‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪,‬‬

‫התש"ל‪1 1970-‬‬

‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪ 265‬לחוק התכנון והבניה‪ ,‬התשכ"ה‪ ,1965-‬ולאחר‬
‫התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה‪ ,‬אני מתקין תקנות אלה‪:‬‬
‫_________________‬
‫‪ .1‬ק"ת ‪ ,2581‬התש"ל )‪ ,(8.7.1970‬עמ' ‪.1841‬‬
‫תיקונים‪ :‬ק"ת ‪ ,2629‬התשל"א )‪ ,(5.11.1970‬עמ' ‪;102‬‬
‫ק"ת ‪ ,2660‬התשל"א )‪ ,(4.2.1971‬עמ' ‪] 526‬התשל"א )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,2670‬התשל"א )‪ ,(4.3.1971‬עמ' ‪] 609‬התשל"א )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,2685‬התשל"א )‪ ,(14.4.1971‬עמ' ‪] 838‬התשל"א )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,2694‬התשל"א )‪ ,(13.5.1971‬עמ' ‪] 1039‬התשל"א )מס' ‪;[(5‬‬
‫ק"ת ‪ ,2731‬התשל"א )‪ ,(19.8.1971‬עמ' ‪] 1498‬התשל"א )מס' ‪;[(6‬‬
‫ק"ת ‪ ,2731‬התשל"א )‪ ,(19.8.1971‬עמ' ‪] 1498‬התשל"א )מס' ‪;[(7‬‬
‫ק"ת ‪ ,2759‬התשל"ב )‪ ,(20.10.1971‬עמ' ‪;127‬‬
‫ק"ת ‪ ,2848‬התשל"ב )‪ ,(12.5.1972‬עמ' ‪] 1160‬התשל"ב )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,2848‬התשל"ב )‪ ,(12.5.1972‬עמ' ‪] 1177‬התשל"ב )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,2923‬התשל"ג )‪ ,(11.10.1972‬עמ' ‪;155‬‬
‫ק"ת ‪ ,3179‬התשל"ד )‪ ,(2.6.1974‬עמ' ‪;1268‬‬
‫ק"ת ‪ ,3600‬התשל"ז )‪ ,(14.10.1976‬עמ' ‪;59‬‬
‫ק"ת ‪ ,3623‬התשל"ז )‪ ,(25.11.1976‬עמ' ‪] 415‬התשל"ז )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,3635‬התשל"ז )‪ ,(19.12.1976‬עמ' ‪] 534‬התשל"ז )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,3672‬התשל"ז )‪ ,(4.3.1977‬עמ' ‪] 1110‬התשל"ז )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,3694‬התשל"ז )‪ ,(14.4.1977‬עמ' ‪] 1371‬התשל"ז )מס' ‪;[(5‬‬
‫ק"ת ‪ ,3800‬התשל"ח )‪ ,(28.3.1978‬עמ' ‪;970‬‬
‫ק"ת ‪ ,3867‬התשל"ח )‪ ,(6.7.1978‬עמ' ‪] 1666‬התשל"ח )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,3884‬התשל"ח )‪ ,(28.8.1978‬עמ' ‪] 2002‬התשל"ח )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,3890‬התשל"ח )‪ ,(17.9.1978‬עמ' ‪] 2091‬התשל"ח )מס' ‪3‬א([;‬
‫ק"ת ‪ ,3892‬התשל"ח )‪ ,(21.9.1978‬עמ' ‪] 2122‬התשל"ח )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,3948‬התשל"ט )‪ ,(25.2.1979‬עמ' ‪;745‬‬
‫ק"ת ‪ ,3974‬התשל"ט )‪ ,(30.4.1979‬עמ' ‪] 1038‬התשל"ט )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,4024‬התשל"ט )‪ ,(6.9.1979‬עמ' ‪] 1848‬התשל"ט )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,4073‬התש"ם )‪ ,(1.1.1980‬עמ' ‪;691‬‬
‫ק"ת ‪ ,4111‬התש"ם )‪ ,(17.4.1980‬עמ' ‪] 1354‬התש"ם )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,4159‬התש"ם )‪ ,(28.8.1980‬עמ' ‪] 2306‬התש"ם )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,4223‬התשמ"א )‪ ,(8.4.1981‬עמ' ‪;877‬‬
‫ק"ת ‪ ,4342‬התשמ"ב )‪ ,(4.5.1982‬עמ' ‪;929‬‬
‫ק"ת ‪ ,4417‬התשמ"ג )‪ ,(14.10.1982‬עמ' ‪;103‬‬
‫ק"ת ‪ ,4464‬התשמ"ג )‪ ,(22.2.1983‬עמ' ‪] 834‬התשמ"ג )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,4470‬התשמ"ג )‪ ,(10.3.1983‬עמ' ‪] 916‬התשמ"ג )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,4596‬התשמ"ד )‪ ,(21.2.1984‬עמ' ‪;978‬‬
‫ק"ת ‪ ,4620‬התשמ"ד )‪ ,(22.4.1984‬עמ' ‪] 1324‬התשמ"ד )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,4623‬התשמ"ד )‪ ,(29.4.1984‬עמ' ‪] 1402‬התשמ"ד )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,4630‬התשמ"ד )‪ ,(17.5.1984‬עמ' ‪] 1486‬התשמ"ד )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,4745‬התשמ"ה )‪ ,(10.1.1985‬עמ' ‪;490‬‬

‫)המשך בעמוד הבא(‬

‫‪20579‬‬

‫‪1.1.2009‬‬

‫‪-1-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫_________________‬

‫)המשך מהעמוד הקודם(‬
‫ק"ת ‪ ,4854‬התשמ"ה )‪ ,(1.9.1985‬עמ' ‪] 1891‬התשמ"ה )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,4881‬התשמ"ו )‪ ,(12.12.1985‬עמ' ‪;267‬‬
‫ק"ת ‪ ,4936‬התשמ"ו )‪ ,(1.6.1986‬עמ' ‪] 951‬התשמ"ו )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5053‬התשמ"ז )‪ ,(10.9.1987‬עמ' ‪;1275‬‬
‫ק"ת ‪ ,5190‬התשמ"ט )‪ ,(13.6.1989‬עמ' ‪;914‬‬
‫ק"ת ‪ ,5208‬התשמ"ט )‪ ,(8.8.1989‬עמ' ‪] 1193‬התשמ"ט )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5213‬התשמ"ט )‪ ,(24.8.1989‬עמ' ‪] 1290‬התשמ"ט )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,5217‬התשמ"ט )‪ ,(14.9.1989‬עמ' ‪] 1391‬התשמ"ט )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,5302‬התשנ"א )‪ ,(25.10.1990‬עמ' ‪;139‬‬
‫ק"ת ‪ ,5321‬התשנ"א )‪ ,(13.1.1991‬עמ' ‪] 408‬התשנ"א )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5358‬התשנ"א )‪ ,(26.5.1991‬עמ' ‪] 877‬התשנ"א )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,5422‬התשנ"ב )‪ ,(23.2.1992‬עמ' ‪ ;788‬ראה הוראות מעבר בגוף התיקון;‬
‫ק"ת ‪ ,5437‬התשנ"ב )‪ ,(30.4.1992‬עמ' ‪] 996‬התשנ"ב )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5497‬התשנ"ג )‪ ,(31.1.1993‬עמ' ‪;336‬‬
‫ק"ת ‪ ,5574‬התשנ"ד )‪ ,(13.1.1994‬עמ' ‪;497‬‬
‫ק"ת ‪ ,5693‬התשנ"ה )‪ ,(20.7.1995‬עמ' ‪) 1675‬שני תיקונים(;‬
‫ק"ת ‪ ,5707‬התשנ"ו )‪ ,(29.9.1995‬עמ' ‪;12‬‬
‫ק"ת ‪ ,5709‬התשנ"ו )‪ ,(26.10.1995‬עמ' ‪] 34‬התשנ"ו )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5717‬התשנ"ו )‪ ,(1.12.1995‬עמ' ‪] 168‬התשנ"ו )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,5717‬התשנ"ו )‪ ,(1.12.1995‬עמ' ‪] 169‬התשנ"ו )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,5779‬התשנ"ו )‪ ,(22.8.1996‬עמ' ‪] 1499‬התשנ"ו )מס' ‪;[(5‬‬
‫ק"ת ‪ ,5799‬התשנ"ז )‪ ,(17.12.1996‬עמ' ‪;216‬‬
‫ק"ת ‪ ,5856‬התשנ"ח )‪ ,(12.10.1997‬עמ' ‪;6‬‬
‫ק"ת ‪ ,5868‬התשנ"ח )‪ ,(24.12.1997‬עמ' ‪] 208‬התשנ"ח )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5889‬התשנ"ח )‪ ,(31.3.1998‬עמ' ‪] 600‬התשנ"ח )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,5915‬התשנ"ח )‪ ,(3.8.1998‬עמ' ‪] 1080‬התשנ"ח )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,5940‬התשנ"ט )‪ ,(8.12.1998‬עמ' ‪;127‬‬
‫ק"ת ‪ ,5953‬התשנ"ט )‪ ,(22.2.1999‬עמ' ‪] 380‬התשנ"ט )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5982‬התשנ"ט )‪ ,(10.6.1999‬עמ' ‪] 966‬התשנ"ט )מס' ‪) [(3‬ת"ט בק"ת ‪,5987‬‬
‫התשנ"ט‪ ,‬עמ' ‪;(1036‬‬
‫ק"ת ‪ ,5991‬התשנ"ט )‪ ,(15.7.1999‬עמ' ‪] 1083‬התשנ"ט )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,6020‬התש"ס )‪ ,(17.2.2000‬עמ' ‪;330‬‬
‫ק"ת ‪ ,6092‬התשס"א )‪ ,(8.3.2001‬עמ' ‪;525‬‬
‫ק"ת ‪ ,6152‬התשס"ב )‪ ,(7.2.2002‬עמ' ‪;430‬‬
‫ק"ת ‪ ,6175‬התשס"ב )‪ ,(13.6.2002‬עמ' ‪] 829‬התשס"ב )מס' ‪ 4) [(2‬תיקונים(;‬
‫ק"ת ‪ ,6217‬התשס"ג )‪ ,(31.12.2002‬עמ' ‪;365‬‬
‫ק"ת ‪ ,6246‬התשס"ג )‪ ,(30.6.2003‬עמ' ‪] 800‬התשס"ג )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,6257‬התשס"ג )‪ ,(20.8.2003‬עמ' ‪] 951‬התשס"ג )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,6297‬התשס"ד )‪ ,(9.3.2004‬עמ' ‪ 293‬ו–‪) 300‬שני תיקונים(;‬
‫ק"ת ‪ ,6341‬התשס"ה )‪ ,(23.9.2004‬עמ' ‪;30‬‬
‫ק"ת ‪ ,6378‬התשס"ה )‪ ,(28.3.2005‬עמ' ‪] 582‬התשס"ה )מס' ‪) [(2‬שני תיקונים(;‬
‫ק"ת ‪ ,6468‬התשס"ו )‪ ,(19.3.2006‬עמ' ‪;577‬‬
‫ק"ת ‪ ,6481‬התשס"ו )‪ ,(4.5.2006‬עמ' ‪] 771‬התשס"ו )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,6497‬התשס"ו )‪ ,(10.7.2006‬עמ' ‪] 981‬התשס"ו )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,6512‬התשס"ו )‪ ,(29.8.2006‬עמ' ‪ 1120‬ו–‪] 1127‬התשס"ו )מס' ‪ 3) [(4‬תיקונים(;‬
‫ק"ת ‪ ,6525‬התשס"ז )‪ ,(5.10.2006‬עמ' ‪;132‬‬

‫)המשך בעמוד הבא(‬

‫‪20580‬‬

‫‪1.1.2009‬‬

‫‪-2-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫_________________‬

‫)המשך מהעמוד הקודם(‬
‫ק"ת ‪ ,6571‬התשס"ז )‪ ,(1.3.2007‬עמ' ‪ 620‬ו–‪] 626‬התשס"ז )מס' ‪ 2) [(2‬תיקונים(;‬
‫ק"ת ‪ ,6603‬התשס"ז )‪ ,(19.7.2007‬עמ' ‪] 1043‬התשס"ז )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,6645‬התשס"ח )‪ ,(5.2.2008‬עמ' ‪) .440‬ת"ט בק"ת ‪ ,6651‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪;(582‬‬
‫ק"ת ‪ ,6701‬התשס"ח )‪ ,(7.8.2008‬עמ' ‪] 1204‬התשס"ח )מס' ‪) [(2‬ת"ט בק"ת ‪,6705‬‬
‫התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪;(1292‬‬
‫ק"ת ‪ ,6713‬התשס"ח )‪ ,(22.9.2008‬עמ' ‪] 1426‬התשס"ח )מס' ‪) [(3‬ת"ט בק"ת ‪,6724‬‬
‫התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.(131‬‬
‫ק"ת ‪ ,6716‬התשס"ט )‪ ,(6.10.2008‬עמ' ‪;12‬‬
‫ק"ת ‪ ,6721‬התשס"ט )‪ ,(5.11.2008‬עמ' ‪] 74‬התשס"ט )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,6744‬התשס"ט )‪ ,(19.1.2009‬עמ' ‪] 390‬התשס"ט )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,6763‬התשס"ט )‪ ,(4.3.2009‬עמ' ‪] 595‬התשס"ט )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,6764‬התשס"ט )‪ ,(8.3.2009‬עמ' ‪] 598‬התשס"ט )מס' ‪ .[(5‬תחילת התיקון‬
‫)סעיפים ‪ 8.30‬עד ‪ 8.239‬לתוספת השניה( ‪ -‬ביום ‪;1.8.2009‬‬
‫ק"ת ‪ ,6766‬התשס"ט )‪ ,(19.3.2009‬עמ' ‪] 646‬התשס"ט )מס' ‪;[(6‬‬
‫ק"ת ‪ ,6775‬התשס"ט )‪ ,(30.4.2009‬עמ' ‪] 886‬התשס"ט )מס' ‪;[(7‬‬
‫ק"ת ‪ ,6779‬התשס"ט )‪ ,(21.5.2009‬עמ' ‪] 926‬התשס"ט )מס' ‪;[(8‬‬
‫ק"ת ‪ ,6836‬התש"ע )‪ ,(16.12.2009‬עמ' ‪;266‬‬
‫ק"ת ‪ ,6873‬התש"ע )‪ ,(7.3.2010‬עמ' ‪] 900‬התש"ע )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,6898‬התש"ע )‪ ,(21.6.2010‬עמ' ‪] 1230‬התש"ע )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,6901‬התש"ע )‪ ,(30.6.2010‬עמ' ‪] 1279‬התש"ע )מס' ‪) [(4‬שני תיקונים( )ת"ט‬
‫בק"ת ‪ ,6928‬התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.(28‬‬

‫‪20580‬א‬

‫‪1.10.2010‬‬

‫‪-3-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫הגדרות‬
‫]תיקונים‪ :‬התשל"ב‪,‬‬
‫התשל"ז )מס' ‪,(3‬‬
‫התש"ם )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ג )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ט‪,‬‬
‫התשמ"ט )מס' ‪,(2‬‬
‫)מס' ‪ ,(3‬התשנ"ב‪,‬‬
‫התשנ"ז‪ ,‬התשנ"ח‪,‬‬
‫התשנ"ח )מס' ‪,(4‬‬
‫התשנ"ט )מס' ‪,(2‬‬
‫התשס"ב‪,‬‬
‫התשס"ב )מס' ‪,(2‬‬
‫התשס"ג )מס' ‪,(3‬‬
‫התשס"ה‪ ,‬התשס"ו‪,‬‬
‫התשס"ו )מס' ‪,(4‬‬
‫התשס"ז )מס' ‪,(2‬‬
‫התשס"ח‪ ,‬התשס"ח‬
‫)מס' ‪) ,(2‬מס' ‪,(3‬‬
‫התש"ע )מס' ‪[(3‬‬

‫‪.1‬‬

‫בתקנות אלה ‪-‬‬

‫"אולם ספורט" ‪ -‬בנין הנועד לשמש בעיקרו‪ ,‬כולו או בחלקו‪ ,‬למופעי ספורט‪ ,‬לרבות מתקנים‬
‫לשימושם של הצופים;‬
‫"אור עליון" ‪ -‬מקור אור הנמצא במישור התקרה‪ ,‬לרבות צוהר‪ ,‬חלון‪ ,‬לבני זכוכית או חומר‬
‫אחר המעביר אור והמותקן בתקרה;‬
‫"אזור מחסה" ‪ -‬חדר או חלל הנמצא ב'דרך מוצא' או בסמוך אליה והמאפשר התעכבות או‬
‫השהיה בתהליך המילוט;‬
‫"אחראי לביקורת" ‪ -‬האחראי לביקורת הביצוע של עבודות הבניה לפי סעיף ‪ 16.02‬בתוספת‬
‫השניה;‬
‫"אלמנט עמיד אש" ‪ -‬חלק בניין בעל עמידות אש כמוגדר בתקן ישראלי ת"י ‪ 931‬חלק ‪1.1‬‬
‫ עמידות אש של אלמנטי בניין ‪ -‬שיטות בדיקה‪ :‬דרישות כלליות‪ ,‬למשך ‪ 90‬דקות‬‫או כל זמן אחר שנקבע בתוספת השניה;‬
‫"אסבסט" ‪ -‬כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור‬
‫והעובדים באבק מזיק(‪ ,‬התשמ"ד‪) 1984-‬להלן ‪ -‬תקנות אבק מזיק(;‬
‫"אסיפה" ‪ -‬כמשמעותה בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים‪ ,‬התשכ"ג‪;1962-‬‬
‫"אתר לסילוק פסולת בנין או לטיפול בה" ‪ -‬מקום המשמש לסילוק פסולת בנין או לטיפול‬
‫בה והמורשה על פי כל דין;‬
‫"בית אחיזה" ‪ -‬פס נמשך‪ ,‬המורכב לאורך האזן העליון של המעקה או לאורך המסעד והנועד‬
‫לשמש לאחיזה ביד‪ ,‬או באין פס נמשך כאמור ‪ -‬האזן העליון של המעקה עצמו;‬
‫"אתר בריכת שחיה" ‪ -‬בריכת שחיה לרבות החצרים והמבנים המשרתים אותה כגון מלתחות‬
‫ושירותים;‬
‫"בנין גבוה" ‪ -‬בנין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס הכניסה‬
‫לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס‪ ,‬שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות משותף‪,‬‬
‫עולה על ‪ 13‬מטרים;‬
‫"בניין מגורים" ‪ -‬בניין או חלק מבניין הכולל דירות מגורים;‬
‫"בנין רב–קומות" ‪ -‬בנין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס‬
‫הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס‪ ,‬שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות‬
‫משותף‪ ,‬עולה על ‪ 29‬מטרים;‬
‫"בעל היתר" ‪ -‬מי שעל שמו הוצא היתר;‬
‫"בריכה למי שתיה" ‪ -‬בריכה כמשמעותה בתקנות הבריכות למי שתיה שנפחה הוא ‪100‬‬
‫מטרים מעוקבים או יותר;‬
‫"גישה למוצא בטוח" )‪ - (Exit Access‬חלק מדרך מוצא‪ ,‬לרבות פרוזדורים ומעברים‪,‬‬
‫שתחילתו בכל נקודה שהיא בבניין וסופו בכניסה למוצא בטוח או מחוץ לבניין או‬
‫בדלת יציאה חיצונית;‬

‫‪20581‬‬

‫‪1.7.2010‬‬

‫‪-4-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫"דירת מגורים" ‪ -‬חדר או תא‪ ,‬או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש יחידה שלמה‬
‫ונפרדת למגורים בלבד;‬
‫"דלת חד–אגפית" ‪ -‬דלת שבין מזוזותיה מותקן אגף אחד;‬
‫"דלת דו–אגפית" ‪ -‬דלת שבין מזוזותיה מותקנים שני אגפים;‬
‫"דלת רב–אגפית" ‪ -‬דלת שבין מזוזותיה מותקנים שלושה אגפים או יותר;‬
‫"בריכת שחיה" ‪ -‬מבנה מלאכותי המכיל מים‪ ,‬ובכלל זה אמצעי פינוי מים עיליים למטרת‬
‫שחיה‪ ,‬שכשוך‪ ,‬נופש ושעשועי מים‪ ,‬לימוד‪ ,‬טיפול במים )‪ (Hydrotherapy‬וריפוי;‬
‫"דרך יציאה" ‪) -‬נמחקה(;‬
‫"דרך מוצא" )‪ - (Means of Egress‬נתיב יציאה מבניין‪ ,‬הפנוי ממכשולים והכולל אחד או‬
‫יותר ממרכיבים אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬גישה למוצא בטוח;‬
‫)‪ (2‬מוצא בטוח;‬
‫)‪ (3‬יציאה;‬
‫"דרך מוצא בטוח" ‪) -‬נמחקה(;‬
‫"היתר" ‪ -‬היתר לפי פרק ה' לחוק;‬
‫"הל"ת" ‪ -‬הוראות למיתקני תברואה‪ ,‬התש"ל‪ ,1970-‬שאושרו על ידי שר הפנים לאחר‬
‫התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ועותק מהן מופקד במשרדי כל ועדה‬
‫מקומית;‬
‫"ועדה מחוזית" ‪ -‬ועדה מחוזית לתכנון ולבניה שהוקמה לפי סעיף ‪ 7‬לחוק;‬
‫"ועדה מיוחדת" ‪ -‬ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה שהוקמה לפי סעיף ‪ 34‬לחוק לרבות רשות‬
‫רישוי מיוחדת לפי סעיף ‪)36‬ב( לחוק;‬
‫"ועדה מקומית" ‪ -‬ועדה מקומית לתכנון ולבניה שהוקמה לפי סעיף ‪ 17‬לחוק‪ ,‬לרבות ועדה‬
‫מחוזית המשתמשת בסמכויותיה של ועדה מקומית לפי סעיף ‪ 12‬לחוק‪ ,‬ועדת משנה‬
‫שלהלן וועדה מיוחדת וכן‪ ,‬כשאין כוונה אחרת משתמעת‪ ,‬רשות רישוי מקומית לפי‬
‫סעיף ‪ 30‬לחוק ‪;1‬‬
‫"חדר טכני" ‪ -‬חדר המכיל מערכות לשירות הבניין כגון‪ :‬חשמל‪ ,‬גנרטור‪ ,‬דוודים וכיוצא‬
‫באלה;‬
‫"חדר מגורים" ‪ -‬חדר המיועד למגורים‪ ,‬למעט מטבח‪ ,‬חדר שירות‪ ,‬מסדרון ומרפסת;‬
‫"חדר מדרגות מוגן" ‪ -‬חדר מדרגות המופרד מן הבניין על ידי אלמנטים עמידי אש ודלתות‬
‫אש;‬
‫"חדר שירות" ‪ -‬חדר אמבטיה‪ ,‬בית‪-‬שימוש‪ ,‬מזווה או חדר ארונות;‬
‫_________________‬
‫‪ .1‬בתיקון התשמ"ט ניתנה בטעות הוראה להוסיף את הסיפא להגדרה זו‪ ,‬החל במילים "וועדה‬
‫מיוחדת וכן" ‪ -‬להגדרה "ועדה מיוחדת" במקום להגדרה "ועדה מקומית"‪.‬‬

‫‪20582‬‬

‫‪1.7.2010‬‬

‫‪-5-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫"חצר אנגלית" ‪ -‬שטח בחצר הבניין‪ ,‬שמפלסו מתחת למפלס הקרקע או המדרכה הסמוכה‪,‬‬
‫המיועד לספק אור ואוורור לשטחים וחללים במרתף הבניין;‬
‫"טריבונה ‪ - "Bleachers‬מערכת מושבים מדורגים הכוללת מושבים בלא משענת גב‪,‬‬
‫כמתואר בתרשים ‪ 3.9.41.1‬א';‬
‫"טריבונה זמנית" ‪ -‬טריבונה המוקמת למשך זמן שאינו עולה על ‪ 180‬ימים;‬
‫"חוכר" ‪ -‬חוכר רשום במרשם המקרקעין לתקופה של ארבעים ותשע שנים או יותר‪ ,‬לרבות‬
‫חוכר־משנה רשום לתקופה כאמור;‬
‫"חישובים סטטיים" ‪ -‬חישובים הנדסיים שיש בהם להוכיח את יציבותו של בנין ויציבות‬
‫ביסוסו;‬
‫"יציאה" )‪ - (Exit Discharge‬חלק מדרך מוצר שתחילתו בסופה של גישה למוצא בטוח או‬
‫בסופו של מוצא בטוח וסיומו ברחוב‪ ,‬בין במישרין ובין דרך שטח פתוח;‬
‫"יציע הקהל ‪" ,"Grandstand‬יציע" ‪ -‬מערכת מושבים מדורגים הכוללת מושבים עם משענת‬
‫גב כמתואר בתרשים ‪ 3.9.41.1‬ב';‬
‫"יציע זמני" ‪ -‬יציע הקהל המוקם למשך זמן שאינו עולה על ‪ 180‬ימים;‬
‫"כבש" ‪ -‬מישור משופע קבוע המקשר בין שני מפלסים וששיפועו גדול מ–‪;5%‬‬
‫"כניסה קובעת לבניין" ‪ -‬הכניסה הראשית לבניין או לגזרת הבניין שבה היא נמצאת‪ ,‬אשר‬
‫פני מפלס רצפתה אינם גבוהים מ–‪ 1.20‬מטרים מעל פני הקרקע המתוכננים או מפני‬
‫הרחוב או המדרכה הסמוכים לה‪ ,‬ושהגישה אליה היא באמצעות שביל‪ ,‬מדרגות או‬
‫גשר כניסה‪ ,‬ישירות ממפלס הרחוב; אם קיימת יותר מכניסה אחת‪ ,‬הכניסה הקובעת‬
‫היא הכניסה שנקבעה כזו בהיתר הבניה;‬
‫"מ"א" ‪ -‬מטר אורך;‬
‫"מגרש ספורט" ‪ -‬משטח פתוח או מקורה בחלקו‪ ,‬המשמש בעיקרו למופעי ספורט ובו יציע‬
‫או מיתקנים כיוצא בזה לשימושם של הצופים;‬
‫"מדרגות חוץ" ‪ -‬מדרגות הנמצאות מחוץ לבניין‪ ,‬המובילות אליו‪ ,‬והמשמשות חלק מדרך‬
‫מוצא של הבניין;‬
‫"המהנדס" ‪ -‬מהנדס הועדה המקומית שנתמנה לפי סעיף ‪ 20‬לחוק;‬
‫"מוצא בטוח" )‪ - (Exit‬חלק מדרך מוצא‪ ,‬המופרד משאר חלקי הבניין על ידי אלמנטים עמידי‬
‫אש ודלתות אש והמוביל אל היציאה או אל מחוץ לבניין;‬
‫"מיתקן ספורט" ‪ -‬אולם ספורט או מגרש ספורט;‬
‫"מיתקן תברואה" ‪ -‬מערכת לאספקת מים קרים וחמים לרבות צינורות לאספקת מים‬
‫ולחלוקתם‪ ,‬קבועות שרברבות ומחסומים‪ ,‬מערכות נקזים לצואים‪ ,‬לדלוחים ולאיוור‪,‬‬
‫מערכות ביבים‪ ,‬מערכות סילוק מי גשם‪ ,‬ציוד לטיפול במים ולאגירת מים‪ ,‬ציוד צורך‬
‫מים לרבות בריכות שחיה‪ ,‬מערכות חימום במים‪ ,‬מערכות מים לכיבוי אש‪ ,‬כולל‬
‫חיבוריהם ומכשיריהם‪ ,‬הכל בתוך גבולות הנכס;‬

‫‪20582‬א‬

‫‪1.7.2010‬‬

‫‪-6-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫"מודד מוסמך" ‪ -‬מודד בעל רשיון לפי פקודת המדידות;‬
‫"מ"מ" ‪ -‬מילימטר;‬
‫"מנהל עבודה" ‪ -‬מי שממלא את התפקיד של מנהל עבודה באתר הבניה לפי תקנות הבטיחות‬
‫בעבודה )עבודות בניה(‪ ,‬התשט"ו‪;1955-‬‬
‫"מעבדה מאושרת" ‪ -‬כמשמעותו בסעיף ‪)12‬א( לחוק התקנים‪ ,‬התשי"ג‪;1953-‬‬
‫"מעבר משופע" ‪ -‬מעבר קבוע המקשר בין שני מפלסים וששיפועו ‪ 5%‬או פחות;‬
‫"מעלון" ‪ -‬משטח הרמה‪ ,‬אשר ממדיו וחומרי הבניה שלו תואמים את הוראות תקן ישראלי‬
‫ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ - 3.1‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬פנים הבניין ‪ -‬דרישות בסיסיות‬
‫ותקן ישראלי ת"י ‪ 2252‬חלק ‪ - 1‬משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה ‪ -‬כללי‬
‫בטיחות‪ ,‬מידות ופעולה תיפקודית‪ :‬מעלונים אנכיים;‬
‫"מערכת גז משותפת" ‪ -‬מערכת לאספקת גז שבאמצעותה מסופק גז לשני בנינים או יותר‪,‬‬
‫לרבות הצנרת לאספקת הגז;‬
‫"מערכת מדרגות חיצונית" ‪ -‬מערכת מדרגות פתוחה לאוויר החופשי‪ ,‬הסמוכה לקיר חיצון‬
‫של הבניין והמשמשת מוצא בטוח;‬
‫"מערכת סולרית" ‪ -‬מערכת לחימום מים באמצעות אנרגיית השמש;‬
‫"מקום להתקהלות"‪" ,‬התקהלות" ‪ -‬בניין או חצר הבניין‪ ,‬המיועדים כולם או מקצתם‪,‬‬
‫לפי הקבוע בהיתר‪ ,‬לשמש להתקהלות של ‪ 50‬בני אדם או יותר‪ ,‬לאחת המטרות‬
‫המפורטות בחלק ג' בתוספת השניה;‬
‫"אחראי לביצוע שלד" ‪ -‬מי שנתמנה בידי הקבלן הראשי כאחראי לביצוע השלד;‬
‫"מפה מצבית" ‪ -‬מפה שבה מסומן בקנה־מידה שטח קרקע מוגדר וכל עצם הנמצא בו;‬
‫"מקלט" ‪ -‬כהגדרתו בסעיף ‪ 11‬לחוק ההתגוננות האזרחית‪ ,‬התשי"א‪ ,1951-‬לרבות‬
‫"מרחב מוגן" כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים(‪,‬‬
‫התש"ן‪;1990-‬‬
‫"מ"ר" ‪ -‬מטר מרובע;‬
‫"מרווח" ‪ -‬השטח התחום בין קו הבנין לבין גבול המגרש;‬
‫"מתכנן שלד הבנין" ‪ -‬מי שהורשה להגיש חישובים סטטיים לרשות מוסמכת על פי תקנות‬
‫המהנדסים‪ ,‬ושחתם על הבקשה להיתר ועל נספחיה כאחראי לתכנון שלד הבנין נושא‬
‫הבקשה ולביצוע פיקוח עליון על הקמתו;‬
‫"נכס" ‪ -‬הנכס שלגביו מבוקש או ניתן היתר;‬
‫"ס"מ" ‪ -‬סנטימטר;‬
‫"עבודה" ‪ -‬עבודה בנכס או השימוש בו הטעון היתר;‬

‫‪20582‬ב‬

‫‪1.7.2010‬‬

‫‪-7-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫"עורך הבקשה" ‪ -‬מי שחתום על הבקשה להיתר ועל נספחיה‪ ,‬כעורכם‪ ,‬או הבא במקומו‪ ,‬הכל‬
‫כמפורט בתקנות ‪2‬ד עד ‪2‬ז ובטופס ‪ 1‬לתוספת הראשונה;‬
‫"עמידות אש" ‪ -‬פרק זמן שרכיב מסוים של בניין עומד בו בבדיקה המתוארת בתקן הישראלי‬
‫ת"י ‪ 931‬חלק ‪ - 1.1‬עמידות אש של אלמנטי בניין ‪ -‬שיטות בדיקה‪ :‬דרישות‬
‫כלליות;‬
‫"פיר" ‪ -‬חלל אנכי בבניין להעברת צנרת‪ ,‬אמצעי תאורה‪ ,‬אמצעי איוור וכיוצא באלה‪ ,‬ולמעט‬
‫פיר של מעלית;‬
‫"פסולת בנין" ‪ -‬חומרים או שיירי חומרים המשמשים לבניה או לשיפוצים בהם‪ ,‬בקשר‬
‫לעבודות בניה או שיפוצים או שנוצרו אגב עבודות כאמור או אגב עבודות הריסה‪,‬‬
‫לרבות עודפי עפר וחציבה וחלקי הריסות של מבנים;‬
‫"פרוזדור" ‪ -‬חלק מדרך מוצא המתוחם בין קירות‪ ,‬מקורה ומיועד למעבר אנשים;‬
‫"קו בנין" ‪ -‬קו על פני הקרקע ומתחתה שנקבע בתכנית מאושרת ושבינו ובין גבול הנכס‬
‫הבניה אסורה;‬
‫"קו רחוב" ‪ -‬קו על פני הקרקע ומתחתה שנקבע בתכנית מאושרת כגבול השטח המיועד‬
‫לדרך;‬
‫"קומה תחתית" ‪ -‬קומה שמפלס רצפתה נמוך ממפלס הכניסה הקובעת לבניין; בין אם כל‬
‫קירותיה של הקומה נמצאים מתחת לפני הקרקע המתוכננים ובין אם כל קירותיה או‬
‫חלקם פונים לאוויר החוץ;‬
‫"קיר–אש" ‪ -‬קיר המיועד להפרדת חלקים בבניין או להפרדת בניין מבניינים סמוכים‪ ,‬כדי‬
‫להגביל את התפשטות האש‪ ,‬ושעמידות האש שלו שעתיים לפחות או כמפורט‬
‫בתקנות אלה;‬
‫"קיר חיצון" ‪ -‬קיר אשר אחד מצדדיו או יותר פונה אל אוויר החוץ;‬
‫"קרקע מחלחלת" ‪ -‬קרקע שאין מניעה הנדסית או גאולוגית להחדיר דרכה מים לתת–‬
‫הקרקע;‬
‫"רשות הבריאות" ‪ -‬המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהסמיך בכתב;‬
‫"רשות כבאות" ‪ -‬כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות‪ ,‬התשי"ט‪) 1959-‬להלן ‪ -‬חוק שירותי‬
‫כבאות(;‬
‫"שינוי פנימי בדירה"‪ ,‬בבית משותף ‪ -‬שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבנין‪ ,‬אינו פוגע‬
‫בחזיתו או במראהו או ברכוש המשותף או בשלד של הבנין‪ ,‬או בצנרת או בציוד אחר‬
‫המשרתים את יתר הדירות ושאינו פוגע בדרכי מוצא;‬
‫"שלד" ‪ -‬כל חלקי הבנין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבנין‬
‫והדרושים להבטחת יציבותו;‬
‫"תכנית קונסטרוקציה" ‪ -‬תכנית שלפיה נבנה שלד;‬

‫‪20582‬ג‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-8-‬‬

2009‬‬ ‫‪-9-‬‬ .1983‬‬ ‫"תקנות המהנדסים" ‪ -‬תקנות המהנדסים והאדריכלים )רישוי וייחוד פעולות(‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫"תעודת גמר" ‪ -‬תעודה הניתנת לבעל ההיתר על־ידי ועדה מקומית‪ .‬ובהעדר תקן כאמור ‪ -‬תקן של האגודה הלאומית‬ ‫האמריקנית להגנה בפני אש ‪ NFPA‬הדן בנושאים השייכים לשירותי הכבאות‬ ‫והצלה.‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20582‬ד‬ ‫‪1.‬מפת הנכס הערוכה בידי מודד מוסמך והמכילה את הפרטים שבתקנה ‪ 4‬ופרטים‬ ‫נוספים שנקבעו לענין זה בהל"ת.1967‬‬ ‫"תקן" ‪ -‬תקן ישראלי )להלן ‪ -‬ת"י(‪ . המהנדס רשאי לפטור מגיש בקשה כאמור מחובה זו‪ .‬ ‫"תקנות הבריכות למי שתיה" ‪ -‬תקנות בריאות העם )מערכות בריכה למי שתיה(‪ .‬א( הרוצה להגיש בקשה להיתר בניה בנכס פלוני‪ .‬המעידה כי העבודה‬ ‫נושא ההיתר הושלמה בהתאם לו.4.(2‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪[(2‬‬ ‫‪1‬א‪) .‬ ‫אישור מוקדם של‬ ‫מפה‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשמ"ג )מס' ‪.‬התשמ"ג‪-‬‬ ‫‪.‬אם‬ ‫שוכנע כי הבניה המבוקשת אינה מחייבת הגשת מפת נכס‪.‬ימציא תחילה לועדה המקומית‬ ‫בשני עתקים‪ .‬התשכ"ז‪-‬‬ ‫‪.

‬את התנאים ואת המגבלות החלים על הנכס לפי כל‬ ‫תכנית ויחזיר עותק אחד ממפת הנכס מסומנת כאמור‪ .4.‬‬ ‫)ו( כל בעל היתר לבנין או לתוספת לבנין ימסור לוועדה תצהיר מטעם האחראי‬ ‫לביצוע השלד‪ .‬‬ ‫)ד( חתימותיהם של האחראי לביצוע השלד ושל האחראים לביקורת יכול שיימסרו‬ ‫לועדה במועד מאוחר יותר‪ .‬אך לא יאוחר ממועד תחילת העבודה נושא ההיתר‪.1‬ס"ק ‪)2‬ה( יחול על בקשה להיתר שהוגשה לוועדה ביום ‪ 28.‬‬ ‫הגשת בקשה‬ ‫להיתר‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשנ"ב‪.‬‬ ‫)ג( בקשה להיתר ומפרט יהיו חתומים בידי אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המבקש.4.‬לא יאוחר מהדיווח בדבר הביקורת על גמר הקמת‬ ‫השלד‪ .2‬‬ ‫כמפורט בטופס ‪ 1‬בתוספת הראשונה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ערוך לפי טופס ‪ 10‬שבתוספת הראשונה‪ .‬לא יאוחר מתחילת הבניה‪.‬‬ ‫)ז( בכל תצהיר לפי תקנות משנה )ה( ו–)ו( לענין תוספת לבנין‪ .‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .‬וכי השלד הוקם‬ ‫בהתאם לתכניות שערך מתכנן שלד הבנין‪ .‬ימסור מתכנן שלד הבנין‬ ‫לוועדה המקומית תצהיר בדבר אופן התכנון של השלד לרבות שיטת הבניה‪ .‬או אם ניתן פטור לגבי אותה בקשה‬ ‫לפי תקנת משנה )א(‪.‬על נספחיה‪ .‬ ‫)‪ (4‬האחראי לביצוע השלד.‬שהעתק ממנו ניתן לקבל במשרדי כל ועדה מקומית‪.‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)ב( המהנדס יאשר בכתב את קבלת המפה ויסמן בה בקו אדום את קווי הבנין וקווי‬ ‫הרחוב‪ .05‬או לאחריו ותוקפו עד‬ ‫‪.‬ ‫)‪ (3‬מתכנן שלד הבנין.‬‬ ‫אלא אם נמצאת בידיהם מפת הנכס מסומנת כאמור בתקנה זו‪ .‬ערוך לפי טופס‬ ‫‪ 9‬שבתוספת הראשונה‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (5‬בעל זכות בנכס כמפורט בתקנה ‪2‬א.‬או יצרף לה בכתב‪ .‬והמיפרט בחמישה עותקים‪.‬‬ ‫)ב( בקשה להיתר תוגש בעותק אחד‪ .27.2009‬‬ ‫‪-10-‬‬ .2015‬‬ ‫‪20583‬‬ ‫‪1.‬כקבוע בפרט ‪ 16.7.02‬לתוספת השניה‪.‬יוצהר כי תכנון‬ ‫השלד וביצועו נעשו באופן שיובטח כי הבנין יוכל לשאת את העומסים של התוספת לבנין‪.‬יפרט בה‪ .‬ ‫)‪ (2‬עורך או עורכי הבקשה.‬‬ ‫התשס"ה )מס' ‪[(2‬‬ ‫)א( מבקש היתר )להלן ‪ -‬מבקש( יגיש לועדה המקומית בקשה להיתר בצירוף מפרט‬ ‫‪.‬או אם עברו שלושים ימים‬ ‫מהיום שבו הומצאה לועדה המפה לצרכי סימון כאמור‪ .‬למי שהמציאה‪ .‬‬ ‫)ה(‪ 1‬לגבי כל בקשה להיתר לבנין או לתוספת לבנין‪ .‬בדבר ביצוע בשלד‪ .‬‬ ‫)ג( הועדה המקומית או המהנדס לא יקבלו לטיפול או לדיון בקשה להיתר בניה‪.‬לא יאוחר‬ ‫מהיום השלושים אחרי שהומצאה לועדה המקומית‪.‬ ‫)‪ (6‬האחראי או האחראים לביקורת‪.

‬סוגים של‬ ‫נכסים או סוגים של בקשות להיתר‪.(3‬התשמ"ו‪.‬ ‫‪20584‬‬ ‫‪1.‬ ‫)‪) (3‬בוטלה(. אישור כאמור יכול שיינתן לסוגים של בעלי זכויות‪ .‬והוא‬ ‫אחד מאלה‪:‬‬ ‫)א( בעל חוזה חכירה לדורות עם מינהל מקרקעי ישראל אף אם עסקת‬ ‫החכירה כאמור לא נגמרה ברישום.‬ ‫)‪ (5‬בנכס שאינו רשום במרשם המקרקעין ‪ -‬מי שחייב עליו בתשלום מס רכוש‬ ‫וקרן פיצויים לפי הרשום בפנקסים המנוהלים לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים‪.‬‬ ‫כמשמעותו בחוק האמור‪ .‬ובעל הזכות אינו אחד מאלה המנויים בפסקאות )‪ (1‬עד )‪ (5‬לעיל‪ .‬‬ ‫בעל זכות בנכס‬ ‫שחתימתו דרושה‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשל"ז )מס' ‪.‬ ‫)‪ (6‬בנכס שהוא מקרקעי ישראל‪ .(3‬‬ ‫התשל"ט‪ .‬‬ ‫התשס"ט )מס' ‪.‬התשל"ב‪ .(6‬‬ ‫)מס' ‪[(7‬‬ ‫‪2‬א‪.‬ובלבד שבמקרה זה ‪-‬‬ ‫)א( המציא לבעל הנכס העתק הבקשה וצירף לבקשה תצהיר מנוסח לפי‬ ‫טופס ‪ 6‬שבתוספת הראשונה.1‬ו–‪ 4‬לתוספת הראשונה‪.1961-‬או מי שהיה חייב במס כאמור לולא הופטר מתשלומו מכוח כל‬ ‫חוק.2009‬‬ ‫‪-11-‬‬ .‬התשכ"ט‪) 1969-‬להלן ‪ -‬בית משותף( ‪ -‬הבעל הרשום או חוכרו.‬‬ ‫)‪ (7‬בבקשה לבצע עבודה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית דין לשכירות‬ ‫לפי סעיף ‪)37‬א( לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[‪ .‬‬ ‫התשכ"א‪ .‬לרבות בהתאם לתקנות אלה ולתקנות אחרות על פי‬ ‫החוק‪.‬‬ ‫)ט( אין בתקנות משנה )ה( עד )ז( כדי לגרוע מחובותיהם של מתכנן שלד הבנין‬ ‫והאחראי לביצוע השלד על פי כל דין‪ .‬בין אם הוא רשום במרשם המקרקעין ובין‬ ‫אם לאו‪ .‬ ‫)‪ (2‬בנכס הרשום במרשם המקרקעין ושאינו בית משותף והוא בבעלות‬ ‫משותפת או חכור למספר חוכרים במשותף ‪ -‬בעל רשום או חוכר.‬ ‫)ב( מי שמינהל מקרקעי ישראל אישר כי הוא בעל זכות בנכס שחתימתו‬ ‫דרושה.‬התשל"ט‬ ‫)מס' ‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ח( התצהירים לפי תקנות משנה )ה( ו–)ו( יימסרו נוסף על כל תצהיר או הצהרה‬ ‫הקבועים בכל דין לרבות בתקנות אלה ובייחוד בטפסים ‪ 2 .7.‬כל בעלי הדירות בבית המשותף או חוכריהן או נציגות‬ ‫הבית המשותף.‬ ‫)‪ (4‬בבית משותף‪ .1972-‬גם הדייר‪.‬‬ ‫בעל הזכות בנכס שחתימתו על הבקשה להיתר דרושה לענין תקנה ‪ 2‬הוא‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בנכס הרשום במרשם המקרקעין ושאינו בית משותף כמשמעותו בחוק‬ ‫המקרקעין‪ .

‬לרבות פרסום בעתון יומי ולצרף עותק הפרסום‬ ‫לבקשתו.‬על חשבונו של‬ ‫המבקש.‬אך לא לפני המצאת ההודעות כמפורט בתקנה ‪2‬ב‪.2010‬‬ ‫‪-12-‬‬ .‬‬ ‫הרשאה של בית דין לשכירות או בית משפט".‬ ‫)‪ (8‬בנכס שחלה עליו תכנית מאושרת לחלוקה חדשה כאמור בסעיף ‪(2)121‬‬ ‫לחוק‪ . אך רשאי הוא לצרף במקום נסח הרישום של יתר‬ ‫הדירות והרכוש המשותף ‪ -‬תצהיר שלו ושל נציגות הבית המשותף על הרכב‬ ‫הבעלות בבית המשותף בנוסח לפי הטפסים ‪ 7‬ו־‪ 8‬שבתוספת הראשונה.‬או‪ .7.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬כל עוד לא‬ ‫קיבלת את הסכמתו של בעל הנכס לביצועם‪ .‬על המבקש לצרף תצהיר ובו יפרט‬ ‫כי מענו של הזכאי להעתק אינו ידוע לו ושעשה מאמץ סביר כדי להשיגו.‬ ‫אין בהוראות אלה כדי לגרוע מסמכות להתנות בתכנית מתן היתר בניה בנכס‬ ‫כאמור‪ .‬ ‫)‪ (3‬בנסיבות האמורות בפיסקה )‪ (2‬על המבקש לפרסמה בדרך שהוועדה‬ ‫המקומית תורה עליה‪ .‬‬ ‫לענין תקנות ‪ 2‬ו־‪2‬א ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬היו מספר בני אדם בעלי זכות באותו נכס כאמור בתקנה ‪2‬א'‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫מתן הודעה לזכאים‬ ‫אחרים‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשל"ז )מס' ‪.‬אלא לאחר שהומצא העתק הבקשה לאלה שלא חתמו.‬ ‫)‪ (4‬מבקש היתר בנכס הרשום כבית משותף שלא לענין שינוי פנימי בדירה‬ ‫בלבד‪ .(3‬התשמ"ו[‬ ‫)א( הוועדה המקומית לא תדון בבקשה להיתר בניה‪ .‬וטרם נרשמה החלוקה במרשם המקרקעין כאמור בסעיף ‪ 125‬לחוק ‪ -‬מי‬ ‫שהיה בעל זכות בנכס לפי פסקאות )‪ (1‬עד )‪ (7‬אילו נרשמה החלוקה במרשם‬ ‫המקרקעין כאמור.‬ ‫)‪ (5‬המצאה לענין תקנה זו יכול שתהא בדואר‪.‬לגבי יתר הדירות‬ ‫בבית ולגבי הרכוש המשותף.(3‬‬ ‫התשמ"ו[‬ ‫‪2‬ב‪.‬באין הסכמה כאמור‪.‬אלא לאחר שצורפו כל‬ ‫‪2‬ג‪.‬לא יינתן ההיתר‪ .‬ ‫)‪ (2‬בהעדר מענו של זכאי להעתק הבקשה‪ .‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)ב( לא תיתן הוועדה המקומית את ההיתר אלא כתום שלושים יום‬ ‫אחרי שהומצא לבעל הנכס העתק הבקשה ותיווסף בגוף ההיתר הערה זו‪:‬‬ ‫"תשומת לבך מופנית לכך כי היתר זה אינו משמש הגנה בפני תביעות‬ ‫בעל הנכס נגדך בגלל ביצוע העבודה או השימוש שהותרו‪ .‬‬ ‫‪20585‬‬ ‫‪1.‬יצרף לבקשתו נסחי רישום מקרקעין לגבי דירתו‪ .‬והוועדה המקומית תמציא את ההעתקים לזכאים להם‪ .‬ולא כולם‬ ‫חתמו‪ .‬‬ ‫דחיית החלטה‬ ‫בדבר מתן ההיתר‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשל"ז‬ ‫)מס' ‪ .‬ ‫המבקש יצרף העתק הבקשה לכל מי שזכאי לקבלו ואת מענו של הזכאי‬ ‫להעתק‪ .‬בקיום תנאים נוספים‪.‬‬ ‫המסמכים שחייבים לצרפם לפי תקנה ‪2‬ב ולא תתן את ההיתר‪ .‬אלא לאחר תום ‪ 30‬יום מיום‬ ‫קבלת הבקשה‪ .

‬‬ ‫אם החליטה לדחותה.‬הודיעה לו בכתב על החלטתה‪.‬‬ ‫שינויים בתחום‬ ‫האחריות לעריכה‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪ .‬‬ ‫תחומי הפעולה של עורך הבקשה או עורכי הבקשה כמתואר בתקנה ‪2‬ה וכפי שפורטו בבקשה‪.7.‬יהא עורך הבקשה לענין חתימה על המפרט‬ ‫כאמור בתקנה ‪ .‬רשאי לשנות‪ .2‬הראשון ברשימת כלל עורכי הבקשה הנערכת בטופס ‪ 1‬לתוספת הראשונה‪.‬‬ ‫הודעת מינהל‬ ‫מקרקעי ישראל‬ ‫בטרם מתן היתר‬ ‫)תיקון התשס"ט(‬ ‫‪2‬ג‪) .‬התקשורת ומיזוג אוויר‪ .‬לא תיתן הועדה המקומית את ההיתר על אף האמור בתקנת משנה )א(‬ ‫אלא לאחר שנתנה למתנגד הזדמנות לנמק את התנגדותו‪ .‬והוא בלבד‪ .‬מוסמך לחתום על בקשה להיתר כעורכה‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( הוגשה התנגדות למתן היתר מצד מי שהיתה חובה להודיע לו לפי תקנה ‪2‬ב על‬ ‫הגשת הבקשה להיתר‪ .(2‬התשנ"ב‪.‬‬ ‫)ג( היתה העריכה מחולקת כאמור‪ .‬שלגביו ערך הוא את הבקשה או את נספחיה‪.‬‬ ‫אלא אם כן הודיע מינהל מקרקעי ישראל כי אינו מתנגד לבקשה‪.‬להקמת מערכות של מיתקני תברואה‪ .‬לפי הענין‪ .‬לא יינתן היתר בנכס שהוא מקרקעי ישראל‪.(3‬‬ ‫התש"ע )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪2‬ה‪) .‬נשוא ההיתר המבוקש‪ .‬שצורפה לה הסכמתו של‬ ‫המוצע לשמש עורך הבקשה‪.‬לעבודות פיתוח מסביב לבנין ולמיתקני עזר כיוצא‬ ‫באלה.2010‬‬ ‫‪-13-‬‬ .‬הגז‪ .‬מוסמך לשמש‬ ‫עורך הבקשה לפי תקנה ‪2‬ד ונתן בכתב את הסכמתו לקבלת התפקיד.‬‬ ‫‪20586‬‬ ‫‪1.‬א( יכול שמספר בני אדם יחתמו כעורכים על בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫ולאחר שחלפו ‪ 30‬ימים מיום ששלחה הועדה המקומית הודעה למתנגד על דחיית התנגדותו‪.‬‬ ‫אם נתקיימו שלושה אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬האדם המוצע לשמש עורך הבקשה לתחום פעולה פלוני‪ .‬כל אחד לגבי אותו‬ ‫חלק מעבודת הבניה‪ .‬להרחיב או לצמצם את‬ ‫‪2‬ו‪.‬מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים להגיש לרשות המוסמכת תכנית כמשמעותה‬ ‫בתקנות האמורות‪ .‬‬ ‫להקמת השלד‪ .1‬א( על אף האמור בתקנות ‪2‬א)‪ (6‬ו–‪2‬ג‪ .(2‬התשמ"ד[‬ ‫)א( מבקש ההיתר או בעל ההיתר‪ .‬‬ ‫)ב( האמור בתקנת משנה )א( יחול רק בבקשה להיתר אשר מבוקשים בה שטח רצפה‬ ‫חדש או שימוש אשר טרם ניתן לו היתר‪.‬תחום שלגביו אין אדם‬ ‫שחתם על הבקשה כעורך‪.‬‬ ‫והוא ייקרא עורך הבקשה הראשי‪.‬‬ ‫)ב( העריכה כאמור בתקנת משנה )א( יכולה להיות מחולקת לתכן הארכיטקטוני‪.‬‬ ‫עורך הבקשה ‪-‬‬ ‫מי הוא‬ ‫]תיקון התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪2‬ד‪ . החלטת הועדה המקומית תונחה על פי שיקולים תכנוניים הנובעים‬ ‫מהוראות החוק והתקנות לפיו ועל פי אלה בלבד‪.‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪.‬‬ ‫חלוקת האחריות‬ ‫לעריכה‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪ .‬ ‫)‪ (2‬על השינוי ניתנה לועדה המקומית הודעה בכתב‪ .‬מערכות רשת‬ ‫החשמל‪ . ובלבד שלא יישאר במכלול פעולות הבניה כמתואר בבקשה‪ .‬לסידורי בטיחות אש‪ .

(3‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪.2010‬‬ ‫‪-14-‬‬ .‬‬ ‫‪20587‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫דרך מסירת‬ ‫הודעות‬ ‫]תיקון התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪2‬ח‪.‬ ‫)‪ (3‬תשריט סכימתי של שטחי הבניה.‬מתכנן שלד‬ ‫הבנין‪ .(2‬התשמ"ד[‬ ‫)א( מבקש ההיתר רשאי בכל עת להחליף עורך בקשה באדם אחר המוסמך לשמש‬ ‫‪2‬ז‪.‬להתפטר מתפקידו על‬ ‫ידי מתן הודעה בכתב לועדה המקומית ולמבקש ההיתר.‬‬ ‫נספחים לבקשה‬ ‫להיתר‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשל"ז )מס' ‪.‬דין חלוקת תחום הפעולה של עורך בקשה יחיד כדין שינוי‬ ‫תחומי הפעולה של מספר עורכי הבקשה‪.‬עד לאישור הבקשה להיתר‪ .‬‬ ‫כל עוד לא הוחלף עורך הבקשה כאמור בתקנת משנה )א(‪.‬גם האישור הדרוש להקמה או לשינוי לפי תקנה ‪2‬‬ ‫לתקנות הבריכות למי שתיה‪.‬עורך או עורכי הבקשה‪ .03‬לתוספת‬ ‫השניה‪.‬‬ ‫)ב( עורך בקשה רשאי בכל עת‪ .‬בנוסף לנספחים האמורים‪ .‬אין בהתפטרותו של עורך הבקשה או בהחלטתו לפי תקנות ‪2‬ו או ‪2‬ז בלבד כדי‬ ‫לשחרר את עורך הבקשה ומבקש ההיתר מהתחייבויותיהם ההדדיות‪.‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)ב( לענין תקנה זו‪ .‬‬ ‫שמירת‬ ‫התחייבויות חוזיות‬ ‫]תיקון התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪2‬ט‪ .‬‬ ‫עורך בקשה לפי תקנה ‪2‬ד ושהסכים בכתב לשמש עורך בקשה כאמור‪ .3‬‬ ‫הודעות לפי תקנות ‪2‬ו ו־‪2‬ז יימסרו אישית או יישלחו בדואר רשום‪.‬‬ ‫)ג( האמור בתקנת משנה )ב( אינו גורע מהרשות להתפטר לפי סעיף ‪ 16.‬‬ ‫החלפת עורכי‬ ‫הבקשה‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪ .‬‬ ‫)ב( הנספחים האמורים ייחתמו בידי המבקש‪ .‬‬ ‫)ג( לבקשה להיתר להקמת בריכה למי שתיה או לשינוי במבנה או בתנאי השימוש‬ ‫בה יצורף‪ .‬וזאת על ידי מתן‬ ‫הודעה בכתב לועדה המקומית שתצורף לה ההסכמה בכתב‪.‬ ‫)‪ (2‬מפת איתור העבודה.‬ובעל זכות בנכס כמפורט בתקנה ‪2‬א‪.‬תנאיו ואגרות(‪ . עשה כן‪ .‬‬ ‫)א( לבקשה להיתר יצורפו נספחים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מפה מצבית.(2‬‬ ‫התשנ"ב[‬ ‫‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1.‬לא תאושר הבקשה להיתר‪.‬ ‫)‪ (4‬תכניות בניה‪.

‬וקוטרי הצינורות‬ ‫ומפלסיהם.‬יצויינו במפה המצבית‪ .500‬ובה יצויינו‪.‬עמוד טלפון‪ .‬שוחה וכל‬ ‫עצם הנמצא בנכס או בדרכים הגובלות‪ .‬ ‫)‪ (2‬רשת קואורדינטות ‪ -‬אם השטח איננו מוסדר לפי פקודת הסדר זכויות‬ ‫במקרקעין ]נוסח חדש[‪ .(2‬‬ ‫התשמ"ג )מס' ‪.1‬עד ‪ 17.‬ ‫)‪ (6‬כל בנין הנמצא במרחק של ‪ 10.‬ובלבד‬ ‫שהמדידות או הסימון במפה כאמור נערכו תוך ששה החדשים שקדמו למועד הגשת הבקשה‪.1969-‬‬ ‫)‪ (3‬הדרכים הציבוריות שבסביבת הנכס‪ .‬ ‫)‪ (10‬חץ הצפון.1969-‬‬ ‫)‪ (2‬הדרכים הגובלות עם הנכס ומפלסיהן.‬הדברים‬ ‫הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬קווי הצנרת של אספקת המים ומערכת הביוב‪ .‬‬ ‫)ג( במפה המצבית יצויינו ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬שטח הנכס וגבולותיו‪ .(2‬‬ ‫התשמ"ד‪ .4‬‬ ‫)ב( המפה תהא מבוססת על מדידות או על המפה המסומנת כאמור בתקנה ‪1‬א‪ .‬ ‫)‪ (3‬קווי בנין.‬אבן שפה‪ .‬ ‫)‪ (2‬תאי הבקרה ושיפועי הביוב הציבורי שאליו יחובר הבנין.‬עץ בוגר‪ .‬‬ ‫בין השאר‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הגושים והחלקות על מספריהם.‬לפי הרישום בספרי המקרקעין לפי חוק המקרקעין‪.‬‬ ‫התשכ"ט‪.‬וכן המרחקים בין העצמים האמורים.‬שמותיהן ומידת סלילתן‪.‬ ‫)‪ (9‬ברזי־שריפה המחוברים לרשת אספקת מים ראשית.1.‬ ‫)‪ (11‬קנה־המידה שלפיו נערכה המפה‪.‫תכנון ובניה‬ ‫מפה מצבית‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התש"ם )מס' ‪.250:1‬‬ ‫‪.‬גדר‪ .‬התשכ"ט‪.2010‬‬ ‫‪-15-‬‬ .3.‬עמוד חשמל‪ .‬‬ ‫)ד( הוגשה בקשה להיתר להקמת בנין חדש ובסביבת הנכס קיימים קווי אספקת‬ ‫מים או מערכת ביוב ציבורית‪ .‬ ‫)‪ (5‬השימושים המותרים בנכס על פי התכניות החלות עליו וכל תנאי מיוחד‬ ‫שבהן.10‬במקום "עץ בוגר" יבוא‪" :‬עץ"‪.(3‬התש"ע[‬ ‫)א( מפה מצבית תיערך בקנה־מידה ‪.‬תווייהן‪ .‬ ‫)‪ (8‬גבולות החלקות הנמצאות מעבר לדרכים הגובלות עם הנכס וקווי הבנין‬ ‫שלהן.‬ ‫)‪ (3‬מערכת גז משותפת אם קיימת‪.‬‬ ‫)ה( המפה המצבית תכלול מפת הסביבה ערוכה בקנה־מידה ‪ 1:2.00‬מטרים מגבולות הנכס.‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪20588‬‬ ‫‪1.‬נוסף לאמור בתקנת משנה )ג(‪ .‬ ‫)‪ 1(7‬כל בנין‪ .‬התשס"ג‬ ‫)מס' ‪ .‬ ‫)‪ (4‬קווי רחוב.

‬ ‫)‪ (16‬עמודי חשמל ותקשורת.‬ ‫)‪ (20‬בנינים או חלקי בנינים העשויים אסבסט וכל מקום בנכס שמצוי בו‬ ‫אסבסט.‬בנוסף לדברים המפורטים‬ ‫בתקנת משנה )ד(‪ .‬ ‫)‪ (3‬הכניסות לבנינים.‬‬ ‫התש"ע )מס' ‪[(3‬‬ ‫)א( מפת איתור העבודה תיערך בקנה־מידה ‪ 1:250‬ואם הבקשה היתה למתן היתר‬ ‫‪.‬ ‫)‪ (10‬בורות רקב‪ .‬התש"ע‪.‬ ‫)‪ (17‬קווי חשמל ותקשורת תת־קרקעיים.‬ ‫)‪ (15‬דרכי ניקוז הנכס.2010‬‬ ‫‪-16-‬‬ .‬ ‫)‪ (11‬מקומות לאחסנת מכלי גז מיטלטלים או נייחים.‬ ‫)‪ (8‬קווי אספקת מים.‬ ‫)‪ (18‬גדרות.‬‬ ‫)ז( המהנדס רשאי לדרוש ממבקש ההיתר שימציא לו‪ .‬ ‫)‪ (14‬ארובה וגבהה‪ .‬ ‫)‪ (12‬רשת צנרת לאספקת גז.‬ובניני תעשייה ומלאכה ‪ -‬גובה הבנינים בסביבה ביחס‬ ‫לגובה הארובה.1:100‬‬ ‫)ב( במפת איתור העבודה יצויינו הפריטים הבאים‪ .‬אם לא ניתן לחבר את הבנין‬ ‫המוצע לביוב ציבורי.‬בין אם הם נמצאים בנכס ובין‬ ‫אם הם מוצעים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הבנינים.‬ ‫)‪ (19‬תיאור התנאים הפיסיים של הנכס.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (9‬החיבור לביוב הציבורי.‬ ‫)‪ (7‬מקומות לריכוז פחי אשפה ודרכי הגישה אליהם.7.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (13‬מיתקן לחימום מרכזי על־ידי דלק נוזלי.(3‬‬ ‫התשס"ג )מס' ‪.(3‬‬ ‫התשס"ו‪ .‬פרטים דומים המתייחסים לחיבור הנכס לרשתות של שירותים אחרים‬ ‫לתועלת הציבור‪.5‬‬ ‫למקום לאסיפות תערך בקנה מידה ‪.(2‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪.‬ ‫)‪ (5‬מקומות החניה ומפלסיהם.‬ ‫)‪ (6‬מקומות לתליית כביסה.‬ ‫)‪ (4‬החצרות.‬ ‫)‪ (2‬דרכי הגישה לבנינים.‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)ו( על פי דרישת המהנדס תיחתם המפה המצבית ביד מודד מוסמך‪.‬בורות חלחול או חפירי חלחול‪ .‬‬ ‫מפת איתור‬ ‫העבודה‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התש"ם )מס' ‪.‬ ‫‪20589‬‬ ‫‪1.

‬הדרוש להבנת מבנהו.‬ ‫)‪ (4‬מקום ההידרנטים ומכשירי כיבוי אש.(2‬העובר דרך חדרי‬ ‫שירות ומראה את גבהם של חדרי הבנין ודרך אוורם של חדרי השירות.7‬‬ ‫החזיתות והפרטים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תכנית התנוחה של כל אחת מקומות הבנין‪ .‬די בחתך אנכי של אחד מהם. אולם אם מוצע לבנות‬ ‫חדרי מדרגות זהים או דומים אחד למשנהו‪ .‬‬ ‫תשריט סכימתי‬ ‫של שטחי הבניה‬ ‫)א( בתשריט הסכימתי של שטחי הבניה יצויינו שטחי הבניה המנוצלים של כל אחת‬ ‫‪.‬החתכים‪.‬לרבות קומת מרתף‪ .‬‬ ‫)ד( מוצע מקום לריכוז פחי אשפה במרחק קטן מ־‪ 4.6‬‬ ‫מקומות הבנין המוצע‪.1‬תחילת תוקפו של תקנת משנה ‪)5‬ב()‪ (21‬ביום ‪.‬‬ ‫)ה( בבקשה למתן היתר למקום לאסיפות תכלול מפת איתור העבודה גם את אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מקום הבמה ‪ -‬אם מוצע להקים במה.‬קומת‬ ‫עמודים מפולשת וקומת גג.‬ ‫)‪ (3‬סידור המושבים.‬ ‫או תצורף לה מפה נפרדת‪ .17.‬ ‫)‪ (2‬מקום הקופות ‪ -‬אם מוצע שהכניסה למקום תהא תמורת תשלום.‬ ‫)ג( במפת איתור העבודה יצויינו מידותיהם של הדברים המפורטים בפריט )‪(10‬‬ ‫לתקנת משנה )ב( ומיקומם של הדברים המפורטים בפריטים )‪ (5‬עד )‪ (17‬לתקנת המשנה‬ ‫האמורה‪.‬שתכלול את הפרטים האמורים‪.2010‬‬ ‫‪-17-‬‬ .‬בשים לב לאופיו של השימוש.‬‬ ‫תכניות בניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫תכנית הבניה ייערכו בקנה־מידה ‪ 1:100‬ויכללו את תכניות התנוחה‪ .‬ ‫)‪ (3‬חתך לאורך הבנין‪ .‬‬ ‫)ב( הוגשה בקשה להיתר להוספה לבנין קיים‪ .‬ ‫)‪ (4‬חתך אנכי נוסף דרך כל חלק אחר של הבנין‪ .00‬מטרים מגבול הנכס הגובל‪.‬ ‫)‪ (5‬פרטים נוספים שהמהנדס ידרוש‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ 1(21‬עצים בוגרים מוצעים.‬יצויינו בתשריט הסכימתי שטחי‬ ‫הבניה הקיימים בנפרד והמוצעים בנפרד‪.‬הניצב לחתך כאמור בפיסקה )‪ .‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫‪20590‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ג( בתשריט הסכימתי לצד התיאור הגרפי כאמור בתקנות משנה )א( ו־)ב( יפורטו‬ ‫החישובים של שטחי הבניה‪.00‬מטרים מהמקום המוצע האמור‪.3.‬באותו קנה המידה‪ .7.‬ ‫_________________‬ ‫‪ .‬הנמצאים ברדיוס של‬ ‫‪ 10.‬ ‫)‪ (2‬חתך אנכי דרך כל חדר מדרגות בבנין המראה את הקשר בין כל קומות‬ ‫הבנין והיחס בין מפלסי הבנין ובין פני הקרקע הטבעיים.‬‬ ‫יצויינו במפת איתור העבודה הבנינים הקיימים וייעודם בנכס האמור‪ .

(2‬מס' ‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התשס"ב‪.‬‬ ‫התש"ע )מס' ‪[(3‬‬ ‫)א( המפה המצבית‪ .‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)‪ (5‬חזיתות הבנין‪ . המהנדס‪ .(2‬התשס"ט‪.‬גובה מפלסי‬ ‫הכניסות לבנין והחמרים שבהם ייבנו או יצופו הקירות החיצונים של הבנין‪.‬‬ ‫התשס"ו‪ .‬לצנרת‬ ‫תקשורת‪ .‬רשאי‬ ‫לדרוש שהתכניות ייערכו בקנה מידה גדול מ–‪ 1:100‬אם לדעתו הדבר דרוש‬ ‫כדי להבחין בפרטי התכנון הנדרשים‪.‬לחימום מרכזי‪ .‬‬ ‫חזית לצד הרחוב‬ ‫)א( על פי דרישת המהנדס יצרף עורך הבקשה לבקשה להיתר תכנית בניה של חזית‬ ‫‪.‬מפת איתור העבודה‪ .(3‬‬ ‫התשל"ח )מס' ‪.‬‬ ‫)ו( כל תכנית תנוחה של קומה תשא סימון חץ הצפון‪.‬כמותו ומצבו הפיזי‪.‬גובה מפלסי הדרכים והגובלות‪ .‬ ‫)‪ (2‬עביים של הקירות הפנימיים והחיצוניים.‬ובכלל זה הפיתוח‬ ‫הסביבתי‪ .‬וכן המערכות המוצעות למיתקני התברואה‪ .‬‬ ‫)ג( חלקי הבנין המוצעים‪ .‬‬ ‫)ד( בתכניות התנוחה של קומות הבנין כמפורט בתקנה ‪ (1)7‬יצויינו ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מידות חוץ ופנים של הבנינים בדייקנות של סנטימטר.‬‬ ‫‪20590‬א‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (3‬רחבם‪ .‬‬ ‫)‪ (6‬בבקשה להיתר בניה של בריכת שחיה ‪ -‬פרטי התכנון של אתר בריכת‬ ‫השחיה הנדרשים לפי הוראות חלק כ"א לתוספת השניה‪ .7.(2‬‬ ‫התש"ם )מס' ‪.‬‬ ‫)ב( תכנית הבניה של חזית הבנין כאמור בתקנת משנה )א( תיערך בקנה־מידה‬ ‫‪ 1:250‬ויצויינו בה חמרי הבניה או הציפוי של הקירות החיצוניים של הבנינים האמורים‬ ‫וצבעם‪.9‬‬ ‫ותכנית הבניה יחוברו ויקופלו בצורת הרמוניקה בגודל נייר פוליו ויוגשו לועדה המקומית‬ ‫בחמישה עתקים‪.‬לאחר שהתייעץ עם רשות הבריאות‪ .‬פני הקרקע הטבעיים‪ .‬ארכם‪ .‬בהן יצויינו מפלסי קומותיו‪ .‬שטחם וייעודם של כל חדר וחלל‪.‬פני‬ ‫הקרקע הסופיים לאחר הקמת הבנין‪ .‬‬ ‫)ב( חלקי הבנין הקיימים והמערכות הקיימות למיתקני התברואה יסומנו בתכניות‬ ‫הבניה בגוון כהה‪.‬כגון גינון.‬לגז ומערכות מוצעות כיוצא באלה‪ .‬‬ ‫)ג‪ (1‬כל בנין או חלק מבנין העשוי אסבסט וכל מקום בנכס שמצוי בו אסבסט יסומנו‬ ‫בצבע כתום בתכניות הבניה.‬‬ ‫)ז( מיתקני התברואה יסומנו בתכניות הבניה כמפורט בפרק ‪ 8‬בהל"ת‪.‬חלון או פתח איוורור‪.8‬‬ ‫הבנין לצד הרחוב שלאורכו הוא מוקם‪ .‬וכל חלקי הבנין המיועדים‬ ‫להריסה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . כן יצוינו על גבי תכניות הבניה סוג האסבסט‪ .‬‬ ‫)ה( בתכניות הקומות של הבנין כאמור בתקנה ‪ (1)7‬ובחתכים כאמור בתקנה ‪ (2)7‬עד‬ ‫)‪ (4‬יצויינו במידות בניה רחבם וגבהם של הפתחים המשמשים דלת‪ .‬התשס"ח‬ ‫)מס' ‪ .2010‬‬ ‫‪-18-‬‬ .‬התשריט הסכימתי של שטחי הבניה‬ ‫‪.‬יסומנו בצבעים המקובלים‪.(2‬‬ ‫התשמ"ב‪ .‬‬ ‫אופן ההגשה‬ ‫וההכנה של‬ ‫הנספחים לבקשה‬ ‫להיתר‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשל"ב‬ ‫)מס' ‪) .‬המראה גם את חזיתות הבנינים או חלק מהם הנמצאים‬ ‫במרחק של עשרים מטרים מגבולות הבנין המוצע‪.

‬‬ ‫)י( מקום תנור הסקה‪ .‬יסומנו בתכניות הבניה‪.‬כמשמעותם בחלק י לתוספת‬ ‫השניה יסומנו בתכניות הבנייה‪.‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20590‬ב‬ ‫‪1.‬‬ ‫)יא( מקום חדר ההסקה המרכזית יסומן בתכניות הבניה‪.‬‬ ‫)יב( מקום ציוד הכיבוי ומקום הספקת המים לכיבוי‪ .7.‬יסומנו בתכניות הבניה‪.‬הארובה ומיכלי הדלק‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ח( צנרת תקשורת תת–קרקעית וארונות תקשורת‪ .‬‬ ‫)ט( מקום התורן והמגבר של מיתקן לאנטנות יסומן בתכניות הבניה המצורפות‬ ‫לבקשה להיתר‪.2010‬‬ ‫‪-19-‬‬ .

6.‬‬ ‫)טז( באזור בעל פוטנציאל ראדון גבוה‪ .10‬‬ ‫המפות‪ .‬‬ ‫)יד( מקום תיבות המכתבים יסומן בתכניות הבניה‪.(2‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪.4.2009‬‬ ‫‪-20-‬‬ .‬‬ ‫נספחים לבקשה‬ ‫להיתר לשינוי‬ ‫פנימי בבנין או‬ ‫שינוי בשימושו‬ ‫לבקשה להיתר לשינוי פנימי או לשינוי בשימוש הבנין‪ .(2‬‬ ‫התשמ"ג )מס' ‪.‬מערכת החיטוי‪ .‬ ‫)ג( הקצאת המבנים והשטחים.‬לדעתו‪ .‬כאמור בסעיף ‪)5.‬ ‫)‪ (4‬תיאור המקלט.‬בהתאם לתקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪ .‬יצורפו‬ ‫‪.‬‬ ‫נספחים נוספים‬ ‫להבהרת בקשה‬ ‫להיתר‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התש"ם )מס' ‪.‬ ‫)‪ (3‬נספח תיאור אמצעי בטיחות אש כאמור בתקנה ‪11‬א.‬ ‫)‪ (2‬חוות דעת בנושאי אקוסטיקה שתכלול בדיקה של ההשפעה של הפעלת‬ ‫אתר בריכת שחיה על האקלים האקוסטי בסביבת אתר בריכת השחיה ופירוט של‬ ‫האמצעים הנדרשים להפחתת רעש בהתאם לפרט ‪ 21.04‬א( לתוספת השניה.‬‬ ‫מערכת הסינון‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬וסך כל המבקרים ביממה.11‬‬ ‫הנספחים כלהלן הדרושים‪ .‬ ‫)‪ (2‬תוצאות סקר הקרקע בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪ .‬ ‫)ב( המספר המרבי של מבקרים שצפוי שישהו בבריכות השחיה לפי‬ ‫שימושים‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .1.‬‬ ‫נפחי המים‪ .‬‬ ‫)טו( חמשת העתקים של נספחי הבקשה להיתר כאמור בתקנת־משנה )א( יוכנו‬ ‫ממקור משורטט בטוש או בחמרי שרטוט יציבים אחרים‪.‬ספיקות המים‪ .1‬לתוספת השניה‪.(3‬‬ ‫התשס"ט[‬ ‫)א( עורך הבקשה יגיש לועדה המקומית לפי דרישה בכתב של המהנדס את‬ ‫‪.‬‬ ‫)יד‪ (1‬לבקשה להיתר בניה של בריכת שחיה יצורפו ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬פירוט טכני מילולי בדבר ‪-‬‬ ‫)א( כל השימושים המתוכננים באתר בריכת השחיה.‬מערכת הבקרה למערכות האמורות‪ .‬התשריט ותכניות הבניה שדרש המהנדס‪.‬כולו או מקצתו‪ .‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)יג( מיון הבנינים והשימוש בחמרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה‪ .(Ventilation‬‬ ‫אם תוכננה‪ .‬ ‫)ה( מיתקנים שיימצאו במים.‬ ‫)ד( המדדים שלפיהם תוכנן אתר בריכת השחיה ‪ -‬מידות בריכת השחיה‪.‬בהגדרתו בחלק כ"ב לתוספת השניה ‪-‬‬ ‫יצוינו בתכניות הבניה פרטים בנוגע להגנת הבניין בפני חדירת גז ראדון‪.921‬יצויינו בתכניות הבניה‪.‬והמערכות להפעלת הבריכה ‪ -‬מערכת הסחרור‪.‬ ‫‪20591‬‬ ‫‪1.‬בשעות שיא‪ .‬וחומרי גימור.‬מערכת החימום והאוורור )‪.‬להבהרת בקשה להיתר או לבדיקתה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מפה טופוגרפית.940‬הדן ב"ביסוס‬ ‫לבנינים"‪ .

‬למעט בניין כמפורט בתקנת משנה )ב(‪ .‬בידי אותו עורך שהפעולה‬ ‫הנידונה נמצאת בתחום פעולתו‪.‬לסילוק שפכים‪ .2009‬‬ ‫‪-21-‬‬ .‬למגדלי קירור מים למיתקנים וצנרת להספקת גז מרכזית‪.‬ ‫)‪ (3‬דרכי מוצא מן הבניין תוך פירוט כל מרכיביהן.‬ ‫)‪ (6‬פרטים נוספים בנוגע למערכות השרברבות‪ .‬מערכות כיבוי‬ ‫אש אוטומטי ומערכות כריזת חירום.‬לאספקת מים קרים וחמים‪ .‬תכניות בניה‪ .‬ ‫)‪ (8‬סידורי שליטה בעשן מחלקי הבניין השונים.‬ ‫)‪ (10‬אזורים בבניין שבהם יש להתקין מערכות גילוי אש ועשן‪ .‬ ‫)‪ (5‬עמידות אש של חלקי הבניין השונים ומרכיביו.‬‬ ‫למיתקן חימום מרכזי על ידי דלק נוזלי‪ .‬חתומים בידו ובידי עורך‬ ‫הבקשה ובעל זכות בנכס המפורט בתקנה ‪2‬א‪.‬תשריטים‪ .‬ ‫)‪ (9‬מיקום ציוד כיבוי אש.‬לארובות‪.‬א( בעבור כל בניין‪ .‬‬ ‫נספח תיאור‬ ‫אמצעים לבטיחות‬ ‫אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪11‬א‪) .‬‬ ‫)‪ (10‬פרטים בנוגע להגנת הבניין בפני חדירת גז ראדון‪.‬למיתקני איוור‪ .‬ ‫)‪ (4‬חלוקת הבניין לאגפי אש.‬במועדים ובמספר עתקים‬ ‫שייקבע‪ .‬לאנטנות ולמיתקנים‬ ‫אחרים על הגג.‬להסקה מרכזית‪ .‬ ‫)‪ (6‬סיווג חומרי הבניין והגימור על פי תגובותיהם בשריפה.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (5‬הגדרת טיבם וסוגם של חמרי הבניה וחזקם המינימלי‪ .‬יוגש נספח תיאור‬ ‫אמצעים לבטיחות אש שבו יפורטו הנתונים שלהלן‪ .‬ ‫)‪ (7‬פרטים נוספים בנוגע לדודי מים‪ .‬ככל שהם נוגעים לבניין‬ ‫לפי תקנות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך גישה ורחבת היערכות לרכבי כבאות והצלה.4.‬‬ ‫לסילוק אשפה‪ .‬חישובים ופרטים אחרים‪ .‬כולם או חלקם‪ .‬למעליות‪ .‬יבוצעו הפעולות המוטלות בתקנה זו על עורך הבקשה‪ .‬ ‫‪20592‬‬ ‫‪1.‬לדודי שמש‪ .‬‬ ‫)ב( לפי דרישת המהנדס יגיש המבקש לועדה המקומית‪ .‬ ‫)‪ (9‬פרטים בנוגע להגנת הבנין בפני חדירת מי גשם‪.‬מפות‪ .‬ ‫)‪ (8‬פרטים נוספים בנוגע לאיתורם של שלטים וארגזי ראווה.‬‬ ‫)ג( היתה אחריותו של עורך הבקשה מחולקת בין מספר בני אדם כאמור בתקנות‬ ‫‪2‬ה עד ‪2‬ז‪ .‬ ‫)‪ (7‬סידורי אספקת מים לכיבוי אש.‬לסילוק מי‬ ‫גשם‪ .‬התאמתם לתקן‬ ‫ומיפרטיהם.‬לקולטי ברקים ולמיתקנים‬ ‫אחרים כיוצא באלה.‬ ‫)‪ (2‬תפוסה של כל קומה.

‬‬ ‫)ב( תקנת משנה )א( לא תחול ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בבניין בן ‪ 4‬קומות לכל היותר‪ .‬מעלית‬ ‫כבאים ומעלית נושאת אלונקה.‬‬ ‫‪20593‬‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (4‬תעלות ושוחות ניקוז הנמצאות בנכס‪ .‬ ‫)‪ (13‬מיקום לוח חשמל המזין את מערכות החירום‪ .12‬‬ ‫עולה שיפוע של קרקע הנכס על ‪ 10%‬יצרף המבקש לבקשתו מפה טופוגרפית‪.‬לאחר שנועץ ברשות הכבאות‪ .2010‬‬ ‫‪-22-‬‬ .‬מפסק הפעלת‬ ‫גנרטור חירום‪ .‬ ‫)‪ (14‬אם דרך המוצא כוללת מוצא אופקי שמתקיימים בו דרישות סימן ה' בפרק‬ ‫ב' לחלק ג'‪ .‬ ‫)‪ (2‬בבניין ששטחו הכולל אינו עולה על ‪ 100‬מטר מרובע ושאינו משמש‬ ‫להתקהלות או לאחסון חומרים מסוכנים‪.‬ ‫)‪ (12‬מיקום לוח פיקוח כבאים הכולל מפסק חשמלי ראשי‪ .‬מיקום מערכות גז‪ .‬ ‫)‪ (2‬תחומי הנכס.00‬מטרים מגבולות הנכס.‬הנספח יכלול גם ניתוח הנדסי המסביר את תנועת האנשים דרך‬ ‫המוצא האופקי ופינוים אל מחוץ לבניין במקרה של שריפה או אירוע חירום‬ ‫אחר‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬המיועד למגורים בלבד‪ .‬ ‫)‪ (6‬מפלסי הרצפות של כל הבנינים הקיימים בנכס והנמצאים במרחק של‬ ‫‪ 10.‬מפסק הפעלת מערכות שליטה בעשן‪ .‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)‪ (11‬שלטי הכוונה בדרך המוצא ותאורת החירום.‬‬ ‫חובה להגיש מפה‬ ‫טופוגרפית בנכס‬ ‫בעל שיפוע‬ ‫‪.‬לוח בקרה של מערכת‬ ‫גילוי וכיבוי אש ומערכת הפעלת כריזת חירום.‬רשאי לפטור את עורך הבקשה מהגשת‬ ‫נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש אם שוכנע כי הבניין נושא ההיתר איננו מחייב סידורי‬ ‫כבאות מיוחדים‪.13‬‬ ‫)א( מפה טופוגרפית תיערך בקנה־מידה ‪.‬‬ ‫)ג( המהנדס‪ .‬בין אם הן קיימות ובין אם הן מוצעות‪.‬‬ ‫מפה טופוגרפית‬ ‫]תיקון התש"ם‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ומפלסיהן.‬ ‫)‪ (7‬מפלסי הרצפה הנמוכה ביותר בבנין המוצע‪. לעניין זה‪ .‬בדרכים הגובלות או בסמוך להן.‬קומת מרתף וקומת מגורים ייכללו במניין הקומות האמור.7.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (5‬גבולותיו החיצונים של הבנין המוצע.‬ ‫)‪ (3‬הדרכים הגובלות עם הנכס‪ .‬וכולל עד ‪24‬‬ ‫דירות.1: 250‬‬ ‫)ב( במפה טופוגרפית יצויינו הדברים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬קווי רמה בהפרשי גובה של חצי מטר או הפרש אחר בהסכמת המהנדס.

‫תכנון ובניה‬ ‫בקשה להיתר‬ ‫לשימוש חורג‬ ‫]תיקון התשס"ו‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪13‬א‪) .‬מרפסות וכיוצא באלה.7 .‬ובלבד שהמהנדס שוכנע כי בנסיבות הענין ניתן לבדוק לפיהם את‬ ‫הבקשה להיתר לשימוש חורג‪.‬מעקים רצופים‪ .‬‬ ‫התש"ע‪ .‬ ‫)‪ (3‬השלמת בנין שלא נבנה עד כדי הגבולות המותרים לפי ההיתר‪ .2010‬‬ ‫‪-23-‬‬ .‬חדרי מדרגות‪ .‬ ‫)‪ (2‬מראהו החיצוני של הבנין המוצע והתאמתו לבנינים בסביבתו.‬‬ ‫)ג( בתקנה זו‪" .‬ ‫)‪ (5‬התאמת מפלסי הנכס למערכת הדרכים והניקוז ולעיצוב נוף הסביבה.‬תיערך לפי הדרישות הקבועות‬ ‫בתקנות אלה לעריכת בקשה להיתר בניה‪ .‬‬ ‫בדיקת הבקשה‬ ‫על־ידי המהנדס‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪.‬יאשר המהנדס בכתב את הדבר‪.‬בהתאם לתקנים הישראליים ת"י ‪ 755‬ות"י‬ ‫‪ .‬יפרט המהנדס‬ ‫את מהותה ומידתה של הסטיה ויחווה דעתו בכתב לרבות לענין הגדרת הבקשה כסטיה ניכרת‬ ‫לפי סעיף ‪ 151‬לחוק‪.‬‬ ‫)ב( המהנדס רשאי להתיר עריכת נספחים בקנה־מידה שונה מהנקוב בתקנות ‪)4‬א(‬ ‫ו־)ה(‪)5 .‬תברואה ובריאות ותקני חניה‪.‬‬ ‫)א( ועדה מקומית רשאית לתת היתר‪ .‬והיא תואמת את הוראות תקנות אלה‪.‬לסרב לתתו‪ .15‬‬ ‫את הל"ת ואת התכניות החלות על הנכס‪ .(2‬‬ ‫התשס"ב[‬ ‫מתן היתר ותנאיו‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התש"ם )מס' ‪.14‬‬ ‫מהנקוב בתקנת משנה ‪)9‬א(‪.(2‬‬ ‫התשנ"ט )מס' ‪.921‬דליקותם של חמרי בניה אלה‪ .(2‬‬ ‫התשס"ג )מס' ‪.‬א( בקשה להיתר לשימוש חורג בקרקע או בבנין‪ .(2‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪.‬ובין השאר בענינים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חמרי בניה לביצוע העבודה וכן‪ .‬התשס"ט‪.‬לתקנו‪ .‬הצבת‬ ‫מיכלי מים‪ .‬בטיחות ונגישות‪ .‬התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)א( הוגשה בקשה להיתר לוועדה המקומית‪ .‬‬ ‫)ב( המהנדס רשאי לפטור את מבקש ההיתר מחלק מהדרישות לעריכת הבקשה‬ ‫כאמור בתקנת משנה )א(‪ .‬ ‫)‪ (4‬מילויים וחפירות.‬א(‪)8 .‬‬ ‫נספחים במספר‬ ‫ובקנה־מידה שונים‬ ‫)א( המהנדס רשאי להתיר הגשת נספחים לבקשה להיתר במספר עותקים שונה‬ ‫‪.‬‬ ‫דרכי מילוט‪ .‬ ‫‪20594‬‬ ‫‪1.‬לשנותו‪ .‬לרבות הדרישות בנושאי עומסים וביסוס הבנין‪.‬בהסתמך על בקשה להיתר בניה לגבי הנכס שהוגשה בעבר ועל‬ ‫ההיתר שניתן לפיה‪ .16‬‬ ‫לבטלו לפי סעיף ‪ 216‬לחוק וכן להתנות בו תנאים‪ .‬ומתן צורה‬ ‫גמורה למראהו החיצוני בהתאם לבנינים בסביבה‪ .‬‬ ‫‪.‬ב( ו־‪)13‬א(‪.‬בדיקת דרגת דליקותם או סיווגם בהתאם‬ ‫לדליקותם ושימושם.‬‬ ‫)ב( בבקשה שאינה תואמת את ההוראות כאמור בתקנת משנה )א(‪ .7.‬בקשה להיתר לשימוש חורג" ‪ -‬לרבות בקשה להיתר לשימוש חורג‬ ‫שענינה הארכת תוקפו של היתר קודם לשימוש חורג‪.(2‬‬ ‫התשס"ו‪ .‬לרבות ציפוי באבנים‪ .‬להתלותו או‬ ‫‪.

‬ ‫)ב(‪ 1‬נטיעת עצים וצמחים מסויימים ושמירה על עצים וצמחים מסויימים‬ ‫שבנמצא או העברתם.‬‬ ‫)‪ (20‬אכלוס הבניין ומתן אישור לחיבור הבניין לתשתיות.‬ ‫)‪ (8‬מערכת איוור‪ .‬שבילים ובנייתם של קירות תומכים וגדרות.17.‬ ‫)‪) (17‬נמחקה(.‬ ‫)‪ (15‬נקיטת אמצעים למנוע הנחת חמרים‪ .‬ ‫)ב( מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה )א()‪ .‬ ‫)‪ (9‬מקומות חניה והגישה אליהם.‬ ‫)‪ (16‬סילוק כלים‪ .(10‬רשאית הוועדה המקומית ‪-‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .1‬תחילת תוקפה של הסיפא "או העברתם" בתקנה ‪)16‬א()‪)(6‬ב( ‪ -‬ביום ‪.‬ ‫)‪ (7‬הריסתו של בנין אשר יש לו קשר עם העבודה המוצעת.‬פיגומים ומחיצות קרשים.‬אספקת מים‪ .‬ובעקבות הבחינה ‪ -‬התניית תנאים‬ ‫בהיתר לענין נקיטת אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים‪ .‬מכשירים וחפצים אחרים מהנכס ומסביבתו לאחר השלמת‬ ‫העבודה.7.‬במהלך העבודה.3.‬גז וחשמל‪.‬ ‫)‪ (14‬מניעת הפרעה במהלך העבודה לתנועת רכב ולהולכי רגל בדרך ציבורית.‬כלי עבודה או חפצים‬ ‫אחרים על דרך ציבורית‪ .‬לרבות‬ ‫התקנת מנורות‪ .‬‬ ‫)‪ (19‬עריכת חוות דעת סביבתית‪ .‬תאורה‪ .‬ ‫)‪ (10‬מקלטים וסידורי בטיחות אחרים. ואולם לא תידרש עריכת חוות דעת סביבתית בטרם ניתנה לבעל‬ ‫ההיתר הזדמנות להשמיע את עמדתו בענין‪.‬‬ ‫רשת תקשורת‪ .2010‬‬ ‫‪-24-‬‬ .‬כדי שתסייע‬ ‫בבחינת ההשלכות הסביבתיות של ההיתר‪ .‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)‪ (6‬עבודות פיתוח מסביב לבנין המוצע‪:‬‬ ‫)א( סלילת מדרכות‪ .‬התקנת מעליות‪ .‬ ‫)‪ (13‬נקיטת אמצעי בטיחות להגנת הציבור והעובדים בביצוע העבודה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (11‬סימון ותאורת אזהרה למניעת מכשולי טיסה.‬ ‫)‪ (12‬הבטחת יציבות הבנין במהלך העבודה.‬התשס"ג‪) 2003-‬להלן ‪ -‬תקנות התסקירים(‪ .‬ ‫)‪ (18‬התקנת חדרי מדרגות מוגנים בבנינים שאינם בנינים גבוהים או בנינים‬ ‫רבי־קומות‪.‬כהגדרתם בתקנות‬ ‫התסקירים.‬כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה )תסקירי‬ ‫השפעה על הסביבה(‪ .‬מיתקנים לאצירת אשפה וסילוקה ומיתקנים לבטיחות אש.‬ ‫)‪ (21‬הגשת בקשה לתעודת גמר וביצוע תנאים שקיומם נדחה עד לקבלת‬ ‫תעודת הגמר.10‬‬ ‫‪20595‬‬ ‫‪1.‬מכשירים‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ביוב וניקוז‪ .

‫תכנון ובניה‬

‫)‪ (1‬על אף האמור בסעיף ‪ 17.10‬שבתוספת השניה ‪ -‬לסרב לתת היתר למקום‬
‫לאסיפות בגלל קרבתו למקום המשמש לאחסנה או לייצור של חמרים העלולים‬
‫לגרום נזק לאדם או לרכוש‪ ,‬אם קיבלה הוועדה חוות דעת מגורם מקצועי בר‬
‫סמכא כי יש לעשות כן;‬
‫)‪ (2‬להתנות את מתן היתר למקום לאסיפות הנועד ל־‪ 400‬משתתפים או יותר‪,‬‬
‫בהתקנת גופי תאורה של מערכת איתות חירום חזותית במקומות נוספים על‬
‫אלה המפורטים בסעיף ‪ 17.32‬לתוספת שניה‪.‬‬
‫)ג( בהיתר הבניה ייקבעו תנאים בדבר פינויה המתוכנן של פסולת הבנין אל אתר‬
‫לסילוק פסולת בנין או לטיפול בה‪ ,‬במהלך העבודה ומידה לאחר השלמתה‪ ,‬זולת אם הכמות‬
‫של פסולת הבנין מזערית להערכת המהנדס או שקיימות‪ ,‬לדעת הועדה המקומית‪ ,‬נסיבות‬
‫מיוחדות המצדיקות פטור מחובת פינוי כאמור‪.‬‬
‫)ד( בהיתר להריסת בנין או חלק מבנין העשויים אסבסט‪ ,‬לפינוי של אסבסט מנכס‪,‬‬
‫או לבניה בחלק מבנין או בקרקע בהם מצוי אסבסט‪ ,‬ייקבע כי תנאי לביצוע העבודה הוא‬
‫קבלת אישור הוועדה הטכנית לפי תקנה ‪)29‬ה( לתקנות אבק מזיק‪.‬‬
‫)ה(‪ 1‬ועדה מקומית לא תיתן היתר הכרוך בהעברה או בכריתה של עצים בוגרים‬
‫כהגדרתם בסעיף ‪83‬ג לחוק אלא לאחר שהוצג לפניה רישיון לפי פקודת היערות; לא נתן‬
‫פקיד היערות את עמדתו בתוך ‪ 30‬ימים ממועד הפנייה אליו‪ ,‬תיתן הוועדה המקומית את‬
‫היתר הבניה; מתן היתר הבניה אינו בא במקום רישיון לפי פקודת היערות‪.‬‬
‫פרוטוקול‬
‫]תיקונים‪:‬‬
‫התשל"ז )מס' ‪,(2‬‬
‫התשס"ב[‬

‫חובת הנמקה‬
‫)תיקון התשמ"ט(‬

‫‪16‬א‪) .‬א( ועדה מקומית‪ ,‬הדנה במתן היתרי בניה‪ ,‬תרשום פרוטוקול על דיוניה‪ ,‬שבו‬
‫יירשמו החלטותיה וכן הסתייגויותיהם של חבריה בצירוף הנמקות‪.‬‬
‫)ב( חיווה היועץ המשפטי של רשות מקומית שהיא ועדה מקומית לפי סעיף ‪18‬‬
‫לחוק‪ ,‬או בא־כוח אחר שלה‪ ,‬את חוות דעתו המשפטית בקשר לבקשה‪ ,‬תירשם תמצית חוות‬
‫הדעת בפרוטוקול‪ .‬כמו כן תירשם בפרוטוקול תמצית חוות דעתו של המהנדס כמשמעה‬
‫בתקנה ‪.15‬‬

‫‪16‬ב‪.‬‬

‫)א( ההחלטות שלהלן יהיו מנומקות‪:‬‬
‫)‪ (1‬החלטה בהתנגדות למתן היתר שהוגשה לפי כל דין ‪ -‬אם דרש זאת‬
‫המתנגד או מבקש ההיתר;‬
‫)‪ (2‬החלטה לפי סעיף ‪)157‬א( לחוק להחזיר דיון לועדה המקומית‪.‬‬

‫)ב( אין בהוראות תקנת משנה )א( כדי לגרוע מהאמור בחוק לתיקון סדרי המינהל‬
‫)החלטות והנמקות(‪ ,‬התשי"ט‪.1958-‬‬
‫_________________‬
‫‪ .1‬תחילת תוקפה של תקנת משנה ‪)16‬ה( ‪ -‬ביום ‪.17.3.10‬‬

‫‪20596‬‬

‫‪1.7.2010‬‬

‫‪-25-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫חובת קיום הוראות‬
‫התוספת השניה‬
‫]תיקונים‪:‬‬
‫התש"ם )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ג )מס' ‪,(2‬‬
‫התשנ"ב‪ ,‬התשנ"ה[‬

‫)א( לא יינתן היתר אלא בהתאם להוראות המפורטות בתוספת השניה וכל היתר‬
‫‪.17‬‬
‫יותנה בתנאי כי העבודה תבוצע בהתאם להוראות האמורות‪.‬‬
‫)ב( ועדה מקומית רשאית להתנות היתר להוספה לבנין קיים‪ ,‬שינויו‪ ,‬תיקונו או‬
‫הריסתו של חלק מבנין קיים בתנאי שהחלק אשר לגביו לא ניתן היתר יותאם להוראות‬
‫התוספת השניה‪ ,‬ובלבד שקיים קשר בין החלק האמור ובין העבודה המוצעת זולת אם יש‬
‫הוראה מיוחדת אחרת לגביו בתוספת השניה‪.‬‬
‫)ג( מתן היתר לפי תקנות אלה אינו בא להסיר אחריות מהמבקש‪ ,‬מעורך או עורכי‬
‫הבקשה‪ ,‬ממתכנן שלד הבנין ומהאחראי לביצוע השלד‪ ,‬בשל נזקים שייגרמו כתוצאה מאי‬
‫קיום ההוראות המפורטות בתוספת השניה‪.‬‬
‫)ד( מקום שבתקנות אלה מוטלת חובה לביצוע פעולה אחרי גמר הבניה ובאמצעות‬
‫מיתקנים שיש להתקינם על פי תנאי ההיתר‪ ,‬יצא בעל ההיתר ידי חובתו אם יתקין את‬
‫המיתקנים הדרושים לביצוע פעולה זו‪.‬‬

‫הוראות לעניין‬
‫אתר‬
‫)תיקון התשס"ח(‬

‫‪17‬א‪) .‬א( בתקנה זו ‪-‬‬
‫"אתר" ו"גורם אחראי" ‪ -‬כהגדרתם בתוספת החמישית;‬
‫"בניין" ‪ -‬לרבות חלק מבניין‪.‬‬
‫)ב( התוספת השניה תחול לגבי אתר‪ ,‬בכפוף לקבוע בתוספת החמישית‪.‬‬
‫)ג( בבניין חדש המוקם בתחום אתר‪ ,‬יתקיימו הוראות התוספת השניה‪ ,‬למעט בניין‬
‫משוחזר שלגביו יחולו הוראות התוספת החמישית‪.‬‬
‫)ד( בקשה להיתר בניה באתר‪ ,‬שאינה לבניין חדש‪ ,‬תוגש לוועדה המקומית בידי‬
‫הגורם האחראי על פי הוראות התוספת החמישית; ואולם רשאית הוועדה המקומית לתת את‬
‫ההיתר‪ ,‬אף שלא בהתאם להוראות התוספת החמישית‪ ,‬ובלבד שיתקיימו בבקשה להיתר שני‬
‫תנאים אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬הוגשה חוות דעת של הגורם האחראי הקובעת כי לא ניתן או שאין זה‬
‫מעשי למלא אחר ההוראות הקיימות או חלקן בלי לפגוע בערך השימורי של‬
‫האתר;‬
‫)‪ (2‬הוגשה חוות דעת של בעל מקצוע הקובעת כי אין בסטיה המבוקשת מן‬
‫ההוראות הקיימות‪ ,‬כדי לפגוע בבטיחות המבקרים והמשתמשים באתר‪ ,‬או כי‬
‫נקיטת אמצעים אחרים‪ ,‬כגון הצבת שלטי אזהרה‪ ,‬יש בה כדי להבטיח את‬
‫הבטיחות כאמור‪.‬‬
‫)המשך בעמוד הבא(‬

‫‪20596‬א‬

‫‪1.1.2010‬‬

‫‪-26-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫)ה( אם הגורם האחראי אינו רשות ציבורית‪ ,‬תהא הוועדה המקומית רשאית להתנות‬
‫את מתן ההיתר‪ ,‬כאמור בתקנת משנה )ד(‪ ,‬בהגשת חוות דעת מבעל מקצוע נוסף שיהיה‬
‫מוסכם על הצדדים‪ ,‬וההיתר יינתן בהסתמך על חוות דעתו‪.‬‬
‫היתר ועתקיו‬
‫]תיקונים‪:‬‬
‫התש"ם )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ג )מס' ‪,(2‬‬
‫התשנ"ב‪ ,‬התשס"ו‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫)א( היתר ייערך בטופס ‪ 3‬שבתוספת הראשונה וייחתם בידי יושב ראש הוועדה‬
‫‪.18‬‬
‫המקומית או יושב ראש ועדת המשנה של הוועדה המקומית והמהנדס‪.‬‬
‫)ב( להיתר יצורף עותק מכל נספח לבקשה‪ ,‬חתום בידי יושב־ראש הוועדה המקומית‬
‫או המהנדס‪ ,‬ועתקי הנספחים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫)ג( עותק אחד של ההיתר יישמר במשרדי הועדה המקומית‪.‬‬
‫)ד( עותק שני של ההיתר יוחזק בידי מנהל העבודה באתר הבניה ויוצג‪ ,‬לפי בקשתו‪,‬‬
‫לאדם שהורשה לכך על ידי הועדה המקומית‪ ,‬הועדה המחוזית‪ ,‬רשות הבריאות‪ ,‬הרשות‬
‫המקומית או מפקדת הג"א‪ ,‬לשוטר או לכבאי‪.‬‬
‫)ה( במקום בולט לעין בחזית הנכס יוצב‪ ,‬למשך תקופת הבניה במקום‪ ,‬שלט ברור‬
‫וקריא שיצוינו בו מספר היתר הבניה ותיאור מהות ההיתר‪.‬‬

‫אגרות‬

‫‪.19‬‬

‫הצמדה למדד‬
‫]תיקונים‪ :‬התשס"ב‬
‫)מס' ‪ ,(2‬התשס"ג[‬

‫‪19‬א‪) .‬א( סכומי אגרות הבניה המפורטים בתוספת השלישית יעודכנו ב־‪ 1‬בינואר של כל‬
‫שנה )להלן ‪ -‬יום העדכון( לפי שיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי‪.‬‬

‫בעד מתן היתר ישולמו האגרות שנקבעו בתוספת השלישית‪.‬‬

‫)ב( בתקנה זו ‪-‬‬
‫"מדד" ‪ -‬מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;‬
‫"המדד החדש" ‪ -‬המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;‬
‫"המדד היסודי" ‪ -‬המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון הקודם ולענין יום‬
‫העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה ‪ -‬המדד שפורסם ביום כ"ט בחשון‬
‫התשס"ב )‪ 15‬בנובמבר ‪.(2001‬‬
‫)ג( שר הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרות המפורטים בתוספת‬
‫השלישית כפי שעודכנו לפי תקנות משנה )א( ו־)ב(‪.‬‬
‫תוקפם של החלטה‬
‫לתת היתר ושל‬
‫היתר‬
‫]תיקון התשנ"ח‬
‫)מס' ‪[(4‬‬

‫)א( החלטת מוסד תכנון לתת היתר או לחדשו‪ ,‬תיחשב כבטלה בתום שנה מהיום‬
‫‪.20‬‬
‫שבו הודיע מוסד התכנון למבקש על אישור בקשתו‪ ,‬אם במשך התקופה האמורה לא הוצא‬
‫ההיתר; מוסד תכנון רשאי להאריך את התקופה בשנה נוספת אם ראה צורך לעשות כן‬
‫מטעמים מיוחדים שיירשמו‪.‬‬

‫‪20597‬‬

‫‪1.1.2009‬‬

‫‪-27-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫)ב( תוקפו של היתר הוא לשלוש שנים מיום הוצאתו‪ ,‬ואולם מוסד התכנון המוציא‬
‫את ההיתר רשאי‪ ,‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪ ,‬לתת היתר לתקופה של עד חמש שנים‪ ,‬אם‬
‫שוכנע כי היקפו ומורכבותו של נושא ההיתר מצדיקים זאת‪.‬‬
‫)ג( לא הוחל בעבודה או בשימוש בתוך שנה מיום הוצאת ההיתר‪ ,‬בטל ההיתר‪.‬‬
‫)ד( הופסקה העבודה לתקופה העולה על שנה בטל ההיתר‪.‬‬
‫חידוש היתר‬
‫]תיקון התשנ"ח‬
‫)מס' ‪[(4‬‬

‫‪20‬א‪) .‬א( מוסד התכנון יחדש את תוקפו של היתר‪ ,‬לבקשת בעל ההיתר או בעל זכות‬
‫בנכס‪ ,‬במקרים אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬הוחל בעבודה אך היא לא הושלמה בתוך תקופת תוקפו של היתר כאמור‬
‫בתקנה ‪)20‬ב(;‬
‫)‪ (2‬ההיתר פקע לפי הוראות תקנה ‪)20‬ג( או )ד(‪.‬‬
‫)ב( לא יחודש תוקפו של היתר אם קיימת מניעה בדין לחידושו‪.‬‬
‫)ג( חידושו של היתר לפי תקנה זו יהיה לשנתיים ממועד פקיעתו‪ ,‬ואולם מוסד‬
‫התכנון רשאי לחדשו לשנה נוספת‪ ,‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪.‬‬
‫)ד( חל שינוי בזהות בעל היתר או בעל זכויות בנכס‪ ,‬רשאי מוסד התכנון‪ ,‬לבקשת‬
‫בעל ההיתר או בעל הזכויות החדש בנכס‪ ,‬להוציא את ההיתר המחודש על שם הבעל החדש‬
‫של ההיתר או של הזכויות בנכס‪.‬‬
‫)ה( גרמו שריפה‪ ,‬הרס או אירוע אחר נזק לבנין‪ ,‬והבנין ניתן לשיקום בהתאם להיתר‬
‫שעל פיו הוקם‪ ,‬תחדש הועדה המקומית את ההיתר בהתאם לבקשת בעל ההיתר אם אין מניעה‬
‫תכנונית לכך‪ ,‬ובלבד שתנאי ההיתר אינם סותרים את החוק או תקנות לפיו‪ ,‬לרבות הוראותיה‬
‫של תכנית החלה על המקום; חל שינוי בבעלות או בזכויות בנכס‪ ,‬יוצא ההיתר המחודש על‬
‫שם הבעל או בעל הזכויות החדש בנכס‪.‬‬

‫תצהיר על גמר‬
‫עבודות של מקלט‬
‫]תיקונים‪:‬‬
‫התשל"ח )מס' ‪,(4‬‬
‫התשמ"ג )מס' ‪,(2‬‬
‫התשנ"ח )מס' ‪[(4‬‬

‫‪20‬א‪) .1‬א( בכל היתר לבנין או לתוספת בנין המחייב‪ ,‬על פי כל דין‪ ,‬הקמת מקלט אחד או‬
‫יותר‪ ,‬או המחייב שינויים במקלט‪ ,‬ימסור האחראי לביצוע השלד תצהיר לועדה המקומית‪,‬‬
‫בנוסח שבתוספת הרביעית‪ ,‬בדבר ביצוע העבודות האמורות‪ ,‬לא יאוחר מהדיווח בדבר‬
‫הביקורת על גמר הקמת השלד; המשך בניה באותו בנין‪ ,‬ללא מתן תצהיר כאמור יראו כבניה‬
‫ללא היתר‪.‬‬
‫)ב( החובות המנויות בתקנת משנה )א( יפורטו בהיתר‪.‬‬
‫)ג( שר הפנים רשאי לפטור סוגים של מבקשי היתר בנייה מקיום הוראות תקנה זו‪.‬‬

‫התרת שינויים‬
‫בהיתר בידי‬
‫המהנדס‬
‫)תיקון התשנ"ב(‬

‫‪20‬ב‪ .‬על התרת שינויים בהיתר בידי המהנדס‪ ,‬לפי סעיף ‪)145‬ה( לחוק יחולו הוראות‬
‫תקנות התכנון והבניה )התרת שינויים בהיתר בידי מהנדס ועדה מקומית(‪ ,‬התשנ"ב‪,1992-‬‬
‫ואולם הגשת הבקשה לשינויים כאמור תהיה לפי טופס ‪ 2‬בתוספת הראשונה‪.‬‬

‫‪20598‬‬

‫‪1.1.2009‬‬

‫‪-28-‬‬

‫תכנון ובניה‬
‫תעודת גמר‬
‫]תיקונים‪:‬‬
‫התשמ"ג )מס' ‪,(2‬‬
‫התשנ"ב‪ ,‬התשנ"ח‬
‫)מס' ‪ ,(4‬התשס"ב‪,‬‬
‫התשס"ו )מס' ‪,(2‬‬
‫התשס"ט[‬

‫)א( לפי בקשת בעל ההיתר יוציא לו המהנדס תעודה המעידה כי כל הבניה בוצעה‬
‫‪.21‬‬
‫בהתאם להיתר ולתנאיו )להלן ‪ -‬תעודת גמר(‪.‬‬
‫)ב( בעל ההיתר יגיש למהנדס בקשה לתעודת גמר לא יאוחר משנה ממועד‬
‫מתן אישור הרשות המאשרת לפי סעיף ‪157‬א)ה(‪) ,‬ה‪ (1‬או )ה‪ (2‬לחוק או ממועד פניית‬
‫המורשה להיתר לגופים המנויים בסעיף ‪157‬א)ה‪ (3)(2‬לחוק ובהוספה לבנין קיים‪ ,‬שינויו או‬
‫תיקונו ‪ -‬לא יאוחר משנה ממועד השלמת התוספת‪ ,‬השינוי או התיקון; יושב ראש הועדה‬
‫המקומית והמהנדס כאחד‪ ,‬רשאים‪ ,‬מטעמים מיוחדים שיפרטו בהחלטתם ובתנאים הנראים‬
‫להם נחוצים בנסיבות הענין‪ ,‬לדחות את המועד למתן תעודת גמר לתקופה שלא תעלה על‬
‫שנה נוספת‪.‬‬
‫)ב‪ (1‬תעודת גמר בחתימת ידו של המהנדס תהא ראיה לקיום תנאי ההיתר‪.‬‬
‫)ב‪) (2‬בוטלה(‪.‬‬
‫)ג( בקשה לתעודת גמר תיערך לפי טופס ‪ 4‬שבתוספת הראשונה; טופס כאמור‬
‫אפשר להשיג במשרדי כל ועדה מקומית‪.‬‬
‫)ד( אם לדעת המהנדס נעשתה והושלמה העבודה בהתאם להיתר וקויימו הוראות‬
‫תקנות אלה ותנאי ההיתר שקיומם לא נדחה לפי תקנת משנה )א(‪ ,‬יתן לבעל ההיתר תעודת‬
‫גמר חתומה בידו וערוכה לפי טופס ‪ 5‬שבתוספת הראשונה‪.‬‬
‫)ה( על אף האמור בתקנת משנה )ד(‪ ,‬לא תינתן תעודת גמר לבנין אלא לאחר‬
‫שמתכנן שלד הבנין מסר למהנדס הודעה בכתב שקיימת תכנית קונסטרוקציה מעודכנת‬
‫ושהיא נמצאת במשמורתו במקום שיפרט בהודעה‪.‬‬
‫)ו( המהנדס רשאי לדרוש כי תכנית הקונסטרוקציה תוצג לפניו לפני מתן תעודת‬
‫הגמר‪.‬‬
‫)ז( ניתן אישור הרשות המאשרת כאמור בתקנת משנה )א(‪ ,‬קודם שנסתיימו כל‬
‫העבודות הכלולות בהיתר הבניה‪ ,‬והופקדה בידי הוועדה המקומית ערבות בנקאית כאמור‬
‫בסעיף ‪157‬א)ה‪ (1‬לחוק‪ ,‬תוחזר למבקש עם תעודת הגמר‪ ,‬הערבות הבנקאית האמורה‪.‬‬

‫ערבות לביצוע‬
‫תנאי ההיתר‬
‫להוספה‪ ,‬שינוי או‬
‫תיקון בנין קיים‬
‫]תיקון התשס"ב‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫‪21‬א‪) .‬א( ועדה מקומית תתנה מתן היתר בניה להוספה לבנין קיים‪ ,‬שינויו או תיקונו בכך‬
‫שבעל ההיתר יפקיד בועדה המקומית ערבות בנקאית אוטונומית )להלן ‪ -‬הערבות( להבטחת‬
‫קיום תנאי ההיתר‪ ,‬על ידי בעל ההיתר; סכום הערבות יהיה צמוד למדד כמשמעו בתקנה‬
‫‪19‬א)ג(‪.‬‬
‫)ב( הערבות תהיה בגובה של פי עשרה משיעור האגרה לפי תקנה ‪ 19‬ובלבד‬
‫שלא תפחת מסך של ‪ 5,000‬שקלים חדשים ולא תעלה על סך של ‪ 100,000‬שקלים חדשים;‬
‫הסכומים הנקובים בתקנת משנה זו ישתנו לפי שיעור עליית המדד כמפורט בתקנה ‪19‬א; שר‬
‫הפנים יפרסם הודעה ברשומות בדבר הסכומים המעודכנים בהתאם לקבוע בתקנה ‪19‬א)ד(‪.‬‬

‫‪20598‬א‬

‫‪1.1.2009‬‬

‫‪-29-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫)ג( הועדה המקומית תהיה רשאית לפטור את בעל ההיתר מהפקדת ערבות‪ ,‬כולה‬
‫או חלקה‪ ,‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪.‬‬
‫)ד( בעל ההיתר יבטיח כי תוקפה של הערבות יהיה עד למתן האישור או תעודת‬
‫הגמר כאמור בסעיף קטן )ה(‪ ,‬ויאריכה ‪ 3‬ימים לפחות טרם פקיעתה‪.‬‬
‫)ה( הועדה המקומית תחזיר לבעל ההיתר את הערבות‪ ,‬עם מתן האישור בידי‬
‫הרשות המאשרת לפי סעיף ‪157‬א לחוק‪ ,‬או עם מתן תעודת גמר לפי תקנה ‪ ,21‬לפי המוקדם‬
‫מביניהם‪.‬‬
‫)ו( לא קיים בעל ההיתר את תנאי ההיתר‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬או שלא האריך את‬
‫תוקפה של הערבות כאמור בתקנת משנה )ד(‪ ,‬תהא רשאית הועדה המקומית לחלט את‬
‫הערבות‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬ולהשתמש בתמורתה לצורך קיום תנאי ההיתר ולכיסוי הוצאותיה‬
‫בקיום התנאים האמורים ובלבד שתיתן לבעל ההיתר הודעה מוקדמת של ארבעה עשר ימים‬
‫על כוונתה לחלט את הערבות‪.‬‬
‫)ז( החליטה הועדה לחלט חלק מהערבות‪ ,‬או שלא השתמשה במלוא הכספים‬
‫שחילטה לצורך קיום תנאי ההיתר ולכיסוי הוצאותיה‪ ,‬תשיב לבעל ההיתר את הכספים‬
‫הנותרים מיד עם תום קיום תנאי ההיתר וכיסוי הוצאותיה; כספים אלה יישאו הצמדה למדד‬
‫כמפורט בתקנת משנה )א(‪.‬‬
‫היתרי בניה לבנינים‬
‫מסויימים‬

‫היתרי בניה לבנינים המיועדים לעסקים‪ ,‬מלאכות ותעשיות המחוייבים ברשיון לפי‬
‫‪.22‬‬
‫חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪ ,1968-‬או לבנינים המיועדים למטרות ציבוריות או בריאות‪,‬‬
‫יינתנו על ידי הועדה המקומית לאחר התייעצות עם רשות הבריאות‪.‬‬

‫)תיקון התשל"ד(‬

‫‪.23‬‬

‫)בוטלה(‪.‬‬

‫]תיקון התשמ"ג‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫‪.24‬‬

‫)בוטלה(‪.‬‬

‫ביטול‬

‫‪.25‬‬

‫בטלים‪:‬‬
‫)‪ (1‬תקנות בנין ערים )רשיונות(;‬
‫)‪ (2‬תקנות תכניות בנין ערים )תרשימים(;‬
‫)המשך בעמוד הבא(‬

‫‪20598‬ב‬

‫‪1.1.2009‬‬

‫‪-30-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫)‪ (3‬תקנות בנין ערים )בניני ארעי(;‬
‫)‪ (4‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז המרכז )פיקוח על‬
‫בנינים והקמתם בשטחי תכנון ערים של מחוז המרכז(‪ ,‬התשט"ז‪;1955-‬‬
‫)‪ (5‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז תל–אביב )פיקוח על‬
‫בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז תל–אביב(‪ ,‬התשי"ח‪;1958-‬‬
‫)‪ (6‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז ירושלים )פיקוח על‬
‫בנינים והקמתם(‪ ,‬התשי"ח‪;1958-‬‬
‫)‪ (7‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז הדרום )פיקוח על‬
‫בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז הדרום(‪ ,‬התש"ך‪;1960-‬‬
‫)‪ (8‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז חיפה )שטח תכנון עיר‬
‫של חיפה( )פיקוח על בנינים והקמתם(‪ ,‬התש"ך‪;1960-‬‬
‫)‪ (9‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז הצפון )פיקוח על‬
‫בנינים והקמתם בשטחי תכנון ערים של מחוז הצפון(‪ ,‬התש"ך‪;1960-‬‬
‫)‪ (10‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז חיפה )פיקוח על בנינים‬
‫והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז חיפה(‪ ,‬התשכ"א‪;1961-‬‬
‫)‪ (11‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז ירושלים )טפסים‬
‫לבקשת היתר בניה ולהיתר בניה(‪ ,‬התשכ"ו‪;1965-‬‬
‫)‪ (12‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז תל–אביב )טפסים‬
‫לבקשת היתר בניה ולהיתר בניה(‪ ,‬התשכ"ג‪;1963-‬‬
‫)‪ (13‬חוק עזר לועדה המחוזית לתכנון ולבניה‪ ,‬מחוז חיפה )טפסים לבקשת היתר‬
‫בניה ולהיתר בניה(‪ ,‬התשכ"ד‪;1964-‬‬
‫)‪ (14‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז הצפון )טפסים לבקשת‬
‫היתר בניה ולהיתר בניה(‪ ,‬התשכ"ד‪;1964-‬‬
‫)‪ (15‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז הדרום )טפסים לבקשת‬
‫היתר בניה ולהיתר בניה(‪ ,‬התשכ"ד‪;1964-‬‬
‫)‪ (16‬תקנות התכנון והבניה )אגרת היתר לחממה(‪ ,‬התשכ"ח‪,1968-‬‬
‫)להלן ‪ -‬החיקוקים המבוטלים(‪.‬‬

‫‪20599‬‬

‫‪1.6.2006‬‬

‫‪-31-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫הוראות מעבר‬

‫על בקשה להיתר ובקשה לחידוש היתר לגבי בנין שלא הוחל בעבודה‪ ,‬שהוגשו עד‬
‫‪.26‬‬
‫תום שלושה חדשים מיום פרסומן של תקנות אלה ברשומות ועל בקשה לחידוש היתר אשר‬
‫ניתן לפי החיקוקים המבוטלים לגבי בנין שהוחל בעבודה‪ ,‬יחולו החיקוקים המבוטלים‪.‬‬

‫השם‬

‫‪.27‬‬

‫לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪-‬‬

‫‪."1970‬‬
‫תוספת ראשונה‬

‫]תיקונים‪:‬‬
‫התש"ם )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ג‪,‬‬
‫התשמ"ג )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ד‪ ,‬התשמ"ו‪,‬‬
‫התשנ"ב‪ ,‬התשנ"ח‪,‬‬
‫התשס"ב‪,‬‬
‫התשס"ג )מס' ‪,(3‬‬
‫התשס"ו[‬

‫טופס ‪ - 1 1‬בקשה להיתר‬
‫טופס ‪ - 1 2‬מיפרט‬
‫טופס ‪ - 1 3‬היתר‬
‫טופס ‪4‬‬
‫)תקנה ‪)21‬ג((‬
‫בקשה לתעודת גמר‬
‫תיק מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫א‬

‫ב‪.‬‬

‫אני הח"מ בעל היתר ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מספר זיהוי ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שמעני ב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬טלפון ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מבקש)ת( בזה‬
‫מהמהנדס של הועדה המקומית ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬לתת לי תעודת גמר לגבי‬
‫הבנין‪/‬העבודה המוגדר)ת( בהיתר הבניה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מתאריך ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בתחום הרשות המקומית ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬שכונה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫רחוב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬גוש ‪ . . . . . . . . . . . . . . . .‬חלקה ‪. . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תאריך ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬חתימת בעל ההיתר ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫)למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי אדם אחד בלבד(‬
‫אני החתום)ה( מטה האחראי לביקורת ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מספר זיהוי ‪. . . . . . . . . . . .‬‬
‫שמעני ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬טלפון ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מצהיר)ה( בזה שהבניה‪/‬שהעבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר‪ ,‬בוצעה בהתאם למפרט‬
‫ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪-‬‬
‫‪ ,1970‬ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר‪ ,‬פרט לתנאים המפורטים להלן שיושב ראש ומהנדס‬
‫הועדה המקומית כאחד בהחלטתם מתאריך ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬החליטו לדחות‬
‫את קיומם עד ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫_________________‬
‫‪ .1‬נוסח טפסים אלה הושמט‪.‬‬

‫‪20600‬‬

‫‪1.6.2006‬‬

‫‪-32-‬‬

.‬תנאיו ואגרות(‪ . . ....‬שהבניה שלגביו מבוקשת בזה תעורת גמר‪ . . ..‬‬ ‫חתימת עורך הבקשה‪/‬עורך הבקשה הראשי‬ ‫‪.. . . .. . .‫תכנון ובניה‬ ‫ואלה הם התנאים שקיומם נדחה‪:‬‬ ‫מועד אחרון לקיום‬ ‫התנאי‬ ‫מהות התנאי‬ ‫מועד החלטת יושב ראש ומהנדס‬ ‫הועדה המקומית על הדחיה‬ ‫‪. . . . .... .1970-‬ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר‪ . . . . ... . ... . . ..... . . . .1‬‬ ‫‪. .. . .. . .. ...‬‬ ‫מס' זהות ‪ . ... . . .. . ..‬‬ ‫תאריך‬ ‫ב‪. . .. . .. . .. . . . .. .. .. . . . . . . .2‬‬ ‫‪. . . .. .‬בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון‪ ... ... .. .‬‬ ‫‪. .‬התש"ל‪ ... . .. . ..‬התש"ל‪. . . . . . .. . . ..... . . . . .3... .3‬‬ ‫‪20601‬‬ ‫‪1. .. ..‬‬ ‫חתימת האחראי לביקורת‬ ‫אני‪ . . .‬החליטו‬ ‫לדחות את קיומם עד ‪ .. . .. . . .‬טל' ‪. .. . . .1‬‬ ‫‪..1‬‬ ‫‪. .. . . . . . .. .‬‬ ‫תאריך‬ ‫)למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי יותר מאדם אחד(‬ ‫אנו החתומים מטה מצהירים בזה‪ .‬‬ ‫מצהיר בזה‪ .. . . .. . .. . .‬עורך הבקשה‪/‬עורך הבקשה הראשי ‪. . . .... .. . . . .. .. . .. .. . ... .. .. . .. .2002‬‬ ‫‪-33-‬‬ . . .. . . .. . . .. .. . . .‬‬ ‫שמעני ‪ ... . . ... . . .‬בוצעה בהתאם למפרט ולנספחים‬ ‫שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . .‬פרט לתנאים המפורטים להלן שיושב‬ ‫ראש ומהנדס הועדה המקומית כאחד בהחלטתם מתאריך ‪ .. .2‬‬ ‫‪. . .... . . .. . .. .... .. .. . . . . . . .. . ..‬פרט לתנאים שפורטו לעיל אשר הוחלט לדחות את‬ ‫קיומם‪. ... . . . .. . . .. . . .‬בתחום תכנון אדריכלי‪ ... . ..‬שהבנין שלגביו מבוקשת בזה תעודת‬ ‫גמר נבנה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .. . .. . . .1970-‬‬ ‫ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר‪ . . . . .. .. . . .‬מס' רישיון ‪. . .. ....3‬‬ ‫‪. . . . . . . . .. . ... . . .. .‬על‬ ‫ביצוע העבודה‪ .. . .‬ואלה הם התנאים שקיומם‬ ‫נדחה‪:‬‬ ‫מהות התנאי‬ ‫מועד החלטת יושב מועד‬ ‫אחרון לקיום התנאי‬ ‫ראש ומהנדס הועדה המקומית‬ ‫על הדחיה‬ ‫‪.. .. . . .. .. .. . . . ... . ..‬תנאיו‬ ‫ואגרות(‪ .. .. . . .‬כל אחד לגבי תחום פעולתו‪ . . . . .... . . ... . . . . . . .. . .. .. . . ..

. .‬‬ ‫טל' ‪ . .2‬‬ ‫‪. . . ... . . . . .. . .‬מצהיר בזה‪ ... . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .‬בהסתמך על הבקורת שערכתי‬ ‫במסגרת פיקוח עליון על ביצוע העבודה‪ . .. . .. . . . .... . .‬‬ ‫מס' רשיון ‪ .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . .... . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. ..‬‬ ‫חתימת האחראי לביצוע השלד‬ ‫‪1.. . .. . . . . . . . . . .. .... .. .‬‬ ‫תאריך‬ ‫‪20602‬‬ ‫‪. . . . ..‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . . .5‬‬ ‫תאריך ‪.. ... . . .‬‬ ‫אני מצהיר)ה( בזה ששלד הבנין הוקם בהשגחתי המלאה‪/‬בהשגחה המלאה שלי ושל קודמי‬ ‫בתפקיד של האחראי לביצוע השלד האמור וכי אין כל סכנה נשקפת כיום ובעתיד לבני אדם‬ ‫שישתמשו בבנין האמור‪ .. .. . . ... ..‬‬ ‫בוצעה בהתאם לבקשה והמיפרט שאושרו‪ . . . . ... . . . . . . .‬מספר זיהוי ‪. .. .. . . . ... . . . . ... . . . . . . . .2002‬‬ ‫‪-34-‬‬ . .. . . . .1‬‬ ‫‪.. . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. .... ...‬‬ ‫‪... .. .. . ..‬‬ ‫‪. . .‬בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪.. . .. . . . . . . . .‬מצהיר)ה( בזה‬ ‫שהבניה‪/‬העבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר בוצעה בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה‬ ‫שנערכה בידי‪/‬בידי ‪. . . . .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת ראשונה(‬ ‫שם האחראי‬ ‫לביקורת‬ ‫המען‬ ‫מספר זיהוי‬ ‫מספר‬ ‫טלפון‬ ‫תחום הפעולה על‬ ‫פי בקשת ההיתר‬ ‫או הודעה לועדה‬ ‫המקומית‬ ‫חתימות‬ ‫‪. .. . . . . . . ..3. .. .. .. .. .‬‬ ‫שמעני ב ‪ . . .. . . . . . .... .‬שמענו ‪. ... . . . . . . . .. .‬מספר זיהוי ‪.‬מאופן ביצוע השלד ואיכותו‪. . . . . .. . .. .. .. . .‬‬ ‫אני מתכנן שלד הבנין ‪ .. .‬‬ ‫‪. ... .‬תנאיו ואגרות(‪ .. . . . . . . . . .. . . ... . . .. . .1970-‬‬ ‫ג‪.. . . . . . . .‬‬ ‫תנאיו ואגרות(‪ . . . .. .. ... .... . . . . . . . . . . . .. ... .‬התש"ל‪. . .. . . . . ... ..... . . .. . . .. . ..‬‬ ‫חתימת מתכנן שלד הבנין‬ ‫אני האחראי לביצוע השלד ‪ . . . . .4‬‬ ‫‪. .. . . . . .. .‬טלפון ‪ . . ... . . . .‬‬ ‫תאריך‬ ‫ד‪. ... . .‬שהבניה‪/‬העבודה שלגביה מבוקשת תעודת גמר‪. . ... . . .. . . . .. . . . . . . . .3‬‬ ‫‪. ..

‫תכנון ובניה‬

‫טופס ‪5‬‬
‫)תקנה ‪)21‬ד((‬
‫תעודת גמר‬
‫מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תיק מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫גוש ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬חלקה ‪. . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫היתר מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מיום ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הועדה המקומית לתכנון ולבניה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי תקנה ‪)21‬ד( לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪,1970-‬‬
‫אני מאשר בזה‪ ,‬על יסוד הדיווחים וההצהרות שהוגשו כנדרש לפי התקנות האמורות‪ ,‬שהבנין‪/‬התוספת‬
‫לבנין‪/‬השינוי בבנין הנמצא בתחום הרשות המקומית ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬שכונה‬
‫‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬רחוב ‪ . . . . . . .‬מס' ‪ . . . . . . . .‬נבנה‪/‬הושלם‪/‬הותאם לפי תנאי ההיתר‪,‬‬
‫למעט התנאים המפורטים להלן שקיומם נדחה בהחלטתם של יושב ראש ומהנדס הועדה המקומית‬
‫כאחד עד תאריך ‪ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬וכי מותר להשתמש בבנין למטרות‬
‫המפורטות בהיתר‪.‬‬

‫)המשך בעמוד הבא(‬

‫‪20602‬א‬

‫‪1.3.2002‬‬

‫‪-35-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת ראשונה(‬
‫אלה הם התנאים של ההיתר שקיומם נדחה‪:‬‬
‫מועד אחרון לקיום‬
‫התנאי‬

‫מהות התנאי‬

‫מועד החלטת יושב ראש ומהנדס‬
‫הועדה המקומית על הדחיה‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫המהנדס ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חתימה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תאריך ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫עותק החישובים הסטטיים שמור ב ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מס' רישום ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬בתיק מס' ‪ . . . . . . . . . . . . .‬בפילם מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫עותק מתכנית הקונסטרוקציה שמור אצל מתכנן שלד הבנין ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מענו ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מס' טלפון ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫טופס ‪6‬‬
‫)תקנה ‪2‬א)‪((7‬‬
‫תצהיר של דייר בבקשה לביצוע עבודה או שימוש‬
‫שניתן להתירם על ידי בית דין לשכירות‬
‫אני החתום‪/‬ה* מטה‪ ,‬מצהיר‪/‬ה* בזה לאמור‪:‬‬
‫‪.1‬‬

‫שמי הוא ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬ומעני הוא ב ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫)ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה(‬

‫‪.2‬‬

‫ברחוב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אני מחזיק‪/‬ה* בנכס שהוא ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫)תאר את מהות הנכס‪ :‬דירה‪ ,‬בית עסק(‬

‫והנמצא ב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬ברח' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫)ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה(‬
‫כדייר לפי חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[‪ ,‬התשל"ב‪.1972-‬‬
‫_________________‬
‫* מחק את הטעון מחיקה‪.‬‬

‫‪20603‬‬

‫‪1.3.1993‬‬

‫‪-36-‬‬

‫תכנון ובניה‬
‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה למתן היתר בניה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית‬
‫דין לשכירות לפי סעיף ‪)37‬א( לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[‪ ,‬התשל"ב‪ ,1972-‬או לבצעם‬
‫בהסכמתו של בעל הבית‪.‬‬
‫אני נותן‪/‬ת* תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי‪/‬ה* לענשים‬
‫הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‬
‫‪......................................‬‬
‫חתימת המצהיר‬
‫אני החתום מטה ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מאשר בזה‬
‫שם ותואר‬

‫כי ביום ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬התייצב בפני ה'‪/‬הגב' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שהזדהה לשביעת רצוני על‪-‬ידי ‪/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬המוכר‪/‬ת לי אישית*‬
‫ולאחר שהזהרתיו‪/‬ה כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה‪/‬תהיה צפוי‪/‬ה לענשים הקבועים‬
‫בחוק אם לא יעשה‪/‬תעשה כן‪ ,‬חתם‪/‬ה* מרצונו‪/‬ה* החפשי על התצהיר דלעיל‪.‬‬
‫‪.......................................‬‬
‫חתימת הרשות המאשרת**‬

‫טופס ‪7‬‬
‫)תקנה ‪2‬ב)‪((4‬‬
‫תצהיר של בעלים ‪ /‬חוכר של דירה בבית משותף בקשר להיתר בניה‬
‫אני החתום‪/‬ה מטה מצהיר‪/‬ה בזה לאמור‪:‬‬
‫שמי הוא ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬ומעני הוא ב ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪.1‬‬
‫)ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה(‬
‫ברחוב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫_________________‬
‫מחק את הטעון מחיקה‪.‬‬
‫*‬
‫רשויות מאשרות הן‪:‬‬
‫**‬
‫)‪ (1‬שופט;‬
‫)‪ (2‬דיין בבית‪-‬דין דתי;‬
‫)‪ (3‬היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬פרקליט המדינה‪ ,‬פרקליט מחוז‪ ,‬פרקליט נפה‪ ,‬סגני פרקליט‬
‫המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריהם;‬
‫)‪ (4‬עורך‪-‬דין;‬
‫)‪ (5‬ראש רשות מקומית;‬
‫)‪ (6‬אדם אחר שהסמיכו לכך שר המשפטים‬

‫‪20604‬‬

‫‪1.3.1993‬‬

‫‪-37-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת ראשונה(‬
‫‪2‬‬

‫אני הבעלים‪/‬החוכר של הדירה הידועה כ ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫גוש‪ ,‬חלקה‬

‫והנמצאת ב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬ברח' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫)ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה(‬

‫‪3‬‬

‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬

‫הבעלים‪/‬חוכרים של יתר הדירות בבית שבו נמצאת דירתי הנ"ל הנם כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬שם הבעלים‪/‬החוכר של דירה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬קומה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ .2‬שם הבעלים‪/‬החוכר של דירה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬קומה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3‬‬
‫‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4‬‬
‫חלקת הרכוש המשותף היא חלקה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬גוש ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫והיא כוללת ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה למתן היתר בניה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫לפרש בקצרה‬

‫‪6‬‬

‫אני נותן‪/‬ת תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי‪/‬ה לענשים‬
‫הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‬

‫‪...................................‬‬
‫חתימת המצהיר‬
‫אני התתום מטה ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מאשר בזה‬
‫שם ותואר‬
‫כי ביום ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬התייצב בפני ה'‪/‬הגב' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שהזדהה לשביעת רצוני על–ידי ‪/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬המוכר‪/‬ת לי אישית*‬
‫ולאחר שהזהרתיו‪/‬ה* כי עליו‪/‬ה* להצהיר את האמת וכי יהיה‪/‬תהיה* צפוי‪/‬ה* לענשים הקבועים בחוק‬
‫אם לא יעשה‪/‬תעשה* כן‪ ,‬חתם‪/‬ה* מרצונו‪/‬ה* החפשי על התצהיר דלעיל‪.‬‬
‫‪...............................‬‬
‫חתימת הרשות המאשרת**‬

‫_________________‬
‫מחק את הטעון מחיקה‪.‬‬
‫*‬
‫רשויות מאשרות הן‪:‬‬
‫**‬
‫)‪ (1‬שופט;‬
‫)‪ (2‬דיין בבית‪-‬דין דתי;‬
‫)‪ (3‬היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬פרקליט המדינה‪ ,‬פרקליט מחוז‪ ,‬פרקליט נפה‪ ,‬סגני פרקליט‬
‫המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריהם;‬
‫)‪ (4‬עורך‪-‬דין;‬
‫)‪ (5‬ראש רשות מקומית;‬
‫)‪ (6‬אדם אחר שהסמיכו לכך שר המשפטים‪.‬‬

‫‪20605‬‬

‫‪1.3.1993‬‬

‫‪-38-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫טופס ‪8‬‬
‫)תקנה ‪2‬ב)‪((4‬‬
‫תצהיר של נציגות הבית המשותף בדבר הרכב הבעלות של הבית המשותף‬
‫לגבי בקשה להיתר בניה‬
‫אנו החתומים מטה‪ ,‬נציגות הבית המשותף הנמצא ברח' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מצהירים בזה לאמור‪:‬‬
‫‪.........................‬‬

‫ומעננו הוא‪:‬‬

‫‪...........................‬‬

‫‪.1‬‬

‫שמנו הוא‬

‫‪.2‬‬

‫אנו הננו הנציגות של הבית המשותף הנ"ל‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫הבעלים‪/‬חוכרים של הדירות בבית המשותף הנ"ל הנם כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 1‬שם הבעלים‪/‬החוכר של דירה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬קומה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ 2‬שם הבעלים‪/‬החוכר של דירה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬קומה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ 3‬שם הבעלים‪/‬החוכר של דירה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬קומה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ 4‬שם הבעלים‪/‬החוכר של דירה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬קומה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫‪.4‬‬

‫חלקת הרכוש המשותף היא חלקה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬בגוש ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫והיא כוללת ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫‪.5‬‬

‫תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה להיתר בניה של ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ומענו הוא ב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬הרח' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫‪.........................‬‬

‫‪...........................‬‬

‫‪.........................‬‬

‫‪...........................‬‬

‫)ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה(‬

‫מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬בבית המשותף הנ"ל‪.‬‬
‫‪.6‬‬

‫אנו נותנים תצהיר זה לאחר שהוזהרנו כחוק לומר את האמת וכי נהיה צפויים לענשים‬
‫הקבועים בחוק אם לא נעשה כן‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‬
‫‪..........................................‬‬
‫חתימת נציגות הבית המשותף‬

‫‪20606‬‬

‫‪1.3.1993‬‬

‫‪-39-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת ראשונה(‬
‫אני החתום מטה ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מאשר בזה‬
‫שם ותואר‬
‫כי ביום ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬התייצב בפני ה'‪/‬הגב' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שהזדהה לשביעת רצוני על‪-‬ידי ‪ / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬המוכר‪/‬ת לי‬
‫אישית* ולאחר שהזהרתיו‪/‬ה* כי עליו‪/‬ה* להצהיר את האמת וכי יהיה‪/‬תהיה* צפוי‪/‬ה* לענשים הקבועים‬
‫בחוק אם לא יעשה‪/‬תעשה* כן‪ ,‬חתם‪/‬ה* מרצונו‪/‬ה* החפשי על התצהיר דלעיל‪.‬‬
‫‪.............................‬‬
‫חתימת הרשות המאשרת**‬

‫_________________‬
‫מחק את הטעון מחיקה‪.‬‬
‫*‬
‫רשויות מאשרות הן‪:‬‬
‫**‬
‫)‪ (1‬שופט;‬
‫)‪ (2‬דיין בבית–דין דתי;‬
‫)‪ (3‬היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬פרקליט המדינה‪ ,‬פרקליט מחוז‪ ,‬פרקליט נפה‪ ,‬סגני פרקליט‬
‫המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריהם;‬
‫)‪ (4‬עורך–דין;‬
‫)‪ (5‬ראש רשות מקומית;‬
‫)‪ (6‬אדם אחר שהסמיכו לכך שר המשפטים‪.‬‬
‫]תיקון התשס"ה‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫טופס ‪9‬‬
‫)תקנה ‪)2‬ה((‬
‫תצהיר של מתכנן השלד‬
‫אני החתום)ה( מטה‬
‫שם משפחה ופרטי‬

‫מס' זהות‬

‫מס' רישיון מהנדס‬

‫הגר)ה( ב ‪-‬‬
‫יישוב רחוב או שכונה‬

‫מס'‬

‫מתכנן השלד של הבנין הנבנה ב‪-‬‬
‫כתובת‬
‫ועל פי היתר בניה מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫גוש וחלקה‬

‫מצהיר בזה לאמור‪:‬‬
‫אני אחראי לתכנון שלד הבנין הנזכר לעיל והתכנון נעשה על פי כל דין החל על תכנון שלד‪,‬‬
‫‪.1‬‬
‫בהתאם להיתר הבניה לרבות בהתאם להוראות העוסקות בשלד הבנין בחלק ה' בתוספת‬
‫השניה )להלן ‪ -‬חלק ה'( וכמפורט להלן‪:‬‬
‫)א( העומסים האופייניים בבנין חושבו על פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 412‬והעומסים האופייניים‬
‫השימושיים בבנין הם‪; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫)ב( עומסי הרוח חושבו על פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪;414‬‬

‫‪20607‬‬

‫‪1.6.2005‬‬

‫‪-40-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬

‫)ג( תכן עמידות המבנה ברעידות אדמה נעשה על פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪;413‬‬
‫)ד( הקרקע שבה הוקם הבנין נבדקה והביסוס תוכנן על פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪;940‬‬
‫)ה( שלד מבטון מזוין תוכנן על פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 466‬על חלקיו;‬
‫)ו( שלד מפלדה תוכנן על פי התקן הישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 1225‬חלק ‪;1‬‬
‫)ז( גשרים לכלי רכב‪ ,‬להולכי רגל ולרכבות תוכננו על פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪;1227‬‬
‫)ח( כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבנין מתאימים לדרישות התקנים‬
‫המתאימים והם בהתאם להוראות חלק ה';‬
‫)ט( אני מתחייב לבדוק את תוצאות בדיקות שלד הבנין ומרכיביו כפי שיבוצעו על פי‬
‫התקנים המתאימים ובהתאם להוראות התוספת השניה וליתן הנחיות מתאימות לאחראי‬
‫לביצוע השלד‪ ,‬ככל שיידרש;‬
‫)י( בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬לא תכננתי כל תקרת צלעות שלא על פי כל‬
‫דרישות תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 466‬חלק ‪.2‬‬
‫תכננתי אח השלד בהתאם לשיטת הבניה התואמת את הוראות כל דין‪ ,‬לרבות פרט ‪5.03‬‬
‫בתוספת השניה‪.‬‬
‫במקרה של תוספת לבנין קיים ‪ -‬תכננתי את השלד באופן שיובטח כי הבנין הקיים יוכל‬
‫לשאת את העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו בשל התוספת לבנין‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‬
‫חתימת המצהיר‬

‫]תיקון התשס"ה‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫טופס ‪10‬‬
‫)תקנה ‪)2‬ו((‬
‫תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין‬
‫אני החתום)ה( מטה‬
‫שם משפחה ופרטי‬

‫מס' זהות‬

‫מס' רישיון מהנדס‬

‫הגר)ה( ב ‪-‬‬
‫יישוב רחוב או שכונה‬
‫מתכנן השלד של הבנין הנבנה ב‪-‬‬
‫כתובת‬
‫ועל פי היתר בניה מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫מס'‬
‫גוש וחלקה‬

‫מצהיר בזה לאמור‪:‬‬
‫אני אחראי לביצוע שלד הבנין הנזכר לעיל ואני מצהיר כי השלד בוצע על פי כל דין החל על‬
‫‪.1‬‬
‫ביצוע השלד‪ ,‬בהתאם להיתר הבניה ולרבות בהתאם להוראות העוסקות בשלד הבנין בחלק ה'‬
‫בתוספת השניה‪ ,‬בהתאם לתכניות שערך מתכנן שלד הבנין‪ ,‬וכמפורט להלן‪:‬‬

‫‪20608‬‬

‫‪1.6.2005‬‬

‫‪-41-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת ראשונה(‬

‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬

‫)א( הקרקע נבדקה והביסוס בוצע על פי תכנונו של מתכנן השלד;‬
‫)ב( שלד מבטון מזוין הוקם על פי הוראות הביצוע בתקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 466‬על חלקיו; ועל‬
‫פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 904‬לענין טפסות ות"י ‪ 1139‬לענין פיגומים;‬
‫)ג( כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבנין מתאימים לדרישות התקנים‬
‫המתאימים והם בהתאם להוראות חלק ה' בתוספת השניה;‬
‫)ד( כל בדיקות שלד הבנין ומרכיביו בוצעו על פי התקנים המתאימים ובהתאם להוראות‬
‫התוספת השנייה; תוצאות הבדיקות הועברו למתכנן השלד ובוצעו תיקונים על פי‬
‫הנחיותיו‪ ,‬ככל שניתנו;‬
‫)ה( בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬לא ביצעתי כל תקרת צלעות שלא בהתאם להוראות‬
‫הביצוע בתקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 466‬חלק ‪.2‬‬
‫הקמת השלד נעשתה בהתאם לשיטת הבניה התואמת את הוראות כל דין‪ ,‬לרבות פרט ‪5.03‬‬
‫בתוספת השניה‪.‬‬
‫במקרה של תוספת לבנין קיים ‪ -‬ביצעתי את השלד באופן שיובטח כי הבנין יוכל לשאת את‬
‫העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו בשל התוספת לבנין‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‬
‫חתימת המצהיר‬

‫תוספת שניה‬

‫)תקנה ‪(17‬‬
‫]תיקון התשס"ז‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫חלק א'‪ :‬מיתקני תברואה‬

‫התקנת מיתקני‬
‫תברואה‬
‫]תיקון התשס"ז‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫‪ 1.01‬מיתקני תברואה ייבנו ויותקנו בהתאם להל"ת‪ ,‬לכללי המים )אבזרים לצורכי בית(‪,‬‬
‫התשכ"ד‪ ,1964-‬ולתקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 1205‬על חלקיו מלבד חלק ‪) 5‬להלן ‪ -‬תקן ‪.(1205‬‬

‫חובה לספק מי‬
‫שתיה‬
‫]תיקון התשס"ז‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫‪) 1.02‬א( לכל בנין המיועד לשימוש בני אדם יסופקו מים באיכות של מי שתיה בהתאם‬
‫לתקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתיה(‪ ,‬התשל"ד‪.1974-‬‬
‫)ב( המהנדס רשאי‪ ,‬באישור רשות הבריאות ומטעמים מיוחדים שיירשמו הנוגעים‬
‫לאופי השימוש בבנין‪ ,‬לפטור בנין או חלק ממנו מהוראות פרט משנה )א(‪.‬‬

‫הפרדה בין מי‬
‫שתיה ומים שאינם‬
‫מי שתיה‬
‫]תיקון התשס"ז‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫‪ 1.03‬בנכס שמותקנת בו מערכת לאספקת מים שאינם מי שתיה‪ ,‬תותקן איתה מערכת‬
‫בנפרד מהמערכת לאספקת מי שתיה‪ ,‬כמפורט בהל"ת‪.‬‬

‫‪20608‬א‬

‫‪1.10.2007‬‬

‫‪-42-‬‬

‬יותקן לצד מוצאו של‬ ‫מד–המים הראשי‪ .‬בהתקיים תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( הבנין או חלק ממנו בו לא מותקן מד–מים נפרד אינו מיועד או משמש‬ ‫למגורים.1205. השסתום יותקן במקום שהגישה אליו נוחה ועל פי‬ ‫המפורט בהל"ת‪.‬‬ ‫)ד( להפסקת פעולתה של מערכת לאספקת מים בבנין‪ .‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬ ‫)ג( כל מדי–המים של הבנין מותקנים סמוך לנכס.‬‬ ‫צנרת ואבזרי מערכת לאספקת מים‪ .2007‬‬ ‫‪-43-‬‬ .‬ ‫)ב( בוצעה הכנה להרכבה עתידית של מד–מים נפרד.10.‬ ‫)‪ (2‬מד–מים ראשי‪ .‬בהתקיים תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( לבנין אין צריכת מים משותפת.06‬א( אספקת המים תהא בכמות ובלחץ המאפשרים את פעולתם התקינה והשקטה של‬ ‫מיתקני התברואה בתנאי שימוש רגילים‪.‬ ‫)ד( הבנין אינו בנין גבוה או בנין רב קומות‪.‬המהנדס רשאי לפטור מהתקנת ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מד–מים נפרד‪ .04‬‬ ‫התקנת מד–מים‬ ‫ושסתום מפסיק‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.05‬א( חיבור מערכת לאספקת מים בבנין יבוצע באמצעות מד–מים ראשי ומדי–מים‬ ‫נפרדים לכל צרכן מים בבנין וכמפורט בהל"ת‪.‬שסתום מפסיק ראשי.‬‬ ‫)ג( הותקנה בבנין מערכת לכיבוי אש במים‪ .‬‬ ‫יינקטו אמצעים להתאמת לחץ המים כמפורט בהל"ת‪. כאשר לחץ המים של רשת האספקה הציבורית אינו מתאים לנדרש‪.‬בבנין ומחוץ לבנין ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬יתוכננו וייבנו באופן המבטיח את פעולתם התקינה.‬‬ ‫)ב( לחץ וספיקת המים וקוטרם של הצנרת ואבזריה יתאימו לדרישות ההל"ת‬ ‫ויתוכננו לפי ההל"ת.1‬התקנת‬ ‫מיתקני תברואה ובדיקתם ‪ -‬מערכת שרברבות‪ :‬מערכת הספקת מים קרים‬ ‫וחמים‪.‬‬ ‫כמות ולחץ המים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‬ת"י ‪ .‬ ‫)‪ (2‬יתקיימו בהם דרישות ההל"ת והתקן הישראלי‪ .‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20608‬ב‬ ‫‪1.‬יותאם מד–המים הראשי לדרישות‬ ‫המיוחדות המפורטות בהל"ת לענין זה‪.‬ ‫)ג( לבנין או לחלק ממנו הותקן מד–מים ראשי המודד את צריכת המים‬ ‫הכללית.‬ ‫)ב( לכל יחידה בבנין מותקן מד–מים נפרד.‫תכנון ובניה‬ ‫צנרת ואבזרי‬ ‫מערכת לאספקת‬ ‫מים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪1.

‬גן ילדים‪ .‬מטעמים מיוחדים שיירשמו הנוגעים לאופי השימוש בבנין‪.‬אלא אם כן קבעה הוועדה המקומית‬ ‫אחרת‪.‬או מוסד כהגדרתו בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים‬ ‫בסמים‪ . איכות המים במכלים תובטח‬ ‫על פי המפורט בהל"ת‪.‬והכל‬ ‫כשהם מחוץ למשפחתם‪ .‬ ‫)‪ (3‬בבנינים לאוכלוסיה רגישה‪ .1.‬‬ ‫)ב( במכלי אגירה ובקולטים‪ .‬מד לחץ ואמצעים להגבלת טמפרטורת המים החמים אשר‬ ‫יבטיחו כי טמפרטורת המים לא תעלה על המפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬טמפרטורת המים החמים במערכת מי צריכה חמים בלא סחרור‪ .‬התשנ"ג‪ .55°c‬‬ ‫)‪ (2‬טמפרטורת המים החמים במערכת מי צריכה חמים מסוחררת‪ .‬בנין לאוכלוסיה רגישה" ‪ -‬מעון המשמש או נועד לשמש‪ .‬לבעלי מום גופני או ללוקים בשכלם‪ .‬כולו או חלקו‪.45°c‬‬ ‫לענין פרט זה‪" .‬מעון יום וכל מוסד חינוכי אחר‪ .2007‬‬ ‫‪-44-‬‬ .‬שיותקנו על גגו של בנין‪ .‬לפי פרט משנה )א(‪.‬‬ ‫מקום מגורים או מקום שהייה לילדים‪ .‬ובכלל זה‬ ‫שסתומי בטיחות‪ .‬בתי‬ ‫חולים ומרפאות‪.‬‬ ‫אמצעי בטיחות‬ ‫והגבלת‬ ‫טמפרטורה‬ ‫במערכת לאספקת‬ ‫מים חמים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬במקרים‬ ‫שבהם נדרשת אספקת מים חמים על פי ההל"ת‪.‬מכלי התפשטות‪ .‬‬ ‫חובת התקנת‬ ‫מערכת סולרית‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫)ג( מערכת לאספקת מים חמים תהא אחת או יותר מסוגי המערכות המפורטות‬ ‫בהל"ת ותותקן על פי המפורט בתקנות אלה ובהל"ת‪.10.‬לא תעלה‬ ‫על ‪.‬‬ ‫התקנת מערכת‬ ‫לאספקת מים חמים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‬‬ ‫לפטור מהתקנת מערכת לאספקת מים חמים בבנין או בחלק ממנו‪ .‬ ‫)‪ (2‬המכלים ירוכזו במבנה או במבנים שישתלבו מבחינה ארכיטקטונית בבנין‬ ‫כולו.‬לא תרד‬ ‫מ–‪ 55°c‬בנקודת החזרה לאוגר.‬לזקנים‪ .07‬א( מערכת לאספקת מים חמים תותקן בכל הקבועות בבנין או בחלק ממנו‪ .09‬א( בבנין תותקן מערכת סולרית לאספקת מים חמים‪.08‬מערכת לאספקת מים חמים תצויד באמצעי בטיחות כמפורט בהל"ת‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (3‬הצבע של מכל האגירה יהא לבן‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ג( במקרים שבהם נדרשת התקנתם של מכלי כובד ליניקת מים לצורך הגברת‬ ‫לחץ‪ .‬‬ ‫‪20609‬‬ ‫‪1.‬יותקנו המכלים בכמות ובנפח הנדרשים על פי ההל"ת.‬יקוימו לשביעות רצונה של‬ ‫הוועדה המקומית‪ .‬‬ ‫)ב( המהנדס רשאי‪ .‬טמפרטורת המים החמים בנקודת המוצא לא‬ ‫תעלה על ‪.1993-‬ולרבות בית ספר‪ .‬הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המכל והקולט לא יהוו מפגע חזותי.

‬‬ ‫‪) 1.‬‬ ‫)ב( הבידוד של צינורות ואבזרי מיתקני תברואה יהיה מחומר בלתי דליק בהתאם‬ ‫לתקן הישראלי‪ .‬לפי סוג הבנין‪.‬‬ ‫סידורים תברואיים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( במערכת סולרית תותקן מערכת גיבוי כדי לספק אנרגיה לחימום מים למקרים‬ ‫שבהם מקור קרינת השמש אינו מספיק למטרה זו‪.‬‬ ‫שטיפה וחיטוי של‬ ‫מערכת מי שתיה‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬‬ ‫‪20610‬‬ ‫‪1.‬כמפורט בהל"ת‪.12‬לאחר תיקון או התקנה של מערכת מי שתיה או כל חלק ממנה‪ .10‬א( מיתקני תברואה יתוכננו ויותקנו באופן שימנע בזבוז מים ושתידרש כמות מים‬ ‫מינימלית להפעלתם‪ .‬‬ ‫)ה( ראתה הוועדה המקומית כי מחמת הצללת הבנין שלהקמתו מבוקש היתר‪ .‬‬ ‫אלא לאחר שנתמלאו התנאים המפורטים בסעיף ‪ 149‬לחוק‪.‬אין‬ ‫אפשרות לנצל את אנרגיית השמש ניצול של ממש‪ .‬לגבי הבנין כולו או לגבי חלק ממנו.13‬קבועות שרברבות יהיו עשויים מחומר חלק ובלתי סופג ויותקנו בצורה המאפשרת‬ ‫גישה נוחה לניקוי ולשימוש וכמפורט בהל"ת‪.‬‬ ‫מניעת בזבוז מים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.15‬א( בבית שימוש בבנין ציבורי כהגדרתו בסעיף ‪158‬ב לחוק‪ .‬או שהתקנת מערכת סולרית על הבנין‬ ‫תיצור מפגע ארכיטקטוני בלתי סביר‪ .‬לרבות בקו סניקה של מערכת מתזים‪ .‬לניקוים ולאחזקתם כהלכה‪.‬‬ ‫קבועות שרברבות‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬ת"י ‪ . ואולם לא תיתן הוועדה המקומית פטור לפי פרט זה‪.‬‬ ‫התקנת מכשירי‬ ‫בטיחות‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‬לפני שייעשה בה שימוש‪.‬יהיה שטח המדור‬ ‫המיועד לנשים ומספר הקבועות שבו בהתאם לקבוע ב"טבלאות סידורים תברואיים‬ ‫מינימליים בבנינים" שבהל"ת )בפרט זה ‪ -‬הטבלאות(‪ .2007‬‬ ‫‪-45-‬‬ .10.‬למלאכה או לבית חולים‪.‬‬ ‫)ד( הוראות פרט זה לא יחולו על בנין רב–קומות ועל בנין או חלק מבנין‪ .‬‬ ‫)ב( אבזרים שיותקנו במערכת לאספקת מים יהיו אבזרים חוסכי מים כנדרש בהל"ת‪.755‬תגובות בשריפה של חומרי בניה ‪ -‬שיטות בדיקה וסיווג‪.‬רשאית היא לפטור את מבקש ההיתר מהוראות פרט‬ ‫זה‪ .‬המיועדים‬ ‫כולם או מקצתם לתעשיה‪ .11‬א( במיתקני תברואה יותקנו מכשירי בטיחות ואמצעים להגבלה ולוויסות‬ ‫טמפרטורת המים‪ .‬יבוצעו בה שטיפה‬ ‫וחיטוי כמפורט בהל"ת‪ .14‬א( בכל דירה וחלק אחר מבנין המיועד לשימוש בני אדם יותקנו סידורים תברואיים‬ ‫בכמות מספקת כנדרש בהל"ת‪.‬‬ ‫)ג( מערכת לאספקת מים חמים תכלול אמצעים לסחרור מים בהתאם להל"ת‪.‬‬ ‫בית שימוש בבנין‬ ‫ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫)ב( מידות מרחבי השימוש יתאימו לנדרש בהל"ת‪.

10.‬קטן ממספר הגברים‪ .‬בהתאם לקבוע בטבלאות.‬בתי תפילה ובמוסדות קהילתיים אחרים‪ .‬שפכים ופסולת ממיתקני תברואה‬ ‫העלולים לזהם מים עיליים או תת–קרקעיים‪ .16‬א( מערכת הביוב והנקזים תיבנה באופן שלא תיסתם ולא יצטברו בתוכה זוהמה או‬ ‫משקעים‪.‬‬ ‫מערכת הביוב‬ ‫והנקזים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‬להנחת דעתו של המהנדס ובהתייעצות עם משרד הבריאות‪ .‬‬ ‫‪1.‬תותקן יחידת‬ ‫החתלה לשימוש הציבור בהתאם לתקן הישראלי‪ .‬יופחת השטח בבית השימוש הציבורי לנשים‬ ‫ומספר הקבועות שבו מזה של הגברים‪ .‬יותקנו‬ ‫סידורים מתאימים למניעת הצפתו של הבנין או הנכס‪.‬‬ ‫טיהור שפכים‬ ‫ופסולת‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬‬ ‫כל בנין שהותקנו בו קבועות שרברבות ובקרבתו קיים ביוב ציבורי‪ . יחידת ההחתלה תותקן במדור המיועד לגברים ובמדור המיועד‬ ‫לנשים ובאופן שיהיה נגיש גם לאדם עם מוגבלות.2007‬‬ ‫‪-46-‬‬ .‬מכלים או‬ ‫מכשירים שזיהומם מהווה סכנה מיוחדת לבריאות.‬אלא אם כן הותקן מיתקן או נעשה סידור‬ ‫לטיהורם‪.‬‬ ‫מניעת הצפה על‬ ‫ידי זרימה חוזרת‬ ‫של שפכים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬ניתן להסתפק בהתקנת יחידה ההחתלה בו בלבד ובתנאי שלא תיפגע‬ ‫האפשרות להשתמש בתא לפי ייעודו‪.17‬‬ ‫חובת חיבור לביוב‬ ‫ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫כאמור‪.18‬לא יסולקו לאדמה‪ .19‬עלולים שפכים לחדור אל מערכת נקזים של שרברבות על ידי זרימה חוזרת‪ .‬כי מספר הנשים הצפויות‬ ‫להשתמש בבנין שיוקם‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫יופחת השטח בבית השימוש הציבורי לגברים ומספר הקבועות שבו‪ .‬למקוה מים או לזרם מים‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( במוסדות חינוך‪ .3‬יחידות החתלה‪ :‬יחידות‬ ‫החתלה לשימוש ציבורי.‬ת"י ‪ 5115‬חלק ‪ . בבית שימוש כאמור שבו קיים גם מדור‬ ‫לגברים ולנשים כאחד‪ . ואולם במוסדות חינוך‬ ‫ובמוסדות קהילתיים אחרים בהם מספר הגברים הצפויים להשתמש בבנין קטן ממספר הנשים‪.‬יחובר לביוב‬ ‫‪20610‬א‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ב( במערכת הביוב והנקזים יהיו מספר מספיק של פתחי ניקוי במקומות נוחים‬ ‫לגישה לצורך ניקויה‪.‬שלגביהם יוכיח מבקש‬ ‫ההיתר‪ . במקרים אלה יחוברו הקבועה‪ .‬המכל או‬ ‫המכשיר בדרך עקיפה אל מערכת הנקזים של הבנין כמפורט בהל"ת‪.‬‬ ‫)ג( בבית שימוש ציבורי‪ .‬בהתאם לקבוע בטבלאות‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .20‬בכל בנין יותקנו אמצעי הגנה נגד זרימה חוזרת של שפכים אל קבועות‪ .‬המצוי בחלקו של בנין הפתוח לקהל הרחב‪ .‬‬ ‫אמצעי מניעה נגד‬ ‫זרימה חוזרת של‬ ‫שפכים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.

‬ ‫)‪ (3‬שוכנע המהנדס כי אין דרך להחדיר את מי הגשם לקרקע מחלחלת כאמור‬ ‫בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪ .‬ממרפסות ומכלל שטח הנכס יטופלו כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הם יוחדרו לקרקע בתחום הנכס ובלבד שמדובר בקרקע מחלחלת.2007‬‬ ‫‪-47-‬‬ .‬כדי למנוע בתנאי שימוש רגילים‬ ‫התרוקנות המחסומים מפעולות גישות‪ .17‬אשר המהנדס אישר כי אין בקרבתו ביוב ציבורי תותקן‬ ‫מערכת סילוק שפכים פרטית שתאושר על ידי רשות הבריאות‪ .‬הכל‬ ‫כמפורט בפרק ‪ 7‬בהל"ת.‬‬ ‫מערכת סילוק‬ ‫שפכים פרטית‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.21‬הצינורות בבנין יאוורו על ידי סחרור אוויר‪ .‬אם ניתנו הוראות כאלה ובמידה שאין בהן כדי להקל על‬ ‫ההוראות שבחלק זה‪ .10.‬ייבדקו על ידי מעבדה‬ ‫מאושרת בהתאם להוראות חלק זה‪ .(2‬יסולקו המים למערכת ניקוז או תיעול‪ .‬מרצפות‪ .‬מפעל‬ ‫אספקת מים מקומי" ‪ -‬מפעל לאספקת מים‪ .‬שאושר על ידי הרשות‬ ‫המקומית ורשות הבריאות‪.‬באופן שלא ייגרם כל נזק או מפגע לבנין או לסביבה‪ .‬לתקן ‪ 1205‬ולהוראות האחראי לביקורת על‬ ‫התקנתו של מיתקן תברואה‪ . לענין פרט משנה זה‪" .‬אזורי או אחר‪ .‬ועל פי המפורט בהל"ת‪.‫תכנון ובניה‬ ‫איוור צינורות‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.26‬א( חומרים ומוצרים של מיתקן תברואה ואופן התקנתם‪ .‬‬ ‫‪) 1.‬עירוני‪ .22‬כל סיים איוור יגיע אל איוור החוץ ויותקן בגובה ובאופן שתימנע סתימתו או החזרת‬ ‫אוויר דרכו לבנין כמפורט בהל"ת‪.23‬בבנין כאמור בפרט ‪ .‬ ‫בפסקה זו‪" .‬ ‫)‪ (2‬שוכנע המהנדס כי אין קרקע מחלחלת בנכס ‪ -‬יוחדרו מי הגשם לקרקע‬ ‫מחלחלת בנכס סמוך ובלבד שהתקבלה על כך הסכמת בעל הנכס הסמוך.‬שאינה מחוברת‬ ‫למערכת הביוב‪ .‬‬ ‫ובכלל זה שטח ציבורי בבעלות רשות מקומית.‬שאיפה או שבירת חתמי המים כמפורט בהל"ת‪.1.‬‬ ‫שסתום חד–כיווני בקוטר של "‪ 4‬להסנקת מים מרכב כבאות לכל ברזי הכיבוי שבבנין‪.24‬‬ ‫אספקת מים בבנין‬ ‫גבוה או רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‬‬ ‫מי גשם מגגות‪ .‬ ‫)‪ (4‬החדרת מים לקרקע באזורי תעשיה טעונה אישור של רשות הבריאות‪.‬להל"ת‪ .‬נכס סמוך" ‪ -‬נכס הגובל בנכס נושא הבקשה או מצוי בקרבתו‪.‬‬ ‫סיים איוור‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬‬ ‫חובת בדיקה‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫)ב( התכניות של מערכת לאספקת מים בבנין גבוה או רב–קומות טעונות תיאום עם‬ ‫מפעל אספקת מים מקומי ועם רשות הכבאות ואישור המהנדס.25‬א( בכל בנין גבוה ובנין רב–קומות יחובר לכל קו אספקת מים לצורכי כיבוי‪.‬‬ ‫אמצעים לטיפול‬ ‫במי גשם‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪1.‬בהל"ת או בתקן ‪.1205‬‬ ‫‪20610‬ב‬ ‫‪1.

‬‬ ‫]תיקון התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫חלק ב'‪ :‬גדלם‪ .7.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫"דירה" ‪) -‬נמחקה(.‬התשס"ה‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬איוורם ותאורתם של חלקי בנין‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשנ"ב‪.‬המוצרים או אופן ההתקנה‪ .‬בתוך שבעה ימים‪.‬ ‫"חלון" ‪ -‬פתח המשמש אמצעי תאורה ואיוור טבעיים והפונה לשמים‪ .‬דלת מזוגגת או פתח אחר כיוצא‬ ‫באלה.‬לפי הודעת המעבדה‬ ‫המאושרת‪.‬תמסור המעבדה המאושרת‬ ‫הודעה על כך לוועדה המקומית‪ .(3‬‬ ‫התש"ע )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪2.‬להוראות האחראי לביקורת או לתקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪ .‬ ‫"חצר חיצונית" ‪ -‬חצר הגובלת בצד אחד או יותר עם דרך או שטח פתוח אחר.1992-‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20610‬ג‬ ‫‪1.‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪.‬בהתאם להל"ת או לתקן‪ .‬לרבות אשנב‪ .‬ ‫"מטרה עיקרית" ו"מטרת שירות" ‪ -‬כמשמעותם של מטרה עיקרית ומטרה של מתן שירותים‬ ‫נילווים כמתואר בתקנה ‪ 9‬לתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה‬ ‫בתכניות ובהיתרים(‪ .‬אינם בהתאם להוראות חלק זה‪ .‬או‬ ‫אופן התקנתם‪ .‬התשנ"ב‪.‬‬ ‫התשס"ב‪ .01‬‬ ‫בחלק זה ‪-‬‬ ‫"גובה" ‪ -‬המרחק האנכי בין המפלס העליון של רצפה לבין המפלס התחתון של תקרה או‬ ‫תקרת־משנה באותו חלל.‬להל"ת‪ .0‬התקנת מיתקני תברואה ובדיקתם‪ :‬כללי‪ .‬ ‫"יציע" ו"עליית גג" ‪ -‬כמשמעותם בתוספת השלישית.‬לרחוב‪ .‬‬ ‫)ג( מבקש ההיתר ימסור לוועדה המקומית את חוות דעתם של האחראי לביקורת‬ ‫ומתכנן מיתקן התברואה בנוגע לממצאי המעבדה המאושרת וכן את הוראותיהם לתיקון‬ ‫החומרים‪ .‬למרפסת‬ ‫הסגורה בתריס בלבד או לחצר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( נקבע בממצאי מעבדה מאושרת כי חומרים או מוצרים של מיתקן תברואה‪ .1205.‬ ‫"חדר שירות" ‪) -‬נמחק(.2010‬‬ ‫‪-48-‬‬ .‬ ‫"חדר מגורים" ‪) -‬נמחק(.

‬המינימליות.20‬‬ ‫)‪(9‬‬ ‫החלל שבין יציע לבין הרצפה שמתחתיו‬ ‫‪2.20‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫מקום הנועד לחניה כמטרה עיקרית‬ ‫‪2.00‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫חדר שירות‪ .02‬הוראות חלק זה אינן באות לגרוע מכוחן של תקנות המלאכות והתעשיות‬ ‫)הסדרתן(‪.‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 2.05‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪20611‬‬ ‫‪1.‫תכנון ובניה‬ ‫"צינור איוור" ‪ -‬חלל מוקף קירות המזדקף עד מעבר לגג והמשמש מוצא לאדים ולאוויר‬ ‫מזוהם מחדרי השירות וחדרים אחרים בבנין.‬‬ ‫שמירת דינים‬ ‫‪ 2.‬התשנ"ב‪.‬ ‫"תקרת־משנה" ‪ -‬תקרה לצורך אקוסטיקה או קישוט המותקנת מתחת למפלסה התחתון של‬ ‫תקרה‪.‬ ‫"רוחב מינימלי" ‪ -‬מרחק מינימלי בין חלקי בנין הנמדד על ידי ניצב.05‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫חנות‬ ‫‪2.2009‬‬ ‫‪-49-‬‬ .50‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫חדר בעלית גג הנועד למטרה עיקרית‬ ‫‪1.‬לפי מידות הבניה החיצוניות‪ .80‬‬ ‫ובחלקו העליון לפחות‬ ‫‪2.4.‬פרוזדור פנימי ומקום שנועד למטרת שירות‬ ‫ושלא נקבעה לגביו הוראה מיוחדת‬ ‫‪2.50‬‬ ‫חדר בעלית גג הנועד למטרת שירות‬ ‫‪1.03‬א( גבהו של חלק בנין המפורט להלן בטור א' לא יפחת ממספר המטרים )להלן‬ ‫ מ'( המצויין לצדו בטור ב'‪:‬‬‫טור א'‬ ‫טור ב'‬ ‫חלק הבנין‬ ‫גובה מזערי במ'‬ ‫)‪(1‬‬ ‫מרתף המשמש למטרת שירות‬ ‫‪2.‬ ‫"שטח חלון" ‪ -‬שטח הפתח שבו מותקן החלון‪ .05‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫חדר הנועד למטרה עיקרית ושלא נקבעה לגביו הוראה מיוחדת‬ ‫‪2.80‬‬ ‫ובחלקו העליון לפחות‬ ‫‪2.‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬גדלם של חלקי בנין‬ ‫גובה מינימלי של‬ ‫חלקי בנין‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"א‪ .05‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מקלט או מחסה לשעת חירום‬ ‫‪2.40‬‬ ‫)‪(11‬‬ ‫מקום הנועד לחניה כמטרת שירות‬ ‫‪2.‬ ‫"שטח" ‪ -‬שטח רצפתו של חלק בנין הנמדד בין קירותיו.‬ ‫"קיר מסך" ‪ -‬קיר חיצון עשוי ברובו זכוכית.75‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫יציע‬ ‫‪2.

‬‬ ‫‪20612‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫מטבח בדירה הכוללת שני חדרי מגורים או‬ ‫יותר‬ ‫‪6.‬ארובות אוויר וכיוצא באלה מצדיקים זאת‪.2 .2.90‬‬ ‫טור א'‬ ‫)ב( מדידת הרוחב תבוצע בגובה של ‪ 1.0‬‬ ‫‪2.2.2.04‬א( שטחו של חלק בנין המפורט להלן בטור א' לא יפחת ממספר המטרים המרובעים‬ ‫)להלן ‪ -‬מ"ר( המצויין לצדו בטור ב' והרוחב המינימלי בין קירותיו לא יפחת ממספר המ'‬ ‫המצויין לצדו בטור ג'‪:‬‬ ‫טור ב'‬ ‫טור ג'‬ ‫חלק הבנין‬ ‫שטח מינימלי‬ ‫במ"ר‬ ‫רוחב מינימלי‬ ‫במ' בין קירות‬ ‫)‪(1‬‬ ‫חדר מגורים‬ ‫‪8. נכלל‬ ‫המטבח בחדר המגורים‪ .60‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫חדר מגורים בדירה בת חדר מגורים אחד‬ ‫‪14.5‬‬ ‫ו–‪ 3.‬כוכים‪ .45‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫בית שימוש )המדידה בין הציפויים שעל‬ ‫הקירות(‬ ‫‪1.3.‬‬ ‫שטח מינימלי של‬ ‫חלקי בנין ורוחב‬ ‫מינימלי בין קירות‬ ‫)תיקון התשנ"א(‬ ‫‪) 2.04‬‬ ‫ואילו את החלק העודף על השטח המינימלי‪ .0‬‬ ‫‪1.4‬בחלק ג'‪.70‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫מטבח בדירה בת חדר מגורים אחד.00‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫חדר אמבטיה‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪0.‬חייבים לשמור‬ ‫באותו חלק שאינו עודף על השטח המינימלי כפי שנקבע לאותו חלק של בנין בסעיף ‪.4.20‬מטר מעל הרצפה ובין הציפויים‪.‬מותר לבנות בגובה נמוך יותר‪ .0‬מ"ר‬ ‫לפחות‬ ‫‪5.2.8.2.1‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫)ג( בגובה של חלק מבניין יתקיימו גם הדרישות בפרטים ‪3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.4 .5‬‬ ‫‪1.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬אם קיומם או‬ ‫הקמתם של קורות‪ .60‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫חדרון‬ ‫‪6.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬יתוסף שטחו לשטח‬ ‫חדר המגורים‬ ‫‪4.3.2009‬‬ ‫‪-50-‬‬ .60‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫חדר מגורים אחד לפחות בדירה הכוללת שני‬ ‫חדרי מגורים או יותר‬ ‫‪12.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( על הגובה המינימלי שנקבע בסעיף קטן )א( לחלק של בנין‪ .1.0‬‬ ‫‪2.1.70‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫חדר רחצה המכיל מקלחת ואסלה‬ ‫‪1.70‬‬ ‫)‪(9‬‬ ‫מטבח הגובל עם פינת אוכל ששטחה ‪ 4.2.

0‬מ"ר‬ ‫‪25%‬‬ ‫בחנות ששטחה מעל ‪ 30.50‬מ'‪.‬מותר לבנות ברוחב קטן יותר‪.10‬‬ ‫בכפוף לתכנית מאושרת לא תיבנה דירת מרתף אלא אם נתקיימו לגביה תנאים‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫‪20613‬‬ ‫‪1.‬מעקה המדרגות‪ .09‬‬ ‫לא יעלה שטחו של יציע בדירה על ‪ 13‬שטח החדר שבו ייבנה‪.0‬מ"ר ועד ‪ 30.2009‬‬ ‫‪-51-‬‬ .‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪2.‬ייבנו מחמרים בלתי דליקים ובדיקת אי דליקותם תיערך בהתאם‬ ‫לתקן.06‬‬ ‫לא יפחת רחבה של חנות מ־‪ 3.0‬מ"ר‬ ‫‪30%‬‬ ‫בחנות ששטחה מעל ‪ 40.4.0‬מ"ר‬ ‫‪35%‬‬ ‫בחנות ששטחה עולה על ‪ 50.‬ ‫)‪ (2‬פתחי האוויר של החנות יהיו בגובה של ‪ 1.07‬‬ ‫לא יעלה גבהה של חנות באזור המגורים על ‪ 4.‬ ‫)‪ (3‬רצפת היציע‪ .‬‬ ‫גובה מקסימלי‬ ‫של חנות באזור‬ ‫מגורים‬ ‫‪2.75‬מ'.2.0‬מ"ר‬ ‫‪0%‬‬ ‫בחנות ששטחה מעל ‪ 20.‬למעט בית‬ ‫האחיזה שלו‪ .‬המדרגות המובילות אליו‪ .‬‬ ‫יציע בחנות‬ ‫‪ .‬‬ ‫דירת מרתף‬ ‫‪2.0‬מ"ר ועד ‪ 40.0‬מ"ר ועד ‪ 50.0‬מ"ר‬ ‫‪40%‬‬ ‫יציע בדירה‬ ‫‪2.‬‬ ‫רוחב מינימלי של‬ ‫פרוזדור‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשנ"ו‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( על הרוחב המינימלי שנקבע בסעיף קטן )א( לחלק של בנין‪ .‬‬ ‫רוחב מינימלי של‬ ‫חנות‬ ‫‪2.95‬מ' לפחות מעל רצפת היציע‬ ‫או תהיה בחנות מערכת אוויר מלאכותית.‬ואילו את החלק העודף על השטח המינימלי‪ .‬ ‫)‪ (4‬שטחה של רצפת היציע לא יעלה על אחוזי שטח החנות המפורטים להלן‪:‬‬ ‫רצפת היציע ב–‪%‬‬ ‫שטח החנות‬ ‫שטח מכסימלי של‬ ‫בחנות ששטחה עד ‪ 20.‬חייבים לשמור‬ ‫באותו חלק בלבד שאינו עודף על השטח המינימלי כפי שנקבע לאותו חלק של בנין בסעיף‬ ‫קטן )א(‪ .00‬מ'‪.05‬‬ ‫)בוטל(‪.08‬לא ייבנה יציע בחנות אלא אם יתקיימו לגביהם תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬גבהה של החנות לא יפחת מ–‪ 4.

‬הכל לפי הגדול‪.00‬מ'‪.‬לפי הענין‪ .2009‬‬ ‫‪-52-‬‬ .‬חלון אחר מלבד החלון האמור בפרט משנה‬ ‫)א( או )ב( בהתאמה‪ .00‬מ'.21‬‬ ‫)א( לא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר מגורים מ־‪ 8%‬משטח רצפת החדר‪.‬‬ ‫‪20614‬‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (1‬לארכו של קיר חיצון של הדירה יהיה שטח פתוח שמפלסו נמוך ב־‪ 15‬ס"מ‬ ‫מרצפת הדירה.22‬א( לא יפחת שטח חלון הפונה למרפסת מ־‪ 8%‬מסכום שטח רצפת החדר ו־‪1/8‬‬ ‫משטח קטע המרפסת שבהמשך לגזרת החדר‪ .4.(3‬התשס"ה[‬ ‫גודל חלון המופנה‬ ‫למרפסת או‬ ‫למטבח‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪2.‬‬ ‫איסור בניית חלון‬ ‫בקירות מסויימים‬ ‫‪2.11‬א( עולה עמקה של חצר חיצונית פתוחה‪ .‬ ‫)‪ (2‬שטח פתוח כאמור יהיה מרוצף ומנוקז ורחבו לא יפחת מ־‪ 3.23‬‬ ‫לא ייבנה חלון בקיר על קו גבול צדדי או אחורי של נכס‪.‬הנמדד בקו אפקי ניצב לחזיתה‪ .‬‬ ‫)ב( לא יפחת שטחם הכולל של החלונות במטבח מ־‪ 5%‬משטח רצפת המטבח‪.‬ ‫)‪ (3‬גבהה של תחתית תקרות חדרי המגורים והמטבח בדירה‪ .‬‬ ‫)ב( לא יפחת שטח החלון במטבח הפונה למרפסת מסכום ‪ 5%‬משטח רצפת החדר‬ ‫ו־‪ 1/8‬משטח קטע המרפסת שבהמשך לגזרת המטבח‪ .‬לא יפחת רחבה מ־‪ 2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬מעל פני הקרקע‬ ‫או הרחוב הגובלים‪ .‬על מ'‬ ‫אחד‪ .‬תחול על שטחם הכולל של החלונות בחדר או במטבח האמורים הוראת‬ ‫פרט משנה )א( או )ב( בהתאמה‪.‬‬ ‫‪) 2.‬‬ ‫)ב( עמקה של חצר כאמור לא יעלה על כפליים רחבה‪.‬‬ ‫)ג( רחבה של חצר כאמור לא יהיה מוגבל כאשר עמקה אינו עולה על מ' אחד‪.‬‬ ‫)ד( שטח הפתח במרפסת הסגורה בתריס בלבד לא יפחת משטח הפתח הדרוש לחדר‬ ‫או למטבח הצמודים לה‪.‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬חלונות‬ ‫אמצעי איוור‬ ‫ותאורה‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫גודל חלונות בדירה‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשנ"ט‬ ‫)מס' ‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬אם אין בחדר חלון אחר מלבד החלון האמור‪.‬‬ ‫)ג( לא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר שירות למעט חדר ארונות שאין‬ ‫חובה באוורורו מ־‪ 10%‬משטח רצפת החדר או ‪ 0.‬אם אין בחדר חלון אחר מלבד החלון‬ ‫האמור‪.‬לא יפחת מ־‪ 1.20‬‬ ‫חדר מגורים ומטבח יכילו חלונות הפונים אל אוויר החוץ או למרפסת הסגורה בתריס‬ ‫בלבד‪.‬‬ ‫)ג( אם יש בחדר או במטבח‪ .‬‬ ‫חצר חיצונית‬ ‫פתוחה‬ ‫‪) 2.50‬מ'‪.3‬מ"ר‪ .‬‬ ‫‪2.

‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬ ‫)‪ (4‬החצר הפנימית תהיה מלבנית‪ .‬ת"י ‪ 1139‬חלק ‪ .‬‬ ‫)ג( בבנין עם קירות מסך‪ .‬‬ ‫ניקוי חלונות‬ ‫וקירות מסך בבנין‬ ‫)תיקון התשס"ב(‬ ‫‪2. בבנין שגבהו עולה על ‪ 17.4.00‬מ'‬ ‫ לא יפחת מ־‪ 5.‬וי‪.‬קשיח יעמדו בדרישות התגובה בשריפה‬ ‫שבתקן הישראלי‪ .‬במקרה שבו החליט עורך הבקשה‪ .‬מבנה‪ .24‬‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫‪2.24‬‬ ‫לא ייבנה חלון הפונה אל חצר פנימית בחדר מגורים אלא אם יתקיימו לגביהם תנאים‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬החדר יכיל חלון אחר הנפתח אל אוויר החוץ.‬יהיו בלתי‬ ‫דליקים.00‬מ'‪ .00‬מ' וברוחב ‪ 0.‬‬ ‫חלון הפונה לחצר‬ ‫פנימית במטבח או‬ ‫בחדר שירות‬ ‫‪ 2.V.‬ת"י ‪ .‬מטעמים‬ ‫מיוחדים שיירשמו‪ .599‬רפפות פוליוויניל כלורי לתריסים.00‬מ'.‬סי‪ (P.‬יש להבטיח מראש פתרון לניקוי מסודר ובטיחותי של‬ ‫קירות המסך.26‬‬ ‫תאורה ואיוור‬ ‫מרתף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 2.‬יש להבטיח מראש פתרון לניקוי מסודר ובטיחותי של החלון‪.00‬מ'.00‬מ'.27‬א( במרתף שאינו מיועד למגורים לא יפחת שטח חלונותיו מ־‪ 2%‬משטח רצפתו‪.90‬מ' יאפשרו כניסה למשטח‬ ‫החצר מהחוץ.‬ ‫)‪ (2‬החלון ייסגר באופן המונע חדירת עשן.‬ ‫)‪ (7‬לחצר תהיה מערכת ניקוז‪.(3‬התשס"ב[‬ ‫‪2.(7)-(4)2.‬העשויים פלדה או אלומיניום‪ .2‬פיגומים‪:‬‬ ‫פיגומים תלויים ‪ -‬דרישות בטיחות‪ .2009‬‬ ‫‪-53-‬‬ .‬‬ ‫‪20615‬‬ ‫‪1.‬חישובי תכן‪ .) .28‬‬ ‫)בוטל(‪.‬‬ ‫)א( חלונותיו של בנין ייבנו באופן המאפשר את ניקוים מתוך הבנין בלא סיכון‬ ‫למנקה‪.‬‫)‪ (6‬פתח או דלת כניסה בגובה ‪ 2.‫תכנון ובניה‬ ‫חלון הפונה לחצר‬ ‫פנימית בחדר‬ ‫מגורים‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ט‬ ‫)מס' ‪ .25‬לא ייבנה חלון הפונה אל חצר פנימית במטבח או בחדר שירות אלא אם נתקיימו לגבי‬ ‫החצר התנאים המפורטים בסעיף ‪.‬לא יפחת מ־‪ 3. בבנין‬ ‫שגבהו עד ‪ 17.‬‬ ‫)ב( במרתף כאמור שאין בו חלונות יותקנו תאורה ואיוור מלאכותיים שיתקיימו‬ ‫בהם הדרישות לפינוי עשן המפורטות בפרק ה' לחלק ג'‪.‬ ‫)‪ (5‬רוחב החצר האמורה בבנין שגבהו עד ‪ 11.‬ובלבד שארכה לא יפחת מפעם וחצי רחבה.‬ ‫)‪ (3‬מלבן החלון ותריסיו ‪-‬‬ ‫)א( בחלון המצוייד בתריסים‪ .‬ ‫)ב( העשויים פי‪.‬קריטריונים ליציבות‪ .00‬מ' ‪ -‬לא יפחת מ־‪ 4.‬בדיקות‪. התקנת פיגום תלוי תיעשה כמפורט בתקן הישראלי‪ .‬ובאישור המהנדס‪ .‬כי לא ניתן לנקות את החלונות מתוך הבנין באופן‬ ‫בטיחותי למנקה‪ .C.

‬מרובע‪ . ולגבי צינור שיש‬ ‫בו מקומות איחוי ‪ 180 -‬סמ"ר לפחות.‬‬ ‫)‪ (1‬הבנין לא יכיל יותר מחמש קומות ובכללן קומת עמודים מפולשת.40‬‬ ‫איוור באמצעות‬ ‫צוהר‬ ‫‪2.41‬‬ ‫איוור באמצעות‬ ‫צינור נפרד פתוח‬ ‫בכיוון אחד‬ ‫‪ 2.‬ ‫‪20616‬‬ ‫‪1.‬או מלבני.‬ ‫)‪ (2‬פתח בדלת אטומה )להלן ‪ -‬צוהר(‪ .43‬‬ ‫אלה התנאים הדרושים לגבי איוור חדר שירות באמצעות צינור מאסף‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הבנין יכיל יותר מחמש קומות.‬ ‫)‪ (2‬החתך האפקי של הצינור יהיה עגול‪ .‬ ‫)‪ (5‬לא יפחת רחבו של צינור בעל חתך אפקי מלבני מ־‪ 23‬ארכו.755‬‬ ‫)‪ (9‬לכל חדר שירות או לחדרי שירות של דירה אחת יהיה צינור איוור נפרד‬ ‫המזדקף עד לגג‪.‬ ‫)‪ (3‬פתחו העליון של הצינור יזדקף ‪ 30‬ס"מ לפחות מעל מעקה הגג ויכוסה‬ ‫במכסה ורשת בלתי מחלידה באופן שתימנע חדירתם של מי גשם ובעלי חיים‬ ‫ולא יופרע זרם האוויר בצינור.‬ ‫)‪ (6‬פתחו של צינור בחדר שירות יהיה סמוך ככל האפשר לתקרת החדר ושטח‬ ‫חתכו יהיה ניתן לצמצום עד כדי ‪ 25‬סמ"ר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סימן ד'‪ :‬איוור חדר שירות‬ ‫אמצעי איוור‬ ‫]תיקון התשנ"ח‬ ‫)מס' ‪[(4‬‬ ‫‪2.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫אלה התנאים הדרושים לגבי איוור חדר שירות באמצעות צוהר‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שטחו של הצוהר לא יפחת מ־‪ 0.4.‬צינור איוור נפרד פתוח בכיוון אחד‪.‬ ‫)‪ (7‬בחלק התחתון של דלת חדר שירות או אחד מקירותיו יותקן תריס או חריץ‬ ‫לאיוור ששטחו לא יפחת מ־‪ 150‬סמ"ר.‬לשם ויסות זרם האוויר.3‬מ"ר.‬ ‫בדיקת אי דליקותם של החמרים תיערך בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪.‬ ‫)‪ (2‬הצוהר ייבנה מחמרים מעבירי־אור ויהיו בו פתחי איוור‪.‬‬ ‫צינור מאסף או צינור מצוייד במאוור מיכני )אקזוסטר(‪.42‬אלה התנאים הדרושים לגבי איוור חדר שירות באמצעות צינור איוור נפרד פתוח‬ ‫בכיוון אחד‪:‬‬ ‫חדר שירות למעט חדר ארונות יאוור באחד האמצעים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חלון הנפתח לאוויר החוץ או למרפסת הסגורה באמצעות תריס בלבד.‬ ‫)‪ (8‬הצינור על ציפוייו הפנימי והחיצון יהיו עשויים מחמרים בלתי דליקים.‬ ‫)‪ (4‬שטח החתך האפקי של הצינור לא יפחת מ־‪ 140‬סמ"ר.‬‬ ‫איוור באמצעות‬ ‫צינור מאסף‬ ‫‪2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2009‬‬ ‫‪-54-‬‬ .

‬ ‫)‪ (3‬קצהו התחתון על הצינור יהיה פתוח לחלל קומת העמודים המפולשת‬ ‫ובאין קומת עמודים כאמור יחובר בקומת הקרקע לתעלה אפקית הנפתחת לשני‬ ‫כיווני חזית הבנין.‬ ‫)‪ (12‬חתכו האפקי של צינור מאסף יהיה מרובע או מלבני.‬ ‫)‪ (11‬מספר צינורות המשנה המחוברים לצינור מאסף לא יעלה על המספר‬ ‫הנקוב בלוח שלהלן‪:‬‬ ‫חתך צינור מאסף‬ ‫גובה אפקטיבי‬ ‫של צינור מאסף‬ ‫עד ‪ 10‬מ'‬ ‫עולה על ‪ 10‬מ' עד ‪ 15‬מ'‬ ‫מעל ‪ 15‬מ'‬ ‫‪300‬‬ ‫סמ"ר‬ ‫מעל ‪ 300‬סמ"ר‬ ‫ופחות מ–‪ 500‬סמ"ר‬ ‫‪500‬‬ ‫סמ"ר‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫בלוח זה‪" .‬ ‫)‪ (10‬הוראות סעיף ‪ 2.‬ ‫)‪ (7‬צינור–משנה יהיה בעל חתך אפקי מרובע או מלבני וארכה של אחת‬ ‫מצלעותיו לא יפחת מ–‪ 9‬ס"מ.‬גובה אפקטיבי של צינור מאסף" ‪ -‬גובה המהווה ממוצע אריתמטי‬ ‫של הגבהים של צינורות המשנה הנמדדים מפתחי כניסת אוויר מחדרי שירות‬ ‫עד לפתח העליון של הצינור המאסף מעל הגג.20‬מ'.12.‬ ‫)‪ (4‬הצינור יחובר לחדרי השירות באמצעות צינורות–משנה בעלי דרכי מעבר‬ ‫נוחים לזרימת אוויר.‬ ‫)‪ (6‬שטחו של החתך האפקי של צינור–משנה לא יפחת מ–‪ 140‬סמ"ר.‬ ‫)‪ (13‬שטחו של החתך האפקי של צינור מאסף יהיה מ–‪ 300‬עד ‪ 500‬סמ"ר.2004‬‬ ‫‪-55-‬‬ .‬והמרחק‬ ‫האנכי בין החיבורים של שני צינורות כאמור לצינור מאסף לא יפחת מ–‪25‬‬ ‫ס"מ.‬בשינויים המחוייבים לפי‬ ‫הענין.‬ ‫)‪ (9‬לא יתחברו שני צינורות–משנה לצינור מאסף במישור אפקי אחד‪ .42‬יחולו לגבי צינור–משנה‪ .‬ ‫)‪ (8‬המרחק האנכי בין ציר פתחו התחתון של צינור המשנה לבין ציר פתח‬ ‫החיבור לצינור המאסף לא יפחת מ–‪ 2.42‬יתמלאו לגבי פתחו העליון של‬ ‫הצינור.‬ ‫‪20617‬‬ ‫‪15.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬התנאים המפורטים בסעיף ‪ (3)2.‬ ‫)‪ (5‬צינור–משנה יחובר לצינור המאסף בגובה של קומה אחת מעל פתח כניסתו‬ ‫של צינור המשנה לחדר השירות.

‬ ‫)‪ (3‬צינור כאמור בפיסקה )‪ (2‬שאליו יכול שיסתעף צינור־משנה לאיוור‬ ‫המטבח של אותה הדירה‪.‬‬ ‫‪20618‬‬ ‫‪15.61‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬מערכת איוור מלאכותית‬ ‫מערכת איוור‬ ‫מלאכותית‬ ‫בבניינים מסויימים‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ט‬ ‫)מס' ‪ .‬‬ ‫)ב( חתך של צינורות המשנה המתחברים אל צינור מאסף כאמור מחדרי השירות‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .45‬צינור איוור נפרד המצוייד במאוור מיכני זעיר בפתח כניסתו לחדר שירות יותקן‬ ‫באחת הדרכים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬צינור העובר אנכית מחדר שירות ומזדקף מעל הגג.46‬א( צינור מאסף ללא פתח תחתון שפתחו העליון מזדקף מעל הגג‪ .41‬למעט חדר ארונות יאוור באמצעות צינור נפרד או צינור מאסף‬ ‫המצוייד במאוור מיכני‪.‬ת"י ‪1001‬‬ ‫חלק ‪ .‬‬ ‫איוור באמצעות‬ ‫מאוור מכני‬ ‫)אקזוסטר(‬ ‫]תיקון התשנ"ח‬ ‫)מס' ‪[(4‬‬ ‫‪ 2.43‬למעט פיסקאות )‪ (3‬ו־)‪ (11‬שבו‪ .‬גזים‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (14‬בצדו של צינור מאסף בחלקו העליון והתחתון יהיה פתח ניקוי ששטחו לא‬ ‫יפחת מ־‪ 400‬סמ"ר‪.2.‬כי מטעמי תכנון או הנדסה לא ניתן בנסיבות הענין לקיים לגבי הבנין או‬ ‫חלק ממנו את הוראות סימנים ג' ו־ד' לחלק זה‪ .‬‬ ‫צינור מאסף‬ ‫מצוייד במאוור‬ ‫מיכני חשמלי‬ ‫‪) 2.‬‬ ‫יותאם ליצירת כוח ספיגה וחילופי אוויר אחידים בכל חדרי השירות בבנין‪.‬‬ ‫צינור נפרד מצוייד‬ ‫במאוור מיכני‬ ‫‪ 2.2.60‬א( אם בריאותם של בני־אדם המשתמשים בבנין או בחלק ממנו עלולה להיפגע‬ ‫מחמת ריבוי עשן‪ .‬אדים‪ .‬יחולו לגבי צינור מאסף‬ ‫כאמור‪.‬לפי הענין‪ .‬‬ ‫)ג( הוראות סעיף ‪ .43-2.2004‬‬ ‫‪-56-‬‬ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .44‬חדר שירות שאין בו חלון הנפתח אל אוויר החוץ ואינו מאוור באמצעים המפורטים‬ ‫בסעיפים ‪ .‬‬ ‫)ב( מערכת מיכנית לאיוור מלאכותי תותקן בהתאם לתקן הישראלי‪ .12.47‬מספר החלפות אוויר בחדר שירות המאוור במאוור מיכני יהיה בהתאם להוראות‬ ‫המפורטות בסעיף ‪.‬אבק‪ .‬‬ ‫מספר החלפות‬ ‫אוויר לשעה בחדר‬ ‫שירות‬ ‫‪ 2.1‬בטיחות אש‪ :‬מערכות מיזוג אוויר ואוורור‪.‬מערכת‬ ‫איוור מלאכותית‪.‬יצוייד במאוור‬ ‫מיכני חשמלי משותף לאיוור חדרי השירות בבנין‪.‬תותקן בו או בחלק ממנו‪ .‬ריחות מרעילים או רעלים אחרים כיוצא באלה או אם‬ ‫שוכנע המהנדס‪ .2.(2‬התשס"ה[‬ ‫‪) 2.‬ ‫)‪ (2‬צינור העובר אפקית מחדר שירות אל אוויר החוץ דרך קיר חיצון.

‬‬ ‫תאורה מלאכותית‬ ‫בהתאם ל־‪I.80‬בחדר שירות שאין בו אור טבעי תותקן תאורה מלאכותית בעוצמה של ‪ 100‬לוקס‬ ‫הנמדדת על פני מישור המורם ‪ 75‬ס"מ מעל פני הרצפה‪.E.61‬מערכת מיכנית לאיוור מלאכותי תחליף במשך שעה את האויר בחלקי הבנין‬ ‫המפורטים להלן בטור א' לא פחות ממספר הפעמים המצויין לצדם בטור ב'‪:‬‬ ‫טור א'‬ ‫חלק הבנין‬ ‫טור ב'‬ ‫מספר מינימלי של‬ ‫החלפות אוויר לשעה‬ ‫חדר מגורים‬ ‫‪3‬‬ ‫חדר שירות בדירה למעט חדר ארונות‬ ‫‪3‬‬ ‫מטבח בדירה‬ ‫‪3‬‬ ‫חדר שירות בבנין שאינו מיועד למגורים‬ ‫‪6‬‬ ‫מטבח בבנין שאינו מיועד למגורים‬ ‫‪8‬‬ ‫משרד‬ ‫‪3‬‬ ‫כיתה‬ ‫‪4‬‬ ‫אולם להתקהלות ציבורית‬ ‫‪6‬‬ ‫בית–סוהר‬ ‫‪3‬‬ ‫סגר בהסתעפות‬ ‫בין צינור מאסף‬ ‫וצינור משנה‬ ‫‪2.‬לונדון‪. בעוצמת‬ ‫התאורה המלאכותית תתקיים גם הדרישה בסימן ט"ז בפרק ב' לחלק ג'‪.‬‬ ‫)‪ .‬תותקן תאורה‬ ‫מלאכותית שעצמתה על פני מישור גלוי המורם ‪ 75‬ס"מ מעל פני הרצפה תהיה בהתאם‬ ‫לעוצמת התאורה והתנאים המפורטים בתקנון האגודה הבריטית להנדסת התאורה‪ .62‬‬ ‫תאורה מלאכותית‬ ‫בחדר שירות‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬תאורה מלאכותית‬ ‫‪Code‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪20619‬‬ ‫‪1.‫תכנון ובניה‬ ‫מספר החלפות‬ ‫אוויר לשעה‬ ‫]תיקון התשנ"ט‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 2.‬למעט חדר שירות‪ .‬שאינו מואר די צרכו באור טבעי‪ .E.81‬בחלק מבנין‪ .(I.‬‬ ‫‪ 2.S.‬‬ ‫לא תותקן מערכת איוור מלאכותית אלא לפי תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במקום ההסתעפות בין צינור מאסף וצינור־משנה יותקן סגר הסוגר‬ ‫הרמטית את צינור המשנה והמונע חדירת עשן דרכו.4.S.‬ ‫)‪ (2‬סגר כאמור ייבנה מחמרים בלתי דליקים והידית שלו תותקן בצידו החיצון‬ ‫של צינור המשנה ומחוץ לחלק הבנין שאליו הוא מוביל‪. (Illuminating Engineering Society) Code‬לפי המהדורה האחרונה.2009‬‬ ‫‪-57-‬‬ .

4.‬דלת" ‪ -‬דלת כניסה ראשית בדירת מגורים‪ .20‬מטר‬ ‫לפחות‪.50‬‬ ‫מ' מהכניסה לחדר המדרגות ולכל דירה בבניין‪.‬‬ ‫)ב( להפעלת תאורה מלאכותית כאמור יותקנו מתגים במרחק שאינו עולה על ‪1.‬‬ ‫)ג( בכל דירה יותקנו מתגים להפעלת תאורה מלאכותית בחדרי מדרגות‪.85‬חדר מדרגות יאוור באמצעות פתח הכניסה לבניין ופתחים באחד מקירותיו החיצוניים‬ ‫או בתקרתו העליונה‪.‬ ‫)‪ (3‬אור עליון‪.‬‬ ‫)ד( בכל המרפסות של דירה הנמצאת בגובה עד ‪ 4‬מטרים מפני הקרקע או מפני‬ ‫מפלס הכניסה הקובעת לבניין‪ .90‬‬ ‫בסימן זה‪" .87‬על אף האמור בפרט ‪ 2.‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬אמצעי בטיחות והגנה לפתחים בבנינים‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫הגדרות‬ ‫)תיקון התש"ס(‬ ‫‪2.‬ ‫)‪ (2‬תאורה מלאכותית לכל קומה שעוצמתה במקום החשוך ביותר על הרצפה‬ ‫תהיה ‪ 10‬לוקס לפחות.2009‬‬ ‫‪-58-‬‬ .‬ ‫)‪ (3‬המעבר החופשי בין מהלכי המדרגות המקבילים יהיה ברוחב של ‪ 0.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ו'‪ :1‬איוור ותאורה בחדר מדרגות‬ ‫פתחי איוור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 2.‬תנאיו ואגרות(‪ .86‬‬ ‫אור עליון‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫‪20620‬‬ ‫‪1.88‬א( בכל קומה של חדר מדרגות תותקן תאורה מלאכותית לשימוש בשעות‬ ‫החשיכה‪.‬תותקן תאורה מלאכותית שתופעל על ידי מתגים הנמצאים‬ ‫בדירה‪.‬לרבות הכנף והמלבן‪.‬‬ ‫תאורה מלאכותית‬ ‫לשעות החשכה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 2.‬המעבר לאור בין מהלכי המדרגות העובר לכל‬ ‫גובהו של חדר מדרגות הולך ומתרחב ככל שהקומה גבוהה יותר.‬‬ ‫תאורה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪2.‬ ‫)‪ (2‬המקום החשוך ביותר על רצפת חדר מדרגות מואר בעוצמה של ‪ 10‬לוקס‬ ‫לפחות.86‬לא יואר חדר מדרגות באמצעות אור עליון אלא אם כן‬ ‫יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫חדר מדרגות המשמש יותר משתי דירות יואר על ידי אחד האמצעים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חלונות הנפתחים כלפי הרחוב או אל שטח פתוח שגודלו ‪ 1.0‬מ"ר לפחות.‬‬ ‫)‪ (1‬הבניין מכיל עד שש קומות‪ .

‬‬ ‫בהתאמה‪ .‬ ‫)ג( מלבן הדלת )המשקוף והמזוזות( יהא עשוי פלדה בעובי של ‪1.‬בריח מנעול‪ .‬‬ ‫אמצעי )‪.101‬‬ ‫‪20621‬‬ ‫‪1.(2‬מס' ‪[(5‬‬ ‫‪2.‬ ‫)ד( המלבן יהא מעוגן בקיר באמצעות ‪ 5‬מסמרים מפלדה בקוטר של ‪9‬‬ ‫מילימטרים כל אחד‪ .‬הכל כמפורט בתקן ישראלי ת"י‬ ‫‪ .101‬על החמרים והגימור שלהם‪ .‬ ‫)ב( הלוחות חוברו בריתוך באמצעות ‪ 5‬צלעות פלדה בעובי של ‪1.‬ ‫)ג( המרחק בין שני המנעולים יהיה ‪ 500‬מ"מ‪.‬בכל אחת ממזוזות המשקוף.‬עמידותו ואמינותו‪ .(1‬‬ ‫)א( מנעול תחתון חבוי לדלת סובבת‪ .‬‬ ‫)ד( על גבי המנגנון הגלילי תותקן דיסקית מתכת בהתאם לתקן ישראלי ת"י‬ ‫‪.4.‬כמפורט בתקן ישראלי ת"י ‪.‬אין חובה להתקין ידית במנגנון הגלילי ובנוסף ‪-‬‬ ‫)ב( מנעול עליון עם בריח המוזז באמצעות מנגנון גלילי שיכלול את אלה‪ :‬קופסת‬ ‫מנעול‪ .2‬‬ ‫מילימטר במרחקים שווים בערך לכל אורך הכנף.1‬לתקן הישראלי עם בריח המוזז על־ידי מנגנון גלילי כפול שמופעל‬ ‫באמצעות מפתח בצד החיצוני של דירת המגורים וידית בצד הפנימי של הדירה המתאים‬ ‫לתקן ישראלי ת"י ‪) 950‬להלן ‪ -‬מנגנון גלילי(‪ .15‬‬ ‫מילימטר.‬ואולם אם קיים חלון או פתח במרחק הקטן‬ ‫ממטר אחד מהדלת‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫דלת‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשנ"ו‬ ‫)מס' ‪) .91‬‬ ‫אמצעי נעילה‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫‪ 2.‬או דלת מעץ מקשי בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י ‪ 23‬חלק ‪4‬‬ ‫עבור דלת חוץ‪.‬לוחית מנעול‪ .101‬‬ ‫)ה( במזוזת המלבן המתאים לתקן ישראלי ת"י ‪ 23‬חלק ‪ 2‬יותקנו עבור המנעולים‪.‬זולת מידותיהם שיהיו כמפורט בשרטוט מס' ‪ 1‬שבנספח‬ ‫לתוספת זו.2‬מילימטר כל‬ ‫לוח.‬או בכל אמצעי אחר שווה‬ ‫ערך להם מבחינת חוזקו‪ .92‬נעילת הדלתות תהיה באחד האמצעים המפורטים להלן‪ .‬ובלבד שהראיה שהאמצעי האחר הוא אמנם שווה‬ ‫ערך כאמור ‪ -‬תהיה על מי שטוען כך‪:‬‬ ‫דלת תהא אחת מאלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דלת עץ לבודה בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י ‪ 23‬חלק ‪ 3‬עבור דלת‬ ‫משופרת‪ .‬ ‫)ה( המשקוף של מלבן הדלת יכול שיותקן על גבי משקוף אחר‪.‬שתי לוחיות נגדיות‪ .‬לוחית נגדית ופחית מגן‪ .2009‬‬ ‫‪-59-‬‬ .‬בנוי בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪ 101‬וממוין‬ ‫לפי סעיף ‪ 103.‬‬ ‫)‪ (2‬דלת העשויה מפלדה שנתקיימו בה כל אלה‪:‬‬ ‫)א( כנף הדלת בנויה משני לוחות פלדה בעובי של ‪ 1.

94‬בפתחים של ארובות אוויר יותקן סורג אופקי בגובה התקרה של קומת הקרקע.‬‬ ‫)ז( במלבן הדלת העשוי עץ יותקנו שני זוויתנים לעוקצים‪ .‬‬ ‫אמצעי בטיחות‬ ‫והגנה לחלונות‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫)ד( במלבן דלת עשוי עץ‪ .2009‬‬ ‫‪-60-‬‬ . הלוחיות הנגדיות יותקנו כך‬ ‫שיהיו שקועות בעץ המלבן‪ .‬כפי שיעודכן מזמן לזמן )להלן‬ ‫ ת"י ‪ .95‬‬ ‫הגנה על פתח אור‬ ‫עליון‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 2.‬העשויים מברזל זווית‬ ‫בעובי ‪ 2‬מ"מ כל אחד‪ .‬‬ ‫)ג( הבריחים ייעשו מפלדה רכה‪ .‬ ‫הפינים ייקבעו בשתי המזוזות ‪ 3 -‬בכל אחת‪.‬והברגים המחזקים יהיו שקועים ולא יבלטו מהשטח החיצוני של‬ ‫הלוחיות. הברגים יהיו בקוטר ‪ 4‬מ"מ ובאורך ‪ 25‬מ"מ‬ ‫לפחות‪.‬‬ ‫‪20622‬‬ ‫‪1.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬בקוטר ‪ 9‬מ"מ לפחות.‬כמפורט בשרטוט מס' ‪ 2‬שבנספח לסימן זה )להלן בסימן זה ‪ -‬העוקצים(‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .96‬בגג או בתקרה שמצוי בהם פתח אור עליון שניתן להעביר דרכו כדור שקוטרו ‪22‬‬ ‫ס"מ‪ .‬יותקנו שני עוקצים העשויים מפין פלדה בעובי ‪9‬‬ ‫מ"מ כל אחד‪ .‬ובו שקע המיועד להכנסת העוקצים‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ו( במזוזת הדלת‪ .‬‬ ‫אמצעי בטיחות‬ ‫והגנה לפתחי‬ ‫ארובות אוויר‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫‪ 2.(2‬‬ ‫)א( מנעול ביטחון בעל ‪ 4‬בריחים הננעלים בארבעה כיוונים ומופעלים על־ידי‬ ‫מנגנון גלילי ואולם אם קיים חלון או פתח במרחק הקטן ממטר אחד מהדלת‪ . הסורג‬ ‫יתאים לדרישות ת"י ‪. הכנעת בריח‬ ‫אחד לא תגרום להכנעת שאר הבריחים‪.1635‬‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫‪2.(1635‬באחד החלונות בכל אחת מהדירות בבנין יותקן סורג המיועד לפתח מילוט‬‫כמוגדר בתקן‪.‬יותקנו במשקוף ובמזוזה של המלבן לוחיות נגדיות‬ ‫העשויות פלדה רכה בעובי ‪ 2‬מ"מ לפחות ובאורך ‪ 200‬מ"מ.4.‬בצד הצירים‪ . כל לוחית תחוזק ב־‪ 3‬ברגים לפחות.‬אין חובה להתקין‬ ‫ידית במנגנון גלילי‪. קצות הבריחים הנכנסים‬ ‫למלבן ולמפתן הדלת יהיו מעוגלים ואורכם הבולט מפאות הדלת יהיה לפחות ‪ 20‬מ"מ לכל‬ ‫בריח‪.‬‬ ‫)ה( מלבן הדלת יחוזק לקיר על־ידי ‪ 6‬פיני פלדה בקוטר של ‪ 10‬מ"מ כל אחד.‬הם יותקנו בהתאם‬ ‫לדרישות תקן ישראלי ת"י ‪ :1635‬סורגים לפתחים בבנינים‪ .93‬במקרים שבהם מבקש בעל ההיתר להתקין סורגים לחלונות בבנין‪ .‬‬ ‫)ב( עומס הכנעה לכל בריח במנגנון המנעול יהיה לפחות ‪ 200‬ק"ג.‬‬ ‫אמצעי )‪.‬יותקן אחד מאמצעי ההגנה האלה‪:‬‬ ‫)בוטל(‪.

‬‬ ‫‪20623‬‬ ‫‪1.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (1‬קיר או מעקה שמתקיימות בהם דרישות תקן ישראלי ת"י ‪ 1142‬מעקים‬ ‫ומסעדים )להלן ‪ -‬ת"י ‪ .1142‬התוחם את הגישה אל‬ ‫פתח האור העליון.‬לענין הגנה למקומות עם הפרשי גבהים‪.‬‬ ‫פטור ממעקים‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 2.4.‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)להלן ‪ -‬הפקודה(‪ .20‬מטרים‪ .‬ ‫)‪ (3‬סורג שמתקיימות בו דרישות תקן ישראלי‪ .‬ת"י ‪ 2142‬חלק ‪ .‬‬ ‫מעקה גג‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 2.2.‬‬ ‫לפטור מחובת קיום הוראות פרט ‪ 2.‬ ‫)‪ (2‬קיר או מעקה שמתקיימות בהם דרישות ת"י ‪ .60‬מטר לפחות‪ .‬יותקן מעקה שיתקיימו בו‬ ‫דרישות ת"י ‪.104‬על אף האמור בפרטים ‪ 2.101 . במשטחי פריקה‬ ‫וטעינה ובצדי במות כאמור שגובהם עולה על ‪ 1.1635‬סורגים לפתחים‬ ‫בבניינים‪ .‬אין חובה להתקין מעקה.‬שהגישה אליו היא באמצעות מדרגות‪ .100‬ובלבד שהמפעל מקיים את הוראות הפקודה והתקנות‬ ‫שהותקנו מכוחה‪ .1‬בטיחות‬ ‫בשטחים פתוחים ‪ -‬פתרונות להפרשי גבהים‪ :‬פתרונות באזורים מבונים‪ .2009‬‬ ‫‪-61-‬‬ .1‬לתקן ישראלי‪ .‬לאחר שהתייעץ עם מפקח עבודה‪.‬יבוצעו פתרונות‬ ‫בטיחותיים בהתאם לדרישות התקן‪.103‬בצד הפריקה של משטחי פריקה וטעינה‬ ‫ובצדי במות הפונים לקהל‪ .(1142‬התוחם את כל שטח פתח האור העליון.60‬‬ ‫מטר לפחות והמוגדר כתחום התקן בסעיף ‪ 1.‬ת"י ‪ .1142‬‬ ‫הפרשי גובה מחוץ‬ ‫לבנין‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 2.102‬בגג של בנין‪ .100‬ו–‪ 2.103‬בכל מקום בנכס‪ .101‬במפעל כמשמעו בפרק א' לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח משולב[‪ .‬אשר יותקן מעל או מתחת לשטח פתח האור העליון.‬יהא רשאי המהנדס‪ .‬שאין אליו גישה לקהל הרחב והבנין או חלקו הנוגע בדבר משמש רק‬ ‫את העובדים שבו לצורך עבודתם‪ .‬ובכל מקום‬ ‫בבנין שבו הפרשי הגובה בין שני מפלסים סמוכים הוא ‪ 0.‬ת"י ‪ 1142‬מעקים ומסעדים )להלן ‪ -‬ת"י ‪.20‬מטרים יותקן מעקה הניתן לפירוק בשעת‬ ‫פריקה וטעינה או בעת קיום הופעות על הבמה‪ .‬שגובהם עד ‪ 1.‬שאינו בתוך בנין ושבו הפרשי הגובה בין שני מפלסים הוא ‪0.‬לפי הענין‪.‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫סימן ח'‪ :‬הגנה למקומות עם הפרשי גבהים‬ ‫בבנין ומחוצה לו‬ ‫מעקה בבנין‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 2.100‬בכל מרפסת בבנין ובכל פתח בקיר בבנין שקיימת סכנת נפילה ממנו‪ .(1142‬‬ ‫מעקה במפעל‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 2.‬יותקן מעקה‬ ‫שיתקיימו בו דרישות תקן ישראלי‪ .

‬התשנ"ג‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫חלק ג' ‪ -‬בטיחות אש בבניינים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק א'‪ :‬פרשנות וכללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.1‬מכללי דלתות אש ומכללי דלתות‬ ‫עשן‪ :‬דלתות אש סובבות ‪ -‬לגבי דלתות אש סובבות.4.‬ ‫"דלת יציאה חיצונית" ‪ -‬דלת המותקנת בקיר חיצוני והמובילה אל מחוץ לבניין ומשם‬ ‫לרחוב.2009‬‬ ‫‪-62-‬‬ .1.1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1993-‬‬ ‫"מדרגות לולייניות" ‪ -‬מערכת מדרגות בעלת ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬היטל על פני מישור אופקי בצורת מעגל.‬ ‫"דלת אש" ‪ -‬דלת עמידת אש למשך זמן שיציין עורך הבקשה ושלא יקטן מ–‪ 30‬דקות‪.1.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫"חומר דליק" ‪ -‬כמשמעותו בתקן הישראלי ת"י ‪ 755‬תגובות בשריפה של חומרי בניה ‪-‬‬ ‫שיטות בדיקה וסיווג )להלן ‪ -‬ת"י ‪.1‬א'‪:‬‬ ‫תרשים ‪ 3.(755‬‬ ‫"חומר לא דליק" ‪ -‬כמשמעותו בת"י ‪.1. ותקן ישראלי ת"י ‪ 1212‬דלתות‬ ‫אש‪ :‬עמידות אש ‪ -‬לגבי דלתות הזזה.1‬א'‬ ‫‪20624‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫והמתאימה לתקן הישראלי ‪ -‬ת"י ‪ .1212‬חלק ‪ .‬ ‫)‪ (2‬סיפי מדרגות המכוונים אל מרכז המעגל‬ ‫כמתואר בתרשים ‪ 3.755‬‬ ‫"חומר מסוכן" ‪ -‬כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים‪ .1.1‬בחלק זה ‪-‬‬ ‫"אגף אש" ‪ -‬חלק מבניין המופרד מחלקי הבניין האחרים באמצעות אלמנטים עמידי אש‬ ‫כמפורט בתקנות אלה.

1.2009‬‬ ‫‪-63-‬‬ .‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬ ‫כמתואר בתרשים ‪ 3.‬או בצורת‬ ‫חלקי מעגל ברדיוס קבוע או משתנה‪ .1‬ב'‬ ‫"מדרגות שלח מתחלף" ‪ -‬מערכת מדרגות בעלת ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬היטל על פני מישור אופקי בצורת מרובע או רצף מרובעים סמוכים.‬לאורך קו עקום רציף.‬ ‫)‪ (2‬הזווית הנוצרת בין סיפי מדרגות סמוכות היא ‪ 45‬מעלות.‬ ‫כמתואר בתרשים ‪ 3.1.4.1.‬ ‫)‪ (2‬סיפי המדרגות יהיו מכוונים למרכזי המעגלים או לאליפסות שאליהם הם‬ ‫שייכים.1.1.1.1‬ב'‪:‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫"מדרגות רשתיות" ‪ -‬מערכת מדרגות בעלת ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬היטל על פני מישור אופקי בצורת אליפסה או חלקי אליפסה‪ .1‬ג'‪.1.1‬ג'‬ ‫‪20625‬‬ ‫‪1.1.

5.‬ ‫"מיתקן טכני" ‪ -‬רכיב טכני המסייע לתפעול הבניין‪ .‬כמתואר בתרשים ‪.4.‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬מיזוג אוויר‬ ‫וכיוצא באלה.‬ ‫"מחיצה ניידת" ‪ -‬מחיצה שאינה מחוברת לבניין חיבור של קבע והמשמשת להגבלת התנועה‬ ‫של אנשים בתוך בניין או חלק מבניין.2.‬ ‫"מסעד" ‪ -‬אלמנט בבניין הנועד למאחז ולסיוע להליכה‪ .2‬א' ו–‪ 3.2.‬לעליה או לירידה של בני אדם.2009‬‬ ‫‪-64-‬‬ .‬כאשר האגפים מופרדים ביניהם באמצעות אלמנט עמיד אש‬ ‫ובאמצעות דלת אש‪ .‬ ‫"מרחק הליכה" ‪ -‬המרחק המרבי הנמדד על נתיב ההליכה בין הנקודה המרוחקת ביותר בקומה‬ ‫לבין דלת האש הקרובה ביותר של מוצא בטוח‪ .‬או דלת יציאה חיצונית הקרובה‬ ‫ביותר או יציאה מחוץ לבניין‪ .2.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬מונה גז‪ .‬חשמל‪ .‬ ‫"מנהרת שירות" ‪ -‬חלק אופקי בבניין להעברת צנרת של דלק‪ .2.2.‬ ‫‪20626‬‬ ‫‪1.‬ ‫"מערכת על–לחץ" ‪ -‬מערכת ליצירת לחץ אוויר בחלל מסוים הגדול מלחץ האוויר בחללים‬ ‫הסמוכים לו במטרה למנוע חדירת עשן מחלקי בניין אחרים.‬ ‫"מעבר" ‪ -‬חלק מבניין בגישה למוצא בטוח המיועד למעבר אנשים.1‬ב'.‬ ‫"מטען אש גדול" ‪ -‬מטען אש שצפיפות האנרגיה שלו עולה על צפיפות האנרגיה של ‪150‬‬ ‫ק"ג עץ למ"ר.5.3.2.2.‬ ‫"מקדם תפוסה" ‪ -‬שטח רצפה לנפש בחדר או בחלק בניין‪ .3.4‬‬ ‫"מחיצת אש" ‪ -‬מחיצה המיועדת להגביל את התפשטות האש ושעמידות האש שלה תהיה‬ ‫בהתאם לזמן שנקבע בתוספת זו.2‬ב'. ואם לא נקבע זמן אחר ‪ -‬שעתיים לפחות.15.‬ ‫"מטען אש קטן" ‪ -‬מטען אש שצפיפות האנרגיה שלו אינה עולה על צפיפות האנרגיה של‬ ‫‪ 30‬ק"ג עץ למ"ר.3‬‬ ‫"מוצא אופקי" ‪ -‬מעבר מאגף אש אחד לשני באותה קומה בבניין או מעבר בין אגפי אש‬ ‫בשני בניינים סמוכים‪ .‬לרבות‪ :‬לוח חשמל‪ .15.‬ ‫"מתזים" ‪ -‬מערכת כיבוי אש אוטומטית במים המתוקנת על פי התקן הישראלי ת"י ‪1596‬‬ ‫מערכות מתזים‪ :‬התקנה.‬כמתואר בתרשים ‪.1‬א' ו–‪ 3.‬ ‫"מעקה" ‪ -‬אלמנט בבניין הנועד למנוע נפילת בני אדם ממפלס למפלס.‬ ‫"מזקף ראש" ‪ -‬המרחק האנכי בין מישור שלח אף המדרגה או בין מישור מפלס הליכה לבין‬ ‫החלק הנמוך ביותר של חלק הבניין שנמצא מעליו‪ .‬ ‫"מיתקני בטיחות אש" ‪ -‬ציוד ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות ולמניעתן.‬מיתקן‬ ‫לסילוק אשפה.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"מהלך משותף" ‪ -‬חלק מגישה למוצא בטוח שאותו נאלצים לעבור לפני שהוא מתפצל לשתי‬ ‫דרכי מוצא או יותר‪ .‬מים‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .15.‬הנמדד במ"ר לנפש.‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.

7. אפשר שהפתח יהיה קבוע‬ ‫או עם מנגנון פתיחה אוטומטי.4.3. אפשר שהפיר יהיה בלא אמצעים מכניים‬ ‫או עם אמצעים מכניים ואפשר שהוא יכלול גם מרכיבים אופקיים.6.‬כהגדרתה בתקנה ‪ .2.1.‬בין רכיבי בניין התוחמים את הפתח.‬‬ ‫)ב( לגבי בניין גבוה ורב–קומות יחולו גם הוראות פרק ז'‪.‬ ‫"שלח מדרגה" ‪ -‬המרחק האופקי בין אף מדרגה או קצה שלה לבין קו ההיטל האנכי של אף‬ ‫מדרגה או קצה של המדרגה שמעליה‪ .‬כמתואר‬ ‫בתרשים ‪.‬והנמדד בכיוון ניצב לאורך המדרגה‪ .2‬תקן ישראלי ת"י ‪ 1001‬חלק ‪ 2.‬‬ ‫)ד( לגבי בניין להתקהלות יחולו גם הוראות פרק ט'‪.‬הפתוח בקירו החיצון לאוויר החופשי‪.5‬‬ ‫"תפוסה" ‪ -‬מספר בני האדם שעל פיו מחושבים המספר והרוחב של דרכי המוצא.‬למעט בנייני מגורים שגובהם עד ‪ 12‬מטר‪.2‬‬ ‫"פרוזדור מוגן" ‪ -‬פרוזדור המהווה מוצא בטוח‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫דרך מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬כללי‬ ‫‪) 3.2.2."2.‬ ‫"רום מדרגה" ‪ -‬המרחק האנכי בין מפלס שלח מדרגה ובין שלח המדרגה שמתחתיה או‬ ‫מעליה.3.3.1‬א( בדרך מוצא בבניין יתקיימו דרישות חלק זה‪.1.‬‬ ‫באופן המונע הצטברות עשן‪ .‬‬ ‫תחולה על סוגי‬ ‫בניינים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2009‬‬ ‫‪-65-‬‬ .‬ ‫"רוחב פנוי בפתח" ‪ -‬הרוחב הפנוי למעבר‪ .1‬‬ ‫"פרוזדור פתוח מוגן" ‪ -‬פרוזדור המהווה מוצא בטוח‪ .15.1.‫תכנון ובניה‬ ‫"פיר שחרור עשן" ‪ -‬פיר המשרת קומה או כמה קומות בבניין והמשמש לפינוי עשן מתוך‬ ‫חלקי הבניין שהוא משרת‪ .2‬א( הוראות פרקים א' עד ו' יחולו לגבי כל סוגי הבניינים‪.2.‬ ‫"ת"י ‪ 1001‬חלק ‪ .‬כמתואר בתרשים‬ ‫‪.1‬כוללת אחד או יותר ממרכיבים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬גישה למוצא בטוח.‬ ‫"פרוזדור ללא מוצא" ‪ -‬פרוזדור שצדו האחד סגור למעבר‪ .‬והמופרד מכל חלק אחר של הבניין על ידי דלתות אש‪ .‬אשר כל מרכיביו בנויים מאלמנטים עמידי‬ ‫אש‪ .2‬בטיחות אש בבניינים‪ :‬מערכות בקרת‬ ‫עשן ‪ -‬בניינים‪ .2.‬‬ ‫)ב( דרך מוצא בבניין‪ .‬‬ ‫)ג( לגבי בניין מגורים יחולו גם הוראות פרק ח'‪.‬ ‫‪20627‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫"פתח שחרור עשן" ‪ -‬פתח המאפשר יציאת עשן אל מחוץ לבניין.‬אל מחוץ לבניין.‬כמתואר בתרשים ‪.3.‬כמתואר בתרשים ‪.2.

2.‬ ‫)‪ (2‬מערכת מדרגות חיצונית כמפורט בסימן ד' בפרק ב'.‬‬ ‫)ב( אורך הגישה למוצא בטוח יהיה לפי האמור בסימן ט"ו בפרק ב' כמתואר‬ ‫בתרשים ‪.‬ ‫)‪ (6‬גג מוגן כמפורט בסימן ח' בפרק ב'‪.‬‬ ‫גישה למוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.4‬ביציאה יתקיימו דרישות סימן ט' בפרק ב'‪.1.1.1.2.2.1.3‬מוצא בטוח יכול לכלול אחד או יותר מחלקי הבניין המפורטים להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חדר מדרגות מוגן כמפורט בסימן ג' בפרק ב'.3.5‬בדרכי מוצא‪ .‬ ‫)‪ (3‬מוצא אופקי כמפורט בסימן ה' בפרק ב'.2009‬‬ ‫‪-66-‬‬ .‬‬ ‫גובה מזקף ראש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2‬א( בגישה למוצא בטוח יתקיימו דרישות חלק זה‪.4.‬תנאיו ואגרות(‪ .2.‬מתזים ושלטים עד‬ ‫לגובה מינימלי של ‪ 2‬מטרים.2‬‬ ‫מוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (5‬פרוזדור פתוח מוגן כמפורט בסימן ז' בפרק ב'.‬ ‫)‪ (4‬פרוזדור מוגן כמפורט בסימן ו' בפרק ב'.‬כגון‪ :‬אלמנטי תאורה‪ .‬‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬מוצא בטוח.2‬‬ ‫תרשים ‪3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.‬גובה מזקף ראש יהיה ‪ 2.20‬מטרים לפחות‪ .1.‬למעט במקרים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תותר התקנת מערכות מכניות‪ .1.‬ ‫‪20628‬‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (3‬יציאה‪.

5‬‬ ‫)‪ (3‬היה הפרש מפלסי הרצפות גדול מ–‪ 15‬מ"מ‪ .2.‬המעבר בין המפלסים יהיה‬ ‫באמצעות מעבר משופע‪ .0.2.1.4‬‬ ‫)‪ (4‬על דירת מגורים יחול גם פרט ‪.2.2.1.1.2.‬גובה מזקף הראש יהיה כאמור בפרט ‪.9‬התנגדות להחלקה של מישור ההליכה תתאים למפורט בטבלה א‪ 1‬בתקן ישראלי‬ ‫ת"י ‪ .3.‬‬ ‫)ב( הותקן פתח או דלת בדרך מוצא‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ב'‪ :‬מרכיבי דרך המוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬דלתות‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.1:2‬‬ ‫)‪ (2‬הפרש גובה בסיפי דלתות יהיה כמפורט בפרט ‪.2.2.2.7‬‬ ‫ו–‪.2.‬יהיו כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הפרש גובה במפלסי רצפה לא יעלה על ‪ 6‬מ"מ‪ .‬הצמודים זה לזה‪ .‬ואולם מותר שההפרש‬ ‫האמור יעלה על ‪ 6‬מ"מ אך לא יעלה על ‪ 15‬מ"מ ובלבד שההפרש יהיה קטום‬ ‫ביחס של אורך לגובה ‪.20‬מטרים לפחות ושארית גובה התקרה יהיה ‪ 2‬מטרים לפחות.4‬‬ ‫פני מישור ההליכה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.2‬‬ ‫)‪ (5‬גובה משקופי דלתות יהיה כאמור בפרט ‪.2009‬‬ ‫‪-67-‬‬ .8‬א( מישור הליכה ששיפועו גדול מ–‪ 5%‬ייחשב ככבש ויתקיימו בו דרישות סימן י'‬ ‫בפרק ב'‪.2%‬‬ ‫מקדם התנגדות‬ ‫להחלקה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫שיפוע מישור‬ ‫ההליכה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.5‬כמפורט בתקן‪.‬כבש או מדרגות.1.3.‬או שההתנגדות להחלקה תתאים למקדם ‪ .1.2.1.2.3.‬צורתם תהיה ברורה ונוחה לזיהוי ויתקיימו‬ ‫הוראות אלה‪:‬‬ ‫‪20629‬‬ ‫‪1.7‬הפרשי גבהים במפלסי רצפה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬בעבור שני שלישים לפחות משטח התקרה של כל חדר או חלל‪ .1.1.1‬א( סימן זה יחול לגבי דלתות ופתחים המשמשים למעבר בדרך מוצא‪.8‬‬ ‫הפרשי גבהים‬ ‫מקומיים במפלסי‬ ‫רצפה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2279‬התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל חומרים המיועדים למשטחי‬ ‫הליכה‪ .4.‬ ‫)‪ (3‬מעל מדרגות‪ .‬‬ ‫)ב( השיפוע בניצב לכיוון ההליכה לא יהיה גדול מ–‪.2.3.6‬בפני מישור ההליכה בדרך מוצא יתקיימו הדרישות הפורטות בפרטים ‪3.1.3.‬גובה מזקף‬ ‫הראש יהיה ‪ 2.

‬‬ ‫אופן מדידת רוחב‬ ‫פנוי למעבר וגובה‬ ‫של דלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ ‫)‪ (2‬לא תותקן מראה על גבי דלת יציאה או בצמוד לה‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (1‬לא יותקן וילון לפני דלת יציאה באופן שיסתיר את הדלת.2.‬יימדד המרחק‬ ‫האופקי בין מישורי שני אגפי הדלת הסמוכים זה לזה והפתוחים בזווית ישרה לפחות‪ .2‬א'‪.‬כמתאור‬ ‫בתרשים ‪ 3.1.‬יימדד המרחק האופקי‬ ‫הקטן ביותר‪ .2.2‬ב'‪.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.1.2.4.1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1.2.‬שבין מישור אגף הדלת הפתוח לגמרי בפתיחה מרבית ובין פאת מזוזת המלבן‪.1.2009‬‬ ‫‪-68-‬‬ .2‬א( בדלת חד–אגפית ‪ -‬לקביעת רוחבה הפנוי למעבר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫הבולטת ביותר כלפי אגף הפתוח‪ .2.2‬א'‬ ‫)ב( בדלת דו–אגפית או רב–אגפית ‪ -‬לקביעת רוחבה הפנוי למעבר‪ .2‬ב'‬ ‫‪20630‬‬ ‫‪1.

2.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.1.2.‬לא תיחשב בליטה מקומית של ידיות‬ ‫או של צירים עד ‪ 9‬סנטימטרים ועד לגובה מרבי של ‪ 1.2‬ג'‪.‬‬ ‫כמתואר בתרשים ‪ 3.‬שאגפיה נפתחים משני כיוונים מנוגדים‪ .2‬ד'‪.1.1.‬כמתואר‬ ‫בתרשימים ‪ 3.1.2‬ג'‬ ‫)ד( בדלת הזזה דו–אגפית‪ .‬לקביעת רוחבה‬ ‫הפנוי למעבר‪ .1.‬יימדד המרחק האופקי בין הפאות הצדדיות של שני אגפי הדלת‪ .‬יימדד המרחק האופקי‬ ‫בין הפאה הצדדית של אגף הדלת כאשר היא פתוחה לגמרי ובין מזוזת המלבן שממול‪.1.20‬מטר ממישור הרצפה‪ .2‬ה' ו– ‪ 3.‬‬ ‫‪20631‬‬ ‫‪1.2.2.‬כאשר שניהם‬ ‫פתוחים לגמרי‪ .2‬ד'‬ ‫)ה( בקביעת רוחבה הפנוי למעבר של דלת‪ .2.4.2.2‬ו'‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( בדלת הזזה חד–אגפית ‪ -‬לקביעת רוחבה הפנוי למעבר‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-69-‬‬ .

1.4.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.1.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.2‬ה'‬ ‫תרשים ‪ 3.2‬ז'‪.‬‬ ‫‪20632‬‬ ‫‪1.‬מעל גובה של ‪ 1.‬תנאיו ואגרות(‪ .1.2009‬‬ ‫‪-70-‬‬ .2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .98‬מטרים ממישור‬ ‫הרצפה יותרו בליטות בלא הגבלת רוחב‪ .2.2‬ו'‬ ‫)ו( בקביעת גובהה הפנוי למעבר של דלת‪ .2.

‬למעט במפלס היציאה‬ ‫‪20633‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪ 5‬בדירת מגורים ‪ -‬דלת בחדר שירות אחד לפחות שבו קיימת‬ ‫אסלה‬ ‫‪0.3‬שבפרט משנה‬ ‫)ב( לפי הרחב מבין השניים‪.1.‬‬ ‫)ב( רוחב הפתח של דלתות שהן חלק מדרך מוצא המפורטות בטור א' שבטבלה‬ ‫‪ 3.‬לא יקטן מרוחב הפתח הנקוב בטור ב' שלצדו‪:‬‬ ‫טבלה ‪ .3‬א( הותקנה דלת בדרך מוצא‪ .70‬‬ ‫‪ 7‬בבניין ציבורי ‪ -‬דלת בחדר שירות‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪ 4‬בדירת מגורים ‪ -‬דלת בחדר מגורים‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪ 6‬בדירת מגורים ‪ -‬דלת בחדר שירות נוסף‬ ‫‪0.4.12.1.2.2009‬‬ ‫‪-71-‬‬ .‬‬ ‫‪0.2.2.90‬‬ ‫‪ 11‬דלת יציאה ממכלול חדרי משרד‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪ 8‬בבניין ציבורי ‪ -‬דלת בחדר שירות נגיש‬ ‫‪1.4‬או מהרוחב הנקוב בטבלה ‪ 3.3‬שלהלן‪ .10‬‬ ‫‪ 9‬דלת יציאה ראשית ממבואת הבניין‬ ‫‪0.‬למעט אם צוין אחרת‬ ‫בטבלה זו‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪0.3‬רוחב הפתח של דלתות‬ ‫טור ב'‬ ‫טור א'‬ ‫מס‪.2‬ז'‬ ‫רוחב הפתח‬ ‫המינימלי של‬ ‫דלתות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫רוחב הפתח במטרים‬ ‫סוג השימוש‬ ‫סד‪.2.‬דלת היציאה‬ ‫תעמוד גם בדרישות הנגישות‪.2.‬הרוחב הפנוי למעבר לא יפחת מהנדרש בהתאם‬ ‫לחישובי התפוסה המפורטים בפרט ‪ 3.1.90‬‬ ‫‪ 12‬דלת כניסה ודלת יציאה לחדר מדרגות מוגן בכל קומות‬ ‫הבניין‪ .2.80‬‬ ‫‪ 2‬בדירת מגורים ‪ -‬דלת יציאה מדירה‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪ 3‬בדירת מגורים נגישה ‪ -‬דלת יציאה מדירה‪ .3.80‬‬ ‫‪ 1‬רוחבו של פתח הדלת בדרך מוצא‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.1.1.80‬‬ ‫‪ 10‬דלת יציאה מחדר במשרד‬ ‫‪0.

10‬‬ ‫‪ 20‬דלת יציאה ראשית ממרכז מסחרי מקורה‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪ 19‬דלת יציאה מחנות ששטחה מעל ‪ 100‬מטרים רבועים‬ ‫‪1.‬אשר אינו צריך להיות‬ ‫נגיש לאנשים עם מוגבלויות‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪ 23‬דלת המשרתת בניין או חלק מבניין‪ .1.‬‬ ‫)ב( הגובה ימדד ממישור הרצפה עד תחתית משקוף הדלת‪.5‬א( בהפרש גבהים במשטחי הרצפה בין שני צדי הדלת או גובה סף הדלת יתקיימו‬ ‫תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בדלת כניסה ראשית לבניין לא יעלה הפרש הגבהים על ‪ 20‬מ"מ.90‬‬ ‫‪ 14‬דלת יציאה ממקום להתקהלות בתפוסה של עד ‪ 100‬איש‬ ‫‪1.2.1.1.‬ ‫)‪ (3‬בדלת יציאה למרפסת לא מקורה לא יעלה הפרש הגבהים על ‪ 60‬מ"מ.5‬א'.80‬‬ ‫‪ 22‬דלת דו–אגפית ‪ -‬הרוחב החופשי באגף הנפתח ראשון‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪ 17‬דלת יציאה ראשית מבית ספר‬ ‫‪0.‬יקטם‬ ‫סף הדלת ביחס של אורך לגובה ‪ .5‬מ"ר‪ .‬ ‫)‪ (4‬על אף האמור בפסקאות )‪ (1‬עד )‪ .‬‬ ‫על פי החלטת רשות‬ ‫הכבאות‬ ‫גובה הדלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫הפרשי גבהים‬ ‫במשטחי רצפה‬ ‫הסמוכים לסף‬ ‫הדלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫רוחב הפתח במטרים‬ ‫סוג השימוש‬ ‫סד‪.1:2‬כמתואר בתרשים ‪ 3.2.90‬‬ ‫‪ 18‬דלת יציאה מחנות ששטחה עד ‪ 100‬מטרים רבועים‬ ‫‪1.‬ ‫‪20634‬‬ ‫‪1.(3‬עלה הפרש הגבהים על ‪ 10‬מ"מ‪ .2009‬‬ ‫‪-72-‬‬ .10‬‬ ‫‪ 15‬דלת יציאה ממקום להתקהלות בתפוסה העולה על ‪ 100‬איש‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (2‬בדלת פנים בבניין לא יעלה הפרש הגבהים על ‪ 15‬מ"מ.2.4.‬‬ ‫‪) 3.60‬‬ ‫‪ 24‬דלת המשרתת חדר שגודלו קטן מ–‪ 6.98‬מטרים לפחות‪.4‬א( הגובה המינימלי הפנוי למעבר בפתח או דלת יהיה ‪ 1.90‬‬ ‫‪ 16‬דלת יציאה מכיתת לימוד‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪ 21‬בכל בניין ‪ -‬דלת לחלל שירות שאינו מחייב נגישות לאנשים‬ ‫עם מוגבלויות‬ ‫‪0.‬ואשר אינו צריך‬ ‫להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות‬ ‫על פי הוראות‬ ‫‪ 25‬דלת מרחב מוגן‬ ‫פיקוד העורף‬ ‫בהתאם לשימוש‬ ‫‪ 26‬דלת לכל שימוש אחר‬ ‫הדומה לו ביותר‬ ‫מבין השימושים‬ ‫המפורטים בטור א'‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .10‬‬ ‫‪ 13‬דלת כניסה ויציאה לחדר מדרגות מוגן במפלס היציאה‬ ‫‪0.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫טור ב'‬ ‫טור א'‬ ‫מס‪.

‬אשר לעורך הבקשה אין אפשרות לשנותן‪ .4.2.4.5‬‬ ‫)‪ (2‬אם מסיבות טכניות‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.‬‬ ‫)ג( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .8.1.‬מחלק מבניין או מדירה אל‬ ‫המדרכה‪ .‬יותר להתקין סף לדלת‬ ‫שגובהו איננו אחיד‪ .2009‬‬ ‫‪-73-‬‬ .3.5‬ב'‪. אם מישור המדרכה איננו אופקי‪ .‬קיימים‬ ‫הפרשי גבהים במשטחי רצפה ביציאה מבניין‪ .‬כמתואר בתרשים ‪ 3.5‬א'‬ ‫)ב( פרט משנה )א( אינו חל על הדלתות שלהלן ובלבד שהפרשי הגובה לא יעלה על‬ ‫‪ 250‬מ"מ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דלת כניסה לחדרים טכניים.‬לגבי המקרים המפורטים להלן יחולו ההוראות‬ ‫שלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬על דירת מגורים צמודת קרקע יחול פרט ‪.‬תותר התקנת מדרגה אשר גובהה לא יעלה על ‪ 200‬מ"מ ובתנאי‬ ‫שסיפה יסומן בבירור.1.‬‬ ‫‪20635‬‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (2‬דלת יציאה לגג מחדר המדרגות‪.2.

2‬‬ ‫)‪ (4‬הוראות סימן זה לא יחולו על דלתות שאינן נדרשות על פי חלק ג'‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.6‬א(‪ .4.3.2009‬‬ ‫‪-74-‬‬ .‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬תותר התקנת דלת הזזה אופקית אם תפוסת החדר אינה עולה על ‪ 6‬אנשים‪.‬‬ ‫דלת הזזה אופקית‬ ‫המתופעלת כדלת‬ ‫סובבת בעת חירום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.1.‬מותר להתקין דלת או סורג‬ ‫במספר שאינו עולה על מחצית מספר דרכי המוצא הנדרש‪.2.2.‬‬ ‫)‪ (3‬על דלת הזזה בדירת מגורים יחול פרט ‪.1.6‬א( דלת המשמשת למעבר בני אדם בדרך מוצא תהיה סובבת‪.‬מותר להתקין בדרך מוצא דלת הזזה אופקית‬ ‫הנפתחת אוטומטית על ידי מנגנון חשמלי באמצעות פיקוד מחיישן קירבה‪ .4.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (3‬על אגף הדלת יותקן שלט "דחוף לפתיחת הדלת בעת חירום".5‬ב'‬ ‫כיוון ואופן פתיחה‬ ‫של דלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.1.‬לרבות מצב פתיחה חלקית כדלת הזזה.‬ ‫)‪ (2‬תותר התקנת דלת הזזה או סורג הזזה לפתיחה אופקית או אנכית ובתנאי‬ ‫שיתקיימו בהם כל התנאים האלה‪:‬‬ ‫)א( הדלת תקובע במצב פתוח בזמן שימוש בבניין בידי הציבור.‬או שהדבר נקבע מפורשות בחלק זה.‬ ‫)ד( כאשר דרושות שתי דרכי מוצא או יותר‪ .‬ ‫)ב( על גבי אגף הדלת או בצדה יותקן שלט שבו ייכתב‪" :‬דלת זו חייבת‬ ‫להישאר פתוחה במשך שעות השימוש בבניין בידי הציבור".‬ ‫‪20636‬‬ ‫‪1.1.‬ובתנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬פתיחת אגף הדלת כדלת סובבת היא בכיוון המילוט.‬ ‫)ג( יהיה ניתן לפתוח ולסגור את הדלת או הסורג מתוך הבניין בלא צורך‬ ‫בידע או במאמץ מיוחד.‬‬ ‫והחדר לא מכיל חומרים מסוכנים‪ .7‬א( על אף האמור בפרט ‪) 3.‬בתנאי שהדלת‬ ‫היא מהסוג המאפשר את פתיחתה בעת חירום כדלת סובבת על ציר צד‪ .8.‬ ‫)‪ (2‬פתיחת הדלת כדלת סובבת על ציר צד מתאפשרת בכל מצב שבו תהיה‬ ‫הדלת‪ .2.

‬למעט בדירת מגורים שעליה לא חלה מגבלה זו‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (4‬רוחב הפתח הפנוי בדלת בעת פתיחתה כדלת סובבת על ציר לא יקטן‬ ‫מהרוחב הנדרש לגבי דלת כזו בתקנות אלה.‬‬ ‫כיוון פתיחת דלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.10‬ג'‪.10‬א( במהלך פתיחת דלת‪ .‬תותר הבלטת האגף‬ ‫עד ‪ 18‬סנטימטרים‪ .‬‬ ‫‪20636‬א‬ ‫‪1.2.8‬הותקנה דלת בחדר או בחלל אשר תפוסתו גדולה מ–‪ 50‬אנשים‪ .2.10‬א'‬ ‫)ב( במצב פתיחה מרבי של אגף הדלת לפרוזדור או למעבר‪ .2.2009‬‬ ‫‪-75-‬‬ .10‬א'‪.‬ ‫)ב( בדרך מוצא מאזור המשמש לאחסון או לייצור חומרים מסוכנים לא תותקן דלת‬ ‫כאמור בפרט משנה )א(‪.4.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.2.‬פרוזדור או‬ ‫חדר מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.1.2.‬כיוון פתיחתה יהיה‬ ‫בכיוון המילוט‪.10‬ב' ו–‪ 3.1.‬לא יבלוט אגף הדלת ביותר ממחצית רוחב הפרוזדור או‬ ‫המעבר‪ .1.1.9‬הותקנה דלת בחדר המכיל חומרים מסוכנים‪ .1.‬‬ ‫בליטת דלת אל‬ ‫מעבר‪ .1.‬‬ ‫כיוון פתיחת דלת‬ ‫מחדר המכיל‬ ‫חומרים מסוכנים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬בליטה זו של הדלת לא גורעת מרוחבו של הפרוזדור כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.‬כיוון פתיחתה יהיה בכיוון המילוט‪.2.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.

1.4.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1.1.10‬ג'‬ ‫)ג( במהלך הפתיחה של אגף הדלת לחדר מדרגות או למהלך מדרגות‪ .10‬ה'‪.2.1.10‬ד'‬ ‫‪20636‬ב‬ ‫‪1. בליטה זו של ידית הדלת לא גורעת מרוחבו של המעבר‬ ‫החופשי כמתואר בתרשימים ‪ 3.10‬ו–‪ 3. ידית הדלת או אגף הדלת במצב פתוח מרבי לא יבלטו לתוך משטח האופקי‬ ‫)הפודסט( ביותר מ–‪ 18‬סנטימטרים.2.2.‬רוחב המעבר‬ ‫החופשי במשטח האופקי )הפודסט( לא יקטן ממחצית הרוחב הנדרש של המשטח האופקי‬ ‫)הפודסט(.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.10‬ב'‬ ‫תרשים ‪ 3.1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.2.‬תנאיו ואגרות(‪ .2009‬‬ ‫‪-76-‬‬ .

‬או שתותקן מערכת אוטומטית לשחרור מנעולי דלתות אלו‬ ‫אשר תופעל עם הפעלת מערכת גילוי אש ועשן.2.3.‬ובלבד שקומות‬ ‫אלו מאפשרות מעבר למוצא בטוח אחר.3. הותקן מנעול‪ .2.2.92‬‬ ‫‪) 3.13 :‬ו–‪.2.4.‬ ‫)‪ (2‬ההפרדה בין הקומות שאליהן ניתן לחזור מחדר המדרגות לבניין‪ .2009‬‬ ‫‪-77-‬‬ .2.2.1.12‬במנעול ובאמצעי אזעקה המותקנים בדלת בדרך מוצא יתקיימו הדרישות המפורטות‬ ‫בפרטים‪ 3.17‬‬ ‫נעילת דלתות‬ ‫בדרכי מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.14‬א( בחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח והמשרת יותר מארבע קומות‪ .2.2.2.‬יהיה ניתן לפתוח את הדלת מכיוון המילווט בלא מפתח‬ ‫נשלף.1.14‬‬ ‫)‪ (3‬תותר חזרה לבניין באחת משתי הקומות העליונות או הגג‪ .2.3.10‬ה'‬ ‫דלת רשת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬תהיה ניתנת לפתיחה מכיוון המילוט כאשר הבניין‬ ‫או חלקו מאוכלס.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬לא תעלה‬ ‫על ארבע קומות כמתואר בתרשים ‪.‬ ‫‪20636‬ג‬ ‫‪1.1.1.1.1.1.‬ ‫)‪ (4‬בדלתות מאפשרות חזרה לתוך הבניין יותקנו שלטים בצד הפונה לחדר‬ ‫המדרגות.15 .13‬א( דלת המתוקנת בדרך מוצא‪ .16 .2.2.‬מותר להתקין מערכת נעילה אשר תמנע חזרה‬ ‫לתוך הבניין ובלבד שיתקיימו כל התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תותר חזרה מחדר המדרגות לבניין לפחות בשתי קומות שונות דרך דלתות‬ ‫שאינן נעולות‪ .1.‬ ‫נעילת דלתות‬ ‫בחדר מדרגות‬ ‫המשמש מוצא‬ ‫בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( בדלת כניסה לדירת מגורים יתקיימו דרישות פרט ‪.3.(1‬‬ ‫מנעולים ואמצעי‬ ‫אזעקה בדלתות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.1.11‬בדלת רשת המותקנת בדרך מוצא יתקיימו דרישות פרט ‪)3.14 .1.2.‬כל דלת‬ ‫תאפשר חזרה מחדר המדרגות לתוך הבניין‪.3.6‬א( ו–)ב()‪.1.

2. השלט יכלול את מיקום הדלתות הקרובות ביותר שבכיוון‬ ‫העלייה או בכיוון הירידה‪ .‬למעט אם התקיימו התנאים‬ ‫שבפרט ‪.2.‬המותקנת בדלת בדרך מוצא‪ .17‬בדלת המותקנת במוצא בטוח או בדלת שנדרש להתקין בה מנגנון בהלה‪ .15‬בבניין גבוה ורב–קומות‪ .2.‬‬ ‫)ג( פרט משנה )א( לא חל לגבי בניין שנדרש להתקין בו חדר מדרגות אחד בלבד‬ ‫וכן לא יחול על מערכת מדרגות חיצונית‪.16‬אם בפתח הותקנה דלת דו–אגפית‪ .2.2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (5‬בדלתות שאינן מאפשרות חזרה לתוך הבניין יותקנו שלטים בצד הפונה‬ ‫לחדר המדרגות.‬‬ ‫תרשים ‪3.‬ואשר ניתן להיכנס מהן בחזרה לבניין או לצאת מהן‬ ‫החוצה מהבניין‪.‬לא יותקן‬ ‫כל אמצעי לנעילה אשר ימנע את השימוש בדלת למילוט‪ .18‬‬ ‫מערכות נעילה‬ ‫מיוחדות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.2.20‬‬ ‫‪20636‬ד‬ ‫‪1.3.14‬‬ ‫דלת הנפתחת אל‬ ‫הגג‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫דלת במוצא בטוח‬ ‫ודלת עם מנגנון‬ ‫בהלה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.4.1.3.‬לכל אגף‬ ‫דלת יותקן מנגנון פתיחה עצמאי.1.18‬במערכת נעילה מיוחדת‪ .‬‬ ‫דלת דו–אגפית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .2009‬‬ ‫‪-78-‬‬ .‬בשל חובת הנובעת מחישובי תפוסה‪ .2.2.1.1.‬דלת המאפשרת גישה אל הגג מחדר מדרגות המשמש מוצא‬ ‫בטוח תאפשר כניסה מן הגג לתוך חדר המדרגות‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . אין להתקין מנגנון אשר פתיחתו תלויה בפתיחה של האגף‬ ‫הסמוך אליו‪.1.‬יתקיימו הדרישות המפורטות‬ ‫בפרטים ‪ 3.19‬ו–‪.1.

‬‬ ‫והדלת תישאר לא נעולה. הדלת תישאר לא נעולה עד לאיפוס הידני‬ ‫של מערכת ההתראה לגילוי אש ועשן.4.1.‬‬ ‫)ב( על הדלת יותקן שלט שבו ייכתב‪" :‬לחץ ברציפות על ידית הדלת עד להישמע‬ ‫אזעקה‪ . על המנגנון בצד הפנימי ייקבע‬ ‫שלט שעליו כתוב‪" :‬לחץ ליציאה בעת חירום".2.‬בתנאי שמערכת הנעילה תעמוד באחד מן התנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הנעילה תשוחרר עם הפעלת מערכת המתזים או עם הפעלת גלאי אש או‬ ‫עשן.‬ ‫)‪ (3‬תהליך שחרור הנעילה שאיננו ניתן לביטול‪ .‬ובלבד שהבניין מוגן על ידי מערכת לגילוי אש בהתאם‬ ‫לת"י ‪ 1220‬חלק ‪ 3‬מערכות גילוי אש‪ :‬הוראות התקנה ודרישות כלליות )להלן ‪ -‬ת"י ‪1220‬‬ ‫חלק ‪ .20‬א( מותר להתקין דלת מבוקרת כניסה בדרכי מוצא‪ .‬ ‫)‪ (2‬הנעילה תשוחרר עם הפסקת החשמל השולט בנעילה.‬‬ ‫‪20636‬ה‬ ‫‪1.‬יחל בתום הפעלת כוח רצוף‬ ‫של ‪ 3‬שניות על ידית הדלת‪.19‬א( מותר להתקין מערכת נעילה מעוכבת )‪ (Delayed Egress Lock‬על דלת באגף‬ ‫אש שאינו מכיל חומרים מסוכנים‪ .1.‬‬ ‫)ב( הדרישה בפרט משנה )א( לא תחול על דלת מבוקרת כניסה שהיציאה דרכה‬ ‫איננה מוגבלת על ידי מנגנון בקרת כניסה‪.1‬נגישות‬ ‫הסביבה הבנויה‪ :‬עקרונות ודרישות כלליות.‬ ‫)‪ (3‬יהיה ניתן לפתוח את נעילת הדלת מבפנים על ידי לחצן חשמלי הממוקם‬ ‫בגובה של ‪ 100‬סנטימטרים עד ‪ 120‬סנטימטרים מעל הרצפה ולא רחוק‬ ‫מ–‪ 20‬סנטימטרים ממשקוף הדלת הסמוך לידית הדלת.2009‬‬ ‫‪-79-‬‬ .‬הדלת תוכל להיפתח בתוך ‪ 15‬שניות מרגע הלחיצה"‪.‬‬ ‫)ג( מנגנון הנעילה יהיה על פי תקן‪.‬הפעלתם תשחרר‬ ‫את נעילת הדלת.2.‬בתנאי שיחולו עליה כל‬ ‫התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בעת הפסקת חשמל‪ .‬תשוחרר נעילת הדלת.‬ ‫)‪ (2‬בעת הפסקה של זרם החשמל אל מנגנון הבקרה הדלת תשוחרר נעילת‬ ‫הדלת.‫תכנון ובניה‬ ‫דלת מעוכבת‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3. הפעלת לחצן חשמלי תגרום‬ ‫לניתוק ישיר של מקור החשמל למנעול וזאת באופן שאינו קשור ללוח הבקרה‪.‬ ‫)‪ (5‬אם נדרש להתקין מערכת מתזים או מערכת לגילוי אש‪ .‬‬ ‫דלת מבוקרת‬ ‫כניסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3. נדרש להתקין ידית בהלה‪ .‬‬ ‫)‪ (4‬אם נדרש להתקין מערכת התראה לגילוי אש ועשן‪ . הדלת תישאר לא נעולה עד לאיפוס הידני של מערכת‬ ‫ההתראה לגילוי אש ועשן‪.‬תתבטל נעילת הדלת‬ ‫בכיוון המילוט עם הפעלת המערכת.‬הידית תכלול מנגנון‬ ‫שיבטל את הנעילה ויאפשר את פתיחת הדלת‪. במנגנון יתקיימו שאר‬ ‫דרישות הנגישות לפי הסעיף הדן באמצעי הפעלה בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .(3‬או המוגן במערכת מתזים‪ .

‬המהווה חלק מסידורי בטיחות אש יתקיימו‬ ‫הדרישות המפורטות בפרטי משנה )ב( ו–)ג(‪.I‬מכללי‬ ‫דלתות אש ומכללי דלתות עשן‪ :‬דלתות אש סובבות.‬‬ ‫יותקן מנגנון בהלה‪.‬ ‫)‪ (3‬אין להתקין נעילה למנגנון בהלה‪ .‬עקב קבלת התראה ממערכת גילוי אש ועשן‬ ‫המותקנת בחדר מדרגות מוגן או במוצא בטוח‪ .(Normally open‬מותר להתקין‬ ‫בה מנגנון המחזיק את הדלת במצב "רגיל פתוח" ובלבד שיתקיימו בה כל התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הדלת תיסגר מעצמה עם ניתוק המנגנון של מצב "רגיל פתוח" )‪Normally‬‬ ‫‪.1.‬כדי לאפשר מילוט מן הבניין או שתיסגר לצורך הגנת דרכי המילוט אם נדרש‬ ‫כך בחלק זה‪.1.‬תגרום להפעלת מנגנוני כל‬ ‫הדלתות המותקנות באותו חדר המדרגות או באותה דרך מוצא בטוח‪.‬‬ ‫והדלת תיסגר בעצמה.‬‬ ‫)ב( נדרשה דלת להיות סגורה‪ .‬‬ ‫)ב( במנגנון הבהלה יתקיימו הדרישות האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המנגנון יהיה מורכב ממוט אופקי באורך מינימלי של מחצית רוחב אגף‬ ‫הדלת‪ .‬וגובהו יהיה ‪ 86‬סנטימטרים לפחות ולא יעלה על ‪ 120‬סנטימטרים מעל‬ ‫הרצפה.2.(Normally open‬‬ ‫)ג( בכל חלק בניין שאינו מכיל חומרים מסוכנים ואשר נדרשת בו דלת אש או דלת‬ ‫עשן‪ .‬תצויד הדלת במגיף דלת ולא תקובע במצב "רגיל‬ ‫פתוח" )‪.3‬‬ ‫)‪ (4‬בעת הפסקת זרם החשמל למנגנון הדלת‪ .‬ ‫)‪ (3‬מערכת הניתוק האוטומטית של מצב "רגיל פתוח" )‪(Normally open‬‬ ‫תופעל על ידי מערכת לגילוי אש ועשן המותקנת בהתאם לת"י ‪ 1220‬חלק ‪.‬ומסיבות תפעוליות יש לקובעה במצב "רגיל פתוח" )‪ .(open‬‬ ‫)‪ (2‬יהיה ניתן לנתק את המנגנון של "רגיל פתוח" )‪ (Normally open‬ידנית‪.‬ינותק המנגנון של מצב "רגיל‬ ‫פתוח" )‪ .‬‬ ‫‪20636‬ו‬ ‫‪1.4.2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫ידית בהלה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.21‬א( בדלת המשמשת ליצאה מחלק מבניין או קומה שתפוסתו גדולה מ–‪ 100‬איש‪.‬‬ ‫מנגנון לסגירה‬ ‫עצמית של דלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (2‬בפרזול בהלה יתקיימו הדרישות המופיעות בת"י ‪ 1212‬חלק ‪ .1.‬שבעת הפסקת חשמל‪ .(Normally open‬והדלת תיסגר בעצמה.2009‬‬ ‫‪-80-‬‬ .‬למעט מנגנון שנעילתו מבחוץ לא‬ ‫תמנע את פתיחת הדלת מתוך הבניין על ידי לחיצה על הידית‪.23‬במקום שבו דלת נפתחת באמצעות מנוע חשמלי המופעל על ידי אדם או באמצעות‬ ‫זיהוי אדם המתקרב מצד המילוט‪ .22‬א( במנגנון לסגירה עצמית בדלת‪ .‬ ‫)‪ (5‬הפעלת מנגנון דלת אחת‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬התקנתה תהיה כזו‪ .‬תתאפשר פתיחת‬ ‫הדלת ידנית‪ .‬‬ ‫דלת חשמלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.

‬ ‫)‪ (2‬סך הרוחבים של המעצורים לא יספק יותר מ–‪ 50%‬מהרוחב הנדרש בשל‬ ‫התפוסה.‫תכנון ובניה‬ ‫דלת מסתובבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. גודל השטח המזוגג של הצוהר יהיה ‪0.‬המותקן בדרך מוצא‪ .2.2.2.2.15‬‬ ‫מ"ר לפחות.‬יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בעת הפסקת חשמל יאפשר המעצור מעבר חופשי בכיוון המילוט.1.3.2.‬‬ ‫דלת במחיצה ניידת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫צוהר בדלת אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2‬רוחבן של מדרגות בבניין יהיה ‪ 1.‬‬ ‫רוחב של מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬רוחבן של המדרגות המשותפות יהיה‬ ‫‪ 1.00‬מטרים לפחות‪.‬ ‫)‪ (2‬בתוך בניין מגורים המכיל עד ‪ 2‬דירות ‪ -‬רוחבן של המדרגות המשותפות‬ ‫יהיה ‪ 0.‬ ‫)‪ (5‬כל מעצור יענה לתפוסה של עד ‪ 50‬אנשים‪.25‬במעצור לבקרת כניסה‪ .27‬א( בדרך מוצא יותקן צוהר בדלת אש.1. ואולם ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בתוך דירה ‪ -‬רוחבן של מדרגות יהיה ‪ 0.‬‬ ‫מעצור בדרך מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬יימדד‬ ‫הרוחב בין מישורי הציפוי של הקירות‪ .5‬‬ ‫)ב( במחיצה ניידת ניתן להתקין דלת סובבת או פתח‪.2.10‬מטרים לפחות.1‬על מדרגות וחדרי מדרגות המשמשים חלק מדרך מוצא יחולו דרישות סימן זה‪.‬חדרי שירות ומחסנים‪.3‬רוחבן של מדרגות יימדד בהתאם לתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תחומות המדרגות בין שני קירות ומשני צדיהן מותקנים מסעדים‪ .24‬הותקנה דלת מסתובבת בדרך מוצא‪ .2.‬‬ ‫)ב( פרט משנה )א( לא יחול על דלתות לחדרים טכניים‪ .‬‬ ‫‪) 3.1.80‬מטרים לפחות.1.26‬א( במחיצה ניידת יתקיימו דרישות פרט ‪.1.2.13.90‬מטרים לפחות.‬המתאימה לדרישות חלק זה‪.2.‬ ‫)‪ (4‬רוחב המעצור יהיה ‪ 41‬סנטימטרים לפחות.2. גובה המפלס התחתון של הצוהר יהיה ‪ 80‬סנטימטרים לפחות‪.2011‬‬ ‫‪-81-‬‬ .2.‬תותקן בסמוך אליה דלת יציאה סובבת עם‬ ‫פתיחה בכיוון המילוט‪ .‬ ‫)‪ (3‬גובה המעצור לא יעלה על ‪ 100‬סנטימטרים.‬חדרי מדרגות ומדרגות נעות‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫אופן מדידת רוחב‬ ‫המדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬בתנאי שהמסעד לא יבלוט יותר מ–‪9‬‬ ‫‪20636‬ז‬ ‫‪1.‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬מדרגות‪ .‬ ‫)‪ (3‬בבניין שאינו גבוה או רב–קומות‪ .

2.2.2.3‬ב'‬ ‫)‪ (2‬ניצב קיר בצדן האחד של המדרגות ומעקה בצדן האחר‪ .3‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סנטימטרים ממישור הציפוי כמתואר בתרשים ‪ 3.‬ ‫תרשים ‪ 3.2.3‬ד'. אם בליטת המסעד גדולה מ–‪ 9‬סנטימטרים‪ . אם בליטת המסעד‬ ‫גדולה מ–‪ 9‬סנטימטרים‪ .3‬א'.2.1.2.2.2011‬‬ ‫‪-82-‬‬ .2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ובלבד שציר בית אחיזה כאמור לא יבלוט יותר מ–‪7‬‬ ‫סנטימטרים כלפי חוץ מקצה שטח המדרגות החופשי לדריכה כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.3‬ג'.‬ ‫‪20636‬ח‬ ‫‪1.‬יימדד הרוחב בין‬ ‫מישור ציפוי הקיר שבו המסעד שאינו בולט יותר מ–‪ 9‬סנטימטרים ובין ציר‬ ‫בית האחיזה של המעקה‪ .2.‬יימדד הרוחב בין צירי‬ ‫שני המסעדים כמתואר בתרשים ‪ 3.‬יימדד הרוחב מציר המסעד כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.3‬ב'.2.2.

2.‬ובלבד שהצירים האמורים לא יבלטו יותר מ–‪7‬‬ ‫סנטימטרים כלפי חוץ כאמור בפסקה )‪ (2‬כמתואר בתרשים ‪ 3.2.3‬ג'‬ ‫תרשים ‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.2.‬ ‫‪20636‬ט‬ ‫‪1.‬יימדד הרוחב בין הצירים של‬ ‫שני בתי האחיזה של המעקים‪ .2.3‬ה'.3‬ד'‬ ‫)‪ (3‬אם ניצבים מעקים בשני צדי המדרגות‪ .2.2.4.2009‬‬ ‫‪-83-‬‬ .

3‬ה'‬ ‫)‪ (4‬בולט ציר אחיזה של מעקה יותר מ–‪ 7‬סנטימטרים כלפי חוץ‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ 3.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .3‬ו'‬ ‫‪20636‬י‬ ‫‪1.4.2.(3‬יימדד הרוחב בין מישור הציפוי של הקיר ובין קצה שטח‬ ‫המדרגה החופשי לדריכה או בין שני קצות שטח המדרגה החופשי לדריכה‪ .2.‬כאמור‬ ‫בפסקה )‪ (2‬או )‪ .2.2.3‬ז'‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .2.2.‬לפי‬ ‫העניין כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.2.3‬ו' ו–‪ 3.2009‬‬ ‫‪-84-‬‬ .

‬‬ ‫)ב( שלח המדרגה יהיה ‪ 26‬סנטימטרים לפחות כמתואר בתרשים ‪.3‬ז'‬ ‫גובה מזקף ראש‬ ‫מעל מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4‬גובה מזקף ראש מעל מדרגות יהיה ‪ 2.4‬‬ ‫מידות רום ושלח‬ ‫מדרגה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.4.2009‬‬ ‫‪-85-‬‬ .2.2.3.2.2.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.3.5‬סנטימטרים‪.2.2.2.2.2.2.2.2.10‬מטרים לפחות כאשר הוא נמדד אנכית מעל‬ ‫מישור המקביל למשיק אפי המדרגות כמתואר בתרשים ‪.5‬א( רום המדרגה יהיה ‪ 10‬סנטימטרים לפחות ולא יעלה על ‪ 17.4‬‬ ‫תרשים ‪3.5‬‬ ‫‪20636‬יא‬ ‫‪1.

2.‬ושלח המדרגה יהיה ‪ 28‬סנטימטרים לפחות‪.10‬ב'.2.9‬‬ ‫קביעות מבנה‬ ‫המדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬משטח ביניים או כבש בבניין יהיו מחומרים לא דליקים למעט חיפוי‬ ‫לרכיבים אלה שעוביו אינו עולה על ‪ 16‬מ"מ ולמעט שלח‪ .3.2.3.2009‬‬ ‫‪-86-‬‬ .2.‬‬ ‫)ד( במהלך מדרגות אחד‪ .16‬ואולם אפשר שמהלך מדרגות אחד‬ ‫יכלול עד ‪ 22‬מדרגות‪ .2.‬‬ ‫רום המדרגה לא יעלה על ‪ 16.2.13‬‬ ‫מספר המדרגות‬ ‫במהלך אחד‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.2.2.‬‬ ‫משטח אפקי בחדר‬ ‫מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫עמידות אש של‬ ‫מדרגות וכבשים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .7‬ברכיבי מדרגות ובחדרי מדרגות‪ .2.10‬א' ו–‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .8‬מדרגות המשמשות חלק מדרך מוצא‪ .‬רום‪ .12 .‬ ‫‪20636‬יב‬ ‫‪1.2‬‬ ‫רכיבי מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.2.‬בתנאי שהרום לא יעלה על ‪ 15.3.3.4.‬לרבות מהלך מדרגות אחד בתוך חדר‬ ‫מדרגות‪ .5‬‬ ‫)ג( על אף האמור בפרטי משנה )א( ו–)ב(‪ .‬יהיה גודל אחיד לרום המדרגה וגודל‬ ‫אחיד לשלחה‪ .5‬סנטימטרים לפחות‪.6‬א( במהלך מדרגות אחד בתוך הבניין‪ .8 :‬‬ ‫‪.‬פודסט או כבש עשויים עץ‬ ‫שהעובי שלהם הוא ‪ 4.2.5‬סנטימטרים‪.‬יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטים‪.2.2.2.10 .‬‬ ‫)ה( המידות הנקובות בפרט זה חלות על כל המדרגות‪ .‬יהיו בנויות ממבנה קבוע‪.2.‬והיחס ביניהם יהיה לפי הנוסחה‪ 2 :‬רומים ‪ +‬שלח = ‪ 61‬סנטימטרים עד ‪63‬‬ ‫סנטימטרים‪.2.2.‬בבניין ציבורי שלא מותקנת בו מעלית‪.3.‬לכל אורכו‪ .13 .2.5.2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.3.5‬סנטימטרים‪ .8.2.‬‬ ‫)ב( על דירה בבניין מגורים יחול פרט ‪.10‬במשטח אופקי )פודסט( בחדר מדרגות ובמהלך מדרגות יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחב המעבר החופשי במשטח אופקי )פודסט( המשמש לשינוי כיוון‬ ‫התנועה בחדר מדרגות או במהלך מדרגות יהיה לפחות ברוחב המינימלי הנדרש‬ ‫של המדרגות כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬מספר המדרגות יהיה ‪ 3‬לפחות ולא יעלה על ‪ .2.11 .2.2.2.3.2.9‬כל מדרגה‪ .2.‬זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בתקנות אלה ובסטיות הביצוע המותרות בפרט ‪.2.

20‬מטרים לפחות.10‬ב'‬ ‫)‪ (2‬העומק של משטח אופקי בין שני מהלכי מדרגות הנמשכים בכיוון אחר‬ ‫יהיה ‪ 1.2009‬‬ ‫‪-87-‬‬ .‬כמתואר בתרשים ‪ 3.2.2.‬עומק" ‪ -‬המרחק האופקי בין סיפי שתי‬ ‫המדרגות הגובלות עם המשטח האופקי‪ .10‬ג'.10‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3. בפסקה זו‪" .2.2.4.2.2.‬ ‫‪20636‬יג‬ ‫‪1.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.

2.10‬ד'.2.‬ייבנה משטח‬ ‫אופקי משני צדי אגף הדלת.2.10‬ד'‬ ‫)‪ (4‬אם דלת נפתחת אל מהלך מדרגות או חדר מדרגות או מהם‪ .10‬ה'‪.2.2.2.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬עומק" ‪ -‬המרחק האופקי בין‬ ‫סף המדרגה לבין אגף הדלת הגובלת עם המשטח האופקי‪ .2.10‬ג'‬ ‫)‪ (3‬העומק של משטח אופקי בין קצה מהלך מדרגות ואגף דלת הנמשכים‬ ‫בכיוון אחד יהיה ‪ 1.0‬מטר לפחות.4.2.2009‬‬ ‫‪-88-‬‬ .‬כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.2.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫תרשים ‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.10‬ה'‬ ‫‪20636‬יד‬ ‫‪1. עומק המשטח האופקי נמדד מפני הדלת ובניצב‬ ‫לה כמתואר בתרשים ‪ 3.‬‬ ‫תרשים ‪ 3. בפסקה זו‪" .

‬יראו את בית האחיזה של המעקה כמתאים לדרישות פרט זה‪.‬לא תחול הדרישה בפרט משנה‬ ‫)ב( בתחום שאיננו נדרש למילוט כמתואר בתרשים ‪ 3.2.‬ ‫נאשר נדרש מעקה‪ .‬מסעד ובית אחיזה המותקנים בדרבי מוצא‪ .‬‬ ‫סטיה מותרת‬ ‫באחידות מידות‬ ‫המדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.16‬א( בחדד מדרגות או במהלך מדרגות‪ .2.2.‬‬ ‫מעקה‪ .‬‬ ‫בית אחיזה נוסף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.‬‬ ‫המרחק אל בית אחיזה לא יעלה על ‪ 75‬ס"מ כמתואר בתרשימים ‪ 3.2.2.2.‬בתנאי שהדלת לא תיפתח לכיוון המדרגות.‬בתחום רוחב‬ ‫המדרגה הנדרש למילוט‪ .‬מותר לפתוח דלת בקצה מהלך‬ ‫המדרגות‪ .16‬א'‪.2.14‬במעקה‪ .‬שיפוע השלח לצורך ניקוז מים‪ .‬על ‪ 75‬ס"מ‪ .2.2.2.‬בין המדרגה אשר מידתה היא הגדולה ביותר לבין המדרגה אשר מידתה‬ ‫היא הקטנה ביותר‪.‬ ‫)ב( על מרתף ועליית גג של דירת מגורים יחול פרט ‪.2.2.‬‬ ‫‪20636‬טו‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ג( עלה רוחב המדרגות על הרוחב הנדרש למילוט‪ .‬יותקן מאחז יד נוסף במתואר בתרשים ‪ 3.17 .5‬‬ ‫אף המדרגה וזווית‬ ‫הרום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.15 :‬‬ ‫בית אחיזה ומעקה‬ ‫במהלך ובחדר‬ ‫מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬בתחום רוחב המדרגה הנדרש למילוט‪.3.16‬ב'‪.12‬במדרגות חיצוניות‪ .‬וסטייה העולה על ‪ 10‬מ"מ בעומק‬ ‫השלח או בגובה הרום‪ .‬מסעד ובית‬ ‫אחיזה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.11‬עומק אף המדרגה לא יעלה על ‪ 4‬סנטימטרים.‬המשמשות חלק מדרך מוצא לא תותר סטייה העולה על ‪5‬‬ ‫מ"מ בעומק השלח או בגובה הרום‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (5‬על אף האמור בפסקה )‪.2.3.16‬ג'‪.2.2.2009‬‬ ‫‪-89-‬‬ .2.(4‬‬ ‫)א( בחדרים טכניים ועליות גג בכל בניין‪ .16 .‬עלה המרחק אל בית האחיזה‪ .3.2.‬‬ ‫שיפוע השלח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.2.‬בין מדרגות סמוכות‪ .‬יותקן בית אחיזה משני צדי המדרגות.2. זווית השיפוע של רום המדרגה לא‬ ‫תפחת מ–‪ 60‬מעלות‪.16‬א‪ .2.5.2.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .2.‬‬ ‫ועל ‪ 1/2%‬בניצב לכיוון הירידה‪.3.2.2.‬ו–‪ 3.‬לא יעלה על ‪ 2%‬בכיוון הירידה‪.13‬במדרגות במהלך אחר‪ .2.15‬בכל מהלך מדרגות המכיל ‪ 3‬מדרגות או יותר‪ .4.‬יתקיימו הדרישות המפורטות‬ ‫בפרטים‪.

‬תנאיו ואגרות(‪ .2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2009‬‬ ‫‪-90-‬‬ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.4.16‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.2.16‬ב'‬ ‫‪20636‬טז‬ ‫‪1.2.2.

2009‬‬ ‫‪-91-‬‬ .2.2.‬ ‫‪20636‬יז‬ ‫‪1.2.4.3‬‬ ‫מדרגות בדירה‬ ‫בבניין מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‬מהלך מדרגות וחדר מדרגות בתוך דירה בבניין‬ ‫מגורים‪.2.‬מסעד ובית‬ ‫אחיזה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.19‬פרט ‪ 3.8.20‬מותר להתקין מדרגות קשתיות בבניין ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא אם‬ ‫נתמלאו לגביהן התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הרדיוס הקטן ביותר של הקו העקום לאורך סיפי המדרגות יהיה פי שניים‬ ‫לפחות מרוחב המדרגות כמתואר בתרשים ‪ 3.‬‬ ‫מדרגות קשתיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.3.17‬במעקה‪ .2.3.16‬ג'‬ ‫מעקה‪ .2.2.20‬א'.‬‬ ‫חדר מדרגות‬ ‫בבניין עם קומות‬ ‫תחתיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.2.5.18‬בחדר מדרגות המשרת קומות תחתיות יתקיימו דרישות פרט ‪.‬במסעד ובבית אחיזה יתקיימו דרישות ת"י ‪ 1142‬זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בחלק זה‪.2.7‬יחול לגבי מדרגות‪ .2.2.

20‬א'‬ ‫)‪ (2‬עומק שלח מדרגה במרחק ‪ 30‬סנטימטרים מהקצה הצר ביותר של המדרגה‬ ‫)להלן ‪ -‬סף המדרגה( יהיה ‪ 26‬סנטימטרים לפחות‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.2.‬באחידות לאורך המדרגות‬ ‫כמתואר בתרשים ‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬המדרגות מותקנות בבניין או חלק מבניין המשמש למסחר‪ .‬ ‫תרשים ‪ 3.2.‬לעסקים‪.2.2009‬‬ ‫‪-92-‬‬ .20‬ב'.21‬א( מותר להתקין מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף בבנין ולהשתמש בהן‬ ‫בחלק מדרך מוצא אם נתמלא לגביהן אחד התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המדרגות מותקנות בתוך דירה בבניין מגורים.2.‬‬ ‫לתעשיה או לאחסנה‪ .‬‬ ‫‪20636‬יח‬ ‫‪1.2.20‬ב'‬ ‫)‪ (3‬אין חובה לקיים את היחס בין רום המדרגה לשלחה על פי הנוסחה‬ ‫המפורטת בפרט משנה ‪)3.‬בתנאי שחלק הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ–‪5‬‬ ‫אנשים.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫מדרגות לולייניות‬ ‫ומדרגות שלח‬ ‫מתחלף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.4.2.‬תנאיו ואגרות(‪ .2.‬המשמש לשטחים טכניים‪ .‬בתנאי שחלק‬ ‫הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ–‪ 5‬אנשים‪.‬ ‫)‪ (3‬המדרגות מותקנות בחלק מבניין‪ .5‬ד(‪.2.2.

2.‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.21‬ג'‪.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.21‬א. ‪ 3.2.2.21‬ב'‬ ‫ו–‪ 3.66‬מטרים לפחות‬ ‫כאשר הוא נמדד מהקצה הצר ביותר של המדרגה עד המישור הפנימי של המסעד או בין‬ ‫שני המישורים הפנימיים של המסעדים‪ .2.2009‬‬ ‫‪-93-‬‬ .4.21‬ב'‬ ‫‪20636‬יט‬ ‫‪1.2.2.21‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( רוחבה של מדרגה לוליינית או מדרגת שלח מתחלף יהיה ‪ 0.2.2.2.2.

2.2.2.2.5‬ד(‪.2.21‬א'‪ 3.2.‬בתנאי שחלק הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ–‪ 5‬אנשים.‬לעסקים‪.22‬‬ ‫‪20636‬כ‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ו( המדרגות הלולייניות ושלח מתחלף יהיו בעלי מידות וצורה אחידות ואין חובה‬ ‫לקיים את היחס בין רום המדרגה לשלחה על פי הנוסחה כאמור בפרט ‪)3.2.21 .‬תנאיו ואגרות(‪ .3.98‬מטרים לפחות‪.‬המשמש לשטחים טכניים‪ .‬יהיה ‪ 19‬סנטימטרים‬ ‫לפחות‪ .2009‬‬ ‫‪-94-‬‬ .2.‬ ‫)‪ (3‬המדרגות מותקנות בחלק מבניין‪ . עומק השלח יהיה אחיד ולא פחות מעומק שלח המדרגות האחרות במהלך המדרגות.‬‬ ‫)ז( תותר התקנת מסעד ובית אחיזה בצד אחד בלבד ויחול לגביהם פרט ‪.‬‬ ‫לתעשיה או לאחסנה‪ .2.21‬ג'‪.14‬‬ ‫מדרגות טרפזיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬בתנאי שחלק‬ ‫הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ–‪ 5‬אנשים‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.3.22‬א( מותר להתקין בבניין מדרגות בעלות שלחים בצורת טרפז )להלן ‪ -‬מדרגות‬ ‫טרפזיות(‪ .‬ב' ו–‪ 3.‬במרחק ‪ 30‬סנטימטרים מהקצה הצר ביותר של המדרגה או‬ ‫מהמישור החיצוני של המאחז הפנימי‪ .2.4.2.2.‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬המדרגות מותקנות בבניין או חלק מבניין המשמש למסחר‪ .‬‬ ‫)ה( גובה מזקף ראש יהיה ‪ 1.‬לשינוי כיוון מהלך מדרגות בלבד ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא אם נתמלא‬ ‫לגביהן אחד התנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המדרגות מותקנות בתוך דירה בבניין מגורים.‬‬ ‫)ב( עומק מינימלי של שלח מדרגה טרפזית יהיה ‪ 15‬סנטימטרים לפחות‪.‬‬ ‫)ד( רום המדרגה לא יעלה על ‪ 24‬סנטימטרים‪.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫מדידת המרחק מהקצה הצר תתבצע לאורך אפי המדרגות במתואר בתרשים ‪.2.2.‬‬ ‫)ג( עומק שלח המדרגה יימדד במרחק ‪ 30‬סנטימטרים מהקצה הצר ביותר של‬ ‫המדרגה.‬הנמדד לאורך אפי המדרגות‪ .21‬ג'‬ ‫)ג( עומק שלח מדרגה‪ .2.

2.2.2.‬משטח או חלל מוגבה או מונמך‪ .4.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪3.2.2009‬‬ ‫‪-95-‬‬ .2.2.‬ ‫)‪ (3‬דרך מוצא שנייה מחדר מכונות או חלל דומה‪.2.2.25‬המדרגה הנמוכה ביותר של הסולם לא תעלה על ‪ 30‬סנטימטרים מעל המישור‬ ‫שעליו מותקן הסולם.22‬‬ ‫סולם מילוט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.25‬‬ ‫בגישה אל המקומות המפורטים להלן או במילוט מהם‪:‬‬ ‫)‪ (1‬גג או עליית גג לא מאוכלסים. הסולם יותקן בחלל שהגישה אליו תהיה דרך דלת הניתנת לנעילה או‬ ‫שבקצהו יותקן מחסום למניעת שימוש על ידי ילדים‪.‬‬ ‫מדרגות נעות‬ ‫בבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.2.‬אשר תפוסתו אינה עולה על ‪ 3‬אנשים.26‬לא יותקנו מדרגות נעות בבניין אלא בנוסף על המדרגות הרגילות‪.2.‬המשמש ציוד מכני או‬ ‫שימוש דומה‪ .24‬ו–‪3.‬ ‫)‪ (2‬דרך מוצא ממגדל‪ .‬‬ ‫גישה לסולם מילוט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.23‬יותר שימוש בסולם מילוט בתנאי שיתקיימו בו דרישות פרטים ‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬כא‬ ‫‪1.24‬סולם מילוט יותקנו בזווית גדולה מ–‪ 75‬מעלות ועד ‪ 90‬מעלות‪.‬‬ ‫זווית התקנה של‬ ‫סולם מילוט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.2.

39‬מטר‪. מרכיביו‬ ‫הפנימיים של חדר המדרגות‪ .‬והמרחק בין בתי האחיזה לא יעלה על המפורט בטור ג'‬ ‫לצדו‪:‬‬ ‫טור ג'‬ ‫טור ב'‬ ‫רוחב מפלס המרחק בין בתי‬ ‫טור א'‬ ‫הדריכה במטר האחיזה במטר‬ ‫הגובה‬ ‫‪0.‬ ‫)‪ (2‬הרוחב המינימלי של מפלס הדריכה במדרגות‪ .2.2009‬‬ ‫‪-96-‬‬ .‬שהפרש הגובה בין הנקודה‬ ‫הנמוכה לנקודה העליונה המפורט להלן בטור א'‪ .‬‬ ‫)ב( בקצה העליון והתחתון של מדרגות נעות יותקן משטח אופקי ששטחו לא יפחת‬ ‫מ–‪ 4‬מ"ר‪.2.27‬א( לא יותקנו מדרגות נעות בבניין אלא אם בן נתקיימו לגביהן תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המדרגות בנויות ומותקנות בהתאם לתקן.2.‬‬ ‫)ב( מעטפת חדר מדרגות מוגן תהיה בנויה מאלמנטים עמידי אש.90‬‬ ‫הפרש גובה בין הנקודה העליונה לבין הנמוכה במהלך‬ ‫המדרגות העולה על ‪ 4‬מטרים‬ ‫)‪ (3‬שלח המדרגה לא יפחת מ–‪ 0.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬על פי‬ ‫ת"י ‪.‬‬ ‫)ג( על גבי המעקה של מדרגות נעות יותקן בית–אחיזה שמהירות תנועתו שווה‬ ‫למהירות תנועתן של המדרגות‪.3.755‬‬ ‫)ה( בית האחיזה יכול להיות עשוי חומר בסיווג דליקות מינימלי של ‪ III.2.‬‬ ‫ייבנו מחומרים בלתי דליקים‪.60‬‬ ‫הפרש הגובה בין הנקודה העליונה לבין הנמוכה‬ ‫במהלך המדרגות אינו עולה על ‪ 4‬מטרים‬ ‫‪1.10‬מטרים לפחות‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מבנה מדרגות‬ ‫נעות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.‬‬ ‫)ג( חדר המדרגות המוגן מופרד מכל חלק אחר של הבניין על ידי דלתות אש‪.‬‬ ‫)ו( חלק הבניין מסביב למדרגות נעות ייבנה מאלמנטים לא דליקים‪.‬מותר שיהיה חדר מדרגות שאינו מוגן‪.‬‬ ‫)ד( המעקים בנויים מחומר לא דליק כהגדרתו בת"י ‪.‬למעט בית–אחיזה וציפוי פורניר המודבק למתכת‪.80‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪20636‬כב‬ ‫‪1.‬לרבות מהלכי המדרגות ומשטחים אופקיים )פודסטים(‪ .4.755‬‬ ‫)ו( רוחב המדרגות בחדר מדרגות מוגן יהיה ‪ 1.‬‬ ‫)ד( גובהו של מהלך מדרגות נעות לא יעלה על ‪ 25‬מטרים‪.‬לא יפחת ממספר המטרים‬ ‫הנקוב לצדו בטור ב'‪ .‬יהיו‬ ‫בנויים מחומר לא דליק‪. כל‬ ‫חדר מדרגות נוסף שאינו נדרש לפי חלק ג'‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .1‬א( אם נדרש להתקין בבניין חדר מדרגות מוגן‪ .‬‬ ‫)ה( מדרגות נעות והמעקה שלהן‪ .‬הוא יותקן כמפורט בסימן זה.00‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫חדר מדרגות מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬חדר מדרגות מוגן‬ ‫‪) 3.

(931‬‬ ‫)‪ (2‬שטחם הכולל של פתחי האור לא יעלה על ‪ 20%‬משטח קירות החוץ של‬ ‫חדר המדרגות המוגן באותה קומה.‬אלא באמצעות‬ ‫מבואה או פרוזדור שהכניסה מהם לחדר המדרגות המוגן היא דרך דלת אש בלבד‪.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.1‬א'‬ ‫)ח( בחלל חדר מדרגות מוגן לא יותקן כל מיתקן טכני‪ .1‬א'‪.‬‬ ‫)י( דלתות אש של חדר מדרגות מוגן ייפתחו בכיוון המילוט‪.2.3.‬למעט זה הנועד לשרת את‬ ‫חלל חדר המדרגות עצמו‪.‬‬ ‫‪20636‬כג‬ ‫‪1.3.2.‬עמיד אש למשך ‪ 30‬דקות לפחות‬ ‫לכשל תחילי בלבד לפי ת"י ‪ 931‬חלק ‪ .‬ ‫)‪ (3‬חזיתות הבניין הניצבות או ההמשכיות לקיר החיצון שבו מצויים פתחי‬ ‫האור והנמצאות במרחק קטן מ–‪ 3‬מטרים מפתחים אלה יהיו עשויות אלמנטים‬ ‫עמידי אש‪ .1.‬‬ ‫)ט( שום חדר או חלל אחר לא יובילו לחלל חרר מדרגות מוגן‪ .1‬עמידות אש של אלמנטי בניין ‪-‬‬ ‫שיטות בדיקה‪ :‬דרישות כלליות )להלן ‪ -‬ת"י ‪.‬לפי תרשים ‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫)ז( מותר להתקין פתחי אור בקירותיו החיצוניים של חדר מדרגות מוגה בתנאי‬ ‫שיתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬פתחי האור יהיו מזוגגים בזיגוג קבוע‪ .2011‬‬ ‫‪-97-‬‬ .1.

‬‬ ‫מערכת מדרגות‬ ‫חיצונית המשמשת‬ ‫מוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.90‬מטרים לפחות‪.2.3.‬ ‫כל חדר מדרגות אחר שאינו נדרש לפי חלק ג'‪ .4.‬יהיו חדרי מדרגות מוגנים. בבניין שאינו‬ ‫בניין גבוה או רב–קומות‪ .‬ולא‬ ‫יותר כל שימוש העלול להפריע למילוט.2011‬‬ ‫‪-98-‬‬ . ואולם אם‬ ‫תפוסת הקומה אותה משרתת מערכת מדרגות חיצונית אינה עולה על ‪ 60‬איש‪ .2.2.2.4‬למעט פרט‬ ‫משנה )ג(‪.6 .‬‬ ‫)ב( רוחב המדרגות במערכת מדרגות חיצונית יהיה ‪ 1.2.‬מותר שיהיה חדר מדרגות שאינו מוגן‪.3.4.3.‬‬ ‫)ד( המדרגות ייבנו ויותקנו בהתאם להוראות פרטים ‪ 3.‬‬ ‫)ה( תאורת חירום במערכת מדרגות חיצונית תותקן כמפורט בסימן י"ז‪.3.‬‬ ‫)ז( פרטי משנה )ה( ו–)ו( לא יחולו על מהלך מדרגות שגובהו הכולל אינו עולה על‬ ‫‪ 4‬מטרים‪.5 .2.‬‬ ‫)יב( חדר מדרגות מוגן בבניין גבוה או בבניין רב קומות יהיה בהתאם לקבוע בסימן‬ ‫א' בפרק ז'‪.2.3.4.2.2.4 .2.2.3‬ו–‪.‬‬ ‫הפרדת חלל‬ ‫שימושי בחדר‬ ‫מדרגות מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬רוחב מדרגות‬ ‫יהיה ‪ 0.3.‬יהיה גובה המעקה ‪ 1.15 .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)יא( סידורי שליטה בעשן יהיו בהתאם לקבוע בפרק ה'.4.3.05‬מטרים לפחות‪.3.2.‬יהיה ‪ 1. ואולם יותר השימוש בחלל סגור שימושי מתחת‬ ‫למדרגות המופרד מחדר המדרגות על ידי אותה הפרדה שבין חדר המדרגות ושאר הבניין‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .2.17 .2‬בתוך חדר מדרגות מוגן לא יהיה כל חלל סגור שימושי‪ .10‬מטרים לפחות.3‬חדרי מדרגות המחויבים על פי חלק ג'‪ .‬‬ ‫)ג( גובה המעקה בבניין גבוה או רב–קומות‪ .‬‬ ‫ובלבד שלא תותר כניסה אליו מתוך חדר המדרגות‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1.2.2.1‬א( במערכת מדרגות חיצונית המשמשת חלק מדרך מוצא יתקיימו דרישות פרט זה‪.4.2.3.1‬‬ ‫‪ 3.2.‬כולל מתחת למדרגות‪ .5 .3.2.2‬במערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח יתקיימו דרישות פרטים ‪.4.2. שילוט יהיה בהתאם‬ ‫לקבוע בסימן י"ח‪.2.2.‬‬ ‫)ו( שלטים במערכת מדרגות חיצונית יותקנו וייקבעו כמפורט בסימן י"ח‪.2. תאורה מלאכותית תהיה‬ ‫בהתאם לקבוע בסימן ט"ז.3. תאורת חירום תהיה בהתאם לקבוע בסימן י"ז.‬‬ ‫חדרי מדרגות‬ ‫בבניין עם קומות‬ ‫תחתיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬מערכת מדרגות חיצונית‬ ‫מערכת מדרגות‬ ‫חיצונית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.30‬מטרים לפחות.4.3.6‬‬ ‫‪20636‬כד‬ ‫‪1.‬המשרתים קומות תחתיות שמפלס הכניסה‬ ‫אליהן נמוך מ–‪ 8‬מטרים מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין‪ .10 .16 .

‬בתחום שלא יהיה קטן מ–‪ 3‬מטרים מהמעטפת‬ ‫החיצונית של המדרגות )להלן ‪ -‬התחום המוגן( כמתואר בתרשימים ‪ 3.4.2.‬בלא פתחים‪ .2. ואולם ניתן להתקין פתח אור בתחום המוגן‪ .1.3‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.‬בתנאי שפתח האור‪.931‬‬ ‫תרשים ‪ 3.2.‫תכנון ובניה‬ ‫הפרדת מערכת‬ ‫מדרגות חיצונית‬ ‫מן בניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3‬א'‬ ‫ו–‪ 3.‬יהיה מזוגג בזיגוג קבוע עמיד אש למשך ‪ 60‬דקות לפי ת"י‬ ‫‪.2.2011‬‬ ‫‪-99-‬‬ .3‬ב'.‬‬ ‫על כל מכלוליו‪ .2.4.3‬מערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח תופרד מהבניין לפי תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חזיתות הבניין הפונות למערכת מדרגות חיצונית יהיו עשויות אלמנטים‬ ‫עמידי אש‪ .4.4.3‬ב'‬ ‫‪20636‬כה‬ ‫‪1.4.

4‬מערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח תסתיים על פי אחד מהתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מערכת המדרגות החיצונית מובילה אל מפלס הקרקע הסמוך לבניין.4.‬‬ ‫‪20636‬כו‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬היציאה מבניין למערבת מדרגות חיצונית תהיה דרך דלת אש הנפתחת עם‬ ‫כיוון המילוט‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (2‬מערכת המדרגות החיצונית מובילה לגג של חלק אחר של הבניין כאשר‬ ‫קיימת דרך מוצא המשכית מהגג אל היציאה והגג מוגן ועומד בדרישות סימן‬ ‫ח'.‬‬ ‫פתחים בקיר חיצון‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.2011‬‬ ‫‪-100-‬‬ .‬‬ ‫סיום מערכת‬ ‫מדרגות חיצונית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.2.4.5‬‬ ‫חומרי בניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. פתחים אלו יותקנו באופן שימנע הצטברות עשן כמתואר בתרשים‬ ‫‪.‬ ‫)‪ (3‬מערכת המדרגות החיצונית מובילה לאגף אש בבניין סמוך ובלבד‬ ‫שעמידות אגף האש היא למשך ‪ 60‬דקות לפחות‪.4.1.2.5‬‬ ‫תרשים ‪3.5‬במערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח צד אחד לפחות יהיה פתוח ב–‪50%‬‬ ‫משטח הצד בכל מפלס.‬תנאיו ואגרות(‪ .2.2.6‬מערכת מדרגות חיצונית תהיה בנויה מחומר לא דליק‪.2.4.

2009‬‬ ‫‪-101-‬‬ .‬בתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לכל אגף אש המשרת מוצא אופקי תהיה יציאה או מוצא בטוח אחר‬ ‫המובילים ישירות אל מחוץ לבניין.5.1‬במוצא אופקי המשמש מוצא בטוח‪ .2.‬כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.5.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬מוצא אופקי‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.4.5.‬ ‫תרשים ‪ 3.2.‬‬ ‫מוצאים אופקיים‬ ‫מספרם ומיקומם‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.5.2‬ב'. מן המוצא האופקי אל היציאה או אל המוצא‬ ‫הבטוח האחר תהיה דרך מוצא באמצעות פרוזדור או מעבר‪ .‬יתקיימו דרישות סימן זה‪.2.2‬א' ו–‪ 3.2.2‬ב'‬ ‫‪20636‬כז‬ ‫‪1.5.5.2.2‬ניתן להתקין מוצא אופקי אחד או יותר מחלק מבניין או מבניין‪ .

‬ ‫)‪ (7‬נדרשו שניים או יותר מוצאים בטוחים מקומה או מחלק מבניין‪ .10‬ואולם אם פרוזדור מוגן משרת‬ ‫קומה הנמצאת במפלס היציאה וגם קומות נוספות‪ .‬לצורך חישוב התפוסה‪ . אגפי האש יופרדו זה מזה על ידי אלמנט עמיד אש ודלתות‬ ‫אש.12.‬תותקן בו‬ ‫מערכת על–לחץ למניעת חדירה של עשן. אם אורכו גדול מ–‪ 50‬מטרים‪ .3.‬בעבור צורכי המילוט של האגף האחר‪.‬ ‫)‪ (3‬ההפרדה בין אגפי האש תהיה לכל גובה הבניין למעט קומות מרתף‬ ‫המשמשות לחניה.‬שאינם מוצאים אופקיים‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬יהיה לפחות מחצית רוחב‬ ‫דרכי המוצא הנדרשות בעבור חלק הבניין.‬ ‫)‪ (2‬לא יוגבל אורכו של פרוזדור מוגן.6.4.‬ ‫)‪ (8‬נדרשו שניים או יותר מוצאים בטוחים מקומה או מחלק מבניין‪ .‬שאינם מוצאים אופקיים‪ .‬ ‫)‪ (4‬כמות המוצאים האופקיים תהיה לפי דרישות סימן י"ג.10‬מטרים לפחות‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרוזדור מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬פרוזדור מוגן‬ ‫‪ 3.‬והוא יהיה ‪ 1.2.2009‬‬ ‫‪-102-‬‬ .‬יהיה שטח פנוי לצורכי‬ ‫המילוט של האגף האחר.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (5‬מיקום מוצא אופקי יהיה כמפורט בסימן י"ד.‬‬ ‫יחושב לפי ‪ 0.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬לכל אגף אש המשרת מוצא אופקי מאגף אש אחר‪ .2. קומת החניה תופרד מן הבניין על ידי אלמנט עמיד אש למשך ‪ 2‬שעות‬ ‫לפחות.‬ ‫‪20636‬כח‬ ‫‪1.‬מוצא אופקי לא יכול‬ ‫לשמש מוצא בטוח יחיד.1‬פרוזדור ייחשב פרוזדור מוגן בתנאי שנתקיימו בו התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחבו יהיה בהתאם לתפוסה שהוא משרת‪ .‬אין‬ ‫חובה לצרף את תפוסת קומת היציאה לתפוסה של שאר הקומות.‬סך כל‬ ‫רוחבי המוצאים הבטוחים‪ .‬מספר‬ ‫המוצאים הבטוחים‪ . השטח הפנוי‪ .‬ ‫)‪ (6‬אם נדרשה דרך מוצא אחת מקומה או מחלק מבניין‪ .‬ ‫)‪ (9‬בדלת אש המותקנת במוצא אופקי תתקיים עמידות אש למשך ‪ 30‬דקות‬ ‫בידוד ו–‪ 90‬דקות כשל תחילי ויציבות‪.‬יהיה מחצית לפחות ממספר‬ ‫המוצאים הבטוחים הנדרשים בעבור חלק הבניין.3‬מ"ר לנפש בעבור הקהל של האגף האחר המיועד לעבור‬ ‫דרכו.‬‬ ‫מדידת הרוחב תיעשה כמפורט בפרט ‪ .

‬ ‫)‪ (6‬תאורה מלאכותית תותקן כמפורט בסימן ט"ז.2.2.‬כך שתמנע הצטברות עשן‬ ‫כמתואר בתרשים ‪.‬למעט זה הנועד לשרת את חלל‬ ‫הפרוזדור עצמו.4.‬ ‫)‪ (9‬רצפת הפרוזדור תהיה אטומה ובלא חירור‪.7.1‬‬ ‫תרשים ‪3.6.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרוזדור פתוח מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬פרוזדור פתוח מוגן‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (7‬תאורת חירום תותקן כמפורט בסימן י"ז.6.‬במפגש של הקיר עם התקרה‪ .7.1‬פרוזדור ייחשב פרוזדור פתוח מוגן בתנאי שנתקיימו בו התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬קירות הפרוזדור הפונים אל החוץ‪ .2.‬בתנאי‬ ‫שיתקיימו התנאים המפורטים בסימן ג' להתקנת פתחי אור בקירותיו החיצוניים‬ ‫של חדר מדרגות מוגן.‬‬ ‫כמתואר בתרשים ‪.1‬‬ ‫)‪ (4‬התקנת פתחי אור בקירותיו החיצוניים של פרוזדור מוגן תותר‪ .‬יהיו‬ ‫פתוחים ב–‪ 50%‬לפחות משטחם לחלל האוויר‪ .‬ ‫)‪ (5‬בחלל פרוזדור מוגן לא יותקן כל מיתקן‪ .2.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (3‬כל חדר או חלל אחר יובילו לפרוזדור מוגן רק באמצעות דלת אש בלבד‪.‬ ‫)‪ (8‬שלטים יותקנו כמפורט בסימן י"ח.1‬‬ ‫‪20636‬כט‬ ‫‪1.3.3.2009‬‬ ‫‪-103-‬‬ .

‬ ‫)‪ (7‬בחלל פרוזדור פתוח מוגן לא יותקן כל מיתקן‪ .‬ ‫)‪ (6‬כל חדר או חלל אחר יובילו לפרוזדור פתוח מוגן רק באמצעות דלת אש‬ ‫בלבד וכיוון פתיחתה יהיה בהתאם לדרישות סימן א'.‬ ‫)‪ (9‬תאורת חירום תותקן כמפורט בסימן י"ז.‬ ‫)‪ (3‬רוחב הפרוזדור יהיה בהתאם לתפוסה שהוא משרת ולא יפחת מ–‪1.15. מדידתו תיערך כמפורט בפרט ‪.2009‬‬ ‫‪-104-‬‬ .‬יחולו לגביו‬ ‫הדרישות החלות על פרוזדור ללא מוצא‪ .‬כמפורט בפרט ‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.2.10‬‬ ‫מטרים.2.‬לרבות הרצפה והתקרה‪ .‬ ‫)‪ (8‬תאורה מלאכותית תותקן כמפורט בסימן ט"ז.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .3.4.‬יופרדו מהבניין על ידי‬ ‫אלמנט עמיד אש למשך ‪ 1‬שעה לפחות.‬תנאיו ואגרות(‪ .10‬‬ ‫)‪ (4‬אם חלקו של פרוזדור פתוח מוגן משמש פרוזדור ללא מוצא‪ .7.2‬‬ ‫)‪ (5‬לא יוגבל אורכו של פרוזדור פתוח מוגן.12.‬למעט זה הנועד לשרת את‬ ‫חלל הפרוזדור עצמו.3.‬ ‫)‪ (10‬שלטים יותקנו במפורט בסימן י"ח‪.2.‬‬ ‫‪20636‬ל‬ ‫‪1.1‬‬ ‫)‪ (2‬קירות הפרוזדור האחרים‪ .

2009‬‬ ‫‪-105-‬‬ .‬כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (5‬אם יותקן על הגג פתח מוצא של מערכת שחרור עשן‪ .2.‬בתנאי שתיפתה בכיוון המילוט‪ .9.1‬ביציאה יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן זה‪.2.2.‬הוא יותקן במרחק‬ ‫של ‪ 5‬מטרים לפחות ממשטח ההליכה.8.2‬א( יציאה יכולה להכיל אחד או יותר מחלקי הבניין המפורטים להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דלת יציאה חיצונית‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ט' ‪ :‬יציאה‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫גג מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ח'‪ :‬גג מוגן‬ ‫‪ 3.9.‬ ‫)‪ (3‬משטח ההליכה יהיה המשכי‪ .2‬א'‬ ‫‪20636‬לא‬ ‫‪1.9.‬‬ ‫ישולט ויסומן בסימון מתאים.9.‬למעט חומרי הבידוד‬ ‫והאיטום.‬‬ ‫מרכיבי היציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ובלא חשיפה ישירה לאש‬ ‫שמקורה מתוך הבניין.‬ ‫)‪ (4‬רוחב משטח ההליכה יהיה לפי דרישות התפוסה.1‬גג ייחשב גג מוגן בתנאי שנתקיימו בו התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מרכיבי הגג יהיו עשויים אלמנטים עמידי אש‪ .‬ ‫)‪ (2‬משטח ההליכה המהווה חלק מנתיב היציאה )להלן ‪ -‬משטח ההליכה(‪.‬ ‫תרשים ‪ 3. גובה הפתח יהיה ‪ 3‬מטרים לפחות מעל‬ ‫גובה הגג‪.2‬א'.4.2.‬בלא מכשולים‪ .2. משטח ההליכה יוביל אל הרחוב או להמשכה של דרך‬ ‫מוצא וממנה לרחוב או ליציאה.

2‬ג'‬ ‫‪20636‬לב‬ ‫‪1.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬מבואה או אולם כניסה‪ .2‬ב' ו–‪ 3.‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.9.‬כמפורט בסימן י"ח‪.2.4.‬יותקן שלט מואר‪" .2009‬‬ ‫‪-106-‬‬ .9.‬בתנאי שנתקיימו לגביהם כל התנאים האלה‪:‬‬ ‫)א( דלת יציאה חיצונית הנצפית בלא הפרעה מדלת היציאה של המוצא‬ ‫הבטוח. אם אין קו מבט ישיר בין דלת היציאה מהמוצא הבטוח לדלת‬ ‫היציאה החיצונית‪ .2‬ג'.‬יציאה"‪ .2.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.‬‬ ‫)ב( מרחק ההליכה בין דלת היציאה מהמוצא הבטוח לדלת יציאה חיצונית‬ ‫אינו עולה על ‪ 15‬מטרים‪ .9.‬ ‫תרשים ‪ 3.2‬ב'‬ ‫תרשים ‪ 3.9.

2.1‬כבש המשמש חלק מדרך מוצא‪ .3‬היה מספר המוצאים הבטוחים מאגף אש גדול מאחד‪ .‬הגדול מביניהם.‬התשנ"ב‪ .‬ ‫בפרט זה‪" .9.‬‬ ‫ומופרדים מאזורים סמוכים בעלי שימוש שונה באלמנט עמיד אש.4.‬‬ ‫‪20636‬לג‬ ‫‪1.2.‬‬ ‫מספר יציאות אל‬ ‫חוץ הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ב( נתיב היציאה אל חוץ הבניין יהיה פנוי ממכשולים ויוביל אל הרחוב‪.‬יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחבם לא יפחת מ–‪ 1.9.‬אינו עולה על ‪ 15‬מטרים‪ .‬ ‫)ד( מותרת הצבת מיתקן המיועד לשמש את המבואה או את אולם‬ ‫הכניסה‪ .4‬בחצר‪ .‬מחצית לפחות ממספר המוצאים‬ ‫הבטוחים הנדרש יובילו ישירות לחוץ הבניין דרך דלת יציאה חיצונית‪.1992-‬בתנאי שנתקיימו לגביה כל‬ ‫התנאים האלה‪:‬‬ ‫)א( לפחות שני צדדים של הקומה פתוחים לחלל האוויר.‬המשמשים‬ ‫חלק מיציאה‪ .2009‬‬ ‫‪-107-‬‬ .‬יעמוד בדרישות סימן זה‪.10.‬‬ ‫חסימת קומות‬ ‫תחתיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)‪ (3‬קומת עמודים מפולשת‪ .‬‬ ‫)ג( רוחב נתיב היציאה יהיה בהתאם לדרישות התפוסה‪.‬ ‫)‪ (2‬הם יחוברו לדרך ציבורית.‬בחצר פנימית או בכל חלל חיצון אחר‪ .‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬חצר פנימית" ‪ -‬חצר שיש ממנה יציאה אל הרחוב‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י'‪ :‬כבשים‬ ‫דרישת כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫קומה מפולשת‬ ‫וחצר פנימית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)ג( מרחק ההליכה בין דלת יציאה חיצונית לבין יציאה מקומת עמודים‬ ‫מפולשת‪ .2‬ב'‬ ‫ו–‪ 3.‬כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים‬ ‫ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים(‪ .2.9.‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( המבואה או אולם הכניסה אינם משמשים לשימושים נוספים‪.‬ ‫)ב( נתיב היציאה פנוי ממכשולים.9.10‬מטר ויעמוד בדרישות התפוסה‪ .2.5‬בחדר מדרגות הממשיך יותר מחצי קומה מתחת למפלס היציאה אפשר להתקין‬ ‫פשפש.‬בקומת עמודים מפולשת‪ .2‬ג'‪. הפשפש יותקן במפלס היציאה או במפלס הנמוך בכחצי קומה מתחת למפלס היציאה‬ ‫וכיוון פתיחתו יהיה בכיוון המילוט מן הקומות התחתיות‪.2.‬כגון דלפק קבלה או פינת המתנה ובלבד שהמיתקן לא יפגע‬ ‫ברוחב הנדרש בעבור דרך מוצא‪.9.2.

2%‬רוחב המשטח האופקי יהיה ברוחב הכבש לפחות. אורך המשטח האופקי בכיוון‬ ‫ההליכה יהיה ‪ 130‬סנטימטרים לפחות כמתואר בתרשים ‪ 3.10.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מידות כבש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.4.3‬מבנה הכבש יתאים לדרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬כבש המשמש חלק מדרך מוצא יהיה בנוי ממבנה קבוע.‬ ‫)‪ (2‬גישה לציוד תעשייתי‪ .‬ ‫)‪ (2‬מבנה הכבש יהיה עשוי חומר לא דליק.4‬א'‬ ‫‪20636‬לד‬ ‫‪1.10.‬‬ ‫מבנה כבש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫משטחים אופקיים‬ ‫)פודסטים(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .10.2.‬‬ ‫‪) 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .10.4‬א( בתחילת הכבש ובסופו יותקן משטח אופקי.‬לחדרים טכניים ולחדרי אחסון.10.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬למעט בליטות עד ‪9‬‬ ‫סנטימטרים בגובה של מסעד יד או נמוך ממנו‬ ‫בבניין ציבורי רוחב מינימלי פנוי ממכשולים מדור על פני‬ ‫רצפת הכבש‬ ‫שיפוע מרבי של כבש המשמש חלקיו מדרך מוצא נגישה‬ ‫לאדם עם מוגבלות‬ ‫שיפוע מרבי בניצב לכיוון המילוט‬ ‫הפרש גובה מרבי למהלך אחד של כבש‬ ‫)ב( האמור בפרט משנה )א(‪ .2‬א( מידות הכבש יהיו כמצוין בטבלה שלהלן‪:‬‬ ‫רכיב הכבש‬ ‫רוחב מינימלי פנוי ממכשולים‪ .2009‬‬ ‫‪-108-‬‬ .2.‬לא יחול על ‪-‬‬ ‫מידת הרכיב‬ ‫‪ 110‬סנטימטרים‬ ‫‪ 130‬סנטימטרים‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪ 75‬סנטימטרים‬ ‫)‪ (1‬כבש שאינו מיועד לשימוש אדם עם מוגבלות.2.2. שיפוע המשטח אופקים האופקי לא‬ ‫יעלה על ‪ .‬ ‫)‪ (3‬כבש המיועד לתנועה של מכוניות והיכול לשמש חלק מדרך מוצא‪.4‬א'‪. משטח ההליכה לא יהיה מחורר‪.

4‬ב'‪.30‬מטרים לפחות.‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( בכל מקום שבו נפתחת דלת לכיוון הכבש יותקן משטח אופקי.‬על פי חישובי התפוסה לפרוזדור‬ ‫או המבואה בתוך הבניין הגובלים עם הכניסה‪ .2009‬‬ ‫‪-109-‬‬ .8.10.10.2.4‬ב'‬ ‫)ג( שינוי כיוון בכבש יבוצע רק במשטח אופקי.2.30‬מטרים לפחות מעבר למזוזה הסמוכה‬ ‫לידית‪ .‬ולא יפחת מהרוחב הנדרש בפרט‬ ‫‪. רוחב כבש או משטח אופקי לא‬ ‫יקטן בכיוון המילוט‪.8%‬‬ ‫‪20636‬לה‬ ‫‪1.10.04‬‬ ‫)‪ (2‬שיפוע הכבש בתוך הנכס לא יעלה על ‪.6‬כבש המוביל לכניסה לבניין יותקן בתנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחב הכבש לא יפחת מהרוחב הנדרש‪ .‬במתואר בתרשים ‪ 3.1142‬‬ ‫כבש מחוץ לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. רוחב המשטח‬ ‫האופקי הנמדד מפני הדלת או הפתח ובניצב להן יהיה ‪ 1.2.‬‬ ‫)ד( במשטחים אופקיים בבנייני ציבור יתקיימו גם הדרישות שבפרט ‪.10.4.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.5‬במעקה ובמאחז יד יתקיימו דרישות ת"י ‪.2. אורך המשטח‬ ‫האופקי יהיה כרוחב הדלת או הפתח בתוספת ‪ 0.09‬‬ ‫מעקה ומאחז יד‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.

‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫תרשים ‪ 3.2.2.‬‬ ‫והנמצא במרחק שאינו עולה על ‪ 10‬מטרים מחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח‬ ‫כמתואר בתרשים ‪ 3.4.11.1‬ב'‬ ‫‪20636‬לו‬ ‫‪1.11.‬ ‫)‪ (3‬חלל בחדר מדרגות מוגן המשמש מוצא בטוח המאפשר השהיה במהלך‬ ‫המילוט כמתואר בתרשים ‪ 3.1‬א'.‬יהיה אחר או יותר מאלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חלל חסום לעשן בבניין המוגן כולו על ידי מערכת כיבוי אש אוטומטית‪.2.1‬ב'.‬ ‫תרשים ‪ 3.2.1‬א'‬ ‫)‪ (2‬מבואת מעלית חסומה לעשן.2.11.11.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .11.1‬אזור מחסה המשמש חלק מדרך מוצא נגיש‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"א‪ :‬אזור מחסה‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2009‬‬ ‫‪-110-‬‬ .

2.‬כמתואר בתרשים ‪.‬ ‫)‪ (5‬חדר סגור בקומה המוגנת כולה על ידי מערכת כיבוי אש אוטומטית.2009‬‬ ‫‪-111-‬‬ .‬‬ ‫פרטי אזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.11.2.11.‬באמצעות פרוזדור‪.2.‬‬ ‫תקשורת באזור‬ ‫מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.11.3.2.2.‬‬ ‫יציאה מאזור‬ ‫מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5‬באזור מחסה יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטים ‪.8 .2.6‬‬ ‫‪.7‬אזור מחסה המיועד ליותר מכיסא גלגלים אחד‪ .2.11.11.4‬א( באזור מחסה תותקן מערכת תקשורת דו–סיטרית בין אזור המחסה לבין לוח‬ ‫הפיקוד המרכזי של מערכות הגילוי וכיבוי אש‪.11.3.2.9‬‬ ‫מידות אזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.11.3.11.11.7 .2.‬‬ ‫נגישות אזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. שטח אזור מחסה‬ ‫בעבור תפוסה של כל ‪ 200‬איש או חלק ממנה יהיה במידות של ‪ 80×120‬סנטימטרים לפחות.2.‬יתוכנן באופן שלא יחסום יותר‬ ‫מכיסא גלגלים אחד אחר הנמצא באותו אזור מחסה‪ .‬‬ ‫)ב( סמוך למערכת התקשורת יותקן שלט ובו הוראות בדבר קבלת עזרה באמצעות‬ ‫המערכת‪.‬ ‫)‪ (6‬מרחב מוגן קומתי או מוסדי‪.6‬א( בכל קומה נגישה לאנשים עם מוגבלויות יותקן אזור מחסה.2.‬ ‫שטח זה מיועד לאדם בכיסא גלגלים או אדם עם כל מוגבלות אחרת.11.2‬אזור מחסה יהיה נגיש לשטחים שהוא משרת באמצעות דרך מוצא נגישה לאנשים‬ ‫עם מוגבלויות )להלן ‪ -‬דרך מוצא נגישה(‪.2.7‬‬ ‫‪20636‬לז‬ ‫‪1.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (4‬דירת מגורים. השטח יהיה נוסף על‬ ‫הרוחב הנדרש לדרך המוצא כמתואר בתרשים ‪ 3.3‬מתוך אזור מחסה תהיה גישה אל מחוץ לבניין ומשם לרחוב‪ .11.11.‬‬ ‫)ב( פרט )א( לא יחול על קומה שהיציאה ממנה אל מחוץ לבניין איננה דורשת‬ ‫שימוש במדרגות‪.3.3.4.‬‬ ‫מוצא בטוח או מעלית‪.1‬ב'‪.‬‬ ‫איסור חסימת כסא‬ ‫גלגלים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.7‬‬ ‫שילוט אזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.11.‬‬ ‫שלט לעיוורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.12.‬‬ ‫)ד( בכל מקום שיש צורך לסמן בבירור את הכיוון לאזור המחסה‪ .‬ ‫)‪ (2‬סמוך לדלת הנפתחת אל חדר מדרגות מוגן הכולל אזור מחסה.8‬א( כל אזור מחסה יסומן על ידי שלט שעליו כתוב‪" :‬אזור מחסה"‪.(4‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ב‪ :‬תפוסה וחישוב רוחב דרך המוצא‬ ‫חישוב תפוסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.4.1‬ב'‪.2.‬‬ ‫)ג( השלטים ימוקמו במקומות האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬סמוך לדלת המאפשרת כניסה לאזור המחסה.11.4‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬תקשורת )להלן ‪ -‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬ ‫)‪ (3‬סמוך לדלת הנפתחת אל מבואת מעלית‪ .1‬א( תפוסה של בניין תיקבע לפי סך הכל המצטבר של תפוסת חלקי הבניין השונים‬ ‫על פי שימושם‪.2. בכל מקרה לא תהיה הפחתה במספר דרכי המוצא או‬ ‫ברוחבן בכיוון המילוט‪ .2009‬‬ ‫‪-112-‬‬ .9‬סמוך לדלת כניסה לאזור מחסה יותקן שלט לעיוורים ויתקיימו בו הוראות סימן י"ח‬ ‫ות"י ‪ 1918‬חלק ‪ .12.2.12.‬תנאיו ואגרות(‪ .1‬א' ‪ 3.‬‬ ‫)ב( מספר דרכי מוצא ורוחבן בכל קומה ייתנו מענה לתפוסה הכוללת של חלקי‬ ‫הבניין השונים באותה קומה‪.‬‬ ‫‪20636‬לח‬ ‫‪1.2.2.11.‬מספרן ורוחבן ייקבעו על פי‬ ‫התפוסה של הקומה שבה הם נמצאים.‬‬ ‫)ג( אם דרכי מוצא משרתות יותר מקומה אחת‪ .2.‬הכוללת אזור מחסה‪.‬‬ ‫)ב( השלט יכיל את הסימן המציין אנשים עם מוגבלות‪.‬יוארו השלטים‬ ‫כנדרש בעבור שלטים לדרך מוצא כאמור בסימן י"ח‪.

‬‬ ‫‪20636‬לט‬ ‫‪1.‬יחושבו מספרן ורוחבן של דרכי המוצא כסכום הכמות והרוחב של הקומות‬ ‫המתלכדות‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.1‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.2.12.12.‬כאמור בתרשים ‪ 3.1‬ב'‬ ‫)ד( היו דרכי המוצא משרתות קומה המלכדת נתיב מילוט מהקומות שמעליה‬ ‫ומתחתיה‪ .12.2009‬‬ ‫‪-113-‬‬ .1‬ג'‪.4.2.2.

12.‬במקדם התפוסה הנקוב בטור ב' לצדו‪ .3.2‬‬ ‫)ח( שטחי פרוזדורים‪ .‬בתנאי שבמרכיבי דרך המוצא יתקיימו כל‬ ‫דרישות פרק זה. פרט משנה זה לא יחול על שימושים שההערה 'תפוסה מקסימלית' מצוינת‬ ‫לצדם בטור ד' בטבלה ‪.2.12.‬‬ ‫)ט( אם בחלק מבניין מתקיימים כמה שימושים בו–זמנית ולא ניתן להפריד בין‬ ‫שימושים‪ .2‬הנמדד‬ ‫במטר מרובע‪ .2.2.‬שטח‬ ‫שימושי" ‪ -‬השטח הנמדד על פי טור ג' בטבלה האמורה ובהתייחס לדרישות הנוספות כמצוין‬ ‫בטור ד'‪.4.‬‬ ‫)ו( תפוסת חדר או אולם‪ .1‬לפי מקדמי התפוסה המפורטים‬ ‫להלן‪:‬‬ ‫‪20636‬מ‬ ‫‪1.‬‬ ‫מקדמי תפוסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬ג'‬ ‫)ה( תפוסה של יציע או של מרפסת תתווסף לחישוב התפוסה של חלק הבניין שאליו‬ ‫הם מחוברים‪.‬מדרגות‪ .‬תפוסתו תחושב לפי השימוש בעל התפוסה הגבוהה ביותר‪.2‬בתפוסת בניין יתקיימו דרישות פרט ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-114-‬‬ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‬תחושב על ידי‬ ‫חלוקת השטח השימושי של חלק הבניין האמור‪ .‬למעט אם נרשם אחרת.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬מותר שתפוסת חדר או אולם תהיה גדולה מן‬ ‫התפוסה המתקבלת מהחישוב לפי פרט משנה )ו(‪ .2.12.‬כמפורט בטור א' בטבלה ‪ .‬לצורך חישוב רוחב ומספר דרכי מוצא‪ . בפרט זה‪" .‬תנאיו ואגרות(‪ .12.2.‬‬ ‫)ז( על אף האמור בפרט משנה )ו(‪ .‬חדרי שירותים וחדרים טכניים לא ייכללו בחישוב‬ ‫התפוסה‪.12.3.

3‬‬ ‫התקהלות‬ ‫‪1‬‬ ‫אולם אסיפות עם מקומות ישיבה‬ ‫מקובעים‪.‬המשמש לפסטיבל‪.‬‬ ‫לפי כמות‬ ‫המושבים‬ ‫המקובעים ופרט‬ ‫‪) 3.3‬ב(‬ ‫)א(‪) .2‬מקדמי תפוסה )במ"ר לנפש(‬ ‫טור א'‬ ‫השימוש‬ ‫מס‪.‬מחוץ לבניין‬ ‫בגבולות הנכס ללא מושבים‬ ‫מקובעים‪ .‬‬ ‫סד‪.‬מחוץ‬ ‫לבניין בגבולות הנכס‪ .12.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫באצטדיון או אולם ספורט‪ .‬לביליארד ולמשחקים‬ ‫כיוצא באלה‬ ‫‪ 1.2.2.3‬ב(‬ ‫)ב(‪ .‬ב(‪ .12.‬תפוסה‬ ‫מקסימלית‬ ‫‪2‬‬ ‫אולם אסיפות עם מקומות ישיבה לא‬ ‫מקובעים או אולם שמחות‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫נטו אולם‬ ‫)א(‬ ‫‪20636‬מא‬ ‫‪1.12.‬תפוסה מקסימלית‬ ‫האזור המגודר‬ ‫תפוסה מקסימלית‬ ‫)ב(‪ .‬באזור לכל משתמש ‪0.3‬ב(‬ ‫‪7‬‬ ‫באצטדיון או אולם ספורט‪ .2.‬תפוסה מקסימלית‬ ‫‪8‬‬ ‫אולם לכדורת‪ .2009‬‬ ‫‪-115-‬‬ .‬תפוסה מקסימלית‬ ‫‪3‬‬ ‫אולם אסיפות ללא מקומות ישיבה‬ ‫‪-1‬‬ ‫נטו אולם‬ ‫)א(‪ .12.4.‬‬ ‫טור ב'‬ ‫השטח לנפש במ"ר‬ ‫או דרישה אחרת‬ ‫טור ד'‬ ‫טור ג'‬ ‫השטח הנמדד‬ ‫הדרישות המתקיימות‬ ‫לפי פרט ‪3.2.‬תפוסה מקסימלית‬ ‫‪4‬‬ ‫אזור מגודר או אזור שיגודר לצורך‬ ‫אירוע‪ .12.3.‬שאיננו מקורה‪ .2.‬תפוסה מקסימלית‬ ‫)ב(‪ .3‬ב(‬ ‫‪5‬‬ ‫אזור מגודר או אזור שיגודר לצורך‬ ‫אירוע‪ .12.50‬‬ ‫מטר אורך ספסל‬ ‫ישיבה על ספסלים‬ ‫ופרט ‪) 3.12.‬עם מושבים‬ ‫מקובעים‪.‬תפוסה מקסימלית‬ ‫‪9‬‬ ‫אולם המתנה ‪ -‬חלק מבניין המשמש‬ ‫מקום המתנה לכניסה לאולם אסיפות‬ ‫למעט אולם שמחות‪.2.‬באזור‬ ‫ישיבה על מושבים מקובעים‬ ‫לפי כמות‬ ‫המושבים‬ ‫המקובעים ופרט‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫נטו אולם‬ ‫)א(‪ .2.‬שאיננו מקורה‪ .10‬ופרט‬ ‫‪) 3.3‬ב(‬ ‫נטו אולם ‪-‬‬ ‫למעט שטח‬ ‫המשחקים‬ ‫)א(‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫טבלה ‪ .‬‬ ‫לפי כמות‬ ‫המושבים‬ ‫המקובעים ופרט‬ ‫‪) 3.

‬‬ ‫השימוש‬ ‫סד‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .6‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪14‬‬ ‫ספרייה‪ .‬‬ ‫תחזוקה וכדומה‬ ‫‪10‬‬ ‫נטו‬ ‫תפוסה מקסימלית‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫‪25‬‬ ‫כיתה‬ ‫‪26‬‬ ‫חדרי מלאכה‬ ‫‪27‬‬ ‫מעבדות במוסדות חינוך‬ ‫‪1.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫‪ 10‬אולם המתנה לאולם שמחות‬ ‫טור ב'‬ ‫השטח לנפש במ"ר‬ ‫או דרישה אחרת‬ ‫‪0‬‬ ‫טור ג'‬ ‫השטח הנמדד‬ ‫נטו אולם‬ ‫‪11‬‬ ‫מסעדה או שטח הסעדה‬ ‫‪1‬‬ ‫נטו שטח הסעדה‬ ‫)א(‬ ‫‪12‬‬ ‫מטבח‬ ‫‪10‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪13‬‬ ‫ספרייה‪ .5‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫גן ילדים‬ ‫‪28‬‬ ‫כיתה בגן ילדים או מעון יום‬ ‫‪3.3‬‬ ‫)א(‪) .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫טור ד'‬ ‫הדרישות המתקיימות‬ ‫לפי פרט ‪3.‬אזור מדפי ספרים‬ ‫‪10‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪15‬‬ ‫בריכה‬ ‫‪3‬‬ ‫שטח המים‬ ‫תפוסה מקסימלית‬ ‫‪16‬‬ ‫בריכה‬ ‫‪3‬‬ ‫שטחים מרוצפים‬ ‫מסביב לבריכה‬ ‫‪17‬‬ ‫בריכה‬ ‫‪1‬‬ ‫בשטח פתוח לא‬ ‫מקורה המשמש‬ ‫לאירועים‬ ‫‪18‬‬ ‫בריכה‬ ‫‪4‬‬ ‫בשטח פתוח לא‬ ‫מקורה שאינו‬ ‫משמש לאירועים‬ ‫‪19‬‬ ‫מקווה‬ ‫‪3‬‬ ‫שטח המים‬ ‫‪20‬‬ ‫מקווה‬ ‫‪3‬‬ ‫שטחים מרוצפים‬ ‫מסביב למקווה‬ ‫‪21‬‬ ‫חדר כושר הכולל ציוד‬ ‫‪4.4‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪24‬‬ ‫גלריה טכנית ומעברים לתאורה‪.2.2009‬‬ ‫‪-116-‬‬ .‬ז(‬ ‫טור א'‬ ‫מס‪.4‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪23‬‬ ‫במה‬ ‫‪1.25‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪4‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪2.‬אולם קריאה‬ ‫‪4.12.6‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪22‬‬ ‫חדר כושר ללא ציוד‬ ‫‪1.4.3‬‬ ‫‪20636‬מב‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪1.

‬בתי מעצר‬ ‫‪ 32‬תא מעצר‪ .3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ברוטו‬ ‫ברוטו‬ ‫ברוטו‬ ‫)א(‬ ‫)א(‬ ‫)א(‬ ‫‪4.4.‫תכנון ובניה‬ ‫טור א'‬ ‫מס‪.‬‬ ‫מוסדות בריאות‬ ‫‪ 29‬מרפאות‬ ‫‪ 30‬מחלקות טיפול‬ ‫‪ 31‬חדרי חולים )שינה(‬ ‫בתי סוהר‪ .‬תא מאסר‬ ‫טור ב'‬ ‫השטח לנפש במ"ר‬ ‫או דרישה אחרת‬ ‫טור ג'‬ ‫השטח הנמדד‬ ‫טור ד'‬ ‫הדרישות המתקיימות‬ ‫לפי פרט ‪3.2.12.5‬‬ ‫נטו תא מעצר או‬ ‫תא מאסר‬ ‫מגורים‬ ‫בניין דירות‬ ‫‪18‬‬ ‫‪34‬‬ ‫בתי מלון ומעונות סטודנטים‬ ‫‪18‬‬ ‫‪35‬‬ ‫דיור מוגן‬ ‫‪18‬‬ ‫‪36‬‬ ‫אולם מיטות באכסניה‬ ‫תעשיה‬ ‫תעשיה רגילה )כמו משרדים(‬ ‫תעשיה מיוחדת‬ ‫‪5‬‬ ‫שטח המיועד‬ ‫למטרות‬ ‫עיקריות‬ ‫שטח המיועד‬ ‫למטרות‬ ‫עיקריות‬ ‫שטח הדירות‬ ‫ברוטו‬ ‫נטו אולם‬ ‫)א(‬ ‫‪39‬‬ ‫תעשיה מסוכנת‬ ‫נטו אולם ייצור‬ ‫)א(‬ ‫‪40‬‬ ‫בית מלאכה‬ ‫עסקים‬ ‫משרדים‬ ‫‪10‬‬ ‫בהתאם לתפוסה‬ ‫המתוכננת אך לא‬ ‫יותר מ–‪100‬‬ ‫בהתאם לתפוסה‬ ‫המתוכננת אך לא‬ ‫יותר מ–‪100‬‬ ‫‪5‬‬ ‫נטו אולם ייצור‬ ‫נטו אולם ייצור‬ ‫)א(‬ ‫)א(‬ ‫נטו אולם ייצור‬ ‫)א(‬ ‫‪10‬‬ ‫שטח המיועד‬ ‫למטרות‬ ‫עיקריות‬ ‫)א(‬ ‫אחסון‬ ‫אולם אחסון‬ ‫‪30‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫נטו אולם האחסון‬ ‫)א(‬ ‫)א(‬ ‫)א(‬ ‫)א(‬ ‫‪20636‬מג‬ ‫‪1.‬‬ ‫השימוש‬ ‫סד‪.2009‬‬ ‫‪-117-‬‬ .

‬‬ ‫טור ד'‬ ‫הדרישות המתקיימות‬ ‫לפי פרט ‪3.‬ד(‪) .‬ו(‬ ‫קומת החניה נטו‬ ‫בהתאם לשימוש‬ ‫הדומה לו‪.‬אזור למשלוח או קבלת‬ ‫סחורה ואשר איננו פתוח לקהל‬ ‫קניון מקורה אזור המכירה מתחת‬ ‫למפלס הרחוב‬ ‫אזור המכירה במפלס‬ ‫הרחוב‬ ‫אזור המכירה מעל‬ ‫מפלס הרחוב‬ ‫‪30‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫בניינים אחרים‬ ‫חניון מקורה וחניון לא מקורה‬ ‫מקלט או מרחב מוגן‬ ‫‪50‬‬ ‫לכל שימוש אחר‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫שטחו לא ייחשב‬ ‫במניין התפוסה‬ ‫בהתאם לשימוש‬ ‫הדומה לו ביותר‬ ‫מבין השימושים‬ ‫המפורטים בטור א‬ ‫‪20636‬מד‬ ‫טור ג'‬ ‫השטח הנמדד‬ ‫שטח למטרות‬ ‫עיקריות לרבות‬ ‫חלל ציבורי‬ ‫מקורה בחזית‬ ‫החנויות‬ ‫שטח למטרות‬ ‫עיקריות וחלל‬ ‫ציבורי מקורה‬ ‫בחזית החנויות‬ ‫שטח למטרות‬ ‫עיקריות וחלל‬ ‫ציבורי מקורה‬ ‫בחזית החנויות‬ ‫נטו‬ ‫כל שטחי‬ ‫המסחר‪ .‬‬ ‫טור ב'‬ ‫השטח לנפש במ"ר‬ ‫או דרישה אחרת‬ ‫‪43‬‬ ‫מסחר‬ ‫מסחר בקומת מרתף‬ ‫‪3‬‬ ‫‪44‬‬ ‫מסחר בקומת רחוב‬ ‫‪3‬‬ ‫‪45‬‬ ‫מסחר בקומה מעל מפלס קומת‬ ‫הרחוב‬ ‫‪6‬‬ ‫‪46‬‬ ‫קומה או חלק מקומה המשמש רק‬ ‫בעבור אחסון‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫טור א'‬ ‫השימוש‬ ‫מס‪.4.2009‬‬ ‫‪-118-‬‬ .2.‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫סד‪.‬ה(‪) .‬למעט‬ ‫מעברים‬ ‫המשמשים דרך‬ ‫מוצא בטוח‬ ‫ולמעט מעבר‬ ‫ציבורי משותף‪.12.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .3‬‬ ‫)ג(‬ ‫)ג(‬ ‫)ג(‬ ‫)ג(‪) .

‬במקדם הנמוך ביותר לפי הטבלה שלהלן‪:‬‬ ‫לעניין זה ‪-‬‬ ‫"חנות עוגן" ‪ -‬חנות ששטחה למטרה עיקרית עולה על ‪ 2.‫תכנון ובניה‬ ‫הערות לטבלת‬ ‫מקדמי תפוסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫"תעשיה מסוכנת" ‪ -‬תעשיה העוסקת בייצור‪ .‬והכולל סידורי שליטה בעשן‪ .‬והמאופיין בצפיפות נמוכה של אנשים ומרבית שטח המפעל‬ ‫תפוס במכונות או בציוד.3.‬ ‫‪20636‬מה‬ ‫‪1.‬ ‫"נטו" ‪ -‬שטח פנים החדר או האולם הנמדד בין הקירות.0‬מ"ר לנפש משטח החנויות‬ ‫המיועד למטרות עיקריות.‬למעט אזור אחורי המיועד‬ ‫לפריקה וטעינה בלבד‪.1992-‬‬ ‫"תעשיה מיוחדת" ‪ -‬בניין המשמש לתעשיה הכוללת חומ"ס ברמת סיכון נמוכה או רגילה‪.‬עיבוד או אחסנה של חומ"ס ברמת סיכון גבוהה‬ ‫)‪.‬התשנ"ב‪.‬ ‫"בניין תעשיה רגילה" ‪ -‬בניין המשמש לתעשיה הכוללת חומ"ס ברמת סיכון נמוכה או רגילה‪.000‬מ"ר. לעניין פרט זה‪" .‬ייערך‬ ‫על ידי חלוקת סך כל השטח של כל החנויות בקומה‪ .‬קומת רחוב" ‪ -‬קומה עם גישה ישירה מהרחוב‬ ‫שהפרש המפלסים ממנה אל המדרכה אינו עולה על ‪ 1.‬‬ ‫)ד( בקניון מקורה תחושב התפוסה כלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חישוב התפוסה לגבי מעבר ציבורי משותף ומקורה‪ .2‬יחולו הדרישות האלה‪:‬‬ ‫)א( בטבלה זו ‪-‬‬ ‫"ברוטו" ‪ -‬שטח נטו בתוספת שטח הפרוזדור הסמוך הנמדד בין הקירות.‬‬ ‫המשמש לתהליך מסוים‪ .4.‬‬ ‫והיכול לכלול כמה קומות‪ .12.‬שבו קומות החנויות הן קומות רחוב‬ ‫והן נפתחות ישירות החוצה לרחובות במפלסים שונים ולשני צדדים שונים‪ .20‬מטרים מעל מפלס הרצפה הגבוהה ביותר‬ ‫הנמצאת בחלל המעבר הציבורי המשותף.‬החישוב ייעשה‬ ‫בנפרד בעבור כל קומה הפתוחה ישירות למפלס הרחוב לפי ‪ 3.2.‬כך שעשן לא‬ ‫יצטבר מתחת לגובה של ‪ 2.‬יחושבו לפי ‪ 1‬מ"ר שטח רצפה מינימלי לנפש‪.3‬נוסף על האמור בטבלה ‪ .(High Hazard‬‬ ‫"תפוסה מקסימלית" ‪ -‬התפוסה המחושבת לשימוש זה לפי מקדם התפוסה בטור ב' בטבלה‬ ‫תהיה התפוסה המקסימלית‪.‬‬ ‫)ב( שטחים באולם או בזירת המשחק שאינם משמשים מעברים של דרכי המוצא‪.2.20‬מטרים‪ .‬‬ ‫המיועדים להצבת כיסאות ניידים‪ .‬ ‫"מעבר ציבורי משותף מוגן עשן" בקניון ‪ -‬מעבר שרוחבו ‪ 6‬מטרים לפחות‬ ‫וגובהו ‪ 6‬מטרים לפחות‪ .2009‬‬ ‫‪-119-‬‬ .‬בתוספת ‪ 50%‬משטחי‬ ‫חנויות עוגן‪ .‬‬ ‫)ג( לקביעת התפוסה לבניין המשמש למסחר‪ .‬שהוא מוגן עשן‪ .12.‬ ‫"שטח למטרה עיקרית" ‪ -‬כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה‬ ‫בתכניות ובהיתרים(‪ .‬כאשר בכל קומה יכולות להיות כמה פעילויות שונות.

‬‬ ‫מקדם הרוחב של‬ ‫מרכיבי דרך מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.3‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫טור ג'‬ ‫מקדם רוחב של‬ ‫מהלך אופקי‬ ‫סנטימטרים‬ ‫לנפש‬ ‫‪0.1‬במקדם הרוחב‬ ‫הנקוב בטור ב' או ג' בטבלה‪ .‬מוכרים‪ . בפרט‬ ‫זה‪" .2.8‬‬ ‫‪0.‬בהתאם למרכיב דרך המוצא.3.‬‬ ‫)ה( לכל חנות יסופקו דרכי מוצא החוצה‪ .‬כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן‪ .5‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪20636‬מו‬ ‫‪1.‬על ידי הכפלת מספר האנשים המרבי‬ ‫שבעבורם מיועדת דרך המוצא‪ .8%‬‬ ‫)ב( טבלה ‪ .4‬א( הרוחב החופשי המינימלי של כל מרכיבי דרך מוצא מחלק של בניין יחושב‬ ‫בעבור סוג השימוש‪ .12.4.‬מעבדים או‬ ‫מייצרים חומר מסוכן‪.‬מהלך אופקי" ‪ -‬לרבות מעבר משופע או כבש ששיפועו אינו עולה על ‪.‬תחושב התפוסה לאולם ההמתנה לפי ‪ 1‬מ"ר לנפש‪.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫גדול מ–‪37.2009‬‬ ‫‪-120-‬‬ .5‬‬ ‫בטבלה זו‪" .95‬‬ ‫גדול מ–‪28.‬תנאיו ואגרות(‪ .000‬מ"ר‬ ‫‪5.‬בהתבסס על חישוב התפוסה לפי טבלה ‪.3.000‬‬ ‫מ"ר קטן‬ ‫מ–‪ 28.12.1‬‬ ‫)‪ (2‬חישוב התפוסה בעבור מעבר ציבורי שאיננו מוגן עשן יהיה בהתאם‬ ‫לשימוש של הקומה שנמצא בה המעבר הציבורי‪.‬המתקבל מחישוב התפוסה לפי פרט ‪ .000‬‬ ‫מ"ר‬ ‫‪3‬‬ ‫גדול מ–‪14.2.‬אזורים בעלי סיכון גבוה" ‪ -‬אזורים שבהם מאחסנים‪ .4‬מקדמי רוחב‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫טור א'‬ ‫טור ב'‬ ‫מקדם רוחב של מדרגות‬ ‫וכבש ששיפועו עולה‬ ‫על ‪8%‬‬ ‫השימוש‬ ‫מחלקה סיעודית בבית חולים‬ ‫בית חולים ‪ -‬מחלקה אמבולטרית עם כיסוי‬ ‫במתזים‬ ‫בית חולים ‪ -‬מחלקה אמבולטרית בלא כיסוי‬ ‫במתזים‬ ‫אזורים בעלי סיכון גבוה )‪(High Hazard‬‬ ‫כל האחרים‬ ‫סנטימטרים לנפש‬ ‫‪1.12.8‬‬ ‫‪1.12.2.000‬מ"ר‬ ‫‪3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2‬‬ ‫)ו( לכל חנות עוגן תהיה מערכת דרכי מוצא עצמאית שאיננה מסתמכת על הקניון‬ ‫המקורה בעבור ‪ 50%‬לפחות מן התפוסה‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫טבלת מקדמי תפוסה )במ"ר לנפש( בעבור מעבר‬ ‫ציבורי משותף מוגן עשן מקורה בקניון‬ ‫סה"כ שטח החנויות ‪+‬‬ ‫‪ 50%‬משטח חנויות‬ ‫העוגן מחושב במ"ר‬ ‫מקדם התפוסה‬ ‫קטן מ–‪14.000‬‬ ‫מ"ר קטן‬ ‫מ–‪ 37.000‬‬ ‫מ"ר‬ ‫‪5.‬חל השטח המקורה של הקניון או אל מחוץ‬ ‫לבניין‪ .‬והנמדד בסנטימטרים לנפש‪ .2.0‬‬ ‫‪0.3.‬‬ ‫)ז( אם משמש אולם ההמתנה להתקהלות נפרדת ושונה מן ההתקהלות באולם‬ ‫השמחות‪ .5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.

‬מהסוג המפורט בטור א'‬ ‫בטבלה שלהלן יהיה כנקוב בטור ב'‪:‬‬ ‫‪20636‬מז‬ ‫‪1.2.‬כמתואר בתרשים ‪.12.‬לפי הרחב‬ ‫מבין השניים‪.3.‫תכנון ובניה‬ ‫אופן חישוב‬ ‫וקביעת רוחב‬ ‫פרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.5‬‬ ‫)‪ (3‬לקבלת הרוחב המינימלי של הפרוזדור תוכפל התוצאה המתקבלת בפסקה‬ ‫)‪ (2‬במקדם הרוחב הקבוע בטבלה שבפרט ‪.12.2.12.4.‬ ‫)‪ (2‬סך כל התפוסות יחולק במספר דרכי המוצא הנדרשות שאליהן מוביל‬ ‫הפרוזדור‪ .5‬א( הרוחב החופשי המינימלי של פרוזדור‪ .12.‬או מהרוחב הנקוב בטבלה שבפרט משנה )ג(‪ .5‬‬ ‫)ג( הרוחב המינימלי של פרוזדור בבניין או בחלק בניין‪ .2.‬לא יפחת מהנדרש בהתאם לחישובי‬ ‫התפוסה המפורטים בפרט משנה )ב(‪ .2.4‬‬ ‫תרשים ‪3.2009‬‬ ‫‪-121-‬‬ .‬‬ ‫)ב( רוחבו החופשי המינימלי של פרוזדור יחושב כלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬יחושב סך כל התפוסות של כל החדרים שהפרוזדור משרת אותם.3.

30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫בניין המשמש מוסד ציבורי‬ ‫‪1.2.00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫בדירת מגורים‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪ 10‬דיור מוגן‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪ 12‬מקווה‬ ‫‪0.‬אורך הפרוזדור יהיה ‪ 1.30‬‬ ‫‪6‬‬ ‫אגפי כיתות לימוד בבית ‪ -‬ספר יסודי עד תיכון‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫בניין מסחרי‬ ‫‪1.5‬רוחב מינימלי של פרוזדור המהווה חלק מדרך מוצא‬ ‫טור א'‬ ‫טור ב'‬ ‫סוג הבניין או חלק הבניין‬ ‫רוחב הפרוזדור‬ ‫במטרים‬ ‫‪1‬‬ ‫בדירת מגורים‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .20‬‬ ‫בהתאם לסוג‬ ‫הבניין הדומה‬ ‫לו ביותר‬ ‫מבין הבניינים‬ ‫המפורטים בטור‬ ‫א'‪ .50‬מטרים לפחות‪.50‬‬ ‫‪ 15‬בבניין שמותקנת בו מעלית נושאת אלונקה‪ .80‬‬ ‫‪9‬‬ ‫פרוזדור המיועד לחולים אמבולטוריים בבית חולים‬ ‫‪1.‬על פי החלטת‬ ‫עורך הבקשה‬ ‫‪ 16‬כל בניין אחר‬ ‫‪20636‬מח‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫טבלה ‪ .90‬‬ ‫‪ 13‬בכל בניין למעט בדירת מגורים‪ .2009‬‬ ‫‪-122-‬‬ .20‬‬ ‫‪8‬‬ ‫בית חולים פסיכיאטרי‬ ‫‪1.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬לאורך פיר המעלית‬ ‫‪2.3.‬שהכניסה אליה מהפרוזדור‪ .50‬‬ ‫‪ 11‬בית אבות‬ ‫‪1.‬לאורך פיר‬ ‫המעלית‪ .10‬‬ ‫‪ 14‬בבניין עם מעלית‪ .40‬‬ ‫‪7‬‬ ‫פרוזדור המיועד למעבר מיטות בבית חולים כללי או במחלקה‬ ‫גריאטרית או במחלקה סיעודית בבית אבות‬ ‫‪2.‬בחלק הבניין שאינו משמש‬ ‫לייעודו הראשי של הבניין‬ ‫‪1.‬בניין משרדים‪ .‬רוחב הפרוזדור‬ ‫ממישור דלת המעלית‪ .‬פרוזדור המשמש כניסה ראשית‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪3‬‬ ‫בניין מגורים‪ .‬בניין תעשיה או בניין מלאכה‬ ‫‪1.4.‬‬ ‫‪1.12.

10‬מטרים.‬ושאורכו אינו‬ ‫עולה על ‪ 15‬מטרים‪ .2.‬‬ ‫‪) 3.‫תכנון ובניה‬ ‫רוחב דלת‬ ‫בפרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫אופן מדידת רוחב‬ ‫מעבר ופרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.‬שרוחבן בהתאם לקבוע בפרטים ‪ 3.12.3.2.‬המהווה חלק מדרך מוצא‪ .4.12.1.‬רוחבה יהיה כנדרש בפרט ‪.10‬‬ ‫)ב( תותר הבלטת מסעדים המותקנים לאורך צדי המעבר והפרוזדור עד ‪9‬‬ ‫סנטימטרים מפני ציפוי הקיר כמתואר בתרשים ‪ .2.3‬‬ ‫רוחב דרכי מוצא‬ ‫בבניין בעל‬ ‫שימושים שונים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.8‬א( רוחב מעבר בבניין‪ .12.2.‬יהיה לפחות ‪ 1.6‬הותקנה דלת בניצב לכיוון התנועה בפרוזדור‪ .‬שלטים וכיוצא באלה‪ .‬יהיה ‪ 0.20‬מטרים לפחות‪ .10‬הבלטה זו לא גורעת מרוחבו של‬ ‫המעבר והפרוזדור‪.‬‬ ‫רוחב מעבר‬ ‫המהווה חלק מדרך‬ ‫מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫גובה מעבר‬ ‫ופרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( בבניין בעל שימושים שונים‪ .‬‬ ‫)ג( גובה מזקף הראש בפרט משנה )א( יישמר בעבור שני שלישים לפחות משטח‬ ‫התקרה בכל חלק של הבניין‪.‬‬ ‫רכיבי מיזוג אוויר‪ .2.‬‬ ‫‪) 3.7‬א( רוחב מרכיבי דרך מוצא בבניין בעל שימושים שונים ייקבע לפי החישוב‬ ‫המתאים לאותו חלק מהבניין בעל הרוחב החופשי הגדול ביותר‪.90‬מטרים לפחות‪. דרישה‬ ‫זו אינה חלה על דלתות‪ .‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( רוחב מעבר המשרת עד ‪ 10‬אנשים‪ .10‬א( מדידת רוחב מעבר ופרוזדור תיערך בגובה ‪ 1.12.2.2.3.2.12.3.3‬ואינה חלה‬ ‫בדירת מגורים‪.‬בתנאי שגובה מזקף הראש יהיה ‪2‬‬ ‫מטרים לפחות‪.1.‬בו חלקי הבניין מופרדים על ידי מחיצת אש‪ .1‬עד ‪ .9‬א( גובה מזקף ראש של מעבר ופרוזדור יהיה ‪ 2.3.‬‬ ‫)ב( הנמכות מקומיות של התקרה או התקנת מערכות מכניות כגון רכיבי תאורה‪.2009‬‬ ‫‪-123-‬‬ .1.‬רוחב‬ ‫מרכיבי דרך מוצא לכל חלק מבניין ייקבע לפי החישוב המתאים לשימוש הנעשה באותו חלק‬ ‫של הבניין‪.‬למעט הגובה‬ ‫מתחת למשקופים‪.2.‬מתזים‪ .‬‬ ‫‪20636‬מט‬ ‫‪1.20‬מטרים מעל הרצפה ובין‬ ‫ציפויי הקיר כמתואר בתרשים ‪.12.‬יותרו‪ .12.

1.‬לא יבלוט אגף הדלת ביותר ממחצית רוחב הפרוזדור או‬ ‫המעבר לפי תרשים ‪ 3.2‬א( לא יפחת משניים מספר פתחי יציאה מחדר או מחלק בניין המופרד באמצעות‬ ‫קירות ודלתות‪ .‬‬ ‫)ג( לא יפחת מארבעה מספר פתחי יציאה מחדר או אולם המיועד להכיל למעלה‬ ‫מ–‪ 1.000‬איש‪.2009‬‬ ‫‪-124-‬‬ .2.‬‬ ‫)ד( תותר הבלטת דלת הפתוחה למעבר ולפרוזדור לפי תרשים ‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.2.10‬‬ ‫)ג( במהלך פתיחת דלת‪ .4.2.‬לייצורם או לשימוש בהם וגודלו‬ ‫עולה על ‪ 20‬מ"ר‪.‬‬ ‫‪20636‬נ‬ ‫‪1.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ג‪ :‬מספר דרכי מוצא‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.13.000‬איש‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .13.‬ ‫)‪ (2‬הוא מיועד לאחסון חומרים מסוכנים‪ .1‬מספר דרכי מוצא מבניין או מחלק בניין יהיה לפי דרישות סימן זה‪.2.‬‬ ‫מספר פתחי‬ ‫היציאה מחדר או‬ ‫מחלק בניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.10‬א'‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .12.‬שנתקיימו לגביו אחד או יותר מהתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הוא מיועד להכיל ‪ 50‬איש או יותר.10‬ב'‪.2.‬‬ ‫)ב( לא יפחת משלושה מספר פתחי יציאה מחדר או אולם המיועד להכיל למעלה‬ ‫מ–‪ 500‬איש אך לא יותר מ–‪ 1.1.

4‬א( מספר דרכי המוצא מבניין לא יפחת ממספר דרכי המוצא הנדרשות מחלק בניין‬ ‫או מקומה הכלולים בו‪.‬‬ ‫‪20636‬נא‬ ‫‪1.‬בכל חלק של החדר או החלל לאחר‬ ‫החלוקה יתקיימו דרישות מספר דרכי מוצא המפורטות בסימן זה‪ .‬‬ ‫‪) 3.‫תכנון ובניה‬ ‫מספר דרכי מוצא‬ ‫מקומה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬למעט במקרים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בניין מגורים שאינו רב–קומות.‬או דרך מבואה )לובי(‪.‬‬ ‫ובלבד שהחדרים אינם משמשים לאחסון חומרים מסוכנים ואינם ניתנים לנעילה‪ .14.‬‬ ‫)ב( ממבואת מעלית תותקן דרך מוצא אחת לפחות‪.000‬איש‪.‬כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ 3.‬‬ ‫)ג( לא יפחת מארבע מספר דרכי מוצא מקומה בבניין המיועדת להכיל למעלה‬ ‫מ–‪ 1.‬בתנאי ששני החדרים משמשים חלק מאותה יחידה תפקודית‪ .‬‬ ‫)ד( מספר דרכי המוצא בקומה לא יפחת ממספר דרכי המוצא הנדרשות מחדר או‬ ‫מחלק בניין הכלול בתוכה‪.13.3‬א( לא יפחת משניים מספר דרכי מוצא מקומה בבניין‪ .‬‬ ‫)ג( מחיצה ניידת לא תחסום מעבר או פרוזדור המשמש גישה למוצא בטוח באותה‬ ‫קומה‪.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .2.14.2009‬‬ ‫‪-125-‬‬ .‬דרישות מיקום דרכי מוצא‬ ‫המפורטות בסימן י"ד ודרישות מרחקי הליכה המפורטות בסימן ט"ו‪.‬יותר מעבר בגישה למוצא בטוח דרך חדר אחד‬ ‫סמוך‪ . פתח זה ייחשב במניין פתחי היציאה מהחדר לאחר החלוקה ובלבד‬ ‫שתפוסת החלק שממנו אין מעבר ישיר לפרוזדור איננה עולה על ‪ 20‬איש‪.30‬ושמרחק ההליכה מכל נקודה בקומה אל מוצא בטוח‬ ‫או אל יציאה אינו עולה על ‪ 30‬מטרים‪.1‬א( גישה למוצא בטוח או ליציאה תהיה באמצעות מעבר או פרוזדור ולא דרך‬ ‫חדרים‪.000‬איש‪.13.2.‬‬ ‫)ד( במחיצה ניידת יתקיימו דרישות פרק ו' לעניין חומרי גמר בבניין‪.13.5‬א( הותקנה מחיצה ניידת לחלוקת חדר או חלל‪ .‬ ‫)‪ (2‬בניין שאינו רב–קומות שבו מספר האנשים המרבי שקומה כלשהי מיועדת‬ ‫להכיל אינו עולה על ‪ .‬‬ ‫מספר דרכי מוצא‬ ‫מבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מחיצה ניידת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מיקום דרכי מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ד‪ :‬מיקום דרכי מוצא‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ב( במחיצה ניידת ניתן להתקין דלת סובבת או פתח המאפשרים מעבר בין צד אחד‬ ‫של החדר המחולק למשנהו.4.2.‬‬ ‫)ב( לא יפחת משלוש מספר דרכי מוצא מקומה בבניין המיועדת להכיל למעלה‬ ‫מ–‪ 500‬איש אך לא יותר מ–‪ 1.2.2.1‬א'‪.

1‬ב' ו–‪ 3.‬המרחק המינימלי יישמר בין שתי דלתות‬ ‫היציאה המרוחקות ביותר.2.2.14.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1‬ג'‪.2.14. מדידת המרחק המינימלי תיערך בקו ישר בין מזוזות המלבנים‬ ‫הסמוכים של דלתות היציאה כמתואר בתרשימים ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-126-‬‬ .2.1‬ב'‬ ‫‪20636‬נב‬ ‫‪1.4.14.‬ ‫נדרשות יותר משתי דרכי מוצא מחדר או אולם‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬דלתות היציאה ימוקמו באופן‬ ‫שהמרחק הקטן ביותר בין דלת יציאה אחת לשניה )להלן בפרט זה ‪ -‬המרחק המינימלי( לא‬ ‫יפחת מחצי אורך האלכסון המחבר את שתי הנקודות המרוחקות ביותר באותו חדר או אולם.1‬א'‬ ‫)ג( נדרשות שתי דרכי מוצא מחדר או אולם‪ .14.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.

נדרשות יותר משתי דרכי מוצא מקומה‪ .‬המרחק המינימלי יישמר בין שתי דלתות‬ ‫היציאה המרוחקות ביותר.2009‬‬ ‫‪-127-‬‬ .2.‬או תחילתה של יציאה כמתואר בתרשים ‪ 3.‬תחילתו של חדר מדרגות‬ ‫לא מוגן‪ .14.4.‬דלתות היציאה מהקומה ימוקמו באופן‬ ‫שהמרחק המינימלי לא יפחת מחצי אורך האלכסון המחבר את שתי הנקודות המרוחקות ביותר‬ ‫בקומה.‬דלת היציאה מהקומה אפשר שתהיה דלת‬ ‫הנפתחת אל מוצא בטוח‪ .14. לעניין פרט זה‪ .‬פתח יציאה חיצוני‪ . מדידת המרחק המינימלי תיערך בקו ישר בין מזוזות המלבנים‬ ‫הסמוכים של דלתות היציאה.2.‬דלת יציאה חיצונית‪ .1‬ד'‪.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.1‬ג'‬ ‫)ד( נדרשות שתי דרכי מוצא מקומה‪ .‬‬ ‫‪20636‬נג‬ ‫‪1.

2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .2.‬‬ ‫אם דלתות היציאה מחוברות ביניהן בעזרת פרוזדור בעל עמידות אש של ‪ 60‬דקות‪ .1‬ד'‬ ‫)ה( על אף האמור בפרט משנה )ד( לעניין אופן מדידת המרחק בין דלתות היציאה‪.‬יימדד‬ ‫המרחק המינימלי לאורך מסלול ההליכה בפרוזדור כמתואר בתרשים ‪ 3.1‬ה'‪.4.2009‬‬ ‫‪-128-‬‬ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.14.14.‬‬ ‫‪20636‬נד‬ ‫‪1.

כל תוספת של ‪ 50‬מטרים‬ ‫לאורך הפרוזדור תחולק בהתאמה‪ .14.‬לא‬ ‫יפחת משליש אורך האלכסון המחבר את שתי הנקודות המרוחקות בחדר‪ .‬שהותקנו בו‪ .‬‬ ‫)י( אם בין שני מוצאים בטוחים מקשר פרוזדור שאורכו עולה על ‪ 50‬מטרים‪.‬באולם או בקומה‬ ‫בהתאמה‪.‬תתאפשר גישה חופשית מכל‬ ‫חלל מאויש בקומה אל שני מוצאים בטוחים לפחות‪.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬נה‬ ‫‪1.2.‬ובמחיצת האש מותקנת דלת אש‪ .‬‬ ‫תחולק הקומה על ידי מחיצת אש ובפרוזדור תותקן דלת אש.2.‬בבניין שמותקנת בו‪ .‬בפרוזדורים ובמבואות‪ .1‬ה'‬ ‫)ו( על אף האמור בפרטי משנה )ג( ו–)ד(‪ .‬‬ ‫)ח( חדרי מדרגות משולבים בצורת מספריים ייחשבו כשני מוצאים בטוחים נפרדים‬ ‫אם הם מופרדים זה מזה למעבר אש ועשה בבל מרכיביהם.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.‬‬ ‫מערבת מתזים או בבניין המיועד למוסדות חינוך‪ . ההפרדה בין חדרי המדרגות‬ ‫המשולבים תהיה על ידי אלמנט עמיד אש למשך ‪ 120‬דקות לפחות‪.‬‬ ‫)ט( אם נדרשים בבניין שני מוצאים בטוחים או יותר‪ .2009‬‬ ‫‪-129-‬‬ .‬‬ ‫)ז( בקומה שבה דלתות היציאה למוצא בטוח ממוקמות בשני אגפי אש המופרדים‬ ‫זה מזה‪ .‬המרחק בין הדלתות כאמור בפרטי משנה )ג( ו–)ד(‪ .‬בכל שטח הבניין‪.1‬ו'‪.‬לא יחולו‬ ‫מגבלות המרחק המינימלי המפורטות בפרטי משנה )ד( ו–)ו(‪.14.‬סידורי‬ ‫שליטה בעשן כמפורט בפרק ה'‪ .‬המאפשרת מעבר בין אגף אחד לאגף שני‪ .4.

14.‬באמצעות דרך מוצא‪ .‬יתקיימו בהן הדרישות‬ ‫המפורטות בפרטים ‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬נו‬ ‫‪1.2‬אם נדרשות בבניין דרכי מוצא נגישות לאנשים עם מוגבלות‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .15.1‬מרחק הליבה בבניין לא יעלה על הקבוע בטבלה שבפרט ‪ .4‬אם נדרשות שתי דרכי מוצא נגישות לאנשים עם מוגבלות‪ .2.‬ ‫)‪ (2‬בבניין או חלק מבניין שבעבורו נדרשת דרך מוצא אחת בלבד‪ .3.3.‬אל מחוץ‬ ‫לבניין‪.3‬א( מכל חלק נגיש בבניין‪ .14.2.2.2.14.2.14.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .5‬נדרשת דרך מוצא נגישה לאנשים עם מוגבלות‪ .2.2.5‬כמתואר‬ ‫בתרשימים ‪ 3.3‬ו–‪.‬יהיו לפחות שתי דרכי מוצא נגישות לאנשים עם‬ ‫מוגבלות וגישה אחת לפחות לאזור מחסה נגיש‪.4.‬‬ ‫מרחק בין כניסות‬ ‫לדרכי מוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ט"ו‪ :‬מרחקי הליכה‬ ‫מרחקי הליכה‬ ‫בבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬גישה לדרכי מוצא בטוח הנגישות לאנשים עם מוגבלות‪ .15.2.‬במגבלות האורך המותר למהלך משותף‪ .1‬ו'‬ ‫דרכי מוצא נגישות‬ ‫בבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2009‬‬ ‫‪-130-‬‬ .2.5‬‬ ‫מספר דרכי מוצא‬ ‫נגישות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬אפשר שתהיה‬ ‫משותפת‪ .‬‬ ‫המשכיות דרך‬ ‫מוצא נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬א' ו–‪ 3.‬המרחק בין המוצאים‬ ‫הבטוחים יהיה כמפורט בסימן זה‪.‬כמפורט בסימן ט"ו.15.14.3.14.1‬ב'‪.2.2.14.15.‬יהיה נתיבה המשכי מכל מקום‬ ‫נגיש בבניין אל מחוץ לבניין או אל אזור מחסה נגיש וממנו‪ .14.‬תותקן דרך‬ ‫מוצא נגישה אחת לאנשים עם מוגבלות‪.4 .

2.2.2‬א'‬ ‫‪20636‬נז‬ ‫‪1.2.3.15.15.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.1‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.15.2.4. ואולם פרוזדור שאורכו קטן מרוחבו פי שניים וחצי כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.2.2‬ב' לא ייחשב פרוזדור ללא מוצא‪.2‬א'.1‬ב'‬ ‫פרוזדור ללא מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2009‬‬ ‫‪-131-‬‬ .15.15.15.2‬אורך פרוזדור ללא מוצא לא יעלה על הקבוע בטבלה שבפרט ‪ .2.15.5‬כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ 3.2.

2.3.3‬א( בחלק מבניין שנדרשים בו שתי דרכי מוצא או יותר‪ .2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.2‬ב'‬ ‫מהלך משותף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.3‬א'‬ ‫‪20636‬נח‬ ‫‪1.15.3‬ג'‪.15.2.2.2.3 .‬אורך מהלך משותף לא‬ ‫יעלה על הקבוע בטבלה שבפרט ‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ 3.2.2.3‬א'‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .15.15.2009‬‬ ‫‪-132-‬‬ .4.15.15.15.5‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ב'‬ ‫ו–‪ 3.

‬מהלך משותף ופרוזדור‬ ‫ללא מוצא לא יעלו על הקבוע בטבלה שבפרט ‪.2.4.2009‬‬ ‫‪-133-‬‬ .‬לאורך הקו המרכזי של מסלול ההליכה‬ ‫הטבעי‪ .‬המתחיל במרחק של ‪ 30‬סנטימטרים מהנקודה הרחוקה ביותר הניתנת לאכלוס‪ .4‬בבניין שבכל שטחו מותקנת מערכת מתזים‪ .15.‬מרחק ההליכה‪ .15.3‬ב'‬ ‫תרשים ‪ 3.3.3.2.15.‬‬ ‫‪20636‬נט‬ ‫‪1.(1‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫בבניין עם מערכת‬ ‫מתזים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.14.2 15.3‬ג'‬ ‫)ב( לעניין מהלך משותף נגיש ראה פרט ‪) 3.2.2.5‬א'‪.5‬‬ ‫אופן מדידת מרחק‬ ‫הליכה ומהלך‬ ‫משותף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ .5‬א( מרחק ההליכה יימדד על גבי הרצפה‪ .2.3‬ב( )‪.15.‬בקשת‬ ‫המרוחקת ‪ 30‬סנטימטרים ממזוזת הדלת והנגמרת במרכז דלת האש או במרכז דלת יציאה‬ ‫חיצונית כמתואר בתרשים ‪ 3.15.2.

2009‬‬ ‫‪-134-‬‬ .2.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.5‬ב'‪.‬ ‫‪20636‬ס‬ ‫‪1.4.15.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.‬פרוזדור ללא מוצא והמהלך המשותף‪ .‬‬ ‫)ד( בבניין בעל שימוש מעורב ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬אשר השימושים השונים הופרדו זה מזה באמצעות אלמנט עמיד אש‪ .‬יהיו‬ ‫מרחק ההליכה‪ .‬יימדד מרחק ההליכה או המהלך המשותף‪ .5‬א'‬ ‫)ב( אם במסלול מרחק ההליכה או המהלך המשותף כלולות מדרגות או מישור‬ ‫משופע‪ .2.15.‬לאורך סיפי המדרגות או במקביל למישור‬ ‫המשופע‪ .‬מותאמים לסוג הייעוד‬ ‫בכל חלק מהבניין בנפרד.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.5‬ב'‬ ‫)ג( אורך מהלך משותף יימדד באופן זהה למדידת מרחק הליכה בבניין ועד לנקודת‬ ‫הפיצול‪.15.‬תנאיו ואגרות(‪ .

2.15.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬אשר השימושים השונים שבו לא הופרדו זה מזה‪ .9‬‬ ‫הערה )‪(4‬‬ ‫הערה )‪(4‬‬ ‫‪20636‬סא‬ ‫‪1.‬‬ ‫התקהלות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫ומעונות יום‬ ‫‪3‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪4‬‬ ‫בריאות בתי‬ ‫חולים‬ ‫‪5‬‬ ‫בריאות‬ ‫אמבולטורי‬ ‫מרפאות‬ ‫‪6‬‬ ‫מגורים‬ ‫חד–משפחתי‬ ‫ודו–משפחתי‬ ‫מגורים בניין‬ ‫דירות‬ ‫‪7‬‬ ‫מהלך משותף‬ ‫פרוזדור ללא מוצא‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫ללא מתזים‬ ‫עם מתזים ללא מתזים עם מתזים ללא מתזים עם מתזים‬ ‫‪ 6‬מטרים‬ ‫‪ 6‬מטרים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫הערה )‪ (2‬ליותר מ–‪ 50‬ליותר מ–‪50‬‬ ‫ראה פרק ראה פרק ט' הערה )‪(2‬‬ ‫איש‪.2.15.‬‬ ‫איש‪.4.2.5‬מרחקי הליכה‪ .‬יהיו מרחק ההליכה‪.2009‬‬ ‫‪-135-‬‬ .‬מותאמים לסוג השימוש שהמרחקים‬ ‫שנקבעו בעבורו הם הקצרים ביותר מבין כל השימושים בבניין‪.‬‬ ‫ט'‬ ‫‪60‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.2.3.‬‬ ‫הערה )‪(1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.15.2.‬‬ ‫פרוזדור ללא מוצא והמהלך המשותף‪ .2.15.6.7‬‬ ‫אסור‬ ‫‪45‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 23‬מטרים‬ ‫לפחות מ–‪50‬‬ ‫איש‪.15.6‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪23‬‬ ‫הערה )‪(3‬‬ ‫‪60‬‬ ‫אסור‬ ‫הערה )‪(3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫אסור‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.8‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪98‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫פרט‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪60‬‬ ‫הערה )‪(3‬‬ ‫ראה פרט‬ ‫‪3.15.15.9‬‬ ‫פרט‬ ‫‪3.‬פרוזדור ללא מוצא ומהלך משותף ‪7.8‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪23‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.15.2.05‬‬ ‫מס‪.2.‬‬ ‫)ה( מרחקי ההליכה ואורכם של פרוזדור ללא מוצא ומהלך משותף יהיו כקבוע‬ ‫בטבלה שלהלן ובכפוף להערות בפרט משנה )ו(‪:‬‬ ‫טבלה ‪ .‬‬ ‫השימוש‬ ‫סד‪.2.‬‬ ‫‪ 23‬מטרים‬ ‫לפחות מ–‪50‬‬ ‫איש‪.15.

2.2009‬‬ ‫‪-136-‬‬ .4.2.11‬‬ ‫‪60‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪120‬‬ ‫הערות )‪(6‬‬ ‫)‪(8) (7‬‬ ‫‪90‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪75‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫פרט‬ ‫‪3.2.‬‬ ‫חד–משפחתי‬ ‫ודו–משפחתי‬ ‫מעונות‬ ‫סטודנטים‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫בתי הארחה )‪(5‬‬ ‫בתי מלון‬ ‫‪13‬‬ ‫מסחר‬ ‫‪14‬‬ ‫מסחר ‪-‬‬ ‫קניון‬ ‫‪15‬‬ ‫תעסוקה‬ ‫ומשרדים‬ ‫‪16‬‬ ‫תעשיה רגילה‬ ‫הערה )‪(9‬‬ ‫‪17‬‬ ‫תעשיה מיוחדת‬ ‫הערה )‪(10‬‬ ‫תעשיה מסוכנת‬ ‫הערה )‪(11‬‬ ‫אחסון טובין ‪-‬‬ ‫רמת סיכון נמוכה‬ ‫ורגילה‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫במטרים‬ ‫עם מתזים ללא מתזים‬ ‫אסור‬ ‫‪98‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.11‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪98‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.2.15.12‬‬ ‫‪120‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪120‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.15.15.‬‬ ‫השימוש‬ ‫סד‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מס‪.15.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫דיור מוגן ובתי‬ ‫‪8‬‬ ‫אבות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫דיור מוגן ‪-‬‬ ‫צמוד קרקע‪.15.10‬‬ ‫אין דרישה אין דרישה‬ ‫‪98‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.‬תנאיו ואגרות(‪ .2.11‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫אסור‬ ‫פרוזדור ללא מוצא‬ ‫במטרים‬ ‫עם מתזים ללא מתזים‬ ‫אסור‬ ‫‪15‬‬ ‫מהלך משותף‬ ‫במטרים‬ ‫ללא מתזים‬ ‫עם מתזים‬ ‫אסור‬ ‫‪38‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הערה )‪(4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫הערה )‪(4‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪15‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪6‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪15‬‬ ‫הערה )‪(4‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪11‬‬ ‫הערה )‪(4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫אסור‬ ‫‪30‬‬ ‫אסור‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪20636‬סב‬ ‫אסור‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫אסור‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫אסור‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫אסור‬ ‫‪23‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫אסור‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1.

‬ ‫)‪ (3‬לא הותקנה מערכת מתזים‪ .‬תעשיה רגילה" ‪ -‬כהגדרתה בפרט ‪)3.2.‬ ‫)‪ (7‬המעבר הציבורי המשותף יהיה מוגן עשן כנדרש בפרט ‪)3.4.‬אורך הפרוזדור ללא מוצא יהיה ‪ 15‬מטרים‪ .‬ ‫)ב( בבתי מלון או מעונות סטודנטים ‪ -‬המדידה תתבצע מדלת היציאה‬ ‫של חדר או של מקבץ חדרים לפרוזדור עד הדלת לדרך מוצא.‬בית הארחה" ‪ -‬בניין בתפוסה של עד ‪ 16‬אורחים ועד ‪2‬‬ ‫קומות.12.‬ ‫‪20636‬סג‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (5‬לעניין פרט זה‪" .‬ ‫)‪ (2‬מותר פרוזדור ללא מוצא ומעבר ללא מוצא באורך של עד ‪ 6‬מטרים.‬‬ ‫השימוש‬ ‫סד‪.‬ ‫)‪ (9‬לעניין פרט זה‪" .‬ ‫)‪ (4‬פרוזדור המשמש למהלך משותף ‪-‬‬ ‫)א( בבניין מגורים ‪ -‬המדידה תתבצע מדלת היציאה מדירת מגורים‬ ‫לפרוזדור עד הדלת לדרך מוצא.‬מרחק ההליכה יהיה‬ ‫‪ 60‬מטרים‪ .‬ואורך המהלך המשותף‬ ‫יהיה ‪ 30‬מטרים.3‬א(.‬ ‫)‪ (6‬בבניין תותקן מערכת סידורי שליטה בעשן כמפורט בפרק ה' "מערכות‬ ‫שליטה בעשן".2009‬‬ ‫‪-137-‬‬ .‬ ‫)‪ (8‬מרחק ההליכה בתוך חנות עד ‪ 60‬מטרים. מרחק ההליכה במעבר הציבורי‬ ‫המשותף עד ‪ 60‬מטרים.‬אך הותקנה מערכת גילוי ושליטה בעשן‬ ‫בפרוזדורים במפורט בפרק ה' "מערכות שליטה בעשן"‪ .2.‫תכנון ובניה‬ ‫מס‪.3‬ד(.12.‬‬ ‫‪ 20‬אחסון חומרים‬ ‫מסוכנים‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫רמת סיכון גבוהה‬ ‫חניון מקורה‬ ‫פתוח‬ ‫הערה )‪(12‬‬ ‫חניון סגור‬ ‫כל שימוש אחר‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫במטרים‬ ‫עם מתזים ללא מתזים‬ ‫אסור‬ ‫‪30‬‬ ‫פרוזדור ללא מוצא‬ ‫במטרים‬ ‫עם מתזים ללא מתזים‬ ‫אסור‬ ‫אסור‬ ‫מהלך משותף‬ ‫במטרים‬ ‫ללא מתזים‬ ‫עם מתזים‬ ‫אסור‬ ‫אסור‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫יהיה בהתאם לשימוש הדומה לו ביותר מבין השימושים המפורטים בטבלה‬ ‫)ו( המרחקים המפורטים בטבלה שבפרט משנה )ה( לעיל כפופים להערות‬ ‫המפורטות להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במהלך משותף יתקיימו דרישות סימן כ"ד לפרק ט'.

‬וגובה‬ ‫תקרת הבניין או גובה תחתית החלק התחתון ביותר של שלד הגג‪ .‬‬ ‫בבתי חולים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (3‬המרחק מכל נקודה בחדר המשמש לשינה עד הדלת של אותו חדר לא‬ ‫יעלה על ‪ 15‬מטרים‪.2.2.‬בבניין המוגן על ידי מערכת מתזים‪ .‬ ‫)‪ (2‬המרחק מכל נקודה בחדר עד למוצא בטוח לא יעלה על ‪ 60‬מטרים.‬תנאיו ואגרות(‪ .2.‬המשמשת חלק מגישה למוצא בטוח‪ .‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫במוסדות בריאות‪.12.7‬‬ ‫תרשים ‪3.‬ניתן‬ ‫להגדיל את מרחקי ההליכה הנדרשים בפרט זה בעוד ‪ 25‬מטרים‪.‬לא יעלה על ‪ 30‬מטרים.‬ ‫)‪ (11‬לעניין פרט זה‪" .12.‬במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק מכל דלת יציאה של החדר המשמשת חלק מגישה למוצא בטוח‪ .‬תעשיה מסוכנת" ‪ -‬כהגדרתה בפרט ‪)3.3‬א(.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תעשיה מיוחדת" ‪ -‬כהגדרתה בפרט ‪)3.2.‬הוא ‪ 8‬מטרים‬ ‫לפחות‪ .‬ ‫)‪ (3‬המרחק מכל נקודה בחדר המשמש לשינה עד הדלת של אותו חדר לא‬ ‫יעלה על ‪ 15‬מטרים.15. פתחים אלו יותקנו כך שתימנע הצטברות עשן‪.15.‬‬ ‫מרחק הליכה בגני‬ ‫ילדים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬הקירות החיצוניים יהיו פתוחים לאוויר החופשי‬ ‫ב–‪ 40%‬משטחם בכל מפלס.15.6‬א( בגני ילדים‪ .‬מעל מפלס הרצפה.‬במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק בין דלת של חדר‪ .‬ ‫)‪ (4‬המרחק מכל נקודה במקבץ חדרים המשמשים לשינה עם יציאה אחת‬ ‫משותפת‪ .‬‬ ‫כמתואר בתרשים ‪.‬לבין מוצא‬ ‫בטוח לא יעלה על ‪ 45‬מטרים.‬ ‫)‪ (12‬בחניון מקורה פתוח‪ .4.3.‬לא יעלה על ‪ 30‬מטרים‪.‬עד דלת היציאה המשותפת של אותו מקבץ‪ .‬ ‫)‪ (2‬המרחק מכל נקודה בחדר עד למוצא בטוח לא יעלה על ‪ 35‬מטרים.3‬א(‪ .7‬‬ ‫‪20636‬סד‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .15.‬עד‬ ‫הכניסה למוצא בטוח או עד דלת יציאה חיצונית‪ .2009‬‬ ‫‪-138-‬‬ .7‬בבתי חולים‪ .2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (10‬לעניין פרט זה‪" .2.

‬ ‫)‪ (2‬בבניין מותקנת מערכת לפינוי עשן וחום המונעת סכנה של הצטברות עשן‬ ‫בגובה נמוך מ–‪ 1.15.11‬בבתי מלון ובמעונות סטודנטים‪ .‬במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק בין דלת של חדר‪ .‬המשמשת חלק מגישה למוצא בטוח לבין מוצא‬ ‫בטוח לא יעלה על ‪ 30‬מטרים.‬אם מתקיימים תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הבניין נמצא בקומת קרקע בלבד.‬ ‫)‪ (2‬מרחק ההליכה מדלת הכניסה של החדר או יחידת האירוח ועד למוצא‬ ‫הבטוח הקרוב ביותר לא יעלה על ‪ 60‬מטרים‪.80‬מטרים בפרק הזמן הנדרש לפינוי הבניין מאנשים והבניין‬ ‫מוגן כולו על ידי מערכת מתזים‪.2.12‬בתעשיה רגילה הכוללת חומרים ברמת סיכון נמוכה או בינונית מרחק ההליכה לא‬ ‫יעלה על ‪ 120‬מטרים‪ .2.‬‬ ‫‪ 3.4.‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫בבניין מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬מרחק ההליכה מדלת הכניסה של החדר או הדירה עד למוצא הבטוח הקרוב‬ ‫ביותר לא יעלה על ‪ 60‬מטרים‪.9‬על מרחק הליכה בבניין מגורים יחול גם פרט ‪.15.2‬‬ ‫מרחק הליכה בדיור‬ ‫מוגן ובבתי אבות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.15.2.15.8.10‬בדיור מוגן ובבתי אבות‪ .2.‬ ‫)‪ (2‬המרחק מכל נקודה בחדר ועד למוצא בטוח לא יעלה על ‪ 45‬מטרים‪.‬עד דלת הכניסה לחדר או לדירה לא‬ ‫יעלה על ‪ 38‬מטרים.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬‬ ‫מרחק הליכה בבתי‬ ‫מלון ומעונות‬ ‫סטודנטים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫בתעשיה רגילה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8‬א( במרפאות אמבולטוריות‪ .‬במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מרחק ההליכה בתוך חדר או בדירה‪ .‬ניתן‬ ‫להגדיל את מרחקי ההליכה הנדרשים בפרט זה בעוד ‪ 15‬מטרים‪.18.2.‫תכנון ובניה‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫במוסדות בריאות‪.2009‬‬ ‫‪-139-‬‬ .‬‬ ‫‪20636‬סה‬ ‫‪1.‬במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מרחק ההליכה בתוך חדר או יחידת אירוח עד דלת הכניסה לחדר או‬ ‫ליחידה לא יעלה על ‪ 38‬מטרים.‬‬ ‫בבתי חולים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.3.‬בבניין המוגן על ידי מערכת מתזים‪ .15.

1‬א( בפרוזדורים‪ .22‬‬ ‫)ב( במעברים המשרתים יותר מ–‪ 6‬אנשים או שאורכם עולה על ‪ 15‬מטרים‪. גופי תאורת החירום יהיו‬ ‫מוזנים משני מעגלי הזנה נפרדים המוזנים ממערכות נפרדות‪.18.2.2009‬‬ ‫‪-140-‬‬ .20‬חלק ‪.20‬חלק ‪ 2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1:40‬‬ ‫)ו( תאורת חירום תתבסס על גופי תאורה עצמאיים הניזונים מסוללות נטענות או‬ ‫מערכת מרכזית לגיבוי חשמלי מבוקרת טעינה הכוללת מצבר נטען.‬‬ ‫)ב( להפעלת תאורה מלאכותית באמור יותקנו מתגים בכל כניסה לחדר מדרגות‪.‬‬ ‫בפרוזדורים ובחדרי מדרגות‪ .5‬‬ ‫שניות בכל מקרה של כשל בהספקת החשמל או נפילה במתח רשת החשמל כמפורט בתקן‬ ‫הישראלי בת"י ‪ .4.‬יותקנו גופי תאורת חירום שיאירו את נתיב‬ ‫המילוט‪ .00‬מטרים מדלת הכניסה.22‬מנורות‪ :‬מנורות לתאורת חירום )להלן ‪ -‬ת"י ‪ 20‬חלק ‪.2.17.‬‬ ‫)ה( היחס בין עוצמת ההארה המרבית לבין עוצמת ההארה המינימלית לא יעלה על‬ ‫‪.‬או "יציאת חירום"‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .(2. דרישה זו אינה חלה על מעברים‬ ‫ופרוזדורים בדירת מגורים‪.‬‬ ‫)ד( מדידת עוצמת האור המינימלית תתבצע בגובה מפלס ההליכה לאורך נתיב‬ ‫המילוט‪.‬יותקנו שלטים שבהם נכתב‪" :‬יציאה"‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סימן ט"ז‪ :‬תאורת דרכי מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫תאורה מלאכותית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫‪20636‬סו‬ ‫‪1. המתגים יותקנו בגובה הנע בין ‪ 85‬ס"מ‬ ‫ל–‪ 110‬ס"מ מעל מפלס הרצפה‪.‬‬ ‫)ז( גופי תאורת החירום יתאימו לתקן הישראלי ת"י ‪ .2.1‬א( תאורת חירום בדרך מוצא תתחיל לפעול בתוך פרק זמן שאינו גדול מ–‪0.‬לאורך דרך המוצא‪ .1‬א( דרכי מוצא ישולטו ויסומנו לפי הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בכל מרכיבי דרך מוצא שלא נראה מהם באופן ברור כיוון היציאה מהבניין‪.2.‬במעברים המשרתים יותר מ–‪ 6‬אנשים או שאורכם עולה על ‪15‬‬ ‫מטרים ובחדרי מדרגות תותקן תאורה מלאכותית שעוצמתה במקום החשוך ביותר על הרצפה‬ ‫‪ 10‬לוקס לפחות‪.‬‬ ‫)ג( עוצמתה המינימלית של תאורת חירום לאורך נתיב המילוט לא תפחת מ–‪1‬‬ ‫לוקס בכל נקודה לאורך נתיב המילוט למשך שעה אחת לפחות‪.‬‬ ‫במרחק שאינו גדול מ–‪ 1.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ז‪ :‬תאורת חירום‬ ‫תאורת חירום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫ומעל דלת יציאה‪ .16.22‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫שילוט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ח‪ :‬שילוט וסימון דרכי מוצא‬ ‫‪) 3.‬בזמן הפסקת חשמל או נפילה במתח רשת החשמל.

‬ ‫)‪ (3‬גובה האותיות בשלטים הנדרשים בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪ (2‬יהיה ‪ 15‬סנטימטרים‬ ‫לפחות‪ .50‬מטרים מעל הרצפה‪.‬יותקן שלט קבוע‬ ‫בצד המבואה הקומתית‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫עם חץ הכוונה או ללא חץ הכוונה‪ .8.‬יותקנו שלטים כמפורט בפסקאות )‪ (2) .‬‬ ‫)ב( לשלטים לפי פרט משנה )א( תותקן תאורה מרשת החשמל של הבניין וממקור‬ ‫חשמל עצמאי המבוסס על סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של ‪ 60‬דקות.‬ועליו המילים "דלת אש! החזק סגורה!".1‬ב(‪. הכיתוב על השלט יהיה בגוון אדום על גבי רקע לבן.‬יותקן שלט‬ ‫"אין יציאה". הכיתוב על השלטים יהיה בגוון‬ ‫לבן על גבי רקע ירוק. ניתן לשלב בשלטים צלמית "דרך מילוט" כמפורט בת"י‬ ‫‪ 1918‬חלק ‪.4‬גובה האותיות‬ ‫בשלטים יהיה ‪ 20‬סנטימטר לפחות‪ .1‬דלתות האש חייבות להיות סגורות תמיד‪ .2009‬‬ ‫‪-141-‬‬ .‬בצד הפונה למבואת הכניסה‪ .‬כאמור בפרט משנה )ד(‪ .‬‬ ‫‪ . גוף התאורה‬ ‫יתאים לתקן ישראלי ת"י ‪ 20‬חלק ‪ .‬ונוסף עליו ‪ -‬שלט‬ ‫קבוע שבו נכתב‪:‬‬ ‫"בבניין זה מותקנות דלתות אש בכל קומותיו‪ .‬ ‫)‪ (4‬התקנת השלטים תהיה בניצב לכיוון המילוט.‬יותקן שלט‪ .(1‬ו–)‪ (4‬שחובה‬ ‫לשלב בהם צלמית "דרך מילוט" כמפורט בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ועוביין יהיה ‪ 20‬מילימטרים‪. הכיתוב על השלט יהיה בגוון‬ ‫ירוק על רקע לבן.‬‬ ‫‪ .‬לפי הצורך. גובה כתיב האותיות יהיה ‪ 3‬סנטימטרים לפחות ועוביין ‪ 7‬מילימטרים‬ ‫לפחות.‬למעט בזמן מעבר אנשים‪ .4.22‬והוא יופעל בעת הפסקת חשמל או נפילה במתח רשת‬ ‫החשמל‪.‬‬ ‫)‪ (6‬על דירת מגורים יחול פרט ‪)3.‬דלתות האש משמשות להגנה‬ ‫מפני אש ולמילוט לחדר המדרגות‪.2‬פגיעה ביכולת הסגירה העצמית של הדלתות עלולה לגרום לאובדן חיי‬ ‫אדם ולגרימת נזקים לרכוש בעת שריפה‪.‬‬ ‫)ג( בדרך מוצא יותקנו שלטים המציינים את קיומם של מיתקני בטיחות אש‪.‬ועוביים יהיה ‪ 15‬מילימטרים לפחות.‬בגובה ‪ 1.‬‬ ‫‪20636‬סז‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ה( על דלת אש הממוקמת בקומת הכניסה לבניין או במקום בולט לעין בסמוך‬ ‫אליה‪ .21. המרווח בין האותיות יהיה לפחות‬ ‫‪ 1‬סנטימטר.‬ ‫)‪ (5‬בחניון מקורה‪ .‬שאינה בקומת הכניסה‪ . השלט ימוקם במרכז הדלת‪ .2.‬כדי‬ ‫למנוע חדירת אש ועשן לחלל חדר המדרגות בעת שריפה‪.4‬‬ ‫)‪ (2‬בכל מקום בבניין שניתן לסטות בו מדרך היציאה מהבניין‪ .‬‬ ‫)ד( על דלת אש של חדר מדרגות מוגן‪ .

.(4‬‬ ‫‪20636‬סח‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ 1(4‬המילים "יציאה לרחוב בקומה ‪ ".(Normally Open‬והמצוידות במנגנון סגירה אוטומטי בעבור מקרים של‬ ‫שריפה‪ .2009‬‬ ‫‪-142-‬‬ ..18.‬ ‫)‪ (3‬המילים "חדר המדרגות משרת קומות" ואחריהן ‪ -‬מספר הקומות בבניין‪.‬מתחת לשלט המתואר בפרט משנה )ד(‪.4.‬‬ ‫)ו( הוראות פרטי משנה )ד( ו–)ה( אינן חלות על דלתות אש פתוחות הנמצאות‪ .‬ ‫)‪ (2‬המילה "קומה" ולצדה או מתחתיה מספר הקומה.1‬במקור סופררו שתי תקנות המשנה האחרונות כ–)‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫‪ .3‬אין לנעול את הדלתות ואין להציב כל דבר העלול להפריע לפתיחה‬ ‫ולסגירה שלהן ולמעבר חופשי של אנשים אל חדר המדרגות ובתוכו"‪. השלט ימוקם במרכז הדלת‪ .‬ואחריהן מספר הקומה שממנה יש יציאה‬ ‫לרחוב.‬ ‫)‪ (4‬המילים "יש יציאה לקומת הגג" או "אין יציאה לקומת הגג".1‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .‬בדרך‬ ‫כלל‪ .‬במצב פתוח )‪ .2.‬‬ ‫על פי החלטת עורך הבקשה.‬‬ ‫הכיתוב של השלט יהיה בגוון ירוק על רקע לבן.‬ובלבד שהדלתות האמורות אושרו בידי רשות הכבאות כדלתות פתוחות‪.‬ ‫תרשים ‪3. גובה האותיות של הרישה בשלט יהיה ‪7‬‬ ‫מילימטרים לפחות וגובה כתיב האותיות הנדרשות בסעיפים ‪ 1‬עד ‪ 3‬בשלט יהיה ‪ 3‬מילימטרים‬ ‫לפחות.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫)ז( בחדר מדרגות מוגן יותקן בכל קומה שלט קבוע שבו נכתבו בסדר יורד כלפי‬ ‫מטה פרטים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬כינוי חדר המדרגות.

2.2. שלטים‬ ‫אלו יזוהו כאשר הדלת במצב סגור או פתוח.16 .10‬מטרים‪. גובה כתיב אותיות‬ ‫המילים הנדרשות לכיתוב בפסקה )‪ (2‬יהיה ‪ 12‬מילימטרים לפחות ועוביין ‪2‬‬ ‫מילימטרים לפחות.2.2.4. ועוביו יהיה ‪ 25‬מילימטרים לפחות.‬ומקום‬ ‫היציאה נצפה בבירור‪ . החץ‬ ‫יצביע כלפי מעלה או כלפי מטה‪ .‬כבש‪ .3‬‬ ‫‪.2.1‬א( בכל מקרה שבו מפלס הרחוב שונה ממפלס הכניסה או היציאה לבניין יותקנו‬ ‫מדרגות חוץ‪ .‬ ‫)‪ (8‬המילה והחץ על השלט האמור בפסקה )‪ (7‬יהיו בגוון ירוק על רקע לבן.‬לדעת המהנדס‪ . גובה החץ יהיה‬ ‫‪ 120‬מילימטרים לפחות.2.2.‬יותקנו השלטים לפי סימן זה בשפה‬ ‫העברית והערבית כאחד‪.‬לא תחול הדרישה המפורטת ברישה של פסקה זו‪.‬ ‫)‪ (7‬מימין לכיתוב בשלט יסומן חץ הכוונה המציין את כיוון המילוט.10‬‬ ‫)ד( מישור שלח המדרגה יהיה מחוספס או עשוי חומר המונע החלקה‪.50‬מטרים מעל הרצפה.‬ ‫)‪ (9‬יהיה ניתן לצפות בשלט כאשר הדלת במצב סגור או פתוח.‬‬ ‫)ב( רוחב מדרגות החוץ‪ . גובה כתיב‬ ‫אותיות המילים הנדרשות לכיתוב בפסקאות )‪ (3‬ו–)‪ (4‬יהיה ‪ 5‬מילימטרים לפחות‬ ‫ועוביין יהיה ‪ 1‬מילימטרים לפחות.‬הכבש או המעבר המשופע יהיה שווה לרוחב דלת היציאה‬ ‫החיצונית הגובלת עם המדרגות ולא יפחת מ–‪ 1.2.2.19.2.2.‬‬ ‫)ג( המדרגות ייבנו בהתאם להוראות פרטים ‪.3.3.2.‬‬ ‫שילוט בשפה‬ ‫הערבית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬סט‬ ‫‪1. כאשר המפלס התחתון ביותר‬ ‫של חדר המדרגות מתחיל לא יותר מקומה אחת מתחת לקומת היציאה‪ .3.3.‬ ‫)‪ (10‬כאשר בדרך מוצא נדרשת עליה בחדר מדרגות כדי להגיע ליציאה‪ .3. בתוך החץ תיכתב‬ ‫המילה "ליציאה".4 .2.3.‬יותקנו‬ ‫שלטים לסימון כיוון היציאה בכל קומה שבה נדרשת עלייה למעלה.2009‬‬ ‫‪-143-‬‬ . קו‬ ‫תחתית השלט יהיה בגובה ‪ 1.6 .‬קיים שיעור ניכר של‬ ‫ציבור דובר השפה הערבית שאינו דובר השפה העברית‪ .2‬בבניין המוקם במרחב תכנון מקומי שבו‪ .‬ ‫גובהו של השלט יהיה ‪ 35‬סנטימטרים לפחות ולא יעלה על ‪ 55‬סנטימטרים.5 .18.2.‬מעבר משופע או שילוב של חלק מהם‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (6‬גובה כתיב אותיות המילים הנדרשות לכיתוב בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪ (5‬יהיה‬ ‫‪ 20‬מילימטרים לפחות ועוביין יהיה ‪ 2‬מילימטרים לפחות. גובה נתיב האותיות הנדרשות לכיתוב מספר הקומה בפסקה‬ ‫)‪ (2‬יהיה ‪ 70‬מילימטרים לפחות ועוביין יהיה ‪ 8‬מילימטרים לפחות.‬על פי קביעת עורך הבקשה.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ט‪ :‬חוץ הבניין‬ ‫מדרגות חוץ‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.

2.‬תנאיו ואגרות(‪ .4.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ה( אם‪ .5‬סנטימטרים כמתואר בתרשים‬ ‫‪.2.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬על פי הנוסחה המפורטת בפרט‬ ‫משנה ‪)3. אם נדרש‬ ‫מעקה‪ .‬‬ ‫)ז( בבניין ציבורי‪ .2.1‬‬ ‫תרשים ‪3.2.1‬‬ ‫)ג( המרחק שבין רחבת ההיערכות לחלק הבולט ביותר של חזית הבניין‬ ‫שבה חלון חילוץ‪ .20.2009‬‬ ‫‪-144-‬‬ .‬רחבת היערכות וחלונות חילוץ‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫אמצעי חילוץ‬ ‫מבניין שאינו בניין‬ ‫גבוה או בניין‬ ‫רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ'‪ :‬דרך גישה‪ .2.‬ ‫‪20636‬ע‬ ‫‪1.‬ ‫)ד( דרך הגישה יכולה להיות חלק מהדרך הציבורית.‬רחבת היערכות וחלון חילוץ העומדים בדרישות אלה‪:‬‬ ‫)א( רוחב דרך הגישה יהיה ‪ 4‬מטרים לפחות.‬‬ ‫)ח( במדרגות המשתלבות במישור משופע הניצב לכיוון מהלך המדרגות יתקיימו‬ ‫תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רום המדרגה התחתונה לא יעלה על ‪ 17.‬ ‫)ב( כחלק מדרך הגישה או בסיומה תהיה רחבת היערכות שמידותיה יהיו‬ ‫לפחות ‪ 6‬מטרים לאורך ‪ 12‬מטרים כמתואר בתרשים ‪.‬מותקנות מדרגות חוץ רחבות‪ .1‬‬ ‫)‪ (2‬היחס בין רום המדרגה התחתונה לשלחה‪ .3.19.‬לא יעלה על ‪ 12‬מטרים.‬בכל מהלך מדרגות חוץ יותקן מסעד ובית אחיזה משני צדי‬ ‫המדרגות‪.3.16‬‬ ‫)ו( בכל מהלך מדרגות יותקן מסעד ובית אחיזה בצד אחד של המדרגות.19.‬יהיו סידורי חילוץ אנשים אל מחוץ‬ ‫לבניין שמתקיימים בהם אחד לפחות מן התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך גישה‪ .5‬ד(‪ .1‬בבניין‪ .‬לא יחול במדרגות אלו‪.3.‬ייחשב בית האחיזה של המעקה מתאים לדרישה זו‪.2.2.‬משיקולי אדריכלות‪ .‬שאינו בניין גבוה או בניין רב קומות‪ .20.‬יותקנו מסעדים נוספים‬ ‫בהתאמה לפתחי היציאה מהבניין ובהתאם לקבוע בפרט ‪.

‬‬ ‫תרשים ‪3.‬על סמך חוות דעת הנדסית ולאחר התייעצות עם רשות‬ ‫הכבאות‪ .20.‬ ‫)ו( על אף האמור בפסקת משנה )א(‪ .70‬‬ ‫מטרים.2.‬לאשר רוחב לדרך גישה קטן מ–‪ 4‬מטרים אך לא פחות מ–‪3.1‬‬ ‫)ז( בבניין יותקנו חלונות חילוץ העומדים בדרישות סימן זה‪.3.‫תכנון ובניה‬ ‫)ה( מדרכה וכביש יכולים לשמש רחבת ההיערכות.20.‬רשאי המהנדס‪ .2.‬מטעמים מיוחדים‬ ‫שיירשמו‪ .1‬‬ ‫‪20636‬עא‬ ‫‪1. הרוחב הפנוי ממכשולים יהיה לא פחות מ–‪ 4‬מטרים כמתואר‬ ‫בתרשים ‪.4.2009‬‬ ‫‪-145-‬‬ .

2.‬ברחבת היערכות ובין רחבת היערכות לבניין‪ .5‬דרך גישה ורחבת היערכות‪ .4.‬הרדיוס החיצוני‪ .‬שמתקיימות בו דרישות סימן ג'‪ .20.‬‬ ‫רדיוס סיבוב של‬ ‫דרך גישה ורחבת‬ ‫היערכות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.20‬מטרים לפחות‪.‬‬ ‫)ב( הגובה החופשי ממכשולים מעל דרך גישה יהיה ‪ 4.2009‬‬ ‫‪-146-‬‬ .‬לרבות ‪-‬‬ ‫)א( עמדת כיבוי אש בכל מבואה קומתית.‬‬ ‫מבנה דרך גישה‬ ‫ורחבת היערכות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)ג( בבניין לא תחול הדרישה להתקנת חלון חילוץ.‬הטמונים מתחתן‪ .‬‬ ‫‪20636‬עב‬ ‫‪1.2.20.‬כך‬ ‫שיתאפשר מעבר מיידי לרכב כיבוי והצלה‪.‬ ‫)ג( בבניין לא תחול הדרישה לדרך גישה ורחבת היערכות‪.‬לעכב או להכשיל את פעולתו התקינה של רכב כבאות והצלה‪.20.‬ ‫רדיוס השטח הנקי ממכשולים‪ .2‬אם דרך גישה איננה ישרה‪ .‬במסגרת בגוון בהיר ותשולט‬ ‫באופן שיאסור חניה לכלי רכב במקום.3‬אם נבנה שער בדרך גישה‪ .2.20.2.6‬א( לא יהיו בדרך גישה‪ .‬ ‫)ד( בבניין לא תחול הדרישה לדרך גישה ורחבת היערכות‪.‬‬ ‫סימון ושילוט‬ ‫רחבת היערכות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)‪ (3‬בבניין מותקנת מערכת מתזים העומדת בדרישות אלה‪:‬‬ ‫)א( בכל שטח הבניין מותקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית במים ‪-‬‬ ‫מתזים.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬העלולים‬ ‫להפריע‪ .‬בליטות‪.4‬רחבת היערכות בתחום המגרש תסומן על הקרקע‪ .20. הספקת המים למתזים מבוססת על לחץ המים העירוני ולא יידרש‬ ‫אמצעי להגברת לחץ.‬‬ ‫שער בדרך גישה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬עמודי טלפון‪ .‬תובטח אפשרות פתיחתו או פריצתו במקרה חירום‪ .‬ ‫)ב( בבניין לא תחול הדרישה להתקנת חלון החילוץ.‬ת"י ‪ 412‬עומסים במבנים‪ :‬עומסים אופייניים‪.‬עמודי חשמל‪ . רחבת היערכות בתחום הדרך הציבורית תשולט באופן‬ ‫שייאסר חניית רכב במקום‪.‬לא יפחת מ–‪ 16‬מטרים‪.‬ ‫)ב( פינוי עשן מכל מבואה קומתית ופתחי פינוי עשן מחדר המדרגות‬ ‫לעבר הגג העומדים בדרישות סימן א' לפרק ה'.‬‬ ‫עצים‪ .‬לרבות מכסים לתאי בקרה וצינורות למערכות תשתית‬ ‫למיניהן‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬חדר מדרגות מוגן‪ .‬כבלים עיליים‪ .‬רדיוס הסיבוב של ציר הדרך לא יפחת מ–‪ 12‬מטרים.‬‬ ‫מניעת הפרעה‬ ‫בדרך גישה‬ ‫וברחבת היערכות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬מבנים או מיתקנים כיוצא באלה‪ .‬יהיו בנויים באופן המאפשר להם לשאת רכב לכיבוי והצלה על פי‬ ‫התקן הישראלי‪ .2.

2‬א( חדר מדרגות בבניין גבוה או בבניין רב–קומות‪ .‬יסומן חלון החילוץ בחלקו הפנימי בסימן זוהר‬ ‫במילים "חלון חילוץ"‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ג'‪ :‬הפרדות ועמידות אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬הפרדות‬ ‫הפרדה בין דרכי‬ ‫מוצא והבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.‬‬ ‫)ג( בבניין שאינו בניין למגורים‪ .00‬מטרים לפחות )להלן ‪ -‬חלון חילוץ(‪.‬‬ ‫)ו( פרט זה אינו חל על בניין אשר הותקנו בו סידורי חילוץ העומדים בדרישות‬ ‫פרט ‪ (2)3.‬‬ ‫תהיה ‪ 30‬דקות לפחות בהתאם לתקן הישראלי ת"י ‪ .3.2.3.‬והמרחק בין כל שני חלונות חילוץ לא עולה‬ ‫על ‪ 35‬מטרים מדוד לאורך מעטפת הבניין‪ .‬או חלון הזזה.1‬‬ ‫מיקום חלונות‬ ‫חילוץ‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‫תכנון ובניה‬ ‫חלונות חילוץ‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.80‬מטרים לפחות‪ .‬וגובהו החופשי‬ ‫‪ 1.‬‬ ‫)ה( פרט זה אינו חל על קומת הקרקע בבניין‪.‬כשהמדידה תתבצע בקו אלכסוני בין כל נקודה בכל קומה בבניין לבין חלון החילוץ‬ ‫של אותה קומה‪ .2009‬‬ ‫‪-147-‬‬ .2.3.1212‬דלתות אש‪ :‬עמידות אש‪.1.7‬תותקן רחבת היערכות שתאפשר‬ ‫כניסה לבניין או יציאה ממנו באמצעות סולם המורכב על רכב כבאות והצלה‪.‬‬ ‫)ב( חלון חילוץ יהיה חלון צד צירי‪ .‬‬ ‫)ב( אם נדרש יותר מחלון חילוץ אחד‪ .20.2‬‬ ‫הפרדת חדר‬ ‫מדרגות מהבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬וניתן לפתיחה או פריצה מחלקו החיצוני‪.3.2.2.7‬א( בכל קומה יותקן חלון אחד שרוחבו החופשי ‪ 0.‬‬ ‫)ד( המרחק בין כל נקודה בכל קומה בבניין לבין חלון חילוץ לא יעלה על ‪50‬‬ ‫מטרים‪ .‬‬ ‫)ג( עמידות האש של דלתות אש בחדרי מדרגות המשמשים חלק ממוצא בטוח‪.1‬או ‪.4.‬‬ ‫)ב( חדר מדרגות בבניין שאינו בניין גבוה או בניין רב–קומות‪ .‬ניתן להתקין רחבת היערכות אחת בלבד‪.‬לרבות מעבר דרך‬ ‫דלתות של דירות או חדרים‪.‬‬ ‫יופרד משאר חלקי הבניין על ידי אלמנטים בעלי עמידות אש למשך ‪ 60‬דקות לפחות‪.20.‬ובלבד שקיים מעבר בין כל חלקי הקומה לחלון החילוץ‪ .(3)3.‬המשמש מוצא בטוח‪.20.2.20. החלון יהיה ניתן לפתיחה מצדו‬ ‫הפנימי‪ .‬‬ ‫‪20636‬עג‬ ‫‪1.1‬הפרדה בין דרך מוצא לבין שאר חלקי הבניין תהיה לפי הדרישות המפורטות בפרט‬ ‫‪.‬כאמור בפרט ‪ .‬המשמש מוצא בטוח יופרד‬ ‫משאר חלקי הבניין על ידי אלמנטים בעלי עמידות אש למשך ‪ 120‬דקות לפחות‪.8‬א( מול חלון חילוץ‪ .20.1.1.

‬ ‫)‪ (3‬דלת אש בעלת עמידות אש למשך ‪ 30‬דקות בידוד ו–‪ 90‬דקות כשל תחילי‬ ‫ויציבות.‬‬ ‫‪) 3.‬יהיו הפתחים סגורים‬ ‫על ידי דלת אש שתהיה בעלת עמידות אש למשך ‪ 30‬דקות בידוד ו–‪ 90‬דקות כשל תחילי‬ ‫ויציבות‪.‬‬ ‫המכילות‪ .‬כגון קופאי בחניון או משרד במחסן‪ .‬תותקן מבואה‬ ‫המופרדת מקומת שטחי השירות באמצעות קירות עמידי אש למשך שעתיים לפחות והגישה‬ ‫למבואות אלה תהיה דרך דלת אש‪.‬בכניסה לחדר מדרגות מוגן בבניין המשמש למגורים‪ .‬המשרת קומות שירות בלבד‪.1.‬תתאפשר‬ ‫העברת צנרת דרכם בתנאי שהמעברים נאטמו היטב מפני חדירת אש ועשן.‬‬ ‫צנרת ותעלות‬ ‫מיזוג אוויר‬ ‫החודרים אלמנטים‬ ‫עמידי אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( הותקנו במינהרת שירות או בפיר פתחי כניסה או יציאה‪ .‬מחסנים‪ .6‬א( באגפי אש‪ .5‬א( מינהרת שירות ופיר יופרדו מהבניין לכל אורכם וגובהם על ידי קירות עמידי‬ ‫אש למשך שעתיים לפחות‪. ההפרדה האמורה תהיה על ידי אחד או שילוב של אמצעים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מחיצות אש בעלת עמידות אש למשך שעתיים לפחות.4‬על חלק בניין‪ .‬‬ ‫)ב( צנרת המיועדת להעברת חום תבודד בחומרי בידוד לא דליקים‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫הפרדת קומות‬ ‫השירותים משאר‬ ‫חלקי הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ג( הדרישה בפרט משנה )ב( לא תחול על הדר מדרגות מוגן המסתיים ביציאה‬ ‫ישירות אל מחוץ לבניין‪ .‬שנועד לספק שירותים נלווים‬ ‫לשימושים שאופיים שטחי שירות‪ .‬ ‫)‪ (4‬דלת אש‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬בעלת‬ ‫עמידות אש למשך ‪ 30‬דקות בידוד ו–‪ 30‬דקות בשל תחילי ויציבות‪.‬בין השאר‪ .‬‬ ‫לבין שאר חלקי הבניין.3. האטימה תיעשה‬ ‫מחומרים לא דליקים‪.3.3.‬חדרי הסקה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .3.‬חניון רכב‪ .‬שהקירות או התקרות בהם בנויים מאלמנטים עמידי אש‪ .‬ ‫)‪ (2‬תקרות ורצפות הגובלות בבנייה בעלות עמידות אש למשך שעתיים‬ ‫לפחות.3‬א( בכל בניין תהיה הפרדת אש ועשן בין קומות שטחי שירות או חלק מהן‪.1.1.‬יצוידו במדפי אש‬ ‫אוטומטיים‪.3.3.‬מיתקני חשמל ראשיים וחדרים טכניים‪.‬‬ ‫)ב( בגישה מקומת שטחי שירות לחדר מדרגות מוגן או למעלית‪ .4.‬‬ ‫)ג( תעלות של מיזוג אוויר החודרות דרך האלמנטים האמורים‪ .3‬‬ ‫הפרדה בין הבניין‬ ‫למנהרת שירות‬ ‫ופיר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫‪20636‬עד‬ ‫‪1.‬לא תחול הדרישה בפרט ‪.2009‬‬ ‫‪-148-‬‬ .1.‬‬ ‫הפרדה בקומת‬ ‫השירותים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.

‬‬ ‫טבלה ‪ 3.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪ 2.1‬קירות פנים הנושאים יותר מקומה‬ ‫אחת‪ .3‬עמודים הנושאים גג בלבד‪.2‬קירות פנים הנושאים קומה אחת בלבד‪3 .‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪20636‬עה‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .00‬ד( בסימן ז' לחלק ז'‪.3.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫א‪.‬‬ ‫)ד( בבניין למגורים עמידות האש של השלד תהיה גם לפי דרישות פרק ח'‪.2.2009‬‬ ‫‪-149-‬‬ .‬ג‬ ‫‪ 1.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪ 3.47.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫עמודים או קירות נושאים אחרים‪.‬‬ ‫עמודים‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ה( בבניין להתקהלות עמידות האש של השלד תהיה גם לפי דרישות פרק ט'‪.1‬‬ ‫)ב( עמידות האש של מרכיבי שלד הבניין לא תפחת מהנדרש בסוג השלד בו סווג‬ ‫הבניין כאמור בפרט משנה‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .2‬קירות חוץ הנושאים קומה אחת בלבד‪4 .1‬א( מרכיבי שלד הבניין יסווגו לעמידות אש לפי אחד מסוגי השלד המפורטים‬ ‫בטבלה ‪.2.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪ 3.‬עמודים או קירות נושאים אחרים‪.4.3.1‬עמודים הנושאים יותר מקומה אחת‪.‬ג‬ ‫‪ 1.3‬קירות פנים הנושאים גג בלבד‪.00‬והנספח לפרט ‪) 7.‬‬ ‫)ג( בבניין גבוה ובניין רב–קומות עמידות האש של השלד תהיה גם לפי דרישות‬ ‫פרט ‪ 7.3.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .2.‫תכנון ובניה‬ ‫סימן ב'‪ :‬עמידות אש של שלד הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫עמידות האש של‬ ‫שלד הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ג‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‪.43.1‬סיווג שלד הבניין לפי עמידות אש )בשעות(‬ ‫סוג שלד הבניין‬ ‫‪I‬ד‬ ‫מרכיבי שלד הבניין‬ ‫‪442‬‬ ‫‪II‬ד‬ ‫‪222 332‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪III‬ד‬ ‫‪000‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪IV‬ד‬ ‫‪2HH‬‬ ‫‪V‬ד‬ ‫‪111‬‬ ‫‪000‬‬ ‫קירות חוץ נושאים‬ ‫‪ 1.3‬קירות חוץ הנושאים גג בלבד‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‪.1‬קירות חוץ הנושאים יותר מקומה אחת‪.3.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫עמודים או קירות נושאים אחרים‪.‬‬ ‫קירות פנים נושאים‬ ‫‪ 2.2‬עמודים הנושאים קומה אחת בלבד‪.

‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .‬ג‬ ‫‪0‬א‪.5‬‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬א‪.2‬קורות ואגדים הנושאים קומה אחת‬ ‫‪2‬‬ ‫בלבד‪.II-000‬‬ ‫)‪ (3‬שלד שסיווגו ‪ III‬יהיה שלד מסוג‪ III-211 :‬או ‪.‬‬ ‫מודגש עם רקע אפור ‪ -‬אלמנטים המותרים להיות מחומרים דליקים מאושרים על‬ ‫ידי רשות כבאות‪.‬ג‬ ‫‪0‬א‪.‬אינן נכללות בטבלה זו.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .‬ובאישור רשות כבאות‪.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .‬‬ ‫ג‪.‬ג‬ ‫הערות לטבלה ‪3.‬‬ ‫מסומן באות ‪ = H‬רכיבי שלד הבניין עשויים עץ‪ .2009‬‬ ‫‪-150-‬‬ .I-332‬‬ ‫)‪ (2‬שלד שסיווגו ‪ II‬יהיה שלד מסוג‪ II-222 :‬או ‪ II-111‬או ‪.‬וההגנה על הפתחים‬ ‫בקירות חוץ‪ .‬‬ ‫לעניין סיווג שלד הבניין לעמידות אש ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬שלד שסיווגו ‪ I‬יהיה שלד מסוג‪ I-442 :‬או ‪.‬‬ ‫ב‪.‬ג‬ ‫‪0‬א‪.‬‬ ‫עמידות האש של החלקים הלא קונסטרוקטיביים של קירות חוץ‪ .IV-2HH :‬‬ ‫)‪ (5‬שלד שסיווגו ‪ V‬יהיה שלד מסוג‪ V-111 :‬או ‪.‬‬ ‫‪20636‬עו‬ ‫‪1.7.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .1‬‬ ‫א‪.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .4.2.3‬קורות ואגדים הנושאים גג בלבד‪.‬אגדים‬ ‫‪ 4.V-000‬‬ ‫הבחירה בסוג שלד מסוים מחייבת בכל הערכים של עמידות האש המופיעים באותה עמודה‬ ‫בטבלה‪.5‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 4.‬ג‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 4.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סוג שלד הבניין‬ ‫‪I‬ד‬ ‫מרכיבי שלד הבניין‬ ‫‪442‬‬ ‫‪II‬ד‬ ‫‪222 332‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪III‬ד‬ ‫‪000‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪IV‬ד‬ ‫‪2HH‬‬ ‫‪V‬ד‬ ‫‪111‬‬ ‫‪000‬‬ ‫קורות‪ .3.1‬קורות ואגדים הנושאים יותר מקומה‬ ‫אחת‪ .III-200‬‬ ‫)‪ (4‬שלד שסיווגו ‪ IV‬יהיה שלד מסוג‪.5‬רצפה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .6‬גג‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .‬עמודים או קירות נושאים אחרים‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .7‬קורות חוץ שאינם נושאים‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪1 1.3. בהפרדה אנכית בין קומות הבניין תתקיים‬ ‫הדרישה של פרט ‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪0‬א‪.

‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ה'‪ :‬מערכות שליטה בעשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬אופני שליטה בעשן‬ ‫סידורי שליטה‬ ‫בעשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬עז‬ ‫‪1.1‬מערכת כיבוי אש אוטומטית במים תותקן על פי תקן ישראלי ת"י ‪ .1‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ד'‪ :‬מערכות גילוי וכיבוי אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬כללי‬ ‫מערכת כיבוי אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫תרשים ‪3.4.1.1.2009‬‬ ‫‪-151-‬‬ .3.5.4.1596‬מערכות‬ ‫מתזים‪ :‬התקנה‪.2.‫תכנון ובניה‬ ‫הסבר לסימון גרפי של סוג שלד‬ ‫הסימון הגרפי של סוג השלד )לדוגמה ‪ (I-442‬כולל ‪ 3‬רכיבי שלד בלבד ואינו כולל את כל‬ ‫הדרישות המפורטות בטבלה‪.1‬במקום שנדרשו בו סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין הם יבוצעו באחת‬ ‫השיטות המתוארות בסימן זה או בשילוב חלק מהן‪.

1.5%‬לפחות משטח חלק הבניין שהוא משרת‪.‬כך שלא יפחת מ–‪ 1.2009‬‬ ‫‪-152-‬‬ .1.‬ ‫)‪ (4‬הפעלה ידנית מרחוק‪.‬‬ ‫ופתח יניקת העשן מכל קומה הוא ‪ 0.‬ניתן להקטין את שטח‬ ‫הפתח נטו‪ .3‬מ"ר לפחות‪ .‬יהיה ‪ 0.‬ ‫)‪ (2‬פיקוד מרגש זרימה של מערכת מתזים.4‬א( שטח החתך של פיר שחרור עשן בלא אמצעים מכניים‪ .‬עשויה פח בעובי ‪ 1.‬‬ ‫)ב( מנגנון אוטומטי כאמור בפרט משנה )א( יופעל על ידי אחת מן השיטות האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬פיקוד מגלאי אש ועשן.‬למניעת מעבר‬ ‫עשן בין הקומות‪.6‬א( מפוח יניקת עשן יהיה עמיד בחום בטמפרטורה של ‪ 400‬מעלות צלזיוס למשך‬ ‫שעתיים לפחות.1.25‬מ"מ‬ ‫לפחות והמסתיימת ‪ 60‬ס"מ לפחות מעל הקו העליון של פתח כניסת העשן‪ .‬‬ ‫)ב( בתחתית פיר שחרור עשן יותקן פתח כניסת אוויר מחוץ לבניין ששטחו ‪300‬‬ ‫סמ"ר לפחות‪.‬ ‫‪20636‬עח‬ ‫‪1.‬‬ ‫פיר שחרור עשן‬ ‫בלא אמצעים‬ ‫מכניים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3. שטח כל אחד מהפתחים יהיה מחצית לפחות משטח החתך של הפיר‪.5‬א( שטח החתך של פיר שחרור עשן עם אמצעי יניקה מכניים‪ .‬בכל קומה‪ .‬תותקן ברך למניעת מעבר עשן או‬ ‫יותקן מדף אש ממונע המחובר למערכת גילוי אש ועשן‪.5.‬זולת אם נאמר‬ ‫אחרת בתקנות אלה.‬כך שיהיה‬ ‫‪ 1.‬ניתן להקטין את שטח הפתח נטו‪ .‬‬ ‫מפוח יניקת עשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ב( בכניסה לפיר שחרור העשן‪ .‬ופתחי היניקה שלו‬ ‫יקבעו באופן שיאפשר ספיקה שוות ערך ל–‪ 6‬החלפות אוויר לשעה מהחלל שהפיר משרת‪.5‬מ"ר לפחות‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫פתח שחרור עשן‬ ‫קבוע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ג( פיר שחרור עשן יסתיים מעל גג הבניין ומחובר למפוח יניקת עשן‪.5. ואולם כאשר מותקנת בכל הבניין מערכת מתזים‪ . ואולם בחלק מבניין שמותקנת בו מערכת מתזים‪ .‬‬ ‫פיר שחרור עשן‬ ‫עם אמצעים מכניים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2‬שטח נטו של פתח שחרור עשן הפתוח באופן קבוע‪ .‬ניתן להשתמש במפוח‬ ‫יניקת עשן העמיד בטמפרטורה של ‪ 250‬מעלות צלזיוס למשך שעתיים לפחות.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .5%‬משטח חלק הבניין שהוא משרת‪.3‬מ"ר לפחות‪ .‬הגדול מביניהם‪ .1.‬‬ ‫פתח שחרור עשן‬ ‫הנפתח באמצעות‬ ‫מנגנון אוטומטי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ג( בכניסה לפיר שחרור עשן‪ .‬בכל קומה‪ .20‬מ"ר לפחות‪.5.3‬א( שטח נטו של פתח שחרור עשן הנפתח באמצעות מנגנון אוטומטי‪ .‬תותקן ברך‪ .‬הגדול מביניהם‪ .‬זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה.‬יהיה ‪2%‬‬ ‫לפחות משטח חלק הבניין שהוא משרת או ‪ 0.‬יהיה ‪ 2%‬לפחות משטח חלק‬ ‫הבניין שהוא משרת או ‪ 0.‬ ‫)‪ (3‬הפעלה מקומית על ידי נתיך טרמי.1.5.‬ ‫ואולם בחלק מבניין שמותקנת בו מערכת מתזים‪ .5.‬‬ ‫)ד( פיר שחרור עשן יסתיים מעל גג הבניין עם שני פתחים בכיוונים מנוגדים‬ ‫הפתוחים בדרך קבע.4.

‬תותר התקנת מערכת לשליטה בעשן ופינויו אל מחוץ‬ ‫לבניין שבעבורה הוצג ניתוח הנדסי שאישרה רשות הכבאות‪.‬ ‫)ג( קצב החלפות האוויר של המפוח ‪ -‬לפחות ‪ 6‬החלפות אוויר בשעה אלא אם‬ ‫נאמר אחרת בתקנות אלה.2.‬ ‫)‪ (3‬מרתף ששטח רצפתו עולה על ‪ 140‬מ"ר.1.5.2‬‬ ‫כמות הפתחים‬ ‫ומיקומם‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬אפשר להתקין כמה פתחים‬ ‫ובלבד שהשטח הכולל של הפתחים לא יפחת מהשטח הנדרש מהפתח הבודד.1.5.‬ ‫)‪ (2‬חדר מדרגות מוגן המשרת קומות תחתיות שמפלס הכניסה אליהן נמוך מ–‪8‬‬ ‫מטרים מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין.2.‬במקום שבו נדרש להתקין פתח לשחרור עשן‪ .‬ ‫)ג( מחסנים הממוקמים בתוך חניון‪ .‬ושטח כל מחסן עד ‪ 20‬מ"ר ‪ -‬יאווררו ישירות‬ ‫אל החניון.1‬סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין יחולו לגבי חלקי בניין אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חדר מדרגות מוגן המשרת ‪ 4‬קומות או יותר בבניין שאינו בניין גבוה או‬ ‫בניין רב–קומות.2011‬‬ ‫‪-153-‬‬ .‬שהכניסה אליהם מהחניון‪ .1.‬ ‫‪20636‬עט‬ ‫‪1.5.‬ ‫)‪ (5‬מחסנים בתנאים האלה‪:‬‬ ‫)א( במחסנים תת–קרקעיים או הממוקמים בקומת קרקע שהגישה אליהם‬ ‫דרך פרוזדור משותף‪ .8‬בסימן זה‪ .‬ושטחם‬ ‫מעל ‪ 20‬מ"ר‪ .9‬על אף האמור בסימן זה‪ .7‬מערכת על לחץ למניעת חדירת עשן לחדרי מדרגות מוגנים‪ .‬‬ ‫שהכניסה אליהם מהחניון‪ .‬ ‫)ב( במחסנים הממוקמים בתוך חניון שמותקנים בו סידורי שליטה בעשן‪.5.1.‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( מפוח יניקת העשן יוזן מרשת החשמל ומגנרטור חשמלי לשעת חירום. מיקום וגודל‬ ‫הפתחים יהיה לפי החלטת עורך הבקשה‪.‬יאווררו אל מחוץ לבניין.‬תותקן על פי ת"י ‪1001‬‬ ‫חלק ‪.‬ ‫מערכת על–לחץ‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬סידורי שליטה בעשן על פי חלק הבניין‬ ‫‪ 3.‬ושטח כל מחסן עד ‪ 20‬מ"ר ‪ -‬יותקנו בפרוזדור‬ ‫המשותף סידורי שליטה בעשן וכל מחסן מאוורר לפרוזדור המשותף.‬‬ ‫מערכת לפינוי עשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (4‬חניון ששטחו עולה על ‪ 140‬מ"ר.

‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ו'‪ :‬חומרי גמר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬כללי‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.80‬מטר מעל מפלס הרצפה הגבוהה ביותר המשמשת למסחר‪.1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (6‬פיר מעלית שגובהה מעל ‪ 15‬מטרים או יותר מ–‪ 2‬תחנות.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬סידורי שליטה בעשן על פי ייעוד הבניין‬ ‫סידורי שליטה‬ ‫בעשן בבניין‬ ‫למסחר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.6.‬ ‫)‪ (9‬חלק מבניין המכיל מטען אש גדול.3.2.‬חיפויים ומרכיבי שלד המבנה של חדרי מדרגות‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .5.3.6.‬ ‫)‪ (8‬קומה או חלק מבניין הנמצא מעל פני הקרקע‪ .5.‬לרבות מערכת‬ ‫מדרגות חיצונית‪ .‬באופן שיבטיח מניעת הצטברות עשן‬ ‫בגובה של ‪ 1.2011‬‬ ‫‪-154-‬‬ . גודל הפתח לשחרור עשן וקצב החלפות‬ ‫האוויר יהיו לפי החלטת עורך הבקשה‪ .1.2‬‬ ‫חומרי בניה ומוצרי‬ ‫גימור בחדר‬ ‫מדרגות המשמש‬ ‫מוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2‬א( מדרגות‪ .‬ ‫)‪ (2‬מעבר ציבורי משותף בקניון.6.1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬המשמשים מוצא בטוח‪ .‬חדר משאבות למים לצורכי‬ ‫כיבוי אש או חדר שנאי שמותקן בו שנאי מבודד שמן.‬‬ ‫בניין גבוה‬ ‫ורב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ייבנו מאלמנטים העשויים חומר לא דליק כהגדרתו‬ ‫בת"י ‪.‬ ‫)‪ (10‬מנהרת שירות‪.2‬לגבי בניין גבוה ובניין רב–קומות יחולו גם הוראות סימן ב' בפרק ז'‪.‬ ‫)‪ (7‬חדר חשמל ששטחו עולה על ‪ 40‬מ"ר‪ .1.‬יהיו לפי הדרישות המפורטות בפרט ‪.1‬לגבי חלק מבניין או בניין המשמש למסחר יחולו סידורי שליטה בעשן ופינויו אל‬ ‫מחוץ לבניין המפורטים בסימן ב' וגם על חלקי בניין אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חנות ששטחה גדול מ– ‪ 500‬מ"ר.755‬‬ ‫‪20636‬פ‬ ‫‪1.‬ששטח רצפתם עולה‬ ‫על ‪ 500‬מ"ר בלא חלונות או ששטח חלונותיו שניתנים לפתיחה ידנית קטן‬ ‫מ–‪ 2%‬משטח רצפתו.1‬חומרי בניה ומוצרי גימור בחדר מדרגות ובמערכת מדרגות חיצונית המשמשים מוצא‬ ‫בטוח‪ .

‬מותר שיהיה חדר מדרגות שאינו מוגן‪.‬‬ ‫)ג( אם צופו קירות ותקרות של אחד ממרכיבי חדר מדרגות המשמש דרך מוצא‬ ‫בטוח‪ .‬קומה נוספת אחת השייכת לדירה‬ ‫העליונה‪ .2‬א( בבניין גבוה יהיו שני חדרי מדרגות מוגנים לפחות.‬אם קיים‪.1‬במדידת גובה בניין לצורך סיווגו כבניין גבוה או כבניין רב–קומות‪ .‬ ‫)‪ (3‬המרחק הנמדד על מסלול ההליכה בין כל נקודה בכל קומה בבניין אל‬ ‫דלת אש של חדר המדרגות המוגן אינו עולה על ‪ 30‬מטרים‪. כל חדר מדרגות נוסף שאינו‬ ‫נדרש לפי חלק ג'‪ .‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬במבנים שהדירה העליונה בהם היא דו–קומתית‪ .‬ ‫)‪ (4‬חדר המדרגות המשותף של הבניין מגיע לגג הבניין‪.‬ובתנאי שכל שני אגפים יופרדו על ידי מחיצת‬ ‫אש‪.‬לא‬ ‫תחושב‪ .‬ ‫)‪ (2‬גג הקומה הנוספת ייחשב גג בניין ויחולו הוראות פרט ‪ 7.00.‬בתנאי שסיווג דליקותם לפחות ‪ V.755‬ואולם ניתן לצפות קירות ותקרות‬ ‫בלוחות גבס‪ .‬יהיו הציפויים ציפויים לא דליקים לפי ת"י ‪ .2009‬‬ ‫‪-155-‬‬ .‬‬ ‫‪20636‬פא‬ ‫‪1.‬אינה עולה‬ ‫על ‪ 30‬איש.00.‬תפוסת כל אחת מקומות הבניין‪ .‬ ‫)‪ (3‬האמור בפסקאות )‪)(1‬ג(‪ (2) .‬שיחולו בשינויים‬ ‫המחויבים לגבי פרט זה.‬‬ ‫)ה( השימוש בלוחות זכוכית לזיגוג רכיבים מזוגגים ייעשה בהתאם לתקן הישראלי‬ ‫ת"י ‪ 1099‬חלק ‪ :1.4.83‬בחלק ז'‪ .1.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ז'‪ :‬בניין גבוה ורב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬כללי ומדרגות‬ ‫דירות עליונות‬ ‫דו–קומתיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.755‬‬ ‫)ד( חומרים ואלמנטים כמפורט בפרטי משנה )א( ו–)ג( וכן רכיבים מזוגגים יהיו‬ ‫בהתאם לתקן‪ .3‬על פי ת"י ‪.1.01‬קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה‪.‬לרבות בניין‬ ‫מגורים טורי המכיל בכל אגף עד שתי דירות‪ .‬ ‫)‪ (2‬בבניין שאינו מיועד למגורים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( הוראות פרט משנה )א( לא יחולו לגבי בניין המכיל עד שתי דירות‪ .3.81‬בחלק ז'.7.‬די בכך אם יהיה חדר מדרגות מוגן אחד‪ .7.‬לפי העניין‪ .‬ו–)‪ (3‬בפרט ‪ 7.‬‬ ‫חדר מדרגות מוגן‬ ‫ומדרגות חוץ‬ ‫בבניין גבוה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬אם נתקיימו כל אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מהקומה הנוספת אין יציאה ישירה לחדר מדרגות משותף.‬ובלבד‬ ‫שנתקיים אחד התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הבניין מיועד למגורים.

‬שאורכם האנכי הוא ‪ 0.90‬מטרים לפחות.‬מותר שיהיה חדר מדרגות שאינו מוגן‪.7.4‬חדר מדרגות מוגן בבניין גבוה או רב קומות יגיע לגג הבניין‪ .1.50‬מטרים לפחות.7.‬‬ ‫חדר מדרגות מוגן‬ ‫ומדרגות חוץ‬ ‫בבניין רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3. לכל חדר מדרגות שלא יגיע לגג יהיה פתח וסולם ליציאה‬ ‫מחדר המדרגות אל הגג‪.‬‬ ‫גישה לגג מחדר‬ ‫מדרגות מוגן‬ ‫בבניין גבוה או‬ ‫בבניין רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.7.‬ואולם אם נדרשו בבניין‬ ‫זה יותר משני חדרי מדרגות מוגנים‪ .5‬ב'‪.2009‬‬ ‫‪-156-‬‬ . ואולם ניתן‬ ‫לבנות את האלמנטים האמורים בשני מישורים‪ .7.1.1.‬‬ ‫הפרדת אש אנכית‬ ‫בין קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5‬א'‬ ‫‪20636‬פב‬ ‫‪1.‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬בתנאי שהמרחק הנמדד על מסלול ההליכה בין כל‬ ‫נקודה בכל קומה בבניין לבין דלת חדר המדרגות המוגן אינו עולה על ‪ 50‬מטרים‪.‬יגיעו לפחות שניים מהם לגג.90‬מטרים לפחות והאורך האנכי הוא ‪ 0.‬בקיר מסך או בחלונות בקיר‬ ‫חיצון באמצעות אלמנטים עמידי אש‪ .‬אנכי ואופקי‪ .1.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ג( אם נדרשו שני חדרי מדרגות מוגנים או יותר‪ .5‬א'‬ ‫ו–‪ 3. מדידת האורך האופקי‬ ‫תיערך מהמישור החיצון של זיגוג קיר המסך או החלון‪ .1.7.‬בתנאי‬ ‫שהמרחק הנמדד על מסלול ההליכה בין כל נקודה בכל קומה בבניין לבין דלת אש של חדר‬ ‫המדרגות המוגן הקרוב‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ 3. כל חדר מדרגות נוסף‬ ‫שאינו נדרש לפי חלק זה‪ .3‬א( בבניין רב–קומות יהיו שני חדרי מדרגות מוגנים לפחות.‬אינו עולה על ‪ 30‬מטרים‪.7.‬‬ ‫)ב( ניתן להתקין מערכת מדרגות חוץ במקום אחד מחדרי המדרגות המוגנים‪ .‬ניתן להתקין מערכת מדרגות חוץ‬ ‫במקום אחד מחדרי המדרגות המוגנים‪ .4.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬בתנאי שאורכם הכולל יחד‬ ‫הוא ‪ 0. בין חדרי המדרגות במפלס‬ ‫הגג יהיה מעבר בלא מכשולים.5‬תותקן הפרדה אנכית בין קומות בחזיתות הבניין‪ .1.

‬והצלע הקטנה ביותר של הפתח‬ ‫תהיה ‪ 0.‬ימוקם‬ ‫פתח יחיד בתקרה‪ . פתחי שחרור עשן כאמור יהיו פתוחים באופן קבוע‪.7.‬בחדר מדרגות מוגן‪ . מיקום הפתחים יהיה סמוך לתקרת חדר המדרגות‬ ‫ובחזיתות מנוגדות.‬ששטח כל אחד מהם הוא ‪ 0.‬ ‫)‪ (3‬בבנין רב–קומות‪ .‬ ‫)‪ (2‬בבנין גבוה‪ .‬תותקן מערכת על לחץ.3‬וכן תהיה אפשרות פתיחה‬ ‫ידנית על ידי מפסק שיותקן בכניסה לחדר המדרגות במפלס הכניסה הקובעת‬ ‫לבנין.8‬מ"ר לפחות‪ . במקום שלא ניתן למקם את הפתחים סמוך לתקרה‪ .(2‬המנגנון‬ ‫האוטומטי יסגור את הדלתות המותקנות בחדר המדרגות המוגן עם הפעלת‬ ‫מערכת על–לחץ‪.7.‬יותקן פתח שחרור עשן קבוע‪ .‬יותקנו שני פתחי שחרור‬ ‫עשן‪ .‬‬ ‫‪20636‬פג‬ ‫‪1.‬ששטחו הוא ‪ 0.‬‬ ‫או שיהיה בהם תריס הנפתח באמצעות מנגנון אוטומטי המופעל על ידי מערכת‬ ‫גילוי אש ועשן שהותקנה על פי ת"י ‪ 1220‬חלק ‪ .‬או פתח שחרור עשן‬ ‫עם מנגנון פתיחה אוטומטי המופעל על ידי מערכת גילוי אש ועשן המותקנת‬ ‫על פי ת"י ‪ 1220‬חלק ‪ .50‬מטרים לפחות.5‬ב'‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סידורי שליטה‬ ‫בעשן בבנין גבוה‬ ‫או בבנין רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬סידורי שליטה בעשן בבנין גבוה או בבנין רב–קומות‬ ‫‪ 3.1‬בבנין גבוה או בבנין רב–קומות יותקנו סידורי שליטה בעשן כמפורט בפרק ה'‬ ‫בשינויים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במבואות הקומתיות‪ .4.2009‬‬ ‫‪-157-‬‬ . בחלקו‬ ‫העליון של חדר המדרגות יותקנו פתחי שחרור עשן הנפתחים באמצעות מנגנון‬ ‫פתיחה אוטומטי.1.50‬מטרים לפחות.‬והצלע הקטנה ביותר של הפתח‬ ‫תהיה ‪ 0.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3. מספר הפתחים ומידותיהם יהיו כמפורט בפסקה )‪ .‬בחלקו העליון של חדר מדרגות מוגן‪ . בבנין גבוה‪.3‬או פיר שחרור עשן עם אמצעים מכניים.‬‬ ‫ניתן להתקין גם פיר שחרור עשן בלא אמצעים מכניים.80‬מ"ר לפחות‪ .2.

‬הן בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪ .‬‬ ‫)ג( מבואת המעליות‪ . היציאה מהמעלית והכניסה לדירה או לאולם יהיו מאותו מפלס‪.3.‬תופרד מהפרוזדור המוביל‬ ‫אליה באמצעות דלתות המונעות חדירת עשן.2009‬‬ ‫‪-158-‬‬ .‬יתקיימו דרישות התקנים‬ ‫הישראליים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬לא נדרשת הפרדה זו‪.1‬מעליות‪ :‬דרישות בטיחות לבניה ולהתקנה ‪ -‬מעליות‬ ‫חשמליות )להלן ת"י ‪ 2481‬חלק ‪.‬בכל קומה‪ .3.2‬מספר המעליות‪ .4.‬על כל חלקיה‪ .7.7.‬שמידותיה ‪ .‬מעליות‬ ‫ומידותיהן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬רוחב ‪ -‬המרחק הפנימי בין שני הקירות הניצבים האחרים ‪ 1.179‬אלונקות‪.‬‬ ‫)ב( מידותיו הפנימיות של תא מעלית כאמור בפרט משנה )א( יהיו כלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עומק ‪ -‬המרחק הפנימי בין הקיר שבו דלת הכניסה ובין הקיר שממולו ‪-‬‬ ‫‪ 2.‬לשתי‬ ‫מעליות לפחות.‬משרד או אולם בבנין רב–קומות תהיה גישה‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬מעליות‬ ‫תחולה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬בכל הקומות למעט קומת הכניסה‪ .7.‬‬ ‫מספרן‪ .‬ואולם בבנין גבוה‪ .(0‬‬ ‫)‪ (2‬ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .‬‬ ‫מעליות בבנין‬ ‫רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬מידותיה של מעלית אחת לפחות‬ ‫יאפשרו הובלת ‪ 6‬אנשים או יותר‪.7.2‬מעליות‪ :‬דרישות בטיחות לבניה ולהתקנה ‪ -‬מעליות‬ ‫הידראוליות )להלן ת"י ‪ 2481‬חלק ‪.10‬מטרים לפחות.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫)ב( מעליות כאמור בפרט משנה )א( יותקנו סמוך לחדרי המדרגות‪.1‬הוראות סימן זה יחולו על התקנת מעלית שחל עליה סעיף ‪158‬א לחוק‪.‬‬ ‫מבנה מעלית נושא‬ ‫אלונקה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ג( במעלית כאמור‪ .3.3‬א( מכל דירה‪ .(2‬‬ ‫‪20636‬פד‬ ‫‪1.3. ואולם בבנין שהמעליות מותקנות בו בחלל‬ ‫אנכי המקשר בין קומות )אטריום(‪ .10 -‬מטרים‬ ‫לפחות‪.‬מידותיהן ומהירותן ייקבעו בהתאם למספר בני האדם הגרים בבנין‬ ‫והמבקרים בו ובהתאם למטרת הביקור‪ .4‬א( בבנין רב–קומות תשמש מעלית אחת לפחות לנשיאת חולים או נפגעים השכובים‬ ‫על אלונקה סטנדרטית‪ .0‬מעליות‪ :‬דרישות בטיחות לבניה ולהתקנה ‪ -‬דרישות‬ ‫יסוד )להלן ת"י ‪ 2481‬חלק ‪.(1‬‬ ‫)‪ (3‬ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .‬לרבות הפיר שלה‪ .

‫תכנון ובניה‬ ‫מידות הפרוזדור‬ ‫בכניסה למעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.7‬א( חדר מכונות להפעלת מעלית יצויד בציוד כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שני מטפי דו–תחמוצת הפחמן‪ .‬ ‫)‪ (3‬כלים הדרושים להפעלת המעלית ביד‪.‬ייפתחו דלתותיה באופן אוטומטי או ביד‪.5‬ג()‪.‬‬ ‫)ב( חוטי החשמל יעברו דרך צינורות עשויים חומרים לא דליקים‪.‬יצוין באופן ברור מקום‬ ‫הימצאו של המפתח‪.2‬‬ ‫ציוד חדר מכונות‬ ‫להפעלת מעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( דלת המעלית תהיה בנויה מחומר לא דליק בסיווג ‪ VI.7.‬ייבנו לפי ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .‬‬ ‫)ב( הפעלת המעלית לצורכי כיבוי תיעשה בעזרת מפתח הנמצא ליד הכניסה‬ ‫למעלית בתוך ארגז עם מכסה זכוכית )להלן ‪ -‬מפתח אש( שיאפשר פעולות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הפסקת עליית המעלית בדרכה אל הקומות העליונות‪ .3.7.‬והמעלית תחזור‬ ‫לפעולתה התקינה‪.‬‬ ‫אספקת חשמל‬ ‫להנעת מעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.12.755‬‬ ‫‪) 3.3.5‬רוחב הפרוזדור לפני מעלית ולפני מעלית נושאת אלונקה‪ .‬ ‫)‪ (2‬לוחית עם הוראות לשימוש במעלית בעת הפסקת זרם החשמל או בעת‬ ‫תקלה אחרת.‬והחזרתה לקומת‬ ‫הכניסה הקובעת לבנין או לקומה הקרובה ביותר לדרך הגישה של שירותי‬ ‫הכבאות.‬הדלת שלה והפיר‪ .3.2.‬ ‫)‪ (3‬עם סיום פעולות הכיבוי יוחזר מפתח האש למקומו‪ .‬ ‫)‪ (2‬בהגיע המעלית לקומת הקרקע‪ .‬‬ ‫הפעלת מעלית‬ ‫בשעת דליקה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫ומכאן ואילך לא תתאפשר הפעלתה אלא מתוך המעלית וזאת כל עוד מפתח‬ ‫האש נמצא בשקע המיועד לו.2009‬‬ ‫‪-159-‬‬ .‬‬ ‫‪20636‬פה‬ ‫‪1.3.‬יהיה כמפורט בפרט‬ ‫‪) 3.6‬א( תא המעלית‪ .0‬חלק ‪ 1‬וחלק ‪.4.‬‬ ‫)ג( בדיקת אי–דליקותם של החומרים האמורים תיערך בהתאם לתקן‪.7.‬שקיבול כל אחד מהם ‪ 4‬קילוגרמים נטו‬ ‫לפחות.(15‬‬ ‫מבנה תא המעלית‬ ‫ופיר המעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.7.4‬על פי ת"י ‪.7.8‬א( בכל מעלית חירום יותקן מנגנון מיוחד המאפשר לכבאים שימוש במעלית‬ ‫לצורכיהם בלבד‪.‬‬ ‫)ב( על גבי דלת חדר מכונות כאמור בפרט משנה )א(‪ .9‬א( אספקת חשמל להנעת מעלית תופרד ממנגנון החשמל של הבנין ותהיה קשורה‬ ‫ישירות ללוח החשמל הראשי‪.3.

‬למפוחי יניקת עשן‪ .‬‬ ‫ויתקיימו בו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הוא יוקף קירות בנויים‪ .7.7.‬‬ ‫)ג( הגנרטור יותקן על פי הוראות שייתן עורך הבקשה לגבי התקנת מיתקני‬ ‫החשמל בבנין‪ .3.4.7.‬לפחות המותקנות‬ ‫בהתאם להוראות המפורטות בפרט ‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .3.‬להפעלת‬ ‫המעליות כמפורט בפרט ‪ .24‬‬ ‫הפעלת מעלית‬ ‫בבנין רב–קומות על‬ ‫ידי גנרטור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.7.4‬על ידי זרם חשמל שמספק הגנרטור שבבנין‪.‬אם מותקן )להלן ‪ -‬מערכות החירום(‪.‬‬ ‫להפעלת משאבות מים לכיבוי אש‪ .7.‬בהתאם לפרט ‪ 3.4.‬מרחבים מוגנים‪ .‬של‬ ‫כל מוצא בטוח בניין‪ .‬ ‫‪20636‬פו‬ ‫‪1.3.2009‬‬ ‫‪-160-‬‬ .7.4‬ולתקן ישראלי ת"י ‪.10‬בבנין רב–קומות יוגדרו שתי מעליות מעליות חירום‪ .‬באמצעות תאורת חירום‪ .‬והפרוזדורים שבשימוש כלל דיירי הבניין ומבקריו‪.‬מאלמנטים עמידי אש למשך‬ ‫שעתיים לפחות.‬מהרצפה עד לתקרה‪ .11‬ולמערכת האיוור המכני של המקלטים והמעליות‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬גנרטור חשמלי‬ ‫גנרטור חשמלי‬ ‫לשעת חירום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.7.12‬מעלית העולה או היורדת יותר משתי קומות‪ .‬וכן‬ ‫למיתקן תאורה לאזהרה מפני מכשולי טיסה‪ . המתג יותקן במקום נוח‬ ‫לגישה‪.3.‬למפוחים במערכת על–לחץ‪ .7.‬יהיה בכוחו לספק גם זרם חשמל בשעת חירום להארה‪ .3.1‬א( גנרטור המותקן בבנין בהתאם לכל חוק המחייב התקנת גנרטור בבנין בשל‬ ‫גובהו‪ .‬‬ ‫גישה ממבואת‬ ‫המעלית לדרך‬ ‫מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.‬ולפחות אחת מהן תהיה מעלית‬ ‫אלונקה‪ .‬לפי כללי המקצוע המקובלים‪.‬תאוור בכיוון גג הבנין ודרכו‪.‬‬ ‫)ב( הגנרטור יותקן כך שעם הפסק זרם החשמל ממקור מתח ראשי מרשת חשמל‬ ‫ציבורית‪ .‬‬ ‫)ה( גנרטור המופעל על ידי מכונת דיזל יותקן במרתף או במקום אחר בבנין‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מעליות חירום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫איוור המעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.11‬בעת הפסקת זרם החשמל יופעלו בבנין רב–קומות שתי המעליות‪ .3.13‬בכל קומה של בנין גבוה ורב–קומות תתאפשר גישה חופשית ממבואת המעלית‬ ‫לדרך מוצא‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬יתחיל הגנרטור לפעול באופן אוטומטי‪.‬‬ ‫)ד( יותקן מתג להפסקת פעולת הגנרטור בשעת חירום.

5.‬והגזים הנפלטים‬ ‫מבעירת הדלק במנוע ייפלטו ישירות אל אוויר החוץ.1‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20636‬פז‬ ‫‪1.1976-‬לעניין זה רואים את התקנות האמורות חלות לגבי‬ ‫בנינים המשמשים למגורים‪ .2011‬‬ ‫‪-161-‬‬ .3.1.1968-‬‬ ‫)ו( אם הגנרטור מותקן בחצר או בגג הבנין‪ .‬ ‫)‪ (4‬יותקן מקום לאחסון הדלק הנוזלי בהתאם לתקנות רישוי עסקים )אחסנת‬ ‫נפט(‪ .‬‬ ‫)ח( חיבור החשמל ייעשה בפיר נפרד מזה של מקורות המתח האחרים בבנין‪.‬לא יחולו לגביו פרט משנה )ה()‪ (1‬ו–)‪(3‬‬ ‫ובתנאי שלא ייחשף לסיכוני אש‪.‬יהיו דרך גישה ורחבת היערכות שמתקיימים בהם‬ ‫התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך גישה שרוחבה ‪ 4‬מטרים לפחות.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫דרך גישה ורחבת‬ ‫היערכות של רכב‬ ‫כבאות והצלה‬ ‫בבנין גבוה ובבנין‬ ‫רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬דרך גישה ורחבת היערכות‬ ‫‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬חדר החסנת הגנרטור יאוור באוויר צח הבא מן החוץ‪ . חיבור החשמל ייעשה ישירות‬ ‫מלוח החלוקה של הגנרטור אשר ימוקם בחדר הגנרטור או באזור מוגן אש אחר‪.7.‬אפילו אם אינם עסק‬ ‫טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים‪ .5.1‬בבנין גבוה ובבנין רב–קומות‪ .‬ ‫)‪ (2‬כחלק מדרך הגישה או בסיומה תהיה רחבת היערכות שמידותיה יהיו ‪6‬‬ ‫מטרים לפחות לאורך ‪ 12‬מטרים כמתואר בתרשימים ‪.‬התשל"ז‪ .7.‬התשכ"ח‪.‬ ‫)‪ (3‬דלתות חדר החסנת הגנרטור יהיו דלתות אש.‬‬ ‫)ז( אספקת זרם החשמל מהגנרטור למערכות החירום תהיה באמצעות כבל מוגן אש‬ ‫לטמפרטורה של ‪ 800‬מעלות צלזיוס למשך ‪ 90‬דקות לפחות.‬למשרדים ולכל מטרה אחרת‪ .

‬על סמך חוות דעת הנדסית ולאחר התייעצות עם רשות הכבאות‪.2011‬‬ ‫‪-162-‬‬ .‬לא יעלה על ‪ 6‬מטרים.7.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.‬מטעמים מיוחדים‬ ‫שיירשמו‪ .5.‬ ‫)‪ (5‬מדרכה וכביש יכולים לשמש רחבת ההיערכות.1‬‬ ‫)‪ (3‬המרחק שבין רחבת ההיערכות לחלק הבולט ביותר של חזית הבנין שבה‬ ‫חלון חילוץ‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (4‬דרך הגישה יכולה להיות חלק מהדרך הציבורית.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (6‬על אף האמור בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪ .1.‬‬ ‫לאשר ‪-‬‬ ‫‪20636‬פח‬ ‫‪1.(3‬רשאי המהנדס‪ .

20‬מטרים‪.2.‬‬ ‫חלונות חילוץ‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.20.2‬בדרכי מוצא‪ .‬זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בפרק זה‪.‬מותר גובה קטן מ–‪ 2.8‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ח' ‪ -‬מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות )מגורים(‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪.70‬מטרים.‬ ‫"בית חד–משפחתי" ‪ -‬בניין הכולל דירת מגורים אחת בלבד.‬ ‫"בניין מגורים" ‪) -‬נמחקה(.5‬ואולם בדירת מגורים‪.‬‬ ‫בחלקים שנקבע לגביהם בפרט ‪ 2.2‬בבנין גבוה ובבנין רב–קומות יותקנו חלונות חילוץ העומדים בדרישות פרטים‬ ‫‪ 3.1‬בבניין מגורים יתקיימו הדרישות המפורטות בפרקים א' עד ז'‪ .8.‬גובה מזקף ראש יעמוד בדרישות פרט ‪ 3.3.8.(3‬‬ ‫התש"ע )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.2010‬‬ ‫‪-163-‬‬ .7.1‬בפרק זה ‪-‬‬ ‫"בית דו–משפחתי" ‪ -‬בניין הכולל שתי דירות מגורים סמוכות זו לצד זו עם קיר הפרדה‬ ‫משותף ולכל אחת מהן ישנה גישה ישירה אל החוץ ומשם לרחוב.2.20.7‬ו–‪.3.‬‬ ‫‪20636‬פט‬ ‫‪1.‫תכנון ובניה‬ ‫)א( רוחב לדרך גישה קטן מ–‪ 4‬מטרים אך לא פחות מ–‪ 3.‬ ‫הרוחב הפנוי ממכשולים יהיה לא פחות מ–‪ 4‬מטרים כמתואר בתרשים‬ ‫‪.8.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬כללי )מגורים(‬ ‫תחולה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.7.‬‬ ‫גובה מזקף ראש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.3‬על בית חד–משפחתי ועל בית דו–משפחתי לא יחולו סימנים כ' עד כד' וסימן כ"ט‬ ‫לפרק זה‪.2.1.2.03‬בחלק ב'‪ .1‬‬ ‫)ב( מרחק גדול מהאמור בפסקה )‪ (3‬בין רחבת היערכות לבין הבנין‪.‬ ‫"בניין מגורים טורי" ‪ -‬בניין הכולל יותר משתי דירות מגורים סמוכות זו לצד זו עם קירות‬ ‫הפרדה משותפים בין הדירות ולכל אחת מהן ישנה גישה ישירה אל החוץ ומשם‬ ‫לרחוב‪.8.20.2.2.‬‬ ‫בית חד–משפחתי‬ ‫ובית דו–משפחתי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5.

4.2010‬‬ ‫‪-164-‬‬ .‬‬ ‫דלת הזזה בדירת‬ ‫מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬דרך מוצא זו לא תעבור דרך חלק הבניין המיועד לשימוש‬ ‫שאינו למגורים‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .2‬בבניין מגורים הכולל חלק בניין שנועד לשימוש אחר‪ .1‬א( מקום שבו בבניין מגורים הכולל חלק בניין שנועד לשימוש אחר נדרשה דרך‬ ‫מוצא אחת בלבד מדירות המגורים‪ .8.‬ ‫)‪ (2‬אפשר שדרך המוצא תעבור דרך חלק הבניין שאינו משמש למגורים‬ ‫בתנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( דרך המוצא מדירת המגורים עד חוץ הבניין תופרד על ידי אלמנטים‬ ‫בעלי עמידות אש למשך שעה לפחות למעט דלת הכניסה לדירת‬ ‫המגורים.‬אפשר שדרך המוצא תעבור דרך‬ ‫חלק הבניין שאינו משמש למגורים‪ .2‬א( בדירת מגורים מותר להתקין דלת הזזה ובלבד שלא תשמש דלת כניסה‬ ‫ראשית‪.4.‬‬ ‫מנעול בדלת בדרך‬ ‫מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬דלתות )מגורים(‬ ‫דלתות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.‬ ‫)ב( דרך המוצא לא תעבור דרך חלל המכיל חומרים מסוכנים‪.3‬אם הותקן מנעול לדלת בדרך מוצא‪ .‬מותר למקם את החלק המיועד‬ ‫למגורים מעל החלק האחר בתנאי שיתקיים בבניין אחד התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חלק הבניין המשמש למגורים והמוצאים הבטוחים המובילים ממנו אל מחוץ‬ ‫לבניין‪ .‬תתאפשר פתיחתו בכל עת‪.8.‬מופרדים על ידי אלמנטים בעלי עמידות אש למשך שעה לפחות.8.7.‬‬ ‫)ב( אין להתקין דלת הזזה בפרוזדור המשמש חלק מדרך מוצא‪.‬ובתנאי שדרך המוצא לא תעבור דרך חלל‬ ‫המכיל חומרים מסוכנים.4.1‬בדלתות יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן א' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (2‬חלק הבניין שאינו מיועד למגורים מוגן כולו על ידי מערכת מתזים‪.8.‬‬ ‫מגורים בבנין עם‬ ‫שימוש מעורב‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬שימוש מעורב )מגורים(‬ ‫דרך מוצא אחת‬ ‫מדירת מגורים‬ ‫בבנין עם שימוש‬ ‫מעורב‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫‪20636‬צ‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בבניין המוגן כולו על ידי מערכת מתזים‪ .

‬‬ ‫בניין מגורים הכולל‬ ‫דירת מגורים אחת‬ ‫בכל קומה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.‬‬ ‫צוהר בדלת אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬פרוזדור או‬ ‫חדר מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫מחוץ לחדר‪.8.‬מותרת התקנת‬ ‫מדרגה עד גובה של ‪ 200‬מ"מ‪.8.4‬מנעול דלת של בית שימוש‪ .‬‬ ‫הפרשי גבהים‬ ‫במשטחי רצפה‬ ‫הסמוכים לסף דלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.1.4.11‬פרט ‪ 3.‬לא יחול פרט ‪3.4.1.1‬במקור לא מופיע סעיף ‪.‬כיוון פתיחתה יהיה בכיוון המילוט‪ .2.14‬‬ ‫לענין חזרה מחדר מדרגות לתוך הבניין‪.2009‬‬ ‫‪-165-‬‬ .‬‬ ‫)ב( בדלת כניסה לדירת מגורים לא יעלה הפרש הגבהים על ‪ 20‬מ"מ ולא תחול‬ ‫הדרישה להתקנת סף משופע כאמור בפרט ‪.5‬‬ ‫כיוון פתיחת דלת‬ ‫במוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.4.‬אמבטיה או מקלחת יהיה ניתן לפתיחה במקרה חירום‪.8.‬‬ ‫בליטת דלת אל‬ ‫מעבר‪ .4.1.4.8.4.4.5‬ואולם בדירת מגורים ביציאה למרפסת‪ .2.‬‬ ‫דלת מעוכבת‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 13.8.2.1.27‬לא יחול לגבי בנין מגורים‪.3.1.2.3.7‬פרט ‪ 3.‬למעט דלת בדירת‬ ‫מגורים הנפתחת ישירות אל מוצא בטוח‪.8.‫תכנון ובניה‬ ‫מנעול לדלת של‬ ‫חדר שירותים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.10‬לא יחול לגבי דירת מגורים‪.4.‬לגג או לחצר‪ .8‬‬ ‫‪20636‬צא‬ ‫‪1.‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .6‬הותקנה דלת במוצא בטוח‪ .10‬לגבי בניין מגורים הכולל דירת מגורים אחת בכל קומה‪ .3.9‬מותר להתקין דלת מעוכבת יציאה בתנאי שלא תהיה יותר מדלת אחת בכל דרך‬ ‫מוצא‪.2.5‬א( הפרש גבהים במשטחי הרצפה בין שני צדי הדלת או גובה סף הדלת יהיה לפי‬ ‫דרישת פרט ‪ .

5‬‬ ‫תרשים ‪3.2.21‬‬ ‫‪) 3.2.8.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬מדרגות וחדרי מדרגות )מגורים(‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ג( במדרגות טרפזיות יתקיימו דרישות פרט ‪) 3.‬‬ ‫)ב( מדרגות טרפזיות יכולות להיות חלק מדרך מוצא בדירה‪.8.5‬על אף האמור בפרט משנה ‪ .‬‬ ‫מספר המדרגות‬ ‫במהלך אחד‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4‬א( בתוך דירה בבניין מגורים תותר התקנת מדרגות בעלות שלחים בצורת טרפז‬ ‫)להלן ‪ -‬מדרגות טרפזיות( לשינוי כיוון מהלך מדרגות בלבד‪.2.5.2.22‬ב( ו–)ג(‪.(4)3.2‬פרט ‪ 3.5.2.2.5.4.8.5‬‬ ‫‪20636‬צב‬ ‫‪1.8.2.6‬לא יחול לגבי מדרגות בתוך דירה בבנין מגורים‪.3.10‬במרתף ובעליית גג של דירת מגורים‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .8.5.5.‬כמתואר בתרשים ‪.8.‬תחול‬ ‫חובת בניית משטח אופקי לפחות מצד אחד של הדלת‪ .3‬א( בתוך דירה בבניין מגורים מותר להתקין מדרגות לולייניות ומדרגות שלח‬ ‫מתחלף ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא‪.8.1‬במדרגות ובחדרי מדרגות יתקיימו הדרישות המופיעות בסימן ב' לפרק ב' זולת אם‬ ‫נאמר אחרת בסימן זה‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .3.2009‬‬ ‫‪-166-‬‬ .5.2.‬‬ ‫מדרגות טרפזיות‬ ‫בדירה בבניין‬ ‫מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫משטח אופקי‬ ‫בחדר מדרגות או‬ ‫מהלך מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( במדרגות לולייניות ובמדרגות שלח מתחלף יתקיימו דרישות פרט ‪.5.‬‬ ‫מדרגות לולייניות‬ ‫ומדרגות שלח‬ ‫מתחלף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫‪ 3.‬בתנאי שהדלת לא תיפתח לכיוון‬ ‫המדרגות‪ .

7.2.2.(5‬ו–‪.‬מהלך מדרגות וחדר מדרגות בתוך דירה בבנין מגורים יותקנו כמפורט‬ ‫בחלק זה‪ .2.‬הנמדד לאורך המדרגות‪ .2.‬למעט פרטים ‪ (2) 3.‬מותרת התקנת בית אחיזה בצד אחד בלבד‪.5.3.21‬ב( עד )ה( במקום‬ ‫הדרישות שבפרט ‪ (1) 3.2.1‬בחדר מדרגות מוגן יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ג' לפרק ב' זולת אם נאמר‬ ‫אחרת בסימן זה‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מדרגות חיצוניות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬מדרגות חיצוניות )מגורים(‬ ‫‪ 3.‬מן הנקודה‬ ‫הרחוקה ביותר ועד לרחוב‪ .6.2.20‬ו–)‪.8.‬אשר קיימת בו יציאה‬ ‫ישירה מכל דירה אל החוץ או אל מדרגות חוץ‪ .3.2.2.6.‬‬ ‫מדרגות בדירה‬ ‫בבנין מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ג( רוחב המעבר החופשי בכיוון התנועה במשטח אופקי שבחדר מדרגות ובמהלך‬ ‫מדרגות יהיה לפחות כרוחבן המינימלי של המדרגות‪.2.3.2.8.‬יהיה ‪ 0.2.2.80‬מטרים‬ ‫לפחות‪.‬הבנוי על מדרון משופע‪ .18‬‬ ‫)ה( מידותיהן של מדרגות קשתיות יהיו כנקוב בפרט ‪) 3.8.7‬א( מדרגות‪ .1‬‬ ‫)ב( רוחבן המינימלי של המדרגות כאמור בפרט משנה )א(‪ .2.15‬ואולם בתוך‬ ‫דירת מגורים‪ .‬‬ ‫)ב( המעבר המדורג המשותף יהיה בנוי כך שתימנע הצטברות עשן‪.‫תכנון ובניה‬ ‫מעקה ובית אחיזה‬ ‫במהלך ובחדר‬ ‫מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.16 .‬‬ ‫)ד( מספר המדרגות במהלך מדרגות לא יעלה על ‪.10 .8.4.2‬א( בבנין מדורג המיועד למגורים‪ .‬על המעבר המדורג המשותף לא יחולו‬ ‫הדרישות לחדר מדרגות מוגן‪.6‬ו–)‪ 3.‬לא יעלה על ‪ 100‬מטרים‪.(2‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬חדר מדרגות מוגן )מגורים(‬ ‫חדר מדרגות מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ג( אורכו של המעבר המדורג המשותף‪ .1‬במדרגות חיצוניות יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ד' לפרק ב' זולת אם נאמר‬ ‫אחרת בסימן זה‪.8.6‬לגבי מעקה ובית אחיזה במהלך ובחדר מדרגות יחול פרט ‪ .5.3.2009‬‬ ‫‪-167-‬‬ .‬‬ ‫מעבר מדורג‬ ‫משותף בבנייני‬ ‫מגורים מדורגים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫‪20636‬צג‬ ‫‪1.

2.‬‬ ‫סימן י"א‪ :‬גג מוגן )מגורים(‬ ‫‪ 3.2‬לגבי דירות מגורים צמודות קרקע יחולו פרטים ‪) 3.13.‬‬ ‫‪20636‬צד‬ ‫‪1.8.‬‬ ‫סימן ט'‪ :‬פרוזדור מוגן )מגורים(‬ ‫‪ 3.1‬בפרוזדור מוגן יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ו' לפרק ב'‪.1‬בכבש יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן י' לפרק ב'‪.9.1‬ביציאה יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ט' לפרק ב'‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .12.7.4.11.8.8.‬‬ ‫סימן ח'‪ :‬מוצא אופקי )מגורים(‬ ‫‪ 3.1‬בפרוזדור פתוח מוגן יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ז' לפרק ב'‪.8.1‬במוצא אופקי יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ה' לפרק ב'‪.2009‬‬ ‫‪-168-‬‬ .8.1‬בגג מוגן יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ח' לפרק ב'‪.‬‬ ‫סימן י"ב‪ :‬יציאה )מגורים(‬ ‫‪ 3.4.8.8.10.8.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫סימן י'‪ :‬פרוזדור פתוח מוגן )מגורים(‬ ‫‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מדרגות חיצוניות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מוצא אופקי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרוזדור מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרוזדור פתוח מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫גג מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫כבש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫סימן י"ג‪ :‬כבש )מגורים(‬ ‫‪ 3.1‬א( עד )ד(‪.

3.‬ומשמש חלק מדירת מגורים‪ .5 .2.11.11.14.2.8.8.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ט"ז‪ :‬מספר דרכי מוצא מבניין )מגורים(‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.7 .8.‬ ‫)ב( הגובה הפנוי בפתח אינו פחות מ–‪ 60‬ס"מ.‬ ‫)ג( הפרש הגובה בין אדן החלון למפלס הרצפה הסמוכה אליו לא עולה‬ ‫על ‪ 110‬ס"מ.2.1‬מספר דרכי המוצא יהיו לפי האמור בסימן י"ג לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן‬ ‫זה‪.12.8.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ט"ו‪ :‬תפוסה וחישוב רוחב דרכי מוצא )מגורים(‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8 .3.2.1‬באזור מחסה יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן י"א לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.2.‬ ‫‪20636‬צה‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (2‬חלון הנפתח אל חוץ הבניין שמתקיימים בו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( הרוחב הפנוי בפתח אינו פחות מ–‪ 60‬ס"מ.4.3.3.6‬אינן חלות לגבי דירת מגורים המשמשת אזור מחסה‪.11.16.‬‬ ‫יציאה ממרתף‬ ‫המשמש חלק‬ ‫מדירת מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.15.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ד‪ :‬אזור מחסה )מגורים(‬ ‫אזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‬תהיה יציאה אל חוץ הבניין שמתקיימים בה אחד מן התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דלת הנפתחת אל חוץ הבניין.2‬למרתף ששטחו גדול מ–‪ 100‬מ"ר‪ .2009‬‬ ‫‪-169-‬‬ .11.2‬פרט ‪ 3.14.11.‬נוסף על דרך המוצא‬ ‫מהבניין או מהדירה‪ .4‬‬ ‫‪ 3.11.2‬דירת מגורים יכולה לשמש אזור מחסה נגיש ודרישות פרטים ‪.9‬לא יחול לגבי מעבר או פרוזדור בדירת מגורים שלגביהם חל הגובה‬ ‫המפורט בחלק ב'‪.15.9 .‬‬ ‫גובה מעבר‬ ‫ופרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.16.8.‬זולת אם‬ ‫נאמר אחרת בסימן זה‪.‬‬ ‫דירת מגורים‬ ‫כאזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.1‬התפוסה וחישוב רוחב דרכי מוצא יהיו לפי דרישות סימן י"ב לפרק ב'‪ .3.

1.8.2‬מיותרת‪ .‬מרחק‬ ‫ההליכה לא יעלה על ‪ 38‬מטרים‪.‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫בדירת מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.18.1‬מרחקי הליכה‪ .‬יותקן סולם קבוע או מדרגות.2009‬‬ ‫‪-170-‬‬ .‬ ‫)ה( אם הגישה מן החצר האנגלית אל חצר הבניין חסומה על ידי סבכה או‬ ‫גגון‪ .‬פרוזדור בלא מוצא ומהלך משותף יהיו לפי דרישות סימן ט"ו לפרק‬ ‫ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.2‬א( מרחק ההליכה בתוך הדירה‪ 1‬דירת מגורים‪ .‬ ‫הסולם או המדרגות לא ייחסמו על ידי החלון או הדלת.‬ ‫_________________‬ ‫‪ . ואולם ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בבנין המוגן כולו על ידי מערכת מתזים‪ .4.‬ ‫)‪ (3‬דלת או חלון כמפורט בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪ (2‬הנפתחים אל חצר אנגלית‬ ‫שמתקיימים בה תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( עומקה לא פחות מ–‪ 90‬ס"מ. ואולם‪ .‬אך כך הופיע במקור‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫)ב( מרחק ההליכה מדלת הכניסה של דירת המגורים עד מוצא בטוח הקרוב ביותר‬ ‫לא יעלה על ‪ 30‬מטרים.8.‬יותקן בסבכה או בגגון פתח הניתן לפתיחה מן החצר האנגלית.‬‬ ‫‪20636‬צו‬ ‫‪1.8.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ח‪ :‬מרחקי הליכה )מגורים(‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)ד( אם הפרש הגבהים בין תחתית החצר האנגלית ומפלס הקרקע‬ ‫הסמוך אליה עולה על ‪ 120‬ס"מ‪ .8.‬עד לדלת‬ ‫הכניסה לדירה לא יעלה ‪ 30‬מטרים.8‬מ"ר.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ז‪ :‬מיקום דרכי המוצא )מגורים(‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. רוחבו‬ ‫ואורכו של הפתח לא יפחתו מ–‪ 70‬ס"מ‪.18.‬ ‫)ב( אורכה לא פחות מ–‪ 90‬ס"מ. הסולם או‬ ‫המדרגות לא יבלטו יותר מ–‪ 15‬ס"מ לתוך השטח האמור בפסקת משנה )ג(.1‬נראה שהמילה "הדירה" בסעיף ‪ .8.‬לא כולל מרפסות‪ .‬מרחק ההליכה מדלת הכניסה של‬ ‫דירת המגורים עד מוצא בטוח הקרוב ביותר לא יעלה על ‪ 60‬מטרים.1‬מיקום דרכי המוצא יהיו לפי דרישות סימן י"ד בפרק ב'‪.17.‬בבנין המוגן כולו על ידי מערכת מתזים‪ .‬ ‫)ג( שטחה לא פחות מ–‪ 0.3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ד( חלון ממ"ד.

8.8.1‬תאורת חירום תהיה לפי דרישות סימן י"ז בפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן‬ ‫זה‪.2‬הדרישה בפרט ‪ 3.2.2‬הדרישה בפרט ‪ 3.‬‬ ‫)ג( מרחק ההליכה מחלקי בנין אחרים שאינם כלולים בתחום דירת מגורים עד‬ ‫למוצא הבטוח הקרוב ביותר לא יעלה על ‪ 60‬מטרים.‬לא יעלה‬ ‫על ‪ 60‬מטרים‪.‬‬ ‫שילוט דרכי מוצא‬ ‫בדירת מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬בבנין המוגן כולו על ידי מערכת‬ ‫מתזים‪ .7.1‬לא חלה על דירת מגורים‪.3.1.21.20.8.20.20.8.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"א‪ :‬שילוט וסימון דרכי מוצא )מגורים(‬ ‫שילוט דרכי מוצא‬ ‫בבניין מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬מרחק ההליכה בפרוזדור פתוח מוגן שמתקיימים בו דרישות פרט ‪.1‬לא חלה על דירת מגורים‪.19.8.8.1‬תאורת דרכי מוצא תהיה לפי דרישות סימן ט"ז בפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪. ואולם‪ .‬‬ ‫‪20636‬צז‬ ‫‪1.8.8.‬‬ ‫תאורת חירום‬ ‫בדירת מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ'‪ :‬תאורת חירום )מגורים(‬ ‫תאורת חירום‬ ‫בבניין מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.19.‬מרחק ההליכה לא יעלה על ‪ 80‬מטרים‪.8.2‬הדרישה בפרט ‪ 3.‬‬ ‫תאורת דרכי מוצא‬ ‫בדירת מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.19.1‬לא חלה על דירת מגורים‪.1‬שילוט דרכי מוצא יהיה לפי דרישות סימן י"ח בפרק ב'‪.1‬‬ ‫מדלת הכניסה של דירת המגורים עד מוצא בטוח אחר הקרוב ביותר‪ .21.2011‬‬ ‫‪-171-‬‬ .21.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ט‪ :‬תאורת דרכי מוצא )מגורים(‬ ‫תאורת דרכי מוצא‬ ‫בבניין מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.

1‬ב(‪ .‬פרט ‪.‬ ‫)‪ (4‬בנין מגורים מדורג הבנוי על מדרון משופע אשר קיימת בו יציאה ישירה‬ ‫מכל דירה אל מחוץ לבנין‪ .8.‬‬ ‫‪20636‬צח‬ ‫‪1.20.2‬על אף האמור בפרט ‪)3.2.2011‬‬ ‫‪-172-‬‬ .1‬עד ‪ 3.1‬הפרדות ועמידות אש יהיו לפי דרישות פרק ג'‪.‬או אל מעבר‬ ‫ציבורי‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .8.8.19.‬רוחב המדרגות‬ ‫יהיה ‪ 0.22.1‬דרישות סימן י"ט בפרק ב' יחולו לגבי חוץ הבניין זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ב‪ :‬חוץ הבניין )מגורים(‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ד‪ :‬הפרדות ועמידות אש )מגורים(‬ ‫‪ 3.‬ואולם יש יציאה‬ ‫נוספת אל מחוץ לבנין ומיציאה זו אל מפלס הכניסה לדירה הגבוהה ביותר‬ ‫בבנין אין הפרש גובה יותר מ–‪ 7‬מטרים.24.20.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ג‪ :‬דרך גישה‪ .1.‬ ‫)‪ (2‬בנין מגורים שבו הפרש הגובה בין הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס‬ ‫רצפת הכניסה לדירה הגבוהה ביותר בבנין לא עולה על ‪ 7‬מטרים.‬או אל מרפסת וממנה אל מדרגות חוץ‪ .90‬מטר לפחות‪.23.‬ ‫)‪ (3‬בנין מגורים שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין לבין‬ ‫מפלס הכניסה לדירה הגבוהה ביותר בבנין עולה על ‪ 7‬מטרים‪ .‬ברחבת הערכות ובחלונות חילוץ יתקיימו דרישות סימן כ' בפרק‬ ‫ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.8.‬לדירה צמודת קרקע בבנין מגורים‪ .1‬א( בדרך גישה‪ .8.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.‬‬ ‫)ב( הדרישה לאמצעי חילוץ מבנין כמפורט בפרטים ‪ 3.3.‬‬ ‫חוץ הבניין בדירה‬ ‫צמודת קרקע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬זאת נוסף על האמור בסימן ו'‪ .‬רחבת הערכות וחלונות חילוץ )מגורים(‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.22.6‬לא תחול‬ ‫על בניינים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בנין מגורים צמוד קרקע.6.

8.1‬א( סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ז‪ :‬חומרי גמר )מגורים(‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ו‪ :‬מערכות שליטה בעשן )מגורים(‬ ‫אופני שליטה‬ ‫בעשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ ‫)‪ (2‬חדר מדרגות בבנין שאינו בנין גבוה או בנין רב–קומות.8.27.28.1‬במערכות גילוי אש וכיבוי אש יתקיימו דרישות פרק ד'‪.‬‬ ‫סימן כ"ח‪ :‬בניין גבוה ורב־קומות )מגורים(‬ ‫‪ 3.26.26.1.‬‬ ‫‪) 3.5.3.8.‬‬ ‫)ב( סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין יחולו גם על חלקי הבניין האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מבואת כניסה.1.‬‬ ‫)ג( בחדר מדרגות בבנין שאינו בנין גבוה או בנין רב–קומות יותקן פתח שחרור עשן‬ ‫כמפורט בת"י ‪ 1001‬חלק ‪ 2.25.2011‬‬ ‫‪-173-‬‬ .‬‬ ‫‪20636‬צט‬ ‫‪1.‬בית דו–משפחתי ובניין מגורים‬ ‫טורי‪.5‬שטח חתך הפיר לא יפחת מ–‪ 0.‫תכנון ובניה‬ ‫סימן כ"ה‪ :‬מערכות גילוי וכיבוי אש )מגורים(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5‬מ"ר ושטח פתחי היניקה בכל קומה לא יהיו‬ ‫קטנים מ–‪ 0.‬ ‫)‪ (3‬מחסן הממוקם במבואה הקומתית והכניסה אליו מהמבואה הקומתית‪.‬זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.25‬מ"ר‪.1‬בטיחות אש בבניינים‪ :‬מערכות בקרת עשן בבניינים‪.‬יבוצעו באחת השיטות המפורטות‬ ‫בסימן א' לפרק ה' או בשילוב חלק מן השיטות האמורות‪.8.‬‬ ‫)ד( פרט משנה )ב( לא יחול על בית חד–משפחתי‪ .1‬בבניין גבוה ובבנין רב–קומות יתקיימו דרישות פרק ז'‪.‬‬ ‫סידורי שליטה‬ ‫בעשן בבנין‬ ‫מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( במקום שבו הותקן פיר שחרור עשן עם אמצעי יניקה מכניים העומד בדרישות‬ ‫פרט ‪ .2‬א( סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין יחולו על כל חלקי הבניין‬ ‫המפורטים בסימן ב' בפרק ה'‪ .1‬בחומרי גמר יתקיימו דרישות פרק ו'‪.8.

1‬בסימן זה ‪-‬‬ ‫"בנין קיים" ‪ -‬בנין מגורים שהקמתו הושלמה שנה לפחות לפני שמבוקש להתקין בו‬ ‫מעלית.5‬ג(‪ .‬יהיה ‪ 1.29.3‬מטרים לפחות.3‬מטרים לפחות.‬אם נתקבל אישור שירותי‬ ‫הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים‪. "עומק" ‪-‬‬ ‫המרחק שבין המישור הפנימי של כנף הדלת של המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול‪.‬‬ ‫מידות תא המעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.8.‬שוכנע‬ ‫המהנדס כי לא ניתן להתקין מעלית תוך שמירת המידות האמורות‪ .‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬‬ ‫יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫רוחב משטח אופקי‬ ‫בחדר מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫רוחבו של הפרוזדור‪ . ואולם‪ .2.2.3‬מטרים לפחות ורוחבו יהיה ‪ 1.8.‬‬ ‫רוחב הפרוזדור‬ ‫המהווה חלק מדרך‬ ‫מוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬רשאי הוא‪ .‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪ .8.‬שאינו בנין גבוה‬ ‫או בנין רב–קומות‪.8.29.29.‬שוכנע המהנדס‬ ‫כי לא ניתן להתקין מעלית תוך שמירת המידות האמורות‪ .4‬על אף האמור בטבלה ‪ .‬רשאי הוא‪ .‬ואם נתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות‬ ‫מיוחדים ‪ -‬עד כדי ‪ 90‬סנטימטרים‪.2.‬שהכניסה אליה מהפרוזדור‪.‬‬ ‫רוחב מינימלי של‬ ‫פרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5‬ג(‪ .‬רוחב" ‪ -‬המרחק שבין הקירות הניצבים לדלת המעלית.2‬הוראות סימן זה יחולו על התקנת מעלית או מעלון בבנין קיים‪ .29.‬‬ ‫‪ 3.‬להתיר הקטנת רוחב הפרוזדור עד כדי ‪ 90‬סנטימטרים‪ .8.‬להתיר הקטנת רוחב הפרוזדור עד כדי ‪100‬‬ ‫סנטימטרים‪ .5‬רוחבו של פרוזדור המשמש כניסה ראשית בדירה‬ ‫יהיה ‪ 90‬סנטימטרים לפחות‪.5‬על אף האמור בפרט ‪)3.29. ואולם‪ .12.‬רשאי‬ ‫הוא‪ .12. בפרט זה‪" .‬‬ ‫‪20636‬ק‬ ‫‪1.1.6‬על אף האמור בפרט ‪)3.2011‬‬ ‫‪-174-‬‬ .‬‬ ‫תחולה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬מטעמים מיוחדים‬ ‫שיירשמו‪ .3.‬כאשר שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין בבנין‬ ‫מעלית במידות המפורטות באותו פרט משנה‪ .‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪ .‬על התקנת מעלית‪ .3‬א( מידותיו הפנימיות של תא מעלית יהיו ‪ 80‬סנטימטרים רוחב ו–‪ 120‬סנטימטרים‬ ‫עומק לפחות.‬שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת הכניסה‬ ‫למעלית ובין הקיר ממול בפרוזדור‪ .‬עומק המשטח האופקי בחדר מדרגות מול דלת‬ ‫תא המעלית יהיה ‪ 1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ט‪ :‬התקנת מעלית ומעלון בבנין מגורים קיים )מגורים(‬ ‫‪ 3.29.‬להתיר‬ ‫התקנת מעלית במידות אחרות‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫"מעלית" ‪ -‬מעלית לנשיאת בני אדם בלבד‪.12.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .8.

5‬ב( ‪ -‬שלח המדרגה יהיה ‪ 25‬סנטימטרים לפחות‪.29.‬‬ ‫מבנה המעלית על‬ ‫כל חלקיה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.6‬א( ‪ -‬מספר מדרגות במהלך אחד יכול שיפחת מ–‪3‬‬ ‫ויעלה על ‪ 16‬מדרגות ובלבד שהמעלית הותקנה בחדר המדרגות הקיים‪.15‬בקטע המדרגות‬ ‫הטרפזיות‪ .8‬על אף האמור ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בפרט ‪)3.‬‬ ‫)ג( מדידת רוחב המדרגות תיערך כמפורט בפרט ‪.2.2.‬‬ ‫מדרגות טרפזיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.9‬על אף האמור בפרט ‪)3.2.8.8.2.2‬‬ ‫)ב( לחצנים להפעלת מעלית יותקנו בגובה של ‪ 1.5‬א( ‪ -‬לא יעלה רום המדרגה על ‪ 19‬סנטימטרים.‬לרבות הפיר שלה‪ .7‬‬ ‫)‪ (3‬במהלך מדרגות‪ .‬ ‫)‪ (2‬הרוחב המינימלי של המדרגות יהיה כמפורט בפרט ‪.3‬‬ ‫מידות רום מדרגות‬ ‫ושלח מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.‬‬ ‫מספר מדרגות‬ ‫במהלך אחד‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬המסעד יהיה רציף ובגובה אחיד ביחס לשיפוע המדרגות.29.29.8.11‬א( מעלית על כל חלקיה‪ .‬ ‫)‪ (2‬בפרט ‪)3.29.‬‬ ‫)ב( אישר המהנדס שלא ניתן להתקין מעלית בתנאים האמורים בפרט משנה )א(‪.8‬מטרים לפחות‪ .‬‬ ‫יהיה רוחבן המינימלי של המדרגות ‪ 0.3.29.3.8.10‬בבנין קיים תותר התקנת מדרגות טרפזיות לשינוי כיוון מהלך מדרגות בתנאים‬ ‫האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחב שלח המדרגות יהיה כמפורט בפרט ‪)3.‬ובלבד שנתקבל אישור שירותי‬ ‫הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים‪.2.29.‬‬ ‫‪20636‬קא‬ ‫‪1.22‬ב( ו–)ג(.2.‫תכנון ובניה‬ ‫רוחב המדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.2.‬ ‫)‪ (5‬התקבל אישור שירותי כבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים‪.2.2.2.‬יהיה גובה‬ ‫אחיד לרום המדרגה.90‬מטרים‬ ‫לפחות‪.0‬‬ ‫)‪ (2‬ת"י ‪ 2481‬חלק ‪.2009‬‬ ‫‪-175-‬‬ .2.2.2‬רוחבן המינימלי של המדרגות יהיה ‪ 0.1‬‬ ‫)‪ (3‬ת"י ‪ 2481‬חלק ‪.7.2.‬לכל אורכו ולרבות במדרגות שאינן טרפזיות‪ .8.‬ייבנו ויותקנו לפי התקנים הישראליים‬ ‫האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ת"י ‪ 2481‬חלק ‪.‬ ‫)‪ (4‬מסעד ובית אחיזה יותקנו כנדרש בפרט ‪ .3‬מטרים בערך מעל רצפת התא‪.‬‬ ‫)ג( פיר המעלית ייבנה מחומרים לא דליקים‪.7‬א( על אף האמור בפרט ‪ 3.

7.1.2.81‬‬ ‫)ב( רבע לפחות מכלל שטח הגג של התוספת יישאר בלתי בנוי ורבע זה‬ ‫יהא רצוף.12‬על התקנת מעלית יחולו גם הוראות פרטים ‪ 3.‬ ‫‪20636‬קב‬ ‫‪1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .7.7.‬המיועדת‪ .3‬על הקמת תוספת בנייה של קומה אחת מעל מפלס הגג בבניין קיים‪ .1‬בסימן זה‪" .‬בניין קיים" ‪ -‬בניין מגורים שהיתר לבנייתו ניתן לפני תחילתן של‬ ‫תקנות אלה‪.2.‬ ‫)‪ (3‬המעלון והתקנתו יהיו על פי תקן‪.8.8.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תנאים נוספים‬ ‫להתקנת מעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬כלל שטח הגג"‪ -‬לרבות שטח הגג המבונה במבנים‬ ‫ובמיתקנים שמותר להקימם לפי פרט ‪.‬לפי‬ ‫האמור בהיתר‪ .‬למגורים בלבד )בפרט זה ‪ -‬התוספת(‪ .3.3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(8‬‬ ‫סימן ל'‪ :‬תוספת קומות לבניין מגורים קיים )מגורים(‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(8‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫תוספת קומה אחת‬ ‫מעל בניין קיים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(8‬‬ ‫)ב( על מדידת גובה בניין לפי סימן זה יחולו הוראות פרט ‪.‬או לאחר ששוכנע כי בנסיבות העניין‪ .‬מתאים יותר‬ ‫להתקין מעלון במקום מעלית.‬רק בשל‬ ‫הקמת התוספת עליו אם נתקיימו בו כל אלה‪:‬‬ ‫)א( אין בתוספת יותר מקומה אחת‪ . הגישה תתאפשר באמצעות‬ ‫מדרגות מחדר המדרגות הקיים.7.‬לפי העניין‪ .00.1‬‬ ‫‪ 3.9‬ו–‪.‬ ‫)‪ (2‬גובה ההרמה של המעלון יהיה עד ‪ 7‬מטרים. על אף האמור בפרט ‪ 3.13‬על התקנת מעלון יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המעלון יותקן באישור המהנדס‪ .3.12‬‬ ‫התקנת מעלון‬ ‫בבנין קיים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.7.5‬שיפוען של‬ ‫מדרגות אלה יכול שיהיה עד ‪ 60‬מעלות.00.30.7.8.8.7.81‬‬ ‫)ג( תובטח גישה חופשית ובלא הפרעה לחלק הבלתי מבונה שבגג‬ ‫התוספת לכל מי שמחזיק בחלק של הבניין.‬תנאיו ואגרות(‪ .7‬עד ‪ 3.30.‬אם הוא נמנה עם המיתקנים שניתן להקים מעל המפלס של גג‬ ‫בבניין גבוה או בניין רב–קומות לפי סעיף ‪.‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לא יראו את הבניין כבניין גבוה או כבניין רב–קומות‪ .‬‬ ‫פרשנות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(8‬‬ ‫‪) 3.3.2‬א( שום דבר בסימן זה לא יתפרש כאילו בא להתיר בניית תוספת בסטייה מהוראות‬ ‫תכנית או מהוראות אחרות בתקנות אלה והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת‪.3.‬לרבות מיתקן מעל המפלס של גג‬ ‫התוספת‪ .29.‬לאחר שראה שלא ניתן להתקין בבנין‬ ‫מעלית כמפורט בסימן זה‪ .29. לעניין זה‪" .30.2009‬‬ ‫‪-176-‬‬ .8.

‬ ‫)‪ (2‬מעל לגג התוספת יותרו מיתקנים טכניים‪ .‬יחולו על הבניין כולו‬ ‫הוראות חלק ז' בנוגע לבניין גבוה לעניין חדר מדרגות מוגן‪ .‬ ‫)‪ (6‬הכניסה לכל דירה בבניין‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬על אף האמור בפסקה ‪ .3‬העתק התקן מצוי במכון‬ ‫התקנים הישראלי.81‬‬ ‫)‪ (3‬רבע לפחות משטח גג הבניין שמעל התוספת יישאר פנוי ממבנים‬ ‫ומיתקנים ויהיה רציף עם גישה מדלת היציאה מחדר המדרגות.‬לא יעלה על ‪ 19‬מטר.(2)2.‬‬ ‫רק בשל הקמת התוספת עליו אם התקיימו בו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבין מפלס הכניסה לדירה‬ ‫שתיבנה בקומה הגבוהה ביותר‪ .‬אם הם נמנים עם המיתקנים‬ ‫שניתן להקים מעל המפלס של גג בבניין גבוה לפי פרט ‪.2009‬‬ ‫‪-177-‬‬ .‬‬ ‫לפי האמור בהיתר‪ .‬ ‫)‪ (5‬ברוחב המדרגות והפרוזדורים יתקיימו דרישות סימן כ"ט.7.1‬חלק ‪ 2‬וחלק ‪ .30.‬בצד הפונה לפנים הדירה יותקן מתז‬ ‫אחד.‬ ‫)‪ (7‬בבניין יותקנו ברז דחיסה וצנרת מים שיתקיימו בהם תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( ברז הדחיסה למערכת מים שאינם מי שתיה‪ . לכל עניין אחר ינהגו בבניין כפי שנוהגים בבניין רב–קומות‪.‬יהיה בנפרד ממערכת מי‬ ‫השתיה‪ .91‬ומעל הדלת‪ .2‬‬ ‫‪20636‬קב‪1/‬‬ ‫‪1.‬למגורים בלבד )בפרט זה ‪ -‬התוספת(‪ . הגישה תתאפשר באמצעות מדרגות מחדר‬ ‫המדרגות הקיים.‬תעמוד באחד‬ ‫מתנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( דלת הכניסה לדירה תהיה דלת עשן ויתקיימו בה דרישות התקן‬ ‫הגרמני ‪ DIN 18095‬חלק ‪ .‬לא יראו את הבניין כבניין גבוה‪.‬לרבות הכניסה לדירה קיימת‪ .‬לרבות דלת כניסה לדירה קיימת יתקיימו‬ ‫דרישות פרט ‪ .‬המיועדת‪.7.‬ ‫)ב( צנרת מערכת אספקת המים כאמור בפסקה )א( תהיה בקוטר מינימלי‬ ‫של "‪.‬ ‫)‪ (4‬תובטח גישה חופשית ובלא הפרעה לחלק הבלתי מבונה שבגג הבניין‬ ‫לכל מי שמחזיק בחלק של הבניין.‬וכנדרש בהל"ת.8.‬התקנת‬ ‫מעלית וגנרטורים וכל דבר אחר שיש בו כדי להבטיח בפני סכנת אש או להקל‬ ‫על כיבוי שרפות.‬ ‫)ב( בדלת כניסה לדירה‪ .00.‬‬ ‫תוספת של יותר‬ ‫מקומה אחת מעל‬ ‫בניין קיים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(8‬‬ ‫‪ 3.1‬בבניית תוספת לבניין ‪ -‬בתנאים המפורטים בה‪.‬‬ ‫שיש בה כדי להעלות את גובה המפלס של רצפת הכניסה לדירה העליונה של‬ ‫הבניין מעל מפלס הכניסה הקובעת ליותר מ– ‪ 29‬מטרים‪ .4‬בהקמת תוספת בנייה של יותר מקומה אחת מעל מפלס הגג בבניין קיים‪ .‬פתחי עשן‪ .

בקומות‬ ‫הקיימות יותקן ברז עם מחבר מהיר )שטורץ( בקוטר "‪.‬ ‫)‪ (11‬במבואת קומת הכניסה ייבנה פתח שחרור עשן קבוע‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ג( צנרת כאמור בפסקה )א( תספק מים לעמדות כיבוי אש ולברז עם‬ ‫מחבר מהיר )שטורץ(.‬ ‫)‪ (14‬בבניין שבו חניון תת–קרקעי או מחסנים במרתף‪ .‬ ‫)ה( על אף האמור בתקן ישראלי ת"י ‪ .‬המצויים‬ ‫במבואות הקומתיות ובקומות הקרקע‪ .‬ ‫)‪ (15‬בשטחים המשותפים בכל הבניין‪ .‬ ‫)‪ (9‬מעברי פירים וצנרת ייאטמו נגד אש ליצור הפרדת אש בין הקומות.1596‬מערכות מתזים‪ :‬התקנה ‪.‬יהיה קיר עמיד אש למשך ‪ 60‬דקות לפחות.‬ ‫)ד( אם הותקנו מתזים‪ .‬לרבות‬ ‫יציע הקהל.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬יותקנו‬ ‫שלטי הכוונה‪ .‬או אוורור על ידי מערכות מכניות העומד בדרישות סימן‬ ‫א' לפרק ה' והמספק שש החלפות אוויר בשעה לפחות.9.‬ ‫)‪ (16‬מסתורי הכביסה בכל הבניין יהיו מחומרים לא דליקים‪.‬ ‫‪20636‬קב‪2/‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫לא תחול כל הגבלה על מספר המתזים שמותר לחבר לצנרת המים לפי‬ ‫פסקה )ד(.‬ ‫)‪ (12‬תותקן עמדת כיבוי אש בקומת הכניסה ובקומות החדשות.‬ותאורת חירום לפי סימנים כ' וכ"א בפרק ח'.2009‬‬ ‫‪-178-‬‬ .‬יהיו מחומר לא דליק. בגב הארונות‬ ‫הטכניים הפונים לדירות מגורים‪ .7.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ט'‪ :‬התקהלות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות )התקהלות(‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪" 3.‬לצנרת מים‪ .‬שגודלו לא יפחת‬ ‫מ–‪ 2%‬משטח המבואה‪ .1‬אולם ספורט" ‪ -‬בניין הנועד לשמש בעיקרו‪ .1.‬בכיוון המילוט.8‬מטר מרובע כל אחד‪ .‬לפינוי עשן מהמדרגות בגג הבניין.‬יופרד חדר המדרגות‬ ‫מאזור החניה והמחסנים על ידי דלתות אש.‬הצנרת כאמור בפסקה )ב( תספק מים למתזים.2‬‬ ‫)‪ (13‬דלת הכניסה הראשית במבואת הכניסה לבניין תהיה ברוחב שיאפשר‬ ‫מעבר נקי של ‪ 0.‬ ‫)‪ (8‬הארונות הטכניים לחשמל‪ .‬כולו או חלקו‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ולצנרת ומוני גז‪ .90‬מטר ותיפתח כלפי חוץ‪ .‬‬ ‫בשטח ‪ 0.‬ ‫)‪ (10‬בחדר המדרגות המוביל אל התוספת יהיו שני פתחים בקירות מנוגדים‪.‬לרבות בחדר מכונות המעלית‪ .‬למופעי ספורט‪ .

‬תפאורה‪ .‬תחום בקירות‬ ‫או בפרגודים ויכול להיות מקורה.1‬א'(.7.‬ ‫במה ‪ -‬תרשים ‪ 3.9.‬ ‫"במה" )‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫"ביתן תצוגה" ‪ -‬חלל או מבנה המשמש לתצוגה של מוצרים או של שירותים‪ .1.2009‬‬ ‫‪-179-‬‬ .(Stage‬אזור מוגדר המשמש למופעים‪ .‬צוגים ואפקטים תצוגתיים אחרים )כמתואר בתרשים ‪3.9.1.‬והיכול לכלול‬ ‫מסך‪ .‬להשמעת מוסיקה ולהרצאות‪ .1‬א'‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20636‬קב‪3/‬‬ ‫‪1.

9.‬תנאיו ואגרות(‪ .1.9.9.1.9.9.‬ ‫תרשים ‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"במה משולבת" )‪ .9.4.1‬ב'(.1.2009‬‬ ‫‪-180-‬‬ .1.‬ ‫במה משולבת ‪ -‬תרשים ‪ 3.(Stage Legitimate‬במה הכוללת מגדל במה שהפרש הגובה בין רצפת‬ ‫הבמה ותחתית תקרת מגדל הבמה גדול מ–‪ 15‬מטר )כמתואר בתרשים ‪ 3.1.1‬ג' ו–‪ 3.1‬ג'‬ ‫תרשים ‪ 3.1‬ב'‬ ‫"גישה למעבר" ‪ -‬תחילתה של גישה למוצא בטוח עד חיבורה למעבר )כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.1.1‬ד'‬ ‫‪20636‬קג‬ ‫‪1.1‬ד'(.

38.‬המשמש בעיקרו למופעי ספורט ובו יציע‬ ‫או מיתקנים כיוצא בזה לשימושם של הצופים.2009‬‬ ‫‪-181-‬‬ .‬שמורת טבע‬ ‫וחוף הים.4.‬ ‫"משטח מוגבה זמני" )‪ .‬או שאינם זמניים‪.‬צוגים‪ .‬ ‫"שטח משורת" ‪ -‬אזור ישיבה המוגדר לצורך חישוב רוחב המעברים המשרתים אותו )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪.2.‬בלא כיסאות או מושבים עם אפשרות‬ ‫לעמידה או לישיבה על הקרקע או על הרצפה.‬ ‫‪20636‬קד‬ ‫‪1.‬גן ציבורי‪ .(Platform‬משטח מוגבה המשמש למופעים‪ .9.‬‬ ‫סביבת הבניין וגורמים נוספים שיש בהם כדי להשפיע על בטיחות האנשים.‬ ‫"מיתקן ספורט" ‪ -‬אולם ספורט או מגרש ספורט.‬קריסה‪ .‬פסטיבל" ‪ -‬התקהלות‪ .‬תאורה ומערכות להגברת קול.‬רחוב‪ .‬‬ ‫המהווה חלק בלתי נפרד מחלל של אולם ואינו כולל מסכים בין הקהל ומשטח ההצגה‬ ‫)כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬בחלק מבניין או בחוץ הבניין שבתחום הנכס המשמש להתקהלות‬ ‫יתקיימו דרישות פרק זה‪ .1‬ב'(.‫תכנון ובניה‬ ‫"גלריה טכנית" ‪ -‬משטח אופקי או משופע המשמש להתקנה או לתחזוקה של מיתקנים וציוד‬ ‫טכני לרבות מסכים‪ .38.(Proscenium wall‬הקיר שבין חלל המושבים לחלל הבמה או לחלל‬ ‫במה משולבת )כמתואר בתרשימים ‪ 3.9.‬מדרכה‪ .7‬ב'(.1‬א( בבניין‪ .‬‬ ‫כגון‪ .‬בתוך בניין או מחוץ לבניין‪ .38.(3.6‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬כללי )התקהלות(‬ ‫תחולה וסייג‬ ‫לתחולה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.‬להשמעת מוסיקה ולהרצאות‪.‬ ‫"סקר בטיחות" ‪ -‬סקר הבודק את התאמת מרכיבי הבניין והמילוט השונים לדרישות‬ ‫המפורטות בחלק זה‪ .‬‬ ‫)ב( דרישות פרק זה לא יחולו על ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מקומות בשטח פתוח‪ .‬תוך התייחסות לשריפה‪ .‬התנהגות הקהל‪.‬שקיבלו רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים‪.‬ ‫"קיר קדמת הבמה" )‪ .‬ ‫"מגרש ספורט" ‪ -‬משטח פתוח או מקורה בחלקו‪ .(Temporary Platform‬משטח מוגבה המוקם למשך זמן שאינו‬ ‫עולה על ‪ 180‬ימים.7‬א' ו–‪ 3.1968-‬בהם מתקיימים אירועי התקהלות זמניים‪ .‬ ‫"מקום התקהלות מוגן עשן" ‪ -‬מקום התקהלות‪ .9.‬ניהול‪ .9.‬ ‫"משטח מוגבה" )‪ .‬גן לאומי‪ .‬וככל שלא נאמר אחרת בפרק זה יתקיימו גם הדרישות‬ ‫המפורטות בפרקים א' עד ז'‪.‬פארק‪ .‬המשורת על ידי דרכי מוצא שאינן מאפשרות הצטברות עשן )להלן ‪-‬‬ ‫מהתמ"ע(.‬סערה‪ .‬כיכר עירונית‪ .38.9.‬‬ ‫התשכ"ח‪ .1‬א' ו–‪ 3.16.‬ ‫"התקהלות בלא מושבים‪ .‬מקורה או‬ ‫שאינו מקורה‪ .

‬ ‫)‪ (20‬אצטדיון.2.‬ ‫)ג( מעבר ציבורי משותף בקניון.‬ ‫)‪ (11‬ספריה.‬ ‫)‪ (9‬מוזאון.‬מגרש ספורט ומיתקן ספורט.‬ ‫)‪ (21‬אולם כדורת )באולינג(.‬‬ ‫מקומות להתקהלות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (23‬זירת החלקה על קרח.‬התחום בשלושה צדדים במים והמשמש לבידור.‬ ‫)‪ (17‬בנה שעשועים מיוחד כגון לונה פארק או קרקס קבוע או זמני.‬ ‫)‪ (2‬אולם אסיפות.‬ ‫)‪ (13‬תאטרון.‬מסחר‪ .‬בית‬ ‫מלון‪ .‬ ‫)ב( אולם המתנה בבנק או בסניף דואר.‬ ‫)‪ (12‬קולנוע.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬חלקי בניין אלה‪:‬‬ ‫)א( אולם או אזור המתנה בבניין המשמש למגורים‪ .‬ ‫)‪ (4‬מועדון חברים.‬משרדים‪ .‬ ‫)‪ (22‬אולם סנוקר.9.‬משרדים ותעשיה.‬ ‫)‪ (6‬חדר ישיבות.‬ ‫)‪ (16‬מסעדה.‬ ‫)‪ (3‬אודיטוריום.‬ ‫)‪ (5‬חדר הרצאות.‬ ‫)‪ (10‬אולם תערוכות.‬חינוך‪ .‬ ‫)‪ (15‬פאב.‬ ‫)‪ (7‬אולם בית המשפט.4.‬ ‫)‪ (19‬אולם ספורט‪ .‬ ‫)ד( מערכות נתיב מסילות קבוע להסעת המונים‪.2‬מקומות להתקהלות אפשר שיכללו את אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אולם רב–תכליתי.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫‪20636‬קה‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (14‬אולם ריקודים.2009‬‬ ‫‪-182-‬‬ .‬ ‫)‪ (8‬בתי תפילה.‬ ‫)‪ (18‬מזח ימי‪ .

‬‬ ‫שימוש בעבור‬ ‫פחות מ– ‪ 50‬איש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬מיקום קומתי ותפוסה )התקהלות(‬ ‫עמידות אש של‬ ‫שלד הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.4.‬ ‫מיקומו של המיתקן ומידותיו ייקבעו בהתייעצות עם מפקד המרחב של המשטרה‪.‬‬ ‫מיתקן לחפצים‬ ‫חשודים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬למעט‬ ‫מקרים שבהם רשות הכבאות קבעה כי פעילות בו–זמנית כזו אינה אפשרית‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬שימוש מעורב )התקהלות(‬ ‫שימוש מעורב‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.4‬דרישות לגבי חלק מבנין המכיל חומרים מסוכנים יהיו כמפורט בחלק ב'‪.‬‬ ‫מיקום קומתי‬ ‫ותפוסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.‬שתפוסתו פחות מ–‪ 50‬איש והשימוש‬ ‫בו משרת את השימוש העיקרי בבניין‪ .‬אולם המתנה להסעה המונית‪ .‬‬ ‫מיון חומ"ס‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬עמידות אש של שלד הבניין‪ .4.9.‬בתנאי שבמוצא הבטוח יתקיימו‬ ‫הדרישות בעבור השימוש להתקהלות ועבור השימוש העיקרי‪.‬‬ ‫‪20636‬קו‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ב( במוצא בטוח יתקיימו דרישות השימוש ל"התקהלות" והשימוש העיקרי בו–זמנית‪ .6‬שלהלן‪.‬‬ ‫ישורת על ידי מוצא בטוח המשרת את השימוש העיקרי‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (24‬אולם לוויות.4.9.‬מסוף‬ ‫אווירי ומסוף ימי‪.9.9.2‬המיקום הקומתי והתפוסה של חלק מבניין או בניין המשמשים להתקהלות יעמדו‬ ‫בדרישות טבלה ‪ 3.9.‬בחדר או בחלק מבניין‪ .9.‬יחולו הוראות פרק ב' ובהתאם לשימוש העיקרי‬ ‫בבניין‪.2‬על אף האמור בפרק זה‪ .1‬עמידות האש של שלד בניין המשמש להתקהלות או של בניין שחלק ממנו משמש‬ ‫להתקהלות תהיה לפי הדרישות המפורטות בסימן ב' לפרק ג'‪.‬ ‫)‪ (25‬רציף המתנה לתחבורה ציבורית‪ .2009‬‬ ‫‪-183-‬‬ .3.4.2.1‬א( מותר שחלק מבניין המשמש להתקהלות הנמצא בבניין בעל שימוש עיקרי אחר‪.3‬במקום להתקהלות או בסמוך לו יותקן מיתקן לקליטת חפצים החשודים כמסוכנים.

2 .4.‬ובלבד שבשלד הבנין מתקיימות דרישות סימן זה.2 .1 III-222‬‬ ‫‪II-111‬‬ ‫‪5 .3 .9.1‬כל התקהלות‬ ‫‪I-442‬‬ ‫‪ 5 .3‬שלד של גג מעל מושבים באצטדיונים ומיתקני ספורט פתוחים‪ .1‬‬ ‫‪5 .9.4.1‬תחול הערה ‪4‬‬ ‫‪I-332‬‬ ‫‪5 .4.‬יהיה עשוי חומרים לא דליקים על פי ת"י ‪.6‬מיקום קומתי ותפוסה על פי סוג שלד הבניין‬ ‫הערות‬ ‫סוג שלד החלות על מתחת לקומת‬ ‫הכניסה‬ ‫טבלה זו‬ ‫הבניין‬ ‫‪ 5 .6‬אינן חלות על יציע קהל הבנוי מחומרים לא דליקים הממוקם‬ ‫בתוך בנין‪ .4‬‬ ‫כל התקהלות‬ ‫תחול הערה‬ ‫‪ 4‬ולא יותר‬ ‫ממפלס אחד‬ ‫מתחת למפלס‬ ‫הכניסה‬ ‫כל התקהלות‬ ‫אם התפוסה‬ ‫גדולה מ–‪300‬‬ ‫תחול הערה ‪4‬‬ ‫כל התקהלות כל התקהלות התקהלות‬ ‫אם התפוסה אם התפוסה לתפוסה עד‬ ‫גדולה מ–‪ 300‬גדולה מ–‪ 1.3 .9.5‬דרישות טבלה ‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫שלד הגג של‬ ‫אצטדיון או מיתקן‬ ‫ספורט פתוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.000 300‬איש‬ ‫תחול הערה ‪ 4‬תחול הערה ‪ 4‬ותחול הערה ‪4‬‬ ‫אסור‬ ‫כל התקהלות‬ ‫תחול הערה‬ ‫‪ 4‬ולא יותר‬ ‫ממפלס אחד‬ ‫מתחת למפלס‬ ‫הכניסה‬ ‫כל התקהלות‬ ‫אם התפוסה‬ ‫גדולה מ–‪300‬‬ ‫תחול הערה ‪4‬‬ ‫כל התקהלות כל התקהלות התקהלות‬ ‫אם התפוסה אם התפוסה לתפוסה עד‬ ‫גדולה מ–‪ 300‬גדולה מ–‪ 1.2 .‬העומדים בדרישות‬ ‫סימן ל"ז‪ .6‬אינן חלות על יציע קהל לא מקורה או על יציע‬ ‫קהל מקורה שמתקיימות בו דרישות סימן ל"ז‪ .4‬הדרישות המפורטות בטבלה ‪ 3.000 300‬איש‬ ‫תחול הערה ‪ 4‬תחול הערה ‪ 4‬ותחול הערה ‪4‬‬ ‫אסור‬ ‫‪20636‬קז‬ ‫‪1.‬ ‫טבלה ‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .4.2009‬‬ ‫‪-184-‬‬ .2 III-211‬‬ ‫‪5 IV-2HH‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪V-111‬‬ ‫מספר הקומות מעל קומת הכניסה הקובעת לבניין‬ ‫‪ 4‬או יותר‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קומת הכניסה‬ ‫כל התקהלות כל התקהלות כל התקהלות כל התקהלות כל התקהלות‬ ‫אם התפוסה‬ ‫גדולה מ–‪300‬‬ ‫תחול הערה ‪.2 .4.9.3 .4.‬כאשר שלד היציע הוא ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מסוג ‪ I‬או ‪.9.‬‬ ‫יציע קהל הבנוי‬ ‫מחומרים בלתי‬ ‫דליקים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .4.3.II‬‬ ‫)‪ (2‬מסוג ‪ III‬או ‪ IV‬או ‪ V‬ושמתקיימות בו דרישות סימן מ"א‪.9.755‬‬ ‫יציע קהל‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3 .

‬לא יהיה‬ ‫עמיד אש כנדרש בטבלה‪.‬קיימים מושבים מקובעים מתחת לכיפת השמים‪ .‬אפשר שרכיבי שלד הבניין החשופים‬ ‫אל החוץ לא יהיו עמידי אש‪ .‬קורות וגג )‪ .(deck‬מותר ששלד הגג לא יהיה עמיד אש כנדרש בטבלה.3.000‬איש‬ ‫תחול הערה‬ ‫‪ 4‬ולא יותר‬ ‫ממפלס אחד‬ ‫מתחת למפלס‬ ‫הכניסה‬ ‫כל התקהלות התקהלות‬ ‫ובתנאי‬ ‫אם התפוסה‬ ‫גדולה מ–‪ 1.‬בתנאי שרצפה מדורגת זו אינה מהווה חלק מהפרדת האש של חומרים ברמת סיכון גבוהה‬ ‫ובתנאי שהבניין בנוי ומופעל בהתאם לדרישות בעבור מהטמ"ע על פי סימן ל"ז‪.II‬אם כל רכיב של שלד הגג נמצא ‪ 6‬מטרים לפחות מעל הרצפה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫שמתחתיו‪ . ברכיבי המבנה התומכים ברצפה זו יתקיימו דרישות עמידות האש‬ ‫שבטבלה ‪ .‬‬ ‫אם בבניינים‪ .‬בתנאי שיוגש ניתוח הנדסי המכיל תרחישי אירועים הכוללים אש ועשן‪.‬ ‫‪20636‬קח‬ ‫‪1.‬לרבות אצטדיונים‪ .‬יהיו בעלי‬ ‫)‪(2‬‬ ‫עמידות אש למשך ‪ 60‬דקות לפחות.‬ ‫בעבור סוג שלד ‪ I‬או ‪ .‬או מושבים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫מקובעים בעלי קירוי חלקי שאינו מאפשר הצטברות חום ועשן‪ .000‬איש‬ ‫תחול הערה‬ ‫‪ 4‬ולא יותר‬ ‫ממפלס אחד‬ ‫מתחת למפלס‬ ‫הכניסה‬ ‫התקהלות‬ ‫לתפוסה עד‬ ‫‪ 300‬איש‬ ‫תחול הערה ‪4‬‬ ‫אסור‬ ‫אסור‬ ‫אסור‬ ‫התקהלות‬ ‫לתפוסה עד‬ ‫‪ 1.‬‬ ‫רכיבים אופקיים ואנכיים של רצפה מדורגת המשמשת יציע ובסיס למושבים‪ .4.2009‬‬ ‫‪-185-‬‬ .9.6‬אפשר שהחיבור בין הרכיב האופקי והרכיב האנכי של הרצפה המדורגת‪ .4.‬‬ ‫בתנאי שהקומות המפורטות להלן מוגנות על ידי מערכת מתזים‪:‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)א( כל הקומה שבה נמצאת ההתקהלות.‫תכנון ובניה‬ ‫סוג שלד‬ ‫הבניין‬ ‫הערות‬ ‫החלות על‬ ‫טבלה זו‬ ‫מספר הקומות מעל קומת הכניסה הקובעת לבניין‬ ‫מתחת לקומת‬ ‫הכניסה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 4‬או יותר‬ ‫קומת הכניסה‬ ‫‪III-000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫התקהלות‬ ‫לתפוסה עד‬ ‫‪ 1.9.000‬איש‬ ‫תחול הערה ‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות לטבלה ‪:3.‬לא יהיה‬ ‫עמיד אש‪ .‬‬ ‫המוכיח שהנזק הצפוי לשלד הבנין ממטען האש אינו עלול לגרום לקריסה או לעיוות המסכן את‬ ‫בטיחות המשתמשים בבניין‪.II‬מותר שחלק עמוד הנמצא ‪ 6‬מטרים לפחות מעל הרצפה שמתחתיו‪ .000‬שהתפוסה‬ ‫תחול הערה ‪ 4‬היא עד ‪300‬‬ ‫איש‬ ‫תחול הערה ‪4‬‬ ‫אסור‬ ‫אסור‬ ‫אסור‬ ‫‪III-200‬‬ ‫‪V-000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫התקהלות‬ ‫לתפוסה עד‬ ‫‪ 1.4.6‬‬ ‫בעבור סוג שלד ‪ I‬או ‪ .‬ ‫)ב( כל קומה מתחת לקומה שבה נמצאת ההתקהלות.‬לרבות אגדים‪ .

6‬ב(‪.2009‬‬ ‫‪-186-‬‬ .‬כל קומה המקשרת אותה לקומת הכניסה הקובעת לבניין‪ .1.‬‬ ‫מנגנוני בהלה‬ ‫ופרזול דלתות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5.‬‬ ‫בבניין המשמש להתקהלות או בבנין שחלק ממנו משמש להתקהלות יתקיימו גם הדרישות‬ ‫)‪(5‬‬ ‫לגילוי ולכיבוי אש המפורטות בפרק ד'‪.‬מחדר או מחלק מבניין שתפוסתו ‪ 100‬איש או יותר‪.3.‬בכניסות או ביציאות הראשיות המשרתות את חלק‬ ‫הבניין שנועד להתקהלות‪ .9.2.4.9.‬‬ ‫מותר להתקין מנגנון טריקה )לשונית( או נעילה‪ .5.19‬‬ ‫דלתות מבוקרות‬ ‫כניסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5‬בדרכי מוצא בבניין‪ .1.‬‬ ‫בתנאי שיעמדו בדרישות פרט ‪)3.‬אין להתקין בדרכי מוצא דלתות‬ ‫מעוכבות יציאה כאמור בפרט ‪.24‬‬ ‫מעצור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.1.2.2‬במקומות המשמשים להתקהלות‪ .5.20‬תהיה אפשרות לפותחה ליציאה‪ .‬בתנאי שיהיה ניתן לפותחה על ידי ידית‬ ‫בהלה כנדרש בפרט ‪.9.‬‬ ‫דלתות מסתובבות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.1.‬תנאיו ואגרות(‪ .9.25‬‬ ‫‪20636‬קט‬ ‫‪1.1.‬וקומת הכניסה‬ ‫הקובעת לבניין‪.5.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬דלתות )התקהלות(‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬מותר להתקין מעצור שיתקיימו בו דרישות‬ ‫פרט ‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .4‬בבניין‪ .‬בלא‬ ‫צורך במפתח או באמצעי בקרה אחר‪.3.‬אפשר להשתמש בדלתות או בסורגים בהזזה אופקית או אנכית‪.‬בכל סוג של התקהלות‪ .3‬בכל דלת הנדרשת בדרך מוצא‪ .‬או בחלק מבניין המשמש להתקהלות‪ .‬בתנאי שיתקיימו בהן הדרישות‬ ‫שבפרט ‪.2.2.2.2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ג( במקרה שבו ההתקהלות נמצאת מתחת לקומת הכניסה הקובעת לבניין‪ :‬הקומה שנמצאת‬ ‫בה ההתקהלות‪ .5.7‬בדרכי מוצא‪ .5.21‬‬ ‫דלתות מעוכבות‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.1.‬‬ ‫דלתות או סורגים‬ ‫בהזזה אופקית או‬ ‫אנכית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬שהותקנה בהן דלת‬ ‫מבוקרת כניסה שמתקיימים בה דרישות פרט ‪ .1‬בדלתות יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן א' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.3.6‬אפשר להתקין בדרכי מוצא דלתות מסתובבות‪ .5.3.‬או בחלק מבניין המשמש להתקהלות‪ .3.

6.‬‬ ‫כמות מדרגות‬ ‫במהלך‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.‬‬ ‫משטח ההליכה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.8‬‬ ‫מדרגות אל משטח‬ ‫מוגבה‪ .21‬‬ ‫מדרגות שלח‬ ‫מתחלף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.6.2‬א( פרט ‪) 3.1‬במדרגות יתקיימו הדרישות שבסימן ב' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.‬מגלריית שירות לתאורה או לציוד אחר או במשטחי הליכה‬ ‫המשרתים צוגים וציוד אחר לבמה‪ .6‬לגבי מדרגות המשרתות יציע נייד או מתקפל לא תחול הדרישה שבפרט ‪.‬‬ ‫‪20636‬קי‬ ‫‪1.9.7.5‬אין להשתמש במדרגות עם שלח מתחלף‪.9.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬מדרגות )התקהלות(‬ ‫מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬בחדר מדרגות מוגן יתקיימו הדרישות שבסימן ג' לפרק ב'‪.6‬א( יחול לגבי מהלכי מדרגות במוצא בטוח ובפרוזדור בלבד‪.6.‬במה ובמה משולבת יחולו גם‬ ‫הדרישות המפורטות שבסימן ל"ח‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫חדר מדרגות מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬חדר מדרגות מוגן )התקהלות(‬ ‫‪ 3.6.6.2.3.4‬בדרכי מוצא מגלריה טכנית‪ .2.‬‬ ‫)ב( פרט ‪) 3.3‬בדרכי מוצא מכבש טכני‪ .‬מותר להשתמש במדרגות לולייניות שמתקיימות בהן‬ ‫הדרישות שבפרט ‪.2.2.6.6.2009‬‬ ‫‪-187-‬‬ .2.‬מותר להשתמש בשלחי מדרגות ובמשטחים אופקיים‬ ‫)"פודסטים"( העשויים מתכת מחוררת או סורגי מתכת‪.‬‬ ‫מדרגות לולייניות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.6‬א( לא יחול לגבי מעבר מדורג ביציע הקהל או בטריבונה‪.2.9.4.9.9.7‬לגבי מדרגות המובילות מן האולם אל משטח מוגבה‪ .2.‬במה ובמה‬ ‫משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.‬‬ ‫מדרגות ביציע נייד‬ ‫או מתקפל‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.

9.1‬במדרגות חיצוניות יתקיימו הדרישות שבסימן ד' לפרק ב'‪.‬‬ ‫סימן י"ג‪ :‬יציאה )התקהלות(‬ ‫‪ 3.1‬בפרוזדור מוגן יתקיימו הדרישות שבסימן ו' לפרק ב'‪.1‬בגג מוגן יתקיימו הדרישות שבסימן ח' לפרק ב'‪.‬‬ ‫סימן י"ב‪ :‬גג מוגן )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫סימן ט'‪ :‬מוצא אופקי )התקהלות(‬ ‫‪ 3.9.‬תנאיו ואגרות(‪ .9.13.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1‬בפרוזדור פתוח מוגן יתקיימו הדרישות שבסימן ז' לפרק ב'‪.9.8.11.9.4.2009‬‬ ‫‪-188-‬‬ .9.12.10.1‬במוצא אופקי יתקיימו הדרישות שבסימן ה' לפרק ב'‪.9.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מדרגות חיצוניות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מוצא אופקי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרוזדור מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרוזדור פתוח מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫גג מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ח'‪ :‬חדר מדרגות חיצוני )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫סימן י'‪ :‬פרוזדור מוגן )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬קיא‬ ‫‪1.1‬ביציאה יתקיימו הדרישות שבסימן ט' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.‬‬ ‫סימן י"א‪ :‬פרוזדור פתוח מוגן )התקהלות(‬ ‫‪ 3.

5‬מטר )כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.9.‬יהיה כרוחב הכולל‬ ‫של פתחי היציאה המובילים אליה‪ .2009‬‬ ‫‪-189-‬‬ .9.4.9.13.‫תכנון ובניה‬ ‫מפלס יציאה מן‬ ‫הבנין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ורחבת הכניסה מוגבהת או מונמכת ממפלס הקרקע‪ .3‬א'‬ ‫)‪ (3‬מדרגות חוץ הנדרשות כחלק מדרך מוצא והמובילות מרחבת הכניסה‬ ‫אל מפלס הקרקע יוגנו מפני אש כנדרש בפרט ‪) 3.‬הנמדד במקביל לחזית הבניין‪ .9.3.9.4.‬אפשר שמפלס רחבת‬ ‫הכניסה ייחשב מפלס קומת הכניסה לצורך קביעת המיקום הקומתי של ההתקהלות כמפורט‬ ‫בטבלה ‪ .13.9.3‬אם כניסה ראשית לבניין או לחלק מבניין המשמש להתקהלות היא דרך רחבת‬ ‫כניסה חיצונית‪ .9.13.3‬כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.‬או שיהיו מרוחקות מן הבניין ב–‪ 3‬מטרים לפחות )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ 3.6‬ובלבד שברחבת הכניסה יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחב רחבת הכניסה‪ .3‬א'(.13.13.2‬מפלס היציאה מן הבניין יהיה מפלס הכניסה הראשית לבניין‪.3‬ג'(‬ ‫‪20636‬קיב‬ ‫‪1.‬אך לא קטן מ–‪ 1.3‬א'(.3‬ב'(‪ .4.2.13.13.9.‬‬ ‫רחבת כניסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫תרשים ‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬עומק רחבת הכניסה הנמדד בניצב לחזית הבניין לא יהיה קטן מהרוחב‬ ‫הכולל של כל היציאות הנדרשות הנפתחות אל רחבת הכניסה ולא פחות מ–‪3‬‬ ‫מטרים )כמתואר בתרשים ‪ 3.

‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.9.3‬ג'‬ ‫‪20636‬קיג‬ ‫‪1.13.‬תנאיו ואגרות(‪ .4.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2009‬‬ ‫‪-190-‬‬ .9.3‬ב'‬ ‫תרשים ‪ 3.13.

13.9.4‬א( לכל בנין המשמש כולו או חלקו להתקהלות תהיה כניסה ראשית )להלן ‪-‬‬ ‫כניסה א'(‪ .‬יסופקו יציאות ברוחב כולל‬ ‫של ‪ 50%‬לפחות מן הרוחב הנדרש מאותו חלק בניין.‬‬ ‫)ו( במפלס יציאה ב' יתקיימו אחד מן התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הוא יהיה במפלס הכניסה הקובעת של הבניין.‬‬ ‫)ה( אם יציאה א' משמשת מספר מפלסים המיועדים להתקהלות‪ .‬נוסף על יציאה ב'‪ .‬גם רוחבה של יציאה א' יספיק‬ ‫בעבור לפחות מחצית התפוסה הכוללת של ההתקהלות‪.1‬‬ ‫‪20636‬קיד‬ ‫‪1.4‬א'‬ ‫)ב( לכל חלק מבנין המשמש להתקהלות תהיה כניסה ראשית )להלן ‪ -‬כניסה ב'(‪.13.13.13.‬ ‫)‪ (3‬יציאה ב' תהווה חלק מגישה למוצא בטוח המוליכה אל מוצא בטוח‬ ‫המסתיים ישירות אל מחוץ לבנין ומשם לרחוב‪.2009‬‬ ‫‪-191-‬‬ .‫תכנון ובניה‬ ‫כניסה ראשית‬ ‫המשמשת יציאה‬ ‫ראשית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.3.‬אולם בעבור תפוסה של הופעה חיה בבר או באולם‬ ‫ריקודים וכו' רוחבה של יציאה ב' יספיק בעבור שני שלישים לפחות מהתפוסה הכוללת של‬ ‫ההתקהלות מאותו חלק של הבניין‪.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬‬ ‫)ג( רוחבה של יציאה ב' יספיק בעבור לפחות מחצית התפוסה הכוללת של‬ ‫ההתקהלות מאותו חלק של הבניין‪ .5‬מכל חלק בנין המשמש להתקהלות‪ .‬‬ ‫)ד( במקום שבו יציאה ב' מובילה אל יציאה א' בלבד‪ .4.2. יציאות אלו ימוקמו לפי פרט ‪.‬שתשמש גם יציאה ראשית מן הבנין ותמוקם במפלס הכניסה הקובעת לבניין‬ ‫)להלן ‪ -‬יציאה א'( )כמתואר בתרשים ‪ 3.13.9.‬ ‫)‪ (2‬הוא יחובר לחדר מדרגות או לכבש המוליכים אל מפלס כניסה א'.9.4‬א'(‪.9.9.‬‬ ‫שתשמש גם יציאה ראשית מחלק הבנין המשמש להתקהלות )להלן ‪ -‬יציאה ב'( )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ 3.4‬א'(‪.14.‬‬ ‫יציאות נוספות‬ ‫מחלק בניין‬ ‫להתקהלות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬יהיה רחבה מספיק‬ ‫בעבור מחצית תפוסת ההתקהלות הכוללת בכל אחד מהמפלסים שהיא משרתת אותם‪.

3.13.6‬‬ ‫)ב( אפשר שהדלתות הנוספות כאמור בפרט משנה )א( לא ישמשו ככניסות לבניין‪.‬בחלק מבניין המשמש להתקהלות‪ .‬אפשר שכניסה ב' לא‬ ‫תשמש כיציאה ב'‪.‬כגון‬ ‫אולם קולנוע‪ .‬‬ ‫)ג( ביציאות מחלק זה של הבניין יתקיים אחד לפחות מן התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הן יובילו ישירות אל מחוץ לבניין )כמתואר בתרשים ‪ 3.9.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .6‬א( מקום שבו יציאה ב' היא דרך מבואה או מעבר ציבורי‪ .1‬בתנאי שהרוחב‬ ‫הכולל של דרכי המוצא‪ .‬ניתן לכלול בסך‬ ‫הרוחב הנדרש ליציאה את רוחב הדלתות הנוספות )כמתואר בתרשים ‪.13. היציאה מן המוצא הבטוח אל מחוץ לבניין תהיה לפי‬ ‫הדרישות של שני שליש לפחות מתפוסת ההתקהלות )כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ג( סך הרוחבים של דלתות יציאה א' והדלתות הנוספות יהיה בהתאם לדרישה של‬ ‫מחצית לפחות מתפוסת ההתקהלות‪.13.14.13.13.9.7‬ב' ו–‪ 3.13.7‬א'(.‬‬ ‫)ב( דלתות היציאה מחלק זה של הבניין ימוקמו לפי פרט ‪ .9.13.‬לא יפחת מ–‪ 100%‬הרוחב הכולל הנדרש ליציאות מחלק זה של‬ ‫הבניין‪.‬‬ ‫יציאה ישירה‬ ‫למוצא בטוח או אל‬ ‫מחוץ לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.‬ ‫)‪ (2‬הן יובילו ישירות למוצא בטוח‪ .4.‬‬ ‫‪20636‬קטו‬ ‫‪1.4‬ב( עד )ה(‪ .2009‬‬ ‫‪-192-‬‬ .7‬ג'(‪.9.13.‬וקיימות דלתות נוספות‬ ‫מהמבואה או מהמעבר הציבורי אל חוץ הבניין מלבד דלתות יציאה א'‪ .9.7‬א( על אף האמור בפרט ‪)3.‬שהכניסה אליו היא דרך מעבר ציבורי או אולם המתנה‪ .9.‬בתנאי שהמוצא הבטוח יסתיים ביציאה‬ ‫ישירה אל מחוץ לבניין.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫דלתות נוספות‬ ‫במבואה או‬ ‫במעבר הציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.(3.6‬‬ ‫תרשים ‪3.9.2.‬תנאיו ואגרות(‪ .

9.2009‬‬ ‫‪-193-‬‬ .‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.7‬ב'‬ ‫‪20636‬קטז‬ ‫‪1.7‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.9.4.13.13.

‬לא יעלה על‬ ‫‪.‬אשר אין בו כניסה ראשית המשמשת יציאה ראשית‪ .‬‬ ‫בניין מרובה‬ ‫כניסות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2011‬‬ ‫‪-194-‬‬ .‬‬ ‫המשרת במה‪ .13.13.4‬אם דרישה זו איננה‬ ‫תורמת ליעילות סידורי היציאה מן הבניין או מחלק הבניין‪.‬‬ ‫)ב( שיפועו של כבש המשמש חלק מדרך מוצא לא נגישה לאנשים עם מוגבלות‪.‬ימוקמו דרכי‬ ‫המוצא סביב היקף הבניין‪ .‬כגון אצטדיון או תחנת‬ ‫המתנה להסעה המונית‪ .13.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.9.9.9.9.‬שבו ההתקהלות קשורה בתנועה מכוונת של אנשים‪ .13.1.1‬א( בכבש יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן י' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.5%‬‬ ‫‪20636‬קיז‬ ‫‪1.8‬בבניין כדוגמת מוזיאון‪ .12.‬תנאיו ואגרות(‪ .7‬ג'‬ ‫יציאה מבניין‬ ‫המשמש‬ ‫להתקהלות בתנועה‬ ‫מכוונת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.14.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .13.‬לא יחולו הדרישות בפרט ‪ 3.‬ותנועה‬ ‫זו הרחיקה אותם מן הכניסה הראשית‪ .4‬בבניין המשמש להתקהלות‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ד‪ :‬כבש )התקהלות(‬ ‫כבש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9‬על אף האמור בפרט ‪ 3.‬מעבר משופע ביציע או חלק שאינו מיועד לשימוש הציבור‪ .9.‬בתנאי שהרוחב הכולל של דרכי המוצא לא יפחת מ–‪ 100%‬הרוחב‬ ‫הכולל הנדרש ליציאות מן הבניין‪.

‬‬ ‫)ג( לגבי אזור המוגדר כמהתמ"ע‪ .3.‬‬ ‫צפייה בעמידה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.38.‬או מקום שהתפוסה בו בחלק מבניין או מחוץ הבניין בגבולות הנכס‬ ‫משמשת לפסטיבל גדולה מ–‪ 1.‬זולת אם נאמר‬ ‫אחרת בסימן זה‪.9.16.9.5‬שלהלן‪:‬‬ ‫טבלה ‪ .000‬אנשים‪ .16.9.16.5‬מקדמי רוחב‬ ‫הרוחב נטו )ס"מ( בעבור כל מושב משורת‬ ‫מעבר‪ .10‬‬ ‫רוחב מרכיבי דרך‬ ‫מוצא המשרתים‬ ‫אזור ישיבה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬כבש‪ .3.1.2011‬‬ ‫‪-195-‬‬ .9.000‬אנשים‪ .16.‬‬ ‫רוחב דרכי מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.8 × B × A‬‬ ‫‪20636‬קיח‬ ‫‪1.9.‬‬ ‫)ב( לגבי התקהלות הכוללת מושבים מסודרים בשורות כדוגמת מושבים בתאטרון‬ ‫או מושבים ליד שולחנות שאינו מהתמ"ע יחולו הוראות סימן זה‪.‬יחולו הדרישות שבסימן ל"ז‪.9.‬‬ ‫סימן ט"ז‪ :‬תפוסה וחישוב רוחב דרכי מוצא )התקהלות(‬ ‫תפוסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.15.5‬א( הרוחב המינימלי של מרכיבי דרך המוצא‪ .9.4‬א( רוחב דרכי מוצא יהיה לפי הדרישות שבסימן י"ב לפרק ב'‪ .‬זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.‬יהיה בהתאם לטבלה ‪ 3.16.16.5 × C‬‬ ‫‪0.‬ייערך סקר בטיחות בהתאם לדרישות המפורטות‬ ‫בסימן ל"ו‪.‬‬ ‫)ד( לגבי דרך מוצא מגלריה טכנית תחול הדרישה שבפרט ‪.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫אזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ט"ו‪ :‬אזור מחסה )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬פתח או דלת‬ ‫מדרגות‬ ‫‪0.1‬באזור מחסה יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן י"א לפרק ב'‪.3‬מקום שהתפוסה בו בחלק מבניין או מחוץ הבניין בגבולות הנכס משמשת להתקהלות‬ ‫גדולה מ–‪ 3.2‬באצטדיונים ובמיתקני ספורט פתוחים לא יהיה יציע לצפיה בעמידה‪.16.1‬התפוסה תהיה לפי דרישות סימן י"ב לפרק ב'‪ .9.‬המשרתים אזור ישיבה בשורות או‬ ‫במושבים ליד שולחנות‪ .9.‬‬ ‫סקר בטיחות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.

‬ ‫)‪ (2‬דלתות או פתחי היציאה מן האולם.6‬רוחב מעבר המשמש חלק מדרך מוצא יהיה לפי דרישות התפוסה המתקבלות‬ ‫מהשטח המשורת על ידו )‪ .16.‬רוחב המדרגה יוכפל במקדם ‪ A‬כמבוטא‬ ‫בנוסחה‪:‬‬ ‫�����������������������‬ ‫����‬ ‫�������‬ ‫)‪ (3‬מדרגות עם מאחז יד הנמצא בתחום של ‪ 75‬ס"מ )מדוד אופקית(‪.6‬‬ ‫‪20636‬קיט‬ ‫‪1.2011‬‬ ‫‪-196-‬‬ .A=1 :‬‬ ‫)‪ (2‬מדרגה שרומה גדול מ–‪ 17.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)ז( רוחב המעבר המשרת אזור ישיבה ליד שולחנות יהיה גם לפי דרישות‬ ‫סימן כ"ג‪.C=1.B=1 :‬‬ ‫)‪ (4‬מדרגות שבהן המרחק למאחז יד גדול מ–‪ 75‬ס"מ )כשהוא נמדד‬ ‫אופקית( יוגדל רוחבו ב־‪ 25%‬מהרוחב המחושב.C=1 :10%‬‬ ‫)‪ (6‬כבש ששיפועו גדול מ–‪ .‬המעבר המלכד יהיה לפי דרישות התפוסה של כל השטחים המשורתים‬ ‫)כמתואר בתרשים ‪.(3.‬‬ ‫)ד( רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים יהיה לפי דרישות סימן י"ט‪.1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( אופן חישוב הרוחב‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מדרגה שרומה אינו גדול מ–‪ 17.25‬‬ ‫)‪ (5‬כבש בשיפוע עד ‪.10%‬יוגדל רוחבו ב–‪ 10%‬מהרוחב המחושב.‬‬ ‫יוכפל במקדם ‪.9.(Catchment Area‬אם קיימות כמה גישות למעבר או מספר‬ ‫מעברים מתלכדים‪ .16.B=1.8‬ס"מ‪ . חישוב רוחב מדרגות וכבשים מחוץ‬ ‫לתחומים אלה יבוצע לפי פרק ב'‪.‬‬ ‫רוחב מעבר ושטח‬ ‫משורת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8‬ס"מ‪.10‬‬ ‫)ג( פרטי משנה )א( ו–)ב( חלים על ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מדרגות וכבשים בתחום אולם האירועים או המושבים.‬‬ ‫)ה( רוחב המעבר המשרת שורות מושבים יהיה גם לפי דרישות סימן כ'‪.9. כלומר‪ .‬יוכפל במקדם‬ ‫‪.‬תנאיו ואגרות(‪ . כלומר‪.‬‬ ‫)ו( רוחב הגישה למעבר של ישיבה ליד שולחנות יהיה לפי דרישות סימן כ"ב‪.

16.16.9.‬‬ ‫רוחב פרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪.6‬‬ ‫רוחב אחיד למעבר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מספר דרכי מוצא‬ ‫מבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ז‪ :‬מספר דרכי מוצא מבניין )התקהלות(‬ ‫‪) 3.2.‬המשמש לפסטיבל‪ .9.2011‬‬ ‫‪-197-‬‬ .17.1.‬כמפורט בפרט ‪.‬רוחבו הנדרש יהיה אחיד‪.9.8‬רוחב הפרוזדור המשמש גישה למוצא בטוח יהיה לפי פרט ‪ 3.‬שאינו‬ ‫מקורה‪ .17.2‬‬ ‫‪20636‬קכ‬ ‫‪1.1‬א( מספר דרכי המוצא יהיה לפי דרישות סימן י"ג לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.‬‬ ‫)ב( הדרישות שבסימן י"ג לפרק ב' לא יחולו לגבי אזור מגודר מחוץ לבניין‪ .3.5‬בפרק ב'‪.9.9.7‬מעבר שיכול לאפשר מילוט בשני כיוונים‪ .3.12.16.

9. אפשר ששתי דרכי מוצא אלה יעברו דרך‬ ‫הקומה או המפלס שנמצא מתחתיה או מעליה המשמש כמפלס העיקרי להתקהלות.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬תהיה‬ ‫דרך מוצא אחת לפחות. דרך מילוט זו יכולה להיות באמצעות סולם‪ .‬יהיו שתי דרכי‬ ‫מוצא לפחות‪ .‬ ‫)‪ (2‬בעבור חלק מהתפוסה שאינו עולה על ‪ 100‬אנשים אפשר להתקין דרכי‬ ‫מוצא כמפורט בפרט משנה )ב(.2‬באזור מגודר מחוץ לבניין‪ .‬שאינו מקורה‪ .‬מדרגות לולייניות או‬ ‫מדרגות שלח מתחלף‪.‬‬ ‫מרפסת או גלריה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬אפשר שתהיה דרך מוצא אחת בלבד‪ .‬‬ ‫)ב( במרפסת או בגלריה שתפוסתן עולה על ‪ 50‬אנשים אך אינה עולה על ‪100 -‬‬ ‫אנשים‪ .‬ ‫)‪ (4‬בדרכי המוצא יתקיימו דרישות המהלך המשותף‪.‬יהיו לא פחות מ–‪ 2‬דרכי מוצא נפרדות.17.‬‬ ‫‪20636‬קכא‬ ‫‪1.17. בדרך המוצא יתקיימו דרישות המהלך‬ ‫המשותף כמפורט בסימן ט"ו לפרק ב'‪.000‬אנשים יהיו ‪ 4‬דרכי מוצא לפחות‪.9.‬אשר איננה כלולה בפסקה )‪ (2‬תותקן דרך מוצא‬ ‫נפרדת שלא תעבור דרך המפלס העיקרי של ההתקהלות.9.4.‬נפרדות ומרוחקות זו מזו בשיעור של לפחות שליש אורך האלכסון של האזור‬ ‫המגודר.17.4‬מגלריה טכנית‪ .9.2009‬‬ ‫‪-198-‬‬ . בעבור תפוסה גדולה מ–‪ 6.18.‬המשמש לפסטיבל‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ח‪ :‬מיקום דרכי מוצא )התקהלות(‬ ‫מיקום דרכי מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.000‬אנשים יהיו ‪ 3‬דרכי מוצא לפחות.‬בתנאי שתהיה דרך מילוט‬ ‫נוספת לרצפה או לגג.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫אזור מגודר מחוץ‬ ‫לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫גלריה טכנית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (3‬בעבור יתרת התפוסה‪ .3‬א( במרפסת או בגלריה במקום להתקהלות שתפוסתן קטנה מ–‪ 50‬אנשים‪ .‬‬ ‫)ג( במרפסת או בגלריה שתפוסתן עולה על ‪ 100‬אנשים יתקיימו דרישות‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מספר דרכי המוצא יהיה לפי דרישות סימן י"ג לפרק ב'.1‬מיקום דרכי המוצא יהיה לפי דרישות סימן י"ד לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪. אפשר שדרך מוצא זו תעבור דרך הקומה או המפלס שנמצא מתחתיה‬ ‫או מעליה המשמש כמפלס העיקרי להתקהלות. בדרכי‬ ‫המוצא יתקיימו דרישות המהלך המשותף כמפורט בסימן ט"ו לפרק ב'‪. בעבור תפוסה‬ ‫גדולה מ–‪ 9.

‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ט‪ :‬גישה למעבר בין שורות מושבים‬ ‫שאינם ליד שולחנות )התקהלות(‬ ‫אופן מדידת רוחב‬ ‫הגישה למעבר בין‬ ‫שורות המושבים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.9.‬בתנאי שתפוסתו לא תעלה על ‪ 1.2009‬‬ ‫‪-199-‬‬ .9.18.19.000‬אנשים‬ ‫אלא אם כן אושר סקר בטיחות כמפורט בסימן ל"ו‪.‬הנפרדת‬ ‫מדרכי המוצא של המושבים הקבועים שביציע )כמתואר בתרשים ‪.(3.1‬רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים יימדד בין אנך המשוך לקצה קדמי של‬ ‫המושב כשהוא במצב מקופל או ממשענת היד במושב‪ .2‬‬ ‫תרשים ‪3.4.18.‬לפי הבולט שביניהם ובין אנך המשוך‬ ‫לקצה האחורי של המשענת בשורה שלפניה )כמתואר בתרשים ‪.18.9.9.‬בעבור ‪ 50%‬לפחות מן הצופים שבמושבים אלה‪ .9.2‬אם מתקינים על הזירה או על רצפת האודיטוריום מושבי קהל נוספים על אלו‬ ‫שביציעים‪ .‬תיקבע דרך מוצא‪ .18.3‬בתוך בניין מותר שימוש לפסטיבל‪ .(3.2‬‬ ‫שימוש פסטיבל‬ ‫בתוך בנין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.19.‫תכנון ובניה‬ ‫דרך מוצא מן‬ ‫הזירה או מרצפת‬ ‫אודיטוריום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬‬ ‫‪20636‬קכב‬ ‫‪1.

8‬סנטימטר לכל מושב‬ ‫מעבר ל–‪ 25‬מושבים.19.1‬‬ ‫רוחב מינימלי של‬ ‫גישה למעבר בין‬ ‫שורות המושבים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ . הרוחב‬ ‫יגדל עם עליה בכמות המושבים בהתאם לנדרש בפרטי משנה )ג( ו–)ה(‪. אין חובה שהרוחב יעלה על ‪ 56‬סנטימטר‪.2‬לא תכיל יותר מ–‪ 100‬מושבים.19.2009‬‬ ‫‪-200-‬‬ . רוחב זה יגדל ב–‪ 0. רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים‬ ‫לא יפחת מ–‪ 40‬סנטימטרים בעבור ‪ 25‬מושבים.9.‬לא יחולו דרישות פרט‬ ‫משנה )א(‪.9.4.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.2‬א( רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים לא יפחת מ–‪ 40‬סנטימטרים.8‬מטרים‪ .19.‬והמרחק‬ ‫ממרכז המושב הרחוק ביותר עד למעבר אינו עולה על ‪ 1.‬‬ ‫‪20636‬קכג‬ ‫‪1.3.‬‬ ‫)ב( לגבי מקום שבו סך כל המושבים בשורה אינו עולה על ‪ 4‬מושבים‪ .‬‬ ‫)ג( שורת מושבים המשורתת בשתי קצותיה על ידי מעברים או פתחים כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ .

9.19.‬ויחולו עליו דרישות פרטים ‪3.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪3.‬רוחב הגישה למעבר יהיה‬ ‫כנדרש בסימן זה ויימדד בין קצה משטח הכתיבה במצב פתוח לאנך שבגב המושב שלפנים‬ ‫)כמתואר בתרשים ‪ .5‬‬ ‫סנטימטר לכל מושב‪ .9.(2‬אורך הגישה למעבר מכל מושב‪ .‬ויחולו עליו דרישות פרט ‪.19. לרוחב זה יתווסף ‪1.‬מידת הרוחב תהיה בהתאם לפרט ‪.9.5‬‬ ‫כיסאות עם משטח‬ ‫כתיבה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.37.1‬‬ ‫תרשים ‪3.3‬‬ ‫)ב( כיסאות המצוידים במשטח כתיבה אינם נחשבים ישיבה ליד שולחנות‪.9.(3.19.24.‬מעבר ל–‪ 13‬מושבים‪.3‬‬ ‫)ה( על אף האמור בפרט ‪)3.‬‬ ‫)ו( פרט משנה )ה( לא יחול לגבי מהתמ"ע‪ .2009‬‬ ‫‪-201-‬‬ .9.‬בשורת‬ ‫מושבים המשורתת על ידי מעבר או פתח בקצה אחד בלבד‪ .3.3.2‬א()‪ .3‬א( מקום שמותקנים בו כיסאות עם משטח כתיבה‪ .9.19.9.‬‬ ‫‪20636‬קכד‬ ‫‪1.37.3.9.19.4‬‬ ‫ו–‪.‬לא יעלה על ‪ 9‬מטרים.9.4.37. הרוחב‬ ‫המינימלי של הגישה למעבר בין שורות המושבים יהיה ‪ 40‬סנטימטרים.3‬ואולם אם משטח הכתיבה חוזר באופן עצמאי למצב "מאוחסן"‬ ‫לאחר שקמים מן המושב‪ .2‬‬ ‫)ד( פרט משנה )ג( לא יחול לגבי מהתמ"ע‪ .

3‬הרוחב המינימלי של מעבר מדורג‪ .1.‬תנאיו ואגרות(‪ .2.9.16.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ'‪ :‬מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות )התקהלות(‬ ‫מעבר המשרת‬ ‫שורות מושבים‬ ‫שאינם ליד‬ ‫שולחנות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2‬‬ ‫רוחב מינימלי של‬ ‫מעבר המשרת‬ ‫שורות מושבים‬ ‫שאינם ליד‬ ‫שולחנות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.20.2‬אורך מעבר בלא מוצא לא יעלה על ‪ 6‬מטרים.‬ ‫)‪ (2‬מעבר מדורג המשרת עד ‪ 50‬מושבים בכל שורות המושבים המשורתות על‬ ‫ידו )כמתואר בתרשימים ‪ 3.19.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .5‬סנטימטר בעבור כל מושב נוסף מעבר למושב העשרים בשורה‪.‬אך הוא‬ ‫לא יפחת מהמצוין להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מעבר מדורג המשרת שורות משני צדדים )כמתואר בתרשים ‪ 3.9.‬בתוספת רוחב של‬ ‫‪ 1.3‬ב' ו–‪ 3.‬‬ ‫מעבר בלא מוצא‬ ‫המשרת שורות‬ ‫מושבים שאינם ליד‬ ‫שולחנות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3‬א'( ‪-‬‬ ‫‪ 122‬סנטימטרים.20.37.20.1‬במעבר המשרת אזור ישיבה של שורות מושבים שאינם ליד שולחנות יתקיימו‬ ‫דרישות סימן זה ודרישות התפוסה של השטח המשורת‪.20.‬משופע או אופקי‪ .9.‬יהיה לפי הדרישות של תפוסת‬ ‫המילוט המצוינות בהתאם לשימוש בטבלה ‪ 3.8‬ב(‪. ואולם הגבלת האורך לא תחול על‬ ‫מעבר בלא מוצא בתנאי שהמושבים שהוא משרת אינם רחוקים ביותר מ–‪ 24‬מושבים ממעבר‬ ‫אחר‪ .4‬לגבי מפלס ההליכה בין שורות המושבים לא יחול פרט ‪) 3.‬ורוחב הגישה למעבר בין השורות הוא לא פחות מ–‪ 40‬סנטימטרים‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מפלס ההליכה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.37.1‬א' או ‪ 3.9.‬ ‫‪20636‬קכה‬ ‫‪1.1.9.20.5‬או ‪ 3.9.9.9.9.1‬ב'‪ .2011‬‬ ‫‪-202-‬‬ .20.20.‬‬ ‫תרשים ‪3.9.3‬ג'( ‪ 90 -‬סנטימטרים.

‬ ‫)‪ (8‬מעבר אופקי או משופע המשרת שורות מושבים בצד אחד בלבד )כמתואר‬ ‫בתרשימים ‪ 3.20.20.‬ ‫)‪ (6‬מעבר מדורג המשרת שורות מושבים בצד אחד בלבד )כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.9.20.3‬י' ו–‪ 3.9.20.9.20.‬ ‫)‪ (9‬מעבר אופקי בחזית שורת מושבים‪ .‬הנמדד בין המעקה לבין קצה המושב‬ ‫במצב לא מקופל‪) .2011‬‬ ‫‪-203-‬‬ .3‬י"ג(.20.9.‬ז'‪ 3.3‬ט'( ‪107 -‬‬ ‫סנטימטרים.20.20.9.‬כאשר המעבר אינו‬ ‫משרת יותר מ–‪ 5‬שורות בצד אחד ‪ 58 -‬ס"מ )כמתואר בתרשים ‪ 3.‬ ‫)‪ (7‬מרחק שבין מאחז היד או המעקה לבין קצה המדרגה‪ .‬ח' ו–‪ 3.3 .20.20.3‬ו'‪ 3.3‬ה'( ‪ 58 -‬סנטימטרים.‬ ‫)‪ (10‬רוחב מעבר אופקי או משופע המוביל אל מקומות ישיבה לאנשים עם‬ ‫מוגבלות יהיה לפי דרישות פרק ב'‪.‬ט"ו ו–‪ 3.3‬י"ט( ‪ 50 -‬סנטימטרים.9.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.3‬א'‬ ‫‪20636‬קכו‬ ‫‪1.20.9.9.3‬י"ח( ‪ 90 -‬סנטימטרים.3‬י"ב( ‪ 90 -‬סנטימטרים.20.9.9.9.9.3‬‬ ‫י"ד‪ 3.20.3‬י"ז ו–‪ 3.1.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (3‬מרחק בין מאחז היד או המעקה לבין קצה המדרגה‪ .3 .9.‬ ‫)‪ (4‬מעבר אופקי או משופע‪ .3‬ד'‬ ‫ו–‪ 3.‬כאשר המעבר המדורג‬ ‫מחולק לשניים על ידי מאחז היד או המעקה )כמתואר בתרשימים ‪ 3.20.3 .3‬י"א( ‪ 90 -‬סנטימטרים.20.9.20.3‬ט"ז(.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.9.9.‬ ‫)‪ (5‬מעבר אופקי או משופע המשרת עד ‪ 50‬אנשים )כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.‬המשרת שורות מושבים משני צדדים )כמתואר‬ ‫בתרשימים ‪ 3.‬ ‫הגבלת מרווח זו חלה גם על כל צדדיו של הפתח ביציע )הוומיטוריום( כאשר‬ ‫מתאפשרת כניסה לשורת המושבים סמוך לפתח )כמתואר בתרשים ‪3.9.20.

4.20.3‬ג'‬ ‫‪20636‬קכז‬ ‫‪1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .20.9.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.3‬ב'‬ ‫תרשים ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-204-‬‬ .9.

‫תכנון ובניה‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ד'‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ה'‬

‫‪20636‬קכח‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-205-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ו'‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ז'‬

‫‪20636‬קכט‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-206-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ח'‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ט'‬

‫‪20636‬קל‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-207-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י'‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י"א‬

‫‪20636‬קלא‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-208-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫תרשום ‪ 3.9.20.3‬י"ב‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י"ג‬

‫‪20636‬קלב‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-209-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י"ד‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ט"ו‬

‫‪20636‬קלג‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-210-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ט"ז‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י"ז‬

‫‪20636‬קלד‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-211-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י"ח‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י"ט‬
‫אופן מדידת‬
‫רוחב של מעבר‬
‫המשרת שורות‬
‫מושבים שאינם ליד‬
‫שולחנות‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪ 3.9.20.4‬רוחב של מעבר מדורג‪ ,‬משופע או אופקי יימדד עד לרכיב הקצה כגון‪ :‬צד מדרגה‪,‬‬
‫קצה מושב כמתואר בתרשימים ‪ 3.9.20.3‬א' עד ‪ 3.9.20.3‬י"ז; המדידה תהיה אופקית מן‬
‫ההיטל האנכי של הרכיב‪.‬‬

‫‪20636‬קלה‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-212-‬‬

‫תכנון ובניה‬
‫בליטת מאחז יד‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪ 3.9.20.5‬אפשר שמאחז יד יבלוט עד ‪ 9‬סנטימטרים לתוך תחום הרוחב הנדרש של המעבר‬
‫המדורג כמתואר בפרט ‪.3.9.20.3‬‬

‫שיפוע מעבר‬
‫לאנשים עם‬
‫מוגבלויות‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪) 3.9.20.6‬א( שיפוע מעבר המוביל אל מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות או אל מקומות‬
‫ישיבה הניתנים לפירוק לצורך הכלת כיסא גלגלים‪ ,‬יהיה לפי דרישות פרק ב'‪.‬‬
‫)ב( מעבר ביציע הקהל ששיפועו אינו עולה על ‪ 12.5%‬ייבנה ככבש; מעבר ביציע‬
‫הקהל ששיפועו עולה על ‪ 12.5%‬ייבנה באמצעות מדרגות‪.‬‬
‫)ג( על אף האמור בפרט משנה )ב(‪ ,‬במערכת מושבים מתקפלים או משוחלים‬
‫)טלסקופיים(‪ ,‬אפשר שהמעבר יהיה בנוי ממדרגות לכל שיפוע של היציע‪.‬‬

‫מספר המדרגות‬
‫במעבר מדורג‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪ 3.9.20.7‬הדרישה בפרט ‪ 3.2.2.6‬למספר מדרגות במהלך אחד לא תחול לגבי מעבר מדורג‬
‫ביציע הקהל‪.‬‬

‫השלח של מדרגה‬
‫במעבר מדורג‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪ 3.9.20.8‬בשלח מדרגה במעבר מדורג יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬ההפרש בין עומק השלח של מדרגה לעומק השלח של מדרגה סמוכה יהיה‬
‫אחיד; לענין פרט זה‪" ,‬אחיד" ‪ -‬הפרש שאינו עולה על ‪ 0.5‬סנטימטר גם לאחר‬
‫הביצוע;‬
‫)‪ (2‬עומק השלח לא יקטן מ–‪ 28‬סנטימטרים‪.‬‬

‫שילוט וסימון‬
‫המדרגה במעבר‬
‫מדורג‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪ 3.9.20.9‬בכל מדרגה‪ ,‬קצה השלח הקרוב לאף המדרגה יסומן ברצועה בצבע בולט לעין וברור;‬
‫הרצועה תהיה קלה לזיהוי הן במצב של עלייה והן במצב של ירידה; רוחב הרצועה לא יהיה‬
‫קטן מ–‪ 2.5‬סנטימטרים ולא יהיה גדול מ–‪ 5‬סנטימטרים‪.‬‬

‫רום מדרגה במעבר‬
‫מדורג‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪ 3.9.20.10‬ברום המדרגה במעבר מדורג יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬רום המדרגה לא יפחת מ–‪ 10‬סנטימטרים; ואולם רום המדרגה במעבר‬
‫מדורג במערכת מדרגות מתקפלות או משוחלות )טלסקופיות( לא יפחת מ–‪9‬‬
‫ס"מ ולא יעלה על ‪ 28‬סנטימטרים;‬
‫)‪ (2‬רום המדרגה לא יעלה על ‪ 20‬סנטימטרים; ואולם מקום שבו שיפוע יציע‬
‫הקהל הסמוך למעבר המדורג מחייב זווית גדולה מ–‪ 8/11‬בשל אילוצי ראיה‪,‬‬
‫אפשר שגובה רום המדרגה יהיה גדול מ–‪ 20‬סנטימטרים אך לא יעלה על ‪23‬‬
‫סנטימטרים;‬

‫‪20636‬קלו‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-213-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬
‫)‪ (3‬רום המדרגות יהיה אחיד; לענין פרט זה‪" ,‬אחיד" ‪ -‬הפרש אשר אינו עולה‬
‫על ‪ 0.5‬סנטימטר גם לאחר הביצוע;‬
‫)‪ (4‬על אף האמור בפסקה )‪ ,(3‬במהלך מדרגות אחד‪ ,‬אפשר שגובה רום המדרגה‬
‫לא יהיה אחיד עקב אילוצי ראיה של אזור הישיבה הסמוך לו; במצב זה אפשר‬
‫שהפרשי הגבהים בין מדרגות סמוכות יהיה גדול מ–‪ 0.5‬סנטימטר וזאת בתנאים‬
‫אלה‪:‬‬
‫)א( רום המדרגה לא יפחת מ–‪ 10‬סנטימטרים;‬
‫)ב( רום המדרגה במעבר מדורג במערכת מדרגות מתקפלות או משוחלות‬
‫)טלסקופיות( לא יפחת מ–‪ 9‬ס"מ ולא יעלה על ‪ 28‬סנטימטרים;‬
‫)‪ (5‬פרט ‪ 3.2.2.5‬לא יחול לגבי מדרגות במעבר מדורג‪.‬‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬
‫מאחז יד במעבר‬
‫מדורג או משופע‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫סימן כ"א‪ :‬מאחז יד במעבר מדורג או משופע המשרת שורות‬
‫מושבים שאינם ליד שולחנות )התקהלות(‬

‫‪) 3.9.21.1‬א( במאחז יד במעבר מדורג או משופע המשרת שורות מושבים שאינם ליד‬
‫שולחנות‪ ,‬יתקיימו דרישות סימן זה‪.‬‬
‫)ב( במעקות ובמאחזי יד במקומות אחרים ביציע הקהל יתקיימו דרישות סימן כ"ח‪.‬‬
‫)ג( במעבר ששיפועו גדול מ–‪ 5%‬או במעבר מדורג יותקן מאחז יד בצד המעבר או‬
‫לאורך מרכזו )כמתואר בתרשים ‪ 3.9.21.1‬א'(‪.‬‬

‫תרשים ‪ 3.9.21.1‬א'‬

‫‪20636‬קלז‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-214-‬‬

21.1‬ב'(‪.1‬ג'‬ ‫‪20636‬קלח‬ ‫‪1.‬מאחז היד לא יהיה רציף.‬לא יהיה קטן מ–‪56‬‬ ‫סנטימטרים ולא גדול מ–‪ 91‬סנטימטרים כשהוא נמדד אופקית. ההפסקות‬ ‫ברציפות מאחז היד יאפשרו כניסה לאזורי הישיבה וגם מעבר בין צדו האחד של מאחז היד‬ ‫לצדו השני.‫תכנון ובניה‬ ‫)ד( אם המעבר משרת אזורי ישיבה משני צדדיו‪ .21.1‬ב'‬ ‫)ה( המרווח בין מאחזי היד‪ .4.21.21.9.1‬ד'(‪.1‬ג' ו–‪ 3.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.21.9. קצה מאחז היד יהיה מעוגל או‬ ‫מקומר )כמתואר בתרשימים ‪ 3.9.2009‬‬ ‫‪-215-‬‬ .9.‬הנוצר עקב הדרישה לאי–רציפות‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ 3.9. מאחז היד יהיה רציף לאורך של לא יותר מ–‪ 5‬שורות מושבים )כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.

9.21.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2009‬‬ ‫‪-216-‬‬ .21.4.‬כשהוא נמדד‬ ‫אנכית מקצהו העליון של המאחז עד קצה סף המדרגה או עד קצה רצפת הכבש )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ 3.‬‬ ‫בגובה ‪ 30‬סנטימטרים מתחת למאחז היד )כמתואר בתרשים ‪ 3.1‬ה'‬ ‫‪20636‬קלט‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.9.21.‬המקביל למאחז היד‪.1‬ד'(‪.‬‬ ‫)ז( גובה מאחז היד יהיה אחיד בין ‪ 90‬סנטימטרים ל–‪ 105‬סנטימטרים‪ .9.1‬ה'(‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .9.21.1‬ד'‬ ‫)ו( למאחז יד במרכז מעבר מדורג יוסף מוט ביניים משופע‪ .

21.‬‬ ‫ויורחב בהתאם לאורכו כנדרש בפרט משנה )ב( )כמתואר בתרשים ‪ 3.12.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬כשהוא‬ ‫נמדד אנכית מקצהו העליון של המעקה עד קצה סף המדרגה או עד קצה רצפת הכבש.‬ ‫)‪ (2‬מקום שבו נבנה מעקה הכולל מאחז יד‪.‬‬ ‫‪20636‬קמ‬ ‫‪1.21.‬‬ ‫)ט( גובה המעקה בצד הפתח ביציע )הוומיטוריום( לא יפחת מ–‪ 90‬ס"מ‪ .9.‬יראו את בית האחיזה של המעקה כמתאים‬ ‫לדרישות התקנת בית אחיזה‪. הותקן‬ ‫מעקה שחלקו העליון יכול לשמש בית אחיזה‪ .22.1‬א'(‪.2009‬‬ ‫‪-217-‬‬ .1‬א( רוחב הגישה למעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות לא יפחת מ–‪ 30‬סנטימטרים‪.4.9.5%‬והמשרת‬ ‫אזורי ישיבה משני צדדיו.1‬ו'‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫רוחב גישה למעבר‬ ‫המשרת ישיבה ליד‬ ‫שולחנות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ב‪ :‬גישה למעבר ליד שולחנות )התקהלות(‬ ‫‪) 3.‫תכנון ובניה‬ ‫)ח( הדרישה שבפרט משנה )ג( להתקנת מאחז יד לא תחול בתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מעבר שאינו חלק מדרך מוצא נגישה ששיפועו קטן מ–‪ .9.

22.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‬מדידת אורך הגישה למעבר תהיה מן המעבר עד מרכז‬ ‫הכיסא המרוחק ביותר מן המעבר )כמתואר בתרשים ‪ 3.3‬סנטימטר בעבור כל ‪30‬‬ ‫סנטימטרים נוספים של אורך הגישה למעבר או חלק מהם‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .9.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫‪20636‬קמא‬ ‫‪1.1‬ב'(‪.1.‬מעבר ל–‪ 30‬הסנטימטרים הנדרשים בפרט משנה )א(‪ .22.‬הנמדדים מעבר ל–‪ 3.‬ב–‪ 1.6‬מטרים‬ ‫הראשונים.1‬א'‬ ‫)ב( הרוחב המינימלי הנדרש של גישה למעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות‬ ‫יורחב‪ .9. לעניין פרט משנה זה‪ .2011‬‬ ‫‪-218-‬‬ .

9.22. מרחק זה נמדד בניצב למישור שפת השולחן )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.9.2‬‬ ‫אורכה של גישה‬ ‫למעבר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.22.‬‬ ‫‪20636‬קמב‬ ‫‪1.3‬אורך גישה למעבר לא יעלה על ‪ 11‬מטרים מכל מושב עד למעבר או לדלת‬ ‫יציאה‪.‬תתבצע מנקודה‬ ‫המרוחקת ‪ 50‬סנטימטרים מן השולחן.2‬‬ ‫תרשים ‪3.80‬מטרים‪.(3.‬נמצאים בין שולחן לבין הגישה למעבר‪ .22.1‬ב'‬ ‫)ג( הדרישה בפרט משנה )א( לא תחול לגבי גישה למעבר או על חלק ממנו‪.9.2011‬‬ ‫‪-219-‬‬ .‬‬ ‫המשרתת עד ‪ 4‬אנשים ואשר אורכה אינו עולה על ‪ 1.2‬מקום שבו מושבים שאינם מקובעים‪ .9.‬מדידת רוחב הגישה למעבר הדרוש כתוצאה מחישובי תפוסה‪ .‬‬ ‫אופן מדידת רוחב‬ ‫גישה למעבר‬ ‫במושבים שאינם‬ ‫מקובעים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.22.22.9.‬או בין‬ ‫שולחן למעבר‪ .

2‬אם נמצאים מושבים שאינם מקובעים‪ .22.9.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫רוחב מעבר‬ ‫המשרת ישיבה ליד‬ ‫שולחנות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫רוחב מעבר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ג‪ :‬מעבר ליד שולחנות )התקהלות(‬ ‫‪) 3.(3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .9.‬‬ ‫כשמרחק זה נמדד בניצב למישור שפת השולחן )כמתואר בתרשים ‪ .‬‬ ‫ישיבה ליד בר או ליד ריהוט קבוע אחר‪ .4.2‬‬ ‫‪20636‬קמג‬ ‫‪1.9.‬בין השולחן לבין המעבר‪ .‬לא יפחת‬ ‫מ–‪ 90‬סנטימטרים‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫)ב( רוחב המעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות לתפוסה הגדולה מ–‪ 50‬אנשים‪ .23.2‬לעניין פרט זה‪.‬תיערך מנקודה המרוחקת ‪ 50‬סנטימטרים מן השולחן‪.‬מדידת רוחב‬ ‫המעבר הנדרש על פי חישובי תפוסה‪ .4‬גישה למעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות הכוללות צפיה במופע תהיה לפי הוראות‬ ‫סימן זה‪.5‬במעברים משופעים או מדורגים בין השולחנות‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫גישה למעבר ליד‬ ‫שולחנות באירוע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.22.‬יתקיימו דרישות סימן כ'‪.9.9.2009‬‬ ‫‪-220-‬‬ .‬מהווה ישיבה ליד שולחנות‪.1‬א( רוחב המעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות לתפוסה של עד ‪ 50‬אנשים‪ .‬לא‬ ‫יפחת מ–‪ 110‬סנטימטרים‪.‬‬ ‫תרשים ‪3.23.23.9.‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫מעבר משופע או‬ ‫מדורג‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.23.

9.‬‬ ‫מהלך משותף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.1‬מרחקי הליכה‪ .9.9.24.2‬‬ ‫)‪ (2‬בעבור שטח משורת שתפוסתו ‪ 50‬איש או יותר ‪ 6 -‬מטרים.24.(3.‬יתקיימו דרישות סימן כ'‪.‫תכנון ובניה‬ ‫אישור תכניות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬המשרתים שולחנות לאכילה או לשתיה‪.‬לשם קבלת אישור לעמידה בדרישות סימן זה‪.4‬במעברים הכוללים מדרגות או כבשים‪ .2‬‬ ‫)ב( במהלך משותף במהתמ"ע יתקיימו דרישות סימן ל"ז‪.9.24.23.2009‬‬ ‫‪-221-‬‬ .‬‬ ‫מעבר מדורג או‬ ‫משופע המשרת‬ ‫ישיבה ליד‬ ‫שולחנות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ד‪ :‬מרחקי הליכה )התקהלות(‬ ‫מרחקי הליכה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2‬א( אורכו של מהלך משותף בחדר או באולם שאינו משמש כמהתמ"ע לא יעלה על ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בעבור שטח משורת שתפוסתו קטנה מ–‪ 50‬איש ‪ 23 -‬מטרים )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪.‬פרוזדור בלא מוצא ומהלך משותף יהיו לפי דרישות סימן ט"ו לפרק‬ ‫ב' זולת אם נאמר אחרת בפרק זה‪.4.9.3‬המהנדס רשאי לדרוש מעורך הבקשה הגשת תכניות המפרטות את מיקום הריהוט‬ ‫והציוד‪ .‬‬ ‫והמיועדים לצפיה בהצגה‪ .23.‬‬ ‫‪20636‬קמד‬ ‫‪1.‬ ‫תרשים ‪3.24.

9.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫תאורת חירום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫שילוט דרכי מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מיקום שלטי "אין‬ ‫מוצא"‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ו‪ :‬תאורת חירום )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ה‪ :‬תאורת דרכי מוצא )התקהלות(‬ ‫תאורת דרכי‬ ‫המוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫סימן כ"ז‪ :‬שילוט וסימון דרכי מוצא )התקהלות(‬ ‫‪) 3. תאורת האפלה תאפשר לצאת בביטחון משורת‬ ‫המושבים או להגיע אליה בשעות אפלה.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)ב( אין צורך לשלט את דרך המוצא הנמצאת בצדי הפתח ליציע )‪(Vomitory‬‬ ‫מכיוון המושבים הסמוכים לפתח ביציע‪ .9.2‬שלטים מוארים בנוסח "אין מוצא" יותקנו במקומות אלה‪:‬‬ ‫)א( בכניסה לפרוזדורים בלא מוצא.2011‬‬ ‫‪-222-‬‬ .‬עד דלת היציאה מחלל המושבים.‬‬ ‫תאורת אפלה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.25.27.9.‬‬ ‫‪20636‬קמה‬ ‫‪1.1‬א( בשילוט ובסימון דרכי מוצא יתקיימו דרישות סימן י"ז לפרק ב' זולת אם נאמר‬ ‫אחרת בסימן זה‪.1‬בתאורת חירום יתקיימו דרישות סימן י"ז לפרק ב'‪.‬במקום החשוך ביותר‪.1.‬בתנאי ששלטי היציאה למעבר הביניים הראשי‬ ‫)‪ (Concourse‬ייצפו מן הפתח ביציע‪.‬‬ ‫)ב( מעגלי הגופים של תאורת האפלה יהיו נפרדים ממעגלי התאורה הרגילים.9. כל‬ ‫מעגל לא יכלול יותר מ– ‪ 25‬גופי תאורה‪.9.1‬בתאורת דרכי מוצא יתקיימו דרישות סימן ט"ז לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.26.‬ועוצמתה לא‬ ‫תקטן מ–‪ 1‬לוקס‪ .2‬א( במקום להתקהלות תותקן תאורת אפלה שתאיר את המעבר שבין גושי המושבים‬ ‫לכל אורכו‪ .‬ ‫)ג( בירידות למפלסים תת–קרקעיים‪.‬‬ ‫‪ 3. התאורה תוזן מרשת החשמל הרגילה‪ .‬ ‫)ב( באגפים שאינם מיועדים ליציאה.27.25.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬נמדדת על פני משטח הרצפה‪ .

(3.2.28.28.9.2‬א( ביציע הקהל או בטריבונה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מעקות ומאחזי יד‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫גובה המעקה‬ ‫בהתייחסות לקו‬ ‫ראיה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ח‪ :‬מעקות ביציע הקהל והבמה )התקהלות(‬ ‫‪) 3.2‬דרישות אלה יחולו גם לגבי גלריות‪ .28.3‬א' ו–‪ 3.3‬ב'(‪.28.14‬זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.9.14‬ובפרט זה‪ .28.1.‬במשטח מוגבה‪ .‬‬ ‫)ב( גובה המעקה או מאחז היד לא יפחת מ–‪ 90‬סנטימטרים‪ .9.28.‬‬ ‫)ב( במעקה ובמאחז יד במעבר מדורג או משופע יתקיימו דרישות סימן כ"א‪.9.3‬א' ו–‪ 3.9.28.1‬א( במעקות ובמאחזי יד ביציע הקהל‪ .‬במקום שבו מפלס הרצפה גבוה ביותר מ–‪60‬‬ ‫סנטימטרים מעל מפלס הרצפה או הקרקע הסמוכים‪ .2011‬‬ ‫‪-223-‬‬ .2.‬מרפסות‪ .9.‬וזאת אם קצה המעבר גבוה‬ ‫ביותר מ–‪ 60‬סנטימטרים מעל מפלס הרצפה או הקרקע הסמוכה )כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.2‬‬ ‫)ב( במערכת המעקה ובמאחז היד יתקיימו דרישות ת"י ‪.3‬א( לכל רוחב הקצה התחתון מול המעבר המדורג יותקן מעקה או מאחז יד‬ ‫שמתקיימות בו דרישות המפורטות בפרט ‪ 3.‬ומערכת המעקה או מאחז היד לפי‬ ‫הדרישות בפרק זה חוסמת את קו הראיה של הצופים בשורה הסמוכה בגלל גובהה‪ .1142‬‬ ‫תרשים ‪3.2.3‬ב'(‪.9.‬‬ ‫‪20636‬קמו‬ ‫‪1.‬בבמה ובבמה משולבת‬ ‫יתקיימו דרישות פרט ‪ 3.28.(3.2.9.‬אפשר‬ ‫להתקין מעקה או מאחז יד מול שורת המושבים בגובה שלא יפחת מ–‪ 66‬ס"מ )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ .‬המרחק הנמדד בין קצה‬ ‫המעקה לבין אף המדרגה הקרובה ביותר לא יפחת מ–‪ 107‬סנטימטרים )כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.9.‬גישה למעבר בסמוך‬ ‫לפתח ביציע )וומיטוריום( והאזור השקוע של התזמורת )כמתואר בתרשים ‪.28.28.9.2‬‬ ‫קצה תחתון של‬ ‫מעבר מדורג או‬ ‫משופע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫‪) 3.

ואולם דרישה‬ ‫זו לא תחול אם משענות הכיסאות של השורה הסמוכה גבוהים ביותר מ–‪ 66‬ס"מ‬ ‫מעל המפלס של רצפת המעבר )כמתואר בתרשים ‪ 3.28.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.3‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.28.‬ ‫‪20636‬קמז‬ ‫‪1.9.‬תנאיו ואגרות(‪ .9.9.4.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .28.9.28.‬לא יפחת גובה המעקה‬ ‫שמאחורי שורת המושבים מ–‪ 66‬ס"מ מעל מפלס רצפת המעבר.4‬במעקה ובמאחז יד המותקנים במעבר רוחבי יתקיימו הדרישות האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במעבר רוחבי הנמצא מאחורי שורת מושבים‪ .2009‬‬ ‫‪-224-‬‬ .4‬א'(.3‬ב'‬ ‫מעבר רוחבי הסמך‬ ‫לשורות מושבים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.

4‬ב' ו–‪ 3.4‬א'‬ ‫)‪ (2‬היה מפלס הרצפה של המעבר הרוחבי מאחורי שורת המושבים גבוה ביותר‬ ‫מ–‪ 60‬סנטימטרים מעל מפלס הרצפה הסמוכה אליה‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬יתקיימו במעקה דרישות‬ ‫‪) 3.4‬ג'(‪.28.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.2.9.4‬ב'‬ ‫תרשים ‪ 3.28.28.2.14‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.28.4‬ג'‬ ‫‪20636‬קמח‬ ‫‪1.9.4.9.9.28.9.2009‬‬ ‫‪-225-‬‬ .

‬‬ ‫גדול מ–‪ 60‬סנטימטרים‪ .5‬היה הפרש הגבהים בין רצפת המעבר או הגישה למעבר לבין הרצפה הסמוכה אליה‪.6‬אין צורך בהתקנת מעקים קבועים במקומות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬משטח מוגבה‪ .‬ופונים‬ ‫לכיוון הקהל.4.28.28.‬יותקן בצדי אזור הישיבה‪ .28.‬ייסגר הפתח או לחלופין יותקן‬ ‫מסביבו מעקה הניתן לפירוק‪.28.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (2‬מסביב לפתחים אנכיים הנמצאים בשטח המשמש להופעה או להצגה.‬‬ ‫‪20636‬קמט‬ ‫‪1. במקום שבו מפלס המשטח המוגבה‪ .9.‬יותקן‬ ‫מעקה הניתן לפירוק בזמן ההופעה.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מעקה בצדי אזורי‬ ‫ישיבה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.5‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬מעקה בגובה מינימלי של ‪ 105‬סנטימטרים‬ ‫מעל רצפת המעבר או הגישה למעבר‪.‬הבמה או הבמה המשולבת‬ ‫גבוה ביותר מ–‪ 120‬סנטימטרים ממפלס הרצפה או הקרקע הסמוכה אליה‪ .‬במה או במה משולבת המשמשים להצגה או לתצוגה‪ .5‬ב'‬ ‫מקומות שבהם‬ ‫לא נדרש להתקין‬ ‫מעקים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫כאשר שטח זה אינו משמש להופעה או להצגה‪ .9.9.2009‬‬ ‫‪-226-‬‬ .

‬‬ ‫)ב( לגבי מיתקן ספורט יחולו גם הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במיתקן ספורט תותקן כניסת חירום.‬המסופקים בתוך מכלים‬ ‫מיטלטלים‪ .29.‬ ‫)‪ (3‬למיתקן ספורט המיועד ליותר מ–‪ 3.‬הנמצא‬ ‫במרחק העולה על ‪ 30‬מטרים ממקום המשמש להחסנה או לייצור של חומרים רעילים‪.20‬‬ ‫מטרים.29.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ט‪ :‬חוץ הבניין ומרחק מבניין או אתר סמוך )התקהלות(‬ ‫חוץ הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ ‫)‪ (4‬במגרש ספורט תוביל דרך המעבר לרכב ביטחון מחוץ הבניין עד לזירת‬ ‫המשחקים.‬‬ ‫התשל"ז‪.9.‬ולמעט מכלי דלק שהותקנו בהתאם לתקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט(‪.2‬היתר למקום ההתקהלות יינתן רק לבניין‪ .‬למעט צובר גז שהוטמן בהתאם‬ ‫לתקן הישראלי ת"י ‪ :158‬מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים‪ .1‬א( בחוץ הבניין יתקיימו דרישות סימן י"ט לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן‬ ‫זה‪.‬‬ ‫מרחק מבניין או‬ ‫מאתר סמוך‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (5‬במגרש ספורט המיועד לכדורגל תוביל דרך המעבר לתוך זירת‬ ‫המשחקים.‬רדיואקטיביים או חומרים מסוכנים דומים‪ .30.2009‬‬ ‫‪-227-‬‬ .‬חלק מבניין או חוץ הבניין‪ .‬‬ ‫‪20636‬קנ‬ ‫‪1.1‬א( בדרך גישה וברחבת היערכות יתקיימו דרישות סימן כ' בפרק ב' זולת אם נאמר‬ ‫אחרת בסימן זה‪.‬‬ ‫מתלקחים‪ .‬תותקן דרך מעבר לרכב ביטחון המובילה‬ ‫לכניסת החירום במיתקן הספורט.‬ ‫)‪ (6‬במגרש ספורט הגובה והרוחב של כניסת חירום לא יהיו קטנים מ–‪4.9.‬מצד אחד לפחות‪ .000‬צופים יהיו שתי כניסות חירום.9.‬ ‫)‪ (2‬מגבול הנכס‪ .‬‬ ‫)ב( מקום ההתקהלות ימוקם באופן שגישת הציבור אליו וממנו תהיה נפרדת מדרכי‬ ‫הגישה והיציאה של רכב ביטחון‪.1976-‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל'‪ :‬דרך גישה ורחבת היערכות לרכב ביטחון )התקהלות(‬ ‫כניסות חירום‬ ‫ודרך מעבר לרכב‬ ‫ביטחון‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ ‫)‪ (7‬באולם ספורט תוביל דרך המעבר עד לפתח הבניין שבו נמצא האולם‪.4.

4.‬קולנוע וכדומה‪.‬‬ ‫הפרדת חדר הקרנה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.31.9.1‬הפרדות ועמידות אש יהיו לפי דרישות פרק ג' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.‬ואולם קונצרטים‪ .9.31.1.‬שבהם הקירות או התקרות בנויים אלמנטים‬ ‫עמידי אש‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"א‪ :‬הפרדות ועמידות אש )התקהלות(‬ ‫הפרדות ועמידות‬ ‫אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4‬באגפי אש במקומות להתקהלות‪ .9.31.‬‬ ‫יחולו גם דרישות סימן ל"ח‪.3‬בפירים אנכיים ובמנהרות שירות ייתקיימו דרישות פרט ‪.‬‬ ‫הפרדת יציע קהל‬ ‫או טריבונה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫הפרדת במה או‬ ‫במה משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.6‬הפרדות ועמידות אש של חדר הקרנה יהיו גם לפי דרישות סימן ל"ט‪.3.9.‬המיועד לכלול יותר מ–‪ 300‬אנשים‬ ‫נמצא בבניין המשמש גם לייעוד אחר‪ .‬‬ ‫‪20636‬קנא‬ ‫‪1. צנרת המיועדת להעברת חום תבודד בחומרי בידוד‬ ‫לא דליקים.‬‬ ‫הפרדת מקום‬ ‫להתקהלות‬ ‫המשמש כחלק‬ ‫מבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3. תעלות של מיזוג אוויר החודרות דרך האלמנטים האמורים‪ .31.‬יצוידו במדפי אש‬ ‫אוטומטיים‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .31.2‬א( מקום שבו חלק מבניין המשמש להתקהלות‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .9.5‬הפרדות ועמידות אש של במה ובמה משולבת יהיו גם לפי דרישות סימן ל"ח‪.9.2009‬‬ ‫‪-228-‬‬ .31.‬תתאפשר העברת צנרת דרכם בתנאי שהמעברים נאטמו היטב מפני חדירת עשן.‬‬ ‫)ב( על מקום התקהלות המיועד לשמש תאטרון‪ .7‬הפרדות ועמידות אש של יציע הקהל וטריבונה יהיו גם לפי דרישות סימן מ'‪.3.6‬‬ ‫צנרת חודרת‬ ‫קירות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬יופרד החלק המשמש להתקהלות משאר חלקי הבניין‬ ‫על ידי קירות ותקרות בעלי עמידות אש של שעתיים לפחות‪.31.‬‬ ‫פירים אנכיים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.‬ ‫האטימה תיעשה מחומרים לא דליקים.

3‬‬ ‫התקנת מערכת‬ ‫למסירת הודעות‬ ‫)כריזת חירום(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.‬ומחסני תפאורה‪.4‬בכל מקום בפרק זה‪ .‬‬ ‫)ב( במקום להתקהלות המחולק לאולמות נפרדים‪ .‬מערכת כיבוי אש‪ .32.1‬במערכות גילוי אש וכיבוי אש יתקיימו דרישות פרק ד' זולת אם נאמר אחרת בסימן‬ ‫זה‪.9.‬ ‫)‪ (3‬חדר ההמתנה.‬בתי מלאכה‪ .9.8‬א( במקום להתקהלות הנועד ליותר מ–‪ 300‬צופים יהיו לכל אחד מחלקי הבניין‬ ‫המפורטים להלן מיתקני אוורור ומיזוג אוויר נפרדים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חלל המושבים.32.32.31.‬‬ ‫)ד( במקום שנדרשת בו התקנת גנרטור חירום‪ .‬‬ ‫מערכות כיבוי אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬שלפיו נדרש להתקין בבניין או בחלק מבניין המשמש‬ ‫להתקהלות‪ .‬‬ ‫מערכות גילוי אש‬ ‫ועשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ניתן להתקין מיתקן אוורור ומיזוג אוויר לחלל‬ ‫המושבים ולחלל הבמה במשותף‪.2‬בבניין או חלק מבניין המשמש להתקהלות תותקן מערכת גילוי אש ועשן על פי‬ ‫ת"י ‪ 1220‬חלק ‪.32.‬תפוקת המצברים תאפשר‬ ‫הפעלת המערכת לפרק זמן שלא יפחת מ–‪ 30‬דקות‪.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬‬ ‫‪20636‬קנב‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ג( המערכת תצויד בספק כוח עצמי ובמתח נמוך שיאפשר הספקת זרם אוטומטית‬ ‫להפעלתה במקרים של הפסקת הזרם ברשת החשמל הרגילה‪ .‬הפעלת מערכת כריזת חירום‬ ‫תתאפשר באמצעות הפעלת מיקרופון ויחידת הפעלה בכל אחד מהאולמות בנפרד‪ .4.‬ ‫)‪ (2‬חלל הבמה.9.3‬א( במקום המיועד להתקהלות תותקן מערכת מסירת הודעות )כריזת חירום(‪.‬נוסף על‬ ‫הפעלה מרכזית המופעלת מעמדת הפעלה שתיקבע בקרבת הכניסה הראשית‪.‬‬ ‫שתשמש את כל חלקי מקום ההתקהלות‪.‬ ‫)‪ (5‬שירותים הנדסיים‪ .2009‬‬ ‫‪-229-‬‬ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ב‪ :‬מערכות גילוי אש וכיבוי אש )התקהלות(‬ ‫מערכות גילוי אש‬ ‫וכיבוי אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (4‬אגף חדרי השחקנים.‬במערכת יתקיימו דרישות פרק ד'‪.‬תחובר מערכת מסירת ההודעות‬ ‫לרשת החשמל אשר תוזן מגנרטור חירום זה‪.‫תכנון ובניה‬ ‫הפרדת מיתקני‬ ‫אוורור ומיזוג‬ ‫אוויר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.

1‬בחומרי גמר יתקיימו דרישות פרק ו'‪.‬ ‫)‪ (3‬אולם המתנה של‪ :‬בית קולנוע‪ .9.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ג‪ :‬מערכות שליטה בעשן )התקהלות(‬ ‫מערכות שליטה‬ ‫בעשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.34.35.2‬במערכות שליטה בעשן של במה ובמה משולבת יתקיימו דרישות פרט ‪.‬‬ ‫)ב( סידורי שליטה בעשן יותקנו גם במקומות הנדרשים לפי פרק זה‪ .‬ ‫)‪ (4‬חדר הקרנה המשמש מעל שני אולמות מושבים‪.33.‬‬ ‫‪20636‬קנג‬ ‫‪1.2011‬‬ ‫‪-230-‬‬ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תאטרון‪ .9.‬‬ ‫סימן ל"ה‪ :‬בניין גבוה ורב–קומות )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬תאטרון‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬אולם קונצרטים.6‬‬ ‫מערכות שליטה‬ ‫בעשן של חדר‬ ‫הקרנה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫מערכות שליטה‬ ‫בעשן של במה‬ ‫ובמה משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬אולם מושבים של‪ :‬בית קולנוע‪ .1‬בבניין גבוה ובבנין רב–קומות יתקיימו דרישות פרק ז'‪.9.9.‬לרבות ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬חדר או אולם המשמש להתקהלות שתפוסתו גדולה מ–‪ 200‬אנשים.3‬במערכות שליטה בעשן של חדר הקרנה יתקיימו דרישות סימן ל"ט‪.9.1.33.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫חומרי גמר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫בניין גבוה‬ ‫ורב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ד‪ :‬חומרי גמר )התקהלות(‬ ‫‪ 3.1‬א( במערכות שליטה בעשן יתקיימו דרישות פרק ה' זולת אם נאמר אחרת בסימן‬ ‫זה‪.3.9.‬אולם קונצרטים.33.38.

‬ ‫)‪ (3‬אם חלק מבניין או בניין מתוכנן כמהתמ"ע‪.1.1‬א( סקר בטיחות יבוצע בעבור השימושים שלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬התקהלות‪ . (‬ ‫)‪ (11‬רעידות אדמה‪.000‬אנשים.2011‬‬ ‫‪-231-‬‬ .‬גילוי אש ועשן‪ .‬בתוך או מחוץ לבניין‪ .‬‬ ‫חיוץ קהל‪ .2‬סקר הבטיחות יכיל הערכה למצבים ולמערכות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תיאור של השימוש העיקרי ואירועים חריגים בבניין.9. הערכה‬ ‫ליכולת השליטה של מערכות הניהול במקרי חירום.‬ ‫)‪ (4‬מקרי חירום כתוצאה משריפה.‬ויכיל הערכה בכתב של אמצעי הבטיחות בהתייחסו לתנאים‬ ‫המפורטים בפרט ‪ .‬ ‫)‪ (10‬מצבים קיצוניים של מגז אוויר.‬ ‫)‪ (8‬מערכות שלד המבנה ‪ -‬קבועות וניידות.‬מתזים‪ .36.‬ ‫)‪ (5‬אירועי חומרים מסוכנים בתוך הבניין או לידו.‬בתוך או מחוץ לבניין‪ .36.9.‬ ‫)‪ (2‬פסטיבל‪ .‬ ‫)‪ (3‬מקרי חירום הדורשים עזרה רפואית.‬‬ ‫תיאור דרישות‬ ‫סקר בטיחות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)נספח בעמוד הבא(‬ ‫‪20636‬קנד‬ ‫‪1.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סקר בטיחות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ו‪ :‬סקר בטיחות )התקהלות(‬ ‫‪) 3.‬פיצול דרכי מוצא‪ .‬שתפוסתו גדולה מ–‪ 3.‬ ‫)‪ (7‬רמת הכוונה וההתמצאות בדרכי מוצא.‬ ‫)‪ (9‬מערכות הבניין לרבות מערכת כריזה‪ .3.‬ ‫)‪ (2‬מערכות הניהול‪ .‬‬ ‫)ב( סקר בטיחות בעבור בקשה להיתר בניה ייערך על ידי עורך הבקשה להיתר או‬ ‫עורך הבקשה לעניין בטיחות‪ .9.‬לרבות בעיות של צפיפות קהל‪.000‬אנשים.‬‬ ‫תאורה ואוורור.‬שתפוסתו גדולה מ–‪ 1.36.‬האירוע.‬מיזוג אוויר‪.‬לרבות מערכות הניהול של הבניין‪ .‬ ‫)‪ (6‬תנועה אל המושבים ותנועה מן המושבים‪ .2‬בצירוף מפרט כמפורט בנספח לחלק זה‪.‬דרכי מוצא חלופיות ורוחב מעברים.

3‬ההתקהלות בפנים הבניין כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪ (1.6‬חוץ הבניין מתוכנן לשמש כמהתמ"ע כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪ (1.9‬התפוסה המרבית המתוכננת לשימוש העיקרי ________________________ אנשים‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫נספח‬ ‫)פרט ‪) 3.1‬תיאור הפעילות העיקרית )דוגמה‪ :‬תחרות ספורט‪ .10‬התפוסה המרבית המתוכננת לשימושים הנוספים ____________________אנשים‪.4.1‬השימוש העיקרי המבוקש‬ ‫)‪ (1.36.‬תנאיו ואגרות(‪ .1‬ב((‬ ‫סקר בטיחות‬ ‫ועדה מקומית לתכנון ולבניה ________________________ מס' בקשה‪ ______________ :‬מס' תיק‪______________ :‬‬ ‫שם היישוב‪ :‬שם הרחוב‪ _________________ :‬מס' הבית‪ ____________ :‬גוש ____________ חלקה _________________‬ ‫מגרש _________________‬ ‫המבקש‪:‬‬ ‫השם‪ :‬משפחה _________________ פרטי _________________ מס' זהות או רישומו של תאגיד ________________‬ ‫המען‪ :‬רחוב _________________ מס' בית _________________ ישוב‪+‬מיקוד __________________________________‬ ‫מס'‪ :‬טלפון _________________ פקסימילה _________________‬ ‫עורך הבקשה הראשי‪:‬‬ ‫השם‪ :‬משפחה _________________ פרטי _________________ מס' זהות או רישומו של תאגיד ________________‬ ‫המען‪ :‬רחוב _________________ מס' בית _________________ ישוב‪+‬מיקוד __________________________________‬ ‫מס'‪ :‬טלפון _________________ פקסימילה _________________‬ ‫עורך הבקשה לסידורי בטיחות אש‪:‬‬ ‫השם‪ :‬משפחה _________________ פרטי _________________ מס' זהות או רישומו של תאגיד ________________‬ ‫המען‪ :‬רחוב _________________ מס' בית _________________ ישוב‪+‬מיקוד __________________________________‬ ‫מס'‪ :‬טלפון _________________ פקסימילה _________________‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כללי‬ ‫)‪ (1.2009‬‬ ‫‪-232-‬‬ .‬קונצרטים‪ .5‬הבניין מתוכנן לשמש כמהתמ"ע כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪ (1.4‬ההתקהלות מחוץ לבניין כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪ (1.‬אירוע דתי(‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫תיאור השימוש העיקרי‬ ‫)‪ (2.8‬חוץ הבניין מתוכנן לשמש לפסטיבל כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪ (1.‬‬ ‫תיאור או הפנייה למסמך מצורף‪______________________________________________________________ :‬‬ ‫‪20636‬קנה‬ ‫‪1.‬‬ ‫)‪ (1.7‬הבניין מתוכנן לשמש לפסטיבל כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪ (1.‬הרצאות‪ .2‬השימושים הנוספים המבוקשים‬ ‫)‪ (1.9.

2‬‬ ‫לשימוש על ידי מערכת הניהול במצבי חירום‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫התקנת מערכת דיווח אוטומטית‬ ‫)‪(4.2‬שעות הפעילות המתוכננות לשימוש העיקרי‬ ‫התחלה __________________________________ סיום __________________________________‬ ‫)‪ (2.2‬שעות הפעילות המתוכננות לשימושים הנוספים‬ ‫התחלה __________________________________ סיום __________________________________‬ ‫)‪ (3.‬‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (4‬רעידת אדמה‪.1‬תיאור הפעילות של השימושים הנוספים )דוגמה‪ :‬תחרות ספורט‪ .‬הרצאות‪.‬‬ ‫אירוע דתי(‬ ‫תיאור או הפנייה למסמך מצורף‪______________________________________________________________ :‬‬ ‫)‪ (3.‬קונצרטים‪ .‬‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (7‬אירוע חומ"ס‪.3‬‬ ‫תיאור אופן כניסת הקהל לבניין‬ ‫תיאור תנועת הקהל אל המושבים‬ ‫תיאור תנועת הקהל בזמן הפעילות‬ ‫‪20636‬קנו‬ ‫הערות או הפנייה‬ ‫הוגש למסמך מצורף‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫לא‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪.4.‬‬ ‫נימוק לכך‬ ‫תיאור מערכת הפעולות הנדרשות‬ ‫)‪(4.2‬‬ ‫)‪(5.1‬‬ ‫ממערכת הניהול של הבניין במצבי חירום האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הפסקת חשמל‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (2‬שריפה‪.‬‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (3‬מזג אוויר קיצוני‪.2009‬‬ ‫‪-233-‬‬ .‬‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (8‬תאונה תחבורתית‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫התקנת מערכות כריזה והתקשורת‬ ‫)‪(4.‬‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (6‬אירוע טרור‪.6‬השימושים הנוספים כוללים תחרות כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪(4‬‬ ‫רמת המוכנות של מערכת הניהול למצבי חירום‬ ‫הערות או הפנייה‬ ‫הוגש למסמך מצורף‬ ‫לא‬ ‫הוגש‬ ‫אם לא הוגש‪.3‬‬ ‫באמצעות מערכת הכריזה בעבור מצבי חירום‬ ‫מסוימים‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪(5‬‬ ‫תיאור סידורי זרימת הקהל‬ ‫)‪(5.‬‬ ‫נימוק לכך‬ ‫‪1.1‬‬ ‫)‪(5.6‬השימוש העיקרי כולל תחרות כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪(3‬‬ ‫תיאור השימושים הנוספים‬ ‫)‪ (3.‬‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (5‬אירוע בקהל‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2.

13‬מיקום דוכני אוכל‬ ‫)‪ (5.9‬‬ ‫אחידה ומאוזנת )ככל האפשר(‪ .6‬‬ ‫אחרות‬ ‫לא‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪.‬‬ ‫)‪ (4‬מכל חלק בניין הנדרש ע"י פרק ט'‪.‬‬ ‫)‪ (3‬מחלקי בנין אחרים הנדרשים‬ ‫בפרק ד'‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .2009‬‬ ‫‪-234-‬‬ .3‬‬ ‫)‪(6.5‬‬ ‫זרימה בכיוון היציאה‬ ‫זרימה בניגוד לכיוון היציאה‬ ‫זרימה בניצב לכיוון היציאה‬ ‫הצטופפות ודחיסות ביציאה החוצה‬ ‫פתרונות למקומות ששביהם יש חשש‬ ‫)‪(5.4‬‬ ‫)‪(6.7‬‬ ‫אמצעים לשליטה בתפוסה‪ .‬בין היציאות‬ ‫השונות‪.‬‬ ‫מערכות לגילוי אש ועשן‬ ‫מערכות לכיבוי שריפות‬ ‫ציוד ומערכות למניעת דליקות‬ ‫מערכות אזעקה ותקשורת‬ ‫שימוש בגז גפ"ם ובמערכות אנרגיה‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫הערות או הפנייה‬ ‫הוגש למסמך מצורף‬ ‫)‪(6.4‬‬ ‫זרימה בכיוון היציאה‬ ‫זרימה בניגוד לכיוון היציאה‬ ‫זרימה בניצב לכיוון היציאה‬ ‫הצטופפות ודחיסות ביציאה החוצה‬ ‫תיאור תנועת הקהל במקרה חירום‪:‬‬ ‫)‪(5.6‬‬ ‫לאובדן התמצאות )אוריינטציה(‬ ‫התלכדות דרכי מילוט‬ ‫)‪(5.‬‬ ‫תיאור סידורי היציאה להבטחת זרימה‬ ‫)‪(5.14‬מיקום תחנות עזרה ראשונה‬ ‫)‪(6‬‬ ‫מערכות הבניין‬ ‫)‪(6.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)‪ (5‬מחלקי בנין שנקבעו על ידי עורך‬ ‫הבקשה‪.‬‬ ‫נימוק לכך‬ ‫‪20636‬קנז‬ ‫‪1.1‬‬ ‫מערכות לפינוי עשן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מהחלל המוגדר כמהתמ"ע‪.‬‬ ‫)‪ (2‬מכל דרכי המוצא מן המתמ"ע ועד‬ ‫היציאה מן הבניין‪.2‬‬ ‫)‪(6.4.‬‬ ‫)‪ (5.‬כולל‬ ‫)‪(5.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תיאור תנועת הקהל בגמר הפעילות‪:‬‬ ‫)‪(5.8‬‬ ‫אמצעים לספירת קהל‪.5‬‬ ‫)‪(6.

‬ולהודיע זאת לוועדה המקומית טרם התחלת‬ ‫השימוש בבניין וחתימתו של מנהל הבטיחות תצורף להודעה‪.2009‬‬ ‫‪-235-‬‬ .‬ ‫‪20636‬קנח‬ ‫‪1.‫תכנון ובניה‬ ‫חתימות‬ ‫)א(‬ ‫מינוי המנהל האחראי לניהול הבטיחות של הבניין‪:‬‬ ‫אני ממנה בזה את‪ _________________________________ :‬ת"ז מס'‪_________________________________ :‬‬ ‫לבצע את ניהול הבטיחות כמתחייב לפי כל דין‪.‬‬ ‫חתימת האחראי לניהול הבטיחות של הבניין‪ ______________________ :‬תאריך‪___________________ :‬‬ ‫)ג(‬ ‫אם טרם נתמנה מנהל הבטיחות של הבניין ‪-‬‬ ‫אני מצהיר כי טרם מסרתי את ביצוע ניהול הבטיחות נושא ההיתר לידי מנהל בטיחות‪.‬‬ ‫בתנאי שיוצג למהנדס הוועדה ניתוח הנדסי המוכיח‪ .‬יהיו מוגנים על‬ ‫ידי מערכת כיבוי אש אוטומטית.‬‬ ‫ובתנאי שמטען האש בחלל האצטדיון לא יעלה על מטען אש קטן.‬‬ ‫שם המבקש‪_________________________________ :‬‬ ‫חתימת המבקש‪ _________________________________ :‬תאריך‪_________________________________ :‬‬ ‫שם עורך נספח לסידורי בטיחות אש‪ ___________________________ :‬מספר רישיון‪_________________________ :‬‬ ‫חתימת עורך נספח לסידורי בטיחות אש‪ ______________________________ :‬תאריך‪________________________ :‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מהתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ז‪ :‬מקום התקהלות מוגן עשן ‪ -‬מהתמ"ע )התקהלות(‬ ‫‪) 3.‬גם אם הם מקורים‪.‬שהתקנת מתזים איננה‬ ‫נחוצה עקב היותה חסרת השפעה וחסרת תועלת‪ .‬בתנאי שגובה מבנה הגג לא יפחת מ–‪ 15‬מטרים מעל רצפת הזירה‪.‬‬ ‫ומתחייב כי אמסור אותה לידי מנהל בטיחות‪ .4.‬‬ ‫)ב( חלק מבניין או בניין יוגדר כ–מהתמ"ע בתנאי שנתקיימו בו התנאים של סקר‬ ‫בטיחות המפורטים בסימן ל"ו ובדרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חללים התחומים על ידי קירות ותקרה‪ .‬ ‫)‪ (2‬הדרישה בפסקה )‪ (1‬לא תחול לגבי שטח זירת המופע המיועד לתחרות או‬ ‫להופעה‪ .‬‬ ‫)ב(‬ ‫אני _______________________ מקבל על עצמי את תפקיד האחראי לניהול הבטיחות של הבניין‪.‬ ‫)‪ (3‬הדרישה להתקין מערכת כיבוי אש אוטומטית בפסקה )‪ (1‬לא תחול לגבי‬ ‫חלל שמעל המגרש )זירת המופע( ומעל מושבי הקהל‪ .‬הכוללים מהתמ"ע‪ .37.1‬א( במהתמ"ע יתקיימו דרישות סימן זה‪.9.‬כתוצאה מגובה המבנה‬ ‫וממטעני האש שבו.

2‬א' ‪ -‬מקדמי רוחב‬ ‫ב'‬ ‫א'‬ ‫רוחב נטו נקי בס"מ בעבור כל מושב בשטח משורת‬ ‫מעבר‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .254*C‬‬ ‫‪0.37.762*A*B‬‬ ‫‪2.‬באופן שגובה‬ ‫מפלס העשן במקרה של שריפה לא יהיה נמוך יותר מ–‪ 1.‬‬ ‫רוחב דרכי מוצא‬ ‫במהתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.37.‬מותר לבצע ביון )אינטרפולציה( בין‬ ‫הערכים של טור ב' בטבלה‪.2‬ב' יהיה מכפלת הערכים בטור א' במקדמי הרוחב בטור ב' בטבלה‪.3.37.‬כאשר הם אינם מקורים.2‬ב' ‪ -‬מקדמי רוחב לאצטדיונים ומיתקני ספורט‬ ‫ב'‬ ‫א'‬ ‫רוחב נטו נקי בס"מ בעבור כל מושב בשטח משורת‬ ‫מעבר‪ .‬חישוב רוחב דרכי המוצא יהיה בהתאם‬ ‫לפרט ‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .2‬א( החישוב לרוחב הכולל של כל דרכי המוצא בעבור חלל אחד המכיל את סך‬ ‫המושבים המצוינים בטור א' בטבלה ‪ 3.000‬או יותר‬ ‫)‪ (3‬מדרגה שרומה אינו גדול מ–‪ 17.9.9.‬לפי התנאים המפורטים בפרק ה'‪ . למצב שבו כמות המושבים היא ערך ביניים‪ .9.300*A*B‬‬ ‫‪ 10.‬כבש‪ .‬רוחב מדרגה יוכפל במקדם ‪ A‬כמבוטא‬ ‫בנוסחה‪:‬‬ ‫�����������������������‬ ‫����‬ ‫�������‬ ‫‪20636‬קנט‬ ‫‪1.2009‬‬ ‫‪-236-‬‬ .300*A*B‬‬ ‫‪ 2.381*C‬‬ ‫‪0.8‬מטרים‪ .A=1 :‬‬ ‫)‪ (4‬מדרגה שרומה גדול מ–‪ 17.‬כבש‪ .000‬‬ ‫‪0.4.000‬או יותר‬ ‫)‪ (2‬טבלה ‪ 3.37.‬‬ ‫)ד( הרוחב המינימלי של מרכיבי דרך מוצא יהיה בהתאם לכל הדרישות האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬טבלה ‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (4‬הדרישה בפסקה )‪ (1‬לא תחול לגבי החלל שמעל המגרש )זירת המופע(‬ ‫ומעל מושבי הקהל‪ .9.‬המכיל את סך המושבים המצוינים בטור א'‬ ‫בטבלה ‪ 3.‬מעל רצפת‬ ‫דרך המוצא‪.‬יכללו מיתקנים ממוכנים‬ ‫לסילוק עשן או אוורור טבעי‪ .‬ ‫)‪ (5‬כל דרכי המוצא מהבניין‪ .37.508*C‬‬ ‫‪0.‬המשרתים מהתמ"ע‪ .2‬א' יהיה מכפלת הערכים של טור א' בטור ב'‬ ‫בטבלה.‬פתח או דלת‬ ‫מדרגות‬ ‫מס' מושבים‬ ‫‪0.‬‬ ‫)ב( בעבור תפוסה קטנה מ–‪ 2.‬היכולים לכלול קירוי חלקי או מלא‪ .9.254*C‬‬ ‫‪0.508*A*B‬‬ ‫‪5.16.000‬אנשים‪ .8‬ס"מ‪.8‬ס"מ‪ .000‬‬ ‫‪0.‬פתח או דלת‬ ‫מדרגות‬ ‫מס' מושבים‬ ‫‪0.9.5‬‬ ‫)ג( החישוב לרוחב הכולל של כל דרכי המוצא בעבור אצטדיון ומיתקן ספורט‬ ‫פתוח‪ .

3.999-10.5‬במהתמ"ע‪ .3‬במהתמ"ע‪ .‬כלומר‪.‬‬ ‫‪20636‬קס‬ ‫‪1.4‬במהתמ"ע‪ .9.999-16.9.4.37.000‬‬ ‫‪6. רוחב זה יגדל ב–‪ 0.37.B=1.999-13.10‬‬ ‫מספר מושבים‬ ‫בהמתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (5‬מדרגות עם מאחז יד הנמצא בתחום של ‪ 75‬ס"מ )מדוד אופקית(‪.C=1.C=1 :100%‬‬ ‫)‪ (8‬כבש ששיפועו גדול מ–‪ .000‬‬ ‫‪18.37.‬‬ ‫טבלה ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-237-‬‬ .9.‬יהיה הרוחב‬ ‫המינימלי למעבר בין השורות ‪ 40‬סנטימטרים.B=1 :‬‬ ‫)‪ (6‬מדרגות שבהן המרחק למאחז יד גדול מ–‪ 75‬ס"מ )כשהוא נמדד אופקית(‬ ‫יוגדל רוחבן ב–‪ 25%‬מהרוחב המחושב‪ .37.25‬‬ ‫)‪ (7‬כבש בשיפוע עד ‪.9.9.6‬סנטימטר בעבור כל מושב‬ ‫נוסף מעבר לנדרש בטבלה ‪ .3‬אך אין חובה שהרוחב המינימלי בין השורות יהיה גדול‬ ‫מ–‪ 56‬סנטימטרים‪.‬יוכפל במקדם ‪.37.‬כאשר הרוחב החופשי בין‬ ‫השורות לא יפחת מ–‪ 40‬ס"מ‬ ‫מעבר או פתח בשני קצוות מעבר או פתח אחד בקצה‬ ‫אחד של השורה‬ ‫השורה‬ ‫‪13‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪33‬‬ ‫רוחב מעבר‬ ‫במהמתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.000‬‬ ‫‪9.3‬אך‬ ‫אין צורך שהרוחב המינימלי של הגישה למעבר בין השורות יהיה גדול מ–‪ 56‬סנטימטרים‪.‬בשורת מושבים המשורתת על ידי מעבר בקצה אחד בלבד‪ .999-4.9.37.000‬‬ ‫‪21.‬אורך המהלך המשותף לא יעלה על ‪ 15‬מטרים מכל מושב עד הנקודה‬ ‫שבה ניתן למשתמש לבחור באחת משתי דרכי מוצא‪. רוחב זה יגדל ב–‪ 1.000‬‬ ‫גדול מ–‪22.10%‬יוגדל רוחבו ב–‪ 10%‬מהרוחב המחושב‪ .000‬‬ ‫מספר מושבים מותר בשורה‪ .3‬מספר מושבים במהתמ"ע‬ ‫מספר המושבים הכולל בחלל‬ ‫קטן מ–‪4.000‬‬ ‫‪15.999-7. רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים לא יפחת מ–‪40‬‬ ‫ס"מ.8‬סנטימטר בעבור כל מושב נוסף מעבר לנדרש בטבלה ‪ .000‬‬ ‫‪12.‬‬ ‫אורך מהלך משותף‬ ‫במהתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬שורת מושבים המשורתת בשתי קצותיה על ידי מעברים או פתחים‪ .3.‬לא‬ ‫תכיל יותר מ–‪ 100‬מושבים בשורה.‬כלומר‪ .999-19.‬‬ ‫יוכפל במקדם ‪.

‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫משטח מוגבה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ח‪ :‬משטח מוגבה‪ .‬ ‫לא יותר כל שימוש בחלל בין רצפת משטח מוגבה לבין רצפת הבניין או לשטח‬ ‫שעליו היא מותקנת‪ .‬הקצר מביניהם‪ .9.37.9.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫אורך מעבר‬ ‫מדורג בלא מוצא‬ ‫במהמתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( אין הגבלה על מרחקי הליכה בעבור קונסטרוקציה‬ ‫מסוג ‪ I‬או ‪ .4.1‬התקנת משטח מוגבה תעשה לפי הדרישות המפורטות להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬משטח מוגבה והמדרגות המובילות אליו מן האולם‪ .38. ואולם אפשר להגדיל את אורך המעבר המדורג בלא מוצא בתנאי שהמושבים‬ ‫המשורתים על ידו‪ .‬אינם רחוקים ביותר מ–‪ 40‬מושבים ממעבר אחר‪ .3.‬לא יעלה על ‪ 120‬מטרים.‬באזור ישיבה פתוח לשמים ואשר דרכי המוצא מאזור‬ ‫הישיבה אל החוץ פתוחות לשמים‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬למעט העברת כבלי חשמל ותקשורת לציוד הנמצא על‬ ‫רצפת משטח מוגבה כמתואר בתרשים ‪.2009‬‬ ‫‪-238-‬‬ .7‬א( במהתמ"ע מרחק ההליכה מכל מושב עד הפתח ליציע )הוומיטוריום( או עד‬ ‫הפתח למעבר הביניים )קונקורס(‪ .‬והמעבר בין הכיסאות‬ ‫הוא לא פחות מ–‪ 40‬סנטימטרים בתוספת ‪ 0.1‬א'‬ ‫‪20636‬קסא‬ ‫‪1.9. מרחק ההליכה‬ ‫מן הכניסה לפתח היציע או מן הכניסה למעבר הביניים עד למוצא בטוח או אל מחוץ לבניין‬ ‫לא יעלה על ‪ 60‬מטרים‪.9.‬במה ובמה משולבת )התקהלות(‬ ‫‪ 3.6‬במהתמ"ע אפשר שיהיה מעבר מדורג בלא מוצא‪ .38.1‬‬ ‫תרשים ‪ 3.II‬לפי סימן ב' בפרק ג'‪ .37.‬במרחק שלא יעלה על ‪21‬‬ ‫שורות.‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫בהמתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ייבנו ממתכת או מעץ.8‬סנטימטר בעבור כל מושב נוסף מעבר למושב‬ ‫ה–‪ 19‬בשורה‪.9.38.

38.‬‬ ‫שלד במה משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.‬למעט חיפוי הרצפה של המשטח המוגבה והמדרגות אשר‬ ‫אפשר שיהיה עשוי עץ.‬בגבול הניצב לקיר קדמת הבמה ובמרחק של ‪ 1.9.‬והמדרגות המובילות אליה מן האולם )כמתואר בתרשים ‪ .‬מאחור‪ .‬למעט הרצפה התחומה בחזית על ידי קיר קדמת הבמה‪ .2‬במה והמדרגות המובילות אליה מן האולם ייבנו מחומרי בניה שמתקיימות בהן‬ ‫הדרישות החלות על חומרי הבניה של הבניין שבו הותקנה הבמה‪ .‬למעט הרצפה של הבמה‬ ‫והמדרגות שאפשר שיהיה עשוי עץ.‬על ידי הקיר האחורי של‬ ‫הבמה ובצדדים‪ .‬ייבנו מחומרי בניה‬ ‫שמתקיימים בהם דרישות החלות על חומרי הבניה של הבניין שבו הותקן‬ ‫המשטח המוגבה‪ .80‬מטר משני צדי הפתח‬ ‫בקיר קדמת הבמה‪ .4.38.3‬אפשר‬ ‫שהשלד של חלק זה של הבמה והמדרגות יהיו עשויים מתכת או שלד עץ בחתך מינימלי של‬ ‫‪ 10‬סנטימטרים‪ . אפשר שהשלד של חלק זה של הבמה והמדרגות יהיו‬ ‫עשויים מתכת או שלד עץ בחתך מינימלי של ‪ 10‬סנטימטרים‪ .‬‬ ‫רצפת המשטח המוגבה תהיה בעלת עמידות אש של ‪ 90‬דקות לפחות‪.(3.1‬ב'‬ ‫)‪ (2‬משטח מוגבה והמדרגות המובילות אליו מן האולם‪ .‬‬ ‫‪20636‬קסב‬ ‫‪1.‬‬ ‫שלד של במה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3‬שלד של במה משולבת יהיה לפי הדרישות לגבי סוג שלד ‪ I‬כמפורט בסימן ב' בפרק‬ ‫ג'‪ . סיווג הדליקות של רצפת העץ יתאים לסיווג הנדרש‬ ‫מחומרי הגמר של הבניין.38.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.‬ ‫)‪ (3‬היה החלל בין רצפת המשטח המוגבה לבין רצפת הבניין משמש לאחסון או‬ ‫לכל שימוש אחר‪ .38.2009‬‬ ‫‪-239-‬‬ .9.‬ורצפתם תהיה עשויה עץ‬ ‫בעובי מינימלי של ‪ 4‬סנטימטרים‪.‬למעט העברת כבלי חשמל ותקשורת לציוד או לצנרת מים‪.9.‬ורצפתם תהיה עשויה עץ בעובי מינימלי של ‪ 4‬סנטימטרים‪.

5‬א( מקום התקהלות המיועד לשמש תאטרון‪ .2009‬‬ ‫‪-240-‬‬ .‬‬ ‫אגפים סמוכים‬ ‫לבמה או במה‬ ‫משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫ייבנה לפי דרישות פרט זה‪. עובי הדלת‬ ‫לא יפחת מ–‪ 4‬סנטימטרים‪ .‬ ‫)‪ (4‬אגף החסנה והכנת תפאורות.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬שהם‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אגף חלל המושבים.‬ ‫)‪ (2‬אגף חלל הבמה‪.‬ ‫)‪ (2‬אגף חלל הבמה.‬‬ ‫יחולק לשני אגפי אש לפחות‪ .4.38.‬‬ ‫)ב( מקום להתקהלות המיועד ליותר מ–‪ 300‬אנשים‪ .‬ ‫)‪ (3‬אגף חדרי השחקנים‪ .9.‬ ‫‪20636‬קסג‬ ‫‪1.38.9.4‬הותקן פתח ברצפת הבמה‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬קולנוע וכדומה‪.‬לרבות שירותיהם.‬‬ ‫)ג( מקום להתקהלות המיועד ל–‪ 1.38.‬תותקן בו דלת עץ בעלת חוזק נשיאה מתאים.‬והיא תצויד במנגנון נעילה הכולל פין אבטחה‪.000‬אנשים‪.‬ ‫)‪ (5‬אגף בתי מלאכה.‬אולם קונצרטים‪ .‬יחולק לשבעה אגפי אש‬ ‫לפחות שהם‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אגף חלל המושבים.‬אך פחות מ–‪ 1.3‬‬ ‫דלת בפתח רצפת‬ ‫במה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.000‬אנשים או יותר‪ .

‬אגף אולמות לחזרות ואגף טכני‪ .‬יותקנו מעל הגג שני‬ ‫מפוחים לפחות.2.‬ ‫)‪ (2‬מעל הבמה‪ .‬אגף בתי‬ ‫מלאכה‪ .2009‬‬ ‫‪-241-‬‬ . המפוחים יופעלו אוטומטית על ידי גלאי אש ועשן.7‬א' ו–‪ 3.‬יופרדו זה מזה ויופרדו משאר חלקי הבניין על ידי‬ ‫רכיבים בעלי עמידות אש של ‪ 90‬דקות ועל ידי דלתות אש בעלות עמידות ליציבות ושלמות‬ ‫של ‪ 60‬דקות ו–‪ 30‬דקות לבידוד בהתאם לתקן הישראלי‪ .‬ ‫)ב( הפעלת מערכת גלאי אש ועשן מעל חלל הבמה.38.7‬א( במה משולבת תופרד מחלל המושבים על ידי קיר קדמת הבמה. המפוחים יעמדו בדרישות התקן‬ ‫הישראלי ת"י ‪ 1001‬חלק ‪.‬ ‫)‪ (7‬אגף לשירותים טכניים‪.‬מונעת מפלס עשן בחלל הבמה‬ ‫הנמוך מ–‪ 1.38.‬‬ ‫)ד( אגף חדרי השחקנים‪ . המפוחים יאפשרו‪ .‬תותקן מערכת שליטה‬ ‫בעשן המיועדת לפינוי העשן ישירות אל החוץ.2‬המונעת מפלס‬ ‫עשן נמוך מ–‪ 1.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (6‬אגף אולמות לחזרות.9.‬ובמקום הגבוה ביותר‪ . הקיר יסתיים במפלס‬ ‫הגבוה ב–‪ 1.38. אפשר‬ ‫יהיה להפעיל את המפוחים ידנית מן הבמה.20‬מטר או יותר מעל המפלס העליון של הגג שמעל חלל המושבים כמתואר‬ ‫בתרשימים ‪ 3.8‬מטר מעל מפלס הרצפה הגבוהה ביותר בחלל המושבים‪ .‬‬ ‫‪20636‬קסד‬ ‫‪1.9.‬‬ ‫)ה( הדרישה בפרט משנה )א( אינה חלה על אגפים הסמוכים לבמה ששטחה אינו‬ ‫עולה על ‪ 90‬מ"ר‪.6‬בעבור במה ששטחה עולה על ‪ 90‬מ"ר‪ .2‬‬ ‫הפרדת קיר קדמת‬ ‫הבמה בבמה‬ ‫משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.9.‬לרבות שירותיהם‪ .38.2.‬ובעבור במה משולבת‪ .‬אגף החסנה והכנת תפאורות‪ .‬ת"י ‪ :1212‬דלתות אש‪ :‬עמידות‬ ‫אש‪.‬קצב יניקת עשן שלא יפחת מ–‪ 8‬החלפות‬ ‫אוויר בשעה.4.‬ ‫)ג( הפעלה על ידי מתג ידני המותקן במקום שאישרה רשות כבאות.‬‬ ‫מערכת פינוי עשן‬ ‫מבמה או מבמה‬ ‫משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. המערכת תופעל‬ ‫באופן עצמאי על ידי כל אחת מן המערכות האלה‪:‬‬ ‫)א( הפעלת מערכת המתזים בחלל הבמה. מערכת פינוי העשן תהיה על ידי אחד או‬ ‫יותר מהאמצעים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שיטה לפינוי עשן העומדת בדרישות ת"י ‪ 1001‬חלק ‪ .7‬ב'‪. קיר קדמת‬ ‫הבמה יהיה בנוי מחומרים לא דליקים בעלי עמידות אש של ‪ 120‬דקות.8‬מטר מעל הסף העליון בפתח קיר קדמת הבמה.‬ואם‬ ‫נדרשת הגנה על הפתח בקיר קדמת הבמה‪ .‬קרוב למרכזה‪ .

3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .9.9.38.38.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ת"י ‪ .8‬‬ ‫)ג( הדרישות בפרטי משנה )א( ו–)ב( לא יחולו על חלל הבנוי כמהתמ"ע והעומד‬ ‫בדרישות סימן ל"ז‪.‬‬ ‫‪20636‬קסה‬ ‫‪1.‬יצויד במסך‬ ‫הפרדת אש ועשן הנסגר אוטומטית והעומד בדרישות פרט ‪.‬יהיו כל הפתחים בקיר קדמת הבמה מוגנים על ידי מכלולים‬ ‫בעלי עמידות אש של ‪ 90‬דקות לפחות ליציבות ושלמות ו–‪ 30‬דקות לבידוד בהתאם לתקן‬ ‫הישראלי‪ .2011‬‬ ‫‪-242-‬‬ .9.1212‬ואולם הפתח הראשי בקיר ההפרדה המיועד לצפייה בהצגה‪ .1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.7‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.38.7‬ב'‬ ‫)ב( בבמה משולבת‪ .

2011‬‬ ‫‪-243-‬‬ .‬לרבות שירותיהם‪ .‬סינור‬ ‫אחד ומסך רקע אחורי אחד‪.‬אגף בתי מלאכה‪ .‬תפאורות או כל ציוד טכני אחר‪.‬‬ ‫)ג( בחלל הנמצא מתחת לרצפת במה או מתחת לרצפת במה משולבת שגובהו קטן‬ ‫מ–‪ 1.38.1.‬‬ ‫ייבנה מחומרים שמתקיימים בהם הדרישות החלות על שלד הבניין שחלל הבמה ממוקם בו‪. מערכת המתזים תותקן‬ ‫בכל האגפים הסמוכים לבמה‪ :‬אגף חדרי השחקנים‪ .9.11‬א( מעל במה או במה משולבת תותקן מערכת מתזים.‬‬ ‫)ג( מסך האש ימנע את מעבר האש והעשן בין חלל הבמה לחלל המושבים למשך‬ ‫‪ 50‬דקות‪.‬‬ ‫)ב( הדרישה בפרט משנה )א( לא תחול לגבי במה שנתקיימו בה כל התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שטחה אינו עולה על ‪ 90‬מ"ר.9.‬אגף אחסנה והכנת‬ ‫תפאורות‪ .‬ ‫)‪ (2‬גובה תקרתה נמוך מ–‪ 10‬מטרים.9‬שלד הבנין המיועד לשאת גלריות טכניות‪ .‬‬ ‫גשרי תאורה‬ ‫ורמפות טכניות‬ ‫‪ 3.‬לא יפחת מ–‪ 56‬ס"מ‪.‬אין צורך במערכת‬ ‫מתזים‪ .9.‬‬ ‫‪20636‬קסו‬ ‫‪1.‬אגף אולמות לחזרות ואגף טכני‪.10‬רוחב גשרי תאורה וגלריות טכניות המיועדים לשירות רכיבי תאורה או רכיבים‬ ‫טכניים אחרים‪ .8‬א( נדרש להגן על פתח בקיר קדמת הבמה לפי פרט ‪ 3.38.‬בתנאי שצדה התחתון של רצפת הבמה מצופה בלוח גבס חסין אש בעובי מינימלי של‬ ‫‪ 16‬מ"מ‪.‬ושיש בו שטח אחסון לכיסאות או למושבי האולם בלבד‪ .1596‬‬ ‫)ב( מסך הפרדת אש ועשן או מסך מים יופעלו באופן אוטומטי על ידי גלאי אש‬ ‫ועשן בתוספת גיבוי של מתג הפעלה ידני שיותקן במקום שהגישה אליו נוחה‪.2‬מטר‪ .‬ ‫)‪ (4‬כמות האלמנטים התלויים הדליקים לא יעלה על מסך ראשי אחד‪ .9.‬‬ ‫שלד בניין בעבור‬ ‫צוגים וגלריות‬ ‫טכניות מעל במה‬ ‫או מעל במה‬ ‫משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬תפאורות או רכיבים דליקים אחרים אינם ניתנים להסטה אנכית.38.9.‬ ‫)‪ (3‬מסכים‪ .7‬יוגן הפתח על ידי‬ ‫מסך הפרדת אש ועשן או מסך מים העומדים בדרישות ת"י ‪.‫תכנון ובניה‬ ‫הגנות על פתחים‬ ‫בקיר קדמת הבמה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.38.‬‬ ‫‪Catwalks‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מערכת לכיבוי אש‬ ‫ועשן עבור במה או‬ ‫במה משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬צוגים‪ .38.‬‬ ‫)ד( מסך הפרדת אש ועשן או מסך מים יאושר בידי מעבדה מוסמכת ומאושרת‬ ‫שהכירה נציבות כבאות והצלה‪.

‬יהיה מרווח עבודה של ‪75‬‬ ‫סנטימטרים לפחות.‬או המייצר קרינה סוכנת או המשתמש בסרט צילום מסוג ניטרו–‬ ‫צלולוזה‪.‬‬ ‫מקרן סרטים או‬ ‫וידיאו לסרט צילום‬ ‫מסוג ניטרו–‬ ‫צלולוזה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. הפתחים של חדר ההקרנה יהיו מוגנים. המרווח בין שתי מכונות הקרנה לא יפחת מ–‪ 75‬סנטימטרים.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (2‬שטח החדר לא יפחת מ–‪ 7.‬ ‫)‪ (5‬בכל חדר הקרנה תהיה דלת המצוידת במנגנון סגירה עצמית‪ .‬ ‫)‪ (4‬גובה תקרת חדר הקרנה לא יפחת מ–‪ 2.1‬בחדר הקרנה יתקיימו דרישות המפורטות בסימן זה‪.‬ ‫)‪ (7‬במערכות אוורור‪ .4.‬ועמידות האש שלהם תהיה בהתאם לדרישות החלות לגבי הבניין‬ ‫שחדר ההקרנה נמצא בו.3‬בחדרי הקרנה שמשתמשים בהם בסרטי צילום מסוג "סרט צילום בטוח" )‪safety‬‬ ‫‪ (film‬יתקיימו הדרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רצפה‪ .9.39.5‬מ"ר בעבור מכונת הקרנה בודדת ותוספת של‬ ‫מינימום ‪ 3.39.9.9.‬ ‫)‪ (3‬מצדי כל מכונת הקרנה או מטול וכן מאחוריה‪ .‬ ‫)ב( מערכת מזגנים בודדים למיזוג אוויר ולאוורור חדר ההקרנה יהיו‬ ‫נפרדים ממערכות האוורור וממיזוג האוויר של הבניין.2009‬‬ ‫‪-244-‬‬ .30‬מטרים.39.‬‬ ‫חדר הקרנה בעבור‬ ‫סרטים מסוג "סרט‬ ‫צילום בטוח"‬ ‫)‪(safety film‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬מיזוג אוויר ופינוי עשן יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( חימום חדר ההקרנה ייעשה על ידי מערכת מיזוג אוויר מרכזית או‬ ‫באמצעות גופי חימום סגורים משולבים במזגנים בודדים.‬חימום‪ .‬ ‫)ג( מערכת לשחרור חום ועשן תיבנה מחומרים עמידי אש ותהיה נפרדת‬ ‫ממערכות האוורור והפירים האחרים בבניין.‬ ‫)‪ (6‬סך כל השטחים של אשנבי ההקרנה והפיקוח לא יעלה על ‪ 25%‬משטח‬ ‫הקיר המפריד בין חדר ההקרנה ואולם הצופים.‬והנפתחת‬ ‫החוצה ברוחב מינימלי של ‪ 80‬סנטימטרים.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .70‬מ"ר בעבור כל מכונת הקרנה נוספת.2‬אין להשתמש במקרן סרטים או בוידיאו המשתמשים במקור אור המייצר חומרים‬ ‫מיוחדים או גזים רעילים‪ . בכל הפתחים יותקנו חלונות‬ ‫מזכוכית או מחומר אחר אשר יאטום את הפתח למעבר עשן.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ט ‪ -‬חדר הקרנה )התקהלות(‬ ‫חדר הקרנה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬קירות ותקרה התוחמים את חדר ההקרנה ייבנו מרכיבי מבנה‬ ‫קבועים‪ . יניקת אוויר צח‬ ‫תהיה מחוץ לבניין.‬ ‫‪20636‬קסז‬ ‫‪1.

39.5‬ליטר.4.40.5‬מטר רבוע של שטח רצפה למושב.1‬א( בתאטרון‪ .‬אולם קונצרטים‪ .‬ ‫)‪ (10‬מותר שיותקן בחדר ההקרנה ציוד חשמלי לשימוש האולם ולשליטה‬ ‫בתאורה ובמערכות הקול של האולם‪.‬מיזוג האוויר והשליטה בעשן יתאימו לדרישות תקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪ 1001‬על כל חלקיו.‬לחנויות‪.4‬על גבי צדה החיצון של דלת חדר ההקרנה ובתוך חדר ההקרנה יהיה שלט המסומן‬ ‫בברור שגובה אותיותיו לא יפחת מ–‪ 2.‬‬ ‫שילוט חדר‬ ‫ההקרנה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.‬לאחר ניכוי השטחים שייועדו בו לפרסומת‪ .‬‬ ‫)ב( שטחו של חדר ההמתנה‪ .5‬סנטימטרים ובו ייכתב‪" :‬חדרי הקרנה לשימוש‬ ‫בסרטים מסוג "סרט צילום בטוח" ‪ safety film‬בלבד"‪.‬‬ ‫)ב( הקופה תותקן במרחק שלא יפחת מ–‪ 10‬מטרים מפתח הכניסה‪.2009‬‬ ‫‪-245-‬‬ .‬לפרוזדורים‪ .‬זולת אם המיתקן‬ ‫נועד לכניסת צופים בלא תשלום באופן קבוע‪.40.0.‬בית קולנוע‪ .‬קופות ומקומות לספורטאים )התקהלות(‬ ‫חדר המתנה‬ ‫וקופות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ג( תאי הקופות למכירת כרטיסי כניסה יותקנו במקומות ובאופן שאין בהם כדי‬ ‫להפריע למעבר החופשי של הולכי רגל על מדרכה או מעברי ציבוריים‪ .‬אולמי הרצאות וכינוסים ‪ .‬ ‫)‪ (2‬בתי קולנוע‪ .15‬מטר רבוע של שטח רצפה‬ ‫למושב‪.‬ ‫)‪ (2‬נפח כל מכל לא יעלה על ‪ 0.‬אולם הרצאות ואולם כינוסים‬ ‫שמותקנים בהם מושבים קבועים יהיה חדר המתנה‪.9.2‬א( במיתקן ספורט תותקן קופה אחת לפחות לכל ‪ 2.‬‬ ‫לדוכנים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ד( מערכת האוורור‪ .‬מותר לאחסן מכלים של חומרים מסוכנים כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עד ‪ 4‬מכלים לחדר הקרנה.‬‬ ‫‪20636‬קסח‬ ‫‪1.0.‬למעברים ולחדרי מדרגות‪ .000‬צופים‪ .‬ ‫)‪ (8‬לכל חדר הקרנה יהיה מיתקן ומקום לליפוף סרטים ולאחסונם.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן מ'‪ :‬חדר המתנה‪ .9.‬הן לנכנסים למקום‬ ‫ההתקהלות והן ליוצאים ממנו‪.‬ ‫)‪(9‬‬ ‫בחדר הקרנה‪ .‬‬ ‫קופות למכירת‬ ‫כרטיסים במיתקן‬ ‫ספורט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ייקבע לפי חישוב זה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תאטראות ואולמות קונצרטים ‪ .‬ ‫)‪ (3‬המכלים יהיו עשויים חומר שאיננו שביר.

9.‬תהא מחומר בעל התנגדות‬ ‫להחלקה כמפורט בפרט ‪ .‬ ‫)‪ (2‬המושבים והמשטח התומך את רגלי הצופים ביציע הקהל יהיו מעוגנים‬ ‫באופן שלא תהיה אפשרות להזיזם.3.1.3‬במיתקן ספורט המיועד ליותר מ–‪ 1.40.2.‬ ‫)‪ (4‬באולם ספורט‪ .‬עומק מדרגת הישיבה )המרחק בין השורות( לא‬ ‫יפחת מ–‪ 75‬סנטימטרים.‬ ‫)‪ (3‬סביב המשטח המיועד למשחקי ספורט תהיה רצועה פנויה מכל מכשול‬ ‫שמידותיה כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)א( למשחקי כדור רגל וכדורעף ‪ 3 -‬מטרים מקו הסימון‪ .‬‬ ‫מקומות המיועדים‬ ‫לספורטאים‬ ‫במיתקן ספורט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬יותקנו לכל פתח כניסה מובילים‬ ‫המתוחמים על ידי קיר מצד אחד ומוביל מצד שני‪ .9‬‬ ‫)‪ (2‬לא יהיו בליטות על הקירות‪ .3.‬בכל כיוון.1.‬למקלחות או למקומות ההלבשה‬ ‫יתקיימו הדרישות להתנגדות להחלקה כמפורט בפרט ‪.‬ ‫)‪ (5‬באולם ספורט‪ .1. גובה‬ ‫המוביל יהיה ‪ 90‬סנטימטרים‪ .40.‬הרצפה בזירת המשחקים‪ .‬בכל כיוון.‬הדלתות החלונות הגובלים בזירת המשחקים‪.‬ ‫‪20636‬קסט‬ ‫‪1.9.‬בתוך הבניין‪ .9.‬אורכו לא יפחת מ–‪ 5‬מטר והמרווח בין המוביל והקיר או בין‬ ‫המובילים ‪ 55‬ס"מ.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מוביל בכניסה‬ ‫למיתקן ספורט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .9‬בלא חשמל סטטי ותהיה בנויה בדרך שיש בה‬ ‫כדי למנוע סיכונים תברואיים.‬ ‫)ב( למשחקי כדור סל ‪ 2 -‬מטרים מקו הסימון‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ . הזיגוג בחלונות יהיה מחומר לא‬ ‫שביר.41.‬ ‫)‪ (6‬במגרש ספורט המיועד לכדור רגל הכניסה והיציאה מזירת המשחקים‪.‬‬ ‫עד לגובה ‪ 2‬מטרים לפחות מעל הרצפה.‬ ‫)ג( למשחקי כדור–יד ‪ 2 -‬מטרים לרוחב האולם מקו הסימון ו–‪ 1‬מטר‬ ‫לאורך האולם מקו הסימון.2011‬‬ ‫‪-246-‬‬ .‬או על ידי מובילים משני הצדדים.2.‬יהיו כל התקרות מחומר לא שביר ועמיד בפני חבטה של‬ ‫כדורי משחק.‬‬ ‫המיועדת לספורטאים ולשופטים‪ .4‬במקומות המיועדים לספורטאים במיתקן ספורט יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ברצפת השטחים המיועדים לבתי שימוש‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫יציע הקהל‬ ‫וטריבונה‬ ‫‪Grandstands‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן מ"א‪ :‬יציע הקהל וטריבונה )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬ימוקמו באופן שתימנע הפרעה על ידי‬ ‫הצופים‪.1‬ביציע הקהל ובטריבונה יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בטריבונה‪ . המובילים יותקנו באופן שלא יהוו מכשול ליציאה‪.000‬צופים‪ .

9.‬ ‫)‪ (2‬הדרישה בפסקה )‪ (1‬לא תחול ‪-‬‬ ‫)א( אם שלד הבניין הסמוך ליציע הוא בעל עמידות אש של ‪ 60‬דקות‬ ‫לפחות‪ .‬למעט כיסאות בודדים אשר מספרם אינו עולה על ‪ .41.1.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (3‬מותר להשתמש בכיסאות בודדים בתנאי שיהיו מעוגנים או קשורים זה לזה‬ ‫בשורות‪ .1‬א'‬ ‫"יציע הקהל" ‪ -‬תרשים ‪ 3.1‬ב'‬ ‫יציע וטריבונה‬ ‫זמניים הבנויים עץ‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.16‬הממוקמים על‬ ‫מפלס אופקי והתחומים על ידי מעקים או קירות כדוגמת תאי–צפיה )‪.‬ושהפתחים של הבניין הסמוך ליציע הממוקמים בקיר החוץ הפונה‬ ‫אל היציע מוגנים מפני שריפה העלולה להתרחש ביציע.2‬ביציע זמני הבנוי מעץ יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אפשר להתקין מחוץ לבניין יציע זמני ששלדו עשוי עץ בתנאי שהיציע‬ ‫ימוקם במרחק שאינו קטן מ–‪ 3‬מטרים או במרחק שאינו קטן מ־‪ 2/3‬גובה היציע‪.‬ ‫)ב( אם קיר בעל עמידות אש של ‪ 60‬דקות מפריד בין היציע לבניין.9.‬מכל בניין סמוך.‬ ‫‪20636‬קע‬ ‫‪1.2011‬‬ ‫‪-247-‬‬ .41.41.(Boxes‬‬ ‫"טריבונה" ‪ -‬תרשים ‪ 3.‬‬ ‫הגדול מביניהם‪ .

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬שגובהו ‪ 60‬סנטימטרים מעל מפלס המושבים.‬לרבות ביסוסו‬ ‫ועיגונו לקרקע.‬ ‫)‪ (10‬לעניין פרט זה‪ .‬או שהמקבצים יופרדו על ידי קיר בעל עמידות‬ ‫אש של ‪ 120‬דקות‪ .7‬מטרים.‬ ‫)‪ (8‬בעבור יציעים ניידים‪ .‬ ‫)‪ (5‬מותר להתקין עד ‪ 3‬יציעים במקבץ אחד.2009‬‬ ‫‪-248-‬‬ .‬בטון טרום‪ .‬לא יאוחסנו בחלל חומרים דליקים או חומרים בעירים.‬ ‫)‪ (4‬אם מותקנים שני יציעים או יותר‪ .5‬מטרים. ואולם‬ ‫בחללים ששטחם הכולל אינו עולה על ‪ 28‬מ"ר או בחללים המוגנים על‬ ‫ידי מערכת מתזים מאושרת‪ .(8‬אם בשלד העץ מידות חתכי הרכיבים‬ ‫הקונסטרוקטיביים הם לפי דרישות סוג שלד ‪ IV-222‬כמוגדר בסימן ב' לפרק‬ ‫ג'‪ .‬יהיה ניתן לזהות ויזואלית חוסר זה בבירור.‬אפשר לאחסן חומרים דליקים או בעירים.‬ ‫)‪ (2‬שלד המבנה יבוסס על יסודות בטון‪ .‬הממוקמים בתוך אוהל או מבנה ממברנה‪ .‬‬ ‫יציע וטריבונה‬ ‫הניתנים לפירוק‬ ‫ולהרכבה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬בהטלה אופקית‪ .‬ ‫)‪ (6‬אם נדרשים ‪ 2‬מקבצי יציעים או יותר‪ . יסודות אלו יתוכננו‬ ‫ויבוצעו באופן שלא תיגרם הינתקות בין היסוד לקרקע‪ .‬או‬ ‫שהם יופרדו על ידי קיר בעל עמידות אש של ‪ 60‬דקות.‬ ‫)‪ (9‬על אף האמור בפסקאות )‪ (7‬ו–)‪ . רכיבי שלד היציע יתוכננו כך‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (7‬הגובה המרבי של מפלס המושבים לא יעלה על ‪ 6‬מטרים מעל הקרקע או‬ ‫מעל המפלס שעליו בנוי היציע.‬מותר שהגובה של מפלס המושבים לא יעלה על ‪ 12‬מטרים‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (3‬שטחו של יציע אחד‪ .41. שלד היציע יהיה מחובר‬ ‫ליסודות.‬לא יעלה על ‪ 930‬מ"ר ואורכו לא‬ ‫יעלה על ‪ 60‬מטרים.4.‬ובעבור יציע‬ ‫באוהל או במבנה המקורה ביריעה )ממברנה( הגובה לא יעלה על ‪ 7.‬ ‫‪20636‬קעא‬ ‫‪1.‬המרחק בין מקבץ יציעים אחד‬ ‫למשנהו לא יפחת מ–‪ 15‬מטרים‪ .‬המרחק ביניהם לא יפחת מ–‪ 6‬מטרים‪ .‬לוח פלדה או לוח‬ ‫עץ שמידותיהם יתוכננו בהתאם לתסבולת הקרקע.‬ושלא תהיה תזוזה‬ ‫של היסוד בתוך הקרקע בכל מצב עמיסה שהוא.‬שבמקרה שרכיב הדרוש‬ ‫ליציבות המבנה לא הותקן‪ .3‬ביציע ובטריבונה הניתנים לפירוק ולהרכבה יתקיימו דרישות סימן זה ובתנאים‬ ‫האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬יציע הניתן לפירוק ולהרכבה יהיה יחידה קונסטרוקטיבית עצמאית‬ ‫אשר תכיל את כל רכיבי המבנה לעמידה בכל הכוחות והמאמצים‬ ‫המופעלים עליה עקב עומסים עצמיים ועומסים שימושיים‪ .‬הגובה‬ ‫המרבי לא יעלה על ‪ 3.‬ ‫)‪ (3‬אם אין הפרדת אש בין יציע המושבים לבין החלל שמתחת ליציע‬ ‫המושבים‪ .‬הדרישות החלות על יציע זמני הבנוי עץ יחולו על‬ ‫טריבונה זמנית הבנויה עץ‪.9.

41.‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20636‬קעב‬ ‫‪1.2‬בתצוגות יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מרחק ההליכה בתוך ביתן תצוגה או בכל אזור תחום אחר‪ .755‬‬ ‫)‪ (2‬מסכים ווילונות יעמדו בדרישות ‪ 3.3.1‬תקן ישראלי‪ .9.42.9.‬לרבות אריזות דליקות‪ .1‬באלמנטים של תצוגה יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תצוגה לא תמוקם או תופעל באופן שתפריע או שתמנע גישה למוצא בטוח‬ ‫או תסתיר את השלטים של דרכי המוצא או תמנע גישה לציוד כיבוי אש.‬המכילים כותנה‪ .‬יהיו ‪2‬‬ ‫דרכי מוצא לפחות‪.‬ששטחו גדול מ–‪ 28‬מ"ר‪ .‬ ‫)‪ (2‬למפלס העליון של תצוגה רב–מפלסית‪ .9.‬ ‫)‪ (3‬חומרים לאלמנטים אקוסטיים ולקישוט‪ .‬ ‫)‪ (2‬בעבור אחסון חומרים דליקים‪ .‬‬ ‫שבבי עץ וכדומה יהיו מטופלים במעכבי בעירה‪ .‬ת"י ‪ :5093‬דליקות‬ ‫של וילונות לשימוש מוסדי או ציבורי.4.2009‬‬ ‫‪-249-‬‬ .‬‬ ‫עמידות אש של‬ ‫מושבים ביציע‬ ‫ובטריבונה זמנית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫אלמנטי תצוגה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.10.4‬על מושבים ביציע זמני או בטריבונה זמנית לא יחול פרט ‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (4‬לעניין פרט זה הדרישות החלות על יציע הניתן לפירוק והרכבה‬ ‫יחולו על טריבונה הניתנת לפירוק והרכבה‪.9.‬‬ ‫חומרי בניה לביתן‬ ‫תצוגה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.‬‬ ‫יותקן חדר אחסון המופרד מן הבניין על ידי רכיבים בעלי עמידות אש של ‪60‬‬ ‫דקות והמוגן על ידי מערכת מתזים‪.1‬‬ ‫סימן מ"ב‪ :‬אלמנטי תצוגה וביתני תצוגה )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬נייר‪ .42.‬‬ ‫תצוגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3‬ביתן תצוגה ייבנה מן החומרים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חומרים לא דליקים או חומרים בעלי רמת התלקחות מינימלית ‪ II‬בהתאם‬ ‫לתקן ישראלי ת"י ‪.3.‬שאינם מוצגים‪.‬חציר‪.‬עד למעבר‬ ‫ציבורי לא יעלה על ‪ 15‬מטרים.‬אין להשתמש בחומרים אשר‬ ‫לא ניתן לטפל בהם במעכבי בעירה.43.42.

‬אם סך השטח של החומרים קטן מ–‪ 10%‬משטח הרצפה‬ ‫או הקיר‪.‬בעל מפלס אחד‪ .‬‬ ‫ייחשב השטח כרציף.(1‬תקרות עשויות מארג פתוח או מצללות‪ .Section 4 of BS 5852: 1990‬‬ ‫)ב( במושבים המעוגנים למשטח דליק‪ .9.9.‬מקורה בתקרה‪ .42.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן מ"ג‪ :‬מושבים באצטדיון ובמיתקן ספורט‬ ‫עמידות אש של‬ ‫מושבים ביציע‬ ‫הקהל‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.‬סידורי בטיחות אש נוספים החלים על שימוש במערכות בישול ואש‬ ‫גלויה יהיו לפי החלטת רשות כבאות‪.1.42.‬‬ ‫לא ייחשבו כתקרות‪.‬ששטחן הפתוח‬ ‫גדול מ–‪ 50%‬מן השטח הכולל של התקרה‪ .‬יהיו עשויים חומרים העומדים בדרישות‬ ‫‪ III.‬‬ ‫ביתן רב–מפלסי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.755‬‬ ‫‪20637‬‬ ‫‪1.‬יתקיימו דרישות ‪ V.‬תנאיו ואגרות(‪ .4‬המקומות המפורטים להלן יוגנו על ידי מערכת כיבוי אש אוטומטית‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ביתן‪ .5‬פרט ‪ 3.BS EN 1021-2‬‬ ‫)‪ (3‬עמידה ברמת דליקות ‪ 5‬לפי ‪.‬שיתקיימו בו דרישות סקר בטיחות‬ ‫בהתאם לדרישות סימן ל"ו‪.43.1.‬במקרים שבהם המרווח בין ביתני תצוגה קטן מ–‪ 3‬מטרים‪.‬‬ ‫הגנה במתזים‬ ‫בביתן תצוגה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬לפי התקן הישראלי‬ ‫ת"י ‪.2009‬‬ ‫‪-250-‬‬ .‬ ‫)‪ (2‬כל מפלס‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (4‬פסקה )‪ (3‬לא תחול‪ .9.42.42.‬‬ ‫מערכות בישול‬ ‫ואש גלויה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫מתזים לביתן זמני‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.7‬בתוך ביתן‪ .‬אם המפלס הגבוה ביותר מקורה בתקרה‪.‬בביתן רב–מפלסי‪ .‬כשפתחים אלו פזורים באופן אחיד‪.9.‬ ‫)‪ (3‬לעניין פסקה )‪ .4‬לא יחול לגבי ביתן רב–מפלסי‪ .‬המעוגנים למשטח לא דליק‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .42.BS EN 1021-1‬‬ ‫)‪ (2‬עמידה ברמת דליקות ‪ 1‬לפי ‪.4.‬‬ ‫לעניין פרט זה‪ .1‬א( המושבים ביציע הקהל באצטדיונים ובמיתקני ספורט פתוחים לשמים או‬ ‫המאושרים כמהתמ"ע‪ .‬ששטחו גדול מ–‪ 30‬מ"ר.9.6‬בעבור ביתן זמני ניתן לספק מים למערכת מתזים על ידי חיבור לקו אספקת המים‬ ‫של הבניין שבו מותקן הבניין‪.1‬לפי התקן הישראלי ת"י ‪ 755‬או לפי כל התקנים האנגלים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עמידה ברמת דליקות ‪ 0‬לפי ‪.

‬שמפלסו מתחת למפלס הקרקע או המדרכה הסמוכה‪.‬‬ ‫)ג( אין באמור בסימן זה כדי להוסיף שטחי בניה מעבר לשטחי הבניה המותרים‬ ‫בהתאם להוראות תקנות חישוב שטחים‪.‬ ‫"תקנות חישוב שטחים" ‪ -‬תקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות‬ ‫ובהיתרים(‪ .‬הקולטת מי גשם מגג משופע של בנין או של חלק ממנו‬ ‫ומובילה אותם אל הגשמה.‬ ‫"גשמה" ‪ -‬צינור אנכי הקולט את מי הגשם מהגג ומובילם אל נקז גשמים או אל אמצעי‬ ‫סילוק אחר.2009‬‬ ‫‪-251-‬‬ .‬על חלקיהם‪ .‬עמוד‪ .‬ובכל יתר הנושאים שחלק זה דן בהם‬ ‫ינהגו לפי חלק זה.‬התשנ"ב‪.‬‬ ‫המיועד לספק אור ואוורור לשטחים ולחללים במרתף הבנין.‬ ‫"ברי־סול" ‪ -‬אלמנט בולט בחזית בנין ובו לוחות אופקיים או אנכיים להסתרה מפני השמש.‬כרכוב או חלק אחר של בנין הבולט מקירותיו החיצוניים כלפי חוץ.‬ ‫"בליטה" ‪ -‬תקרה‪ .‬‬ ‫)ב( נקבעו בתכנית הוראות מפורשות לענין או לענינים הקבועים בחלק זה‪ .02‬א( יראו כל תכנית כאילו היא מתירה את הקמתם של בנינים‪ .‬ ‫"מדרכה" ‪ -‬שטח המיועד למדרכה כחלק מדרך לרבות שטח הגובל בדרך ושבו יש זכות‬ ‫מעבר לציבור.‬ ‫"מצללה )פרגולה(" ‪ -‬כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה )היתר לעבודה מצומצמת(‪.‬ ‫"גבלית" ‪ -‬חלק מבנין הבולט מקירו החיצוני של הבנין.‬ינהגו‬ ‫בנושאים אשר פורשו בתכנית לפי הוראות התכנית‪ .‬ ‫"בנין קיים" ‪ -‬בנין שניתן לגביו היתר בניה ערב תחילתן של תקנות אלה.‬ ‫"כרכוב" ‪ -‬גגון בולט ממבנה המשמש למטרת הצללה‪ . ואולם לא תאושר בתכנית בליטה מעבר לקו הרחוב במידה העולה על‬ ‫המידות המפורטות בסימן זה‪.‬במישור התחתון של פתח‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫חלק ד' ‪ -‬בניה במרווחים ומעבר לקו רחוב‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪.‬ ‫"מזחילה" ‪ -‬תעלה פתוחה אופקית‪ .4.‬‬ ‫‪20638‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫בחלק זה ‪-‬‬ ‫"אומנה" ‪ -‬עמוד תמיכה או עמוד נושא קורה לחיזוק הבנין.‬המקשר את שתי מזוזות הפתח.1992-‬‬ ‫תחולה‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .1968-‬‬ ‫"סף" ‪ -‬אדן או מפתן‪ .‬ ‫"ארגז רוח" ‪ -‬מבנה העוטף מזחילה וסוגר את המרווח הנוצר בין אגדי גג משופע וקיר חיצון‬ ‫של בנין.4.‬הגנה מפני השמש או לנוי.‬כמפורט‬ ‫בחלק זה והוא כשאין הוראה מפורשת בתכנית האוסרת בניה זו‪.‬‬ ‫התשכ"ט‪.‬ ‫"חצר אנגלית" ‪ -‬שטח בחצר הבנין‪ .4.

07‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שלט ניצב למבנה‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.‬מסתור‬ ‫כביסה‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.07‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מרפסת ‪ -‬אם‬ ‫אין כוונה אחרת‬ ‫משתמעת בתכנית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.‬ארגז‬ ‫רוח‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫בליטות המותרות‬ ‫מבנין‬ ‫]תיקון‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫התשס"ב‬ ‫‪ .2‬‬ ‫‪1.‬הכל לפי הקטן‪ .2002‬‬ ‫‪-252-‬‬ .‬‬ ‫גבלית‪ .3‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫במטרים במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫הערות‬ ‫‪ 2.‬ביחס לרוחב המדרכה‪ .‬בכפוף להוראות חלק זה‪ .4‬‬ ‫ראה פרט‬ ‫‪4.‬‬ ‫מערכת טיהור‬ ‫אויר‪ .08‬‬ ‫‪20638‬א‬ ‫‪1.‬לא יעלה על הקבוע בטור ג'‬ ‫בטבלה‪ .0‬‬ ‫‪3.9.6‬‬ ‫‪2.75‬‬ ‫‪0.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬סוכך מקופל‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.‬גג‪ .75‬‬ ‫‪0.‬סורג‬ ‫חלון‪ .3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫סוכך‪ .07‬‬ ‫ו–‪4.75‬‬ ‫ובמסתור‬ ‫כביסה‪0-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.‬תנאיו ואגרות(‪ .4‬‬ ‫ראה פרט‬ ‫‪4.‬מזחילה‪.07‬‬ ‫בלבד‬ ‫‪2.‬ברי–סול‪.2‬‬ ‫‪3/1‬‬ ‫‪0.03‬ועדה מקומית תהא רשאית‪ .0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.4‬ממדרכה ראה פרט‬ ‫‪4.‬‬ ‫ארגז מיזוג אויר‪.‬גגון בולט‬ ‫מעל כניסה למבנה‬ ‫או חלק ממבנה‬ ‫‪3.‬שלט צמוד‬ ‫חזית‪ .‬‬ ‫כותרת עמוד‪ .6‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫ראה‬ ‫פרטים‬ ‫‪4.‬להתיר בנייתן של הבליטות‬ ‫המפורטות בטור א' בטבלה שלהלן )להלן ‪ -‬הטבלה( ובלבד שלא יבלטו מעבר למרחק‬ ‫כמפורט בטור ב' בטבלה או שאורכן‪ .‬וכן שנתקיים בהן האמור בטורים ד' ו־ה' בטבלה ויתר הוראות חלק‬ ‫זה‪:‬‬ ‫טור א'‬ ‫טור ב'‬ ‫‪1‬‬ ‫מספר‬ ‫סוג בליטה‬ ‫‪2‬‬ ‫טור ג'‬ ‫טור ד'‬ ‫טור ה'‬ ‫‪3‬‬ ‫מרחק‬ ‫אורך‬ ‫אורך‬ ‫אורך‬ ‫אורך‬ ‫הבליטה בליטה הבליטה מקו הבליטה אופקי‬ ‫ביחס מינימלי‬ ‫מקו בנין מקו בנין בנין קדמי‬ ‫לרוחב בין אבן‬ ‫שהוא קו‬ ‫קדמי‬ ‫צדי או‬ ‫שפת‬ ‫מדרכה‬ ‫רחוב‬ ‫אחורי שאיננו‬ ‫מדרכה‬ ‫קו רחוב‬ ‫לבין קצה‬ ‫הבליטה‬ ‫גובה‬ ‫מינימלי‬ ‫ממדרכה‬ ‫או מפני‬ ‫הקרקע‬ ‫במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫‪1‬‬ ‫כרכוב‪ .2‬‬ ‫‪3/1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫ראה פרט‬ ‫‪4.‬אומנה דבוקה‪.07‬‬ ‫‪4‬‬ ‫סף‪ .4.

‫תכנון ובניה‬ ‫טור א'‬ ‫טור ב'‬ ‫‪1‬‬ ‫סוג בליטה‬ ‫מספר‬ ‫‪2‬‬ ‫טור ג'‬ ‫טור ד'‬ ‫טור ה'‬ ‫‪3‬‬ ‫אורך מרחק אופקי‬ ‫אורך‬ ‫אורך‬ ‫אורך‬ ‫הבליטה הבליטה הבליטה מקו הבליטה מינימלי בין‬ ‫אבן שפת‬ ‫ביחס‬ ‫מקו בנין מקו בנין בנין קדמי‬ ‫לרוחב מדרכה לבין‬ ‫שהוא קו‬ ‫קדמי‬ ‫צדי או‬ ‫מדרכה קצה הבליטה‬ ‫רחוב‬ ‫אחורי שאיננו קו‬ ‫רחוב‬ ‫גובה‬ ‫מינימלי‬ ‫ממדרכה‬ ‫או מפני‬ ‫הקרקע‬ ‫במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫‪6‬‬ ‫שער נפתח‬ ‫לרבות דלת‬ ‫)במצב פתוח(‬ ‫עד גבול‬ ‫המגרש‬ ‫עד קו‬ ‫הרחוב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫כנפי חלון או‬ ‫תריס‬ ‫עד גבול‬ ‫המגרש‬ ‫ללא‬ ‫הגבלה‬ ‫ללא הגבלה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ארובה‪ .5‬‬ ‫‪2.2002‬‬ ‫‪-253-‬‬ .‬מערכת‬ ‫טיהור אוויר‬ ‫ומערכת מיזוג‬ ‫אויר כתוספת‬ ‫לבנין קיים‬ ‫‪0.4‬‬ ‫ממדרכה‬ ‫בלבד‬ ‫הערות‬ ‫ראה‬ ‫פרט‬ ‫‪4.07‬‬ ‫ראה‬ ‫פרט‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪20638‬ב‬ ‫במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫מרזב אנכי או‬ ‫זרבובית‬ ‫‪0.9.75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קורות‪-‬‬ ‫‪2.75‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫עמודים או‬ ‫קורות ואלמנטי‬ ‫שלד לחיזוק בנין‬ ‫קיים או לתוספת‬ ‫קומות‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫זרקור לרבות‬ ‫הזרוע התומכת‬ ‫בו‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.07‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3/1‬‬ ‫‪0.

2009‬‬ ‫‪-254-‬‬ .‬לא יעלה על כפל‬ ‫רוחבה של הכניסה שמתחתיו.‬לא תותר הקמה של תמיכות או‬ ‫עמודים מחוץ לקו בנין אלא אם כן מתקיים בתמיכה או בעמוד האמור בטור ה' בטבלה‪. ואולם אם בשל הפרש גבהים שבין אותם מגרשים‪ .5‬מטרים לפחות‪.‬ארובה ותעלות אוורור למרתפים לרבות חצר אנגלית וכן יציאות‬ ‫חירום‪ .5‬מטרים ובגובה שלא יעלה על ‪ 1.‬העובר דרך גבול המגרש הצדי או האחורי‪ .4.‬יהיה ‪ 1.09‬‬ ‫בליטות מעבר לקו מגרש יותרו רק לעבר קו רחוב או שטח ציבורי פתוח‪.‬‬ ‫לא יעלה צירוף גובהו עם גובה הגדר הבנויה עליו מפני הקרקע הגובלת עמם ‪-‬‬ ‫על ‪ 3‬מטרים.‬‬ ‫בליטות מעבר לקו‬ ‫מגרש‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪.‬לבין‬ ‫המישור האנכי‪ .‬כאמור במספר ‪ .‬ ‫)‪ (2‬קיר תומך ובלבד שלגבי קיר תומך שבגבול מגרשים שגובלים זה עם זה‪.‬ ‫)‪ (3‬פיר‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .(2‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪.‬ברוחב שלא יעלה על ‪ 1.‬שאינם‬ ‫‪20638‬ג‬ ‫‪1.4.07‬בבליטות מספר ‪ 1‬עד ‪ 7 .‬יחולו גם תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחבו של הגגון‪ .‬‬ ‫)ב( בניה מעבר לקו רחוב לא תפגע במראה הרחוב ולא תפריע להנחת מיתקני‬ ‫תשתית או לשתילת עצים‪.08‬‬ ‫בניה מותרת‬ ‫במרווח‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשס"ב )מס' ‪.4.4.5‬מטרים‬ ‫ובתנאי שפתח הפליטה של הפיר‪ .‬כאשר‬ ‫מעברו נכס בנוי או נכס שעליו מותרת בניה‪ .4.5‬ו־‪ 9‬בטור א' בטבלה‪ .04‬א( בליטה תעוצב ותמוקם תוך התחשבות בשאר חלקי הבנין והסביבה ולהנחת‬ ‫דעתו של מהנדס הועדה המקומית‪.‬‬ ‫תנאים נוספים‬ ‫להבלטת גגון או‬ ‫סוכך‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪.‬למעט סוכך מתקפל‪ .‬ ‫)‪ (2‬המרחק בין הקצה הבולט של הגגון מעבר לקו בנין‪ .4.‬הסמוכים לגדר.‬לפי הענין‪ .05‬‬ ‫הבלטת יסוד בנין‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .5‬מטרים לכל היותר ובאזורים שאינם מיועדים למגורים ‪-‬‬ ‫‪ 2‬מטרים לכל היותר ‪ -‬מפני הקרקע הגבוהים ביותר‪ .06‬תותר הבלטת יסודות הבנין מעבר לקו רחוב באישור מהנדס הועדה המקומית ובלבד‬ ‫שלא יעלו על מפלס פני הקרקע הסופיים של הרחוב‪.‬‬ ‫ועדה מקומית תהא רשאית להתיר את בנייתם של המפורטים להלן במרווח‪:‬‬ ‫)‪ (1‬גדר שגובהה ‪ 1.‬‬ ‫איסור הקמת‬ ‫תמיכות ועמודים‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬יש לבנות קיר‬ ‫כאמור בגובה העולה על ‪ 3‬מטרים ‪ -‬לא יהא הקיר רצוף אלא מדורג בקפיצות‬ ‫אופקיות של ‪ 0.5‬בטור א' שבטבלה‪ .‬הארובה ותעלות האוורור כאמור‪ .‬‬ ‫על גגון‪ .6‬מטרים.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫הבטחת מראה‬ ‫הרחוב ומעבר‬ ‫תשתית‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬צדי או אחורי‪ .‬בחלק הבולט‪ .4.‬תנאיו ואגרות(‪ .

2‬מטרים ממפלס המדרכה.‬מאמצים‪ .‬ ‫)‪ (5‬מיתקני אשפה לבנין‪ .‬התשי"ג‪.‬מומנטים‪ .‬למשטחי חניה ולחצרות‪.‬ ‫)‪ (8‬גשר להולכי רגל המוביל לכניסה בחזית צדדית ובלבד שרוחבו הכולל לא‬ ‫יעלה על מחצית המרווח הצדי ויהיה צמוד לקו הבנין או לבנין‪ .‬ ‫)‪ (11‬יסודות מבנה עד למפלס פני הקרקע הסופיים.8‬מטרים. בחצר אנגלית המשמשת חלק מדרך מוצא יתקיימו גם דרישות‬ ‫‪.‬גז בצובר‪ .‬מכלי גז ומיתקני תשתית שונים שנועדו לשרת את הבנין‪ .‬ ‫)‪ (9‬מדרגות וכבשים בלתי מקורים לירידה למרתפים‪ .‬‬ ‫חלק ה'‪ :‬שלד בנין ובידודו התרמי והאקוסטי של הבנין‬ ‫]תיקון התש"ם‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ו‪.‬מתכת או פלסטיק‪.‬לא יפנה לעבר מגרש גובל בנוי או‬ ‫שמיועד לבניה.‬‬ ‫למעט כבש ירידה לרכב ובלבד שגובהם אינו עולה על ‪ 1.‬כבשים וגשר להולבי רגל ממפלס המדרכה לכניסה הקובעת‬ ‫לבנין‪ .5‬מטרים.‬ולרבות‬ ‫מיתקנים עיליים הקשורים בהן‪ .‬עיוותים והשפעות אחרות הנגרמים בשלד‬ ‫על ידי עמסים.3.‬ ‫)‪ (6‬מיתקני תשתית תת קרקעיים כולל מכלי מים או דלק‪ .2009‬‬ ‫‪-255-‬‬ .‬לרבות מהלך מדרגות מקורה בגובה המזערי‬ ‫הדרוש וכן תחנות טרנספורמציה זעירות עיליות ששטחם אינו עולה על ‪10‬‬ ‫מטרים רבועים וגובהם אינו עולה על ‪ 1.‬לרבות בתחום מרווח קדמי ומדרכה ובתנאי שלא יעברו את קו הרחוב.16.‬שגובהם אינו עולה על ‪ 1.1953-‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20638‬ד‬ ‫‪1.‬ושגובה רום‬ ‫רצפתו לא יעלה על ‪ 1.01‬‬ ‫בחלק זה ‪-‬‬ ‫"הטרחה" ‪ -‬כוחות פנימיים‪ .‬ ‫)‪ (12‬מצללה הבולטת מעבר לקו הבנין עד ‪ 40%‬אל תוך המרווח ובלבד שהיא‬ ‫בנויה מחומרים קלים כגון עץ‪ .2‬‬ ‫)‪ (4‬חדר שנאים תת קרקעי‪ .‬‬ ‫התשס"ז )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪5.8.‬ ‫"מעבדה מאושרת" ‪ -‬מכון התקנים הישראלי וכל מי שאישר הממונה על התקינה לפי סעיף‬ ‫‪)12‬א( לחוק התקנים‪ .‬ ‫)‪ (10‬מדרגות‪ .‬ובלבד‬ ‫שגובהם אינו עולה על ‪ 1.‬חניה סלולה או מרוצפת לרבות‬ ‫דרך גישה לחניה.‬מזגנים וחיפוי אקוסטי להם‪ .5‬מטרים.5‬מטרים.4.‬ארונות חשמל‬ ‫ותקשורת‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫צמודים למבנה שמעל פני הקרקע‪ .‬ ‫)‪ (7‬שביל להולכי רגל לרבות שביל מרוצף‪ .

‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬שלד הבנין‬ ‫שלד בנין ומקדם‬ ‫הבטחון‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪5.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬הוא‬ ‫יתוכנן וייבנה בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪.‬ובאין‬ ‫תקן ‪ -‬בחוות דעת של בעל הכשרה מקצועית מתאימה בענין הנידון שהוסמך לכך מטעם שר‬ ‫הפנים‪.2007‬‬ ‫‪-256-‬‬ .‬בטון דרוך ובטון טרום‪ .‬ ‫"תסבולת רכיב או מבנה" ‪ -‬העומס המקסימלי אשר הרכיב או המבנה מסוגלים לשאת.‬‬ ‫)ג( מילוי הוראות סעיף קטן )ב( יובטח באמצעות מקדם הבטחון שנקבע בתקן‪ .‬והן לצורך תכנון חיזוקן‪ .‬במהדורות אלה‪:‬‬ ‫‪20639‬‬ ‫‪1.10.‬כפי שנקבעו בתקן ישראלי ת"י ‪ :466‬חוקת‬ ‫הבטון‪ .‬לשבר‪ .‬‬ ‫לרבות התהוות מצב גבולי‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬על תיקון שלד שבו תקרה הכוללת גופי מילוי‬ ‫מפח‪ .‬ ‫"תסבולת" ‪ -‬הכוח הפנימי המקסימלי אשר יכול להתפתח בחתך‪ .466‬‬ ‫)ה( על אף האמור בפרט משנה )ד(‪ .‬ ‫"תקרה הכוללת גופי מילוי מפח" ‪ -‬כל רצפה או תקרת צלעות או תקרת ערוגות מבטון מזוין‪.‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תיקון השלד יתוכנן ויבנה בהתאם למקדמי הבטיחות החלקיים לעומסים‬ ‫ולחומרים‪ .‬לאבדן מהותו של שלד המחסין חמרים רדיו־‬ ‫אקטיביים ולפגיעות אחרות כיוצא באלה.‬‬ ‫)ד( אם שלד הבנין בנוי מבטון לא מזויין‪ .‬ ‫"קיר נושא" ‪ -‬קיר המהווה חלק משלד.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"מצב גבולי" ‪ -‬ההטרחה העלולה לפגוע במצבו התקין של שלד או במהותו של שלד בנין‬ ‫המיועד למטרה מיוחדת או לגרום לאבדן יציבותו‪ .(I‬או טבלה תחתונה בלתי נושאת‬ ‫מסוג תקרת "רביץ" )חתך ‪ .02‬‬ ‫)א( כל בנין בעל שלד‪.‬עשויים‬ ‫מפח גלי או מפח שטוח‪ .466‬חוקת הבטון‪ .‬‬ ‫)ב( שלד יתוכנן וייבנה באופן שתימנע פגיעה כלשהי במצבו התקין של הבנין‪.(T‬כאשר גופי המילוי של רצפה או תקרה כאמור‪ .‬‬ ‫לפגיעה באטימות מיכלי נוזלים‪ .‬ ‫"קיר כפול דופן" ‪ -‬קיר הבנוי משתי דפנות וביניהן חלל אוויר.‬הן לצורך חישוב תקרות הכוללות גופי מילוי מפח במצב גבולי‬ ‫של הרס‪ .‬בטון מזויין‪ .‬ובין אם חלקם או כולם חסרים‪.‬בין שיש בהן את כל הרכיבים הנדרשים לפי תקן ישראלי‪.‬לדפורמציה גבולית‪.‬ ‫"קיר מסיבי" ‪ -‬קיר הבנוי מחומר מוצק או מלבנים או מבלוקים מלאים.‬‬ ‫ת"י ‪ .‬ ‫"מקדם הבטחון" ‪ -‬המספר המתקבל מחילוקה של ההטרחה הגורמת למצב גבולי בהטרחה‬ ‫המתהווה על ידי עמסים הפועלים על הבנין.‬לרבות תסבולת חתך‬ ‫)‪ (SECTION CAPACITY‬ותסבולת רכיב או מבנה.‬‬ ‫בעלת טבלה עליונה וטבלה תחתונה נושאת )חתך ‪ .

‬‬ ‫בדיקת ביסוס‬ ‫הבנין ושלדו‬ ‫)תיקונים‪ :‬התשמ"ו‪.‬ ‫רכיבי החיזוק המתוכנן לתקרה יישאו את מלוא ההטרחה לגזירה.1979‬‬ ‫)ג( חלק ‪ .‬כי השיטה האמורה ראוייה לשימוש‪.2‬מהדורת ינואר ‪.‬ ‫)‪ (4‬חישוב הכוחות הפנימיים בתקרה הכוללת גופי מילוי מפח‪ .3‬מהדורת יולי ‪:1987‬‬ ‫)‪ (2‬תסבולת הגזירה לא תעלה על חוזקי הגזירה הנקובים בתקן ישראלי ת"י‬ ‫‪ 466‬במהדורות האמורות בפסקה )‪ .‬לענין צינורות פלדה למבנים ‪ -‬ת"י ‪ .‬ ‫)‪ (3‬לצורך תכנון וחישוב התיקון תוזנח תרומת הבטון לקבלת כוחות הגזירה.1987‬‬ ‫)ב( חלק ‪ .‬ ‫לחישוב האמור יצורף טופס בדיקה לפי הנוסח שבנספח א' לסימן זה.‬ ‫)‪ (2‬קיים ניסיון הנדסי לגבי השיטה המוצעת.2007‬‬ ‫‪-257-‬‬ .‫תכנון ובניה‬ ‫)א( חלק ‪ .‬‬ ‫התשנ"ח(‬ ‫‪5.1.1‬מהדורת יוני ‪.2‬‬ ‫‪20640‬‬ ‫‪1.‬ובלבד שאושרו בידי שר הפנים או מי‬ ‫שמונה על ידו לשם כך.1‬‬ ‫חוקת מבני פלדה‪ .1508‬והתאמת ציפויים של רכיבי השלד למטרות הגנה‬ ‫מפני שריפה ‪ -‬ת"י ‪ 1733‬חלק ‪.‬ ‫שיטת בניה‬ ‫]תיקון התשס"ה‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 5.‬להבטחת מילוי הוראות סעיף‬ ‫‪)5.1458‬לענין פחי סיכוך‬ ‫צורתיים מפלדה ‪ -‬ת"י ‪ .‬ ‫)‪ (5‬בחישובי תסבולת גזירה או כפיפה של תקרה הכוללת גופי מילוי מפח ניתן‬ ‫להסתמך על תקנים או כללים אחרים‪ .10.940‬הדן בביסוס‬ ‫)ב( דוגמאות חומרי הבניה ומוצרי הבניה של השלד ייבדקו על ידי מעבדה מאושרת‬ ‫אשר תקבע את איכותם ואם נתקיימו לגביהם דרישות התקנים‪ .‬ייעשה בשיטות‬ ‫פיסיקליות הנדסיות מהימנות ובהתאם להנחיות מהנדס הוועדה המקומית.‬כלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בשלד עשוי פלדה ‪ -‬התאמת כל המוצרים לדרישות ת"י ‪ 1225‬חלק ‪.02‬ב(‪ .(1‬תסבולת הכפיפה תחושב על פי תקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪ 466‬העדכני.04‬‬ ‫לבנינים‪.03‬שיטת בניה תהא מבוססת על חישובים סטטיים ומבחנים הנדסיים ויתקיימו לגביה‬ ‫תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬החישובים הסטטיים יוכיחו כי נעשה בהם ניתוח ברור על פעולת הכוחות‬ ‫המתהווים בשלד על ידי העמסים ונתמלאו הדרישות הקונסטרוקטיביות לגבי‬ ‫השלד תוך מתן הדעת על תכונות חמרי הבניה. באין ניסיון כאמור‪ .‬ימציא‬ ‫מתכנן שלד הבנין חוות דעת של בעל הכשרה מקצועית בענין הנדון שהסמיכו‬ ‫לכך שר הפנים‪ .‬‬ ‫)א( הקרקע שבה יוקם הבנין תיבדק בהתאם לתקן ישראל ת"י ‪ .

‬תנאיו ואגרות(‪ .896‬התאמת פלדה לזיון בטון לת"י ‪ .(2‬‬ ‫התשס"ז )מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 5.‬נסיבות מיוחדות מצדיקות‪.414‬כפי תיקונו בשנת‬ ‫‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬בשלד עשוי בטון מזוין ‪ -‬התאמת הבטון ומרכיביו לדרישות ת"י ‪466‬‬ ‫ולדרישות ת"י ‪ .‬לרבות הוראות בדבר אמצעים מתקנים.‬אם קיימות‪ .‬יחולו הוראות פרט ‪)5.‬כולו או מקצתו‪ .412‬‬ ‫)‪ (2‬עומס שלג על הגג שנקבע בתקן ישראלי ת"י ‪.02‬ה(‪.2007‬‬ ‫‪-258-‬‬ .3‬ולענין‬ ‫מוספים לבטון ‪ -‬ת"י ‪ .412‬‬ ‫)‪ 1 (3‬עומס כתוצאה מרוחות שנקבע בתקן ישראלי ת"י ‪ . חומר בניה‬ ‫שאינו בהתאם לתקן יסולק מאתר הבניה‪.‬‬ ‫עמסים‬ ‫]תיקון התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 5.33.5.1982‬פרט לבנין גבוה ורב־קומות שלגביהם ייערך חישוב עומס כאמור בסעיף‬ ‫‪.118‬‬ ‫)ד( רשאי המהנדס לפטור בעל היתר או מהנדס אחראי על ביצוע השלד מהחובה‬ ‫לקיים הוראות סעיפים קטנים )א(‪)-‬ג(‪ .118‬לענין צמנט ‪ -‬ת"י ‪ .893‬התאמת פלדת דריכה לת"י ‪.7.10.05‬א( לא ייבנה שלד‪ .580‬ת"י‬ ‫‪ 739‬ות"י ‪ .‬‬ ‫)ב( לא ייבנה שלד על פי שיטת בניה שלא מתקיימות בה הוראות כל דין לרבות‬ ‫פרט ‪.‬‬ ‫חומרי בניה‬ ‫ושיטות פסולים‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשס"ה )מס' ‪.1556‬‬ ‫)ג( נקבע בממצאי מעבדה מאושרת כי חומר אינו בהתאם לתקן ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬תודיע המעבדה המאושרת לועדה המקומית על הדבר לאלתר.‬‬ ‫)ד( על תיקון שלד שבו תקרה הכוללת גופי מילוי מפח‪ .1‬ראה הוראות מעבר לענין תקנה משנה זו בתקנות המתקנות‪.1‬לענין אגרגאטים ‪ -‬ת"י ‪ .‬ ‫)‪ (2‬תוך ‪ 7‬ימים ימציא מבקש ההיתר לועדה המקומית חוות דעת של מתכנן‬ ‫שלד הבנין וחוות דעת של האחראי לביקורת בדבר איכות חומרי השלד הדרוש‬ ‫לפי סעיף ‪)5.06‬א( בחישובים הסטטיים יובאו בחשבון בנוסף למשקלו העצמי של הבנין העמסים‬ ‫והגורמים כלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עומס שימושי המהווה את העומס הגדול ביותר העלול להיגרם עקב‬ ‫שימוש בבנין בהתאם לייעודו ובלבד שלא יפחת מהעומס שנקבע בתקן ישראלי‬ ‫ת"י ‪.‬מחומרים שאינם בהתאם לתקן.00‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .466‬ת"י ‪ .02‬ב(‪ .‬‬ ‫‪20640‬א‬ ‫‪1.1735‬‬ ‫)‪ (3‬סיכוך גגות קלים בהתאם לדרישות ת"י ‪.‬לדעתו‪ . במידת הצורך ימסור‬ ‫מבקש ההיתר גם חוות דעת מאת מעבדה מאושרת בדבר ביסוס הבנין ושלדו‬ ‫המסתמכת על ניסוי העמסה לפי ת"י ‪ 252‬ועל בדיקות השלד לפי ת"י ‪ 261‬חלק‬ ‫‪ 6‬ות"י ‪.03‬‬ ‫)ג( נבנה חלק כלשהו מהשלד מחומרים שאינם בהתאם לתקן או על פי שיטת בניה‬ ‫שאינה ממלאת אחר הוראות כל דין ‪ -‬ייהרס השלד או יתוקן‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .

‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (4‬עומס כתוצאה מרעידת אדמה שחישובו יבוסס על תקן ישראלי ת"י ‪.‬‬ ‫צירוף עמסים‬ ‫בחישובים‬ ‫הסטטיים‬ ‫‪) 5.02‬ב(‪.1142‬‬ ‫חובת שילוט לציון‬ ‫עומס שימושי‬ ‫מותר‬ ‫‪ 5.02‬ה()‪((4‬‬ ‫טופס בדיקה מפורטת לצורך קבלת היתר בניה לתיקון תקרה‬ ‫הכוללת גופי מילוי מפח‬ ‫נתונים נדרשים של התקרה הקיימת‬ ‫גאומטריה כללית‬ ‫מפתחים‬ ‫המשכיות‬ ‫כיווניות‬ ‫קורות‬ ‫כותרות עמודים‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪ .2007‬‬ ‫‪-259-‬‬ .10.‬‬ ‫)ב( החישובים הסטטיים של גג לא יתבססו על הנחה שלפיה פועלים בעת ובעונה‬ ‫אחת עומס הנגרם מרוחות ועומס הנגרם על ידי שלג או עומס שימושי‪.07‬א( בחישובים הסטטיים של כל חלק מחלקיו של השלד יובא בחשבון אותו צירוף‬ ‫של העמסים המפורטים בסעיף ‪)5.‬של חדר מדרגות או של גג‪ .06‬א()‪ (6‬תתוכנן שיטת בנייתו של שלד המבטיחה קיום‬ ‫הוראות סעיף ‪)5.‬‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫נספח א'‬ ‫)פרט ‪) 5.‬מנופים‪ .‬הנימוק לכך‬ ‫‪20640‬ב‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫‪1.08‬העומס האפקי על מעקה של מרפסת‪ .06‬א(‪ .‬יוצב‬ ‫במקום בולט לעין שלט לציון העומס השימושי המותר על הרצפה האמורה‪.‬כלי רכב וכיוצא‬ ‫באלה.‬הגורם להטרחה המכסימלית‪.‬‬ ‫)ב( בכפוף לסעיף ‪)5.413‬‬ ‫)‪ (5‬ההשפעה הדינמית של תנועת מכונות‪ .‬מעליות‪ .‬ ‫)‪ (6‬העמסים העלולים לפעול על חלקי השלד בעת הקמת הבנין‪.‬ייקבע על פי‬ ‫החישובים שהוגשו על ידי המהנדס האחראי על ביצוע השלד ובלבד שלא יפחת מהעומס‬ ‫שנקבע בתקן הישראלי ת"י ‪.09‬עולה העומס השימושי על רצפה על חמש מאות קילוגרמים למטר מרובע‪ .‬‬ ‫)ג( חישובים סטטיים לא יתבססו על הנחה לפיה עומס הנגרם מרוחות ועומס‬ ‫הנגרם מרעידת אדמה פועלים בעת ובעונה אחת‪.‬‬ ‫עומס אפקי על‬ ‫מעקה‬ ‫)תיקון התשמ"ב(‬ ‫‪ 5.

‬הנימוק לכך‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫עומסים‬ ‫משקל עצמי‬ ‫עומס קבוע נוסף‬ ‫עומס שימושי‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫חומרים‬ ‫סוג הבטון‬ ‫סוג הפלדה‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪ .10.‬הנימוק לכך‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20640‬ג‬ ‫‪1.‬הנימוק לכך‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫סידור צלעות‬ ‫][‬ ‫מיקום עמודים‬ ‫][‬ ‫קורות‬ ‫][‬ ‫חתכים מקומיים‬ ‫][‬ ‫דוח מיפוי מעבדה‬ ‫תיאור המצב הכללי של התקרה הנבדקת‪:‬‬ ‫אופן החישוב לתיקון התקרה‪:‬‬ ‫תיאור שיטת החישוב‪:‬‬ ‫תיאור כלי החישוב )תוכנות מחשב(‪:‬‬ ‫חתימת עורך החישוב הסטטי‪_________________________________________________________________ :‬‬ ‫גאומטריה כללית‬ ‫מפתחים‬ ‫המשכיות‬ ‫כיווניות )חד–כיווניות‪/‬‬ ‫דו–כיווניות‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫גאומטריה מקומית‬ ‫נתוני חתכים‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪ .‬הנימוק לכך‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫תכניות‬ ‫אם לא הוגש‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2007‬‬ ‫‪-260-‬‬ .

‬הנימוק לכך‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫תוצאות החישוב‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫מהלכי כוחות פנימיים‬ ‫)מומנטים‪ .‬‬ ‫מניעת חדירת‬ ‫מים ורטיבות דרך‬ ‫קירות חיצוניים‬ ‫‪5.‬מי תהום וזרמי מים תת־קרקעיים לתוכו‪.2007‬‬ ‫‪-261-‬‬ .‬יאוטם חלקו‬ ‫התחתון של הבנין למניעת חדירת מי גשם‪ .‬‬ ‫קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו‬ ‫‪20641‬‬ ‫‪1.10.31‬‬ ‫)בוטל(‪.‬כוחות גזירה(‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫חישוב מאמצי גזירה באזורי‬ ‫הסמכים‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫שקיעות‬ ‫מסקנות וקביעת הצורך בחיזוק התקרה‪______________________________________________________________ :‬‬ ‫________________________________________________________________________ ________________________________‬ ‫________________________________________________________________________ ________________________________‬ ‫שיטת החיזוק‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪ .‬שיפוע הקרקע שלו או כל גורם אחר בסביבה‬ ‫עלולים לגרום לחדירת מים ורטיבות לבנין ולהתהוות טחב בחלקי הבנין‪ .‬הנימוק לכך‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫תיאור שיטת החיזוק מלווה‬ ‫בפרטים משורטטים‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫חישוב תרומת החיזוק‬ ‫להגדלת התסבולת לגזירה‬ ‫ולכפיפה‬ ‫חתימת עורך החישוב הסטטי‪_________________ _____________________________________________ :‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬איטום בנין נגד טחב ולחות‬ ‫איטום נגד טחב‬ ‫ורטיבות‬ ‫‪ 5.‫תכנון ובניה‬ ‫קורות )בולטות או שטוחות(‬ ‫כותרות עמודים )בולטות או‬ ‫שטוחות(‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫גאומטריה מקומית‬ ‫נתוני חתכים‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪ .30‬כל אימת שגבהו היחסי של נכס‪ .‬‬ ‫)תיקון התשמ"ז(‬ ‫‪5.32‬‬ ‫מבחוץ‪.

‬‬ ‫יצוייד במערכת שאיבה המסוגלת להסיר מעליו את מי ההצפה‪.‬ ‫)‪ (3‬בידודו של הקיר נגד חום‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .3.‬למעט אלה שבקומה התחתונה‪ .02‬ב(‪ .35‬א( במרתף של בנין רב־קומות או בנין המשמש להתקהלות ציבורית‪ .33‬א( גגו של בנין‪ .‬ ‫)‪ (2‬חמרי המליטה וציפוי הקיר.1045‬חלק ‪ 2‬של בניני משרדים יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקן ישראלי‪ .38‬‬ ‫בידור תרמי‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ו )מס' ‪.8.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ת"י‬ ‫‪ 1045‬חלק ‪ :3‬בידוד תרמי של בנינים‪ :‬בניני משרדים ושל בתי חולים יתוכנן ויבוצע בהתאם‬ ‫לתקן ישראלי‪ .39‬א( בידודם התרמי של אלמנטי המעטפת של בניני מגורים יתוכנן ויבוצע בהתאם‬ ‫לתקן ישראלי‪ .1‬תחילת תיקון התשס"א )הוספת הסיפא לתקנת משנה )א( החל במילים "ושל בניני משרדים"‬ ‫ותוספת המילים "או בניני משרדים" בתקנת משנה )ב(( ‪ -‬שנה מיום ‪.‬‬ ‫נדבך ראש‬ ‫‪) 5.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫איטום בחמרים‬ ‫אספלטיים‬ ‫]תיקון התשמ"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 5.34‬מרתף או מקלט תת־קרקעי שאינו מנוקז בדרך גרוויטציונית והנמצא במקום שעלול‬ ‫להיות מוצף על ידי מי תהום‪ .‬ת"י ‪ .‬שאינו מנוקז‬ ‫בדרך גרוויטציונית והמכיל גנרטורים‪ .‬‬ ‫)ב( טיב החמרים המתאימים ושיטת האיטום ייקבעו בידי עורך הבקשה או האחראי‬ ‫לביקורת‪ .‬‬ ‫)ב( משאבות הניקוז יופעלו באופן אוטומטי עם עליית פני המים במרתף לגובה‬ ‫העלול לסכן את פעולתם התקינה של הגנרטורים והמכונות האחרות שבמרתף‪.‬‬ ‫הרחקת מי הצפה‬ ‫‪ 5.(5‬‬ ‫התשס"א ‪.10.‬קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת־קרקעיים ורצפות‬ ‫חדרי השירות‪ .37‬בקביעת עביו של קיר יובאו בחשבון‪ .‬יאוטמו בחמרים אספלטיים‪.‬מי גשם או דליפות מצנרת אספקת המים או מערכת ביוב‪.2007‬‬ ‫‪-262-‬‬ .1045‬חלק ‪ .‬‬ ‫חמרי בניה ומליטה‬ ‫‪5.‬להסקה או להפעלת‬ ‫מעליות‪ .1‬של בתי ספר וגני ילדים יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקן‬ ‫ישראלי‪ .‬ת"י ‪ .‬משאבות מים‪ .5‬בידוד תרמי של בנינים‪ :‬בתי חולים‪.36‬א( קיר הנמשך והעולה מעל פני גג יכוסה בנדבך ראש שמשטחו העליון יהיה‬ ‫משופע כלפי הגג‪.‬‬ ‫)ב( נדבך ראש יהיה עשוי מחומר מגן אשר ימנע חדירת מים ורטיבות לקיר‪.‬או מכונות לאיוור‪ .‬בנוסף לחישובים הדרושים לקיום הוראות סעיף‬ ‫‪)5.‬ת"י ‪ 1045‬חלק ‪ .1‬‬ ‫התשס"ב )מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 5.‬רטיבות ורעש‪.‬הדברים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שיטת הבניה ותכונות חמרי הבניה.‬‬ ‫חמרי הבניה והמליטה לבניית קיר יהיו בהתאם לתקן‪.‬‬ ‫הפעלה אוטומטית‬ ‫של משאבות ניקוז‬ ‫‪) 5.‬קור‪ .‬‬ ‫עובי קיר‬ ‫‪ 5.‬יותקן תחת רצפתו בור אטום ובו משאבות ניקוז להסרת מי ההצפה מעליו‪.‬בהתאם לכללי המקצוע המקובלים‪.‬לפי הענין‪ .2001‬‬ ‫‪20642‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .

2‬בידוד אקוסטי בבניני מגורים‪ :‬מכללי דלתות כניסה‪.‬‬ ‫)ג( הבידוד האקוסטי בין חללים שבתוך הדירות לבין מערכת המעלית שבבניני‬ ‫מגורים יהיה בהתאם לתקן ישראלי‪ .‬יקושרו שתי דפנותיו בלבנים‪.‬‬ ‫)ג( פתח כאמור יבודד באופן שיימנע רקבונם של משקופי החלון או הדלת שבפתח‬ ‫ותימנע חדירת רטיבות דרך המשקופים מצידו החיצון לצידו הפנימי של קיר כאמור‪.‬יהיה ‪ 15‬ס"מ לפחות‪.‬‬ ‫)ב( עביו הכולל של קיר כפול דופן המפריד שתי יחידות דיור‪ .‬‬ ‫‪20643‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫בידוד אקוסטי‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ו )מס' ‪.‬‬ ‫חגורות בטון או חיזוקים מתכתיים‪.‬בתי ספר‪ .‬‬ ‫)ב( הבידוד האקוסטי של דלתות כניסה לדירות למגורים יהא בהתאם לת"י ‪1004‬‬ ‫חלק ‪ .41‬‬ ‫פתחים בקיר כפול‬ ‫דופן המשמש קיר‬ ‫חיצון‬ ‫‪) 5.40‬א( הבידוד האקוסטי בין חללי דירה אחת לחללי דירות אחרות בבניני מגורים‪.1‬בידוד אקוסטי בבניני מגורים‪ :‬קירות ותקרות )רצפות( בין‬ ‫דירות‪.43‬‬ ‫השלד‪.‬‬ ‫ובין חללים שבתוך הדירות לבין חדרי מדרגות וחדרי מכונות שבבניני מגורים יהיה בהתאם‬ ‫לתקן ישראלי‪ .‬‬ ‫)ב( המרחק בין חיזוקים מתכתיים כאמור לא יעלה על ‪ 90‬ס"מ והמרחק בין החיזוק‬ ‫המתכתי הגבוה ביותר בקיר ובין משקוף הפתח לא יעלה על ‪ 30‬ס"מ‪.‬‬ ‫חיצוב תעלה בשלד‬ ‫או בקיר לא נושא‬ ‫‪5.3‬בידוד אקוסטי בבניני מגורים‪ :‬רעש‬ ‫ממעליות‪.‬יתוכנן ויבוצע כך‬ ‫שיבטיח כי ההתנגדות התרמית האופיינית המזערית שלהם תהיה‬ ‫‪0.‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( בידודם התרמי של אלמנטי המעטפת של בנינים שאינם בניני מגורים‪ .‬בתי‬ ‫ספר‪ .‬ת"י ‪ 1004‬חלק ‪ .‬‬ ‫)א( עביו של קיר המפריד שתי יחידות דיור והוא קיר מסיבי‪ .‬בידודם התרמי של אלמנטי המעטפת של בנינים‬ ‫שאינם בניני מגורים‪ .‬ת"י ‪ 1004‬חלק ‪ .2009‬‬ ‫‪-263-‬‬ .42‬א( חודר פתח דרך קיר חיצון שהוא כפול דופן‪ .‬‬ ‫עובי קיר המפריד‬ ‫שתי יחידות דיור‬ ‫‪5.‬‬ ‫)א( לא תחוצב תעלה בשלד של בנין אלא על פי אישור המהנדס האחראי על ביצוע‬ ‫)ב( לא תחושב תעלה בקיר שאינו קיר נושא אלא על פי אישור עורך הבקשה‪.(5‬‬ ‫התשס"ב )מס' ‪[(2‬‬ ‫מ"ר × מעלות ‪°‬צ‬ ‫ווט‬ ‫‪) 5.‬גני ילדים‪ .4.‬יתוכנן ויבוצע כך שיבטיח כי ההתנגדות‬ ‫התרמית האופיינית המזערית שלהם תהיה‬ ‫‪0.‬בניני משרדים או בתי חולים‪ .3‬‬ ‫מ"ר × מעלות ‪°‬צ‬ ‫ווט‬ ‫ובאזורים הרריים‪ .‬בניני משרדים או בתי חולים‪ .‬בערבה ובעמק בית שאן‪ .‬גני ילדים‪ .‬יהיה ‪ 20‬ס"מ לפחות‪.

‬או מכלית אשפה‪ .‬לרבות‬ ‫מכלי אשפה מוטמנים‪ .‬ ‫)‪ (3‬תעשיה קלה ומלאכה ‪ -‬נפח של ‪ 4‬עד ‪ 6‬ליטרים ליום למטר מרובע עיקרי.2009‬‬ ‫‪-264-‬‬ .700‬ל–‪ 32.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫"מכולת דחס" ‪ -‬מכולת אשפה‪ .200‬ליטרים.‬ ‫"מכולת אשפה" ‪ -‬כלי אצירת אשפה בנפח שבין ‪ 1.‬ ‫"מצנח אשפה" ‪ -‬כלי קיבול המיועד להכנסת אשפה לצינור אשפה יבש ומוצמד אליו.‬ ‫"עגלת אשפה" ‪ -‬כלי אצירת אשפה על גלגלים בנפח שבין ‪ 600‬ל–‪ 1.000‬ליטרים‪.‬ייקבעו בידי הרשות המקומית ויירשמו‬ ‫בתיק המידע‪ .‬ ‫"מכל אשפה" ‪ -‬כלי אצירת אשפה דו–גלגלי בנפח שבין ‪ 120‬ל–‪ 360‬ליטרים.‬נפח כלי אצירה‬ ‫מינימלי למבנה ‪ 240‬ליטרים.‬עם אפשרות לניתוקו‬ ‫מהמכולה.01‬‬ ‫בחלק זה ‪-‬‬ ‫"ארובת אוויר" ‪ -‬צינור מוביל או מעבר המיועד להעברת אוויר‪ .‬ ‫"כלי אצירת פסולת למיחזור" ‪ -‬כלי אצירה להפרדת סוגי פסולת לצורכי מיחזור.4.5‬ליטרים ליום למטר מרובע עיקרי.‬ ‫)‪ (2‬משרדים ותעסוקה ‪ -‬נפח של ‪ 1‬עד ‪ 1.‬גזים ואדים.‬לצורך שינוע אשפה‬ ‫מקומות עליונות בבניין למכולת אשפה‪ .‬ ‫"מכלית אשפה" ‪ -‬כלי אצירת אשפה על גלגלים בנפח שבין ‪ 1.‬או עגלת אשפה שנפחה‬ ‫מעל ‪ 1.‬בהתחשב בתדירות פינוי‪ .02‬א( סוגי כלי אצירת אשפה וכמותם לבניין‪ .‬ ‫"צינור אשפה יבש" ‪ -‬צינור מאונך עם אפשרות הטיה בקצהו התחתון‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫חלק ו'‪ :‬אצירת אשפה וסילוקה מבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪6.000‬ליטרים.‬בתוספת כלי קיבול ודחסן אינטגרלי‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬מבנה לריכוזם ואיתורו‬ ‫‪) 6.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫בחירת כלי אצירת‬ ‫אשפה‬ ‫)תיקון התשס"ט(‬ ‫סימן ב' ‪ -‬בחירת כלי אצירת אשפה‪ .‬כדלקמן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דירת מגורים ‪ -‬נפח של ‪ 60‬ליטרים ליום ליחידת דיור‪ .‬ ‫‪20644‬‬ ‫‪1.‬ ‫"כלי אצירת אשפה אחר" ‪ -‬כלי אצירת אשפה בשיטות חדשות שונות מהמקובל‪ .‬לפי מפתחות‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סימן ד' ‪ -‬עמידות אש של שלד הבנין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫עמידות אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪5.‬ ‫)‪ (4‬מסחר למעט מרכול ‪ -‬נפח ‪ 4‬ליטרים ליום למטר מרובע עיקרי.200‬ל–‪ 1.‬מיתקן פינוי אשפה פניאומטי או כל מיתקן אחר.60‬‬ ‫בעמידות האש של שלד הבניין יתקיימו דרישות סימן ב' בפרק ג' לחלק ג'‪.700‬ליטרים.

‬באישור‬ ‫המהנדס‪.‬ניתן להפחית את הכמויות‬ ‫מהמפתחות האמורים‪.‬ ‫)‪ (3‬חדר‪ .‬‬ ‫)ז( דרך לרכב פינוי מכולת אשפה או מכולת דחס תאפשר תמרון והתיישרות רכב‬ ‫הפינוי בהמשך לציר אורך המכולה.‬בקומת קרקע או המרתף‪ .50%‬‬ ‫)ד( לכלי אצירת אשפה ייבנה מבנה שיאפשר את הצבתו ותפעולו.‬‬ ‫)ט( טבלת סיווג מבנים ואופי שבילי פינוי בהתאם לכלי אצירת אשפה ‪-‬‬ ‫חדר בקומת‬ ‫קרקע או‬ ‫מרתף‬ ‫ביתן‬ ‫מסתור‬ ‫מרחק מרבי בין‬ ‫דלת ממבואת‬ ‫הכניסה לבניין‬ ‫לפתח מבנה‬ ‫האצירה‬ ‫שביל פינוי‬ ‫מרוצף‬ ‫או סלול‬ ‫בשיפוע‬ ‫מרבי‪ .‬ ‫)‪ (2‬ביתן חיצוני מקורה לכלי אצירת אשפה.‬בהתאם לשיטות הפינוי‬ ‫הנהוגות בה‪.‬אם לא נדרשה מכולת דחס.2009‬‬ ‫‪-265-‬‬ .‬‬ ‫)ח( דרך גישה מתא אשפה לרכב פינוי אשפה תהיה על ידי שביל מרוצף או יצוק‪.‬‬ ‫ברוחב ‪ 1. מבנה הריכוז של‬ ‫כלי אצירת אשפה ייסחר מתוך הרשימה שלהלן‪ .‬‬ ‫)ג( שימוש במכולת דחס וכלי אצירה‪ .4.‬‬ ‫)ו( מיתקן אשפה יופרד מריכוז מכלי גז או ממכל גז טמון‪ .‬רשאית‬ ‫הרשות המקומית לדרוש התקנת מכבש לאריזות‪ .‬‬ ‫)ב( ברשות מקומית שמקיימת איסוף לצורכי מיחזור‪ .‬מאפשר הפחתת נפח המכולה לכדי ‪.‬‬ ‫)ה( מיקום מבני ריכוז כלי אצירת אשפה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (5‬במבנים למסחר או תעסוקה‪ .‬כאשר בחירת סוג המבנה‪ .‬באמצעות קיר הפרדת‬ ‫אש או בהפרדת מרחק מזערי של ‪ 3‬מטרים‪.3‬מטרים לפחות‪.‬בלא‬ ‫מדרגות‬ ‫סוג מבנה המיתקנים‬ ‫כלי אצירת אשפה‬ ‫מרחק מרבי‬ ‫בין דלת מבנה‬ ‫אצירה לרכב‬ ‫פינוי‬ ‫מכל אשפה‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ 75‬מטרים‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪ 40‬מטרים‬ ‫עגלת אשפה‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ 75‬מטרים‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪ 25‬מטרים‬ ‫‪20645‬‬ ‫‪1.‬יהא‬ ‫בהתאם למפורט בטבלה שבפרט משנה )ט(‪.‬והגישה אליהם ומהם לרכב הפינוי‪ .‬ ‫)‪ (6‬למבנים אחרים ‪ -‬על פי ניתוח הנדסי שיוגש בידי המבקש‪ . רוחב דרך לרכב פינוי לא יפחת מ–‪ 4‬מטרים רדיוס לציר‬ ‫הדרך ‪ 12‬מטרים‪.‬ ‫)‪ (4‬מיתקן אחר לפי דרישת ואישור הרשות המקומית‪ .‬תהא לפי הטבלה‬ ‫שבפרט משנה )ט(‪:‬‬ ‫)‪ (1‬משטח רצפה ומסתור לכלי אצירת אשפה.‬שבהם עסקים המרכזים אריזות‪ .‬לכלי אצירת אשפה.

05‬‬ ‫האלה‪:‬‬ ‫)א( ביתן אשפה או חדר אשפה בתחום הבניין יאווררו באופן טבעי באחת מהשיטות‬ ‫)‪ (1‬שני פתחי אוורור צמודי תקרה בקירות שונים של המבנה.‬יישמר מעבר ברוחב מטר אחד לפחות‪.4.‬ובלבד שארובת אוויר תצא אל מחוץ לקירות מבנה‬ ‫אחסון כלי אצירת אשפה.‬וארובת אוורור בתקרה ששטחה לא יפחת מ–‪ 300‬סנטימטרים‬ ‫רבועים.‬‬ ‫בלא מדרגות‬ ‫בהתאמה לסוגי‬ ‫הכלים לעיל‬ ‫מרחק מרבי בין‬ ‫דלת מבנה אצירה‬ ‫לרכב פינוי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ג' ‪ -‬תכנון וגימור מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה‬ ‫מבנה אחסון כלי‬ ‫אצירת אשפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.‬תוך ציון פרטים‬ ‫נדרשים בתיק המידע להיתר‬ ‫מרחק מרבי בין‬ ‫דלת ממבואת‬ ‫הכניסה לבניין‬ ‫לפתח מבנה‬ ‫האצירה‬ ‫‪ 100‬מטרים‬ ‫‪15%‬‬ ‫צמוד‬ ‫‪ 100‬מטרים‬ ‫‪ 100‬מטרים‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫צמוד‬ ‫‪ 7‬מטרים או‬ ‫בהתאמה לכלי על‬ ‫פי הרשות המקומית‬ ‫בהתאמה לסוגי‬ ‫הכלים לעיל‬ ‫בהתאמה לסוגי‬ ‫הכלים לעיל‬ ‫שביל פינוי‬ ‫מרוצף או סלול‬ ‫בשיפוע מרבי‪. שטחם‬ ‫הכולל של פתחי האוורור יהיה ‪ 5%‬לפחות משטח הביתן או חדר האשפה.2009‬‬ ‫‪-266-‬‬ .‬‬ ‫אוורור‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪6.‬ ‫‪20646‬‬ ‫‪1.‬כאשר נדרשת הקמת מבנה ריכוז אשפה משותף בעבור כמה בניינים‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סוג מבנה המיתקנים‬ ‫כלי אצירת אשפה‬ ‫מכלית אשפה ומכולת‬ ‫אשפה‬ ‫מכולת דחס‬ ‫כלי אצירת אשפה אחר‬ ‫חדר בקומת‬ ‫קרקע או‬ ‫מרתף‬ ‫‪+‬‬ ‫ביתן‬ ‫‪+‬‬ ‫מסתור‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫כלי אצירת פסולת למיחזור‬ ‫בהתאם להנחיות הרשות‬ ‫המקומית‪ .‬למעט באזורים עם מבנה‬ ‫טופוגרפי משופע‪ .6.‬תוך מתן אפשרות גישה והשלכת פסולת אליהם ואפשרות להוצאתם‬ ‫ממבנה האחסון בלא צורך בהזזת כלים סמוכים‪.‬ ‫)‪ (2‬פתח אוורור אחד סמוך לרצפה בשטח שלא יפחת מ–‪ 2%‬משטח הביתן‬ ‫או החדר‪ .03‬א( מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה יוצב בתחום הנכס‪ .‬‬ ‫)ב( במבנה למכולת אשפה או למכולת דחס‪ .‬בהתאם‬ ‫לסוג המבנה‪ .‬‬ ‫)ב( מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה יתוכנן וייבנה בהתאמה למפרטים‪ .‬כמתואר בטבלה שבפרט ‪.12‬‬ ‫מידות מבנה‬ ‫לאחסון כלי אשפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.04‬א( מידות מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה יאפשרו הצבה ותפעול של כלי האשפה‬ ‫על פי גודלם וכמותם‪ .‬‬ ‫לאורך צלע קצרה אחת וצלע ארוכה אחת של המכולה‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (3‬אוורור מכני‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .

‬או בקרבתו‪ .‬‬ ‫תאורה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 6.‬יותקן ברז מים ונקודת‬ ‫ניקוז. אם קיים ברז המים בסמוך למבנה האמור‪ .2009‬‬ ‫‪-267-‬‬ .‬סורגים או תריסי רפפה.1.‬יכוסו ברשת בלתי מחלידה‪ .‬ ‫במבנה למכולת אשפה או מכולת דחס‪ .5‬מטרים לפחות פנימה מקיר חיצון של הבניין שבו יש פתחים‪.10‬במבנה מסוג מסתור יבוצע גימור בחיפוי רחיץ לכל גובה קירותיו. כל פרטי המסגרות‬ ‫שאינם אטומים‪ .‬ובלבד שיתאפשר שימוש סביר במסתור בשעות החשיכה‪.09‬א( במבנה מסוג מסתור ניתן לסגור את פתח הכניסה בשער מתכת בגובה קירות‬ ‫המסתור‪.‬למניעת גלישת נוזלים‬ ‫מחוץ למבנה‪.‬‬ ‫גימור קירות חיפוי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 6.‬‬ ‫)ב( במבנה מסוג ביתן אשפה או חדר אשפה בתחום הבניין יש להקים דלת פח‬ ‫רפפות או אטומה עם מנגנון סגירה עצמית ומשקוף להגנה על כל רוחב הקיר או זוויתני‬ ‫הגנה‪.‬או‬ ‫טיח צמנטי בכל השטח הפנימי של קירות המבנה‪.‬‬ ‫‪20647‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ב( לא נדרש סידור ניקוז לברז המותקן בתחום הגינה בעבור ובסמוך למכל אשפה‬ ‫בודד‪.‬‬ ‫פרטי מסגרות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (4‬אוורור מכני לעבר גג הביתן או גג הבניין שבו מצוי חדר האשפה‪.‬מונעת חדירת חרקים‪.‬דלת‬ ‫ומרפסת מגורים ברדיוס של ‪ 3‬מטרים לפחות‪.‬תותקן תעלת ניקוז עם רשת‪ . במבנה מסוג מסתור ניתן להתקין את נקודת‬ ‫התאורה גם בסביבתו‪ .‬‬ ‫ברז שטיפה וניקוז‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6. ואולם במסתור‬ ‫למכל אשפה או עגלת אשפה ניתן לבצע גם גימור בקירות בטון‪ .07‬פתחי האוורור או הכניסה למבנה אחסון כלי אשפה יהיו מרוחקים מחלון‪ . במבנה למכלי‬ ‫אשפה או עגלות אשפה יבוצע חיפוי רחיץ לגובה ‪ 1.8‬מטרים לפחות.(1‬או )‪ (3‬יותקנו כך‬ ‫שיימצאו במרחק של ‪ 1.‬‬ ‫)ב( פתחי אוורור בחדר אשפה כאמור בפרט משנה )א()‪ (2) . במבנה למכלית אשפה‬ ‫או למכולות אשפה או מכולות דחס יבוצע חיפוי לגובה ‪ 3‬מטרים לפחות.‬ובלבד שיהיה יצוק וחלק‪ .08‬א( בתחום מבנה לאחסנת כלי אצירת אשפה‪ .‬‬ ‫)ג( בפתחי האוורור יש להתקין סבכה‪ .‬‬ ‫מרחק משכנים או‬ ‫מדיירים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 6.‬תותקן נקודת ניקוז נוספת בתוך המבנה.06‬בכל מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה ובמסלול הגישה אליו יותקנו נקודות תאורה‬ ‫שיאפשרו שימוש במבנה בשעות חשיכה.

‬מסוג טרצו‪.2009‬‬ ‫‪-268-‬‬ .‬‬ ‫)ב( במבנה מסוג מסתור המיועד למכל אשפה או עגלת אשפה גימור הרצפה יהיה‬ ‫אחד מן הגימורים המנויים בפרט משנה )א(‪.‬‬ ‫לצורך הוצאת כלי אצירת‬ ‫האשפה יהיה ‪ 0.‬יותקן ריצוף רחיץ‪) .‬איטום יבוצע לפני שכבת הריצוף או היציקה הסופית.‬‬ ‫טבלת דרישות‬ ‫ממבני אצירת‬ ‫אשפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סוג מבנה‬ ‫מסתור‬ ‫כלי‬ ‫אשפה‬ ‫‪6.11‬א( בביתן אשפה ובחדר אשפה יבוצע גימור רצפת בטון יצוקה חלקה בשיפוע קל‬ ‫לעבר פתח המבנה‪ .‬למניעת‬ ‫היפגעות חיפויים על ידי‬ ‫כלי האצירה‬ ‫גובה קירות מסתור לכלי‬ ‫מכל‬ ‫אצירת אשפה יהיה ‪ 0.‬או בשיפוע לעבר נקודת ניקוז בתחום המבנה.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ברצפת‬ ‫מבנה האצירה או בניית‬ ‫מדרכה מובילה בהתאם‬ ‫לדרישות הרשות המקומית‬ ‫‪1.‬‬ ‫לפי הוראות היצרן‪ .9‬מטרים לפחות‪ . אם חדר האשפה נמצא מעל‬ ‫חלקי בניין אחרים‪ . ואולם בביתן אשפה‬ ‫או בחדר אשפה המיועדים למכל אשפה או עגלת אשפה‪ . נוסף על כך תותקן‬ ‫דלת שירות אשר תאפשר‬ ‫מעבר חופשי ברוחב של‬ ‫‪ 0.5‬מטרים לפחות‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‬ ‫מכולה‬ ‫מבנה למכולת אשפה או‬ ‫ומכולת‬ ‫מכולת דחס יהיה ‪ 4‬מטרים‬ ‫דחס‬ ‫לפחות.‬‬ ‫קרמיקה או בדומה לכך( בדרגת החלקה ‪ R10‬לפחות‪ .1‬מטרים‬ ‫אשפה‬ ‫או עגלת לפחות מעל מפלס הגובה‬ ‫העליון של כלי אצירת האשפה‬ ‫אשפה‬ ‫ובהתאמה לפרט ‪ (5)4.09‬בחלק‬ ‫ד' ‪ -‬בניה במרווחים ומעבר לקו‬ ‫רחוב.1. דלת שירות‬ ‫הממוקמת מהמבואה או‬ ‫מחלל סגור פנימי תהא‬ ‫דלת אש‬ ‫‪20648‬‬ ‫לצורך שינוע מכולת‬ ‫אשפה ומכולת דחס יותקנו‬ ‫שני מובילי פלדה ומעצור‪.12‬‬ ‫במבנים לאצירת אשפה יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫מידת גובה מינימלית‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‬ ‫אמצעי הגנה על קירות‬ ‫ושינוע‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‪.1‬מטרים‬ ‫יותקן צינור הגנה סביב‬ ‫קירות מבנה ריכוז כלי‬ ‫האצירה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ניתן‬ ‫לבצעה כדלת משולבת‬ ‫בדלת הגדולה.‬עם שיפועים לעבר נקודת ניקוז בתחום‬ ‫המבנה‪.4‬מטרים‬ ‫מעל לרוחב כלי האצירה‬ ‫ולא יפחת מ–‪ 1. קיר המסתור בקו גבול‬ ‫עם נכס מגורים שכן‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫גימור רצפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.‬יבוצע‬ ‫בגובה ‪ 1.

1‬מטרים‬ ‫בעבור מכולות‪ .1‬מטרים‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‬ ‫מבנה למכולת אשפה או‬ ‫מכולת דחס יהיה ‪ 4‬מטרים‬ ‫לפחות.9‬‬ ‫ניתן‬ ‫לפחות.000‬‬ ‫ליטרים וגובה ‪ 5.‬ ‫מטרים‬ ‫לבצעה כדלת משולבת‬ ‫בדלת הגדולה. נוסף על כך תותקן‬ ‫דלת שירות שתאפשר מעבר‬ ‫חופשי ברוחב ‪ 0.2009‬‬ ‫‪-269-‬‬ .5‬מטרים וגובה מעל ‪4.05‬מטרים‬ ‫‪ 3. ניתן לבצעה כדלת‬ ‫משולבת בדלת הגדולה.‬ברצפת‬ ‫מבנה האצירה או בניית‬ ‫מדרכה מובילה בהתאם‬ ‫לדרישות הרשות המקומית‬ ‫‪20648‬א‬ ‫‪1.4‬מטרים‬ ‫מעל לרוחב כלי האצירה‬ ‫ולא יפחת מ–‪ 1.‬בעבור‬ ‫מכולת אשפה של ‪1.5‬מטרים.‬לפי‬ ‫הוראות היצרן‪ . אם מרווח‬ ‫התמרון לפני ביתן אשפה או‬ ‫מכולת‬ ‫אשפה או חדר אשפה מחייב העלאת‬ ‫מכולת אשפה עוד בתחום‬ ‫מכולת‬ ‫הביתן או החדר‪ .1‬מטרים‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‬ ‫מבנה למכולת אשפה או‬ ‫מכולת דחס יהיה ‪ 4‬מטרים‬ ‫לפחות.‬ולמניעת פגיעת‬ ‫חיפויים על ידי כלי‬ ‫האצירה‬ ‫לצורך שינוע מכולת אשפה‬ ‫ומכולת דחס יותקנו שני‬ ‫מובילי פלדה ומעצור‪ .‬אזי יש לבצע‬ ‫דחס‬ ‫גובה נטו של ‪ 4‬מטרים לפחות‬ ‫בתוך הביתן או החדר‪ .000‬ליטרים‬ ‫אמצעי הגנה על קירות‬ ‫ושינוע‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‪.‬ ‫לצורך שינוע מכולת אשפה‬ ‫ומכולת דחס יותקנו שני‬ ‫מובילי פלדה ומעצור‪ . אם מרווח התמרון‬ ‫מכלית‬ ‫אשפה או לפני ביתן אשפה או חדר אשפה‬ ‫מחייב העלאת מכולת האשפה‬ ‫מכולת‬ ‫אשפה או עוד בתחום הביתן או החדר‪.‬‬ ‫לצורך הוצאת כלי אצירת‬ ‫האשפה‪ .‬‬ ‫לצורך הוצאת כלי אצירת‬ ‫האשפה יהיה ‪ 0.4‬מטרים‬ ‫מעל לרוחב כלי האצירה‬ ‫ולא יפחת מ–‪ 1.‫תכנון ובניה‬ ‫סוג‬ ‫מבנה‬ ‫ביתן‬ ‫אשפה‬ ‫כלי‬ ‫אשפה‬ ‫מכל‬ ‫אשפה‬ ‫או עגלת‬ ‫אשפה‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‬ ‫מידת גובה מינימלית‬ ‫‪ 2.1.‬ ‫דלת שירות הממוקמת‬ ‫מהמבואה או מחלל סגור‬ ‫פנימי תהא דלת אש‬ ‫יותקן צינור הגנה סביב‬ ‫קירות מבנה ריכוז כלי‬ ‫האצירה‪ .5‬‬ ‫מכלית‬ ‫אשפה או מטרים מחוץ לדלת.‬יהיה ‪ 0.05‬מטרים‬ ‫‪ 3.000‬ליטרים‬ ‫חדר‬ ‫אשפה‬ ‫בתחום‬ ‫הבניין‬ ‫מכל‬ ‫אשפה‬ ‫או עגלת‬ ‫אשפה‬ ‫‪ 2.‬למניעת היפגעות‬ ‫חיפויים על ידי כלי‬ ‫האצירה.1‬‬ ‫מטרים בעבור מכולות שנפחן‬ ‫מעל ל–‪ 10.‬לפי‬ ‫הוראות היצרן‪ . דלת שירות‬ ‫הממוקמת מהמבואה או‬ ‫מחלל סגור פנימי תהא‬ ‫דלת אש‬ ‫יותקן צינור הגנה סביב‬ ‫קירות מבנה ריכוז כלי‬ ‫האצירה‪ .‬בעבור מכולת אשפה‬ ‫של ‪ 10. נוסף על כך תותקן‬ ‫דלת שירות אשר תאפשר‬ ‫מעבר חופשי ברוחב ‪0.9‬מטרים‬ ‫לפחות.‬ברצפת‬ ‫מבנה האצירה או בניית‬ ‫מדרכה‬ ‫מובילה בהתאם לדרישות‬ ‫הרשות המקומית‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‪.‬אשפה שנפחה‬ ‫מעל ל–‪ 10.000‬ליטרים וגובה ‪5.‬‬ ‫אזי יש לבצע גובה נטו של‬ ‫מכולת‬ ‫‪ 4‬מטרים לפחות בתוך הביתן‬ ‫דחס‬ ‫או החדר‪ .

‬ ‫)‪ (2‬מעלית בעלת אוורור מכני‪ .‬‬ ‫דוגמת מרכזי מסחר או מלונות‪ .14‬בבניית מגורים רבי קומות שבהם מעל ‪ 60‬יחידות דיור בכניסה משותפת‪ .‬ ‫)‪ (4‬צינור אשפה יבש יאוורר באמצעות ארובת אוורור‪ .15‬‬ ‫מצנח אשפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫)ב( בביתני אשפה וחדרי אשפה המרכזים כמויות גדולות של אשפה אורגנית‪.1205.‬יהיו בהתאם לדרישות‬ ‫המפורטות בתקן ישראלי ת"י ‪ .‬‬ ‫צינור אשפה יבש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪6.16‬‬ ‫צינור אשפה יבש ייבנה בתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מחומרים בלתי דליקים אשר אינם מעבירים רטיבות‪ .‬שקירותיה ורצפתה יצופו בחומר קל לניקוי‪.‬בגובה ‪ 0.5‬מטרים לפחות.‬להבטחת מעבר‬ ‫האשפה לכלי האשפה המוצב תחתיו.‬‬ ‫ובקצהו התחתון יותקן סגר לסגירת מוצאו בשעת החלפת כלי אצירת האשפה‬ ‫המוצבים תחתיו.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ד' ‪ -‬העברת אשפה מקומות הבניין לחדר אשפה בקומת קרקע‬ ‫העברת אשפה‬ ‫מהקומות לחדר‬ ‫אשפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 6.‬‬ ‫מצנח אשפה ייבנה בהתאם לתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מצנחי אשפה ייבנו ויוצמדו לצינור אשפה יבש‪ .7‬מטרים לפחות‬ ‫מעל הרצפה‪ .1.‬פרט‬ ‫לחלקו התחתון ומעל למצנח העליון.‬זוויות או למדים‪ .‬הצבת מכולת אשפה בחדר בקומת‬ ‫הקרקע או המרתף ובתנאי שיותקנו בבניין אחד מאלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬צינור אשפה יבש ומצנחי אשפה.‬ואינם סופגים‬ ‫נוזלים.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מיתקני תברואה‬ ‫במבנים לריכוז כלי‬ ‫אצירת אשפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.‬ ‫)‪ (5‬בקומה שמעל למצנח האשפה העליון יותקן מעל צינור אשפה יבש מיתקן‬ ‫מכני עם מברשת ניקוי ומכל טפטוף מים וחומרי ניקוי וחיטוי‪.‬ ‫)‪ (2‬החתך הפנימי יהיה עגול ובעל קוטר של ‪ 0.2009‬‬ ‫‪-270-‬‬ .‬ותקנות והנחיות משרד הבריאות‪.‬רשאית הוועדה המקומית לדרוש‪.17‬ב(‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . המרחק בין דירה למצנח‬ ‫האשפה הקרוב לא יעלה קומה אחת.‬בך שתתאפשר הכנסת אשפה לצינור ובלי שחיבור מצנח האשפה‬ ‫לצינור היבש ייצור בליטות שימנעו את מעבר האשפה.13‬א( מיתקני התברואה במבנים לריכוז כלי אצירת אשפה‪ .‬כמתואר בפרט ‪)6. תובטח החלפת אוויר של ‪ 20‬פעמים בשעה לפחות.‬ ‫‪20648‬ב‬ ‫‪1. זווית שיפוע חלקו התחתון של צינור‬ ‫אשפה יבש תהיה ‪ 45‬מעלות לפחות ביחס לרצפת חדר האשפה‪ .‬ובבניינים‬ ‫שבהם מרוכזת אשפה בקומות שמעל חדר אצירת האשפה‪ .1‬התקנת מיתקני תברואה ובדיקתם ‪ -‬מערכות‬ ‫שרברבות‪ :‬מערכות אספקת מים קרים וחמים‪ .‬ ‫)‪ (3‬שטחו הפנימי יהיה חלק והצינור כולו בלא בליטות‪ .‬‬ ‫בעקבות שיטת הפינוי והתפעול או השימוש המיוחד‪ .‬ניתן להתקין מיזוג אוויר ולא תריסי אוורור או אוורור מכני‪.

35 -‬מטרים. רצפת החדר תהא מרוצפת‪.‬ ‫)‪ (3‬הגובה של פתחה העליון מעל משקוף החלון הקרוב ביותר בבניין יהיה‬ ‫מטר אחד לפחות‪ .‬ ‫)‪ (5‬מצנח האשפה ימוקם בחדר סגור בדלת אש‪ .‬‬ ‫]תיקונים‪ :‬התש"ם‬ ‫)מס' ‪ .‬ ‫"חומר דליק" ‪) -‬בוטלה(. הדלת תהא אטומה כלפי מצנח האשפה ומנגנון‬ ‫הדלת לא יאפשר את פתיחתה מאליה.(6‬‬ ‫)‪ (2‬פתחה העליון יהיה מוגן בפני חדירת גשם.‬קירות החדר יחופו באריחי קרמיקה רחיצים לגובה ‪1.(2‬התשמ"ז[‬ ‫חלק ז'‪ :‬הוראות מיוחדות בנוגע לבנין גבוה‪ .‬ויתמלאו‬ ‫לגביה התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הקצה העליון של צינור האשפה היבש יסתיים בארובת אוורור ששטחה‬ ‫הפנימי יהיה חלק ובעל חתך של ‪ 175‬סנטימטרים רבועים לפחות )קוטר "‪.‬‬ ‫ארובת אוורור‬ ‫בחדר אשפה בעל‬ ‫צינור אשפה יבש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.‬ ‫"מחיצת אש" ‪) -‬בוטלה(.25‬מטרים ואורכו ‪ 0.(2‬‬ ‫התשס"ז )מס' ‪.(4‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪. רוחבו של החתך הפנימי של דלת המצנח‬ ‫יהיה ‪ 0.7.‬ולגבי גג ששטחו מיועד לשימוש בני אדם ‪ 2.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬לדלת מצנח האשפה תחובר דלת סגירה זמנית כך שבזמן פתיחתה ייסגר‬ ‫הפתח לצינור האשפה היבש.5‬‬ ‫מטרים לפחות.‬‬ ‫)ב( לחדר אשפה כאמור ישמש צינור האשפה היבש גם כארובת אוורור‪ .(2‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 7.‬ ‫)‪ (4‬בדירת מגורים יותקן מצנח אך ורק במרפסת המטבח.‬ ‫)‪ (3‬לא יותקן מצנח במקום המשמש להחסנתם או למכירתם של מצרכי מזון.‬לבנין רב־קומות ולבנינים אחרים‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשמ"ד )מס' ‪.2009‬‬ ‫‪-271-‬‬ .‬החדר יאוורר באמצעות פיר‬ ‫מאסף לעבר גג הבניין‪ .‬ ‫"מינהרה" ‪) -‬בוטלה(.‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20648‬ג‬ ‫‪1.00.3 -‬מטרים‬ ‫לפחות מעל מישור הגג‪.01‬בחלק זה ‪-‬‬ ‫"דלת אש" ‪) -‬בוטלה(‪:‬‬ ‫"חדר מדרגות מוגן" ‪) -‬בוטלה(.17‬א( חדר אשפה שאליו מוביל צינור אשפה יבש ייבנה בהתאם להוראות המפורטות‬ ‫בסימן ג' בשינויים המחויבים לפי העניין‪.

‬ ‫"רשות כבאות" ‪) -‬בוטלה(.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"מיתקן טכני" ‪) -‬בוטלה(.00.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 7.81‬א( בנייתם של אלה מותרת מעל מפלס הגג בבנין גבוה או בבנין רב־קומות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המשך חלל חדר המדרגות.02‬הוראות סימנים א'‪ .81‬‬ ‫בניה מותרת על‬ ‫מפלס הגג‬ ‫]תיקון התשנ"ו‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 7.‬ ‫"פרוזדור" ‪) -‬בוטלה(.‬ ‫"מיתקני בטיחות אש" ‪) -‬בוטלה(.‬ ‫"קיר־אש" ‪) -‬בוטלה(.1968-‬‬ ‫תחולה‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשנ"א‪.80‬א( גגו של בנין גבוה או רב־קומות יהיה שטוח או בעל שיפוע קל שאינו עולה על‬ ‫‪.7.‬‬ ‫התשכ"ח‪.00.00.2009‬‬ ‫‪-272-‬‬ .‬ ‫"פיר" ‪) -‬בוטלה(.‬ ‫"מפעל אספקת מים מקומי" ‪) -‬בוטלה(.‬ ‫"שלד" ‪ -‬כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה )חישובים סטטיים ותכניות קונסטרוקציה(‪.7.00.‬ ‫‪20655‬‬ ‫‪1.‬ ‫"מ"ר" ‪) -‬בוטלה(.10%‬‬ ‫)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על גגות מגדלים או בנינים שבנייתם מותרת‬ ‫מעל מפלס הגג כמפורט בסעיף ‪.‬ט"ז וי"ז יחולו על בנין גבוה ובנין רב־קומות בלבד‪ .‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬דרך גישה וחלונות בבנין גבוה או בבנין רב־קומות‬ ‫)בוטל(‬ ‫סימן ג'‪ :‬חדרי מדרגות ופרוזדורים‬ ‫)בוטל(‬ ‫סימן ד‪ :‬הפרדה בין קומות השירותים ובין יתר חלקי הבנין‬ ‫)בוטל(‬ ‫סימן ה'‪ :‬גגו של בנין גבוה או רב־קומות‬ ‫צורת הגג‬ ‫‪) 7.‬ ‫"מערכת מדרגות חיצונית" ‪) -‬בוטלה(.‬זולת אם‬ ‫נאמר אחרת בחלק זה או בחלק י"ז‪.

‬לדעת הועדה המקומית‪ .00.84‬בוטל(‬ ‫סימן ו'‪ :‬מעליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)בוטל(‬ ‫סימן ז'‪ :‬שלד הבנין‬ ‫תחולה‬ ‫‪) 7.‬ ‫)‪ (4‬מאגרי מים.‬בשינויים המחוייבים לפי הענין‪.1142‬‬ ‫בניה למגורים מעל‬ ‫מפלס הגג בבנין‬ ‫קיים‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ו )מס' ‪.82‬על אף האמור בסעיף ‪ 3.‬ ‫)‪ (3‬חדר מכונות להפעלת איוור ומיזוג אוויר ותאים למפוחי אוויר.‬‬ ‫)ב( הוראות סימן זה יחולו לגבי ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בנין רב־קומות.91‬יוקף בכל מקרה הגג של בנין גבוה ושל בנין רב־קומות‬ ‫מעקה בהתאם לת"י ‪.00‬א( הוראות חלק ה' המתייחסות ליציבות שלד הבנין‪ .‬‬ ‫)ג( על אף האמור בסעיף זה‪ .30.‬‬ ‫)ב( בנייתם של הבנינים המפורטים בסעיף קטן )א( לא תותר אלא אם יתקיימו‬ ‫תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שטחם הכולל לא יעלה על ‪ 25%‬משטח הגג.‬ ‫)‪ (5‬תא מצנח האשפה וכלי ניקויו‪.‬‬ ‫דירות עליונות‬ ‫דו־קומתיות‬ ‫)תיקון התשנ"ז(‬ ‫‪) 7.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬חדר מכונות להפעלת מעלית.‬בצורת הגג‪.‬ ‫)‪ (2‬איתורם לא יפגע‪ .‬על בניה למגורים בלבד‪ .83‬‬ ‫מעקה הגג‬ ‫]תיקון התשנ"ט‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 7.7.00.‬מעל מפלס הגג בבנין גבוה‬ ‫או בבנין רב־קומות יחולו ההוראות המיוחדות שבסעיף ‪.00.7.00.‬ ‫‪20656‬‬ ‫‪1.83‬בבנייה מעל למפלס הגג בבניין קיים יתקיימו דרישות סימן ל' בחלק ג'‪.2009‬‬ ‫‪-273-‬‬ .‬לתכנית קונסטרוקציה‬ ‫ולחישובים סטטיים יחולו לגבי בנין גבוה ורב־קומות‪ .(3‬‬ ‫התשס"ט )מס' ‪[(8‬‬ ‫‪ 7.(3‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪.

00‬בכפוף לתקנות התכנון והבניה )חישובים סטטיים ותכניות קונסטרוקציה(‪ .7.‬ ‫)‪ (3‬בנין שהיחס בין גבהו לרחבו הממוצע עולה על ‪.‬‬ ‫)ג( תקרות בנינים תת־קרקעיים המשמשות למכבי־אש כגישות לקירות חוץ או‬ ‫כמדרכה או מעבר לכלי רכב‪ .5 :‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪√λ‬‬ ‫וגדלו של ‪ Cd‬ייחשב כדלקמן‪:‬‬ ‫)‬ ‫‪.1968‬יכללו החישובים הסטטיים של בנין כאמור בסעיף ‪)7.‬ ‫‪ S‬מסמן את השטח הצר ביותר של המחצית התחתונה של הגובה האמור‪ .31.‬תנאיו ואגרות(‪ .3.412‬‬ ‫)ב( הפחתתו של העומס השימושי בחישוב העמודים והיסודות של הבנין תיערך‬ ‫בהתאם לתקן האמור‪.‬הכל לפי העומס הגדול‪.2:1‬‬ ‫חישובים סטטיים‬ ‫‪ 7.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬בנין גבוה שגבהו מעל רצפת הקומה הנמוכה ביותר או מעל פני הקרקע‬ ‫הנמוכים ביותר שלידו עולה על ‪ 20.0‬טון מגלגל של כלי רכב‪ .‬תשאנה עומס מחולק של ‪ 1.‬בהתאם לציור ונמדד‬ ‫במטרים.0‬טון למטר מרובע או עומס מרוכז‬ ‫של ‪ 5.30.00‬א( העמסים האנכיים הפועלים על בנין כאמור ועל חלק מחלקיו יחושבו בהתאם‬ ‫לתקן ישראלי ת"י ‪.1993‬‬ ‫‪-274-‬‬ .‬ ‫‪λ‬‬ ‫‪2S‬‬ ‫‪H‬‬ ‫ונמדד במטרים‪:‬‬ ‫יבדק היחס‪≤ 7.414‬‬ ‫)ב( בחישוב העומס העלול להיגרם על ידי כוחות הרוח הפועלים על בנין כאמור בעל‬ ‫מבנה צר‪ .0 + 0.‬ונמדד במטרים מרובעים.‬התשכ"ח‪-‬‬ ‫‪ .‬יובא בחשבון גורם דינמי )להלן ‪ -‬מקדם דינמי‪ ( Cd‬שבו יוכפל העומס כאמור‬ ‫בסעיף קטן )א( וייערך החישוב לפי הפירוט כדלקמן‪:‬‬ ‫)‪ H (1‬מסמן את גבהו הכללי של הבנין‪ .00‬ב( את כל העמסים והכוחות‬ ‫הפועלים על הבנין ועל חלק מחלקיו‪ .‬הכל בהתאם לייעוד הבנין‪.016‬‬ ‫‪20657‬‬ ‫‪1.‬לרבות יסודותיו‪ .00‬מטרים.‬בהתאם‬ ‫לציור‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .33.32.5‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪√λ‬‬ ‫(‬ ‫‪Cd = 1.00‬א( חישוב עצמתם של כוחות הרוח הפועלים על בנין כאמור ייערך בהתאם לתקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪.‬‬ ‫עמסים אנכיים‬ ‫‪) 7.‬‬ ‫עומס הרווח‬ ‫‪) 7.

7.00‬‬ ‫אלמנטים מקשיחים‬ ‫אנכיים‬ ‫‪) 7.37.00‬חישוב העומס העלול להיגרם על ידי רעידת אדמה ייערך בהתאם להוראות המפורטות בסעיף‬ ‫‪)5.35.‬ ‫)‪ (3‬מסגרות קשיחות.34.‬ ‫)‪ (3‬לעומס העלול להיגרם על ידי כוחות הרוח ייווסף העומס השימושי או אותו חלק‬ ‫ממנו הגורם יחד עם שאר העמסים למאמצים מכסימליים‪.‬ ‫)‪ (4‬מסבכים אנכיים‪.00‬ב( תתוכנן מערכת אלמנטים מקשיחים הן במישורים אפקיים והן‬ ‫במישורים אנכיים‪ .06‬א()‪.35.‬ ‫)‪ (2‬לעומס העלול להיגרם על ידי רעידת אדמה ייווסף אותו חלק מהעומס השימושי‬ ‫המוגדר בתקן.‬‬ ‫)ב( בחישוב יציבות השלד על חלקיו לא יצורפו העומס העלול להיגרם על ידי כוחות הרוח‬ ‫והעומס העלול להיגרם עקב רעידת אדמה‪.‬המסוגלים לשאת את כל העמסים האפקיים המפורטים בסעיף ‪.30.3.‬‬ ‫הקשחת השלד‬ ‫‪ 7.36.00‬א( חישוב יציבות השלד על חלק יכלול העמסות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ההעמסה האפקית עקב רוח או רעידות אדמה הגורמת למאמצים מכסימליים‪.00‬‬ ‫)‪ (1‬קירות בודדים.(4‬‬ ‫עומס מקסימלי‬ ‫‪) 7.‬‬ ‫‪20658‬‬ ‫‪1.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬המקדם הדינמי לא יהיה בשום מקרה קטן מ־‪1.‬‬ ‫בהנחה שהכוחות האפקיים עלולים לתקוף בכל כיוון שהוא.1993‬‬ ‫‪-275-‬‬ .35.00‬בבנין כאמור בסעיף ‪)7.‬ ‫)‪ (2‬קירות במערכות.00‬א( ואלה האלמנטים המקשיחים האנכיים המסוגלים לשאת את ההטרחה הנובעת מהעומס‬ ‫המכסימלי כמפורט בסעיף ‪:7.0‬‬ ‫עומס הנגרם על ידי‬ ‫רעידת אדמה‬ ‫‪ 7.

‬זולת אם לפי החישובים‬ ‫הסטטיים מסוגלות הצלעות לבדן לשאת את ההטרחה הנובעת מהיות התקרה‬ ‫דיאפרגמה אפקית‪.‬‬ ‫דפורמציות‬ ‫‪) 7.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)ג( בתקרות המורכבות מאלמנטים טרומיים יש להבטיח העברת הכוחות בין‬ ‫הדיאפרגמות האפקיות ובין האלמנטים המקשיחים‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫)ב( המהנדס האחראי לביצוע השלד יתכנן את נשיאת כל המאמצים מסביב לפתח‬ ‫האמור‪.38.00‬א( תקרות הביניים בבנין כאמור בסעיף ‪)7.‬‬ ‫‪) 7.00‬ב( עקב העומס האפקי המכסימלי‪.‬ ‫)‪ (3‬בתקרת צלעות תוצק פלטת בטון עליונה‪ .00‬ב( ישמשו כדיאפרגמה קשיחה‬ ‫המעבירה את העומס האפקי אל האלמנטים האנכיים בכל קומה‪.39.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( בחישוב הכוחות הפועלים על האלמנטים המקשיחים האמורים תובא בחשבון‬ ‫האכסצנטריות של הכוחות התוקפים ביחס למרכז הקשיחות‪ .‬‬ ‫‪20659‬‬ ‫‪1.00‬א( בקביעת קשיחות קיר מסיבי המשמש כאלמנט מקשיח יובאו בחשבון מידות‬ ‫הפתחים שבו אם ארכם גדול מ־‪ 1⁄4‬אורך הקיר וגבהם עולה על ‪ 1⁄4‬גובה הקומה‪.‬‬ ‫)ג( הוראות סעיף קטן )ב( לא יחולו על בנין כאמור המבוסס על סלע שמאמצו‬ ‫המותר עולה על ‪ 8‬ק"ג‪/‬סמ"ר‪.00‬א( המהנדס האחראי לביצוע השלד יחשב את ההזזה האפקית המכסימלית של‬ ‫הפינה העליונה של הבנין כאמור בסעיף ‪)7.‬‬ ‫)ב( התקרות האמורות ישאו את כל כוחות הגזירה והמומנטים המתעוררים בהן עקב‬ ‫הכוחות האפקיים על ידי שימוש באמצעים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תקרה מסיבית או הוספת צלעות מחלקות בתקרת צלעות.30.30.40.‬והאכסצנטריות האמורה לא‬ ‫תהיה קטנה מ־‪ 5%‬מאורך ציר הבנין הניצב לכיוון פעולת העומס האפקי‪.‬‬ ‫)ב( בחישוב ההזזה האמורה תובא בחשבון גם שקיעה אלסטית של קרקע היסוד עקב‬ ‫ההעמסה האפקית‪.‬ ‫)‪ (2‬עיבוד פרטי החיבורים בין הקירות המקשיחים ובין התקרה הבולטת מעבר‬ ‫להם באופן שהתקרה תוכל לשאת גם את כוחות הפיתול שיתעוררו שם.3.1993‬‬ ‫‪-276-‬‬ .‬‬ ‫נשיאת מאמצים‬ ‫מסביב לפתחים‬ ‫בקיר המשמש‬ ‫אלמנט מקשיח‬ ‫דיאפרגמות‬ ‫אפקיות‬ ‫‪) 7.

‬בטון דרוך‪ .‬ ‫)‪ (3‬על אף האמור בפסקאות )‪ (1‬ו־)‪ (2‬הציפוי עם שלד מקונסטרוקצית פלדה‬ ‫במרתף הבנין יהווה אלמנט עמיד אש של ‪ 4‬שעות לפחות‪.‬‬ ‫יציבות נגד הפיכה‬ ‫‪ 7.02‬‬ ‫)ג( שלד כאמור בנוי מקונסטרוקצית פלדה יחושב בהתאם לתקן‪.‬ ‫)‪ (2‬אם הציפוי עשוי מחומר העלול להתקלף‪ .‬לא־ייבנה שלד בנין כאמור בסעיף ‪)7.‬בלוקי בטון‪ .‬שיהיה‬ ‫עמיד אש למשך זמן כדלקמן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הציפוי‪ .43.00‬מטרים גובה‪. חללים הנוצרים בפנים העמוד עקב הציפוי‪.41.‬לבני‬ ‫סיליקט‪ .30.‬עם שלד מקונסטרוקצית פלדה יהווה אלמנט עמיד אש של ‪3‬‬ ‫שעות לפחות.5.‬לא יעלה על ‪ 11.‬‬ ‫)ג( לא יהיו פתחים בציפוי העמודים.‬‬ ‫יופרדו בין קומה לקומה או בכל ‪ 4.3.‬‬ ‫‪20660‬‬ ‫‪1.1993‬‬ ‫‪-277-‬‬ .‬בטון טרום או קונסטרוקצית פלדה‪.00‬בשלד בנין כאמור בסעיף ‪)7.‬‬ ‫)ב( שלד כאמור בנוי מבטון מזויין‪ .00‬ב( אלא‬ ‫מבטון מזויין‪ .‬טיח או חומר בידוד אחר שאושר על־ידי‬ ‫מעבדה מוכרת כמשמעותה בסעיף ‪ 5.‬‬ ‫)ה( שיעור ההזזה היחסית המכסימלית בין שתי תקרות סמוכות בפינות העליונות‬ ‫שלהן‪ .00‬א( שלד מקונסטרוקצית פלדה יצופה ציפוי מגן נגד אש )להלן ‪ -‬ציפוי(‪ .‬‬ ‫)ב( הציפוי האמור בסעיף זה ייעשה בדרכים אלו‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עמודי פלדה יצופו מסביב באחד מחמרים אלה‪ :‬בטון‪ .42.(1‬הציפוי עם שלד של תקרות וקירות פלדה יהווה‬ ‫אלמנט עמיד אש של שעתיים לפחות.‬‬ ‫הגנה על שלד‬ ‫מקונסטרוקצית‬ ‫פלדה‬ ‫‪) 7.‬יחוזק החומר ברשת פלדה שעל‬ ‫גביה חישוקים מחוטי פלדה‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)ד( שיעור ההזזה האפקית המכסימלית המותר לא יעלה על ‪ 12.‬‬ ‫חישוב השלד‬ ‫‪) 7.00‬א( בכפוף לאמור בחלק ה'‪ .‬בטון דרוך ובטון טרום יחושב כמפורט בסעיף‬ ‫‪.000‬מגובה הבנין‪.000‬מגובה הקומה שביניהן‪.‬בטון קל‪ .00‬ב( לא יעלה המומנט המהפך עקב העומס האפקי‬ ‫המכסימלי על‪ 2⁄3‬מהמומנט המייצב עקב המשקל העצמי בלבד‪.‬ ‫)‪ (2‬על אף האמור בפסקה )‪ .‬בלוקי גבס‪ .30.01‬ויבטיח את עמידות אש הנדרשת.

45.46.45.‬שלד" ‪ -‬לרבות אותם חלקי הבנין‪ .‬ ‫)‪ (2‬בכפוף לאמור בסעיפים ‪ 7.‬‬ ‫)ג( חישוב אחוז הפתחים בבנין כאמור בסעיף קטן )א( ייקבע לפי קירות הבנין בעלי‬ ‫שטח חזית החלונות הגדול ביותר‪.44.00 .‬בלוקי גג‬ ‫מבטון או חומר אחר בעל תכונות דומות.00‬א( חיזוק התקרות‪ .‬ ‫)‪ (2‬תיבנה תקרת צלעות אם יתמלאו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( שכבת הבטון מעל לצלעות תהיה בעובי של ‪ 8‬ס"מ לפחות.‬לענין סעיף ‪ (2)7.37.‬ ‫)ב( המילוי בין הצלעות יהיה מבלוקים מלאים מאיטונג‪ .‬הזמן שבו חייב שלד מקונסטרוקצית פלדה על ציפויו להיות‬ ‫עמיד אש‪ .‬‬ ‫)ב( פתחי מרפסות אשר מאחוריהן קירות מילוי בעובי של פחות מ־‪ 20‬ס"מ‪ .‬וההגבלות לתחולתו של סימן זה שבסעיף ‪)7.‬בטקל‪ .00‬ב( מאלמנטים טרומיים אלא אם יתמלאו‬ ‫תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬האלמנטים הטרומיים יהיו מסוגלים לשאת את ההטרחות המוטלות עליהם.30.4.‬‬ ‫חיזוק השלד לשעת‬ ‫חירום‬ ‫‪ 7.30.00‬ואלה אמצעי הבטיחות שיינקטו להגדלת כושר עמידתו של שלד בנין כאמור בסעיף‬ ‫‪)7.‬במספר רב.‬יהא הזמן שנקבע בנספח לסימן זה‪.‬בבנין שישמש לפי האמור בהיתר הבניה‬ ‫בעיקר מגורים‪ .‬ ‫)‪ (2‬חיזוק התקרות על ידי הגדלת עוביין‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ד( )‪ (1‬על אף האמור בסעיף קטן )א(‪ .‬‬ ‫‪20661‬‬ ‫‪1.‬או תקרת בטון‬ ‫מזויין שעביה ‪ 15‬ס"מ לפחות‪ .‬‬ ‫שלד מאלמנטים‬ ‫טרומיים‬ ‫‪ 7.30.00‬לא ייבנה שלד בנין כאמור בסעיף ‪)7.00‬בבנין אשר שטח פתחי חלונותיו פחות‬ ‫מ־‪ 20%‬משטח קירותיו החיצונים‪ .00‬ו־‪ .‬לא יחולו‪.‬יכול שיבוצע באחת הדרכים כלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ייבנו תקרות מלאות מבטון מזויין שעביין ‪ 12‬ס"מ לפחות‪ .36.‬‬ ‫)‪ (3‬לענין סעיף קטן זה‪" .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)ג( בחישוב העובי המינימלי של התקרה כמפורט בפיסקה )‪ (1‬יחושבו כל‬ ‫‪ 3‬ס"מ מגובה הבלוקים האמורים במקום ס"מ אחד עובי בטון מזויין‪.‬‬ ‫חיזוק התקרות‬ ‫‪) 7.00‬ב( נגד הדף אוויר וחדירת רסיסי פצצות בשעת חירום‪:‬‬ ‫)‪ (1‬קירות מסיביים‪ .‬מקונסטרוקצית‬ ‫פלדה על ציפוייהם‪ .7.00‬תובטח העברת מלוא‬ ‫הכוחות על ידי החיבורים המחברים את האלמנטים הטרומיים‪.39.7.‬‬ ‫)‪ (2‬סעיף קטן זה יחול על כלל הבנינים הנועדים כאמור לשמש בעיקר‬ ‫מגורים‪ .‬הן פנימיים והן חיצונים‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .00‬ב(‪ .‬דינם‬ ‫לענין סעיף זה כדין פתחי חלונות‪.‬מעל כל קומה שלישית.2009‬‬ ‫‪-278-‬‬ .‬שאינם נושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע‬ ‫הנושאת את הבנין והדרושים להבטחת יציבותו‪.

43.00‬ד((‬ ‫פרשנות‬ ‫‪.‬‬ ‫זמן עמידות אש‬ ‫הזמן שבו האלמנטים השונים של שלד מקונסטרוקצית פלדה חייבים להיות עמידי‬ ‫‪.‬ ‫"בנין ב'" ‪ -‬מבנה אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס הקובע איננו‬ ‫עולה על ‪ 13‬מטרים.‬לרבות התוספת‪.‬ ‫"שימוש מסחרי" ‪ -‬שימוש מסחרי שלפי אופיו וממדיו מתיישב עם עיקר שימושו של הבנין‬ ‫למגורים‪.931‬יהא מספר השעות המסומן לצידם בטבלה דלהלן‪:‬‬ ‫‪20662‬‬ ‫‪1.‬כמוגדר בתקן הישראלי ת"י ‪ .‬לכל גובהו‪ .(2‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫)סעיף ‪)7.47.‬ואם היו במבנה מתחת המפלס של‬ ‫הכניסה הקובעת קומה או קומות שנועדו לשמש מגורים ‪ -‬מפלס הרצפה הנמוכה‬ ‫ביותר שבקומה או בקומות אלה.4.1‬‬ ‫)א( בנספח זה ‪-‬‬ ‫"בנין א'" ‪ -‬מבנה של דירה אחת או של מספר דירות‪ .00‬א( בשלד הבנין של בניין גבוה ובנין רב–קומות יתקיימו דרישות סימן ב' בפרק ג'‬ ‫לחלק ג'‪.‬ ‫"המפלס הקובע" ‪ -‬מפלס הכניסה הקובעת של הבנין‪ .2‬‬ ‫אש‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫עמידות אש של‬ ‫שלד הבנין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 7.01‬לתוספת השניה.‬ ‫"דירה" ‪ -‬כמשמעותה בסעיף ‪ 2.‬ ‫"חדר כביסה" ‪ -‬חדר כביסה המשמש יותר מדירה אחת בלבד.2009‬‬ ‫‪-279-‬‬ .‬ ‫"בנין ג'" ‪ -‬מבנה אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס הקובע עולה על‬ ‫‪ 13‬מטרים‪ .‬‬ ‫)ב( ניתן היתר הבניה לתוספת בניה במבנה קיים‪ .‬‬ ‫נספח‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ב )מס' ‪.‬ייערך סיווג הבנין לפי סעיף זה‬ ‫על פי הממדים של המבנה כולו‪ .‬ ‫"בנין ד'" ‪ -‬מבנה אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס הקובע עולה‬ ‫על ‪ 29‬מטרים.‬ובלבד שאף חלק משטחה‬ ‫של דירה אחת נמצא מעל שטחה של דירה אחרת שבאותו מבנה.‬‬ ‫)ב( שלד של בנין גבוה ובנין רב–קומות יהיה בנוי מאלמנטים עמידי אש‪.‬אך איננו עולה על ‪ 29‬מטרים.

‬בחדרי כביסה ובחללים אחרים‬ ‫כיוצא באלה שיש בהם סיכון אש גבוה ושימושים מסחריים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הוראה מיוחדת לבנינים מעל ‪ 40‬מטרים‬ ‫במבנה שבו גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה עולה על ‪ 40‬מטרים מעל‬ ‫‪.‬בחדרים לאצירת‬ ‫אשפה‪ .‬יהא הזמן שבו חייבים עמודים‪ .‬‬ ‫סימן ח'‪ :‬התקנת מיתקנים וציוד לכיבוי‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 7.‬בין דירות וחדר מדרגות ובין דירות‬ ‫וחללים ציבוריים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11⁄2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מחיצה כפולה בתפר התפשטות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫קירות חוץ שאינם נושאים‬ ‫‪3⁄4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11⁄2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תקרת גג המשמש למילוט‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תקרות וקירות במחסנים‪ .1959‬ותקנותיו‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 7.‬קורות וקירות נושאים‬ ‫‪3⁄4‬‬ ‫‪11⁄2‬‬ ‫‪11⁄2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תקרות בין דירות וכן יתר חלקי השלד שאין לגביהם הוראה‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪3⁄4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11⁄2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מחיצות בין דירות‪ .‬בחדרי הסקה‪ .00‬התקנת מיתקנים וציוד לכיבוי בבנינים תיעשה לפי חוק שירותי הכבאות‪ .59.‬‬ ‫ציוד לכיבוי‬ ‫בבנינים‬ ‫‪ 7.‬תנאיו ואגרות(‪ .2007‬‬ ‫‪-280-‬‬ .00-7.55.00‬נמחקו(‪.3‬‬ ‫המפלס הקובע‪ .‬במוסכים תת–קרקעיים‪ .‬קורות וקירות נושאים לעמוד באש ‪ 3‬שעות‬ ‫ולא ‪ 2‬שעות כאמור בסעיף ‪ 2‬לנספח זה‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫בנין א'‬ ‫בנין ב'‬ ‫בנין ג'‬ ‫בנין ד'‬ ‫סוג האלמנט‬ ‫עמודים‪ .10.60.‬התשי"ט‪-‬‬ ‫‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .00‬נמחקה(‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ט'‪ :‬התקנת מערכת חימום מים באמצעות אנרגיית השמש‬ ‫)בוטל(‬ ‫‪20663‬‬ ‫‪1.61.

‬רק אם‬ ‫יתמלאו לגביה התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬יהיה שימוש חוזר במי הקירור ובמי העיבוי‪ .‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20664‬‬ ‫‪1.72.‫תכנון ובניה‬ ‫סימן י'‪ :‬סדרי מיזוג אוויר‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 7.‬‬ ‫מערכת מיזוג‬ ‫אוויר באמצעות‬ ‫מים‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 7.10.00‬תותר התקנת מערכת מיזוג אוויר המקורר באמצעות מעבה מקורר מים‪ .‬ובלבד שהמים יעמדו‬ ‫ברמת האיכות הנדרשת להזרמתם או סילוקם כאמור‪.‬ ‫)‪ (2‬במערכת מיזוג האוויר יותקן מכשיר למניעת זרימה חוזרת אל מערכת מי‬ ‫השתיה.70.00-7.73.2007‬‬ ‫‪-281-‬‬ .‬מעבה מקורר מים" ‪ -‬מחליף חום במחזור הקירור המסלק את חום העיבוי מהקרר‬ ‫למים‪.‬בהתאם להנחיות המהנדס‬ ‫שיינתנו לאחר התייעצות עם רשות הבריאות.‬ ‫)‪ (3‬מי הקירור ומי העיבוי יוזרמו למערכת הביוב או יסולקו כחלק מפתרון‬ ‫הניקוז של הבנין בהתאם לקבוע בחלק א' לתוספת זו‪ .‬‬ ‫בפרט זה‪" .00‬נמחקו(‪.

‬ ‫)‪ (6‬בבנין חדש בן שלוש קומות לפחות‪ .4‬מזגני אוויר‪:‬‬ ‫התקנה.00‬בכפוף לאמור בסעיפים ‪ 7.‬תבוצע באופן שיאפשר את השתלבותם במבנה‪ .‬ ‫)‪ (5‬התקנת מזגנים‪ .‬ועמידה נאותה בתנאי איכות סביבה‪.‬עם חזית הבנין.‬שלא יותקן בו מזגן בעת הקמתו‪.4.‬‬ ‫)ב( לצורך זה יתקיימו בהתקנת המזגנים בבנין התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בהיתר יוצג מיקום התקנת המזגנים והמערכות המשרתות אותם כפי‬ ‫שיורה המהנדס‪ .‬המיועדת לחימום הבנין‪ .‬מזגנים מפוצלים ואחרים )להלן ‪-‬‬ ‫מזגנים( בבנין‪ . התקנת המובילים מחוץ לבנין תיעשה‬ ‫בצורה שתתמזג‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תנאים להתקנת‬ ‫מערכת מיזוג‬ ‫אוויר בבנין‬ ‫)תיקון התשס"ו(‬ ‫‪) 7.31‬לא ייבנה בבנין חדר דוודים שאינם‬ ‫דודי קיטור והמוסקים בדלק נוזלי אלא בתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬החדר יהיה צמוד לקיר חיצון ומופרד מיתר חלקי הבנין על ידי קירות‬ ‫ורצפות עשויים מאלמנטים עמידי־אש ‪ 3‬שעות לפחות.01‬א( התקנת מערכות מיזוג אוויר לרבות מזגני חלון‪ .1001‬‬ ‫סימן י"א‪ :‬חדר דוודים שאינם דודי קיטור‬ ‫מבנה חדר דוודים‬ ‫)תיקון התשמ"ו(‬ ‫‪ 7.‬לרבות צנרת וחיווט וקיבוע המזגן או יחידותיו על קירות‬ ‫הבנין או על גג הבנין‪ .‬לרבות חלקיו השונים‪ .‬‬ ‫בעבור הדירות בבנין.00.2009‬‬ ‫‪-282-‬‬ .‬בין בתוך הבנין ובין מחוץ לו.‬‬ ‫יתוכנן וייבנה מקום להתקנת יחידות העיבוי והמערכות המשרתות אותם‪.‬לקירורו ולאיוורו‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .74.‬באופן שישתלב בחזות הבנין או המגרש.‬‬ ‫מערכת מובילי‬ ‫אוויר‬ ‫‪ 7.8‬בהל"ת.‬ינוקז באמצעות צינור דלוחים עקיף כמפורט‬ ‫בסעיף ‪ 4.‬ ‫)ב( השנייה תימצא במרחק גדול ככל האפשר מהראשונה.‬תתוכנן ותיבנה‬ ‫בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪.‬ ‫)‪ (4‬המזגן‪ .30‬ו־‪ 7.‬תהיה על פי תקן ישראלי‪ .‬וכן תובטח בטיחות תפעולם‪ .‬‬ ‫ישולבו או יוסתרו כפי שייקבע בהיתר.‬ככל האפשר‪ .‬ ‫)ג( ייקבעו להן ספים מורמים למניעת זרימת דלק החוצה.‬ת"י ‪ 994‬חלק ‪ .‬ ‫)‪ (3‬הצנרת והחיווט המחברים את יחידת המאייד עם יחידת המעבה יותקנו‬ ‫במובילים‪ .‬ ‫‪20669‬‬ ‫‪1.00‬מערכת מובילי אוויר‪ .‬ ‫)‪ (2‬מזגני חלון ויחידות עיבוי של מזגנים מפוצלים המשולבים בחזיתות‪.80.00.‬תוך הימנעות מפגיעה במראה‬ ‫האדריכלי של הבנין‪ .‬ ‫)‪ (7‬התקנת המזגנים תהיה בכפוף להוראות התכניות החלות במקום‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .73.‬ ‫)‪ (2‬החדר יכיל שתי דלתות אש אשר ‪-‬‬ ‫)א( האחת ישירה אל חלל האויר החיצון.

3‬לתקן‬ ‫הישראלי ת"י ‪ .‬בסימן זה ‪ -‬הגורם המוסמך( ‪ -‬על בנין אחר ומעל‬ ‫עגורן במהלך הקמת הבנין‪.81.60‬נתגלעו חילוקי‬ ‫דעות לענין חישוב אחוזי הניקוד‪ .‬‬ ‫התקנה על פי תקן‬ ‫]תיקון התשס"ג‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 7.1173‬‬ ‫)ג( מערכת הגנה מפני פגיעות ברק תותקן בכל בנין שבו מספר אחוזי הניקוד‪ .85.2009‬‬ ‫‪-283-‬‬ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (3‬החדר יהיה מאוור אוויר צח הדרוש לשריפת דלק ופתחי פליטת העשן‬ ‫יותקנו בגובה המבטיח סילוקו‪.89.‬לפי דרישת הועדה המקומית לאחר שהתייעצה‬ ‫עם מי שהוסמך לפי סעיף ‪ 94‬לחוק )להלן‪ .‬יכריע המהנדס‪.‬ת"י ‪ :5139‬סימון והארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה )להלן ‪ -‬ת"י ‪.4.(2‬‬ ‫התשמ"ד )מס' ‪[(4‬‬ ‫‪) 7.‬ובנסיבות מיוחדות‪ .‬‬ ‫סימן י"ב‪ :‬אספקה מרכזית של גזי נפט‬ ‫)בוטל(‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשל"ח )מס' ‪.932‬עמידות־אש של דלת אש‪.1981‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( מערכת הגנה מפני פגיעות ברק תהא בהתאם לתקן ישראלי‪ .(3‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן י"ג‪ :‬התקנת מערכת הארקה וקולט ברקים‬ ‫מערכת הארקה‬ ‫ומערכת הגנה‬ ‫מפני פגיעות ברק‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשמ"ג )מס' ‪.‬מגיע ליותר מ־‪ .‬‬ ‫סימן י"ד‪ :‬גנרטור חשמלי‬ ‫)בוטל(‬ ‫]תיקון התשס"ג‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ט"ו ‪ -‬סימון והארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה‬ ‫תחולה‬ ‫]תיקון התשס"ג‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 7.‬ת"י ‪.5.00‬א( מערכת הארקה תותקן בבנין בהתאם לתקנות החשמל )הארקת יסוד(‪ .(5139‬‬ ‫‪20670‬‬ ‫‪1.00‬א( בכל בנין ייבנו חדרי ההסקה של דודי מים חמים בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪.932‬‬ ‫)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( תהא עמידות־אש לענין סעיף ‪ 202.01‬התקנת סימון והארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה תבוצע פי תקן על פי התקן‬ ‫הישראלי‪ .00‬סימון והארה המשמשים אזהרה מפני מכשולי טיסה יותקנו על בנין שגובהו מעל ‪60‬‬ ‫מטרים מעל פני הקרקע‪ .‬בטבלאות מ־‪ 1‬עד ‪ 6‬שבו‪ .‬התשמ"א‪-‬‬ ‫‪.89.‬‬ ‫מבנה חדרי הסקה‬ ‫)תיקון התשמ"ו(‬ ‫]תיקון התשס"ג‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 7.‬על‬ ‫פי האמור בסעיף ‪ 5‬לתקן האמור‪ .

‬שטיפתו ואיוורו של‬ ‫המצנח מעל לגג הבנין ולסילוק המים ששימשו לשטיפת המצנח ומשטח מיכלי האשפה אל‬ ‫רשת הביוב‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .90.93.89.4.00‬א( בחישוב נפחם ומספרם של מיכלי האשפה בבנין המותקנים על גלגלים‬ ‫והמורקים אל כלי רכב לאיסוף אשפה של רשות מקומית‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫חריגה מהתקן‬ ‫ומהוראות סימן זה‬ ‫]תיקון התשס"ג‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 7.06.‬אל מעלית שירות‪.‬יובאו בחשבון הדברים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬כמות אשפה משוערת העוברת דרך צינור אשפה יבש במשך יומיים.‬‬ ‫‪20671‬‬ ‫‪1.91.00‬והמשמשת‬ ‫לנשיאת פחי אשפה‪ .00‬בכפוף לאמור בחלק ו' יבוצע סילוק אשפה מבנין גבוה או רב־קומות באמצעות אחד‬ ‫המיתקנים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מעלית שירות המותקנת לצד המטבחים כאמור בסעיף ‪ 7.‬‬ ‫גישה למעליות‬ ‫שירות‬ ‫‪ 7.02‬הועדה המקומית תהא רשאית להתיר חריגה מהוראות סימן זה ומהוראות ת"י ‪5139‬‬ ‫ובלבד שהתקבל על כך אישור הגורם המוסמך לאחר ששוכנע שאין בחריגה משום פגיעה‬ ‫בבטיחות הטיסה.‬נפט וחמרים אחרים כיוצא באלה.‬‬ ‫סימן ט"ז‪ :‬מיתקנים לסילוק אשפה בבנין גבוה או רב־קומות‬ ‫מעלית שירות או‬ ‫צינור אשפה יבש‬ ‫לסילוק אשפה‬ ‫]תיקון התשמ"ט‬ ‫)מס' ‪(2‬‬ ‫‪ 7.94.00‬בבנין גבוה או רב־קומות ייעשו הסידורים הדרושים לניקויו‪ .‬‬ ‫)ב( נפחם ומספרם של מיכלי האשפה בבנין ייקבעו בתיאום עם מחלקת התברואה‬ ‫של הרשות המקומית‪. בקשה לחריגה תוגש לגורם המוסמך באמצעות הועדה המקומית‪.‬ ‫)‪ (2‬מספר המכלים הרזרביים הדרוש לאצירת האשפה בשבתות ובחגים כשאין‬ ‫שירות לאיסוף אשפה על ידי הרשות המקומית‪.00‬בכל קומה תהיה גישה ממקום אצירת האשפה בדירה‪ .‬‬ ‫נפחם ומספרם של‬ ‫מיכלי אשפה‬ ‫‪) 7.2009‬‬ ‫‪-284-‬‬ .‬‬ ‫סימן י"ז‪ :‬הוראות שונות לגבי בנין גבוה או רב־קומות‬ ‫חיבור גמיש של‬ ‫צנרת המים והגז‬ ‫באדמת חרסית‬ ‫פעילה‬ ‫‪ 7.92.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .00‬חיבור צנרת אספקת המים והגז החיצונית לצנרת הפנימית בבנין גבוה או רב־קומות‬ ‫שבאדמה חרסית פעילה יהיה גמיש ובר־קיימא‪.‬‬ ‫מיתקנים לניקוי‬ ‫ולאיוור של מצנחי‬ ‫אשפה‬ ‫‪ 7.‬במשרד או בחלק בנין דומה‬ ‫אחר‪ .‬ ‫)‪ (2‬צינור אשפה יבש‪.

00‬בבנין גבוה ובבנין רב קומות יוסדר ניקוי החלונות וקירות המסך בהתאם לאמור‬ ‫בפרט ‪.2.2009‬‬ ‫‪-285-‬‬ .4.‫תכנון ובניה‬ ‫ניקוי חלונות‬ ‫וקירות מסך בבנין‬ ‫גבוה ובבנין רב‬ ‫קומות‬ ‫)תיקון התשס"ב(‬ ‫‪ 7.95.28‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20672‬‬ ‫‪1.

‬ ‫‪20673‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 7.‬להוציא בנין או חלק מבנין‬ ‫שאינו נועד להיות פתוח לקהל‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בית דואר וסוכנות דואר.(4‬‬ ‫התשס"ה[‬ ‫‪8.4.‬מסגד‪ .2009‬‬ ‫‪-286-‬‬ .1940 .96.‬תחנת רכבת‪ .‬‬ ‫התשנ"ט )מס' ‪.‬כנסיה וכל מקום מקורה המשמש באופן קבוע לפולחן‬ ‫דתי‪ .‬שהם ברשות מוסד‬ ‫ממשלתי‪ .97.‬וכל מקום כיוצא באלה.‬ ‫)‪ (9‬בית נתיבות לנוסעים של נמל תעופה או נמל־ים‪ .‬‬ ‫חלק ח'‪ :‬התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי‬ ‫]תיקון התשל"א‬ ‫)מס' ‪[(6‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ה‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫פתח לשיחרור עשן‬ ‫בפיר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 7.‬התשכ"ג‪.‬ ‫)‪ (2‬בית כנסת‪ .‬ ‫)‪ (7‬בנין המשמש מגרש ספורט או מקום למיתקני ספורט.1962-‬‬ ‫)‪ (4‬בית חולים‪ .‬ ‫)‪ (8‬חנות כל בו‪ .‬ששטחה עולה על ‪ 350‬מ"ר.‬ששטחו ‪ 150‬מ"ר לפחות.00‬בוטל(‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫הפרדה בין הבנין‬ ‫למינהרה ופיר‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ו‪.‬לרבות סופר־מרקט‪ .‬לרבות מרפאות ציבוריות.‬‬ ‫"בנין ציבורי ב'" ‪ -‬בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות‪ .‬ ‫)‪ (2‬בית אבות.01‬‬ ‫בחלק זה ‪-‬‬ ‫"בנין ציבורי א'" ‪ -‬בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות‪ .‬לאומי או עירוני‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬התשי"ח‪.‬ ‫)‪ (5‬בית ספר למבוגרים ומוסד להשכלה גבוהה מוכר לפי סעיף ‪ 9‬לחוק‬ ‫המועצה להשכלה גבוהה‪ .‬ ‫)‪ (3‬בית לאסיפות ובית לעצרות עם כמשמעות "אסיפה" ו"עצרת עם" בסעיף‬ ‫‪ 1‬לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים‪ .00‬בוטל(‪.‬כמשמעות המונח "בית חולים" בסעיף ‪ 24‬לפקודת בריאות‬ ‫העם‪ .‬תחנה‬ ‫מרכזית ומסוף לנוסעים באוטובוסים‪.‬להוציא בנין או חלק מבנין‬ ‫שאינו נועד להיות פתוח לקהל‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אולם לשמחות.1958-‬‬ ‫)‪ (6‬מוזיאון או בנין המשמש באופן קבוע לתערוכות‪ .

‬ ‫"נכה" ‪ -‬אדם בעל מגבלה גופנית המונעת ממנו להשתמש בדרך נוחה בבנין ציבורי שבו אין‬ ‫הסידורים המיוחדים המפורטים בחלק זה‪ .‬ ‫"בנין ציבורי" ‪ -‬בנין ציבורי א' או בנין ציבורי ב'.‬ ‫"יחידת אכסון" ‪ -‬חדר לינה‪ .‬ ‫)‪ (6‬בנק.‬ ‫)‪ (8‬בית ספר עממי‪ .4.‬ ‫)‪ (7‬בריכת שחיה.‬משרדי רשויות מקומיות וכל בנין אחר הנועד למתן‬ ‫שירות ציבורי.‬כל יחידת דיור תיחשב לגזרת בנין.‬כולם או מקצתם.‬ ‫"דרך נגישה" ‪ -‬תוואי חופשי רצוף‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (3‬בית לקולנוע‪ .‬ ‫"יחידה מיוחדת" ‪ -‬יחידת אכסון המותאמת לאכסון נכים כמפורט בסעיף ‪.‬שהגישה ליחידותיו נעשית באמצעות חדר מדרגות משותף.‬בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו‬ ‫מספקים לינה בתמורה והמכיל ‪ 20‬מיטות לפחות.‬בית ספר מקצועי‪ .‬ ‫"חניון ציבורי" ‪ -‬חניון המיועד לשימוש הציבור ואשר מקומות החניה שבו אינם מוצמדים‬ ‫למשתמשים מסוימים.‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ :2‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬הסביבה שמחוץ לבנין )להלן ‪-‬‬ ‫ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ (2‬בסעיף הדן בדרכים נגישות להולכי רגל.8.‬ומתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ :1‬נגישות הסביבה הבנויה‪:‬‬ ‫עקרונות ודרישות כלליות )להלן ‪ -‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ (1‬בסעיפים הדנים בדרך נגישה‬ ‫ובמכשולים בדרך‪ .‬ ‫‪20674‬‬ ‫‪1.‬לקונצרטים ולתיאטרון.‬בין‬ ‫אם חדר השירותים צמוד לאותו חדר או לאותה מערכת חדרים ובין אם הוא במקום‬ ‫אחר.‬ ‫"גזרת בנין" ‪ -‬חלק בנין‪ .‬ ‫)‪ (10‬מסעדה‪ . בבנין‬ ‫בלא חדרי מדרגות משותפים‪ .‬פנסיון‪ .‬ ‫)‪ (9‬מוסד ציבורי לילדים.‬המחבר בין החלקים והחללים הנגישים בבנין ובשטחי‬ ‫החוץ‪ .‬ ‫)‪ (11‬משרדי ממשלה‪ .‬חדר אוכל או בית קפה הנמצאים בקומת קרקע והיכולים להכיל‬ ‫למעלה מ־‪ 25‬סועדים.2009‬‬ ‫‪-287-‬‬ .‬גן ילדים להוציא גן‬ ‫ילדים פרטי.‬בית ספר תיכון‪ .‬ולגבי דרכים נגישות בשטחי חוץ גם בהתאם לנדרש בתקן‬ ‫הישראלי‪ .‬ ‫)‪ (4‬בית מלון‪ .25‬‬ ‫"מקומות חניה נגישים" ‪ -‬מקומות חניה המתאימים לכלי רכב של נכים או לכלי רכב‬ ‫המובילים נכים.‬או מערכת חדרים הכוללת חדר לינה עם חדר שירותים‪ .‬ ‫)‪ (5‬בית מרחץ.‬בית מרגוע‪ .

‬והיתר להוספת יחידות אכסון למקום‬ ‫לאירוח קיים‪ .2004‬‬ ‫‪-288-‬‬ .‬ ‫)‪ (2‬בבנין שבו מ־‪ 71‬עד ‪ 150‬יחידות אכסון ‪ -‬שתי יחידות מיוחדות לפחות.‬ ‫)‪ (3‬בדלת הזזה חד־כנפית ‪ -‬המרחק האפקי בין הפאה הצדדית של הדלת‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .01‬בסעיף זה ‪ -‬מקום לאירוח(‪ .‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬הוראות למתן היתר‬ ‫מתן היתר לבנין‬ ‫ציבורי‬ ‫)תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ה‪ .‬‬ ‫כאשר היא פתוחה לגמרי ובין פאת המלבן ממול.‬‬ ‫‪20675‬‬ ‫‪15.‬בהתאמתן או בהקמתן‪ .‬למעט שטח חוץ או חלק‬ ‫ממנו שאינו נועד להיות פתוח לקהל‪.‬הכל לפי הענין‪ .‬התשס"ה(‬ ‫‪) 8.‬‬ ‫)ב( לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי ב' אלא אם ימולאו לגבי קומה אחת לפחות‬ ‫ולדרכי הגישה לאותה קומה וכן לגבי שטחי החוץ שלו התנאים המפורטים בחלק זה הכל‬ ‫בכפוף לאמור ביתר הוראות סעיף זה על יחידות מיוחדות במקומות אירוח‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (2‬בדלת דו־כנפית או רב־כנפית ‪ -‬המרחק האפקי בין מישורי שתי כנפי‬ ‫הדלת הסמוכות זו לזו והפתוחות בזווית ישרה לקיר שבו היא נמצאת.‬של מספר יחידות מיוחדות‬ ‫בתוך כלל יחידות האכסון שבאותו מקום אירוח‪ .‬כאשר שתיהן פתוחות לגמרי.‬מותנים בקיומן‪ .01‬לתוספת השניה.‬ ‫)‪ (5‬לכל ‪ 75‬יחידות אכסון נוספות ‪ -‬יחידה מיוחדת אחת‪.02‬א( לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי א' אלא אם בכל הבנין או בחלקו המשמש‬ ‫למטרות של בנין ציבורי א' ובשטחי החוץ שלו‪ .‬ממול.‬הכל כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בבנין שבו מ־‪ 25‬עד ‪ 70‬יחידות אכסון ‪ -‬יחידה מיוחדת אחת לפחות.‬ ‫)‪ (4‬בבנין שבו מ־‪ 201‬עד ‪ 300‬יחידות אכסון ‪ -‬ארבע יחידות מיוחדות‬ ‫לפחות.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"רוחב חפשי בפתח" ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בדלת חד־כנפית ‪ -‬המרחק האפקי בין מישור כנף הדלת הפתוחה בזווית‬ ‫ישרה לקיר שבו היא נמצאת ובין הפאה הצדדית של המלבן‪ .‬ ‫"רום מדרגה" ו"שלח מדרגה" ‪ -‬כמשמעותם בסעיף ‪ 3.‬ ‫)‪ (3‬בבנין שבו מ־‪ 151‬עד ‪ 200‬יחידות אכסון ‪ -‬שלוש יחידות מיוחדות‬ ‫לפחות.‬לפי הענין‪ .‬ ‫)‪ (4‬בדלת הזזה דו־כנפית ‪ -‬המרחק האפקי בין הפאות הצדדיות של שתי כנפי‬ ‫הדלת‪ .‬ימולאו התנאים המפורטים‬ ‫בחלק זה הכל בכפוף לאמור ביתר הוראות סעיף זה על יחידות מיוחדות במקומות אירוח‪.‬הבולטת ביותר‬ ‫כלפי הפתח‪ .‬‬ ‫)ג( היתר להקמת בנין הנועד לשמש מטרה מן המפורטות בפסקה )‪ (4‬להגדרת "בנין‬ ‫ציבורי ב'" שבסעיף ‪) 8.12.‬ ‫"שטח חוץ" ‪ -‬שטח שמחוץ לבנין הנמצא בתחום גבולות המגרש‪ .

‬התשס"ה(‬ ‫‪) 8.‬קיומן כרוך בעבודות שממדי ביצוען או תנאיהן או הוצאותיהן אינם‬ ‫סבירים. התנאים‬ ‫האמורים אינם חלים על הוספת חלקים אחרים למקום אירוח או ביצוע שינויים או תיקונים‬ ‫בו‪ .‬מקיום הוראות פסקה )‪ .‬ ‫)‪ (2‬הועדה המקומית רשאית‪ .(1‬גם אם אין בתוספות‬ ‫היחידות כדי שליש מסך כל יחידות האכסון הקיימות‪ .‬‬ ‫לחייב בעל היתר להוספת יחידות אכסון בתנאי פסקה )‪ .‬לאחר התייעצות עם רשות הרישוי המחוזית‪.‬בתנאים‬ ‫או בלעדיהם‪ .‬אם לדעתה חיוב בעל‬ ‫ההיתר בקיום התנאי האמור כרוך בהוצאות סבירות‪ .‬ ‫)‪ (3‬הועדה המקומית רשאית‪ .03‬א( הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי א'‬ ‫קיים או בבנין קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי א' או בבנין שהותר בו שימוש‬ ‫חורג לפי פרק ה' לחוק אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי א'‪ .‬‬ ‫שינויים בבניין‬ ‫ציבורי קיים‬ ‫)תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ה‪ .‬בין אם היחידה המיוחדת נמצאת באותה קומה‬ ‫עם השטח הציבורי ובין אם לאו‪.(1972‬‬ ‫)ו( כדי להסיר ספק נקבע בזה שבעל היתר חייב לקיים את התנאים המפורטים‬ ‫בסעיפים קטנים )ג(‪) . הוראה זו לא תחול לגבי בנין שהיתר להקמתו‬ ‫הוצא עד יום ט"ז בניסן התשל"ב )‪ 31‬במרס ‪.2004‬‬ ‫‪-289-‬‬ .‬או לגבי חלקו המשמש או שישמש למטרות של בנין ציבורי א'‬ ‫ולגבי דרכי הגישה לאותו חלק‪ .12.‬‬ ‫)ה( על מתן היתר להוספת יחידות אכסון למקום אירוח קיים יחולו הוראות‬ ‫מיוחדות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עלה סך כל יחידות האכסון הנוספות על שליש מסך כל יחידות האכסון‬ ‫הקיימות ועלה כלל מספר יחידות גם יחד ‪ -‬על ‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ד( בדרכי הגישה מיחידות מיוחדות אל חלק מחלקי מקום האירוח ‪ -‬שבאותו בנין‬ ‫ הפתוחים או הנועדים להיות פתוחים לקהל )להלן בסעיף זה ‪ -‬שטח ציבורי(‪ .‬אם ראתה שבנסיבות הענין ובהתחשב בחיוניות הגישה לשטח‬ ‫הציבורי‪ .(1‬כולן או מקצתן‪ .‬התנאים האמורים בחלק זה‪ .‬כולם או מקצתם‪.‬בשטחים מסוימים‬ ‫שבמקום האירוח‪ .‬הכל לפי הענין‪ .‬והוא ניתן לביצוע בתנאים‬ ‫ובממדים סבירים בנסיבות הענין.‬‬ ‫‪20676‬‬ ‫‪15.‬בדרך האמורה‪.25‬ינהגו במקום האירוח כולו‬ ‫לפי האמור בסעיפים קטנים )ג( ו־)ד(.‬‬ ‫כמשמעותה בסעיף ‪10‬א לחוק )להלן ‪ -‬רשות הרישוי המחוזית( לפטור‪ .‬שימולאו לגבי כל הבנין‬ ‫האמור ולגבי שטחי החוץ שלו‪ .‬ד( ו־)ה( לפי הענין‪ .‬לאחר התייעצות עם רשות הרישוי המחוזית‪.‬רק אם נושא ההיתר הוא הקמת מקום אירוח שלם‬ ‫או הוספת יחידות אכסון למקום אירוח קיים דרך בניה או שינוי יעוד של בנין קיים.‬‬ ‫אם ניתן לבצע בבנין האמור את התנאים האמורים‪.‬ינהגו כבדרכי‬‫גישה לחלק האמור שכשלעצמן פתוחות לקהל‪ .

‬ולדרכי גישה לאותה קומה‪ .000‬‬ ‫רכב גבוה‬ ‫רכב רגיל‬ ‫‪1‬‬ ‫‬‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ראה פרט משנה )ה(‬ ‫ראה פרט משנה )ה(‬ ‫‪20677‬‬ ‫‪15.‬‬ ‫)ג( מקומות חניה נגישים יימצאו קרוב‪ .‬למעלית הבנין או לכניסה‬ ‫הנגישה לבנין או לנכס‪ .‬‬ ‫)ג( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו־)ב(‪ .‬אם קיימת.2‬‬ ‫)ב( דרך נגישה תחבר בין מקום חניה נגיש לבין מעלית או כניסה נגישה לבנין‬ ‫כאמור בפרט ‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬אלא על פי האמור באותן‬ ‫הוראות‪.‬התנאים האמורים בחלק זה‪ .‬לדרך נגישה מקורה‪ .8.2004‬‬ ‫‪-290-‬‬ .‬כולם‬ ‫או מקצתם‪ .‬הכל לפי הענין‪ .04‬או לנכס‪.‬מקומות החניה הנגישים ימוקמו קרוב אל הדרך הנגישה‬ ‫והכניסה הנגישה לחניון‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫)ד( מספר מקומות החניה הנגישים יהיה כמפורט להלן‪:‬‬ ‫מספר מינימלי של מקומות חניה נגישים‬ ‫סך הכל‬ ‫מספר מקומות חניה‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪25‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 26‬עד ‪50‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 51‬עד ‪75‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 76‬עד ‪100‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 101‬עד ‪150‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 151‬עד ‪200‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 201‬עד ‪300‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 301‬עד ‪400‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 401‬עד ‪500‬‬ ‫‪ 2%‬מכלל מקומות החניה‬ ‫‪ 501‬עד ‪1.‬לא יותנה מתן היתר לשינוי מקום‬ ‫אירוח קיים בקיום הוראות סעיף ‪)8.‬כולן או מקצתן‪ .‬אם ניתן לבצע בבנין האמור את התנאים האמורים‪.03.‬שימולאו לגבי שטחי החוץ‬ ‫שלו ולגבי קומה אחת לפחות של הבנין האמור או לגבי חלקה המשמש או שימש למטרות של‬ ‫בנין ציבורי ב'‪ .‬ככל האפשר‪ .02‬ג( עד )ו(‪ . בבנין בעל כמה‬ ‫כניסות נגישות וחניות סמוכות אליהן‪ .‬‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫סימן ג'‪ :‬סידורים מיוחדים לנכים בשטחי חוץ של בנין ציבורי‬ ‫חניה‬ ‫]תיקון התשס"ה(‬ ‫‪) 8.‬יפוזרו מקומות החניה הנגישים בסמוך לכל הכניסות‬ ‫הנגישות.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי ב'‬ ‫קיים או בבנין קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב' או בבנין שהותר בו שימוש‬ ‫חורג לפי פרק ה' לחוק אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב'‪ .12.01‬א( בחניה של בנין ציבורי ובחניון ציבורי יוקצו מקומות חניה נגישים שמידותיהם‬ ‫ומאפייניהם יתאימו לתנאים המפורטים בסעיף הדן בחניות נגישות בת"י ‪ 1918‬חלק ‪.000‬‬ ‫‪ 1% + 12‬מכלל מקומות החניה‬ ‫יותר מ–‪1.‬ככל האפשר‪ .‬וקרוב‪ . בחניונים ציבוריים‪ .

‬תאי טלפון‪ .‬בבנין הנועד לשמש מטרה מן המטרות‬ ‫המפורטות בפסקה )‪ (4‬להגדרה "בנין ציבורי ב'" שבפרט ‪ .‬‬ ‫ברזיות‪ .03.‬‬ ‫)ז( על אף האמור בפרט משנה )ד(‪ .5%‬תהיה הכניסה לבנין באמצעות כבש )רמפה( כאמור‬ ‫בפרט משנה )ג(.8.‬ככל האפשר‪ .‬‬ ‫הכניסה לבנין‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪) 8.‬ז( ו–)ח( ובפרט ‪.‬‬ ‫)ה( מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה יוקצה לכל ‪ 8‬או חלק מ–‪ 8‬מקומות‬ ‫חניה נגישים‪.‬שבהם לא ניתן‪ . על כניסה נגישה יחולו ההוראות‬ ‫שבפרטי משנה )ב(‪) .02‬א( דרך נגישה אחת לפחות תוביל אל הכניסות הנגישות כאמור בפרט ‪ 8.‬‬ ‫)ג( הותקן כבש מחוץ לבנין או בכניסה לבנין‪ .‬פחי אשפה‪ .‬‬ ‫)ו( בחניונים מקורים‪ .03‬הותקנו לבנין ציבורי מקומות המיועדים להורדת נוסעים ולהעלאתם‪ .04‬של‬ ‫בנין ציבורי ואל שטחי החוץ שלו והיא תהיה הדרך העיקרית המשמשת את הציבור‪ .‬מבחינה הנדסית‪ .2004‬‬ ‫‪-291-‬‬ .‬לרבות בשטח החניה‪ .05‬‬ ‫)ב( כניסה נגישה תהיה במפלס הרחוב או שתוביל אליה דרך ששיפועה אינו גדול‬ ‫מ–‪ .04‬א( הכניסה הקובעת לבנין תהיה כניסה נגישה.‬‬ ‫)ד( הותקנו מדרגות מחוץ לבנין או בכניסה נגישה לבנין‪ .‬היא תהיה קרובה‪ .01‬לא יפחת מספר מינימלי של‬ ‫מקומות החניה הנגישים ממספר היחידות המיוחדות הקבועות בפרט ‪) 8.‬ואם אין‬ ‫הדבר אפשרי מבחינה תכנונית‪ .‬תיבות דואר‪ .‬‬ ‫דרכים נגישות‬ ‫מחוץ לבנין‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪) 8.‫תכנון ובניה‬ ‫"רכב גבוה" ‪ -‬רכב בעל התקן העלאה‪ .6%‬גם באמצעות מדרגות‪ .‬ספסלים‪.8.5%‬ואולם אם שיפוע הדרך גדול מ–‪ .02‬ג(‪.‬כגון מעלון אנכי )אנכון(‪ . ואם השיפוע גדול מ–‪ .‬להקצות מקומות חניה‬ ‫נגישים לרכב גבוה ‪ -‬יהיו מקומות החניה קרובים ככל האפשר לכניסה נגישה לבנין‪ .‬‬ ‫)ג( התקנת ריהוט חוץ ומיתקני חוץ כגון שלטים‪ .‬כאמור בפרט משנה )ד(‪.‬‬ ‫אזורים להורדת‬ ‫נוסעים ולהעלאתם‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 8.‬המאפשר כניסה אל הרכב‬ ‫ויציאה ממנו בישיבה בכיסא גלגלים‪.12.03.‬לאורך דרך נגישה בשטחי חוץ של בנין ציבורי‪ .‬תיעשה בהתאם לתנאים‬ ‫המפורטים בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן בריהוט חוץ ובמיתקני חוץ‪.‬‬ ‫‪20678‬‬ ‫‪15.‬לדרך העיקרית‪.‬‬ ‫)ב( מדרכות בשטחי החוץ של הבנין‪ .‬יתמלאו לגביהן התנאים‬ ‫המפורטים בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן במדרגות‪.‬יתמלאו‬ ‫לגביהם התנאים המפורטים בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן באזורי העלאת נוסעים‪.‬ודרך‬ ‫נגישה תחבר בין מקום החניה לבין הכניסה לבנין‪.‬יתמלאו לגביו התנאים המפורטים‬ ‫בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן בכבש‪.‬יותקנו בהתאם לדרישות‬ ‫המפורטות בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן במדרכות‪.

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬בגזרות שונות של הבנין‪ .‬תותקן‬ ‫מערכת קשר פנים )אינטרקום( המתאימה לנדרש בענין זה בת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬יסומנו בסימני‬ ‫אזהרה בהתאם לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬תתאים המעלית לתנאים המפורטים בפרט‬ ‫‪.‬תותקן‬ ‫על יד הדלת האמורה או בקרבתה‪ . ושמתקיימות לגביהם דרישות תקן ישראלי‪ .05‬א( בכל כניסה נגישה כאמור בפרט ‪ .‬מחיצות‬ ‫וקירות שקופים‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫דלתות פנים‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ו )מס' ‪.‬ותיפתח כלפי חוץ עם כיוון היציאה מהבנין הציבורי‪.‬תהיה‬ ‫הכניסה בכל גזרה כאמור כניסה נגישה.11‬‬ ‫)ו( בבנין שבו כמה כניסות המשמשות את הציבור‪ .07‬‬ ‫הבאים‪:‬‬ ‫כל דלתות פנים בבנין ציבורי המיועדות לשימוש הקהל ימולאו לגביהן התנאים‬ ‫)‪ (1‬הרוחב החפשי בפתח לא יפחת מ־‪ 80‬ס"מ.(4‬בסעיף הדן בשילוט‪.‬‬ ‫)ז( בכל הכניסות המיועדות לשימוש הציבור יוצבו שלטים המכוונים לכניסות‬ ‫הנגישות.(2‬‬ ‫התשס"א‪ .12.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬מרחק ההליכה בין שתי כניסות נגישות באותה גזרה לא יהיה גדול מ–‪100‬‬ ‫מטרים‪.‬דלת כניסה נוספת לבנין שיתקיימו לגביה התנאים‬ ‫שבפרטי משנה )א( ו–)ב(‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ה( כניסה לבנין ממקומות חניה נגישים תהיה כניסה נגישה כאמור בפרטי משנה )ב(‬ ‫עד )ד(.‬‬ ‫‪8.04‬תימצא דלת אחת לפחות שרוחבה‬ ‫החופשי בפתח לא יקטן מ–‪ 80‬ס"מ‪ .‬ ‫‪20679‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫סימן ד'‪ :‬סידורים מיוחדים לנכים בשטחי פנים בבנין ציבורי‬ ‫דלת כניסה‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪) 8.‬שהכניסה הראשית אליו היא באמצעות דלת מסתובבת‪ .(3‬התשס"ה[‬ ‫‪ 8.‬ישופע‬ ‫המפתן בשיפוע ‪ 50%‬לכל היותר‪.‬מחיצות וקירות שקופים בחלקי הבנין המשמשים את הציבור‪ . ואם יש בו יותר מכניסה אחת המשמשת את הציבור‬ ‫לאותה גזרה‪ .06‬דלתות‪ .‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ :4‬נגישות הסביבה‬ ‫הבנויה‪ :‬תקשורת )להלן‪ :‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ ‫)‪ (2‬אורך הקיר שבו מורכבת הדלת מצד הידית שבדלת לא יפחת מ־‪ 40‬ס"מ‪. אם הכניסה לבנין היא באמצעות מעלית‪ .4‬בסעיף הדן בדלתות וקירות שקופים‪.‬‬ ‫דלתות‪ .2004‬‬ ‫‪-292-‬‬ .8.‬‬ ‫הנמדדים מקצה המשקוף של אותו צד של הדלת במקום שבו נמצאת הידית‬ ‫האמורה.‬התשס"ג‬ ‫)מס' ‪ . עלה הפרש הגובה בין מפלס הרצפה לרום המפתן על ‪ 6‬מ"מ‪ .8.‬‬ ‫)ג( בבנין ציבורי‪ .‬משני הצדדים.‬‬ ‫)ב( מפתן לדלת האמורה בפרט משנה )א( לא יתרומם יותר מ–‪ 20‬מ"מ מעל מפלס‬ ‫הרצפה‪ .‬‬ ‫)ח( בכניסה נגישה בעלת דלת שאינה ניתנת לפתיחה מבחוץ באופן עצמאי‪ .

‬מוט או צינור אפקי שקטרו‬ ‫לא יהיה גדול מ־‪ 30‬מ"מ.12.‬ ‫)‪ (5‬לא תיפתח דלת ישר אל מדרגות‪ .02‬א( ו–)ב(‪.‬המיועדת למטרה שלה‬ ‫משמשות הדלתות האמורות.‬ ‫)‪ (7‬בפתח של דלת הנפתחת אוטומטית יורכב מיתקן השהיה המאפשר מעבר‬ ‫בטוח לכל נכה.‬ ‫)‪) (8‬בוטל(.‬ ‫)‪ (9‬ניתן להתקין דלת שקופה.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (3‬אם יהיה מפתן בדלת‪ .‬ ‫)‪ (12‬הידית תימצא במרחק לא פחות מ־‪ 5‬ס"מ ממישור כנף הדלת‪ .‬אלא אל משטח אפקי של חדר המדרגות‬ ‫האמור ועמקו ורחבו של המשטח האמור יהיה לפחות ‪ 1.25‬מטר‪.‬אבל לא תותר הצורה‬ ‫העגולה.‬ ‫)‪ (13‬בגובה הידית יורכב‪ .‬‬ ‫)ב( דרך נגישה‪ .‬ ‫)‪ (11‬צורת הידית תאפשר ליד גריפה חזקה ונוחה‪ . בפרט‬ ‫משנה זה‪" .00‬מטר מעל פני הרצפה.‬‬ ‫‪) 8.09‬א( מפלס רצפת הקומה שבה נמצאת דלת הכניסה לבנין ציבורי בכל המקומות‬ ‫המשמשים קהל יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד הדלת האמורה‪. זכוכית המשמשת כחומר שקוף‪ .‬ ‫)‪ (14‬המרחק בין מישור הכנף האמורה ובין המוט או הצינור האמור יהיה לפחות‬ ‫‪ 5‬ס"מ‪.‬ ‫)‪ (4‬דלת הנפתחת אל הפרוזדור או המעבר יש להתקינה בתוך גומחה של‬ ‫קיר.4‬בסעיף הדן בסמל הנגישות הבין–לאומי.‬‬ ‫דרך נגישה בתוך‬ ‫הבנין‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫מפלסי הרצפה‬ ‫וכבשים פנימיים‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪) 8.2004‬‬ ‫‪-293-‬‬ .08‬א( דרך נגישה אחת לפחות תחבר בין החלקים הנגישים לציבור בבנין ציבורי‬ ‫בהתאם לפרט ‪) 8.‬‬ ‫משני הצדדים.‬ת"י ‪ 1099‬חלק ‪.‬תסומן בסמל הנגישות‬ ‫הבין–לאומי כהגדרתו בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬המתפצלת מדרך כללית‪ .‬משני צדי הכנף ולרחבה‪ .‬הוא לא יתרומם יותר מ־‪ 2‬ס"מ מעל פני הרצפה‪.‬או חלק ממנה‪ .‬‬ ‫)‪ (6‬תורכב דלת הזזה או דלת מסתובבת או דלת קפיצית )פנדל( רק בתנאי‬ ‫שתימצא בקרבתה דלת בעלת כנף אחת או יותר‪ .‬דרך כללית" ‪ -‬דרך המחברת בין חלקים וחללים בבנין וכן בין שטחי החוץ לבין‬ ‫הבנין‪.‬יתקיימו לגביה‬ ‫דרישות תקן ישראלי‪ .‬לכל ארכה.‬‬ ‫‪20680‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫)‪ (10‬ידיות הדלת יורכבו בגובה של ‪ 1.

‬ ‫)ב( במקומות שבהם הכבש משנה כיוון.8%‬‬ ‫)‪ (2‬הפרש הגובה בין תחתית מהלך כבש לראשו לא יעלה על ‪ 75‬ס"מ והפרש‬ ‫הגובה המצטבר של מספר כבשים ברצף לא יעלה על ‪ 150‬ס"מ.‬ ‫)‪ (7‬למעקה האמור בפסקה )‪ (6‬יותקן בית אחיזה שמישורו העליון יהיה בכל‬ ‫מקום בגובה ‪ 85‬ס"מ עד ‪ 95‬ס"מ מעל מפלס הכבש או המשטח האופקי.10%‬‬ ‫‪20681‬‬ ‫‪15.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( מפלס הרצפה של קומה בבנין יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד דלת הכניסה‬ ‫למעלית בקומה האמורה‪.‬ ‫)‪ (5‬בקצה החופשי של הכבש או המשטח האופקי המורם מפני הכבש‪ . אם חתכו עגול‪ .‬ ‫)ג( לכל הפרש גובה מרבי של ‪ 75‬ס"מ.2004‬‬ ‫‪-294-‬‬ .25‬מטר.(6‬נמוך ממנו‪ .‬יותקנו כבשים שישמשו‬ ‫כמעברים ביניהם ועליהם יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שיפוע הכבש לא יעלה על ‪.‬ ‫)ד( על אף האמור בפרט משנה )ג(‪ . תינתן‬ ‫לבית אחיזה צורה המאפשרת ליד לגרפה בנקל.‬ ‫)‪ (2‬שיפועו לא יעלה על ‪.‬ ‫)‪ (8‬הותקן מסעד נוסף על המסעד האמור בפרט משנה )‪ .‬ ‫)‪ (6‬בצד החופשי של הכבש או המשטח האופקי מעל הסף האמור בפסקה )‪(5‬‬ ‫ייבנה מעקה וכן לאורך הקירות‪ .12.‬ ‫)‪ (3‬רוחבו של הכבש בין המעקים או הספים לא יפחת מ–‪ 1.‬‬ ‫)ג( במקרה ומטעמים של תכנון או הנדסה לא ניתן לקיים את ההוראות שבפרטי‬ ‫משנה )א( ו–)ב( ובקומה קיימים מפלסי רצפה בגבהים שונים‪ .‬אם הם צמודים לכבש או למשטח האופקי.‬ ‫לאורך קירות אלה ניתן להתקין מסעד בלבד במקום המעקה האמור.‬ייבנה‬ ‫סף אשר גובהו בכל מקום יהיה ‪ 5‬ס"מ לפחות מעל מפלסם ורוחבו לא יפחת מ–‪5‬‬ ‫ס"מ.‬יהיה‬ ‫המסעד דומה בצורתו ובמידותיו לראשון ומישורו העליון יהיה בכל מקום בגובה‬ ‫של ‪ 75‬ס"מ מעל מפלס הכבש ומישורו העליון של המסעד הראשון יהיה ‪ 95‬ס"מ‬ ‫מעל מפלס הכבש.‬מותר להתקין כבש בשיפוע גדול יותר בתנאים‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אורכו של הכבש האמור לא יעלה על ‪ 2.25‬מטר במקומות‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)א( בראשו ובתחתיתו של כל מהלך כבש.‬תנאיו ואגרות(‪ .50‬מטרים.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (4‬ייבנו משטחים אופקיים שעומקם ורוחבם לא יפחתו מ–‪ 1.‬יהיה קוטרו בין‬ ‫‪ 30‬מ"מ ל–‪ 40‬מ"מ.

‬מלאים ישר עם‬ ‫מישור הפלטות וכל השטח בלא גומות או בליטות ומחוספס‪.8.‬ ‫)‪ (10‬תא המעלית יהיה מאוורר.‬ ‫)ב( הרוחב‪ .‬יהיה ‪ 1.‬‬ ‫התקנת מעלית‬ ‫וחדר מדרגות‬ ‫‪) 8.‬ ‫)‪ (8‬חתך בית אחיזה יהיה מלבני ומידותיו ‪ 1‬ס"מ על ‪ 7.11‬וחדר מדרגות לפי האמור בסעיף ‪.07‬‬ ‫מטר.00‬מטר מרצפת התא.12‬‬ ‫מבנה המעלית‬ ‫‪) 8.8.‬תותקן מעלית לפי האמור בסעיף‬ ‫‪ 8.‬ ‫)‪ (7‬בית האחיזה האמור לא יבלוט יותר מ־‪ 4‬ס"מ ממישור קירות התא.‬ ‫)‪ (9‬קירות תא המעלית יהיו עשויים או מצופים חומר העומד בפני דפיקות של‬ ‫עגלות נכים‪ .12‬‬ ‫)ב( בבנין ציבורי ב' המכיל למעלה מקומה אחת‪ .‬ ‫)‪ (4‬דלת המעלית ודלת הכניסה למעלית או הדלת המשמשת לשתי המטרות‬ ‫האמורות גם יחד תהיה דלת הזזה.11‬א( המעלית המיועדת לנכים תשמש גם אנשים אחרים והיא תיחשב כאחת‬ ‫המעליות הדרושות בבנין על פי כל חוק‪.‬‬ ‫)ו( נבנו המשטחים האמורים בפרט משנה )ה( מפלטות אבן‪ .‬‬ ‫)ב( לגבי המעליות לנכים יתמלאו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תותקן מעלית אחת לפחות.‬ ‫)‪ (2‬בבנין ציבורי א' ששטחו הכולל עולה על ‪ 5.‬ברוחב של לא יותר מ–‪ 2‬ס"מ‪ .‬ ‫)‪ (5‬הרוחב החפשי בפתח של הדלתות האמורות יהיה ‪ 80‬ס"מ לפחות.‬כאשר הקומה האמורה בסעיף‬ ‫‪)8.12.5‬ס"מ.‬בטון או חומר אחר‪ .‬שהוא המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת של‬ ‫המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול‪ .‬יהיו התפרים על גבי פני המשטחים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ה( פני המשטחים לפני הכבש‪ .‬ ‫‪20682‬‬ ‫‪15.‬עם‬ ‫תפרים‪ .02‬ב( אינה קומת קרקע תותקן לקומה האמורה מעלית לפי האמור בסעיף ‪ 8.11‬וחדר‬ ‫מדרגות לפי האמור בסעיף ‪.000‬מ"ר יותקנו שתי מעליות‬ ‫לפחות.10‬א( בבנין ציבורי א' המכיל למעלה מקומה אחת‪ .‬שהוא המרחק בין הקירות הניצבים לדלת האמורה יהיה ‪1.‬אחריו ועל הכבש עצמו יהיו מחוספסים‪.‬ ‫)‪ (6‬לאורך קירות תא המעלית יותקן בית אחיזה בגובה של ‪ 1.2004‬‬ ‫‪-295-‬‬ .‬ ‫)‪ (3‬מידותיהן הפנימיות המינימליות תהיינה‪:‬‬ ‫)א( העומק‪ .46‬מטר.‬לפחות עד גובה של ‪ 1.00‬מטר מעל‬ ‫רצפת התא.

‬ ‫)‪ (17‬בתא המעלית האמורה תהיה מערכת חירום ואזעקה.‬עגולים ובעלי קוטר‬ ‫של לא פחות מ־‪ 20‬מ"מ.‬ ‫)‪ (16‬תותקן מערכת נצירה מוקדמת להבטחת יתר של הדלתות.‬ ‫)ג( רם־קול או פעמון המשמיע קול מסויים המסמל התקרבות המעלית‬ ‫לרצפת הקומה‪ .‬ ‫)‪ (15‬במעלית שבה הדלתות האמורות נסגרות אוטומטית ולא קיימת עין‬ ‫אלקטרונית המאפשרת בקורת על סגירתן‪ .‬ ‫)‪ (20‬בקרבת דלת הכניסה למעלית בפרוזדור או במעבר יותקנו האבזרים‬ ‫והסימנים הבאים‪:‬‬ ‫)א( כפתור שעל ידי לחיצתו מואר הכתוב‪" :‬מעלית באה" ו"מעלית‬ ‫בשימוש".‬יותקן מיתקן השהיה המשאיר את‬ ‫הדלתות פתוחות למשך זמן של ‪ 7‬שניות.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬עמקו של השטח האמור‬ ‫בסעיף קטן )‪ (12‬יהיה לפחות ‪ 2.‬ ‫)‪ (14‬יותקן מנגנון סגירה של הדלתות האמורות באופן שמהירות הסגירה לא‬ ‫תעבור ‪ 0.30‬מטר בערך מעל רצפת התא.‬תוך תנועת המעלית‪ .‬יהיה לפחות ‪ 1.‬ועמקו‪ .‬ ‫)ד( מיתקן דומה לאמור בפיסקה )ג( המשמיע קול מסויים כאשר המעלית‬ ‫עולה וקול אחר כאשר היא יורדת.‬‬ ‫)‪ (21‬בתוך תא המעלית‪ .‬ ‫)‪ (12‬השטח בחזית של דלת הכניסה למעלית בפרוזדור או במעבר יהיה חפשי‬ ‫ונוח לתנועה‪ .‬ ‫)‪ (18‬כל הכפתורים הנמצאים בתא האמור‪ .20‬מטרים.40‬מטר‪/‬שניה.‬ ‫)‪ (19‬הכפתורים האמורים יימצאו בגובה של ‪ 1.‬שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת הכניסה‬ ‫למעלית ובין הקיר ממול בפרוזדור או במעבר האמור‪ .‬מעל הדלת‪ .30‬מטר מעל פני‬ ‫הרצפה‪.‬ ‫‪20683‬‬ ‫‪15.‬ ‫)ה( הכפתור כאמור בפיסקה )א( יותקן בגובה של ‪ 1.2004‬‬ ‫‪-296-‬‬ .‬והם‬ ‫ייראו מכל מקום בתא.‬יוארו המספרים בספרות רומיות או‬ ‫ערביות‪ .12.‬המסמנים קומות הבנין האמור‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (11‬ייעשו הסידורים שתא המעלית ייעצר בקומות בדייקנות של לפחות ‪15‬‬ ‫ס"מ ביחס למפלס הרצפה.‬בסירוגין‪ .‬ ‫)ב( חץ מואר המראה כיוון תנועה של המעלית.‬או סידור דומה.‬לרבות אלה המשמשים להפעלת‬ ‫המעלית‪ .‬פניהם ישרים או קעורים‪ .50‬מטר.‬ ‫)‪ (13‬בקומת הקרקע ובקומות שבהן התנועה היא גדולה‪ .‬יהיו בולטים מהקיר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .

5‬ס"מ ולא יפחת מ־‪ 10‬ס"מ.‬במוזיאון‪ .‬‬ ‫התשס"ב )מס' ‪.‬ ‫)‪) (4‬בוטלה(.‬ ‫‪20684‬‬ ‫‪15. ואולם אם מותקנת‬ ‫מעלית בבנין‪ .‬תותר הקמת מהלך מדרגות בין ‪ 16‬מדרגות בגובה רום מכסימלי‬ ‫של ‪ 17.‬ ‫)‪ (12‬במשטחי ביניים יימשך מסעד כאמור לאורך הקירות מסביב ובמאוזן.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (22‬בבתי חולים‪ .‬‬ ‫)‪ (8‬לא יהיו במהלך מדרגות אחד פחות מ־‪ 3‬מדרגות.‬ ‫)‪ (14‬המישור העליון של בית האחיזה יהיה בגובה כנדרש בתקן הישראלי ת"י‬ ‫‪.‬ ‫)‪ (2‬רום המדרגה לא יהיה גבוה מ־‪ 16.‬בבתי מלון‪ .‬ ‫)‪ (7‬כל מהלך מדרגות לא יעלה יותר גבוה מ־‪ 1.‬ ‫)‪ (9‬פונה הקיר במשטח שבקצה העליון של מהלך המדרגות בזווית‪ .‬ ‫)‪ (13‬מעקה עם בית אחיזה או מסעד בלבד יבלוט מקצה שלח המדרגה העליונה‬ ‫והתחתונה במהלך המדרגות לפחות ‪ 30‬ס"מ ובחלקו הארוך הוא יהיה אפקי.‬בין אם יש קירות משני צדדיהן‬ ‫או מצד אחד ובין שאין.5‬ס"מ‪.‬בחנויות כל־בו‪ .5‬ס"מ או של עד ‪ 22‬מדרגות בגובה רום מכסימלי של ‪ 15.‬ ‫)‪ (10‬יותקן משני צדי המדרגות האמורות מעקה‪ .‬תהיה‬ ‫הפינה האמורה מרוחקת מקצה השלח של המדרגה העליונה במהלך האמור ‪30‬‬ ‫ס"מ לפחות.‬ ‫)‪ (16‬לאורך הקירות יהיה המרחק בין הקיר ובין בית אחיזה ‪ 4‬ס"מ לפחות ולא‬ ‫יותר מ־‪ 8‬ס"מ.‬ ‫)‪ (5‬לא יורשו רומים פתוחים.‬ ‫)‪ (3‬בכל אחד ממהלכי המדרגות יישמר קצב אחיד של השלחים והרומים.‬ ‫)‪ (11‬במקום שיש קירות כאמור יורשה להתקין לארכם מסעד בלבד במקום‬ ‫מעקה.‬יאותר בתאי המעליות‬ ‫האמורים מקום למודעות הדרכה על מקום הימצאם של חלקי הבנין השונים‬ ‫ויעודם‪.‬‬ ‫חדר מדרגות‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשמ"ב‪.85‬מטר.(2‬‬ ‫התשס"ה[‬ ‫‪8.2004‬‬ ‫‪-297-‬‬ .1142‬‬ ‫)‪ (15‬צורתו של בית אחיזה יהיה עגול בעל קוטר של בין ‪ 30‬מ"מ ל–‪ 40‬מ"מ או‬ ‫צורה אחרת המאפשרת ליד גריפה חזקה ונוחה.‬ ‫)‪ (6‬פני השלח לא יהיו חלקים מדי.12.12‬‬ ‫לגבי חדר מדרגות יתמלאו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שלח המדרגה לא יפחת מ־‪ 26‬ס"מ.

‬המחברים מסעד זה אל הקיר או‬ ‫אל המעקה או אל דפנות השקע‪ .30‬מטרים.‬יימצאו במישור התחתון של המסעד האמור‬ ‫ומתחתיו.‬יתמלאו בו התנאים‬ ‫האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק בין המישור החיצון של כנף הדלת של בית השימוש ובין הקיר‬ ‫ממול )בחלק זה ‪ -‬עומק( יהיה לפחות ‪ 1.13‬א( יותקנו בבנין ציבורי לפחות שני תאים של בית שימוש המיועדים לנכים‪ .2004‬‬ ‫‪-298-‬‬ .‬בקיר הארוך.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬בהתאם לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף הדן במכשולים‬ ‫בדרך.‬‬ ‫)ב( נמצא לפני תא של בית שימוש כאמור חדר שירות‪ .‬ ‫)‪ (2‬המרחק בין שאר הקירות הניצבים לדלת התא של בית השימוש )להלן‬ ‫בחלק זה ‪ -‬אורך( יהיה לפחות ‪ 2.(2)8.‬ ‫)‪ (18‬כל הצינורות‪ .‬התשס"ה(‬ ‫‪) 8.12.‬ ‫)‪ (5‬ארכו של חדר שירות האמור יוכל להיות לפחות ‪ 1.‬ ‫בתי שימוש‬ ‫מיוחדים‬ ‫)תיקונים‪:‬‬ ‫התשס"א‪ .‬פרט לדלת של תא‬ ‫בית השימוש.‬האבזרים וכיוצא באלה‪ .‬ ‫)‪ (3‬לא תיפתח שום דלת לתוך חלל חדר השירות האמור‪ .‬אם עמקו יגיע‬ ‫ל־‪ 2.‬ ‫)‪ (19‬האור בחדר המדרגות הבא דרך חלונות או מתאורה מלאכותית יהיה אחיד‬ ‫ועוצמת ההארה שלו תהיה ‪ 100‬לוקס במישור של ‪ 75‬ס"מ מעל פני כל שלח של‬ ‫מדרגה.‬ ‫)ג( המישור התחתון של המסעד יהיה מורם לפחות ‪ 4‬ס"מ מעל תחתית‬ ‫השקע האמור.30‬מטר לכל ארכו.‬אם יתמלאו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)א( המישור העליון של המסעד יימצא לפחות ‪ 8‬ס"מ מתחת לתקרת‬ ‫השקע האמור.30‬מטרים לפחות וגם יתמלא התנאי שבסעיף ‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬אחד‬ ‫לנשים ואחד לגברים‪.07‬‬ ‫)ג( הדלת לתא בית השימוש תמלא את התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬היא תיפתח החוצה.‬ ‫)‪ (4‬הדלת של התא תימצא בפינת החלל האמור‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (17‬יותר להתקין מסעד בתוך שקע של קיר‪ .30‬מטר‪ .‬ ‫‪20685‬‬ ‫‪15.‬ ‫)ב( המרחק המינימלי בין המסעד ובין הקיר הפנימי של השקע האמור‬ ‫יהיה ‪ 4‬ס"מ.‬ ‫)‪ (20‬החלל שמתחת למהלך הראשון של גרם מדרגות יהיה חסום למעבר של‬ ‫עוברים ושבים‪ .

(1)8.‬ ‫)‪ (4‬המוטות האמורים בפסקאות )‪ (2‬ו־)‪ (3‬יותירו מרווח גריפה של ‪ 4‬עד ‪12‬‬ ‫סנטימטר מפני הקיר שעליו הם מותקנים וניתן יהיה לחבר את המוטות ליחידה‬ ‫אחת.75‬מטר.‬ ‫)‪ (3‬בקיר המקביל והסמוך לציר האורך של האסלה יותקן מוט אופקי באורך‬ ‫‪ 60‬סנטימטר לפחות‪ .2004‬‬ ‫‪-299-‬‬ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬הצירים שלה יהיו מורכבים על צד המשקוף המרוחק יותר כלפי מי‬ ‫שמתקרב אליה מהחוץ.(10) .(3‬אך‬ ‫לא פחות ממרחק של ‪ 95‬סנטימטר מהקיר שבגב האסלה.‬‬ ‫)ו( יותקנו בתא מוטות אופקיים ואנכיים בדרך הזו‪:‬‬ ‫)‪ (1‬קוטרם לא יהיה קטן מ־‪ 25‬מילימטר ולא גדול מ־‪ 40‬מילימטר.‬שחלקו העליון יהיה בגובה ‪ 75‬עד ‪ 85‬סנטימטר מהרצפה‬ ‫וחלקו האחורי יותקן במרחק ‪ 15‬עד ‪ 35‬סנטימטר מהקיר שבגב האסלה.(12‬‬ ‫)‪ (5‬בגובה הידית יורכב על המישור הפנימי של הכנף מוט או צינור אפקי‬ ‫כאמור בפרט ‪ (13)8.07‬ו–)‪.‬יותקן מוט אנכי באורך‬ ‫‪ 60‬סנטימטר לפחות שקצהו התחתון יהיה בגובה ‪ 75‬עד ‪ 85‬סנטימטר מהרצפה.(11) .‬ ‫)‪ (3‬הגובה של המישור העליון של המכסה שלה יהיה ‪ 0.‬ ‫)‪ (2‬המרחק בין הקירות הניצבים לדלת לא יפחת מ־‪ 1.00‬‬ ‫מטר.‬ ‫)‪ (3‬לא יותקן מפתן בפתחה.‬‬ ‫)ה( מיקומה של האסלה יהיה כך‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק מהקצה הקדמי שלה עד לקיר שמאחוריה לא יפחת מ־‪ 0.‬ ‫‪20686‬‬ ‫‪15.‬ ‫המוט יותקן מעל קצהו הקרוב לכיור של המוט האופקי האמור בפסקה )‪ . "הקו המרכזי של האסלה" הוא קו פיקטיבי החוצה אותה לארכה לחצאים.75‬‬ ‫מ"ר.‬‬ ‫)ד( המידות הפנימיות של תא בית השימוש יהיו דלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת והקיר ממול לא יפחת מ־‪1.‬ ‫)‪ (2‬בקיר המקביל והסמוך לציר האורך של האסלה‪ .12.‬ ‫)‪ (2‬המרחק מהקו המרכזי שלה עד לקיר הקרוב המקביל לה לא יפחת מ־‪1.‬ ‫)‪ (4‬יחולו עליה ההוראות שבפרט ‪ .07‬ו־)‪.40‬מטר‪.50‬מטר מעל פני‬ ‫הרצפה‪.(14‬‬ ‫)‪ (6‬על אף הסגירה בפנים על ידי בריח או סידור דומה תינתן האפשרות לפתוח‬ ‫את הדלת האמורה ולסלקה מהחוץ ולהיכנס לתא התפוס של בית השימוש‬ ‫בשעת הצורך‪.

‬ ‫)‪ (2‬פני הכיור העליונים יהיו בגובה של ‪ 80‬ס"מ מעל הרצפה.‬ ‫כל העיגונים לקיר ולרצפה יהיו בטיחותיים וכל קצוות המוטות יהיו מעוגלים‬ ‫באופן המונע פציעה ופגיעה כלשהי‪.‬ ‫)‪ (3‬ברז המים בכיור האמור יהיה מסוג ידית־מנוף‪.‬על ידי שלושה ברגים לפחות‪ .‬סידורי סבון לרחיצת ידיים‬ ‫ומגבת יימצאו במרחק מהאסלה המאפשר לאדם היושב עליה להשתמש באבזרים האמורים‬ ‫בנקל‪.‬על כל חלקיו‪ .‬מחזיק נייר טואלטי‪ .12. המוט יהיה באורך ‪ 75‬עד ‪ 85‬סנטימטר‪ .‬במצב אופקי‪ .‬ ‫)‪ (6‬בקיר שבגב האסלה‪ .‬‬ ‫משתנות‬ ‫‪8.‬וצדו‬ ‫העליון‪ .‬עמיד‬ ‫ובלתי מחליד ויעמדו בפני כוחות אופקיים ואנכיים.‬או צמוד לו‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫על המוט להישאר במצב אנכי בכוחות עצמו באמצעות אמצעי המהווה חלק‬ ‫מובנה בו שימנע את נפילתו הפתאומית למצב אופקי.‬יהיה בגובה ‪ 75‬עד ‪ 85‬סנטימטר מהרצפה.‬יהיו עשויים מחומר קשיח‪ .‬בכל קצה‪.2004‬‬ ‫‪-300-‬‬ . המוט יורכב‬ ‫במרחק של ‪ 80‬סנטימטר מהקיר המקביל והקרוב לציר האורך של האסלה. המוט‪ .‬‬ ‫המותאמים לדרישות היצרן והתקן החל במקום ייצורם.14‬‬ ‫הותקנו בבנין ציבורי משתנות‪ . הברגים יוסתרו על ידי‬ ‫מכסה מתאים )רוזטה( כך שלא יהיו גלויים לעין.‬יותקן מוט‬ ‫מתרומם ממצב אופקי למצב אנכי.‬על חלקיהם השונים‪ . צורת המוט המתרומם‬ ‫האמור בפסקה זו יכולה להיות אובלית או מלבנית ובלבד שתהיה נוחה לתמיכה‬ ‫והחזקה ביד.‬עם ציורים )פיקטוגרמות(‬ ‫קריאים וברורים המראים את אופן השימוש במוט.‬קל ופשוט לשימוש.‬‬ ‫)ז( יותקן בתוך התא כיור רחצה ולגביו יתמלאו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הכיור יימצא במרחק מהאסלה המאפשר לאדם היושב עליה להגיע‬ ‫ולהשתמש בו.‬תנאיו ואגרות(‪ . רוחב המוט לא יעלה על ‪ 60‬מילימטר ועוביו לא יעלה על ‪40‬‬ ‫מילימטר.‬על גבי עמוד חיצוני מיוחד המותאם‬ ‫למוט והמעוגן לרצפה בצורה בטיחותית באמצעות ‪ 4‬ברגים לפחות‪ .‬יתמלאו לגביהן התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬משתנת עביט תורכב בגובה שהקצה העליון הקדמי שלה לא יימצא יותר‬ ‫גבוה מ־‪ 50‬ס"מ מעל פני הרצפה.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (5‬כל מוט יעוגן משני קצוותיו‪ . פני השטח של המוטות‬ ‫יהיו עם חספוס קל או שצורת המוט תהיה מיוחדת כך שתימנע החלקת היד.‬‬ ‫)ח( ידית השטיפה של האסלה‪ .‬ ‫‪20686‬א‬ ‫‪15.‬יהיה בטיחותי‪ .‬ ‫)‪ (7‬כל המוטות‪ . יש להצמיד‬ ‫סמוך למוט מדבקה או שלט בגודל ‪ 20 3 20‬סנטימטר‪ .

(3‬‬ ‫מראה בחדרי‬ ‫שירות‬ ‫‪ 8.13‬ז()‪ (2‬ו־)‪.18‬‬ ‫)בוטל(‪.‬יתמלאו לגביה התנאים‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪8.‬איוור ופעמוני אזעקה למיניהם ודומה לאלה‬ ‫יימצאו בגובה שלא יעלה על ‪ 1.15‬בחדרי שירות המשותפים לנשים ולגברים יותקן בתוך שורת כיורי רחצה לפחות כיור‬ ‫מיוחד אחד לנשים ואחד לגברים מהסוג האמור בסעיף ‪)8.‬ואם הנסיבות מכריחות התקנת מדרגה‬ ‫לא יעלה גבהה על ‪ 17‬ס"מ ורחבה לא יפחת מ־‪ 45‬ס"מ.20‬‬ ‫יציאות מבניין‬ ‫ציבורי‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 8.‬ ‫)‪ (3‬השטח מסביב למזרקת האמורה יהיה חפשי עם גישה נוחה.20‬מטר מעל פני הרצפה‪.8.‬‬ ‫מפסיקים וכפתורי‬ ‫הפעלה‬ ‫‪) 8.‬יהיה‬ ‫מקומן בגובה שלא יעלה על ‪ 1.75‬מטר וקצה התחתון לא יותר גבוה מ־‪ 0.‬יחולו עליהן‪ .‬ ‫)‪ (4‬במקרה של שימוש בכוסות קרטון או חומר דומה על יד המזרקת‪ .‬לכל תא כאמור ידית אחת‪.05‬‬ ‫)‪ (1‬הפיה שדרכה יוצאים המים תימצא בגובה של ‪ 90‬ס"מ מעל פני הרצפה.‬‬ ‫כיור מיוחד בחדרי‬ ‫שירות‬ ‫‪ .16‬בחדרי שירות כאמור בסעיף ‪ 8.‬‬ ‫)בוטל(‪.8.8.17‬א( כל מפסיקי זרם חשמל‪ .‬‬ ‫‪20686‬ב‬ ‫‪15.‬ ‫)‪ (2‬המזרקת תהיה תלויה על הקיר ולא תימצא בתוך גומחה של הקיר‪ .8.03.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬משתנת קיר תורכב ללא מדרגה‪ .02‬ו־‪.60‬מטר מעל פני הרצפה‪.19‬‬ ‫הבאים‪:‬‬ ‫נמצאת בבנין ציבורי מזרקת לשתיית מים )להלן ‪ -‬מזרקת(‪ .2004‬‬ ‫‪-301-‬‬ .‬לא‬ ‫כולה ולא מקצתה.‬‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪8.‬חום‪ .‬לפי הענין הוראות‬ ‫פרטים ‪ 8.15‬תותקן מראה שקצה העליון לא יהיה יותר נמוך‬ ‫מ־‪ 1.22‬‬ ‫)בוטל(‪.‬‬ ‫)ב( כל האבזרים כאמור בסעיף קטן )א( יותקנו באופן שהפעלתם תהיה קלה‪.‬יותקנו על יד התאים הפינתיים או‬ ‫הקיצוניים ידיות אחיזה‪ .21‬נמצאות בבנין ציבורי דרכי יציאה מיוחדות לקהל‪ .90‬מטר מעל פני הרצפה‪.12.04 .03.03 .‬‬ ‫מזרקת לשתיית‬ ‫מים‬ ‫‪8.‬ ‫)‪ (3‬מחולקת משתנת הקיר לתאים‪ .‬‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪8.

‬ ‫)‪ (2‬לכל ‪ 150‬עד ‪ 1.‬כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הרוחב החופשי בפתח ליחידה המיוחדת ובפתחים שבתוכה לא יפחת מ־‪60‬‬ ‫ס"מ.‬בבית קולנוע או בבית עינוג אחר‪ .‬מוט אופקי שיאפשר‬ ‫סגירתה על ידי משיכתה בידי נכה בכסא גלגלים.000‬מקומות ישיבה ‪ -‬לכל ‪ 250‬מקומות מקום אחד כאמור‪ .‬יותקנו לפחות שני‬ ‫מקומות מיוחדים לנכים ליד מקום חלוקת האוכל‪ .‬יותקנו מקומות ישיבה מיוחדים לנכים‬ ‫על פי תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שטחו של המקום המיוחד האמור לנכה יהיה לפחות ‪ 1.‬ ‫‪20686‬ג‬ ‫‪15.‬ ‫)‪ (4‬השירותים של יחידות מיוחדות )להלן ‪ -‬השירותים המיוחדים(‪ .‬‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫‪8. למפתן יהיו שיפועים בצד המוגבה מסביבתו בנטיה מרבית של ‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מקומות ישיבה‬ ‫מיוחדים בבתי‬ ‫עינוג‬ ‫‪ 8.‬הוא לא יתרומם יותר מ־‪ 2‬ס"מ מעל הרצפה משני‬ ‫הצדדים.‬‬ ‫מקומות מיוחדים‬ ‫במסעדות וחדרי‬ ‫אוכל ציבוריים‬ ‫‪ 8.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬יהיו‬ ‫כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)א( יכול שהשירותים המיוחדים יהיו צמודים ליחידה המיוחדת אך הדבר‬ ‫אינו הכרחי.24‬במסעדה וכדומה‪ .12.2004‬‬ ‫‪-302-‬‬ .‬ ‫)‪ (4‬המקומות המיוחדים האמורים יוסדרו לרוב על ידי אפשרות קיפול או‬ ‫סילוק מספר מתאים של כסאות קבועים באולם‪.45‬מטר על ‪0.25‬‬ ‫ביחידה מיוחדת יתקיימו הוראות סעיף זה‪ .23‬בתיאטרון‪ .(1‬ומעל ‪ 1.‬ ‫)‪ (2‬מתחתם יהיה חלל ריק בעומק של ‪ 70‬ס"מ וברוחב של ‪ 80‬ס"מ לפחות.‬יורכב בגובה הידית הרגילה‪ .‬ובלבד‬ ‫שבכל בנין ציבורי כאמור יותקנו לפחות שלושה מקומות ישיבה מיוחדים‬ ‫לנכים.‬ ‫)‪ (2‬אם יהיה מפתן בדלת‪ .000‬מקומות ישיבה יוקצב מקום אחד לנכה כאמור בפיסקה‬ ‫)‪ .‬ ‫)‪ (3‬הגישה אליהם תהיה חפשית ונוחה‪.‬שלגביהם יתמלאו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הגובה של המקומות האמורים לא יעלה על ‪ 80‬ס"מ מעל פני הרצפה.50%‬‬ ‫)‪ (3‬לרוחב כנף הדלת‪ .90‬‬ ‫מטר. מרחק הידית מציר הדלת‬ ‫יהיה בין ‪ 5‬ל־‪ 8‬ס"מ.‬ ‫)‪ (3‬המקומות המיוחדים האמורים יוקצבו על יד המעברים באופן שתאופשר‬ ‫לנכים ראות טובה ושהנכים גם לא יסתירו לאלה היושבים מאחוריהם.‬שבגדר בנין ציבורי ב' ויש בהם שירות עצמי‪ .

90 × 1. ואם מוצב ארון מול הדלת‪ .‬ ‫)יב( אסלה תהא מסוג מונובלוק.‬ויכול שתיפתח גם פנימה‬ ‫אם תתאפשר גם פתיחתה החוצה‪ .‬ובלבד שיישמר פתח אור של ‪80‬‬ ‫ס"מ לפחות.‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( דלת השירותים המיוחדים תיפתח החוצה‪ . ציר האסלה יהא ‪ 45‬ס"מ מהקיר הסמוך‪.‬‬ ‫הקצה הקדמי של האסלה יהא ‪ 70‬ס"מ מהקיר שבגב האסלה. בצד האסלה‪ .‬וזאת שלא באמצעות צירי פנדל.5%‬לניקוז מהיר.‬כיור רחצה וכן מקלחת או‬ ‫אמבטיה או שתיהן.‬ממפלס הרצפה עד לגובה ‪ 65‬ס"מ מעל‬ ‫הרצפה.‬ ‫)ו( כל קבועות השרברבות על אבזריהן יותקנו כך שיוותר מרחב חופשי‬ ‫בקוטר מעגל של ‪ 1.‬ ‫)ט( האמבטיה תהא במידות ‪ 0.‬יוותר מרחב חופשי ברוחב ‪ 85‬ס"מ לפחות.‬ ‫)ג( תותר התקנת דלת הנפתחת בגרירה במקביל לקיר‪ . ברצפה יהיו‬ ‫שיפועים של כ־‪ 1.‬כשהיא מותקנת‬ ‫על גבי מסילה הקבועה במשקוף העליון‪ .‬ ‫)ד( המרחק בין המישור החיצוני של כנף הדלת ובין הקיר ממול‪ .‬ ‫)ה( בשירותים המיוחדים יותקנו אסלה‪ .‬כאגן ניקוז של המקלחת. גובה האסלה‬ ‫יהא מ־‪ 42‬עד ‪ 45‬ס"מ מהרצפה.‬והמרחק בין המישור החיצוני של כנף הדלת ובין דלתות הארון‬ ‫יהיה ‪ 1.12.‬ ‫)ח( ברצפת השירותים המיוחדים יהיה נקז.‬ ‫‪20686‬ד‬ ‫‪15. בכניסה למקלחת לא‬ ‫יהא כל סף או מכשול ברצפה.‬אל‬ ‫המשטח ובחזרה.20‬מטרים לפחות.60‬מ' לפחות. המשטח יותקן כך‬ ‫שיתאפשר מעבר מכסא גלגלים שיעמוד בצמוד ובמקביל לאמבטיה‪ .‬ ‫)י( במידת האפשר יותקן בצד המעוגל של האמבטיה משטח אופקי‬ ‫באורך ‪ 60‬ס"מ‪ .‬יהיה‬ ‫‪ 1.‬לכל רוחבה וגובהה של האמבטיה.15‬מטרים לפחות.70 × 1.‬ ‫)יא( במקלחת יהיה שטח הרצפה ‪ 0. כיוון‬ ‫הפתיחה יאפשר גישה נוחה לאגף הלינה.‬תיפתח דלת הארון‬ ‫בגרירה‪ .40‬מ' לפחות‪ .2004‬‬ ‫‪-303-‬‬ .‬המרוחק מהקיר המקביל‬ ‫לציר האורך שלה‪ .30‬מטר לפחות והוא לא יהיה‬ ‫חלק של המרחב החופשי האמור בפסקת משנה )ו(. ואם הם צמודים למקלחת‬ ‫תשמש הרצפה בשעת הצורך‪ .‬ ‫)ז( רצפת השירותים המיוחדים תהיה עשויה מחומר מונע החלקה.

‬בגובה ‪ 70‬ס"מ‬ ‫מהרצפה וקצהו התחתון יהיה בגובה ‪ 5‬ס"מ מעל דופן האמבטיה.‬בקוטר‬ ‫שלא יהיה קטן מ־‪ 25‬מילימטר ולא גדול מ־‪ 40‬מילימטר‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מוטות אחיזה הצמודים לאסלה יותקנו כמפורט בפרט ‪)8. כל ברז‬ ‫יספק מים חמים וקרים למשטף מזרם‪ .‬יותקן מוט אופקי באורך ‪ 50‬ס"מ ובגובה ‪ 85‬ס"מ מהרצפה.‬ ‫)טז( גובהו העליון של כיור יהיה בין ‪ 82 -‬ס"מ ל־‪ 87‬ס"מ מן הרצפה.‬מחזיקי נייר‪ .‬בקצה החופשי של המשטח המתואר בפסקה )י( יותקן‬ ‫מוט אנכי באורך ‪ 80‬ס"מ לפחות. ברז הכיור לא יורכב לקיר אלא לכיור עצמו או‬ ‫למשטח אופקי הצמוד לו.‬ ‫)‪ (8‬בקיר הצמוד לאורך האמבטיה‪ .‬באורך ‪ 80‬ס"מ‬ ‫לפחות‪ .‬ ‫)‪ (9‬על הקיר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)יג( מוטות אחיזה מתקפלים או ניתנים לפירוק‪ . קצהו התחתון של המוט יהיה‬ ‫בגובה ‪ 85‬ס"מ מהרצפה‪ .‬יותקנו כך שיהיו בהישג ידו של היושב בכסא גלגלים‪.‬ ‫)‪ (4‬בקיר המקלחת יותקן מוט אנכי אחד לפחות‪ .‬מיבשי שיער וכיוצא‬ ‫באלה‪ .‬יותקן מוט אלכסוני באורך‬ ‫של ‪ 120‬ס"מ.‬ ‫)טו( במקלחת ובאמבטיה יותקנו הברזים בהישג ידו של המשתמש.‬ ‫)יט( אבזרי העזר‪ .2009‬‬ ‫‪-304-‬‬ .(6‬באורך ‪ 50‬ס"מ ובגובה ‪ 85‬ס"מ מהרצפה.‬ונוחים לאחיזה‪ .‬קצהו התחתון של המוט יהיה בגובה ‪ 85‬ס"מ מהרצפה.‬באורך ‪ 50‬ס"מ‪. קצהו העליון יהיה בראש האמבטיה‪ .‬כגון מתלי מגבות‪ .‬עם צינור גמיש‪ .‬ניצב למוט‬ ‫המתואר בפסקת משנה )‪ .‬ ‫)‪ (5‬בקיר המקלחת יותקן מוט אופקי אחד לפחות‪ .13‬ו(.‬ ‫)‪ (6‬בקיר המקביל לרוחב האמבטיה‪ .‬ ‫)יח( מעל לכיור תותקן מראה שגובהה התחתון יהיה ‪ 90‬ס"מ מהרצפה‬ ‫וגובהה העליון יהיה ‪ 175‬ס"מ לפחות מהרצפה.‬ ‫)‪ (7‬בקיר המקביל לאורך האמבטיה יותקן מוט אופקי‪ .‬ ‫)יז( מתחת לכיור יישמר חלל חופשי עד לגובה ‪ 65‬ס"מ מהרצפה.‬המוט האמור יכול שישמש גם במקום המוט‬ ‫המתואר בפסקת משנה )‪.‬‬ ‫ובגובה ‪ 85‬ס"מ מהרצפה.‬‬ ‫‪20686‬ה‬ ‫‪1. במקרה הצורך‬ ‫יותקן ברז נפרד לאמבטיה וברז למתרחץ במקלחת שמחוץ לאמבטיה.7.‬ ‫)‪) (3)-(2‬בוטלו(.‬בצמוד למשטח המתואר בפסקה‬ ‫)י(‪ .‬שיורכב על מוט‬ ‫אנכי באופן שניתן לקבוע גובהו וכיוונו בידי המשתמש.(4‬‬ ‫)יד( הברזים יהיו ברזי ידית ויותקנו כך שיהיו גם בהישג ידו של משתמש‬ ‫היושב בכסא גלגלים.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .

8.‬ ‫_________________‬ ‫‪ .‬שהותקן בבנין ציבורי או בשטח החוץ שלו‪ .30‬‬ ‫בפרק זה ‪-‬‬ ‫"אדם עם מוגבלות"‪" .1.239‬ביום ‪.‬שמתקיימות בהן‬ ‫דרישות חלק זה.‬ואולם אם הם מופעלים באמצעים שונים‪ .1‬תחילת תוקפו של פרק ח'‪) 1‬סעיפים ‪ 8.‬אחד‬ ‫לפחות מכל סוג יתאים לתנאים המפורטים בפרט משנה )ב( ואחד לפחות יתאים לתנאים‬ ‫המפורטים בפרט משנה )ג(‪.7.‬יתאים לתנאים‬ ‫המפורטים בפרטי משנה )ב( ו–)ג(.1‬‬ ‫"דרך נגישה" ‪ -‬תוואי חופשי רצוף‪ .‬שההיתר לבנייתו או לשימוש בו כמקום ציבורי ניתן‬ ‫לפני תחילתו של חלק זה.1998-‬‬ ‫"חניון ציבורי" ‪ -‬כהגדרתו בתקנות החניה.27‬מיתקנים להתרעה שהותקנו בבנין ציבורי יתאימו לנדרש בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 4‬בסעיף‬ ‫הדן במערכות התרעה‪. 3.‬ ‫"בניין קיים" ‪ -‬מקום ציבורי שהוא בניין‪ .‬‬ ‫)ב( טלפון נגיש למתניידים בכיסא גלגלים יתאים לתנאים המפורטים בענין זה‬ ‫בת"י ‪ 1918‬חלק ‪.8.‬ ‫"יציע" ‪ -‬כמשמעותו בתוספת השלישית. הותקנו כמה טלפונים ציבוריים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫סימן ה'‪ :‬סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי ‪ -‬אמצעי תקשורת‬ ‫טלפון ציבורי‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪) 8.‬ ‫"בית שימוש נגיש" ‪ -‬בית שימוש מטיפוס ‪ 1‬או ‪ 2‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬ ‫"חוק השוויון" ‪ -‬חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות‪ .‬המחבר בין החלקים והחללים הנגישים במקום ציבורי חדש‬ ‫ובשטחי החוץ שלו‪ .‬לרבות אמצעים להתגברות על הפרשי מפלסים‪ .4‬‬ ‫מערכות התרעה‬ ‫ואזעקה‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 8.‬אחד מהם לפחות יתאים‬ ‫לתנאים המפורטים בפרטי משנה )ב( ו–)ג(‪ .26‬א( טלפון ציבורי‪ .‬התשנ"ח‪.4‬‬ ‫)ג( טלפון לבעלי לקות שמיעה יתאים לתנאים המפורטים בענין זה בת"י ‪1918‬‬ ‫חלק ‪.2009‬‬ ‫‪20686‬ו‬ ‫‪1.‬גוף ציבורי" ו"הנציב" ‪ -‬כהגדרתם בסעיף ‪ 5‬לחוק השוויון.‬‬ ‫חלק‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫ח'‪11‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫פרק א'‪ :‬בניין ציבורי חדש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.30‬עד ‪ (8.2009‬‬ ‫‪-305-‬‬ .

‬ ‫"סימן אזהרה" ‪ -‬משטח המורכב מגבשושיות עגולות‪ .‬ ‫"סימן מוביל" ‪ -‬רצועה‪ .‬כהגדרתו בסעיף ‪19‬מא‬ ‫לחוק השוויון.‬ ‫"ניגוד מישושי" ‪ -‬ניגודיות בין מרקם פני שטח מסוים למרקם סביבתו הקרובה‪ .‬ ‫"סימן מאתר בתוך בניין" ‪ -‬משטח ברוחב ‪ 60‬סנטימטרים העשוי בניגוד חזותי ובניגוד‬ ‫מישושי לסביבתו.‬והוא אחד מאלה‪:‬‬ ‫‪20686‬ז‬ ‫‪1.‬ ‫"מלתחה" ‪ -‬מקום המשמש להחלפת בגדים ולאכסון חפצים ועשוי לכלול גם מקלחות ובתי‬ ‫שימוש.‬ ‫"מורשה לנגישות השירות" ‪ -‬כהגדרתו בסעיף ‪19‬מא‪ 1‬לחוק השוויון.‬הניתן לזיהוי‬ ‫במישוש באמצעות כף רגל נעולה בנעל ובאמצעות מקל נחיה.‬ ‫"סימן מאתר" ‪ -‬סימן מוביל מטיפוס ‪ 1‬ורוחבו ‪ 60‬סנטימטרים הנמצא בניצב לכיוון ההליכה‬ ‫ולכל רוחב הדרך‪ .‬בניגוד חזותי ובניגוד מישושי לסביבתן הקרובה‪ .7.2009‬‬ ‫‪-306-‬‬ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬עשויות בחתך טרפזי או מעוגל‬ ‫וקטומות בראשן‪ .‬הניתן להבחנה ברורה לעיני אדם‬ ‫מתבונן‪ .‬או מרכיב פיזי יציב המצויים על פני‬ ‫שטח המיועד לתנועת הולכי רגל או בצמוד לו‪ .‬והמיועד להפנות את תשומת לבו של הולך רגל עם מוגבלות‬ ‫בראייה אל תחילתו של סימן מוביל או אל מיתקן המצוי בצמוד או בסמוך.‬ומיועדים לסייע לו למצוא את דרכו אל יעדו‪ .‬בתנאי התאורה הקיימים או המתוכננים‪ .‬למעט אותו חלק במקום‬ ‫עבודה שחלות בו הוראות בדבר התאמה אישית לפי פרק ד' לחוק השוויון.‬‬ ‫התשנ"ד‪.‬ורשאי הנציב לפרסם הוראות‬ ‫טכניות לעניין הבחנה ברורה לעיני אדם מתבונן.‬אשר ממדיו וחומרי הבניה שלו תואמים את הוראות תקן ישראלי ת"י ‪1918‬‬ ‫חלק ‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"מדור שירותים" ‪ -‬חלק בבניין הכולל שלושה בתי שימוש לפחות שיש להם כניסה משותפת‪.1‬ות"י ‪ 2252‬חלק ‪.‬ונועד להזהיר‬ ‫מפני סכנה או שינוי במרחב.‬ ‫"מלתחה נגישה" ‪ -‬מלתחה המתאימה גם לשימושם של אנשים בכיסאות גלגלים.‬ ‫"ניגוד חזותי" ‪ -‬ניגוד בין שטח מסוים לסביבתו הקרובה‪ .‬תשתיות וסביבה‪ .‬ ‫"מורשה לנגישות מבנים" ‪ -‬מורשה לנגישות מבנים‪ .‬ ‫"מקום חניה נגיש" ‪ -‬מקום חניה המיועד לכלי רכב הנושא תג נכה לפי חוק חניה לנכים‪.‬קו מפגש בין שני משטחים‪ .‬‬ ‫בין אם מתוכננת חלוקה לאגף לנשים ואגף לגברים ובין אם לאו.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬שמסלול תנועתו בניצב למישור של‬ ‫הרצפה‪ .‬הניתנים לזיהוי על ידי הולך רגל עם‬ ‫מוגבלות בראייה‪ .1993-‬‬ ‫"מקום עבודה" ‪ -‬מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד‪ .1‬‬ ‫"מעלית עם פיקוד יעדים" ‪ -‬מעלית שבה קומת היעד נרשמת בתחנה ולא בתא המעלית.‬ ‫"מעלון אנכי" ‪ -‬משטח הרמה חשמלי המותקן דרך קבע‪ .

‬ומרקם פני השטח שלו עשוי בניגוד‬ ‫חזותי ובניגוד מישושי לשטח בסביבתו הקרובה.‬ ‫"ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .2‬תקן ישראלי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ ‫"ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬המצויים בניגוד חזותי וניגוד מישושי זה לזה."1‬תקן ישראלי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ ‫"ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .2009‬‬ ‫‪-307-‬‬ .1‬משטחי הרמה חשמליים למוגבלי‬ ‫תנועה ‪ -‬כללי בטיחות‪ ."2279‬תקן ישראלי ת"י ‪ .1‬תקן ישראלי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ ‫"שטח" ‪ -‬שטח למטרה עיקרית כמשמעותו בתקנה ‪ 9‬לתקנות חישוב שטחים.1‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬פנים‬ ‫הבניין ‪ -‬דרישות בסיסיות.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪" (1‬סימן מוביל מטיפוס ‪ .70‬מעליות‪ :‬דרישות בטיחות לבנייה‬ ‫ולהתקנה ‪ -‬התאמות מיוחדות לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מוגבלות.3.‬ ‫"סמל הנגישות" ‪ -‬סמל הנגישות הבין–לאומי כמשמעותו בת"י ‪ 1918‬חלק ‪.4‬‬ ‫"עמדת מודיעין" ‪ -‬עמדה פתוחה או סגורה‪ .2279‬התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל‬ ‫חומרים המיועדים למשטחי הליכה.‬בין שני משטחים‬ ‫צמודים זה לזה‪ .‬המאפשר כניסה אל הרכב‬ ‫ויציאה ממנו בישיבה על כיסא גלגלים."1‬תקן ישראלי ת"י ‪ 2252‬חלק ‪ .7.‬ ‫"ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ ."3‬מרכיב פיזי יציב הנמשך ברציפות לאורך שולי‬ ‫דרך‪ .‬ ‫‪20686‬ח‬ ‫‪1.‬ ‫"רכב גבוה" ‪ -‬רכב בעל מיתקן הרמה‪ ."2‬מפגש‪ ."70‬תקן ישראלי ת"י ‪ 2418‬חלק ‪ .2‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬הסביבה‬ ‫שמחוץ לבניין.1‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬עקרונות‬ ‫ודרישות כלליות.‬ ‫)‪" (2‬סימן מוביל מטיפוס ‪ .‬תקשורת."3.3.‬והכוונה לחלקי המקום השונים."4‬תקן ישראלי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ ."1‬סימן ברוחב ‪ 30‬עד ‪ 60‬סנטימטרים‪ .‬ ‫)‪" (3‬סימן מוביל מטיפוס ‪ ."2‬תקן ישראלי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ובולט מעל פני הדרך‪ .‬ ‫"ת"י ‪ .‬העשוי בניגוד חזותי וניתן להבחנה במישוש בכף‬ ‫רגל נעולה ובאמצעות מקל נחיה.‬מידות ופעולה תפקודית‪ :‬מעלונים אנכיים.‬ ‫"ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .2‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬דרישות‬ ‫משלימות לשימושים ספציפיים.‬ ‫"קומה" ‪ -‬כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים(‪.‬‬ ‫התשנ"ב‪) 1992-‬להלן ‪ -‬תקנות חישוב שטחים(.‬ ‫"רשות ציבורית" ‪ -‬כהגדרתה בסעיף ‪19‬א לחוק השוויון.‬ישר במידת האפשר‪ .4‬נגישות הסביבה הבנויה‪ .‬המורכב‬ ‫מפסים מקבילים המצויים באותו מישור‪ .‬שבה ניתן מידע על השירות‬ ‫הניתן במקום הציבורי‪ ."3.‬ ‫"ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .‬כגון מעלון אנכי )אנכון(‪ .‬ ‫"ת"י ‪ 2252‬חלק ‪ .‬במקום ציבורי‪ . ובלבד שמפגש‬ ‫כאמור יהיה באותו מישור ויימשך באופן רציף ממקום אחד במרחב למקום אחר.

‬יחולו הוראות חלק זה בהתאם למטרות השימוש הדומות להם ביותר‬ ‫מבין המטרות והשימושים המפורטים בתוספת כאמור‪ .‬התשמ"ג‪.2009‬‬ ‫‪-308-‬‬ .41‬א( היתר להקמת תוספת לבניין קיים )להלן ‪ -‬תוספת(‪ .33‬בבניין או חלק מבניין המשמש למטרות ציבוריות שונות מן המפורט בתוספת‬ ‫הראשונה לחוק השוויון‪ .‬יכלול היתר הבנייה אף את ביצוע ההתאמות הנדרשות‬ ‫לפי סעיף ‪19‬ט לחוק השוויון‪.1992-‬‬ ‫מקום ציבורי חדש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.8.‬יינתן רק אם התקיימו‬ ‫תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בכל חלקי התוספת ימולאו התנאים המפורטים בחלק זה.31‬‬ ‫בניין עם ייעוד‬ ‫מעורב‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬אישור או תעודת גמר לפי העניין )בחלק זה ‪ -‬היתר(‪.‬ ‫)‪ (2‬בבניין קיים נעשו במועדן ההתאמות הנדרשות לפי סעיף ‪19‬ט לחוק‬ ‫השוויון‪.7.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"תקנות החניה" ‪ -‬תקנות התכנון והבניה )התקנת מקומות חניה(‪ .8.‬‬ ‫כמשמעותו בתקנות חישוב שטחים‪ .‬התשנ"ב‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .8.‬יחולו הוראות חלק זה על כל חלק מן הבניין לפי שימושו‪.8.‬ימולאו התנאים המפורטים בחלק זה ביחס לתוספת בלבד.‬והשימושים בו‬ ‫מופרדים אחד מן האחר‪ .32‬בבניין ציבורי שהוא מקום ציבורי חדש המיועד ליותר משימוש אחד‪ .‬‬ ‫בניין ציבורי אחר‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬לדעת מהנדס הוועדה המקומית‪ .8.‬‬ ‫יינתן רק אם מולאו התנאים המפורטים בחלק זה‪.‬ ‫ואולם כאשר היקף התוספת המבוקשת עולה על ‪ 30%‬מהשטח העיקרי של המבנה הקיים‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫"מקום ציבורי חדש" ‪ -‬מקום ציבורי כמפורט בתוספת הראשונה לחוק השוויון‪.40‬היתר לבניין ציבורי חדש‪ .‬‬ ‫תוספת לבניין‬ ‫ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬לאחר‬ ‫התייעצות עם מורשה לנגישות מבנים‪.‬‬ ‫)ב( לא הגיע עדיין המועד הקבוע כאמור בהוראות לפי סעיף ‪19‬ט לחוק השוויון‬ ‫עד למועד מתן ההיתר לתוספת‪ .‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬בניין ציבורי חדש‬ ‫)כללי(‬ ‫היתר לבניין ציבורי‬ ‫חדש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪20686‬ט‬ ‫‪1.1983-‬‬ ‫"תקנות חישוב שטחים" ‪ -‬תקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות‬ ‫ובהיתרים(‪ .

8.‬‬ ‫התאמות נגישות‬ ‫בזמן ביצוע‬ ‫עבודות שיפוץ‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.‬מחברת את התוספת לבניין‬ ‫הקיים.‬ככל שהתאמות אלה נדרשות לצורך התוספת המבוקשת‪ .‬על אף האמור בפרט משנה )א(‪.‬שהיא הדרך העיקרית ככל הניתן‪ .‬‬ ‫)ה( בבקשה להיתר לתוספת לבניין קיים ניתן‪ .‬בהתייעצות עם‬ ‫מורשה לנגישות מבנים‪.8.‬‬ ‫ייבדק הצורך בקיום התאמות נגישות נוספות על הקבוע בחלק זה‪.2009‬‬ ‫‪-309-‬‬ .44‬בבקשה להיתר לבניין ציבורי חדש המיועד כולו או חלקו לאנשים עם מוגבלות‪.‬‬ ‫התאמות נוספות‬ ‫בבניין המיועד‬ ‫לאנשים עם‬ ‫מוגבלות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .45‬מספר שהוא תוצאת חישוב אחוזים לפי תקנות אלה‪ .‬וזאת לפי היקף העבודה ופרק‬ ‫הזמן שנותר על פי הוראות לפי סעיף ‪19‬ט לחוק השוויון‪.‬יעוגל למספר השלם הקרוב‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( מהנדס הוועדה המקומית רשאי להורות על ביצוע התאמות נגישות בבניין‬ ‫קיים‪ .‬תובטח נגישות‬ ‫חלופית בתקופת ביצוע עבודות הבנייה‪ .‬‬ ‫)ד( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬אשר עבודות הבנייה יבוצעו בהן בד בבד עם מתן השירות‪ .‬לבקשת מבקש ההיתר‪ .‬‬ ‫‪20686‬י‬ ‫‪1.‬והיתר לבנייתם ניתן לפני‬ ‫תחילתו של חלק זה.‬ ‫)‪ (4‬התאמות הנגישות בבניין הקיים ובתוספת גם יחד‪ .‬ניתן לבצע את‬ ‫התאמות הנגישות הנדרשות לבניין הקיים‪ .‬בבניין הקיים או בתחום התוספת‬ ‫המבוקשת‪.‬‬ ‫עיגול תוצאת‬ ‫חישוב‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ומחצית תעוגל למספר השלם הנמוך ממנו‪.‬מספקות את סך כל‬ ‫הדרישות לפי חלק זה לגבי התוספת‪.‬‬ ‫שינויים במהלך‬ ‫בנייה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (3‬התאמות הנגישות בבניין הקיים‪ .‬‬ ‫להיסמך על התאמות הנגישות בבניין הקיים‪ .‬ובלבד שמתקיימים תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬התוספת האמורה מהווה מבחינה תפקודית חלק בלתי נפרד מהבניין הקיים.‬המיועדות בעבור התוספת יהיו לפי חלק‬ ‫זה.‬ ‫)‪ (2‬דרך נגישה‪ .‬כולן או חלקן‪ .7.8.‬כולן או חלקן‪ .43‬הוראות חלק זה לא יחולו על היתר שיינתן לשינויים במהלך בנייה של בניין ציבורי‬ ‫אשר אין בהם תוספת שטחי בנייה העולה על ‪ 30‬מטרים רבועים‪ .42‬בבקשה להיתר לתוספת לבניין קיים ובבקשה להיתר לביצוע עבודות שיפוץ בבניין‬ ‫ציבורי חדש‪ .‬כפי שייקבע על ידי מהנדס הוועדה‪ . ובתנאי שהבניין עומד בדרישות חלק ח' בתוספת זו‪.

‬ובמקומות שבהם מתפצלות כמה‬ ‫דרכים מדרך נגישה‪.‬או בסמוך לה ככל הניתן‪ .‬גימור והתקנה של בתי אחיזה‪ .‬משטחי אזהרה במדרגות‪ .‬ואזורי העלאת נוסעים כמשמעותם‬ ‫בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬וכן ממדרכה או משביל‬ ‫ציבורי הגובלים במגרש.‬‬ ‫גימור והתקנה של בתי אחיזה‪ .‬תוביל ממקום חניה נגיש אל כניסה נגישה.‬ובחלק ‪ .‬בין במפלס הקרקע ובין בקומה אחרת‪ .2009‬‬ ‫‪-310-‬‬ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬תוביל אל כניסות נגישות של בניין‬ ‫ציבורי‪ .‬שבמסגרתו מתאפשרת‬ ‫גישה בין הבניינים‪ .‬מדרכות‪ .‬‬ ‫)ב( מתוכננות כמה דרכים המקשרות בין קומות שונות של בניינים שונים‪ .‬רוחב‬ ‫הדרך‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סימן ג'‪ :‬דרך נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫דרך נגישה לבניין‬ ‫ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.7.‬ ‫)‪ (3‬היו כמה דרכים אל בניין ציבורי שחלקן אינן נגישות‪ .‬אחת לפחות בתחום המגרש‪ .‬תהיה‬ ‫מחצית מהן לפחות דרכים נגישות‪.‬יהיה הקשר באמצעות דרך‬ ‫נגישה‪.‬שהיא הדרך העיקרית המיועדת‬ ‫לשימוש הציבור‪ .2‬בסעיפים הדנים בפני הדרך‪ .‬‬ ‫)ד( בכל דרך המשמשת את הציבור‪ . שלט ההכוונה יוצב ליד מקום חניה‬ ‫נגיש‪ .‬וכן הסעיפים הדנים‬ ‫במבנה‪ .1‬בסעיף הדן‬ ‫במכשולים בדרך‪ .‬כבש‪ .2‬ככל שאלה מצויים בתחום המגרש‪ .50‬‬ ‫)א( בבניין ציבורי חדש יהיו דרכים נגישות בתחום מגרש‪.‬שיפוע הדרך‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .8.‬בכניסה הנגישה למגרש או לבניין‪ .(2‬‬ ‫)ג( בדרך נגישה לבניין ציבורי יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך נגישה‪ .1‬בסעיף הדן בפני הדרך ובמכשולים בדרך‪ .52‬א( דרך נגישה תוביל מכניסה נגישה של הבניין אל שטחי החוץ שלו ככל שאלה‬ ‫נועדו לשימוש הציבור‪ .‬יהיה שלט הכוונה‬ ‫אל הדרך הנגישה ועליו סמל הנגישות.8.‬ ‫)‪ (2‬דרך נגישה בתחום המגרש‪ .‬לשירותו או למקום עבודה‪.‬וחלק ‪ 2‬בסעיפים הדנים במשטחי אזהרה במדרגות‪ .‬שרוחבה גדול מ–‪ 130‬סנטימטרים ולגבי גרם‬ ‫מדרגות גם אם רוחבו קטן מ–‪ 130‬סנטימטרים‪ .‬וכן בסעיפים הדנים במבנה‪.‬‬ ‫)ב( בדרך נגישה בשטחי חוץ של מקום ציבורי חדש יתקיימו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק‬ ‫‪ .‬מתחנה לאיסוף נוסעים ולהורדתם‪ .‬‬ ‫קשר פיזי בין‬ ‫בניינים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫דרך נגישה אל חוץ‬ ‫הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬ולמעט הסעיף הדן במשטחי אזהרה בכבש‪.‬‬ ‫‪) .‬או בסמוך לה ככל הניתן‪ .‬ולמעט הסעיף הדן במשטחי אזהרה בכבש‪.8.‬שהיא הדרך העיקרית שמיועדת לשימוש‬ ‫הציבור‪ .‬יתקיימו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .51‬א( מתוכנן קשר פיזי בין בניינים שונים לשימוש הציבור‪ .‬‬ ‫)ב( דרכים כאמור יתחילו ממקום החיבור למדרכה או לשביל ציבורי הגובלים‬ ‫במגרש כפי שמתואר במפת איתור העבודה כנדרש בתקנה ‪)5‬ב()‪.‬‬ ‫‪20686‬יא‬ ‫‪1.

2‬‬ ‫ׁ)ׁ‪ (2‬היה הפרש הגובה בין משטחי רצפה צמודים בין ‪ 1.‬‬ ‫הפרשי גבהים‬ ‫ושיפועים בדרך‬ ‫נגישה מחוץ לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪. עלה שיפוע הדרך הנגישה‬ ‫על ‪ 5‬אחוזים תהיה הדרך באמצעות כבש כמשמעותו בת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שיפוע הדרך הנגישה לא יעלה על ‪ 8‬אחוזים. ואולם במקום שבו קיים הפרש גובה של עד ‪150‬‬ ‫סנטימטרים ולא ניתן להתקין כבש‪ .‬‬ ‫ולא הוסדרה עלייה באמצעות שיפוע שאינו עולה על ‪ 5‬אחוזים‪ .7.‬ניתן להתקין מעלון אנכי‪ .8.8.2‬בסעיף הדן בשיפוע הדרך בתחום גבולות נכס‪.‬‬ ‫מעבר בין מקומות‬ ‫בשטחי חוץ‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ינהגו לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬דרך נגישה‬ ‫ברוחב ‪ 250‬סנטימטרים לפחות‪ .‬המשמשים את הציבור‪ .‬‬ ‫‪20686‬יב‬ ‫‪1.8.‬‬ ‫‪ .5‬ל–‪ 300‬סנטימטרים‪.‬המיועדת לשימוש הציבור‪ .‬יהיה בדרך נגישה‪.‬ ‫)‪ (3‬עלה הפרש הגובה בין פני מדרכה למפלס הכניסה הנגישה על ‪300‬‬ ‫סנטימטרים תותקן מעלית.‬ובלבד שניתן‬ ‫לכך אישור מורשה נגישות מבנים.‬תהיה כניסה נגישה‪.2‬בסעיף הדן בכניסה‬ ‫נגישה‪ .53‬המעבר בין מקומות שונים בשטחי חוץ‪ .1‬בסעיפים‬ ‫הדנים במשטח ניגוב ובסף בפתח‪.‬גשר או מעלית.8.4‬בסעיף הדן במקומות הדורשים שילוט‪.‬וכן דרישות חלק ‪ 3.54‬‬ ‫כניסה לבניין‬ ‫ציבורי חדש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫וככל הניתן באותו המפלס‪.‬יימצאו בהן שלטים המכוונים אל הכניסות או היציאות הנגישות לפי ת"י ‪1918‬‬ ‫חלק ‪ .‬יותקן אחד‬ ‫מאלה‪ :‬כבש‪ .2009‬‬ ‫‪-311-‬‬ .‬ ‫)‪ (2‬שולי הדרך או המשטח כולו מאובחנים מן המשטח הסמוך להם בניגוד‬ ‫חזותי‪.56‬היו בבניין ציבורי כניסות או יציאות המיועדות לשימוש הציבור שאינן נגישות לפי‬ ‫תקנות אלה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( על אף האמור בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן בשולי דרך נגישה‪ .‬פטורה מהגנת שוליים בהתקיים התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הפרש הגובה בין מפלס פני הדרך והמשטח הסמוך לו אינו עולה על ‪20‬‬ ‫סנטימטרים.‬ ‫)‪ (4‬בשטחי חוץ שנמצא בהם הפרש גובה בין משטחי רצפה נגישים סמוכים‪.‬‬ ‫בניין ובו כניסות‬ ‫לא נגישות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫)א( הכניסה העיקרית לבניין‪ .‬למעט הסעיף הדן בבניין שיש בו כניסות אחדות‪ .‬‬ ‫)ב( בכניסה נגישה לבניין יתקיימו דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .55‬‬ ‫היו הפרשי גובה בדרך הנגישה מחוץ לבניין‪ .

הוראות אלה יחולו גם על מרווח במעבר על פני מסילות של כנף‬ ‫דלת נגררת‪.‬לא יעלה על ‪50‬‬ ‫מטרים‪.59‬מעבר בין מקומות שונים המיועדים לשימוש הציבור או למקום עבודה באותה קומה‬ ‫בבניין ציבורי חדש‪ .1‬בסעיפים‬ ‫הדנים בדרכים נגישות לרבות פרוזדורים ומעברים‪ .‬‬ ‫הפרשי גובה‬ ‫במפלסי רצפה‬ ‫בדרך נגישה בתוך‬ ‫בניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬העשוי בניצב לכיוון התנועה‪ .‬יהיה בדרך נגישה וככל הניתן באותו מפלס‪.‬יותקן אחד מאלה‪ :‬מעלית‪ .7‬בחלק ג' והוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬היה הפרש משטחי הרצפה גדול מ–‪ 1.60‬בדרך נגישה בתוך בניין יחולו על הפרשי גובה במפלסי רצפה‪ .‬באגפים שונים של‬ ‫הבניין‪ .‬אך קטן מ–‪ 250‬סנטימטרים‪ .‬מרחק ההליכה‬ ‫מחוץ למבנה בין כניסה שאינה נגישה לבין כניסה נגישה באותו אגף‪ .‬ ‫)‪ (2‬מכניסה נגישה לכל חלקי הבניין אשר יש לציבור מעבר אליהם ולכל חלקי‬ ‫הבניין אשר יש בהם מקומות עבודה‪.‬‬ ‫מרווח אופקי בין‬ ‫משטחי הליכה‬ ‫בדרך נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (2‬במקום שהפרש הגובה בו בין משטחי רצפה צמודים עולה על ‪150‬‬ ‫סנטימטרים‪ .‬ ‫)‪ (3‬במקום שהפרש הגובה בו בין משטחי רצפה צמודים עולה על ‪250‬‬ ‫סנטימטרים‪ .8.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫בניין ובו כניסות‬ ‫בגזרות שונות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫דרך נגישה בתוך‬ ‫הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬מעלון אנכי או כבש לפי דרישות חלק‬ ‫ג' בתוספת זו ות"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬תהיה בכל אגף כניסה נגישה אחת לפחות‪.‬‬ ‫‪20686‬יג‬ ‫‪1.58‬דרך נגישה לפי הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף הדן בדרך נגישה וחלק ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-312-‬‬ .‬‬ ‫הוראות פרט ‪ 3.1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1‬בסעיף הדן בכבש.61‬מרווח אופקי בדרך נגישה‪ .‬יהיה לפי ת"י ‪ 1918‬חלק‬ ‫‪ .8.2.57‬א( בבניין ציבורי שבו כמה כניסות המשמשות את הציבור‪ .5‬סנטימטרים ולא יותר מ–‪150‬‬ ‫סנטימטרים‪ .8.‬ואל הכניסות‬ ‫לחדרים או אולמות במקומות עבודה.7.8.‬תותקן מעלית ויכול שיותקן מעלון‬ ‫אנכי במקום מעלית.8.‬‬ ‫)ב( בבניין שבו יותר מכניסה אחת המשמשת את הציבור באותו אגף‪ .1‬בסעיף הדן בפני הדרך.‬תותקן מעלית‪.‬הצמודים זה לזה‪.‬‬ ‫מעבר בין מקומות‬ ‫בקומה בתוך בניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬תוביל ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מהכניסה העיקרית לבניין המיועדת לשימוש הציבור לכל החלקים בתוך‬ ‫הבניין שיינתן בהם שירות ציבורי או שנועדו לשימוש ציבורי‪ .‬‬ ‫‪ .

‬מקלחת ומלתחה‪ .‬ומתוכננת בו מערכת‬ ‫קשר פנים )אינטרקום(‪ .‬אל מלתחה נגישה ואל‬ ‫תאי הלבשה נגישים.(2‬‬ ‫אין חובה כי דרך נגישה תחבר בין הדרכים הנגישות האמורות בפסקאות אלה‪.1.7.1‬ובהתאם לחלק ג' בתוספת זו‪. אין באמור בפרט זה כדי לגרוע מחובת ביצוע דרך נגישה‬ ‫כאמור בפסקה )‪.‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬אל מקלחת נגישה‪ .‬ולבית שימוש נגיש למבקרים‪.2‬בסעיף הדן בתא מקלחת סגור )טיפוס ‪.8.‬ ‫)‪ (4‬במיתקן ספורט אשר הותקנו בו דרכים נגישות כאמור בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪.‬‬ ‫דרך נגישה בבית‬ ‫סוהר ובבית מעצר‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .1‬‬ ‫)ג( בדלת חד–אגפית‪ .‬לרבות לאזורי המתנה‪ .‬‬ ‫)ב( בפתחי דלתות יהיה גובה הסף לפי הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.57‬ו–‪ 8.2009‬‬ ‫‪-313-‬‬ .‬יתאימו‬ ‫לנדרש בתקן ישראלי‪ .1‬ות"י ‪ 1918‬חלק‬ ‫‪ 3.8.‬‬ ‫)ה( בבניין אשר דלתו אינה ניתנת לפתיחה חופשית מבחוץ‪ .‬הסוגרת על מקום שנדרשת בו פרטיות‪ .‬תוביל אל כל כניסה נגישה למיתקן ספורט ומן‬ ‫הכניסה אל מקומות הישיבה המיוחדים ואל בית שימוש נגיש.8.(1‬‬ ‫)‪ (3‬היו במקום כמה משטחי משחק מאותו הסוג‪ .‬אזורים למפגש עם מבקרים ועם עורכי‬ ‫דין‪ .1‬בתוספת זו ולרבות כל משטח‬ ‫מוגבה כהגדרתו באותו פרט שגובהו ‪ 45‬סנטימטרים לפחות מפני הרצפה או הקרקע הסמוכים‬ ‫אליו‪.‬יימצאו אמצעי עזר לסגירתה לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ ‫)‪ (2‬דרך נגישה אחת לפחות המיועדת לספורטאים תוביל אל משטח הפעילות‬ ‫הספורטיבית‪ .58‬לעניין מיתקן ספורט‪ .62‬א( דלתות ושערים‪ .4‬‬ ‫דרך נגישה וכניסות‬ ‫נגישות במיתקן‬ ‫ספורט‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .3.‬תהיה המערכת לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.65‬א( בפרט זה‪" .‬‬ ‫דרך נגישה אל במה‬ ‫ומשטח מוגבה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .64‬דרך נגישה רציפה תוביל ממקום חניה נגיש למקומות בבית סוהר ובבית מעצר‬ ‫שמותרת אליהם גישה לציבור‪ .(2‬‬ ‫)ד( בדלת לפתיחה אוטומטית יותקן אמצעי בקרה שימנע את הגפתה כל עוד נמצא‬ ‫אדם או חיית שירות או מקל נחיה בתחום המסלול שלה‪.‬למעט מבנים מורמים‬ ‫במיתקני ספורט המשמשים לשיפוט‪ .‬לאורך דרכים נגישות ובכניסה לחללים נגישים‪ .‬כגון‪ :‬בית שימוש‬ ‫נגיש‪ .‬ולא פחות מ– ‪ 50%‬ממספר המשטחים מאותו סוג ממדרכה‬ ‫או משביל או מכניסה נגישה אל מיתקן הספורט.‬במה" ‪ -‬כהגדרתה בפרט ‪ 3.‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך נגישה‪ .‬אל בית שימוש נגיש‪ .‬אחת לפחות‪ .3.‬‬ ‫‪20686‬יד‬ ‫‪1.‫תכנון ובניה‬ ‫דלתות ושערים‬ ‫בדרך נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .63‬נוסף על האמור בפרטים ‪ 8.8.‬תוביל דרך נגישה אל משטח‬ ‫משחק אחד מכל סוג‪ .9.

8.‬ ‫ויכול שמשטח מוגבה כאמור יהיה כולו בניגוד חזותי לסביבתו‪.7.‬פטור מהתקנת דרך נגישה אל עזרת הנשים‪ .8.‬יותקן בית אחיזה‬ ‫בצד אחד‪.2009‬‬ ‫‪-314-‬‬ .‬אזהרה והכוונה‬ ‫בניין ציבורי‬ ‫שנדרש בו סימן‬ ‫מוביל לכניסה‬ ‫העיקרית לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫‪20686‬טו‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( בבמה יתקיימו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬ובניגוד חזותי למשטח המוגבה.‬ולא פחות משני מקומות ישיבה מיוחדים.‬‬ ‫)ב( סימן מוביל יכול שיהיה בצד אחד של דרך או משני צדיה ולא ייחשב כחלק‬ ‫ממידת הרוחב שלה‪.2‬בסעיפים הדנים בנגישות לבמה‬ ‫ולמשטח מוגבה‪ .‬וגובהו קטן‬ ‫מ–‪ 45‬סנטימטרים יסומנו בפס ברוחב ‪ 10‬סנטימטרים לפחות‪ .‬בסך כולל של ‪ 10‬אחוזים לפחות‬ ‫ממקומות הישיבה לנשים באולם‪ .71‬א( סימן מוביל יהיה בתחום הדרך העיקרית שבה עושה הציבור שימוש או בצמוד‬ ‫לה.66‬‬ ‫על אף האמור בסימן זה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫יכול שתהיה אליה דרך נגישה שלא מתוך הבניין.‬ ‫במקום שבו נדרש סימן מאתר כאמור בהוראות לפי סעיף ‪19‬לט)ד( לחוק השוויון‪ . תחילתו תהיה בקו המגע בין המדרכה הגובלת במגרש והקרובה לכניסה הראשית לבניין‪.‬‬ ‫יחד עם מקומות ישיבה רגילים בעבור נשים‪ .‬יהיה סימן מוביל מהכניסה‬ ‫למגרש ועד לכניסה העיקרית לבניין ולכל כניסה בבניין המשרתת ‪ 200‬בני אדם לפחות.‬‬ ‫)ג( במהלך מדרגות אל במה המכיל מדרגה אחת או שתיים בלבד‪ .‬אם הותקנו במפלס‬ ‫אולם התפילה מקומות ישיבה מיוחדים בעבור נשים המתנייעות בכיסא גלגלים‪.70‬א( אל בניין המיועד לתפוסה העולה על ‪ 500‬בני אדם‪ .‬ניתן להתקין כבש כתחליף לאמצעי מכני המופעל בחשמל‪.‬ ‫)‪ (3‬בבית כנסת שהפרשי הגובה בין משטחי רצפה צמודים בו עולה על ‪150‬‬ ‫סנטימטרים‪ .‬וכן הוראות אלה‪ :‬שולי משטח מוגבה שאינו מיועד למופעים‪ .‬במסלול הקצר ביותר האפשרי אל הכניסה‬ ‫לבניין‪.‬‬ ‫‪) .8.‬כולו או מקצתו‪ .‬‬ ‫באותו כיוון שמגיע ממנו רוב הציבור לבניין‪ .‬יהיה סימן מוביל מהכניסה למגרש לכל כניסה‬ ‫עיקרית בבניין אשר ישמש‪ .‬‬ ‫סימן מוביל בדרך‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬אמצעים לאיתור‪ .‬למתן שירות שיוחד לאנשים עם מוגבלות וכן‬ ‫לכל כניסה עיקרית בלשכות רווחה‪ .‬במוסד לביטוח לאומי ובמתנס"ים‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬בבניין המיועד לבית כנסת יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בית כנסת שעזרת הנשים בו נמצאת במפלס שונה ממפלס אולם התפילה‪.‬‬ ‫דרך נגישה בבית‬ ‫כנסת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.‬יתחיל‬ ‫הסימן המוביל בכניסה למגרש בסמוך לסימן המאתר‪.‬ ‫)‪ (2‬בית כנסת שעזרת הנשים בו מצויה במפלס גבוה מ–‪ 150‬סנטימטרים ממפלס‬ ‫אולם התפילה‪ .

‬ככל הניתן‪ .‬גימור שטח כאמור בפרט משנה‬ ‫)א( ברוחב של ‪ 30‬סנטימטרים לפחות‪ .‬מידותיו ‪ 60/60‬סנטימטרים ומרכזו‬ ‫במרכז הפנייה‪.8.73‬‬ ‫סימן מוביל בדרך‬ ‫רחבה מחוץ לבניין‬ ‫וברחבה חיצונית‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .7.8.‬‬ ‫תרשים ‪)8.‬וימשיך מן המדרגה האחרונה ועד לכניסה לבניין כמתואר בתרשים ‪)8.‬ ‫)‪ (2‬שינוי כיוון בסימן מוביל לא יהיה בזווית גדולה מזווית ישרה הנמדדת‬ ‫מציר ההליכה.70‬בדרך מחוץ לבניין‪ .‬ ‫)‪ (3‬בפנייה בזווית ישרה ובצומת של סימנים מובילים יהיה משטח מישושי‬ ‫שמרקמו שונה ממרקם הסימן המוביל‪ .‬‬ ‫שרוחבה עולה על ‪ 3‬מטרים‪ .72‬א( גימור השטח של סימן מוביל מטיפוס ‪ 1‬או סימן מוביל מטיפוס ‪ 2‬יהיה עמום‬ ‫)‪ (matt‬ולא מבריק.‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫שינוי כיוון של‬ ‫סימן מוביל‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.71‬ג(‬ ‫גימור פני שטח של‬ ‫סימן מוביל‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬המובילה אל הכניסה הראשית‪.‬ ‫‪20686‬טז‬ ‫‪1.71‬ג(‪.‬יהיה סימן מוביל מטיפוס ‪ 1‬או ‪ 2‬ויחולו בו הוראות מיוחדות‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬סימן מוביל יהיה ככל הניתן בקו ישר‪ . הנציב רשאי לפרסם הוראות טכניות לביצוע פרט משנה זה‪.8.2009‬‬ ‫‪-315-‬‬ .74‬א( נוסף על האמור בפרט ‪ .‬אך אפשר שבדרך מעוקלת הוא‬ ‫יהיה במקביל לציר הדרך.‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( סימן מוביל בדרך מחוץ לבניין שיש בה מדרגות‪ .‬‬ ‫במקום שבו סימן מוביל מטיפוס ‪ 1‬או מטיפוס ‪ 2‬משנה כיוון‪ .‬בצד קו המפגש עם המשטחים המרכיבים את הסימן‬ ‫המוביל‪.‬יסתיים בקרבת בית האחיזה‬ ‫של המדרגות‪ .8.‬‬ ‫)‪ (1‬סימן מוביל מטיפוס ‪ 1‬יהיה ברוחב של ‪ 55‬עד ‪ 66‬סנטימטרים.‬‬ ‫)ב( בסימן מוביל מטיפוס ‪ 2‬יהיה‪ .

‬‬ ‫ויוביל עד לפתח הכניסה וממנו אל מעלית המצויה במפלס הכניסה‪.‬‬ ‫‪20686‬יז‬ ‫‪1.‬‬ ‫סיום סימן מוביל‬ ‫מחוץ לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ 1 .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .8.8.72‬ברוחב‬ ‫‪ 55‬עד ‪ 66‬סנטימטרים לפחות מכל צד של קו המפגש בין משטחים המרכיבים‬ ‫את הסימן המוביל‪.75‬‬ ‫תרשים ‪8.1‬איכותו של תרשים ‪ .8.75‬ירודה גם במקור‪.75‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .‬‬ ‫)ב( נוסף על האמור בפרט ‪ .75‬סימן מוביל אל כניסה לבניין יסתיים במרחק ‪ 110‬סנטימטרים לפני דלת הזזה‬ ‫אופקית או אנכית מול אחת ממזוזות הדלת‪ .‬כמתואר בתרשים ‪.‬הסימן המוביל‬ ‫יתחיל באותו מקום ברחבה שממנו מגיע רוב הציבור לבניין‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬בסימן מוביל מטיפוס ‪ 2‬יהיה גימור פני השטח כאמור בפרט ‪ 8.‬יחולו הוראות פרט משנה )א(‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .75‬המצורף לסעיף ‪ .7.70‬בסימן מוביל ברחבה המובילה אל כניסה המשמשת‬ ‫את הציבור ואיננה הכניסה הראשית לבניין‪ .2009‬‬ ‫‪-316-‬‬ .‬ובמרחק ‪ 10‬עד ‪ 30‬סנטימטרים מקצה אגף דלת‬ ‫סובבת כאשר היא פתוחה בניצב לפתח‪ .‬במסלול הקצר ביותר האפשרי‪.8.8.

‬יהיה סימן אזהרה‪.‬ממוקמים זה בתוך זה‬ ‫או זה לצד זה.‬‬ ‫סימן מוביל וסימן‬ ‫מאתר בתוך בניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫)א( סימן מוביל בתוך בניין יהיה מטיפוס ‪ 2‬או ‪ 3‬ויהיה בהמשך של סימן מוביל אל‬ ‫‪.‬‬ ‫)ב( סימן מוביל בתוך בניין יתחיל בכניסה לבניין ויוביל ממנה לעמדת המודיעין‬ ‫בבניין‪ .‬סימן אזהרה שאורכו כרוחב הפתח ורוחבו ‪ 60‬סנטימטרים.‬‬ ‫סימן מאתר מחוץ‬ ‫לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬יסומנו דלתות‪ .‬בצבע בולט לעין‪ .‬ ‫)‪ (2‬הסימון יהיה בגובה שבין ‪ 150‬ל–‪ 160‬סנטימטרים‪ .‬לרבות‬ ‫חלונות ראווה‪ .4‬בסעיף הדן בדלתות וקירות שקופים ויחולו עליו‬ ‫גם הוראות אלה‪ .79‬‬ ‫)‪ (1‬הסימון יהיה משני גוונים בניגוד חזותי ובשטח דומה‪ .77‬סימן מאתר בתחום מגרש יהיה בצמוד לתחילתו של סימן מוביל‪ .‬סימן מאתר בתוך בניין‬ ‫שאחד מקצותיו יגיע אל אחד לפחות מהתקני הפיקוד בתחנת המעלית שמובילה לכל הקומות.‬יכול שיהיה‬ ‫מרכיב בנוי או אבזר פרזול‪ .20‬יהיה במרחק של ‪110‬‬ ‫סנטימטרים לפני דלתות כאמור‪ .79‬בחלקי בניין המשמשים את הציבור‪ .76‬‬ ‫)א( לפני מעבר חציה ומדרגות שבתחום מגרש‪ .‬ ‫הנציב רשאי לפרסם הוראות טכניות לעניין מערכת המפיקה אותות שמע כאמור‪.‬יסתיים הסימן המוביל לפני הכניסה הראשית לבניין‪.‬וממנה עד לסימן המאתר הסמוך למעלית המרכזית שבמפלס הכניסה הראשית.8.‬המחלק את הדלת‪ .3.‬‬ ‫מחיצות וקירות‬ ‫שקופים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.‬ובגובה שבין ‪ 90‬ל–‪100‬‬ ‫סנטימטרים.‬ ‫)‪ (4‬על אף האמור בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ ‫אין בבניין מעלית שמובילה לכל הקומות‪ .‬אם מצוי בסמוך לו‪.‬מחיצות וקירות שקופים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫סימן אזהרה מחוץ‬ ‫לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.‬המחיצה או‬ ‫הקיר השקוף בטווח גובה ‪ 130‬עד ‪ 160‬סנטימטרים מרצפתם.‬‬ ‫)ג( בכל הקומות‪ .78‬‬ ‫הבניין‪.‬יגיע סימן מאתר בתוך בניין אל התקני פיקוד‬ ‫בתחנת שתי מעליות לפחות‪ .4‬סימון כאמור בפרט זה‪ .‬‬ ‫סימון דלתות‪.‬בסימון לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ובלבד שתתאפשר גישה לכל אחת מן הקומות המשמשות את‬ ‫הציבור‪.2009‬‬ ‫‪-317-‬‬ .8.80‬‬ ‫‪20686‬יח‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (5‬בכנף דלת שקופה יחולו הוראות פרט ‪.2.‬‬ ‫ליד מעבר חציה וליד מקום להעלאת נוסעים והורדתם‪.‬‬ ‫)ב( במקום שלא קיימת בו מערכת המפיקה אותות שמע המתריעה מפני דלת‬ ‫מסתובבת ודלת מבוקרת כניסה כמשמעותה בפרט ‪ . אין‬ ‫בבניין מעלית או עמדת מודיעין‪ .‬כמתואר בתרשים ‪:8.1.7.‬יהיה לרוחב הדרך שברחבת המעלית‪ .‬ ‫)‪ (3‬המרחק האופקי בין הסימונים האמורים בפרט זה לא יעלה על ‪150‬‬ ‫סנטימטרים.8.8.

‬‬ ‫באורך ‪ 50‬סנטימטרים לפחות ומיקומו‪ .‬כל אחד‪ .2009‬‬ ‫‪-318-‬‬ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬למעט הסעיפים הדנים בתכנון תאורה בתוך‬ ‫בניינים בתקן ישראלי ת"י ‪.‬בחלק בניין המשמש את הציבור‪ .‬סימון‬ ‫שיאפשר להבחין בין שולי אגף הדלת לקיר השקוף‪ .‬מעל פני הרצפה.‬בחלק בניין המשמש את‬ ‫הציבור‪ .‬בקו המגע ביניהם‪.8995‬‬ ‫‪20686‬יט‬ ‫‪1.80‬על שני האגפים‪ .‬לאורך קו המגע ביניהם‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪8.8.‬ ‫)‪ (2‬כל פס יורכב משני גוונים בניגוד חזותי התופסים‪ .‬יתקיימו‬ ‫הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬‬ ‫‪.80‬על כנף דלת העשויה חומר שקוף ומשולבת בקיר שקוף‪ .‬ויחולו עליו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הסימון יהיה פסים אנכיים שרוחב כל אחד מהם ‪ 5‬סנטימטרים לפחות‪.82‬‬ ‫בשולי כנף דלת מסתובבת יהיו סימנים כאמור בפרט ‪.8.4‬בסעיף הדן בתאורה‪ .79‬‬ ‫סימון דלת שקופה‬ ‫בקיר שקוף‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ובאזור המתנה לקבלת שירות ציבורי בבניין ציבורי‪ .7.8.8.90‬בתאורה בדרך נגישה‪ .‬יהיו‬ ‫סימנים כאמור בפרט ‪ 8.80‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬תאורה‬ ‫תאורה בבניין‬ ‫ציבורי חדש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬שטח דומה‪.‬יהיה בקצה הנפתח ועל הקיר שהיא משולבת בו‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .8.‬‬ ‫סימון דלת הזזה‬ ‫דו–אגפית ושקופה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימון דלת‬ ‫מסתובבת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬בטווח גובה שבין ‪ 100‬ל–‪160‬‬ ‫סנטימטרים לפחות‪ .81‬בדלת הזזה דו–אגפית העשויה חומר שקוף‪ .

‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .2009‬‬ ‫‪-319-‬‬ .‬ ‫)‪ (5‬ברחבי מפלס של חניון תת–קרקעי יימצאו שלטים המפנים אל המעליות‬ ‫או אל אמצעי התגברות אחר על הפרשי גובה‪ .‬יימצאו‬ ‫שלטי הכוונה אל מקום חניה נגיש.7.‬‬ ‫)ג( נקבעו בתכנית מקומות חניה במספר גדול מהנדרש בתקנות החניה‪ .‬המובילים ליציאות מאותו‬ ‫מפלס.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬שילוט‬ ‫שילוט הכוונה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬יחושב‬ ‫מספר מקומות החניה הנגישים‪ .‬לרבות במקומות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במבואה של בניין ציבורי או בכניסה ראשית יימצאו שלטי הכוונה אל‬ ‫מעלית ואל בתי השימוש.‬בדרך אל בניין ציבורי‪ .110‬א( במקום חניה של בניין ציבורי‪ .‬ ‫)‪ (4‬בסמוך לכל פתח יציאה של הולכי רגל או כלי רכב מחניה אל הרחוב או‬ ‫לבניין ציבורי‪ .‬ ‫)‪ (2‬בבניין ציבורי‪ .‬ותמנע הארה ישירה מגופי תאורה לעיני בני אדם בתוך הבניין‪.‬ ‫)‪ (3‬במקום חניה נגיש יהיו שלטים לפי תקן ישראלי‪ .4‬בסעיף‬ ‫הדן במקומות חניה נגישים.91‬תאורה בתחום המגרש‪ .‬ ‫)‪ (6‬בכניסה לחניה תת–קרקעית יימצא שלט בדבר גובה הכניסה והמעבר‬ ‫החופשי לרכב מתקרת החניון‪.‬יחושב‬ ‫מספר מקומות החניה הנגישים מסך כל המקומות המתוכננים‪ .8.‬לפי האמור בטור א' בטבלה‪.‫תכנון ובניה‬ ‫תאורה בדרך אל‬ ‫בניין ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬על פי מקומות החניה הנדרשים בתקנות החניה‪.‬תהיה רציפה וממקור אור שאינו‬ ‫מסנוור‪ .‬‬ ‫)ב( נקבעו בתכנית מקומות חניה במספר פחות מן האמור בתקנות החניה‪ .‬‬ ‫)ד( חניה נגישה תהיה לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן בחניות נגישות‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬מקומות חניה‬ ‫הקצאת מקומות‬ ‫חניה נגישים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬יימצאו שלטי הכוונה להולך הרגל ולנהג‪ .‬בדבר המקום שאליו‬ ‫מובילה אותה היציאה.100‬בבניין ציבורי יימצאו שלטי הכוונה כפי שנקבע בהוראות לפי סעיף ‪19‬יב לחוק‬ ‫השוויון‪ .‬‬ ‫‪20686‬כ‬ ‫‪1.8.‬בסמוך לכל מקום כניסה של כלי רכב למגרש‪ .‬בחניון ציבורי ובמקום חניה במקומות עבודה‪.‬למעט‬ ‫ההוראות לעניין מספר מקומות החניה‪.8.‬‬ ‫יוקצו מקומות חניה נגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה כאמור בפרט משנה )ה( )בסימן זה ‪-‬‬ ‫הטבלה(‪.

‬לפי העניין‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫גישה חופשית‬ ‫למקום חניה נגיש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬לכניסה נגישה‬ ‫לבניין או למעלית או ליציאה אל המקומות הציבוריים שהחניון משרת‪ .8.‬לכל כניסה נגישה‪.‬שליד כל אחת מהן מתוכננים מקומות חניה‪ .‬ימוקמו‬ ‫מקומות חניה נגישים קרוב‪ .‬‬ ‫‪20686‬כא‬ ‫‪1.‬ככל האפשר‪ .‬‬ ‫חניה בבניין עם‬ ‫כמה כניסות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬לא יותקן כל מיתקן העלול‬ ‫להפריע לשימוש בחניה הנגישה או לחסום דרך גישה אל החניה הנגישה וממנה‪ .‬שביל או רחבה‪ .8.‬לרבות‬ ‫ביציאה ובכניסה לרכב עם מיתקן הרמה‪.112‬בבניין עם כמה כניסות נגישות‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ה( מספר מקומות החניה הנדרשים‪:‬‬ ‫טור א'‬ ‫מספר מקומות חניה‬ ‫הנדרשים על פי‬ ‫התוספת לתקנות החניה‬ ‫‪10-4‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪75-51‬‬ ‫‪100-76‬‬ ‫‪150-101‬‬ ‫‪200-151‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪400-301‬‬ ‫‪500-401‬‬ ‫‪1000-501‬‬ ‫יותר מ־‪1000‬‬ ‫טור ב'‬ ‫מספר מינימלי של מקומות חניה נגישים‬ ‫סך הכל‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 2% + 9‬מכלל‬ ‫מקומות החניה‬ ‫מעל ‪500‬‬ ‫‪ 1% + 19‬מכלל‬ ‫מקומות החניה‬ ‫מעל ‪1.8.7.113‬במקום חניה נגיש הצמוד למדרכה‪ .111‬בחניון ציבורי ימוקמו מקומות החניה הנגישים קרוב‪ .‬ככל האפשר‪ .000‬‬ ‫לרכב גבוה‬ ‫לרכב רגיל‬ ‫‪1‬‬ ‫‬‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה‬ ‫יוקצה לכל ‪ 6‬או חלק מ–‪ 6‬מקומות חניה‬ ‫נגישים נוספים‬ ‫מיקום מקומות‬ ‫חניה נגישים בחניון‬ ‫ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .2009‬‬ ‫‪-320-‬‬ .

‬‬ ‫חניה עם מיסעה‬ ‫משופעת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬בבניין ציבורי חדש הנועד לשמש לאכסון שלא‬ ‫למגורי קבע‪ .‬‬ ‫)ג( מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.1‬‬ ‫)ד( ליד כל לחיץ בלוח הפיקוד או עליו תירשם משמעותו בכתב ברייל שהתקיימו‬ ‫בו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 4‬בסעיף הדן בכתב ברייל‪.‬לא יפחת מספרם של מקומות החניה הנגישים ממספר יחידות האכסון המיוחדות‬ ‫כמשמעותן בסימן י"א‪ .‬‬ ‫הקמת מקומות‬ ‫חניה נגישים שלא‬ ‫בתחום המגרש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .7‬‬ ‫)ב( השילוט ומערכת התקשורת במעלית לשימוש הציבור יהיו לפי המפורט בת"י‬ ‫‪ 1918‬חלק ‪ 4‬בסעיף הדן בשילוט הכוונה אל המעלית‪.‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מקומות החניה הנגישים יהיו בחלקי החניון האופקיים‪ .‬‬ ‫מקומות חניה‬ ‫נגישים בבניין‬ ‫המיועד לשמש‬ ‫מקום להתקהלות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .1‬ויתקיימו בה הוראות ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ 70‬בסעיפים ‪ 5‬עד ‪.116‬בחניון ציבורי שמקומות החניה בו ערוכים על מיסעה משופעת‪ .8.70‬ות"י‬ ‫‪ 1918‬חלק ‪ .‬להתיר הקמת מקומות חניה נגישים הנדרשים לפי סימן זה שלא בתחום‬ ‫המגרש‪ .3.(1‬יהיו מקומות‬ ‫החניה הנגישים בשיפוע שלא יעלה על ‪ 5‬אחוזים בכל כיוון‪.‬‬ ‫‪20686‬כב‬ ‫‪1.‫תכנון ובניה‬ ‫מקומות חניה‬ ‫נגישים בבניין‬ ‫המיועד לאכסון‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ח'‪ :‬מעלית ומעלון‬ ‫מעלית לשימוש‬ ‫הציבור‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬ולא פחות ממקום חניה נגיש אחד‪.‬מטעמים של‬ ‫תכנון או הנדסה‪ .117‬הוועדה המקומית‪ .8.114‬על אף האמור בתקנות החניה‪ .8.‬רשאית‪ .3.‬בהתייעצות עם מורשה לנגישות מבנים‪ .8.‬ובתנאי שהמרחק‬ ‫אל המעלית או הכניסה הנגישה לא יעלה על ‪ 60‬מטרים.‬בבניין ציבורי חדש הנועד לשמש מקום להתקהלות‬ ‫שמותקנים בו מקומות ישיבה מקובעים‪ .8.120‬א( מעלית לשימוש הציבור תהיה מטיפוס ‪ 2‬לפחות לפי ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .‬לא יפחת מספרם של מקומות החניה הנגישים ממספר‬ ‫מקומות הישיבה המיוחדים כמשמעותם בסימן י"ג‪.‬ובלבד שהמקום החלופי מספק נגישות טובה יותר ומקום החניה נמצא במרחק שאינו‬ ‫עולה על ‪ 60‬מטרים מכניסה נגישה‪.115‬על אף האמור בתקנות החניה‪ .7.‬ ‫)‪ (2‬לא קיימים מקומות חניה אופקיים במרחק כאמור בפסקה )‪ .2009‬‬ ‫‪-321-‬‬ .

8.‬יותקנו בדרך הנגישה שתי מעליות‬ ‫לפחות לשימוש הציבור‪.123‬בבניין ציבורי חדש שהפרשי הגבהים והשיפועים בו מחייבים התקנת מעלית כאמור‬ ‫בפרט ‪ . קווי האמצע‬ ‫של הלחיצים העליונים בלוח הפיקוד הנוסף יימצאו בגובה ‪ 160‬סנטימטרים וקווי האמצע של‬ ‫הלחיצים התחתונים לא יהיו נמוכים מ–‪ 120‬סנטימטרים‪.8.000‬מטרים רבועים‪ .‬בכל קומה‪ .(1‬‬ ‫)‪ (3‬באחד לפחות מהתקני הפיקוד להפעלת המעלית‪ .‬ ‫)ב( לוח המקשים יימצא בסמוך לפתח אחת המעליות ויובחן בבירור‬ ‫מכיוון ההגעה המתוכנן של רוב הקהל במפלס שמצויות בו המעליות.‬לא יעלה על ‪ 100‬מטרים‪.‬יהיה לחיץ עם‬ ‫סמל הנגישות הבין–לאומי שיתקיימו בו דרישות טבלה ‪ 2‬לת"י ‪ 2481‬חלק ‪.120‬א( הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬באחד לפחות מהתקני הפיקוד להפעלת המעלית‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מעלית בבניין‬ ‫שיוחד לאנשים עם‬ ‫מוגבלות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬יתקיימו‬ ‫הוראות אלה‪:‬‬ ‫)א( התקן הפיקוד יהיה מסוג לוח מקשים.8.‬‬ ‫התקנת שתי‬ ‫מעליות בבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ ‫)ד( השורה העליונה של לוח המקשים תהיה בגובה ‪ 140‬סנטימטרים מפני‬ ‫הרצפה.2009‬‬ ‫‪-322-‬‬ .‬יותקן בתא מעלית מטיפוס ‪3‬‬ ‫לוח פיקוד נוסף בקיר צד הכניסה לתא‪ .‬באופן שניתן לזיהוי‪ .122‬מרחק ההליכה האופקי באותו מפלס‪ .124‬על מעלית עם פיקוד יעדים יחולו נוסף על הוראות פרט ‪)8.‬‬ ‫מצגת הפעלה של‬ ‫מעלית עם פיקוד‬ ‫יעדים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ ‫)ה( הסימנים האמורים בפרט ‪ 8.‬יימצא בקרבת המעליות‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .7.‬מצד שמאל ביחס לאדם הנכנס למעלית.‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫למעלית‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬אל‬ ‫מעלית לשימוש הציבור‪ .‬‬ ‫‪20686‬כג‬ ‫‪1.8.78‬יובילו להתקן הפיקוד האמור בפרט זה‪.‬‬ ‫מעלית עם פיקוד‬ ‫יעדים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ ‫)ג( תתאפשר גישה צדית אל לוח המקשים‪ .8.‬שלט שעליו הסברים ואיורים או מסך‬ ‫שתוקרן עליו מצגת חזותית וקולית כפי שייקבע בהוראות לפי סעיף ‪19‬יב לחוק השוויון‪.60‬ושטחו עולה על ‪ 5.70‬‬ ‫)‪ (2‬מערך האותות החזותיים והקוליים הנדרשים יופעלו באופן אוטומטי‬ ‫בהפעלת הלחיץ עם סמל הנגישות הבין–לאומי האמור בפסקה )‪.125‬בקומת הכניסה הראשית של בניין ציבורי חדש אשר הותקנה בו מעלית עם פיקוד‬ ‫יעדים‪ .‬מכל דלת כניסה המשמשת את הציבור‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .8.121‬בבניין ציבורי שבו שירות שיוחד לאנשים עם מוגבלות‪ .‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף‬ ‫הדן בטווח הגעה לצד.‬בכל קומה‪ .

8.‬במקום שהתקנתם נדרשת על פי חלק זה‪.131‬א( אין בהתקנת מדרגות נעות ומסועי לכת כדי להחליף התקנת מעלית‪ .‬אחד לנשים ואחד לגברים‪ .‬ובקצוות מסוע‬ ‫לכת יהיו בניגוד חזותי למדרך שסביבם.3.7.142‬א( בבניין שנדרש בו בית שימוש אחד לפי הל"ת‪ .8. היו במקום בתי שימוש מעבר לנדרש בהל"ת‪ .1‬בהתאמה‪ .‬‬ ‫מדרגות נעות‬ ‫ומסועי לכת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬באגף של מוסד לילדים עם מוגבלות‪ .2009‬‬ ‫‪-323-‬‬ .‬‬ ‫‪20686‬כד‬ ‫‪1.‬מסוף יבשתי ותחנת רכבת מרכזית‪ .8.‬יתקיימו‬ ‫דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬או חלק ‪ .‬יהיה‬ ‫אחד מהם לפחות בית שימוש נגיש‪.000‬איש‪ .1‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ט'‪ :‬מדרגות‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫בתי שימוש נגישים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן י'‪ :‬מיתקני תברואה‬ ‫‪) .1‬והוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אמצעי האזהרה בראש מהלך המדרגות הנעות ובתחתיתו‪ .‬בית‬ ‫נתיבות של נמל ים או נמל תעופה‪ .126‬מעלון אנכי יהיה לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬לעניין מבנה‪ .130‬א( במדרגות של בניין ציבורי חדש בשטחי פנים הבניין וחוץ הבניין‪ .141‬בכל בניין ציבורי חדש שתפוסתו עולה על ‪ 1.2‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬מדרגות נעות ומסועי לכת‬ ‫מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬יהיה לפחות אחד‬ ‫מבתי השימוש הנגישים בית שימוש נגיש מטיפוס ‪ .1‬‬ ‫מספר בתי שימוש‬ ‫נגישים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫בית שימוש מיוחד‬ ‫מטיפוס ‪2‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬יהיה זה בית שימוש נגיש‪.‬גימור והתקנה של בית אחיזה‬ ‫וסימן אזהרה למדרגות‪.8.‬‬ ‫במרפאה אזורית‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫מעלון אנכי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.‬מעלון או‬ ‫כבש‪ .1‬ויכול שיהיה מיועד הן‬ ‫לנשים והן לגברים‪.3.‬‬ ‫)ב( במדרגות נעות ומסועי לכת יתקיימו דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.140‬א( בכל בניין ציבורי יהיו בתי שימוש נגישים אשר יימנו בכלל מספר בתי השימוש‬ ‫הנדרשים בהל"ת.‬ ‫)‪ (2‬אמצעי האזהרה בקצה כל שלח של מדרגות נעות יהיה בניגוד חזותי‬ ‫למדרגה‪.3.3.‬לרבות באגף של בית חולים‪.‬‬ ‫)ב( לא יינתן היתר למהלך מדרגות הכולל רומים פתוחים‪.‬‬ ‫)ב( בית שימוש נגיש יתאים לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .8.‬יחולו גם עליהם הוראות סימן‬ ‫זה‪.‬‬ ‫)ב( בבניין שנדרשים בו שני בתי שימוש לפי הל"ת‪ .‬במוסדות לאנשים עם מוגבלות‪ .

8. אין באמור בפרט‬ ‫משנה זה‪ .‬כדי לגרוע מחובת התקנת בתי שימוש נגישים לספורטאים‪.‬קניון‪.‬‬ ‫בית שימוש נגיש‬ ‫המיועד לנשים‬ ‫וגברים כאחד‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬במרחק שלא יעלה על ‪ 75‬מטרים מהם.‬‬ ‫)ב( בבית חולים יימצא בית השימוש האמור בכל קומה שבה מתוכננים בתי שימוש‬ ‫המיועדים לשימוש הציבור‪.142‬בבית חולים‪ .‬‬ ‫קבועות תברואיות‬ ‫בבית שימוש נגיש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.‬‬ ‫יהיו לפי דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬לא יעלה המרחק‬ ‫מפתח הכניסה הראשית של כל אגף בבניין אל דלת הכניסה לבית השימוש הנגיש בקומה‬ ‫אחרת‪ .8.‬ ‫)‪ (2‬מוסדות בריאות‪ .‬‬ ‫)ג( בתי השימוש האמורים בפרט זה באים במניין בתי השימוש הנגישים הנדרשים‬ ‫בחלק זה‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬בכל קומה ששטחה העיקרי עולה על ‪ 1.141‬ו–‪ .143‬על אף האמור בפרטים ‪ 8.‬‬ ‫)ד( מדידת המרחק על פי פרט זה יהיה לאורך תנועה אופקית בלבד בדרך נגישה‪.‬שתפוסתו עולה על‬ ‫‪ 30‬איש.3.‬או שני בתי שימוש נגישים לנשים ושני בתי שימוש נגישים לגברים‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .141‬ו–‪ .7.‬‬ ‫בתי שימוש נגישים‬ ‫במקומות מיוחדים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬בתי שימוש נגישים במיתקן ספורט יהיו‬ ‫בקרבת מקומות הישיבה המיוחדים‪ .‬ ‫)‪ (3‬מרכז מסחרי ששטחו העיקרי עולה על ‪ 2.‬‬ ‫)ג( על אף האמור בפרטי משנה )א( ו–)ב(‪ .‬‬ ‫)ב( לא קיים או מתוכנן בית שימוש נגיש כאמור בפרט משנה )א(‪ .000‬מטרים רבועים‪.‬בית קולנוע‪ .2009‬‬ ‫‪-324-‬‬ .146‬א( בית שימוש נגיש יהיה בכל קומה המיועדת לשימושים שנדרשים בהם בתי‬ ‫שימוש לפי הל"ת‪.‬‬ ‫‪20686‬כה‬ ‫‪1.8.000‬מטרים‬ ‫רבועים.‬‬ ‫תאטרון‪ .‬אתר בריכת שחיה וחוף רחצה יהיה בית שימוש נגיש אחד‬ ‫לפחות המיועד גם לנשים וגם לגברים‪.‬אצטדיון‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ג( בכל מדור שירותים יהיה בית שימוש נגיש אחד לפחות אשר ישמש לשני‬ ‫המינים או שני בתי שימוש נגישים שהאחד מיועד לנשים והאחר לגברים‪.‬מרפאה מרכזית‪ .8.‬מיקומם ומידותיהם‪.145‬הקבועות התברואיות בבית השימוש הנגיש והאבזרים לסוגיהם‪ .‬על ‪ 60‬מטרים‪.144‬א( על אף האמור בפרטים ‪ 8.142‬שני בתי שימוש נגישים לפחות המשמשים‬ ‫את שני המינים‪ .8.1‬‬ ‫מיקום בתי שימוש‬ ‫נגישים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬יהיו‬ ‫במקומות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מועדון לקשישים או מועדון לאנשים עם מוגבלויות‪ .

‬שהמושבים בהם אינם קבועים‪ .‬מקלחות ועמדות הלבשה‪.‬תאי הלבשה ומקלחות‪ .‬בתאטרון‪ .8.‬אף אם קיימים בתי שימוש‬ ‫נגישים במקומות אחרים באותו בניין או קומה מחוץ לתחום של כל אחד מן האמורים לעיל‪.148‬בתי שימוש נגישים יימצאו בבית קולנוע‪ .‬בבית‬ ‫חולים ובמרפאה מרכזית‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫בתי שימוש‬ ‫נגישים במקומות‬ ‫להתקהלות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬יחושב מספר בתי השימוש‬ ‫הנגישים על בסיס מקומות הישיבה המיוחדים הנגזרים מחישובי התפוסה‪ .8.‬בתי שימוש‪ . המתלים יהיו בניגוד חזותי לסביבתם‪.8.8.3.‬המצויים בבניין שבו שימושים מעורבים‪ .8.‬‬ ‫בתי שימוש‬ ‫נגישים בבניין שבו‬ ‫שימושים מעורבים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫מראה ומתלים‬ ‫במלתחה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.147‬א( במקומות להתקהלות יהיה מספר בתי השימוש הנגישים על פי מספר מקומות‬ ‫הישיבה המיוחדים וכמפורט בטבלה להלן‪:‬‬ ‫מספר מקומות הישיבה המיוחדים‬ ‫בתי שימוש נגישים‬ ‫‪12-0‬‬ ‫לפי האמור בפרט ‪8.8.2‬בסעיפים הדנים‬ ‫במראה במלתחה ובמתלים במלתחה.7.149‬בכל מקום שמותקנת בו משתנה‪ .‬בהתאמה לטבלה‬ ‫שבפרט משנה )א(‪.8.‬‬ ‫משתנות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.‬תותקן המשתנה לפי הדרישות והכמות שנקבעו‬ ‫בת"י ‪ 1918‬חלק ‪.1‬‬ ‫מלתחה‪ .‬תבוצע‬ ‫התאמת נגישות הכוללת עמדת הלבשה נגישה‪ .154 .157‬‬ ‫דרך נגישה‬ ‫למלתחה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .152‬מראה ומתלים בחלל מלתחה יותקנו לפי הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬תא‬ ‫הלבשה ומקלחת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .151‬אל חלל מלתחה תוביל דרך נגישה ותקשר בינו לבין החלקים האחרים המשמשים‬ ‫באותו הקשר לרבות בתי שימוש‪ .8.‬מקלחת נגישה ובית שימוש נגיש לפי פרטים‬ ‫‪ .61‬‬ ‫)ב( במקומות להתקהלות‪ .2009‬‬ ‫‪-325-‬‬ .140‬ו–‪ .1‬‬ ‫‪24-13‬‬ ‫‪ 3‬שמתוכם ‪ 1‬משותף לשני המינים‬ ‫‪40-25‬‬ ‫‪ 4‬שמתוכם ‪ 1‬משותף לשני המינים‬ ‫‪60-41‬‬ ‫‪ 5‬שמתוכם ‪ 2‬משותפים לשני המינים‬ ‫מ–‪ 61‬ומעלה‬ ‫‪ 5‬ועוד ‪ 1‬לכל ‪ 20‬מקומות מיוחדים נוספים‬ ‫מעל ‪.‬באתר בריכת שחייה‪ .‬‬ ‫‪20686‬כו‬ ‫‪1.150‬בבניין או בחלק מבניין שבו מלתחות‪ .156‬ולחלופין תא משולב לפי פרט ‪.

156‬בבניין שיש בו תאי מקלחת ציבורית‪ .154‬עמדת הלבשה נגישה יכולה שתהיה בתא שירותים מטיפוס ‪ 2‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪3.‬‬ ‫מקווה טהרה נגיש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .2‬בסעיף הדן בתא מקלחת נגיש‪.1‬ואולם אפשר שבתא אחד יתוכננו בית שימוש נגיש‬ ‫ומקלחת נגישה‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫עמדת הלבשה‬ ‫נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬יהיה לפחות תא מקלחת נגיש אחד לנשים‬ ‫ואחד לגברים אשר יתקיימו בו דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬‬ ‫מבנה עמדת‬ ‫הלבשה נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .2‬‬ ‫בסעיף הדן בתא משולב‪.‬‬ ‫)ב( תא משולב מטיפוס ‪ .‬בחוף רחצה‪.‬תא מקלחת נגישה ואל תא‬ ‫משולב מטיפוס ‪ 1‬או מטיפוס ‪ 2‬יותקן כפי שייקבע בהוראות לפי סעיף ‪19‬יב לחוק השוויון‪.‬‬ ‫כיור ומיטה או‬ ‫ספסל‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .156‬ובית שימוש נגיש מטיפוס‬ ‫‪ 1‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .8.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫תא משולב הכולל‬ ‫מקלחת‪ .‬אסלה‪.‬‬ ‫תא מקלחת נגיש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬תא מלתחה נגיש‪ .8.155‬בעמדת הלבשה נגישה יתקיימו דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3. על הקירות בדרך‬ ‫כאמור יותקן מאחז יד בגובה ‪ 90‬עד ‪ 95‬סנטימטרים מפני הרצפה.3.‬‬ ‫שילוט‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .153‬עמדת הלבשה נגישה אחת לפחות תהיה במלתחת נשים ואחת במלתחת גברים‪.‬במקום המשמש לפעילות ספורט של אנשים עם מוגבלות‪ .2‬בסעיף הדן בעמדת‬ ‫הלבשה‪.8.2009‬‬ ‫‪-326-‬‬ .8.‬‬ ‫בספא‪ .159‬א( בבניין המשמש מקווה טהרה יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך נגישה תוביל מהמקלחת הנגישה אל בור הטבילה.8.8.‬במוסד חינוך‬ ‫לתלמידים עם מוגבלות ובכל בניין שיש בו שירות ציבורי עיקרי או נלווה של רחצה‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (2‬במבואה יתקיימו הדרישות לסיבוב מלא בכיסא גלגלים בנוכחות רהיטים‪.158‬שילוט מכוון אל בית שימוש נגיש‪ .157‬א( תא משולב יהיה מטיפוס ‪ 1‬או מטיפוס ‪ 2‬בהתאם לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪3.8.1‬‬ ‫ובלבד שהיא כוללת גם מקלחת‪.7.‬ ‫‪20686‬כז‬ ‫‪1.‬‬ ‫לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.8.‬‬ ‫עמדת הלבשה‬ ‫בתא שירותים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬במקווה טהרה‪ .1‬‬ ‫)‪ (3‬יותקנו בו מקלחת נגישה אחת לפי פרט ‪ .‬ובלבד שיתקיימו בו דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף הדן‬ ‫בסיבוב.2‬יהיה באתר בריכת שחייה לשימוש הציבור‪ .

180‬בסימן זה ‪-‬‬ ‫"יחידת אכסון" ‪ -‬חדר לינה‪ .‬ ‫"יחידת אכסון מיוחדת" ‪ -‬יחידת אכסון המתאימה לאדם עם מוגבלות בניידות.‬חדר שירותים ורחצה‪ .1‬‬ ‫)‪ (7‬למשטח הרצפה סביב בור הטבילה‪ .‬מיקום קבועות תברואיות ומאחזי יד יהיו לפי ת"י ‪1918‬‬ ‫חלק ‪.‬או מערכת חדרים הכוללת חדר לינה‪ .2009‬‬ ‫‪-327-‬‬ .2279‬‬ ‫)‪ (8‬הפרשי גובה בין משטחי רצפה צמודים מותרים רק במקום שהם נדרשים‬ ‫בו מטעמי הלכה ודת.‬ובלבד שיתקיימו‬ ‫הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .3.8. אפשר שבמיתקן ההרמה ייעשה שימוש במנשאים‪.‬ ‫)‪ (5‬על אף האמור בפסקה )‪ .‬‬ ‫סימן י"א‪ :‬יחידות אכסון‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ . מיתקן‬ ‫ההרמה יהיה לפי הוראות שיותקנו לפי סעיף ‪19‬יב לחוק השוויון ויכלול מסילה‬ ‫המותקנת על התקרה אשר תימשך מחדר הרחצה עד לבור הטבילה או מנוף‬ ‫רצפתי.1‬בסעיף הדן ברוחב פרוזדורים ומעברים הקטן מ–‪130‬‬ ‫סנטימטרים.3.‬ ‫)‪ (9‬במקלחת נגישה וליד בור הטבילה תהיה הכנה למיתקן הרמה המאפשר‬ ‫להכניס אדם עם מוגבלות פיזית לתוך המים ולהוציאו החוצה מהם.‬ ‫)‪ (6‬משטחי התפקוד‪ .‬ ‫)‪ (2‬במשטח תפקוד כללי לא נדרשת שמירת שטח קיר חופשי ברוחב ‪30‬‬ ‫סנטימטרים לפחות מעבר למזוזת הדלת שבצד המנעול‪.‬בין‬ ‫שחדר השירותים והרחצה צמוד לחדר או למערכת החדרים ובין שהוא במקום אחר‪.‬‬ ‫‪20686‬כח‬ ‫‪1.3.1‬בסעיף הדן במידות‬ ‫משטח תפקוד‪.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬אפשר שרוחב פרוזדור יהיה פחות מ–‪ 130‬סנטימטרים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (4‬בצד בור הטבילה תהיה רחבת התארגנות במידות ‪ 150/150‬סנטימטרים או‬ ‫‪ 130/170‬סנטימטרים לפחות.‬ ‫"יחידת אכסון מקושרת" ‪ -‬יחידת אכסון מיוחדת המחוברת אל יחידת אכסון סמוכה על ידי‬ ‫דלת מקשרת שיתאפשר בה מעבר על פי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬במקלחת ובדרך הנגישה מהמקלחת‬ ‫ועד לבור הטבילה תהיה התנגדות להחלקה לפי ת"י ‪.‬‬ ‫לרבות בבית מעצר ובבית סוהר.(4‬במקווה טהרה ששטח הבנייה הכולל שלו קטן‬ ‫מ–‪ 95‬מטרים רבועים לא תידרש רחבת התארגנות ליד בור הטבילה אך תובטח‬ ‫פרטיות המשתמש בו בתחום המעבר מחדר הרחצה הנגיש עד לבור הטבילה.7.

‬‬ ‫מיקום יחידת אכסון‬ ‫מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .186‬א( הגישה והכניסה אל יחידת אכסון מיוחדת יהיו לפי דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪3.183‬על אף האמור בפרט ‪ 8.181‬יחידות אכסון מיוחדות יהיו בבניין ציבורי המשמש לאכסון‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מקום אכסון שלא‬ ‫למגורים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .182‬ובלי לגרוע מהוראות פרט ‪ .‬‬ ‫מספר יחידות‬ ‫אכסון מיוחדות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .1‬ומכל שטח כאמור יתאפשר לאדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬במעון לתלמידים‪ .‬תהיה יחידה‬ ‫אחת מסוג זה יחידת אכסון מיוחדת‪.2009‬‬ ‫‪-328-‬‬ .‬יהיה שיעור יחידות האכסון‬ ‫המיוחדות לפחות ‪ 10‬אחוזים מסך כל יחידות האכסון בבניין‪.7.‬‬ ‫מבנה יחידת‬ ‫האכסון המיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .44‬בבית אבות ובכל מקום‬ ‫שבו ניתנים שירותי לינה לטווח ארוך לאנשים זקנים עצמאיים‪ .184‬בבניין לאכסון שאינו בניין מגורים שהותקנו בו שלוש סוויטות לפחות‪ .8.185‬במקום שבו מותקנת מעלית יהיו יחידות האכסון המיוחדות בקרבה יחסית אל‬ ‫המעלית‪.8.‬‬ ‫)ב( בכל מקום ביחידת אכסון מיוחדת יימצא שטח לסיבוב לפי דרישות ת"י‬ ‫‪ 1918‬חלק ‪ .‬במעון לסטודנטים‪ .8.8.‬לרבות בבית סוהר ובית‬ ‫מעצר‪ .‬‬ ‫יחידת אכסון‬ ‫מיוחדת בסוויטה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .1‬‬ ‫בסעיפים הדנים בדרך נגישה וברוחב פרוזדורים ומעברים‪.‬‬ ‫להגיע למרכיבים השימושיים ביחידה המיוחדת‪ .8.‬תנאיו ואגרות(‪ .182‬מספר יחידות האכסון המיוחדות‪ .‬במעון לעובדים ובכל מקום המספק שירותי‬ ‫אכסון או לינה לתקופות קצובות‪.8.‬בבניין ציבורי לאכסון לא יפחת מהמפורט להלן‪:‬‬ ‫טור א'‬ ‫סך כל יחידות האכסון בבניין ציבורי‬ ‫‪25-6‬‬ ‫‪75-26‬‬ ‫‪100-76‬‬ ‫‪150-101‬‬ ‫מ–‪ 151‬ומעלה ‪ -‬לכל ‪ 50‬יחידות נוספות‬ ‫מ–‪ 301‬ומעלה ‪ -‬לכל ‪ 75‬יחידות נוספות‬ ‫טור ב'‬ ‫מספר מזערי של יחידות האכסון המיוחדות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 1‬שמתוכן יחידה אחת מקושרת‬ ‫‪ 2‬שמתוכן יחידה אחת מקושרת‬ ‫יחידות אכסון‬ ‫מיוחדות בבית‬ ‫אבות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬לרבות חדר רחצה ומרפסת‪ .8.‬חרף קיומם של‬ ‫רהיטים‪.‬‬ ‫‪20686‬כט‬ ‫‪1.

‬‬ ‫)ג( בדלת חד–אגפית הסוגרת על מקום שנדרשת בו פרטיות‪ .‬אם יימצא בתא מרחב לסיבוב מלא בכיסא גלגלים‪ .‬ ‫)‪ (3‬ברז האמבטיה יותקן במרכז הקיר הצמוד ובמקביל לאורך האמבטיה‪.‬‬ ‫‪20686‬ל‬ ‫‪1.‬מחוץ לתחום תנועת כנף‬ ‫הדלת‪ .8.‬יותקנו כך שיהיה מולם‬ ‫משטח תפקוד בקוטר מעגל של ‪ 150‬סנטימטרים לפחות‪ .188‬‬ ‫)ה( כל קבועות השרברבות על אבזריהן‪ .2279‬‬ ‫אמבטיה ביחידת‬ ‫אכסון מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .187‬א( דלת חדר הרחצה של יחידת האכסון המיוחדת תיפתח החוצה‪ .‬ ‫)‪ (2‬בראש האמבטיה יותקן משטח אופקי באורך ‪ 60‬סנטימטרים לכל רוחבה‬ ‫ובגובה פני האמבטיה או שיותקן משטח שרוחבו ‪ 25‬סנטימטרים )להלן ‪-‬‬ ‫המשטח( לפחות לאורך הדופן הארוכה של האמבטיה ובגובה פני האמבטיה.‫תכנון ובניה‬ ‫חדר רחצה ביחידת‬ ‫אכסון מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) . ידיות הדלת יהיו‬ ‫באורך ‪ 12‬סנטימטרים לפחות ובצורת האות "כ"‪.8.‬‬ ‫בגובה שאינו עולה על ‪ 80‬סנטימטרים מפני הרצפה. נוסף על כך‬ ‫יותקן מקלח יד עם צינור גמיש שאורכו ‪ 150‬סנטימטרים לפחות.‬לפי דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.7. נקודת תלייה‬ ‫אחת לפחות של מקלח היד תהיה בגובה שאינו עולה על ‪ 80‬סנטימטרים‪.‬כיור רחצה‬ ‫ומקלחת אשר יותקנו לפי ת"י ‪ .5‬אחוזים‪.2009‬‬ ‫‪-329-‬‬ .‬ממפלס הרצפה ועד גובה ‪70‬‬ ‫סנטימטרים מעל הרצפה‪.‬הכולל בורר מסוג "‪ 4‬דרך". הברז יהיה מסוג ברז עירוב‬ ‫להתקנה נסתרת‪ .‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬ואולם יכול‬ ‫שתיפתח פנימה‪ .2‬ואפשר שתהיה גם אמבטיה אשר תותקן לפי‬ ‫פרט ‪.188‬אמבטיה ביחידת אכסון מיוחדת תהיה לפי דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מידותיה של האמבטיה יהיו ‪ 70/160‬סנטימטרים לפחות וגובה מישור‬ ‫הפנים שלה ‪ 45‬עד ‪ 50‬סנטימטרים מעל הרצפה.‬למעט האמבטיה‪ .‬ ‫המשטח יאפשר מעבר מכיסא גלגלים העומד בצמוד ובמקביל לאמבטיה‪ .‬‬ ‫)ז( פני משטח הרחצה והרצפה יהיו מחומר בעל מקדם התנגדות להחלקה המתאים‬ ‫לתנאי השימוש הצפויים בהתאם לת"י ‪.‬על מסילה קבועה במשקוף העליון‪ .‬אליו‬ ‫ובחזרה.‬בעל ידית מנוף‪ .1‬‬ ‫)ב( ניתן להתקין דלת הזזה‪ .‬יימצאו אמצעי עזר‬ ‫לסגירתה‪ .3.‬ובלבד שיישמר‬ ‫מעבר ברוחב ‪ 80‬סנטימטרים לפחות בין מזוזת הדלת לבין פאת הדלת.1918‬חלק ‪ 3.1‬‬ ‫)ד( בחדר רחצה של יחידת אכסון מיוחדת יותקנו לפחות אסלה‪ .8.‬‬ ‫)ו( משטח הרחצה ינוקז בשיפוע שלא יעלה על ‪ 1.

‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מאחזי יד‬ ‫באמבטיה ביחידת‬ ‫אכסון מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .1‬‬ ‫)‪ (2‬תוחמה המקלחת במחיצות קשיחות‪ .1‬בסעיף הדן בכיור‬ ‫בתא שירותים נגיש למעט סעיפי משנה ב' ו–ג' הדנים במיקומו‪ .‬ובסעיף הדן בכיור במשטח‪.‬ובלבד שיאוחסנו ביחידת האכסון המיוחדת‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בקיר המקביל לרוחב האמבטיה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2009‬‬ ‫‪-330-‬‬ . קצהו העליון יהיה בראש האמבטיה‪ .(2‬‬ ‫מאחזי יד במקלחת‬ ‫ביחידת אכסון‬ ‫מיוחד‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .2‬‬ ‫)‪ (2‬בקיר הצמוד לאורך האמבטיה יותקן מאחז יד אלכסוני באורך ‪120‬‬ ‫סנטימטרים.192‬אסלה ואופן התקנתה יתאימו לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬‬ ‫מקלחת ביחידת‬ ‫אכסון מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .2‬‬ ‫בסעיף הדן בתא מקלחת סגור )טיפוס ‪.‬‬ ‫כיור רחצה ביחידת‬ ‫אכסון מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ויכול‬ ‫שיהיו מאחזי יד פריקים‪ .194‬התקנת אבזרי עזר בחדר רחצה תתאים לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬‬ ‫אבזרים נוספים‬ ‫ביחידת אכסון‬ ‫מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8. המאחז הפריק יעמוד לאחר התקנתו‬ ‫בדרישות ת"י ‪ .‬בצמוד למשטח המתואר בפרט ‪.8.(2)8.1‬בסעיף הדן במאחזי יד‪.‬‬ ‫ואולם גובה פני האסלה לא יעלה על ‪ 42‬סנטימטרים מפני הרצפה.3.190‬במקלחת ביחידת אכסון מיוחדת יחולו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.191‬בקירות הצמודים למקלחת יותקנו מאחזי יד על פי הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .193‬כיור רחצה ואופן התקנתו יתאימו לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.8.188‬‬ ‫יותקן מאחז יד אופקי באורך ‪ 50‬סנטימטרים לפחות.8.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫אסלה ביחידת‬ ‫אכסון מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .3.‬‬ ‫‪20686‬לא‬ ‫‪1.2‬וניתן‬ ‫שיהיו מאחזי יד פריקים ובלבד שיאוחסנו ביחידת האכסון המיוחדת.‬וקצהו התחתון יהיה בגובה ‪ 5‬סנטימטרים מעל דופן האמבטיה‪.8.‬יכול שרצפת אגן הניקוז תהיה חלק מהמרחב‬ ‫החופשי הנדרש לסיבוב מלא בכיסא גלגלים בהתאם לת"י ‪ 1918‬חלק ‪. פני החלק האופקי יהיו‬ ‫בגובה ‪ 72‬עד ‪ 82‬סנטימטרים מפני הרצפה.8.7.1‬בסעיף הדן‬ ‫באבזרים‪.‬בגובה ‪ 70‬סנטימטרים‬ ‫מהרצפה‪ .189‬בקירות הצמודים לאמבטיה יותקנו מאחזי יד לפי ההוראות המפורטות להלן‪ .2‬וכן הוראות‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬היתה המקלחת פתוחה‪ . מאחז יד פריק יעמוד‬ ‫לאחר התקנתו בדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬יחולו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪3. ביחידת האכסון המיוחדת‬ ‫יימצא מושב אסלה מוגבה כפי שייקבע בהוראות לפי סעיף ‪19‬יב לחוק השוויון‪.1‬בסעיף הדן באסלה‪.1918‬חלק ‪.

195‬א( על אף האמור בפרט ‪ .8.‬לגבי אותה חלקה בלבד‪ .190‬עד ‪.‬מרפאה‪ .8.200‬בבניין חדש בבית עלמין ובכל חלקה חדשה‪ .7. בבית קברות מוסלמי תוביל דרך נגישה גם‬ ‫ממקום רחיצת הגופה עד למקום הקבורה.‬לרבות חדר אוכל‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫יחידת אכסון‬ ‫מיוחדת בבית‬ ‫סוהר ובבית מעצר‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .3.8.194‬‬ ‫)ב( דרך נגישה רציפה תוביל מיחידת אכסון מיוחדת אל כל המקומות בבית הסוהר‬ ‫ובבית מעצר שניתן בהם שירות לאסיר‪ .‬וכן הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מספר מקומות הישיבה המיוחדים‪ .3.‬מתוך מקומות הישיבה המפורטים בטור א' להלן‬ ‫יהיה כמפורט בטור ב' לצדו ובכפוף לדרישות הנוספות שבטור ג' לצדם‪:‬‬ ‫‪20686‬לב‬ ‫‪1.182‬יחידת אכסון אחת לפחות בכל אגף כליאה בבית‬ ‫סוהר ובבית מעצר תהיה עם חדר רחצה נגיש לפי פרטים ‪ 8.‬משרד‪ .1‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן י"ג‪ :‬מקומות להתקהלות‬ ‫מקומות ישיבה‬ ‫מיוחדים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬מקום מפגש עם‬ ‫עורך דין ועם מבקרים וחצר טיולים‪.2009‬‬ ‫‪-331-‬‬ .‬מועדון‪ .‬לרבות בית לוויות.‬ ‫)‪ (5‬בבתי שימוש בתחום בית עלמין יהיה תא אחד לפחות בית שימוש נגיש‬ ‫מטיפוס ‪ 1‬או ‪ 2‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬בבית עלמין‬ ‫קיים‪ .‬בשינויים המחויבים.‬המיועדים לאנשים עם מוגבלות‬ ‫המתנייעים בכיסא גלגלים‪ .‬ ‫)‪ (3‬בבית עלמין שהקבורה בו בכוכים בקיר‪ .8.210‬בבניין להתקהלות שמותקנים בו מקומות ישיבה מקובעים‪ .‬יחולו הוראות שייקבעו לפי‬ ‫סעיף ‪19‬ט לחוק השוויון‪ .8.‬אל בית שימוש נגיש‪ .‬ ‫)‪ (2‬רוחבה של דרך נגישה לא יפחת מ–‪ 130‬סנטימטרים.‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך נגישה רציפה תוביל ממקום חניה נגיש אל מקום להתקהלות שבו‬ ‫נערכים טקסים‪ .‬ ‫)‪ (4‬בבית עלמין שהקבורה בו היא קבורת שדה‪ .1918‬חלק ‪ .187‬ו–‪ 8. לאורך חזית‬ ‫קיר הכוכים תישאר דרך נגישה כך שאדם היושב בכיסא גלגלים הנע בדרך‬ ‫כאמור יכול להגיע לחזית מצבה ולהניח נר זיכרון דולק במקום שיועד לכך.‬יותקנו מקומות ישיבה‬ ‫מיוחדים לאנשים בכיסאות גלגלים לפי הוראות ת"י ‪ .2‬בסעיף הדן בסידורי‬ ‫ישיבה במקומות להתקהלות ולהתכנסות‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן י"ב‪ :‬בתי עלמין‬ ‫בית עלמין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬תוביל דרך נגישה רציפה‬ ‫שתחילתה באחד המקומות שבפסקה )‪ (1‬עד לחזית כל יחידת קבר.‬מקום קבורה ואל כל בניין‬ ‫אחר בתחום בית העלמין שניתן בו שירות לציבור בקשר לקבורה או לטקסים‬ ‫הקשורים אליה‪ .

‬העשוי לשמש לפעילות‬ ‫של ספורטאי המתנייע בכיסא גלגלים מיוחד לענף הספורט‪ .‬אל מקלחת נגישה ואל מלתחה נגישה‪110 .‬‬ ‫מעלית במיתקן‬ ‫ספורט מיוחד‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (2‬בית משפט‪ .‬‬ ‫‪20686‬לג‬ ‫‪1.000‬‬ ‫טור ג'‬ ‫דרישות נוספות‬ ‫לפחות מחצית המקומות‬ ‫המיוחדים הנוספים‪ .211‬תשתית למערכת עזר לשמיעה על פי הוראות שייקבעו לפי סעיף ‪19‬יב לחוק‬ ‫השוויון‪ .‬שימוש באמצעי הגברת קול.‬אולם תאטרון‪ .2009‬‬ ‫‪-332-‬‬ .212‬במיתקן ספורט המכיל ‪ 500‬מקומות ישיבה מקובעים לפחות‪ .‬יהיו מקומות‬ ‫הישיבה המיוחדים לאורך הצלעות הארוכות של המגרש.‬יהיה רוחב פתח מעלית המשמשת‬ ‫אמצעי נגישות מהמגרש אל בית שימוש נגיש‪ .000‬‬ ‫‪ 63‬ובנוסף ‪ 0.8.‬אולם הרצאות‪ .‬‬ ‫שיתקיימו בו הוראות ת"י ‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫טור א'‬ ‫טור ב'‬ ‫מספר מקומות הישיבה‬ ‫סך כל מקומות הישיבה‬ ‫המיוחדים לא יפחת מ–‪:‬‬ ‫במקום להתקהלות‬ ‫‪ 1‬לכל ‪ 150‬מקומות ישיבה‬ ‫עד ‪600‬‬ ‫ולא פחות מ–‪ 2‬מקומות‬ ‫‪ 4‬ועוד ‪ 1%‬מסך כל מקומות‬ ‫‪3.(1‬לא יידרש מקום ישיבה מיוחד שלישי‬ ‫במיתקן ספורט שמתוכננים בו עד ‪ 600‬מקומות‪.000-3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬בית דין ובית דין צבאי‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬אולם כנסים וכל מקום אחר המיועד שייעשה בו‪ .‬אמפיתאטרון‪ .7. ואולם במקום ישיבה מיוחד החייב להיות פנוי‬ ‫דרך קבע יהיה ניתן להציב מושב זמני או פריק לשימוש אדם עם מוגבלות‪.‬‬ ‫סנטימטרים לפחות‪.‬תוכן במקומות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אולם קולנוע‪ .001‬‬ ‫מקומות הישיבה הנוספים‬ ‫מעל ‪3.8.00‬‬ ‫מקומות הישיבה הנוספים‬ ‫מעל ל–‪10.‬אולם ספורט‬ ‫ואצטדיון‪ .‬דרך‬ ‫קבע‪ .‬מעל ל–‪600‬‬ ‫יהיו פנויים דרך קבע‬ ‫כל המקומות המותאמים‬ ‫הנוספים מעבר ל–‪ 600‬יהיו‬ ‫פנויים דרך קבע‬ ‫כל המקומות המותאמים‬ ‫הנוספים מעבר ל–‪ 600‬יהיו‬ ‫פנויים דרך קבע‬ ‫)‪ (2‬ניתן להציב מושבים זמניים או פריקים במקום ישיבה מיוחד שאינו מקום‬ ‫החייב להיות פנוי דרך קבע.000-601‬‬ ‫הישיבה הנוספים מעל‬ ‫ל–‪600‬‬ ‫‪ 28‬ועוד ‪ 0.‬ ‫)‪ (4‬על אף האמור בטבלה שבפסקה )‪ .‬ ‫)‪ (3‬במיתקן ספורט כהגדרתו בפרק ט' לחלק ג' בתוספת זו‪ .5%‬מסך כל‬ ‫‪10.‬‬ ‫מערכת עזר‬ ‫לשמיעה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .25%‬מסך כל‬ ‫יותר מ– ‪10.2‬בסעיף הדן במושבים מותאמים.1918‬חלק ‪ 3.‬אולם אירועים‪ .

8.‬יהיה רוחב פתח‬ ‫מלתחה ותא בית שימוש נגיש‪ .8.‬השטח החופשי לפניהם יהיה ‪150/150‬‬ ‫או ‪ 130/170‬סנטימטרים לפחות וטווחי ההגעה אליהם יתאימו לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪1‬‬ ‫בסעיפים הדנים בטווח הגעה לחזית ובטווח הגעה לצד‪ .4‬‬ ‫מקום לאיסוף‬ ‫דואר‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ט"ו‪ :‬פטור ודרישות מופחתות‬ ‫סייג לתחולת פטור‬ ‫ודרישות מופחתות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫אמצעי הפעלה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫בית שימוש‬ ‫ומלתחה המיועדים‬ ‫לספורטאים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ ‫‪20686‬לד‬ ‫‪1.‬לחצנים‬ ‫ומתגים‪ . דרך נגישה תוביל אל התאים הנגישים‪ .‬‬ ‫מיתקן לשתיית מים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .2009‬‬ ‫‪-333-‬‬ .224‬מתוכנן מיתקן לשתיית מים‪ .4‬בסעיף‬ ‫הדן במערכות ההתרעה למעט הסעיף הדן במיקום מכשיר האיתות החזותי‪.8.‬‬ ‫סימן י"ד‪ :‬מיתקנים נוספים‬ ‫טלפון ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬תהיה התקנתו לפי הל"ת ולפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.230‬פטור או דרישות מופחתות לפי סימן זה‪ .8.220‬טלפון ציבורי יותקן לפי הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.2‬בסעיף הדן בעמדת שירות‬ ‫נגישה‪.213‬במיתקן ספורט המכיל מעל ‪ 500‬מקומות ישיבה מקובעים לפחות‪ .‬למעט סעיף ‪158‬ו‪)1‬ה()‪)(1‬א( ו–)ב( לחוק‪ .221‬במיתקן לאיסוף דואר יהיה מספר תאי הדואר הנגישים בשיעור ‪ 5‬אחוזים לפחות מסך‬ ‫כל התאים.‬המיועדים לספורטאים שהם אנשים עם מוגבלות‪110 .222‬אמצעי הפעלה המיועדים לשימוש הציבור לרבות מפסקים‪ .8.7.‬‬ ‫עמדת שירות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.8.225‬עמדת שירות בנויה תעמוד בדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.1‬‬ ‫מתוכננים כמה מיתקנים לשתייה באותה קומה‪ .‬‬ ‫סנטימטרים לפחות‪.‬יעמדו בדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.8.‬לפי העניין‪.3.‬כפתורים‪ .‬יתקיימו באחד מהם לפחות הדרישות‬ ‫האמורות‪.1‬‬ ‫מערכות התרעה‬ ‫ואזעקה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .223‬מיתקנים להתרעה שיותקנו בבניין ציבורי יהיו לפי דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬לא‬ ‫יחול על ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מקום ציבורי המשמש רשות ציבורית.

‬שאינו מקום שניתן בו שירות ציבורי‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ערב תחילתו של חלק זה.‬‬ ‫פטור במקרים‬ ‫מיוחדים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (2‬בניין או חלק מבניין הנועד לשמירה על בטיחות וביטחון‪ .‬ ‫)‪ (4‬בניין ציבורי ששימושו העיקרי הוא לאנשים עם מוגבלות‪.‬עולה על ‪ 120‬סנטימטרים.‬‬ ‫דרישות מופחתות‬ ‫למקום עבודה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.234‬‬ ‫‪20686‬לה‬ ‫‪1.‬למעט אם הוא‬ ‫משמש למסחר או לשיווק‪.233‬על אף האמור בסימן ג' בפרק זה‪ .‬ששטחו הכולל פחות מ–‪250‬‬ ‫מטרים רבועים‪ .‬ז'‪ .232‬מקום עבודה שבו פחות מ–‪ 6‬עובדים‪ .‬ ‫)‪ (3‬מקום ציבורי שעתיד להינתן בו שירות בריאות ממלכתי לפי סימן ו' בחוק‬ ‫השוויון.‬ ‫)‪ (6‬תוספת ששטחה קטן מ–‪ 500‬מטרים רבועים לבניין ציבורי קיים אשר שטחו‬ ‫גדול מ–‪ 3.8.‬יהיו פטורים מהתקנת דרך נגישה בניינים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בניין‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (3‬אתר או בניין לאכסון שלא למגורים‪ .‬ממדרכה‬ ‫או משביל הגובלים במגרש שעליו הוא בנוי‪ .‬אחסנה וניטור.‬יהיה‬ ‫פטור מהתאמות הנגישות המפורטות בסימנים ג'‪ .‬ ‫)‪ (5‬יציע ששטחו קטן מ–‪ 250‬מטרים רבועים ואשר השימוש בו זהה לשימוש‬ ‫בקומה העיקרית או במפלס העיקרי. בבניין‬ ‫כאמור‪ .‬ח' ו–י' לחלק זה‪.‬עמדות שמירה המיועדים לכוחות שמירה‪ .‬ ‫)‪ (4‬משרד‪ .000‬מטרים רבועים‪ .‬מרפאה‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬חובה שחלה לפי תקנות אלה‪ .‬ ‫)‪ (7‬מבנה זמני או ארעי באתר בנייה או בשטח של מפעל‪ .‬שניתן להתקין בו דרך נגישה שאינה הדרך העיקרית המיועדת לשמש‬ ‫את הציבור יחולו הוראות פרט ‪.‬יהיו פטורים ממילוי התנאים המפורטים בו בניינים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בניין או חלק מבניין שאינו משמש לשהייה של אנשים בתוכו‪ .‬וייעודו הוא‬ ‫שירות בלבד למטרות אחזקה‪ .7.‬או חלק מבניין שבו כניסה נפרדת‪ .‬‬ ‫והמהווה חלק מדירת מגורים על פי היתר כדין‪ .‬‬ ‫פטור מהתקנת דרך‬ ‫נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬הכולל פחות מ–‪ 6‬יחידות אכסון‬ ‫קיימות וחדשות.231‬על אף האמור בחלק זה‪ .‬ובלבד שדירת המגורים איננה‬ ‫חלק מבניין מגורים שיש לגביו חובה של התאמת נגישות.‬מספרה וכל מקום אחר המשמש בעלי מקצוע חופשי‪.‬ובלבד שהיא מיועדת לשימוש פנימי לעובדי‬ ‫המקום ולא לקהל הרחב.‬לרבות עמדות‬ ‫תצפית‪ .‬והפרש הגובה בכל דרכי הגישה אל מפלס הכניסה‪ .(5)8.2009‬‬ ‫‪-334-‬‬ .8.‬ביטחון והצלה לרבות סוכת‬ ‫מציל.

‬בתנאי שהדרך האמורה תהא זמינה בכל‬ ‫עת שנדרש המעבר.‬ממדרכה או משביל‬ ‫שהשיפוע שלהם לאורך רצועת ההליכה עולה על ‪ 5‬אחוזים.‬יכול שתהיה דרך נגישה דרך בניין אחר‪ .‬אלא תוביל מאזור החניה שבתחום המגרש ובלבד‬ ‫שחניה זו פתוחה לכלל הציבור.234‬‬ ‫)‪ (3‬תוספת לבניין קיים‪ .234‬על אף האמור בסימן ג' לפרק זה‪ .7.‬ששטחו הכולל פחות מ–‪150‬‬ ‫מטרים רבועים‪ .8.‬חדרי כיתה וחדרי הרצאה‪.‬‬ ‫דרישות מופחתות‬ ‫מהתקנת דרך‬ ‫נגישה בבניין‬ ‫ציבורי חדש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬יחול‬ ‫הפטור האמור בפרט ‪ 8.233‬רק על הדרך הנגישה אל הכניסה העיקרית ולא על‬ ‫כל דרך נגישה אחרת בתוך בניין זה ומחוצה לו.2009‬‬ ‫‪-335-‬‬ . בבניין כאמור‪.8.‬אף אם אינה הדרך העיקרית המיועדת לשימוש הציבור‪ .51‬תוכננו קשרים פיזיים בין בניינים‪ .‬ובו חצר לשימוש‬ ‫הציבור במפלסים שונים ובה שימושים דומים‪ .‬יכול שהדרך הנגישה אל הכניסה הנגישה לא תהיה הדרך העיקרית‬ ‫המיועדת לשימוש הציבור‪ .‬ואין קשר בין השירותים‬ ‫הניתנים בכל אחד מהמפלסים‪ .233‬ו–)‪ (2‬אשר ניתן להתקין בו דרך נגישה אל‬ ‫כניסה נגישה‪ . מורשה לנגישות מבנים ינמק כי לא קיימת‬ ‫אפשרות סבירה לביצוע דרך נגישה בדרך העיקרית המיועדת לשימוש‬ ‫הציבור.5‬דונם והשיפוע הממוצע שלו עולה על‬ ‫‪ 20‬אחוזים‪ .‬והכניסה אליו היא בקו בניין אפס‪ .‬תהיה דרך נגישה אל שליש‬ ‫לפחות מהשטח השימושי של החצר.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬בניין או חלק מבניין שבו כניסה נפרדת‪ .‬ ‫)‪ (4‬בבניין במגרש ששיפוע הקרקע עולה בו על ‪ 10‬אחוזים‪ .‬‬ ‫למעט אם הותקן דרגנוע בין המפלסים שבבניין.‬‬ ‫למעט משטח מוגבה בבית תפילה‪ .‬אשר אין ולא ניתן להגיע אליו בדרך נגישה ושטחה‬ ‫הכולל של התוספת אינו עולה על שטח הבניין הקיים‪ .‬ובלבד שמורשה לנגישות מבנים‬ ‫אישר כי לא ניתן לבצע התאמת נגישות סבירה לתוספת כדי שתהיה אליה‬ ‫נגישות מדרך ציבורית.‬ ‫)‪ (2‬בבניין שיש בו דרך נגישה לכל מפלס בנפרד‪ .‬ ‫)‪ (3‬על אף האמור בפרט ‪ .‬בבניינים אלה יחולו דרישות מופחתות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בבניין במגרש ששטחו קטן מ–‪ 1.‬אין חובה להתקין דרך נגישה בין המפלסים‪.‬ ‫)‪ (5‬בבניין כאמור בפרט ‪ (1)8.‬ ‫)‪ (4‬במה או משטח מוגבה שאינם מיועדים להכיל יותר משישה בני אדם‪.‬ ‫‪20686‬לו‬ ‫‪1.(5)8.‬אף אם אינה הדרך‬ ‫העיקרית המיועדת לשימוש הציבור‪ .‬וניתן לבניין הקיים פטור‬ ‫על פי הוראות לפי סעיף ‪19‬ט לחוק השוויון‪ .‬במקום שבו‬ ‫טופוגרפיה ייחודית‪ .‬‬ ‫שניתן להתקין בו דרך נגישה שאינה הדרך העיקרית המיועדת לשמש את‬ ‫הציבור יחולו הוראות פרט ‪.

‬ ‫)‪ (10‬על אף האמור בפרט ‪ .1‬בסעיף הדן‬ ‫ברוחב פרוזדורים ומעברים הקטן מ–‪ 130‬סנטימטרים.‬ ‫)‪ (4‬חלק מבניין המשמש לתעשיה כבדה‪ .‬יהיו פטורים ממילוי חלק מתנאיו‪ . במקרה כזה לא יידרשו‬ ‫מסעדי יד ולא תידרש הגנת שוליים.58‬בבניין ציבורי שיש בו דרך נגישה אל מקום‬ ‫עבודה שאינו מקום שניתן בו שירות ציבורי ודרך נגישה אחרת אל שאר חלקי‬ ‫הבניין‪ .‬‬ ‫מכון יופי‪ .‬יכול ששיפוע הכבש יהיה עד ‪ 10‬אחוזים.2009‬‬ ‫‪-336-‬‬ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (6‬על אף האמור בפרט ‪ .3.8.‬מוסכים‪ .‬ ‫‪20686‬לז‬ ‫‪1.1‬בסעיף הדן במשטחי תפקוד כללי‪ .‬ועל אף האמור בת"י ‪ 1918‬חלק‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (9‬בבניין ציבורי שבו כמה חדרי כיתה או חדרי הרצאה‪ .‬יהיה פטור‬ ‫מהתקנת דרך נגישה בין מקום העבודה לבין שאר חלקי הבניין‪ .‬ ‫)‪ (7‬על אף האמור בפרט ‪.‬תעשיה קלה‪ .‬ובלבד שמורשה לנגישות מבנים נימק כי בנסיבות לא‬ ‫סביר להתקין מעלית או מעלון‪.‬ ‫)‪ (8‬בדרך נגישה בין שני מפלסים‪ .8.‬ ‫)‪ (3‬בניין או חלק מבניין המשמש למסחר או למתן שירותים‪ .‬אפשר שדרך נגישה אל כניסה נגישה‬ ‫תהיה באמצעות כבש‪ .235‬על אף האמור בסימן י' בפרק זה‪ .‬מספרה‪.8.8.‬‬ ‫פטור מהתקנת בית‬ ‫שימוש נגיש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ששטחו קטן‬ ‫מ–‪ 100‬מטרים רבועים‪ .8.‬למעט מבנה של תחנת‬ ‫דלק.149‬בניינים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בניין אשר ניתן לו פטור מהתקנת דרך נגישה כאמור בפרט ‪.‬שירות תיקונים‪ .‬ ‫)ב( במקומות כאמור בפסקת משנה )א(‪ .60‬עלה הפרש הגובה בין פני מדרכה למפלס‬ ‫הכניסה הנגישה על ‪ 250‬סנטימטרים‪ .‬אשר הפרש הגובה ביניהם אינו עולה על ‪20‬‬ ‫סנטימטרים‪ .‬למעט פרט‬ ‫‪ .‬גם אם מתוכנן בו בית שימוש‪ .‬למעט אם הותקן‬ ‫דרגנוע בין מקום העבודה לשאר חלקי הבניין.8.‬ובלבד שיתקיימו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .58‬‬ ‫)א( אפשר שרוחב פרוזדור במשרדים‪ .233‬‬ ‫)‪ (2‬משרד שלא ניתן בו שירות ציבורי ושטחו אינו עולה על ‪ 200‬מטרים‬ ‫רבועים.‬חדרי כושר‪ .3.‬ומתוכננים בהם משטחים מוגבהים‪ .‬ותפוסתו עד ‪ 10‬עובדים.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬וספא יהיה פחות מ–‪130‬‬ ‫סנטימטרים‪ .‬לא נדרשת שמירת שטח קיר‬ ‫חופשי ברוחב ‪ 30‬סנטימטרים לפחות מעבר למזוזת הדלת שבצד המנעול.‬תנאיו ואגרות(‪ .7.‬המשמשים לפעילות‬ ‫זהה במהותה‪ .‬מכבסה‪ .‬תהיה דרך נגישה אל מחצית‬ ‫לפחות מהמשטחים האמורים.‬ואין קשר תפקודי בין מקום העבודה לשאר חלקי הבניין‪ .

123‬בבניין כאמור אשר השטח הכולל של קומת‬ ‫הכניסה בו עולה על ‪ 4.‬די במעלית נגישה אחת‪ .‬אם קיים‬ ‫בבניין בית שימוש נגיש במרחק הקבוע בפרט ‪)8.122‬מכל דלת כניסה בחלק של הבניין‪ .‬יהיה פטור מהתקנת‬ ‫מעלית‪ .‬ ‫)‪ (3‬במקום ציבורי המשמש לאחסנה‪ .‬ ‫)‪ (4‬בתוספת לבניין קיים אשר מורשה לנגישות מבנים אישר כי מטעמים של‬ ‫תכנון והנדסה לא ניתן להתקין בה מעלית‪ .123‬ובלבד שישנה דרך נגישה רציפה ממעלית כאמור אל כל אחד‬ ‫מחלקי הבניין.‬‬ ‫אחת או יותר‪ .8.‬בבניינים אלה יחולו הדרישות המופחתות האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מרכזי תחבורה פטורים מחובת השמירה של ‪ 100‬מטרים מרחק הליכה‬ ‫אופקי כאמור בפרט ‪ .146‬ב( מן המשרד‪ .238‬מקום החניה לרכב גבוה יכול שמטעמים של תכנון והנדסה יהיה מחוץ לחניון‬ ‫תת–קרקעי או מחוץ לבניין ובלבד שהמרחק ממקום החניה כאמור לא יעלה על ‪ 60‬מטרים‬ ‫מהכניסה הנגישה‪ .‬ששטחו הכולל אינו עולה על ‪ 500‬מטרים רבועים‪ .‬והשטח הכולל של הקומות שמעל‬ ‫לקומת הכניסה אינו עולה על ‪ 1.236‬על אף האמור בפרט ‪ .‬לפי הוראות סעיף ‪158‬ו‪)1‬ה( לחוק ובהתקיים נסיבות אלה‪:‬‬ ‫‪20686‬לח‬ ‫‪1.‬אם נמצאת מעלית נגישה וזמינה‬ ‫במרחק מצטבר אופקי שאינו עולה על ‪ 60‬מטרים מהם ולא מתוכנן בו דרגנוע.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (5‬משרד‪ .‬תותר התקנת מעלון אנכי.8.‬ ‫הדרך למעלית וחזרה לא תהיה דרך שטחי חניה‪ .7.‬באותו המפלס‪.000‬מטרים רבועים‪ .‬‬ ‫דרישות מופחתות‬ ‫להתקנת חניה‬ ‫נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫פטור מהתקנת‬ ‫מעלית נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬כמפורט בחלק זה‪ .‬ ‫)‪ (5‬על אף האמור בפרט ‪ .(3)8.8.‬‬ ‫דרישות מופחתות‬ ‫מהתקנת מעלית‬ ‫נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.‬תותר הקמת מעלית אחת‬ ‫בלבד לשימוש הציבור‪.8.‬הכולל יותר ממפלס אחד‬ ‫והשירות הניתן בו זהה וניתן על ידי אותו בעל עסק בכל המפלסים‪ .‬למעט אם הותקן דרגנוע בין המפלסים שבבניין‪.‬ ‫)‪ (2‬משרד או חנות בני יותר מקומה אחת‪ .60‬בניין או חלק מבניין המשמש למסחר‪ .‬שטחי אחסון ושטחים טכניים.8.8.‬‬ ‫אל מעלית לשימוש הציבור.‬חנות או בית אוכל יהיה פטור מהתקנת בית שימוש נגיש‪ .‬על אף האמור‬ ‫בפרט ‪ .000‬מטרים רבועים‪ .‬וזאת אף אם נקבעה בתכנית הוראה אחרת לעניין מקומות החניה‪.239‬מי שחייב בהתאמת נגישות רשאי לבקש פטור מביצוע התאמת נגישות מסוימת‪.‬משרדים או‬ ‫תעסוקה‪ .2009‬‬ ‫‪-337-‬‬ .‬החנות או‬ ‫בית האוכל‪.‬‬ ‫פטור פרטני לפי‬ ‫סעיף ‪158‬ו‪)1‬ה(‬ ‫לחוק‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .237‬על אף האמור בסימן ח' בפרק זה‪ .

‬בקיומם של מקורות מימון חיצוניים וממלכתיים‬ ‫לביצוע התאמת הנגישות‪ .8.8.‬לרבות היקף האוכלוסיה שתידרש למקום‪ .‬‬ ‫יהווה נטל כבד מדי בהתחשב בסוג המקום‪ .‬ ‫)‪ (4‬תוספת לבניין קיים אשר ביצוע התאמת נגישות בה מחייב שינוי יסודי‬ ‫במהותו של הבניין הקיים או בשירות הניתן בו.62‬‬ ‫‪)8.1‬תחילת תוקפו של פרק ב' לחלק ח'‪) 1‬סעיפים ‪ 180 (8.‬התאמת הנגישות עלולה לפגוע ביציבות הבניין‬ ‫הקיים או בחלק ממנו‪ .‬התאמת נגישות שעלותה‬ ‫אינה גבוהה" ‪ -‬כל אחת מהתאמות הנגישות האמורות בפרטים ‪.8.8.‬ ‫_________________‬ ‫‪ .8.90 .8.149 .‬ ‫)ב( שינוי אשר יגרום להורדת רמת השירות הניתן במבנה באופן‬ ‫משמעותי.‬‬ ‫‪20686‬לט‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (2‬בתוספת לבניין קיים‪ .152 .2010‬והוא יחול‬ ‫על בקשה להיתר שהוגשה לוועדה המקומית ביום התחילה או לאחריו‪.8.‬או לפגוע בסידורי הבטיחות והמילוט‪ .‬ארכיאולוגיים‪ .‬ ‫)ג( שינוי הפוגע באופן מהותי באופיו המיוחד של המקום או של המבנה‪.‬בהיקף הפעילות העתידה להינתן‬ ‫במקום‪ .2010‬‬ ‫‪-338-‬‬ .131 .220 .‬שימור‪ .‬ ‫)‪ (5‬ביצוע התאמת הנגישות‪ .‬באופן הפוגע פגיעה מהותית בשימוש בבניין.225‬‬ ‫פרק ב'‪ :‬נגישות בנייני‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫מגורים‪1‬‬ ‫‪ .100 .3.‬שינוי יסודי" ‪ -‬אחד‬ ‫מאלה‪:‬‬ ‫)א( שינוי המונע את קיומן של הוראות שבחוק או ההוראות המפורטות‬ ‫בתוספת זו‪ .‬ובלבד שאין‬ ‫אפשרות לקבוע סידורי בטיחות או מילוט חלופיים.‬תנאיו ואגרות(‪ .8.8.82 .8.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (1‬התאמת הנגישות אינה ניתנת לביצוע מסיבות הנדסיות.79 .‬אדריכליים או ערכי טבע.‬למעט התאמות נגישות שעלותן אינה גבוהה‪.8.‬ ‫)‪ (3‬מתן הפטור מתחייב כדי למנוע פגיעה מהותית באופיו המיוחד של המקום‬ ‫עקב ייחודו בשל ערכים היסטוריים‪ .4.80‬ב(‪.222‬ו–‪".‬‬ ‫לרבות ערכי היסטוריה‪ .8.158 .304-8.130 .250‬בפרק זה‪-‬‬ ‫"אגף" ‪ -‬חלק מבניין שיש בו ‪ 6‬יחידות דיור או יותר שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות‬ ‫משותף.‬‬ ‫‪ 8.‬בהיקף מחזור ההכנסות או בשיעור הרווח הצפוי של‬ ‫מי שאחראי לביצוע התאמת הנגישות.‬ארכיאולוגיה ואדריכלות ייחודיים. בפסקה זו‪" .81 .224 .‬בטיב התאמת הנגישות‬ ‫ובעלות התאמת הנגישות‪ .7. לעניין זה‪".8.250‬יום מיום ‪ .8.8.

56‬וכן הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף הדן בפני הדרך ובמכשולים בדרך‪ .8.‬שיש בו ‪ 6‬יחידות דיור או יותר‪ .‬והיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן אחרי יום י'‬ ‫בחשוון התשס"ז )‪ 1‬בנובמבר ‪.‬בריכת שחייה‪ .‬רוחב הדרך‪ .‬‬ ‫בניין מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬ובחלק ‪2‬‬ ‫בסעיפים הדנים בפני הדרך‪ .8.8.8.54‬‬ ‫ו–‪ 8.‬מקום לאצירת אשפה הנמצא בתחום המגרש‪ .55 .‬והיתר לבנייתו ניתן לפני‬ ‫תחילתו של פרק זה‪.(2006‬‬ ‫"שטח משותף" ‪ -‬שטח בבניין מגורים חדש המיועד לשמש את כלל דיירי בניין המגורים‪.262‬א( בדרך נגישה בתוך בניין מגורים חדש יחולו הוראות פרט ‪ 8.‬אל מבואה ואל מעלית בבניין מגורים חדש ואל הכניסות ליחידות הדיור‪.‬שיפוע הדרך‪ .‬שלהן כניסה‬ ‫משותפת או חדר מדרגות משותף‪ .‬מכשולים בדרך וכבש‪.8.260‬א( דרך נגישה‪ .‬תוביל ממדרכה או משביל‪ .‬לפי העניין‪ .‬‬ ‫דרך נגישה בשטחי‬ ‫חוץ של בניין‬ ‫מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫דרך נגישה בתוך‬ ‫בניין מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ב( דרך נגישה תוביל מחניה נגישה אל אחת הכניסות הנגישות שבאותו בניין או‬ ‫אגף‪ .‬‬ ‫)ד( בבניין מגורים חדש שבו יותר מאגף אחד יחולו הוראות פרט זה על כל אגף‬ ‫והשטחים המשותפים בו‪.‬התקנה או תחזוקה‬ ‫של מיתקנים‪.‬ולמעט שימוש שהוא תיקון‪ .‬‬ ‫שינויים במהלך‬ ‫בנייה‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .8.261‬בדרך נגישה בשטחי חוץ של בניין מגורים חדש יחולו הוראות פרטים ‪8.‬מיחידות הדיור אל מרחב מוגן קומתי‪ .‬‬ ‫לרבות חצר‪ .‬גג הבניין‬ ‫ככל שהוא נועד לשימוש משותף של הדיירים‪ .‬‬ ‫מיחידות הדיור אל תא מצנח אשפה‪ .‬מחסן משותף‪.60‬וכן הוראות ת"י‬ ‫‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף הדן בדרך נגישה ובמכשולים בדרך‪.‬או בסמוך לה‬ ‫ככל הניתן‪ .‬‬ ‫‪20686‬מ‬ ‫‪1.4.‫תכנון ובניה‬ ‫"בניין מגורים חדש" ‪ -‬בניין או חלק מבניין‪ .‬אל כניסה נגישה של בניין מגורים חדש‪.2010‬‬ ‫‪-339-‬‬ .251‬היתר להקמת בניין מגורים חדש יינתן רק אם מולאו התנאים המפורטים בפרק זה‪.‬חדר כושר‪ .‬‬ ‫)ג( דרך נגישה תוביל מהמבואה של בניין מגורים חדש אל השטחים המשותפים‪.252‬הוראות פרק זה לא יחולו על היתר שיינתן לשינויים במהלך בניה של בניין מגורים‬ ‫אשר אין בהם תוספת שטחי בנייה העולה על ‪ 15‬מטרים רבועים‪ .‬‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬דרך נגישה‬ ‫דרך נגישה בבניין‬ ‫מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬שהיא הדרך העיקרית המיועדת לשימוש הציבור‪ .

‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬מקומות חניה‬ ‫‪) .79‬עד ‪.‬מטעמים של תכנון והנדסה‪ .‬יכול שיהיה קטן מ–‪ 130‬סנטימטרים‪ .3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .8.‬‬ ‫תרשים ‪)8.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( בדרך נגישה בתוך בניין מגורים חדש‪ .‬באזור המיועד לחניה בבניין מגורים חדש‪ .‬‬ ‫‪20686‬מא‬ ‫‪1.270‬א( מקומות החניה הנגישים‪ .‬מחיצות וקירות שקופים בשטחים המשותפים המשמשים את הציבור‬ ‫יחולו הוראות פרטים ‪ 8.‬ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחבו לא יפחת מ–‪ 110‬סנטימטרים.‬יימצאו‬ ‫קרוב ככל האפשר‪ .‬יישאר בצדו‬ ‫מעבר חופשי ברוחב ‪ 90‬סנטימטרים לפחות‪.‬שאין אפשרות להתקינה בתחום המגרש או בתוך בניין מגורים‬ ‫חדש‪ .‬‬ ‫)ב( חניה נגישה‪ .264‬א( רוחב הפתח בשער כניסה להולכי רגל למגרש בדרך נגישה יהיה לפי ת"י ‪1918‬‬ ‫חלק ‪ 2‬ולא פחות מ–‪ 90‬סנטימטרים‪.262‬ב(‪.262‬ב(‬ ‫דלת כניסה נגישה‬ ‫לבניין מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫שער כניסה למגרש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫חניה בבניין מגורים‬ ‫חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬לכניסה הנגישה לבניין‪.263‬א( כוח הפעלה בדלת הכניסה הנגישה לבניין מגורים חדש יהיה לפי דרישות ת"י‬ ‫‪ 1918‬חלק ‪.‬כאשר אחד הממדים אינו קטן מ–‪ 90‬סנטימטרים‪ .‬יכול שתהיה מחוץ לתחום המגרש‪ .‬‬ ‫)ב( הותקן מחסום לרכב‪ .‬במקום המשמש דרך נגישה‪ .‬כמתואר‬ ‫בתרשים ‪)8.‬רוחב פרוזדור בין המעלית לבין פתח‬ ‫הכניסה לדירה‪ .1‬‬ ‫)ב( בדלתות‪ .8.4.2010‬‬ ‫‪-340-‬‬ .8.‬ובלבד שתהיה דרך נגישה ממקום החניה האמור אל כניסה נגישה לבניין‪.‬ ‫)‪ (2‬המרחק בין קצה מבואת המעלית לדלת הדירה לא יעלה על ‪ 7‬מטרים.‬בכניסה לחצר‪ .‬ובלבד שסכום מידות רוחב המסדרון ורוחב הפתח יהיה ‪210‬‬ ‫סנטימטרים לפחות‪ .8.‬ ‫)‪ (3‬על אף האמור בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪ .‬אך קרוב ככל הניתן‬ ‫לכניסה אל הבניין‪ .82‬‬ ‫‪) .‬תנאיו ואגרות(‪ .(2‬רוחב המסדרון יכול שיהיה קטן מ–‪110‬‬ ‫סנטימטרים‪ .

‬‬ ‫‪20686‬מב‬ ‫‪1.272‬שיפוע פני השטח של מקום החניה הנגיש בבניין מגורים חדש יכול שיהיה עד ‪2.‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( על אף האמור בפסקה )א(‪ .‬‬ ‫מקומות חניה‬ ‫נגישים‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .273‬א( מידות מקומות החניה הנגישים בבניין מגורים חדש יהיו לפי המידות הקבועות‬ ‫בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬ובכפוף לאמור בפרט ‪)8.‬ ‫)‪ (2‬היה למעבר המשמש חלק ממקום חניה נגיש‪ .‬קטע משופע‪ .2010‬‬ ‫‪-341-‬‬ .‬‬ ‫מידות חניה נגישה‬ ‫לרכב רגיל ולרכב‬ ‫גבוה‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .4.271‬בבניין מגורים חדש‪ .273‬א ו–‪8.‬יוקצו מקומות חניה נגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה מתוך סך‬ ‫כל מקומות החניה הנדרשים על פי תקנות החניה או מסך כל מקומות החניה המתוכננים‪.‬כמתואר‬ ‫בתרשימים ‪8.‬יכול שמקום חניה נגיש יהיה במידות של מקום‬ ‫חניה רגילו בלבד שיתקיימו בו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מקום החניה צמוד ומקביל למיסעה או לדרך נגישה המצויה באותו‬ ‫מפלס.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬ובלבד שמרחק חניה כאמור‬ ‫מכניסה נגישה לא עולה על ‪ 50‬מטרים‪.8.5‬‬ ‫אחוזים‪.8.‬יימצא קטע זה‬ ‫בצמוד למדרכה ואורכו לא יעלה על שליש מאורכו של מקום החניה‪ .‬חניה נגישה יכול שתהיה מחוץ לתחום המגרש אם‬ ‫חניה זו קרובה יותר לכניסה נגישה ומספקת נגישות טובה יותר‪ .274‬א(‪.273‬ב‪.8.‬כמפורט בטור ב' בטבלה שלהלן‪:‬‬ ‫טור ב'‬ ‫מספר מזערי של מקומות חניה נגישים‬ ‫טור א'‬ ‫מספר כללי של מקומות חניה‬ ‫מספר כולל‬ ‫לרכב רגיל‬ ‫לרכב גבוה‬ ‫‪30-6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75-31‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100-76‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪150-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200-151‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שיפוע חניה נגישה‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫הגבוה מביניהם‪ .

‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪8.4.75‬גובה מקום חניה‬ ‫נגיש לרכב גבוה לא יפחת מ–‪ 2.‬‬ ‫‪20686‬מג‬ ‫‪1.‬תנאיו ואגרות(‪ .2‬במקום שבו סך כל מקומות החניה הנדרשים‬ ‫על פי תקנות החניה או סך כל מקומות החניה המתוכננים אינו עולה על ‪ .‬‬ ‫)ב( מקום החניה לרכב גבוה יכול שיהיה מחוץ לחניון תת–קרקעי או מחוץ לבניין‬ ‫ובלבד שיימצא בתחום המגרש‪ .2010‬‬ ‫‪-342-‬‬ .‬אף אם נקבעה בתכנית הוראה אחרת לעניין מקומות חניה‪.273‬ב‬ ‫����‬ ‫���‬ ‫מקום חניה לרכב‬ ‫גבוה‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .273‬א‬ ‫����‬ ‫‪500‬‬ ‫תרשים ‪8.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .274‬א( על אף האמור בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .20‬מטרים‪.8.

281‬ד(.‬עליון או תחתון‪ .‬על פי בחירת מבקש ההיתר‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מעלית מטיפוס ‪ 1‬לפחות לפי ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .8.70‬ות"י ‪ 1918‬חלק ‪3.‬חניה נגישה לרכב גבוה יכול שתהיה מחוץ‬ ‫לתחום המגרש אם חניה זו קרובה יותר לכניסה נגישה ומספקת נגישות טובה יותר‪ .‬בתכנית ובחתך‪ .‬‬ ‫הנגשה של כל יחידות הדיור במבנה.‬ ‫)‪ (2‬פיר למעלית מטיפוס ‪ 1‬לפחות‪ .8.‬שאין אפשרות להתקינה בתחום המגרש או בתוך בניין‬ ‫מגורים חדש‪ .‬‬ ‫)ד( חניה נגישה לרכב גבוה‪ .‬ ‫)ג( במסמכי הבקשה להיתר יסומן‪ .‬מטעמים של תכנון והנדסה‪ .‬לפי ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ 70‬אשר יתקיימו בו‬ ‫דרישות אלה‪:‬‬ ‫)א( תתאפשר בו התקנת מעלית אשר פתח התא בה יהיה ברוחב ‪80‬‬ ‫סנטימטרים.‬אך קרוב ככל‬ ‫הניתן לכניסה אל הבניין‪ .260‬‬ ‫)‪ (3‬מעלון אנכי יהיה לפי ת"י ‪ 2252‬חלק ‪.‬אפשר‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( על אף האמור בתכנית החלה על המקרקעין‪ .280‬באגף או בבניין מגורים חדש‪ .‬תבוצע התאמת נגישות‬ ‫הכוללת אחד מאלה לפחות‪ .2010‬‬ ‫‪-343-‬‬ .4.‬‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫מעלית או חלופה‬ ‫אחרת בבניין‬ ‫מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬מעלית ומעלון‬ ‫‪ .‬ובלבד‬ ‫שמרחק חניה כאמור מכניסה נגישה לא עולה על ‪ 50‬מטרים‪.‬‬ ‫)ה( על אף האמור בפרט משנה )ב(‪ .‬המקום המיועד לחדר‬ ‫מכונות‪ .‬ ‫)ב( מידותיו הפנימיות של הפיר יהיו ‪ 190/160‬סנטימטרים לפחות‬ ‫כאשר מידת העומק היא ‪ 190‬סנטימטרים ועומק הבור בתחתיתו ‪150‬‬ ‫סנטימטרים‪ .‬או מקום המיועד למנוע המעלית וכל הדרכים‬ ‫הנגישות כאמור בפרט ‪.1‬‬ ‫בסעיף הדן במעליות וחלק ‪ 4‬בסעיפים הדנים בשילוט הכוונה אל המעלית‪.‬או תאפשר בעתיד‪.32‬‬ ‫)‪ (4‬התאמת נגישות במקום מעלית ומעלון המאפשרת‪ .‬שמטעמי תכנון והנדסה‬ ‫תקבע הוועדה המקומית כי תוספת השטח הנדרשת בעבור ממדי מקום חניה נגיש לרכב גבוה‬ ‫ביחס לממדי מקום חניה נגיש לרכב רגיל תבוא על חשבון שטחה מיועד להיות שטח פרטי‬ ‫פתוח או שטח לגינון בתחום המגרש‪.‬ ‫‪20686‬מד‬ ‫‪1.‬יכול שתהיה מחוץ לתחום המגרש‪ .‬ובלבד שתהיה דרך נגישה ממקום החניה האמור אל כניסה נגישה‬ ‫לבניין‪.‬‬ ‫שילוט בתא מעלית ותקשורת במעלית וכן הוראות פרט ‪)8.‬שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין‬ ‫לבין מפלס הדירה השוכנת בקומה הגבוהה ביותר נמוך מ–‪ 10‬מטרים‪ .‬וזאת כדי לאפשר התקנת מעלית מטיפוס ‪ 1‬בכל סוג הפעלה‬ ‫שלה )הידראולית או חשמלית(.

‬‬ ‫שמהנדס הוועדה אישר‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2010‬‬ ‫‪-344-‬‬ .4.‬וכי‬ ‫שאר יחידות הדיור בבניין תוכננו כך שיהיה ניתן לבצע בהן התאמות נגישות‬ ‫בהתאם להוראות פרק ה'‪1‬א כאמור‪.‬‬ ‫)‪ (4‬יחולו הוראות ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ 70‬בסעיף הדן באותות בתא לגבי גובה‬ ‫המחוון וגובה מספרי הקומות בלבד‪.281‬א( באגף או בבניין מגורים חדש שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת‬ ‫לבניין‪ .‬‬ ‫)‪ (5‬על מעלית עם פיקודי עדים יחולו הוראות פרט ‪.‬ ‫)‪ (2‬ליד כל לחיץ בלוח הפיקוד או עליו תירשם משמעותו בכתב ברייל‬ ‫שהתקיימו בו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 4‬בסעיף הדן בכתב ברייל.‬ ‫)‪ (2‬זיהוי פני הלוח.‬‬ ‫מעלית בבניין‬ ‫מגורים נגיש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .8.70‬‬ ‫)ג( על אף האמור בת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .1‬בסעיף הדן‬ ‫בסימון הקומה במעלית.‬תיבנה מעלית‬ ‫מטיפוס ‪ .‬לאחר שנועץ במורשה נגישות למבנים‪ .8.‬ ‫)‪ (5‬סמל.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (5‬האמור בפסקאות )‪ (1‬עד )‪ (4‬לא יחול על אגף או בניין לפי פרט זה‪.‬תהיה המעלית מטיפוס ‪ 2‬לפי ת"י‬ ‫‪ 2481‬חלק ‪.124‬‬ ‫‪20686‬מה‬ ‫‪1.1‬בסעיף הדן במעליות וחלק ‪ 4‬בסעיפים‬ ‫הדנים בשילוט הכוונה אלה מעלית‪ .70‬אין חובה להתקין אות שמע או הודעה קולית‬ ‫לציון מקומו של תא המעלית ומערכות עזר לשמיעה מסוג סליל השראה‪.‬שילוט בתא מעלית ותקשורת במעלית‪.‬‬ ‫)ב( מקום שנדרשה מעלית ל–‪ 8‬נוסעים ומעלה‪ .‬ ‫)‪ (4‬מיקום הסמל.1‬לפי ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ 70‬ות"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬‬ ‫)ד( במעלית כאמור בפרט זה יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬ ‫)‪ (6‬גובה התבליט.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (3‬לחיצים לקומת היציאה מהבניין.‬תשתיות‬ ‫וסביבה כי שתיים מיחידות הדיור שבו נגישות לפי הוראות פרק ה'‪1‬א לחוק‪ .‬ ‫)‪ (7‬מרחק בין חלקים פעילים של לחיצים‪.‬ ‫)‪ (3‬בלחיצי הפיקוד בתא המעלית ובתחנה יחולו הוראות הטבלה שדנה‬ ‫בהתקני פיקוד בת"י ‪ 2481‬חלק ‪ 70‬בסעיפים שדנים ב‪:‬‬ ‫)‪ (1‬זיהוי החלק הפעיל של הלחצנים.‬לבין מפלס הדירה השוכנת בקומה הגבוהה ביותר עולה על ‪ 10‬מטרים‪ .

8.2010‬‬ ‫‪-345-‬‬ .‬יהיו‬ ‫המספרים בולטים מפני השלט ויתקיימו בהם התנאים של ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 4‬בסעיפים הדנים‬ ‫בשילוט מישושי‪.‬היא תהיה לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 4‬בסעיפים הדנים במערכות‬ ‫קשר פנים ואינטרקום‪.293‬א( בבניין מגורים חדש אשר דלתו אינה ניתנת לפתיחה חופשית מבחוץ‪ .290‬א( בתי אחיזה במדרגות יהיו בהתאמה לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬או חלק ‪3.‬‬ ‫)ב( מערכת קשר פנים בדלת כניסה לבניין תכלול גם חיווי קולי לציון שחרור‬ ‫מנגנון הנעילה של הדלת‪.291‬לתיבות מכתבים כאמור בחלק י"ג‪ .292‬אמצעי הפעלה‪ .‬תיווסף תיבת מכתבים אחת נגישה ומיקומה‬ ‫יתאים לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף הדן בטווח הגעה לחזית ובטווח הגעה לצד‪ .‬למעט במשטחי ביניים‪.‬‬ ‫)ג( הותקן לוח עם מספרי הדירות עליו במערכת קשר פנים בכניסה לבניין‪ .‬ומתוכננת‬ ‫בו מערכת קשר פנים )אינטרקום(‪ .8.1‬בסעיף הדן באמצעי אזהרה‬ ‫למדרגות.8.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬מדרגות‬ ‫מדרגות בבניין‬ ‫מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .4.1‬בדבר‬ ‫התקנת משטחי אזהרה לפני מהלך מדרגות‪.8.‬‬ ‫)ד( לפני ירידה במדרגות בשטחי חוץ שלבניין מגורים חדש יהיה סימן אזהרה לפי‬ ‫הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן במשטחי אזהרה לפני מהלך מדרגות‪.1‬‬ ‫בהתאמה‪ .‬לפי‬ ‫העניין‪.‬‬ ‫‪20686‬מו‬ ‫‪1.‬בסעיפים הדנים בבתי אחיזה במדרגות‪ .‬לשימוש הכלל‪ .‬יעמדו‬ ‫בדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬‬ ‫)ב( במדרגות בתוך בניין מגורים חדש לא יחולו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬בשטח המשותף של בניין מגורים חדש‪ . הוראות אלה לא יחולו על המדרגה הראשונה במהלך המדרגות העולה הראשון‬ ‫במפלס הכניסה‪.‬‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬התאמות נוספות‬ ‫תיבות דואר בבניין‬ ‫מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .1‬‬ ‫מערכת קשר פנים‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ג( בשלח המדרגה הראשונה והמדרגה האחרונה בכל מהלך מדרגות בתוך בניין‬ ‫מגורים חדש יהיה סימון לפי הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬‬ ‫אמצעי הפעלה‬ ‫בבניין מגורים‬ ‫חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .

‬רשאית‬ ‫לאשר דרך נגישה בשיפוע שלא יעלה על ‪ 10‬אחוזים.5‬דונם ניתן לבצע את הדרישות המופחתות‬ ‫המפורטות להלן‪ .‬ובלבד שתהיה‬ ‫בסמוך לדרך העיקרית המשמשת את הציבור.‬‬ ‫)ב( בניין מגורים חדש לא יהיה פטור מחובת התייעצות עם מורשה לנגישות‬ ‫השירות לפי פרט משנה )א( אם יש בו שימושים אלה‪ :‬עמדת בידוק ביטחוני‪ .‬ובלבד שקיימת לבניין‬ ‫כניסה נגישה אשר דרך נגישה מובילה אליה ממקום חניה נגיש‪.302‬א( בניין מדורג שהוא בניין מגורים חדש‪ .‬מגוננים‬ ‫או מרוצפים‪ .‬כולן או חלקן‪ .‬‬ ‫‪20686‬מז‬ ‫‪1.‬לאחר התייעצות עם מורשה לנגישות מבנים‪ .8.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .4.‬‬ ‫פטור לתוספת‬ ‫בנייה אשר אין‬ ‫בה תוספת יחידות‬ ‫דיור‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬מקום לקיום אירועים הכולל יותר מ–‪ 60‬מושבים‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬פטורים ודרישות מופחתות‬ ‫פטור מחובת‬ ‫התייעצות‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫פטור ודרישות‬ ‫מופחתות מהתקנת‬ ‫דרך נגישה לבניין‬ ‫מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ג( במגרשים ששטחם קטן מ–‪ 1.‬תנאיו ואגרות(‪ .260‬יכול שתהיה חלק מיסעה‪ .260‬ג(‪ .301‬בניין מגורים שאינו בניין מגורים חדש‪ .‬‬ ‫בריכת שחייה‪ .‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט ‪)8.8.‬במקום שתוכננו שטחי חצר משותפים‪ .‬עמדת מודיעין‪.‬ ‫)‪ (5‬הכניסה הקובעת לבניין לא תהיה כניסה נגישה‪ .‬בית כנסת‪ .‬שנבנה על פי היתר שניתן לפני תחילתו‬ ‫של פרק זה ושניתן לו היתר לתוספת לדירה או בניין שאינו כולל תוספת יחידות דיור‪ .‬יכול שדרך נגישה תוביל רק אל החצרות המצויות במפלס דרך‬ ‫נגישה‪.300‬א( בניין מגורים חדש שיש בו פחות מ–‪ 100‬יחידות דיור פטור מחובת התייעצות‬ ‫עם מורשה לנגישות השירות‪.‬במפלסים שונים‪ .‬פטור‬ ‫ממילוי התנאים המפורטים בפרק זה‪.2010‬‬ ‫‪-346-‬‬ .‬ובלבד שאורכה לא יעלה על ‪ 15‬מטרים.‬חדר כושר‪ .‬ ‫)‪ (4‬הוועדה המקומית‪ .‬המתוכנן על מגרש אשר שיפוע פני‬ ‫הקרקע מהמדרכה ועד הכניסה העיקרית עולה על ‪ 8‬אחוזים‪ .‬אם מורשה נגישות מבנים אישר כי מסיבות הנדסיות לא‬ ‫ניתן לבצע את התאמות הנגישות הנדרשות על פי תקנות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך נגישה כנדרש בפרט ‪ 8.‬ ‫)‪ (2‬יכול שהדרך הנגישה תהיה מהחניה בלבד אם לא ניתן להתקין דרך נגישה‬ ‫אל המגרש מרחוב או משביל ציבורי.8.‬ ‫)‪ (3‬דרך נגישה בשיפוע שלא יעלה על ‪ 8‬אחוזים יכולה להיות בלא משטחי‬ ‫ביניים‪ .‬פטור מדרך נגישה אל הכניסה‬ ‫לבניין ובלבד שלא מותקנת בו מעלית‪.

‬בלא עלות הקמת המעלית בבניין שבו הפרש‬ ‫הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין לבין מפלס הדירה השוכנת בקומה‬ ‫הגבוהה ביותר נמוך מ–‪ 10‬מטרים‪ .‬לפי העניין.‬ ‫)‪ (3‬מתן הפטור מתחייב כדי למנוע פגיעה מהותית באופיו המיוחד של המקום‬ ‫עקב ייחודו בשל ערכים היסטוריים‪ .‬ובלבד שאין‬ ‫אפשרות לקבוע סידורי בטיחות או מילוט חלופיים.8.‬רשאי לפטור מהתקנת דרך נגישה לתוספת יחידות דיור לבניין מגורים שאינו בניין‬ ‫מגורים חדש‪ .‬‬ ‫היטלים‪ .2010‬‬ ‫‪-347-‬‬ .5‬אחוזים מעלות הקמת הבניין או הפרויקט‪ .‬עלות הקמת הבניין או הפרויקט" ‪ -‬העלות הכוללת של הקמת‬ ‫הבניין או הפרויקט‪ .‬אם תוספת יחידות הדיור עולה על ‪ 50%‬מיחידות הדיור בבניין המגורים.‬‬ ‫פטור מהתקנת דרך‬ ‫נגישה לתוספת‬ ‫יחידות דיור לבניין‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (4‬עלות התאמת הנגישות הנדרשת לפי סעיף ‪158‬ו‪ 2‬לחוק