‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪,‬‬

‫התש"ל‪1 1970-‬‬

‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪ 265‬לחוק התכנון והבניה‪ ,‬התשכ"ה‪ ,1965-‬ולאחר‬
‫התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה‪ ,‬אני מתקין תקנות אלה‪:‬‬
‫_________________‬
‫‪ .1‬ק"ת ‪ ,2581‬התש"ל )‪ ,(8.7.1970‬עמ' ‪.1841‬‬
‫תיקונים‪ :‬ק"ת ‪ ,2629‬התשל"א )‪ ,(5.11.1970‬עמ' ‪;102‬‬
‫ק"ת ‪ ,2660‬התשל"א )‪ ,(4.2.1971‬עמ' ‪] 526‬התשל"א )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,2670‬התשל"א )‪ ,(4.3.1971‬עמ' ‪] 609‬התשל"א )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,2685‬התשל"א )‪ ,(14.4.1971‬עמ' ‪] 838‬התשל"א )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,2694‬התשל"א )‪ ,(13.5.1971‬עמ' ‪] 1039‬התשל"א )מס' ‪;[(5‬‬
‫ק"ת ‪ ,2731‬התשל"א )‪ ,(19.8.1971‬עמ' ‪] 1498‬התשל"א )מס' ‪;[(6‬‬
‫ק"ת ‪ ,2731‬התשל"א )‪ ,(19.8.1971‬עמ' ‪] 1498‬התשל"א )מס' ‪;[(7‬‬
‫ק"ת ‪ ,2759‬התשל"ב )‪ ,(20.10.1971‬עמ' ‪;127‬‬
‫ק"ת ‪ ,2848‬התשל"ב )‪ ,(12.5.1972‬עמ' ‪] 1160‬התשל"ב )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,2848‬התשל"ב )‪ ,(12.5.1972‬עמ' ‪] 1177‬התשל"ב )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,2923‬התשל"ג )‪ ,(11.10.1972‬עמ' ‪;155‬‬
‫ק"ת ‪ ,3179‬התשל"ד )‪ ,(2.6.1974‬עמ' ‪;1268‬‬
‫ק"ת ‪ ,3600‬התשל"ז )‪ ,(14.10.1976‬עמ' ‪;59‬‬
‫ק"ת ‪ ,3623‬התשל"ז )‪ ,(25.11.1976‬עמ' ‪] 415‬התשל"ז )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,3635‬התשל"ז )‪ ,(19.12.1976‬עמ' ‪] 534‬התשל"ז )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,3672‬התשל"ז )‪ ,(4.3.1977‬עמ' ‪] 1110‬התשל"ז )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,3694‬התשל"ז )‪ ,(14.4.1977‬עמ' ‪] 1371‬התשל"ז )מס' ‪;[(5‬‬
‫ק"ת ‪ ,3800‬התשל"ח )‪ ,(28.3.1978‬עמ' ‪;970‬‬
‫ק"ת ‪ ,3867‬התשל"ח )‪ ,(6.7.1978‬עמ' ‪] 1666‬התשל"ח )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,3884‬התשל"ח )‪ ,(28.8.1978‬עמ' ‪] 2002‬התשל"ח )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,3890‬התשל"ח )‪ ,(17.9.1978‬עמ' ‪] 2091‬התשל"ח )מס' ‪3‬א([;‬
‫ק"ת ‪ ,3892‬התשל"ח )‪ ,(21.9.1978‬עמ' ‪] 2122‬התשל"ח )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,3948‬התשל"ט )‪ ,(25.2.1979‬עמ' ‪;745‬‬
‫ק"ת ‪ ,3974‬התשל"ט )‪ ,(30.4.1979‬עמ' ‪] 1038‬התשל"ט )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,4024‬התשל"ט )‪ ,(6.9.1979‬עמ' ‪] 1848‬התשל"ט )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,4073‬התש"ם )‪ ,(1.1.1980‬עמ' ‪;691‬‬
‫ק"ת ‪ ,4111‬התש"ם )‪ ,(17.4.1980‬עמ' ‪] 1354‬התש"ם )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,4159‬התש"ם )‪ ,(28.8.1980‬עמ' ‪] 2306‬התש"ם )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,4223‬התשמ"א )‪ ,(8.4.1981‬עמ' ‪;877‬‬
‫ק"ת ‪ ,4342‬התשמ"ב )‪ ,(4.5.1982‬עמ' ‪;929‬‬
‫ק"ת ‪ ,4417‬התשמ"ג )‪ ,(14.10.1982‬עמ' ‪;103‬‬
‫ק"ת ‪ ,4464‬התשמ"ג )‪ ,(22.2.1983‬עמ' ‪] 834‬התשמ"ג )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,4470‬התשמ"ג )‪ ,(10.3.1983‬עמ' ‪] 916‬התשמ"ג )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,4596‬התשמ"ד )‪ ,(21.2.1984‬עמ' ‪;978‬‬
‫ק"ת ‪ ,4620‬התשמ"ד )‪ ,(22.4.1984‬עמ' ‪] 1324‬התשמ"ד )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,4623‬התשמ"ד )‪ ,(29.4.1984‬עמ' ‪] 1402‬התשמ"ד )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,4630‬התשמ"ד )‪ ,(17.5.1984‬עמ' ‪] 1486‬התשמ"ד )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,4745‬התשמ"ה )‪ ,(10.1.1985‬עמ' ‪;490‬‬

‫)המשך בעמוד הבא(‬

‫‪20579‬‬

‫‪1.1.2009‬‬

‫‪-1-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫_________________‬

‫)המשך מהעמוד הקודם(‬
‫ק"ת ‪ ,4854‬התשמ"ה )‪ ,(1.9.1985‬עמ' ‪] 1891‬התשמ"ה )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,4881‬התשמ"ו )‪ ,(12.12.1985‬עמ' ‪;267‬‬
‫ק"ת ‪ ,4936‬התשמ"ו )‪ ,(1.6.1986‬עמ' ‪] 951‬התשמ"ו )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5053‬התשמ"ז )‪ ,(10.9.1987‬עמ' ‪;1275‬‬
‫ק"ת ‪ ,5190‬התשמ"ט )‪ ,(13.6.1989‬עמ' ‪;914‬‬
‫ק"ת ‪ ,5208‬התשמ"ט )‪ ,(8.8.1989‬עמ' ‪] 1193‬התשמ"ט )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5213‬התשמ"ט )‪ ,(24.8.1989‬עמ' ‪] 1290‬התשמ"ט )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,5217‬התשמ"ט )‪ ,(14.9.1989‬עמ' ‪] 1391‬התשמ"ט )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,5302‬התשנ"א )‪ ,(25.10.1990‬עמ' ‪;139‬‬
‫ק"ת ‪ ,5321‬התשנ"א )‪ ,(13.1.1991‬עמ' ‪] 408‬התשנ"א )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5358‬התשנ"א )‪ ,(26.5.1991‬עמ' ‪] 877‬התשנ"א )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,5422‬התשנ"ב )‪ ,(23.2.1992‬עמ' ‪ ;788‬ראה הוראות מעבר בגוף התיקון;‬
‫ק"ת ‪ ,5437‬התשנ"ב )‪ ,(30.4.1992‬עמ' ‪] 996‬התשנ"ב )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5497‬התשנ"ג )‪ ,(31.1.1993‬עמ' ‪;336‬‬
‫ק"ת ‪ ,5574‬התשנ"ד )‪ ,(13.1.1994‬עמ' ‪;497‬‬
‫ק"ת ‪ ,5693‬התשנ"ה )‪ ,(20.7.1995‬עמ' ‪) 1675‬שני תיקונים(;‬
‫ק"ת ‪ ,5707‬התשנ"ו )‪ ,(29.9.1995‬עמ' ‪;12‬‬
‫ק"ת ‪ ,5709‬התשנ"ו )‪ ,(26.10.1995‬עמ' ‪] 34‬התשנ"ו )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5717‬התשנ"ו )‪ ,(1.12.1995‬עמ' ‪] 168‬התשנ"ו )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,5717‬התשנ"ו )‪ ,(1.12.1995‬עמ' ‪] 169‬התשנ"ו )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,5779‬התשנ"ו )‪ ,(22.8.1996‬עמ' ‪] 1499‬התשנ"ו )מס' ‪;[(5‬‬
‫ק"ת ‪ ,5799‬התשנ"ז )‪ ,(17.12.1996‬עמ' ‪;216‬‬
‫ק"ת ‪ ,5856‬התשנ"ח )‪ ,(12.10.1997‬עמ' ‪;6‬‬
‫ק"ת ‪ ,5868‬התשנ"ח )‪ ,(24.12.1997‬עמ' ‪] 208‬התשנ"ח )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5889‬התשנ"ח )‪ ,(31.3.1998‬עמ' ‪] 600‬התשנ"ח )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,5915‬התשנ"ח )‪ ,(3.8.1998‬עמ' ‪] 1080‬התשנ"ח )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,5940‬התשנ"ט )‪ ,(8.12.1998‬עמ' ‪;127‬‬
‫ק"ת ‪ ,5953‬התשנ"ט )‪ ,(22.2.1999‬עמ' ‪] 380‬התשנ"ט )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5982‬התשנ"ט )‪ ,(10.6.1999‬עמ' ‪] 966‬התשנ"ט )מס' ‪) [(3‬ת"ט בק"ת ‪,5987‬‬
‫התשנ"ט‪ ,‬עמ' ‪;(1036‬‬
‫ק"ת ‪ ,5991‬התשנ"ט )‪ ,(15.7.1999‬עמ' ‪] 1083‬התשנ"ט )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,6020‬התש"ס )‪ ,(17.2.2000‬עמ' ‪;330‬‬
‫ק"ת ‪ ,6092‬התשס"א )‪ ,(8.3.2001‬עמ' ‪;525‬‬
‫ק"ת ‪ ,6152‬התשס"ב )‪ ,(7.2.2002‬עמ' ‪;430‬‬
‫ק"ת ‪ ,6175‬התשס"ב )‪ ,(13.6.2002‬עמ' ‪] 829‬התשס"ב )מס' ‪ 4) [(2‬תיקונים(;‬
‫ק"ת ‪ ,6217‬התשס"ג )‪ ,(31.12.2002‬עמ' ‪;365‬‬
‫ק"ת ‪ ,6246‬התשס"ג )‪ ,(30.6.2003‬עמ' ‪] 800‬התשס"ג )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,6257‬התשס"ג )‪ ,(20.8.2003‬עמ' ‪] 951‬התשס"ג )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,6297‬התשס"ד )‪ ,(9.3.2004‬עמ' ‪ 293‬ו–‪) 300‬שני תיקונים(;‬
‫ק"ת ‪ ,6341‬התשס"ה )‪ ,(23.9.2004‬עמ' ‪;30‬‬
‫ק"ת ‪ ,6378‬התשס"ה )‪ ,(28.3.2005‬עמ' ‪] 582‬התשס"ה )מס' ‪) [(2‬שני תיקונים(;‬
‫ק"ת ‪ ,6468‬התשס"ו )‪ ,(19.3.2006‬עמ' ‪;577‬‬
‫ק"ת ‪ ,6481‬התשס"ו )‪ ,(4.5.2006‬עמ' ‪] 771‬התשס"ו )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,6497‬התשס"ו )‪ ,(10.7.2006‬עמ' ‪] 981‬התשס"ו )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,6512‬התשס"ו )‪ ,(29.8.2006‬עמ' ‪ 1120‬ו–‪] 1127‬התשס"ו )מס' ‪ 3) [(4‬תיקונים(;‬
‫ק"ת ‪ ,6525‬התשס"ז )‪ ,(5.10.2006‬עמ' ‪;132‬‬

‫)המשך בעמוד הבא(‬

‫‪20580‬‬

‫‪1.1.2009‬‬

‫‪-2-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫_________________‬

‫)המשך מהעמוד הקודם(‬
‫ק"ת ‪ ,6571‬התשס"ז )‪ ,(1.3.2007‬עמ' ‪ 620‬ו–‪] 626‬התשס"ז )מס' ‪ 2) [(2‬תיקונים(;‬
‫ק"ת ‪ ,6603‬התשס"ז )‪ ,(19.7.2007‬עמ' ‪] 1043‬התשס"ז )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,6645‬התשס"ח )‪ ,(5.2.2008‬עמ' ‪) .440‬ת"ט בק"ת ‪ ,6651‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪;(582‬‬
‫ק"ת ‪ ,6701‬התשס"ח )‪ ,(7.8.2008‬עמ' ‪] 1204‬התשס"ח )מס' ‪) [(2‬ת"ט בק"ת ‪,6705‬‬
‫התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪;(1292‬‬
‫ק"ת ‪ ,6713‬התשס"ח )‪ ,(22.9.2008‬עמ' ‪] 1426‬התשס"ח )מס' ‪) [(3‬ת"ט בק"ת ‪,6724‬‬
‫התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.(131‬‬
‫ק"ת ‪ ,6716‬התשס"ט )‪ ,(6.10.2008‬עמ' ‪;12‬‬
‫ק"ת ‪ ,6721‬התשס"ט )‪ ,(5.11.2008‬עמ' ‪] 74‬התשס"ט )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,6744‬התשס"ט )‪ ,(19.1.2009‬עמ' ‪] 390‬התשס"ט )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,6763‬התשס"ט )‪ ,(4.3.2009‬עמ' ‪] 595‬התשס"ט )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,6764‬התשס"ט )‪ ,(8.3.2009‬עמ' ‪] 598‬התשס"ט )מס' ‪ .[(5‬תחילת התיקון‬
‫)סעיפים ‪ 8.30‬עד ‪ 8.239‬לתוספת השניה( ‪ -‬ביום ‪;1.8.2009‬‬
‫ק"ת ‪ ,6766‬התשס"ט )‪ ,(19.3.2009‬עמ' ‪] 646‬התשס"ט )מס' ‪;[(6‬‬
‫ק"ת ‪ ,6775‬התשס"ט )‪ ,(30.4.2009‬עמ' ‪] 886‬התשס"ט )מס' ‪;[(7‬‬
‫ק"ת ‪ ,6779‬התשס"ט )‪ ,(21.5.2009‬עמ' ‪] 926‬התשס"ט )מס' ‪;[(8‬‬
‫ק"ת ‪ ,6836‬התש"ע )‪ ,(16.12.2009‬עמ' ‪;266‬‬
‫ק"ת ‪ ,6873‬התש"ע )‪ ,(7.3.2010‬עמ' ‪] 900‬התש"ע )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,6898‬התש"ע )‪ ,(21.6.2010‬עמ' ‪] 1230‬התש"ע )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,6901‬התש"ע )‪ ,(30.6.2010‬עמ' ‪] 1279‬התש"ע )מס' ‪) [(4‬שני תיקונים( )ת"ט‬
‫בק"ת ‪ ,6928‬התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.(28‬‬

‫‪20580‬א‬

‫‪1.10.2010‬‬

‫‪-3-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫הגדרות‬
‫]תיקונים‪ :‬התשל"ב‪,‬‬
‫התשל"ז )מס' ‪,(3‬‬
‫התש"ם )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ג )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ט‪,‬‬
‫התשמ"ט )מס' ‪,(2‬‬
‫)מס' ‪ ,(3‬התשנ"ב‪,‬‬
‫התשנ"ז‪ ,‬התשנ"ח‪,‬‬
‫התשנ"ח )מס' ‪,(4‬‬
‫התשנ"ט )מס' ‪,(2‬‬
‫התשס"ב‪,‬‬
‫התשס"ב )מס' ‪,(2‬‬
‫התשס"ג )מס' ‪,(3‬‬
‫התשס"ה‪ ,‬התשס"ו‪,‬‬
‫התשס"ו )מס' ‪,(4‬‬
‫התשס"ז )מס' ‪,(2‬‬
‫התשס"ח‪ ,‬התשס"ח‬
‫)מס' ‪) ,(2‬מס' ‪,(3‬‬
‫התש"ע )מס' ‪[(3‬‬

‫‪.1‬‬

‫בתקנות אלה ‪-‬‬

‫"אולם ספורט" ‪ -‬בנין הנועד לשמש בעיקרו‪ ,‬כולו או בחלקו‪ ,‬למופעי ספורט‪ ,‬לרבות מתקנים‬
‫לשימושם של הצופים;‬
‫"אור עליון" ‪ -‬מקור אור הנמצא במישור התקרה‪ ,‬לרבות צוהר‪ ,‬חלון‪ ,‬לבני זכוכית או חומר‬
‫אחר המעביר אור והמותקן בתקרה;‬
‫"אזור מחסה" ‪ -‬חדר או חלל הנמצא ב'דרך מוצא' או בסמוך אליה והמאפשר התעכבות או‬
‫השהיה בתהליך המילוט;‬
‫"אחראי לביקורת" ‪ -‬האחראי לביקורת הביצוע של עבודות הבניה לפי סעיף ‪ 16.02‬בתוספת‬
‫השניה;‬
‫"אלמנט עמיד אש" ‪ -‬חלק בניין בעל עמידות אש כמוגדר בתקן ישראלי ת"י ‪ 931‬חלק ‪1.1‬‬
‫ עמידות אש של אלמנטי בניין ‪ -‬שיטות בדיקה‪ :‬דרישות כלליות‪ ,‬למשך ‪ 90‬דקות‬‫או כל זמן אחר שנקבע בתוספת השניה;‬
‫"אסבסט" ‪ -‬כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור‬
‫והעובדים באבק מזיק(‪ ,‬התשמ"ד‪) 1984-‬להלן ‪ -‬תקנות אבק מזיק(;‬
‫"אסיפה" ‪ -‬כמשמעותה בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים‪ ,‬התשכ"ג‪;1962-‬‬
‫"אתר לסילוק פסולת בנין או לטיפול בה" ‪ -‬מקום המשמש לסילוק פסולת בנין או לטיפול‬
‫בה והמורשה על פי כל דין;‬
‫"בית אחיזה" ‪ -‬פס נמשך‪ ,‬המורכב לאורך האזן העליון של המעקה או לאורך המסעד והנועד‬
‫לשמש לאחיזה ביד‪ ,‬או באין פס נמשך כאמור ‪ -‬האזן העליון של המעקה עצמו;‬
‫"אתר בריכת שחיה" ‪ -‬בריכת שחיה לרבות החצרים והמבנים המשרתים אותה כגון מלתחות‬
‫ושירותים;‬
‫"בנין גבוה" ‪ -‬בנין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס הכניסה‬
‫לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס‪ ,‬שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות משותף‪,‬‬
‫עולה על ‪ 13‬מטרים;‬
‫"בניין מגורים" ‪ -‬בניין או חלק מבניין הכולל דירות מגורים;‬
‫"בנין רב–קומות" ‪ -‬בנין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס‬
‫הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס‪ ,‬שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות‬
‫משותף‪ ,‬עולה על ‪ 29‬מטרים;‬
‫"בעל היתר" ‪ -‬מי שעל שמו הוצא היתר;‬
‫"בריכה למי שתיה" ‪ -‬בריכה כמשמעותה בתקנות הבריכות למי שתיה שנפחה הוא ‪100‬‬
‫מטרים מעוקבים או יותר;‬
‫"גישה למוצא בטוח" )‪ - (Exit Access‬חלק מדרך מוצא‪ ,‬לרבות פרוזדורים ומעברים‪,‬‬
‫שתחילתו בכל נקודה שהיא בבניין וסופו בכניסה למוצא בטוח או מחוץ לבניין או‬
‫בדלת יציאה חיצונית;‬

‫‪20581‬‬

‫‪1.7.2010‬‬

‫‪-4-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫"דירת מגורים" ‪ -‬חדר או תא‪ ,‬או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש יחידה שלמה‬
‫ונפרדת למגורים בלבד;‬
‫"דלת חד–אגפית" ‪ -‬דלת שבין מזוזותיה מותקן אגף אחד;‬
‫"דלת דו–אגפית" ‪ -‬דלת שבין מזוזותיה מותקנים שני אגפים;‬
‫"דלת רב–אגפית" ‪ -‬דלת שבין מזוזותיה מותקנים שלושה אגפים או יותר;‬
‫"בריכת שחיה" ‪ -‬מבנה מלאכותי המכיל מים‪ ,‬ובכלל זה אמצעי פינוי מים עיליים למטרת‬
‫שחיה‪ ,‬שכשוך‪ ,‬נופש ושעשועי מים‪ ,‬לימוד‪ ,‬טיפול במים )‪ (Hydrotherapy‬וריפוי;‬
‫"דרך יציאה" ‪) -‬נמחקה(;‬
‫"דרך מוצא" )‪ - (Means of Egress‬נתיב יציאה מבניין‪ ,‬הפנוי ממכשולים והכולל אחד או‬
‫יותר ממרכיבים אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬גישה למוצא בטוח;‬
‫)‪ (2‬מוצא בטוח;‬
‫)‪ (3‬יציאה;‬
‫"דרך מוצא בטוח" ‪) -‬נמחקה(;‬
‫"היתר" ‪ -‬היתר לפי פרק ה' לחוק;‬
‫"הל"ת" ‪ -‬הוראות למיתקני תברואה‪ ,‬התש"ל‪ ,1970-‬שאושרו על ידי שר הפנים לאחר‬
‫התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ועותק מהן מופקד במשרדי כל ועדה‬
‫מקומית;‬
‫"ועדה מחוזית" ‪ -‬ועדה מחוזית לתכנון ולבניה שהוקמה לפי סעיף ‪ 7‬לחוק;‬
‫"ועדה מיוחדת" ‪ -‬ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה שהוקמה לפי סעיף ‪ 34‬לחוק לרבות רשות‬
‫רישוי מיוחדת לפי סעיף ‪)36‬ב( לחוק;‬
‫"ועדה מקומית" ‪ -‬ועדה מקומית לתכנון ולבניה שהוקמה לפי סעיף ‪ 17‬לחוק‪ ,‬לרבות ועדה‬
‫מחוזית המשתמשת בסמכויותיה של ועדה מקומית לפי סעיף ‪ 12‬לחוק‪ ,‬ועדת משנה‬
‫שלהלן וועדה מיוחדת וכן‪ ,‬כשאין כוונה אחרת משתמעת‪ ,‬רשות רישוי מקומית לפי‬
‫סעיף ‪ 30‬לחוק ‪;1‬‬
‫"חדר טכני" ‪ -‬חדר המכיל מערכות לשירות הבניין כגון‪ :‬חשמל‪ ,‬גנרטור‪ ,‬דוודים וכיוצא‬
‫באלה;‬
‫"חדר מגורים" ‪ -‬חדר המיועד למגורים‪ ,‬למעט מטבח‪ ,‬חדר שירות‪ ,‬מסדרון ומרפסת;‬
‫"חדר מדרגות מוגן" ‪ -‬חדר מדרגות המופרד מן הבניין על ידי אלמנטים עמידי אש ודלתות‬
‫אש;‬
‫"חדר שירות" ‪ -‬חדר אמבטיה‪ ,‬בית‪-‬שימוש‪ ,‬מזווה או חדר ארונות;‬
‫_________________‬
‫‪ .1‬בתיקון התשמ"ט ניתנה בטעות הוראה להוסיף את הסיפא להגדרה זו‪ ,‬החל במילים "וועדה‬
‫מיוחדת וכן" ‪ -‬להגדרה "ועדה מיוחדת" במקום להגדרה "ועדה מקומית"‪.‬‬

‫‪20582‬‬

‫‪1.7.2010‬‬

‫‪-5-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫"חצר אנגלית" ‪ -‬שטח בחצר הבניין‪ ,‬שמפלסו מתחת למפלס הקרקע או המדרכה הסמוכה‪,‬‬
‫המיועד לספק אור ואוורור לשטחים וחללים במרתף הבניין;‬
‫"טריבונה ‪ - "Bleachers‬מערכת מושבים מדורגים הכוללת מושבים בלא משענת גב‪,‬‬
‫כמתואר בתרשים ‪ 3.9.41.1‬א';‬
‫"טריבונה זמנית" ‪ -‬טריבונה המוקמת למשך זמן שאינו עולה על ‪ 180‬ימים;‬
‫"חוכר" ‪ -‬חוכר רשום במרשם המקרקעין לתקופה של ארבעים ותשע שנים או יותר‪ ,‬לרבות‬
‫חוכר־משנה רשום לתקופה כאמור;‬
‫"חישובים סטטיים" ‪ -‬חישובים הנדסיים שיש בהם להוכיח את יציבותו של בנין ויציבות‬
‫ביסוסו;‬
‫"יציאה" )‪ - (Exit Discharge‬חלק מדרך מוצר שתחילתו בסופה של גישה למוצא בטוח או‬
‫בסופו של מוצא בטוח וסיומו ברחוב‪ ,‬בין במישרין ובין דרך שטח פתוח;‬
‫"יציע הקהל ‪" ,"Grandstand‬יציע" ‪ -‬מערכת מושבים מדורגים הכוללת מושבים עם משענת‬
‫גב כמתואר בתרשים ‪ 3.9.41.1‬ב';‬
‫"יציע זמני" ‪ -‬יציע הקהל המוקם למשך זמן שאינו עולה על ‪ 180‬ימים;‬
‫"כבש" ‪ -‬מישור משופע קבוע המקשר בין שני מפלסים וששיפועו גדול מ–‪;5%‬‬
‫"כניסה קובעת לבניין" ‪ -‬הכניסה הראשית לבניין או לגזרת הבניין שבה היא נמצאת‪ ,‬אשר‬
‫פני מפלס רצפתה אינם גבוהים מ–‪ 1.20‬מטרים מעל פני הקרקע המתוכננים או מפני‬
‫הרחוב או המדרכה הסמוכים לה‪ ,‬ושהגישה אליה היא באמצעות שביל‪ ,‬מדרגות או‬
‫גשר כניסה‪ ,‬ישירות ממפלס הרחוב; אם קיימת יותר מכניסה אחת‪ ,‬הכניסה הקובעת‬
‫היא הכניסה שנקבעה כזו בהיתר הבניה;‬
‫"מ"א" ‪ -‬מטר אורך;‬
‫"מגרש ספורט" ‪ -‬משטח פתוח או מקורה בחלקו‪ ,‬המשמש בעיקרו למופעי ספורט ובו יציע‬
‫או מיתקנים כיוצא בזה לשימושם של הצופים;‬
‫"מדרגות חוץ" ‪ -‬מדרגות הנמצאות מחוץ לבניין‪ ,‬המובילות אליו‪ ,‬והמשמשות חלק מדרך‬
‫מוצא של הבניין;‬
‫"המהנדס" ‪ -‬מהנדס הועדה המקומית שנתמנה לפי סעיף ‪ 20‬לחוק;‬
‫"מוצא בטוח" )‪ - (Exit‬חלק מדרך מוצא‪ ,‬המופרד משאר חלקי הבניין על ידי אלמנטים עמידי‬
‫אש ודלתות אש והמוביל אל היציאה או אל מחוץ לבניין;‬
‫"מיתקן ספורט" ‪ -‬אולם ספורט או מגרש ספורט;‬
‫"מיתקן תברואה" ‪ -‬מערכת לאספקת מים קרים וחמים לרבות צינורות לאספקת מים‬
‫ולחלוקתם‪ ,‬קבועות שרברבות ומחסומים‪ ,‬מערכות נקזים לצואים‪ ,‬לדלוחים ולאיוור‪,‬‬
‫מערכות ביבים‪ ,‬מערכות סילוק מי גשם‪ ,‬ציוד לטיפול במים ולאגירת מים‪ ,‬ציוד צורך‬
‫מים לרבות בריכות שחיה‪ ,‬מערכות חימום במים‪ ,‬מערכות מים לכיבוי אש‪ ,‬כולל‬
‫חיבוריהם ומכשיריהם‪ ,‬הכל בתוך גבולות הנכס;‬

‫‪20582‬א‬

‫‪1.7.2010‬‬

‫‪-6-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫"מודד מוסמך" ‪ -‬מודד בעל רשיון לפי פקודת המדידות;‬
‫"מ"מ" ‪ -‬מילימטר;‬
‫"מנהל עבודה" ‪ -‬מי שממלא את התפקיד של מנהל עבודה באתר הבניה לפי תקנות הבטיחות‬
‫בעבודה )עבודות בניה(‪ ,‬התשט"ו‪;1955-‬‬
‫"מעבדה מאושרת" ‪ -‬כמשמעותו בסעיף ‪)12‬א( לחוק התקנים‪ ,‬התשי"ג‪;1953-‬‬
‫"מעבר משופע" ‪ -‬מעבר קבוע המקשר בין שני מפלסים וששיפועו ‪ 5%‬או פחות;‬
‫"מעלון" ‪ -‬משטח הרמה‪ ,‬אשר ממדיו וחומרי הבניה שלו תואמים את הוראות תקן ישראלי‬
‫ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ - 3.1‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬פנים הבניין ‪ -‬דרישות בסיסיות‬
‫ותקן ישראלי ת"י ‪ 2252‬חלק ‪ - 1‬משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה ‪ -‬כללי‬
‫בטיחות‪ ,‬מידות ופעולה תיפקודית‪ :‬מעלונים אנכיים;‬
‫"מערכת גז משותפת" ‪ -‬מערכת לאספקת גז שבאמצעותה מסופק גז לשני בנינים או יותר‪,‬‬
‫לרבות הצנרת לאספקת הגז;‬
‫"מערכת מדרגות חיצונית" ‪ -‬מערכת מדרגות פתוחה לאוויר החופשי‪ ,‬הסמוכה לקיר חיצון‬
‫של הבניין והמשמשת מוצא בטוח;‬
‫"מערכת סולרית" ‪ -‬מערכת לחימום מים באמצעות אנרגיית השמש;‬
‫"מקום להתקהלות"‪" ,‬התקהלות" ‪ -‬בניין או חצר הבניין‪ ,‬המיועדים כולם או מקצתם‪,‬‬
‫לפי הקבוע בהיתר‪ ,‬לשמש להתקהלות של ‪ 50‬בני אדם או יותר‪ ,‬לאחת המטרות‬
‫המפורטות בחלק ג' בתוספת השניה;‬
‫"אחראי לביצוע שלד" ‪ -‬מי שנתמנה בידי הקבלן הראשי כאחראי לביצוע השלד;‬
‫"מפה מצבית" ‪ -‬מפה שבה מסומן בקנה־מידה שטח קרקע מוגדר וכל עצם הנמצא בו;‬
‫"מקלט" ‪ -‬כהגדרתו בסעיף ‪ 11‬לחוק ההתגוננות האזרחית‪ ,‬התשי"א‪ ,1951-‬לרבות‬
‫"מרחב מוגן" כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים(‪,‬‬
‫התש"ן‪;1990-‬‬
‫"מ"ר" ‪ -‬מטר מרובע;‬
‫"מרווח" ‪ -‬השטח התחום בין קו הבנין לבין גבול המגרש;‬
‫"מתכנן שלד הבנין" ‪ -‬מי שהורשה להגיש חישובים סטטיים לרשות מוסמכת על פי תקנות‬
‫המהנדסים‪ ,‬ושחתם על הבקשה להיתר ועל נספחיה כאחראי לתכנון שלד הבנין נושא‬
‫הבקשה ולביצוע פיקוח עליון על הקמתו;‬
‫"נכס" ‪ -‬הנכס שלגביו מבוקש או ניתן היתר;‬
‫"ס"מ" ‪ -‬סנטימטר;‬
‫"עבודה" ‪ -‬עבודה בנכס או השימוש בו הטעון היתר;‬

‫‪20582‬ב‬

‫‪1.7.2010‬‬

‫‪-7-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫"עורך הבקשה" ‪ -‬מי שחתום על הבקשה להיתר ועל נספחיה‪ ,‬כעורכם‪ ,‬או הבא במקומו‪ ,‬הכל‬
‫כמפורט בתקנות ‪2‬ד עד ‪2‬ז ובטופס ‪ 1‬לתוספת הראשונה;‬
‫"עמידות אש" ‪ -‬פרק זמן שרכיב מסוים של בניין עומד בו בבדיקה המתוארת בתקן הישראלי‬
‫ת"י ‪ 931‬חלק ‪ - 1.1‬עמידות אש של אלמנטי בניין ‪ -‬שיטות בדיקה‪ :‬דרישות‬
‫כלליות;‬
‫"פיר" ‪ -‬חלל אנכי בבניין להעברת צנרת‪ ,‬אמצעי תאורה‪ ,‬אמצעי איוור וכיוצא באלה‪ ,‬ולמעט‬
‫פיר של מעלית;‬
‫"פסולת בנין" ‪ -‬חומרים או שיירי חומרים המשמשים לבניה או לשיפוצים בהם‪ ,‬בקשר‬
‫לעבודות בניה או שיפוצים או שנוצרו אגב עבודות כאמור או אגב עבודות הריסה‪,‬‬
‫לרבות עודפי עפר וחציבה וחלקי הריסות של מבנים;‬
‫"פרוזדור" ‪ -‬חלק מדרך מוצא המתוחם בין קירות‪ ,‬מקורה ומיועד למעבר אנשים;‬
‫"קו בנין" ‪ -‬קו על פני הקרקע ומתחתה שנקבע בתכנית מאושרת ושבינו ובין גבול הנכס‬
‫הבניה אסורה;‬
‫"קו רחוב" ‪ -‬קו על פני הקרקע ומתחתה שנקבע בתכנית מאושרת כגבול השטח המיועד‬
‫לדרך;‬
‫"קומה תחתית" ‪ -‬קומה שמפלס רצפתה נמוך ממפלס הכניסה הקובעת לבניין; בין אם כל‬
‫קירותיה של הקומה נמצאים מתחת לפני הקרקע המתוכננים ובין אם כל קירותיה או‬
‫חלקם פונים לאוויר החוץ;‬
‫"קיר–אש" ‪ -‬קיר המיועד להפרדת חלקים בבניין או להפרדת בניין מבניינים סמוכים‪ ,‬כדי‬
‫להגביל את התפשטות האש‪ ,‬ושעמידות האש שלו שעתיים לפחות או כמפורט‬
‫בתקנות אלה;‬
‫"קיר חיצון" ‪ -‬קיר אשר אחד מצדדיו או יותר פונה אל אוויר החוץ;‬
‫"קרקע מחלחלת" ‪ -‬קרקע שאין מניעה הנדסית או גאולוגית להחדיר דרכה מים לתת–‬
‫הקרקע;‬
‫"רשות הבריאות" ‪ -‬המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהסמיך בכתב;‬
‫"רשות כבאות" ‪ -‬כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות‪ ,‬התשי"ט‪) 1959-‬להלן ‪ -‬חוק שירותי‬
‫כבאות(;‬
‫"שינוי פנימי בדירה"‪ ,‬בבית משותף ‪ -‬שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבנין‪ ,‬אינו פוגע‬
‫בחזיתו או במראהו או ברכוש המשותף או בשלד של הבנין‪ ,‬או בצנרת או בציוד אחר‬
‫המשרתים את יתר הדירות ושאינו פוגע בדרכי מוצא;‬
‫"שלד" ‪ -‬כל חלקי הבנין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבנין‬
‫והדרושים להבטחת יציבותו;‬
‫"תכנית קונסטרוקציה" ‪ -‬תכנית שלפיה נבנה שלד;‬

‫‪20582‬ג‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-8-‬‬

2009‬‬ ‫‪-9-‬‬ .‬אם‬ ‫שוכנע כי הבניה המבוקשת אינה מחייבת הגשת מפת נכס‪.‬התשכ"ז‪-‬‬ ‫‪.‬ ‫"תקנות הבריכות למי שתיה" ‪ -‬תקנות בריאות העם )מערכות בריכה למי שתיה(‪ .‬ ‫אישור מוקדם של‬ ‫מפה‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשמ"ג )מס' ‪.‬התשמ"ג‪-‬‬ ‫‪.(2‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪[(2‬‬ ‫‪1‬א‪) .4.1967‬‬ ‫"תקן" ‪ -‬תקן ישראלי )להלן ‪ -‬ת"י(‪ .1983‬‬ ‫"תקנות המהנדסים" ‪ -‬תקנות המהנדסים והאדריכלים )רישוי וייחוד פעולות(‪ . המהנדס רשאי לפטור מגיש בקשה כאמור מחובה זו‪ .‬ימציא תחילה לועדה המקומית‬ ‫בשני עתקים‪ .‬המעידה כי העבודה‬ ‫נושא ההיתר הושלמה בהתאם לו.‫תכנון ובניה‬ ‫"תעודת גמר" ‪ -‬תעודה הניתנת לבעל ההיתר על־ידי ועדה מקומית‪ .‬מפת הנכס הערוכה בידי מודד מוסמך והמכילה את הפרטים שבתקנה ‪ 4‬ופרטים‬ ‫נוספים שנקבעו לענין זה בהל"ת.‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20582‬ד‬ ‫‪1.‬א( הרוצה להגיש בקשה להיתר בניה בנכס פלוני‪ .‬ובהעדר תקן כאמור ‪ -‬תקן של האגודה הלאומית‬ ‫האמריקנית להגנה בפני אש ‪ NFPA‬הדן בנושאים השייכים לשירותי הכבאות‬ ‫והצלה.

05‬או לאחריו ותוקפו עד‬ ‫‪.2‬‬ ‫כמפורט בטופס ‪ 1‬בתוספת הראשונה‪ .‬ימסור מתכנן שלד הבנין‬ ‫לוועדה המקומית תצהיר בדבר אופן התכנון של השלד לרבות שיטת הבניה‪ .1‬ס"ק ‪)2‬ה( יחול על בקשה להיתר שהוגשה לוועדה ביום ‪ 28.‬‬ ‫)ז( בכל תצהיר לפי תקנות משנה )ה( ו–)ו( לענין תוספת לבנין‪ .‬לא יאוחר‬ ‫מהיום השלושים אחרי שהומצאה לועדה המקומית‪.‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)ב( המהנדס יאשר בכתב את קבלת המפה ויסמן בה בקו אדום את קווי הבנין וקווי‬ ‫הרחוב‪ .‬שהעתק ממנו ניתן לקבל במשרדי כל ועדה מקומית‪.4.‬ערוך לפי טופס ‪ 10‬שבתוספת הראשונה‪ .‬או יצרף לה בכתב‪ .‬‬ ‫)ב( בקשה להיתר תוגש בעותק אחד‪ .‬יפרט בה‪ .‬‬ ‫הגשת בקשה‬ ‫להיתר‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשנ"ב‪.‬‬ ‫)ד( חתימותיהם של האחראי לביצוע השלד ושל האחראים לביקורת יכול שיימסרו‬ ‫לועדה במועד מאוחר יותר‪ .02‬לתוספת השניה‪.27.‬‬ ‫)ג( בקשה להיתר ומפרט יהיו חתומים בידי אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המבקש.‬או אם עברו שלושים ימים‬ ‫מהיום שבו הומצאה לועדה המפה לצרכי סימון כאמור‪ .‬לא יאוחר מהדיווח בדבר הביקורת על גמר הקמת‬ ‫השלד‪ .‬או אם ניתן פטור לגבי אותה בקשה‬ ‫לפי תקנת משנה )א(‪.‬והמיפרט בחמישה עותקים‪.‬בדבר ביצוע בשלד‪ .2009‬‬ ‫‪-10-‬‬ .‬ ‫)‪ (2‬עורך או עורכי הבקשה.‬אך לא יאוחר ממועד תחילת העבודה נושא ההיתר‪.‬ ‫)‪ (4‬האחראי לביצוע השלד.‬על נספחיה‪ .‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫התשס"ה )מס' ‪[(2‬‬ ‫)א( מבקש היתר )להלן ‪ -‬מבקש( יגיש לועדה המקומית בקשה להיתר בצירוף מפרט‬ ‫‪.‬את התנאים ואת המגבלות החלים על הנכס לפי כל‬ ‫תכנית ויחזיר עותק אחד ממפת הנכס מסומנת כאמור‪ .‬‬ ‫)ו( כל בעל היתר לבנין או לתוספת לבנין ימסור לוועדה תצהיר מטעם האחראי‬ ‫לביצוע השלד‪ .4.‬ ‫)‪ (5‬בעל זכות בנכס כמפורט בתקנה ‪2‬א.‬ ‫)‪ (3‬מתכנן שלד הבנין.‬‬ ‫)ה(‪ 1‬לגבי כל בקשה להיתר לבנין או לתוספת לבנין‪ .‬‬ ‫אלא אם נמצאת בידיהם מפת הנכס מסומנת כאמור בתקנה זו‪ .2015‬‬ ‫‪20583‬‬ ‫‪1.‬למי שהמציאה‪ .‬ערוך לפי טופס‬ ‫‪ 9‬שבתוספת הראשונה‪ .‬לא יאוחר מתחילת הבניה‪.‬יוצהר כי תכנון‬ ‫השלד וביצועו נעשו באופן שיובטח כי הבנין יוכל לשאת את העומסים של התוספת לבנין‪.‬כקבוע בפרט ‪ 16.7.‬ ‫)‪ (6‬האחראי או האחראים לביקורת‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)ג( הועדה המקומית או המהנדס לא יקבלו לטיפול או לדיון בקשה להיתר בניה‪.‬וכי השלד הוקם‬ ‫בהתאם לתכניות שערך מתכנן שלד הבנין‪ .

‬‬ ‫התשכ"א‪ .‬לרבות בהתאם לתקנות אלה ולתקנות אחרות על פי‬ ‫החוק‪.‬ ‫‪20584‬‬ ‫‪1.‬ ‫)‪) (3‬בוטלה(.‬‬ ‫התשס"ט )מס' ‪.(3‬התשמ"ו‪.‬התשל"ב‪ .7.‬ ‫)‪ (5‬בנכס שאינו רשום במרשם המקרקעין ‪ -‬מי שחייב עליו בתשלום מס רכוש‬ ‫וקרן פיצויים לפי הרשום בפנקסים המנוהלים לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים‪.‬התשל"ט‬ ‫)מס' ‪ .‬ובלבד שבמקרה זה ‪-‬‬ ‫)א( המציא לבעל הנכס העתק הבקשה וצירף לבקשה תצהיר מנוסח לפי‬ ‫טופס ‪ 6‬שבתוספת הראשונה.‬ ‫)‪ (4‬בבית משותף‪ .‬בין אם הוא רשום במרשם המקרקעין ובין‬ ‫אם לאו‪ .‬ ‫)ב( מי שמינהל מקרקעי ישראל אישר כי הוא בעל זכות בנכס שחתימתו‬ ‫דרושה.‬‬ ‫בעל הזכות בנכס שחתימתו על הבקשה להיתר דרושה לענין תקנה ‪ 2‬הוא‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בנכס הרשום במרשם המקרקעין ושאינו בית משותף כמשמעותו בחוק‬ ‫המקרקעין‪ .(3‬‬ ‫התשל"ט‪ .‬ובעל הזכות אינו אחד מאלה המנויים בפסקאות )‪ (1‬עד )‪ (5‬לעיל‪ . אישור כאמור יכול שיינתן לסוגים של בעלי זכויות‪ .‬כל בעלי הדירות בבית המשותף או חוכריהן או נציגות‬ ‫הבית המשותף.‬ ‫)‪ (2‬בנכס הרשום במרשם המקרקעין ושאינו בית משותף והוא בבעלות‬ ‫משותפת או חכור למספר חוכרים במשותף ‪ -‬בעל רשום או חוכר.1961-‬או מי שהיה חייב במס כאמור לולא הופטר מתשלומו מכוח כל‬ ‫חוק.1972-‬גם הדייר‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)ח( התצהירים לפי תקנות משנה )ה( ו–)ו( יימסרו נוסף על כל תצהיר או הצהרה‬ ‫הקבועים בכל דין לרבות בתקנות אלה ובייחוד בטפסים ‪ 2 .‬והוא‬ ‫אחד מאלה‪:‬‬ ‫)א( בעל חוזה חכירה לדורות עם מינהל מקרקעי ישראל אף אם עסקת‬ ‫החכירה כאמור לא נגמרה ברישום.(6‬‬ ‫)מס' ‪[(7‬‬ ‫‪2‬א‪.‬התשכ"ט‪) 1969-‬להלן ‪ -‬בית משותף( ‪ -‬הבעל הרשום או חוכרו.‬‬ ‫כמשמעותו בחוק האמור‪ .‬ ‫)‪ (6‬בנכס שהוא מקרקעי ישראל‪ .1‬ו–‪ 4‬לתוספת הראשונה‪.‬‬ ‫בעל זכות בנכס‬ ‫שחתימתו דרושה‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשל"ז )מס' ‪.‬‬ ‫)ט( אין בתקנות משנה )ה( עד )ז( כדי לגרוע מחובותיהם של מתכנן שלד הבנין‬ ‫והאחראי לביצוע השלד על פי כל דין‪ .‬סוגים של‬ ‫נכסים או סוגים של בקשות להיתר‪.‬‬ ‫)‪ (7‬בבקשה לבצע עבודה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית דין לשכירות‬ ‫לפי סעיף ‪)37‬א( לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[‪ .2009‬‬ ‫‪-11-‬‬ .

7.‬באין הסכמה כאמור‪.‬ ‫אין בהוראות אלה כדי לגרוע מסמכות להתנות בתכנית מתן היתר בניה בנכס‬ ‫כאמור‪ .‬לרבות פרסום בעתון יומי ולצרף עותק הפרסום‬ ‫לבקשתו.‬אלא לאחר תום ‪ 30‬יום מיום‬ ‫קבלת הבקשה‪ .‬ולא כולם‬ ‫חתמו‪ .‬ ‫המבקש יצרף העתק הבקשה לכל מי שזכאי לקבלו ואת מענו של הזכאי‬ ‫להעתק‪ .‬בקיום תנאים נוספים‪.‬אך לא לפני המצאת ההודעות כמפורט בתקנה ‪2‬ב‪.‬‬ ‫לענין תקנות ‪ 2‬ו־‪2‬א ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬היו מספר בני אדם בעלי זכות באותו נכס כאמור בתקנה ‪2‬א'‪ .‬על המבקש לצרף תצהיר ובו יפרט‬ ‫כי מענו של הזכאי להעתק אינו ידוע לו ושעשה מאמץ סביר כדי להשיגו.‬ ‫)‪ (5‬המצאה לענין תקנה זו יכול שתהא בדואר‪.‬יצרף לבקשתו נסחי רישום מקרקעין לגבי דירתו‪ .‬לגבי יתר הדירות‬ ‫בבית ולגבי הרכוש המשותף.‬או‪ .(3‬‬ ‫התשמ"ו[‬ ‫‪2‬ב‪.(3‬התשמ"ו[‬ ‫)א( הוועדה המקומית לא תדון בבקשה להיתר בניה‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬אלא לאחר שצורפו כל‬ ‫‪2‬ג‪.‬‬ ‫הרשאה של בית דין לשכירות או בית משפט".‬לא יינתן ההיתר‪ .‬‬ ‫מתן הודעה לזכאים‬ ‫אחרים‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשל"ז )מס' ‪.‬ ‫)‪ (4‬מבקש היתר בנכס הרשום כבית משותף שלא לענין שינוי פנימי בדירה‬ ‫בלבד‪ .‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)ב( לא תיתן הוועדה המקומית את ההיתר אלא כתום שלושים יום‬ ‫אחרי שהומצא לבעל הנכס העתק הבקשה ותיווסף בגוף ההיתר הערה זו‪:‬‬ ‫"תשומת לבך מופנית לכך כי היתר זה אינו משמש הגנה בפני תביעות‬ ‫בעל הנכס נגדך בגלל ביצוע העבודה או השימוש שהותרו‪ .‬ ‫)‪ (8‬בנכס שחלה עליו תכנית מאושרת לחלוקה חדשה כאמור בסעיף ‪(2)121‬‬ ‫לחוק‪ .‬‬ ‫דחיית החלטה‬ ‫בדבר מתן ההיתר‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשל"ז‬ ‫)מס' ‪ .‬אלא לאחר שהומצא העתק הבקשה לאלה שלא חתמו.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . אך רשאי הוא לצרף במקום נסח הרישום של יתר‬ ‫הדירות והרכוש המשותף ‪ -‬תצהיר שלו ושל נציגות הבית המשותף על הרכב‬ ‫הבעלות בבית המשותף בנוסח לפי הטפסים ‪ 7‬ו־‪ 8‬שבתוספת הראשונה.‬‬ ‫המסמכים שחייבים לצרפם לפי תקנה ‪2‬ב ולא תתן את ההיתר‪ .‬והוועדה המקומית תמציא את ההעתקים לזכאים להם‪ .‬ ‫)‪ (2‬בהעדר מענו של זכאי להעתק הבקשה‪ .‬וטרם נרשמה החלוקה במרשם המקרקעין כאמור בסעיף ‪ 125‬לחוק ‪ -‬מי‬ ‫שהיה בעל זכות בנכס לפי פסקאות )‪ (1‬עד )‪ (7‬אילו נרשמה החלוקה במרשם‬ ‫המקרקעין כאמור.‬כל עוד לא‬ ‫קיבלת את הסכמתו של בעל הנכס לביצועם‪ .‬על חשבונו של‬ ‫המבקש.2010‬‬ ‫‪-12-‬‬ .‬‬ ‫‪20585‬‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (3‬בנסיבות האמורות בפיסקה )‪ (2‬על המבקש לפרסמה בדרך שהוועדה‬ ‫המקומית תורה עליה‪ .

‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( הוגשה התנגדות למתן היתר מצד מי שהיתה חובה להודיע לו לפי תקנה ‪2‬ב על‬ ‫הגשת הבקשה להיתר‪ .‬רשאי לשנות‪ .‬‬ ‫אלא אם כן הודיע מינהל מקרקעי ישראל כי אינו מתנגד לבקשה‪.‬‬ ‫עורך הבקשה ‪-‬‬ ‫מי הוא‬ ‫]תיקון התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪2‬ד‪ .‬נשוא ההיתר המבוקש‪ .‬‬ ‫אם החליטה לדחותה.2‬הראשון ברשימת כלל עורכי הבקשה הנערכת בטופס ‪ 1‬לתוספת הראשונה‪.‬ ‫)‪ (2‬על השינוי ניתנה לועדה המקומית הודעה בכתב‪ .‬לא תיתן הועדה המקומית את ההיתר על אף האמור בתקנת משנה )א(‬ ‫אלא לאחר שנתנה למתנגד הזדמנות לנמק את התנגדותו‪ .‬‬ ‫הודעת מינהל‬ ‫מקרקעי ישראל‬ ‫בטרם מתן היתר‬ ‫)תיקון התשס"ט(‬ ‫‪2‬ג‪) .2010‬‬ ‫‪-13-‬‬ .‬והוא בלבד‪ .‬לא יינתן היתר בנכס שהוא מקרקעי ישראל‪.‬שצורפה לה הסכמתו של‬ ‫המוצע לשמש עורך הבקשה‪.(3‬‬ ‫התש"ע )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪2‬ה‪) .‬‬ ‫ולאחר שחלפו ‪ 30‬ימים מיום ששלחה הועדה המקומית הודעה למתנגד על דחיית התנגדותו‪.‬‬ ‫להקמת השלד‪ .‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪. ובלבד שלא יישאר במכלול פעולות הבניה כמתואר בבקשה‪ .1‬א( על אף האמור בתקנות ‪2‬א)‪ (6‬ו–‪2‬ג‪ .‬מוסמך לשמש‬ ‫עורך הבקשה לפי תקנה ‪2‬ד ונתן בכתב את הסכמתו לקבלת התפקיד.‬‬ ‫)ב( האמור בתקנת משנה )א( יחול רק בבקשה להיתר אשר מבוקשים בה שטח רצפה‬ ‫חדש או שימוש אשר טרם ניתן לו היתר‪.‬‬ ‫חלוקת האחריות‬ ‫לעריכה‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪ .‬לסידורי בטיחות אש‪ .‬כל אחד לגבי אותו‬ ‫חלק מעבודת הבניה‪ . החלטת הועדה המקומית תונחה על פי שיקולים תכנוניים הנובעים‬ ‫מהוראות החוק והתקנות לפיו ועל פי אלה בלבד‪.‬‬ ‫‪20586‬‬ ‫‪1.‬להקמת מערכות של מיתקני תברואה‪ .‬‬ ‫)ג( היתה העריכה מחולקת כאמור‪ .‬יהא עורך הבקשה לענין חתימה על המפרט‬ ‫כאמור בתקנה ‪ .‬‬ ‫שינויים בתחום‬ ‫האחריות לעריכה‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪ .‬מוסמך לחתום על בקשה להיתר כעורכה‪.‬תחום שלגביו אין אדם‬ ‫שחתם על הבקשה כעורך‪.‬‬ ‫אם נתקיימו שלושה אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬האדם המוצע לשמש עורך הבקשה לתחום פעולה פלוני‪ .‬א( יכול שמספר בני אדם יחתמו כעורכים על בקשה להיתר‪ .7.‬הגז‪ .‬‬ ‫)ב( העריכה כאמור בתקנת משנה )א( יכולה להיות מחולקת לתכן הארכיטקטוני‪.‬שלגביו ערך הוא את הבקשה או את נספחיה‪.‬להרחיב או לצמצם את‬ ‫‪2‬ו‪.‬התקשורת ומיזוג אוויר‪ .‬מערכות רשת‬ ‫החשמל‪ .(2‬התשנ"ב‪.‬‬ ‫והוא ייקרא עורך הבקשה הראשי‪.‬הודיעה לו בכתב על החלטתה‪.‬מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים להגיש לרשות המוסמכת תכנית כמשמעותה‬ ‫בתקנות האמורות‪ .(2‬התשמ"ד[‬ ‫)א( מבקש ההיתר או בעל ההיתר‪ .‬‬ ‫תחומי הפעולה של עורך הבקשה או עורכי הבקשה כמתואר בתקנה ‪2‬ה וכפי שפורטו בבקשה‪.‬לעבודות פיתוח מסביב לבנין ולמיתקני עזר כיוצא‬ ‫באלה.‬לפי הענין‪ .

‬אין בהתפטרותו של עורך הבקשה או בהחלטתו לפי תקנות ‪2‬ו או ‪2‬ז בלבד כדי‬ ‫לשחרר את עורך הבקשה ומבקש ההיתר מהתחייבויותיהם ההדדיות‪.3‬‬ ‫הודעות לפי תקנות ‪2‬ו ו־‪2‬ז יימסרו אישית או יישלחו בדואר רשום‪.(2‬‬ ‫התשנ"ב[‬ ‫‪.‬מתכנן שלד‬ ‫הבנין‪ .‬‬ ‫‪20587‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ב( הנספחים האמורים ייחתמו בידי המבקש‪ .‬בנוסף לנספחים האמורים‪ .‬‬ ‫עורך בקשה לפי תקנה ‪2‬ד ושהסכים בכתב לשמש עורך בקשה כאמור‪ .‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)ב( לענין תקנה זו‪ .‬ובעל זכות בנכס כמפורט בתקנה ‪2‬א‪.‬‬ ‫דרך מסירת‬ ‫הודעות‬ ‫]תיקון התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪2‬ח‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)א( לבקשה להיתר יצורפו נספחים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מפה מצבית.‬דין חלוקת תחום הפעולה של עורך בקשה יחיד כדין שינוי‬ ‫תחומי הפעולה של מספר עורכי הבקשה‪. עשה כן‪ .‬ ‫)‪ (2‬מפת איתור העבודה.‬וזאת על ידי מתן‬ ‫הודעה בכתב לועדה המקומית שתצורף לה ההסכמה בכתב‪.03‬לתוספת‬ ‫השניה‪.‬ ‫)‪ (3‬תשריט סכימתי של שטחי הבניה.‬גם האישור הדרוש להקמה או לשינוי לפי תקנה ‪2‬‬ ‫לתקנות הבריכות למי שתיה‪.‬‬ ‫)ב( עורך בקשה רשאי בכל עת‪ .(2‬התשמ"ד[‬ ‫)א( מבקש ההיתר רשאי בכל עת להחליף עורך בקשה באדם אחר המוסמך לשמש‬ ‫‪2‬ז‪.‬‬ ‫)ג( לבקשה להיתר להקמת בריכה למי שתיה או לשינוי במבנה או בתנאי השימוש‬ ‫בה יצורף‪ .‬‬ ‫שמירת‬ ‫התחייבויות חוזיות‬ ‫]תיקון התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪2‬ט‪ .‬‬ ‫נספחים לבקשה‬ ‫להיתר‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשל"ז )מס' ‪.‬עורך או עורכי הבקשה‪ .‬‬ ‫החלפת עורכי‬ ‫הבקשה‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪ .‬‬ ‫)ג( האמור בתקנת משנה )ב( אינו גורע מהרשות להתפטר לפי סעיף ‪ 16.‬עד לאישור הבקשה להיתר‪ .‬לא תאושר הבקשה להיתר‪.‬‬ ‫כל עוד לא הוחלף עורך הבקשה כאמור בתקנת משנה )א(‪.2010‬‬ ‫‪-14-‬‬ .(3‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪.‬ ‫)‪ (4‬תכניות בניה‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .1.‬להתפטר מתפקידו על‬ ‫ידי מתן הודעה בכתב לועדה המקומית ולמבקש ההיתר.

‬ ‫)‪ (4‬קווי רחוב.1‬עד ‪ 17.‬‬ ‫התשכ"ט‪.‬הדברים‬ ‫הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬קווי הצנרת של אספקת המים ומערכת הביוב‪ .‬יצויינו במפה המצבית‪ .‬נוסף לאמור בתקנת משנה )ג(‪ .‬ ‫)‪ (3‬מערכת גז משותפת אם קיימת‪.(3‬התש"ע[‬ ‫)א( מפה מצבית תיערך בקנה־מידה ‪.‬עץ בוגר‪ .‬שמותיהן ומידת סלילתן‪.‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (8‬גבולות החלקות הנמצאות מעבר לדרכים הגובלות עם הנכס וקווי הבנין‬ ‫שלהן.‬‬ ‫‪20588‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫)ב( המפה תהא מבוססת על מדידות או על המפה המסומנת כאמור בתקנה ‪1‬א‪ .‬‬ ‫)ה( המפה המצבית תכלול מפת הסביבה ערוכה בקנה־מידה ‪ 1:2.1969-‬‬ ‫)‪ (3‬הדרכים הציבוריות שבסביבת הנכס‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫מפה מצבית‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התש"ם )מס' ‪.‬לפי הרישום בספרי המקרקעין לפי חוק המקרקעין‪.‬עמוד חשמל‪ .(2‬‬ ‫התשמ"ד‪ .‬תווייהן‪ .‬אבן שפה‪ .‬ ‫)‪ (6‬כל בנין הנמצא במרחק של ‪ 10.‬התשס"ג‬ ‫)מס' ‪ .‬התשכ"ט‪.500‬ובה יצויינו‪.‬וקוטרי הצינורות‬ ‫ומפלסיהם.1.3.10‬במקום "עץ בוגר" יבוא‪" :‬עץ"‪.00‬מטרים מגבולות הנכס.‬ ‫)‪ (2‬תאי הבקרה ושיפועי הביוב הציבורי שאליו יחובר הבנין.‬‬ ‫בין השאר‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הגושים והחלקות על מספריהם.‬ ‫)‪ (9‬ברזי־שריפה המחוברים לרשת אספקת מים ראשית.‬ ‫)‪ 1(7‬כל בנין‪ .‬‬ ‫)ד( הוגשה בקשה להיתר להקמת בנין חדש ובסביבת הנכס קיימים קווי אספקת‬ ‫מים או מערכת ביוב ציבורית‪ .‬‬ ‫)ג( במפה המצבית יצויינו ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬שטח הנכס וגבולותיו‪ .1969-‬‬ ‫)‪ (2‬הדרכים הגובלות עם הנכס ומפלסיהן.‬ ‫)‪ (2‬רשת קואורדינטות ‪ -‬אם השטח איננו מוסדר לפי פקודת הסדר זכויות‬ ‫במקרקעין ]נוסח חדש[‪ .‬ ‫)‪ (11‬קנה־המידה שלפיו נערכה המפה‪.‬וכן המרחקים בין העצמים האמורים.‬ ‫)‪ (5‬השימושים המותרים בנכס על פי התכניות החלות עליו וכל תנאי מיוחד‬ ‫שבהן.250:1‬‬ ‫‪.‬שוחה וכל‬ ‫עצם הנמצא בנכס או בדרכים הגובלות‪ .2010‬‬ ‫‪-15-‬‬ .‬ ‫)‪ (10‬חץ הצפון.‬גדר‪ .‬ובלבד‬ ‫שהמדידות או הסימון במפה כאמור נערכו תוך ששה החדשים שקדמו למועד הגשת הבקשה‪.‬עמוד טלפון‪ .(2‬‬ ‫התשמ"ג )מס' ‪.‬ ‫)‪ (3‬קווי בנין.

‬ובניני תעשייה ומלאכה ‪ -‬גובה הבנינים בסביבה ביחס‬ ‫לגובה הארובה.(3‬‬ ‫התשס"ו‪ .‬ ‫)‪ (12‬רשת צנרת לאספקת גז.‬ ‫)‪ (7‬מקומות לריכוז פחי אשפה ודרכי הגישה אליהם.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫)ז( המהנדס רשאי לדרוש ממבקש ההיתר שימציא לו‪ .‬ ‫)‪ (9‬החיבור לביוב הציבורי.7.‬ ‫)‪ (11‬מקומות לאחסנת מכלי גז מיטלטלים או נייחים.‬ ‫)‪ (13‬מיתקן לחימום מרכזי על־ידי דלק נוזלי.1:100‬‬ ‫)ב( במפת איתור העבודה יצויינו הפריטים הבאים‪ .‬ ‫)‪ (19‬תיאור התנאים הפיסיים של הנכס.‬ ‫)‪ (17‬קווי חשמל ותקשורת תת־קרקעיים.‬התש"ע‪.‬ ‫)‪ (8‬קווי אספקת מים.‬פרטים דומים המתייחסים לחיבור הנכס לרשתות של שירותים אחרים‬ ‫לתועלת הציבור‪.‬ ‫)‪ (2‬דרכי הגישה לבנינים.‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)ו( על פי דרישת המהנדס תיחתם המפה המצבית ביד מודד מוסמך‪.‬בנוסף לדברים המפורטים‬ ‫בתקנת משנה )ד(‪ .‬אם לא ניתן לחבר את הבנין‬ ‫המוצע לביוב ציבורי.‬‬ ‫התש"ע )מס' ‪[(3‬‬ ‫)א( מפת איתור העבודה תיערך בקנה־מידה ‪ 1:250‬ואם הבקשה היתה למתן היתר‬ ‫‪.‬ ‫)‪ (4‬החצרות.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (16‬עמודי חשמל ותקשורת.‬ ‫)‪ (5‬מקומות החניה ומפלסיהם.‬בורות חלחול או חפירי חלחול‪ .(3‬‬ ‫התשס"ג )מס' ‪.2010‬‬ ‫‪-16-‬‬ .‬ ‫‪20589‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫מפת איתור‬ ‫העבודה‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התש"ם )מס' ‪.(2‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪.‬ ‫)‪ (20‬בנינים או חלקי בנינים העשויים אסבסט וכל מקום בנכס שמצוי בו‬ ‫אסבסט.‬ ‫)‪ (6‬מקומות לתליית כביסה.‬בין אם הם נמצאים בנכס ובין‬ ‫אם הם מוצעים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הבנינים.‬ ‫)‪ (3‬הכניסות לבנינים.‬ ‫)‪ (14‬ארובה וגבהה‪ .‬ ‫)‪ (18‬גדרות.5‬‬ ‫למקום לאסיפות תערך בקנה מידה ‪.‬ ‫)‪ (10‬בורות רקב‪ .‬ ‫)‪ (15‬דרכי ניקוז הנכס.

‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ 1(21‬עצים בוגרים מוצעים.‬ ‫)ג( במפת איתור העבודה יצויינו מידותיהם של הדברים המפורטים בפריט )‪(10‬‬ ‫לתקנת משנה )ב( ומיקומם של הדברים המפורטים בפריטים )‪ (5‬עד )‪ (17‬לתקנת המשנה‬ ‫האמורה‪.2010‬‬ ‫‪-17-‬‬ .1‬תחילת תוקפו של תקנת משנה ‪)5‬ב()‪ (21‬ביום ‪.‬ ‫)‪ (4‬חתך אנכי נוסף דרך כל חלק אחר של הבנין‪ .‬‬ ‫תכניות בניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫תכנית הבניה ייערכו בקנה־מידה ‪ 1:100‬ויכללו את תכניות התנוחה‪ .‬באותו קנה המידה‪ .6‬‬ ‫מקומות הבנין המוצע‪.‬הדרוש להבנת מבנהו.‬בשים לב לאופיו של השימוש.3.‬ ‫)‪ (2‬מקום הקופות ‪ -‬אם מוצע שהכניסה למקום תהא תמורת תשלום.‬שתכלול את הפרטים האמורים‪.‬הניצב לחתך כאמור בפיסקה )‪ .‬ ‫)‪ (4‬מקום ההידרנטים ומכשירי כיבוי אש.(2‬העובר דרך חדרי‬ ‫שירות ומראה את גבהם של חדרי הבנין ודרך אוורם של חדרי השירות.‬ ‫_________________‬ ‫‪ .7‬‬ ‫החזיתות והפרטים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תכנית התנוחה של כל אחת מקומות הבנין‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫יצויינו במפת איתור העבודה הבנינים הקיימים וייעודם בנכס האמור‪ .‬הנמצאים ברדיוס של‬ ‫‪ 10.‬החתכים‪.‬‬ ‫)ה( בבקשה למתן היתר למקום לאסיפות תכלול מפת איתור העבודה גם את אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מקום הבמה ‪ -‬אם מוצע להקים במה.‬קומת‬ ‫עמודים מפולשת וקומת גג.‬די בחתך אנכי של אחד מהם.‬‬ ‫)ב( הוגשה בקשה להיתר להוספה לבנין קיים‪ .‬יצויינו בתשריט הסכימתי שטחי‬ ‫הבניה הקיימים בנפרד והמוצעים בנפרד‪.7.‬ ‫)‪ (2‬חתך אנכי דרך כל חדר מדרגות בבנין המראה את הקשר בין כל קומות‬ ‫הבנין והיחס בין מפלסי הבנין ובין פני הקרקע הטבעיים.‬‬ ‫)ג( בתשריט הסכימתי לצד התיאור הגרפי כאמור בתקנות משנה )א( ו־)ב( יפורטו‬ ‫החישובים של שטחי הבניה‪.‬‬ ‫תשריט סכימתי‬ ‫של שטחי הבניה‬ ‫)א( בתשריט הסכימתי של שטחי הבניה יצויינו שטחי הבניה המנוצלים של כל אחת‬ ‫‪.00‬מטרים מהמקום המוצע האמור‪.17.‬ ‫)‪ (3‬סידור המושבים.‬ ‫)‪ (3‬חתך לאורך הבנין‪ .‬לרבות קומת מרתף‪ . אולם אם מוצע לבנות‬ ‫חדרי מדרגות זהים או דומים אחד למשנהו‪ .‬ ‫)‪ (5‬פרטים נוספים שהמהנדס ידרוש‪ .10‬‬ ‫‪20590‬‬ ‫‪1.‬ ‫או תצורף לה מפה נפרדת‪ .‬‬ ‫)ד( מוצע מקום לריכוז פחי אשפה במרחק קטן מ־‪ 4.00‬מטרים מגבול הנכס הגובל‪.

‬‬ ‫)‪ (6‬בבקשה להיתר בניה של בריכת שחיה ‪ -‬פרטי התכנון של אתר בריכת‬ ‫השחיה הנדרשים לפי הוראות חלק כ"א לתוספת השניה‪ .‬לגז ומערכות מוצעות כיוצא באלה‪ .‬בהן יצויינו מפלסי קומותיו‪ .‬וכן המערכות המוצעות למיתקני התברואה‪ .‬‬ ‫‪20590‬א‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ג( חלקי הבנין המוצעים‪ .‬ארכם‪ .‬לאחר שהתייעץ עם רשות הבריאות‪ .‬שטחם וייעודם של כל חדר וחלל‪.‬מפת איתור העבודה‪ .‬לצנרת‬ ‫תקשורת‪ .9‬‬ ‫ותכנית הבניה יחוברו ויקופלו בצורת הרמוניקה בגודל נייר פוליו ויוגשו לועדה המקומית‬ ‫בחמישה עתקים‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)ה( בתכניות הקומות של הבנין כאמור בתקנה ‪ (1)7‬ובחתכים כאמור בתקנה ‪ (2)7‬עד‬ ‫)‪ (4‬יצויינו במידות בניה רחבם וגבהם של הפתחים המשמשים דלת‪ . כן יצוינו על גבי תכניות הבניה סוג האסבסט‪ .‬גובה מפלסי הדרכים והגובלות‪ .‬המראה גם את חזיתות הבנינים או חלק מהם הנמצאים‬ ‫במרחק של עשרים מטרים מגבולות הבנין המוצע‪.‬וכל חלקי הבנין המיועדים‬ ‫להריסה‪ .‬חלון או פתח איוורור‪.‬ ‫)‪ (2‬עביים של הקירות הפנימיים והחיצוניים.‬‬ ‫)ב( חלקי הבנין הקיימים והמערכות הקיימות למיתקני התברואה יסומנו בתכניות‬ ‫הבניה בגוון כהה‪.(2‬‬ ‫התשמ"ב‪ .(2‬התשס"ט‪.‬ ‫)‪ (3‬רחבם‪ .2010‬‬ ‫‪-18-‬‬ .‬כמותו ומצבו הפיזי‪.‬התשס"ח‬ ‫)מס' ‪ .‬פני‬ ‫הקרקע הסופיים לאחר הקמת הבנין‪ .‬‬ ‫)ג‪ (1‬כל בנין או חלק מבנין העשוי אסבסט וכל מקום בנכס שמצוי בו אסבסט יסומנו‬ ‫בצבע כתום בתכניות הבניה.(2‬מס' ‪.‬גובה מפלסי‬ ‫הכניסות לבנין והחמרים שבהם ייבנו או יצופו הקירות החיצונים של הבנין‪.‬כגון גינון.‬פני הקרקע הטבעיים‪ .‬רשאי‬ ‫לדרוש שהתכניות ייערכו בקנה מידה גדול מ–‪ 1:100‬אם לדעתו הדבר דרוש‬ ‫כדי להבחין בפרטי התכנון הנדרשים‪.‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)‪ (5‬חזיתות הבנין‪ .‬‬ ‫)ו( כל תכנית תנוחה של קומה תשא סימון חץ הצפון‪.‬‬ ‫התש"ע )מס' ‪[(3‬‬ ‫)א( המפה המצבית‪ .8‬‬ ‫הבנין לצד הרחוב שלאורכו הוא מוקם‪ .‬ובכלל זה הפיתוח‬ ‫הסביבתי‪ .‬‬ ‫)ב( תכנית הבניה של חזית הבנין כאמור בתקנת משנה )א( תיערך בקנה־מידה‬ ‫‪ 1:250‬ויצויינו בה חמרי הבניה או הציפוי של הקירות החיצוניים של הבנינים האמורים‬ ‫וצבעם‪.‬התשריט הסכימתי של שטחי הבניה‬ ‫‪.‬‬ ‫התשס"ו‪ .‬לחימום מרכזי‪ .(2‬‬ ‫התש"ם )מס' ‪.‬‬ ‫חזית לצד הרחוב‬ ‫)א( על פי דרישת המהנדס יצרף עורך הבקשה לבקשה להיתר תכנית בניה של חזית‬ ‫‪.(3‬‬ ‫התשל"ח )מס' ‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .7.‬‬ ‫)ז( מיתקני התברואה יסומנו בתכניות הבניה כמפורט בפרק ‪ 8‬בהל"ת‪. המהנדס‪ .‬‬ ‫)ד( בתכניות התנוחה של קומות הבנין כמפורט בתקנה ‪ (1)7‬יצויינו ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מידות חוץ ופנים של הבנינים בדייקנות של סנטימטר.‬יסומנו בצבעים המקובלים‪.‬התשס"ב‪.‬‬ ‫אופן ההגשה‬ ‫וההכנה של‬ ‫הנספחים לבקשה‬ ‫להיתר‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשל"ב‬ ‫)מס' ‪) .

‬‬ ‫)י( מקום תנור הסקה‪ .‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20590‬ב‬ ‫‪1.2010‬‬ ‫‪-19-‬‬ .‬כמשמעותם בחלק י לתוספת‬ ‫השניה יסומנו בתכניות הבנייה‪.‬‬ ‫)יב( מקום ציוד הכיבוי ומקום הספקת המים לכיבוי‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ח( צנרת תקשורת תת–קרקעית וארונות תקשורת‪ .‬יסומנו בתכניות הבניה‪.‬יסומנו בתכניות הבניה‪.‬‬ ‫)יא( מקום חדר ההסקה המרכזית יסומן בתכניות הבניה‪.‬‬ ‫)ט( מקום התורן והמגבר של מיתקן לאנטנות יסומן בתכניות הבניה המצורפות‬ ‫לבקשה להיתר‪.7.‬הארובה ומיכלי הדלק‪ .

4.‬מערכת הבקרה למערכות האמורות‪ .‬ ‫)ג( הקצאת המבנים והשטחים.(2‬‬ ‫התשמ"ג )מס' ‪.‬והמערכות להפעלת הבריכה ‪ -‬מערכת הסחרור‪.‬ ‫)‪ (4‬תיאור המקלט.1‬לתוספת השניה‪.‬בשעות שיא‪ .‬ ‫)ד( המדדים שלפיהם תוכנן אתר בריכת השחיה ‪ -‬מידות בריכת השחיה‪.‬‬ ‫נספחים לבקשה‬ ‫להיתר לשינוי‬ ‫פנימי בבנין או‬ ‫שינוי בשימושו‬ ‫לבקשה להיתר לשינוי פנימי או לשינוי בשימוש הבנין‪ .‬‬ ‫)יד‪ (1‬לבקשה להיתר בניה של בריכת שחיה יצורפו ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬פירוט טכני מילולי בדבר ‪-‬‬ ‫)א( כל השימושים המתוכננים באתר בריכת השחיה.04‬א( לתוספת השניה.‬‬ ‫)טז( באזור בעל פוטנציאל ראדון גבוה‪ .‬כולו או מקצתו‪ .‬לדעתו‪ .‬‬ ‫מערכת הסינון‪ .‬בהתאם לתקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪ .‬ ‫)‪ (2‬חוות דעת בנושאי אקוסטיקה שתכלול בדיקה של ההשפעה של הפעלת‬ ‫אתר בריכת שחיה על האקלים האקוסטי בסביבת אתר בריכת השחיה ופירוט של‬ ‫האמצעים הנדרשים להפחתת רעש בהתאם לפרט ‪ 21.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫)טו( חמשת העתקים של נספחי הבקשה להיתר כאמור בתקנת־משנה )א( יוכנו‬ ‫ממקור משורטט בטוש או בחמרי שרטוט יציבים אחרים‪.‬התשריט ותכניות הבניה שדרש המהנדס‪.‬‬ ‫נפחי המים‪ .11‬‬ ‫הנספחים כלהלן הדרושים‪ .‬ ‫)‪ (3‬נספח תיאור אמצעי בטיחות אש כאמור בתקנה ‪11‬א.10‬‬ ‫המפות‪ .(Ventilation‬‬ ‫אם תוכננה‪ .‬מערכת החימום והאוורור )‪.‬ ‫)ה( מיתקנים שיימצאו במים.6.2009‬‬ ‫‪-20-‬‬ .‬‬ ‫)יד( מקום תיבות המכתבים יסומן בתכניות הבניה‪.(2‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬כאמור בסעיף ‪)5.‬‬ ‫נספחים נוספים‬ ‫להבהרת בקשה‬ ‫להיתר‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התש"ם )מס' ‪.‬ ‫)‪ (2‬תוצאות סקר הקרקע בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪ .‬וסך כל המבקרים ביממה.‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)יג( מיון הבנינים והשימוש בחמרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה‪ .‬להבהרת בקשה להיתר או לבדיקתה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מפה טופוגרפית.1.‬מערכת החיטוי‪ .‬ ‫)ב( המספר המרבי של מבקרים שצפוי שישהו בבריכות השחיה לפי‬ ‫שימושים‪ .‬בהגדרתו בחלק כ"ב לתוספת השניה ‪-‬‬ ‫יצוינו בתכניות הבניה פרטים בנוגע להגנת הבניין בפני חדירת גז ראדון‪.‬ ‫‪20591‬‬ ‫‪1.940‬הדן ב"ביסוס‬ ‫לבנינים"‪ .‬יצורפו‬ ‫‪.(3‬‬ ‫התשס"ט[‬ ‫)א( עורך הבקשה יגיש לועדה המקומית לפי דרישה בכתב של המהנדס את‬ ‫‪.‬ספיקות המים‪ .921‬יצויינו בתכניות הבניה‪.‬וחומרי גימור.

2009‬‬ ‫‪-21-‬‬ .‬‬ ‫)ג( היתה אחריותו של עורך הבקשה מחולקת בין מספר בני אדם כאמור בתקנות‬ ‫‪2‬ה עד ‪2‬ז‪ .‬ ‫)‪ (7‬פרטים נוספים בנוגע לדודי מים‪ .‬ ‫)‪ (7‬סידורי אספקת מים לכיבוי אש.‬‬ ‫)ב( לפי דרישת המהנדס יגיש המבקש לועדה המקומית‪ .‬לקולטי ברקים ולמיתקנים‬ ‫אחרים כיוצא באלה.‬למעט בניין כמפורט בתקנת משנה )ב(‪ .‬ ‫)‪ (10‬אזורים בבניין שבהם יש להתקין מערכות גילוי אש ועשן‪ .‬‬ ‫לסילוק אשפה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (5‬הגדרת טיבם וסוגם של חמרי הבניה וחזקם המינימלי‪ .‬בידי אותו עורך שהפעולה‬ ‫הנידונה נמצאת בתחום פעולתו‪.‬ ‫)‪ (8‬פרטים נוספים בנוגע לאיתורם של שלטים וארגזי ראווה.‬ ‫)‪ (4‬חלוקת הבניין לאגפי אש.‬למעליות‪ .‬ ‫)‪ (3‬דרכי מוצא מן הבניין תוך פירוט כל מרכיביהן.‬מערכות כיבוי‬ ‫אש אוטומטי ומערכות כריזת חירום.‬ ‫)‪ (9‬מיקום ציוד כיבוי אש.‬יוגש נספח תיאור‬ ‫אמצעים לבטיחות אש שבו יפורטו הנתונים שלהלן‪ .‬א( בעבור כל בניין‪ .‬יבוצעו הפעולות המוטלות בתקנה זו על עורך הבקשה‪ .‬למגדלי קירור מים למיתקנים וצנרת להספקת גז מרכזית‪.‬חתומים בידו ובידי עורך‬ ‫הבקשה ובעל זכות בנכס המפורט בתקנה ‪2‬א‪.‬לסילוק שפכים‪ .‬לדודי שמש‪ .‬להסקה מרכזית‪ .‬חישובים ופרטים אחרים‪ .4.‬מפות‪ .‬במועדים ובמספר עתקים‬ ‫שייקבע‪ .‬ ‫)‪ (6‬פרטים נוספים בנוגע למערכות השרברבות‪ .‬ ‫)‪ (9‬פרטים בנוגע להגנת הבנין בפני חדירת מי גשם‪.‬ ‫)‪ (2‬תפוסה של כל קומה.‬ ‫)‪ (8‬סידורי שליטה בעשן מחלקי הבניין השונים.‬ ‫‪20592‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫למיתקן חימום מרכזי על ידי דלק נוזלי‪ .‬לסילוק מי‬ ‫גשם‪ .‬לאספקת מים קרים וחמים‪ .‬התאמתם לתקן‬ ‫ומיפרטיהם.‬‬ ‫)‪ (10‬פרטים בנוגע להגנת הבניין בפני חדירת גז ראדון‪.‬תכניות בניה‪ .‬ ‫)‪ (5‬עמידות אש של חלקי הבניין השונים ומרכיביו.‬כולם או חלקם‪ .‬‬ ‫נספח תיאור‬ ‫אמצעים לבטיחות‬ ‫אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪11‬א‪) .‬ככל שהם נוגעים לבניין‬ ‫לפי תקנות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך גישה ורחבת היערכות לרכבי כבאות והצלה.‬ ‫)‪ (6‬סיווג חומרי הבניין והגימור על פי תגובותיהם בשריפה.‬למיתקני איוור‪ .‬תשריטים‪ .‬לארובות‪.‬לאנטנות ולמיתקנים‬ ‫אחרים על הגג.

‬‬ ‫)ג( המהנדס‪ . לעניין זה‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (2‬בבניין ששטחו הכולל אינו עולה על ‪ 100‬מטר מרובע ושאינו משמש‬ ‫להתקהלות או לאחסון חומרים מסוכנים‪.12‬‬ ‫עולה שיפוע של קרקע הנכס על ‪ 10%‬יצרף המבקש לבקשתו מפה טופוגרפית‪.‬בין אם הן קיימות ובין אם הן מוצעות‪.‬ ‫)‪ (14‬אם דרך המוצא כוללת מוצא אופקי שמתקיימים בו דרישות סימן ה' בפרק‬ ‫ב' לחלק ג'‪ .‬לאחר שנועץ ברשות הכבאות‪ .‬מפסק הפעלת‬ ‫גנרטור חירום‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫ומפלסיהן.‬קומת מרתף וקומת מגורים ייכללו במניין הקומות האמור.‬מיקום מערכות גז‪ .‬‬ ‫‪20593‬‬ ‫‪1.‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)‪ (11‬שלטי הכוונה בדרך המוצא ותאורת החירום.‬המיועד למגורים בלבד‪ .‬מעלית‬ ‫כבאים ומעלית נושאת אלונקה.‬ ‫)‪ (4‬תעלות ושוחות ניקוז הנמצאות בנכס‪ .‬ ‫)‪ (5‬גבולותיו החיצונים של הבנין המוצע.‬לוח בקרה של מערכת‬ ‫גילוי וכיבוי אש ומערכת הפעלת כריזת חירום.‬ ‫)‪ (12‬מיקום לוח פיקוח כבאים הכולל מפסק חשמלי ראשי‪ .‬ ‫)‪ (3‬הדרכים הגובלות עם הנכס‪ .‬וכולל עד ‪24‬‬ ‫דירות.‬ ‫)‪ (7‬מפלסי הרצפה הנמוכה ביותר בבנין המוצע‪.00‬מטרים מגבולות הנכס.‬מפסק הפעלת מערכות שליטה בעשן‪ .7.‬‬ ‫חובה להגיש מפה‬ ‫טופוגרפית בנכס‬ ‫בעל שיפוע‬ ‫‪.‬רשאי לפטור את עורך הבקשה מהגשת‬ ‫נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש אם שוכנע כי הבניין נושא ההיתר איננו מחייב סידורי‬ ‫כבאות מיוחדים‪.1: 250‬‬ ‫)ב( במפה טופוגרפית יצויינו הדברים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬קווי רמה בהפרשי גובה של חצי מטר או הפרש אחר בהסכמת המהנדס.‬הנספח יכלול גם ניתוח הנדסי המסביר את תנועת האנשים דרך‬ ‫המוצא האופקי ופינוים אל מחוץ לבניין במקרה של שריפה או אירוע חירום‬ ‫אחר‪.‬בדרכים הגובלות או בסמוך להן.‬‬ ‫מפה טופוגרפית‬ ‫]תיקון התש"ם‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪.2010‬‬ ‫‪-22-‬‬ .‬ ‫)‪ (2‬תחומי הנכס.13‬‬ ‫)א( מפה טופוגרפית תיערך בקנה־מידה ‪.‬‬ ‫)ב( תקנת משנה )א( לא תחול ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בבניין בן ‪ 4‬קומות לכל היותר‪ .‬ ‫)‪ (13‬מיקום לוח חשמל המזין את מערכות החירום‪ .‬ ‫)‪ (6‬מפלסי הרצפות של כל הבנינים הקיימים בנכס והנמצאים במרחק של‬ ‫‪ 10.

7 .‬מעקים רצופים‪ .‬ובין השאר בענינים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חמרי בניה לביצוע העבודה וכן‪ .15‬‬ ‫את הל"ת ואת התכניות החלות על הנכס‪ .‬‬ ‫בדיקת הבקשה‬ ‫על־ידי המהנדס‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪.(2‬‬ ‫התשנ"ט )מס' ‪.‬ ‫)‪ (4‬מילויים וחפירות.‬הצבת‬ ‫מיכלי מים‪ .‬א(‪)8 .‬חדרי מדרגות‪ .‬‬ ‫)ב( המהנדס רשאי לפטור את מבקש ההיתר מחלק מהדרישות לעריכת הבקשה‬ ‫כאמור בתקנת משנה )א(‪ .2010‬‬ ‫‪-23-‬‬ .‬בטיחות ונגישות‪ .(2‬‬ ‫התשס"ג )מס' ‪.7.‬בדיקת דרגת דליקותם או סיווגם בהתאם‬ ‫לדליקותם ושימושם.‬התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)א( הוגשה בקשה להיתר לוועדה המקומית‪ .‬‬ ‫התש"ע‪ .‬תיערך לפי הדרישות הקבועות‬ ‫בתקנות אלה לעריכת בקשה להיתר בניה‪ .‬לרבות ציפוי באבנים‪ .‬ ‫‪20594‬‬ ‫‪1.‬לסרב לתתו‪ .‬ ‫)‪ (2‬מראהו החיצוני של הבנין המוצע והתאמתו לבנינים בסביבתו.‬ומתן צורה‬ ‫גמורה למראהו החיצוני בהתאם לבנינים בסביבה‪ .‬‬ ‫)ב( המהנדס רשאי להתיר עריכת נספחים בקנה־מידה שונה מהנקוב בתקנות ‪)4‬א(‬ ‫ו־)ה(‪)5 .‬‬ ‫)ג( בתקנה זו‪" .(2‬‬ ‫התשס"ו‪ .‬לתקנו‪ .‬בקשה להיתר לשימוש חורג" ‪ -‬לרבות בקשה להיתר לשימוש חורג‬ ‫שענינה הארכת תוקפו של היתר קודם לשימוש חורג‪.‬והיא תואמת את הוראות תקנות אלה‪.‬לרבות הדרישות בנושאי עומסים וביסוס הבנין‪.16‬‬ ‫לבטלו לפי סעיף ‪ 216‬לחוק וכן להתנות בו תנאים‪ .‬ ‫)‪ (3‬השלמת בנין שלא נבנה עד כדי הגבולות המותרים לפי ההיתר‪ .‬‬ ‫)א( ועדה מקומית רשאית לתת היתר‪ .‬ ‫)‪ (5‬התאמת מפלסי הנכס למערכת הדרכים והניקוז ולעיצוב נוף הסביבה.‬להתלותו או‬ ‫‪.‬בהסתמך על בקשה להיתר בניה לגבי הנכס שהוגשה בעבר ועל‬ ‫ההיתר שניתן לפיה‪ .‬יפרט המהנדס‬ ‫את מהותה ומידתה של הסטיה ויחווה דעתו בכתב לרבות לענין הגדרת הבקשה כסטיה ניכרת‬ ‫לפי סעיף ‪ 151‬לחוק‪.‬תברואה ובריאות ותקני חניה‪.‬‬ ‫‪.921‬דליקותם של חמרי בניה אלה‪ .‬‬ ‫)ב( בבקשה שאינה תואמת את ההוראות כאמור בתקנת משנה )א(‪ .‬ב( ו־‪)13‬א(‪.(2‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪.‬התשס"ט‪.‬יאשר המהנדס בכתב את הדבר‪.‬מרפסות וכיוצא באלה.‬לשנותו‪ .‬א( בקשה להיתר לשימוש חורג בקרקע או בבנין‪ .14‬‬ ‫מהנקוב בתקנת משנה ‪)9‬א(‪.‬‬ ‫נספחים במספר‬ ‫ובקנה־מידה שונים‬ ‫)א( המהנדס רשאי להתיר הגשת נספחים לבקשה להיתר במספר עותקים שונה‬ ‫‪.‬‬ ‫דרכי מילוט‪ .(2‬‬ ‫התשס"ב[‬ ‫מתן היתר ותנאיו‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התש"ם )מס' ‪.‬בהתאם לתקנים הישראליים ת"י ‪ 755‬ות"י‬ ‫‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫בקשה להיתר‬ ‫לשימוש חורג‬ ‫]תיקון התשס"ו‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪13‬א‪) .‬ובלבד שהמהנדס שוכנע כי בנסיבות הענין ניתן לבדוק לפיהם את‬ ‫הבקשה להיתר לשימוש חורג‪.

‬ובעקבות הבחינה ‪ -‬התניית תנאים‬ ‫בהיתר לענין נקיטת אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים‪ .‬ ‫)‪ (15‬נקיטת אמצעים למנוע הנחת חמרים‪ .‬‬ ‫רשת תקשורת‪ .‬ ‫)‪ (9‬מקומות חניה והגישה אליהם.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬שבילים ובנייתם של קירות תומכים וגדרות.‬אספקת מים‪ .‬התשס"ג‪) 2003-‬להלן ‪ -‬תקנות התסקירים(‪ .‬תאורה‪ .‬כדי שתסייע‬ ‫בבחינת ההשלכות הסביבתיות של ההיתר‪ .(10‬רשאית הוועדה המקומית ‪-‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .‬‬ ‫)‪ (19‬עריכת חוות דעת סביבתית‪ .‬ ‫)‪ (8‬מערכת איוור‪ .7.3.‬מכשירים‪ .‬ ‫)‪ (14‬מניעת הפרעה במהלך העבודה לתנועת רכב ולהולכי רגל בדרך ציבורית.‬כהגדרתם בתקנות‬ ‫התסקירים.‬ ‫)‪ (11‬סימון ותאורת אזהרה למניעת מכשולי טיסה.‬לרבות‬ ‫התקנת מנורות‪ .‬ ‫)‪) (17‬נמחקה(.‬ ‫)ב(‪ 1‬נטיעת עצים וצמחים מסויימים ושמירה על עצים וצמחים מסויימים‬ ‫שבנמצא או העברתם.10‬‬ ‫‪20595‬‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (21‬הגשת בקשה לתעודת גמר וביצוע תנאים שקיומם נדחה עד לקבלת‬ ‫תעודת הגמר.‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)‪ (6‬עבודות פיתוח מסביב לבנין המוצע‪:‬‬ ‫)א( סלילת מדרכות‪ . ואולם לא תידרש עריכת חוות דעת סביבתית בטרם ניתנה לבעל‬ ‫ההיתר הזדמנות להשמיע את עמדתו בענין‪.‬ ‫)‪ (18‬התקנת חדרי מדרגות מוגנים בבנינים שאינם בנינים גבוהים או בנינים‬ ‫רבי־קומות‪.‬ ‫)‪ (12‬הבטחת יציבות הבנין במהלך העבודה.‬ ‫)‪ (13‬נקיטת אמצעי בטיחות להגנת הציבור והעובדים בביצוע העבודה‪ .‬מיתקנים לאצירת אשפה וסילוקה ומיתקנים לבטיחות אש.‬כלי עבודה או חפצים‬ ‫אחרים על דרך ציבורית‪ .‬במהלך העבודה.‬ביוב וניקוז‪ .1‬תחילת תוקפה של הסיפא "או העברתם" בתקנה ‪)16‬א()‪)(6‬ב( ‪ -‬ביום ‪.‬פיגומים ומחיצות קרשים.‬כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה )תסקירי‬ ‫השפעה על הסביבה(‪ .2010‬‬ ‫‪-24-‬‬ .‬ ‫)‪ (10‬מקלטים וסידורי בטיחות אחרים.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)ב( מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה )א()‪ .‬‬ ‫)‪ (20‬אכלוס הבניין ומתן אישור לחיבור הבניין לתשתיות.‬גז וחשמל‪.‬התקנת מעליות‪ .‬מכשירים וחפצים אחרים מהנכס ומסביבתו לאחר השלמת‬ ‫העבודה.‬ ‫)‪ (7‬הריסתו של בנין אשר יש לו קשר עם העבודה המוצעת.‬ ‫)‪ (16‬סילוק כלים‪ .17.

‫תכנון ובניה‬

‫)‪ (1‬על אף האמור בסעיף ‪ 17.10‬שבתוספת השניה ‪ -‬לסרב לתת היתר למקום‬
‫לאסיפות בגלל קרבתו למקום המשמש לאחסנה או לייצור של חמרים העלולים‬
‫לגרום נזק לאדם או לרכוש‪ ,‬אם קיבלה הוועדה חוות דעת מגורם מקצועי בר‬
‫סמכא כי יש לעשות כן;‬
‫)‪ (2‬להתנות את מתן היתר למקום לאסיפות הנועד ל־‪ 400‬משתתפים או יותר‪,‬‬
‫בהתקנת גופי תאורה של מערכת איתות חירום חזותית במקומות נוספים על‬
‫אלה המפורטים בסעיף ‪ 17.32‬לתוספת שניה‪.‬‬
‫)ג( בהיתר הבניה ייקבעו תנאים בדבר פינויה המתוכנן של פסולת הבנין אל אתר‬
‫לסילוק פסולת בנין או לטיפול בה‪ ,‬במהלך העבודה ומידה לאחר השלמתה‪ ,‬זולת אם הכמות‬
‫של פסולת הבנין מזערית להערכת המהנדס או שקיימות‪ ,‬לדעת הועדה המקומית‪ ,‬נסיבות‬
‫מיוחדות המצדיקות פטור מחובת פינוי כאמור‪.‬‬
‫)ד( בהיתר להריסת בנין או חלק מבנין העשויים אסבסט‪ ,‬לפינוי של אסבסט מנכס‪,‬‬
‫או לבניה בחלק מבנין או בקרקע בהם מצוי אסבסט‪ ,‬ייקבע כי תנאי לביצוע העבודה הוא‬
‫קבלת אישור הוועדה הטכנית לפי תקנה ‪)29‬ה( לתקנות אבק מזיק‪.‬‬
‫)ה(‪ 1‬ועדה מקומית לא תיתן היתר הכרוך בהעברה או בכריתה של עצים בוגרים‬
‫כהגדרתם בסעיף ‪83‬ג לחוק אלא לאחר שהוצג לפניה רישיון לפי פקודת היערות; לא נתן‬
‫פקיד היערות את עמדתו בתוך ‪ 30‬ימים ממועד הפנייה אליו‪ ,‬תיתן הוועדה המקומית את‬
‫היתר הבניה; מתן היתר הבניה אינו בא במקום רישיון לפי פקודת היערות‪.‬‬
‫פרוטוקול‬
‫]תיקונים‪:‬‬
‫התשל"ז )מס' ‪,(2‬‬
‫התשס"ב[‬

‫חובת הנמקה‬
‫)תיקון התשמ"ט(‬

‫‪16‬א‪) .‬א( ועדה מקומית‪ ,‬הדנה במתן היתרי בניה‪ ,‬תרשום פרוטוקול על דיוניה‪ ,‬שבו‬
‫יירשמו החלטותיה וכן הסתייגויותיהם של חבריה בצירוף הנמקות‪.‬‬
‫)ב( חיווה היועץ המשפטי של רשות מקומית שהיא ועדה מקומית לפי סעיף ‪18‬‬
‫לחוק‪ ,‬או בא־כוח אחר שלה‪ ,‬את חוות דעתו המשפטית בקשר לבקשה‪ ,‬תירשם תמצית חוות‬
‫הדעת בפרוטוקול‪ .‬כמו כן תירשם בפרוטוקול תמצית חוות דעתו של המהנדס כמשמעה‬
‫בתקנה ‪.15‬‬

‫‪16‬ב‪.‬‬

‫)א( ההחלטות שלהלן יהיו מנומקות‪:‬‬
‫)‪ (1‬החלטה בהתנגדות למתן היתר שהוגשה לפי כל דין ‪ -‬אם דרש זאת‬
‫המתנגד או מבקש ההיתר;‬
‫)‪ (2‬החלטה לפי סעיף ‪)157‬א( לחוק להחזיר דיון לועדה המקומית‪.‬‬

‫)ב( אין בהוראות תקנת משנה )א( כדי לגרוע מהאמור בחוק לתיקון סדרי המינהל‬
‫)החלטות והנמקות(‪ ,‬התשי"ט‪.1958-‬‬
‫_________________‬
‫‪ .1‬תחילת תוקפה של תקנת משנה ‪)16‬ה( ‪ -‬ביום ‪.17.3.10‬‬

‫‪20596‬‬

‫‪1.7.2010‬‬

‫‪-25-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫חובת קיום הוראות‬
‫התוספת השניה‬
‫]תיקונים‪:‬‬
‫התש"ם )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ג )מס' ‪,(2‬‬
‫התשנ"ב‪ ,‬התשנ"ה[‬

‫)א( לא יינתן היתר אלא בהתאם להוראות המפורטות בתוספת השניה וכל היתר‬
‫‪.17‬‬
‫יותנה בתנאי כי העבודה תבוצע בהתאם להוראות האמורות‪.‬‬
‫)ב( ועדה מקומית רשאית להתנות היתר להוספה לבנין קיים‪ ,‬שינויו‪ ,‬תיקונו או‬
‫הריסתו של חלק מבנין קיים בתנאי שהחלק אשר לגביו לא ניתן היתר יותאם להוראות‬
‫התוספת השניה‪ ,‬ובלבד שקיים קשר בין החלק האמור ובין העבודה המוצעת זולת אם יש‬
‫הוראה מיוחדת אחרת לגביו בתוספת השניה‪.‬‬
‫)ג( מתן היתר לפי תקנות אלה אינו בא להסיר אחריות מהמבקש‪ ,‬מעורך או עורכי‬
‫הבקשה‪ ,‬ממתכנן שלד הבנין ומהאחראי לביצוע השלד‪ ,‬בשל נזקים שייגרמו כתוצאה מאי‬
‫קיום ההוראות המפורטות בתוספת השניה‪.‬‬
‫)ד( מקום שבתקנות אלה מוטלת חובה לביצוע פעולה אחרי גמר הבניה ובאמצעות‬
‫מיתקנים שיש להתקינם על פי תנאי ההיתר‪ ,‬יצא בעל ההיתר ידי חובתו אם יתקין את‬
‫המיתקנים הדרושים לביצוע פעולה זו‪.‬‬

‫הוראות לעניין‬
‫אתר‬
‫)תיקון התשס"ח(‬

‫‪17‬א‪) .‬א( בתקנה זו ‪-‬‬
‫"אתר" ו"גורם אחראי" ‪ -‬כהגדרתם בתוספת החמישית;‬
‫"בניין" ‪ -‬לרבות חלק מבניין‪.‬‬
‫)ב( התוספת השניה תחול לגבי אתר‪ ,‬בכפוף לקבוע בתוספת החמישית‪.‬‬
‫)ג( בבניין חדש המוקם בתחום אתר‪ ,‬יתקיימו הוראות התוספת השניה‪ ,‬למעט בניין‬
‫משוחזר שלגביו יחולו הוראות התוספת החמישית‪.‬‬
‫)ד( בקשה להיתר בניה באתר‪ ,‬שאינה לבניין חדש‪ ,‬תוגש לוועדה המקומית בידי‬
‫הגורם האחראי על פי הוראות התוספת החמישית; ואולם רשאית הוועדה המקומית לתת את‬
‫ההיתר‪ ,‬אף שלא בהתאם להוראות התוספת החמישית‪ ,‬ובלבד שיתקיימו בבקשה להיתר שני‬
‫תנאים אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬הוגשה חוות דעת של הגורם האחראי הקובעת כי לא ניתן או שאין זה‬
‫מעשי למלא אחר ההוראות הקיימות או חלקן בלי לפגוע בערך השימורי של‬
‫האתר;‬
‫)‪ (2‬הוגשה חוות דעת של בעל מקצוע הקובעת כי אין בסטיה המבוקשת מן‬
‫ההוראות הקיימות‪ ,‬כדי לפגוע בבטיחות המבקרים והמשתמשים באתר‪ ,‬או כי‬
‫נקיטת אמצעים אחרים‪ ,‬כגון הצבת שלטי אזהרה‪ ,‬יש בה כדי להבטיח את‬
‫הבטיחות כאמור‪.‬‬
‫)המשך בעמוד הבא(‬

‫‪20596‬א‬

‫‪1.1.2010‬‬

‫‪-26-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫)ה( אם הגורם האחראי אינו רשות ציבורית‪ ,‬תהא הוועדה המקומית רשאית להתנות‬
‫את מתן ההיתר‪ ,‬כאמור בתקנת משנה )ד(‪ ,‬בהגשת חוות דעת מבעל מקצוע נוסף שיהיה‬
‫מוסכם על הצדדים‪ ,‬וההיתר יינתן בהסתמך על חוות דעתו‪.‬‬
‫היתר ועתקיו‬
‫]תיקונים‪:‬‬
‫התש"ם )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ג )מס' ‪,(2‬‬
‫התשנ"ב‪ ,‬התשס"ו‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫)א( היתר ייערך בטופס ‪ 3‬שבתוספת הראשונה וייחתם בידי יושב ראש הוועדה‬
‫‪.18‬‬
‫המקומית או יושב ראש ועדת המשנה של הוועדה המקומית והמהנדס‪.‬‬
‫)ב( להיתר יצורף עותק מכל נספח לבקשה‪ ,‬חתום בידי יושב־ראש הוועדה המקומית‬
‫או המהנדס‪ ,‬ועתקי הנספחים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫)ג( עותק אחד של ההיתר יישמר במשרדי הועדה המקומית‪.‬‬
‫)ד( עותק שני של ההיתר יוחזק בידי מנהל העבודה באתר הבניה ויוצג‪ ,‬לפי בקשתו‪,‬‬
‫לאדם שהורשה לכך על ידי הועדה המקומית‪ ,‬הועדה המחוזית‪ ,‬רשות הבריאות‪ ,‬הרשות‬
‫המקומית או מפקדת הג"א‪ ,‬לשוטר או לכבאי‪.‬‬
‫)ה( במקום בולט לעין בחזית הנכס יוצב‪ ,‬למשך תקופת הבניה במקום‪ ,‬שלט ברור‬
‫וקריא שיצוינו בו מספר היתר הבניה ותיאור מהות ההיתר‪.‬‬

‫אגרות‬

‫‪.19‬‬

‫הצמדה למדד‬
‫]תיקונים‪ :‬התשס"ב‬
‫)מס' ‪ ,(2‬התשס"ג[‬

‫‪19‬א‪) .‬א( סכומי אגרות הבניה המפורטים בתוספת השלישית יעודכנו ב־‪ 1‬בינואר של כל‬
‫שנה )להלן ‪ -‬יום העדכון( לפי שיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי‪.‬‬

‫בעד מתן היתר ישולמו האגרות שנקבעו בתוספת השלישית‪.‬‬

‫)ב( בתקנה זו ‪-‬‬
‫"מדד" ‪ -‬מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;‬
‫"המדד החדש" ‪ -‬המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;‬
‫"המדד היסודי" ‪ -‬המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון הקודם ולענין יום‬
‫העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה ‪ -‬המדד שפורסם ביום כ"ט בחשון‬
‫התשס"ב )‪ 15‬בנובמבר ‪.(2001‬‬
‫)ג( שר הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרות המפורטים בתוספת‬
‫השלישית כפי שעודכנו לפי תקנות משנה )א( ו־)ב(‪.‬‬
‫תוקפם של החלטה‬
‫לתת היתר ושל‬
‫היתר‬
‫]תיקון התשנ"ח‬
‫)מס' ‪[(4‬‬

‫)א( החלטת מוסד תכנון לתת היתר או לחדשו‪ ,‬תיחשב כבטלה בתום שנה מהיום‬
‫‪.20‬‬
‫שבו הודיע מוסד התכנון למבקש על אישור בקשתו‪ ,‬אם במשך התקופה האמורה לא הוצא‬
‫ההיתר; מוסד תכנון רשאי להאריך את התקופה בשנה נוספת אם ראה צורך לעשות כן‬
‫מטעמים מיוחדים שיירשמו‪.‬‬

‫‪20597‬‬

‫‪1.1.2009‬‬

‫‪-27-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫)ב( תוקפו של היתר הוא לשלוש שנים מיום הוצאתו‪ ,‬ואולם מוסד התכנון המוציא‬
‫את ההיתר רשאי‪ ,‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪ ,‬לתת היתר לתקופה של עד חמש שנים‪ ,‬אם‬
‫שוכנע כי היקפו ומורכבותו של נושא ההיתר מצדיקים זאת‪.‬‬
‫)ג( לא הוחל בעבודה או בשימוש בתוך שנה מיום הוצאת ההיתר‪ ,‬בטל ההיתר‪.‬‬
‫)ד( הופסקה העבודה לתקופה העולה על שנה בטל ההיתר‪.‬‬
‫חידוש היתר‬
‫]תיקון התשנ"ח‬
‫)מס' ‪[(4‬‬

‫‪20‬א‪) .‬א( מוסד התכנון יחדש את תוקפו של היתר‪ ,‬לבקשת בעל ההיתר או בעל זכות‬
‫בנכס‪ ,‬במקרים אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬הוחל בעבודה אך היא לא הושלמה בתוך תקופת תוקפו של היתר כאמור‬
‫בתקנה ‪)20‬ב(;‬
‫)‪ (2‬ההיתר פקע לפי הוראות תקנה ‪)20‬ג( או )ד(‪.‬‬
‫)ב( לא יחודש תוקפו של היתר אם קיימת מניעה בדין לחידושו‪.‬‬
‫)ג( חידושו של היתר לפי תקנה זו יהיה לשנתיים ממועד פקיעתו‪ ,‬ואולם מוסד‬
‫התכנון רשאי לחדשו לשנה נוספת‪ ,‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪.‬‬
‫)ד( חל שינוי בזהות בעל היתר או בעל זכויות בנכס‪ ,‬רשאי מוסד התכנון‪ ,‬לבקשת‬
‫בעל ההיתר או בעל הזכויות החדש בנכס‪ ,‬להוציא את ההיתר המחודש על שם הבעל החדש‬
‫של ההיתר או של הזכויות בנכס‪.‬‬
‫)ה( גרמו שריפה‪ ,‬הרס או אירוע אחר נזק לבנין‪ ,‬והבנין ניתן לשיקום בהתאם להיתר‬
‫שעל פיו הוקם‪ ,‬תחדש הועדה המקומית את ההיתר בהתאם לבקשת בעל ההיתר אם אין מניעה‬
‫תכנונית לכך‪ ,‬ובלבד שתנאי ההיתר אינם סותרים את החוק או תקנות לפיו‪ ,‬לרבות הוראותיה‬
‫של תכנית החלה על המקום; חל שינוי בבעלות או בזכויות בנכס‪ ,‬יוצא ההיתר המחודש על‬
‫שם הבעל או בעל הזכויות החדש בנכס‪.‬‬

‫תצהיר על גמר‬
‫עבודות של מקלט‬
‫]תיקונים‪:‬‬
‫התשל"ח )מס' ‪,(4‬‬
‫התשמ"ג )מס' ‪,(2‬‬
‫התשנ"ח )מס' ‪[(4‬‬

‫‪20‬א‪) .1‬א( בכל היתר לבנין או לתוספת בנין המחייב‪ ,‬על פי כל דין‪ ,‬הקמת מקלט אחד או‬
‫יותר‪ ,‬או המחייב שינויים במקלט‪ ,‬ימסור האחראי לביצוע השלד תצהיר לועדה המקומית‪,‬‬
‫בנוסח שבתוספת הרביעית‪ ,‬בדבר ביצוע העבודות האמורות‪ ,‬לא יאוחר מהדיווח בדבר‬
‫הביקורת על גמר הקמת השלד; המשך בניה באותו בנין‪ ,‬ללא מתן תצהיר כאמור יראו כבניה‬
‫ללא היתר‪.‬‬
‫)ב( החובות המנויות בתקנת משנה )א( יפורטו בהיתר‪.‬‬
‫)ג( שר הפנים רשאי לפטור סוגים של מבקשי היתר בנייה מקיום הוראות תקנה זו‪.‬‬

‫התרת שינויים‬
‫בהיתר בידי‬
‫המהנדס‬
‫)תיקון התשנ"ב(‬

‫‪20‬ב‪ .‬על התרת שינויים בהיתר בידי המהנדס‪ ,‬לפי סעיף ‪)145‬ה( לחוק יחולו הוראות‬
‫תקנות התכנון והבניה )התרת שינויים בהיתר בידי מהנדס ועדה מקומית(‪ ,‬התשנ"ב‪,1992-‬‬
‫ואולם הגשת הבקשה לשינויים כאמור תהיה לפי טופס ‪ 2‬בתוספת הראשונה‪.‬‬

‫‪20598‬‬

‫‪1.1.2009‬‬

‫‪-28-‬‬

‫תכנון ובניה‬
‫תעודת גמר‬
‫]תיקונים‪:‬‬
‫התשמ"ג )מס' ‪,(2‬‬
‫התשנ"ב‪ ,‬התשנ"ח‬
‫)מס' ‪ ,(4‬התשס"ב‪,‬‬
‫התשס"ו )מס' ‪,(2‬‬
‫התשס"ט[‬

‫)א( לפי בקשת בעל ההיתר יוציא לו המהנדס תעודה המעידה כי כל הבניה בוצעה‬
‫‪.21‬‬
‫בהתאם להיתר ולתנאיו )להלן ‪ -‬תעודת גמר(‪.‬‬
‫)ב( בעל ההיתר יגיש למהנדס בקשה לתעודת גמר לא יאוחר משנה ממועד‬
‫מתן אישור הרשות המאשרת לפי סעיף ‪157‬א)ה(‪) ,‬ה‪ (1‬או )ה‪ (2‬לחוק או ממועד פניית‬
‫המורשה להיתר לגופים המנויים בסעיף ‪157‬א)ה‪ (3)(2‬לחוק ובהוספה לבנין קיים‪ ,‬שינויו או‬
‫תיקונו ‪ -‬לא יאוחר משנה ממועד השלמת התוספת‪ ,‬השינוי או התיקון; יושב ראש הועדה‬
‫המקומית והמהנדס כאחד‪ ,‬רשאים‪ ,‬מטעמים מיוחדים שיפרטו בהחלטתם ובתנאים הנראים‬
‫להם נחוצים בנסיבות הענין‪ ,‬לדחות את המועד למתן תעודת גמר לתקופה שלא תעלה על‬
‫שנה נוספת‪.‬‬
‫)ב‪ (1‬תעודת גמר בחתימת ידו של המהנדס תהא ראיה לקיום תנאי ההיתר‪.‬‬
‫)ב‪) (2‬בוטלה(‪.‬‬
‫)ג( בקשה לתעודת גמר תיערך לפי טופס ‪ 4‬שבתוספת הראשונה; טופס כאמור‬
‫אפשר להשיג במשרדי כל ועדה מקומית‪.‬‬
‫)ד( אם לדעת המהנדס נעשתה והושלמה העבודה בהתאם להיתר וקויימו הוראות‬
‫תקנות אלה ותנאי ההיתר שקיומם לא נדחה לפי תקנת משנה )א(‪ ,‬יתן לבעל ההיתר תעודת‬
‫גמר חתומה בידו וערוכה לפי טופס ‪ 5‬שבתוספת הראשונה‪.‬‬
‫)ה( על אף האמור בתקנת משנה )ד(‪ ,‬לא תינתן תעודת גמר לבנין אלא לאחר‬
‫שמתכנן שלד הבנין מסר למהנדס הודעה בכתב שקיימת תכנית קונסטרוקציה מעודכנת‬
‫ושהיא נמצאת במשמורתו במקום שיפרט בהודעה‪.‬‬
‫)ו( המהנדס רשאי לדרוש כי תכנית הקונסטרוקציה תוצג לפניו לפני מתן תעודת‬
‫הגמר‪.‬‬
‫)ז( ניתן אישור הרשות המאשרת כאמור בתקנת משנה )א(‪ ,‬קודם שנסתיימו כל‬
‫העבודות הכלולות בהיתר הבניה‪ ,‬והופקדה בידי הוועדה המקומית ערבות בנקאית כאמור‬
‫בסעיף ‪157‬א)ה‪ (1‬לחוק‪ ,‬תוחזר למבקש עם תעודת הגמר‪ ,‬הערבות הבנקאית האמורה‪.‬‬

‫ערבות לביצוע‬
‫תנאי ההיתר‬
‫להוספה‪ ,‬שינוי או‬
‫תיקון בנין קיים‬
‫]תיקון התשס"ב‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫‪21‬א‪) .‬א( ועדה מקומית תתנה מתן היתר בניה להוספה לבנין קיים‪ ,‬שינויו או תיקונו בכך‬
‫שבעל ההיתר יפקיד בועדה המקומית ערבות בנקאית אוטונומית )להלן ‪ -‬הערבות( להבטחת‬
‫קיום תנאי ההיתר‪ ,‬על ידי בעל ההיתר; סכום הערבות יהיה צמוד למדד כמשמעו בתקנה‬
‫‪19‬א)ג(‪.‬‬
‫)ב( הערבות תהיה בגובה של פי עשרה משיעור האגרה לפי תקנה ‪ 19‬ובלבד‬
‫שלא תפחת מסך של ‪ 5,000‬שקלים חדשים ולא תעלה על סך של ‪ 100,000‬שקלים חדשים;‬
‫הסכומים הנקובים בתקנת משנה זו ישתנו לפי שיעור עליית המדד כמפורט בתקנה ‪19‬א; שר‬
‫הפנים יפרסם הודעה ברשומות בדבר הסכומים המעודכנים בהתאם לקבוע בתקנה ‪19‬א)ד(‪.‬‬

‫‪20598‬א‬

‫‪1.1.2009‬‬

‫‪-29-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫)ג( הועדה המקומית תהיה רשאית לפטור את בעל ההיתר מהפקדת ערבות‪ ,‬כולה‬
‫או חלקה‪ ,‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪.‬‬
‫)ד( בעל ההיתר יבטיח כי תוקפה של הערבות יהיה עד למתן האישור או תעודת‬
‫הגמר כאמור בסעיף קטן )ה(‪ ,‬ויאריכה ‪ 3‬ימים לפחות טרם פקיעתה‪.‬‬
‫)ה( הועדה המקומית תחזיר לבעל ההיתר את הערבות‪ ,‬עם מתן האישור בידי‬
‫הרשות המאשרת לפי סעיף ‪157‬א לחוק‪ ,‬או עם מתן תעודת גמר לפי תקנה ‪ ,21‬לפי המוקדם‬
‫מביניהם‪.‬‬
‫)ו( לא קיים בעל ההיתר את תנאי ההיתר‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬או שלא האריך את‬
‫תוקפה של הערבות כאמור בתקנת משנה )ד(‪ ,‬תהא רשאית הועדה המקומית לחלט את‬
‫הערבות‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬ולהשתמש בתמורתה לצורך קיום תנאי ההיתר ולכיסוי הוצאותיה‬
‫בקיום התנאים האמורים ובלבד שתיתן לבעל ההיתר הודעה מוקדמת של ארבעה עשר ימים‬
‫על כוונתה לחלט את הערבות‪.‬‬
‫)ז( החליטה הועדה לחלט חלק מהערבות‪ ,‬או שלא השתמשה במלוא הכספים‬
‫שחילטה לצורך קיום תנאי ההיתר ולכיסוי הוצאותיה‪ ,‬תשיב לבעל ההיתר את הכספים‬
‫הנותרים מיד עם תום קיום תנאי ההיתר וכיסוי הוצאותיה; כספים אלה יישאו הצמדה למדד‬
‫כמפורט בתקנת משנה )א(‪.‬‬
‫היתרי בניה לבנינים‬
‫מסויימים‬

‫היתרי בניה לבנינים המיועדים לעסקים‪ ,‬מלאכות ותעשיות המחוייבים ברשיון לפי‬
‫‪.22‬‬
‫חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪ ,1968-‬או לבנינים המיועדים למטרות ציבוריות או בריאות‪,‬‬
‫יינתנו על ידי הועדה המקומית לאחר התייעצות עם רשות הבריאות‪.‬‬

‫)תיקון התשל"ד(‬

‫‪.23‬‬

‫)בוטלה(‪.‬‬

‫]תיקון התשמ"ג‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫‪.24‬‬

‫)בוטלה(‪.‬‬

‫ביטול‬

‫‪.25‬‬

‫בטלים‪:‬‬
‫)‪ (1‬תקנות בנין ערים )רשיונות(;‬
‫)‪ (2‬תקנות תכניות בנין ערים )תרשימים(;‬
‫)המשך בעמוד הבא(‬

‫‪20598‬ב‬

‫‪1.1.2009‬‬

‫‪-30-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫)‪ (3‬תקנות בנין ערים )בניני ארעי(;‬
‫)‪ (4‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז המרכז )פיקוח על‬
‫בנינים והקמתם בשטחי תכנון ערים של מחוז המרכז(‪ ,‬התשט"ז‪;1955-‬‬
‫)‪ (5‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז תל–אביב )פיקוח על‬
‫בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז תל–אביב(‪ ,‬התשי"ח‪;1958-‬‬
‫)‪ (6‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז ירושלים )פיקוח על‬
‫בנינים והקמתם(‪ ,‬התשי"ח‪;1958-‬‬
‫)‪ (7‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז הדרום )פיקוח על‬
‫בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז הדרום(‪ ,‬התש"ך‪;1960-‬‬
‫)‪ (8‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז חיפה )שטח תכנון עיר‬
‫של חיפה( )פיקוח על בנינים והקמתם(‪ ,‬התש"ך‪;1960-‬‬
‫)‪ (9‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז הצפון )פיקוח על‬
‫בנינים והקמתם בשטחי תכנון ערים של מחוז הצפון(‪ ,‬התש"ך‪;1960-‬‬
‫)‪ (10‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז חיפה )פיקוח על בנינים‬
‫והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז חיפה(‪ ,‬התשכ"א‪;1961-‬‬
‫)‪ (11‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז ירושלים )טפסים‬
‫לבקשת היתר בניה ולהיתר בניה(‪ ,‬התשכ"ו‪;1965-‬‬
‫)‪ (12‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז תל–אביב )טפסים‬
‫לבקשת היתר בניה ולהיתר בניה(‪ ,‬התשכ"ג‪;1963-‬‬
‫)‪ (13‬חוק עזר לועדה המחוזית לתכנון ולבניה‪ ,‬מחוז חיפה )טפסים לבקשת היתר‬
‫בניה ולהיתר בניה(‪ ,‬התשכ"ד‪;1964-‬‬
‫)‪ (14‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז הצפון )טפסים לבקשת‬
‫היתר בניה ולהיתר בניה(‪ ,‬התשכ"ד‪;1964-‬‬
‫)‪ (15‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז הדרום )טפסים לבקשת‬
‫היתר בניה ולהיתר בניה(‪ ,‬התשכ"ד‪;1964-‬‬
‫)‪ (16‬תקנות התכנון והבניה )אגרת היתר לחממה(‪ ,‬התשכ"ח‪,1968-‬‬
‫)להלן ‪ -‬החיקוקים המבוטלים(‪.‬‬

‫‪20599‬‬

‫‪1.6.2006‬‬

‫‪-31-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫הוראות מעבר‬

‫על בקשה להיתר ובקשה לחידוש היתר לגבי בנין שלא הוחל בעבודה‪ ,‬שהוגשו עד‬
‫‪.26‬‬
‫תום שלושה חדשים מיום פרסומן של תקנות אלה ברשומות ועל בקשה לחידוש היתר אשר‬
‫ניתן לפי החיקוקים המבוטלים לגבי בנין שהוחל בעבודה‪ ,‬יחולו החיקוקים המבוטלים‪.‬‬

‫השם‬

‫‪.27‬‬

‫לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪-‬‬

‫‪."1970‬‬
‫תוספת ראשונה‬

‫]תיקונים‪:‬‬
‫התש"ם )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ג‪,‬‬
‫התשמ"ג )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ד‪ ,‬התשמ"ו‪,‬‬
‫התשנ"ב‪ ,‬התשנ"ח‪,‬‬
‫התשס"ב‪,‬‬
‫התשס"ג )מס' ‪,(3‬‬
‫התשס"ו[‬

‫טופס ‪ - 1 1‬בקשה להיתר‬
‫טופס ‪ - 1 2‬מיפרט‬
‫טופס ‪ - 1 3‬היתר‬
‫טופס ‪4‬‬
‫)תקנה ‪)21‬ג((‬
‫בקשה לתעודת גמר‬
‫תיק מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫א‬

‫ב‪.‬‬

‫אני הח"מ בעל היתר ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מספר זיהוי ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שמעני ב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬טלפון ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מבקש)ת( בזה‬
‫מהמהנדס של הועדה המקומית ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬לתת לי תעודת גמר לגבי‬
‫הבנין‪/‬העבודה המוגדר)ת( בהיתר הבניה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מתאריך ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בתחום הרשות המקומית ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬שכונה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫רחוב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬גוש ‪ . . . . . . . . . . . . . . . .‬חלקה ‪. . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תאריך ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬חתימת בעל ההיתר ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫)למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי אדם אחד בלבד(‬
‫אני החתום)ה( מטה האחראי לביקורת ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מספר זיהוי ‪. . . . . . . . . . . .‬‬
‫שמעני ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬טלפון ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מצהיר)ה( בזה שהבניה‪/‬שהעבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר‪ ,‬בוצעה בהתאם למפרט‬
‫ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪-‬‬
‫‪ ,1970‬ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר‪ ,‬פרט לתנאים המפורטים להלן שיושב ראש ומהנדס‬
‫הועדה המקומית כאחד בהחלטתם מתאריך ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬החליטו לדחות‬
‫את קיומם עד ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫_________________‬
‫‪ .1‬נוסח טפסים אלה הושמט‪.‬‬

‫‪20600‬‬

‫‪1.6.2006‬‬

‫‪-32-‬‬

. . .. . . .‬‬ ‫חתימת האחראי לביקורת‬ ‫אני‪ . . . .. .... . .‬בוצעה בהתאם למפרט ולנספחים‬ ‫שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . . . .. . . .‬‬ ‫מס' זהות ‪ .. . .. .. . . .1970-‬ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר‪ ..‬שהבניה שלגביו מבוקשת בזה תעורת גמר‪ ... . .. . .‬‬ ‫שמעני ‪ . . . . . . .. .... . .‫תכנון ובניה‬ ‫ואלה הם התנאים שקיומם נדחה‪:‬‬ ‫מועד אחרון לקיום‬ ‫התנאי‬ ‫מהות התנאי‬ ‫מועד החלטת יושב ראש ומהנדס‬ ‫הועדה המקומית על הדחיה‬ ‫‪.... .‬‬ ‫מצהיר בזה‪ .. .. . .1‬‬ ‫‪.. . .. ..‬החליטו‬ ‫לדחות את קיומם עד ‪ . . . . . .‬תנאיו ואגרות(‪ . ...‬פרט לתנאים המפורטים להלן שיושב‬ ‫ראש ומהנדס הועדה המקומית כאחד בהחלטתם מתאריך ‪ .... . . . .. .. ..... . ..‬על‬ ‫ביצוע העבודה‪ . . ..‬‬ ‫תאריך‬ ‫)למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי יותר מאדם אחד(‬ ‫אנו החתומים מטה מצהירים בזה‪ .. . . . . . . . . .. ... . . ... . .. .... . . . . .... . .. . . ..‬טל' ‪. ... . . . .‬כל אחד לגבי תחום פעולתו‪ . . ..... .. . . .‬תנאיו‬ ‫ואגרות(‪ . . ... .‬ואלה הם התנאים שקיומם‬ ‫נדחה‪:‬‬ ‫מהות התנאי‬ ‫מועד החלטת יושב מועד‬ ‫אחרון לקיום התנאי‬ ‫ראש ומהנדס הועדה המקומית‬ ‫על הדחיה‬ ‫‪. .. . . ..‬התש"ל‪.. .. .. .2‬‬ ‫‪. . .. . . .. . .. . . . .. .1‬‬ ‫‪..‬שהבנין שלגביו מבוקשת בזה תעודת‬ ‫גמר נבנה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . . . . . .‬בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון‪ . . .3‬‬ ‫‪..3. . .. ... . ..‬פרט לתנאים שפורטו לעיל אשר הוחלט לדחות את‬ ‫קיומם‪. . . . . . ... . . .. .. . . . .. . . . . .. . ... .... . ..3‬‬ ‫‪20601‬‬ ‫‪1. . . . . . .. .2002‬‬ ‫‪-33-‬‬ ... . . ... .. .. . . . . . . . .. . ..‬עורך הבקשה‪/‬עורך הבקשה הראשי ‪. . . ..1970-‬‬ ‫ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר‪ .. .. . .‬‬ ‫חתימת עורך הבקשה‪/‬עורך הבקשה הראשי‬ ‫‪. .. . . .... . . . ..‬בתחום תכנון אדריכלי‪ ..‬‬ ‫‪.. . . . . .. . . . .‬התש"ל‪ . ...1‬‬ ‫‪. .. .. . . . . . ... . . .. . . .. . . .. ..‬מס' רישיון ‪.. .. .. . . ... .‬‬ ‫תאריך‬ ‫ב‪.. ... .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. ... . . . . .2‬‬ ‫‪. . . . . .

..‬‬ ‫אני מתכנן שלד הבנין ‪ . . . .‬בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪. .. . . . . .3‬‬ ‫‪. . . ... . .. . .. . . . ..‬‬ ‫‪.. . . .. ... . . . .. . . ..‬‬ ‫שמעני ב ‪ . . . . .. .. .. . . . . . .. ..‬‬ ‫טל' ‪ .. .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . ... .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .‬‬ ‫חתימת מתכנן שלד הבנין‬ ‫אני האחראי לביצוע השלד ‪ .‬‬ ‫תנאיו ואגרות(‪ . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . .. . .... . . .. ... ... . . .. . .. . . ... . . . . . . . . . ... . . .... . .. . . . . . . .. . .. .. . . .... . . .4‬‬ ‫‪. . . .. ..1970-‬‬ ‫ג‪. . . .. . . . . .. . .‬‬ ‫‪. . ..2002‬‬ ‫‪-34-‬‬ ... . . . . .... . . .2‬‬ ‫‪. . . .‬מספר זיהוי ‪. . . . .. .... . .‬מאופן ביצוע השלד ואיכותו‪. .. .‬התש"ל‪. .‬שהבניה‪/‬העבודה שלגביה מבוקשת תעודת גמר‪.. . . . . . .. .‬בהסתמך על הבקורת שערכתי‬ ‫במסגרת פיקוח עליון על ביצוע העבודה‪ ... .. . . . . . . . . ..‬‬ ‫תאריך‬ ‫‪20602‬‬ ‫‪.. . . .‬‬ ‫‪.. . . . .. .... . . . . ... . . . ... . . . .... . . .. . . .. . . . . . ... ... .‬‬ ‫בוצעה בהתאם לבקשה והמיפרט שאושרו‪ . . . .‬‬ ‫תאריך‬ ‫ד‪.1‬‬ ‫‪. . . .. . . . . . . . .. ..‬מספר זיהוי ‪. . . . .. . . .. .‬שמענו ‪.‬‬ ‫מס' רשיון ‪ . .. . ..‬טלפון ‪ .. . . . . .. . . . .. .. .‬מצהיר בזה‪ . . .. . . . .. . .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ..‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת ראשונה(‬ ‫שם האחראי‬ ‫לביקורת‬ ‫המען‬ ‫מספר זיהוי‬ ‫מספר‬ ‫טלפון‬ ‫תחום הפעולה על‬ ‫פי בקשת ההיתר‬ ‫או הודעה לועדה‬ ‫המקומית‬ ‫חתימות‬ ‫‪.. . .. . . . . . . . . . . .‬‬ ‫חתימת האחראי לביצוע השלד‬ ‫‪1. . . ...3. . . . . . . . .... . .‬‬ ‫אני מצהיר)ה( בזה ששלד הבנין הוקם בהשגחתי המלאה‪/‬בהשגחה המלאה שלי ושל קודמי‬ ‫בתפקיד של האחראי לביצוע השלד האמור וכי אין כל סכנה נשקפת כיום ובעתיד לבני אדם‬ ‫שישתמשו בבנין האמור‪ . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . .‬מצהיר)ה( בזה‬ ‫שהבניה‪/‬העבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר בוצעה בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה‬ ‫שנערכה בידי‪/‬בידי ‪. . .‬תנאיו ואגרות(‪ . . . . .5‬‬ ‫תאריך ‪...

‫תכנון ובניה‬

‫טופס ‪5‬‬
‫)תקנה ‪)21‬ד((‬
‫תעודת גמר‬
‫מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תיק מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫גוש ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬חלקה ‪. . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫היתר מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מיום ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הועדה המקומית לתכנון ולבניה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי תקנה ‪)21‬ד( לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪,1970-‬‬
‫אני מאשר בזה‪ ,‬על יסוד הדיווחים וההצהרות שהוגשו כנדרש לפי התקנות האמורות‪ ,‬שהבנין‪/‬התוספת‬
‫לבנין‪/‬השינוי בבנין הנמצא בתחום הרשות המקומית ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬שכונה‬
‫‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬רחוב ‪ . . . . . . .‬מס' ‪ . . . . . . . .‬נבנה‪/‬הושלם‪/‬הותאם לפי תנאי ההיתר‪,‬‬
‫למעט התנאים המפורטים להלן שקיומם נדחה בהחלטתם של יושב ראש ומהנדס הועדה המקומית‬
‫כאחד עד תאריך ‪ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬וכי מותר להשתמש בבנין למטרות‬
‫המפורטות בהיתר‪.‬‬

‫)המשך בעמוד הבא(‬

‫‪20602‬א‬

‫‪1.3.2002‬‬

‫‪-35-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת ראשונה(‬
‫אלה הם התנאים של ההיתר שקיומם נדחה‪:‬‬
‫מועד אחרון לקיום‬
‫התנאי‬

‫מהות התנאי‬

‫מועד החלטת יושב ראש ומהנדס‬
‫הועדה המקומית על הדחיה‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫המהנדס ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חתימה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תאריך ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫עותק החישובים הסטטיים שמור ב ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מס' רישום ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬בתיק מס' ‪ . . . . . . . . . . . . .‬בפילם מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫עותק מתכנית הקונסטרוקציה שמור אצל מתכנן שלד הבנין ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מענו ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מס' טלפון ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫טופס ‪6‬‬
‫)תקנה ‪2‬א)‪((7‬‬
‫תצהיר של דייר בבקשה לביצוע עבודה או שימוש‬
‫שניתן להתירם על ידי בית דין לשכירות‬
‫אני החתום‪/‬ה* מטה‪ ,‬מצהיר‪/‬ה* בזה לאמור‪:‬‬
‫‪.1‬‬

‫שמי הוא ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬ומעני הוא ב ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫)ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה(‬

‫‪.2‬‬

‫ברחוב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אני מחזיק‪/‬ה* בנכס שהוא ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫)תאר את מהות הנכס‪ :‬דירה‪ ,‬בית עסק(‬

‫והנמצא ב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬ברח' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫)ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה(‬
‫כדייר לפי חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[‪ ,‬התשל"ב‪.1972-‬‬
‫_________________‬
‫* מחק את הטעון מחיקה‪.‬‬

‫‪20603‬‬

‫‪1.3.1993‬‬

‫‪-36-‬‬

‫תכנון ובניה‬
‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה למתן היתר בניה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית‬
‫דין לשכירות לפי סעיף ‪)37‬א( לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[‪ ,‬התשל"ב‪ ,1972-‬או לבצעם‬
‫בהסכמתו של בעל הבית‪.‬‬
‫אני נותן‪/‬ת* תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי‪/‬ה* לענשים‬
‫הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‬
‫‪......................................‬‬
‫חתימת המצהיר‬
‫אני החתום מטה ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מאשר בזה‬
‫שם ותואר‬

‫כי ביום ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬התייצב בפני ה'‪/‬הגב' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שהזדהה לשביעת רצוני על‪-‬ידי ‪/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬המוכר‪/‬ת לי אישית*‬
‫ולאחר שהזהרתיו‪/‬ה כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה‪/‬תהיה צפוי‪/‬ה לענשים הקבועים‬
‫בחוק אם לא יעשה‪/‬תעשה כן‪ ,‬חתם‪/‬ה* מרצונו‪/‬ה* החפשי על התצהיר דלעיל‪.‬‬
‫‪.......................................‬‬
‫חתימת הרשות המאשרת**‬

‫טופס ‪7‬‬
‫)תקנה ‪2‬ב)‪((4‬‬
‫תצהיר של בעלים ‪ /‬חוכר של דירה בבית משותף בקשר להיתר בניה‬
‫אני החתום‪/‬ה מטה מצהיר‪/‬ה בזה לאמור‪:‬‬
‫שמי הוא ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬ומעני הוא ב ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪.1‬‬
‫)ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה(‬
‫ברחוב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫_________________‬
‫מחק את הטעון מחיקה‪.‬‬
‫*‬
‫רשויות מאשרות הן‪:‬‬
‫**‬
‫)‪ (1‬שופט;‬
‫)‪ (2‬דיין בבית‪-‬דין דתי;‬
‫)‪ (3‬היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬פרקליט המדינה‪ ,‬פרקליט מחוז‪ ,‬פרקליט נפה‪ ,‬סגני פרקליט‬
‫המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריהם;‬
‫)‪ (4‬עורך‪-‬דין;‬
‫)‪ (5‬ראש רשות מקומית;‬
‫)‪ (6‬אדם אחר שהסמיכו לכך שר המשפטים‬

‫‪20604‬‬

‫‪1.3.1993‬‬

‫‪-37-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת ראשונה(‬
‫‪2‬‬

‫אני הבעלים‪/‬החוכר של הדירה הידועה כ ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫גוש‪ ,‬חלקה‬

‫והנמצאת ב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬ברח' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫)ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה(‬

‫‪3‬‬

‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬

‫הבעלים‪/‬חוכרים של יתר הדירות בבית שבו נמצאת דירתי הנ"ל הנם כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬שם הבעלים‪/‬החוכר של דירה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬קומה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ .2‬שם הבעלים‪/‬החוכר של דירה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬קומה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3‬‬
‫‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4‬‬
‫חלקת הרכוש המשותף היא חלקה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬גוש ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫והיא כוללת ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה למתן היתר בניה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫לפרש בקצרה‬

‫‪6‬‬

‫אני נותן‪/‬ת תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי‪/‬ה לענשים‬
‫הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‬

‫‪...................................‬‬
‫חתימת המצהיר‬
‫אני התתום מטה ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מאשר בזה‬
‫שם ותואר‬
‫כי ביום ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬התייצב בפני ה'‪/‬הגב' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שהזדהה לשביעת רצוני על–ידי ‪/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬המוכר‪/‬ת לי אישית*‬
‫ולאחר שהזהרתיו‪/‬ה* כי עליו‪/‬ה* להצהיר את האמת וכי יהיה‪/‬תהיה* צפוי‪/‬ה* לענשים הקבועים בחוק‬
‫אם לא יעשה‪/‬תעשה* כן‪ ,‬חתם‪/‬ה* מרצונו‪/‬ה* החפשי על התצהיר דלעיל‪.‬‬
‫‪...............................‬‬
‫חתימת הרשות המאשרת**‬

‫_________________‬
‫מחק את הטעון מחיקה‪.‬‬
‫*‬
‫רשויות מאשרות הן‪:‬‬
‫**‬
‫)‪ (1‬שופט;‬
‫)‪ (2‬דיין בבית‪-‬דין דתי;‬
‫)‪ (3‬היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬פרקליט המדינה‪ ,‬פרקליט מחוז‪ ,‬פרקליט נפה‪ ,‬סגני פרקליט‬
‫המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריהם;‬
‫)‪ (4‬עורך‪-‬דין;‬
‫)‪ (5‬ראש רשות מקומית;‬
‫)‪ (6‬אדם אחר שהסמיכו לכך שר המשפטים‪.‬‬

‫‪20605‬‬

‫‪1.3.1993‬‬

‫‪-38-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫טופס ‪8‬‬
‫)תקנה ‪2‬ב)‪((4‬‬
‫תצהיר של נציגות הבית המשותף בדבר הרכב הבעלות של הבית המשותף‬
‫לגבי בקשה להיתר בניה‬
‫אנו החתומים מטה‪ ,‬נציגות הבית המשותף הנמצא ברח' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מצהירים בזה לאמור‪:‬‬
‫‪.........................‬‬

‫ומעננו הוא‪:‬‬

‫‪...........................‬‬

‫‪.1‬‬

‫שמנו הוא‬

‫‪.2‬‬

‫אנו הננו הנציגות של הבית המשותף הנ"ל‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫הבעלים‪/‬חוכרים של הדירות בבית המשותף הנ"ל הנם כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 1‬שם הבעלים‪/‬החוכר של דירה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬קומה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ 2‬שם הבעלים‪/‬החוכר של דירה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬קומה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ 3‬שם הבעלים‪/‬החוכר של דירה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬קומה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ 4‬שם הבעלים‪/‬החוכר של דירה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬קומה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫‪.4‬‬

‫חלקת הרכוש המשותף היא חלקה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬בגוש ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫והיא כוללת ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫‪.5‬‬

‫תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה להיתר בניה של ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ומענו הוא ב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬הרח' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫‪.........................‬‬

‫‪...........................‬‬

‫‪.........................‬‬

‫‪...........................‬‬

‫)ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה(‬

‫מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬בבית המשותף הנ"ל‪.‬‬
‫‪.6‬‬

‫אנו נותנים תצהיר זה לאחר שהוזהרנו כחוק לומר את האמת וכי נהיה צפויים לענשים‬
‫הקבועים בחוק אם לא נעשה כן‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‬
‫‪..........................................‬‬
‫חתימת נציגות הבית המשותף‬

‫‪20606‬‬

‫‪1.3.1993‬‬

‫‪-39-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת ראשונה(‬
‫אני החתום מטה ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מאשר בזה‬
‫שם ותואר‬
‫כי ביום ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬התייצב בפני ה'‪/‬הגב' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שהזדהה לשביעת רצוני על‪-‬ידי ‪ / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬המוכר‪/‬ת לי‬
‫אישית* ולאחר שהזהרתיו‪/‬ה* כי עליו‪/‬ה* להצהיר את האמת וכי יהיה‪/‬תהיה* צפוי‪/‬ה* לענשים הקבועים‬
‫בחוק אם לא יעשה‪/‬תעשה* כן‪ ,‬חתם‪/‬ה* מרצונו‪/‬ה* החפשי על התצהיר דלעיל‪.‬‬
‫‪.............................‬‬
‫חתימת הרשות המאשרת**‬

‫_________________‬
‫מחק את הטעון מחיקה‪.‬‬
‫*‬
‫רשויות מאשרות הן‪:‬‬
‫**‬
‫)‪ (1‬שופט;‬
‫)‪ (2‬דיין בבית–דין דתי;‬
‫)‪ (3‬היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬פרקליט המדינה‪ ,‬פרקליט מחוז‪ ,‬פרקליט נפה‪ ,‬סגני פרקליט‬
‫המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריהם;‬
‫)‪ (4‬עורך–דין;‬
‫)‪ (5‬ראש רשות מקומית;‬
‫)‪ (6‬אדם אחר שהסמיכו לכך שר המשפטים‪.‬‬
‫]תיקון התשס"ה‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫טופס ‪9‬‬
‫)תקנה ‪)2‬ה((‬
‫תצהיר של מתכנן השלד‬
‫אני החתום)ה( מטה‬
‫שם משפחה ופרטי‬

‫מס' זהות‬

‫מס' רישיון מהנדס‬

‫הגר)ה( ב ‪-‬‬
‫יישוב רחוב או שכונה‬

‫מס'‬

‫מתכנן השלד של הבנין הנבנה ב‪-‬‬
‫כתובת‬
‫ועל פי היתר בניה מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫גוש וחלקה‬

‫מצהיר בזה לאמור‪:‬‬
‫אני אחראי לתכנון שלד הבנין הנזכר לעיל והתכנון נעשה על פי כל דין החל על תכנון שלד‪,‬‬
‫‪.1‬‬
‫בהתאם להיתר הבניה לרבות בהתאם להוראות העוסקות בשלד הבנין בחלק ה' בתוספת‬
‫השניה )להלן ‪ -‬חלק ה'( וכמפורט להלן‪:‬‬
‫)א( העומסים האופייניים בבנין חושבו על פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 412‬והעומסים האופייניים‬
‫השימושיים בבנין הם‪; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫)ב( עומסי הרוח חושבו על פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪;414‬‬

‫‪20607‬‬

‫‪1.6.2005‬‬

‫‪-40-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬

‫)ג( תכן עמידות המבנה ברעידות אדמה נעשה על פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪;413‬‬
‫)ד( הקרקע שבה הוקם הבנין נבדקה והביסוס תוכנן על פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪;940‬‬
‫)ה( שלד מבטון מזוין תוכנן על פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 466‬על חלקיו;‬
‫)ו( שלד מפלדה תוכנן על פי התקן הישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 1225‬חלק ‪;1‬‬
‫)ז( גשרים לכלי רכב‪ ,‬להולכי רגל ולרכבות תוכננו על פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪;1227‬‬
‫)ח( כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבנין מתאימים לדרישות התקנים‬
‫המתאימים והם בהתאם להוראות חלק ה';‬
‫)ט( אני מתחייב לבדוק את תוצאות בדיקות שלד הבנין ומרכיביו כפי שיבוצעו על פי‬
‫התקנים המתאימים ובהתאם להוראות התוספת השניה וליתן הנחיות מתאימות לאחראי‬
‫לביצוע השלד‪ ,‬ככל שיידרש;‬
‫)י( בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬לא תכננתי כל תקרת צלעות שלא על פי כל‬
‫דרישות תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 466‬חלק ‪.2‬‬
‫תכננתי אח השלד בהתאם לשיטת הבניה התואמת את הוראות כל דין‪ ,‬לרבות פרט ‪5.03‬‬
‫בתוספת השניה‪.‬‬
‫במקרה של תוספת לבנין קיים ‪ -‬תכננתי את השלד באופן שיובטח כי הבנין הקיים יוכל‬
‫לשאת את העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו בשל התוספת לבנין‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‬
‫חתימת המצהיר‬

‫]תיקון התשס"ה‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫טופס ‪10‬‬
‫)תקנה ‪)2‬ו((‬
‫תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין‬
‫אני החתום)ה( מטה‬
‫שם משפחה ופרטי‬

‫מס' זהות‬

‫מס' רישיון מהנדס‬

‫הגר)ה( ב ‪-‬‬
‫יישוב רחוב או שכונה‬
‫מתכנן השלד של הבנין הנבנה ב‪-‬‬
‫כתובת‬
‫ועל פי היתר בניה מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫מס'‬
‫גוש וחלקה‬

‫מצהיר בזה לאמור‪:‬‬
‫אני אחראי לביצוע שלד הבנין הנזכר לעיל ואני מצהיר כי השלד בוצע על פי כל דין החל על‬
‫‪.1‬‬
‫ביצוע השלד‪ ,‬בהתאם להיתר הבניה ולרבות בהתאם להוראות העוסקות בשלד הבנין בחלק ה'‬
‫בתוספת השניה‪ ,‬בהתאם לתכניות שערך מתכנן שלד הבנין‪ ,‬וכמפורט להלן‪:‬‬

‫‪20608‬‬

‫‪1.6.2005‬‬

‫‪-41-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת ראשונה(‬

‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬

‫)א( הקרקע נבדקה והביסוס בוצע על פי תכנונו של מתכנן השלד;‬
‫)ב( שלד מבטון מזוין הוקם על פי הוראות הביצוע בתקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 466‬על חלקיו; ועל‬
‫פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 904‬לענין טפסות ות"י ‪ 1139‬לענין פיגומים;‬
‫)ג( כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבנין מתאימים לדרישות התקנים‬
‫המתאימים והם בהתאם להוראות חלק ה' בתוספת השניה;‬
‫)ד( כל בדיקות שלד הבנין ומרכיביו בוצעו על פי התקנים המתאימים ובהתאם להוראות‬
‫התוספת השנייה; תוצאות הבדיקות הועברו למתכנן השלד ובוצעו תיקונים על פי‬
‫הנחיותיו‪ ,‬ככל שניתנו;‬
‫)ה( בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬לא ביצעתי כל תקרת צלעות שלא בהתאם להוראות‬
‫הביצוע בתקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 466‬חלק ‪.2‬‬
‫הקמת השלד נעשתה בהתאם לשיטת הבניה התואמת את הוראות כל דין‪ ,‬לרבות פרט ‪5.03‬‬
‫בתוספת השניה‪.‬‬
‫במקרה של תוספת לבנין קיים ‪ -‬ביצעתי את השלד באופן שיובטח כי הבנין יוכל לשאת את‬
‫העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו בשל התוספת לבנין‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‬
‫חתימת המצהיר‬

‫תוספת שניה‬

‫)תקנה ‪(17‬‬
‫]תיקון התשס"ז‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫חלק א'‪ :‬מיתקני תברואה‬

‫התקנת מיתקני‬
‫תברואה‬
‫]תיקון התשס"ז‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫‪ 1.01‬מיתקני תברואה ייבנו ויותקנו בהתאם להל"ת‪ ,‬לכללי המים )אבזרים לצורכי בית(‪,‬‬
‫התשכ"ד‪ ,1964-‬ולתקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 1205‬על חלקיו מלבד חלק ‪) 5‬להלן ‪ -‬תקן ‪.(1205‬‬

‫חובה לספק מי‬
‫שתיה‬
‫]תיקון התשס"ז‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫‪) 1.02‬א( לכל בנין המיועד לשימוש בני אדם יסופקו מים באיכות של מי שתיה בהתאם‬
‫לתקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתיה(‪ ,‬התשל"ד‪.1974-‬‬
‫)ב( המהנדס רשאי‪ ,‬באישור רשות הבריאות ומטעמים מיוחדים שיירשמו הנוגעים‬
‫לאופי השימוש בבנין‪ ,‬לפטור בנין או חלק ממנו מהוראות פרט משנה )א(‪.‬‬

‫הפרדה בין מי‬
‫שתיה ומים שאינם‬
‫מי שתיה‬
‫]תיקון התשס"ז‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫‪ 1.03‬בנכס שמותקנת בו מערכת לאספקת מים שאינם מי שתיה‪ ,‬תותקן איתה מערכת‬
‫בנפרד מהמערכת לאספקת מי שתיה‪ ,‬כמפורט בהל"ת‪.‬‬

‫‪20608‬א‬

‫‪1.10.2007‬‬

‫‪-42-‬‬

‬ ‫)ג( לבנין או לחלק ממנו הותקן מד–מים ראשי המודד את צריכת המים‬ ‫הכללית.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬בהתקיים תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( לבנין אין צריכת מים משותפת. כאשר לחץ המים של רשת האספקה הציבורית אינו מתאים לנדרש‪.‫תכנון ובניה‬ ‫צנרת ואבזרי‬ ‫מערכת לאספקת‬ ‫מים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20608‬ב‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (2‬מד–מים ראשי‪ .‬ ‫)‪ (2‬יתקיימו בהם דרישות ההל"ת והתקן הישראלי‪ .‬בהתקיים תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( הבנין או חלק ממנו בו לא מותקן מד–מים נפרד אינו מיועד או משמש‬ ‫למגורים.‬‬ ‫)ב( לחץ וספיקת המים וקוטרם של הצנרת ואבזריה יתאימו לדרישות ההל"ת‬ ‫ויתוכננו לפי ההל"ת.‬בבנין ומחוץ לבנין ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬יתוכננו וייבנו באופן המבטיח את פעולתם התקינה.‬‬ ‫)ד( להפסקת פעולתה של מערכת לאספקת מים בבנין‪ .‬ ‫)ד( הבנין אינו בנין גבוה או בנין רב קומות‪.‬ ‫)ב( בוצעה הכנה להרכבה עתידית של מד–מים נפרד.‬‬ ‫כמות ולחץ המים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.05‬א( חיבור מערכת לאספקת מים בבנין יבוצע באמצעות מד–מים ראשי ומדי–מים‬ ‫נפרדים לכל צרכן מים בבנין וכמפורט בהל"ת‪.‬ת"י ‪ .1‬התקנת‬ ‫מיתקני תברואה ובדיקתם ‪ -‬מערכת שרברבות‪ :‬מערכת הספקת מים קרים‬ ‫וחמים‪.1205.‬ ‫)ב( לכל יחידה בבנין מותקן מד–מים נפרד.‬‬ ‫צנרת ואבזרי מערכת לאספקת מים‪ .06‬א( אספקת המים תהא בכמות ובלחץ המאפשרים את פעולתם התקינה והשקטה של‬ ‫מיתקני התברואה בתנאי שימוש רגילים‪. השסתום יותקן במקום שהגישה אליו נוחה ועל פי‬ ‫המפורט בהל"ת‪.‬שסתום מפסיק ראשי.‬‬ ‫יינקטו אמצעים להתאמת לחץ המים כמפורט בהל"ת‪.‬יותקן לצד מוצאו של‬ ‫מד–המים הראשי‪ .10.‬ ‫)ג( כל מדי–המים של הבנין מותקנים סמוך לנכס.‬המהנדס רשאי לפטור מהתקנת ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מד–מים נפרד‪ .‬יותאם מד–המים הראשי לדרישות‬ ‫המיוחדות המפורטות בהל"ת לענין זה‪.‬‬ ‫)ג( הותקנה בבנין מערכת לכיבוי אש במים‪ .04‬‬ ‫התקנת מד–מים‬ ‫ושסתום מפסיק‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.2007‬‬ ‫‪-43-‬‬ .

‬אלא אם כן קבעה הוועדה המקומית‬ ‫אחרת‪.‬במקרים‬ ‫שבהם נדרשת אספקת מים חמים על פי ההל"ת‪.‬שיותקנו על גגו של בנין‪ . איכות המים במכלים תובטח‬ ‫על פי המפורט בהל"ת‪.‬‬ ‫התקנת מערכת‬ ‫לאספקת מים חמים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‬‬ ‫מקום מגורים או מקום שהייה לילדים‪ .‬כולו או חלקו‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התשנ"ג‪ .‬ ‫)‪ (3‬בבנינים לאוכלוסיה רגישה‪ .‬לא תרד‬ ‫מ–‪ 55°c‬בנקודת החזרה לאוגר.‬מכלי התפשטות‪ .‬יותקנו המכלים בכמות ובנפח הנדרשים על פי ההל"ת.45°c‬‬ ‫לענין פרט זה‪" .‬‬ ‫)ב( במכלי אגירה ובקולטים‪ .‬מעון יום וכל מוסד חינוכי אחר‪ .‬מד לחץ ואמצעים להגבלת טמפרטורת המים החמים אשר‬ ‫יבטיחו כי טמפרטורת המים לא תעלה על המפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬טמפרטורת המים החמים במערכת מי צריכה חמים בלא סחרור‪ .‬ ‫)‪ (3‬הצבע של מכל האגירה יהא לבן‪ .‬‬ ‫אמצעי בטיחות‬ ‫והגבלת‬ ‫טמפרטורה‬ ‫במערכת לאספקת‬ ‫מים חמים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המכל והקולט לא יהוו מפגע חזותי.2007‬‬ ‫‪-44-‬‬ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬טמפרטורת המים החמים בנקודת המוצא לא‬ ‫תעלה על ‪.‬גן ילדים‪ .55°c‬‬ ‫)‪ (2‬טמפרטורת המים החמים במערכת מי צריכה חמים מסוחררת‪ .‬ ‫)‪ (2‬המכלים ירוכזו במבנה או במבנים שישתלבו מבחינה ארכיטקטונית בבנין‬ ‫כולו.‬לזקנים‪ .‬יקוימו לשביעות רצונה של‬ ‫הוועדה המקומית‪ .1.07‬א( מערכת לאספקת מים חמים תותקן בכל הקבועות בבנין או בחלק ממנו‪ .1993-‬ולרבות בית ספר‪ .08‬מערכת לאספקת מים חמים תצויד באמצעי בטיחות כמפורט בהל"ת‪ .‬‬ ‫חובת התקנת‬ ‫מערכת סולרית‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .09‬א( בבנין תותקן מערכת סולרית לאספקת מים חמים‪.‬‬ ‫לפטור מהתקנת מערכת לאספקת מים חמים בבנין או בחלק ממנו‪ .‬לא תעלה‬ ‫על ‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ג( במקרים שבהם נדרשת התקנתם של מכלי כובד ליניקת מים לצורך הגברת‬ ‫לחץ‪ .‬והכל‬ ‫כשהם מחוץ למשפחתם‪ .‬‬ ‫)ג( מערכת לאספקת מים חמים תהא אחת או יותר מסוגי המערכות המפורטות‬ ‫בהל"ת ותותקן על פי המפורט בתקנות אלה ובהל"ת‪.‬‬ ‫‪20609‬‬ ‫‪1.‬ובכלל זה‬ ‫שסתומי בטיחות‪ .‬בתי‬ ‫חולים ומרפאות‪.‬בנין לאוכלוסיה רגישה" ‪ -‬מעון המשמש או נועד לשמש‪ .‬‬ ‫)ב( המהנדס רשאי‪ .‬מטעמים מיוחדים שיירשמו הנוגעים לאופי השימוש בבנין‪.10.‬לבעלי מום גופני או ללוקים בשכלם‪ .‬או מוסד כהגדרתו בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים‬ ‫בסמים‪ .‬לפי פרט משנה )א(‪.

‬‬ ‫בית שימוש בבנין‬ ‫ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫)ב( מידות מרחבי השימוש יתאימו לנדרש בהל"ת‪.13‬קבועות שרברבות יהיו עשויים מחומר חלק ובלתי סופג ויותקנו בצורה המאפשרת‬ ‫גישה נוחה לניקוי ולשימוש וכמפורט בהל"ת‪.‬‬ ‫)ד( הוראות פרט זה לא יחולו על בנין רב–קומות ועל בנין או חלק מבנין‪ .‬יהיה שטח המדור‬ ‫המיועד לנשים ומספר הקבועות שבו בהתאם לקבוע ב"טבלאות סידורים תברואיים‬ ‫מינימליים בבנינים" שבהל"ת )בפרט זה ‪ -‬הטבלאות(‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( במערכת סולרית תותקן מערכת גיבוי כדי לספק אנרגיה לחימום מים למקרים‬ ‫שבהם מקור קרינת השמש אינו מספיק למטרה זו‪.‬אין‬ ‫אפשרות לנצל את אנרגיית השמש ניצול של ממש‪ .14‬א( בכל דירה וחלק אחר מבנין המיועד לשימוש בני אדם יותקנו סידורים תברואיים‬ ‫בכמות מספקת כנדרש בהל"ת‪.11‬א( במיתקני תברואה יותקנו מכשירי בטיחות ואמצעים להגבלה ולוויסות‬ ‫טמפרטורת המים‪ .‬‬ ‫מניעת בזבוז מים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‬לרבות בקו סניקה של מערכת מתזים‪ .‬רשאית היא לפטור את מבקש ההיתר מהוראות פרט‬ ‫זה‪ .‬‬ ‫שטיפה וחיטוי של‬ ‫מערכת מי שתיה‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬‬ ‫)ב( הבידוד של צינורות ואבזרי מיתקני תברואה יהיה מחומר בלתי דליק בהתאם‬ ‫לתקן הישראלי‪ .755‬תגובות בשריפה של חומרי בניה ‪ -‬שיטות בדיקה וסיווג‪.2007‬‬ ‫‪-45-‬‬ .‬‬ ‫)ג( מערכת לאספקת מים חמים תכלול אמצעים לסחרור מים בהתאם להל"ת‪.‬לפי סוג הבנין‪.10‬א( מיתקני תברואה יתוכננו ויותקנו באופן שימנע בזבוז מים ושתידרש כמות מים‬ ‫מינימלית להפעלתם‪ .‬לניקוים ולאחזקתם כהלכה‪.‬‬ ‫‪20610‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫קבועות שרברבות‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.10.‬לפני שייעשה בה שימוש‪. ואולם לא תיתן הוועדה המקומית פטור לפי פרט זה‪.15‬א( בבית שימוש בבנין ציבורי כהגדרתו בסעיף ‪158‬ב לחוק‪ .‬‬ ‫‪) 1.‬המיועדים‬ ‫כולם או מקצתם לתעשיה‪ .‬לגבי הבנין כולו או לגבי חלק ממנו.‬‬ ‫אלא לאחר שנתמלאו התנאים המפורטים בסעיף ‪ 149‬לחוק‪.‬או שהתקנת מערכת סולרית על הבנין‬ ‫תיצור מפגע ארכיטקטוני בלתי סביר‪ .‬ת"י ‪ .‬‬ ‫)ה( ראתה הוועדה המקומית כי מחמת הצללת הבנין שלהקמתו מבוקש היתר‪ .12‬לאחר תיקון או התקנה של מערכת מי שתיה או כל חלק ממנה‪ .‬‬ ‫התקנת מכשירי‬ ‫בטיחות‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‬‬ ‫)ב( אבזרים שיותקנו במערכת לאספקת מים יהיו אבזרים חוסכי מים כנדרש בהל"ת‪.‬‬ ‫סידורים תברואיים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‬כמפורט בהל"ת‪.‬יבוצעו בה שטיפה‬ ‫וחיטוי כמפורט בהל"ת‪ .‬למלאכה או לבית חולים‪.

‬המכל או‬ ‫המכשיר בדרך עקיפה אל מערכת הנקזים של הבנין כמפורט בהל"ת‪.3‬יחידות החתלה‪ :‬יחידות‬ ‫החתלה לשימוש ציבורי.‬‬ ‫אמצעי מניעה נגד‬ ‫זרימה חוזרת של‬ ‫שפכים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬‬ ‫מערכת הביוב‬ ‫והנקזים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‬תותקן יחידת‬ ‫החתלה לשימוש הציבור בהתאם לתקן הישראלי‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( במוסדות חינוך‪ .20‬בכל בנין יותקנו אמצעי הגנה נגד זרימה חוזרת של שפכים אל קבועות‪ .‬כי מספר הנשים הצפויות‬ ‫להשתמש בבנין שיוקם‪ .‬שלגביהם יוכיח מבקש‬ ‫ההיתר‪ . בבית שימוש כאמור שבו קיים גם מדור‬ ‫לגברים ולנשים כאחד‪ .‬‬ ‫טיהור שפכים‬ ‫ופסולת‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬יחובר לביוב‬ ‫‪20610‬א‬ ‫‪1.‬יותקנו‬ ‫סידורים מתאימים למניעת הצפתו של הבנין או הנכס‪.‬‬ ‫כל בנין שהותקנו בו קבועות שרברבות ובקרבתו קיים ביוב ציבורי‪ .‬למקוה מים או לזרם מים‪ .‬מכלים או‬ ‫מכשירים שזיהומם מהווה סכנה מיוחדת לבריאות.‬בתי תפילה ובמוסדות קהילתיים אחרים‪ .10.‬המצוי בחלקו של בנין הפתוח לקהל הרחב‪ . יחידת ההחתלה תותקן במדור המיועד לגברים ובמדור המיועד‬ ‫לנשים ובאופן שיהיה נגיש גם לאדם עם מוגבלות.‬אלא אם כן הותקן מיתקן או נעשה סידור‬ ‫לטיהורם‪.‬ניתן להסתפק בהתקנת יחידה ההחתלה בו בלבד ובתנאי שלא תיפגע‬ ‫האפשרות להשתמש בתא לפי ייעודו‪.‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫יופחת השטח בבית השימוש הציבורי לגברים ומספר הקבועות שבו‪ .2007‬‬ ‫‪-46-‬‬ .‬יופחת השטח בבית השימוש הציבורי לנשים‬ ‫ומספר הקבועות שבו מזה של הגברים‪ .‬ת"י ‪ 5115‬חלק ‪ .‬בהתאם לקבוע בטבלאות‪.16‬א( מערכת הביוב והנקזים תיבנה באופן שלא תיסתם ולא יצטברו בתוכה זוהמה או‬ ‫משקעים‪.17‬‬ ‫חובת חיבור לביוב‬ ‫ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫כאמור‪.19‬עלולים שפכים לחדור אל מערכת נקזים של שרברבות על ידי זרימה חוזרת‪ .‬‬ ‫)ג( בבית שימוש ציבורי‪ .‬‬ ‫מניעת הצפה על‬ ‫ידי זרימה חוזרת‬ ‫של שפכים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬תנאיו ואגרות(‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .18‬לא יסולקו לאדמה‪ . במקרים אלה יחוברו הקבועה‪ .‬שפכים ופסולת ממיתקני תברואה‬ ‫העלולים לזהם מים עיליים או תת–קרקעיים‪ .‬להנחת דעתו של המהנדס ובהתייעצות עם משרד הבריאות‪ . ואולם במוסדות חינוך‬ ‫ובמוסדות קהילתיים אחרים בהם מספר הגברים הצפויים להשתמש בבנין קטן ממספר הנשים‪.‬קטן ממספר הגברים‪ .‬בהתאם לקבוע בטבלאות.‬‬ ‫)ב( במערכת הביוב והנקזים יהיו מספר מספיק של פתחי ניקוי במקומות נוחים‬ ‫לגישה לצורך ניקויה‪.

1.22‬כל סיים איוור יגיע אל איוור החוץ ויותקן בגובה ובאופן שתימנע סתימתו או החזרת‬ ‫אוויר דרכו לבנין כמפורט בהל"ת‪.‬שאינה מחוברת‬ ‫למערכת הביוב‪ .17‬אשר המהנדס אישר כי אין בקרבתו ביוב ציבורי תותקן‬ ‫מערכת סילוק שפכים פרטית שתאושר על ידי רשות הבריאות‪ .‬‬ ‫שסתום חד–כיווני בקוטר של "‪ 4‬להסנקת מים מרכב כבאות לכל ברזי הכיבוי שבבנין‪.‬‬ ‫סיים איוור‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬באופן שלא ייגרם כל נזק או מפגע לבנין או לסביבה‪ .‬‬ ‫אמצעים לטיפול‬ ‫במי גשם‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪1.24‬‬ ‫אספקת מים בבנין‬ ‫גבוה או רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‬‬ ‫מי גשם מגגות‪ .‬אזורי או אחר‪ .‬שאיפה או שבירת חתמי המים כמפורט בהל"ת‪.‬בהל"ת או בתקן ‪.‬ועל פי המפורט בהל"ת‪.‬ ‫בפסקה זו‪" .‬כדי למנוע בתנאי שימוש רגילים‬ ‫התרוקנות המחסומים מפעולות גישות‪ .26‬א( חומרים ומוצרים של מיתקן תברואה ואופן התקנתם‪ .‬‬ ‫ובכלל זה שטח ציבורי בבעלות רשות מקומית. לענין פרט משנה זה‪" .‬ ‫)‪ (2‬שוכנע המהנדס כי אין קרקע מחלחלת בנכס ‪ -‬יוחדרו מי הגשם לקרקע‬ ‫מחלחלת בנכס סמוך ובלבד שהתקבלה על כך הסכמת בעל הנכס הסמוך.‬‬ ‫‪) 1.‬נכס סמוך" ‪ -‬נכס הגובל בנכס נושא הבקשה או מצוי בקרבתו‪.‬‬ ‫חובת בדיקה‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫)ב( התכניות של מערכת לאספקת מים בבנין גבוה או רב–קומות טעונות תיאום עם‬ ‫מפעל אספקת מים מקומי ועם רשות הכבאות ואישור המהנדס.‬ממרפסות ומכלל שטח הנכס יטופלו כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הם יוחדרו לקרקע בתחום הנכס ובלבד שמדובר בקרקע מחלחלת.‬מפעל‬ ‫אספקת מים מקומי" ‪ -‬מפעל לאספקת מים‪ .10.‬הכל‬ ‫כמפורט בפרק ‪ 7‬בהל"ת.‬‬ ‫מערכת סילוק‬ ‫שפכים פרטית‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.21‬הצינורות בבנין יאוורו על ידי סחרור אוויר‪ .‬שאושר על ידי הרשות‬ ‫המקומית ורשות הבריאות‪.‫תכנון ובניה‬ ‫איוור צינורות‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬ייבדקו על ידי מעבדה‬ ‫מאושרת בהתאם להוראות חלק זה‪ .1205‬‬ ‫‪20610‬ב‬ ‫‪1.‬אם ניתנו הוראות כאלה ובמידה שאין בהן כדי להקל על‬ ‫ההוראות שבחלק זה‪ .2007‬‬ ‫‪-47-‬‬ .25‬א( בכל בנין גבוה ובנין רב–קומות יחובר לכל קו אספקת מים לצורכי כיבוי‪.(2‬יסולקו המים למערכת ניקוז או תיעול‪ .‬ ‫)‪ (3‬שוכנע המהנדס כי אין דרך להחדיר את מי הגשם לקרקע מחלחלת כאמור‬ ‫בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪ .‬ ‫)‪ (4‬החדרת מים לקרקע באזורי תעשיה טעונה אישור של רשות הבריאות‪.‬מרצפות‪ .23‬בבנין כאמור בפרט ‪ .‬לתקן ‪ 1205‬ולהוראות האחראי לביקורת על‬ ‫התקנתו של מיתקן תברואה‪ .‬להל"ת‪ .‬עירוני‪ .

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)ג( מבקש ההיתר ימסור לוועדה המקומית את חוות דעתם של האחראי לביקורת‬ ‫ומתכנן מיתקן התברואה בנוגע לממצאי המעבדה המאושרת וכן את הוראותיהם לתיקון‬ ‫החומרים‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( נקבע בממצאי מעבדה מאושרת כי חומרים או מוצרים של מיתקן תברואה‪ .‬להוראות האחראי לביקורת או לתקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪ .‬התשנ"ב‪.‬ ‫"דירה" ‪) -‬נמחקה(.‬התשס"ה‪.‬ ‫"חדר שירות" ‪) -‬נמחק(.‬ ‫"מטרה עיקרית" ו"מטרת שירות" ‪ -‬כמשמעותם של מטרה עיקרית ומטרה של מתן שירותים‬ ‫נילווים כמתואר בתקנה ‪ 9‬לתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה‬ ‫בתכניות ובהיתרים(‪ .7.‬איוורם ותאורתם של חלקי בנין‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשנ"ב‪.‬דלת מזוגגת או פתח אחר כיוצא‬ ‫באלה.1992-‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20610‬ג‬ ‫‪1.‬המוצרים או אופן ההתקנה‪ .1205.2010‬‬ ‫‪-48-‬‬ .01‬‬ ‫בחלק זה ‪-‬‬ ‫"גובה" ‪ -‬המרחק האנכי בין המפלס העליון של רצפה לבין המפלס התחתון של תקרה או‬ ‫תקרת־משנה באותו חלל.‬לרבות אשנב‪ .(3‬‬ ‫התש"ע )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫התשס"ב‪ .‬לפי הודעת המעבדה‬ ‫המאושרת‪.‬ ‫"חדר מגורים" ‪) -‬נמחק(.‬לרחוב‪ .‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪.‬בהתאם להל"ת או לתקן‪ .‬בתוך שבעה ימים‪.‬למרפסת‬ ‫הסגורה בתריס בלבד או לחצר‪ .‬‬ ‫]תיקון התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫חלק ב'‪ :‬גדלם‪ .‬תמסור המעבדה המאושרת‬ ‫הודעה על כך לוועדה המקומית‪ .‬או‬ ‫אופן התקנתם‪ .0‬התקנת מיתקני תברואה ובדיקתם‪ :‬כללי‪ .‬ ‫"יציע" ו"עליית גג" ‪ -‬כמשמעותם בתוספת השלישית.‬ ‫"חצר חיצונית" ‪ -‬חצר הגובלת בצד אחד או יותר עם דרך או שטח פתוח אחר.‬אינם בהתאם להוראות חלק זה‪ .‬ ‫"חלון" ‪ -‬פתח המשמש אמצעי תאורה ואיוור טבעיים והפונה לשמים‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬להל"ת‪ .

‬ ‫"שטח חלון" ‪ -‬שטח הפתח שבו מותקן החלון‪ .‬פרוזדור פנימי ומקום שנועד למטרת שירות‬ ‫ושלא נקבעה לגביו הוראה מיוחדת‬ ‫‪2.05‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מקלט או מחסה לשעת חירום‬ ‫‪2.20‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫מקום הנועד לחניה כמטרה עיקרית‬ ‫‪2.05‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪20611‬‬ ‫‪1.‬לפי מידות הבניה החיצוניות‪ .‬‬ ‫שמירת דינים‬ ‫‪ 2.80‬‬ ‫ובחלקו העליון לפחות‬ ‫‪2.40‬‬ ‫)‪(11‬‬ ‫מקום הנועד לחניה כמטרת שירות‬ ‫‪2.20‬‬ ‫)‪(9‬‬ ‫החלל שבין יציע לבין הרצפה שמתחתיו‬ ‫‪2.2009‬‬ ‫‪-49-‬‬ .03‬א( גבהו של חלק בנין המפורט להלן בטור א' לא יפחת ממספר המטרים )להלן‬ ‫ מ'( המצויין לצדו בטור ב'‪:‬‬‫טור א'‬ ‫טור ב'‬ ‫חלק הבנין‬ ‫גובה מזערי במ'‬ ‫)‪(1‬‬ ‫מרתף המשמש למטרת שירות‬ ‫‪2.02‬הוראות חלק זה אינן באות לגרוע מכוחן של תקנות המלאכות והתעשיות‬ ‫)הסדרתן(‪.00‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫חדר שירות‪ .‬ ‫"רוחב מינימלי" ‪ -‬מרחק מינימלי בין חלקי בנין הנמדד על ידי ניצב.‫תכנון ובניה‬ ‫"צינור איוור" ‪ -‬חלל מוקף קירות המזדקף עד מעבר לגג והמשמש מוצא לאדים ולאוויר‬ ‫מזוהם מחדרי השירות וחדרים אחרים בבנין.‬ ‫"תקרת־משנה" ‪ -‬תקרה לצורך אקוסטיקה או קישוט המותקנת מתחת למפלסה התחתון של‬ ‫תקרה‪.05‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫חדר הנועד למטרה עיקרית ושלא נקבעה לגביו הוראה מיוחדת‬ ‫‪2.50‬‬ ‫חדר בעלית גג הנועד למטרת שירות‬ ‫‪1.‬המינימליות.‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬גדלם של חלקי בנין‬ ‫גובה מינימלי של‬ ‫חלקי בנין‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"א‪ .‬ ‫"קיר מסך" ‪ -‬קיר חיצון עשוי ברובו זכוכית.‬התשנ"ב‪.‬ ‫"שטח" ‪ -‬שטח רצפתו של חלק בנין הנמדד בין קירותיו.75‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫יציע‬ ‫‪2.50‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫חדר בעלית גג הנועד למטרה עיקרית‬ ‫‪1.4.80‬‬ ‫ובחלקו העליון לפחות‬ ‫‪2.‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 2.05‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫חנות‬ ‫‪2.

0‬‬ ‫‪2.80‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫מטבח בדירה הכוללת שני חדרי מגורים או‬ ‫יותר‬ ‫‪6.2.‬‬ ‫)ג( בגובה של חלק מבניין יתקיימו גם הדרישות בפרטים ‪3.70‬‬ ‫)‪(9‬‬ ‫מטבח הגובל עם פינת אוכל ששטחה ‪ 4.‬מותר לבנות בגובה נמוך יותר‪ .4.60‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫חדרון‬ ‫‪6.60‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫חדר מגורים בדירה בת חדר מגורים אחד‬ ‫‪14.‬תנאיו ואגרות(‪ .4 .‬ארובות אוויר וכיוצא באלה מצדיקים זאת‪.70‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫מטבח בדירה בת חדר מגורים אחד.3.‬יתוסף שטחו לשטח‬ ‫חדר המגורים‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1.1.2.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫שטח מינימלי של‬ ‫חלקי בנין ורוחב‬ ‫מינימלי בין קירות‬ ‫)תיקון התשנ"א(‬ ‫‪) 2.0‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫בית שימוש )המדידה בין הציפויים שעל‬ ‫הקירות(‬ ‫‪1.4‬בחלק ג'‪.2.0‬‬ ‫‪2.04‬א( שטחו של חלק בנין המפורט להלן בטור א' לא יפחת ממספר המטרים המרובעים‬ ‫)להלן ‪ -‬מ"ר( המצויין לצדו בטור ב' והרוחב המינימלי בין קירותיו לא יפחת ממספר המ'‬ ‫המצויין לצדו בטור ג'‪:‬‬ ‫טור ב'‬ ‫טור ג'‬ ‫חלק הבנין‬ ‫שטח מינימלי‬ ‫במ"ר‬ ‫רוחב מינימלי‬ ‫במ' בין קירות‬ ‫)‪(1‬‬ ‫חדר מגורים‬ ‫‪8. נכלל‬ ‫המטבח בחדר המגורים‪ .1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( על הגובה המינימלי שנקבע בסעיף קטן )א( לחלק של בנין‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬כוכים‪ .1‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫חדר אמבטיה‬ ‫‪2.70‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫חדר רחצה המכיל מקלחת ואסלה‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪20612‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫חדר מגורים אחד לפחות בדירה הכוללת שני‬ ‫חדרי מגורים או יותר‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪1.8.20‬מטר מעל הרצפה ובין הציפויים‪.5‬‬ ‫ו–‪ 3.2009‬‬ ‫‪-50-‬‬ .2.04‬‬ ‫ואילו את החלק העודף על השטח המינימלי‪ .90‬‬ ‫טור א'‬ ‫)ב( מדידת הרוחב תבוצע בגובה של ‪ 1.0‬מ"ר‬ ‫לפחות‬ ‫‪5.2.2.0‬‬ ‫‪2.‬חייבים לשמור‬ ‫באותו חלק שאינו עודף על השטח המינימלי כפי שנקבע לאותו חלק של בנין בסעיף ‪.2 .3.‬אם קיומם או‬ ‫הקמתם של קורות‪ .

0‬מ"ר ועד ‪ 30.06‬‬ ‫לא יפחת רחבה של חנות מ־‪ 3.‬‬ ‫רוחב מינימלי של‬ ‫פרוזדור‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשנ"ו‪.00‬מ'‪.‬המדרגות המובילות אליו‪ .4.0‬מ"ר‬ ‫‪40%‬‬ ‫יציע בדירה‬ ‫‪2.‬ייבנו מחמרים בלתי דליקים ובדיקת אי דליקותם תיערך בהתאם‬ ‫לתקן.‬מותר לבנות ברוחב קטן יותר‪.‬ ‫)‪ (3‬רצפת היציע‪ .95‬מ' לפחות מעל רצפת היציע‬ ‫או תהיה בחנות מערכת אוויר מלאכותית.‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫בכפוף לתכנית מאושרת לא תיבנה דירת מרתף אלא אם נתקיימו לגביה תנאים‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫‪20613‬‬ ‫‪1.‬ואילו את החלק העודף על השטח המינימלי‪ .‬‬ ‫יציע בחנות‬ ‫‪ .0‬מ"ר ועד ‪ 50.‬ ‫)‪ (2‬פתחי האוויר של החנות יהיו בגובה של ‪ 1.‬מעקה המדרגות‪ .75‬מ'.07‬‬ ‫לא יעלה גבהה של חנות באזור המגורים על ‪ 4.‬חייבים לשמור‬ ‫באותו חלק בלבד שאינו עודף על השטח המינימלי כפי שנקבע לאותו חלק של בנין בסעיף‬ ‫קטן )א(‪ .05‬‬ ‫)בוטל(‪.50‬מ'‪.0‬מ"ר ועד ‪ 40.0‬מ"ר‬ ‫‪0%‬‬ ‫בחנות ששטחה מעל ‪ 20.‬ ‫)‪ (4‬שטחה של רצפת היציע לא יעלה על אחוזי שטח החנות המפורטים להלן‪:‬‬ ‫רצפת היציע ב–‪%‬‬ ‫שטח החנות‬ ‫שטח מכסימלי של‬ ‫בחנות ששטחה עד ‪ 20.‬למעט בית‬ ‫האחיזה שלו‪ .‬‬ ‫רוחב מינימלי של‬ ‫חנות‬ ‫‪2.0‬מ"ר‬ ‫‪30%‬‬ ‫בחנות ששטחה מעל ‪ 40.0‬מ"ר‬ ‫‪35%‬‬ ‫בחנות ששטחה עולה על ‪ 50.0‬מ"ר‬ ‫‪25%‬‬ ‫בחנות ששטחה מעל ‪ 30.2.‬‬ ‫גובה מקסימלי‬ ‫של חנות באזור‬ ‫מגורים‬ ‫‪2.09‬‬ ‫לא יעלה שטחו של יציע בדירה על ‪ 13‬שטח החדר שבו ייבנה‪.08‬לא ייבנה יציע בחנות אלא אם יתקיימו לגביהם תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬גבהה של החנות לא יפחת מ–‪ 4.2009‬‬ ‫‪-51-‬‬ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( על הרוחב המינימלי שנקבע בסעיף קטן )א( לחלק של בנין‪ .‬‬ ‫דירת מרתף‬ ‫‪2.

‬אם אין בחדר חלון אחר מלבד החלון‬ ‫האמור‪.‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬חלונות‬ ‫אמצעי איוור‬ ‫ותאורה‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫גודל חלונות בדירה‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשנ"ט‬ ‫)מס' ‪ .‬לא יפחת מ־‪ 1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬הכל לפי הגדול‪.23‬‬ ‫לא ייבנה חלון בקיר על קו גבול צדדי או אחורי של נכס‪.‬‬ ‫‪20614‬‬ ‫‪1.‬תחול על שטחם הכולל של החלונות בחדר או במטבח האמורים הוראת‬ ‫פרט משנה )א( או )ב( בהתאמה‪.20‬‬ ‫חדר מגורים ומטבח יכילו חלונות הפונים אל אוויר החוץ או למרפסת הסגורה בתריס‬ ‫בלבד‪.‬חלון אחר מלבד החלון האמור בפרט משנה‬ ‫)א( או )ב( בהתאמה‪ .11‬א( עולה עמקה של חצר חיצונית פתוחה‪ .‬‬ ‫חצר חיצונית‬ ‫פתוחה‬ ‫‪) 2.‬ ‫)‪ (2‬שטח פתוח כאמור יהיה מרוצף ומנוקז ורחבו לא יפחת מ־‪ 3.‬מעל פני הקרקע‬ ‫או הרחוב הגובלים‪ .‬‬ ‫)ג( לא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר שירות למעט חדר ארונות שאין‬ ‫חובה באוורורו מ־‪ 10%‬משטח רצפת החדר או ‪ 0.‬‬ ‫‪) 2.50‬מ'‪.‬הנמדד בקו אפקי ניצב לחזיתה‪ .00‬מ'‪.00‬מ'.21‬‬ ‫)א( לא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר מגורים מ־‪ 8%‬משטח רצפת החדר‪.3‬מ"ר‪ .‬‬ ‫‪2.(3‬התשס"ה[‬ ‫גודל חלון המופנה‬ ‫למרפסת או‬ ‫למטבח‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪2.‬‬ ‫)ד( שטח הפתח במרפסת הסגורה בתריס בלבד לא יפחת משטח הפתח הדרוש לחדר‬ ‫או למטבח הצמודים לה‪.‬‬ ‫)ב( לא יפחת שטחם הכולל של החלונות במטבח מ־‪ 5%‬משטח רצפת המטבח‪.‬‬ ‫)ג( רחבה של חצר כאמור לא יהיה מוגבל כאשר עמקה אינו עולה על מ' אחד‪.‬ ‫)‪ (3‬גבהה של תחתית תקרות חדרי המגורים והמטבח בדירה‪ .‬‬ ‫איסור בניית חלון‬ ‫בקירות מסויימים‬ ‫‪2.22‬א( לא יפחת שטח חלון הפונה למרפסת מ־‪ 8%‬מסכום שטח רצפת החדר ו־‪1/8‬‬ ‫משטח קטע המרפסת שבהמשך לגזרת החדר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬לא יפחת רחבה מ־‪ 2.2009‬‬ ‫‪-52-‬‬ .‬‬ ‫)ב( לא יפחת שטח החלון במטבח הפונה למרפסת מסכום ‪ 5%‬משטח רצפת החדר‬ ‫ו־‪ 1/8‬משטח קטע המרפסת שבהמשך לגזרת המטבח‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (1‬לארכו של קיר חיצון של הדירה יהיה שטח פתוח שמפלסו נמוך ב־‪ 15‬ס"מ‬ ‫מרצפת הדירה.‬‬ ‫)ב( עמקה של חצר כאמור לא יעלה על כפליים רחבה‪.4.‬על מ'‬ ‫אחד‪ .‬לפי הענין‪ .‬אם אין בחדר חלון אחר מלבד החלון האמור‪.‬‬ ‫)ג( אם יש בחדר או במטבח‪ .

00‬מ' וברוחב ‪ 0.2009‬‬ ‫‪-53-‬‬ .00‬מ'‪ . בבנין שגבהו עולה על ‪ 17.‬‬ ‫)א( חלונותיו של בנין ייבנו באופן המאפשר את ניקוים מתוך הבנין בלא סיכון‬ ‫למנקה‪.‬ובלבד שארכה לא יפחת מפעם וחצי רחבה.‬קשיח יעמדו בדרישות התגובה בשריפה‬ ‫שבתקן הישראלי‪ .26‬‬ ‫תאורה ואיוור‬ ‫מרתף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 2.‬ ‫)‪ (4‬החצר הפנימית תהיה מלבנית‪ .‬כי לא ניתן לנקות את החלונות מתוך הבנין באופן‬ ‫בטיחותי למנקה‪ .(7)-(4)2.‬‬ ‫)ב( במרתף כאמור שאין בו חלונות יותקנו תאורה ואיוור מלאכותיים שיתקיימו‬ ‫בהם הדרישות לפינוי עשן המפורטות בפרק ה' לחלק ג'‪.‬ ‫)ב( העשויים פי‪.‬יהיו בלתי‬ ‫דליקים.‬ ‫)‪ (5‬רוחב החצר האמורה בבנין שגבהו עד ‪ 11.‬‬ ‫)ג( בבנין עם קירות מסך‪ .28‬‬ ‫)בוטל(‪.‫תכנון ובניה‬ ‫חלון הפונה לחצר‬ ‫פנימית בחדר‬ ‫מגורים‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ט‬ ‫)מס' ‪ .‬ת"י ‪ .‬‬ ‫חלון הפונה לחצר‬ ‫פנימית במטבח או‬ ‫בחדר שירות‬ ‫‪ 2.‬בדיקות‪.‬יש להבטיח מראש פתרון לניקוי מסודר ובטיחותי של‬ ‫קירות המסך.‬במקרה שבו החליט עורך הבקשה‪ .‬‫)‪ (6‬פתח או דלת כניסה בגובה ‪ 2.‬חישובי תכן‪ .‬‬ ‫ניקוי חלונות‬ ‫וקירות מסך בבנין‬ ‫)תיקון התשס"ב(‬ ‫‪2.00‬מ'.4.‬ ‫)‪ (3‬מלבן החלון ותריסיו ‪-‬‬ ‫)א( בחלון המצוייד בתריסים‪ .24‬‬ ‫לא ייבנה חלון הפונה אל חצר פנימית בחדר מגורים אלא אם יתקיימו לגביהם תנאים‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬החדר יכיל חלון אחר הנפתח אל אוויר החוץ.90‬מ' יאפשרו כניסה למשטח‬ ‫החצר מהחוץ. התקנת פיגום תלוי תיעשה כמפורט בתקן הישראלי‪ .‬סי‪ (P.27‬א( במרתף שאינו מיועד למגורים לא יפחת שטח חלונותיו מ־‪ 2%‬משטח רצפתו‪.‬מבנה‪ .(3‬התשס"ב[‬ ‫‪2.‬מטעמים‬ ‫מיוחדים שיירשמו‪ .‬‬ ‫‪20615‬‬ ‫‪1.‬ובאישור המהנדס‪ .00‬מ'‬ ‫ לא יפחת מ־‪ 5.00‬מ'.C.‬קריטריונים ליציבות‪ .‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .2‬פיגומים‪:‬‬ ‫פיגומים תלויים ‪ -‬דרישות בטיחות‪ .599‬רפפות פוליוויניל כלורי לתריסים.00‬מ'.25‬לא ייבנה חלון הפונה אל חצר פנימית במטבח או בחדר שירות אלא אם נתקיימו לגבי‬ ‫החצר התנאים המפורטים בסעיף ‪.00‬מ' ‪ -‬לא יפחת מ־‪ 4.‬וי‪.‬לא יפחת מ־‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬החלון ייסגר באופן המונע חדירת עשן.‬ ‫)‪ (7‬לחצר תהיה מערכת ניקוז‪.) .V.‬יש להבטיח מראש פתרון לניקוי מסודר ובטיחותי של החלון‪.‬ת"י ‪ 1139‬חלק ‪ .24‬‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫‪2. בבנין‬ ‫שגבהו עד ‪ 17.‬העשויים פלדה או אלומיניום‪ .

‬ ‫)‪ (6‬פתחו של צינור בחדר שירות יהיה סמוך ככל האפשר לתקרת החדר ושטח‬ ‫חתכו יהיה ניתן לצמצום עד כדי ‪ 25‬סמ"ר‪ .41‬‬ ‫איוור באמצעות‬ ‫צינור נפרד פתוח‬ ‫בכיוון אחד‬ ‫‪ 2.‬ ‫)‪ (2‬פתח בדלת אטומה )להלן ‪ -‬צוהר(‪ .‬צינור איוור נפרד פתוח בכיוון אחד‪.‬ ‫‪20616‬‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סימן ד'‪ :‬איוור חדר שירות‬ ‫אמצעי איוור‬ ‫]תיקון התשנ"ח‬ ‫)מס' ‪[(4‬‬ ‫‪2.755‬‬ ‫)‪ (9‬לכל חדר שירות או לחדרי שירות של דירה אחת יהיה צינור איוור נפרד‬ ‫המזדקף עד לגג‪.43‬‬ ‫אלה התנאים הדרושים לגבי איוור חדר שירות באמצעות צינור מאסף‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הבנין יכיל יותר מחמש קומות.40‬‬ ‫איוור באמצעות‬ ‫צוהר‬ ‫‪2.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (4‬שטח החתך האפקי של הצינור לא יפחת מ־‪ 140‬סמ"ר.‬מרובע‪ .‬‬ ‫)‪ (1‬הבנין לא יכיל יותר מחמש קומות ובכללן קומת עמודים מפולשת.‬‬ ‫צינור מאסף או צינור מצוייד במאוור מיכני )אקזוסטר(‪.‬ ‫)‪ (2‬הצוהר ייבנה מחמרים מעבירי־אור ויהיו בו פתחי איוור‪.‬ ‫)‪ (2‬החתך האפקי של הצינור יהיה עגול‪ .‬ ‫בדיקת אי דליקותם של החמרים תיערך בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪.3‬מ"ר.‬ ‫)‪ (5‬לא יפחת רחבו של צינור בעל חתך אפקי מלבני מ־‪ 23‬ארכו.‬ ‫)‪ (3‬פתחו העליון של הצינור יזדקף ‪ 30‬ס"מ לפחות מעל מעקה הגג ויכוסה‬ ‫במכסה ורשת בלתי מחלידה באופן שתימנע חדירתם של מי גשם ובעלי חיים‬ ‫ולא יופרע זרם האוויר בצינור.‬לשם ויסות זרם האוויר.‬ ‫)‪ (8‬הצינור על ציפוייו הפנימי והחיצון יהיו עשויים מחמרים בלתי דליקים.‬או מלבני.2009‬‬ ‫‪-54-‬‬ .‬ ‫)‪ (7‬בחלק התחתון של דלת חדר שירות או אחד מקירותיו יותקן תריס או חריץ‬ ‫לאיוור ששטחו לא יפחת מ־‪ 150‬סמ"ר.42‬אלה התנאים הדרושים לגבי איוור חדר שירות באמצעות צינור איוור נפרד פתוח‬ ‫בכיוון אחד‪:‬‬ ‫חדר שירות למעט חדר ארונות יאוור באחד האמצעים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חלון הנפתח לאוויר החוץ או למרפסת הסגורה באמצעות תריס בלבד.4.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . ולגבי צינור שיש‬ ‫בו מקומות איחוי ‪ 180 -‬סמ"ר לפחות.‬‬ ‫איוור באמצעות‬ ‫צינור מאסף‬ ‫‪2.‬‬ ‫אלה התנאים הדרושים לגבי איוור חדר שירות באמצעות צוהר‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שטחו של הצוהר לא יפחת מ־‪ 0.

‬ ‫)‪ (8‬המרחק האנכי בין ציר פתחו התחתון של צינור המשנה לבין ציר פתח‬ ‫החיבור לצינור המאסף לא יפחת מ–‪ 2.12.‬ ‫)‪ (6‬שטחו של החתך האפקי של צינור–משנה לא יפחת מ–‪ 140‬סמ"ר.‬ ‫)‪ (5‬צינור–משנה יחובר לצינור המאסף בגובה של קומה אחת מעל פתח כניסתו‬ ‫של צינור המשנה לחדר השירות.20‬מ'.‬ ‫)‪ (4‬הצינור יחובר לחדרי השירות באמצעות צינורות–משנה בעלי דרכי מעבר‬ ‫נוחים לזרימת אוויר.‬ ‫)‪ (7‬צינור–משנה יהיה בעל חתך אפקי מרובע או מלבני וארכה של אחת‬ ‫מצלעותיו לא יפחת מ–‪ 9‬ס"מ.‬גובה אפקטיבי של צינור מאסף" ‪ -‬גובה המהווה ממוצע אריתמטי‬ ‫של הגבהים של צינורות המשנה הנמדדים מפתחי כניסת אוויר מחדרי שירות‬ ‫עד לפתח העליון של הצינור המאסף מעל הגג.42‬יחולו לגבי צינור–משנה‪ .‬והמרחק‬ ‫האנכי בין החיבורים של שני צינורות כאמור לצינור מאסף לא יפחת מ–‪25‬‬ ‫ס"מ.42‬יתמלאו לגבי פתחו העליון של‬ ‫הצינור.‬ ‫‪20617‬‬ ‫‪15.‬ ‫)‪ (10‬הוראות סעיף ‪ 2.‬ ‫)‪ (3‬קצהו התחתון על הצינור יהיה פתוח לחלל קומת העמודים המפולשת‬ ‫ובאין קומת עמודים כאמור יחובר בקומת הקרקע לתעלה אפקית הנפתחת לשני‬ ‫כיווני חזית הבנין.‬ ‫)‪ (9‬לא יתחברו שני צינורות–משנה לצינור מאסף במישור אפקי אחד‪ .2004‬‬ ‫‪-55-‬‬ .‬ ‫)‪ (12‬חתכו האפקי של צינור מאסף יהיה מרובע או מלבני.‬ ‫)‪ (11‬מספר צינורות המשנה המחוברים לצינור מאסף לא יעלה על המספר‬ ‫הנקוב בלוח שלהלן‪:‬‬ ‫חתך צינור מאסף‬ ‫גובה אפקטיבי‬ ‫של צינור מאסף‬ ‫עד ‪ 10‬מ'‬ ‫עולה על ‪ 10‬מ' עד ‪ 15‬מ'‬ ‫מעל ‪ 15‬מ'‬ ‫‪300‬‬ ‫סמ"ר‬ ‫מעל ‪ 300‬סמ"ר‬ ‫ופחות מ–‪ 500‬סמ"ר‬ ‫‪500‬‬ ‫סמ"ר‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫בלוח זה‪" .‬בשינויים המחוייבים לפי‬ ‫הענין.‬ ‫)‪ (13‬שטחו של החתך האפקי של צינור מאסף יהיה מ–‪ 300‬עד ‪ 500‬סמ"ר.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬התנאים המפורטים בסעיף ‪ (3)2.

‬‬ ‫צינור נפרד מצוייד‬ ‫במאוור מיכני‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫יותאם ליצירת כוח ספיגה וחילופי אוויר אחידים בכל חדרי השירות בבנין‪.‬‬ ‫‪20618‬‬ ‫‪15.‬ת"י ‪1001‬‬ ‫חלק ‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬כי מטעמי תכנון או הנדסה לא ניתן בנסיבות הענין לקיים לגבי הבנין או‬ ‫חלק ממנו את הוראות סימנים ג' ו־ד' לחלק זה‪ .60‬א( אם בריאותם של בני־אדם המשתמשים בבנין או בחלק ממנו עלולה להיפגע‬ ‫מחמת ריבוי עשן‪ .‬אדים‪ .41‬למעט חדר ארונות יאוור באמצעות צינור נפרד או צינור מאסף‬ ‫המצוייד במאוור מיכני‪.44‬חדר שירות שאין בו חלון הנפתח אל אוויר החוץ ואינו מאוור באמצעים המפורטים‬ ‫בסעיפים ‪ .43‬למעט פיסקאות )‪ (3‬ו־)‪ (11‬שבו‪ .47‬מספר החלפות אוויר בחדר שירות המאוור במאוור מיכני יהיה בהתאם להוראות‬ ‫המפורטות בסעיף ‪.2004‬‬ ‫‪-56-‬‬ .‬ ‫)‪ (3‬צינור כאמור בפיסקה )‪ (2‬שאליו יכול שיסתעף צינור־משנה לאיוור‬ ‫המטבח של אותה הדירה‪.2.‬גזים‪ .‬ ‫)‪ (2‬צינור העובר אפקית מחדר שירות אל אוויר החוץ דרך קיר חיצון.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬אבק‪ .‬תותקן בו או בחלק ממנו‪ .‬‬ ‫)ג( הוראות סעיף ‪ .‬מערכת‬ ‫איוור מלאכותית‪.46‬א( צינור מאסף ללא פתח תחתון שפתחו העליון מזדקף מעל הגג‪ .‬יחולו לגבי צינור מאסף‬ ‫כאמור‪.‬‬ ‫)ב( חתך של צינורות המשנה המתחברים אל צינור מאסף כאמור מחדרי השירות‪.43-2.2.‬‬ ‫מספר החלפות‬ ‫אוויר לשעה בחדר‬ ‫שירות‬ ‫‪ 2.‬יצוייד במאוור‬ ‫מיכני חשמלי משותף לאיוור חדרי השירות בבנין‪.‬‬ ‫)ב( מערכת מיכנית לאיוור מלאכותי תותקן בהתאם לתקן הישראלי‪ .45‬צינור איוור נפרד המצוייד במאוור מיכני זעיר בפתח כניסתו לחדר שירות יותקן‬ ‫באחת הדרכים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬צינור העובר אנכית מחדר שירות ומזדקף מעל הגג.12.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (14‬בצדו של צינור מאסף בחלקו העליון והתחתון יהיה פתח ניקוי ששטחו לא‬ ‫יפחת מ־‪ 400‬סמ"ר‪.‬ריחות מרעילים או רעלים אחרים כיוצא באלה או אם‬ ‫שוכנע המהנדס‪ .(2‬התשס"ה[‬ ‫‪) 2.1‬בטיחות אש‪ :‬מערכות מיזוג אוויר ואוורור‪.‬‬ ‫צינור מאסף‬ ‫מצוייד במאוור‬ ‫מיכני חשמלי‬ ‫‪) 2.61‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬מערכת איוור מלאכותית‬ ‫מערכת איוור‬ ‫מלאכותית‬ ‫בבניינים מסויימים‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ט‬ ‫)מס' ‪ .‬לפי הענין‪ .‬‬ ‫איוור באמצעות‬ ‫מאוור מכני‬ ‫)אקזוסטר(‬ ‫]תיקון התשנ"ח‬ ‫)מס' ‪[(4‬‬ ‫‪ 2.2.

62‬‬ ‫תאורה מלאכותית‬ ‫בחדר שירות‬ ‫‪ 2.(I.S.‬ ‫)‪ (2‬סגר כאמור ייבנה מחמרים בלתי דליקים והידית שלו תותקן בצידו החיצון‬ ‫של צינור המשנה ומחוץ לחלק הבנין שאליו הוא מוביל‪.‬לונדון‪.4.S.‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬תאורה מלאכותית‬ ‫‪Code‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪20619‬‬ ‫‪1.81‬בחלק מבנין‪ .‬‬ ‫לא תותקן מערכת איוור מלאכותית אלא לפי תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במקום ההסתעפות בין צינור מאסף וצינור־משנה יותקן סגר הסוגר‬ ‫הרמטית את צינור המשנה והמונע חדירת עשן דרכו.61‬מערכת מיכנית לאיוור מלאכותי תחליף במשך שעה את האויר בחלקי הבנין‬ ‫המפורטים להלן בטור א' לא פחות ממספר הפעמים המצויין לצדם בטור ב'‪:‬‬ ‫טור א'‬ ‫חלק הבנין‬ ‫טור ב'‬ ‫מספר מינימלי של‬ ‫החלפות אוויר לשעה‬ ‫חדר מגורים‬ ‫‪3‬‬ ‫חדר שירות בדירה למעט חדר ארונות‬ ‫‪3‬‬ ‫מטבח בדירה‬ ‫‪3‬‬ ‫חדר שירות בבנין שאינו מיועד למגורים‬ ‫‪6‬‬ ‫מטבח בבנין שאינו מיועד למגורים‬ ‫‪8‬‬ ‫משרד‬ ‫‪3‬‬ ‫כיתה‬ ‫‪4‬‬ ‫אולם להתקהלות ציבורית‬ ‫‪6‬‬ ‫בית–סוהר‬ ‫‪3‬‬ ‫סגר בהסתעפות‬ ‫בין צינור מאסף‬ ‫וצינור משנה‬ ‫‪2.‬‬ ‫)‪ . (Illuminating Engineering Society) Code‬לפי המהדורה האחרונה.2009‬‬ ‫‪-57-‬‬ .‫תכנון ובניה‬ ‫מספר החלפות‬ ‫אוויר לשעה‬ ‫]תיקון התשנ"ט‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 2.E.‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫תאורה מלאכותית‬ ‫בהתאם ל־‪I.‬למעט חדר שירות‪ .E.‬תותקן תאורה‬ ‫מלאכותית שעצמתה על פני מישור גלוי המורם ‪ 75‬ס"מ מעל פני הרצפה תהיה בהתאם‬ ‫לעוצמת התאורה והתנאים המפורטים בתקנון האגודה הבריטית להנדסת התאורה‪ . בעוצמת‬ ‫התאורה המלאכותית תתקיים גם הדרישה בסימן ט"ז בפרק ב' לחלק ג'‪.80‬בחדר שירות שאין בו אור טבעי תותקן תאורה מלאכותית בעוצמה של ‪ 100‬לוקס‬ ‫הנמדדת על פני מישור המורם ‪ 75‬ס"מ מעל פני הרצפה‪.‬שאינו מואר די צרכו באור טבעי‪ .

‬דלת" ‪ -‬דלת כניסה ראשית בדירת מגורים‪ .87‬על אף האמור בפרט ‪ 2.88‬א( בכל קומה של חדר מדרגות תותקן תאורה מלאכותית לשימוש בשעות‬ ‫החשיכה‪.20‬מטר‬ ‫לפחות‪.‬‬ ‫)ב( להפעלת תאורה מלאכותית כאמור יותקנו מתגים במרחק שאינו עולה על ‪1.‬תותקן תאורה מלאכותית שתופעל על ידי מתגים הנמצאים‬ ‫בדירה‪.‬‬ ‫תאורה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ו'‪ :1‬איוור ותאורה בחדר מדרגות‬ ‫פתחי איוור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 2.‬ ‫)‪ (2‬המקום החשוך ביותר על רצפת חדר מדרגות מואר בעוצמה של ‪ 10‬לוקס‬ ‫לפחות.90‬‬ ‫בסימן זה‪" .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (3‬אור עליון‪.‬לרבות הכנף והמלבן‪.‬‬ ‫תאורה מלאכותית‬ ‫לשעות החשכה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 2.86‬לא יואר חדר מדרגות באמצעות אור עליון אלא אם כן‬ ‫יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫חדר מדרגות המשמש יותר משתי דירות יואר על ידי אחד האמצעים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חלונות הנפתחים כלפי הרחוב או אל שטח פתוח שגודלו ‪ 1.‬‬ ‫)ג( בכל דירה יותקנו מתגים להפעלת תאורה מלאכותית בחדרי מדרגות‪.0‬מ"ר לפחות.‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬אמצעי בטיחות והגנה לפתחים בבנינים‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫הגדרות‬ ‫)תיקון התש"ס(‬ ‫‪2.‬המעבר לאור בין מהלכי המדרגות העובר לכל‬ ‫גובהו של חדר מדרגות הולך ומתרחב ככל שהקומה גבוהה יותר.2009‬‬ ‫‪-58-‬‬ .85‬חדר מדרגות יאוור באמצעות פתח הכניסה לבניין ופתחים באחד מקירותיו החיצוניים‬ ‫או בתקרתו העליונה‪.‬ ‫)‪ (3‬המעבר החופשי בין מהלכי המדרגות המקבילים יהיה ברוחב של ‪ 0.86‬‬ ‫אור עליון‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 2.‬ ‫)‪ (2‬תאורה מלאכותית לכל קומה שעוצמתה במקום החשוך ביותר על הרצפה‬ ‫תהיה ‪ 10‬לוקס לפחות.‬‬ ‫‪20620‬‬ ‫‪1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)‪ (1‬הבניין מכיל עד שש קומות‪ .50‬‬ ‫מ' מהכניסה לחדר המדרגות ולכל דירה בבניין‪.‬‬ ‫)ד( בכל המרפסות של דירה הנמצאת בגובה עד ‪ 4‬מטרים מפני הקרקע או מפני‬ ‫מפלס הכניסה הקובעת לבניין‪ .4.

‬ ‫)ה( המשקוף של מלבן הדלת יכול שיותקן על גבי משקוף אחר‪.‬כמפורט בתקן ישראלי ת"י ‪.‬או בכל אמצעי אחר שווה‬ ‫ערך להם מבחינת חוזקו‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬דלת העשויה מפלדה שנתקיימו בה כל אלה‪:‬‬ ‫)א( כנף הדלת בנויה משני לוחות פלדה בעובי של ‪ 1.‬בנוי בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪ 101‬וממוין‬ ‫לפי סעיף ‪ 103.‬זולת מידותיהם שיהיו כמפורט בשרטוט מס' ‪ 1‬שבנספח‬ ‫לתוספת זו.‬ ‫)ג( מלבן הדלת )המשקוף והמזוזות( יהא עשוי פלדה בעובי של ‪1.‬ ‫)ב( הלוחות חוברו בריתוך באמצעות ‪ 5‬צלעות פלדה בעובי של ‪1.‬או דלת מעץ מקשי בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י ‪ 23‬חלק ‪4‬‬ ‫עבור דלת חוץ‪.‬ ‫)ג( המרחק בין שני המנעולים יהיה ‪ 500‬מ"מ‪.(1‬‬ ‫)א( מנעול תחתון חבוי לדלת סובבת‪ .‬‬ ‫אמצעי )‪.‬הכל כמפורט בתקן ישראלי ת"י‬ ‫‪ .2‬מילימטר כל‬ ‫לוח.101‬‬ ‫)ה( במזוזת המלבן המתאים לתקן ישראלי ת"י ‪ 23‬חלק ‪ 2‬יותקנו עבור המנעולים‪.‬ ‫)ד( המלבן יהא מעוגן בקיר באמצעות ‪ 5‬מסמרים מפלדה בקוטר של ‪9‬‬ ‫מילימטרים כל אחד‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫דלת‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשנ"ו‬ ‫)מס' ‪) .‬לוחית נגדית ופחית מגן‪ .‬בכל אחת ממזוזות המשקוף.15‬‬ ‫מילימטר.2‬‬ ‫מילימטר במרחקים שווים בערך לכל אורך הכנף.1‬לתקן הישראלי עם בריח המוזז על־ידי מנגנון גלילי כפול שמופעל‬ ‫באמצעות מפתח בצד החיצוני של דירת המגורים וידית בצד הפנימי של הדירה המתאים‬ ‫לתקן ישראלי ת"י ‪) 950‬להלן ‪ -‬מנגנון גלילי(‪ .‬אין חובה להתקין ידית במנגנון הגלילי ובנוסף ‪-‬‬ ‫)ב( מנעול עליון עם בריח המוזז באמצעות מנגנון גלילי שיכלול את אלה‪ :‬קופסת‬ ‫מנעול‪ .(2‬מס' ‪[(5‬‬ ‫‪2.2009‬‬ ‫‪-59-‬‬ .‬שתי לוחיות נגדיות‪ .‬ואולם אם קיים חלון או פתח במרחק הקטן‬ ‫ממטר אחד מהדלת‪ .‬לוחית מנעול‪ .‬בריח מנעול‪ .4.‬‬ ‫בהתאמה‪ .‬‬ ‫)ד( על גבי המנגנון הגלילי תותקן דיסקית מתכת בהתאם לתקן ישראלי ת"י‬ ‫‪.‬ובלבד שהראיה שהאמצעי האחר הוא אמנם שווה‬ ‫ערך כאמור ‪ -‬תהיה על מי שטוען כך‪:‬‬ ‫דלת תהא אחת מאלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דלת עץ לבודה בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י ‪ 23‬חלק ‪ 3‬עבור דלת‬ ‫משופרת‪ .101‬על החמרים והגימור שלהם‪ .‬עמידותו ואמינותו‪ .91‬‬ ‫אמצעי נעילה‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫‪ 2.92‬נעילת הדלתות תהיה באחד האמצעים המפורטים להלן‪ .101‬‬ ‫‪20621‬‬ ‫‪1.

‬‬ ‫)ג( הבריחים ייעשו מפלדה רכה‪ .‬בקוטר ‪ 9‬מ"מ לפחות. הלוחיות הנגדיות יותקנו כך‬ ‫שיהיו שקועות בעץ המלבן‪ .96‬בגג או בתקרה שמצוי בהם פתח אור עליון שניתן להעביר דרכו כדור שקוטרו ‪22‬‬ ‫ס"מ‪ .‬‬ ‫‪20622‬‬ ‫‪1.95‬‬ ‫הגנה על פתח אור‬ ‫עליון‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫אמצעי )‪.‬כפי שיעודכן מזמן לזמן )להלן‬ ‫ ת"י ‪ .‬ובו שקע המיועד להכנסת העוקצים‪.‬בצד הצירים‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ו( במזוזת הדלת‪ .‬‬ ‫)ה( מלבן הדלת יחוזק לקיר על־ידי ‪ 6‬פיני פלדה בקוטר של ‪ 10‬מ"מ כל אחד.4.‬הם יותקנו בהתאם‬ ‫לדרישות תקן ישראלי ת"י ‪ :1635‬סורגים לפתחים בבנינים‪ .‬יותקן אחד מאמצעי ההגנה האלה‪:‬‬ ‫)בוטל(‪.‬‬ ‫אמצעי בטיחות‬ ‫והגנה לפתחי‬ ‫ארובות אוויר‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫‪ 2.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫)ב( עומס הכנעה לכל בריח במנגנון המנעול יהיה לפחות ‪ 200‬ק"ג.‬אין חובה להתקין‬ ‫ידית במנגנון גלילי‪. כל לוחית תחוזק ב־‪ 3‬ברגים לפחות. קצות הבריחים הנכנסים‬ ‫למלבן ולמפתן הדלת יהיו מעוגלים ואורכם הבולט מפאות הדלת יהיה לפחות ‪ 20‬מ"מ לכל‬ ‫בריח‪. הברגים יהיו בקוטר ‪ 4‬מ"מ ובאורך ‪ 25‬מ"מ‬ ‫לפחות‪.‬ ‫הפינים ייקבעו בשתי המזוזות ‪ 3 -‬בכל אחת‪.2009‬‬ ‫‪-60-‬‬ .(2‬‬ ‫)א( מנעול ביטחון בעל ‪ 4‬בריחים הננעלים בארבעה כיוונים ומופעלים על־ידי‬ ‫מנגנון גלילי ואולם אם קיים חלון או פתח במרחק הקטן ממטר אחד מהדלת‪ .‬‬ ‫)ז( במלבן הדלת העשוי עץ יותקנו שני זוויתנים לעוקצים‪ .‬‬ ‫)ד( במלבן דלת עשוי עץ‪ .94‬בפתחים של ארובות אוויר יותקן סורג אופקי בגובה התקרה של קומת הקרקע.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫אמצעי בטיחות‬ ‫והגנה לחלונות‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫‪ 2.‬כמפורט בשרטוט מס' ‪ 2‬שבנספח לסימן זה )להלן בסימן זה ‪ -‬העוקצים(‪.‬והברגים המחזקים יהיו שקועים ולא יבלטו מהשטח החיצוני של‬ ‫הלוחיות.‬יותקנו במשקוף ובמזוזה של המלבן לוחיות נגדיות‬ ‫העשויות פלדה רכה בעובי ‪ 2‬מ"מ לפחות ובאורך ‪ 200‬מ"מ.‬יותקנו שני עוקצים העשויים מפין פלדה בעובי ‪9‬‬ ‫מ"מ כל אחד‪ .‬העשויים מברזל זווית‬ ‫בעובי ‪ 2‬מ"מ כל אחד‪ .1635‬‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫‪2.(1635‬באחד החלונות בכל אחת מהדירות בבנין יותקן סורג המיועד לפתח מילוט‬‫כמוגדר בתקן‪. הסורג‬ ‫יתאים לדרישות ת"י ‪. הכנעת בריח‬ ‫אחד לא תגרום להכנעת שאר הבריחים‪.93‬במקרים שבהם מבקש בעל ההיתר להתקין סורגים לחלונות בבנין‪ .

20‬מטרים‪ .20‬מטרים יותקן מעקה הניתן לפירוק בשעת‬ ‫פריקה וטעינה או בעת קיום הופעות על הבמה‪ .1635‬סורגים לפתחים‬ ‫בבניינים‪ .‬אשר יותקן מעל או מתחת לשטח פתח האור העליון.60‬‬ ‫מטר לפחות והמוגדר כתחום התקן בסעיף ‪ 1.‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)להלן ‪ -‬הפקודה(‪ .60‬מטר לפחות‪ .‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫סימן ח'‪ :‬הגנה למקומות עם הפרשי גבהים‬ ‫בבנין ומחוצה לו‬ ‫מעקה בבנין‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 2.4.‬אין חובה להתקין מעקה.1‬לתקן ישראלי‪ .‬יותקן מעקה‬ ‫שיתקיימו בו דרישות תקן ישראלי‪ .‬‬ ‫פטור ממעקים‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 2.102‬בגג של בנין‪ .1142‬‬ ‫הפרשי גובה מחוץ‬ ‫לבנין‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 2.100‬ובלבד שהמפעל מקיים את הוראות הפקודה והתקנות‬ ‫שהותקנו מכוחה‪ .‬ת"י ‪ 1142‬מעקים ומסעדים )להלן ‪ -‬ת"י ‪.100‬בכל מרפסת בבנין ובכל פתח בקיר בבנין שקיימת סכנת נפילה ממנו‪ .(1142‬‬ ‫מעקה במפעל‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 2.103‬בצד הפריקה של משטחי פריקה וטעינה‬ ‫ובצדי במות הפונים לקהל‪ .1‬בטיחות‬ ‫בשטחים פתוחים ‪ -‬פתרונות להפרשי גבהים‪ :‬פתרונות באזורים מבונים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (1‬קיר או מעקה שמתקיימות בהם דרישות תקן ישראלי ת"י ‪ 1142‬מעקים‬ ‫ומסעדים )להלן ‪ -‬ת"י ‪ .‬לענין הגנה למקומות עם הפרשי גבהים‪.104‬על אף האמור בפרטים ‪ 2.2009‬‬ ‫‪-61-‬‬ .‬שהגישה אליו היא באמצעות מדרגות‪ . במשטחי פריקה‬ ‫וטעינה ובצדי במות כאמור שגובהם עולה על ‪ 1.‬ת"י ‪ .‬יהא רשאי המהנדס‪ .‬יותקן מעקה שיתקיימו בו‬ ‫דרישות ת"י ‪.‬שאין אליו גישה לקהל הרחב והבנין או חלקו הנוגע בדבר משמש רק‬ ‫את העובדים שבו לצורך עבודתם‪ .101 .‬ ‫)‪ (3‬סורג שמתקיימות בו דרישות תקן ישראלי‪ .‬שגובהם עד ‪ 1.‬לפי הענין‪.(1142‬התוחם את כל שטח פתח האור העליון.103‬בכל מקום בנכס‪ .1142‬התוחם את הגישה אל‬ ‫פתח האור העליון.100‬ו–‪ 2.‬יבוצעו פתרונות‬ ‫בטיחותיים בהתאם לדרישות התקן‪.2.‬‬ ‫מעקה גג‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 2.‬ ‫)‪ (2‬קיר או מעקה שמתקיימות בהם דרישות ת"י ‪ .‬‬ ‫לפטור מחובת קיום הוראות פרט ‪ 2.‬ת"י ‪ 2142‬חלק ‪ .‬ובכל מקום‬ ‫בבנין שבו הפרשי הגובה בין שני מפלסים סמוכים הוא ‪ 0.101‬במפעל כמשמעו בפרק א' לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח משולב[‪ .‬שאינו בתוך בנין ושבו הפרשי הגובה בין שני מפלסים הוא ‪0.‬לאחר שהתייעץ עם מפקח עבודה‪.‬‬ ‫‪20623‬‬ ‫‪1.

‬ ‫"חומר דליק" ‪ -‬כמשמעותו בתקן הישראלי ת"י ‪ 755‬תגובות בשריפה של חומרי בניה ‪-‬‬ ‫שיטות בדיקה וסיווג )להלן ‪ -‬ת"י ‪. ותקן ישראלי ת"י ‪ 1212‬דלתות‬ ‫אש‪ :‬עמידות אש ‪ -‬לגבי דלתות הזזה.‬ ‫)‪ (2‬סיפי מדרגות המכוונים אל מרכז המעגל‬ ‫כמתואר בתרשים ‪ 3.‬ ‫"דלת אש" ‪ -‬דלת עמידת אש למשך זמן שיציין עורך הבקשה ושלא יקטן מ–‪ 30‬דקות‪.1‬א'‬ ‫‪20624‬‬ ‫‪1.‬התשנ"ג‪.1‬מכללי דלתות אש ומכללי דלתות‬ ‫עשן‪ :‬דלתות אש סובבות ‪ -‬לגבי דלתות אש סובבות.755‬‬ ‫"חומר מסוכן" ‪ -‬כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים‪ .1.‬ ‫"דלת יציאה חיצונית" ‪ -‬דלת המותקנת בקיר חיצוני והמובילה אל מחוץ לבניין ומשם‬ ‫לרחוב.1‬א'‪:‬‬ ‫תרשים ‪ 3.1212‬חלק ‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .1.‬‬ ‫והמתאימה לתקן הישראלי ‪ -‬ת"י ‪ .(755‬‬ ‫"חומר לא דליק" ‪ -‬כמשמעותו בת"י ‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2009‬‬ ‫‪-62-‬‬ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫חלק ג' ‪ -‬בטיחות אש בבניינים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק א'‪ :‬פרשנות וכללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.1.1.1993-‬‬ ‫"מדרגות לולייניות" ‪ -‬מערכת מדרגות בעלת ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬היטל על פני מישור אופקי בצורת מעגל.1‬בחלק זה ‪-‬‬ ‫"אגף אש" ‪ -‬חלק מבניין המופרד מחלקי הבניין האחרים באמצעות אלמנטים עמידי אש‬ ‫כמפורט בתקנות אלה.4.1.

‬או בצורת‬ ‫חלקי מעגל ברדיוס קבוע או משתנה‪ .4.‬ ‫)‪ (2‬הזווית הנוצרת בין סיפי מדרגות סמוכות היא ‪ 45‬מעלות.‬ ‫)‪ (2‬סיפי המדרגות יהיו מכוונים למרכזי המעגלים או לאליפסות שאליהם הם‬ ‫שייכים.1.‫תכנון ובניה‬ ‫"מדרגות רשתיות" ‪ -‬מערכת מדרגות בעלת ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬היטל על פני מישור אופקי בצורת אליפסה או חלקי אליפסה‪ .1.1.1‬ב'‪:‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬לאורך קו עקום רציף.1‬ג'‪.1.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-63-‬‬ .‬ ‫כמתואר בתרשים ‪ 3.1.1‬ב'‬ ‫"מדרגות שלח מתחלף" ‪ -‬מערכת מדרגות בעלת ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬היטל על פני מישור אופקי בצורת מרובע או רצף מרובעים סמוכים.1‬ג'‬ ‫‪20625‬‬ ‫‪1.‬ ‫כמתואר בתרשים ‪ 3.1.1.1.

‬ ‫"מקדם תפוסה" ‪ -‬שטח רצפה לנפש בחדר או בחלק בניין‪ .5.‬מיזוג אוויר‬ ‫וכיוצא באלה.‬ ‫"מערכת על–לחץ" ‪ -‬מערכת ליצירת לחץ אוויר בחלל מסוים הגדול מלחץ האוויר בחללים‬ ‫הסמוכים לו במטרה למנוע חדירת עשן מחלקי בניין אחרים.2009‬‬ ‫‪-64-‬‬ .‬ ‫"מתזים" ‪ -‬מערכת כיבוי אש אוטומטית במים המתוקנת על פי התקן הישראלי ת"י ‪1596‬‬ ‫מערכות מתזים‪ :‬התקנה.3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫"מיתקני בטיחות אש" ‪ -‬ציוד ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות ולמניעתן.1‬ב'.2.‬לעליה או לירידה של בני אדם.‬כמתואר בתרשים ‪.3.‬חשמל‪ .2.2‬ב'.1‬א' ו–‪ 3.2.‬ ‫"מזקף ראש" ‪ -‬המרחק האנכי בין מישור שלח אף המדרגה או בין מישור מפלס הליכה לבין‬ ‫החלק הנמוך ביותר של חלק הבניין שנמצא מעליו‪ . ואם לא נקבע זמן אחר ‪ -‬שעתיים לפחות.‬ ‫"מרחק הליכה" ‪ -‬המרחק המרבי הנמדד על נתיב ההליכה בין הנקודה המרוחקת ביותר בקומה‬ ‫לבין דלת האש הקרובה ביותר של מוצא בטוח‪ .‬מיתקן‬ ‫לסילוק אשפה.5.‬ ‫"מטען אש גדול" ‪ -‬מטען אש שצפיפות האנרגיה שלו עולה על צפיפות האנרגיה של ‪150‬‬ ‫ק"ג עץ למ"ר.‬כמתואר בתרשים ‪.‬הנמדד במ"ר לנפש.2.‬ ‫"מעבר" ‪ -‬חלק מבניין בגישה למוצא בטוח המיועד למעבר אנשים.‬ ‫"מסעד" ‪ -‬אלמנט בבניין הנועד למאחז ולסיוע להליכה‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"מהלך משותף" ‪ -‬חלק מגישה למוצא בטוח שאותו נאלצים לעבור לפני שהוא מתפצל לשתי‬ ‫דרכי מוצא או יותר‪ .‬ ‫"מטען אש קטן" ‪ -‬מטען אש שצפיפות האנרגיה שלו אינה עולה על צפיפות האנרגיה של‬ ‫‪ 30‬ק"ג עץ למ"ר.‬כאשר האגפים מופרדים ביניהם באמצעות אלמנט עמיד אש‬ ‫ובאמצעות דלת אש‪ .‬ ‫‪20626‬‬ ‫‪1.2‬א' ו–‪ 3.‬ ‫"מיתקן טכני" ‪ -‬רכיב טכני המסייע לתפעול הבניין‪ .2.‬ ‫"מנהרת שירות" ‪ -‬חלק אופקי בבניין להעברת צנרת של דלק‪ .2.4‬‬ ‫"מחיצת אש" ‪ -‬מחיצה המיועדת להגביל את התפשטות האש ושעמידות האש שלה תהיה‬ ‫בהתאם לזמן שנקבע בתוספת זו.‬ ‫"מעקה" ‪ -‬אלמנט בבניין הנועד למנוע נפילת בני אדם ממפלס למפלס.15.‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.3‬‬ ‫"מוצא אופקי" ‪ -‬מעבר מאגף אש אחד לשני באותה קומה בבניין או מעבר בין אגפי אש‬ ‫בשני בניינים סמוכים‪ .‬ ‫"מחיצה ניידת" ‪ -‬מחיצה שאינה מחוברת לבניין חיבור של קבע והמשמשת להגבלת התנועה‬ ‫של אנשים בתוך בניין או חלק מבניין.2.‬תנאיו ואגרות(‪ .4.‬מים‪ .15.‬לרבות‪ :‬לוח חשמל‪ .‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬או דלת יציאה חיצונית הקרובה‬ ‫ביותר או יציאה מחוץ לבניין‪ .‬מונה גז‪ .15.

‬אשר כל מרכיביו בנויים מאלמנטים עמידי‬ ‫אש‪ .1.15.‬והנמדד בכיוון ניצב לאורך המדרגה‪ .‬ ‫‪20627‬‬ ‫‪1.3. אפשר שהפתח יהיה קבוע‬ ‫או עם מנגנון פתיחה אוטומטי.‬והמופרד מכל חלק אחר של הבניין על ידי דלתות אש‪ .2.‬ ‫"שלח מדרגה" ‪ -‬המרחק האופקי בין אף מדרגה או קצה שלה לבין קו ההיטל האנכי של אף‬ ‫מדרגה או קצה של המדרגה שמעליה‪ .‬הפתוח בקירו החיצון לאוויר החופשי‪.‬כהגדרתה בתקנה ‪ .‬כמתואר‬ ‫בתרשים ‪.‬‬ ‫)ג( לגבי בניין מגורים יחולו גם הוראות פרק ח'‪.‬ ‫"רום מדרגה" ‪ -‬המרחק האנכי בין מפלס שלח מדרגה ובין שלח המדרגה שמתחתיה או‬ ‫מעליה.1‬‬ ‫"פרוזדור פתוח מוגן" ‪ -‬פרוזדור המהווה מוצא בטוח‪ .‬כמתואר בתרשים ‪.‬ ‫"ת"י ‪ 1001‬חלק ‪ .‬‬ ‫תחולה על סוגי‬ ‫בניינים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬כמתואר בתרשים‬ ‫‪.‬בין רכיבי בניין התוחמים את הפתח.1‬כוללת אחד או יותר ממרכיבים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬גישה למוצא בטוח.7.2.‬‬ ‫)ב( לגבי בניין גבוה ורב–קומות יחולו גם הוראות פרק ז'‪.1.3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫דרך מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬כללי‬ ‫‪) 3.2‬א( הוראות פרקים א' עד ו' יחולו לגבי כל סוגי הבניינים‪."2.2.1‬‬ ‫"פתח שחרור עשן" ‪ -‬פתח המאפשר יציאת עשן אל מחוץ לבניין.‬‬ ‫)ב( דרך מוצא בבניין‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫"פיר שחרור עשן" ‪ -‬פיר המשרת קומה או כמה קומות בבניין והמשמש לפינוי עשן מתוך‬ ‫חלקי הבניין שהוא משרת‪ .3.2.‬כמתואר בתרשים ‪. אפשר שהפיר יהיה בלא אמצעים מכניים‬ ‫או עם אמצעים מכניים ואפשר שהוא יכלול גם מרכיבים אופקיים.2.2‬‬ ‫"פרוזדור מוגן" ‪ -‬פרוזדור המהווה מוצא בטוח‪ .2009‬‬ ‫‪-65-‬‬ .‬‬ ‫)ד( לגבי בניין להתקהלות יחולו גם הוראות פרק ט'‪.1.‬ ‫"פרוזדור ללא מוצא" ‪ -‬פרוזדור שצדו האחד סגור למעבר‪ .1‬א( בדרך מוצא בבניין יתקיימו דרישות חלק זה‪.3.‬ ‫"רוחב פנוי בפתח" ‪ -‬הרוחב הפנוי למעבר‪ .‬אל מחוץ לבניין.‬‬ ‫באופן המונע הצטברות עשן‪ .6.2‬תקן ישראלי ת"י ‪ 1001‬חלק ‪ 2.‬למעט בנייני מגורים שגובהם עד ‪ 12‬מטר‪.2.2‬בטיחות אש בבניינים‪ :‬מערכות בקרת‬ ‫עשן ‪ -‬בניינים‪ .5‬‬ ‫"תפוסה" ‪ -‬מספר בני האדם שעל פיו מחושבים המספר והרוחב של דרכי המוצא.4.

‬‬ ‫גובה מזקף ראש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (5‬פרוזדור פתוח מוגן כמפורט בסימן ז' בפרק ב'.‬למעט במקרים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תותר התקנת מערכות מכניות‪ .3.20‬מטרים לפחות‪ .1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.1.‬ ‫‪20628‬‬ ‫‪1.1.‬ ‫)‪ (3‬מוצא אופקי כמפורט בסימן ה' בפרק ב'.2‬‬ ‫מוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‬‬ ‫)ב( אורך הגישה למוצא בטוח יהיה לפי האמור בסימן ט"ו בפרק ב' כמתואר‬ ‫בתרשים ‪.2.‬כגון‪ :‬אלמנטי תאורה‪ .‬‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.‬ ‫)‪ (6‬גג מוגן כמפורט בסימן ח' בפרק ב'‪.1.1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬מוצא בטוח.4.‬‬ ‫גישה למוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2‬א( בגישה למוצא בטוח יתקיימו דרישות חלק זה‪.2‬‬ ‫תרשים ‪3.2.‬ ‫)‪ (4‬פרוזדור מוגן כמפורט בסימן ו' בפרק ב'.2.2.5‬בדרכי מוצא‪ .‬ ‫)‪ (3‬יציאה‪.‬מתזים ושלטים עד‬ ‫לגובה מינימלי של ‪ 2‬מטרים.4‬ביציאה יתקיימו דרישות סימן ט' בפרק ב'‪.2009‬‬ ‫‪-66-‬‬ .‬תנאיו ואגרות(‪ .3‬מוצא בטוח יכול לכלול אחד או יותר מחלקי הבניין המפורטים להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חדר מדרגות מוגן כמפורט בסימן ג' בפרק ב'.‬גובה מזקף ראש יהיה ‪ 2.‬ ‫)‪ (2‬מערכת מדרגות חיצונית כמפורט בסימן ד' בפרק ב'.

2.2%‬‬ ‫מקדם התנגדות‬ ‫להחלקה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.2.2.1.2.2.‬ ‫)‪ (3‬מעל מדרגות‪ .‬או שההתנגדות להחלקה תתאים למקדם ‪ .‬גובה מזקף הראש יהיה כאמור בפרט ‪.1.1:2‬‬ ‫)‪ (2‬הפרש גובה בסיפי דלתות יהיה כמפורט בפרט ‪.2.‬‬ ‫)ב( הותקן פתח או דלת בדרך מוצא‪ .3.1.1.9‬התנגדות להחלקה של מישור ההליכה תתאים למפורט בטבלה א‪ 1‬בתקן ישראלי‬ ‫ת"י ‪ .‬‬ ‫)ב( השיפוע בניצב לכיוון ההליכה לא יהיה גדול מ–‪.1.2.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ב'‪ :‬מרכיבי דרך המוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬דלתות‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.0.2009‬‬ ‫‪-67-‬‬ .6‬בפני מישור ההליכה בדרך מוצא יתקיימו הדרישות הפורטות בפרטים ‪3.1.3.‬ואולם מותר שההפרש‬ ‫האמור יעלה על ‪ 6‬מ"מ אך לא יעלה על ‪ 15‬מ"מ ובלבד שההפרש יהיה קטום‬ ‫ביחס של אורך לגובה ‪.‬כבש או מדרגות.4‬‬ ‫פני מישור ההליכה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‬צורתם תהיה ברורה ונוחה לזיהוי ויתקיימו‬ ‫הוראות אלה‪:‬‬ ‫‪20629‬‬ ‫‪1.3.5‬כמפורט בתקן‪.8‬‬ ‫הפרשי גבהים‬ ‫מקומיים במפלסי‬ ‫רצפה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4‬‬ ‫)‪ (4‬על דירת מגורים יחול גם פרט ‪.2.7‬‬ ‫ו–‪.‬ ‫שיפוע מישור‬ ‫ההליכה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2279‬התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל חומרים המיועדים למשטחי‬ ‫הליכה‪ .3.‬גובה מזקף‬ ‫הראש יהיה ‪ 2.7‬הפרשי גבהים במפלסי רצפה‪ .‬הצמודים זה לזה‪ .8.8‬א( מישור הליכה ששיפועו גדול מ–‪ 5%‬ייחשב ככבש ויתקיימו בו דרישות סימן י'‬ ‫בפרק ב'‪.1.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬בעבור שני שלישים לפחות משטח התקרה של כל חדר או חלל‪ .‬המעבר בין המפלסים יהיה‬ ‫באמצעות מעבר משופע‪ .2.‬יהיו כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הפרש גובה במפלסי רצפה לא יעלה על ‪ 6‬מ"מ‪ .2.2.1‬א( סימן זה יחול לגבי דלתות ופתחים המשמשים למעבר בדרך מוצא‪.20‬מטרים לפחות ושארית גובה התקרה יהיה ‪ 2‬מטרים לפחות.1.5‬‬ ‫)‪ (3‬היה הפרש מפלסי הרצפות גדול מ–‪ 15‬מ"מ‪ .4.2‬‬ ‫)‪ (5‬גובה משקופי דלתות יהיה כאמור בפרט ‪.1.

‬שבין מישור אגף הדלת הפתוח לגמרי בפתיחה מרבית ובין פאת מזוזת המלבן‪.1.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.2‬א'‪.‬יימדד המרחק האופקי‬ ‫הקטן ביותר‪ .2.1.2.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.2.2‬ב'‪.1.1.2‬ב'‬ ‫‪20630‬‬ ‫‪1.2.‬יימדד המרחק‬ ‫האופקי בין מישורי שני אגפי הדלת הסמוכים זה לזה והפתוחים בזווית ישרה לפחות‪ .‬כמתאור‬ ‫בתרשים ‪ 3.4.‬‬ ‫אופן מדידת רוחב‬ ‫פנוי למעבר וגובה‬ ‫של דלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2009‬‬ ‫‪-68-‬‬ .2‬א'‬ ‫)ב( בדלת דו–אגפית או רב–אגפית ‪ -‬לקביעת רוחבה הפנוי למעבר‪ .2.1.‬‬ ‫הבולטת ביותר כלפי אגף הפתוח‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (2‬לא תותקן מראה על גבי דלת יציאה או בצמוד לה‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (1‬לא יותקן וילון לפני דלת יציאה באופן שיסתיר את הדלת.2‬א( בדלת חד–אגפית ‪ -‬לקביעת רוחבה הפנוי למעבר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬כמתואר בתרשים ‪ 3.

1.‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( בדלת הזזה חד–אגפית ‪ -‬לקביעת רוחבה הפנוי למעבר‪ .‬שאגפיה נפתחים משני כיוונים מנוגדים‪ .2.2.‬יימדד המרחק האופקי‬ ‫בין הפאה הצדדית של אגף הדלת כאשר היא פתוחה לגמרי ובין מזוזת המלבן שממול‪.‬לא תיחשב בליטה מקומית של ידיות‬ ‫או של צירים עד ‪ 9‬סנטימטרים ועד לגובה מרבי של ‪ 1.2009‬‬ ‫‪-69-‬‬ .1.2.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.1.1.2.20‬מטר ממישור הרצפה‪ .2‬ד'‬ ‫)ה( בקביעת רוחבה הפנוי למעבר של דלת‪ .2‬ג'‪.‬‬ ‫כמתואר בתרשים ‪ 3.2.‬כאשר שניהם‬ ‫פתוחים לגמרי‪ .1.2‬ד'‪.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.2‬ה' ו– ‪ 3.2.4.2‬ג'‬ ‫)ד( בדלת הזזה דו–אגפית‪ .‬‬ ‫‪20631‬‬ ‫‪1.2‬ו'‪.‬לקביעת רוחבה‬ ‫הפנוי למעבר‪ .1.‬יימדד המרחק האופקי בין הפאות הצדדיות של שני אגפי הדלת‪ .‬כמתואר‬ ‫בתרשימים ‪ 3.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.

2.1.2009‬‬ ‫‪-70-‬‬ .2.2‬ה'‬ ‫תרשים ‪ 3.4.2.2‬ו'‬ ‫)ו( בקביעת גובהה הפנוי למעבר של דלת‪ .‬מעל גובה של ‪ 1.‬תנאיו ואגרות(‪ .2‬ז'‪.98‬מטרים ממישור‬ ‫הרצפה יותרו בליטות בלא הגבלת רוחב‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.1.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1.‬‬ ‫‪20632‬‬ ‫‪1.

80‬‬ ‫‪ 1‬רוחבו של פתח הדלת בדרך מוצא‪ .1.‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪ 7‬בבניין ציבורי ‪ -‬דלת בחדר שירות‬ ‫‪0.4.12.2.‬‬ ‫רוחב הפתח במטרים‬ ‫סוג השימוש‬ ‫סד‪.4‬או מהרוחב הנקוב בטבלה ‪ 3.10‬‬ ‫‪ 9‬דלת יציאה ראשית ממבואת הבניין‬ ‫‪0.1.‬דלת היציאה‬ ‫תעמוד גם בדרישות הנגישות‪.2‬ז'‬ ‫רוחב הפתח‬ ‫המינימלי של‬ ‫דלתות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2009‬‬ ‫‪-71-‬‬ .80‬‬ ‫‪ 10‬דלת יציאה מחדר במשרד‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪ 5‬בדירת מגורים ‪ -‬דלת בחדר שירות אחד לפחות שבו קיימת‬ ‫אסלה‬ ‫‪0.2.1.2.2.1.80‬‬ ‫‪ 8‬בבניין ציבורי ‪ -‬דלת בחדר שירות נגיש‬ ‫‪1.‬הרוחב הפנוי למעבר לא יפחת מהנדרש בהתאם‬ ‫לחישובי התפוסה המפורטים בפרט ‪ 3.90‬‬ ‫‪ 11‬דלת יציאה ממכלול חדרי משרד‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪ 6‬בדירת מגורים ‪ -‬דלת בחדר שירות נוסף‬ ‫‪0.‬למעט במפלס היציאה‬ ‫‪20633‬‬ ‫‪1.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.3‬א( הותקנה דלת בדרך מוצא‪ .80‬‬ ‫‪ 3‬בדירת מגורים נגישה ‪ -‬דלת יציאה מדירה‪ .3‬רוחב הפתח של דלתות‬ ‫טור ב'‬ ‫טור א'‬ ‫מס‪.‬לא יקטן מרוחב הפתח הנקוב בטור ב' שלצדו‪:‬‬ ‫טבלה ‪ .3‬שלהלן‪ .3‬שבפרט משנה‬ ‫)ב( לפי הרחב מבין השניים‪.1.70‬‬ ‫‪ 4‬בדירת מגורים ‪ -‬דלת בחדר מגורים‬ ‫‪0.3.80‬‬ ‫‪ 2‬בדירת מגורים ‪ -‬דלת יציאה מדירה‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪ 12‬דלת כניסה ודלת יציאה לחדר מדרגות מוגן בכל קומות‬ ‫הבניין‪ .‬למעט אם צוין אחרת‬ ‫בטבלה זו‬ ‫‪0.2.‬‬ ‫‪0.2.‬‬ ‫)ב( רוחב הפתח של דלתות שהן חלק מדרך מוצא המפורטות בטור א' שבטבלה‬ ‫‪ 3.

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ואשר אינו צריך‬ ‫להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות‬ ‫על פי הוראות‬ ‫‪ 25‬דלת מרחב מוגן‬ ‫פיקוד העורף‬ ‫בהתאם לשימוש‬ ‫‪ 26‬דלת לכל שימוש אחר‬ ‫הדומה לו ביותר‬ ‫מבין השימושים‬ ‫המפורטים בטור א'‪.10‬‬ ‫‪ 20‬דלת יציאה ראשית ממרכז מסחרי מקורה‬ ‫‪0.1.‬ ‫‪20634‬‬ ‫‪1.‬אשר אינו צריך להיות‬ ‫נגיש לאנשים עם מוגבלויות‬ ‫‪0.2.‬תנאיו ואגרות(‪ .5‬מ"ר‪ .70‬‬ ‫‪ 23‬דלת המשרתת בניין או חלק מבניין‪ .65‬‬ ‫‪ 17‬דלת יציאה ראשית מבית ספר‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪ 16‬דלת יציאה מכיתת לימוד‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪ 15‬דלת יציאה ממקום להתקהלות בתפוסה העולה על ‪ 100‬איש‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪ 21‬בכל בניין ‪ -‬דלת לחלל שירות שאינו מחייב נגישות לאנשים‬ ‫עם מוגבלויות‬ ‫‪0.‬ ‫)‪ (2‬בדלת פנים בבניין לא יעלה הפרש הגבהים על ‪ 15‬מ"מ.2.1.‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪ 24‬דלת המשרתת חדר שגודלו קטן מ–‪ 6.‬‬ ‫על פי החלטת רשות‬ ‫הכבאות‬ ‫גובה הדלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫הפרשי גבהים‬ ‫במשטחי רצפה‬ ‫הסמוכים לסף‬ ‫הדלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ ‫)‪ (4‬על אף האמור בפסקאות )‪ (1‬עד )‪ .‬‬ ‫רוחב הפתח במטרים‬ ‫סוג השימוש‬ ‫סד‪.10‬‬ ‫‪ 19‬דלת יציאה מחנות ששטחה מעל ‪ 100‬מטרים רבועים‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪ 18‬דלת יציאה מחנות ששטחה עד ‪ 100‬מטרים רבועים‬ ‫‪1.4‬א( הגובה המינימלי הפנוי למעבר בפתח או דלת יהיה ‪ 1.10‬‬ ‫‪ 13‬דלת כניסה ויציאה לחדר מדרגות מוגן במפלס היציאה‬ ‫‪0.‬‬ ‫)ב( הגובה ימדד ממישור הרצפה עד תחתית משקוף הדלת‪.1:2‬כמתואר בתרשים ‪ 3.90‬‬ ‫‪ 14‬דלת יציאה ממקום להתקהלות בתפוסה של עד ‪ 100‬איש‬ ‫‪1.5‬א( בהפרש גבהים במשטחי הרצפה בין שני צדי הדלת או גובה סף הדלת יתקיימו‬ ‫תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בדלת כניסה ראשית לבניין לא יעלה הפרש הגבהים על ‪ 20‬מ"מ.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫טור ב'‬ ‫טור א'‬ ‫מס‪.98‬מטרים לפחות‪.‬‬ ‫‪) 3.2.4.(3‬עלה הפרש הגבהים על ‪ 10‬מ"מ‪ .‬יקטם‬ ‫סף הדלת ביחס של אורך לגובה ‪ .2009‬‬ ‫‪-72-‬‬ .1.80‬‬ ‫‪ 22‬דלת דו–אגפית ‪ -‬הרוחב החופשי באגף הנפתח ראשון‬ ‫‪0.5‬א'.‬ ‫)‪ (3‬בדלת יציאה למרפסת לא מקורה לא יעלה הפרש הגבהים על ‪ 60‬מ"מ.

2009‬‬ ‫‪-73-‬‬ .3.5‬‬ ‫)‪ (2‬אם מסיבות טכניות‪ .2.‬אשר לעורך הבקשה אין אפשרות לשנותן‪ .‬כמתואר בתרשים ‪ 3.4.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.1.5‬א'‬ ‫)ב( פרט משנה )א( אינו חל על הדלתות שלהלן ובלבד שהפרשי הגובה לא יעלה על‬ ‫‪ 250‬מ"מ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דלת כניסה לחדרים טכניים.‬תותר התקנת מדרגה אשר גובהה לא יעלה על ‪ 200‬מ"מ ובתנאי‬ ‫שסיפה יסומן בבירור.‬לגבי המקרים המפורטים להלן יחולו ההוראות‬ ‫שלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬על דירת מגורים צמודת קרקע יחול פרט ‪.8.2.1.‬‬ ‫)ג( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ . אם מישור המדרכה איננו אופקי‪ .5‬ב'‪.4.‬קיימים‬ ‫הפרשי גבהים במשטחי רצפה ביציאה מבניין‪ .‬‬ ‫‪20635‬‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (2‬דלת יציאה לגג מחדר המדרגות‪.‬יותר להתקין סף לדלת‬ ‫שגובהו איננו אחיד‪ .‬מחלק מבניין או מדירה אל‬ ‫המדרכה‪ .

4.‬ובתנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬פתיחת אגף הדלת כדלת סובבת היא בכיוון המילוט.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬תותר התקנת דלת הזזה אופקית אם תפוסת החדר אינה עולה על ‪ 6‬אנשים‪.2.2‬‬ ‫)‪ (4‬הוראות סימן זה לא יחולו על דלתות שאינן נדרשות על פי חלק ג'‪.‬מותר להתקין בדרך מוצא דלת הזזה אופקית‬ ‫הנפתחת אוטומטית על ידי מנגנון חשמלי באמצעות פיקוד מחיישן קירבה‪ .2.‬תנאיו ואגרות(‪ .1.1.5‬ב'‬ ‫כיוון ואופן פתיחה‬ ‫של דלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫והחדר לא מכיל חומרים מסוכנים‪ .‬ ‫‪20636‬‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (2‬תותר התקנת דלת הזזה או סורג הזזה לפתיחה אופקית או אנכית ובתנאי‬ ‫שיתקיימו בהם כל התנאים האלה‪:‬‬ ‫)א( הדלת תקובע במצב פתוח בזמן שימוש בבניין בידי הציבור.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (2‬פתיחת הדלת כדלת סובבת על ציר צד מתאפשרת בכל מצב שבו תהיה‬ ‫הדלת‪ .8.4.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.1.‬בתנאי שהדלת‬ ‫היא מהסוג המאפשר את פתיחתה בעת חירום כדלת סובבת על ציר צד‪ .‬ ‫)‪ (3‬על אגף הדלת יותקן שלט "דחוף לפתיחת הדלת בעת חירום".‬ ‫)ב( על גבי אגף הדלת או בצדה יותקן שלט שבו ייכתב‪" :‬דלת זו חייבת‬ ‫להישאר פתוחה במשך שעות השימוש בבניין בידי הציבור".6‬א( דלת המשמשת למעבר בני אדם בדרך מוצא תהיה סובבת‪.‬‬ ‫דלת הזזה אופקית‬ ‫המתופעלת כדלת‬ ‫סובבת בעת חירום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.‬מותר להתקין דלת או סורג‬ ‫במספר שאינו עולה על מחצית מספר דרכי המוצא הנדרש‪.2009‬‬ ‫‪-74-‬‬ .7‬א( על אף האמור בפרט ‪) 3.‬לרבות מצב פתיחה חלקית כדלת הזזה.6‬א(‪ .‬ ‫)ג( יהיה ניתן לפתוח ולסגור את הדלת או הסורג מתוך הבניין בלא צורך‬ ‫בידע או במאמץ מיוחד.3.‬או שהדבר נקבע מפורשות בחלק זה.‬‬ ‫)‪ (3‬על דלת הזזה בדירת מגורים יחול פרט ‪.‬ ‫)ד( כאשר דרושות שתי דרכי מוצא או יותר‪ .2.1.

2.1.‬כיוון פתיחתה יהיה‬ ‫בכיוון המילוט‪.10‬א'‪.10‬ב' ו–‪ 3.‬כיוון פתיחתה יהיה בכיוון המילוט‪.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.‬פרוזדור או‬ ‫חדר מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.1.‬לא יבלוט אגף הדלת ביותר ממחצית רוחב הפרוזדור או‬ ‫המעבר‪ .10‬א( במהלך פתיחת דלת‪ .‬ ‫)ב( בדרך מוצא מאזור המשמש לאחסון או לייצור חומרים מסוכנים לא תותקן דלת‬ ‫כאמור בפרט משנה )א(‪.4.‬‬ ‫כיוון פתיחת דלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.2009‬‬ ‫‪-75-‬‬ .‬למעט בדירת מגורים שעליה לא חלה מגבלה זו‪ .‬‬ ‫‪20636‬א‬ ‫‪1.1.10‬ג'‪.9‬הותקנה דלת בחדר המכיל חומרים מסוכנים‪ .8‬הותקנה דלת בחדר או בחלל אשר תפוסתו גדולה מ–‪ 50‬אנשים‪ .2.1.2.1.1.2.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (4‬רוחב הפתח הפנוי בדלת בעת פתיחתה כדלת סובבת על ציר לא יקטן‬ ‫מהרוחב הנדרש לגבי דלת כזו בתקנות אלה.‬בליטה זו של הדלת לא גורעת מרוחבו של הפרוזדור כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.2.‬‬ ‫בליטת דלת אל‬ ‫מעבר‪ .1.‬תותר הבלטת האגף‬ ‫עד ‪ 18‬סנטימטרים‪ .2.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬‬ ‫כיוון פתיחת דלת‬ ‫מחדר המכיל‬ ‫חומרים מסוכנים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.10‬א'‬ ‫)ב( במצב פתיחה מרבי של אגף הדלת לפרוזדור או למעבר‪ .

ידית הדלת או אגף הדלת במצב פתוח מרבי לא יבלטו לתוך משטח האופקי‬ ‫)הפודסט( ביותר מ–‪ 18‬סנטימטרים.10‬ה'‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.2.10‬ג'‬ ‫)ג( במהלך הפתיחה של אגף הדלת לחדר מדרגות או למהלך מדרגות‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ 3.10‬ב'‬ ‫תרשים ‪ 3.10‬ו–‪ 3.2009‬‬ ‫‪-76-‬‬ . בליטה זו של ידית הדלת לא גורעת מרוחבו של המעבר‬ ‫החופשי כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .1.1.1.10‬ד'‬ ‫‪20636‬ב‬ ‫‪1.2.4.2.‬רוחב המעבר‬ ‫החופשי במשטח האופקי )הפודסט( לא יקטן ממחצית הרוחב הנדרש של המשטח האופקי‬ ‫)הפודסט(.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.1.1.2.

1.3.1.3.13‬א( דלת המתוקנת בדרך מוצא‪ .2.‬או שתותקן מערכת אוטומטית לשחרור מנעולי דלתות אלו‬ ‫אשר תופעל עם הפעלת מערכת גילוי אש ועשן.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .1.1.2.2.2.13 :‬ו–‪.11‬בדלת רשת המותקנת בדרך מוצא יתקיימו דרישות פרט ‪)3.2.15 .1.‬ ‫נעילת דלתות‬ ‫בחדר מדרגות‬ ‫המשמש מוצא‬ ‫בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( בדלת כניסה לדירת מגורים יתקיימו דרישות פרט ‪.1.2.2.17‬‬ ‫נעילת דלתות‬ ‫בדרכי מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.14 .1.2009‬‬ ‫‪-77-‬‬ .14‬‬ ‫)‪ (3‬תותר חזרה לבניין באחת משתי הקומות העליונות או הגג‪ .12‬במנעול ובאמצעי אזעקה המותקנים בדלת בדרך מוצא יתקיימו הדרישות המפורטות‬ ‫בפרטים‪ 3.1.3.1.‬ ‫)‪ (2‬ההפרדה בין הקומות שאליהן ניתן לחזור מחדר המדרגות לבניין‪ .2.16 .2.2.1.‬תהיה ניתנת לפתיחה מכיוון המילוט כאשר הבניין‬ ‫או חלקו מאוכלס.1.‬כל דלת‬ ‫תאפשר חזרה מחדר המדרגות לתוך הבניין‪.2.‬יהיה ניתן לפתוח את הדלת מכיוון המילווט בלא מפתח‬ ‫נשלף.‬לא תעלה‬ ‫על ארבע קומות כמתואר בתרשים ‪.92‬‬ ‫‪) 3.2.10‬ה'‬ ‫דלת רשת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫‪20636‬ג‬ ‫‪1.3.(1‬‬ ‫מנעולים ואמצעי‬ ‫אזעקה בדלתות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.14‬א( בחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח והמשרת יותר מארבע קומות‪ .3.4.1.‬ובלבד שקומות‬ ‫אלו מאפשרות מעבר למוצא בטוח אחר.6‬א( ו–)ב()‪.‬מותר להתקין מערכת נעילה אשר תמנע חזרה‬ ‫לתוך הבניין ובלבד שיתקיימו כל התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תותר חזרה מחדר המדרגות לבניין לפחות בשתי קומות שונות דרך דלתות‬ ‫שאינן נעולות‪ . הותקן מנעול‪ .‬ ‫)‪ (4‬בדלתות מאפשרות חזרה לתוך הבניין יותקנו שלטים בצד הפונה לחדר‬ ‫המדרגות.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.

‬‬ ‫דלת במוצא בטוח‬ ‫ודלת עם מנגנון‬ ‫בהלה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.14‬‬ ‫דלת הנפתחת אל‬ ‫הגג‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.16‬אם בפתח הותקנה דלת דו–אגפית‪ .1.19‬ו–‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .15‬בבניין גבוה ורב–קומות‪ .2.1.2.2.1.‬‬ ‫תרשים ‪3.18‬‬ ‫מערכות נעילה‬ ‫מיוחדות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‬‬ ‫דלת דו–אגפית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.‬‬ ‫)ג( פרט משנה )א( לא חל לגבי בניין שנדרש להתקין בו חדר מדרגות אחד בלבד‬ ‫וכן לא יחול על מערכת מדרגות חיצונית‪.‬למעט אם התקיימו התנאים‬ ‫שבפרט ‪.17‬בדלת המותקנת במוצא בטוח או בדלת שנדרש להתקין בה מנגנון בהלה‪ .‬לכל אגף‬ ‫דלת יותקן מנגנון פתיחה עצמאי.1.‬המותקנת בדלת בדרך מוצא‪ .2009‬‬ ‫‪-78-‬‬ .1. השלט יכלול את מיקום הדלתות הקרובות ביותר שבכיוון‬ ‫העלייה או בכיוון הירידה‪ . אין להתקין מנגנון אשר פתיחתו תלויה בפתיחה של האגף‬ ‫הסמוך אליו‪.‬דלת המאפשרת גישה אל הגג מחדר מדרגות המשמש מוצא‬ ‫בטוח תאפשר כניסה מן הגג לתוך חדר המדרגות‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (5‬בדלתות שאינן מאפשרות חזרה לתוך הבניין יותקנו שלטים בצד הפונה‬ ‫לחדר המדרגות.‬בשל חובת הנובעת מחישובי תפוסה‪ .‬יתקיימו הדרישות המפורטות‬ ‫בפרטים ‪ 3.2.3.1.2.4.2.‬ואשר ניתן להיכנס מהן בחזרה לבניין או לצאת מהן‬ ‫החוצה מהבניין‪.20‬‬ ‫‪20636‬ד‬ ‫‪1.18‬במערכת נעילה מיוחדת‪ .2.3.‬לא יותקן‬ ‫כל אמצעי לנעילה אשר ימנע את השימוש בדלת למילוט‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .

2.‬בתנאי שיחולו עליה כל‬ ‫התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בעת הפסקת חשמל‪ .19‬א( מותר להתקין מערכת נעילה מעוכבת )‪ (Delayed Egress Lock‬על דלת באגף‬ ‫אש שאינו מכיל חומרים מסוכנים‪ .‬יחל בתום הפעלת כוח רצוף‬ ‫של ‪ 3‬שניות על ידית הדלת‪.20‬א( מותר להתקין דלת מבוקרת כניסה בדרכי מוצא‪ .‬ ‫)‪ (2‬בעת הפסקה של זרם החשמל אל מנגנון הבקרה הדלת תשוחרר נעילת‬ ‫הדלת.‬בתנאי שמערכת הנעילה תעמוד באחד מן התנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הנעילה תשוחרר עם הפעלת מערכת המתזים או עם הפעלת גלאי אש או‬ ‫עשן.‬תשוחרר נעילת הדלת.‬‬ ‫)ג( מנגנון הנעילה יהיה על פי תקן‪.‬‬ ‫‪20636‬ה‬ ‫‪1.‬הפעלתם תשחרר‬ ‫את נעילת הדלת.2. נדרש להתקין ידית בהלה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫דלת מעוכבת‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ ‫)‪ (3‬יהיה ניתן לפתוח את נעילת הדלת מבפנים על ידי לחצן חשמלי הממוקם‬ ‫בגובה של ‪ 100‬סנטימטרים עד ‪ 120‬סנטימטרים מעל הרצפה ולא רחוק‬ ‫מ–‪ 20‬סנטימטרים ממשקוף הדלת הסמוך לידית הדלת.‬‬ ‫דלת מבוקרת‬ ‫כניסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3. על המנגנון בצד הפנימי ייקבע‬ ‫שלט שעליו כתוב‪" :‬לחץ ליציאה בעת חירום".‬הידית תכלול מנגנון‬ ‫שיבטל את הנעילה ויאפשר את פתיחת הדלת‪. הדלת תישאר לא נעולה עד לאיפוס הידני‬ ‫של מערכת ההתראה לגילוי אש ועשן.‬ ‫)‪ (2‬הנעילה תשוחרר עם הפסקת החשמל השולט בנעילה.1. הפעלת לחצן חשמלי תגרום‬ ‫לניתוק ישיר של מקור החשמל למנעול וזאת באופן שאינו קשור ללוח הבקרה‪.‬‬ ‫)‪ (4‬אם נדרש להתקין מערכת התראה לגילוי אש ועשן‪ .1.(3‬או המוגן במערכת מתזים‪ .‬ובלבד שהבניין מוגן על ידי מערכת לגילוי אש בהתאם‬ ‫לת"י ‪ 1220‬חלק ‪ 3‬מערכות גילוי אש‪ :‬הוראות התקנה ודרישות כלליות )להלן ‪ -‬ת"י ‪1220‬‬ ‫חלק ‪ .4.‬תתבטל נעילת הדלת‬ ‫בכיוון המילוט עם הפעלת המערכת.‬ ‫)‪ (5‬אם נדרש להתקין מערכת מתזים או מערכת לגילוי אש‪ . הדלת תישאר לא נעולה עד לאיפוס הידני של מערכת‬ ‫ההתראה לגילוי אש ועשן‪.1‬נגישות‬ ‫הסביבה הבנויה‪ :‬עקרונות ודרישות כלליות.‬הדלת תוכל להיפתח בתוך ‪ 15‬שניות מרגע הלחיצה"‪.‬ ‫)‪ (3‬תהליך שחרור הנעילה שאיננו ניתן לביטול‪ .‬‬ ‫)ב( הדרישה בפרט משנה )א( לא תחול על דלת מבוקרת כניסה שהיציאה דרכה‬ ‫איננה מוגבלת על ידי מנגנון בקרת כניסה‪. במנגנון יתקיימו שאר‬ ‫דרישות הנגישות לפי הסעיף הדן באמצעי הפעלה בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬‬ ‫)ב( על הדלת יותקן שלט שבו ייכתב‪" :‬לחץ ברציפות על ידית הדלת עד להישמע‬ ‫אזעקה‪ .2009‬‬ ‫‪-79-‬‬ .‬‬ ‫והדלת תישאר לא נעולה.

‬עקב קבלת התראה ממערכת גילוי אש ועשן‬ ‫המותקנת בחדר מדרגות מוגן או במוצא בטוח‪ .‬ ‫)‪ (2‬בפרזול בהלה יתקיימו הדרישות המופיעות בת"י ‪ 1212‬חלק ‪ .‬‬ ‫‪20636‬ו‬ ‫‪1.‬‬ ‫יותקן מנגנון בהלה‪.‬וגובהו יהיה ‪ 86‬סנטימטרים לפחות ולא יעלה על ‪ 120‬סנטימטרים מעל‬ ‫הרצפה.‬‬ ‫והדלת תיסגר בעצמה.‬שבעת הפסקת חשמל‪ .(Normally open‬מותר להתקין‬ ‫בה מנגנון המחזיק את הדלת במצב "רגיל פתוח" ובלבד שיתקיימו בה כל התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הדלת תיסגר מעצמה עם ניתוק המנגנון של מצב "רגיל פתוח" )‪Normally‬‬ ‫‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫מנגנון לסגירה‬ ‫עצמית של דלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬תצויד הדלת במגיף דלת ולא תקובע במצב "רגיל‬ ‫פתוח" )‪.(Normally open‬‬ ‫)ג( בכל חלק בניין שאינו מכיל חומרים מסוכנים ואשר נדרשת בו דלת אש או דלת‬ ‫עשן‪ .‬המהווה חלק מסידורי בטיחות אש יתקיימו‬ ‫הדרישות המפורטות בפרטי משנה )ב( ו–)ג(‪.‬התקנתה תהיה כזו‪ .‬ומסיבות תפעוליות יש לקובעה במצב "רגיל פתוח" )‪ .2.1.22‬א( במנגנון לסגירה עצמית בדלת‪ .(open‬‬ ‫)‪ (2‬יהיה ניתן לנתק את המנגנון של "רגיל פתוח" )‪ (Normally open‬ידנית‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫ידית בהלה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬למעט מנגנון שנעילתו מבחוץ לא‬ ‫תמנע את פתיחת הדלת מתוך הבניין על ידי לחיצה על הידית‪.‬ ‫)‪ (3‬מערכת הניתוק האוטומטית של מצב "רגיל פתוח" )‪(Normally open‬‬ ‫תופעל על ידי מערכת לגילוי אש ועשן המותקנת בהתאם לת"י ‪ 1220‬חלק ‪.‬ ‫)‪ (5‬הפעלת מנגנון דלת אחת‪ .‬תגרום להפעלת מנגנוני כל‬ ‫הדלתות המותקנות באותו חדר המדרגות או באותה דרך מוצא בטוח‪.I‬מכללי‬ ‫דלתות אש ומכללי דלתות עשן‪ :‬דלתות אש סובבות.21‬א( בדלת המשמשת ליצאה מחלק מבניין או קומה שתפוסתו גדולה מ–‪ 100‬איש‪.‬‬ ‫)ב( נדרשה דלת להיות סגורה‪ .23‬במקום שבו דלת נפתחת באמצעות מנוע חשמלי המופעל על ידי אדם או באמצעות‬ ‫זיהוי אדם המתקרב מצד המילוט‪ .‬ינותק המנגנון של מצב "רגיל‬ ‫פתוח" )‪ .4.(Normally open‬והדלת תיסגר בעצמה.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1.2009‬‬ ‫‪-80-‬‬ .‬‬ ‫)ב( במנגנון הבהלה יתקיימו הדרישות האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המנגנון יהיה מורכב ממוט אופקי באורך מינימלי של מחצית רוחב אגף‬ ‫הדלת‪ .‬ ‫)‪ (3‬אין להתקין נעילה למנגנון בהלה‪ .‬תתאפשר פתיחת‬ ‫הדלת ידנית‪ .2.1.‬‬ ‫דלת חשמלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬כדי לאפשר מילוט מן הבניין או שתיסגר לצורך הגנת דרכי המילוט אם נדרש‬ ‫כך בחלק זה‪.3‬‬ ‫)‪ (4‬בעת הפסקת זרם החשמל למנגנון הדלת‪ .

1.2.2.2‬רוחבן של מדרגות בבניין יהיה ‪ 1.1.‬ ‫)‪ (4‬רוחב המעצור יהיה ‪ 41‬סנטימטרים לפחות.2.5‬‬ ‫)ב( במחיצה ניידת ניתן להתקין דלת סובבת או פתח‪.26‬א( במחיצה ניידת יתקיימו דרישות פרט ‪.‬ ‫)‪ (2‬סך הרוחבים של המעצורים לא יספק יותר מ–‪ 50%‬מהרוחב הנדרש בשל‬ ‫התפוסה.‬יימדד‬ ‫הרוחב בין מישורי הציפוי של הקירות‪ .13.1.‬יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בעת הפסקת חשמל יאפשר המעצור מעבר חופשי בכיוון המילוט.‬‬ ‫אופן מדידת רוחב‬ ‫המדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.2.2.‬חדרי מדרגות ומדרגות נעות‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.25‬במעצור לבקרת כניסה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫דלת מסתובבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.15‬‬ ‫מ"ר לפחות.‬‬ ‫דלת במחיצה ניידת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫צוהר בדלת אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.00‬מטרים לפחות‪.3‬רוחבן של מדרגות יימדד בהתאם לתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תחומות המדרגות בין שני קירות ומשני צדיהן מותקנים מסעדים‪ .‬ ‫)‪ (5‬כל מעצור יענה לתפוסה של עד ‪ 50‬אנשים‪.‬ ‫)‪ (3‬גובה המעצור לא יעלה על ‪ 100‬סנטימטרים.‬‬ ‫רוחב של מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬רוחבן של המדרגות המשותפות יהיה‬ ‫‪ 1.3.24‬הותקנה דלת מסתובבת בדרך מוצא‪ .2. גודל השטח המזוגג של הצוהר יהיה ‪0.2011‬‬ ‫‪-81-‬‬ .1.27‬א( בדרך מוצא יותקן צוהר בדלת אש. גובה המפלס התחתון של הצוהר יהיה ‪ 80‬סנטימטרים לפחות‪.‬ ‫)‪ (2‬בתוך בניין מגורים המכיל עד ‪ 2‬דירות ‪ -‬רוחבן של המדרגות המשותפות‬ ‫יהיה ‪ 0.‬המתאימה לדרישות חלק זה‪.2. ואולם ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בתוך דירה ‪ -‬רוחבן של מדרגות יהיה ‪ 0.80‬מטרים לפחות.‬תותקן בסמוך אליה דלת יציאה סובבת עם‬ ‫פתיחה בכיוון המילוט‪ .‬בתנאי שהמסעד לא יבלוט יותר מ–‪9‬‬ ‫‪20636‬ז‬ ‫‪1.10‬מטרים לפחות.‬‬ ‫)ב( פרט משנה )א( לא יחול על דלתות לחדרים טכניים‪ .1.90‬מטרים לפחות.2.‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬מדרגות‪ .1‬על מדרגות וחדרי מדרגות המשמשים חלק מדרך מוצא יחולו דרישות סימן זה‪.2.‬ ‫)‪ (3‬בבניין שאינו גבוה או רב–קומות‪ .2.‬‬ ‫מעצור בדרך מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬חדרי שירות ומחסנים‪.‬המותקן בדרך מוצא‪ .

‬יימדד הרוחב בין‬ ‫מישור ציפוי הקיר שבו המסעד שאינו בולט יותר מ–‪ 9‬סנטימטרים ובין ציר‬ ‫בית האחיזה של המעקה‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סנטימטרים ממישור הציפוי כמתואר בתרשים ‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .3‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.‬ובלבד שציר בית אחיזה כאמור לא יבלוט יותר מ–‪7‬‬ ‫סנטימטרים כלפי חוץ מקצה שטח המדרגות החופשי לדריכה כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.‬ ‫‪20636‬ח‬ ‫‪1.2.2.2.‬יימדד הרוחב מציר המסעד כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.2.3‬ג'.‬תנאיו ואגרות(‪ .2.1.2.‬יימדד הרוחב בין צירי‬ ‫שני המסעדים כמתואר בתרשים ‪ 3.3‬ב'‬ ‫)‪ (2‬ניצב קיר בצדן האחד של המדרגות ומעקה בצדן האחר‪ .3‬ב'.2.2.‬ ‫תרשים ‪ 3.2. אם בליטת המסעד גדולה מ–‪ 9‬סנטימטרים‪ .2.3‬א'.2. אם בליטת המסעד‬ ‫גדולה מ–‪ 9‬סנטימטרים‪ .2011‬‬ ‫‪-82-‬‬ .2.3‬ד'.

3‬ד'‬ ‫)‪ (3‬אם ניצבים מעקים בשני צדי המדרגות‪ .2.2.‬ ‫‪20636‬ט‬ ‫‪1.3‬ג'‬ ‫תרשים ‪ 3.2.‬יימדד הרוחב בין הצירים של‬ ‫שני בתי האחיזה של המעקים‪ .‬ובלבד שהצירים האמורים לא יבלטו יותר מ–‪7‬‬ ‫סנטימטרים כלפי חוץ כאמור בפסקה )‪ (2‬כמתואר בתרשים ‪ 3.2.3‬ה'.4.2009‬‬ ‫‪-83-‬‬ .2.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.2.

3‬ו'‬ ‫‪20636‬י‬ ‫‪1.2.2009‬‬ ‫‪-84-‬‬ .2.2.2.‬כאמור‬ ‫בפסקה )‪ (2‬או )‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‬לפי‬ ‫העניין כמתואר בתרשימים ‪ 3.2.3‬ה'‬ ‫)‪ (4‬בולט ציר אחיזה של מעקה יותר מ–‪ 7‬סנטימטרים כלפי חוץ‪ .2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .4.2.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .3‬ז'‪.2.3‬ו' ו–‪ 3.(3‬יימדד הרוחב בין מישור הציפוי של הקיר ובין קצה שטח‬ ‫המדרגה החופשי לדריכה או בין שני קצות שטח המדרגה החופשי לדריכה‪ .

2.2.5‬א( רום המדרגה יהיה ‪ 10‬סנטימטרים לפחות ולא יעלה על ‪ 17.3.2.4‬גובה מזקף ראש מעל מדרגות יהיה ‪ 2.2009‬‬ ‫‪-85-‬‬ .3‬ז'‬ ‫גובה מזקף ראש‬ ‫מעל מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.2.2.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.3.‬‬ ‫)ב( שלח המדרגה יהיה ‪ 26‬סנטימטרים לפחות כמתואר בתרשים ‪.2.2.10‬מטרים לפחות כאשר הוא נמדד אנכית מעל‬ ‫מישור המקביל למשיק אפי המדרגות כמתואר בתרשים ‪.4‬‬ ‫תרשים ‪3.2.2.2.4‬‬ ‫מידות רום ושלח‬ ‫מדרגה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.5‬‬ ‫‪20636‬יא‬ ‫‪1.5‬סנטימטרים‪.2.2.

2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.‬יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטים‪.5‬סנטימטרים‪ .2.‬לרבות מהלך מדרגות אחד בתוך חדר‬ ‫מדרגות‪ .‬יהיו בנויות ממבנה קבוע‪.5‬‬ ‫)ג( על אף האמור בפרטי משנה )א( ו–)ב(‪ .2.‬ושלח המדרגה יהיה ‪ 28‬סנטימטרים לפחות‪.2.12 .2.2.2.2.11 .2.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫)ב( על דירה בבניין מגורים יחול פרט ‪.2.‬בבניין ציבורי שלא מותקנת בו מעלית‪.2.‬‬ ‫משטח אפקי בחדר‬ ‫מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2009‬‬ ‫‪-86-‬‬ .2.5.2.8‬מדרגות המשמשות חלק מדרך מוצא‪ .2.13 .9‬כל מדרגה‪ .2.10‬א' ו–‪ 3.3.2.3.5‬סנטימטרים לפחות‪.‬יהיה גודל אחיד לרום המדרגה וגודל‬ ‫אחיד לשלחה‪ .2.‬והיחס ביניהם יהיה לפי הנוסחה‪ 2 :‬רומים ‪ +‬שלח = ‪ 61‬סנטימטרים עד ‪63‬‬ ‫סנטימטרים‪.‬משטח ביניים או כבש בבניין יהיו מחומרים לא דליקים למעט חיפוי‬ ‫לרכיבים אלה שעוביו אינו עולה על ‪ 16‬מ"מ ולמעט שלח‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .10‬ב'.2.2.‬ ‫‪20636‬יב‬ ‫‪1.9‬‬ ‫קביעות מבנה‬ ‫המדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.2.‬פודסט או כבש עשויים עץ‬ ‫שהעובי שלהם הוא ‪ 4.10 .2‬‬ ‫רכיבי מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬מספר המדרגות יהיה ‪ 3‬לפחות ולא יעלה על ‪ .4.5‬סנטימטרים‪.2.3.2.2.‬בתנאי שהרום לא יעלה על ‪ 15.7‬ברכיבי מדרגות ובחדרי מדרגות‪ .2.‬‬ ‫)ה( המידות הנקובות בפרט זה חלות על כל המדרגות‪ .‬‬ ‫עמידות אש של‬ ‫מדרגות וכבשים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.6‬א( במהלך מדרגות אחד בתוך הבניין‪ .‬לכל אורכו‪ .3.2.3.8 :‬‬ ‫‪.2.2.16‬ואולם אפשר שמהלך מדרגות אחד‬ ‫יכלול עד ‪ 22‬מדרגות‪ .8.‬‬ ‫רום המדרגה לא יעלה על ‪ 16.‬זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בתקנות אלה ובסטיות הביצוע המותרות בפרט ‪.10‬במשטח אופקי )פודסט( בחדר מדרגות ובמהלך מדרגות יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחב המעבר החופשי במשטח אופקי )פודסט( המשמש לשינוי כיוון‬ ‫התנועה בחדר מדרגות או במהלך מדרגות יהיה לפחות ברוחב המינימלי הנדרש‬ ‫של המדרגות כמתואר בתרשימים ‪ 3.3.‬‬ ‫)ד( במהלך מדרגות אחד‪ .2.3.2.‬רום‪ .2.13‬‬ ‫מספר המדרגות‬ ‫במהלך אחד‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.

2. בפסקה זו‪" .10‬ג'.2.2.2009‬‬ ‫‪-87-‬‬ .‬ ‫‪20636‬יג‬ ‫‪1.2.10‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.4.2.2.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.20‬מטרים לפחות.‬עומק" ‪ -‬המרחק האופקי בין סיפי שתי‬ ‫המדרגות הגובלות עם המשטח האופקי‪ .10‬ב'‬ ‫)‪ (2‬העומק של משטח אופקי בין שני מהלכי מדרגות הנמשכים בכיוון אחר‬ ‫יהיה ‪ 1.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.

‬ייבנה משטח‬ ‫אופקי משני צדי אגף הדלת.2.10‬ה'‪.2.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.2.10‬ג'‬ ‫)‪ (3‬העומק של משטח אופקי בין קצה מהלך מדרגות ואגף דלת הנמשכים‬ ‫בכיוון אחד יהיה ‪ 1.2.2.10‬ד'.4.2.‬כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3. בפסקה זו‪" .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.0‬מטר לפחות.2009‬‬ ‫‪-88-‬‬ . עומק המשטח האופקי נמדד מפני הדלת ובניצב‬ ‫לה כמתואר בתרשים ‪ 3.10‬ה'‬ ‫‪20636‬יד‬ ‫‪1.‬עומק" ‪ -‬המרחק האופקי בין‬ ‫סף המדרגה לבין אגף הדלת הגובלת עם המשטח האופקי‪ .‬ ‫תרשים ‪ 3.2.‬תנאיו ואגרות(‪ .10‬ד'‬ ‫)‪ (4‬אם דלת נפתחת אל מהלך מדרגות או חדר מדרגות או מהם‪ .2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.2.

‬‬ ‫בית אחיזה נוסף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.5‬‬ ‫אף המדרגה וזווית‬ ‫הרום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.2.2.‬יותקן מאחז יד נוסף במתואר בתרשים ‪ 3.‬מסעד ובית‬ ‫אחיזה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫סטיה מותרת‬ ‫באחידות מידות‬ ‫המדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.12‬במדרגות חיצוניות‪ .‬ ‫נאשר נדרש מעקה‪ .‬לא יעלה על ‪ 2%‬בכיוון הירידה‪.16‬ג'‪.2.‬לא תחול הדרישה בפרט משנה‬ ‫)ב( בתחום שאיננו נדרש למילוט כמתואר בתרשים ‪ 3.2.2.‬ ‫)ב( על מרתף ועליית גג של דירת מגורים יחול פרט ‪.‬יתקיימו הדרישות המפורטות‬ ‫בפרטים‪.16‬א'‪.2.3.‬עלה המרחק אל בית האחיזה‪ .2.16‬א( בחדד מדרגות או במהלך מדרגות‪ . זווית השיפוע של רום המדרגה לא‬ ‫תפחת מ–‪ 60‬מעלות‪.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .2009‬‬ ‫‪-89-‬‬ .2.16‬א‪ .13‬במדרגות במהלך אחר‪ .17 .‬בתחום רוחב‬ ‫המדרגה הנדרש למילוט‪ .2.2.‬וסטייה העולה על ‪ 10‬מ"מ בעומק‬ ‫השלח או בגובה הרום‪ .‬יראו את בית האחיזה של המעקה כמתאים לדרישות פרט זה‪.‬ו–‪ 3.2.‬מסעד ובית אחיזה המותקנים בדרבי מוצא‪ .2.2.‬‬ ‫שיפוע השלח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.11‬עומק אף המדרגה לא יעלה על ‪ 4‬סנטימטרים.5.8.‬על ‪ 75‬ס"מ‪ .15 :‬‬ ‫בית אחיזה ומעקה‬ ‫במהלך ובחדר‬ ‫מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬מותר לפתוח דלת בקצה מהלך‬ ‫המדרגות‪ .2.2.‬בין המדרגה אשר מידתה היא הגדולה ביותר לבין המדרגה אשר מידתה‬ ‫היא הקטנה ביותר‪.‬יותקן בית אחיזה משני צדי המדרגות.2.‬‬ ‫המרחק אל בית אחיזה לא יעלה על ‪ 75‬ס"מ כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬‬ ‫)ג( עלה רוחב המדרגות על הרוחב הנדרש למילוט‪ .16‬ב'‪.‬בתחום רוחב המדרגה הנדרש למילוט‪.3.2.4.‬המשמשות חלק מדרך מוצא לא תותר סטייה העולה על ‪5‬‬ ‫מ"מ בעומק השלח או בגובה הרום‪ .‬‬ ‫מעקה‪ .2.‬שיפוע השלח לצורך ניקוז מים‪ .2.2.‬בין מדרגות סמוכות‪ .15‬בכל מהלך מדרגות המכיל ‪ 3‬מדרגות או יותר‪ .‬‬ ‫ועל ‪ 1/2%‬בניצב לכיוון הירידה‪.‬בתנאי שהדלת לא תיפתח לכיוון המדרגות.2.16 .‬‬ ‫‪20636‬טו‬ ‫‪1.2.(4‬‬ ‫)א( בחדרים טכניים ועליות גג בכל בניין‪ .2.2.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (5‬על אף האמור בפסקה )‪.2.3.14‬במעקה‪ .

‬תנאיו ואגרות(‪ .2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.2.16‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.16‬ב'‬ ‫‪20636‬טז‬ ‫‪1.2.2009‬‬ ‫‪-90-‬‬ .4.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .

2.2.2.19‬פרט ‪ 3.2.3‬‬ ‫מדרגות בדירה‬ ‫בבניין מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‬‬ ‫מדרגות קשתיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬מסעד ובית‬ ‫אחיזה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.20‬א'.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.2.2.18‬בחדר מדרגות המשרת קומות תחתיות יתקיימו דרישות פרט ‪.2.8.‬במסעד ובבית אחיזה יתקיימו דרישות ת"י ‪ 1142‬זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בחלק זה‪.4.‬מהלך מדרגות וחדר מדרגות בתוך דירה בבניין‬ ‫מגורים‪.‬‬ ‫חדר מדרגות‬ ‫בבניין עם קומות‬ ‫תחתיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.3.‬ ‫‪20636‬יז‬ ‫‪1.16‬ג'‬ ‫מעקה‪ .2.2.17‬במעקה‪ .2.2.20‬מותר להתקין מדרגות קשתיות בבניין ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא אם‬ ‫נתמלאו לגביהן התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הרדיוס הקטן ביותר של הקו העקום לאורך סיפי המדרגות יהיה פי שניים‬ ‫לפחות מרוחב המדרגות כמתואר בתרשים ‪ 3.7‬יחול לגבי מדרגות‪ .2009‬‬ ‫‪-91-‬‬ .5.3.

2.‬‬ ‫מדרגות לולייניות‬ ‫ומדרגות שלח‬ ‫מתחלף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫לתעשיה או לאחסנה‪ .2.‬תנאיו ואגרות(‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .20‬ב'.20‬א'‬ ‫)‪ (2‬עומק שלח מדרגה במרחק ‪ 30‬סנטימטרים מהקצה הצר ביותר של המדרגה‬ ‫)להלן ‪ -‬סף המדרגה( יהיה ‪ 26‬סנטימטרים לפחות‪ .2.‬ ‫תרשים ‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬המדרגות מותקנות בבניין או חלק מבניין המשמש למסחר‪ .‬בתנאי שחלק הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ–‪5‬‬ ‫אנשים.2.‬בתנאי שחלק‬ ‫הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ–‪ 5‬אנשים‪.‬ ‫)‪ (3‬המדרגות מותקנות בחלק מבניין‪ .2.4.20‬ב'‬ ‫)‪ (3‬אין חובה לקיים את היחס בין רום המדרגה לשלחה על פי הנוסחה‬ ‫המפורטת בפרט משנה ‪)3.‬באחידות לאורך המדרגות‬ ‫כמתואר בתרשים ‪ 3.2.2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.2.2009‬‬ ‫‪-92-‬‬ .5‬ד(‪.‬המשמש לשטחים טכניים‪ .2.‬לעסקים‪.‬‬ ‫‪20636‬יח‬ ‫‪1.21‬א( מותר להתקין מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף בבנין ולהשתמש בהן‬ ‫בחלק מדרך מוצא אם נתמלא לגביהן אחד התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המדרגות מותקנות בתוך דירה בבניין מגורים.2.

2.2.‬כמתואר בתרשימים ‪ 3. ‪ 3.2.2.2.21‬א.4.21‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.66‬מטרים לפחות‬ ‫כאשר הוא נמדד מהקצה הצר ביותר של המדרגה עד המישור הפנימי של המסעד או בין‬ ‫שני המישורים הפנימיים של המסעדים‪ .21‬ב'‬ ‫‪20636‬יט‬ ‫‪1.21‬ב'‬ ‫ו–‪ 3.2009‬‬ ‫‪-93-‬‬ .‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( רוחבה של מדרגה לוליינית או מדרגת שלח מתחלף יהיה ‪ 0.2.2.2.2.2.21‬ג'‪.

‬‬ ‫)ד( רום המדרגה לא יעלה על ‪ 24‬סנטימטרים‪.21‬ג'‬ ‫)ג( עומק שלח מדרגה‪ .98‬מטרים לפחות‪.5‬ד(‪.2.2. עומק השלח יהיה אחיד ולא פחות מעומק שלח המדרגות האחרות במהלך המדרגות.2.21 .‬‬ ‫)ה( גובה מזקף ראש יהיה ‪ 1.2.22‬א( מותר להתקין בבניין מדרגות בעלות שלחים בצורת טרפז )להלן ‪ -‬מדרגות‬ ‫טרפזיות(‪ .‬המשמש לשטחים טכניים‪ .21‬ג'‪.‬ ‫מדידת המרחק מהקצה הצר תתבצע לאורך אפי המדרגות במתואר בתרשים ‪.‬בתנאי שחלק‬ ‫הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ–‪ 5‬אנשים‪.‬במרחק ‪ 30‬סנטימטרים מהקצה הצר ביותר של המדרגה או‬ ‫מהמישור החיצוני של המאחז הפנימי‪ .3.3.‬ב' ו–‪ 3.2.2.‬‬ ‫לתעשיה או לאחסנה‪ .14‬‬ ‫מדרגות טרפזיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)ו( המדרגות הלולייניות ושלח מתחלף יהיו בעלי מידות וצורה אחידות ואין חובה‬ ‫לקיים את היחס בין רום המדרגה לשלחה על פי הנוסחה כאמור בפרט ‪)3.‬לעסקים‪.2.4.2.2.‬ ‫)‪ (3‬המדרגות מותקנות בחלק מבניין‪ .2.‬הנמדד לאורך אפי המדרגות‪ .‬יהיה ‪ 19‬סנטימטרים‬ ‫לפחות‪ .‬‬ ‫)ג( עומק שלח המדרגה יימדד במרחק ‪ 30‬סנטימטרים מהקצה הצר ביותר של‬ ‫המדרגה.‬‬ ‫)ז( תותר התקנת מסעד ובית אחיזה בצד אחד בלבד ויחול לגביהם פרט ‪.2.2.2.21‬א'‪ 3.‬בתנאי שחלק הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ–‪ 5‬אנשים.‬ ‫)‪ (2‬המדרגות מותקנות בבניין או חלק מבניין המשמש למסחר‪ .22‬‬ ‫‪20636‬כ‬ ‫‪1.2009‬‬ ‫‪-94-‬‬ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.2.‬לשינוי כיוון מהלך מדרגות בלבד ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא אם נתמלא‬ ‫לגביהן אחד התנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המדרגות מותקנות בתוך דירה בבניין מגורים.‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.2.‬‬ ‫)ב( עומק מינימלי של שלח מדרגה טרפזית יהיה ‪ 15‬סנטימטרים לפחות‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .

2009‬‬ ‫‪-95-‬‬ .‬משטח או חלל מוגבה או מונמך‪ .23‬יותר שימוש בסולם מילוט בתנאי שיתקיימו בו דרישות פרטים ‪ 3.24‬סולם מילוט יותקנו בזווית גדולה מ–‪ 75‬מעלות ועד ‪ 90‬מעלות‪.2.‬ ‫)‪ (3‬דרך מוצא שנייה מחדר מכונות או חלל דומה‪.‬‬ ‫זווית התקנה של‬ ‫סולם מילוט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.2.25‬המדרגה הנמוכה ביותר של הסולם לא תעלה על ‪ 30‬סנטימטרים מעל המישור‬ ‫שעליו מותקן הסולם.2.24‬ו–‪3.22‬‬ ‫סולם מילוט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪3.2.25‬‬ ‫בגישה אל המקומות המפורטים להלן או במילוט מהם‪:‬‬ ‫)‪ (1‬גג או עליית גג לא מאוכלסים.2.2.‬ ‫)‪ (2‬דרך מוצא ממגדל‪ . הסולם יותקן בחלל שהגישה אליו תהיה דרך דלת הניתנת לנעילה או‬ ‫שבקצהו יותקן מחסום למניעת שימוש על ידי ילדים‪.2.4.2.‬אשר תפוסתו אינה עולה על ‪ 3‬אנשים.26‬לא יותקנו מדרגות נעות בבניין אלא בנוסף על המדרגות הרגילות‪.‬‬ ‫‪20636‬כא‬ ‫‪1.2.2.‬‬ ‫גישה לסולם מילוט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬המשמש ציוד מכני או‬ ‫שימוש דומה‪ .‬‬ ‫מדרגות נעות‬ ‫בבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.2.

‬לרבות מהלכי המדרגות ומשטחים אופקיים )פודסטים(‪ .00‬‬ ‫‪0.39‬מטר‪.‬‬ ‫)ג( חדר המדרגות המוגן מופרד מכל חלק אחר של הבניין על ידי דלתות אש‪.‬הוא יותקן כמפורט בסימן זה.‬לא יפחת ממספר המטרים‬ ‫הנקוב לצדו בטור ב'‪ .4. מרכיביו‬ ‫הפנימיים של חדר המדרגות‪ .‬ ‫)‪ (2‬הרוחב המינימלי של מפלס הדריכה במדרגות‪ .‬‬ ‫)ד( המעקים בנויים מחומר לא דליק כהגדרתו בת"י ‪.‬‬ ‫)ה( מדרגות נעות והמעקה שלהן‪ .‬והמרחק בין בתי האחיזה לא יעלה על המפורט בטור ג'‬ ‫לצדו‪:‬‬ ‫טור ג'‬ ‫טור ב'‬ ‫רוחב מפלס המרחק בין בתי‬ ‫טור א'‬ ‫הדריכה במטר האחיזה במטר‬ ‫הגובה‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪20636‬כב‬ ‫‪1.‬מותר שיהיה חדר מדרגות שאינו מוגן‪.2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מבנה מדרגות‬ ‫נעות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3. כל‬ ‫חדר מדרגות נוסף שאינו נדרש לפי חלק ג'‪ .2009‬‬ ‫‪-96-‬‬ .‬‬ ‫)ב( מעטפת חדר מדרגות מוגן תהיה בנויה מאלמנטים עמידי אש.10‬מטרים לפחות‪.27‬א( לא יותקנו מדרגות נעות בבניין אלא אם בן נתקיימו לגביהן תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המדרגות בנויות ומותקנות בהתאם לתקן.2.2.3.2.‬‬ ‫)ב( בקצה העליון והתחתון של מדרגות נעות יותקן משטח אופקי ששטחו לא יפחת‬ ‫מ–‪ 4‬מ"ר‪.‬‬ ‫)ג( על גבי המעקה של מדרגות נעות יותקן בית–אחיזה שמהירות תנועתו שווה‬ ‫למהירות תנועתן של המדרגות‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬למעט בית–אחיזה וציפוי פורניר המודבק למתכת‪.‬‬ ‫)ד( גובהו של מהלך מדרגות נעות לא יעלה על ‪ 25‬מטרים‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .755‬‬ ‫)ה( בית האחיזה יכול להיות עשוי חומר בסיווג דליקות מינימלי של ‪ III.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫חדר מדרגות מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬חדר מדרגות מוגן‬ ‫‪) 3.90‬‬ ‫הפרש גובה בין הנקודה העליונה לבין הנמוכה במהלך‬ ‫המדרגות העולה על ‪ 4‬מטרים‬ ‫)‪ (3‬שלח המדרגה לא יפחת מ–‪ 0.2.‬שהפרש הגובה בין הנקודה‬ ‫הנמוכה לנקודה העליונה המפורט להלן בטור א'‪ .‬‬ ‫)ו( חלק הבניין מסביב למדרגות נעות ייבנה מאלמנטים לא דליקים‪.‬‬ ‫ייבנו מחומרים בלתי דליקים‪.60‬‬ ‫הפרש הגובה בין הנקודה העליונה לבין הנמוכה‬ ‫במהלך המדרגות אינו עולה על ‪ 4‬מטרים‬ ‫‪1.‬יהיו‬ ‫בנויים מחומר לא דליק‪.‬על פי‬ ‫ת"י ‪.80‬‬ ‫‪0.755‬‬ ‫)ו( רוחב המדרגות בחדר מדרגות מוגן יהיה ‪ 1.1‬א( אם נדרש להתקין בבניין חדר מדרגות מוגן‪ .

2.3.1.2.‬‬ ‫‪20636‬כג‬ ‫‪1.‬עמיד אש למשך ‪ 30‬דקות לפחות‬ ‫לכשל תחילי בלבד לפי ת"י ‪ 931‬חלק ‪ .1‬א'‬ ‫)ח( בחלל חדר מדרגות מוגן לא יותקן כל מיתקן טכני‪ .2011‬‬ ‫‪-97-‬‬ .‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬למעט זה הנועד לשרת את‬ ‫חלל חדר המדרגות עצמו‪.‬אלא באמצעות‬ ‫מבואה או פרוזדור שהכניסה מהם לחדר המדרגות המוגן היא דרך דלת אש בלבד‪.‬‬ ‫)ט( שום חדר או חלל אחר לא יובילו לחלל חרר מדרגות מוגן‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ז( מותר להתקין פתחי אור בקירותיו החיצוניים של חדר מדרגות מוגה בתנאי‬ ‫שיתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬פתחי האור יהיו מזוגגים בזיגוג קבוע‪ .1‬עמידות אש של אלמנטי בניין ‪-‬‬ ‫שיטות בדיקה‪ :‬דרישות כלליות )להלן ‪ -‬ת"י ‪.1.(931‬‬ ‫)‪ (2‬שטחם הכולל של פתחי האור לא יעלה על ‪ 20%‬משטח קירות החוץ של‬ ‫חדר המדרגות המוגן באותה קומה.‬לפי תרשים ‪ 3.‬‬ ‫)י( דלתות אש של חדר מדרגות מוגן ייפתחו בכיוון המילוט‪.3.‬ ‫)‪ (3‬חזיתות הבניין הניצבות או ההמשכיות לקיר החיצון שבו מצויים פתחי‬ ‫האור והנמצאות במרחק קטן מ–‪ 3‬מטרים מפתחים אלה יהיו עשויות אלמנטים‬ ‫עמידי אש‪ .1‬א'‪.

2.2.2.2.‬יהיו חדרי מדרגות מוגנים.5 .‬יהיה ‪ 1.2.4.4.‬ולא‬ ‫יותר כל שימוש העלול להפריע למילוט.6‬‬ ‫‪20636‬כד‬ ‫‪1.3.2.‬ ‫כל חדר מדרגות אחר שאינו נדרש לפי חלק ג'‪ .4 . שילוט יהיה בהתאם‬ ‫לקבוע בסימן י"ח‪.4.10 .1‬‬ ‫‪ 3.3.15 .6 .2.2.1‬א( במערכת מדרגות חיצונית המשמשת חלק מדרך מוצא יתקיימו דרישות פרט זה‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .4.3‬ו–‪.‬המשרתים קומות תחתיות שמפלס הכניסה‬ ‫אליהן נמוך מ–‪ 8‬מטרים מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין‪ .2‬במערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח יתקיימו דרישות פרטים ‪.‬‬ ‫חדרי מדרגות‬ ‫בבניין עם קומות‬ ‫תחתיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.4.2.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬מערכת מדרגות חיצונית‬ ‫מערכת מדרגות‬ ‫חיצונית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.2.3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)יא( סידורי שליטה בעשן יהיו בהתאם לקבוע בפרק ה'.2.3.3.17 .3. ואולם יותר השימוש בחלל סגור שימושי מתחת‬ ‫למדרגות המופרד מחדר המדרגות על ידי אותה הפרדה שבין חדר המדרגות ושאר הבניין‪.3.‬‬ ‫הפרדת חלל‬ ‫שימושי בחדר‬ ‫מדרגות מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.4.16 .‬רוחב מדרגות‬ ‫יהיה ‪ 0.2.‬‬ ‫)ו( שלטים במערכת מדרגות חיצונית יותקנו וייקבעו כמפורט בסימן י"ח‪.3.2011‬‬ ‫‪-98-‬‬ . בבניין שאינו‬ ‫בניין גבוה או רב–קומות‪ . תאורה מלאכותית תהיה‬ ‫בהתאם לקבוע בסימן ט"ז. ואולם אם‬ ‫תפוסת הקומה אותה משרתת מערכת מדרגות חיצונית אינה עולה על ‪ 60‬איש‪ .‬‬ ‫)ג( גובה המעקה בבניין גבוה או רב–קומות‪ .90‬מטרים לפחות‪.‬יהיה גובה המעקה ‪ 1.4.2.05‬מטרים לפחות‪.3.‬מותר שיהיה חדר מדרגות שאינו מוגן‪.‬‬ ‫)יב( חדר מדרגות מוגן בבניין גבוה או בבניין רב קומות יהיה בהתאם לקבוע בסימן‬ ‫א' בפרק ז'‪.2.2.‬‬ ‫)ד( המדרגות ייבנו ויותקנו בהתאם להוראות פרטים ‪ 3.‬‬ ‫מערכת מדרגות‬ ‫חיצונית המשמשת‬ ‫מוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2‬בתוך חדר מדרגות מוגן לא יהיה כל חלל סגור שימושי‪ .‬‬ ‫)ז( פרטי משנה )ה( ו–)ו( לא יחולו על מהלך מדרגות שגובהו הכולל אינו עולה על‬ ‫‪ 4‬מטרים‪.2.3.3.‬‬ ‫)ה( תאורת חירום במערכת מדרגות חיצונית תותקן כמפורט בסימן י"ז‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1.‬‬ ‫ובלבד שלא תותר כניסה אליו מתוך חדר המדרגות‪.10‬מטרים לפחות.5 .‬כולל מתחת למדרגות‪ .2. תאורת חירום תהיה בהתאם לקבוע בסימן י"ז.2.30‬מטרים לפחות.2.2.‬‬ ‫)ב( רוחב המדרגות במערכת מדרגות חיצונית יהיה ‪ 1.4‬למעט פרט‬ ‫משנה )ג(‪.2.3‬חדרי מדרגות המחויבים על פי חלק ג'‪ .

‬בלא פתחים‪ .2011‬‬ ‫‪-99-‬‬ .3‬ב'.2.2. ואולם ניתן להתקין פתח אור בתחום המוגן‪ .3‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.931‬‬ ‫תרשים ‪ 3.3‬מערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח תופרד מהבניין לפי תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חזיתות הבניין הפונות למערכת מדרגות חיצונית יהיו עשויות אלמנטים‬ ‫עמידי אש‪ .‬‬ ‫על כל מכלוליו‪ .4.1.2.‬יהיה מזוגג בזיגוג קבוע עמיד אש למשך ‪ 60‬דקות לפי ת"י‬ ‫‪.‬בתנאי שפתח האור‪.4.4.2.‫תכנון ובניה‬ ‫הפרדת מערכת‬ ‫מדרגות חיצונית‬ ‫מן בניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.3‬א'‬ ‫ו–‪ 3.4.‬בתחום שלא יהיה קטן מ–‪ 3‬מטרים מהמעטפת‬ ‫החיצונית של המדרגות )להלן ‪ -‬התחום המוגן( כמתואר בתרשימים ‪ 3.3‬ב'‬ ‫‪20636‬כה‬ ‫‪1.4.

2.4‬מערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח תסתיים על פי אחד מהתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מערכת המדרגות החיצונית מובילה אל מפלס הקרקע הסמוך לבניין.2.4.6‬מערכת מדרגות חיצונית תהיה בנויה מחומר לא דליק‪.5‬‬ ‫חומרי בניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . פתחים אלו יותקנו באופן שימנע הצטברות עשן כמתואר בתרשים‬ ‫‪.1.‬‬ ‫סיום מערכת‬ ‫מדרגות חיצונית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.5‬במערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח צד אחד לפחות יהיה פתוח ב–‪50%‬‬ ‫משטח הצד בכל מפלס.5‬‬ ‫תרשים ‪3.4.‬ ‫)‪ (2‬מערכת המדרגות החיצונית מובילה לגג של חלק אחר של הבניין כאשר‬ ‫קיימת דרך מוצא המשכית מהגג אל היציאה והגג מוגן ועומד בדרישות סימן‬ ‫ח'.4.2.‬תנאיו ואגרות(‪ .2011‬‬ ‫‪-100-‬‬ .‬‬ ‫פתחים בקיר חיצון‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.4.‬ ‫)‪ (3‬מערכת המדרגות החיצונית מובילה לאגף אש בבניין סמוך ובלבד‬ ‫שעמידות אגף האש היא למשך ‪ 60‬דקות לפחות‪.2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬היציאה מבניין למערבת מדרגות חיצונית תהיה דרך דלת אש הנפתחת עם‬ ‫כיוון המילוט‪.‬‬ ‫‪20636‬כו‬ ‫‪1.

5.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬מוצא אופקי‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5.5.2.2.2.‬ ‫תרשים ‪ 3.2‬ניתן להתקין מוצא אופקי אחד או יותר מחלק מבניין או מבניין‪ .‬כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.4.2‬א' ו–‪ 3.2‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.‬‬ ‫מוצאים אופקיים‬ ‫מספרם ומיקומם‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5.2‬ב'.2.2‬ב'‬ ‫‪20636‬כז‬ ‫‪1.‬יתקיימו דרישות סימן זה‪.5.2.2009‬‬ ‫‪-101-‬‬ .5.2.‬בתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לכל אגף אש המשרת מוצא אופקי תהיה יציאה או מוצא בטוח אחר‬ ‫המובילים ישירות אל מחוץ לבניין. מן המוצא האופקי אל היציאה או אל המוצא‬ ‫הבטוח האחר תהיה דרך מוצא באמצעות פרוזדור או מעבר‪ .1‬במוצא אופקי המשמש מוצא בטוח‪ .

2009‬‬ ‫‪-102-‬‬ .‬ ‫)‪ (5‬מיקום מוצא אופקי יהיה כמפורט בסימן י"ד.‬ ‫)‪ (6‬אם נדרשה דרך מוצא אחת מקומה או מחלק מבניין‪ .1‬פרוזדור ייחשב פרוזדור מוגן בתנאי שנתקיימו בו התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחבו יהיה בהתאם לתפוסה שהוא משרת‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .12.‬ ‫)‪ (4‬כמות המוצאים האופקיים תהיה לפי דרישות סימן י"ג.2.‬יהיה מחצית לפחות ממספר‬ ‫המוצאים הבטוחים הנדרשים בעבור חלק הבניין.‬‬ ‫מדידת הרוחב תיעשה כמפורט בפרט ‪ .10‬ואולם אם פרוזדור מוגן משרת‬ ‫קומה הנמצאת במפלס היציאה וגם קומות נוספות‪ .4. קומת החניה תופרד מן הבניין על ידי אלמנט עמיד אש למשך ‪ 2‬שעות‬ ‫לפחות.‬בעבור צורכי המילוט של האגף האחר‪.3.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬לצורך חישוב התפוסה‪ .‬שאינם מוצאים אופקיים‪ .10‬מטרים לפחות‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬לכל אגף אש המשרת מוצא אופקי מאגף אש אחר‪ . השטח הפנוי‪ .‬והוא יהיה ‪ 1. אם אורכו גדול מ–‪ 50‬מטרים‪ .‬תותקן בו‬ ‫מערכת על–לחץ למניעת חדירה של עשן.‬יהיה שטח פנוי לצורכי‬ ‫המילוט של האגף האחר.‬אין‬ ‫חובה לצרף את תפוסת קומת היציאה לתפוסה של שאר הקומות.‬יהיה לפחות מחצית רוחב‬ ‫דרכי המוצא הנדרשות בעבור חלק הבניין.3‬מ"ר לנפש בעבור הקהל של האגף האחר המיועד לעבור‬ ‫דרכו.‬מספר‬ ‫המוצאים הבטוחים‪ .2. אגפי האש יופרדו זה מזה על ידי אלמנט עמיד אש ודלתות‬ ‫אש.‬ ‫)‪ (8‬נדרשו שניים או יותר מוצאים בטוחים מקומה או מחלק מבניין‪ .6.‬שאינם מוצאים אופקיים‪ .‬ ‫)‪ (7‬נדרשו שניים או יותר מוצאים בטוחים מקומה או מחלק מבניין‪ .‬ ‫‪20636‬כח‬ ‫‪1.‬מוצא אופקי לא יכול‬ ‫לשמש מוצא בטוח יחיד.‬סך כל‬ ‫רוחבי המוצאים הבטוחים‪ .‬ ‫)‪ (3‬ההפרדה בין אגפי האש תהיה לכל גובה הבניין למעט קומות מרתף‬ ‫המשמשות לחניה.‬ ‫)‪ (2‬לא יוגבל אורכו של פרוזדור מוגן.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרוזדור מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬פרוזדור מוגן‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (9‬בדלת אש המותקנת במוצא אופקי תתקיים עמידות אש למשך ‪ 30‬דקות‬ ‫בידוד ו–‪ 90‬דקות כשל תחילי ויציבות‪.‬‬ ‫יחושב לפי ‪ 0.

‬ ‫)‪ (7‬תאורת חירום תותקן כמפורט בסימן י"ז.1‬פרוזדור ייחשב פרוזדור פתוח מוגן בתנאי שנתקיימו בו התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬קירות הפרוזדור הפונים אל החוץ‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (3‬כל חדר או חלל אחר יובילו לפרוזדור מוגן רק באמצעות דלת אש בלבד‪.2.‬ ‫)‪ (6‬תאורה מלאכותית תותקן כמפורט בסימן ט"ז.7.6.‬למעט זה הנועד לשרת את חלל‬ ‫הפרוזדור עצמו.3.‬ ‫)‪ (5‬בחלל פרוזדור מוגן לא יותקן כל מיתקן‪ .1‬‬ ‫תרשים ‪3.4.2.7.‬כך שתמנע הצטברות עשן‬ ‫כמתואר בתרשים ‪.‬ ‫)‪ (8‬שלטים יותקנו כמפורט בסימן י"ח.1‬‬ ‫‪20636‬כט‬ ‫‪1.‬יהיו‬ ‫פתוחים ב–‪ 50%‬לפחות משטחם לחלל האוויר‪ .1‬‬ ‫)‪ (4‬התקנת פתחי אור בקירותיו החיצוניים של פרוזדור מוגן תותר‪ .2.6.‬במפגש של הקיר עם התקרה‪ .‬‬ ‫כמתואר בתרשים ‪.2.3.‬ ‫)‪ (9‬רצפת הפרוזדור תהיה אטומה ובלא חירור‪.‬בתנאי‬ ‫שיתקיימו התנאים המפורטים בסימן ג' להתקנת פתחי אור בקירותיו החיצוניים‬ ‫של חדר מדרגות מוגן.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרוזדור פתוח מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬פרוזדור פתוח מוגן‬ ‫‪ 3.2009‬‬ ‫‪-103-‬‬ .

‬יופרדו מהבניין על ידי‬ ‫אלמנט עמיד אש למשך ‪ 1‬שעה לפחות.‬ ‫)‪ (7‬בחלל פרוזדור פתוח מוגן לא יותקן כל מיתקן‪ .‬ ‫)‪ (6‬כל חדר או חלל אחר יובילו לפרוזדור פתוח מוגן רק באמצעות דלת אש‬ ‫בלבד וכיוון פתיחתה יהיה בהתאם לדרישות סימן א'. מדידתו תיערך כמפורט בפרט ‪.‬יחולו לגביו‬ ‫הדרישות החלות על פרוזדור ללא מוצא‪ .15.2.‬כמפורט בפרט ‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.2.3.1‬‬ ‫)‪ (2‬קירות הפרוזדור האחרים‪ .‬ ‫)‪ (8‬תאורה מלאכותית תותקן כמפורט בסימן ט"ז.7.3.‬לרבות הרצפה והתקרה‪ .‬ ‫)‪ (10‬שלטים יותקנו במפורט בסימן י"ח‪.‬‬ ‫‪20636‬ל‬ ‫‪1.‬למעט זה הנועד לשרת את‬ ‫חלל הפרוזדור עצמו.‬ ‫)‪ (3‬רוחב הפרוזדור יהיה בהתאם לתפוסה שהוא משרת ולא יפחת מ–‪1.2.4.10‬‬ ‫)‪ (4‬אם חלקו של פרוזדור פתוח מוגן משמש פרוזדור ללא מוצא‪ .10‬‬ ‫מטרים.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2‬‬ ‫)‪ (5‬לא יוגבל אורכו של פרוזדור פתוח מוגן.‬ ‫)‪ (9‬תאורת חירום תותקן כמפורט בסימן י"ז.12.2009‬‬ ‫‪-104-‬‬ .‬תנאיו ואגרות(‪ .

‬‬ ‫מרכיבי היציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.9. משטח ההליכה יוביל אל הרחוב או להמשכה של דרך‬ ‫מוצא וממנה לרחוב או ליציאה.2‬א( יציאה יכולה להכיל אחד או יותר מחלקי הבניין המפורטים להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דלת יציאה חיצונית‪ .2.‬ ‫)‪ (2‬משטח ההליכה המהווה חלק מנתיב היציאה )להלן ‪ -‬משטח ההליכה(‪.‬בלא מכשולים‪ .1‬ביציאה יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן זה‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ט' ‪ :‬יציאה‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. גובה הפתח יהיה ‪ 3‬מטרים לפחות מעל‬ ‫גובה הגג‪.‬כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.‬בתנאי שתיפתה בכיוון המילוט‪ .2‬א'‬ ‫‪20636‬לא‬ ‫‪1.2‬א'.4.‬הוא יותקן במרחק‬ ‫של ‪ 5‬מטרים לפחות ממשטח ההליכה.2.‬ ‫)‪ (4‬רוחב משטח ההליכה יהיה לפי דרישות התפוסה.‬ ‫תרשים ‪ 3.‬ ‫)‪ (3‬משטח ההליכה יהיה המשכי‪ .2009‬‬ ‫‪-105-‬‬ .8.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫גג מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ח'‪ :‬גג מוגן‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (5‬אם יותקן על הגג פתח מוצא של מערכת שחרור עשן‪ .‬למעט חומרי הבידוד‬ ‫והאיטום.1‬גג ייחשב גג מוגן בתנאי שנתקיימו בו התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מרכיבי הגג יהיו עשויים אלמנטים עמידי אש‪ .2.2.2.‬ובלא חשיפה ישירה לאש‬ ‫שמקורה מתוך הבניין.9.‬‬ ‫ישולט ויסומן בסימון מתאים.9.

‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.2‬ג'.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬יציאה"‪ .2‬ב'‬ ‫תרשים ‪ 3.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬בתנאי שנתקיימו לגביהם כל התנאים האלה‪:‬‬ ‫)א( דלת יציאה חיצונית הנצפית בלא הפרעה מדלת היציאה של המוצא‬ ‫הבטוח.2‬ג'‬ ‫‪20636‬לב‬ ‫‪1.2‬ב' ו–‪ 3.9.9.2.‬כמפורט בסימן י"ח‪.‬ ‫תרשים ‪ 3.9.2009‬‬ ‫‪-106-‬‬ .‬‬ ‫)ב( מרחק ההליכה בין דלת היציאה מהמוצא הבטוח לדלת יציאה חיצונית‬ ‫אינו עולה על ‪ 15‬מטרים‪ .2.‬יותקן שלט מואר‪" .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬מבואה או אולם כניסה‪ .4.2.9. אם אין קו מבט ישיר בין דלת היציאה מהמוצא הבטוח לדלת‬ ‫היציאה החיצונית‪ .

‬‬ ‫קומה מפולשת‬ ‫וחצר פנימית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)ב( נתיב היציאה פנוי ממכשולים.‬הגדול מביניהם.2.‬‬ ‫)ב( נתיב היציאה אל חוץ הבניין יהיה פנוי ממכשולים ויוביל אל הרחוב‪.‬‬ ‫)‪ (3‬קומת עמודים מפולשת‪ .‬‬ ‫מספר יציאות אל‬ ‫חוץ הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬הם יחוברו לדרך ציבורית.‬התשנ"ב‪ .1992-‬בתנאי שנתקיימו לגביה כל‬ ‫התנאים האלה‪:‬‬ ‫)א( לפחות שני צדדים של הקומה פתוחים לחלל האוויר. הפשפש יותקן במפלס היציאה או במפלס הנמוך בכחצי קומה מתחת למפלס היציאה‬ ‫וכיוון פתיחתו יהיה בכיוון המילוט מן הקומות התחתיות‪.‬חצר פנימית" ‪ -‬חצר שיש ממנה יציאה אל הרחוב‪.4‬בחצר‪ .2.‬יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחבם לא יפחת מ–‪ 1.‬‬ ‫חסימת קומות‬ ‫תחתיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬מחצית לפחות ממספר המוצאים‬ ‫הבטוחים הנדרש יובילו ישירות לחוץ הבניין דרך דלת יציאה חיצונית‪.‬‬ ‫ומופרדים מאזורים סמוכים בעלי שימוש שונה באלמנט עמיד אש.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י'‪ :‬כבשים‬ ‫דרישת כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2‬ב'‬ ‫ו–‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬לג‬ ‫‪1.10‬מטר ויעמוד בדרישות התפוסה‪ .‬‬ ‫)ג( רוחב נתיב היציאה יהיה בהתאם לדרישות התפוסה‪.‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים‬ ‫ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים(‪ .‬ ‫)ד( מותרת הצבת מיתקן המיועד לשמש את המבואה או את אולם‬ ‫הכניסה‪ .‬בחצר פנימית או בכל חלל חיצון אחר‪ .‬המשמשים‬ ‫חלק מיציאה‪ .2.2.9.1‬כבש המשמש חלק מדרך מוצא‪ .2009‬‬ ‫‪-107-‬‬ .2‬ג'‪.9.2.‬ ‫בפרט זה‪" .3‬היה מספר המוצאים הבטוחים מאגף אש גדול מאחד‪ .‬כגון דלפק קבלה או פינת המתנה ובלבד שהמיתקן לא יפגע‬ ‫ברוחב הנדרש בעבור דרך מוצא‪.‬אינו עולה על ‪ 15‬מטרים‪ .9.4.‬בקומת עמודים מפולשת‪ .2.9.‬ ‫)ג( מרחק ההליכה בין דלת יציאה חיצונית לבין יציאה מקומת עמודים‬ ‫מפולשת‪ .5‬בחדר מדרגות הממשיך יותר מחצי קומה מתחת למפלס היציאה אפשר להתקין‬ ‫פשפש.‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( המבואה או אולם הכניסה אינם משמשים לשימושים נוספים‪.9.10.‬יעמוד בדרישות סימן זה‪.

2.‬ ‫)‪ (2‬מבנה הכבש יהיה עשוי חומר לא דליק.‬‬ ‫‪) 3.2. אורך המשטח האופקי בכיוון‬ ‫ההליכה יהיה ‪ 130‬סנטימטרים לפחות כמתואר בתרשים ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-108-‬‬ .‬‬ ‫מבנה כבש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫משטחים אופקיים‬ ‫)פודסטים(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.10.2.2%‬רוחב המשטח האופקי יהיה ברוחב הכבש לפחות. משטח ההליכה לא יהיה מחורר‪.10.‬לא יחול על ‪-‬‬ ‫מידת הרכיב‬ ‫‪ 110‬סנטימטרים‬ ‫‪ 130‬סנטימטרים‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪ 75‬סנטימטרים‬ ‫)‪ (1‬כבש שאינו מיועד לשימוש אדם עם מוגבלות.4.‬ ‫)‪ (2‬גישה לציוד תעשייתי‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬לחדרים טכניים ולחדרי אחסון.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מידות כבש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬למעט בליטות עד ‪9‬‬ ‫סנטימטרים בגובה של מסעד יד או נמוך ממנו‬ ‫בבניין ציבורי רוחב מינימלי פנוי ממכשולים מדור על פני‬ ‫רצפת הכבש‬ ‫שיפוע מרבי של כבש המשמש חלקיו מדרך מוצא נגישה‬ ‫לאדם עם מוגבלות‬ ‫שיפוע מרבי בניצב לכיוון המילוט‬ ‫הפרש גובה מרבי למהלך אחד של כבש‬ ‫)ב( האמור בפרט משנה )א(‪ . שיפוע המשטח אופקים האופקי לא‬ ‫יעלה על ‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .2‬א( מידות הכבש יהיו כמצוין בטבלה שלהלן‪:‬‬ ‫רכיב הכבש‬ ‫רוחב מינימלי פנוי ממכשולים‪ .2.4‬א( בתחילת הכבש ובסופו יותקן משטח אופקי.10.10.4‬א'‪.10.2.3‬מבנה הכבש יתאים לדרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬כבש המשמש חלק מדרך מוצא יהיה בנוי ממבנה קבוע.4‬א'‬ ‫‪20636‬לד‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (3‬כבש המיועד לתנועה של מכוניות והיכול לשמש חלק מדרך מוצא‪.

1142‬‬ ‫כבש מחוץ לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( בכל מקום שבו נפתחת דלת לכיוון הכבש יותקן משטח אופקי.8.5‬במעקה ובמאחז יד יתקיימו דרישות ת"י ‪.09‬‬ ‫מעקה ומאחז יד‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4‬ב'‪.‬על פי חישובי התפוסה לפרוזדור‬ ‫או המבואה בתוך הבניין הגובלים עם הכניסה‪ .‬במתואר בתרשים ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-109-‬‬ . רוחב כבש או משטח אופקי לא‬ ‫יקטן בכיוון המילוט‪.6‬כבש המוביל לכניסה לבניין יותקן בתנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחב הכבש לא יפחת מהרוחב הנדרש‪ . אורך המשטח‬ ‫האופקי יהיה כרוחב הדלת או הפתח בתוספת ‪ 0.4‬ב'‬ ‫)ג( שינוי כיוון בכבש יבוצע רק במשטח אופקי.04‬‬ ‫)‪ (2‬שיפוע הכבש בתוך הנכס לא יעלה על ‪.‬‬ ‫)ד( במשטחים אופקיים בבנייני ציבור יתקיימו גם הדרישות שבפרט ‪.2.2.8%‬‬ ‫‪20636‬לה‬ ‫‪1. רוחב המשטח‬ ‫האופקי הנמדד מפני הדלת או הפתח ובניצב להן יהיה ‪ 1.30‬מטרים לפחות.10.10.2.8.2.10.30‬מטרים לפחות מעבר למזוזה הסמוכה‬ ‫לידית‪ .‬ולא יפחת מהרוחב הנדרש בפרט‬ ‫‪.10.4.

2.11.2.1‬א'.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬יהיה אחר או יותר מאלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חלל חסום לעשן בבניין המוגן כולו על ידי מערכת כיבוי אש אוטומטית‪.4.2.1‬ב'.2009‬‬ ‫‪-110-‬‬ .1‬אזור מחסה המשמש חלק מדרך מוצא נגיש‪ .‬ ‫)‪ (3‬חלל בחדר מדרגות מוגן המשמש מוצא בטוח המאפשר השהיה במהלך‬ ‫המילוט כמתואר בתרשים ‪ 3.11.‬ ‫תרשים ‪ 3.2.‬ ‫תרשים ‪ 3.2.11.1‬ב'‬ ‫‪20636‬לו‬ ‫‪1.11.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫והנמצא במרחק שאינו עולה על ‪ 10‬מטרים מחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח‬ ‫כמתואר בתרשים ‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"א‪ :‬אזור מחסה‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬א'‬ ‫)‪ (2‬מבואת מעלית חסומה לעשן.11.

2009‬‬ ‫‪-111-‬‬ .‬‬ ‫איסור חסימת כסא‬ ‫גלגלים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3‬מתוך אזור מחסה תהיה גישה אל מחוץ לבניין ומשם לרחוב‪ .6‬‬ ‫‪.2.11.‬כמתואר בתרשים ‪.1‬ב'‪.2.6‬א( בכל קומה נגישה לאנשים עם מוגבלויות יותקן אזור מחסה.3.3.‬באמצעות פרוזדור‪.‬ ‫)‪ (6‬מרחב מוגן קומתי או מוסדי‪.8 .‬‬ ‫)ב( סמוך למערכת התקשורת יותקן שלט ובו הוראות בדבר קבלת עזרה באמצעות‬ ‫המערכת‪.‬ ‫)‪ (5‬חדר סגור בקומה המוגנת כולה על ידי מערכת כיבוי אש אוטומטית.‬‬ ‫תקשורת באזור‬ ‫מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2. שטח אזור מחסה‬ ‫בעבור תפוסה של כל ‪ 200‬איש או חלק ממנה יהיה במידות של ‪ 80×120‬סנטימטרים לפחות.11.11.2‬אזור מחסה יהיה נגיש לשטחים שהוא משרת באמצעות דרך מוצא נגישה לאנשים‬ ‫עם מוגבלויות )להלן ‪ -‬דרך מוצא נגישה(‪.11.4.2.5‬באזור מחסה יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטים ‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (4‬דירת מגורים.11.4‬א( באזור מחסה תותקן מערכת תקשורת דו–סיטרית בין אזור המחסה לבין לוח‬ ‫הפיקוד המרכזי של מערכות הגילוי וכיבוי אש‪.11.2.‬ ‫שטח זה מיועד לאדם בכיסא גלגלים או אדם עם כל מוגבלות אחרת.7 .11.2.3.2.‬‬ ‫)ב( פרט )א( לא יחול על קומה שהיציאה ממנה אל מחוץ לבניין איננה דורשת‬ ‫שימוש במדרגות‪.2.‬‬ ‫נגישות אזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.11.7‬‬ ‫‪20636‬לז‬ ‫‪1.9‬‬ ‫מידות אזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.7‬אזור מחסה המיועד ליותר מכיסא גלגלים אחד‪ .11.‬יתוכנן באופן שלא יחסום יותר‬ ‫מכיסא גלגלים אחד אחר הנמצא באותו אזור מחסה‪ .2.2.‬‬ ‫יציאה מאזור‬ ‫מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.3.11.11.‬‬ ‫מוצא בטוח או מעלית‪.3. השטח יהיה נוסף על‬ ‫הרוחב הנדרש לדרך המוצא כמתואר בתרשים ‪ 3.11.‬‬ ‫פרטי אזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.

‬‬ ‫שלט לעיוורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬א' ‪ 3.1‬ב'‪.2.‬‬ ‫)ג( אם דרכי מוצא משרתות יותר מקומה אחת‪ .‬מספרן ורוחבן ייקבעו על פי‬ ‫התפוסה של הקומה שבה הם נמצאים. בכל מקרה לא תהיה הפחתה במספר דרכי המוצא או‬ ‫ברוחבן בכיוון המילוט‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .11.7‬‬ ‫שילוט אזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.12.12.11.12.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.2.11.2009‬‬ ‫‪-112-‬‬ .1‬א( תפוסה של בניין תיקבע לפי סך הכל המצטבר של תפוסת חלקי הבניין השונים‬ ‫על פי שימושם‪.(4‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ב‪ :‬תפוסה וחישוב רוחב דרך המוצא‬ ‫חישוב תפוסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.4‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬תקשורת )להלן ‪ -‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.8‬א( כל אזור מחסה יסומן על ידי שלט שעליו כתוב‪" :‬אזור מחסה"‪.‬יוארו השלטים‬ ‫כנדרש בעבור שלטים לדרך מוצא כאמור בסימן י"ח‪.‬‬ ‫)ג( השלטים ימוקמו במקומות האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬סמוך לדלת המאפשרת כניסה לאזור המחסה.2.‬‬ ‫)ב( השלט יכיל את הסימן המציין אנשים עם מוגבלות‪.‬‬ ‫)ב( מספר דרכי מוצא ורוחבן בכל קומה ייתנו מענה לתפוסה הכוללת של חלקי‬ ‫הבניין השונים באותה קומה‪.9‬סמוך לדלת כניסה לאזור מחסה יותקן שלט לעיוורים ויתקיימו בו הוראות סימן י"ח‬ ‫ות"י ‪ 1918‬חלק ‪ .2.‬ ‫)‪ (3‬סמוך לדלת הנפתחת אל מבואת מעלית‪ .‬ ‫)‪ (2‬סמוך לדלת הנפתחת אל חדר מדרגות מוגן הכולל אזור מחסה.‬‬ ‫‪20636‬לח‬ ‫‪1.2.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫)ד( בכל מקום שיש צורך לסמן בבירור את הכיוון לאזור המחסה‪ .4.‬הכוללת אזור מחסה‪.

12.2.‬יחושבו מספרן ורוחבן של דרכי המוצא כסכום הכמות והרוחב של הקומות‬ ‫המתלכדות‪ .1‬ב'‬ ‫)ד( היו דרכי המוצא משרתות קומה המלכדת נתיב מילוט מהקומות שמעליה‬ ‫ומתחתיה‪ .1‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬לט‬ ‫‪1.2.12.12.1‬ג'‪.‬כאמור בתרשים ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-113-‬‬ .4.2.

2.‬שטח‬ ‫שימושי" ‪ -‬השטח הנמדד על פי טור ג' בטבלה האמורה ובהתייחס לדרישות הנוספות כמצוין‬ ‫בטור ד'‪.2009‬‬ ‫‪-114-‬‬ .1‬לפי מקדמי התפוסה המפורטים‬ ‫להלן‪:‬‬ ‫‪20636‬מ‬ ‫‪1.‬במקדם התפוסה הנקוב בטור ב' לצדו‪ .‬‬ ‫)ז( על אף האמור בפרט משנה )ו(‪ .2‬בתפוסת בניין יתקיימו דרישות פרט ‪ 3.12.12. בפרט זה‪" .‬בתנאי שבמרכיבי דרך המוצא יתקיימו כל‬ ‫דרישות פרק זה.12.4.3.12.‬מותר שתפוסת חדר או אולם תהיה גדולה מן‬ ‫התפוסה המתקבלת מהחישוב לפי פרט משנה )ו(‪ .‬למעט אם נרשם אחרת.‬חדרי שירותים וחדרים טכניים לא ייכללו בחישוב‬ ‫התפוסה‪.‬תפוסתו תחושב לפי השימוש בעל התפוסה הגבוהה ביותר‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .1‬ג'‬ ‫)ה( תפוסה של יציע או של מרפסת תתווסף לחישוב התפוסה של חלק הבניין שאליו‬ ‫הם מחוברים‪.2. פרט משנה זה לא יחול על שימושים שההערה 'תפוסה מקסימלית' מצוינת‬ ‫לצדם בטור ד' בטבלה ‪.2‬הנמדד‬ ‫במטר מרובע‪ .‬לצורך חישוב רוחב ומספר דרכי מוצא‪ .‬מדרגות‪ .‬‬ ‫מקדמי תפוסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.2‬‬ ‫)ח( שטחי פרוזדורים‪ .‬תחושב על ידי‬ ‫חלוקת השטח השימושי של חלק הבניין האמור‪ .‬כמפורט בטור א' בטבלה ‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‬‬ ‫)ו( תפוסת חדר או אולם‪ .2.2.12.‬‬ ‫)ט( אם בחלק מבניין מתקיימים כמה שימושים בו–זמנית ולא ניתן להפריד בין‬ ‫שימושים‪ .

‬תפוסה מקסימלית‬ ‫)ב(‪ .‬תפוסה‬ ‫מקסימלית‬ ‫‪2‬‬ ‫אולם אסיפות עם מקומות ישיבה לא‬ ‫מקובעים או אולם שמחות‪.‬מחוץ לבניין‬ ‫בגבולות הנכס ללא מושבים‬ ‫מקובעים‪ .12.3‬ב(‬ ‫)ב(‪ .‬באזור‬ ‫ישיבה על מושבים מקובעים‬ ‫לפי כמות‬ ‫המושבים‬ ‫המקובעים ופרט‬ ‫‪) 3.2.‬לביליארד ולמשחקים‬ ‫כיוצא באלה‬ ‫‪ 1.‬המשמש לפסטיבל‪.12.2.12.‬‬ ‫לפי כמות‬ ‫המושבים‬ ‫המקובעים ופרט‬ ‫‪) 3.‬תפוסה מקסימלית‬ ‫‪3‬‬ ‫אולם אסיפות ללא מקומות ישיבה‬ ‫‪-1‬‬ ‫נטו אולם‬ ‫)א(‪ .3‬ב(‬ ‫נטו אולם ‪-‬‬ ‫למעט שטח‬ ‫המשחקים‬ ‫)א(‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫טבלה ‪ .3‬ב(‬ ‫)א(‪) .‬תפוסה מקסימלית‬ ‫האזור המגודר‬ ‫תפוסה מקסימלית‬ ‫)ב(‪ .12.12.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫באצטדיון או אולם ספורט‪ .12.10‬ופרט‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫נטו אולם‬ ‫)א(‪ .3‬ב(‬ ‫‪5‬‬ ‫אזור מגודר או אזור שיגודר לצורך‬ ‫אירוע‪ .‬תפוסה מקסימלית‬ ‫‪4‬‬ ‫אזור מגודר או אזור שיגודר לצורך‬ ‫אירוע‪ .2‬מקדמי תפוסה )במ"ר לנפש(‬ ‫טור א'‬ ‫השימוש‬ ‫מס‪.3‬‬ ‫התקהלות‬ ‫‪1‬‬ ‫אולם אסיפות עם מקומות ישיבה‬ ‫מקובעים‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫נטו אולם‬ ‫)א(‬ ‫‪20636‬מא‬ ‫‪1.2009‬‬ ‫‪-115-‬‬ .‬תפוסה מקסימלית‬ ‫‪9‬‬ ‫אולם המתנה ‪ -‬חלק מבניין המשמש‬ ‫מקום המתנה לכניסה לאולם אסיפות‬ ‫למעט אולם שמחות‪.‬‬ ‫טור ב'‬ ‫השטח לנפש במ"ר‬ ‫או דרישה אחרת‬ ‫טור ד'‬ ‫טור ג'‬ ‫השטח הנמדד‬ ‫הדרישות המתקיימות‬ ‫לפי פרט ‪3.4.‬מחוץ‬ ‫לבניין בגבולות הנכס‪ .‬עם מושבים‬ ‫מקובעים‪.‬תפוסה מקסימלית‬ ‫‪8‬‬ ‫אולם לכדורת‪ .2.2.‬שאיננו מקורה‪ .2.2.‬שאיננו מקורה‪ .50‬‬ ‫מטר אורך ספסל‬ ‫ישיבה על ספסלים‬ ‫ופרט ‪) 3.12.‬באזור לכל משתמש ‪0.‬‬ ‫סד‪.3.‬‬ ‫לפי כמות‬ ‫המושבים‬ ‫המקובעים ופרט‬ ‫‪) 3.2.‬ב(‪ .3‬ב(‬ ‫‪7‬‬ ‫באצטדיון או אולם ספורט‪ .

‬תנאיו ואגרות(‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.5‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫גן ילדים‬ ‫‪28‬‬ ‫כיתה בגן ילדים או מעון יום‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪20636‬מב‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪ 10‬אולם המתנה לאולם שמחות‬ ‫טור ב'‬ ‫השטח לנפש במ"ר‬ ‫או דרישה אחרת‬ ‫‪0‬‬ ‫טור ג'‬ ‫השטח הנמדד‬ ‫נטו אולם‬ ‫‪11‬‬ ‫מסעדה או שטח הסעדה‬ ‫‪1‬‬ ‫נטו שטח הסעדה‬ ‫)א(‬ ‫‪12‬‬ ‫מטבח‬ ‫‪10‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪13‬‬ ‫ספרייה‪ .‬אזור מדפי ספרים‬ ‫‪10‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪15‬‬ ‫בריכה‬ ‫‪3‬‬ ‫שטח המים‬ ‫תפוסה מקסימלית‬ ‫‪16‬‬ ‫בריכה‬ ‫‪3‬‬ ‫שטחים מרוצפים‬ ‫מסביב לבריכה‬ ‫‪17‬‬ ‫בריכה‬ ‫‪1‬‬ ‫בשטח פתוח לא‬ ‫מקורה המשמש‬ ‫לאירועים‬ ‫‪18‬‬ ‫בריכה‬ ‫‪4‬‬ ‫בשטח פתוח לא‬ ‫מקורה שאינו‬ ‫משמש לאירועים‬ ‫‪19‬‬ ‫מקווה‬ ‫‪3‬‬ ‫שטח המים‬ ‫‪20‬‬ ‫מקווה‬ ‫‪3‬‬ ‫שטחים מרוצפים‬ ‫מסביב למקווה‬ ‫‪21‬‬ ‫חדר כושר הכולל ציוד‬ ‫‪4.4‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪23‬‬ ‫במה‬ ‫‪1.‬אולם קריאה‬ ‫‪4.6‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪22‬‬ ‫חדר כושר ללא ציוד‬ ‫‪1.‬‬ ‫תחזוקה וכדומה‬ ‫‪10‬‬ ‫נטו‬ ‫תפוסה מקסימלית‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫‪25‬‬ ‫כיתה‬ ‫‪26‬‬ ‫חדרי מלאכה‬ ‫‪27‬‬ ‫מעבדות במוסדות חינוך‬ ‫‪1.4‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪24‬‬ ‫גלריה טכנית ומעברים לתאורה‪.2009‬‬ ‫‪-116-‬‬ .3‬‬ ‫)א(‪) .25‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪4‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪2.12.4.‬ז(‬ ‫טור א'‬ ‫מס‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫טור ד'‬ ‫הדרישות המתקיימות‬ ‫לפי פרט ‪3.‬‬ ‫השימוש‬ ‫סד‪.6‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪14‬‬ ‫ספרייה‪ .

‬בתי מעצר‬ ‫‪ 32‬תא מעצר‪ .‬תא מאסר‬ ‫טור ב'‬ ‫השטח לנפש במ"ר‬ ‫או דרישה אחרת‬ ‫טור ג'‬ ‫השטח הנמדד‬ ‫טור ד'‬ ‫הדרישות המתקיימות‬ ‫לפי פרט ‪3.12.4.2.5‬‬ ‫נטו תא מעצר או‬ ‫תא מאסר‬ ‫מגורים‬ ‫בניין דירות‬ ‫‪18‬‬ ‫‪34‬‬ ‫בתי מלון ומעונות סטודנטים‬ ‫‪18‬‬ ‫‪35‬‬ ‫דיור מוגן‬ ‫‪18‬‬ ‫‪36‬‬ ‫אולם מיטות באכסניה‬ ‫תעשיה‬ ‫תעשיה רגילה )כמו משרדים(‬ ‫תעשיה מיוחדת‬ ‫‪5‬‬ ‫שטח המיועד‬ ‫למטרות‬ ‫עיקריות‬ ‫שטח המיועד‬ ‫למטרות‬ ‫עיקריות‬ ‫שטח הדירות‬ ‫ברוטו‬ ‫נטו אולם‬ ‫)א(‬ ‫‪39‬‬ ‫תעשיה מסוכנת‬ ‫נטו אולם ייצור‬ ‫)א(‬ ‫‪40‬‬ ‫בית מלאכה‬ ‫עסקים‬ ‫משרדים‬ ‫‪10‬‬ ‫בהתאם לתפוסה‬ ‫המתוכננת אך לא‬ ‫יותר מ–‪100‬‬ ‫בהתאם לתפוסה‬ ‫המתוכננת אך לא‬ ‫יותר מ–‪100‬‬ ‫‪5‬‬ ‫נטו אולם ייצור‬ ‫נטו אולם ייצור‬ ‫)א(‬ ‫)א(‬ ‫נטו אולם ייצור‬ ‫)א(‬ ‫‪10‬‬ ‫שטח המיועד‬ ‫למטרות‬ ‫עיקריות‬ ‫)א(‬ ‫אחסון‬ ‫אולם אחסון‬ ‫‪30‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫נטו אולם האחסון‬ ‫)א(‬ ‫)א(‬ ‫)א(‬ ‫)א(‬ ‫‪20636‬מג‬ ‫‪1.‬‬ ‫מוסדות בריאות‬ ‫‪ 29‬מרפאות‬ ‫‪ 30‬מחלקות טיפול‬ ‫‪ 31‬חדרי חולים )שינה(‬ ‫בתי סוהר‪ .2009‬‬ ‫‪-117-‬‬ .‬‬ ‫השימוש‬ ‫סד‪.3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ברוטו‬ ‫ברוטו‬ ‫ברוטו‬ ‫)א(‬ ‫)א(‬ ‫)א(‬ ‫‪4.‫תכנון ובניה‬ ‫טור א'‬ ‫מס‪.

‬ו(‬ ‫קומת החניה נטו‬ ‫בהתאם לשימוש‬ ‫הדומה לו‪.2009‬‬ ‫‪-118-‬‬ .‬ה(‪) .‬‬ ‫טור ד'‬ ‫הדרישות המתקיימות‬ ‫לפי פרט ‪3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫‪1.12.‬ד(‪) .2.3‬‬ ‫)ג(‬ ‫)ג(‬ ‫)ג(‬ ‫)ג(‪) .‬אזור למשלוח או קבלת‬ ‫סחורה ואשר איננו פתוח לקהל‬ ‫קניון מקורה אזור המכירה מתחת‬ ‫למפלס הרחוב‬ ‫אזור המכירה במפלס‬ ‫הרחוב‬ ‫אזור המכירה מעל‬ ‫מפלס הרחוב‬ ‫‪30‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫בניינים אחרים‬ ‫חניון מקורה וחניון לא מקורה‬ ‫מקלט או מרחב מוגן‬ ‫‪50‬‬ ‫לכל שימוש אחר‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫שטחו לא ייחשב‬ ‫במניין התפוסה‬ ‫בהתאם לשימוש‬ ‫הדומה לו ביותר‬ ‫מבין השימושים‬ ‫המפורטים בטור א‬ ‫‪20636‬מד‬ ‫טור ג'‬ ‫השטח הנמדד‬ ‫שטח למטרות‬ ‫עיקריות לרבות‬ ‫חלל ציבורי‬ ‫מקורה בחזית‬ ‫החנויות‬ ‫שטח למטרות‬ ‫עיקריות וחלל‬ ‫ציבורי מקורה‬ ‫בחזית החנויות‬ ‫שטח למטרות‬ ‫עיקריות וחלל‬ ‫ציבורי מקורה‬ ‫בחזית החנויות‬ ‫נטו‬ ‫כל שטחי‬ ‫המסחר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫טור א'‬ ‫השימוש‬ ‫מס‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫טור ב'‬ ‫השטח לנפש במ"ר‬ ‫או דרישה אחרת‬ ‫‪43‬‬ ‫מסחר‬ ‫מסחר בקומת מרתף‬ ‫‪3‬‬ ‫‪44‬‬ ‫מסחר בקומת רחוב‬ ‫‪3‬‬ ‫‪45‬‬ ‫מסחר בקומה מעל מפלס קומת‬ ‫הרחוב‬ ‫‪6‬‬ ‫‪46‬‬ ‫קומה או חלק מקומה המשמש רק‬ ‫בעבור אחסון‪ .‬‬ ‫סד‪.4.‬למעט‬ ‫מעברים‬ ‫המשמשים דרך‬ ‫מוצא בטוח‬ ‫ולמעט מעבר‬ ‫ציבורי משותף‪.

0‬מ"ר לנפש משטח החנויות‬ ‫המיועד למטרות עיקריות.‬‬ ‫המיועדים להצבת כיסאות ניידים‪ .‬ ‫"בניין תעשיה רגילה" ‪ -‬בניין המשמש לתעשיה הכוללת חומ"ס ברמת סיכון נמוכה או רגילה‪.‬ ‫‪20636‬מה‬ ‫‪1.20‬מטרים‪ .‬למעט אזור אחורי המיועד‬ ‫לפריקה וטעינה בלבד‪.2‬יחולו הדרישות האלה‪:‬‬ ‫)א( בטבלה זו ‪-‬‬ ‫"ברוטו" ‪ -‬שטח נטו בתוספת שטח הפרוזדור הסמוך הנמדד בין הקירות.000‬מ"ר.‬בתוספת ‪ 50%‬משטחי‬ ‫חנויות עוגן‪ .3‬נוסף על האמור בטבלה ‪ .2.‬והמאופיין בצפיפות נמוכה של אנשים ומרבית שטח המפעל‬ ‫תפוס במכונות או בציוד.‬קומת רחוב" ‪ -‬קומה עם גישה ישירה מהרחוב‬ ‫שהפרש המפלסים ממנה אל המדרכה אינו עולה על ‪ 1.1992-‬‬ ‫"תעשיה מיוחדת" ‪ -‬בניין המשמש לתעשיה הכוללת חומ"ס ברמת סיכון נמוכה או רגילה‪.‬שבו קומות החנויות הן קומות רחוב‬ ‫והן נפתחות ישירות החוצה לרחובות במפלסים שונים ולשני צדדים שונים‪ .‬החישוב ייעשה‬ ‫בנפרד בעבור כל קומה הפתוחה ישירות למפלס הרחוב לפי ‪ 3.‬כאשר בכל קומה יכולות להיות כמה פעילויות שונות.‬‬ ‫)ג( לקביעת התפוסה לבניין המשמש למסחר‪ .12.‬יחושבו לפי ‪ 1‬מ"ר שטח רצפה מינימלי לנפש‪.20‬מטרים מעל מפלס הרצפה הגבוהה ביותר‬ ‫הנמצאת בחלל המעבר הציבורי המשותף.‬ ‫"תעשיה מסוכנת" ‪ -‬תעשיה העוסקת בייצור‪ .‬‬ ‫והיכול לכלול כמה קומות‪ .‬שהוא מוגן עשן‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫הערות לטבלת‬ ‫מקדמי תפוסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.12.(High Hazard‬‬ ‫"תפוסה מקסימלית" ‪ -‬התפוסה המחושבת לשימוש זה לפי מקדם התפוסה בטור ב' בטבלה‬ ‫תהיה התפוסה המקסימלית‪.‬ ‫"שטח למטרה עיקרית" ‪ -‬כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה‬ ‫בתכניות ובהיתרים(‪ .‬‬ ‫)ב( שטחים באולם או בזירת המשחק שאינם משמשים מעברים של דרכי המוצא‪.‬התשנ"ב‪.2009‬‬ ‫‪-119-‬‬ .3.‬‬ ‫)ד( בקניון מקורה תחושב התפוסה כלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חישוב התפוסה לגבי מעבר ציבורי משותף ומקורה‪ .‬ ‫"נטו" ‪ -‬שטח פנים החדר או האולם הנמדד בין הקירות.2.‬והכולל סידורי שליטה בעשן‪ .‬עיבוד או אחסנה של חומ"ס ברמת סיכון גבוהה‬ ‫)‪.‬כך שעשן לא‬ ‫יצטבר מתחת לגובה של ‪ 2.‬במקדם הנמוך ביותר לפי הטבלה שלהלן‪:‬‬ ‫לעניין זה ‪-‬‬ ‫"חנות עוגן" ‪ -‬חנות ששטחה למטרה עיקרית עולה על ‪ 2.‬ייערך‬ ‫על ידי חלוקת סך כל השטח של כל החנויות בקומה‪ . לעניין פרט זה‪" .‬‬ ‫המשמש לתהליך מסוים‪ .‬ ‫"מעבר ציבורי משותף מוגן עשן" בקניון ‪ -‬מעבר שרוחבו ‪ 6‬מטרים לפחות‬ ‫וגובהו ‪ 6‬מטרים לפחות‪ .4.

‬בהתבסס על חישוב התפוסה לפי טבלה ‪.‬‬ ‫)ה( לכל חנות יסופקו דרכי מוצא החוצה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .000‬‬ ‫מ"ר‬ ‫‪3‬‬ ‫גדול מ–‪14.12.‬‬ ‫מקדם הרוחב של‬ ‫מרכיבי דרך מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2009‬‬ ‫‪-120-‬‬ .3. בפרט‬ ‫זה‪" .‬תחושב התפוסה לאולם ההמתנה לפי ‪ 1‬מ"ר לנפש‪.1‬במקדם הרוחב‬ ‫הנקוב בטור ב' או ג' בטבלה‪ .8‬‬ ‫‪1.‬והנמדד בסנטימטרים לנפש‪ .‬מעבדים או‬ ‫מייצרים חומר מסוכן‪.‬על ידי הכפלת מספר האנשים המרבי‬ ‫שבעבורם מיועדת דרך המוצא‪ .‬אזורים בעלי סיכון גבוה" ‪ -‬אזורים שבהם מאחסנים‪ .‬חל השטח המקורה של הקניון או אל מחוץ‬ ‫לבניין‪ .4‬א( הרוחב החופשי המינימלי של כל מרכיבי דרך מוצא מחלק של בניין יחושב‬ ‫בעבור סוג השימוש‪ .0‬‬ ‫‪0.‬מהלך אופקי" ‪ -‬לרבות מעבר משופע או כבש ששיפועו אינו עולה על ‪.2.‬כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן‪ .3.‬המתקבל מחישוב התפוסה לפי פרט ‪ .95‬‬ ‫גדול מ–‪28.0‬‬ ‫גדול מ–‪37.2‬‬ ‫)ו( לכל חנות עוגן תהיה מערכת דרכי מוצא עצמאית שאיננה מסתמכת על הקניון‬ ‫המקורה בעבור ‪ 50%‬לפחות מן התפוסה‪.12.8‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫)‪ (2‬חישוב התפוסה בעבור מעבר ציבורי שאיננו מוגן עשן יהיה בהתאם‬ ‫לשימוש של הקומה שנמצא בה המעבר הציבורי‪.‬‬ ‫‪20636‬מו‬ ‫‪1.000‬‬ ‫מ"ר‬ ‫‪5.2.‬בהתאם למרכיב דרך המוצא.‬‬ ‫)ז( אם משמש אולם ההמתנה להתקהלות נפרדת ושונה מן ההתקהלות באולם‬ ‫השמחות‪ .0‬‬ ‫‪0.4‬מקדמי רוחב‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫טור א'‬ ‫טור ב'‬ ‫מקדם רוחב של מדרגות‬ ‫וכבש ששיפועו עולה‬ ‫על ‪8%‬‬ ‫השימוש‬ ‫מחלקה סיעודית בבית חולים‬ ‫בית חולים ‪ -‬מחלקה אמבולטרית עם כיסוי‬ ‫במתזים‬ ‫בית חולים ‪ -‬מחלקה אמבולטרית בלא כיסוי‬ ‫במתזים‬ ‫אזורים בעלי סיכון גבוה )‪(High Hazard‬‬ ‫כל האחרים‬ ‫סנטימטרים לנפש‬ ‫‪1.12.000‬‬ ‫מ"ר קטן‬ ‫מ–‪ 37.12.8‬‬ ‫טור ג'‬ ‫מקדם רוחב של‬ ‫מהלך אופקי‬ ‫סנטימטרים‬ ‫לנפש‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫)ב( טבלה ‪ .‬מוכרים‪ .000‬‬ ‫מ"ר קטן‬ ‫מ–‪ 28.3.2.5‬‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫טבלת מקדמי תפוסה )במ"ר לנפש( בעבור מעבר‬ ‫ציבורי משותף מוגן עשן מקורה בקניון‬ ‫סה"כ שטח החנויות ‪+‬‬ ‫‪ 50%‬משטח חנויות‬ ‫העוגן מחושב במ"ר‬ ‫מקדם התפוסה‬ ‫קטן מ–‪14.5‬‬ ‫בטבלה זו‪" .‬תנאיו ואגרות(‪ .2.3‬‬ ‫‪1.000‬מ"ר‬ ‫‪3.4.000‬מ"ר‬ ‫‪5.

12.2009‬‬ ‫‪-121-‬‬ .2.‬לפי הרחב‬ ‫מבין השניים‪.12.2.4.2.2.5‬א( הרוחב החופשי המינימלי של פרוזדור‪ .‬מהסוג המפורט בטור א'‬ ‫בטבלה שלהלן יהיה כנקוב בטור ב'‪:‬‬ ‫‪20636‬מז‬ ‫‪1.5‬‬ ‫)ג( הרוחב המינימלי של פרוזדור בבניין או בחלק בניין‪ .3.‬ ‫)‪ (2‬סך כל התפוסות יחולק במספר דרכי המוצא הנדרשות שאליהן מוביל‬ ‫הפרוזדור‪ .‬לא יפחת מהנדרש בהתאם לחישובי‬ ‫התפוסה המפורטים בפרט משנה )ב(‪ .‬‬ ‫)ב( רוחבו החופשי המינימלי של פרוזדור יחושב כלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬יחושב סך כל התפוסות של כל החדרים שהפרוזדור משרת אותם.12.3.4‬‬ ‫תרשים ‪3.5‬‬ ‫)‪ (3‬לקבלת הרוחב המינימלי של הפרוזדור תוכפל התוצאה המתקבלת בפסקה‬ ‫)‪ (2‬במקדם הרוחב הקבוע בטבלה שבפרט ‪.‬כמתואר בתרשים ‪.‬או מהרוחב הנקוב בטבלה שבפרט משנה )ג(‪ .12.‫תכנון ובניה‬ ‫אופן חישוב‬ ‫וקביעת רוחב‬ ‫פרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.

‬רוחב הפרוזדור‬ ‫ממישור דלת המעלית‪ .50‬מטרים לפחות‪.30‬‬ ‫‪6‬‬ ‫אגפי כיתות לימוד בבית ‪ -‬ספר יסודי עד תיכון‬ ‫‪2.‬לאורך פיר‬ ‫המעלית‪ .40‬‬ ‫‪7‬‬ ‫פרוזדור המיועד למעבר מיטות בבית חולים כללי או במחלקה‬ ‫גריאטרית או במחלקה סיעודית בבית אבות‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪3‬‬ ‫בניין מגורים‪ .50‬‬ ‫‪ 11‬בית אבות‬ ‫‪1.‬על פי החלטת‬ ‫עורך הבקשה‬ ‫‪ 16‬כל בניין אחר‬ ‫‪20636‬מח‬ ‫‪1.2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫טבלה ‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .20‬‬ ‫בהתאם לסוג‬ ‫הבניין הדומה‬ ‫לו ביותר‬ ‫מבין הבניינים‬ ‫המפורטים בטור‬ ‫א'‪ .00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫בדירת מגורים‬ ‫‪0.‬אורך הפרוזדור יהיה ‪ 1.20‬‬ ‫‪8‬‬ ‫בית חולים פסיכיאטרי‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪ 14‬בבניין עם מעלית‪ .50‬‬ ‫‪ 10‬דיור מוגן‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪9‬‬ ‫פרוזדור המיועד לחולים אמבולטוריים בבית חולים‬ ‫‪1.‬פרוזדור המשמש כניסה ראשית‬ ‫‪1.‬בחלק הבניין שאינו משמש‬ ‫לייעודו הראשי של הבניין‬ ‫‪1.‬תנאיו ואגרות(‪ .12.‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫בניין מסחרי‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪ 15‬בבניין שמותקנת בו מעלית נושאת אלונקה‪ .‬לאורך פיר המעלית‬ ‫‪2.2009‬‬ ‫‪-122-‬‬ .30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫בניין המשמש מוסד ציבורי‬ ‫‪1.5‬רוחב מינימלי של פרוזדור המהווה חלק מדרך מוצא‬ ‫טור א'‬ ‫טור ב'‬ ‫סוג הבניין או חלק הבניין‬ ‫רוחב הפרוזדור‬ ‫במטרים‬ ‫‪1‬‬ ‫בדירת מגורים‪ .‬בניין משרדים‪ .90‬‬ ‫‪ 13‬בכל בניין למעט בדירת מגורים‪ .‬בניין תעשיה או בניין מלאכה‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪ 12‬מקווה‬ ‫‪0.4.3.‬שהכניסה אליה מהפרוזדור‪ .

10‬א( מדידת רוחב מעבר ופרוזדור תיערך בגובה ‪ 1.1.‬‬ ‫‪) 3.3‬‬ ‫רוחב דרכי מוצא‬ ‫בבניין בעל‬ ‫שימושים שונים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.1‬עד ‪ .10‬הבלטה זו לא גורעת מרוחבו של‬ ‫המעבר והפרוזדור‪.2.‬מתזים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫רוחב דלת‬ ‫בפרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3‬ואינה חלה‬ ‫בדירת מגורים‪.‬יהיה לפחות ‪ 1.2.12.‬‬ ‫)ב( הנמכות מקומיות של התקרה או התקנת מערכות מכניות כגון רכיבי תאורה‪.10‬מטרים.‬רוחב‬ ‫מרכיבי דרך מוצא לכל חלק מבניין ייקבע לפי החישוב המתאים לשימוש הנעשה באותו חלק‬ ‫של הבניין‪.‬שרוחבן בהתאם לקבוע בפרטים ‪ 3.‬בתנאי שגובה מזקף הראש יהיה ‪2‬‬ ‫מטרים לפחות‪.3.1.‬‬ ‫‪20636‬מט‬ ‫‪1.7‬א( רוחב מרכיבי דרך מוצא בבניין בעל שימושים שונים ייקבע לפי החישוב‬ ‫המתאים לאותו חלק מהבניין בעל הרוחב החופשי הגדול ביותר‪.3.6‬הותקנה דלת בניצב לכיוון התנועה בפרוזדור‪ .‬רוחבה יהיה כנדרש בפרט ‪.9‬א( גובה מזקף ראש של מעבר ופרוזדור יהיה ‪ 2.90‬מטרים לפחות‪.2.2.‬בו חלקי הבניין מופרדים על ידי מחיצת אש‪ .‬‬ ‫‪) 3.1.‬ושאורכו אינו‬ ‫עולה על ‪ 15‬מטרים‪ .10‬‬ ‫)ב( תותר הבלטת מסעדים המותקנים לאורך צדי המעבר והפרוזדור עד ‪9‬‬ ‫סנטימטרים מפני ציפוי הקיר כמתואר בתרשים ‪ .8‬א( רוחב מעבר בבניין‪ .2.‬המהווה חלק מדרך מוצא‪ .‬‬ ‫אופן מדידת רוחב‬ ‫מעבר ופרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3. דרישה‬ ‫זו אינה חלה על דלתות‪ .12.‬יותרו‪ .20‬מטרים מעל הרצפה ובין‬ ‫ציפויי הקיר כמתואר בתרשים ‪.‬‬ ‫)ג( גובה מזקף הראש בפרט משנה )א( יישמר בעבור שני שלישים לפחות משטח‬ ‫התקרה בכל חלק של הבניין‪.12.12.‬‬ ‫רכיבי מיזוג אוויר‪ .‬יהיה ‪ 0.12.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( רוחב מעבר המשרת עד ‪ 10‬אנשים‪ .4.2.2.2009‬‬ ‫‪-123-‬‬ .3.‬‬ ‫רוחב מעבר‬ ‫המהווה חלק מדרך‬ ‫מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫גובה מעבר‬ ‫ופרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( בבניין בעל שימושים שונים‪ .20‬מטרים לפחות‪ .12.2.‬שלטים וכיוצא באלה‪ .2.12.‬למעט הגובה‬ ‫מתחת למשקופים‪.3.

‬‬ ‫)ג( לא יפחת מארבעה מספר פתחי יציאה מחדר או אולם המיועד להכיל למעלה‬ ‫מ–‪ 1.‬‬ ‫)ב( לא יפחת משלושה מספר פתחי יציאה מחדר או אולם המיועד להכיל למעלה‬ ‫מ–‪ 500‬איש אך לא יותר מ–‪ 1.10‬א'‪.13.‬לייצורם או לשימוש בהם וגודלו‬ ‫עולה על ‪ 20‬מ"ר‪.000‬איש‪.10‬ב'‪.2.10‬‬ ‫)ג( במהלך פתיחת דלת‪ .1‬מספר דרכי מוצא מבניין או מחלק בניין יהיה לפי דרישות סימן זה‪.2009‬‬ ‫‪-124-‬‬ .000‬איש‪.‬לא יבלוט אגף הדלת ביותר ממחצית רוחב הפרוזדור או‬ ‫המעבר לפי תרשים ‪ 3.2‬א( לא יפחת משניים מספר פתחי יציאה מחדר או מחלק בניין המופרד באמצעות‬ ‫קירות ודלתות‪ .2.4.‬‬ ‫מספר פתחי‬ ‫היציאה מחדר או‬ ‫מחלק בניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫‪20636‬נ‬ ‫‪1.2.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬שנתקיימו לגביו אחד או יותר מהתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הוא מיועד להכיל ‪ 50‬איש או יותר.13.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .12.2.‬ ‫)‪ (2‬הוא מיועד לאחסון חומרים מסוכנים‪ .1.2.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ג‪ :‬מספר דרכי מוצא‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.‬‬ ‫)ד( תותר הבלטת דלת הפתוחה למעבר ולפרוזדור לפי תרשים ‪ 3.

‬‬ ‫)ב( ממבואת מעלית תותקן דרך מוצא אחת לפחות‪.2.‬‬ ‫)ב( לא יפחת משלוש מספר דרכי מוצא מקומה בבניין המיועדת להכיל למעלה‬ ‫מ–‪ 500‬איש אך לא יותר מ–‪ 1.‫תכנון ובניה‬ ‫מספר דרכי מוצא‬ ‫מקומה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.4.13.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מיקום דרכי מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ד‪ :‬מיקום דרכי מוצא‬ ‫‪) 3.3‬א( לא יפחת משניים מספר דרכי מוצא מקומה בבניין‪ .14.000‬איש‪.000‬איש‪.‬‬ ‫)ג( מחיצה ניידת לא תחסום מעבר או פרוזדור המשמש גישה למוצא בטוח באותה‬ ‫קומה‪.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬דרישות מיקום דרכי מוצא‬ ‫המפורטות בסימן י"ד ודרישות מרחקי הליכה המפורטות בסימן ט"ו‪.2.14.5‬א( הותקנה מחיצה ניידת לחלוקת חדר או חלל‪ .30‬ושמרחק ההליכה מכל נקודה בקומה אל מוצא בטוח‬ ‫או אל יציאה אינו עולה על ‪ 30‬מטרים‪.13.‬למעט במקרים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בניין מגורים שאינו רב–קומות.2.‬‬ ‫)ד( מספר דרכי המוצא בקומה לא יפחת ממספר דרכי המוצא הנדרשות מחדר או‬ ‫מחלק בניין הכלול בתוכה‪.4‬א( מספר דרכי המוצא מבניין לא יפחת ממספר דרכי המוצא הנדרשות מחלק בניין‬ ‫או מקומה הכלולים בו‪.‬‬ ‫‪20636‬נא‬ ‫‪1.2.‬‬ ‫)ב( במחיצה ניידת ניתן להתקין דלת סובבת או פתח המאפשרים מעבר בין צד אחד‬ ‫של החדר המחולק למשנהו.‬כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ 3.‬‬ ‫‪) 3.2.1‬א'‪.‬בתנאי ששני החדרים משמשים חלק מאותה יחידה תפקודית‪ .13.1‬א( גישה למוצא בטוח או ליציאה תהיה באמצעות מעבר או פרוזדור ולא דרך‬ ‫חדרים‪.‬‬ ‫מספר דרכי מוצא‬ ‫מבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מחיצה ניידת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2009‬‬ ‫‪-125-‬‬ . פתח זה ייחשב במניין פתחי היציאה מהחדר לאחר החלוקה ובלבד‬ ‫שתפוסת החלק שממנו אין מעבר ישיר לפרוזדור איננה עולה על ‪ 20‬איש‪.‬יותר מעבר בגישה למוצא בטוח דרך חדר אחד‬ ‫סמוך‪ .‬ ‫)‪ (2‬בניין שאינו רב–קומות שבו מספר האנשים המרבי שקומה כלשהי מיועדת‬ ‫להכיל אינו עולה על ‪ .‬‬ ‫)ד( במחיצה ניידת יתקיימו דרישות פרק ו' לעניין חומרי גמר בבניין‪.‬‬ ‫ובלבד שהחדרים אינם משמשים לאחסון חומרים מסוכנים ואינם ניתנים לנעילה‪ .‬בכל חלק של החדר או החלל לאחר‬ ‫החלוקה יתקיימו דרישות מספר דרכי מוצא המפורטות בסימן זה‪ .‬‬ ‫)ג( לא יפחת מארבע מספר דרכי מוצא מקומה בבניין המיועדת להכיל למעלה‬ ‫מ–‪ 1.‬או דרך מבואה )לובי(‪.

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1‬א'‬ ‫)ג( נדרשות שתי דרכי מוצא מחדר או אולם‪ .2.1‬ג'‪.2009‬‬ ‫‪-126-‬‬ . מדידת המרחק המינימלי תיערך בקו ישר בין מזוזות המלבנים‬ ‫הסמוכים של דלתות היציאה כמתואר בתרשימים ‪ 3.14.‬המרחק המינימלי יישמר בין שתי דלתות‬ ‫היציאה המרוחקות ביותר.14.2.2.1‬ב' ו–‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ 3.14.14.‬דלתות היציאה ימוקמו באופן‬ ‫שהמרחק הקטן ביותר בין דלת יציאה אחת לשניה )להלן בפרט זה ‪ -‬המרחק המינימלי( לא‬ ‫יפחת מחצי אורך האלכסון המחבר את שתי הנקודות המרוחקות ביותר באותו חדר או אולם.1‬ב'‬ ‫‪20636‬נב‬ ‫‪1.‬ ‫נדרשות יותר משתי דרכי מוצא מחדר או אולם‪ .4.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.2.

‬או תחילתה של יציאה כמתואר בתרשים ‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬נג‬ ‫‪1.14.‬המרחק המינימלי יישמר בין שתי דלתות‬ ‫היציאה המרוחקות ביותר.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.1‬ד'‪.2.14.‬תחילתו של חדר מדרגות‬ ‫לא מוגן‪ .1‬ג'‬ ‫)ד( נדרשות שתי דרכי מוצא מקומה‪ .‬דלת היציאה מהקומה אפשר שתהיה דלת‬ ‫הנפתחת אל מוצא בטוח‪ . נדרשות יותר משתי דרכי מוצא מקומה‪ .‬דלתות היציאה מהקומה ימוקמו באופן‬ ‫שהמרחק המינימלי לא יפחת מחצי אורך האלכסון המחבר את שתי הנקודות המרוחקות ביותר‬ ‫בקומה. מדידת המרחק המינימלי תיערך בקו ישר בין מזוזות המלבנים‬ ‫הסמוכים של דלתות היציאה.2009‬‬ ‫‪-127-‬‬ .2.‬דלת יציאה חיצונית‪ .4. לעניין פרט זה‪ .‬פתח יציאה חיצוני‪ .

‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.14.1‬ה'‪.‬‬ ‫‪20636‬נד‬ ‫‪1.2.‬יימדד‬ ‫המרחק המינימלי לאורך מסלול ההליכה בפרוזדור כמתואר בתרשים ‪ 3.4.‬‬ ‫אם דלתות היציאה מחוברות ביניהן בעזרת פרוזדור בעל עמידות אש של ‪ 60‬דקות‪ .1‬ד'‬ ‫)ה( על אף האמור בפרט משנה )ד( לעניין אופן מדידת המרחק בין דלתות היציאה‪.2.2009‬‬ ‫‪-128-‬‬ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .14.

1‬ו'‪.‬המרחק בין הדלתות כאמור בפרטי משנה )ג( ו–)ד(‪ .‬בבניין שמותקנת בו‪ .‬לא‬ ‫יפחת משליש אורך האלכסון המחבר את שתי הנקודות המרוחקות בחדר‪ .‬תתאפשר גישה חופשית מכל‬ ‫חלל מאויש בקומה אל שני מוצאים בטוחים לפחות‪.‬‬ ‫מערבת מתזים או בבניין המיועד למוסדות חינוך‪ .14.‬בפרוזדורים ובמבואות‪ .2.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.‬‬ ‫)ז( בקומה שבה דלתות היציאה למוצא בטוח ממוקמות בשני אגפי אש המופרדים‬ ‫זה מזה‪ .‬‬ ‫)ט( אם נדרשים בבניין שני מוצאים בטוחים או יותר‪ .‬שהותקנו בו‪ .‬ובמחיצת האש מותקנת דלת אש‪ .‬באולם או בקומה‬ ‫בהתאמה‪.‬לא יחולו‬ ‫מגבלות המרחק המינימלי המפורטות בפרטי משנה )ד( ו–)ו(‪.‬המאפשרת מעבר בין אגף אחד לאגף שני‪ .‬סידורי‬ ‫שליטה בעשן כמפורט בפרק ה'‪ .2.4.‬‬ ‫)י( אם בין שני מוצאים בטוחים מקשר פרוזדור שאורכו עולה על ‪ 50‬מטרים‪.‬‬ ‫תחולק הקומה על ידי מחיצת אש ובפרוזדור תותקן דלת אש.‬‬ ‫)ח( חדרי מדרגות משולבים בצורת מספריים ייחשבו כשני מוצאים בטוחים נפרדים‬ ‫אם הם מופרדים זה מזה למעבר אש ועשה בבל מרכיביהם. כל תוספת של ‪ 50‬מטרים‬ ‫לאורך הפרוזדור תחולק בהתאמה‪ . ההפרדה בין חדרי המדרגות‬ ‫המשולבים תהיה על ידי אלמנט עמיד אש למשך ‪ 120‬דקות לפחות‪.‬בכל שטח הבניין‪.1‬ה'‬ ‫)ו( על אף האמור בפרטי משנה )ג( ו–)ד(‪ .‬‬ ‫‪20636‬נה‬ ‫‪1.2009‬‬ ‫‪-129-‬‬ .‬כמתואר בתרשים ‪ 3.14.

‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬גישה לדרכי מוצא בטוח הנגישות לאנשים עם מוגבלות‪ .3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.2.4 .2009‬‬ ‫‪-130-‬‬ .‬אפשר שתהיה‬ ‫משותפת‪ .14.‬תותקן דרך‬ ‫מוצא נגישה אחת לאנשים עם מוגבלות‪.5‬‬ ‫מספר דרכי מוצא‬ ‫נגישות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫מרחק בין כניסות‬ ‫לדרכי מוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ט"ו‪ :‬מרחקי הליכה‬ ‫מרחקי הליכה‬ ‫בבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬באמצעות דרך מוצא‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .14.5‬נדרשת דרך מוצא נגישה לאנשים עם מוגבלות‪ .15.1‬מרחק הליבה בבניין לא יעלה על הקבוע בטבלה שבפרט ‪ .1‬א' ו–‪ 3.2.3‬ו–‪.3.2.‬כמפורט בסימן ט"ו.2.14.‬‬ ‫‪20636‬נו‬ ‫‪1.2.2.‬ ‫)‪ (2‬בבניין או חלק מבניין שבעבורו נדרשת דרך מוצא אחת בלבד‪ .‬המרחק בין המוצאים‬ ‫הבטוחים יהיה כמפורט בסימן זה‪.3‬א( מכל חלק נגיש בבניין‪ .3.1‬ו'‬ ‫דרכי מוצא נגישות‬ ‫בבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.14.15.‬במגבלות האורך המותר למהלך משותף‪ .15.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫המשכיות דרך‬ ‫מוצא נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬יהיה נתיבה המשכי מכל מקום‬ ‫נגיש בבניין אל מחוץ לבניין או אל אזור מחסה נגיש וממנו‪ .14.14.2.2.2.‬יתקיימו בהן הדרישות‬ ‫המפורטות בפרטים ‪ 3.5‬כמתואר‬ ‫בתרשימים ‪ 3.15.‬יהיו לפחות שתי דרכי מוצא נגישות לאנשים עם‬ ‫מוגבלות וגישה אחת לפחות לאזור מחסה נגיש‪.2‬אם נדרשות בבניין דרכי מוצא נגישות לאנשים עם מוגבלות‪ .4‬אם נדרשות שתי דרכי מוצא נגישות לאנשים עם מוגבלות‪ .2.4.2.2.1‬ב'‪.‬אל מחוץ‬ ‫לבניין‪.14.14.

2‬א'.2.15.4. ואולם פרוזדור שאורכו קטן מרוחבו פי שניים וחצי כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.15.15.2‬א'‬ ‫‪20636‬נז‬ ‫‪1.2009‬‬ ‫‪-131-‬‬ .5‬כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ 3.1‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.1‬ב'‬ ‫פרוזדור ללא מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.15.2.3.2‬אורך פרוזדור ללא מוצא לא יעלה על הקבוע בטבלה שבפרט ‪ .15.15.15.2‬ב' לא ייחשב פרוזדור ללא מוצא‪.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.2.2.2.2.2.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.

2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.15.3 .2.3‬א'‬ ‫‪20636‬נח‬ ‫‪1.2.3‬ג'‪.‬אורך מהלך משותף לא‬ ‫יעלה על הקבוע בטבלה שבפרט ‪ .3.‬תנאיו ואגרות(‪ .2009‬‬ ‫‪-132-‬‬ .‬‬ ‫תרשים ‪ 3.15.15.15.2.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .15.3‬א( בחלק מבניין שנדרשים בו שתי דרכי מוצא או יותר‪ .4.2.‬ב'‬ ‫ו–‪ 3.15.5‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.2‬ב'‬ ‫מהלך משותף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.15.3‬א'‪ 3.

15.15.3‬ב( )‪.2.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ .2.4‬בבניין שבכל שטחו מותקנת מערכת מתזים‪ .2.15.‬‬ ‫‪20636‬נט‬ ‫‪1.2.‬בקשת‬ ‫המרוחקת ‪ 30‬סנטימטרים ממזוזת הדלת והנגמרת במרכז דלת האש או במרכז דלת יציאה‬ ‫חיצונית כמתואר בתרשים ‪ 3.5‬א( מרחק ההליכה יימדד על גבי הרצפה‪ .2.14.‬המתחיל במרחק של ‪ 30‬סנטימטרים מהנקודה הרחוקה ביותר הניתנת לאכלוס‪ .4.(1‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫בבניין עם מערכת‬ ‫מתזים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.15.‬לאורך הקו המרכזי של מסלול ההליכה‬ ‫הטבעי‪ .2009‬‬ ‫‪-133-‬‬ .2 15.15.‬מהלך משותף ופרוזדור‬ ‫ללא מוצא לא יעלו על הקבוע בטבלה שבפרט ‪.‬מרחק ההליכה‪ .3.3‬ב'‬ ‫תרשים ‪ 3.2.3‬ג'‬ ‫)ב( לעניין מהלך משותף נגיש ראה פרט ‪) 3.3.5‬‬ ‫אופן מדידת מרחק‬ ‫הליכה ומהלך‬ ‫משותף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.5‬א'‪.

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬מותאמים לסוג הייעוד‬ ‫בכל חלק מהבניין בנפרד.‬יימדד מרחק ההליכה או המהלך המשותף‪ .4.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.2.15.2.15.5‬א'‬ ‫)ב( אם במסלול מרחק ההליכה או המהלך המשותף כלולות מדרגות או מישור‬ ‫משופע‪ .15.‬ ‫‪20636‬ס‬ ‫‪1.‬לאורך סיפי המדרגות או במקביל למישור‬ ‫המשופע‪ .‬‬ ‫)ד( בבניין בעל שימוש מעורב ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬אשר השימושים השונים הופרדו זה מזה באמצעות אלמנט עמיד אש‪ .5‬ב'‪.‬פרוזדור ללא מוצא והמהלך המשותף‪ .2.‬יהיו‬ ‫מרחק ההליכה‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .2009‬‬ ‫‪-134-‬‬ .5‬ב'‬ ‫)ג( אורך מהלך משותף יימדד באופן זהה למדידת מרחק הליכה בבניין ועד לנקודת‬ ‫הפיצול‪.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.

2.2009‬‬ ‫‪-135-‬‬ .5‬מרחקי הליכה‪ .9‬‬ ‫הערה )‪(4‬‬ ‫הערה )‪(4‬‬ ‫‪20636‬סא‬ ‫‪1.15.‬‬ ‫)ה( מרחקי ההליכה ואורכם של פרוזדור ללא מוצא ומהלך משותף יהיו כקבוע‬ ‫בטבלה שלהלן ובכפוף להערות בפרט משנה )ו(‪:‬‬ ‫טבלה ‪ .2.‬‬ ‫התקהלות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫ומעונות יום‬ ‫‪3‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪4‬‬ ‫בריאות בתי‬ ‫חולים‬ ‫‪5‬‬ ‫בריאות‬ ‫אמבולטורי‬ ‫מרפאות‬ ‫‪6‬‬ ‫מגורים‬ ‫חד–משפחתי‬ ‫ודו–משפחתי‬ ‫מגורים בניין‬ ‫דירות‬ ‫‪7‬‬ ‫מהלך משותף‬ ‫פרוזדור ללא מוצא‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫ללא מתזים‬ ‫עם מתזים ללא מתזים עם מתזים ללא מתזים עם מתזים‬ ‫‪ 6‬מטרים‬ ‫‪ 6‬מטרים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫הערה )‪ (2‬ליותר מ–‪ 50‬ליותר מ–‪50‬‬ ‫ראה פרק ראה פרק ט' הערה )‪(2‬‬ ‫איש‪.3.2.15.‬‬ ‫איש‪.2.‬פרוזדור ללא מוצא ומהלך משותף ‪7.15.2.‬‬ ‫‪ 23‬מטרים‬ ‫לפחות מ–‪50‬‬ ‫איש‪.6.6‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 23‬מטרים‬ ‫לפחות מ–‪50‬‬ ‫איש‪.‬‬ ‫הערה )‪(1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪23‬‬ ‫הערה )‪(3‬‬ ‫‪60‬‬ ‫אסור‬ ‫הערה )‪(3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫אסור‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.2.7‬‬ ‫אסור‬ ‫‪45‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬אשר השימושים השונים שבו לא הופרדו זה מזה‪ .‬‬ ‫ט'‬ ‫‪60‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.15.‬יהיו מרחק ההליכה‪.4.2.8‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪23‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪60‬‬ ‫הערה )‪(3‬‬ ‫ראה פרט‬ ‫‪3.15.‬מותאמים לסוג השימוש שהמרחקים‬ ‫שנקבעו בעבורו הם הקצרים ביותר מבין כל השימושים בבניין‪.9‬‬ ‫פרט‬ ‫‪3.‬‬ ‫השימוש‬ ‫סד‪.2.8‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪98‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫פרט‬ ‫‪3.2.15.15.05‬‬ ‫מס‪.15.‬‬ ‫פרוזדור ללא מוצא והמהלך המשותף‪ .15.

10‬‬ ‫אין דרישה אין דרישה‬ ‫‪98‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.12‬‬ ‫‪120‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪120‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.4.2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מס‪.11‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫אסור‬ ‫פרוזדור ללא מוצא‬ ‫במטרים‬ ‫עם מתזים ללא מתזים‬ ‫אסור‬ ‫‪15‬‬ ‫מהלך משותף‬ ‫במטרים‬ ‫ללא מתזים‬ ‫עם מתזים‬ ‫אסור‬ ‫‪38‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הערה )‪(4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫הערה )‪(4‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪15‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪6‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪15‬‬ ‫הערה )‪(4‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪11‬‬ ‫הערה )‪(4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫אסור‬ ‫‪30‬‬ ‫אסור‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪20636‬סב‬ ‫אסור‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫אסור‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫אסור‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫אסור‬ ‫‪23‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫אסור‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1.2.‬‬ ‫חד–משפחתי‬ ‫ודו–משפחתי‬ ‫מעונות‬ ‫סטודנטים‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫בתי הארחה )‪(5‬‬ ‫בתי מלון‬ ‫‪13‬‬ ‫מסחר‬ ‫‪14‬‬ ‫מסחר ‪-‬‬ ‫קניון‬ ‫‪15‬‬ ‫תעסוקה‬ ‫ומשרדים‬ ‫‪16‬‬ ‫תעשיה רגילה‬ ‫הערה )‪(9‬‬ ‫‪17‬‬ ‫תעשיה מיוחדת‬ ‫הערה )‪(10‬‬ ‫תעשיה מסוכנת‬ ‫הערה )‪(11‬‬ ‫אחסון טובין ‪-‬‬ ‫רמת סיכון נמוכה‬ ‫ורגילה‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫במטרים‬ ‫עם מתזים ללא מתזים‬ ‫אסור‬ ‫‪98‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.15.11‬‬ ‫‪60‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪120‬‬ ‫הערות )‪(6‬‬ ‫)‪(8) (7‬‬ ‫‪90‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪75‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫פרט‬ ‫‪3.15.15.2.‬‬ ‫השימוש‬ ‫סד‪.2.2.2009‬‬ ‫‪-136-‬‬ .‬‬ ‫דיור מוגן ובתי‬ ‫‪8‬‬ ‫אבות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫דיור מוגן ‪-‬‬ ‫צמוד קרקע‪.11‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪98‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .15.‬תנאיו ואגרות(‪ .15.

12.‬ ‫)‪ (4‬פרוזדור המשמש למהלך משותף ‪-‬‬ ‫)א( בבניין מגורים ‪ -‬המדידה תתבצע מדלת היציאה מדירת מגורים‬ ‫לפרוזדור עד הדלת לדרך מוצא.‬ ‫)‪ (5‬לעניין פרט זה‪" .2009‬‬ ‫‪-137-‬‬ . מרחק ההליכה במעבר הציבורי‬ ‫המשותף עד ‪ 60‬מטרים.‫תכנון ובניה‬ ‫מס‪.3‬א(.‬ ‫)ב( בבתי מלון או מעונות סטודנטים ‪ -‬המדידה תתבצע מדלת היציאה‬ ‫של חדר או של מקבץ חדרים לפרוזדור עד הדלת לדרך מוצא.‬‬ ‫השימוש‬ ‫סד‪.4.‬תעשיה רגילה" ‪ -‬כהגדרתה בפרט ‪)3.12.3‬ד(.‬ ‫)‪ (8‬מרחק ההליכה בתוך חנות עד ‪ 60‬מטרים.2.‬ ‫)‪ (9‬לעניין פרט זה‪" .‬ ‫)‪ (2‬מותר פרוזדור ללא מוצא ומעבר ללא מוצא באורך של עד ‪ 6‬מטרים.‬ואורך המהלך המשותף‬ ‫יהיה ‪ 30‬מטרים.2.‬אורך הפרוזדור ללא מוצא יהיה ‪ 15‬מטרים‪ .‬ ‫)‪ (3‬לא הותקנה מערכת מתזים‪ .‬מרחק ההליכה יהיה‬ ‫‪ 60‬מטרים‪ .‬בית הארחה" ‪ -‬בניין בתפוסה של עד ‪ 16‬אורחים ועד ‪2‬‬ ‫קומות.‬ ‫‪20636‬סג‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (6‬בבניין תותקן מערכת סידורי שליטה בעשן כמפורט בפרק ה' "מערכות‬ ‫שליטה בעשן".‬אך הותקנה מערכת גילוי ושליטה בעשן‬ ‫בפרוזדורים במפורט בפרק ה' "מערכות שליטה בעשן"‪ .‬‬ ‫‪ 20‬אחסון חומרים‬ ‫מסוכנים‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫רמת סיכון גבוהה‬ ‫חניון מקורה‬ ‫פתוח‬ ‫הערה )‪(12‬‬ ‫חניון סגור‬ ‫כל שימוש אחר‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫במטרים‬ ‫עם מתזים ללא מתזים‬ ‫אסור‬ ‫‪30‬‬ ‫פרוזדור ללא מוצא‬ ‫במטרים‬ ‫עם מתזים ללא מתזים‬ ‫אסור‬ ‫אסור‬ ‫מהלך משותף‬ ‫במטרים‬ ‫ללא מתזים‬ ‫עם מתזים‬ ‫אסור‬ ‫אסור‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫יהיה בהתאם לשימוש הדומה לו ביותר מבין השימושים המפורטים בטבלה‬ ‫)ו( המרחקים המפורטים בטבלה שבפרט משנה )ה( לעיל כפופים להערות‬ ‫המפורטות להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במהלך משותף יתקיימו דרישות סימן כ"ד לפרק ט'.‬ ‫)‪ (7‬המעבר הציבורי המשותף יהיה מוגן עשן כנדרש בפרט ‪)3.

7‬‬ ‫תרשים ‪3.2.‬המשמשת חלק מגישה למוצא בטוח‪ .4.‬בבניין המוגן על ידי מערכת מתזים‪ .‬לא יעלה על ‪ 30‬מטרים‪.3.‬‬ ‫בבתי חולים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.7‬בבתי חולים‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫במוסדות בריאות‪.‬ ‫)‪ (3‬המרחק מכל נקודה בחדר המשמש לשינה עד הדלת של אותו חדר לא‬ ‫יעלה על ‪ 15‬מטרים.‬וגובה‬ ‫תקרת הבניין או גובה תחתית החלק התחתון ביותר של שלד הגג‪ .6‬א( בגני ילדים‪ .2.‬תעשיה מסוכנת" ‪ -‬כהגדרתה בפרט ‪)3.‬לא יעלה על ‪ 30‬מטרים.3‬א(‪ .‬במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק בין דלת של חדר‪ .‬לבין מוצא‬ ‫בטוח לא יעלה על ‪ 45‬מטרים.‬תעשיה מיוחדת" ‪ -‬כהגדרתה בפרט ‪)3. פתחים אלו יותקנו כך שתימנע הצטברות עשן‪.‬ ‫)‪ (4‬המרחק מכל נקודה במקבץ חדרים המשמשים לשינה עם יציאה אחת‬ ‫משותפת‪ .2.15.‬ ‫)‪ (3‬המרחק מכל נקודה בחדר המשמש לשינה עד הדלת של אותו חדר לא‬ ‫יעלה על ‪ 15‬מטרים‪.‬עד‬ ‫הכניסה למוצא בטוח או עד דלת יציאה חיצונית‪ .12.‬במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק מכל דלת יציאה של החדר המשמשת חלק מגישה למוצא בטוח‪ .12.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .7‬‬ ‫‪20636‬סד‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (10‬לעניין פרט זה‪" .3‬א(.2.15.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (11‬לעניין פרט זה‪" .‬ניתן‬ ‫להגדיל את מרחקי ההליכה הנדרשים בפרט זה בעוד ‪ 25‬מטרים‪.15.2.‬‬ ‫כמתואר בתרשים ‪.‬‬ ‫מרחק הליכה בגני‬ ‫ילדים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬הקירות החיצוניים יהיו פתוחים לאוויר החופשי‬ ‫ב–‪ 40%‬משטחם בכל מפלס.‬עד דלת היציאה המשותפת של אותו מקבץ‪ .‬ ‫)‪ (12‬בחניון מקורה פתוח‪ .‬ ‫)‪ (2‬המרחק מכל נקודה בחדר עד למוצא בטוח לא יעלה על ‪ 60‬מטרים.2.‬מעל מפלס הרצפה.‬הוא ‪ 8‬מטרים‬ ‫לפחות‪ .15.2009‬‬ ‫‪-138-‬‬ .‬ ‫)‪ (2‬המרחק מכל נקודה בחדר עד למוצא בטוח לא יעלה על ‪ 35‬מטרים.

‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬המרחק מכל נקודה בחדר ועד למוצא בטוח לא יעלה על ‪ 45‬מטרים‪.‬במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק בין דלת של חדר‪ .‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫בבניין מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬מרחק ההליכה מדלת הכניסה של החדר או יחידת האירוח ועד למוצא‬ ‫הבטוח הקרוב ביותר לא יעלה על ‪ 60‬מטרים‪.3.8‬א( במרפאות אמבולטוריות‪ .‬‬ ‫בבתי חולים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מרחק ההליכה בתוך חדר או יחידת אירוח עד דלת הכניסה לחדר או‬ ‫ליחידה לא יעלה על ‪ 38‬מטרים.‬עד דלת הכניסה לחדר או לדירה לא‬ ‫יעלה על ‪ 38‬מטרים.2.‬בבניין המוגן על ידי מערכת מתזים‪ .2009‬‬ ‫‪-139-‬‬ .15.‬‬ ‫‪20636‬סה‬ ‫‪1.2.‬במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מרחק ההליכה בתוך חדר או בדירה‪ .12‬בתעשיה רגילה הכוללת חומרים ברמת סיכון נמוכה או בינונית מרחק ההליכה לא‬ ‫יעלה על ‪ 120‬מטרים‪ .18.15.9‬על מרחק הליכה בבניין מגורים יחול גם פרט ‪.2.‬אם מתקיימים תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הבניין נמצא בקומת קרקע בלבד.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .2.8.2‬‬ ‫מרחק הליכה בדיור‬ ‫מוגן ובבתי אבות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.11‬בבתי מלון ובמעונות סטודנטים‪ .‬ ‫)‪ (2‬בבניין מותקנת מערכת לפינוי עשן וחום המונעת סכנה של הצטברות עשן‬ ‫בגובה נמוך מ–‪ 1.15.10‬בדיור מוגן ובבתי אבות‪ .‬ניתן‬ ‫להגדיל את מרחקי ההליכה הנדרשים בפרט זה בעוד ‪ 15‬מטרים‪.80‬מטרים בפרק הזמן הנדרש לפינוי הבניין מאנשים והבניין‬ ‫מוגן כולו על ידי מערכת מתזים‪.‬המשמשת חלק מגישה למוצא בטוח לבין מוצא‬ ‫בטוח לא יעלה על ‪ 30‬מטרים.15.‬‬ ‫מרחק הליכה בבתי‬ ‫מלון ומעונות‬ ‫סטודנטים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫בתעשיה רגילה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‫תכנון ובניה‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫במוסדות בריאות‪.‬ ‫)‪ (2‬מרחק ההליכה מדלת הכניסה של החדר או הדירה עד למוצא הבטוח הקרוב‬ ‫ביותר לא יעלה על ‪ 60‬מטרים‪.4.15.

‬יותקנו גופי תאורת חירום שיאירו את נתיב‬ ‫המילוט‪ .(2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬בזמן הפסקת חשמל או נפילה במתח רשת החשמל.2.‬‬ ‫במרחק שאינו גדול מ–‪ 1.17.22‬‬ ‫)ב( במעברים המשרתים יותר מ–‪ 6‬אנשים או שאורכם עולה על ‪ 15‬מטרים‪.1‬א( בפרוזדורים‪ .‬‬ ‫)ד( מדידת עוצמת האור המינימלית תתבצע בגובה מפלס ההליכה לאורך נתיב‬ ‫המילוט‪.‬‬ ‫)ג( עוצמתה המינימלית של תאורת חירום לאורך נתיב המילוט לא תפחת מ–‪1‬‬ ‫לוקס בכל נקודה לאורך נתיב המילוט למשך שעה אחת לפחות‪.1‬א( תאורת חירום בדרך מוצא תתחיל לפעול בתוך פרק זמן שאינו גדול מ–‪0.18.1:40‬‬ ‫)ו( תאורת חירום תתבסס על גופי תאורה עצמאיים הניזונים מסוללות נטענות או‬ ‫מערכת מרכזית לגיבוי חשמלי מבוקרת טעינה הכוללת מצבר נטען.‬יותקנו שלטים שבהם נכתב‪" :‬יציאה"‪ .2. גופי תאורת החירום יהיו‬ ‫מוזנים משני מעגלי הזנה נפרדים המוזנים ממערכות נפרדות‪.‬במעברים המשרתים יותר מ–‪ 6‬אנשים או שאורכם עולה על ‪15‬‬ ‫מטרים ובחדרי מדרגות תותקן תאורה מלאכותית שעוצמתה במקום החשוך ביותר על הרצפה‬ ‫‪ 10‬לוקס לפחות‪.2.‬‬ ‫בפרוזדורים ובחדרי מדרגות‪ .‬או "יציאת חירום"‪.4.1‬א( דרכי מוצא ישולטו ויסומנו לפי הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בכל מרכיבי דרך מוצא שלא נראה מהם באופן ברור כיוון היציאה מהבניין‪.‬לאורך דרך המוצא‪ .2.‬‬ ‫)ה( היחס בין עוצמת ההארה המרבית לבין עוצמת ההארה המינימלית לא יעלה על‬ ‫‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סימן ט"ז‪ :‬תאורת דרכי מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫תאורה מלאכותית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3. דרישה זו אינה חלה על מעברים‬ ‫ופרוזדורים בדירת מגורים‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .22‬מנורות‪ :‬מנורות לתאורת חירום )להלן ‪ -‬ת"י ‪ 20‬חלק ‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ז‪ :‬תאורת חירום‬ ‫תאורת חירום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.16.00‬מטרים מדלת הכניסה.22‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫שילוט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ח‪ :‬שילוט וסימון דרכי מוצא‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ב( להפעלת תאורה מלאכותית באמור יותקנו מתגים בכל כניסה לחדר מדרגות‪.‬‬ ‫‪20636‬סו‬ ‫‪1.20‬חלק ‪ 2.2009‬‬ ‫‪-140-‬‬ .‬‬ ‫)ז( גופי תאורת החירום יתאימו לתקן הישראלי ת"י ‪ . המתגים יותקנו בגובה הנע בין ‪ 85‬ס"מ‬ ‫ל–‪ 110‬ס"מ מעל מפלס הרצפה‪.‬‬ ‫ומעל דלת יציאה‪ .5‬‬ ‫שניות בכל מקרה של כשל בהספקת החשמל או נפילה במתח רשת החשמל כמפורט בתקן‬ ‫הישראלי בת"י ‪ .20‬חלק ‪.

‬שאינה בקומת הכניסה‪ .4‬גובה האותיות‬ ‫בשלטים יהיה ‪ 20‬סנטימטר לפחות‪ .1‬דלתות האש חייבות להיות סגורות תמיד‪ .‬‬ ‫)ה( על דלת אש הממוקמת בקומת הכניסה לבניין או במקום בולט לעין בסמוך‬ ‫אליה‪ .21.‬ועוביין יהיה ‪ 20‬מילימטרים‪.‬‬ ‫)‪ (6‬על דירת מגורים יחול פרט ‪)3.‬יותקן שלט קבוע‬ ‫בצד המבואה הקומתית‪ .‬‬ ‫‪ .‬ונוסף עליו ‪ -‬שלט‬ ‫קבוע שבו נכתב‪:‬‬ ‫"בבניין זה מותקנות דלתות אש בכל קומותיו‪ .4‬‬ ‫)‪ (2‬בכל מקום בבניין שניתן לסטות בו מדרך היציאה מהבניין‪ .‬כאמור בפרט משנה )ד(‪ .‬כדי‬ ‫למנוע חדירת אש ועשן לחלל חדר המדרגות בעת שריפה‪.‬ועליו המילים "דלת אש! החזק סגורה!". גובה כתיב האותיות יהיה ‪ 3‬סנטימטרים לפחות ועוביין ‪ 7‬מילימטרים‬ ‫לפחות.‬‬ ‫)ד( על דלת אש של חדר מדרגות מוגן‪ .‬ ‫)‪ (3‬גובה האותיות בשלטים הנדרשים בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪ (2‬יהיה ‪ 15‬סנטימטרים‬ ‫לפחות‪ .‬בצד הפונה למבואת הכניסה‪ . הכיתוב על השלט יהיה בגוון‬ ‫ירוק על רקע לבן.‬יותקן שלט‪ .22‬והוא יופעל בעת הפסקת חשמל או נפילה במתח רשת‬ ‫החשמל‪.2.‫תכנון ובניה‬ ‫עם חץ הכוונה או ללא חץ הכוונה‪ .1‬ב(‪. המרווח בין האותיות יהיה לפחות‬ ‫‪ 1‬סנטימטר.‬‬ ‫)ב( לשלטים לפי פרט משנה )א( תותקן תאורה מרשת החשמל של הבניין וממקור‬ ‫חשמל עצמאי המבוסס על סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של ‪ 60‬דקות.4.2‬פגיעה ביכולת הסגירה העצמית של הדלתות עלולה לגרום לאובדן חיי‬ ‫אדם ולגרימת נזקים לרכוש בעת שריפה‪. ניתן לשלב בשלטים צלמית "דרך מילוט" כמפורט בת"י‬ ‫‪ 1918‬חלק ‪.‬דלתות האש משמשות להגנה‬ ‫מפני אש ולמילוט לחדר המדרגות‪.‬ ‫)‪ (4‬התקנת השלטים תהיה בניצב לכיוון המילוט.‬לפי הצורך.‬יותקן שלט‬ ‫"אין יציאה".‬יותקנו שלטים כמפורט בפסקאות )‪ (2) . הכיתוב על השלט יהיה בגוון אדום על גבי רקע לבן.‬ ‫)‪ (5‬בחניון מקורה‪ . גוף התאורה‬ ‫יתאים לתקן ישראלי ת"י ‪ 20‬חלק ‪ .50‬מטרים מעל הרצפה‪. השלט ימוקם במרכז הדלת‪ .(1‬ו–)‪ (4‬שחובה‬ ‫לשלב בהם צלמית "דרך מילוט" כמפורט בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬למעט בזמן מעבר אנשים‪ .‬ועוביים יהיה ‪ 15‬מילימטרים לפחות.‬‬ ‫)ג( בדרך מוצא יותקנו שלטים המציינים את קיומם של מיתקני בטיחות אש‪.2009‬‬ ‫‪-141-‬‬ .‬‬ ‫‪20636‬סז‬ ‫‪1.8.‬בגובה ‪ 1.‬‬ ‫‪ . הכיתוב על השלטים יהיה בגוון‬ ‫לבן על גבי רקע ירוק.

2009‬‬ ‫‪-142-‬‬ .‬ובלבד שהדלתות האמורות אושרו בידי רשות הכבאות כדלתות פתוחות‪.(Normally Open‬והמצוידות במנגנון סגירה אוטומטי בעבור מקרים של‬ ‫שריפה‪ .‬ ‫)‪ (4‬המילים "יש יציאה לקומת הגג" או "אין יציאה לקומת הגג".(4‬‬ ‫‪20636‬סח‬ ‫‪1.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬במצב פתוח )‪ .‬‬ ‫על פי החלטת עורך הבקשה.‬‬ ‫הכיתוב של השלט יהיה בגוון ירוק על רקע לבן.4.‬בדרך‬ ‫כלל‪ .1‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ 1(4‬המילים "יציאה לרחוב בקומה ‪ ".‬ ‫)‪ (3‬המילים "חדר המדרגות משרת קומות" ואחריהן ‪ -‬מספר הקומות בבניין‪.‬מתחת לשלט המתואר בפרט משנה )ד(‪.‬‬ ‫)ו( הוראות פרטי משנה )ד( ו–)ה( אינן חלות על דלתות אש פתוחות הנמצאות‪ ...‬‬ ‫)ז( בחדר מדרגות מוגן יותקן בכל קומה שלט קבוע שבו נכתבו בסדר יורד כלפי‬ ‫מטה פרטים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬כינוי חדר המדרגות.18.1‬במקור סופררו שתי תקנות המשנה האחרונות כ–)‪.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . גובה האותיות של הרישה בשלט יהיה ‪7‬‬ ‫מילימטרים לפחות וגובה כתיב האותיות הנדרשות בסעיפים ‪ 1‬עד ‪ 3‬בשלט יהיה ‪ 3‬מילימטרים‬ ‫לפחות.‬ ‫תרשים ‪3.‬ ‫)‪ (2‬המילה "קומה" ולצדה או מתחתיה מספר הקומה.‬ואחריהן מספר הקומה שממנה יש יציאה‬ ‫לרחוב. השלט ימוקם במרכז הדלת‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫‪ .3‬אין לנעול את הדלתות ואין להציב כל דבר העלול להפריע לפתיחה‬ ‫ולסגירה שלהן ולמעבר חופשי של אנשים אל חדר המדרגות ובתוכו"‪.

10‬‬ ‫)ד( מישור שלח המדרגה יהיה מחוספס או עשוי חומר המונע החלקה‪.16 .50‬מטרים מעל הרצפה.2. בתוך החץ תיכתב‬ ‫המילה "ליציאה".3‬‬ ‫‪.2. שלטים‬ ‫אלו יזוהו כאשר הדלת במצב סגור או פתוח.2‬בבניין המוקם במרחב תכנון מקומי שבו‪ .‬לא תחול הדרישה המפורטת ברישה של פסקה זו‪.‬ ‫)‪ (7‬מימין לכיתוב בשלט יסומן חץ הכוונה המציין את כיוון המילוט.‬ ‫גובהו של השלט יהיה ‪ 35‬סנטימטרים לפחות ולא יעלה על ‪ 55‬סנטימטרים. החץ‬ ‫יצביע כלפי מעלה או כלפי מטה‪ .10‬מטרים‪.2.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (6‬גובה כתיב אותיות המילים הנדרשות לכיתוב בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪ (5‬יהיה‬ ‫‪ 20‬מילימטרים לפחות ועוביין יהיה ‪ 2‬מילימטרים לפחות.1‬א( בכל מקרה שבו מפלס הרחוב שונה ממפלס הכניסה או היציאה לבניין יותקנו‬ ‫מדרגות חוץ‪ .2.3.‬מעבר משופע או שילוב של חלק מהם‪.‬קיים שיעור ניכר של‬ ‫ציבור דובר השפה הערבית שאינו דובר השפה העברית‪ .‬ ‫)‪ (9‬יהיה ניתן לצפות בשלט כאשר הדלת במצב סגור או פתוח.‬‬ ‫)ב( רוחב מדרגות החוץ‪ .‬ ‫)‪ (10‬כאשר בדרך מוצא נדרשת עליה בחדר מדרגות כדי להגיע ליציאה‪ .‬כבש‪ .2.‬‬ ‫)ג( המדרגות ייבנו בהתאם להוראות פרטים ‪.2.2009‬‬ ‫‪-143-‬‬ .3.2. גובה כתיב‬ ‫אותיות המילים הנדרשות לכיתוב בפסקאות )‪ (3‬ו–)‪ (4‬יהיה ‪ 5‬מילימטרים לפחות‬ ‫ועוביין יהיה ‪ 1‬מילימטרים לפחות.‬ ‫)‪ (8‬המילה והחץ על השלט האמור בפסקה )‪ (7‬יהיו בגוון ירוק על רקע לבן.3. גובה נתיב האותיות הנדרשות לכיתוב מספר הקומה בפסקה‬ ‫)‪ (2‬יהיה ‪ 70‬מילימטרים לפחות ועוביין יהיה ‪ 8‬מילימטרים לפחות.‬ומקום‬ ‫היציאה נצפה בבירור‪ .2.3.2.‬יותקנו השלטים לפי סימן זה בשפה‬ ‫העברית והערבית כאחד‪.3.‬על פי קביעת עורך הבקשה.2. גובה כתיב אותיות‬ ‫המילים הנדרשות לכיתוב בפסקה )‪ (2‬יהיה ‪ 12‬מילימטרים לפחות ועוביין ‪2‬‬ ‫מילימטרים לפחות.‬‬ ‫שילוט בשפה‬ ‫הערבית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5 . ועוביו יהיה ‪ 25‬מילימטרים לפחות.2.4.2.‬יותקנו‬ ‫שלטים לסימון כיוון היציאה בכל קומה שבה נדרשת עלייה למעלה.2.18.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ט‪ :‬חוץ הבניין‬ ‫מדרגות חוץ‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.3. כאשר המפלס התחתון ביותר‬ ‫של חדר המדרגות מתחיל לא יותר מקומה אחת מתחת לקומת היציאה‪ .6 . קו‬ ‫תחתית השלט יהיה בגובה ‪ 1.‬לדעת המהנדס‪ .2.‬‬ ‫‪20636‬סט‬ ‫‪1.19.‬הכבש או המעבר המשופע יהיה שווה לרוחב דלת היציאה‬ ‫החיצונית הגובלת עם המדרגות ולא יפחת מ–‪ 1.4 . גובה החץ יהיה‬ ‫‪ 120‬מילימטרים לפחות.

3.‬רחבת היערכות וחלון חילוץ העומדים בדרישות אלה‪:‬‬ ‫)א( רוחב דרך הגישה יהיה ‪ 4‬מטרים לפחות.3.1‬‬ ‫תרשים ‪3.‬ייחשב בית האחיזה של המעקה מתאים לדרישה זו‪.20.‬יותקנו מסעדים נוספים‬ ‫בהתאמה לפתחי היציאה מהבניין ובהתאם לקבוע בפרט ‪.1‬בבניין‪ .2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ה( אם‪ .‬ ‫‪20636‬ע‬ ‫‪1.2.‬על פי הנוסחה המפורטת בפרט‬ ‫משנה ‪)3.‬יהיו סידורי חילוץ אנשים אל מחוץ‬ ‫לבניין שמתקיימים בהם אחד לפחות מן התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך גישה‪ .1‬‬ ‫)‪ (2‬היחס בין רום המדרגה התחתונה לשלחה‪ .2009‬‬ ‫‪-144-‬‬ .2.2.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .20.19.1‬‬ ‫)ג( המרחק שבין רחבת ההיערכות לחלק הבולט ביותר של חזית הבניין‬ ‫שבה חלון חילוץ‪ .‬‬ ‫)ח( במדרגות המשתלבות במישור משופע הניצב לכיוון מהלך המדרגות יתקיימו‬ ‫תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רום המדרגה התחתונה לא יעלה על ‪ 17.‬רחבת היערכות וחלונות חילוץ‬ ‫‪ 3.‬בכל מהלך מדרגות חוץ יותקן מסעד ובית אחיזה משני צדי‬ ‫המדרגות‪.19.4.16‬‬ ‫)ו( בכל מהלך מדרגות יותקן מסעד ובית אחיזה בצד אחד של המדרגות.5‬ד(‪ .2. אם נדרש‬ ‫מעקה‪ .‬ ‫)ב( כחלק מדרך הגישה או בסיומה תהיה רחבת היערכות שמידותיה יהיו‬ ‫לפחות ‪ 6‬מטרים לאורך ‪ 12‬מטרים כמתואר בתרשים ‪.‬ ‫)ד( דרך הגישה יכולה להיות חלק מהדרך הציבורית.2.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬משיקולי אדריכלות‪ .‬לא יעלה על ‪ 12‬מטרים.2.‬מותקנות מדרגות חוץ רחבות‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫אמצעי חילוץ‬ ‫מבניין שאינו בניין‬ ‫גבוה או בניין‬ ‫רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ'‪ :‬דרך גישה‪ .5‬סנטימטרים כמתואר בתרשים‬ ‫‪.‬‬ ‫)ז( בבניין ציבורי‪ .3.‬שאינו בניין גבוה או בניין רב קומות‪ .‬לא יחול במדרגות אלו‪.

70‬‬ ‫מטרים.1‬‬ ‫‪20636‬עא‬ ‫‪1.4.‫תכנון ובניה‬ ‫)ה( מדרכה וכביש יכולים לשמש רחבת ההיערכות.‬ ‫)ו( על אף האמור בפסקת משנה )א(‪ .‬לאשר רוחב לדרך גישה קטן מ–‪ 4‬מטרים אך לא פחות מ–‪3.2009‬‬ ‫‪-145-‬‬ .‬מטעמים מיוחדים‬ ‫שיירשמו‪ .1‬‬ ‫)ז( בבניין יותקנו חלונות חילוץ העומדים בדרישות סימן זה‪.‬על סמך חוות דעת הנדסית ולאחר התייעצות עם רשות‬ ‫הכבאות‪ .2.20.20.‬רשאי המהנדס‪ . הרוחב הפנוי ממכשולים יהיה לא פחות מ–‪ 4‬מטרים כמתואר‬ ‫בתרשים ‪.‬‬ ‫תרשים ‪3.3.2.

20.‬‬ ‫מבנה דרך גישה‬ ‫ורחבת היערכות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ברחבת היערכות ובין רחבת היערכות לבניין‪ .‬עמודי טלפון‪ .2.‬לעכב או להכשיל את פעולתו התקינה של רכב כבאות והצלה‪.‬יהיו בנויים באופן המאפשר להם לשאת רכב לכיבוי והצלה על פי‬ ‫התקן הישראלי‪ .‬לרבות ‪-‬‬ ‫)א( עמדת כיבוי אש בכל מבואה קומתית.‬‬ ‫מניעת הפרעה‬ ‫בדרך גישה‬ ‫וברחבת היערכות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ ‫)ד( בבניין לא תחול הדרישה לדרך גישה ורחבת היערכות‪.‬העלולים‬ ‫להפריע‪ .‬‬ ‫)‪ (3‬בבניין מותקנת מערכת מתזים העומדת בדרישות אלה‪:‬‬ ‫)א( בכל שטח הבניין מותקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית במים ‪-‬‬ ‫מתזים.‬‬ ‫שער בדרך גישה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬כך‬ ‫שיתאפשר מעבר מיידי לרכב כיבוי והצלה‪.‬הטמונים מתחתן‪ .‬ ‫)ג( בבניין לא תחול הדרישה להתקנת חלון חילוץ.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬במסגרת בגוון בהיר ותשולט‬ ‫באופן שיאסור חניה לכלי רכב במקום.20.‬ ‫)ב( פינוי עשן מכל מבואה קומתית ופתחי פינוי עשן מחדר המדרגות‬ ‫לעבר הגג העומדים בדרישות סימן א' לפרק ה'.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬חדר מדרגות מוגן‪ .2.‬שמתקיימות בו דרישות סימן ג'‪ .‬בליטות‪.‬עמודי חשמל‪ .2.3‬אם נבנה שער בדרך גישה‪ .‬ ‫)ג( בבניין לא תחול הדרישה לדרך גישה ורחבת היערכות‪.20‬מטרים לפחות‪.4‬רחבת היערכות בתחום המגרש תסומן על הקרקע‪ . רחבת היערכות בתחום הדרך הציבורית תשולט באופן‬ ‫שייאסר חניית רכב במקום‪.‬ ‫רדיוס השטח הנקי ממכשולים‪ .‬כבלים עיליים‪ .2009‬‬ ‫‪-146-‬‬ .5‬דרך גישה ורחבת היערכות‪ .‬הרדיוס החיצוני‪ .20.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬רדיוס הסיבוב של ציר הדרך לא יפחת מ–‪ 12‬מטרים.‬ ‫)ב( בבניין לא תחול הדרישה להתקנת חלון החילוץ. הספקת המים למתזים מבוססת על לחץ המים העירוני ולא יידרש‬ ‫אמצעי להגברת לחץ.2.20.‬מבנים או מיתקנים כיוצא באלה‪ .2.‬לא יפחת מ–‪ 16‬מטרים‪.‬‬ ‫)ב( הגובה החופשי ממכשולים מעל דרך גישה יהיה ‪ 4.4.‬ת"י ‪ 412‬עומסים במבנים‪ :‬עומסים אופייניים‪.‬לרבות מכסים לתאי בקרה וצינורות למערכות תשתית‬ ‫למיניהן‪ .20.‬תובטח אפשרות פתיחתו או פריצתו במקרה חירום‪ .‬‬ ‫עצים‪ .‬‬ ‫סימון ושילוט‬ ‫רחבת היערכות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬עב‬ ‫‪1.2‬אם דרך גישה איננה ישרה‪ .‬‬ ‫רדיוס סיבוב של‬ ‫דרך גישה ורחבת‬ ‫היערכות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.6‬א( לא יהיו בדרך גישה‪ .

‬המשמש מוצא בטוח יופרד‬ ‫משאר חלקי הבניין על ידי אלמנטים בעלי עמידות אש למשך ‪ 120‬דקות לפחות‪.‬כשהמדידה תתבצע בקו אלכסוני בין כל נקודה בכל קומה בבניין לבין חלון החילוץ‬ ‫של אותה קומה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫חלונות חילוץ‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2009‬‬ ‫‪-147-‬‬ .3.3.3.8‬א( מול חלון חילוץ‪ .‬‬ ‫)ב( חדר מדרגות בבניין שאינו בניין גבוה או בניין רב–קומות‪ .1.‬והמרחק בין כל שני חלונות חילוץ לא עולה‬ ‫על ‪ 35‬מטרים מדוד לאורך מעטפת הבניין‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ג'‪ :‬הפרדות ועמידות אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬הפרדות‬ ‫הפרדה בין דרכי‬ ‫מוצא והבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬וגובהו החופשי‬ ‫‪ 1.1‬‬ ‫מיקום חלונות‬ ‫חילוץ‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.1.‬‬ ‫)ה( פרט זה אינו חל על קומת הקרקע בבניין‪.‬‬ ‫)ג( בבניין שאינו בניין למגורים‪ .1‬או ‪.2.4.20.3.2.‬‬ ‫)ב( חלון חילוץ יהיה חלון צד צירי‪ .3.‬וניתן לפתיחה או פריצה מחלקו החיצוני‪.‬‬ ‫יופרד משאר חלקי הבניין על ידי אלמנטים בעלי עמידות אש למשך ‪ 60‬דקות לפחות‪.2.1212‬דלתות אש‪ :‬עמידות אש‪.‬‬ ‫)ב( אם נדרש יותר מחלון חילוץ אחד‪ .‬כאמור בפרט ‪ .7‬תותקן רחבת היערכות שתאפשר‬ ‫כניסה לבניין או יציאה ממנו באמצעות סולם המורכב על רכב כבאות והצלה‪.‬לרבות מעבר דרך‬ ‫דלתות של דירות או חדרים‪.‬‬ ‫‪20636‬עג‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ד( המרחק בין כל נקודה בכל קומה בבניין לבין חלון חילוץ לא יעלה על ‪50‬‬ ‫מטרים‪ .‬‬ ‫תהיה ‪ 30‬דקות לפחות בהתאם לתקן הישראלי ת"י ‪ .7‬א( בכל קומה יותקן חלון אחד שרוחבו החופשי ‪ 0.20. החלון יהיה ניתן לפתיחה מצדו‬ ‫הפנימי‪ .20.(3)3.‬יסומן חלון החילוץ בחלקו הפנימי בסימן זוהר‬ ‫במילים "חלון חילוץ"‪.20.2.‬ניתן להתקין רחבת היערכות אחת בלבד‪.1.1‬הפרדה בין דרך מוצא לבין שאר חלקי הבניין תהיה לפי הדרישות המפורטות בפרט‬ ‫‪.‬‬ ‫)ו( פרט זה אינו חל על בניין אשר הותקנו בו סידורי חילוץ העומדים בדרישות‬ ‫פרט ‪ (2)3.80‬מטרים לפחות‪ .‬‬ ‫)ג( עמידות האש של דלתות אש בחדרי מדרגות המשמשים חלק ממוצא בטוח‪.‬או חלון הזזה.‬המשמש מוצא בטוח‪.2‬א( חדר מדרגות בבניין גבוה או בבניין רב–קומות‪ .2‬‬ ‫הפרדת חדר‬ ‫מדרגות מהבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.20.‬ובלבד שקיים מעבר בין כל חלקי הקומה לחלון החילוץ‪ .2.00‬מטרים לפחות )להלן ‪ -‬חלון חילוץ(‪.

‬‬ ‫לבין שאר חלקי הבניין.‬מחסנים‪ .‬‬ ‫)ב( צנרת המיועדת להעברת חום תבודד בחומרי בידוד לא דליקים‪. האטימה תיעשה‬ ‫מחומרים לא דליקים‪.3.4‬על חלק בניין‪ .3.‬ ‫)‪ (2‬תקרות ורצפות הגובלות בבנייה בעלות עמידות אש למשך שעתיים‬ ‫לפחות.‬בכניסה לחדר מדרגות מוגן בבניין המשמש למגורים‪ .‬יצוידו במדפי אש‬ ‫אוטומטיים‪.‬‬ ‫)ג( תעלות של מיזוג אוויר החודרות דרך האלמנטים האמורים‪ .‬שהקירות או התקרות בהם בנויים מאלמנטים עמידי אש‪ .‬‬ ‫צנרת ותעלות‬ ‫מיזוג אוויר‬ ‫החודרים אלמנטים‬ ‫עמידי אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( הותקנו במינהרת שירות או בפיר פתחי כניסה או יציאה‪ .1.‬בעלת‬ ‫עמידות אש למשך ‪ 30‬דקות בידוד ו–‪ 30‬דקות בשל תחילי ויציבות‪.‬ ‫)‪ (3‬דלת אש בעלת עמידות אש למשך ‪ 30‬דקות בידוד ו–‪ 90‬דקות כשל תחילי‬ ‫ויציבות.2009‬‬ ‫‪-148-‬‬ .‬ ‫)‪ (4‬דלת אש‪ .3‬א( בכל בניין תהיה הפרדת אש ועשן בין קומות שטחי שירות או חלק מהן‪.1.3‬‬ ‫הפרדה בין הבניין‬ ‫למנהרת שירות‬ ‫ופיר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .1.‬מיתקני חשמל ראשיים וחדרים טכניים‪.‬לא תחול הדרישה בפרט ‪.5‬א( מינהרת שירות ופיר יופרדו מהבניין לכל אורכם וגובהם על ידי קירות עמידי‬ ‫אש למשך שעתיים לפחות‪.3.4.‬‬ ‫‪) 3.‬בין השאר‪ .‬‬ ‫המכילות‪ .‬חניון רכב‪ .‬שנועד לספק שירותים נלווים‬ ‫לשימושים שאופיים שטחי שירות‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .3.‬‬ ‫‪20636‬עד‬ ‫‪1.‬תתאפשר‬ ‫העברת צנרת דרכם בתנאי שהמעברים נאטמו היטב מפני חדירת אש ועשן.6‬א( באגפי אש‪ .‬‬ ‫הפרדה בקומת‬ ‫השירותים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ב( בגישה מקומת שטחי שירות לחדר מדרגות מוגן או למעלית‪ .3. ההפרדה האמורה תהיה על ידי אחד או שילוב של אמצעים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מחיצות אש בעלת עמידות אש למשך שעתיים לפחות.1.‬יהיו הפתחים סגורים‬ ‫על ידי דלת אש שתהיה בעלת עמידות אש למשך ‪ 30‬דקות בידוד ו–‪ 90‬דקות כשל תחילי‬ ‫ויציבות‪.‬כגון קופאי בחניון או משרד במחסן‪ .3.‬המשרת קומות שירות בלבד‪.‬תותקן מבואה‬ ‫המופרדת מקומת שטחי השירות באמצעות קירות עמידי אש למשך שעתיים לפחות והגישה‬ ‫למבואות אלה תהיה דרך דלת אש‪.‬חדרי הסקה‪ .1.‬‬ ‫)ג( הדרישה בפרט משנה )ב( לא תחול על הדר מדרגות מוגן המסתיים ביציאה‬ ‫ישירות אל מחוץ לבניין‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫הפרדת קומות‬ ‫השירותים משאר‬ ‫חלקי הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.

‬‬ ‫עמודים או קירות נושאים אחרים‪.2009‬‬ ‫‪-149-‬‬ .‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .2‬קירות חוץ הנושאים קומה אחת בלבד‪4 .‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .‬‬ ‫קירות פנים נושאים‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫עמודים‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‪.1‬א( מרכיבי שלד הבניין יסווגו לעמידות אש לפי אחד מסוגי השלד המפורטים‬ ‫בטבלה ‪.1‬סיווג שלד הבניין לפי עמידות אש )בשעות(‬ ‫סוג שלד הבניין‬ ‫‪I‬ד‬ ‫מרכיבי שלד הבניין‬ ‫‪442‬‬ ‫‪II‬ד‬ ‫‪222 332‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪III‬ד‬ ‫‪000‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪IV‬ד‬ ‫‪2HH‬‬ ‫‪V‬ד‬ ‫‪111‬‬ ‫‪000‬‬ ‫קירות חוץ נושאים‬ ‫‪ 1.4.3‬קירות פנים הנושאים גג בלבד‪.1‬קירות פנים הנושאים יותר מקומה‬ ‫אחת‪ .3‬עמודים הנושאים גג בלבד‪.3‬קירות חוץ הנושאים גג בלבד‪.47.3.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪ 2.‫תכנון ובניה‬ ‫סימן ב'‪ :‬עמידות אש של שלד הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫עמידות האש של‬ ‫שלד הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫עמודים או קירות נושאים אחרים‪.3.2.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ד( בבניין למגורים עמידות האש של השלד תהיה גם לפי דרישות פרק ח'‪.‬עמודים או קירות נושאים אחרים‪.3.‬ג‬ ‫‪ 1.1‬‬ ‫)ב( עמידות האש של מרכיבי שלד הבניין לא תפחת מהנדרש בסוג השלד בו סווג‬ ‫הבניין כאמור בפרט משנה‪.‬‬ ‫טבלה ‪ 3.2‬עמודים הנושאים קומה אחת בלבד‪.3.00‬ד( בסימן ז' לחלק ז'‪.‬ג‬ ‫‪ 1.2‬קירות פנים הנושאים קומה אחת בלבד‪3 .2.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .2.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫א‪.43.1‬קירות חוץ הנושאים יותר מקומה אחת‪.‬‬ ‫)ג( בבניין גבוה ובניין רב–קומות עמידות האש של השלד תהיה גם לפי דרישות‬ ‫פרט ‪ 7.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ה( בבניין להתקהלות עמידות האש של השלד תהיה גם לפי דרישות פרק ט'‪.‬ג‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‪.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪20636‬עה‬ ‫‪1.00‬והנספח לפרט ‪) 7.1‬עמודים הנושאים יותר מקומה אחת‪.

‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .‬ג‬ ‫‪0‬א‪.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 4.‬וההגנה על הפתחים‬ ‫בקירות חוץ‪ .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .3.‬ג‬ ‫‪0‬א‪.‬ג‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 4.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .1.‬ג‬ ‫‪0‬א‪.7‬קורות חוץ שאינם נושאים‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪1 1.1‬קורות ואגדים הנושאים יותר מקומה‬ ‫אחת‪ .‬‬ ‫עמידות האש של החלקים הלא קונסטרוקטיביים של קירות חוץ‪ .‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .5‬‬ ‫ד‪.5‬רצפה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .II-000‬‬ ‫)‪ (3‬שלד שסיווגו ‪ III‬יהיה שלד מסוג‪ III-211 :‬או ‪.‬עמודים או קירות נושאים אחרים‪.2‬קורות ואגדים הנושאים קומה אחת‬ ‫‪2‬‬ ‫בלבד‪.V-000‬‬ ‫הבחירה בסוג שלד מסוים מחייבת בכל הערכים של עמידות האש המופיעים באותה עמודה‬ ‫בטבלה‪.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .7.I-332‬‬ ‫)‪ (2‬שלד שסיווגו ‪ II‬יהיה שלד מסוג‪ II-222 :‬או ‪ II-111‬או ‪.4.‬אגדים‬ ‫‪ 4.‬‬ ‫מסומן באות ‪ = H‬רכיבי שלד הבניין עשויים עץ‪ .3‬קורות ואגדים הנושאים גג בלבד‪.IV-2HH :‬‬ ‫)‪ (5‬שלד שסיווגו ‪ V‬יהיה שלד מסוג‪ V-111 :‬או ‪.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪0‬א‪.‬‬ ‫‪20636‬עו‬ ‫‪1.‬אינן נכללות בטבלה זו. בהפרדה אנכית בין קומות הבניין תתקיים‬ ‫הדרישה של פרט ‪.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .‬‬ ‫ג‪.‬ובאישור רשות כבאות‪.6‬גג‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .1‬‬ ‫א‪.3.‬‬ ‫לעניין סיווג שלד הבניין לעמידות אש ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬שלד שסיווגו ‪ I‬יהיה שלד מסוג‪ I-442 :‬או ‪.2009‬‬ ‫‪-150-‬‬ .5‬‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬א‪.‬ג‬ ‫הערות לטבלה ‪3.‬‬ ‫מודגש עם רקע אפור ‪ -‬אלמנטים המותרים להיות מחומרים דליקים מאושרים על‬ ‫ידי רשות כבאות‪.III-200‬‬ ‫)‪ (4‬שלד שסיווגו ‪ IV‬יהיה שלד מסוג‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סוג שלד הבניין‬ ‫‪I‬ד‬ ‫מרכיבי שלד הבניין‬ ‫‪442‬‬ ‫‪II‬ד‬ ‫‪222 332‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪III‬ד‬ ‫‪000‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪IV‬ד‬ ‫‪2HH‬‬ ‫‪V‬ד‬ ‫‪111‬‬ ‫‪000‬‬ ‫קורות‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .

‬‬ ‫תרשים ‪3.1596‬מערכות‬ ‫מתזים‪ :‬התקנה‪.4.‬‬ ‫‪20636‬עז‬ ‫‪1.1‬מערכת כיבוי אש אוטומטית במים תותקן על פי תקן ישראלי ת"י ‪ .1‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ד'‪ :‬מערכות גילוי וכיבוי אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬כללי‬ ‫מערכת כיבוי אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫הסבר לסימון גרפי של סוג שלד‬ ‫הסימון הגרפי של סוג השלד )לדוגמה ‪ (I-442‬כולל ‪ 3‬רכיבי שלד בלבד ואינו כולל את כל‬ ‫הדרישות המפורטות בטבלה‪.2.5.2009‬‬ ‫‪-151-‬‬ .1‬במקום שנדרשו בו סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין הם יבוצעו באחת‬ ‫השיטות המתוארות בסימן זה או בשילוב חלק מהן‪.4.3.1.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ה'‪ :‬מערכות שליטה בעשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬אופני שליטה בעשן‬ ‫סידורי שליטה‬ ‫בעשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.

1.‬ ‫ואולם בחלק מבניין שמותקנת בו מערכת מתזים‪ .‬הגדול מביניהם‪ .‬ניתן להשתמש במפוח‬ ‫יניקת עשן העמיד בטמפרטורה של ‪ 250‬מעלות צלזיוס למשך שעתיים לפחות.‬‬ ‫פיר שחרור עשן‬ ‫עם אמצעים מכניים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (2‬פיקוד מרגש זרימה של מערכת מתזים.‬ ‫‪20636‬עח‬ ‫‪1.3‬א( שטח נטו של פתח שחרור עשן הנפתח באמצעות מנגנון אוטומטי‪ .‬‬ ‫מפוח יניקת עשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬כך שלא יפחת מ–‪ 1.‬ ‫)‪ (4‬הפעלה ידנית מרחוק‪.5.‬‬ ‫)ד( פיר שחרור עשן יסתיים מעל גג הבניין עם שני פתחים בכיוונים מנוגדים‬ ‫הפתוחים בדרך קבע.‬כך שיהיה‬ ‫‪ 1.1.5.‬ניתן להקטין את שטח‬ ‫הפתח נטו‪ .‬זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה. שטח כל אחד מהפתחים יהיה מחצית לפחות משטח החתך של הפיר‪.‬הגדול מביניהם‪ .3‬מ"ר לפחות‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫פתח שחרור עשן‬ ‫הנפתח באמצעות‬ ‫מנגנון אוטומטי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬בכל קומה‪ .20‬מ"ר לפחות‪.3‬מ"ר לפחות‪ .‬‬ ‫ופתח יניקת העשן מכל קומה הוא ‪ 0.5‬א( שטח החתך של פיר שחרור עשן עם אמצעי יניקה מכניים‪ .‬ופתחי היניקה שלו‬ ‫יקבעו באופן שיאפשר ספיקה שוות ערך ל–‪ 6‬החלפות אוויר לשעה מהחלל שהפיר משרת‪. ואולם בחלק מבניין שמותקנת בו מערכת מתזים‪ .5%‬משטח חלק הבניין שהוא משרת‪.‬‬ ‫)ב( בכניסה לפיר שחרור העשן‪ .1.4‬א( שטח החתך של פיר שחרור עשן בלא אמצעים מכניים‪ .2009‬‬ ‫‪-152-‬‬ .‬‬ ‫)ב( בתחתית פיר שחרור עשן יותקן פתח כניסת אוויר מחוץ לבניין ששטחו ‪300‬‬ ‫סמ"ר לפחות‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫פתח שחרור עשן‬ ‫קבוע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬תותקן ברך‪ .2‬שטח נטו של פתח שחרור עשן הפתוח באופן קבוע‪ .5‬מ"ר לפחות‪.5.‬זולת אם נאמר‬ ‫אחרת בתקנות אלה.‬ ‫)‪ (3‬הפעלה מקומית על ידי נתיך טרמי.‬יהיה ‪ 2%‬לפחות משטח חלק‬ ‫הבניין שהוא משרת או ‪ 0. ואולם כאשר מותקנת בכל הבניין מערכת מתזים‪ .‬ניתן להקטין את שטח הפתח נטו‪ .‬יהיה ‪2%‬‬ ‫לפחות משטח חלק הבניין שהוא משרת או ‪ 0.‬תותקן ברך למניעת מעבר עשן או‬ ‫יותקן מדף אש ממונע המחובר למערכת גילוי אש ועשן‪.‬בכל קומה‪ .‬עשויה פח בעובי ‪ 1.‬יהיה ‪ 0.‬‬ ‫)ג( פיר שחרור עשן יסתיים מעל גג הבניין ומחובר למפוח יניקת עשן‪.5%‬לפחות משטח חלק הבניין שהוא משרת‪.5.‬‬ ‫פיר שחרור עשן‬ ‫בלא אמצעים‬ ‫מכניים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.4.‬‬ ‫)ג( בכניסה לפיר שחרור עשן‪ .6‬א( מפוח יניקת עשן יהיה עמיד בחום בטמפרטורה של ‪ 400‬מעלות צלזיוס למשך‬ ‫שעתיים לפחות.‬למניעת מעבר‬ ‫עשן בין הקומות‪.5.‬‬ ‫)ב( מנגנון אוטומטי כאמור בפרט משנה )א( יופעל על ידי אחת מן השיטות האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬פיקוד מגלאי אש ועשן.1.25‬מ"מ‬ ‫לפחות והמסתיימת ‪ 60‬ס"מ לפחות מעל הקו העליון של פתח כניסת העשן‪ .1.

‬ ‫)ג( מחסנים הממוקמים בתוך חניון‪ .‬במקום שבו נדרש להתקין פתח לשחרור עשן‪ .2.‬ושטח כל מחסן עד ‪ 20‬מ"ר ‪ -‬יותקנו בפרוזדור‬ ‫המשותף סידורי שליטה בעשן וכל מחסן מאוורר לפרוזדור המשותף.‬יאווררו אל מחוץ לבניין.2.1. מיקום וגודל‬ ‫הפתחים יהיה לפי החלטת עורך הבקשה‪.5.‬ ‫)ג( קצב החלפות האוויר של המפוח ‪ -‬לפחות ‪ 6‬החלפות אוויר בשעה אלא אם‬ ‫נאמר אחרת בתקנות אלה.5.5.‬ ‫)‪ (2‬חדר מדרגות מוגן המשרת קומות תחתיות שמפלס הכניסה אליהן נמוך מ–‪8‬‬ ‫מטרים מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין.2‬‬ ‫כמות הפתחים‬ ‫ומיקומם‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)ב( במחסנים הממוקמים בתוך חניון שמותקנים בו סידורי שליטה בעשן‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( מפוח יניקת העשן יוזן מרשת החשמל ומגנרטור חשמלי לשעת חירום.‬תותקן על פי ת"י ‪1001‬‬ ‫חלק ‪.7‬מערכת על לחץ למניעת חדירת עשן לחדרי מדרגות מוגנים‪ .‬ ‫)‪ (5‬מחסנים בתנאים האלה‪:‬‬ ‫)א( במחסנים תת–קרקעיים או הממוקמים בקומת קרקע שהגישה אליהם‬ ‫דרך פרוזדור משותף‪ .‬אפשר להתקין כמה פתחים‬ ‫ובלבד שהשטח הכולל של הפתחים לא יפחת מהשטח הנדרש מהפתח הבודד.8‬בסימן זה‪ .2011‬‬ ‫‪-153-‬‬ .1.‬ ‫מערכת על–לחץ‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5.‬ ‫)‪ (3‬מרתף ששטח רצפתו עולה על ‪ 140‬מ"ר.‬ ‫)‪ (4‬חניון ששטחו עולה על ‪ 140‬מ"ר.‬‬ ‫שהכניסה אליהם מהחניון‪ .1.1‬סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין יחולו לגבי חלקי בניין אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חדר מדרגות מוגן המשרת ‪ 4‬קומות או יותר בבניין שאינו בניין גבוה או‬ ‫בניין רב–קומות.‬תותר התקנת מערכת לשליטה בעשן ופינויו אל מחוץ‬ ‫לבניין שבעבורה הוצג ניתוח הנדסי שאישרה רשות הכבאות‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬סידורי שליטה בעשן על פי חלק הבניין‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫מערכת לפינוי עשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9‬על אף האמור בסימן זה‪ .‬ושטח כל מחסן עד ‪ 20‬מ"ר ‪ -‬יאווררו ישירות‬ ‫אל החניון.‬שהכניסה אליהם מהחניון‪ .1.‬ושטחם‬ ‫מעל ‪ 20‬מ"ר‪ .‬ ‫‪20636‬עט‬ ‫‪1.

גודל הפתח לשחרור עשן וקצב החלפות‬ ‫האוויר יהיו לפי החלטת עורך הבקשה‪ .2.5.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (2‬מעבר ציבורי משותף בקניון.‬המשמשים מוצא בטוח‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .2‬א( מדרגות‪ .2‬לגבי בניין גבוה ובניין רב–קומות יחולו גם הוראות סימן ב' בפרק ז'‪.‬ששטח רצפתם עולה‬ ‫על ‪ 500‬מ"ר בלא חלונות או ששטח חלונותיו שניתנים לפתיחה ידנית קטן‬ ‫מ–‪ 2%‬משטח רצפתו.‬ ‫)‪ (9‬חלק מבניין המכיל מטען אש גדול.1.1.‬ ‫)‪ (7‬חדר חשמל ששטחו עולה על ‪ 40‬מ"ר‪ .‬‬ ‫בניין גבוה‬ ‫ורב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (10‬מנהרת שירות‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (6‬פיר מעלית שגובהה מעל ‪ 15‬מטרים או יותר מ–‪ 2‬תחנות.‬באופן שיבטיח מניעת הצטברות עשן‬ ‫בגובה של ‪ 1.1‬חומרי בניה ומוצרי גימור בחדר מדרגות ובמערכת מדרגות חיצונית המשמשים מוצא‬ ‫בטוח‪ .1.‬יהיו לפי הדרישות המפורטות בפרט ‪.5.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬סידורי שליטה בעשן על פי ייעוד הבניין‬ ‫סידורי שליטה‬ ‫בעשן בבניין‬ ‫למסחר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.6.80‬מטר מעל מפלס הרצפה הגבוהה ביותר המשמשת למסחר‪.755‬‬ ‫‪20636‬פ‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (8‬קומה או חלק מבניין הנמצא מעל פני הקרקע‪ .1‬לגבי חלק מבניין או בניין המשמש למסחר יחולו סידורי שליטה בעשן ופינויו אל‬ ‫מחוץ לבניין המפורטים בסימן ב' וגם על חלקי בניין אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חנות ששטחה גדול מ– ‪ 500‬מ"ר.‬חיפויים ומרכיבי שלד המבנה של חדרי מדרגות‪ .1.2‬‬ ‫חומרי בניה ומוצרי‬ ‫גימור בחדר‬ ‫מדרגות המשמש‬ ‫מוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ו'‪ :‬חומרי גמר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬כללי‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.6.‬ייבנו מאלמנטים העשויים חומר לא דליק כהגדרתו‬ ‫בת"י ‪.6.2011‬‬ ‫‪-154-‬‬ .3.‬לרבות מערכת‬ ‫מדרגות חיצונית‪ .‬חדר משאבות למים לצורכי‬ ‫כיבוי אש או חדר שנאי שמותקן בו שנאי מבודד שמן.

‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( הוראות פרט משנה )א( לא יחולו לגבי בניין המכיל עד שתי דירות‪ .00.‬קומה נוספת אחת השייכת לדירה‬ ‫העליונה‪ .3.‬לא‬ ‫תחושב‪ .755‬ואולם ניתן לצפות קירות ותקרות‬ ‫בלוחות גבס‪ .‬‬ ‫)ג( אם צופו קירות ותקרות של אחד ממרכיבי חדר מדרגות המשמש דרך מוצא‬ ‫בטוח‪ .7.‬במבנים שהדירה העליונה בהם היא דו–קומתית‪ .‬שיחולו בשינויים‬ ‫המחויבים לגבי פרט זה.755‬‬ ‫)ד( חומרים ואלמנטים כמפורט בפרטי משנה )א( ו–)ג( וכן רכיבים מזוגגים יהיו‬ ‫בהתאם לתקן‪ .2‬א( בבניין גבוה יהיו שני חדרי מדרגות מוגנים לפחות.1.‬‬ ‫‪20636‬פא‬ ‫‪1.‬תפוסת כל אחת מקומות הבניין‪ .‬ ‫)‪ (3‬המרחק הנמדד על מסלול ההליכה בין כל נקודה בכל קומה בבניין אל‬ ‫דלת אש של חדר המדרגות המוגן אינו עולה על ‪ 30‬מטרים‪. כל חדר מדרגות נוסף שאינו‬ ‫נדרש לפי חלק ג'‪ .‬אם קיים‪.83‬בחלק ז'‪ .‬ובלבד‬ ‫שנתקיים אחד התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הבניין מיועד למגורים.‬לרבות בניין‬ ‫מגורים טורי המכיל בכל אגף עד שתי דירות‪ .‬אינה עולה‬ ‫על ‪ 30‬איש.‬בתנאי שסיווג דליקותם לפחות ‪ V.‬יהיו הציפויים ציפויים לא דליקים לפי ת"י ‪ .‬די בכך אם יהיה חדר מדרגות מוגן אחד‪ .‬ ‫)‪ (4‬חדר המדרגות המשותף של הבניין מגיע לגג הבניין‪.01‬קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה‪.00.‬אם נתקיימו כל אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מהקומה הנוספת אין יציאה ישירה לחדר מדרגות משותף.‬‬ ‫)ה( השימוש בלוחות זכוכית לזיגוג רכיבים מזוגגים ייעשה בהתאם לתקן הישראלי‬ ‫ת"י ‪ 1099‬חלק ‪ :1.‬‬ ‫חדר מדרגות מוגן‬ ‫ומדרגות חוץ‬ ‫בבניין גבוה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ז'‪ :‬בניין גבוה ורב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬כללי ומדרגות‬ ‫דירות עליונות‬ ‫דו–קומתיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.81‬בחלק ז'.1‬במדידת גובה בניין לצורך סיווגו כבניין גבוה או כבניין רב–קומות‪ .7.‬ו–)‪ (3‬בפרט ‪ 7.‬ ‫)‪ (3‬האמור בפסקאות )‪)(1‬ג(‪ (2) .‬לפי העניין‪ .‬ ‫)‪ (2‬בבניין שאינו מיועד למגורים‪ .4.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .2009‬‬ ‫‪-155-‬‬ .‬ובתנאי שכל שני אגפים יופרדו על ידי מחיצת‬ ‫אש‪.3‬על פי ת"י ‪.‬ ‫)‪ (2‬גג הקומה הנוספת ייחשב גג בניין ויחולו הוראות פרט ‪ 7.1.‬מותר שיהיה חדר מדרגות שאינו מוגן‪.

5‬ב'‪.5‬תותקן הפרדה אנכית בין קומות בחזיתות הבניין‪ .5‬א'‬ ‫ו–‪ 3.1.7. כל חדר מדרגות נוסף‬ ‫שאינו נדרש לפי חלק זה‪ .7.3‬א( בבניין רב–קומות יהיו שני חדרי מדרגות מוגנים לפחות. לכל חדר מדרגות שלא יגיע לגג יהיה פתח וסולם ליציאה‬ ‫מחדר המדרגות אל הגג‪.‬‬ ‫חדר מדרגות מוגן‬ ‫ומדרגות חוץ‬ ‫בבניין רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫גישה לגג מחדר‬ ‫מדרגות מוגן‬ ‫בבניין גבוה או‬ ‫בבניין רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. בין חדרי המדרגות במפלס‬ ‫הגג יהיה מעבר בלא מכשולים.1.1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ג( אם נדרשו שני חדרי מדרגות מוגנים או יותר‪ .‬בקיר מסך או בחלונות בקיר‬ ‫חיצון באמצעות אלמנטים עמידי אש‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬יגיעו לפחות שניים מהם לגג.7.‬בתנאי שאורכם הכולל יחד‬ ‫הוא ‪ 0.4. ואולם ניתן‬ ‫לבנות את האלמנטים האמורים בשני מישורים‪ .90‬מטרים לפחות.5‬א'‬ ‫‪20636‬פב‬ ‫‪1.‬אנכי ואופקי‪ .1.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬שאורכם האנכי הוא ‪ 0.‬‬ ‫)ב( ניתן להתקין מערכת מדרגות חוץ במקום אחד מחדרי המדרגות המוגנים‪ .7. מדידת האורך האופקי‬ ‫תיערך מהמישור החיצון של זיגוג קיר המסך או החלון‪ .‬בתנאי שהמרחק הנמדד על מסלול ההליכה בין כל‬ ‫נקודה בכל קומה בבניין לבין דלת חדר המדרגות המוגן אינו עולה על ‪ 50‬מטרים‪.‬ניתן להתקין מערכת מדרגות חוץ‬ ‫במקום אחד מחדרי המדרגות המוגנים‪ .‬מותר שיהיה חדר מדרגות שאינו מוגן‪.‬אינו עולה על ‪ 30‬מטרים‪.‬בתנאי‬ ‫שהמרחק הנמדד על מסלול ההליכה בין כל נקודה בכל קומה בבניין לבין דלת אש של חדר‬ ‫המדרגות המוגן הקרוב‪ .‬‬ ‫הפרדת אש אנכית‬ ‫בין קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4‬חדר מדרגות מוגן בבניין גבוה או רב קומות יגיע לגג הבניין‪ .7.50‬מטרים לפחות.1.‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.1.2009‬‬ ‫‪-156-‬‬ .7.90‬מטרים לפחות והאורך האנכי הוא ‪ 0.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ואולם אם נדרשו בבניין‬ ‫זה יותר משני חדרי מדרגות מוגנים‪ .

מספר הפתחים ומידותיהם יהיו כמפורט בפסקה )‪ .80‬מ"ר לפחות‪ . מיקום הפתחים יהיה סמוך לתקרת חדר המדרגות‬ ‫ובחזיתות מנוגדות.‬‬ ‫או שיהיה בהם תריס הנפתח באמצעות מנגנון אוטומטי המופעל על ידי מערכת‬ ‫גילוי אש ועשן שהותקנה על פי ת"י ‪ 1220‬חלק ‪ .50‬מטרים לפחות.‬תותקן מערכת על לחץ.‬בחדר מדרגות מוגן‪ .1‬בבנין גבוה או בבנין רב–קומות יותקנו סידורי שליטה בעשן כמפורט בפרק ה'‬ ‫בשינויים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במבואות הקומתיות‪ .‬ששטחו הוא ‪ 0.1.‬‬ ‫‪20636‬פג‬ ‫‪1.(2‬המנגנון‬ ‫האוטומטי יסגור את הדלתות המותקנות בחדר המדרגות המוגן עם הפעלת‬ ‫מערכת על–לחץ‪.‬‬ ‫ניתן להתקין גם פיר שחרור עשן בלא אמצעים מכניים.7.8‬מ"ר לפחות‪ . בחלקו‬ ‫העליון של חדר המדרגות יותקנו פתחי שחרור עשן הנפתחים באמצעות מנגנון‬ ‫פתיחה אוטומטי.‬או פתח שחרור עשן‬ ‫עם מנגנון פתיחה אוטומטי המופעל על ידי מערכת גילוי אש ועשן המותקנת‬ ‫על פי ת"י ‪ 1220‬חלק ‪ .7.3‬וכן תהיה אפשרות פתיחה‬ ‫ידנית על ידי מפסק שיותקן בכניסה לחדר המדרגות במפלס הכניסה הקובעת‬ ‫לבנין.‬יותקן פתח שחרור עשן קבוע‪ .2.50‬מטרים לפחות.2009‬‬ ‫‪-157-‬‬ .‬והצלע הקטנה ביותר של הפתח‬ ‫תהיה ‪ 0. במקום שלא ניתן למקם את הפתחים סמוך לתקרה‪ .‬יותקנו שני פתחי שחרור‬ ‫עשן‪ . בבנין גבוה‪.‬ששטח כל אחד מהם הוא ‪ 0.3‬או פיר שחרור עשן עם אמצעים מכניים.‬בחלקו העליון של חדר מדרגות מוגן‪ .‬ ‫)‪ (2‬בבנין גבוה‪ .4.‬ ‫)‪ (3‬בבנין רב–קומות‪ . פתחי שחרור עשן כאמור יהיו פתוחים באופן קבוע‪.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.5‬ב'‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סידורי שליטה‬ ‫בעשן בבנין גבוה‬ ‫או בבנין רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬סידורי שליטה בעשן בבנין גבוה או בבנין רב–קומות‬ ‫‪ 3.‬ימוקם‬ ‫פתח יחיד בתקרה‪ .‬והצלע הקטנה ביותר של הפתח‬ ‫תהיה ‪ 0.

2009‬‬ ‫‪-158-‬‬ .3‬א( מכל דירה‪ .(1‬‬ ‫)‪ (3‬ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .‬לרבות הפיר שלה‪ .7.‬ ‫)‪ (2‬רוחב ‪ -‬המרחק הפנימי בין שני הקירות הניצבים האחרים ‪ 1.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫)ג( מבואת המעליות‪ .10‬מטרים לפחות.‬מעליות‬ ‫ומידותיהן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.‬על כל חלקיה‪ .‬‬ ‫)ב( מידותיו הפנימיות של תא מעלית כאמור בפרט משנה )א( יהיו כלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עומק ‪ -‬המרחק הפנימי בין הקיר שבו דלת הכניסה ובין הקיר שממולו ‪-‬‬ ‫‪ 2.‬משרד או אולם בבנין רב–קומות תהיה גישה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .0‬מעליות‪ :‬דרישות בטיחות לבניה ולהתקנה ‪ -‬דרישות‬ ‫יסוד )להלן ת"י ‪ 2481‬חלק ‪.‬‬ ‫מעליות בבנין‬ ‫רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬תופרד מהפרוזדור המוביל‬ ‫אליה באמצעות דלתות המונעות חדירת עשן.4. ואולם בבנין שהמעליות מותקנות בו בחלל‬ ‫אנכי המקשר בין קומות )אטריום(‪ .‬‬ ‫)ג( במעלית כאמור‪ .7.4‬א( בבנין רב–קומות תשמש מעלית אחת לפחות לנשיאת חולים או נפגעים השכובים‬ ‫על אלונקה סטנדרטית‪ .7.‬מידותיה של מעלית אחת לפחות‬ ‫יאפשרו הובלת ‪ 6‬אנשים או יותר‪.‬הן בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪ .1‬הוראות סימן זה יחולו על התקנת מעלית שחל עליה סעיף ‪158‬א לחוק‪.2‬מעליות‪ :‬דרישות בטיחות לבניה ולהתקנה ‪ -‬מעליות‬ ‫הידראוליות )להלן ת"י ‪ 2481‬חלק ‪.‬‬ ‫מבנה מעלית נושא‬ ‫אלונקה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬שמידותיה ‪ .‬בכל הקומות למעט קומת הכניסה‪ .‬בכל קומה‪ .(2‬‬ ‫‪20636‬פד‬ ‫‪1.‬יתקיימו דרישות התקנים‬ ‫הישראליים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .‬לשתי‬ ‫מעליות לפחות.‬‬ ‫)ב( מעליות כאמור בפרט משנה )א( יותקנו סמוך לחדרי המדרגות‪.2‬מספר המעליות‪ .(0‬‬ ‫)‪ (2‬ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ . היציאה מהמעלית והכניסה לדירה או לאולם יהיו מאותו מפלס‪.‬‬ ‫מספרן‪ .3.‬ואולם בבנין גבוה‪ .‬לא נדרשת הפרדה זו‪.3.179‬אלונקות‪.‬מידותיהן ומהירותן ייקבעו בהתאם למספר בני האדם הגרים בבנין‬ ‫והמבקרים בו ובהתאם למטרת הביקור‪ .1‬מעליות‪ :‬דרישות בטיחות לבניה ולהתקנה ‪ -‬מעליות‬ ‫חשמליות )להלן ת"י ‪ 2481‬חלק ‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬מעליות‬ ‫תחולה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.10 -‬מטרים‬ ‫לפחות‪.7.3.

6‬א( תא המעלית‪ .‬יהיה כמפורט בפרט‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ב( על גבי דלת חדר מכונות כאמור בפרט משנה )א(‪ .5‬ג()‪.(15‬‬ ‫מבנה תא המעלית‬ ‫ופיר המעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2009‬‬ ‫‪-159-‬‬ .3.7.‬‬ ‫)ב( הפעלת המעלית לצורכי כיבוי תיעשה בעזרת מפתח הנמצא ליד הכניסה‬ ‫למעלית בתוך ארגז עם מכסה זכוכית )להלן ‪ -‬מפתח אש( שיאפשר פעולות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הפסקת עליית המעלית בדרכה אל הקומות העליונות‪ .‬‬ ‫הפעלת מעלית‬ ‫בשעת דליקה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9‬א( אספקת חשמל להנעת מעלית תופרד ממנגנון החשמל של הבנין ותהיה קשורה‬ ‫ישירות ללוח החשמל הראשי‪.755‬‬ ‫‪) 3.4.0‬חלק ‪ 1‬וחלק ‪.7.‬שקיבול כל אחד מהם ‪ 4‬קילוגרמים נטו‬ ‫לפחות.7‬א( חדר מכונות להפעלת מעלית יצויד בציוד כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שני מטפי דו–תחמוצת הפחמן‪ .‬והמעלית תחזור‬ ‫לפעולתה התקינה‪.‬‬ ‫אספקת חשמל‬ ‫להנעת מעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬והחזרתה לקומת‬ ‫הכניסה הקובעת לבנין או לקומה הקרובה ביותר לדרך הגישה של שירותי‬ ‫הכבאות.‬ ‫)‪ (2‬לוחית עם הוראות לשימוש במעלית בעת הפסקת זרם החשמל או בעת‬ ‫תקלה אחרת.‬ ‫)‪ (2‬בהגיע המעלית לקומת הקרקע‪ .5‬רוחב הפרוזדור לפני מעלית ולפני מעלית נושאת אלונקה‪ .12.‬‬ ‫ומכאן ואילך לא תתאפשר הפעלתה אלא מתוך המעלית וזאת כל עוד מפתח‬ ‫האש נמצא בשקע המיועד לו.8‬א( בכל מעלית חירום יותקן מנגנון מיוחד המאפשר לכבאים שימוש במעלית‬ ‫לצורכיהם בלבד‪.2‬‬ ‫ציוד חדר מכונות‬ ‫להפעלת מעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( דלת המעלית תהיה בנויה מחומר לא דליק בסיווג ‪ VI.2.4‬על פי ת"י ‪.7.‬‬ ‫)ב( חוטי החשמל יעברו דרך צינורות עשויים חומרים לא דליקים‪.‬ייפתחו דלתותיה באופן אוטומטי או ביד‪.‬ ‫)‪ (3‬כלים הדרושים להפעלת המעלית ביד‪.‬ייבנו לפי ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .3.3.‬הדלת שלה והפיר‪ .‬‬ ‫‪20636‬פה‬ ‫‪1.4.‫תכנון ובניה‬ ‫מידות הפרוזדור‬ ‫בכניסה למעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.7.‬יצוין באופן ברור מקום‬ ‫הימצאו של המפתח‪.‬ ‫)‪ (3‬עם סיום פעולות הכיבוי יוחזר מפתח האש למקומו‪ .3.7.3.‬‬ ‫)ג( בדיקת אי–דליקותם של החומרים האמורים תיערך בהתאם לתקן‪.

‬לפי כללי המקצוע המקובלים‪.‬‬ ‫להפעלת משאבות מים לכיבוי אש‪ .‬לפחות המותקנות‬ ‫בהתאם להוראות המפורטות בפרט ‪ 3.‬של‬ ‫כל מוצא בטוח בניין‪ .2009‬‬ ‫‪-160-‬‬ .7.‬מרחבים מוגנים‪ .7.‬מאלמנטים עמידי אש למשך‬ ‫שעתיים לפחות.‬‬ ‫גישה ממבואת‬ ‫המעלית לדרך‬ ‫מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.‬ולפחות אחת מהן תהיה מעלית‬ ‫אלונקה‪ .3.‬מהרצפה עד לתקרה‪ .1‬א( גנרטור המותקן בבנין בהתאם לכל חוק המחייב התקנת גנרטור בבנין בשל‬ ‫גובהו‪ .‬‬ ‫)ב( הגנרטור יותקן כך שעם הפסק זרם החשמל ממקור מתח ראשי מרשת חשמל‬ ‫ציבורית‪ .7.‬‬ ‫)ד( יותקן מתג להפסקת פעולת הגנרטור בשעת חירום.‬אם מותקן )להלן ‪ -‬מערכות החירום(‪.‬‬ ‫ויתקיימו בו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הוא יוקף קירות בנויים‪ .4.‬יתחיל הגנרטור לפעול באופן אוטומטי‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .4.‬להפעלת‬ ‫המעליות כמפורט בפרט ‪ .‬תאוור בכיוון גג הבנין ודרכו‪.‬בהתאם לפרט ‪ 3.‬למפוחים במערכת על–לחץ‪ .12‬מעלית העולה או היורדת יותר משתי קומות‪ .3.‬‬ ‫)ג( הגנרטור יותקן על פי הוראות שייתן עורך הבקשה לגבי התקנת מיתקני‬ ‫החשמל בבנין‪ .7.3.7.‬ ‫‪20636‬פו‬ ‫‪1.7. המתג יותקן במקום נוח‬ ‫לגישה‪.10‬בבנין רב–קומות יוגדרו שתי מעליות מעליות חירום‪ .3.‬‬ ‫)ה( גנרטור המופעל על ידי מכונת דיזל יותקן במרתף או במקום אחר בבנין‪.‬וכן‬ ‫למיתקן תאורה לאזהרה מפני מכשולי טיסה‪ .13‬בכל קומה של בנין גבוה ורב–קומות תתאפשר גישה חופשית ממבואת המעלית‬ ‫לדרך מוצא‪.4‬על ידי זרם חשמל שמספק הגנרטור שבבנין‪.11‬בעת הפסקת זרם החשמל יופעלו בבנין רב–קומות שתי המעליות‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫איוור המעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬באמצעות תאורת חירום‪ .7.11‬ולמערכת האיוור המכני של המקלטים והמעליות‪ .24‬‬ ‫הפעלת מעלית‬ ‫בבנין רב–קומות על‬ ‫ידי גנרטור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4‬ולתקן ישראלי ת"י ‪.3.‬והפרוזדורים שבשימוש כלל דיירי הבניין ומבקריו‪.7.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מעליות חירום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬למפוחי יניקת עשן‪ .‬יהיה בכוחו לספק גם זרם חשמל בשעת חירום להארה‪ .3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬גנרטור חשמלי‬ ‫גנרטור חשמלי‬ ‫לשעת חירום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.3.

‬‬ ‫)ז( אספקת זרם החשמל מהגנרטור למערכות החירום תהיה באמצעות כבל מוגן אש‬ ‫לטמפרטורה של ‪ 800‬מעלות צלזיוס למשך ‪ 90‬דקות לפחות.3.1976-‬לעניין זה רואים את התקנות האמורות חלות לגבי‬ ‫בנינים המשמשים למגורים‪ .1968-‬‬ ‫)ו( אם הגנרטור מותקן בחצר או בגג הבנין‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬חדר החסנת הגנרטור יאוור באוויר צח הבא מן החוץ‪ .‬ ‫)‪ (2‬כחלק מדרך הגישה או בסיומה תהיה רחבת היערכות שמידותיה יהיו ‪6‬‬ ‫מטרים לפחות לאורך ‪ 12‬מטרים כמתואר בתרשימים ‪.‬למשרדים ולכל מטרה אחרת‪ .‬התשל"ז‪ .2011‬‬ ‫‪-161-‬‬ .1.‬והגזים הנפלטים‬ ‫מבעירת הדלק במנוע ייפלטו ישירות אל אוויר החוץ.‬ ‫)‪ (3‬דלתות חדר החסנת הגנרטור יהיו דלתות אש.1‬בבנין גבוה ובבנין רב–קומות‪ .7.‬אפילו אם אינם עסק‬ ‫טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫דרך גישה ורחבת‬ ‫היערכות של רכב‬ ‫כבאות והצלה‬ ‫בבנין גבוה ובבנין‬ ‫רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬דרך גישה ורחבת היערכות‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ח( חיבור החשמל ייעשה בפיר נפרד מזה של מקורות המתח האחרים בבנין‪.1‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20636‬פז‬ ‫‪1.‬התשכ"ח‪.‬לא יחולו לגביו פרט משנה )ה()‪ (1‬ו–)‪(3‬‬ ‫ובתנאי שלא ייחשף לסיכוני אש‪.7. חיבור החשמל ייעשה ישירות‬ ‫מלוח החלוקה של הגנרטור אשר ימוקם בחדר הגנרטור או באזור מוגן אש אחר‪.5.‬יהיו דרך גישה ורחבת היערכות שמתקיימים בהם‬ ‫התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך גישה שרוחבה ‪ 4‬מטרים לפחות.5.‬ ‫)‪ (4‬יותקן מקום לאחסון הדלק הנוזלי בהתאם לתקנות רישוי עסקים )אחסנת‬ ‫נפט(‪ .

‬‬ ‫לאשר ‪-‬‬ ‫‪20636‬פח‬ ‫‪1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .(3‬רשאי המהנדס‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.1.7.‬מטעמים מיוחדים‬ ‫שיירשמו‪ .‬ ‫)‪ (6‬על אף האמור בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪ .‬לא יעלה על ‪ 6‬מטרים.‬ ‫)‪ (4‬דרך הגישה יכולה להיות חלק מהדרך הציבורית.‬על סמך חוות דעת הנדסית ולאחר התייעצות עם רשות הכבאות‪.5.1‬‬ ‫)‪ (3‬המרחק שבין רחבת ההיערכות לחלק הבולט ביותר של חזית הבנין שבה‬ ‫חלון חילוץ‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .2011‬‬ ‫‪-162-‬‬ .‬ ‫)‪ (5‬מדרכה וכביש יכולים לשמש רחבת ההיערכות.

8‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ח' ‪ -‬מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות )מגורים(‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪.‬‬ ‫‪20636‬פט‬ ‫‪1.‬ ‫"בית חד–משפחתי" ‪ -‬בניין הכולל דירת מגורים אחת בלבד.20.2.‬‬ ‫גובה מזקף ראש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬כללי )מגורים(‬ ‫תחולה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬בבניין מגורים יתקיימו הדרישות המפורטות בפרקים א' עד ז'‪ .1‬‬ ‫)ב( מרחק גדול מהאמור בפסקה )‪ (3‬בין רחבת היערכות לבין הבנין‪.20‬מטרים‪.20.2‬בדרכי מוצא‪ .2.‬‬ ‫בית חד–משפחתי‬ ‫ובית דו–משפחתי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‬‬ ‫בחלקים שנקבע לגביהם בפרט ‪ 2.7‬ו–‪.7.8.7.03‬בחלק ב'‪ .‬גובה מזקף ראש יעמוד בדרישות פרט ‪ 3.70‬מטרים.2.‬מותר גובה קטן מ–‪ 2.5‬ואולם בדירת מגורים‪.1‬בפרק זה ‪-‬‬ ‫"בית דו–משפחתי" ‪ -‬בניין הכולל שתי דירות מגורים סמוכות זו לצד זו עם קיר הפרדה‬ ‫משותף ולכל אחת מהן ישנה גישה ישירה אל החוץ ומשם לרחוב.‬ ‫"בניין מגורים טורי" ‪ -‬בניין הכולל יותר משתי דירות מגורים סמוכות זו לצד זו עם קירות‬ ‫הפרדה משותפים בין הדירות ולכל אחת מהן ישנה גישה ישירה אל החוץ ומשם‬ ‫לרחוב‪.3‬על בית חד–משפחתי ועל בית דו–משפחתי לא יחולו סימנים כ' עד כד' וסימן כ"ט‬ ‫לפרק זה‪.5.2‬בבנין גבוה ובבנין רב–קומות יותקנו חלונות חילוץ העומדים בדרישות פרטים‬ ‫‪ 3.20.3.8.8.‬זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בפרק זה‪.2.2.‫תכנון ובניה‬ ‫)א( רוחב לדרך גישה קטן מ–‪ 4‬מטרים אך לא פחות מ–‪ 3.1.2010‬‬ ‫‪-163-‬‬ .(3‬‬ ‫התש"ע )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫"בניין מגורים" ‪) -‬נמחקה(.‬ ‫הרוחב הפנוי ממכשולים יהיה לא פחות מ–‪ 4‬מטרים כמתואר בתרשים‬ ‫‪.‬‬ ‫חלונות חילוץ‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.2.8.

‬‬ ‫מגורים בבנין עם‬ ‫שימוש מעורב‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬אפשר שדרך המוצא תעבור דרך חלק הבניין שאינו משמש למגורים‬ ‫בתנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( דרך המוצא מדירת המגורים עד חוץ הבניין תופרד על ידי אלמנטים‬ ‫בעלי עמידות אש למשך שעה לפחות למעט דלת הכניסה לדירת‬ ‫המגורים.1‬א( מקום שבו בבניין מגורים הכולל חלק בניין שנועד לשימוש אחר נדרשה דרך‬ ‫מוצא אחת בלבד מדירות המגורים‪ .8.‬‬ ‫‪20636‬צ‬ ‫‪1.3‬אם הותקן מנעול לדלת בדרך מוצא‪ .3.8.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בבניין המוגן כולו על ידי מערכת מתזים‪ .2010‬‬ ‫‪-164-‬‬ .8.‬מופרדים על ידי אלמנטים בעלי עמידות אש למשך שעה לפחות.2‬בבניין מגורים הכולל חלק בניין שנועד לשימוש אחר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬שימוש מעורב )מגורים(‬ ‫דרך מוצא אחת‬ ‫מדירת מגורים‬ ‫בבנין עם שימוש‬ ‫מעורב‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬אפשר שדרך המוצא תעבור דרך‬ ‫חלק הבניין שאינו משמש למגורים‪ .4.8.8.‬דרך מוצא זו לא תעבור דרך חלק הבניין המיועד לשימוש‬ ‫שאינו למגורים‪.‬ ‫)‪ (2‬חלק הבניין שאינו מיועד למגורים מוגן כולו על ידי מערכת מתזים‪.2‬א( בדירת מגורים מותר להתקין דלת הזזה ובלבד שלא תשמש דלת כניסה‬ ‫ראשית‪.1‬בדלתות יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן א' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .3.‬תתאפשר פתיחתו בכל עת‪.‬מותר למקם את החלק המיועד‬ ‫למגורים מעל החלק האחר בתנאי שיתקיים בבניין אחד התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חלק הבניין המשמש למגורים והמוצאים הבטוחים המובילים ממנו אל מחוץ‬ ‫לבניין‪ .4.7.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬דלתות )מגורים(‬ ‫דלתות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.‬ובתנאי שדרך המוצא לא תעבור דרך חלל‬ ‫המכיל חומרים מסוכנים.‬‬ ‫דלת הזזה בדירת‬ ‫מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ ‫)ב( דרך המוצא לא תעבור דרך חלל המכיל חומרים מסוכנים‪.‬‬ ‫מנעול בדלת בדרך‬ ‫מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ב( אין להתקין דלת הזזה בפרוזדור המשמש חלק מדרך מוצא‪.

2.8.27‬לא יחול לגבי בנין מגורים‪.‬‬ ‫בניין מגורים הכולל‬ ‫דירת מגורים אחת‬ ‫בכל קומה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.‬לגג או לחצר‪ .4.‬‬ ‫מחוץ לחדר‪.‬‬ ‫בליטת דלת אל‬ ‫מעבר‪ .4.1‬במקור לא מופיע סעיף ‪.‬‬ ‫צוהר בדלת אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬מותרת התקנת‬ ‫מדרגה עד גובה של ‪ 200‬מ"מ‪.5‬‬ ‫כיוון פתיחת דלת‬ ‫במוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.11‬פרט ‪ 3.1.‬‬ ‫הפרשי גבהים‬ ‫במשטחי רצפה‬ ‫הסמוכים לסף דלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.8.10‬לא יחול לגבי דירת מגורים‪.2.2.4.‬לא יחול פרט ‪3.1.1.14‬‬ ‫לענין חזרה מחדר מדרגות לתוך הבניין‪.5‬ואולם בדירת מגורים ביציאה למרפסת‪ .‬אמבטיה או מקלחת יהיה ניתן לפתיחה במקרה חירום‪.8.‫תכנון ובניה‬ ‫מנעול לדלת של‬ ‫חדר שירותים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.‬‬ ‫)ב( בדלת כניסה לדירת מגורים לא יעלה הפרש הגבהים על ‪ 20‬מ"מ ולא תחול‬ ‫הדרישה להתקנת סף משופע כאמור בפרט ‪.8.‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .2.3.8.8‬‬ ‫‪20636‬צא‬ ‫‪1.‬כיוון פתיחתה יהיה בכיוון המילוט‪ .3.9‬מותר להתקין דלת מעוכבת יציאה בתנאי שלא תהיה יותר מדלת אחת בכל דרך‬ ‫מוצא‪.4.4.2009‬‬ ‫‪-165-‬‬ .5‬א( הפרש גבהים במשטחי הרצפה בין שני צדי הדלת או גובה סף הדלת יהיה לפי‬ ‫דרישת פרט ‪ .2.1.3.‬‬ ‫דלת מעוכבת‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 13.‬למעט דלת בדירת‬ ‫מגורים הנפתחת ישירות אל מוצא בטוח‪.8.1.4.4.4‬מנעול דלת של בית שימוש‪ .7‬פרט ‪ 3.10‬לגבי בניין מגורים הכולל דירת מגורים אחת בכל קומה‪ .‬פרוזדור או‬ ‫חדר מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.6‬הותקנה דלת במוצא בטוח‪ .4.

3‬א( בתוך דירה בבניין מגורים מותר להתקין מדרגות לולייניות ומדרגות שלח‬ ‫מתחלף ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא‪.‬תחול‬ ‫חובת בניית משטח אופקי לפחות מצד אחד של הדלת‪ .4.2.‬‬ ‫מדרגות טרפזיות‬ ‫בדירה בבניין‬ ‫מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫משטח אופקי‬ ‫בחדר מדרגות או‬ ‫מהלך מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( במדרגות לולייניות ובמדרגות שלח מתחלף יתקיימו דרישות פרט ‪.21‬‬ ‫‪) 3.2.5.‬‬ ‫מספר המדרגות‬ ‫במהלך אחד‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.2.5.2.8.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .4‬א( בתוך דירה בבניין מגורים תותר התקנת מדרגות בעלות שלחים בצורת טרפז‬ ‫)להלן ‪ -‬מדרגות טרפזיות( לשינוי כיוון מהלך מדרגות בלבד‪.2.2009‬‬ ‫‪-166-‬‬ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬מדרגות וחדרי מדרגות )מגורים(‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5.(4)3.‬‬ ‫מדרגות לולייניות‬ ‫ומדרגות שלח‬ ‫מתחלף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬כמתואר בתרשים ‪.6‬לא יחול לגבי מדרגות בתוך דירה בבנין מגורים‪.5.‬תנאיו ואגרות(‪ .8.5.5.5‬על אף האמור בפרט משנה ‪ .8.‬בתנאי שהדלת לא תיפתח לכיוון‬ ‫המדרגות‪ .2.‬‬ ‫)ג( במדרגות טרפזיות יתקיימו דרישות פרט ‪) 3.8.‬‬ ‫‪ 3.8.8.2‬פרט ‪ 3.22‬ב( ו–)ג(‪.1‬במדרגות ובחדרי מדרגות יתקיימו הדרישות המופיעות בסימן ב' לפרק ב' זולת אם‬ ‫נאמר אחרת בסימן זה‪.5.8.3.2.5‬‬ ‫‪20636‬צב‬ ‫‪1.10‬במרתף ובעליית גג של דירת מגורים‪ .5‬‬ ‫תרשים ‪3.‬‬ ‫)ב( מדרגות טרפזיות יכולות להיות חלק מדרך מוצא בדירה‪.3.

6‬לגבי מעקה ובית אחיזה במהלך ובחדר מדרגות יחול פרט ‪ .2.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מדרגות חיצוניות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬מדרגות חיצוניות )מגורים(‬ ‫‪ 3.8.‬למעט פרטים ‪ (2) 3.8.2.2.5.7‬א( מדרגות‪ .3.16 .10 .2009‬‬ ‫‪-167-‬‬ .21‬ב( עד )ה( במקום‬ ‫הדרישות שבפרט ‪ (1) 3.2.6.6.‬יהיה ‪ 0.4.‬מותרת התקנת בית אחיזה בצד אחד בלבד‪.3.3.8.‬‬ ‫‪20636‬צג‬ ‫‪1.8.2‬א( בבנין מדורג המיועד למגורים‪ .‬‬ ‫)ד( מספר המדרגות במהלך מדרגות לא יעלה על ‪.1‬‬ ‫)ב( רוחבן המינימלי של המדרגות כאמור בפרט משנה )א(‪ .18‬‬ ‫)ה( מידותיהן של מדרגות קשתיות יהיו כנקוב בפרט ‪) 3.1‬במדרגות חיצוניות יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ד' לפרק ב' זולת אם נאמר‬ ‫אחרת בסימן זה‪.80‬מטרים‬ ‫לפחות‪.‬הנמדד לאורך המדרגות‪ .‬‬ ‫מעבר מדורג‬ ‫משותף בבנייני‬ ‫מגורים מדורגים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬הבנוי על מדרון משופע‪ .2.2.2.‬אשר קיימת בו יציאה‬ ‫ישירה מכל דירה אל החוץ או אל מדרגות חוץ‪ .7.‬‬ ‫)ב( המעבר המדורג המשותף יהיה בנוי כך שתימנע הצטברות עשן‪.5.‫תכנון ובניה‬ ‫מעקה ובית אחיזה‬ ‫במהלך ובחדר‬ ‫מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.15‬ואולם בתוך‬ ‫דירת מגורים‪ .‬לא יעלה על ‪ 100‬מטרים‪.2.‬‬ ‫)ג( אורכו של המעבר המדורג המשותף‪ .2.20‬ו–)‪.‬‬ ‫)ג( רוחב המעבר החופשי בכיוון התנועה במשטח אופקי שבחדר מדרגות ובמהלך‬ ‫מדרגות יהיה לפחות כרוחבן המינימלי של המדרגות‪.2.(2‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬חדר מדרגות מוגן )מגורים(‬ ‫חדר מדרגות מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.2.2.(5‬ו–‪.6‬ו–)‪ 3.‬‬ ‫מדרגות בדירה‬ ‫בבנין מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬על המעבר המדורג המשותף לא יחולו‬ ‫הדרישות לחדר מדרגות מוגן‪.‬מהלך מדרגות וחדר מדרגות בתוך דירה בבנין מגורים יותקנו כמפורט‬ ‫בחלק זה‪ .1‬בחדר מדרגות מוגן יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ג' לפרק ב' זולת אם נאמר‬ ‫אחרת בסימן זה‪.3.‬מן הנקודה‬ ‫הרחוקה ביותר ועד לרחוב‪ .2.

8.‬‬ ‫סימן ט'‪ :‬פרוזדור מוגן )מגורים(‬ ‫‪ 3.1‬בכבש יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן י' לפרק ב'‪.4.1‬א( עד )ד(‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1‬במוצא אופקי יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ה' לפרק ב'‪.13.8.9.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מדרגות חיצוניות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מוצא אופקי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרוזדור מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרוזדור פתוח מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫גג מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫כבש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬בפרוזדור פתוח מוגן יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ז' לפרק ב'‪.8.7.12.4.8.8.2009‬‬ ‫‪-168-‬‬ .11.‬‬ ‫סימן ח'‪ :‬מוצא אופקי )מגורים(‬ ‫‪ 3.8.1‬בפרוזדור מוגן יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ו' לפרק ב'‪.‬‬ ‫סימן י"ג‪ :‬כבש )מגורים(‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬צד‬ ‫‪1.1‬ביציאה יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ט' לפרק ב'‪.2.10.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫סימן י"א‪ :‬גג מוגן )מגורים(‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫סימן י'‪ :‬פרוזדור פתוח מוגן )מגורים(‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫סימן י"ב‪ :‬יציאה )מגורים(‬ ‫‪ 3.2‬לגבי דירות מגורים צמודות קרקע יחולו פרטים ‪) 3.8.8.1‬בגג מוגן יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ח' לפרק ב'‪.

‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ד‪ :‬אזור מחסה )מגורים(‬ ‫אזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.16.2.8.‬‬ ‫גובה מעבר‬ ‫ופרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬באזור מחסה יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן י"א לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.‬נוסף על דרך המוצא‬ ‫מהבניין או מהדירה‪ .12.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ט"ז‪ :‬מספר דרכי מוצא מבניין )מגורים(‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.11.3.11.2.9 .5 .14.2‬למרתף ששטחו גדול מ–‪ 100‬מ"ר‪ .‬ ‫‪20636‬צה‬ ‫‪1.3.8.11.6‬אינן חלות לגבי דירת מגורים המשמשת אזור מחסה‪.2009‬‬ ‫‪-169-‬‬ .1‬התפוסה וחישוב רוחב דרכי מוצא יהיו לפי דרישות סימן י"ב לפרק ב'‪ .11.2‬פרט ‪ 3.15.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ט"ו‪ :‬תפוסה וחישוב רוחב דרכי מוצא )מגורים(‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2‬דירת מגורים יכולה לשמש אזור מחסה נגיש ודרישות פרטים ‪.8 .‬ ‫)‪ (2‬חלון הנפתח אל חוץ הבניין שמתקיימים בו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( הרוחב הפנוי בפתח אינו פחות מ–‪ 60‬ס"מ.‬‬ ‫דירת מגורים‬ ‫כאזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.7 .3.‬‬ ‫יציאה ממרתף‬ ‫המשמש חלק‬ ‫מדירת מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.14.‬תהיה יציאה אל חוץ הבניין שמתקיימים בה אחד מן התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דלת הנפתחת אל חוץ הבניין.‬ומשמש חלק מדירת מגורים‪ .15.‬ ‫)ג( הפרש הגובה בין אדן החלון למפלס הרצפה הסמוכה אליו לא עולה‬ ‫על ‪ 110‬ס"מ.8.2.4‬‬ ‫‪ 3.1‬מספר דרכי המוצא יהיו לפי האמור בסימן י"ג לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן‬ ‫זה‪.16.‬ ‫)ב( הגובה הפנוי בפתח אינו פחות מ–‪ 60‬ס"מ.‬זולת אם‬ ‫נאמר אחרת בסימן זה‪.2.3.11.11.8.8.2.8.2.3.9‬לא יחול לגבי מעבר או פרוזדור בדירת מגורים שלגביהם חל הגובה‬ ‫המפורט בחלק ב'‪.2.

‬מרחק‬ ‫ההליכה לא יעלה על ‪ 38‬מטרים‪.1‬מיקום דרכי המוצא יהיו לפי דרישות סימן י"ד בפרק ב'‪.8.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬מרחק ההליכה מדלת הכניסה של‬ ‫דירת המגורים עד מוצא בטוח הקרוב ביותר לא יעלה על ‪ 60‬מטרים.17.8.2009‬‬ ‫‪-170-‬‬ .‬יותקן סולם קבוע או מדרגות.‬ ‫)ג( שטחה לא פחות מ–‪ 0.1.‬אך כך הופיע במקור‪.‬ ‫)ה( אם הגישה מן החצר האנגלית אל חצר הבניין חסומה על ידי סבכה או‬ ‫גגון‪ .3. רוחבו‬ ‫ואורכו של הפתח לא יפחתו מ–‪ 70‬ס"מ‪.‬ ‫)‪ (3‬דלת או חלון כמפורט בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪ (2‬הנפתחים אל חצר אנגלית‬ ‫שמתקיימים בה תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( עומקה לא פחות מ–‪ 90‬ס"מ.2‬מיותרת‪ .‬יותקן בסבכה או בגגון פתח הניתן לפתיחה מן החצר האנגלית.18.‬ ‫_________________‬ ‫‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ד( חלון ממ"ד.1‬נראה שהמילה "הדירה" בסעיף ‪ . ואולם ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בבנין המוגן כולו על ידי מערכת מתזים‪ . הסולם או‬ ‫המדרגות לא יבלטו יותר מ–‪ 15‬ס"מ לתוך השטח האמור בפסקת משנה )ג(.4.‬עד לדלת‬ ‫הכניסה לדירה לא יעלה ‪ 30‬מטרים.8.2‬א( מרחק ההליכה בתוך הדירה‪ 1‬דירת מגורים‪ .8‬מ"ר.‬‬ ‫‪20636‬צו‬ ‫‪1. ואולם‪ .‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫בדירת מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬בבנין המוגן כולו על ידי מערכת מתזים‪ .‬פרוזדור בלא מוצא ומהלך משותף יהיו לפי דרישות סימן ט"ו לפרק‬ ‫ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.‬לא כולל מרפסות‪ .‬ ‫)ב( אורכה לא פחות מ–‪ 90‬ס"מ.1‬מרחקי הליכה‪ .‬ ‫הסולם או המדרגות לא ייחסמו על ידי החלון או הדלת.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ז‪ :‬מיקום דרכי המוצא )מגורים(‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)ד( אם הפרש הגבהים בין תחתית החצר האנגלית ומפלס הקרקע‬ ‫הסמוך אליה עולה על ‪ 120‬ס"מ‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .8.‬‬ ‫)ב( מרחק ההליכה מדלת הכניסה של דירת המגורים עד מוצא בטוח הקרוב ביותר‬ ‫לא יעלה על ‪ 30‬מטרים.18.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ח‪ :‬מרחקי הליכה )מגורים(‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.

1‬תאורת דרכי מוצא תהיה לפי דרישות סימן ט"ז בפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.‬‬ ‫תאורת חירום‬ ‫בדירת מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.19.‬בבנין המוגן כולו על ידי מערכת‬ ‫מתזים‪ .‬‬ ‫‪20636‬צז‬ ‫‪1.‬‬ ‫תאורת דרכי מוצא‬ ‫בדירת מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.21.2‬הדרישה בפרט ‪ 3.8.2011‬‬ ‫‪-171-‬‬ .3.‬‬ ‫שילוט דרכי מוצא‬ ‫בדירת מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬לא יעלה‬ ‫על ‪ 60‬מטרים‪.8.8.2.20.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"א‪ :‬שילוט וסימון דרכי מוצא )מגורים(‬ ‫שילוט דרכי מוצא‬ ‫בבניין מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬לא חלה על דירת מגורים‪.2‬הדרישה בפרט ‪ 3.8.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ט‪ :‬תאורת דרכי מוצא )מגורים(‬ ‫תאורת דרכי מוצא‬ ‫בבניין מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.7.21.8.1‬שילוט דרכי מוצא יהיה לפי דרישות סימן י"ח בפרק ב'‪.19.19.8.20.20.1‬לא חלה על דירת מגורים‪.21.1‬‬ ‫מדלת הכניסה של דירת המגורים עד מוצא בטוח אחר הקרוב ביותר‪ . ואולם‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ'‪ :‬תאורת חירום )מגורים(‬ ‫תאורת חירום‬ ‫בבניין מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2‬הדרישה בפרט ‪ 3.1‬לא חלה על דירת מגורים‪.8.1.1‬תאורת חירום תהיה לפי דרישות סימן י"ז בפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן‬ ‫זה‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬מרחק ההליכה בפרוזדור פתוח מוגן שמתקיימים בו דרישות פרט ‪.8.‬‬ ‫)ג( מרחק ההליכה מחלקי בנין אחרים שאינם כלולים בתחום דירת מגורים עד‬ ‫למוצא הבטוח הקרוב ביותר לא יעלה על ‪ 60‬מטרים.8.‬מרחק ההליכה לא יעלה על ‪ 80‬מטרים‪.

1‬א( בדרך גישה‪ .‬זאת נוסף על האמור בסימן ו'‪ .6.1‬הפרדות ועמידות אש יהיו לפי דרישות פרק ג'‪.2‬על אף האמור בפרט ‪)3.2.90‬מטר לפחות‪.‬או אל מעבר‬ ‫ציבורי‪ .20.‬ואולם יש יציאה‬ ‫נוספת אל מחוץ לבנין ומיציאה זו אל מפלס הכניסה לדירה הגבוהה ביותר‬ ‫בבנין אין הפרש גובה יותר מ–‪ 7‬מטרים.‬ ‫)‪ (3‬בנין מגורים שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין לבין‬ ‫מפלס הכניסה לדירה הגבוהה ביותר בבנין עולה על ‪ 7‬מטרים‪ .22.2.‬‬ ‫)ב( הדרישה לאמצעי חילוץ מבנין כמפורט בפרטים ‪ 3.1‬עד ‪ 3.‬‬ ‫חוץ הבניין בדירה‬ ‫צמודת קרקע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬ב(‪ .2011‬‬ ‫‪-172-‬‬ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (4‬בנין מגורים מדורג הבנוי על מדרון משופע אשר קיימת בו יציאה ישירה‬ ‫מכל דירה אל מחוץ לבנין‪ .8.20.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ב‪ :‬חוץ הבניין )מגורים(‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬לדירה צמודת קרקע בבנין מגורים‪ .2‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ד‪ :‬הפרדות ועמידות אש )מגורים(‬ ‫‪ 3.‬רוחב המדרגות‬ ‫יהיה ‪ 0.‬ ‫)‪ (2‬בנין מגורים שבו הפרש הגובה בין הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס‬ ‫רצפת הכניסה לדירה הגבוהה ביותר בבנין לא עולה על ‪ 7‬מטרים.24.1.8.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ג‪ :‬דרך גישה‪ .‬פרט ‪.8.22.23.‬תנאיו ואגרות(‪ .19.2.8.‬רחבת הערכות וחלונות חילוץ )מגורים(‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.3.6‬לא תחול‬ ‫על בניינים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בנין מגורים צמוד קרקע.8.‬‬ ‫‪20636‬צח‬ ‫‪1.‬ברחבת הערכות ובחלונות חילוץ יתקיימו דרישות סימן כ' בפרק‬ ‫ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.‬או אל מרפסת וממנה אל מדרגות חוץ‪ .1‬דרישות סימן י"ט בפרק ב' יחולו לגבי חוץ הבניין זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.

‬‬ ‫‪20636‬צט‬ ‫‪1.1.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ו‪ :‬מערכות שליטה בעשן )מגורים(‬ ‫אופני שליטה‬ ‫בעשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2011‬‬ ‫‪-173-‬‬ .1‬בחומרי גמר יתקיימו דרישות פרק ו'‪.27.1‬בטיחות אש בבניינים‪ :‬מערכות בקרת עשן בבניינים‪.‬‬ ‫)ב( סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין יחולו גם על חלקי הבניין האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מבואת כניסה.1‬בבניין גבוה ובבנין רב–קומות יתקיימו דרישות פרק ז'‪.1.3.5‬מ"ר ושטח פתחי היניקה בכל קומה לא יהיו‬ ‫קטנים מ–‪ 0.‬יבוצעו באחת השיטות המפורטות‬ ‫בסימן א' לפרק ה' או בשילוב חלק מן השיטות האמורות‪.2‬א( סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין יחולו על כל חלקי הבניין‬ ‫המפורטים בסימן ב' בפרק ה'‪ .8.5‬שטח חתך הפיר לא יפחת מ–‪ 0.8.‬ ‫)‪ (3‬מחסן הממוקם במבואה הקומתית והכניסה אליו מהמבואה הקומתית‪.‬‬ ‫סימן כ"ח‪ :‬בניין גבוה ורב־קומות )מגורים(‬ ‫‪ 3.8.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ז‪ :‬חומרי גמר )מגורים(‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫‪) 3.8.‬זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.‬‬ ‫)ג( בחדר מדרגות בבנין שאינו בנין גבוה או בנין רב–קומות יותקן פתח שחרור עשן‬ ‫כמפורט בת"י ‪ 1001‬חלק ‪ 2.26.‫תכנון ובניה‬ ‫סימן כ"ה‪ :‬מערכות גילוי וכיבוי אש )מגורים(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.‬‬ ‫סידורי שליטה‬ ‫בעשן בבנין‬ ‫מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( במקום שבו הותקן פיר שחרור עשן עם אמצעי יניקה מכניים העומד בדרישות‬ ‫פרט ‪ .28.25‬מ"ר‪.‬בית דו–משפחתי ובניין מגורים‬ ‫טורי‪.‬ ‫)‪ (2‬חדר מדרגות בבנין שאינו בנין גבוה או בנין רב–קומות.1‬במערכות גילוי אש וכיבוי אש יתקיימו דרישות פרק ד'‪.25.1‬א( סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין‪ .26.5.‬‬ ‫)ד( פרט משנה )ב( לא יחול על בית חד–משפחתי‪ .

29.8.3‬מטרים לפחות.5‬ג(‪ .3‬מטרים לפחות ורוחבו יהיה ‪ 1.8.‬רוחב" ‪ -‬המרחק שבין הקירות הניצבים לדלת המעלית.8.2‬הוראות סימן זה יחולו על התקנת מעלית או מעלון בבנין קיים‪ .‬אם נתקבל אישור שירותי‬ ‫הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים‪. ואולם‪ .‬שאינו בנין גבוה‬ ‫או בנין רב–קומות‪.‬שוכנע המהנדס‬ ‫כי לא ניתן להתקין מעלית תוך שמירת המידות האמורות‪ .4‬על אף האמור בטבלה ‪ .‬‬ ‫יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫רוחב משטח אופקי‬ ‫בחדר מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫רוחבו של הפרוזדור‪ .‬‬ ‫מידות תא המעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪ .‬כאשר שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין בבנין‬ ‫מעלית במידות המפורטות באותו פרט משנה‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .3‬א( מידותיו הפנימיות של תא מעלית יהיו ‪ 80‬סנטימטרים רוחב ו–‪ 120‬סנטימטרים‬ ‫עומק לפחות.‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪ .8.29.6‬על אף האמור בפרט ‪)3.12.‬רשאי הוא‪ .‬להתיר הקטנת רוחב הפרוזדור עד כדי ‪ 90‬סנטימטרים‪ .29.‬‬ ‫תחולה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. בפרט זה‪" .‬ ‫"מעלית" ‪ -‬מעלית לנשיאת בני אדם בלבד‪.‬על התקנת מעלית‪ .29.29.1‬בסימן זה ‪-‬‬ ‫"בנין קיים" ‪ -‬בנין מגורים שהקמתו הושלמה שנה לפחות לפני שמבוקש להתקין בו‬ ‫מעלית.‬יהיה ‪ 1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ט‪ :‬התקנת מעלית ומעלון בבנין מגורים קיים )מגורים(‬ ‫‪ 3.12.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .8.3‬מטרים לפחות.‬שהכניסה אליה מהפרוזדור‪.5‬רוחבו של פרוזדור המשמש כניסה ראשית בדירה‬ ‫יהיה ‪ 90‬סנטימטרים לפחות‪.‬מטעמים מיוחדים‬ ‫שיירשמו‪ .12.‬רשאי הוא‪ .2.5‬על אף האמור בפרט ‪)3.3.2.‬ואם נתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות‬ ‫מיוחדים ‪ -‬עד כדי ‪ 90‬סנטימטרים‪.‬שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת הכניסה‬ ‫למעלית ובין הקיר ממול בפרוזדור‪ .1.29.‬רשאי‬ ‫הוא‪ .‬שוכנע‬ ‫המהנדס כי לא ניתן להתקין מעלית תוך שמירת המידות האמורות‪ .‬‬ ‫רוחב הפרוזדור‬ ‫המהווה חלק מדרך‬ ‫מוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. "עומק" ‪-‬‬ ‫המרחק שבין המישור הפנימי של כנף הדלת של המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול‪.8.‬להתיר‬ ‫התקנת מעלית במידות אחרות‪. ואולם‪ .5‬ג(‪ .‬עומק המשטח האופקי בחדר מדרגות מול דלת‬ ‫תא המעלית יהיה ‪ 1.‬‬ ‫רוחב מינימלי של‬ ‫פרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬ק‬ ‫‪1.2011‬‬ ‫‪-174-‬‬ .2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬להתיר הקטנת רוחב הפרוזדור עד כדי ‪100‬‬ ‫סנטימטרים‪ .

‬ ‫)‪ (5‬התקבל אישור שירותי כבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים‪.90‬מטרים‬ ‫לפחות‪.3.‬ ‫)‪ (4‬מסעד ובית אחיזה יותקנו כנדרש בפרט ‪ .2.15‬בקטע המדרגות‬ ‫הטרפזיות‪ .‬המסעד יהיה רציף ובגובה אחיד ביחס לשיפוע המדרגות.2.2.‬ ‫)‪ (2‬הרוחב המינימלי של המדרגות יהיה כמפורט בפרט ‪.‬לרבות הפיר שלה‪ .‬‬ ‫מבנה המעלית על‬ ‫כל חלקיה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.29.9‬על אף האמור בפרט ‪)3.‬‬ ‫מספר מדרגות‬ ‫במהלך אחד‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3‬‬ ‫מידות רום מדרגות‬ ‫ושלח מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.10‬בבנין קיים תותר התקנת מדרגות טרפזיות לשינוי כיוון מהלך מדרגות בתנאים‬ ‫האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחב שלח המדרגות יהיה כמפורט בפרט ‪)3.5‬ב( ‪ -‬שלח המדרגה יהיה ‪ 25‬סנטימטרים לפחות‪.3‬מטרים בערך מעל רצפת התא‪.22‬ב( ו–)ג(.‬יהיה גובה‬ ‫אחיד לרום המדרגה.2.8‬מטרים לפחות‪ .‬‬ ‫‪20636‬קא‬ ‫‪1.‬ובלבד שנתקבל אישור שירותי‬ ‫הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים‪.‬ייבנו ויותקנו לפי התקנים הישראליים‬ ‫האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ת"י ‪ 2481‬חלק ‪.‬‬ ‫)ג( פיר המעלית ייבנה מחומרים לא דליקים‪.2‬רוחבן המינימלי של המדרגות יהיה ‪ 0.8.29.8.‬‬ ‫)ג( מדידת רוחב המדרגות תיערך כמפורט בפרט ‪.‬ ‫)‪ (2‬בפרט ‪)3.6‬א( ‪ -‬מספר מדרגות במהלך אחד יכול שיפחת מ–‪3‬‬ ‫ויעלה על ‪ 16‬מדרגות ובלבד שהמעלית הותקנה בחדר המדרגות הקיים‪.8.1‬‬ ‫)‪ (3‬ת"י ‪ 2481‬חלק ‪.29.8.29.‬לכל אורכו ולרבות במדרגות שאינן טרפזיות‪ .5‬א( ‪ -‬לא יעלה רום המדרגה על ‪ 19‬סנטימטרים.29.‫תכנון ובניה‬ ‫רוחב המדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.7.3.8.2.‬‬ ‫מדרגות טרפזיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.2.2.2.3.7‬א( על אף האמור בפרט ‪ 3.7‬‬ ‫)‪ (3‬במהלך מדרגות‪ .2.2.29.‬‬ ‫יהיה רוחבן המינימלי של המדרגות ‪ 0.2009‬‬ ‫‪-175-‬‬ .8‬על אף האמור ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בפרט ‪)3.2.2.2.0‬‬ ‫)‪ (2‬ת"י ‪ 2481‬חלק ‪.‬‬ ‫)ב( אישר המהנדס שלא ניתן להתקין מעלית בתנאים האמורים בפרט משנה )א(‪.2‬‬ ‫)ב( לחצנים להפעלת מעלית יותקנו בגובה של ‪ 1.11‬א( מעלית על כל חלקיה‪ .

12‬‬ ‫התקנת מעלון‬ ‫בבנין קיים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.30.5‬שיפוען של‬ ‫מדרגות אלה יכול שיהיה עד ‪ 60‬מעלות.2009‬‬ ‫‪-176-‬‬ .‬ ‫)‪ (2‬גובה ההרמה של המעלון יהיה עד ‪ 7‬מטרים.‬מתאים יותר‬ ‫להתקין מעלון במקום מעלית.7.‬‬ ‫תוספת קומה אחת‬ ‫מעל בניין קיים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(8‬‬ ‫)ב( על מדידת גובה בניין לפי סימן זה יחולו הוראות פרט ‪.‬ ‫)‪ (3‬המעלון והתקנתו יהיו על פי תקן‪.‬בניין קיים" ‪ -‬בניין מגורים שהיתר לבנייתו ניתן לפני תחילתן של‬ ‫תקנות אלה‪.3.‬למגורים בלבד )בפרט זה ‪ -‬התוספת(‪ .8.12‬על התקנת מעלית יחולו גם הוראות פרטים ‪ 3.8.81‬‬ ‫)ב( רבע לפחות מכלל שטח הגג של התוספת יישאר בלתי בנוי ורבע זה‬ ‫יהא רצוף.2.1.30.‬או לאחר ששוכנע כי בנסיבות העניין‪ .7.8.7.1‬בסימן זה‪" .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .3.3.‬לאחר שראה שלא ניתן להתקין בבנין‬ ‫מעלית כמפורט בסימן זה‪ .81‬‬ ‫)ג( תובטח גישה חופשית ובלא הפרעה לחלק הבלתי מבונה שבגג‬ ‫התוספת לכל מי שמחזיק בחלק של הבניין.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(8‬‬ ‫סימן ל'‪ :‬תוספת קומות לבניין מגורים קיים )מגורים(‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(8‬‬ ‫‪ 3.8.‬לרבות מיתקן מעל המפלס של גג‬ ‫התוספת‪ .13‬על התקנת מעלון יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המעלון יותקן באישור המהנדס‪ .‬רק בשל‬ ‫הקמת התוספת עליו אם נתקיימו בו כל אלה‪:‬‬ ‫)א( אין בתוספת יותר מקומה אחת‪ .3‬על הקמת תוספת בנייה של קומה אחת מעל מפלס הגג בבניין קיים‪ .8.‬תנאיו ואגרות(‪ .00.9‬ו–‪.‬‬ ‫פרשנות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(8‬‬ ‫‪) 3.00.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תנאים נוספים‬ ‫להתקנת מעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. על אף האמור בפרט ‪ 3. לעניין זה‪" .‬כלל שטח הגג"‪ -‬לרבות שטח הגג המבונה במבנים‬ ‫ובמיתקנים שמותר להקימם לפי פרט ‪.‬ ‫‪20636‬קב‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪ 3.3.‬המיועדת‪ .‬לפי‬ ‫האמור בהיתר‪ .2.29.7.2‬א( שום דבר בסימן זה לא יתפרש כאילו בא להתיר בניית תוספת בסטייה מהוראות‬ ‫תכנית או מהוראות אחרות בתקנות אלה והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת‪.‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לא יראו את הבניין כבניין גבוה או כבניין רב–קומות‪ .3.30.‬לפי העניין‪ . הגישה תתאפשר באמצעות‬ ‫מדרגות מחדר המדרגות הקיים.7‬עד ‪ 3.7.7.29.7.‬אם הוא נמנה עם המיתקנים שניתן להקים מעל המפלס של גג‬ ‫בבניין גבוה או בניין רב–קומות לפי סעיף ‪.

‬התקנת‬ ‫מעלית וגנרטורים וכל דבר אחר שיש בו כדי להבטיח בפני סכנת אש או להקל‬ ‫על כיבוי שרפות.‬בצד הפונה לפנים הדירה יותקן מתז‬ ‫אחד.91‬ומעל הדלת‪ .7.‬לא יראו את הבניין כבניין גבוה‪.1‬חלק ‪ 2‬וחלק ‪ .2009‬‬ ‫‪-177-‬‬ .81‬‬ ‫)‪ (3‬רבע לפחות משטח גג הבניין שמעל התוספת יישאר פנוי ממבנים‬ ‫ומיתקנים ויהיה רציף עם גישה מדלת היציאה מחדר המדרגות.‬פתחי עשן‪ . הגישה תתאפשר באמצעות מדרגות מחדר‬ ‫המדרגות הקיים.‬אם הם נמנים עם המיתקנים‬ ‫שניתן להקים מעל המפלס של גג בבניין גבוה לפי פרט ‪.3‬העתק התקן מצוי במכון‬ ‫התקנים הישראלי.‬יהיה בנפרד ממערכת מי‬ ‫השתיה‪ .‬למגורים בלבד )בפרט זה ‪ -‬התוספת(‪ .‬‬ ‫לפי האמור בהיתר‪ .‬ ‫)‪ (5‬ברוחב המדרגות והפרוזדורים יתקיימו דרישות סימן כ"ט.2‬‬ ‫‪20636‬קב‪1/‬‬ ‫‪1.‬לרבות הכניסה לדירה קיימת‪ .‬לרבות דלת כניסה לדירה קיימת יתקיימו‬ ‫דרישות פרט ‪ . לכל עניין אחר ינהגו בבניין כפי שנוהגים בבניין רב–קומות‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬על אף האמור בפסקה ‪ .7.‬ ‫)‪ (4‬תובטח גישה חופשית ובלא הפרעה לחלק הבלתי מבונה שבגג הבניין‬ ‫לכל מי שמחזיק בחלק של הבניין.00.1‬בבניית תוספת לבניין ‪ -‬בתנאים המפורטים בה‪.‬המיועדת‪.‬ ‫)‪ (7‬בבניין יותקנו ברז דחיסה וצנרת מים שיתקיימו בהם תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( ברז הדחיסה למערכת מים שאינם מי שתיה‪ .‬ ‫)‪ (6‬הכניסה לכל דירה בבניין‪ .30.‬ ‫)‪ (2‬מעל לגג התוספת יותרו מיתקנים טכניים‪ .‬‬ ‫תוספת של יותר‬ ‫מקומה אחת מעל‬ ‫בניין קיים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(8‬‬ ‫‪ 3.‬תעמוד באחד‬ ‫מתנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( דלת הכניסה לדירה תהיה דלת עשן ויתקיימו בה דרישות התקן‬ ‫הגרמני ‪ DIN 18095‬חלק ‪ .‬לא יעלה על ‪ 19‬מטר.4‬בהקמת תוספת בנייה של יותר מקומה אחת מעל מפלס הגג בבניין קיים‪ .(2)2.‬ ‫)ב( בדלת כניסה לדירה‪ .‬יחולו על הבניין כולו‬ ‫הוראות חלק ז' בנוגע לבניין גבוה לעניין חדר מדרגות מוגן‪ .‬‬ ‫שיש בה כדי להעלות את גובה המפלס של רצפת הכניסה לדירה העליונה של‬ ‫הבניין מעל מפלס הכניסה הקובעת ליותר מ– ‪ 29‬מטרים‪ .‬ ‫)ב( צנרת מערכת אספקת המים כאמור בפסקה )א( תהיה בקוטר מינימלי‬ ‫של "‪.8.‬‬ ‫רק בשל הקמת התוספת עליו אם התקיימו בו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבין מפלס הכניסה לדירה‬ ‫שתיבנה בקומה הגבוהה ביותר‪ .‬וכנדרש בהל"ת.

‬ ‫)‪ (16‬מסתורי הכביסה בכל הבניין יהיו מחומרים לא דליקים‪.‬ ‫)‪ (9‬מעברי פירים וצנרת ייאטמו נגד אש ליצור הפרדת אש בין הקומות.1‬אולם ספורט" ‪ -‬בניין הנועד לשמש בעיקרו‪ .‬הצנרת כאמור בפסקה )ב( תספק מים למתזים.‬ותאורת חירום לפי סימנים כ' וכ"א בפרק ח'.‬שגודלו לא יפחת‬ ‫מ–‪ 2%‬משטח המבואה‪ .‬ ‫)‪ (14‬בבניין שבו חניון תת–קרקעי או מחסנים במרתף‪ .‬יהיה קיר עמיד אש למשך ‪ 60‬דקות לפחות.7.‬ולצנרת ומוני גז‪ .‬ ‫)‪ (12‬תותקן עמדת כיבוי אש בקומת הכניסה ובקומות החדשות.‬בכיוון המילוט.2‬‬ ‫)‪ (13‬דלת הכניסה הראשית במבואת הכניסה לבניין תהיה ברוחב שיאפשר‬ ‫מעבר נקי של ‪ 0. בקומות‬ ‫הקיימות יותקן ברז עם מחבר מהיר )שטורץ( בקוטר "‪.‬ ‫)‪ (15‬בשטחים המשותפים בכל הבניין‪ .‬לרבות‬ ‫יציע הקהל.‬יהיו מחומר לא דליק.‬המצויים‬ ‫במבואות הקומתיות ובקומות הקרקע‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (8‬הארונות הטכניים לחשמל‪ .‬ ‫‪20636‬קב‪2/‬‬ ‫‪1.‬לצנרת מים‪ .2009‬‬ ‫‪-178-‬‬ .‬יופרד חדר המדרגות‬ ‫מאזור החניה והמחסנים על ידי דלתות אש.‬למופעי ספורט‪ .‬יותקנו‬ ‫שלטי הכוונה‪ .90‬מטר ותיפתח כלפי חוץ‪ .‬‬ ‫בשטח ‪ 0.‬ ‫)‪ (10‬בחדר המדרגות המוביל אל התוספת יהיו שני פתחים בקירות מנוגדים‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ג( צנרת כאמור בפסקה )א( תספק מים לעמדות כיבוי אש ולברז עם‬ ‫מחבר מהיר )שטורץ(.‬ ‫)‪ (11‬במבואת קומת הכניסה ייבנה פתח שחרור עשן קבוע‪ .‬ ‫)ד( אם הותקנו מתזים‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ט'‪ :‬התקהלות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות )התקהלות(‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪" 3.1596‬מערכות מתזים‪ :‬התקנה ‪.‬או אוורור על ידי מערכות מכניות העומד בדרישות סימן‬ ‫א' לפרק ה' והמספק שש החלפות אוויר בשעה לפחות.‬ ‫)ה( על אף האמור בתקן ישראלי ת"י ‪ . בגב הארונות‬ ‫הטכניים הפונים לדירות מגורים‪ .9.‬לפינוי עשן מהמדרגות בגג הבניין.1.3‬‬ ‫לא תחול כל הגבלה על מספר המתזים שמותר לחבר לצנרת המים לפי‬ ‫פסקה )ד(.‬כולו או חלקו‪ .‬לרבות בחדר מכונות המעלית‪ .8‬מטר מרובע כל אחד‪ .

‬תפאורה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫"ביתן תצוגה" ‪ -‬חלל או מבנה המשמש לתצוגה של מוצרים או של שירותים‪ .‬ ‫במה ‪ -‬תרשים ‪ 3.9.9.‬תחום בקירות‬ ‫או בפרגודים ויכול להיות מקורה.‬להשמעת מוסיקה ולהרצאות‪ .1.1.‬ ‫"במה" )‪ .‬והיכול לכלול‬ ‫מסך‪ .7.1‬א'‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20636‬קב‪3/‬‬ ‫‪1.‬צוגים ואפקטים תצוגתיים אחרים )כמתואר בתרשים ‪3.2009‬‬ ‫‪-179-‬‬ .1‬א'(.(Stage‬אזור מוגדר המשמש למופעים‪ .

1‬ג' ו–‪ 3.9.‬ ‫תרשים ‪ 3.1.9.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1‬ב'(.1‬ד'(.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"במה משולבת" )‪ .1.1‬ד'‬ ‫‪20636‬קג‬ ‫‪1.1.4.‬תנאיו ואגרות(‪ .1‬ג'‬ ‫תרשים ‪ 3.9.9.1.9.(Stage Legitimate‬במה הכוללת מגדל במה שהפרש הגובה בין רצפת‬ ‫הבמה ותחתית תקרת מגדל הבמה גדול מ–‪ 15‬מטר )כמתואר בתרשים ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-180-‬‬ .1.‬ ‫במה משולבת ‪ -‬תרשים ‪ 3.1.9.1‬ב'‬ ‫"גישה למעבר" ‪ -‬תחילתה של גישה למוצא בטוח עד חיבורה למעבר )כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.

1‬א( בבניין‪ .‬ ‫"משטח מוגבה זמני" )‪ .38.‬ ‫"מיתקן ספורט" ‪ -‬אולם ספורט או מגרש ספורט.‬ניהול‪ .6‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬כללי )התקהלות(‬ ‫תחולה וסייג‬ ‫לתחולה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.7‬א' ו–‪ 3.‬בתוך בניין או מחוץ לבניין‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫"גלריה טכנית" ‪ -‬משטח אופקי או משופע המשמש להתקנה או לתחזוקה של מיתקנים וציוד‬ ‫טכני לרבות מסכים‪ .‬להשמעת מוסיקה ולהרצאות‪.‬ ‫"קיר קדמת הבמה" )‪ .9.‬‬ ‫כגון‪ .9.‬סערה‪ .2.38.‬רחוב‪ .‬צוגים‪ .‬שמורת טבע‬ ‫וחוף הים.‬התנהגות הקהל‪.‬ ‫"מגרש ספורט" ‪ -‬משטח פתוח או מקורה בחלקו‪ .‬פארק‪ .‬ ‫"התקהלות בלא מושבים‪ .9.‬גן לאומי‪ .‬שקיבלו רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים‪.1‬א' ו–‪ 3.‬ ‫"סקר בטיחות" ‪ -‬סקר הבודק את התאמת מרכיבי הבניין והמילוט השונים לדרישות‬ ‫המפורטות בחלק זה‪ .‬גן ציבורי‪ .‬‬ ‫סביבת הבניין וגורמים נוספים שיש בהם כדי להשפיע על בטיחות האנשים.‬מדרכה‪ .‬בלא כיסאות או מושבים עם אפשרות‬ ‫לעמידה או לישיבה על הקרקע או על הרצפה.‬מקורה או‬ ‫שאינו מקורה‪ .7‬ב'(.‬קריסה‪ .9.‬תאורה ומערכות להגברת קול.‬המשורת על ידי דרכי מוצא שאינן מאפשרות הצטברות עשן )להלן ‪-‬‬ ‫מהתמ"ע(.‬ ‫"מקום התקהלות מוגן עשן" ‪ -‬מקום התקהלות‪ .‬‬ ‫התשכ"ח‪ .38.‬תוך התייחסות לשריפה‪ .‬המשמש בעיקרו למופעי ספורט ובו יציע‬ ‫או מיתקנים כיוצא בזה לשימושם של הצופים.(Platform‬משטח מוגבה המשמש למופעים‪ .16.‬‬ ‫המהווה חלק בלתי נפרד מחלל של אולם ואינו כולל מסכים בין הקהל ומשטח ההצגה‬ ‫)כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬פסטיבל" ‪ -‬התקהלות‪ .‬או שאינם זמניים‪.(Temporary Platform‬משטח מוגבה המוקם למשך זמן שאינו‬ ‫עולה על ‪ 180‬ימים.(3.‬כיכר עירונית‪ .38.1968-‬בהם מתקיימים אירועי התקהלות זמניים‪ .‬ ‫‪20636‬קד‬ ‫‪1.‬ ‫"שטח משורת" ‪ -‬אזור ישיבה המוגדר לצורך חישוב רוחב המעברים המשרתים אותו )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪.‬‬ ‫)ב( דרישות פרק זה לא יחולו על ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מקומות בשטח פתוח‪ .2009‬‬ ‫‪-181-‬‬ .1‬ב'(.4.‬ ‫"משטח מוגבה" )‪ .9.‬בחלק מבניין או בחוץ הבניין שבתחום הנכס המשמש להתקהלות‬ ‫יתקיימו דרישות פרק זה‪ .(Proscenium wall‬הקיר שבין חלל המושבים לחלל הבמה או לחלל‬ ‫במה משולבת )כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬וככל שלא נאמר אחרת בפרק זה יתקיימו גם הדרישות‬ ‫המפורטות בפרקים א' עד ז'‪.

‬ ‫)ד( מערכות נתיב מסילות קבוע להסעת המונים‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התחום בשלושה צדדים במים והמשמש לבידור.‬ ‫)‪ (19‬אולם ספורט‪ .‬ ‫)‪ (14‬אולם ריקודים.2‬מקומות להתקהלות אפשר שיכללו את אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אולם רב–תכליתי.‬ ‫)‪ (11‬ספריה.‬ ‫)‪ (3‬אודיטוריום.‬ ‫)‪ (21‬אולם כדורת )באולינג(.‬ ‫)‪ (9‬מוזאון.‬ ‫)‪ (17‬בנה שעשועים מיוחד כגון לונה פארק או קרקס קבוע או זמני.‬‬ ‫מקומות להתקהלות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬משרדים ותעשיה.‬ ‫)‪ (12‬קולנוע.‬ ‫)‪ (8‬בתי תפילה.‬משרדים‪ .‬ ‫)‪ (13‬תאטרון.‬ ‫)‪ (7‬אולם בית המשפט.‬ ‫)‪ (18‬מזח ימי‪ .‬ ‫)‪ (2‬אולם אסיפות.9.‬בית‬ ‫מלון‪ .2.‬ ‫)‪ (16‬מסעדה.2009‬‬ ‫‪-182-‬‬ .‬מסחר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬חלקי בניין אלה‪:‬‬ ‫)א( אולם או אזור המתנה בבניין המשמש למגורים‪ .‬ ‫)‪ (5‬חדר הרצאות.‬ ‫)‪ (10‬אולם תערוכות.‬ ‫)‪ (20‬אצטדיון.4.‬ ‫)‪ (4‬מועדון חברים.‬ ‫)‪ (15‬פאב.‬חינוך‪ .‬מגרש ספורט ומיתקן ספורט.‬ ‫)‪ (22‬אולם סנוקר.‬ ‫‪20636‬קה‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (23‬זירת החלקה על קרח.‬ ‫)ב( אולם המתנה בבנק או בסניף דואר.‬ ‫)‪ (6‬חדר ישיבות.‬ ‫)ג( מעבר ציבורי משותף בקניון.

9.‬בחדר או בחלק מבניין‪ .‬‬ ‫‪20636‬קו‬ ‫‪1.‬‬ ‫שימוש בעבור‬ ‫פחות מ– ‪ 50‬איש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬מיקום קומתי ותפוסה )התקהלות(‬ ‫עמידות אש של‬ ‫שלד הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.‬מסוף‬ ‫אווירי ומסוף ימי‪.4.‬שתפוסתו פחות מ–‪ 50‬איש והשימוש‬ ‫בו משרת את השימוש העיקרי בבניין‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬שימוש מעורב )התקהלות(‬ ‫שימוש מעורב‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.1‬א( מותר שחלק מבניין המשמש להתקהלות הנמצא בבניין בעל שימוש עיקרי אחר‪.9.‬ ‫)‪ (25‬רציף המתנה לתחבורה ציבורית‪ .6‬שלהלן‪.‬‬ ‫מיקום קומתי‬ ‫ותפוסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4‬דרישות לגבי חלק מבנין המכיל חומרים מסוכנים יהיו כמפורט בחלק ב'‪.‬‬ ‫מיון חומ"ס‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.2‬המיקום הקומתי והתפוסה של חלק מבניין או בניין המשמשים להתקהלות יעמדו‬ ‫בדרישות טבלה ‪ 3.‬אולם המתנה להסעה המונית‪ .1‬עמידות האש של שלד בניין המשמש להתקהלות או של בניין שחלק ממנו משמש‬ ‫להתקהלות תהיה לפי הדרישות המפורטות בסימן ב' לפרק ג'‪.‬בתנאי שבמוצא הבטוח יתקיימו‬ ‫הדרישות בעבור השימוש להתקהלות ועבור השימוש העיקרי‪.2.‬למעט‬ ‫מקרים שבהם רשות הכבאות קבעה כי פעילות בו–זמנית כזו אינה אפשרית‪.‬יחולו הוראות פרק ב' ובהתאם לשימוש העיקרי‬ ‫בבניין‪.‬ ‫מיקומו של המיתקן ומידותיו ייקבעו בהתייעצות עם מפקד המרחב של המשטרה‪.9.‬‬ ‫ישורת על ידי מוצא בטוח המשרת את השימוש העיקרי‪ .2.‬‬ ‫מיתקן לחפצים‬ ‫חשודים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.4.2‬על אף האמור בפרק זה‪ .4.‬‬ ‫)ב( במוצא בטוח יתקיימו דרישות השימוש ל"התקהלות" והשימוש העיקרי בו–זמנית‪ .3.2009‬‬ ‫‪-183-‬‬ .9.3‬במקום להתקהלות או בסמוך לו יותקן מיתקן לקליטת חפצים החשודים כמסוכנים.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (24‬אולם לוויות.3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬עמידות אש של שלד הבניין‪ .9.

1 III-222‬‬ ‫‪II-111‬‬ ‫‪5 .4‬הדרישות המפורטות בטבלה ‪ 3.3 .4.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫שלד הגג של‬ ‫אצטדיון או מיתקן‬ ‫ספורט פתוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5‬דרישות טבלה ‪ 3.4.4.1‬תחול הערה ‪4‬‬ ‫‪I-332‬‬ ‫‪5 .3 .1‬כל התקהלות‬ ‫‪I-442‬‬ ‫‪ 5 .‬ ‫טבלה ‪ .000 300‬איש‬ ‫תחול הערה ‪ 4‬תחול הערה ‪ 4‬ותחול הערה ‪4‬‬ ‫אסור‬ ‫כל התקהלות‬ ‫תחול הערה‬ ‫‪ 4‬ולא יותר‬ ‫ממפלס אחד‬ ‫מתחת למפלס‬ ‫הכניסה‬ ‫כל התקהלות‬ ‫אם התפוסה‬ ‫גדולה מ–‪300‬‬ ‫תחול הערה ‪4‬‬ ‫כל התקהלות כל התקהלות התקהלות‬ ‫אם התפוסה אם התפוסה לתפוסה עד‬ ‫גדולה מ–‪ 300‬גדולה מ–‪ 1.4‬‬ ‫כל התקהלות‬ ‫תחול הערה‬ ‫‪ 4‬ולא יותר‬ ‫ממפלס אחד‬ ‫מתחת למפלס‬ ‫הכניסה‬ ‫כל התקהלות‬ ‫אם התפוסה‬ ‫גדולה מ–‪300‬‬ ‫תחול הערה ‪4‬‬ ‫כל התקהלות כל התקהלות התקהלות‬ ‫אם התפוסה אם התפוסה לתפוסה עד‬ ‫גדולה מ–‪ 300‬גדולה מ–‪ 1.000 300‬איש‬ ‫תחול הערה ‪ 4‬תחול הערה ‪ 4‬ותחול הערה ‪4‬‬ ‫אסור‬ ‫‪20636‬קז‬ ‫‪1.4.6‬אינן חלות על יציע קהל הבנוי מחומרים לא דליקים הממוקם‬ ‫בתוך בנין‪ .‬ובלבד שבשלד הבנין מתקיימות דרישות סימן זה.2 .‬כאשר שלד היציע הוא ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מסוג ‪ I‬או ‪.9.3‬שלד של גג מעל מושבים באצטדיונים ומיתקני ספורט פתוחים‪ .9.6‬מיקום קומתי ותפוסה על פי סוג שלד הבניין‬ ‫הערות‬ ‫סוג שלד החלות על מתחת לקומת‬ ‫הכניסה‬ ‫טבלה זו‬ ‫הבניין‬ ‫‪ 5 .‬יהיה עשוי חומרים לא דליקים על פי ת"י ‪.3.2 .755‬‬ ‫יציע קהל‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.9.2 III-211‬‬ ‫‪5 IV-2HH‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪V-111‬‬ ‫מספר הקומות מעל קומת הכניסה הקובעת לבניין‬ ‫‪ 4‬או יותר‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קומת הכניסה‬ ‫כל התקהלות כל התקהלות כל התקהלות כל התקהלות כל התקהלות‬ ‫אם התפוסה‬ ‫גדולה מ–‪300‬‬ ‫תחול הערה ‪.II‬‬ ‫)‪ (2‬מסוג ‪ III‬או ‪ IV‬או ‪ V‬ושמתקיימות בו דרישות סימן מ"א‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .3 .3 .‬‬ ‫יציע קהל הבנוי‬ ‫מחומרים בלתי‬ ‫דליקים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬‬ ‫‪5 .4.2009‬‬ ‫‪-184-‬‬ .‬תנאיו ואגרות(‪ .4.2 .9.‬העומדים בדרישות‬ ‫סימן ל"ז‪ .9.6‬אינן חלות על יציע קהל לא מקורה או על יציע‬ ‫קהל מקורה שמתקיימות בו דרישות סימן ל"ז‪ .4.2 .

000‬שהתפוסה‬ ‫תחול הערה ‪ 4‬היא עד ‪300‬‬ ‫איש‬ ‫תחול הערה ‪4‬‬ ‫אסור‬ ‫אסור‬ ‫אסור‬ ‫‪III-200‬‬ ‫‪V-000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫התקהלות‬ ‫לתפוסה עד‬ ‫‪ 1.6‬אפשר שהחיבור בין הרכיב האופקי והרכיב האנכי של הרצפה המדורגת‪ .4.000‬איש‬ ‫תחול הערה‬ ‫‪ 4‬ולא יותר‬ ‫ממפלס אחד‬ ‫מתחת למפלס‬ ‫הכניסה‬ ‫התקהלות‬ ‫לתפוסה עד‬ ‫‪ 300‬איש‬ ‫תחול הערה ‪4‬‬ ‫אסור‬ ‫אסור‬ ‫אסור‬ ‫התקהלות‬ ‫לתפוסה עד‬ ‫‪ 1.2009‬‬ ‫‪-185-‬‬ .000‬איש‬ ‫תחול הערה‬ ‫‪ 4‬ולא יותר‬ ‫ממפלס אחד‬ ‫מתחת למפלס‬ ‫הכניסה‬ ‫כל התקהלות התקהלות‬ ‫ובתנאי‬ ‫אם התפוסה‬ ‫גדולה מ–‪ 1.4.‬‬ ‫רכיבים אופקיים ואנכיים של רצפה מדורגת המשמשת יציע ובסיס למושבים‪ .‬יהיו בעלי‬ ‫)‪(2‬‬ ‫עמידות אש למשך ‪ 60‬דקות לפחות.‬ ‫‪20636‬קח‬ ‫‪1.‬ ‫בעבור סוג שלד ‪ I‬או ‪ .‬ ‫)ב( כל קומה מתחת לקומה שבה נמצאת ההתקהלות.‬‬ ‫בתנאי שהקומות המפורטות להלן מוגנות על ידי מערכת מתזים‪:‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)א( כל הקומה שבה נמצאת ההתקהלות.II‬מותר שחלק עמוד הנמצא ‪ 6‬מטרים לפחות מעל הרצפה שמתחתיו‪ .‬קורות וגג )‪ .‬‬ ‫אם בבניינים‪ .‬לרבות אגדים‪ .3.4.(deck‬מותר ששלד הגג לא יהיה עמיד אש כנדרש בטבלה.II‬אם כל רכיב של שלד הגג נמצא ‪ 6‬מטרים לפחות מעל הרצפה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫שמתחתיו‪ .‬לא יהיה‬ ‫עמיד אש כנדרש בטבלה‪.‬לרבות אצטדיונים‪ .‬אפשר שרכיבי שלד הבניין החשופים‬ ‫אל החוץ לא יהיו עמידי אש‪ .‬לא יהיה‬ ‫עמיד אש‪ . ברכיבי המבנה התומכים ברצפה זו יתקיימו דרישות עמידות האש‬ ‫שבטבלה ‪ .‬בתנאי שיוגש ניתוח הנדסי המכיל תרחישי אירועים הכוללים אש ועשן‪.‬בתנאי שרצפה מדורגת זו אינה מהווה חלק מהפרדת האש של חומרים ברמת סיכון גבוהה‬ ‫ובתנאי שהבניין בנוי ומופעל בהתאם לדרישות בעבור מהטמ"ע על פי סימן ל"ז‪.‬‬ ‫המוכיח שהנזק הצפוי לשלד הבנין ממטען האש אינו עלול לגרום לקריסה או לעיוות המסכן את‬ ‫בטיחות המשתמשים בבניין‪.9.‫תכנון ובניה‬ ‫סוג שלד‬ ‫הבניין‬ ‫הערות‬ ‫החלות על‬ ‫טבלה זו‬ ‫מספר הקומות מעל קומת הכניסה הקובעת לבניין‬ ‫מתחת לקומת‬ ‫הכניסה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 4‬או יותר‬ ‫קומת הכניסה‬ ‫‪III-000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫התקהלות‬ ‫לתפוסה עד‬ ‫‪ 1.9.‬או מושבים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫מקובעים בעלי קירוי חלקי שאינו מאפשר הצטברות חום ועשן‪ .‬קיימים מושבים מקובעים מתחת לכיפת השמים‪ .000‬איש‬ ‫תחול הערה ‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות לטבלה ‪:3.6‬‬ ‫בעבור סוג שלד ‪ I‬או ‪ .

3.5.1.20‬תהיה אפשרות לפותחה ליציאה‪ .9.5.3‬בכל דלת הנדרשת בדרך מוצא‪ .25‬‬ ‫‪20636‬קט‬ ‫‪1.2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ג( במקרה שבו ההתקהלות נמצאת מתחת לקומת הכניסה הקובעת לבניין‪ :‬הקומה שנמצאת‬ ‫בה ההתקהלות‪ .5.2.3.9.9.5.‬בלא‬ ‫צורך במפתח או באמצעי בקרה אחר‪.2‬במקומות המשמשים להתקהלות‪ .5‬בדרכי מוצא בבניין‪ .2.19‬‬ ‫דלתות מבוקרות‬ ‫כניסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4‬בבניין‪ .‬בתנאי שיתקיימו בהן הדרישות‬ ‫שבפרט ‪.‬‬ ‫מותר להתקין מנגנון טריקה )לשונית( או נעילה‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .6‬אפשר להתקין בדרכי מוצא דלתות מסתובבות‪ .21‬‬ ‫דלתות מעוכבות‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫דלתות מסתובבות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬דלתות )התקהלות(‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬בכל סוג של התקהלות‪ .‬‬ ‫דלתות או סורגים‬ ‫בהזזה אופקית או‬ ‫אנכית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫בבניין המשמש להתקהלות או בבנין שחלק ממנו משמש להתקהלות יתקיימו גם הדרישות‬ ‫)‪(5‬‬ ‫לגילוי ולכיבוי אש המפורטות בפרק ד'‪.2.‬מחדר או מחלק מבניין שתפוסתו ‪ 100‬איש או יותר‪.‬שהותקנה בהן דלת‬ ‫מבוקרת כניסה שמתקיימים בה דרישות פרט ‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .9.24‬‬ ‫מעצור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2009‬‬ ‫‪-186-‬‬ .‬או בחלק מבניין המשמש להתקהלות‪ .1.‬מותר להתקין מעצור שיתקיימו בו דרישות‬ ‫פרט ‪.‬בתנאי שיהיה ניתן לפותחה על ידי ידית‬ ‫בהלה כנדרש בפרט ‪.‬אין להתקין בדרכי מוצא דלתות‬ ‫מעוכבות יציאה כאמור בפרט ‪.5.‬‬ ‫מנגנוני בהלה‬ ‫ופרזול דלתות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.2.‬אפשר להשתמש בדלתות או בסורגים בהזזה אופקית או אנכית‪.9.9.‬‬ ‫בתנאי שיעמדו בדרישות פרט ‪)3.‬כל קומה המקשרת אותה לקומת הכניסה הקובעת לבניין‪ .7‬בדרכי מוצא‪ .3.9.‬בכניסות או ביציאות הראשיות המשרתות את חלק‬ ‫הבניין שנועד להתקהלות‪ .‬וקומת הכניסה‬ ‫הקובעת לבניין‪.5.1.2.5.1.1.1.3.1‬בדלתות יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן א' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.4.6‬ב(‪.‬או בחלק מבניין המשמש להתקהלות‪ .

3.2.7‬לגבי מדרגות המובילות מן האולם אל משטח מוגבה‪ .5‬אין להשתמש במדרגות עם שלח מתחלף‪.7.2009‬‬ ‫‪-187-‬‬ .2‬א( פרט ‪) 3.‬מגלריית שירות לתאורה או לציוד אחר או במשטחי הליכה‬ ‫המשרתים צוגים וציוד אחר לבמה‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫חדר מדרגות מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬חדר מדרגות מוגן )התקהלות(‬ ‫‪ 3.9.6.‬מותר להשתמש במדרגות לולייניות שמתקיימות בהן‬ ‫הדרישות שבפרט ‪.8‬‬ ‫מדרגות אל משטח‬ ‫מוגבה‪ .9.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬מדרגות )התקהלות(‬ ‫מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.6.‬במה ובמה משולבת יחולו גם‬ ‫הדרישות המפורטות שבסימן ל"ח‪.9.‬מותר להשתמש בשלחי מדרגות ובמשטחים אופקיים‬ ‫)"פודסטים"( העשויים מתכת מחוררת או סורגי מתכת‪.‬‬ ‫כמות מדרגות‬ ‫במהלך‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ב( פרט ‪) 3.21‬‬ ‫מדרגות שלח‬ ‫מתחלף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3‬בדרכי מוצא מכבש טכני‪ .3.6‬לגבי מדרגות המשרתות יציע נייד או מתקפל לא תחול הדרישה שבפרט ‪.9.2.6‬א( לא יחול לגבי מעבר מדורג ביציע הקהל או בטריבונה‪.9.6.2.‬‬ ‫משטח ההליכה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.9.‬במה ובמה‬ ‫משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.6.2.2.‬‬ ‫מדרגות לולייניות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.6‬א( יחול לגבי מהלכי מדרגות במוצא בטוח ובפרוזדור בלבד‪.6.1‬בחדר מדרגות מוגן יתקיימו הדרישות שבסימן ג' לפרק ב'‪.9.‬‬ ‫‪20636‬קי‬ ‫‪1.6.4‬בדרכי מוצא מגלריה טכנית‪ .6.1‬במדרגות יתקיימו הדרישות שבסימן ב' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.9.‬‬ ‫מדרגות ביציע נייד‬ ‫או מתקפל‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.

1‬ביציאה יתקיימו הדרישות שבסימן ט' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.1‬בגג מוגן יתקיימו הדרישות שבסימן ח' לפרק ב'‪.9.10.1‬במוצא אופקי יתקיימו הדרישות שבסימן ה' לפרק ב'‪.1‬במדרגות חיצוניות יתקיימו הדרישות שבסימן ד' לפרק ב'‪.11.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .9.13.‬‬ ‫סימן ט'‪ :‬מוצא אופקי )התקהלות(‬ ‫‪ 3.9.‬‬ ‫סימן י'‪ :‬פרוזדור מוגן )התקהלות(‬ ‫‪ 3.9.4.9.‬‬ ‫סימן י"א‪ :‬פרוזדור פתוח מוגן )התקהלות(‬ ‫‪ 3.2009‬‬ ‫‪-188-‬‬ .1‬בפרוזדור פתוח מוגן יתקיימו הדרישות שבסימן ז' לפרק ב'‪.12.9.‬‬ ‫סימן י"ג‪ :‬יציאה )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מדרגות חיצוניות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מוצא אופקי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרוזדור מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרוזדור פתוח מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫גג מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ח'‪ :‬חדר מדרגות חיצוני )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬קיא‬ ‫‪1.8.‬‬ ‫סימן י"ב‪ :‬גג מוגן )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .1‬בפרוזדור מוגן יתקיימו הדרישות שבסימן ו' לפרק ב'‪.9.

2.3‬א'(.‬או שיהיו מרוחקות מן הבניין ב–‪ 3‬מטרים לפחות )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ 3.13.3‬ג'(‬ ‫‪20636‬קיב‬ ‫‪1.13.4.‬אך לא קטן מ–‪ 1.13.3‬א'‬ ‫)‪ (3‬מדרגות חוץ הנדרשות כחלק מדרך מוצא והמובילות מרחבת הכניסה‬ ‫אל מפלס הקרקע יוגנו מפני אש כנדרש בפרט ‪) 3.9.13.3‬אם כניסה ראשית לבניין או לחלק מבניין המשמש להתקהלות היא דרך רחבת‬ ‫כניסה חיצונית‪ .13.3‬א'(.‬ ‫תרשים ‪ 3.9.5‬מטר )כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.2009‬‬ ‫‪-189-‬‬ .9.‬אפשר שמפלס רחבת‬ ‫הכניסה ייחשב מפלס קומת הכניסה לצורך קביעת המיקום הקומתי של ההתקהלות כמפורט‬ ‫בטבלה ‪ .13.‬ורחבת הכניסה מוגבהת או מונמכת ממפלס הקרקע‪ .2‬מפלס היציאה מן הבניין יהיה מפלס הכניסה הראשית לבניין‪.3‬כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬עומק רחבת הכניסה הנמדד בניצב לחזית הבניין לא יהיה קטן מהרוחב‬ ‫הכולל של כל היציאות הנדרשות הנפתחות אל רחבת הכניסה ולא פחות מ–‪3‬‬ ‫מטרים )כמתואר בתרשים ‪ 3.4.13.6‬ובלבד שברחבת הכניסה יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחב רחבת הכניסה‪ .3.3‬ב'(‪ .‬יהיה כרוחב הכולל‬ ‫של פתחי היציאה המובילים אליה‪ .‬‬ ‫רחבת כניסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.9.9.9.‬הנמדד במקביל לחזית הבניין‪ .9.‫תכנון ובניה‬ ‫מפלס יציאה מן‬ ‫הבנין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .13.2009‬‬ ‫‪-190-‬‬ .3‬ג'‬ ‫‪20636‬קיג‬ ‫‪1.9.9.3‬ב'‬ ‫תרשים ‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .4.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.13.

‬יסופקו יציאות ברוחב כולל‬ ‫של ‪ 50%‬לפחות מן הרוחב הנדרש מאותו חלק בניין.13.13.9.4‬א'‬ ‫)ב( לכל חלק מבנין המשמש להתקהלות תהיה כניסה ראשית )להלן ‪ -‬כניסה ב'(‪.‬אולם בעבור תפוסה של הופעה חיה בבר או באולם‬ ‫ריקודים וכו' רוחבה של יציאה ב' יספיק בעבור שני שלישים לפחות מהתפוסה הכוללת של‬ ‫ההתקהלות מאותו חלק של הבניין‪.‬‬ ‫)ו( במפלס יציאה ב' יתקיימו אחד מן התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הוא יהיה במפלס הכניסה הקובעת של הבניין.13.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.4‬א( לכל בנין המשמש כולו או חלקו להתקהלות תהיה כניסה ראשית )להלן ‪-‬‬ ‫כניסה א'(‪ .5‬מכל חלק בנין המשמש להתקהלות‪ .‬‬ ‫יציאות נוספות‬ ‫מחלק בניין‬ ‫להתקהלות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫שתשמש גם יציאה ראשית מחלק הבנין המשמש להתקהלות )להלן ‪ -‬יציאה ב'( )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ 3.4.‬ ‫)‪ (3‬יציאה ב' תהווה חלק מגישה למוצא בטוח המוליכה אל מוצא בטוח‬ ‫המסתיים ישירות אל מחוץ לבנין ומשם לרחוב‪.14.‬‬ ‫)ה( אם יציאה א' משמשת מספר מפלסים המיועדים להתקהלות‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫כניסה ראשית‬ ‫המשמשת יציאה‬ ‫ראשית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬שתשמש גם יציאה ראשית מן הבנין ותמוקם במפלס הכניסה הקובעת לבניין‬ ‫)להלן ‪ -‬יציאה א'( )כמתואר בתרשים ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-191-‬‬ .9.‬‬ ‫)ד( במקום שבו יציאה ב' מובילה אל יציאה א' בלבד‪ . יציאות אלו ימוקמו לפי פרט ‪.‬גם רוחבה של יציאה א' יספיק‬ ‫בעבור לפחות מחצית התפוסה הכוללת של ההתקהלות‪.‬נוסף על יציאה ב'‪ .9.‬‬ ‫)ג( רוחבה של יציאה ב' יספיק בעבור לפחות מחצית התפוסה הכוללת של‬ ‫ההתקהלות מאותו חלק של הבניין‪ .9.13.‬ ‫)‪ (2‬הוא יחובר לחדר מדרגות או לכבש המוליכים אל מפלס כניסה א'.13.3.9.‬יהיה רחבה מספיק‬ ‫בעבור מחצית תפוסת ההתקהלות הכוללת בכל אחד מהמפלסים שהיא משרתת אותם‪.4‬א'(‪.1‬‬ ‫‪20636‬קיד‬ ‫‪1.2.4‬א'(‪.

9.2.6‬‬ ‫תרשים ‪3.7‬ג'(‪.6‬‬ ‫)ב( אפשר שהדלתות הנוספות כאמור בפרט משנה )א( לא ישמשו ככניסות לבניין‪.13.‬תנאיו ואגרות(‪ .13.9.‬אפשר שכניסה ב' לא‬ ‫תשמש כיציאה ב'‪.4‬ב( עד )ה(‪ .9.2009‬‬ ‫‪-192-‬‬ . 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫דלתות נוספות‬ ‫במבואה או‬ ‫במעבר הציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.‬‬ ‫)ג( סך הרוחבים של דלתות יציאה א' והדלתות הנוספות יהיה בהתאם לדרישה של‬ ‫מחצית לפחות מתפוסת ההתקהלות‪. היציאה מן המוצא הבטוח אל מחוץ לבניין תהיה לפי‬ ‫הדרישות של שני שליש לפחות מתפוסת ההתקהלות )כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.1‬בתנאי שהרוחב‬ ‫הכולל של דרכי המוצא‪ .6‬א( מקום שבו יציאה ב' היא דרך מבואה או מעבר ציבורי‪ .9.13.‬לא יפחת מ–‪ 100%‬הרוחב הכולל הנדרש ליציאות מחלק זה של‬ ‫הבניין‪.‬וקיימות דלתות נוספות‬ ‫מהמבואה או מהמעבר הציבורי אל חוץ הבניין מלבד דלתות יציאה א'‪ .4.13.‬‬ ‫‪20636‬קטו‬ ‫‪1.‬בתנאי שהמוצא הבטוח יסתיים ביציאה‬ ‫ישירה אל מחוץ לבניין.9.9.‬‬ ‫)ג( ביציאות מחלק זה של הבניין יתקיים אחד לפחות מן התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הן יובילו ישירות אל מחוץ לבניין )כמתואר בתרשים ‪ 3.‬שהכניסה אליו היא דרך מעבר ציבורי או אולם המתנה‪ .‬ ‫)‪ (2‬הן יובילו ישירות למוצא בטוח‪ .‬‬ ‫)ב( דלתות היציאה מחלק זה של הבניין ימוקמו לפי פרט ‪ .(3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ניתן לכלול בסך‬ ‫הרוחב הנדרש ליציאה את רוחב הדלתות הנוספות )כמתואר בתרשים ‪.‬בחלק מבניין המשמש להתקהלות‪ .‬כגון‬ ‫אולם קולנוע‪ .13.13.14.7‬א( על אף האמור בפרט ‪)3.‬‬ ‫יציאה ישירה‬ ‫למוצא בטוח או אל‬ ‫מחוץ לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.13.7‬א'(.7‬ב' ו–‪ 3.9.13.

13.2009‬‬ ‫‪-193-‬‬ .4.13.9.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.7‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.9.7‬ב'‬ ‫‪20636‬קטז‬ ‫‪1.

‬‬ ‫המשרת במה‪ .‬ימוקמו דרכי‬ ‫המוצא סביב היקף הבניין‪ .2011‬‬ ‫‪-194-‬‬ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.5%‬‬ ‫‪20636‬קיז‬ ‫‪1.9.9.9.‬מעבר משופע ביציע או חלק שאינו מיועד לשימוש הציבור‪ .12.13.13.‬‬ ‫בניין מרובה‬ ‫כניסות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.‬לא יחולו הדרישות בפרט ‪ 3.‬לא יעלה על‬ ‫‪.13.1.13.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ד‪ :‬כבש )התקהלות(‬ ‫כבש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬בתנאי שהרוחב הכולל של דרכי המוצא לא יפחת מ–‪ 100%‬הרוחב‬ ‫הכולל הנדרש ליציאות מן הבניין‪.‬ותנועה‬ ‫זו הרחיקה אותם מן הכניסה הראשית‪ .‬שבו ההתקהלות קשורה בתנועה מכוונת של אנשים‪ .‬כגון אצטדיון או תחנת‬ ‫המתנה להסעה המונית‪ .‬‬ ‫)ב( שיפועו של כבש המשמש חלק מדרך מוצא לא נגישה לאנשים עם מוגבלות‪.9‬על אף האמור בפרט ‪ 3.14.7‬ג'‬ ‫יציאה מבניין‬ ‫המשמש‬ ‫להתקהלות בתנועה‬ ‫מכוונת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .4‬אם דרישה זו איננה‬ ‫תורמת ליעילות סידורי היציאה מן הבניין או מחלק הבניין‪.1‬א( בכבש יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן י' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.13.4‬בבניין המשמש להתקהלות‪ .8‬בבניין כדוגמת מוזיאון‪ .9.‬אשר אין בו כניסה ראשית המשמשת יציאה ראשית‪ .9.

10‬‬ ‫רוחב מרכיבי דרך‬ ‫מוצא המשרתים‬ ‫אזור ישיבה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ייערך סקר בטיחות בהתאם לדרישות המפורטות‬ ‫בסימן ל"ו‪.‬‬ ‫סקר בטיחות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2‬באצטדיונים ובמיתקני ספורט פתוחים לא יהיה יציע לצפיה בעמידה‪.5‬א( הרוחב המינימלי של מרכיבי דרך המוצא‪ .16.5 × C‬‬ ‫‪0.000‬אנשים‪ .16.1‬באזור מחסה יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן י"א לפרק ב'‪.‬פתח או דלת‬ ‫מדרגות‬ ‫‪0.‬זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.9.2011‬‬ ‫‪-195-‬‬ .5‬שלהלן‪:‬‬ ‫טבלה ‪ .9.1‬התפוסה תהיה לפי דרישות סימן י"ב לפרק ב'‪ .‬‬ ‫)ב( לגבי התקהלות הכוללת מושבים מסודרים בשורות כדוגמת מושבים בתאטרון‬ ‫או מושבים ליד שולחנות שאינו מהתמ"ע יחולו הוראות סימן זה‪.‬יהיה בהתאם לטבלה ‪ 3.16.8 × B × A‬‬ ‫‪20636‬קיח‬ ‫‪1.9.‬המשרתים אזור ישיבה בשורות או‬ ‫במושבים ליד שולחנות‪ .3.16.1.9.‬זולת אם נאמר‬ ‫אחרת בסימן זה‪.38.3.16.5‬מקדמי רוחב‬ ‫הרוחב נטו )ס"מ( בעבור כל מושב משורת‬ ‫מעבר‪ .9.‬כבש‪ .9.‬או מקום שהתפוסה בו בחלק מבניין או מחוץ הבניין בגבולות הנכס‬ ‫משמשת לפסטיבל גדולה מ–‪ 1.9.9.‬‬ ‫רוחב דרכי מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫סימן ט"ז‪ :‬תפוסה וחישוב רוחב דרכי מוצא )התקהלות(‬ ‫תפוסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫אזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ט"ו‪ :‬אזור מחסה )התקהלות(‬ ‫‪ 3.16.‬‬ ‫)ד( לגבי דרך מוצא מגלריה טכנית תחול הדרישה שבפרט ‪.16.9.‬‬ ‫צפייה בעמידה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4‬א( רוחב דרכי מוצא יהיה לפי הדרישות שבסימן י"ב לפרק ב'‪ .15.‬יחולו הדרישות שבסימן ל"ז‪.‬‬ ‫)ג( לגבי אזור המוגדר כמהתמ"ע‪ .3‬מקום שהתפוסה בו בחלק מבניין או מחוץ הבניין בגבולות הנכס משמשת להתקהלות‬ ‫גדולה מ–‪ 3.000‬אנשים‪ .

‬יוכפל במקדם‬ ‫‪.‬‬ ‫יוכפל במקדם ‪. כלומר‪ .8‬ס"מ‪.B=1 :‬‬ ‫)‪ (4‬מדרגות שבהן המרחק למאחז יד גדול מ–‪ 75‬ס"מ )כשהוא נמדד‬ ‫אופקית( יוגדל רוחבו ב־‪ 25%‬מהרוחב המחושב.‬רוחב המדרגה יוכפל במקדם ‪ A‬כמבוטא‬ ‫בנוסחה‪:‬‬ ‫�����������������������‬ ‫����‬ ‫�������‬ ‫)‪ (3‬מדרגות עם מאחז יד הנמצא בתחום של ‪ 75‬ס"מ )מדוד אופקית(‪.8‬ס"מ‪ .25‬‬ ‫)‪ (5‬כבש בשיפוע עד ‪.A=1 :‬‬ ‫)‪ (2‬מדרגה שרומה גדול מ–‪ 17.16. כלומר‪.‬‬ ‫)ד( רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים יהיה לפי דרישות סימן י"ט‪.(Catchment Area‬אם קיימות כמה גישות למעבר או מספר‬ ‫מעברים מתלכדים‪ .9.‬‬ ‫)ז( רוחב המעבר המשרת אזור ישיבה ליד שולחנות יהיה גם לפי דרישות‬ ‫סימן כ"ג‪.C=1 :10%‬‬ ‫)‪ (6‬כבש ששיפועו גדול מ–‪ .6‬‬ ‫‪20636‬קיט‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( אופן חישוב הרוחב‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מדרגה שרומה אינו גדול מ–‪ 17.‬ ‫)‪ (2‬דלתות או פתחי היציאה מן האולם. חישוב רוחב מדרגות וכבשים מחוץ‬ ‫לתחומים אלה יבוצע לפי פרק ב'‪.‬המעבר המלכד יהיה לפי דרישות התפוסה של כל השטחים המשורתים‬ ‫)כמתואר בתרשים ‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫)ו( רוחב הגישה למעבר של ישיבה ליד שולחנות יהיה לפי דרישות סימן כ"ב‪.2011‬‬ ‫‪-196-‬‬ .9.6‬רוחב מעבר המשמש חלק מדרך מוצא יהיה לפי דרישות התפוסה המתקבלות‬ ‫מהשטח המשורת על ידו )‪ .10%‬יוגדל רוחבו ב–‪ 10%‬מהרוחב המחושב.‬‬ ‫רוחב מעבר ושטח‬ ‫משורת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ה( רוחב המעבר המשרת שורות מושבים יהיה גם לפי דרישות סימן כ'‪.16.C=1.1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .(3.10‬‬ ‫)ג( פרטי משנה )א( ו–)ב( חלים על ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מדרגות וכבשים בתחום אולם האירועים או המושבים.B=1.

‬המשמש לפסטיבל‪ .16.‬שאינו‬ ‫מקורה‪ .‬כמפורט בפרט ‪.9.16.7‬מעבר שיכול לאפשר מילוט בשני כיוונים‪ .‬רוחבו הנדרש יהיה אחיד‪.9.2011‬‬ ‫‪-197-‬‬ .‬‬ ‫רוחב פרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5‬בפרק ב'‪.2.2‬‬ ‫‪20636‬קכ‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ב( הדרישות שבסימן י"ג לפרק ב' לא יחולו לגבי אזור מגודר מחוץ לבניין‪ .3.3.1.9.17.12.16.9.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מספר דרכי מוצא‬ ‫מבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ז‪ :‬מספר דרכי מוצא מבניין )התקהלות(‬ ‫‪) 3.1‬א( מספר דרכי המוצא יהיה לפי דרישות סימן י"ג לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.17.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪.9.6‬‬ ‫רוחב אחיד למעבר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8‬רוחב הפרוזדור המשמש גישה למוצא בטוח יהיה לפי פרט ‪ 3.

אפשר ששתי דרכי מוצא אלה יעברו דרך‬ ‫הקומה או המפלס שנמצא מתחתיה או מעליה המשמש כמפלס העיקרי להתקהלות.‬תהיה‬ ‫דרך מוצא אחת לפחות.‬‬ ‫‪20636‬קכא‬ ‫‪1.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ח‪ :‬מיקום דרכי מוצא )התקהלות(‬ ‫מיקום דרכי מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬שאינו מקורה‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬מדרגות לולייניות או‬ ‫מדרגות שלח מתחלף‪.000‬אנשים יהיו ‪ 3‬דרכי מוצא לפחות.4.9.18. בעבור תפוסה‬ ‫גדולה מ–‪ 9.‬ ‫)‪ (4‬בדרכי המוצא יתקיימו דרישות המהלך המשותף‪.‬אפשר שתהיה דרך מוצא אחת בלבד‪ .4‬מגלריה טכנית‪ .‬ ‫)‪ (2‬בעבור חלק מהתפוסה שאינו עולה על ‪ 100‬אנשים אפשר להתקין דרכי‬ ‫מוצא כמפורט בפרט משנה )ב(. בדרכי‬ ‫המוצא יתקיימו דרישות המהלך המשותף כמפורט בסימן ט"ו לפרק ב'‪.‬יהיו לא פחות מ–‪ 2‬דרכי מוצא נפרדות.000‬אנשים יהיו ‪ 4‬דרכי מוצא לפחות‪.‬‬ ‫)ב( במרפסת או בגלריה שתפוסתן עולה על ‪ 50‬אנשים אך אינה עולה על ‪100 -‬‬ ‫אנשים‪ .9.‬בתנאי שתהיה דרך מילוט‬ ‫נוספת לרצפה או לגג.2‬באזור מגודר מחוץ לבניין‪ . דרך מילוט זו יכולה להיות באמצעות סולם‪ . בעבור תפוסה גדולה מ–‪ 6.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫אזור מגודר מחוץ‬ ‫לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2009‬‬ ‫‪-198-‬‬ .‬יהיו שתי דרכי‬ ‫מוצא לפחות‪ .‬נפרדות ומרוחקות זו מזו בשיעור של לפחות שליש אורך האלכסון של האזור‬ ‫המגודר.1‬מיקום דרכי המוצא יהיה לפי דרישות סימן י"ד לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.‬‬ ‫)ג( במרפסת או בגלריה שתפוסתן עולה על ‪ 100‬אנשים יתקיימו דרישות‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מספר דרכי המוצא יהיה לפי דרישות סימן י"ג לפרק ב'.‬‬ ‫מרפסת או גלריה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3. בדרך המוצא יתקיימו דרישות המהלך‬ ‫המשותף כמפורט בסימן ט"ו לפרק ב'‪.‬‬ ‫גלריה טכנית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.‬ ‫)‪ (3‬בעבור יתרת התפוסה‪ .17.3‬א( במרפסת או בגלריה במקום להתקהלות שתפוסתן קטנה מ–‪ 50‬אנשים‪ .‬המשמש לפסטיבל‪ .17.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .17.‬אשר איננה כלולה בפסקה )‪ (2‬תותקן דרך מוצא‬ ‫נפרדת שלא תעבור דרך המפלס העיקרי של ההתקהלות.9. אפשר שדרך מוצא זו תעבור דרך הקומה או המפלס שנמצא מתחתיה‬ ‫או מעליה המשמש כמפלס העיקרי להתקהלות.

9.18.4.‬בעבור ‪ 50%‬לפחות מן הצופים שבמושבים אלה‪ .9.1‬רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים יימדד בין אנך המשוך לקצה קדמי של‬ ‫המושב כשהוא במצב מקופל או ממשענת היד במושב‪ .9.2009‬‬ ‫‪-199-‬‬ .2‬אם מתקינים על הזירה או על רצפת האודיטוריום מושבי קהל נוספים על אלו‬ ‫שביציעים‪ .‬הנפרדת‬ ‫מדרכי המוצא של המושבים הקבועים שביציע )כמתואר בתרשים ‪.1‬‬ ‫‪20636‬קכב‬ ‫‪1.‬לפי הבולט שביניהם ובין אנך המשוך‬ ‫לקצה האחורי של המשענת בשורה שלפניה )כמתואר בתרשים ‪.19.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ט‪ :‬גישה למעבר בין שורות מושבים‬ ‫שאינם ליד שולחנות )התקהלות(‬ ‫אופן מדידת רוחב‬ ‫הגישה למעבר בין‬ ‫שורות המושבים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.18.18.‬תיקבע דרך מוצא‪ .9.2‬‬ ‫שימוש פסטיבל‬ ‫בתוך בנין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.2‬‬ ‫תרשים ‪3.3‬בתוך בניין מותר שימוש לפסטיבל‪ .(3.(3.9.000‬אנשים‬ ‫אלא אם כן אושר סקר בטיחות כמפורט בסימן ל"ו‪.‫תכנון ובניה‬ ‫דרך מוצא מן‬ ‫הזירה או מרצפת‬ ‫אודיטוריום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬בתנאי שתפוסתו לא תעלה על ‪ 1.18.19.

8‬מטרים‪ .‬‬ ‫)ב( לגבי מקום שבו סך כל המושבים בשורה אינו עולה על ‪ 4‬מושבים‪ .19. רוחב זה יגדל ב–‪ 0. רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים‬ ‫לא יפחת מ–‪ 40‬סנטימטרים בעבור ‪ 25‬מושבים.3.‬והמרחק‬ ‫ממרכז המושב הרחוק ביותר עד למעבר אינו עולה על ‪ 1.2‬א( רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים לא יפחת מ–‪ 40‬סנטימטרים.‬‬ ‫‪20636‬קכג‬ ‫‪1.1‬‬ ‫רוחב מינימלי של‬ ‫גישה למעבר בין‬ ‫שורות המושבים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3. הרוחב‬ ‫יגדל עם עליה בכמות המושבים בהתאם לנדרש בפרטי משנה )ג( ו–)ה(‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.9.9.‬‬ ‫)ג( שורת מושבים המשורתת בשתי קצותיה על ידי מעברים או פתחים כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ .9.19.4.2‬לא תכיל יותר מ–‪ 100‬מושבים.2009‬‬ ‫‪-200-‬‬ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . אין חובה שהרוחב יעלה על ‪ 56‬סנטימטר‪.‬לא יחולו דרישות פרט‬ ‫משנה )א(‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .8‬סנטימטר לכל מושב‬ ‫מעבר ל–‪ 25‬מושבים.19.

9.2‬א()‪ .4‬‬ ‫ו–‪.19.19.3.37.2‬‬ ‫)ד( פרט משנה )ג( לא יחול לגבי מהתמ"ע‪ .3‬ואולם אם משטח הכתיבה חוזר באופן עצמאי למצב "מאוחסן"‬ ‫לאחר שקמים מן המושב‪ .‬בשורת‬ ‫מושבים המשורתת על ידי מעבר או פתח בקצה אחד בלבד‪ .9.‬ויחולו עליו דרישות פרט ‪.1‬‬ ‫תרשים ‪3.19.9.37.3.9.5‬‬ ‫כיסאות עם משטח‬ ‫כתיבה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.9.19.3‬‬ ‫)ב( כיסאות המצוידים במשטח כתיבה אינם נחשבים ישיבה ליד שולחנות‪.‬מעבר ל–‪ 13‬מושבים‪.9.(3.‬לא יעלה על ‪ 9‬מטרים.24.‬‬ ‫‪20636‬קכד‬ ‫‪1.‬רוחב הגישה למעבר יהיה‬ ‫כנדרש בסימן זה ויימדד בין קצה משטח הכתיבה במצב פתוח לאנך שבגב המושב שלפנים‬ ‫)כמתואר בתרשים ‪ .3‬‬ ‫)ה( על אף האמור בפרט ‪)3.5‬‬ ‫סנטימטר לכל מושב‪ . הרוחב‬ ‫המינימלי של הגישה למעבר בין שורות המושבים יהיה ‪ 40‬סנטימטרים.2009‬‬ ‫‪-201-‬‬ .37. לרוחב זה יתווסף ‪1.‬מידת הרוחב תהיה בהתאם לפרט ‪.‬ויחולו עליו דרישות פרטים ‪3.9.4.(2‬אורך הגישה למעבר מכל מושב‪ .9.3‬א( מקום שמותקנים בו כיסאות עם משטח כתיבה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪3.‬‬ ‫)ו( פרט משנה )ה( לא יחול לגבי מהתמ"ע‪ .3.19.

5‬או ‪ 3.1.‬תנאיו ואגרות(‪ .8‬ב(‪.‬משופע או אופקי‪ .3‬ב' ו–‪ 3.20.20.37.1‬במעבר המשרת אזור ישיבה של שורות מושבים שאינם ליד שולחנות יתקיימו‬ ‫דרישות סימן זה ודרישות התפוסה של השטח המשורת‪.20.9.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫מעבר בלא מוצא‬ ‫המשרת שורות‬ ‫מושבים שאינם ליד‬ ‫שולחנות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.3‬הרוחב המינימלי של מעבר מדורג‪ .1‬א' או ‪ 3.‬אך הוא‬ ‫לא יפחת מהמצוין להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מעבר מדורג המשרת שורות משני צדדים )כמתואר בתרשים ‪ 3.9.9.9.‬‬ ‫תרשים ‪3.19.20.3‬א'( ‪-‬‬ ‫‪ 122‬סנטימטרים.‬ ‫)‪ (2‬מעבר מדורג המשרת עד ‪ 50‬מושבים בכל שורות המושבים המשורתות על‬ ‫ידו )כמתואר בתרשימים ‪ 3.9.9.20.2‬אורך מעבר בלא מוצא לא יעלה על ‪ 6‬מטרים.2‬‬ ‫רוחב מינימלי של‬ ‫מעבר המשרת‬ ‫שורות מושבים‬ ‫שאינם ליד‬ ‫שולחנות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מפלס ההליכה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9. ואולם הגבלת האורך לא תחול על‬ ‫מעבר בלא מוצא בתנאי שהמושבים שהוא משרת אינם רחוקים ביותר מ–‪ 24‬מושבים ממעבר‬ ‫אחר‪ .‬ורוחב הגישה למעבר בין השורות הוא לא פחות מ–‪ 40‬סנטימטרים‪ .‬בתוספת רוחב של‬ ‫‪ 1.‬יהיה לפי הדרישות של תפוסת‬ ‫המילוט המצוינות בהתאם לשימוש בטבלה ‪ 3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ'‪ :‬מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות )התקהלות(‬ ‫מעבר המשרת‬ ‫שורות מושבים‬ ‫שאינם ליד‬ ‫שולחנות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2011‬‬ ‫‪-202-‬‬ .4‬לגבי מפלס ההליכה בין שורות המושבים לא יחול פרט ‪) 3.9.20.3‬ג'( ‪ 90 -‬סנטימטרים.37.‬ ‫‪20636‬קכה‬ ‫‪1.5‬סנטימטר בעבור כל מושב נוסף מעבר למושב העשרים בשורה‪.1.20.9.9.2.16.1‬ב'‪ .

20.20.20.‬ט"ו ו–‪ 3.9.9.3‬‬ ‫י"ד‪ 3.9.20.‬ ‫)‪ (7‬מרחק שבין מאחז היד או המעקה לבין קצה המדרגה‪ .20.‬הנמדד בין המעקה לבין קצה המושב‬ ‫במצב לא מקופל‪) .‬ ‫הגבלת מרווח זו חלה גם על כל צדדיו של הפתח ביציע )הוומיטוריום( כאשר‬ ‫מתאפשרת כניסה לשורת המושבים סמוך לפתח )כמתואר בתרשים ‪3.3‬ו'‪ 3.‬ ‫)‪ (8‬מעבר אופקי או משופע המשרת שורות מושבים בצד אחד בלבד )כמתואר‬ ‫בתרשימים ‪ 3.20.20.20.9.9.9.20.‬ ‫)‪ (5‬מעבר אופקי או משופע המשרת עד ‪ 50‬אנשים )כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.9.3‬י"ח( ‪ 90 -‬סנטימטרים.9.3‬ד'‬ ‫ו–‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (3‬מרחק בין מאחז היד או המעקה לבין קצה המדרגה‪ .3‬י"ב( ‪ 90 -‬סנטימטרים.3 .20.‬המשרת שורות מושבים משני צדדים )כמתואר‬ ‫בתרשימים ‪ 3.9.20.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.20.3 .20.20.3‬י"ז ו–‪ 3.3‬י' ו–‪ 3.9.20.9.3‬א'‬ ‫‪20636‬קכו‬ ‫‪1.‬כאשר המעבר אינו‬ ‫משרת יותר מ–‪ 5‬שורות בצד אחד ‪ 58 -‬ס"מ )כמתואר בתרשים ‪ 3.20.3‬ט'( ‪107 -‬‬ ‫סנטימטרים.9.‬ז'‪ 3.9.20.‬ ‫)‪ (10‬רוחב מעבר אופקי או משופע המוביל אל מקומות ישיבה לאנשים עם‬ ‫מוגבלות יהיה לפי דרישות פרק ב'‪.‬ ‫)‪ (4‬מעבר אופקי או משופע‪ .3‬ט"ז(.‬ח' ו–‪ 3.3‬י"א( ‪ 90 -‬סנטימטרים.‬ ‫)‪ (6‬מעבר מדורג המשרת שורות מושבים בצד אחד בלבד )כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.3‬י"ט( ‪ 50 -‬סנטימטרים.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.9.3‬י"ג(.3 .1.‬ ‫)‪ (9‬מעבר אופקי בחזית שורת מושבים‪ .9.2011‬‬ ‫‪-203-‬‬ .3‬ה'( ‪ 58 -‬סנטימטרים.9.‬כאשר המעבר המדורג‬ ‫מחולק לשניים על ידי מאחז היד או המעקה )כמתואר בתרשימים ‪ 3.9.

‬תנאיו ואגרות(‪ .20.9.9.2009‬‬ ‫‪-204-‬‬ .3‬ג'‬ ‫‪20636‬קכז‬ ‫‪1.4.20.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .3‬ב'‬ ‫תרשים ‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.

‫תכנון ובניה‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ד'‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ה'‬

‫‪20636‬קכח‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-205-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ו'‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ז'‬

‫‪20636‬קכט‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-206-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ח'‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ט'‬

‫‪20636‬קל‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-207-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י'‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י"א‬

‫‪20636‬קלא‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-208-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫תרשום ‪ 3.9.20.3‬י"ב‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י"ג‬

‫‪20636‬קלב‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-209-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י"ד‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ט"ו‬

‫‪20636‬קלג‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-210-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ט"ז‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י"ז‬

‫‪20636‬קלד‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-211-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י"ח‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י"ט‬
‫אופן מדידת‬
‫רוחב של מעבר‬
‫המשרת שורות‬
‫מושבים שאינם ליד‬
‫שולחנות‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪ 3.9.20.4‬רוחב של מעבר מדורג‪ ,‬משופע או אופקי יימדד עד לרכיב הקצה כגון‪ :‬צד מדרגה‪,‬‬
‫קצה מושב כמתואר בתרשימים ‪ 3.9.20.3‬א' עד ‪ 3.9.20.3‬י"ז; המדידה תהיה אופקית מן‬
‫ההיטל האנכי של הרכיב‪.‬‬

‫‪20636‬קלה‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-212-‬‬

‫תכנון ובניה‬
‫בליטת מאחז יד‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪ 3.9.20.5‬אפשר שמאחז יד יבלוט עד ‪ 9‬סנטימטרים לתוך תחום הרוחב הנדרש של המעבר‬
‫המדורג כמתואר בפרט ‪.3.9.20.3‬‬

‫שיפוע מעבר‬
‫לאנשים עם‬
‫מוגבלויות‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪) 3.9.20.6‬א( שיפוע מעבר המוביל אל מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות או אל מקומות‬
‫ישיבה הניתנים לפירוק לצורך הכלת כיסא גלגלים‪ ,‬יהיה לפי דרישות פרק ב'‪.‬‬
‫)ב( מעבר ביציע הקהל ששיפועו אינו עולה על ‪ 12.5%‬ייבנה ככבש; מעבר ביציע‬
‫הקהל ששיפועו עולה על ‪ 12.5%‬ייבנה באמצעות מדרגות‪.‬‬
‫)ג( על אף האמור בפרט משנה )ב(‪ ,‬במערכת מושבים מתקפלים או משוחלים‬
‫)טלסקופיים(‪ ,‬אפשר שהמעבר יהיה בנוי ממדרגות לכל שיפוע של היציע‪.‬‬

‫מספר המדרגות‬
‫במעבר מדורג‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪ 3.9.20.7‬הדרישה בפרט ‪ 3.2.2.6‬למספר מדרגות במהלך אחד לא תחול לגבי מעבר מדורג‬
‫ביציע הקהל‪.‬‬

‫השלח של מדרגה‬
‫במעבר מדורג‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪ 3.9.20.8‬בשלח מדרגה במעבר מדורג יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬ההפרש בין עומק השלח של מדרגה לעומק השלח של מדרגה סמוכה יהיה‬
‫אחיד; לענין פרט זה‪" ,‬אחיד" ‪ -‬הפרש שאינו עולה על ‪ 0.5‬סנטימטר גם לאחר‬
‫הביצוע;‬
‫)‪ (2‬עומק השלח לא יקטן מ–‪ 28‬סנטימטרים‪.‬‬

‫שילוט וסימון‬
‫המדרגה במעבר‬
‫מדורג‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪ 3.9.20.9‬בכל מדרגה‪ ,‬קצה השלח הקרוב לאף המדרגה יסומן ברצועה בצבע בולט לעין וברור;‬
‫הרצועה תהיה קלה לזיהוי הן במצב של עלייה והן במצב של ירידה; רוחב הרצועה לא יהיה‬
‫קטן מ–‪ 2.5‬סנטימטרים ולא יהיה גדול מ–‪ 5‬סנטימטרים‪.‬‬

‫רום מדרגה במעבר‬
‫מדורג‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪ 3.9.20.10‬ברום המדרגה במעבר מדורג יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬רום המדרגה לא יפחת מ–‪ 10‬סנטימטרים; ואולם רום המדרגה במעבר‬
‫מדורג במערכת מדרגות מתקפלות או משוחלות )טלסקופיות( לא יפחת מ–‪9‬‬
‫ס"מ ולא יעלה על ‪ 28‬סנטימטרים;‬
‫)‪ (2‬רום המדרגה לא יעלה על ‪ 20‬סנטימטרים; ואולם מקום שבו שיפוע יציע‬
‫הקהל הסמוך למעבר המדורג מחייב זווית גדולה מ–‪ 8/11‬בשל אילוצי ראיה‪,‬‬
‫אפשר שגובה רום המדרגה יהיה גדול מ–‪ 20‬סנטימטרים אך לא יעלה על ‪23‬‬
‫סנטימטרים;‬

‫‪20636‬קלו‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-213-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬
‫)‪ (3‬רום המדרגות יהיה אחיד; לענין פרט זה‪" ,‬אחיד" ‪ -‬הפרש אשר אינו עולה‬
‫על ‪ 0.5‬סנטימטר גם לאחר הביצוע;‬
‫)‪ (4‬על אף האמור בפסקה )‪ ,(3‬במהלך מדרגות אחד‪ ,‬אפשר שגובה רום המדרגה‬
‫לא יהיה אחיד עקב אילוצי ראיה של אזור הישיבה הסמוך לו; במצב זה אפשר‬
‫שהפרשי הגבהים בין מדרגות סמוכות יהיה גדול מ–‪ 0.5‬סנטימטר וזאת בתנאים‬
‫אלה‪:‬‬
‫)א( רום המדרגה לא יפחת מ–‪ 10‬סנטימטרים;‬
‫)ב( רום המדרגה במעבר מדורג במערכת מדרגות מתקפלות או משוחלות‬
‫)טלסקופיות( לא יפחת מ–‪ 9‬ס"מ ולא יעלה על ‪ 28‬סנטימטרים;‬
‫)‪ (5‬פרט ‪ 3.2.2.5‬לא יחול לגבי מדרגות במעבר מדורג‪.‬‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬
‫מאחז יד במעבר‬
‫מדורג או משופע‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫סימן כ"א‪ :‬מאחז יד במעבר מדורג או משופע המשרת שורות‬
‫מושבים שאינם ליד שולחנות )התקהלות(‬

‫‪) 3.9.21.1‬א( במאחז יד במעבר מדורג או משופע המשרת שורות מושבים שאינם ליד‬
‫שולחנות‪ ,‬יתקיימו דרישות סימן זה‪.‬‬
‫)ב( במעקות ובמאחזי יד במקומות אחרים ביציע הקהל יתקיימו דרישות סימן כ"ח‪.‬‬
‫)ג( במעבר ששיפועו גדול מ–‪ 5%‬או במעבר מדורג יותקן מאחז יד בצד המעבר או‬
‫לאורך מרכזו )כמתואר בתרשים ‪ 3.9.21.1‬א'(‪.‬‬

‫תרשים ‪ 3.9.21.1‬א'‬

‫‪20636‬קלז‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-214-‬‬

‬‬ ‫תרשים ‪ 3.1‬ד'(‪.9. קצה מאחז היד יהיה מעוגל או‬ ‫מקומר )כמתואר בתרשימים ‪ 3.9.1‬ב'(‪. ההפסקות‬ ‫ברציפות מאחז היד יאפשרו כניסה לאזורי הישיבה וגם מעבר בין צדו האחד של מאחז היד‬ ‫לצדו השני. מאחז היד יהיה רציף לאורך של לא יותר מ–‪ 5‬שורות מושבים )כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.4.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬לא יהיה קטן מ–‪56‬‬ ‫סנטימטרים ולא גדול מ–‪ 91‬סנטימטרים כשהוא נמדד אופקית.21.21.21.21.‬מאחז היד לא יהיה רציף.9.‬הנוצר עקב הדרישה לאי–רציפות‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ד( אם המעבר משרת אזורי ישיבה משני צדדיו‪ .1‬ב'‬ ‫)ה( המרווח בין מאחזי היד‪ .1‬ג'‬ ‫‪20636‬קלח‬ ‫‪1.1‬ג' ו–‪ 3.21.9.9.2009‬‬ ‫‪-215-‬‬ .

‬כשהוא נמדד‬ ‫אנכית מקצהו העליון של המאחז עד קצה סף המדרגה או עד קצה רצפת הכבש )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .21.9.1‬ה'‬ ‫‪20636‬קלט‬ ‫‪1.‬‬ ‫בגובה ‪ 30‬סנטימטרים מתחת למאחז היד )כמתואר בתרשים ‪ 3.1‬ד'(‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1‬ד'‬ ‫)ו( למאחז יד במרכז מעבר מדורג יוסף מוט ביניים משופע‪ .‬המקביל למאחז היד‪.21.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬‬ ‫)ז( גובה מאחז היד יהיה אחיד בין ‪ 90‬סנטימטרים ל–‪ 105‬סנטימטרים‪ .2009‬‬ ‫‪-216-‬‬ .9.9.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.21.1‬ה'(‪.9.21.4.

12.1‬א( רוחב הגישה למעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות לא יפחת מ–‪ 30‬סנטימטרים‪.5%‬והמשרת‬ ‫אזורי ישיבה משני צדדיו. הותקן‬ ‫מעקה שחלקו העליון יכול לשמש בית אחיזה‪ .‬יראו את בית האחיזה של המעקה כמתאים‬ ‫לדרישות התקנת בית אחיזה‪.‬‬ ‫)ט( גובה המעקה בצד הפתח ביציע )הוומיטוריום( לא יפחת מ–‪ 90‬ס"מ‪ .22.4.‬‬ ‫‪20636‬קמ‬ ‫‪1.‬כשהוא‬ ‫נמדד אנכית מקצהו העליון של המעקה עד קצה סף המדרגה או עד קצה רצפת הכבש.21.‬ ‫)‪ (2‬מקום שבו נבנה מעקה הכולל מאחז יד‪.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.21.1‬א'(‪.9.‫תכנון ובניה‬ ‫)ח( הדרישה שבפרט משנה )ג( להתקנת מאחז יד לא תחול בתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מעבר שאינו חלק מדרך מוצא נגישה ששיפועו קטן מ–‪ .9.2009‬‬ ‫‪-217-‬‬ .9.1‬ו'‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫רוחב גישה למעבר‬ ‫המשרת ישיבה ליד‬ ‫שולחנות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ב‪ :‬גישה למעבר ליד שולחנות )התקהלות(‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫ויורחב בהתאם לאורכו כנדרש בפרט משנה )ב( )כמתואר בתרשים ‪ 3.

9.‬תנאיו ואגרות(‪ .9.‬הנמדדים מעבר ל–‪ 3.3‬סנטימטר בעבור כל ‪30‬‬ ‫סנטימטרים נוספים של אורך הגישה למעבר או חלק מהם‪ .‬‬ ‫‪20636‬קמא‬ ‫‪1.22.1‬א'‬ ‫)ב( הרוחב המינימלי הנדרש של גישה למעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות‬ ‫יורחב‪ .1.‬ב–‪ 1.22.6‬מטרים‬ ‫הראשונים.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1‬ב'(‪.‬מעבר ל–‪ 30‬הסנטימטרים הנדרשים בפרט משנה )א(‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‬מדידת אורך הגישה למעבר תהיה מן המעבר עד מרכז‬ ‫הכיסא המרוחק ביותר מן המעבר )כמתואר בתרשים ‪ 3. לעניין פרט משנה זה‪ .2011‬‬ ‫‪-218-‬‬ .

1‬ב'‬ ‫)ג( הדרישה בפרט משנה )א( לא תחול לגבי גישה למעבר או על חלק ממנו‪.22.22.9.22.9.‬‬ ‫המשרתת עד ‪ 4‬אנשים ואשר אורכה אינו עולה על ‪ 1.‬נמצאים בין שולחן לבין הגישה למעבר‪ .2011‬‬ ‫‪-219-‬‬ . מרחק זה נמדד בניצב למישור שפת השולחן )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪.(3.2‬‬ ‫תרשים ‪3.22.1.2‬‬ ‫אורכה של גישה‬ ‫למעבר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.80‬מטרים‪.2‬מקום שבו מושבים שאינם מקובעים‪ .‬‬ ‫אופן מדידת רוחב‬ ‫גישה למעבר‬ ‫במושבים שאינם‬ ‫מקובעים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬קמב‬ ‫‪1.‬תתבצע מנקודה‬ ‫המרוחקת ‪ 50‬סנטימטרים מן השולחן.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.‬או בין‬ ‫שולחן למעבר‪ .9.9.3‬אורך גישה למעבר לא יעלה על ‪ 11‬מטרים מכל מושב עד למעבר או לדלת‬ ‫יציאה‪.‬מדידת רוחב הגישה למעבר הדרוש כתוצאה מחישובי תפוסה‪ .9.22.

‬‬ ‫‪ 3.23.‬לא‬ ‫יפחת מ–‪ 110‬סנטימטרים‪.‬יתקיימו דרישות סימן כ'‪.‬תיערך מנקודה המרוחקת ‪ 50‬סנטימטרים מן השולחן‪.9.4‬גישה למעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות הכוללות צפיה במופע תהיה לפי הוראות‬ ‫סימן זה‪.2‬אם נמצאים מושבים שאינם מקובעים‪ .1‬א( רוחב המעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות לתפוסה של עד ‪ 50‬אנשים‪ .2009‬‬ ‫‪-220-‬‬ .9.‬‬ ‫)ב( רוחב המעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות לתפוסה הגדולה מ–‪ 50‬אנשים‪ .23.9.‬מדידת רוחב‬ ‫המעבר הנדרש על פי חישובי תפוסה‪ .‬מהווה ישיבה ליד שולחנות‪.22.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .9.‬‬ ‫ישיבה ליד בר או ליד ריהוט קבוע אחר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫גישה למעבר ליד‬ ‫שולחנות באירוע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.(3.‬‬ ‫כשמרחק זה נמדד בניצב למישור שפת השולחן )כמתואר בתרשים ‪ .5‬במעברים משופעים או מדורגים בין השולחנות‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫רוחב מעבר‬ ‫המשרת ישיבה ליד‬ ‫שולחנות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫רוחב מעבר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ג‪ :‬מעבר ליד שולחנות )התקהלות(‬ ‫‪) 3.‬לא יפחת‬ ‫מ–‪ 90‬סנטימטרים‪.‬‬ ‫מעבר משופע או‬ ‫מדורג‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.2‬לעניין פרט זה‪.2‬‬ ‫‪20636‬קמג‬ ‫‪1.4.22.9.‬בין השולחן לבין המעבר‪ .23.23.‬‬ ‫תרשים ‪3.

23.2‬‬ ‫)‪ (2‬בעבור שטח משורת שתפוסתו ‪ 50‬איש או יותר ‪ 6 -‬מטרים.4‬במעברים הכוללים מדרגות או כבשים‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ד‪ :‬מרחקי הליכה )התקהלות(‬ ‫מרחקי הליכה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.‬‬ ‫‪20636‬קמד‬ ‫‪1.24.24.9.(3.3‬המהנדס רשאי לדרוש מעורך הבקשה הגשת תכניות המפרטות את מיקום הריהוט‬ ‫והציוד‪ .24.‬פרוזדור בלא מוצא ומהלך משותף יהיו לפי דרישות סימן ט"ו לפרק‬ ‫ב' זולת אם נאמר אחרת בפרק זה‪.23.2009‬‬ ‫‪-221-‬‬ .2‬‬ ‫)ב( במהלך משותף במהתמ"ע יתקיימו דרישות סימן ל"ז‪.‬ ‫תרשים ‪3.9.9.2‬א( אורכו של מהלך משותף בחדר או באולם שאינו משמש כמהתמ"ע לא יעלה על ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בעבור שטח משורת שתפוסתו קטנה מ–‪ 50‬איש ‪ 23 -‬מטרים )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪.9.9.‫תכנון ובניה‬ ‫אישור תכניות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬מרחקי הליכה‪ .‬‬ ‫מהלך משותף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫מעבר מדורג או‬ ‫משופע המשרת‬ ‫ישיבה ליד‬ ‫שולחנות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬לשם קבלת אישור לעמידה בדרישות סימן זה‪.4.‬‬ ‫והמיועדים לצפיה בהצגה‪ .‬יתקיימו דרישות סימן כ'‪.24.‬המשרתים שולחנות לאכילה או לשתיה‪.

9.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫תאורת חירום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫שילוט דרכי מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מיקום שלטי "אין‬ ‫מוצא"‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ו‪ :‬תאורת חירום )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬ ‫)ג( בירידות למפלסים תת–קרקעיים‪.‬‬ ‫)ב( מעגלי הגופים של תאורת האפלה יהיו נפרדים ממעגלי התאורה הרגילים.1.‬ ‫)ב( באגפים שאינם מיועדים ליציאה.25.‬‬ ‫)ב( אין צורך לשלט את דרך המוצא הנמצאת בצדי הפתח ליציע )‪(Vomitory‬‬ ‫מכיוון המושבים הסמוכים לפתח ביציע‪ .2011‬‬ ‫‪-222-‬‬ .‬‬ ‫‪20636‬קמה‬ ‫‪1.1‬א( בשילוט ובסימון דרכי מוצא יתקיימו דרישות סימן י"ז לפרק ב' זולת אם נאמר‬ ‫אחרת בסימן זה‪. התאורה תוזן מרשת החשמל הרגילה‪ .‬נמדדת על פני משטח הרצפה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . כל‬ ‫מעגל לא יכלול יותר מ– ‪ 25‬גופי תאורה‪.2‬א( במקום להתקהלות תותקן תאורת אפלה שתאיר את המעבר שבין גושי המושבים‬ ‫לכל אורכו‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ה‪ :‬תאורת דרכי מוצא )התקהלות(‬ ‫תאורת דרכי‬ ‫המוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬בתאורת חירום יתקיימו דרישות סימן י"ז לפרק ב'‪.9.9.‬ועוצמתה לא‬ ‫תקטן מ–‪ 1‬לוקס‪ . תאורת האפלה תאפשר לצאת בביטחון משורת‬ ‫המושבים או להגיע אליה בשעות אפלה.‬בתנאי ששלטי היציאה למעבר הביניים הראשי‬ ‫)‪ (Concourse‬ייצפו מן הפתח ביציע‪.25.27.1‬בתאורת דרכי מוצא יתקיימו דרישות סימן ט"ז לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.26.‬במקום החשוך ביותר‪.9.‬‬ ‫תאורת אפלה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2‬שלטים מוארים בנוסח "אין מוצא" יותקנו במקומות אלה‪:‬‬ ‫)א( בכניסה לפרוזדורים בלא מוצא.‬תנאיו ואגרות(‪ .9.‬‬ ‫סימן כ"ז‪ :‬שילוט וסימון דרכי מוצא )התקהלות(‬ ‫‪) 3.27.‬‬ ‫‪ 3.‬עד דלת היציאה מחלל המושבים.

9.28.28.‬מרפסות‪ .‬ומערכת המעקה או מאחז היד לפי‬ ‫הדרישות בפרק זה חוסמת את קו הראיה של הצופים בשורה הסמוכה בגלל גובהה‪ .9.‬‬ ‫)ב( גובה המעקה או מאחז היד לא יפחת מ–‪ 90‬סנטימטרים‪ .28.2‬דרישות אלה יחולו גם לגבי גלריות‪ .3‬ב'(‪.28.‬‬ ‫)ב( במעקה ובמאחז יד במעבר מדורג או משופע יתקיימו דרישות סימן כ"א‪.9.14‬זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.‬‬ ‫‪20636‬קמו‬ ‫‪1.2.‬וזאת אם קצה המעבר גבוה‬ ‫ביותר מ–‪ 60‬סנטימטרים מעל מפלס הרצפה או הקרקע הסמוכה )כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מעקות ומאחזי יד‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫גובה המעקה‬ ‫בהתייחסות לקו‬ ‫ראיה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ח‪ :‬מעקות ביציע הקהל והבמה )התקהלות(‬ ‫‪) 3.‬במקום שבו מפלס הרצפה גבוה ביותר מ–‪60‬‬ ‫סנטימטרים מעל מפלס הרצפה או הקרקע הסמוכים‪ .28.2.(3.1‬א( במעקות ובמאחזי יד ביציע הקהל‪ .3‬ב'(‪.‬‬ ‫‪) 3.‬במשטח מוגבה‪ .9.(3.28.3‬א' ו–‪ 3.9.3‬א( לכל רוחב הקצה התחתון מול המעבר המדורג יותקן מעקה או מאחז יד‬ ‫שמתקיימות בו דרישות המפורטות בפרט ‪ 3.14‬ובפרט זה‪ .‬בבמה ובבמה משולבת‬ ‫יתקיימו דרישות פרט ‪ 3.9.28.‬המרחק הנמדד בין קצה‬ ‫המעקה לבין אף המדרגה הקרובה ביותר לא יפחת מ–‪ 107‬סנטימטרים )כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.1.9.3‬א' ו–‪ 3.2.2011‬‬ ‫‪-223-‬‬ .9.28.1142‬‬ ‫תרשים ‪3.28.2‬‬ ‫קצה תחתון של‬ ‫מעבר מדורג או‬ ‫משופע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬אפשר‬ ‫להתקין מעקה או מאחז יד מול שורת המושבים בגובה שלא יפחת מ–‪ 66‬ס"מ )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ .9.9.‬גישה למעבר בסמוך‬ ‫לפתח ביציע )וומיטוריום( והאזור השקוע של התזמורת )כמתואר בתרשים ‪.2‬‬ ‫)ב( במערכת המעקה ובמאחז היד יתקיימו דרישות ת"י ‪.2‬א( ביציע הקהל או בטריבונה‪ .28.2.

9.9.9.3‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3. ואולם דרישה‬ ‫זו לא תחול אם משענות הכיסאות של השורה הסמוכה גבוהים ביותר מ–‪ 66‬ס"מ‬ ‫מעל המפלס של רצפת המעבר )כמתואר בתרשים ‪ 3.4.2009‬‬ ‫‪-224-‬‬ .28.‬לא יפחת גובה המעקה‬ ‫שמאחורי שורת המושבים מ–‪ 66‬ס"מ מעל מפלס רצפת המעבר.28.9.‬ ‫‪20636‬קמז‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .4‬במעקה ובמאחז יד המותקנים במעבר רוחבי יתקיימו הדרישות האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במעבר רוחבי הנמצא מאחורי שורת מושבים‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .28.28.3‬ב'‬ ‫מעבר רוחבי הסמך‬ ‫לשורות מושבים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4‬א'(.

9.4.14‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.28.28.4‬ג'(‪.4‬ב' ו–‪ 3.9.9.2.4‬א'‬ ‫)‪ (2‬היה מפלס הרצפה של המעבר הרוחבי מאחורי שורת המושבים גבוה ביותר‬ ‫מ–‪ 60‬סנטימטרים מעל מפלס הרצפה הסמוכה אליה‪ .2009‬‬ ‫‪-225-‬‬ .9.2.4‬ב'‬ ‫תרשים ‪ 3.28.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.4‬ג'‬ ‫‪20636‬קמח‬ ‫‪1.9.‬יתקיימו במעקה דרישות‬ ‫‪) 3.28.28.

9.6‬אין צורך בהתקנת מעקים קבועים במקומות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬משטח מוגבה‪ .‬הבמה או הבמה המשולבת‬ ‫גבוה ביותר מ–‪ 120‬סנטימטרים ממפלס הרצפה או הקרקע הסמוכה אליה‪ .9.‬ייסגר הפתח או לחלופין יותקן‬ ‫מסביבו מעקה הניתן לפירוק‪.28.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬מעקה בגובה מינימלי של ‪ 105‬סנטימטרים‬ ‫מעל רצפת המעבר או הגישה למעבר‪.‬יותקן בצדי אזור הישיבה‪ .‬‬ ‫‪20636‬קמט‬ ‫‪1.5‬היה הפרש הגבהים בין רצפת המעבר או הגישה למעבר לבין הרצפה הסמוכה אליה‪.28.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬מסביב לפתחים אנכיים הנמצאים בשטח המשמש להופעה או להצגה.28.9.2009‬‬ ‫‪-226-‬‬ .‬‬ ‫גדול מ–‪ 60‬סנטימטרים‪ .5‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.28.‬יותקן‬ ‫מעקה הניתן לפירוק בזמן ההופעה.‬ופונים‬ ‫לכיוון הקהל.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מעקה בצדי אזורי‬ ‫ישיבה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫כאשר שטח זה אינו משמש להופעה או להצגה‪ .5‬ב'‬ ‫מקומות שבהם‬ ‫לא נדרש להתקין‬ ‫מעקים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.9. במקום שבו מפלס המשטח המוגבה‪ .‬במה או במה משולבת המשמשים להצגה או לתצוגה‪ .

1‬א( בדרך גישה וברחבת היערכות יתקיימו דרישות סימן כ' בפרק ב' זולת אם נאמר‬ ‫אחרת בסימן זה‪.‬‬ ‫‪20636‬קנ‬ ‫‪1.‬מצד אחד לפחות‪ .2009‬‬ ‫‪-227-‬‬ .‬‬ ‫מתלקחים‪ .‬‬ ‫התשל"ז‪.‬ ‫)‪ (7‬באולם ספורט תוביל דרך המעבר עד לפתח הבניין שבו נמצא האולם‪.‬רדיואקטיביים או חומרים מסוכנים דומים‪ .‬‬ ‫)ב( לגבי מיתקן ספורט יחולו גם הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במיתקן ספורט תותקן כניסת חירום.‬‬ ‫)ב( מקום ההתקהלות ימוקם באופן שגישת הציבור אליו וממנו תהיה נפרדת מדרכי‬ ‫הגישה והיציאה של רכב ביטחון‪.‬ ‫)‪ (3‬למיתקן ספורט המיועד ליותר מ–‪ 3.‬‬ ‫מרחק מבניין או‬ ‫מאתר סמוך‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (4‬במגרש ספורט תוביל דרך המעבר לרכב ביטחון מחוץ הבניין עד לזירת‬ ‫המשחקים.1976-‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל'‪ :‬דרך גישה ורחבת היערכות לרכב ביטחון )התקהלות(‬ ‫כניסות חירום‬ ‫ודרך מעבר לרכב‬ ‫ביטחון‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.‬ ‫)‪ (2‬מגבול הנכס‪ .‬המסופקים בתוך מכלים‬ ‫מיטלטלים‪ .‬הנמצא‬ ‫במרחק העולה על ‪ 30‬מטרים ממקום המשמש להחסנה או לייצור של חומרים רעילים‪.‬חלק מבניין או חוץ הבניין‪ .29.29.9.9.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ט‪ :‬חוץ הבניין ומרחק מבניין או אתר סמוך )התקהלות(‬ ‫חוץ הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2‬היתר למקום ההתקהלות יינתן רק לבניין‪ .‬למעט צובר גז שהוטמן בהתאם‬ ‫לתקן הישראלי ת"י ‪ :158‬מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים‪ .000‬צופים יהיו שתי כניסות חירום.‬ולמעט מכלי דלק שהותקנו בהתאם לתקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט(‪.‬ ‫)‪ (6‬במגרש ספורט הגובה והרוחב של כניסת חירום לא יהיו קטנים מ–‪4.1‬א( בחוץ הבניין יתקיימו דרישות סימן י"ט לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן‬ ‫זה‪.4.30.20‬‬ ‫מטרים.‬תותקן דרך מעבר לרכב ביטחון המובילה‬ ‫לכניסת החירום במיתקן הספורט.‬ ‫)‪ (5‬במגרש ספורט המיועד לכדורגל תוביל דרך המעבר לתוך זירת‬ ‫המשחקים.

7‬הפרדות ועמידות אש של יציע הקהל וטריבונה יהיו גם לפי דרישות סימן מ'‪.4‬באגפי אש במקומות להתקהלות‪ .3.31.‬תתאפשר העברת צנרת דרכם בתנאי שהמעברים נאטמו היטב מפני חדירת עשן.31.1.‬‬ ‫יחולו גם דרישות סימן ל"ח‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .5‬הפרדות ועמידות אש של במה ובמה משולבת יהיו גם לפי דרישות סימן ל"ח‪.31.9.‬‬ ‫הפרדת במה או‬ ‫במה משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"א‪ :‬הפרדות ועמידות אש )התקהלות(‬ ‫הפרדות ועמידות‬ ‫אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ב( על מקום התקהלות המיועד לשמש תאטרון‪ .‬‬ ‫הפרדת חדר הקרנה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.‬קולנוע וכדומה‪.2‬א( מקום שבו חלק מבניין המשמש להתקהלות‪ .‬‬ ‫הפרדת יציע קהל‬ ‫או טריבונה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. צנרת המיועדת להעברת חום תבודד בחומרי בידוד‬ ‫לא דליקים.‬‬ ‫הפרדת מקום‬ ‫להתקהלות‬ ‫המשמש כחלק‬ ‫מבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.‬שבהם הקירות או התקרות בנויים אלמנטים‬ ‫עמידי אש‪ .‬‬ ‫‪20636‬קנא‬ ‫‪1.9.‬יצוידו במדפי אש‬ ‫אוטומטיים‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫האטימה תיעשה מחומרים לא דליקים.6‬‬ ‫צנרת חודרת‬ ‫קירות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3‬בפירים אנכיים ובמנהרות שירות ייתקיימו דרישות פרט ‪.31.31.‬המיועד לכלול יותר מ–‪ 300‬אנשים‬ ‫נמצא בבניין המשמש גם לייעוד אחר‪ .‬ואולם קונצרטים‪ .31.9.‬יופרד החלק המשמש להתקהלות משאר חלקי הבניין‬ ‫על ידי קירות ותקרות בעלי עמידות אש של שעתיים לפחות‪.3. תעלות של מיזוג אוויר החודרות דרך האלמנטים האמורים‪ .1‬הפרדות ועמידות אש יהיו לפי דרישות פרק ג' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.9.31.‬‬ ‫פירים אנכיים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.2009‬‬ ‫‪-228-‬‬ .6‬הפרדות ועמידות אש של חדר הקרנה יהיו גם לפי דרישות סימן ל"ט‪.9.

‬‬ ‫שתשמש את כל חלקי מקום ההתקהלות‪.‬ומחסני תפאורה‪.2‬בבניין או חלק מבניין המשמש להתקהלות תותקן מערכת גילוי אש ועשן על פי‬ ‫ת"י ‪ 1220‬חלק ‪.‬ ‫)‪ (3‬חדר ההמתנה.‬ניתן להתקין מיתקן אוורור ומיזוג אוויר לחלל‬ ‫המושבים ולחלל הבמה במשותף‪.‬‬ ‫‪20636‬קנב‬ ‫‪1.‬במערכת יתקיימו דרישות פרק ד'‪.9.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .3‬‬ ‫התקנת מערכת‬ ‫למסירת הודעות‬ ‫)כריזת חירום(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.‬הפעלת מערכת כריזת חירום‬ ‫תתאפשר באמצעות הפעלת מיקרופון ויחידת הפעלה בכל אחד מהאולמות בנפרד‪ .32.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ב‪ :‬מערכות גילוי אש וכיבוי אש )התקהלות(‬ ‫מערכות גילוי אש‬ ‫וכיבוי אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫מערכות כיבוי אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.32.‬‬ ‫)ג( המערכת תצויד בספק כוח עצמי ובמתח נמוך שיאפשר הספקת זרם אוטומטית‬ ‫להפעלתה במקרים של הפסקת הזרם ברשת החשמל הרגילה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫הפרדת מיתקני‬ ‫אוורור ומיזוג‬ ‫אוויר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.‬נוסף על‬ ‫הפעלה מרכזית המופעלת מעמדת הפעלה שתיקבע בקרבת הכניסה הראשית‪.‬‬ ‫)ד( במקום שנדרשת בו התקנת גנרטור חירום‪ .‬בתי מלאכה‪ .1‬במערכות גילוי אש וכיבוי אש יתקיימו דרישות פרק ד' זולת אם נאמר אחרת בסימן‬ ‫זה‪.9.9.2009‬‬ ‫‪-229-‬‬ .4.‬ ‫)‪ (5‬שירותים הנדסיים‪ .‬תפוקת המצברים תאפשר‬ ‫הפעלת המערכת לפרק זמן שלא יפחת מ–‪ 30‬דקות‪.32.‬תחובר מערכת מסירת ההודעות‬ ‫לרשת החשמל אשר תוזן מגנרטור חירום זה‪.‬שלפיו נדרש להתקין בבניין או בחלק מבניין המשמש‬ ‫להתקהלות‪ .3‬א( במקום המיועד להתקהלות תותקן מערכת מסירת הודעות )כריזת חירום(‪.31.‬‬ ‫מערכות גילוי אש‬ ‫ועשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (4‬אגף חדרי השחקנים.32.4‬בכל מקום בפרק זה‪ .‬מערכת כיבוי אש‪ .8‬א( במקום להתקהלות הנועד ליותר מ–‪ 300‬צופים יהיו לכל אחד מחלקי הבניין‬ ‫המפורטים להלן מיתקני אוורור ומיזוג אוויר נפרדים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חלל המושבים.‬‬ ‫)ב( במקום להתקהלות המחולק לאולמות נפרדים‪ .‬ ‫)‪ (2‬חלל הבמה.

‬‬ ‫סימן ל"ה‪ :‬בניין גבוה ורב–קומות )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬אולם מושבים של‪ :‬בית קולנוע‪ .38.33.‬תאטרון‪ .2‬במערכות שליטה בעשן של במה ובמה משולבת יתקיימו דרישות פרט ‪.9.‬ ‫)‪ (4‬חדר הקרנה המשמש מעל שני אולמות מושבים‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫חומרי גמר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫בניין גבוה‬ ‫ורב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ד‪ :‬חומרי גמר )התקהלות(‬ ‫‪ 3.6‬‬ ‫מערכות שליטה‬ ‫בעשן של חדר‬ ‫הקרנה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫מערכות שליטה‬ ‫בעשן של במה‬ ‫ובמה משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .33.1.3‬במערכות שליטה בעשן של חדר הקרנה יתקיימו דרישות סימן ל"ט‪.9.9.1‬בחומרי גמר יתקיימו דרישות פרק ו'‪.‬אולם קונצרטים.‬אולם קונצרטים.1‬א( במערכות שליטה בעשן יתקיימו דרישות פרק ה' זולת אם נאמר אחרת בסימן‬ ‫זה‪.1‬בבניין גבוה ובבנין רב–קומות יתקיימו דרישות פרק ז'‪.34.33.‬‬ ‫‪20636‬קנג‬ ‫‪1.3.‬‬ ‫)ב( סידורי שליטה בעשן יותקנו גם במקומות הנדרשים לפי פרק זה‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬לרבות ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬חדר או אולם המשמש להתקהלות שתפוסתו גדולה מ–‪ 200‬אנשים.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ג‪ :‬מערכות שליטה בעשן )התקהלות(‬ ‫מערכות שליטה‬ ‫בעשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.2011‬‬ ‫‪-230-‬‬ .35.‬תאטרון‪ .‬ ‫)‪ (3‬אולם המתנה של‪ :‬בית קולנוע‪ .9.

9.‬האירוע.2‬בצירוף מפרט כמפורט בנספח לחלק זה‪.9. (‬ ‫)‪ (11‬רעידות אדמה‪.‬‬ ‫)ב( סקר בטיחות בעבור בקשה להיתר בניה ייערך על ידי עורך הבקשה להיתר או‬ ‫עורך הבקשה לעניין בטיחות‪ .‬מתזים‪ .2‬סקר הבטיחות יכיל הערכה למצבים ולמערכות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תיאור של השימוש העיקרי ואירועים חריגים בבניין.‬‬ ‫תאורה ואוורור.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סקר בטיחות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ו‪ :‬סקר בטיחות )התקהלות(‬ ‫‪) 3.‬שתפוסתו גדולה מ–‪ 3.3.‬ ‫)‪ (6‬תנועה אל המושבים ותנועה מן המושבים‪ .2011‬‬ ‫‪-231-‬‬ .‬ויכיל הערכה בכתב של אמצעי הבטיחות בהתייחסו לתנאים‬ ‫המפורטים בפרט ‪ .‬‬ ‫חיוץ קהל‪ .‬‬ ‫תיאור דרישות‬ ‫סקר בטיחות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬גילוי אש ועשן‪ .‬דרכי מוצא חלופיות ורוחב מעברים. הערכה‬ ‫ליכולת השליטה של מערכות הניהול במקרי חירום.‬ ‫)‪ (7‬רמת הכוונה וההתמצאות בדרכי מוצא.36.‬ ‫)‪ (2‬מערכות הניהול‪ .‬בתוך או מחוץ לבניין‪ .‬בתוך או מחוץ לבניין‪ .36.000‬אנשים.‬ ‫)‪ (10‬מצבים קיצוניים של מגז אוויר.‬שתפוסתו גדולה מ–‪ 1.‬ ‫)‪ (3‬אם חלק מבניין או בניין מתוכנן כמהתמ"ע‪.‬פיצול דרכי מוצא‪ .‬ ‫)‪ (8‬מערכות שלד המבנה ‪ -‬קבועות וניידות.1.‬ ‫)‪ (9‬מערכות הבניין לרבות מערכת כריזה‪ .‬ ‫)‪ (2‬פסטיבל‪ .9.‬לרבות מערכות הניהול של הבניין‪ .1‬א( סקר בטיחות יבוצע בעבור השימושים שלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬התקהלות‪ .‬‬ ‫)נספח בעמוד הבא(‬ ‫‪20636‬קנד‬ ‫‪1.‬מיזוג אוויר‪.‬ ‫)‪ (5‬אירועי חומרים מסוכנים בתוך הבניין או לידו.36.‬ ‫)‪ (4‬מקרי חירום כתוצאה משריפה.‬לרבות בעיות של צפיפות קהל‪.‬ ‫)‪ (3‬מקרי חירום הדורשים עזרה רפואית.000‬אנשים.

2‬השימושים הנוספים המבוקשים‬ ‫)‪ (1.3‬ההתקהלות בפנים הבניין כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪ (1.5‬הבניין מתוכנן לשמש כמהתמ"ע כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪ (1.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫תיאור השימוש העיקרי‬ ‫)‪ (2.4.9.8‬חוץ הבניין מתוכנן לשמש לפסטיבל כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪ (1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1‬ב((‬ ‫סקר בטיחות‬ ‫ועדה מקומית לתכנון ולבניה ________________________ מס' בקשה‪ ______________ :‬מס' תיק‪______________ :‬‬ ‫שם היישוב‪ :‬שם הרחוב‪ _________________ :‬מס' הבית‪ ____________ :‬גוש ____________ חלקה _________________‬ ‫מגרש _________________‬ ‫המבקש‪:‬‬ ‫השם‪ :‬משפחה _________________ פרטי _________________ מס' זהות או רישומו של תאגיד ________________‬ ‫המען‪ :‬רחוב _________________ מס' בית _________________ ישוב‪+‬מיקוד __________________________________‬ ‫מס'‪ :‬טלפון _________________ פקסימילה _________________‬ ‫עורך הבקשה הראשי‪:‬‬ ‫השם‪ :‬משפחה _________________ פרטי _________________ מס' זהות או רישומו של תאגיד ________________‬ ‫המען‪ :‬רחוב _________________ מס' בית _________________ ישוב‪+‬מיקוד __________________________________‬ ‫מס'‪ :‬טלפון _________________ פקסימילה _________________‬ ‫עורך הבקשה לסידורי בטיחות אש‪:‬‬ ‫השם‪ :‬משפחה _________________ פרטי _________________ מס' זהות או רישומו של תאגיד ________________‬ ‫המען‪ :‬רחוב _________________ מס' בית _________________ ישוב‪+‬מיקוד __________________________________‬ ‫מס'‪ :‬טלפון _________________ פקסימילה _________________‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כללי‬ ‫)‪ (1.36.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫נספח‬ ‫)פרט ‪) 3.‬הרצאות‪ .‬קונצרטים‪ .‬‬ ‫)‪ (1.1‬השימוש העיקרי המבוקש‬ ‫)‪ (1.‬תנאיו ואגרות(‪ .7‬הבניין מתוכנן לשמש לפסטיבל כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪ (1.4‬ההתקהלות מחוץ לבניין כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪ (1.2009‬‬ ‫‪-232-‬‬ .1‬תיאור הפעילות העיקרית )דוגמה‪ :‬תחרות ספורט‪ .‬‬ ‫תיאור או הפנייה למסמך מצורף‪______________________________________________________________ :‬‬ ‫‪20636‬קנה‬ ‫‪1.10‬התפוסה המרבית המתוכננת לשימושים הנוספים ____________________אנשים‪.6‬חוץ הבניין מתוכנן לשמש כמהתמ"ע כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪ (1.9‬התפוסה המרבית המתוכננת לשימוש העיקרי ________________________ אנשים‪.‬אירוע דתי(‪.

2009‬‬ ‫‪-233-‬‬ .1‬תיאור הפעילות של השימושים הנוספים )דוגמה‪ :‬תחרות ספורט‪ .6‬השימוש העיקרי כולל תחרות כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪(3‬‬ ‫תיאור השימושים הנוספים‬ ‫)‪ (3.3‬‬ ‫תיאור אופן כניסת הקהל לבניין‬ ‫תיאור תנועת הקהל אל המושבים‬ ‫תיאור תנועת הקהל בזמן הפעילות‬ ‫‪20636‬קנו‬ ‫הערות או הפנייה‬ ‫הוגש למסמך מצורף‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫לא‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪.‬‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (3‬מזג אוויר קיצוני‪.2‬שעות הפעילות המתוכננות לשימוש העיקרי‬ ‫התחלה __________________________________ סיום __________________________________‬ ‫)‪ (2.‬‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (7‬אירוע חומ"ס‪.‬‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (5‬אירוע בקהל‪.‬‬ ‫אירוע דתי(‬ ‫תיאור או הפנייה למסמך מצורף‪______________________________________________________________ :‬‬ ‫)‪ (3.2‬שעות הפעילות המתוכננות לשימושים הנוספים‬ ‫התחלה __________________________________ סיום __________________________________‬ ‫)‪ (3.2‬‬ ‫)‪(5.‬קונצרטים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2.3‬‬ ‫באמצעות מערכת הכריזה בעבור מצבי חירום‬ ‫מסוימים‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪(5‬‬ ‫תיאור סידורי זרימת הקהל‬ ‫)‪(5.1‬‬ ‫)‪(5.‬‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (8‬תאונה תחבורתית‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫התקנת מערכות כריזה והתקשורת‬ ‫)‪(4.‬‬ ‫נימוק לכך‬ ‫‪1.‬‬ ‫נימוק לכך‬ ‫תיאור מערכת הפעולות הנדרשות‬ ‫)‪(4.‬‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (6‬אירוע טרור‪.6‬השימושים הנוספים כוללים תחרות כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪(4‬‬ ‫רמת המוכנות של מערכת הניהול למצבי חירום‬ ‫הערות או הפנייה‬ ‫הוגש למסמך מצורף‬ ‫לא‬ ‫הוגש‬ ‫אם לא הוגש‪.‬הרצאות‪.‬‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (4‬רעידת אדמה‪.1‬‬ ‫ממערכת הניהול של הבניין במצבי חירום האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הפסקת חשמל‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (2‬שריפה‪.4.2‬‬ ‫לשימוש על ידי מערכת הניהול במצבי חירום‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫התקנת מערכת דיווח אוטומטית‬ ‫)‪(4.

8‬‬ ‫אמצעים לספירת קהל‪.‬‬ ‫)‪ (3‬מחלקי בנין אחרים הנדרשים‬ ‫בפרק ד'‪.‬כולל‬ ‫)‪(5.7‬‬ ‫אמצעים לשליטה בתפוסה‪ .1‬‬ ‫מערכות לפינוי עשן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מהחלל המוגדר כמהתמ"ע‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תיאור תנועת הקהל בגמר הפעילות‪:‬‬ ‫)‪(5.‬‬ ‫מערכות לגילוי אש ועשן‬ ‫מערכות לכיבוי שריפות‬ ‫ציוד ומערכות למניעת דליקות‬ ‫מערכות אזעקה ותקשורת‬ ‫שימוש בגז גפ"ם ובמערכות אנרגיה‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫הערות או הפנייה‬ ‫הוגש למסמך מצורף‬ ‫)‪(6.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)‪ (5.2‬‬ ‫)‪(6.2009‬‬ ‫‪-234-‬‬ .‬‬ ‫תיאור סידורי היציאה להבטחת זרימה‬ ‫)‪(5.‬‬ ‫נימוק לכך‬ ‫‪20636‬קנז‬ ‫‪1.6‬‬ ‫אחרות‬ ‫לא‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪.5‬‬ ‫)‪(6.5‬‬ ‫זרימה בכיוון היציאה‬ ‫זרימה בניגוד לכיוון היציאה‬ ‫זרימה בניצב לכיוון היציאה‬ ‫הצטופפות ודחיסות ביציאה החוצה‬ ‫פתרונות למקומות ששביהם יש חשש‬ ‫)‪(5.6‬‬ ‫לאובדן התמצאות )אוריינטציה(‬ ‫התלכדות דרכי מילוט‬ ‫)‪(5.9‬‬ ‫אחידה ומאוזנת )ככל האפשר(‪ .4‬‬ ‫זרימה בכיוון היציאה‬ ‫זרימה בניגוד לכיוון היציאה‬ ‫זרימה בניצב לכיוון היציאה‬ ‫הצטופפות ודחיסות ביציאה החוצה‬ ‫תיאור תנועת הקהל במקרה חירום‪:‬‬ ‫)‪(5.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬בין היציאות‬ ‫השונות‪.‬‬ ‫)‪ (4‬מכל חלק בניין הנדרש ע"י פרק ט'‪.3‬‬ ‫)‪(6.‬‬ ‫)‪ (5‬מחלקי בנין שנקבעו על ידי עורך‬ ‫הבקשה‪.‬‬ ‫)‪ (2‬מכל דרכי המוצא מן המתמ"ע ועד‬ ‫היציאה מן הבניין‪.4‬‬ ‫)‪(6.13‬מיקום דוכני אוכל‬ ‫)‪ (5.4.14‬מיקום תחנות עזרה ראשונה‬ ‫)‪(6‬‬ ‫מערכות הבניין‬ ‫)‪(6.

‬‬ ‫)ב( חלק מבניין או בניין יוגדר כ–מהתמ"ע בתנאי שנתקיימו בו התנאים של סקר‬ ‫בטיחות המפורטים בסימן ל"ו ובדרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חללים התחומים על ידי קירות ותקרה‪ .‬‬ ‫שם המבקש‪_________________________________ :‬‬ ‫חתימת המבקש‪ _________________________________ :‬תאריך‪_________________________________ :‬‬ ‫שם עורך נספח לסידורי בטיחות אש‪ ___________________________ :‬מספר רישיון‪_________________________ :‬‬ ‫חתימת עורך נספח לסידורי בטיחות אש‪ ______________________________ :‬תאריך‪________________________ :‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מהתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ז‪ :‬מקום התקהלות מוגן עשן ‪ -‬מהתמ"ע )התקהלות(‬ ‫‪) 3.‬ ‫‪20636‬קנח‬ ‫‪1.‬‬ ‫ובתנאי שמטען האש בחלל האצטדיון לא יעלה על מטען אש קטן.‬גם אם הם מקורים‪.‬ ‫)‪ (2‬הדרישה בפסקה )‪ (1‬לא תחול לגבי שטח זירת המופע המיועד לתחרות או‬ ‫להופעה‪ .‬ולהודיע זאת לוועדה המקומית טרם התחלת‬ ‫השימוש בבניין וחתימתו של מנהל הבטיחות תצורף להודעה‪.4.‬בתנאי שגובה מבנה הגג לא יפחת מ–‪ 15‬מטרים מעל רצפת הזירה‪.‬הכוללים מהתמ"ע‪ .‬‬ ‫ומתחייב כי אמסור אותה לידי מנהל בטיחות‪ .‬‬ ‫)ב(‬ ‫אני _______________________ מקבל על עצמי את תפקיד האחראי לניהול הבטיחות של הבניין‪.‬‬ ‫חתימת האחראי לניהול הבטיחות של הבניין‪ ______________________ :‬תאריך‪___________________ :‬‬ ‫)ג(‬ ‫אם טרם נתמנה מנהל הבטיחות של הבניין ‪-‬‬ ‫אני מצהיר כי טרם מסרתי את ביצוע ניהול הבטיחות נושא ההיתר לידי מנהל בטיחות‪.9.‬‬ ‫בתנאי שיוצג למהנדס הוועדה ניתוח הנדסי המוכיח‪ .1‬א( במהתמ"ע יתקיימו דרישות סימן זה‪.‬שהתקנת מתזים איננה‬ ‫נחוצה עקב היותה חסרת השפעה וחסרת תועלת‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫חתימות‬ ‫)א(‬ ‫מינוי המנהל האחראי לניהול הבטיחות של הבניין‪:‬‬ ‫אני ממנה בזה את‪ _________________________________ :‬ת"ז מס'‪_________________________________ :‬‬ ‫לבצע את ניהול הבטיחות כמתחייב לפי כל דין‪.‬ ‫)‪ (3‬הדרישה להתקין מערכת כיבוי אש אוטומטית בפסקה )‪ (1‬לא תחול לגבי‬ ‫חלל שמעל המגרש )זירת המופע( ומעל מושבי הקהל‪ .‬יהיו מוגנים על‬ ‫ידי מערכת כיבוי אש אוטומטית.2009‬‬ ‫‪-235-‬‬ .37.‬כתוצאה מגובה המבנה‬ ‫וממטעני האש שבו.

2‬א( החישוב לרוחב הכולל של כל דרכי המוצא בעבור חלל אחד המכיל את סך‬ ‫המושבים המצוינים בטור א' בטבלה ‪ 3.‬כאשר הם אינם מקורים.2‬א' יהיה מכפלת הערכים של טור א' בטור ב'‬ ‫בטבלה.254*C‬‬ ‫‪0.9.4.‬כבש‪ .37.37.9.2009‬‬ ‫‪-236-‬‬ .000‬‬ ‫‪0.8‬ס"מ‪ .‬מעל רצפת‬ ‫דרך המוצא‪.‬רוחב מדרגה יוכפל במקדם ‪ A‬כמבוטא‬ ‫בנוסחה‪:‬‬ ‫�����������������������‬ ‫����‬ ‫�������‬ ‫‪20636‬קנט‬ ‫‪1.300*A*B‬‬ ‫‪ 2.000‬או יותר‬ ‫)‪ (3‬מדרגה שרומה אינו גדול מ–‪ 17.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬לפי התנאים המפורטים בפרק ה'‪ .‬ ‫)‪ (5‬כל דרכי המוצא מהבניין‪ .508*C‬‬ ‫‪0.‬חישוב רוחב דרכי המוצא יהיה בהתאם‬ ‫לפרט ‪.‬פתח או דלת‬ ‫מדרגות‬ ‫מס' מושבים‬ ‫‪0.‬פתח או דלת‬ ‫מדרגות‬ ‫מס' מושבים‬ ‫‪0.37.‬יכללו מיתקנים ממוכנים‬ ‫לסילוק עשן או אוורור טבעי‪ .37.300*A*B‬‬ ‫‪ 10.‬‬ ‫רוחב דרכי מוצא‬ ‫במהתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.3.‬המכיל את סך המושבים המצוינים בטור א'‬ ‫בטבלה ‪ 3.16.9.8‬ס"מ‪.9.37.2‬א' ‪ -‬מקדמי רוחב‬ ‫ב'‬ ‫א'‬ ‫רוחב נטו נקי בס"מ בעבור כל מושב בשטח משורת‬ ‫מעבר‪ .508*A*B‬‬ ‫‪5.9.8‬מטרים‪ .5‬‬ ‫)ג( החישוב לרוחב הכולל של כל דרכי המוצא בעבור אצטדיון ומיתקן ספורט‬ ‫פתוח‪ .254*C‬‬ ‫‪0. למצב שבו כמות המושבים היא ערך ביניים‪ .‬כבש‪ .‬באופן שגובה‬ ‫מפלס העשן במקרה של שריפה לא יהיה נמוך יותר מ–‪ 1.381*C‬‬ ‫‪0.‬היכולים לכלול קירוי חלקי או מלא‪ .2‬ב' יהיה מכפלת הערכים בטור א' במקדמי הרוחב בטור ב' בטבלה‪.A=1 :‬‬ ‫)‪ (4‬מדרגה שרומה גדול מ–‪ 17.000‬אנשים‪ .‬המשרתים מהתמ"ע‪ .‬‬ ‫)ד( הרוחב המינימלי של מרכיבי דרך מוצא יהיה בהתאם לכל הדרישות האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬טבלה ‪ 3.‬מותר לבצע ביון )אינטרפולציה( בין‬ ‫הערכים של טור ב' בטבלה‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (4‬הדרישה בפסקה )‪ (1‬לא תחול לגבי החלל שמעל המגרש )זירת המופע(‬ ‫ומעל מושבי הקהל‪ .000‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫)ב( בעבור תפוסה קטנה מ–‪ 2.000‬או יותר‬ ‫)‪ (2‬טבלה ‪ 3.762*A*B‬‬ ‫‪2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .9.2‬ב' ‪ -‬מקדמי רוחב לאצטדיונים ומיתקני ספורט‬ ‫ב'‬ ‫א'‬ ‫רוחב נטו נקי בס"מ בעבור כל מושב בשטח משורת‬ ‫מעבר‪ .

37.‬כאשר הרוחב החופשי בין‬ ‫השורות לא יפחת מ–‪ 40‬ס"מ‬ ‫מעבר או פתח בשני קצוות מעבר או פתח אחד בקצה‬ ‫אחד של השורה‬ ‫השורה‬ ‫‪13‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪33‬‬ ‫רוחב מעבר‬ ‫במהמתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.999-4.3‬במהתמ"ע‪ .000‬‬ ‫מספר מושבים מותר בשורה‪ .2009‬‬ ‫‪-237-‬‬ .‬יהיה הרוחב‬ ‫המינימלי למעבר בין השורות ‪ 40‬סנטימטרים.4.37. רוחב זה יגדל ב–‪ 1.000‬‬ ‫‪12.‬יוכפל במקדם ‪.999-16.3‬מספר מושבים במהתמ"ע‬ ‫מספר המושבים הכולל בחלל‬ ‫קטן מ–‪4.999-13.4‬במהתמ"ע‪ .‬שורת מושבים המשורתת בשתי קצותיה על ידי מעברים או פתחים‪ .8‬סנטימטר בעבור כל מושב נוסף מעבר לנדרש בטבלה ‪ .3‬אך‬ ‫אין צורך שהרוחב המינימלי של הגישה למעבר בין השורות יהיה גדול מ–‪ 56‬סנטימטרים‪.3.C=1.000‬‬ ‫‪15.9.37.000‬‬ ‫‪9.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (5‬מדרגות עם מאחז יד הנמצא בתחום של ‪ 75‬ס"מ )מדוד אופקית(‪.‬כלומר‪.9.‬אורך המהלך המשותף לא יעלה על ‪ 15‬מטרים מכל מושב עד הנקודה‬ ‫שבה ניתן למשתמש לבחור באחת משתי דרכי מוצא‪.‬‬ ‫יוכפל במקדם ‪.B=1 :‬‬ ‫)‪ (6‬מדרגות שבהן המרחק למאחז יד גדול מ–‪ 75‬ס"מ )כשהוא נמדד אופקית(‬ ‫יוגדל רוחבן ב–‪ 25%‬מהרוחב המחושב‪ .5‬במהתמ"ע‪ .9.9.999-7. רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים לא יפחת מ–‪40‬‬ ‫ס"מ.000‬‬ ‫‪6.3‬אך אין חובה שהרוחב המינימלי בין השורות יהיה גדול‬ ‫מ–‪ 56‬סנטימטרים‪.37.37.‬בשורת מושבים המשורתת על ידי מעבר בקצה אחד בלבד‪ .‬‬ ‫טבלה ‪ 3.999-10.‬כלומר‪ . רוחב זה יגדל ב–‪ 0.9.C=1 :100%‬‬ ‫)‪ (8‬כבש ששיפועו גדול מ–‪ .000‬‬ ‫‪21.6‬סנטימטר בעבור כל מושב‬ ‫נוסף מעבר לנדרש בטבלה ‪ .9.000‬‬ ‫‪18.10‬‬ ‫מספר מושבים‬ ‫בהמתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.37.‬‬ ‫‪20636‬קס‬ ‫‪1.‬לא‬ ‫תכיל יותר מ–‪ 100‬מושבים בשורה.‬‬ ‫אורך מהלך משותף‬ ‫במהתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.10%‬יוגדל רוחבו ב–‪ 10%‬מהרוחב המחושב‪ .000‬‬ ‫גדול מ–‪22.999-19.B=1.25‬‬ ‫)‪ (7‬כבש בשיפוע עד ‪.

9.‬ייבנו ממתכת או מעץ.38.4.1‬א'‬ ‫‪20636‬קסא‬ ‫‪1.37.9.‬במה ובמה משולבת )התקהלות(‬ ‫‪ 3. מרחק ההליכה‬ ‫מן הכניסה לפתח היציע או מן הכניסה למעבר הביניים עד למוצא בטוח או אל מחוץ לבניין‬ ‫לא יעלה על ‪ 60‬מטרים‪.‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫בהמתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.38.‬במרחק שלא יעלה על ‪21‬‬ ‫שורות.1‬התקנת משטח מוגבה תעשה לפי הדרישות המפורטות להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬משטח מוגבה והמדרגות המובילות אליו מן האולם‪ .‬למעט העברת כבלי חשמל ותקשורת לציוד הנמצא על‬ ‫רצפת משטח מוגבה כמתואר בתרשים ‪.6‬במהתמ"ע אפשר שיהיה מעבר מדורג בלא מוצא‪ .‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( אין הגבלה על מרחקי הליכה בעבור קונסטרוקציה‬ ‫מסוג ‪ I‬או ‪ .II‬לפי סימן ב' בפרק ג'‪ .‬ ‫לא יותר כל שימוש בחלל בין רצפת משטח מוגבה לבין רצפת הבניין או לשטח‬ ‫שעליו היא מותקנת‪ .2009‬‬ ‫‪-238-‬‬ .9.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬והמעבר בין הכיסאות‬ ‫הוא לא פחות מ–‪ 40‬סנטימטרים בתוספת ‪ 0.9.‬תנאיו ואגרות(‪ .3.‬באזור ישיבה פתוח לשמים ואשר דרכי המוצא מאזור‬ ‫הישיבה אל החוץ פתוחות לשמים‪.37.‬הקצר מביניהם‪ .38.‬לא יעלה על ‪ 120‬מטרים.7‬א( במהתמ"ע מרחק ההליכה מכל מושב עד הפתח ליציע )הוומיטוריום( או עד‬ ‫הפתח למעבר הביניים )קונקורס(‪ . ואולם אפשר להגדיל את אורך המעבר המדורג בלא מוצא בתנאי שהמושבים‬ ‫המשורתים על ידו‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫אורך מעבר‬ ‫מדורג בלא מוצא‬ ‫במהמתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.‬אינם רחוקים ביותר מ–‪ 40‬מושבים ממעבר אחר‪ .1‬‬ ‫תרשים ‪ 3.8‬סנטימטר בעבור כל מושב נוסף מעבר למושב‬ ‫ה–‪ 19‬בשורה‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫משטח מוגבה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ח‪ :‬משטח מוגבה‪ .

4.38.‬ ‫)‪ (3‬היה החלל בין רצפת המשטח המוגבה לבין רצפת הבניין משמש לאחסון או‬ ‫לכל שימוש אחר‪ .‬בגבול הניצב לקיר קדמת הבמה ובמרחק של ‪ 1.‬ורצפתם תהיה עשויה עץ בעובי מינימלי של ‪ 4‬סנטימטרים‪.‬‬ ‫‪20636‬קסב‬ ‫‪1.‬ייבנו מחומרי בניה‬ ‫שמתקיימים בהם דרישות החלות על חומרי הבניה של הבניין שבו הותקן‬ ‫המשטח המוגבה‪ .‬‬ ‫שלד של במה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.80‬מטר משני צדי הפתח‬ ‫בקיר קדמת הבמה‪ .‬‬ ‫רצפת המשטח המוגבה תהיה בעלת עמידות אש של ‪ 90‬דקות לפחות‪.3‬שלד של במה משולבת יהיה לפי הדרישות לגבי סוג שלד ‪ I‬כמפורט בסימן ב' בפרק‬ ‫ג'‪ .3‬אפשר‬ ‫שהשלד של חלק זה של הבמה והמדרגות יהיו עשויים מתכת או שלד עץ בחתך מינימלי של‬ ‫‪ 10‬סנטימטרים‪ .‬‬ ‫שלד במה משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬ב'‬ ‫)‪ (2‬משטח מוגבה והמדרגות המובילות אליו מן האולם‪ . סיווג הדליקות של רצפת העץ יתאים לסיווג הנדרש‬ ‫מחומרי הגמר של הבניין.38.38.2009‬‬ ‫‪-239-‬‬ .9.9.‬על ידי הקיר האחורי של‬ ‫הבמה ובצדדים‪ .‬ורצפתם תהיה עשויה עץ‬ ‫בעובי מינימלי של ‪ 4‬סנטימטרים‪.‬למעט חיפוי הרצפה של המשטח המוגבה והמדרגות אשר‬ ‫אפשר שיהיה עשוי עץ.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.‬מאחור‪ .‬למעט הרצפה של הבמה‬ ‫והמדרגות שאפשר שיהיה עשוי עץ.9.9.‬והמדרגות המובילות אליה מן האולם )כמתואר בתרשים ‪ .2‬במה והמדרגות המובילות אליה מן האולם ייבנו מחומרי בניה שמתקיימות בהן‬ ‫הדרישות החלות על חומרי הבניה של הבניין שבו הותקנה הבמה‪ .(3.‬למעט העברת כבלי חשמל ותקשורת לציוד או לצנרת מים‪.38. אפשר שהשלד של חלק זה של הבמה והמדרגות יהיו‬ ‫עשויים מתכת או שלד עץ בחתך מינימלי של ‪ 10‬סנטימטרים‪ .‬למעט הרצפה התחומה בחזית על ידי קיר קדמת הבמה‪ .

38.4. עובי הדלת‬ ‫לא יפחת מ–‪ 4‬סנטימטרים‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (2‬אגף חלל הבמה‪.‬והיא תצויד במנגנון נעילה הכולל פין אבטחה‪.9.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.‬‬ ‫אגפים סמוכים‬ ‫לבמה או במה‬ ‫משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.000‬אנשים‪.‬ ‫)‪ (5‬אגף בתי מלאכה.9.‬תותקן בו דלת עץ בעלת חוזק נשיאה מתאים.000‬אנשים או יותר‪ .‬יחולק לשבעה אגפי אש‬ ‫לפחות שהם‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אגף חלל המושבים.‬‬ ‫יחולק לשני אגפי אש לפחות‪ .‬‬ ‫ייבנה לפי דרישות פרט זה‪.‬‬ ‫)ב( מקום להתקהלות המיועד ליותר מ–‪ 300‬אנשים‪ .‬ ‫)‪ (3‬אגף חדרי השחקנים‪ .38.‬ ‫‪20636‬קסג‬ ‫‪1.38.‬אך פחות מ–‪ 1.‬לרבות שירותיהם.‬‬ ‫)ג( מקום להתקהלות המיועד ל–‪ 1.5‬א( מקום התקהלות המיועד לשמש תאטרון‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (2‬אגף חלל הבמה.‬אולם קונצרטים‪ .‬ ‫)‪ (4‬אגף החסנה והכנת תפאורות.9.4‬הותקן פתח ברצפת הבמה‪ .‬שהם‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אגף חלל המושבים.2009‬‬ ‫‪-240-‬‬ .3‬‬ ‫דלת בפתח רצפת‬ ‫במה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬קולנוע וכדומה‪.

38.‬ ‫)ג( הפעלה על ידי מתג ידני המותקן במקום שאישרה רשות כבאות.‬תותקן מערכת שליטה‬ ‫בעשן המיועדת לפינוי העשן ישירות אל החוץ.7‬א' ו–‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (6‬אגף אולמות לחזרות.9. אפשר‬ ‫יהיה להפעיל את המפוחים ידנית מן הבמה.‬ואם‬ ‫נדרשת הגנה על הפתח בקיר קדמת הבמה‪ .‬‬ ‫)ה( הדרישה בפרט משנה )א( אינה חלה על אגפים הסמוכים לבמה ששטחה אינו‬ ‫עולה על ‪ 90‬מ"ר‪.8‬מטר מעל מפלס הרצפה הגבוהה ביותר בחלל המושבים‪ .‬‬ ‫)ד( אגף חדרי השחקנים‪ .‬אגף אולמות לחזרות ואגף טכני‪ .38.‬‬ ‫‪20636‬קסד‬ ‫‪1.7‬ב'‪.38.2.20‬מטר או יותר מעל המפלס העליון של הגג שמעל חלל המושבים כמתואר‬ ‫בתרשימים ‪ 3. המפוחים יעמדו בדרישות התקן‬ ‫הישראלי ת"י ‪ 1001‬חלק ‪.‬‬ ‫מערכת פינוי עשן‬ ‫מבמה או מבמה‬ ‫משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (7‬אגף לשירותים טכניים‪.‬ ‫)ב( הפעלת מערכת גלאי אש ועשן מעל חלל הבמה. קיר קדמת‬ ‫הבמה יהיה בנוי מחומרים לא דליקים בעלי עמידות אש של ‪ 120‬דקות.2.‬לרבות שירותיהם‪ .2009‬‬ ‫‪-241-‬‬ .‬קצב יניקת עשן שלא יפחת מ–‪ 8‬החלפות‬ ‫אוויר בשעה.2‬המונעת מפלס‬ ‫עשן נמוך מ–‪ 1.‬ ‫)‪ (2‬מעל הבמה‪ .8‬מטר מעל הסף העליון בפתח קיר קדמת הבמה.‬מונעת מפלס עשן בחלל הבמה‬ ‫הנמוך מ–‪ 1.‬ת"י ‪ :1212‬דלתות אש‪ :‬עמידות‬ ‫אש‪. הקיר יסתיים במפלס‬ ‫הגבוה ב–‪ 1. המפוחים יופעלו אוטומטית על ידי גלאי אש ועשן.9.4. המערכת תופעל‬ ‫באופן עצמאי על ידי כל אחת מן המערכות האלה‪:‬‬ ‫)א( הפעלת מערכת המתזים בחלל הבמה.38.2‬‬ ‫הפרדת קיר קדמת‬ ‫הבמה בבמה‬ ‫משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9. המפוחים יאפשרו‪ .‬יופרדו זה מזה ויופרדו משאר חלקי הבניין על ידי‬ ‫רכיבים בעלי עמידות אש של ‪ 90‬דקות ועל ידי דלתות אש בעלות עמידות ליציבות ושלמות‬ ‫של ‪ 60‬דקות ו–‪ 30‬דקות לבידוד בהתאם לתקן הישראלי‪ .‬ובעבור במה משולבת‪ . מערכת פינוי העשן תהיה על ידי אחד או‬ ‫יותר מהאמצעים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שיטה לפינוי עשן העומדת בדרישות ת"י ‪ 1001‬חלק ‪ .9.7‬א( במה משולבת תופרד מחלל המושבים על ידי קיר קדמת הבמה.‬ובמקום הגבוה ביותר‪ .‬אגף החסנה והכנת תפאורות‪ .‬אגף בתי‬ ‫מלאכה‪ .‬קרוב למרכזה‪ .‬יותקנו מעל הגג שני‬ ‫מפוחים לפחות.6‬בעבור במה ששטחה עולה על ‪ 90‬מ"ר‪ .

38.38.9.2011‬‬ ‫‪-242-‬‬ .‬יהיו כל הפתחים בקיר קדמת הבמה מוגנים על ידי מכלולים‬ ‫בעלי עמידות אש של ‪ 90‬דקות לפחות ליציבות ושלמות ו–‪ 30‬דקות לבידוד בהתאם לתקן‬ ‫הישראלי‪ .‬יצויד במסך‬ ‫הפרדת אש ועשן הנסגר אוטומטית והעומד בדרישות פרט ‪.9.1212‬ואולם הפתח הראשי בקיר ההפרדה המיועד לצפייה בהצגה‪ .1.‬ת"י ‪ .7‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.8‬‬ ‫)ג( הדרישות בפרטי משנה )א( ו–)ב( לא יחולו על חלל הבנוי כמהתמ"ע והעומד‬ ‫בדרישות סימן ל"ז‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .38.7‬ב'‬ ‫)ב( בבמה משולבת‪ .3.9.‬‬ ‫‪20636‬קסה‬ ‫‪1.

‬בתנאי שצדה התחתון של רצפת הבמה מצופה בלוח גבס חסין אש בעובי מינימלי של‬ ‫‪ 16‬מ"מ‪.‬אגף אולמות לחזרות ואגף טכני‪.‬לא יפחת מ–‪ 56‬ס"מ‪.11‬א( מעל במה או במה משולבת תותקן מערכת מתזים.10‬רוחב גשרי תאורה וגלריות טכניות המיועדים לשירות רכיבי תאורה או רכיבים‬ ‫טכניים אחרים‪ .38.‬ ‫)‪ (4‬כמות האלמנטים התלויים הדליקים לא יעלה על מסך ראשי אחד‪ .2011‬‬ ‫‪-243-‬‬ .38.‬ ‫)‪ (3‬מסכים‪ .2‬מטר‪ .‬אגף בתי מלאכה‪ .‬ ‫)‪ (2‬גובה תקרתה נמוך מ–‪ 10‬מטרים.‬‬ ‫‪20636‬קסו‬ ‫‪1.7‬יוגן הפתח על ידי‬ ‫מסך הפרדת אש ועשן או מסך מים העומדים בדרישות ת"י ‪.9.8‬א( נדרש להגן על פתח בקיר קדמת הבמה לפי פרט ‪ 3.9.‬ושיש בו שטח אחסון לכיסאות או למושבי האולם בלבד‪ .‬‬ ‫)ד( מסך הפרדת אש ועשן או מסך מים יאושר בידי מעבדה מוסמכת ומאושרת‬ ‫שהכירה נציבות כבאות והצלה‪.38.‬‬ ‫שלד בניין בעבור‬ ‫צוגים וגלריות‬ ‫טכניות מעל במה‬ ‫או מעל במה‬ ‫משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫גשרי תאורה‬ ‫ורמפות טכניות‬ ‫‪ 3.‬אין צורך במערכת‬ ‫מתזים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫הגנות על פתחים‬ ‫בקיר קדמת הבמה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3. מערכת המתזים תותקן‬ ‫בכל האגפים הסמוכים לבמה‪ :‬אגף חדרי השחקנים‪ .‬תפאורות או כל ציוד טכני אחר‪.1.‬‬ ‫‪Catwalks‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מערכת לכיבוי אש‬ ‫ועשן עבור במה או‬ ‫במה משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9‬שלד הבנין המיועד לשאת גלריות טכניות‪ .‬‬ ‫ייבנה מחומרים שמתקיימים בהם הדרישות החלות על שלד הבניין שחלל הבמה ממוקם בו‪.9.‬תפאורות או רכיבים דליקים אחרים אינם ניתנים להסטה אנכית.‬‬ ‫)ג( מסך האש ימנע את מעבר האש והעשן בין חלל הבמה לחלל המושבים למשך‬ ‫‪ 50‬דקות‪.9.‬צוגים‪ .‬לרבות שירותיהם‪ .‬‬ ‫)ג( בחלל הנמצא מתחת לרצפת במה או מתחת לרצפת במה משולבת שגובהו קטן‬ ‫מ–‪ 1.1596‬‬ ‫)ב( מסך הפרדת אש ועשן או מסך מים יופעלו באופן אוטומטי על ידי גלאי אש‬ ‫ועשן בתוספת גיבוי של מתג הפעלה ידני שיותקן במקום שהגישה אליו נוחה‪.‬סינור‬ ‫אחד ומסך רקע אחורי אחד‪.38.9.‬‬ ‫)ב( הדרישה בפרט משנה )א( לא תחול לגבי במה שנתקיימו בה כל התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שטחה אינו עולה על ‪ 90‬מ"ר.‬אגף אחסנה והכנת‬ ‫תפאורות‪ .38.

2‬אין להשתמש במקרן סרטים או בוידיאו המשתמשים במקור אור המייצר חומרים‬ ‫מיוחדים או גזים רעילים‪ .1‬בחדר הקרנה יתקיימו דרישות המפורטות בסימן זה‪.‬‬ ‫חדר הקרנה בעבור‬ ‫סרטים מסוג "סרט‬ ‫צילום בטוח"‬ ‫)‪(safety film‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬מיזוג אוויר ופינוי עשן יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( חימום חדר ההקרנה ייעשה על ידי מערכת מיזוג אוויר מרכזית או‬ ‫באמצעות גופי חימום סגורים משולבים במזגנים בודדים.‬ועמידות האש שלהם תהיה בהתאם לדרישות החלות לגבי הבניין‬ ‫שחדר ההקרנה נמצא בו.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫מקרן סרטים או‬ ‫וידיאו לסרט צילום‬ ‫מסוג ניטרו–‬ ‫צלולוזה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (7‬במערכות אוורור‪ .‬ ‫)ב( מערכת מזגנים בודדים למיזוג אוויר ולאוורור חדר ההקרנה יהיו‬ ‫נפרדים ממערכות האוורור וממיזוג האוויר של הבניין.‬ ‫)‪ (5‬בכל חדר הקרנה תהיה דלת המצוידת במנגנון סגירה עצמית‪ .‬קירות ותקרה התוחמים את חדר ההקרנה ייבנו מרכיבי מבנה‬ ‫קבועים‪ .39.70‬מ"ר בעבור כל מכונת הקרנה נוספת. יניקת אוויר צח‬ ‫תהיה מחוץ לבניין.‬או המייצר קרינה סוכנת או המשתמש בסרט צילום מסוג ניטרו–‬ ‫צלולוזה‪. הפתחים של חדר ההקרנה יהיו מוגנים.‬ ‫)‪ (3‬מצדי כל מכונת הקרנה או מטול וכן מאחוריה‪ .9.3‬בחדרי הקרנה שמשתמשים בהם בסרטי צילום מסוג "סרט צילום בטוח" )‪safety‬‬ ‫‪ (film‬יתקיימו הדרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רצפה‪ .39.‬חימום‪ .‬ ‫)‪ (2‬שטח החדר לא יפחת מ–‪ 7. המרווח בין שתי מכונות הקרנה לא יפחת מ–‪ 75‬סנטימטרים.9.39.30‬מטרים.‬והנפתחת‬ ‫החוצה ברוחב מינימלי של ‪ 80‬סנטימטרים. בכל הפתחים יותקנו חלונות‬ ‫מזכוכית או מחומר אחר אשר יאטום את הפתח למעבר עשן.4.‬ ‫)‪ (4‬גובה תקרת חדר הקרנה לא יפחת מ–‪ 2.‬ ‫)‪ (6‬סך כל השטחים של אשנבי ההקרנה והפיקוח לא יעלה על ‪ 25%‬משטח‬ ‫הקיר המפריד בין חדר ההקרנה ואולם הצופים.‬יהיה מרווח עבודה של ‪75‬‬ ‫סנטימטרים לפחות.‬ ‫)ג( מערכת לשחרור חום ועשן תיבנה מחומרים עמידי אש ותהיה נפרדת‬ ‫ממערכות האוורור והפירים האחרים בבניין.9.‬ ‫‪20636‬קסז‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ט ‪ -‬חדר הקרנה )התקהלות(‬ ‫חדר הקרנה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5‬מ"ר בעבור מכונת הקרנה בודדת ותוספת של‬ ‫מינימום ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-244-‬‬ .‬תנאיו ואגרות(‪ .

‬אולמי הרצאות וכינוסים ‪ .‬‬ ‫קופות למכירת‬ ‫כרטיסים במיתקן‬ ‫ספורט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.5‬ליטר.39.‫תכנון ובניה‬ ‫)ד( מערכת האוורור‪ .15‬מטר רבוע של שטח רצפה‬ ‫למושב‪.2009‬‬ ‫‪-245-‬‬ .‬קופות ומקומות לספורטאים )התקהלות(‬ ‫חדר המתנה‬ ‫וקופות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ ‫)‪ (3‬המכלים יהיו עשויים חומר שאיננו שביר.‬‬ ‫שילוט חדר‬ ‫ההקרנה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬בתי קולנוע‪ .0.‬ ‫)‪ (2‬נפח כל מכל לא יעלה על ‪ 0.2‬א( במיתקן ספורט תותקן קופה אחת לפחות לכל ‪ 2.1‬א( בתאטרון‪ .‬מיזוג האוויר והשליטה בעשן יתאימו לדרישות תקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪ 1001‬על כל חלקיו.‬בית קולנוע‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן מ'‪ :‬חדר המתנה‪ .‬למעברים ולחדרי מדרגות‪ .0.‬‬ ‫‪20636‬קסח‬ ‫‪1.‬מותר לאחסן מכלים של חומרים מסוכנים כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עד ‪ 4‬מכלים לחדר הקרנה.9.‬לחנויות‪.‬‬ ‫)ג( תאי הקופות למכירת כרטיסי כניסה יותקנו במקומות ובאופן שאין בהם כדי‬ ‫להפריע למעבר החופשי של הולכי רגל על מדרכה או מעברי ציבוריים‪ .4.‬הן לנכנסים למקום‬ ‫ההתקהלות והן ליוצאים ממנו‪.‬ ‫)‪ (10‬מותר שיותקן בחדר ההקרנה ציוד חשמלי לשימוש האולם ולשליטה‬ ‫בתאורה ובמערכות הקול של האולם‪.‬‬ ‫לדוכנים‪ .4‬על גבי צדה החיצון של דלת חדר ההקרנה ובתוך חדר ההקרנה יהיה שלט המסומן‬ ‫בברור שגובה אותיותיו לא יפחת מ–‪ 2.‬‬ ‫)ב( הקופה תותקן במרחק שלא יפחת מ–‪ 10‬מטרים מפתח הכניסה‪.40.‬לאחר ניכוי השטחים שייועדו בו לפרסומת‪ .9.‬ ‫)‪ (8‬לכל חדר הקרנה יהיה מיתקן ומקום לליפוף סרטים ולאחסונם.‬לפרוזדורים‪ .‬זולת אם המיתקן‬ ‫נועד לכניסת צופים בלא תשלום באופן קבוע‪.‬‬ ‫)ב( שטחו של חדר ההמתנה‪ .000‬צופים‪ .5‬סנטימטרים ובו ייכתב‪" :‬חדרי הקרנה לשימוש‬ ‫בסרטים מסוג "סרט צילום בטוח" ‪ safety film‬בלבד"‪.5‬מטר רבוע של שטח רצפה למושב.40.‬ייקבע לפי חישוב זה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תאטראות ואולמות קונצרטים ‪ .‬אולם הרצאות ואולם כינוסים‬ ‫שמותקנים בהם מושבים קבועים יהיה חדר המתנה‪.‬ ‫)‪(9‬‬ ‫בחדר הקרנה‪ .‬אולם קונצרטים‪ .9.

‬בכל כיוון.9.‬ ‫)‪ (4‬באולם ספורט‪ .9‬בלא חשמל סטטי ותהיה בנויה בדרך שיש בה‬ ‫כדי למנוע סיכונים תברואיים.‬אורכו לא יפחת מ–‪ 5‬מטר והמרווח בין המוביל והקיר או בין‬ ‫המובילים ‪ 55‬ס"מ.9. הזיגוג בחלונות יהיה מחומר לא‬ ‫שביר.2.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫יציע הקהל‬ ‫וטריבונה‬ ‫‪Grandstands‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן מ"א‪ :‬יציע הקהל וטריבונה )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬המושבים והמשטח התומך את רגלי הצופים ביציע הקהל יהיו מעוגנים‬ ‫באופן שלא תהיה אפשרות להזיזם.40.‬או על ידי מובילים משני הצדדים.‬הרצפה בזירת המשחקים‪ .4‬במקומות המיועדים לספורטאים במיתקן ספורט יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ברצפת השטחים המיועדים לבתי שימוש‪ . גובה‬ ‫המוביל יהיה ‪ 90‬סנטימטרים‪ .‬יותקנו לכל פתח כניסה מובילים‬ ‫המתוחמים על ידי קיר מצד אחד ומוביל מצד שני‪ .9‬‬ ‫)‪ (2‬לא יהיו בליטות על הקירות‪ .‬תהא מחומר בעל התנגדות‬ ‫להחלקה כמפורט בפרט ‪ .‬ ‫)ג( למשחקי כדור–יד ‪ 2 -‬מטרים לרוחב האולם מקו הסימון ו–‪ 1‬מטר‬ ‫לאורך האולם מקו הסימון.‬עומק מדרגת הישיבה )המרחק בין השורות( לא‬ ‫יפחת מ–‪ 75‬סנטימטרים.‬בתוך הבניין‪ .1.41.1‬ביציע הקהל ובטריבונה יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בטריבונה‪ .‬יהיו כל התקרות מחומר לא שביר ועמיד בפני חבטה של‬ ‫כדורי משחק.3.‬הדלתות החלונות הגובלים בזירת המשחקים‪.‬ ‫‪20636‬קסט‬ ‫‪1.40.‬למקלחות או למקומות ההלבשה‬ ‫יתקיימו הדרישות להתנגדות להחלקה כמפורט בפרט ‪.‬ ‫)ב( למשחקי כדור סל ‪ 2 -‬מטרים מקו הסימון‪ .3.1.2011‬‬ ‫‪-246-‬‬ .3‬במיתקן ספורט המיועד ליותר מ–‪ 1.000‬צופים‪ .‬‬ ‫מקומות המיועדים‬ ‫לספורטאים‬ ‫במיתקן ספורט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ימוקמו באופן שתימנע הפרעה על ידי‬ ‫הצופים‪.‬ ‫)‪ (5‬באולם ספורט‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מוביל בכניסה‬ ‫למיתקן ספורט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. המובילים יותקנו באופן שלא יהוו מכשול ליציאה‪.‬בכל כיוון.‬‬ ‫המיועדת לספורטאים ולשופטים‪ .‬ ‫)‪ (6‬במגרש ספורט המיועד לכדור רגל הכניסה והיציאה מזירת המשחקים‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .9.2.‬‬ ‫עד לגובה ‪ 2‬מטרים לפחות מעל הרצפה.1.‬ ‫)‪ (3‬סביב המשטח המיועד למשחקי ספורט תהיה רצועה פנויה מכל מכשול‬ ‫שמידותיה כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)א( למשחקי כדור רגל וכדורעף ‪ 3 -‬מטרים מקו הסימון‪ .

2‬ביציע זמני הבנוי מעץ יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אפשר להתקין מחוץ לבניין יציע זמני ששלדו עשוי עץ בתנאי שהיציע‬ ‫ימוקם במרחק שאינו קטן מ–‪ 3‬מטרים או במרחק שאינו קטן מ־‪ 2/3‬גובה היציע‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (3‬מותר להשתמש בכיסאות בודדים בתנאי שיהיו מעוגנים או קשורים זה לזה‬ ‫בשורות‪ .‬למעט כיסאות בודדים אשר מספרם אינו עולה על ‪ .‬ ‫)ב( אם קיר בעל עמידות אש של ‪ 60‬דקות מפריד בין היציע לבניין.‬ ‫)‪ (2‬הדרישה בפסקה )‪ (1‬לא תחול ‪-‬‬ ‫)א( אם שלד הבניין הסמוך ליציע הוא בעל עמידות אש של ‪ 60‬דקות‬ ‫לפחות‪ .41.9.41.16‬הממוקמים על‬ ‫מפלס אופקי והתחומים על ידי מעקים או קירות כדוגמת תאי–צפיה )‪.9.‬ושהפתחים של הבניין הסמוך ליציע הממוקמים בקיר החוץ הפונה‬ ‫אל היציע מוגנים מפני שריפה העלולה להתרחש ביציע.‬מכל בניין סמוך.41.(Boxes‬‬ ‫"טריבונה" ‪ -‬תרשים ‪ 3.1‬א'‬ ‫"יציע הקהל" ‪ -‬תרשים ‪ 3.‬ ‫‪20636‬קע‬ ‫‪1.‬‬ ‫הגדול מביניהם‪ .1‬ב'‬ ‫יציע וטריבונה‬ ‫זמניים הבנויים עץ‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.1.2011‬‬ ‫‪-247-‬‬ .

‬ ‫)‪ (9‬על אף האמור בפסקאות )‪ (7‬ו–)‪ .‬יהיה ניתן לזהות ויזואלית חוסר זה בבירור.‬או שהמקבצים יופרדו על ידי קיר בעל עמידות‬ ‫אש של ‪ 120‬דקות‪ .‬ובעבור יציע‬ ‫באוהל או במבנה המקורה ביריעה )ממברנה( הגובה לא יעלה על ‪ 7.‬אפשר לאחסן חומרים דליקים או בעירים.‬הממוקמים בתוך אוהל או מבנה ממברנה‪ .9.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (3‬שטחו של יציע אחד‪ .‬ ‫‪20636‬קעא‬ ‫‪1.‬לוח פלדה או לוח‬ ‫עץ שמידותיהם יתוכננו בהתאם לתסבולת הקרקע.‬מותר שהגובה של מפלס המושבים לא יעלה על ‪ 12‬מטרים‪ .‬לא יעלה על ‪ 930‬מ"ר ואורכו לא‬ ‫יעלה על ‪ 60‬מטרים.2009‬‬ ‫‪-248-‬‬ .‬לרבות ביסוסו‬ ‫ועיגונו לקרקע.‬הגובה‬ ‫המרבי לא יעלה על ‪ 3.‬‬ ‫יציע וטריבונה‬ ‫הניתנים לפירוק‬ ‫ולהרכבה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (10‬לעניין פרט זה‪ . שלד היציע יהיה מחובר‬ ‫ליסודות.‬שגובהו ‪ 60‬סנטימטרים מעל מפלס המושבים.4.‬ ‫)‪ (6‬אם נדרשים ‪ 2‬מקבצי יציעים או יותר‪ .‬הדרישות החלות על יציע זמני הבנוי עץ יחולו על‬ ‫טריבונה זמנית הבנויה עץ‪. ואולם‬ ‫בחללים ששטחם הכולל אינו עולה על ‪ 28‬מ"ר או בחללים המוגנים על‬ ‫ידי מערכת מתזים מאושרת‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . רכיבי שלד היציע יתוכננו כך‪ .(8‬אם בשלד העץ מידות חתכי הרכיבים‬ ‫הקונסטרוקטיביים הם לפי דרישות סוג שלד ‪ IV-222‬כמוגדר בסימן ב' לפרק‬ ‫ג'‪ .7‬מטרים.‬בטון טרום‪ .‬או‬ ‫שהם יופרדו על ידי קיר בעל עמידות אש של ‪ 60‬דקות. יסודות אלו יתוכננו‬ ‫ויבוצעו באופן שלא תיגרם הינתקות בין היסוד לקרקע‪ .‬בהטלה אופקית‪ .‬ ‫)‪ (3‬אם אין הפרדת אש בין יציע המושבים לבין החלל שמתחת ליציע‬ ‫המושבים‪ .‬המרחק בין מקבץ יציעים אחד‬ ‫למשנהו לא יפחת מ–‪ 15‬מטרים‪ .‬המרחק ביניהם לא יפחת מ–‪ 6‬מטרים‪ .‬ושלא תהיה תזוזה‬ ‫של היסוד בתוך הקרקע בכל מצב עמיסה שהוא.‬ ‫)‪ (5‬מותר להתקין עד ‪ 3‬יציעים במקבץ אחד.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (4‬אם מותקנים שני יציעים או יותר‪ .‬ ‫)‪ (7‬הגובה המרבי של מפלס המושבים לא יעלה על ‪ 6‬מטרים מעל הקרקע או‬ ‫מעל המפלס שעליו בנוי היציע.3‬ביציע ובטריבונה הניתנים לפירוק ולהרכבה יתקיימו דרישות סימן זה ובתנאים‬ ‫האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬יציע הניתן לפירוק ולהרכבה יהיה יחידה קונסטרוקטיבית עצמאית‬ ‫אשר תכיל את כל רכיבי המבנה לעמידה בכל הכוחות והמאמצים‬ ‫המופעלים עליה עקב עומסים עצמיים ועומסים שימושיים‪ .‬לא יאוחסנו בחלל חומרים דליקים או חומרים בעירים.‬שבמקרה שרכיב הדרוש‬ ‫ליציבות המבנה לא הותקן‪ .‬ ‫)‪ (2‬שלד המבנה יבוסס על יסודות בטון‪ .5‬מטרים.41.‬ ‫)‪ (8‬בעבור יציעים ניידים‪ .

1‬תקן ישראלי‪ .9.‬‬ ‫שבבי עץ וכדומה יהיו מטופלים במעכבי בעירה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (4‬לעניין פרט זה הדרישות החלות על יציע הניתן לפירוק והרכבה‬ ‫יחולו על טריבונה הניתנת לפירוק והרכבה‪.‬עד למעבר‬ ‫ציבורי לא יעלה על ‪ 15‬מטרים.‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20636‬קעב‬ ‫‪1.43.3.3.4‬על מושבים ביציע זמני או בטריבונה זמנית לא יחול פרט ‪.‬‬ ‫חומרי בניה לביתן‬ ‫תצוגה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.42.3‬ביתן תצוגה ייבנה מן החומרים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חומרים לא דליקים או חומרים בעלי רמת התלקחות מינימלית ‪ II‬בהתאם‬ ‫לתקן ישראלי ת"י ‪.42.‬‬ ‫עמידות אש של‬ ‫מושבים ביציע‬ ‫ובטריבונה זמנית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫אלמנטי תצוגה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.42.2‬בתצוגות יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מרחק ההליכה בתוך ביתן תצוגה או בכל אזור תחום אחר‪ .‬שאינם מוצגים‪.‬ת"י ‪ :5093‬דליקות‬ ‫של וילונות לשימוש מוסדי או ציבורי.‬ ‫)‪ (2‬למפלס העליון של תצוגה רב–מפלסית‪ .2009‬‬ ‫‪-249-‬‬ .9.‬המכילים כותנה‪ .‬‬ ‫תצוגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.‬לרבות אריזות דליקות‪ .9.‬ ‫)‪ (2‬בעבור אחסון חומרים דליקים‪ .‬יהיו ‪2‬‬ ‫דרכי מוצא לפחות‪.9.‬‬ ‫יותקן חדר אחסון המופרד מן הבניין על ידי רכיבים בעלי עמידות אש של ‪60‬‬ ‫דקות והמוגן על ידי מערכת מתזים‪.‬חציר‪.755‬‬ ‫)‪ (2‬מסכים ווילונות יעמדו בדרישות ‪ 3.1‬‬ ‫סימן מ"ב‪ :‬אלמנטי תצוגה וביתני תצוגה )התקהלות(‬ ‫‪ 3.1‬באלמנטים של תצוגה יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תצוגה לא תמוקם או תופעל באופן שתפריע או שתמנע גישה למוצא בטוח‬ ‫או תסתיר את השלטים של דרכי המוצא או תמנע גישה לציוד כיבוי אש.‬ ‫)‪ (3‬חומרים לאלמנטים אקוסטיים ולקישוט‪ .‬נייר‪ .10.9.41.‬ששטחו גדול מ–‪ 28‬מ"ר‪ .‬אין להשתמש בחומרים אשר‬ ‫לא ניתן לטפל בהם במעכבי בעירה.

‬מקורה בתקרה‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .1‬לפי התקן הישראלי ת"י ‪ 755‬או לפי כל התקנים האנגלים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עמידה ברמת דליקות ‪ 0‬לפי ‪.9.‬המעוגנים למשטח לא דליק‪ .9.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (4‬פסקה )‪ (3‬לא תחול‪ .‬כשפתחים אלו פזורים באופן אחיד‪.755‬‬ ‫‪20637‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫ייחשב השטח כרציף.4‬לא יחול לגבי ביתן רב–מפלסי‪ .‬‬ ‫מתזים לביתן זמני‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬אם המפלס הגבוה ביותר מקורה בתקרה‪.‬‬ ‫הגנה במתזים‬ ‫בביתן תצוגה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.Section 4 of BS 5852: 1990‬‬ ‫)ב( במושבים המעוגנים למשטח דליק‪ .6‬בעבור ביתן זמני ניתן לספק מים למערכת מתזים על ידי חיבור לקו אספקת המים‬ ‫של הבניין שבו מותקן הבניין‪.42.‬בביתן רב–מפלסי‪ .‬בעל מפלס אחד‪ .‬‬ ‫לא ייחשבו כתקרות‪.1.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן מ"ג‪ :‬מושבים באצטדיון ובמיתקן ספורט‬ ‫עמידות אש של‬ ‫מושבים ביציע‬ ‫הקהל‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.42.1‬לפי התקן הישראלי‬ ‫ת"י ‪.5‬פרט ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-250-‬‬ .1.‬ששטחו גדול מ–‪ 30‬מ"ר.4.‬יהיו עשויים חומרים העומדים בדרישות‬ ‫‪ III.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ששטחן הפתוח‬ ‫גדול מ–‪ 50%‬מן השטח הכולל של התקרה‪ .‬‬ ‫מערכות בישול‬ ‫ואש גלויה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬סידורי בטיחות אש נוספים החלים על שימוש במערכות בישול ואש‬ ‫גלויה יהיו לפי החלטת רשות כבאות‪.‬ ‫)‪ (2‬כל מפלס‪ .1‬א( המושבים ביציע הקהל באצטדיונים ובמיתקני ספורט פתוחים לשמים או‬ ‫המאושרים כמהתמ"ע‪ .‬יתקיימו דרישות ‪ V.4‬המקומות המפורטים להלן יוגנו על ידי מערכת כיבוי אש אוטומטית‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ביתן‪ .9.42.‬ ‫)‪ (3‬לעניין פסקה )‪ .42.BS EN 1021-2‬‬ ‫)‪ (3‬עמידה ברמת דליקות ‪ 5‬לפי ‪.42.‬‬ ‫ביתן רב–מפלסי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.(1‬תקרות עשויות מארג פתוח או מצללות‪ .‬אם סך השטח של החומרים קטן מ–‪ 10%‬משטח הרצפה‬ ‫או הקיר‪.‬במקרים שבהם המרווח בין ביתני תצוגה קטן מ–‪ 3‬מטרים‪.‬‬ ‫לעניין פרט זה‪ .BS EN 1021-1‬‬ ‫)‪ (2‬עמידה ברמת דליקות ‪ 1‬לפי ‪.43.‬שיתקיימו בו דרישות סקר בטיחות‬ ‫בהתאם לדרישות סימן ל"ו‪.7‬בתוך ביתן‪ .9.

‬ ‫"תקנות חישוב שטחים" ‪ -‬תקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות‬ ‫ובהיתרים(‪ .‬ ‫"כרכוב" ‪ -‬גגון בולט ממבנה המשמש למטרת הצללה‪ .‬ ‫"גשמה" ‪ -‬צינור אנכי הקולט את מי הגשם מהגג ומובילם אל נקז גשמים או אל אמצעי‬ ‫סילוק אחר.‬ ‫"בליטה" ‪ -‬תקרה‪ .2009‬‬ ‫‪-251-‬‬ .‬ובכל יתר הנושאים שחלק זה דן בהם‬ ‫ינהגו לפי חלק זה.‬‬ ‫)ג( אין באמור בסימן זה כדי להוסיף שטחי בניה מעבר לשטחי הבניה המותרים‬ ‫בהתאם להוראות תקנות חישוב שטחים‪.‬ ‫"מצללה )פרגולה(" ‪ -‬כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה )היתר לעבודה מצומצמת(‪.‬שמפלסו מתחת למפלס הקרקע או המדרכה הסמוכה‪.01‬‬ ‫בחלק זה ‪-‬‬ ‫"אומנה" ‪ -‬עמוד תמיכה או עמוד נושא קורה לחיזוק הבנין.‬ ‫"ברי־סול" ‪ -‬אלמנט בולט בחזית בנין ובו לוחות אופקיים או אנכיים להסתרה מפני השמש.‬התשנ"ב‪.4.1992-‬‬ ‫תחולה‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬הגנה מפני השמש או לנוי.4.‬‬ ‫התשכ"ט‪.‬‬ ‫המיועד לספק אור ואוורור לשטחים ולחללים במרתף הבנין.‬ינהגו‬ ‫בנושאים אשר פורשו בתכנית לפי הוראות התכנית‪ .‬ ‫"ארגז רוח" ‪ -‬מבנה העוטף מזחילה וסוגר את המרווח הנוצר בין אגדי גג משופע וקיר חיצון‬ ‫של בנין.4.‬המקשר את שתי מזוזות הפתח.‬במישור התחתון של פתח‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫חלק ד' ‪ -‬בניה במרווחים ומעבר לקו רחוב‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪.‬עמוד‪ . ואולם לא תאושר בתכנית בליטה מעבר לקו הרחוב במידה העולה על‬ ‫המידות המפורטות בסימן זה‪.‬ ‫"מזחילה" ‪ -‬תעלה פתוחה אופקית‪ .‬הקולטת מי גשם מגג משופע של בנין או של חלק ממנו‬ ‫ומובילה אותם אל הגשמה.‬ ‫"גבלית" ‪ -‬חלק מבנין הבולט מקירו החיצוני של הבנין.‬‬ ‫‪20638‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ב( נקבעו בתכנית הוראות מפורשות לענין או לענינים הקבועים בחלק זה‪ .‬כרכוב או חלק אחר של בנין הבולט מקירותיו החיצוניים כלפי חוץ.‬ ‫"מדרכה" ‪ -‬שטח המיועד למדרכה כחלק מדרך לרבות שטח הגובל בדרך ושבו יש זכות‬ ‫מעבר לציבור.02‬א( יראו כל תכנית כאילו היא מתירה את הקמתם של בנינים‪ .‬כמפורט‬ ‫בחלק זה והוא כשאין הוראה מפורשת בתכנית האוסרת בניה זו‪.‬ ‫"בנין קיים" ‪ -‬בנין שניתן לגביו היתר בניה ערב תחילתן של תקנות אלה.‬ ‫"חצר אנגלית" ‪ -‬שטח בחצר הבנין‪ .‬על חלקיהם‪ .1968-‬‬ ‫"סף" ‪ -‬אדן או מפתן‪ .

‬להתיר בנייתן של הבליטות‬ ‫המפורטות בטור א' בטבלה שלהלן )להלן ‪ -‬הטבלה( ובלבד שלא יבלטו מעבר למרחק‬ ‫כמפורט בטור ב' בטבלה או שאורכן‪ .6‬‬ ‫‪2.07‬‬ ‫ו–‪4.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬גג‪ .75‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪4‬‬ ‫סף‪ .2‬‬ ‫‪1.‬שלט צמוד‬ ‫חזית‪ .‬גגון בולט‬ ‫מעל כניסה למבנה‬ ‫או חלק ממבנה‬ ‫‪3.‬‬ ‫גבלית‪ .03‬ועדה מקומית תהא רשאית‪ .75‬‬ ‫‪0.2002‬‬ ‫‪-252-‬‬ .‬וכן שנתקיים בהן האמור בטורים ד' ו־ה' בטבלה ויתר הוראות חלק‬ ‫זה‪:‬‬ ‫טור א'‬ ‫טור ב'‬ ‫‪1‬‬ ‫מספר‬ ‫סוג בליטה‬ ‫‪2‬‬ ‫טור ג'‬ ‫טור ד'‬ ‫טור ה'‬ ‫‪3‬‬ ‫מרחק‬ ‫אורך‬ ‫אורך‬ ‫אורך‬ ‫אורך‬ ‫הבליטה בליטה הבליטה מקו הבליטה אופקי‬ ‫ביחס מינימלי‬ ‫מקו בנין מקו בנין בנין קדמי‬ ‫לרוחב בין אבן‬ ‫שהוא קו‬ ‫קדמי‬ ‫צדי או‬ ‫שפת‬ ‫מדרכה‬ ‫רחוב‬ ‫אחורי שאיננו‬ ‫מדרכה‬ ‫קו רחוב‬ ‫לבין קצה‬ ‫הבליטה‬ ‫גובה‬ ‫מינימלי‬ ‫ממדרכה‬ ‫או מפני‬ ‫הקרקע‬ ‫במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫‪1‬‬ ‫כרכוב‪ .‬ברי–סול‪.2‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫ראה פרט‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪2.‬ארגז‬ ‫רוח‪ .‬מסתור‬ ‫כביסה‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מרפסת ‪ -‬אם‬ ‫אין כוונה אחרת‬ ‫משתמעת בתכנית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫מערכת טיהור‬ ‫אויר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫בליטות המותרות‬ ‫מבנין‬ ‫]תיקון‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫התשס"ב‬ ‫‪ .75‬‬ ‫ובמסתור‬ ‫כביסה‪0-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.‬בכפוף להוראות חלק זה‪ .‬ביחס לרוחב המדרכה‪ .‬סורג‬ ‫חלון‪ .‬הכל לפי הקטן‪ .3‬‬ ‫‪0.‬סוכך מקופל‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.9.4.‬‬ ‫ארגז מיזוג אויר‪.‬לא יעלה על הקבוע בטור ג'‬ ‫בטבלה‪ .4‬ממדרכה ראה פרט‬ ‫‪4.‬מזחילה‪.3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫סוכך‪ .2‬‬ ‫‪3/1‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫בלבד‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.08‬‬ ‫‪20638‬א‬ ‫‪1.4‬‬ ‫ראה‬ ‫פרטים‬ ‫‪4.‬אומנה דבוקה‪.2‬‬ ‫‪3/1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫ראה פרט‬ ‫‪4.07‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שלט ניצב למבנה‬ ‫‪1.4‬‬ ‫ראה פרט‬ ‫‪4.‬‬ ‫כותרת עמוד‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .6‬‬ ‫במטרים במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫הערות‬ ‫‪ 2.

6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.75‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.2002‬‬ ‫‪-253-‬‬ .2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.9.4‬‬ ‫ממדרכה‬ ‫בלבד‬ ‫הערות‬ ‫ראה‬ ‫פרט‬ ‫‪4.‬מערכת‬ ‫טיהור אוויר‬ ‫ומערכת מיזוג‬ ‫אויר כתוספת‬ ‫לבנין קיים‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קורות‪-‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪20638‬ב‬ ‫במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫זרקור לרבות‬ ‫הזרוע התומכת‬ ‫בו‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫עמודים או‬ ‫קורות ואלמנטי‬ ‫שלד לחיזוק בנין‬ ‫קיים או לתוספת‬ ‫קומות‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ארובה‪ .07‬‬ ‫ראה‬ ‫פרט‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫מרזב אנכי או‬ ‫זרבובית‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪3/1‬‬ ‫‪0.‫תכנון ובניה‬ ‫טור א'‬ ‫טור ב'‬ ‫‪1‬‬ ‫סוג בליטה‬ ‫מספר‬ ‫‪2‬‬ ‫טור ג'‬ ‫טור ד'‬ ‫טור ה'‬ ‫‪3‬‬ ‫אורך מרחק אופקי‬ ‫אורך‬ ‫אורך‬ ‫אורך‬ ‫הבליטה הבליטה הבליטה מקו הבליטה מינימלי בין‬ ‫אבן שפת‬ ‫ביחס‬ ‫מקו בנין מקו בנין בנין קדמי‬ ‫לרוחב מדרכה לבין‬ ‫שהוא קו‬ ‫קדמי‬ ‫צדי או‬ ‫מדרכה קצה הבליטה‬ ‫רחוב‬ ‫אחורי שאיננו קו‬ ‫רחוב‬ ‫גובה‬ ‫מינימלי‬ ‫ממדרכה‬ ‫או מפני‬ ‫הקרקע‬ ‫במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫‪6‬‬ ‫שער נפתח‬ ‫לרבות דלת‬ ‫)במצב פתוח(‬ ‫עד גבול‬ ‫המגרש‬ ‫עד קו‬ ‫הרחוב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫כנפי חלון או‬ ‫תריס‬ ‫עד גבול‬ ‫המגרש‬ ‫ללא‬ ‫הגבלה‬ ‫ללא הגבלה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.

4.‬ארובה ותעלות אוורור למרתפים לרבות חצר אנגלית וכן יציאות‬ ‫חירום‪ .‬שאינם‬ ‫‪20638‬ג‬ ‫‪1.‬‬ ‫לא יעלה צירוף גובהו עם גובה הגדר הבנויה עליו מפני הקרקע הגובלת עמם ‪-‬‬ ‫על ‪ 3‬מטרים.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬לא יעלה על כפל‬ ‫רוחבה של הכניסה שמתחתיו.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .5‬מטרים לפחות‪.06‬תותר הבלטת יסודות הבנין מעבר לקו רחוב באישור מהנדס הועדה המקומית ובלבד‬ ‫שלא יעלו על מפלס פני הקרקע הסופיים של הרחוב‪. ואולם אם בשל הפרש גבהים שבין אותם מגרשים‪ .‬למעט סוכך מתקפל‪ .4.‬לבין‬ ‫המישור האנכי‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫הבטחת מראה‬ ‫הרחוב ומעבר‬ ‫תשתית‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .07‬בבליטות מספר ‪ 1‬עד ‪ 7 .5‬מטרים‬ ‫ובתנאי שפתח הפליטה של הפיר‪ .‬כאשר‬ ‫מעברו נכס בנוי או נכס שעליו מותרת בניה‪ .‬‬ ‫ועדה מקומית תהא רשאית להתיר את בנייתם של המפורטים להלן במרווח‪:‬‬ ‫)‪ (1‬גדר שגובהה ‪ 1.‬בחלק הבולט‪ .‬צדי או אחורי‪ .‬‬ ‫איסור הקמת‬ ‫תמיכות ועמודים‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬לפי הענין‪ .‬הארובה ותעלות האוורור כאמור‪ .‬כאמור במספר ‪ .‬‬ ‫בליטות מעבר לקו‬ ‫מגרש‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪.5‬בטור א' שבטבלה‪ .5‬מטרים ובגובה שלא יעלה על ‪ 1.5‬מטרים לכל היותר ובאזורים שאינם מיועדים למגורים ‪-‬‬ ‫‪ 2‬מטרים לכל היותר ‪ -‬מפני הקרקע הגבוהים ביותר‪ .‬‬ ‫תנאים נוספים‬ ‫להבלטת גגון או‬ ‫סוכך‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪.‬הסמוכים לגדר.5‬ו־‪ 9‬בטור א' בטבלה‪ .05‬‬ ‫הבלטת יסוד בנין‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .2009‬‬ ‫‪-254-‬‬ .08‬‬ ‫בניה מותרת‬ ‫במרווח‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשס"ב )מס' ‪.‬יש לבנות קיר‬ ‫כאמור בגובה העולה על ‪ 3‬מטרים ‪ -‬לא יהא הקיר רצוף אלא מדורג בקפיצות‬ ‫אופקיות של ‪ 0.09‬‬ ‫בליטות מעבר לקו מגרש יותרו רק לעבר קו רחוב או שטח ציבורי פתוח‪.04‬א( בליטה תעוצב ותמוקם תוך התחשבות בשאר חלקי הבנין והסביבה ולהנחת‬ ‫דעתו של מהנדס הועדה המקומית‪.‬לא תותר הקמה של תמיכות או‬ ‫עמודים מחוץ לקו בנין אלא אם כן מתקיים בתמיכה או בעמוד האמור בטור ה' בטבלה‪.‬יהיה ‪ 1.‬‬ ‫)ב( בניה מעבר לקו רחוב לא תפגע במראה הרחוב ולא תפריע להנחת מיתקני‬ ‫תשתית או לשתילת עצים‪.‬ ‫)‪ (2‬המרחק בין הקצה הבולט של הגגון מעבר לקו בנין‪ .‬ ‫)‪ (3‬פיר‪ .4.4.‬‬ ‫על גגון‪ .‬ברוחב שלא יעלה על ‪ 1.4.‬יחולו גם תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחבו של הגגון‪ .6‬מטרים.‬ ‫)‪ (2‬קיר תומך ובלבד שלגבי קיר תומך שבגבול מגרשים שגובלים זה עם זה‪.4.‬העובר דרך גבול המגרש הצדי או האחורי‪ .4.(2‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪.

‬ ‫)‪ (5‬מיתקני אשפה לבנין‪ .‬ ‫)‪ (8‬גשר להולכי רגל המוביל לכניסה בחזית צדדית ובלבד שרוחבו הכולל לא‬ ‫יעלה על מחצית המרווח הצדי ויהיה צמוד לקו הבנין או לבנין‪ .‬ ‫"מעבדה מאושרת" ‪ -‬מכון התקנים הישראלי וכל מי שאישר הממונה על התקינה לפי סעיף‬ ‫‪)12‬א( לחוק התקנים‪ .‬ארונות חשמל‬ ‫ותקשורת‪ .‬‬ ‫למעט כבש ירידה לרכב ובלבד שגובהם אינו עולה על ‪ 1.‬ובלבד‬ ‫שגובהם אינו עולה על ‪ 1.‬מומנטים‪ .8‬מטרים.‬ ‫)‪ (10‬מדרגות‪ .‬לרבות מהלך מדרגות מקורה בגובה המזערי‬ ‫הדרוש וכן תחנות טרנספורמציה זעירות עיליות ששטחם אינו עולה על ‪10‬‬ ‫מטרים רבועים וגובהם אינו עולה על ‪ 1.‬למשטחי חניה ולחצרות‪.‬התשי"ג‪.‬מתכת או פלסטיק‪.‬עיוותים והשפעות אחרות הנגרמים בשלד‬ ‫על ידי עמסים.‬חניה סלולה או מרוצפת לרבות‬ ‫דרך גישה לחניה.5‬מטרים.3.‬ ‫)‪ (11‬יסודות מבנה עד למפלס פני הקרקע הסופיים.‬‬ ‫חלק ה'‪ :‬שלד בנין ובידודו התרמי והאקוסטי של הבנין‬ ‫]תיקון התש"ם‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ו‪.‬ ‫)‪ (9‬מדרגות וכבשים בלתי מקורים לירידה למרתפים‪ .2‬‬ ‫)‪ (4‬חדר שנאים תת קרקעי‪ .‬ ‫)‪ (6‬מיתקני תשתית תת קרקעיים כולל מכלי מים או דלק‪ .‬שגובהם אינו עולה על ‪ 1.‬גז בצובר‪ .‬ושגובה רום‬ ‫רצפתו לא יעלה על ‪ 1.‬ולרבות‬ ‫מיתקנים עיליים הקשורים בהן‪ .‬מכלי גז ומיתקני תשתית שונים שנועדו לשרת את הבנין‪ .‬‬ ‫התשס"ז )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪5.01‬‬ ‫בחלק זה ‪-‬‬ ‫"הטרחה" ‪ -‬כוחות פנימיים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫צמודים למבנה שמעל פני הקרקע‪ .‬מזגנים וחיפוי אקוסטי להם‪ . בחצר אנגלית המשמשת חלק מדרך מוצא יתקיימו גם דרישות‬ ‫‪.1953-‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20638‬ד‬ ‫‪1.‬כבשים וגשר להולבי רגל ממפלס המדרכה לכניסה הקובעת‬ ‫לבנין‪ .4.5‬מטרים.2‬מטרים ממפלס המדרכה.‬לא יפנה לעבר מגרש גובל בנוי או‬ ‫שמיועד לבניה.2009‬‬ ‫‪-255-‬‬ .‬לרבות בתחום מרווח קדמי ומדרכה ובתנאי שלא יעברו את קו הרחוב.‬ ‫)‪ (7‬שביל להולכי רגל לרבות שביל מרוצף‪ .16.‬ ‫)‪ (12‬מצללה הבולטת מעבר לקו הבנין עד ‪ 40%‬אל תוך המרווח ובלבד שהיא‬ ‫בנויה מחומרים קלים כגון עץ‪ .5‬מטרים.8.‬מאמצים‪ .

‬הן לצורך חישוב תקרות הכוללות גופי מילוי מפח במצב גבולי‬ ‫של הרס‪ .(T‬כאשר גופי המילוי של רצפה או תקרה כאמור‪ .466‬‬ ‫)ה( על אף האמור בפרט משנה )ד(‪ .(I‬או טבלה תחתונה בלתי נושאת‬ ‫מסוג תקרת "רביץ" )חתך ‪ .02‬‬ ‫)א( כל בנין בעל שלד‪.‬ ‫"קיר כפול דופן" ‪ -‬קיר הבנוי משתי דפנות וביניהן חלל אוויר.10.‬ ‫"תקרה הכוללת גופי מילוי מפח" ‪ -‬כל רצפה או תקרת צלעות או תקרת ערוגות מבטון מזוין‪.‬בטון דרוך ובטון טרום‪ .‬לדפורמציה גבולית‪.‬במהדורות אלה‪:‬‬ ‫‪20639‬‬ ‫‪1.‬ובאין‬ ‫תקן ‪ -‬בחוות דעת של בעל הכשרה מקצועית מתאימה בענין הנידון שהוסמך לכך מטעם שר‬ ‫הפנים‪.‬ ‫"תסבולת רכיב או מבנה" ‪ -‬העומס המקסימלי אשר הרכיב או המבנה מסוגלים לשאת.2007‬‬ ‫‪-256-‬‬ .‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תיקון השלד יתוכנן ויבנה בהתאם למקדמי הבטיחות החלקיים לעומסים‬ ‫ולחומרים‪ .‬ ‫"קיר מסיבי" ‪ -‬קיר הבנוי מחומר מוצק או מלבנים או מבלוקים מלאים.‬‬ ‫ת"י ‪ .‬בטון מזויין‪ .‬‬ ‫לפגיעה באטימות מיכלי נוזלים‪ .‬‬ ‫בעלת טבלה עליונה וטבלה תחתונה נושאת )חתך ‪ .‬עשויים‬ ‫מפח גלי או מפח שטוח‪ .‬לשבר‪ .‬‬ ‫)ד( אם שלד הבנין בנוי מבטון לא מזויין‪ .‬לאבדן מהותו של שלד המחסין חמרים רדיו־‬ ‫אקטיביים ולפגיעות אחרות כיוצא באלה.‬ובין אם חלקם או כולם חסרים‪.‬ ‫"קיר נושא" ‪ -‬קיר המהווה חלק משלד.‬‬ ‫לרבות התהוות מצב גבולי‪.‬לרבות תסבולת חתך‬ ‫)‪ (SECTION CAPACITY‬ותסבולת רכיב או מבנה.‬על תיקון שלד שבו תקרה הכוללת גופי מילוי‬ ‫מפח‪ .‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬שלד הבנין‬ ‫שלד בנין ומקדם‬ ‫הבטחון‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫)ב( שלד יתוכנן וייבנה באופן שתימנע פגיעה כלשהי במצבו התקין של הבנין‪.‬כפי שנקבעו בתקן ישראלי ת"י ‪ :466‬חוקת‬ ‫הבטון‪ .‬ ‫"מקדם הבטחון" ‪ -‬המספר המתקבל מחילוקה של ההטרחה הגורמת למצב גבולי בהטרחה‬ ‫המתהווה על ידי עמסים הפועלים על הבנין.‬‬ ‫)ג( מילוי הוראות סעיף קטן )ב( יובטח באמצעות מקדם הבטחון שנקבע בתקן‪ .466‬חוקת הבטון‪ .‬והן לצורך תכנון חיזוקן‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫"תסבולת" ‪ -‬הכוח הפנימי המקסימלי אשר יכול להתפתח בחתך‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"מצב גבולי" ‪ -‬ההטרחה העלולה לפגוע במצבו התקין של שלד או במהותו של שלד בנין‬ ‫המיועד למטרה מיוחדת או לגרום לאבדן יציבותו‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬הוא‬ ‫יתוכנן וייבנה בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪.‬בין שיש בהן את כל הרכיבים הנדרשים לפי תקן ישראלי‪.

‬ובלבד שאושרו בידי שר הפנים או מי‬ ‫שמונה על ידו לשם כך.‬ ‫שיטת בניה‬ ‫]תיקון התשס"ה‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 5.940‬הדן בביסוס‬ ‫)ב( דוגמאות חומרי הבניה ומוצרי הבניה של השלד ייבדקו על ידי מעבדה מאושרת‬ ‫אשר תקבע את איכותם ואם נתקיימו לגביהם דרישות התקנים‪ .10.‬ ‫רכיבי החיזוק המתוכנן לתקרה יישאו את מלוא ההטרחה לגזירה.‬ ‫)‪ (4‬חישוב הכוחות הפנימיים בתקרה הכוללת גופי מילוי מפח‪ .(1‬תסבולת הכפיפה תחושב על פי תקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪ 466‬העדכני.‬כי השיטה האמורה ראוייה לשימוש‪.1987‬‬ ‫)ב( חלק ‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)א( חלק ‪ .2‬מהדורת ינואר ‪.02‬ב(‪ . באין ניסיון כאמור‪ .04‬‬ ‫לבנינים‪.‬להבטחת מילוי הוראות סעיף‬ ‫‪)5.‬ ‫לחישוב האמור יצורף טופס בדיקה לפי הנוסח שבנספח א' לסימן זה.‬‬ ‫בדיקת ביסוס‬ ‫הבנין ושלדו‬ ‫)תיקונים‪ :‬התשמ"ו‪.1508‬והתאמת ציפויים של רכיבי השלד למטרות הגנה‬ ‫מפני שריפה ‪ -‬ת"י ‪ 1733‬חלק ‪.1458‬לענין פחי סיכוך‬ ‫צורתיים מפלדה ‪ -‬ת"י ‪ .‬כלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בשלד עשוי פלדה ‪ -‬התאמת כל המוצרים לדרישות ת"י ‪ 1225‬חלק ‪.‬‬ ‫)א( הקרקע שבה יוקם הבנין תיבדק בהתאם לתקן ישראל ת"י ‪ .‬ ‫)‪ (5‬בחישובי תסבולת גזירה או כפיפה של תקרה הכוללת גופי מילוי מפח ניתן‬ ‫להסתמך על תקנים או כללים אחרים‪ .‬‬ ‫התשנ"ח(‬ ‫‪5.‬ ‫)‪ (3‬לצורך תכנון וחישוב התיקון תוזנח תרומת הבטון לקבלת כוחות הגזירה.2‬‬ ‫‪20640‬‬ ‫‪1.‬ייעשה בשיטות‬ ‫פיסיקליות הנדסיות מהימנות ובהתאם להנחיות מהנדס הוועדה המקומית.2007‬‬ ‫‪-257-‬‬ .1‬מהדורת יוני ‪.1979‬‬ ‫)ג( חלק ‪ .1‬‬ ‫חוקת מבני פלדה‪ .3‬מהדורת יולי ‪:1987‬‬ ‫)‪ (2‬תסבולת הגזירה לא תעלה על חוזקי הגזירה הנקובים בתקן ישראלי ת"י‬ ‫‪ 466‬במהדורות האמורות בפסקה )‪ .‬ ‫)‪ (2‬קיים ניסיון הנדסי לגבי השיטה המוצעת.‬ימציא‬ ‫מתכנן שלד הבנין חוות דעת של בעל הכשרה מקצועית בענין הנדון שהסמיכו‬ ‫לכך שר הפנים‪ .‬לענין צינורות פלדה למבנים ‪ -‬ת"י ‪ .1.03‬שיטת בניה תהא מבוססת על חישובים סטטיים ומבחנים הנדסיים ויתקיימו לגביה‬ ‫תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬החישובים הסטטיים יוכיחו כי נעשה בהם ניתוח ברור על פעולת הכוחות‬ ‫המתהווים בשלד על ידי העמסים ונתמלאו הדרישות הקונסטרוקטיביות לגבי‬ ‫השלד תוך מתן הדעת על תכונות חמרי הבניה.

412‬‬ ‫)‪ 1 (3‬עומס כתוצאה מרוחות שנקבע בתקן ישראלי ת"י ‪ .118‬לענין צמנט ‪ -‬ת"י ‪ .‬‬ ‫)ב( לא ייבנה שלד על פי שיטת בניה שלא מתקיימות בה הוראות כל דין לרבות‬ ‫פרט ‪.412‬‬ ‫)‪ (2‬עומס שלג על הגג שנקבע בתקן ישראלי ת"י ‪.1735‬‬ ‫)‪ (3‬סיכוך גגות קלים בהתאם לדרישות ת"י ‪.118‬‬ ‫)ד( רשאי המהנדס לפטור בעל היתר או מהנדס אחראי על ביצוע השלד מהחובה‬ ‫לקיים הוראות סעיפים קטנים )א(‪)-‬ג(‪ .06‬א( בחישובים הסטטיים יובאו בחשבון בנוסף למשקלו העצמי של הבנין העמסים‬ ‫והגורמים כלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עומס שימושי המהווה את העומס הגדול ביותר העלול להיגרם עקב‬ ‫שימוש בבנין בהתאם לייעודו ובלבד שלא יפחת מהעומס שנקבע בתקן ישראלי‬ ‫ת"י ‪.10. במידת הצורך ימסור‬ ‫מבקש ההיתר גם חוות דעת מאת מעבדה מאושרת בדבר ביסוס הבנין ושלדו‬ ‫המסתמכת על ניסוי העמסה לפי ת"י ‪ 252‬ועל בדיקות השלד לפי ת"י ‪ 261‬חלק‬ ‫‪ 6‬ות"י ‪.‬כולו או מקצתו‪ .33.‬מחומרים שאינם בהתאם לתקן.‬תנאיו ואגרות(‪ .580‬ת"י‬ ‫‪ 739‬ות"י ‪ .‬ ‫)‪ (2‬תוך ‪ 7‬ימים ימציא מבקש ההיתר לועדה המקומית חוות דעת של מתכנן‬ ‫שלד הבנין וחוות דעת של האחראי לביקורת בדבר איכות חומרי השלד הדרוש‬ ‫לפי סעיף ‪)5.‬נסיבות מיוחדות מצדיקות‪.05‬א( לא ייבנה שלד‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬בשלד עשוי בטון מזוין ‪ -‬התאמת הבטון ומרכיביו לדרישות ת"י ‪466‬‬ ‫ולדרישות ת"י ‪ .‬‬ ‫)ד( על תיקון שלד שבו תקרה הכוללת גופי מילוי מפח‪ .‬לדעתו‪ .1982‬פרט לבנין גבוה ורב־קומות שלגביהם ייערך חישוב עומס כאמור בסעיף‬ ‫‪.(2‬‬ ‫התשס"ז )מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 5.893‬התאמת פלדת דריכה לת"י ‪.‬‬ ‫‪20640‬א‬ ‫‪1.00‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .3‬ולענין‬ ‫מוספים לבטון ‪ -‬ת"י ‪ .‬אם קיימות‪ .‬לרבות הוראות בדבר אמצעים מתקנים.7.‬‬ ‫חומרי בניה‬ ‫ושיטות פסולים‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשס"ה )מס' ‪.02‬ה(‪.896‬התאמת פלדה לזיון בטון לת"י ‪ .1‬ראה הוראות מעבר לענין תקנה משנה זו בתקנות המתקנות‪.2007‬‬ ‫‪-258-‬‬ .‬יחולו הוראות פרט ‪)5.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .02‬ב(‪ .‬‬ ‫עמסים‬ ‫]תיקון התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 5.5.1556‬‬ ‫)ג( נקבע בממצאי מעבדה מאושרת כי חומר אינו בהתאם לתקן ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬תודיע המעבדה המאושרת לועדה המקומית על הדבר לאלתר.466‬ת"י ‪ .03‬‬ ‫)ג( נבנה חלק כלשהו מהשלד מחומרים שאינם בהתאם לתקן או על פי שיטת בניה‬ ‫שאינה ממלאת אחר הוראות כל דין ‪ -‬ייהרס השלד או יתוקן‪. חומר בניה‬ ‫שאינו בהתאם לתקן יסולק מאתר הבניה‪.1‬לענין אגרגאטים ‪ -‬ת"י ‪ .414‬כפי תיקונו בשנת‬ ‫‪ .

10.1142‬‬ ‫חובת שילוט לציון‬ ‫עומס שימושי‬ ‫מותר‬ ‫‪ 5.‬מנופים‪ .‬הגורם להטרחה המכסימלית‪.07‬א( בחישובים הסטטיים של כל חלק מחלקיו של השלד יובא בחשבון אותו צירוף‬ ‫של העמסים המפורטים בסעיף ‪)5.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (4‬עומס כתוצאה מרעידת אדמה שחישובו יבוסס על תקן ישראלי ת"י ‪.‬‬ ‫עומס אפקי על‬ ‫מעקה‬ ‫)תיקון התשמ"ב(‬ ‫‪ 5.413‬‬ ‫)‪ (5‬ההשפעה הדינמית של תנועת מכונות‪ .‬של חדר מדרגות או של גג‪ .‬מעליות‪ .2007‬‬ ‫‪-259-‬‬ .02‬ה()‪((4‬‬ ‫טופס בדיקה מפורטת לצורך קבלת היתר בניה לתיקון תקרה‬ ‫הכוללת גופי מילוי מפח‬ ‫נתונים נדרשים של התקרה הקיימת‬ ‫גאומטריה כללית‬ ‫מפתחים‬ ‫המשכיות‬ ‫כיווניות‬ ‫קורות‬ ‫כותרות עמודים‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪ .‬‬ ‫)ב( החישובים הסטטיים של גג לא יתבססו על הנחה שלפיה פועלים בעת ובעונה‬ ‫אחת עומס הנגרם מרוחות ועומס הנגרם על ידי שלג או עומס שימושי‪.‬‬ ‫צירוף עמסים‬ ‫בחישובים‬ ‫הסטטיים‬ ‫‪) 5.06‬א(‪ .‬יוצב‬ ‫במקום בולט לעין שלט לציון העומס השימושי המותר על הרצפה האמורה‪.‬הנימוק לכך‬ ‫‪20640‬ב‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫‪1.08‬העומס האפקי על מעקה של מרפסת‪ .09‬עולה העומס השימושי על רצפה על חמש מאות קילוגרמים למטר מרובע‪ .06‬א()‪ (6‬תתוכנן שיטת בנייתו של שלד המבטיחה קיום‬ ‫הוראות סעיף ‪)5.02‬ב(‪.‬כלי רכב וכיוצא‬ ‫באלה.‬ייקבע על פי‬ ‫החישובים שהוגשו על ידי המהנדס האחראי על ביצוע השלד ובלבד שלא יפחת מהעומס‬ ‫שנקבע בתקן הישראלי ת"י ‪.‬ ‫)‪ (6‬העמסים העלולים לפעול על חלקי השלד בעת הקמת הבנין‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫נספח א'‬ ‫)פרט ‪) 5.‬‬ ‫)ג( חישובים סטטיים לא יתבססו על הנחה לפיה עומס הנגרם מרוחות ועומס‬ ‫הנגרם מרעידת אדמה פועלים בעת ובעונה אחת‪.‬‬ ‫)ב( בכפוף לסעיף ‪)5.

‬הנימוק לכך‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20640‬ג‬ ‫‪1.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫גאומטריה מקומית‬ ‫נתוני חתכים‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪ .‬הנימוק לכך‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫תכניות‬ ‫אם לא הוגש‪ .‬הנימוק לכך‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫עומסים‬ ‫משקל עצמי‬ ‫עומס קבוע נוסף‬ ‫עומס שימושי‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫חומרים‬ ‫סוג הבטון‬ ‫סוג הפלדה‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪ .2007‬‬ ‫‪-260-‬‬ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬הנימוק לכך‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫סידור צלעות‬ ‫][‬ ‫מיקום עמודים‬ ‫][‬ ‫קורות‬ ‫][‬ ‫חתכים מקומיים‬ ‫][‬ ‫דוח מיפוי מעבדה‬ ‫תיאור המצב הכללי של התקרה הנבדקת‪:‬‬ ‫אופן החישוב לתיקון התקרה‪:‬‬ ‫תיאור שיטת החישוב‪:‬‬ ‫תיאור כלי החישוב )תוכנות מחשב(‪:‬‬ ‫חתימת עורך החישוב הסטטי‪_________________________________________________________________ :‬‬ ‫גאומטריה כללית‬ ‫מפתחים‬ ‫המשכיות‬ ‫כיווניות )חד–כיווניות‪/‬‬ ‫דו–כיווניות‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪ .10.

‬הנימוק לכך‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫תיאור שיטת החיזוק מלווה‬ ‫בפרטים משורטטים‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫חישוב תרומת החיזוק‬ ‫להגדלת התסבולת לגזירה‬ ‫ולכפיפה‬ ‫חתימת עורך החישוב הסטטי‪_________________ _____________________________________________ :‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬איטום בנין נגד טחב ולחות‬ ‫איטום נגד טחב‬ ‫ורטיבות‬ ‫‪ 5.‬שיפוע הקרקע שלו או כל גורם אחר בסביבה‬ ‫עלולים לגרום לחדירת מים ורטיבות לבנין ולהתהוות טחב בחלקי הבנין‪ .‬כוחות גזירה(‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫חישוב מאמצי גזירה באזורי‬ ‫הסמכים‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫שקיעות‬ ‫מסקנות וקביעת הצורך בחיזוק התקרה‪______________________________________________________________ :‬‬ ‫________________________________________________________________________ ________________________________‬ ‫________________________________________________________________________ ________________________________‬ ‫שיטת החיזוק‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪ .30‬כל אימת שגבהו היחסי של נכס‪ .‬‬ ‫)תיקון התשמ"ז(‬ ‫‪5.32‬‬ ‫מבחוץ‪.‫תכנון ובניה‬ ‫קורות )בולטות או שטוחות(‬ ‫כותרות עמודים )בולטות או‬ ‫שטוחות(‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫גאומטריה מקומית‬ ‫נתוני חתכים‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪ .‬הנימוק לכך‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫תוצאות החישוב‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫מהלכי כוחות פנימיים‬ ‫)מומנטים‪ .2007‬‬ ‫‪-261-‬‬ .‬‬ ‫מניעת חדירת‬ ‫מים ורטיבות דרך‬ ‫קירות חיצוניים‬ ‫‪5.10.‬מי תהום וזרמי מים תת־קרקעיים לתוכו‪.‬יאוטם חלקו‬ ‫התחתון של הבנין למניעת חדירת מי גשם‪ .‬‬ ‫קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו‬ ‫‪20641‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫)בוטל(‪.

10.‬‬ ‫הפעלה אוטומטית‬ ‫של משאבות ניקוז‬ ‫‪) 5.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫איטום בחמרים‬ ‫אספלטיים‬ ‫]תיקון התשמ"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 5.37‬בקביעת עביו של קיר יובאו בחשבון‪ .‬ת"י‬ ‫‪ 1045‬חלק ‪ :3‬בידוד תרמי של בנינים‪ :‬בניני משרדים ושל בתי חולים יתוכנן ויבוצע בהתאם‬ ‫לתקן ישראלי‪ .‬שאינו מנוקז‬ ‫בדרך גרוויטציונית והמכיל גנרטורים‪ .35‬א( במרתף של בנין רב־קומות או בנין המשמש להתקהלות ציבורית‪ .1045‬חלק ‪ .1‬‬ ‫התשס"ב )מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 5.5‬בידוד תרמי של בנינים‪ :‬בתי חולים‪.‬מי גשם או דליפות מצנרת אספקת המים או מערכת ביוב‪.‬‬ ‫)ב( משאבות הניקוז יופעלו באופן אוטומטי עם עליית פני המים במרתף לגובה‬ ‫העלול לסכן את פעולתם התקינה של הגנרטורים והמכונות האחרות שבמרתף‪.‬הדברים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שיטת הבניה ותכונות חמרי הבניה.‬יאוטמו בחמרים אספלטיים‪.33‬א( גגו של בנין‪ .‬‬ ‫הרחקת מי הצפה‬ ‫‪ 5.‬‬ ‫חמרי בניה ומליטה‬ ‫‪5.1045‬חלק ‪ 2‬של בניני משרדים יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקן ישראלי‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (3‬בידודו של הקיר נגד חום‪ .‬משאבות מים‪ .‬לפי הענין‪ .‬קור‪ .‬ת"י ‪ .8.‬ ‫)‪ (2‬חמרי המליטה וציפוי הקיר.‬להסקה או להפעלת‬ ‫מעליות‪ .‬ת"י ‪ .34‬מרתף או מקלט תת־קרקעי שאינו מנוקז בדרך גרוויטציונית והנמצא במקום שעלול‬ ‫להיות מוצף על ידי מי תהום‪ .‬בנוסף לחישובים הדרושים לקיום הוראות סעיף‬ ‫‪)5.38‬‬ ‫בידור תרמי‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ו )מס' ‪.‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .36‬א( קיר הנמשך והעולה מעל פני גג יכוסה בנדבך ראש שמשטחו העליון יהיה‬ ‫משופע כלפי הגג‪.(5‬‬ ‫התשס"א ‪.39‬א( בידודם התרמי של אלמנטי המעטפת של בניני מגורים יתוכנן ויבוצע בהתאם‬ ‫לתקן ישראלי‪ .‬‬ ‫עובי קיר‬ ‫‪ 5.‬‬ ‫)ב( נדבך ראש יהיה עשוי מחומר מגן אשר ימנע חדירת מים ורטיבות לקיר‪.‬בהתאם לכללי המקצוע המקובלים‪.2007‬‬ ‫‪-262-‬‬ .‬או מכונות לאיוור‪ .1‬תחילת תיקון התשס"א )הוספת הסיפא לתקנת משנה )א( החל במילים "ושל בניני משרדים"‬ ‫ותוספת המילים "או בניני משרדים" בתקנת משנה )ב(( ‪ -‬שנה מיום ‪.‬למעט אלה שבקומה התחתונה‪ .‬רטיבות ורעש‪.‬‬ ‫נדבך ראש‬ ‫‪) 5.1‬של בתי ספר וגני ילדים יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקן‬ ‫ישראלי‪ .‬ת"י ‪ 1045‬חלק ‪ .‬יותקן תחת רצפתו בור אטום ובו משאבות ניקוז להסרת מי ההצפה מעליו‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת־קרקעיים ורצפות‬ ‫חדרי השירות‪ .3.‬‬ ‫)ב( טיב החמרים המתאימים ושיטת האיטום ייקבעו בידי עורך הבקשה או האחראי‬ ‫לביקורת‪ .‬‬ ‫יצוייד במערכת שאיבה המסוגלת להסיר מעליו את מי ההצפה‪.02‬ב(‪ .‬‬ ‫חמרי הבניה והמליטה לבניית קיר יהיו בהתאם לתקן‪.2001‬‬ ‫‪20642‬‬ ‫‪1.

‬‬ ‫)ג( הבידוד האקוסטי בין חללים שבתוך הדירות לבין מערכת המעלית שבבניני‬ ‫מגורים יהיה בהתאם לתקן ישראלי‪ .2009‬‬ ‫‪-263-‬‬ .43‬‬ ‫השלד‪.‬גני ילדים‪ .‬‬ ‫חגורות בטון או חיזוקים מתכתיים‪.‬ת"י ‪ 1004‬חלק ‪ .‬יקושרו שתי דפנותיו בלבנים‪.3‬‬ ‫מ"ר × מעלות ‪°‬צ‬ ‫ווט‬ ‫ובאזורים הרריים‪ .2‬בידוד אקוסטי בבניני מגורים‪ :‬מכללי דלתות כניסה‪.‬‬ ‫)א( עביו של קיר המפריד שתי יחידות דיור והוא קיר מסיבי‪ .4.‬ת"י ‪ 1004‬חלק ‪ .3‬בידוד אקוסטי בבניני מגורים‪ :‬רעש‬ ‫ממעליות‪.‬‬ ‫)ב( המרחק בין חיזוקים מתכתיים כאמור לא יעלה על ‪ 90‬ס"מ והמרחק בין החיזוק‬ ‫המתכתי הגבוה ביותר בקיר ובין משקוף הפתח לא יעלה על ‪ 30‬ס"מ‪.1‬בידוד אקוסטי בבניני מגורים‪ :‬קירות ותקרות )רצפות( בין‬ ‫דירות‪.‬‬ ‫‪20643‬‬ ‫‪1.‬יתוכנן ויבוצע כך שיבטיח כי ההתנגדות‬ ‫התרמית האופיינית המזערית שלהם תהיה‬ ‫‪0.41‬‬ ‫פתחים בקיר כפול‬ ‫דופן המשמש קיר‬ ‫חיצון‬ ‫‪) 5.‬יהיה ‪ 20‬ס"מ לפחות‪.‬יהיה ‪ 15‬ס"מ לפחות‪.‬בתי ספר‪ .‬‬ ‫)ב( הבידוד האקוסטי של דלתות כניסה לדירות למגורים יהא בהתאם לת"י ‪1004‬‬ ‫חלק ‪ .‬גני ילדים‪ .‬‬ ‫עובי קיר המפריד‬ ‫שתי יחידות דיור‬ ‫‪5.‬‬ ‫)ב( עביו הכולל של קיר כפול דופן המפריד שתי יחידות דיור‪ .‬בניני משרדים או בתי חולים‪ .‬‬ ‫)א( לא תחוצב תעלה בשלד של בנין אלא על פי אישור המהנדס האחראי על ביצוע‬ ‫)ב( לא תחושב תעלה בקיר שאינו קיר נושא אלא על פי אישור עורך הבקשה‪.‬בתי‬ ‫ספר‪ .(5‬‬ ‫התשס"ב )מס' ‪[(2‬‬ ‫מ"ר × מעלות ‪°‬צ‬ ‫ווט‬ ‫‪) 5.‬‬ ‫)ג( פתח כאמור יבודד באופן שיימנע רקבונם של משקופי החלון או הדלת שבפתח‬ ‫ותימנע חדירת רטיבות דרך המשקופים מצידו החיצון לצידו הפנימי של קיר כאמור‪.42‬א( חודר פתח דרך קיר חיצון שהוא כפול דופן‪ .‬‬ ‫ובין חללים שבתוך הדירות לבין חדרי מדרגות וחדרי מכונות שבבניני מגורים יהיה בהתאם‬ ‫לתקן ישראלי‪ .‬בניני משרדים או בתי חולים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( בידודם התרמי של אלמנטי המעטפת של בנינים שאינם בניני מגורים‪ .‬בערבה ובעמק בית שאן‪ .‬יתוכנן ויבוצע כך‬ ‫שיבטיח כי ההתנגדות התרמית האופיינית המזערית שלהם תהיה‬ ‫‪0.‬בידודם התרמי של אלמנטי המעטפת של בנינים‬ ‫שאינם בניני מגורים‪ .40‬א( הבידוד האקוסטי בין חללי דירה אחת לחללי דירות אחרות בבניני מגורים‪.7‬‬ ‫בידוד אקוסטי‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ו )מס' ‪.‬‬ ‫חיצוב תעלה בשלד‬ ‫או בקיר לא נושא‬ ‫‪5.

‬ ‫"מצנח אשפה" ‪ -‬כלי קיבול המיועד להכנסת אשפה לצינור אשפה יבש ומוצמד אליו.700‬ליטרים.‬בהתחשב בתדירות פינוי‪ .‬ ‫"מכולת אשפה" ‪ -‬כלי אצירת אשפה בנפח שבין ‪ 1.‬לצורך שינוע אשפה‬ ‫מקומות עליונות בבניין למכולת אשפה‪ .‬עם אפשרות לניתוקו‬ ‫מהמכולה.‬ ‫"צינור אשפה יבש" ‪ -‬צינור מאונך עם אפשרות הטיה בקצהו התחתון‪ .000‬ליטרים‪.‬ייקבעו בידי הרשות המקומית ויירשמו‬ ‫בתיק המידע‪ .02‬א( סוגי כלי אצירת אשפה וכמותם לבניין‪ .4.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬לפי מפתחות‪ .‬ ‫"עגלת אשפה" ‪ -‬כלי אצירת אשפה על גלגלים בנפח שבין ‪ 600‬ל–‪ 1.‬לרבות‬ ‫מכלי אשפה מוטמנים‪ .‬ ‫)‪ (4‬מסחר למעט מרכול ‪ -‬נפח ‪ 4‬ליטרים ליום למטר מרובע עיקרי.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫בחירת כלי אצירת‬ ‫אשפה‬ ‫)תיקון התשס"ט(‬ ‫סימן ב' ‪ -‬בחירת כלי אצירת אשפה‪ .‬נפח כלי אצירה‬ ‫מינימלי למבנה ‪ 240‬ליטרים.‬בתוספת כלי קיבול ודחסן אינטגרלי‪ .‬ ‫"מכולת דחס" ‪ -‬מכולת אשפה‪ .60‬‬ ‫בעמידות האש של שלד הבניין יתקיימו דרישות סימן ב' בפרק ג' לחלק ג'‪.‬או עגלת אשפה שנפחה‬ ‫מעל ‪ 1.000‬ליטרים.5‬ליטרים ליום למטר מרובע עיקרי.‬ ‫)‪ (2‬משרדים ותעסוקה ‪ -‬נפח של ‪ 1‬עד ‪ 1.‬מיתקן פינוי אשפה פניאומטי או כל מיתקן אחר.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫"מכל אשפה" ‪ -‬כלי אצירת אשפה דו–גלגלי בנפח שבין ‪ 120‬ל–‪ 360‬ליטרים.‬ ‫)‪ (3‬תעשיה קלה ומלאכה ‪ -‬נפח של ‪ 4‬עד ‪ 6‬ליטרים ליום למטר מרובע עיקרי.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫חלק ו'‪ :‬אצירת אשפה וסילוקה מבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪6.200‬ליטרים.‬ ‫"מכלית אשפה" ‪ -‬כלי אצירת אשפה על גלגלים בנפח שבין ‪ 1.‬מבנה לריכוזם ואיתורו‬ ‫‪) 6.‬כדלקמן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דירת מגורים ‪ -‬נפח של ‪ 60‬ליטרים ליום ליחידת דיור‪ .700‬ל–‪ 32.2009‬‬ ‫‪-264-‬‬ .‬ ‫"כלי אצירת פסולת למיחזור" ‪ -‬כלי אצירה להפרדת סוגי פסולת לצורכי מיחזור.‬או מכלית אשפה‪ .01‬‬ ‫בחלק זה ‪-‬‬ ‫"ארובת אוויר" ‪ -‬צינור מוביל או מעבר המיועד להעברת אוויר‪ .‬ ‫‪20644‬‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סימן ד' ‪ -‬עמידות אש של שלד הבנין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫עמידות אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪5.200‬ל–‪ 1.‬ ‫"כלי אצירת אשפה אחר" ‪ -‬כלי אצירת אשפה בשיטות חדשות שונות מהמקובל‪ .‬גזים ואדים.

‬‬ ‫ברוחב ‪ 1.3‬מטרים לפחות‪.50%‬‬ ‫)ד( לכלי אצירת אשפה ייבנה מבנה שיאפשר את הצבתו ותפעולו.‬ניתן להפחית את הכמויות‬ ‫מהמפתחות האמורים‪.‬בהתאם לשיטות הפינוי‬ ‫הנהוגות בה‪.‬ ‫)‪ (4‬מיתקן אחר לפי דרישת ואישור הרשות המקומית‪ .‬באישור‬ ‫המהנדס‪.‬רשאית‬ ‫הרשות המקומית לדרוש התקנת מכבש לאריזות‪ .‬שבהם עסקים המרכזים אריזות‪ .‬כאשר בחירת סוג המבנה‪ .‬‬ ‫)ז( דרך לרכב פינוי מכולת אשפה או מכולת דחס תאפשר תמרון והתיישרות רכב‬ ‫הפינוי בהמשך לציר אורך המכולה.‬לכלי אצירת אשפה.‬‬ ‫)ט( טבלת סיווג מבנים ואופי שבילי פינוי בהתאם לכלי אצירת אשפה ‪-‬‬ ‫חדר בקומת‬ ‫קרקע או‬ ‫מרתף‬ ‫ביתן‬ ‫מסתור‬ ‫מרחק מרבי בין‬ ‫דלת ממבואת‬ ‫הכניסה לבניין‬ ‫לפתח מבנה‬ ‫האצירה‬ ‫שביל פינוי‬ ‫מרוצף‬ ‫או סלול‬ ‫בשיפוע‬ ‫מרבי‪ .‬ ‫)‪ (2‬ביתן חיצוני מקורה לכלי אצירת אשפה.‬‬ ‫)ו( מיתקן אשפה יופרד מריכוז מכלי גז או ממכל גז טמון‪ .‬‬ ‫)ב( ברשות מקומית שמקיימת איסוף לצורכי מיחזור‪ .4.‬בקומת קרקע או המרתף‪ .‬מאפשר הפחתת נפח המכולה לכדי ‪.‬והגישה אליהם ומהם לרכב הפינוי‪ .‬יהא‬ ‫בהתאם למפורט בטבלה שבפרט משנה )ט(‪.‬ ‫)‪ (6‬למבנים אחרים ‪ -‬על פי ניתוח הנדסי שיוגש בידי המבקש‪ .‬אם לא נדרשה מכולת דחס.‬‬ ‫)ג( שימוש במכולת דחס וכלי אצירה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (5‬במבנים למסחר או תעסוקה‪ .‬תהא לפי הטבלה‬ ‫שבפרט משנה )ט(‪:‬‬ ‫)‪ (1‬משטח רצפה ומסתור לכלי אצירת אשפה. מבנה הריכוז של‬ ‫כלי אצירת אשפה ייסחר מתוך הרשימה שלהלן‪ .2009‬‬ ‫‪-265-‬‬ . רוחב דרך לרכב פינוי לא יפחת מ–‪ 4‬מטרים רדיוס לציר‬ ‫הדרך ‪ 12‬מטרים‪.‬‬ ‫)ה( מיקום מבני ריכוז כלי אצירת אשפה‪ .‬ ‫)‪ (3‬חדר‪ .‬‬ ‫)ח( דרך גישה מתא אשפה לרכב פינוי אשפה תהיה על ידי שביל מרוצף או יצוק‪.‬בלא‬ ‫מדרגות‬ ‫סוג מבנה המיתקנים‬ ‫כלי אצירת אשפה‬ ‫מרחק מרבי‬ ‫בין דלת מבנה‬ ‫אצירה לרכב‬ ‫פינוי‬ ‫מכל אשפה‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ 75‬מטרים‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪ 40‬מטרים‬ ‫עגלת אשפה‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ 75‬מטרים‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪ 25‬מטרים‬ ‫‪20645‬‬ ‫‪1.‬באמצעות קיר הפרדת‬ ‫אש או בהפרדת מרחק מזערי של ‪ 3‬מטרים‪.

12‬‬ ‫מידות מבנה‬ ‫לאחסון כלי אשפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.‬ ‫‪20646‬‬ ‫‪1. שטחם‬ ‫הכולל של פתחי האוורור יהיה ‪ 5%‬לפחות משטח הביתן או חדר האשפה.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬וארובת אוורור בתקרה ששטחה לא יפחת מ–‪ 300‬סנטימטרים‬ ‫רבועים.‬למעט באזורים עם מבנה‬ ‫טופוגרפי משופע‪ .‬‬ ‫לאורך צלע קצרה אחת וצלע ארוכה אחת של המכולה‪.‬יישמר מעבר ברוחב מטר אחד לפחות‪.03‬א( מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה יוצב בתחום הנכס‪ .‬תוך מתן אפשרות גישה והשלכת פסולת אליהם ואפשרות להוצאתם‬ ‫ממבנה האחסון בלא צורך בהזזת כלים סמוכים‪.‬ובלבד שארובת אוויר תצא אל מחוץ לקירות מבנה‬ ‫אחסון כלי אצירת אשפה.4.‬ ‫)‪ (2‬פתח אוורור אחד סמוך לרצפה בשטח שלא יפחת מ–‪ 2%‬משטח הביתן‬ ‫או החדר‪ .‬‬ ‫)ב( מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה יתוכנן וייבנה בהתאמה למפרטים‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .2009‬‬ ‫‪-266-‬‬ .‬ ‫)‪ (3‬אוורור מכני‪ .6.‬‬ ‫)ב( במבנה למכולת אשפה או למכולת דחס‪ .‬בהתאם‬ ‫לסוג המבנה‪ .‬כאשר נדרשת הקמת מבנה ריכוז אשפה משותף בעבור כמה בניינים‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סוג מבנה המיתקנים‬ ‫כלי אצירת אשפה‬ ‫מכלית אשפה ומכולת‬ ‫אשפה‬ ‫מכולת דחס‬ ‫כלי אצירת אשפה אחר‬ ‫חדר בקומת‬ ‫קרקע או‬ ‫מרתף‬ ‫‪+‬‬ ‫ביתן‬ ‫‪+‬‬ ‫מסתור‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫כלי אצירת פסולת למיחזור‬ ‫בהתאם להנחיות הרשות‬ ‫המקומית‪ .04‬א( מידות מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה יאפשרו הצבה ותפעול של כלי האשפה‬ ‫על פי גודלם וכמותם‪ .‬כמתואר בטבלה שבפרט ‪.05‬‬ ‫האלה‪:‬‬ ‫)א( ביתן אשפה או חדר אשפה בתחום הבניין יאווררו באופן טבעי באחת מהשיטות‬ ‫)‪ (1‬שני פתחי אוורור צמודי תקרה בקירות שונים של המבנה.‬‬ ‫אוורור‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫בלא מדרגות‬ ‫בהתאמה לסוגי‬ ‫הכלים לעיל‬ ‫מרחק מרבי בין‬ ‫דלת מבנה אצירה‬ ‫לרכב פינוי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ג' ‪ -‬תכנון וגימור מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה‬ ‫מבנה אחסון כלי‬ ‫אצירת אשפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.‬תוך ציון פרטים‬ ‫נדרשים בתיק המידע להיתר‬ ‫מרחק מרבי בין‬ ‫דלת ממבואת‬ ‫הכניסה לבניין‬ ‫לפתח מבנה‬ ‫האצירה‬ ‫‪ 100‬מטרים‬ ‫‪15%‬‬ ‫צמוד‬ ‫‪ 100‬מטרים‬ ‫‪ 100‬מטרים‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫צמוד‬ ‫‪ 7‬מטרים או‬ ‫בהתאמה לכלי על‬ ‫פי הרשות המקומית‬ ‫בהתאמה לסוגי‬ ‫הכלים לעיל‬ ‫בהתאמה לסוגי‬ ‫הכלים לעיל‬ ‫שביל פינוי‬ ‫מרוצף או סלול‬ ‫בשיפוע מרבי‪.

1.09‬א( במבנה מסוג מסתור ניתן לסגור את פתח הכניסה בשער מתכת בגובה קירות‬ ‫המסתור‪.‬‬ ‫)ג( בפתחי האוורור יש להתקין סבכה‪ .8‬מטרים לפחות.07‬פתחי האוורור או הכניסה למבנה אחסון כלי אשפה יהיו מרוחקים מחלון‪ .‬ ‫במבנה למכולת אשפה או מכולת דחס‪ .‬ובלבד שיתאפשר שימוש סביר במסתור בשעות החשיכה‪.06‬בכל מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה ובמסלול הגישה אליו יותקנו נקודות תאורה‬ ‫שיאפשרו שימוש במבנה בשעות חשיכה. אם קיים ברז המים בסמוך למבנה האמור‪ .10‬במבנה מסוג מסתור יבוצע גימור בחיפוי רחיץ לכל גובה קירותיו.‬‬ ‫תאורה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 6.‬דלת‬ ‫ומרפסת מגורים ברדיוס של ‪ 3‬מטרים לפחות‪. במבנה מסוג מסתור ניתן להתקין את נקודת‬ ‫התאורה גם בסביבתו‪ .‬‬ ‫)ב( פתחי אוורור בחדר אשפה כאמור בפרט משנה )א()‪ (2) .‬יכוסו ברשת בלתי מחלידה‪ .‬‬ ‫גימור קירות חיפוי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 6. במבנה למכלית אשפה‬ ‫או למכולות אשפה או מכולות דחס יבוצע חיפוי לגובה ‪ 3‬מטרים לפחות.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (4‬אוורור מכני לעבר גג הביתן או גג הבניין שבו מצוי חדר האשפה‪.(1‬או )‪ (3‬יותקנו כך‬ ‫שיימצאו במרחק של ‪ 1. ואולם במסתור‬ ‫למכל אשפה או עגלת אשפה ניתן לבצע גם גימור בקירות בטון‪ .‬‬ ‫מרחק משכנים או‬ ‫מדיירים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 6.‬סורגים או תריסי רפפה.08‬א( בתחום מבנה לאחסנת כלי אצירת אשפה‪ .‬‬ ‫)ב( במבנה מסוג ביתן אשפה או חדר אשפה בתחום הבניין יש להקים דלת פח‬ ‫רפפות או אטומה עם מנגנון סגירה עצמית ומשקוף להגנה על כל רוחב הקיר או זוויתני‬ ‫הגנה‪.‬למניעת גלישת נוזלים‬ ‫מחוץ למבנה‪.2009‬‬ ‫‪-267-‬‬ .5‬מטרים לפחות פנימה מקיר חיצון של הבניין שבו יש פתחים‪.‬‬ ‫)ב( לא נדרש סידור ניקוז לברז המותקן בתחום הגינה בעבור ובסמוך למכל אשפה‬ ‫בודד‪. במבנה למכלי‬ ‫אשפה או עגלות אשפה יבוצע חיפוי רחיץ לגובה ‪ 1.‬או‬ ‫טיח צמנטי בכל השטח הפנימי של קירות המבנה‪.‬או בקרבתו‪ .‬ובלבד שיהיה יצוק וחלק‪ .‬מונעת חדירת חרקים‪.‬תותקן תעלת ניקוז עם רשת‪ .‬‬ ‫‪20647‬‬ ‫‪1.‬תותקן נקודת ניקוז נוספת בתוך המבנה.‬‬ ‫ברז שטיפה וניקוז‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6. כל פרטי המסגרות‬ ‫שאינם אטומים‪ .‬‬ ‫פרטי מסגרות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.‬יותקן ברז מים ונקודת‬ ‫ניקוז.

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .9‬מטרים לפחות‪ .1.‬‬ ‫לצורך הוצאת כלי אצירת‬ ‫האשפה יהיה ‪ 0. דלת שירות‬ ‫הממוקמת מהמבואה או‬ ‫מחלל סגור פנימי תהא‬ ‫דלת אש‬ ‫‪20648‬‬ ‫לצורך שינוע מכולת‬ ‫אשפה ומכולת דחס יותקנו‬ ‫שני מובילי פלדה ומעצור‪.‬‬ ‫טבלת דרישות‬ ‫ממבני אצירת‬ ‫אשפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סוג מבנה‬ ‫מסתור‬ ‫כלי‬ ‫אשפה‬ ‫‪6.‬יבוצע‬ ‫בגובה ‪ 1. ואולם בביתן אשפה‬ ‫או בחדר אשפה המיועדים למכל אשפה או עגלת אשפה‪ . קיר המסתור בקו גבול‬ ‫עם נכס מגורים שכן‪ .‬ברצפת‬ ‫מבנה האצירה או בניית‬ ‫מדרכה מובילה בהתאם‬ ‫לדרישות הרשות המקומית‬ ‫‪1.4‬מטרים‬ ‫מעל לרוחב כלי האצירה‬ ‫ולא יפחת מ–‪ 1.5‬מטרים לפחות‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‬ ‫מכולה‬ ‫מבנה למכולת אשפה או‬ ‫ומכולת‬ ‫מכולת דחס יהיה ‪ 4‬מטרים‬ ‫דחס‬ ‫לפחות.‬איטום יבוצע לפני שכבת הריצוף או היציקה הסופית.‬מסוג טרצו‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫גימור רצפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.‬למניעת‬ ‫היפגעות חיפויים על ידי‬ ‫כלי האצירה‬ ‫גובה קירות מסתור לכלי‬ ‫מכל‬ ‫אצירת אשפה יהיה ‪ 0.‬יותקן ריצוף רחיץ‪) .11‬א( בביתן אשפה ובחדר אשפה יבוצע גימור רצפת בטון יצוקה חלקה בשיפוע קל‬ ‫לעבר פתח המבנה‪ .2009‬‬ ‫‪-268-‬‬ .‬‬ ‫)ב( במבנה מסוג מסתור המיועד למכל אשפה או עגלת אשפה גימור הרצפה יהיה‬ ‫אחד מן הגימורים המנויים בפרט משנה )א(‪.1‬מטרים‬ ‫אשפה‬ ‫או עגלת לפחות מעל מפלס הגובה‬ ‫העליון של כלי אצירת האשפה‬ ‫אשפה‬ ‫ובהתאמה לפרט ‪ (5)4.‬ניתן‬ ‫לבצעה כדלת משולבת‬ ‫בדלת הגדולה.‬‬ ‫קרמיקה או בדומה לכך( בדרגת החלקה ‪ R10‬לפחות‪ .‬עם שיפועים לעבר נקודת ניקוז בתחום‬ ‫המבנה‪.‬‬ ‫לפי הוראות היצרן‪ .1‬מטרים‬ ‫יותקן צינור הגנה סביב‬ ‫קירות מבנה ריכוז כלי‬ ‫האצירה‪ . נוסף על כך תותקן‬ ‫דלת שירות אשר תאפשר‬ ‫מעבר חופשי ברוחב של‬ ‫‪ 0.‬או בשיפוע לעבר נקודת ניקוז בתחום המבנה.09‬בחלק‬ ‫ד' ‪ -‬בניה במרווחים ומעבר לקו‬ ‫רחוב. אם חדר האשפה נמצא מעל‬ ‫חלקי בניין אחרים‪ .12‬‬ ‫במבנים לאצירת אשפה יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫מידת גובה מינימלית‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‬ ‫אמצעי הגנה על קירות‬ ‫ושינוע‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .

9‬מטרים‬ ‫לפחות.05‬מטרים‬ ‫‪ 3.05‬מטרים‬ ‫‪ 3. נוסף על כך תותקן‬ ‫דלת שירות שתאפשר מעבר‬ ‫חופשי ברוחב ‪ 0.‬בעבור מכולת אשפה‬ ‫של ‪ 10.1‬מטרים‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‬ ‫מבנה למכולת אשפה או‬ ‫מכולת דחס יהיה ‪ 4‬מטרים‬ ‫לפחות.4‬מטרים‬ ‫מעל לרוחב כלי האצירה‬ ‫ולא יפחת מ–‪ 1.‬‬ ‫לצורך הוצאת כלי אצירת‬ ‫האשפה‪ .1‬‬ ‫מטרים בעבור מכולות שנפחן‬ ‫מעל ל–‪ 10. דלת שירות‬ ‫הממוקמת מהמבואה או‬ ‫מחלל סגור פנימי תהא‬ ‫דלת אש‬ ‫יותקן צינור הגנה סביב‬ ‫קירות מבנה ריכוז כלי‬ ‫האצירה‪ .‬אשפה שנפחה‬ ‫מעל ל–‪ 10.‬ולמניעת פגיעת‬ ‫חיפויים על ידי כלי‬ ‫האצירה‬ ‫לצורך שינוע מכולת אשפה‬ ‫ומכולת דחס יותקנו שני‬ ‫מובילי פלדה ומעצור‪ .000‬ליטרים וגובה ‪5.2009‬‬ ‫‪-269-‬‬ . אם מרווח התמרון‬ ‫מכלית‬ ‫אשפה או לפני ביתן אשפה או חדר אשפה‬ ‫מחייב העלאת מכולת האשפה‬ ‫מכולת‬ ‫אשפה או עוד בתחום הביתן או החדר‪.‬ברצפת‬ ‫מבנה האצירה או בניית‬ ‫מדרכה מובילה בהתאם‬ ‫לדרישות הרשות המקומית‬ ‫‪20648‬א‬ ‫‪1.000‬‬ ‫ליטרים וגובה ‪ 5. נוסף על כך תותקן‬ ‫דלת שירות אשר תאפשר‬ ‫מעבר חופשי ברוחב ‪0.000‬ליטרים‬ ‫חדר‬ ‫אשפה‬ ‫בתחום‬ ‫הבניין‬ ‫מכל‬ ‫אשפה‬ ‫או עגלת‬ ‫אשפה‬ ‫‪ 2.‬בעבור‬ ‫מכולת אשפה של ‪1.‬ ‫דלת שירות הממוקמת‬ ‫מהמבואה או מחלל סגור‬ ‫פנימי תהא דלת אש‬ ‫יותקן צינור הגנה סביב‬ ‫קירות מבנה ריכוז כלי‬ ‫האצירה‪ .1.‫תכנון ובניה‬ ‫סוג‬ ‫מבנה‬ ‫ביתן‬ ‫אשפה‬ ‫כלי‬ ‫אשפה‬ ‫מכל‬ ‫אשפה‬ ‫או עגלת‬ ‫אשפה‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‬ ‫מידת גובה מינימלית‬ ‫‪ 2.4‬מטרים‬ ‫מעל לרוחב כלי האצירה‬ ‫ולא יפחת מ–‪ 1. ניתן לבצעה כדלת‬ ‫משולבת בדלת הגדולה.1‬מטרים‬ ‫בעבור מכולות‪ .‬ ‫מטרים‬ ‫לבצעה כדלת משולבת‬ ‫בדלת הגדולה.‬לפי‬ ‫הוראות היצרן‪ .‬לפי‬ ‫הוראות היצרן‪ .5‬‬ ‫מכלית‬ ‫אשפה או מטרים מחוץ לדלת.1‬מטרים‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‬ ‫מבנה למכולת אשפה או‬ ‫מכולת דחס יהיה ‪ 4‬מטרים‬ ‫לפחות.‬ברצפת‬ ‫מבנה האצירה או בניית‬ ‫מדרכה‬ ‫מובילה בהתאם לדרישות‬ ‫הרשות המקומית‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‪.‬ ‫לצורך שינוע מכולת אשפה‬ ‫ומכולת דחס יותקנו שני‬ ‫מובילי פלדה ומעצור‪ .000‬ליטרים‬ ‫אמצעי הגנה על קירות‬ ‫ושינוע‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‪.‬למניעת היפגעות‬ ‫חיפויים על ידי כלי‬ ‫האצירה. אם מרווח‬ ‫התמרון לפני ביתן אשפה או‬ ‫מכולת‬ ‫אשפה או חדר אשפה מחייב העלאת‬ ‫מכולת אשפה עוד בתחום‬ ‫מכולת‬ ‫הביתן או החדר‪ .5‬מטרים.5‬מטרים וגובה מעל ‪4.9‬‬ ‫ניתן‬ ‫לפחות.‬‬ ‫לצורך הוצאת כלי אצירת‬ ‫האשפה יהיה ‪ 0.‬אזי יש לבצע‬ ‫דחס‬ ‫גובה נטו של ‪ 4‬מטרים לפחות‬ ‫בתוך הביתן או החדר‪ .‬‬ ‫אזי יש לבצע גובה נטו של‬ ‫מכולת‬ ‫‪ 4‬מטרים לפחות בתוך הביתן‬ ‫דחס‬ ‫או החדר‪ .‬יהיה ‪ 0.

‬ואינם סופגים‬ ‫נוזלים.‬רשאית הוועדה המקומית לדרוש‪.13‬א( מיתקני התברואה במבנים לריכוז כלי אצירת אשפה‪ .‬שקירותיה ורצפתה יצופו בחומר קל לניקוי‪.‬ ‫)‪ (2‬מעלית בעלת אוורור מכני‪ .2009‬‬ ‫‪-270-‬‬ .15‬‬ ‫מצנח אשפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪6.‬ ‫)‪ (2‬החתך הפנימי יהיה עגול ובעל קוטר של ‪ 0.1.7‬מטרים לפחות‬ ‫מעל הרצפה‪ .‬‬ ‫צינור אשפה יבש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪6.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ובבניינים‬ ‫שבהם מרוכזת אשפה בקומות שמעל חדר אצירת האשפה‪ .‬‬ ‫ובקצהו התחתון יותקן סגר לסגירת מוצאו בשעת החלפת כלי אצירת האשפה‬ ‫המוצבים תחתיו.‬בגובה ‪ 0.‬ותקנות והנחיות משרד הבריאות‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬להבטחת מעבר‬ ‫האשפה לכלי האשפה המוצב תחתיו.14‬בבניית מגורים רבי קומות שבהם מעל ‪ 60‬יחידות דיור בכניסה משותפת‪ .16‬‬ ‫צינור אשפה יבש ייבנה בתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מחומרים בלתי דליקים אשר אינם מעבירים רטיבות‪ .‬‬ ‫מצנח אשפה ייבנה בהתאם לתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מצנחי אשפה ייבנו ויוצמדו לצינור אשפה יבש‪ .17‬ב(‪.‬בך שתתאפשר הכנסת אשפה לצינור ובלי שחיבור מצנח האשפה‬ ‫לצינור היבש ייצור בליטות שימנעו את מעבר האשפה.5‬מטרים לפחות.‬פרט‬ ‫לחלקו התחתון ומעל למצנח העליון.‬‬ ‫)ב( בביתני אשפה וחדרי אשפה המרכזים כמויות גדולות של אשפה אורגנית‪.‬הצבת מכולת אשפה בחדר בקומת‬ ‫הקרקע או המרתף ובתנאי שיותקנו בבניין אחד מאלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬צינור אשפה יבש ומצנחי אשפה.1‬התקנת מיתקני תברואה ובדיקתם ‪ -‬מערכות‬ ‫שרברבות‪ :‬מערכות אספקת מים קרים וחמים‪ .‬ ‫)‪ (3‬שטחו הפנימי יהיה חלק והצינור כולו בלא בליטות‪ .1205. זווית שיפוע חלקו התחתון של צינור‬ ‫אשפה יבש תהיה ‪ 45‬מעלות לפחות ביחס לרצפת חדר האשפה‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מיתקני תברואה‬ ‫במבנים לריכוז כלי‬ ‫אצירת אשפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.‬זוויות או למדים‪ .‬‬ ‫בעקבות שיטת הפינוי והתפעול או השימוש המיוחד‪ .‬ ‫)‪ (4‬צינור אשפה יבש יאוורר באמצעות ארובת אוורור‪ .‬ניתן להתקין מיזוג אוויר ולא תריסי אוורור או אוורור מכני‪. תובטח החלפת אוויר של ‪ 20‬פעמים בשעה לפחות. המרחק בין דירה למצנח‬ ‫האשפה הקרוב לא יעלה קומה אחת.‬ ‫)‪ (5‬בקומה שמעל למצנח האשפה העליון יותקן מעל צינור אשפה יבש מיתקן‬ ‫מכני עם מברשת ניקוי ומכל טפטוף מים וחומרי ניקוי וחיטוי‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ד' ‪ -‬העברת אשפה מקומות הבניין לחדר אשפה בקומת קרקע‬ ‫העברת אשפה‬ ‫מהקומות לחדר‬ ‫אשפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 6.‬יהיו בהתאם לדרישות‬ ‫המפורטות בתקן ישראלי ת"י ‪ .‬כמתואר בפרט ‪)6.‬‬ ‫דוגמת מרכזי מסחר או מלונות‪ .‬ ‫‪20648‬ב‬ ‫‪1.

(2‬‬ ‫התשס"ז )מס' ‪.‬‬ ‫]תיקונים‪ :‬התש"ם‬ ‫)מס' ‪ .‬ויתמלאו‬ ‫לגביה התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הקצה העליון של צינור האשפה היבש יסתיים בארובת אוורור ששטחה‬ ‫הפנימי יהיה חלק ובעל חתך של ‪ 175‬סנטימטרים רבועים לפחות )קוטר "‪.5‬‬ ‫מטרים לפחות.7.00.‬ ‫)‪ (3‬לא יותקן מצנח במקום המשמש להחסנתם או למכירתם של מצרכי מזון.25‬מטרים ואורכו ‪ 0. הדלת תהא אטומה כלפי מצנח האשפה ומנגנון‬ ‫הדלת לא יאפשר את פתיחתה מאליה. רצפת החדר תהא מרוצפת‪.‬ ‫)‪ (4‬בדירת מגורים יותקן מצנח אך ורק במרפסת המטבח.3 -‬מטרים‬ ‫לפחות מעל מישור הגג‪.‬‬ ‫)ב( לחדר אשפה כאמור ישמש צינור האשפה היבש גם כארובת אוורור‪ .‬ ‫)‪ (3‬הגובה של פתחה העליון מעל משקוף החלון הקרוב ביותר בבניין יהיה‬ ‫מטר אחד לפחות‪ .‬לבנין רב־קומות ולבנינים אחרים‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשמ"ד )מס' ‪.17‬א( חדר אשפה שאליו מוביל צינור אשפה יבש ייבנה בהתאם להוראות המפורטות‬ ‫בסימן ג' בשינויים המחויבים לפי העניין‪.‬ ‫"מינהרה" ‪) -‬בוטלה(.‬ולגבי גג ששטחו מיועד לשימוש בני אדם ‪ 2.01‬בחלק זה ‪-‬‬ ‫"דלת אש" ‪) -‬בוטלה(‪:‬‬ ‫"חדר מדרגות מוגן" ‪) -‬בוטלה(.2009‬‬ ‫‪-271-‬‬ .‬ ‫"מחיצת אש" ‪) -‬בוטלה(.(2‬התשמ"ז[‬ ‫חלק ז'‪ :‬הוראות מיוחדות בנוגע לבנין גבוה‪ .‬ ‫"חומר דליק" ‪) -‬בוטלה(.‬‬ ‫ארובת אוורור‬ ‫בחדר אשפה בעל‬ ‫צינור אשפה יבש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬לדלת מצנח האשפה תחובר דלת סגירה זמנית כך שבזמן פתיחתה ייסגר‬ ‫הפתח לצינור האשפה היבש.‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20648‬ג‬ ‫‪1.(6‬‬ ‫)‪ (2‬פתחה העליון יהיה מוגן בפני חדירת גשם.‬ ‫)‪ (5‬מצנח האשפה ימוקם בחדר סגור בדלת אש‪ . רוחבו של החתך הפנימי של דלת המצנח‬ ‫יהיה ‪ 0.(2‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 7.35 -‬מטרים.‬קירות החדר יחופו באריחי קרמיקה רחיצים לגובה ‪1.(4‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪.‬החדר יאוורר באמצעות פיר‬ ‫מאסף לעבר גג הבניין‪ .

‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 7.‬תנאיו ואגרות(‪ .80‬א( גגו של בנין גבוה או רב־קומות יהיה שטוח או בעל שיפוע קל שאינו עולה על‬ ‫‪.‬ ‫"שלד" ‪ -‬כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה )חישובים סטטיים ותכניות קונסטרוקציה(‪.‬ ‫"קיר־אש" ‪) -‬בוטלה(.10%‬‬ ‫)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על גגות מגדלים או בנינים שבנייתם מותרת‬ ‫מעל מפלס הגג כמפורט בסעיף ‪.‬ ‫"מיתקני בטיחות אש" ‪) -‬בוטלה(.‬ ‫"רשות כבאות" ‪) -‬בוטלה(.2009‬‬ ‫‪-272-‬‬ .‬‬ ‫התשכ"ח‪.1968-‬‬ ‫תחולה‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשנ"א‪.‬ ‫"מערכת מדרגות חיצונית" ‪) -‬בוטלה(.‬ט"ז וי"ז יחולו על בנין גבוה ובנין רב־קומות בלבד‪ .81‬א( בנייתם של אלה מותרת מעל מפלס הגג בבנין גבוה או בבנין רב־קומות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המשך חלל חדר המדרגות.‬ ‫"מ"ר" ‪) -‬בוטלה(.‬ ‫"פיר" ‪) -‬בוטלה(.7.00.00.‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬דרך גישה וחלונות בבנין גבוה או בבנין רב־קומות‬ ‫)בוטל(‬ ‫סימן ג'‪ :‬חדרי מדרגות ופרוזדורים‬ ‫)בוטל(‬ ‫סימן ד‪ :‬הפרדה בין קומות השירותים ובין יתר חלקי הבנין‬ ‫)בוטל(‬ ‫סימן ה'‪ :‬גגו של בנין גבוה או רב־קומות‬ ‫צורת הגג‬ ‫‪) 7.00.‬ ‫"מפעל אספקת מים מקומי" ‪) -‬בוטלה(.7.00.‬זולת אם‬ ‫נאמר אחרת בחלק זה או בחלק י"ז‪.‬ ‫"פרוזדור" ‪) -‬בוטלה(.‬ ‫‪20655‬‬ ‫‪1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"מיתקן טכני" ‪) -‬בוטלה(.02‬הוראות סימנים א'‪ .81‬‬ ‫בניה מותרת על‬ ‫מפלס הגג‬ ‫]תיקון התשנ"ו‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 7.

00.7.00.‬בצורת הגג‪.00.(3‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪.82‬על אף האמור בסעיף ‪ 3.00.‬‬ ‫)ב( הוראות סימן זה יחולו לגבי ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בנין רב־קומות.‬בשינויים המחוייבים לפי הענין‪.1142‬‬ ‫בניה למגורים מעל‬ ‫מפלס הגג בבנין‬ ‫קיים‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ו )מס' ‪.‬‬ ‫)ב( בנייתם של הבנינים המפורטים בסעיף קטן )א( לא תותר אלא אם יתקיימו‬ ‫תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שטחם הכולל לא יעלה על ‪ 25%‬משטח הגג.‬ ‫‪20656‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫מעקה הגג‬ ‫]תיקון התשנ"ט‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫דירות עליונות‬ ‫דו־קומתיות‬ ‫)תיקון התשנ"ז(‬ ‫‪) 7.2009‬‬ ‫‪-273-‬‬ .30.‬לדעת הועדה המקומית‪ .‬‬ ‫)ג( על אף האמור בסעיף זה‪ .84‬בוטל(‬ ‫סימן ו'‪ :‬מעליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)בוטל(‬ ‫סימן ז'‪ :‬שלד הבנין‬ ‫תחולה‬ ‫‪) 7.‬ ‫)‪ (2‬איתורם לא יפגע‪ .‬מעל מפלס הגג בבנין גבוה‬ ‫או בבנין רב־קומות יחולו ההוראות המיוחדות שבסעיף ‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬חדר מכונות להפעלת מעלית.‬ ‫)‪ (5‬תא מצנח האשפה וכלי ניקויו‪.‬ ‫)‪ (3‬חדר מכונות להפעלת איוור ומיזוג אוויר ותאים למפוחי אוויר.7.91‬יוקף בכל מקרה הגג של בנין גבוה ושל בנין רב־קומות‬ ‫מעקה בהתאם לת"י ‪.‬ ‫)‪ (4‬מאגרי מים.‬לתכנית קונסטרוקציה‬ ‫ולחישובים סטטיים יחולו לגבי בנין גבוה ורב־קומות‪ .00‬א( הוראות חלק ה' המתייחסות ליציבות שלד הבנין‪ .‬על בניה למגורים בלבד‪ .(3‬‬ ‫התשס"ט )מס' ‪[(8‬‬ ‫‪ 7.83‬בבנייה מעל למפלס הגג בבניין קיים יתקיימו דרישות סימן ל' בחלק ג'‪.

32.‬הכל בהתאם לייעוד הבנין‪.00‬א( העמסים האנכיים הפועלים על בנין כאמור ועל חלק מחלקיו יחושבו בהתאם‬ ‫לתקן ישראלי ת"י ‪.‬הכל לפי העומס הגדול‪.0‬טון למטר מרובע או עומס מרוכז‬ ‫של ‪ 5.00‬ב( את כל העמסים והכוחות‬ ‫הפועלים על הבנין ועל חלק מחלקיו‪ .33.‬‬ ‫עומס הרווח‬ ‫‪) 7.‬יובא בחשבון גורם דינמי )להלן ‪ -‬מקדם דינמי‪ ( Cd‬שבו יוכפל העומס כאמור‬ ‫בסעיף קטן )א( וייערך החישוב לפי הפירוט כדלקמן‪:‬‬ ‫)‪ H (1‬מסמן את גבהו הכללי של הבנין‪ .‬בהתאם‬ ‫לציור‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התשכ"ח‪-‬‬ ‫‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1993‬‬ ‫‪-274-‬‬ .‬תשאנה עומס מחולק של ‪ 1.412‬‬ ‫)ב( הפחתתו של העומס השימושי בחישוב העמודים והיסודות של הבנין תיערך‬ ‫בהתאם לתקן האמור‪.0‬טון מגלגל של כלי רכב‪ .30.00‬מטרים.3.‬ ‫)‪ (3‬בנין שהיחס בין גבהו לרחבו הממוצע עולה על ‪.‬ ‫‪ S‬מסמן את השטח הצר ביותר של המחצית התחתונה של הגובה האמור‪ .‬בהתאם לציור ונמדד‬ ‫במטרים.00‬בכפוף לתקנות התכנון והבניה )חישובים סטטיים ותכניות קונסטרוקציה(‪ .2:1‬‬ ‫חישובים סטטיים‬ ‫‪ 7.7.31.5‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪√λ‬‬ ‫(‬ ‫‪Cd = 1.‬‬ ‫)ג( תקרות בנינים תת־קרקעיים המשמשות למכבי־אש כגישות לקירות חוץ או‬ ‫כמדרכה או מעבר לכלי רכב‪ .‬לרבות יסודותיו‪ .00‬א( חישוב עצמתם של כוחות הרוח הפועלים על בנין כאמור ייערך בהתאם לתקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪.1968‬יכללו החישובים הסטטיים של בנין כאמור בסעיף ‪)7.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬בנין גבוה שגבהו מעל רצפת הקומה הנמוכה ביותר או מעל פני הקרקע‬ ‫הנמוכים ביותר שלידו עולה על ‪ 20.0 + 0.414‬‬ ‫)ב( בחישוב העומס העלול להיגרם על ידי כוחות הרוח הפועלים על בנין כאמור בעל‬ ‫מבנה צר‪ .016‬‬ ‫‪20657‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫עמסים אנכיים‬ ‫‪) 7.5 :‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪√λ‬‬ ‫וגדלו של ‪ Cd‬ייחשב כדלקמן‪:‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬ונמדד במטרים מרובעים.‬ ‫‪λ‬‬ ‫‪2S‬‬ ‫‪H‬‬ ‫ונמדד במטרים‪:‬‬ ‫יבדק היחס‪≤ 7.

‬המסוגלים לשאת את כל העמסים האפקיים המפורטים בסעיף ‪.00‬‬ ‫אלמנטים מקשיחים‬ ‫אנכיים‬ ‫‪) 7.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬המקדם הדינמי לא יהיה בשום מקרה קטן מ־‪1.30.(4‬‬ ‫עומס מקסימלי‬ ‫‪) 7.00‬בבנין כאמור בסעיף ‪)7.00‬א( חישוב יציבות השלד על חלק יכלול העמסות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ההעמסה האפקית עקב רוח או רעידות אדמה הגורמת למאמצים מכסימליים‪.35.36.35.‬ ‫)‪ (3‬מסגרות קשיחות.1993‬‬ ‫‪-275-‬‬ .‬ ‫)‪ (2‬קירות במערכות.00‬חישוב העומס העלול להיגרם על ידי רעידת אדמה ייערך בהתאם להוראות המפורטות בסעיף‬ ‫‪)5.35.37.00‬ב( תתוכנן מערכת אלמנטים מקשיחים הן במישורים אפקיים והן‬ ‫במישורים אנכיים‪ .00‬‬ ‫)‪ (1‬קירות בודדים.06‬א()‪.34.7.‬ ‫)‪ (3‬לעומס העלול להיגרם על ידי כוחות הרוח ייווסף העומס השימושי או אותו חלק‬ ‫ממנו הגורם יחד עם שאר העמסים למאמצים מכסימליים‪.3.‬‬ ‫‪20658‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ב( בחישוב יציבות השלד על חלקיו לא יצורפו העומס העלול להיגרם על ידי כוחות הרוח‬ ‫והעומס העלול להיגרם עקב רעידת אדמה‪.‬‬ ‫הקשחת השלד‬ ‫‪ 7.‬ ‫)‪ (2‬לעומס העלול להיגרם על ידי רעידת אדמה ייווסף אותו חלק מהעומס השימושי‬ ‫המוגדר בתקן.00‬א( ואלה האלמנטים המקשיחים האנכיים המסוגלים לשאת את ההטרחה הנובעת מהעומס‬ ‫המכסימלי כמפורט בסעיף ‪:7.0‬‬ ‫עומס הנגרם על ידי‬ ‫רעידת אדמה‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫בהנחה שהכוחות האפקיים עלולים לתקוף בכל כיוון שהוא.‬ ‫)‪ (4‬מסבכים אנכיים‪.

00‬א( בקביעת קשיחות קיר מסיבי המשמש כאלמנט מקשיח יובאו בחשבון מידות‬ ‫הפתחים שבו אם ארכם גדול מ־‪ 1⁄4‬אורך הקיר וגבהם עולה על ‪ 1⁄4‬גובה הקומה‪.‬‬ ‫נשיאת מאמצים‬ ‫מסביב לפתחים‬ ‫בקיר המשמש‬ ‫אלמנט מקשיח‬ ‫דיאפרגמות‬ ‫אפקיות‬ ‫‪) 7.‬‬ ‫דפורמציות‬ ‫‪) 7.‬‬ ‫)ג( בתקרות המורכבות מאלמנטים טרומיים יש להבטיח העברת הכוחות בין‬ ‫הדיאפרגמות האפקיות ובין האלמנטים המקשיחים‪.‬‬ ‫‪) 7.‬‬ ‫)ג( הוראות סעיף קטן )ב( לא יחולו על בנין כאמור המבוסס על סלע שמאמצו‬ ‫המותר עולה על ‪ 8‬ק"ג‪/‬סמ"ר‪.‬‬ ‫)ב( בחישוב ההזזה האמורה תובא בחשבון גם שקיעה אלסטית של קרקע היסוד עקב‬ ‫ההעמסה האפקית‪.00‬א( המהנדס האחראי לביצוע השלד יחשב את ההזזה האפקית המכסימלית של‬ ‫הפינה העליונה של הבנין כאמור בסעיף ‪)7.00‬ב( ישמשו כדיאפרגמה קשיחה‬ ‫המעבירה את העומס האפקי אל האלמנטים האנכיים בכל קומה‪.‬ ‫)‪ (2‬עיבוד פרטי החיבורים בין הקירות המקשיחים ובין התקרה הבולטת מעבר‬ ‫להם באופן שהתקרה תוכל לשאת גם את כוחות הפיתול שיתעוררו שם.3.‬‬ ‫)ב( התקרות האמורות ישאו את כל כוחות הגזירה והמומנטים המתעוררים בהן עקב‬ ‫הכוחות האפקיים על ידי שימוש באמצעים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תקרה מסיבית או הוספת צלעות מחלקות בתקרת צלעות.‬‬ ‫)ב( המהנדס האחראי לביצוע השלד יתכנן את נשיאת כל המאמצים מסביב לפתח‬ ‫האמור‪.38.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( בחישוב הכוחות הפועלים על האלמנטים המקשיחים האמורים תובא בחשבון‬ ‫האכסצנטריות של הכוחות התוקפים ביחס למרכז הקשיחות‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (3‬בתקרת צלעות תוצק פלטת בטון עליונה‪ .00‬א( תקרות הביניים בבנין כאמור בסעיף ‪)7.39.‬והאכסצנטריות האמורה לא‬ ‫תהיה קטנה מ־‪ 5%‬מאורך ציר הבנין הניצב לכיוון פעולת העומס האפקי‪.40.1993‬‬ ‫‪-276-‬‬ .‬‬ ‫‪20659‬‬ ‫‪1.30.00‬ב( עקב העומס האפקי המכסימלי‪.‬זולת אם לפי החישובים‬ ‫הסטטיים מסוגלות הצלעות לבדן לשאת את ההטרחה הנובעת מהיות התקרה‬ ‫דיאפרגמה אפקית‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .30.

‬ ‫)‪ (2‬אם הציפוי עשוי מחומר העלול להתקלף‪ .‬‬ ‫)ג( לא יהיו פתחים בציפוי העמודים.42.‬בלוקי גבס‪ .00‬ב( אלא‬ ‫מבטון מזויין‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ד( שיעור ההזזה האפקית המכסימלית המותר לא יעלה על ‪ 12.‬לבני‬ ‫סיליקט‪ .00‬מטרים גובה‪.‬בטון דרוך‪ .‬לא־ייבנה שלד בנין כאמור בסעיף ‪)7.‬יחוזק החומר ברשת פלדה שעל‬ ‫גביה חישוקים מחוטי פלדה‪.‬‬ ‫)ב( שלד כאמור בנוי מבטון מזויין‪ .‬בטון דרוך ובטון טרום יחושב כמפורט בסעיף‬ ‫‪.(1‬הציפוי עם שלד של תקרות וקירות פלדה יהווה‬ ‫אלמנט עמיד אש של שעתיים לפחות.01‬ויבטיח את עמידות אש הנדרשת.‬בטון טרום או קונסטרוקצית פלדה‪.‬‬ ‫יציבות נגד הפיכה‬ ‫‪ 7.02‬‬ ‫)ג( שלד כאמור בנוי מקונסטרוקצית פלדה יחושב בהתאם לתקן‪.000‬מגובה הקומה שביניהן‪.‬לא יעלה על ‪ 11.‬‬ ‫)ב( הציפוי האמור בסעיף זה ייעשה בדרכים אלו‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עמודי פלדה יצופו מסביב באחד מחמרים אלה‪ :‬בטון‪ .5.‬‬ ‫יופרדו בין קומה לקומה או בכל ‪ 4.‬‬ ‫‪20660‬‬ ‫‪1.‬בטון קל‪ .000‬מגובה הבנין‪.‬‬ ‫)ה( שיעור ההזזה היחסית המכסימלית בין שתי תקרות סמוכות בפינות העליונות‬ ‫שלהן‪ .‬טיח או חומר בידוד אחר שאושר על־ידי‬ ‫מעבדה מוכרת כמשמעותה בסעיף ‪ 5.41.30.‬בלוקי בטון‪ .‬ ‫)‪ (3‬על אף האמור בפסקאות )‪ (1‬ו־)‪ (2‬הציפוי עם שלד מקונסטרוקצית פלדה‬ ‫במרתף הבנין יהווה אלמנט עמיד אש של ‪ 4‬שעות לפחות‪.00‬בשלד בנין כאמור בסעיף ‪)7. חללים הנוצרים בפנים העמוד עקב הציפוי‪.‬‬ ‫הגנה על שלד‬ ‫מקונסטרוקצית‬ ‫פלדה‬ ‫‪) 7.00‬א( בכפוף לאמור בחלק ה'‪ .43.30.‬ ‫)‪ (2‬על אף האמור בפסקה )‪ .‬עם שלד מקונסטרוקצית פלדה יהווה אלמנט עמיד אש של ‪3‬‬ ‫שעות לפחות.1993‬‬ ‫‪-277-‬‬ .00‬ב( לא יעלה המומנט המהפך עקב העומס האפקי‬ ‫המכסימלי על‪ 2⁄3‬מהמומנט המייצב עקב המשקל העצמי בלבד‪.‬שיהיה‬ ‫עמיד אש למשך זמן כדלקמן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הציפוי‪ .00‬א( שלד מקונסטרוקצית פלדה יצופה ציפוי מגן נגד אש )להלן ‪ -‬ציפוי(‪ .3.‬‬ ‫חישוב השלד‬ ‫‪) 7.

‬מעל כל קומה שלישית.37.‬שאינם נושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע‬ ‫הנושאת את הבנין והדרושים להבטחת יציבותו‪.‬‬ ‫חיזוק התקרות‬ ‫‪) 7.‬ ‫)ב( המילוי בין הצלעות יהיה מבלוקים מלאים מאיטונג‪ .‬הן פנימיים והן חיצונים‪ .‬דינם‬ ‫לענין סעיף זה כדין פתחי חלונות‪.‬ ‫)‪ (2‬תיבנה תקרת צלעות אם יתמלאו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( שכבת הבטון מעל לצלעות תהיה בעובי של ‪ 8‬ס"מ לפחות.7.‬וההגבלות לתחולתו של סימן זה שבסעיף ‪)7.‬שלד" ‪ -‬לרבות אותם חלקי הבנין‪ .00‬ב(‪ .‬‬ ‫)ג( חישוב אחוז הפתחים בבנין כאמור בסעיף קטן )א( ייקבע לפי קירות הבנין בעלי‬ ‫שטח חזית החלונות הגדול ביותר‪.‬‬ ‫חיזוק השלד לשעת‬ ‫חירום‬ ‫‪ 7.‬מקונסטרוקצית‬ ‫פלדה על ציפוייהם‪ .30.‬ ‫)‪ (2‬בכפוף לאמור בסעיפים ‪ 7.00‬לא ייבנה שלד בנין כאמור בסעיף ‪)7.‬יכול שיבוצע באחת הדרכים כלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ייבנו תקרות מלאות מבטון מזויין שעביין ‪ 12‬ס"מ לפחות‪ .‬ ‫)‪ (2‬חיזוק התקרות על ידי הגדלת עוביין‪.‬או תקרת בטון‬ ‫מזויין שעביה ‪ 15‬ס"מ לפחות‪ .‬‬ ‫)‪ (3‬לענין סעיף קטן זה‪" .44.‬לא יחולו‪.‬בטקל‪ .‬במספר רב.‬לענין סעיף ‪ (2)7.00‬ואלה אמצעי הבטיחות שיינקטו להגדלת כושר עמידתו של שלד בנין כאמור בסעיף‬ ‫‪)7.46.30.‬‬ ‫)ב( פתחי מרפסות אשר מאחוריהן קירות מילוי בעובי של פחות מ־‪ 20‬ס"מ‪ .‬בבנין שישמש לפי האמור בהיתר הבניה‬ ‫בעיקר מגורים‪ .‬ ‫)ג( בחישוב העובי המינימלי של התקרה כמפורט בפיסקה )‪ (1‬יחושבו כל‬ ‫‪ 3‬ס"מ מגובה הבלוקים האמורים במקום ס"מ אחד עובי בטון מזויין‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .45.‬תנאיו ואגרות(‪ .00 .7.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ד( )‪ (1‬על אף האמור בסעיף קטן )א(‪ .00‬בבנין אשר שטח פתחי חלונותיו פחות‬ ‫מ־‪ 20%‬משטח קירותיו החיצונים‪ .‬יהא הזמן שנקבע בנספח לסימן זה‪.00‬ב( מאלמנטים טרומיים אלא אם יתמלאו‬ ‫תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬האלמנטים הטרומיים יהיו מסוגלים לשאת את ההטרחות המוטלות עליהם.36.‬בלוקי גג‬ ‫מבטון או חומר אחר בעל תכונות דומות.2009‬‬ ‫‪-278-‬‬ .00‬תובטח העברת מלוא‬ ‫הכוחות על ידי החיבורים המחברים את האלמנטים הטרומיים‪.‬הזמן שבו חייב שלד מקונסטרוקצית פלדה על ציפויו להיות‬ ‫עמיד אש‪ .30.‬‬ ‫‪20661‬‬ ‫‪1.45.‬‬ ‫)‪ (2‬סעיף קטן זה יחול על כלל הבנינים הנועדים כאמור לשמש בעיקר‬ ‫מגורים‪ .00‬א( חיזוק התקרות‪ .‬‬ ‫שלד מאלמנטים‬ ‫טרומיים‬ ‫‪ 7.4.00‬ו־‪ .39.00‬ב( נגד הדף אוויר וחדירת רסיסי פצצות בשעת חירום‪:‬‬ ‫)‪ (1‬קירות מסיביים‪ .

‬‬ ‫)ב( ניתן היתר הבניה לתוספת בניה במבנה קיים‪ .‬ ‫"בנין ג'" ‪ -‬מבנה אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס הקובע עולה על‬ ‫‪ 13‬מטרים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫עמידות אש של‬ ‫שלד הבנין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 7.‬‬ ‫נספח‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ב )מס' ‪.‬לכל גובהו‪ .2009‬‬ ‫‪-279-‬‬ .00‬ד((‬ ‫פרשנות‬ ‫‪.4.‬לרבות התוספת‪.‬ ‫"דירה" ‪ -‬כמשמעותה בסעיף ‪ 2.00‬א( בשלד הבנין של בניין גבוה ובנין רב–קומות יתקיימו דרישות סימן ב' בפרק ג'‬ ‫לחלק ג'‪.‬כמוגדר בתקן הישראלי ת"י ‪ .47.931‬יהא מספר השעות המסומן לצידם בטבלה דלהלן‪:‬‬ ‫‪20662‬‬ ‫‪1.‬ ‫"המפלס הקובע" ‪ -‬מפלס הכניסה הקובעת של הבנין‪ .2‬‬ ‫אש‪ .‬‬ ‫)ב( שלד של בנין גבוה ובנין רב–קומות יהיה בנוי מאלמנטים עמידי אש‪.‬ואם היו במבנה מתחת המפלס של‬ ‫הכניסה הקובעת קומה או קומות שנועדו לשמש מגורים ‪ -‬מפלס הרצפה הנמוכה‬ ‫ביותר שבקומה או בקומות אלה.‬ייערך סיווג הבנין לפי סעיף זה‬ ‫על פי הממדים של המבנה כולו‪ .1‬‬ ‫)א( בנספח זה ‪-‬‬ ‫"בנין א'" ‪ -‬מבנה של דירה אחת או של מספר דירות‪ .‬ ‫"בנין ב'" ‪ -‬מבנה אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס הקובע איננו‬ ‫עולה על ‪ 13‬מטרים.(2‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫)סעיף ‪)7.‬ ‫"שימוש מסחרי" ‪ -‬שימוש מסחרי שלפי אופיו וממדיו מתיישב עם עיקר שימושו של הבנין‬ ‫למגורים‪.43.01‬לתוספת השניה.‬ ‫"חדר כביסה" ‪ -‬חדר כביסה המשמש יותר מדירה אחת בלבד.‬אך איננו עולה על ‪ 29‬מטרים.‬‬ ‫זמן עמידות אש‬ ‫הזמן שבו האלמנטים השונים של שלד מקונסטרוקצית פלדה חייבים להיות עמידי‬ ‫‪.‬ ‫"בנין ד'" ‪ -‬מבנה אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס הקובע עולה‬ ‫על ‪ 29‬מטרים.‬ובלבד שאף חלק משטחה‬ ‫של דירה אחת נמצא מעל שטחה של דירה אחרת שבאותו מבנה.

00‬נמחקו(‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫בנין א'‬ ‫בנין ב'‬ ‫בנין ג'‬ ‫בנין ד'‬ ‫סוג האלמנט‬ ‫עמודים‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 7.‬תנאיו ואגרות(‪ .10.‬בחדרי הסקה‪ .00‬נמחקה(‪.1959‬ותקנותיו‪.59.‬‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ט'‪ :‬התקנת מערכת חימום מים באמצעות אנרגיית השמש‬ ‫)בוטל(‬ ‫‪20663‬‬ ‫‪1.2007‬‬ ‫‪-280-‬‬ .‬קורות וקירות נושאים לעמוד באש ‪ 3‬שעות‬ ‫ולא ‪ 2‬שעות כאמור בסעיף ‪ 2‬לנספח זה‪.‬בחדרי כביסה ובחללים אחרים‬ ‫כיוצא באלה שיש בהם סיכון אש גבוה ושימושים מסחריים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הוראה מיוחדת לבנינים מעל ‪ 40‬מטרים‬ ‫במבנה שבו גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה עולה על ‪ 40‬מטרים מעל‬ ‫‪.‬בחדרים לאצירת‬ ‫אשפה‪ .‬‬ ‫סימן ח'‪ :‬התקנת מיתקנים וציוד לכיבוי‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 7.55.‬בין דירות וחדר מדרגות ובין דירות‬ ‫וחללים ציבוריים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11⁄2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מחיצה כפולה בתפר התפשטות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫קירות חוץ שאינם נושאים‬ ‫‪3⁄4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11⁄2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תקרת גג המשמש למילוט‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תקרות וקירות במחסנים‪ .61.3‬‬ ‫המפלס הקובע‪ .60.‬יהא הזמן שבו חייבים עמודים‪ .‬‬ ‫ציוד לכיבוי‬ ‫בבנינים‬ ‫‪ 7.00‬התקנת מיתקנים וציוד לכיבוי בבנינים תיעשה לפי חוק שירותי הכבאות‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬במוסכים תת–קרקעיים‪ .‬התשי"ט‪-‬‬ ‫‪ .00-7.‬קורות וקירות נושאים‬ ‫‪3⁄4‬‬ ‫‪11⁄2‬‬ ‫‪11⁄2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תקרות בין דירות וכן יתר חלקי השלד שאין לגביהם הוראה‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪3⁄4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11⁄2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מחיצות בין דירות‪ .

2007‬‬ ‫‪-281-‬‬ .70.‬בהתאם להנחיות המהנדס‬ ‫שיינתנו לאחר התייעצות עם רשות הבריאות.73.00-7.‬מעבה מקורר מים" ‪ -‬מחליף חום במחזור הקירור המסלק את חום העיבוי מהקרר‬ ‫למים‪.‬ובלבד שהמים יעמדו‬ ‫ברמת האיכות הנדרשת להזרמתם או סילוקם כאמור‪.‬‬ ‫בפרט זה‪" .‬ ‫)‪ (3‬מי הקירור ומי העיבוי יוזרמו למערכת הביוב או יסולקו כחלק מפתרון‬ ‫הניקוז של הבנין בהתאם לקבוע בחלק א' לתוספת זו‪ .10.00‬נמחקו(‪.‬ ‫)‪ (2‬במערכת מיזוג האוויר יותקן מכשיר למניעת זרימה חוזרת אל מערכת מי‬ ‫השתיה.00‬תותר התקנת מערכת מיזוג אוויר המקורר באמצעות מעבה מקורר מים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫סימן י'‪ :‬סדרי מיזוג אוויר‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 7.‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20664‬‬ ‫‪1.72.‬רק אם‬ ‫יתמלאו לגביה התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬יהיה שימוש חוזר במי הקירור ובמי העיבוי‪ .‬‬ ‫מערכת מיזוג‬ ‫אוויר באמצעות‬ ‫מים‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 7.

8‬בהל"ת.30‬ו־‪ 7.74.00.‬ ‫)‪ (3‬הצנרת והחיווט המחברים את יחידת המאייד עם יחידת המעבה יותקנו‬ ‫במובילים‪ .‬לקירורו ולאיוורו‪ .‬מזגנים מפוצלים ואחרים )להלן ‪-‬‬ ‫מזגנים( בבנין‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תנאים להתקנת‬ ‫מערכת מיזוג‬ ‫אוויר בבנין‬ ‫)תיקון התשס"ו(‬ ‫‪) 7.‬ ‫)‪ (5‬התקנת מזגנים‪ .2009‬‬ ‫‪-282-‬‬ .‬‬ ‫ישולבו או יוסתרו כפי שייקבע בהיתר.80.‬ת"י ‪ 994‬חלק ‪ .00‬מערכת מובילי אוויר‪ .‬תתוכנן ותיבנה‬ ‫בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪.‬לרבות חלקיו השונים‪ .73.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬תוך הימנעות מפגיעה במראה‬ ‫האדריכלי של הבנין‪ .00‬בכפוף לאמור בסעיפים ‪ 7.‬בין בתוך הבנין ובין מחוץ לו.1001‬‬ ‫סימן י"א‪ :‬חדר דוודים שאינם דודי קיטור‬ ‫מבנה חדר דוודים‬ ‫)תיקון התשמ"ו(‬ ‫‪ 7.‬שלא יותקן בו מזגן בעת הקמתו‪.‬המיועדת לחימום הבנין‪ .‬‬ ‫יתוכנן וייבנה מקום להתקנת יחידות העיבוי והמערכות המשרתות אותם‪.‬ ‫)‪ (6‬בבנין חדש בן שלוש קומות לפחות‪ .‬לרבות צנרת וחיווט וקיבוע המזגן או יחידותיו על קירות‬ ‫הבנין או על גג הבנין‪ .4.‬ככל האפשר‪ .00.‬עם חזית הבנין.‬ ‫)ג( ייקבעו להן ספים מורמים למניעת זרימת דלק החוצה.‬ ‫)‪ (4‬המזגן‪ .‬ ‫)‪ (7‬התקנת המזגנים תהיה בכפוף להוראות התכניות החלות במקום‪.‬תבוצע באופן שיאפשר את השתלבותם במבנה‪ .‬ועמידה נאותה בתנאי איכות סביבה‪.‬תהיה על פי תקן ישראלי‪ .01‬א( התקנת מערכות מיזוג אוויר לרבות מזגני חלון‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫מערכת מובילי‬ ‫אוויר‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫בעבור הדירות בבנין.31‬לא ייבנה בבנין חדר דוודים שאינם‬ ‫דודי קיטור והמוסקים בדלק נוזלי אלא בתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬החדר יהיה צמוד לקיר חיצון ומופרד מיתר חלקי הבנין על ידי קירות‬ ‫ורצפות עשויים מאלמנטים עמידי־אש ‪ 3‬שעות לפחות.‬באופן שישתלב בחזות הבנין או המגרש.‬ ‫)‪ (2‬מזגני חלון ויחידות עיבוי של מזגנים מפוצלים המשולבים בחזיתות‪. התקנת המובילים מחוץ לבנין תיעשה‬ ‫בצורה שתתמזג‪ .4‬מזגני אוויר‪:‬‬ ‫התקנה.‬ ‫)ב( השנייה תימצא במרחק גדול ככל האפשר מהראשונה.‬ינוקז באמצעות צינור דלוחים עקיף כמפורט‬ ‫בסעיף ‪ 4.‬ ‫)‪ (2‬החדר יכיל שתי דלתות אש אשר ‪-‬‬ ‫)א( האחת ישירה אל חלל האויר החיצון.‬‬ ‫)ב( לצורך זה יתקיימו בהתקנת המזגנים בבנין התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בהיתר יוצג מיקום התקנת המזגנים והמערכות המשרתות אותם כפי‬ ‫שיורה המהנדס‪ .‬וכן תובטח בטיחות תפעולם‪ .‬ ‫‪20669‬‬ ‫‪1.

(3‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן י"ג‪ :‬התקנת מערכת הארקה וקולט ברקים‬ ‫מערכת הארקה‬ ‫ומערכת הגנה‬ ‫מפני פגיעות ברק‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשמ"ג )מס' ‪.89.‬ובנסיבות מיוחדות‪ .‬בטבלאות מ־‪ 1‬עד ‪ 6‬שבו‪ .4.‬התשמ"א‪-‬‬ ‫‪.‬מגיע ליותר מ־‪ .‬לפי דרישת הועדה המקומית לאחר שהתייעצה‬ ‫עם מי שהוסמך לפי סעיף ‪ 94‬לחוק )להלן‪ .1173‬‬ ‫)ג( מערכת הגנה מפני פגיעות ברק תותקן בכל בנין שבו מספר אחוזי הניקוד‪ .81.932‬‬ ‫)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( תהא עמידות־אש לענין סעיף ‪ 202.01‬התקנת סימון והארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה תבוצע פי תקן על פי התקן‬ ‫הישראלי‪ .89.60‬נתגלעו חילוקי‬ ‫דעות לענין חישוב אחוזי הניקוד‪ .00‬א( בכל בנין ייבנו חדרי ההסקה של דודי מים חמים בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪.(5139‬‬ ‫‪20670‬‬ ‫‪1.‬על‬ ‫פי האמור בסעיף ‪ 5‬לתקן האמור‪ .‬‬ ‫התקנה על פי תקן‬ ‫]תיקון התשס"ג‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 7.‬יכריע המהנדס‪.00‬א( מערכת הארקה תותקן בבנין בהתאם לתקנות החשמל )הארקת יסוד(‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (3‬החדר יהיה מאוור אוויר צח הדרוש לשריפת דלק ופתחי פליטת העשן‬ ‫יותקנו בגובה המבטיח סילוקו‪.00‬סימון והארה המשמשים אזהרה מפני מכשולי טיסה יותקנו על בנין שגובהו מעל ‪60‬‬ ‫מטרים מעל פני הקרקע‪ .‬‬ ‫סימן י"ב‪ :‬אספקה מרכזית של גזי נפט‬ ‫)בוטל(‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשל"ח )מס' ‪.932‬עמידות־אש של דלת אש‪.1981‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( מערכת הגנה מפני פגיעות ברק תהא בהתאם לתקן ישראלי‪ .2009‬‬ ‫‪-283-‬‬ .‬ת"י ‪.3‬לתקן‬ ‫הישראלי ת"י ‪ .‬‬ ‫סימן י"ד‪ :‬גנרטור חשמלי‬ ‫)בוטל(‬ ‫]תיקון התשס"ג‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ט"ו ‪ -‬סימון והארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה‬ ‫תחולה‬ ‫]תיקון התשס"ג‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫מבנה חדרי הסקה‬ ‫)תיקון התשמ"ו(‬ ‫]תיקון התשס"ג‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 7.85.‬ת"י ‪ :5139‬סימון והארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה )להלן ‪ -‬ת"י ‪.(2‬‬ ‫התשמ"ד )מס' ‪[(4‬‬ ‫‪) 7.‬בסימן זה ‪ -‬הגורם המוסמך( ‪ -‬על בנין אחר ומעל‬ ‫עגורן במהלך הקמת הבנין‪.5.

‬ ‫)‪ (2‬מספר המכלים הרזרביים הדרוש לאצירת האשפה בשבתות ובחגים כשאין‬ ‫שירות לאיסוף אשפה על ידי הרשות המקומית‪.‬‬ ‫גישה למעליות‬ ‫שירות‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫)ב( נפחם ומספרם של מיכלי האשפה בבנין ייקבעו בתיאום עם מחלקת התברואה‬ ‫של הרשות המקומית‪.4.00‬חיבור צנרת אספקת המים והגז החיצונית לצנרת הפנימית בבנין גבוה או רב־קומות‬ ‫שבאדמה חרסית פעילה יהיה גמיש ובר־קיימא‪. בקשה לחריגה תוגש לגורם המוסמך באמצעות הועדה המקומית‪.00‬בבנין גבוה או רב־קומות ייעשו הסידורים הדרושים לניקויו‪ .‬‬ ‫מיתקנים לניקוי‬ ‫ולאיוור של מצנחי‬ ‫אשפה‬ ‫‪ 7.‬אל מעלית שירות‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .94.‬‬ ‫סימן ט"ז‪ :‬מיתקנים לסילוק אשפה בבנין גבוה או רב־קומות‬ ‫מעלית שירות או‬ ‫צינור אשפה יבש‬ ‫לסילוק אשפה‬ ‫]תיקון התשמ"ט‬ ‫)מס' ‪(2‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫‪20671‬‬ ‫‪1.‬יובאו בחשבון הדברים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬כמות אשפה משוערת העוברת דרך צינור אשפה יבש במשך יומיים.90.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫חריגה מהתקן‬ ‫ומהוראות סימן זה‬ ‫]תיקון התשס"ג‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫סימן י"ז‪ :‬הוראות שונות לגבי בנין גבוה או רב־קומות‬ ‫חיבור גמיש של‬ ‫צנרת המים והגז‬ ‫באדמת חרסית‬ ‫פעילה‬ ‫‪ 7.91.92.89.‬‬ ‫נפחם ומספרם של‬ ‫מיכלי אשפה‬ ‫‪) 7.00‬בכפוף לאמור בחלק ו' יבוצע סילוק אשפה מבנין גבוה או רב־קומות באמצעות אחד‬ ‫המיתקנים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מעלית שירות המותקנת לצד המטבחים כאמור בסעיף ‪ 7.00‬א( בחישוב נפחם ומספרם של מיכלי האשפה בבנין המותקנים על גלגלים‬ ‫והמורקים אל כלי רכב לאיסוף אשפה של רשות מקומית‪ .2009‬‬ ‫‪-284-‬‬ .‬שטיפתו ואיוורו של‬ ‫המצנח מעל לגג הבנין ולסילוק המים ששימשו לשטיפת המצנח ומשטח מיכלי האשפה אל‬ ‫רשת הביוב‪.93.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .02‬הועדה המקומית תהא רשאית להתיר חריגה מהוראות סימן זה ומהוראות ת"י ‪5139‬‬ ‫ובלבד שהתקבל על כך אישור הגורם המוסמך לאחר ששוכנע שאין בחריגה משום פגיעה‬ ‫בבטיחות הטיסה.‬במשרד או בחלק בנין דומה‬ ‫אחר‪ .‬ ‫)‪ (2‬צינור אשפה יבש‪.06.00‬בכל קומה תהיה גישה ממקום אצירת האשפה בדירה‪ .‬נפט וחמרים אחרים כיוצא באלה.00‬והמשמשת‬ ‫לנשיאת פחי אשפה‪ .

28‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20672‬‬ ‫‪1.2009‬‬ ‫‪-285-‬‬ .2.00‬בבנין גבוה ובבנין רב קומות יוסדר ניקוי החלונות וקירות המסך בהתאם לאמור‬ ‫בפרט ‪.95.4.‫תכנון ובניה‬ ‫ניקוי חלונות‬ ‫וקירות מסך בבנין‬ ‫גבוה ובבנין רב‬ ‫קומות‬ ‫)תיקון התשס"ב(‬ ‫‪ 7.

‬תנאיו ואגרות(‪ .4.01‬‬ ‫בחלק זה ‪-‬‬ ‫"בנין ציבורי א'" ‪ -‬בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות‪ .‬התשכ"ג‪.‬ ‫)‪ (5‬בית ספר למבוגרים ומוסד להשכלה גבוהה מוכר לפי סעיף ‪ 9‬לחוק‬ ‫המועצה להשכלה גבוהה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬לאומי או עירוני‪ .00‬בוטל(‪.‬ ‫)‪ (9‬בית נתיבות לנוסעים של נמל תעופה או נמל־ים‪ .‬מסגד‪ .‬‬ ‫"בנין ציבורי ב'" ‪ -‬בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות‪ .‬ ‫)‪ (8‬חנות כל בו‪ .‬כמשמעות המונח "בית חולים" בסעיף ‪ 24‬לפקודת בריאות‬ ‫העם‪ .‬ ‫‪20673‬‬ ‫‪1.‬שהם ברשות מוסד‬ ‫ממשלתי‪ .‬ ‫)‪ (3‬בית לאסיפות ובית לעצרות עם כמשמעות "אסיפה" ו"עצרת עם" בסעיף‬ ‫‪ 1‬לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים‪ .97.‬ששטחו ‪ 150‬מ"ר לפחות.‬‬ ‫חלק ח'‪ :‬התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי‬ ‫]תיקון התשל"א‬ ‫)מס' ‪[(6‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ה‪.‬להוציא בנין או חלק מבנין‬ ‫שאינו נועד להיות פתוח לקהל‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אולם לשמחות.‬כנסיה וכל מקום מקורה המשמש באופן קבוע לפולחן‬ ‫דתי‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫הפרדה בין הבנין‬ ‫למינהרה ופיר‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ו‪.96.‬ ‫)‪ (2‬בית אבות.‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 7.‬תחנת רכבת‪ .‬‬ ‫התשנ"ט )מס' ‪.‬לרבות מרפאות ציבוריות.1940 .(4‬‬ ‫התשס"ה[‬ ‫‪8.2009‬‬ ‫‪-286-‬‬ .‬תחנה‬ ‫מרכזית ומסוף לנוסעים באוטובוסים‪.‬ששטחה עולה על ‪ 350‬מ"ר.‬התשי"ח‪.00‬בוטל(‪.‬וכל מקום כיוצא באלה.‬להוציא בנין או חלק מבנין‬ ‫שאינו נועד להיות פתוח לקהל‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בית דואר וסוכנות דואר.1958-‬‬ ‫)‪ (6‬מוזיאון או בנין המשמש באופן קבוע לתערוכות‪ .‬ ‫)‪ (7‬בנין המשמש מגרש ספורט או מקום למיתקני ספורט.‬‬ ‫פתח לשיחרור עשן‬ ‫בפיר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 7.‬לרבות סופר־מרקט‪ .‬ ‫)‪ (2‬בית כנסת‪ .1962-‬‬ ‫)‪ (4‬בית חולים‪ .

‬ ‫"בנין ציבורי" ‪ -‬בנין ציבורי א' או בנין ציבורי ב'.‬חדר אוכל או בית קפה הנמצאים בקומת קרקע והיכולים להכיל‬ ‫למעלה מ־‪ 25‬סועדים. בבנין‬ ‫בלא חדרי מדרגות משותפים‪ .‬ ‫"יחידה מיוחדת" ‪ -‬יחידת אכסון המותאמת לאכסון נכים כמפורט בסעיף ‪.‬בין‬ ‫אם חדר השירותים צמוד לאותו חדר או לאותה מערכת חדרים ובין אם הוא במקום‬ ‫אחר.‬המחבר בין החלקים והחללים הנגישים בבנין ובשטחי‬ ‫החוץ‪ .‬בית ספר מקצועי‪ .‬ ‫)‪ (4‬בית מלון‪ .8.‬משרדי רשויות מקומיות וכל בנין אחר הנועד למתן‬ ‫שירות ציבורי.‬ ‫)‪ (6‬בנק.‬גן ילדים להוציא גן‬ ‫ילדים פרטי.‬בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו‬ ‫מספקים לינה בתמורה והמכיל ‪ 20‬מיטות לפחות.‬ ‫)‪ (9‬מוסד ציבורי לילדים.‬כל יחידת דיור תיחשב לגזרת בנין.‬ולגבי דרכים נגישות בשטחי חוץ גם בהתאם לנדרש בתקן‬ ‫הישראלי‪ .‬פנסיון‪ .‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ :2‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬הסביבה שמחוץ לבנין )להלן ‪-‬‬ ‫ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ (2‬בסעיף הדן בדרכים נגישות להולכי רגל.‬ ‫)‪ (11‬משרדי ממשלה‪ .‬ ‫)‪ (5‬בית מרחץ.‬כולם או מקצתם.25‬‬ ‫"מקומות חניה נגישים" ‪ -‬מקומות חניה המתאימים לכלי רכב של נכים או לכלי רכב‬ ‫המובילים נכים.‬ ‫)‪ (10‬מסעדה‪ .‬או מערכת חדרים הכוללת חדר לינה עם חדר שירותים‪ .‬ ‫"נכה" ‪ -‬אדם בעל מגבלה גופנית המונעת ממנו להשתמש בדרך נוחה בבנין ציבורי שבו אין‬ ‫הסידורים המיוחדים המפורטים בחלק זה‪ .‬לקונצרטים ולתיאטרון.‬שהגישה ליחידותיו נעשית באמצעות חדר מדרגות משותף.‬ ‫"חניון ציבורי" ‪ -‬חניון המיועד לשימוש הציבור ואשר מקומות החניה שבו אינם מוצמדים‬ ‫למשתמשים מסוימים.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (3‬בית לקולנוע‪ .4.‬בית מרגוע‪ .‬ ‫‪20674‬‬ ‫‪1.2009‬‬ ‫‪-287-‬‬ .‬ ‫)‪ (7‬בריכת שחיה.‬ומתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ :1‬נגישות הסביבה הבנויה‪:‬‬ ‫עקרונות ודרישות כלליות )להלן ‪ -‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ (1‬בסעיפים הדנים בדרך נגישה‬ ‫ובמכשולים בדרך‪ .‬בית ספר תיכון‪ .‬ ‫"דרך נגישה" ‪ -‬תוואי חופשי רצוף‪ .‬ ‫"גזרת בנין" ‪ -‬חלק בנין‪ .‬ ‫"יחידת אכסון" ‪ -‬חדר לינה‪ .‬ ‫)‪ (8‬בית ספר עממי‪ .

‬ ‫)‪ (5‬לכל ‪ 75‬יחידות אכסון נוספות ‪ -‬יחידה מיוחדת אחת‪.12.‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬הוראות למתן היתר‬ ‫מתן היתר לבנין‬ ‫ציבורי‬ ‫)תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ה‪ .‬‬ ‫)ב( לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי ב' אלא אם ימולאו לגבי קומה אחת לפחות‬ ‫ולדרכי הגישה לאותה קומה וכן לגבי שטחי החוץ שלו התנאים המפורטים בחלק זה הכל‬ ‫בכפוף לאמור ביתר הוראות סעיף זה על יחידות מיוחדות במקומות אירוח‪.‬ ‫)‪ (3‬בדלת הזזה חד־כנפית ‪ -‬המרחק האפקי בין הפאה הצדדית של הדלת‪.‬ ‫)‪ (4‬בבנין שבו מ־‪ 201‬עד ‪ 300‬יחידות אכסון ‪ -‬ארבע יחידות מיוחדות‬ ‫לפחות.‬מותנים בקיומן‪ .‬ ‫)‪ (2‬בדלת דו־כנפית או רב־כנפית ‪ -‬המרחק האפקי בין מישורי שתי כנפי‬ ‫הדלת הסמוכות זו לזו והפתוחות בזווית ישרה לקיר שבו היא נמצאת.‬למעט שטח חוץ או חלק‬ ‫ממנו שאינו נועד להיות פתוח לקהל‪.‬לפי הענין‪ .‬הכל לפי הענין‪ .‬‬ ‫כאשר היא פתוחה לגמרי ובין פאת המלבן ממול.‬של מספר יחידות מיוחדות‬ ‫בתוך כלל יחידות האכסון שבאותו מקום אירוח‪ .2004‬‬ ‫‪-288-‬‬ .‬ ‫"שטח חוץ" ‪ -‬שטח שמחוץ לבנין הנמצא בתחום גבולות המגרש‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התשס"ה(‬ ‫‪) 8.‬בהתאמתן או בהקמתן‪ .‬ימולאו התנאים המפורטים‬ ‫בחלק זה הכל בכפוף לאמור ביתר הוראות סעיף זה על יחידות מיוחדות במקומות אירוח‪.‬ ‫)‪ (4‬בדלת הזזה דו־כנפית ‪ -‬המרחק האפקי בין הפאות הצדדיות של שתי כנפי‬ ‫הדלת‪ .‬ ‫"רום מדרגה" ו"שלח מדרגה" ‪ -‬כמשמעותם בסעיף ‪ 3.01‬בסעיף זה ‪ -‬מקום לאירוח(‪ .‬הכל כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בבנין שבו מ־‪ 25‬עד ‪ 70‬יחידות אכסון ‪ -‬יחידה מיוחדת אחת לפחות.02‬א( לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי א' אלא אם בכל הבנין או בחלקו המשמש‬ ‫למטרות של בנין ציבורי א' ובשטחי החוץ שלו‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .01‬לתוספת השניה.‬והיתר להוספת יחידות אכסון למקום‬ ‫לאירוח קיים‪ .‬ממול.‬ ‫)‪ (2‬בבנין שבו מ־‪ 71‬עד ‪ 150‬יחידות אכסון ‪ -‬שתי יחידות מיוחדות לפחות.‬ ‫)‪ (3‬בבנין שבו מ־‪ 151‬עד ‪ 200‬יחידות אכסון ‪ -‬שלוש יחידות מיוחדות‬ ‫לפחות.‬כאשר שתיהן פתוחות לגמרי.‬הבולטת ביותר‬ ‫כלפי הפתח‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"רוחב חפשי בפתח" ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בדלת חד־כנפית ‪ -‬המרחק האפקי בין מישור כנף הדלת הפתוחה בזווית‬ ‫ישרה לקיר שבו היא נמצאת ובין הפאה הצדדית של המלבן‪ .‬‬ ‫‪20675‬‬ ‫‪15.‬‬ ‫)ג( היתר להקמת בנין הנועד לשמש מטרה מן המפורטות בפסקה )‪ (4‬להגדרת "בנין‬ ‫ציבורי ב'" שבסעיף ‪) 8.

‬‬ ‫לחייב בעל היתר להוספת יחידות אכסון בתנאי פסקה )‪ .‬בדרך האמורה‪.‬לאחר התייעצות עם רשות הרישוי המחוזית‪.‬רק אם נושא ההיתר הוא הקמת מקום אירוח שלם‬ ‫או הוספת יחידות אכסון למקום אירוח קיים דרך בניה או שינוי יעוד של בנין קיים.(1‬כולן או מקצתן‪ .‬‬ ‫כמשמעותה בסעיף ‪10‬א לחוק )להלן ‪ -‬רשות הרישוי המחוזית( לפטור‪ .‬בין אם היחידה המיוחדת נמצאת באותה קומה‬ ‫עם השטח הציבורי ובין אם לאו‪.‬לאחר התייעצות עם רשות הרישוי המחוזית‪.‬‬ ‫)ה( על מתן היתר להוספת יחידות אכסון למקום אירוח קיים יחולו הוראות‬ ‫מיוחדות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עלה סך כל יחידות האכסון הנוספות על שליש מסך כל יחידות האכסון‬ ‫הקיימות ועלה כלל מספר יחידות גם יחד ‪ -‬על ‪ .‬או לגבי חלקו המשמש או שישמש למטרות של בנין ציבורי א'‬ ‫ולגבי דרכי הגישה לאותו חלק‪ .‬ד( ו־)ה( לפי הענין‪ .‬מקיום הוראות פסקה )‪ .‬התשס"ה(‬ ‫‪) 8.‬‬ ‫‪20676‬‬ ‫‪15.‬שימולאו לגבי כל הבנין‬ ‫האמור ולגבי שטחי החוץ שלו‪ .‬קיומן כרוך בעבודות שממדי ביצוען או תנאיהן או הוצאותיהן אינם‬ ‫סבירים.‬‬ ‫שינויים בבניין‬ ‫ציבורי קיים‬ ‫)תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ה‪ .(1972‬‬ ‫)ו( כדי להסיר ספק נקבע בזה שבעל היתר חייב לקיים את התנאים המפורטים‬ ‫בסעיפים קטנים )ג(‪) .‬והוא ניתן לביצוע בתנאים‬ ‫ובממדים סבירים בנסיבות הענין.‬ ‫)‪ (2‬הועדה המקומית רשאית‪ .‬בתנאים‬ ‫או בלעדיהם‪ .‬התנאים האמורים בחלק זה‪ . הוראה זו לא תחול לגבי בנין שהיתר להקמתו‬ ‫הוצא עד יום ט"ז בניסן התשל"ב )‪ 31‬במרס ‪.‬ינהגו כבדרכי‬‫גישה לחלק האמור שכשלעצמן פתוחות לקהל‪ .03‬א( הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי א'‬ ‫קיים או בבנין קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי א' או בבנין שהותר בו שימוש‬ ‫חורג לפי פרק ה' לחוק אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי א'‪ .‬כולם או מקצתם‪.25‬ינהגו במקום האירוח כולו‬ ‫לפי האמור בסעיפים קטנים )ג( ו־)ד(.2004‬‬ ‫‪-289-‬‬ .(1‬גם אם אין בתוספות‬ ‫היחידות כדי שליש מסך כל יחידות האכסון הקיימות‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ד( בדרכי הגישה מיחידות מיוחדות אל חלק מחלקי מקום האירוח ‪ -‬שבאותו בנין‬ ‫ הפתוחים או הנועדים להיות פתוחים לקהל )להלן בסעיף זה ‪ -‬שטח ציבורי(‪ .‬אם ראתה שבנסיבות הענין ובהתחשב בחיוניות הגישה לשטח‬ ‫הציבורי‪ .‬אם לדעתה חיוב בעל‬ ‫ההיתר בקיום התנאי האמור כרוך בהוצאות סבירות‪ .12.‬בשטחים מסוימים‬ ‫שבמקום האירוח‪ .‬‬ ‫אם ניתן לבצע בבנין האמור את התנאים האמורים‪.‬הכל לפי הענין‪ . התנאים‬ ‫האמורים אינם חלים על הוספת חלקים אחרים למקום אירוח או ביצוע שינויים או תיקונים‬ ‫בו‪ .‬ ‫)‪ (3‬הועדה המקומית רשאית‪ .

‬לא יותנה מתן היתר לשינוי מקום‬ ‫אירוח קיים בקיום הוראות סעיף ‪)8.‬כולם‬ ‫או מקצתם‪ .‬יפוזרו מקומות החניה הנגישים בסמוך לכל הכניסות‬ ‫הנגישות.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי ב'‬ ‫קיים או בבנין קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב' או בבנין שהותר בו שימוש‬ ‫חורג לפי פרק ה' לחוק אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב'‪ .‬ככל האפשר‪ .‬וקרוב‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬שימולאו לגבי שטחי החוץ‬ ‫שלו ולגבי קומה אחת לפחות של הבנין האמור או לגבי חלקה המשמש או שימש למטרות של‬ ‫בנין ציבורי ב'‪ .‬‬ ‫)ד( מספר מקומות החניה הנגישים יהיה כמפורט להלן‪:‬‬ ‫מספר מינימלי של מקומות חניה נגישים‬ ‫סך הכל‬ ‫מספר מקומות חניה‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪25‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 26‬עד ‪50‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 51‬עד ‪75‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 76‬עד ‪100‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 101‬עד ‪150‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 151‬עד ‪200‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 201‬עד ‪300‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 301‬עד ‪400‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 401‬עד ‪500‬‬ ‫‪ 2%‬מכלל מקומות החניה‬ ‫‪ 501‬עד ‪1.04‬או לנכס‪.03.‬אם קיימת.‬מקומות החניה הנגישים ימוקמו קרוב אל הדרך הנגישה‬ ‫והכניסה הנגישה לחניון‪.000‬‬ ‫רכב גבוה‬ ‫רכב רגיל‬ ‫‪1‬‬ ‫‬‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ראה פרט משנה )ה(‬ ‫ראה פרט משנה )ה(‬ ‫‪20677‬‬ ‫‪15. בחניונים ציבוריים‪ .2‬‬ ‫)ב( דרך נגישה תחבר בין מקום חניה נגיש לבין מעלית או כניסה נגישה לבנין‬ ‫כאמור בפרט ‪ .2004‬‬ ‫‪-290-‬‬ .‬הכל לפי הענין‪ .‬התנאים האמורים בחלק זה‪ .‬‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫סימן ג'‪ :‬סידורים מיוחדים לנכים בשטחי חוץ של בנין ציבורי‬ ‫חניה‬ ‫]תיקון התשס"ה(‬ ‫‪) 8.‬‬ ‫)ג( מקומות חניה נגישים יימצאו קרוב‪ . בבנין בעל כמה‬ ‫כניסות נגישות וחניות סמוכות אליהן‪ .‬ככל האפשר‪ .000‬‬ ‫‪ 1% + 12‬מכלל מקומות החניה‬ ‫יותר מ–‪1.‬ולדרכי גישה לאותה קומה‪ .02‬ג( עד )ו(‪ .‬כולן או מקצתן‪ .‬אם ניתן לבצע בבנין האמור את התנאים האמורים‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫)ג( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו־)ב(‪ .‬לדרך נגישה מקורה‪ .8.01‬א( בחניה של בנין ציבורי ובחניון ציבורי יוקצו מקומות חניה נגישים שמידותיהם‬ ‫ומאפייניהם יתאימו לתנאים המפורטים בסעיף הדן בחניות נגישות בת"י ‪ 1918‬חלק ‪.12.‬למעלית הבנין או לכניסה‬ ‫הנגישה לבנין או לנכס‪ .‬אלא על פי האמור באותן‬ ‫הוראות‪.

‬‬ ‫ברזיות‪ .‬שבהם לא ניתן‪ .‬כאמור בפרט משנה )ד(‪.‬בבנין הנועד לשמש מטרה מן המטרות‬ ‫המפורטות בפסקה )‪ (4‬להגדרה "בנין ציבורי ב'" שבפרט ‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫"רכב גבוה" ‪ -‬רכב בעל התקן העלאה‪ .‬ואם אין‬ ‫הדבר אפשרי מבחינה תכנונית‪ .‬‬ ‫)ד( הותקנו מדרגות מחוץ לבנין או בכניסה נגישה לבנין‪ .‬יתמלאו לגביו התנאים המפורטים‬ ‫בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן בכבש‪.‬ככל האפשר‪ .‬יתמלאו‬ ‫לגביהם התנאים המפורטים בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן באזורי העלאת נוסעים‪.8.‬‬ ‫אזורים להורדת‬ ‫נוסעים ולהעלאתם‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 8.‬ז( ו–)ח( ובפרט ‪.‬‬ ‫)ה( מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה יוקצה לכל ‪ 8‬או חלק מ–‪ 8‬מקומות‬ ‫חניה נגישים‪.‬היא תהיה קרובה‪ .05‬‬ ‫)ב( כניסה נגישה תהיה במפלס הרחוב או שתוביל אליה דרך ששיפועה אינו גדול‬ ‫מ–‪ .‬תאי טלפון‪ .‬מבחינה הנדסית‪ .‬לרבות בשטח החניה‪ .02‬א( דרך נגישה אחת לפחות תוביל אל הכניסות הנגישות כאמור בפרט ‪ 8.‬‬ ‫)ב( מדרכות בשטחי החוץ של הבנין‪ .‬‬ ‫)ו( בחניונים מקורים‪ .‬ספסלים‪.‬‬ ‫)ג( התקנת ריהוט חוץ ומיתקני חוץ כגון שלטים‪ .‬‬ ‫דרכים נגישות‬ ‫מחוץ לבנין‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪) 8.04‬של‬ ‫בנין ציבורי ואל שטחי החוץ שלו והיא תהיה הדרך העיקרית המשמשת את הציבור‪ .04‬א( הכניסה הקובעת לבנין תהיה כניסה נגישה.02‬ג(‪.6%‬גם באמצעות מדרגות‪ .03‬הותקנו לבנין ציבורי מקומות המיועדים להורדת נוסעים ולהעלאתם‪ .‬‬ ‫‪20678‬‬ ‫‪15.‬כגון מעלון אנכי )אנכון(‪ . ואם השיפוע גדול מ–‪ .2004‬‬ ‫‪-291-‬‬ .‬להקצות מקומות חניה‬ ‫נגישים לרכב גבוה ‪ -‬יהיו מקומות החניה קרובים ככל האפשר לכניסה נגישה לבנין‪ .‬יותקנו בהתאם לדרישות‬ ‫המפורטות בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן במדרכות‪.12.‬פחי אשפה‪ . על כניסה נגישה יחולו ההוראות‬ ‫שבפרטי משנה )ב(‪) .‬תיעשה בהתאם לתנאים‬ ‫המפורטים בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן בריהוט חוץ ובמיתקני חוץ‪.‬ודרך‬ ‫נגישה תחבר בין מקום החניה לבין הכניסה לבנין‪.‬‬ ‫הכניסה לבנין‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪) 8.5%‬ואולם אם שיפוע הדרך גדול מ–‪ .‬לאורך דרך נגישה בשטחי חוץ של בנין ציבורי‪ .‬לדרך העיקרית‪.5%‬תהיה הכניסה לבנין באמצעות כבש )רמפה( כאמור‬ ‫בפרט משנה )ג(.‬יתמלאו לגביהן התנאים‬ ‫המפורטים בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן במדרגות‪.‬‬ ‫)ז( על אף האמור בפרט משנה )ד(‪ .‬המאפשר כניסה אל הרכב‬ ‫ויציאה ממנו בישיבה בכיסא גלגלים‪.8.‬תיבות דואר‪ .‬‬ ‫)ג( הותקן כבש מחוץ לבנין או בכניסה לבנין‪ .01‬לא יפחת מספר מינימלי של‬ ‫מקומות החניה הנגישים ממספר היחידות המיוחדות הקבועות בפרט ‪) 8.03.03.

‬ישופע‬ ‫המפתן בשיפוע ‪ 50%‬לכל היותר‪.4‬בסעיף הדן בדלתות וקירות שקופים‪.‬משני הצדדים.07‬‬ ‫הבאים‪:‬‬ ‫כל דלתות פנים בבנין ציבורי המיועדות לשימוש הקהל ימולאו לגביהן התנאים‬ ‫)‪ (1‬הרוחב החפשי בפתח לא יפחת מ־‪ 80‬ס"מ.(2‬‬ ‫התשס"א‪ .‬התשס"ג‬ ‫)מס' ‪ .‬‬ ‫)ח( בכניסה נגישה בעלת דלת שאינה ניתנת לפתיחה מבחוץ באופן עצמאי‪ . אם הכניסה לבנין היא באמצעות מעלית‪ .‬תותקן‬ ‫מערכת קשר פנים )אינטרקום( המתאימה לנדרש בענין זה בת"י ‪ 1918‬חלק ‪.06‬דלתות‪ .8.‬‬ ‫)ב( מפתן לדלת האמורה בפרט משנה )א( לא יתרומם יותר מ–‪ 20‬מ"מ מעל מפלס‬ ‫הרצפה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ :4‬נגישות הסביבה‬ ‫הבנויה‪ :‬תקשורת )להלן‪ :‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬שהכניסה הראשית אליו היא באמצעות דלת מסתובבת‪ .4‬‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫סימן ד'‪ :‬סידורים מיוחדים לנכים בשטחי פנים בבנין ציבורי‬ ‫דלת כניסה‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪) 8.‬יסומנו בסימני‬ ‫אזהרה בהתאם לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ . ואם יש בו יותר מכניסה אחת המשמשת את הציבור‬ ‫לאותה גזרה‪ .8.‬תתאים המעלית לתנאים המפורטים בפרט‬ ‫‪. עלה הפרש הגובה בין מפלס הרצפה לרום המפתן על ‪ 6‬מ"מ‪ .04‬תימצא דלת אחת לפחות שרוחבה‬ ‫החופשי בפתח לא יקטן מ–‪ 80‬ס"מ‪ .‬ ‫‪20679‬‬ ‫‪15.‬‬ ‫)ג( בבנין ציבורי‪ .‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫)ז( בכל הכניסות המיועדות לשימוש הציבור יוצבו שלטים המכוונים לכניסות‬ ‫הנגישות.‬דלת כניסה נוספת לבנין שיתקיימו לגביה התנאים‬ ‫שבפרטי משנה )א( ו–)ב(‪.‬בגזרות שונות של הבנין‪ .12.‬מרחק ההליכה בין שתי כניסות נגישות באותה גזרה לא יהיה גדול מ–‪100‬‬ ‫מטרים‪.‬‬ ‫דלתות‪ .‬תהיה‬ ‫הכניסה בכל גזרה כאמור כניסה נגישה.‬תנאיו ואגרות(‪ .2004‬‬ ‫‪-292-‬‬ .‬‬ ‫הנמדדים מקצה המשקוף של אותו צד של הדלת במקום שבו נמצאת הידית‬ ‫האמורה.‬ותיפתח כלפי חוץ עם כיוון היציאה מהבנין הציבורי‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ה( כניסה לבנין ממקומות חניה נגישים תהיה כניסה נגישה כאמור בפרטי משנה )ב(‬ ‫עד )ד(.‬ ‫)‪ (2‬אורך הקיר שבו מורכבת הדלת מצד הידית שבדלת לא יפחת מ־‪ 40‬ס"מ‪.‬מחיצות‬ ‫וקירות שקופים‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫דלתות פנים‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ו )מס' ‪. ושמתקיימות לגביהם דרישות תקן ישראלי‪ .11‬‬ ‫)ו( בבנין שבו כמה כניסות המשמשות את הציבור‪ .‬תותקן‬ ‫על יד הדלת האמורה או בקרבתה‪ .05‬א( בכל כניסה נגישה כאמור בפרט ‪ .‬מחיצות וקירות שקופים בחלקי הבנין המשמשים את הציבור‪ .(3‬התשס"ה[‬ ‫‪ 8.(4‬בסעיף הדן בשילוט‪.

‬יתקיימו לגביה‬ ‫דרישות תקן ישראלי‪ .‬ ‫)‪ (14‬המרחק בין מישור הכנף האמורה ובין המוט או הצינור האמור יהיה לפחות‬ ‫‪ 5‬ס"מ‪.‬ ‫)‪ (5‬לא תיפתח דלת ישר אל מדרגות‪ .00‬מטר מעל פני הרצפה.‬לכל ארכה. זכוכית המשמשת כחומר שקוף‪ .‬ ‫)‪) (8‬בוטל(.25‬מטר‪.12.‬תסומן בסמל הנגישות‬ ‫הבין–לאומי כהגדרתו בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ ‫)‪ (12‬הידית תימצא במרחק לא פחות מ־‪ 5‬ס"מ ממישור כנף הדלת‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (3‬אם יהיה מפתן בדלת‪ . בפרט‬ ‫משנה זה‪" .‬‬ ‫)‪ (6‬תורכב דלת הזזה או דלת מסתובבת או דלת קפיצית )פנדל( רק בתנאי‬ ‫שתימצא בקרבתה דלת בעלת כנף אחת או יותר‪ .‬‬ ‫)ב( דרך נגישה‪ .‬ ‫)‪ (13‬בגובה הידית יורכב‪ .‬ ‫)‪ (4‬דלת הנפתחת אל הפרוזדור או המעבר יש להתקינה בתוך גומחה של‬ ‫קיר.‬‬ ‫משני הצדדים.1‬‬ ‫)‪ (10‬ידיות הדלת יורכבו בגובה של ‪ 1.08‬א( דרך נגישה אחת לפחות תחבר בין החלקים הנגישים לציבור בבנין ציבורי‬ ‫בהתאם לפרט ‪) 8.‬מוט או צינור אפקי שקטרו‬ ‫לא יהיה גדול מ־‪ 30‬מ"מ.‬ ‫)‪ (11‬צורת הידית תאפשר ליד גריפה חזקה ונוחה‪ .‬אבל לא תותר הצורה‬ ‫העגולה.‬‬ ‫דרך נגישה בתוך‬ ‫הבנין‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫מפלסי הרצפה‬ ‫וכבשים פנימיים‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪) 8.‬ ‫)‪ (9‬ניתן להתקין דלת שקופה.02‬א( ו–)ב(‪.‬משני צדי הכנף ולרחבה‪ .‬ת"י ‪ 1099‬חלק ‪.2004‬‬ ‫‪-293-‬‬ .‬המיועדת למטרה שלה‬ ‫משמשות הדלתות האמורות.‬ ‫)‪ (7‬בפתח של דלת הנפתחת אוטומטית יורכב מיתקן השהיה המאפשר מעבר‬ ‫בטוח לכל נכה.‬‬ ‫‪20680‬‬ ‫‪15.09‬א( מפלס רצפת הקומה שבה נמצאת דלת הכניסה לבנין ציבורי בכל המקומות‬ ‫המשמשים קהל יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד הדלת האמורה‪.4‬בסעיף הדן בסמל הנגישות הבין–לאומי.‬‬ ‫‪) 8.‬הוא לא יתרומם יותר מ־‪ 2‬ס"מ מעל פני הרצפה‪.‬או חלק ממנה‪ .‬המתפצלת מדרך כללית‪ .‬אלא אל משטח אפקי של חדר המדרגות‬ ‫האמור ועמקו ורחבו של המשטח האמור יהיה לפחות ‪ 1.‬דרך כללית" ‪ -‬דרך המחברת בין חלקים וחללים בבנין וכן בין שטחי החוץ לבין‬ ‫הבנין‪.

אם חתכו עגול‪ .‬ ‫)‪ (3‬רוחבו של הכבש בין המעקים או הספים לא יפחת מ–‪ 1.(6‬נמוך ממנו‪ .‬‬ ‫)ג( במקרה ומטעמים של תכנון או הנדסה לא ניתן לקיים את ההוראות שבפרטי‬ ‫משנה )א( ו–)ב( ובקומה קיימים מפלסי רצפה בגבהים שונים‪ . תינתן‬ ‫לבית אחיזה צורה המאפשרת ליד לגרפה בנקל.‬יהיה קוטרו בין‬ ‫‪ 30‬מ"מ ל–‪ 40‬מ"מ.‬ ‫)ד( על אף האמור בפרט משנה )ג(‪ .‬ ‫)‪ (6‬בצד החופשי של הכבש או המשטח האופקי מעל הסף האמור בפסקה )‪(5‬‬ ‫ייבנה מעקה וכן לאורך הקירות‪ .25‬מטר.2004‬‬ ‫‪-294-‬‬ .8%‬‬ ‫)‪ (2‬הפרש הגובה בין תחתית מהלך כבש לראשו לא יעלה על ‪ 75‬ס"מ והפרש‬ ‫הגובה המצטבר של מספר כבשים ברצף לא יעלה על ‪ 150‬ס"מ.12.‬ ‫)‪ (2‬שיפועו לא יעלה על ‪.‬ ‫)ב( במקומות שבהם הכבש משנה כיוון.‬ ‫)‪ (8‬הותקן מסעד נוסף על המסעד האמור בפרט משנה )‪ .‬ ‫)‪ (7‬למעקה האמור בפסקה )‪ (6‬יותקן בית אחיזה שמישורו העליון יהיה בכל‬ ‫מקום בגובה ‪ 85‬ס"מ עד ‪ 95‬ס"מ מעל מפלס הכבש או המשטח האופקי.‬ ‫לאורך קירות אלה ניתן להתקין מסעד בלבד במקום המעקה האמור.‬מותר להתקין כבש בשיפוע גדול יותר בתנאים‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אורכו של הכבש האמור לא יעלה על ‪ 2.‬יותקנו כבשים שישמשו‬ ‫כמעברים ביניהם ועליהם יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שיפוע הכבש לא יעלה על ‪.‬יהיה‬ ‫המסעד דומה בצורתו ובמידותיו לראשון ומישורו העליון יהיה בכל מקום בגובה‬ ‫של ‪ 75‬ס"מ מעל מפלס הכבש ומישורו העליון של המסעד הראשון יהיה ‪ 95‬ס"מ‬ ‫מעל מפלס הכבש.‬ ‫)‪ (4‬ייבנו משטחים אופקיים שעומקם ורוחבם לא יפחתו מ–‪ 1.‬אם הם צמודים לכבש או למשטח האופקי.10%‬‬ ‫‪20681‬‬ ‫‪15.‬ ‫)‪ (5‬בקצה החופשי של הכבש או המשטח האופקי המורם מפני הכבש‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .50‬מטרים.‬ייבנה‬ ‫סף אשר גובהו בכל מקום יהיה ‪ 5‬ס"מ לפחות מעל מפלסם ורוחבו לא יפחת מ–‪5‬‬ ‫ס"מ.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .25‬מטר במקומות‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)א( בראשו ובתחתיתו של כל מהלך כבש.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( מפלס הרצפה של קומה בבנין יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד דלת הכניסה‬ ‫למעלית בקומה האמורה‪.‬ ‫)ג( לכל הפרש גובה מרבי של ‪ 75‬ס"מ.

‬תותקן מעלית לפי האמור בסעיף‬ ‫‪ 8.11‬א( המעלית המיועדת לנכים תשמש גם אנשים אחרים והיא תיחשב כאחת‬ ‫המעליות הדרושות בבנין על פי כל חוק‪.‬מלאים ישר עם‬ ‫מישור הפלטות וכל השטח בלא גומות או בליטות ומחוספס‪.12.2004‬‬ ‫‪-295-‬‬ .12‬‬ ‫מבנה המעלית‬ ‫‪) 8.02‬ב( אינה קומת קרקע תותקן לקומה האמורה מעלית לפי האמור בסעיף ‪ 8.‬‬ ‫התקנת מעלית‬ ‫וחדר מדרגות‬ ‫‪) 8.‬אחריו ועל הכבש עצמו יהיו מחוספסים‪.‬ ‫)‪ (10‬תא המעלית יהיה מאוורר.‬‬ ‫)ב( לגבי המעליות לנכים יתמלאו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תותקן מעלית אחת לפחות.‬ ‫)‪ (6‬לאורך קירות תא המעלית יותקן בית אחיזה בגובה של ‪ 1.00‬מטר מרצפת התא.‫תכנון ובניה‬ ‫)ה( פני המשטחים לפני הכבש‪ .46‬מטר.5‬ס"מ.‬ברוחב של לא יותר מ–‪ 2‬ס"מ‪ .8.11‬וחדר‬ ‫מדרגות לפי האמור בסעיף ‪.000‬מ"ר יותקנו שתי מעליות‬ ‫לפחות.00‬מטר מעל‬ ‫רצפת התא.‬ ‫)‪ (3‬מידותיהן הפנימיות המינימליות תהיינה‪:‬‬ ‫)א( העומק‪ .12‬‬ ‫)ב( בבנין ציבורי ב' המכיל למעלה מקומה אחת‪ .‬ ‫‪20682‬‬ ‫‪15.‬כאשר הקומה האמורה בסעיף‬ ‫‪)8.‬ ‫)‪ (2‬בבנין ציבורי א' ששטחו הכולל עולה על ‪ 5.8.11‬וחדר מדרגות לפי האמור בסעיף ‪.‬ ‫)‪ (7‬בית האחיזה האמור לא יבלוט יותר מ־‪ 4‬ס"מ ממישור קירות התא.‬ ‫)‪ (8‬חתך בית אחיזה יהיה מלבני ומידותיו ‪ 1‬ס"מ על ‪ 7.10‬א( בבנין ציבורי א' המכיל למעלה מקומה אחת‪ .‬לפחות עד גובה של ‪ 1.07‬‬ ‫מטר.‬יהיו התפרים על גבי פני המשטחים‪ .‬שהוא המרחק בין הקירות הניצבים לדלת האמורה יהיה ‪1.‬שהוא המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת של‬ ‫המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול‪ .‬ ‫)‪ (9‬קירות תא המעלית יהיו עשויים או מצופים חומר העומד בפני דפיקות של‬ ‫עגלות נכים‪ .‬עם‬ ‫תפרים‪ .‬ ‫)‪ (5‬הרוחב החפשי בפתח של הדלתות האמורות יהיה ‪ 80‬ס"מ לפחות.‬יהיה ‪ 1.‬ ‫)‪ (4‬דלת המעלית ודלת הכניסה למעלית או הדלת המשמשת לשתי המטרות‬ ‫האמורות גם יחד תהיה דלת הזזה.‬‬ ‫)ו( נבנו המשטחים האמורים בפרט משנה )ה( מפלטות אבן‪ .‬ ‫)ב( הרוחב‪ .‬בטון או חומר אחר‪ .

‬והם‬ ‫ייראו מכל מקום בתא.‬ ‫)ב( חץ מואר המראה כיוון תנועה של המעלית.30‬מטר מעל פני‬ ‫הרצפה‪.‬עגולים ובעלי קוטר‬ ‫של לא פחות מ־‪ 20‬מ"מ.‬‬ ‫)‪ (21‬בתוך תא המעלית‪ .‬ ‫)ה( הכפתור כאמור בפיסקה )א( יותקן בגובה של ‪ 1.‬מעל הדלת‪ .‬יהיו בולטים מהקיר‪ .‬בסירוגין‪ .‬פניהם ישרים או קעורים‪ .‬יותקן מיתקן השהיה המשאיר את‬ ‫הדלתות פתוחות למשך זמן של ‪ 7‬שניות.20‬מטרים.‬עמקו של השטח האמור‬ ‫בסעיף קטן )‪ (12‬יהיה לפחות ‪ 2.12.‬ ‫)‪ (13‬בקומת הקרקע ובקומות שבהן התנועה היא גדולה‪ .‬תוך תנועת המעלית‪ .‬ ‫)ד( מיתקן דומה לאמור בפיסקה )ג( המשמיע קול מסויים כאשר המעלית‬ ‫עולה וקול אחר כאשר היא יורדת.‬ ‫)‪ (15‬במעלית שבה הדלתות האמורות נסגרות אוטומטית ולא קיימת עין‬ ‫אלקטרונית המאפשרת בקורת על סגירתן‪ .40‬מטר‪/‬שניה.‬ ‫)‪ (20‬בקרבת דלת הכניסה למעלית בפרוזדור או במעבר יותקנו האבזרים‬ ‫והסימנים הבאים‪:‬‬ ‫)א( כפתור שעל ידי לחיצתו מואר הכתוב‪" :‬מעלית באה" ו"מעלית‬ ‫בשימוש".‬ ‫‪20683‬‬ ‫‪15.‬ ‫)‪ (18‬כל הכפתורים הנמצאים בתא האמור‪ .‬יוארו המספרים בספרות רומיות או‬ ‫ערביות‪ .‬ ‫)‪ (12‬השטח בחזית של דלת הכניסה למעלית בפרוזדור או במעבר יהיה חפשי‬ ‫ונוח לתנועה‪ .‬או סידור דומה.‬לרבות אלה המשמשים להפעלת‬ ‫המעלית‪ .‬ ‫)ג( רם־קול או פעמון המשמיע קול מסויים המסמל התקרבות המעלית‬ ‫לרצפת הקומה‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (11‬ייעשו הסידורים שתא המעלית ייעצר בקומות בדייקנות של לפחות ‪15‬‬ ‫ס"מ ביחס למפלס הרצפה.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (16‬תותקן מערכת נצירה מוקדמת להבטחת יתר של הדלתות.‬יהיה לפחות ‪ 1.‬ ‫)‪ (17‬בתא המעלית האמורה תהיה מערכת חירום ואזעקה.‬שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת הכניסה‬ ‫למעלית ובין הקיר ממול בפרוזדור או במעבר האמור‪ .‬המסמנים קומות הבנין האמור‪ .50‬מטר.‬ ‫)‪ (19‬הכפתורים האמורים יימצאו בגובה של ‪ 1.‬ועמקו‪ .30‬מטר בערך מעל רצפת התא.‬ ‫)‪ (14‬יותקן מנגנון סגירה של הדלתות האמורות באופן שמהירות הסגירה לא‬ ‫תעבור ‪ 0.2004‬‬ ‫‪-296-‬‬ .‬תנאיו ואגרות(‪ .

‬ ‫)‪ (12‬במשטחי ביניים יימשך מסעד כאמור לאורך הקירות מסביב ובמאוזן.1142‬‬ ‫)‪ (15‬צורתו של בית אחיזה יהיה עגול בעל קוטר של בין ‪ 30‬מ"מ ל–‪ 40‬מ"מ או‬ ‫צורה אחרת המאפשרת ליד גריפה חזקה ונוחה.‬ ‫)‪ (3‬בכל אחד ממהלכי המדרגות יישמר קצב אחיד של השלחים והרומים.5‬ס"מ‪.2004‬‬ ‫‪-297-‬‬ .5‬ס"מ ולא יפחת מ־‪ 10‬ס"מ.‬ ‫‪20684‬‬ ‫‪15.‬ ‫)‪) (4‬בוטלה(.‬בבתי מלון‪ .(2‬‬ ‫התשס"ה[‬ ‫‪8.12.‬ ‫)‪ (13‬מעקה עם בית אחיזה או מסעד בלבד יבלוט מקצה שלח המדרגה העליונה‬ ‫והתחתונה במהלך המדרגות לפחות ‪ 30‬ס"מ ובחלקו הארוך הוא יהיה אפקי.‬ ‫)‪ (9‬פונה הקיר במשטח שבקצה העליון של מהלך המדרגות בזווית‪ .‬‬ ‫התשס"ב )מס' ‪.‬בין אם יש קירות משני צדדיהן‬ ‫או מצד אחד ובין שאין.‬‬ ‫)‪ (8‬לא יהיו במהלך מדרגות אחד פחות מ־‪ 3‬מדרגות.‬ ‫)‪ (16‬לאורך הקירות יהיה המרחק בין הקיר ובין בית אחיזה ‪ 4‬ס"מ לפחות ולא‬ ‫יותר מ־‪ 8‬ס"מ.5‬ס"מ או של עד ‪ 22‬מדרגות בגובה רום מכסימלי של ‪ 15.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (22‬בבתי חולים‪ .‬ ‫)‪ (2‬רום המדרגה לא יהיה גבוה מ־‪ 16.‬במוזיאון‪ .‬תהיה‬ ‫הפינה האמורה מרוחקת מקצה השלח של המדרגה העליונה במהלך האמור ‪30‬‬ ‫ס"מ לפחות.‬ ‫)‪ (14‬המישור העליון של בית האחיזה יהיה בגובה כנדרש בתקן הישראלי ת"י‬ ‫‪.‬יאותר בתאי המעליות‬ ‫האמורים מקום למודעות הדרכה על מקום הימצאם של חלקי הבנין השונים‬ ‫ויעודם‪.‬ ‫)‪ (7‬כל מהלך מדרגות לא יעלה יותר גבוה מ־‪ 1.85‬מטר.12‬‬ ‫לגבי חדר מדרגות יתמלאו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שלח המדרגה לא יפחת מ־‪ 26‬ס"מ.‬ ‫)‪ (5‬לא יורשו רומים פתוחים.‬ ‫)‪ (10‬יותקן משני צדי המדרגות האמורות מעקה‪ .‬ ‫)‪ (6‬פני השלח לא יהיו חלקים מדי. ואולם אם מותקנת‬ ‫מעלית בבנין‪ .‬בחנויות כל־בו‪ .‬תותר הקמת מהלך מדרגות בין ‪ 16‬מדרגות בגובה רום מכסימלי‬ ‫של ‪ 17.‬ ‫)‪ (11‬במקום שיש קירות כאמור יורשה להתקין לארכם מסעד בלבד במקום‬ ‫מעקה.‬‬ ‫חדר מדרגות‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשמ"ב‪.

‬אם עמקו יגיע‬ ‫ל־‪ 2.‬יתמלאו בו התנאים‬ ‫האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק בין המישור החיצון של כנף הדלת של בית השימוש ובין הקיר‬ ‫ממול )בחלק זה ‪ -‬עומק( יהיה לפחות ‪ 1.30‬מטרים.‬התשס"ה(‬ ‫‪) 8.‬‬ ‫)ב( נמצא לפני תא של בית שימוש כאמור חדר שירות‪ .‬בקיר הארוך.‬ ‫)‪ (20‬החלל שמתחת למהלך הראשון של גרם מדרגות יהיה חסום למעבר של‬ ‫עוברים ושבים‪ .‬ ‫)‪ (5‬ארכו של חדר שירות האמור יוכל להיות לפחות ‪ 1.(2)8.‬ ‫)‪ (18‬כל הצינורות‪ .‬פרט לדלת של תא‬ ‫בית השימוש.‬ ‫‪20685‬‬ ‫‪15.‬ ‫)ג( המישור התחתון של המסעד יהיה מורם לפחות ‪ 4‬ס"מ מעל תחתית‬ ‫השקע האמור.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬המחברים מסעד זה אל הקיר או‬ ‫אל המעקה או אל דפנות השקע‪ .12.‬ ‫)ב( המרחק המינימלי בין המסעד ובין הקיר הפנימי של השקע האמור‬ ‫יהיה ‪ 4‬ס"מ.30‬מטר לכל ארכו.‬ ‫)‪ (19‬האור בחדר המדרגות הבא דרך חלונות או מתאורה מלאכותית יהיה אחיד‬ ‫ועוצמת ההארה שלו תהיה ‪ 100‬לוקס במישור של ‪ 75‬ס"מ מעל פני כל שלח של‬ ‫מדרגה.07‬‬ ‫)ג( הדלת לתא בית השימוש תמלא את התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬היא תיפתח החוצה.‬ ‫)‪ (4‬הדלת של התא תימצא בפינת החלל האמור‪ .‬ ‫בתי שימוש‬ ‫מיוחדים‬ ‫)תיקונים‪:‬‬ ‫התשס"א‪ .‬יימצאו במישור התחתון של המסעד האמור‬ ‫ומתחתיו.‬בהתאם לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף הדן במכשולים‬ ‫בדרך.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (17‬יותר להתקין מסעד בתוך שקע של קיר‪ .‬האבזרים וכיוצא באלה‪ .‬אחד‬ ‫לנשים ואחד לגברים‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .13‬א( יותקנו בבנין ציבורי לפחות שני תאים של בית שימוש המיועדים לנכים‪ .‬ ‫)‪ (2‬המרחק בין שאר הקירות הניצבים לדלת התא של בית השימוש )להלן‬ ‫בחלק זה ‪ -‬אורך( יהיה לפחות ‪ 2.‬ ‫)‪ (3‬לא תיפתח שום דלת לתוך חלל חדר השירות האמור‪ .2004‬‬ ‫‪-298-‬‬ .30‬מטר‪ .30‬מטרים לפחות וגם יתמלא התנאי שבסעיף ‪.‬אם יתמלאו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)א( המישור העליון של המסעד יימצא לפחות ‪ 8‬ס"מ מתחת לתקרת‬ ‫השקע האמור.

(11) .‬ ‫)‪ (2‬המרחק מהקו המרכזי שלה עד לקיר הקרוב המקביל לה לא יפחת מ־‪1.‬שחלקו העליון יהיה בגובה ‪ 75‬עד ‪ 85‬סנטימטר מהרצפה‬ ‫וחלקו האחורי יותקן במרחק ‪ 15‬עד ‪ 35‬סנטימטר מהקיר שבגב האסלה. "הקו המרכזי של האסלה" הוא קו פיקטיבי החוצה אותה לארכה לחצאים.‬‬ ‫)ה( מיקומה של האסלה יהיה כך‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק מהקצה הקדמי שלה עד לקיר שמאחוריה לא יפחת מ־‪ 0.‬ ‫)‪ (3‬הגובה של המישור העליון של המכסה שלה יהיה ‪ 0.‬ ‫)‪ (4‬המוטות האמורים בפסקאות )‪ (2‬ו־)‪ (3‬יותירו מרווח גריפה של ‪ 4‬עד ‪12‬‬ ‫סנטימטר מפני הקיר שעליו הם מותקנים וניתן יהיה לחבר את המוטות ליחידה‬ ‫אחת.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬הצירים שלה יהיו מורכבים על צד המשקוף המרוחק יותר כלפי מי‬ ‫שמתקרב אליה מהחוץ.‬‬ ‫)ו( יותקנו בתא מוטות אופקיים ואנכיים בדרך הזו‪:‬‬ ‫)‪ (1‬קוטרם לא יהיה קטן מ־‪ 25‬מילימטר ולא גדול מ־‪ 40‬מילימטר.50‬מטר מעל פני‬ ‫הרצפה‪.‬יותקן מוט אנכי באורך‬ ‫‪ 60‬סנטימטר לפחות שקצהו התחתון יהיה בגובה ‪ 75‬עד ‪ 85‬סנטימטר מהרצפה.‬ ‫המוט יותקן מעל קצהו הקרוב לכיור של המוט האופקי האמור בפסקה )‪ .(14‬‬ ‫)‪ (6‬על אף הסגירה בפנים על ידי בריח או סידור דומה תינתן האפשרות לפתוח‬ ‫את הדלת האמורה ולסלקה מהחוץ ולהיכנס לתא התפוס של בית השימוש‬ ‫בשעת הצורך‪.‬ ‫‪20686‬‬ ‫‪15.(10) .07‬ו־)‪.75‬מטר.(12‬‬ ‫)‪ (5‬בגובה הידית יורכב על המישור הפנימי של הכנף מוט או צינור אפקי‬ ‫כאמור בפרט ‪ (13)8.12.40‬מטר‪.2004‬‬ ‫‪-299-‬‬ .07‬ו–)‪.‬‬ ‫)ד( המידות הפנימיות של תא בית השימוש יהיו דלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת והקיר ממול לא יפחת מ־‪1.‬ ‫)‪ (2‬המרחק בין הקירות הניצבים לדלת לא יפחת מ־‪ 1.75‬‬ ‫מ"ר.(3‬אך‬ ‫לא פחות ממרחק של ‪ 95‬סנטימטר מהקיר שבגב האסלה.‬ ‫)‪ (3‬לא יותקן מפתן בפתחה.00‬‬ ‫מטר.(1)8.‬ ‫)‪ (3‬בקיר המקביל והסמוך לציר האורך של האסלה יותקן מוט אופקי באורך‬ ‫‪ 60‬סנטימטר לפחות‪ .‬ ‫)‪ (4‬יחולו עליה ההוראות שבפרט ‪ .‬ ‫)‪ (2‬בקיר המקביל והסמוך לציר האורך של האסלה‪ .

‬על חלקיהם השונים‪ .‬עם ציורים )פיקטוגרמות(‬ ‫קריאים וברורים המראים את אופן השימוש במוט.‬ ‫‪20686‬א‬ ‫‪15.‬עמיד‬ ‫ובלתי מחליד ויעמדו בפני כוחות אופקיים ואנכיים.‬ ‫)‪ (3‬ברז המים בכיור האמור יהיה מסוג ידית־מנוף‪. צורת המוט המתרומם‬ ‫האמור בפסקה זו יכולה להיות אובלית או מלבנית ובלבד שתהיה נוחה לתמיכה‬ ‫והחזקה ביד.‬יהיו עשויים מחומר קשיח‪ . המוט יורכב‬ ‫במרחק של ‪ 80‬סנטימטר מהקיר המקביל והקרוב לציר האורך של האסלה.‬קל ופשוט לשימוש.‬יתמלאו לגביהן התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬משתנת עביט תורכב בגובה שהקצה העליון הקדמי שלה לא יימצא יותר‬ ‫גבוה מ־‪ 50‬ס"מ מעל פני הרצפה. פני השטח של המוטות‬ ‫יהיו עם חספוס קל או שצורת המוט תהיה מיוחדת כך שתימנע החלקת היד.‬‬ ‫משתנות‬ ‫‪8.‬על ידי שלושה ברגים לפחות‪ . המוט יהיה באורך ‪ 75‬עד ‪ 85‬סנטימטר‪ .‬‬ ‫)ח( ידית השטיפה של האסלה‪ .‬ ‫)‪ (6‬בקיר שבגב האסלה‪ .‬בכל קצה‪.‬או צמוד לו‪ . הברגים יוסתרו על ידי‬ ‫מכסה מתאים )רוזטה( כך שלא יהיו גלויים לעין.‬במצב אופקי‪ .‬מחזיק נייר טואלטי‪ .‬‬ ‫)ז( יותקן בתוך התא כיור רחצה ולגביו יתמלאו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הכיור יימצא במרחק מהאסלה המאפשר לאדם היושב עליה להגיע‬ ‫ולהשתמש בו.‬תנאיו ואגרות(‪ .12.‬יותקן מוט‬ ‫מתרומם ממצב אופקי למצב אנכי.‬‬ ‫המותאמים לדרישות היצרן והתקן החל במקום ייצורם.‬ ‫)‪ (7‬כל המוטות‪ . המוט‪ .‬יהיה בטיחותי‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (5‬כל מוט יעוגן משני קצוותיו‪ .‬ ‫על המוט להישאר במצב אנכי בכוחות עצמו באמצעות אמצעי המהווה חלק‬ ‫מובנה בו שימנע את נפילתו הפתאומית למצב אופקי.‬וצדו‬ ‫העליון‪ .14‬‬ ‫הותקנו בבנין ציבורי משתנות‪ .2004‬‬ ‫‪-300-‬‬ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫כל העיגונים לקיר ולרצפה יהיו בטיחותיים וכל קצוות המוטות יהיו מעוגלים‬ ‫באופן המונע פציעה ופגיעה כלשהי‪.‬על כל חלקיו‪ . רוחב המוט לא יעלה על ‪ 60‬מילימטר ועוביו לא יעלה על ‪40‬‬ ‫מילימטר.‬על גבי עמוד חיצוני מיוחד המותאם‬ ‫למוט והמעוגן לרצפה בצורה בטיחותית באמצעות ‪ 4‬ברגים לפחות‪ .‬ ‫)‪ (2‬פני הכיור העליונים יהיו בגובה של ‪ 80‬ס"מ מעל הרצפה.‬יהיה בגובה ‪ 75‬עד ‪ 85‬סנטימטר מהרצפה. יש להצמיד‬ ‫סמוך למוט מדבקה או שלט בגודל ‪ 20 3 20‬סנטימטר‪ .‬סידורי סבון לרחיצת ידיים‬ ‫ומגבת יימצאו במרחק מהאסלה המאפשר לאדם היושב עליה להשתמש באבזרים האמורים‬ ‫בנקל‪.

‬‬ ‫מפסיקים וכפתורי‬ ‫הפעלה‬ ‫‪) 8.‬‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪8.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬משתנת קיר תורכב ללא מדרגה‪ .‬לא‬ ‫כולה ולא מקצתה.03.75‬מטר וקצה התחתון לא יותר גבוה מ־‪ 0.‬לפי הענין הוראות‬ ‫פרטים ‪ 8.8.02‬ו־‪.21‬נמצאות בבנין ציבורי דרכי יציאה מיוחדות לקהל‪ .‬חום‪ .03.60‬מטר מעל פני הרצפה‪.‬ ‫)‪ (3‬השטח מסביב למזרקת האמורה יהיה חפשי עם גישה נוחה.19‬‬ ‫הבאים‪:‬‬ ‫נמצאת בבנין ציבורי מזרקת לשתיית מים )להלן ‪ -‬מזרקת(‪ .15‬בחדרי שירות המשותפים לנשים ולגברים יותקן בתוך שורת כיורי רחצה לפחות כיור‬ ‫מיוחד אחד לנשים ואחד לגברים מהסוג האמור בסעיף ‪)8.2004‬‬ ‫‪-301-‬‬ .‬איוור ופעמוני אזעקה למיניהם ודומה לאלה‬ ‫יימצאו בגובה שלא יעלה על ‪ 1.20‬מטר מעל פני הרצפה‪.17‬א( כל מפסיקי זרם חשמל‪ .(3‬‬ ‫מראה בחדרי‬ ‫שירות‬ ‫‪ 8.‬‬ ‫מזרקת לשתיית‬ ‫מים‬ ‫‪8.04 .‬יהיה‬ ‫מקומן בגובה שלא יעלה על ‪ 1.15‬תותקן מראה שקצה העליון לא יהיה יותר נמוך‬ ‫מ־‪ 1.22‬‬ ‫)בוטל(‪.20‬‬ ‫יציאות מבניין‬ ‫ציבורי‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 8.8.05‬‬ ‫)‪ (1‬הפיה שדרכה יוצאים המים תימצא בגובה של ‪ 90‬ס"מ מעל פני הרצפה.‬ ‫)‪ (4‬במקרה של שימוש בכוסות קרטון או חומר דומה על יד המזרקת‪ .13‬ז()‪ (2‬ו־)‪.‬ ‫)‪ (3‬מחולקת משתנת הקיר לתאים‪ .8.12.‬‬ ‫)בוטל(‪.‬‬ ‫‪20686‬ב‬ ‫‪15.‬‬ ‫כיור מיוחד בחדרי‬ ‫שירות‬ ‫‪ .03 .8.‬‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪8.‬יחולו עליהן‪ .‬‬ ‫)ב( כל האבזרים כאמור בסעיף קטן )א( יותקנו באופן שהפעלתם תהיה קלה‪.‬לכל תא כאמור ידית אחת‪.‬יותקנו על יד התאים הפינתיים או‬ ‫הקיצוניים ידיות אחיזה‪ .‬יתמלאו לגביה התנאים‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪8.18‬‬ ‫)בוטל(‪.16‬בחדרי שירות כאמור בסעיף ‪ 8.‬ואם הנסיבות מכריחות התקנת מדרגה‬ ‫לא יעלה גבהה על ‪ 17‬ס"מ ורחבה לא יפחת מ־‪ 45‬ס"מ.90‬מטר מעל פני הרצפה‪.‬ ‫)‪ (2‬המזרקת תהיה תלויה על הקיר ולא תימצא בתוך גומחה של הקיר‪ .

‬יורכב בגובה הידית הרגילה‪ .‬ובלבד‬ ‫שבכל בנין ציבורי כאמור יותקנו לפחות שלושה מקומות ישיבה מיוחדים‬ ‫לנכים.‬ ‫)‪ (3‬הגישה אליהם תהיה חפשית ונוחה‪.12.‬שבגדר בנין ציבורי ב' ויש בהם שירות עצמי‪ . למפתן יהיו שיפועים בצד המוגבה מסביבתו בנטיה מרבית של ‪.‬ ‫)‪ (2‬מתחתם יהיה חלל ריק בעומק של ‪ 70‬ס"מ וברוחב של ‪ 80‬ס"מ לפחות.2004‬‬ ‫‪-302-‬‬ .000‬מקומות ישיבה ‪ -‬לכל ‪ 250‬מקומות מקום אחד כאמור‪ .‬ ‫‪20686‬ג‬ ‫‪15.‬ ‫)‪ (2‬אם יהיה מפתן בדלת‪ .‬‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫‪8.24‬במסעדה וכדומה‪ .‬יותקנו מקומות ישיבה מיוחדים לנכים‬ ‫על פי תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שטחו של המקום המיוחד האמור לנכה יהיה לפחות ‪ 1.000‬מקומות ישיבה יוקצב מקום אחד לנכה כאמור בפיסקה‬ ‫)‪ .‬ ‫)‪ (4‬המקומות המיוחדים האמורים יוסדרו לרוב על ידי אפשרות קיפול או‬ ‫סילוק מספר מתאים של כסאות קבועים באולם‪.50%‬‬ ‫)‪ (3‬לרוחב כנף הדלת‪ .‬בבית קולנוע או בבית עינוג אחר‪ . מרחק הידית מציר הדלת‬ ‫יהיה בין ‪ 5‬ל־‪ 8‬ס"מ.‬ ‫)‪ (4‬השירותים של יחידות מיוחדות )להלן ‪ -‬השירותים המיוחדים(‪ .‬ ‫)‪ (2‬לכל ‪ 150‬עד ‪ 1.(1‬ומעל ‪ 1.‬שלגביהם יתמלאו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הגובה של המקומות האמורים לא יעלה על ‪ 80‬ס"מ מעל פני הרצפה.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (3‬המקומות המיוחדים האמורים יוקצבו על יד המעברים באופן שתאופשר‬ ‫לנכים ראות טובה ושהנכים גם לא יסתירו לאלה היושבים מאחוריהם.‬כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הרוחב החופשי בפתח ליחידה המיוחדת ובפתחים שבתוכה לא יפחת מ־‪60‬‬ ‫ס"מ.‬הוא לא יתרומם יותר מ־‪ 2‬ס"מ מעל הרצפה משני‬ ‫הצדדים.‬יותקנו לפחות שני‬ ‫מקומות מיוחדים לנכים ליד מקום חלוקת האוכל‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬מוט אופקי שיאפשר‬ ‫סגירתה על ידי משיכתה בידי נכה בכסא גלגלים.‬יהיו‬ ‫כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)א( יכול שהשירותים המיוחדים יהיו צמודים ליחידה המיוחדת אך הדבר‬ ‫אינו הכרחי.45‬מטר על ‪0.25‬‬ ‫ביחידה מיוחדת יתקיימו הוראות סעיף זה‪ .‬‬ ‫מקומות מיוחדים‬ ‫במסעדות וחדרי‬ ‫אוכל ציבוריים‬ ‫‪ 8.90‬‬ ‫מטר.23‬בתיאטרון‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מקומות ישיבה‬ ‫מיוחדים בבתי‬ ‫עינוג‬ ‫‪ 8.

ואם הם צמודים למקלחת‬ ‫תשמש הרצפה בשעת הצורך‪ .‬ ‫)ד( המרחק בין המישור החיצוני של כנף הדלת ובין הקיר ממול‪ .30‬מטר לפחות והוא לא יהיה‬ ‫חלק של המרחב החופשי האמור בפסקת משנה )ו(.‬ובלבד שיישמר פתח אור של ‪80‬‬ ‫ס"מ לפחות.‬כאגן ניקוז של המקלחת.‬ ‫)ט( האמבטיה תהא במידות ‪ 0.‬ ‫)יא( במקלחת יהיה שטח הרצפה ‪ 0. גובה האסלה‬ ‫יהא מ־‪ 42‬עד ‪ 45‬ס"מ מהרצפה.60‬מ' לפחות. ואם מוצב ארון מול הדלת‪ .40‬מ' לפחות‪ .‬יהיה‬ ‫‪ 1.‬יוותר מרחב חופשי ברוחב ‪ 85‬ס"מ לפחות.15‬מטרים לפחות.‬אל‬ ‫המשטח ובחזרה.90 × 1.‬ ‫)יב( אסלה תהא מסוג מונובלוק.‬וזאת שלא באמצעות צירי פנדל.‬תיפתח דלת הארון‬ ‫בגרירה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( דלת השירותים המיוחדים תיפתח החוצה‪ .‬ ‫)ה( בשירותים המיוחדים יותקנו אסלה‪ .2004‬‬ ‫‪-303-‬‬ .‬והמרחק בין המישור החיצוני של כנף הדלת ובין דלתות הארון‬ ‫יהיה ‪ 1. ציר האסלה יהא ‪ 45‬ס"מ מהקיר הסמוך‪.‬‬ ‫הקצה הקדמי של האסלה יהא ‪ 70‬ס"מ מהקיר שבגב האסלה.‬לכל רוחבה וגובהה של האמבטיה.5%‬לניקוז מהיר.‬ ‫)ג( תותר התקנת דלת הנפתחת בגרירה במקביל לקיר‪ . בצד האסלה‪ .‬ממפלס הרצפה עד לגובה ‪ 65‬ס"מ מעל‬ ‫הרצפה. בכניסה למקלחת לא‬ ‫יהא כל סף או מכשול ברצפה.‬ ‫)ו( כל קבועות השרברבות על אבזריהן יותקנו כך שיוותר מרחב חופשי‬ ‫בקוטר מעגל של ‪ 1.‬ ‫)ז( רצפת השירותים המיוחדים תהיה עשויה מחומר מונע החלקה.‬כיור רחצה וכן מקלחת או‬ ‫אמבטיה או שתיהן.‬ויכול שתיפתח גם פנימה‬ ‫אם תתאפשר גם פתיחתה החוצה‪ .‬המרוחק מהקיר המקביל‬ ‫לציר האורך שלה‪ .‬ ‫‪20686‬ד‬ ‫‪15.20‬מטרים לפחות.‬ ‫)י( במידת האפשר יותקן בצד המעוגל של האמבטיה משטח אופקי‬ ‫באורך ‪ 60‬ס"מ‪ .‬כשהיא מותקנת‬ ‫על גבי מסילה הקבועה במשקוף העליון‪ . כיוון‬ ‫הפתיחה יאפשר גישה נוחה לאגף הלינה.70 × 1. המשטח יותקן כך‬ ‫שיתאפשר מעבר מכסא גלגלים שיעמוד בצמוד ובמקביל לאמבטיה‪ .‬ ‫)ח( ברצפת השירותים המיוחדים יהיה נקז.12. ברצפה יהיו‬ ‫שיפועים של כ־‪ 1.

‬מחזיקי נייר‪ . קצהו העליון יהיה בראש האמבטיה‪ . במקרה הצורך‬ ‫יותקן ברז נפרד לאמבטיה וברז למתרחץ במקלחת שמחוץ לאמבטיה.(6‬באורך ‪ 50‬ס"מ ובגובה ‪ 85‬ס"מ מהרצפה.‬ ‫)יז( מתחת לכיור יישמר חלל חופשי עד לגובה ‪ 65‬ס"מ מהרצפה.‬ ‫)יח( מעל לכיור תותקן מראה שגובהה התחתון יהיה ‪ 90‬ס"מ מהרצפה‬ ‫וגובהה העליון יהיה ‪ 175‬ס"מ לפחות מהרצפה.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)יג( מוטות אחיזה מתקפלים או ניתנים לפירוק‪ .‬המוט האמור יכול שישמש גם במקום המוט‬ ‫המתואר בפסקת משנה )‪.‬ ‫)‪) (3)-(2‬בוטלו(.‬ ‫)‪ (4‬בקיר המקלחת יותקן מוט אנכי אחד לפחות‪ .‬ ‫)‪ (9‬על הקיר‪ . ברז הכיור לא יורכב לקיר אלא לכיור עצמו או‬ ‫למשטח אופקי הצמוד לו.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬עם צינור גמיש‪ .‬בצמוד למשטח המתואר בפסקה‬ ‫)י(‪ .‬ ‫)יט( אבזרי העזר‪ .‬‬ ‫‪20686‬ה‬ ‫‪1.‬באורך ‪ 80‬ס"מ‬ ‫לפחות‪ .‬ ‫)טו( במקלחת ובאמבטיה יותקנו הברזים בהישג ידו של המשתמש.‬ ‫)טז( גובהו העליון של כיור יהיה בין ‪ 82 -‬ס"מ ל־‪ 87‬ס"מ מן הרצפה.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬מיבשי שיער וכיוצא‬ ‫באלה‪ .‬כגון מתלי מגבות‪ .‬בקוטר‬ ‫שלא יהיה קטן מ־‪ 25‬מילימטר ולא גדול מ־‪ 40‬מילימטר‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מוטות אחיזה הצמודים לאסלה יותקנו כמפורט בפרט ‪)8.‬ ‫)‪ (6‬בקיר המקביל לרוחב האמבטיה‪ .‬ ‫)‪ (7‬בקיר המקביל לאורך האמבטיה יותקן מוט אופקי‪ .‬ ‫)‪ (8‬בקיר הצמוד לאורך האמבטיה‪ .13‬ו(.‬יותקן מוט אופקי באורך ‪ 50‬ס"מ ובגובה ‪ 85‬ס"מ מהרצפה. כל ברז‬ ‫יספק מים חמים וקרים למשטף מזרם‪ .‬ונוחים לאחיזה‪ .‬‬ ‫ובגובה ‪ 85‬ס"מ מהרצפה.7.‬בקצה החופשי של המשטח המתואר בפסקה )י( יותקן‬ ‫מוט אנכי באורך ‪ 80‬ס"מ לפחות.‬באורך ‪ 50‬ס"מ‪.‬ ‫)‪ (5‬בקיר המקלחת יותקן מוט אופקי אחד לפחות‪ .(4‬‬ ‫)יד( הברזים יהיו ברזי ידית ויותקנו כך שיהיו גם בהישג ידו של משתמש‬ ‫היושב בכסא גלגלים.‬יותקן מוט אלכסוני באורך‬ ‫של ‪ 120‬ס"מ. קצהו התחתון של המוט יהיה‬ ‫בגובה ‪ 85‬ס"מ מהרצפה‪ .‬ניצב למוט‬ ‫המתואר בפסקת משנה )‪ .‬בגובה ‪ 70‬ס"מ‬ ‫מהרצפה וקצהו התחתון יהיה בגובה ‪ 5‬ס"מ מעל דופן האמבטיה.‬יותקנו כך שיהיו בהישג ידו של היושב בכסא גלגלים‪.‬קצהו התחתון של המוט יהיה בגובה ‪ 85‬ס"מ מהרצפה.‬שיורכב על מוט‬ ‫אנכי באופן שניתן לקבוע גובהו וכיוונו בידי המשתמש.2009‬‬ ‫‪-304-‬‬ .

239‬ביום ‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫סימן ה'‪ :‬סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי ‪ -‬אמצעי תקשורת‬ ‫טלפון ציבורי‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪) 8.30‬‬ ‫בפרק זה ‪-‬‬ ‫"אדם עם מוגבלות"‪" .‬שמתקיימות בהן‬ ‫דרישות חלק זה.‬התשנ"ח‪.8. הותקנו כמה טלפונים ציבוריים‪ .‬אחד מהם לפחות יתאים‬ ‫לתנאים המפורטים בפרטי משנה )ב( ו–)ג(‪ .‬לרבות אמצעים להתגברות על הפרשי מפלסים‪ .‬ ‫"בניין קיים" ‪ -‬מקום ציבורי שהוא בניין‪ .1998-‬‬ ‫"חניון ציבורי" ‪ -‬כהגדרתו בתקנות החניה.‬המחבר בין החלקים והחללים הנגישים במקום ציבורי חדש‬ ‫ובשטחי החוץ שלו‪ .‬יתאים לתנאים‬ ‫המפורטים בפרטי משנה )ב( ו–)ג(.27‬מיתקנים להתרעה שהותקנו בבנין ציבורי יתאימו לנדרש בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 4‬בסעיף‬ ‫הדן במערכות התרעה‪.‬שהותקן בבנין ציבורי או בשטח החוץ שלו‪ .1‬‬ ‫"דרך נגישה" ‪ -‬תוואי חופשי רצוף‪ .‬שההיתר לבנייתו או לשימוש בו כמקום ציבורי ניתן‬ ‫לפני תחילתו של חלק זה.26‬א( טלפון ציבורי‪ .4‬‬ ‫)ג( טלפון לבעלי לקות שמיעה יתאים לתנאים המפורטים בענין זה בת"י ‪1918‬‬ ‫חלק ‪.‬אחד‬ ‫לפחות מכל סוג יתאים לתנאים המפורטים בפרט משנה )ב( ואחד לפחות יתאים לתנאים‬ ‫המפורטים בפרט משנה )ג(‪.‬‬ ‫חלק‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫ח'‪11‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫פרק א'‪ :‬בניין ציבורי חדש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.8.‬‬ ‫)ב( טלפון נגיש למתניידים בכיסא גלגלים יתאים לתנאים המפורטים בענין זה‬ ‫בת"י ‪ 1918‬חלק ‪.4‬‬ ‫מערכות התרעה‬ ‫ואזעקה‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 8.7.30‬עד ‪ (8. 3.‬ ‫"בית שימוש נגיש" ‪ -‬בית שימוש מטיפוס ‪ 1‬או ‪ 2‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.2009‬‬ ‫‪-305-‬‬ .‬ואולם אם הם מופעלים באמצעים שונים‪ .‬גוף ציבורי" ו"הנציב" ‪ -‬כהגדרתם בסעיף ‪ 5‬לחוק השוויון.‬ ‫_________________‬ ‫‪ .1‬תחילת תוקפו של פרק ח'‪) 1‬סעיפים ‪ 8.‬ ‫"חוק השוויון" ‪ -‬חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות‪ .2009‬‬ ‫‪20686‬ו‬ ‫‪1.1.‬ ‫"יציע" ‪ -‬כמשמעותו בתוספת השלישית.

‬שמסלול תנועתו בניצב למישור של‬ ‫הרצפה‪ .‬ ‫"מורשה לנגישות מבנים" ‪ -‬מורשה לנגישות מבנים‪ .‬עשויות בחתך טרפזי או מעוגל‬ ‫וקטומות בראשן‪ .1993-‬‬ ‫"מקום עבודה" ‪ -‬מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד‪ .‬ומיועדים לסייע לו למצוא את דרכו אל יעדו‪ .‬בניגוד חזותי ובניגוד מישושי לסביבתן הקרובה‪ .‬בתנאי התאורה הקיימים או המתוכננים‪ .‬כהגדרתו בסעיף ‪19‬מא‬ ‫לחוק השוויון.‬תשתיות וסביבה‪ .‬ ‫"סימן מאתר בתוך בניין" ‪ -‬משטח ברוחב ‪ 60‬סנטימטרים העשוי בניגוד חזותי ובניגוד‬ ‫מישושי לסביבתו.‬ ‫"ניגוד חזותי" ‪ -‬ניגוד בין שטח מסוים לסביבתו הקרובה‪ .‬ ‫"סימן מוביל" ‪ -‬רצועה‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫"מעלון אנכי" ‪ -‬משטח הרמה חשמלי המותקן דרך קבע‪ .‬אשר ממדיו וחומרי הבניה שלו תואמים את הוראות תקן ישראלי ת"י ‪1918‬‬ ‫חלק ‪ 3.‬ ‫"מורשה לנגישות השירות" ‪ -‬כהגדרתו בסעיף ‪19‬מא‪ 1‬לחוק השוויון.‬ ‫"מלתחה נגישה" ‪ -‬מלתחה המתאימה גם לשימושם של אנשים בכיסאות גלגלים.‬או מרכיב פיזי יציב המצויים על פני‬ ‫שטח המיועד לתנועת הולכי רגל או בצמוד לו‪ .7.‬למעט אותו חלק במקום‬ ‫עבודה שחלות בו הוראות בדבר התאמה אישית לפי פרק ד' לחוק השוויון.‬ ‫"סימן אזהרה" ‪ -‬משטח המורכב מגבשושיות עגולות‪ .1‬‬ ‫"מעלית עם פיקוד יעדים" ‪ -‬מעלית שבה קומת היעד נרשמת בתחנה ולא בתא המעלית.‬והוא אחד מאלה‪:‬‬ ‫‪20686‬ז‬ ‫‪1.‬הניתן להבחנה ברורה לעיני אדם‬ ‫מתבונן‪ .‬ ‫"ניגוד מישושי" ‪ -‬ניגודיות בין מרקם פני שטח מסוים למרקם סביבתו הקרובה‪ .‬קו מפגש בין שני משטחים‪ .‬ונועד להזהיר‬ ‫מפני סכנה או שינוי במרחב.‬‬ ‫בין אם מתוכננת חלוקה לאגף לנשים ואגף לגברים ובין אם לאו.1‬ות"י ‪ 2252‬חלק ‪.‬הניתנים לזיהוי על ידי הולך רגל עם‬ ‫מוגבלות בראייה‪ .‬ ‫"מלתחה" ‪ -‬מקום המשמש להחלפת בגדים ולאכסון חפצים ועשוי לכלול גם מקלחות ובתי‬ ‫שימוש.‬והמיועד להפנות את תשומת לבו של הולך רגל עם מוגבלות‬ ‫בראייה אל תחילתו של סימן מוביל או אל מיתקן המצוי בצמוד או בסמוך.‬ ‫"מקום חניה נגיש" ‪ -‬מקום חניה המיועד לכלי רכב הנושא תג נכה לפי חוק חניה לנכים‪.‬הניתן לזיהוי‬ ‫במישוש באמצעות כף רגל נעולה בנעל ובאמצעות מקל נחיה.‬ורשאי הנציב לפרסם הוראות‬ ‫טכניות לעניין הבחנה ברורה לעיני אדם מתבונן.‬ ‫"סימן מאתר" ‪ -‬סימן מוביל מטיפוס ‪ 1‬ורוחבו ‪ 60‬סנטימטרים הנמצא בניצב לכיוון ההליכה‬ ‫ולכל רוחב הדרך‪ .2009‬‬ ‫‪-306-‬‬ .‬‬ ‫התשנ"ד‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"מדור שירותים" ‪ -‬חלק בבניין הכולל שלושה בתי שימוש לפחות שיש להם כניסה משותפת‪.

‬המורכב‬ ‫מפסים מקבילים המצויים באותו מישור‪ .‬‬ ‫התשנ"ב‪) 1992-‬להלן ‪ -‬תקנות חישוב שטחים(.7.‬ ‫"ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪" (1‬סימן מוביל מטיפוס ‪ .2‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬דרישות‬ ‫משלימות לשימושים ספציפיים.‬העשוי בניגוד חזותי וניתן להבחנה במישוש בכף‬ ‫רגל נעולה ובאמצעות מקל נחיה.‬ישר במידת האפשר‪ .‬ ‫)‪" (2‬סימן מוביל מטיפוס ‪ .‬ ‫"ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ ‫"ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ ‫)‪" (3‬סימן מוביל מטיפוס ‪ ."1‬תקן ישראלי ת"י ‪ 2252‬חלק ‪ .‬תקשורת."3.‬ ‫‪20686‬ח‬ ‫‪1.‬במקום ציבורי‪ ."4‬תקן ישראלי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ ‫"רשות ציבורית" ‪ -‬כהגדרתה בסעיף ‪19‬א לחוק השוויון.2‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬הסביבה‬ ‫שמחוץ לבניין.3.2‬תקן ישראלי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ ."1‬תקן ישראלי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ ‫"ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .4‬נגישות הסביבה הבנויה‪ .3."3.‬ ‫"ת"י ‪ 2252‬חלק ‪ .‬ ‫"ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ ."70‬תקן ישראלי ת"י ‪ 2418‬חלק ‪ . ובלבד שמפגש‬ ‫כאמור יהיה באותו מישור ויימשך באופן רציף ממקום אחד במרחב למקום אחר.‬המצויים בניגוד חזותי וניגוד מישושי זה לזה.1‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬פנים‬ ‫הבניין ‪ -‬דרישות בסיסיות.1‬תקן ישראלי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬כגון מעלון אנכי )אנכון(‪ .‬ומרקם פני השטח שלו עשוי בניגוד‬ ‫חזותי ובניגוד מישושי לשטח בסביבתו הקרובה."1‬סימן ברוחב ‪ 30‬עד ‪ 60‬סנטימטרים‪ .‬המאפשר כניסה אל הרכב‬ ‫ויציאה ממנו בישיבה על כיסא גלגלים.‬והכוונה לחלקי המקום השונים.‬ ‫"ת"י ‪ ."2‬מפגש‪ ."2279‬תקן ישראלי ת"י ‪ .70‬מעליות‪ :‬דרישות בטיחות לבנייה‬ ‫ולהתקנה ‪ -‬התאמות מיוחדות לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מוגבלות.‬ ‫"ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ ."3‬מרכיב פיזי יציב הנמשך ברציפות לאורך שולי‬ ‫דרך‪ .4‬‬ ‫"עמדת מודיעין" ‪ -‬עמדה פתוחה או סגורה‪ .‬ ‫"רכב גבוה" ‪ -‬רכב בעל מיתקן הרמה‪ .2279‬התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל‬ ‫חומרים המיועדים למשטחי הליכה.‬שבה ניתן מידע על השירות‬ ‫הניתן במקום הציבורי‪ .‬ ‫"סמל הנגישות" ‪ -‬סמל הנגישות הבין–לאומי כמשמעותו בת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬מידות ופעולה תפקודית‪ :‬מעלונים אנכיים.1‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬עקרונות‬ ‫ודרישות כלליות."2‬תקן ישראלי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ ‫"שטח" ‪ -‬שטח למטרה עיקרית כמשמעותו בתקנה ‪ 9‬לתקנות חישוב שטחים.‬בין שני משטחים‬ ‫צמודים זה לזה‪ .‬ובולט מעל פני הדרך‪ .1‬משטחי הרמה חשמליים למוגבלי‬ ‫תנועה ‪ -‬כללי בטיחות‪ .‬ ‫"קומה" ‪ -‬כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים(‪.2009‬‬ ‫‪-307-‬‬ .

‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"תקנות החניה" ‪ -‬תקנות התכנון והבניה )התקנת מקומות חניה(‪ .8.8.8.32‬בבניין ציבורי שהוא מקום ציבורי חדש המיועד ליותר משימוש אחד‪ .‬יינתן רק אם התקיימו‬ ‫תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בכל חלקי התוספת ימולאו התנאים המפורטים בחלק זה.‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬בניין ציבורי חדש‬ ‫)כללי(‬ ‫היתר לבניין ציבורי‬ ‫חדש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬יחולו הוראות חלק זה על כל חלק מן הבניין לפי שימושו‪.‬ימולאו התנאים המפורטים בחלק זה ביחס לתוספת בלבד.‬התשנ"ב‪.33‬בבניין או חלק מבניין המשמש למטרות ציבוריות שונות מן המפורט בתוספת‬ ‫הראשונה לחוק השוויון‪ .7.‬ ‫ואולם כאשר היקף התוספת המבוקשת עולה על ‪ 30%‬מהשטח העיקרי של המבנה הקיים‪.‬יכלול היתר הבנייה אף את ביצוע ההתאמות הנדרשות‬ ‫לפי סעיף ‪19‬ט לחוק השוויון‪.41‬א( היתר להקמת תוספת לבניין קיים )להלן ‪ -‬תוספת(‪ .‬‬ ‫יינתן רק אם מולאו התנאים המפורטים בחלק זה‪.‬‬ ‫תוספת לבניין‬ ‫ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫בניין ציבורי אחר‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .1983-‬‬ ‫"תקנות חישוב שטחים" ‪ -‬תקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות‬ ‫ובהיתרים(‪ .‬אישור או תעודת גמר לפי העניין )בחלק זה ‪ -‬היתר(‪.2009‬‬ ‫‪-308-‬‬ .‬‬ ‫כמשמעותו בתקנות חישוב שטחים‪ .‬והשימושים בו‬ ‫מופרדים אחד מן האחר‪ .‬יחולו הוראות חלק זה בהתאם למטרות השימוש הדומות להם ביותר‬ ‫מבין המטרות והשימושים המפורטים בתוספת כאמור‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (2‬בבניין קיים נעשו במועדן ההתאמות הנדרשות לפי סעיף ‪19‬ט לחוק‬ ‫השוויון‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫"מקום ציבורי חדש" ‪ -‬מקום ציבורי כמפורט בתוספת הראשונה לחוק השוויון‪.8.40‬היתר לבניין ציבורי חדש‪ .‬התשמ"ג‪.31‬‬ ‫בניין עם ייעוד‬ ‫מעורב‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬לאחר‬ ‫התייעצות עם מורשה לנגישות מבנים‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .1992-‬‬ ‫מקום ציבורי חדש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.‬לדעת מהנדס הוועדה המקומית‪ .‬‬ ‫‪20686‬ט‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ב( לא הגיע עדיין המועד הקבוע כאמור בהוראות לפי סעיף ‪19‬ט לחוק השוויון‬ ‫עד למועד מתן ההיתר לתוספת‪ .8.

42‬בבקשה להיתר לתוספת לבניין קיים ובבקשה להיתר לביצוע עבודות שיפוץ בבניין‬ ‫ציבורי חדש‪ .‬שהיא הדרך העיקרית ככל הניתן‪ .‬ובלבד שמתקיימים תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬התוספת האמורה מהווה מבחינה תפקודית חלק בלתי נפרד מהבניין הקיים.‬‬ ‫‪20686‬י‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (4‬התאמות הנגישות בבניין הקיים ובתוספת גם יחד‪ .‬מחברת את התוספת לבניין‬ ‫הקיים.44‬בבקשה להיתר לבניין ציבורי חדש המיועד כולו או חלקו לאנשים עם מוגבלות‪.‬כולן או חלקן‪ .‬לבקשת מבקש ההיתר‪ .8.‬ ‫)‪ (2‬דרך נגישה‪ .7.‬וזאת לפי היקף העבודה ופרק‬ ‫הזמן שנותר על פי הוראות לפי סעיף ‪19‬ט לחוק השוויון‪. ובתנאי שהבניין עומד בדרישות חלק ח' בתוספת זו‪.‬‬ ‫התאמות נוספות‬ ‫בבניין המיועד‬ ‫לאנשים עם‬ ‫מוגבלות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫שינויים במהלך‬ ‫בנייה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ייבדק הצורך בקיום התאמות נגישות נוספות על הקבוע בחלק זה‪.‬על אף האמור בפרט משנה )א(‪.‬מספקות את סך כל‬ ‫הדרישות לפי חלק זה לגבי התוספת‪.‬תובטח נגישות‬ ‫חלופית בתקופת ביצוע עבודות הבנייה‪ .‬‬ ‫להיסמך על התאמות הנגישות בבניין הקיים‪ .‬ ‫)‪ (3‬התאמות הנגישות בבניין הקיים‪ .‬ככל שהתאמות אלה נדרשות לצורך התוספת המבוקשת‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( מהנדס הוועדה המקומית רשאי להורות על ביצוע התאמות נגישות בבניין‬ ‫קיים‪ .‬יעוגל למספר השלם הקרוב‪.‬המיועדות בעבור התוספת יהיו לפי חלק‬ ‫זה.‬אשר עבודות הבנייה יבוצעו בהן בד בבד עם מתן השירות‪ .‬בבניין הקיים או בתחום התוספת‬ ‫המבוקשת‪.‬‬ ‫עיגול תוצאת‬ ‫חישוב‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.‬בהתייעצות עם‬ ‫מורשה לנגישות מבנים‪.‬כולן או חלקן‪ .‬כפי שייקבע על ידי מהנדס הוועדה‪ .‬‬ ‫)ה( בבקשה להיתר לתוספת לבניין קיים ניתן‪ .2009‬‬ ‫‪-309-‬‬ .8.‬‬ ‫התאמות נגישות‬ ‫בזמן ביצוע‬ ‫עבודות שיפוץ‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .45‬מספר שהוא תוצאת חישוב אחוזים לפי תקנות אלה‪ .8.‬‬ ‫ומחצית תעוגל למספר השלם הנמוך ממנו‪.43‬הוראות חלק זה לא יחולו על היתר שיינתן לשינויים במהלך בנייה של בניין ציבורי‬ ‫אשר אין בהם תוספת שטחי בנייה העולה על ‪ 30‬מטרים רבועים‪ .‬ניתן לבצע את‬ ‫התאמות הנגישות הנדרשות לבניין הקיים‪ .‬‬ ‫)ד( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬והיתר לבנייתם ניתן לפני‬ ‫תחילתו של חלק זה.

‬וחלק ‪ 2‬בסעיפים הדנים במשטחי אזהרה במדרגות‪ .‬שבמסגרתו מתאפשרת‬ ‫גישה בין הבניינים‪ .‬בכניסה הנגישה למגרש או לבניין‪ .‬ולמעט הסעיף הדן במשטחי אזהרה בכבש‪.‬וכן הסעיפים הדנים‬ ‫במבנה‪ .‬יהיה שלט הכוונה‬ ‫אל הדרך הנגישה ועליו סמל הנגישות.‬ובחלק ‪ .52‬א( דרך נגישה תוביל מכניסה נגישה של הבניין אל שטחי החוץ שלו ככל שאלה‬ ‫נועדו לשימוש הציבור‪ .‬‬ ‫)ב( מתוכננות כמה דרכים המקשרות בין קומות שונות של בניינים שונים‪ . שלט ההכוונה יוצב ליד מקום חניה‬ ‫נגיש‪ .‬מתחנה לאיסוף נוסעים ולהורדתם‪ .‬שהיא הדרך העיקרית שמיועדת לשימוש‬ ‫הציבור‪ .‬משטחי אזהרה במדרגות‪ .‬וכן בסעיפים הדנים במבנה‪.1‬בסעיף הדן בפני הדרך ובמכשולים בדרך‪ .‬רוחב‬ ‫הדרך‪ .‬או בסמוך לה ככל הניתן‪ .‬כבש‪ .8.‬ ‫)‪ (3‬היו כמה דרכים אל בניין ציבורי שחלקן אינן נגישות‪ .‬שיפוע הדרך‪ .‬תהיה‬ ‫מחצית מהן לפחות דרכים נגישות‪.‬ולמעט הסעיף הדן במשטחי אזהרה בכבש‪.‬וכן ממדרכה או משביל‬ ‫ציבורי הגובלים במגרש.‬תוביל ממקום חניה נגיש אל כניסה נגישה.‬ובמקומות שבהם מתפצלות כמה‬ ‫דרכים מדרך נגישה‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סימן ג'‪ :‬דרך נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫דרך נגישה לבניין‬ ‫ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.1‬בסעיף הדן‬ ‫במכשולים בדרך‪ .‬‬ ‫)ב( דרכים כאמור יתחילו ממקום החיבור למדרכה או לשביל ציבורי הגובלים‬ ‫במגרש כפי שמתואר במפת איתור העבודה כנדרש בתקנה ‪)5‬ב()‪.51‬א( מתוכנן קשר פיזי בין בניינים שונים לשימוש הציבור‪ .‬ואזורי העלאת נוסעים כמשמעותם‬ ‫בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ד( בכל דרך המשמשת את הציבור‪ .7.‬שהיא הדרך העיקרית המיועדת‬ ‫לשימוש הציבור‪ .‬‬ ‫‪20686‬יא‬ ‫‪1.(2‬‬ ‫)ג( בדרך נגישה לבניין ציבורי יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך נגישה‪ .‬אחת לפחות בתחום המגרש‪ .‬שרוחבה גדול מ–‪ 130‬סנטימטרים ולגבי גרם‬ ‫מדרגות גם אם רוחבו קטן מ–‪ 130‬סנטימטרים‪ .8.‬תוביל אל כניסות נגישות של בניין‬ ‫ציבורי‪ .‬מדרכות‪ .‬או בסמוך לה ככל הניתן‪ .2‬ככל שאלה מצויים בתחום המגרש‪ .2‬בסעיפים הדנים בפני הדרך‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)ב( בדרך נגישה בשטחי חוץ של מקום ציבורי חדש יתקיימו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק‬ ‫‪ .8.‬גימור והתקנה של בתי אחיזה‪ .‬‬ ‫גימור והתקנה של בתי אחיזה‪ .2009‬‬ ‫‪-310-‬‬ .‬לשירותו או למקום עבודה‪.‬‬ ‫קשר פיזי בין‬ ‫בניינים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫דרך נגישה אל חוץ‬ ‫הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬יהיה הקשר באמצעות דרך‬ ‫נגישה‪.‬ ‫)‪ (2‬דרך נגישה בתחום המגרש‪ .‬יתקיימו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬בין במפלס הקרקע ובין בקומה אחרת‪ .50‬‬ ‫)א( בבניין ציבורי חדש יהיו דרכים נגישות בתחום מגרש‪.

‬יותקן אחד‬ ‫מאלה‪ :‬כבש‪ .5‬ל–‪ 300‬סנטימטרים‪.‬‬ ‫בניין ובו כניסות‬ ‫לא נגישות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫)א( הכניסה העיקרית לבניין‪ .56‬היו בבניין ציבורי כניסות או יציאות המיועדות לשימוש הציבור שאינן נגישות לפי‬ ‫תקנות אלה‪ .1‬בסעיפים‬ ‫הדנים במשטח ניגוב ובסף בפתח‪.2‬‬ ‫ׁ)ׁ‪ (2‬היה הפרש הגובה בין משטחי רצפה צמודים בין ‪ 1.‬‬ ‫‪ .‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שיפוע הדרך הנגישה לא יעלה על ‪ 8‬אחוזים.‬המיועדת לשימוש הציבור‪ .4‬בסעיף הדן במקומות הדורשים שילוט‪.54‬‬ ‫כניסה לבניין‬ ‫ציבורי חדש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)ב( בכניסה נגישה לבניין יתקיימו דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬‬ ‫‪20686‬יב‬ ‫‪1.‬יימצאו בהן שלטים המכוונים אל הכניסות או היציאות הנגישות לפי ת"י ‪1918‬‬ ‫חלק ‪ . עלה שיפוע הדרך הנגישה‬ ‫על ‪ 5‬אחוזים תהיה הדרך באמצעות כבש כמשמעותו בת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( על אף האמור בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן בשולי דרך נגישה‪ .‬המשמשים את הציבור‪ .7.‬ ‫)‪ (4‬בשטחי חוץ שנמצא בהם הפרש גובה בין משטחי רצפה נגישים סמוכים‪.2009‬‬ ‫‪-311-‬‬ .‬תהיה כניסה נגישה‪.‬‬ ‫מעבר בין מקומות‬ ‫בשטחי חוץ‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ינהגו לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .2‬בסעיף הדן בשיפוע הדרך בתחום גבולות נכס‪.2‬בסעיף הדן בכניסה‬ ‫נגישה‪ .‬דרך נגישה‬ ‫ברוחב ‪ 250‬סנטימטרים לפחות‪ .8.‬יהיה בדרך נגישה‪. ואולם במקום שבו קיים הפרש גובה של עד ‪150‬‬ ‫סנטימטרים ולא ניתן להתקין כבש‪ .8.55‬‬ ‫היו הפרשי גובה בדרך הנגישה מחוץ לבניין‪ .8.‬פטורה מהגנת שוליים בהתקיים התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הפרש הגובה בין מפלס פני הדרך והמשטח הסמוך לו אינו עולה על ‪20‬‬ ‫סנטימטרים.‬‬ ‫וככל הניתן באותו המפלס‪.‬‬ ‫הפרשי גבהים‬ ‫ושיפועים בדרך‬ ‫נגישה מחוץ לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.‬ניתן להתקין מעלון אנכי‪ .‬גשר או מעלית.‬ ‫)‪ (3‬עלה הפרש הגובה בין פני מדרכה למפלס הכניסה הנגישה על ‪300‬‬ ‫סנטימטרים תותקן מעלית.8.‬‬ ‫ולא הוסדרה עלייה באמצעות שיפוע שאינו עולה על ‪ 5‬אחוזים‪ .‬וכן דרישות חלק ‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬שולי הדרך או המשטח כולו מאובחנים מן המשטח הסמוך להם בניגוד‬ ‫חזותי‪.‬ובלבד שניתן‬ ‫לכך אישור מורשה נגישות מבנים.‬למעט הסעיף הדן בבניין שיש בו כניסות אחדות‪ .53‬המעבר בין מקומות שונים בשטחי חוץ‪ .

1‬בסעיף הדן בכבש.‬העשוי בניצב לכיוון התנועה‪ .‬ ‫)‪ (2‬מכניסה נגישה לכל חלקי הבניין אשר יש לציבור מעבר אליהם ולכל חלקי‬ ‫הבניין אשר יש בהם מקומות עבודה‪.‬‬ ‫‪ .2.‬יותקן אחד מאלה‪ :‬מעלית‪ .1‬בסעיף הדן בפני הדרך.7‬בחלק ג' והוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬היה הפרש משטחי הרצפה גדול מ–‪ 1.‬‬ ‫הוראות פרט ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-312-‬‬ .60‬בדרך נגישה בתוך בניין יחולו על הפרשי גובה במפלסי רצפה‪ .5‬סנטימטרים ולא יותר מ–‪150‬‬ ‫סנטימטרים‪ .‬באגפים שונים של‬ ‫הבניין‪ .‬‬ ‫‪20686‬יג‬ ‫‪1.8.‬‬ ‫מרווח אופקי בין‬ ‫משטחי הליכה‬ ‫בדרך נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .59‬מעבר בין מקומות שונים המיועדים לשימוש הציבור או למקום עבודה באותה קומה‬ ‫בבניין ציבורי חדש‪ .8.57‬א( בבניין ציבורי שבו כמה כניסות המשמשות את הציבור‪ .‬‬ ‫)ב( בבניין שבו יותר מכניסה אחת המשמשת את הציבור באותו אגף‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫בניין ובו כניסות‬ ‫בגזרות שונות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫דרך נגישה בתוך‬ ‫הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬אך קטן מ–‪ 250‬סנטימטרים‪ . הוראות אלה יחולו גם על מרווח במעבר על פני מסילות של כנף‬ ‫דלת נגררת‪.‬יהיה לפי ת"י ‪ 1918‬חלק‬ ‫‪ .‬תוביל ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מהכניסה העיקרית לבניין המיועדת לשימוש הציבור לכל החלקים בתוך‬ ‫הבניין שיינתן בהם שירות ציבורי או שנועדו לשימוש ציבורי‪ .‬מעלון אנכי או כבש לפי דרישות חלק‬ ‫ג' בתוספת זו ות"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.8.‬ ‫)‪ (3‬במקום שהפרש הגובה בו בין משטחי רצפה צמודים עולה על ‪250‬‬ ‫סנטימטרים‪ .1.‬‬ ‫הפרשי גובה‬ ‫במפלסי רצפה‬ ‫בדרך נגישה בתוך‬ ‫בניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬תהיה בכל אגף כניסה נגישה אחת לפחות‪.‬הצמודים זה לזה‪.8.7.‬ואל הכניסות‬ ‫לחדרים או אולמות במקומות עבודה.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (2‬במקום שהפרש הגובה בו בין משטחי רצפה צמודים עולה על ‪150‬‬ ‫סנטימטרים‪ .‬‬ ‫מעבר בין מקומות‬ ‫בקומה בתוך בניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .58‬דרך נגישה לפי הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף הדן בדרך נגישה וחלק ‪ 3.1‬בסעיפים‬ ‫הדנים בדרכים נגישות לרבות פרוזדורים ומעברים‪ .‬יהיה בדרך נגישה וככל הניתן באותו מפלס‪.61‬מרווח אופקי בדרך נגישה‪ .‬תותקן מעלית‪.‬מרחק ההליכה‬ ‫מחוץ למבנה בין כניסה שאינה נגישה לבין כניסה נגישה באותו אגף‪ .‬תותקן מעלית ויכול שיותקן מעלון‬ ‫אנכי במקום מעלית.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬לא יעלה על ‪50‬‬ ‫מטרים‪.8.

‬תוביל אל כל כניסה נגישה למיתקן ספורט ומן‬ ‫הכניסה אל מקומות הישיבה המיוחדים ואל בית שימוש נגיש.‬לרבות לאזורי המתנה‪ .‬ולבית שימוש נגיש למבקרים‪.2‬בסעיף הדן בתא מקלחת סגור )טיפוס ‪.‬מקלחת ומלתחה‪ .(2‬‬ ‫אין חובה כי דרך נגישה תחבר בין הדרכים הנגישות האמורות בפסקאות אלה‪.63‬נוסף על האמור בפרטים ‪ 8.1‬ות"י ‪ 1918‬חלק‬ ‫‪ 3.‬יימצאו אמצעי עזר לסגירתה לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .(1‬‬ ‫)‪ (3‬היו במקום כמה משטחי משחק מאותו הסוג‪ .‬‬ ‫דרך נגישה אל במה‬ ‫ומשטח מוגבה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬לאורך דרכים נגישות ובכניסה לחללים נגישים‪ .2009‬‬ ‫‪-313-‬‬ .3.‫תכנון ובניה‬ ‫דלתות ושערים‬ ‫בדרך נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .(2‬‬ ‫)ד( בדלת לפתיחה אוטומטית יותקן אמצעי בקרה שימנע את הגפתה כל עוד נמצא‬ ‫אדם או חיית שירות או מקל נחיה בתחום המסלול שלה‪.3.‬תוביל דרך נגישה אל משטח‬ ‫משחק אחד מכל סוג‪ .7.‬ ‫)‪ (4‬במיתקן ספורט אשר הותקנו בו דרכים נגישות כאמור בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪.‬ ‫)‪ (2‬דרך נגישה אחת לפחות המיועדת לספורטאים תוביל אל משטח הפעילות‬ ‫הספורטיבית‪ .‬אזורים למפגש עם מבקרים ועם עורכי‬ ‫דין‪ .1.‬תהיה המערכת לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬‬ ‫‪20686‬יד‬ ‫‪1.1‬בתוספת זו ולרבות כל משטח‬ ‫מוגבה כהגדרתו באותו פרט שגובהו ‪ 45‬סנטימטרים לפחות מפני הרצפה או הקרקע הסמוכים‬ ‫אליו‪.58‬לעניין מיתקן ספורט‪ .4‬‬ ‫דרך נגישה וכניסות‬ ‫נגישות במיתקן‬ ‫ספורט‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬אל בית שימוש נגיש‪ .‬‬ ‫דרך נגישה בבית‬ ‫סוהר ובבית מעצר‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .1‬ובהתאם לחלק ג' בתוספת זו‪.‬כגון‪ :‬בית שימוש‬ ‫נגיש‪ .9.‬אל מלתחה נגישה ואל‬ ‫תאי הלבשה נגישים.8.‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך נגישה‪ .‬אל מקלחת נגישה‪ . אין באמור בפרט זה כדי לגרוע מחובת ביצוע דרך נגישה‬ ‫כאמור בפסקה )‪.57‬ו–‪ 8.62‬א( דלתות ושערים‪ .‬הסוגרת על מקום שנדרשת בו פרטיות‪ .‬יתאימו‬ ‫לנדרש בתקן ישראלי‪ .8.‬ולא פחות מ– ‪ 50%‬ממספר המשטחים מאותו סוג ממדרכה‬ ‫או משביל או מכניסה נגישה אל מיתקן הספורט.65‬א( בפרט זה‪" .‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.8.‬למעט מבנים מורמים‬ ‫במיתקני ספורט המשמשים לשיפוט‪ .‬‬ ‫)ה( בבניין אשר דלתו אינה ניתנת לפתיחה חופשית מבחוץ‪ .‬ומתוכננת בו מערכת‬ ‫קשר פנים )אינטרקום(‪ .64‬דרך נגישה רציפה תוביל ממקום חניה נגיש למקומות בבית סוהר ובבית מעצר‬ ‫שמותרת אליהם גישה לציבור‪ .‬אחת לפחות‪ .8.‬במה" ‪ -‬כהגדרתה בפרט ‪ 3.1‬‬ ‫)ג( בדלת חד–אגפית‪ .‬‬ ‫)ב( בפתחי דלתות יהיה גובה הסף לפי הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.

2009‬‬ ‫‪-314-‬‬ .71‬א( סימן מוביל יהיה בתחום הדרך העיקרית שבה עושה הציבור שימוש או בצמוד‬ ‫לה.8.66‬‬ ‫על אף האמור בסימן זה‪ .‬ ‫ויכול שמשטח מוגבה כאמור יהיה כולו בניגוד חזותי לסביבתו‪.8.‬ניתן להתקין כבש כתחליף לאמצעי מכני המופעל בחשמל‪.‬ ‫)‪ (2‬בית כנסת שעזרת הנשים בו מצויה במפלס גבוה מ–‪ 150‬סנטימטרים ממפלס‬ ‫אולם התפילה‪ .‬בסך כולל של ‪ 10‬אחוזים לפחות‬ ‫ממקומות הישיבה לנשים באולם‪ .‬אם הותקנו במפלס‬ ‫אולם התפילה מקומות ישיבה מיוחדים בעבור נשים המתנייעות בכיסא גלגלים‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬אמצעים לאיתור‪ .‬‬ ‫יחד עם מקומות ישיבה רגילים בעבור נשים‪ .70‬א( אל בניין המיועד לתפוסה העולה על ‪ 500‬בני אדם‪ .‬‬ ‫‪) .‬וגובהו קטן‬ ‫מ–‪ 45‬סנטימטרים יסומנו בפס ברוחב ‪ 10‬סנטימטרים לפחות‪ .‬‬ ‫דרך נגישה בבית‬ ‫כנסת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪20686‬טו‬ ‫‪1.‬ולא פחות משני מקומות ישיבה מיוחדים.‬וכן הוראות אלה‪ :‬שולי משטח מוגבה שאינו מיועד למופעים‪ .‬פטור מהתקנת דרך נגישה אל עזרת הנשים‪ .‬‬ ‫סימן מוביל בדרך‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬‬ ‫)ב( סימן מוביל יכול שיהיה בצד אחד של דרך או משני צדיה ולא ייחשב כחלק‬ ‫ממידת הרוחב שלה‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( בבמה יתקיימו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬ ‫במקום שבו נדרש סימן מאתר כאמור בהוראות לפי סעיף ‪19‬לט)ד( לחוק השוויון‪ .‬למתן שירות שיוחד לאנשים עם מוגבלות וכן‬ ‫לכל כניסה עיקרית בלשכות רווחה‪ .‬כולו או מקצתו‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)ג( במהלך מדרגות אל במה המכיל מדרגה אחת או שתיים בלבד‪ .‬יהיה סימן מוביל מהכניסה‬ ‫למגרש ועד לכניסה העיקרית לבניין ולכל כניסה בבניין המשרתת ‪ 200‬בני אדם לפחות.‬יותקן בית אחיזה‬ ‫בצד אחד‪.‬ובניגוד חזותי למשטח המוגבה.‬ ‫)‪ (3‬בבית כנסת שהפרשי הגובה בין משטחי רצפה צמודים בו עולה על ‪150‬‬ ‫סנטימטרים‪ .‬במסלול הקצר ביותר האפשרי אל הכניסה‬ ‫לבניין‪.‬יהיה סימן מוביל מהכניסה למגרש לכל כניסה‬ ‫עיקרית בבניין אשר ישמש‪ .2‬בסעיפים הדנים בנגישות לבמה‬ ‫ולמשטח מוגבה‪ .‬במוסד לביטוח לאומי ובמתנס"ים‪.‬‬ ‫באותו כיוון שמגיע ממנו רוב הציבור לבניין‪ .‬אזהרה והכוונה‬ ‫בניין ציבורי‬ ‫שנדרש בו סימן‬ ‫מוביל לכניסה‬ ‫העיקרית לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬יתחיל‬ ‫הסימן המוביל בכניסה למגרש בסמוך לסימן המאתר‪.8.‬‬ ‫יכול שתהיה אליה דרך נגישה שלא מתוך הבניין.‬בבניין המיועד לבית כנסת יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בית כנסת שעזרת הנשים בו נמצאת במפלס שונה ממפלס אולם התפילה‪.7. תחילתו תהיה בקו המגע בין המדרכה הגובלת במגרש והקרובה לכניסה הראשית לבניין‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .

‬אך אפשר שבדרך מעוקלת הוא‬ ‫יהיה במקביל לציר הדרך.‬ ‫‪20686‬טז‬ ‫‪1.‬המובילה אל הכניסה הראשית‪.70‬בדרך מחוץ לבניין‪ .‬בצד קו המפגש עם המשטחים המרכיבים את הסימן‬ ‫המוביל‪.72‬א( גימור השטח של סימן מוביל מטיפוס ‪ 1‬או סימן מוביל מטיפוס ‪ 2‬יהיה עמום‬ ‫)‪ (matt‬ולא מבריק.‬יסתיים בקרבת בית האחיזה‬ ‫של המדרגות‪ .‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫שינוי כיוון של‬ ‫סימן מוביל‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)ב( בסימן מוביל מטיפוס ‪ 2‬יהיה‪ .7.‬‬ ‫תרשים ‪)8.8.73‬‬ ‫סימן מוביל בדרך‬ ‫רחבה מחוץ לבניין‬ ‫וברחבה חיצונית‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬ ‫)‪ (2‬שינוי כיוון בסימן מוביל לא יהיה בזווית גדולה מזווית ישרה הנמדדת‬ ‫מציר ההליכה. הנציב רשאי לפרסם הוראות טכניות לביצוע פרט משנה זה‪.71‬ג(‬ ‫גימור פני שטח של‬ ‫סימן מוביל‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬מידותיו ‪ 60/60‬סנטימטרים ומרכזו‬ ‫במרכז הפנייה‪.‬וימשיך מן המדרגה האחרונה ועד לכניסה לבניין כמתואר בתרשים ‪)8.‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( סימן מוביל בדרך מחוץ לבניין שיש בה מדרגות‪ .8.71‬ג(‪.‬‬ ‫במקום שבו סימן מוביל מטיפוס ‪ 1‬או מטיפוס ‪ 2‬משנה כיוון‪ .‬יהיה סימן מוביל מטיפוס ‪ 1‬או ‪ 2‬ויחולו בו הוראות מיוחדות‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬סימן מוביל יהיה ככל הניתן בקו ישר‪ .‬‬ ‫)‪ (1‬סימן מוביל מטיפוס ‪ 1‬יהיה ברוחב של ‪ 55‬עד ‪ 66‬סנטימטרים.8.‬ככל הניתן‪ .‬‬ ‫שרוחבה עולה על ‪ 3‬מטרים‪ .‬ ‫)‪ (3‬בפנייה בזווית ישרה ובצומת של סימנים מובילים יהיה משטח מישושי‬ ‫שמרקמו שונה ממרקם הסימן המוביל‪ .8.2009‬‬ ‫‪-315-‬‬ .‬גימור שטח כאמור בפרט משנה‬ ‫)א( ברוחב של ‪ 30‬סנטימטרים לפחות‪ .74‬א( נוסף על האמור בפרט ‪ .

‬ובמרחק ‪ 10‬עד ‪ 30‬סנטימטרים מקצה אגף דלת‬ ‫סובבת כאשר היא פתוחה בניצב לפתח‪ .75‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .8.72‬ברוחב‬ ‫‪ 55‬עד ‪ 66‬סנטימטרים לפחות מכל צד של קו המפגש בין משטחים המרכיבים‬ ‫את הסימן המוביל‪.‬‬ ‫)ב( נוסף על האמור בפרט ‪ .‬‬ ‫ויוביל עד לפתח הכניסה וממנו אל מעלית המצויה במפלס הכניסה‪.‬‬ ‫סיום סימן מוביל‬ ‫מחוץ לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ 1 .70‬בסימן מוביל ברחבה המובילה אל כניסה המשמשת‬ ‫את הציבור ואיננה הכניסה הראשית לבניין‪ .7.‬במסלול הקצר ביותר האפשרי‪.1‬איכותו של תרשים ‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬יחולו הוראות פרט משנה )א(‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫‪20686‬יז‬ ‫‪1.8.‬כמתואר בתרשים ‪.8.75‬‬ ‫תרשים ‪8.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬בסימן מוביל מטיפוס ‪ 2‬יהיה גימור פני השטח כאמור בפרט ‪ 8.‬הסימן המוביל‬ ‫יתחיל באותו מקום ברחבה שממנו מגיע רוב הציבור לבניין‪ .75‬ירודה גם במקור‪.75‬סימן מוביל אל כניסה לבניין יסתיים במרחק ‪ 110‬סנטימטרים לפני דלת הזזה‬ ‫אופקית או אנכית מול אחת ממזוזות הדלת‪ .8.8.75‬המצורף לסעיף ‪ .2009‬‬ ‫‪-316-‬‬ .

‫תכנון ובניה‬ ‫סימן אזהרה מחוץ‬ ‫לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.‬המחלק את הדלת‪ .‬לרבות‬ ‫חלונות ראווה‪ .‬‬ ‫)ב( סימן מוביל בתוך בניין יתחיל בכניסה לבניין ויוביל ממנה לעמדת המודיעין‬ ‫בבניין‪ .4‬סימון כאמור בפרט זה‪ .‬סימן אזהרה שאורכו כרוחב הפתח ורוחבו ‪ 60‬סנטימטרים.‬‬ ‫)ב( במקום שלא קיימת בו מערכת המפיקה אותות שמע המתריעה מפני דלת‬ ‫מסתובבת ודלת מבוקרת כניסה כמשמעותה בפרט ‪ .8.‬ ‫)‪ (3‬המרחק האופקי בין הסימונים האמורים בפרט זה לא יעלה על ‪150‬‬ ‫סנטימטרים.79‬בחלקי בניין המשמשים את הציבור‪ .‬‬ ‫סימן מאתר מחוץ‬ ‫לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .2009‬‬ ‫‪-317-‬‬ .2.8.4‬בסעיף הדן בדלתות וקירות שקופים ויחולו עליו‬ ‫גם הוראות אלה‪ .‬‬ ‫מחיצות וקירות‬ ‫שקופים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬יכול שיהיה‬ ‫מרכיב בנוי או אבזר פרזול‪ .8.‬‬ ‫סימון דלתות‪.‬יסומנו דלתות‪ .‬‬ ‫ליד מעבר חציה וליד מקום להעלאת נוסעים והורדתם‪.‬בצבע בולט לעין‪ .79‬‬ ‫)‪ (1‬הסימון יהיה משני גוונים בניגוד חזותי ובשטח דומה‪ .‬ ‫)‪ (5‬בכנף דלת שקופה יחולו הוראות פרט ‪.3.80‬‬ ‫‪20686‬יח‬ ‫‪1.‬יהיה סימן אזהרה‪.‬יהיה לרוחב הדרך שברחבת המעלית‪ .8.‬ממוקמים זה בתוך זה‬ ‫או זה לצד זה.‬ ‫)‪ (2‬הסימון יהיה בגובה שבין ‪ 150‬ל–‪ 160‬סנטימטרים‪ .‬ ‫אין בבניין מעלית שמובילה לכל הקומות‪ .‬ובלבד שתתאפשר גישה לכל אחת מן הקומות המשמשות את‬ ‫הציבור‪.‬ ‫)‪ (4‬על אף האמור בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .77‬סימן מאתר בתחום מגרש יהיה בצמוד לתחילתו של סימן מוביל‪ . אין‬ ‫בבניין מעלית או עמדת מודיעין‪ .7.‬‬ ‫)ג( בכל הקומות‪ .‬אם מצוי בסמוך לו‪.‬וממנה עד לסימן המאתר הסמוך למעלית המרכזית שבמפלס הכניסה הראשית.‬מחיצות וקירות שקופים‪ .76‬‬ ‫)א( לפני מעבר חציה ומדרגות שבתחום מגרש‪ .‬‬ ‫סימן מוביל וסימן‬ ‫מאתר בתוך בניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫)א( סימן מוביל בתוך בניין יהיה מטיפוס ‪ 2‬או ‪ 3‬ויהיה בהמשך של סימן מוביל אל‬ ‫‪.8.‬סימן מאתר בתוך בניין‬ ‫שאחד מקצותיו יגיע אל אחד לפחות מהתקני הפיקוד בתחנת המעלית שמובילה לכל הקומות.20‬יהיה במרחק של ‪110‬‬ ‫סנטימטרים לפני דלתות כאמור‪ .78‬‬ ‫הבניין‪.‬המחיצה או‬ ‫הקיר השקוף בטווח גובה ‪ 130‬עד ‪ 160‬סנטימטרים מרצפתם.1.‬יגיע סימן מאתר בתוך בניין אל התקני פיקוד‬ ‫בתחנת שתי מעליות לפחות‪ .‬ ‫הנציב רשאי לפרסם הוראות טכניות לעניין מערכת המפיקה אותות שמע כאמור‪.‬ובגובה שבין ‪ 90‬ל–‪100‬‬ ‫סנטימטרים.‬בסימון לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬יסתיים הסימן המוביל לפני הכניסה הראשית לבניין‪.‬כמתואר בתרשים ‪:8.

7.‬בקו המגע ביניהם‪.80‬על כנף דלת העשויה חומר שקוף ומשולבת בקיר שקוף‪ .2009‬‬ ‫‪-318-‬‬ .‬יתקיימו‬ ‫הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ ‫)‪ (2‬כל פס יורכב משני גוונים בניגוד חזותי התופסים‪ .‬ויחולו עליו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הסימון יהיה פסים אנכיים שרוחב כל אחד מהם ‪ 5‬סנטימטרים לפחות‪.‬‬ ‫‪.‬מעל פני הרצפה.82‬‬ ‫בשולי כנף דלת מסתובבת יהיו סימנים כאמור בפרט ‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬שטח דומה‪.81‬בדלת הזזה דו–אגפית העשויה חומר שקוף‪ .‬בטווח גובה שבין ‪ 100‬ל–‪160‬‬ ‫סנטימטרים לפחות‪ .‬סימון‬ ‫שיאפשר להבחין בין שולי אגף הדלת לקיר השקוף‪ .90‬בתאורה בדרך נגישה‪ .‬בחלק בניין המשמש את הציבור‪ .8995‬‬ ‫‪20686‬יט‬ ‫‪1.‬לאורך קו המגע ביניהם‪ .‬יהיה בקצה הנפתח ועל הקיר שהיא משולבת בו‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪8.‬ובאזור המתנה לקבלת שירות ציבורי בבניין ציבורי‪ .8.80‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬תאורה‬ ‫תאורה בבניין‬ ‫ציבורי חדש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .80‬על שני האגפים‪ .‬יהיו‬ ‫סימנים כאמור בפרט ‪ 8.‬בחלק בניין המשמש את‬ ‫הציבור‪ .8.8.8.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫סימון דלת הזזה‬ ‫דו–אגפית ושקופה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימון דלת‬ ‫מסתובבת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫באורך ‪ 50‬סנטימטרים לפחות ומיקומו‪ .8.‬למעט הסעיפים הדנים בתכנון תאורה בתוך‬ ‫בניינים בתקן ישראלי ת"י ‪.79‬‬ ‫סימון דלת שקופה‬ ‫בקיר שקוף‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬כל אחד‪ .4‬בסעיף הדן בתאורה‪ .

8.110‬א( במקום חניה של בניין ציבורי‪ .‬יימצאו‬ ‫שלטי הכוונה אל מקום חניה נגיש.‬‬ ‫)ב( נקבעו בתכנית מקומות חניה במספר פחות מן האמור בתקנות החניה‪ .‬לפי האמור בטור א' בטבלה‪.7.‬יחושב‬ ‫מספר מקומות החניה הנגישים‪ .8.‬יימצאו שלטי הכוונה להולך הרגל ולנהג‪ .‬‬ ‫יוקצו מקומות חניה נגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה כאמור בפרט משנה )ה( )בסימן זה ‪-‬‬ ‫הטבלה(‪.‬על פי מקומות החניה הנדרשים בתקנות החניה‪.‬‬ ‫‪20686‬כ‬ ‫‪1.91‬תאורה בתחום המגרש‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬שילוט‬ ‫שילוט הכוונה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫)ד( חניה נגישה תהיה לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן בחניות נגישות‪ .‬‬ ‫)ג( נקבעו בתכנית מקומות חניה במספר גדול מהנדרש בתקנות החניה‪ .‬ ‫)‪ (6‬בכניסה לחניה תת–קרקעית יימצא שלט בדבר גובה הכניסה והמעבר‬ ‫החופשי לרכב מתקרת החניון‪.‬בסמוך לכל מקום כניסה של כלי רכב למגרש‪ .‬בדבר המקום שאליו‬ ‫מובילה אותה היציאה.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬מקומות חניה‬ ‫הקצאת מקומות‬ ‫חניה נגישים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬לרבות במקומות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במבואה של בניין ציבורי או בכניסה ראשית יימצאו שלטי הכוונה אל‬ ‫מעלית ואל בתי השימוש.‬תהיה רציפה וממקור אור שאינו‬ ‫מסנוור‪ .‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬למעט‬ ‫ההוראות לעניין מספר מקומות החניה‪.‬בחניון ציבורי ובמקום חניה במקומות עבודה‪.‬ ‫)‪ (2‬בבניין ציבורי‪ .‬יחושב‬ ‫מספר מקומות החניה הנגישים מסך כל המקומות המתוכננים‪ .‬ ‫)‪ (3‬במקום חניה נגיש יהיו שלטים לפי תקן ישראלי‪ .‬בדרך אל בניין ציבורי‪ .4‬בסעיף‬ ‫הדן במקומות חניה נגישים.‫תכנון ובניה‬ ‫תאורה בדרך אל‬ ‫בניין ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (4‬בסמוך לכל פתח יציאה של הולכי רגל או כלי רכב מחניה אל הרחוב או‬ ‫לבניין ציבורי‪ .2009‬‬ ‫‪-319-‬‬ .8.‬ ‫)‪ (5‬ברחבי מפלס של חניון תת–קרקעי יימצאו שלטים המפנים אל המעליות‬ ‫או אל אמצעי התגברות אחר על הפרשי גובה‪ .‬המובילים ליציאות מאותו‬ ‫מפלס.‬ותמנע הארה ישירה מגופי תאורה לעיני בני אדם בתוך הבניין‪.100‬בבניין ציבורי יימצאו שלטי הכוונה כפי שנקבע בהוראות לפי סעיף ‪19‬יב לחוק‬ ‫השוויון‪ .

000‬‬ ‫לרכב גבוה‬ ‫לרכב רגיל‬ ‫‪1‬‬ ‫‬‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה‬ ‫יוקצה לכל ‪ 6‬או חלק מ–‪ 6‬מקומות חניה‬ ‫נגישים נוספים‬ ‫מיקום מקומות‬ ‫חניה נגישים בחניון‬ ‫ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬לרבות‬ ‫ביציאה ובכניסה לרכב עם מיתקן הרמה‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .2009‬‬ ‫‪-320-‬‬ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ה( מספר מקומות החניה הנדרשים‪:‬‬ ‫טור א'‬ ‫מספר מקומות חניה‬ ‫הנדרשים על פי‬ ‫התוספת לתקנות החניה‬ ‫‪10-4‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪75-51‬‬ ‫‪100-76‬‬ ‫‪150-101‬‬ ‫‪200-151‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪400-301‬‬ ‫‪500-401‬‬ ‫‪1000-501‬‬ ‫יותר מ־‪1000‬‬ ‫טור ב'‬ ‫מספר מינימלי של מקומות חניה נגישים‬ ‫סך הכל‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 2% + 9‬מכלל‬ ‫מקומות החניה‬ ‫מעל ‪500‬‬ ‫‪ 1% + 19‬מכלל‬ ‫מקומות החניה‬ ‫מעל ‪1.‬‬ ‫חניה בבניין עם‬ ‫כמה כניסות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬לכל כניסה נגישה‪.113‬במקום חניה נגיש הצמוד למדרכה‪ .‬‬ ‫‪20686‬כא‬ ‫‪1.112‬בבניין עם כמה כניסות נגישות‪ .‬לכניסה נגישה‬ ‫לבניין או למעלית או ליציאה אל המקומות הציבוריים שהחניון משרת‪ .‬‬ ‫גישה חופשית‬ ‫למקום חניה נגיש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬שליד כל אחת מהן מתוכננים מקומות חניה‪ .‬לא יותקן כל מיתקן העלול‬ ‫להפריע לשימוש בחניה הנגישה או לחסום דרך גישה אל החניה הנגישה וממנה‪ .‬ככל האפשר‪ .8.‬ימוקמו‬ ‫מקומות חניה נגישים קרוב‪ .‬שביל או רחבה‪ .‬לפי העניין‪.8.111‬בחניון ציבורי ימוקמו מקומות החניה הנגישים קרוב‪ .8.7.‬ככל האפשר‪ .

120‬א( מעלית לשימוש הציבור תהיה מטיפוס ‪ 2‬לפחות לפי ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .1‬ויתקיימו בה הוראות ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ 70‬בסעיפים ‪ 5‬עד ‪.‬‬ ‫הקמת מקומות‬ ‫חניה נגישים שלא‬ ‫בתחום המגרש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫מקומות חניה‬ ‫נגישים בבניין‬ ‫המיועד לאכסון‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .(1‬יהיו מקומות‬ ‫החניה הנגישים בשיפוע שלא יעלה על ‪ 5‬אחוזים בכל כיוון‪.‬לא יפחת מספרם של מקומות החניה הנגישים ממספר‬ ‫מקומות הישיבה המיוחדים כמשמעותם בסימן י"ג‪.70‬ות"י‬ ‫‪ 1918‬חלק ‪ .8.‬ובלבד שהמקום החלופי מספק נגישות טובה יותר ומקום החניה נמצא במרחק שאינו‬ ‫עולה על ‪ 60‬מטרים מכניסה נגישה‪.‬בהתייעצות עם מורשה לנגישות מבנים‪ .‬בבניין ציבורי חדש הנועד לשמש לאכסון שלא‬ ‫למגורי קבע‪ .3.‬לא יפחת מספרם של מקומות החניה הנגישים ממספר יחידות האכסון המיוחדות‬ ‫כמשמעותן בסימן י"א‪ .‬‬ ‫‪20686‬כב‬ ‫‪1.117‬הוועדה המקומית‪ .‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מקומות החניה הנגישים יהיו בחלקי החניון האופקיים‪ .2009‬‬ ‫‪-321-‬‬ .‬ ‫)‪ (2‬לא קיימים מקומות חניה אופקיים במרחק כאמור בפסקה )‪ .8.‬‬ ‫חניה עם מיסעה‬ ‫משופעת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬רשאית‪ .‬‬ ‫מקומות חניה‬ ‫נגישים בבניין‬ ‫המיועד לשמש‬ ‫מקום להתקהלות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .114‬על אף האמור בתקנות החניה‪ .‬להתיר הקמת מקומות חניה נגישים הנדרשים לפי סימן זה שלא בתחום‬ ‫המגרש‪ .8.8.‬ולא פחות ממקום חניה נגיש אחד‪.8.3.7‬‬ ‫)ב( השילוט ומערכת התקשורת במעלית לשימוש הציבור יהיו לפי המפורט בת"י‬ ‫‪ 1918‬חלק ‪ 4‬בסעיף הדן בשילוט הכוונה אל המעלית‪.‬‬ ‫)ג( מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬מטעמים של‬ ‫תכנון או הנדסה‪ .116‬בחניון ציבורי שמקומות החניה בו ערוכים על מיסעה משופעת‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ח'‪ :‬מעלית ומעלון‬ ‫מעלית לשימוש‬ ‫הציבור‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .1‬‬ ‫)ד( ליד כל לחיץ בלוח הפיקוד או עליו תירשם משמעותו בכתב ברייל שהתקיימו‬ ‫בו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 4‬בסעיף הדן בכתב ברייל‪.7.‬בבניין ציבורי חדש הנועד לשמש מקום להתקהלות‬ ‫שמותקנים בו מקומות ישיבה מקובעים‪ .115‬על אף האמור בתקנות החניה‪ .‬ובתנאי שהמרחק‬ ‫אל המעלית או הכניסה הנגישה לא יעלה על ‪ 60‬מטרים.

8.‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫למעלית‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.7.‬ ‫)ה( הסימנים האמורים בפרט ‪ 8.000‬מטרים רבועים‪ .‬‬ ‫‪20686‬כג‬ ‫‪1.8.‬‬ ‫מעלית עם פיקוד‬ ‫יעדים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .120‬א( הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬באחד לפחות מהתקני הפיקוד להפעלת המעלית‪ . קווי האמצע‬ ‫של הלחיצים העליונים בלוח הפיקוד הנוסף יימצאו בגובה ‪ 160‬סנטימטרים וקווי האמצע של‬ ‫הלחיצים התחתונים לא יהיו נמוכים מ–‪ 120‬סנטימטרים‪.125‬בקומת הכניסה הראשית של בניין ציבורי חדש אשר הותקנה בו מעלית עם פיקוד‬ ‫יעדים‪ .‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף‬ ‫הדן בטווח הגעה לצד.‬אל‬ ‫מעלית לשימוש הציבור‪ .‬‬ ‫מצגת הפעלה של‬ ‫מעלית עם פיקוד‬ ‫יעדים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מעלית בבניין‬ ‫שיוחד לאנשים עם‬ ‫מוגבלות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .78‬יובילו להתקן הפיקוד האמור בפרט זה‪.‬יותקנו בדרך הנגישה שתי מעליות‬ ‫לפחות לשימוש הציבור‪.8.‬יימצא בקרבת המעליות‪ .124‬על מעלית עם פיקוד יעדים יחולו נוסף על הוראות פרט ‪)8.‬בכל קומה‪ .‬באופן שניתן לזיהוי‪ .2009‬‬ ‫‪-322-‬‬ .121‬בבניין ציבורי שבו שירות שיוחד לאנשים עם מוגבלות‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬מצד שמאל ביחס לאדם הנכנס למעלית.122‬מרחק ההליכה האופקי באותו מפלס‪ .‬יתקיימו‬ ‫הוראות אלה‪:‬‬ ‫)א( התקן הפיקוד יהיה מסוג לוח מקשים.8.60‬ושטחו עולה על ‪ 5.123‬בבניין ציבורי חדש שהפרשי הגבהים והשיפועים בו מחייבים התקנת מעלית כאמור‬ ‫בפרט ‪ .8.‬שלט שעליו הסברים ואיורים או מסך‬ ‫שתוקרן עליו מצגת חזותית וקולית כפי שייקבע בהוראות לפי סעיף ‪19‬יב לחוק השוויון‪.‬מכל דלת כניסה המשמשת את הציבור‪ .70‬‬ ‫)‪ (2‬מערך האותות החזותיים והקוליים הנדרשים יופעלו באופן אוטומטי‬ ‫בהפעלת הלחיץ עם סמל הנגישות הבין–לאומי האמור בפסקה )‪.‬ ‫)ג( תתאפשר גישה צדית אל לוח המקשים‪ .‬לא יעלה על ‪ 100‬מטרים‪.(1‬‬ ‫)‪ (3‬באחד לפחות מהתקני הפיקוד להפעלת המעלית‪ .‬יהיה לחיץ עם‬ ‫סמל הנגישות הבין–לאומי שיתקיימו בו דרישות טבלה ‪ 2‬לת"י ‪ 2481‬חלק ‪.‬ ‫)ב( לוח המקשים יימצא בסמוך לפתח אחת המעליות ויובחן בבירור‬ ‫מכיוון ההגעה המתוכנן של רוב הקהל במפלס שמצויות בו המעליות.‬יותקן בתא מעלית מטיפוס ‪3‬‬ ‫לוח פיקוד נוסף בקיר צד הכניסה לתא‪ .‬‬ ‫התקנת שתי‬ ‫מעליות בבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬בכל קומה‪ .‬ ‫)ד( השורה העליונה של לוח המקשים תהיה בגובה ‪ 140‬סנטימטרים מפני‬ ‫הרצפה.‬תנאיו ואגרות(‪ .

‬ובקצוות מסוע‬ ‫לכת יהיו בניגוד חזותי למדרך שסביבם.8.1‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ט'‪ :‬מדרגות‪ .‬אחד לנשים ואחד לגברים‪ .‬‬ ‫במרפאה אזורית‪ .‬מדרגות נעות ומסועי לכת‬ ‫מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .141‬בכל בניין ציבורי חדש שתפוסתו עולה על ‪ 1.1‬והוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אמצעי האזהרה בראש מהלך המדרגות הנעות ובתחתיתו‪ .2‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬לרבות באגף של בית חולים‪.‬באגף של מוסד לילדים עם מוגבלות‪ .‬במקום שהתקנתם נדרשת על פי חלק זה‪.‬יתקיימו‬ ‫דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬או חלק ‪ .‬‬ ‫)ב( בבניין שנדרשים בו שני בתי שימוש לפי הל"ת‪ .8.3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫בתי שימוש נגישים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן י'‪ :‬מיתקני תברואה‬ ‫‪) .3.‫תכנון ובניה‬ ‫מעלון אנכי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪20686‬כד‬ ‫‪1.‬מעלון או‬ ‫כבש‪ .131‬א( אין בהתקנת מדרגות נעות ומסועי לכת כדי להחליף התקנת מעלית‪ .140‬א( בכל בניין ציבורי יהיו בתי שימוש נגישים אשר יימנו בכלל מספר בתי השימוש‬ ‫הנדרשים בהל"ת.‬גימור והתקנה של בית אחיזה‬ ‫וסימן אזהרה למדרגות‪.8.‬יהיה לפחות אחד‬ ‫מבתי השימוש הנגישים בית שימוש נגיש מטיפוס ‪ .‬‬ ‫מדרגות נעות‬ ‫ומסועי לכת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .142‬א( בבניין שנדרש בו בית שימוש אחד לפי הל"ת‪ .7.‬יהיה זה בית שימוש נגיש‪.126‬מעלון אנכי יהיה לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.2009‬‬ ‫‪-323-‬‬ .‬‬ ‫)ב( במדרגות נעות ומסועי לכת יתקיימו דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.8.3.‬‬ ‫)ב( בית שימוש נגיש יתאים לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬‬ ‫בית שימוש מיוחד‬ ‫מטיפוס ‪2‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬יחולו גם עליהם הוראות סימן‬ ‫זה‪.‬מסוף יבשתי ותחנת רכבת מרכזית‪ .000‬איש‪ .‬ ‫)‪ (2‬אמצעי האזהרה בקצה כל שלח של מדרגות נעות יהיה בניגוד חזותי‬ ‫למדרגה‪.8.1‬ויכול שיהיה מיועד הן‬ ‫לנשים והן לגברים‪.3.1‬בהתאמה‪ .‬במוסדות לאנשים עם מוגבלות‪ .‬לעניין מבנה‪ .1‬‬ ‫מספר בתי שימוש‬ ‫נגישים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ב( לא יינתן היתר למהלך מדרגות הכולל רומים פתוחים‪.‬בית‬ ‫נתיבות של נמל ים או נמל תעופה‪ .130‬א( במדרגות של בניין ציבורי חדש בשטחי פנים הבניין וחוץ הבניין‪ .8.‬יהיה‬ ‫אחד מהם לפחות בית שימוש נגיש‪. היו במקום בתי שימוש מעבר לנדרש בהל"ת‪ .

‬יהיו‬ ‫במקומות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מועדון לקשישים או מועדון לאנשים עם מוגבלויות‪ . אין באמור בפרט‬ ‫משנה זה‪ .8.‬או שני בתי שימוש נגישים לנשים ושני בתי שימוש נגישים לגברים‪ .‬‬ ‫)ב( לא קיים או מתוכנן בית שימוש נגיש כאמור בפרט משנה )א(‪ .‬מרפאה מרכזית‪ .‬בית קולנוע‪ .7.3.‬‬ ‫‪20686‬כה‬ ‫‪1.141‬ו–‪ .‬‬ ‫בית שימוש נגיש‬ ‫המיועד לנשים‬ ‫וגברים כאחד‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬במרחק שלא יעלה על ‪ 75‬מטרים מהם.1‬‬ ‫מיקום בתי שימוש‬ ‫נגישים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .141‬ו–‪ .‬‬ ‫תאטרון‪ .8.‬ ‫)‪ (3‬מרכז מסחרי ששטחו העיקרי עולה על ‪ 2.‬בכל קומה ששטחה העיקרי עולה על ‪ 1.‬מיקומם ומידותיהם‪.‬בתי שימוש נגישים במיתקן ספורט יהיו‬ ‫בקרבת מקומות הישיבה המיוחדים‪ .‬אתר בריכת שחיה וחוף רחצה יהיה בית שימוש נגיש אחד‬ ‫לפחות המיועד גם לנשים וגם לגברים‪.‬קניון‪.144‬א( על אף האמור בפרטים ‪ 8.‬תנאיו ואגרות(‪ .8.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ג( בכל מדור שירותים יהיה בית שימוש נגיש אחד לפחות אשר ישמש לשני‬ ‫המינים או שני בתי שימוש נגישים שהאחד מיועד לנשים והאחר לגברים‪.‬‬ ‫)ד( מדידת המרחק על פי פרט זה יהיה לאורך תנועה אופקית בלבד בדרך נגישה‪.000‬מטרים רבועים‪.146‬א( בית שימוש נגיש יהיה בכל קומה המיועדת לשימושים שנדרשים בהם בתי‬ ‫שימוש לפי הל"ת‪.‬על ‪ 60‬מטרים‪.‬‬ ‫)ב( בבית חולים יימצא בית השימוש האמור בכל קומה שבה מתוכננים בתי שימוש‬ ‫המיועדים לשימוש הציבור‪.8.‬‬ ‫קבועות תברואיות‬ ‫בבית שימוש נגיש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬כדי לגרוע מחובת התקנת בתי שימוש נגישים לספורטאים‪.‬לא יעלה המרחק‬ ‫מפתח הכניסה הראשית של כל אגף בבניין אל דלת הכניסה לבית השימוש הנגיש בקומה‬ ‫אחרת‪ .145‬הקבועות התברואיות בבית השימוש הנגיש והאבזרים לסוגיהם‪ .143‬על אף האמור בפרטים ‪ 8.2009‬‬ ‫‪-324-‬‬ .‬‬ ‫יהיו לפי דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.8.142‬שני בתי שימוש נגישים לפחות המשמשים‬ ‫את שני המינים‪ .‬שתפוסתו עולה על‬ ‫‪ 30‬איש.000‬מטרים‬ ‫רבועים.‬ ‫)‪ (2‬מוסדות בריאות‪ .8.‬אצטדיון‪ .142‬בבית חולים‪ .‬‬ ‫)ג( בתי השימוש האמורים בפרט זה באים במניין בתי השימוש הנגישים הנדרשים‬ ‫בחלק זה‪.‬‬ ‫)ג( על אף האמור בפרטי משנה )א( ו–)ב(‪ .‬‬ ‫בתי שימוש נגישים‬ ‫במקומות מיוחדים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .

147‬א( במקומות להתקהלות יהיה מספר בתי השימוש הנגישים על פי מספר מקומות‬ ‫הישיבה המיוחדים וכמפורט בטבלה להלן‪:‬‬ ‫מספר מקומות הישיבה המיוחדים‬ ‫בתי שימוש נגישים‬ ‫‪12-0‬‬ ‫לפי האמור בפרט ‪8.8.‬באתר בריכת שחייה‪ .‬‬ ‫‪20686‬כו‬ ‫‪1.‬בבית‬ ‫חולים ובמרפאה מרכזית‪ .‬אף אם קיימים בתי שימוש‬ ‫נגישים במקומות אחרים באותו בניין או קומה מחוץ לתחום של כל אחד מן האמורים לעיל‪.2009‬‬ ‫‪-325-‬‬ .‬תותקן המשתנה לפי הדרישות והכמות שנקבעו‬ ‫בת"י ‪ 1918‬חלק ‪.2‬בסעיפים הדנים‬ ‫במראה במלתחה ובמתלים במלתחה.150‬בבניין או בחלק מבניין שבו מלתחות‪ .‬בתי שימוש‪ .149‬בכל מקום שמותקנת בו משתנה‪ .1‬‬ ‫‪24-13‬‬ ‫‪ 3‬שמתוכם ‪ 1‬משותף לשני המינים‬ ‫‪40-25‬‬ ‫‪ 4‬שמתוכם ‪ 1‬משותף לשני המינים‬ ‫‪60-41‬‬ ‫‪ 5‬שמתוכם ‪ 2‬משותפים לשני המינים‬ ‫מ–‪ 61‬ומעלה‬ ‫‪ 5‬ועוד ‪ 1‬לכל ‪ 20‬מקומות מיוחדים נוספים‬ ‫מעל ‪.‬‬ ‫משתנות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.151‬אל חלל מלתחה תוביל דרך נגישה ותקשר בינו לבין החלקים האחרים המשמשים‬ ‫באותו הקשר לרבות בתי שימוש‪ .8.‬מקלחות ועמדות הלבשה‪.140‬ו–‪ .8.148‬בתי שימוש נגישים יימצאו בבית קולנוע‪ .‬תא‬ ‫הלבשה ומקלחת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬המצויים בבניין שבו שימושים מעורבים‪ .‬‬ ‫בתי שימוש‬ ‫נגישים בבניין שבו‬ ‫שימושים מעורבים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬שהמושבים בהם אינם קבועים‪ .8.154 .1‬‬ ‫מלתחה‪ .152‬מראה ומתלים בחלל מלתחה יותקנו לפי הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.8.3.8.‬‬ ‫מראה ומתלים‬ ‫במלתחה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬תאי הלבשה ומקלחות‪ .7.8.157‬‬ ‫דרך נגישה‬ ‫למלתחה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬תבוצע‬ ‫התאמת נגישות הכוללת עמדת הלבשה נגישה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫בתי שימוש‬ ‫נגישים במקומות‬ ‫להתקהלות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬יחושב מספר בתי השימוש‬ ‫הנגישים על בסיס מקומות הישיבה המיוחדים הנגזרים מחישובי התפוסה‪ .61‬‬ ‫)ב( במקומות להתקהלות‪ .‬בהתאמה לטבלה‬ ‫שבפרט משנה )א(‪.8.8.156‬ולחלופין תא משולב לפי פרט ‪.‬בתאטרון‪ . המתלים יהיו בניגוד חזותי לסביבתם‪.‬מקלחת נגישה ובית שימוש נגיש לפי פרטים‬ ‫‪ .

2‬‬ ‫בסעיף הדן בתא משולב‪.‬ובלבד שיתקיימו בו דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף הדן‬ ‫בסיבוב.1‬ואולם אפשר שבתא אחד יתוכננו בית שימוש נגיש‬ ‫ומקלחת נגישה‪ .‬ ‫)‪ (2‬במבואה יתקיימו הדרישות לסיבוב מלא בכיסא גלגלים בנוכחות רהיטים‪.‬‬ ‫)ב( תא משולב מטיפוס ‪ .7.8.‬‬ ‫מבנה עמדת‬ ‫הלבשה נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.‬אסלה‪.‬יהיה לפחות תא מקלחת נגיש אחד לנשים‬ ‫ואחד לגברים אשר יתקיימו בו דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬תא מקלחת נגישה ואל תא‬ ‫משולב מטיפוס ‪ 1‬או מטיפוס ‪ 2‬יותקן כפי שייקבע בהוראות לפי סעיף ‪19‬יב לחוק השוויון‪.8.2‬בסעיף הדן בתא מקלחת נגיש‪.159‬א( בבניין המשמש מקווה טהרה יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך נגישה תוביל מהמקלחת הנגישה אל בור הטבילה.‬במקווה טהרה‪ .8.2‬בסעיף הדן בעמדת‬ ‫הלבשה‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫עמדת הלבשה‬ ‫נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬בחוף רחצה‪.8.155‬בעמדת הלבשה נגישה יתקיימו דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬במקום המשמש לפעילות ספורט של אנשים עם מוגבלות‪ .8.‬במוסד חינוך‬ ‫לתלמידים עם מוגבלות ובכל בניין שיש בו שירות ציבורי עיקרי או נלווה של רחצה‪.8.1‬‬ ‫ובלבד שהיא כוללת גם מקלחת‪.3.157‬א( תא משולב יהיה מטיפוס ‪ 1‬או מטיפוס ‪ 2‬בהתאם לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪3.‬‬ ‫תא מקלחת נגיש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ . על הקירות בדרך‬ ‫כאמור יותקן מאחז יד בגובה ‪ 90‬עד ‪ 95‬סנטימטרים מפני הרצפה.158‬שילוט מכוון אל בית שימוש נגיש‪ .‬תא מלתחה נגיש‪ .‬ ‫‪20686‬כז‬ ‫‪1.‬‬ ‫שילוט‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬‬ ‫בספא‪ .2009‬‬ ‫‪-326-‬‬ .154‬עמדת הלבשה נגישה יכולה שתהיה בתא שירותים מטיפוס ‪ 2‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪3.1‬‬ ‫)‪ (3‬יותקנו בו מקלחת נגישה אחת לפי פרט ‪ .‬‬ ‫תא משולב הכולל‬ ‫מקלחת‪ .156‬בבניין שיש בו תאי מקלחת ציבורית‪ .‬‬ ‫עמדת הלבשה‬ ‫בתא שירותים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫כיור ומיטה או‬ ‫ספסל‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .156‬ובית שימוש נגיש מטיפוס‬ ‫‪ 1‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .2‬יהיה באתר בריכת שחייה לשימוש הציבור‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫מקווה טהרה נגיש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .8.153‬עמדת הלבשה נגישה אחת לפחות תהיה במלתחת נשים ואחת במלתחת גברים‪.

2279‬‬ ‫)‪ (8‬הפרשי גובה בין משטחי רצפה צמודים מותרים רק במקום שהם נדרשים‬ ‫בו מטעמי הלכה ודת.‬חדר שירותים ורחצה‪ .2009‬‬ ‫‪-327-‬‬ .‬‬ ‫לרבות בבית מעצר ובבית סוהר.1‬בסעיף הדן ברוחב פרוזדורים ומעברים הקטן מ–‪130‬‬ ‫סנטימטרים.1‬בסעיף הדן במידות‬ ‫משטח תפקוד‪.180‬בסימן זה ‪-‬‬ ‫"יחידת אכסון" ‪ -‬חדר לינה‪ .‬במקלחת ובדרך הנגישה מהמקלחת‬ ‫ועד לבור הטבילה תהיה התנגדות להחלקה לפי ת"י ‪.‬‬ ‫‪20686‬כח‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (2‬במשטח תפקוד כללי לא נדרשת שמירת שטח קיר חופשי ברוחב ‪30‬‬ ‫סנטימטרים לפחות מעבר למזוזת הדלת שבצד המנעול‪.‬ ‫)‪ (5‬על אף האמור בפסקה )‪ . אפשר שבמיתקן ההרמה ייעשה שימוש במנשאים‪.3.8.7.‬או מערכת חדרים הכוללת חדר לינה‪ . מיתקן‬ ‫ההרמה יהיה לפי הוראות שיותקנו לפי סעיף ‪19‬יב לחוק השוויון ויכלול מסילה‬ ‫המותקנת על התקרה אשר תימשך מחדר הרחצה עד לבור הטבילה או מנוף‬ ‫רצפתי.‬ ‫"יחידת אכסון מקושרת" ‪ -‬יחידת אכסון מיוחדת המחוברת אל יחידת אכסון סמוכה על ידי‬ ‫דלת מקשרת שיתאפשר בה מעבר על פי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ובלבד שיתקיימו‬ ‫הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .(4‬במקווה טהרה ששטח הבנייה הכולל שלו קטן‬ ‫מ–‪ 95‬מטרים רבועים לא תידרש רחבת התארגנות ליד בור הטבילה אך תובטח‬ ‫פרטיות המשתמש בו בתחום המעבר מחדר הרחצה הנגיש עד לבור הטבילה.‬בין‬ ‫שחדר השירותים והרחצה צמוד לחדר או למערכת החדרים ובין שהוא במקום אחר‪.‬ ‫)‪ (9‬במקלחת נגישה וליד בור הטבילה תהיה הכנה למיתקן הרמה המאפשר‬ ‫להכניס אדם עם מוגבלות פיזית לתוך המים ולהוציאו החוצה מהם.‬ ‫)‪ (6‬משטחי התפקוד‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (4‬בצד בור הטבילה תהיה רחבת התארגנות במידות ‪ 150/150‬סנטימטרים או‬ ‫‪ 130/170‬סנטימטרים לפחות.‬ ‫"יחידת אכסון מיוחדת" ‪ -‬יחידת אכסון המתאימה לאדם עם מוגבלות בניידות.3.‬‬ ‫סימן י"א‪ :‬יחידות אכסון‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .1‬‬ ‫)‪ (7‬למשטח הרצפה סביב בור הטבילה‪ .‬מיקום קבועות תברואיות ומאחזי יד יהיו לפי ת"י ‪1918‬‬ ‫חלק ‪.3.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬אפשר שרוחב פרוזדור יהיה פחות מ–‪ 130‬סנטימטרים‪ .

44‬בבית אבות ובכל מקום‬ ‫שבו ניתנים שירותי לינה לטווח ארוך לאנשים זקנים עצמאיים‪ .183‬על אף האמור בפרט ‪ 8.8.1‬ומכל שטח כאמור יתאפשר לאדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים‪.‬‬ ‫)ב( בכל מקום ביחידת אכסון מיוחדת יימצא שטח לסיבוב לפי דרישות ת"י‬ ‫‪ 1918‬חלק ‪ .‬‬ ‫מבנה יחידת‬ ‫האכסון המיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .1‬‬ ‫בסעיפים הדנים בדרך נגישה וברוחב פרוזדורים ומעברים‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מקום אכסון שלא‬ ‫למגורים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .186‬א( הגישה והכניסה אל יחידת אכסון מיוחדת יהיו לפי דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪3.8.182‬מספר יחידות האכסון המיוחדות‪ .2009‬‬ ‫‪-328-‬‬ .‬תנאיו ואגרות(‪ .8.‬תהיה יחידה‬ ‫אחת מסוג זה יחידת אכסון מיוחדת‪.181‬יחידות אכסון מיוחדות יהיו בבניין ציבורי המשמש לאכסון‪ .‬‬ ‫להגיע למרכיבים השימושיים ביחידה המיוחדת‪ .‬במעון לעובדים ובכל מקום המספק שירותי‬ ‫אכסון או לינה לתקופות קצובות‪.‬בבניין ציבורי לאכסון לא יפחת מהמפורט להלן‪:‬‬ ‫טור א'‬ ‫סך כל יחידות האכסון בבניין ציבורי‬ ‫‪25-6‬‬ ‫‪75-26‬‬ ‫‪100-76‬‬ ‫‪150-101‬‬ ‫מ–‪ 151‬ומעלה ‪ -‬לכל ‪ 50‬יחידות נוספות‬ ‫מ–‪ 301‬ומעלה ‪ -‬לכל ‪ 75‬יחידות נוספות‬ ‫טור ב'‬ ‫מספר מזערי של יחידות האכסון המיוחדות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 1‬שמתוכן יחידה אחת מקושרת‬ ‫‪ 2‬שמתוכן יחידה אחת מקושרת‬ ‫יחידות אכסון‬ ‫מיוחדות בבית‬ ‫אבות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬לרבות חדר רחצה ומרפסת‪ .‬‬ ‫מיקום יחידת אכסון‬ ‫מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .7.‬‬ ‫מספר יחידות‬ ‫אכסון מיוחדות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬לרבות בבית סוהר ובית‬ ‫מעצר‪ .8.8.‬יהיה שיעור יחידות האכסון‬ ‫המיוחדות לפחות ‪ 10‬אחוזים מסך כל יחידות האכסון בבניין‪.182‬ובלי לגרוע מהוראות פרט ‪ .‬‬ ‫יחידת אכסון‬ ‫מיוחדת בסוויטה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬במעון לתלמידים‪ .‬במעון לסטודנטים‪ .8.‬‬ ‫‪20686‬כט‬ ‫‪1.185‬במקום שבו מותקנת מעלית יהיו יחידות האכסון המיוחדות בקרבה יחסית אל‬ ‫המעלית‪.‬חרף קיומם של‬ ‫רהיטים‪.8.184‬בבניין לאכסון שאינו בניין מגורים שהותקנו בו שלוש סוויטות לפחות‪ .

‬‬ ‫)ג( בדלת חד–אגפית הסוגרת על מקום שנדרשת בו פרטיות‪ .‬‬ ‫)ז( פני משטח הרחצה והרצפה יהיו מחומר בעל מקדם התנגדות להחלקה המתאים‬ ‫לתנאי השימוש הצפויים בהתאם לת"י ‪.8. נקודת תלייה‬ ‫אחת לפחות של מקלח היד תהיה בגובה שאינו עולה על ‪ 80‬סנטימטרים‪.1918‬חלק ‪ 3.‬בעל ידית מנוף‪ .‬על מסילה קבועה במשקוף העליון‪ .‬אם יימצא בתא מרחב לסיבוב מלא בכיסא גלגלים‪ .187‬א( דלת חדר הרחצה של יחידת האכסון המיוחדת תיפתח החוצה‪ .1‬‬ ‫)ד( בחדר רחצה של יחידת אכסון מיוחדת יותקנו לפחות אסלה‪ .‬‬ ‫)ו( משטח הרחצה ינוקז בשיפוע שלא יעלה על ‪ 1.‬הכולל בורר מסוג "‪ 4‬דרך".2‬ואפשר שתהיה גם אמבטיה אשר תותקן לפי‬ ‫פרט ‪.‬כיור רחצה‬ ‫ומקלחת אשר יותקנו לפי ת"י ‪ .7.‬ממפלס הרצפה ועד גובה ‪70‬‬ ‫סנטימטרים מעל הרצפה‪.188‬אמבטיה ביחידת אכסון מיוחדת תהיה לפי דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מידותיה של האמבטיה יהיו ‪ 70/160‬סנטימטרים לפחות וגובה מישור‬ ‫הפנים שלה ‪ 45‬עד ‪ 50‬סנטימטרים מעל הרצפה.‬אליו‬ ‫ובחזרה.5‬אחוזים‪. ידיות הדלת יהיו‬ ‫באורך ‪ 12‬סנטימטרים לפחות ובצורת האות "כ"‪.2279‬‬ ‫אמבטיה ביחידת‬ ‫אכסון מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫חדר רחצה ביחידת‬ ‫אכסון מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .188‬‬ ‫)ה( כל קבועות השרברבות על אבזריהן‪ .‬למעט האמבטיה‪ .‬ואולם יכול‬ ‫שתיפתח פנימה‪ .8.‬לפי דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬ ‫המשטח יאפשר מעבר מכיסא גלגלים העומד בצמוד ובמקביל לאמבטיה‪ . נוסף על כך‬ ‫יותקן מקלח יד עם צינור גמיש שאורכו ‪ 150‬סנטימטרים לפחות. הברז יהיה מסוג ברז עירוב‬ ‫להתקנה נסתרת‪ .‬‬ ‫‪20686‬ל‬ ‫‪1.‬‬ ‫בגובה שאינו עולה על ‪ 80‬סנטימטרים מפני הרצפה.2009‬‬ ‫‪-329-‬‬ .‬ ‫)‪ (2‬בראש האמבטיה יותקן משטח אופקי באורך ‪ 60‬סנטימטרים לכל רוחבה‬ ‫ובגובה פני האמבטיה או שיותקן משטח שרוחבו ‪ 25‬סנטימטרים )להלן ‪-‬‬ ‫המשטח( לפחות לאורך הדופן הארוכה של האמבטיה ובגובה פני האמבטיה.‬ ‫)‪ (3‬ברז האמבטיה יותקן במרכז הקיר הצמוד ובמקביל לאורך האמבטיה‪.‬יימצאו אמצעי עזר‬ ‫לסגירתה‪ .3.8.‬יותקנו כך שיהיה מולם‬ ‫משטח תפקוד בקוטר מעגל של ‪ 150‬סנטימטרים לפחות‪ .‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.1‬‬ ‫)ב( ניתן להתקין דלת הזזה‪ .‬מחוץ לתחום תנועת כנף‬ ‫הדלת‪ .‬ובלבד שיישמר‬ ‫מעבר ברוחב ‪ 80‬סנטימטרים לפחות בין מזוזת הדלת לבין פאת הדלת.

‬יכול שרצפת אגן הניקוז תהיה חלק מהמרחב‬ ‫החופשי הנדרש לסיבוב מלא בכיסא גלגלים בהתאם לת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬ובלבד שיאוחסנו ביחידת האכסון המיוחדת‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בקיר המקביל לרוחב האמבטיה‪ .8. ביחידת האכסון המיוחדת‬ ‫יימצא מושב אסלה מוגבה כפי שייקבע בהוראות לפי סעיף ‪19‬יב לחוק השוויון‪.2‬‬ ‫בסעיף הדן בתא מקלחת סגור )טיפוס ‪.8.191‬בקירות הצמודים למקלחת יותקנו מאחזי יד על פי הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬‬ ‫‪20686‬לא‬ ‫‪1.‬ובסעיף הדן בכיור במשטח‪.188‬‬ ‫יותקן מאחז יד אופקי באורך ‪ 50‬סנטימטרים לפחות.2009‬‬ ‫‪-330-‬‬ .‬בצמוד למשטח המתואר בפרט ‪.3.8. קצהו העליון יהיה בראש האמבטיה‪ .(2)8. המאחז הפריק יעמוד לאחר התקנתו‬ ‫בדרישות ת"י ‪ .‬‬ ‫אסלה ביחידת‬ ‫אכסון מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .7.‬וקצהו התחתון יהיה בגובה ‪ 5‬סנטימטרים מעל דופן האמבטיה‪.1918‬חלק ‪.1‬בסעיף הדן בכיור‬ ‫בתא שירותים נגיש למעט סעיפי משנה ב' ו–ג' הדנים במיקומו‪ .193‬כיור רחצה ואופן התקנתו יתאימו לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3. פני החלק האופקי יהיו‬ ‫בגובה ‪ 72‬עד ‪ 82‬סנטימטרים מפני הרצפה.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .190‬במקלחת ביחידת אכסון מיוחדת יחולו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מאחזי יד‬ ‫באמבטיה ביחידת‬ ‫אכסון מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .2‬‬ ‫)‪ (2‬בקיר הצמוד לאורך האמבטיה יותקן מאחז יד אלכסוני באורך ‪120‬‬ ‫סנטימטרים.‬‬ ‫מקלחת ביחידת‬ ‫אכסון מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .2‬וכן הוראות‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬היתה המקלחת פתוחה‪ .1‬‬ ‫)‪ (2‬תוחמה המקלחת במחיצות קשיחות‪ .‬יחולו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪3.1‬בסעיף הדן במאחזי יד‪.8.‬בגובה ‪ 70‬סנטימטרים‬ ‫מהרצפה‪ .‬‬ ‫ואולם גובה פני האסלה לא יעלה על ‪ 42‬סנטימטרים מפני הרצפה.1‬בסעיף הדן‬ ‫באבזרים‪. מאחז יד פריק יעמוד‬ ‫לאחר התקנתו בדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.192‬אסלה ואופן התקנתה יתאימו לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.8.‬‬ ‫אבזרים נוספים‬ ‫ביחידת אכסון‬ ‫מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .3.2‬וניתן‬ ‫שיהיו מאחזי יד פריקים ובלבד שיאוחסנו ביחידת האכסון המיוחדת.1‬בסעיף הדן באסלה‪.‬ויכול‬ ‫שיהיו מאחזי יד פריקים‪ .189‬בקירות הצמודים לאמבטיה יותקנו מאחזי יד לפי ההוראות המפורטות להלן‪ .(2‬‬ ‫מאחזי יד במקלחת‬ ‫ביחידת אכסון‬ ‫מיוחד‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .194‬התקנת אבזרי עזר בחדר רחצה תתאים לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.8.‬‬ ‫כיור רחצה ביחידת‬ ‫אכסון מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .

8.1‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן י"ג‪ :‬מקומות להתקהלות‬ ‫מקומות ישיבה‬ ‫מיוחדים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .200‬בבניין חדש בבית עלמין ובכל חלקה חדשה‪ .195‬א( על אף האמור בפרט ‪ .2009‬‬ ‫‪-331-‬‬ .‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך נגישה רציפה תוביל ממקום חניה נגיש אל מקום להתקהלות שבו‬ ‫נערכים טקסים‪ .‬משרד‪ .‬מרפאה‪ .‬לרבות חדר אוכל‪ .210‬בבניין להתקהלות שמותקנים בו מקומות ישיבה מקובעים‪ .‬המיועדים לאנשים עם מוגבלות‬ ‫המתנייעים בכיסא גלגלים‪ .194‬‬ ‫)ב( דרך נגישה רציפה תוביל מיחידת אכסון מיוחדת אל כל המקומות בבית הסוהר‬ ‫ובבית מעצר שניתן בהם שירות לאסיר‪ .‬יחולו הוראות שייקבעו לפי‬ ‫סעיף ‪19‬ט לחוק השוויון‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫יחידת אכסון‬ ‫מיוחדת בבית‬ ‫סוהר ובבית מעצר‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬ ‫)‪ (5‬בבתי שימוש בתחום בית עלמין יהיה תא אחד לפחות בית שימוש נגיש‬ ‫מטיפוס ‪ 1‬או ‪ 2‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬בבית עלמין‬ ‫קיים‪ .2‬בסעיף הדן בסידורי‬ ‫ישיבה במקומות להתקהלות ולהתכנסות‪ .‬לגבי אותה חלקה בלבד‪ .7.1918‬חלק ‪ .8.‬ ‫)‪ (2‬רוחבה של דרך נגישה לא יפחת מ–‪ 130‬סנטימטרים.190‬עד ‪.‬לרבות בית לוויות.3.8.‬ ‫)‪ (3‬בבית עלמין שהקבורה בו בכוכים בקיר‪ .182‬יחידת אכסון אחת לפחות בכל אגף כליאה בבית‬ ‫סוהר ובבית מעצר תהיה עם חדר רחצה נגיש לפי פרטים ‪ 8.‬ ‫)‪ (4‬בבית עלמין שהקבורה בו היא קבורת שדה‪ .‬מתוך מקומות הישיבה המפורטים בטור א' להלן‬ ‫יהיה כמפורט בטור ב' לצדו ובכפוף לדרישות הנוספות שבטור ג' לצדם‪:‬‬ ‫‪20686‬לב‬ ‫‪1.‬וכן הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מספר מקומות הישיבה המיוחדים‪ .‬מועדון‪ . בבית קברות מוסלמי תוביל דרך נגישה גם‬ ‫ממקום רחיצת הגופה עד למקום הקבורה.‬תוביל דרך נגישה רציפה‬ ‫שתחילתה באחד המקומות שבפסקה )‪ (1‬עד לחזית כל יחידת קבר.‬יותקנו מקומות ישיבה‬ ‫מיוחדים לאנשים בכיסאות גלגלים לפי הוראות ת"י ‪ . לאורך חזית‬ ‫קיר הכוכים תישאר דרך נגישה כך שאדם היושב בכיסא גלגלים הנע בדרך‬ ‫כאמור יכול להגיע לחזית מצבה ולהניח נר זיכרון דולק במקום שיועד לכך.‬מקום מפגש עם‬ ‫עורך דין ועם מבקרים וחצר טיולים‪.‬אל בית שימוש נגיש‪ .8.3.‬בשינויים המחויבים.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן י"ב‪ :‬בתי עלמין‬ ‫בית עלמין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬מקום קבורה ואל כל בניין‬ ‫אחר בתחום בית העלמין שניתן בו שירות לציבור בקשר לקבורה או לטקסים‬ ‫הקשורים אליה‪ .8.187‬ו–‪ 8.

‬דרך‬ ‫קבע‪ .212‬במיתקן ספורט המכיל ‪ 500‬מקומות ישיבה מקובעים לפחות‪ .000-601‬‬ ‫הישיבה הנוספים מעל‬ ‫ל–‪600‬‬ ‫‪ 28‬ועוד ‪ 0.211‬תשתית למערכת עזר לשמיעה על פי הוראות שייקבעו לפי סעיף ‪19‬יב לחוק‬ ‫השוויון‪ .00‬‬ ‫מקומות הישיבה הנוספים‬ ‫מעל ל–‪10.000‬‬ ‫טור ג'‬ ‫דרישות נוספות‬ ‫לפחות מחצית המקומות‬ ‫המיוחדים הנוספים‪ .‬ ‫)‪ (3‬במיתקן ספורט כהגדרתו בפרק ט' לחלק ג' בתוספת זו‪ .‬בית דין ובית דין צבאי‪.2‬בסעיף הדן במושבים מותאמים.8.‬אל מקלחת נגישה ואל מלתחה נגישה‪110 .‬‬ ‫שיתקיימו בו הוראות ת"י ‪ .‬‬ ‫מעלית במיתקן‬ ‫ספורט מיוחד‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬אולם הרצאות‪ .5%‬מסך כל‬ ‫‪10.‬שימוש באמצעי הגברת קול.‬יהיה רוחב פתח מעלית המשמשת‬ ‫אמצעי נגישות מהמגרש אל בית שימוש נגיש‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫מערכת עזר‬ ‫לשמיעה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫סנטימטרים לפחות‪.‬אולם אירועים‪ .000‬‬ ‫‪ 63‬ובנוסף ‪ 0.‬אמפיתאטרון‪ .‬העשוי לשמש לפעילות‬ ‫של ספורטאי המתנייע בכיסא גלגלים מיוחד לענף הספורט‪ .‬יהיו מקומות‬ ‫הישיבה המיוחדים לאורך הצלעות הארוכות של המגרש.‬אולם תאטרון‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫טור א'‬ ‫טור ב'‬ ‫מספר מקומות הישיבה‬ ‫סך כל מקומות הישיבה‬ ‫המיוחדים לא יפחת מ–‪:‬‬ ‫במקום להתקהלות‬ ‫‪ 1‬לכל ‪ 150‬מקומות ישיבה‬ ‫עד ‪600‬‬ ‫ולא פחות מ–‪ 2‬מקומות‬ ‫‪ 4‬ועוד ‪ 1%‬מסך כל מקומות‬ ‫‪3.‬ ‫)‪ (2‬בית משפט‪ .001‬‬ ‫מקומות הישיבה הנוספים‬ ‫מעל ‪3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .25%‬מסך כל‬ ‫יותר מ– ‪10.‬מעל ל–‪600‬‬ ‫יהיו פנויים דרך קבע‬ ‫כל המקומות המותאמים‬ ‫הנוספים מעבר ל–‪ 600‬יהיו‬ ‫פנויים דרך קבע‬ ‫כל המקומות המותאמים‬ ‫הנוספים מעבר ל–‪ 600‬יהיו‬ ‫פנויים דרך קבע‬ ‫)‪ (2‬ניתן להציב מושבים זמניים או פריקים במקום ישיבה מיוחד שאינו מקום‬ ‫החייב להיות פנוי דרך קבע.‬ ‫)‪ (4‬על אף האמור בטבלה שבפסקה )‪ .‬אולם ספורט‬ ‫ואצטדיון‪ . ואולם במקום ישיבה מיוחד החייב להיות פנוי‬ ‫דרך קבע יהיה ניתן להציב מושב זמני או פריק לשימוש אדם עם מוגבלות‪.1918‬חלק ‪ 3.‬תוכן במקומות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אולם קולנוע‪ .‬‬ ‫‪20686‬לג‬ ‫‪1.‬אולם כנסים וכל מקום אחר המיועד שייעשה בו‪ .2009‬‬ ‫‪-332-‬‬ .7.000-3.(1‬לא יידרש מקום ישיבה מיוחד שלישי‬ ‫במיתקן ספורט שמתוכננים בו עד ‪ 600‬מקומות‪.8.

‬לחצנים‬ ‫ומתגים‪ .8.‬‬ ‫עמדת שירות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫סימן י"ד‪ :‬מיתקנים נוספים‬ ‫טלפון ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬תהיה התקנתו לפי הל"ת ולפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬‬ ‫מיתקן לשתיית מים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .221‬במיתקן לאיסוף דואר יהיה מספר תאי הדואר הנגישים בשיעור ‪ 5‬אחוזים לפחות מסך‬ ‫כל התאים.224‬מתוכנן מיתקן לשתיית מים‪ .4‬בסעיף‬ ‫הדן במערכות ההתרעה למעט הסעיף הדן במיקום מכשיר האיתות החזותי‪.222‬אמצעי הפעלה המיועדים לשימוש הציבור לרבות מפסקים‪ .1‬‬ ‫מתוכננים כמה מיתקנים לשתייה באותה קומה‪ .‬לא‬ ‫יחול על ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מקום ציבורי המשמש רשות ציבורית.‬לפי העניין‪.‬המיועדים לספורטאים שהם אנשים עם מוגבלות‪110 .4‬‬ ‫מקום לאיסוף‬ ‫דואר‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ ‫‪20686‬לד‬ ‫‪1.8.213‬במיתקן ספורט המכיל מעל ‪ 500‬מקומות ישיבה מקובעים לפחות‪ .7.‫תכנון ובניה‬ ‫בית שימוש‬ ‫ומלתחה המיועדים‬ ‫לספורטאים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬יהיה רוחב פתח‬ ‫מלתחה ותא בית שימוש נגיש‪ .‬‬ ‫סנטימטרים לפחות‪.‬‬ ‫אמצעי הפעלה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .3.1‬‬ ‫מערכות התרעה‬ ‫ואזעקה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ . דרך נגישה תוביל אל התאים הנגישים‪ .‬יתקיימו באחד מהם לפחות הדרישות‬ ‫האמורות‪.8.8.2009‬‬ ‫‪-333-‬‬ .225‬עמדת שירות בנויה תעמוד בדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.8.220‬טלפון ציבורי יותקן לפי הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.8.‬יעמדו בדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬השטח החופשי לפניהם יהיה ‪150/150‬‬ ‫או ‪ 130/170‬סנטימטרים לפחות וטווחי ההגעה אליהם יתאימו לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪1‬‬ ‫בסעיפים הדנים בטווח הגעה לחזית ובטווח הגעה לצד‪ .8.‬כפתורים‪ .8.‬למעט סעיף ‪158‬ו‪)1‬ה()‪)(1‬א( ו–)ב( לחוק‪ .2‬בסעיף הדן בעמדת שירות‬ ‫נגישה‪.223‬מיתקנים להתרעה שיותקנו בבניין ציבורי יהיו לפי דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .230‬פטור או דרישות מופחתות לפי סימן זה‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ט"ו‪ :‬פטור ודרישות מופחתות‬ ‫סייג לתחולת פטור‬ ‫ודרישות מופחתות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .

‬ח' ו–י' לחלק זה‪.000‬מטרים רבועים‪ .‬יהיה‬ ‫פטור מהתאמות הנגישות המפורטות בסימנים ג'‪ .7.‬‬ ‫דרישות מופחתות‬ ‫למקום עבודה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬והפרש הגובה בכל דרכי הגישה אל מפלס הכניסה‪ .‬יהיו פטורים מהתקנת דרך נגישה בניינים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בניין‪ .‬לרבות עמדות‬ ‫תצפית‪ .8.‬שאינו מקום שניתן בו שירות ציבורי‪ .‬ ‫)‪ (5‬יציע ששטחו קטן מ–‪ 250‬מטרים רבועים ואשר השימוש בו זהה לשימוש‬ ‫בקומה העיקרית או במפלס העיקרי.232‬מקום עבודה שבו פחות מ–‪ 6‬עובדים‪ .‬‬ ‫פטור מהתקנת דרך‬ ‫נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ערב תחילתו של חלק זה.‬ ‫)‪ (2‬בניין או חלק מבניין הנועד לשמירה על בטיחות וביטחון‪ . בבניין‬ ‫כאמור‪ .‬‬ ‫פטור במקרים‬ ‫מיוחדים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.‬ממדרכה‬ ‫או משביל הגובלים במגרש שעליו הוא בנוי‪ .‬מרפאה‪ .‬יהיו פטורים ממילוי התנאים המפורטים בו בניינים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בניין או חלק מבניין שאינו משמש לשהייה של אנשים בתוכו‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬חובה שחלה לפי תקנות אלה‪ .‬‬ ‫והמהווה חלק מדירת מגורים על פי היתר כדין‪ .‬ובלבד שדירת המגורים איננה‬ ‫חלק מבניין מגורים שיש לגביו חובה של התאמת נגישות.‬עולה על ‪ 120‬סנטימטרים.‬ובלבד שהיא מיועדת לשימוש פנימי לעובדי‬ ‫המקום ולא לקהל הרחב.‬הכולל פחות מ–‪ 6‬יחידות אכסון‬ ‫קיימות וחדשות.234‬‬ ‫‪20686‬לה‬ ‫‪1.‬ז'‪ .‬ ‫)‪ (7‬מבנה זמני או ארעי באתר בנייה או בשטח של מפעל‪ .‬או חלק מבניין שבו כניסה נפרדת‪ .‬אחסנה וניטור.231‬על אף האמור בחלק זה‪ .‬עמדות שמירה המיועדים לכוחות שמירה‪ .‬ ‫)‪ (4‬משרד‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (3‬מקום ציבורי שעתיד להינתן בו שירות בריאות ממלכתי לפי סימן ו' בחוק‬ ‫השוויון.‬למעט אם הוא‬ ‫משמש למסחר או לשיווק‪.2009‬‬ ‫‪-334-‬‬ .‬ ‫)‪ (4‬בניין ציבורי ששימושו העיקרי הוא לאנשים עם מוגבלות‪.‬ ‫)‪ (3‬אתר או בניין לאכסון שלא למגורים‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .(5)8.‬ששטחו הכולל פחות מ–‪250‬‬ ‫מטרים רבועים‪ .‬מספרה וכל מקום אחר המשמש בעלי מקצוע חופשי‪.8.‬ ‫)‪ (6‬תוספת ששטחה קטן מ–‪ 500‬מטרים רבועים לבניין ציבורי קיים אשר שטחו‬ ‫גדול מ–‪ 3.‬וייעודו הוא‬ ‫שירות בלבד למטרות אחזקה‪ .‬שניתן להתקין בו דרך נגישה שאינה הדרך העיקרית המיועדת לשמש‬ ‫את הציבור יחולו הוראות פרט ‪.‬ביטחון והצלה לרבות סוכת‬ ‫מציל.233‬על אף האמור בסימן ג' בפרק זה‪ .

‬ואין קשר בין השירותים‬ ‫הניתנים בכל אחד מהמפלסים‪ .‬יכול שהדרך הנגישה אל הכניסה הנגישה לא תהיה הדרך העיקרית‬ ‫המיועדת לשימוש הציבור‪ .‬יכול שתהיה דרך נגישה דרך בניין אחר‪ .234‬‬ ‫)‪ (3‬תוספת לבניין קיים‪ .‬יחול‬ ‫הפטור האמור בפרט ‪ 8.7.‬ובו חצר לשימוש‬ ‫הציבור במפלסים שונים ובה שימושים דומים‪ . מורשה לנגישות מבנים ינמק כי לא קיימת‬ ‫אפשרות סבירה לביצוע דרך נגישה בדרך העיקרית המיועדת לשימוש‬ ‫הציבור.2009‬‬ ‫‪-335-‬‬ .‬בתנאי שהדרך האמורה תהא זמינה בכל‬ ‫עת שנדרש המעבר.‬אף אם אינה הדרך‬ ‫העיקרית המיועדת לשימוש הציבור‪ .‬וניתן לבניין הקיים פטור‬ ‫על פי הוראות לפי סעיף ‪19‬ט לחוק השוויון‪ .5‬דונם והשיפוע הממוצע שלו עולה על‬ ‫‪ 20‬אחוזים‪ .‬‬ ‫למעט משטח מוגבה בבית תפילה‪ .‬‬ ‫דרישות מופחתות‬ ‫מהתקנת דרך‬ ‫נגישה בבניין‬ ‫ציבורי חדש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .233‬רק על הדרך הנגישה אל הכניסה העיקרית ולא על‬ ‫כל דרך נגישה אחרת בתוך בניין זה ומחוצה לו.‬אין חובה להתקין דרך נגישה בין המפלסים‪.‬ששטחו הכולל פחות מ–‪150‬‬ ‫מטרים רבועים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬בניין או חלק מבניין שבו כניסה נפרדת‪ .‬ובלבד שמורשה לנגישות מבנים‬ ‫אישר כי לא ניתן לבצע התאמת נגישות סבירה לתוספת כדי שתהיה אליה‬ ‫נגישות מדרך ציבורית.8. בבניין כאמור‪.‬במקום שבו‬ ‫טופוגרפיה ייחודית‪ .‬‬ ‫שניתן להתקין בו דרך נגישה שאינה הדרך העיקרית המיועדת לשמש את‬ ‫הציבור יחולו הוראות פרט ‪.‬אלא תוביל מאזור החניה שבתחום המגרש ובלבד‬ ‫שחניה זו פתוחה לכלל הציבור.‬בבניינים אלה יחולו דרישות מופחתות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בבניין במגרש ששטחו קטן מ–‪ 1.51‬תוכננו קשרים פיזיים בין בניינים‪ .‬ ‫)‪ (5‬בבניין כאמור בפרט ‪ (1)8.‬ ‫)‪ (4‬במה או משטח מוגבה שאינם מיועדים להכיל יותר משישה בני אדם‪.‬והכניסה אליו היא בקו בניין אפס‪ .8.‬ ‫)‪ (4‬בבניין במגרש ששיפוע הקרקע עולה בו על ‪ 10‬אחוזים‪ .‬ ‫)‪ (3‬על אף האמור בפרט ‪ .‬חדרי כיתה וחדרי הרצאה‪.(5)8.‬ממדרכה או משביל‬ ‫שהשיפוע שלהם לאורך רצועת ההליכה עולה על ‪ 5‬אחוזים.‬ ‫‪20686‬לו‬ ‫‪1.‬‬ ‫למעט אם הותקן דרגנוע בין המפלסים שבבניין.‬תהיה דרך נגישה אל שליש‬ ‫לפחות מהשטח השימושי של החצר.‬ ‫)‪ (2‬בבניין שיש בו דרך נגישה לכל מפלס בנפרד‪ .‬אף אם אינה הדרך העיקרית המיועדת לשימוש הציבור‪ .233‬ו–)‪ (2‬אשר ניתן להתקין בו דרך נגישה אל‬ ‫כניסה נגישה‪ .234‬על אף האמור בסימן ג' לפרק זה‪ .‬אשר אין ולא ניתן להגיע אליו בדרך נגישה ושטחה‬ ‫הכולל של התוספת אינו עולה על שטח הבניין הקיים‪ .

‬ ‫)‪ (10‬על אף האמור בפרט ‪ .8.‬וספא יהיה פחות מ–‪130‬‬ ‫סנטימטרים‪ .8.‬יכול ששיפוע הכבש יהיה עד ‪ 10‬אחוזים.‬ובלבד שמורשה לנגישות מבנים נימק כי בנסיבות לא‬ ‫סביר להתקין מעלית או מעלון‪.‬אשר הפרש הגובה ביניהם אינו עולה על ‪20‬‬ ‫סנטימטרים‪ .‬‬ ‫פטור מהתקנת בית‬ ‫שימוש נגיש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .1‬בסעיף הדן‬ ‫ברוחב פרוזדורים ומעברים הקטן מ–‪ 130‬סנטימטרים.‬מספרה‪.60‬עלה הפרש הגובה בין פני מדרכה למפלס‬ ‫הכניסה הנגישה על ‪ 250‬סנטימטרים‪ .‬למעט פרט‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (4‬חלק מבניין המשמש לתעשיה כבדה‪ .‬ומתוכננים בהם משטחים מוגבהים‪ .‬ ‫)‪ (7‬על אף האמור בפרט ‪.2009‬‬ ‫‪-336-‬‬ .‬יהיו פטורים ממילוי חלק מתנאיו‪ .58‬‬ ‫)א( אפשר שרוחב פרוזדור במשרדים‪ . במקרה כזה לא יידרשו‬ ‫מסעדי יד ולא תידרש הגנת שוליים.‬חדרי כושר‪ .‬ובלבד שיתקיימו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ותפוסתו עד ‪ 10‬עובדים.‬תהיה דרך נגישה אל מחצית‬ ‫לפחות מהמשטחים האמורים.‬אפשר שדרך נגישה אל כניסה נגישה‬ ‫תהיה באמצעות כבש‪ .8.‬ששטחו קטן‬ ‫מ–‪ 100‬מטרים רבועים‪ .8.‬מוסכים‪ .‬ועל אף האמור בת"י ‪ 1918‬חלק‬ ‫‪ .3.1‬בסעיף הדן במשטחי תפקוד כללי‪ .‬למעט מבנה של תחנת‬ ‫דלק.‬לא נדרשת שמירת שטח קיר‬ ‫חופשי ברוחב ‪ 30‬סנטימטרים לפחות מעבר למזוזת הדלת שבצד המנעול.58‬בבניין ציבורי שיש בו דרך נגישה אל מקום‬ ‫עבודה שאינו מקום שניתן בו שירות ציבורי ודרך נגישה אחרת אל שאר חלקי‬ ‫הבניין‪ .‬ ‫)ב( במקומות כאמור בפסקת משנה )א(‪ .8.‬המשמשים לפעילות‬ ‫זהה במהותה‪ .149‬בניינים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בניין אשר ניתן לו פטור מהתקנת דרך נגישה כאמור בפרט ‪.8.‬ ‫)‪ (8‬בדרך נגישה בין שני מפלסים‪ .3.‬ ‫‪20686‬לז‬ ‫‪1.‬מכבסה‪ .‬ ‫)‪ (3‬בניין או חלק מבניין המשמש למסחר או למתן שירותים‪ .‬‬ ‫מכון יופי‪ .235‬על אף האמור בסימן י' בפרק זה‪ .‬תעשיה קלה‪ .‬גם אם מתוכנן בו בית שימוש‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (6‬על אף האמור בפרט ‪ .‬למעט אם הותקן‬ ‫דרגנוע בין מקום העבודה לשאר חלקי הבניין.‬יהיה פטור‬ ‫מהתקנת דרך נגישה בין מקום העבודה לבין שאר חלקי הבניין‪ .7.‬שירות תיקונים‪ .‬ ‫)‪ (9‬בבניין ציבורי שבו כמה חדרי כיתה או חדרי הרצאה‪ .233‬‬ ‫)‪ (2‬משרד שלא ניתן בו שירות ציבורי ושטחו אינו עולה על ‪ 200‬מטרים‬ ‫רבועים.‬ואין קשר תפקודי בין מקום העבודה לשאר חלקי הבניין‪ .

‬שטחי אחסון ושטחים טכניים.‬‬ ‫דרישות מופחתות‬ ‫להתקנת חניה‬ ‫נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .000‬מטרים רבועים‪ .‬‬ ‫אחת או יותר‪ .8.146‬ב( מן המשרד‪ .60‬בניין או חלק מבניין המשמש למסחר‪ .122‬מכל דלת כניסה בחלק של הבניין‪ .‬‬ ‫פטור פרטני לפי‬ ‫סעיף ‪158‬ו‪)1‬ה(‬ ‫לחוק‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.‬משרדים או‬ ‫תעסוקה‪ .‬והשטח הכולל של הקומות שמעל‬ ‫לקומת הכניסה אינו עולה על ‪ 1.‬ ‫)‪ (3‬במקום ציבורי המשמש לאחסנה‪ .‬ ‫)‪ (2‬משרד או חנות בני יותר מקומה אחת‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (5‬משרד‪ .‬חנות או בית אוכל יהיה פטור מהתקנת בית שימוש נגיש‪ .238‬מקום החניה לרכב גבוה יכול שמטעמים של תכנון והנדסה יהיה מחוץ לחניון‬ ‫תת–קרקעי או מחוץ לבניין ובלבד שהמרחק ממקום החניה כאמור לא יעלה על ‪ 60‬מטרים‬ ‫מהכניסה הנגישה‪ .‬‬ ‫אל מעלית לשימוש הציבור.‬‬ ‫פטור מהתקנת‬ ‫מעלית נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬תותר התקנת מעלון אנכי.(3)8.‬ ‫)‪ (4‬בתוספת לבניין קיים אשר מורשה לנגישות מבנים אישר כי מטעמים של‬ ‫תכנון והנדסה לא ניתן להתקין בה מעלית‪ .‬כמפורט בחלק זה‪ .000‬מטרים רבועים‪ .‬וזאת אף אם נקבעה בתכנית הוראה אחרת לעניין מקומות החניה‪.‬ששטחו הכולל אינו עולה על ‪ 500‬מטרים רבועים‪ .‬אם קיים‬ ‫בבניין בית שימוש נגיש במרחק הקבוע בפרט ‪)8.‬די במעלית נגישה אחת‪ .2009‬‬ ‫‪-337-‬‬ .123‬ובלבד שישנה דרך נגישה רציפה ממעלית כאמור אל כל אחד‬ ‫מחלקי הבניין.‬לפי הוראות סעיף ‪158‬ו‪)1‬ה( לחוק ובהתקיים נסיבות אלה‪:‬‬ ‫‪20686‬לח‬ ‫‪1.‬תותר הקמת מעלית אחת‬ ‫בלבד לשימוש הציבור‪.‬אם נמצאת מעלית נגישה וזמינה‬ ‫במרחק מצטבר אופקי שאינו עולה על ‪ 60‬מטרים מהם ולא מתוכנן בו דרגנוע.‬בבניינים אלה יחולו הדרישות המופחתות האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מרכזי תחבורה פטורים מחובת השמירה של ‪ 100‬מטרים מרחק הליכה‬ ‫אופקי כאמור בפרט ‪ .8.239‬מי שחייב בהתאמת נגישות רשאי לבקש פטור מביצוע התאמת נגישות מסוימת‪.‬ ‫)‪ (5‬על אף האמור בפרט ‪ .236‬על אף האמור בפרט ‪ .8.‬על אף האמור‬ ‫בפרט ‪ .7.8.‬יהיה פטור מהתקנת‬ ‫מעלית‪ .‬החנות או‬ ‫בית האוכל‪.‬למעט אם הותקן דרגנוע בין המפלסים שבבניין‪.8.123‬בבניין כאמור אשר השטח הכולל של קומת‬ ‫הכניסה בו עולה על ‪ 4.‬ ‫הדרך למעלית וחזרה לא תהיה דרך שטחי חניה‪ .8.‬‬ ‫דרישות מופחתות‬ ‫מהתקנת מעלית‬ ‫נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬באותו המפלס‪.‬הכולל יותר ממפלס אחד‬ ‫והשירות הניתן בו זהה וניתן על ידי אותו בעל עסק בכל המפלסים‪ .237‬על אף האמור בסימן ח' בפרק זה‪ .

8.90 .‬התאמת נגישות שעלותה‬ ‫אינה גבוהה" ‪ -‬כל אחת מהתאמות הנגישות האמורות בפרטים ‪.‬ובלבד שאין‬ ‫אפשרות לקבוע סידורי בטיחות או מילוט חלופיים.‬‬ ‫‪ 8.‬אדריכליים או ערכי טבע.2010‬והוא יחול‬ ‫על בקשה להיתר שהוגשה לוועדה המקומית ביום התחילה או לאחריו‪.‬ארכיאולוגיה ואדריכלות ייחודיים.‬‬ ‫יהווה נטל כבד מדי בהתחשב בסוג המקום‪ .‬ ‫)ב( שינוי אשר יגרום להורדת רמת השירות הניתן במבנה באופן‬ ‫משמעותי.2010‬‬ ‫‪-338-‬‬ .‬בהיקף מחזור ההכנסות או בשיעור הרווח הצפוי של‬ ‫מי שאחראי לביצוע התאמת הנגישות.‬או לפגוע בסידורי הבטיחות והמילוט‪ .‬‬ ‫‪20686‬לט‬ ‫‪1.131 .250‬יום מיום ‪ .224 .8.8.79 .220 .‬בהיקף הפעילות העתידה להינתן‬ ‫במקום‪ .62‬‬ ‫‪)8.8.8.8.‬ ‫)‪ (3‬מתן הפטור מתחייב כדי למנוע פגיעה מהותית באופיו המיוחד של המקום‬ ‫עקב ייחודו בשל ערכים היסטוריים‪ .130 .‬לרבות היקף האוכלוסיה שתידרש למקום‪ .225‬‬ ‫פרק ב'‪ :‬נגישות בנייני‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫מגורים‪1‬‬ ‫‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (2‬בתוספת לבניין קיים‪ .‬ ‫)‪ (4‬תוספת לבניין קיים אשר ביצוע התאמת נגישות בה מחייב שינוי יסודי‬ ‫במהותו של הבניין הקיים או בשירות הניתן בו.152 .8.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (1‬התאמת הנגישות אינה ניתנת לביצוע מסיבות הנדסיות.149 . בפסקה זו‪" .8.304-8.158 .‬תנאיו ואגרות(‪ .8.‬שימור‪ .‬למעט התאמות נגישות שעלותן אינה גבוהה‪.‬בטיב התאמת הנגישות‬ ‫ובעלות התאמת הנגישות‪ . לעניין זה‪".250‬בפרק זה‪-‬‬ ‫"אגף" ‪ -‬חלק מבניין שיש בו ‪ 6‬יחידות דיור או יותר שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות‬ ‫משותף.3.‬‬ ‫לרבות ערכי היסטוריה‪ .82 .8.‬התאמת הנגישות עלולה לפגוע ביציבות הבניין‬ ‫הקיים או בחלק ממנו‪ .7.222‬ו–‪".8.81 .‬ ‫)‪ (5‬ביצוע התאמת הנגישות‪ .‬ ‫)ג( שינוי הפוגע באופן מהותי באופיו המיוחד של המקום או של המבנה‪.‬ארכיאולוגיים‪ .‬ ‫_________________‬ ‫‪ .8.‬שינוי יסודי" ‪ -‬אחד‬ ‫מאלה‪:‬‬ ‫)א( שינוי המונע את קיומן של הוראות שבחוק או ההוראות המפורטות‬ ‫בתוספת זו‪ .100 .8.4.8.1‬תחילת תוקפו של פרק ב' לחלק ח'‪) 1‬סעיפים ‪ 180 (8.‬בקיומם של מקורות מימון חיצוניים וממלכתיים‬ ‫לביצוע התאמת הנגישות‪ .8.80‬ב(‪.‬באופן הפוגע פגיעה מהותית בשימוש בבניין.

‬‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬דרך נגישה‬ ‫דרך נגישה בבניין‬ ‫מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ג( דרך נגישה תוביל מהמבואה של בניין מגורים חדש אל השטחים המשותפים‪.8.‬ובחלק ‪2‬‬ ‫בסעיפים הדנים בפני הדרך‪ .‬‬ ‫בניין מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .262‬א( בדרך נגישה בתוך בניין מגורים חדש יחולו הוראות פרט ‪ 8.‬או בסמוך לה‬ ‫ככל הניתן‪ .2010‬‬ ‫‪-339-‬‬ .54‬‬ ‫ו–‪ 8.56‬וכן הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף הדן בפני הדרך ובמכשולים בדרך‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫"בניין מגורים חדש" ‪ -‬בניין או חלק מבניין‪ .‬מיחידות הדיור אל מרחב מוגן קומתי‪ .251‬היתר להקמת בניין מגורים חדש יינתן רק אם מולאו התנאים המפורטים בפרק זה‪.261‬בדרך נגישה בשטחי חוץ של בניין מגורים חדש יחולו הוראות פרטים ‪8.‬חדר כושר‪ .‬והיתר לבנייתו ניתן לפני‬ ‫תחילתו של פרק זה‪.‬‬ ‫)ב( דרך נגישה תוביל מחניה נגישה אל אחת הכניסות הנגישות שבאותו בניין או‬ ‫אגף‪ .‬‬ ‫דרך נגישה בשטחי‬ ‫חוץ של בניין‬ ‫מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .8.‬‬ ‫מיחידות הדיור אל תא מצנח אשפה‪ .‬אל כניסה נגישה של בניין מגורים חדש‪.‬תוביל ממדרכה או משביל‪ .‬‬ ‫לרבות חצר‪ .‬התקנה או תחזוקה‬ ‫של מיתקנים‪.252‬הוראות פרק זה לא יחולו על היתר שיינתן לשינויים במהלך בניה של בניין מגורים‬ ‫אשר אין בהם תוספת שטחי בנייה העולה על ‪ 15‬מטרים רבועים‪ .(2006‬‬ ‫"שטח משותף" ‪ -‬שטח בבניין מגורים חדש המיועד לשמש את כלל דיירי בניין המגורים‪.8.‬‬ ‫‪20686‬מ‬ ‫‪1.8.‬גג הבניין‬ ‫ככל שהוא נועד לשימוש משותף של הדיירים‪ .‬רוחב הדרך‪ .260‬א( דרך נגישה‪ .8.‬לפי העניין‪ .‬‬ ‫)ד( בבניין מגורים חדש שבו יותר מאגף אחד יחולו הוראות פרט זה על כל אגף‬ ‫והשטחים המשותפים בו‪.‬והיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן אחרי יום י'‬ ‫בחשוון התשס"ז )‪ 1‬בנובמבר ‪.‬בריכת שחייה‪ .‬ולמעט שימוש שהוא תיקון‪ .‬שלהן כניסה‬ ‫משותפת או חדר מדרגות משותף‪ .‬אל מבואה ואל מעלית בבניין מגורים חדש ואל הכניסות ליחידות הדיור‪.‬‬ ‫דרך נגישה בתוך‬ ‫בניין מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬שהיא הדרך העיקרית המיועדת לשימוש הציבור‪ .‬שיש בו ‪ 6‬יחידות דיור או יותר‪ .55 .‬שיפוע הדרך‪ .8.‬מחסן משותף‪.60‬וכן הוראות ת"י‬ ‫‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף הדן בדרך נגישה ובמכשולים בדרך‪.‬מכשולים בדרך וכבש‪.‬מקום לאצירת אשפה הנמצא בתחום המגרש‪ .‬‬ ‫שינויים במהלך‬ ‫בנייה‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .4.

‬ ‫)‪ (2‬המרחק בין קצה מבואת המעלית לדלת הדירה לא יעלה על ‪ 7‬מטרים.‬במקום המשמש דרך נגישה‪ .‬כאשר אחד הממדים אינו קטן מ–‪ 90‬סנטימטרים‪ .8.264‬א( רוחב הפתח בשער כניסה להולכי רגל למגרש בדרך נגישה יהיה לפי ת"י ‪1918‬‬ ‫חלק ‪ 2‬ולא פחות מ–‪ 90‬סנטימטרים‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬יכול שיהיה קטן מ–‪ 130‬סנטימטרים‪ .‬באזור המיועד לחניה בבניין מגורים חדש‪ .262‬ב(‬ ‫דלת כניסה נגישה‬ ‫לבניין מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫שער כניסה למגרש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫חניה בבניין מגורים‬ ‫חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬מחיצות וקירות שקופים בשטחים המשותפים המשמשים את הציבור‬ ‫יחולו הוראות פרטים ‪ 8.2010‬‬ ‫‪-340-‬‬ .3.‬יישאר בצדו‬ ‫מעבר חופשי ברוחב ‪ 90‬סנטימטרים לפחות‪.‬‬ ‫תרשים ‪)8.‬כמתואר‬ ‫בתרשים ‪)8.82‬‬ ‫‪) .‬מטעמים של תכנון והנדסה‪ .‬‬ ‫‪20686‬מא‬ ‫‪1.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬אך קרוב ככל הניתן‬ ‫לכניסה אל הבניין‪ .1‬‬ ‫)ב( בדלתות‪ .8.(2‬רוחב המסדרון יכול שיהיה קטן מ–‪110‬‬ ‫סנטימטרים‪ .‬ובלבד שסכום מידות רוחב המסדרון ורוחב הפתח יהיה ‪210‬‬ ‫סנטימטרים לפחות‪ .263‬א( כוח הפעלה בדלת הכניסה הנגישה לבניין מגורים חדש יהיה לפי דרישות ת"י‬ ‫‪ 1918‬חלק ‪.‬ ‫)‪ (3‬על אף האמור בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪ .‬שאין אפשרות להתקינה בתחום המגרש או בתוך בניין מגורים‬ ‫חדש‪ .262‬ב(‪.‬ובלבד שתהיה דרך נגישה ממקום החניה האמור אל כניסה נגישה לבניין‪.‬לכניסה הנגישה לבניין‪.8.‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬מקומות חניה‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ב( הותקן מחסום לרכב‪ .270‬א( מקומות החניה הנגישים‪ .‬ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחבו לא יפחת מ–‪ 110‬סנטימטרים.‬בכניסה לחצר‪ .‬‬ ‫)ב( חניה נגישה‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( בדרך נגישה בתוך בניין מגורים חדש‪ .4.8.‬יכול שתהיה מחוץ לתחום המגרש‪ .‬יימצאו‬ ‫קרוב ככל האפשר‪ .‬רוחב פרוזדור בין המעלית לבין פתח‬ ‫הכניסה לדירה‪ .79‬עד ‪.

‬כמתואר‬ ‫בתרשימים ‪8.272‬שיפוע פני השטח של מקום החניה הנגיש בבניין מגורים חדש יכול שיהיה עד ‪2.8.273‬א( מידות מקומות החניה הנגישים בבניין מגורים חדש יהיו לפי המידות הקבועות‬ ‫בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬ובכפוף לאמור בפרט ‪)8.273‬א ו–‪8.4.‬‬ ‫הגבוה מביניהם‪ .273‬ב‪.‬יכול שמקום חניה נגיש יהיה במידות של מקום‬ ‫חניה רגילו בלבד שיתקיימו בו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מקום החניה צמוד ומקביל למיסעה או לדרך נגישה המצויה באותו‬ ‫מפלס.2010‬‬ ‫‪-341-‬‬ .‬יוקצו מקומות חניה נגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה מתוך סך‬ ‫כל מקומות החניה הנדרשים על פי תקנות החניה או מסך כל מקומות החניה המתוכננים‪.8.‬יימצא קטע זה‬ ‫בצמוד למדרכה ואורכו לא יעלה על שליש מאורכו של מקום החניה‪ .‬‬ ‫‪20686‬מב‬ ‫‪1.8.‬קטע משופע‪ .5‬‬ ‫אחוזים‪.‬‬ ‫מקומות חניה‬ ‫נגישים‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( על אף האמור בפסקה )א(‪ .‬ ‫)‪ (2‬היה למעבר המשמש חלק ממקום חניה נגיש‪ .274‬א(‪.‬חניה נגישה יכול שתהיה מחוץ לתחום המגרש אם‬ ‫חניה זו קרובה יותר לכניסה נגישה ומספקת נגישות טובה יותר‪ .271‬בבניין מגורים חדש‪ .‬‬ ‫מידות חניה נגישה‬ ‫לרכב רגיל ולרכב‬ ‫גבוה‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬ובלבד שמרחק חניה כאמור‬ ‫מכניסה נגישה לא עולה על ‪ 50‬מטרים‪.‬כמפורט בטור ב' בטבלה שלהלן‪:‬‬ ‫טור ב'‬ ‫מספר מזערי של מקומות חניה נגישים‬ ‫טור א'‬ ‫מספר כללי של מקומות חניה‬ ‫מספר כולל‬ ‫לרכב רגיל‬ ‫לרכב גבוה‬ ‫‪30-6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75-31‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100-76‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪150-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200-151‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שיפוע חניה נגישה‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .

274‬א( על אף האמור בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .8.‬‬ ‫)ב( מקום החניה לרכב גבוה יכול שיהיה מחוץ לחניון תת–קרקעי או מחוץ לבניין‬ ‫ובלבד שיימצא בתחום המגרש‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪8.4.‬‬ ‫‪20686‬מג‬ ‫‪1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2‬במקום שבו סך כל מקומות החניה הנדרשים‬ ‫על פי תקנות החניה או סך כל מקומות החניה המתוכננים אינו עולה על ‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .2010‬‬ ‫‪-342-‬‬ .273‬ב‬ ‫����‬ ‫���‬ ‫מקום חניה לרכב‬ ‫גבוה‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .20‬מטרים‪.273‬א‬ ‫����‬ ‫‪500‬‬ ‫תרשים ‪8.‬אף אם נקבעה בתכנית הוראה אחרת לעניין מקומות חניה‪.75‬גובה מקום חניה‬ ‫נגיש לרכב גבוה לא יפחת מ–‪ 2.

281‬ד(.‬אפשר‪ .‬תבוצע התאמת נגישות‬ ‫הכוללת אחד מאלה לפחות‪ .‬שאין אפשרות להתקינה בתחום המגרש או בתוך בניין‬ ‫מגורים חדש‪ .‬המקום המיועד לחדר‬ ‫מכונות‪ .8.‬‬ ‫הנגשה של כל יחידות הדיור במבנה.2010‬‬ ‫‪-343-‬‬ .8.‬מטעמים של תכנון והנדסה‪ .‬על פי בחירת מבקש ההיתר‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מעלית מטיפוס ‪ 1‬לפחות לפי ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .‬שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין‬ ‫לבין מפלס הדירה השוכנת בקומה הגבוהה ביותר נמוך מ–‪ 10‬מטרים‪ .‬אך קרוב ככל‬ ‫הניתן לכניסה אל הבניין‪ .1‬‬ ‫בסעיף הדן במעליות וחלק ‪ 4‬בסעיפים הדנים בשילוט הכוונה אל המעלית‪.‬‬ ‫)ד( חניה נגישה לרכב גבוה‪ .32‬‬ ‫)‪ (4‬התאמת נגישות במקום מעלית ומעלון המאפשרת‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( על אף האמור בתכנית החלה על המקרקעין‪ .‬שמטעמי תכנון והנדסה‬ ‫תקבע הוועדה המקומית כי תוספת השטח הנדרשת בעבור ממדי מקום חניה נגיש לרכב גבוה‬ ‫ביחס לממדי מקום חניה נגיש לרכב רגיל תבוא על חשבון שטחה מיועד להיות שטח פרטי‬ ‫פתוח או שטח לגינון בתחום המגרש‪.260‬‬ ‫)‪ (3‬מעלון אנכי יהיה לפי ת"י ‪ 2252‬חלק ‪.‬‬ ‫שילוט בתא מעלית ותקשורת במעלית וכן הוראות פרט ‪)8.‬עליון או תחתון‪ .‬לפי ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ 70‬אשר יתקיימו בו‬ ‫דרישות אלה‪:‬‬ ‫)א( תתאפשר בו התקנת מעלית אשר פתח התא בה יהיה ברוחב ‪80‬‬ ‫סנטימטרים.‬חניה נגישה לרכב גבוה יכול שתהיה מחוץ‬ ‫לתחום המגרש אם חניה זו קרובה יותר לכניסה נגישה ומספקת נגישות טובה יותר‪ .70‬ות"י ‪ 1918‬חלק ‪3.‬יכול שתהיה מחוץ לתחום המגרש‪ .‬ ‫)‪ (2‬פיר למעלית מטיפוס ‪ 1‬לפחות‪ .‬בתכנית ובחתך‪ .‬או תאפשר בעתיד‪.‬או מקום המיועד למנוע המעלית וכל הדרכים‬ ‫הנגישות כאמור בפרט ‪.‬ ‫‪20686‬מד‬ ‫‪1.‬‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫מעלית או חלופה‬ ‫אחרת בבניין‬ ‫מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬מעלית ומעלון‬ ‫‪ .‬ובלבד שתהיה דרך נגישה ממקום החניה האמור אל כניסה נגישה‬ ‫לבניין‪.‬ובלבד‬ ‫שמרחק חניה כאמור מכניסה נגישה לא עולה על ‪ 50‬מטרים‪.‬וזאת כדי לאפשר התקנת מעלית מטיפוס ‪ 1‬בכל סוג הפעלה‬ ‫שלה )הידראולית או חשמלית(.280‬באגף או בבניין מגורים חדש‪ .4.‬ ‫)ג( במסמכי הבקשה להיתר יסומן‪ .‬ ‫)ב( מידותיו הפנימיות של הפיר יהיו ‪ 190/160‬סנטימטרים לפחות‬ ‫כאשר מידת העומק היא ‪ 190‬סנטימטרים ועומק הבור בתחתיתו ‪150‬‬ ‫סנטימטרים‪ .‬‬ ‫)ה( על אף האמור בפרט משנה )ב(‪ .

‬‬ ‫)‪ (4‬יחולו הוראות ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ 70‬בסעיף הדן באותות בתא לגבי גובה‬ ‫המחוון וגובה מספרי הקומות בלבד‪.‬ ‫)‪ (2‬זיהוי פני הלוח.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (5‬האמור בפסקאות )‪ (1‬עד )‪ (4‬לא יחול על אגף או בניין לפי פרט זה‪.‬תשתיות‬ ‫וסביבה כי שתיים מיחידות הדיור שבו נגישות לפי הוראות פרק ה'‪1‬א לחוק‪ .281‬א( באגף או בבניין מגורים חדש שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת‬ ‫לבניין‪ .‬‬ ‫)ב( מקום שנדרשה מעלית ל–‪ 8‬נוסעים ומעלה‪ .‬ ‫)‪ (3‬לחיצים לקומת היציאה מהבניין.‬שילוט בתא מעלית ותקשורת במעלית‪.70‬אין חובה להתקין אות שמע או הודעה קולית‬ ‫לציון מקומו של תא המעלית ומערכות עזר לשמיעה מסוג סליל השראה‪.1‬לפי ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ 70‬ות"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬לאחר שנועץ במורשה נגישות למבנים‪ .70‬‬ ‫)ג( על אף האמור בת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .2010‬‬ ‫‪-344-‬‬ .8.‬‬ ‫שמהנדס הוועדה אישר‪ .‬לבין מפלס הדירה השוכנת בקומה הגבוהה ביותר עולה על ‪ 10‬מטרים‪ .‬ ‫)‪ (3‬בלחיצי הפיקוד בתא המעלית ובתחנה יחולו הוראות הטבלה שדנה‬ ‫בהתקני פיקוד בת"י ‪ 2481‬חלק ‪ 70‬בסעיפים שדנים ב‪:‬‬ ‫)‪ (1‬זיהוי החלק הפעיל של הלחצנים.124‬‬ ‫‪20686‬מה‬ ‫‪1.‬תהיה המעלית מטיפוס ‪ 2‬לפי ת"י‬ ‫‪ 2481‬חלק ‪.‬תיבנה מעלית‬ ‫מטיפוס ‪ .‬ ‫)‪ (4‬מיקום הסמל.‬ ‫)‪ (5‬סמל.‬ ‫)‪ (7‬מרחק בין חלקים פעילים של לחיצים‪.‬וכי‬ ‫שאר יחידות הדיור בבניין תוכננו כך שיהיה ניתן לבצע בהן התאמות נגישות‬ ‫בהתאם להוראות פרק ה'‪1‬א כאמור‪.‬ ‫)‪ (2‬ליד כל לחיץ בלוח הפיקוד או עליו תירשם משמעותו בכתב ברייל‬ ‫שהתקיימו בו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 4‬בסעיף הדן בכתב ברייל.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)ד( במעלית כאמור בפרט זה יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.4.1‬בסעיף הדן‬ ‫בסימון הקומה במעלית.‬ ‫)‪ (6‬גובה התבליט.‬‬ ‫)‪ (5‬על מעלית עם פיקודי עדים יחולו הוראות פרט ‪.8.‬‬ ‫מעלית בבניין‬ ‫מגורים נגיש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .1‬בסעיף הדן במעליות וחלק ‪ 4‬בסעיפים‬ ‫הדנים בשילוט הכוונה אלה מעלית‪ .

291‬לתיבות מכתבים כאמור בחלק י"ג‪ .‬בשטח המשותף של בניין מגורים חדש‪ .‬‬ ‫)ג( הותקן לוח עם מספרי הדירות עליו במערכת קשר פנים בכניסה לבניין‪ .8.1‬בדבר‬ ‫התקנת משטחי אזהרה לפני מהלך מדרגות‪.‬יעמדו‬ ‫בדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.8.‬‬ ‫)ב( במדרגות בתוך בניין מגורים חדש לא יחולו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.1‬‬ ‫מערכת קשר פנים‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬לשימוש הכלל‪ .2010‬‬ ‫‪-345-‬‬ .4.‬יהיו‬ ‫המספרים בולטים מפני השלט ויתקיימו בהם התנאים של ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 4‬בסעיפים הדנים‬ ‫בשילוט מישושי‪.‬‬ ‫)ג( בשלח המדרגה הראשונה והמדרגה האחרונה בכל מהלך מדרגות בתוך בניין‬ ‫מגורים חדש יהיה סימון לפי הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.1‬‬ ‫בהתאמה‪ .8.‬‬ ‫)ב( מערכת קשר פנים בדלת כניסה לבניין תכלול גם חיווי קולי לציון שחרור‬ ‫מנגנון הנעילה של הדלת‪.‬לפי‬ ‫העניין‪.‬תיווסף תיבת מכתבים אחת נגישה ומיקומה‬ ‫יתאים לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף הדן בטווח הגעה לחזית ובטווח הגעה לצד‪ .‬ומתוכננת‬ ‫בו מערכת קשר פנים )אינטרקום(‪ .293‬א( בבניין מגורים חדש אשר דלתו אינה ניתנת לפתיחה חופשית מבחוץ‪ .‬‬ ‫)ד( לפני ירידה במדרגות בשטחי חוץ שלבניין מגורים חדש יהיה סימן אזהרה לפי‬ ‫הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן במשטחי אזהרה לפני מהלך מדרגות‪.‬‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬התאמות נוספות‬ ‫תיבות דואר בבניין‬ ‫מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪20686‬מו‬ ‫‪1.‬בסעיפים הדנים בבתי אחיזה במדרגות‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬מדרגות‬ ‫מדרגות בבניין‬ ‫מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .1‬בסעיף הדן באמצעי אזהרה‬ ‫למדרגות.‬היא תהיה לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 4‬בסעיפים הדנים במערכות‬ ‫קשר פנים ואינטרקום‪.292‬אמצעי הפעלה‪ .8.‬‬ ‫אמצעי הפעלה‬ ‫בבניין מגורים‬ ‫חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬למעט במשטחי ביניים‪.290‬א( בתי אחיזה במדרגות יהיו בהתאמה לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬או חלק ‪3. הוראות אלה לא יחולו על המדרגה הראשונה במהלך המדרגות העולה הראשון‬ ‫במפלס הכניסה‪.

301‬בניין מגורים שאינו בניין מגורים חדש‪ .‬ ‫)‪ (5‬הכניסה הקובעת לבניין לא תהיה כניסה נגישה‪ .2010‬‬ ‫‪-346-‬‬ .‬ ‫)‪ (3‬דרך נגישה בשיפוע שלא יעלה על ‪ 8‬אחוזים יכולה להיות בלא משטחי‬ ‫ביניים‪ .‬פטור‬ ‫ממילוי התנאים המפורטים בפרק זה‪.‬פטור מדרך נגישה אל הכניסה‬ ‫לבניין ובלבד שלא מותקנת בו מעלית‪.260‬יכול שתהיה חלק מיסעה‪ .‬ובלבד שקיימת לבניין‬ ‫כניסה נגישה אשר דרך נגישה מובילה אליה ממקום חניה נגיש‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬שנבנה על פי היתר שניתן לפני תחילתו‬ ‫של פרק זה ושניתן לו היתר לתוספת לדירה או בניין שאינו כולל תוספת יחידות דיור‪ .‬במפלסים שונים‪ .‬ ‫)‪ (4‬הוועדה המקומית‪ .‬ובלבד שתהיה‬ ‫בסמוך לדרך העיקרית המשמשת את הציבור.8.260‬ג(‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫בריכת שחייה‪ .‬‬ ‫פטור לתוספת‬ ‫בנייה אשר אין‬ ‫בה תוספת יחידות‬ ‫דיור‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬מגוננים‬ ‫או מרוצפים‪ .‬יכול שדרך נגישה תוביל רק אל החצרות המצויות במפלס דרך‬ ‫נגישה‪.‬‬ ‫‪20686‬מז‬ ‫‪1.‬עמדת מודיעין‪.‬‬ ‫)ג( במגרשים ששטחם קטן מ–‪ 1.‬‬ ‫)ב( בניין מגורים חדש לא יהיה פטור מחובת התייעצות עם מורשה לנגישות‬ ‫השירות לפי פרט משנה )א( אם יש בו שימושים אלה‪ :‬עמדת בידוק ביטחוני‪ .8.302‬א( בניין מדורג שהוא בניין מגורים חדש‪ .‬במקום שתוכננו שטחי חצר משותפים‪ .‬לאחר התייעצות עם מורשה לנגישות מבנים‪ .‬חדר כושר‪ .300‬א( בניין מגורים חדש שיש בו פחות מ–‪ 100‬יחידות דיור פטור מחובת התייעצות‬ ‫עם מורשה לנגישות השירות‪.5‬דונם ניתן לבצע את הדרישות המופחתות‬ ‫המפורטות להלן‪ .‬ובלבד שאורכה לא יעלה על ‪ 15‬מטרים.‬בית כנסת‪ .‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט ‪)8.‬אם מורשה נגישות מבנים אישר כי מסיבות הנדסיות לא‬ ‫ניתן לבצע את התאמות הנגישות הנדרשות על פי תקנות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך נגישה כנדרש בפרט ‪ 8.‬רשאית‬ ‫לאשר דרך נגישה בשיפוע שלא יעלה על ‪ 10‬אחוזים.‬המתוכנן על מגרש אשר שיפוע פני‬ ‫הקרקע מהמדרכה ועד הכניסה העיקרית עולה על ‪ 8‬אחוזים‪ .‬מקום לקיום אירועים הכולל יותר מ–‪ 60‬מושבים‪.‬‬ ‫פטור ודרישות‬ ‫מופחתות מהתקנת‬ ‫דרך נגישה לבניין‬ ‫מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .4.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬פטורים ודרישות מופחתות‬ ‫פטור מחובת‬ ‫התייעצות‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬כולן או חלקן‪ .‬ ‫)‪ (2‬יכול שהדרך הנגישה תהיה מהחניה בלבד אם לא ניתן להתקין דרך נגישה‬ ‫אל המגרש מרחוב או משביל ציבורי.8.

‬‬ ‫אחת או יותר‪ .‬ ‫)‪ (2‬בתוספת לבניין קיים התאמות הנגישות עלולות לפגוע ביציבות הבניין‬ ‫הקיים או חלק ממנו‪ .‬ארכאולוגיים‪ .‬עלות הקמת הבניין או הפרויקט" ‪ -‬העלות הכוללת של הקמת‬ ‫הבניין או הפרויקט‪ .‬ ‫לעניין זה‪" .‬רשאי לפטור מהתקנת דרך נגישה לתוספת יחידות דיור לבניין מגורים שאינו בניין‬ ‫מגורים חדש‪ .4.‬לבניין מגורים חדש כמפורט בפרק זה‪ .8.‫תכנון ובניה‬ ‫)ד( מתוכננת מעלית בבניין מדורג‪ .2010‬‬ ‫‪-347-‬‬ .‬ובלבד שאין‬ ‫אפשרות לקבוע סידורי בטיחות או מילוט חלופיים.‬ ‫)‪ (3‬מתן הפטור מתחייב כדי למנוע פגיעה מהותית באופיו המיוחד של המקום‬ ‫עקב ייחודו בשל ערכים היסטוריים‪ .‬‬ ‫פטור מהתקנת דרך‬ ‫נגישה לתוספת‬ ‫יחידות דיור לבניין‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬או לפגוע בסידורי הבטיחות והמילוט‪ .‬לפי העניין.‬‬ ‫פטור באישור‬ ‫הנציב‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬אגרות‪ .5‬אחוזים מעלות הקמת הבניין או הפרויקט‪ .‬אך לרבות עלות הקמת המעלית בבניין שבו‬ ‫הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס הדירה השוכנת‬ ‫בקומה הגבוהה ביותר גבוה מ–‪ 10‬מטרים ולרבות עלות הקרקע‪ .‬מסים‪.‬תהיה דרך נגישה אחרת אל המעלית