™ י
י י ח ט ב מ י
״י " י"
א י ה
י
י י י
• ״י "
ם ח נ י
״״*
: םהיניעב ןרקש היהאו םבירחת אל ׳בושתב ורזחי םאש ינא עדוי . ירבד הז אולה (ב) : רקש איכג
ארזע ןבא ק״דר
וא ער השעש עדיש איהש ימ וא תעד ןכ אוהש .י מ(ט ) י נ י נ י ש ג ס י ה ל א ה ם ח ג ו ב וש י יל וא .ל ד ו י י ס >< : ס ת ר מ
.םיהלאה אריו (י) :דבכנה םשה לע בשי תלמו ילוא ומכ ™ * ? ; ^T ^
הרבד.םחניו :םיהלאה ינפל ורתיב הככו וב ונימאיש
:םדא ינב ןושלכ הרות ל כ ל ל כ .ה ע ר ה ס כ ר ד ט .א ר י ו (י) :ל ע פ נ ן י נ ב ס א ו ח ו ו״ יוה י ג ס מ
:ויתשריפ .ללפתמ (ב) :םשה שחנש .עריו (א) ד
י כ
י״יי
ו
י
ם א ש
י
0
? י י
ם ל ש ה ב י ש ת ג
י
ב ש ס ם ח ה
ו»*יי״־*
* י
v
ר יוח ס ו ה ל וכ ה ר יב ה ל כ ע ק ע ק ס ר ד ל וד נ ה ר י ב ב ו א נ ב ו ש י ר מ ל ז נ ש
א י ה ה ר פ ה וזו ח ל ס י וב וש י ס א ל ב א וב יש י א ל ש א יא נת ב ם ד א ה יגב ל ל ד ח ל ר מ א ש ויר ב ד ל כ יכ .מ יה ל א ה ס ח ג יו :ו י ל ל כ ל ש י ר מ
ו ש ר ש .ל ר י ו >< :׳וג ו ות ע ש ר מ ע ש ר ב וש ב ו ל א ק זח י ר מ א ןכ ו ׳וגו ר ב ד א ע גר וה ימ ר י ר מ א ןכ ו ה ר ות ב ר מ א ש ו מ כ ך ר ב ת י ו י ח ו ד ם ם
ו ל ר מ א מ וי ׳מ ע יגה א ל ןייד ע ו ה גוי ע ר י ך יא ו ה ר יה י יב ר יר ב ד כ א ל ו ם ל ק ש מ ב ר ש א ל כ ןכ ו וגיע ע ר ת ׳ה י ג י ע ב ע ר י ו ן כ ו ע ר י
ו ב ש א ל ש ל א ר ש י ר וב ע ב ונש ר יפ ש ומ כ .ו ל ד ח י ו :ה ע ר ה מ כ ר ד מ וב ש ש ןויכ ם ה יל ע ר זנש ה מ מ ב ש יכ ח א וב ג ח ו ר ב ן ר ב ח י ל א ה
ב ש ע ו ית ייה ש ח ס .י ר ב ד ה ז א ל ה : ׳ ה א נא ות ל יפ ת ת ל ח ת ב ר מ א ו יש פ נ ת א א ג ח ק ל ל פ ת ה ה גוי .ל ל פ ת י ו >< ; ה ע ר ה ם כ ר ד ס
, י ת ו י ת ד ע :א ר ו ב ב ית כ .ה נ א :ל א ר ש יל ה ע ר ת ם ר וג ם ת ב וש ת ה יה ת ו ה ע ר ה ל ע ם ח נה ו וב וש יש ד ח פ כ י ת י י ה י כ י ב ל ם ע ר ב ד מ ו
ד ו ד ת ד ו צ מ ן ו י צ ת ד ו צ מ
ס כ מ מ ה ע נכ ה ת יא ר ה ל ה ע ש ב וס כ ת י ם לוכ ש ה וצ ש זור כ ה ןמ ה ז : ה מ ר מ ו ה ב ש ח מ ן ס ה ןינמ . ם ח נ ו (ט )
מ ע ר ה וכ ר ד מ ב וש י ד ח א כ כ ו ב ל ל כ ב ס יה ל א ל א וא ר ק י ס יש נא ה ב ו ם ש )ר ב ד מ ה ז ד ט ןכ ו ד וע כ . ד ע (כ ) :ה מ ר ןוש למ .ע ד י ו (א ) ד
זור כ ה ןמ ה ז ס ג .ע ד וי יס (ם ) ;ם ה יס כ ב וש ט ר ש א ס מ ח ה ןמ ו
וש ט ןכ יכ .ו ב ש יכ (י) :ש ל וע ה ןמ ם יד ב א נ ויה נ א ל ו ופ א ןול ח מ ב וש יו ם יה ל א ה ם ח ני זא ו ׳ה ל ב וש י ה ב וש ת ה יכ ל ד פ ד י י ה ימ ול מ א ש
:ה ל זג ה ל ט ט ל ח ה נ . ם ח ניו : ר כ זנ א ל יכ ס ט ו ןל מ ה ר ב ד ל
ל מ א יי ה מ ה יה ה ל ס ת ה .ל ל פ ת י ו (ב ) :ר צ ימ ה ך ר ד כ ומ צ ט ל ט ה ל ח ו וינע ב ט ל ה יה ו ׳ה ם ח ינש ול ל מ א נ ה א וב נב יכ . ע ר י ו (א ) ד
א ל ר ע יח מ ד א ל ע ית ייה ש ד וע ב ית וב ש ת ע ס ע ה יה ה זה ץ מ ומ נת ה . יר ב ד ה ז א ל ה :יש פ נ ס א א נ מ ,ר ויר ח א לש א ל ק מ ב
רקי י לכ
דחאה בנג םאש הארנו םהי פכב רמאש ומכ םיבר ןושלב הערה םכרדמ ובושיו רמול
הז לאו םמח תמשאב םי שפתנ םהי נש י כ ונממ ותלוז רבד בונגל וריבח רוזחי ורבחמ
ונממ י תסמח י נאו ונסמח אוה רמאנ אלש םיבר ןושלב םהי פכב רשא סמחה ןמו זמר
.הזל הת הזל הז בי שהל ךירצו םהי פכב שי סמח םהי נש אלא הז תחת הז אצי
י מ רמאי ש ןכתי אל י כ לי על רכזנכ םי שרפמה ושריפש ׳וכו עדוי י מ רמאש המו
הזב ןי א יב ןכתי אל הת םי הלאה םחי נו בושי םא קפס רבדה ולי אכ ׳וכו בושי עדוי
י מ וטושפב ומייקל רשפא לבא םי בשל הערה לע םחינו םוחרו ןונח אוה י כ ללכ קפס
ר ק י י ל כ
32
לבא היגפב דמועש רבד ךל ץאש הבושתה לי עותש קפס ץאו קפסב רבדה י כ עדוי
בשיו הי הי םא וא י טלחה םוחינ י רמגל םי הלאה םחינו בושי עדוי י מ אוה עדוי י מ קפס
םי לק םי שנועו םודסכ רי עה תכפהמ תלוז תורצ וני לע ואובי לבא דבאנ אלשל ןורחמ
דחא ץנעל הלוע לכהו ךפהב שרפל רשפאו דבאנ אלשל ופא ץרהמ בושישב י ד י כ
הערה לע םי הלאה םחניו ׳וכו םהי שעמ תא םי הלאה ארי ו ךומסב בותכה די גה הזלו
הזבד ותלוז שגועמ לק רבד ולי פא השע אלו תכפהנ הונינו וני י הד תושעל רבד רשא
.אי משד אתעי י סב ךומסב דוע ראבאש ומבו השע אלו רותי ןבומ
לש וניד רזג ערקמ השעמ יונישש ורמא ל״זח ,רבו םהי שעמ תא םי הלאה ארי ו
תיב תי נעת תכסמב ורמא דוע .׳ובו םחניו ׳ובו םהי שעמ תא םי הלא ארי ו רמאנש םדא
םי שעמו הבושת אלא םימרוג תי נעתו קש אל וני חא ןישובב ירבד םהי נפל םי רמוא ןיד
ןויכ רזעי לא יבר יקרפבו .ןאכ דע םהי שעמ תא םי הלא ארי ו רמאנש םימרוג םיבוט
אסכמ דמעו וסעכמ חנ הערה מברדמ ובשש הונינ י שנאב אוה ךורב שודקה הארש
לש ונובר רמאו וינפלע הנוי לפנ די מ י תחלס רמאו הצרתנו םי מתר אסכב בשיו ןיד
ךתרובג תכ י תעדי אלש םיל י תחרבש י נועל לוחמ ךי נפל י תאטחש י נא עדוי םלוע
התא אוה ךורב שודקה ול רמא ןונחו םוחר לא ׳ה התא י כ רמאנש י תעדי וי שכעו
לואש ןטבמ ךי תלצהו ךדובכ לע י תסח ינא ףא םיל י נפלמ תתרבו י דובכ לע תסח
ץלמנו ץשותי ו ץבובת וי תורעשו ולי עמו ודגב ףרשנ הגדה י עמב הי הש המח בורמו
ושפג תא לאשי ו רמאנש תומל ושפנ שקבש דע ותוא ץרעצמו וי לע ץיורש ןישוערפו
וני או הבושתב ורי זחהל וא וריבח לע םי מחר שקבל רשפאש לכ ורמא ןאכמ תומל
.ןאכ דע רעצ י די ל אב ורי זחמ
םחרל םי מחר אסכל ןיד אסכמ דמע אוה ךורב שודקהש הארנ ל״ז םהי רבד ךותמו
המ ןכ םג אוהו ותלוז תונערופוא רעצ םוש םהי לע אי בהל אלשו י רמגל לכה לטבל
םדוקה קוספב י תקדקדש ומכו לכה לוטב הרומ החי לסהש י תחלס רמאו רמאמה רכזש
.םולכ השע אלו
הרבד םחגיו .םי הלאה י נפל ורתיב הככו וב וני מאי ש םי הלא ארי ו ,ל״ז ע״בארהו
.ןאכ דע םדא ינב ןושלכ הרות
המי לש הבושתב ובש סמחה ןמו תוערה לכ ללכ הערה םכרדמ ארי ו ,ל״ז ק״דרהו
שי רמ ריזחמו הלוכ הרי בה לכ עקעקמ הריבב ואנבו שירמ לזגש י מ ל״זח ורמאש ומכ
לבא ובושי אל םא י אנתב םדא ינב לע רמואש וירבד לכ י כ םי הלאה םחני ו .וי לעבל
עגר והי מרי רמא ןכו ,הרותב בותכש ומכ ךרבתי וי תודממ הדי מה ות חלסי ובושי םא
.ןאב דע ׳וכו עשר בושבו לאקזחי ןכו הכלממ לעו יוג לע רבדא
דחא םכש ׳ה תא דובעל םכלמ אלו הונינ י שנא וררועתה אל הנהו ל״ז א״י רהמו
םי הלא ארי ו אוהו תדספנה םתנומאב וקיזחה די מת י כ םי לי לאו םילוליג די בעהל אלו
םכרדמ ובש םהי רבח ץבל םניב רשא תוי שעמה תווצמב י כ רמול ונוצר םהי שעמ תא
הערה לכ לע םי הלאה םחניו הז לכ םעו תוערה םהי תונומאמ ובש אל לבא הערה
ןמ ובש רבכו סמחה לע אלא םניד רזג םתחנ אלש יפל השע אלו תושעל רבד רשא
33
ד ה נוי
.ןאכ דע ׳וכו הנוי ל עריו הז י נפמו םהי פכב רשא סמחה
י תעד י תרכז רבבו דבל תומכב הלודג ריע רמאש המב לי זא ל״ז א״י רהמד ן״דעלו
םי הלאל תוכי אב הלודג ריע ןכ םג התי י ה ל״ז ע״בארה תעדו ל״זח תעד אוהש
ומכו ועט אל םלועמ י לוא יכ םברקמ רכנ י לי לא ורי סהש רי כזה אלו ויניעב הבושחו
וני מאהש המ אוהש םי הלאב וני מאי ו רמאש המב י תרכז רבבו ע״בארה בתכש
ולי אש י פלע ףא רמול ונוצר םהי שעמ תא םי הלא ארי ו רמאי הזבו ודוחי ו ותוהלאב
ומכ םימרוג ולא ןי א אצוי כו הקעת םיקשב תוסבתהו םוצה ןי י נעמ ושעש םי שעמה
םשה ןכ םאו םימרוג םי שעמו הבושת אלא םימרוג תי געת אלו קש אל ל״זח ורמאש
ןויכ לבא ופיסוי המו ונתי המ יכ םי שעמה ולאב לכתסהל ול הי ה אל ךרבתי
םי רכזנה םהי שעמ תא םי הלא ארי ו לכתסה הני חבה תאזמ הבושת םהמ הכשמנש
הזלו המי לש הבושת הערה םכרדמ ובש יב םהמ ררועתנו ומרג יב ןעי תי נעתו ךשמ
הלקו התרומת התלוז הער ולי פא השע אלו םהל תושעל רבד רשא הערה לע םחני ו
לע םי הלא םחניו טעמל יובר רחא יובר הי הי וא השע אלו רותי והת השע אל הנממ
רודל םהל תושעל רבדש המ השע אלו םחנתה הזלו םהל תושעל רבד רשא הערה
ך״ק רחאו ל״ז א״י רהמב לי על רכזנכ רצנדכובנ ימיב םהל השע די תעל לבא אוהה
השע אלו םהל תושעל רבד רשאב קר י טלתה ...היה אלש ןפואב הוני נ הברחנ הנש
.השעי םהי נב י נבל לבא
ורמאי וי שכע רמא הנוי ל עריו ל״ז י״שר ׳וכו התעו ׳וכו ללפתי ו יוכו הנוי לא ערי ו
םבי רתת אל הבושתב ורזחי םאש י נא עדוי ,ירבד הז אלה .רקש אי בנ י נאש תומואה
.ןאכ דע םהי ני עב ןרקש הי האו
לכ טפשמכ ץומק אוה ןכ לע ראות םחינו םשה םחינש ,הנויל ערי ו ל״ז ע״בארהו
הערה אובתש דתפי הבושת ושע אל לארשי יב ותואר רובעב ,התעו .לעפנ ץינב
רשאכו תבתכ רשא ךרפסמ אנ י נחמ ךרדכ ישפנ תא אנ חק ללפתי ןכ לע םהי לע
.ןאכ דע לאזח וחשמב עשי לא השע
רמא האובנב םוי םי עברא ורבע אל ץי רעו הנוי עדי ןכי המו ףיסוהו ל״ז ק״דרה ןכו
םלקשמב רשא לכ ןכו וניע ערת ׳ה י ני עב ערי ו ןכו ערי ושרש ערי ו ,ךרבתי םשה ול
.ןאכ דע הבושתב ובש אלש לארשי לש םדובכ ליבשב לכהו הדוהי ׳ר י רבדכ אלו
הער ול ערי ו הלחש הלודג הער הנוי ל עריו ,ש״מב הזב בי חרהו ל״ז א״י רהמ ןבו
הנוי ל ערי ו ורמואב זמר הז לאו לארשי לש חו בכ לי בשב לכהו לודג י לוחו הלודג
םי רושאה תא בהא רשא ךרבתי ותבהאמ הז הי ה אלש עדי רמול הצור הלודג הער
הת ומעז הטמו ופא טבש רושא וי הי ש י דכו לארשי תא ותאנשמ אלא הוני נ יבשוי
ול רחיו םי רושאה תלצהמ לארשי ל אבל הדי תעה הלודג הער הגוי ל ערי ו רמאש
י תרבד רשא ירבד הז אלה ׳ה הנא רמאי ו ׳ה לא ללפתי ו רמא רשא ותלי פת י הות
ךתי לכת לבש רבדא יית י תוי ה דועב ייח ימי לכ רמול ונוצר י תוי ה םע רבדאו
תי לכתה הנה דבל לזגהמ אלא הרז הדובעמ ובש אלש םתוי ה םע הוני נ תא ךתלצהב
ר ק י י ל כ
3 4
י תמדא תי רושאה ...ידכ הונינ תא תלצה רמול הצור אוה ותמדא לע ןווכמהו ולוכ
י תמדק ןכ לע י תדלומ ןדבאו י מע תא אצמי רשא הערב תוארל אלש י דכ ןכ לעו
אלש י דכ השי שרת חורבל י תמדק ןב לע האובנ י לע לוחת אלש י דכ השי שרת תורבל
רמאש הת לארשי ל תונערופו הער ךשמיו ובושי אלש י דכ תי נשה וז האובנ י לע לוחת
י מע לארשי ל אבי רשא תונערופה לע י נששוחו ׳וכו ןונחו םוחר לא התא י כ י תעדי י כ
הלודג הער הנוי ל עריו לי על רכזנכ הלודג הערו י לוח י תי לת רשא התעו רמאש הת
לארשי תערב הארא אלש י דכ י י חמ י תומ בוט יכ י נממ י שפנ תא אנ תק ׳ה התעו
הי מעטל לי זאו ןאכ דע םתלצהו םמויק יתמרג יתותילשב י נאש תי רושאה י די לעש
ופא טבש ויהיו םי רושאה ולצני אלש י דכ תותי לשהמ הנוי תתי רכש לי על רכזנכ
.ומעז הטמו ךרבתי
עדי יב הז תותי לשב תכלל הנוי הצר אלש ל״זחד דוסי מ םדק רבכש המב ן״דעלו
םי אי בנ תוי ה םע בושל םישקה לארשי לעו םה הבושתה יבורק םי וגהש די מ ובושי ש
׳ה הנא רמאי ו ׳ה לא ללפתי ו ׳וכו הנוי ל עריו רמא הזלו ברעהו םכשה םהלא םי אב
י תוי ה דועב י ל הי ה ירבדו י רעצ לכ רמול הצור י תמדא לע י תוי ה דע י רבד הז אלה
הז זמר י לואו האובנל הנכה אי ה שדק תמדא י תמדא לע יורש י תוי הש י תמדא לע
אלה י כ י תעדי הונינ תא בי שהל וז האובנ י לא האב רשא ירבד הז ׳ה רבד ל״ז ירבד
י תמדא לע י תוי ה דועב רמול הצור י תמדא לע י תוי ה דע י לא אב הי ה י רבד הז
י לא ׳ה רבד הז ירבד י לע לוחת אלש ידב השי שרת חורבל י תמדק ןכ לע השודקה
אלש לארשי לש ןדובכלו י דובכל אוה האובנה תארשהמ החי רבה םעטו רמאל תי נש
יבורק םי וגהו בושלמ ...השקב לארשי דובכ לדי ו לקי אלשו רקש אי בג י גאש ורמאי
ןוקתל לבוי אל אוה תוועמ לארשי לשו רקשה אי בנ לש ער םש ץי נעמ הנהו הבושת
י ני עב הערב הארא לאש ןקותי תותפל ׳ה התעו הערה לע םחינו םוחר לא התא יב
התי י ה בוט המ םיב ישפנ תתקל ולי א רמול הצור ישפנ תא אנ תק ׳ה התעו רמאש הז
י תומ בוט י כ ישפנ תא אנ תק התעו תאז תעב תוחפל לבא בוט םשב רטפנ .יתריטפ
בוטו י טלתה בוט תומהש אל םייתה ךרעב תומה בוט הי הי לודג ער ...תויה תני חבמ
הז בוט הנהו הרותב רמאנש המל הזב זמר י לואו י י חמ י תומ בוט אלא המצע דצמ
םי רעטצמהו םי למעל תומה י כ ייתמ י תומ בוט רמאש תזו ׳וכו תומ הז דאמ [םייח]
ינוצרב י נממ רמול הצור י נממ ישפנ תא אנ חק רמאש הת םי י חמ תומ םהל רחבנ
.ייחמ י תומ בוט י כ ישפנ תקתש הצור י נא בוטה
לי על רכזנה ל״ז ק״דרהכ הרזגה לעב אוה ךורב שודקהש האובנב הנוי עדי הנהו
אצי ו קוספב םש ותוא בשייא הי הי המ רשא דע קוספמ הלא וירבד לע השקי ש המו
וזכ הלודג הבושת ושעש הנוי תוארב תעדה דמואמ י כ דוע רשפאו רי עה ןמ הנוי
ולי פאש ל״זח ירבדב לי על רכזנכ אצוי כו לוזגה שי רמה [ריזחהלו] הרי בה עקעקל
רבזגכ ןהישרויל םוריזחהו ןהי לעב י רחא ושרדו ורקח םלוע עקרקב ואצמש תואי צמ
לב םשור אי ה השוע והד לב הבושתד האר ןכ הנוי הארשכ זאמ הנהו .טוקליב לי על
הערה לע םחי נ ךרבתי םשה י כ עדי תעדה דמואמ זאמו וזכ הלודג הבושת ןכש
35 ד ה נוי
ולטובי ש האר יב ול דחי ו הלודג הער הגויל ערי ו הז לע וזכ הלודג הבושת תוי הב
י תוי ה דועב הי ה רשא י כפה אוה הבושתהמ האור יגא רשא הז אלה רמאש הת וירבד
לא התא י כ י תעדי י כ תשי שרת תורבל י תמדק הבושת יבורק םהש ןב לעו י תמדא לע
הי הי לארשי לע םגו ןרקשל קזחומ הי האו הערהמ םחנתש י פל י ל ורמוא ןבו ׳ובו ןונת
וטושפכ ןבומ הזבו םייחמ תומ רתוב י נא ךכל הבושתב בושלמ םפרוע ישוק לע ךצק
.ריעב הי הי המ הארי רשא דע ךומסב רמאש המ
ותוא תוכאו ומכ בטי הה ל״ז ע״בארה .יוכו אצי ו ׳וכו ךל הדח בטי הה ׳ה רמאי ו
רמא תפי ו ךכ לכ ךל הרח המל םעטהו הרומג המי לש הני חט ןחוטהו בטי ה ןוחט
רשאו הנוי רבד רי כזהל בש ,אצי ו .אוה לבה הת הצראש י מל י נא בטי אש ךל רחי ה
.ןאכ דע םהי נש תא ףסוי חקיו םג םוקמב עגפי ו ךרדכ םוי םי עבראה תאלמ י גפל והרק
רמאש המו .דאמ ןושל אדחלה בטי הה םגרתש ןתגוי םוגרת אי בהו ל״ז ק״דרה ןכו
הרזגה בושתו הבוטה וז םתבשחממ ורזחי םאה ריעב הי הי המ הארי רשא דע
.ןאכ דע המוקמל
ול הרחי ש םלש שי אל י ואר ןי או ךל הרח בטי הה תפי תעדכ ל״ז א״י רהמ ןכו
הי הש ןוגכ אלא בי שהל הנוי ל ול הי ה הלאש ןושלב התי ה ולאש ןכ עי רכהו הבוטה
ןחוב ךרבתי םשהש הנוי עדי ש י פל בי שה אלש רשפא וא בי שה אל תאזל תתכות ךרד
רשא הערה דצמ אלא םהל הבוטה דצמ הוני נ תבוט לע הנוי ל ול הרחאלו בלו תוי לכ
תא חי כוהל ומעז הטמו ךרבתי ופא טבש רושא ויהיש ןתולשמ לארשי ל ךשמת
.ןאכ דע ןווכתנ םי מש םשלו לארשי
אלא ןכתי אלו םוי םי עבראה רחא הי ה ׳ובו הנוי אצי ו קוספי כ בשח ל״ז ע״בארהו
לכ םעו (לי על רכזנה ק״דרהדכ) הערה לע םחינש ךרבתי םשה ועי דוה וב שרי פ די מ
תוי נערופו ץרוסי ךרבתי םשה םהי לע איבי לבא הכפהמה תרזג לטבתש הנוי בשח הז
הפי גמ םהי לע אי בהש םולשה וי לע השמ תלי פת רתא לארשי ל השעש ומכו םי רחא
ןכ י תרכז רבבו ותנייע הלא ירבדכו .ןאכ דע ריעב הי הי המ הארי רשא דע רמאש הת
ותלוז תונערופ אבי ו הל רבדש המ הל השע אלו םהל תושעל רבד רשא קוספב
.ונממ לק ותרומת
ךרבתי םשה תדובע לא ...םיעבשה לע הנוי ל זמרש בטי הה רמאש המב ן״דעלו
םי עבש תונש בטהה רפסמו יתרכז רשאכ וי הלא לא שי א קוספב לדה ירבדב רכזנכ
ראב הי הי ש י דכ ןי י נעה דצמש ןושל םי עבש בטיה ראב קוספב ל״ז י״שר שרי פדכ
ע״ברמ ...סמב הלוע ןכו ןושל םיעבשב בותכ הי הי ש ךירצ םלועה לכל ראובמו
םי מעפ ינש םי שמח ירה ...ד״וי םי מעפ השלש םירשע א״ה םי מעפ העברא םי עבש
שודקה ול זמר הזב אצוי כ םיעבש י רה םי תש ׳בהו םיתש רסת םי עבש י רה ח״י ת״יט
בתכש ומכו ומע ואבש רבדה בורקו ורייגתנש םי עבשה לע ךל הרח בטי הה אוה ךורב
ללכ רעטצי אלש הנוי ל ךרבתי םשה ול בי שמ הזב יב ע״בארה ןי בהש ומכ העושי ׳ר
ךתלעמ ודיגי םה םי חלמ םי עבש םהש בטי ה י רהש דובכ ןאכ ץא י כ ודובכ לולי ח י נפמ
ר ק י י ל כ 36
ם וגר ת
ן ונח   ל ^ה ^וא יכ ית ע ר :יכ ה ש י ש ל ס ^ ע מ ,
  ל ע ם ח נו ד ם ח   ב ך ום ל פ א ך   ^ ם וח ר ו ״ י״ ״
י ש פ ג   ת א א נד וק ה )ד ל ה ת ע ונ:ה ע ר ה -'=״ £ י 8
ת וה י ר מ א יו י ::יח מ ית ומ ב ו ט יכ ינמ מ ^ ע ״
ר י 6ה ך ק ה נ ו ;א ^נ
ה
< יןל ת ך ח ב ט ד ו ה י &״ %י 3
ה ן פ ם ש ו ל ש ע ר ר יע ל ם ך $כ ב ש ר &?י $38
  ד מ י ה א ר י ר ש א ד ע ל צ ב ה י ת ח ת ב ש ר ״
P T O
  *
א 7י 0?
v : ״ JV   ז   > • • - T V : - v >״ — :ז ה 1נא .ס <»6  ,י א א ח
א ר ק י י ר ז ו ם
א ל ו ת כ ם ח נ ה ו ני נו ם וי ם י ע ב ר א ד וע ם ה ל י ה א ב נ ש י נא ר ק ש א י ב נ ו ר ס א י ם יד ש י פ ל . י י ח כ י ת ו ב ב ו ס י כ (נ) ד
: ח י ל כ ר ח נ א ו ה   ן מ ב ש ו ד ק ה ש ה ו נ י נ ל ע י ה א ו ב נ ם י י ק ת ה ם א .ר י ע ב ה י ה י ח ס ה א ר י ר ש א ד ע (ח ) :ה כ פ ה נ
ק ״ ד ר א ר ז ע ן ב א
א ב ת ש ם ד ו ק .ח ו ר ב ל י ח ם ד ק :ר ב ד מ ח ז ד וע ן כ ו י ת ו י ה ד ו ע ב ןיימ לכ פפשמכ ז׳׳מקאוה ט לע יכ ראות . םחמ
&ד &ד »»^^! . ו 5ג 5^ «״ »
rt
,V׳
ט
5
T t י
n r m
*
( ג ) : ל   מ
ר ס א ן כ ו ך ר ס ם פ א נ י נ ה כ ם ו ל ש ח וי ל ע ו ע ב ר ה ש ם ר ס א ש ו ס כ י » נ תאא נ ח,ר ללפתי ן כ לע םהילע הערה אובתש דחפי
ך ל ח ר ה ם א . ך ל ה ר ח ב ס י ה ה ׳ה ר פ א י ו >< :ג ו ר ה א נ י נ נ ר ח : לאןח וחשמב עשילא השע רשאכו אנ ינחמ ךרדכ
ן ס וני א ש ה י א ך א ר א ד וע ר ם ו ל •י ג ר ר א ל א ד וע ו ל ר פ א א ל ו ד א פ ,
ו ח ש ה ו ב ס
,
ה
״
n p ו תן
א
ת ו כ
א
י ן מ כ ב ט י ה ה ר פ א ד
/
ד
)
ן י נע ה ק ח ח ק נ ע ו נ י נ ע ב ט י ה ו ם י ב ש ל י ח ח י ל ס ל ע ך ל ה ד ח י ש ן י ד ה י ״ .__ 1 י 1 . ״ 1 ״״נ,׳
ב ו ט ה ם א ם י ש ר פ מ ש י ו ב ט י ה י ר ב ש ב ט י ה ן ו ה ס ו ה ו א ח ו כ א ו ן כ ו **
,
י ה» לע ךל הרח המל םעפהו הרומג המילש הניחמ
.א צ י ו (ס<:א ד ח ל ה ד א ט ו ס כ ה ״ י ו ך ל ה ר ח ם ח ל ח ש ו ע י נ א ש :אוה לבה הזו הצראש ימנ ינא במיאש ךל רחיה רמא
ה א ר י ר ש א ד ע ר י ע ל ח ר ז מ א ו ה ש ם ו ק כ ב ול ב ש י . ר י ע ל ם ד ק מ תאלמ ינפל והרק רשאו הנוי ירבד ריכזהל בש . א צ ר (ה)
ן ו י צ ת ד ו צ מ ד ו ד ת ד ו צ ס
ו י נפ .ב ס י ה ה (ד ) :ז ז ל ז ו ה מ ד ק ה ןוש ל מ .י ה מ ד ק t (י 6 יל 6כ ס ר ס ס ש יש ר ס מ ור ב ל יש מ ד ק ה ה ז ר ו ב ס כ ו ה יה ל א י מ ד ר י
׳וג ו ן ונח ל א ה ח א ש יס מ ד י זא מ .י ת ע ד י י כ : ם ינש ם ט פ ה א וע נה
ם פ ול ל ויה י א ל ו ם נומ ב וד ב א יו וב וש י א לש יניס ב כ ו ס ה יה יכ ס א זה ה א וב נה יל מ ה ש ק ה יה ה זל ו ה מ ל ה ל ע ם ח נ ת מ ו ס יב ש ה ל כ ה מ ו
ית ב ש ח זיע ז
1
  ״ *    ״ "
v

1 1 1
'     ״
ן ד כ א כ ת וא ל ל י
ל כ ד כ ל צ ק ו
1
ם ל י ז ג ס ר וו
רקי י לכ
ךלי צהו םיב תלפנו חולש התא ךתרב לעו וז האובנמ הרוב התי ה התאו ךמש ׳הש
רי עה ןמ הנוי אצי ו ללב הנוי בי שה אל הזלו ללב ךל הרחי אל ןכ םא ךרבתי םשה
ונתי םא וא רקש אי בנ ותורקל וב ו לאה םאה ריעב הי הי המ הארי רשא דע ׳וכו
דע רמאש הז הרזגה ולטב םיבוט םי שעמו הבושתהש אלא אוה תמא אי בנש םבל
המו עמשי רמול ול הי הד קדקודמ י תלב הארי ץשל י כ תמא ןה ,הי הי המ הארי רשא
שבי י מ םותהש י פל םיבובז ואצמי אל םשש י פל ריע לש החרזמ וני י הד םדקמ בשי ש
ג ד
״ ת ת ד ה מ י
ftTP ם י ׳ק ^י ר מ ל ן מ ר י:ר י#ב ה י;ד !
; י ^י 't ?י «ו ש א ר   ל ע ל צ ת ו י ה ל ה נויל ל ע מ ו ל ע ר
ן ^&י *״     ל ע ה נוי ח מ ^ר ות ע ר מ ול ל יצ ה ל
liSi ם י ת ל א ה ק ר ז
: ה
^ד נ ה ח מ ש ן ו ^ר
1^&2$ ך ת ו ת ר ח מ ל ר ח ש ה ת ול יע ב ת ע ל ו ת
ח יך ב ו יה יו״ :ש ב י מ ןול ק ק ה         ת א
^ ץ
י
ד מ ם י ד ק ח ור ם יה ל א ןמ ל ו ש מ ^ה
ת ! יי** •יק י^,!
ה נ
ן
י
g^gn ך ןף ן ת יש יר ח
:(יל 1יט יג .0יד ,י nn א״ה *
V
יי** ״ י •י ״ י   *
י ״ ש ר ״יל
0
־ א ר ק י ״ ר ה מ
:שמשה םוחמ .והערמ ול ליצהל :הנמזה ןושל .ןמיו (ו )
ם י ה
ימ ש ״ ע ש ל כ ל פ נ ם יה ל א וה ול ים ה ש כ .ות ע ר מ ול ל י צ ה ל מ
י ר ו
u״״ ״
י ז י ו י ו ד
-ג״*,; ו י ד ו ד V« ו ו י ה י ד
ש מ ש ,
י יד ח ר וש כ ך כ ל ו ור ע ש ל כ ם ד א ה ןטם יר יב ע ס ו ם יח ול מ
.ומ״ךכו נצימו םיבר םיפנעב הנעמננדגה בשע.ן ו י ק י ק
״ י ע י ר ח ח
י
ל א ( }
י .
ל
רמאי ךיו רכזל רמאיש סיקמב ןויקיקה תא תעלותה. ך ת ו ( ז )
1 v K
׳
1
:אקיתש י״תכו דאמ המח אוהו הינפמ תוחורה לכ תקתשמ תבשנמש הפשב טיתובר ורמא. ת י ש י ר ח ( ח ) :ךתו הבקנ
,
ל
ארזע ןבא ק ״ ד ר
:םהינש תא ףסיי חהיו סג םוקמב עגפיו ךרדכ םוי םיעברא יח יס צ ה .ן ס י ו ״ <:ם ה יל ע ה ר זג ה ב וש ח י ם ת ב וש ת ב וד מ ע י א ל יל וא
י ר ר
f . , -״
s
' ״ I
n f t י ר
ג
מ י מ כ מ
מ י מ י מ ו מ י ו frt '?
, י כ ו ס
ק
י צ ע
י
ש ב י
'
w 5 ל
*
ל ה כ י ס
ו ל
׳ י
ש נ
׳
ש פ
'
ע א
י
ח ע ש
י»
הרק וח תענל םירמוח דרפס ימכח .ןו קק .ןס ו w
ו ל י כ 8 ד ו ל ה ז ת ו א ו מ ע ה מ ג ״ ם ו י
,
י ע ב ר א ו ל ת ו א ל מ ד ע ם ע ב ״ י
םוח בורמ .והערמ ול לי צהל :והמ תעדל ךרוצ ןיחו ח ג כ ר א ת ש ב ש ע א וה .ןויק יק ו :ויש ע מ ל כ ל ע וימ ח ר יכ ו ׳ה ה ר זג ב
ךורא ןמז גדה יעמב דמעש רובעב יכ םירמוא שיו שמשה ור מ א ו ק יק ןמ ש ב א ל ו ה נש מ ב ו ל צ ה ש וע ו ה ג ה ב ג ת ו וית ור א ם
- ־ תרחמל .ןמי ו (ז) :םיחה לובסל לכוי אלו ךר ורשב רוע י
ב
י ב ה ב ר ר מ א ה גייד תיקיקר מ א ש יק ל ש יר ק יק יא מ א ר מ ג ב
. JJ,yI J, , --. .-, ״ /-ץ . ,״ -,,-,, ,
n n
«r n«
י ב
י י ק
ש פ
יב א ו ימ ד א ב יל ול צ ל ו ה גויד ןויק יק יל יזח יד יד ל ה ג ח
:הרזממ .םי דק חור .י הי ו (ח) .ן וי ק י ק כ ותחמש םוי
ל ע
^
ר י
״
ה י ת י ן ל ד ם ן ן ן נ ח ם ו ש ל ע ו לד
.
1
י ע ג ב ן י ב
,
י פ
דע ןואש תעמשמו הקזח ״תיהש סמירמ יבר רמא .תישירח , א ח ש מ ןיד ב ע יה וד צ ר פ מ ו ל צ ל ות וא ןיל ד ס ת וי ונב ר י ח ה פ
א וה ש ינפ ה ןב ל א ומ ש וניב ר ׳יפ ו .ןט ש ןיש וע ויגיע ר גמ ש ר יפ
ה ש וע ו ה ב ר ה וניכ יק מ ב ש יו ק ר ס ןל יא ם יגיא גה ה ב וש ת ב ית א צ מ א ב יל ול צ ׳יפ ו א יור ב ל א יב ר ע ןוש ל ב א ר ק גה ב ש ע
ש כ ש ה ש וח כ . וה ע ר מ : ע ״ יר כ ל א יב ר ע ןוש ל ב ומ ש ו ונמ מ ה ת וש ה ב ר ה ה נצ ול ש יש ימ ל כ ו ןמ ש ןח מ ןיש וע ו ם יניע ר ג
.ן ויק יק ה .  א ך ת ו : ת י נב . ת ול ע ב :ןויק יק ה ם וק מ ב ה ע ש יפ ל ת ע ל ות ה ןימ זה .ןמ יו«< :ל צ ול ויה ש ה כ וס ה יצ ע וש ב יש וח כ ח ש
ו8 ב י ך ת ח נו ןיר א ה ת יה ל ונמ מ ק ס פ נש ר ח א ו ה ט מ ל וכ ת ח ש ר מ ול ה צ ור . ך ת ו :ת ע ל ות ה ונל כ א ה יכ ןכ ו ה ב ק נ ןוש ל ת ע ל וח
יש ל ח וד ה ןים זה .ן ט י י .י ה י ו > ) : ש ב יו ה כ וה ר ח ש ה ת ול ע ב ת ר ח מ ל ו ה ח מ ש ח ול ה ח יה ד ח א ם יי ה נה ו ל צ ל ול ויה ש ויל ע
ד ו ד ת ד ו צ מ ן ו י צ ת ד ו צ מ
ל ע מ מ ה ל ט ו ה ל ע מ ל ה ל ד גו ןויק יק ב ש ע ח ימ צ ה .ן מ יו (ו) : ה מ וק מ ל .ן ויק יק :ה נמ זה ןינמ .ן מ י ו (ו) :(ח ״ י א ׳׳מ ) ב ט יה ולכ ש ןכ ו ק זוח
׳כ יס ה לצ יכ יל ה ע ר ה ׳מ מ ה ת ח יל זמ וליצ ה ל לכ ל ול ח ויה ל ה נויל ןצ ונה ל יא ה א וה . ר ח ש ה (ז) : ם יב ח ר ו ם יל וד ג וילט ש כ ש ט ס ש
ן כ א ל ו ש מ כ ה ס יה מ ש כ ייה מ ו ך ל וה יכ ר ימ ח מ 'וניא ש ר ב ד א וה ה כ ס ח ל ״ ל .ך ת ו :ק א ה ל ט ש ע ש ס ת א צ ס ל ט מ ל ט נס ת א פ ב
ל מ 1ל ה יה יכ ל ע .׳ו ת ח ס ש יו :ןר א ה ח כ יט ר ק נייה ןויק יק ה ך ינש ה ו ה ח ל ז ל ״ ר . ך ת ו : ש לה ןוש לע . ת יש יר ח (ח ) : ה ק ס ס ו
ה וי ת ר ח מ ל ר ה ש ה ה ל ע כ ת ט ב .ר ח ש יה ת ול ע ב (ז) :ד ימ ת מ
ח ור (ח ) : ש מ ב ה ס ימ מ ש ב יית נ ןכ ל ו ןר א ה ת וב יט ר ד וע ול א ב א ל ו ות ק יני ם וק מ מ ןויק יק ה ח א ה ק ס ס ו ה כ ת ח ת ע ל ות ה .ך ת ו :ות ח מ ש
ןוא ש ע ימ ש מ ל ״ ל .ת יש יר ח : ר יע ה ה ר זע ב ב ש י א וה יכ ה -נס ב ד מ יט ר ב ד ה יה ש לו ר ת ויב ה מ ח י ת וח ול ב ש ה זמ ה א וה . ם יד ק
רקי י לכ
הלעה אוה ךורב שודקה טוקלי ב ל״זח ׳ובו םי הלאה ןמי ו ׳ובו ןויקק םי הלא ׳ה ןמי ו
תרז ׳ד הלעו הלע לב לצו ץלע ה״ער וי לע ולע תירחשבו הלי לב הנוי שאר לע ןויקק
שודקה ןמיז שמשה תא שובכל ןויקקה תתת ולצב בשי ל םילוכי םי שנא העברא ,חפטו
ןי רעצמ וי לע ץורש ץשותי ו ןיבובת תמו שביו ץי קקה תא הכהו תעלות אוה ךורב
י נפל רטמכ תועמד ויניע וגלז העש התואב תומל ושפנ שקבש דע ץדדצ לכמ ותוא
[הז לענ (לודג) רעצ ךל שי [הכוב] התא המ י נפמ הנוי ול רמאו אוה ךורב שודקה
שבי תחא הלי לו הי ה תחא הלי ל םי מ וב תי קשה אלו לבז וב תםנבה אלו ותלדג אלש
ר ק י י ל כ
38
רמאו וינפלע לפנ העש התואב הלודגה רי עה הונינ לע סוחא אל י נאו וי לע תסת ךכ
.םימתרה וני הלא ׳הל בי תכד םי מחר תדמב ךמלוע גהנה
לדגה בשע ,ןויקיק .שמשה םוחמ ,ותערמ ול לי צהל .הנמזה ןושל ,ןמיו ל״ז י׳׳שרו
רכזל רמאי ש םוקמב ןויקיקה תא תעלותה ,ךתו .ומש ךבו לצי מו םיבר םי פנעב הלעמל
.ןאב דע ךתו הבקנל רמאי ךיו
.והמ תעדל ךרוצ ןי או ארק וא תעלד [םירמוא] דרפס י מכח ,ןויקיק ל״ז ע״בארהו
ןמז גדה י עמב דמעש רובעב יכ םירמוא שיו שמשה םוח בורמ ,ותערמ ול לי צהל
.ןאכ דע ןויקיקכ ותחמש םוי תרחמל ,ןמיו .םוחה לובסל לכוי אלו ךר ורשב רוע ךורא
לכ תא םי הלא ארי ו קוספב הלעמל יתרכזש ל״זת תשרד לע דסוי מ םי רמוא שי תעדו
והזו .ויניע תובג ורשנ יב הברה ותוא ןי רעצמ ןיבובזהו ןי שותי הש ׳וכו ,םהי שעמ
ןי שותי המ ותערמ ול לי צהלו המבו שארב הכמה םוחהמ ושאר לע לצ תוי הל י תעדל
.ןישוערפו ןיבובז
ושבי י לוא לצל הכוס ול השעש יפלע ףאו העש י פל וחי מצה ןמיו ל״ז ק״דרהו
ולי כשהל הז תוא ומע השעו םוי םי עברא ול תאלמ דע םש בשי י כ הכוסה י צע
הנהבגתו וי תוראפהנכראתש בשע אוה ןויקיקו .וישעמ לב לע וי מחר י בו םשה תרזגב
ןויקיק רמא שי קל שיר קיק י אמ ארמגב ורמאו קיק ןמשב אלו הנשמבו לצ השועו
י מאד [אבילולצלו] (אבילולו) הנוי ד ןויקיק י ל יזח י די דל אנח רב רב הבר רמא הנוי ד
י חתפ לע שוריפ הי תי ןלדמ ןוונת ןופ לעו לדג םי מה י עצב ןיב יבר י קשפ י באו
שריפו ןמש ןישוע ויניערגמ שוריפאחשמ ץדבע י הוגצרפמו לצל ותוא ץלדמ תוי ונחה
׳יפו] (אבילולבו) ׳וכו ע״ורכ לא יברעב ארקנה בשע אוהש י נפה ןב לאומש ועבר
ןיניערג ןישועו הברה ונימוקמב שיו קרס ןלי א םי נואגה תבושתב י תאצמ [אבי לולצ
לא יברע ןושלב ומשו ונממ התוש הברה הני צ ול שיש י מ לבו ןמש םהמ ןי שועו
ול ןי מזה ,ן מ יו .לצ ול וי הש הכוסה י צע ושביש והכהש שמשה םוחמ ,ותערמ .ע״ורכ
י כ ןכו הבקנ תעלותה ךתו תיבב ,רחשה תולעב .ןויקיקה םוקמב העש י פל תעלות
ךתחנו ץראה תותל ונמשמ קספנש רחאו הטמל וכתתש רמול הצור תעלותה ונלכאה
רחשה תולעב תרחמלו החמשה ול התי י ה דחא םוי הנהו לצל ול הי הש וי לע ושבי
.ןאכ דע שביו הכוה
ושאר לע םוחה רבוע הי ה הבוס ול הי הש י פ לע ףאש בי חרהו ל״ז א״י רהמ ןבו
י לוח אוה ותערמ ול לי צהל רמאש המו רתויב ול לצמ הי ה ןויקיקה הלע רשאבו
הזלו תחדקה י לוח אוה הלודג הער הנוי ל עריו הלעמל ׳ריפש ומכ ול הי הש תתדקה
ול לי צהל רמאש והזו םירקה םי לעה םע םי חמשש םי חדקומה ךרדכ ןויקיקכ חמש
י כ שביו הכוה ותחמש תרחמלו תומל לאשש ותערמו תתדקה י לות תערמ ותערמ
.םה תודי מתמ י תלב ןויקיקכ הזה םלועה תובוט
רמאי ו ךכ רחאו םי הלאה ןמיו ךכ רחאו םי הלא ׳ה ןמיו רמא המל קדקדל ן״דעלו
םי הלאה ןמיו רמול ול הי הד תרחמל ד״מל השק םג ,התא ׳ה רמאי ו ךכ רחאו םי הלא
ןויקיקה ןימזה ךרבתי םשהש הארנו .רכזנה ק״דרה תעדל ת״ב ב תרתמב תעלות
39
ד ה נוי
י די לע ותוכהל הי ה ןויקיקה תי לכת לכ י כ הת ומע ורבושו לוק וי דחי תעלותהו
הער הרזגה לוטי ב לעו הונינ לע אירוגינס הז ךותמ דמלל י דכ הנוי ל רחי ו תעלותה
׳ה י כ זגורו ןידב ןיד אלא םוקמ לכב םי הלא ץאש םי הלא ׳ה ןמיו ורמואב זמר הזלו
ןמחר וי דחי תולועפ י תש ושענ יב םי הלא ׳ה ןמיו רמאש הת ןמתרו םוחר אוה
הצור הנוי לעמ לעי ו רמאש הזו ותוכהל תעלותה תוארבהל ןידו ןויקיקה תאלעה
לכ בחור ל״זחל יתרכזש ומכו הנוי ל לעמ תוסכל י דכ וי לעב בתר ךכ לכ הלעש רמול
דחא הלע תחת רתסהל םדא ינב העברא ןילוכיש חפטו תותרז עברא הלעו הלע
׳ד לע ךכוסל י דכ וב הי ה י רהש הנוי רועי שמ רתוי הנוי ל לעמ לעי ו רמאש הזו וי לעמ
ותערמ ול לי צהל ןורתי ם״מ אי ה לעמ ם״מב הנוי ל לעמ לעי ו רמאש הזו םדא ינב
׳וכו הנוי ל לעמ ןויקיקה הלעש םי מחר אוהש ׳ה ןמיו תדלות תאז אוה ךורב שודקה
הז הי הו תעלות םי הלאה ןמיו יב אוה ם״י הלא ורמאב ךל י תזמרש ק״דרה םנמא
הזלו תרחמה םוי ל תעלותה ןמוזמו ןכומ הי ה זאמ י כ ץשאר םוי לש רחשה תולעב
תומל ושפנ לאשי ש י דכ הנוי ל ןודל הצור הי הש תי שי רת םידק תור םי הלא ןמי ו רי כזה
תדמ הדמל תומ דע י ל הרח בטי ה בי שהשכו ׳וכו ךל הרח בטי הה םי הלא רמאי ו הזלו
לכש ןויקיקה לע תסח התא ׳ה רמאי ו רמאש הת הונינ י שנא לע אירוגינם םי מחר
ול רמאי ו בטי ה הנוי רעטצי ש י דכ תעלותה ידי לע ותולכל הי ה ןויקיקה תי וה תי לכת
זמרש ומכ וי דחי תעלותהו ןויקיקה אצמה םעט והת ׳וכו תסח התא ךרבתי םשה
םי הלא לע תמרל א״הב םי הלאה ןמיו רמא הזלו ׳ובו ןויקיק םי הלא ׳ה ןמי ו ורמואב
התי ה וזש תישירח םי דק חורב ןכ ול תי שרפדכ וידחי וי ה תונמזה י תשהש רכזנה
.םידק חור ץמזה ןויקיקה אבי ש תעב אתעשל התנמזה
לכ תקתשמ תבשנמש העשב וניתובר ורמא ,תישירח ל״ז י״שר שמשה חורזכ י הי ו
דע ז״עלב רי י משפףלעתי ו .אקי תש ,ןתנוי םגרת ןכו ,דאמ המח אי הו ,הי נפמ תותורה
.ןאכ
תעמשמו הקזח התי י הש סונירמ יבר רמא ,תישירח חרזממ םי דק חור ל״ז ע״בארהו
ףלעתהש ףלעתתו ףי עצב םכתו ,הנפלעתת ומכ ףלעתי ו ,םי נזאה הנשרחתש דע ןואש
.ןאכ דע וידגבב
חורה ךתו המח םידק חורו אתקי תש ןתגוי םגרת ןכו םוגירמ יברכ ל״ז ק׳׳דרה ןכו
שרי פןכו ומצע לע דומעל לוכי אלש דע דאמ הלהבנ ושפנ העגי ףלעתתו שמשהו
ףלעתי ו רמאש המו ,ל״ז א״י רהמ ןבו ׳פלעתי י אמש ל״זחדב ןבו הנפלעתת סומע רפסב
ותוארב הנוי ש דע [םיתמבנ (םיתורכ) םי רבי אה וראשי ש דע בלב ינויח חורה תסנכהב
בוט י כ י נממ י אצ ושפנל רמאש רמולכ תומל ושפנ תא לאש תומ י רעש דע עי גה י כ
.ןאכ דע י מע תא אצמי רשא ערב הארא ןפי י חמ י תומ
ר ק י י ל כ
40
ם ו ת ח
ר ^ר ת ^ל ^ת א ל א ^ו ף ל ע ס מ ^yrSJS
    ל א ם י ה ל א ר מ א י ו
ט
:י י ח מ י ת ומ ב וט mnm™>
v: -־ ־ IT - ן - י.״ •
ע
ז ו י ק י ס לע ךל ףי5ת
ןויק יק ה     ל ע זןל   ה ר ח ב ט י ה ה ה נוי י? w א למ י»
ך ב ש ות ל ד ג א ל ו וב ת ל מ ע ;א ל יר ש א SE&gr,3
א ל ינא ו«י :ד ב א ה ל ג ל ך ב ו ה י ה ה ל ל ל : ״ **ן י י
ר ש א ה ל וד ג ה ר יע ה ה ונינ    ל ע ס וח א •מ י״ ןא ומ י**
ו£ ר ה %ע ד כ י ת $מ ה נ ת ה ה ב  ש יי rJrW ™
• • I . 1 . • * :א 0ס ו »» ,ס ז 6 61<י
.
A l
. םדא ה פ ר Vn י״שר ,
ללג אל הליכ ןיב ומכ הריל ןבש :םימ תאקשהו המירזו השירחב .וב תלמע אל (י) :(ז״עלב ר״היימשפ) .ףלעתי ו
קי דר ארזע ןבא
ת ק ז ח ת י ש י ר ח י פ ו ש ס ש ה ם ו ח כ ו ח ר * ל ע ה ר * ו ל ף י ס וה ל ה ע ש ףי
ע
צ
ג
ספתו הנפלעתת ומכ .ףלעתי ו :םינזאה הנשרחתש
ש יד ק ח ו ד ו א ת ק י ת ש י ״ ת ו ח ח ב י ש ג ב ם י ש ד ח כ ם ד א י מ ו ש ע נש y
r n
nr nrt (n\ י י   ״ י י ״יויי״״י׳•
« פ ג ח ע ג • .ף ל ע ח י ו :ש ם ש ה ו ח ו ר ח ש מ ש ה ד ח ו ה ם ח א י ה
נ ש מ ם ש ס ש ה
י י מאי י (י
5
) • יילעב ףלעתהש ףלעתת*
*ע ם כ ו ס »ו ה ב ת כ ומ צ ע ל ע ד ו מ ע ל ל וכ י א ל ש ד ע ד א כ ה ל ה ב נ ו כזתכה .רמאי ו (י) :םשה םחנ יכ ול הרחש רובעב ואיבנל
לימי ר ב ד כ ן כ ו ס ומ ע ר פ ס כ ח נ פ ל ע ה ח ׳י פ ש ו מ כ ו ח ו ר ח א »י תואירכה לככ לומעי אל םשה יכ םיעמושה וניכיש ךרד רבל
"?55 £ מ
י 1
£ א ' ^ ^ J S ^ J ^
w
r X ^ SS
ס י ח א א ל
ייאי תישפאל רבל לע התסח החא םעפה הנהו
£ ^ ם ״
א
ם י ^ תוכה ןב םא היהו ןינזב ומכ קריחב ןב חלמו ישעמ למ י *
ב י ה כ ש ו מ כ ם ד א ה ן ימ ש י כ ו ו ד ו ב כ ץ ר א ח ל כ א ל מ -ב ו ת כ ש ברעה דע רקבהמ דחא םוי קר ןויקיקכ חמש אל הנהו עשרה׳
ל ע ם י ק מ ל כ מ ל א ר ש י ל ע ח ז ו נ ש ר י פ ש פ ״ ע א ו ו י ה א ר ב י ד ו ב כ ל ו לחה ברעלו רקבה דע לדגיש לחה הלילה תליחתמ היה הנהו•
יפל א ל א ^ת י ש ע ף א ו י ת ר צ י ר פ א ש ו ס כ ר ב ד מ ם ד א ה ן י מ , -. ..... - . n r 1,1 •!י י * » U m 1 * י \ י « י -י «!״ י <«^י > #• n,\
י ת ל ו ז ם ד א ה ן ימ ר א יש מ ר ת ו י ל א ה ד ו ב כ ב ם י ר י כ מ ל א ר ש י ש 5
י
היה הנינ ןבש רמא ןכ למ שכי ולוכ רחשה תולעכו שביל
א ל ו ו כ ה ל מ ע א ל ר ש א :ל א ר ש י ל ע ק »פ ה ר מ א ם ח ב ש ם י ס כ ח ח יאמח אלש . אמר הרשע םי תש . ינאו (אי) :לכא הלי<
פ י ע א ו ת ב א כ ד ה ו י ב ע ע א ו ח ם ד א ח ו ב ל ומ ע י ש ר ב ד ה . ו ה ל ד ג
ו פ כ ן יב . ד כ א ה ל י ל ן י ב ו ה י ה ה ל י ל ן יב ש : ם י ע ס ו ש ח ן י ב ה ל ם ד א יג ב ק ש ל כ ה ד ו ח ח ר ב ד ם י א ר ב ג ח ת ד י ע י ב ל ס ע א ל ׳ת י ל א ה ש •
י כ ה ל י ל ה ף ו ס ב ד ב א ׳ר ח א ה ה ל י ל כ ו ה פ ע ה ח א ה ל י ל ב ו י כ ה ל י ל ן ב 'י פ ו ם י ר ש ע ן כ ש ד ח ן ב ו ס כ ה ל י ל ן ב ו ס כ ח ל י ל ן י ב ו ן וג ן ב ן כ ו ןב
׳י ת ש מ ת ל כ ו ם י פ ל א ׳י א ו ה א ו ב י ו ם ד א א ו ב ר כ ׳י מד ח ו י ם ד א .א ו כ ר ה ר ש ע ׳י ח ש מ ח ב ר ח ״ ס ו ח א א ל יגא ו>א י< :ש ב ייו ה כ ו ה ר ח ש ה ר ל ע ב
ןויצתדוצס ד וד ח ד ומ <
ופ ל וע ן י נכ ומ כ ס כ ג ר ה ר ד ע ה ו ס וש ל ס ן ר ע . ף ל ע ח י ו :ויצ וצ יג ש מ ש ה ל ״ ל . ש ם ש ח ך ח ו : ס ינז א ס ס א ש יל מ מ ם יה ש ד פ מ
ל מ ע ׳ל מ . ה ל ס ע :ה ל מ מ ו ס מ ק ש ל מ . ה ס ח (י) :(א ״ ג ס ימ ש י) ס ו ח ו ס ח ה ׳ע י מ ס ל ו כ מ כ . ף ל ע ה י ו :ה נ ו י ש א כ ל ט ויצ וצ ינ ויל ש ה
צ ״ י ג ס כ ן כ ומ כ ק ״ כ י ו מ ןכ .ן ב ש :ה ח מ צ ה ן י נ מ •.ו ה ל ד ג :ה ע י ג י ו ס מ מ ד ל פ ה ל וש פ נ ס א ש ק כ ו ל א ש .ו ש פ ג ת א ל א ש י ו :ש מ ש ה
א ר ק י ו)י ס ג ש ן כ ש ב ל ןכ ו ה ל יל ןמ :כ ל ״ ל ו (יא ע ש ו ה י )ן ו נ ק ןכ ו י כ ל ס וה זו יימ מ ית ומ כ ו ט וש ס נ ל א -ל מ א . ר מ א י ו : ת ומ י ן מ מ ל
:ה ב ו ר מ .ה ב ר :ם יס ל א ת ל ש מ א וה .ו ב ר (א י )ן ד ב א נ .ד ב א :(כ ״ י :ה כ ר ה ס י ר וס י ל כ ס ו ש מ ש ה יל וצ ינו ס מ ה ת ומ י ע מ *ןק ות מ ל א מ ה ל ומ
ן ל ב א ל ס ול ס ל מ ד א מ ס א ול לא ש ש ה ל א ש ה א ״ ה כ . ב ס י ה ה (ס <
ת ס מ ה ס א ה נה . ה ס ח ה ה א (י ) :ם ל ומ ימ י ל כ ה ח נא א ל ו יל ה ר מ י ה ס י מ ה ד ע ל ״ ל וא ה ז ל ו כ ע כ ה ת י מ כ ל ס כ א ש ד מ . ח ו מ ד ע :ן ו י ק י מ פ
ל ע ל מ ס צ ט ו ס מ ם ד א ש ו י ד ה יכ ול כ זל ו ות וק ש ה ל ות וא ת ל ד ג א ל ו ה ע יל ז ב ו ה ש יל מ ב וב ת ל מ ע א ל ל ש א ן ויק יק ה ת ד יכ א ל מ ת ל ע מ מ ו
ד ימ ו מ מ צ ו ל ד יג ת מ א ה ל יל כ ש ד וע ו ל ״ ל . ח י ה ה ל י ל ן ב ש :ו ב ל ע ע א ל ש ל ב ל ס ד יב א ל ס ל ע ע צ יו ס מ וי ן כ א ל ו וב ל מ ס ש ל צ ל ס ד י כ א
ל מ ע א ל ו ל ה מ ה ש ע נה ל ב ל ל ע ס ו ס ל ןיא א ל ה ל מ וא כ ו ש ס ש ס ה ח ל ז א ל ד ע ת ע ל ות ה וה כ ה ל מ ש ה ת ול ע כ י כ ד ב א נס י ל מ א ש ת ס א ם ל יל ב •
ל ה 1י א ל ה ל ״ ל .׳ י ג ו ה ב ר ה :ת א !כ ה ל וד ג ר י ע ל מ ס ו מ א א ל ינא ן י א ו •ד י יש ע מ א יה ה וני נ א ל ה ל ״ ל .ס ו ח א א ל י ג א ו (א י ) :כ ר ן מ ו
רקי י לכ
ל״ז י״שר ׳וכו םותא אל י נאו ׳ובו תסח התא ׳ה רמאי ו ׳ובו הנוי לא ם״י לא רמאי ו
אלא לדג אל הלי ל p ומכ ,הלי ל ןבש .םימ תאקשהו העי רת השי רחב ,וב תלמע אל
המהבכ םתעדו םילודג םדא יגב ,הבר המהבו .םיגטק ,עדי אל רשא .דחא הלי ל
.ןאב דע .םארב י מ ץרי כמ םגי אש
רמאי ו .םשה םחנ י כ ול הרחש רובעב ואי בנל לשמ םש םשה ,רמאי ו ל״ז ע״בארהו
41 ד ה נוי
,תואי רבה לבב לומעי אל םשה יב םי עמושה וניביש ךרד רבד בותכה ,תסח התא ׳ה
ןב תלמו י שעמ לע י נא סוחא אל ךי או תי שע אל רבד לע התסח התא םעטה הנהו
דחא םוי קר ןויקיקכ חמש אל הנהו ,עשרה תוכה ןב םא הי הו ןונ ןב ומכ קריחב
לחה ברעלו רקבה דע לדגי ש לחה הלי לה תלי תתמ הי ה הנהו ברעה דע רקבהמ
םי תש י נאו .דבא הלי ל ןבו הי ה הלי ל ןבש רמא ןכ לע שבי ולוכ רחשה תולעכו שבי ל
י כ םודס תכפהמכ תכפהנ יב ארבס ךרד הנהו תומהב םג ואטת אלש ,אובר הרשע
הלי ל ןבו רמאש המב השק ושוריפלו .ןאכ דע ,םלועה לכב עודי הזה רבדה
אל רחמב ...םא י כ תעלותב הכוה אל אלהו הלי לב שבי המלו שבי ל לחה הלי להמש
,...אל ובי אב וני אש הלי לב
י נפמ אלא ןויקיקה לע סח אל אוהש יפלע ףאו ןויקיקה לע תםת התא ל״ז ק״דרהו
ומכ ודובכ םה םי ארבנה י כ ודובכ י נפמ הונינ לע סח אוה ךורב שודקה ןכ ורעצ
ףאו וי תארב י דובכלו בותכש ומכ םדאה ןימ ןכש לכו ודובכ ץראה לכ אלמ בותכש
ףא וי תרצי רמאש ומכ רבדמ םדאה ןימ לע םוקמ לכמ לארשי לע הז ונשריפש י פלע
םי מכתה י תלוז םדאה ןימ ראשמ רתוי לאה דובכב םי רי כמ לארשי ש י פל אלא וי תי שע
אוה םדאה וב לומעי ש רבדה ,וב תלמע אל רשא .לארשי לע קוספה רמא םהבש
הרות הרבד םי ארבנה תריציב למע אל ךרבתי לאהש י פלע ףאו ודבאב רתוי בצע
ןב ומכ הלי ל ןבו] ןונ ןב עשוהי ןבו ןב ומכ הלי ל ןיב .םי עמושה ץבהל םדא ינב ןושלכ
הלי לבו חמצ תתא הלי לב [יכ] (היה) הלי ל ןבו [׳יפו] [םירשע] ןב שדוח ןב ומכ [הלי ל
הברה .בוריקב ע״בארהדכו .שבייו הכוה רחשה תולעב י כ הלי לה ףוסב דבא רחאה
ץי שהו ם״מה ךי ראמב ׳י תשמ תלמו םי פלא ׳י אוה אוברו םדא אובר ב״י מ רתוי ,ב״ימ
ןיב ועדי אלו םינטק םהש ,עדי אל רשא .תובקנו םירכז ללוכ ,םדא .השוגד הגי א
תובאהש ןויכו תובאה רובעב אלא שנוע םהל ןי או אטת םהב ןי או םלאמשל םני מי
לעו תוכת שנוע הל ץא המהבהו (ע״בארהכ) הבר המהב ןכו שנוע אלב םה הנה ובש
.ןאכ דע םיבר לע ןכש לכו לומחלו סוחל י ואר הלא לכ
ןכל] ןויקיקה לע ךל הרח בטי הה קוספב ךא ,םיקוספה ...ל״ז א״י רהמ בוריקב ןכו
י כ רמאש ומכ תומל לאש אוהש ץי כש הידידןל] הי די דמ הנוי ל ךרבתי םשה חתי כוה
םייח ול ךי ראמהו ותערמ ול לי צמה ןויקיקכ חומשל ול הי ה אל ןכ םא י י חמ י תומ בוט
[בצעהל] ול הי ה אל ןכו בוט תוארל םי מי בהואו םייח אוה ץפחש הארמ הזבש
ול הרח בטי הש תמאה ובי שה הנוי ו .ןויקיקה לע ךל הרת בטי הה רמאש הת [ונשביב
י מנ י כה ץא לבא רעצה ול רי סמו תומה דע ללכמ הי הש י פל רמול הצור תומ דע
אלא תומה י נפמ אל ץי קי קהמ י ל הרח םנמאה בטי ה אוה תומהש ךל רמוא םלועלד]
רעצ לבא אי ה הבוט תומה ןכ םא הנה תומה דע לובסאש רעצהו שנועה רובעב
י לע ץגמה ץי קי קה ...אמי או תומל םי כחמה ןמ)[י ל הרח רשא אוה תומה םדוק שמשה
סותא אל ךי א י נאו רמוחו לק ול ץד אוה ךורב שודקהו תתצי נ הבושת אי הו (תומה דע
ןועטל הצר ׳ובו םדא אובר הרשע םי תשמ הברה הב שי רשא הלודגה רי עה הוני נ לע
םהי עשפ ללכ לכמ המי לש הבושתב ובשש הי ה םאש טעמ הבושתב ובשןש] י פל הז
ר ק י י ל כ 42
המי לש הבושתב ובש רשא הונינ לע סוחא אל י נאו ןועטל ךרבתי םשל ול הי ה ןכ םא
הנוי רערעמו ןעוט הי ה הזלו ובשש אוה דבל סמחהמ אלא אל ז״עמ י אדו אלא
י וארש אוה ךורב שודקה בי שה הז לכ םעו תללוכ הבושת התי ה אלש ןויכ ...םהי לע
ללכ לכ לע רומחל םי מודה םע םה י כ םי לי לא י דבוע םהש יפלע ףאו םהי לע סוחל
םי לודגה םלוב רשא םדא אובר הרשע םי תשמ הברה הב שי רשא רמא הוני נ יבשוי
לארשי ןכ אל ושנעי אלו ומדנ תומהבכ הבר המהבו ולאמשל ונימי ןיב עדי אל
לע ווטצנו] (םי הלאה י דבע ודבעי םא)תמא תרותו תד ולבקש יניס רה לע ודמעש
ןינעב םרטפל י ואר ןיא ינפלע םי רחא םי הלא ךל הי הי אל הרובגה י פמ ועמשו ז״עה
.וירבד ףרות ןאכ דע [הוגיג י שנאל ומכ ז״עה
י נפמ אוה ןויקיקה לע סח י נא םא רמוחו לקב אכרי פ...קדקדש ומכ קדקדל ן״דעלו
םאה ךתלוזמ תלעות לבקת אל הלעתי ו ךרבתי התא ...ונממ לבקמ הי הש תלעותה
םשה ןעט אל המלו הונינ םע תוכייש הל ןיא ...תנעטו ךל הלי לח ףוםכת קידי הלעמל
ואצמ האי צמ ולי פאש הערה םכרדמ ...הלודגה רי עה הונינ לע סוחא אל ךי או ךרבתי
שי רשא השולח הנעט ןעטו והוריזחהו ...ק הריבב והואנבש לוזגה שי רמו הורי זחהו
אלו םירענ המבו המכ וי הש חיכוי ...רכו םדא אובר הרשע הרשע םי תשמ הברה הב
ירבד ךרבתי םשה עמשש י פל ...ןוכנ ץורית ךירצו תוקזח תוישוק םהש םהי לע סח
וינפל הנוי לש ותנווכ אי ה העודי ש ...ייחמ י תומ בוט רמאי ו תומל ושפנ לאשש הנוי
םי שנאל תותי לשה ול הרח הלחתמש ...ןויקיקה תשיבי לע הז לכ ןכתי אלש ךרבתי
הרומעו םודסב הכפהל ךרבתי ול הי הו ...םהו םהב הרתי המל הלאב םי אטחו םי ער
לדחל ףרוע השק לארשי ו הבושת יבורק םהש ...קזנ וז הארתהמ ךשמנ תוי הב טרפבו
רזח הזלו לארשי לע ומעזל ךרבתי ודיב אוה הטמו ופא ...רמאש א״י רהמ דצמ םאו
ןי נעל רזח התעו תמשו הנוי קסעתנ ןויקיקה ןינעב ...לאשיו הנושארה ותלאשל התע
חוכו ךוותל ידב הזלו ומצע ןויקיקה תדבא דצמ אל תומל ושפנ ...תהה דצמ ןושאר
תאזה הדרחה לכ םאה הנוי ל רמול הצור ולי אכ ןויקיקה לע ךל הרח בטי הה ...ומע
רמאי ו תומל ךשפנ תלאשש ןויקיקה לע ךל הרח ךב לכ בטי הה תומל ...תדרת רשא
לבא תומ דע רעצ אוה ול הרחש המש רמאו ותעד יוליג בי שה ...ייחמ י תומ בוט
דע אלו תומ דע אוה ןויקיקה רעצ יב ןויקיקה לע ...אל הז י י חמ י תומ ...לאשש תומה
התא ...בטיהה ןושל ןקתל רשפא ...ןויקיקה לע אל ...לארשי י נפמ הי ה ...יב ללכב
ןורחה המ ךל הרח בטי הה לודג המי ת שי אוה ןכ ...התא ןכש רעצ ייחב ...תומ רחוב
לע ךנורח דצמ ךל ...ל ךל הי הו ךל הבוט אי ה אלהו ...ןויקיקה לע ךל הרח רשא הזה
תומ דע י ל הרח בטי ה רמאי ו ...הנויו המי ת ןושלב בטי הה רמאש הת ...אל ןויקיקה
י ל הרת בטי ה אלא בוט תוי ה ומצע דצמ אל ותוא לאוש י נא רשא הזה ...רמול הצור
י לש ךתה ...תאזב ...םלוזלז וא םתונערופהלי לח לארשי תערב הארא לאש ...תומ דע
הפי י כ אוה ...ומצע תומת לבא ותומ דע אוה י ל הרח בי טה י כ ךל הרח בטי הה לע
ומצע תומה ...תירחאה תניחבבו רכו הזה םלועב םיבוט םי שעמו הבושתב תחא העש
.יל הרח בטי הו בוט אלו י ל הרח ער
4S
ם ו ת ח ך ה נ מ
  י ל ^״ י ו ל ^ש ל ו נ ד פ ץ ן י ב ע ד ז א ל ר ש א ם   ד א
:«היי»
מ
.»יה«מיא״ת • nOHDI
|T - VT ״• :
י״ ש ר
י י
ארקי״ ה ט
: םטס,ר .
,
ו גו עדי אל רשא (אי) : לחא הליל אלא וינויל ת ו ח ו ר ה ל ב ב י ר ח ס י ת י ח ש מ ש ח ל ו ד נ ח ו ר ם י ח ל א ן מ ד י
ןניאש המהבכ ןתעלו םילולג םלא ינב .הבר הםהבי י
ני מ
י ו
י
כ ע ד י א ל ר ש א (א י ) :ם ש מ ן וי ק י ק ה ו ה כ ו ס ה ת א א ש ת
.
י ו ו t v m n
ד ק ו מ י ני א ך ב ל .ע ר ל ב ו ס ן יב ם י ע ד וי ם נ י א ו ל י א ו ח ו .ו ל א מ ש ל
. 01׳ ״ ח ן 1 «׳«
ח נ ו י א ב
.
נ א ל ח ע ר ה ש כ ר ד ס מ ז !
.
ש י פ ל ן ם ן ן א פ ח ס ן י י ל ״
ו י ש ו ק ל א ה ם ו ח נ ptn ר פ ס ה ו נ י נ א ש מ ר מ ו א א ו ה ן כ ו .ת ו נ ע ר ו פ ם ה י ל ע א ב י נ ו ס ז ו נ א ב ם ד ו ס ל ו ר ז ח י ש כ ו ס ת ו נ ע ר ו פ
:הנועמ רדל חבש .הנוי רפס שוריפםלשנ
ארוע ןבא ק ״ ד ר
יכ םולם תכסהמכ תכפהנ יכ ארבס ךרד הנהו תומהב םג ם י ר כ ז ל ל ו כ . ם ד א : ח ש ו ת ה נ י א ן ״ יש ח ו ם ״ מ ה ך י ר א מ ב
: םלועה לכב עולי ה!ה רבלה
פנ י ם י
ח
ב
י ל י י א ל ו ם י נש ק ם ח ש .ע ד י א ל ר ש א : irapr
.
w w
* m *׳״ «
ת
ו
נ א
ח ר ו ב ע ב א ל א ש נוע ם ח ל ן יא ו א ם ח ם ח כ ן י א ו ם ל א ם ש ל
מ ו ה ל י ו א ר ח ל א ל כ ל ע ו ת ו כ ח ש נו ע ת ל ןיא ת ס ח ב ח ו ר יע ב ש יש ה ב ר ח ס ח כ ן ב ו ש נ י ע א ל ב ם ח ה נ ח ו ב ש ת ו ב א ת ש ח י כ ו
:ם י ב ר ל ע ן ב ש ל ב ו ל ו ס ח ל ו
רוד תרוצמ
ז<מ ה ב ן ל ו ש מ ס א ל ב ם ה ה נ ה וב ש ת וב א ה ש ןויכ ו ת מ א ה ל וב ס ב א ל א ןיב ן ד מ ס ל מ ל וי ייייל ם ה מ ׳א ל כ ל ש א .ע ד י א ל ר ש א :׳ו נ ז כ ״ י •
.ל ומ ח ל ו ם ות ל יוא ר ה ל א ל כ ל ט ו ש נוע ם ה ל ןיא ש ר יפ ב ה כ ש יש ה ב ר ש נוע ם ה ב ןיא ו ןומ ם ה ל ב וש מ ל ןיא ש ם י נט ק ה ם ס ו ול א מ ש ל מ י מ י
רקי י לכ
לכש י פל רכו ןויקיקה לע תסח התא ׳ה רמאי ו וי מחרב ךרבתי םשה ול רמאו
אוה ןיד הבושתב ובשש ...הרזגה לוטבו הלצהה לע הי הש ןכתי אל הנוי תמוערת
תותי לש חולשל י ל ...אלש אני דד ארקי עא אוה הנוי תמוערת לבא הרזגה לטובתש
אלו וב תלמע אל רשא ןויקיקה לע תסח התא ובישמש אוה הז לעו בטומל םרי זחהל
הי ה הלי ל ןיבש ותדי בא לע רעטצתש ידב בר ןמז וב תלגרה אלש דועו תאז ותלדג
םי הלא ׳ה ןמיו ורמואב י״שר שריפדב דבא הלי ל ןיב וב הי הש ומצע דבא הלי ל ןיבו
וגי י הד ׳וכו הוגיג לע סוחא אל יגאו ותוכהל תעלותהו ןויקיקה וי דחי ...הגמזההש
בר ןמזב הלדגתגש ,הלודגה רי עה בטומל םרי זחהל ךי תחלש רשא תוחי לשב ךחלשל
רי עה הוגיג ןכ אל ותלדג אלו וב תלמע אל רשא לבה אוהש ןויקיקה ומכ אל
םי תשמ הברה הב שי רשא הלדגתג ...דע םדק י מי מ הי תלדי גו תוכי או תומכב הלודגה
אובר ב״י םי מעפב״י םהו אובר םי תשמ םיגפהברה הב שי רמול ונוצר אובר הרשע
אובר ב״י קושו קוש לבו םיקווש ב״י וי הש הנוי חקיו םיקוספב לי על רכזנכ םדא ינב
לכב םדא ןיא םדא ...הרשע םי תשמ רתוי רמא אלו הברה ןושל םש י תקדקדש ומכו
ןיב עדי אל ...בלמו ׳וכו םדא םיאורק םתא םדא ל״זת ורמאש ומכ םלש אלא םוקמ
אל י נא ךי א ןכ םא ׳ה עי שות המהבו םדא בותכד הבר המהב םגו ולאמשל ונימי
אלש הי ה הנוי תמוערת לב י כ ךומכ םהב הרתמו אי בנ הל תולשל הוני נ לע סוחא
רבכ לובמה רודו הי לע םוחל יוארש ךרבתי םשה ובי שה הז לעו ...ךרבתי םשה סוחי
ובל לא ןתי י כ קורשיו בושי הי לע רבוע לכש י דכ הבי ת ...הוצש המב םהב הרתה
םי ללקמו חנ לע םיקחוש ויה הברדא םבל ותש אל םהו ...ומכ ואבי ו תודוקפוברקי
חכו חלשותמ תמשכ טרפבו ארבג אוההד הי תי בב אלא י תא ...רמול ותוא םי פרתמו
המו םלועה ןמ דבאנ רבבש ןויקיקה לע תסח התא רמוא ...הזמ לודג אוה רמוחו לקה
רי עה הוני נ םייקל די תעבו הווהב הונינ לע סוחא אל ...ןב םא ךי או הוה הוהד
אל י נאו ןמחרה ׳ה י נא תסחו ירזכא םדו רשב ...תדמועו הי וצמ אוה רשא הלודגה
...םימחר אלא ןכתי אל הז סוחא
.ה נ ו ע מ ן כ וש ל א ל ח ב ש ה נוי ר פ ס ם ל ש נ ו ם ת
45
״ ™ א ה כ י מ
^ »  ז «   ה כ ימ   ל א ה ד ד ר ש א ו ה ו ה י   ר כ ד
א
א
י ״ י י ^  י מ זח א ם ן ^^י י ן ^^ה
$ ^
,
? S   ל ע ח ז ה   ר ^א ׳י ר ת י יכ ל מ ה :ק זח ן
י ״ ש ר א ר ק י ״ ר ה מ
:ה ש י ר מ ר י ע מ . י ת ש ר ו ם ה
7
ו ג ו ר ב ד ( א ) א
: י ת ש ד ו פ
י ״ א י י ק   ש י ר מ מ .י י ה ש .י ת ש ר ו פ ח ה כ י מ ( א ) א
ם י א י ב נ ׳ד ם ל ו ע ר ד ס ב ו ע נ ש ש ו ח ז .ם ת י י י מ י ב
*יח א ח י ה ש ש ת וי ימ יב ד ע א ב י נ א ל ח כ י מ ו ו א ב נ י ו ה י ח ע ימ יב ע ש ו ה ו ה י ע ש י ו ם י מ ע ש ה כ י מ ת א ו מ ד ק ם ל ו כ ו ד ח א ק ר פ ב ו א ב נ
י
, א ר ז ע ן ב א ק ״ ד ר
ל כ ל מ יתאטנו ו ה י מ ר י רפשב רכזנ ה י ה א י ב נ ה הז ( א)א
י
׳־יי • ש ת וי ימ יב י ת ש ר ו מ ה ה כ י מ ל א ה י ח ר ש א ׳ה ר ב ד *<
ה י ה י ת ש ר ו מ ה ה כ י מ ו ה י מ ר י ר פ ס ב ו ה ו נ א צ מ א י ב נ ה
י ב נ ת ה ו ה ד ו ה י י ר ע ב א י ה ו ה ש ר מ ן מ ד ן ת נ ו י ם נ ד ת ש ו פ כ ח ש ר מ ור יע ם ש ל ע י ת ש ר ו מ א ר ק נ ו ה ד ו ה י ך ל מ י ה י ק ז ח י מ י ב א י ב נ
ג ע ה ז ח ר ש א ר מ א י ר ה ם ר כ ז א ל ש א ו ם ה ה ם י ס י ב ו י ח ש ל א ר ש י י כ ל מ י ב י ב י ו ה י ק ז ח י ז ח א ם ת ו י ה ל א ה ם י כ ל מ ה ה ש ל ש י מ י ג
ד ו ד ת ד ו צ מ ן ו י צ ת ד ו צ מ
•כ ל מ ימ יל ה א וכ נה ח ול ס ל ר כ ז א ל ז ״ כ ע ו .ן ו ר כ י ש ל ע (א ) א : ה ד וה י י ל ע מ א יה ו ה ב י ל מ ן מ .יתשרומה(א ) א
ה יה ש יס ל וה זו ס ו מ ע כ ו ע ש וה כ ר מ א ש ן ל ל כ ל א ל כ י
:ס ו מ ע ו ע כ ו ה וא כ גש   ק ד כ ל א ל ש י ט ל מ ס וצ ל א כ א כ ינ א ל ו ה ד וס י ק א מ
רקי י לכ
ומע ׳ה רבד עשוה יב םלוכ רחא ומע רבד הכי מ ל״זח .רבו הי ה רשא ׳ה רבד
.השי רומ רי עמ םי תשרומה ל״ז י״שרו רכו עשוהב ׳ה רבד תלחת והת ןלוכ םדוק
.ןאכ דע לארשי לכ לע ותאובנו והי מרי רפסב רכזנ הי ה אי בנה הז ל״ז ע״בארהו
זתא םתוי הלא םי כלמ השלש ימיב אבנתהו הדוהי רי עמ השרמו ל״ז ק״דרה ןכו
אוה י רה םרכז אל םאו םהה םימיב וי הש לארשי י כלמ ימיבו הדוהי י כלמ והיקזחי
,ן אב דע מדכז ולי אכ אוה ירהו מילשוריו ןורמש לע הזח רשא רמוא
הדוהי טבשמ אוה ןב םאו הדוהי ל רשא השרממ הי ה הז אי בנש י פל ל״ז א״י רהמו
י כלמ לע אבנתנ רשא תמא תוי ה םע ויתפש לע לארשי י כלמ םש הלעה אל תאזל
אי בנת והי עשי רכז אל הבי סה תאזל ׳ה יבייוא םא י כ ויניעב םי כלמ םני א י כ לארשי
וי ה םי טבשה תרשעמ וי הש םי אי בנה לבא לארשי י בלמ אל הדוהי י כלמ םא י כ
י כלמ רי כזה [ינבוארה טבשמ] י ראב ןב הי הש עשוה ומב לארשי י כלמל דובכ םי קלוח
.אוה ןוכנו ,ןאכ דע רשא טבשמ הי הש סומע ןכו לארשי
ד ק י י ל כ
46
ם ו ת ח
ם ל כ ם י מ ע ט ב :ם ל ש ת י ו ן ה מ ש מ ^י &י
ד א י ה ר ה א ל מ ו ץ ר א י ב י ש ק ה ^ה וה ל 5 i M £ 3
    יכ נ :ו ש ך ק ל כ י ה מ ן ן ד א ד ע ל ם כ ב « ; ״ j ״ 5
  ל ע ך ר ך ו ^ר ו מ ^מ א צ ר ך ו ה י ה נ ה ^
וי]יח ת ם י ך ך ס ו ם מ נ ץ : ץ ך א   י ת ו מ ב ^, ; ^-
ש &ד ינפ מ ג ;וד כ וע ק ב ת ל ם יק מ ע ה ו
ארקי״רהמ י י י ״ י״שר
ן ת ס ו ש י ע כ מ . ד ע ל ש כ ב ׳ה ית יי ם ל ו ב ם י ם ע וע מ ש (ב ) :ח י ח ע יתירתהו ומשכ סכל יתאכנש .דעל םכב
,
י גו יהיו (ב)
ם י ש ע מ ל י ב ש ב ם ב ב ד י ע ם ו ח ר ת מ א ו ה ך ו ר ב ש ו ד ק ה ש ם יל ש ור יו .
f tM
1 -
י ז י ״ ר ר
א
מ י ז ו
י ת ו ה מ מ א*י (ניל י ם־מ
.זרא י ה ס ב ל ע ך ר ד ו ד ר י ו ו ס ו ק ם מ א^י (נ ) /ם כ ד י ב ש ם י ע ר ; J
ם
™™ * V* ד ™
ם י מ כ :ח ו ע ש .ג ג ו ד כ (ד ) :ע ר א י ע ש ר . ץ ו א י ג ה א י ג ם ח •הורה יסגו םימרה צע . px יתשב לע ךרולו
.ןמלמכ ןידישאד .דרומב םירגומ :הזעש .גנודכ (ד)
הזמ רגיו (ח״כ םש)רג םעמ לחנ ץרפ(יכ בויא)יפא םמב תורגנ (
,
ג הכיא)הרע יניע ןכו .םימ תכיז קשל םירגימ
ק״דר ארזע ןבא
. ס ל ב ם י מ ע ו ע מ ש o<:מ ר כ ו ו ל א כ א ו ה .יר ה ו ס ל ש ו ר י ו ן ור מ ש טינישלכ האלפומ הלמה תאז . ועמש (ב) :לארשי
^מ , » « ״
א
״ £ ^
כ
א י
י
« ד
ח
״ י י ד
י
  ״ « י ^ יאיגי טושת סלכ הככו םכלכ רמאל וניתמל יפל יכ
^ י כ י ם ™ ק555^• ״ם ^א מ ^י   ׳ לכ ם ^ ל י םלוכ םימע יעמש באחא רבלב רמא איבנה יהיכימ םגואג
דעב ם י מ ע י ו ב ר ו ר מ א ל א ר ש י ד ע כ ו ם ל כ ס י ס ע ו ע פ ש ה ל מ י תורול יכ אלמי ןכ והיכימ ונניא הכימ יכ ארבס ךרד לעו
ל א ר ש י ץ ר א .ה א ו ל מ ו ץ ר א :ו א ר ק י   יה ם י מ ע ן כ ו ם י ט ב ש ה ,,,מועה סה האולמ יכ לשמ ךרל .י בי שקה :םהינינ םיבר
י ר ח ש ל ש מ ך ד ד א ו ה י ב י ש ק ה ע ר א ל ת מ א ב ו ה ב ר ש א ם ע ה ו
י
״ ,
י ץ
. _ ״ i ״ ״ . -. «״ - . - A
ו י
_ ״ « . - A -
ם כ ח א י ת ר ה ז ה ר ב ב י כ . ד ע ל ם כ ב ׳ה י ה י ו : ה א ו ל מ ו ר מ א •
י כ
« ־ םכתא יתעדוהו םכתא יתרהזה יכ . ד ע ל .הי גמ
**י י ׳ח ח נ ה י כ >< :מ י מ ש ח ן מ .ו ש ד ק ל כ י ה מ :י מ ש ב םעפו .לריו ןכ לפםימשה םהו ושלק לכיהב היהש .אצוי
ד ר ו י ו א צ וי איהו ל א כ ו י נ פ ל מ ת א ו ה י ח ה ר י ז נ ל ל ש מ .ו מ ו ק מ מ .יתשריפרשאב לול תריש ךרדכ ייחוריזג ׳יכהל ישרפה תאו
ד
ד
,
י
£ 1יאי םירהה וסמנו הככו םיסילשל זמר ץרא יתמב יכ א״יו
ו ל א כ ת ו מ ו ג ע ה ה ו ר ע ה ו ץ ר א ה ן ב ר ח ל ע ל ש מ ך ר ד א ו ה ה ז ל כ ו י . v_.״ u_ I - י .
ץ ר א ה ש ע ר ה ו ש ע ג ח ו ר מ א ן כ ו ו ע ק ב ת נ ם י ק ס ע ה ו ו ס ס נ ס י ר ח ח םירהה וסמיו וצפח השפיו לשומ לכב יכ םממה קר ךרוצ
ם י מ ב :ח ו ע ש א י ה . נ נ ת כ .ו ס מ נ ו o<:ו ו ת י ס י ר ה י ד ס ו מ ו שא .שאה י נפמ ננודב .םי רהה וסמנו (ד) ;ונוצרב
ם ו ק מ ב ם י ר נ ו ס ה ס י ס ו מ ב וד ני ו ם י ר ה ה ו ס מ י ן כ .ד ר ו מ ב ם י ד ע מ :םירגומ םימכ םיקמעה הנמקגתתו טורח אוהו םשה
ץיצ תדוצמ דוד תדוצמ
ס כ י ל ד ןיש ל מ . ך ד   ד ו (ג ) : ה מ ימ ש ן ט מ . י ב י ש ק ה (כ ) י מ ק יוכ ש ל כ יכ ם יט ב ש ה ל כ ג י ד .ם ל ו כ ם י מ ע ו ע מ ש (כ )
:(י ג ק י ק נ ה )׳ מ י ל ל י ית ומ ב ל ט ו ו מ כ ה כ ו נ ן ינמ . י ה מ ב :ה כ י מ ל ו ית ם ב נש .ד ע ל ׳ונו י ה י ו :ה ת ו א ם יא ל מ מ ה ת י י ל ג ה .ה א ו ל מ ו : ס מ
. ע ח כ :ה ט י ה כ ןוש ל מ .ו ע ק ב ח י :ס ש מ ה י ה ג מ ה ןינמ .ו ס פ ג ו (ל ) ס י כ י ם ימ ש ה ן מ ל ״ ל . ו ש ד ק ל כ י ה מ :ם כ ב י ת י ל ת ס ו ומ ש ב ס כ ל
ס נ ה ל ש א ומ ל י ל ע א וה זו ל י ר . ה ג ח י כ (ג ) : ל ט ל ם ייה ל ת וא ל ל
. ם י ר ח ה ו ם מ ג ו (ר ) :ח ו ל ה י ס ג ו ס י ע ל ה ל יפ ש י ל ״ ל ן ר א ית מ כ ל ט ס ומ ר י ו ד ל י ם ש מ . ד ר י ו : ם י מ ח ר ה א ס כ מ ומ וק מ מ ttlr '9
#מ י ק ש א ה י נפ מ ש מ נ ג נוד ה ש ומ כ . ג ג ו ד כ :ס ס ה ן ומ ה ןד כ א ל ס ל ש מ א וה .ו ע ק ב ת י ם י ק ס ע ה ו :ם י כ ל מ ה י ש יל ש ה ת ל פ ש ה . פ ל ש מ א י ס
רקי י לכ
,םכב י תי רתהו ומשב םכל י תאבנש ,דעל םכב יהיו ,ל״ז י״שר ׳ובו םלכ םי מע ועמש
י פל יב וננושלב האלפומ הלמה תאז ,םלוכ םי מע ועמש ל״ז ע״בארהו .ןאכ דע
רבדב רמא אי בנה והי בי מ םגו אנ ואובו ובושת םלב הככו םכלוכ רמאל וני תעד
תורוד י כ אלמי ןב והי כי מ ונניא הכי מ יב ארבס ךרד לעו םלוכ םי מע ועמש באחא
.ןאכ דע םהי ני ב םיבר
תומוקמב בותכה גהנמ ןכ י כ ,חכונל אלש םלוכ,םי מע חכונל ועמש ל״ז ק״דרה ןכו
י תשרומה הכי מו םלוכ םי מע ועמש אלמי ןב והי כי מ רמא ןכו םכי נרסלו םלכל םי בר
.וארקי רה םי מע ןבו םי טבשה דגגכ םי מע יוברו רמא לארשי דגנבו םלוכ םי מע ועמש
לשמ ךרד אוה י בי שקה ץראל ורמואבו הב רשא םעהו לארשי ץרא ,הואלמו ץרא
47 א ה כ י מ
,ושדק לכי המ .(י״שר) םכתא י תרהזה רבכ י כ ,דעל םכב ׳ה י הי ו .האולמו רמא י רהש
.ןאב דע םי משה ןמ
ותארתהש י פלו שדקמה תיב לש ושדק לכי המ רמאש המב ךא ל״ז א״י רהמ ןבו
דעל םכב ׳ה הי הי הז לב םע שדקמה תי בל םי לוע וי ה אל רשא םלוכ םי טבשל תללוכ
.ןאכ דע םהב הרתה רשא לב לע ריעי םשמ ושדק לכי המ
וירבדש תורוהל הנוכנ הנווכב חכונל אלש םלוכו חכונל ועמש רמאש המב ן״דעלו
םג [חבונא ועמש רמא הזלש הדוהי טבשמ אוהו ובורק םע הדוהי ינב חכונל ... הלא
לעו וחכנ התע םני א רשא םי טבשה ראשל חבונל אלש םלוב תוללוכ וירבדב ןכ
הזו שי גרמ י תלבה הזה םמודב םיוש םלובש האולמו ץרא י בי שקה רמא [לכהו
םילשורי יבשוי דגנכ םנמא ץראה לא םיוש הברקב רשא םעה ...האולמו ץרא רמאש
י הי ו רמא וא שודק םכברקב ,ושדק לכי המ ׳ה דעל םכב [ינדא יהיו] רמאו תכונל רבד
םנמא לארשי י כלמו םי טבשה תרשע ללב לע רמאש [האלמו] ץרא לע דעל םכב ׳ה
תרכזה לפכ ןבומ הזבו ץמי נבו הדוהי טבשו הדוהי י כלמ לע רמא ושדק לכי המ ׳ה
.חכונל דעל םכב הי הי ו ורמוא ק״ק לבא שדקה תומש
.ןיד אסכל םי מחרה אסכמ ,ומוקממ אצוי ל״ז י״שר ׳וכו ומוקממ אצוי ׳ה הנה יב
אסכמ אצוי ...ל״ז ע״בארהו) ןאכ דע חורה יסגו םי מרה לע ,ץרא י תמב לע ךרודו
אצוי ׳ה ורמוא ל״ז י״שרלד בתכ ל״ז א״י רהמו ןאכ דע לארשי ל םי מחר אסכל ץדל
דוס אוהו ל״זח תשרד יפ לע ול רווחתנ אל ומוקממ ךא ׳ה םש (םי מחרהמ אצוי ש
.ומוקממ ׳ה דובכ ךורב ךרד לע תעדל בגשנ
תאז םעטו דריו ןכ לע םי משה םהש ושדק לכי הב הי הש אצוי ל״ז ע״בארהו
ץרא י תמב י כ םי רמוא שיו .יתשריפרשאכ דוד תריש ךרדכ ויתוריזג אי בהל השרפה
וצפח השעי ו לשומ לבב י כ םעטה קר ךרוצ ןיאו םי רהה וםמגו הככו םי טי לשל זמר
םי מכ םי קמעה הנעקבתתו ונורח אוהו םשה רשא ,שא י נפמ .ונוצרב םי רהה וסמי ו
.ןאכ דע םי רגומ
דרויו אצוי אוה ולי אכ ויגפלמ תאצוי ה הריזגל לשמ ,ומוקממ אצוי ל״ז ק״דרהו
ץראה ןברח לע לשמ ךרד אוה הז לכו דריו םי מש טי ו ןכו ץרא י תומב לע ךרודו
שערתו שעגתו רמא ןכו ועקבתג םי קמעהו וסמג םי רהה ולאכ תומוצעה תורצהו
.ןאכ דע וזגרי םי רה י דסומו ץראה
׳ה הגה י כ אוהו הזה תודעכ הי הי ךיא רמאו םתעשר ,דעל םכב י הי ו ל״ז א״י רהמו
ותני בש תוקלתסהו ושדק לכי ה לש םוקמ ותואמ ותגיכש קלסי ש רמולכ ומוקממ אצוי
ץרא י תומב לע ךרדו דרי תוקלתסה ותוא תביסבש רכת ...םעשפו םתעשר לע די עי
ץראל םלי פשי ו םסמרי ו םכרדי ש דע םתולעמב םי הובגה םי בלמו םי רשל לשמ אוהו
.ןאכ דע
לע םי מע ועמש רמאש םדוקה קוספה םע רשוקמ הזה קוספה שרפל ן״דעלו
רמאש הת םלועבש םי מעה לכ ללכו ועמש תכוג םהי לא רמאו לי על רבזגכ םי טבשה
ר ק י י ל כ 48
ם ט ר ת
ב ק ע :ע ש פ ב יי :ד ר ומ ב ם יר ג מ ם ימ י<
fe^t  ימ ל א ל ש ל ת י ב ת ו א ט ח ב ו ת א ז  ל כ
f r ^ t ת ו מ ב ימ ו ןור מ ש א ול ה ב ק ע ל ע ש פ
$ מ 3 ג £ ה ל מ ^ ית מ ש יי י ם מ ש ור ל א ול ה ה ד וה ל
S RS JS * י£03ה י ם ר כ יע ט מ ל ׳ר ד ש ה יע ל
ה יל יס פ   ל כ ו י :ה ל ג א ה י ד ע ו ה י נב א
״VJ
ז ן
י"יא א׳לש אי T J V • : ד : p.- - •ך ד ו• T v ד ־י
יישר י
א י א י מ
ארקיירהמ
ןושל . אלהחל ויריגלל .,דרשה יעל 0) :(ה״ע םילהת) :׳י ע ש יט ל ם יכ ל וה ש ן ור ד כ כ ץ כ ש פ נש ם ימ כ .ד ר ו מ כ ם יר ת מ
i . L ׳ V r 1 ו ו ומ ר ח י י ^fM\
M r
A « \ A n « 1 ו :ם י ם כ ש ה ת ר ש ע א וה ב ק ע י ע ש פ .ת א ז ל כ ב ק ע י ע ש פ כ (ח )
יגל יתרגהו .(א ׳ל תישארב) אתולהש רע ומכ םינג ^
n ב ק נ ן י ע מ פ י מ 5ז
£
ו הי ת א ט ח
. ל
א ר ש
/
ת
.
ב ח א 0
? ,
ג
;
ל כ ל ז״ ע יס ופ ד ןיק יפ ס ס ויה ם יל ש ור יו ןור מ וש . מ יל ש ור י א ול ה ה ד וה י ת ומ ב ימ ו :ןור מ וש ות וכ ל מ ש א ר ב ש .ן ו ר מ י #
•ל ב א ס ש ר ד ס יפ ל י ה ז . ם ימ ר כ ןור מ וש ב ם יע ט ונ ויח ם ינכ ש ה ש ה ינכ ש וכ ר ב ת נ (״ ןויס וש ה ל ק ל ק ת נש ר מ וא א וה ןכ ו ת ומ וא ה
ת ב ש ל ו ה ב ש ייל ם יר וב ס ם א ל ב א ת ימ ר כ ה ב ם יע ט ונ ך כ ל ה ב ר ח .ד ת יה ו ד וע ה ב ש יית נ א ל ש ש ט מ ה ל ל ק ןוש ל וניא וט וש פ יפ ל
-ומ ת ש .ח ל ג א ״ ח יד וס יו :ק מ ע ל .י נ6 ב וח ס א ה נינב ל כ .ה י נב א ינל ית ר נה ו (ו) : מ ימ ר כ ה ב ע וט נל ם ד א ם וש ל וח וני א ל ח ג
. א '<ק ח ז מ י ה ע מ ט וק י• ן י י פ ו . ם י י ימ מ מ ל 'י ג ו י»ש 1 ׳ז ק יכ » ל פ » ק ה א ל ה י ה ימ י . ס י מ פ ל ה א יג ה ו ו ו ס ח ה פ ש י (•
ארזע ןבא ק״דר
םעפהו רבל םשו המהב לע אל םדא לע לפינ ימ .י מ (ה) די י ל כ ה י ןור ד מ ב ןיר ש א ד ם ת ה ןת נויו .ה ר ח מ וכ ל יש ך ד ום
. . . . . . . . . - >. . . . . . . ... .
1 י מ
ח ו מ ל א ר ש יו ב ק ע יו ה ונוש ת ול מ ב ןינע ח ל פ כ . ע ש פ ב ה
n
A ,
n
< : ל ש מ
©רג ימ הז הככו הר5ק ךרד ךמש ימ וא התא ימו ךמש ימ
ם י ר פא ת ן
£
ם ףי ב ע ב ן ב ו ר ן ן
^
י ב ם י פ ב ש ה ת ר ש ע ל ע ר ם ו א
םע רסח יתב תא ימ יכ רמא סונירמ יכרו הז עשפ בקעיל
ש ה ש ב ?
״
ע ש ש
1,
ם ר נ
י
מ
,
ב ק ע י ע ש פ
,
ם
:
ו נ ב ת ב ש ו מ כ
בקעי עשפשרש היה ימז השע ימ עשפימ הזו תייה ימ יכ ל מ יכ ןור מ וש ך ל מ ר מ ול ח ת ר .ן ור מ וש א ול ה :ם יל ג ע ה
הככו ןורמוש בשוי םעפה .ןורמוש אלה :היש רבדהו £ °
א
1 י
ל
1^^
* . . . . M • . . . - A ...1 .! 1.. , ״ , ! ״ ׳ / , ץ . . 1. , . , ש יכ ס ה וא ם יד ב וע ויה א ל ל א ר ש י ם יל גע ה ת ד וב ע ם יע נוס ויוז
םייעל ומכ .יעל :רושא ידי לע .יתמשו (ו) .םלשורי ,
םו
.
ך ל ם ה י ר ח א ך ל ו ה 0 ע ח ו ם ת ד ן ב ע ב ט י קי ז ח מ m
^
pאל .יתרגהו י כשת א ל 6 .םרב יעטמל :תוריפח ה ד וה י יר ע ב ח ומ ב וש ת ש ם ר נ ימ .מ ל ש ור י א ול ה ה ד וח י ת ו מ ג
הידיסיי :סרהי !ימה יכ דוע וארי אלש היתומוח ינבא ונכ ד צ וה ו ה כ ל מ מ ה ש א ר ח ת יה מ יל ש ור י יכ ם יל ש ור י יכ ל מ א ל ח
r1«m
1
ייד מ   וד י י !
M
•י י ד ו Mc י מ ה ל ג א
י ם
י
t 3 ל ע ב
י י א ל א ל ומ ה א ל ימ ת ל מ יכ ןכ ש ר פ ל *°
3
S
.ותכי .לכו (ו) • ןורמוש םוקמ רכינ היהי חנש דע .הלגא
ר ט א ע
^
י ז ו ם ש ו ( י )
.
ר י ם ח חי מר ו ש ח י ם ד ס א י
^ ^
א ל ק ר מ ש יר ע ב ם ת וא ב ש יו א ל א ד מ א א ל ה כ וח ם א יב ה ר ש א ם ע ח ה ב ב יש וח ו ל א ר ש י ץ ר א ה א ד כ ל ר וש א ך ל מ •כ ם יכ ל מ ד פ ס ג
ת ד ש ח יע ל ןור ס ש יח ס ש ו ר מ א ו א יב נה ח ז א ב נש ומ כ ח ב ד ש א ןינב ל כ ו ח יח וס וח ל יפ ח ו ר וש א ך ל ס ה ב יר ח ה ןור מ ש יכ ןור מ ש ב ד ט א
ך ל ס ל ופ ח ור ת א ל א ר ש י יח ל א ׳ח ר ע יו ר מ א ש ו ס כ ח זב י ח ת ר ר וע א ינא ש יע ג ר ב ח ז ה ש ע י א וה ש ר וש א ך ל מ י״ ע ית ר נה ו יח מ ש ו
ן ס ינכ א ל ג א וה ב ר ח ה ןיגב ה יכ ס יר גיל ם יל גל ל ב ב ח ת יח ו ם וג ר ת ;ב ו א ל ק ח יר גיל ם וג ר ה כ ה ד ש ח יל גל .ח ד ש ה יע ל :יט ו ד וש א
ינל ית ר ג ח ו :ם י ס ר כ ח ב וע ט י א ל א ק ר ס ש ד וע ה יד ג ב ה י ח ת א ל ש ר ס א ם יב וט ם יד ה ב ם יס ר כ ח ו ר ה א וה 'ן ת ס ש ש יפ ל .ם ר כ יע ט ם ל
ל כ ו 0< :ד וס יה ד ע ןיג כ ה ור וע יש .ח ל ג א ח יד וס יו :י ג ח ל א ר ה ה p ןיגב ח יגב א וד יגי ח גיגב וס ר ה יש כ י ד ח ה ח יח יכ . ה ינב א
,דוד תדוצמ ןויצ תדוצמ
ס נא ו ה כ א ם יר זס ת מ 8 ןור ל מ ם יק מ כ ייל ח מ ו ם יל ע ה ם ימ ס וס כ ו * ןינפ .ם יר ג ומ :(כ ״ כ ם י ל ה ת )ג נול כ יב ל ה יה ק ו ס ומ ש ם א וס
ס ים י כ ס מ ימ ש ם ל ומ גכ .ע ש פ ב (ה ) :ס ״ וכ ס ס ס וצ ר א ב ור זס מ י » ם וק מ כ .ד ר ומ ב :(ל ״ י כ ׳׳ש ) ס יר גנה ם ימ כ ו ומ כ ה כ יפ ש ו ה ל זם
נזש פ י ס *.ש ״ מ כ ןינמ ל ס כ א וה .ל א ר ש י ה יב ת א ט ח ב ו :ס א ו ל כ .ת ו ס מ (ה ) :(י ז ע ש וה י) ר ל ומ כ ם וכ יו ןכ ו ה ל יר י ׳ל מ א וה ו ןור זמ
ם ש ו ם וכ ל מ ה ש א ל ןמ מ ש א ל ה כ ק פ י ע ש ע ש ה כ ס ה א יה ימ .ב ק ע י ם יל ש ור י ת א וע ש ומ כ ל גו ל ת ןינמ .י ע ל (ו) :ס ״ וכ ס לש ס ימ כ זמ
: ׳ ס מ מ א מ ל א כ ש י ת א ם יח יל מ ה ל מ ב ה יא יב נו ס ״ ט מ ס ל וק מ ה יה pע .י ת ר ג ח ו :ה ע ימ ג ןוש למ .י ע ט מ ל :(ט ״ מ ס יל ס ס )ם ייס ל
ם ״ וכ ע ל ס ומ כ ה ד וה י ד ימ מ ה ש ה כ ס ה א וה ימ .ח ד ו ח י ת ום ב יט ו
ם מ יה א יה יכ ל ס .ן ת ט ו ש ית מ ש ו ( ו ) :ה ד וה י יר ע ר א ש וד מ ל ט מ מ ו ם ״ וכ ע ל ת וח כ זמ זכ ר ה ה מ ש יכ ת וכ ל מ ה ש א ר מ יל ש מ י א ל ה
ם יש ע נה ם ייע ה ת ווש ה ל ק ס ופ ימ ןיא ש ס ייפ ם יא ל מ ה ה ל ש ה ך ל ל כ ם ית כ ה ס ל פ ה מ ס ינכ א יל ג ה א ל מ ה יה ת ו כ ל מ ת ןכ ל כ ק מ י ע ש פ ל ס כ מ
:ם ימ ל כ ם ל א ת וא נה ם וק מ ל ע כ ס ל מ מ ןמ מ וש יכ ם ימ ר כ ם ש ת מ ע ל ןכ וה ם וק מ ה יה ת .ם ר כ יע ט ט ל :ם ה מ ה א ל מ א וה ןכ ל ו ם ב
רקי ילכ
חיכוי הת ותכנ םה רשא דבל םי טבשה לע רבד אלש תורוהל הבוגל אלש םלוכ
הגי כש ץרא י ספאל ולגש םכב ׳ה י הי י כ רמאו םלועה ללכ לע האולמו ץרא ורמוא
ללכבו םכי שעמ לכ לע דעל הי הי אוהו םככותבו םכב ׳ה י הי ו רמאש הת םהמע
הזל םכב הי הי ש רכזגה ׳ה אוה י מו בטומ ןה בוט ןה לארשי ב ושעתש תמ די עי ותודע
י כ רמאש הת לארשי םע תולגב ושדק לכי המ אצי רשא ׳ה אוהש רמאו רואי ב ףי סוה
םעטו הרדה לכ ס יצ תבמ אצי תולגב אצי שדקמה תיב הז ומוקממ אצוי ׳ה הגה
ומכ םלועה לבמ הובג םוקמ אוהש ס יצ מ דריו הלשמ לבב ותוכלמ י כ אוה האי צי ה
49 א ה כ י מ
לע ךרדו תולגה תוצראל דריו תוצראל הדי רי ץשל רמא הזלו תי לעו תמקו רמאש
י רשו י כלמ םי רהה וסמגו רמאש המ םגמא) ץראב תומואה ירשו י כלמ ץרא י תומב
ןלעמ לש םי רהה לע רמא הז וי תתת מי רהה וםמגו רמאש המ םגמא (ץראב תומואה
יוניכב רמא רשא ןלעמ לש םי רשה לעו םתארוה תחת רשא םי מעה םה םי קמעהו
אוה אוה הלכוא שא ׳ה יכ שאה י נפמ גנודכ ועקבתי רמא םהי לע וי תתת םי רהה
םי רגומ םי מב רמא םהי לע םי מעה לא לשמ אוהש םי קמעה לע םנמא .םדי משי
לארשי ל תולגה םרוג י מו רמול וגוצר ,תאז לב בקעי עשפב ךב רחא שרי פו ,דרומב
יב תרכזנה תונערופה תאז לכ בקעי עשפב רמא הזל םדמשל םהמע הני כשה תולגו
.לארשי םע תולגב אצוי ומוקממ אצוי ׳ה הגה
ןושל םירגומ קרדמב ץדי שאד [י״ת] ,םירגומה .הועש ,גגודכ ל״ז י״שר יוכו וסמנו
דע .הזמ רגיו רג םעמ לתג ץרפופא םויב תורגג המדת אלו הרגג יגיע ןכו םי מ תבי ז
תורצל לשמ ךרד לכהש ק״דרה ןכו םדוקה קוספב רשוקמ וי תבתב ל״ז ע״בארהו .ןאכ
.וסמג םי רהה ולאה
לא לשמ םי קמעהו םתעלמב םי הובגה םי כלמהו םי רשה ,םי רהה וםמגו ל״ז א״י רהמו
לא םי רגומה םי מ לשמו םי רהה לע גגודה לשמו םי רשהו םי רהה תחת רשא םעה
.םש ץי ע םדוקה קוספב י תעד תוי געל י תבתכ הזל בורקו ןאב דע םי קמעה
םשו המהב לע אל םדא לע לפוג ,ימ בקעי עשפי מ ל״ז ע״בארה ׳וכו בקעי עשפב
עשפבקעי ל םרג י מ הז הככו הרצק ךרד ךמש י מ וא התא י מו ךמש י מ םעטהו רבד
הי ה י מו השע י מ עשפי מ הת תי י ה י מ םע רסח י תב תא י מ י כ רמא סוגירמ יברו הז
דע .םלשורי הכבו ןורמוש בשוי םעטה ,ןורמוש אלה הוש רבדהו בקעי עשפ שרש
.ןאכ
לע רמא לארשי ו בקעי ו תוגוש תולמב ץנעה לפב תאטחבו עשפב ל׳׳ז ק׳׳דרהו
י מ בקעי עשפ י מ ונבתכש ומכ םי רפא תוכלמ רובעבו בורה םה י כ םי טבשה תרשע
י כלמ יב ןורמוש ךלמ רמול ונוצר ץרמוש אלה םי לגעה םהש בקעי עשפל םרג
תדובע םי עגומ וי ה םה םאו ךלי או י דמע ןמזמ ןורמוש םתכלממ שאר הי ה לארשי
םעהו םתדובעב םיקיותמ וי ה םהש ןכש לכ םתוא םי דבוע וי ה אל לארשי םי לגעה
הדוהי י רעב תומב ושעי ש םרג י מ ,םילשורי אלה הדוהי תומב י מו .ךלמה י רתא ךלוה
י מ תלמ י כ ןכ שרפל וגכרצוהו הכלממה שאר התי ה םילשורי י כ םילשורי י כלמ אלה
ןאכ דע רומתה י מ רושה י מ רמאי אלו שי אה י מ ומכ לכש לעב לע אלא לופת אל
.ל״ז א״י רהמ ןבו
תי ב תוכלמב ודרמו בקע ולי דגהש םי טבשה תרשע לע בקעי עשפב רמא ן״דעלו
תי ב תאטחבו הבקוע ןושל בקעי עשפב רמאש הת .לודג עשפםהש םי לגע ושעו דוד
םי רד םתוי הלו םה םי אב לארשי תי במ םה םגש םלשוריו הדוהי לע רמא לארשי
ויביבס י כ עשפב םי רומה םהלש תוגגשה תואטחה וי לא םיבורקו ךלמ לש ולכי הב
ר ק י י ל כ
50
אלה בקעי עשפ י מ ׳יפו לארשי תיב תאטחבו בקעי עשפב רמאש הז דאמ הרעשנ
וי הש הדוהי תאטחל שוריפ והזש הדוהי תומכ י מו םי לגעה תבי ס הי כלמש ןורמוש
תומב י מו רמאש הת תומב רוסא תעשבו םהיגיעב רשי ה לבכ םי משל תומב םי שוע
שדקמה תי בש ולי פאו תומב םישוע וי ה םילשוריב םשש ץי כש םילשורי אולה הדוהי
י״תו הדוהי תומב י מ רמאש הז םילשוריל ץוח תצק םוקמ קוחרב ןכש לכמ בורק
.וטח תומב םגרת םלשוריב אלה הדוהי תי בד וטת אכי הו
ןושל ,אלקתד [ירגיל .ונירפםבנ ןירוגדל ,הדשה י על ל״ז י״שר ׳ובו ןורמוש י תמשו
.ןאכ דע דרומב םי רגומה ומכ י תבחסהו ,היגבא י גל י תרגהו .אתודהש רגי ומב םילג
,י תרגהו .בשת אלש ,םרכ י עטמל .תוריפת ,י על .רושא ידי לע ,י תמשו ל״ז ע״בארהו
הי הי אלש דע ,הלגא הי תודוסי ו .םרהי ןיגבה יב דוע וארי אלש הי תומוח י גבא ץראל
.ןאכ דע ןורמוש םוקמ רכיג
רמאש המו םי נבא לג אוה ברחה ץנבה י כ םי נבא לגל הדשה י על ל״ז ק״דרה ןבו
י שגא ןורמוש ירעב בי שוהש םי כלמ רפסב רמאש המו רושא ךלמ י די לע י תמשו
י על הי הת אי ה י כ ןורמושב אל בישוה ןורמוש ירעב םש יב הזל דגנמ ןיא אתוכ
דוע היונב הי הת אלש רמא םיבוט םי מרכהו רה אי ה ןורמושש י פל םרכ עטמל הדשה
י נבא ודיגי הגייגב וסרהשבו רה התי הו הי גבא י גל י תרגהו (ע״בארהכ) םרכ י עטמ אלא
א״י רהמ ןכו ןאכ דע דוסי ה דע ןינבה ורועיש ,הלגא הי תודוסי ו י גה לא רהה ןמ ןינבה
.ל״ז
ןנתא דעו הזה ןוהה לב הצבק וז הנוז ןנתאמ יב ל״ז י״שר ׳ובו ותבוי הי לי ספ לבו
[יחלפנ (יחפ) תי בלו ת״יו .היצובק לב ובושי הנוז י ננתא לכ ראשכ ןוי מטלו ,ובושי הנוז
.ןאכ דע הי צובק לכ ןורסמתי אתוועט
תחת תונזל םי לי לא תדובעל ונתנש ,הי ננתא .לפכה י לעפמ ,ותכוי ל״ז ע׳׳בארהו
ךי רעש וחתפו והומכו ,קרושב ף״וק תוי הל י ואר הי ה הצבק יב די גגה רמא ,םשה
וחתפו ןורמוש הצבק י כ י תעד יפלו ךסיי אל םדא רשב לע ,ןוראב םשייו ,די מת
אל הבכו םי שמה ותוא םשייו הככו ףסויל רמאי ו םתוא הדלי רשא ומכ ,םי חתפמה
דע ,רושא י לי לאל םי בצע לש ףסכהו בהזה ובושי הנוז ןנתא דע םעטו ,ןהכה ךסיי
.ןאכ
.ותחקל י דכ םתי לעש בהזהו ףסכה י נפמ ורבשי ותכי הי לספ לכו ל״ז ק״דרהו
וי ה םהש הנוז ןנתאב םהש םדובכל םי לי ספה יתבב רשא םי אנה םי דגבה ,הי ננתא
רשאב יב ,שאב ופרשי .םיאנ םידגבבו בהזבו ףסכב םתוא םי דבכמו םהי רתא םיגוז
*םילשהל וצר אלו רוצמב םינש שלש ודמעש םפצק בורל שאב הופרש רי עה ודכל
יתב ןתנוי םגרת ןבו הממש ןתא םהיגיעב םידבבג וי הש םי בצעה יתב ,הי בצע לכו
אי הש ךי רעש וחתפו ומכ קרושב הצבוק ומב אי הש םי רמוא שי ,הצבק .אהתלתד
ןורמושל ןיאיבמ וי ה י כ ןורמש הצבק שוריפןוכגהו ושגכתי א ןתגוי םגרת ןבו וחתופי
51
א ה כ י מ ם וגר ת
^כ ו ש א ב ופ ר ש ל ה יננה א   ל נמ ות *י Rj™.
ה נוז ן נ ת א מ יכ ה מ מ ש ם יש א ה י ב ?ע י& * S
ל ב א ו ם י נת כ ד פ ס מ ה ש ע א ם ור ע ו ן ^ ז י ^
תונבכ י ר ק ל ל י ש ׳י ר י ת י • דr 9<«<.0«»ג ד»0מ: r« ס ייל » . »״f ןגחאמ אי ת אלבי או ןידוריכאךפןקז?
ארק י ״רהם י ״ ש ר
ד ע ו :ה ת ו נ ז ב ה צ ב ק ע ן נ ת א . ה צ ב ק ה נ ו ז ן נ ת א מ (ז ) :ה ב ר ח ןנתאמ יב (ז) :דרומב םירכומה ומכ יתבהסהו .הי נבא
asrra׳ ™ ל מ י ג • vrs
:
v™ ך י
: ה ז ה
יי
ה ה
<•י
נ
?
י
ו ת ו ס כ ע ר ק מ ו ו ת ע ר ל ע ל ה ב נ ו ד ל ו ח ם ד א ש א ו ה ב ל י ר י ב א יחלפחיבלי ת״יו היצובקלכ ובושי הנוז יננתא ראשכ ןוימטלו
עגתשמ .ללוש הכלי א (ח) :היצובק לכ.ןירסמהי אחוועס
שמשל האב איה ו״יתהו(ח״נ היעשי)לליחשמ מרמרסו(ו״ע םילהת) בל יריבא וללותשא ימכ בל ןוהמתב הטושכ
תסצכנ לעפתנו לעפתמ ׳לב ו״ית וילמ אבשכ ך״מס וא ן״יש הדוסי תלחתש הבית ךוליה ןכו לעפתנו לעפתמ ׳לב הביתב
ולש רמי יד (׳וב״ש)לשה לע (׳ד ׳ב םיכלמ)יתוא הלשת אל ואכגגוש ןושלמ אוהש ינא רמוא ללותשמ ומכ הביתה ךות
ק׳ד ר ארזע ןבא
: ס י ל י ם ס ה ל ע ש ב ה ז ה ו ף ס כ ה י נ פ מ ו ר ב ש • . ו ח כ י ה י ל י ס פ .םשה תחת תונזל ם״וכעל ונתנש .הי ננתא :לפכה ילעפמ
ם י נ ת י נ ו י ה ש ם י ל י ס פ ה י ת ב ב ו י ה ש ם י פ י ה ם י ד נ ב ח . ה י נ נ ח א ״ »,
י
״ ״ .,ז ,
י י י י ו י ד י
« *
ב
?
ר ר
ל ' ם י נו ז ו י ה ם ה ש ה נ ו ז ה ן נ ת א ו מ כ מ ה ו ם י ל י ס פ ה ד ו ב כ י נ פ כ ה ל i l
1
* 1 ' V
: פ י א נ ם י ד נ כ ב ו ב ה ח ש ןס כ ב ם ת ו א ם י ד ב כ מ ו ם י ל י ס פ ה י ר ח א יפלו ךסיי אל םדא רשב לע ןוראב םשייו דימת ךירעש וחתפו
ם פ צ ק ב ו ר ל ש א ב ה ו ח ל ש ר י ע ה ו ד כ ל ר ש א כ י כ .ש א ב ו פ ר ש י הדלי רשא ומכ םיחתפמה וחתפו ןורמוש הצבק יכ יתעד כ ו : ם י ל ש ה ל ו צ ר א ל ו ם י נש ׳נ ר ו צ מ ב ו ד מ ע ש ה י ב ש ו י ל ע ף
0 י י
אל
ה כ כ ן
/
י ש מ ה י תן
א
ם
שייו הככו ףסויל רמאיו םתוא
ם י ד ב כ נ ו י ה ש ם י ב צ ע ה י ת ב ר מ ו ל .ח צ ו ר . ה מ מ ש ם י ש א ה י ב צ ע i ״ >״ 1״ ״ .״ ., . . ״ ״ «. . . _ ״ ״ , ״ ״
י כ : א ה ת ל ח ד י ת ב ל כ ו ן ת נו י ס מ ת ן כ ו וי ה י ה ס ס ש ם ה י נ י ע ב םיכצע לש ףסכהו בהזה ובושי הנוז ןנתא דמ םעפו .,הכה
ק ר ו ש ם ו ק מ ף ׳׳וק ה ק ר י ח ׳כ ם י ר מ וא ש י . ה צ ב ק ה נ ו ז ן נ ת א מ םימיב ודפסיש המ איבנה ירבד . לע (ח) : רושא ילילאל
כ ו ו ח ה י פ ו ו מ כ א ו ה ש ר י כ ה ך י ר ע ש ו ח ת פ ו ו מ כ ה צ ב י ק ו מ כ ראשנו וי דמ וללשש םדא ומכ .ללוש : םשה ידכוע םהה
IZn^^^S^Sn-Si י
נ
י
ל
יתמדמ ףרוטמ אוהש עגושמה יכ ללוש ריכזה וא םורע2E£ ! E ? ™ ^
ר א ש מ ם י ב צ ע ה ו ם י ל י ס פ ה י ת ב ל ז ו ר ם ש ל ם י א י ב ם ו י ה י כ ן ו ר ם ש ! י ״ _ ״ • 1!
ח נ ה ו ם י ל י ס פ ה ר י ב ע ל ם א י ב ב ת ו ח נ מ ו ב ה ז ו ף ס כ ל א ר ש י י ר ע םיצעוי ךילומ םעט ןכו בבוש תרזגמ אוהו םורמו ללוש תכלל
ה נ ו ז ן נ ת א ו מ כ ם ה ש ם ת ו א ה ע ב ק ה ג וז ן נ ח א ם ה ז ה ן ו ם ם ח לכ יכ קש תשטלב םורע ארקי אלי שובל ילבמ . םירעו : ללוש
ו ת ק ׳ ס ׳׳ו כ ע י ד ב וע י כ .ו ב י ש י ח נ ו ז ן נ ת א ד ע ו :ש ר י פ ש ו ס כ ל
ע מ ר ש ה w m ) ה י ע ש י 3 ר מ
א
ש ן מ כ ק ש ה י ר י ס ה 3 ם
א
לע זמ < :ן ו ר ס מ ת י א ת ו ע ם י ח ל פ ח ו ל ו ן ת נוי ם נ ר ח ן כ ו ל כ ח י
ן ו ש ל ל ע ר ב ד ם א ו ה וא ל א ר ש י ת ו ל נ ל ע ו ל א ר ש י ץ ר א ן ב ר ח לע ל יל יו ר ו פ ס י ש ו מ צ ע ל ע א י ב נ ה ר ב ד , ח ל י ל י א ו ה ד פ ס א ת א ז
. ם ו ר ע ו ל ל וש :ל ע פ ה א י פ ד י ע ה ו ב ב ח ב נ .ה כ ל י א :׳ ו נ ו ן ול יל יו ן וד פ ס י א ד ל ע ן ת נ ו י ם נ ר ת ח ז ה ן י נע ב ו ם י ל ו נ ה ל א ר ש י
ת ע ד ה מ ל ל ש וש ור י פ ה יה י• וא ת ו ע ש ה ו ל ם ב ל ו פ ב ן י נע ה ה י ה י ו ו ה ו ם י ש פ ה ש ו י ד נ ב מ ל ל וש י פ ו ל ל וע ל ק ש ב ד א ה ל ל ו ש
ס ל ו ק ה מ ד י ח נ ע י ת ו נ ב ו ש י נת ה י כ . ם י נ ת כ ד פ ם ם ה ש ע א :ל ל ו ש ם יצ ע וי ך י ל ו מ ם י ש ר פ מ ן כ ו ה ר צ ה ב ו ר מ ף ר ו פ מ ם ד א כ
ןויצ תדוצמ דוד תדוצמ
, ו ת כ י (ז) :ק מ ט ל . י נ ל :ה ל ס ה ס ל ט ה ל א ש ׳ל ב ר מ א ו ה ל יפ ש ו ה ל זה ה ל ג א ט ק ר ק ה ך ות ב ש ת ו ד ו ס י ה ס ג ו יג ה ל א ה ינב א ל יפ א .י ת ד ג ה ו
ם ״ וכ ט ה . ה י ב צ ע :ן נת א ןוש ל מ . ח י ג נ ת א : ה ר יב ש ו ה ת י ת כ ןיש ל מ .ו ת כ י 10 :מ ק ר ק ה ך ות ב ם י ר ת ס נ ויה ש ה מ ימ וק מ מ ם וא יצ וי יכ ם ת וא
.ה ל י ל י א ו (ח )•י ה נמ נ וניא ו א ר וק ה יד ב וט ב ל ת ב צ ט מ יכ ל ט ןכ ח ל ק ת ב ה ז ה ו ף ס כ ה יוס יצ ס מ צ ט ל ת ח ק ל ם יל יס פ ה ור ב ש י ס י א ב ה ם ״ וכ ט ם
ם יצ ט וי ך יל ומ ןכ ו ח ט ד ה ף י ל ט ו ס וט ש ן ינפ .ל ל ו ש : ה ל ל י !וב ל מ ם יל כ מ ס ׳׳וכ מ ל ונת נש ת ונל וד ה . ה י נ נ ת א ל כ ו : ם ה יל מ ל ש א
ס כ «ו פ ם ש .ה נ ע י ת ו נ ב כ :ש ח נ ן ימ .ם י נ ת כ :(ב ״ י ב וי א )ל ל וש יט ל ו) .ש א ב וט ל ש י ם ה מ מ ך יל וה ל יוא ל ו  ה י א ל ש ם יש וב ל מ ו
ן נת א ת י נל ו ל ה א ל ק ק ל ה נוז ס ש ב א ל ק מ ה ןוש ל כ ה א ל ק נ ס ׳׳וכ ע ה ש
ס נ ה ס יל יס ש ה ית ב כ א צ מ נה ל ש ומ ה ל ״ ל . ה צ ב ק ח נ ו ז ן נ ת א מ י כ : ס יכ צ מ ה ית ב ל כ ל ״ ל . ה י ב צ ע ל כ ו :(ה נ י ז ה ן ת מ א ל ק נ ןכ ש
ם נוזל ן ו ל מ י ןנת א ת ויה ל וב וש י ןכ ימ כ ו .ו ב י ש י ה נו ז ן נ ת א ד ע ו :ם ״ ו כ ט ל וא יב ה ש ת ו נל ו ל ה מ ל ״ ל .ן נ ת א ת ינוזה ל וא יב ה ש ה מ מ ן ב ק ת נ
ס א ז ל ט ל ע א י ויר ח א ל ש א ל ק מ ב ל כ ז נה ס יל ש ול יו ה ד וה י ל ט ן נוא ת ה ל ל ז ס ה ת ע .ת א ז ל ע (ח ) :ול ש ס ״ וכ ט ה ל ן ור וד ל ס ז נח ׳ ב יוא ה ג ״ ר
.י ו נ ו ם י נ ת כ :ל ב א ה ו ל ע נה ב ו ר יס ל ה ג ל פ ה ו א ע זוג ןינע א וה ו ש וב ל י ל ג ע ם ור ע ו ה ט וש כ ע גת ש מ ן ל א ו ש ע נ ל מ ב ל ל ייא ו ד ע ס ה ה ש ע א
רקי י לכ
י כ םי לי ספה דובעל םאובב תותנמו לארשי י רע ראשמ בהת ףסב םי לי ספה י תבל
י כ ובושי הנוז ןנתא דעו ׳יפש ומב תנוז ןנתא ומכ םהש םתוא הצבוק הנוז ןנתאמ
הממש םי שא הי בצע לכו ש״מב ךא א״י רהמ ןכו י״ת ןכו לכה והקי םי לי לא תדובע
הי התש ׳יפ הממש םי שנאו םמלצו םתומדב ושעש םתוא םג הי בצע ארק םי לגעה
ןורמוש תא הממש םי שא הי בצע לכמו ומכ הי בצע לכו הי הי ו םהמ הממש ץרמוש
ר ק י י ל כ 52
םי לי לא תדובעל יוניכ הנוז ןנתא ארקו ןורמוש םתוא הצבק הנוז ןנתאמ י כ תרכזנה
דע ןתנוי םגרת ןכו םהי לי לא תי בל םובילויו םותקי םי רושאהש ובושי הנוז ןנתא דעו
.ןאכ
םי רושאה םוחקלו םי לגעה וחקלש ׳א ןמז לע ותכוי הי לי ספ לבו רמאש ן״דעלו
רי עה תפרש בגא רי עה ופרשישכ ותלוז ןמז לע הי הי הז ופרשי הי גגתא לכו םגמא
ותכי הי לי ספ לכו רמאש ומצע אוהה ןמזב הי ה ולי אש הכותבש הי ננתא לכ ופרשי
אלא םופרשי הי ננתא ןאכ םג אג וחקי בהה ףסכ תדמתל הי לי ספותתכש ומכ השקי
תפי רש בגא הי ננתא לב ופרשי רי עה ופרשישכ זאו רומאכ םה םי קלחומ םינמז י אדו
דצמ הנה ףסכ הוש אלו ףסכ מהב ץא רשא אצוי כו ןבאמ הי בצע לכ הנה רי עה
ראשי ש הי בצע לבו רמאש הת םי ממוש ויהיו תצק לקלקתי אוה ןבא םא הפי רשה
המצע ןורמוש י כ שאב ופרשי הי ננתא לכו רמא וא .םמש רבדכ לבא םתומד םלוכ
לבהא י רהש קוספב הנוז ארוק רשא אי הו לבזי אל םי אי במ וי הש םי ננתאמ הואנב
רמא הזלו לי על רכזנכ אוהי יניעב ןח אוצמל הנוזכ הי ני ע ךופב םשתו הפי תמ התי ה
םי ננתאמ התי תש המצע רי עה תפירש ונייהד שאב ופרשי ןורמוש לש הי ננתא לבו
הי רעש ךרד לע םהי לע רבוע ץאמ הממש םי שא ןבאמ הי בצע לכו ופרשי לבה
שאב ופרשי הי ננתא לכו רמאש המל םעט ןתנו דעומ י אב י לבמ םע רשוקמ םי ממוש
הקזחו ןורמוש התנבו םי עתאה םתוא הגוזה התוא הצבק רשא הגוז ןגתאמ י כ רמאו
םי לי ספה ןמ ץתי תפ חקיש י מ לכ י כ םשרשל ובושי שממ הגוז ןגתא דעו הקדב תא
ופוס ץקושמה רבדה י כ הגוז ןגתא ודיב אבה ןתיש ופוס ןורמוש ללשמ ...ותכוי רשא
י פלד םיבר ןושלב ובושי רמא תזלו ונממ לודג וא והומכ רחא ץוקש ררגג תוי הל
אל הגי דמה ףוגו ןורמושל רתח הצבקד ןויב ןורמוש לע בושת רמול ול הי ה א״י רהמ
םי כלמה ישנו לבהא אי ה תרכזנה שממ הנוזה לע י אדו אלא הצבק רמול הב ךייש
.הב אצוי כ רשא
הכלא ל״ז י״שר .יוכו השונא י כ ׳ובו םורעו ללוש הבלא הלי לי או הדפםא תאז לע
ללותשמ ערמ רסו בל יריבא וללותשא ומכ בבל ןוהמתב הטושכ עגתשמ ,ללוש
התי הש הבי ת ךולי ה ןבו לעפתנו לעפתמ ןושלב םוקמ שמשל הבי תב האב ו״י תהו
הבי תה ךותב תסנכנ לעפתנו לעפתמ ןושלב ו״ית וי לע האבשכ ך״מס וא ן״יש הדוסי
.ולש רמי י ד לשה לע י תוא הלשת אל ומכ גגוש ןושלמ אוהש י נא רמוא ללותשמ ומכ
ע״בארהו .ןאכ דע לאומשד שנאי ו ומכ הי תוכמב אי ה הלוח י כ ,הי תוכמ השונא י כ
ומכ ,ללוש .םהה םימיב ׳ה י דבע ורפסיש רמוא אוה אי בנה ירבד הרפסא תאז ילע ל״ז
וכרד ותעדב ףרוטמ אוהש עגושמה ומב ללוש וא .םורע ךלוהו וי דגב וללשש םדא
אוה ,םורעו .ללוש םי צעוי ךי לומ םעט ןבו בבוש תרזגמ אוהו םורעו ללוש תכלל
הי עשי ב רמאש ומכ קשה וריסהב מא י כ קש תשי בלב םורע ארקי אלו שובל י לבמ
תחא לכ ,השונא י כ .ףחיו םורע ךלה ןכ שעי ו ףולחת ךלענו ךי נתמ לעמ קשה תתתפו
הכורב המוצע ומכ ראות אוה השונא שנאי ו תרזגמ ךרבשל שוגא והומכו הי תוכממ
53
א ה כ י מ
.ןאב דע תורוצבה הדוהי י רע שפת בירחנס יב הדוהי דע הכמה האב יב
לע לי לי ו רופסיש ומצע לע רבדמ אי בנה ,הלי לאו הדפסא תאז לע ל״ז ק׳׳דרהו
םגרת ןכו םי לוגה לארשי ןושל לע רבדמ אוה וא לארשי תולג לעו לארשי ץרא ןברח
ללוש שוריפו ללוע לקשב ראות ,ללוש לעפה ה״פד״ויב .וליליו ןודפסי אד לע ןתגוי
ללוש הי הי וא תוגוש תולמב ןי געה לפכ םורעו ללוש הי הי ו והוטי שפהש וי דגבמ
המדי הגעי תוגבו םי גתה י כ םיגתכ דפסמ השעא ללוש םי צעוי ךי לומ (י״שרכ) תעדהמ
השוגא ץנעו ע״בארהכ הי תוכממ תתא [לכו הי תוכמ השונא .דפסמו י הנ לוקל םלוק
ץרמושב הלחת הכמה ,הדוהי דע האב יב אהתתמ אערממ י רא ת״יו קזח רבשו באכ
םשה תוי הל לארשי לכב תדחוי מ אי ה י כ םילשורי וז ,ימע רעש .הדוהי דע האבו
.ןאב דע הברקב ןכוש
והוללשש שי אכ םילשורי דע ךלה אי בנהש י לוא ,םורעו ללוש הכלא ל״ז א׳׳י רהמו
םי מורע וכלי ש לארשי לכל עראי ןכש ןוי מדל והי עשי ךלהש ומכ ףחי ו םורע ךלוה
תורוצבה ירע רמא אל הי תוכמ השונא י כ ורמוא םנמא ל״ז םגרתמהו י״שרכ אי בהו
תולג לע אלא השוגא הכמ וז ןיא בירחגםמ ולוציגש ןויכו ל״ז םי שרפמה ובשחש ומב
ןאב דע רצגדכובנ ידי לע הדוהי התלג ךכ ןורמוש תתלגש ומכש רמאג רצגדכובג
.ל״ז םי שרפמה שוריפב הרומ דע האב יב ןושלו
םג .תאז לע ועבצאב הרומו י תי רתא אכי אד ללכמ תאז לע ןושל קדקדל ן׳׳דעלו
ע״בארה שי גרהש ומכ םיבר ץשל הי תוכמו הדי תי ןושלב השוגא ורמוא קדקדא
.ל׳׳ז ק״דרהו
הדשה י על ןורמוש י תמשו רמאש ומב םי טבשה תרשע תוגערופ די גהש י פל הארנו
םי דבאמ םהש ס יב ךב לכ םהי לע רעטצהל י ואר ץא ןכ םמצעל ומרג םהש י פלו רכו
אלה ׳וכו הלי לאו הדפםא אקוד הי לע ךל ריכזאש תאז לע רמאש הת תעדל םמצע
תבאבומו הדוהי השונא י כ רמול ונוצר הדוהי דע האב י כ הי תוכמ השונא י כ אי ה
רמאו ןורמש לש הי תוכמ לע השונאה תאז י מ רי כזהו תרכזנה ןורמוש לע הי תוכממ
ךשמנ תורוצבה הדוהי י רע בירתנם דבלו ׳וכו הדוהי דע האב י כ הדוהי אי הש
הזלו הדי חי ןושלב השונא רמאש הת הדוהי ל רבשהו באכה ןורמוש לש הי תוכממ
ומכ הדוהי מ הכי מ אי בנה תוי ה תני חבמ אל הדוהי ץנעמ תוטרפב תאז לע רמא
דע םשה דובכל אוה רקי עהו הדוהי י מע רעש דע עגג י כ ׳יפש ומכ אלא ראבתגש
.ץרמוש לע אלו הלי לי או הדפסא דוהי ב תאז לע ךבל הלס םי הלאה רי ע םילשורי
םע תולגב תכלל ומוקממ אצוי ׳ה הנה י כ הלעמל תרכזנה תאז לע רמאי וא
לכ תאצי ו לארשי תי ב תאטתבו תאז לב בקעי עשפב ...המא הי לעש ודבע לארשי
ץרמש י תמשו רמאש ומב תוי נערופהמכו המכ אי ה המרג םגיבמ ךרבתי םשה רדה
רמא הז לע ומוקממ םשה תאי צי לע ׳וכו הדפסא תאז לע רמא הזלו ׳וכו הדשה י על
רוסא אוהו בותככ לוכי בכ ומוקממ ׳ה תאי צי מ תאזה הכמה תבאבומו השוגא י כ
הי ה ולי אש הי תוכמ לכ תביס אי תו דאמ הלחנ הכמ השונא הכמ תאת ׳וכו םיקיזב
תבמ לע השונא י כ רמאש רשפא דוע תי חשהל ׳ה רהב הלעי י מ םש ךרבתי םשה
ר ק י י ל כ
54
ם וגר ת
׳ל ית וכ מ ה ש ונא י כ
ט
:ה ע מ ת ו נ ב כ
5 5 4 ^ ימ ע ר ג ?ש -וע ע ג נ ה ך ו ה ^ע ה א ב   י כ
ע   5ז &;ז 5   ל א ם ב ו ד י ן ת   ל א ת ג ב ׳ :ם ל ש ור ל   ד ע
•י ת ש ל 5ה ה !)ע ה ך פ ע ל ת י ב ו כ ב ה
1 5 מ £ י 2 ת ש ב   ה יר ע ר י פ ש ת ב ש וי ם כ ל י ר ב ע *
ץבירןך ןוכר ור^גן. אי •״• A T : * V V T ••• /־.* T r : ^
י״ ש ר י י ק ' "^
B R N
ארק •״רהס
איה הלוח י נ .הי תוכמ השונא יכ (ט) :(
,
ג לאינל) !י י מי ״ לש .הי תו כמ השו נא י כ ( מ):סו רע ךלוהו רעז בת0
«
M
/
י ץ
. , - F , . ,
י
Utwx r-rf mמ י י י ״ י י מ י הדו הי דע חאב י כ :ו רזח אל בוש סי םבשה תרשע ו לנשמש
.תי גה לא תנכ (י) .( בי ב נאימש)שנאיו ומכ היתוכמב
ם י ל ש ו ר י r m t & t
.
I D
, ^
V ד מ
6א י ש י < י מע רעש דע עננ
:ירזעה יבא תרפע .הרפעל היכב :םיתשלפונל וחמשי ןפ p . ^לא זכב ו די נה לא חנב >י<:ןמי נבו הדו הי םכש *ג
הירע ריפש תבשוי ןכו ןישל לע לפונ ןושל .ישלפהה רפע א״פלםא .י שלפתה רפע חרםעל תי בב :סכי רבש לע ו חםשי
:הניקה ׳ל ריפה םש יפל םלוכ ןנאצ תכשמ האצי אל ןכו תשכ י ״* ST^^SSSS^ ™!"״U'S
. « « «nl>«•.MMt-t 1 U n t « \ «,״•«״ רי םש חמש .םי בר ןושל הכ םי בשוי ה לכלו .הבקנ תשל י רבע
: ירפעתה ונינע יפל ונורתפ ילגלגתה .י שלפהה תשו ב הי דע זארס* או ה ךכ דעכ דמכו י פוי חשל ו עסשם*
לא רבדמכ הבקנ תודיחי ןושלב ליחחה .סכל ירבע (אי)
:רמוא אוה םיברל ירהש םיברה לא רבדמכ םכל רמאו תתא היסנכ םשב םלוכ ריפש תכשמ רמאנש ומכ ריעה תיסנכ
לש המחרמ אצמה לפנ םש אוהש ריסש תארקנ רשאכ תשטה תיכ היולג .תשוב הירע :רימה םש .ריפש תבשוי
ארזע ןבא ק״דר
י כ (ם) :ףחד םורע ךלה ןכ שעיו זלחת ךלענו *ןינתמ חחאלכרס^כ .הי תו כמ תשי נא יכ>ס» :דפסמו י הנ לוקל
תרזגמ ךרבשל שמא והומכו היתוכממ תחא לכ , השונא ? S S S S ^ S S ' S S EJ £g™LJ*?
,
^
ת

« , , , , . :א הזו חכ א עדממ י רא םגרת ןתנוי ו רבשל שו נא ו מכ םו ח רבשו
הכמה האכ יכ הכורב המוצע ומכ ראות אוה השונא שנאיו :
ח ד ו
חי דע חאבו ן תסשב הלחה חכםח .הדו הי דע חאב י כ
.הנב (ו) :תורוצבה הדוהי ירע שפת כירחנם יכ הדוהי דע דכלש דושא ךלכ י כ םלשורי רעש דע ו הת .י מע רעש דע עננ
םיתשלפתמקנ לע הכובו לארשי לע איצנה ןנוקמ םיתשלפל י ״
א
.
ב
י ׳ייי־יי ' י י
ל כ ל ע ה ל ע
״םבשח תרשע ץרא
_ , . 1 ״ -
A
י
י
_ _i, ... _ ״ u י % V« P* לכב תדחו י מ אי ח י כ י מע רעש ארקנה אי הו סלשורי י רעש
םוי לע האובנה תאז יכ םירמוא שיו לארשי צע םתחמשו
ל א ח ג ב
״ .
re ן ב ו ע ח
r
ל א ח ד 0
^,
ל א ר ע י
חאב רימ .הרפעל תי בב :םידשכ הודכל רשאכ םלשורי ן דד אלא םי תשלפי רעבו תגב וי ה םי עדוי י כ הני קה די ע ו חח
ישלפתהו ומכ .י שלפתה :תיכ לכב תיככ שוריפו ןפמ ו די גת לא ןתנו הי ו לואש לע וננוקב דו ד רסאש ו מכ רמא חני ק
• רי ממ י י די מ /איו י *י רי ר י ררד י חשלסחד רי תי ו י סאי םי תשלפתונב הנחמשת ןפןולקשא תוצוחב ו רשכה לאו תנב
.ריפש .ירבע *חי; .חיבנה ירבד יתשנפתה ביתכו רפחב אלהו שי לי עת הו נב חנחלעה »
:ריע םש .ןנאצ :יבשבו תולמ .תשב הירע :ריפסש סאדי ככת לא
M
־ i חני ק ךרד א* אי £חסחלמ5
רפע הרפעל הי בכ : סכתי י כבל ו חסשי םי כוב םכחא י ארי
תו סי קמה הלא רכזו ןמי נבל דשא הרפע אי חי ףפח ץמקב תארקנ ץי עח בו תכה לכב חרפע ראשו \י י עה חתפב הרפעל ,י השלפחה
םהי תורי שבו סחי הוני קב י בדל םי ננו קמהו םי רשחךרדו חו חעךרד ׳לח לע לפי ני ל םחב אעםש י פל חברח לארשי ץרא לכש פ״עאו
ועםשםכ רפע רסול העת רפעו רפע האי רקל האי רקה דהו י ברקל ןי י עח חתפב הרפעל ארקש הארנ ךכי פל הו חע ךרד םהי רבדבו
תי לבא ךרד %דו רפאב י שלפחה קש י רגח י סע הב רסא ןכו האמחה חפי רש ־י פעס ו סכ רפע הארקנ אי ה םנ י כ רסא שורי פ ו א
י פטעחחו רפאב י לנלנתה י שלפחה שורי פי קכי שי ר תי ו פח אםםקב ארפעד אי הבב ןתנוי םגרת ןכו רפאת ךו תב בשי ו רמאש ו מכ
סוי ח סחש הרפעל ו י חש ־י הבה רובעב הרפעל תי בב שורי פו חלי לי או הרפסא תאז לע שדנכ אי בגה י רבד םהו י השלפחה בי חכו ו ב
שדק י כ דת תי בב .דשא בשח אלו ו מכ י תב ם^סב ללכ ךרד הי בו רי על ץוח הל ו י חש םי רצחח י חב רובעב •די סלה ןי געו ןי םסוש
םוגרתו רפש י רמא ןחוגה ו מכ י וגו י פוי אי ה רי פש י כ חגי קח ךרדב ־וחא קשל ול אעמ חזב .רי פש הבשוי סכל י רבע ז6ר :המח
רי עבש הסגכה דגגכ חבקג קשל י רבע רמאו רועכ רבד אוה התעה ולג י כ השב הי רע ו כסח הגחו אוי רב רי פש דאה הפי
ו סכ תולגב הורעח י ולג םי מורע וכלי ש רםאטי בד תומץנטב ארקמה ךדד ןכו םי סרפה דגגכ סכל רסאו רי פש חמשש
הי רכו וי שובמב הקי זחהו י מכ הי רעח או ה השבו הי רעו םורע חאו וסכ י ולב הי רע י כ תשכ הי רע ו הז חש י פושחו רסאש
ד ו ד ת ד ו צ מ ן ו י צ ת ד ו צ מ
י כ ל״ל .חי חו כס חשו גא י כ ( מ) : למ לוקכ רי פס סוסצל סככד :( ל״ל םש) יצמשטא ומכ לחוי כ סכואכ .השו גא ( פ) :המני ס
סאכו הכלהתה רשא דע לתמכ הכואכ הסי ה ןולמוש תוכממ א״כ .י שלפחה( י ) :(ז״י סי לכד)ךי לעש דחאכ ןכו י ממלי מ .י םערעש
פא הלכי דבאו גרס כי לסנסש לצנדכוכנ תוארכ י כ הדוסי דס :( ס״כ סי מ)ן אצה ירידא ישלפתהו קו ךולכלהו לוגלגה !יגמ
: הדוהי לס אגל תשגל וכל כרע הזל סלזס אל י הו םי לפא תוכלמ .תשב :(ז*פלאקזחי )הי לסו םולע תאו ומכ יולג ןי נמ ,הי דע (אי )
רזומו י ממ לש תדחוי מה לי מ לע עע ןברוחהו סוי נפלופס .עגג
ולי גת לא רמאו םיתשלפי למע אי ה סג .ו די גה לא הגב (י) :( י ממ רעש רמא קל הלוהי סכשס הי ה הכימש •סלו)םילשורי למשרפמו
סצילמג •כ רמא שה אלכ תגכ ועדי י אדוכ י כ סעו< הי ככס לעי ןכרומה לע וחמשי י כ המשםכתוי הכ ולכת לאו קלו חה לדוגמ המש
לע לסונ ןובל אוהו תולכא ןלל לפמכ ילגלגתה הלספ לי פי תכמ םי כ לככ .הרפעל תי כב :(
,
א כ״ש)תגכ ודי גת לא ןכו הני הה
ןלדכ תשוכה הי כ יולגב הלוגכ םכל י רכס ליפש לי פכ הכשמה הדעה תא .םכל י רבע (אי ) :י לגלגתה רשעכו המש הלסמ ןושל
רקי י לכ
י בשד י בשל י בשל רשאו קוספב ל״זת ושרדש ומכו הי תוכמ לכ תללוכ אי הו י בשה
י על ץרמוש י תמשו ןורמושב רי כזהש המ אוהו רבדו בערו ברח הי ב והנתי א והלוכ
קוספב תרכזנ תאז הי הי וא הדשה י על ץראה ראשתו יבש וכלי המע לכ י כ הדשה
55 א ה כ י מ
םורעו ללוש הכלאש אי ה אלה תאז י מ רמאש ׳יפו הלי לי או הרפסא תאז לע ומצע
ו״או ןורסח ןכ עי רכי ו ׳וכו םי נתכ דפסמ תשעא הי לע ןכו הלי לי או הדפםא תאז לע
השונא י כ רמא הי לעו ׳וכו םי נתכ דפסמ תשעאו םורעו ללוש תכלאו רמול ול הי הש
לעו םלוכ הי תוכמ תבי ס אי הו ללושו םורע תולגה אוה ׳וכו ללוש הכלא תרכזנה תאז
ןרהא [אבי] תאזב בותכ הי לעש ךרבתי ותע תני כש אלא תאז ץא תאז לע דוסה ךרד
....הני כש תולג לע ומוקממ אצוי ׳ה הנה י כ רמאש המ לא םתי י תמ אוהו !שדקה לאנ
,ודי גת לא תגב ל״ז י״שר ׳ובו תבשוי םבל י דבע ׳ובו וכבת לא הבב ודי גת לא תגב
לע לפוג ןושל י שלפתה רפע .ירזעה י בא תרפע ,הרפעל תיבב .םי תשלפוגל וחמשי ןפ
רי עה םש י פל םלוכ ןגאצ תבשוי האצי אל ןבו תשוב הי רע ריפש תבשוי ןכו ןושלה
ץשלב לי חתת ,םכל י רבע .י רפעתה וניינע י פל ונורתפי לגלגתה ,י שלפתה הגיק ןושל
הי םגכ םשב םלוכ ריפש תבשוי רמאגש ומכ רי עה תיםגכ לא רבדמב הבקג תודי חי
.רי עה םש ,ריפש תבשוי .רמוא אוה םיברל י רהש םיברה לא רבדמכ םכל רמואו תתא
המחרמ אצוי ה לפג םש אוהש ריפש תארקג רשאכ תשובה תי ב הי ולג ,תשוב הי רע
חקי לצאה תיב דפסמ .ןגאצ יבתי יבזשמ ץקפי אל ,ןגאצ תבשוי האצי אל השא לש
תי בב תי ב שי גהל י דכ םתלתג םי לתג םתאש םילזגגל םתמרגש דפסמה ,ותדמע םכמ
לע םתדמעהו םתיגבש םיגייגבה דמעמ ותדמע םכמ תקי אוה ,הז לצא הז הדשב הדש
.ןאכ דע ז״עלב ט״נמטוי א ,לצאה תי ב .םתלתנ
םי תשלפ תמקנ לע הבובו לארשי לע אי בנה ןנוקמ ודי גת לא תגב ל״ז ע״באדהו
הודכל רשאכ םילשורי םוי לע האובנה תאו י כ םי רמוא שי ו לארשי לע םתתמשו
י שלפתה ומכ ,י שלפתת .תיב לכב תיבב שוריפו ןענכ ץראב ריע ,הרפעל תי בב .םי דשכ
תולגב ,תשוב הי רע .ריע םש ,ריפש ירבע .אי בנה ירבד י תשלפתה בותכו רפאב
תי ב אצי םעטהו רי ע םש ,לצאה תיב דפסמ .דופסל האצי אל .ריע םש ,ןנאצ .הי בשו
הלא לכמ רסומ הקיו דומעי ומוקמב י כ הי ני כשל רוזעל רי עמ אלו דופסל לצאה
דע ותדי מע והז ,ומוקמב דומעי ש בוט חקל ומב דומלי ,חקי .יבשב תוכלוהה תורי י עה
.ןאכ
אלא םי תשפ י רעו תגב וי ה םי עדוי י כ הגיק ךרד והז ,ודיגת לא תגב ל׳׳ז ק״דרהו
לא ןתגוהיו לואש לע וגגוקב םולשה וי לע ךלמה דוד רמאש ומכ [רמואנ הגי ק ךרד
םה אלהו ׳וכו םי תשלפ תוגב הגחמשת ןפ ץלקשא תוצותב ורשבת לאו תגב ודי גת
וארי םא ,וכבת לא וכב .רמא הגיק ךרד אלא אי הה המחלמב לארשי תא וגרהש
בותכה לבב הרפע ראשו ן״יעה התפב ,הרפעל תיבב .םכתי י כבל ותמשי םיכוב םכתא
ץרא לכש י פ לע ףאו תומוקמה תלא רכת ןימינבל רשא הרפע אי הו ףטח ץמקב
ךרדו תותצ ךרד אוהו ןושלה לע לפונ ןושל םהב אצמנש י פל הברח לארשי
רשא י פל תותצ ךרד םהי רבדבו םהיתורישבו םהיתוניקב רבדל םי ננוקמו םי ררושמה
רמול הצור רפעו רפע תארקי ל האי רקה רתוי ברקל ן״יעת תתפב הרפעל ארקש הארנ
ןכו תאטתה תפי רש רפעמ ומכ רפע תארקנ אי ה םג י כ רפא ושוריפוא ועמשמכ רפע
ר ק י י ל כ 56
ךותב בשיו רמאש ומכ תולבא ךרד והז רפאב י שלפתהו קש י רגח י מע תב ורמא
י שלפתה שוריפו ץהי שי ר תי ופת אמטקב ארפעד אי תבב ןתגוי םגרת ןכו רפאה
ומכ (ע״בארהב) אי בנה ירבד םהו י תשלפתה בותכו וב י פטעתהו רפאב י לגלגתה
הרפעל וי הש םי תבה רובעב הרפעל תיבב שוריפו הלי לי או הדפםא תאז לע רמאש
ךרד תי בו רי על ץוח הל וי הש םי רצחה יתב רובעב ד״מלה ץגעו ,םי ממוש וי ה םהש
תבשוי םכל ירבע .המה שדק י כ דוד תיבב השא בשת אלו ומכ יתב םוקמב ללכ
י רמא ןתוגה ומכ יוגו יפוי אוה ריפש י כ הגיקה ךרדב רחא ןושל ול אצמ הזב ,ריפש
רועכ רבד הורעה ולג יב תשב הי רע וכפה הגהו אוירב ריפש ראת הפי םוגרתו רפש
םי טרפה לע םבל רמאו ריפש המשש ריעבש הי סגכה דגנכ הבקנ ןושל י רבע הרמאו
תש י פושחו רמאש ומכ תולגב םימורע וכלי ש רמא םיבר תומוקמב ארקמה ךרד ןכו
הקי זחהו ומב הורעה אוה תשובו הי רעו םורע תאו ומכ יולג הי רע י כ תשוב הי רע והז
האצי אל .םירועש הפאכ ומכ תוכי מסב א״הב אבו ראות וא [םשנ הי רעו וי שובמב
לצאה תי בו ןושלב םיבורק ןנאצו האצי יב ץשלה לע לפונ ןושל הז םג ,ןנאצ תבשוי
י כ ולגשכ לצאה תיב דפסמל ןגאצ יבשוי ואצי אל י כ רמא ושוריפו םוקמ םש אוה םג
ואצי אל תולגב םתאצב םידפוסו םיכוב וי השכו הנושאר ולג לצאה יבשוי י כ הארג
חקי .םתרצב םי דו םהי רחא ולגי םה םג יכ ועדי י כ םהיגיכש וי הש ןנאצ יבשוי םמחנל
חקי בוטב םכי לע רוצמב בכעתי ו דומעי ש בי ואה ל״ז י בא י נודא שריפ ,ותדמע םכמ
אלא הדי מע ומכ םש הדמעו םכתא הלגי ו םכל רשא לכ חקי י כ ותדי מע רכש םכמ
.ןאכ דע תלמת הדמח לקשמב אוהש
תובר םי רע תומש ןאב רכז אי בנהש קפס ץאו םי שרפמה ךרד אי בה ל״ז א״י דהמו
אלש י נא האור לבא םהי תומש לע םיבסמו לפט ןושלב ותניק השעשו הדוהי י רעמ
הני כ םנמאה הדוהי ץרא לכ לע םא י כ דבלב םי רעה םתוא לע ןנוקל אי בנה ןויכ
הצי למה גי לפה הזב ותגיק ותושעבו תומשה ףותיש יגפמ םהה םי רעה תומשב םתוא
טלמי אל הלאה םיקוספב ושריפ רשא ל״ז םי שרפמה תעד י פכש רובעבו תוחצהו
ודי גת לא רמא אלש אוהו רחא ןפואב םשוריפבשייל י ל הארנ ןבל תובר תוקי פסמ
ודי גי ש בורק הי הי תג ךלמ שי בא םע תגמ דוד תוי הל לבא תוגיקב גהגמ ותוי המ תגב
תלפממ ותמשי י כ תגב ודי גת לא רמאו דוד םתוא הוצ הזל םהי בוהא לא תגב ןכ
הזל הדוהי ל !הבורק] •דתיה תגש י פל ןאכ אי בנה םנמא דוד תחלצהב אלו לארשי
וכבת לא וכב ןכו םכתלפמב הנחמשת ןפהרזע םהמ שקבל י דכ תגב ודי גת לא רמא
הלא י כ ויבורקו וי בוהא לא ורשב םדאה הלגי ש ומב הרזע םהמ שקבל םהי נפל
םינפב םוקמב הזה םוקמב תיבו י שלפתה רפע הרפעל תיבב לבא ורזעי אלו ותמשי
םתער י נפמ יב תרפע הלוב אי הש םצרא ךותש רמאו ונפצת ץותמו תי במ ומכ תוי כותו
ךותב המש חוחי ח רפע תי שענו תברחנ הלוכ ולי אכ הרפע םשב הדוהי ץרא לכ הני כ
ךלת לאו וב י פטעתהו רפעב י לגלגתה י שלפתה רפע הדוהי תיב תא הרפע ץרא
תבשוי הדוהי תי בל ארק י כ ריפש תבשוי םבל י רבע ודפסהב דוע רמא ןבו םי תשלפל
העוגצ ריפש תבשוי התי הש םוקמב התע רמאו ץראה לכ שושמ ףוג הפי תוי הל ריפש
57
א ה ב י מ ם וגר ת
ת י ב ד פ ס מ ן&צ ת ב ש וי ;וא צ ; א ל ™* ™»
ה ל ח   יכ * :ות ד מ ע ם כ מ .ח ןל<ל ל צ א ה ™g*s<
ת א מ ע ר ד ר י   י כ ת ו ר מ ת ב ש וי ב ו ט ל י ^י מ י י ו?״
-׳ - ״
r
ז - >T ן • A T V JV . V s t ׳ ?
,
I f ? ' * ' י י #
ה ב כ ר מ ה ם ת ר
?
:ם ל ש ור יר ע ש ל .ד וה י ! ^׳ ;
נ
י י ? * *
*ד T : ע
י
- s : •ן ז ז ן :   v   : x : ן
י
1 ! י 5 ן ק ס ו ppfljl
ת א ט ח ת י ש א ר ש יכ ל ת ב ש וי ש כ ר ל ייש 35
- • •״ A• T ••• JV v \ VT • ןי כ^י ג ר 9ש ן ו כ נ ה
א י ה ל ע . א ? ז ט ח נ ה י י ר א ע
p א$ו?י 3 ת ס ח ; י ד * ן י ד י ז ן ן ת ! י ס א .ה , י ר ו א ל כ ס פ ל א ר י מ ק ו ב מ ל א־ מ ש ק ו א ג ן ך א ר פ *
* ד * י כ ל ? ן י *ר : ד א £ ? ר ל ע . י מ ך א י , כ י ת ך ו ס י ק 9
ג
' * ם # ו ר י , י ע ר / כ ^ ל ש ס ל
י
יל ם ל ק ״
א־ 0 י ״ ר ה ם י ״ ר
ןגמ .ןנאצ תבשוי חמי אל :תשב חל אביו הדובכ הרעההש טתי ינושמ ןוקפי אל .ןנאצ תבשוי האצי א ל :השא
ןוספי אל ־מוגרתכ .םילפו יירש הנםם אגי אלש עזו חסש
י ז < ״ ז ו ד
«nnnw זידמ זר־וי Sv«-t וריי ״ד«ותזי • nfA
בשיית ונבשו שיא .לצאה תיב ד»םפ:ןגא* ינתי ויבזישס
י ש ס מ ה
־
ח ר
9» °?9 ״קי לצאה תי ב דפסמ • ןנחנ
תועמ ומת ביואה וסכ .ותדסע םכס חקי :םחינש ודפסי ולצא תיבב תיב שיגהל ידנ ׳תלחנ םילחג םתאש םילזגנל ׳תמרגש
תממו הלחש חס .תתס תבשוי ביסל חלח יכ >בי) :וחיסח
,
יניימהלמעמ ותלממ םנמחקיאוה הז לצא הז הלשכ הלש
מ דרי יכ וחו ךכלו חסש םילשורי איהו חורס חכשוי בוסל
פ
״
נ מ ס ו
י א).ל
צ א ה ת
י
ב
;םתלחנ למ םתדממהז םתינבש
חבכדסח דוסא .חבכרםח םותר (גי) :סילשתי ירעשל ׳ח תאס _ ׳1 ״ , . ״ _ ״ ,
י
~ , •
| ״ | י
1 _
וסיסם ימוגרת .רוסא . סותר .חוכשםיש סיסוסלו שכרל התזאהביסל התויקיכ .בוטל הלחי כ (בי) : (ז״מלב
:שמב חוכשםי ןכל חסש שיכל .שיכל תבשוי : איביתר , ע ר דרי י כ :םיאיבנה יס לע הרממו התולשב תבשמה
ינפמ לבא בוסל הלח איה אלא ןושלב שמשמ הז יכ ירה
p n רמא םוחרו .וחרנתו ןירל לק אוהש שכרל הבכרמה ורסא .שכרל הבכרמה םותר (נ י ) :מר הל דרי התורמ
ק ״ ד ר ארזע ןבא
האגי אל :םירועש חפאכ ומכ תוכימסב איהב אבו ראת וא םש םעפהו ריע םש .לצאה תי ב דפסמ :דופסל .האצי א ל
^^לי ל״נו י שי חז םגו .לצאוי.תיב^פםס ןגאצומשוי
ב י כ ר ״ ע ל ר י ע
״
א ל ן ל צ א ה
״
י 3 א צ י
^ ^ ^ j S a ^ ^ J S S ^ :ינשכ תטליהה תורייעה הלא לכמ רסומ חקיו דומעי
םירשמו סיכוב ויהשכו חמעאר ולנ <*אח יבשוי יכ הארג יכ . י כ (כי) :ומוקמכ דומעיש כופחקל יכ ומכ דומלי . ה ק י
יכ סחיגיכש ויחש ןגאצי בשיי ססחגל ואנתואל תולגב םתאצב
ת ר ״ מ ז
א
א י מ ש n n
םוגרח תרזגמ א״יו רימ םש .תורמ
.ותדםע סכס חמי :םתרצב םידו םהירחא אגי סה סג יכ ועדי « .1 ,״ .1
סבילעדוגסב בכעתיי דוסעיש ביואה ל״ז יבא •גידא שרי• ?עסו ריפםש לע תואל תבשוי יכ םעשו הז ^נל ןיאו רמ
םכחא חלגיו סכל רשא לכ הקי יכ ותדיסע רכש םכס תקי בושב 'לכלנ רשאכ קוצמכו רוצמב םהש לוססל ואצי אלש תורכזמ
יכ >ני» :הלסח הדסח לקשב איהש אלא חדיםע ימכ סש הדמעו ל״מלכ כיסל םעפו ליח תרזגמ הלח יכ םעפו ריפשו הרפע
.^SJש 1'JSlr^S^iSהיהש כוסה ךסה. ע ר דרי י כ :רדענש רובעב יל ירמא
מירם תבשוי יכ רסאו ב וסה ךופהכ ער ויהש המ ךפהב םהש ~1_ ״_
r
,_
N
_ 1_ / ״ v . _ 1
0ל ש ת י ירעשל .עד דרי יכ :וול היחש בימה רובעב תבאוכ י מ ח י ותויהל קשלה ןרל לע יואר היה. 0 ת ר (גי) .ה<
יספרעש דע הלעמל ינרםאש וסכ סלשודי ירעש דע רמולכ
השל חו סג .םותר >גי<:סמע שנוע אלא תרקמ ןדד וניא םהילע אבה ערה יכ ׳ה תאס רסאו וגשדיפש וסכ סלשורי דע
לע «ר ץביתר וסיקס ןתנוי םגרת ןכו דוסא וגיגע ופיקמ יפל םותר .ןושלב םיבזוק שיכלו שכר . קשלח לע לפוג
איח שיכל .קי ז תבל איה תאםח תישאר :תולגל ורתס רמולכ הכילהה חלק הסחב איהו שכרה יבכור ומכ .שכרל :אשכר
ןויצ ת ד וצ מ ד וד ת ד וצ מ
.הלח (בי) :(ה״כ הילכו)וישטמכ הקיזמה!קי הזרפל יסכ אום אצזיס אילש ןרמ אוה ריפש יכ ןישל לס לפונ ןושל אוה םגו םילוגכ
(וס• היישקו רומא ץנמ אוס .םותר (גי) t הלמלמו לימ ןושלמ סיכ ישנא ולג הלמסכ .רמ תאצי אל :הלילה ספכ השאס םחלמ
שמס ימר ימכ ןורל הלקס סמסכ ץמ םש .שכרל :יכרפןושל סיכ רפסמל ואצי אל ןגאצ יבשויו לפסמ לץמ ןנאצ ךדד ורכמו צצאה
לפמה ׳ל והו סגו םםירחאולגי סס םגש ויה םימוסכ יכ סממגל לצאה
P0 םכמ מקיו אכי כייאסו סמנל ואצי אלו םמוקמב ודממםס הנס .ותדמע םכס חקי :ןושלכ םיבולק ןנאצ: האצי יכ ןושל למ
ןאפ סל םיהש כוסכ לס הלמלמ סאלמסנ סולמ ריפה רשא .בינל חלח יכ (בי) :הלוג סכלל םיסנ ויסמ יכ יאו 'א לכ-לש סדימפס
:סיפוקפס לכ הממ מל<ןכלו הרקמכ אכ אלו יס סאמ ללי ה» םילשורי לפשל אכה פלס יכ ל״ר .יוגו דרי יב :סנפנזמדגאנש
לפטה תשל אוה סנו ם״וכפכ ינפמ ממכצ סככוכלל ןולפס ילק םסש שכרה לא סככרמס תא יושק שיכל סדמ םמא .רגו םותר (גי)
ם״וכעס סייכמ סלמס סרעלאיס ל״ל ןמצ סכל סאםמ סישאראיה יכ .תאמח תישאר :ןושלכ םיכולקש יכל1 שכר יכ קשל למ
רקי ילב
הלוגמ רמא ולי אכ יולג ץשלמ אוה הי רעו תשוב הי רע י רבעת לי ח תשאכ הסוכמו
אל המי גפ ךלמ תב הדובכ הדוהי תב התי י תש םוקמב ןכו הורעה םוקמ אוהש תשובו
התי ב לא הי לא ךומסה לבא תיב לא תבל אוהש ןוגהו י ואר רבדל ולי פאש תי נאצי
העוגתל אבתו התדי מעו התתונמ [לטבת התע] (לטבתתו) התי במ תאצוי התי ה אל
ר ק י י ל כ 58
לצאה תי בו האי צי ןושל אוה ןנאצ י כ ןנאצ תבשוי האצי אל ורמוא והת תולג שארו
דומע ומכ העונתה ךפה אוהש התונמו הדי מע ןושלמ אוה התדמעו הלצא ןושל אוה
תי בה דפסמל האי צי האצוי התי ה אלש תבשוי רתא רמאי תתפב דומעתו ךלגר לע
לש ותחונמו ותדי מע הדוהי ינב תוכלמ םכמ תקי בי ואה התע התועי נצ בורל הלצא
.הלוגב והכי לוי ו והעי גי י כ הדוהי
י שלפתה הרפעל תיבב רמאש המב י לי דמ ףיסואו םי שרפמה לכ ושריפש המ ן׳׳דעלו
ךדי אל ותמשי םי בי י ואהמ םי אורה יגפמ לב ץעל רפעב י שלפתת אג לא רמול ונוצר
הצור תי בב םש הרפע תארקנה ץראה התואל םינפב רמול הצור הרפעל תיבב אלא
לי על רכזנכ רפע ןושל לע לפונ הרפע רי עה םש אבי ו רפעב י שלפתה םינפב רמול
םש הרפעל רפעה תולי תמב רפעה ךותב רמול ונוצר הרפעל תי בב רמא וא םי שרפמב
ינשב שמשמ הרפעל הז שוריפלו םי אורה י נפמ ץוחב אלו תיבב רפעב י שלפתה
י שלפתה רפע לע תוחצ לפונ הי הי ש ידב רפע ןושלב הרפע רי עה םשל םיניינע
ומצעב םי י קמ הי הש םולשה וי לע אי בנה לע םי שרפמה ירבד ונוכנ י תשלפתה בי תכהו
תמקנ לע ...לד ע״בארה רי כזהש המ י פלעו .שרוד האנ ךכ רחאו י תשלפתה הלי חת
ןויכש םי תשלפ[תתמשלנ (תל ...ל)זמר י תשלפתה הז זמרש רמוא םתתמשו םי תשלפ
.רפעב י שלפתה םי תשלפדי ב י תשלפתהש
יב ,הלח י כ ל״ז י״שר .יוכו יחרק יוכו דוע רכו ןבל ׳ובו םתר ׳ובו בוטל הלח יב
הז י כ י רה ,ער דרי י כ .םיאיבנה י פלע הרממו התולשב תבשוי ה התוא הבוטל התווק
הבכרמה םתר .ער הל דרי התורמ י נפמ לבא בוטל הלת אי ה אלא ןושלב עמשמ
לע םי חולש י נתת ןכל .יברע ץשל אוהש שנוד רמאו .וחרבתו ץורל לק אוהש ,שכרל
ץנעכ תג םכתא שי רוה רשא דוד תוכלמ לע םי חולש י גתת רשא לע ,תג תשרומ
י כ ןעי רמאנש ומכ וב םי סאומ םתאו םי תשלפדי מ הי תונבו תג תא דוד תקיו רמאנש
וכשמנו הדוהי ץראמ התי הש ביזכא יתב ךכי פל ׳וגו חולי שה י מ תא הזה םעה סאמ
[והילמר ןב חקפ גרהי ש לארשי י כלמל בזכאל תוי הל ןפוסנ והי למר ןב תקפ רתא
ןכל .וז האובג תאבגתנ זתא ימיבו וי לע [םיכמסנה _ ונלש םירפסבנ םי כשמנה ובזכיו
ךי תעטנ רשא לע ,םי נמענ י עטנ י עטת ןכ לע ומכ רשא לע ומכ ,ןכל ,םי חולש י נתת
ןושלה לע לפונ ןושל ,בזכאל בי זכא יתב .רז תרומזל תכפהנ תאו םי נמענ י עטנ
ךתוא ושירויש מי בי וא ךל אי בא שרוי ה דוע .ךכ הז ארקמ שרדמ י תדמל קלח תדגאמ
ץנ םיגפל אוהש ,םלודע דע .ןושלה לע לפוג ץשל השרמל שרוי השרמב תבשוי ה תא
םגרת ןכ םלודע דע םלובגמ םי בי ואה ושבכיש לארשי דובכ אבי ו רותא גוסי לובגה
יבר לש ומשמ י תעמש הדגא שרדמו לארשי ד אערא םוחתב ץקםי םלודע דע ןתגוי
הי ה אוהש לארשי ץרא תא שרי ל םלי ע יגב וי ה םייואר ךל אי בא שרוי ה דוע םחגמ
תא אי בא התע דשכפרא יגבל הי תובי סה םכי תובא תבהא לי בשבו םש יגבל רוכב
ץשל ושאר תא זגיו ומכ ךרעש ,יתגו .ךשאר ,יתרק .םהי לע םלי ע יגב תאו םי דשכ
59 א ה כ י מ
.ויפנכ בור תא טרמל רשנה ךרד י הופדג ורתגד ארשנכ ומוגרתכ ,רשנכ .רעש תשי לת
.ןאכ דע
רמ תרזגמ וא אי מש י רמ םוגרת תרזגמ םי רמוא שיו ריע םש ,תורמ ל״ז ע״בארהו
דופסל ואצי אלש תורכזנה םעטו ריע םש לע תואל תבשוי יב םעט הז שורי פל ץאו
בוטל םעטו לי ת תרזגמ הלח י כ םעטו ריפשו הרפע הדכלנ רשאכ קוצמבו רוצמב םהב
לע י ואר הי ה ,םתר .הל הי הש בוטה ךפה ,ער דרי יכ .רדענש רובעב י ל י רמא ד״מלב
םעטה וא םתר רשקל םיברד ירבוע ךרד ןכו ירשק םעטהו י מתר ותוי הל ןושלה ךרד
י תעד י פלו הבכרמה לע וני א תולגב ךלוההו יבשב וכלי ש רמוא שי םותר םתרל י רמא
תאז ,ואצמג ךב י כ .הבכרמה םותר ךתולש ימיב תרמוא תי י הש שי בל ךי רבד הי א
.ץי צ תב הדמל הנממו םהי כרדמ הדמל אי הו םי טבשל הכומס הדוהי ל התי י ה שי כל
רשאכ םי תשלפל תוחנמ דוע י נת םעטהו ותבל םי תולש ומב תוחנמ ,םיתולש י נתת ןכל
רי ע תפי רמא ,ביזכא י תב .םי תשלפץראב ריע ,תג תשרומ .ךורזעי י לוא ךגהגמ הי ה
רוזעל ולכי אלו הדוהי ל התי ה י לוא ביזכב הי הו ומכ אי הו ףסונ ף״לאה י כ י תעד י פלו
םג ומכ הככ רבדל תותצ ךרדו תדקא ומכ ףסונ בזכאל ף״לאו ותער תעב לארשי ל
שרפל םעט ץאו בי ואה אוה ,שרויה דוע .םיבר הבכו רערעתת רערעו י מדת ןמדמ
הזש ןכתי ו ץראה שריש בי ואה [אוהנ קר םלי ע אי הו ץראה שריש םש י נבמ אוהש
השרמ דגגב שרוי ה רמאש תועוגתה יוגש רובעב המתת לאו רי עה תאזמ הי ה אי בגה
ורמשי רשאכ תומשב ורמשי אל י כ הז דגנכ הז תוי הל הפי קדקודמ ןושלה ןי או
םלשורי אי הש םלש לא תסחי תמ תי מלושה ומכ תתא תנוכתמ לע םתוי הל םי לעפב
הככו ׳חא רובעב תרשי שרויהו ןענכ ץראב ריע ,םלדע דע .תי מי לשה רמול ול הי הו
ושאר תא זגיו הככו רעשה תגל ,יתגו .ונילע י כלמ ומכ ,יתרק .לארשי דובכ שרוי אוה
.ןאכ דע .ריעו רי ע לכל אי בנה רבד הז
.בוט ךפה ער הי הש הני ק ךרדב הז םג ,באכו לי ח ץשל .בוטל הלח י כ ל״ז ק״דרהו
םילשורי י רעשל ,ער דרי י כ הל הי הש בוטה רובעב תבאוכ תורמ תבשוי י כ ורמואו
םשה תאמ אלא הרקמ ךרד וגיאו י מע רעש דע .וגשריפש ומכ םלשורי י רעש דע ומכ
םיבורק שי כלו בבר י כ ץשלה לע לפונ ץשל םג ,שכרל הבכרמה םתר .םגוע לע שנוע
,שכרל .אשכר לע ומר ץכי תר וםיקט ןתנוי םגרת ןכו רוסא וניינעש י פל ,םותר ןושלב
אי ה תאטח תי שאר .תולגל ורהמ רמולכ הכי להה תלק המב אי הו שכרה י בכור ומכ
י כ לארשי מ םי לי לא תדובע הלחת אי ה הדמלו הדוהי י רעמ אי ה שי כל ,ץי צ תבל
לארשי ב הטשפתג באתאמו דבע אל םעברי לבא לעבהו םי לי לא דובעל לחה באחא
שי כל יבשויו םי לעבה םי דבוע וי ה אל הדוהי בו לארשי י עשפואצמג ךב י כ רמאש הת
י גתת ןכל .ץי צ תבל אי ה תאטת תי שאר רמאש הת ץי צ דע הטשפתגו םתוא ודמל
לע םי תולש תתל הבי רצ תא הדבעל םי רחא תדמלו םי לי לא תדבעש רובעב ,םי חולש
אי הו םי תשלפץראב םוקמ םש תג תשרומו בי ואה י נפמ רזעל ךל הי התש תג תשרומ
דוד הדכלש תשרומ הי לא ךמסו םי תשלפמ דוד הדכלו תומוקמ המכב תרכזגה רי ע
המכ ואר רמולכ םכי עשפבו םכי תונועב השרומ םהל התי הו םי תשלפהושרי ךב רחאו
ר ק י י ל כ 6 0
םתאש אלא הז יד אלו םי תשלפ הושרי התעו םכל השרומ הי הש םימרוג םכי תונוע
.םכי לע אבה בי ואה ינפמ םכתא ורזעיש י דכ תונתמו םיתולש הי לא תולשל םי כי רצ
תשרומ לא ומכ ,תשרומ לע .המלש תשא ותבל םי חולש הנתי ו ומכ תונתמ ,םיתולש
הדוהי ריעב ריע םש ביזכא ,ביזכא יתבו רפס עדוי לא רפס עדוי לע רפסה ןתנו ןבו
וי הש בי זכא יתב שוריפו ותוא התדלב ביזכב הי הו ביזכ אי הו השרומו בי זכא הלי עקו
ןושל בזכאל ונמאנ אל םי מ בזכא רוקמל םהב םנוחטבב םהל וי ה א״ע הב םי דבוע
תוכלמה הקלחנש י פלע ףא יב הדוהי י כלמל לארשי י כלמל שוריפו ןושלה לע לופנ
הדוהי י כלמ וארקנ ןכו םה לארשי ללכב הדוהי י כ םה לארשי י כלמ הדוהי י כלמ
׳ה עי נכה י כ רמוא אוה ןכו לארשי ךלמ טפשוהי ינב הלא לכ רמאנש לארשי י כלמ
ןושל הז םג ,השרמ תבשוי ךל אי בא שרוי ה דע .לארשי ךלמ זתא רובעב הדוהי תא
רםת ,יבא הדוהי ב ריע םש השי רמו ןושלב םיבורק השרמו שרוי יב ןושלה לע לפוג
ךל אי בא דוע רמא י שאר יגי לא שאר ןמש ןכו בתכהמ לעפה ד״מל אוהש ף״לא
ןכ םג םלודעו .לארשי דובכ אבי ,םלודע דע הגממ ךתוא תלגי ו ךצרא שריש בי ואה
םוקמב דמוע רכזש שרויו לארשי דובכ שרוי אבי םלודע דע רמא הדוהי י רעמ רי ע
י רע לכ לע רושא ךלמ בירחגס הלע רמאש ומכ רושא ךלמ אוה שרוי הו (ע״בארהכ)
י רהש ץראה יבשוי דגגכ אל רבד ץראה דגגכ י כ ,יזגו יחרק .םשפתיו תורוצבה הדוהי
םדאה השעי ןכו םירפסמב אי ה הזיזגהו רעשה תשי לת אי ה החרקה ךממ ולג י כ רמוא
ןגוקש ומב ךי גוגעת ינב לע י כי לשהו ךרזנ יזג רמאו ושאר תא זגיו רמאש ומכ לבאל
לכמ הלעמל ףועי רשנה יב ,רשנכ ךתחרק יביחרה .םירקיה ןויצ ינב רמאו הי מרי
שאה לגלגל ךומסה ןוי לעה רי ואה דע הלעמל דאמ ףועי םינש רשעל תחאו תופועה
.ןאכ דע .ותצונ לופתו ויפנכ וטרמי ומות בורמו
לארשי י כלמל ,לארשי י כלמל בזכאל ביזכא יתב רמאש המב ךא ל״ז א״י רהמ ןכו
םארקו םי תשלפי רעמ םירע םהו .ק״דרהדכ לארשי י כלמ םארקש הדוהי י כלמל אלו
!רבכ יכנ הדוהי ירעב ןכ אצמנש הממ תושקהל ץאו םי בתכ וי הש י פל בי זכא י תב
לע י לואו בי זכא י תב רמא הז לע התלוז תרתא ריע םשב המש תתא ריע אצמנ
םהל וי הו םורזע אלו הרזעל לארשי ושקב רשא ביזכא יתב רמא רושאו םי רצמ
הדוהי ןברח וי רחאו ןורמוש ןברח רכז הלעמלש יפ לע ףאו לארשי י כלמל בזכאל
הכותב רוכזלמ ענמי אל הנה ושפנל התער עגנ י כ הני קה רקיע אי בנה השע הי לעו
ומכ הדוהי תלתנמ התי ה ביזכא רמאש םינפלכ לע םאו םנברוחו הדוהי י כלממ רבד
י רעל יונכ אוהש ביזכא י חב בותכה רמא השרמו בי זכאו הלי עקו עשוהי ב בותכש
י כלמל בזכאל ויה םה םגו ךרבתי םשל ביזכא יתב וי ה םלוכש י פל םלוכ הדוהי
םא י כ הזה םוקמב לארשי י כלמל רמא אל ןכ םא הנה םתרזעל ואב אל י כ לארשי
השרמ תבשוי לע ןבו םי שרפמה ושריפדכ הדוהי י כלמ לע אל שממ לארשי י כלמ לע
הלועה אוה הדוהי טבש הי הש י פל הדוהי י בלמל ןכ םג יונכ אוהש אי בנה תדלומ רי ע
רמולב השרמ ותוכלמ תארקנ ןכלו ץראה תשוריבו ץראה תומחלמב שארו הלי חת
הרי שע התי ה הלי חתבש יפל השרומ תארקנ םאו התוא םישרויו ץראה ןמ בוט שירומ
61 א ה כ י מ
ינש אלא התוכלמב ראשנ אלו הששורתנו הלדלדנ התעו םי טבש ב״י לע תכלומ
הדכלנ םילשוריו לארשי תובלמ רחא הדכלנו הברתנ הדוהי תוכלמש י נפמו םי טבש
אי בא י נא ןכ םג רמול ונוצר ךל י בא שרוי ה דוע הי לע רמא ןבל הדוהי י רע ךכ רחא
אבי םלודע דעו ץראה לכ תא שרייש בי ואה אוהש שרויה תא השרומ תבשוי ךי לע
.לארשי דובכ
םלודע םשב הדוהי תוכלמ לכ תא הנוכ לבא התי ה הדוהי י רעמ רי ע םלודע הנהו
ארקנ ותוכלמו וטבש ןכלו י מלודע שי א דע טיו וב רמאנ ןושארה הדוהי ש י נפמ
אובי םלודע דע לארשי לש וכלמ לארשי דובכ אבי םלודע דע ל״זת ושרד ןבו םלודע
ץא לארשי דובכ אבי םנמא י מלודע שי א דע טי ו וי תא תאמ הדוהי דרי ו רמאנש
וי ה הני ק י כ םלודע לע הבוט אבנמ ןאכ אי בנה הי השו הבוטו דובכ ןושלמ ושרפל
אבי ש דובכהש רוהנ י גס ךרד לע שרפל י ל הארנ טשפה י פכ לבא תוערה לע וירבד
םלודע דע אבי ןכ םג דובבה הז וי לע אבש תולגהו ןברחה אוהש לארשי תוכלמ לע
י כ הי תוכמ השוגא י כ ורמאש המ ךרד לע אוהו וי רחא הלגש הדוהי תוכלמ אוהש
.אמוסל רוהנ יגס ךרד לע דובכ לארשי י כלמ תולג ארק י כ הדוהי דע האב
בזכאל בי זכא יתב תג תשרומ לע םיתולש י נתת ןבל ושרד קלת קרפ ןי רדהנסבו
לוק תב תאצי םעברי תא וכי למהש העשב אפפ רב אני נח יבר רמא לארשי י כלמל
שרד אוהו וינבל םי חולש ונתת תג םכתא שי רוהו י תשלפה תא גרהש י מ םהל הרמאו
הי הי ו םי שרפמה תעדכ הדוהי י כלמ לע לארשי י כלמל וכרדב שרפל ךרטצי אל האנ
הי הש רכז לארשי י עשפואצמנ ךב י כ הלעמל רמאש רובעבש םתעדל בותכה שורי פ
י נפמ תג תשרומ התי הש הדוהי י כלמל ץרוטפטגו םי תולש וגתגש לארשי לש םעשפמ
רמא םי טבשה לעו הדוהי י כלמל השי רוהו תג תא דכלשו תגמ תי לג תא גרהש דוד
הגי קהש ראבתה הגה [וירחאנ ואבש לארשי י כלמלו םעברי אוהש בזכאל בי זכא י תב
הגי כ לבא רכז רשא םי רעה םתוא לע אל התי ה הדוהי תוכלמ לכ לע אי בנה ןנוקש
ןברת ךכ רתאו הנושאר ןורמוש הלעמל רכזש י פלו םהי לע ןנוקו םמשב הדוהי לכ תא
רמא הדוהי לעו י תגו יתרק ץרמוש דגנכ רמאו םהי תשב םתת ןבל םילשוריו הדוהי
.ןאכ דע רשנה ץנעב ק״דרהבו ךתתרק ובי חרה
ץשלמ ע״בארה אי בהש אי שקו אי מש י ראמ הרי זגמו רמ ץשל תורמ שרפל ן״דעלו
התי הו תורמ םוקמ םשב תמא הזו הזש שוריפה הז רותסל תמא תוא הגי א תבשוי
בוטל התוקו הלח הזלו ץראב תומש רשא ...תורמ ןושל ותוא שורדל תומשב תקדוב
העדי אלו ...שו אי מש י ראמו רמ ןושל ןב הרומה תורמ תבשוי התוי ה דצמ הלעמו
םש לע הי הש הלעתי ו ךרבתי ץראב תומש םשה תגובב רשא הגוכגה השרדה שורי פל
תדרי לע תורירמ ץשלמו םיבר ןושלב תורמ תארקג הז םשלו ׳ה תאמ ער דרי יב
ובושי י לוא םודס לע רי טמה ׳הו רטמ אלא דרי אל םודסב י כ ׳ה תאמ דרוי הו ערה
םגמא הבושתב ובש אלש ןויב ׳ה תאמ שאו תי רפגל ךפהגש אוה ךכ רחא םגמא
םתר רמא הזלו םילשורי רעשל ןווכב אלש ׳ה תאמ םי משהמ ער דרי לארשי ב
תורי רמב תולגב םתכי לה לע תמרל דאמ רמה םתורו םי מתר ןושל שכרל הבכרמה
ר ק י י ל כ 62
ם וגר ת .
י מ ** יא צ מ נ ך ב   יכ א י ה
ן &מ י י מ ל ? ם יזד ול ש ד ת ה ן כ ל יי :ל א ך &ף
יכ ל מ ל ב ז כ א ל ב י ז כ א י ת ב ת ג ת ש ר ו מ
ן עזן וחלק י ד ןיכוחיז ןך ר ^יןי ך ל *ייא ^י ה ל ע
B
• ל א ל ^י
* ל * י ! ק ל י כ ל 0 א 0 | f rJrסל .יע •
1J
vAr י " -י -י ׳ v ! ד •
י£י?א ןי גןחס דו עי ס השרמ ׳«י מ : נ ק ן י י י מ ס .!״!*ל״א״ה
י״שר ארקי״רהס
תשרומ לע םיחולש י נהת ןכל (די) :יברע ןושל אוהש • לייי״ י״ *•יא «ג ך ב יכ ןויצ ת ב ל א יה ת א ש ח ת יש א ר
ש ׳״ ה י ־ אד״ת^מ ל־ «n> ^ ישאיל־ .תגU.*^J^S^f f iJSSS
דימ היתונבו תג תא (דיוד)חקיו רמאנש !ינעכ תג םכתא
ן ת נ ת ״
,
נ א ח
יל ע .ת ש ור י ןוש ל ע מ ש מ ש .ח מ ש ך ב
יכ ןעי רמאנש ימכ וב םיסאומ םתאו (ח״י
,
א ה״)םיתשלפ ח מ ש ב יזכ א .ב זכ א ל ב יזכא יח ב :ב זע ת ש ד מ ילכ .ם יח ולש ל
יתב ךכיפל (׳ח הימשי)
,
וגו חולישה ימ תא הזה םעה סאמ *יייח ייע ׳ים ) :לאישי יכלמ ק ס פ ה לו ב זכא ל ח יח ת ש ות ו
זהילמר ןכ חקפגרהיש לארשי יכלמל כזכאל חויהל ןפוס והילמר ןכ חקפרחא הכשמנו הדוהי ןראמ התיהש כיזכא
יעסת ןכ לע ימכ רשא לע ומכ ןכל ׳יפ.םי חולש י נתת ןכל :וז האוכנ תאכנתנ זחא ימיבו וילע םיכמסנה ובזכיו
לפונ ןושל .בזכאל ביזכא י תב :רז חרומזל תכפהנ תאו סינמענ יעסנ ךיתעסנ רשא לע (ז״י היעשי)םינמענ יעסג
תבשויה תא ךתוא ושירויש םיביוא .ךל אי בא שרויה דוע (ופ) :ךכ הז ארקמ שרלמיתלמלקלח תדגאמ ןושל לע
ארזע ןבא ק״דר
0ע ס ה וא םתר רשקל םיכרל ירכומ ךרל ןכו ירשק םעפהו יכ לא דש יס ם ילע בה ת ד וב ע ה לח ה א יה ה ד מ לו ה ד וה י יר ע ם
וניא תולגכ ךלוההו יבשב וכליש רמוא שי םותר םתורל ירמא
א ל א ל ג
׳
ב ה
י
ב
״
א ל ם מ ר י
'
כ ס י ל נ
׳
ב ה
יי
ב
״ ל לח ח בא ח א
M M I 1 A • ׳«י «י * ״ ״ • י ו . r s - X JL י ׳ י «י י ! י £ ז״
י מ א ע
יח ״ ל
א
י ״'
ב
ח ם ש פ ה גו ם ילע בה ה ד וב ע ב לח ה ב א ח א
ימיב ׳רמוא תייהש שיכל ךירבל היא יתעל יפלו הבכרמ לע
י ב מ ו י ו פ י ל ע ב ה ס י ד ב ן ע ו י ה א ל ח ד ו ה י
-
ר א ב ו ל א ר ע
.
W B
התיה שיכלת^ז .ו אדמנךבי כ :הככרמה םותר ךתולש ך ב יכ רסא ש וה זו לא דש יס ם ילע ב ה ה ד וב ע ת מ ל ש יכל
הלמל הנממו ׳היכרלמ הלמל איהו םישכשל הכומס הלוהיל ץי«ב פ ש פ ח גו ה לח ת וא צ מ ג ך ב ש וריפ לא רש י יע ש פ וא צ ס ג
םיחולש ומכ תיחנמ .הי חי לש י נתת ןכל(יי) :ןייצמכ \&ך &^.1£^^£££
ךגהנמ היה רשאכ םיתשלפל תוחנמ ליע ינח םעפהו ותכל ת ש רומ לע ם יח ולש ת ת ל ה כיר ע ה א ם דבע ל ם יר ח א ה ה ד מ לו
י תכ :םיתשלפץראכ ריע .תנ תשרומ :ךורזעי ילוא ץ רא ב ס יק ס םש ח נ ת ש ר ומ ו ב יוא ח ינפ ס ר זע ל ך ל ה יח ת ש ת ג
איהו ףסונ *ן״לאה יכ יתעל יפל ריפתפי רמא .בי זכא י * . 
1
יי
ח י כ ל
י
ת י ם
י ק
ס

3
*
ת ר כ ז ג ה
י:״ *
m
\f*rA 1י< י W Mi m X i n n יי<#»  1יו1י ^ליי י«ר
ה ד כ ל ע ת ג
י
ם י ל ח
*יי "״ יי' ׳
w ת ע
י י °
י ל א
ד ם ס ום יח ש לפ
לארשי ל ר זעל ולכי א לו ה ,והיל ׳תיה ילוא כיזככ היהו ומכ
ם כ ז ת ו נ ו
,
ב ח מ ר ו מ
ל ס ״ ל m m ם ית ש לפ ה וש רי ך כ ר ח א ו ד וד
לבלל חוחצ ךרלו מ לק א ומכ ףסונ כזכאל ף״לאו וחער תעב ח ח יח ש ריע ה ת א ז יכ ןוע ח ם כל ם ר נ ח ס וא ר ר ס ולכ ם כיע ש ס ב ו
:םיבר הככו רערעתת רערעו ימלתןמלמ םג ומכ הככ ם ת ל ע גכח ל ם ת א ם יכיר צ ו ם כיב יוא ד יב א יה ח ח ע ם כ ל
י י י ו י / s n e A nwoווד ש ו/וו ד ויא   ו א י-ו »*«ווו-י w tm1\ י• ם כילע א בה ב יוא ה ינפ ס ס כ זיא וכמ ס יש ה וח נס ם ח ל ח ולש לו
ינבמ חוהש שרפנ םעפןיחו בייחה חוה .שרוי ה דוע (וס)
ל ע
.
ח פ ל מ W K ו ת ב ל ם י ז ו ו ל מ ח נ ת י ו ו מ כ ת י ח נ ט t
ב וב א ל ב יזכא ית ב :ות לוז ם יר ח א ו ות יב לע ח ה מ ר ה ח נק לא ך ליו ןכ ו לא ומ ב א וה ש ר פ ס ע ד וי לע ר ס ס ח ןח נו ןכ ו לא וס כ .ה ש ד ום
ר מ א ו ות וא ה ת ד לב ב יזכב ה יה ו ה ד וח ב ר מ א נה ב יזכ א וה ו ה ש רמ ו ב יזכ א ו ה ליע ק ו ה ד וה י ירע ב ריע א יה ב יזכא . לא רש י יכ למ ל
ס ח ב ם יד ב וע ע ה ש ב יזכא ית ב ׳יפ ו ב זכא וס כ יל ה יח ה ה יה יס כ א וח ו ת פ ס ונ ף ״לא ה ו ב וכ ומ כ ב זכ א ו ק ש לה לע לפ ונ ןוש ל ב זכא ל
ול ה יה ח נה ש בי וא צ מ ו ונוא מ צ ת ע ב ונמ מ ת ות ש ל וב ם דא ת פ ב יש ונם א נ א ל ם ים ב זכא ד וק ר ל ם ה ב ם נוח פ ב ב ם ח ל ויח ם ״וכע
ה ד יח י יכ ס ח לא רש י יכלמ ה ד וה י יכלמ ת וכלמ ה ה ק לח נש פ״ע א יכ ח ד וח י יכלמ ל ש יר יפו לא רש י יכלמ ל ב יזכא יח ב ויה ןכ ב זכ א ל
ת א ׳ח ע ינכה יכ רמ א ןכ ו לא רש י ך למ ם פש וה י ינב ח לא לכ רמ א ש ומ כ לא רש י יכלמ ה ד וה י יכלמ וא ר ק נ ןכ ו לא רש י ללכב א וה
וניב ור ק ה ש רמ ו ש רוי יכ ןוש לה לע לש ונ ןוש ל ה ז ם נ.ה ש ר מ ת ב ש וי ך ל יב א ש ר ויה ד וע 0ס< נ לא רש י ךלמ זח א ר וב ע ב ה ד וה י
דוד תדוצמ ןוי צ תדוצמ
.ןכ ל (לי) :ם יס כש ס ס לש ט יליס פ וא צמ נ ש יכלכ .ך ב יכ :ןויצ י 0א ל ם יליס פה וא למ י ןכ .יע ש פ :ןויצ ס לפל .ןויצ ה ב ל :(יס למ ס א )
יש נא ם ה ס נ ת ש לומ לא ת ונלולו ת מ ח מ ינת ת ךיש מ מ פ ול לוכמ כ .ם יח ולש (יי) :(ימ לא יני)ם מ וש מ ש סהו ק ו םיש נא תמ ש סמ מ
ם ד ימ לא לש י ומ קל לול ימ יכו םית ש לפ לש מ א יה ם נ יכ ם ס כלס ומ כ .ל ע :(ימ א ״מ ) ות כל ם ימ ולש ה נת יו ןכ ו לולג ןת מ א ר ק יו כ
'ו 6ל ז הש לומ ל ס כל ת ויה ל ת ג ת א ת מ קל םית ש לפ ולזמ לא לש י ןומ כו ומ כ ק ס פ ה ו ה כיזפ ןינמ .ב זכ א ל : ה ש ולי ןוש למ . ת ש רומ :גא
ילמ ס ו ול ת מ נכנ ה יה ת ה ת א ו ה ח ק לו לזה ה ת מ ו וצלא תש ל• זא מ ה נה לא ןכ ו ף״לא כ א יכא ומ כ ,יב א (וט ) :(ז״ כ ה יפ ש י)יכזכם יכ
ם כלמ ב ה ללמ ו ה לוה י ׳לט מ א יה .ב יזכ א ית ב :ה ס נמ כ וינה
א ל יכלא לש י יכלמ מ ק ס פ נו כ זפ נ ה יה ת ו כיזכא ית ב כיכח י כיוא ה א זככה נה למ א ןכלולא לש יד למ יה ילמ לןכמ ק ש למ א ת כש מ נ ה ת יה ו
למ לפונה ןוש ל וה ז ם גו (א לש י ס יכלמ ה לט כ לככ נ״נ י״מ ה דוה י ילפ ולגש ת מ כ יכ ה ניק ה ת גילמ •ןלד ןכ למ א ו) ם ה ל דומ ה יס מ
א מ ם גו ש ליי ךת וא ס ג נ״נ א וה ו ןלא ס ת א ש לויה א יכא הש רמ וילמ ד ומ . ש רויה ד וע (וס ) :ה יה ת בזכא לו המש כיוכא יכ ןוש ל
רקי י לכ
הזה תו לגב רהמ תכלל שכרל הבכרמה תורי המב ו רהמי ש תו רמ תורי רמ לא ףרו צמ
ןוי צ תבל תאטח תי שאר אי הש י פל שי בל תבשוי שכרל הבכרמב ךלו הש הזב
ו עשפש םי עשפה י נש רמו ל הצו ר לארשי י עשפ ו אצמנ ךב י כ רמאו .ל״ז ע״בארהדכ
ו מכו אי לת אהב אהד םי מש תו כלמב י נשהו דו ד תי ב תו כלמב דתאה םה אלה לארשי
6S א ה כ י מ
לארשי והולאל שי א לדח ושרדו לארשי וי הלאל שי א דודב קלח ונל ץא ורמאש
.םינש םהי נש לארשי י עשפרמאש הזו ואטח םהי נשב
ל״זחל אוהו תי שי רפדכ תג תשרומ לע םי חולש י נתת ןבל קוספתוכי מס ןבומ הזבו
ץנע רכו תג תא םכתא שי רוה רשא דוד תיב תוכלמ לע םי תולש י נתת רשא לע
ומכ ץשורגו םי חולש י גתת ןכל לארשי י עשפיגש ךב ואצמנ ןכל וטושפי פלו .הלעמל
אוה תשרומ משש תג תשרומ לע םיגותג וי הי ץכורי תה לא ותי במ החלשו החלשו
וטגש ןעי וברחיש בזכאל ויהי בי זכא יתב ז״עלב ר״אדי טשה רכו םיוג שי רוהל ומכ
ץהב וחלפ י ד ןיבוחב מגרת אוהש הז תלוז םגרתמה ךרדו םתגומאל לארשי י כלמל
י כלמ ןתנ י מ י כ קוחד ץנעהו י כלמל ד״מל רותי השק תצקו לארשי י כלמ אתוועטל
י הוז י לואו השרמ תרתא רי ע שי ש י פל אתי נ ישוריפלו הדוהי ל אי הו ביזכב לארשי
ןושל התוא שרדש השרמ תבשוי ךל י בא שרוי ה דוע הי לע רמא הזל אי בנה לש ורי ע
דובכ אבי ש די תעש המ לגלגתג םשמ רשא םלודעהב בי ואל השורי התי הש השורי
דגוי ו הי ל ךי מסו התנמת י מלודעה והער הרי ח אוה ונאצ י חוג לע לעי ו י רהש לארשי
חי שמהמ הרובע לגלגתנו ׳ובו רםתו ׳וכו תתגמת הלוע ךי מת הגה רמאל הדוהי ל
אבי רשא םלודע דע ולי פא תונערופה עי גי ש לארשי דובכ אבי םלודע זמר הת עדוגב
השרמל ךל וגאי בא שרויב אלא וי לע הז תוכז ןגי אל הז לכ םע לארשי דובכ די תעל
וגרמאש ומכו ףסוי רבש לע ןמיגבו הדוהי ולחג אלש י פל רמאי וא םלודע דעו
תי ב אוהש לארשי תיב דפסמל רמולכ לצאה תיב דפסמ ןגאצ האצי אל הלעמל
דובכ תעי בת ןיד אצי םלודע דע ךכי פל וי לא בורקה ולצא רשא תי ב רמולכ לצאה
תולגב ותאצב ותללי ו ורפסמל תאצל םירבדב ולי פא לארשי ל והודבכ אלש לארשי
רמאל אבי םהי דע םלו ונלו םהל ומב םל דע רמולב םלודע ץשל לע לפונ דע ןושלו
םהי בא ןחלש לעמ ולגש םיגבל םהל י וא ךרד לע ךי גוגעת יגב י תגלו י חרקל י ואר י כ
לע תתרק י בי תרהו רמאו תולגהמ תובר תורצו בער ולבסי ךי או םתוא תגנעמ תי י הש
ךי גונעת ינב לע וז י תגו יחרק רמאי וא הממושו דצב תראשגש ךממ ולג י כ ךרעצ
ךרעצ דצמ אי ה תאז ךי גוגעת םהו גנעתמ תי י ה םבש ךי גוגעת וי ה םה ךיגב םי גבהש
ךממ ולג י כ ךינב לע םיסרוגש םירפסה תסרג המי עג המו ךממ ולג י כ ךתתרק י בי רחהו
תולגה תבי ס לע ךתתרק יבתרהו תולגה תואי צמ ׳וכו יחרק רמאי וא םהי לע םחרי י מו
י בי חרה תאז לע ךממ םתולג תביסו ולג י כ רמאש הת םי ערה תולג תבי ס תי י ה תאש
דאמ ןמחר רשגהש י פל דועו לד ק״דרהב לי על רבזגה םעטמ רשנכ רי כזהו ךתתרק
ורמכנש ךמתר דצמ ךתתרק יביחרה והת לד ישר שרי פדכ ונק רי עי רשנכ בי תבד
רשפא רשנה האדי רשאב תוללקב רמאנש יפלו הינב לע תמחרמה רשנב םהי לע
ךממ ולג י כ רשגכ ךתחרק יביחרה ךכל רשגה האדי רשאכ ךממ ולג י כ רשגכ זמרש
ןוטק ףקזש אלא ךממ ולג י כ י כ רשנכ קוספה ףוסל םג הלעמל תכשמנ.רשנכ תבי תו
.קיספמ
ר ק י י ל כ 64
ם וגר ת
:ל א ר ש י!ד וב כ א וב :ם |ד ג 2  ד ע .ה ש ר מ
י ב ח ך ה ך :נ ו נ $ו ינב   ל ע ימ ו
ז
י ח ר ק ״ *$י י ״ £ ג
יוה א ב :ך מ מ ול ג  יכ ר ש נכ ז ן ת ח ך ק g»
ם ת וב כ ש מ     ל ע ע ס יל נןפ וןוא     יב ש ח 3״ י *י י י
:ם ד :ל א ל   ש :יכ ה וש נמ ר ן ^ב ה ר וא ב י י ׳&^ז *?
ודמחו ןיךבגזו אךקצ ב ןיסךקנק
ארק י״רהם י ״ער
ח ל ח ת ב ש ר יצ • ש ר ייה ית יא ר מ ול כ .  ש ר מ ת ב ש וי ך ל א יב א .םלודע דע :ןישלה לע לפט ןושל השרמל שרוי השרמב
. ל א ר ש י ד וב כ א וב י ש ל יד ע v : ה יל ע ה ת ע א יב א ות וא ה ש ר מ u .
r
, -
י י
י •יי«*י י י «י 1»«״ «י ייי «י י «\ A « F
ם וח ת ה ך ות ב א ב י ויש ב ע ם וח ת ל ץ יח ל א ר ש יל ד מ כ ה יה ש ה מ
צ א ר ש
,
/ י ב כ א ב
.
י ר י ח
?
ג י ס צ י
?
ג ה
1
מ ם
'
נ פ ל א י ה ש
יח ר ק .י ג ו נ ע ת ינב ל ע י ח נו יח ר ק (זט < :ה י ה ש ת ומ כ מ ט ע מ יש !יקסי םלודע דע י״ת ןכ םלודע דע םלוכגמ םיבואה ושככיש
:ול ני ש ך ינונע ת ינב ל ע ך ר ע ש יש יל ת .י ז ונו :זיע ל ב א ל ימ יבר לש ומשמ יתעמש א״מו .לארשיד אערא םוחתב ןולעיו
ם ת וב כ ש מ ל ע ןוא יב ש ע י .ע ר יל ע יפ ו ןוא יב ש וח יוה (א )ב ץרא תא שריל םליע ינב ויה םיואר ךל איבא שרויה דוע ׳חנמ
ינב חאו םידשכ תא איבא התע דשכפרא ינבל היתוביסה םכיתוכא תבהא ליבשבו םש ינבל רוכב היה אוהש לארשי
׳וגרתכ ,רשנכ :רעש תשילת ןושל (׳א בויא) ושאר תא ןגיו ומכ ךרעש .י זוגו :ךשאר .י חרק(זט) :םהילע םליע
םירמוג הלילה לכ .םתובבשם לע ער ילעופו ( א)ב :וי פנכ בור סרמל רשנה ךרד יהופדג ורתנד ארשנכ
ק״דר ארזע ןבא
א ע ד ש ף ׳׳ל א ר ס ח יב א .ה ד י ה י יר ע ב ר יע ם ש ה ש ר מ ו ק ש ל ב ןכתיו זראה שריש ביואה אוהק ר םליע איהו זראה שריש םש
ד וע ר מ א יש א ר יני ל א ש א ר ןכ ש ןכ ו ב ת כ מ ה מ ל ע פ ה ד ״ ס ל .
י ו נ ש ר ט ע 3 ה מ ת ת
ל
ע ן ר י ע ה ת א ן מ ה י ה א י ב נ ה ? ן ש
ם ל וד ע ד ע :ה נמ מ ך ת וא ה ל ניו ך צ ר א ש ר ייש ב יוא ה ך ל א יב א ׳ . ׳ *. ׳ י י ו . -^׳ ! !״ < * ו ^» ״ !u
ד ע ר מ א ה ד וה י יר ע מ ר יע ןכ ם ג ם ל וד ע ו .ל א יש יי ד יב כ א ב י הפי קזקידמ ןושלה ןיאו השרמ לעכ שרויה רמאש תועונתה
ם ינש ם וק מ ב ד מ וע ר יזש ש ר וי ל א ר ש י ד וב כ ש ר וי א ב י ם ל וד ע ורמשי רשאכ תומשב ורמשי אל יכ הז דנמ הז תויהל
ר וש א ך ל מ ב יר ח נס ה ל ע ימ א ש ומ כ ר וש א ך ל ס א וה ש ר ויה ו תשהיתמ תימלושה ומכ תחא תנוכתמ לע םתויהל םילעפב
ד ננכ ר מ א . יונו יח ר ק ״ט < :ם ש פ ת יו ה ד וה י יר ע ל כ ל ע . . . . _
י י י י
1,
י
,1
י 1 י (
.a-..,. _1. 1&
ל א ר מ ול ל ש מ ך ר ד א וה ו ץ ר א ה ל כ ד ג נכ וא ם ל וד ע וא ה ש ר מ •
ם
לדע דע .תימיכה רמול ול היהו םלשורי איהש םלש לא
ץ ר א ה יב ש וי ד ננב א ל ר ב ד י ץ ר א ה ד ג נכ יכ יזוני •״ י ק ץ ר א ה שרוי אוה הככו ׳חא רובעב תרשי שרויהו ןענכ ץראכ ריע
ה זיזנח ו ר ע ש ה ת ש יל ת א יה ח ח י ק ה ך מ מ ול ג יכ ר מ א יר ה ש ןוגל .י זמו :ונילע יכלמ ומכ .י חרק0ש) :לארשי לטכ
.ף^ן ג^ י ««?י «לד£י י £5,
ע
י • ! ״
:
י
י ע
י י י ע לכל אטנה רבד הז ושאר תא זגיו הככו רעשה
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ל נ ^י מ ר י לאל :םשפנב סלדיבתהב הלילב .ןוא יבשוח י וה (א)ב
ף וע י ם ינש ר ש ע ל ת ח א ו ת ופ וע ה ל כ מ ה ל ע מ ל ף וע י ר ש נה יכ .פר םגו בום תלמ הככו ראית אלו חכ .םדי
ב ור מ ו ש א ה ל נל נל ך ומ ס ה ק יל ע ה ר יוא ה ד ע ה ל ע מ ל ד א מ
ל ע ר מ א ו ר ח מ ה ש ע נ ך ב ו ך כ ר מ ול ם ב ב ל ב ע ר ם יל ע ופ . ע ר יל ע ופ ו ;וא יב ש וח יוה >< :ות צ ונ ל ופ ת ו ויפ נכ וט ר מ י ומ וח
ה מ כ ש ה ב . ה וש ע י ר ק י ה ר יא ב :ו י ט י ח מ ד ח א ב ק ס ע ול ןיא יכ ר ת וי ב ש וח א וה ות ט מ ל ע ב כ יש ם ד א ש ד וע ב יכ ס ת וב כ ש מ
ןוי צ תדוצמ דוד תדוצמ
ןינמ .י ח ר ק (!ט ) :ף ׳׳צ א ב !וט י יט ש יש מ ו (מ יק ס יל ה ם ) יש א ר יני ם ל וד ע ד ע :א יב י ש ר ויה ת א י ה מ ש ה ש ר מ ןוש ל ל ט ל פ ונה ןוש ל
ןוש ל מ . יה נו :(ז   כ ל א ק זח יו ך יל ט ח יר ק ה ו ןכ ו ל ט ש ה ה ש יל מ ל יט ל ס ל ״ ל ו ם ית ש כ ת ש מ ש מ ש ל ויה ת ל מ .ל א ר ש י ד וב כ א וב י
:ק ונפ ח ו גנימ ןוש למ .ך יג וג ע ת :(׳!ה ימ ל ד ן ר ונ יזג ןכ ו ך ות מ ו ה זיזג ל וב כ ם ט ח ק י ןר א ה ל כ ת א יכ לא לש י ל וב כ ת א ש ל ויה א וכ י ם ל ול פ
: (א ״ ל ת יש א ל כ ) יד י לא ל ש י ומ כ ןמ וא ו ח כ ןינט .ל א ל (א ) ב ם ת וא יזזוגו ך ש א ל ל ע ב יש לת .י ז וג ו יח ר ק (זס ) :ה ל ש מ מ ה ו ר ש ופ ה
: ך מ מ ול ג ר ש א ם יק נופ מ ה ך ינב ל ט ל כ א ו ל ט ל ך ל ד ס יל ס ס מ כ
ש א ה ל גל גל ך ומ ס ןויל ע ה 'יוא ה ל ט ף וט ל ה יב גי ם ינש ׳ש ט ל ת ח א ר ש א ה זה ל ש נכ ה כ ח ל ה ח ל ק ך ל יש ט .ר ש ג כ ך ח ח ר ק יב יח ר ה
:ך יג ונט ת יל כ .ך מ מ ול ג יכ :ת וב ח ר ת וח ר ק ח ר ק ׳א ש יו ות צ מ ל וס ת ו ויפ נכ וט ל מ י ם וח ה כ ול מ ו
ס נניא ט מ ל ם יל מ וס ה ;ב ו ןוא ת וש ט ל ם יב ב וח ס ת וכ כ ש מ ל מ ם ל ומ ה ל יל כ לש א ול א ל ט ןנוא ת ה ל ש י .ן ו א יב ש וח יוה (ה ) ב
ת וש ע ל ם ל ט ם כ ה ש י יכ ם ת ב ש ח מ ת וש ע ל ול ה מ י ר ק וב ה ר יא יש כ ד ימ .ר ק ו ב ה ר וא ב :ה ש מ מ יד יל ה א ב יכ ד כ ל ה כ ש ח מ
רקי י לכ
תרשעב השענ אנהב רב אבא י בר רמא ו רמא ר״ב ׳ובו תמחו ׳ובו ןו א י בשו ח י וה
תרשעבו םוי ה לב ער קר בי תכ לו במה רודב .לובמה רודב השענ אלש המ םי טבשה
רו אל רמו ל דו מלת ץנמ םוי ב .הלי לב י רה ,םתובבשמ לע ער י לעופו בי תכ םי טבשה
רי י תשנ אל .הטי לפ םהב רי י תשנ ו לאו טי לפ םהמ רי י תשנ אל םתו א .הושעי רקו בה
.ןאכ דע םהמ דו מעל םי די תעש םי קי דצה לי בשב אלא
רמאק י אמ םדי לאל שי י כ רמו אש קוספה ףוס ונל ראבל ל״זח תנו ו כש ן״דעלו
םה םהמ תאצל םי די תעש םי רשכה םהי נב דצמ םדי לאל שי י כ רמאק י כהד שרפמו
65 ב ה כ י מ
םדי לאל שי רמאש הזו םויבו הלי לב םי אטוח םתוי ה םע הטי לפםהל תוי הל ומרג םה
.םהמ תאצל םי די תעה םי קי דצה דצמ םדי ב הב
הערה ושעי ךי א םבלב םירמוג הלי לה לכ ,םתובכשמ לע ער י לעופו לד י׳׳שרו
.ןאכ דע ותקלו ומכ ,ואשגו .םיתב םי דמות ודמתו לע בסומ ,ואשגו םי תבו .רקבל
הככו ראות אלו תב ,םדי לאל .םשפגב םדדובתהב הלי לב ןוא יבשות ל״ז ע׳׳באדהו
בוט הככו רבד םש אוהש םי מעפו שדקה םש ראות אוהש םי מעפיב ער םגו בוט תלמ
רבד וא ער רבד אוהש םי מעפו ראות אוהו ער וא בוט אוהש םדא אוהש םי מעפ ערו
י ותי פךרדב ,וקשעו .םשפנל וחקלו ,ואשגו הקזחב ,ולזגו ודמחו רבד םש אוהש בוט
והולה רשא וגוממב קי זחהלו ברעל ותוא המדי תי בה תא קשועה יב המרמו האגוהו
.ןאב דע ורי כשה רשא ורכשב וא
םבלב ודמחי י כ םידיב אוה לזגהו בלב אי ה הדמחה ,ודמחו בי חרהו ל״ז ק״דרה ןבו
.לזגב והוחקי וצרי אל םאו םהל והורכמי ש םהמ ושקביו [םהירבח] םהי די ב םהי תודש
ןתגויו ותקלו ואשגו [׳יפו הקזחב םוחקי םרכמל וצרי אל םאו] םודמחי ןכ םג םי תבו
ושוריפו תונוש תולי מב ץי נעה לפכ ותלתנו שי א ותיבו רבג .ןיקשעו ,ץסגאו םגרת
והרסאי וא והכי והדש וא ותיב ולזגב ודגנכ תי בה לעב וא הדשה לעב דומעי םאש
.ל״ז א״י רהמ ןכו ץממהו ףוגה וקשעי הנה ףוגה קשוע והז
רשפא שממ לעופאוהש עמשמש םתובכשמ לע ער י לעופו ורמוא קדקדל ן״דעלו
הז הלי לב האמוט י די ל אבי ו םויב םדא רהרהי לא ל״זח ורמאש המ הזב ללכגש
םתובכשמ לע ער י לעופו םה הז י די לעש םויב הער הבשחמב ןוא י בשח י וה רמאש
רע י הי ו ךרד לע ער י לעופו רמאש הת םתובבשמ לע הלי לב האמוט י די ל ואובי ש
שודקה ץא הער הבשחמ לדח ורמאש א״ע ץגע ןכ םג הז ללכבו ׳ה יגיעב ער רוכב
לארשי תי ב תא שופת ןעמל רמאגש םי לי לא תדובעב אלא השעמל הפרצמ אוה ךורב
םתובכשמ לע םש רשא םתובכשמ לע ער י לעופו ןוא י בשוח י וה רמאש הת מבלב
הבשתמ התואו ץא יבשות םהו ךרבתי ותדובעב ץרמג תודדובתה דדובתהל םהל הי ה
השעמב הושעי רקבה רואב דועו תאז ,ער י לעופב השעמל תפרטצמו אי ה תבשמג
רמא הזל לכי הה לא םהי רוחאו שמשל המדק םי וחתשמ םוי ה לארשי ש י פל ןכ רמאו
רשא אשוגה תורוהל אב לבא ןמזה תורוהל אב אלש הושעי רקובה רואב ץרמג ץובב
ינפ תראה אוהש רקובה רואב יב הושעי רקבה רואב רמאו רבזגה ןואה וב ולעפי
תארקג רשא םי לי לא תדובע לש ןוא תבשתמש ןפואב קושעי שמשה תתי רזמ תרזמ
רואל אל םי וחתשמ וי הש רקובה רואב השעמהו לעפה לא חכה ןמ האי צוי ער י לעופ
הושעי אל ערל וא ץאל והושעי רמול ול הי הד הושעי ןושל ןבומ הזבו רומאכ רקובה
וא רקובה רואש תי שי רפדכ חרבומ י אדו אלא רקובל וא רואל רתחש הבקג ץשלב
רקובה רואל הל ווחתשי ש רבזגה ןואהו ערה שממ הושעי םה ךה וגייה ומצע רקובה
לוע ןכ םג וקרפי םי מש תוכלמ לוע תקירפבו םדי לאל שי י כ המצע רקובהל וא
ןושלב ללבנש י פל ואשנו ןושלב רמאו וחקלו ואשנו םי תבו ולזגו תודש ודמתו תווצמ
ואשגו רמא הזל ףסוי י ברדכ יתיב י תשאלו !השאנ (תשא) אלא תי ב ןי א השא תי ב
דוע רמאש הת .ואשנו םישנ ןכ םג םהש םיתבו םהי תב םיתקול וי הש ןי אושי נ ןושל
שי או ותשא וז ותיב םיקשוע ויניע [תורמל] תונמל ותיבו רבג וקשעו ץי געה טרפל
.ותלחגו
ר ק י י ל כ 66
ם וגר ה
יא ^נר ם יצ יב ו ול זגו ת ו ד ש וך ןק ח ו ב
55°י5$ ות ל ח ג ו #י א ו ות יב ו ר ב נ וק ש ע ן
L ^ K ^ S   ל ע ב ש ח יננה ה יוה י ר מ א ה כ ן כ ל
ג
^ V ? r M ״ א ל ר ש א ה ע ר ת א ז ה ה ח פ ש מ ה
ן ס ס ה ןי ד*ת אלך , ... •י w ז v -
f
ע ד T :
י
•  
י ^ ז ^ ו כ ל ת א ל ום צ י ס ל א וצ ם ש מ וש ימ ת
א ת ה ם ו י ב י :א י ה ה ע ר ת #י כ ה מ ור
״ מ מ י **!י* ר מ א ה י ה נ י ה נ ה ה נו ל ש מ ם כ יל ע א ש י
: r.i ]t< . 1 ק | • <* : T T : T T JVפ י א י ה ״ : :
T
T •״   S T 1 ״
י ״ ש ר ק ״ ז ב ץ ם ק א ף ק י ״ ך ס
.י אשנו ס י ח כ י (כ ) : רקבל הערה ושעי דיא םבלב ח כ ש י י כ .סדי ל א ל ש י י כ : ר ק ב ה ר ו א ב ע ר י ל ע ו פ ו
:וחקלו ומכ .ואשנו :םיהב םידמיה ולמחו לע בסומ : 3 5 ; « ״ י ״ י ״
י
^
. ו _ __j
x
., .1 : ה מ ו ק ו ה מ ש ב . ה ס ו ר (ג ) :ו ר ס ח ש ם י ה כ ה ם ד י ל ם י א ש ו נ ש
:הפוקז המוקב ןיכהח אלו .הסי ר ו כ ל ה א ל ו (נ) לעד פ ס מ ו י ה ג ,ר ה וג ה ה ה נ ו ו ג ו ר ה • . ח י ה ג י ה ג ה ח ג ו ><
הנפי השמו ומכ דיחמ ןושל ההנו .הי הנ יהנ ההנו (ר) יל שיבי ך י א :ב י ו א ל א ב י ש .ר י כ י י מ ע ק ל ח :ר י ע ב ה ה ג ש
ארזען ב א ק ״ ד ר
חכ אוהש רבד סש םימעפו שרוקה םש ראיח אוהש םימעפ קיע״ל ם ד י ב ה כ ש י י כ ו ב ש ח ש ה ע ר ה ה ב ש ח ס ה ו ש ע י
אוהו פר וא בופאוהש םדא אוהש םימעפערו בוס הככו '
כ

י
י:=״ " ^ , ^ י
, . , , ם א ו ם ה ל ם ו ר כ כ י ש ם ה מ ו ש ק ב י ו ם ב ל כ ם ה י ר י ב ח ח ו ד ש ו ד מ ח י
:רבד םש אוהש בוס רבד וא ער רבד אוה״םימעפו ראות
ס א ו ם
.
ת ב ה ו ד 0 ח
,
ן כ ו חקז
^,
ב 0ו ח
קי
י ס ו
ל
ז ע ס י כ 5
ל
ו ג ר י א
ל
:םשפנל וחקלו .ואשני :הקזחב .ולזגו .ודסחו (ב) ן ת ג ויו ו ח ק ל ו וא ש נו וש ור י פ ו ח ק ז ח ב ס ו ח ק י ם ר כ מ ל וע ר י א ל
וריבח תא קשופה יכ המרמו האנוהו יותפךרדב .והשעו ז:
נ ע
־י ל
פ כ
• יייל׳יני ש י א ו י ח י ב ו ר ב נ ד ק ש ע ו :ן י ס נא ו ם ג ר ה
״ ״ ; _ , ״ «, «- »״ «-,11 --,״ ז . יל ז ג ב ו ד ג נ כ ח י ב ה ל ע ב ד ומ ע י ם א ש ש ור י פ ו ח ו ג י ש ח ו ל י י י
ורכשב וא והולה רשא ונוממב קיזחהלו ערמל ותוא המדי
ח ג ה ו ש ע w w m v w w י נ ס 0
אל הביס ומ* רבד םש .הסור . ן כ ל (נ) :וריכשה רשא
0
ע ם ה .ה א ז ה ה ח פ ש מ ה ל ע . ן כ ל >< :ן ו מ מ ה ו ף ו ג ה וק ש ע י
: הומכ םתיאר אל איה המר תע יכ הפוקז המוקב יכלת א ל ם י ר ע מ ח ח פ ש פ מ א ו ו ס כ ה ח פ ש מ י ו ג ה א ר ק ג יכ ל א ר ש י
היהי רשא ההני הבגו ומכ ההנו לשומה .אשי .םוי ב (ד) לי £ °
נ
י2"1
כ
י
י י
א
י ? "לד?« לת ntan
י• י : ם י ר ע מ ע ר א מ י ח י ל ע ה ד ש א ה ח פ ש מ ה ל כ ל ע ד וע ל א ר ש י
ל ג נ ה ל ו ל כ ו ת א ל ר מ ו ל כ ס ב י ת ו ר א ו ע ה כ ו ת מ ר י ס ה ל ו ל כ ו ת א ל ם כ י ל ע ה א ב ה ה ע ר ה ל ו ע כ .ס כ י ה ו ר א ו ע פ ש ס י ש י ס ה א ל ר ש א
ו ל ב ו ה א ל ו ם י ע נ כ נ ו י ה ת ה ע ר ה ל וע ת ח ת ם כ י ת ו ר א ן צ ו י ח י ש ןויכ ר ס א . ה ב י ס ה פ ו ק ל ק ש ב . ה מ ו ר ו כ ל ה א ל ו : ח נ ס ס
א ש י ם כ י ל ע ^ ס ה ש ו י י 5 .ל ש מ ם כ י ל ע א ש י א ו ה ה ם ו י ב a<: ה פ ו ק ז ה מ ו ק ב ן ו כ aר א ל ו ן ת נוי ם נ ר ת ן כ ו ה מ ר   ומ וק ב ה כ ל ל
ר ו ד ה ד ו צ מ ן ו י צ ח ד ז צ מ
. ת ו ד ש ת מ ח ו (ב ) :ם ל י כ ה מ ימ ימ א צ מ י א ל יכ ם יצ ור ש ס מ .ו ש י מ ח ז ג ) :(י ל ם י ל ס ה ) ה כ ר כ א כ י ימ כ וח ק ל . ו א ש ג ו (כ )
ר ש א כ ו ם ה מ ה ינווג ו ם ה יל מ ה יל מ וט ה יר מ א ת ול ש וד מ ח י ר ש א כ ו ׳ל מ . ה ס ו ר :(ג ״ י ס ו מ ב ) ן נט ס ד ומ ע ש ימ י א ל ומ כ ה ר ס ה ן ינמ
:ה ח ו מ ןיא ו ס ס ב מ ןיא יכ ה מ צ ע ל ם יח ק ל י ם ה י ע ר יה כ וד מ ח י .ה י ה ג י ה ג ח ח ג ו :ל ו ק ס מ ר ס !ינפ .א ש י (ד ) : ח י מ מ ור ח ה
ד ס ומ ה י ג ה ל ע ב ב כ יכ וח יב ס פ ש יא ה ם יק ש ופ .ו ת י ב ו ר ב נ וק ש ע ו
ל א ר ש י ל כ א ר ק . ת א ז ה ה ח ס ש ס ה ל ע (ג ) :כ ״ מ ב זינט ל ס כ א וה .ו ת ל ח נ ו ש י א ו :ן ו מ מ ה ח א ו >ןמ ס ס א כ ״ א ק ש וע ו וה כ מ ו וה ד ול 1ד ג<
א ל ו :א י ה ה ה ע ל ה ל וע מ ם כ יה ול א וצ ל יה ה ל ול כ וס א צ .ו ש י ס ת א ל ר ש * : (י ג ם ו מ מ )׳ו ג ו ה ח פ ש מ ה ל כ ל מ ן כ ו ה מ ם פ מ ם ש כ
ל פ ל ש מ א ש י ם יל ש מ ל יכ מ מ ה ל ״ ר . ל ש ס ם כ י ל ע א ש י (ד ) : ה מ ל ח ס ה י ה ה ח ט ה •כ ה ס י,ל ( ה מ וק ו ת ומ מ ור ב וכ ל ת א ל .ה מ י ר ו כ ל ה
רקי י לכ
ןכו .ןאכ דע הפוקז המוקב ןובהת אלו ,המור וכלת אלו ל״ז י״שר ׳ובו רמא הב ןבל
אל אי ה הער תע י כ הפוקז המוקב וכלת אל הבוט ומכ רבד םש המור ל״ז ע״בארה
ינב םע החפשמה בי חרהו ל״ז ק״דרה ןבו ל״ז א״י רהמ ןכו .ןאכ דע הומכ םתי אר
י תי לעה רשא החפשמה לע בי תכו םי רצמ תחפשמ ומכ החפשמ ארקנ י וגה י כ לארשי
םכי ראוצ הי הי ש ןויכו הלוע דבוכמ הגממ םכי ראוצ ושי מת אל רשא רמאו םי רצממ
.ןאכ דע ומוגרתכ הפוקז המוקב המור וכלת אלש אוה חרכומ לוע תחת
ךכ רחאו ,קוספה לכו י תגו יחרק רמאש חכוגל הלי חת רבדש המ קדקדל ן״דעלו
׳וכו הושעי רקובה רואב ׳וכו םתובכשמ לע ער י לעופו ןוא י בשוח י וה חכוגל אלש
ךכ רחאו ׳וכו תאזה החפשמה לע חכונל אלש ותלי חת הזה קוספב התעו חכונל אלש
67
ב ה כ י מ
.רכו לשמ םכי לע אשי אוהה םויב ןכו .חכונל םכי תראוצ םשמ ושי מת אל רמא
רשא וירבד תלי חתב םדקש ומכ לארשי ו הדוהי לע תדסוי מ ותאובנש י פל הארנו
וי דחי ךא המה ׳הל אל י כ חכונל אלש ןורמש לע רבדו םלשוריו ןורמוש לע הזח
חכונל אלש ׳ובו הדשה י על ןורמוש י תמשו רמאש המ אוהו תורסומ וקתנ ולוע וקרפ
זא םילשורי דע י מע דע האב י כ הי תוכמ השונא רמאש םילשורי םע רבד ךכ רחאו
תורי י ע לע וי ה וירבד רקיעו הדוהי םע רבדמ ׳ובו ודי גת לא תגב רמאו תכוגל רבד
תי ב םש י כ חכוגל םהמע רבד ךכלו ןושלה לע לפונ ןושל אוצמל תחאל תתא הדוהי
יבשות י וה רמאו לארשי לע רבדל רזחו חכונל ׳וכו י תגו יחרק ןכ םג רמאו ושדקמ
תאזה החפשמה לע בשוח י עה ׳ה רמא הב ןבל רמוא רזגו הדוהי ודמל םהמ י כ ןוא
תי ב אל י כ תתאה תוגיחב י תשל לארשי תיב לע רמא אלו החפשמה לע רמאו הער
לארשי םשב םישודק םעו לא םע םהי שעמ ורשי אלש ןויב תמאה י פל המה לארשי
יגב וגלוב הדוהי ל החפשמ לארשי תיב תוי המ יב עי דוהל תי גשה הני חבהו לא רשי
לכ גאדתש תאזה החפשמה לא הקוצו הרצ אובבש אי ה חרכהב וגחנ דחא שי א
לע בשוח י ננה רמאש הת החפשמה לכ גאדת החפשמה ןמ דחא תמ [הלוב] התפשמה
םכי דע עגת ...אבת הדוהי [תיב1 םהי לע םג י כ בשוח יגא רשא הער תאזה החפשמה
הער תאזה החפשמה לע אבבש אוה י תבשתמ ללכבש בשות ןושל רמאש הז ולהבתו
י כ הפוקז המוקב המור וכלת אלו םכי ראוצ םשמ ושי מת אל םתא םג רשא י גא בשוח
.הערה םכקבדת ןפםגו םרעצב ורעטצתו תאזה החפשמה לא אי ה הער תע
י הג רמאו ןנוקמה ההנו הנפו השעו ומכ די תע ןושל ההנו ל״ז י״שר ׳ובו אוהה מויב
ןושלו ונודדש ונביוא ,וגודשג דודש רמא .םלועב הי הנ רשא י הנה והמו םלועב הי הנ
ןושל תונושל י תש שמשל אבש י נפמ ונודש בתכ אלו הלי חתב ן״ונ וב בתכש ונדשנ
לא אלו םי דדשנה לע בסומ ןושלה הי ה ונדשנ בתכ ולא ונלעפ ןושלו ונלעפנ
בסומ וי שכע םי דדשנל אלו םי דדושה לע בסומ הי ה ונודש בתכ םאו םי דדושה
ונודשנ א״ד .ט״ושנ א״רויטשמיד ר׳׳ימוש ז״עלבו .ונודש רשא די ב וננתנ םהי נשל
םירפסב] בי ואל ףלחנ י מע קלח תלתנ רימי י מע קלת .ונודדשש ונמצעל ונמרג וגחגא
ונל בי שהל דוע י לא ריסי ךי א ,קלחי וגידש בבושל י ל שי מי ךי א [ם״וכעל _ וגלש
לכ י ל דוע םכבושל רשפא ךי א ול הזה [םירבעה] בי י ואה םתוא קלתי רשא וגי תודש
הרום ומכ י״ומא א״רגרוטידש א״מוק ,יל שימי ךי א .לשמה אשוגו ןגוקמה י רבד הלא
.ןאכ דע הי לא רסיו ׳וגו י לא
ומכ הי הגו םהה םימיב הי הי רשא ההגו הבגו ומב ההגו לשומה אשי ל״ז ע״בארהו
הי הג י כ םי רמוא שי ו יהג ההגו אי הה תעב הי הגש י מ אוה הבבו הי הג אל םדאה רכש
קלח רמאי ןגוקמהו לפכה י לעפמ לעפג ץגב ,וגדשג .יתילתגו יתייהג תרזגמ הלוח ומכ
בושיש בבושל וגיוק רשאכו י ל הי הש המ רמי ךי א ירכגל ותוי הל םשה רימי י מע
וגי דש רי כזהו םשה דגג רי כזהל הרז קלחי תלמ י כ י רכנה הנקלחי זא וני לא וני דש
.ןאכ דע תודש ודמחו רמאש דגגכ
אי בג הזה ןגוקמהש הארגה י פלו ןגוקמה ,לשמ םכי לע אשי אוהה םויב ל״ז ק״דרהו
םי רבד רמאי ררושמה םג ןגוקמהש י פלו ןגוקיו ותצע התשעג אלש ותוארב רקשה
ר ק י י ל כ
68
ם וגר ת
 ןיא ר ^י ימ ע ק ל ח ו נ י ו ו ל ד וד ש ™ | ^ ״
ןכ ל ׳י :ק ל ח ל וניד ש ב ב ו ש ל י ל ש י מ : ! ^° - $
ל ר וג ב ל ב ח ך י ל ש מ זןל ה ד ר ץ     א ל £%*ESP
•א ל ןופ יט ל ופ יט ת   ל א י :ה וה ל ל ה ק ב %י%%%
ופי טי : ^מ   ^^ץ י ^סגשו נ-^-י ^י ל א א ׳ ת אל האובן ן ו ב ע ר ל
ארק י ״רהמ ייש ר
ו נ ם כ ש ימ י ך י א ר מ ו ל כ לי -.״ ל ; ה ״ד < :ק ל ח י ו נ י ד ש בגישל :היהנ רשא יהנה והמו םלועב היהנ יהנ רמאו ןניקמה ההנו
ל ב ח ך י ל ש מ :ו נ ת ו א ה ל נ מ ו ו נ מ ח ל ה ל נ מ ת ב ו ש ה ש .י נ י ד ש . .
י ׳ ץ י
- ...1,.״»-- ״״
M
i -,»-״»
י
» »
ו נ ת ת ש .ן ופ י ש • ו פ י מ ה ל א (ו ) : ל ב ח נ ץ ד א ק ל ח מ .ל ר י נ נ
י ב ב ת
,
כ
-
י נ ד
"
נ 1 ט י י ד ״
י
ניב י
י
א
JH • "י י " רידש רסא
*ל ש ו פ י ט ת א ל ש ח ל ׳מ ו א ו ם י א י ב נ ל ל א ר ש י ור ב ד י ו ו פ י ט י תונושל יתש שמשל אבש ינפמ ונודש בתכ אלו הליחתב ן׳׳ונ
למ בסומ ןושלה היה טלשנ בתכ ולא ונלעפקשלו ונלפפנ ןושל
רשא דיב וננתנ םהינשל בסומ וישכע םיללשנל אלו םיללושה לע בסומ היה טולש כתכ םאו םיללושה לא אלו םיללשנה
.רי כי יסע קלח :ונולדשש ונימצעל ונמרג ונחנא .טל;נ איל .(ס״ישנ א״ריפ ו׳׳שוז י״נ ר״ימוש ז״עלבי) טולש
רשא יניתידש ונל בישהל לוע ילא ריסי ךיא .קלחי וגי דש בבושל יל שימי ךיא :ביואל ףלחנ יממ קלח תלחנ
א׳׳מיה).יל שיםי ךיא ;לשמה אשונו ןנוקמה ירבל הלא לכ יל לוע םכבושל רשפא ךיא ול הזה ביואה םתוא קלחי
הלהנ קלחל ךרל ןכש הלחנ קלוח .לבח ךילשמ (ה) :(׳ד םיספיש)הילא רסיו
,
וגו ילא הרוס ומכ (י״ומא א״רנרוסילש
גסי אל :דימח ופיסת רשא רמוא ינא םיאיבנה םכל םחיכוהל ואבנת לא .ןופי טי ופי טת לא (ו) :הלמה לבחב
ק״דר ארזע ןבא
ר ק ש ה א י ב נ א ו ה ן נ ו ק מ ה י כ ה א ר נ ה ן מ ו ל ש מ ה ח ו ו ת נ י ק ב
י מ
א
ו הה כ כ ו ה
י
ה נ
אל
סד
אה רכש ומכ היהנו םהה םימיב
ר ב ד ל ן נוק זצ ה ך ר ד ש י פ ל ו ן נוק י ו ת ג ע ה ת ש ע נ א ל י כ ו ת ו א ר ב ו -״ . , . ״ ״ ו ״ ., «...״ ,
י
, . ״ «._״ *
י
»
י
״ ״ _ . ״ . ״ , .
ה נ י ק ב ו ר ר ו ש מ ה ך ר ד ן כ ו ם י מ ו ת ס ש י ר ג ד ם ה ש ת ו ד י ח ו ם י ל ש מ
ת ר ז ג מ ה
,
ל י ה י מ
?
ה ה נ
,
כ א י ה נ ה ה נ י א ה ה
f
ט ב ה M m
. ה י ה נ י ה נ ה ה נ ו :ל ש מ ה א ר ק ך כ י פ ל ש ימ וח ם ם י ר ב ד ש י וז ןנוקמהו לפכה ילעפמ לעפנ ןינב .ונרשג :יתילחגו יתייהנ
ת נ י ק ה ם ש י ה נ ו י כ ב ו ה נ י ק ןינע א ו ה ו ה נ ב ה ש ע ל ק ש ב ה ה נ ו היהש המ רמי ךיא ירכנל ותויהל םשה רימי ימע קלח רמאי
ם י ש ר פ מ ש י ו ה נ י ק ה ב ו ר ל ם ש ה ל פ כ ו ה ל מ ש ל ק ש ב ן כ ם נ ח י ח נ ו
י ר כ נ ה ה נ ק
ל
ח י

ן ני
לא
ו נ י ד ש 3ן
-,-
ב 3ו ש
ל
מ
,.
ר ר ש א נ ן י
ל
ת י ת י נ י ע ב ו א י ל י א ו ׳נ ר ת ת נו י ו י ת י ל ת נ ו י ת י י ה נ ;מ ר ב ש ן י נע ה י ה נ , , ״ _ . , ' . , ״ ״ ״ . , ץ ״ ״ _ ״ * . , 1 - ״i l ״
n

ו נ י ת ו ב ר י ר ב ד ב ו ם ייא ה נ ע ו
ן מ
ה נ י ק ב ל ו ק ה ת ה ב נ ה ינע א י ה ו 'יכזהו(ם״הל ג נ ריכזהו)םשה לננ ריכזהל הרז ק ל ח י חלמ יכ
ר ם א י .ו נ ו ד ש נ ד י ד ש ר מ א :ת ו ח פ ט מ א ל ל ב א ת י נ ע ב ל ״ ז שיא לכל רמאי .ןבל (ה) :תודש ודמחו רמאש דגנכ ונידש
יכ ם ל י ח ם ו ק מ ב ק ר וש ב א ב ו ל ע פ נ ן י נב ס ו נ ו ד ש נ ן כ ו ח נ י ק ב
ה ז ת
י
ש
עש רובעב םעפה תודשה םילזוגה הערה החפשמהמ
ק ל ח :ם כ י ת ו נ י ע ב ם ת ו ק מ נ י ת א ז מ ד וע י ת ו ל ק נ ו ם ל ו ח ב ב ו ר ח , . , *״ _-. . .
n
-.V
r
.
r
.\ -..-1 ,י . , I •.Ao M *זיה«י
ל ר ב ת י ל א ה ו נ ר י מ י י מ ע ק ל ח א ו ח ש ח כ ד א ח . ר י מ י י ם ע • •י להקב •לרוגב נ.»ח ,י,שיש ןב ךנ רחשי חנ סמחה
ש י ם י ך י א :י ד ע ק י  ח ה י ה ש ה כ ב י ו א ה ק ל ח ה י ח י י כ ר ח א ן וד א ב רמוא ויהש המ איבנה רפסי .לא (ו) :ומע חובש ׳ה בושב
ו נ י ד ש ב ב ו ש ל :י ל ה י ה ש ה מ י נ מ מ ר י כ י ש ה ז ה י ה י ך י א . י ל
ן י ב מ ת ו א ק ל ח מ ו ש ה ב ק י ו ח ס ב י ו א ה ח נ ה ו ם י ב י ו א ה r ו נ י ת ו ד ש וני ל א ב י ש ה ל ה ע ו ר ך ר ב ח י ל א ה ש י ה ב ש ח ש כ .ק ל ח vp':»
ן כ ל «< : ם י ר ז ל ה כ פ ה נ ו ג י ת ל ח ג ו ת ג י ק ב ו ה י מ ר י ר מ א ע ו מ כ ו ע ת ל ה נ ש ה יגיב ן נ ל ח י ם י ב י וא ה ש ר מ ו ל ה ע ו ר ם י ב י ו א ה
ה ז ת מ ר ג ה ת א ו ב י ו א ה ה ת ו א ק ל ח מ ש ל א ר ש י ת ל ח ג ל ע ן ג ו ק כ ה ה ת א ר מ א ו נ ש ר י פ ש ו כ ב ך ל ש ה א י ב ג א ו ה ו ן נ ו ק מ ה ד נ נ כ ר מ א
ך י ל ש י ש ת .ב ו א ן ב ך ל ה י ה י א ל ם ח ל ח נ ל א ת ו ל נ ח ס ׳ח ל ה ק ו ב ו ש י ר ש א כ ׳ה ל ה ק ב ל ר ו נב ל ב ח ך י ל ש ס ך ל ה י ח י א ל ך כ י פ ל
פ י ש ר ו י ח ן יב ל ר וג ב ה ק ל ה ל ה ב ר א ה ו ב ן י ר ד ום ש ל ב ח ה ל ב ח ך י ל ש מ ש ור י פ ו ר כ ז ם וש ך מ מ ך י ר ח א ר א ש י א ל י כ ה ל ח נ ב ל ב ח
ת ל א ש ה ח ד ״ ע א ע ו ו י ת ל מ ף י ט ה ו מ י ל ע ו ו מ כ ר ו ב ד ה ת ל ז ה ן י נע . ו פ י ט ה ל א >< : א ב ד ע ב ה ע מ ט ו ח ח ח פ ו ח נ ו י ם ג ר ת ו
ןויצ תדוצמ דוד תדוצמ
ד ו ד ש :(י ס ס י מ ל י ) יס נו יכ ב א ש א ומ כ ה ל ל יו ה ניק ם נ ״ ג פ :ה נ י ק ןנ  ק י ק ו ק פ ה ל ״ ל ה יה נה . ה י ה נ י ה נ ה ה נ ו :ס ו ל ו ק ם ת ו ע ל ס
כ א ז י ת ק ל מ ימ כ ה ל ח נ ת זוח א .ק ל ח :ק ש יפ ו ה ל יל ש ןיש ל מ .ו נ ד ו ש נ ם יל יל ש וניש ע נ ה נה !ת ני ק ב ל מ א י ן כ ל ״ ל . ו נ ד ש נ ד ח ש ר מ א
:ה ר ס ה ןינמ .ש י מ י :ף י ל ח ו ה ר ומ ח ןוש ל מ .ר י מ י :(ל ״ י כ ״ ש ) ן ול א כ ל א ה ל ימ י ימ מ ת ל .ל נ ת ז יח א .ר י מ י י מ ע ק ל ח : ם יק ש מ מ
.ן ו ס ו ט י ו פ י ט ת (י ) :ה ל מ ה ו ק ׳ל מ .ל ב ח (ה ) מ כ ש ה ן וש ל מ .ב ב וש ל ונים ור ש ונל ב יש ה ל יל א ר יס י ך יא . י ל ש י מ י ך י א :ס ״ וכ מ ה א וה ל ס א
ל זח ויש ל ש ס א ן יא ל מ י א כ ו ה ל ק נל ול ת ח ל ס ״ וכ מ ה ל א ק ל ח י ל ש א
ש יס י א ל ל ״ ל ר ג ו ך יל פ מ ך ל ה יה י א ל ןכ ל ות יב 1 ל ב ג ק וש ע ל ת י ב מ ק ו ל יא וה ל מ ול ה ל ע מ ל ב ס ו מ . ן ב ל (ה ) :ס ״ ו כ מ ה וח ק ל ש ה מ ס ל
ל ל וג ב ע ק ר ק ס י ק ל י ח ב נ א ס ך ר ל ה יכ ל ל וג ב ל ב ח ך יל ש מ ל מ א ו ןל א ל ם ב וש ב ם ה וח ק יש כ ׳ה ל ה ק ן י ת ב ן ר א ב ק ל ח מ ק יש ן ס ל ו מ י מ
*ל א ל ופ יט י א ל ר ש א כ יכ ם ס ל וא ב נת ל א ם יא ב נת מ ה ם יא יב נה ה ח א .ן ו פ י ט י ו פ י ט ה ל א (י ) :ם י ק ל ח ה ת א ר ח מ ל ן ל א ג ג ב ה ס יב יל ש מ
רקי י לכ
הנב השע לקשב ההנו .לשמ הארק ךבל םי מותס םירבד שי תאזה הני קב ןבו םי מותס
בורל םשה לפכו הלמש לקשב ןכ םג הי הגו הגי קה םש י הגו יכבו הגי ק ןייגע אוהו
ת״יו (ע״בארה אי בהש ומכ) י תלחגו יתייהג ןמ רבש ץגע הי הג םי שרפמ שי ו .הגי קה
תונעמ ל״זח ירבדבו םי י א הגעו ןמ הגיקב לוקה תהבגה ןייגע אוהו הי תגי עבו אי לי או
קרושב אבו לעפג ץי גבמ וגדשג ןכ רמאי ותגיקב ,וגדשג דודש רמא .תוחפטמ אל לבא
,רימי י מע קלח ־.םכיתונועב םתוקמנו תאזמ דוע יתולקנו םלוחב בורה י כ םלוח םוקמ
הי הש המ בי ואה קלח הי הי יב רחא ץדאב ךרבתי לאה רימי י מע קלח אי הש המדאה
69
ב ה כ י מ
קלחי ,ונרש בבושל .יל הי הש המ י נממ ריםיש הז הי הי ךי א ,יל שי מי ךי א .י מע קלח
םי בי ואה וחקלש וני תודש וני לא בי שהל הצור ךרבתי לאהש י תבשחשכ (ע״בארהכ)
םוקלחי בי י ואהש רמול הצור םי בי י ואה ץב םתוא קלתמו םתב קי זתמ בי ואה הנהו
.ןאכ דע ׳וכו םירזל הכפהנ וני תלתנ ותניקב והימרי רמאש ומכ וני תלחנ םהי ני ב
וא רבגה לשמ םכי לע אשי שריפאוהו הלאה םישוריפה שקב החד ל״ז א״י דהמו
ולשמ אשי אוהו הלעמל רכז רשאכ ותלתנ תא וא ותיב תא וקשעי רשא אוהה שי אה
(ומכ) ונדשנ דודש ולשמב רמאי ש ותלתנ לע תי הנ חבבנש המ לע י הנ ןנוקיו ההני ו
והת וני מצע ונדרש ונחנא ןב-םאו ונתלתנ םי דדוש הי רי שעו ץראה י נודא רמולכ]
הצור [רימי] ומע קלח סמחה ןועבו ונתוא חודשנ ונחנא ומב אוהש ונודשנ דודש
ץרא לא תולגב ךלי י כ התוא י מע רימי י מע קלח התי י תש לארשי ץרא לב רמול
הזה [רובגהונ םלאה לא גי שתש תלעותה המ י ל שי מי ךי א הי מתמכ רמאי ו תרתא
ומכ דרומ שוריפבושו קלתג (אוהש) בבושל םי טעומ םי מי לש ס י כ י תלתג תא שי מי ש
אוה רושא ךלמ אוהש ׳ה ףרה בי וא דרולו בבושל רמא ולי אבו ובל ךרדב בבוש ךלי ו
ריש ומכ העי די ה א״ה םוקמ בבושל ד״מל הי התו וי דבעל םגתגו וגידש [קלתונ (תלתג)
ורכז רבבו םכותב רגה רגלו לארשי יגבב חרזאה ודי לע ןעשנ ךלמל תולעמל
.ןאכ דע קלתי וגידש בי ואהו בבושה רמא ולי אבו הזה שומשה ל״ז םי קדקדמה
םי שרפמה תושרב ותלוז וא ןגוקמה הי הי ש י מ לשמ אשי אוהה םויב רמאש ן״דעלו
בי תכו תודש ודמתשב והומכ רבכ הי הג רשא הי הג י הנ ההנו רמאו לי על םי רכזנה ל״ז
ונביוא ונודשנ ןכ לע קשועהו םי תבהו תודשה י לעב י הנ והנ זאש ותי בו רבג וקשעו
רשא תודמשה לאו תדה תרומת לע רימי י מע קלח רמאו .הלטב אל הדי מ דגגכ הדי מ
וגי אר י רהו םדובכ ורימי םידיחיש רבדה בורק רצגדכובג תולגב םגו הזה תולגב וי ה
רימי י מע קלח ד״על רמאש הת הירזעו לאשי מ אי עח תלוז םלצל וותתשה םלוכש
אוה בבשלו וצראמ י תוא שי מהל ...גפלמ י ל שימי ךי א ןכ םג ןנוקיו י מע ותוי תמ
וני תודש קלתמו ןתוג אוה ךורב שודקה קלתי וני דש ובל ךרדב בבוש ךלוהה בי ואה
לודג תמוערת אוהו א״י רהמ בתכש ומכ א״ה תרומת הני או הטפשמכ ד״מלהו .דדושל
י ל שי מי ךי א התע םנמא לארשי ל םתתת בי שוה םי י רומאה תא שי רוהשכ י כ ןנוקמהמ
.ובל ךרדב בבושלו י רכנל וני דש קלחי ו ץראהמ י נאי צוי ו
הלחנ קלחל ךרד ןכש הלחנ קלוח ,לבח ךי לשמ ל״ז י״שר ׳ובו ךל הי הי אל ןבל
.ןאכ דע .הדמה לבחב
הז רובעב םעטה תודשה םי לתנה הערה החפשמהמ שי א לכל רמא ל״ז ע״בארהו
.ןאכ דע ומע תובש ׳ה בושב /ה להקב .לרוגב לבח ךי לשהל ןב ךל ראשי אל סמחה
תא אי בגה וי לע רמוא ןכלו רקשה איבג אוה ןגוקמהש הי תטי של לי זא ל״ז ק״דרהו
ןב ךל הי הי אל ךכי פל הז תמרג התאו בי ואה התוא קלחמש לארשי תלחג לע ןנוקמה
ןבו םישרויל לרוגב המדאה קלתל וב ץדדומש לבחה תלחג לבח ךי לשי ש תב וא
.ןאכ דע [׳הד אלהקהבנ אתבדעב חשמ טוח חתמ ןתגוי םגרת
אלש םי טבשה תרשע לארשי לב דגגב אי בגה רמא הז קוספ ףיסוה ל״ז א׳׳י רהמו
ץראה קולי ח לרוגב לבח ךי לשמ םהל !היהי אל] הדוהי יגב בושב יגש תי בל ובושי
.ןאכ דע [ומע תבי ש תא ׳ד] (במ)םבושב
ר ק י י ל כ
7 0
ם וגר ת
ר ש :ה ם $? וב יט ץ י ך ב ך א ו ל ה ויל ל ע מ
ם מ וק :ב ;וא ל ימ ע ל ומ ת א ו ח :ך ל וה
ןיה ה י א י£מעךוהל:ן ק .מ ן יוים ק א?$ך לי עקל י מע ןוהי י וח לי כקמ ח :טושקכ ץכלה^ד לכ ל!?יתיסלע
י ״שר ק ר ו ש ב ׳ ם ה ארק י״רהמ
רמאנש ןינעכ םתאמ תומילכ םכתא ןוגישי ןה .תומי לכ '
כ
י • ׳י י
ח
י
ר
ר צ ק ה ב ק ע י ת י ב ר י ב א ה >< : ת ו מ ל כ ם כ ת א ו ג י ס י
* 1 י *יי >1«• rVי י««י • י * י י r \ ns m Vf\ *
r
\*,\ f t ! א י ה ן י ד ו א . ו פ י ש ת ל א ם י א י ב נ ל ב ק ע י ת י ב י ר מ א י ש א ו ה ן י ד
ףיטת אצו ומכ האיבנ ,ושל ףיט ,כ ( ט ילשמ)ץל חכות לא
י ד ו ם י ת א ל ע K
,
H
£
ש ו ד נ
י
: (א״כ לאקזחי) םורל לא ףטהו (׳ז סומע) קחשי תיב לע י ר ב ד א ו ל ה : ׳ ח "   ר ב ד ;י ע מ ו ש ן נ י א ש י ד י ב ו י ה י ו י ל ל ע מ ו ל א ש
,
יעמוששככקעי תיב ורמאי תאזה .בקעי תי ב רומאה (ז) ב י ו א ל י מ ע ל ו מ ת א ו ( ח ) : י ש י י ב ך ל ו ה ש י ת י א ש ע . ו ב י ט י י
.׳ה חור רצפה :םהל םיאבנתמ יאיבנ רשא הערה תא
ב
*
י אל י ת י א י 3 עי ל י ב ש ב ש
י
לו בלו 5
׳
ר ב ד ה ת א ו
י
נ ו ר ת פ

םכ
י ק״
.וי ללעמ הליא םא :םינושארה םימיב התיה רשאכ בוטל וילע הבחר וחור ןיאו ביטהל וינפל התע תלוכי ןיא אמש
רשיה תא ךא םיעשרל יתלוז יללעמ הלא אלו יחור הרצקאל ינא .ךלוה רשיה םע וביטיי ירבד אלה :ערהל ׳ולכ
תאו ינא ביטמו בוט ינא ונמיה הלעמ לשל רבוחמ ארקמה .םמוקי ביואל י מע לומתאו (ח) :ול ביטא ביטיה ךלוה
ארזע ןבא ק״דר
הככ וסיטח אל ואבנח אל םשה יאיבנל הערה החפשמה י ר ב ד י נ ל י ר כ ז ת ל א ר =ד ל
כ
ו פ י ט ת ל א ל א ה א י ב נ ל ן ו פ י ט י ל א ר ש י
ן״ישכ ך״מסב גסי תלמו ןופיטת לא םהל ןיפיפמ ויה ןופיטי • ׳
י ט י ל כ נ ס י א ל
£
ל א ל י פי
?'?
ל: ם כ ל
?
יע
>.
מישי נ א
J I
K י כ ל א ה
ו m \ I . t z׳ ן ״ «*M^w wuiys vi . ו פ י ט י ט א ש ׳ ו פ י ל כ ו ה ק י א ל ו ׳ י ש ג א ה ח ל א ל ו פ י ט י א ל ל א ה י א י ב נ
ימ יכ גישי םוקמב גשי רמול לבכ תחת לק לקשמ לע אבו
ה נ ה ך
״
ט ס ב ב ו ת כ א
;
ח ש א ו n v n
.
נ ס
י .
TOW
_,
ה ל
.רומאה (ז) :המילכ ונגישת אל תאזה החפשמל ףיטי אלש . ר ו פ א ה >;< : י ר י ב ח ו ו ה ע ר ל ו ב נ נ י ס ט ר ו ר א ד ב כ ה ן ט ו ה מ כ
יכרי בקעי תיב םתא המת ןושלב רומא היהיש הז איה רבדה
ח א י
י ק
ל
א י ח י ב י ר ע ה ר ס י ו ו מ כ ל ו ג ס ב א י ה ו ה ע י ד י ה א ״ ה א ׳ ׳ ה ה
•י י י י י •״י »״י י *י - י   ^ « « - /״ •י י י ״ *•, ««A -,,  ״ ׳•י
ה ת א
י
פ י ל ב
׳
ה
י
כ
י י
א
י
ם ת א
י י י ׳ י
ש כ ל ח ח א
י י ק
ח
ל
ח
ק ח י מ כ
רובעבו בקעי תיב אורקה התא עמ* ׳תכ וליאכ רמא העושי
ו מ ו א ח ת א ע ח ו ו ר צ י ה ר פ א ב ק ע
,
ת
, : / ך ל ם י ר מ ו א ש
ומכ ןטק חחפכ א״הה איבת ןורגה תויתואמ אוהש ף״לאה ם י צ ק ם ת א ה מ ל ם כ ל ׳ ה ת א ו ב נ ה ר צ ק ם א ו פ י ט ת ל א ׳ ה י א י ב ג ל
םעטו האובנה איה ,׳ה חור רצקה :הפרה אוה קזחה ק ז ל כ ם כ ל ב י ט ה ל ו ם ח י כ ו ה ל ם כ ל .ד ת י ה ה ב ח ר א ל ה ה ב
15?* ™^'™^?&l?*Zער םשה השעי המל יכ תמא רבדת םשה חור םלועל אלה ־ : %
V
^S J
1״ ״_ ,,״1 ״ _ - , - . . i , , ״ ״ ״ . « ״ ״ ״ L
u
׳ כ ן כ א ל ו י ש ע מ ו ו י ל ל ע מ ם ה ם כ י ל ע ת ו א ב ה ה י ר ע ה ה ל א י ב ו
לע ויתוירבל ער חישעל וגהנמ יכו .וי ללעמ הלא םא ך -,•}
ך
ל
ו ה ע ם
ד א ם ע ו ע ר י א ל ו ו ב י ט י י י ר ב ד י כ ם ה ם כ י ש ע מ
רשי ךרד ךלוה םע בוט אביי םכל ביטהל רבלי קר םנח ד ר י ה . ו ב י ט י י : ח ת פ ו י צ ח ו ן י מ ק ו י צ ח ר ב ע ל ע פ . ר צ ק ה : ר ש י
:םיביט ויהי סא םהישעמ םע םייקי בוטה ורבל םעטהו וי ?
נה
י ל ״ פ ה א ״ פ ה ח נ א י ה ש ה י נ ש ה ו י ר צ ב ת ע נ ו מ ה נ ו ש א ר ה
ה״־״לי מ״א״ • ף. -־ ,מ, ״״א הלמ .לי םתאי (״) ^ ^ ^ ־ ^
: לומתאמ אוה רבאכ אל בוטל וביטי ירבל יכ םעטהו ל ו מ ת א ה ז י מ ע י כ א ו ה ט פ ש מ ו ן י ד ם ו י ה ש כ י ל ע א ב ה ב י ו א ה
ל ל ו ש ו ם י י נ ע ה ב י ו א ל פ ק ה י ה ו ם י ש ו ל ח ה ו י ח א ל ב י ו א ל א ו ה ה י ה
ה מ ל ש ל ו ס מ : א צ ו • ל ע פ ש ם י ק א ה י ת ו ב ר ח ו ד מ ע ל ע פ . מ מ י ק י : ה ר מ ד ג נ כ ה ד ב : ה י ל ע ב י ו א ה א ב י ט • א ו ה ן י ד ו ם ח ו א
ד וד תדוצמ ןוי צ תדוצמ
: ם ס ל ם י א ב נ ת מ ה ת א ם י ל כ ה ל ם ה ם י ל י ג ר י כ ס ו מ י ל כ ג יש י א ל ף ט ה ו ן כ ו ה א ו ב נ ל ש ר ו ב ד ה ן י נ ט ג ל א ב ו ה י ה ל ז ה ו ה ס י ט נ ?וכ ל מ א ו ה
ר מ ו ל ב ק מ • ם י כ ל כ ו י י כ ו ל ״ ר ו ה מ י מ ה א ״ ה ב • ב ק ע י ת י ב ר ו מ א ה (ז ) א ו ה ם ע ו ב ו ר ק ו ה ג ש ה ן י ב ל מ . נ ם י : ( א ״ כ ל א ק ז ה י ) ס ו ל ר ל א
ו ת ו א ל מ ל ל כ ו י ל ב ל ׳ה ן וצ ר ר צ ק י כ ו א ו ה ן כ ת מ א י כ ו ו ר מ א י ס א ף א ו . ו י ל ל ע מ :ן ו צ ל . ח ו ר ( ! ) : ( י ו ן מ ק ל ) ט ל ה ת א ל ו ג ב ה ו ן כ ו ך ״ מ ס ב
ם מ ה מ ר ת ו ש מ ל ו כ ר ל י כ ו . ו י ל ל ע מ ה ל א ם א : ה צ ל יש י מ ל ב י ט י ה ל ן ו ל ע י כ ן כ ו ם ל ו ח ב ל ו מ ת א ו מ כ ו נ י נ ע . ל ו מ ת א ו ( ח ) :ו י ש ע מ
ך ל ו ה ה ם מ ה מ ה ם י ב י ט מ י ל ב ד ת מ א ב . ו ב י ט י י י ר ב ד א ל ה :ת ו י ל כ ה
ם ה ר ש א ל ב ד ה ש י ח כ ה ל כ ״ א ו ל כ ו ת א ל ו ה י כ ד ם י מ י ן י י ד ע ו ר ב ע ׳  ׳ ל ״ ל ל ו מ ת א ם ו י ה ז •מ ע ל ב א . י ב ע ל ו מ ת א ו ( ח ) : ר כ • ן ל ל כ
רקי י לכ
רשא םי אי בנה םכל םחי כוהל ואבנת לא ,ופיטת לא ל״ז י״שר ׳ובו ןופיטי ופי טת לא
לא רמאנש ןי נעכ םתאמ תומי לכ םכתא ץגי שי ןפ ,תומי לכ גםי אלו .די מת ופי טת
.ןאכ דע םורד לא ףטהו קחשי תיב לע ףי טת אלו ומכ תאובנ ןושל ףיט לב .ץל תכות
ואבנת אל ׳ה י אי בנל הערה החפשמה םי רמוא וי הש המ אי בנה רפסי ,ל״ז ע״בארהו
לע אי הו ן״ישכ ך״מסב גםי תלמו ופי טת לא םהל ץפי טמ וי ה ןופיטי הבכ ופי טת אלו
אל תאזה החפשמל ףיטי אלש י מ י כ גישי םוקמב גשי רמול דבכ תתת לק לקשמ
.ןאכ דע המי לכ ונגי שת
׳ה יאיבג דגגב ורמאי םי קושעה םיגויבאהו םי געהש ל״ז א״י רהמו ל״ז ק״דרה ןכו
הער םשה תאובג הי התש אל ואבגת לאו ופי טת לא לארשי ל ץאבגמו ץפי טמ וי הש
71 ב ה כ י מ
.ןאכ דע וי תוחכותו אי בנה י רבדמ םלכי אלו שובי אל הזה םעהש י פל אלא
תעדל השק תצק ןכו גסי רמוא ךכ רתאו םיבר ץשלב הלאל רמאש השק תצקו
רמא ךי א ופי טת לא אל רמאש ןויכו ץפי טי ופי טת לא םי אי בנל רמאש םי שרפמה
חכונל רמא הלי חתבו חכונל אלשו די חי ןושלב תומי לכ גסי אל אי בנה לע די חי ןושלב
.םיבר ןושל ופי טת ...ופיטי אל
לבת ךי לשמ ךל הי הי אל ןכל ול רמאו וללק רשא רקשה אי בנ וא ןנוקמהש ן׳׳דעלו
...םכתא ופרחי יב ןופיטי םי עמושה רמול הצור ןופיטי ופי טת לא רמוא ...היה ׳ובו
םי אי בנה ופיטי אלש ןויכש ובשחב ...יוכו ופי טת לא ורמואב הז ןכ רמאו הלאל
רוחא גוםי אל י כ ןכ רבדה ץאו אבל תודי תעה תומי לכ ותוא וגוםי ...תוער תואובנה
ןבתי ה יב ףיסוי הברדא רוחא תומי לכ גסי אל י כ ופי טת לא ...מה שי אה הז תומי לכ
רמאמ בקעי תי ב רומאה רמאש הז אבנת לא אי בנל רמאי ש י מ בקעי תי בב אצמי ש
.ך״מסב אוה ןכל רוחא וגוסנ ןושל גםי ןושלו ןופיטי ופי טת לא לש הזכ
הערה תא םי עמוששכ בקעי תיב ורמא תאזה ,לד י״שר ׳ובו בקעי תי ב רומאה
וחור ןי או ויגפל התע תלוכי ץא אמש ,׳ה חור רוצקה םהל םי אבגהמ יאיבג רשא
י רבד אלה .ערהל םלוכ ,וי ללעמ הלא םא .םיגושארה םימיב התי ה רשאכ הבחר
.ןאב דע ול בי טא בי טה ,ךלוה רשי ה םע וביטיי
בקעי תיב םתא המי ת ץשלב רומא הי הי ש הז אוה רבדה ,רומאה ל״ז ע״בארה ןבו
רצקה .אוה קזחה ומב ןטק חתפב א״הה אבת ץרגה תוי תואמ אוהש ף״לאה רובעבו
םשה השעי המל יב תמא רבדת םשה חור םלועל אלה םעטו האובגה אי ה ,׳ה חור
םכל בי טהל רבדי קר םגיח לע ויתוירבל ער תושעל וגהגמ י כו ,וי ללעמ הלא םא .ער
םי בוט וי ה םא םהי שעמ םע םייקי בוטה ורבד םעטהו רשי ךרד ךלוהה םע בוט אבי ו
.ןאכ דע
רסיו ומכ לוגסב אי הו העי די ה א״ה רומאה א״הש ל״ז העושי יברב ל״ז ק״דרה ןכו
רמולכ ׳ה רבד ואר םתא רודה ומכו תתא תקות להקה ומכ האי רקל אי הו בורעה
לא םשה י אי בגל רמוא התאש ׳ה חור רצקה רמא בקעי תיב ךל םי רמואש התא
םתי כוהל םכל התי ה הבחר אלה הב םי צק םתא תמל ׳ה תאובג הרצק םא ופי טת
תוי גערופה הלא םא םכמ םתוא י תעגמ אל הלבקל םתי צרש ןמז לכ םכל בי שהלו
רשי ה םדא םע וערי אלו וביטיי ירבד יב םכי ללעמ אלא םגיא וי ללעמ םה דעי י מש
יר״צב תעגומ הגושארה ד״ויה ,וביטיי .חתפוי צחו ץמק וי צח רבע לעופ,רצקה .ךלוה
ולי להי וי לשומ ומב וביטהי לי עפה א״ה םש םע ןובנהו לעופה א״פתתנ אי ה תי נשהו
.ןאב דע
רשא סמחה לע םבל םי אבנתמ םני א םי אי בנהש בקעי תיב וארי רשאכ ל״ז א׳׳י רהמו
לזגהו סמחה וי ללעמ הלא םא וא ןוזח ואצמ אל ויאיבנ ןבלו ׳ה חור רצק רמאי ושעי
חור הרצק אל תמאב הז לע בי שמ אי בנהו םהי לע חי כוהל וי אי בנל הוצמ וני א ןכלו
םע אלו ךלוה רשי ה םע וביטיי וירבדש י פל ותאובנ ענמ לבא וי ללעמ הלא ץאו
.ןאכ דע םייח םי הלא י רבד וכפהי ש םי עשרה
י עה רמא אלש ׳וכו תאזה התפשמה לע בשוח י עה רמאש המל שארל רזותש ן״דעלו
ההי מתב רמול ונוצר בקעי תיב רומאה רמואו וירבדל םעט ןתע הזלו בקעי תי ב לע בשוח
ר ק י י ל כ
7 2
ומכ בקעי ל הי הש ומכ תובוט תונומא אל ול ץאש י פל בקעי תיב םשב הנוכמו רומא הי הי
קי דצל דחא הרקמ י כ בוטהמו ערהמ הלי לח די הרצקש ץמאמ אוהו בקעי ל תמא ןתת בותכש
י דכ בקעי תיב לש וי ללעמ הלא םא וא בקעי בשחש ומכ ׳ה חור רצקה רמאש הת עשרלו
החפשמ הער תאזה החפשמה לע בשוח י עה אלא י תרמא אל ךבל בקעי תיב ול רמאנש
םיבוט םירבד רבדל וביטיי ירבד אלה בקעי תיב רומאה י כ לוזלז ץשלב המדאה תותפשמכ
ץכנ העושי ׳רו ל״ז ק״דרה תעדו לזלוזיו לקי יתבו לקלוקמה לבא ךלוה רשי ה םע דובכ ץשלב
ץי כ י״שרש רמאנ וא םלוחב דקניל הי ה לד י״שרלד ק״רושב רומאה ןושלב ע״בארה םג
.דחא ץגעב םיגווכמ םהש ןויב רומאה ץשלב ע״בארהדל
הלעמלשל רבוחמ ארקמ ,םמוקי בי ואל י מע לומתאו ל״ז י״שר רכו ישג ׳ובו י מע לומתאו
לוממ .ול בי ואל םמוקי ותוא י מע ורובעבו ולומלרשארבדה תאו יגא בי טמו בוט י גא עמי ה
לכ לעמ םיטישפמו תראפתה שובלו המלשה םילזוג םתא רשא דגנכ ,ץטישפת רדא המלש
תטב םירבוע תוי הל םירובס וי הש הממ ,המחלמ יבוש חטב םירבועמ .ךרדב םכי לע םי רבועה
וחקלש ןוזמו םידגב יריסח המחלמה ןמ םיבשה םדא ינבכ המחלמ יבוש תוי הל וכפהג
תי במ ץשרגת י מע ישג .דעוממ י גע הירבג ןפגה ירוס ומכ ,יבוש .םהי לעש המ םהי בי וא
ץממ תא םילטונ םתאש י פל וא .תעמלא תובשוי םהו ןהי לעב תא םיגרוה םתאש ,הי גוגעת
י תתגש רשועו דוה רדה ,ירדה וחקת .םהיתושג תא ץחמשמ ץאו ץריצמו ץבשוי םהו ןהי לעב
.תולימ י תש ומכ לומתאו ושוריפלו .ןאכ דע םהל
וביטיי ירבד י כ םעטהו התפת לומתאמ ךורע י כ ומכ תתא הלי מ ,לומתאו לד ע״בארהו
,המלש לוממ .והער תא שי א ביואב י מע םוקי ,םמוקי בי ואל .לומתאמ אוה רשאל אל בוטל
םהל ראשג אלש םוגרהי אלש וטלמי רשאכו חטב ירבוע רדא וטישפיש רדאו המלש רובעב
וחמשי רשאב םכדי מ םטלמהב וחמשיו המחלמ יבוש םה י כ םשפנ ובשחי םהי לעש המ קר
.רחא םמח ושעת ריעבו זב תבלו ללש ללשל רי על ץוחמ ושעת הבכ םולשב המחלמ יבוש
וחקת .הלעב םע תגנעתמ התי י הש ,היגוגעת תי במ ןושרגת .ימע י שגמ תתא לכ ,ימע י שנ
.ןאכ דע ,םאהמ באה דרפהל ,ירדה
רמא התפת לומתאמ ךורע י כ ומכ קר״ושב ןבו םלותב ומכ קר״ושב לומתא ל״ז ק״דרה ןבו
וי חאל בייואל אוה הי ה לומתא הז י מע י כ אוה טפשמו ןיד םויה םכי לע אבה בי ואה י כ
.הדמ דגנכ הדמ םהי לע בי ואה אבי ש אוה ץדו םתוא ללשו םיינעה בי ואל םק הי הו םי שולחה
הבוט המלש לוממ םי דמוע םתאו ,המלש לוממ .אצוי לעופםמוקא ,דמוע לעופ,םמוקי
ול רדא התי י הש המלשה וטישפהלו ול ערהל ולומל ודמעת התוא שבולש י נעל וארתש
המלש םילבות וי ה ןב שריפל״ז יבא ינודאו .רדה ומכ אוה רדא .ילוממ בשוי אוהו ומכ ,לוממ
םוטי שפה הת .ותרדא וי לעמ םיטישפמ ויהו ץכשמב י ד ץא יב םירמואו סמה י נפמ י נעה תי במ
המחלמ יבוש ומכ םהי תבל םיאב ויה החטבב םי כלוהש םיבשוח וי הש םי י נעה םיטישפמ וי הש
ואי צור תרדאבו המלשב הלאה תונוכשמב י ד ץא םירמוא ויה ךכ רחאו םהי דגבמ םי מורע
רדה ,םלועל י רדה וחקת הי ללוע לעמ ,היגוגעת תי במ ץשרגת י מע ישג והת ,ותיבמ ותוא
םכלוכ ואצ הז לע םש םיסכתמו םיכמסג ויהש םהי ללוע לעמ וחקת םי תלחגהש יתלתג
י מעו (ע״בארהכ)י מע ישגמ תחא לב ,ץשרגת י מע ישג .החומה תאז אל י כ וכלו ומוק י תלחגמ
ותי במ ותשא תא י געה שרגיש םימרוג םתא רמא י מע תא הולת ךסכ םא ומכ םייגעה םה
73
י ה כ י מ ״ ת ת
ם י ר ב ע ב ץ ט ש פ ת ר ד א ה 6ל ש ל ומ מ ן י ף ^  ״ .
י ח ק ת ה יל ל נ; ל ע מ ה ע נ ע ק ת י ב מ י ^ ; י י
ת א ז  א ל יכ וכ ל ו ומ וק י :ם ל וע ל י ר ד ל ™, ^y^
ה ח ו נ מ ה :»ו י נ ו י י » . n י ה א י ה ו מ ו ק י : ן י ל ל ע ל ם :ן ן
ן י ח א ה1רובאקלל י ך ב ן י ל כ ס מ ן ו ג י א ה ^ו ד ן ט ל י ד ב א ;ע _י8ערל א ח י נ ה י כ א ן ן ר א א ך א ל י י ר א . ו ל ג ו
א ר ק י *ר ה מ י י ש ר
.ר ב ד ח ל ו ס מ ו ה ו .ן ו ט י ש פ ח ר ד א ה יב ל ש ל ו ס פ : ו ל ם ם ו ק י :ו ל ע ו א ל ם מ י ח י י ת ו א י מ ע ו ר ו ב ע ב ו ו ל ו מ ל ר ש א ר ב ד ה
K ' ^ i ^ l ^ S ^ ^ ^ S ^ S S
ם י ל ז י ג ם ת א
י ש א ל ג נ כ . ן ו ט ש פ ה ר ד א ה פ ל ש ל ו מ מ
ס י ב ש ם ה ח ם ב ב ר ו ב ע ל ם י ר ו ב ס ש ם י כ ר ד י ר ב ו ע • ה מ ח ל מ יב יש _ i t 1 1 _ 1
ז י ש ר ג ח י מ ע יש ג (ם ) :ש ה מ ע מ י מ ח ל ג ש ה מ ח ל מ ה י ג ס מ ם ה ל ם כ ט ע ם י ר ב ו ע ה צ כ צ ע מ ם י ט י ש פ מ ת ר א פ ת ש יב צ ו ה מ צ ש ה
*ו ק ה ה י ל ל ו ע ל ע מ :ה ל ע ב ל ע ה ג ג ע ה מ ה ה י ח ש .ה י ג ו ג ע ה ה י ב מ וי ה ש ה מ מ . ה מ ח ל מ י ב ו ש ח ט ב ם י ר ב ו ע מ : ך ר ד ב
.ה ח ו נ מ ה ה א ז א ל י כ ו כ ל ו ו מ י ק w: ם ה ל י ת ת ג ש .ם ל ו ע ל י ר ד ה ה מ ח ל מ יב וש ת ו י ה ל ו כ פ ה נ ס ה ח ט ב ן י ר ב ו ע ת ו י ה ל ן י ר ו ב ס
(
,
ב ה י מ ר י )ן פ ג ה י ר ו ס ו מ כ . י ב ו ש :ם ה י ל ע ש ה מ ם ה י ב י ו א ו ח ק ל ש ן ו ז מ ו ם י ד מ י ר י ס ח ה מ ח ל מ ה ן מ ם י נ ש ה ם ד א י נ ב כ
ת ו נ מ ל א ח ו ב ש ו י ן ה ו ן ה י ל ע : ת א ם י ג ר ו ה ם ת א ש . ה י ג ו נ ע ת ת י ב מ ן ו ש ר נ ה י מ ע י ש נ (ט ) : ( ׳ ג ה י נ פ צ )ד ע ו ע מ י נ ו ג
ר ש ו ע ו ל ו ה ר ד ה . י ר ד ה ו ח ק ה :ן ה י ת ו ש נ ת א ן י ה מ ש מ ן י א ו ם י ר י צ מ ו ם י ב ש ו י ס ה ו ם ה י ל ע ב ן ו מ מ ת א ן י ל ט ו נ ם ת א ש י פ ל ו א
ר ו ב ע ב :ה ח ו נ ת ל ס כ ל ה י ת ת נ יז ך ר ד ב א ל י כ ץ ר א ה ן מ ו ל ג ו ז מ ו ק . ה ח ו נ מ ה ת א ז א ל י כ ו כ ל ו ו מ ו ק (י ) : ם ה ל י ת ת נ ש
ק ״ ד ד א ר ז ע ן ב א
י נע ל ו א ר ת ש ה ב ו ס ה מ ל ש ל י מ כ ם י ד מ ו ע ם ח א י .ן ו ט י ש פ ח ר ד א ל ן ס ט : ו ה מ ר ת א ש יא כ י ו א כ י מ ע ם ו ק י . ם מ ו ק י ב ד א ל
E ? E t * ™ £ »
י ל
י « P * X L ISSZ5 ח ט כ י ר ב ו ע ר ד א וט יש פ יש ר ד א י ה מ ל ש ר ו ב ע ב . ה מ ל ש
ו נ כ א ו ה ר ד א י ל ו מ מ ב ש וי א ו ה ו ו מ כ ל ו כ מ .ו ל ר ד א ח ח י ה ש ״ ״ ז ״ ״ _ ״ . r 1 ׳ d 1 « ,״1_ . ״t ״
י נ ע ה ת י ב מ ה מ ל ש ם י ל ב ו ח וי ה ן כ ש ר י פ ל י ז י ב א י נ ו ד א ו ר ד ה ם ה י צ ע ש ה מ ק ר ם ה נ ר ח ש נ ח נש ם ו ג ר ה י וינש ו ט נ מ י ר ש ח כ ו
ם י ט י ש פ מ וי ה ו ה ז ק כ ש מ ב י ד ן יא י כ ם י ר מ ו א ו ס ס ה ר ו ב ע ב ם כ ד י מ ם ט ל מ ה כ ו ח מ ש י ו ה מ ח ל מ יב יש ם ה י כ ם ש פ נ ו כ ש ח י
ו י ה ש ס י ״ נ ע ה ם י ט י ש פ ס ו י ה ש ן ו ם י ש פ ח ו ה ז ו ו ת ר ד א ו י ל ע מ
ר
י
ע
ל ן
ו ז י מ ו ש ע ת ה
כ כ ם יל ש ב ה מ ח ל מ י נ י ש י ח מ ש י ר ש א כ
י ב ו ש י מ כ ם ה י ח ב ל ם י א ב ו י ה ח ח ם ב ב ם י כ ל ו ה ש ם י ב ש ו ח JL _ 1./,יץ . , _ ״ _ , _ , ״ . , . י f l
_t. u
r
I , I P L
י ד ן יא ם י ר מ ו א ו י ח ך כ ר ח א ו ם ה י ד נ ב ס י ם ת ע ה מ ח ל מ צ כ . י ש נ (ט ) . ר ח א ס מ ח ו ש ע ת ר י ע ע ז כ ז וכ צ ו צ צ ש צ זצ ש ל
ו ה ת ו ה י ב ט ו ח ו א ו א י ג ו ר ה ר ד א ב ו ה מ ל ש ב ה ל א ה ה ו ע כ ש מ ב : ה ל ע ב ם ע ת ג נ ע ת מ ה ת י ה ש . , ד י ג ו נ ע ת : י מ מ י ש נמ ת ח א
׳ל ו ע ל י ר ד ח ו ח ק ה ה י ל ל ו ע ל ע מ .ח י נ ו נ ע ח ח י ב מ ן ו ש ר נ ה י מ ע י ש ג ה ז ר ו ב ע ב . ו מ ו ק (י ) : ם א ה מ ב א ה ד ר פ ה ל , י ר ד ה ו ח ק ת
ם י ר ח ס נ ו י ה ש ם ה י ל ל וע ל ע מ ו ה ק ה ם י ת ל ח נ ח ש י ה ל ח נ ר ד ה
א י ה י כ ם כ
י ש ע מ ב ז ר א ה ה א מ ט ש ר ו ב ע ב ם כ צ ר א ב ו ת ו נ ח א ל
ת א ז א ל י ב ו כ ל ו ו ס מ י ת ל ה נ מ ם ב ל כ וא צ ה ז ל ע ם ש פ י ס כ ה ם ו י י ׳ ״ L » "x. י י , , ״ , ״ ״ , ׳ 1
י
״ _
י מ ע י ש נ מ ה ח א ו ה ח א ל כ .ן ו ש ד נ ה י ס ע י ש נ (מ < :ה ח ו נ מ ה ם י ר י נ ו מ כ צ ב ח ז ך ד י ה ש ע מ ת א נ.» ו ו מ כ ם כ ח א צ כ ח ת
ס י מ ר ו נ ם ת א ד מ א י מ ע ה א ח ו ל ה ף ס כ מ א ו מ כ ם י י נע ה ס ה י מ ע ו
ס כ מ ד ח א א צ מ י ו י נע ה א ב ש כ ו ול ז נל ו ויל ע ל י ל ע ה ל ו ת י ש ר ב א ל ש י נ ע ה ת י ב ב ו ס נ כ ת ש ו ת י ב מ ו ת ש א ת א י נ ע ה ש ר ג י ש
ל ע מ :ה י ג ו ג ע ה ה י ב א וה ש ה ל ע ב ח י ב מ ח ח ו א ם י ש ר ג מ ם ת א ו ל א כ א ו ה ה ג ה ו ו ח י ב מ ה ג ש ר ג י ו ו ת ש א ד ו ש ח י ח ש א ם ע ו ה י ב ב
ם ד א ה ע ל צ ם ה י ת ר צ י ש ת ו ב ר ל ו ת ו ד פ ל ו ת ש א ם ע ש י א ה ר ו ב ח א י ה ו ם ל וע ל י ר ד ה א י ה ש ה מ .ם ל ו ע ל י ר ד ה ו ח ק ה ה י ל ל ו ע
ר ש א כ י כ וי ש ע מ ב ׳ה ח מ ש י ם ל ו ע ל ׳ח ד ו ב כ י ה י ר ס א ש ו מ כ ד ו ב כ ו ר ד ה א \ד ש ר ד ה ה ות וא ו ח ק ת ם ח א ו ו ב ר ו ו ר פ ם י ה י ו צ ו
« ל . י כ ל ו ו מ ו ק >< :ע מ ר א ם י ו ם ד א י ג ב ו ה ו ח ב ש י ם ה י ל ע ו ך ר ב ה י ל א ה ד ו ב כ א ו ה ם ה ר יג ז יו ם ח ג ו ב ת ר ד ס ל ע ת ו א ו ר ב ה
ת ל ח ג ם כ ל ה ג י א ם כ י ת וג וע ב ה ת ע ו ת ל ח ג ה ו ה ח ו ג ם ה ת א ז ם כ צ ר א י ת א ר ק י נא ם ת ב ש ח ר ש א כ ם כ צ ר א ב ו ח י ג ת א ל י כ ת ו ל ב ג
ן ו י צ ת ד ו צ מ ד ו ד ת ד ו צ מ
: ש יכ ל מ .ה ם ל ש : ל ע מ . ל ו ס מ :(׳ ל ה יפ ש יו ס ח ס ס ל וט ס א מ ש יכ ל ימ וא ר ת ס א ל ״ ל .ה ם ל ש ל ו ם ם :ז י ס א ל מ ש יא ב י וא נ ם י מ ק
ו ט ע .ן ו ט י ש פ ת :(י ג ס נוי ) ות ל ל א ל כ פ ד 1מ כ ל ק י ש וב ל מ . ר ד א ונמ מ ן וס י ש ס ת !ס כ י ני ס 1 ת ת ל ה מ ל ש ה ל ומ מ יד מ ע ת ה ב וש ה ה מ ל ש
ל ל ה !וש ל מ .י ר ד ה :ס י נ ס ק ס ה ינב .ה י ל ל ו ע (ס ) :ש וב ל מ ה ס כ ס ס מ ט כ ם י ל ב וס ה ם יש נא ה ן מ . ח ט ב ם י ד ב ו ע מ :ה ב וש ה ה ה ט ל ש ה ס א
1
וח ל ב ול א כ ם ה ל ל ש א ל כ ול זג ס יכ ה מ ח נמ יב וש ם ת וש ע ל ו כ ס ה ס
ם ת י ב מ ת ח א ל כ ם י ש ה ץ ש ל ג מ ו ר מ מ י ת כ ם יל זוג .ח י ג ו ג ע ה ת י ב ס ק ש ר ג ת (ס ) :א ש מ ה ם ה יל ע מ ל ק ה ל ל כ ה וח י נה ו ה מ ח ל מ ה ן מ זב ש ז
ס יל ל ומ ט ש ק ל ה ל יח מ ס ש ה ש ל ש ומ ה ל ד ה ל ״ ל •י ג ו ה יל ל וע ל ע מ :ה ת י ב ל צ ב ע מ ת ה ל ת יב ת ב ש ל ה כ וש ס ה ש א ך ל ל ל ה ב ת ג נע ת מ ו ה ב ש י ל ש א
ת א ז א ל י כ :ה ל ו ג ב ם כ ל יכ ל ו יצ ל א מ ומ וק ןכ ל .ו כ ל ו ו מ ו ק (י ) : ה ל ז מ ה יל ב מ ם ל וס ד מ ם כ מ צ פ ל ת מ ק ל ם ה יל ע מ וט יש פ ת ה נ ה
רקי י לכ
ותיבב םכמ דחא אצמי ו י נעה אבשבו ולזגלו וילע לי לעהל ותושרב אלש י נעה תיבב וסנכתש
תי במ התוא םישרגמ םתא ולי אכ אוה הנהו ,ותיבמ הנשרגיו ותשא תא דושחי ותשא םע
אי הו םלועל י רדה אי הש המ ,םלועל י רדה וחקת הי ללוע לעמ .היגוגעת תיב אוהש הלעב
ותוא וחקת םתאו וברו ורפםיתיוצו םדאה עלצמ הי תרצי ש תוברלו תורפל ותשאו שי א רובח
תוי רבה רשאכ י כ וישעמב ׳ה חמשי םלועל ׳ה דובכ י הי רמאש ומכ דובכו רדה אוהש רדהה
דע והוראפי ו םדא יגב והוחבשי םהי לעו ךרבתי לאה דובכ אוה םתריציו םתגוכת רדס לע
.ןאכ
ר ק י י ל כ 74
הנווכהו דחא לכה םלוחב וא קר״ושב יב ל״ז ע״בארהדב תחא הלמ ,לומתאו ל״ז א״י דהמו
רבגתהלו םמוקל רמול ונוצר םמוקל ביואל [הז] .ימע .(השכ)[לומתאשנ לומתא רמול
סנ אוהש םתא םיבשות [הובג ץע לע היוטג המלשנ .םיאור םתאשכ התע םגמא בי ואל
םכי לעמ םיטישפמ] .(מ) םתא די מ םכלומ רשא המלש לוממ רמאש הת [ביואה] ...(ורפ)
םיכרד ירבוע ודחפת ןכו םכדחפ בורמ ביואל ותתל וא םכי לעמ לקהל י דכ [םיכרדה י דגב
י רדה הי הו םכל רשא [.םהיגפמ םוגלו ארייל] ...(ךלמ)המחלמ יבושכ םה םכיגיעב חטב ירבוע
י רדה וחקת ורמוא הז יפל היהיו םלועל תרתבגהו תרדהגה י צראב י בשת רמול הצור םלועל
הי הי ש י ואר ץא תמאב םלועל ירדה וחקת הזה סמחה םבתושעב רמול וגוצר ההי מתב םלועל
תתוגממ ואצתש יואר ןב םהיגוגעת תי במ םייגעה י מע ישנ םישרגמ םתאש [ומכ] ...לבא ןכ
רשא תלתנהו התונמה תאז אל י כ ןאכמ וכל רמול ונוצר ,וכל [ומוק ורמואנ ...אוהו י צרא
.ןאכ דע ץרמנ לבח םכישעמב ץראה תחשתו לבחתו !התואנ ואמטתש רובעב םכל הי ואר
םמוקי בי ואל התעו י תווצמ [לארשינ י מע הי ה םשלש לומתאו רמול ונוצר לומתאו ן״דעלו
םתאש הלמשו המלש לוממ םכתוי המ השענ הת לוכיבכ י לע םמוקיו בי ואל י ל ךפהנ י תוא
םתא הזבו םי ללושמ םיבשה המחלמ יבושב חטב םירבועמ ץטי שפת רדא ןבו ׳א י נעל םי אור
הי ללוע לעמ הי גונעת תי במ תתאו תחא לב הרוםו הלוג תכלל ץשרגת י מע ישנ תאש הבי ס
ינפל יבש וכלה הי ללוע בותכש ומכ םלועל י רדה וחקת הזבו .הי ללוע לעמ התוא םיתקולש
ךורב שודקה ינפל דאמ אי ה השק םי ללועה תרצ יב הרדה לכ ץי צ תבמ אצי ו הי ל ךימסו רצ
התי י הש הי ללוע לעמ ׳ובו ץשרגת י מע ישג ןאכ רמאש והת אטח וב ץאש לבה םה י כ אוה
לכ ץי צ תבמ אצי י כ םלועל י רדה וחקת הזב םכיתואטתב ןכ ץמרוגה םתאו םהי לע תפפות
אבבד לי עבל י מע ץהי בוח לבקמ םגרת ןבו תולמ י תש אוהש י״שרדכ לומתאו ת״יו .הרדה
ץשל המלש תבי ת םגרת ץבםג ץהגמ ץהירקי ץממ ץהתי ץנסתמ ץמייק ץהי לבקמ ץרי סמ
רמאש הת רקיה רבד אוהש ץממה לע רדא םגרתו ךלמ םש הקרשממ המלש ומכ אי ממע
.ןאכ דע הירקי ץממ
וז ךרדב אל י כ ץראה ץנ ולגו ומוק ,וכלו ומוק ל״ז י״שר ׳וכו חור ךלה שי א ול ׳ובו ובלו ומוק
.םיעשר ילבח תרובת השוע אי ה התוא אמט ןעמל י כ ,האמט רובעב .החוגמל םכל הי תתג
לבתו .העי ס ץשל הלע ץעייסמ י״ת ןכו םיעשר י לבח םיאיבג לבח ומכ תודוגא ץשל ,לבחת
ראב שרופמ רבד ,ץרמג .םירבתתמ םה המל ושריפו םהיגיב וצעוג רבב םתדוגא תעבו ,ץרמנ
שי א םי אצומ ול ,ךלוה שי א ול .תצרמנ הללק ךצירמי המ רשוי י רמא וצרמנ המ ומכ בי טה
דע הזה םעל לבוקמ אי בנ הי הי אוה רכשבו ץיב ורכתשיש םהל אבנתמ רקש שי א תור ךלוה
.ןאכ
אי ה י כ םכי שעמב ץראה האמטש רובעב םכי צראב וחונת אל הז רובעב ל״ז ע׳׳בארהו
םכצרא הי הת רומג ,ץרמג .םילבתו םיריצ ומכ לבתו ךידי השעמ תא לבתו ומכ םכתא לבחת
אלו םשה לא ובושת י לוא םבתיכוהל ופיטי אלש םשה יאיבגל ווצת םתא הגה ,שיא ול .םכל
בזכ ירבדב אבגתיש שי א אבי םא הגהו .םישגה תא םתא ושרגת רשאכ םכצראמ ושרגתת
ומכ םמוקמל ובושי ועגו ודנ רשאו םכמוקמב ותונת יב םשה רמאי וחמשו ותש םהל רמאי ו
םוקמל ,ורבדה ךותב .תאזה ריעב שי י לוא ,הרצב ןאצכ .׳וכו ףסאא ףסא וי רחא בותכש
הככ תוגוהג וא תוגוהג ויה תורוקה הככו ןאצה תא גהגיו ץשל םיב תורבוד ומכ רדעה וגהגש
75
״ י י ב ה כ י מ
Sg$R& ל 5ס י ל ב ח ה ה א מ ט ר וב ע ב ה ק ט מ
ב מ ר ק ש ו ח ה ז ן ל ה ש יא ר ל א י :ץ ר מ נ
ST*?5S ם ^ה ף ^^ה ו ך ^ש ל ו ן ל ^ז ן ל ף י ט א
^-   ^ץ ב ק ך ל כ ^;ש ן ס א א «ף ס א
כ י
י
:י 1«ר
ST8&  #S ינמ יש א ד ח ו? ל א ר ש ל ת י ר א ש ץ ב ק א
Sgy^JS? ז י ל ל י TO ר ך ע כ ה ר צ ב ן א צ כ
וגןז א ;נ׳;ב ןונץזיא הנמי הה :(א»ם •!* <!•  /»«<) ו לו -ט א א ׳ ת
י״שר ארקי״רהמ
איה התוא אמט ןעמל יכ .ץרמנ לבחי *־בחת האממ • P ? J לבחו ל ב ח ת ח א ס ס ר ו ב ע ב :ן א כ ב ה ח ו נ מ ח י ה ח א ל יב
^ ^ ^ ^ S ^ S Z רמכ תדוגא ןושל .לבחה :םיעשר ילבח תרובח הש ו ע
1
T ^ ^ S S
י״ח ןכי (ט״ךי םילהח) םיעשר ילבח (׳י א״ש)םיאיבנ לבח ף צ ? ^* 1ל^י ״
סתדוגא תעבו .ץרמנ לבחו :העיס ןושל הלע ןיעיתסמ ת ו ל ת ה מ 0ה ל ס י מ ה ש ד ק ש ה י א י ב נ ל ל ב א .ו»ימ ת ל א ׳י ר ם ו א םח
.ץרמנ :םירבחתמ םה המל ושריפו םהיניב וצעונ רבכ פ מ ו ף י ט מ ה י ה ו ל ם י ו ת ו נ ש ר כ ש ו ןיי ל י ב ש ב ם ול ש ;• *י ף י ם מ ו
- ״A 1A V « , >, ״ . ״« , ^.
י י
״
י י
- י כ ה ל *ס ל ר מ א ש ד ג נ כ .ךלכ ב ק ע י ף ו ס א א ף ו ס א (נ י ) :ה מ ו
בויא)רשוי ירמא וצרמנ המ ומכ ב שיה ראב שריפמ רבד ״
ס א
.
א בו ם א ן ר ז ח n
#
w
. . W
ד ״
W ד ע ה א ג
י ל (אי) :( ל א״מ) תצרמנ הללק(י״ט םש)ךצירמי המ (
,
ו .
,
חרמ ן א ע כ .ל א ר ש י ת י ר א ש ץ ב ק א ץ ב ק :ך(ל וכ ב ק ע י ף ו ס א א
רקש שיא חור ךלוה שיא םיאצומ ול .חור ךלוה שיא
זבקאו םיאב םימי דוע .ףוסאא ףוסא (בי) :הזה סעל לבוקמ איבנ היהי אוה רכשבו ןייב ורכתשיש םהל אבנתמ
ארזע ןבא *w1( «vte• ק״דד
.שי א ול (אי) :םכל םכצרא יהת רומג .ץרמנ :םילבחו • ץיםנ ל ב ח ו ל ב ח ח ח א ם ס ר ו ב ע ב : ה נ ס מ ו כ ל ו ו ם ו ק ח ח י נ כ ו
.\T* -L ^i A , A«, V ״ >״ r.״ f! -״•י ד ו ק פ א ו ץ ר א ה א מ ט ה ו ר מ א ש ו מ כ ח א ט ה ל ח נ ה ו ה ח ו נ מ ה ת א ו
ילוא סכחיכוהל ופיפי אלש םשה יאיבנל ווצח םתא הנה
ס
&
מ ח
א מ ט ש ח ז ר ו ב ע ב ו ח י ב ש ו י ת א ץ ר א ה א י ק ה ו ה י ל ע ה נ ו ע
סתא ושרגת רשאכ םכצראמ ושרגתח אלו םשה לא ובושח א י ק ת ו ר ס א ש ו מ כ ם כ ז ר א ל ב ח ח ח ו ר מ ע כ ה ת ו א ס ת א ס ס
םכל רמאיו בזכ ירבדב אבנתיש שיא אובי םא הנהו םישנה 1יגע ל ב ח ה ח כ י ח פ מ כ ת א א י ק ת ו ם כ ת א ל ב ח ת ר מ ו ל כ pun
וענו ודנ ישאו םכמוקמב יחטח יכ םשה רמאי וחמשו ותש £״ £ ^£ ״5 * ״ £?. S
וצבקתתו ףוסאא ףיסא וירחא בותכש ומכ םמוקמל ובושי ך ל ו ז /ע י א ו ל ^י , :ד א מ ק ז ח ל ב ח ר פ י ל כ ת ע ר פ נ הללקו מ כ
:הז קוספהככ ודמאב סכל הזה םעה ףיסמ היהי זא םכלוכ ל א לאהי א י ב נל ם י ר מ וא ו י ה ש ה מ ל יחח . ב ז כ ר ק ש ו חור
ן ו חנ :תאזה ריענ שי י לי א.הי מ !.״ב .ףי 0א(־י ) - * ^* ^^B S S S S S
י נ כ ש ת ס א ר מ ו ל כ .ר כ ש ל ו ןייל ך ל *ויפ א ה נ ה ה ז ח ש ע ל ר מ א ו ם כ ב ב ל ב ו ש ע ס כ ל ה י ח י ם ו ל ש ס ח ל ר מ ו א ש ר ק ש י ר ב ד ב ב ז כ ס ש
סוב
יכ
ת ו ר ו צ ב ה
ד ו ד ת ד ו צ מ ן ו י צ ה ד ו צ מ
: ה מ י נ מ ת ל ש מ ן ד א ה ש א ש נ ל ית ת נ ה ז ך ר ד ל מ ל ״ ר .ה ח ו נ מ ה : ה ל ה נ ל ״ ר ס י נמ ם י ק מ . ה ח ו נ ס ה (י ) :ר מ א • ר ש ומ ה ל מ ו יפ ויו
ה ל א כ ה י ש ע מ ה ב ת ו ש מ ל ן ר א ה ת א ם ת א מ ש ש ר מ ע כ .ה א מ ט ר ו ב ע ב ה ל ל ק ימ כ ק ז ו ח ן י נ פ .ץ ר פ נ :ה ת מ ש ה ו ה ל כ מ ןוש ל מ .ל ב ח ו ל ב ת ת
. ץ ר מ נ ל ב ד ו : ה ב ם י ל כ ויה ת ו ם כ ת א ש י מ ש ת ! ל ב ח ת א יה ק ל ל א ק !ח י )ה מ ר ה ימ ול ק 1 ם א ימ כ וני נמ .ו ל (א י ) :(י כ א ״ מ )ס צ ר מ <
.ש י א ו ל (א י )נ ח י ל א ש ל א ש י א ל ש ל מ ל א מ ה ק ז ח ה י ה ת ה ת ח ש ה ה ןוש ל כ . ח ר ע ב (כ י) :ה א ו כ נ לש ר וכ ל ה ן ינמ כ ל א ש וה .ף י ס א : (ז ״ י
ם י ה ו ל ק ש ל ו מ ל כ ;כ מ ו ל כ ה ו .ר ור י ל ב ל ל ה א ך ל וה ש ש יא וא צ מ ס א . . _
A
,
א י ב נ י ד ב ל ו ע ע כ י ן כ א ל ו וי ל א ס י פ מ י ש י י ה ל א מ יכ א יב נל ם ס ל ל ב וק מ ה יה ם מ ש יא . ף י פ ם ה י ה ו :ר כ ש ו ןיית 1ס ש ל ך ל א כ נ א ל מ ו א
א ל ם ל ו א ר מ א ו ה מ ה נ ל ד ו ה ה ת מ .ף י ם א א ף וס א (ב י ) :י צ ל א מ ה ל ו נ וכ ל יש א וה ן יד ה מ כ ״ א ר מ ול וינה ל ש א ל ק מ ל ב ס ו מ ו י ת מ א
ם ת ו א ם י ש א ל ה י ם ל י כ ת א .ד ח י :ש ״ מ ב ר ב ל ה ל ס כ . ׳ ו נ ו ץ נ ס :ם ת י ל נ ס ו ק מ מ ב ק פ י ש יכ ל כ ף י ס א א ס י מ י ס ת י ל מ &כ י כ ף וצ ק א כ צ וע <
רקי י לכ
אצתו ןאצה תתאynon םא ,ץרופה הלע .םדא ץמה ומכ םדא בורמ םי רעה הנמי הת
ןאצה ומכ רקשה אי בנה ירבדב לארשי ושעי הככו וז רתא וז הנאצתו הנרפת םלוכ הנושאר
םי אי בנה לע ׳ה רמא הכ בי תכ ןכ לע הלי חתב ׳ה דובכו ,םכלמ רובעיו .תוערל וכלי ש
הלע קוספו רכו ףסאא ףסא שרפל יניעב קוחרו .ןאכ דע בקעי ףוסאא ףוסא ורמאש םי עתמה
.אבנמ רקשה אי בנ ירבד ויהיש (רכו ץרופה הלע קוספו רכו ףםאא ףסא שרפל)׳וכו ץרופה
החונמ הי תארק י נאש םתבשת רשאכ םכצראב וחונת אל יכ תולגב ,ובלו ומוק ל״ז ק״דרהו
תאזל ,האמט רובעב .הגממ ובלו ומוק החוגמו הלחג םכל הגי א םכיתוגועב התעו הלתגו
רקי י לכ
76
.היבשוי תא ץראה אי קתו הי לע הנוע דוקפאו ץראה אמטתו רמאנש ומכ החונמהו הלתנה
ץראה אי קתו רמאש ומכ םכצרא לבחת הז רובעב התוא םתאמט םתאש האמטש הז רובעבו
ךידי השעמ תא לבתו ומכ התחשה ןיינע ,לבחת הכותמ םכתא אי קתו םכתא לבחת רמולכ
ומב הי הי ץרמנ לבח םבתא לבחתש לבחה והמו םש אוהו התחשה ןיינע ץרמנ לבחו ןכו
וי ה םשה י אי בנל רמול ונוצר ,בזכ רקשו חור שי א ול .דאמ קזח לבח רמולכ תצרמנ הללק
וי כרדש רמולכ תור ךלוהש שי א שי ול רקשה אי בנלו ואבנת לא ונייהד ופי טת לא םי רמוא
רמאו םכבבלב ושע םכל הי הי םולש םהל רמואש רקש ירבדב רקשמש בזכו ־וקשו חור י כרד
תואובנ ךל אבנתא י נא רכש וא ןיי סוב ינקשת םא רמולכ רכשלו ןייל ךל ףי טא הנה הזה םעל
.ןאכ דע אי בנלו ףיטמל םהל הי הי אוהו וירבד ועמשי וב וצרי ,תובוט
וי ה ךרבתי םשה יאיבנל רמול ונוצר שי א ול רמאש המב רחא ןפואב ךא לד א״י רהמ ןבו
ורכשו ותש רבשלו ןייל רמאל םהל אבני ש ףיטיש שי א ול בזבו רקש יאיבנלו ןופיטת לא ןי וצמ
ןכו .ןאכ דע הזה םעה לא אבנמו ףיטמ איבנו םהל םילבוקמ וירבד אוהה שי אה העד םי דוד
וי תלו רמחל ןוהל ץפלמו ארקשד חור ץהל ןבנתמד ארקש ייבנ ־ותב ועטד לע ןתנוי םגרת
.ןאב דע ןי דה ארד םע ארקש אעראל ץלגי ןכ הזה םעה ףי טמ הי הו שוריפו
אל י כ בותככ הלחנהו החונמה אי ה לארשי ץרא י כ לד ק״דרה ירבד לע בי חרהל ן״דעלו
׳וכו בשא הפדע י דע יתתונמ תאז םש לע הז הי הו הלחנה לאו החונמה לא התע דע םתאב
אלו ץבשא אל י כ הרפעמ החונמ הי הת אל הנה םי ערה םהי שעמב האמטנש רחא םנמא
הלטבש םרג הז האמט רובעב החוגמה תאז אל י כ וכל ומוק רמאש הז אמט םוקמב חונא
שי א לש הלכשה התי הו י אולה תרכזנה הרצה לכ םעו pמג קזה קיזתו לבתת האו התונמה
הנה בתכש ןכ ...בל דחא שי א ...היה ול יב רקשו חור ךלוה רקשה אי בנ י כ לי כשהל דחא
אוהה שי אה לע ךל ףיטא רמאש הז ...ףיטמ רכשלו ןייל ךל ףיטמו הצרתמ יתייה הזה שי אב
די חי ה תוכזב רקשה אי בנ בתכש םעדי ב רקש תאובנ ונייהד רקשו חור ךלוהה ותואש ץבמה
ףיטמ ׳וכו ןיי ךל ףיטא הא ןייו רכש םי בהוא וי הש יפלו ...ןייה ףיטמ ...ונממ י פא בושי הזה
אלא רמאנ אל םכמ ונממ י פא בש יב הבדנ םבהוא ךרד לע הי הי ו רכשהו ןייה ףי טמ הזה םעה
.םלוכ לש םתבושמ אפרא ונממ י פא בש די הי תוכזב ל״זת ורמאו ונממ
לע רבדמה הבוט הרושב לע הלאה םיקוספה לדחל ׳ובו ץרופה הלע ״וכו *ןמאא ףסא
ורדג ץרפש .דאמ דאמ שי אה ץורפיו ביתכו המדקו המי תצרפו םש לע ץרופה וארק בקעי
לש ורדג ץרופה הי הי אוה ךורב שודקה די תעל לבא רבעשל הי ה הז י כ ורמא דועו םלוע לש
ץרופה אוהש םשארב ׳הו םהיגפל םכלמ רובעיו קיסמדבו ׳וכו ץרופה הלע רמאש הת םלוע
אפוםב ומגרתש הבוט הרושבל ןתנוי םגרת ןכו םלועה עבטב אלש םי אלפנ ...לע ורדג רדג
ל״ז י״שר ןכו ׳וכו לארשי ד אראש ןוכתולג בירקא אברק ןוכלוכ בקעי תי בד ןוכשי נכא אשנכ
תורדג י רצבמב הנותנה הבר ןאצכ ,הרצב ןאצכ .םכתא ץבקאו םי אב םימי דוע ,ףסאא ףסא
םישבכ וערו ןכו םש גהגתמ אוהש םוקמ ארי ד וגב ארדעכו ןתגוי םגרת ,ורבדה ךותב .ןאצ
,ץרופה הלע .םברקב רשא םדא בורמ תוי מוה םי רעה הגי י הת ,םדאמ הגמי הת .םרבדב
ע״בארה עדו ,ןאכ דע ךרדה םהי נפל רשייל םי קדח תוכוסמו םיריס תורדג ץרופה םעי שומ
םעה העתמה רקשה איבג ירבד םהיגש ול םיקוספש םדוקה קוספב רשוקמ הלעמל וי תבתכ
.ותטישב י תעד התג אלו םש ןייע םולש ץאו םולש םולש םהל רומאב
77 ב ה כ י מ
םהי נפל ש״מכ תונערופהלאה םיקוספה ינש םישרפמ שי םשב ןב םג אי בה ל״ז ק״דרהו
הלודג רי ע ,הרצב ןאצב .ביואה דחפי נפמ רוצמב וסנכיש ףםאא ףסא רמאו םהי רחאלו
םי רצבמל םםנכהו םחרבב לארשי ומדי ש רמא ,הב בר הנקמו הנקמ ץרא אי הו םודאמ
ךותב הנמי התו םי בי דאה דגג דומעל םהב תכ הי הי אלש רמולכ םהלש רי דל ןאצה תסינכב
ורבדה תלמ האבו ןאצה אלכמ אוהש וגהגמ םוקמ ךותב ורבדה ךותב ןאצה תי י מהכ םי רעה
.ףטח ץמק תתת בחר ץמקב תארקנו אי עגב תדמעמ ת״לדהו י להאה [ךותב ומכנ תועי די י תשב
י בא י גודא שריפ,ץרופה הלע בי ואה יגפמ ומהי וב דחי ב וצבקתי ש םדא בורמ ,םדאמ הגמי הת
לאקזחי תאובנב בותכש ומכ המוחה וינפל וצרפש םי תומוחה ןיב ךרד אצי שכ והי קדצ לע ל״ז
׳הו .וירחא וליחו ולי ח ינפל חרבש והי קדצ הז ,םהינפל םכלמ רובעיו .וב אי צוהל ורתחי ריקב
רבזגכ המחנ הלאה םיקוספה םגרת ןתנויו .ולג ךב ךאו העבש הקלתסג הז םדוק ,םשארב
רזה ,רכו י שאר אג ועמש רמאו .דוד ןב חמצ הז םכלמ והי לא הז ץרופה שרדבו .לי על
.ןאכ דע םחי כוהל
ץראה םאי קת י כ תולגב וכליש דעי י ש יפלו המחנ הלאה םיקוספה שרפמ ...ל״ז א״י רהמו
...אלש י דכ םימוחינ ירבד םבל לע רבד הא הזה םויכ םכילוי תרחא ץרא לא האמט רובעב
תולגב התע םכתוי ה םעו !םמחנלו םבל לע רבד םשה תעושתמ ושאיתינ .~ףסאא ףסא רמא
.תי חצנ םכתולג הי הי אל י כ הרצב ןאצב דחי םכצבקא דוע םי מעה ןיב דרופמו רזופמ םע
הלחתמ התי הש 1ל״ז םי מכח תלבקב ימור איהו] לודג ךרבו הלודג רי ע הרצבש י תבתכ רבכו
(הא״יסולג) תארקגה [םיעורל בשומ] (לשומ) התי י הו [הגינבנ םדוק הערמ םוקמ
רומאכ הברה ןאצ הב םי צבקתמ וי הש הרצב ןאצכ ןאכ רמא תמאב הז לעו זהאיסגילאב]
רמא ןכו הערמל ןוגה םוקמ הגיגב םדוק התי ה אי הש םי נומדקל עודי הי הש י פל הרצב *וכת
רשפאו םדא בורמ הבר הי מהב םי רעה הנמי הת ןכ והערמ ךותב רמולכ ורבדה ךותב רדעכ
תולגב םהמ וראשנש םתוא םירפא תוכלמ לע לארשי תי ראש ץבקא ץבק רמא יב דוע שרפל
!ודחאתיש] הרצבבש םודא תולג ינש תיבב ולגש םתוא הרצב ןאצכ ונמי שא דחי רמאשו
הלעש תוי ה םעש י פל ורבדה ךותב רתא ־ודעכ םהינש הרצבב רשא הדוהי ו לארשי דחי וידחי
םתכלב ־ועש ורובעיו וצרפםהו (םהש)רצנדכובנו רושא ךלמ בירחנס אוהש םהי נפל ץרופה
רבע די מת יב תי הלאה החגשהה םהמ הקלתסנ אלו הזז אל הנה תולגב םהבי וא ץרא לא
דוד תי ב ךלמ םהי נפל םכלמ רובעיו רמאש וא י תי מאה םבלמ אוהש םשארב םהי נפל םכלמ
םכלמ דוד תאו םההולא ׳ה תא ושקבו לארשי ינב ובושי דוע רמאנש המ ךרד לע םשארב ׳הו
םכרד י פכו רמאו .ק״דרהב לי על רכזנכ תונערופל הלאה םיקוספה םי שרפמ שי ה תעד אי בהו
ץרמוש תולג לע ןכל םייטרפתוילג םי טבשה תצק לע ואבש ינפמש שרפל ןוכנ רתוי הז
ונמי שא דחי רושא תולגב תבלל לארשי תי ראש ץבקא ךלוכ בקעי ףסאא ףסא רמא ללוכה
ךותב רדעכו ןאצכ ויהי לבא םחלהל חכ [םהב] הי הי אלו המש תוצבוקמ םהש הרצב ןאצכ
תקעמ הי הנו י הנ ושעי ש רמול ונוצר םדאמ הנמי הת הככ המלאנ היזזוג י נפל לחרכו ורבדה
םבלמ רבעיו םצראמ ואצי [םהו] (םאו) םהי לע ץרופה הלעי ש םב רבוגה רכזנה םדאה
׳הש י נפמ םא י כ רושא ךלממ םהל הז לכ הי ה אלו הלוגב םהמע הלא ןב עשוה אוהש םהי נפל
םיקוספהש ןתנוי םוגרתכו בשייתמ רתויה אוה י נא יתשריפש המ לבא םב םחלנ אוה םשארב
.ןאב דע (ק״דרהב ל״זגכו)שרדב ןכו די תעל המתנ ךרדב הלאה
...המחנ הלאה םי קוספהש םי שרפמה בורו ל״זחמ תמכסומה הטי שה י פלע ן״דעלו
ר ק י י ל כ
78
ם וגר ת
ט ^נ פ ^ד ה ל ע נ י מ ך ^ה ^ד ן ף s^SWR
ר ב נמ ו וב וא צ ר ר ע ש ור ב נמ ווצ ר פ
:ם ש א ר ב , ד ת י ם ה י נפ ל ם כ ל מ ^ מ
יניצ ק ו ב ק ע ני ש א ר א נר ע מ ש ר מ א וא נ ן יי
  ת א ת נ ת ל ם צ ל א ול ה ל א ר ש :ת י ב ן &י ; m
םרוע יר ק ע ר :«הד<אנהו»ז<והגיב.0נל»רונ»י1א״ה י נחלשי בקע״. ישיר
י ס?ג ז
י
ס^ א^אלמ? ז י סחךו א?!ן אל ן מ ב :א^יך תי_ עך3ל ןוכל אל.ך לאריקל תי3ך
א-ק י״רהם יישר
ר ד ע כ ויה יו .ו ר כ ד ה ך ות ב ר ד ע כ :ה ב ר ה ןא צ ם ש ויה ש תורדג ירצבמב הנותנה הבר ןאצכ .הרצב ןאצכ :םכתא
ןוש ל .י ר ב ד ה :ם יצ ופ נ ם ניא ו ך וות ב ךליהוניה נם ה ה ע ור ה ש
ם י ר מ א ר י ד י ע א ל 7 ע כ י
,
ג י י ס
,
ג ר ת ן ר ב ך ך ך ן p J
.
j M
ןומ ה ב וד מ ה נמ יה ת ל א ר ש י ןכ ומ כ .ר ב ד מ ןנימ נר ת מ ד נה נמ ך }' יי ׳
״
י   י
*ר ופ ש זמ ש מ ה ךלמה ז .פ ח י ג פ ל ץ ר ופ ה ה ל ע (ני) :ס י א • ( ה היעשי) םרבדכ םישבכ וערו ןכו םש נהנהמ אוהש
י :יינפל ת ומ וא ה לכ רשא םדא בורמ תוימוה םירעה הנייהם .םדאמ הנפי הה
ס ר א ש ם יח ק ול .ם ד ש ב ך כ ר ח א ו .ם ה י ל ע מ ם ר וע יל זונ (ב ) נ תורדג ןרופה םעישומ . ץרופה הלע (ני) :םברקב
©יניצקו םישאר םהש לארשי תיב לש .םרוע ילזוג (כ) ג : ןרדה םהינפל רשייל םיקדח תיכוסמו ,םיריס
ק ״ ד ר ארזע ןכא
ם יד ע ה ל א ם ח וא יס י׳נכ יש ןא צ ל ב יוא ה ד ח פ מ ם ה ב ש פ ס א ה ו גהנמ ןושל םיב תורבוד ומכ רדעה וגהנש םוקמל .ורבדה
ינפ ל ד ימ ע ל ח כ ם ה ב ה יה י א ל ש ר מ *כ ׳ ם י ץ י א ה ינמ ס «נפ ס א ה ו
מ מ י ה ת ה כ נ ת ״ ן ה ) ן א ת ו מ ז נ ן י ק ה כ כ ן
^
ת א
ך וח ב ןא צ ה וס כ ם יר ע ה ך ית ב ה נס יה ח ו ןא צ ה ומ כ ב יוא ה , -L-/..1 . . ״ , - . . . . . . - . , J ״ .-.״ י
ם ש ס יס ינכ ס ש ןא צ ה א ל כ מ א וה ו ו ע ו נס ם וק ם ד וח ב ור ב ד ה זי פת םא . הלע>גי) :םלא !ומה ומכ םדא בורמ םירמה
*ל ה א ה ך וח ב וס כ ח וע יזי ית ש ב ור ב ד ה ת ל מ ה א ב ו ןא צ ה וז רחא וז הנאצחו הנצרפח םלוכ הנישאר א צ ת ו ןא צ ה תחא
:ף ם ח ץ מ ק ת ח ה ב ח ר ץ מ ק ב ת א ר ק ה א יכ נב ת ד מ ע מ ת ׳׳ל ד ה ו
ן כ
לי
ש ן א
צ
ה ו מ כ
ךקשה איבנה ירבדב לארשי ושעי הככו
ינפ מ ה נמ יה ח וב ד ח יב וצ ב ק ת יש ם ד א כ וד מ . ם ד א מ ה נמ יה ח
י י
__ י 1 ״ *__.. . -.--1
ל ע ל ״ ז יב א ינוד א ש ר *. ץ ר ו פ ה ה ל ע >י< :ומ ח י ב ״ א ה
ב י ת כ
£ ל
ע ה
לחתע םשה ד^כו .םכלמ רובעיו .תוערל
ו ה כ ה מ וח ה וינפ ל וצ ר פ ש ס ית ומ וח ה ןיב ך ר ד א צ יש כ וה יק ד צ י• ףיסחח ףוסח ורמחש םיעתמה סיאיכנה לע ׳ה רמא הכ
ס כ ל ס ר וב ע יו :ו ב א יצ וה ל יר ה ח י ר יק ב ל א ק זח י ת א וב נב ב ת כ ש רשיל םיבייחה םה םיניצקהו םישארה .רסואו (א) }
״ ח ו :ויר ח א ול יח ו ול יח ינפ ל ח ר ב ש וה יק ד צ ה ז .ם ה י נפ ל ל
ש מ ם ר ן ע י
ל
ז ג ו נ ו ע ם
-
א י א נ ש ה נ ה ן ת ן ו ע י י ה
ןכ ר ח א ו ה ניכ ש ס ה ס ה ק ל ת ס נ ם ש א ר ב ה זמ ם ד וק .ס ש א ר ב
u w J V w
׳
u w
"
ש יגר ח כ א ר ס וח ה ד צ ב ם נר ח ר כ וע ב ק ע י ת יב ד ןוגיש גב א א ת ש נכ א פ וס ב ס נר ת ן כ ו ד ית ע ל ה מ ח נ ם יק וס פ ה ה ל א ם נ י ה ןת נויו ול ג
ח ו ם כ ל ם וה יל א ה ז ץ ר ופ ה ש ר ד ב ו ל יז וע ה יב ר יר ב ד ב ר יד ל ןא צ ס נוכ ה ומ כ א ד יד ור ב ד ה ש גר ה ו ןא ע ד ןיר ם יח ןא צ ת ור ד נ
ם יניצ ק ו ם יש א ר ם כ ל א יב נה ר ס א ם מ וק י ב יוא ל ר מ א ש ומ כ ם יינע ל ם יע יר מ ויה ש ה ח כ ות ל ר ו ו ח   יפ א ו 16< :ד ו ד ןב ח מ צ
ד ח א ןינע ה ו ע ד ירקו ב ית כ ה ע ר .ביסיא נש >< :ק ש וע ד ימ ל וזב ל יצ ה ל ו ס פ ש מ ה ה ע ד ל מ כ ל יכ ה נול ת ה ם כ יל ע יכ ד ר וא
ןויצ תדוצס דוד תדוצמ
ם גה נה ןינמ • ור ב ד ח :ל צ כ מ ל ם ס ל א יה ש ןא 5ס ל יד ל ט ל מ א ה לא ש :זופ מ ל ו ל ל כ מ ל ם ה ל א וה ב ןא צ ה ה ול ד גב ה נוה נה ןא צ כ /צ ר א ב
ם ימ ס ןוש למ .ה נ ם י ה ת :(י ס ה יס ש י) ם ר ב ד כ ם יש ב כ ופ ר ו ןכ ו ויה י ןכ ןא צ ה ר יד א וה וגה נמ ה וק מ ב ה נית נה ר ד פ ה ומ כ .יר ד ע כ
:ה ר יב ב ו ה צ ל פ ןוש למ • ץ ר ופ ה (ג י) :ןוא ש ו פ מ כ נ ה יה ת ה יימ ה ל וק ..ד ג מ יה ה : ם צ ר א ב ם יפ ס א נ לא לש • ל כ
א ל ק ת ק .ם ר א ש ו (כ ) :ה ר ר ש ןינמ .יג יצ ק ו : ה ה ט .א ג (א ) ג ה ל פ י ס ה ול מ י א ל ד ס . ץ ר ופ ה ה ל ע (ג י) :ה ד א ינג כ ול מ ה צ ר א ב
צ ט ו ך ר ד ה ת א ל ב יינ ק ד מ ת כ וס מ י ם יר וס ת ור ד ג ןול ס יש * ם ה ינפ ל
ם ל וכ יכ נא ה נה ש ״ מ כ ז ה ל וא גה ל א א וב מ ת ויה ל ם ימ ש ב ש ם ה יב א ל לא לש • ת וב ל ל כ ייל ה ל ימ גל ס ד ו.ל א וב י א וה ב ר מ א י א יב נה זה יל א
ה צ ר ס ב ול וב פ יו ה וכ יה מ ה ו ת ול ל גה ס א ם ה ס ג וצ ל ה י ה ל וגה יב ש .ו צ ר פ : (יג יכ ה ל מ )׳וג ו ה וכ ה ב ל ב יש ה ו ׳וגו א יב נה ה יל א ת א ס כ ל
ר וב ע יו :ה ל וג ה ןמ וא צ י ה ז ת וכ זב ו ה ב וש ת כ מ ות פ ל ס ת וכ ל לש ייל ןמ יא ופ יס וי ס כ ל ב א . ה ל מ ה ןמ וא צ י וב ך ל זו למ ש ה יה ול א כ
:ןויצ ל ות ניכ ש א וה ם ג ל ד ח י זא יכ ם ל וכ ש א לב ל וב ט י יה ו ח יש מ כ ך ל מ א וה ם כ ל מ ם ה ינפ ל ל וב ט י ס ב וב ב .ם ה י נפ ל ם כ ל מ
• ם כ יל פ ו ןל א ב ה ת ש פ <ם א ט פ ש מ ה ס א ת פ ל ל ל ס ומ ס כ יל פ .ם כ ל א ול ה :׳וג ו יש א ל ם ת א ומ מ כ ל מ יא ינא .א ג וע מ ש ד ב א ו (א ) ג
ם ה .ם ה י ל ע מ ם ר וע יל זג :מ ל ה ת א ם יב ה וא ! ב וט ה ת א ם יא נ ב ש מ צ ט ס ה ל יפ ל כ א . ב ום יא נוש (ב ) : ל ב ד ה למ ייה זה ל
רקי י לכ
ו דבל הדו הי ףסא הלי חתמ י כ רמו ל וגוצר ךלכ בקעי ףו סאא ףסא [םהב דועי ו] ...(רשי)
ףו סאאו רוזחא זא י גש תי ב תולג ץובקב די תעל ךא ולוב בקעי ףסאתי אלו י גש תי בב
לפכ ןב םג רמאש הת הז וגי תולג ץובי קב ופסאי ו םי טבשה תרשע תו ברל ךלו כ בקעי
תדו הי לע םה רשא ׳זגה תו פי סאה י תשו םי צובק י גשהו לארשי תי ראש ץבקא ץבק
ו צתגש דו רי פהמ הער הגו כת םהב ראשת אלו הרצב ןאצב וגמי שא דחי או ה לארשי ו
79
ג ה כ י מ
י נשמ םי רדע י נשכ אל וגהנמו ורבדה ךותב רדעכ אלא תוכלממ י תשל םדק י מי ב
ולשמי ש םתותי חפדצמ ןאצל הזה לשמהה ןי או ולא תא ולא םי תגגמ םהש תומוקמ
אלא ׳זגה רדעכ ולשמג אל י כ תומהבכ ויהיש אל םדאמ הגמי הת אלא ומדי תומהבב
רשפא ל״ז א״י רהמכ הרצב םאו הי לא םלי שמה הרצב ןאצ חבשלו םתורחאתה חבשל
התובי שתל ןושארה הגתי אל הרצב בושת אי הה תעב םהה םי מי כ .בותכה ןווכש
בגא אתלי מו הרצב ןאצב לארשי תא לי שמה הזלו תורחבומ ןאצ הערמ הי התש
ולע אל י רהש הי ארהו לזרב ילבבב םירוסא לארשי תוי הלו ןל עמשמ אק הי חרוא
הוע י תבי תנ תיזגב ...ירדג רמאו הי מרי ןגוקש ומכ תיזגב םי ברד רדג ולי אכ יגש תיבב
הז רדג ץרופ [הלענ י כ רמא הזל ינש תיב ןיינבב לארשי תולג ובושי אל י רהש
רעש ותוא ךרד תאצל רעש ורובעיו וצרפםה הזה ׳יפהי י וחדה רדג ץורפי םהי גפל
םי מש תוכלמ םכלמ וא םדו רשב ךלמ הז םהי גפל םכלמ רובעי ו וב ואצי ו תולגהמ
הי לעו םלוע תתמש תארקנ הני כשהש ה״ע ...ךרד דע שממ םשארב ׳הו וזוע תני כש
םשארב ׳הו ןאכ י אנת והת הני כשל הבכרמ םשארב ...םשאר לע םלוע תתמשו בי תכ
ואצת החמשב יב בי תכדכו רומאב שממ םשארב ...תיבו אוה ׳הו רכזנש םוקמ לכ
לארשי הדוהי םי אצוי ה ןיב דוריפ םוש הי הי אלשו םולשו החמש ...ןולבות םולשבו
תאז הלאה םיקוספה י כ קפס ןי או הרצב ןאצכ ונמי שא דחי ןאכ דעי י ש ומכ אלא
.וני תמחנ
לש ,םרוע י לתג ל״ז י״שר ׳וכו וקעזי זא ׳ובו רשאו ׳ובו ינוש ׳וכו אג ועמש רמואו
תי ב יגיצקו ,בקעי תיב י שאר רמאש ומב םהי לע םיגיצקו םי שאר םהש לארשי [תיבנ
ותצפומב תומה אי צוהל וחתפ,וחצפםהי תומצע תאו .י מע רשב ,י מע ראש .לארשי
םי חתגה ורבשי רשאב םי רבי אה םירבשמו ,ריסב רשאב ושרפו .הגרב הפ וחתפ הגד
.הידיב השרפ םהל ושרפי אלו בערל שורפ ומכ רבש ןושל ,ושרפו .לשבל ריסב
ףוסאא ףוסא הלעמל רומאה תעה ותוא אבב זא ,וקעזי זא .ז״עלב א״רי דלק ,תחלק
.ןאכ דע םתוא הגעי אלו ויוג תתמשבו ומע ןוצרב םהל בי טהל ׳ה לא וקעזי זא בקעי
בוט םדא י אנש הנהו תוועמה רשי ל םיבייחה םה םי ני צקהו םי שארה ל״ז ע״בארהו
א״יו הנר וחצפומכ וארק ,וחצפםי קי דצה ,ימע ראש .םעגיו םגוממל לשמ םרוע י לזגו
וא ריס ומכ תחלק .ורבש םעטהו ך״מם תתת ן״ישהו ךמחל סורפומב ,ושרפו .ורבש
םהי לע רבגת םשה די הגהו םי לדה לע ורבגתה םיגיצקה הלא ,וקעזי זא .תחלצ ומכ
.ןאכ דע םי לדה םי קעוצ וי ה רשאכ םגעי אלו ׳ה לא וקעצי ו
רוע םי טי שפמ ולי אכ לשמ ךרד הת םהי לעמ ברוע םי לתג בי חרהו ל״ז ק״דרה ןבו
םקוח םחלו םגוממ םי לתג וי הש לשמ אוהו תומצה לעמ רשבה םי לכואו רשבה
סרההו התתשהה השעמ לי דגה ,ימע ראש ולבאו .תומצעהו רשבהו רועה לדגמה
.ל״ז י״שרו ע״בארהכ קוספה ראשו םייגעב
רמאש ומכ לזגה ןייגעב םי רפאו לארשי לע םערתגש י פל בי חרהו ל״ז א״י רהמ ןבו
הזל וגעמש אלו וגעדי אל רמאל םי לצגתמ םיגיצקהו םי שארה וי הו ולזגו תודש ודמתו
ר ק י י ל כ
80
םינלזג םהו טפשמה תא תעדל םכל י כ תולצגתה הז ץא םהל רמאו םי שארה חי כוה
וא ץראב השעג טפשמה םא שורדלו רותל רבדמ הלי חתבד השקי ןושלהמו םי נסמחו
ראש םי ארקנה םי קי דצהו םי י נעה לש םנוממ םי לתג םעבש םי שארה ןבו השעג אל
םיגפ רתס םהו םיגיצקו םי שארה לא וקעצ םי י געהש ומכו ולכאי רשב ראש י מע
.םתוא הגעי אלו ׳ה לא וקעזי זא הדמ דגגכ הרמ אוה ךורב שודקה םג ןב ומי שי
רכו ער י בהואו בוט יאגוש םיגיצקהו םי שארה !ולאשנ (וליאש) קדקדל ן״דעלו
םיגלזג םהו טפשמה תא תעדל םבל אלה םהי לע םערתמ המ ןכ םא ץי געהמ השקי
םכל אלה ׳וכו אג ועמש ורמואב חכוגל רבדמ הלי חתבש השקי ץשלהמו םיגםמתו
לבא וקעזת רמא אלו וקעזי זא ׳וכו בוט י אגוש תכוגל אלש רבדמ ךכ רחאו ׳וכו
קר ץע םהב הי ה אלש םי רשכה םי שארה חי כוהש הארגו .חכוגל אלש םי קוספה
השועה אוה ולי אכ אוה שגעג החומ וגיאו תותמל ודיב שי ש י מ לכו ותי מ אל רשאב
טפשמה י כ ...לארשי יגיצקו בקעי י שאר השקבו סויפ ןושלב אג ועמש רמאש הת
תעדל םבל אלה ...תוחמל םכדי ב שיש ץי כ אבי !םכילענ ...(וכלי) י וארה שגועהו
תבי ת טפשמה תא אבל תעדל אלה אוה םדוסמ ולי אב שנועהו טפשמה תא םכלש
םתוא לע אבל י וארה טפשמה תא מכל תעדל םכל אלה םינש םוקמב תשמשמ םכל
י ולת הז לבא םהה םינלזגה ׳ובו וקעת זאו םיגלזגה ולבא רשאו ׳וכו בוט י אנוש
םכדי ב הי הש ןויב םכמ שורדא לכה םי לוזגה םדו םיגלזגה םד שורדאש םכי ראוצב
.ץלוציג לבה וי הו תוחמל
אלהש וירבד ועמשי ש םברקל י דכ חכוגל םיגיצקהו םי שארה םע רבד הלחתמ וא
י בהואו בוט יאגוש םתא ולי אכ םכי לע יגא הלעמ ואל םאו טפשמה תא תעדל םכל
ולכא רשאו רמאו דעי לעופב םי לכואה לעו וטי שפה םרשב לעמ םרוע י לתגו ער
הי הי םשגע ,םהי לעמ םרועו והז םגוממ םתוא םי לתגו תמאב םי לכואה לע י מע ראש
ךשמג לכה ער י בהואו בוט יאגוש קוספיב םיקוספה לפכ ןבומ הזבו ׳וכו וקעצי זאש
בוט י אגוש םתאו טפשמה תא תעדל םכל אלה םיגיצקלו םי שארל רמאש המ םע
םי אטוחה די ב ...ממ תושי רפה אוה ער י בהואו טפשמב העי די הו השי רדה אי הש
םתא י רהו הי וארה הרדשמ חורבל חוגמ תשקבו םולש תבהא אוהש םכל הארגש
ךכ רחא םגמא .חכוגל אלש וא חכוגל תחכות וב ץא קוספה הת םהי לעמ םרוע י לתג
׳ובו וקעז ׳ובו ולבא רשאו רמא םהי לעו חכוגל אלש רבד לעופב םי גלזגה םע רבדש
לפכד ...ש טפשמה רבד תעדל מהלש םעי דוהל חבוגל םהמע רבדש םי גי צקה לע
ולכא רמאו רבדב הגשו םתומצע לעמ םראשו םהי לעמ םרוע לתג ץי געב םי קוספה
ץי גע אוה י כ רמואו תוגוש תולי מב ןייגעה לפכ אוהש ׳וכו םהי לעמ םרועו י מע ראש
לוזגלו םי ללמואה םייגעה תא לוזגל י דכ םי גמרעה םיגיצקבו םי שארב עראי י צלה
הלובחת םרוע ולכאי ...םולכ םהל ראשי אלש םתומצע לעמ םראשו םהי לעמ םרוע
םה הגה םרועו י מע ראש ולכא רשאב םירבזגה הלא םיגיצקהו םי שארה המוצע
םי גי צקה ותאו מי שבול ץממה לא לשמ אוהש רשבו רשבהו רועה ותוא םי שבול
םי ארמ םהי תומצע תאו וטי שפה םהי לעמו םי אורה תוי רבה תעד םיבגוגו םי שארו
81
ם וג ר ת ג . ד ב י מ
,WSJ?;* :usyts^^u^a^t^
י י ״ י י ; ם ר ו ע ו % ר א ש ול כ א ר ש א ו ב
a ?,MS ם ה ית מ צ ע       ת א ו וט יש פ ה ם ה יל ע מ
ץגלע£י ןיכןיר ןירמ^וק w ן : . v : * S י  
,
"״ "י
S r ^ . ^ ר ש ב כ ו ר י פ ב ר ש א כ וש ך פ ו וח צ ?
\ א ל ל ׳ר מ ל   ל א וק ע זל זא י :ת ח ל ק ך ו ת ב
ן
3
ה, רו לץ י1ק.;< B TCft2V ה נע י
י ״שד ארקי י רהמ
תיב יגיצהו בהעי תיב ישאר רמאש ומכ םהילע ם ה י ל ע מ ם ד ו ע ו י מ ע ר א ש ו ל כ א ר ש א ו (ג< : ם ת ו מ צ ע ל ע מ
- . _ «..״ ..-«.״ L . , . . , ״ . 1»»»M1->w •י <א ר ש י ם ה י ת ו מ צ ע ת א ו : ו ט י ש פ ה ם ר ו ע ו י מ ע ר ש ב ו ל כ א ש י מ . ו ט י ש פ ה
םהי תומצע תאו .ימע רשכ .י מע ראש (ג) .נחרשי
א י צ ¥ ן < ם ז י ו א ם ד ו ת ו פ ר ש ב ה ן מ ו ר א ש נ ש
ם י מ צ ע ה . ו ח צ פ
(ל״י היעשי) הנר וחצפומכ חומה איצוה) וחתפ .וחצפ
ן כ
ו א נ י ע י ח ו צ פ ו מ כ ה ח י ת פ ן י ש ל . ו ח צ פ : ם ה מ ח ו מ ה
םירבשמו . ריסב רשאב ושרפו : הנרב הפותתפ ם י ר פ כ ש י פ ל . ן י ח צ פ כ ה ן ג י מ ג ר ח מ . מ י ר צ ב מ ב ם א ס י ג ח ם ב ה
ןושל .ישרפו :לשבל ריסב םיחתנה ורבשי רשאכ םירכיאה ״» » . w w w L T SV ^SS' SG
י י ,1 , ,. . _ ״ _ ! ו פ כ ם ה ו א ר ב ש מ ת ו מ צ ע ה ן מ ת ו מ ה ל כ א י צ ו ה ל ם י ל ו כ י
הימרי) םהל ושרפי אלו (ח״נ םש) בערל שורפומכ רבש ^
י ה ר ד ק mת ח ל ק : ר י סן
י
T M פו ש
ל ר ש ב ם י ר ב ש מ ש
:(ז״עלב א״רדיינק) .תחלק :(׳אהכיא)ןמצהשרפ(ז״ס
r
ומע ןיצרב םהל ביטהל ׳ה לא וקעזי בקעי ףוסאא ףיסא הלעמל רומאה תמה ותוא אבב זא .
,
ה לא וקעזי זא (ד)
ארזע ןבא , ס״דר
וחצפ:סיהילצה י מע ראש .רשאו (ג ) :םעיניו םנוממל ם ג י א ש י ד א ל ו ם י י ג ע ל ב י ט ה ל ו ב ו ס ה ת ו ש ע ל ם י א ג ו ש ם ה ש ר ס א
* ״ _ 1 *״ « •יי  י m<r< ו י י י ו^  ייי ם י ב ה ו א ש ע ר י ב ה ו א ו ו ה ז ו ם ה ל ם י ע י ר מ ל ב א ם ח ל ם י ב י ט מ
בערל סורפומכ .ושרפו .ורעש א יו הנר וחצפומכ וחרק
ס ה י ל ע פ ם ר ו ע ס י ל ז ן נ ס ן ן ל ם י ש ן ע ש ע ר ד
^
ע ר ז ן ת ו ש ע ל
רי& ומכ .   י חלק :ורבש םעטהו ך ימס תחח ן״ישהו ךמחל ר ש ב ה ר ו ע ם י ט י ש פ מ ו ל א כ ל ש מ ך ל ד ע ו ו ו ם ת ו ם צ ע ל ע ס ם ד א ש ו
הנהו ׳לדה לע ורכנתה םיניצקה לא .זא (ד) :תחלצ ומכ וא ם ח ל ו ם נ ו מ מ ם י ל ז ו ג ו י ה ש ו ה ז ו ת ו מ צ ע ה ל ע מ ר ש ב ה ם י ל כ ו א ו
ל י ד ג ה . ו ל כ א ר ש א ו «< : ת ו מ צ ע ה ו ר ש ב ה ו ד ו ע ה ל ד ג מ ה ם ק ה
ו כ ת ה י ת ו מ צ ע ה ו ר ב ש י . ת ה ל ק ך ו ת ב ר ש ב ב ו ר י ס ב ר ש א כ ו ש ר פ ו ו ח צ פ ם ה י ת ו מ צ ע ת א ו ר ס א ו . ם י י נ ע ב ס ר ה ה ו ה ת ח ש ה ה ה ש ע מ
. ה ר י ב ש ן י נ כ . ו ח צ פ . ם י ש ל ח ל ו ם י י ג ע ל ::י ש ו כ ש ה ע ר ה ת ג ל פ ה ל ה ז ל כ ו ת ח ל ק ב ו ר י ס ב ר ש ב ה ו ת י מ צ ע ה ת ת ל ה צ ו ר ש י ס ב ר ש ב ה
ד ו ד ר י ס . ת ר ח א ה נ ו כ ת ב ה י ו ש ע ש א ל א ת ח ל ק ן כ ו ה ר ד ק . ר י ס . ך מ ח ל ב ע ר ל ס ו ר פ ה י ד י ב ן ו י צ ה ש ר פ ו ס כ .ר כ י ה ה ן י ג ע . ו ש ר פ ו
ו ק ע ז י ב י ו א ה ם ה י ל ע א ב י ש כ ז א . ו ק ע ז י ז א a< : ת ר ח א כ א ל ש ת ח א ה ג ו כ ת ב ה י ו ש ע ת ח א ל כ ש א ל א ה ר ד ק ן י ג ע ם ח ש ל ש ת ח ל ק ו
דוד תדוצמ ןויצ תדוצמ
ן י נ מ א ו ה ו ם ת י מ צ ט ל ט מ ס ר ש ב י ס ל י ט ת א ה ל א מ ה ל א ם י ל ח ג ס מ צ ט . ו ט י ש פ ה (ג ) : ( ס ״ ס ם י ל ה ת ) ו מ פ ל ר א פ ן י כ י ם א ו מ כ ל ש כ ה
ו ל כ א ל ש א ס ה י . ו ל ב א ר ש א ו (ג ) :ל ; ג ה ח י ב ל מ י פ ל ה ג ל פ ה ו א מ ז ו ג : ( מ ״ צ ם ש ) ו ל מ ו ו ו נ מ ו ו ח צ פ ו מ כ ה ח י ח ס ן י נ מ . ו ח צ פ : ה ל ס ה ץ נ פ
ש א ק י ל ה ל ס ה י ת ו ט צ ט ם י מ ת ו ס . ו ח צ פ :ס י ק י ל צ כ ס ס י מ ס ל ש כ -. ם ה ל ן י א ש ל ו פ ן כ ו ן ׳׳יש כ א י ה ם ס ו ה ר י ב כ ו ה ס ו ל ס ן וש ל מ . ו ש ר פ ו
ת ו ס י ר ס ה ת ו א ם י ל ב כ מ . ו ש ר פ ו : ה ג ל פ ה ן י נ ט א ו ה ה ז ה ג ו ס ו מ ה . ת ח ל ק : ( י ל כ ״ פ ) ל י ס ה ת ו ס כ ו מ כ ה ל ד ק . ר י פ ב : ( י ד ה כ י א )
ל כ כ ל ת ח ל ק ה ך ו ת ב ו ר י ס ב ס מ י ש ה ל ת ו ס ו ל ס ל ש ב ה ת א וש מ י ל ש א ב . ה ג ע י ( ל ) : ( י ב א ״ ש ) ל מ ס ב ו א ת ח ל ק ב ו ה ו מ כ ל ו ב ב י ל כ א ז ה ס ג
א נ י ׳ה ;א ו ק ט ז י ש י י נ ט ר י פ ה א ו ב ב ז א ן כ ל . ו ק ע ז י ז א (ד ) : ם ת ו א
-ק ס ה מ ש י נ ס ו ר י ש כ ה ו ם י ק ב ט נ ה ת ק ט ז ל וט מ ש א ל ב ס ה י ש מ מ ו מ ל ה ש ו מ כ . ו ע ר ה ד ש א כ : ם ת ר צ ב ח י ג ש י ל ב ל . ו י ג פ ר ת ס י ו : ם ה ל ה נ ט י
רקי ילב
חקו לש הזב אלא ץו חל וקלחי אל ךא םתו א ו חצפו םמצע לש םהי תו מצע םה ו לי אכ
הלא ןכ ו לכאמל י דכ תחלקהו ו לש רי סה ךותב ו תתל ודי ב ושרופו ו תתנמו רשב
ו לזגש םי י געה רוע אלא םרוע וגי א תמאה י פלו םרוע םי טי שפמש םי ארמ םי שארה
םהי לעמ ו לי אכ תו עו נת ו שע תאז לכ םע םרועו י מע ראש ו לכא רשאו רמאש ו מכ
רי סב רשאכ םמצעל םהל או ה לבא לארשי ...ל ...י אולהו םמצע לעמ רמו לב ו טי שפה
םרו עש אמגו דו ץעכ ו שע תוי רבה תעד תבי גג ...אלה םלכאמל תתלק ךותב רשבכו
רי סב רשא רשבב או ה תמאה י פלו ׳ובו ו חצפ םהי תו מצע תאו ו טי שפה םהי לעמ
המל ןווכ ו ערה רשאב ורמואו ׳וכו ךותב רמאש תת ...אב אלש תתלק ךותב רשבכו
ןכ םהי לא םי קעו צה לא תו געל אלש ו ערה ו מכ הדמ דגנכ הדמ ל״ז םי שרפמה ו רמאש
.הרמ דגגכ הדמ םהי ללעמ ו ערה רשאכ ׳וכו הגעי אלו ׳ה לא ו קעת זא םה םג
ר ק י י ל כ 82
ם ו ת ח
ח כ   י :ם ה י ל ל ע מ וע ר ה ר ש א כ א י ׳י ה S׳ %*g£
ו 0 י א } א ל

י ע ת מ ה ס יא י:ב נה     ל ע ה 1ה ן ר מ א gg: ״ s
ןוזח מ ם כ ל ה מ ל ן כ ל י :ה מ ח ל מ ויל ע י !י g״ ״ g
ש מ ש ה ה א ב ו ם ס ק מ ם כ ל ה כ ש ח ו ! ygj$g
:ם ו ק ם ה י ל ע ר ד ק ו ם יא יב נה       ל ע ז *י *£ ?״
וט ע ו ם י מ ס ק ה ור פ ח ום ין ח ה וש ב ו
ארק י״רהמ י ״ ש ר
ש ח ל יש ׳ר פ י א ל וט נו ך כ ח ל ב ע ר ל ש ור פ א ל ה ומ כ ה ר יב ש ןוש ל .םהי נשכ םיכשונה (ה) : םתוא הנעי אלו זיונ תחמשבו
=:ך;?.;
ב

י
י
א
ףZ?^™'™*^^•' יממ םתוא םיליכאמש תומוטפ תימהב רשב םילכואו
ם ינת ינש ם ת וא ל .ם וד ןע וא  יק ו ש ה ינש כ ם יכ ש ונה :ם ת י ז ח פ כ ו , ד , , _ , _ , _
ר ש א י :דל •ייה י ם יל ש ו ש ול - ול ם יא ר ןל ם ה ינש ב ל ל כ א ל ם ה ל יארקי םוליכאי רשאכו .םולש וארקו :םהירחא םיעוטה
ם ינת ינ ש ניא ש ש ת וא ל .ה מ ח ל מ ויל ע וש ד ק ו ם ה יפ ל ע ;ת י א ל וילע ונימזהו .המחלמ וילע ושדקו :םולש םהל ואבנחיז
: ם ד יל ע ח ם ח ל כ ם יב יוא ה וש ד ק יש ש ח ל ם יר ס וא ל וכ א ל ם ה ל ל״
ר
]
ן מ ק ד ז ק נ ה נ נ <מ ״ס י ה ל א ה נ ע ס
^
: ה מ
ן , ל
ק
ל
ק״דד . ארזע ןבא
ם יינע ה ת ק ע זל ם ינוע ס ה ויה א ל ש ומ כ ם ת וא ה נע י א ל ו ׳ח לא ןיה רשאכ םנעי אלי םשה לא וקעציו םהילע רבגח םשה לי־
ם ה יל ל ע מ וע ר ה ר ש א כ ר ס א ש יה זו ה ד כ ד ננכ .ד ד מ ם יק וש ע ה
ף מ י ש
.״ .,..״ .. -...״ «... /-ץ . . , 1
י י
-, , --, >
. ר מ א ה כ >< :ב יוא ה ם ה ל ע ר י ןכ ם ה יינע ל וע י ח ם ה ש ומ כ /! ?
5MV
1 ° ?
3
י י ?2  
0 צ י ה 0
י 1
ש ח ל ם יא ר וק ו ש נוע ל ם ה ל ם יק יל ח מ ם ה .ם ח י נש כ ם יכ ש נח המ םהל .ץחי אל רשאו /םכשניו לארשי המחי םנושל
וש י
ונמ מ 1.
ר כ ש ל ו ןייל ך ל ף י  א ה ל ע מ ל ב ות כ ש ומ כ ה ח ש כ ב ו ל כ א מ ב
ם ה ינש ב ם יב ש ונה ש יש ר פ מ ש יו ש יע ר ם יר ב ד ב ויל ע ומ ח ל יו ר ק ש ה יא יב נ ד ח י וט ש א ת י ר מ ול ב ה ב ח ל ם ויל ע ונימ זי ןח י א ל ס א ו
ק ו ם יכ ומ ם י י ב ר ש ה ל וא ב נת יו ם ול ש ש ח ל וא ר ק י ;א ו ם יל כ וא ו ש ה ינש ב ם יכ ש   נ ם יל כ א מ ר א ש ו ר ש ב ו ם ח ל מ ם ה ל ם ינת ונש ה ם
  י י ר ב ד ינה ב יו ב יוא ה א ב יש כ ש כ ל ה יה י ה ל פ א ו ה •יל ם יא ב נת מ ם ת א ש ק זח ה ה ז כ . ץ ז״ ח כ ס כ ל ה ל יל ןכ ל >< :ן ת ע י ס נר ה
ש ימ ש וק .ויה ש ת צ ק ט וא .ד ת יה ש ש ק ת א וב נ ם ת א וב נ ׳כ ם יס ק ס ס כ ל ה כ ש ח ו ר מ א ו ת י נוע ת ול כ ב ןינע ח ל פ כ ו ם כ ת א ר ק ש יכ
ס ויב יכ ש ס ש ה ר וא ר מ ול ה ע ור . ם ויה :ש א צ ר ת ש ה ר צ ח ב ור מ . ש מ ש ה ה א ב ו :ר וק מ . ש וש ק כ :ם יט ל וח ויה ם ת צ ק מ ו
ם פ ש ל ע ם יט וע ש יל ב א כ ייה יש • .ש פ ש ל ע וס כ ו .ו ש ב ו >< : א נד ע ם ויה ש נר ת ןת נויו ה ד צ ה ב ור מ ר ד ק י ם ה ל ו ה א ר י
ץיצ תדוצמ דוד תדוצמ
: ס פ ות ןוש למ .ם י ע ת מ ה (ה ) : ה ע ז !יכ ל מ .וע ר ה : ה ב ש ה ןינט . ם יע ת מ ה :ל ק ש ה יא יב נ .ם יא יב נה ל ע (ה ) :ינא ס נם ה ל ה ש ע א
.ם ה ינש ב :(ייה ל ה ק )ב ח נה ך יש יש מ ןכ יל יכ א ל ם יכ ת יח .ם יב ש ונה ם יכ ש ט ה מ ה ש ימ ל . ם יכ ש ינה : ה ט ת מ ך ר ד כ ימ ס ס א כ יגיל ימ ס
: (יב ל א יי) ל ה ק יכ ד ק ימ כ ה נמ !ה ןינמ .וש ד ק ו :ן ב ןיב ל מ א ל ר ש א ימ ל י ם יל ב ת א יכ נ ויל ס ה יא ר וק ולש מ ל וכ א ל ה ה יניש ב ולצ א
ה מ יק ש ןינמ .ה א ב ו :{;יב ל ןימ .ס וש ק מ :ה א יב נ ןינט .ן י ז ה מ (ו) ול ה יא ב נזימ ל ״ ל ה מ ח ל מ ויל ט ם ינימ זמ ה מ ה ם ה יפ לא ל כ א מ ןת י
ומ כ ת ול ח ש ו ך ש וה ןינמ .ר ד ק ו :(וניכ ת יש א ר ב )ב מ ש ה א ב יכ ומ כ ה ל יל כ ןש ימ .ן ו ז ח כ ס כ ל ה ל יל (ו) :ויל ט א וב ל ת נמ וזמ ה מ ה ל מ ש
ה ר ס מ ו ומ כ ה מ יל כ ק נט .ת פ ח ו (1) :(ד ל א וי) ור ד ק ח ל יו ש מ ש ט ק ש ה .ש מ ש ה ה א ב ו :א וכ ה ם יס ק י לק ש ה ןוזח ת מ ח מ ס כ יל ט א וב י
ה ר צ ב ויה י ל ״ ל ם ויה ל וא מ ס ה יל ט ןב ח יי ם ה ה ם יא יב נה ל ט ש מ ש ה
.׳ו נו וט ע ו :ם ה יל ט א ומ ייק ת נ א לש וא ליש ש ע ב .ם יז וח ה וש וב ו (ז) :ן ינפ ה ת גל פ ה ל ש ׳׳מ ב ל גד ה ל פ כ ו ה ד מ ג ך ש ח ם צ וע ה ה יה יש ד פ
רקי י לכ
י״שר ׳וכו םלואו ׳ובו םיזותה ושובי ׳ובו הלי ל ןבל ׳ובו םי אי בנה לע ׳ה רמא הב
םי עוטה י מע םתוא םי לי כאמש תומוטפ תומהב רשב םי לכואו םהי נשב םי כשונה ל״ז
וי לע ושדקו םולש ואבנתי ו םולש וארקי םולי באי רשאכו ,םולש וארקו .םהי רחא
םשה לא קובד אוהש י פל ץמקדוקנ ,םי הלא הנעמ .המחלמל וי לע וני מזהו ,המחלמ
.ןאב דע
8 3
ג ה כ י מ
,ןתי אל רשאו.םכשני ו לארשי העתי םנושל רובדש םעטה ,םהינשב ל״ז ע״בארהו
ולכות אלש הי הי קשחו ןויזחה הזמ םכל אבי ,הלי ל ןכל .ושקבו ולכאי ש המ םהל
ןנע ךשוח םוי םדי א םוי םהי לע אבי יב םעטה ,םויה םהי לע רדקו הלי לב םוסקל
ןמ ,חכ י תאלמ .םיבזכ קר םכיפב ,םי הלא הנעמ ץא י כ .םבלש ,םי תתת ושבו .לפרעו
י רבד ןמאי יב םי שארהו םי ני צקהמ דחפא אלו רבדל הרובגו יפב תמא טפשמו ׳ה חור
.ןאכ דע שובא אלו
הכשחו רמאו תוגוש תולמב ןייגעה לפכו ל״ז ע״בארהדבו י״שרדכ ל״ז ק״דרה ןבו
םתצקו םימסוק םתצק וא םימסוק םתצקו רקשב םי אבגמ וי ה םתצקש י פל םוסקמ םבל
רוא רמול וגוצר ,םויה םאצמתש הרצה בורמ ,שמשה האבו .רוקמ ,םוסקמ .םי מלוח
לע וטעו אגדע םוי ה םגרת ןתגויו .הרצה בורמ רדקי םהלו הארי םויב י כ שמשה
לע םי טועה םי לבאב ויהי ושובי םתאובג המי י קתג אלש וארי שכ םי לבאכ וי הי ש ,םפש
(םהילא) הגעמ ןיא י כ .םפש לע הטעת אלו לאקזחי ל [לאהנ רמאש ומכ םפש
י כנא םלואו .רבד ,הנעמ .םהיפב ם״י הלא הנעמ הי ה אלש םעה לב ועדי ש ,[םיהלא]
הנעמ םהי פב םהל ץאש םירקשב םתוא םיפינתמש םהומכ י ני א י נא רמוא תמאה אי בנ
הרובגו טפשמ חבמ ׳ה חורמ אלמ י נא ׳ה חור תא תכ י תאלמ י כנא לבא םי הלא
אלא םהל ףי נחהל רקשה יאיבנ םי שועש ומב םהמ ארי א אלו םהי עשפ םהל די גהל
.ןאב דע ותאטח לארשי לו ועשפבקעי ל די גהל
אלונ םי בכוכב םי תחהש ץגעה בי חרהו ל״ז ק״דרו ע״בארהדכ אי בה ל״ז א״י רהמ ןבו
םי בכבה יפלע וא ותרובגב שמשה תאצכ םא י כ אי הה העשה תעדל עי גהל ולכוי
ולכות אלש םי תחו םי אי בגה םכל י וא הז לעו ןגעו ךשח י לבמ םי קחשב אוה רי הבשב
הגה םי בככה תאפמ העשה תתקל ובשתתו הלי לב םכגויזח ושעת םתאש י פל טופשל
ולכות אלו םי בככה ואבת אל ךשתה ךותמו תעת םבל ךשתתש י פל רבד ועדת אל
םכל הי הת הלי להש ובשחת םא רמול הצור ןוזחמ םבל הלי ל ורמוא והת םוסקל
םלועה הי הי ש) [םישקמ תעה םכל ךשתתש י פל ןכ הי הי אל ץזח םבל תושעל הבוט
(המ ועדי ...הלי לה ...םתכרעמו םתולי סמב םי בככה ץוב םע רי אמה חריל) ...(ריהב
דמוע הלעמ התאב ועדי אל שמשה ךשחהב םויב ןכו םוסקמ םכל הכשחו ורמוא הת
י י טפשמ הגעמ אלא ייאובג הנעמ רמול וגוצר םי הלא הגעמ םהי פב ץא י כ טופשל י דכ
.שמשהמ וא םי בבכהמ םטפשמ ןווכי אל מלועה ךשחהב שמשהו םי בככה י פכ
ןתי אל רשאו םולש וארק םהו ער םי אבנמה תמאה י אי בנל םהי ני שב םי בשונה ן״דעלו
ץמאמ הז ץא יב רמאל המחלמ וי לע ושדקו ,לבאמ םהי פךותל רמול הצור םהי פ לע
...׳ה דצמ הלי לב םלעה םכל אבי ןבל ומע לארשי ךלמ םחלי הזבו ...תא חי נמו ...ונב
הי הי שנועה ללכמו םסקב דדובתהל י אנפםהל אהי אלש הבשח הרצ םכל הכשחו
ללובה ךשוחה ותואש יתבר הכי אב ל״זח ורמאש ומב ןברחה םויב שמשה האבו
תוקל הי הי אלש שממ םוי ה םהי לע רצקו רקש םי אבנמ וי הש י פל םי אי בנה ותבי ס
םי תתה ושובו שמשה תוי קל ראש לכמ הנושמ םוי ה תורדקו תוקל אלא דבל שמשב
בי שהל הפםהל ץא י כ םי הלאה לא בי שהל הנעמ םהי פב ץא י כ ׳וכו םי מסוקה ורפחו
ר ק י י ל כ 84
ם וג ר ת
•״ ט יה ל א ה נ ע מ ןיא יכ ם ל כ ם פ ^  ל ע
תי ל ירא ןוהלוכ ןיל^א? v: I ־/״• *־ >/»
T
\ י־*
T
ח ור     ת א hi י ת א ל מ י כ נא ם ל ו א ו
ח
אןא םבנןו ח :י י ס ך ק
״
. - <•• T • I T T - J .:
?נ ״ ״ י י י ״ ב ק נמ ל ד יג ה ל ה ר וב ג ו ט פ ש מ ו ה וה ן
•feg, SS א נר ע מ ש * :ות א ט ח ל א ך ש ל ו וע ש פ
מ ? £ י ©י ת י ב יניצ ק ו ב ק נמ ת י ב יש א ר ת א ז
"ל כ ת א ו ט 6ש מ ם י ב ע ת מ ה ל א ר ש י
ץלקלקמידלאךשיתיכ ד ע ״ • : • J: T r A - T : ״ •דו־ : •
יי׳?? ":;!S ם י מ ד ב ןויצ ה נ ב י :וש ק ע י ה ר ש י ה
ן^ךי :ןי םקענק אק?!? א י : ן י . • |r.- r ^ ־ : VTT : -
S f f i S י ח ש כ ו ה י ש א ר * :ה ל וע ב ם ל ש ור ר
:ןילקנן םלשורך דיזקא !־ • T.«•-T ~ T : ^: ח ז v T ן •
אךחושנן אה^יר אי וטפשי
:
( »
6
׳ י י י י° וי
6
״*!׳י ״ ׳*»י)
ס
*•יי
rt
? *אי י ״ יי*י אי ה
ארק י״רהס
ת י ש א ר (א י) :ס ד י ב ה ל י ע ש ד י ע ב ן י י ז א ו ה ך ו ר ב ש ו ד ק ה ה נ ב י ש ו כ ב ם פ ש ל ע י ם ע י ש ר ם ו ל ב . ו מ פ ש ה ש ע אל ו מ ב . ם מ ש (ו )
ר מ א ל ונע ש י ׳ה ל ע ו ן יש וע א ל ה ת ו ע ר ה ל ב .ו ם ו מ ש י ד ח ש ב ס ה ם י ר ו ב ס י כ ו ד ס ו ל כ . ה י מ ה ב . ם י פ ד ב ק י * ה נ ו ב (י) :ל ב א
ארזע ןכא , ק״דר
ססשמו םשה חור ןמ .חכ יחאלם .םלואו (ח) :םיבזכ
יכ םישארהו םיניצקהמ דחפא אלו רבלל הריבגו יפב תמא R l ^^^' ^^^W S S !
.טפשמ סיכעתסה ועמש (פ) :שיבא אצו ירבל ןמאי
ח
» ה פ .ו ה נ ע י ה ו ן כ ו ד כ ד ו פ כ . ח נ ע פ :ם י ח ל א ר ב ד ה י ה א ל
ושמיש ושוריפ וא ושקעי יפמ האציש הרשי הלמ לכו רכלאש ץ א ש ס ה ו כ כ י נני א ה פ א ב א י ב נ ה ר פ א . י כ נ א ם ל ו א ו >< :י ז
SfcP?Sl» *מ ט מ ־ל־ל .mtrtbה ן־י י ״א ,א2*S*&3^tt£
י םמטה הז שריפ הנהו ינע תיב ולזגב ןויצ הנוב
0 ד ו ב
ש ם ו ם ה ל ם -ס י נ ח ס ש ר ק ש ה י א י ב נ פ י ש ו ע ש ו פ כ ס ח ם
דחושב :םיכלמה סה םלשורי ישאר םה .הישאר (אי) ט פ ש מ ו ת מ א י ר ב ד ל ב א ר ק ש ש ו י ר ב ד ו ם י ע ר ה ם ה י ש ע מ ם ח ל
יאיבנ םה היאיכנו והקיש .ריחמב הינהכו וטופשי ם י נ י צ ק ה ו ם י ש א ר ה ח י כ ו ה ל ב ש . א נ ו ע מ ש >ט <.׳ ם ח ל ד י נ א
י ס י ה י ע פ ש ח ח ר ש י ה ך ר ד ה ו ה ו ע י ו ש ק ע י הלעמלר פ א ש ו 0כ
ם ס ח ו ל ז נ ב ד מ ו ל ה צ י ר ש י כ ד ב ו ת י ב ה נו ב ם י נ י צ ק ה ו ם י ש א ר ה מ ד ח א ל כ .ק י צ ח נ ו ב >< :ל ו נ ו ס מ ח ם ח י ש ע ס ו &ד יכ ר ד ל כ ו ם ת ו א
ך פ ו ש ו ל א כ א \ד "י ר .ד ש ק ש ו ע ה ם ד א ו ה ל מ ב ם י ח ק ו ל ש ק מ מ ו ת ו א ח נ ה ו ס ד נ נ כ ד ו ם ע ל ח כ ע ו ב ן יא ש ם ת ו א ו ם י י נע ל ן י ש וע ש
ן נ ב ד ם נ ר ח ן ת נו י ו ח ק י ויל ע ב ש פ נ ת א ע צ ב ע צ וב ל כ ת י ח ר א ן כ ח ס ל ש ר ס א ן כ ו ו ש פ נ ת א ב י ש י ו ל כ א י ח פ ו ל ן י א ש ו ט י
ם י פ ד י כ פ ו ש ם ר פ ו כ ם י ח ק ו ל ו י ה ש ׳יפ .ד יח י ו ה ע ד ל ו ו ע מ ש מ כ ׳י מ ד ב ן י ב ה י כ ה א ר נ .ן י ל כ נב ס ל ש ז ר י ו ד י ש א ם ד ב ן וי צ ב ן ו ח י ה ב
ב ו ת כ ש ו פ כ ה ר ו ת ה ת ו ר ו ה ל ם ה ל ה י ה ש ה י נ ה כ ו ן י ר ד ה נ ס ה ו א ם י כ ל ס ה ם ה . ה י ש א ר > י< :ם ה י ת ב ם י נ י ב ו י ה ר פ ו כ ו ח ו א ב ו
דוד תדוצמ ןויצ תדוצמ
זא יכ ל כ א ה ך ר ד ל ם י ת פ מ ל מ ש ל ט !ונפ י ם י מ ס ו ק ה ו ם י ז וח ה ל כ ל מ ש א וה . ם פ ש :ה פ י ש פ ן ג ט .ו פ ע ו :(ר ״ כ ה י מ ש י )ה מ ל ה
א ל ש ס יל כ ד ל כ .ש י ח ל א ה נ ע מ ן י א י כ :ה ל ק מ ה ט ו ר ל ט ול כ א ח י ה ר י מ א ן ינמ .ה נ ע מ :(נ י י א ר ק י1) ה ט ט י ם פ ש ל פ ו ומ כ ם ימ פ ש ה
י כ נא ל כ א . ם ל וא ו (ה ) : ר ק ש וא ד כ ם ב ל מ י כ ם יה ל א ה נ פ מ ה י ה ן ב ו ח ו ר ן מ .ח ו ר ת א (ח ) :(ז ״ ט יל ש מ ) ןוש ל ה נמ מ ׳ה מ ז ן כ ו
א ל מ ינא ו ׳ה ה מ מ א כ יר מ א ל כ ח כ ל ״ ל .'ה ח י ל ן מ מ כ ית א ל מ :ן ה ש ו כ ו ט ת ןוש ל מ . ם י ב ע ת ס ה (ס ) :(י ט ת ו מ ש )י י נה ת א יס א צ כ
ל מ ס א (ל ל ו ב ל ה ן ומ א א וה ו ה ל ו ב נ ו ם יק ד וצ ה ם יר ב ד ם ס ו ט פ ש מ : (ב י כ כ ״ ש ) ל ס ת ת ש ק פ ם מ ו ומ כ ל ק וע מ ו ם וק מ ן י נפ ו ש פ ע י
יא יכ ג ך ר ד כ ף ינח ה ל יכ ר ד ןיא י כ ׳ו נו וט ש פ כ ק ס יל י נא ד י ג מ ו ימ מ א ״ מ ) ר י מ מ כ ה נ ק מ ונק י ן כ ו יווש ה ך ר פ ימ ד ונינמ .ר י ח מ ב (א י )
ל כ ת א ם יש ק ט מ ו ט פ ש מ ה ת א ס י ס א מ מ ה .ם י ב ע ת מ ה (ט ) :ר ק ש ה
ו ר ב ט ת ה ק ל ם יש נא ם ד ם יכ ש זש יכ ם ימ ד ב ןייצ ב ות יב ה נוב א ״ כ .ן ו י צ ה מ ב (י ) :ם ק ו ט מ א וה ב ור ט א י ר ש ויה ל מ יכ ר ש יה ל ב ד
ם   ט פ יש ד ח וש ה ש ״ ט .ו ט פ ש י ד ח ו ש ב (א י ) :ה א נ ו א ו ק ש וע מ ה ל וט ל ש ן ימ מ ב ם יל ש ור י ית ב ם ינוב . ה ל ו ע ב ם י ל ש ור י ו : ס י נ ת ונב ל
רקי י לכ
האמוט חורו םי עוע חור םהי לע הרוש התי ה רקשה יאיבג יב עדו .םירהל חצמ אלו
םהל ררבתי שמשה אבי שכלו םהיפב תמא יב םיבשות וי ה םה לבא םתוא העטמה
י כ םפש לע וטעו םלוכ םהבש דצהו םימסוקה ורפחו םיזוחה ושובו םתורקש םמצע
המ רמואכ םי מש ןיד קי דצהל לבאה בייחתגש םפש לע הי טעה הרומ הת הגעמ ץא
םפש לע םי אי בנה הלא םג וטעי ןכ םג הזלו תמא ׳ה י טפשמ לע רמוא המ רבדא
.םי הלאל בי שהל םהיפב םי הלא הגעמ ץא יב תורוהל
85
ג ה כ י מ
לא לכשהו בלה תנובב הרהטהו השודקה לא י מצע ןי כמ י תוי הב תמאה אי בנ י בגאו
הכ ףיסומ י תי י ה ולי אב אוה י רה לובי בכ הז ךותמ י י אובנה ןובנ תורו י י הלאה תמאה
לא תמרל ׳ה חורמ רמא אלו ׳ה חור תא חב י תאלמ רמאש הז ןלעמ לש הרובגב
חב ןי שי תמ לובי בכ םי עשרה לדח ורמאש י שת ךדלי רוצ רמאש הממ ךפהב רכזנה
תורמ חכ אלמתנש רבדמ אי בנה לעש וטושפי די מ אצוי ארקמ ץאו ןלעמ לש הרובג
הרובגו טפשמ והת א״ושב ם״ימה י תאלמ רמא אלו ץמקב ם״י מה י תאלמ רמאקדמ ׳ה
לשבא אלשל טפשמב ירבד לולכא ךא בקעי ל די גהל הרובג ול שי יב בקעי ל די גהל
רמאש הת םי לכלוכמ ירבד טפשמב רבדא אלא לארשי לש ןדובכב לזלזל י נושלב
אלא םתי בוא אל בקעי ל יב רמא תזל לארשי מ עורג בקעי יב תוי הלו הרובגו טפשמו
לא רשי לארשי לו םגמא דרמה הז ועשפ בקעי ל די גהל רמאש והז תורומחה לע
י כ וי לע וגח י כ העשה טוחכ לק רבד ותאטח ולי פא ול די גא דאמ הרעשג ויביבם
.ותרובג שי אכ
םי בעתמה לד ע״בארה יוכו ןכל ׳ובו הי שאר ׳ובו ןוי צ הגב ׳ובו תאז אג ועמש
.לבל הלוע ושעי ש ושוריפ וא ושקעי י פמ האצי ש הרשי הלמ לבו רבדאש ,טפשמ
הגהו יגע תיב ולזגב םי מדב הגוב אוה ןכ י רחא ,םירכזגהמ דחא לב ,םי מדב ץי צ הגוב
הי גהבו וטופשי דחשב םי כלמה םה םילשורי י שאר םה הי שאר .םעטה הז שריפ
םסק תלמו ומוסקי םהל וגתיש ףסכ רובעב רקשת יאיבג םה הי אי בנו ורוי רי חמב
םש םי מסק םסוק הנהו םירתג הי לא בורקו הי הי הבכש ךתות ומכ לאעמשי ץשלב
.׳ה לכי ה ׳ה לכי ה ומב וגברקב םש ׳ה אלה םעטו ןב י רחא תורכמה תוכאלמל ללוכ
תומבל הי הי ׳ה דובכ םשש ,תיבה רהו .שרחתש הדשכ בושת ,שרתת הדש ןויצ ןבל
.ןאכ דע רעי
דחא לכ רבד אוה םי מדב ץי צ הגוב רמאש המבו לד ק״דרה ןכו י״שרל ןירוגד ןי י ע
י דכ ול הי הש המ םי י געה תא לתג י כ םי מדב ןויצ הגוב םירבזגה םי גי צקהו םי שארהמ
ןכ םולשה וי לע המלש רמאש ומב ומד ךפוש ולי אב אוה י רהו ויגב שפגו ושפג םי י קל
ע״בארהב ראשבו שפנ םהי עבוק תא עבקו תקי וי לעב שפנ תא עצב עצוב לב תותרוא
ןוי צ םבי תונועבו םכללגב ןבל םי מדב םתיגבש ץי כ שרחת הדש ןויצ רמאש המו
אלא וגברקב ׳ה אלה םתרמא רשאב ודובכ לאו ותי ב לא הגפי אלו שרחת הדשב
וסרהי ש םיגבא ילג הי הת ץי ע הלועב םתיגבש הי הת ץי ע םילשורי שרתת הדשכ
ומכ ם״מב םי י על םילשורי תא ומש ןכו .םילגל [ ץ ג ב ה 1 י גבא וי הי םי רצבמה םי בי י ואה
לכב התי תו םגרת ןכו ומוגרתכ ץרגל ,ץיע םי מי ה ץקל ןי מי ה ץקל ומכ ץוגב ן״ייע
ותוי ה רובעבש רעי תומבל הי הי וב שדקמה תיבש רמולכ ,תי בה ברהו .ץרגל םי לגל
םי כומס םי רה יגש וי הש י פל תומבל רמאו .הזה רעיב תוגלי או םי בשע וב ותמצי ברת
וא (תומבלב ותוא לולכי ךי א רביג אל םי תזה רהש ץי ב השקי) םי תזה רהו תי בה ברה
.ןאכ דע .אשרוח תשי תל ת״יו תומב םי גבאה י לג םש לע רעי תומבל רמאי רשפא
ןכ ...רכו תאז ...מא םילשורי לע התע רבד ץרמש לע רבדש רתא ל״ז א״י רהמו
ר ק י י ל כ
86
י כ ץמי נבו הדוהי תיב ןועב חז הי הנ ׳וכו ןויצ ןכל ןכו ...ץיצ לע רבדמש ׳ובו ץי צ הנוב
םתויהב] (...ל השענש ןויכ) לארשי ו ןורמוש ץעב םילשוריו ןויצ ןברח הי הי ש ןכתי אל
תיב יניצקו בקעי תיב י שאר הי רשלו הדוהי י כלמל רתת םנמא [תולדבנ תוי וכלמ
י פלו םערז י פל לארשי תי בלו בקעי תי בל ובשחי הי רשו הדוהי י כלמש י פל אל לארשי
לארשי תי בש רובעבש ונינע הי ה לבא י חמק דוד יבר ברה בשחש] ומכ םתתפשמ
לזגבו סמתב תרז הדובעה עשפבו עשרב םי מסרופמ וי ה ןורמשו םי רפא תוכלמ אוהו
[תונג ךרדב ןכלו םהי שעממ ודמלי םהמע וברעתה םהי כלמו הדוהי יגבש הי הו
...(תאזל םהי שעמ לבב לארשי יגיצקו בקעי תיב י שארל םי מוד וי תש המ תניתבב)
רמאש המ ךרד לע לארשי יניצקו בקעי תיב י שאר םשב הדוהי י רשל ארק החכותו
הרומע םע וני הלא תרות וני זאה םודס י ני צק ׳ה רבד ועמש הדוהי [ינב1 דגגכ והי עשי
םשה לע אוה ץי צ הגוב רמאש המו םהי תומשב םארק םהי שעמ ץעכ ושעש י פלש
ךרבתי םשה םאה ההי מת ךרד רמא ולי אכ ץי צו םילשורי הגוב תמאב אוהו ךרבתי
קדצב םא י כ תמאב אל הלועב םילשוריו םדב הדסי ו םי מדב האגב םאה ןויצ הגוב
םי מדב םי מד רמאש ומכ תוירע יוליג לעו םי מד תוכי פש לע םי מדב רמאו ותי ב הגב
דתשב הי שאר המלו סמחו לזגה לע הלועו םי מד וא א״עה לע הלוע רמאו ועגג
ךרבתי ותרותו בקעי ל ׳ה י טפשמ ורוי םה רשא הי גהבו ,דחושב ןי דה םי טמש וטפשי
םיגעשגו וגוצרו ותוכז י פכ הארוהה ול השעי ףסכ ןתיש י מש ורוי רי חמב לארשי ל
וני לע אבת אלש וגילע ןגי אוהו ושדקמ תיב [רמול הצור] ׳ה וגברקב אלה םרמואב
ןכלו הלועב םילשוריו םי מדב ץי צ הגוב ךרבתי לאה ץאש םיחטוב םתא רקש לע הער
רעי תומבל תי בה ברהו םיגיגבה לכ וברחיש שרחת הדשכ וב רשא שדקמה תי בו ןויצ
.ל׳׳ז ק״דרהב לכה
שדקמה תיב י לתוכ י ראשו םלשורי תא םוטיט בירתהש י רחאש ל״זח ודי עה רבבו
ץי צ םייקל ויתוביבסו לכי הה תא שרחו ץגבה לב ץתג עשרה םופורםוגרוטו ןייגבהו
י נש תי ב ץגבב [הגיא .ל.צ1 (אלא) םילשוריש עי רכהל א״י רהמ הצרו שרחת הדש
המי י קתג י כ רי עהמ ץוח אלא היוגב הגי א התע לבא הגושארב התי י הש םוקמב
הזה םוקמב הגטק ריע הגב סוגאי רדאו הי הת ץי ע םילשוריו שרתת הדש לש האובנה
ךותב אוה םי לרעה חי שמ יר״צונה ע״ושי רבק י כ הזמ הי אר אי בהו התע היונב אי הש
רי על ץוח אלא רבקנשב רי עה ךות הי הש ןכתי אלו םש והורבקש םוקמה אוהו רי עה
תומב םש השע ןבלו ומלצ תא וב םישלו שדקמ] תיב תונבל י דכ הי ה רסיק םונאי רדא
ולי אכ רעי תומבל תי בה ברהו הכי מ רמא הז לע י לואו (בירקהל ...ימלצ םשל)[חובזל
רבקה ןמ המוקמב םילשורי ץאשל ל״ז אוה אי במש הי ארהו רעי מ ריזח הנמסרבי זמר
הזה שדקמה תיב ובותב וב תי בה רהש האור י נאו ללכ י לצא הי אר הני א הכותבש
.הזב קפס ץאו םי תזה רה דגג אוהו םילשורי ךותב התע יוגבה
י שאר םע אוה רבדמ הז לב םעו םילשוריו ץי צ לע תרבדמ תאזה השרפהש ן״דעלו
ףא ןבש ץי בו הזל הז םיברע לארשי יב תחאה תוביס י תשמ לארשי יגיצקו בקעי תי ב
םירבת י גשל לשמ הזל הז תוברעה ןמ ואצי אל הז יגפמ תוכלממ י תשל וצתגש י פלע
87
ג ה כ י מ
ומוקמב אוה בוי חה הז לכ םעש וקלח רחאו הזל הז וברעו דחי חקמ וחקלש
ץי צ ןורמושו לארשי תונועבש קפס ץא ןכ םאו הזל הז םיברע לארשי לבו תוברעהמ
הקלחנ אלש הנתנ לארשי לבל םילשורי הנתנשכ י כ הי הת ןייע םילשוריו שרחת הדש
לי על רכזנה א״י רהמכ אלדו וידחי לארשי יטבש לבל תללוכ הי התש י דכ םי טבשל
הדוהי לע ם ...ןכ םאו םהי ני צקו לארשי י שארמ ודמל הדוהי תי נש הני חבמו ךומסב
תאז אנ ועמש רמאש הת םתוא םי דמלמת לארשי יניצקו בקעי תי ב י שאר שארב
טפשמב םי עתמה רמאש הז םי אי טחמה םתא י כ לארשי תיב י ני צקו בקעי תי ב י שאר
םתא םילשורי וז תרשי ה לב תאו טפשמ םי בעתמה םתאש ושקעי רשי ה לכ תאו
ץי צ הנוב רמאו הדי חי ץשלב הרשי ה רמאש הת התוא םתלשבהו התוא םתלקלק
דתשב הי שארש הלאה תולועפה ךותמ ןכש ץי כו וטופשי דחושב הי שאר רכו םי מדב
םי מדב ץי צ הנוב הי ה ץי צ הנב רשא י אנבה וזש הרומ הז ׳וכו הי נהכו וטופשי
די ב ץצרו הרי חבהש יפ לע ףאש קפס ץאש דחושב הי שאר י רהש הלועב םילשוריו
רשא תי ב הז לכ םע לבא וכפהב וא ערב םואמו בוטב רותבל הנותנ תושרה םדאה
ךרבתי םשה הוצ ןכלו וי שעמב שדקתהל וכרבל ץכנ הי ה ׳ה םשבו קדצב ותוא ודסיי
יונב הי ה אלש י פל םבתתתא ץרא תיבב תערצ עגנ י תתנו רמאש םי י נענכה י תבב
.י עובת הקדצבו לארשי י הלא ׳ה םשב הנבנו רזותו סרהנו תערצה וב הי הו קדצב
רומאל אלא םלש בלב אל ונעשי ׳ה לעו הלאה תוי עשרה לב רחא י כ רמאו
םי שי חכמ םהו םהי תוי לכמ קוחרו םהיפב בורק ץוחלו הפשה ןמ הפב אמלעב הרי מא
אלה לבא םהי תוי לכמ קוחרו םהיפב בורק ןכ רבדה ןי אש םהי פב ןכ םג םי רמואו
ןכלו ,הער וגי לע אבת אל ןכ מא ׳ה וגבבל ךותו וגלש ברקה ךותב ׳ה וגברקב י אדוב
םכי תולועפ ךותמ הארג רשא םי מדה לטבל י דכ שרחת הדשכו ברחת ץי צ םכללגב
לטבל י דכ םכתתתא ץרא תיבב תערצ עגג י תתגו י תי וצש ומכ םי מדב ץי צ תיגבגש
הדש ץי צ םכללגב ןכ לי על רבזגכ םייגעגכה י תב וב תודסוי מ וי ה רשא האמוטה
לכ םתאש ץי ב וב תיגבגו הדסי י תגש הארגש עוערה דוסי ה ותוא לטבל י דכ שרתת
רמאו ךמסש והת טפשמו קדצב הגבג הי הי תונבהל בושי שכ הזבו םי שקועמ םכי שעמ
תואי שנ ץשל אשני והת הלעו םי מדב אלו ןוכנ ׳ה תיב הי הי ץכנ םי מי ה תי רתאב תי תי
הרות אצת ןוי צמ יב ׳ובו וי כרדמ ונרויו רמואו קי סמדכו ותשודק תלעמו תובי שתו
י דכ ץי צב שא תצי ו ותמת שאב ךפש ךרד לע םכללגב רמא וא םי לשורי מ ׳ה רבדו
רתי םכל הי התש י דב םכללגב רמוא אוה הזב אצוי כ םדאה יגבמ שגועה לקהל
...לו הטי לפ
ר ק י י ל כ
8 8
ם וגר ת
י א י ב נ ו א ו י ר יח מ ב ,ד &כ ו וצ נפ ש ל g״ י י ״ g
-&כ א ל ונע ש ל ה מ :ל ע .ו י^ם ק ל ף ס כ ב מ ע י ״ *
י נ »א ם ת   א ? ונ^ך ק י! ה וה ל א ול ה « ^ ך 5
ה # ן מ ם צ ל ל ג ב ןכ ? ״ ; ה ע ך ^״ י - ^
ר ה ו ה י ה ת ץ י ע ם ל ש ור יו ש ר ח ת n^r^
• I J: !r : v ״ ^* ״ - t ו • A״T r רוטו יס^ו3איקל^ה תי
! ה י ה ו
א
ד :ר ע י ת ו מ ב ל ת י ב ה י י ^, ^
J T I ! ־וז
p
ע T : • י .— רוט \ ך ן אןסוי ףוס^
ה ץ ץ   ת י ב ך ד ״ ד ה ל ם ימ ד ז ת י ר ח ז א י ! ^ל ״ מ 5
ת וע ב ן מ א וה א ש נום י ר ל ה ש א ר י ג ן וכ נ ״ ? ^ r ?
ארק י ״רהס :יכפי0» א.ש יח ת ה יש א״ת יףןיף
א ב ת אל ונב ר ק ב ש ש ד ק ס ח ןכ וש א וה ש ד ו מ ונב ר ק ב ׳חא ל ה :ה ר ו ג ל .ןי י ע (כי) :םשה לא !רוגל אוהש יסל !י״ריצ
:ת ד ש ח ייעום כ .ח י ח ת מ יע (ב י) :ת ע ד ה וניל ע .
m 1
V 4
B
i . u M
״
ו י >ר י י -ה י »»/ $ר « וו   י  ייי. n r •t
רמאש *ג כ .ס י ר ח ח ש א ר ב ן וכ נ ׳ח ת יב ר ת ח יח י (א) ד '°
ה נ ח
םי נגומ תוי המ '
ח י ם ש
י»קנו • וי י י -ו (א) 1
0יק0כ .ו י ל א ור ח נו ת וע ב ג מ א ש נו ש יר ח ה ש א ר ב ןוכ נ ׳ח תיב ד ח חיחי ןא כ ר ם א ו ר זח ד ע י ת ומ ב ל ת יב ה ד ח ו ה ל ע מ ל
ק״דר
י י
ארזע ןבא
ף0כ ול ןח יש י פ ר יח מ ב ור וי ם ח ו .י ו מ ב ק ע יל ךיםפשםוד ו• לאעמשי םסק תלמו ומוסקי םהל ונתיש ףסכ רובעכ רמש^
^r i ^S T 4 ^CT
םס
יק
ה מ ז
םירזמ הילא בירקז היהי הככש ךתיחזמכ
^ ^ • ו נ א ^ ^ אל ד ״ר ? ב ^ * . » םשה אלה םעסו ןכ רחא תירכמהתיכאלמל לליכ םש םימסק
׳חל כ יח ׳ח ל כ יח ׳ח ל כ יה פ יר פ וא ייה ש ופכ ותיב ת א ב יד ת י .,דדש ןויצ .ןכל (3י) :י ה לכיה
,
ה לכיה ומכ טברקב
& £י £״°£^ ז
י י ח ב
זי״יה,זול 1״»ימכ ןייע ן״יג .שדחתש הדשכ בושח
ם יפ ד ב ם ה ינב ש ןוינח ם ה י פ א ר ש א כ ות יב ד א ו וד וב כ ל א ה נפ י . ״ג ״״ן ; ! 1,.,., -.»••••-«.»
ת י מ ת ו ןינב ה ב ר א ש י א ל ש ש ר ח ת ה ד ש כ ר פ ול כ ש ד ח ח ה ד ש י י ״ '
ת י
.
מ ב ל הי
ףי
ם ש ש
־תי בה רהו :]יסמ
י ל נ ה י ח ה ןייע ח ל וע ב ם ה ינב ש ם ל ש ור יו ש ר ח נח ה ד ש ח ופ כ רמא ןכ לע דיתענ האיבנה תאז יכ קפס ןיא .הי הו (א) :
ן ינב ח יג ב א יה יו ןב א לעןב א וגה יו ם יב יוא ה וס ר ה יש ם ינב א יכ הלעמל ריכזהש ריבעכ סעסהז םימיה תירחאב
^.Cf״ ?.ל T
B
Ss£ SfiSSS5S
ב ו ש י ל ו ע י נ ל א ר ש י
םחנל בש רעי תומבל היהי תיבה רה
ןי כ :א ל ק ח יר ניל ה ד ש ח יע ל ןיר גיל ם יל גל ל ב ב ח ת יה ו ם וג ר ה ו ...... , . ״ _ .״ ״ ._. ,
ר ח י :ס ח ל ס יס וד ח ו ןימ יה ץקל ןכ ו פ י ט ב ומ כ ן י ג ב .ה י ח ה םעפה הנהו הובג ונניא תיבה רה יכ עיליו תיבה לובכ
ת ומ ב ל ה יה י ש ד ק מ ה ת יב ם ש ש ת יב ה ד ח ו .ד ע י ת ומ ב ל ת י ב ח תוחנמב וילא ובישי תואפה לכמי קוחרמל לע זמש אציש
ם יב ש ע י ב וח ם ע • ב ר ח ות ויה ר וב ע ב ר ע יל ה יה י ד מ ול כ ר ע י
ל ע ת מ 3 ג מ
א
מ ה
,
ה ר ם י ר ה ה
ל
כ ש א ר 3 ה י ה י ז
ל,
א ג
פ י ד ה ינש ויה ש יפ ל ם יב ר ןוש ל ת וס ב ל ר פ א ש ה פ ו ם י ז ע ו
ר ס א ש ר ח א .ם י פ י ה ת יר ת א ב ת יח ו >< :א ש ר וח ת ש יח ל ם נר ת ן ת נויו ת ו פ ב ם ינב א ה יל נ א ר ק וא ם יה זה ד ה י ת י ב ה ר ה ס י כ ופ ס
ןוש ל ה ת זב וה יע ש י ה ר ס א וז ח פ ח נו ח י ש פ ח ימ י ס ח ו ם יפ יה ,ה יר ח א ב ה ז ה יח יו ם ה יל ע וז ה מ ח נ ר מ א ס ל ש ור יו ןויע ן ב ר ח
ם י ר ה ה ש א ר ב ק כ נ ה יה יש ןם ז א ב י ד וע ד ע י ת ומ ב ל ה יה יש ר ס א ש ח יב ה ר ה א וה .׳ ה ה יב ר ה :ס ה יג יב ם יגוש ם יל מ ם ע פ
ד וב ע ל וא ב יו ה וד ב כ יו ח וא ש גי ס יוג ה ש ר מ ול ה ע ור אלא ח יח ש ח מ מ ופ וג ב ה וב ג א וח ה ר ה ה ה יה יש א ל א ש גו ןוכ ג ר מ א ש ה פ ו
ם ש ה ת א וד ב ע י זא יכ  ימ א ת וא ש וג ח ת וע ב ג ה ל ע ו ם יס ד ה ם יר ח ה ל ע ס ה יה ל א ם יד ב וע ויה ם יוגה ש יפ ל ה ז ר כ ה ׳ח ם ש ל וב
ןויצ תדוצם * דוד תדוצמ
:וומ ס כ ו ה נע ש ה ןוש למ .וג ע ש י : ד ומ ל ו ה א ל וה ןוש למ .וייוי :(י י יכ ש ״ מ כ מ ור וס ל ןה כ ה ל ט .ה י ג ח כ ו :ד ח וש כ ה א ןת מ ה ס א ת וכ זל
.ה ד ש : (ס ״ ל ת יש א ר כ ) ף ס וי ל ל גכ ק ו ם כ ר זב ס כ .ם כ ל ל ג ב (ג י) .ור וי ד יח ס ב :(י כ יכ א ל מ )וה יפ מ 1ש ק כ • ס ר ות 1 ׳וגו ןה כ ית ס &
ם ייע ו (כ ״ י ל א ינד )ןימ יה ןק ל ק ו ם   מ ב ס ייפ ופ כ .ן י י ע : ה ד ש כ .ו ס ו ס ק י ף ס כ ב :ן ת ונה ןוצ ר כ ה א ל וה ה ס ס ם יל ופ ל יח מ ה פ "פ »
1 ם מ כ ןוש ל מ .ת ו מ ב ל : (א ל ימ ל ) ה ד ש ה ימ ל ןכ ו ם יגכ א ןוש ל א יה ם ת ויה ס ט .ונע ש י ׳ח ל ע ו :ן ת ינה ש ולש ל ש כ ל ם ימ ס וק ף ס כ ה ש ״ »
וכ ש מ י .ו ר ה ג ו :ן ק וס ט ו ק ו מ .ץ כ ג :ף יס ב .ה י ר ח א ב (א ) ד א ל ס ל מ א ל ׳ה כ ןמ ש ה ל ם ה ינש וזיט י ול ל ה ם יש ס מ ס ל כ ם יש ימ
ם וק מ ב יר ח י א ל יכ ה פ ר וניל פ א ב ת א ל ק ל ו ק ״ מ ה כ ב ות ניכ ש
יל גמ ה א ל מ ה יה ת .ה י ה ת ןייע :ה ד ש כ ש ש ר ת נ ה יה ת • ה ב יר ס י ב יוא ה .ש ר ח ה ה ד ש :ם כ ית ונופ ל וב ט ל .ם כ ל ל ג ב (כ י) :ונכ ש מ
ר פ יב ת ויוצ מ ה ס ומ כ ה ר פ ס מ כ ם ש א צ מ י ןיל וגד ו ם יל ג ה כ ל ה ל ״ ל ר ס י ת ומ כ ל ה מ וד ה יה י .ר ע י ת ומ ב ל :ס יג ינכ ס ת ל ש מ ה מ ם ינב א
:ת ומ ב ל ןה ב גב ת ומ וד ה מ ה ו ת מ ל יא ה ת צ יצ ק ר ס א ם יר א ש ה ם יש לש ס לט ש ת מ ל יא ה ת ית ח ת ס ה ו
ש א ר ה ו כ ש ח ה ר מ ה יה י ןק וס פ . ןוב ג : ק ״ מ ה כ ת יכ ויל מ ד ימ ע -ש ל ה ה .׳ ה ת י ב י ה :ח יש מ ה ימ יב .ם ימ יה ת יר ח א ב ( א ) ך
רקי י לכ
תו רהגכ דתי מש וצ־בקגו ורהגו לד י ״שר ׳ובו וכלהו ׳וכו םי מי ה תי רחאב הי הו
.םי ה לא םי כלו הה
םעטהו םי מי ה תי רחאב רמא ןכ לע די תעל האו בגה תאז י כ קפס ץא ל״ז ע״באדהו
בושי דו ע י כ לארשי םתגל בש רעי תו מבל הי הי תי בה רה י כ הלעמל רי כזהש רובעב
8 9
ד ה כ י מ
לכמו קוחרמל דע ומש אצי ש םעטה הגהו .הובג ונגיא תי בה רה י כ עודי ו תי בה דובכ
דע תועבגמ אשנ הי הי ו םי רהה לב שארב הי הי ולי אב תוחגמב וי לא ובושי תואפה
,ורמאו וכלהו .םלועל ץר אוה י כ רהג תרזגמ וצורי ,ורהגו .ץראה יבשוי לב והוארי ש
בותכ אוה רשאכ םי וגה לכל ,הרות אצת ץי צמ י כ .ותלעמ לדוגל ,הלעג .הלאל הלא
.ןאב דע .דחא םכש ודבעלו ׳ה םשב םלוכ ארקל
והואשגי םי וגה לכש ךא ,הובג לעופב הי הי ש אל אשגו ץכג בי חרהו ל״ז ק״דרה ןכו
הי הי ש רמא ןכ לע הז לכ ולטבי די תעלו םי מרה םי רהה לע םי דבוע וי הש י פל
םעט אי בגה ןתגו דחא םבש םשה תא דובעל רהגכ ורהגי וי לא י כ אשגו ץכג םהי גי עב
רבדו לכל הרות אצת ןוי צמ י כ רכו ׳ה רה לא הלענו וכל הא הז ורמאי ש םרמאמל
וז האובנל בורקו רכו מי מע ץב טפשו רמא וי לעו קדצ הרומ חי שמה לע םי לשורי מ ׳ה
.ןאכ דע די תעל םי מי ה תי רחאל םולשה וי לע והי עשי אבנ
הנובש ףוס לבא די מתי אלש רמא תונערופה לע דעי י ש י פל ל״ז א״י רהמ ןבו
תומבלו ברה התע אוהשנ (היהיש רמאש)׳ה תיב רהו סנכי לארשי י חדנ ׳ה םי לשורי
ץכג הי הי די מתש תודי מתה לע הרומ ןוכנו ׳וכו ׳ה תי ב רה הי הי ןובנ די תעל י כ !רעי
הי הי אלש רמאו שדקמה תיב הנבנ ובש הי רומה רה אוה ׳ה תיב רהו ותנוכתמ לע
י כ ועדי ו וריכיש תי הלא הלעמ תואי שנו תוהבג םא י כ י י מוקמ תוהבג ותואי שגו והבג
לכ ץרה רהגב וי לא ורהגו לי עומ םב ץאו םהי תובא ולתג רקששו ׳ה דובכ אוהה רהב
י הלא תי ב ותוי ה תאפמ אלא רהה תאפמ אל ׳ה רה לא הלעגו וכל ורמאו םי וגה
וי כרדמ וגרויו רמאש הת המוי ק לועו הרות לוע ולבקיו ןב םג ורמאי ו םש רשא בקעי
ץי צמ יב תמאב וגעדי יב תומייק אלו הרותה ולבקש לארשי ב אל וי תותרואב הכלגו
.ןאכ דע םי לשורי מ ׳ה רבדו הרות אצת
יבר רמא אתקי ספ ורמאש םלוכמ הובג הזה בוטה רהה הי הי וגממש םירבוס ל׳׳זחו
תוגבלו ץמרחו למרכו רובתו יגיס אי בתל אוה ךורב שודקה די תע ןבואר ׳ר םשב םתגפ
םי רהה שארב ׳ה תי ב רה הי הי םי מי ה תי רתאב הי הו םעט המ םהי לע שדקמה תי ב
הרי ש רמוא שדקמה תיב אלא ןאכ דע קיידו אגוה בר רמא תועבגמ אוה אשגו
המ הרי ש ץשל אלא אשגו ץא תועבגמ אוה אשגו םעט המ וי רחא םיגוע םי רההו
.ןאב דע אשמב רושי והי גבו םעט
לע העי די ה א״הב םי רהה שארב רמאש הז לעופב ןכ הי הי ש רבוס סחגפ יברש י רה
אצת ץי צמש דעי די תעלש י פלו ןומרחו למרכו רובתו יגיס ןהבגב םי עודי ה םי רהה
י ואר תמא ׳ה רבד אצי ש יפלו הרותה הגתג ובש יגיס לע הגבי ש תואי הזל הרות
םתגי רהו רקשה יאיבג לכ לוטי בו והי לא לע ׳ה רבד תמאתג ובש למרכה לע אהי ש
שש הי הש הערפ הגחמ לשמ רתוי והגחמב לודג הי ה רשא ארסי ס עגכג רובתבש י פלו
םילשוריב םי עשופה תעגכהב י הלאה ...דיתעלו תואמ עשת ארסי ס לשו בכר תואמ
הברמו דאמ תבושמ ןומרת לט תוי תלו הגי חבה תאזמ רובת לע ותוגבל י ואר ןכ םא
לע דרוי ש ץמרת לטכ בותככ ןויצ רה לע םידרוי הי ללטו הכרבה הי הת די תעלו הכרב
רה לע ןכ םג הי הי ש רמא הזל םלועה דע םייח הכרבה תא ׳ה הוצ םש י כ ןויצ רה
ר ק י י ל כ
90
שארב ררושמ הי הי אוהש רבום אבוה ׳ר םנמא הכרבה לע הני חבה תאזמ ץמרח
קוספמ ףילידב חבשו ריש ןושלמ ׳וכו אשנו ׳וכו ןוכנ והת רדוסמו ןוכנ רישב םלוב
רפסב הז קוספ י תראב רבכו ןוכנ ןושל אוה והינב ץשלמו ׳ה אשמב רושי והי נבו
.םייונש שי םנמא םשמ שורד והי עשי
ואבנתנש העבראב ל״זח ורכזש ומכ הי עשי ל ןורחא הכי מ תוי הלש י נא רמואו
תלי תת רמאש ומכ הנושאר ךרבתי םשה רבד ובש עשוה אוה ןושארהש קרפ ותואב
הפסוהל הלאה םייונשה ואבש רמול י ואר תאזל הכי מ הי ה ץרחאהו עשוהב ׳ה רבד
ןאבו ׳ה תי ב רה הי הי ץבג ריכזה םשש אוה ןושארה י ונשה הנהו םילשורי ץנעב הבוט
םמשו ברחיש תוי ה םעש דעי ו רבד והי עשי ש י פל ׳וכו שארב ןובנ תיב רה הי הי בי תכ
תי ב רה תוי תל השודק לבקיש ץבנ הי הי זא חי שמה תומי ל םי מי ה תי רחאב תז לכ םע
תוי הל די תעה לעש ףיסוהל רבדה תונשה הכי מ לא תי נש ׳ה רבד אב התעו .שדק ׳ה
הזלו םלוכ םי רהה שארב תראפתו השודקו דובכל ןוכנ דוע הי הי ׳ה תיב רה הי הי ש
אלו ומצעב וב ותומי לש הי הי ו רתויב ץבנ ותוי ה לע תורוהל הנורחאב ןוכנ רמא
רמול אוה תבי ת ןאכ ףיסוהש תועבגמ אוה אשנו רמאש המ אוהו םי רהה ראשב
םא י כ תועבגהו םי רההמ ותלוזמ תואישג ול ךשמי אלו דאמ אשג ומצע דצמ אוהש
.׳הל ןכשמ אוהש ותשודקמ
תד אלו הגומא םהל ןי אש םתוא םהו םיוגה לכ וי לא ורהגו רמא והי עשי ש י פלו
וי לא רמא הזלש תד םהל ץא רשא םיוגה לכ וי לא ורהגו רמא הזל ויפ לע וגהגתי ש
יקג ושדק םוקמב םוקי י מו ׳ה רהב הלעי י מ י כ וי לא ...תולעל וכז אל י כ וי לע אלו
ךרבתי םשהב םי גי מאמ וי ה רשא םי מעה ולי פאש ...הכימ ףיסוה ןאכ םגמא ׳וכו םי פכ
ורמאו םיבר םיוג וכלהו וי לע רמא הזלו וי לע ורהגו םה ולי פא חג יגב תווצמ עבשבו
לא ׳ה רה לע ורמא אלש םהירבדב ורהזג םגמא הובג לארשי ץראש י פל הלעגו וכל
םי מעה חבשב ףיסוה הכי מ הגהו ׳וכו בקעי י הלא תיב לאו ׳ה רה לא קודקדב ורמא
י מי כ םייקל ןורחאה תולגה ןמ םתאצב ךרבתי םשה השעי רשא תואלפגה םתוארב יב
ברה לע ולעי ש דע דוע וכמו ותדובעב וקבדי זא תואלפג ונארא םי רצמ ץראמ ךתאצ
םי מע וכלהו םי מעב בי תכ והיעשיב םש םנמא םי מע וי לע ורהנו רמאש ומכ ׳ה תי ב
לע רמא .׳ה לא הלענו אלא םהב בתכ אל תזלו תודחא םהב ןי או םידרפנ םהש םיבר
.תודחאב םתוי הל ובז ןאכ י כ םי מע םהש יפ לע ףאו ׳ה רה
תקולתמ הי הי ש םי מעה םתואש םיבר םי מע ץב טפשו רמאש ...הכימ ןאכ ףי סוה םג
הזלו ׳ה רה לע ולעי אלש םי מעמ קלח הלאו םהיניב טופשי םירבדו ץרו םהיניב
רמאש םי וגה יבג והי עשי רמאש ומכ םי מע לכ [ירמא] אל םי מע וי לע ורהגו רמאשכ
םי וגל ןירוםיו תתכות תי כוהו םיבר םי מע ץב טפשו רמאש הת םי וגה לכ וי לא ורהגו
רמאש הת וגחיכוי תחא המואבש ...עשר ד״ע ...ל״ר קוחר דע רמאו םי מוצעו םיבר
םולש קוספב ל״זח ורמאש ומב ...אוה קוחרו והי עשי ןכ רמא אלש המ קוחר דע ןאכ
קוחר דע וא ת״יש ...קוחר אוהש עשרה והז וי תאפרו ׳ה רמא בורקלו קוחרל םולש
.הקוחר ץראב דמועה יוג דע
91 ד ה כ י מ
ודמלי ןיבו ואשי אלל אשי אל ןיבו םהי תוברחל םתוברח ןיב םיוגש תצק דוע שי ו
וארקנו חי שמה ךלמ תומי ל םי מי ה תי רתאב ראבו רכש לבקו שורד ן״ונב ןודמלי ל
י תדקפו דעי י אוה ךורב שודקהש י פל וא לארשי תונערופל רמול ונוצר םי מי ה תי רתא
תא לארשי ודבעש םי מי ה ןווכל עדי ש י מ לכ ל״זח ורמאו םי לעבה ימי תא הי לע
םי מי םתוא לע םי מי ה תי רתאב ןיבא הזבו תולגב ובשי םימי המכ עדי ל לכוי םי לעבה
םי לי לא י דבוע םי וגהש יפלו םי רה שארב ןובג ׳ה תיב ברה הי הי זא םי לעבה י מי לש
םי לי לאה לש םמוקמ וריכיש י דכ םוסרפל תואשגה תועבגבו םי מרה םי רהב ורחב
ואצמי וא יגיב יגיב וטרחתי ןפםתנוכת םוקמ <זיא הרי קחו השי רד ילב םדובעל וכלי ו
םייח םי הלא אוה תמא םי קלא ׳ה םנמאו םי לי לאה לעמ םתוא החדי הנומא שי א
ךלוה שורדי שרודה י כ רתויב לולתו הובג רה וגגיא תי בה רהו ןויצב רחב םלוע ךלמו
םוקמב רחב אלו ןבש וי פתכ ןיב אוהה םוקמב רחב הזלש הטרח ילב רבתי םשה לא
די תעל םגמא םי לי לאה ...הובג םוקמב ׳ה תיב רה תוי הל אוה ןובג אל י כ הובג רתוי
תועבגמ אוה אשגו םי רהה שארב ותוי הל ןוגהו ץבג תיב רה הי הי זא ודבל ׳ה בגשנו
י צע לבו הנר וינפל וחצפי תועבגהו םי רהה יב תועבגהמ םמורמו ...היהי ומצעמ אוה
וחצפי תועבגה יב תועבגמ ןכ םגו ומצע דצמ אוה אשנו רמאי ש הזו ףכ ואתמי הדשה
תובא אלא םי רה ןיא י כ תובא תוכזב רמול ונוצר םי רה שארב ןוכנ י לואו הנר וינפל
וי לע ורהנו הנובלה תעבג לאו רומה רה לא י ל ךלא בותככ תוהמא אלא תועבג ןי או
.םיבר םי מע
לב לאו הובג רה לב לע לא תכלל םי לגרומה םיוגהו םי מעה לגרה י גפמ י לואו
תועבגמ אשגו םי רהה שארב ׳ה תיב רה הי הי ש אוה ןוכנ רמא הזל י לוא האשנ העבג
אל ץי דע יב הי תוגומאב םיקלתומ רמולכ םה םיבר םתכלב י כ םיבר םיוג וכלהו
הולא ןי או ודבל ׳ה בגשג יב ועדי יב םש םתולע םע דתא םבש ודבועל תמאה ררבתג
ולי פא ...םתוזירזל יכ ׳ה רה לא הכלנו רמא הזלו וני הלא י תלוז רוצ ןי או ׳ה י דעלבמ
בקעי י הלא וריכזהו בקעי י הלא תיב לא םש ...ימ הי הנו ׳ה לא הלענו והזו ...עב
וב קלח הי ה םהרבאל הי ה ולאש תי בה אוה בקעי ל םא יב וב קלה םהל ןי אש תודוהל
ינב םהש יפלע ףאו קלח שי םדק ינב לכל םגו םגקזמ םילחוגו קחצי יגב םהש דצמ
קחצי דצמ הי ה םא ןבו .וגב קחצי לעמ םחלשי ו תוגתמ םהרבא םהל ןתגו םי שגלפה
דסחו ןח אלא וב קלח ונל ןיאש בקעי י הלא תיב לא ורמאי הזל םי לחונ ושע ינב וי ה
.ךרבתי םשה
׳ה רהב םוי ה רמאי רשא רה וארק םהרבאש ל״זחדב בקעי י הלא הי ב רמא וא
םהרבא תוכזב הי ה ןושארהו תיב וארק בקעיו הדשב חושל הדש וארק קחצי ו הארי
תלוספוב הי ה י כ ברחנו קחצי תוכזבנ (...ש)י נשהו לאעמשי תלוספוב הי ה י כ ברחנו
לי על רכזנכ שרחנש ינש תיב לע שרתת הדש ןויצ םכללגב ןבל ןאכ רמא הזלו [ושע
לי בשב אוה אבל די תעה םנמא וב וטלש ושע לש תלוספה דצמ םופורונרוט ושרחש
דוע וב הי הי אל המי לש ותטמו םי הלא תיב םא יב הז ןיא תי ב וארקש בקעי תובז
לכמ ןורחאה תי בה דובכ לודגו ראופמ הי הי ש בקעי י הלא תי ב תאו וריכזה ךכל ןברח
ר ק י י ל כ 92
ם וגר ת
ג
׳
,
*״ ם יצ ר ם ד ג ו צ ל ח ו
ב
:ם ימ ע ויל ע וד ד נו
:;׳4?4   ל א ו ה יוה י  ר ה   ל א ה ל ע נו ו וכ ל ור מ א ו
ןקה!? yi אי ?ל
ר ץ
. : -v : Tןה! • • • r: J.~.JV :
י
: !T :
״ g ה כ ל נ ו ו י כ ך ^ו נ ך ו ך ב ק ע :י ה ל א ת י 3
S ' ^ S ר ב ך ו ה ר ו ת א צ ת ק צ מ יכ וית ח ך >ב
Z&JXZg ם ימ ע ןיב ט פ ש ו נ :ם ל ש ת ד כ ה וה ן
וייח ר   ד ע ם ימ צ ג2 ם ר ג ל ח יכ וה ו ם י ב ר
י ^
9
« ם ה <ר ת י ת ו ם י ^א ל ם 7ת ב ך ד ו ת ^ו
^ב ך ד יוג  ל א ר ג וא ש ל   א ל ת ור מ זמ ל
S « ז נ #ן י •ה מ ח ל מ ד וע ןוך מ ל ץ     א ל ו
רכ} ןובותיו י :אברק שיא «ג   ! י א . • ״ »• י ג : ?< * נ י < . M״ א״ה
י״שר ארק יירהמ
ע״נמירשל) איה החכות חשל הז פששמ״טפשז 0) יי״י* ז י וע ב ג ה ל ע י ם י ד ח ה ל ע ס ה י ה ל א ת א ס י י ג ה ם ש ו ד ב ע ש
ר ה ל א ה ל ע נ ו ו כ ל (ב ) : ם ב ל ב ו ר מ א ו ו י ה ל א ה א שיא ן וס א מ י
ם י ב ר ם י מ ע ן י ב Been (ג) :א י ה ה י ה ן וש ל א ע ה , ה ר ו ח א ג ת ן וי ע ם י כ ו י ת ו ח ר ו א ב ה כ ל נ ו ו י כ ר ד מ ו נ ר ו י ו ב ק ע י י ת ל א ה י ב ל א ו ׳ ה
ארזע ןבא ק״דר
: לחא םכש ודבעלו ׳ה םשב םלוכ ארקל בותכ אוה ו ר ס א י ה מ ל ר מ ו ל כ ם י מ ע ה י ר ב ד א ל א י ב נ ה •  יב ד ח ז . ה ר ו ת
לככנה םשה
המע שסשו
מקש םאו .״ ._
י
_ ._ _ _ .
ברח יוג לא יוג אשי אלו רמא ׳ותכהו רחא שקש אל הז םוקמ ק ר א ה י ה י ש ח י ש מ ה ך ל מ ה י נ פ ל מ פ ש כ ל וא ב י ם ה י נ י ב ה ו ע י ב ת
י ־ ־ ה * ל ל־ .יבשיו (ד)־ המ״ל״ ר«05 . • ״מלי gFtfJZ£& iS'SS^.b ^
א ר מ ה .ם י ת א ל : ה מ י א ה ת ד ו ב ע י ל כ ס ה ס ת ו ש ע ל ם ת ו א ו ת ת כ ו ה מ ח ל מ י ל כ ל ו כ ר ס צ י א ל ו ם ה י נ י ב ם יל ש י א ו ח י כ ם ע ל
ס ח ב ס ד ו ס ו ז ש ם י ל כ ה ש ח .ת ו ר ס ז ם ל :ו ת א ת א ו ו   ש ר ח ס ת א ת צ ם ב ר ש א ח נ ה ס ו ק ס ם י ת א ל ו ״ י ת ש נ ד ו ת א א ר ק נ ו ב ק ר פ ת ש
׳ ת י ט י3ן :ש ל וע ב ה מ ח ל מ ה י ה ת א ל ן כ ם ג ס י וג ה ל כ ו ל א ר ש י . ו נ £ י ו >ד < ; ר ו מ ז ח א ל ך מ ר כ ו ו מ כ ם י ז ע ה ר א ש ו ם י ג ס ג ח
דוד תדוצמ ןויצ הדוצמ
•ם ״ ו כ ע ה ן י כ ט י ס ב י א יה ח י פ מ ה ך ל מ א יה י ט פ י ש ה י כ ה י ה י ן כ
ת ל ו כ מ י ל כ ס ה מ ת ו ב ע ל ה מ ח ל מ י ל כ י ר ב ש ׳ . ו ת ת כ ו : ק ח ר מ מ ם י ב ש ו י ה ה י מ ו ל ע י
י פ ן י ח ו י וג   ו:ש ג   מ ,ר ב ב י .א ״ כ . ט י י א ו ב ש י ו (ד ) : :.ר י ב י - י ד י ל י rtEr׳ ח י ש מ ה י כ
ס ״ ול ט ל ט פ ש מ ה ר ר ב י א יה ו ם ח ז ב י ל י ל ב ל ב ם י כ ל ה
ה ת וא וד מ ל י א ל ו ה מ ח ל מ ד וט וש ט י א ל יכ ה מ ד א
רקי י לכ
י כ וי תוחרואב הכלנו וגי מצע לע רימחג וגחגאו וי כרדמ וגרויו יחצגו םייקו םי נושארה
הרותב םינפ םי ארמש י פל םי לי לא י דבועל הדמלל רוסא אי הה תעה דע רשא הרותה
וכלתש אי הה תעב םועדי לכ םיטפשמו יוג לכל ןכ השע אל בי תבדכ הכלהכ אלש
אל הרותה רמול וגוצר הרות אצת ןויצמ יכ המי לש הנומא ךרבתי םשב וני מאי
הדמללו האי צוהל םהל הי הי ש ׳ה רבדו םלוכל ןוי צמ אצת אלא תומואה ןמ הומי לעי
93 ד ה כ י מ
תא רי שי י הל י ללכ ׳ה רבד וא םילשורימ אצוי הז לע רתוי מ רבד הי הי רמול ונוצר
.םילשורימ אצי הנובנהו הרשי ה ךרדב וכלי ש םלוכ םי ל ...ה
.ז״עלב ט״נמירשד אוה החכות ןושל הז טפשמ טפשו ל״ז י״שר ׳וכו םי מע ןי ב טפשו
םי רחאו ׳ה רבדו דבכנה םשה רמא תפי ו .חי שמה אוה טפושה ,טפשו ל״ז ע״בארהו
וב התי ה אלש רוד רבע אל םויה דועו המע טפשו רמא ולי אב םילשורי י שנא ורמא
אלו ברח יוג לא יוג אשי אל רמוא בותכהו רחא טקש אל הז םוקמ טקש םאו המחלמ
הז רבד ׳ה יפ י כ ׳וכו וגפג תחת שי א םלועח י שגא לכ ובשיו .המחלמ דוע ודמלי
דגי ו ןכו חי שמה ךלמ אוה טפושה טפשו ל״ז ק״דרה ןכו ןאב דע .קפס ילב אוה תמאו
אוה י כ םהיגיב המחלמ הי הת אל תוגעטו תועי בת םהיגיב הי הי םא י כ די גמה בקעי ל
המדאה תדובע י לכ תושעל םתוא ותתכו המחלמ י לכל וכרטצי אלו םהל םולש השעי
ותשרחמ תא תלמב רשא תגה םוקמ םי תאל ו״ית שגדו תא ארקג וב םירפותש ארמה
אל ךמרכו ומכ םי צעה ראשו םי נפגה םהב םירמוזש םי לכה םה ,תורמזמל .ותא תאו
.ןאכ דע רומזת
ובשי וכלי המשש רכמה ׳ה רה וא (תפיכ) רכזגה ׳ה רבד טפשו ל״ז א״י רהמו
ורמאש ומב ץלופורטמ הי הת יב םלועה לבל םי טפושה וטפשי םשמו טפשמל תואסב
ל״ז י״שר שריפו םלועה לבל ןילופורטמ הי התש םילשורי הדי תע םרמאב ל״זת
םי רצוגה ללב לב םילשורי לע םיבר םי מע ץובקב הי הי הת תורי י עה םא ןי לופורטמ
םויב ודבל ׳ה בגשגו הלודג המקג םהיגיב הי הי ו םהי לע םי לאעמשי ה ולעי ו הושבכי ו
יברו תומכה יבר םיבר םי מעל חיכויו םלועה לכל םאו רי ע םילשורי ראשתו אוהה
אוה םי מי ה תי רחאו ץז י לכב םילשורי תלשממ הי הת אלו קותר דע םי מוצעו תוכי אה
ןאכ דע יגש תיבב ללב הזמ םייקתג אלש םי י קתהל ץי דע הדי תעו ...הב חי שמה תומי ל
.םדוקה קוספב וי תבתב ד״עלגהו
םולש י תתנו רבד ןכי הו ,רבד תואבצ ׳ה יב ל״ז י״שר ׳ובו ונפג תתת שי א ובשי ו
י פ י כ םלועה לכ י שנא /וכו ונפג תתת שי א ובשיו ל״ז ע״בארהו .ןאב דע ׳וכו ץראב
לבו לארשי ׳וכו ובשיו ל״ז ק״דרה ןבו .ןאב דע .קפס י לב אוה תמאו רבד תואבצ ׳ה
אלו לי חב אל םייקיו רבד תואבצ ׳ה יפ יב ל״ז א״י רהמ ןבו םייקיו רבד ׳ה י פ יב םי וגה
.ישוגא תכב
רזעלא יבר וי הלא םשב שי א וכלי םי מעה לכ י כ בוט רחוש ׳ובו וכלי םי מעה לב י כ
לארשי לע םיגרטקמו אוה ךורב שודקה יגפל תומואה לב םי אב אבל די תעל י עדומה
י לגמ ולאו תוי רע י לגמ ולא םי לי לא י דבוע ולאו ולא םלוע לש וגובר ויגפל םי רמואו
רמא םידרוי ןיא וללהו םידרוי וללה םי מד יבפוש וללהו םי מד י כפוש וללה תוי רע
םי מעה לכ י כ הי הולא המע דרת המואו המוא לכ אוה ךכ םא אוה ךורב שודקה םהל
בותכ אלמלא רמא אגיגח ׳ר םשב ןבואר ׳ר .׳ובו ךלג וגחגאו והי לא םשב שי א וכלי
ר ק י י ל כ
94
ןיא ו ו ת נ א ת ת ח ת ו ונפ ג ת ח ת ש יא י£
ם וגר ה
;?יג יריע תוחח
יה ירי9 תוחפיו
תי5ן
i
רזג
7,?,?וניה ל א ׳ך וה ל    ם ש ב ך ל נ ונח נא ו ן ״ ״ . ״ ,
2 ה ת ל   ם א נ א ת ה ם ויב י :ד ע ו ם ל ו ע ל S&, 33
ה צ ב ק א ' ה ח ד נה ו ה ^ל צ ה ה פ ס א ל ייי 5״ %׳
!ווהי ׳» »»יל !ייייג .•ח י י ״ י י ה ישאו איה ם2ל איךךכמו אךאשל
ארקיירהס י״שר
!ו ס פ ו א (ו) :ק י ח ר מ ד ע ס י מ ע ח ל כ ץ כ א י ה ן ו ר ב *ו ר ק ח ט פ ש ו יתתנו VI ן כ י ה ו .רבד תואבצ ׳ה יפיכ (ד) :(ז ״ ע ל ב
ת כ מ א י ה . ו ח ע ר צ מ ו ת פ ס א ו ו מ כ ח ע ל ו צ ח א פ ר א , ה ע ל ו צ ה / _ \ . / , ״ _ 4״ ״ ץ .,u
ת ח ד נ א י ה ש י פ ל . ח צ ב ק א ח ח ד ג ח ו :ה ו ל ג ב ח ע ל ו צ ח ל א ר ש י
ם ש ב
שיא וכלי (ה) : ( ו ׳ כ א ר ק י ו )
,
ו ג ו ץ ר א ב ס יצ ש
ך ל מ ו (ז) :ח ג ו ע ב ך כ ל כ ה ל י ת ו ע ר ח ר ש א ו .ח ה ו א ץ ב ק א ח ו ל ג ב הפסוא0):י ״ ת ן כ א ״ ע ו ד ב ע ש ל ע ן ו ד ב א ל ו כ ל י .ויהלא
םתואו .יתוערה רשאו : (
,
ה כ ׳׳מ ) ו ת ע ר צ מ ותפסאו ו מ כ א פ ר מ ןושלה א ר נ י ל ו י ״ ת א י ל ש ל ט מ ש י נכ א .העלוצה
ק״דר ארזע ןבא
ל כ י כ >< :ו ר ב ד פ י י ק י ר ב ד ך ר ב ת • א ו ה ש ק י כ ו . ר ב ד ה ו א ב צ ילגדה ל א .י כ (ה ) : ק פ ס י ל כ א ו ה ת מ א ו ה ז ר ב ד ם ש ה יפ
ם ש כ ש י א וכ ל י ן מ ז ו ה ו א ד ע .ו י ה ל א ם ש ב ש י א וכ ל י ס י ס ע ה t\ _ ״J י A _ . ״ ״ , u , ״ ״ ״ ״ ״ i , ״ .
ך ר ד ל ח י ש ם ה ך ל מ ה ׳ב יש יש ד ע ׳ב ו ס ה ך ר ד ל וב וש י א ל י כ וי ה ל א ^ » ?
צ י ח
*
י ב
ה ם א ס ח י א ם ח נ מ ו ל א ר ש י ח י כ ו מ א י ב נ ה
ת י ב ו נח ג א ל כ א .ו ג ח ג א ו :ע ג מ ו ג וג ת מ ח ל מ ר ח א ה ב ו ט ה ת א צ ם ע פ ה ו א ת א ז כ ו נ ע י מ ש ה ו ו נ ח י ט ב ה ש ט י ה ל א ת ר ו ת
ב י ר ח י ש י פ ל ע ף א י כ ד ע ו ם ל ו ע ל וג י ה ל א ׳ה ם ש ב ך ל ג ל א ר ש י י כ ם ע פ ה א ו ה ו ך ל נ ו נ ח נ א ו ת ל מ ן כ ל ע ת ו ל ג ה מ ל א ר ש י
£ S r ^ ?
M
T
- S J , i £ 2" ה ח נ מ ם י ר ז ו פ מ ה ל א ר ש י ת א ס י ו נ ה ו א י כ י ז א ת י כ ה ת ו נ ב ה ב
* ש ר פ ג ו ו ג י ה ל א ם ש ו נ ח כ ש ם א ב ו ת כ ש ו מ כ ם י ם י ה ל כ ו מ ש ב u , ״ I , . /.v
ב ו ת כ ש ו מ כ ת ו י ל ג ץ וב ק ם וי ב . א ו ה ח ם ויב >< :ר ז ל א ל ו ג י ס כ ״
ג י ש נ א ם ר
י י ש ל מ י י ה ל א ם ש ב ש יא י כ ל י ס ת כ י א י כ ו ה ל
ו ס כ ד וד ד וע ף פ ו י י ן כ ו ה פ פ א א ו מ כ . ה פ פ א .׳ ם י מ י ה ה י ר ח א ב א ל ש ל א ר ש י מ .העלוצה . •ויב(י) :ו י ר ח א ן כ ל ע ש ד ק מ ה
י ״ ר *ב ם י מ ר כ ה ת א ה ר מ ו ג ו מ כ י ׳ר צ ב .ח ע ל ו ע ה :ף ו ס א י ו ם ה ל .יתוערה רשאו :ה ח ד נ ה ה כ כ ו ה ר ה מ ב ת כ ל ל ל כ י ת
'י ב א ו כ ו ם י ע ל וצ ה י ם י ל ו ח כ ת ו ל ן ב ם ה ש ל א ר ש י ה ע ל ו ע ה ש ו ר י פ ו •״ , ..״ . -». «-. . -, . ״
ץ
י ע ל צ ב ו ד וד ר מ א ן כ ו ע ל וצ ו ל א כ א ו ה י ר ה ח ר צ ב א וה ש י מ •כ
ה ת ה ש
י •יאלהנהו ,יתסיעו (ז ) .*י י נ ., ה פ ר ח ל ה י ת מ ש ש
ת ר ש ע ל ע ה ז ר מ א י ל וא ו ה מ ו ק מ מ ק ו ח ר א י ח ש . ח ח ד ג ח ו :ח ס פ ל י א כ ג ל ד י ז א ס י ד ו ע יג יע ה נ ח ק פ ת ז א ש ו ר י פ ן כ ו וט ה א ג י .יח מ ש
י ת ו ע ך ה ש ו ס כ .י ת ו ע ר ה י ש א ו :א י ר ד ב ם ח ח ד ג ה ו א י ל ט ל ט ם ה ע ל ו צ ה ן ה ג וי ם ג ר ה ו ד א מ ם צ י א מ ם י ק ו ח ר ם ה ש ם י ס ב ש ה
ו ל כ י א ל ש .ת י ר א ש ל .י ת מ ש ו >»:ן ע ו ל ת י ש א ב א ד ו א י ג י מ ע י ב ו ח ם ד ק ן כ ן וה ל ש א ב ת א ד ו ן ת ג י י פ נ ר ת ו ס ה ל ב י ס י א ן כ ם ה ל
ןויצ תדוצס דוד תדוצמ
מ ל וצ א וס ו ו פ כ ס ל ג ס ה . ה ע ל ו צ ה (ו ) : ס ד ר מ ןוש ל מ .ד י ר ח ם (ל ) .׳ ו ג ו ס י ס ע ה ל כ י כ ( ה ) : ה י ה י ק י . ׳ י נ י י ה י כ : ו ט י ק מ מ וד יל ח י
ס 6ל ג ומ כ ה ע יג י ן ינמ .ה א ל ה ג ה ו (ז ) :(כ ״ ל ת יש א ר כ ) וכ ל י ל מ ל כ יכ ל מ ו ג ל ה י ה י ת א ז ה ה ב י ט ה ל כ ל מ ס ב א י ב נ ה ר מ א מ י ה ז
יג ב ל ש ס ״ ו כ ט ה ב ן י מ א ה ל י י ה ל א ״ ס כ ב ך ל י ה ה ה מ ד ח א ל כ ה ׳ ׳ ו כ ט כ
:ה כ ו ס ל ו נ א ם י י ו א ל ן ד ל ו ל מ ו ס ל יט ל יב ן ימ א נ ן כ ו ו ב ץ מ א ה ל ׳ה ה ש ב ו נ ח נ א ס י כ ל י ה י כ ס כ ר ל 1ימ מ ל *.ם ה ט י נ ד מ ל א ל ו נ ח נ א י ו ט מ
ס ח ד נ ה ל ח ל ב י .ה ח ד נ ה ו : ה מ י ק מ מ זוזל ה ל וכ י ה נ י א ש ה ט ל יצ כ א י ה ב ל א ר ש י ת ד מ ת א ה ״ י כ ע ה ן י נ מ >ייכ א א . ה ב ל צ ה ה פ ס ו א (י)
: ה מ מ ב י ט י א ן כ ה ל י ה י ט ל ה ר ש א ל יט יש כ ל ״ ל . י ת ו ע י ה ר ש א ו : ש ״ ט כ ן י נ ט ל ס כ א ו ה ו ה ת ו א ן ב ר א ה נ ה ס ׳יייכ ט ה ה י צ ל ח ל ה צ ר א מ
ת ויה ל ב ו ש ת ה צ ר מ ל ה ב י ש ב ?יל יג ב ה ט ג י י ת נ ר ש א ס ט ה .ה א ל ה ג ה ו : ה ת ו א ול כ י 6ל ו ס ״ ו כ פ ה ןיב ח יד מ ש ה ל ת ו י ה ל . ת י ר א ש ל (ז )
רקי י לכ
דוד רמאש אוה טפשו אלא ןאב ביתכ ןיא טפוש טפשנ ׳ה שאב י כ ורמואל רשפא י א
ולא ךטבש ךתנעשמו ךטבש י דמע התא יכ ער ארי א אל תומלצ אי גב ךלא י כ םג
לוכי ךא רמול דומלת ןירוסי אלב לוכי ינומחני המה הרות וז ךתנעשמו ןירוסיה
.ה״לכע םימי ךרואל ׳ה תיבב יתבשו ייח ימי לכ ינופדרי דסחו בוט ךא הזה םלועב
הלי לח רבדב שי םינפ אושמש הארנ י כ אי ה הקזח תומואה תנעטש קדקדל ן״דעלו
הי הולא דרת המואו המוא לב ךרבתי םשה תבושת אי ה המ ...םמותשי ...עשרמ לאל
95
ד ה כ י מ
וי ה םהש לארשי ולבם רשא ןירוםיה דצמ אי ה הנעטהש םי רמוא וני י ה םאו המע
ךטבש ןבואר ׳ר ירבד קי סמדבו םי מד תוכיפשו תוירע יוליגו םי לי לא תדובע תרפב
הנעט אי הו אבה םלועל םה םיבוט דחאב םי רבדה יגשש הרותו ןירוםי ךתגעשמו
אל הז יב המע הי הולא דרת ורמואב שי תלעות המ ןב םאר השקי ש אלא הבושח
.הארגה יפב די רומ אלו הלעמ
י ואר תומואה יכ ןעוט אוה ךורב שודקהש תומואה דגג הגעטהמ הזב שי ש הארגו
לב רמאש המב םתאש םעטה הזל םהי לי לאב םה םיקיזחמ םדועש י פל םגי הגל ודרי ש
דרג י כ עצב המ רמולו בי שהל תומואל םהל הי הו המע הי הולא דרת המואו המוא
םשב םי כלוהו םיקתושש ץי בו וגי הולא התא י כ לי עומ םב ןי או לבה םי לי לאב לואש
י הוז תואבצ ׳הב םא י כ ...לילא ...םשב וכלה אלש לארשי ו המואו המוא לכ וי הולא
לארשי י כ אי ה תאזל תפרוצמה תי נשה הנעטהו .םגיהג הני דמ לצנהל םתנעט קתת
י י ואמ לכש תומוקמ המכב יתשריפש ומכו םי ני מאמ וי ה אל םתדובע תעשב ולי פא
העטהש המל הבי ס והת תלי לח םתב [ונימאיש] אל דבל לוע תקירפל התי י ה םשפנ
הולבק אל לארשי יב ררבל ׳וכו המע הי הולא דרת המואו המוא לכ ...ל םתוא
אלה רז לאל וניפכ שורפנו וני הולא םש ונחכש םא בותככ הולאב םלועמ םהי לע
לב י כ והת ךרבתי ...ע ןובנ םבל י כ בל תומולעת עדוי אוה יב תאז רקחי םי הלא
םלועש י פל םניהג לע וגי הלא ׳ה םשב ךלג וגחגא לבא וי הולא םשב שי א וכלי םי מעה
דבל םיגפל הז הי ה רז לאל וגיפכ םישרופוגייהש העשב ולי פאו וגי הלא ׳ה הי ה דעו
.ל״ז י״שר ירבדו לד םגרתמה ירבד םידסוימ הז לעו שפגו בלמ אל
וגפג תחת שי א ובשיו קוספםישרפמ ל״ז םהש ץבמ יגא הלא ל״ז םהי רבד ךותמו
לארשי לע םיגרטקמו רכזנה םגורטקב םדי רחהל םי אב תומואהו לארשי לע ׳ובו
אלא ׳וכו םי לי לא י דבוע ולאו םי לי לא י דבוע ולא םלוע לש וגובר ויגפל םי רמואו
לכ יב רבד ׳ה י כ די רחמ ץאו רמאש הז םדיב םגורטק הלעי אל י כ די רחמ ץאש
ןכ אל אי ה והולאשו םי לי לא י דבוע םהש ןחבי הזבו וי הולא םשב שי א וכלי םי מעה
רמאש המ ןוכגו אמי י ק לש רשק אוהו דעו םלועל וגי הלא ׳ה םשב וגחנאו לארשי
.וי הולא םשב שי א ובלי םי מעה לכ יב רבד ׳ה יפי כ די רחמ ןי או
וי תשרי פו ץקמ רדסב הדמח י לכב הזה רמאמה י תראי בש י תאצמ תז י תבתכש רתא
המוא לכ דרת ןיינעמ קחודה יתבשי םשו ןירוסיה תלעמ לע ןושארה שוריפב יפב
הבוט בור הל עי פשהש המב הי הולאב י ולת המואה תמשאש רמול הנווכהש הי הולאו
אל הנה דע םנוע םלש י כ םנוע לע שנועל םי ואר ךכלו תומואה וי ה םי ננערו םי ני שד
םנהי גמ םלי צהל י דכ ןירוסיו תוי לגב םריגסה ׳הו םהרבא הז םרכמ םרוצ י כ לארשי ןכ
רשקב ןאכ י תבתכש המ ךא רמאמב םיקודקד המב רואיב י תבחרה םש י כ םש ץי עו
םשב שי א וכלי םי מעה י כ רבד ׳ה יפ יב די רחמ ןיאו ׳וכו תתת שי א ובשיו קוספ
.םכחיו םכחל ןתו דדוחמו שדוחמ ןייגע אוה ׳וכו וי הולא
הארגש ןירוםיה ןייגעמ יתרכזש הטי שה יפלע וב אצוי כ בי חרהו י״ג םהרבא יגב דוע
רבע ןושלל בורק שי א ובשיו רמאש הזש ושוריפו וגיינעו רמאמה ןושל הטונ הי לאש
ר ק י י ל כ
96
טקשהה הזו רבד תומואה לעו חטב ובשיש די רחמ ןי או ׳וכו ונפג תחת שי א ובשיש
םני הגל וכלי םי מעה לכ י כ םהי לע רבד ׳ה יפ י כ םהל םרגש אוה הולשו םהל הי הש
י כ דעו םלועל וגי הלא ׳ה םשב ךלג ןירוסיב םי בורמה לארשי ןכ אל וי הולא םשב
.םילוגו םי גועמו םי בורמ וי ה די מת
ןכו] םי לי לא תדובע ודבעש לע ןודבאל ובלי ,וי הלא םשב שי א ובלי ל׳׳ז י״שרו
תי בה םא םתוא םחגמו לארשי חי כומ אי בגה ירבד [הלא י כ ל״ז ע״בארהו ןתגוי םגרת
לארשי תאצ םעטה וא תאזכ וגעי משהו וגחי טבהש וגי הלא תרות תיננ אל ברח
לארשי םי י וגה ואיבי זא תי בה תוגבהב י כ םעטה אוהו ךלג וגחגאו תלמ לע תולגהמ
שדקמה תיב י שנא םורויש דע וי הלא םשב שי א וכלי םתכי להבו ׳הל החנמ םי רזופמה
.ןאב דע העלוצה הפסוא ׳ה םואנ אוהה םויב .וירחא ןב לע
םי מי ה תי רתא לש ןמז ותוא דע .והולא םשב שי א וכלי םי מעה לכ י כ ל״ז ק״דרהו
תי ב ונחנא לבא גוגמו גוג תמחלמ רחא הבוטה ךרדל חי שמה ךלמ [םבישינ זאש
אל וגי צראמ הלגגו תי בה ברחש יפ לע ףאו דעו םלוע וני הלא ׳ה םשב ךלנ לארשי
םש ונחכש םא דוד רמאש ומכ םי מי ה לכ ומשב ךלנ אלא רחא לאב וני הלא רי מנ
.ןאכ דע רז לאל וניפב שרפנו וני הלא
םי רכזנה םי מעה הנה וי הולא םשב שי א וכלי ךלה רשא םי וגה לכ י כ ל״ז א״י רהמו
תודבעתשהה יכ קספה ילב דעו םלועל וגי הלא ׳ה םשב וידחי ךלג וגלוכ הגה וגחגאו
.ןאכ דע קספה ילב דעו םלוע וגי הלא ׳ה םשב תכלל וגלו םי מעה לכל ללוכ י הי
ןד וגי אש ׳ה אוהשכ ץב ותוכלמ לוע לבקל לארשי עמשב וגיוטצגש י פל ן״דעלו
דחא ׳ה םיגמזה לבב וגיקסע לע תקפמ וגי הלא אוהש ןמזב ןיבו וגיתמקג םקוגו וגיגיד
׳ה רתא ןוגגםב הז שרפל רשפאו וגי הלא אוהשכ ץבו ׳ה גהגתמשב ןיב ךי דבע וגאש
ךרד לע דתא ׳ה לבה ןיידה אלא םוקמ לכב םי הלא ןי אש ץדב וני הלא םי מחר תדמב
יב ןאכ רמאש לכ הזו ךל דדומ אוהש הדי מו הדי מ לכב ךדאמ לכב ל״זח ושריפש המ
לע חקפמ םי הלא הי הי ש יפל ובלי רמול ונוצר וי הלא םשב שי א ובלי םי מעה לב
וני הלא ׳ה םשב ךלנ ונחנא םנמא הבהאמ אלו ןי דה תארי י נפמ וי הלא םשב וא ויקסע
םישוריפ י נשה יפב וני הלא םשב גהנתמ אוהשכ ןיבו ׳ה םשב גהגתמ אוהשכ ןיב
המשל הגי אש אלא הכי להה אי ה ךרבתי םשה רחאו וי הלא םשב אלא םי כלוה
.רומאכ
םתולעו םתכלב םלוב םי מעה י כ וי הולא םשב שי א ובלי םי מעה לכ י כ רמאי וא
ךרבתי םשל וארקי לי לאל םהיפב לגרומ הי הש םשב וב ךרבתי םשה י רחא ובלי ןוי צל
הי ה רשא םשה ותואו לי עומ םב ןיאו לבה םתובא ולחג רקש ךא ךי א םהל ררבתנ י כ
הולאל ותוא םי בי שחמו םי בשוחה ותוא אוה לבה יב אושל הי ה וי הלאל םעו םע לב
םשה ותוא ונבי ןבלו וני הלא יתלוז רוצ ימו ׳ה י דעלבמ הולא י מ יב תוהלא וב ןיא
ובל ורמאו הז ץי נעב תרכזנה הכי להב וכלי ...יב י לי לא אוה וי הלאל םדקמ הי הש
רשא ׳ה תרות םדמלו םתולע דע די מתי ...בקעי י הולא תיב לאו ׳ה רה לא הלענו
ותלוז םש אל ׳ה םשב םלוכ אורקלו דחא םכש ודבעל הרשי ה ךרדה םתורוהל ןוי צמ
97
ד ה כ י מ
לדוג תתל םתנווכש יפ לע ףאו .ויתולא םשב שי א וכלי רשא םי לעבה תומשמ
.וגי הלאל
הז ׳ה םש רובדו ...רבדו רמול וגוצר םילשורימ ׳ה רבדו הצלה ךרדב רמא י לואו
׳ה רבד י הי ו האובגה ...רובד רבד וטושפ י די מ אצוי ארקמ ץאו םי לשורי מ והודמלי
ךב רחא י כ םתכי לה תעב וי הלא םשב שי א וכלי םי מעה לכ י כ רמאו ןעט הז לעו
לכב ךלנ ונחנא םנמא רומאכ דחא םכש ודבעלו ׳ה םשב םלוכ אורקל ודמלי
רמאש ומכ דעו םלועל וניפמ הז םש שומי אל דעו םלוע וני הלא ׳ה םשב וני תוכי לה
וני תורצ לכב וני פמ ומש חבשי אלש אקייד וני הלא םש וני הלא םש ונחכש םא
העלוצה הפסוא אוהה םויב רמואש וי רחא אבה קוספה וער וי לע די גי ו וגיתוילגו
שי א וכל םי מעה לכ יב רמואו רבדמ תומואה ץוביקו תוילק ץוביק תעשבד עמשמד
.וי הלא םשב
סי גבא ,העלוצה הפסוא ל״ז י״שר ׳ובו י תמשו ׳וכו העלוצה הפסוא אוהה םויב
,י תוערה רשאו .ותערצמ ותפסאו ומכ אפרמ ןושל הארג י לו י״ת [ןכו] אי לטלטמ
.ןאכ דע םגועב םהל י תוערהש םתואו
.החדגה תבכו הרהמ תכלל לכות אלש לארשי מ תעלוצה הפסוא ל״ז ע׳׳בארהו
האלהמ הקוחר התי הש ,האלהגהו .םיוגב הפרחל הי תמשש םהל ,י תוערה רשאו
דע .אלת ושרוש האלת יב האלתמ אלו האלה תרזגמ םהי לע םשה ךולמי זא םצראל
.ןאכ
ולי אכ תולגב אוהש י מ י כ הרטוג ומכ י ״דצב ,העלוצה הפסאא הפסוא ל״ז ק׳׳דרהו
.חספלי אכ גלדי זא םירוע יגיע הגתקפת זא שוריפןכו ותמש י עלצבו ןבו עלוצו באוכ
םיקותר םהש םי טבשה תרשע לע הז רמא י לואו .המוקממ הקוחר אי הש ,החדנהו
,י תועי רה רשאו .אי רדבמ החדנהו אי לטלטמ העלוצה ןתנוי םגרתו דאמ םצראמ
י מע יבוח םדק ןמ ץהל שאבתאדו ןתגוי םגרתו םהל בי טא ןכ םהל י תועי רה רשאכ
תי ראש םהמ ראשת אלא תולגב ולבי אלש תי ראשל י תמשו .ןוהל תי שאבאדו א״ג
ןמ הגבג לעפג האלהגהו רכזש החדגה אי ה ,האלהגהו .אוהה ןמזב םצראל ובושי
י בא י גודאו .ארדבמ החדגה ומכ האלהגה ת״יו .ןמזהו םוקמה קוחר ץיגע אוהש האלה
העלוצה ןכו התואי רב בורמ ןאצה יגפל האלהמ תכלוהה הקזחה האלהנה שריפל״ז
דע םוצע י וגל הגמי שאו ההכ לע ףיסוא האלהגהו הגקזחא יגא תכלל הלוכי הגי אש
ןב םג הרכזג אל הקזח םא האלהגה ריכזה אלש ל״ז ויבא שורי פל השק תצקו .ןאכ
.קוספה תלי חתב
תרשע לארשי לעו התוא םתנ הדוהי ו לארשי תונערופ רבדש רחא ל״ז א׳׳י רהמו
תובלמו וכירי לע עלוצ הי הש םהי בא בקעי םש לע העלוצה הפסוא רמא םי טבשה
ץרא ןוויל הנוצרב הכלהו ןושאר תיב תולגב החדגש הצבקא החדגה םשב הגב הדוהי
הערה התי ה אי הש יגש תיב תולג לע י תוערה רשאו רמאי המש םיחרובו םי חדנ םודא
הזל הדוהי תוכלמו לארשי תוכלמ םי תש תוי כלמה וי הש י פלו םודא ידיב ונל הלודגה
ר ק י י ל כ
98
ויהי הדוהי תוכלמ םנמא העלוצה ארקש לארשי תוכלמ לע העלוצה י תמשו רמא
םי טבשה ןמ םוצע יוג ויהיש םוצע יוגל תרכזנה החדנה אי ה האלהנה םי בושח רתוי
דוע הי הי אל י כ ןויצ רהב םהי לע ׳ה ךלמו רמא הדוהי ו לארשי לע דחי םלוכ לעו
.םלוע דעו התעמ ומש הלעתי ו ךרבתי ךלמה אלא םי לי לא השודקה ץראב
בקעי םש לע העלוצה לארשי תא ארקש רכזנה ל״ז א״י רהמ תטי ש יפלע ן׳׳דעלו
אי הה הטי לשהו וכרי ףכב תעגל בקעי לא ךאלמה ןוחצג יב קפס ןיא ובירי לע עלוצ
הזה תולגה לע התא ...ב ...סש אי ה אי ה וכרי לע עלוצ ואשעש דע וב טלש רשא
לע י כ בקעי לש וכרי לע עלוצ תדלות אי הש העלוצה הפסא רמא הזלו וב וגא רשא
הטלשו אי הה האמוטה חכב םש עגג יב ןעי השנה די ג תא לארשי יגב ולכאי אל ןכ
רמא הצבקא החדגהו העלוצה הפסוא והזו םתולגב וכרי י אצוי וקזוה ךכלו בקעי ךריב
ץראב םי חדנהו קוספב הדמח ילבב יתשריפש ומבו תמא תד ללבמ ואצי ש םי חדנה לע
לכב ץואל המכ לע םירבועש י פל םי רצמ ץראב םיבשויה לא םי חדנ םארקש םי רצמ
החדנהו ןאכ רמאש הזו .הנממ הדנו הרוח ירבד לע רבועה אלא חדנ ןי או םויו םוי
ער קר אוהש וי לע די עמ אוה ךורב שודקהש ר״הצי לע ל״זחל י תוערה רשאו הצבקא
.לארשי י אנוש ילגר וטטומתנ הז ארקמ אלמלאו תונערופה לכ תבי ס אוהו םוי ה לב
אלא הדי מתה אלש י פל תעלוצ הארקנש ןושאר תולג לע העלוצה רמא י לואו
םגמא קחודב הכי לה אוה ךלוהש תחא לגר לע עלוצה הזה שי אכ ...ל הגש םי עבש
החדגהו .עלוצכ אל םהי תש וילגר וכתחגש הזכ ףיסות אל אלפג הזה ןורחאה תולגה
ואצי ש םתוא י תוערה רשאו ,בר ןמח לודג יוחד וגיחדגש ןורחאה הז תולג לע רמא
דגג ותי ראשל העלוצה י תמשו הגושארה הקולחה דגגכ רמא ןכלו תמא תדמ ללכהמ
י פכ האלהג הארק הבי סה תאזל התולג די מתהש י פל החדג הארקש הזה תולגה
םי קחרמ ץראל האלהמ דאמ קוחר וחדגש האלה ןושלמ וא לי על רכזגה שורי פה
רמאו זמרב זמרש םתוא לעו האל אי הש התואל לכ םע הקזחו םוצע י וגל האלהנהו
םלוע דעו התעמ ןויצ רהב םהי לע ךולמי םלוכ דחי םהי לע ךלמא רמא י תוערה רשאו
ועמשת ולוקב םא םויהו הנשי חא וכז לארשי לש םדיב י ולת רבדהש י פל התעמ רמאו
׳ה ךולמי תתעו ולאגי התע ובושי םאש התעמ רמאש הז והי לאד אדבוע אי ההכו
הגי כש ולג רשא הגי כשה לא ׳ובו ףסוא הפסוא תבי תב זמרו םלוע דעו התעמ םהי לע
המו החדנהו העלוצה זמר הי לאו הרצב י כנא ומע בותככ רצ ול םתרצ לכב י כ םהמע
.בקעי תי ראש הי הו תי ראש תארקל י כ תי ראשל העלוצה רמאש
לארשי ד אחי שמ תאו ןתנוי םגרת ,רדע לדגמ התאו ל״ז י״שר ׳וכו רדע לדגמ התאו
םגרתו לארשי תסגכ רדע םגרתו תעמ ץשל שוריפ.ןויצד אתשגכ יבוח םדק ןמ רי מטד
לפוע ומכ תע לדגמ ןושל לפועו שדקמה תיב רדע לדגמ שרפל שיו לפוא ןושל לפוע
,הלשממה האבו .ךילא וצבקי םלוב האלהגהו העלוצה תי ראש ,התאת ךי דע .ןחובו
אלש דע הלחתב התי ה רשאכ םילשוריב דוד תיב לא הלוב המי לש הלשממה אבת
.ןאב דע םילשורי תי בל הכלממה הגושארה הלשממה אי ה המו הקלחג
9 9
ם וגר ת •ן ה כ י מ
• S ! 2     ד ע ו ה ז ו ע מ ןוי* ך ד ב ם ה י ל ע ה וה !£SS:
  ת ב ל פ ע ר ך ע   ל ר ג מ ה ^וא ו ״ :ם ל וע
t * * * & ה ל ש מ מ ה ה א ב ו ה ת א ת ך י ד ע ן ו:*
:
ם ל ש ור י      ת ב ל ת כ ל מ מ ה נש א ר ה
« ר י א ך ל מ ה ע ר יע יר ת ה מ ל ה 1ד ע »
«   ™ 5 ל יח ך ק יזח ה -  יכ ד ב א ך צ ע ו:    ם א ך *
י ״ ש ר ק ר ב ן י ס ק ה ח נ י א א ר ק י ״ ר ה מ
ת א ו י״ ת . ר ד ע ל ד ג מ ה ה א ו (ח ) :ם נ ו פ ב ם ה ל ית וע ר ה ש י י ע ל י ג מ ה ת א ו (ף ) : ם ל וע ד ע ו ה ת ע ם ק יצ ר ה ב ם ה י ל ע ד ו
. , . ״ ,.,>_ ! ״   י • . י -י -י »«•י י י י ״   י !,(י ר   י י f מ י ׳׳א י ד ע ל מ ש ד ק מ ה ה י ב א ו ה ל ד ג מ . ה ת א ה ך י ד ע ק י » ת ב ל פ ו»
ש ור יפ .ן ייצ ל א ת .נ כ \,ו ,ר ם ד ק ןמ ר י מ פ ל צ א ר ^יד א ח יש מ .
ל 6 ו ע ן ן
^ £
י ן w א י ה ו   m ל ב י ח ל
׳
פ ן ?   ל w
. ל פ וא ןיש ל ל פ וע ם ג ר ת ו י״ נכ ר ד ע ם ג ר ת ו ז ו ע מ ןיש ל ל ל ג מ
( ד א ב ו ך ד ו ב כ ג א ב
ל ^י ת ע ה ת א ן י י ד ע . ה ה א ח ך י ד ע
ל פ ו ע ןכ ו זוע ל ד ג מ ןוש ל ל פ וע י ק ״ מ ה ב ר ד ע ל ד ג מ ש ר פ ל ש יו ה ד ו ה י ת י ב ת ו כ ל מ ה ק ל ח נ א ל ש ד ע ש ה נ ו ש א ר ה ה ל ש מ מ ה
ת ע ל וצ ה ת יר א ש . ה ת א ה ד י ר ע :(ב ״ ל ה יע ש י) ן ח כ ו ש ד ק מ ה ת י ב ב ל נ ר ל ס י ל י ע ם ל ו כ ו ת ח א ה כ ל מ מ ם ל ו כ וי ה ל א ר ש י ו
l^m^llL^ml • m%\* י >י י י ׳י י ״ י יי*יי-יי  יי  
, 0
י א
א י ז י ל א
ק
ז ח י
1
כ
י
ת
י '
ל ג ה
1
ס
וב וש י ש כ ן ייד ע ה י ה • ן כ ו מ כ
/ נ י ש א ר ד הלשממה האבו •ו י ל א וצ ב ק י ם ל יכ ה א ל מ ה ו
ה ת ע
>
ט )
.
ת י
5ל פ מ י ה ש ל ד ו ע ו צ ח י א ל ו ס י ו נ ינש ל ד וע ו י ח • א ל
ר ש א כ ם יל ש ור יב ד וד ת יב ל א ה ל וכ ה מ יל ש ה ל ש מ מ ה א ב ת ח ת א .ד ס ל ת ו ל מ ה ת א ש ן מ ז ל כ ה ת ע ל ב א . ע ר י ע י ר ת ח ם ל
ינוש א ר ה ה ל ש מ מ ה א י ה ה מ ו .ה ק ל ח נ א ל ש ד ע ה ל ח ת ב ה ת י ה י ם ה ל ש ז ׳ע ד ו ב ע ל ם י ד ש כ ל ו ר ו ש א ל ם י ר ע ס ל ת ו מ ו א ל ת ר כ ח ה מ
ם י ע ר ש ק ב ל ה כ יר צ ת א ה מ ל ך ב ל ית יש . ע ר י ע י ר ה ה מ ל :י ב ת ד ר ו מ ת א ש . ה ה ע ( ט ) :ם יל ש ור י ת ב ל ה כ ל מ מ ה
א ר ז ע ן ב א ק ״ ד ר
ת ר ז ג מ ם ה יל ע וד ב ל ם ש ה ך ול מ י זא ם צ ר א ל ה א ל ה מ ה ק ו ח ר :א י ה ה ן מ ז כ ם צ ר א ל ו ב ו ש י ש ת י ר א ש ם ח מ ר א ש ה א ל א ת ו ל ג ג
- . - ״ . / -.ץ .
R
.,-
N
.
P
,1,t
י י
-,/
,
י<ד 6י •ftVח מ ,יז
ד א
ל
ח
V ׳י נ ב נ ל ע מ נ ה א ל ה נ ו ר כ ז ש ה ח ד נ ה א י ה .ח א ל ה נ ח ו
ר מ א . . ד ת א ו (ח ) .«0ת וש ר יש ה ח נ ת יכ ה ח נת מ ח נו ה ח נ ה
י מ ב
^
ס ג ר ת ד
ם ה ש ר ד ע ל ל ד ג מ כ א וה ש ם ל ש ור י ן וכ נה ו ל ו ל ל ד ג מ ת פ י
w w
׳
p m n
ת א ל ח מ ש ר י •'ל י ז י »י נ ו ד א ו א י ר ד ב מ ה ח ד ג ה
ו ל פ ול יפ ע יו וה ומ כ י כ א ״ יו ן ח ב ו ל פ וע ומ כ . ל פ ו ע :ל א ר ש י ח ע ל ו צ ה ׳יש ן ב ו ה ה י א י ר ב ב ו ר מ ן א צ ה י נ פ ל ה א ל ה מ ת כ ל ו ה ה
ם מ צ ע וה י ב ג ה ר ה ה ש א ר ל א ת ול ע ל ב י ת כ ה כ כ ו ה ו כ נ ל פ וע ל
ה ח כ ל ע
ף
, ס י א ה א ל ה ג
׳ י י ™P
m
*
י נ א ת כ ל ל ה ל
י
כ י ח נ י א ע
, ״ , ״ , ״ ״ ״ ״ , . ״ ״ 1 ״ _
A l
, ״ . ״ , - , ״ ״ , , , . . 1 ״ 1 ד ו ד ל ד ג מ א ו ה .ר ד ע ל ד ג מ ה ה א ו « < : ם וצ ע י ו נל ה נ מ י ש א ו
'ע ט ה י ה א ב י ם ע ה ק י ע ל ה ל מ ה ת א זו ., ר ת א ת ך י ד ע ת ול ע ל ״
ל י ש 0 ח מ w ן א ע ן ר ד נ ז
ל ס , ל
ש פ ג
ל
א ר ש
י י
כ r
, ל
ד נ ס w

ת ל מ ש פ ״ ע א ש יש י ןב ד ו ל ת ול י פ ת ול כ וה ומ כ ו ה ל ש מ מ ה ו י ה ש ל א ר ש י ל כ ם י ק מ א י ה ם ל ש ור י ו ;ויצ ו ת ו מ ו ק מ ה מ כ ב
: ה ז ה כ כ ו ד ו ל ת ל מ ל א יה ה ק י ב ל ח נת א ב א יה ת ו ל פ ת י ר ב ד ה ך ץ י ב ר ד ע כ ה ב י י ה ו ה נ ש כ ס י ס ע מ ש ל ש ם ש ם י פ ס א נ
1.-
י ד י י ו | י ו
«.-״ ,>
י י ו י ר ״
« « , « . - - »
n n
« / ״ \ ת ו נ ו ש ת ו ל מ ב ן י נ ע ה ל ט כ ו ל א ר ש י ת כ ל מ מ ש א ר ה ת י ה א י ה ו
נוק יה יב נת י ה , ע נ י מ י ר ת . ץ ר י ע י ר ה ה מ ל ה ה ע (P)
ך
י
ד ע
.
ן ח ב
ו ל
פ
{ע ו מ כ ל ד נ מ ו מ כ ל פ וע י כ ן ויצ ת ב ל פ ו ע ר מ א ו
ע ר זי ה נה ו ה ע ר ב ם ע ה ל וק ת א ע ש וה י ע מ ש יו ומ כ ה מ ו ר ת כ ^
ק ג מ ז ק ן ח
ל ת ו נ ו ש ת ו ל מ כ ן י ג ע ה ל פ כ .ה א ב ו ה ת א ת
ל פ ינ ע י ר י ע י ר ת ה ז ם ג ה ש ול ח ל ע י ה ר י ב נ ת י נע ל ע ל פ י נ א יה .ה נ ו ש א ר ה ה ל ש מ מ ה : ה ח נ ף ״ ל א ה . ח ח א ח :ה א ב ו ו מ כ
יק ע צ ת ה מ ל ם ע פ ה . ר ב ן י א ר ל ם ה :י כ ב י ה ק ע צ ןיש ל ל ע
ת כ ל ם מ
י
מ א י ת י נ י ש ת י ל ס ג
»
ג ע ח ל פ כ
י י י י י י !
ב
? י
כ ל מ
, w./v • ן   י ו י ז׳׳י  ׳י י • ׳ • ׳ י ו ׳ ו י ״ ׳ ״
ר
.
ט פ ד
ל
א
י ש י ד א ח י ש מ ה א ו ס נ ר ה ן ת ת י ו ן י נע ה ק ו ח ל ם ל ש ו ר •
ו מ כ ל ב א ל ה ע ו ר ת ן י נ ע ם ני ג ע .ע י י ע י י ת ה מ ל ה ת ע >< :י ס כ י ת א ל ל ע ו ל ע ו ט ה ל א א ב י ו ס נ י ת ש ו ס כ ר י מ ט ל פ וע ם ג ר ת ׳ו נ ו
ד נ נ כ י א ר י ע ה ר ג נ כ ה ב ק נ ן ו ש ל י מ א ו ם ל ש ו י י ו ןייע ד ע כ ה ז ר מ א ו ה ע ר ב ' ם ע ה ל ו ק ת א ו נ מ מ ו ם ש ע ר ו ם י ר ה צ ח ע ב ה ע ו ר ת ו
.ך ב ן י א ך ל מ ה : ה ע ו ש י ה ו ה מ ה נ ה ם וי ו ר כ ז ד וע י כ ב ת ו י ל ב א ת ת ה ז ה ס ל ך צ ר א ם ת ו ל נ ל ה ב ו ר ק ת א ש ח ח ע ר מ א ה פ נ כ ה
ד ו ד ת ד ו צ מ ןויצ תדוצמ
ך ו ל מ י ׳ה י נ ם ה ב ס ״ ו כ ט ה ל י ט ו ל ב מ י א ל ו א מ . ׳ ה ך ל מ ו :ק ז ח י מ ן מ כ ו ל ס ופ ומ כ ל ל כ מ ו ל ל ג מ ן י נס .ל פ ו ע (מ ) : (ז ״ ם ה י מ ש י )ב א ומ
א י ה ה ח ט ה מ ות נול ש ה ל ש י ה ב ׳כ ןויצ ר ה ב ה י ה ת ות וכ ל מ ו ם ה י ל ס . ח ה א ח :(י ד ב ו י א )ן י ד מ מ ג ת ומ כ ן י ל א . ך י ד ע :(ב ״ ל ם ש )
ר י ע ל ט . ר ד ע ל ד ג כ ה ת א ו ( ח ) :ט ש מ ל ו ט ו ו ז ח א ל ו ם ל וע ל מ ןינמ . ע ר י ע י ר ת (ט ) :(א י כ ס י פ ש י ) ל ק ו כ א ת א ומ כ ה א יכ ן ט ס
ל א ר ש י י ט ב כ ל כ ה יל ג ר ב ט ש ו ס ס א י ר ש א ל ד ג מ ה א יה ש ר מ א י ןויצ
:ה ח ד נ ה ו ה פ ל יצ ה ת צ וב ק א ו ב ת ן י ל א ה ג ה ןויצ ה ת א ל ״ ל ו ןויצ ת כ ל פ יט ל מ א ר וא יכ ת פ ס ות ל ו ל ד פ ם ש ב ת ומ וק מ ה ןמ ה ב ר ה ב ם י נוכ מ ה
ס י ט כ כ ה ת ל ש מ ל ט ס ג ל יש מ ה זא ש ל ״ ל ס יל ש ול י ם ד ט ל א וב ת א וה ה כ ל מ מ ה ה נה ש ל ס מ ו ל ה מ ו ה נוש א ל ה ה ל ש מ מ ה א וב ת זא ו . ח א ב ז
ם ״ ו כ ט כ י כ ל מ מ ל ז מ ש ה כ ל ס י ל ז ס יט ר ל י ל כ ח ת ת ה מ ל . ע ר י ע י ר ת .ד ס ל ה ת ע (ט ) :ה י כ ל מ מ ית ש ל ל ו מ וצ ר י א ל ז ה פ ל ש ו ד וד ימ יב ו מ כ
.ך ק י ז ח ה י כ :ך ל ל זט י א ו ה א ל ה ׳ש ט ח ן כ ל ש א כ ו ׳ה ל כ וש ל ן ת ו א ס יצ ס ימ ה ם יא יב נ ן ל א יל ה ל ״ ל ך צ ע וי ד ב א נ יכ ו ׳ה ן ל מ ן ב ןיא י כ ו
רקי י לכ
רדעל לדגמב אוהש םילשורי ןוכגהו דוד לדגמ תפי רמא רדע לדגמ ל״ז ע״בארהו
הככו ,הובג לפועל ולע ולי פעי ו והומכ י כ א״יו ןחובו לפוע ומכ ,לפוע .לארשי םהש
האבו םע הקובד הלמה תאת ,התאת ךי דע .תולעל םמצע והי בגה תולעל בותכ
אי ה תולפת תלמש יפ לע ףאש ישי ןב דוד תולי פת ולכ והומכו הלשממה םעטהו
.ןאכ דע הז הככו דוד תלמל אי ה הקובד חגתאב
ר ק י י ל כ
1 0 0
רדעל לדגמ אוהש םילשוריבש דוד לדגמ לע רדע לדגמ ל״ז תפי כ ל״ז ק׳׳דרה ןבו
ןויצ תב לפוע ןייגעה לפכו םילשוריו ץי צ ךותב הנשב םי מעפשלש םי פםאגה לארשי
קזחל תוגוש תולמב ןייגעה לפכ האבו התאת ךי דע ןכו .רדע לדגמ וגייה ןויצ תב קזות
.יסכ רתאל לפועה לא אביו ומכ רימט לפוע םגרתו י״שרדב לי על רבזגכ ת״יו .ןיינעה
תבל תכלממ רמאו תוגוש תולמב ןייגעה לפכו דוד תוכלמ ,הגושארה הלשממה
דוע ברחת אלש לפוע רמאו .׳ה רדע םהש לארשי לבל רדע לדגמ אי הש םי לשורי
לככ) לארשי ו הדוהי תללוכ התי הש הגושארה הלשממה רמאו םלוע י מי לכ
םלוכ םי טבשה לכל תללוכ התי י הש םילשורי תבל תכלממ אי הש ושוריפו (םי שרפמה
.ןאכ דע םולשה וי לע המלש ימיב הפכב תכלומו
לכל התדמכו רדע לדגמ דעו םילשורימ ןגתדכ רדע לדגמ ומש םוקמ שי י כ ן״דעלו
ךרבתי אוה י כ ןויצ תב קתחו לפוע הי הת יכ ךל עד רדע לדגמ התאו רמא הזל ,חור
רדע לדגמ התא ןכ ל״זח ושרדש ומכ תומש אלא תומש י רקת לא ץראב תומש םש
רבזגה קתחה התאת ךי דע ןויצ תב ןחובו קחחו לפוע הי התש םש לע םשב תארקג
התי י הש הנושארה השממה האבו רמאו רכזנה תלוז ןיינע דוע די גהו לפוע רמאש ומכ
תבל אבת רשא הכלממה ךרעב אמלעב הלשממב םילשורי יגיעב הי הת םדק ימיב
תולמב םיגייגעה לפכ לכ ובשייתנ הזבו .םי אצמנה לכ לע תללוכ תוכלמ םילשורי
.ל״ז ק״דרה םהב קחדנ רשא תונוש
,י עי רת המל התע י״שר ׳וכו המהו ׳וכו התעו ׳ובו י לוח ׳ובו עד י עי רת המל התע
םי בוהאו םי ער שקבל הכי רצ תא המל ךבל יתיש ,ער י עי רת המל .יב תדרומ תאש
ןושלהו לי ח ךקיזחה יב ומב הלחלח ץשל ,ילוח .רוזעל רושא י בלמו םי רצמ י בלמ
תושרל החוגה לתוכ הגשמ ןושלב ןבו ךנוחג לע י חשו י ערכ ,יחוגו .תדלוי לע לפוג
השורח ךתגיכש י הת ,הדשב תגכשו.הלוגב תכלל םי לשורי מ ,הירקמ י אצת .םיברה
תוארל םיוקמ וגאש המ ,וגיגיע ןויצב זחתו .ןויצ בי י תתת התע ,ףגחת םי רמואה .הדשכ
ומכ המחלמל םילשורי תוביבסו טפשוהי קמע לא םצבקל ופוסו םצבק י כ .הב
תםגכל אוה ךורב שודקה רמאי ו ,וצבקתג םתערל םה ףא םש םשודל רי מע םי צבקמש
.ןאכ דע ןויצ תב י שודו ימוק לארשי
לפוג ערה הגהו הערב םעה לוק עשוהי עמשי ו העורת ןושל ,יעירת ל״ז ע״בארהו
ךלמה .הקעצו יכב לוק לע לפוג הז הככו השולח תונע לוק לעו הרובג תונע לוק לע
םגו הלח ןושלמ י לוחו יחוג םא יכ ישומ ךל ןיא ולאכ י קעצת המל םעטה ,ךב ץא
ךצעוי ו ךכלמ ךלאגי םש י לצנת םש לבב דע תאב תולגב י אצת התע םא י כ ןויצ הדלי
י כ ומב דלוה י אי צוה יחוגו י לוח רמא הדלוי כ לי ח רי כזהש רובעב ,ילוח םשה אוה
תנכשו .בושייה םעטהו היתוביבס תוירקה לבו ,םילשורי אי ה הי רקמ .ןטבמ יחוג התא
תעד ,יוכו התעו .ךלאגא םש רצגדכובג תולג לבב דע תאבו .הלוגב ךתכלב ,הדשב
השמ ׳רו התרפא םתל תיב התאו דעהו חי שמה תומי ב די תעל הז י כ ל״ז םי שרפמה
התא י מ ומכ ישודו ימוק םעטה לבבורז אוה לשומהו יגש תיב לע רבדי יב רמא ןהכה
101 ד ה כ י מ
ומכ ,ףנחת.ואסכ לע לשומו וי לע בותכו הדוהי י נבמ הי ה לבבורז יב לודגה רהה
ךי א י כ התי ה י תמ המחלמה תאז וגאצמ אל ,המהו .לובסל לכות אל הפגחה ץראה
.ןאכ דע ׳הל אב הגה ומכ די תעל אוה ןכ לע בותכ הז
הבקנ ןושל רמאו ןויצו םילשורי דגגכ הז רמאו העורת ןושל י עי רת ל״ז ק״דרה ןבו
דוע י כבתו י לבאתת הז המל תולגל הבורק תאש התעו רמא הי י םי גכה וא רי עה דגגכ
ריתסיש יפלע ףאו ךרבתי לאה ךצעוי ו ךכלמ אלה ,ןיא ךלמה .העושי הו המחגה ורכז
תולגמ ךלאגי דוע ךצראמ התע הלגי םאו ךצעוי ו ךכלמ אוה ןיידע ךממ התע ויגפ
ופסאג התעו רמא הז לעו ץרא י ספאב סי חדגהו םיצופוגה לארשי לאגי ש ןמז אבי ו לבב
הי רקמ י אצת ךיתוגועב התע יב ךיגוע י נפמ תדלוי כ לי ח לוחל ךל שי םא ךא ׳וכו
םעו לארשי ץראבש הירקו הירק לכמ ׳יפוא דוד הנח הירק תארקנש ןויצו םי לשורי מ
םי י ובשה ךרדכ הדשב תנכשו ךתוקת הדבאש י בשחת לאו המחנה ירכז הז לכ
םי כי לומ ךכ רחאו םלוכ ופסאי ש דע הדשב םתוא םיתינמו םהי רעמ םתוא םי אי צומש
הלגהש םתואל תולגה םוקמ םש יב ,לבב דע תאבו .םי לגמה ץראל י בש םתוא
תי שמה ימיב תוילג ץובק דגגב רמא הז ,התעו ראובמ ,י לצגת םש.לבב ךלמ רצגדבובג
הי הש רבדה ומב ןמז ךרואל אי ה םאו וז המחגב םי חטבומ וי הת התע יב התעו רמאו
התע םי רמואה ותא רשא םיבר םי מעו גוגמו גוג והז ,םיבר םיוג .םגמזב התע םהל
.םדקמ הברחש ומב ברחת הי תונועב בייתתתו ןויצ ףנחת התעש ןב םבלב ובשתי ףנחת
םחור רי עה המל ,םשה תובשחמ ועדי אל המהו הזחתו ומכ זחתו ,וניניע ןויצב זחתו
וני בה אלו הי לע ולע הבי רחהלו הללש לולשל םיבשוח םה יב םילשורי לע אבל
ךי תואי בהו ןופצ י תכרי מ ךי תי לעהו לאקזחי תאובנב בותכש ומכ םרי עה אוה י כ ותצע
ןכ םשורל ןרוגב םי רמועה םדאה ץבקמש ומב ,הגרוג רי מעכ םצבק יב לארשי י רה לא
.ןאכ דע םתוא ושודי םילשוריו לארשי לע םי מעה ךרבתי לאה ץבקי
ךי בא ערו ךער ןושל י עי רת לי על רבזגה ל״ז י״שר תטי ש יפלע בי תרה ל״ז א׳׳י רהמו
ךתוא עייסיש רושאו םי רצמ םי ער לצא ךל המל תולגב י כלתש םדוק התע רמא
דבא ךצעוי םא וי לא בושת םא וגעישוי אוה וגכלמ ׳ה הגה ךעי שוהל ךב ןי א ךלמה
הדלוי כ לי ח ךקיזחה יב חולשו םכשה םע ויאיבג םכל חלש ךרבתי אוה י כ ןכ וגי א
הדוהי לע םגמא .הרזעל םירז םשקב לע הלוגמ תתכות םי טבשה תרשע לע הז רמאו
הדי ל י לב םי לבח םהל שיש םי טבשה תרשע לארשי ומב ךני אש י חוגו י לוח רמא
םי די תעה ץי צ לע םגמא יגש תיבב הדי קפ םהל ץא י רהש הדי קפ לא לשמ אוהש
לבא הדלוי כ לי ח י לוח ןויצ תב י חוגו י לוח אי בגה רמא שרוכ י די לע יגש תי בב לאגי ל
םגמא [ןטבה ןמ דלוה איצוהונ (...מ) הלואגה לא לשמ אוהד ןב י חוגו הוקת שי
הדשב תגכשו הרודה הי רק םי לשורי מ הי רקמ התע ךתאצ תאפמ אי ה הלחלחה
םתואנ (ליחה) רחאש הוקת שי לבא הדלוי כ לוחת יהוז לבב דע תאבו ברח תי ובשכ
יגש תיב תדי קפל הזב זמרו ׳ה ךלאגי ,םש י לצגת [םשש] י פל ןב תדלי ו י תוגת [םילבת
תעד י פל םגמאו םילשורי תוגבלו תוגבלו בושל םהל ןתיו םרפ ךלמ] שרוב י די לע
י קעצת המל התע] םילשורי תב דגגכ אי בגה רמא העורת ןושל עי ר י עי רתש ח״בארה
ר ק י י ל כ 1 0 2
ךתולגב םש ךב חי גשמ וניא ךכלמ ךרבתי םשהש תולגב ךתכלב הרמו [הלודג הקעצ
ושומי אל וירבד יב דבא אל תמאב ותרותו םולשה וי לע השמ [אוהו] דבא ךצעוי םא
תולגב לי ח ךקיזחה ןב םא המלו םלוע דעו התעמ ךערז ערז י פמו ךערז י פמו ךי פמ
הדלוי כ ךתאי צי לע תלחלחתמ תא םג ןב דלוה תאצוה לע תלתלתתמש הדלוי כ
הי רקמ י אצת התע י כ [ורמואב לשמה ראיבו] (תאיבו) דלוה תאי צי לע תלתלחתמה
׳ה ךלאגי םשו י לצגת םש יב ךל י עד י לחלחתת הז לעו לבב דע תאבו הדשב תגכשו
י לחלחתת י לוח םגמאה י לחלחתת המל ןכ םא יגש תיב תדי קפב י בושתו ךיביוא לכמ
לית(ו) [םהו] (אוה) םיבר םיוג ךי לע ופסאג התעו רמא הז לעו יגש תיב ןברח לי ח
םי לשורי ל (ואבשכ םתא) [לע רוצל ואבש םיפלתתמ] םיבר םי מעמ וי הש םי י מורה
ךנחת םי רמואה רמוא שוריפה הז לע [לחלחתת י נשה הזה תולג לעונ הובי רחהו
ףסוי בתכש [ומכ םיימורה ולאשש המ] (םיימורה ...מ) לכש וגיגיע ןויצב זחתו ץראה
י מור סג ומישישב] (...רה םג ומירש) קר תויגונראו םיסמ םתי לכת הי ה אל ןוירוג ןב
וי ה הזב דבל םהי לא םתודבעתשה תורוהל הגשב םי מעפ שלש [םילשורי י רעשב
םולשב תוי הל םיצור וי הו ףנחת םי רמואה רמאש הת םיימורה תא ופינתיש ...םיצור
הז לע םאה וניניע ןויצב זחחו ותלוז רבד אל םהי ני ע ןויצב תוארלו תולעל םהמע
םלומג םלשל םקנ ולו ותצע וניבה אלו ׳ה תובשתמ עדי אל המהש ךל י עד י לחלחתת
םדאה ץבקמש [ומב ל״רנ הנרוג רי מעכ םצבקל הנוי לעה ותמכחב וי נפלמ אוה רוזג י כ
המש עשרה םוקמ םהמ םקנהל םילשורי לע םי מעה ךרבתי םשה ץבקי ןכ ושודל
.ןאכ דע טפשמה
ןושל אוה םא ער י עי רת המל רמוא ןושארב םי בותכה תרי תס קדקדל ן״דעלו
בותכב רמוא ךכ רחאו הדלוי כ לי ח ךקיזחה יכ לע הי לע המתו ע״בארהכ העורת
י עי רת המל שריפש ל״ז י״שר שוריפל םגו ׳וכו יחוגו י לוח ורמואב ׳אה שי חכמ י גשה
.ומוקמב ...ה .הז לכ םע ׳וכו ךיבא ערו ךער ןושלמ ער
ןיא ...ןיא ׳ה תרמואו תערתמ הקגאו העורת לוק לארשי תעורת התי י ה יב הארגו
...םיכלמה י בלמ ךלמ אוה ךלמה רמולו קועצל ער י עי רת המל התע רמאש הזו הב
ךב ץא ךלמה רמא ...ול ץעוי ה ...ךלמ לע ךצעוי םא ןויצב ןיא ׳ה ומב ךב ןי א ךלמה
...ל לבא רשא קי דצה ומב דבא ךצעוי םא םדו רשב ךלמ לע הב ןיא הכלמ םא ומכ
...תו בותככ הבוט הצע םדאה תא ץעי י מה ךרבתי םשת לע אוהו ךצעוי ,הצעה דבא
התע תע ץאו הדלוי כ לי ח ךקיזחה יכ דבא ךצעוי םא הזל םתי בא אל י תחכותו י תצע
תב י חוגו י לוח ותעב רבד זאש ןמזהמ טעמ דוע הי הי הלחלחה תע ךא .הדרחה תאזל
וז הי רקמ י אצת רשא תעב הי הי הזש רמאו בותכה שריפהז הי הי י תמי או הדלוי כ ןויצ
י אצת בורקב רמול וגוצר התע יב אלא הקוחר תע וז ןותג יחוגו י לוחל תע ...םילשורי
רובד הז הי הי ו טקשהבו הולשב םילשוריב ךתוי הב אל קועזל ךל תואי זאו ׳ובו הי רקמ
.ותע ןיא יכ ׳וכו י עי רת המל התע רמול םהי לע געלהו לותהה ךרדב
שי יב חור וגדלי ומב וגי לא ...ךרד לע םהי לע םערתמ ןושאר קוספבש רשפא דוע
אצוי כ רמא הזל חור תודלוי ו םי לבח םהל םי אב ךב רחאו לבהו חור תורבעתמש המכ
ו 03
ד ה ב י מ ם ינייי
ה ד ל ו י כ ן ו כ י ת ב ת ג ו יל וח י :ה ד ל ו מ ™ g v g
ה   ך ש ב ת ^ו ה :ר ן פ מ יא צ ת ה ]ר ע יכ • $ ״ ^ י $ <
ך ל א ^ם ש י ל ^נ ת ם ש ל י ב ב ^.ת א ב ו י י ׳ »י 3 '
זחתו ק ״
ז
נח»ק
:
(י י »»).»•-.?»•א י״ א׳׳ת ןי9קע ך ל ן 7 ןו#ג5$וי
ארק י״רהס , , , י״שר
י
ץ ע וי ך ל מ «(ל ן יא ס א .ה י ט ה ב . ד כ א ר ז ע י י ם א ך ב ן יא ך ל ה ה ןושל .י לוח (י) :רוזעל רישא יכלמי םירצמ יכלמ םיבוהאו
ל ״ י ״ ? ^
ז
? ״ ^ ™?^rZXitn^Z
:
תללי
י ל פ לפ
י <חשלייי ליח ךקיזההי כ (ן א כ )י מכ הלמלמ
:ס י ב ר ה ת וש יר נ ה ח ו נ ה ו ס כ .י ח ו נ ו (י ) :ה ד ל ו י כ ל י ח ך ק י ז ח ח ! י • ״ ! יי •׳
ם ה ש . ף ג ח ת ס י ר מ ו א ה (א י ) :ם י ל ש ו ר י ת י ר ב מ .ח י ר ק מ י א צ ת החיגה לתוכ הנשמ ןישלכ !*ו ךנוחנ לעי ח ״ ו יערכ .י חוגי
:הלומ תכלל םילשורימ .חי רקמ י אצת :םיברה תושרל
היתאסחכ ןויצ בייחתת התע . ףגחת םירמואה (אי) : הלשכ השורח ךתניכש יהח . הדשב תגכשו
ק״דר ארזע ןבא
ל א ה ענמר י ת ס י ש י פ ל ע ף א ו ך ר ב ת י ל א ה ך ע ע ו י ו ך כ ל מ אלה הללויכ ליח ךקיזחה הז רוכעכו זעיד עישומ דל ןיא וליאכ
& ^& ^. ^» T A ^f f 57
י
לי
ח ם א י כ י
ק
ע צ ת ל א
יל י
מ י א ה
ךצמויו ךכלמ םשה אלה
ת ״ ת^ J? £
י
&^%^0 5 £ תכלהו יאצת התע םא יכ הללי סנו הלח ט ןישלמ יחוגו
ק נ ע י ח ו נו ה ד ל ו י כ ל י ח ן י נ ע ס י ל ו ח . י ח ו נ ו ילעו >< :׳ ו נ ו אוה ךצעויו ךכלמ ךלאע םש י ל צ נת םש לככ לע תאכו תולגב
™זינ^י׳!* ו
ט ב ם ח ת א
1*״׳״א ו ה י כ ה ח נ א ה
ר ח
א
ה ל
<
כ
ל ,
ח ר
,
כ ז ה ש ר ו 3 מ 3
- ^
ן ח
(,)
: 9K
ב ו א כ ל ו ל ו ח ל ך ל ש י ס א ר מ א ה כ י ש נ ה ת א *יחא ו ה ה ח נ א ה ו * _ .
ז י י י י י
... a...
ח י ר ק מ י א *ח ה ת ע ח י ה ו נ ו ע ב י כ ח ו נ ל ו ל ו ח ל ך ל ש י ך נ ו ע י נ פ מ
א י ה

ה י י
ס
ם
י ז
ש ב מ י ח י ג ה ת א
יכ ומכ דלוהא י צ וה יחמו
ה י ר ק ל כ מ ׳י פ יאד ו ד ח נ ח ת י ר ק ת א ר ק נ ש ן וי ע ו ם ל ש ו ר י כ תנכשו :בישייה םעזנהו היחטיכס תוירקה לכו םלשודי
י ב ש ח ת ל א י ח מ ח ע י י ר כ ו ה ז ל כ =ע ו ל א ר ש י חאכש ה י ר ק ו רצמכטנ תולג .לבב דע תאבו :הלוגב ךתכלב .הדשב
™ s S ^ ^
w
ט םיבר םישרעמ תעד.התעו (א י ) :ךלאגא םש
ך כ ר ח א י ם ל כ ו פ ס א י ש ד ע ח ד ש ב ש ה וא ם י ח י נ מ ו ס ח י ר ע מ ם ת ו א . . ! . * י _ ״ . ״ ן
ם ו ק מ ם ש י כ . ל ב ב ד ע ת א ב ו :ם י ל נ מ ח ע ר א ל י ב ש ב ם ל כ ם י כ י ל ו מ השמ ׳ךו התרסא םחל תיב החאו לעהו חישמה ימיב ליתעל
י א ו ב ם .י ל ע נ ת ם ש :ל ב ב ך ל מ ר ע ת כ ו ב נ ח ל נ ה ש ם ח ו א ל ת ו ל נ ה םעזנו לבבורז אוה לשומהו ינש תיב לע רבלי יכ רמא ןהכה
י מ א ו ח י ש מ ה י מ י ב ח *ל ג ק כ ק ד נ נ כ ד מ א ח ז . ה ת ע ו >&•):א וה
ט 3 מ ה
,
ה
ל
ב ב ו ר ז
י
נ
ל
ן ל ג ה ר ה ה ת
א
י מ י מ ב י ש ו ן ן י מ ו ל
ר ב ד ה ו מ כ ן מ ז ך ר ו א ל א י ה ס א ו וז ה מ ח נ ב vrvx ם י ח ס ב ו ם ח ה ע י כ
ן וי * ף נ ח ה ה ת ע ם ב ל ב ו ב ש ח י . ף נ ח ת ם י ר ס א ה : ו ת א ד ש א ס י ב ר ס י ס ע ו ג ו נ ם ו נ ו נ ו ה ז .ם י ב ר ס י ו נ :ם נ מ ז ב ה ח ע ם ה ל ה י ה ש
ןויצ תדוצמ דמ תדוצמ
.י ל ו ח (י) :ת ת ר ו ה ל מ ל מ .ל י ח :ה ז י ח א ן ינפ .ך ק י ז ה ח :ב ה ו א ! ר כ מ א וב ל ד ס ו מ מ ה ם ״ וכ ט ה ל מ ס מ ה ד ל ויכ ת ת ל ו ל יה ן ת י א ומ א ר ש א
ה מ יש ג ה ה א צ וה א יה ה ח נא ה יכ ה ח נא ן ינמ .י ח ו נ ו :ה ל מ ל מ ןוש ל מ *   "    "
v
'
1
 
כ ש מ ה ןיג מ א וה ש (ב ״ כ ם י ל ה ס )ן ס ב ט ד מ ג ה ה א ט ן ינט מ א י ה ו
:ל י פ מ . ח י ר ק מ :ל ׳ו ר ד כ ר כ זומ ה ה מ ינג ןיש ל ל א א מ ב ור ק ו ה א צ וה ו
ס »ש ) ה י ד פ ח א ל א ר ש י ינב ול צ נת יו ומ כ ת וק י ר ן י נפ .י ל *נ ח ן ול מ ב ן ו ס י נכ י א ל ו ם יל וג ה ך ר ל כ »ה ד ש ב ת ג ב ש ו :ה ל ו נ ת כ ל ל
ס א ופ י נח ת א ל ו ומ כ ב י י ח ת ת . ף ג ח ת (א י ) :ד י מ . ף כ מ :(נ ״ ל א ל ו ה כ י ס ה ל כ מ י נק ו ל ת ת ל ב ב כ .׳ ו נ ו י ל צ נ ת ש ש :ל כ ב ל א א וב מ ו
י ת ל פ מ א ב ת ת פ ב י כ ׳וג ו ׳ה ך ל א ג י ל ב ב ב ו ם ״ י כ ט ה יכ ל מ ן< ול יפ וי
ס ז ו ה מ יל ש ר ס וי ה ל וא ג ה ה יה י ם י מ י ה ת י ל מ א כ !יל מ א ב נת מ ינא ש ןמ זב ל ״ ל ..ר ת ע ו (א י ) :ס ״ ו כ ט ה יכ ל מ מ ל ו ס יל כ מ ו יש פ ח א צ ת ל כ ב •
ר ק י ו ל כ
וא אוה דבא ךצעוי םאה וא ךיב רועגל ךב ןיא ךלמה העורת י עי רת המל התע הזב
לי חה ...אלו ןב אל תדלי אלו םיריצו םי לבחו הדלוי כ לי ח ךקיזחה י כ הדבא ותצע
חור וגדלי ...ונלח ונירה ןי עכ תי י ה לבא ירפו הדלוה אל הדלוי כ ןירוםיהמ ךקי זחהש
י באת םא י תצע תאז לבא הדלוי כ לי חה רעצ י לבסת לבהו חורל י עי רת המל ןכ םא
ךל י שע רמול ונוצר תב וא ןב ךל י די לוהו הדלוי כ לי ח י לוח רמול הצור י חוגו י לוח
י חוגו י לוח ורמוא הז .םיקידצ לש םהי תודלות רקיע םהש םיבוט םי שעמו הבושתו י רפ
ןירוסיה באכב י לוחתש רקי עה והז דלוה תאצוה אי הש. ןטבמ יחוג התא ךרד לע
אלו י לותת םא יב תומי לש לכב הני י וצמה ןויצ תב ךל תואי ןב י חוגו ירפי שעתו
.הדשב תגבשו תולגב י אצת התע הגה ירפתושעל י תוגת
ר ק י י ל כ 1 0 4
ם וגר ת
5£ י ע י : ה מ ה ו ב י : ו נ י מ א מ TO
י ^*&י 5 י? ות צ ע וניב ,ל «ן ן rift ת ו ב ש ח מ
יש 1ך ו י מ ו ק ׳ :ה ת ג ר ימ ע כ ם צ ב ק
ל ח ב ם יש א ך נ ר ק יכ ן ו ^  ת ב
מ ד י ן ?,
1
;ם י מ ע ת ו ק ד ס ו ^ד ש ת נם י ש א ך ל ת ס   ש ו
KSS'SSIS ם ל יח ו ם ע צ ב ה וה יל י ת מ ר ח ה ו ם י ב ר
ן י ד ק ^ז ו י ! י א י מ ןי סןמ. • T r: : V.T > » :     » ! A :     • ״
ס ד ה ן ו ד א ל •*׳ .י ! י י י י .י ״ י י •»? ג • ״ ». י »? י א י ת
י י ״ ש ר א ר ק י ״ ר ה מ
ר י מ ע כ ם צ ב ק י כ (ב י ) . ה ב ת ו א ר ל יג יזק ש ה מ ט י נ י ע
ב ע ח
^
ך ו ר ב ״ ו ר ק ה מ
,
ד
, ״ ל
א ו ח ו ח
, ל ,
א ו ג
ל
TO
s ^
ם י ל ש ו ר י ת ו ב י ב ס ו מ פ ש ו ה י ק מ ע ל א ם צ ג ק ל ו פ ו ס ו . ה נ ר ו ג ן י ש ד ש ו ס כ ם ש ן ש ד ל ן ר וג ב ץ נ ק ע ו ר י מ ע כ ם ש ו ע ב ק י ש כ ש ו י ל ע
ם ׳ ׳ ו כ ע ם ה ף א ם ש ה ש וד ל י ד נ ר י מ מ ן יצ ב ק מ ש ו מ ב ה מ ח ל מ ל :ת ו מ י א ה ם ה ב ה מ ל .ל ז ר ב ם י ש א ך נ ר ק י כ (ג י) : ר י ס מ ת ד ס י מ
ו ס נ כ ש ה מ . ם ע צ ב :ש ד ק ה ןוש ל . י ת מ ר ח ה ו (ג י ) :ן ו י צ ת כ י ש וד ו י מ ו ק ל א ר ש י ת ס נ כ ל ה ״ ב ק ה ר מ א י ו ו פ ס א נ ם ת ע ר ל
א ר ז ע ן ב א ק ״ ד ר
ת א ה ו מ כ . ה ג ח ה : ו א ס כ ל מ ל ש ומ ו ו י ל מ כ י ת כ ו ה י מ י ה י מ ז ח ה ו : ם ד ק מ ה ב ר ח ש ו מ כ ב ר ח ה ח י ה ו נ ו ע ב ו ב י י ח ת ת ו
ת א ז י נ א צ מ A . ה מ ה ו ( כ י ) :ל י ב ס ל ל כ ו ת א ל ה פ נ מ ה ™ ^ C T ^ ^ T O S S
ו מ כ ד י ת ע ל א ו ה ן כ ל ע כ ו ת כ ה ז ך י א י כ ה ת י ה י ת מ ה מ ח ל מ ה
ה
ל ל
ש
ל ו ל ^ל
ם
,
ב ש ו ח 0 ה
,
כ
ס ל ^ ל ,
א ב ל
^
ר ר י ח
ד ר ל . ל ח ב ם י ש א ך ג ר ק . י מ ו ק (ג י ) :׳ ה ל א כ ם ז י ה נ ה י נ ה י ל ע א ב ל ם ר י ע ה ה מ ל י ת ע ע י נ י ב ה א ל ו ה י ל ע ול ע ה ב י ר ח ה ל ו
ם ע ט ה ו יע צ ב ו מ כ . ם ע צ ב : ן ר מ ר י מ ע כ ם י מ ע ה י כ ל ש מ P
M
'
ת כ
י י
ם
ד י ת י ל ״ ה י ל א ק ז ח י ה א ו ב נ ב ש ׳ מ כ ם ר י ע ח י ח י א ו ה
״ י ו מ כ , ח נ ד ו נ ר י מ ע כ ם ע ב ק י כ :ל א ר ש י י ד ה ל א ך י ת ו א י ב ה ו
י ס ו ק >י< : ם ש ם ח ו א ו ש ו ד י ל א ר ש י ו ס ל ש ור • ל ע ם י מ ע ה ׳ה י ל א ח ץ ב ק י ן כ מ ש ם ש ח ל ;ר ו נ ה ל א ה ד ש ה י ר י מ ע ם ד א ע ב ק מ ש
י כ ם י ב ר ם י מ ע ח ו ק י ד ה ו ר מ א ש ו ה ז .ס ש ׳י ד ל .ה ש ו ח נ ם י ש א ך י ח ו ס ר ס ו :ם ל י פ ה ל ו ם ת ו א ח ג נ ל .ל ז ר ב מ י ש א ך נ י ק י כ .י ש ו ד ו
ת צ ק י כ ר ש פ א ו ׳ה ל ש ד ק ס ו ס ה ה ו ל ע ם ל ע ה י ה י ר מ א ו ם י ו נ ה ל כ ל י ח ף ס א ו ה י ר כ ז ת א ו ב נ ב ש י ס כ .י ת כ ר ח ח ו :ש ו ד ל ר פ ע כ ס מ י ש •
ד ו ד ת ד ו צ מ ן ו י צ ת ד ו צ מ
©יכ ל ס ״ י כ ס ו ג יג מ ו ג1ג א וה ו ם יב ל ס ״ יכ ט ן ל ט ופ ס א י ר ש א כ ת ו ל כ ת ס ה ו ה יא ר ן ינפ א וה ו ה ;ח ח ומ כ . ז ח ת ו :(ה ״ ל ר ב ל מ נ )ן ר א ס
ס 91ס ב ת וק ל ל זר א ה ב י י ח ת ת ה ת ט ור מ א י ד ט א ..ם י ל כ ו א ה :ית א ר ש א ת ד וג א א ר ק י ן כ .ר י מ ע כ (כ י ) :(ם י י ת ו מ ב ) ה .ח ס ה ח א י ו פ כ
וע ד י א ל ה מ ה צ ב א . ה מ ה ו (ב י ) :וניוק ש ה מ ן!יצ ב ה נא ל ת זנינימ ו ם י ק מ ה א וה .ה ג ר ו ג :(ט ״ כ ק ס י צ ה ס ) ר ט פ מ ונצ ח י י מ כ ס יל ב ש ס
מ ןויצ ל ס א ב ל ו ף ס א ת ה ל ס כ ל ב ]ת נ ב ה מ ל וב ט כ ׳ה ת ול ש ח מ ס ה .ך י ת ו ם ר פ ו :ה ש י ל ןוש ל מ .י ש ו ד ו (ג י ) :ה א י ב ה ב ם ש ן יס ינכ ס ש
ל ק מ ב ם ט ל ח ל ן ל וג ה ל א ה א וב ת ה יר ימ מ ץ צ ב ןל מ ש ימ כ ס צ ב ק ם ת ט ל ל (י״ כ ל א ק ז ח י) ו י ס ו ס ת ו ס ר ט ב וט ב ת ו מ ה ב ה י ל ג ל ג כ ם יל מ נמ ץ מ כ
ל פ ט ה ןוש ל ל מ א ל ימ ט ל ס ל יש מ ה ש יש ל .י ש ו ד ו י ס ו ק (ג י )נ ם ש וד ל ו ומ כ ה ק יח ש ן י נס .ה ו ק י ד ה ו :ת ש וח נ .ה ש ו ח ג :ה ל א כ ן ל ל ב ר מ א ו
ס פ ם ה ב ג ול ה ו ד ומ פ יא ב ו וצ ב ק נ ם ל וכ כ ה ת מ ה ג ה ל ״ ל ו ל י ט מ כ ה ל ח ל כ ו מ כ ש ד ק ה ק נ פ .י ה ס ר ח ה ו :(כ ״ כ כ ״ ש ) ם ט ק ל א ם ק י ד א
ל ז ר כ ן נ ל ק ם יש א ו ן ת ו א ק זח א ה נה ה ל וג ב ך ת ויה ב ך ח כ ש ל ס נ יכ ף ס כ פ צ כ ומ כ ם ר ש פ ת ל מ מ . ם ע ג ב :(ח ״ י ל כ ל ט ב )ל א ל ש י כ
.ח ו ק י ד ה ו :ם ת ו א ס ומ ל ל ה ש וח נ ס יש א ן י ת י ס ל פ ת א ו ם ה ב ס ע ל ל א ק ז ח י ) ך ל ימ ול ל ש ו ומ כ ל ש ומ ןינמ א וה ם ג .ם ל י ח ו :(י ה ם י ס פ *)
רקי י לכ
ה ד ש ן ו י צ ל י ע ל ר כ מ ה ל א ז מ ר י ל ו א ו ה ד ש ב י ת ג י כ ש ו ה ג י כ ש ל ז מ ר ת ג ב ש ו ל ״ ז ח ל ו
ד ע ת א ב ו ר מ א ו ץ י צ ש ר ח ת ה ד ש ב י ת ג י ב ש ר א ש ת ה י ר ק מ ו א צ ת ש י כ ה ו ל י פ א ש ש ר ח ת
ף כ מ ׳ ה ך ל א ג י ם ש ף ו ס ו ך ד י ב ש ת ו ג ו ע ה מ י ל צ ג ת ם ש ת ו ל ג ה ו ל ו ט ל ט ה י ד י ל ע ו ל ב ב
י ל ב ב י ת ש ר י פ ש ם י ר צ מ ת א ו ל צ ג י ו ן י ע ב ת ו ל ג ה מ ת ל ע ו ת ך ל ך ש מ י ש ן פ ו א ב ך י ב י י ו א
ו ל ו צ י ג ם ת ו א ו ג ע ש י ו ג ע ה ו ם י ש ג א ה ל ע ה ד ו ב ע ה ד ב כ ת ה מ ש א מ ם ו ל י צ ה ש ה ד מ ח
. ם ר כ ש ב ו א צ י ו ח ק י ו ם ו ל י א ש ה ש ם י ל ב ה י ד י ל ע ם י ר צ מ
׳ ו כ ו ך ב ן י א ך ל מ ה ם י ע ר ך ל ש ק ב ל ע י ר י ע ר ת ה מ ל ה ת ע ל ״ ז י ״ ש ר ת ט ש יפ ל ע ו
ה ד ל ו י כ ל י ח ה י כ ה ל ו ד ג ה ג ע ט ו ז ה ד ל ו י כ ל י ח ך ק י ז ח ה י כ ם ד ו ק ה ש ו ר י פ ב ת י ש י ר פ ד כ
ן מ ז ה מ ט ע מ ד ו ע ה ד ל ו י כ ץ י צ ת ב י ח ו ג ו י ל ו ח ן כ א ך צ ע ו י ו ך ב ך כ ל מ ו ך י ל ת ו א י א ל
ך ו ל י ע ו י א ל ת מ א ב ת ש ק ב מ ר ש א ך ע ר י ד י ל ע י ל צ ג ת ם ש ה י ר ק מ י א צ ת ה ת ע י כ א ו ה ו
1 0 5
ד ה כ י מ
י כ י עי רת המל ןכ םאו ץא ותלוזב ךיבייוא ףכמ ׳ה ךלאגי םש ודבל י הלא רזעה םא י כ
י לצנת םש לבב דע תאבו תלעות ןי א תולגה י רחאו ךרוצ ץא תולגה םדוק התע
התעו י כ אוה עעורתהל םיבר םי ער תשקבמ תאשכ התעו ׳ה ךלאגי םש הגה ההי מתב
םי אב הפוגח ךרד אלא םלש בלב ךתוא םי בהוא םהש אל םיבר םיוג ךי לע ופסאג
הל םיארג הי הגש וגממ תופגת ףגחת םי רמואה והת םי בהואב ךי לא םיארג םתעדל
תאזבו הרזעג אלו הרצ ...ןויצב זחתו אלא תל דומעג אל הקתד תעשב לבא םי בהואב
ת״יב אלב ןויצ זחתו רמול ול הי ה לי על רבזגה א״י רהמ שורי פלד ןויצב ץשל קדקודמ
וצבקנ רשא ץובקה הז יב ותצע וגיבי אלו די תעל רשא ׳ה תובשתמ ועדי אל המהו
הת הגרוג רי מעכ םצבק ץבקו הדמ דגגב הדמ ךרבתי םשה םהל דומי ףגוח ךרד
םי בותכה ראשו ןויצ תב י שודו ימוק דעהו םי שרפמה לב תעדב חי שמה תומי ב די תעל
.םייקתגש דגג הזמ וגיאר אל ץי דע יב חרבומ ץי געהו הז י רחא םי אבה
.סמחו הלי זגמ וסגכש המ ,םעצב .שדקה ץשל ,י תמרחהו ל״ז י״שר ׳ובו י שודו י מוק
.ןאכ דע ,ןוהיסכגו ,םלי חו
עצב ומכ ,םעצב .ןרגב רי מעכ םי מעה י כ לשמ ךרד ,לזרב םי שא ךגרק לד ע״בארהו
.ןאב דע .הלמה לפכ אוה י כ םגוה ומכ םעטהו
,השוחג םי שא ךיתוסרפו .םלי פהלו םתוא הגגל ,לזרב םי שא ךגרק יב ל״ז ק״דדהו
רמאש ומב ,י תמרחהו .שודל רפעב םמי שי יכ םיבר םי מע תוקי רהו רמאש הז םשורל
י כ רשפאו ׳הל שדק סוסה תולצמ לע הי הי רמאו םי וגה לב לי ח ףסאו הי רכז תאובגב
.בוריקב א״י רהמ ןכו .ןאכ דע ׳הל שדקו לארשי ל הזב הי הי םי וגה לי ח תצק
וחירי תא ומי רחהש ומב ותוא םי רחא ועצבו ולזגש המ םעצב ׳הל י תמרתהו ן׳׳דעלו
םלי ח םגמא ,םעצב ׳ה םשל םי רחהל י ואר תאזל הלועב לזג אגוש ךרבתי םשה י כ
םיבר םי מע תוקדהו רמאו ץראה לכ ץדאל ׳הל שדק הי הי הז רתהב הי הי םגוממ
תוקי רהו רמאש הת ׳ובו אדחב וקד לאי גדב רמאש ומב אדחב וקודי םהב םהש
.השי דה רמגת ןוהגמו ךגמ א״ושב ו״יתה האב אלו ץ״וקה םלוחב
תב י דדוגתת רבב י כ ןועה לע הערה םתרזג תעב התע ל״ז י״שר ׳ובו י דדגתת התע
.ונילע רוצמ םש רשא דודגב י תלצת רשא אוה התע יב ץדודג י צבק םי דשב תב דודג
םהי אי בג לע םי בי עלמ לארשי רשא תא תי לצהל ךל םרג י מ ,י חלה לע וכי טבשב
רמוא אוה ןכו אתקי ספב ועצמ ןבו םישוע וי ה ךכ י חלה לע םתוא םי כמו םהי טפושו
.ןאכ דע םי כמל י תתנ יוג והי עשי ב
םשש דודגה תלהק םעטהו .תוחצ ךרד דודג תב י דדוגתת התע ל״ז ע״באדהו
לארשי טפוש יב יגיעב ןוכגהו לארשי טפוש םי כמ םצראב וי הו םילשורי לע רוצמה
י פכ רבד בותכהו התרפא םתל תיב התאו וי רתא ןב לע לבבורז וא .חי שמה אוה
י לוא רמאש רובעב לארשי ב םחלי ו קלב לע בתכו םהל ידגב וקלחי ךרדכ םתבשתמ
דע .וחיריב םי לגרמה ץי דעו ןדרי ה דע םהי רחא ופדר םי שגאהו הככו וב םחלהל לוכא
.ןאכ
ר ק י י ל כ 106
ם וגר ת
ארקי ״רהב י״ *ר ,
: ם יבר סיסע ש הכ קייתש • יט ל .ה ש וח נ םיש א ךית וסרפו י דדוגההה ת ע (ד י ) :!היסכנו .םלי חו :סמחו הליזנמ
ידדוגת ת התע רבוא א יה רוש אל . דודנ ת ב ידדוגת ת התע (די)
ר ד י י ר ״ ו
.
ד
\
N
, , . ......
n
״L J-JL
N N ד ו ד n 5
«»
: רוצככ לארש י ת א ד ו ע ל ידכ ם ידודנ
יל
\ ?
W,
1
< ע ה מ ר ה
,
ס ת ר ז נ ת ע ב ? W <
י י
י י ג ח כ
דמכ . ד וה • םחל ת יב א יה . ת רט א ש חל ת יב ה ח א ו (א ) ה
ר ש א א י ה ה ת ע
ט !ילולג יצבה םידשכ W לודג תב יללוגתת
.י חלהל ע וכי ט ב ש ב :ונילע רוצמ םש רשא דודגב יחלצת
וניצמ ןכו םישוע ויה ךכ יחלה לע םתוא םיכמו םהיטפושו םהיאיבנ למ םיכיעלמ לארשי רשא תא חילצהל הל םרג ימ
:םיכמל יתתנ יונ (נ 'יעשי)רמיא אוה היעשי ןכו אתקיספב
היורק םהל תיכו (ז״י א״ש)ימחלה תיכ ישי ךדבע ןב ׳אנש םשמ דוד אציש .התרפא םחל ת י ב התאו (א ) ה
תויהל תייה יואר .הדוהי יפלאב תוי הל ריעצ :(ה״מ תישארב) םחל תיב איה תרפא ךרדב רמאנש תרפא
םינובה וסאמ ןבא א״הכו לוד ןב חישמ. א צ י י ל ךסמ :ךבש היבאומה תור תלוספינפמ הלוהי תיחפשמב רימצ
ק״ ר א ר ז ע ן ב א
חחע >י< :יח ל ש דק ח יח י ותצ,ל .א רש יל ה זב ה יח י ם יונה ליח
ת כ
י דדוגתתה ת ע (לי) :הלמה לפכ אוה יכ םנוה ומכ
ךילע אביש ידדונת ת א והה ןסזב התע .ר יד נ ת ב ידדונת ת L «..>--. י * _״״.״ ״ ״ ,
.ונילע םש רוצכ :ם ירובד תדע ל׳רדורנת ב יא יק ת ׳יפל ה ידודנ
ל ט
ר י צ מ ה
םשש לולמ תלהק םממהו תוחצ ךרל . ד מ ג
וכי סבש ב :וית ולייח ו וידודנ לכ םע ונילע רוצכ םש ע נמ ו :ונ יכ יניעכ ןוכנהו לארשן טפוש םיכמ םצראכ ויןו םלשורי
ח לונב ריעה יצח ו
ם ת וא וכיש דע לו
רמ א . ת ״יפא ש חל
^ ^ D C n •dj^n > WII3 ^^^CK / ן r• ! 111 ׳n <   ו יו u t ! vn 1 /1 - - - . -   _ - ך       - - ץ , _
םחל ת יב יכ ה א רנ ה דיח יל רש א םחל ת יב רמ א ו םחל ת יב א יה ךרדכ בוחכה רבד ותבשחמ יפכ קר םחלנ אל אוהו יכ ׳חלהג
יפלא בת ייה ל-ע צם ה ל חיבהתא ש הר ת יב דגנבדמ א יה יה רחא
ם ה י ר ח
א
ו פ ד ר ס
,
ש נ
א
ה ה כ כ ן ט ס ה
ל
ה
ל ל
נו
א יל
י
א
מ
א
ש
מ פוש א צי יל ך נמ ה דוה י יפלא ב ריעצ תייהש יפ לע ףא ה דוה י . _ ,1 ....... .״-״. ........ _ ״
ךת ויה ל ת ויה ל ׳יפ ו חיש מה ךלמ ה וה זו לארש יב לש וכ ת ויה ל . ־ י
ח
י י
י נ
םילגרמה ןיידעו ןדריה דע
יל א צי ךמ מ כ׳ם ע א ו ם דננכ החא ריעצ ח דוה י יפלא ירעב ה נס נ םחל חיב איה תרפא תימש ינשה רכח .התאו (א) ה
וית א צימ ו רסאש וה זו ה יה י ש חל ת יבמ היהש דוד ערזמ יכ חיש בה ףיעצ םעשו ןועדג לעבורי תיב ספושע אלו ומכ
ם דקמ יכ ורמ א י ונמ זב חיש מה תואציימ יכ ש לו יכימ ש דקמ ->. *
ו ד ש ד ו ד ר ו י
״
ד ד ז
U - , ^- י .
ל ש ר
A
NB
ימ יכ רמאש ה מ ו וב ולש מ מה לבא לארש יב לשמ אל א וה יכ
א צי זא יכ רמ ילכ וית א צומ ייה םלוע יש ימ ש דקכ יכ םירמ וא ם ה ו ה יה ם לוכ ימ י ם דיק לאה יכ רקש וה ז לא אלא ם דק יסיס היה
רמ ב יה כסנ םלועמ ןבו ודלוי ש ידה ש רטב ש׳כ םלוע םרםם ליד לא התא םלוע דע םלועמ יכ ש ׳׳סו תיש אר ילב ןומ דק לאהו
ןויצ ת ד וצ מ ד וד ת ד וצ מ
ם ילבד)ודדוגת ת אל ימ כ לש בה הט ילב ןינמ .ידדוגת ת (די) :(ו״נ זא לארש י םש ב א יבנה למחמ חיה .ית מ רח ה ו :ק ד קד סקמש ח
ק . וצ מ :(׳ו עש יה) דודנ טש פ ןכי הנחמ ןינט .ד וד נ :(ד ׳׳י החע (די) : ״מכ רבדה לסב .׳ונו ם ליח ו :רש פ תלמח ׳ ל םילחא
.יח לה :יבלש ב . כש ב :דכלל ליט ה ביבס ת וסייג תפקה א לקי לטצבו לבאב יטלש ת בל דודג תב התא אוהה ןמזב ל״ל .יד ד ונח ה
:ןיט ה לצאש םוקמ ה א לקנ ןכ םש רוצס :לולג סב ידדיגתת למא ןיש ל לט לסי< ןיש ל תוחצ ןללו
ומ סכס לא ומ כ הלדש ןינמ .יפלא ב :ה זבנו ןט ק . ריעצ (א )ה :נש ה תיב ןברוח ימ יב רוצמ ונילט ששש לימ גנ יה זו ל״ל .וגילע
טטו תא וליפא ו םהינימ ב ם יזבנ ונייה הלוגה ימ יבו . וגו םכש ב
:(ג הכיא ) הסלחב טבש י יחל והכמל ןחי רמ אנ ןכו ןויזב תכמ ח וה ו יחלה לט טבש ב וכה לאלש י
סמ ל ת יב וה ז א לו ( מ תיש אלב) םהל תיב איה תלסא ןלדב ש ימכ תלסא תארקנ הליהיבש םחל תיב .ה ת רפא ש חל ת יב ה ה א ו (א )ה
ה יה יוא רהמ ימחלה תיב יש ימ החל תיבמ א יה ליל תיב תחטש מ התא ל״ל . ינו ח ויה ל ריעצ : טש והיב רכזימ ה ןיליבזגש
ת ויהל ,יש מה ןלמ ןמ מ יל אצי מ״מז .א צ י יל ךמ ס : היבאומה תירמ תאבש יסל וה זו הדוהי ילש לככ ה זכנה ו ליעצה היזתש
רקי י לכ
םי דודג ךי לע אובי ש י דדו גתת או הה ןמזב התע ,דודג תב י דדו גתת התע ל״ז ק״ ר ה ו
םש גוגמו גוג ,וגי לע םש רו צמ .םי דודג תדע רמול וגוצר דודג תב י ארקת ךכי פל
בו תכש ו מכ לארשי טפוש תא י חלה לע וכי טבשב וי תולי י חו וי דודג לב רו צמו וגי לע
םתו א וכי ש דע לארשי ב רשא םי לודגהו םי טפושה וזבי זאו ההלו גב רי עה י צח אצי ו
1 0 7
ד ה כ י מ
.ןאכ דע ןויזב ךרד י חלה לע טבשב
רי כזהל י ואר הי ה אל הלוגב םעה י צחש ןויבד ק״דרה לע השקה ל״ז א״י רהמו
התע שרי פאוהו י חלה לע טבשב לארשי טפוש תא םי רשכה וכי ש ;תמוערת בותכה
י דדוגתת התע רמא םי מי ה תי רחאב לארשי ץרא לע ולעי רשא םי מעה דגגכ י דדוגתת
בי רחהל ךידודג םיגש המכ הז י תאבה רשא המואה הבבושה תבה תא דודג תב
רמא תוחצ ךרדו החרק יחרקתו י דדוגתת התע דודג התע ךי לע תאבה םגו םילשורי
׳אה תובס יתשל] (...וגילע רוצמתמ ...של) הז הי הי ו ע״בארהכ ןושלה לע לפוג ןושל
וכי טבשב תולגב םתוי הבש [יגפמ תרתאהו יגש תיב ןברתב אוהו וגל םש רוצמש י נפמ
םי קוספה לכשל הי אר אי בהו ןויזב גהגמ םהב וגהגיש לארשי טפוש תא י תלה לע
׳ה תובשתמ ועדי אל המהו ר״בב ל״זח ורמאש הממ חי שמה תומי ל םה די תעל הלאה
י דכ םי דשה] קמע לא ורבח הלא לב [המל] הגרג רי מעכ םצבק י כ ותצע וגיבה אלו
םי רי שה קמע לא ורבחש םיבייואה םתואש ומב י כ הזב וצר םהרבא [דיב ולפי ו ואבי ש
ורבחתי ש םי מי ה תי רחאב הי הי ש ךרבתי םשה [תצע התי ה ןכ] / םהרבא די ב ולפג
ערז די ב ולפי הגורחאבו םילשוריל ךומס טפשוהי קמעב ולא םע ולא םחלהל םי וגה
.ןאב דע םיגבל ןמיס תובאל הרקש המ יב םהרבא
םנמא ךיבייוא י שודתו י מוקת הגה די תעל רמול וגוצר י דדוגתת התע רמאש ן״דעלו
דודג תב תי י ה הלי חתב התאו ךי לע ואוביש םי בי י ואמ י דדוגתת התע אלא ןכ אל התע
י כ דודג תב אי ה אלה ־ןתלוזמ י דדוגתת התע רמא וא ךי לע ךפהה התעו ךי תלוז לע
דדוגת אי הו דחא דודג תב אלא םראב םיבר םי דודג הל הי ה אל םעה הז םי דשכ
הזב אצוי כו הרצב י כנא םכמע יכ םכי לעו י לע וני לע םש רוצמ י דדוגתת הנממו ךי לע
טבשב י כ הבי סהו וני לע םש רוצמ ןובי לעו י לע י הנ וני לע הנשי תו קוספב ל״זח ושרד
רוצמה הז ןוגכו ׳וכו י חלה לע וכי לארשי ש (י״שרדכ) לארשי טפוש תא י חלה לע וכי
רמא וא לארשי טפוש תא י חלה לע וכי טבשב רשא דחאו דחא לב רמאו שרי פוגי לע
הבקנ ןושל המש רמא אלו רכז ןושל םש רמאקד וגייהו וב וכי רשא טבשה לע םש
.דודג תב רמאש ומב
םחל תי ב ל״ז י״שר ׳ובו וערו ׳ובו הי הו ׳ובו דמעו ׳ובו ןבל ׳ובו םתל תי ב התאו
תרפא תארקנ םחל תי בו י מתלה תיב ישי ךדבע וב רמאנש םשמ דוד אצי ש התרפא
התי ה י ואר ,הדוהי י פלאב תוי הל רי עצ .הדוהי םחל תיב אי ה תרפא ךרדב רמאנש
תי שמ ,יל אצי ךממ .ךבש הי באומה תור תלוספ י נפמ הדוהי תותפשמב רי עצ תוי הל
י נפל ,םדקמ וי תואצומו .תניפשארל התי ה םינובה וסאמ ןבא רמוא אוה ןבו דוד ןב
רשא תעה אב דע םהיבייוא דיב םנתי ,הדלי הדלוי תע דע םנתי ןכל ,ומש ץני שמש
היורק אי ה וי שכעו הדלוי כ לי ח התע הקי זחה רשא ןויצ הינב תא ןויצ הדלי ו הלח
העשת העשרה תוכלמ טושפתש דע אב דוד ןב ןיא ןאכמ ורמא ל״ז וניתוברו הדלוי
ךלמ לש ,ויחא רתי .יתשריפש העצה הז טשפה יפל ךא ולוב םלועה לבב םי שדח
םי טבשה ראש םע ורבחתי לארשי ינב לע ץבושי ,הדוהי טבש ראש רמולכ הדוהי
ר ק י י ל כ
108
,ובשיו .לארשי תא םנרפו ,הערו .תוכלממ י תשל דוע וצחי אלו תחא הכלממל וי הי ו
םיסוסב וי לא החנמ םואי בהו ץרא י ספא דע םבלמ ,לדגי התע י כ .תוי לגה ןמ התע
וי הש תועושתה ראשל ומדי אלו דוע קספה ץאב עובקו רומג ,םולש הז הי הו .בכרבו
התע אב רשאכ וגצראב אבי םא ,םא ןושלב עמשמ הז י כ אבי יב רושא ןהי רחא תורצ
םהי תומש ושריפהכוס תכסמב ל״זח ,םדא יכיםג הגמשו םי עור העבש וי לע וגמי קהו
תאו לזרב טבשב םעורת ומב וצצוריו ,רושא ץרא תא וערו .ודמל ןכי המ עדוי י גי או
.ןאכ דע הי תוגי דמ י רעשב ,הי חתפב .לבב אי ה ,דורמנ ץרא
ושע אלו םחל תיב אי ה תרפא תומשה ינש רבח ,התרפא םחל תיב ל״ז ע״באדהו
שאר אוהש דוד רובעב הז לכ ,ךממ .הנטק אי הש רי עצ םעטו ןועדג לעבורי תי ב םע
יגבמ יב התרפא םחל תיב םע רבדי הגהו דוד לע םדקמ וי תואצותו ןב לע הכולמה
הרצב ודמעי ש לארשי ל ךרבתי םשה םגתי ,ןכל .לארשי ל עי שומ אבי םי נושארה ךינב
םנתי יב רמא תפיו ,לארשי ינב םע ויבורקו לשומה הז רבחתי ש דע הדלוי תעב
תעב לארשי העור הי הי ,הער דמעו .ךיתתנ אל ןב לע ךרדב םתיני םעטהו חי שמה
דועו ונצראב אבי םא רושאמ שונא דחפי אלו ,םולש הז הי הו .חטבל ובשי ו םשה
לשומה הז ירשנ .(וילע) ומוקי ונצראב אבל רושא הצר םא םעטהו וי לע ונומקהו
םיכיסנ י כ לופכ םעטהו הנמשל םג העבשל קלח ןת ושרד הגמש םג ,העבש [םיבר
ץראו הקזחב םהי לע וכלמ י כ לשמ ךרד ,וערו רשע השי מח םגי א הנהו .םיעור ומכ
י חתפב (י״שר) םי רמוא שיו תותי תפ המה ומכ ברחה לע ,הי חתפב לבב אי ה ,דורמנ
.ןאב דע רושאמ ולי צי הנהו ץראה
אוה ןבו רחא םחל תיב שיש י פל [התרפא רמא] התרפא םחל תי ב ל׳ד ק״דרהו
י פלאב תוי הל רי עצ םחל תיב התא םתל תיב דגגכ רמאו הדוהי םחל תי במ רמוא
תוי הל שוריפו חי שמה אצי י ל ךממ הדוהי י פלאב רי עצ תי י הש י פ לע ףא הדוהי
י ל אצי ךממנ ןב י פ לע ףאו םדגגכ התא רי עצ הדוהי י פלא ירעב הגמנ ךתוי הל
םדקמ וי תואצומו רמאש הת הי הי הדוהי םחל תי במ הי הש דוד ערזמ יב [חי שמה
והז םחל תי במ הי ה בר ןמזמ םדקמ יב ורמאי ונמזב חי שמה תואצומ י כ םלוע י מי מ
שי םלוע י מי מ םדק י מי מ אוהש לא והת תי שמה ךלמ ןיבו דוד ןיב בר ןמז שי יב דוד
הי ה י מ יב ורמאש המו וב ולשמ םה לבא לארשי ב לשמ אל אוה י כ הבושת םהי לע
י מי מ םי רמוא םהו הי ה םלוע ימי םדוק לאה יב רקש והז [אל] (לא) אלא םדק י מי מ
המו ,תי שאר ילב ץמדק לאהו אצי זא י כ רמולכ וי תואצומ וי ה םלוע י מי מ םדק
השע אל דע ומכו םלוע םרטמ רמול ונוצר לא התא םלוע דעו םלועמ י כ רמאש
העושי ה תעב ךרבתי הולאה ,םנתי ןבל רבו תרפא םחל תי ב תאו ןכ ת״יו תוצותו ץרא
בורמ הדלוי י רי צכ םיריצ ונוזחאי רמולכ ,הדלוי תע דע םאי בי ו הרצב לארשי תא
דע יוג תוי המ התי הנ אל רשא הרצ תע תתי י הו לאי נד •תאובנב רמאש ומב םתרצ
ןימינבו הדוהי טבש םה וי חא רתי ,לארשי ינב לע .ץבושי וי חא רתי ו .אי הה תעה
םהו לארשי ינב םע ומב ,לע .חי שמה לע וי חא יונבו םי טבשה תרשע ולגשכ ורתוגש
ח י ע ב ץרסמתי ןכב י״תו .םתמדא לע ןובושי הלאו הלא רמולכ םי טבשה תרשע
109 ד ה כ י מ
לי על רכזנכ (ןוכיתא) לדחו לארשי ינב ןוהי לע ןובמתםי ץהי חא ראשו רלי מל אתדי ל
תעב לארשי ב הערי ו דומעי תרצה רחא ,הערו דמעו ׳וכו אב דוד ןב ץא לד י״שרדב
וארי ו םהל הארהש ונואגבו ותעב םהה םיוגב לאה השעי ש טפשמב ,׳ה םש ןואגב .׳ה
ומכ וגפג תתת שי א בשיו התטבבו טקשהב לארשי תא הערי ו ץרא י ספא לכ וגממ
םש ,לדגי התע יכ .םלועל הולשבו החטבב ובשיש ובשיו רמאש הת הלעמל רמאש
.הי מש אגסי ו י״תבו םי עשרה טפשמ רחא התע לדגי חי שמה
י כו .וגצראב אבי ש רושאמ הזה ןמזב םי דחפמ וגאש דחפ תתת ,םולש הז הי הו
הז שורי פו .םלוע דע דוע דחפג אלש דחפלבמ וגל םולש הי הי הז ,וגיתוגמראב ךורדי
שורי פוא םי וגל םולש רבדו רמאש ומכ םולשה תבס הי הי אוה י כ תי שמה לע םולש
וגומי קהו .םויה אבל לי גר אוהש ומכ וגיצראב בייוא דוע אבי אלש הי הי םולש הז
םיקג זא רושא ךלמ הזה ןמזב אבש ומכ אוהה ןמזב אבי םא בי ואה לע שוריפ ,וי לע
םי עורהו והוכי ו בי ואה דגג ודמעי ש רמולב םדא יביסג הגומשו םי עור העבש וי לע
םהי לע םי גוממ מיכיסגו ותוצמב לארשי תא ועריש חי שמה ךלמה ירש וי הי םיכיסגהו
םיבר רמולכ ,הגמשל םג העבשל קלח ןת ומב .ע״בארהב הגמש העבש רמאש המו
ץכלמ העבש אגלע יגמגו ת״יו תוגוש תולמב ץגע לפכ םיכיסגו םי עורו םיביסגו םי עור
םע ומב וי לע שרפל ןכתי ו אגלע וי לע םגרת ךי א הי מת י גאו אשגא יברבר אי גמתו
העבש והגיג ןאמ ורמא ל״זרו השגמ הטמ וי לעו ןבו חי שמה ךלמ םע רמול וגוצר
ןאמו ולאמשמ השמו בקעיו םהרבא וגימיב חלשותמו ךוגחו תש עצמאב דוד םי עור
,וערו .חי שמו והי לא הי קזח הי גפצו סומע לאומשו לואש ישי מדא יכיסג הגומש והגיג
אוה ,דורמג .ץרא ורבשו י״שרכ וערו שוריפו ברחב רושא ץרא תא וערי םי עורה הלא
ץרא תא ובירתה םהש י פל לבבו רכת לבב ותכאלממ תי שאר ותתו בותכש ומכ לבב
םוגרהי םתוברתב י כ ל״ר תותי תפהמהו ומכ היתוברתב הי חתפב .םובירתי םהו לארשי
לבבו רושא ץרא ובירחהב וגלי צי חי שמה ךלמה ,לי צהו .אהכרכ ףקותב הי חתפב י״תו
וגלובגב ךורדי שו וגצראב אבי ש אי הה ץראה ןמ בי וא דוע אצי אלש וירשו ויכיסג םע
.ןאכ דע ןתגש ומכ םתל ךאבצל ןתג י כ ומכ שומשה ץי ש םוקמב י כ תלמ אבי י כ
םי מדוקה [הלאה םיקוספה לבב] (...םישוריפה לעל) אבגש רובעבו ל״ז א״י רהמו
וצראו דודמ ...חישמה ןייגע התע ךמס התלשממו םילשורי תשודק לע דעי י ו די תעל
הבושי ב הגטק] התוי ה םעש רמאו תרתאה םתל תיב אלו תרפאב רשא םתל תי ב
לשומ הי הי ש י מ י ל אצי ךממ הז לכ םע הדוהי ב רשא תורייע ראשמ הגטקו !המעו
(היהש) דלוג הי הי אוהש י פל [הז1 רמא אלש ראיבו חי שמה ךלמ אוהו לארשי ב
םלוע י מי מ םדק י מי מ [םשמ ותתפשמונ וי תואצות לבא םתל תי ב ותואב [התענ
םגמא [י מחלה תיב ישי תי במו םתל תיבב דלוג רשאנ דוד ערזמ הי הי ש אוה ץי נעהו
רשא ׳ד תצע ינפמשנ ...תלמל רחתש רשפא הדלי הדלוי תע דע םנתי ןבל [ורמואנ
דע הרצב לארשי תא ןתי ןבל םהמ םקנהל [הנרוג רי מעב! םי מעה לכ תא ץבקל [ץעי
ל״זתש דלתשכ הדלוי תעכ מתע הי הי ש דע רמא ולי אכו דלתש תעב תדלוי ה ומכ תע
העשת םלועה לכ לע תוכלמ טשפתתש דע אב דוד ןב ץא [אמויד ק׳׳פבנ ורמא
ר ק י י ל כ
110
םג [ילוא] י כ םרמאמ קיחרה אלו הדלי הדלוי תע דע םגתי ןכל רמאגש םי שרת
׳.[קוידב ןמז ותא די מתת תומואה! תמחלממ הדי תעה המוהמה [התוא! (ההיש)
הלבקו םי אי בגה וי דבע לא ודוס הלג םא יכ רבד םי הלא ׳ה השעי אלו ...(דימתה)
העשת םהש הדלי הדלוי תע דע רמואש וי לע הרומ בותכהו םי אי בגה ןמזמ םהי די ב
םחלהל ואובי םהו לארשי ץראל הגושאר ואב םי טבשה תרשעש י פל ןוי רהה י שדח
הדוהי ל רמול וגוצר וי חא רתיו רמא ןבל [ןופצהו חרזמה י שגא ראש! ,םע םירצוגב
ערזמ אוהש לשומה [זאו םי טבשה תרשע! .םהש (םהו) לארשי יגב לע ןובושי ןימיגבו
וגוצר ...(׳ה זאש) חי קלא ןואגב ׳ד זועב םלוב תא הערי ו! ^דומעי םחל תי ב
ומב ודובכו ותואג הי הת אי הש םי מעב ךרבתי םשה השעי ש המקגה [תביסב! ,רמול
לדגי התע יב ץראב םלוכ ובשי זאו רזאתה תע ׳ה שבל שבל תואג ךלמ ׳ה רמאש
רכזש לשומה ץי געל רתחש םגתי ןבל שרפל רשפאו .ץרא י ספא דע אוהה לשומה
ובזעש רשא הבי סה התואל רמול וגוצר ןבל [הגה יב! ,דוד תי במ די מת הי הי ש י וארש
,הדלי הדלוי תע דע םתולגב ׳ה [םגתיינ (םוהיו) וי רחאמ ורסו דוד תי ב תא לארשי
דוד תי ב תובלמ ובזעש י פל הי ה םי טבשה ןברחש הלג הזבו [םיבר תובואכמו תורצב!
םתומב תולגב ובלי ןכ םג םכלמ דוד תא ובזע אלש י פלע ףא ןימיגבו הדוהי י כ רמאו
[וכלה םהש ומכ הלוגב תכלל! רמולכ לארשי ינב לע ןובושי וי חא רתיו רמא הז לעו
תומי ש ורמא רבכ! הנושאר םוקיש ףסוי ןב חי שמ [ןינע! ורמא ל״זחו תוי ה םעו
ונבזעי רשא לע ורמאי ו [םרובג תמ י ב!,וארי םי טבשה םלואו ...(הגמיש) [המחלמב
לצב וגגולתי ןבל חי שמה תמ הז ללגב םגו הלאה תוערה וגואצמ דוד תיב תוכלמ
י ספא דע םלועה לכב לושמי דוד תי במ לשומה ותואש אי בגה רמא דוד ןב חי שמ
ןפונמע ודחפי אל לארשי ץראב רושאה אבי רבבש חען וימיב רמא םולשהו ץרא
רושא הי הי ש יד1 אלו וניצראב רושא אבי יב םולש רושא הז הי הו והת המחלמל אצי
ותמקהו רמאש הזו לארשי די תתת ענכנ הי הי ,(אלא) ,[אוה םג אלא וגמע םולשב
ןםיביצג! .לארשי וי לע ומישיש רכזש רמאל רתת וי לע תלמש םי עור העבש וי לע
•*םהש םדא יכיסנ הנמש טפשמה רבדב םי גי הגמה םהו םי עור העבש םצראב
תא וערו אלא רושא ךלמ די תחחמ [רושא ץראב! .םי לשומ וי הי ש םי גגסהו [םירוחה!
ל״ז םי שרפמה ושריפש ...תוברחב דורמנ ץרא אי הש לבב ןבו ברחב רושא ץרא
רמול ונוצר ריעב םי רעש וחתפ ץשל הי חתפב וא תוחי תפ המהו ןושלמ הי חתפב
ךלמ הז ידי לע זאו ריעב [םירעש! ...יחתפהי חתפב םי ערה םתוא הי הת לודג םוסריפב
.ןאכ דע וגילובגב ךורדי יבו וגצראב אבי יב רושאמ [לארשי תא לי צי ! תי שמה
...םירפא הכז ןכ לעו ןטקה אוה דודו הני פשאר תוי הל הכוזה אוה ...ןיטקמהש י פל ן״דעלו
הלעמהו ...םוקמ התרפא םחל תיב התאו ןאכ רמא הזב אצוי כ .ומצע רי עצמש רי עצה אוהו
הז לכ םעו םי לי צאו םיסחוימ רמול ונוצר םי חרפא ןוילכו ןולחמ וארקנ ןכ לעש
ןיבי הז ...רבדמ חי שמה לע ןיטקמו ךמצע רי עצמ התא רי עצ התרפא םתל [תיבמ!...התאש
ןוגה שי א י ל אצי םחל תיב ךממ רמול וגוצר י ל אצי ךממו י פלאב טלושו םושר תוי הל םתוא
אוה אוה הדוהי י פלאב לשומה הז אלא תוכלממ י תשל דוע ודתי אלש לארשי ב לשומ תוי הל
111
ט ט יח ה ,ד מ כ
י מ י מ ם ך ,ו מ ו י ת ^מ ו ל א ך ש י ב ל ש ו מ
» £ 3 ׳ 3 ה ד ל :ה ד ל ול ת ע .  ד ע .ם 5]ר ל ןכ ל ב :ם ל וע
W i S
:
ל א י ^ ל ע ב ״ ל ע - W ייח א ר ת ר
ארק י ״רהמ
ומש ןמי שמש ינפל .םדקס ויהואצומו :(ח״יק סילהחל א י ח י . ם ל י ג י ה י מ ם ד ק מ י י ת י א צ י כ י : ל א י ש י ה ימ ימ אגי
*י ח י •י   ד *י י •י -ו י י ו י n»-ו ז »ז י ו -ר ו »ר «י e*\ • ו «!״ ״ ו י ז   ו י פ כ • ם ד ק כ א י ב מ י א י צ ו מ ה י ה ש י מ כ א ב ו א צ וי ה י ה י
םנתי .הדלי הךלוי תע דע םנתי ןכל (כ) .>כ ע םש; £
י
הינב תא ןויצ הדליו הלח רשא תעה אב לפ םהיביוא דיב
ש ס
ש י ג פ ל ד מ ו א א ו ה ן כ ו ם ל ו ע י מ י מ ם ד ק ש ח י ש מ ל ש ו מ ש
היירק איה וישכעו הדלויכ ליה התע הקיזחה רשא ןויצ ך י י
ב
ש י ד ק ה . ה ד ל י ה ד ל ו י ת ע ד ע ש ע יי •י ל (ב ) :ו =ש ן וני
לע אב לול p ןיא (
,
י אמוי)ןאכמ ורמא טיתיברי הלליי
ה ע א
י י י מ כ ת ו ר צ ס וג י ש י ו ש ה א ם ח ב ת ו מ ו א ה ד י ב ם ר ס מ י א י ה
״ L , ' 1 - . , xA. . '1*1 L U י - ן כ ו מ כ . ד ל ע ז ה ד ל י ש ד ע ה ת ו א ם י ז ח ו א ח י ר י צ ש ת ד ל ו י א י ה ש כ
ןא ולט םצועה לכ לע םישלח ׳ט העשרה תיכלמה טישפתש j ^ , ^
ד ת ד
.
ס ח ל ו א ג ש ו י א ו ב
,
ע ד ע ל א ר 8 י י ס ה ל ר ג י
הלוהי ךלמ לש .וי חא רתיו :יתשרפש הפצה הז ופישפיפל :ל א ר ש י י נ ב ם ע ה ו ל נ ה ן מ ן וב וש י ח ד ו ה י ר א ש .ל א ר ש י י נב ל ע
.לארשי י נכ לע מכי שי : [הלוהי] סכש ראש רמולכ ת ח ט ב ה ב ם י ע ו ר ו י ה ש ן י נע כ א ל ו . ׳ ה ה ע ב ה ע ר ו ד ס ע ו (נ )
וצחי אלו תחא הכלממל ויהיו םיסבשה ראש םע ורבחתי
חת
<
י ב י ב י ש י
׳
ח

אננ
• ׳י י
ז י ע ב W T V B
  =
J א ל א ה י 3 ו א ח
י ספא דע :םכלמ . לדגי ההע י כ :תמלגה ןמ התע.ובשי ו :לארשי תא סנרפו.העדו (נ) :תוכלממ יתשל דוע
ארזע ןבא
י
ק״ור
עישומ אבי םינושארה ךינב ינבמ יכ התרסא םחל תיב ?ח ל ה י ב ה א ו ן כ ת י י י ת ו צ ו ח ו ץ ר א ח ש ע א ל ד כ ש ״ ם נ ם ל ו ע
תעב הרצב ודממיש לארשי םשה זתי וכל (ב ) :לארשיל
ל א ר ש י
'
ת י ל א ה
י
תי ח
?״"
ח
f
ע ב
•J""* ז
כ ל

: י נ
י "י ״*
ת מ י ק ד ג כ ו , מ ע 6 גח  <6׳ ס 6י י ן ת . ן ג ד • <ח ר & ג
י ר י ג כ 0 י ר י נ ן ם ן ״ ן א י
,
ו ל כ ח ד ל י ה ד ל ן י n ד ע 1 ד ף
תפיו .לארשי ינב ספ ויבורקו לשומה הז רבחתיש דע הדלוי
m
»
ת ע ח ה
,
ה ו ל א
.
ת
״ .״ , 3״
ר ז   א 8
.
ו מ כ ס ת י
,
ב ו ר ס ח ד ל ו
.
היתתנ אל ןכ לע ךרדכ םחיני םעטהו חישמה םנחי יכ רמא ל ע ק נ ו ש י וי ח א ד ח י ו :א י ח ח ח ע ה ד ע י ונ ת ו י ה מ ׳ה י ח נ א ל ר ש א
משיו םשה תעכ לארשי העור היהי .הערו דמעו (ג) י ל
ג ע ב
י י
ת ו נ ש
ן ס י נ ב ו ה ד ו ה י ם ב ש ם ה ו י ח א ד ח י .ל א ר ש י י נ ב
y
״
ץ
' ת ר ש ע ם ה ו ם ע ו ס כ . ל ע :ח י ש מ ה ל ע וי ח א י ו נ כ ו מ י ס ב ש ה ׳י
ל א ר ש י י נ ב ן וה יל ע ק כ ב ת ס י ן ו ח י ח א ר א ש ו ד ל י ס ל א ת ד י ל ן ד י ע ב ן ו ד ס ס ת י ן כ ב י ״ ת ו ם ת מ ד א ל ע ץ ב ו ש י ה ל א ו ה ל א ר מ ו ל ב מ י ט ב ש ה
:ה ד ל י ה ד ל ו י ת ע ד ע ם נ ת י ן כ ל ר מ א נ ש ם י ש ד ח ה ע ש ת ם ל ו ע ב ת ו כ ל מ ה ט ו ש פ ת ש ד ע א ב ד ו ד ן ב ן יא ו ר ס א ו ה ז ב ו ש ר ד ל ״ ז ד ו
ס י ו ג ב ל א ה ח ש ע י ש מ ש ש מ ב .״ ח ס ש ן וא ג ב : ׳ ח ח ע ב ל א ר ש י ה א ה ע ר י ו ח י ש ס ה ך ל ס ח ד ו מ ע י ה ר צ ח ד ח א .ה ע ר ו ד מ ע ו זג<
ת ח ה ש י א ו ו ג פ נ ת ח ה ש י א ח ח ם ב ב ו ס ק ש ה ב ל א ר ש י ת א ה ע ר י ו ץ ר א י ס ס א ל כ ו ג ס ם ו א ד י ו ם ח ל ה א ר ה ש ו ג ו א ג ב ו וז וע ב ס ח ה
ה ת ע ל ד ג י ח י ש מ ה ם ש • ל ד ג י ח ת ע י כ :ם ל ו ע ל ח ו ל ש ב ו ה ח ט ב ב ו ב ש י ש וב ש י ו ר ס א ש ו ה ז ח ל ע מ ל ר מ א ש ו כ ב ד י ר ח מ ן יא ו ו ה ע י ה
דוד תדוצמ ןויצ תדוצמ
ס ג י י כ ס ןיא ש ויר מ א ש ר פ י ה ז כ . ם ד ק מ ו י ת ו א צ ו מ ו :ל א ר ש יכ ל ש ימ :ח ומ ט ז ר ן ינפ .ן ו א ג ב :ג י ה נ י ל ״ ל . ה ע ר ו (ג ) :(י ז ן מ ק ל ) ה ול א כ
ס מ ל ת י ב מ ויס וא צ ומ ל ב א ם ח ל ת יב ב ד ל וי ומ צ ס כ ס יש מ ה ןל מ ש ר מ ול
: ומ צ פ ב א וה א ל ו ש מ ל ת י ב מ א וה מ יש מ ה ת ב צ מ מ ר וק מ כ ״ א ה ח פ ש מ ה יכ א ן ל מ ה ר וד ימ ימ ם ל ומ ימ ימ ם ינומ ד ק ס י מ י פ א י ה
ס ל פ מ ל ר מ א ש ג וג ן ומ ה ת א ה ל כ י א וה ח יש מ ה ן ל מ א יה ה ז ה ל ש ומ ה ט ם ל ד ג ל ל וט ף יס יא א יה ה ה מ ט ש מ ה ית ל ד ג ה ! ל יא וה . ם נ ת י ן כ ל
:ד א מ ה ל יצ מ א יה ש ת ד ל ל ת פ ל ו כ ה ד ל ויה ל ש א ת פ ה ומ כ ויה יש ד ט ה ל וד ג ה ד צ כ ם נת י א יה ל י ל ו ׳וג ו ת פ ל ט ש נח י ש ד ו ׳וג ו יב וד ו י מ וק
מ י ש מ ה ן ל מ . ה ע ר ו ד מ ע ו (ג ) : ם ס ל ם י ס נכ נ ת ויה ל ל א ר ש ״ ת יכ ל פ ן ו כ ו ש י ה ה ז מ ט י נכ ו ויח א מ ג יג ן ימ ה מ ם יר א ש נה ל י ל . ו י ח א ד ה י ו
.ו ב ש י ו :ש ״ מ כ ק נ ט ל ס כ א וה ו ויה ל א ׳ה ם ש ס ז מ מ ול ב .ן ו א ג ב : ת א ז ה ס י ה ׳ה מ י כ וד י ס צ ופ כ א ל ל ״ ל יה זוט כ ם ת וא ג יה ני א ו ס
ר ק י י ל ב
תוי הלו רי עצה הז הת לאקזתי רמאש ו מב םלו כל הי הי דחא ךלמ י כ ו לו כ לארשי ב לשו מה
םי רבד העבשהמ או ה התע םדקמ םה ו י תו אצו מ י רהש םי מי ל רי עצ וגי א [הדוהי י פלאב
והז ו מש ןוגי שמש י גפל קוספמ ל״זח ו רמאש ומב חי שמ לש ו מש או ה ׳אה םלו על ו מדקש
.ו י תו אצו תמ א״ה אי צו מה
םג הנה םלו ע י מי םהש תי שארב י מי תששב וני י הד םלו ע י מי מ או ה י נשה אצו מהש רמאו
לש וחור הז ל״זח ו רמאו םי מה י נפלע תפתרמ םי הלא חורו בו תככ י נשה ךאצו מ הי ה םש
תו אצו מ י תש םי בר ןושלב וי תואצומו ןאכ רמאש הת י נתרצ םדקו רו תא קוספ ושרד ןבו חי שמ
תי שארב י מי תשש םהש םלו ע י מי מ וחורב תי נשהו ו מש ןוני שמש י נפל םדקמ ו משב ׳אה
ר ק י י ל כ 1 1 2
ס ט ר ה
ם ול ש ה ז ה יה ו י :ץ ך א   ד כ פ א     -ד ע »י ״ £ י *
Bד ן ד ך י.יכ ו ו נג ה א ב א וב ץ   יכ ו ר ו ש א ׳ 3
ה $מ ש ויל ע , ו נ ר ק ס ו וני ת ונמ ך א ב
  ת א ו ע ך ו
ה
: ם ך א י כ י ^ה נ ^ו ם יע ר !28,-״ !,$
ד ו ר מ נ ץ ר א   ת א ו ב ר ח ב ר וש א ץ ר א ג י י ״ ^י י !^
א וב ץ ״ י כ ר וש א מ ל ך ;ה ו ה י ח ת פ ב
ארק י״־יהמ : » ה נו כ .0י ל ב ה » אי ה י י ער
ח ד ל יי .יע ד ע ׳ה ס נת י ןכ ל ית ד מ א ינא .ץ ר א יס פ א ד ע ל ד גי היהו וד) :בכרבו םיסוסב וילא החגמ םואיבהו .ץרא
SS
r
i!?.55JK״ l?J^to£^T5  ל
ד
׳ח י
א ש ל
י
מ י י א ל
י
ד י ע
»י
ח ה ה
ה
א
כ פובקורומג .םולשהז
^״ ^^^^i ^״ f f r t S • ינ ירה . אבי יכ רושא :ןהייזיא תורצ ייהש תומושתה
ויל ע ונומ ק ה ו :ו ע ת ו נמ ר א ב ך ור ד ל ו ד י מ ת א ב ל ג וה נ ד יה ש ונוםקהו :התע אב רשאב ונצראב אבי םא .םא ילב שמשמ
וש ר יפ ונית וב ר ו . ש י :יצ ק . ם ד א יכ יס נ ה נמ ש ו מ יע ור ה ע ב ש
מ י ת מ ר ה נ מ ש ז ה ע ב ש
.
ה נ מ ש ן ס
י
ע ן ר ה ע ב ש
ן י ל
ע
.ב ר ח ב ייש א ץ ר א ת א וע ר י (ה ) :ם ה ימ ה ב יס ת כ ס ם ב ם ת וא .
י ל מ ל ק י ה מ ע ל ן י י נ י א י
^
W D M ן ש ל י ה
:לבב איה .דורמנ האו :(יב םילהת) לזרב פבשב סעורת ומכ וצצורתיו .רושא ץרא תא וערו (ה)
ק״דר
י
ארזע ןבא
ר וש א ס ול ש ה ז ה י ה ווד <:ה י ב ש א נס י וי ״ ת כ ו׳י ע ש י ה ש פ ש מ י ח א רושאמ שינא ־חפי אל .םולש הז היהו (ד) : תמכל
^ ^ ^ ^ ^
,
^ ^ ^ ^ ^
ה צ
י םא םפפהו וילע טומקה דיעו ונצראב אבי םא
ד ח פ נ א ל ש י ה ס ל כ מ ונל ש ילש   י ה י ה ו .וני ח ונמ י א ב ך ור ד י יכ ו ״ ..״ ״ . . ״ ״ ״ ... י - .........,..*.״ *..1
ם ול ש ה ה ב ס ה יה י א וה יב ח יש מ ה ל ע ם ול ש ח ו ׳יפ ו ם ל וע י ע ד וע .העבש :םיבר לשומה הז ירש ומוקי ונצראב אובל רישא
א ב י א ל ש ה יה י ש ול ש ה ז ׳יפ וא ם יוג ל ם ול ש ר ב ד ו ימ א ש ומ ב םעפהו הנומשל סגו העבשל קלח ןת ךרדב הנמש םג
.  יילע ונום יק ה ו : ם ויח א ב ל ל ינר א יה ש ומ כ ונצ ר א ב ב יוא ד וע .
ר ש מ ה ש מ ח ם מ
א
ה נ ה ו ם י ע ן ר י מ כ ס י נ י ס ג
ל
ן ס כ
ר וש א ך ל מ זיה זב א נט • ימ ב א יה ה ןמ זב א ב • ם א ב יוא ה ל ע ׳יפ . »_
m
_
ו י
1 _
י
״
M
__1
ר ם ול כ ם ד א יכ יס נ ה ניט ש ו ם יע ור ה ע ב ש ויל ע ם יק נ וא א ב י ם א   •
ה
1
ר ז ח ב
םכטע וכצמי יכ צשמ ךרד .וערו (ה)
ך ל ס ה יר ש ויה י ש יכ יט נה ו ם יע ור ה ו וה וכ יו ב יוא ה ר ננ וד ס ע יש המהו ומכ כרחה לע .היחתפב :לכב איה .ד ו1&ג
ת מ ו ם ה יל ע ס ינוס כ ש יכ יס נו ות וצ מ ב ל א ר ש י יע ור ויה יש ח יש מ ה
ת ול מ ב ל וט כ ןינע ש יכ ים נו ם יע ור ו ס יב יס נו ם יב ר ם יע ור ר מ ול כ ה נומ ש ל ס נ ו ה ע ב ש ל ק ל ח ןה וס כ ה נומ ש ה ע ב ש ר ס א ש
ן כ ה יו א נל ע ויל ע פ י נ י ת ך יא ה ימ ה ינא ו א ש נא יב ר ב ר א ינם ת ו ןיכ ל מ ה ע ב ש א נל ע ינס נו ת ״ יו ם יכ יס נה ם ח ם יע ור ה י כ ה ונוש
ך ו נ ח ו ת ש ע צ מ א ב ד וד ם יע ור ה ע ב ש וה ננ ןא מ ור מ א ל ״ זר ו ה ש נמ ח ס מ ויל ע ו ןכ ו ח יש ש ה ך ל מ ם ע ל יד ם ע נם כ ויל ע ש ר פ ל
ח יק ז ח ה ינפ צ ו ס ומ ע ל א ומ ש ו ל וא ש יש י ם ד א יכ יש נ ה נוס ש וה נינ ןא מ ו ול א מ ש מ ח ש מ ו ב ק ע יו ם ה ר ב א ונימ יב ח ל ה וש ט ו
ת א ו :ר ק ר ק ך וע ר י •וית ויל ד וע ר ו ומ כ ת ב ש ו וע ר ו ׳יפ ו ב ר ח ב ר וש א ץ ר א ת א וע ר י ם יע ור ה ה ל א .ו ע ר >< :ח יש מ ו וה יל א
;ס וב יר ח י ם ה ו ל א ר ש י ץ  .א ת א וב יר ח ה ם ה ש יפ ל ל ב ב ו ר וש א ר כ זו ל ב ב ות כ ל מ מ ה יש א ר יה ת ו ב ית כ ש ומ כ ל ב ב א וה .ד ו ר מ נ ץ ר א
ןויצ תדוצמ דוד תדוצמ
.ך ו ר ד י >< :ה ל כ ו ש פ מ א יה ןר א ה ת וצ ק כ יכ ת וצ ק . יט פ א ל ל ג ים זה ןמ זכ ל ״ ל .ה ה ע י כ :ן נפ פ ו ט ק ש ה ב ם צ ר א ב וכ ש יל א ל ש י
.י כ י ס נ :ל כ יה ו ןומ ר א ןיב ל מ .וני ת ונמ ר א ב :ך ול יה ו ה כ יל ד ןוש למ וע ש ם ום ל ס .ם ול ש ח ז ה יה ו (ל ) : ק א ה ת וצ ק ד פ ם ס ל ס ת ה ל ימ ש
.ו ע ר ו (ה ) :ם ד א ם יא ור ק ה לא ר ש י ינכ ט ל ״ ר .ם ד א :ה ל ל ש ץ נמ ם ול ש ה ל ד ס נ ה יה י א ל ד גו ונצ ר א ב א ב י יכ ל וש א ף א ם ולש ה ת ב ס ה יה י
.וי ל ע וג ם ק ח ו :א וב י ה ע נכ ה ב יכ ל כ ט ש ל ומ כ ה מ ח ל מ ל א כ י א ל יכ
ם ל א ינב .ש ד א יכ יה ג :ך ל ל ה ה ת ור וה ל ס ט ה ת א ם יגיה נמ ל ״ ל .ם יע ור ה ע ב ש :וניד י ת ח ת מ ם יב יצ נ ויל ט ם וק נו וצ ל א ב ל וש ט נ ונח נא
ל ב ב א יה .ד ו ר מ נ ץ ר א :ם ת וג ה נה ל ס ב ר ש מ ה ת א ב ר ח ב וגה ני ל ״ ר .ב ר ח ב ר וש א ןר א ת א וגה ני ס ס .ו ע ר ו (ה ) :ם ע ה ל ט ה יל ש ומ
ל יצ ה ו :ל יט ה יר ט ש יח ת ט ב ה ום ל ס ב ם וגיה ני ל ״ ל .ח י ח ח פ ב : (׳י ת יש א ר ב ) ׳זגו ל ב ב ות כ ל מ מ ת יש א ר יה ת ו ל ור ט נב ש ״ מ כ
רקי ילכ
אי הש הדלוי תע דע םגתי רכזגת תי שמה םגתי ןכל תדי לוי תע דע םגתי ןכל רמא הזלו רומאכ
םה הדוהי בש וי חא רתיו הלא תא י ל דלי י מ המתתש דע ׳א תעב הלא לב דלתש הדלי ןויצ
ץבושי תולגב הז לכ םע לארשי וי להואל שי א וקלחגש יפלע ףאו לארשי יגב לע ןובושי םה
י גי הגמו יגייד די תתת םישובכ ויהי לארשי מ םי ראשגה םי טי לפו םידירש לארשי יגב לע
דומעי ש םדוק ולי פאו רוםי אל הדוהי מ הגהגההו י ודרה טבש רוסי אלש וי הי רשא לארשי
׳ה לבא הולא אוה ...ןיאש וי הלא ׳ה םש ןואגב ׳ה זעב הערו דמעו ךב רחאו חי שמה ךלמ
י כ אוה ׳ה םש ןואגב יה זעב הערו לפכו רכזנה הזה רי עצה לש וי הלא הי הי אוה ךרבתי ומשב
.דדמ דגגכ הדמ וי הלא ׳ה מש ןואגב תומואל מגמא הרות הלא תע ץא ׳ה זעב הערו לארשי ל
I I S
ם יניז ה ה כ י מ
S % *™ ׳׳דמל \ > ינל וב ג •1 ז ן ך ך ״ כ ו י נ ז ו א ב
5( ^י צג ל ט כ ם י $ר ם י מ ע ב ר ק ב צ ק ע :ת י ר א ש
זי« ך ש א ב ש ^ל ע ם י ב י ב ר כ -ר ת י ת א מ
מ ז : ם ד א ן נ ב ל ל ח יי א ל ^ש י ^ל ה ^ל
^»2מ?י ב ר ק ב ם ל וגב :<ק נמ ת י ר א ש ה ר ל ו י
E&S-TSS י צ - ת י ם ה ב ב ה ת א ב ם י ב ר ם י$?ע
^^י - ן ר ב ^    ם א ר ש א ן א צ   י ר ך ע ב ר י פ כ כ
סמרו :( ס 0ו ל י ב ) < נ איתו
י״שר ארק יירהמ
ויאש .׳ה תאמ לטכ 0) :היתונידמ ירעשכ .היחתפב P * *יא ו ר ב ש י ס ג ו ג ר ה ב ר ו ש א ץ ר א י ב ש וי תאו ר ב ש י ס ה
הוקי אל ךכ .וילע סדא ינכ ושקבי אלו םדא י׳׳ע םלועל אב K3S5!S^SrSiS^SS
:
*״״
1
5%
״ _ י ^_ _ . . י . ו . ״ _ 1 1 , ם י ב י ב ר ו לס ו מ כ .ש י א ל ח ו פ י אל ד ש א וג ו ם י פ ע ב ר ק ב ב ק ע י
.רעי תומהבב היראב (ז) :׳הל א״כ שיא תרזעל לארשי
ן ב
ו ם כ ם ד י ל ע וד ר י ש ל ח י י * ת ו ו ק ל ן י א ו ם ד א י ד י ב ס ג י א ש
איה סמר .ףרטו סמרו :לכב סילש םכלמ היהי ןכ ן א ב ס .ם ת ר ז ע ל ם י ו ק מ ו ת ו מ ו א ה יד י ת ח ת ח ה ע ם ח ש ל א ר ש י
איה ףרעו .ומוקמכ ולכיאז בער אוהשכ יראה תסירד ׳ייי*
3
• י ״י ח י ם י י ב ב ׳ י י י א כ (ז ) : ׳ ח ת ר זע ל יל ח ייוייקידליאו
• n«A.tl»%1 1.•״ ״ , ״_,.,
H
_v ״״.״ ן כ ו מ כ ן א צ י ר ד ע ב ל ש ומ ש ר י פ כ כ ו ר ע י ת ו מ ח ב ב ל ש ו מ ה
.ויתואיבלו ויתורוג צינשכ ויתונועמל ףרשה תא אשונשכ י
ו ת ו אנ
.'
סמר ו ר ב ע ס א ר ע א
.
ת ן ס ו א ח
ל, ^
r t
j
D ק ז ח ה
:ל א ר ש י ד י מ ח י ם ו א ה ול צ ג י א ל ן כ ו מ כ ו י פ מ ל י *מ ן י א ו ו י ת ת ו ג י ד ב ף ר ו מ ו ם ס ח ו ת ו מ ה ב ם ו ק ם ב ר ב ו ע ש ר י פ כ
ארזע ןכא ק״דר
: רושאמ וליצי הנהו זראה יחתפב םירמוא שי תוחיתפ ל י ד ה ו ב ד ח ו ש ו ר י פ ש ה ו ח ו ת פ ח מ ה ו ו מ כ ה י ה ו ב ד ח ב . ה י ח ת פ ב
«  nnv 1 י 1י י rtr nni/i •ו -ו ד מ .*יייי« » •ך י י ר ו f \\•ל יצ ח ו :א ה כ ד כ ף ק ו ה ב ח י ח ה פ ב י ״ ה ו ם ו ג ר ה י ס ה מ ח ל מ י ל כ ב י כ
ורכחחהש ו , כ י חנש םתוח .בקעי תיראש היהו 0) ,י ר ש ו ו י כ י ס ג ם ע ל ב ב ו ר וש א ץ ר א י נ י י ח ה ב ו ג ל י *י ח י ש מ ה ך ל מ ח
:תולגבם ד ו ע י כ קוחר םמיקמ היהי יכ םימחלה תיב םע
ך ו ר
ד י ש ו ו ג צ ר א ב א ב י ש א י ה ה ץ ר א ה ן מ ב י ו א ד ו ע א צ י א ל ש
לע אלו ודבל סגהל ע והפכיש םעטהו ,׳ה תאמ לטכ ם ח ל ך א ב צ ל ;ת ג י כ ו מ כ ש ו כ ש ח ן ״ יש ש ן כ מ ב י כ ה ל מ ו וג ל וב ג ב
םדא תושרב הניאש לשה ומכ םצראכ םהש םיזגה יכלמ י״־״י״י ׳י
א
יי*
8
׳'״
ם ת ו א
•ת י ר א ש ה י ח ו >» : ן ח ג ש ו מ כ
.
י י י
. * ״ . - i . _״ . ״ . ם י ב ר ם י מ ע ב   מ ב :י ו ג ו ף ס כ ה ף ו ר צ כ ס י ה ס ר צ ו ו ר ס א ש ו ס כ
ויהיו ׳ה םשכ אורקל םימעה לחרשי דמלי וא םשה.ליב קר
3te ם ז ן י נ י ב v n v
^ |
ם ע ם ל ע ו ר
,
ל ״
:שיאל הוקי אל יוג לכו לארשיל לשכ היהא ךרלכ םברקב ח ו ק י אלו ל ח מ ט ה ו ם י מ ש ה ן מ ׳ה ה א מ א ב ל מ ח י כ 'ח תאמ
: שדקמה תיבב אובל םתוצרב . היהו (0 א י ב מ ה ו ר י ט מ מ ה א ו ח י כ ה ו ו ק י ׳ה ל א ל א ו ל וג א י ב י ש ש י א ל
ל א ל א ל א ווק י א ל א י ה ה ה ע י ש י ב ל א ר ש י ן כ ר ט מ ה ו ל פ ה ץ ר א ל
ו ח ל ב ם ע י ש ו ה ל ל כ וי י מ ו ם י ב ר וי ה י ם ה י ל ע ם י פ ם א ג ח ם י מ ע ה ו ט ע מ ם ע וי ה י ם ה י כ ע י ש ו מ ו ח ל ו ז ק א ו ס ע י ש ו מ ה א ו ה י כ ך ר ב ת י
ל ו ד ג ב ש ע ה ו ב ר ח ר ט מ ה ם ה ם י ב י כ ר ה י כ ב ש ע י ל ע ם י ב י ב ר כ ן כ ר ח א ר מ א ו ה ס ד א ח ל כ ל ט ה ד ר י ר ש א כ ם ח ל ו ת ע ו ש י ד ר ת ו
.ה י ח ו «»:ת ו נ ו ש ה ו ל ס ב ן יג ע ה ל פ כ ם ד א י ג ב ל ל ח י י .ש י א ל !ד וק י : ל ד ג ו ך ל ו ה ם ה ל ו ב ו ט ו ם י ל ד ג ו ם י כ ל ו ה ס ה וי ה י ן כ א ש ד ה ס
ם ה י ל ע ר ו ב ע ד ב א ז ה ו ב ו ד ה ו ר ס ג ה ו מ כ ם י ק ז ח ה ר ע י ה ת ו י ח ב ה ר ו ב ג ו ה כ ול ש י ו ל ו ד ג ה א ו ה ח י ר א ה . ר ע י ח ו מ ח ב ב ח י ר א כ
ר ע י ה ה ו י ח ב ח כ ו ל ן יא ר י פ כ ה ו ר ו ג מ ל ו ד ג א ו ח ל ב א ה י ר א ה ן ימ ב ן ט ק ה א ו ה ר י פ כ ה ל י צ מ ן יא ו ו נ ו צ ר כ ס ה ס ף ו ר ט י ו ם ם כ ר י ו
פ ר י ם ש י ש ם ל ש ור י ל ע ם י א ב ו צ ה ס ח ה ם י ם ע ח ב ר ק ב ל א ר ש י ויה י ן כ ל י צ ס ן יא ו ם ה מ ף ו ר מ י ו ןא יז י ר ד ע ב ח כ ו ל ש י ל ב א ף ו ר ט ל
ד וד תדוצמ ןויצ תדוצס
י נכ מ ם יב יצ נ ר וש א ב ה יש מ ס ן ל מ ד ימ ט יש ה מ כ ל ״ ל .י ו ג ו ר ו ש א ם ק זז^ה ר ט מ ה א וה . ם י ב י ב ר כ 0) :ח ח פ ןיש ל מ .ה י ח ת פ ב :ו ג י ה נ י
ס י ס י ש י פ ל י כ ו נ נ ר א כ א ב י ל ש א ל וש א מ ל א ל ש ית א ל יצ י ה ז כ ל א ל כ י : ה  ק »ו ת ל ה יח ל מ . ל ח יי : (יג ה י מ ל י ) ם יב יב ל יט נמ יי ומ כ
: ה מ ג כ ה ס וא ל ה ל א ״ כ ה מ ח ל מ ל וא וב י א ל ס ה יל ט ם יב יצ נה ה מ יא .ר י פ נ כ :(ב *נ ׳י ד כ ו )׳ו מ ה ב ן כ ו ןכ ו ל ט י ס י מ כ ל ״ ר .ר ע י ת ו מ ה ב ב (ז )
ת א כ ל ט כ :ו מ ט ר ש א ם יכ ל מ ה ו ג וג א וה .ם י ב ר ם י מ ע ב ך נ ב (ו )
ם י ב י ג ר ה ן וח ס כ ק ו ר כ ל ׳ה מ א י ה ״ ל ט ה ה ד יל י ן וח ט ב ומ כ ׳ה ב ס נו ח ט ב ול ח י א ל א ה ״ וכ ט ה יכ ל מ ב   נ ו ה ט כ ול ת י א ל זא ל ״ ל . ׳ ה
:ש ״ מ ע ץ צ ט ל ש כ .׳י ג ו ל ח י י א ל ו :׳ה ל ק ל ימ ל ווק י א ל זא ןכ ם ד א ד יכ ןיא ש יפ ל ם ד יר וי א וה ש ש יא } ה יק י א ל ם ה ל ה י ק מ ה ל ש א
ימ ש א ל ש א ןא צ ה י ל ד ט כ ר י פ כ כ ו ל ט י ה ת יח ב ה יל א ב ם ה ה ם י כ ל ה ס ״ -ל ט ה ב ר ק כ ויה יו ם ד י ל ב ג י ןכ ל ל ׳׳ל .ב ק ע י ח י ר א ש ה י ה ו (ו )
רקי י לכ
וי הלא ׳ה םש ןואגב תומואה גיהגי חי שמה ןב לע שודל רפעב םמי שי ו לארשי לע ואגתגש י פל
י כ רושא םולש בייחי הז ׳ה םש ןואגב הערש רבזגה ןי געה הז הי הי ו תחגו הבושב םלוכ ובש
...ןתמ רחא הגושאר לארשי תא תי חשה אוהש י פל חי שמה יגפלי בקהל םולשב וגצראב אבי
וי לע וגומקהו וגיתוגמראב ךורדי י כו ...וגצראב אבי שכו לבב תולגבו בירחגס ץי געב
...רמא וא תלעמל ...ברחב וצרא לב תא ושריש םי עור העבש וי לע [וגמקהונ ...א״י רהמדכ
ר ק י י ל כ
114
אבי ש וני צראב אבי יב רושא םולש הז הי הו ץרא יספא דע לדגי התעש רבזגה ץנעה [כ״שמבנ
םי עור העבש וי לע וגומקהו וגיתוגמראב ךורדי יכו וני צראב אב םולשה ...תלו םולש תושעל
...אבש י ד רושאמ ...רמול וגוצר ...רבו לי צהו זאו רכו רושא ץרא תא וערו םדא יכיםג הגמשו
ץי געל םא י כ וגיתוגמראב ...וליפא דוע ךורדל אלו וגיצראב אבל דוע רושא ךרטצי אלו
ןכ םאו ׳וכו םי עור העבש וי לע וגומיקה ...םדא יכיםגו םיעור שקבל םאו השענ רבכ םולשה
לי צי ונילובגב ולי פאו וגצראב אבי יב רושאמ לי צהו רמאש הזו וני תונמראל דוע אבי המל
ךורדי אלו אנעראב לועי אלד ותאמ אנניבזישיו י״תכו וני תונמראמ ןכש לכ רושא אבמ
.אמותנתב
ינב ושקבי אלו םדא ידי לע םלועל אב ץאש ׳ה תאמ לטכ ל״ז י״שר ׳וכו בקעי תי ראש הי הו
.ןאכ דע ׳הב םא יכ שי א תרזעל לארשי הוקי אל ךכ .וילע םדא
יב םי מחלה תיב םע ורבחתהש ולכי אלש םתוא בקעי תי ראש רמאש המו ל״ז ע״בארה ןבו
י בלמ לע אלו ודבל ׳ה לע וחטביש םעטהו ׳ה תאמ לטכ .תולגב םדוע יב קוחר םמוקמ הי הי
תא לארשי דמלי וא .׳ה דיב אלא םדא יגב תושרב הגי אש הזה לטה ומכ םצראב םהש םי וגה
חרפי לארשי ל לטב הי הא ךרדכ ׳ה תאמ לטב םברקב ויהיו ׳ה םשב םלוכ אורקל םי מעה
.ןאכ דע ׳וכו שי אל הוקי אל יוגו יוג לכו הגשושכ
םי תפרצו בותכש ומכ ףורצהמ גוגמו גוג תמחלממ וראשיש ,בקעי תי ראש ל״ז ק״דרה ןבו
אוהו ודי רומה אוהש ׳ה תאמ לטב םרזעב הי הי ש ךרבתי םשל אלא ווקי אל ,בהזה תא ףורצכ
יכ1 בשע י לע םיביברב רמאש הת םי לדגו םי כלוה ויהי ךכ רחאו הלי חתב הי הי הזו רי טממש
ךלוה םהל ובוטו םי לדגו םי כלוה םה ויהי ןכנ י -אשדהמ לודג אוהש [ברה רטמה םה םיביכרה
דע .תונוש תולי מב ןיינעה לפכ םדא ינבל לחיי אלו שי אל הוקי אל רשא רטמ לע ךירצ [לדגו
.ןאכ
םתולגבנ י וראשי ש םתוא ׳ה לא לארשי לחי י כ ע״בארה לש ןושארה ךרדה ל״ז א״י רהמו
תאמ אבה לטכ [הרצ התוא ףקותב ולאב ולא םחלהל ואיבי רשא םיברה םי מעה ברקב ויהי
[אשי] םי ראשנה לארשי הי הי [ןכ בשעה לע ודריש םיברה םי משגה םהש] .םיביברכו ׳ה
בורק י נשה ךרדהו ׳וכו שי אל לחיי אל יכ רושאל וא [הרזעלנ .םי רצמל אלו םורמל ויניע
וערה אלו םוקיזה אל רשא םי מע ברקב לארשי תי ראש הי הו י נשה וכרדכו ע״בארהדל
םיביברכו ׳ה תאמ לטכ םי מעה [םתואל] (םתוא םכל)הי הי אוה [ומענ .וביטה לבא לארשי ל
םי כסמו הבטהה עבטב םא יכ רכשי תלעות תוקתל אל] (לארשי) .םי בשעה ולדגי ודי לעש
לט י כ רמאנש םלועב לארשי ויהי ןכ םי תמה תי חתל ןמיס לטהש הבר תי שארבב רמא הזל
ובי טה רשא םהה םי מעה לכ לא הבוטו הברב [הכרב ןמיס לטהש י נפמ רחא רבד ךלט תורוא
בהוא םי מעה םתואל לארשי הי הי םיוגה לכמ םכי חא לכ תא ואי בהו רמאש ומכני .םהמע
ךפהב ויהו1...םהל וערהש םי מעה םתואלו הדמ דגנכ הדמ ( םהל)י .(בהאל אלא)[בל רהט
רעי תומהבב הי ראכ םתצב לע ורבגיש םילשורי לע םי אבוצה םי מעה ברקב לארשי ויהיש
...(ןכ)ןאצ י רדעב ריפככ(ו)ויהי םודא ינב לע ל״ר םתצק לעו חבזמ ינב ראשי םי רושאה םהו
.ןאכ דע םלועל הכרב לארשי ףא םלועל הכרב לט המ ...לארשי םהמ
1 1 5
ה ה כ י מ «ת ח
ל ע ז !ד :ם ך ת ״ :ל יצ מ ן יא יף ל פ וס מ ר ו ; י ^?: ^י
ז י ה ו
ט
:ות ר כ י ך יב יא       ל כ ו ך יר צ
ן נ ב מ
ל ע _ל א ר ?י •   ו ד ו ף י ן י ת ת
ך ? ? ך י ל ע כ ל ק י ך א נ ס
זןך :מ ם יפ ש כ י ת ר כ ה ו ״י :ך י ר צ ב מ ?י.
י ת ר כ ה ו
ב י
:ך ל   ר יה י א ל ם יננוע מ ו ! י * • * ׳ *י״ י ״ ־־
* • ־ : • : IT : r J ״ : * : ןיהי אל ןי גנעמו זץבמ
״ א ל ו ך ב ר ק מ ך י ת וב צ מ ו ך יל יס פ י״ ?*
;
״ *!!'   ו?
ו : PAY :ן • • ן vv !״ ־ ן*? • : ך י י ^ה ןוההמקו אימ!?2
: ך יד י ה ש ע מ ל ד וע ה ו ח ת ש ת ייע ^ «ה
ארק י״רהמ יד8ח
ה י ע ש י ן ב ו .ת י ד כ א ך י ת ו ח ט ב ה ל כ . ך ב ר ק מ ך י ס ו ס י ח ר כ ה ו (ס ) םינמשנ םתאש םירצמ תרזעא י ה . ךיסוס י תרכהו ( 0)
ו ח ט ב י ו ו ב כ ר י ם י ס ו מ ל ע ו ה ר ז ע ל ם י ר צ מ ם י ד ר ו י ה יוח ר מ ו א א ו ה *\י -w  »«* ו  וז < י ת י י ד -י ג /׳יו • ו י י ח ו ח ח ר א י צ י ^ ח ד י י ו ז י
ל כ י ה ס ד ח ו (י ) :ד א מ ומ צ ע ׳כ ם י ש ר פ ל ע ו ב ר י כ ב כ ר ל ע
ח נ י
י 1
צ ר א י ג ? י ת
י
כ ה
י (
י
<• םיסוס סכחינמהנ םהינע
• ש ב ם י ח ט ו ב ש . ך י ר צ ב מ
:
י ממ ירעצ ךרסצת
ק״ ד ארזע ןבא
ם ו ר ת (מ ):ח י ר כ ז ׳א ו ב ג ב ו ל א ק ז ח י ת א ו ב נ ב ב ו ת כ ש י מ כ ם ו ג ר ה י ו :םתירכי םשה םיביואהו לכה לע ־הארת םתרובג .םרה(ח )
א ל ש ר מ ו ל כ . ך י ס ו ס י ת ר כ ה ו . ח י ה ו 1ט < :א ו ה ר א ו ב מ . ך ד י . ״ >,
ו ד
-,״ -,ז ,* -, .-״ 1 . - , , - , י / «\
ת מ ח ל מ ד ח א ם ל וע ל י ל ה י ה י ם ול ש י כ ת ו ב כ ר מ ל ו ם י ס ו ס ל ך י ש צ ת י י י ". IP
כ ה מ ח < מ ת י ש ע <
• י
ס י ם
'י לבהו הי הו (D)
:ן ״ וח יכ ית ר ת י ד י ב ו א ו ך ג י ב מ א י ט מ ע ת ו ס ו ס י צ ש א ו ת י י ו ג ו ג מ ו ג ו ג דחפיציצ יכ המוחה תופקומ .ךצרא ירע יתרכהו (י)
ה ס ו ח ל ו כ ר ט צ י א ל ו ה מ ו ח ת וש ק ומ ס ח ש .ך צ ר א יד ע י ח ר כ ה ו (י) היהיש םפפהו כחר ריואהש תוזרפכ תבשל םדאל בוש כיוא
י ת ר כ ה ו ר ס א ו ם ה ב ה י ה י א ל ם ד א ב י ר ו ם ח ל ח י ה י ם ו ל ש י כ . םיפשכ יתרכהו (אי) :םירצבמל ךרוצן י א ו זראב םולש
ת ו ר כ א י ג א ו ל א כ ם ו ל ש ם כ ל ן ח א ו ם כ ח א ה ב ר א ש .ד ס ב ר מ ו ל כ י •., -1״ .., L...י - - ״
n
ר 0א ן כ ו ה ו ת פ א ל א ם י ר ע ו א ר ק י א ל ש ד ע ם ב י ר ע ת מ ו ח ת א • םיננועמו :םיפשכה ואבי תודלותהןמ יכתידליתה השעמ
יכ ד ו ע י ך י ר צ ב מ ל כ י ת ס ר ה ו ׳יפ ן כ ו ׳וג ו ם ל ש ו ר י ב ש ח ת ו ז ר פ י תרכהו (כי) : תידיתעה תעדל םימעכ םילכתסמ
ת ו פ ק ו ם ה ם י ר ע ה ת ב י ש י מ ף ו ג ה ח ו א י ר ב ל ה ב ו ט ת ו ז ר פ ה ה ב י ש י
ו כ ר ב י ו ר פ א ג ש ה ש ק ם י כ ר כ ת ב י ש י ש ן י ג מ ר מ ו א ו ה ש ק ם י כ ר כ ת ב י ש י ש י ג פ מ ך ר כ ל ר י ע מ ן י א י צ ומ ן יא ל י ז ר ו ר מ א ן כ ו ש י כ ר ב ה ו
ינזש א ו ה ״ י ו .ף ו ג ה ה א י ר ב ל ב ו ט ו ב ח ר א ו ה ח מ ר פ ב ו ם י כ ר כ ב ר צ ר י ו א ה י כ ם ע ט ה ו ם ל ש ור י ב ת ב ש ל ם י ב ד נ ת מ ה ש י ש ג א ה ל נ ל ש ע ה
ל ״ ד ו ד י מ וצ ר א ל כ ת א ה ק י ו י מ כ ך ה ו ש ר מ ו מ כ . ך ד י מ ם י פ ש כ י ח ר כ ה ו > י< :א י פ י ק ת ;ו ה י כ י כ ל כ י נ ס א ו ך ע ר א מ א יכ יב ע י ו ר ק
ן נוע מ ל ״ ז ד ת מ א ם י נ נ ו ע מ ׳יס ו מ כ ד ש ב מ ן ב א ה ב ל ר י ס י ש י ח ר כ ה ו ם ע ט ו ם ו י ח ם ה ש ו מ כ ם י נ נ ו ע מ ו ם י פ ש כ מ ך צ ר א ל ב ב ה י ה י א ל ש
. ך י ל י ס פ י ח ר כ ה ו (כ י< :ח ק י ל ה פ י ר ח מ ל ת א צ ל ה פ י ם ו י ה ר מ ו א ו ה ו ע ש ו ה ו נ ו ע ב ש ח מ ה ה ז י מ ו א א ב י ק ע  ר ס י ני ע ה ה א ז ח ו א ה ה ז
ץי צ תדוצמ דוד תדוצמ
:ס י מ מ ו ר ׳ל מ .ם ו ר ה (מ ) :ל ג ר כ ה ס י ר ל ן ינמ . ס מ ר ו :ר ז מ ב יר א ול י מ זמ צ פ ל יצ מ ימ ןיא ו ף ר וש ו ס מ י ר א יה ם ה י ל ס ן ל ד ר ב מ ם ה מ
: ה ר י כ ב ו ה צ ית נ ן י נפ .י ה ס ד ח ו (י ) :ב י   צ • ר צ ןיש ל מ . ך י ר צ , ך ד י ם ו ר ת (מ ) :ם ד ג נ ד ימ ט י ימ ןיא י ס ה ה ה י י ל צ ב י ג ל ה י ס ה ן כ
ק י פ מ ומ כ ף יש כ ן ינמ .ם י נ ג ו ע מ ו (א י ) :ל נ כ מ ס י ר מ .ך י ר צ ב מ .ך י ס ו ס י ת ר כ ה י (ס ) :ם ל ו כ וה ל כ י ו ך יר צ ל ט ל כ נת ה ל ך ד י ש י ל ת ז א
: ה ול א ל ז מ כ א ״ כ ת ו כ כ ל מ ב ו ס י ס ה ת ל וב ג ב ע ש ונ ה י ה ת א ל ל י ל
ן ל ה יה י א ל זא ה נה ל מ א ה זל ו ז ול ט ל יט ה א ל ק נ ה מ ומ יל ב מ א יה ס א ו ל ב ל ל י פ ם ש כ ת א ל מ נ ה מ וח ת ס ק י מ ה ל י מ . ך צ ר א יר ? (י )
. ם י פ ש כ י ת ר כ ה ו (א י ) :ש ״ מ ב ן ינמ ל ס כ א וה . ׳ו ג ו י ה ס ר ה ו :ה מ מ ל מ ן י ל מ א ב • ח ל ד ומ יכ ה ב ב גש ה ל ה מ וה ח י ס ק י מ ה י ל ס
ח ש ע מ ל :י ד מ ל כ מ ס יה ל א ןיא ש ר יכ ה זא יכ .ך י ל י ס פ י ח ר כ ה ו (כ י ) :ת י ר י ת ס ס מ ה מ ת ט ל ל ה יפ ש כ ב ד יט ק י ס ט ה א נ ך כ ית ח גש ה ך ה י ח ל כ
רקי י לכ
אוהש רטמה ןב אל תומכה טעמ אוה לבא ...רדענ וני אש לטב תוכי א שי ש י פל ן״דעלו
ברקב וראשי רשא לארשי תי ראש י כ רמא הזל רטמ לואשל ךירצו אוה רצענ לבא הבורמ
.׳ה תאמ לטכ רמאש הת הי הי אל ...לארשי תכרב ןכ רדענ וני אש לטכ הי הי ...םי מעה
ר ק י י ל כ
116
ם וגר ת
ם ,ר נ ה מ ח ב ו ף א ב י ז ו י ^י י :זןיר גן
{^י ״   ״ י י ר ע מ ^א ו :וע מ #א ל ר ט <א ם יוג ה   ת א
  ת א ב י ר ם ו ק   ט א ה ת ץ ר ע א ת א א נ
^^* : ז ן ל ו ק ת ו א ב ג ה ה נ ו צ ר ו ם י ר ה ה
ם ינת א ה וה 1,ד יב יר   ת א ם יר ה ypP*
^S ? <3 ומ ע   ם ע ה וה י ל ב י ר י כ ץ ר א ד ס מ
^5 ^3 ״ ית י^ע   ה מ ימ ע ג :ח כ וח יל א ך ^ל ״ ם ע ו
ך ל S 0ס » » י ה ״ א י ה יו . ס יר ה ו» 5 א '| ך
י״ ש ר א ר ק י ״ ר ה מ
יא ל מ ו ןכ ז ך ב ב ל יל ע ב יצ יש יא ו . ך י ר ע י ת ד מ ש ה ו (ג י ) .ה ו ע ב נה ו :ם י כ ל מ ה ס ה ש ח ב ש ם יל וד ג ה ול א .ם יר ה ה ת א (א )ן
Mm ו י ״ ־הד ,־, (י״י ««.) ־ירע לנ״י<־ " ^ , ^ ״ ^ ^ ^ 5 ״ * ־ , , , .
: (ח ״ כ 'א י
ה ב וט ה מ ר י כ ה ל ך ב ל ןת . ך ל י ת י ש ע ה מ ( נ ) :ת ו ה מ א ה . ת ו ע ב ג ה : ת וב א ה ת א . ם י ר ה ה ת א ( א ) 1
א ר ז ע ן ב א ק ״ ד ר
ס י ר ע ה . י ת ד מ ש ה ו .י ת ש ת נ ו (ג י ) :ן ב א ו ז ע .ך י ל י ם פ י •
י ח ש ת ג ו ש ע ט
1
כ ו י מ כ ז י ל ע ם ל
י
ש א כ
׳ י
5 8
 
ו ם כ י ת י כ ה
י
ם ? ט ו
ו י ר ע י כ ר מ א ס וני ר מ יב ר ו ור כ זי א לש ם ה ב ם יד ש א ה ויה ש
י
׳
ת
י
נ י
י י
ע י ה י י
י
ט כ
ר
י נ י י א
• ד י
5
׳
י ת
י
ס ש ה
י • :
ת ש ת
ג י "י<
ן < uu in J 11 .י !״/! !׳>׳u u»^ w >PI<» uw
י ר ע י ת ר ב ח ו
ו
ג ש ד
י
פ ש
ו
0
כ וש ר פ ל ש יו . ך ב ב ד יל ע נ יצ ש א ו
:ך ר ע יה יו ומ כ ן^ל ןא •!ל יב ק א ל ד יית .וע ם ש א ל ר ע א .ית יש יע ו 0י< : ך צ ר א
ר מ א ה כ כ י ם ש ה ל ע ב ל א ר ש י ס ע ר נ ל י . ו ע מ ש (א ) ו ה מ וע מ ש ל א ר ש י ד ג נב א יב נה ר מ א .י ע מ ש 1< : א ת יר וא
ם ע ט ה . ו ע מ ש (ב ) :ם י ר ה ב ל א ר ש י ם ע ב י ר ם יה יל • ם יר ה ה ל א ומ כ ם יר ח ה ת א ב יר ם וק ר מ א ש ה מ ו ׳ת י ל א ה יל ר ס א ש
: ה ע מ ש א יה י כ ה יכ כ י ם יד מ וע ם ח י י ה ר וב ע ב 'יניזא ה י מ כ ^ ^ T ^ ^ ^ T ^ B
ר ב ד ה מ ם ע ט ה .ך י ת י א ל ה ה ם ו ך ל
,
ת ו ע ר ה ה מ . י מ ע (נ) ה ע מ ש א יה יכ ץ ר א יניזא ה ו וע מ ש ץ ר א ה ע מ ש ת ו ם ימ ש ה וגיזא ה
ל א ה ם ה מ ע ח כ ות יש ל א ר ש י ם ע א וה ב יר ה ו ׳ה יר ב ד ל כ ח א
ם ה ר ב א ם ה ש ת וב א ה וע מ ש יש ר מ ול כ א ת ח מ א ת וע ב ג ה ו א ת ה ב א ם יר ה ה ת ׳יו ה ע ר ול יל מ ג ם ה ו ם ה ל ה ש ע ש ת וב ום ה ל ע ך ר ב ת י
וא ם יר ה ה ם ה . ם ינת יא ה ו .ם יר ה וע ט ש o< :׳ת י ל א ל ם ה יגב ול מ גש ה מ ה א ל ו ל ח ר ה ק ב ר ה ר ש ם ה ש ת וה מ א ה ו ב ק ע יו ק ח »•
ת מ ימ ע o< :א ע ר א יד וס י א יר ק ע ו ׳ה ד א ניד ת י א ת ה ב א וע מ ש ת ׳׳יו ץ ר א יד ס ומ ס ה ו ר פ ע ה ד וס יב יש א ם יק זח ה ם ה ש ה וע ב נח
ר ת ת ד ו צ מ ן ו י צ ת ד ו צ מ
ד ימ ל ״ ר .י ת ש ת נו (ג י) :ש ד א יד י ה ש ט מ ה ה ש ם יל יס פ ה .ך י ד י ש וס נל ומ כ ה ל יק ט ןינע .י ת ש ת נו (גי) :(ח *י ם יר ב ד ) ש ח נמ ו
ס א ינא ד ימ ש א זא ו . ך יר ע ית ד מ ש ה ו :ס יר ש א ל ה וח ח ש ת א ל :ד כ ט נה ןליא א וה ו ה ר ש א ןוש למ . ך יר יש א :(י א ה ימ ל י) ןית נל ו
ם ״ וכ ט ה ס ט ס ק נ ה ש ט א ה כ וס ש ה ט יח כ .יונו ית יש ע ו (ל י) :ך יא נוש :(ח ״ כ א ״ ש )ך ר ש יה יו ומ כ ןיא מ ש .ך י ר ע
: ת א זכ ת גנס ומ ה מ ק נ ס ל וט מ וט מ ש א ל ר ש א ת א :ח וכ יו ןינט . ב יר :זול ז ןינט .ם ו ק :ה ת ט . א ג (א ) ו
ל א ר ש י ס ט ח כ זת ה ר מ ס א יב נה ל א . ם יר ה ה ת א ב יר ם וק (א )ו ןת יא ומ כ ק זוח ןיכ ס .ם י נת א ה ו (ב ) :ם יד ה ה ל א .ם י ר ה ה
ם יר ה ה וט מ ש יו ב ר ם ום ר ס ב ח כ ות ה ל ל וק ס ר ה ל ׳׳ר ס יר ה ה לא ל ור ב זינט . ח כ ות י :ד וס י ןוש למ .י ד ס ו מ :(ד ״ כ ר ב ד מ ב ) p t »
: ש ׳׳מ ב ר ב ד ה ל ט כ .׳ו ג ו ה נע מ ש ת ו :ה גל ס ה ו א מ זוג ןינט א וה ו ך ב וט ב ר ה מ ימ כ יוב ר ה ס גל ט ה ל ט ה ר וי א יה ה כ ל מ ה .ה מ (ג ) :ם יר ב ד
: ׳ה ח וכ יי ת א ס יר ה וט מ ש ר ימ א ה כ י ל יר .ם י ר ה יע מ ש (כ )
ימ ע (ג) :ש ״ מ ב ר ב ד ה ל ס כ .ח כ ות י ל א ר ש י ם ע ו :ש ׳׳מ ב ל ב ד ה ל ס כ ו יק א ה יד ס ומ ו ם יק זח ה ם ה ש ם יר ה ה ם ה .ןיר א יד ס ומ מ ינה א ה ו
[רוקמב רסח]
117
1 ה כ י ט ם וגר ת
יי<י :י ב ,ך מ ן ז ן יה א ל ה ה מ ו
ם יד ב ע ת י ב מ ו ם ל ך צ מ ץ ך א מ זן יה ל ^ה י ; ; י
ה ש מ     ת א זןינפ ל ח ל ע א ו ך ד ו י ד פ «י י 8
ץ גןץ ה מ א נ  ר כ ז ד ב ע   י :ם ;ך מ ון ר ה א :י&י״ &ך *
ם ^ל ב ו ת א ה נ ו ד מ ו ב א ו מ ד ן ל מ ק ?י1 ׳ י ן י י
ןב : י » י ה א י 0״ מ » 9ק ן י י י ס א ׳כ ע ט י נ . ft< ג ו א״ת י ס£ח : אי#}ל האדואק
ן ךו בן א*ך רועין ר5 םעל* הי ח; בי ס? א$י ב*ו0ך א$ל3 קל? ךלק np'ן מ? רלךא
ארק י״רהס י״ ש ר
תמ» ח ם פ ר ב ו ו ףתאץ א ח פ ל ל א ר ש י יט ש .ןל י ת י ש ע לפה .י ב הנע :יתדובעב .ךי תאלה המו :דל יתישפ
JSS^SSHS
,
K J ^ ; ? ™ הבוסה לכ ול יתישעש יס לע ףא .ךי תי לעה י כח) :י ב
^ תא :םילולג תונברקבוהלולגהליבעבךיתאלהאלתאזה
ת ד ו ב ע ב ו ך ד פ ב ם כ מ ע ד ב ע ש מ ח י ח א ו ח ו ה ע ר פ ל ם י ד ב ע ׳ת י י ח ש תרוסמ אפלאל השמ ןתגוי םגרת .םתמו ןרהא השם
ק ח א ח ש מ ח א ך י נ פ ל ח ל ש א ו :ת ו ר ח ל ם ש מ ך י ת ל א ג י נ א ו nwp
:
א^ל הארואל
ם י ר מ
א
מ ע
ל
ע
א^ל
ן ר ה
אן ק
נ י ד
! י ^^א ^ו ^^י ^^י ^
״
.ES םעואלםי ע,אהמ.ו1עבזבםעלבי תואהגעהמו(ה)
•ן ל מ ה ל ב ץ ע י ח מ א נ ד ב ז י ס ע (ח ) :א י ש נ ל ח א ר ו א ל ם י ר מ ו
ת מ ו .ך ל ל ק ל ם י ר ח נ ס ר א ד ו ת מ נ ד ו ע ב ן ב ם ע ל ב ת א ך י ל ע ר ב ש ו ד ו ע ב ן ב ם ע ל ב ל א ם י כ א ל מ ת ל ש ו ב א ו מ י ר ש ם ע ץ ע יש . ב א ו ב
:ר ב ד א ו ת ו א י ס ב מ י ח ל א ם י ש י ר ש א ד ב ד ח ה מ ו א מ ר ב ד ל כ ו א ל ו ב י ח ה ת ע ך י ל א י ח א ב ה ג ח ו ל   מ א ש ר ש ב ןב ם ע ל ב ו ת ו א ה נ ע
ד י ס ו ל נ ל נ ח ד ע ם י מ ש ה ן ס ת ו נ ו ז ה ת א ב ש ו ת ו א ו ה ח מ ז !ן נוש ו ל א לש ס ח י ח ל א ו ל ר ס א ו ק ל ב ל ץ ע יש . ל נ ל נ ה ד ע ם י ט ש ה ;0
ק״דר ארזע ןבא
ל ד נ ס ב א ״ ח ה .ך י ת י א ל ח ה כ ו : ך ל י ת י ש ע ח ע ר ה מ . י £ י ת י ש ע :י ברמה .י ב •דנע :ותושעל האלתש ךתאמ יתשקב
ו ח מ ש ע ל ה א ל ת ש ול י ת י וע ה ו נ מ ח ס י י מ ו י ״ י מ מ ף י ל א ח ו לעףיזואצוהו ךיתילעה רשא ול יתישע הבר הביס הר.יב (ד)
יחישעל ב א .ך י ת י ל ע ה י כ >ד ו :י ת י ש ע ם א י ב ד ע ה .י ב ה נ ע " ״
u
/ י י , 1T l u U.: ( T , ״ r ^ *י !
j ח ש מ ה ד ו ב ע ב ם ש ת י י ח ש ם י ד ע ם ע ר א ס ך י ת י ל ע ת ש ת ו ב ו מ •ןל י סי י ףה וטי <נכ ול רמולו וממ רבדל לכותש םדא ידי
ד ש א •ץ ח ל א ׳ ח י כ נ א ו מ כ ם י ר ז מ ץ ד א ם ׳ י • .ם י ד ב ע ת י ב מ ו לארשי למ אבנתהש ןרהאו הערפלא אבש השמ םהו יכרד
ו מ ק מ מ ם י ד ב ע ת י ב מ יימ ו ם י ד ב ע ת י ב מ ם י ד נ מ ץ ר א מ   ן י ת א נח ח ל
ע ה
,
ת נ
הרותה
ם ג
סיש
נ
ל , א
ב נ ת ה ש ס
י ר מ ו השמ אב ינפל
ם י ד ב ע ם ת י י ח ם ת א ו ם י ד ב ע ו י ח ם ח ש ׳י ס ו א ם י ד ב ע ו ב ם ת י י ה ש -.״ ״ *,1 ״ .
R R
~ 1 , 1 .
י י
:ו י ח א ל וז י ת י ם י ד ב ע ד ב ע ר מ א ת ו י ה ס ח י מ ס ס י ר י מ ו ם י ד ב ע ל
הי
מ
א
<תוצמהו ד מ ל םהינשו ה פ ל ו ל היהש ןרהאו השמ די
ם י ר ש ב מ ו ת ד י ב ע ב ך ל י «ו ל ש ך ח א ז י נ פ ל .ך י נ ס ל ! א ש א ו רשאכ םינפלא םינפו מ מ םשה רכל רשא םישנל םירמו
ף ע ל ש ו י ח ם י ר ש ב מ ה ו .ך ז נ ר ס ך ל ה י נ ח ל ח ל ו א נ ה א ב ך ל ו ר ש נ ש אל
ז
הארמב םולחב אלו הפלא הפוהער לא שיא רבדי
w 8 £ ^™ ^^^ נאכ םירורבםירבדה יכ האלפנו הלודג הכופאיהו תוליחב
ללקי א ל ש ז י ת ר ״ ו ה ש ד ח א .ו ה ו א ה נ ע ח ז מ . א נ ד ב ז י ט ע >< ^ ^ ^ ^
״ י ס ע ( ? )
.
ן ל י מ ל ן י ל מ י מ ל
אבנתהו זיתיוצו םכללקל םעלב יתחנה אלש ותוא הנפ המו םעונו לכה דימשהל ץעישכ םעלב תצע רבד לע לארשי םע
ליצאו םעלב רבדב רמא עשוהיו םכתא ךריבש ותוא הגמ רשא לכו אוה בותכו םכדובכ רוכמב יחור וילע יתתנ יכ
ריכזהו ןדריה רבעמו ךרל ספמ קר לגלגה תבו לאר*י םש ואפחש םיסשה p היה אל יכ םיפשה ןמ םעפו ודימ םכתא
םתייהש הלולג האמח םתאסח זא קאה לא סנכהל םיבורק םתייה רשאכ םעפה הנהו לארשי ןרא תלחת אוה יכ לגלגה
והזו םכל יתישעש כוסה וריכת יליח יתישע הז לכו םכתא יתרזעו קאה לא םתאכז םכילע יתלמחו תומ ינב םכלוכ
ןויצ תדוצמ ־תד תדוצמ
4ו נ ע :(ד ס ו מ ש )*
,
ד ל פ וא ל נו ו מ כ כ פ י ג י ן י ג פ .ך י ת א ל ח :(א ״ ל ס י ל 0ת ) .ך י ה א ל ח ה מ ו :ן ל ימ יש פ ב ו ס ב ו ר ר א פ ס מ ר וכ ז .ך ל י ת י ש ע ה מ
:ס כ ו ש ס ו ה י י ג פ יל מ . ה נ ע (ה ) :(י כ ס ש )ה »ס ח א ל ומ כ ת ו ד פ ן י נמ י כ ד פ ס . מ ה נ ע .ל ו פ ה ד יב כ ה ל מ ן י ת פ ג י ל ש מ ר ב ד ה וה מ ו
ב ח יה מ ש ר פ י ס ס ס .ך י ת ל ע ח י כ (ל ) :י כ ס פ ג ו ה ה מ ה נה ר מ ול
יש ח ל ש .ח ל ש א ו : ש ״ פ ב ר ב ד ה ל פ כ ו ן ת ו א י ת י ד ס ס י י כ מ ם ת ייה ש ס ו ק מ ס '.ם י ד ב ע ה י כ ם ו :׳ו ג ו ן י ת י נע ה י כ ר מ א ו ה ש פ ש ה כ ו ס ה
ס פ כ ך ל ל ק ל ם ע ל ב י ״ פ ם ל וע ה ן מ ן ת ול כ ל ס י ס ות צ פ א ל ה ר מ וא כ . י ו מ ץ ע י ה מ (ס ) :ם י ל מ ו ן ל ה א ה ש מ ס ה ו ם י נוג ה ם יג יה נמ ן י נס ל
רקי י לכ
י תסעכ אלש ׳ד םעז אל םו עזא המ ,רועב ןב םעלב ו תו א הגע המו ל״ז י ״שר ׳ובו אג דבז י מע
דע םכמ י רזעו י תבוט י תעגמ אלש י תו קדצ ו עד םש י ל םתאטתש ,םי טשה ןמ .םי מי ה ןתו א לכ
.ץראה תא םש םהי גפל י תשבכו לגלגל םכתא י תאבה
ץעי שכ םעלב תצע רבד לע לארשי םע םשה השעש דסחה רי כזה ,י מע ל״ז ע׳י בארהו
ו י לע י תתג י כ ׳בגתהו וי תי וי צו םכללקל םעלב י תחגה אלש ו תו א הגע המו ׳עטו לכה די משהל
ר ק י י ל כ
118
םעלב רבדב רמא עשוהי ו םכתא ךריבש ותוא הנע רשא לבו אוה בותכו םכדובכ רובעב יתור
קר לגלגה ץבו לארשי םש ואטחש םי טשה ןיב הי ה אל י כ םי טשה ןמ םעטו ודי מ םכתא לי צאו
םיבורק םתי י ה רשאכ םעטה הגהו .י ״ א תלתת אות י כ לגלגה רי כזהו ןדרי ה ׳בעמו ךרד טעמ
םתאבו םכי לע י תלמחו תומ יגב םכלוכ םתי י הש הלודג האטח םתאטח זא ץראה לא סגכהל
.׳דתוקדצתעדןעמלוהתםכלי תי שעשבוטהורי כתי לואי תי שעהזלכוםתאי תרזעוץראהתא
םהל רפכו הי ל םיבייח ללקי אלש ותרהזהש רמא ותוא הגע המו אג רכז י מע ל״ז ק״דרהו
חרי ה תא םכרי בעהש ׳תי לאה םבל השע המ ,לגלגה דע .הפגמב תי מהש םי אטותה תצקמב
תוקדצ עדתש ןעמל השמ תרות יפמו הלבקה י פמ רוכז לכה ,םשה תוקדצ תעד ןעמל .השביב
.אלגלג תיב דע ןיטש רשי ממ ןיבל אדי בעתא ןרובג אלה י״תו ,ךי שעמ בי טתו ךמע השעש ׳ד
וגממ םיעדוי ויה אלש רתסנ םוקמב םהמע השעש רחא דסח םהל רכז דועו ל״ז א״ירהמונ
רועב ןב םעלב ותוא הנע המו םלועה ןמ םתוא שרגל באומ ךלמ קלב ץעי המ םעלב ןינע אהו
ויתאובגב רכזש םי כלמה ןוחצגו ץראה שובכמ תודי תעה ראשו לא הבק אל בוקא המ רמאש
כ״או םבבל סמיו ועמשי ש םי מעל ומסרפתיש י דכ ותרכ לעב ותוא ךרבל םשה וחירכהש
ותואובגב ללכש תודי תעהו תוכרבה לכ וב ללכ רועב ןב םעלב ותוא הגע המו ורמואב
תוגזב קלב תא ץעי ש רועב ןב םעלב ותוא הגע המל רתח לגלגה דע םי טשה ןמ ורמואבו
דע םתאבש דע םירצמ ץראמ ךי תי לעה יכ רמא ולאכ לגלגה דע רמאש המו םיטשב באומ
םשה תוקדצ עדת ןעמל הז לכ ךל י תרכה רבדמב םהל ערי אש המ לכ ללכ הזבש לגלגה
ןוא טיבה אלו ןידה תדמב םתוא גהגל הצר הל םימי םתואב ךרבתי םשהש םכמע רשא
הז ינפמו םהי לע םחרל םימחר אסכ לע םדעב די מת בשי לבא םעשפ לא הנפ אלש בקעיב
[.ש״ע ׳וכו םהל ערהל לוכי הי ה אל םעלב
אוה ךורב שודקה הי ה אל לי על רכזנה א״י רהמ תעדכ הי ה ולי או םעלב ןינע ראבל ן״דעלו
רבדא רשא רבדה תא ספאו ביתכו השעת ותוא ךי לא רבדא רשא רבדה תא תורתהל ךי רצ
רוכז י מע הבוט ול וקיזחיש לארשי תא ריהזמ אוה ךורב שודקה הי ה אל םג רבדת ותוא ךי לא
םיבשותש ...ו שממ םב ןיא ףיסוי המו ןתי המ יב םעלב ותוא הגע המו ׳וכו קלב ץעי המ אג
תא ךל ךי הלא ׳ה ךופהי ו םעלבל עומשל ךי הלא ׳ה הבא אלו בותכ אלהו ערהל ודי ב שי ש
וי ה עמוש הי ה םאש ללכמ עומשל הבא אלו ןושלש ךי הלא ׳ה ךבהא י כ הכרבל הללקה
הללק םש התי הש עמשמ הכרבל הללקה תא ךופהיו ןושל ןכ םג הרומ ןכו םיקוזיג לארשי
.ל״ז א״י רהמו ע״בארה תעד ךפה ...הז לבו הכרבל ךרבתי םשה הבסהו
ומעז המכו ל״זח ורמאש ומכ םוי לכב םעוז לאו ...םוי לבב םעוז אוה ךורב שודקהש הארגו
י פ לע םגודל םי ארבנה השעמ וב האור אוה ךורב שודקהש המב ןבוי הזה םעטה ...ו עגר
לעפתמ אוה ךורב שודקהש םולשו םח אל ,סעכהו םעזה ץגע והת ןיד רזג וב ןתוגו םהי שעמ
י רהש ...הו םי מחרה תי לכת אוה סעכה ותוא ולי פאש י אדו אלא הלי לח ןי דל םי מחרמ ...מו
םע הבוט תושעל םעזה ותוא תי לכת תרבהב ןב םא םעזה אוה לא דסחש םעוז לאו בי תכ
ךתות רשא הזה אפורכ לודג דסח אוה ...אלו ז״עבב וגממ ערפי לו וי תוגועמ לקהל םדאה
אפרתת אלו ורשב קמיו סמיו תרהבה דומעת הי תחת ןכ ...היה אל ולי או ןוכיסב הכמהמ
ןי דבעד ןאמ ...אוה תוי רזכא םיעשר י מחר אוה ןבו אוה םי מחר המה רשבהמ ...התוא אצמג
.ןאכ דע בטל אי מש ןמ
119
ו ה כ י מ
י פכ םעכ ארקנ לבא סעכמ ול הלי לח ...ומכ םעכתמ וני א אוה ךורב שודקה אצמנ
וי לע דוד רמאש המ אוה ןוצר אלא םעכ ןאכ ןיא תמאה ...תונערופ ךשמנש וני לא םסרופמה
םש ןי אש ןפואב ונוצרב םייח ומצעב עגרה ותוא עגר ומעז ...םאש ופאב עגר י כ םולשה
.תושר ןתיג זאו ופא תורחל ומעת ופאל תושר אוה ךורב שודקה תתב הי הת סעכה ...סעכ
די בעד ןמ לכ ללכה הז יב בוטו תי לכתל אי ה תאזת תושר תגיתגב ולי פאו תי חשהל [תיחשמל]
םעוז תוי הל ...הש רמול ונוצר םי מי ה םתוא לב י תסעכ אלש ל״זת ורמאש הת בטל אי מש ןמ
ופאב עגר י כ וגממ י תתכוהש ...םדא ןבב וב לעפתמ וגי אש םגו בוט תי לכתלו םוי לכב
ןי עב ולי פא םי מי ה םתואבו סעכב אלו אוה ןוצרבו וגוצרב םייח לבא ופא אוהש עגר ותואבש
ןוע רי כזהל הווהה סעכה י פ לע לועפל ץרה תדמל הפ ןותתפ תתל ...ש אל הזה סעכה
הזב אצוי כ ןכ ...גרטקמ ןטשה י כ הת גרטקל ןטשל אלו םעלבל תפ ןותתפ תתל אל ...לארשי ל
י ולת הי ה לבא דבל ותללקב י ולת רבדה ...ותואב ללקמ הי הו עגרה ותוא םעלב עדוי הי ה
ןבו ...אוה ןבש םשה םעז לש עגר ותואב וב סעכה לותי ןכ ידי לעש ...ו ץע המא וריכזהב
םי בשוח וי ה ורוד ל״יקש א״י רהמו ...חי לצהל י דכ וב אוטחל ...ךלוה הי ה םעלבש אצמת
םא יב ודבל ויפב י ולת רבדה ןיא תמאה י פל יב ראוי רואי רשאו [רשאו ויפב תב הי הש
ולי פאו ררואמ הי הש רמאג ולי פאו רומאב ראוי רשא ותואל ער השעמ ןורכז תופרטצהב
ררועל ךרבתי םשה ועבקש םעז תע ותוי הל הז הי ה עגר ותואב וב תי לצמ הי הו רי במ וגי אש
ותוא רועי של לי על רבזגכ םלועה תלעותלו תמי תו ףא תי תשמבו םי גי דה תותוכ וב
הרי בע דוגדג דצ וב שי ש י מל ערהל םי תי תשמל המ הכ ןתיג ׳זגה תי חשמהמ תוררועתהה
[רואל] .םעלב [חילצה] (חילצי) הזלו אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קי דצ ץא םדאו
.רומאכ בוט תי לכתל ותוי ה םע לי על רכזגכ ךרבתי ופא עגר ותוי הל אוהה עגרב ויפב ראומה
[אתיימק] (אתמי י ק)י עש אתלתב ללפתי לא די תי הש הגשה שאר תכסמב ל״זת ורמא הזלו
ל״ז א״י רהמ הצרש המל הרי תס ות ריתי לש ותלפת תא ורטגקיו רבזגה ומעז תע זא יב ידיתי
ץד אסכ לע אוה בשוי הגשה שארב י רהש ןכתי אלו ץר אסכ לע תבישיב םעבה ץגע םולהל
.ד״על יתרכזש המב אלא י ולת רבדה ןי או ער לכ ויגיעב הרזמו
ומוי קו םלוע לש ותבוטל ןכ רבודמכ סעכה ותוא לטבש ׳ת תוקדצ תעד ןעמל רמא הזלו
אוהו קזג םהל ךשמי אלש י דכ סעכ ותואל םוקמ תתל ךרבתי םשה הצר אל םי מי ה םתוא לבו
ףאו ןיד םהי לע ררועלו םועזל םוקמ שיש י פ לע ףאו ׳ה םעז אל םועזא המ םעלב רמאש המ
םי לי לא ודבע רשא אצוי בו חרת ושרש דצמ אוהו םעוז הי ה םא ןבש לכ ׳ה םעז אלש י פ לע
שארמ י כ ׳ה םעז .ןויכ םקית אל הז הגה ׳וכו חרת םלועמ םכי תובא ובשי רהגה רבעב בותככ
אלא תובא ץרוק ןיא י כ תרתמ םתלתתה האור י גא םשמ בקעי ו קחצי םהרבא םהו םירוצ
תוהמאה [ולא ונרושא תועבגמו] .ןכ םגו םי מי לש םהו םתלוזל אלו םי רכמה השלשל
רמאו דעל תדמוע םתקדצו םתעי י סמ תובא תובת הלעמהמו סחי המ שרושה הזש וגרושא
השמב אלא םחכ ןיא ולא ל״זח ורמאש ומכ באומ ךלמ קלב ץעי המ אג רוכז הבח ןושלב י מע
קלבמ רתוי תולכל םעלב ץצר תוי הלו לכה תא רוקעל הצע ץעי המ והת ויפב אלא ותב ןי אש
םלועה ןמ םתס ויתשרגו רמא םעלבו ץראה ןמ וגשרגאו רמא קלבש ל״ז י״שר אי בהש ומכו
אלש םע לב םעלב םגמא וקליש תוקל ...ךל אב קלב תומשב ושרד ...ןכו אבה םלועה ןמו הזה
ר ק י י ל כ
120
...לבא תמאה אוהו ךולהל י תתל ׳ת ןאמ י כ בותכ אל םעלב ול הנע ...םעל ןורבה רכז הי הי
ןב םעלב ותוא הנע המו רמאש הת תכללו רי צפהל ...הצרתי םכתלוז םע אה םכמע ךולהל
ותוא הנעו רמא לבא .קלב [םע ךולהל1...יתיתל םשה ןאמ וא ללב ךלוה י ני א והנע אלש רועב
םעלבש ל״ז ...באומ תונב תונז תצי ע ןתנ אוהש םי טשה ןמ דועו תאז ...םכמע ךולהל י תתל
םעלב ותוא הנע המש ורמאש המב ומדנו ...סחנפ ידי לע גרהנו ורבש לבקל ךלהו הצי ע ןתנ
ל״ז א״י רהמל רכז רבבו ...הבה ןמ ותנווכ אי צוהל קלבל לי עומ הנעמ ...םיטשה ןמ רועב ןב
.ךרוצ ץאו ו״או ץרםחב קחד באומ תונב לא תונזל זמר אוהש םי טי שה ןמ ץנעב
םוחתה לכש לגלגה דע םיטישה ןמ באומ תוגב םי להא ושרפיש םעלב תצע התי ה י לואו
תי לכתו ׳וכו קלב ץעי המ אג רכז י מע רמאו ...לארשי תא לי שכהל י דכ םי להא אלמ הי הי הזה
לכ לע ׳ה םדקא המב הז ץגע רמאתש אמלעב םירבדב יגסייפתו ...ידכ אלא הגי א וזה הרי כזה
חכ לטב ...רב םמורתנש םורמ י הלאל ףכא .םהה םי מי ה לכ סעכתנ אל רשא תאזה הבוטה
ונמדקאה הז קוספב ןאב ...םורמ י הלא לע הז ראות בוט הזבו ולטבל י דכ סעכהו אוהה ןי דה
ךומסבש חבזמב לי או רפ לעאו י תברע תותבזמ העבשו קלב הלעהש תולוע דגנב תולועב
המו םע רשוקמ עשרה םעלב ירבד הי הי ש תרחא הנבה ראבא הזב בי חרא םדקא המב קוספב
םדקא המב רמאו עשרה םעלב הנע י רהש ׳ה תוקדצ תעד ןעמל ׳וכו רועב ןב םעלב ותוא הנע
.ךומסב ןייע ׳ה ׳וכו ׳ה
י פלאב ׳ה הצרי ה.הנש ינב םי לגעב תולועב ונמדקאה םורמ י הלאל ףכי א ׳ה םדקא המב
בוט המ םדא ךל די גה .ישפנ תאטת ינטב ירפ י עשפ ירוכב ןתאה ןמש י להנ תובברב םי לא
י לחנ .ףופכ הי הא םורמ י הלאל ץרא ל״ז י״שר ׳וכו טפשמ תושע מא יב ךממ שרוד ׳ה המו
.תושעל ךל בוט המ םדא ךל ךרבתי םשה ,די גה .י עשפל ןברק ,ירוכב ןתאה .תוחגמל ,ןמש
אל ,תבל עגצהו רחא רבד .ךהלאד ה״ד אתלתדב ךהי מל עוגצ י וה ,תבל עגצהו טפשמ תושע
י ני א ול רמואו וסייפל אבו וריבת תא שייבמ םדא םדו רשב תדמ אוה ךורב שודקה תדמכ
אלא ץפח וני א אוה ךורב שודקה לבא םהי נפל ינתיזיבש ינולפו י נולפ ואבי ש דע ךל הצרתמ
.ןאב דע .ומצע ןיבל וניב וי לא בושיש
הז י תובא םע השעש י הלא לא הצרתא המב רמאי םכמ דחא לכ םאו ,המב ל״ז ע״בארהו
החנמ אי במה גהגמב הוחתשא ךרדכ לפכה י לעפמ ףכא תלמו םדקא םעטה המב והת דסחה
תובבר ןברקל ןמשו םיבר םי פלאב וגוצר יב םיבר םירפ ול בי רקהל לכוא םא .הצרי ה .וי גודאל
ןי אש ויגפל וגבירקאש םעטהו י ל חלסי ש י עשפ םוקמב ירוכב יגב ול ןתא הצרי םא וא םי לחג
לארשי דבעי ו ומב ישפג תאטח רובעב יגטב ירפ ינבב וא תומהבב םא יב הצרתא המב י ל
המ ׳ה םדקא המב רמואה םדאה התא ךל די גה הבכ אי בגה תבושת אי ה תאז די גה .השאב
אלש דסח תבהאו טפשמ תושע קר ךגב אלו םי לי א שקבמ וגיא אוהו השעתש ויגיעב בוט
תבל ענצהו ךתלוכי לכב ומע דסח השעת קר ןוהב וא רובידב וננות אלו ךתי מעב לוע השעת
.ןאכ דע .ףרוע ישוק ךפה בבל םתב ויכרדב ךלתש ודבל םשה םע
הצרי ש ׳ד תא םדקא תתנמ ותאב םכמ דתא רמאי םא] ׳ד םדקא המב ףיסוהו ל״ז ק״דרה ןבו
םי בוט הנש ינב םי לגעב תולועה ויהיו תולועב ונמדקאה .םורמ י הלאל ףכא [ול ףכא המבו הב
אוהו החנמה בורב הצרי אמש דוע רמאו לבאל רשבה ץמב םי רחבנה רכז ,הצרי ה .םירחבנו
121
ם וגר ת ן
ה כ
י מ
SS? ״ ^ ןע מ ל ל ג ל ג   ד ד ע ם י ט ^ל ך מ ר וע ב ך ב
ה ו ה י ם ד ק א ^ב י :ה מ ל ת 1,ר ך צ ת ע ד
SR י328,ו ת ול וע כ ונמ ך ק א ה ם ור מ י ה ל א ל ף ב א
& "£5 ׳י וה : ה צ ך ל ה ׳ :ה נ ע י ע ם י ל ג נמ
^ד %; 1 ןמ ש   יל ח ^ ת ו ב ב ר ? ם יל יא י פ ל א ב
5
1
J ,855^יא מ י מ ל ל פ י ^פ יר וכ ב ן ת א ה
מ מ ל ^י
8
-   ׳ד מ וב וט   ר מ ס ך א זןל ד יג ה ״ :יט <פ 3
כ ט • ד ג PUS os ה ג י ב .נ 1ם ה » : r< ר מ ש ה ד ק פ .ם י ז & נ »נ א י ח
י ״ ש ר א ר ק י ״ ר ה ם
. ם י ט ש ה ז ם :ם ימ יה !ת וא ל כ י ת ס מ כ א ל ש (ג ״ כ ר ב ל מ כ )׳ה ת ע ד ןע מ ל :ול ה ת ל ע א ל ת א ז ל כ ו .ם ה ל ל כ ות ו ם ח ס ע ול ק ל ק י
י מ י ״ , י ״   , » .״ ״ » א לש « * « ,   ש י ל   ״ א ״ י  
:
ן ר א ה ת א ם ש ם כ י נפ ל ית ש כ כ ו ל גל גל ם כ ת א י ת א כ ה ד ע ס כ מ ף כ א :ה י׳כ ק ה יגפ ל ד ונע ל ס ד ק ג ןזר וד ה מ א ב ׳מ וא ו ה י כ ק ה
ז
״ א ה : ז ״ « מ ל . ^ל ״ נ ( . ) : >11פ־ ה י   6 . ף נ א ( ו ) ״
4
» * ^ ^
ך ל א יה ן ו ר ב ש ול ק ה . ד י ג ה (ח ) :יע ש פ ל ן כ ר ק . י ר מ כ ד יג ה (ח ):(יג 0כ יר פ )יע ש פ ל יב ש ב יר וכ ב ול ב יר ק ה ל יוא ר ית ייח
א ר ז ע ן ב א ק ״ ד ר
ם כ מ ד ה א ל כ ם א ו . ה מ ב (ו) :׳ ה ת וק ל צ ת ע ל ן ע מ ל ס ה א ס ח ש ס י ם ש ה ן ס ;כ ם נ ר כ ח .ל נ ל נ ה ד ע ו ם י ט ש ה ן ט :ם כ ה א
״ יויח -י -it י מ ו ר * ?ייי -״ -»r 1 « ד ^ to ד >-ית /ו •י«1   יייא י ״ ט ח ש ש יא ט וח ח ח ע ק ס ב ס כ ל ר פ ב ו ה יל כ ןיב ייח ם ה ייח ו ם ש
ל ס ח ה ה ז ית יב ח ם ע ה ש ע ש י ה נח נ ח ה צ ר ת ח ה מ כ ר מ ח י
ת א ם כ ר י נ
,
ה מ
,
ת י ל
£
ה 3 ל ח 9 9 1 ד מ
,.י
ג
ל נ ה
ד
״ .
ה ם מ ב
ך ר ד כ ל פ כ ה יל ע פ מ ף כ א ח ל מ ו ם ל ק א ה מ כ ם ע פ ה יה זו יל ב ק ה יפ ס ר וכ ז ל כ ה .ס ש ה ה ץ נ ד ג ת ע ד ןע ם ל ג ת ש ב יב ק ר י ה
ם א . ה צ ר י ה (ז ) :וינול א ל ה ח נמ א י כ מ ה ג ה נמ כ ה וח ת ש א ב ים ת ו ך מ ע ה ש ע ש ד ד /ך נ י ע ע ד ת ש ןע מ ל ח ש מ ה ר וה יפ ס ו
ןמ ש ו ם י ב ר ם יפ ל א ב ינוצ ר יכ ם י כ ר ם י ר פ יל כ י ר ק ה ל ל כ וא ״ נ .ד ע ן י ם ״ י ש י ס ם ן י
ל
™״ ™ ח י נ ג ^
״ ״ ״ , i . , 1 _׳ i י ח ח מ וויא ב ס כ מ ד ח א ר מ א י ם א . ה ם ד ק א ה ס כ >< :א ל ג ל ג
ר י ב ע כ יר וכ ב ול ןת א ה צ ר א ם א וא ם יל ח נ ח ו ב ב ר ן ב ר ק ל
ת ו ל ו ע 3 ו נ ס ד ק א ה
.
ו ל ף כ א ה ם ב ו ה ב ה
^
ר
,
ש
׳
ה ת א ס ד ק
א
ה מ ב יל ןיא ש וינפ ל ינב יר ק א ש ם ע פ ה ו יל ח ל ס יש יע ש פ : ס יר ח ב גו ם יב וט ח נש יגב ם יל גע ת ול וע ה ויה יו ׳יפ .ם יל ג ע ב ו
ל יס כ ם ע ש ה ינט ב י ר פ .י נ ב ב יא ת ומ ה ב ב ם א י כ ה צ ר ת א ם יד ח ב גה ר כ ז .ה ז ר י ה «< :ל ע פ נ ןיגב מ א וה ו ף ופ כ וש ר ש .ף כ א
-
י י י n
-
r
, « ״
י
«
י n
v », ה מ א וה ו ה ח ג ס ה ב ור ב ה ע ר י א ם ש ד וע ר מ א ו ל וכ א ל ר ש ב ח ןיס ב
ן ת ח ה א וה ה כ כ ו ויר ח ח ם ינש ר וכ מ כ ת ר ש י ת וב ב ר ב ת יב ו
ו ס כ ח ג ל פ 1 ד ל
,
ה ז ן
.
ם ע
^
ת ו נ ב ר נ ס י ל א י 1 ! ל א ב ר
^
ע
ל ב ע י ו ומ כ יש פ נ ת א פ ח ר וב ע כ י נפ כ י ר פ יע ש פ ב י ר מ כ ,
י
ע ר י א ל א מ ש וא .יע ש פ יד וב ב ן ת א ה :ה א מ מ ו ש ב ד יל ה ג יר ח ג
ה כ כ א יב נה ת ב וש ת א יה ת א ז . ד י ג ה (ח ) :ה ש א ב ל א ר ש י יננת א ש יר וכ ב א וה ויג ב מ יל ע ב יב ח ש ימ ב א ל א ת ימ ה ב ות וח ג מ ב
ל פ כ ו ויגפ ל ות וא ית ול ע ה ב יל וגד פ כ יש יע ש פ ר וב ע ב ה ח נמ ל ול
ב יב ח ינט ב יר פ ן ח ג וי ם ג ר ה ו .יש פ ג ה א ט ח ר וב ע ב יגט ב יר ט ןח א ם א ר מ ול כ יש  ס ג ת א ט ח יג פ ב יר פ ר מ א ו ת ונוש ת ול מ ב ןינע ה
ת וש ע ג ש א יכ ת ול וע ב יע פ ה ןיא ר מ א ה ל א ש ה ל ע ה נע מ וה ז .ב וט ה מ ם ד א ך ל ד ינה וח < :י נב ב ש ב יב ח ה ו ב וה א ה ר מ ול כ יע מ
ד ו ד ת ד ו צ מ :?י צ ת ד ו צ מ
ם ס ז א ל ם זמ זא ה מ ס מ ל כ ול ב יש ה ה מ ו .י ו ג ו ה נע ה מ ו :ם מ זה יל מ ;ף כ א :(ז״ ל ה ימ ש י)ןגמ ה נמ ד ק י א ל ןכ ו וינס ל א יכ א .ם ד ק א (ו)
ם כ ל ה ש מ ש ה כ וס ה ר וכ ז ל ׳׳ר . ם יט ש ה ן ס :(נ״ כ ר כ ל מ כ ) ׳ס ת ר ש פ א וה ה ב כ ר .ה ו ב ב ר ב :יוצ ר יצ מ .ה ע ר יח (!):ה פ מ ה ו ה פ יט כ
יגר ס מ ה ןד ר יה ל כ ט ה צ ק כ א וה ו ל גל גל ם כ ת א א יב ה ש ר מ ם יט ש ה ןמ
ה ש פ ת א זה ה ב וט ה ל כ . ת ע ד ןע מ ל :ז ר א ה ל א ם כ ת א א יב ה ש ד פ ם כ מ ויד י ופ ר א ל מ   מ ר וט פ ל ט ב ל ם יט ש ב ש ס ד כ ט יכ ס ט ל מ וא כ נ
פ כ ל ה ת ט א ג ה מ ל מ ול ל א ל ש י ה ש כ א יב נה ל פ א מ א וה .'ח ם ד ק א ח ס ב (ו) :ןיד כ ת ר וש מ ס ינה ל ה ש ומ ש 'ה ת יק ד צ וט ד ה ןט מ ל ם כ מ פ
יכ ו .ונש ד ק א ה :ול א יב א ש ה ר וש ת ה וה מ ל ״ ל ם ור ט יה ל א ל ע נכ ימ ו ף ופ כ ה יה א ה מ כ ו ׳ה ינס ל א יכ ל ה צ ל ת א ה מ כ ו יד ע ט ה יש ט ה ב וט
ול ש י ת ל ט ות יכ ו ת וכ ור ק ת ל א וה ןיל צ יכ ו ור מ א י ול א כ ו ם יל ה ב נו ם יב וט ר ת ויה ם ה ש ה ת נש ינכ ם יל גט ה ןמ ת ול יט נ זינש ל א וכ א
ל׳ט ק ל ק ל יר וכ ב יצ ןת א יכ ו .ן ת א ה :ת וח נמ ה ל ט ת ק צ ל ןמ ש יל מ נ ת וב ב ל ב ו ת ונב ר ק ל ם יל יא יפ ל א ה מ כ ב ׳ה ה צ ל ייכ ו .ה ע ר יה (ו) :ס ה ב
ך ל ד ינה (זו) :ול ה ה ט א ש ל ומ גה וה מ ןכ ם א ולא ש י ול א כ ו יש ט נ ת ויט ה ל ט כ יכ ל ט ינכ ר ת ימ ינט כ יל ס ןת א יכ ו יט כ ט ל ח מ יכ
ר ק ו ו ל כ
.האמחו שבד ילחג ירהג ומכ הגלפה ךרד הי הי ו ןמש ילחג תובברב םי לא י פלאב רמאש המ
יגבמ י לע ביבח אוהש ימב אלא תומהבו תוחגמב הצרתי אל אמש וא ,י עשפ ירוכב ןתאה
ןייגעה לפכו ירוכב ינב י תולעהב י ל וגרפביש י עשפ רובעב החגמל ול וננתאש ירוכב אוהו
י שפנ תאטת רובעב ינטב ירפ ול ןתא םא רמולב ישפנ תאטח ינטב ירפ רמאו .תונוש תולמב
לא הנעמ הז ,בוט המ םדא ךל די גה .יגבבש ביבחהו בוהאה רמולכ י עמ ביבח ינטב ירפב י״תו
םדא ןיבש המ לכ ללוכ טפשמ תושע םא י כ תוחנמו תולועב י צפח ןי א ע״בארהכו הלאשה
׳וכו ךי בא תורע הי רתב ביתכו ׳וכו ושעת י טפשמ תא בי תכדכ םירבדו ןוממ תאנואכ ורי בחל
ר ק י י ל כ
122
דוחי אוה ךי הלא םע תכל ענצהו ול י וארה םע דסח השעי ו םי דסח תולי מג אוה דסח תבהאו
רבד אוהו בלב רוסמ הזה רבדה יכ עגצהו רמאו שפג לכבו בבל לבב ותבהאו ותוהלאו םשה
תבהאו םי גי דה ולא טפשמ תושע ורמא ל״זרו ,׳הד אתלתדב ךהי מל עוגצ י והו ת״יו תועי גצב
המו רמותו לק םירבד ירה הלכ תסגכהו תמה תאצוה וז תכל עגצהו םי דסח תולי מג(מ)וז דסת
םתושעל םכרדש םירבד תכל עגצהו הרות הרמא העגצב םתושעל םכרד ןי אש םירבד
ןאב דע המבו המכ תתא לע העגצב
׳ה םדקא המב לארשי םשב הגעמ אי בגה רמא יב דוע רמא ךרבתי משהש י פל ל״ז א״י רהמו
וי גודאל התנמ אי במה גהגמכ ויגפל ףופכ הי האו הוחתשאשו ףכאו וי לא הצרתא המב
רתוי בושתה ירוכב יגב ןתאה תומהבב ןברקב הצרי אל םא וא לי על רבזגכ תולועב וגמדקאה
תאטת לע הרפכ וגגתא רוכבה ןבב ךב לב בושח וגיאש יגטב ירפ ,רומח אוהש י עשפ תתת
עי דוהל הז לע רמאו .דרמה אוה עשפו גגושה אוה תאטח יב עשפמ [ןטק תויה] .אוהש ישפג
תבו ולבוקיש י ואר ץא ויגבו ותיב ןוה לב ןתי ולי פא ותבוטב יופכו ויגודאב דרומה לכסה דבע
ןכ םא י ואר ןיאו י לי לפ ץעו עשפ אוה הגה הלוע ובי רקהל ירוכב ןתאה םישרפמ שי ו .ול ותבי
הלא לע ךרבתי םשה רחב אלש ישפג תאטת הי הי ןברקל ינטב ירפ ןתא םא ןבו ותושעל
רמולכ בוט המ םדא ךל די גה רמאו םעה ירבד [לע איבגהנ .בי שה הז יגפמו ומע לע סי מעהל
םי גבהמ ושעי תוגברקהו םי חבזהש לכשה יפכ םיחוכגו םיבוט ךירבד הגה םדא ןב התא
השעמה [והמ ל״ר בוט המ1 םדא ןב ךל די גה אוה ךורב שודקה לבא ךארובל תוצרל תוגבהו
ךי הלא םע תבל עגצה אוהו ךממ שרוד םשה המו (בוט המ)[וי גי עבן .(תושעל ךל)בוטה
תוי שעמה תוצמב אוה בוטהש ומבו בוט חבזמ עומש [הנהנ (אלה)אי בנה לאומש רמאמכ
ךי רצו דסח תבהא ןכ םגו ופוג קזגו ץממו קזנ ומכ ורבתל םדא ןיבש המב והת טפשמ תי שע
ךבבלבש רמול ונוצר ךי הלא םע תבל ענצתו תונומאה ןינעבו ןי דה תרושמ םי נפל סנכהל
הלגנב אלו ותנומאב קבד ךי הלא םע ךלת םש םדא והארי אלש ענצהו רתסנה אוהש ךשפנבו
תונומאה ישרשב רפסלו הטמל המ הלעמל המ ךינפ זי עת אלש תבל ענצהו זמר םג .דבלב
.ןאכ דע ךי הלא םע ךלת !תועי נצו!(תומי מתו)תומי מתב ןמאה אלא םי פוסולי פה י עשרב
׳שה םכחה םשבו םתעדל ...ל״ז א״י רהמ אי בהש םישרפמ שי ה יברד י תשרי פ הדמת י לבבו
י שפנ תאטתל קיפסי י אולה טושפה ינטב ירפו י עשפל קיפסי י אולה אלה הזב ...ל״ז ...ר״רהמכ
ובר לוחמל םשב קפס שי םאה ישפנ תאטת ןכו רפסמ ובר יב השעא .המ םי מעשפ ראשלו
׳ובו ׳ה םדקא המב רמאש הז םדא ךל די גה רמאו אי בגה ירבד אב הזלו תוגועהו םי עשפה
די גה רמאש הז רומחו לודג רבד בוטה ...תויה םהב הרוה הלא וירבדב הגה ׳וכו ירוכב ןתאה
םדאהמ אוה קפתסמ אוה ךורב שודקה תמאה י פל םגמא ךבוט בר המ ומב בוט המ םדא ךל
.רכו טפשמ תושע אוה אלה לק רבדב
םעלב הי הש םעלב י רבדמ ןכ םג חוכי וה הת םעלב ץגע הלעמל רמאש ן״דעלו
ול ךרע הגהו לארשי תא ללקל לוכי וגיא ךיא רצי מ הי הו םלועה תומוא לש ןרוגיגם
הבק אל י כ ול הוש אלו חבזמב לי או רפ תולוע םהי לע הלעהו תותבזמ העבש קלב
םורמ י הלאל ףכא ירבד ...עיש דע ׳ה םדקא המב רמאש הזהו ׳ה םעז אלו לא
׳ה הצרי ה םולב ידיב הלע אלו תוחבזמ העבש י תכרע רבכ אלה תולועב וגמדקאה
הלעהש לי אה תדי קע ...תוכז דצמ םהמע הצורמ אוה ךורב שודקהש ורמאת םא
123 ו ה כ י מ
לי א והמו םי לא י פלאב וינפ םדקא הנה אוה הצור םא ׳ה הצרי ה רמא הזל ...םהרבא
׳ה הצרי ה רמאי ש י ד םי לי א י פלאב ת״יב ןבומ הזבו םהרבא םהי בא בי רקהש רחא
עדוי י תי י ה םא רמאש הי התו הלאש ןושל אוה הצרי הש הז י פל לבא םי לא י פלא
הלולב החנמב אוה הצור םא ןבו ...דקמ י תי י ה םי לא י פלאב רחא לי א ׳ה הצרי ש
אוה םהרבא תבהאש ורמאת םאו ןמש י לתנ תובברב וינפ םדקמו בי רקמ י תי י ה ןמשב
ןתאש ךרבתי אוה הצור םא רמול ונוצר ןתאה ...הלוע ותולעהל ונב הלעהש י פל
בותכאש ל״זח ירבדב ל״זנכ רוכב ןב ...קלבל ול הי הש ירוכב ינב ןתונ י תי י ה הנה
המי לש המוא רוקעל הצור י נאש הז י שפנ תרומת רוכבה ןבב רתוומ י תי י הו ךומםב
םי נטקה תולכל הצור י נאש ישפנ תאטת תרומת תבה ...ינטב י רפ תתל ףי סומ י תי י הו
הכרבל ךפה אוה ךורב שודקהש אלא םלב רמול חמואנ הי ה ןכש םי לודגה םע
די גה רמואו ךרבתי םשה םע רבדמ אי בגה .וב ךלמ תעורתו ךלמל םלכ תבי ת תי שעגו
הז לעי לב םדא ךל די גהש המ לכ רמולכ וגרכזת י כ שוגא המ ץשל המ הז םדא ךל
רמאו ןכ םאו די גהש וירבדב תושממו תויבוט םוש ...תדגה לכב שי תוי בוט המ םעלב
טפשמ תבהא אל םעלב התאו רכו דםת תבהאו טפשמ תושע אלה ךממ שרוד ׳ה המו
תבהאב ץפת ךרבתי םשהו ערהל בהוא התאו לארשי תולכל תאבש ...עשפ המ י כ
רואת אל םהמע ךלת אל ךל רמאש וב ךפא תזעה התאו ךי הלא םע תכל עגצהו דסה
ךל םוק ךל רמא י רהש אי גהמ אי מש י פלכ אפצוחו וב תרצפהו אוה ךורב י כ םעה תא
ךורעי קתשב י מ י כ קוספב ורמאש ל״זת י רבד דוסי מ י תדמלש המ אוה ןאכ דע םתא
.םלועה תומוא לש חוגי גס םעלב םי לא יגבב ׳הל המדי ׳הל
רפסי אי בגה יב אוהו רתוי ובי תרא התעו הדמת ילבב ותצק י תרכזש המ ן״דעלו
׳וכו קלב ץעי המ אג רוכז י מע רמאו ...ועמש רמאו וחי כוה רשא ׳ה םע לארשי י רבד
לכואש םלזמב ...םלשאו י נמי דקה י מ ךרד לע ׳ה םדקא המב רמואו בי שמ התעו
המדק רבכ ונב םדא למ םא לבל תבוט םי דקמ אוה י רהש ךרבתי םשה תא ...םדקל
לבב אצוי ב ןכו התזמ וב עבקו תי בה תני תנ ול המדק התזמ תעי בקב ןבו ןבה תני תנ ול
תותצ ךרד רמא םורמ י הלאל ףכא רמאו ׳ה םדקא המב רמאש הת םי דקמ םי טרפה
שותי ץי נעב אשנו םר אוהש אוה ךורב שודקה י נפל י תפופכ ךל ףיסוי המו ךל ןתי המ
י הלאל ףכא ררמאש הז המכו המכ תתא לע רתויו קנע ןב י נפל ותמוק ףוביש דחא
הרושתב רש ינפ םדקמהש י פלו דאמ אשנו םר םורמ י רהו תופי פכב תלעות המ םורמ
םדוק םי לגעב רמאת אמש י כ םורמ י הלאל ףכא רמאמ ׳הי מדקא המב רמאמ לא ךמס
שודקה י ל םנתנש םה הנש ינב י רה י כ אי ה הנעט וז י רהו ׳הל םבי רקה םהמ לכאתש
.י נמי דקהו אוה ךורב
בי רקהב תרתא ךרד ךל רתב הלטב וז הקולח המי דקה תקולת םא רמאת א מ ש
דצמ םמצע םהב רמולב םי לא י פלאב ׳ה הצרי ה רמא הז לע תובי שחו יוברב תונברק
ררועתמש תוררועתה דצמ אלא םמצע דצמ םהב הצור וני א אלה םולשו סח םמצע
ותוא םי חתנמש םי תותי נהו תונברקב םי שועש םי טפשמה ךותמ אוה ענכנו םדאה
וצ רדסו ארקיו רדסב הדמת י לכב י תבתרהש ומכו םי שי אל לי לכו חותי נו טשפה
עומשה אוה חבזהמ ךשמנה בוטה רמולב בוט חבזמ עומש אלה י״עב ברה ש״מכו
ר ק י י ל כ 124
ם ט ר ת
ת ו ל י כ א יכ ל ןמ מ ט ל ו ר .Ip: ? י 7
י
5ל ד 5
ו #ת כ ל ע ; צ ה ו ד ט ד ת ב ה א ו ט ^ש מ %w •«״
א ר ק ל ר יע ל ה ז ו : ל ש
ט
: ך י׳ד ל א gR?RSS
י מ .ר מ ? w w י ד ח ! n w) מ %י 5
ה ד ע י : גמ  »= ה ד ׳ק » . ס נל »1כ ו : ל יס נ׳׳מ ם ייק ע . wra crat א י ה א ג ^ט ל ^ו א $ ל W #9
א ר ק י״ ר ה מ י י ע ר
ת ו מ ד ק ל כ ם ד ל » « ח ר ב ד ך ל T « ת ״ ב ק ח . ב » ח ס ם ד א ך ל ן ת נ ו י ם מ ח . ת כ ל ע נ צ ה ו :ת ו ש ע ל ך ל ב ו ס ה מ ם ל א
• 5
כ ל ע נ צ ה י
י
ח א
י
ב ל
• ו ה ל א י א ח ל מ ל ב ך ה י מ ל ע ו נ צ י ו ה
ת 3ל ל ך י ה ל א ד ז ת א ה א ר $ ם *
,
י כ ך ס מ ל א י » ך י ח ל א ׳n ת א ש י י ב מ ם ל א ס ל ו ר ש ב ת ל מ א ו ה ך ו ר ב ש ו ל ק ה ת ל מ כ א ל
ר י ע ל » ו י ד כ ם ח י ב ק ה . א ר ק י ר י ע ל ׳n ל ו ק (ם ) :ו י כ ר ד ב י נ ו ל פ א וב י ש ד פ ך ל ה צ ר ת מ י נ י א וצ ר מ א ו ו ס י י פ ל א ב ו ו ד י ב ח
T W &
K
O T T W ' S S D T ^B S ז ס ח ן י א א י ה ך ו ר ב ש ו ד ק ה ל ב א . ם ה י נ פ ל י נ ת ז י ב ש ינול פ ו5
ם כ ל ה ת ו א ן מ ו ס י פ ו ם כ י ל ע ה ד ע י י מ ה פ פ ל ו ע מ ש ת ש א ר ו ק ה ר י ע ל ׳ה ל ו ק ( ט ) :ו מ צ ע ן י ב ל ט י ב ו י ל א ב ו ק ש א ל א
ל »ו ט ה ת פ מ ם n ת י מ ו א ח ו . ה נ ס מ ו ל ע נ ת א ל ש ח ״ ב ק ח ם א י ב י• ה ב ו ש ת ס ה צ ק ז י ר כ מ א ת ר ק צ פ
,
ה ל א י י ב נ צ ק . א ר ק י
ר ש א א י ב נ ה ם ה ל א ר ו ק ה י ש ות ו . ך מ ש ה א ר י ת י ש ו ת ז
י ט ו ה ט נ ו ע מ ש : ט מ י ה ה ל ע מ ל ש א ר ק מ ל ע ב ס ו מ ה י ש ו ת ו ך י כ ר ד ת ו א ר ל ו ן נ ו ב ת ה ל ב ל ן ת ו נ ר ש א ך מ ש ת א ה א ו ר
ק ״ ד ר • א ר ז ע ן ב א
ו ה ש ע :ב ו ם ה ב ו ס ע מ ש !  נה א י ב נ ה ל א ו מ ש ד מ א ש « כ ב ו פ ה ן י ע מ ב ב ו ס ה מ ׳ ה ם ד ק א ה מ ב ר מ ו א ה ם ד א ה ה ה א ך ל ד י ג ה
ן י ^ד ״ ״ י ^ £   ״ ;
ב
י
Z״ r*   " ״ ° ע פ ש מ ת י ש ע ק ר ך נ ב א ל ו ם י ל י א ש ק ב מ ו נ נ י א א ו ה ו ה ש ע ת ש
ו ש ע ת י פ פ ש ם ת א ד מ א נ ש ל ל כ ב ת ו י ר ע ה ם נ ם י ד ח א ם י ר ב ד ו יי ״ ״ *_1, "' ״._ _ 1 ־ 1
A
״
א ו ה . ד ס ה ת ב ה א ו :׳ י ת ך מ א ת ו ר ע ו ך י ב א ת ח ע ו י ר ח א ב י ת כ ו ק ר , ק ה ב ו א ר ו ב י ד ב ו נ נ ו ת א צ ו י ת י מ ע ב צ ו ע ה *ע ת א צ ש
ם ע ת ס ל ע מ ח ו : ו ל י ו א ר ה ן ס ד ה ו י ה ש ע י ו ם י ד ס ח ת ו ל י מ נ ו ד ב צ ם ש ה ם ע ך ת כ ל ע נ צ ה ו ך ת ל ו כ י ל כ ב ו מ ע ד ס מ • ה ש ע ת
ד ם א ו «מ ל כ ב ו ו ב ב ל ל כ ב ו ת ע מ ו ו ׳ת י ל א ה ד י ז י א ו ח .ך י ח ל א
ר ו 3 ע 3
.
ל ן ק ( p )
: ף
ר ו ע
,
ש ק ך ס ה 3 ב
ל
ם ת 3 ו ט ר ד 3 ך
ל
ת ש
י ו ח ז ו ו ״ י ו ת ו ע י מ ר ב ד א ו ה ו ב ל ל ד ו ס מ ח ו ח ר ב ד ה י כ ע נ מ ו 1״״i1_ ׳ י ״ j. '1 י , ״ . ״ _-. ״ -״ _
י
' -
ו ל א a m ת י ש ע י כ •יס ל י ת ו . י ח ד א ת ל ה ד ב א כ ל ח ל ע ו »
ס נ
י
א
ש ל מ ל א ר ש י ח י כ ו ה ל ל ח ה ם פ ש מ ה ש ע ת ש ר י כ ז ה ש
m ך י ה ל א ם ע !ו ב ל ע ג ע ה ו ם י ד ס ח ת ו ל י מ ג ו ז ד ס ה ת ב ת א ם י נ י ד ה :ם צ ש ור יצ ו א ן ור מ וש ר י מ צ ם מ מ ו ה ל מ כ צ ק ש מ כ פ פ ש מ ם י ש ו ע
ן כ ר ד ן יא ש י ר ב ד וד מ ו ו י ק ש י י ב ד י ד ח ה ל כ ת ס ג כ ח ו ה מ ה ת א ע ו ה ם ש ה ה ז ב ל ב ה א ר י ו ה ל פ ת י נ א ו ו מ כ ס א ר ס ח . ה י ש ו ת י
T^r^™^ST^^^l
r
i
J
^ ™ ת פ י ו ר כ ז נ ה ם ש ה ע ד י ו ה א ר י ה י ש י ת ש יא ו א ו ה ן כ ו א ר ו ק ה
ד ו ל ן נ .א ר ק י ר י ע ל ׳ ה ל ו ק >t<:ח מ ב ו ח ס כ ת ח א ל ע ה ע מ ב - ו - - ״ • י .
י ״
״ ,
י
י
A
ו ע ם ש ם כ .ר י ע ל :א ב נ ת מ א ו ה ׳ה ש ש ב י כ א י ב נ ה ר ב ד א ו ה ם ש ה י א ר י ו ד מ נ י ה י ש ז ת י כ ם ע ס ה ו ל ״ ו י ח ח ת ח ״ ה י כ ר מ ח
ם ל ש ו ד י א ו ח ר י ע ה ו ה ב ו ש ת ב ב ו ש ל ם ח ל א ר ץ < ר י ע ה י נ ב ל ר מ ו ל כ ם י ת ו ו ע מ ה ת א ר ס י י ל ם ש ה א י ב י ש . ה ט מ ו ע מ ש : ל ב ה ו ה ת
ע ונמ ש !ול ש ת יא ר י ע ה ל ר מ ו ל כ ד י ע ה ל ו מ כ ר י ע ל מ ״ י ו.ן וד ם י ש ו א י
ח ס כ ח ש י א א ו ה ש י ס ר י ע ה ך ו ת ב ך י ר ב ד א ר ו ק י א ש ב א י ב נ ה ר ס א ה ל פ ת ש י א י ג א י ׳ל ס ת י נא ו ן כ ו ה י ש ו ח ש י י .ך מ ש ה א ר י ח י ש י ה ו
ם י ש נ א ה ר א ש ו ו ר ב ד ה א ר י כ ז מ ו ו מ ש ר י כ ז מ א י ב נ ה ש כ י י נ פ מ ע נ כ ח ל י וא ר י כ ו ר ב כ ע ו ך מ ש ח א ו ב ב ל ך ו ת ב ה א ר י ו ד ב ל א ו ה ם ה י מ
.ה ד ע י י מ י :ו ז ה ר ז ג ה ש ק ה כ כ י ע מ ש ר ס א ו ת ז י ג ע ר ו פ ה ה מ מ ר מ ו ל כ . ה מ מ ו ע מ ש :ש ת ל ר מ ו א ה י ש ו ח ש י א א ו ה ו ו ש ו ח י א ל
ן ו י צ ת ד ו צ מ ד וד ת ד ו צ מ
פ ופ ינצ ןוש ל מ .ע נ צ ה ו (מ ) : ס י מ ה ה ה .י נ פ ב י ד פ :ם י פ ל א ס מ ׳ה ן ל   י ג ה זא מ ה ג ה ס ר א ן כ ה ס א ב יש מ א יב נה ול א ב ׳ . ם ד א
ס י ל ה ת )ה ל פ ס ינא ו ו פ כ ה יש וח ש יא ו ל י ל .ה י ש ו ת ו (ס ) :ל ס פ ה ו . ם א י כ : ן מ מ ל א יש ו ש ל ה א וה ל ש א ל כ ד ה א וה וה מ ו ויניע ב ב ו ס
׳ל ס א וה ו ה ל ו ת ה ס מ כ מ ן מ ס א יה ה יש וס ו ה ל פ ס ש יא י *ל ה ו (ש י ק ס פ ת כ ל ל ו ק ד צ ה ת א ב וה א ל ו ס ס ש מ ת וש ע ל א י כ ל ב ד ס וש ץ א ל ״ ר
ם יר ש יל ןופ צ י ן כ ו ם י ר ב ד ה ר ס י כ ןיא ל כ וש ם א ל ו ם ל 1פ ל ה נש י יכ ש י ל ו ס (ס ) :ל ס י י ס ה ל ו כ ל ס ו ס ל ס ב א ל ס פ נצ ב ויס וצ מ י כ ל ד כ ד י ס ל א
ס נ פ ו ס ן ינמ . ה ד ע י :ס י א ל ןוש ל מ . ה א ר י :(י כ יל ש מ ) ס י 0ס ם יל ש ור י א יה ת ד ס וי מ ה ר יס ה ל א ל וק ׳ה ל וק ס נ ה .א ר ק י ר י ע ל ׳ n
ל ״ ל . ך פ ש ה א ר י ה י ש ו ח ו :ה ב וש ת ל ם יש נא ר ר ופ ל א ר ק י ה יל א
rao ימ ג ש ר מ א * ס ב ו . ה פ מ ו ע מ ש :׳ ס ם ש כ ן נוכ ת מ ה א יב ל כ א וה ן כ ק וב ת מ ו ן פ ש ס א ה א ור ה ס יש וס ש יא י ר נ א ב א וה ה ל ו ק ס
רקי ילכ
ד צ מ א ל א ם מ צ ע ד צ מ ם ה ב ה צ ו ר ו ג י א א ל ה ם ו ל ש ו ס ח ם מ צ ע ד צ מ ם מ צ ע ע מ ש י ש
ם י ח ו ת י נ ה ו ת ו ג ב ר ק ב ם י ש ו ע ש ם י ט פ ש מ ה ך ו ת מ א ו ה ע נ כ נ ו ם ד א ה ר ר ו ע ת מ ש ת ו ר ר ו ע ת ה
ר ד ס ב ה ד מ ת י ל כ ב י ת ב ת ר ה ש ו מ כ ו ם י ש י א ל ל י ל כ ו ח ו ת י נ ו ט ש פ ה ו ת ו א ם י ת ת נ מ ש
ך ש מ נ ה ב ו ט ה ר מ ו ל כ ב ו ט ח ב ז מ ע ו מ ש [ ה נ ה נ ( א ל ה ) י ״ ע ב ב ר ה ש ״ מ כ ו ו צ ר ד ס ו א ר ק י ו
ך ש מ נ ה ב ו ט ה ו ה ז ך ר ב ת י ם ש ה ל א ך ל י א ו ן א כ מ ם ד א ה ע מ ש י ש ע ו מ ש ה א ו ה ת ב ז ה מ
ץ א ש ל ו ל ש ל ת . . . ת ו ב ב ר ב ם י ל א י פ ל א ב . . . ם ש ר א ב ת נ ש ו מ כ ו מ צ ע ד צ מ א ל ת ב ז ה מ
ק ד ו צ ה י ה א ל ם י ל א י פ ל א ׳ ה ה צ ר י ה ר מ א ו ל י א ו ם מ צ ע ד צ מ ם ה ב י ה ל א ה ן ו צ ר ה
ן ת א . . . ן מ ש י ל ח נ ת ו ב ב ר ב ם י ל א י פ ל א ב ן ב ש ל כ ד ת א ל י א ב ו ל י פ א א ו ה ה צ ו ר י ר ה ש
א ל ה ו י ש פ נ י ת א ט ת י נ ט ב י ר פ ן ב ו ד ג ג י מ ד ו ג י ת א ט ת ה י ב ו ט י ב ל ו ע ה ז י ע ש פ י ר ו כ ב
ו ה כ י מ
תרומת תבה אי ה ןטבה ...תימנ ךי א ןב םאו שנוע לבקתתו תומת אי ה תאטחה שפנה
רמוחו לק רפסיש ...לבקתמו ...רבד ןבה תני תנש י פלו החמי ךי א י שפנ תאטתה
אל י כ י עשפירוכב ןתאה אלא י עשפ...ןאכ רמא אל רמא הא המהב ןברק תברקהמ
ןכתי אלש ףרטצהב ןכש לכ ותתל ובל ונאלמי אל ןבל [בא] י מתרמ ותני תנ ןכתי
הלודג תבו לודג ןב אוה םא םדא לש שפגה תאטחב תבה אל עשפב ןבה תומי ש
םי כסמו ...םהשכ םי תמה םדא לש ויתונבו וינב םהש ךידי השעמ תא לבתו ...םה םאש
םייורקש לארשי וא םדא די גהש המ לבש רמואו הזה םדאה תגעט םע ךרבתי םשה
םי זגהש המב ומע ןי דהש .״י בוט המ הז םדא ךל די גה הגה םתא םדא בותככ םדא
לש וכרע י פכ םדאהמ ...אל אוה ךורב שודקה לבא רבזגה לבב רי מתהל םדאה
אוה ךורב שודקהש המ ל ...׳הל ךורעי י מו לכוי י מ י כ ,הלי לה אוה ךורב שודקה
ףאו טפשמ תי י שע ךממ שרוד תאזל ךדי הרצק י כ ךתשלוחו ךכרעב רמול וגוצר לאוש
י פלע ףאו והבהאתשב י כ ץדה תרושמ םיגפל םגכהל וני י הד דסח השעת אלש י פלע
ענצהו אלא ...טפשמ אלא דסת השעת אלש יפאלא ...טפשמ אלא דסח השעת אלש
...ךרבתי םשה...ל התא השעת ...לאוש וני א םי טרפה ...וליפאו ךי הלא םע תכל
.המרמ י נבא סי כבו עשר י נזאמב הבזאה .המועז ןוצר תפי או עשר תי ב שאה דוענ
דוע ל״ז י״שר םהי פב הי מר םנושלו רקש ורבד הי בשי ו סמח ואלמ הי רי שע רשא
ושוריפ ןכו הומת אי הש י פל חתפ תדוקנ שאה א״ה ,עשר תורצוא עשר תי ב שאה
שא ןאב ףא ישי םוקמב דוד י בא י שי א ועצמ שי ה ומכ שאה .אוה םי מי ךרוא ׳ל דוע
םייקתיש םכבבלב הלעי ש ת״אה ןב ת״יו .לי אמשהלו ץמהל שא םא ןכו שי םוקמב
םי מרמ םכי רעש הנטק הדמ ,המועז ץצר תפי או .עשר תורצואו םי מי ךרואל עשר תי ב
[.ה״בקה לש ופאב המועז אוהו ץצר י די ל ןתוא ץאי במו םי י נעה הב
לוק עמשש רתא ותעשרב קיזתמ ו״דדוע ריעב דבכנה ,שאה דוע ל״ז ע״בארהו
הרי סה ןוזר תפי אבו עשרב ץבקש ץממ עשר תורצוא עשר תי ב ותיבב שי האי רקה
י נזאמב הכזאה רמאי ש דע ׳ה י נפלמ ארי וני אש ובלב רמאי אלו םשל המועז אי הש
דוע רכזנה שי אה לא רבדמ םעטה םגו] ארקי רי על תרכזנה רי ע ,הי רי שע רשא .עשר
י נא םג םי קושע בבל תי לתהו סמח תי שע התא םא רי עה י רי שעמ ׳חא לבל שי אה
.ןאב דע (יוכו הי רי שע רשא רי ע אי ה)[ךי תממשהו ךי תי כה תע ךי תי לתה
םגרת ןכו ד״וי רסה אוהו שי ה ומכ שאה י״שרדכ םגרתמה םשב אי בה ל״ז ק״דדהו
חרבי י גומכ שאה ומכ הלאשל אי ה י כ החותפשי אה א״הו אעי שר תי בב תי אה ןתנוי
תי ב דוע שי ה ואר םגרתמה תעדלו אלמ דתי רסת דת ץתתפ ׳ב הרםמה הרמא ןכו
לוק לא אל י כ ואר רמולכ ׳ה לוק ארקש רתא ןיידע דוע שוריפו עשר תורצוא עשר
ת״יב רסח עשר תי בו עשר תורצוא עשר תיבב ואצמת ץי דע י כ בושל םתוא ארוקה ׳ה
ואר רמולכ ועמשמכ שי אה שרפל שי ו ׳ה תי ב אצמגה ומכ עשר תי בב ומכ שומשה
תפי או .ארוקה ׳ה לוק יגפמ ועשרמ בש אל י כ עשר תורצוא ותי בב עשר תי בב שי םא
לי דגהלו .ץרת ,ץלק לקשב םש ,ץזר .הרסחו הזר אי הש הגטק הפי א רמול וגוצר ןוצר
ול הי ה דחאו דחא לב ,הבזאה .ץטוול ןתיימ רקשד ןלי כמו ת״יו [הפיא ןי טקהלונ לקש
ר ק י י ל כ 1 2 6
ומ גר ת
ת ו ד צ ^ע א ת י 5^א ה ר וג ;י :ה ך ג מ
f £ S ^ ה נמ א ה * :ה מ וע ן ן ו ח ת פ י א ו ע ש ר
ן ע ^ז ^: :ה מ ר מ י נב א ס יכ ב ו ע ש ר ינזא מ ב
^י י י ״ ״ י י ה י ב ש ר ס מ ח וא ל מ ה יר יש ע ר ש א *
! י ז י מ י י ל ] י ק . ? ן י ל י ס ? V•
1
׳י ׳ד * Vr
1
,י w '
w
r•
1
׳ | > T י
,
r ג
י ״ ש ד י י מ א ר ק י ״ ר ה ס
ה ת ח ר ש א ת ו נ ע ר ו פ ה ה פ מ ו ע מ ש ו ן ת א ו מ ה . ה ד ע י י ״ »פ » י י ש א י י ח ר מ ו א * ה ן כ י .ל א ר ש י ב ס ח ל ש ס ש ח ״ ב ק ח
ל ע י י ר ש א א ו ה ד י ו ע מ ש ו . ס כ ב ם י ר ת מ ם י א י ב נ ה ש ם כ ת א י °
כ ז
"
י א ח

, ש
י
ת
1
ב
״
,
"׳ י י י * ^
:
*
0
* י
ס ד י ב
"י " "
8 0
י
~ ״ ״ . « « A .^,. u T ^I L ^ U
״ B n ת י ב
י מ ע י ה ר מ ו ל כ . ו מ י ש י ת י ב ת י א ת י מ י נ  י ת כ . ש י ו
ן ת נ ו י ו ר ח *ש ה מ ם י י ק נ ו ל י ג ת ג ו כ י ם ח ת ו נ ע ר ו פ ה ו ת ו מ . ל
ז מ ו < ע י ב n j p r ם
.
ס כ נ
^
ת ו ד צ ו א
*ל ס מ ה ש
י מ ל כ ש ן א כ מ • ך ס ש ה א ד י ה י ש ו ח ו ) י ם ג ר ת p א ל ל ו ע י ע ש ר ת י ב ש ד ו ע ב ן י ד ב ח כ ז א ה , מ ׳ ו י נ ז א מ ב ה כ ז א ה (א י )
ל י ח ת מ ש ו מ כ ם י י ס מ ו ל י ח ת מ ה א ר ק מ ם ו י ל כ ב ר מ ו א ש
:
" * י
3
ו P "•
3
*
ח 0 י מ
'
נ ב א
ם ש ס י כ ב ו ם י ל ק •
א ו ה ש י ס ל ח ת פ ה ל ו ק נ ש א ה א ״ ה . ע ש ר ת ו ר צ ו א ע ש ר ת י ב ש א ה ד ו ע (י ) :(ם נ ה י ג מ ול יצ מ ה ר ו ת ה ומ ש ם י י ס מ ו
י ש י ם ו ק מ ב ל ו ל י ב א י ש א ו נ י צ מ (
,
ב ׳ א ) ם י מ י ה י ר ב ל ב ו ש יה ו מ כ ש א ה . א ו ה ם י מ י ך ר ו א ק ש ל ל ו ע י ש ו ר י פ ק ו . ה ו מ ת
ן כ ם נ ר ת ן ת נ מ ו ל י א מ ש ה ל ו ק מ י ה ל ש י ם א .ל י א מ ש ה ל ו ן י מ י ה ל ש א ם א (ל *י
,
ב ל א ו מ ש ב )ן כ ו ש י ם ו ק מ ב ש א ן א כ ף א
©כ י ר י ש ע ש ה נ ס ק ה ל מ . ה פ ו ע ז ן ו ז ר ת פ י א ו :ע ש ר ת ו ר צ ו א ו ם י מ י ך ר ו א ל ע ש ר ת י ב ם י י ק ת י ש ם כ ב ב ל ב ה ל ע י ש ת י מ
א ר ז ע ן ב א ק ׳ ׳ ד ר
ת ו מ ה ר כ ו ם נ ה ב ק נ ק ש ל ה ס מ ו ר ח א י א ל ו ה ל ע י י מ ש ל ו ׳א י ב ה ל ל כ ו י ה ר ע י ש י כ י כ ׳א י ב ה ל ה ר ז ג ה ת א ז ד ע י י מ ו ע מ ש ו
ק ז ח מ ו ה ל ו ע ר י ע ב ל ב כ נ ה . * א ה ד ו ע (י ) : ה כ כ ת מ ר ^^:*י^!^
2
*™™
n
'*'
v
'^
£ « Z J L L . . . 1A , _ ״ ,.__יש ר ש י ת מ כ ח ל ס ש ה י ש ו ח ו ה כ מ ה ה פ מ ה ו מ כ ה ס מ א י ה ש ח פ ס
  ת פ י א פ ש ר ת י כ ב ו ת י ב ב ש י ה א י ר ק ה ל ו ק ע מ ש ש ר ת א ו ת ע ש ר ב
ך כ
י
פ
ל
א
י
ה א
ל ״ ד מ ו ע ר ב ד ל ס ש ה ם ל ו ע ב ץ א י כ ש י ן י נע מ ח ש י
א י ה ש ה ר ש ת ק ז ר ת מ י א ב ו ע ש ר ב ק ק ש ן י מ מ ע ש ר ת ו ר צ ו א א ב ל ה ג י ס ז ה ה ד ע י .ם ל י ע ל ח ת ו ש י ב ח ד ם ו ע ש ה י ש ו ח ה א ר ק נ
ר מ א י ש ם ש ה י נ פ ל מ א ר י ו נ נ י א ו ב ל ב ר מ א י א ל ו ם ש ל ה מ ו ע ז •
ש א ה
י י ״ >< י• י י ״ י י *
א
י ח ס ח ן מ ה ג ד ע י י י מ ל ם א ו ו ס כ
• •
m
-am
1u
. /
י י
\ . ״ »., , ״ **, י U . . . א ע י ש ר ת י ב ב ת י א ת י ״ ה ש ו מ כ ד ו ע ש י ה  ימ כ ו ש ו ר י פ ו .ד ״ ו י ר ס ח
ד י מ . ה י ר י ש ע ר ש א (ב י ) .ע ש ר מ ז א מ ב ה כ ז א ה ט ל ב
י נ ו מ כ V l l ת י א ה ו ס כ ה ל א ש ל
״ ,״ ,
כ ש א ה
^
: א ר ק ר י ע ל ת ר כ ז נ ה ם ג ר ת מ ה ת ע ד ד ו .א ל ם ד ז ו ו ר ס ח ד ח ץ ח ת ס ׳ב ה ר ס ס ה ח ר מ א pi
ן ייד ע ד וע • ׳י פ ו ע ש ר ח ור י ז וא ע ש ר ת י ב ד וע ש י ח ו א ר ן כ ש ח י •
1^ב ד ס ח ע ש ר ה י ב ו ע ש ר ת ו ר צ ו א ע ש ר ת י ב ב ו א ג ם ת ץ יר ע י כ ו א ר ו א ר ו ק ה ׳ה ל ו ק ל א ט פ א ל י כ ו א ר ד מ ו ל כ ׳ה ל ו ק א ר ק ש ד ח א
י כ ע ש ר ת ד י ע י א ע ש ר ת י ב ב ש י ם א ו א ד ר מ ו ל כ ו ע מ ש מ כ ש י א ה ש ר פ ל ש י ו ם ה ל ס י מ ו ד ח ו ׳ח ת י ב א ע מ ג ה ן כ ו ת י כ ב ו מ כ ש ״ ו ם ש ח
ד פ א ש ו ס כ ך ר ב ת י ל א ה ת מ ו ע ז א י ה ש ע ש ר ה ת י ב ב ו א ע מ ת *ו ת ת פ י א .ה מ ו ע ז ן וז ר ת פ י א ו :א ר ו ק ה ׳ה ל ו ק י ג פ מ ו ע ש ר ס ב ש א ל
ן ו״ י ו .ן י ר ח ן ו ל ק ל ק ש ב ם ש . ק ת :ה ר ס ח ו ה ת א י ה ש ח ג ם ק ה פ י א א י ה ו ז . pn ת פ י א :ל ק ש ל י ד ג ה ל ו ה פ י א ץ פ ק ה ל ס ו מ ע
י ג ב א ס י ב ב ו *ש ר י ג ז א ם ב ה כ ז א ה   ומ א ל ו ו ב ל ל א ב י ש ה ל ו ל ה י ח ד ח א ו ד ח א ל כ ר מ ו ל כ . ח כ ז א ה > י< :פ ו ו ל ץ ה י י ם ך נ ש ד ן ל י ב ם ו
•ל וק ש י ר ב ד ח ק י ש כ ה נ פ ק ו ה ל ו ד ג ן ב א ו ;כ א ך ס י כ ב ך ל ה י ח י א ל ה ד ו ח ב ר פ א ש ו פ כ ה מ ר מ ה ח ו ל ק ש מ ס ה . ח מ ר מ י ג ב א : ה מ ר פ
ו א ל מ . ס ס ה ו א ל מ :ם ל ש ו ר י ו א ן ור מ וש ר כ ז ש ר י ע ה י ר י ש ע . ח י ד י ש ע ר ש א >י< : ח ג ס ק ב ד ו כ פ י ר ב ד ר י כ מ י ש ב ו ה ל ו ד ג ב
. ר ק ש י י ב י יי ת פ ע ו מ ת א נ ה ל ב ר ן י מ מ ת ו ג ק ל ח ל ו ב ח ת ם ח ל ץ א ש ר ק ש ו ר ב ד ם י ר י ש ע ם ג י א ש ף א ..ר י כ ש י ו : ס פ ה ם ה י ת ב
ד ו ד ת ד ו צ מ ן ו י צ ת ד ו צ מ
ם כ י ל פ ק ו ס ס ס ו י ג פ ר ו פ ה ל ד מ מ   ב ס ר מ ול ה צ מ ש מ כ ל ק מ ה ך כ » ש יה ימ כ . ש א ה (י) :(ז ״ מ ה י מ ר י ) ה ד פ י ם ש י מ כ ס ו ס י ב ה ו
ס מ ר מ וא כ ו . ח י כ ס ל וכ יה ש 'ה א ל ה ה ת * ד ס יימ ה א וה י מ ו ם ש .ה פ י א י :ס י ב ב ו מ כ .ע ש ר ה י ב :(ד ״ י כ ״ ש ) ץ פ ה ל ש א ם 6
א ד < ת ד ס ו י מ ה ס ו י נ פ ר ו פ ה ו מ מ א מ כ ן מ א נה א ר ו ק ה א וה א י כ נה :ן מ ס מ ה ל ס ה ל א ש p  n ר מ א ו ס י ש מ כ ו ת וז ר ןוש ל מ . ן ו ח :ה ל מ
י ו א ר ס פ כ ד ל ה י ה ו ס ל ו כ י ה .ל פ כ א וה ד ס י י מ ה ו ס ק ז מ ו ה ל וד ג .י ג ז א מ ב :ס י כ ז ןיש ל מ .ח כ ז א ה (א י ) :ס פ כ ז ם פ ז ןוש ל מ .ה ם ו ע ז
ו ״ כ פ ר מ * ה צ ור . ש א ה ד ו ע (•) :׳ ה ל א וכ וש יו וד ר מ י ל א מ ש :ל ק ש מ ה ינב א מ ומ יש י ק ש ו ס מ ת פ א .ם י ב כ ו :ם י נ ו א מ ה 0ל
16 ק ש ומ ו ל ט כ ף פ א ש פ ש ר ה ת ור צ וא פ ש ר ס י ב ב ש י ס א ה ד ו פ וא ל
ם ש וח ב ה פ י א י ת י ב כ ץ י ד פ ם א 1א ל ל ״ ל .ה מ ו ע ז ן ו ת ת פ י א ו :ק ש ו ע ה ל י ח נה א ל ו ב ש א ל ז י ל פ א ל ה ל פ ו א כ ו !יל מ ב ל ר י ז ה ה ם א
א מ ן כ ו ל י א מ ם ג ה ר מ ול ם ה ל יוא ר ה י ס ר ש א ל ״ ר .ה כ ז א ח (א י ) : ה
ג
כ ק ה ל ש ו פ א כ ס פ ו ם י ל פ מ ה ס וי ר כ ה ה כ ת ט ו ה ל ס ר ס מ ו
ר ו מ ב ;ו פ ה ץ י ל פ ס א פ פ ש מ כ ק ל פ צ ס ל ל כ וא ן י א ל ״ ר ה מ ר מ ה י מ א ס י כ כ ו יד מ מ ר ש א פ ש ר ס ינזא מ ב ס וכ ז א צ מ א יכ ו ו מ ש א ל וי י ד פ ס
: ס פ ה ד ו ס כ ת ר ב ד מ ה א י ה ןוש ל ה יכ ם ס   ס כ ם י מ ר ר כ ד ס ה נוש ל .ש ה י פ ב ח י ם ר ם ג ו ש ל ו :א ו ה ה ל י פ ה יר יש פ .ה י ר י ש ע (כ י ) :ונל צ א
ר ק י י ל כ
ו מ כ ה מ ר מ ה ת ו ל ק ש מ ם ה , ה מ ר מ י נ ב א ה מ ר מ י נ ב א ס י כ ב ו ע ש ר י נ ז א מ ב ה כ ז א ה ר מ ו ל
ר ו כ מ י ש כ ו ה ל ו ד ג ב ה נ ק י ש כ ה נ ט ק ו ה ל ו ד ג ן ב א ו ן ב א ך ס י כ ב ה י ה י א ל ה ר ו ת ה ה ר מ א ש
. ם י ל ש ו ר י ו א ן ו ר מ ש ע ״ ב א ר ה כ ר כ ז ר ש א ר י ע ה ל ש , ה י ר י ש ע ר ש א . ה ג ט ק ב ל ו ק ש י
ם ה ל ץ א ש ר ק ש ו ר ב ד ם י ר י ש ע ם נ י א ש י פ ל ע ף א , ה י ב ש ו י ו . ם ה י ת ב ו א ל מ , ס מ ת ו א ל מ
ם נ ו ש ל ו , ם ה י פ ב ה י מ ר ם נ ו ש ל ו , ר ק ש ו ר ב ד ו . ת ט ע ו מ ה א נ ה ל ב ר ץ מ מ ת ו נ ק ל ה ל ו ב ח ת
. ן א ב ד ע . ה י נ ע ה י ב ש ל ק ש ב ר א ו ת א ו ה ו ם ה י פ ב א י ה ה י מ ר
127
ו ה כ י מ
רמול [עשר תיבג שי אה דוע י כ רמא לי על רכזנה טפשמ תושע דגנכ ל״ז א״י רהמו
ץזר תפי א ותאטח לע ףיסוה הנה ותיבב עשר אוה רשא שי אה לש ותעשר לע ףסונ
...(ש) אי בנה ירבד [אוה] הכזאה רמאו טפשמה לטבש ןפואב ךרבתי םשהמ המועז
םולשו סח םא הכזא םאה י ל רשא י תומלש לכב י נאש [רשפא םאה רמא ולאב]
י תלב] (עשר י נזאמ)י כ הכזא אל תמאב הנה המרמ י נבא סי כבו עשר י נזאמב לוקשא
י נבאו עשר י נזאמ ומע ואצמי שכ הכת םלועבש םלש ותוי ה ולי פא שי אהש רשפא
דגנכו (הכזא אלו הכמ ףכל) [תוי מלשה ראש לכ תי תשמ י לי לפ ץע אוה י כ המרמ
דגנכ דסה תבהא ךפה אוהש סמח ואלמ רי עה לש הי רי שע רשא רמא דסח תבהא
יניינעב םיבזכ י לע ורבד המהו ומכ רקש ורבד היבשויו רמא ךי הלא םע תכל ענצהו
קלתב םג םהי פב הי מר םגושלו ןכו אוה אל ורמאו ׳הב ושחכ תוי הלאה תוגומאה
עשר שי אה י כ שא ץשל שרדי של ד״וי רסח שי אה דוע רמאש המו םוקמל םגיב רשא
ד״וי רסח שאה רמאש י טרפה הזב יתגייע ןבו ןאכ דע תפונ אל שא הלכאת ותי בב שא
.שא ץשל ושרדל
ות ארקי רי על ׳ה לוק רמאש המל רואיב אוהש עשר תי ב שאה דוע רמאש ן״דעלו
םייק הי הי ש ןבתי ה רמול ונוצר עשר תיב שי אה דוע רמואו ארוקש וי תואי רק לתמ
ומכ רסוא אוהו תורי פה רצאש וני י הד עשר תורצוא אלמ עשר תי ב שי אה דוע
רמאש ומכ םירעש עי קפמש תוריפ רסוא י תבש םחרמ םי עשר ורוזב ל״זח ורמאש
תפי א התושעלו הפי א ןי טקהל עשפותאטת לע דוע ףיסוהו שדוחה רובעי י תמ סומע
הרי סה ץת תפי או לבא תופי םינפרבסב םירקי םי מדב הנוקל הנתונ הי ה י אולהו ץת
םשהמ המעז המצעמ אי ה י כ המועז וא םני ח לע הנתונ ולי אכ תופעוז םינפב המועת
רבד ול הי הי אל ...הפיאו הפי א ןבאו ןבא ךל הי הי אל השרפב רמאש ומב ךרבתי
םייק ונדועש ןכתי ה עשר תי ב שאה דוע רמואו ארוקה ׳ה לוק המת ןב לעו ...אלא
ךל רמאש הת שבלי קי דצו עשר ץבי אוה שורי פהש ךל הי הי אל הרותב י תדעי י נאו
ךרבתי ומשמ אי הש י פל ד״וי ה ...שיאה דועש הזה ...ה שאה דבא אל ךי א ןב םא
קוספב רהוזה רפסב וזמרש ומכו ...ןבו ...עשר ותוי תבו ...שיאו שי א לבב םשוה רשא
ךרבתי םשה הי הי ש ...ינוכמס השאה שאו שי אה שא תושא ץרתב תושי שאב י נוכמס
תשודק החרפי כ שאה דוע רמאש הת ופרשיו שא שא וי הי ואל םאו םהמע ףרוצמ
.ביתכ ער ךרוגי אל י כ ךרבתי םשה ד״וי
או ה רמואו ץגעה תלתתב רבזגכ ארקי רי על רשא ולוק ךרבתי םשה ףיסוה הז לעו
אל הז עשר יגזאמב תוכז ףכל עי רכאו הכזאש ןכתי ה ׳וכו עשר י נזאמב הכזאה ךרבתי
עשר י נזאמ ול וי הי ש י מל תוכזל רשפא הי הש י פלו םהי נש םג ׳ה תבעות י כ ןכתי
ןבאה םישי םאו הרג םי רשע הרסח ןבאב ןכו ףכה הרג םי רשע תערכמ תחאה ףכהש
ותוכזל רשפא הי ה הזבו ץרתי י לבו ןורסח ילב לקשמב אבי תערבומה ףכב הרסחה
י גזאמב הכזאה הז לכ םעו המרמ םיגבאב ןכו עשר םי גזאמה י כ הכת אל הז לכ םעו
ומכו הכזא אל הז לכ םע םהיגש תורבתתההב רמול וגוצר ,המרמ י גבא סי כבו עשר
םע םי נזאמה קי דצהב קיפסי אלש לולשל קדצ י נבא קדצ י נזאמ הדמח י לבב י תבתכש
ר ק י י ל כ 1 2 8
ם ו ת ח
^ם מ ש ה ך ת ו ב ד ית יל וד ל י^א ך כ גץ
ע |ש ת א ל ו ל נ *$ת ה £ 8י י :ך י £ *ט ח
ט י ל פ ת א ל ו ג ס ס ו ל ן ת ק ב
ה ן ר א ״ :ן ק א ב ר ח ל ט ל פ * ר ש א ו s ^S E S
ת ל ן ד ן ך ך ס ה ת א ר ו צ ק ת א ל ו ע ך ״ ר » *   ^
  ה צ יש ת א ל ל ש וך ית ו ןמ ש ך ום ת   א ל ו י ן ן י י ז י ״ ^
ה ש נ מ ל כ ו י ^ע ת ו ן -ת ר ^^ו ״ ^ : ^ww
א ר ק י ״ ר ה ם p״ ״ r=P י ״ מ א ל ם י ״ ש ר
ym י ת י ל ח ח י נ א ם ג י ג ף ת » . ך ת י ב ח ׳ף י ל ח ה י » ס ג ו (ע < ו ס א נ ה מ ו ע ז א י ה ן ו ח י ד י ל ן ת ו א ק א י כ מ ו ם י י ג מ ה ה ב ם י מ ר מ •
J"^f^X^ ^1,
ד
ל י ת ש נ א ה . ך ת מ ה י ת י ל ח ה ( ע ) :א ו ה •ן י י ב ש ו ל ק ה ל ש ^^^..^
א ל *ר מ ו א י צ ו ה ל ה מ ת ש כ . ם י ל פ ת א ל ו ג ם ת י (ד י ) :ה ס פ ש י .«״ ~~.1י . .
M
u«u  .,1V•-!•
ס כ ל א ג י • מ ל כ . י ר ס » ה ו ס ה ר פ ת ש י ו ( m) : ץ י ח ס ל ו • א ה י נ ע ך מ י מ ש ה נ . ם מ ש ה :ת ו ש מ מ ו ת ו כ ו מ ו « ק ז ח ך י ת ו כ מ
מ ס י נ כ א ל כ א ת ש ל כ א מ ה . ך ב י £ ב ך ח ש י ו ( ד י ) ך י ת א »»
ל ו מ ל ת ם י ע מ ה ך ו ת כ ף א ק נ מ י ר ס ס ב ו ת ו א ש ר פ מ ן כ ו ח ו ח ש ך ל ו ה ו ה ל ו ח ה י ה ת ש י ל מ ך ל ם ו ר ג י ו ס י פ מ ה ך ו ת ב ה ר א פ
: ך י ע מ ב א ח מ ו ע ר מ ל ך ל י ה י ו ן כ ם ג ר ת ן ת מ י ף א ו ה ב ך י ה ל א 'ה י מ מ ל י מ ת ש ד ל מ ב ב ק מ ת ש ר ס ב ך ב ר ק ב ך ח ש ד ר מ ו ל
ם ח נ מ 'ר ל ש ו מ ש מ ו . ב ר ח ל ם פ ו ס ם ש ל פ ת ם א ו ם ס ל פ ת א ל ו י ב ש ב ך י ת ו נ ב ו ן מ ב ם י כ י ל ו מ ה ם כ י ב י ו א ת א . ג ס ת ד
ן ת נ מ ו ם נ ת א ב ר ח ל ם פ ו ס ס ס ל ם ת ם א ו ע ר ז ת כ כ ש פ ו ל פ ל ח פ ך ל ה י ה י א ל פ י ל ם ת א ל ו ש ימ ש ת ת ו א ת ל ג ס ת ו י ת ע מ ש
ם כ י נ ב ו ם כ י ד י ל ע ר מ ת ש י י כ י ל א ו ע מ ש ת א ל י כ י ת ע ל י ו . י ד מ ע ת ו ק ח ד ס ת ש י ו (ז ט ) : ת ש א ר ה ןוש ל ה ת ח
ק ״ ד ר א ר ז ע ן ב א
ר א ו ת א ו ה ו ה י פ ר א י ה ם ה י פ ב ש ג וש ל ו .ם ה י פ ב ח י פ ר ם מ ש ל ו ל ח א ל כ ל ש י א ה ל ו ע ר כ ז נ ה ש י א ה ל א ר ב ל מ ם ע ס ה . ם נ ו (1י )
2£ S*^יח יש מ ב ב ל ת י ל ח ה ו ס מ ח ת י ש ע ה ת א ם א ד י ע ה יר יש ע מ
0 ג
»r?™£ ™ J ^ ™
ח כ פ ך ת ו א ת ו כ ה ב ך ת ו א י ת י ל ת ח י ג א ן כ ך י ת ו פ ר פ ב ם י ק ו ש ע ח י • , . . ״ . . . . ״ ״ ״ ״ _ ״ ״ ״ ^״ . ״ 4
ש ו ר י פ ו א .ך י ת א ם ח י ע ך י ת ו ס ש ה . ך י ת א פ ח ל ע ם פ ש ה : ה ש פ . ך ח »י < . ה ת א (ל י ) :ך י ת מ מ ש ה ו ך י ת י כ ה ת ע ך י ת י ל ח ה י ג א
ל ע ך ת ו א י ת ו כ ה ב ו ר ב ם ר א י ג ב ח י ס ת א ר ס י ל כ ה י ס ת ן יג ע . ג ס ת י :ך ת ו א ג ך פ ה ם ע פ ה ו ו נ ל ן ת ת ך ע ש י ו ו מ כ ר כ ל ם ש
א ה כ ו ע ר מ ך ל ע י ת י י א א ג א ף א ו ת ״ י ו ד ו ק פ פ פ ש ה . ך י ת א ם ח ר ו ב ע ב ה ז ל כ ת א ל ל ת א ל ו ן ו י ר ה ל א ג י ש ת ן *י ש כ ך ״ מ ס ה ו ך ת ש א
i ^ W ^ ^ ל כ . ר ם ת ש י ו ( ז פ )
מ
ע ל ר י ש ע ה ו ה ע ר ל ש י א ם ת י ש פ ש ס מ ח ה
ס ל פ ב ח ש י  יש ר ש ש ש .ך ח ש י ו :ה ל ג ת ש ם ד ו ק ך ע ר א ב ד מ ו ל כ
ר ש א ו :ח י ע ם ב ת י פ י א ל א ד ל ו ח ם י ל פ ת א ל ו ק י ר ה ל ׳ש א ה ג י ס ת . ם י ל פ ת א ל ו נ ס ו ו ו :ך ע מ ב ע ר פ ך ל ע א ה י ו ת ״ י ו ו נ ל ן״ ד ת ך ע ש י ו
: י י ע ר ל ו ב ג ג י ס פ ר י ד א ן כ י ן ׳י ש נ ו פ כ ך י פ ם ב ג פ ת ו ב י ו א ה ב ר ח ב ל ו פ י י כ ו ב ע י מ ש י א ל ד ל ת ד ש א ו . ן ת א ב ר ח ל פ ל פ ח
ז ב כ « פ ם ש ל ע .ש ו ד י ח ו : י ל ת פ נ ן ב ת א י ר ק ל ץ מ ק ף פ ה ב ו ד ש א ן ב ת א י ר ק ל ש ל ע וב .ך ו ה ד ה :א ו ה ר א ו ב ש . ה ח א >n»
א י ג פ י ג א ש ע ר ה ל כ ב ו ר ם י ת א ל ן כ י ״ פ ע א . ר פ ת ש י ו 0ם »:ס י ב ג ע ח א ל א ש ו ר י ה ח ם ד א ה ך ו ר ד י א ל י כ ח פ ק י ג ח פ י
ן ו י צ ת ר ו ג מ ד ו ד ת ד ו צ מ
. ם פ ש ה :ס6כה ןיש ל מ .ך י ת ו ב ת :י ל ו ח ןוש ל מ .י ת י ל ו ו ח (ג י ) ס מ ב ןסו6א יל ח ה ל ק ו מ י נא ם ג ןכ ל וש פ ן כ ו ל יא ומ . י נ א ם ת (*)
016ם ש יו ומ כ ה מ ג ב ה ו ס ול ש ש ן ינמ .ך ח ש מ (ד י ) :ן ומ מ ש ןיש ל מ א ל ו >ד י) :ן י ס י א ס מ ר ט מ כ ןס16ם ע ש ה ל ו ה ק ומ ס כ מ ן ת ו א oxe
ל ימ ל ) ס ומ ל כ ג ס י (לל ק י כ מ ק י ם ג ש ס ץ נמ . ג ס ת ו : ( ל ה ימ ש י) כ ״ א ל א ש ת ו .ך ב ר ק ב ך ח ש י ו : ם י ס מ כ ה ר מ מ ס י ה ס י ג . ע ב ש ת
#
דודדח0פ) :(ב ״ ל ם י ל ה ס )ס ל פ י נר י ע כ ל צ ה ץ נמ . ם ל פ ת :(י כ א י ה כ פ ר א וה ש כ ל כ א וב ב ל ם ר פ כ ש ם ד א ה ש כ י כ ן ב ר ק כ ן ת פ מ כ
:ה מ י ש מ mr<.ך וס ת :ן מ ש ה א יצ וה ל ש יס זה ל ס ל ג ר כ ן מ ד ל ך ר ד ה ץ נ כ ס א כ י כ י ל י פ ה ב י וא ה ס א גיש מ ס א 06.נ ס ת ו נ פ ג ב ז מ ו ל פ מ
ן מ א וד ימ ל יצ ת ל ש א ס מ ו ח י פ ם ת וא ל יצ ה ל ל כ ו ס א ל ן י כ מ יב ש כ
ך « ת א ל ו :ו מ צ פ ל וס ול צ כ י ב יוא ה ט .ר ו ע ק ח א ל ו (ו פ ) *.יב ב ב ש ש ח ק ל ו ז י ר ב ג י א ל ס א ף א ו ש פ נ ם ת וכ ה ל ביו6הv ר כ ג י יפ ב ר ס ל
ם ס ה ס י ס ר ה ס יד ומ ייס ל כ ם מ ל ״ ל .ר פ ת ש י ו (ז פ ) :ן י י ה יב ג מ ת א ך י ר ד ת .ש ו ר י ת ו : מ מ ק י ס י ו ל ס ה י כ ןמ ש ה ס מ ן ו ם ת א ל . ן מ ע
ר ק י י ל כ
ה י ה י ש ם י נ ב א ב ק ד צ ו י נ ז א מ ב ק ד צ ר מ א א ל א ק ד צ י נ ב א ו י נ ז א מ ב י ת כ א ל ה ז ל ו ם י נ ב א ה
. ו מ צ ע י נ פ ב ק ד ו צ מ ד ח א ל כ
ץ מ ק ב ן ״ י ז ה ן כ ו ח ת פ ב ף ״ ל א ה ה ב ז א ה ר מ ו ל ו ל ה י ה ד ל ו ג ס ב ף ״ ל א ה ה כ ז א ה ר מ א ו
ו ר מ א ש ה מ ל ז מ ר ו ו מ כ ו . . . ם ע ל ו כ י ב כ ה כ ז א ה ר מ ו ל ו ר ב ד ל ך ר ב ת י ם ש ה ץ ו כ ל ב א
י נ ש ו ם י נ ז א מ ה ל ז ר ב ב א ו ה ך ר ב ת י ם ש ה ם ש ם ה ב ם י ת מ ר ש ם י נ ז א מ ה ו ת ו ל ק ש מ ה ד ו ס ב
ו א ם י י נ ז א מ ה ו ב ץ ז ח ו א ש מ ו ק מ ב ה ת מ ר ד ״ ו י ה ו ן ״ י ה ה ץ ר ת ל ז מ ר ם י נ ז א מ ה י פ כ
129
ו ה כ י מ
י נזאמ הי הי ש ךירצ תמר שודקה םשה תוי הבו הב םי לקושש ןבא המצע תלוקשמב
רקשמ י רה יב הכזא אל לוביבב המרמ י נזאמב הבזאה רמא הזלו קדצ י נבאו קדצ
ץאש םי רבדה ןמ יב אוהו םמה ואלמ הי רי שע רשא רמאו י משב לובי בכ ףייזמו
וי מד בי הי ןסמחד םי נסמח אלא םיבנג םני א הלא לבא בנג רי שע ןתלבוס םי רבדה
םהי פב הי מד םנושלש דע רועי ש י לב רקש ורבד הי בשת דומחת אל לע ןי רבועש אלא
לע םהי לגר תחת הל התא יש םוקמה י כ םהיפב םנושל הי התש אי ה הי מר רמול ונוצר
.הדמח י לכב יתשריפש ומכו םהי פ םימשב ותשש ץי כ ץראב ךלהי ת םנושלו ךרד
רפכמ לי עמהש י פל לבא לי עמה י לושב םי נומעפה תעי בקל ל״ז םי נומרה ...ץדנ םשש
םי נומעפה ועבק ךכל ץראב ךלהי ת םנושלו םהי פםי משב ותשש ערה ץשל לע אוה
ךתלל הי ה רשוי הש םהי פב אי ה הי מר םנושלו רמאש הת ץראל ךומס לי עמה י לושב
.םילגרה תופכ תחת ץראה לש רפעה
,ךתובה י תלתה ל״ז י״שר ׳וכו רמתשי ו ׳ובו ערזת התא ׳ובו התא יוכו י נא םגו
קתשיו .ךי תאטת לע ךמי משהל ,םמשה .תושונאו תולותו תוקזת ךי תוכמ י תשנאה
הלות אהתש י לות ךל םורגיו םי עמה ךותב תראמ וב סי גכא לכאתש לכאמה ,ךברקב
ךתשי ו רמול דומלת םי י עמה ךותב ףא ץגמ ירפסב ותוא שרפמ ןבו תוחש ךלוהו
ךל י הי ו ןכ םגרת ןתנוי ףאו ׳הב ךי הלא ׳ה יניע די מת שרדמב בקע תשרפב ךברקב
םאו םטלפת אלו יבשב ךיתונבו ךינב םי כי לומה ךיביוא תא ,גסתו .ךי עמב אתמו ערמל
ברתל םפוס םטלפת תואתל גםתו י תעמש םתגמ יבר לש ומשמו ברודיל םפוס םטלפת
י כ י לא ועמשת אל י כ י תעדי ו ,ירמע תוקת רמתשי ו .ץשאר ןושל םגרת ןתנויו םנתא
ץלבקת םתא ,ואשת י מע תפרתו .באתאו י רמע תוקוח לכ םכי נבו םכי די לע רמתשי
ךל הי הי אל ךכ לע הרות םהב הדי עהש י מע תא ץפרתמ םלועה תומואש הפרתמ ץע
.ןאב דע .םירמוש םני א םהו הפי או הפי א
רי עה י רי שעמ דהא לכל שי אה דוע רכזנה שי אה לא רבדמ ,ינא םגו ל״ז ע״בארהו
.ךי תממשהו ךי תי בהש ךי תי לתה י גא םג םי קושע בבל התי לתהו סמת תי שע התא םא
ץי שב ך״מםהו ךתשא ,גסתו ךתואג ךפה םעטהו וגל ןתת ךעשי ו ומב רבד םש ,קתשיו
לכ ,רמתשי ו .והערל שי א םתי שעש סמתה רובעב הז לכ תא דלת אלו ץי רה לא גי שת
ורמתשי אל יתוקותו םי רמתשמה םה ,באתא תיב השעמ לכו .י רמע תוקותמ תתא
תפרח םעטה וא לומגה ואשת םשה י דבוע םי פרחמ םתי י הש המ י מע תפרחו םעטו
.ןאב דע ובורק לע אשג אל הפרחו ךרדב םכי לע ואשת י מע
םור הי מתא רמולכ ץהמת ץשל וא הממש ץשל םמשה רמאש המו ל״ז ק״דרה ןבו
הראמ הי הי ו ,לכאת התא .רוקמ ,םמשה .ךי תואטח לע ךתוא י תוכה בורב םדא יגב
ךצראב רמולכ ךברקב הי הת ךתעגכה ךברקב קחשיו עבשת אלו לכאתש ךלכאמב
אהי ו ת״יו (ע״בארהכ) ךעשי ו סלפב תשי ושרש םש קחשי ו [הלגתש] (אצתש) םדוק
ןב תאי רקל ץמק ףטחבו רשא ןב תאי רקל ם״לוחב ךורדת (י״שרכ) .ךעמב ערמ ךלע
ר ק י י ל כ
130
ם וגר ת
feW ם ת וצ ע מ כ וכ ל ת ו ב א ח א     ת יב
ע ״ ^ י
?
ו ׳   W ׳י מ ש ל :ן ת א י ת ת
\S$i% 3S יכ יל י ל ל א
א
ז :וא ש ת י מ ע .ת פ ר ח ו
EtfSL S? TP ת ל ל ע כ ח   צ   יפ ם א כ ית יל ה
^&£ ״ JS
:
י ^
פ נ
ה ת ו א ה ר וכ ב ל וצ א ל ל וב ש א
הי נך ר כ J תיל ףוטק דבא נ!»«1» _ .•»»»א״ת
י׳׳שר ארקי״רהמ
ם ת א .ואשה ימעת פ ר ח ו :ב א ח א ו י ר מ ע ת וק וח ל כ ערה באחא הי ב.דשעם לכו ^סעחו קחםי רסו ש םתאש לי בשב
ה ל יע ה ש ימ ע ת א ן יפ ר ח מ ם ״ וכ ע ה ש ה פ ר ח מ ןוע ןולבקת י-יי" I™ ׳יי י
נ
י י ״
ם
י $ ? , £ | £ י
י 1 י י ? ח ב י
ה פ י א ו ה פ י א ך ל ה יה י א ל (ה ״ כ ם י ר ב ד )ך כ ל ע ה ר ו ת ם ה ב 0 ^ ,
צ
״
קם
י
פ ס
ו אש רחאש .רייצב תוללועב ץי ק
,
*סאכ >א<»
: ם יר מ וש ם ניא ס ה ו ןכו ושסאנ תוכוסהו תו ערה שי נאת םא י כ םי ל ראשנ אל
י ת ד מ ע וה ש יל יוא ומ צ ע ל ע ן ניק מ א יב נה .יל יללא (א)ז
: ם ש י ר א ש נ
ש , ט
׳ י
א
ב ׳ ד ו םי בוםה ורצבש רי צב הלכ םא תוללועב
בשוי ומ כ ל ע ופ ןוש ל וניא ש ף ש ח ץ מ ק ד ו ק נ . ץי ק יפםאב : ר ו ד נ ם יק יד צ ם ל א ינכ ןיא ש ת א ז ה תמכ איכנל
ם ג ר ת ן כ ו ת ו ע ר ןה ש ם י נא ת י פ וס ס ה ו ץ יק ת פ ו ס א כ (נ״ ל ה יע ש י) ל יס ח ה ף ס א ומ כ ל ע פ מ ןושל אלא רמזא
ן י ל כ וע ה י נ ל ר כ נ ת י ל י מ ו נ ר ת כ .לוכאל לוכשא ןיא:ף ו ס ק רחב ןיל ל ופ כ .ריצב תוללועכ :אמייק יפוסכ ןתנוי
ארזע ןבא ק*דר
ם ה .באחא תיב השעמ לכו :י ר מ ע ת וק וח מ ת ח א י שאו י תוקח ובזע הו סכב רסחשמ י רמע קח ןי י דעו םכי לע
«י« ״י ״ *״-״י י ״״״י י י ז י ״״ *י! י «י -.י זי ! «%י «״׳-«־י ק ת לכ ימ יל הצו ר םי בר ןושל הו קח רסאו די חי קשל רםהשי ו
מ ימ ע ת פ ר ח ו ם ע פ ו ור מ ת ש י א ל ית וק וח ו ם יר מ ת ש מ ה ^
י מ ע ם י פ ף ח פ ח ס
ף
ו א ע ת י 0 ע
י
ת פ ר ח ו
ת פ ר ח ם ע פ ה וא ל ומ ג ה יח ש ת ם ש ה יד כ וע ם י פ ר ח מ ם ת ייה ש :ןי י ו נה םכתא וסרהי ש הפרחה .דהוא שנוע ולבקח םי קושעה
':וב ור ק ל ע א ש נ א ל ה פ ר ה ו ך ר ד כ ם כ יל ע וא ש ת ימ ע ערלב י ל י ללא י חעשר םא ףי לאב םעסח לי עלס .י ל י ללא >א<
א וה ו א יה ה ת ע ב ל יכ ש מ ה ןוש ל ל ע א יב נה ר ב ד .יללא(א )ז ־י
ללי
P=* ׳
י פ
ה ע מ
'
ב
י
י ח א
'
ב
י י
י י א י ן   כ ט
י
ע ו
י '
מ ל ב
°
זם
־י
ופ ס א יש ה מ יש ד ק ומ כ . ץ י ק יפסאכ :ר כ ז נ ה ימ ע ,
ל
,
ו א ו ם ה מ ע ר פ
נ ל א
< ד
ו י תחכו חב ו עםש אל םח ייכ לארשי
רבדכ י תראשנ .ץי קי פשאכ י תי י ה י כ : םתרצמ י ל דאו םתערמ
׳ י ני א . לי פאל לי כשא ןי א :רי צבה הלכש רחא ןםנב וראשנש תוללועכ וא ץי קה תו די פ ו פפאו ו םקלש רחא ראשנה םעמ
רסה םא רמולכ .י שפנ התו א הרי כב :ו י שעממ די מלאש רשי ו די פח ןי א רמולכ רצבנ דבכ י כ לוכאל דחא לכשא ןפגב אצו מ
״י פשאכ :לשמב הרוכבה או הו םי ־י שי הו שי די סחה י כרד דסלי ש רו דה י נבמ דחא התע דומעי ש י שפנ •דהוא םי רשי הו םי די סחה
דח תדיצפ ןויצ תדוצמ
השממ לכו י רממ תוקח םכי די לפרמשנ ס־סי ו יל וטמשח אלש י סמדי . המשל : סצמ ןושלמ .םחו צעםב ( זס) J קי ה י כנמ .שו די חו
םי לי ספה תרי כמכ תושמל ועישרהו לארשי יכלמ ויהש טכ כאחא חי כ ןרדהו סי תפשס ןוכקב אבה לוקאוה .הקרשל :ןזהמת ןי נמ
:ו לאה סי שממסו םי קמה תא םירמושו םהמ םידמול םסא הנהו :( ס״י הימרי)הקרשלז המשל ןכו ברמנש בושס רבד הי אמשכ ותושעל
סי הי ש רמול הצור .י תת ןעמל :ו נב כאשאו •רממ לש . שתוצעומב : לכסו אשמ ׳למ .ו אשת ,
יבשויו ךנכלוה למוהמתי לכה המשל הילשירי ןתוא ןתאש הבס סז .ץי ק:( י י בויא) יל יללא י תפשל סא קו הללי ןושלמ .י ללא (א) !
תפרחו : ןודבאה לדוג ל פ וקרשי סי וכטה י כ הקלשל ויהי לי פה םי סקלנס הי פולגה סי בנפה םה .חו ללו עכ :קקה סולי פל״ל
םלשמ י נכ סס י ממלבסש הסלמה ואשס םתא םג. .ו אשח י םע ןמלכ לוצבת י כ ומכ םי עגפה השילת אלקי ןל .רי צב :ףו םג
: םהי כרדב התוחאו לי אוה םתומכ םי לוג תויהל סי סכשס ומכ וב םיולת םיבנעהש ףנפסאלקי ק .לו כשא : ( די כ םי לכל)
ןמזככ י נא י תי י ה י כ יל יללא למואו ןנוקמ אי בנכ .י ל י ללא (א) ז ולושכ למגנש י לס אלקי ןכ .חרו כב : (ג״י רבדמכ) םי כנמ לוכשאו
דומ אצמנ אלו םלוכ ושסאנ רבכ ולאכ ןי קה תולי פ תסי סא
3נלנס ריצבה לש תוללועה ףא ושסאנ רבב ולאכ .רי צב תללועכ : רודה יקידצ ופסאנש ן אמאיכנל י תדממוס לממ ס5מ הדנמ
״.א אצומ י נא ןיא רמא הצור לוכאל סי בנמ לש לוכשא אצומ י נא ןי א . לי באל לי כשא ןי א :ו פסאנ שיניגיבה ףא רמול סציר .הנו רחאכ
ןי גם לסכ אוהו הל ןי או התוא ישפנ הנה רמואכו לכאמל הכוסה התמכ הלשבתנש הרוכב הנאש תוואתמ ישפנ .חרו כב :לו דכקי ^
ר ק י י ל כ
אלא שורי תה םדאה ךורדי אל י כ חמקי נחטו ומכ ופוס םש לע ,שוריתו .י לתפנ
תפרחו י רמע תוקותמ קותו קות לכ רמתשי ו תורצ םכי לע אבי ש הז לכ םעו םי בנעה
.ןאכ דע םיוגה םכתא ופרתיש ,ואשת .ע״בארהד ןושארה שוריפב י מע
תבס ךברקב ךחשי ו רמאש המב בי חרהו ל״ז ק״דרהו ע״בארהכ ל״ז א״י רהמ ןבו
ןוזמה לכעמ חשי שממ ךברקב רשא לכעמה הכ יב הי הי עשת אלו לכאתש בערה
הגוס ןושלמ אוה ךי מסב גסת רמאש המבו לבאמ ...ל עבשת אל הזלו ץתנו וכפהל
תי מת ס״מותפי קמ תובר המי לב םהי מחר תיבב םטואו םותס םי שנל ארקי ש םי נשושב
ז ה כ ימ
ד ל ו ה ד ל י י ת י ו ב ש ם ח ר ה ר ד ח ו ת ו א ה י ה י ר ש א ב י ב ד י ל ו ת א ל ו ט י ל פ ת א ל ן כ ל ו ה ת ו א
ט י ל פ ת ר ב ע ת ת ם א ו ן ו י ר ה ה ה ש א ה ל ב ק ל ל כ ו ת א ל ת ו ע ר ת ו ח י ל מ א ל מ ו ץ ק ו מ
ת א ם ״ י ח ל א ב ז ע ם י ב ז כ י ל ע ם ת ר ב ד ם ת א ש ך ״ י ה ל א ם ע ת ב ל ע נ צ ת ו ד ג נ כ ש ל כ ת ס ה ו
ץ ר א ה ר א ש ת ש ך י ת א ט ת ל ע ם מ ש ה ם ת א ן כ ם ג ן כ ץ ר א ה ת א ו ב ז ע ת ם ת א ם ג ץ ר א ה
ר מ א ה ז ל ה מ ו ע ז ן ו ז ר ת פ י א ם ה ל ה ת י ה ש ט פ ש מ ו ר מ ש א ל ש י ג פ מ ו ה מ מ ש ו ם כ מ ה ב ו ז ע
ה ל ו ע ה ו ל א ק ז ח י ר מ א ש ה מ ל א ת מ ר ל ו א ש ת י מ ע ת פ ר ח ו ר מ א ש ה מ ו ר כ ו ל כ א ת ה ת א
ו מ כ . . . ל ק ה ל . . . ה נ ח י ש ת א ל ש י מ ע ו י ה ת ם כ ת ר כ ל ע א ל א ה י ה ת א ל ה י ה ם כ ח ו ר ל ע
ק ח ש י ו ה ת א . . . א ם י ר ח א ל ה נ ח י ש י ל ״ ז ח ו ר מ א ו ה נ י ח ש י ש י א ב ל ב ה ג א ד ב ו ת כ ה ר מ א ש
ג ס ת ו ר מ א ש ר ח א ו ר ו מ א כ ץ ג ע ה א ו ה ו ה ל ה מ ו ד ו . . . ת ב י ת מ ר ז ג ג ק ת ש ו י ל ו א ו ך ב ר ק ב
. ר ו צ ק ת א ל ו ע ר ז ת ה ת א ו ל ך מ ס ו ׳ ו ב ו ר ש א ו ט י ל פ ת א ל ו
ן יד ב א ד ל ע ל ב ח ד
,
ס פ ז״ פ ד ע ר ם ח
ל א ל ״ ז י ״ ש ר . ך י פ י ח ת פ ר מ ש ך ק י ח ת ב כ ש מ ף ו ל א ב ו ח ט ב ת ל א ע ר ב ו נ י מ א ת ל א
ה ״ ב ק ה ו ר מ א ת ו ו א ט ח ת ל א ה ל ע מ י פ ל ב ו ש ר י פ ו ג י ת ו ב ר ו ו ע מ ש מ כ , ע י ר ב ו ג י מ א ת
ך י פ י ר ב ד , ך י פ י ח ת פ . ך ב ד י ע ת א י ה ך ת מ ש ג ך ק י ת ת ב ב ו ש מ . ו ג ל ל ו ח מ י א ו ה ו ו ג י ב ה ו א
. ך י פ ת ו ח י ת פ
י פ ל ו ל ו ד ג ב ו ת ט ב ת ל א ת פ י ר מ א ר ו ד ת ו ת ו א י ש ג א א י ב ג ה ר י ה מ , ל א ל ״ ז ע ״ ב א ר ה ו
. ך ק י ח ת ב ב ו ש מ ף ו ל א ת ר י ה מ י כ ה י ר ו ע ג ף ו ל א ב ו ח ט ב ת ל א ר ב ד י ם י ש נ ל י כ י ת ע ד
ל ו ד ג ה ת א ה ו ף ו ל א ב ו ח ט ב ת ל א ו ע י ר ב ו נ י מ א ת ל א ר ב ד ר ו ד ה ם ע ש ק ״ ד ר ה ן כ ו
ל ב נ מ ן ב י כ ו ה ל ג ת י כ ך ר י ב ת ל ע ע ר ר ב ד ל מ ך י פ י ת ת פ ר ו מ ש ך ת ש א ך ק י ת • ת ב ב ו ש מ
. ן א ב ד ע ג ת נ מ ה ו ה נ ו ב נ ה ך פ ה ה מ א ב ה מ ק ת ב ו ד ב כ ל ו ו א ש נ ל ן ב ל י ו א ר ו , ו י ב א
ם ג ו ר ש ה א ו ה ש ף ו ל א ב ח ו ט ב ל ץ א ו ט פ ו ש ה ל א ז מ ו ר ע י ר ב ו נ י מ א ת ל א ל ״ ז א ״ י ר ה מ ו
ך י פ י ח ת פ ר ו מ ש ך ק י ת ת ב ב ו ש מ א ל א ו ת ש א ל ש י א ץ ב ע ר ה ץ ש ל ם ה ב ר ב ד ל י ו א ר ן י א
ם י מ ש ה ף ו ע י כ ר י ש ע ל ל ק ת ל א ך ב כ ש מ י ר ד ת ב ו ל ל ק ת ל א ך ל מ ך ע ד מ ב ם ג ב ו ת כ כ
ן ב י כ ר מ א ת ש ך ל י ב ה ת ו מ ת ב ה ל כ ר מ א ש ה מ ו . ר ב ד ד י ג י מ י פ ג ב ל ע ב ו ל ו ק ה ת א ך י ל ו י
ם ל ו ע ה ג ה ג מ ש ה ת פ ו ת ב ה ל כ ל ע א ל א א י ב ג ה ן א ב ר ב ד א ל [ ר ו ד ל ב ב ] ם ל ו ע ל ש ו ג ה ג מ
א ל א י ד א ל ש ר מ א ו ה ת ו מ ת ב ה ל כ ר מ א א ו ה ה ן מ ז ה ל ע ה ת ב כ ה ב ה א ת ו ה י ד י ק ש ג ת ש
. ו י ב י ו א ם ה ם ד א ו ת י ב י ש ג א ם י ת ר ש מ ת ו ם י ד ב ע ת ו ל י פ א א ל א ם ת ב ר ו ק ב ו ת ט ב י ש
א ל א ע ר ץ א ע י ר ב ו ג י מ א ת ל א ו ש ר ד ב ״ ם ה ג י ג ח ת כ ס מ ד ר מ א מ א י ב ה . . . ל ״ ז א ״ י ר ה מ ו
א ו ה ך ו ר ב ש ו ד ק ה א ל א ף ו ל א ץ א ו ו י ר ו ע ג מ ע ר ם ד א ה ב ל ר צ י י כ ר מ א ג ש ע ר ה ר צ י
ם ד א ל ש ו ת י ב י ג ב א י ל ע ד י ע מ י מ [ ם ד א ר מ א י ] ( ם ד . . . ׳ מ א ) ה ת א י ר ו ע ג ף ו ל א ר מ א ג ש
ל ש ו ת מ ש ג ו ר מ א ת ו י ג ע ת ד ( ׳ ק ) [ ק ״ פ ב ו ] ׳ ו כ ו ק ע ז ת ר י ק מ ן ב א י ב ר מ א ג ש ו ב ם י ד י ע מ
ל ש ו ק י ח ב א ו ה ש ר ב ד ו ת א ך י פ י ח ת פ ר ו מ ש ך ק י ח ת ב ב ו ש מ ר מ א ג ש ו ב ה ד י ע מ ם ד א
ע ר ו ך ע ר ר מ א ג ש א ו ה ך ו ר ב ש ו ד ק ה ה ז ע ר ב ו ג י מ א ת ל א א ת ל י כ מ ב ו ה מ ש ג ו ז ם ד א
ר מ א ש ר ח א ן פ ו א ב ה ל א ה ם י ק ו ס פ ה ש ר פ ל ל כ ו נ ו ז ה ש ר ד ב ם כ ר ד י פ ל ו ב ו ז ע ת ל א ך י ב א
ר ק י י ל כ
132
ם וגר ה
^^S ^ם ד א ב ר #ר ץ ר &ד ך מ ד ם ח ד ב א
ב
. V
- % £ה א יא וב ר א : ם ימ ד ל ם ל כ ן ל א g5 y s ?
ם ל פ כ ע ר ה   ל ע _
נ
:ם ר ח ור וצ :ת י וד א £ י *״ /•*;
ם ול ש ב ט פ ש ה ו ל א וש ר ש ה ב יט יה ל ™r w^
:״ ר ח ת ב ע ר א וה וש פ נת ת וד צ יר ל ו ד גה ו ^ז י   י ״ ^
ם וי ה כ ום מ מ ר ש י ק ד ר ב ם ב וט י %2iSSS! •^22
ך י פ צ מ י מ י י י .ע י«» «»» ג (»1מ <ע 0) . מ י ? *»א ״ /ן ל ^ ן ו ה י ל ן ז ן ן
ך ך ו ב ס ם ו י ש י כ ג .י $ ת ג ו ד ן מ ן ו ה ב ם י ל ק ד ו א ק ך ת p ד5 ה י ך ל p ק9סל י9ק ן ו ה ב ד א ? ? י : א ת י ל ק ל ק ך
א ר ק י ״ ר ה מ י ד ע ר
ר ש י ו ז ד ב א ג ם י ק י ד צ ל א ר ש י ב ן כ י ם כ .ץ ר א ה ן 0 ד י ס ח ד ב מ (ב ) ומ וג ר ת כ ה ת מ ב ת ל ש ב ת מ ה ה ב ו ס ה מ א ת . ה ר ו כ ב :ק ב ש
Zi ש ° כ ™\T™S^T&T™ י * ם ד א . ן י א מ ד א ב ר ש י ו ( ב ) : י ש פ נ u r n• א י ב מ ל
ו ש ו ר י פ ש ת ו ב צ ם ו ב י ט ה י נ כ .ו ז ו ב -«ל .ב י פ י ח ל . מ י מ כ ב ס י ב ד ם
:
ם ת ד ו צ מ ב ו ם מ ר ח ב וד וצ י . ם ר ח ו ד ו צ י :ק א ם ל א י מ ב
י ד ו ם ח ת ו מ ו ג ר ת כ .ס י ל י ש ב ט פ ו ש ה ו ל מ ש ד ש ח : ת ו ב מ ג ו ב ר ח ם ת א ם כ י פ כ ת מ ר ה ר כ ש ל מ . ב י ט י ה ל ם י פ כ ע ר ה ל ע (ג )
פ י ה ו ב ע כ . ע ש פ ק ע א פ ח ם י ש ל ש מ ם ה .ח ו ת ב ע י ו ן ח י ש פ נ .ן ^ן ש , ך ן
: ל
ח ו ש . ל א ו ש ר ש ה :ם כ ל ב יס יש ם י ו ק מ ׳
ב י ס ש יא . ה ב י ס מ מ י ש י ק ד ח כ ם ב י מ (ד ) :ה ש ל ש ב ה ל ר ג ה
א ן ה מ ן ר י 3 ן י p J ״ p
<
ל מ י א ם י ל י מ א ן ה M ק ל ה ת א
א י ש ה וא ך ל מ ה . ו ע פ ג ת ו ה ר ב ו ד ל ו ד ג ה ו :ר ח א ק ל ב ך ת ו א ה כ ז א •גא ז ה ז ב יל ומ ג יל ם ל ש ק ל ב ב י וח מ ו ןל זג
ן כ ו (ו״ ס ה י מ ר י ) ה ז ה ם מ ה ל א יש פ נ ק א ו מ כ .ו ש פ נ ל ו ונוצ ר ל ה ז ה ה ר ב ל . ו ש פ ג ת ו ה :וש פ נ ןוצ ר ק ל ב ר מ ו א
ת וכ מ ה ש ז י א מ ח ה ל ג פ ה ת ו ת ו ב ע כ ןת ש ל ש ה ב א ס ח לש ה פ י ל ק ה וא ש מ . ה ו ח ב ע ר :ה י ש פ נ י ל ו מ ח ת ן ת נמ ם ג ר ת
ה ש ק ן וה ב ת י א ל א ב מ . ק ר ח כ ם ב ו ט ( ד ) : ק ב ו ח ל ה מ י ל ק ב ו ה ו ל ב פ ימ ל ש ור י ם וג ר ת ב ה ית א צ מ ך כ א יה ת ש ל וש מ
ק   ד ר א ר ז ע ן ב א
י ס כ ת ש ר . ם ר ח .ד י ס ח ד ב א >< :ל י ס ח ח *פ א p ם י ב ר ם ש . ד ב א (ב ) :ק יל צ ק א כ ל ש מ ך ר ל ה ז ו ך ש מ נה י ר פ ה מ ם י ל ל ה
ו י ח א   וח א ל כ וד וצ י ר מ א ם י ס ר ח ו ם י ד ו צ מ ה י ח ה ם י מ ר ח ה פ ש מ
י 3 ך ר מ א
L y M
: ם
,
מ ר ח ח ס ש מ ת ש ר ן מ כ ם ר ח
ם י פ כ ע ר ה ל ע 1» : ה ש ר ב ת ו פ ו ע ה ד צ ש ד י י צ ה ו מ כ ו ג ר ה ל   י י '{* ' ׳ * י " ״ JV ך V ' "7 י J , י   ״ י
- ו א ע ר ה ל ע ם ת ע ד ו ג ת י ר מ א ב י ס ה ן כ ו ד ו ק פ ע ר ה .ב י פ י ה ל מ י
ה
ל מ ה כ כ ו ן ב א ת ח ת ן ב א ל ה נב ל ה ם ה ל י ה ת ו ס ו נ י ר מ
ו כ פ ה ל ע ק ש ל ד כ י ל ת ו ח צ ך ר ד ה ה ו ק ז ח ל ו ו ב י פ ה ל ם ה י פ כ ב ש מ מ ה ו ם י ת וכ מ ת ר ז ג מ ה ות ב מ י ו ת ל מ .ב י ס י ה ת ח ת ם י פ כ
ח ר ה ב פ י ה ה ן כ ו ך י ל ע ע ר ה ת א י ב א ל א ב י פ י י י כ ן כ ו ד ה א ק נ ע ל
ה 3 ר ר ב ת מ ה ן מ כ ת ז ה
ס ל *
ת
ו ה ר ב ד ל ל ח י ל וד ג ה ס א
S r S ? • ם ב י ט (ד ) :ם ה י ל מ י פ י ס מ ם מ פ ה ו ם ימ מ וש ה ה ו ת ב מ י
cbp ו ה ז י ד ח ו ש ב ק ל ח ו ל ש י ו ם ה ם ע ת י ב י נ פ פ ו ש ה .ם ו ל י ש ב ט פ ו ש ה ו :י ר ו ב ע ב ל א ו ש ר ש ה א ל א ח ז מ ש י י ב ת י י כ ו י פ ב ד ח ו ש
ה ב ו ס ך ל מ ה ו ל ל ו מ ג י ש ו פ כ ן י ד ה ה פ מ פ ס י ע ה ה ג ה ו ם י מ ס ל ש ף ד ו ר ו ר ח א ל ק ש מ ב ן כ י ם ו ל י ש ה י פ י ו א ב י מ כ ל ו פ נ א ו ה ש '
ר ח ו ש ת ת ל ן י ד ה ל ע ב ם ע ר ב ו ד א ו ה ם ג ר מ ה ת ח ה א ו ה ו ך ל פ ה ר צ ח ב ל ו ד ג א ו ה ש י פ ן כ פ ג ל ו ד ג ה ו ן י ל ה ת י י מ ה ב ח ק ו ל ש ן ו מ מ ב
י ד ו ם ח ת ם ו ג ר ה ן ת נ ו י ו .ם י ע ש ר ת ו ח ו ו ת ו ה כ ו ת ו פ כ ם ל ו ע ה ן מ ה ד ב א ו ו ש פ נ ק ר ב ש ר מ ו ל כ ו ש פ נ ת ו ה ו ח ח ו ת נ מ ב ק ד ה ו ק ס פ י ו
ת ו ב ע א ר ק נ ש ק ז ח ה ל ב ח ה ו ס כ ק ת ה ק ג ע ה ו ח ב ע י ו ם י ח ק ו ל ש ד ח ו ש ב ה י י פ ה ו ק ז ח ם ל מ ן י ב ח ץ נו ח .ח ו ח ב ע י ו : ח י ש פ ג
ו ק ב ן יל ע ׳ג ת ו ב ע ל י ז ר ו ש ר י פ ן כ ו ה ק ז ח ה א י ה ו ת ו ע ו צ ר ש ל ש מ א י ה ש ה ל ג ע ה ת ו ב ע ו ן כ ו ם י פ ו ח ׳ ג פ ת ו ב ע ל כ י כ י ע ד י מ ל ר א א ו
ע ו ב ש ב   א נה . ס ד ה כ ם ב ו פ o< :ל ו ד ג ה ו פ פ ו ש ח ו ד ש ח ן י ד ה ת י י ט ה ו ה ל ו ע ה י ק י ז ח מ ה ש ל ש ם ה ש י פ ל ה ו ח ב ע י ו ר ם א ן כ ו ד ח א
r
ז ו י צ ת ד ו צ מ ד ו ד ת ד ו צ מ
: ק מ מ ס ו א ס ׳ל מ .ה ת ו א :(י ס פ ש מ )  ת י ב ס ל כ ס נ א מ ס ר ו כ מ ומ כ ן פ ר י ס מ ד ב א ס נ כ ל פ א י ז ל ש פ ה ש ל פ י ה ס פ .ד י ס ח ד ב א (כ ) :ש י פ ב
ס   ם ב ומ כ .ם ר ח :ס י י ד ל יל מ .ו ד ו צ י :כ ר ו א ןוש ל מ .ו ב ר א י (כ ) ם י ב ר א מ .ו ב י ר א י ם י פ ד ל :ם ד א י מ ץ כ ר ש י ש יא ן יס ו ק א פ
ן י נמ .ב י ס י ה ל (נ ) :(ו ״ כ ל א ק ז ח י ) ם י מ ל ס מ ס ש מ ן כ ו ס ב ר ס א וה ו ם י מ כ ע ר ה ל ע (ג ) :ז ס ש ר כ 1ס וא ל וצ י . ס ר ח ו ד ו צ י :ם ד ן וס 1צ
pi ש פ נ ןור כ ש ן י נמ . ח ו ח : (י ד ס נ ו י )ך ל ס ר ס ב ס י ה ה ומ כ ק ו ס :ו ק ז ח ל ו מ י ס ס ל ם ס י ס כ ב ר ש א פ ר ס ל ס ם ת מ ד פ ס י ל י ר .ב י ס י ה ל
: ג פ ל מ מ ו ק ה מ ל י ר .ה ו ח ב ע י ו :(ס י י יל ׳ש מ )ל יס כ ן כ ויכ א ל ס ו ס ד מ וש ס ל א וש ר ש ה י כ מ ר ס ס א זק זמ י ה ז כ ר מ ול ה צ ור .ל א ו ש ד ש ח
.ח כ י ט ס פ :(ו ׳׳ס ס ש )ק י מ ת וכ ומ מ כ ו מ כ ra ק מ א וה . ק ד ח כ (ד ) ק 6 ר מ 1ל ה צ ור .ם ו ל י ש ב פ מ ו ש ח ו :ם ס ש מ ה ה פ י ן פ מ ל א ל מ ס ס ב
ם ול ש ת ר ו כ מ כ ות נווכ ל כ ל כ א ות ימ א ל ק ד ה א יצ וה ל ס ס ז ש ה ת נו ו כ
ס ז ל ומ ל א ש פ נ ןור כ ש ר ב ד מ ו ה ז כ מ 6מ ד ו מ . א י ה ו ש פ ג ה ע ד ר ב ו ד : פ פ ש מ ס ס 1יק ל ס ף וכ ל ול יב א ו ה ר ש א .ל ו ד ג ה ו :ו ל כ ש
ן ז ק ל א וה ס כ מ ב וש ה . ס ב ר 0 (ד ) : ב ס ל ב ס כ פ ר ה ס א ם י ק ז ח מ ל וד ג ה ו ס ס וש ס ו ר ש ה .ח ו ת ב ע י ו :ק ד כ א ל ש ס י י ס ל זמ ס ש מ ס א ת מ ש
ר ק י י ל כ
ך ת ד ו ק פ ם ו י א ו ה ש [ ם י פ ו צ ה ך י ל א ] ו ד ע י י ש ם ו י ה ו ת ו א ר מ ו ל ו ג ו צ ר ך י פ צ מ ם ו י ה ל ח ת ב
ע ״ ב א ר ה כ ר כ ז ש ט פ ו ש ה ו ם י ר ש ה ל ע ם ת כ ו ב מ ה י ה ת ת ת ע ו ש נ ו ע ה ו ה ד ו ק פ ה ת ו א ה א ב
ר צ י ב ם כ ת ע ד מ ל צ נ ה ל ו נ י מ א ת ל א ר מ ו ל ו נ ו צ ר ע ר ב ו נ י מ א ת ל א ל א ר ש י ד ג ג כ ר מ א ו
ף ו ל א ך ר ב ת י ם ש ה א ו ה ש ף ו ל א ב ו ת ט ב ת ל א ם י ס ו ג א כ ם ת א ו ם כ ת א ב י י ת מ ה א ו ה ש ע ר ה
133
ז ה כ י מ
ה נ ו י ל ע ה ה מ ש נ ה ן ץ נ ע מ א ל ו ן ב ר ח ל ו ] ( ץ נ ע ה ר י ע ה ) ת ו ל ג ל ם כ ת א ת י נ י א ל ש ם כ ר ו ע נ
ך י פ י ת ת פ ר ו מ ש ת ו נ ע ט ה מ . . . ך ק י ח ת ב ב ו ש מ ר מ א ש ה ז ם כ י ל ע ׳ ה ן ג י ה ת ו כ ז ב ש ם כ ב ש
ו ד ב כ ל ך ל ה י ה ו ך נ ק ך י ב א [ א ו ה ש ! ך י ה ל א ב ת ד ר מ ה ת א ש י פ ל ה ל א ה ת ו נ ע ט ה ץ ע ט ל מ
ץ נ ע ל ו ר כ ז ש ף ו ל א ה [ ד ג נ כ ה ת נ ם י מ ש ב ש ך י ב א ת א ל ב נ מ ן ב א ל א ן ב ת י ש ע א ל ו
ת ב כ א י ה ש ! ה מ צ ע ה מ ש נ ה ש נ ר מ ו ל ו נ ו צ ר ה ת ו מ ת ב ה ל כ ה מ א ב ה מ ק ת ב ר מ א ה מ ש נ ה
ה מ ש נ ה [ ת ל ד ג מ ה ] ם א א ר ק ת ה נ י ב ל ם א ש ה מ א ב ה מ ק ן כ ם ג ת ב ה ה נ ה ׳ ה ת ר ו ת ל
ה מ ק ך ר ב ת י ם ש ה ת ל כ ] ( ה ל כ ) א י ה ש ל א ר ש י ת ס נ כ ו ה מ י א ב [ ה מ ק ] א י ה ו ׳ ה ת ד ו ב ע ל
. . . ׳ ה א ו ה ך ו ר ב ש ו ד ק ה ה ז ש י א י ב י ו א ר מ א ע ר ה ר צ י ה ל ע ו ה ת ו מ ת [ א י ה ש ו ת ר ו ת ד ג נ כ
! ת נ ת ו נ ן י ד ה ת ר ו ש ו ם ש ה ] י ב י ו א ם ה ו ת י ב י ש נ א ם ה ש ף ו ג ה י ר ב י א ל כ ש ר מ א ו ל י א כ
[ ה ״ ב ק ה ל ש ו ת י ב י ש ג א ם ה ש ה ד ו ה י ] י ג ב ל ע ו ת י ב י ש ג א • ר מ א י ל ו א ו ו ל כ י ׳ ה י ב י ו א ש
ו ת י ב י ש נ א [ ם ת ו י ה ל ו ה ו ד ב ע י ו ו ה ו ב ה א י ש י ו א ר ה י ה ש [ ם ה ו ] ם י ל ש ו ר י ב ו ש ד ק מ ב ן כ ו ש ה
א ו ה ן כ ת מ א ה ו ר ש י ה [ ל כ ש ה ת ו י ה ם ע ש ] [ ר ת ו י ו י ב י ו א ם ה ] ( י ב י ו א . . . ש ר ד מ ה ת י ב ה ז )
׳ ה ב י נ א ם ג ה ז ל ב ם ע ו ת א ט ח [ ל ע ר ו ב ע י א ל י ב ך ר ב ת י ל א ה ף ו ל א ב ] ו ת ט ב ת ל א
י ב ה ש ע י א ל י ע ש פ ד ב ו כ [ ל כ ם ע ש י ע ש י י ה ל א ל ה ו ק א ו ה ל י ת ו א ו ן מ ת ר א ו ה ש ] ה פ צ א
י ל י ת ב י י ו א י ת מ ש ת ל א ן ב ל ו י ה ל א י נ ע מ ש י י ת א ט ח ל ע ת ו ד ו ו ת ה ב י ב ו ש ב א ל א ה י ל כ
ל ב נ מ ן ב ר מ א ש ה מ ב ת צ ק י ת נ י י ע ן כ ו ש ר ד ת ה ש ר ד ה ו ש ר ד ך ר ד ל ד א ״ י ר ה מ ו . ן א כ ד ע
. ה ש ר ד ה פ ״ ע ם י ק ו ס פ ה ל כ ר ש ק ל ב י י ח ת י . . . ו ב ש י י ת מ י ת ל ב ר כ ו ה ת ו מ ח ב ה ל כ ך א ב א
ר ו ס מ ל ע ר ב ו נ י מ א ת ל א ר מ א ה ז ל ם ר ח ו ד ו צ י ו ה י ח א ת א ש י א ר מ א ש י פ ל ן ״ ד ע ל ו
ך כ ל ד ו ג ב י ד ו ג ב ע ר ל כ ש ן כ ש ל כ מ ב ו ק ע י ב ק ע ת א ה ם א י כ ו ק ס ע ל ק ס ע ה י מ ד ו ד י ב
א ו ה ש י ב ו ה א י ג ו ל פ ף ו ל א י ל ש י י ר ה ש ע ר ב ץ מ א מ י ג א ר מ א ת י כ ו ך ע ר ב ו ת ט ב ת ל א
ף ו ל א ב ו ת ט ב ת ל א ו ץ ת ט ב ץ ש ל ו ב ר מ א ך ב ל ו ב ד ו ג ב י ם א ו י פ מ ע ר ה ל ש ו ע ל ב א י צ ו י
ם א ו ד ח ש ב ם ל ו כ ש ל ו ד ג ה ו ט פ ו ש ה ו ר ש ה ו ף ו ל א ה ץ ג ע ם י מ ד ו ק ה ם י ק ו ס פ ב ד י ג ה י ר ה ש
ל א ץ נ ע ב י ו ו צ ה ב י ח ר ה ו ף י ס ו ה ה א ו ד ח ש ה ב ר י ד ג ו ב ה ע ר ה י כ ף ו ל א ב ו ח ט ב ת ל א ן כ
ר ו מ ש ה ז ל כ ם ע א י ה ך ת י י ע ר ו ך ת ב ו ה א ו ך ק י ח ת ב כ ו ש ך ת ש א ו ל י פ א ש ד ע ע ר ב ו נ י מ א ת
ת ע ש ב ו ל י פ א ו ך ק י ת ת ב ב ו ש מ ז מ ר ה י ח ר ו א ב ג א ו ה ב ץ מ א ה ל ץ א י כ ך י פ י ח ת פ
י ר ב ד א ל י ו צ י ר ו ס ו י פ י ר ב ד ם א י כ ה ב ר ב ד ל א ל ש ך י פ י ח ת פ ר ו מ ש ל י ו א ר ה ב י כ ש ה
ה ת י ש ו ל י פ א ו ו ת י ש ה מ ם ד א ל ד י ג מ ו ח ו ר א ר ו ב ו ם י ר ה ר צ ו י ה נ ה י כ ב י ת כ י כ ת ו ל ב נ
ר מ א ו ה ל ע ת י ו ך ר ב ת י ו ר צ ו י י נ פ ל [ א ו ב ת ] ה י ל ע [ א ב ש כ ] ו ת ש א ם ע ם ד א ר ב ד מ ש ה ל ק
י כ ם ת ל ו ז ם י ר ב ד ו כ ש מ י ד ה א ץ נ ע ר ב ד ל ה פ ה ה ת ת פ נ ש ץ י כ י כ ר מ ו ל ך י פ י ת ת פ
י ח ת פ ר מ א ש ה ת ע ש פ ל ד ח י א ל ם י ר ב ד ב ו ר ב ב ו ת כ ב ר ב ד מ . . . מ . . . מ ו ם י ר ר ג נ ם י ר ב ד ה
י כ ל ל כ ם ח ת פ ל א ל ש ך י פ י ת ת פ ר ו מ ש ר מ ו ל ר י ה ז ה ש י פ ל ו ך י פ ר ו מ ש ר מ א א ל ו . . . ך י פ
ה מ ל ת ו ק ו ל ת ה ה ל א ל כ א י ב ה ו ב א ל ב נ מ ן ב ך מ ס ה ז ל ם מ ת ס ל ך ת ו ש ר ב ם נ י א ם ת ת פ ה ב
ה מ ק ת ב ה ן ב ו ו ל . . . ב א ל ב נ מ ן ב ה ש י פ ל ו ו ת י ב י ש נ א ש י א י ב י ו א ק ו ס פ ה ף ו ס ב ר מ א ש
ת א ו ח י כ ו ה ב ו ה ת ו מ ח ב ה מ ק ה ה ל כ ב ר ע ו ג ן ב ו ה מ א ב ה מ ק ה ו ת ב ב ר ע ו ג ב א ה ו ה מ א ב
ר ו מ ש ל ך י ר צ ו י ב י ו א ם ל ו ב ם ת ו י ה ב ו ו ת י ב י ש נ א ש י א י ב י ו א ו י ה י ן כ ם א ו ו ה ו א נ ש י ן ל ו כ
י כ ד ו ס ב א ו ה ש ך ל צ א ה ת ב י כ ש ת ע ש ב ו ל י פ א ר מ ו ל כ ך ק י ת ת ב ב ו ש מ ו ל י פ א ך י פ י ת ת פ
. ך י ב י ו א ם ל ו ב
ר ק י י ל כ
134
מ ונר ת
ה י ה ת .ר ת ע ה א ב ך ת ר ק פ  ך י^צ מ
& ; , ^3   ל א ע ר ב ינימ א ת       ל א ״ ':ם ת כ וב מ
! 5   ^ י פ ש ך ק ד ד ת ב כ ש מ ף ול א ב ו ח ט ב ת
מ ^ ת ב ב א ל ב ע כ ן ב   י כ י :זן יפ   יס ס פ
^S MS ^י א י ב י ^ה ת מ ח ב ה ל כ ה מ א ב ה מ ק
ה פ צ א ה וה י ב י נ א ו
ז
:ות יב יש נא
ך י ב ע • יי" ה • • • ג *
:
וצ י ה ״ ׳ י ה י *י יי* ה יגע וי .ד ק י י מ : «
:
ח פ ה ג יג ח .מ י מ א י ו ג6 א י ה
י ״ ש ר א ר ק י ״ ר ה מ
ו מ נ ם ד י מ ת א צ ל ה ש ק א ק ד ח ן מ ד כ ה יד י ן מ ק פ ימ ל ה ע ו ש י ל ה מ 1א ש ב .ך י פ *מ ם ו י :ח ב ו ש מ ו ץ ו ק כ א ו ה ם ח ב ש ר ש י י
ע ר ם ה ב ש ר ש י . ה כ ו ס מ ם ר ש י :ר מ צ כ ן י כ כ ס נה ם יצ וק ה ! 5 V ! i ^ ^ J * * S f r t ™ » • ?
ה ימ ש י)ית כ יש מ ר ס ה ומ כ . ה ב י ס מ מ :ם יצ וק ת ו כ ו ס מ מ ״ ת ^י ל ה פ ע א ת ו ע ד ה ה ל א ל כ ם ״ ש וע ם ת א ש •״ ע א א י ב מ
א כ ת ה ב יש ל וב ם יפ צ מ ם ת א ש ם וי . ך י פ צ מ ם ו י :(׳ ה
.ומ מ ש מ כ . ע ר ב ו נ י מ א ת ל א ( ה ) :ס ת מ ו ה מ (ד ״ י ת ו מ ש )ם ה ם י כ וב נ ומ כ .ן ה י ל ו ב ר י מ . ם ת כ ו ב מ :ם כ ת ד ו ק פ
. ך ק י ח ת ב כ י ש מ :ו נ ל ל וח מ י א וה ו וניב ה וא א וה ך ת ב ש וד ק ה ור מ א ת ו וא ש ח ת ל א ה ל פ מ י פ ל כ וש ר יפ וני ת וב ר ו
:ן כ ר מ ו א א י ב נה . ה פ צ א ׳ ה ב י נ א ו (ז ) :ך י פ ת ו ת י ת פ ך י פ י ר ב ד . ך י פ י ח ת פ :ך ב ד י ע ת א י ה ך ת מ ש נ
א ר ז ע ן ב א ק ״ ד ר
: ד מ וע ל ע ופ א וה ו ך ו מ ס א וה ש ות מ י נפ ל ע מ ומ כ ר א ות ת ״ יו • יב ע נ י נ ה ל כ ב י א כ ם א ו ה ש ץ י ק ה א י ה ש ק ד ח ה ו ב כ א ו ה
ן״ יש כ ך ״ מ ס ה ו ק ד ח ת כ וש מ מ ר ת וי ה ש ק . ה כ ו ם ם מ ר ש י S ^ ^ ^ ^ ^ S f ^ i S T E ? . ^
י י . * , , י . ם י ם ד כ ה ר ד נ א ו ה ש ה כ י ס ם ה •ם ר ת ו י ה ש ם א ו ה ם ה ב ש ר ש י ה ו
ך ת ד ק ס ם יא ר וק • ך יפ צ מ ש ם ויה א כ ה נ ה ך יפ צ מ ם וי ם ע פ ו ,
ה כ
״
ם ס :
^ב נ
״
ס 0mx ^
0 ב מ ק ד ו
5ך ׳י ו .
ם
י ,*;ס •י ש ו ע ש
ם ״ מ ה ו ם ה ל ש ה כ מ מ . ם ת כ ו ב מ :ה ר ה מ ה י ה ת ה ת מ ה א ב ך כ ר ד ת א ך ס י נ נ ה ו ד ע ב ת כ ש ה ת א א ל ה ן ס ן ייש ב ו מ כ ך ר ג ס ב
א י ב נה ר יה זי . ל א (ה ) :ל וד ג ה ו ם פ וש ה ו ר ש ה ל א ב ש ך י א י ב נ ו ך י ם ג ם ס ה ש ר ק ש ה •א יב נ ם וי . ך י ס ע מ ם ו י :ם י ר י ס ב
י כ י ת פ ד יפ ל ו ל וד ג ב ו ח פ ב ת ל א ת פ י ר מ א .ר וד ה ות וא יש נא ™ ^ £ ^ ^ ^
1, י , ן , 1 ת ד ו ק פ ר ס ו ל כ . ח א ב ך ת ד מ פ •ד נה י כ . ע ר ם א ו ב ו ם א ו ה ס א
ף ול א ה ר יה זי י כ ה י ר וע נ ף ול א כ ו ח מ כ ת ל א ר כ ד י ם יש נל ם ב ו ב ר ע ל ״ ר ר ק ש ה י א י ב נ ה כ ו ב מ . ס ח כ ו ב ם ה י ה ה raw : ך נ ו ע
ו מ כ ם ד ו ק ל ע ופ . ב א ל ב נ מ ן ב י ב (ו ) :ך ק י ח ת כ כ וש מ ם ד א ן יא ה ז ה ר ו ד ב .ע ר ב ו נ י ם א ח ל א (ס < :ץ ר א ב ם ח ם י כ ו ב נ ן 0
ל יכ ש מ ה ןוש ל ל ע א י כ נה י ר כ ד . י נ א ו (ז ) :ר י ע צ ד ב ע י ב ר ו
ת ב כ י ש ס נ ל י ד נ
  י
י י ח א נ ל
" י
ל י ד ג ב
• ף י
ל א ב : י ע י ב
P
0 1
"* *
3
י
o 1 1*>*1M**n״ ״
M
w/
W ר ב
ד ת ם א ש ך י פ י ח ת פ ר ו מ ש ת ש ה ת א ך י ד ע ך ת ש א מ ס נ .ך ק י ח
ו ד ב כ ל ו ב א ה א ש נ ל ו ל ה י ה ן ב ה . ב א ל ב נ מ ן ב י כ >< :ר י א י ך י ר ב ד ח ת פ ן מ ם י ב ר . י ח ת פ :ו ה ל ג ת ה י נ פ ב ך י ר ב ח ל ע ע ד
׳ה ב י נ א ו «< :נ ה נ מ ה ו ה נ מ נ ה ך פ ה ה ז ל כ ו . ר נ ו ח ת ו ם ח ב ח ל כ ה ס א ב ח ס ק ה ב ן כ ו ו ה ז ב ס ו ו ל י פ ש מ א ו ה ה ז ה ד ח ב ו
ם י י ס ת ו נ ע ר ו פ ה י ר ב ד ה כ י מ ר מ א ש י ר ח א ו יל י ת ב י ו א י ח ט ש ה ל א ו י ר ח א ר מ א ש ו מ כ ל א ר ש י ק ש ל ל ע א י ב נ ה י ר ב ד . ה פ ע א
ד ו ד ת ד ו צ מ ן ו י צ ת ד ו צ מ
ע ״ פ יוש פ ס ר ד נ א ו ה ה כ יש מ ה ן מ ה ש ק א וה ס ה כ ש ר ש יה ו כ י א כ ע .ך י ש ע ס :(י ג ב ו י א )ו ד פ ב ה ול א ד ס יו ק ו ן ״ מ ס ב א וה ס מ ו ר ד ג ה א ו ס
ב ב ו ס ל זב ה פ צ מ ה ס א ש ם וי ןכ ל .ך י ש ע מ ם וי :ם י צ וק ה ק צ כ ו ר . ך ח ד ק ס : (יה ם י ל ס ח )ה פ צ א ו ן ל ן ר פ א ומ כ ה וק ת ו ת ל מ וס ת ג מ
ה י ם ס ב ור ק ןמ זב ה ח פ ה ג ה י ל מ וג ה ה ל ב ק ב ך י ס מ וע ן ור כ ז ה א ב ןר ש ב ם ה ם י ב ו ב נ ומ כ ת מ ד ה ל וב ל ב ן י נפ . ם ת כ ו ב מ :ן ו ר כ ז ן ד ע
ו נ י מ א ת ל א (ה ) :ת וש מ ל ה מ וע ד י ל ב ל ם ת מ ר ל וכ ל כ ו ם ת כ ו ב מ :(ז פ ם ב ) ם וד א יפ ול א ומ כ ה ר ר ש ן ינמ .ף ו ל א ב (ה < :(ד ״ י ם ומ ש )
ת ה ס ב ה ב ז מ ס ב ת ל א ו וה מ ר ב ש יא ט י מ א ת ל א ה זה ןמ זב ה נ ה .ע ר ב ז י נ פ .ל ב ג מ (ז ) :ה ל א ש ן ר ד ב ר מ א י ם ית ס ש ס ל פ . ך י פ י ח ת מ
ל א ה ס מ ה נה ו ת מ ש נה ם ייק ל א וה ר ש ה ך ר ד ס ל ו פ מ יכ ס מ ר ש א ר ק ת p . ח ל כ :(ב ״ ל ם י פ ש י )ר ב ד י ה ל ב נ ל ב נ יב ומ כ ר ו פ כ ו מ ט ג
י מ ת ס ר ומ ש ן ק י מ ב ת ב כ וש ה ך ת ש א מ .ך ק י ח ת ב ב ו ש מ :ו ב ו מ פ ב ה ן ינמ . ה פ ע א (ו ) :ל מ נ ה ם א א ר ק ת ק .ה ת ו מ ח כ :ן ב ס ת ש א
:ן נ ו פ צ מ ה ל ג ס א יה ם ג י כ ר י ת ס ה ל יו6ר ש ר ב ד ר ב ד ת ל ב ל ן י ס
ה מ ק ה ל ב ן כ ו ה ס ד ג ל ו ה פ ר ח ל ה מ א ב ה מ ק ת ב ה ו ת ט ג ו ה ל ב נ י ר ב ד ויב א ב ר ב ד מ ק ה יכ כ ״ כ ז ו ר פ ר וד ה . ב א ל ב ג מ ;ב *כ (ו )
ס מ ס כ כ ב ה פ צ א ו״ כ פ ל כ א ל ״ ר . ה פ ע א ׳ה ב י נא   .(ז ) :ם י ב י י א ל יל ה מ ה 5י א ה ל ש ות יב יש נא ף א .ו ת י ב י ש נ א ש י א י ב י וא :ה ת ו מ מ ב
ר ק י י ל כ
י נ א ו ל ״ ז י ״ ש ר ׳ ו ב ו א ש א ׳ ה ף ע ז ׳ ו ב ו י ל י ת ב י י ו א י ת מ ש ת ל א ׳ ו ב ו ה פ צ א ׳ ה ב י נ א ו
. י מ ו ר ת ב י י ת ת ר י ע ו ל ב ב , י ל י ת ב י ו א י ח מ ש ת ל א . ן ב ר מ ו א א י ב נ ה , ה פ צ א ׳ ה ב
ה פ צ א ׳ ה ב . ל א ר ש י ן ו ש ל ל ע ו א ל י כ ש מ ה ן ו ש ל ל ע א י ב נ ה י ר ב ד , י נ א ו ל ״ ז ע ״ ב א ר ה ו
י כ ר ו ב ע ב ל ו ב ס ל ם ה י ל ע ש י ך א ם ת ל י פ נ מ ו מ ו ק י ד ו ע ת ו ל ג ב ו כ ל ה ל א ר ש י ם א ׳ ו כ ו
ך ש ו ח ב ב ש א י כ ך פ ה , ר ו א ל י ג א י צ ו י . ם י ו ג ה מ , י ב י ר ב י ר י א ש א ׳ ה ף ע ז . ו ר ו ת י ו ו א ט ת
ו ת ק ד צ ב ה א ר א ו א י ל ע א ב ה ל כ ל ע ׳ ה ק י ד צ י כ ץ ב א ז א י ב ל ר ו א י ר ש א כ ה א ר א ם ע ט ו
. ן א כ ד ע . י ב י ו א מ י ת מ ק נ ח ק י ש
135 ז ה כ י מ
ל א ר ש י ם ע ת מ ח נ ב ם י י ס ת ו נ ע ר ו פ ה י ר ב ד א י ב נ ה ה ב י מ ר מ א ש   ו ת א ש ל ״ ז ק ״ ד ר ה ן ב ו
ו ב י ת ח ט ב ש י ה ל א י נ ע מ ש י י ע ש י י ה ל א ל ה ל י ח ו א ו ב י ב ה פ צ א ׳ ה ב י נ א ו ר מ ו א ש
ה ד ב א ו ל י א ב י ל י ת ב י ו א י ת מ ש ת ל א ר מ א ה א ך ר ו א ן מ ז ך ב ל כ ת ו ל ג ב ו נ ר מ ש י ש
, י ת ל פ נ י כ . ל י ע ל מ ה ל מ ה ש י פ ל ע ף א ו י ו ג כ ל ד ״ ו י ה י ר ש פ א י ת ב י ו א ה ל י ל ח י ת ו ק ת
י ר ה ת ו ד י ת ע ם ה ש י פ ל ע ף א ש ת ו א ו ב נ ב ה נ ו מ א ל ר ב ע ץ ש ל ב י ת מ ק ר מ א ו ם ו ק א ת ו ל ג ב
ה ר צ ך ש ת ב ת ו ל ג ב ב ש א י כ , י ל ר ו א ׳ ה ך ש ת ב ב ש א י כ . ו מ י י ק ת נ ו ו ר ב ע ו ל י א כ א ו ה
י ל ע ק י ד צ מ ו ו ל י ת א ט ח י כ ת ו ל ג ב , א ש א ׳ ה ף ע ז . ה ג מ מ י ג ל י צ ה ל י ל ר ו א ׳ ה ה ל ו ד ג
ח ק י ש , י ט פ ש מ ה ש ע ו . י ג ו צ ח ל ר ש א ם י ו ג ה p י ב י ר ב י ר י י כ ל ו ב ס א ו ו ל י ת א ט ח י כ . ן י ד ה
. ן א כ ד ע ת י ל י ב ק ׳ ה ם ד ק ן מ ט ו ו ל ת ״ י ו . ה ק ד צ י ל ה ש ע י ש , י ת ק ד צ ב . ם ה מ י ת מ ק ג
( א ת ב ר ) ם ו ד א ת ב י ל י ת ב י ו א י ח מ ש ת ל א ש ר י פ א ו ה ו ל ״ ז א ״ י ר ה מ א י ב ה ן ב ו
ם א י ת מ ק ו י ת ל פ ג ם י מ ע פ ה מ כ י ר ה ש ם ו ק ף י ס ו א א ל ש ך ב ש ח ב ה ז ה ת ו ל ג ב ! ה ע ש ר ה !
ה ז ה ת ו ל ג ל ה ת ע מ י ת מ ק ו ן ב ם ג י ת ל פ ג ל ב ב ת ו ל ג ב ם א ו י ת מ ק ו י ת ל פ ג ם י ר צ מ ת ו ל ג ב
ר ו א י ה ל י ל ה ר ח א י ב י ל ר ו א ׳ ה ש ף ו ס ת ו ל ג ה ך ש ת ב ב ש א י כ א ת ב ר ם ו ד א ת ב ל ש
י ת א ט ח י ב א ש א ׳ ה ף ע ז ה ז ל ו י ת ו נ ו ע ל ע ת י ת נ ש ה י ת ל פ נ י ב ה ע ו ש י ת ו ל ג ה ר ח א ו ם ו י ה
ל ע ש נ ו ע ב י ל ה א ר ש ב י ר ה י מ ע ב י ר י ש ד ע ר מ ו ל ב י ב י ר ב י ר י ד ע ף ע ז ה ל ו ד ג ה י ה י ו ו ל
ז א ה ז ת ו ש ע מ ם י ל ש י ר ש א ב ך ב ר ח א ו י ב י ו א ר ה י ט פ ש מ ה ש ע ו ן ב ם ג ו ה ת י ת א ט ח
ו ת ק ד צ ב ה א ר ת ז א ו י ל ר ו א ׳ ה ך ש ח ב ב ש א י ב ד ג נ כ א ו ה ו י ת ו ל ג ך ש ח מ ר ו א ל י נ א י צ ו י
. ן א כ ד ע י מ ע ה ש ע י ש ם י ד ס ח ה ו ת ו ק ד צ ה
ו ב ש י א ״ י ר ה מ ו ל ״ ז ק ״ ד ר ה ו ב ה ש ק ת ג ש ר ב ע ן ו ש ל ב י ת מ ק ו ר מ ו א ק ד ק ד ל ן ״ ד ע ל ו
ת ל ח ו ת ה י ג י מ י ג ש ו ג ל ש י י ב ר מ א ש י ע ד ה ו ת א ו י ק ל ח ה ג ע א י כ ג א ם ג ן כ ר ב ע ץ ש ל
ם ש ה ץ א ש ל ״ ז ח ו ר מ א ש ה י ס כ ל ע ד י י כ ל ו ב י ב כ י כ ם ג ל ל ו ח מ ה ו מ ש ן ע מ ל ד ח א ה
ל כ ל ע ש ׳ ה . . . ה פ צ א ׳ ה ב י ג א ו ר מ א ש ה ז ק ל מ ע ל ש ו ע ר ז ה ח מ י ש ד ע א ס כ ה ץ א ו ם ל ש
י ה ל א א ו ה ש ת י ג ש ה ה נ י ח ב ה ו . ו מ ל ו ע ב ש ד ו ק מ ו ם ל ש ם ש ה ה י ה י ש י ד כ . . . ל א מ ם י נ פ
( ו ד ) [׳ ד 1 ל ו ל ח ך ש מ י י ג ע י ש ו י א ל ה ת ע ם ו ל ש ו ם ח ם א ו י ע י ש ו מ ה י ה ד י מ ת ש י ע ש י
י ת ע ד י ו י ע ש י י ה ל א ל ה ל י ח ו א ר מ א ש ה ת ת ו ד פ מ ו ע י ש ו ה מ ׳ ה ד י ה ר צ ק ש ו ר מ א י ש
ד י מ ת ת א ל ש י ל י ת ב י ו א י ח מ ש ת ל א ש ו ת י א מ ל א ו ש י ג א ש ה מ ב י ה ל א י ג ע מ ש י ש
ף ו ס ם ע ר ש ו ק מ י ח מ ש ת ל א ק ו ס פ ת ל ת ת א צ מ ג י ה ל א י ג ע מ ש י י ת ל א ש . . . ן ת ח מ ש
ר ח א מ ת ו ת צ ך ר ד ב י ל י ת ב י ו א י ת מ ש ת ל א ר מ א י ו א י ת מ ש ת ל א י ה ל א י ג ע מ ש י . . . ק ו ס פ
ו פ א ו י ל ע מ ב י ש ה ו ו י נ י ע ב ע ר ו ׳ ה ה א ר י ן פ ר כ ו ח מ ש ת ל א ך ב י ו א ל ו פ נ ב ל ״ ז ר ו נ ו ד מ ל ש
ם י ר פ ס ה ת ס ר ג י פ כ ו י ת ו ג ו ע ל כ ל ע ו ל ץ ל ת ו מ ש ד מ ל מ ו פ א א ל א ר מ א נ א ל ו פ א ץ ר ת
ם ו ק א ש י ת מ ק י ת ל פ נ י כ ה ב י ס ה י ה ת ת נ ה י ת מ ש ת ם א ש י ל י ת ב י ו א י ת מ ש ת ל א ן ב ם א
ץ ר ו ס י י כ ו ל ״ ת ו ר מ א ו ם ו ק א ו ו פ א ץ ר ת ב י ש ה ו י ל ע מ ך ר ב ת י ם ש ה ל ק י ך ת ח מ ש י ד י ל ע
ם ה ש י פ ל ע ף א ש ץ ר ו ס י ה ת ד מ ה ז ד א מ ב ו ט ה ת ד מ ו ז ב ו ט ה נ ה ו ל ״ ת ש ״ מ ב ד א מ ב ו ט
ה ת א ב ה ם ל ו ע ל א ו ה ה כ ו ז ם ד א ם ד י ל ע ש ב ו ט ם ת י ל כ ת ל ב א ה א ו ר ה י נ י ע ב ם י ע ר
ה ת י ל א י ה ה מ י ק ה ל י פ נ ה [ י ת מ ק ו י ת ל פ נ י כ י ל י ת ב י ו א [ י ח מ ש ת ל א 1 . . ׳ ה ל א ר מ א ש
י ת ל ו צ י נ ו ת ו נ ו ע ה ם י ל ח מ נ י ״ ע י ר ה ש י ל ה מ י ק א י ה ה ל י פ נ ה . . . י ת ל פ נ י כ ר מ א ש
ר ק י י ל כ
1 36
י ת מ ק . . . ם ר י ג ס ה ׳ ה ו ם ר כ מ ם ר ו צ י כ ב ו ת כ כ ת ו ל ג ל ו נ ת ו א ר כ מ ו נ י ב א ם ה ר ב א . . . ם נ ה י ג מ
ש ו ר ד ה ף י ד ר ה ו ת מ א ב א י ה . . . ה ל י פ נ ה ש י ת מ ק ז א מ י ת ל פ נ ש ת ע מ ש ע י ד ו ה ל ר ב ע ץ ש ל ב
ה ב י ש י ה י ל א ו ה ר ו א ה ב ר ד א ה ל ו ד ג ה כ ש ת . . . ב ו ת כ כ ת ו י ל ג ה ך ש ח ב ב ש א י כ ה ז ה
י נ א ו א ש א ׳ ה ף ע ז ן י ד ב ו ו ל י ת א ט ח ר ש א ד ע ב א ש א ׳ ה ף ע ז י כ . . . ך ש ת ב ב ש א י כ א י ה ה
. . . א ש א ׳ ה ף ע ז ש ה מ ב י ט פ ש מ ה ש ע ש ה מ י ב ת ו מ ו א ה י ל ו ע ר ה ש ה מ י ב י ר . . . ע ה פ צ מ
י ב ה ב י ס י ט פ ש מ ה נ ה י כ ה מ ק נ י ט פ ש מ י ט פ ש מ ה ש ע ש ה מ ו ר מ ו ל ו נ ו צ ר י ט פ ש מ ה ש ע ו
א י ב ה ש ן י ר ו ס י . . . ה ב ו ט ו ה ק ד צ י מ ע ה ש ע ר ש א ו ת ק ד צ ב ה א ר א ש ל ו ד ג ר ו א ל י נ א י צ ו י
. ט פ ש מ ה ש ע י ו ב ת כ א ל ש ה ש ע ו ץ ש ל ה ז ב ק ד ק ו ד מ ו י ל ע
ר מ א ש ה מ ש ר פ א י מ ע ה ב י ר מ ה ש ע י ש י ב י ר ב י ר י י כ ש ר י פ ש א ״ י ר ה מ ך ר ד י פ ל ע ו
ת ו מ ו א ה ם ע ט פ ש מ ה ש ע י י נ מ ח נ י ב ו ש י י ב י ר ב י ר י ש ר ח א ש ר ו א ל י נ א י צ ו י י ט פ ש מ ה ש ע ו
ו ת ו א ר ב ש ר מ ו ל . . . ץ ש ל ל ב ו ר ק ה ש ע ו ר מ א ו א י ט פ ש מ ב ר ו א ל י נ א י צ ו י ו י ל ת ו ע י ר מ ה
ה ש ע ש ד ח י י מ ע ף ר ו צ מ א ו ה ה ב י ר ב י כ ל ״ ז א ״ י ר ה מ ד כ י ד מ ע ו י ב י ר ב י ר י ר ש א ץ נ ע ה
ו ל ק י כ ר ו א ל י נ א י צ ו י י ט פ ש מ ה ש ע י . . . י ב י ר ב י ר י ש ה מ י ד י ל ע י כ ר ו א ל י נ א י צ ו י י ט פ ש מ
׳ ה י נ י ע ע ג ג ת ו י ה ל ה ז ן ו ב ג ץ נ ע ה ז ה ב ו ת כ ה ר מ א ו י ט פ ש מ ר ו א ל א י צ ו י ו י ת ו נ ו ע י ל ע מ
ה ש ו ע ש ה ק ד צ ך ר ד א י ה א ו ה ך ו ר ב ש ו ד ק ה ע י פ ש מ ש ה ב ו ט ל כ ש א ו ה ו ד י מ ת ם ד א ה
א ו ה י ל ע א ב ה ת ו נ ע ר ו פ ו ה ר צ ל כ ם נ מ א ם ד א ה ה ש ע מ ר ש ו כ ד צ מ ן י ד . . . ל ך ר ב ת י ם ש ה
ף ע ו ה ר ו ע י ש ב ו ל י ת א ט ח י כ ן ע י ו ב ט ו ע ב א א ל ו א ש א ׳ ה ף ע ז ה נ ו ש א ר ר מ א ש ה ת ן י ד ב
י ב י ר ב י ר י ר ש א ד ע ה ז א ש א ם נ מ א ל ו ב ס א ו א ש א ש י ו א ר ה ז ל ו ה ש ע א ו ה ן י ד כ ו א ו ה ה
י מ ע ה ש ע ש ה ק ד צ ת ר ו ת ב ה י ה י ה ת ר ו א ל י נ א י צ ו י ו י ב י ו א מ י ת מ ק נ . . . י ט פ ש מ ה ש ע ו
ה ש ע ו י ב י ר ב י ר י ש ת ו ק ו ל ח ה ה ל א ל כ ב ו ת ק ד צ ב ה א ר א ר מ א ש ה ז . ו י ש ע מ ב . . . ה ק ד צ
. י ת ק ד צ ב א ל ו ת ק ד צ ב ן כ . ה א ר א ר ו א ל י נ א י צ ו י י ט פ ש מ
ך ו ת מ ו נ י ת ו ב ר ו נ ש י ת מ ק י ת ל פ נ י ב י ל י ת ב י ו א י ח מ ש ת 1ל א 1 ל ״ ז ח ר מ א מ ץ ב א ה ז ב ו
ה נ מ מ ו ב ק ע י ל א י ה ה ר צ ת ע ו ר מ א נ ש ה ת ו ו ר ה ר צ ך ו ת מ ם י מ ת ר ז ג ו ר ך ו ת מ ן ו צ ר ס ע כ
ן ו צ ר ס ע כ ך ו ת מ ה ר ו א ה ל פ א ך ו ת מ ה מ י ק ה ל י פ נ ך ו ת מ ב ו ר י ק ק ו ת י ר ך ו ת מ ע ש ו י
ז ג ו ר ב ר מ א נ ש ם י מ ח ר ז ג ו ר ך ו ת מ ה ע ר ה ל ע ׳ ה ם ת נ י ו ד י מ ם ד י מ ש א ו י נ מ מ ף ר ה ר מ א נ ש
ם ת א י מ ע א ל ם ה ל ר מ א י ר ש א ם ו ק מ ב ה י ה ו ר מ א נ ש ב ו ר י ק ק ו ת י ר ך ו ת מ ר ו כ ז ת ם ח ר
ה ר ו א ה ל י פ א ך ו ת מ י ת מ ק י ת ל פ נ י כ ר מ א נ ש ה מ י ק ה ל י פ נ ך ו ת מ י ח ל א י נ ב ם ה ל ר מ א י
ה ל י פ א ה ך ו ת מ ש ת מ ר ״ . ה מ ל ן ו י כ מ . ה ״ ל כ ע י ל ר ו א ׳ ה ך ש ח ב ב ש א י כ ר מ א נ ש
׳ ה ת ו י ה ל ה ב י ס ה ז ך ש ח ב ב ש א י כ ת ו ל ג ת ך ש ת . . . ן כ ר ו א ה ל . . . ה ע ש ב . . . ו י ב ל י פ א מ ש
ת ו נ ו ע ה ר פ כ ת ה ב ה מ י ק ה . ״ ה כ ו ת מ י כ ש מ מ ה ל י פ נ ך ו ת מ ה מ י ק ה ל י פ נ ך ו ת מ . . . י ל ר ו א
ם ו ח י נ ה ו ן ו צ ר ה א ב ס ע כ ה ך ו ת מ ו . . . ה ש ס ע כ ה ך ו ת מ ן כ ו ל י ע ל ר כ ז נ כ ה ל י פ נ ה י ד י ל ע
ם ח ר מ ך ר ב ת י ם ש ה ו ת ו נ ע ר ו פ ה א ב ז ג ו ר ה י ד י ל ע ם י מ ח ר ז ג ו ר ך ו ת מ ן כ ו ׳ ו כ ו ׳ ה ם ת ג י ו
ה ר צ ה מ ה נ מ מ ו ב ק ע י ל א י ה ה ר צ ת ע ו ר מ א ג ש ת ת ו ר ה ר צ ך ו ת מ ו ם ל ו כ ן כ ו א ו ה
א י ה ה ר צ ת ע י כ ק ו ס פ ב ו מ ו ק מ ב ׳ י פ ן ב ו ע ש ו י ה נ מ מ ו ר מ א ש ה ת ה ע ו ש י ה ה כ ש מ נ
. ר ו מ א ה ע י ר כ מ ה נ מ מ ו ת ב י ת ר ו ת י ת ר כ ה מ
137
ז ה ב י י ט מ ת ח
:י ה ל א י ^
י
יןמ ע י י ה ל *£ ה ?ח ו א SVS »3*
TflW ל יל
י
*י?-א יח מ ש ת     ל א ׳י
1 י ל ד ו ^ה מ : ז ן ^ח 5ב ^ TWS i P Wg
ד ע ו ל י ת ש ת י כ א ^א ,ד וה י ף ע ז ״ ^י - י ״ ^
י ^י ט ^ה ^ו י ב ך ב ד : ר ש א ™ ^
י ו א ר ה ו ׳ :וח ד ל צ ב «  »ח א ר ו^ל ן ^י ״ י ?
ה ו ה י ויא יל א ״   ק מ א ה ה ט ^וב ה פ כ ת ו ;י י ״ צ ׳ ׳ י ף
:(• ron1 * A m ) ! י י י ? »  מ • & «•> . S f t א ״ / ל
א ר ק י״ ר ה מ *• an
ף י ק ע ״ ר *״
1
ל ״ יט מ • «״ א וו ף מ (ם ) :יע ילפ ת עמ ש דע : י מ ו ר ת ב י י ח ה ר י פ ו ל ב ב . י ת ב י ו א י ח מ ש ת ל א ( ח )
רש א דע א ית א ם ח יכ לובה א ו א ש א mown ד יב •גנח נו יל»
•m ה ניא ר ת י מ (י) :וח ק ד ע ב ה א רא ד וא ל ך ש ח מ ינא יע ויו יל וע רה רש א לע ס ח מ ים פש מ ח ש מ ת ום וא ה p ח יבק ה יב יר ב• *
ק ״   ח א ר ז ע ן ב א
יגא ש ייפ ע א י ס י ל כ ה מ א יה ב ינא ו ר «א ו ram •ד ב ד ב ות א וב נ ד ו ע ת ו ל מ ט ל ה ל א   *? ס א . ל א (ה ) :ל א ר ש י ק ש ל ל ע ו א
* J ^ ^ S T ^ ^ S t e 3 5
to
״ J
5
י י מ ס ב ל ו ב ס ל ם ה י ל ע ש י ן א ם ת ל ב נ מ ו מ ו ק י
. ? ד ״ ב ^^^ל א STViSi^S V ™ < » • ר ו א ל י נ א י צ ו י : ס ד נ ה מ . י ב י ר ב י ר י . ף ע ז ( ס ) : ו ל מ ו
ד גנכ •ת בה א רס א ליע למ ה למ ה ש ייא ע א יונכ ל rnv-1 ש פא י ב ק ב א ! א י ב ל ר ו א י ר ש א כ א ר א ם ע פ ו ך ש מ ב ב ש א י כ ך ס ה
ת ב ש יוו ח נש לא מ רת וי ה ת זש רב לא רש י ת ולנ ךרא ש ח ע ש רח י ת מ ק נ ח ק י ש ו ת ק ד צ ב ה א ר א ו א י ל מ א ב ה ל כ ל ע ם ש ה ח י ל צ
לא ה דבנב ר ם א ו ה דיא ל רובש א יה ו לא רש י ת וק ת ה דבא יכ -,״ ,״ -י״ •ha ר י6 ׳ד וינ• *ר ת ו (י\   וח ד יו/וה
יכ :ית וב ב ד ת לע ב ןיד ח ת א ל יית כ ויל ת בייא ה ש יל יח מ ש ת ״
, ד ע א ר ח
• ח ו ה ה י ח . ה ו י א . א ר ת ו {י) . י ת ב י ו ת מ
רבע יח מ ק רמ א ו .ם וק א דוע ת ולגב ית לפ נ 0א .ית מ ק ית לפ נ
כש א ס א .יל דוא ׳ה ךש חב בש א יכ :ה יח *א ב ם ייק א ע ו ה יח יש ך ר ב ת י לא ה דמ וא ש ח מ יכ ת וא ובנה ך ר ד כ דית ע מ וק ס ב
ף ע ו וס ) :ד וא ל ךש ח מ ינא ד ח יי ילד יא ןייד ע ה יח יש ׳ח ב ח ט וב ינא ךש ח ל ת לש מ נ א יה ש ח לודב ה ר מ  ימ ילכ ךש ח ב ח ול מ
ה ש ע ו :ימ ת לש ם יונה ש ע יב יר בירי רש א דע לבס א ו . * יה א מ ה יכ :ק ד ה ת א ילע ק ידע ם ו ף ע ו לב מ י א ש מ ינא
,
ת ילנב . ש א דד
א ד ת ו o :ת יליב ק ׳ה ם דק p פ יול ם לש ורי ת רמ א ןת נוי ס ינר ת ו .ה ק ר ע דוע יל ׳ש ע יש .ית ק ד ע ב :ע ד מ ית מ ק נ !וקיש .יפ פ ש פ
fan ינש ב ל יל מ .ית ב יוא :ןולק ש א א רת ת ע ד • א רי וס כ ע רלמ .א ר ת ו :ןת מ י ש כרה ןכ י ת לע מ ל ש ריפש וס כ .ית ב ה א
ןויצ ת ד וצ מ ד וד ת ד וצ מ
ם ילכס)ל6ש י למ י ומ כ ה יק ת ו סלמ יס ןוש למ .ה ליזווא :ה וק ס :ימ רלמ וילא יא יק ב יה לא יגסמ ש י לש א יפש י ימ גא ) ם מ א ו *
no .ס מ ר מ ל (יו :לט ם א .א ש א :ה ס ימ ו סמ כ .ף ע ז (מ )נ ( ״ק ף רב* א לפ בוש מל ינמ ית ביוא יסמש מ ל א ק ל .יח מ ש ת לא (מ <
י ס מ ם ולגס סמ מ ק ו •ת מ ק ז״סא ו ינלס נ ס וב ל ם יפפס יכ ם וק ל
•ומ פ כירג םילש י לש א לכ לוכש א מ ו ול יסא מ מ יכ ׳ס ף מ 1 לכוס ינא ה סמ ,ס .א ש א ׳ה ף כו (ם ) :יל ריא י ? ןש וסכ בש א יכ ס פ
:ב יר י ם לומ ל א לו יל הש עי וסק מ ב ה א רא ו ריא ל ינא יצ וי ו מ א ו יל יוא רה ססש מ י כ תוש פל סנכי1 61» לומ גב יל י*לס בירש
:ןנא גי אל ע ודמ ׳ס 1א סילגב ןמ מ יל א ה רפא רש א ה ש ומ ה סוכמ ה יה ת יל סש פמ סקדלה סיבלמ כ ית ביוא ה א לת רש א כו .א ר ת ו (י<
ר ק י י ל כ
ב ס ו מ , ם י ר ד נ ת ו נ ב ל ם ו י ל ״ ז י ״ ש ר . ר ב ו א ו ה ם ו י ׳ ו ב ו ת ו נ ב ל ם ו י ׳ ו ב ו י ת ב י ו א א ר ת ו
ם ו י ה ו ת ו א ו ל ה פ צ מ ת א ש ם י ר ד ג ת ו נ ב ל ם ו י י ל א ר מ ו א א י ה ד ו ע ו י ל א ה ר מ ו א ה ל ע
ם ו י ה ו ת ו א ר מ ו א א י ב נ ה , א ב י ך י ד ע ו א ו ה ם ו י . ם ל ו ע ל א ב י א ל ו ך י ר א י ו נ מ ז ו ק ו ח ק ח ר י
א ב י ך י ד ע ל ט ב א ל ו ר ו צ נ ו ר ו מ ש א ו ה ה ם ו י ו ל ך ל ה ו ל ט ב ד מ א ל ו י ל ע ם י ג י ע ל מ ם ת א ש
י ר ע ד ע ו ר מ ו ל ב , ר ו צ מ י ר ע ו . ו נ ע ר מ ל ש א ר א ו ה ר ש א , ר ו ש א י נ מ ל . ך ב י ר ח ה ל ל ב ב
א ו ה ר ש א ן ו ר ח א ה ם י ה ל ע ם י ב ש ו י ה ו , ם י מ ם י ו . א ת ב ר י נ י מ ר ו ת ן מ ד ו ם ג ר ת ן ת נ ו י ו ר ו צ מ
א י ב נ ה , ך י ר ד ג ת ו ג ב ל ם ו י . ם ג ר ת ן כ א ל ן ת נ ו י ו ר ה ה י ב ש ו י ו ו מ כ , ר ה ה ר ה ו . ב ר ע מ ב
ל ט ב י ו ק ת ר י א ו ה ה ם ו י ן ה י ת ו ב ר ת ת ו ר ד ג ת ו ג ב ל ן כ ו מ ו ס ו מ כ ם ו י ש י ש ל א ר ש י ל ו ר ש ב מ
ן ו ש נ ב ת י א י ה ה א ג ד י ע ב , א ב י ך י ד ע ו א ו ה ם ו י . ם י י ס ר פ ו ם י י ל ב ב ה ת ו ר י ז ג ק ת ם כ י ל ע מ
. ר ג ו ר ו ת א ן מ ל א ר ש י ד א ת ו ו ל ג
ר ק י י ל כ 1 3 8
ם ו י א ב י ר ש א ב , ם ו י ס מ ר מ ה י ה ת ש , ה נ י א ר ת . א ו ה ה י א ׳ ד ו י א , א ר ת ו ל ״ ז ע ׳ ״ ב א ר ה ו
י ו ג ל כ , ה ת א , א ב י ך י ד ע ו , ם ו י . ת נ ת ו נ ת י י ה ש ס מ ה ק ח ק ח ר י ז א ך י ר ד ג ה ג ב י ם ש ה ש
ב ר ח ת ל א ר ש י ץ ר א ב ר ע מ ש ם י מ ם י ו ר מ א ה ע ו ש י י ב ר ו ת ר פ ר ה נ ד ע ו ר ו ש א י נ מ ל ן ב ו ש
ר ה נ ד ע ו ת ל מ י כ י ת ע ד י פ ל ו ר ה ו מ כ ב ש ב ו ש י ו ל ו ב ה י ה ש י נ ו ל פ ר ה ו ם י ת א פ מ
ץ ר ח א ה ם י ה ו י נ ו מ ד ק ה ם י ה ו מ ב ם י מ ם י ה נ ה ו ר ה ד ע ו ר ה ו ם י מ ם י ד ע ו ת ר ת א ת כ ש ו מ
. י נ ו פ צ ל א י מ ו ר ד ר ה ן כ ו
ץ ט ש פ י נ ש ב ל י ע ל מ י ת ב י י ו א . ץ ל ק ש א א ר ת ה ע ר פ א ר י ו מ ב ע ר ל מ א ר ת ו ל ״ ז ק ״ ד ר ה ו
ה מ מ ת ש ב ה ל ה י ה י ר ו א ל ך ר ב ת י ל א ה י ג א י צ ו י ש ה א ר ת ש י ת ב י ו א ר מ א ץ ש א ר ה ו מ כ
י ת ב י ו א ה א ר י נ י ע ר מ א , ה ב ה נ י א ר ת י נ י ע . ך י ק ל א ׳ ד ה י א ת ו ל ג ב י ל ר מ ו א ה ת י ה ש
ן כ ו י ב י ו א ב ו ן כ ו ת ו צ ו ת ט י ט כ ס מ ר מ ל ה י ה ת ל א ו ג ה י ל א ב ב ה ת ע י ב י ג ו צ ר ו י צ פ ת ב
. ק ״ ד ר ת כ א ״ י ר ה מ ו , י ג י ע ה ת א ר י ב י ו א ב ו
ך י ד ע ו ך ר ב ת י ם ש ה מ ר ו ז ג א ו ה ם ו י ר ו מ א כ י ע ב ט ה ק ח ק ח ר י א ו ה ה ם ו י ה ש ו א א ר ת ו
ר מ ו ל ו ג ו צ ר ר ו ש א י ג מ ל א ו ה ה ם ו י ה א ב י א ב ר ח א ת נ ש י פ ל ע ו א ם י נ פ ל כ ל ע א ו ב י
י מ ע ז ל א ו ה ה ט מ ו י פ א ט ב ש ר ו ש א ש ה י ה י נ מ מ ו , ץ ש א ר ת י ב ה ב י ר ח ה ש ר ו ש א מ ע ר פ ה ל
ל ע ר ו צ מ י ר ע ל א ב ה ם ע ה י ה י . . . ו ר ו ש א ל ח כ ה י ה י נ מ מ ו מ כ י נ מ ל א ב י ר מ א ש ה ת
ם ו ד א ב ל ו ד ג ך ר כ ר ו צ מ ר י ע ל א א ב ל ם ו ל ש ה ו י ל ע ד ו ד ל ל פ ת ה ש ל ״ ז ח ו ר מ א ש ם ו ד א
ץ ר א ל ך ו מ ס ה ם ו ד א ד ע י ג ה נ י מ ר ו צ מ ר י ע י נ ל י ב ו י י מ ש ״ מ כ ו י ל ע א ב ל ח י ש מ ה ד י ת ע ש
ה ל י ת ת נ א ל ר ש א ה ק ו ח ר ה ר ו צ מ ר י ע ל י נ ל י ב ו י ו ן ת י י מ ם ו ד א ד ע י נ ת נ ש י מ ל א ר ש י
ם ע ט ה ו י נ מ מ ו י י נ מ ו י ה ש ר ו צ מ י ר ע ם ת ו א ל ר ו צ מ י נ מ ל ו ם ג ו . . . י ר ת ה ל ו ם י ר ח ה ל ת ו ש ר
ס ו כ ר ו ב ע ת ם ה י ל ע ם ג ה ז ל ו . . . ה מ כ ש א ל א ו י ה י ג מ . . . ו ל ג ר ו ש א ו ט ע מ י ת ב צ ק י נ א ש
ר מ א נ ם ה י ל ע ש ם י ט ב ש ה ת ר ש ע ם ש ר ש א ן ו י ט ב ס ר ה נ ם ע ז . . . א ב י ך י ד ע א ו ה ם ו י ו
. ה ז ה ם ו י כ ר מ א ש ה ת ם ר י ז ת י ו ה ז כ ם ו י ם ו י ה א ב ד ע ת ר ת א ץ ר א ל א ם כ י ל ש י ו
ץ ו ב י ק ב ם י ר ת ח ם נ י א ם ה ך כ ר ת ת ו נ י א ו ך ל ו ה ם ו י ה ה מ ר ח א ן פ ו א ב ו ה ו ש ר פ ל ״ ז ח ו
ר ה נ ה ד ע ו ר מ א ש ה ת ד י ת ע ל א ב ל ם פ ו ס ל ב א ה נ ש ם י ע ב ש ה ת א ל מ [ י נ פ ל ] י פ ל . . . ת ו י ל ג
ר ש פ א ם י מ ם י ו . . . ר ה מ ו א ב י ם ש . . . ה ו ב ג ר ה ו ן כ ו ם י מ ו א ב י ם י ב ם י ח ד ג ה ו ם י מ ם י ו
. ה ל ע ת י ו ך ר ב ת י ל ו ד ג ה ו מ ש ש ד ק ת י ו ב ו ה ט י ל פ ה י ה ת . . . ל ע ר ה ה ר ה ו ר מ א ש
ו א ב ו ר מ א ש ו מ ב ר ו צ מ י ר ע ן מ ו ר ו ש א ן מ ל ה צ ג ל כ א ב י ך י ד ע ו א ו ה ם ו י ר מ א ש ה ז ו
י ר ע ל . . . ר ו ש א י ג מ ל ר מ א י ם ה י ל ע ש ם י ר צ מ ץ ר א ב ם י ח ד ג ה ו ר ו ש א ץ ר א ב ם י ד ב ו א ה
ץ ר א ב ם י ח ד נ ה ל ע ר ו ש א י נ מ ל ו ר ו צ מ ר י ע י נ ל ב ו י י מ ר מ א ש ו מ כ ם ו ד א י ר ע ל ע ר ו צ מ
א ו ה י נ מ מ ו . . . ר ו צ מ י נ מ ל ו ר מ א ה ז ב ו ם ש ב ו ת ו י ת ו א ב ב ו ר ק ר ו צ מ ו ם י ר צ מ ש ם י ר צ מ
ח י ש מ ה ך ל מ ל ר מ א י ש . . . ד י ת ע ל . . . ר מ א י ן כ ל ע ו י ת ל ו ד ג ו ר י כ ה ו י מ ש ם ב ש ד ק ג ר ב כ ש
ם ה ל ם ח ל ג ׳ ה י כ ל א ר ש י י ג פ מ ה ס ו ג א ו ר מ א ש . . . ה ו ר ז ח ר ב ב י כ . . . י פ ל ע ף א ו . . . ל ב ק י ש
ה י ה י ו א . . . ם י ר צ מ א ו ה י ג מ ר מ ו ל ו ג ו צ ר ם י ר צ מ י ג מ ם י ג מ ש ח ו י ת א י ר מ א ש ת ת ם י ר צ מ ב
ה ג ב י א ל ך י ר ד ג ת ו ג ב ל . . . ם ו י ו ן מ ז ע י ג י ש א ו ה ה ם ו י ה ר מ ו ל ו ג ו צ ר ך י ד ע ו א ו ה ם ו י ו ר מ ו א
ק ח ה ק ח ר י ר מ ו ל ו ג ו צ ר ק ח ק ח ר י א ו ה ה ם ו י ה א ל א ם ד ק י מ י מ ו ב ם ו י . . . ם ו ק מ ו ת ו א ב
ם ו ק מ י ב י ת ר ה . . . ם ד ק י מ י ב ך י ר ד ג ו ב ו י ה ר ש א ק ח ה מ ם י ק ו ח ר ו ד א מ . . . ך י ר ד ג . . . ם ו ד ק ה
139
ם ו ת ח ך ה כ י מ
^ ך ן מ ע ן ה * ׳י ת ע ה * ה *יא ך ת ייע ״ זןד ול א
^ r ״ ^ ר וצ מ יר ןת ר וש א .ינמ ? א וב :ך י ך 1ח
 יה י ם ימ ם ד ד ק נ  ד ע ו ר וצ מ ינמ ?ו
א ר ומ יר יט וא ^ך מ ק א ^י-ית ר ^ ד 2י א י 3 י י מ *0?י ימ ?ל יח p  p א #<יח
י ״ י ב י ן י י י כ ם א ר ק י ״ ר ה ס
א י ה ל ו ע ו י ל א ה ר מ ו א ה ל ע ב ה ו מ . ך י ר ד נ ת ו נ כ ל ם ו י (א י) ח י ח ת ש ח ד ב מ ו מ י ע ח ג א   וח row ן כ ו ת ב מ ח ח א ד » ו מ כ
: ם ו י ה ו ת ו א ו ל ה פ צ מ ת א ש ך י ר ד נ ת ו נ ב ל ם מ י ל א ת ר מ ו א X^J^JT^ ''J^S^^i.
*»ה ם י י ( ב י ) : ס ל ו ס ל א כ י א ל י ך י ר א י ט מ ז . ק ח ק ח ר י ^ S ^ S ^
מ ל ע ם י ע ע ל מ ם ת א ש ם ו י ה ו ת ו א ר מ ו א א י ב נ ה .א ב י ך י ד ע ו ו ח י א ל ן ח ח ר ש י ק י ד ע ם ל וע י ס י כ י ת י נ ב ו ם י ק א ו י ז מ ס י ר ח ו ן ח י ך ד •
ך י ל ע ל ס ב א ל ו ר ו צ נ ו ר ו מ ש א ו ה ה ם ו י ו ל ך ל ה ו ל ס ב ר מ א ל י "י "»ל א י ״ י ל ו ״ י ט פ ח ״ ב ק ח ו . א ב י !ייד ע mm m .ם ו י
ם ג ר ת ן ת נ ו י ו . ר ו צ מ י ר ע ל ע ו ר מ ו ל כ . ר ו צ ס י ר ע ו : ט ע ר מ ל ש א ר א ו ה ר ו ש א .ר זע א י נ ס ל : ך ב י ר ח ה ל ב י ו א ה א ב י
ן ת נ מ ו . ר ה ה י ב ש ו י ו ו מ כ . ר ח מ ר ה ו : ב ר ע מ ב א ו ה ר ש א ן ו ר ח א ה ם י ל ע ם י נ ש מ ה ו . ס יס ם יו : א ת ב ר מ מ ר ו ח p
א וה ה ם ו י :ן ה י ת ו ב ר ח ת ו ר ל ג ת ו נ ב ל ן ב ו מ ו ס ו מ ב ם ו י ש יש ל א ר ש י ל ו ר ש נ מ א י נ נ ה . ך י ר ד נ ת ו נ ב ל ם וי : ם ת ת ק מ
ן מ ד ל א ר ש י ד א ת ו ו ל ג ן י ש נכ ת י א ו ה ה א נ ל י ע כ .א ב י ך י ד ע ו א ת ם זי : ם י ט ע ה ת ר י ו ג . ק ח : ם כ י ל ע מ ל מ ד . ק ז ח י
א ר ז ע ן ב א ^
T
?"ד ר
ה נ ב י ם ש ה ש ם מ א ב י ר ש א כ . ם ו י (א י ) : ס מ ר מ ה י ה ת ש י י א ל ד י ע י י ל א ה ינא יר ח יש ה א ר ת ש י ת ב י ו א ד מ א ק ש א ר ה *ג ב
ם ו י (ב י ) : ת נ ת י נ ת י י ה ש ס מ ה ח ח ק ח ר י - J׳ ד י ל ג ^
כ
£ ^ £ ^
. ת ר ס ר ה נ ל ע ו ר וש א ט מ ל ן כ וש י ו נ ל כ ה ת א א ב י ך י ד ע ו י
ג
י ג ו £ ו י »ח כ י ת ב י י א ב ה א ר ת י ג י ע ר ס א ה ל ו ע מ ה א -ח ן ר ו
ב ר ח ת ל א ר ש י ת א כ ר ע מ ש ם י מ ם י ו ר מ א ה ע ו ש י י ב ר ו י ב י ו א ב ו ן ב ו ת י ת ח ם י פ כ ס מ ר מ ל ה י ח ת ל א ו ג ה י ל א ב ב ח ו ו מ
י ת ע ד י ס ל י .ה ו מ כ ם ש ב וש י י ו ל ו כ ה י ה ש י נ ו ל ס ר ה ו ם י ת א ס מ ״ ״ י ״ י ״ י ״ • . T™ - ? * ? ״ *. ?!
ר ה ה ל ע ו ד ה י ם י מ ם י ל ע ו ת ר ח א ת כ ש ו מ ר ה נ ל ע ו ת ל מ ינ $ £ ל ™ ״ ״ T S S ^
ר ה ק ו ת ר ח א ה ם י ה ו י נ ו מ ל ק ה ם י ה ו מ כ ס י מ ם י ה ג ה ו פ ח י ל ע ה ל ש י פ ת י י ח ו ל א ר ש י ב ו ת ו מ ו א ב ך ל ח ד ו י ש   ן ק ח ק י ח ר י ו
א י ה ה א נ י ע ב י ״ ת ן כ ו ל א ר ש י ד ג נ כ ק י נ פ ח ו ש ר י פ פ י ש ר פ פ ח ו
ב י ו א ה א ב י ך י ד ע ו ׳ה ל א ו ה ם וי ל א ר ש י ת ע ו ש ת פ ו י ו ת ו א . א ב י ך י ד ע ו א ו ח פ ו י 0י < : ר ת ל א ר ש י ד א ת ש נ כ ץ מ ח *
י ר ע :ם י ר פ א י נ פ ו פ כ ן פ ל ו פ כ .י ג מ ל : ח ל י ח ת ל א ר ש י ם ש ו ל ג ש ר ו ש א ר כ ז . ד ו מ נ י ד ע ו ר ו ש א י נ פ ל :ך ת י ח ש ח ל
ז פ ו . ר ו ע פ י נ פ ל ו :ם י ב ר ו ל ס י ם ו ד ח ו ח ל ר ז נ מ ר ג ן ב ת ו ן ב ו ה ק ז ח י ג פ מ י פ ל ס י א ל ש ד מ ו ל כ ד ע ב מ *ר ע י נ כ . ר ו ע פ
ר כ ז ש ד ע ו . פ י פ ם י ו : ם י פ ע ה ץ ר א ך ל י א ו ם ש מ ו י י א ל ו ב ג א ו ה ת ד מ י כ ה ד פ ר ה נ ו ח ז ד ח ג ה י ע ו ר ו ע פ ה י ד •
א ו ה ו ן ר ה א פ ש ה פ ש ד ח ה ר ה א ו ה ו ד ח ה ד ה ד ע ו . ד ח ה ד ח ו   ו ב ר ע מ ד ע מ א ו ה ש ם י ד ע ו ל ״ ר ם י ג ש u n a ד ס י •
ץ ר א ו ב י ר ח י ל ״ ר א ו ה ד ח א ו ח ת פ ב ה ג ח ו ם ל י ח ב ה ד ו ה ב ו ר כ ח ת פ ח א ב ל ו א ו ו ח ד ח ה ד ח פ ר פ א ש ו פ כ י ״ א י ל ו ב ג פ ד ח £
ו פ כ ר ו ע פ י ג פ ל ו ם י ש ר פ מ ש י ו ם ח כ ל כ ב ל א ר ש י ל ו ע ר ח ו ם י ע ר ם י נ כ ש פ ח ל ו י ז ש ל א ר ש י ע ר א ל ו ב ב ת מ י ב מ א י ה ש ם ח י ב י \!
י נ פ ל ו ם ג ר ה ר ת ר ו ת א ן מ ד א ת ו ו ל ג ן ו ש ג כ ת י א ו ח ח א ג ד ע ב rrn ם י ד ע מ ו מ כ ר ו ע פ י ד וא י ל כ ד ו ע מ יד וא י ו ב ר ח ו ו ל ל ד ן כ ו פ י ד »

ד וד ת ד וצ ם ןויצ ת ד וצ ס
פ י ס ס ז6 י כ ם ק נ ה ןמ ס וה ר ל ה פ צ ת מ ה מ . ׳ ו ת ה ב ה ג י א ד מ י ני ע :ל מ ס ו ר ד ג ק פ ל מ .ך י ד ד ג (א ») :ם י ק מ ש . ת ו ע ו ח :ל מ ש ס ם י ר ד
א ב י ל ״ ר . ת ו ג ב ל ם ו י (א י ) :ס וצ י מ כ ם ל ש ומ ה ס י פ כ ל ג ר ס ס ש ג מ ל ב ו י א )ן י ל מ מ ג פ ומ כ ן י ל א .ך י ד ע ו (כ י ) :ס ו כ ק ר ב ד ן ט ס . ש ח
ר ש א ם ׳׳וכ ס ה ק ו מ ן מ מ ק מ ל ׳ א וה ה ם ויכ ו ן י ם ו כ ר פ י ר ד ג ס מ כ ל פ ו י :(י ס ם ר נש *!)ס י ר פ א י נמ ק ו ס פ ס פ ד ״ וי ס ו ק גל 09. י ג מ ל : ן ד
ר י א י וא ל י ל • א י ח ם ו י (ב י ) :ל וכ מ ש ה ו ם מ ס ק ז מ וא » ן י ל מ ו ל ד נס
ד «6ן מ . ר ו ש א י נ פ ל : ן ס מ מ ש מ ל ס י ר פ ם ויה ל ק יל ש זל י ן י ל א א וב י ס ז מ ו א ס מ ה מ וא ל כ . א ב י ך י ד ע ו :ם ז י פ ל *כ ן ס ©  ול
ס ש מ ו י י א ל מ מ ל מ ו פ ה ש ר ס ל ה נ א וה . י ח נ ד ע ו !ר צ ב מ ה י ר מ \0 .ד ו ע מ י ג פ ל ו :ר צ ב מ ה ב ג ש מ ב וק ז ם פ י א ל י כ ה ב ש ר צ ב מ ה י ר מ מ cet
:י ד ל ל וב ג א וה ש י ב ל מ מ ס ם י ל מ ו   ב ל ע ע ה ה צ ק מ ל י ל ם י מ ם י ד פ ו ר מ א ול א כ ם י פ ש כ ס ש מ ש פ ל פ ו ס ל מ .ם י ו :ם י ס פ ה ן ר א א וה ה א ל ה
ר ק י י ל כ
ו י ג ב ל ן מ י ס א ו ת ו ב ק ע י ל . . . ם ל ו ע ל ש ו ר ד ג ץ ו ר פ י ש ה מ ד ק ו ה מ י ת צ ר פ ו ...ו ך ל ה א
ך י ד ע ו א ו ה ם ו י ר מ א ש ה מ א ו ה ו ו ג י ב א ב ק ע י ת ו כ ז ב ת ו י ה ל ד י ת ע ד י ת ע ה . . . ב ה ש ד י ת ע ב
ץ ר א י מ ו ת ת ר מ א ו א ב י א ב י כ . . . ה מ ה מ ת י . . . ם א ו ה ז ה ם ו י ה א ב י ם י נ פ ל כ ל ע א ב י
ד ע א ו ה ר ה ה ד ע ו . . . ל א ר ש י ץ ר א ל ש ה ח ר ז מ ב ר ש א ר ב ד מ ה ל ב . . . ר ו ש א י נ מ ל ל א ר ש י
ה י ה י . . . ד ג נ כ ש ם י י א ה ו . . . ל א ר ש י ץ ר א ם ו ח ת ב . . . ד ע ם י מ ה ב ר ע מ ב ו ם י ר צ מ ה ל ת נ
י ב ר ע מ ת ם י מ ם י ו ת ר פ ר ה נ א ו ה ר ה נ ד ע ו י מ ו ר ד ח ו ר ל ע ר ו צ מ י נ מ ל ה י ה י ו א י נ ו פ צ ל
ר ק י י ל כ 140
ם וגר ת
  ל ע ה מ מ ש ל ץ ר מ ה .׳ י מ ה ן
ע :
י ה י ל
: ^ $^ן מ ע ע ר יי :ם ה יל ל ע מ יר פ מ ה י ב f T 4  
יס י5» ד ע ל ג ו ןש ב יגח ל ל מ ר כ ך ו ת ב
ם ל ר צ מ
י
ץ ך א מ ך ת א צ ימ יכ י :ם ל וע ״ ן ״ , י י ״ ״
וש ב יג ם ל וג וא ר ל » :ת ו א ל פ נ ונא ר א JE« WB
Tה פ ״ ל ע ומ יש : ם ס ך ו ב נ ל £< J5״ a  2g
ם ה י נ ז א :! »»».! w»:r«ei*1*• .:ב ג trrא י ה ן ו ו ן ^ ן וה ור ך וב ג ל ^ס
א ר ק י י ר ה ס *"ton
ך ו ת ב י ע י ד ד ב ל י נ ב ו ? (ד י ) :ל א ד ע י ל א ב י ס   פ ע פ ens• ש יי : ס ״ ט מ ה ן י א . ץ ר א ה .ד ה ד ה 0י ) : 'ינו ר ות א
א ל מ ד כ ב ןוב ת יית י א ש ר וה ב וד צ ווה ל ןת נמ ם נר ת . ל מ ר כ ך ו ה ב ר ע י :ד ד ב מ ס ב ק יש א ה יש - ד ד ב ל י מ י ש (ד י )
א ל ם יד ע יב . ד ד ב ל י נ ב י ע ש ר פ ל ש יו. ב ש מ מ ם וק מ א יה ש ל מ ר כ ך ית ב ד ד ב ל ט כ ש י ת ור ע יב ם ימ מ וש מ ה ש ןת וח
ק ׳׳ד ר א ר ז ע p*
«•ח ת יה ו< :י נ ב ר ו ה י ד י מ יב מ ז נ כ ש א י נ מ ש ג ר ה ן כ י י נ מ ד ו ה וך £א 3 :א וה ה ם ויג .ה ת י ה ו ( ע ) :ינופ צ ל א 7WT
^^^^S^SS^^S
א י ב
\
ה ת ל פ ח
  ״ י נ ח ( י י ) :ל א ר ש יל וע ר ה ש ^ ל ע ס
׳ ת י ל א ה ד ג נ כ א י ב נ ה ר מ א .ך ט ב ש ב ך מ ע ה ע ר >י< :ל א ר מ י ל ל ל נל וה נכ ש יו יס ב ש ב ומ ע ה ע ר יש ה מ מ ש ץ וח ה ת ויה ב
ונא ע ה ע ר י ה ע ו ר ה ש ו מ כ ו ס ב ש ב ם ע ר י • ת ו ל ע ו מ ל א   ש י א י ע י י ש ה ב וש ת ה ו ה ת ר ומ ק ר י ל ר ב ע מ ןש ב וע ד יו ל מ ר כ ך ומ כ ר ע יכ
י ב ש ו י ה ן כ ו ן ב וש י מ כ . ד ד ב ל י נ כ ש :ו פ ב ש ב ם פ א ל ם ח נ י ו
ת
א צ י ס י כ ם ע פ ה ו .ך ת א צ י מ י כ (יס ) :א יב נל ם ש ה ר מ א
,«_ר ח א ם ע ן יא ו ו ע ר א ב י ד ב ל ה י ה י ש . ד ד ב ל :ו ל ם י מ ו ד ה ו ס י ב ש ב _״ - » « nAn WH«A<.JLI. .
M
U
ל מ ר כ •כ ל מ ר כ ה ך ו ת ב י מ כ י ע י ב ו נ כ ש י . ל פ י כ ך ו ת ב ר ת :י ת א
י מ ע ם ע ש
^ •
ת י א ל פ ג ו נ א ר א
, • ם ייצ מ ץ יא מ ך ית ט א
«»ב ל ו נ כ «ל ז א י כ ר מ א ו ת י נ ל י א ו ם י מ י כ ו ת ו ד ש ב י ש י ם י ק מ א ע י : ק ה יה י ז א ם ש ה י ר מ .ו א ד י (ז ס ) :ך מ ע 1י כ מ ר ש א כ
ק ו ש מ ד א ה ש י מ כ ם ה מ ו ד ה פ י א ל ו ת ו י ח ם ו ק מ א ו ה ש ר כ י ב
:ם ל ו ע י ס י כ ה ו ע ד י כ מ י ה נ מ ש ה ג ק ס ע ר א א וזד י ן ד ר י ל י ב ד מ א ז י ש .ד ע ל ג י ן ש ב י ע ד י :ם י ר ת ב ונכ ש יו ר מ א ן כ ו ל פ ר כ ח ך ו ת ב
יא ע יש ך ת « ם ע פ ו ת ו א ל פ ג י ג א ר א ם י ד ע מ ץ ר א מ ך ת א ע י ס י כ ם ת ל ר ו מ א א י ב ג ל ך ר ב ת י ל א ה ה ג וע .ך ת א ד יס יכ ח ס ו
ם ת ר ו ב ג ל כ פ וש וב יו ת י א ל פ ג ה ו א ר י ג י נ פ ו נ ו ג ם ע ס ל ש ור י ל ע ו פ ס א י ש ם י ו נ ה .ס י י ג וא ד י 0ז מ :ס ח w ול יא כ ם ה ית וב א
ה ס פ ם י ל ה ר ב פ ו י ה י ש . ז   .:ס -ז י ת פ ה י ג ז א : ת נ ע מ ם ה ל •ד יה • א ל ש . ה ס ל ע ד י ו מ י ש י :ם ל ש ו ר י ל ע א ב ל ם ח ד וב נ ל ע n u v
ן ויצ ת ד ו צ מ   מ ד ה ד ו צ מ
. ה ע ר (ד י ) :ה י ב ב ו י ם ע .ה י ב ש ו י ל ע (נ י ) :ר צ כ מ ץ נמ . ר ו ע פ י י א ל וב ג ב ד מ י פ ה ר ה ס ר ה ד פ ו ם ל י פ ה ה צ ק מ ל ״ ל . ד ח ה ד ח ו
מ פ ב ל ל ל כ ל ו נ מ י ל ד נ׳ . ד ד ב ל :ה ד י ח י ד י ז י ס .י נ כ ש . ה ג ה נה ק נ פ . ץ ר א ה .ד ת י ה ו (ג י) :(ל ״ ל ל כ ד מ כ ) ל ה ה ל ה ם כ ל *ס פ ש ״ ס כ
:ם י מ ר כ ו ת ו ל ב ם וק מ א ר ק י ק . ל מ ר כ :(י ל ם י ל ה ת )מ ב י ש ו ס וע ר ה ש ה מ ה ה י כ מ מ ל וע גמ ה ב ל ב וי ס מ ה ינמ ש ל ך פ ה ס ם ייכ פ ה ןר א
:פ מ ו ש מ יא ש ש ל מ ק ש ל מ .ה ג ש ר ח ה (ז פ ) ה ת א ל פ א ו ׳ה ל ל ל פ ת ה ל א יב ג ס ל זמ .ך מ ע ה ע ר (T):ל א ר ש י ל
ןוש ל ר מ א ה מ ור ל ול יש מ ה ש יפ ל ו ןד ש כ ש כ  jrr ס א ג ה נה ו ס מ ר ׳ה
מ ם ב ל ״ ל ד ד ב ל ןכ יש ה י ה י ם ס ל ן ל ס ל ס כ ה פ ן ת ל מ ןא צ ם ה ש ל א ר ש י . ך ה ל ח נ ן א ע : וד יב ש ע ב ש ה •״ מ ןא צ ה ס א ג ס נפ ש ה מ ול ב ל פ מ ה
מ ו י ס ם ו ק מ א יה ש ר פ י ב ם ש ב ;ול ש י ל ״ ר . ל מ ר כ ך ו ת ב ר ע י :ס ס ב ק ו ש ה ק א ל ו זל וומ י זימ א ש יא ן פ מ ל ד מ י ם ל ש י פ י ד מ פ ת מ ס יכ
ו ע ד י :(ל יל ל א ק ז ח י )ש י ל פ י ב וכ ש ׳;ר מ א נש ק ג פ כ ו ס ז י מ ה ם ש וכ ל י א ל ו ם יש נא ס י כ ל ס ם ש יוצ מ ם ן ק מ א מ ש ל מ ל כ ה ן וס ב ומ כ ס ומ ר
י ד ג ל ו ינב וא ל ל ה ל ש נל ה נת נו א יה ה ן ד א ה זא ול זמ ש ה ש מ ימ י א ו ה ה ל ד נ ימ יב ומ כ ןמ ש ה פ ר מ כ ד ע ל גב ו ןש ב ב ם ימ ור ויה י .ד ע ל ג ו ןש ב
  ד ק י י ל ב
. ת מ א . . . י ה ך ו ר ב ו ל י ז ק ״ ד ר ה ב ל י ע ל ר כ ז נ כ ה ר ו ת ב ר ו ז ב א ה ר ה ה ר ה ו ר כ ז נ כ
י ת ב י ו א ב ר כ ז נ ה ב י י ו א ה ל ע ם י ר כ ז נ ה ם י ש ר פ מ ה ת ט י ש כ ך י ר ד נ ת ו נ ב ל ם ו י ש ר פ י ם א ו
ה ת י ה ו ך ו מ ס ב ר מ א ש ו ז ב כ ה י ב ש ו י ל ע ה מ מ ש ל ה ל ל כ ב ץ ר א ה ת ו י ה ל ד י ת ע ש ר מ א י ל
ם ו י ר מ א ך כ ל ה י ר ד נ ת ו נ ב ל ך ב ר ח א ^ ץ מ מ ש ב ר ק י ע ת ב י ו א ה ו ׳ ו כ ו ה מ מ ש ל ץ ר א ה
ה ר ט ע ת ר ז ח ק ח ק ח ר י א ו ה ה ם ו י ץ ש א ר ה ם נ ת י א ל ם י ר ב ד ה ר י ז ח ה ל ך י ר ד נ ת ו נ ב ל
ם י נ ו ש א ר ה ם ת ו מ ו ק מ ב ם ת ו נ ב ל ר ו ז ח ל ל ב ו ת א ל ש ך י ר ד נ ם י ר ד נ ה ן מ ק ח ר י ו א ה נ ש ו י ל
ך ל ש ם ש ה ט ע מ ת נ י כ ו ך ד י ת ל ז א י כ ך ב ו ש י ת ו מ ו ק מ ד א מ י ר צ ת ו א ו ה ה ק ח ה ל ו כ ב י כ
ז ה כ י מ
י ר ע ו ר ו ש א ן מ ל ר מ א ש ה ז ך י ל ע א ב י ש ר ו ש א ן מ א ב י ך י ד ע ו ם י נ פ ל ב ל ע ו ם ו י א ו ה
ד ע ו . . . מ ה י ה י ש ו ת ל ו ז ם ו ק מ מ ו א ם י ר צ מ ר ו צ מ י נ ם ל ו . . . ל ה ל ך י ל ע ו א ב י ת ו ק ז ח ה ר ו צ מ
ך י ל ע ו א ב י ת ו י ג ו ד ו ת ו י נ א ב ם י ו *ן י ב ן ב א ו ד י ו ך י ל ע ו א ב י ם ל ו כ ם י ר צ מ ר ה נ ו א ת ר פ ר ה נ
ת ו נ ב ל ת ב ש ח ש . - ך ת י ח ש ה ל . . . ו א ב ו צ ב ק נ ם ל ו כ ש ן פ ו א ב ר ה מ ו א ב י ר ה ה י ב ש ו י ם י מ ו
. ר ו מ א כ ל ו ד ג ך ר כ ו ז - . ר כ ז נ כ ק ח ק ח ר ב ו ר צ ו ל י פ א ו ך י ר ד ג
ם י י ל ב ב ה ] - <ת 1 מ א ה ת ו ש י ח כ מ ה ת ו מ ו א ה ץ ר א ל ״ ז י ״ ש ר ר ב ו ה מ מ ש ל ץ ר א ה ה ת י ה ו
ו ע ר ה ש , ם ה י ל ל ע מ י ר פ מ . א ו ה ה ם ו י ב , ה מ מ ש ל ץ ר א ה ה ת י ה ו ל ׳ ד ע ״ ב א ר ה [ ם י י ס ר פ ו
. ן א כ ד ע ל א ר ש י ל
ל ע ם י ש נ א ה ו א ב י ו ו מ כ ה י ב ש ו י ם ע ו ז ב כ , ה י ב ש י ל ע ר מ א ש ה מ ו ל ״ ז ק ״ ד ר ה ן כ ו
ץ ר א ה ו ש ר י פ א ״ י ר ה מ א י ב ה ן כ ו ן א ב ד ע [ ל א ר ש י ל ו ע ר ה ש , ם ה י ל ל ע מ י ר פ מ נ ם י ש נ ה
ה ב ו ב ר ת י ש ו ה מ ח ל מ ה י ה ת ה ב ר ש א ל א ר ש י ] - . ץ ר א ל ע ה י ב ש י ל ע ה ז ב מ ש ה י ה ת
ת י ר ח א ב ת ו מ ח ל מ ה [ ת א פ מ ה י ל ע ת ו מ ו א ה ם ה ש ה י ב ש י ל ע ה מ מ ש ה י ה ת ם י מ ע ה
. ׳ ו כ ו ה מ מ ש ה י ה ת ץ ר א ה ו ר מ א ה א א ״ י ר ה מ ל ם ד ו ק ה ק ו ס פ ב ר כ ז נ כ ם י מ י ה
ה י ב ש ו י ל ע ל ו פ ת ו ץ ר א ה ב ו ש ת י כ ש מ מ ל ע ן ו ש ל ה י ב ש ו י ל ע ר מ א ש ה מ ב ן ״ ד ע ל ו
ה י ה ת ש . . . ץ ר א ל ע ה ז ר מ א ש ר ש פ א ד ו ע ץ ר א ה ב ר ח ת ו ה י ב ש ו י ו ת ו מ י ש ן פ ו א ב
ה י ב ש ו י ל ע ם י ש ק ן י ר ו ס י ו א ו ב י א ל ש ה י ב ש ו י ל ע ן ג ה ל י ד כ ת ו מ מ ו ש ה ת פ ר ח . . . ה מ מ ש
. . . ל י כ ה י ב ש ו י ב א ל ו ר פ ע ב ו ם י צ ע ב ו ם י נ ב א ב —ו פ א ץ ר ת . . . ו ת מ ח
,
ה ה ל כ ך ר ד ל ע
ך ר ד ל ע . . . א ה מ ה י ב ש ו י ל ע ה מ מ ש ל ץ ר א ה ה ת י ה ו ר מ א ו א . ה י ב ש ו י ל ע ן ג ה ל ה ב ו ט ל
- פ מ ו ה ת א ל ש —ה י ל ע ו מ מ ש ו
י נ ב ו ש ל ״ ז י ״ ש ר . ת ו א ל פ נ ו נ א ר א ם י ר צ מ ץ ר א מ ך ת א צ י מ י כ ״ ו כ ו ך ט ב ש ב ך מ ע ה ע ר
א ש ר ו ח ב ו ד צ ו ר ה ד ן ת נ ו י ם ג ר ת , ל מ ר כ ך ו ת ב ר ע י ד צ ב ח ט ב ן כ ו ש א ה י ש , ד ד ב ל
ם ו ק מ א ו ה ש ל מ ר כ ך ו ת ב ד ד ב ל ו נ כ ש י ת ו ר ע י ב ם י מ מ ו ש ו י ה ש ם ת ו א . א ל מ ר כ ב ן ו ב י י ח ת י
. ן א כ ד ע ל מ ר כ ך ו ת ב כ ה ד ש ה ת ו י ח מ ו א ר י י א ל ם י ד ע י ב ד ד ב ל י ב ב ו ש ש ר פ ל ש י ו ב ש ו י
ו ה נ כ ש י ו ו ט ב ש ב ו מ ע ה ע ר י ש ה מ מ ש ץ ר א ה ת ו י ה ב א י ב נ ה ת ל פ ת , ה ע ר ל ״ ז ע ״ ב א ר ה ו
, א י ב נ ל ם ש ה ר מ א ה ב ו ש ת ה ו ה ת ר ו מ ן ד ר י ל ר ב ע מ ן ש ב ו ע ר י ו ל מ ר כ ך ו ת ב ר ע י כ ד ד ב ל
ם ע ט ה , ו נ א ר א ם י ר צ מ ץ ר א מ ך י ת ו ב א ת א צ י מ י ב ם ע ט ה ו , ם י ר צ מ ץ ר א מ ך ת א צ י מ י כ
. ן א כ ד ע ך מ ע ר י כ ז ה ר ש א כ י מ ע
ת ל פ ת ך ט ב ש ב ך מ ע ה ע ר ל י ז ע ״ ב א ר ה כ ו ל י ז י ״ ש ר כ ש ר פ ל ש י י כ ו ל ״ ז ק ״ ד   ו ה ן ב ו
. ם י מ ש ב י ב ש ו י ה ן כ ו ן כ ו ש , ד ד ב ל י נ כ ו ש ו ט ב ש ב ם ט א ל ל ה נ ת מ ו מ ע ה ע ר י ש א י ב נ ה
ו מ כ ר ע י ב ו נ כ ש י , ל מ ר כ ך ו ת ב ר ע י . ו ת א ר ח א ם ע ץ א ו ו צ ר א ב ו ד ב ל ה י ! ו י ש , ד ד ב ל
ו נ כ ש י ז א י כ ר מ א ו ת ו נ ל י א ו ם י מ ר כ ו ת ו ד ש ב ו ש י ם ו ק מ א ו ה ל מ ר כ י כ ל מ ר כ ה ך ו ת ב
ר ב ע מ א ו ה ש , ד ע ל ג ו ן ש ב ו ע ר י . ם י ד ע י ב ו נ ב ש י ו ר מ א ן כ ו ם ו ק מ א ו ה ש ר ע י ב ח ט ב ל
ך ר ב ת י ם ש ה ה נ ו ע , ך ת א צ י מ י ב ם ד ק י מ י כ ה ו ע ד י ב ו ט ו ה נ מ ש ה נ ק מ ץ ר א א י ה ו ץ ו ר י ל
. ן א כ ד ע ם ה ו א צ י ו ל י א כ ם ה י ת ו ב א ו א צ י ש ך ת א צ ם ע ט ו
ר ק י י ל כ 142
ם ד ק י מ י ב ן ב ו א ר י נ ב ו ד ג י נ ב ם ש ו י ה ש ד ע ל ג ו ן ש ב ו ע ר י ר מ א ש ה מ ו ל י ז א ״ י ר ה מ ן כ ו
ם י ר צ מ ץ ר א מ ך ת א צ י מ י ב א י ב ג ל ב י ש מ א ו ה ך ו ר ב ש ו ד ק ה ו ם ל ו ע י מ י ב 1ם ב 1 . ו י ה ש
. ן א כ ד ע ע ״ ב א ר ה כ ם ע ל ת ו א ל פ ג ו נ א ר א
ן כ ם ג ו ו ה נ ק מ ץ י ב ר מ א ש ד ת ו א נ ב ש ה ד ה ה ע ו ר כ ך מ ע ה ע ר ר מ ו א א י ב נ ה ש ן ״ ד ע ל ו
ך ט ב ש ב ר מ א ש ה ת ה ע ו ר ה ת ג ה נ ה ת א ה ר מ מ ש כ ן ד ק ד ק ל ע ן א צ ה ת ו כ ה ל ה ט מ ו ל ש י
ה מ ה ך ת נ ע ש מ ו ך ט ב ש ר ס ח א א ל י ע ו ר ׳ ה ר ו מ ז מ ב ד ו ד ר מ א ש ה מ . ״ ל ן י ר ו ס י ל ז מ ר
ם ה י נ ש ת ו ע צ מ א ב י כ ן א כ ר ו מ א ה ך ט ב ש ב א ו ה ך י ט ב ש ו ך מ ע ה ע ר א ע ן ן ע ש מ ה ו י נ ו מ ח נ י
ד ב ו כ ש ם י ר צ מ ץ ר א מ ך ת א צ י מ י כ ה י ה י ה ת ם י ש ד ק ן א צ ר מ ו ל ו נ ו צ ר ך ת ל ח נ ן א צ ו י ה י
ן כ ה ע ו ש י ה ם ר ג ך ד ב ע ל ן ת נ ץ א ן ב ת ם ה ל ר ו מ א ב ם י ש נ א ה ל ע ׳ ה —כ ר ש א ה ד ו ב ע ה
ו ד י ב כ ה ש ם י ר צ מ ץ ר א מ ך ת א צ י מ י כ ן י ר ו ם י ל ש ך ט ב ש ב ך מ ע ה ע ר ה ז ה ת ו ל ג ב ה ת ע ם ג
ך ט ב ש ב ר ח א ה ת ע ן כ ת ו א ל פ נ ה ו א ר ו ך ב ר ח א ו ה ד ו ב ע ה ן מ ל א ר ש י י נ ב ו ח ג א י ו ת ו ר צ ה
—ד ד ב ל י נ א ן כ ו ש ה י ה א ש ׳ ו א ש ל א ר ש י ל א ו ה ץ ו ג ה י ו ג כ ד ד ב ל י ב ב ו ש ך ת ל ח נ ן א צ ו י ה י
ה ז —ך ר ב ת י א ו ה ש א ו ה ד ד ב ל י ב ב ו ש ר כ נ ל א ו מ ע ץ א ו ד ד ב ל ל א ר ש י ם ע ו ב ח ע ד צ ב ׳ ה
ם ו ק מ ו ד ד ב ל י ב ב ו ש ר מ א ש ה ת —א ר ק ד ה י ט ש פ ב ו . . . ם ו ק מ ב ו ב כ ש י א ו ה ד ד ב ל ר מ א ש
י מ י כ א י ב נ ה ב י ש ה ו ל מ ר כ ך ו ת ב ר ע י ר מ א ש ה ז ב י ב ס ל מ ר כ ב - ת ו ע ר ל ר ע י ה ב ו כ ש ה
ם י ר צ מ מ א צ ו י א ו ה ו ל י א כ - . ל ב —ב א ו ה ה ר ו ד ה ם ע ת ב ו ב ל ר ב ד מ ם י ר צ מ ץ ר א מ ך ת א צ
א ו ה ה ר ו ד ה ל ע ר ת ס ב ץ ש ל ב ת ו א ל פ ב ו נ א ר א ו ר מ ו א ם נ מ א ת ב ו ב ל ך ת א צ ר מ א ת א ז ל ו
—א י ה ך ת א צ י מ י כ ר מ ו א ש י ת ר כ ז ר ב ב ו ת ו א ל פ ב ך א ר א ר מ א א ל ה ז ל ו ת ו א ר ל ה כ ז י ש
ה ד ו ב ע ה ד ב ב ת ב ן י ר ו ס י ם ה י ל ע ת י ב ר ה ש ם י ר צ מ ץ ר א מ . . . ן כ ר מ ו א ו ו מ ע ם י כ ס מ ש
—א ו ה ה ן מ ז ב ך ל ו מ ה ך ל מ ל ת ו א ל פ נ ו נ א ר א ו א —ה ל ו א ג ה ל ש ר ו ד ל ת ו א ל פ נ ו נ א ר א
ם ת ר ו כ ב ל כ מ ו ש ב י ו —ו ת ו א ל פ נ ו נ א ר א ם י ר צ מ ץ ר א מ ך ת א צ י מ י כ י כ   ם ת א ר ה ש
א ר י ו ל ״ ז ת ו ש ר ד ש ו מ כ ם י ר צ מ —א צ מ נ ו ם ע ה ל ב ת ב ש   ט י ב א ב ק ע י ל ע . . . ר מ א ש ר ש פ א ו
ד ג ג ם ו ל ש ה ו י ל ע ך ל מ ה ד ו ד ר מ א ש ו מ כ ו א ב ס ל א ר ש י ה ז ה ל ו ד ג ה ד י ה ת א ל א ר ש י
י ת א ר ז ד ש ם י ר צ מ ץ ר א מ ך ת א צ י מ י כ ץ ד ע ל ר מ א ש ה ת ב ק ע י ה ז א ל פ ה ש ע ם ת ו ב א
. ם י נ ב ה ם ע ה ש ע א ר ש א ת ו א ל פ נ ה ם כ י ב א ב ק ע י ל ו נ א ר א ד י ת ע ל ן כ ח ל ו ד ב ה ד י ה ב ק ע י ל
ל ״ ז ח ו ר מ א ש ו מ כ ל א ג י ל ם י ד י ת ע ם י מ י ה ם ת ו א ב ש ם י ר צ מ ץ ר א מ ך ת א צ י מ י כ ר מ א ו
- ה א ל ה ך ת א צ ל ש י מ י ב ך ת א צ י מ י כ ר מ א ש ה ת ל א ג י ל ם י ד י ת ע ן ס י נ ב ו ו ל א ג ב ן ס י ב ב
ם ב ו ח ב ל ע ם י ל ח ו ז ה ם י ש ח נ ה ם ה , ץ ר א י ל ח ו ז כ ל ״ ז י ״ ש ר ׳ ו ב ו ו כ ח ל י ׳ ו ב ו ם י י ו ג ו א ר י
. ן א כ ד ע ם א ל כ ר ג ס מ ו ם ה י ר ו ם א ק ח ו ד ב ו ר מ ו ד ר ח י , ם ה י ת ו ר ג ס מ מ ו ז ג ר י . ץ ר א ה ר פ ע ב
, י ל ח ו ז כ . ל א ר ש י ל ת ו ו ח ת ש ה ל , ו כ ח ל י . ן כ ה י ה י ז א ם ש ה י ר ב ד , ם י ו ג ו א ר י ל ״ ז ע ״ ב א ר ה ו
ם ה , ם ה י ת ו ר ג ס מ מ . א ר י א ו י ת ל ח ז ת ר ז ג מ ם י מ א ה ך ר ד כ ם ה מ ם ד א י נ ב ו ד ח פ י ש ם י ש מ ר ה
. ן א כ ד ע . ם ה י ת ו נ מ ר א
ת ו א ל פ נ ה ו א ר י ג ו ג מ ו ג ו ג ם ע ם י ל ש ו ר י ל ע ו פ ס א י ש ם י ו ג ה , ם י ו ג ו א ר י ל ״ ז ק ״ ד ר ה ו
ה י ה י א ל ש , ה פ ל ע ד י ו מ י ש י ם י ל ש ו ר י ל ע א ב ל ם ת ר ו ב ג ב ו ת ט ב ש ם ת ר ו ב ג ל כ מ ו ש ו ב י ו
ם י ק ו ח ר ה ל א ר ש י ב ו ט מ ו ע מ ש י ש ה מ מ ם י ל ה ו ב מ ו י ה י ש , ה ג ש ר ח ת ם ה י ג ז א . ה ג ע מ ם ה ל
145
ז ה כ י מ
ו נ ו ח ג ל ע ך ל ו ה ה ש ח ג ה ו מ כ ו כ ח ל י ל א ר ש י י ל ג ר ר פ ע , ש ת נ ב ר פ ע ו כ ח ל י . ם צ ר א מ
י ל ח ו ז ם י ש ח ג ה י כ ת ו ג ו ש ת ו ל מ ב ץ נ ע ה ל פ כ , ץ ר א י ל ח ו ז כ . ו ל כ א מ א ו ה ש ר פ ע ך ח ו ל ש
ן כ א צ ו י כ ו ם י ע ל ו ת ב ץ ר א י ל ת ו ז ם ה ש ם י ג י מ ה ר א ש ש ו ר י פ ו א ם נ ט ב ל ע ם י כ ל ו ה ש ץ ר א
ל א ר ש י ר ת פ י נ פ מ ם ה י ר ע ב ו ר ג ס י ש ם ת ו א , ם ה י ת ו ר ג ס מ מ ו ז ג ר י . ל א ר ש י י ג פ ל ו ת ט ת ש י
ו א ר י ו ל א ר ש י ד ג ג כ , ך מ מ ו א ר י ו . ו ת ל ו ז ץ א י כ ו ע ד י י כ , ו ד ת פ י ו ג י ה ל א ׳ ה ל א . ו ז ג ר י ם ש
. ן א כ ד ע . א י ע ג ב ת כ ש מ ג ן ת י א ה ד ״ ו י ו ל ע ו פ ה א ״ פ ד ״ ו י ר ס ה
ה מ ח ל מ ב ם ת ל פ מ ר פ ס מ ש ת ג כ ר פ ע ו ב ת ל י ר מ א ש ה מ ב ש ר י פ א ו ה ו ל ״ ז א ״ י ר ה מ ן כ ו
ר פ ס מ ש ח ג ב ר פ ע ו כ ח ל י ר מ א ש ה מ ב ש ר י פ א ו ה ו כ ח ל י . . . ל ל ח ) ם י ר ק ו ד מ ה צ ר א ו ל פ י ש
ר פ ע ו כ ח ל י [ ם ש ו ס כ ר פ י ו ב ר ח י ל ל ח ] ( ל ל ח ם י ר ק ו ד מ ה צ ר א ו ל פ י ש ה מ ח ל מ ב ם ת ל פ מ
ם י ו ג ה ם ב ל ה ר ק י ן ב ם ג ט ב ל ע [ ם י כ ל ו ה ה ] ם י ע ל ו ת ה ו ם י ש מ ר ה ם ה ש ץ ר א י ל ח ו ז כ
ה מ ] ם ה ל ה י ה ר מ ו ע ר י כ ( ן ע י ) [ ו ע ד י ו ו ר י כ י ] ז א ו ה ו ש ב [ ה ד ש ב ם י ל ל ח ם ל פ ו ג ב ]
ר מ א ש ה ת ו ת מ ק ג ם ה מ [ ה ק י ץ ע ו ת ו א ב נ ך ר ב ת י ם ש ה ש י פ ל ם ת ו ל ג ב ל א ר ש י ל [ ו ע ר ה ש
ם י ר ג ו ס ו י ה ש ת ו י ל ג ה ו ת ו ר ג ס מ ה ת ב י ס מ ר מ ו ל ה צ ו ר ם ה י ת ו ר ג ס מ מ ם י ל ל ת ה ם ת ו א ו ז ג ר י
ו ע ד י ו ו ד ק פ י ר ג ס מ ל ע ו ר ג ו ס ו ר מ א ש ו מ כ [ ר ג ס מ א ר ק ג נ ת ו ל ג ה ש ת ע ד י ר ב כ ו ל א ר ש י ל
ו מ כ ד ג ג כ ) ך מ מ ו א ר י ם ג ו ו ד ת פ י ו ג י ה ל א [ ׳ ד ל א ן כ ל ו ] י ה ל א [ ש ג ו ע 1 ם ה ל ה ז ל א ר ש י
( . . . ל א ר ש י י ה ל א ם י ה ל א י ה ל א ם ה ל ה ז ל א ר ש י ו ע ד י ו ו ד ק פ י ר ג ס מ ל ע ו ר ג ו ס ו ר מ א ש
ת ו ב א ל י ת א ר ה א ל ש ה מ ת ו א ל פ נ ו נ א ר א ם י ר צ מ p א מ ך ת א צ י מ י ב ו ש ר ד א ת ל י כ מ ב ו ]
ד י ת ע י נ א ש ת ו ל ו א ג ו ם י ס ג ו א ל פ ת ש ו ע ת ו ל ת ת א ר ו ג ב ו ת כ ת ו ב א ת ם ע י ת י ש ע ש ם י ס ג
י ק ל א ם י ק ל א ׳ ד ך ו ר ב ר מ ו א ד ו ד ם ה י ל ע ו ת ו א ל פ נ ו נ א ר א ב ו ת כ ם י נ ב ה ם ע ת ו ש ע ל
י ס נ ץ ע מ ם י ד י ת ע ה ם י ס נ ת [ ו י ה י ש ת ו י ה ם ע ש ] ה ז ב ו צ ר [ ו ד ב ל ת ו א ל פ נ ה ש ו ע ל א ר ש י
[ ץ ש ל א ל פ ם ש ב ב ו ת כ ה ם ת ו א ה נ כ ] ם י ר צ מ י ס נ ש ם ה מ ם י ב ר [ ר ת ו י ו י ה י ה נ ה ם י ר צ מ ]
ם ת י ש ע ם א ר פ ע ו כ ח ל י ! ו נ ד מ ל י ב ו ש ר ד ן ב ו ם י ב ר ץ ש ל ב ת ו א ל פ נ ר מ א ] ד י ת ע ל ו ד י ת י
ל כ מ ה ת א ר ו ר א ר מ א נ ש [ ם ד א ה ר ו ב ע ב ו ת ו א ] י ת ר ד א ו ש ת נ ל י ת ש י י ב ש ם ש ב י נ ו צ ר
ו ש ו ב י ו ם י ו ג ו א ר י ר מ א ג ש ם ל ו ע ה ת ו מ ו א ת א ש י י ב ל ו ר ר א ל ד י ת ע י ג א ך כ ׳ ו כ ו ה מ ה ב ה
ך כ ם ל ו ע ה ן מ ם ד ב א ו ה ו ח ב ו ם ד א ב ש ח נ ה ה ר ג ת ג ש ם ש כ ו נ ו צ ר ם י ש ו ע ל א ר ש י ץ א ש כ ו
ר מ ו א א ו ה ן כ ו ך ל י ש ח נ כ ה ל ו ק ר מ א נ ש ם י ש ח נ ל ו ל ש מ נ ש ת ו מ ו א ה ת א ם כ ב ה ר ג א י ג א
ו ה י מ ר י ל י ת ר מ א ש ם ש כ ל ל פ ת י ש [ י מ ל ] ה ל פ ת ע מ ש א א ל ש ש ת ל א ל ב ש ת נ ה ך ו ש י ם א
י פ כ ה י ה י ו ם י נ ו ע פ צ ם י ש ח נ ם כ ב ח ל ו ש י ע ה ב י ת כ ו ת ז ה ! ם ע ה ד ע ב נ ל ל פ ת ת ל א ה ת א
ם ד א י מ י ב ] ש ת נ ל ה ר ק י ש ו מ ב ת ו מ ו א ה ם ת ו א ל [ ד י ת ע ה ׳ ד ם ו י ב נ ה ר ק י ש ה ז ה ש ר ד ה
ה מ ה ן ב ץ ר א ה ר פ ע ת א [ ל ו כ א ל ו י ל ע נ ו ת ל ל ק ו ו ת ע ר ל כ ל ה ב י ס ה י ה א ו ה ש [ ץ ש א ר ה
ש ח נ ב ר פ ע ו כ ח ל י ש י ד י ל ע ך כ ל כ ם ת ו ל פ ש ו ם ת ע נ כ ה ה י ה ת ל א ר ש י ל ו ע ר ה ש י נ פ מ
. ן א כ ד ע ר פ ע י ל ח ו ז כ
ה ת ו א מ ם ת ו ל ג ב ל א ר ש י ל ע ו ר ב ג ת ג ש ם ת ר ו ב ג ל כ מ ו ש ו ב י ו ם י ו ג ו א ר י ן ׳ ׳ ד ע ל ו
ו מ ע ל א ו א ך ר ב ת י ם ש ה ל א ן ג ח ת מ ה פ ל ע ד י ו מ ש י ן כ ו ה ש ו ב ה ם ה ל ך ש מ ת ה ר ו ב ג ה
ם ה ב ם י י ק ת ת ו ע מ ש י א ל ו ם ה י ל א ל א ר ש י ן ג ת ת ה ב ם ה י ג ז א - ה ג ש ר ח ת ת ו ל ג ב ה ת ע ש ן ע י
ה ז ל א ו ה ד מ ד ג ג ב ה ד מ ה ג ע י א ל ו א ר ק י א ו ה ם ג ל ד ת ק ע ז מ ו נ ז א ם ט ו א ב ו ת כ ש א ר ק מ
ר ק י י ל כ 144
ם ו ת ח
•£££'^™S ר פ ע וכ ח ל י יי :ה נ ב ר ח ת 5ד ינז א
•;;׳ ם ה ית ור ג ס מ מ ו ז ת י ץ ו א יל ח זב ש ח נכ
*ללי ל? אנ^לןז לע • J
N
.: : v
#
• • !:: AV •• • / • T T -״ ״ J •. : ,1^
:
ה מ מ וא ך ך ת וד פ ל וניה ל א ה וה ל   ל א
5S7r,S5 ע ^ל ע ר ב ע ו ן ו ע א ש נ ך ו מ כ ל א ׳י מ ״
SK^E^S ופ א ד ע ל ק יזח ה   ^ל ו ת ל ח נ ת י ר א ש ל
JSS ינ^ס ר ל ב ו ש ;״ :א ו, ך ד ס ח ץ פ וד  יכ
^?SKSgS ת ול צ מ ב זןיל ש ה ווגית נוע ^ש וב כ ל
א ולע אמדרל ירמימ ־
מ
יי'י** i
M
י**• ח & ».» אש ו i (Ao ויש ודק) fin מ יפ יה1 n*i» ר״» ם יוןע .ןומ לא אי /ן
לארשי י»מך לי » £ TJ?V? יס?2 הי £!קהךי 1 אנ^וח לןן ז^ובקלן
%״שר p׳«r°P ארק י״רהם
.ץרא ילחוזכ (זי) :למרכ ךותבכ הלשה תויחמ ואריי «י ב כ י (םי) ו ד ע י ן ו ח ג ו ל י פ א ח ס ב ל ל א ר ש י ו ב ש י ש . ל מ ר כ
:םאלכ רגסמו םהיריסא קחולכורמ ודוחי .םהיתורגסממ ומרי : ח א ה רסמב םנוחג למ םילחוזה םישחנ םה
ארזע ןבא , קידר
םישמרה .ילחוזכ :לארשיל חזחתשהל .וכחלי (ת) • ר פ ע ו כ ח ל י ז ת <:ם ע ר א מ ם י ק ו ת ר ה ל ^ש י ב ו פ פ ו ע מ ש י ש
יתלחזזה״מ םימאה ךרדכ םהמ םלא ינכ ולחמיש J & ^ & ^ i S ?
t
i S « S י"
ורמאי זח .י מ (חי) : םהינומרא םה .םהיתורגסממ 0ה ש ס י ע ם ח ר א ש ש ור י פ ו א ס נ ס ב ל ע ם י כ ל ו ה ש ם ה ץ ר א י ל ח ו ז
סולסל ׳ה סישקכמה תולגה ישנא חשל למ רבלי וא םיוגה : ל א ר ש י י ג מ ל ע ו פ ה ש י ן כ ם ח ב א ז ו י כ ו ם י ע ל ו ת ב ץ ר א י ל ח ו ו
2f f if -5תלמ .בושי (םי) :ךומכ ותלחנל בוס השמיש לא ןיא םהל ״ t o ^ T i
• w A>•
י א ר ד
* י ת ל ו ז ן יא י כ ו ע ד י י כ . ו ד ח פ י ט י ה ל א ׳ה ל א .ומ ר י*••MM ~.««.«.«._« . . . . *>
ךופה שובכי םעפו ונמחרי בושי אוהו תרחא תרשמ אוה
ן ת י | ו ה
ד «ו י ו ל ש פ ה א ׳ פ ד ר י ד ס ח וא ר י ל א ר ש י ד ע כ . ך מ ס
םתאטח ס״מו לוע טב ולשמי אלש ינמ ורבג תיניע ירבל ל א ה ד ג נ כ א י ב ג ח י ר ב ד . ך ו מ כ ל א י מ > י< :א ״ י ע ג ב ת כ ש ס נ
:תאפמו עשפו זוע ריכזה אוהו ותלחנ תיראש ל א הכש
א
ל • לאיעי איבנ ו  יא ש יש ם ת ו א ל . י ת ל ח ג ה י י א ש ל :־קבחי
י ע ור ל ח ו ל ג ח פ וא צ י א ל ש מ י ב י י ח ו י ה ש י ״ פ ע א .ו פ א ד ע ל פ י ו ח ח
§  » ע י ג י ש כ ס ח י א פ ח ל ע ר ב ג י ו ד ס ח ו ד ס ח ב ר ו ה ר ו ה ב ש ״ ס כ .א ו ה ר פ ח ץ פ ח י כ :ם ה י ש ע מ ל א ד ע ל ח ג פ י א ל וש ע ש ס ה י ש ע ס
ר מ א ן כ ו ד ח א ק ו פ פ ב ה כ א א ל ש ו ה כ נ ל ם י ב ר ת ו מ ו ק מ ב א ר ק מ ה ך ר ד ן כ ך י ל ש ה ו ר מ א ו ו ג מ ח ר י ב ו ש י ר ס א .ב ו ש י > י< :ח ל ו א נ ה
• א ש ו נ :מ י ה ו ל ו ע מ ב ך י ל ש ה ו ר ס א ש ד ו ח ה א ר י א ל ש וי ל ג ר ח ח ה ר ב ד ש ב ו כ ש ם ד א כ . ש ו ב כ י : ם ת א ט ח ר מ א ו ו ג י ת ו ג ו ע
רת תרוצמ ןויצ תדוצמ
ס י פ י ו צ א ל ש יל זום ס ש י ן ל 6 ם י פ 6 ל ״ ל . ש ח ג כ ר פ ע ו כ ח ל י (ז י ) ס י פ ש י )מ מ ל י ן י ל ג ר ל ם פ י ימ כ ןיש ל כ ה ק י ק ל ץ נ פ . ו כ ח ל י (ה )
ר ס מ ה ס א ןס ל מ ש ס מ ש מ מ ם ה י ל ג ל ר ס מ ס י כ מ ל מ ול א כ ם ס ל ה א ר נ ם י ל ס פ מ ם ימ יה ל כ ל ״ זר ד כ ו ן ל א ב ה ל מ ו ס ל י ג נ ;ינמ .י ל ח וז כ :(ם ״ מ
ן זמ ג ל מ ם ר ל ז ה ה ס יש ם נס ם ה .ץ ר א י ל ח ו ז כ :ש מ ל וה ז י כ ה א ר נ זכ ול ה ז-ם יל ג ל זל ןיא ש יפ ל ק ש ס נס א ר ק יו (ס ס ס כ ש )ק ל מ ע כ
ח ל ס י .ם ה י ת ו ר ג ס מ מ מ ג ר י :ש ״ מ כ ר כ ד ס ל פ כ ו ס יל ס וזכ ם יא ר ג ז ץ נ פ .ו ז ג ד י :(כ ״ ל ם י ר ב ל )ר ס מ יל מ וז ס מ מ ס פ ן כ ו ר ר ע ו ל מ זזכ
ן מ וג א ד י י כ ם ס כ ול ש מ ד זמ ם יא ל כ יס ב ב ל א ר ש י ס א ור ג ס ש ה פ מ : 'ה ס א . ׳ ה ל א ז ה ר י ג ס ןוש ל מ . ם ה י ת ו ר ג ה פ ם :ם ד ר מ
:ל א ר ש י ם ס א ן מ מ וא ר יי ס ג ז ׳ס ת א וד ס פ י . ר מ ׳ח ל א :ס ק נ ה : (ה י פ ס יל ה מ ) ן מ מ ןומ ת א ש נ ומ כ ה ל י ס מ ץ נמ .א ש ו נ (מ י )
ר מ א ו ס ב ומ ה ל ומ יי ל מ ׳ס ל מ יש ל א יב נה ר ו ס . ך ו מ ב ל א י ס (ס י ) ומ כ ס ק י מ ב ה ש יפ ת ן י נ פ .ש ו ב כ י (ם י ) :ה ז י ח א ן י נפ . ק י ז ח ח
ס י י *ר מ א ץ א ק ד ס ס ל יש מ ס » ר מ וא כ יוג ו ן ומ א ש מ ך ומ כ ל ס י מ ש א ו מ נכ ק מ ו מ ן ינמ .ח ו ל ו ז מ ב :(ד י ל ה י מ ל י )ס י ל כ פ ל ם וש ב כ יו
ל ם ז מ ם ן ו מ כ ל א א יה ימ ל כ א זומ יא ל מ ס א יכ א יה ה ה כ ו פ ה ל ב ל (י פ ה ומ ש ) ת ול וצ מ ב ת כ ל ש ה ם ה י פ ד ו ל
D מ יגש ה ל ק ש פ ה ל מ ל מ ז מ יניא ל י ל . ע ש פ ל ע ר ב ו ע ו 5 ן ומ ה ס א ,
, י ו מ ק י ז ח ה א ל :ח יש מ ה י ל כ מ מ ול א ש יש ם ת וא ל ו ת ל ח נ ת י ר א ש ל :ם נ א ר י א ל ול א כ ה א ל ה ל ך ל יה ו פ ש ס ה ל מ ר ע ימ א ל א ל ומ ג ייל ס ם ל ש »
ו ש ו ב כ י :ז א מ ר ש א כ .ו ג מ ח ד י ב וש י (פ י ) :ם פ כ ס ל פ ה צ ר ת י ןכ ל ו ד ס מ ן פ מ א יה י כ ס ל ו פ ר פ ופ א זמ יא יניא ס פ י כ א וה ש כ ף א
מ ס כ ל ש כ ול א כ ם ס י ל ס ש מ מ ל ו ר כ ה א נ ׳ ל י ר . ר מ ך י ל ש ת ו :ש ני פ ה ל ומ ג ונת א מ ן ימ ר פ נ ויה י א ל ןמ מ ל וני ס ונומ ת א ה ק זח ב ש ופ ס י
ר ק י י ל כ
ץאשכו ורמואב א״י רהמדב לי על רכזנכ וגדמלי ב רבזגה רמאמב ל״זח תגווכש הארנ
המב טרפבו הז לב רופיסב ונל המ הוחב שחנה הירגתגש םשכ יגוצ׳ר םי שוע לארשי
אלב שתגה ךושי םא רמוא אוה ןכו ךלי שחגכ הלוק רמאגש םי שחגל ולשמנש רמאש
ונוויכ לבא שחל םהל ץא רשא םינועפצ םי שחנ םכב חלוש י עה ...בו ׳וכו שחל
ושובי האו לארשי תולגב ךלי שתגכ םלוקש י פל תפ לע די ומישי בותכה ...ל״זח
דמלש ומכ ומע תלפת עמוש תי ה אל ךרבתי םשהש י פלו הפ לע די ומישי די תעל
145
ז ה כ ימ
ת ו מ ו א ה ם ג ו ה ז ה ם ע ה ד ע ב ל ל פ ת ת ל א ו ם י י ק ל ש ת ל א ל ב ש ת ג ה ך ו ש י ם א ק ו ס פ מ
א ל ר ש א ו נ ז א ם ט א י ש ר ח ן ת פ ו מ ב ם ה י ב ש ח ל ם ה ל ץ א ר ש א . . . ם י ש ח נ ב ו י ה ם ה ה
ו י ה א ל ש ש ח ל ם ה ל ץ א ר ש א ם י נ ו ע פ צ ם י ש ח נ ב א ל א ו י ה ן ב ם י ש ח ל מ ל ו ק ל ו ע מ ש י
. י ת ש ר י פ ד כ ה נ ש ר ח ת ם ה י נ ז א ד י ת ע ל ן ב . . . ם י ל ב ק מ
׳ ו ב ו ב ק ע י ל ת מ א ן ת ת ׳ ו ב ו ו נ י ת ו נ ו ע ש ו ב כ י ו נ מ ח ר י ב ו ש י ׳ ו ב ו ן ו ע א ש ו נ ך ו מ ב ל א י מ
ל כ ל ע ו ל ץ ר י ב ע מ ו י ת ו ד מ ל ע ר י ב ע מ ה ל ב א ב ר ר מ א ך ו מ כ ל א י מ ה נ ש ה ש א ר ת כ ס מ
ב ר . ע ש פ ל ע ר ב ו ע ש י מ ל ן ו ע א ש ו נ י מ ל ע ש פ ל ע ר ב ו ע ו ץ ע א ש ו נ ר מ א נ ש ו י ע ש פ
ר מ א א מ ל ע ה י ל ש ל ח ד א ז ח ה י ב י ל ו י ש ל א פ פ ב ר ל ז א , ש ל ח ע ש ו ה י ב ר ד ה י ר ב א נ ו ה
ר מ א ה ו ה י ב ה ץ א ה י ל ר מ א ה י י ז ח מ ל ב ר ף י ס ב י מ ה ו ה ח פ ת י א ף ו ס ל א ת ד ו ו ז ה י ל ו ד י ב ע
א ש ו נ ר מ א נ ש ה י ד ה ב ץ מ ו ק ת א ל ה י ת ל י מ ב ם י ק ו מ א ל ו ל י א ו ה א ו ה ך ו ר ב ש ו ד ק ה ו ה ל
[ א ל ו ו ת ל ת נ ת י ר א ש ל ה ב ץ ו ק ו ה י ל א א מ ח ר ״ א ] ו ת ל ת נ ת י ר א ש ל ע ש פ ל ע ר ב ו ע ו ץ ע
. ן א ב ד ע . ם י י ר י ש כ ו מ צ ע ה ש ו ע ש י מ ל א ל א ו ת ל ח נ ל כ
ר מ א א ל ק ו ס פ ה ש ו י ע ש פ ל כ ל ע ו ל ץ ר י ב ע מ ד ו ז א ש ר ד ה י ל א נ מ ו ק ד ק ד ל ן ״ ד ע ל ו
ך י ר צ ש ה א ר נ ב ד ו ע ו ע ש פ ל ע ר ב ו ע ש י מ ל ץ ע א ש ו נ י מ ל ק י ם מ ד כ ו ץ ע א ש ו נ א ל א
ל ק א ו ה ש ץ ע ך ר ב ת י ם ש ה ו ל א ש י ש י ד כ ד ר מ ה א ו ה ו ר ו מ ח ה ע ש פ ל ע ר ו ב ע י ם ד א ה
ד ו ע ו . . . י ו א ר ה י ה ל ק א ט ח ל ע ר ב ו ע ם ד א ה ם א י ב י ו א ר ה ו . . . ה ש ק ר ב ד ד ו ע ו ע ש פ מ
. . . א ש ל ו ק ו ס פ ה ר מ ו ל ו ל ה י ה ן ב ם א ה ב ץ ו ק ו ה י ל א . . . י ע ב ד א מ ח ׳ ר י ר ב ד י פ ל ה ש ק
. ם י י ק י ש ם ש ר כ ת ה א ל ש ר ו ת ס ל ה ש ע מ א ו ה
ר מ א ש ו מ כ ע ש פ ו ץ ע א ש ו נ ר מ ו ל ו ל ה י ה ד ר ב ו ע ו ר ו ת י ל ״ ז ת ם ה ל ה ש ק ו ה ד א ל א
א ר ק מ ץ א ו ו י ע ש פ ל ב ל ע ו ל ץ ר י ב ע מ ו י ת ו ד מ ל ע ר י ב ע מ ה ל כ ה י ב ש ר ד ך כ ל , ה ר ו ת ב
ר מ א ק ד מ ל ב א ו ת ל ו ז ץ א ו ה ל ע ת י ו ך ר ב ת י ם ש ה א ו ה ע ש פ ל ע ר ב ו ע ש ו ט ו ש פ י ד י מ א צ ו י
ה נ ו ו כ ה ץ א ו ו ל ו ע ש פ ש ו ל י פ א ו ו י ת ו ד מ ל ע ר ב ו ע ה ם ד א ה ל א ז מ ר ע ש פ ל ע ר ב ו ע ו
ו י ת ו ד מ ל ע ר י ב ע מ ש ה ר ב ע ה ה ו ה י ל י ד י ב ג ל ב א ה ע ש י פ ל ר י ב ע מ ש א ל א י ר מ ג ל ל ח ו מ ש
ל ב ר מ א ש ה מ ו ץ ע ו ל ח ל ו ס ו ל ח ו מ ו א ש ו ג ו ת ל ו ז ץ א ה ל ע ת י ו ך ר ב ת י ם ש ה ה ז ת ו כ ז ב
ך ר צ ו ה א ל ץ ע ו ל ץ א ש ו ג ר מ א א ל ו ו י ע ש פ ל כ ל ע ו ל ץ ר י ב ע מ ו י ת ו ד מ ל ע ר י ב ע מ ה
ו י ת ו ד מ ל ע ר י ב ע מ ה ל כ ש ש ו ד ח ד ו ע ע י ד ו ה ל ב א ש ו ר י פ ב ן ב ר מ ו א ק ו ס פ ה ש ה ז ר מ ו ל
ה ד מ ד ג ג כ ה ד מ ו ו ל ט ב ת ו ר מ ה ל ב ד ה ד מ ד ג ג ב ה ד מ ץ ד מ ו י ע ש פ ל כ ל ע ו ל ץ ר י ב ע מ
ל ע ר ב ו ע ה ם ד א ה ל ע ע ש פ ל ע ר ב ו ע ו ר מ א ק ד א ר ק ד ה י פ ו ג מ ה י ל ף י ל י ו א ה ל ט ב א ל
ו ט ו ש פ י ד י מ א צ ו י א ר ק מ ץ א י ר ה ש ע ש פ ל ע ו ל ר י ב ע מ ן ב ם ג א ו ה ך ו ר ב ש ו ד ק ה ש ע ש פ
ל ע ר ב ו ע ו ר ו ת י ח ר כ ה ד מ ו י ע ש פ ל ע א ש ו ג ו ר ב ו ע ך ר ב ת י א ו ה ש ר ב ד מ ך ר ב ת י ם ש ב ש
י מ ל ד א ש ו נ ך ד י א ו ע ש פ ל ע ן ב ם ג ו ל ם י ר ב ו ע ש ע ש פ ל ע ר ב ו ע ה ם ד א ה ל ע ש י ר ד א ק
א ש ו ג ד ת ו ק ו ל ת ׳ ב ה מ ו ג י י ה ד א ר ק ד ה י פ ו ג מ ה י ל ש י ר ד ע ש פ ל ע ר ב ו ע ש י מ ל ץ ע א ש ו ג
ן פ ו א ב ע ש פ ל ע ר ב ו ע ש י מ ל ץ ע א ש ו ג י מ ל ק י ס מ ד כ ו ע ש פ ל ע ר ב ו ע ו ת ד ל ו ת א ו ה ץ ע
ל כ ש ת ת א ה י א ר ת ו י א ר י ת ש ל ע ו ת ג ו ו ב ע ש פ ל ע ר ב ו ע ו ץ ע א ש ו ג ר מ א ג ש ר מ ו א ש
ה י נ י מ ד ר ת ו י מ ה ל ע ר ב ו ע ו ץ ש ל מ ו י ע ש פ ל ב ל ע ו ל ן י ר י ב ע מ ו י ת ו ד מ ל ע ר י ב ע מ ה
ר ק י י ל כ
146
י מ נ ש י ר ד ה י נ י מ ו ע ש פ ל ע ר ב ו ע ש י מ ל . . . ש ״ מ כ ע ש פ ו ץ ע א ש ו נ ר מ א ו ל א כ ן נ י ש ר ד
. ע ש פ ל ע ר ב ו ע ש י מ ל ץ ע א ש ו נ י מ ל ע ש פ ו ן ו ע א ש ו נ ת ש ר ד
ן ו ע ו ל א ש ו נ א ו ת ך ו ר ב ש ו ד ק ה ו . . . ו ר ב ו ע ש ו ט ו ש פ כ ע ש פ ל ע ר ב ו ע ר ש פ א ו א
א ש ו נ ל ש ה ד מ ה א י ה ן ב ו א ל א ם י ב ו ר מ ת ו נ ו ע א ל א ד ח א ץ ע ל ש ה נ ו ו כ ה ץ א ש ח ר כ ה ב ו
ת ו נ ו ע ל ח ו מ ה ז י ד י ל ע ו ץ ש א ר ץ ש א ר ר י ב ע מ א ו ה ך ו ר ב ש ו ד ק ה ש ה ר ו ת ב ר כ ז נ כ ץ ע
ת ד מ ת י ל כ ב י ת ב ת כ ש ו מ כ ו . . . י נ ש ה ו י ר ח א ו ן ו ש א ר ץ ע ל ח ו מ ד צ י כ א ה ם י ב ו ר מ ו מ ע
ר ח א ש . . . ת א ל ו א ו ה ׳ א ץ ע א ו ה א ש י ל ך י ר צ ה ת א ש ה מ ל ב ך ר ב ת י ם ש ל ו ר מ א . . . ס פ
ר ב ו ע ו ץ ע א ש ו נ ן א ב ר מ א ש ת ת ׳ א ם ע פ ב א ש ו נ . . . א ו ה ץ ע . . . א ש י ל ך י ר צ ה ז ת א ש נ ש
ל ל כ א ו ה ץ ע א ש ו נ ה ז ל ב ם ע ד י ח י ץ ש ל ה ת ד י ת י ץ ש ל ת ז ש י פ ל ע ף א ע ש פ ל ע
ת י נ ש ה ה ב ש י י ת נ ה ז ב ו ר י ב ע מ א ו ה . . . פ ה ש י פ ל ד י ח י ץ ש ל ב ה ז ל ב ם ע א ל א ת ו נ ו ע ה
ת ו נ ו ע ה ל ל ב ת ו א י ש נ ץ ע ת ו א י ש נ י כ ר ו מ ח ם ד א ה . . . ע ש פ ל ע ר ב ו ע ו ל ע ץ ע ה ת ו א י ש נ ש
ל ע ה ר ב ע ה ר ו ע י ש י פ כ ש ק פ ס ץ א ו ה ר ו ת ב ה ר ו מ א ה ...ע ת ד מ ו ז י כ ר ו מ א כ ם ל ו כ
ת ו מ י ל ש . . . ה ר ו מ ו י ת ו ד מ . . . ה ה י ה ו י ר מ ג ל ו י ע ש פ ל כ ל ע ר י ב ע מ ן ב ם ג י ר מ ג ל ו י ת ו ד מ
ה ר פ ב ו ה ח י ל ס ה ו ל ם ו ר ג י ש א ו ה ו . . . ב ה ש ע י ן כ ו . . א ל א . . . ו מ צ ע ע ק ו ת ו נ י א ש ו י ת ו ד מ
. ה ז ה ל ו ד ג ה . . . ו י ת ו ד מ ל ע ר י ב ע מ ו ת ו י ה . . . ם ה י ל ע
ן מ ז ת ר ב ע ה ו א ה ר ב ע ה י ג י מ י ג ש . . . א ל ד ר ש פ א ה ב ץ ו ק ו ה י ל א א מ ח י ב ר ר מ א ש ה מ ו
ה ג ו ש א ר ה ה ק ו ל ח ה ו י ר מ ג ל ה ר ב ע ה ה י ה ת ם א ו א . ך ר ב ת י ם ש ה ו מ ע ה ש ע י ן כ ו . . . ך י ר א מ
י פ כ ו י ע ש פ ל כ ל ע ו ל ן י ר י ב ע מ ה י ה י ש ם ו י ה ת א ל ע ו י ת ו ד מ ל ע ר י ב ע מ ה ל כ א ב ר ר מ א
ת י ר א ש ל א ו ה ו ר ח א י א ג ת ף י ס ו ה ו ר מ א א נ י נ ח ׳ ר ם נ מ א , ו ל ו ר י ב ע י ן כ ו ת ר ב ע ה ר ו ע י ש
ם ד ו ק ה ל א ף ר ט צ מ ה ץ נ ע ה ה ז ת ו כ ז ב ש ׳ י ר ו י ש ו ם י י ר י ש כ ו מ צ ע ת ש ו ע ש י מ ל ו ת ל ת נ
ך ר ב ת י ם ש ת ק י ז ח ה א ל ש ל ך ר ב ת י ם ש ה ו ל ר י ב ע מ ש ע ש פ ה ת ר ב ע ה ה י ה ת ש ל ה כ ת
א ל ש י ר מ ג ל ו ל ר י ב ע מ ש ה י ל א י א ד ו ה ת ו מ ע ו פ א ק י ז ח ה א ל ם ל ו ע ל ד ע ל ו פ א ד ע ל
ה ל ו ד ג ה ו ג ע ב ם י י ר י ש כ ו מ צ ע ה ש ע י ש . . . ש ך י ר צ ש ה ב   ץ ו ק ו ו מ ע ו פ א ד ע ל ק י ז ח י
ו ל ן י ר י ב ע מ ר י ב ע מ ה ל כ ל ל כ י ג ת ו ק י ס פ א ב ר י ב א ב ר ל ע ק ל ו ת א מ ת ׳ ר ש ר ש פ א ו
ה י ל א ף ר ט צ י א ל ם א ו ע ש פ ל ע ה ר ב ע ה ה ל י ע ו מ ד צ ם ו ש ב ה י ה י א ל ש . . . א מ ח ׳ ר ם ג מ א
ר ב ס ה ב ר ם ג מ א ן ו ע א ש ו נ ם ע ק ב ד י א נ ת ו ת ל ת נ ת י ר א ש ל ד ם י ר י ש כ ו מ צ ע ה ש ע י ש
ה י ל א א י ה ו ת ו פ ר ט צ ה ם ו ש י ל ב ו י ע ש פ ל ע ו ל ו ר י ב ע י ש ל ל י ע ו מ ו י ת ו ד מ ל ע ר י ב ע מ ה
א ל א ל י ע ו מ ע ש ר ה ת ר ב ע ה ן י א י ב ה ב ץ ו ק ו ה י ל א ר ב ו ס א מ ח ׳ ר ל ב א ה ב ץ ו ק ם ו ש י ל ב
׳ ר ל ב א א מ ח ׳ ר ל ע ג י ל פ א ל [ א ב ר 1 ( ב ר ) ה ז ש ו ר י פ ל ו ו ת ל ח נ ת י ר א ש ל ה מ ע ף ר ט צ ה ב
[ א ב ר א ] א ב ר ל ג י ל פ א מ ח
ו י נ י ע ב ל ק ו ת ו י ה ל ו י ת ו ד מ ל ע ר י ב ע י ם י מ ע פ ל י ב ד ו ע ה ז ץ ג ע ב י ח ר ה ל ר ש פ א ו
[ א ב ר ד נ ( ה ב ר ד ) ד א מ א ו ה . . . ה ז ב מ ה ת ו ת פ ה ה ז י מ ו ר מ ו א ב ו ג מ מ ל ע פ ת י א ל ו ו ט י ג ק מ ה
ו פ ר ח מ ה י ר ב ד ל ז ב ת ב ו ה ו א ג . . . א ו ה ש י פ ל ע ף א א ו ה ו י ת ו ד מ ל ע ר י ב ע מ ד ן ו י כ ד ר ב ו ס
ך י ר צ ש ה ב ץ ו ק ו ה י ל א ר מ א א מ ח ׳ ר ם ג מ א ו י ע ש פ ל כ ל ע ו ל ן י ר י ב ע מ ה ז ל כ ם ע
. ם י ר י י ש . . . ל ו מ צ ע ק י ז ח מ ת ו י ה מ ע ש פ ל ע ר ב ו ע ה י ה י ש
ד 47 ז ה כ ימ
ת י ב ב ה י ל א ת מ י י ק ד ת מ ב י ה ו נ ב ל ב ק ע י ד ה י ט ש ו ק ב ה י ת ת י ״ ת , ת מ א ן ת ת ל ״ ז י ״ ש ר ו
ת ד י ק ע א נ ל ר ב ד ת א י ר ת ב ץ ב ה י ל א ת מ י י ק ד ת מ ב י ה ו ר ת ב ה י ע ר ז ל ם ה ר ב א ת ו ב ט ל א
י כ ב ק ע י ל ת ת ט ב ה ר ש א ך ר ב ד ו ג ל ת מ א ה ב ק ע י ל ת ת ט ב ת ר ש א ת מ א ב ו ג ל ן ת ת ק ת צ י
׳ ה ך ר ד ר ו מ ש ל ו י ג ב ל ה ו צ ר ש א ם ה ר ב א ל ר ש א ד ס ח ר כ ש , ם ה ר ב א ל ד ס ח . ך ב ז ע א א ל
ת ת ט ב ה ת א ו ג ל ת מ א ת ש ת מ א ה ד ס ח א ל א ד ס ח ו ר מ א ג א ל ך כ ל ט פ ש מ ו ה ק ד צ ת ו ש ע ל
י ב ק ת צ י ל ש ו ת ד י ק ע ב , ת ע ב ש ג ר ש א . ם ת ד ב א ל ש ו ד ס ת ל ו מ ג ם ו ל ש ת ה י ה ת א י ה ב ק ע י
. ן א כ ד ע , ה ז ה ר ב ד ה ת א ת י ש ע ר ש א ן ע י י ב ׳ ה ם א ג י ת ע ב ש ג
ת ו ל ג ה י ש נ א ן ו ש ל ל ע ר מ א י ו א ם י ו ג ה ו ר מ א י ז א , ך ו מ כ ל א י מ ל ״ ז ע ״ ב א ר ה ו
ת ל מ , ו ג מ ח ר י ב ו ש י . ך ו מ ב ו ת ל ת ג ל ב ו ט ת ש ע י ש ל א ץ א ם ת ל ת ו ל ם ל ם ש ה מ ם י ש ק ב מ ה
א ל ש י ג מ ו ר ב ג ת ו ג ו ע י ר ב ד ך ו פ ה ש ו ב כ י ם ע ט ו ו ג מ ח ר י ב ו ש י א ו ה ו ת ר ת א ת ר ש מ א ו ה
. ת א ט ת ו ע ש פ ו ץ ע ר י כ ז ה א ו ה ו ו ת ל ת ג ת י ר א ש ל א ת ב ש ם ת א ט ת ם ״ מ ו ד ו ע ו ג ב ו ל ש מ י
ל ע ו ג מ ע ם י ר ת א ם י ו ג ו ב ר ע ת י א ל י ב ו ג ד ב ל ו ג ל ו כ ל ו נ י ב א א ו ה ב ק ע י , ב ק ע י ל ת מ א ן ת ת
ר ו ב ע ב ו ם ו ד א י ב א א ו ה ם ג י כ ק ח צ י ר י כ ז ה א ל ו ו ג ל ו כ ל   ט י ב א ל א ר ש י י ה ל א ב ו ת כ ן כ
ת י ר ב ו מ ע ת ר כ ם ש ת ו ו י ל א ם י ב ו ר ק ת ו י ת ו ב א ך פ ה ם ש ה ם ש ב א ר ק ל ל ח ה ם ה ר ב א י כ
ב ק ע י ל ך ת מ א ן ת ת ם ע ט ה ו ק ח צ י ר י כ ז ה ל ך ר צ ו ה א ל ו ם ה ר ב א ל ר י כ ז ה ן ב ל ע ה ל ח ת ב
. ן א כ ד ע . ם ד ק י מ י מ ו ג י ת ו ב א ל ת ע ב ש ג ר ש א א י ה ה מ ו
, ו ת ל ת ג ת י ר א ש ל . ך ר ב ת י ל א ה ד ג ג כ א י ב ג ה י ר ב ד , ץ ע א ש ו ג ך ו מ כ ל א י מ ל ״ ז ק ״ ד ר ה ו
ו א צ י א ל ש ם י ב י י ח ו י ה ש י פ ל ע ף א , ו פ א ד ע ל ק י ז ח ה א ל . ל א ו ג ה א ו ב ב ו ר א ש י ש ם ת ו א ל
ד ס ת ץ פ ת י ב . ם ה י ש ע מ ל א ו פ א ד ע ל ן ה ג פ י נ ( ה י ה י ) א ל ו ש ע ש ם ה י ש ע מ ע ו ר ל ת ו ל ג ה מ
. ה ל ו א ג ה ץ ב ז ע י ג י ש כ ם ה י ת א ט ת ל ע ר ב ג י ו ד ס ח ו ד ס ח ב ר ו ה ר ו ת ב ב ו ת כ ש ו מ כ , א ו ה
ה כ נ ל א ל ש ו ח כ נ ל ם י ב ר ת ו מ ו ק מ ב א ר ק מ ה ך ר ד ן ב ך י ל ש ת ו ר מ א ו , ו נ מ ת ר י ב ו ש י ר מ א
ו י ל ג ר ת ת ת ר ב ד ש ב ו כ ש ם ד א ב ש ו ב כ י ם ת א ט ת ר מ א ו ו נ י ת ו נ ו ע ר מ א ן כ ו ד ת א ק ו ס פ ב
. ו מ ו ק מ מ ר ב ד ק ל ס מ ש ם ד א כ , א ש ו נ . ם י ת ו ל ו צ מ ב ך י ל ש ת ו ר מ א ש ו ה ת ה א ר י א ל ש
א ו ה ד ס ח ה , ב ק ע י ל ת מ א ן ת ת . ם י מ ה ק מ ו ע א ו ה ה ל ו צ מ ה ו , י ״ ד צ ה ק ר ו ש ב , ת ו ל ו צ מ ב
ב ק ע י ל א ו ה ת מ א ה ו ב ק ע י י נ ב ם ה ו י נ ב ו ו י ר ח א ו י נ ב ל ו ץ ר א ה ו ד ס ח ב ו ל ן ת נ ש ם ה ר ב א ל
י ה ל א א ו ה י ב ו י נ ב ל ה נ ת מ ה ם י י ק ל א ו ה ת מ א ה ו י נ ב ל ו ם ה ר ב א ל ה נ ת נ ש ר ת א י כ
ת ו ב א ה ת ש ל ש ל ל כ , ו נ י ת ו ב א ל ת ע ב ש נ ר ש א . ר ו ח א ב ו ט ה ו י ר ב ד ב ו ש י א ל ו י ת מ א ה
. ן א כ ד ע . ע ב ש נ ם ת ש ל ש ל י כ ב ק ע י ו ק ח צ י ם ה ר ב א
ל ע ר ב ו ע ו ץ ע א ש ו נ ך ו מ ב ל א י מ ו ר מ ו א ב ך ר ב ת י ם ש ל א י ב נ ה ! ה ב ש ו נ ל ״ ז א ״ י ר ה מ ו
ת ו נ ו ע ם ה ל ו י ה י ש י פ ל ע ף א ש [ ו ת ל ת נ ת י ר א ש ם ת ו י ה ל נ ר ש א ל א ר ש י ת י ר א ש ל ע ש פ
ד ע ל ק י ז ו ד י א ל ך ו ר א ה ם ת ו ל ג ב ם ה ל י ד ש ו ת ו א ר ב ו נ ם ע ש פ ל ע ר ב ו ע ו ם נ ו ע ל א ש ו נ ה י ה ת
ה י ה י ש ר ו ב ע ב ו ) א ו ה ד ס ח ץ פ ח ו ת ו י ה ל ו ד י מ ת א ו ת ד ס ת ץ פ ח י כ ד ו ע ו ל ב ס י א ל ו [ ו פ א
ש ו ב כ י ו נ מ ח ר י ב ו ש י ן ב ל ו ר ו ד ו ר ו ד ל ב ב ד ס ח ת ו ש ע ל ו כ ר ד ן כ ו נ ( ם י ת ש ל ה ל ו א ג ה ץ ג ע
ר מ א ( ם י מ י ה ת י ר ח א ב ) [ א י ב ג ת י מ י ב א ל ו ת ו ק ו ת ו ר ם י ת ע ל ה ז ה י ה ש ר ו ב ע ב ו ו ג י ת ו ג ו ו ע
ל ע ה א ר ו ה ה ת י ה [ ר ו ד ה ו ת ו א ל ש ! ם ת א ט ת ל כ ם י ת ו ל ו צ מ ב ך י ל ש ת ו ר ת ס ג ץ ש ל ב
ל א ר ש י ת ל פ ש ה ) [ ו ר פ כ ת י ם ל ו כ ו ת א ט ת ו ץ ע ע ש פ ם י ג ו ם ה ש ל ש ר כ ת ם ה י מ י ב נ ה ל ו א ג ה
ר ק י י ל כ 1 4 8
ת ו ל ג ב ק ע י ל ה ״ ב ק ה ה ל ג ם ל ו ס ה ה א ר מ ב ש א י ב ג ה ה א ר ו ( ה ה ת ו ג ל ה ת ר ז ע ה מ ו ק ז א
ה ב ג ג ו ה ג ו פ צ ו ה מ ד ק ו ה מ י ת צ ר פ ו ץ ר א ה ר פ ע כ ך ע ר ז ה י ה ו ו ר מ ו א ב י כ ם ת ל ו א ג ו ו י ג ב
ת ו א פ ה ל כ ל ם י צ ו ר פ ו ם י ר ו ז פ ו י ה י ו ץ ר א ה ר פ ע כ ם י ל פ ש ו י ה י ו ב ש ת ו ל ג ה ת א ז מ ר
ה מ י ו ם י צ ו ר פ ו ם י ר ז ו פ מ ו י ה י ש ה מ ד ק ו ה מ י ת צ ר פ ו ץ ר א ה ר פ ע כ ך ע ר ז ו כ ר ב ג ו ו ר מ ו א ב
ו ר מ ו א ב ם ג ה ל ו א ג ל [ ז מ ר ת מ ד א ה ת ו ת פ ש מ ל כ ך ב ו כ ר ב ג ו ף ו ס ו ת ב ג נ ו ה נ ו פ צ ו ה מ ד ק ו
ו ר מ ו א ב ו נ ו כ ל י ש ת ו ל ג ה ל א ז מ ר [ ך ל ת ר ש א ל כ ב ך י ת ר מ ש ו ך מ ע י כ נ א ה נ ה ו נ
[ ת א ר מ ב ו ת ל פ ת ד ו ס י ה ז ה 1 א י ב נ ה ה ש ע ך כ ל ו ה ל ו א ג ל ו ל ז מ ר [ ה מ ד א ה ל א ך י ת ו ב י ש ה ו
ם ה ר ב א מ ש י פ ל ו ב ק ע י ל ת ר מ א ש ה מ ת מ א ת י ז א ר מ א . ב ק ע י ל ת מ א ן ת ת ר מ א ו ב ק ע י
ר ש א כ ו ל א ר ש י ם ע ם ו ל ש ב ת ו י ה ל ם י ד י ת ע ם ה ו ] ה ר ו ט ק י נ ב מ י ר ו ש א ה ו ן ל א ע מ ש י א צ י
ו א צ י ש ה ר ו ט ק י נ ב ם י ר ו ש א ה ש כ ם ה ר ב א ל ד ס ח ה ש ע י ו ע ר ז ת ל ו א ג ב ב ק ע י ל ת מ א ן ת י
י פ ל ק ת צ י ר כ ז א ל ל ב א ל א ר ש י ל ם י ע ג ב ג ו י ת י ו ׳ ד ת ר ו ת ו ל ב ק י ל א ע מ ש י י נ ב ו ו נ מ מ
א ל י כ ל א ר ש י ם ו ל ש ב א ל ו ׳ ד ת ר ו ת ב ת ל ת נ ו ק ל ח ו ל ה י ה י א ל ו נ מ מ א צ י ר ש א ו ש ע ש
ו י ל ע ת ע ב ש נ ר ב כ ה ב ו ט ה מ ו נ מ ע ה ש ע ת ש ה מ ל ב ב ר מ א ל ל כ ב ו ו ש ע ת י ב ל ד י ר ש ה י ה י
. . . ת מ א ן ת ת . . . ל ו ש ע ת י ב ל ד י ר ש ה י ה י א ל ו . . . ם י ר ו ש א . . . ף ו ס ו ) [ ם ד ק י מ י ב ו נ י ת ו ב א ל
ל ב א ו ש ע ת י ב ל ד י ר ש ה י ה י א ל ש י פ ל ט ר פ ב ק ח צ י . . . ל א ע מ ש י ל ש . . . ב ל ק נ ב ם ה ר ב א ל
ה י ל י ו ה ד ו נ מ ח ר י ב ו ש י ו ר מ ו א ו י ר ב ד ל . . . ל ב א . ן א ב ד ע ( ם ה מ ע ל ו ל כ . . . ל ל כ ב ם ר י כ ז ה
. . . א ל ו ר כ נ ל ו נ י ת ו נ ו ע ש ו ב כ ת ו ו נ מ ח ר ת . . . ר מ י מ ל
. . . י נ פ ו ל ת י ל א ל ם ד א י נ ב ם י ק י ז ת מ ש ם ת ו א ל כ ש י פ ל ך ו מ כ ל א י מ ר מ א ש ץ ׳ ד ע ל ו
ר ת ו י ם ה מ ע ר פ נ ה מ ו א ב ם י ל ו ד ג ה . . . א ל א ן כ א ל ך ר ב ת י א ו ה ם ג מ א ת ו מ ו א ב ש ם י ל ו ד ג
ל ע ר ב ו ע ו ץ ע א ש ו ג ם י ל פ ש ל ו ר ת ו י ם י ל ו ד ג ה ם ע ק ד ק ד מ ש א צ מ ג . . . ל ״ ז ח ו ר מ א ש ו מ ב ו
ו ל י פ א ו . . . ם ה ל ל ו ח מ י א ל ו ת ל ת ג ב ש ם י ל ו ד ג ה . . . ם י ר ו י ש ו ת י ר א ש ם ה ש ם ת ו א ל ע ש פ
ם ת ל ו ד ג י פ כ ם ה י ל ע ו פ א ה ר ת י ש ו ת ל ת ג ב ש ם י ל ו ד ג א ל א ו ת ל ת נ ת י ר א ש ם נ י א ש ם ת ו א ל
. . . ם ה ם י ש ו ע ד ו ב כ ו ר ש ו ע ב ם י ל ו ד ג ה ו ל א ו א ו ה ד ס ח ץ פ ח י ב ו פ א ד ע ל ק י ז ח ה א ל ל ב א
ם ד ק ת ש ה כ י ר צ ה ל ו א ג ה ו ם ל א ג ל א ו ה ך ו ר ב ש ו ד ק ה ד י ת ע ש ץ ר ת א ה ר ו ד ה ל ע ר ב ד מ ש
- ה ץ ע ו ת ו ב א ה ן ו ע ש י פ ל ׳ ו כ ו ו ג מ ת ר י ב ו ש י ר מ א ה ז ל ץ ע . . . ה ל
א ל א ן א ב ב י ת כ ץ א ת ו ג ו ע א ש ו נ א נ י נ ת ר ב י ס ו י ר ״ מ א ץ ע א ש ו נ ך כ ר ת א ר מ א ש ה מ ו
ל ק ו ש א ו ה ך ו ר ב ש ו ד ק ה ש ר כ ז נ ל ש ו ר י פ ה י ה י ף ט ו ח א ו ה ך ו ר ב ש ו ד ק ה ץ ע א ש ו נ
ה ת ה נ ו ש א ר ה א י ה ף ט ו ח ש ו ת ת ו ר י ב ע ת ן מ ד ח א ר ט ש ף ט ו ח ך ב ר ח א ו ל כ ה ה ל י ח ת ב
ר ש פ א ו א ר ת א ן ו ש ל ה ת ר כ ז נ ה ץ ש א ר ר י ב ע מ ץ ע כ ץ ש א ר ה א ו ה ש ר ח א ר ט ש ר מ א ש
ה מ ב ו ת נ ו ו כ ש ו נ ש ר י פ ש ש ו ר י פ ת י פ כ ש ה ל י ח ת ב ר מ א ש ה מ ת ל ו ז ן י י נ ע א ו ה ה ז ץ י נ ע ש
ל א ע מ ש י ׳ ר י ב ד א נ ת ה ת ט י ש י פ ל ע ו ת ו א ש ר פ ל ע ש פ ל ע ר ב ו ע ו ץ ע א ש ו נ ר מ א ש
א ה ד ת ו נ ו ע א ש ו נ ק ו י ד א נ י נ ח ר ב י ס ו י ׳ ר י ק ו י ד ל י צ מ א ל ת י ש ר פ ד כ ו ׳ ו כ ו ץ ש א ר ר י ב ע מ
. ר ב ג ם ע ש ל ש ם י מ ע פ ר מ א ש ו מ כ ר י ב ע מ ם י נ ש י ר ה ש ת ו נ ו ע א ש ו נ ר מ י מ ל י צ מ
ץ י נ ע ה י ה י / ו ב ו ן א ב ב י ת כ ץ א ת ו נ ו ע א ש ו נ א נ י נ ת ר ב י ס ו י י ב ר ר מ א ר מ א ק ד י א ה ו
י ת ו ע ר ה ר ש א ו א ו ה ך ו ר ב ש ו ד ק ה ר מ א ש ה מ ב ה ל ע מ ל ו י ת ש ר י פ ש ו מ כ ו ו מ צ ע י נ פ ב
ץ ב ו ץ ש א ר ץ ב ם ה מ ד ח א ה י ה י ה פ י ט ח ה ש ו ו י ר ו ע נ מ ע ר ם ד א ה ב ל ר צ י י כ ן כ ם ג ד י ע ה ו
1 4 9
ז ה כ י מ °י
נ
י י
ד ^ב
(
ל ע ל ת מ א ן ת ת
כ
:ם ת א ט ח   ל יג י י ?  ״ : *5
ונית וב א ל ^ע ב ש נ      ר ש א ם ה ר ב א ל
•ת ד מ ימ ימ ^ו ר ת ב ה י נח 1ל ם ה ך 3«
• *-י )\i ״ ץ ןי3 ה יל א ״ ד ק נק ד א ק ?
ן י ל ה א ;?מ ד י כ ע , ה ך ק ד ןל א ח כ ך ס י33 ל ע . ד ק ^ת א ך ק ח ^ת ד י ק ^א ן ל ר כ ך ה א : ! £ 3
:ם ד , ר •ד ויה א ל ה ל ב א ל א ^ל -ל
א ר ק י״ ר ה מ י״ ש ד
ת מ א ת ש .ב ק ע י ל ת ם א ן ת ה (כ < :ו נ י ת ו נ ו ע ם יל ע י .ו נ י ת י נ י ע ה יס ש זק ב ה י ת ת ן ת נוי ם ג ר ת . ב ק ע י ל ה מ א ז ת ה (כ )
ן כ ו .ם ה י ב א ל ת ע ב ש נ ר ש א ד ס ח ה ה א ו ת י ר ב ה ח א ו ל ד ו פ ש ה ו
ס ר ר ב א p3
,
33 ת י
}
n ה י ל א ת מ י י ר ד א מ כ י ה י מ
ל
3 ר ע י ד
ו י ד ה א ו ת י ב ת א ו ע נ ב ת א .ד וצ י ר ש א ן ע ם ל ו י ת ע ד י י כ ד פ ו א א ו ה Z\ ז V - L i_1 , .״ ' 1
ס ח ר נ א ל ע ׳ח א י ב ה ן ע ב ל ס cש כ י ה ק ד צ ח ו ש ע ל ׳ה ך ר ד ו ר כ ש ו א נל ר כ ל ת א יר ת ב ןיב ה יל א ת מ י י ק ל א מ כ יה ור ת ב ה יע ר זל
ר ש א ח א ו ע ר ז ל ע ׳ה א י ב ה ק ה ל ו ש ר י פ ש .ו י ל ע ר ב ד ר ש א ה א ת מ א ה ב ק ע יל ת ה ס ב ה ר ש א ת מ א ה ונל ן ת ת ק ח צ י ת ל יק ע
י י י ל ל י נ י :(ח ״ כ ה יש א ר ב )ך ב זע א א ל י כ ב ק ע יל ת ח ש כ ה ר ש א ך ר ב ל ונל
ח כ י פ ר מ ת ל ס ח
ן י נ 3 ל
^
י ש א 0 ה ר 3 א ל ך ש א ל ס ח
^ ^
ס ה ר ב א
1 ,
ד ס ח
כ ק ע י ת ח ט ב ה ת א ט ל ת מ א ת ת ש ת מ א ה ל ס ח א ל א ל ה ח ו ר מ א נ א ל ך כ ל ו (ח י י ס ש )ט פ ש מ ו ה ק ל צ ח וש מ ל ׳ה ך ר ל ר ומ ש ל
יכ ׳ ה ם א נ ית ע ב ש נ יב ק ח צ י לש ות ד י ק ע כ . ת ע ב ש נ *יש א : ם ה ר ב א לש ור ש ה ל ומ ג ם ול ש ת ה י ה ת א י ה
:(ב ״ כ ם ש )
,
י ג ו ת יש ע רש א ןע י
ה כ י מ ר פ ס ת ל ס ת
ק ״ ד ר א ר זע ןכ א
*׳ימ י ק ר ו ש ב . ת ו ל ו ג ס ב :ו פ ו ק פ ם ר ב ד ק ל ס ם ש ם ד א כ וב ר ע ת י א ל י כ ט ל כ ל ונל וכ ל וניכ א א וה כ ק ע י .ן ת ה (כ )
^gL^FVZ™
:
™״ ^s , ״ £ ׳ ™5
a
יכ ל יפ ל וניכ א ל א ר ש י יה ל א כ ות כ ן כ ל ע ט מ מ ם י ר ח א ם ד נ
י ג ב ס ח ו י נב ו ו י ר ח א וי נב ל ו p א ה ו ד ס ח ב ו ל ן ח נ ש ם ה ר ב א ל ״ «,__«,
M t t
. ״
f c A
י ״ , ״ _
> י
* 1
י
ת מ א ה ו י נ ב ל ו ם ה ר ב א ל ה נ ת נ ש ר ח א י כ ב ק ע י ל א ו ה ח ם א ר ו ב ק ע י ם ה ר ב א י כ ר ט מ כ ו ם ול א יב א א וה ם ג יב ק ח צ י ר י כ ז ה א צ ו
י י ר ב ד ב י ש י א ל ו י ת ס א ה י ח ל א א ו ה יכ ו י נב ל ה נ ה ם ה ם ייק ל א ו ה ת ר כ ם ש ה ו ויל א ס י כ ור ק ה וית וכ א ך פ ה ם ש ה ם ש כ א ר ק נ ל ח ה
מ ו ב א ה ה ש ל ש ל ל כ .ו נ י ת ו ב א ל ת ע ב ש נ ר ש א :ר ו ח א ב ו ס ח
ן ר
5
ו ה
א ל
ז
ם ה ר כ א ל ר יכ ז ה !כ ל מ ה ל ח ח כ ת י ר ב ו מ ע
:ע ב ש נ ם ח ש ל ש ל י כ ב ק ע י ו ק ח צ • ם ה ר ב א ^
א א י ה ? ״
,
3 ק מ י ל ך ת מ א
י
ן ת ת ם ע ס ה ו ק ח צ
,
ר ט ז ה
ל
ה כ ימ ר פ ס ה ל ס ח :ם ל ק ימ ימ ונית וב א ל ת ע ב ש נ
ד וד ת ד וצ מ
ד מ מ ש יכ ש ״ מ כ ק ח צ יל ש ות ל יק ש ב ס ל ק ימ ימ ונית וב א ל ס פ ב ש נ ן ר ב ל ונל ת מ א ה ל ״ ל . ר ע ן ח ה (כ ) :ם י א ל נ ם ניא ש ס י ס ק מ ו מ
: (כ ״ ב ה ש )ויב יוא ל ע ש ח א ך מ ר ן ש ר יו יוג ו    (מ   ב ת י ש א ר ב )׳וג ו ה מ ד ק י ה מ י ח צ ר ה ו ש ״ מ כ ב ק ס י ל ת ה ס י ה ר ש 6
ח כ י פ ר פ ה ה ל ס ח ר ש א ל ו ס ה ל ג א ל ש ו ל ס ח ל ומ ג ם ול ש ח ה יה מ א יה .ם ה ר ב א ל ד ס ח
ר ק י י ל כ
א ש ו נ ן ו ש ל ו ה ת ו נ מ מ ע ר פ נ ך ר ב ת י ם ש ה ש א ו ה ף וס ל ב א ה ע ש י פ ל ה פ י ט ח ה ו ץ ר ת א
א י ר ו ג י נ ס ה ת ו א ל ב ק ל ה ל ע מ ל ו ה י ב ג מ ו ת ו א א ש ו נ ק ר ו ל ת ו מ א ל ו ח ל ו מ ו נ י א ש ץ ע
ר ש א ב ם כ ל י ת מ ר ג ש א ו ה י נ א ר מ ו ל ו ה ל ע מ ל מ ו י ל ע ד מ ל מ א ו ה ך ו ר ב ש ו ד ק ה ש
ך ר ב ת י ם ש ה יב ה מ ש א ך ב ל כ ם ד א ל ץ א ו ם ו י ה ל כ ע ר ק ר ע ר ה ר צ י ת א י ר ב ב י ת ו ע ר ה
ה ז ל י כ י י ש ד ר ז ע ל א ׳ר י ר ב ד י ת י י מ ד וני י ה ו וי ת וי ר ב ם ע ד ס ת ת ה ל א ו ה ה ד ס ה ץ פ ת
ש י א ם ע ד ס ת ה ל ך ל ש מ ו ך ל א ו ה ד ס ח ה ש ר מ ו ל ו ג ו צ ר ד ס ח ׳ה ך ל ו ר ז ע ל א ׳ר ר מ א ד
ו ל י פ א ו ו מ ע ב י ט ה ל ך ל ש מ ד ס ח ׳ה ך ל ז א ו י ש ע מ ו מ ת ו ו ה י ש ע מ כ ו ל ם ל ש ת ש ר ת א
ו ל י פ א ש ם י ד ס ת י פ ל כ ת ט מ ד ם ת ב ר ו ר ז ע ל א י ב ר ד ה י ת ע ד א ו ה וי ת וי כ ז ם ו ל ש ת ם ת ש
ך ר ב ת י ו ל ה ג ה ו ה ש ע מ ת ו כ י א י פ כ ב ו ט ה ש ע מ ה ש ו ע ה ל ש ך ש מ ג ה ד מ ח ה ם ו ת י ש
.ם י מ ל ו ע י מ ל ו ע ל ו ם ל ו ע ל ם ו ת י א ל ש ו ל ש מ ד ס ח ה ל ע ת י ו
י ב ד ם ת ׳ת ך ל ר מ א ש ת מ ב ר ז ע ל א ׳ר א ר ו מ א ה י ר ב ד ב ץ ד ה ז ה ץ י ג ע ה ד ו ס ב ר ש פ א ו
י פ ל ב ה ט מ ד ס ח ב ר ו ר מ א ש ר ז ע י ל א ׳ר א ג ת ה י ר ב ד ב ו ו ה ש ע מ כ ש י א ל ם ל ש ת ה ת א
ו ר מ א א ו ה ד ס ח ץ פ ח י כ ה א י ת ת ש א ג ו ק ת ב ג ״ ל ק ה ל ע ב א ר ד י א ב ו ר מ א ש ו מ כ ם י ד ס ה
א נ א ת ו ם ש ד ו ע ׳וכ ו ר ב ל ד ד ס ח ת י א ו ו ג ל ד ד ס ת ת י א ד ס ת ת י א ו ד ס ח ת י א ם ש
ר ק י י ל כ 150
א ל ו ה י ל א ע ט ק ל א ל ו י נ ב מ ל ו ה א ב ר ת י א ל ד ס ח ך י ר ט צ א א ל כ ב א ר פ ס ד א ת ו ע י נ צ ב
ם ל ו ע ד ס ח ב ו ץ מ ו י ק י ת ע ד ד ס ח ש ו מ י א ל ך ת א מ י ד ס ח ו ב י ת כ ד י א ה ו א מ ל ע מ י צ ת ש א
ק י ת ע ד ד ס ת א י ה ו ה נ ב י ד ס ה ם ל ו ע י ת ר מ א ב י ת כ ד א ר ת א י א ה ו ם ל ו ע ד ס ח י ר ק י א ד ד ס ח
א ת מ ש נ ד י ח ב א ל א ר מ ת י א א פ ו ג י י ת ב ו א ל ט ו ש ק ד ד ס ח ו ט ו ש ק ד ד ס ח א ו ה ץ ק י ת ע ד
. ן א כ ד ע א ו ה ד ס ח ץ פ ח י כ ב י ת כ ך כ ץ ג ב ו
ר ת א ש ן י מ ו י ק י ת ע ד ם ל ע ג ה ל ע ד ס ח ׳ ה ך ל ו ר מ א ש ן ב ו מ ו ם י ד ס ח י ג ש ה ן ב ו מ ה ז ב
א נ ו ה ׳ ר ם נ מ א ר ת ם נ ת ד ס ת ך ל ש י ן י י ד ע ה ל ג נ ה ך ד ס ח ב ו ה ש ע מ ב ש י א ל ם ל ש ת ר ש א
ן י י נ ע ו ן ת ב ש ה ש ע נ ל א ר ש י ל י ב ש ב ה ז ל ב ם ע ו ו י נ פ ל ה ה כ ש ץ א ר מ א ו ה ב א ׳ ר ם ש ב
ך ר ב ת י ם ש ה ו א ו ש נ מ ו נ ו ע ל ו ד ג ת ו ב ו ט ת מ כ ו ל ב י ט מ ש י מ ל א ט ו ת ה י כ ר ש פ א ה ת ב ש ה
ח ב ש מ א ו ה ך ו ר ב ש ו ד ק ה ש ו ל ב י ט ה ש י מ ל ה ו ע ה ש ך ר ע ב א ל ו מ צ ע ד צ מ ץ ע ה ך י ר ע מ
א ט ח ך ר ע ב ה י ה י ו ץ ע ך ר ע מ ץ ע ה ט ע מ ת י ה ז ב ו ו מ ע ב י ט ה ש ת ו ב ו ט ה מ ל ו כ י ב כ ו מ צ ע
ו ה ת ב ר ה ך ר ב ת י ו ד ם ת ת ו ע צ מ א מ א י ה ו מ ע ב י ט ה ש ה ב ו ט ה י כ ך ר ב ת י ם ש ה י ג י ע ב
ו ה ת ם נ ו ע ל ק ה ל י ד ב ם ה מ ע ב י ט ה ש ת ו ב ו ט ה מ ן ח כ ש ה ש ע נ ל א ר ש י ל י ב ש ב ו ר מ א ש
א ו ה ו י ל מ ע ל כ ת א ם י ה ל א י נ ש נ ו מ כ ה ח כ ש ץ ש ל א ו ה ש ב י ת כ א ש נ ץ ש ל א ש ו נ ת נ ו ו כ
ד ו ד ן כ ו ם ו ל ש ה ו י ל ע ו ר א י ב ש ו מ ב א ל א ת י ט ל ת ה א ש נ ץ א ש ו י ר ב ד ף ו ס ב ר א י ב ש ה מ
ו נ י א ש ה ל ס ם ת א ט ח ל ב ת י ס י כ ה ח כ ש ה י ד י ל ע ו ה ח כ ש ת מ ש ץ ע ת א ש נ ר מ ו א א ו ה
ת ו נ ע ר פ מ א י ב נ ה ר ב ד ש ר פ ס ל כ ב ש ו ר מ א י ר פ ס ב ו ץ ע א ל ו א ט ח א ל א . . . נ י ע ב ה א ר נ
ה כ י מ ן כ ו ו נ י ז א ה ב ן ר ת נ ק ש י פ ל ה כ ר ב ה ת א ז ו ב ם ת ת ה ש מ ן כ ש ת ו מ ת נ ב ם ת ו ת ל א ר ש י
. ה מ ח נ ב ם ת ת ם ו ל ש ה ו י ל ע
ה כ י מ ר פ ס ם ל ש נ ו ם ת
151
ם ו ת ח
א ם וח נ
ם וח נ ןוזח ר פ ס ה ונינ א ש מ
א
א
v.   9 * י ל v$•• A- : T ^
מ ן י ר ס כ ל מ מ
ת ! .ד ^#$ל
5ז מ »י מ א ונק ל א נ : ק ? א ה
5|3נ ׳ ר מ י ע ה י י ד ת :«מ נ ׳ ל מ ם ק נו
ג מ ח יפ י ז ד 1א י ל ל 8
ב :
ז י ד ק א   89?ב י ת ן ד י0^< ת י3ס ם י ח ; . ד ^ ב ס יס ס 9?
י ״ ש ר א ר ק י ״ ר ה מ
ת י ה א ס ש א ל ז מ ו ל ד ס כ ל ס מ . , ר ו ע נ א ש מ (א ) א יי״ *׳ י י ״ א ל» ס יט י״ * י״ . ״ * נ א ש מ 00 א
«*!•« n w n • •Mm run1 ב ת כ ש ה מ ו ר פ ם פ (ל כ ל *t«n ! «• < t « ) . run ר ו מ :א ו פ ח ל
ל ו ק ג wn . ם י ח נ ק ז ח ר פ ס . ה ו נ י נ ם ח ו ת כ פ ח ג ה ו ע ג י ם ו י ם י מ ר א ד ו ע ם ה י ל ע א ב נ ת ה ו י ת פ א ן ב
ל מ < א ו ה ש ה י מ ה ן ו ח ו נ ה מ ו ל ו מ א ו ק ט ל ו ני ח ש י ס ג p)p א ל ו ם ח ל ת ו מ ל ר ב ד ד מ א ה ע ר ה ל ע ׳ ח ם ה י מ ח ב ו ש ה ב ת ז ה
ת א מ נ א ו ה ו ה י ל ע ב ת כ נ ר ב כ ק ז ח ר פ ס ׳ ר י ס ן כ ו ה ת פ ף פ ח ל ב א ה ו ו ת ר ח פ ל ע ו ת ס ל ק מ ו ל ש ׳ ה ב א י ה ש ץ ם ק ח ו . ה ש ע
מ א י ס ק ל א ה ם ו ח נ ה י ל ע א ב נ ת מ ר ז ה ה ת ע ו י ת מ א ן ב ה נ ו י
ן י מ ל ק ל מ ן ת נ ו י ם ג ר ת ן כ ו .ו ר י ע ם ש א י ה ש ו ק ל א .ה ז ה א ש מ ה
.ת ס י ס ו א ל ו ל כ ו א ה כ ו מ מ ת ב ת ו י ת מ א ר ב ה נ ו י ה ל מ י ב נ ת י א
. י ש ק ל א ה ) :ש ו ק ל א ת י ב מ ל ם ו מ נ ה ל מ י ב נ ת י א ו ב ת י ס ה י מ ל
ן ר א ת מ ל מ מ א י ה ו ה ״ א י נ י י ל א ב ת נ י ל מ ב א י ה א י ה ה ר י ע
א ר ס ע ם ש ש יש ע ל ת ו ת א ל ן ו ח ב א ו ה ש י פ לע ף א ל א ר ש י
ב ו ר ק ה ח ל מ ה ם י ש ם ו ש מ ה ל ב ו ר ק א ה ל מ ו א פ ם כ ו א ב ה ל ל
ק כ י ל מ מ ק א וז ה נ י ל מ ה ז ן ד א ל ת ת ת מ ם ש ך ל ו ה ל א ר ש י ח א ל
ם א מ א ב נ ת נ ב י ר ח נ ס נש ו ע ר ז ל ע . ׳ ה ם ק ו נ ו א ו נ ק ל א ( ב ) :(ם י ר ש מ ל ו ס . ה ל ו ה י ע ר ז מ ם ה ו ן ל מ
ה ת ע ן י י ל ע ם ג ו ם ה י ב י ו א מ ל א ר ש י ל ע ר פ נ ש ז א מ . ׳ ה ם ק ו נ ו א ו נ ק ל א : ם ל ו ע ר ל ס ב ו נ י צ מ ש ו מ כ ה ש נ מ י מ י ב ו
. ר ט ו נ ו : ו מ ע ת א ו ל נ ה י ם צ ר א ת א ו ב י ר ח ה ש . ו י ר צ ל ׳ ה ם ק מ : ת ו י ה ל א ו ה ר י ת ע ו ה מ י ח ל ע ב ו א ו ה ם ק מ
ו מ כ ל א ר ש י ת א ב י ר ה נ ס ה ל ג ה ש ת ו י ל ג ה ש ל ש ל ג נ ב ו ל ל ה ת ו מ ק נ ׳ ג ר מ ו א ק ש מ ש
,
ר ו ו י ב י ו א ל ו ת ב י א ת א א ו ה ן ס וצ ו
א ר ז ע ן ב א ק ״ ד ר
: ר י ב ת א ו ה ש י ס ל ע ף א א ו ה ק ב ל י כ . ת ז ח ר פ ס (א ) א ח י י י ב נ ח ת ו מ . י ש ו ק ל א ה ם ו ח נ ן י ח ר מ ס ה ו נ י נ א ש מ
- ה ו נ י כ לע ם ש ה א ש נש ה מ ה א ו ב נ . א ש מ י
0 3
י י ? * י י
1
" ""יי "י** "י*
3
י* "י
0
*
3
ם ו ח נ ל ש ע ס ש מ ה י ה ה ח מ ף פ ח ב ם ו ח נ ק ו ח ד ו ק נ ה י ה ם א
ל ש ץ ב ק ל כ א . ה ז ח ר ש א pan ך ב ה י ע ש י ל ש ן י י ה ן ו ג כ ח ו ח ש
ם ו ח נ ק ז ח ו נ י א ש י מ ל פ ו ח ג ח ס ו ד י ד פ פ ו ד ב ל ו ד י ם ע מ ו ת נ מ ׳ ח
ם ש ל ע . eך ק ל א pד ם ו ח נ .י ש ו ק ל א ה ם ע ו נ :ה נ ח י ן י ז ה ם א י כ
י ת ש   מ פ ה ה כ י ס א ר ו ק ש י נ כ .י ש ן ו ל א ו ח י ו ק ש ו ק ל א ם ו ק מ ה
. ת ו ד ו ק נ ׳ג ב ה ח ו ת מ א י ה י ש ו ק ל א ה . ח ש י ר ם פ ה י ה ש פ ש ל ע
ן ס ק ץ פ ק ב ה צ ו מ ק א ד ו ו ת ו ב י ת י ת ש *ש וק ל א ח ה י ה פ א ל ב א
ע פ ש מ א ה י ו א ת ו ה ל א ן וש ל א י ה ש ם ו ח ד ל א ן ו ג כ י ר י ע א ו ח ש
. ם ן נ ס פ ש פ א י כ ו ג י א ל כ א .ה     ב ק ה ת א פ ה ש ק ה א מ ג א ב ג ת ג ש
י מ ל . ׳ ח ם ק ו מ א ו נ ק ל א (ב ) :ר ו ש א ת ו כ ל מ ש א ר א ו ה ה ט י נ
ס ח י ת מ י ש ו ק ל א ה ו ת ו י ה ן כ ת י ו א י ב נ ה ה ז ל ש ו ר ו ד ט ע ל י א ל
ת ל מ נ ל ע ו ת א ט נ   ו י ת ט א מ ל ח א ם ש ל א ו א ר י ע ה ם ש ל א
ו ח כ ה א ר י ש ל א ר י כ מ . ל א (ב ) : ר צ נ ל כ ט נ ל י ב ה ו מ כ
:ל א ר ש י ת י ח ש ה ר ו ש א ן ל מ י כ ו מ ע ל ׳ ה א נ ק י ו ו מ כ א נ ק ם ע ס ו
י כ ש ז   מ ס ו ה מ ק נ ח ק י ש ם ק ו נ ו א נ ק ו מ כ ר א ת ה ם ש . א ו ג ק
ד מ א ך ל ם ו ח ו נ י נ ת א pn   ח ש א א ג י א י ה ה ץ ר א ה p ב ו ת כ ש
י ״ ע ם ת מ ק נ ם ק נ ה ׳ ב ק ד ו ם צ ר א מ ם ת ו א ה ל ג ח   • ל א ר ש י ל ע ר ח
ח נ ש ל ״ ז ו נ י ת ו ב ר ו ר מ א ו -ת ש א ת ו כ ל מ ב י ר ח ה ש   ו צ נ ד כ ו ב ג
ת א ש ב כ ה י י נ ש ה ט י נ ת א ש ב כ ר צ ג ד כ ו ב ג ך ל מ ש ה נ ו ש א ר
א ב ג ח ג ד ח ה מ א ב ב ו ה כ ח   ופ א א ל א י ב נ ה ח ז ם ו ח מ .ס י ק י ו ח י
ל א וי ם ל ו ע ר ד ס ב ו ו י ת ו ב א ל א ו א ו ר י ע ל א ס ח י ה מ י ש ו ק ל א א ר ק י
א ל ה ש ג פ ר ש כ ה י ה א ל ש ימ ל ו ה ש ג פ י מ י ב ו א ב נ ת ב ק ו ק ב ח פ ו ח נ
ך ו מ ס א ו ה י כ ח ת מ ו א ו ש ב ה ד ו ק ג ק ו ח ת י י ח ו ו פ ש ל ע •א ר ק ב
י ס ע ל ׳ ח א ג ק י ו ר פ א ש ו פ כ . ו פ ע ר ו ב ע ב א ר ח א נ ק מ .ד ד ם ק ו ג ו א ג ק ל א 0) : ׳ ו ע פ ו ל ד ס כ ל פ פ ש ג ד ה ן ת נו י ו ו ה י ע ש י ן וז ח ו פ כ
ה ל ג ח ך ר ב ת י ל א ה ן וצ ר ב ש י ׳מ ע א י כ ו ע ר ז מ ו •ת ש א ך ל פ ת א פ ת מ ק נ ווק י ש .ם ק ו נ ו :ם ת ו ל ג ב ה ל ו ד ג ה ד צ ב ם ת וא   ה א ת י כ
׳ ח פ ק ו ג :ה ע ר ל ור ז ע ה פ ה ו ש ע מ י ת פ צ ק י ג א ר פ א ש י נ ב י ו א ר ה p ד ח ו י ע ר ה ל ף י ס ו ם א ו ה י פ א פ כ ש ר ו ש א י ו ה ר ב א ש ו פ כ
ד וד ת ד ו צ מ ק י צ ת ד ו צ מ
ש א ר א יה ה מ י נ ל ס ה ר מ א נ א י ה ה ס א ו כ ג ס . ח ו ג י נ א ש מ (א ) א ש מ כ ןיפ מ .א ו ג ק (כ ) :ש וק ל א ר י פ ם ש .יש וה ל א ה (א ) א
ס מ מ ל ש ה א ו ב נ ר פ ס וה ז . ר מ ד פ ס :ר וש א ה כ ל מ מ :(כ ״ ל ם יל ב ד ) ל א א ל כ י נוא נק ם ס ו מ כ י
א מ י ס . ר ת א ו נ ק ל א (ב ) :ה ו נ י נ ל מ 6בנסמהה י ה א ז ה יש זק ל א ה
ft ל כ א ם ״ ו כ מ ס ם ה ויב יוא ל ס כ י א ר פ מ י ס ק פ א וה ת ר צ ל ק ר ל ״ ר .ו י ר צ ל ׳ ח ם ק ו נ :׳ו ג ו י ס ם ק מ ר מ א ו ל ו מ לסכ1 ם ק מ ו ס מ מ צ צ
ר ק י י ל כ
ט ו ו ל ד ם כ ל ט מ ןי״ ת נ ,ת ו ע נ א ש מ ל ״ ז י״ ש ר י ש ו ק ל א ה ם ו ח נ ן ו ז ת ד פ ס ה ו נ י נ א ש מ
ן ו ז ת ל ה מ ו ד ו נ י א ו ק ו ב ד ו ני א ש י פ ל ץ ״ מ ק ד ו ק נ pm ,ם ו ת נ pm ר פ ס .ה ו נ י נ ת י ה א ק ש א ל
ה נ ו י ת א ו ב נ א י ה ו ה י ל ע ב ת כ נ ר ב ב pm ר פ ס ו ש ו ר י פ ן כ ו ח ת פ ף ט ח ד ו ק נ א ו ה ש ה י ע ש י
ם ש א י ה ש ו ק ל א ה ז ה א ש מ ה ת א י ש ו ק ל א ה ם ו ח נ ה י ל ע א ב נ ת ה ו ר ז ה ה ת ע ו י ת מ א ן ב
ת פ י ס ו א ד ו ד כ ו א ת ב ו ת מ ת ב ת ו י ת י מ א ן ב ה נ ו י ה ל ע י ב נ ת י א ן י מ ד ק ל מ י״ ת ן כ ו ו ר י ע
ר י ב ת ה י״ ש ר י ר ב ד ל ע י י ס מ ו ן א כ ד ע ש ו ק ל א ת י ב ד מ ם ו ח נ ה ל ע א י ב נ ת י א ו ב ת י ט ח י מ ל
.א ו ה ח ת פ ף ט ת ד ו ק נ ו ני ר פ ם ב י כ ץ ״ מ ק ד ו ק נ ד ב ל מ pm ת ב י ת כ ש
ל ע ם ש ה ת א ו ב נ ,א ש מ .ר י ב ת א ו ה ש י פ ל ע ף א א ו ה ק ב ד י כ ,pm ר פ ס ל ״ ז ע ״ ב א ר ה ו
ו א ר י ע ה ם ש ל א ם ה י ת מ י ש ו ק ל א ה ו ת ו י ה ן כ ת י ו א י ב נ ה ה ז ל ש ו ר ו ד ו נ ע ד י א ל ה ט י נ
ר ק י י ל כ
152
. ן א כ ד ע ר צ נ ד ב ו ב נ ד י ב ה ו נ י נ ת ל פ מ ל ע ו ת א ו ב נ ו י ת ו ב א מ ד ח א ם ש ל א
א צ י א י ה ה ץ ר א ה ן מ ב ו ת כ ש ו מ כ ר ו ש א ר י ע ה ו נ י נ ת ו י ה ל י כ ב י ה ר ה ו ל ״ ז ק ׳ י ׳ ד ר ה ן ב ו
ר צ נ ד ב ו ב נ א ב ו צ ר א מ ם ו ל ג ה ו ל א ר ש י ל ו ע ר ה ם י ר ו ש א ה ש י פ ל ו ה ו נ י נ ת א ן ב י ו ר ו ש א
ה י נ ש ה ו נ י נ ת א ש ב כ ר צ נ ד כ ו ב נ ך ל מ ש ה נ ו ש א ר ה נ ש ל ״ ז ח ו ר מ א ש ו מ כ ה ו נ י נ ב י ר ת ה ו
ם ו ח נ ל א ו י ם ל ו ע ר ד ס ב ו א ב נ ת נ ר ו ד ה ת א ב ב ו ת כ ה ד י ג ה א ל ם ו ח ג ו ם י ק י ו ה י ת א ש ב כ
ה ד ו ק ג ן ו ז ת ת ״ י ת ו ו א ר ק ג א ל ה ש נ מ ר ש כ ה י ה א ל ש י פ ל ו ה ש נ מ י מ י ב ו א ב נ ת נ ק ו ק ב ח
. ן א כ ד ע ו ה י ע ש י ץ ז ת ו מ כ ך ו מ ס א ו ה י כ ת ״ ת פ א ״ ו ש ב
י ״ ש ר י ר ב ד כ ץ ״ מ ק ב ץ ז ח ו א צ מ ם ה ל ר ש א ם י ק י י ו ד מ ה ם י ר פ ס ב ש ד י ע ה ל ״ ז א ״ י ד ה מ ו
י ש ו ק ל א ר מ א ת א א ש י א ם ש א ל ו ש ו ק ל א א ר ק י ש ם ו ק מ ם ש א ל א צ מ א ל ש י פ ל ו ל ״ ז
ת א ז ה ה א ו ב נ ה ת ו י ה ן ת נ ו י ם ג ר ת מ א ו ה ו ש ו ק ל מ ו מ ב ו ר ו ת י א ו ש ק ל ת ר ז ג מ א ו ה
ם ו ד ק ה ץ ז ח ר פ ס ם ע ם י כ ס מ ם ו ח ג א ש ג ש ו ז א ש מ ו ה י ל א ת מ ד ו ק ה [ ל א ] ת ר ח ו א מ
ם ו י ם י ע ב ר א ד ו ע ה נ ו י א ב נ ש ה מ י כ ה נ ו י ר פ ס ב ו ל ם ד ק ש ו מ ב ד ו ע ב י ת ר ה ו ה נ ו י ל
ה ב ו ש ת ב ו ב ש ש כ ו ה ט ו ש פ כ ת ת א ה ת ו נ ו ו כ י ת ש ל ע ת א ז ה א ו ב נ ה ת י ה ת כ פ ה נ ה ו נ י נ ו
ו מ כ ה נ ש ם ו י ם ו י ם י ע ב ר א ד ו ע א י ה ש . . . . ה ת נ ו ו כ ת מ י י ק ת נ ו ט ש פ ה ת נ ו ו כ ה ל ט ב ת נ
ה ל ו ע ש ד ״ ו ע ן י י נ מ י פ ל ם י נ ש ב ת ו ב ר ד ו ע ו ה נ ש ם י ע ב ר א ו נ י י י ה ד ו ת ל ו א ג ה י ה ת ם י מ י
ה ל ג ה ו ל א ר ש י ל ה ע ר ה ש ן ע י , ר צ נ ד ו ב נ י ד י ל ע ת כ פ ה נ ה ו נ נ ה י ה ת ז א ה נ ש ם י נ מ ש ד ו ע
ת א ז ה ה ל פ מ ה ל א ו י ר ב ד ז מ ר ב א ב נ ת נ ה נ ו י ש ן ב ר ב ד ה ת ו י ה ל ו ם י ט ב ש ה ת ר ש ע ל
ו ר מ ו א ב ה נ ו י ת א ו ב נ ל ץ ר כ ת ז מ ר ם ו ת נ ת א ו ב נ ב ר י כ ז מ ת ו י ה א ח י נ ת א א ם ו ח נ א ב י נ ש
ה מ ב מ ה מ ו ד ק ה ה נ ו י ת א ו ב נ ל ש ו ק ל מ ו ר ת ו א מ א ו ה ש י ש ו ק ל א ה ו ר מ ו א ב ו ץ ז ת ר פ ס
ת ל ש ק ר ם ש ך ל ה ש ה נ ו י ו מ כ ה ו נ י נ ל ך ל ה א ל ם ו ת נ ש י פ ל ר פ ס ץ ש ל ר מ א ש ה מ ו ם י נ ש
ו ר י ג ה ש ם י א י ב נ ה ר א ש ם נ מ א י ש ו ק ל א ה ם ו ח נ ת א ו ב נ ם ש ב ו ת כ ר פ ס ב ו ת א ו ב נ
. ן א כ ד ע ר פ ס ם ה ב ר מ א א ל ה פ ל ע ם ה י ת ו א ו ב נ
א ל ו ת ר כ נ ץ ו ת ר פ ס ש ר י פ ש ל ״ ז י ״ ש ר ת ט י ש א י ה ו ל ״ ז ם ג ר ת מ ה י פ ל ע ד ן ״ ד ע ל ו
י פ ל ץ ז ח ר פ ס ו ר מ ו א ם ה י ר ב ד ב ן ב ו מ ה ג ו י ץ י ג ע ל ע ץ ז ח ר פ ס ה ר ו מ ש ם ו ח נ ל א ך ו מ ס
ו ק ח ו ה ר פ ס ב ו ה נ ו י ל ש ו י ל י מ ו ב ת כ י ו ה א ו ב נ ה ת א ז ל ם ד ק מ ה נ ו י ת א ו ב נ ה ר מ א נ ר ב ב ש
ל ש ו ז א ש מ ר מ א ו ל י א ב ר פ ס ב ה ב ת כ נ ר ב כ ש ה נ ו י ת א ו ב נ ל ע ץ ז ת ר פ ס ץ ש ל   ו מ א ה א
ו י ל ע ה נ ו י ת א ו ב נ ל ע ר ב ח ת נ ש ם ו ד ק ה ץ ז ת ר פ ס ם ג ו א י ה ת מ כ ס מ ה ו נ י נ ל ע ם ו ח נ
ו מ כ ו י ש ו ק ל א ה ש ו ק ל מ ה י ה ו י ר ת א ם ו ח נ ו ה ר ו י ם ש ג ו מ כ ה ו נ י נ ל ע ה י ה ה נ ו י י כ ם ו ל ש ה
. ל ״ ז ו ת ע ד ל י ת נ ו כ ו י ת נ י י ע ן כ ש ק ל ץ ש ל י ש ו ק ל א ה ר מ א ש ה מ ב ל ״ ז א ״ י ר ה מ ב ת כ ש
ץ נ ע ב ת ו י ה ם ע ת ו כ י ר א ב א ל ו ה ר צ ק ת ת א ה א ו ב נ ר מ ו ל כ ה ו נ י נ א ש מ ר מ א ש ר ש פ א ד ו ע
ם ה . ~ מ ת ד ר ו מ ה ר י ע ה ה ר ע נ ל ע א ו ה ש י פ ל ו ב ך י ר א ה א ל ץ ז ת . . . ך י ר א ה ל ם ו ק מ ה ז ה
ל א ר ש י ל ה ר ע נ - . ל ע ש א ו ה ו ר ו צ י ק ב ץ ו ב מ ה ב ו ת כ ל ק ר ה ז ב ך י ר א ה ל ו ל ה מ ו ם י ע ש ו פ ה
ך ו ת מ ש ! ה ב ת כ נ ] ( ה ב י ח נ ) ה ב י ס ה ת א ז ל ו ר ו ש א ת כ ל מ מ ר ק י ע ם ש י ב ם י ט ב ש ה ת ר ש ע ל ו
ה ז ל ב ם ע ם י נ ש ה מ ב ו פ א ך י ר א ה ש ת ו י ה ם ע ו ו ד ב ע ת מ ק נ ׳ ה ם ק ו נ ו א נ ק ל א . . . ו י ה ז
. ה ק נ י א ל ה ק נ ו ה י ל י ד ה י ב ג ה ז ל כ ם ע ו ם י פ א ך ר א ׳ ה ו ה ת ה י ל י ד י ב ג
153
א ם וח נ
ל ש ו ע ר ז ל ע ׳ ה ם ק ו נ ו א ו נ ק ל א ל ״ ז י ״ ש ר ״ וב ו ם י פ א ך ר א ״ ד ׳וב ו ״ ה ם ק ו ת א נ ק ל א
ז א מ , ׳ ה ם ק ו נ ו א נ ק ל א . ם ל ו ע ר ד ס ב ו נ י נ ש ש ו מ ב ה ש נ מ י מ י ב ו ם ו ח נ א ב נ ת נ ב י ר ת נ ם
ת ו י ה ל א ו ה ד י ת ע ו ה מ י ח ל ע ב ם ק ו נ א ו ה ה ת ע ץ י ר ע ם ג ו ם ה י ב י ו א מ ל א ר ש י ל ע ר פ נ ש
ו ת ב י א ת א א ו ה ן פ ו צ ו , ר ט ו נ ו ו מ ע ת א ו ל ג ה ו ו צ ר א ת א ו ב י ר ח ה ש , ו י ר צ ל ׳ ה ם ק ו נ
ל א ר ש י ת א ב י ר ת נ ס ה ל ג ה ש ת ו י ל ג ׳ ג ד ג