‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪,‬‬

‫התש"ל‪1 1970-‬‬

‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪ 265‬לחוק התכנון והבניה‪ ,‬התשכ"ה‪ ,1965-‬ולאחר‬
‫התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה‪ ,‬אני מתקין תקנות אלה‪:‬‬
‫_________________‬
‫‪ .1‬ק"ת ‪ ,2581‬התש"ל )‪ ,(8.7.1970‬עמ' ‪.1841‬‬
‫תיקונים‪ :‬ק"ת ‪ ,2629‬התשל"א )‪ ,(5.11.1970‬עמ' ‪;102‬‬
‫ק"ת ‪ ,2660‬התשל"א )‪ ,(4.2.1971‬עמ' ‪] 526‬התשל"א )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,2670‬התשל"א )‪ ,(4.3.1971‬עמ' ‪] 609‬התשל"א )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,2685‬התשל"א )‪ ,(14.4.1971‬עמ' ‪] 838‬התשל"א )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,2694‬התשל"א )‪ ,(13.5.1971‬עמ' ‪] 1039‬התשל"א )מס' ‪;[(5‬‬
‫ק"ת ‪ ,2731‬התשל"א )‪ ,(19.8.1971‬עמ' ‪] 1498‬התשל"א )מס' ‪;[(6‬‬
‫ק"ת ‪ ,2731‬התשל"א )‪ ,(19.8.1971‬עמ' ‪] 1498‬התשל"א )מס' ‪;[(7‬‬
‫ק"ת ‪ ,2759‬התשל"ב )‪ ,(20.10.1971‬עמ' ‪;127‬‬
‫ק"ת ‪ ,2848‬התשל"ב )‪ ,(12.5.1972‬עמ' ‪] 1160‬התשל"ב )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,2848‬התשל"ב )‪ ,(12.5.1972‬עמ' ‪] 1177‬התשל"ב )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,2923‬התשל"ג )‪ ,(11.10.1972‬עמ' ‪;155‬‬
‫ק"ת ‪ ,3179‬התשל"ד )‪ ,(2.6.1974‬עמ' ‪;1268‬‬
‫ק"ת ‪ ,3600‬התשל"ז )‪ ,(14.10.1976‬עמ' ‪;59‬‬
‫ק"ת ‪ ,3623‬התשל"ז )‪ ,(25.11.1976‬עמ' ‪] 415‬התשל"ז )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,3635‬התשל"ז )‪ ,(19.12.1976‬עמ' ‪] 534‬התשל"ז )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,3672‬התשל"ז )‪ ,(4.3.1977‬עמ' ‪] 1110‬התשל"ז )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,3694‬התשל"ז )‪ ,(14.4.1977‬עמ' ‪] 1371‬התשל"ז )מס' ‪;[(5‬‬
‫ק"ת ‪ ,3800‬התשל"ח )‪ ,(28.3.1978‬עמ' ‪;970‬‬
‫ק"ת ‪ ,3867‬התשל"ח )‪ ,(6.7.1978‬עמ' ‪] 1666‬התשל"ח )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,3884‬התשל"ח )‪ ,(28.8.1978‬עמ' ‪] 2002‬התשל"ח )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,3890‬התשל"ח )‪ ,(17.9.1978‬עמ' ‪] 2091‬התשל"ח )מס' ‪3‬א([;‬
‫ק"ת ‪ ,3892‬התשל"ח )‪ ,(21.9.1978‬עמ' ‪] 2122‬התשל"ח )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,3948‬התשל"ט )‪ ,(25.2.1979‬עמ' ‪;745‬‬
‫ק"ת ‪ ,3974‬התשל"ט )‪ ,(30.4.1979‬עמ' ‪] 1038‬התשל"ט )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,4024‬התשל"ט )‪ ,(6.9.1979‬עמ' ‪] 1848‬התשל"ט )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,4073‬התש"ם )‪ ,(1.1.1980‬עמ' ‪;691‬‬
‫ק"ת ‪ ,4111‬התש"ם )‪ ,(17.4.1980‬עמ' ‪] 1354‬התש"ם )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,4159‬התש"ם )‪ ,(28.8.1980‬עמ' ‪] 2306‬התש"ם )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,4223‬התשמ"א )‪ ,(8.4.1981‬עמ' ‪;877‬‬
‫ק"ת ‪ ,4342‬התשמ"ב )‪ ,(4.5.1982‬עמ' ‪;929‬‬
‫ק"ת ‪ ,4417‬התשמ"ג )‪ ,(14.10.1982‬עמ' ‪;103‬‬
‫ק"ת ‪ ,4464‬התשמ"ג )‪ ,(22.2.1983‬עמ' ‪] 834‬התשמ"ג )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,4470‬התשמ"ג )‪ ,(10.3.1983‬עמ' ‪] 916‬התשמ"ג )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,4596‬התשמ"ד )‪ ,(21.2.1984‬עמ' ‪;978‬‬
‫ק"ת ‪ ,4620‬התשמ"ד )‪ ,(22.4.1984‬עמ' ‪] 1324‬התשמ"ד )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,4623‬התשמ"ד )‪ ,(29.4.1984‬עמ' ‪] 1402‬התשמ"ד )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,4630‬התשמ"ד )‪ ,(17.5.1984‬עמ' ‪] 1486‬התשמ"ד )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,4745‬התשמ"ה )‪ ,(10.1.1985‬עמ' ‪;490‬‬

‫)המשך בעמוד הבא(‬

‫‪20579‬‬

‫‪1.1.2009‬‬

‫‪-1-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫_________________‬

‫)המשך מהעמוד הקודם(‬
‫ק"ת ‪ ,4854‬התשמ"ה )‪ ,(1.9.1985‬עמ' ‪] 1891‬התשמ"ה )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,4881‬התשמ"ו )‪ ,(12.12.1985‬עמ' ‪;267‬‬
‫ק"ת ‪ ,4936‬התשמ"ו )‪ ,(1.6.1986‬עמ' ‪] 951‬התשמ"ו )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5053‬התשמ"ז )‪ ,(10.9.1987‬עמ' ‪;1275‬‬
‫ק"ת ‪ ,5190‬התשמ"ט )‪ ,(13.6.1989‬עמ' ‪;914‬‬
‫ק"ת ‪ ,5208‬התשמ"ט )‪ ,(8.8.1989‬עמ' ‪] 1193‬התשמ"ט )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5213‬התשמ"ט )‪ ,(24.8.1989‬עמ' ‪] 1290‬התשמ"ט )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,5217‬התשמ"ט )‪ ,(14.9.1989‬עמ' ‪] 1391‬התשמ"ט )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,5302‬התשנ"א )‪ ,(25.10.1990‬עמ' ‪;139‬‬
‫ק"ת ‪ ,5321‬התשנ"א )‪ ,(13.1.1991‬עמ' ‪] 408‬התשנ"א )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5358‬התשנ"א )‪ ,(26.5.1991‬עמ' ‪] 877‬התשנ"א )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,5422‬התשנ"ב )‪ ,(23.2.1992‬עמ' ‪ ;788‬ראה הוראות מעבר בגוף התיקון;‬
‫ק"ת ‪ ,5437‬התשנ"ב )‪ ,(30.4.1992‬עמ' ‪] 996‬התשנ"ב )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5497‬התשנ"ג )‪ ,(31.1.1993‬עמ' ‪;336‬‬
‫ק"ת ‪ ,5574‬התשנ"ד )‪ ,(13.1.1994‬עמ' ‪;497‬‬
‫ק"ת ‪ ,5693‬התשנ"ה )‪ ,(20.7.1995‬עמ' ‪) 1675‬שני תיקונים(;‬
‫ק"ת ‪ ,5707‬התשנ"ו )‪ ,(29.9.1995‬עמ' ‪;12‬‬
‫ק"ת ‪ ,5709‬התשנ"ו )‪ ,(26.10.1995‬עמ' ‪] 34‬התשנ"ו )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5717‬התשנ"ו )‪ ,(1.12.1995‬עמ' ‪] 168‬התשנ"ו )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,5717‬התשנ"ו )‪ ,(1.12.1995‬עמ' ‪] 169‬התשנ"ו )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,5779‬התשנ"ו )‪ ,(22.8.1996‬עמ' ‪] 1499‬התשנ"ו )מס' ‪;[(5‬‬
‫ק"ת ‪ ,5799‬התשנ"ז )‪ ,(17.12.1996‬עמ' ‪;216‬‬
‫ק"ת ‪ ,5856‬התשנ"ח )‪ ,(12.10.1997‬עמ' ‪;6‬‬
‫ק"ת ‪ ,5868‬התשנ"ח )‪ ,(24.12.1997‬עמ' ‪] 208‬התשנ"ח )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5889‬התשנ"ח )‪ ,(31.3.1998‬עמ' ‪] 600‬התשנ"ח )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,5915‬התשנ"ח )‪ ,(3.8.1998‬עמ' ‪] 1080‬התשנ"ח )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,5940‬התשנ"ט )‪ ,(8.12.1998‬עמ' ‪;127‬‬
‫ק"ת ‪ ,5953‬התשנ"ט )‪ ,(22.2.1999‬עמ' ‪] 380‬התשנ"ט )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,5982‬התשנ"ט )‪ ,(10.6.1999‬עמ' ‪] 966‬התשנ"ט )מס' ‪) [(3‬ת"ט בק"ת ‪,5987‬‬
‫התשנ"ט‪ ,‬עמ' ‪;(1036‬‬
‫ק"ת ‪ ,5991‬התשנ"ט )‪ ,(15.7.1999‬עמ' ‪] 1083‬התשנ"ט )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,6020‬התש"ס )‪ ,(17.2.2000‬עמ' ‪;330‬‬
‫ק"ת ‪ ,6092‬התשס"א )‪ ,(8.3.2001‬עמ' ‪;525‬‬
‫ק"ת ‪ ,6152‬התשס"ב )‪ ,(7.2.2002‬עמ' ‪;430‬‬
‫ק"ת ‪ ,6175‬התשס"ב )‪ ,(13.6.2002‬עמ' ‪] 829‬התשס"ב )מס' ‪ 4) [(2‬תיקונים(;‬
‫ק"ת ‪ ,6217‬התשס"ג )‪ ,(31.12.2002‬עמ' ‪;365‬‬
‫ק"ת ‪ ,6246‬התשס"ג )‪ ,(30.6.2003‬עמ' ‪] 800‬התשס"ג )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,6257‬התשס"ג )‪ ,(20.8.2003‬עמ' ‪] 951‬התשס"ג )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,6297‬התשס"ד )‪ ,(9.3.2004‬עמ' ‪ 293‬ו–‪) 300‬שני תיקונים(;‬
‫ק"ת ‪ ,6341‬התשס"ה )‪ ,(23.9.2004‬עמ' ‪;30‬‬
‫ק"ת ‪ ,6378‬התשס"ה )‪ ,(28.3.2005‬עמ' ‪] 582‬התשס"ה )מס' ‪) [(2‬שני תיקונים(;‬
‫ק"ת ‪ ,6468‬התשס"ו )‪ ,(19.3.2006‬עמ' ‪;577‬‬
‫ק"ת ‪ ,6481‬התשס"ו )‪ ,(4.5.2006‬עמ' ‪] 771‬התשס"ו )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,6497‬התשס"ו )‪ ,(10.7.2006‬עמ' ‪] 981‬התשס"ו )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,6512‬התשס"ו )‪ ,(29.8.2006‬עמ' ‪ 1120‬ו–‪] 1127‬התשס"ו )מס' ‪ 3) [(4‬תיקונים(;‬
‫ק"ת ‪ ,6525‬התשס"ז )‪ ,(5.10.2006‬עמ' ‪;132‬‬

‫)המשך בעמוד הבא(‬

‫‪20580‬‬

‫‪1.1.2009‬‬

‫‪-2-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫_________________‬

‫)המשך מהעמוד הקודם(‬
‫ק"ת ‪ ,6571‬התשס"ז )‪ ,(1.3.2007‬עמ' ‪ 620‬ו–‪] 626‬התשס"ז )מס' ‪ 2) [(2‬תיקונים(;‬
‫ק"ת ‪ ,6603‬התשס"ז )‪ ,(19.7.2007‬עמ' ‪] 1043‬התשס"ז )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,6645‬התשס"ח )‪ ,(5.2.2008‬עמ' ‪) .440‬ת"ט בק"ת ‪ ,6651‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪;(582‬‬
‫ק"ת ‪ ,6701‬התשס"ח )‪ ,(7.8.2008‬עמ' ‪] 1204‬התשס"ח )מס' ‪) [(2‬ת"ט בק"ת ‪,6705‬‬
‫התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪;(1292‬‬
‫ק"ת ‪ ,6713‬התשס"ח )‪ ,(22.9.2008‬עמ' ‪] 1426‬התשס"ח )מס' ‪) [(3‬ת"ט בק"ת ‪,6724‬‬
‫התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.(131‬‬
‫ק"ת ‪ ,6716‬התשס"ט )‪ ,(6.10.2008‬עמ' ‪;12‬‬
‫ק"ת ‪ ,6721‬התשס"ט )‪ ,(5.11.2008‬עמ' ‪] 74‬התשס"ט )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,6744‬התשס"ט )‪ ,(19.1.2009‬עמ' ‪] 390‬התשס"ט )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,6763‬התשס"ט )‪ ,(4.3.2009‬עמ' ‪] 595‬התשס"ט )מס' ‪;[(4‬‬
‫ק"ת ‪ ,6764‬התשס"ט )‪ ,(8.3.2009‬עמ' ‪] 598‬התשס"ט )מס' ‪ .[(5‬תחילת התיקון‬
‫)סעיפים ‪ 8.30‬עד ‪ 8.239‬לתוספת השניה( ‪ -‬ביום ‪;1.8.2009‬‬
‫ק"ת ‪ ,6766‬התשס"ט )‪ ,(19.3.2009‬עמ' ‪] 646‬התשס"ט )מס' ‪;[(6‬‬
‫ק"ת ‪ ,6775‬התשס"ט )‪ ,(30.4.2009‬עמ' ‪] 886‬התשס"ט )מס' ‪;[(7‬‬
‫ק"ת ‪ ,6779‬התשס"ט )‪ ,(21.5.2009‬עמ' ‪] 926‬התשס"ט )מס' ‪;[(8‬‬
‫ק"ת ‪ ,6836‬התש"ע )‪ ,(16.12.2009‬עמ' ‪;266‬‬
‫ק"ת ‪ ,6873‬התש"ע )‪ ,(7.3.2010‬עמ' ‪] 900‬התש"ע )מס' ‪;[(2‬‬
‫ק"ת ‪ ,6898‬התש"ע )‪ ,(21.6.2010‬עמ' ‪] 1230‬התש"ע )מס' ‪;[(3‬‬
‫ק"ת ‪ ,6901‬התש"ע )‪ ,(30.6.2010‬עמ' ‪] 1279‬התש"ע )מס' ‪) [(4‬שני תיקונים( )ת"ט‬
‫בק"ת ‪ ,6928‬התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.(28‬‬

‫‪20580‬א‬

‫‪1.10.2010‬‬

‫‪-3-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫הגדרות‬
‫]תיקונים‪ :‬התשל"ב‪,‬‬
‫התשל"ז )מס' ‪,(3‬‬
‫התש"ם )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ג )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ט‪,‬‬
‫התשמ"ט )מס' ‪,(2‬‬
‫)מס' ‪ ,(3‬התשנ"ב‪,‬‬
‫התשנ"ז‪ ,‬התשנ"ח‪,‬‬
‫התשנ"ח )מס' ‪,(4‬‬
‫התשנ"ט )מס' ‪,(2‬‬
‫התשס"ב‪,‬‬
‫התשס"ב )מס' ‪,(2‬‬
‫התשס"ג )מס' ‪,(3‬‬
‫התשס"ה‪ ,‬התשס"ו‪,‬‬
‫התשס"ו )מס' ‪,(4‬‬
‫התשס"ז )מס' ‪,(2‬‬
‫התשס"ח‪ ,‬התשס"ח‬
‫)מס' ‪) ,(2‬מס' ‪,(3‬‬
‫התש"ע )מס' ‪[(3‬‬

‫‪.1‬‬

‫בתקנות אלה ‪-‬‬

‫"אולם ספורט" ‪ -‬בנין הנועד לשמש בעיקרו‪ ,‬כולו או בחלקו‪ ,‬למופעי ספורט‪ ,‬לרבות מתקנים‬
‫לשימושם של הצופים;‬
‫"אור עליון" ‪ -‬מקור אור הנמצא במישור התקרה‪ ,‬לרבות צוהר‪ ,‬חלון‪ ,‬לבני זכוכית או חומר‬
‫אחר המעביר אור והמותקן בתקרה;‬
‫"אזור מחסה" ‪ -‬חדר או חלל הנמצא ב'דרך מוצא' או בסמוך אליה והמאפשר התעכבות או‬
‫השהיה בתהליך המילוט;‬
‫"אחראי לביקורת" ‪ -‬האחראי לביקורת הביצוע של עבודות הבניה לפי סעיף ‪ 16.02‬בתוספת‬
‫השניה;‬
‫"אלמנט עמיד אש" ‪ -‬חלק בניין בעל עמידות אש כמוגדר בתקן ישראלי ת"י ‪ 931‬חלק ‪1.1‬‬
‫ עמידות אש של אלמנטי בניין ‪ -‬שיטות בדיקה‪ :‬דרישות כלליות‪ ,‬למשך ‪ 90‬דקות‬‫או כל זמן אחר שנקבע בתוספת השניה;‬
‫"אסבסט" ‪ -‬כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור‬
‫והעובדים באבק מזיק(‪ ,‬התשמ"ד‪) 1984-‬להלן ‪ -‬תקנות אבק מזיק(;‬
‫"אסיפה" ‪ -‬כמשמעותה בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים‪ ,‬התשכ"ג‪;1962-‬‬
‫"אתר לסילוק פסולת בנין או לטיפול בה" ‪ -‬מקום המשמש לסילוק פסולת בנין או לטיפול‬
‫בה והמורשה על פי כל דין;‬
‫"בית אחיזה" ‪ -‬פס נמשך‪ ,‬המורכב לאורך האזן העליון של המעקה או לאורך המסעד והנועד‬
‫לשמש לאחיזה ביד‪ ,‬או באין פס נמשך כאמור ‪ -‬האזן העליון של המעקה עצמו;‬
‫"אתר בריכת שחיה" ‪ -‬בריכת שחיה לרבות החצרים והמבנים המשרתים אותה כגון מלתחות‬
‫ושירותים;‬
‫"בנין גבוה" ‪ -‬בנין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס הכניסה‬
‫לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס‪ ,‬שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות משותף‪,‬‬
‫עולה על ‪ 13‬מטרים;‬
‫"בניין מגורים" ‪ -‬בניין או חלק מבניין הכולל דירות מגורים;‬
‫"בנין רב–קומות" ‪ -‬בנין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס‬
‫הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס‪ ,‬שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות‬
‫משותף‪ ,‬עולה על ‪ 29‬מטרים;‬
‫"בעל היתר" ‪ -‬מי שעל שמו הוצא היתר;‬
‫"בריכה למי שתיה" ‪ -‬בריכה כמשמעותה בתקנות הבריכות למי שתיה שנפחה הוא ‪100‬‬
‫מטרים מעוקבים או יותר;‬
‫"גישה למוצא בטוח" )‪ - (Exit Access‬חלק מדרך מוצא‪ ,‬לרבות פרוזדורים ומעברים‪,‬‬
‫שתחילתו בכל נקודה שהיא בבניין וסופו בכניסה למוצא בטוח או מחוץ לבניין או‬
‫בדלת יציאה חיצונית;‬

‫‪20581‬‬

‫‪1.7.2010‬‬

‫‪-4-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫"דירת מגורים" ‪ -‬חדר או תא‪ ,‬או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש יחידה שלמה‬
‫ונפרדת למגורים בלבד;‬
‫"דלת חד–אגפית" ‪ -‬דלת שבין מזוזותיה מותקן אגף אחד;‬
‫"דלת דו–אגפית" ‪ -‬דלת שבין מזוזותיה מותקנים שני אגפים;‬
‫"דלת רב–אגפית" ‪ -‬דלת שבין מזוזותיה מותקנים שלושה אגפים או יותר;‬
‫"בריכת שחיה" ‪ -‬מבנה מלאכותי המכיל מים‪ ,‬ובכלל זה אמצעי פינוי מים עיליים למטרת‬
‫שחיה‪ ,‬שכשוך‪ ,‬נופש ושעשועי מים‪ ,‬לימוד‪ ,‬טיפול במים )‪ (Hydrotherapy‬וריפוי;‬
‫"דרך יציאה" ‪) -‬נמחקה(;‬
‫"דרך מוצא" )‪ - (Means of Egress‬נתיב יציאה מבניין‪ ,‬הפנוי ממכשולים והכולל אחד או‬
‫יותר ממרכיבים אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬גישה למוצא בטוח;‬
‫)‪ (2‬מוצא בטוח;‬
‫)‪ (3‬יציאה;‬
‫"דרך מוצא בטוח" ‪) -‬נמחקה(;‬
‫"היתר" ‪ -‬היתר לפי פרק ה' לחוק;‬
‫"הל"ת" ‪ -‬הוראות למיתקני תברואה‪ ,‬התש"ל‪ ,1970-‬שאושרו על ידי שר הפנים לאחר‬
‫התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ועותק מהן מופקד במשרדי כל ועדה‬
‫מקומית;‬
‫"ועדה מחוזית" ‪ -‬ועדה מחוזית לתכנון ולבניה שהוקמה לפי סעיף ‪ 7‬לחוק;‬
‫"ועדה מיוחדת" ‪ -‬ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה שהוקמה לפי סעיף ‪ 34‬לחוק לרבות רשות‬
‫רישוי מיוחדת לפי סעיף ‪)36‬ב( לחוק;‬
‫"ועדה מקומית" ‪ -‬ועדה מקומית לתכנון ולבניה שהוקמה לפי סעיף ‪ 17‬לחוק‪ ,‬לרבות ועדה‬
‫מחוזית המשתמשת בסמכויותיה של ועדה מקומית לפי סעיף ‪ 12‬לחוק‪ ,‬ועדת משנה‬
‫שלהלן וועדה מיוחדת וכן‪ ,‬כשאין כוונה אחרת משתמעת‪ ,‬רשות רישוי מקומית לפי‬
‫סעיף ‪ 30‬לחוק ‪;1‬‬
‫"חדר טכני" ‪ -‬חדר המכיל מערכות לשירות הבניין כגון‪ :‬חשמל‪ ,‬גנרטור‪ ,‬דוודים וכיוצא‬
‫באלה;‬
‫"חדר מגורים" ‪ -‬חדר המיועד למגורים‪ ,‬למעט מטבח‪ ,‬חדר שירות‪ ,‬מסדרון ומרפסת;‬
‫"חדר מדרגות מוגן" ‪ -‬חדר מדרגות המופרד מן הבניין על ידי אלמנטים עמידי אש ודלתות‬
‫אש;‬
‫"חדר שירות" ‪ -‬חדר אמבטיה‪ ,‬בית‪-‬שימוש‪ ,‬מזווה או חדר ארונות;‬
‫_________________‬
‫‪ .1‬בתיקון התשמ"ט ניתנה בטעות הוראה להוסיף את הסיפא להגדרה זו‪ ,‬החל במילים "וועדה‬
‫מיוחדת וכן" ‪ -‬להגדרה "ועדה מיוחדת" במקום להגדרה "ועדה מקומית"‪.‬‬

‫‪20582‬‬

‫‪1.7.2010‬‬

‫‪-5-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫"חצר אנגלית" ‪ -‬שטח בחצר הבניין‪ ,‬שמפלסו מתחת למפלס הקרקע או המדרכה הסמוכה‪,‬‬
‫המיועד לספק אור ואוורור לשטחים וחללים במרתף הבניין;‬
‫"טריבונה ‪ - "Bleachers‬מערכת מושבים מדורגים הכוללת מושבים בלא משענת גב‪,‬‬
‫כמתואר בתרשים ‪ 3.9.41.1‬א';‬
‫"טריבונה זמנית" ‪ -‬טריבונה המוקמת למשך זמן שאינו עולה על ‪ 180‬ימים;‬
‫"חוכר" ‪ -‬חוכר רשום במרשם המקרקעין לתקופה של ארבעים ותשע שנים או יותר‪ ,‬לרבות‬
‫חוכר־משנה רשום לתקופה כאמור;‬
‫"חישובים סטטיים" ‪ -‬חישובים הנדסיים שיש בהם להוכיח את יציבותו של בנין ויציבות‬
‫ביסוסו;‬
‫"יציאה" )‪ - (Exit Discharge‬חלק מדרך מוצר שתחילתו בסופה של גישה למוצא בטוח או‬
‫בסופו של מוצא בטוח וסיומו ברחוב‪ ,‬בין במישרין ובין דרך שטח פתוח;‬
‫"יציע הקהל ‪" ,"Grandstand‬יציע" ‪ -‬מערכת מושבים מדורגים הכוללת מושבים עם משענת‬
‫גב כמתואר בתרשים ‪ 3.9.41.1‬ב';‬
‫"יציע זמני" ‪ -‬יציע הקהל המוקם למשך זמן שאינו עולה על ‪ 180‬ימים;‬
‫"כבש" ‪ -‬מישור משופע קבוע המקשר בין שני מפלסים וששיפועו גדול מ–‪;5%‬‬
‫"כניסה קובעת לבניין" ‪ -‬הכניסה הראשית לבניין או לגזרת הבניין שבה היא נמצאת‪ ,‬אשר‬
‫פני מפלס רצפתה אינם גבוהים מ–‪ 1.20‬מטרים מעל פני הקרקע המתוכננים או מפני‬
‫הרחוב או המדרכה הסמוכים לה‪ ,‬ושהגישה אליה היא באמצעות שביל‪ ,‬מדרגות או‬
‫גשר כניסה‪ ,‬ישירות ממפלס הרחוב; אם קיימת יותר מכניסה אחת‪ ,‬הכניסה הקובעת‬
‫היא הכניסה שנקבעה כזו בהיתר הבניה;‬
‫"מ"א" ‪ -‬מטר אורך;‬
‫"מגרש ספורט" ‪ -‬משטח פתוח או מקורה בחלקו‪ ,‬המשמש בעיקרו למופעי ספורט ובו יציע‬
‫או מיתקנים כיוצא בזה לשימושם של הצופים;‬
‫"מדרגות חוץ" ‪ -‬מדרגות הנמצאות מחוץ לבניין‪ ,‬המובילות אליו‪ ,‬והמשמשות חלק מדרך‬
‫מוצא של הבניין;‬
‫"המהנדס" ‪ -‬מהנדס הועדה המקומית שנתמנה לפי סעיף ‪ 20‬לחוק;‬
‫"מוצא בטוח" )‪ - (Exit‬חלק מדרך מוצא‪ ,‬המופרד משאר חלקי הבניין על ידי אלמנטים עמידי‬
‫אש ודלתות אש והמוביל אל היציאה או אל מחוץ לבניין;‬
‫"מיתקן ספורט" ‪ -‬אולם ספורט או מגרש ספורט;‬
‫"מיתקן תברואה" ‪ -‬מערכת לאספקת מים קרים וחמים לרבות צינורות לאספקת מים‬
‫ולחלוקתם‪ ,‬קבועות שרברבות ומחסומים‪ ,‬מערכות נקזים לצואים‪ ,‬לדלוחים ולאיוור‪,‬‬
‫מערכות ביבים‪ ,‬מערכות סילוק מי גשם‪ ,‬ציוד לטיפול במים ולאגירת מים‪ ,‬ציוד צורך‬
‫מים לרבות בריכות שחיה‪ ,‬מערכות חימום במים‪ ,‬מערכות מים לכיבוי אש‪ ,‬כולל‬
‫חיבוריהם ומכשיריהם‪ ,‬הכל בתוך גבולות הנכס;‬

‫‪20582‬א‬

‫‪1.7.2010‬‬

‫‪-6-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫"מודד מוסמך" ‪ -‬מודד בעל רשיון לפי פקודת המדידות;‬
‫"מ"מ" ‪ -‬מילימטר;‬
‫"מנהל עבודה" ‪ -‬מי שממלא את התפקיד של מנהל עבודה באתר הבניה לפי תקנות הבטיחות‬
‫בעבודה )עבודות בניה(‪ ,‬התשט"ו‪;1955-‬‬
‫"מעבדה מאושרת" ‪ -‬כמשמעותו בסעיף ‪)12‬א( לחוק התקנים‪ ,‬התשי"ג‪;1953-‬‬
‫"מעבר משופע" ‪ -‬מעבר קבוע המקשר בין שני מפלסים וששיפועו ‪ 5%‬או פחות;‬
‫"מעלון" ‪ -‬משטח הרמה‪ ,‬אשר ממדיו וחומרי הבניה שלו תואמים את הוראות תקן ישראלי‬
‫ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ - 3.1‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬פנים הבניין ‪ -‬דרישות בסיסיות‬
‫ותקן ישראלי ת"י ‪ 2252‬חלק ‪ - 1‬משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה ‪ -‬כללי‬
‫בטיחות‪ ,‬מידות ופעולה תיפקודית‪ :‬מעלונים אנכיים;‬
‫"מערכת גז משותפת" ‪ -‬מערכת לאספקת גז שבאמצעותה מסופק גז לשני בנינים או יותר‪,‬‬
‫לרבות הצנרת לאספקת הגז;‬
‫"מערכת מדרגות חיצונית" ‪ -‬מערכת מדרגות פתוחה לאוויר החופשי‪ ,‬הסמוכה לקיר חיצון‬
‫של הבניין והמשמשת מוצא בטוח;‬
‫"מערכת סולרית" ‪ -‬מערכת לחימום מים באמצעות אנרגיית השמש;‬
‫"מקום להתקהלות"‪" ,‬התקהלות" ‪ -‬בניין או חצר הבניין‪ ,‬המיועדים כולם או מקצתם‪,‬‬
‫לפי הקבוע בהיתר‪ ,‬לשמש להתקהלות של ‪ 50‬בני אדם או יותר‪ ,‬לאחת המטרות‬
‫המפורטות בחלק ג' בתוספת השניה;‬
‫"אחראי לביצוע שלד" ‪ -‬מי שנתמנה בידי הקבלן הראשי כאחראי לביצוע השלד;‬
‫"מפה מצבית" ‪ -‬מפה שבה מסומן בקנה־מידה שטח קרקע מוגדר וכל עצם הנמצא בו;‬
‫"מקלט" ‪ -‬כהגדרתו בסעיף ‪ 11‬לחוק ההתגוננות האזרחית‪ ,‬התשי"א‪ ,1951-‬לרבות‬
‫"מרחב מוגן" כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים(‪,‬‬
‫התש"ן‪;1990-‬‬
‫"מ"ר" ‪ -‬מטר מרובע;‬
‫"מרווח" ‪ -‬השטח התחום בין קו הבנין לבין גבול המגרש;‬
‫"מתכנן שלד הבנין" ‪ -‬מי שהורשה להגיש חישובים סטטיים לרשות מוסמכת על פי תקנות‬
‫המהנדסים‪ ,‬ושחתם על הבקשה להיתר ועל נספחיה כאחראי לתכנון שלד הבנין נושא‬
‫הבקשה ולביצוע פיקוח עליון על הקמתו;‬
‫"נכס" ‪ -‬הנכס שלגביו מבוקש או ניתן היתר;‬
‫"ס"מ" ‪ -‬סנטימטר;‬
‫"עבודה" ‪ -‬עבודה בנכס או השימוש בו הטעון היתר;‬

‫‪20582‬ב‬

‫‪1.7.2010‬‬

‫‪-7-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫"עורך הבקשה" ‪ -‬מי שחתום על הבקשה להיתר ועל נספחיה‪ ,‬כעורכם‪ ,‬או הבא במקומו‪ ,‬הכל‬
‫כמפורט בתקנות ‪2‬ד עד ‪2‬ז ובטופס ‪ 1‬לתוספת הראשונה;‬
‫"עמידות אש" ‪ -‬פרק זמן שרכיב מסוים של בניין עומד בו בבדיקה המתוארת בתקן הישראלי‬
‫ת"י ‪ 931‬חלק ‪ - 1.1‬עמידות אש של אלמנטי בניין ‪ -‬שיטות בדיקה‪ :‬דרישות‬
‫כלליות;‬
‫"פיר" ‪ -‬חלל אנכי בבניין להעברת צנרת‪ ,‬אמצעי תאורה‪ ,‬אמצעי איוור וכיוצא באלה‪ ,‬ולמעט‬
‫פיר של מעלית;‬
‫"פסולת בנין" ‪ -‬חומרים או שיירי חומרים המשמשים לבניה או לשיפוצים בהם‪ ,‬בקשר‬
‫לעבודות בניה או שיפוצים או שנוצרו אגב עבודות כאמור או אגב עבודות הריסה‪,‬‬
‫לרבות עודפי עפר וחציבה וחלקי הריסות של מבנים;‬
‫"פרוזדור" ‪ -‬חלק מדרך מוצא המתוחם בין קירות‪ ,‬מקורה ומיועד למעבר אנשים;‬
‫"קו בנין" ‪ -‬קו על פני הקרקע ומתחתה שנקבע בתכנית מאושרת ושבינו ובין גבול הנכס‬
‫הבניה אסורה;‬
‫"קו רחוב" ‪ -‬קו על פני הקרקע ומתחתה שנקבע בתכנית מאושרת כגבול השטח המיועד‬
‫לדרך;‬
‫"קומה תחתית" ‪ -‬קומה שמפלס רצפתה נמוך ממפלס הכניסה הקובעת לבניין; בין אם כל‬
‫קירותיה של הקומה נמצאים מתחת לפני הקרקע המתוכננים ובין אם כל קירותיה או‬
‫חלקם פונים לאוויר החוץ;‬
‫"קיר–אש" ‪ -‬קיר המיועד להפרדת חלקים בבניין או להפרדת בניין מבניינים סמוכים‪ ,‬כדי‬
‫להגביל את התפשטות האש‪ ,‬ושעמידות האש שלו שעתיים לפחות או כמפורט‬
‫בתקנות אלה;‬
‫"קיר חיצון" ‪ -‬קיר אשר אחד מצדדיו או יותר פונה אל אוויר החוץ;‬
‫"קרקע מחלחלת" ‪ -‬קרקע שאין מניעה הנדסית או גאולוגית להחדיר דרכה מים לתת–‬
‫הקרקע;‬
‫"רשות הבריאות" ‪ -‬המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהסמיך בכתב;‬
‫"רשות כבאות" ‪ -‬כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות‪ ,‬התשי"ט‪) 1959-‬להלן ‪ -‬חוק שירותי‬
‫כבאות(;‬
‫"שינוי פנימי בדירה"‪ ,‬בבית משותף ‪ -‬שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבנין‪ ,‬אינו פוגע‬
‫בחזיתו או במראהו או ברכוש המשותף או בשלד של הבנין‪ ,‬או בצנרת או בציוד אחר‬
‫המשרתים את יתר הדירות ושאינו פוגע בדרכי מוצא;‬
‫"שלד" ‪ -‬כל חלקי הבנין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבנין‬
‫והדרושים להבטחת יציבותו;‬
‫"תכנית קונסטרוקציה" ‪ -‬תכנית שלפיה נבנה שלד;‬

‫‪20582‬ג‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-8-‬‬

(2‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪[(2‬‬ ‫‪1‬א‪) .‬ימציא תחילה לועדה המקומית‬ ‫בשני עתקים‪ . המהנדס רשאי לפטור מגיש בקשה כאמור מחובה זו‪ .‬התשמ"ג‪-‬‬ ‫‪.1967‬‬ ‫"תקן" ‪ -‬תקן ישראלי )להלן ‪ -‬ת"י(‪ .‬אם‬ ‫שוכנע כי הבניה המבוקשת אינה מחייבת הגשת מפת נכס‪.‬ובהעדר תקן כאמור ‪ -‬תקן של האגודה הלאומית‬ ‫האמריקנית להגנה בפני אש ‪ NFPA‬הדן בנושאים השייכים לשירותי הכבאות‬ ‫והצלה.‬ ‫אישור מוקדם של‬ ‫מפה‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשמ"ג )מס' ‪.1983‬‬ ‫"תקנות המהנדסים" ‪ -‬תקנות המהנדסים והאדריכלים )רישוי וייחוד פעולות(‪ .2009‬‬ ‫‪-9-‬‬ .4.‬המעידה כי העבודה‬ ‫נושא ההיתר הושלמה בהתאם לו.‫תכנון ובניה‬ ‫"תעודת גמר" ‪ -‬תעודה הניתנת לבעל ההיתר על־ידי ועדה מקומית‪ .‬א( הרוצה להגיש בקשה להיתר בניה בנכס פלוני‪ .‬מפת הנכס הערוכה בידי מודד מוסמך והמכילה את הפרטים שבתקנה ‪ 4‬ופרטים‬ ‫נוספים שנקבעו לענין זה בהל"ת.‬ ‫"תקנות הבריכות למי שתיה" ‪ -‬תקנות בריאות העם )מערכות בריכה למי שתיה(‪ .‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20582‬ד‬ ‫‪1.‬התשכ"ז‪-‬‬ ‫‪.

‬ערוך לפי טופס ‪ 10‬שבתוספת הראשונה‪ .1‬ס"ק ‪)2‬ה( יחול על בקשה להיתר שהוגשה לוועדה ביום ‪ 28.2009‬‬ ‫‪-10-‬‬ .‬את התנאים ואת המגבלות החלים על הנכס לפי כל‬ ‫תכנית ויחזיר עותק אחד ממפת הנכס מסומנת כאמור‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬לא יאוחר‬ ‫מהיום השלושים אחרי שהומצאה לועדה המקומית‪.‬למי שהמציאה‪ .2015‬‬ ‫‪20583‬‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (6‬האחראי או האחראים לביקורת‪.‬‬ ‫)ג( הועדה המקומית או המהנדס לא יקבלו לטיפול או לדיון בקשה להיתר בניה‪.‬על נספחיה‪ .‬‬ ‫)ו( כל בעל היתר לבנין או לתוספת לבנין ימסור לוועדה תצהיר מטעם האחראי‬ ‫לביצוע השלד‪ .‬או אם עברו שלושים ימים‬ ‫מהיום שבו הומצאה לועדה המפה לצרכי סימון כאמור‪ .‬ערוך לפי טופס‬ ‫‪ 9‬שבתוספת הראשונה‪ .‬או אם ניתן פטור לגבי אותה בקשה‬ ‫לפי תקנת משנה )א(‪.‬וכי השלד הוקם‬ ‫בהתאם לתכניות שערך מתכנן שלד הבנין‪ .05‬או לאחריו ותוקפו עד‬ ‫‪.2‬‬ ‫כמפורט בטופס ‪ 1‬בתוספת הראשונה‪ .‬שהעתק ממנו ניתן לקבל במשרדי כל ועדה מקומית‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬או יצרף לה בכתב‪ .02‬לתוספת השניה‪.‬יוצהר כי תכנון‬ ‫השלד וביצועו נעשו באופן שיובטח כי הבנין יוכל לשאת את העומסים של התוספת לבנין‪.‬ ‫)‪ (4‬האחראי לביצוע השלד.‬ ‫)‪ (5‬בעל זכות בנכס כמפורט בתקנה ‪2‬א.4.‬אך לא יאוחר ממועד תחילת העבודה נושא ההיתר‪.‬ימסור מתכנן שלד הבנין‬ ‫לוועדה המקומית תצהיר בדבר אופן התכנון של השלד לרבות שיטת הבניה‪ .‬‬ ‫הגשת בקשה‬ ‫להיתר‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשנ"ב‪.‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .‬‬ ‫)ב( בקשה להיתר תוגש בעותק אחד‪ .‬‬ ‫התשס"ה )מס' ‪[(2‬‬ ‫)א( מבקש היתר )להלן ‪ -‬מבקש( יגיש לועדה המקומית בקשה להיתר בצירוף מפרט‬ ‫‪.‬בדבר ביצוע בשלד‪ .‬‬ ‫)ד( חתימותיהם של האחראי לביצוע השלד ושל האחראים לביקורת יכול שיימסרו‬ ‫לועדה במועד מאוחר יותר‪ .‬והמיפרט בחמישה עותקים‪.‬לא יאוחר מהדיווח בדבר הביקורת על גמר הקמת‬ ‫השלד‪ .‬‬ ‫)ה(‪ 1‬לגבי כל בקשה להיתר לבנין או לתוספת לבנין‪ .‬ ‫)‪ (2‬עורך או עורכי הבקשה.‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)ב( המהנדס יאשר בכתב את קבלת המפה ויסמן בה בקו אדום את קווי הבנין וקווי‬ ‫הרחוב‪ .‬יפרט בה‪ .‬לא יאוחר מתחילת הבניה‪.‬‬ ‫אלא אם נמצאת בידיהם מפת הנכס מסומנת כאמור בתקנה זו‪ .‬‬ ‫)ג( בקשה להיתר ומפרט יהיו חתומים בידי אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המבקש.27.‬כקבוע בפרט ‪ 16.‬ ‫)‪ (3‬מתכנן שלד הבנין.‬‬ ‫)ז( בכל תצהיר לפי תקנות משנה )ה( ו–)ו( לענין תוספת לבנין‪ .4.7.

‬ ‫)‪ (6‬בנכס שהוא מקרקעי ישראל‪ .‬התשכ"ט‪) 1969-‬להלן ‪ -‬בית משותף( ‪ -‬הבעל הרשום או חוכרו.‬ובעל הזכות אינו אחד מאלה המנויים בפסקאות )‪ (1‬עד )‪ (5‬לעיל‪ .‬בין אם הוא רשום במרשם המקרקעין ובין‬ ‫אם לאו‪ .‬ ‫‪20584‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫בעל הזכות בנכס שחתימתו על הבקשה להיתר דרושה לענין תקנה ‪ 2‬הוא‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בנכס הרשום במרשם המקרקעין ושאינו בית משותף כמשמעותו בחוק‬ ‫המקרקעין‪ .‬ ‫)‪ (2‬בנכס הרשום במרשם המקרקעין ושאינו בית משותף והוא בבעלות‬ ‫משותפת או חכור למספר חוכרים במשותף ‪ -‬בעל רשום או חוכר.(3‬‬ ‫התשל"ט‪ .‬‬ ‫)‪ (7‬בבקשה לבצע עבודה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית דין לשכירות‬ ‫לפי סעיף ‪)37‬א( לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[‪ .‬‬ ‫התשכ"א‪ .‬ ‫)‪ (5‬בנכס שאינו רשום במרשם המקרקעין ‪ -‬מי שחייב עליו בתשלום מס רכוש‬ ‫וקרן פיצויים לפי הרשום בפנקסים המנוהלים לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים‪.‬ובלבד שבמקרה זה ‪-‬‬ ‫)א( המציא לבעל הנכס העתק הבקשה וצירף לבקשה תצהיר מנוסח לפי‬ ‫טופס ‪ 6‬שבתוספת הראשונה.‬והוא‬ ‫אחד מאלה‪:‬‬ ‫)א( בעל חוזה חכירה לדורות עם מינהל מקרקעי ישראל אף אם עסקת‬ ‫החכירה כאמור לא נגמרה ברישום.2009‬‬ ‫‪-11-‬‬ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ח( התצהירים לפי תקנות משנה )ה( ו–)ו( יימסרו נוסף על כל תצהיר או הצהרה‬ ‫הקבועים בכל דין לרבות בתקנות אלה ובייחוד בטפסים ‪ 2 .‬התשל"ב‪ .‬לרבות בהתאם לתקנות אלה ולתקנות אחרות על פי‬ ‫החוק‪.‬סוגים של‬ ‫נכסים או סוגים של בקשות להיתר‪.1‬ו–‪ 4‬לתוספת הראשונה‪. אישור כאמור יכול שיינתן לסוגים של בעלי זכויות‪ .(6‬‬ ‫)מס' ‪[(7‬‬ ‫‪2‬א‪.‬כל בעלי הדירות בבית המשותף או חוכריהן או נציגות‬ ‫הבית המשותף.‬‬ ‫כמשמעותו בחוק האמור‪ .7.‬ ‫)‪ (4‬בבית משותף‪ .1972-‬גם הדייר‪.‬ ‫)‪) (3‬בוטלה(.‬‬ ‫בעל זכות בנכס‬ ‫שחתימתו דרושה‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשל"ז )מס' ‪.‬ ‫)ב( מי שמינהל מקרקעי ישראל אישר כי הוא בעל זכות בנכס שחתימתו‬ ‫דרושה.‬‬ ‫התשס"ט )מס' ‪.‬‬ ‫)ט( אין בתקנות משנה )ה( עד )ז( כדי לגרוע מחובותיהם של מתכנן שלד הבנין‬ ‫והאחראי לביצוע השלד על פי כל דין‪ .‬התשל"ט‬ ‫)מס' ‪ .1961-‬או מי שהיה חייב במס כאמור לולא הופטר מתשלומו מכוח כל‬ ‫חוק.(3‬התשמ"ו‪.

‬ ‫)‪ (5‬המצאה לענין תקנה זו יכול שתהא בדואר‪.‬לרבות פרסום בעתון יומי ולצרף עותק הפרסום‬ ‫לבקשתו.‬‬ ‫הרשאה של בית דין לשכירות או בית משפט".‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬אלא לאחר שצורפו כל‬ ‫‪2‬ג‪.‬ולא כולם‬ ‫חתמו‪ .(3‬התשמ"ו[‬ ‫)א( הוועדה המקומית לא תדון בבקשה להיתר בניה‪ .‬באין הסכמה כאמור‪.‬‬ ‫לענין תקנות ‪ 2‬ו־‪2‬א ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬היו מספר בני אדם בעלי זכות באותו נכס כאמור בתקנה ‪2‬א'‪ .(3‬‬ ‫התשמ"ו[‬ ‫‪2‬ב‪.7.‬ ‫אין בהוראות אלה כדי לגרוע מסמכות להתנות בתכנית מתן היתר בניה בנכס‬ ‫כאמור‪ .‬יצרף לבקשתו נסחי רישום מקרקעין לגבי דירתו‪ .‬אלא לאחר שהומצא העתק הבקשה לאלה שלא חתמו.‬אך לא לפני המצאת ההודעות כמפורט בתקנה ‪2‬ב‪.2010‬‬ ‫‪-12-‬‬ .‬בקיום תנאים נוספים‪.‬‬ ‫דחיית החלטה‬ ‫בדבר מתן ההיתר‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשל"ז‬ ‫)מס' ‪ .‬והוועדה המקומית תמציא את ההעתקים לזכאים להם‪ .‬ ‫)‪ (4‬מבקש היתר בנכס הרשום כבית משותף שלא לענין שינוי פנימי בדירה‬ ‫בלבד‪ .‬לגבי יתר הדירות‬ ‫בבית ולגבי הרכוש המשותף.‬‬ ‫‪20585‬‬ ‫‪1.‬לא יינתן ההיתר‪ .‬וטרם נרשמה החלוקה במרשם המקרקעין כאמור בסעיף ‪ 125‬לחוק ‪ -‬מי‬ ‫שהיה בעל זכות בנכס לפי פסקאות )‪ (1‬עד )‪ (7‬אילו נרשמה החלוקה במרשם‬ ‫המקרקעין כאמור.‬ ‫המבקש יצרף העתק הבקשה לכל מי שזכאי לקבלו ואת מענו של הזכאי‬ ‫להעתק‪ .‬כל עוד לא‬ ‫קיבלת את הסכמתו של בעל הנכס לביצועם‪ .‬אלא לאחר תום ‪ 30‬יום מיום‬ ‫קבלת הבקשה‪ .‬‬ ‫מתן הודעה לזכאים‬ ‫אחרים‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשל"ז )מס' ‪.‬ ‫)‪ (2‬בהעדר מענו של זכאי להעתק הבקשה‪ .‬ ‫)‪ (3‬בנסיבות האמורות בפיסקה )‪ (2‬על המבקש לפרסמה בדרך שהוועדה‬ ‫המקומית תורה עליה‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬על חשבונו של‬ ‫המבקש.‬‬ ‫המסמכים שחייבים לצרפם לפי תקנה ‪2‬ב ולא תתן את ההיתר‪ .‬ ‫)‪ (8‬בנכס שחלה עליו תכנית מאושרת לחלוקה חדשה כאמור בסעיף ‪(2)121‬‬ ‫לחוק‪ . אך רשאי הוא לצרף במקום נסח הרישום של יתר‬ ‫הדירות והרכוש המשותף ‪ -‬תצהיר שלו ושל נציגות הבית המשותף על הרכב‬ ‫הבעלות בבית המשותף בנוסח לפי הטפסים ‪ 7‬ו־‪ 8‬שבתוספת הראשונה.‬או‪ .‬על המבקש לצרף תצהיר ובו יפרט‬ ‫כי מענו של הזכאי להעתק אינו ידוע לו ושעשה מאמץ סביר כדי להשיגו.‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)ב( לא תיתן הוועדה המקומית את ההיתר אלא כתום שלושים יום‬ ‫אחרי שהומצא לבעל הנכס העתק הבקשה ותיווסף בגוף ההיתר הערה זו‪:‬‬ ‫"תשומת לבך מופנית לכך כי היתר זה אינו משמש הגנה בפני תביעות‬ ‫בעל הנכס נגדך בגלל ביצוע העבודה או השימוש שהותרו‪ .

2‬הראשון ברשימת כלל עורכי הבקשה הנערכת בטופס ‪ 1‬לתוספת הראשונה‪. ובלבד שלא יישאר במכלול פעולות הבניה כמתואר בבקשה‪ .(2‬התשנ"ב‪.‬להקמת מערכות של מיתקני תברואה‪ .‬תחום שלגביו אין אדם‬ ‫שחתם על הבקשה כעורך‪.‬יהא עורך הבקשה לענין חתימה על המפרט‬ ‫כאמור בתקנה ‪ .1‬א( על אף האמור בתקנות ‪2‬א)‪ (6‬ו–‪2‬ג‪ .‬‬ ‫והוא ייקרא עורך הבקשה הראשי‪.‬‬ ‫חלוקת האחריות‬ ‫לעריכה‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪ .‬‬ ‫תחומי הפעולה של עורך הבקשה או עורכי הבקשה כמתואר בתקנה ‪2‬ה וכפי שפורטו בבקשה‪.7.‬‬ ‫ולאחר שחלפו ‪ 30‬ימים מיום ששלחה הועדה המקומית הודעה למתנגד על דחיית התנגדותו‪.‬שלגביו ערך הוא את הבקשה או את נספחיה‪.‬לעבודות פיתוח מסביב לבנין ולמיתקני עזר כיוצא‬ ‫באלה.‬כל אחד לגבי אותו‬ ‫חלק מעבודת הבניה‪ .‬התקשורת ומיזוג אוויר‪ .‬‬ ‫)ב( האמור בתקנת משנה )א( יחול רק בבקשה להיתר אשר מבוקשים בה שטח רצפה‬ ‫חדש או שימוש אשר טרם ניתן לו היתר‪.‬לסידורי בטיחות אש‪ .‬מוסמך לחתום על בקשה להיתר כעורכה‪.2010‬‬ ‫‪-13-‬‬ .‬‬ ‫אלא אם כן הודיע מינהל מקרקעי ישראל כי אינו מתנגד לבקשה‪.‬והוא בלבד‪ .‬ ‫)‪ (2‬על השינוי ניתנה לועדה המקומית הודעה בכתב‪ .‬לא יינתן היתר בנכס שהוא מקרקעי ישראל‪.‬‬ ‫אם נתקיימו שלושה אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬האדם המוצע לשמש עורך הבקשה לתחום פעולה פלוני‪ .‬רשאי לשנות‪ .‬נשוא ההיתר המבוקש‪ .‬‬ ‫הודעת מינהל‬ ‫מקרקעי ישראל‬ ‫בטרם מתן היתר‬ ‫)תיקון התשס"ט(‬ ‫‪2‬ג‪) .‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪. החלטת הועדה המקומית תונחה על פי שיקולים תכנוניים הנובעים‬ ‫מהוראות החוק והתקנות לפיו ועל פי אלה בלבד‪.‬‬ ‫עורך הבקשה ‪-‬‬ ‫מי הוא‬ ‫]תיקון התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪2‬ד‪ .‬הודיעה לו בכתב על החלטתה‪.‬‬ ‫אם החליטה לדחותה.‬להרחיב או לצמצם את‬ ‫‪2‬ו‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( הוגשה התנגדות למתן היתר מצד מי שהיתה חובה להודיע לו לפי תקנה ‪2‬ב על‬ ‫הגשת הבקשה להיתר‪ .(2‬התשמ"ד[‬ ‫)א( מבקש ההיתר או בעל ההיתר‪ .‬‬ ‫‪20586‬‬ ‫‪1.‬מערכות רשת‬ ‫החשמל‪ .‬מוסמך לשמש‬ ‫עורך הבקשה לפי תקנה ‪2‬ד ונתן בכתב את הסכמתו לקבלת התפקיד.‬‬ ‫)ב( העריכה כאמור בתקנת משנה )א( יכולה להיות מחולקת לתכן הארכיטקטוני‪.‬א( יכול שמספר בני אדם יחתמו כעורכים על בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)ג( היתה העריכה מחולקת כאמור‪ .‬‬ ‫שינויים בתחום‬ ‫האחריות לעריכה‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪ .(3‬‬ ‫התש"ע )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪2‬ה‪) .‬הגז‪ .‬לא תיתן הועדה המקומית את ההיתר על אף האמור בתקנת משנה )א(‬ ‫אלא לאחר שנתנה למתנגד הזדמנות לנמק את התנגדותו‪ .‬לפי הענין‪ .‬מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים להגיש לרשות המוסמכת תכנית כמשמעותה‬ ‫בתקנות האמורות‪ .‬שצורפה לה הסכמתו של‬ ‫המוצע לשמש עורך הבקשה‪.‬‬ ‫להקמת השלד‪ .

‬‬ ‫דרך מסירת‬ ‫הודעות‬ ‫]תיקון התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪2‬ח‪.‬לא תאושר הבקשה להיתר‪.‬להתפטר מתפקידו על‬ ‫ידי מתן הודעה בכתב לועדה המקומית ולמבקש ההיתר.‬עד לאישור הבקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)ב( הנספחים האמורים ייחתמו בידי המבקש‪ . עשה כן‪ .‬‬ ‫‪20587‬‬ ‫‪1.‬אין בהתפטרותו של עורך הבקשה או בהחלטתו לפי תקנות ‪2‬ו או ‪2‬ז בלבד כדי‬ ‫לשחרר את עורך הבקשה ומבקש ההיתר מהתחייבויותיהם ההדדיות‪.(2‬‬ ‫התשנ"ב[‬ ‫‪.‬‬ ‫שמירת‬ ‫התחייבויות חוזיות‬ ‫]תיקון התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪2‬ט‪ .‬‬ ‫כל עוד לא הוחלף עורך הבקשה כאמור בתקנת משנה )א(‪.‬דין חלוקת תחום הפעולה של עורך בקשה יחיד כדין שינוי‬ ‫תחומי הפעולה של מספר עורכי הבקשה‪.‬מתכנן שלד‬ ‫הבנין‪ .1.(2‬התשמ"ד[‬ ‫)א( מבקש ההיתר רשאי בכל עת להחליף עורך בקשה באדם אחר המוסמך לשמש‬ ‫‪2‬ז‪.3‬‬ ‫הודעות לפי תקנות ‪2‬ו ו־‪2‬ז יימסרו אישית או יישלחו בדואר רשום‪.‬וזאת על ידי מתן‬ ‫הודעה בכתב לועדה המקומית שתצורף לה ההסכמה בכתב‪.‬גם האישור הדרוש להקמה או לשינוי לפי תקנה ‪2‬‬ ‫לתקנות הבריכות למי שתיה‪.‬‬ ‫החלפת עורכי‬ ‫הבקשה‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪ .‬‬ ‫)ג( האמור בתקנת משנה )ב( אינו גורע מהרשות להתפטר לפי סעיף ‪ 16.2010‬‬ ‫‪-14-‬‬ .‬ ‫)‪ (3‬תשריט סכימתי של שטחי הבניה.‬עורך או עורכי הבקשה‪ .‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)ב( לענין תקנה זו‪ .‬‬ ‫)ב( עורך בקשה רשאי בכל עת‪ .‬בנוסף לנספחים האמורים‪ .‬‬ ‫נספחים לבקשה‬ ‫להיתר‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשל"ז )מס' ‪.‬ ‫)‪ (4‬תכניות בניה‪.‬‬ ‫)א( לבקשה להיתר יצורפו נספחים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מפה מצבית.‬ובעל זכות בנכס כמפורט בתקנה ‪2‬א‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .03‬לתוספת‬ ‫השניה‪.‬‬ ‫עורך בקשה לפי תקנה ‪2‬ד ושהסכים בכתב לשמש עורך בקשה כאמור‪ .(3‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪.‬ ‫)‪ (2‬מפת איתור העבודה.‬‬ ‫)ג( לבקשה להיתר להקמת בריכה למי שתיה או לשינוי במבנה או בתנאי השימוש‬ ‫בה יצורף‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .

‬שוחה וכל‬ ‫עצם הנמצא בנכס או בדרכים הגובלות‪ .‬עמוד טלפון‪ .(2‬‬ ‫התשמ"ג )מס' ‪.‬‬ ‫‪20588‬‬ ‫‪1.‬גדר‪ .‬ ‫)‪ (5‬השימושים המותרים בנכס על פי התכניות החלות עליו וכל תנאי מיוחד‬ ‫שבהן.‬‬ ‫התשכ"ט‪.‬ ‫)‪ 1(7‬כל בנין‪ .‬ ‫)‪ (3‬קווי בנין.250:1‬‬ ‫‪.3.‬עץ בוגר‪ .1‬עד ‪ 17.‬וכן המרחקים בין העצמים האמורים.‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .‬שמותיהן ומידת סלילתן‪.‬‬ ‫)ה( המפה המצבית תכלול מפת הסביבה ערוכה בקנה־מידה ‪ 1:2.‬ ‫)‪ (8‬גבולות החלקות הנמצאות מעבר לדרכים הגובלות עם הנכס וקווי הבנין‬ ‫שלהן.(3‬התש"ע[‬ ‫)א( מפה מצבית תיערך בקנה־מידה ‪.‬‬ ‫)ג( במפה המצבית יצויינו ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬שטח הנכס וגבולותיו‪ .‬עמוד חשמל‪ .500‬ובה יצויינו‪.4‬‬ ‫)ב( המפה תהא מבוססת על מדידות או על המפה המסומנת כאמור בתקנה ‪1‬א‪ .‬נוסף לאמור בתקנת משנה )ג(‪ .(2‬‬ ‫התשמ"ד‪ .‬ ‫)‪ (2‬רשת קואורדינטות ‪ -‬אם השטח איננו מוסדר לפי פקודת הסדר זכויות‬ ‫במקרקעין ]נוסח חדש[‪ .‬אבן שפה‪ .‬הדברים‬ ‫הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬קווי הצנרת של אספקת המים ומערכת הביוב‪ .1969-‬‬ ‫)‪ (2‬הדרכים הגובלות עם הנכס ומפלסיהן.‬לפי הרישום בספרי המקרקעין לפי חוק המקרקעין‪.‬ ‫)‪ (2‬תאי הבקרה ושיפועי הביוב הציבורי שאליו יחובר הבנין.‬ ‫)‪ (6‬כל בנין הנמצא במרחק של ‪ 10.‬התשכ"ט‪.‬וקוטרי הצינורות‬ ‫ומפלסיהם.10‬במקום "עץ בוגר" יבוא‪" :‬עץ"‪.00‬מטרים מגבולות הנכס.‫תכנון ובניה‬ ‫מפה מצבית‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התש"ם )מס' ‪.‬תווייהן‪ .‬יצויינו במפה המצבית‪ .‬התשס"ג‬ ‫)מס' ‪ .‬‬ ‫בין השאר‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הגושים והחלקות על מספריהם.‬‬ ‫)ד( הוגשה בקשה להיתר להקמת בנין חדש ובסביבת הנכס קיימים קווי אספקת‬ ‫מים או מערכת ביוב ציבורית‪ .‬ ‫)‪ (3‬מערכת גז משותפת אם קיימת‪.‬ ‫)‪ (9‬ברזי־שריפה המחוברים לרשת אספקת מים ראשית.‬ ‫)‪ (11‬קנה־המידה שלפיו נערכה המפה‪.2010‬‬ ‫‪-15-‬‬ .‬ובלבד‬ ‫שהמדידות או הסימון במפה כאמור נערכו תוך ששה החדשים שקדמו למועד הגשת הבקשה‪.1969-‬‬ ‫)‪ (3‬הדרכים הציבוריות שבסביבת הנכס‪ .1.‬ ‫)‪ (4‬קווי רחוב.‬ ‫)‪ (10‬חץ הצפון.

1:100‬‬ ‫)ב( במפת איתור העבודה יצויינו הפריטים הבאים‪ .‬ ‫)‪ (10‬בורות רקב‪ .2010‬‬ ‫‪-16-‬‬ .‬‬ ‫)ז( המהנדס רשאי לדרוש ממבקש ההיתר שימציא לו‪ .(2‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪.‬בנוסף לדברים המפורטים‬ ‫בתקנת משנה )ד(‪ .‬ ‫)‪ (15‬דרכי ניקוז הנכס.‬‬ ‫התש"ע )מס' ‪[(3‬‬ ‫)א( מפת איתור העבודה תיערך בקנה־מידה ‪ 1:250‬ואם הבקשה היתה למתן היתר‬ ‫‪.‬בורות חלחול או חפירי חלחול‪ .‬ ‫)‪ (17‬קווי חשמל ותקשורת תת־קרקעיים.‬ ‫)‪ (7‬מקומות לריכוז פחי אשפה ודרכי הגישה אליהם.‬ ‫)‪ (13‬מיתקן לחימום מרכזי על־ידי דלק נוזלי.‬ ‫)‪ (19‬תיאור התנאים הפיסיים של הנכס.‬ ‫)‪ (5‬מקומות החניה ומפלסיהם.5‬‬ ‫למקום לאסיפות תערך בקנה מידה ‪.‬ ‫)‪ (14‬ארובה וגבהה‪ .‬ ‫)‪ (11‬מקומות לאחסנת מכלי גז מיטלטלים או נייחים.‬התש"ע‪.‬אם לא ניתן לחבר את הבנין‬ ‫המוצע לביוב ציבורי.(3‬‬ ‫התשס"ו‪ .‬ ‫)‪ (6‬מקומות לתליית כביסה.‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)ו( על פי דרישת המהנדס תיחתם המפה המצבית ביד מודד מוסמך‪.‬פרטים דומים המתייחסים לחיבור הנכס לרשתות של שירותים אחרים‬ ‫לתועלת הציבור‪.‬ ‫)‪ (12‬רשת צנרת לאספקת גז.7.‬ ‫)‪ (9‬החיבור לביוב הציבורי.‬ ‫)‪ (2‬דרכי הגישה לבנינים.‬ ‫)‪ (16‬עמודי חשמל ותקשורת.‬‬ ‫מפת איתור‬ ‫העבודה‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התש"ם )מס' ‪.‬ ‫)‪ (3‬הכניסות לבנינים.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (18‬גדרות.‬ובניני תעשייה ומלאכה ‪ -‬גובה הבנינים בסביבה ביחס‬ ‫לגובה הארובה.‬ ‫)‪ (20‬בנינים או חלקי בנינים העשויים אסבסט וכל מקום בנכס שמצוי בו‬ ‫אסבסט.‬ ‫)‪ (4‬החצרות.‬ ‫‪20589‬‬ ‫‪1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .(3‬‬ ‫התשס"ג )מס' ‪.‬ ‫)‪ (8‬קווי אספקת מים.‬בין אם הם נמצאים בנכס ובין‬ ‫אם הם מוצעים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הבנינים.

(2‬העובר דרך חדרי‬ ‫שירות ומראה את גבהם של חדרי הבנין ודרך אוורם של חדרי השירות.‬‬ ‫יצויינו במפת איתור העבודה הבנינים הקיימים וייעודם בנכס האמור‪ .‬ ‫)‪ (2‬מקום הקופות ‪ -‬אם מוצע שהכניסה למקום תהא תמורת תשלום.‬ ‫)‪ (3‬חתך לאורך הבנין‪ .10‬‬ ‫‪20590‬‬ ‫‪1.‬קומת‬ ‫עמודים מפולשת וקומת גג.‬ ‫)ג( במפת איתור העבודה יצויינו מידותיהם של הדברים המפורטים בפריט )‪(10‬‬ ‫לתקנת משנה )ב( ומיקומם של הדברים המפורטים בפריטים )‪ (5‬עד )‪ (17‬לתקנת המשנה‬ ‫האמורה‪.6‬‬ ‫מקומות הבנין המוצע‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ 1(21‬עצים בוגרים מוצעים.‬הניצב לחתך כאמור בפיסקה )‪ .‬שתכלול את הפרטים האמורים‪.‬ ‫)‪ (4‬חתך אנכי נוסף דרך כל חלק אחר של הבנין‪ .3.‬‬ ‫)ב( הוגשה בקשה להיתר להוספה לבנין קיים‪ .‬‬ ‫‪.‬ ‫)‪ (3‬סידור המושבים.‬הנמצאים ברדיוס של‬ ‫‪ 10.‬די בחתך אנכי של אחד מהם.‬‬ ‫)ג( בתשריט הסכימתי לצד התיאור הגרפי כאמור בתקנות משנה )א( ו־)ב( יפורטו‬ ‫החישובים של שטחי הבניה‪. אולם אם מוצע לבנות‬ ‫חדרי מדרגות זהים או דומים אחד למשנהו‪ .‬לרבות קומת מרתף‪ .‬הדרוש להבנת מבנהו.‬ ‫)‪ (2‬חתך אנכי דרך כל חדר מדרגות בבנין המראה את הקשר בין כל קומות‬ ‫הבנין והיחס בין מפלסי הבנין ובין פני הקרקע הטבעיים.7‬‬ ‫החזיתות והפרטים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תכנית התנוחה של כל אחת מקומות הבנין‪ .‬ ‫או תצורף לה מפה נפרדת‪ .‬יצויינו בתשריט הסכימתי שטחי‬ ‫הבניה הקיימים בנפרד והמוצעים בנפרד‪.‬‬ ‫)ד( מוצע מקום לריכוז פחי אשפה במרחק קטן מ־‪ 4.1‬תחילת תוקפו של תקנת משנה ‪)5‬ב()‪ (21‬ביום ‪.‬באותו קנה המידה‪ .00‬מטרים מגבול הנכס הגובל‪.‬ ‫)‪ (5‬פרטים נוספים שהמהנדס ידרוש‪ .‬‬ ‫)ה( בבקשה למתן היתר למקום לאסיפות תכלול מפת איתור העבודה גם את אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מקום הבמה ‪ -‬אם מוצע להקים במה.‬‬ ‫תשריט סכימתי‬ ‫של שטחי הבניה‬ ‫)א( בתשריט הסכימתי של שטחי הבניה יצויינו שטחי הבניה המנוצלים של כל אחת‬ ‫‪.00‬מטרים מהמקום המוצע האמור‪.‬‬ ‫תכניות בניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫תכנית הבניה ייערכו בקנה־מידה ‪ 1:100‬ויכללו את תכניות התנוחה‪ .‬ ‫)‪ (4‬מקום ההידרנטים ומכשירי כיבוי אש.‬ ‫_________________‬ ‫‪ .2010‬‬ ‫‪-17-‬‬ .‬החתכים‪.‬בשים לב לאופיו של השימוש.17.7.

‬‬ ‫)ג‪ (1‬כל בנין או חלק מבנין העשוי אסבסט וכל מקום בנכס שמצוי בו אסבסט יסומנו‬ ‫בצבע כתום בתכניות הבניה.‬המראה גם את חזיתות הבנינים או חלק מהם הנמצאים‬ ‫במרחק של עשרים מטרים מגבולות הבנין המוצע‪. כן יצוינו על גבי תכניות הבניה סוג האסבסט‪ .‬רשאי‬ ‫לדרוש שהתכניות ייערכו בקנה מידה גדול מ–‪ 1:100‬אם לדעתו הדבר דרוש‬ ‫כדי להבחין בפרטי התכנון הנדרשים‪.(2‬‬ ‫התש"ם )מס' ‪.‬יסומנו בצבעים המקובלים‪.‬‬ ‫‪20590‬א‬ ‫‪1.‬וכן המערכות המוצעות למיתקני התברואה‪ .‬‬ ‫אופן ההגשה‬ ‫וההכנה של‬ ‫הנספחים לבקשה‬ ‫להיתר‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשל"ב‬ ‫)מס' ‪) .‬שטחם וייעודם של כל חדר וחלל‪.(2‬התשס"ט‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫התש"ע )מס' ‪[(3‬‬ ‫)א( המפה המצבית‪ .7.‬התשריט הסכימתי של שטחי הבניה‬ ‫‪.‬ ‫)‪ (3‬רחבם‪ .‬התשס"ח‬ ‫)מס' ‪ .‬‬ ‫)ז( מיתקני התברואה יסומנו בתכניות הבניה כמפורט בפרק ‪ 8‬בהל"ת‪.‬‬ ‫)ב( חלקי הבנין הקיימים והמערכות הקיימות למיתקני התברואה יסומנו בתכניות‬ ‫הבניה בגוון כהה‪.‬לאחר שהתייעץ עם רשות הבריאות‪ .‬‬ ‫)ב( תכנית הבניה של חזית הבנין כאמור בתקנת משנה )א( תיערך בקנה־מידה‬ ‫‪ 1:250‬ויצויינו בה חמרי הבניה או הציפוי של הקירות החיצוניים של הבנינים האמורים‬ ‫וצבעם‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬כגון גינון.(2‬‬ ‫התשמ"ב‪ .‬‬ ‫)ו( כל תכנית תנוחה של קומה תשא סימון חץ הצפון‪.‬‬ ‫חזית לצד הרחוב‬ ‫)א( על פי דרישת המהנדס יצרף עורך הבקשה לבקשה להיתר תכנית בניה של חזית‬ ‫‪.‬‬ ‫)ג( חלקי הבנין המוצעים‪ .2010‬‬ ‫‪-18-‬‬ .9‬‬ ‫ותכנית הבניה יחוברו ויקופלו בצורת הרמוניקה בגודל נייר פוליו ויוגשו לועדה המקומית‬ ‫בחמישה עתקים‪.‬פני‬ ‫הקרקע הסופיים לאחר הקמת הבנין‪ . המהנדס‪ .8‬‬ ‫הבנין לצד הרחוב שלאורכו הוא מוקם‪ .‬‬ ‫)ד( בתכניות התנוחה של קומות הבנין כמפורט בתקנה ‪ (1)7‬יצויינו ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מידות חוץ ופנים של הבנינים בדייקנות של סנטימטר.‬לחימום מרכזי‪ .‬לצנרת‬ ‫תקשורת‪ .(2‬מס' ‪.‬התשס"ב‪.‬בהן יצויינו מפלסי קומותיו‪ .‬גובה מפלסי הדרכים והגובלות‪ .‬‬ ‫)‪ (6‬בבקשה להיתר בניה של בריכת שחיה ‪ -‬פרטי התכנון של אתר בריכת‬ ‫השחיה הנדרשים לפי הוראות חלק כ"א לתוספת השניה‪ .‬ובכלל זה הפיתוח‬ ‫הסביבתי‪ .‬ ‫)‪ (2‬עביים של הקירות הפנימיים והחיצוניים.‬‬ ‫התשס"ו‪ .(3‬‬ ‫התשל"ח )מס' ‪.‬גובה מפלסי‬ ‫הכניסות לבנין והחמרים שבהם ייבנו או יצופו הקירות החיצונים של הבנין‪.‬וכל חלקי הבנין המיועדים‬ ‫להריסה‪ .‬חלון או פתח איוורור‪.‬פני הקרקע הטבעיים‪ .‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)‪ (5‬חזיתות הבנין‪ .‬כמותו ומצבו הפיזי‪.‬ארכם‪ .‬‬ ‫)ה( בתכניות הקומות של הבנין כאמור בתקנה ‪ (1)7‬ובחתכים כאמור בתקנה ‪ (2)7‬עד‬ ‫)‪ (4‬יצויינו במידות בניה רחבם וגבהם של הפתחים המשמשים דלת‪ .‬לגז ומערכות מוצעות כיוצא באלה‪ .‬מפת איתור העבודה‪ .

‫תכנון ובניה‬ ‫)ח( צנרת תקשורת תת–קרקעית וארונות תקשורת‪ .‬‬ ‫)ט( מקום התורן והמגבר של מיתקן לאנטנות יסומן בתכניות הבניה המצורפות‬ ‫לבקשה להיתר‪.7.‬‬ ‫)יא( מקום חדר ההסקה המרכזית יסומן בתכניות הבניה‪.‬יסומנו בתכניות הבניה‪.‬כמשמעותם בחלק י לתוספת‬ ‫השניה יסומנו בתכניות הבנייה‪.‬יסומנו בתכניות הבניה‪.‬הארובה ומיכלי הדלק‪ .‬‬ ‫)יב( מקום ציוד הכיבוי ומקום הספקת המים לכיבוי‪ .‬‬ ‫)י( מקום תנור הסקה‪ .‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20590‬ב‬ ‫‪1.2010‬‬ ‫‪-19-‬‬ .

‬ ‫)‪ (2‬חוות דעת בנושאי אקוסטיקה שתכלול בדיקה של ההשפעה של הפעלת‬ ‫אתר בריכת שחיה על האקלים האקוסטי בסביבת אתר בריכת השחיה ופירוט של‬ ‫האמצעים הנדרשים להפחתת רעש בהתאם לפרט ‪ 21.‬יצורפו‬ ‫‪.‬‬ ‫נפחי המים‪ .2009‬‬ ‫‪-20-‬‬ .‬‬ ‫)יד‪ (1‬לבקשה להיתר בניה של בריכת שחיה יצורפו ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬פירוט טכני מילולי בדבר ‪-‬‬ ‫)א( כל השימושים המתוכננים באתר בריכת השחיה.‬‬ ‫)טז( באזור בעל פוטנציאל ראדון גבוה‪ .‬ ‫)ב( המספר המרבי של מבקרים שצפוי שישהו בבריכות השחיה לפי‬ ‫שימושים‪ .‬והמערכות להפעלת הבריכה ‪ -‬מערכת הסחרור‪.04‬א( לתוספת השניה.(3‬‬ ‫התשס"ט[‬ ‫)א( עורך הבקשה יגיש לועדה המקומית לפי דרישה בכתב של המהנדס את‬ ‫‪.‬בשעות שיא‪ .‬ ‫)‪ (4‬תיאור המקלט.‬ ‫)ד( המדדים שלפיהם תוכנן אתר בריכת השחיה ‪ -‬מידות בריכת השחיה‪.‬ ‫)ה( מיתקנים שיימצאו במים.‬להבהרת בקשה להיתר או לבדיקתה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מפה טופוגרפית.‬ ‫‪20591‬‬ ‫‪1.‬וסך כל המבקרים ביממה.‬‬ ‫)יד( מקום תיבות המכתבים יסומן בתכניות הבניה‪.‬‬ ‫מערכת הסינון‪ .‬מערכת החימום והאוורור )‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .6.940‬הדן ב"ביסוס‬ ‫לבנינים"‪ .10‬‬ ‫המפות‪ .‬כאמור בסעיף ‪)5.‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)יג( מיון הבנינים והשימוש בחמרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה‪ .‬‬ ‫)טו( חמשת העתקים של נספחי הבקשה להיתר כאמור בתקנת־משנה )א( יוכנו‬ ‫ממקור משורטט בטוש או בחמרי שרטוט יציבים אחרים‪.(2‬‬ ‫התשמ"ג )מס' ‪.‬בהגדרתו בחלק כ"ב לתוספת השניה ‪-‬‬ ‫יצוינו בתכניות הבניה פרטים בנוגע להגנת הבניין בפני חדירת גז ראדון‪.‬התשריט ותכניות הבניה שדרש המהנדס‪.‬‬ ‫נספחים נוספים‬ ‫להבהרת בקשה‬ ‫להיתר‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התש"ם )מס' ‪.‬ ‫)‪ (2‬תוצאות סקר הקרקע בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪ .1‬לתוספת השניה‪.‬ ‫)‪ (3‬נספח תיאור אמצעי בטיחות אש כאמור בתקנה ‪11‬א.‬לדעתו‪ .‬מערכת החיטוי‪ .‬כולו או מקצתו‪ .1.‬ ‫)ג( הקצאת המבנים והשטחים.11‬‬ ‫הנספחים כלהלן הדרושים‪ .‬וחומרי גימור.4.‬‬ ‫נספחים לבקשה‬ ‫להיתר לשינוי‬ ‫פנימי בבנין או‬ ‫שינוי בשימושו‬ ‫לבקשה להיתר לשינוי פנימי או לשינוי בשימוש הבנין‪ .(Ventilation‬‬ ‫אם תוכננה‪ .921‬יצויינו בתכניות הבניה‪.‬ספיקות המים‪ .‬מערכת הבקרה למערכות האמורות‪ .‬בהתאם לתקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪ .(2‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .

‬ ‫)‪ (2‬תפוסה של כל קומה.‬לאנטנות ולמיתקנים‬ ‫אחרים על הגג.‬למעט בניין כמפורט בתקנת משנה )ב(‪ .‬ ‫)‪ (5‬עמידות אש של חלקי הבניין השונים ומרכיביו.‬בידי אותו עורך שהפעולה‬ ‫הנידונה נמצאת בתחום פעולתו‪.‬‬ ‫לסילוק אשפה‪ .‬ ‫)‪ (9‬מיקום ציוד כיבוי אש.‬ככל שהם נוגעים לבניין‬ ‫לפי תקנות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך גישה ורחבת היערכות לרכבי כבאות והצלה.‬חתומים בידו ובידי עורך‬ ‫הבקשה ובעל זכות בנכס המפורט בתקנה ‪2‬א‪.4.‬למעליות‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (5‬הגדרת טיבם וסוגם של חמרי הבניה וחזקם המינימלי‪ .‬ ‫)‪ (8‬פרטים נוספים בנוגע לאיתורם של שלטים וארגזי ראווה.‬ ‫)‪ (6‬פרטים נוספים בנוגע למערכות השרברבות‪ .‬לדודי שמש‪ .‬למגדלי קירור מים למיתקנים וצנרת להספקת גז מרכזית‪.‬למיתקני איוור‪ .‬ ‫)‪ (10‬אזורים בבניין שבהם יש להתקין מערכות גילוי אש ועשן‪ .‬לסילוק מי‬ ‫גשם‪ .‬התאמתם לתקן‬ ‫ומיפרטיהם.‬יבוצעו הפעולות המוטלות בתקנה זו על עורך הבקשה‪ .‬‬ ‫)ב( לפי דרישת המהנדס יגיש המבקש לועדה המקומית‪ .‬יוגש נספח תיאור‬ ‫אמצעים לבטיחות אש שבו יפורטו הנתונים שלהלן‪ .‬במועדים ובמספר עתקים‬ ‫שייקבע‪ .‬לאספקת מים קרים וחמים‪ .‬תשריטים‪ .‬‬ ‫)ג( היתה אחריותו של עורך הבקשה מחולקת בין מספר בני אדם כאמור בתקנות‬ ‫‪2‬ה עד ‪2‬ז‪ .‬מערכות כיבוי‬ ‫אש אוטומטי ומערכות כריזת חירום.‬ ‫)‪ (3‬דרכי מוצא מן הבניין תוך פירוט כל מרכיביהן.‬ ‫‪20592‬‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (7‬פרטים נוספים בנוגע לדודי מים‪ .‬להסקה מרכזית‪ .‬לארובות‪.‬ ‫)‪ (8‬סידורי שליטה בעשן מחלקי הבניין השונים.‬ ‫)‪ (6‬סיווג חומרי הבניין והגימור על פי תגובותיהם בשריפה.2009‬‬ ‫‪-21-‬‬ .‬ ‫)‪ (7‬סידורי אספקת מים לכיבוי אש.‬ ‫)‪ (9‬פרטים בנוגע להגנת הבנין בפני חדירת מי גשם‪.‬ ‫)‪ (4‬חלוקת הבניין לאגפי אש.‬תכניות בניה‪ .‬לסילוק שפכים‪ .‬‬ ‫נספח תיאור‬ ‫אמצעים לבטיחות‬ ‫אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪11‬א‪) .‬‬ ‫למיתקן חימום מרכזי על ידי דלק נוזלי‪ .‬חישובים ופרטים אחרים‪ .‬א( בעבור כל בניין‪ .‬כולם או חלקם‪ .‬‬ ‫)‪ (10‬פרטים בנוגע להגנת הבניין בפני חדירת גז ראדון‪.‬מפות‪ .‬לקולטי ברקים ולמיתקנים‬ ‫אחרים כיוצא באלה.

‬ ‫)‪ (12‬מיקום לוח פיקוח כבאים הכולל מפסק חשמלי ראשי‪ .‬רשאי לפטור את עורך הבקשה מהגשת‬ ‫נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש אם שוכנע כי הבניין נושא ההיתר איננו מחייב סידורי‬ ‫כבאות מיוחדים‪.‬המיועד למגורים בלבד‪ .‬לאחר שנועץ ברשות הכבאות‪ .‬ ‫)‪ (13‬מיקום לוח חשמל המזין את מערכות החירום‪ .‬לוח בקרה של מערכת‬ ‫גילוי וכיבוי אש ומערכת הפעלת כריזת חירום.‬ ‫)‪ (7‬מפלסי הרצפה הנמוכה ביותר בבנין המוצע‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .12‬‬ ‫עולה שיפוע של קרקע הנכס על ‪ 10%‬יצרף המבקש לבקשתו מפה טופוגרפית‪.1: 250‬‬ ‫)ב( במפה טופוגרפית יצויינו הדברים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬קווי רמה בהפרשי גובה של חצי מטר או הפרש אחר בהסכמת המהנדס.‬‬ ‫ומפלסיהן.‬מעלית‬ ‫כבאים ומעלית נושאת אלונקה.‬מיקום מערכות גז‪ .7.‬ ‫)‪ (2‬תחומי הנכס.‬ ‫)‪ (2‬בבניין ששטחו הכולל אינו עולה על ‪ 100‬מטר מרובע ושאינו משמש‬ ‫להתקהלות או לאחסון חומרים מסוכנים‪.‬‬ ‫)ב( תקנת משנה )א( לא תחול ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בבניין בן ‪ 4‬קומות לכל היותר‪ .‬ ‫)‪ (14‬אם דרך המוצא כוללת מוצא אופקי שמתקיימים בו דרישות סימן ה' בפרק‬ ‫ב' לחלק ג'‪ .‬בדרכים הגובלות או בסמוך להן.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . לעניין זה‪ .‬הנספח יכלול גם ניתוח הנדסי המסביר את תנועת האנשים דרך‬ ‫המוצא האופקי ופינוים אל מחוץ לבניין במקרה של שריפה או אירוע חירום‬ ‫אחר‪.‬‬ ‫מפה טופוגרפית‬ ‫]תיקון התש"ם‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪.‬מפסק הפעלת‬ ‫גנרטור חירום‪ .2010‬‬ ‫‪-22-‬‬ .‬ ‫)‪ (6‬מפלסי הרצפות של כל הבנינים הקיימים בנכס והנמצאים במרחק של‬ ‫‪ 10.00‬מטרים מגבולות הנכס.‬מפסק הפעלת מערכות שליטה בעשן‪ .‬וכולל עד ‪24‬‬ ‫דירות.‬ ‫)‪ (4‬תעלות ושוחות ניקוז הנמצאות בנכס‪ .‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)‪ (11‬שלטי הכוונה בדרך המוצא ותאורת החירום.13‬‬ ‫)א( מפה טופוגרפית תיערך בקנה־מידה ‪.‬בין אם הן קיימות ובין אם הן מוצעות‪.‬קומת מרתף וקומת מגורים ייכללו במניין הקומות האמור.‬‬ ‫חובה להגיש מפה‬ ‫טופוגרפית בנכס‬ ‫בעל שיפוע‬ ‫‪.‬ ‫)‪ (5‬גבולותיו החיצונים של הבנין המוצע.‬‬ ‫‪20593‬‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (3‬הדרכים הגובלות עם הנכס‪ .‬‬ ‫)ג( המהנדס‪ .

‬בדיקת דרגת דליקותם או סיווגם בהתאם‬ ‫לדליקותם ושימושם.‬בקשה להיתר לשימוש חורג" ‪ -‬לרבות בקשה להיתר לשימוש חורג‬ ‫שענינה הארכת תוקפו של היתר קודם לשימוש חורג‪.‬‬ ‫בדיקת הבקשה‬ ‫על־ידי המהנדס‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪.‬‬ ‫)א( ועדה מקומית רשאית לתת היתר‪ .‬ומתן צורה‬ ‫גמורה למראהו החיצוני בהתאם לבנינים בסביבה‪ .‬‬ ‫דרכי מילוט‪ .‬‬ ‫)ב( המהנדס רשאי להתיר עריכת נספחים בקנה־מידה שונה מהנקוב בתקנות ‪)4‬א(‬ ‫ו־)ה(‪)5 .‬לרבות הדרישות בנושאי עומסים וביסוס הבנין‪.‬בטיחות ונגישות‪ .‬‬ ‫התש"ע‪ .15‬‬ ‫את הל"ת ואת התכניות החלות על הנכס‪ .‬‬ ‫)ג( בתקנה זו‪" .‬מרפסות וכיוצא באלה.‬להתלותו או‬ ‫‪.‬התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)א( הוגשה בקשה להיתר לוועדה המקומית‪ .‬לסרב לתתו‪ .‬ ‫)‪ (3‬השלמת בנין שלא נבנה עד כדי הגבולות המותרים לפי ההיתר‪ .‬תברואה ובריאות ותקני חניה‪.7.‬ובין השאר בענינים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חמרי בניה לביצוע העבודה וכן‪ .(2‬‬ ‫התשנ"ט )מס' ‪.(2‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪.(2‬‬ ‫התשס"ג )מס' ‪.‫תכנון ובניה‬ ‫בקשה להיתר‬ ‫לשימוש חורג‬ ‫]תיקון התשס"ו‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪13‬א‪) .‬ ‫)‪ (4‬מילויים וחפירות.‬תיערך לפי הדרישות הקבועות‬ ‫בתקנות אלה לעריכת בקשה להיתר בניה‪ .7 .‬ ‫)‪ (2‬מראהו החיצוני של הבנין המוצע והתאמתו לבנינים בסביבתו.‬בהתאם לתקנים הישראליים ת"י ‪ 755‬ות"י‬ ‫‪ .‬והיא תואמת את הוראות תקנות אלה‪.‬א(‪)8 .‬ ‫‪20594‬‬ ‫‪1.‬א( בקשה להיתר לשימוש חורג בקרקע או בבנין‪ .‬לתקנו‪ .‬לשנותו‪ .‬בהסתמך על בקשה להיתר בניה לגבי הנכס שהוגשה בעבר ועל‬ ‫ההיתר שניתן לפיה‪ .(2‬‬ ‫התשס"ב[‬ ‫מתן היתר ותנאיו‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התש"ם )מס' ‪.‬לרבות ציפוי באבנים‪ .‬חדרי מדרגות‪ .16‬‬ ‫לבטלו לפי סעיף ‪ 216‬לחוק וכן להתנות בו תנאים‪ .‬‬ ‫נספחים במספר‬ ‫ובקנה־מידה שונים‬ ‫)א( המהנדס רשאי להתיר הגשת נספחים לבקשה להיתר במספר עותקים שונה‬ ‫‪.(2‬‬ ‫התשס"ו‪ .‬‬ ‫)ב( בבקשה שאינה תואמת את ההוראות כאמור בתקנת משנה )א(‪ .‬יפרט המהנדס‬ ‫את מהותה ומידתה של הסטיה ויחווה דעתו בכתב לרבות לענין הגדרת הבקשה כסטיה ניכרת‬ ‫לפי סעיף ‪ 151‬לחוק‪.‬הצבת‬ ‫מיכלי מים‪ .‬יאשר המהנדס בכתב את הדבר‪.‬ובלבד שהמהנדס שוכנע כי בנסיבות הענין ניתן לבדוק לפיהם את‬ ‫הבקשה להיתר לשימוש חורג‪.921‬דליקותם של חמרי בניה אלה‪ .14‬‬ ‫מהנקוב בתקנת משנה ‪)9‬א(‪.‬‬ ‫)ב( המהנדס רשאי לפטור את מבקש ההיתר מחלק מהדרישות לעריכת הבקשה‬ ‫כאמור בתקנת משנה )א(‪ .‬ ‫)‪ (5‬התאמת מפלסי הנכס למערכת הדרכים והניקוז ולעיצוב נוף הסביבה.‬‬ ‫‪.‬מעקים רצופים‪ .‬התשס"ט‪.2010‬‬ ‫‪-23-‬‬ .‬ב( ו־‪)13‬א(‪.

‬ ‫)‪ (13‬נקיטת אמצעי בטיחות להגנת הציבור והעובדים בביצוע העבודה‪ .‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)‪ (6‬עבודות פיתוח מסביב לבנין המוצע‪:‬‬ ‫)א( סלילת מדרכות‪ .‬ ‫)‪ (7‬הריסתו של בנין אשר יש לו קשר עם העבודה המוצעת.3.1‬תחילת תוקפה של הסיפא "או העברתם" בתקנה ‪)16‬א()‪)(6‬ב( ‪ -‬ביום ‪.‬אספקת מים‪ .‬ ‫)‪ (9‬מקומות חניה והגישה אליהם.‬לרבות‬ ‫התקנת מנורות‪ .‬מכשירים וחפצים אחרים מהנכס ומסביבתו לאחר השלמת‬ ‫העבודה.‬במהלך העבודה.‬מיתקנים לאצירת אשפה וסילוקה ומיתקנים לבטיחות אש.‬ ‫)ב( מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה )א()‪ .‬ ‫)‪ (11‬סימון ותאורת אזהרה למניעת מכשולי טיסה.‬ביוב וניקוז‪ .‬ ‫)‪ (8‬מערכת איוור‪ .‬גז וחשמל‪.‬ ‫)‪ (15‬נקיטת אמצעים למנוע הנחת חמרים‪ .‬שבילים ובנייתם של קירות תומכים וגדרות.‬ ‫)‪ (12‬הבטחת יציבות הבנין במהלך העבודה.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ובעקבות הבחינה ‪ -‬התניית תנאים‬ ‫בהיתר לענין נקיטת אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים‪ .‬‬ ‫)‪ (20‬אכלוס הבניין ומתן אישור לחיבור הבניין לתשתיות.‬‬ ‫)‪ (19‬עריכת חוות דעת סביבתית‪ .2010‬‬ ‫‪-24-‬‬ .‬ ‫)‪ (18‬התקנת חדרי מדרגות מוגנים בבנינים שאינם בנינים גבוהים או בנינים‬ ‫רבי־קומות‪.‬התקנת מעליות‪ .7.‬תאורה‪ .‬ ‫)‪ (16‬סילוק כלים‪ .‬ ‫)‪ (21‬הגשת בקשה לתעודת גמר וביצוע תנאים שקיומם נדחה עד לקבלת‬ ‫תעודת הגמר.10‬‬ ‫‪20595‬‬ ‫‪1.‬כדי שתסייע‬ ‫בבחינת ההשלכות הסביבתיות של ההיתר‪ .‬התשס"ג‪) 2003-‬להלן ‪ -‬תקנות התסקירים(‪ .‬כלי עבודה או חפצים‬ ‫אחרים על דרך ציבורית‪ .‬ ‫)‪) (17‬נמחקה(.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬כהגדרתם בתקנות‬ ‫התסקירים.‬כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה )תסקירי‬ ‫השפעה על הסביבה(‪ .‬ ‫)ב(‪ 1‬נטיעת עצים וצמחים מסויימים ושמירה על עצים וצמחים מסויימים‬ ‫שבנמצא או העברתם.17.‬מכשירים‪ .‬ ‫)‪ (14‬מניעת הפרעה במהלך העבודה לתנועת רכב ולהולכי רגל בדרך ציבורית.‬ ‫)‪ (10‬מקלטים וסידורי בטיחות אחרים. ואולם לא תידרש עריכת חוות דעת סביבתית בטרם ניתנה לבעל‬ ‫ההיתר הזדמנות להשמיע את עמדתו בענין‪.‬‬ ‫רשת תקשורת‪ .‬פיגומים ומחיצות קרשים.(10‬רשאית הוועדה המקומית ‪-‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .

‫תכנון ובניה‬

‫)‪ (1‬על אף האמור בסעיף ‪ 17.10‬שבתוספת השניה ‪ -‬לסרב לתת היתר למקום‬
‫לאסיפות בגלל קרבתו למקום המשמש לאחסנה או לייצור של חמרים העלולים‬
‫לגרום נזק לאדם או לרכוש‪ ,‬אם קיבלה הוועדה חוות דעת מגורם מקצועי בר‬
‫סמכא כי יש לעשות כן;‬
‫)‪ (2‬להתנות את מתן היתר למקום לאסיפות הנועד ל־‪ 400‬משתתפים או יותר‪,‬‬
‫בהתקנת גופי תאורה של מערכת איתות חירום חזותית במקומות נוספים על‬
‫אלה המפורטים בסעיף ‪ 17.32‬לתוספת שניה‪.‬‬
‫)ג( בהיתר הבניה ייקבעו תנאים בדבר פינויה המתוכנן של פסולת הבנין אל אתר‬
‫לסילוק פסולת בנין או לטיפול בה‪ ,‬במהלך העבודה ומידה לאחר השלמתה‪ ,‬זולת אם הכמות‬
‫של פסולת הבנין מזערית להערכת המהנדס או שקיימות‪ ,‬לדעת הועדה המקומית‪ ,‬נסיבות‬
‫מיוחדות המצדיקות פטור מחובת פינוי כאמור‪.‬‬
‫)ד( בהיתר להריסת בנין או חלק מבנין העשויים אסבסט‪ ,‬לפינוי של אסבסט מנכס‪,‬‬
‫או לבניה בחלק מבנין או בקרקע בהם מצוי אסבסט‪ ,‬ייקבע כי תנאי לביצוע העבודה הוא‬
‫קבלת אישור הוועדה הטכנית לפי תקנה ‪)29‬ה( לתקנות אבק מזיק‪.‬‬
‫)ה(‪ 1‬ועדה מקומית לא תיתן היתר הכרוך בהעברה או בכריתה של עצים בוגרים‬
‫כהגדרתם בסעיף ‪83‬ג לחוק אלא לאחר שהוצג לפניה רישיון לפי פקודת היערות; לא נתן‬
‫פקיד היערות את עמדתו בתוך ‪ 30‬ימים ממועד הפנייה אליו‪ ,‬תיתן הוועדה המקומית את‬
‫היתר הבניה; מתן היתר הבניה אינו בא במקום רישיון לפי פקודת היערות‪.‬‬
‫פרוטוקול‬
‫]תיקונים‪:‬‬
‫התשל"ז )מס' ‪,(2‬‬
‫התשס"ב[‬

‫חובת הנמקה‬
‫)תיקון התשמ"ט(‬

‫‪16‬א‪) .‬א( ועדה מקומית‪ ,‬הדנה במתן היתרי בניה‪ ,‬תרשום פרוטוקול על דיוניה‪ ,‬שבו‬
‫יירשמו החלטותיה וכן הסתייגויותיהם של חבריה בצירוף הנמקות‪.‬‬
‫)ב( חיווה היועץ המשפטי של רשות מקומית שהיא ועדה מקומית לפי סעיף ‪18‬‬
‫לחוק‪ ,‬או בא־כוח אחר שלה‪ ,‬את חוות דעתו המשפטית בקשר לבקשה‪ ,‬תירשם תמצית חוות‬
‫הדעת בפרוטוקול‪ .‬כמו כן תירשם בפרוטוקול תמצית חוות דעתו של המהנדס כמשמעה‬
‫בתקנה ‪.15‬‬

‫‪16‬ב‪.‬‬

‫)א( ההחלטות שלהלן יהיו מנומקות‪:‬‬
‫)‪ (1‬החלטה בהתנגדות למתן היתר שהוגשה לפי כל דין ‪ -‬אם דרש זאת‬
‫המתנגד או מבקש ההיתר;‬
‫)‪ (2‬החלטה לפי סעיף ‪)157‬א( לחוק להחזיר דיון לועדה המקומית‪.‬‬

‫)ב( אין בהוראות תקנת משנה )א( כדי לגרוע מהאמור בחוק לתיקון סדרי המינהל‬
‫)החלטות והנמקות(‪ ,‬התשי"ט‪.1958-‬‬
‫_________________‬
‫‪ .1‬תחילת תוקפה של תקנת משנה ‪)16‬ה( ‪ -‬ביום ‪.17.3.10‬‬

‫‪20596‬‬

‫‪1.7.2010‬‬

‫‪-25-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫חובת קיום הוראות‬
‫התוספת השניה‬
‫]תיקונים‪:‬‬
‫התש"ם )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ג )מס' ‪,(2‬‬
‫התשנ"ב‪ ,‬התשנ"ה[‬

‫)א( לא יינתן היתר אלא בהתאם להוראות המפורטות בתוספת השניה וכל היתר‬
‫‪.17‬‬
‫יותנה בתנאי כי העבודה תבוצע בהתאם להוראות האמורות‪.‬‬
‫)ב( ועדה מקומית רשאית להתנות היתר להוספה לבנין קיים‪ ,‬שינויו‪ ,‬תיקונו או‬
‫הריסתו של חלק מבנין קיים בתנאי שהחלק אשר לגביו לא ניתן היתר יותאם להוראות‬
‫התוספת השניה‪ ,‬ובלבד שקיים קשר בין החלק האמור ובין העבודה המוצעת זולת אם יש‬
‫הוראה מיוחדת אחרת לגביו בתוספת השניה‪.‬‬
‫)ג( מתן היתר לפי תקנות אלה אינו בא להסיר אחריות מהמבקש‪ ,‬מעורך או עורכי‬
‫הבקשה‪ ,‬ממתכנן שלד הבנין ומהאחראי לביצוע השלד‪ ,‬בשל נזקים שייגרמו כתוצאה מאי‬
‫קיום ההוראות המפורטות בתוספת השניה‪.‬‬
‫)ד( מקום שבתקנות אלה מוטלת חובה לביצוע פעולה אחרי גמר הבניה ובאמצעות‬
‫מיתקנים שיש להתקינם על פי תנאי ההיתר‪ ,‬יצא בעל ההיתר ידי חובתו אם יתקין את‬
‫המיתקנים הדרושים לביצוע פעולה זו‪.‬‬

‫הוראות לעניין‬
‫אתר‬
‫)תיקון התשס"ח(‬

‫‪17‬א‪) .‬א( בתקנה זו ‪-‬‬
‫"אתר" ו"גורם אחראי" ‪ -‬כהגדרתם בתוספת החמישית;‬
‫"בניין" ‪ -‬לרבות חלק מבניין‪.‬‬
‫)ב( התוספת השניה תחול לגבי אתר‪ ,‬בכפוף לקבוע בתוספת החמישית‪.‬‬
‫)ג( בבניין חדש המוקם בתחום אתר‪ ,‬יתקיימו הוראות התוספת השניה‪ ,‬למעט בניין‬
‫משוחזר שלגביו יחולו הוראות התוספת החמישית‪.‬‬
‫)ד( בקשה להיתר בניה באתר‪ ,‬שאינה לבניין חדש‪ ,‬תוגש לוועדה המקומית בידי‬
‫הגורם האחראי על פי הוראות התוספת החמישית; ואולם רשאית הוועדה המקומית לתת את‬
‫ההיתר‪ ,‬אף שלא בהתאם להוראות התוספת החמישית‪ ,‬ובלבד שיתקיימו בבקשה להיתר שני‬
‫תנאים אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬הוגשה חוות דעת של הגורם האחראי הקובעת כי לא ניתן או שאין זה‬
‫מעשי למלא אחר ההוראות הקיימות או חלקן בלי לפגוע בערך השימורי של‬
‫האתר;‬
‫)‪ (2‬הוגשה חוות דעת של בעל מקצוע הקובעת כי אין בסטיה המבוקשת מן‬
‫ההוראות הקיימות‪ ,‬כדי לפגוע בבטיחות המבקרים והמשתמשים באתר‪ ,‬או כי‬
‫נקיטת אמצעים אחרים‪ ,‬כגון הצבת שלטי אזהרה‪ ,‬יש בה כדי להבטיח את‬
‫הבטיחות כאמור‪.‬‬
‫)המשך בעמוד הבא(‬

‫‪20596‬א‬

‫‪1.1.2010‬‬

‫‪-26-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫)ה( אם הגורם האחראי אינו רשות ציבורית‪ ,‬תהא הוועדה המקומית רשאית להתנות‬
‫את מתן ההיתר‪ ,‬כאמור בתקנת משנה )ד(‪ ,‬בהגשת חוות דעת מבעל מקצוע נוסף שיהיה‬
‫מוסכם על הצדדים‪ ,‬וההיתר יינתן בהסתמך על חוות דעתו‪.‬‬
‫היתר ועתקיו‬
‫]תיקונים‪:‬‬
‫התש"ם )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ג )מס' ‪,(2‬‬
‫התשנ"ב‪ ,‬התשס"ו‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫)א( היתר ייערך בטופס ‪ 3‬שבתוספת הראשונה וייחתם בידי יושב ראש הוועדה‬
‫‪.18‬‬
‫המקומית או יושב ראש ועדת המשנה של הוועדה המקומית והמהנדס‪.‬‬
‫)ב( להיתר יצורף עותק מכל נספח לבקשה‪ ,‬חתום בידי יושב־ראש הוועדה המקומית‬
‫או המהנדס‪ ,‬ועתקי הנספחים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫)ג( עותק אחד של ההיתר יישמר במשרדי הועדה המקומית‪.‬‬
‫)ד( עותק שני של ההיתר יוחזק בידי מנהל העבודה באתר הבניה ויוצג‪ ,‬לפי בקשתו‪,‬‬
‫לאדם שהורשה לכך על ידי הועדה המקומית‪ ,‬הועדה המחוזית‪ ,‬רשות הבריאות‪ ,‬הרשות‬
‫המקומית או מפקדת הג"א‪ ,‬לשוטר או לכבאי‪.‬‬
‫)ה( במקום בולט לעין בחזית הנכס יוצב‪ ,‬למשך תקופת הבניה במקום‪ ,‬שלט ברור‬
‫וקריא שיצוינו בו מספר היתר הבניה ותיאור מהות ההיתר‪.‬‬

‫אגרות‬

‫‪.19‬‬

‫הצמדה למדד‬
‫]תיקונים‪ :‬התשס"ב‬
‫)מס' ‪ ,(2‬התשס"ג[‬

‫‪19‬א‪) .‬א( סכומי אגרות הבניה המפורטים בתוספת השלישית יעודכנו ב־‪ 1‬בינואר של כל‬
‫שנה )להלן ‪ -‬יום העדכון( לפי שיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי‪.‬‬

‫בעד מתן היתר ישולמו האגרות שנקבעו בתוספת השלישית‪.‬‬

‫)ב( בתקנה זו ‪-‬‬
‫"מדד" ‪ -‬מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;‬
‫"המדד החדש" ‪ -‬המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;‬
‫"המדד היסודי" ‪ -‬המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון הקודם ולענין יום‬
‫העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה ‪ -‬המדד שפורסם ביום כ"ט בחשון‬
‫התשס"ב )‪ 15‬בנובמבר ‪.(2001‬‬
‫)ג( שר הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרות המפורטים בתוספת‬
‫השלישית כפי שעודכנו לפי תקנות משנה )א( ו־)ב(‪.‬‬
‫תוקפם של החלטה‬
‫לתת היתר ושל‬
‫היתר‬
‫]תיקון התשנ"ח‬
‫)מס' ‪[(4‬‬

‫)א( החלטת מוסד תכנון לתת היתר או לחדשו‪ ,‬תיחשב כבטלה בתום שנה מהיום‬
‫‪.20‬‬
‫שבו הודיע מוסד התכנון למבקש על אישור בקשתו‪ ,‬אם במשך התקופה האמורה לא הוצא‬
‫ההיתר; מוסד תכנון רשאי להאריך את התקופה בשנה נוספת אם ראה צורך לעשות כן‬
‫מטעמים מיוחדים שיירשמו‪.‬‬

‫‪20597‬‬

‫‪1.1.2009‬‬

‫‪-27-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫)ב( תוקפו של היתר הוא לשלוש שנים מיום הוצאתו‪ ,‬ואולם מוסד התכנון המוציא‬
‫את ההיתר רשאי‪ ,‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪ ,‬לתת היתר לתקופה של עד חמש שנים‪ ,‬אם‬
‫שוכנע כי היקפו ומורכבותו של נושא ההיתר מצדיקים זאת‪.‬‬
‫)ג( לא הוחל בעבודה או בשימוש בתוך שנה מיום הוצאת ההיתר‪ ,‬בטל ההיתר‪.‬‬
‫)ד( הופסקה העבודה לתקופה העולה על שנה בטל ההיתר‪.‬‬
‫חידוש היתר‬
‫]תיקון התשנ"ח‬
‫)מס' ‪[(4‬‬

‫‪20‬א‪) .‬א( מוסד התכנון יחדש את תוקפו של היתר‪ ,‬לבקשת בעל ההיתר או בעל זכות‬
‫בנכס‪ ,‬במקרים אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬הוחל בעבודה אך היא לא הושלמה בתוך תקופת תוקפו של היתר כאמור‬
‫בתקנה ‪)20‬ב(;‬
‫)‪ (2‬ההיתר פקע לפי הוראות תקנה ‪)20‬ג( או )ד(‪.‬‬
‫)ב( לא יחודש תוקפו של היתר אם קיימת מניעה בדין לחידושו‪.‬‬
‫)ג( חידושו של היתר לפי תקנה זו יהיה לשנתיים ממועד פקיעתו‪ ,‬ואולם מוסד‬
‫התכנון רשאי לחדשו לשנה נוספת‪ ,‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪.‬‬
‫)ד( חל שינוי בזהות בעל היתר או בעל זכויות בנכס‪ ,‬רשאי מוסד התכנון‪ ,‬לבקשת‬
‫בעל ההיתר או בעל הזכויות החדש בנכס‪ ,‬להוציא את ההיתר המחודש על שם הבעל החדש‬
‫של ההיתר או של הזכויות בנכס‪.‬‬
‫)ה( גרמו שריפה‪ ,‬הרס או אירוע אחר נזק לבנין‪ ,‬והבנין ניתן לשיקום בהתאם להיתר‬
‫שעל פיו הוקם‪ ,‬תחדש הועדה המקומית את ההיתר בהתאם לבקשת בעל ההיתר אם אין מניעה‬
‫תכנונית לכך‪ ,‬ובלבד שתנאי ההיתר אינם סותרים את החוק או תקנות לפיו‪ ,‬לרבות הוראותיה‬
‫של תכנית החלה על המקום; חל שינוי בבעלות או בזכויות בנכס‪ ,‬יוצא ההיתר המחודש על‬
‫שם הבעל או בעל הזכויות החדש בנכס‪.‬‬

‫תצהיר על גמר‬
‫עבודות של מקלט‬
‫]תיקונים‪:‬‬
‫התשל"ח )מס' ‪,(4‬‬
‫התשמ"ג )מס' ‪,(2‬‬
‫התשנ"ח )מס' ‪[(4‬‬

‫‪20‬א‪) .1‬א( בכל היתר לבנין או לתוספת בנין המחייב‪ ,‬על פי כל דין‪ ,‬הקמת מקלט אחד או‬
‫יותר‪ ,‬או המחייב שינויים במקלט‪ ,‬ימסור האחראי לביצוע השלד תצהיר לועדה המקומית‪,‬‬
‫בנוסח שבתוספת הרביעית‪ ,‬בדבר ביצוע העבודות האמורות‪ ,‬לא יאוחר מהדיווח בדבר‬
‫הביקורת על גמר הקמת השלד; המשך בניה באותו בנין‪ ,‬ללא מתן תצהיר כאמור יראו כבניה‬
‫ללא היתר‪.‬‬
‫)ב( החובות המנויות בתקנת משנה )א( יפורטו בהיתר‪.‬‬
‫)ג( שר הפנים רשאי לפטור סוגים של מבקשי היתר בנייה מקיום הוראות תקנה זו‪.‬‬

‫התרת שינויים‬
‫בהיתר בידי‬
‫המהנדס‬
‫)תיקון התשנ"ב(‬

‫‪20‬ב‪ .‬על התרת שינויים בהיתר בידי המהנדס‪ ,‬לפי סעיף ‪)145‬ה( לחוק יחולו הוראות‬
‫תקנות התכנון והבניה )התרת שינויים בהיתר בידי מהנדס ועדה מקומית(‪ ,‬התשנ"ב‪,1992-‬‬
‫ואולם הגשת הבקשה לשינויים כאמור תהיה לפי טופס ‪ 2‬בתוספת הראשונה‪.‬‬

‫‪20598‬‬

‫‪1.1.2009‬‬

‫‪-28-‬‬

‫תכנון ובניה‬
‫תעודת גמר‬
‫]תיקונים‪:‬‬
‫התשמ"ג )מס' ‪,(2‬‬
‫התשנ"ב‪ ,‬התשנ"ח‬
‫)מס' ‪ ,(4‬התשס"ב‪,‬‬
‫התשס"ו )מס' ‪,(2‬‬
‫התשס"ט[‬

‫)א( לפי בקשת בעל ההיתר יוציא לו המהנדס תעודה המעידה כי כל הבניה בוצעה‬
‫‪.21‬‬
‫בהתאם להיתר ולתנאיו )להלן ‪ -‬תעודת גמר(‪.‬‬
‫)ב( בעל ההיתר יגיש למהנדס בקשה לתעודת גמר לא יאוחר משנה ממועד‬
‫מתן אישור הרשות המאשרת לפי סעיף ‪157‬א)ה(‪) ,‬ה‪ (1‬או )ה‪ (2‬לחוק או ממועד פניית‬
‫המורשה להיתר לגופים המנויים בסעיף ‪157‬א)ה‪ (3)(2‬לחוק ובהוספה לבנין קיים‪ ,‬שינויו או‬
‫תיקונו ‪ -‬לא יאוחר משנה ממועד השלמת התוספת‪ ,‬השינוי או התיקון; יושב ראש הועדה‬
‫המקומית והמהנדס כאחד‪ ,‬רשאים‪ ,‬מטעמים מיוחדים שיפרטו בהחלטתם ובתנאים הנראים‬
‫להם נחוצים בנסיבות הענין‪ ,‬לדחות את המועד למתן תעודת גמר לתקופה שלא תעלה על‬
‫שנה נוספת‪.‬‬
‫)ב‪ (1‬תעודת גמר בחתימת ידו של המהנדס תהא ראיה לקיום תנאי ההיתר‪.‬‬
‫)ב‪) (2‬בוטלה(‪.‬‬
‫)ג( בקשה לתעודת גמר תיערך לפי טופס ‪ 4‬שבתוספת הראשונה; טופס כאמור‬
‫אפשר להשיג במשרדי כל ועדה מקומית‪.‬‬
‫)ד( אם לדעת המהנדס נעשתה והושלמה העבודה בהתאם להיתר וקויימו הוראות‬
‫תקנות אלה ותנאי ההיתר שקיומם לא נדחה לפי תקנת משנה )א(‪ ,‬יתן לבעל ההיתר תעודת‬
‫גמר חתומה בידו וערוכה לפי טופס ‪ 5‬שבתוספת הראשונה‪.‬‬
‫)ה( על אף האמור בתקנת משנה )ד(‪ ,‬לא תינתן תעודת גמר לבנין אלא לאחר‬
‫שמתכנן שלד הבנין מסר למהנדס הודעה בכתב שקיימת תכנית קונסטרוקציה מעודכנת‬
‫ושהיא נמצאת במשמורתו במקום שיפרט בהודעה‪.‬‬
‫)ו( המהנדס רשאי לדרוש כי תכנית הקונסטרוקציה תוצג לפניו לפני מתן תעודת‬
‫הגמר‪.‬‬
‫)ז( ניתן אישור הרשות המאשרת כאמור בתקנת משנה )א(‪ ,‬קודם שנסתיימו כל‬
‫העבודות הכלולות בהיתר הבניה‪ ,‬והופקדה בידי הוועדה המקומית ערבות בנקאית כאמור‬
‫בסעיף ‪157‬א)ה‪ (1‬לחוק‪ ,‬תוחזר למבקש עם תעודת הגמר‪ ,‬הערבות הבנקאית האמורה‪.‬‬

‫ערבות לביצוע‬
‫תנאי ההיתר‬
‫להוספה‪ ,‬שינוי או‬
‫תיקון בנין קיים‬
‫]תיקון התשס"ב‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫‪21‬א‪) .‬א( ועדה מקומית תתנה מתן היתר בניה להוספה לבנין קיים‪ ,‬שינויו או תיקונו בכך‬
‫שבעל ההיתר יפקיד בועדה המקומית ערבות בנקאית אוטונומית )להלן ‪ -‬הערבות( להבטחת‬
‫קיום תנאי ההיתר‪ ,‬על ידי בעל ההיתר; סכום הערבות יהיה צמוד למדד כמשמעו בתקנה‬
‫‪19‬א)ג(‪.‬‬
‫)ב( הערבות תהיה בגובה של פי עשרה משיעור האגרה לפי תקנה ‪ 19‬ובלבד‬
‫שלא תפחת מסך של ‪ 5,000‬שקלים חדשים ולא תעלה על סך של ‪ 100,000‬שקלים חדשים;‬
‫הסכומים הנקובים בתקנת משנה זו ישתנו לפי שיעור עליית המדד כמפורט בתקנה ‪19‬א; שר‬
‫הפנים יפרסם הודעה ברשומות בדבר הסכומים המעודכנים בהתאם לקבוע בתקנה ‪19‬א)ד(‪.‬‬

‫‪20598‬א‬

‫‪1.1.2009‬‬

‫‪-29-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫)ג( הועדה המקומית תהיה רשאית לפטור את בעל ההיתר מהפקדת ערבות‪ ,‬כולה‬
‫או חלקה‪ ,‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪.‬‬
‫)ד( בעל ההיתר יבטיח כי תוקפה של הערבות יהיה עד למתן האישור או תעודת‬
‫הגמר כאמור בסעיף קטן )ה(‪ ,‬ויאריכה ‪ 3‬ימים לפחות טרם פקיעתה‪.‬‬
‫)ה( הועדה המקומית תחזיר לבעל ההיתר את הערבות‪ ,‬עם מתן האישור בידי‬
‫הרשות המאשרת לפי סעיף ‪157‬א לחוק‪ ,‬או עם מתן תעודת גמר לפי תקנה ‪ ,21‬לפי המוקדם‬
‫מביניהם‪.‬‬
‫)ו( לא קיים בעל ההיתר את תנאי ההיתר‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬או שלא האריך את‬
‫תוקפה של הערבות כאמור בתקנת משנה )ד(‪ ,‬תהא רשאית הועדה המקומית לחלט את‬
‫הערבות‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬ולהשתמש בתמורתה לצורך קיום תנאי ההיתר ולכיסוי הוצאותיה‬
‫בקיום התנאים האמורים ובלבד שתיתן לבעל ההיתר הודעה מוקדמת של ארבעה עשר ימים‬
‫על כוונתה לחלט את הערבות‪.‬‬
‫)ז( החליטה הועדה לחלט חלק מהערבות‪ ,‬או שלא השתמשה במלוא הכספים‬
‫שחילטה לצורך קיום תנאי ההיתר ולכיסוי הוצאותיה‪ ,‬תשיב לבעל ההיתר את הכספים‬
‫הנותרים מיד עם תום קיום תנאי ההיתר וכיסוי הוצאותיה; כספים אלה יישאו הצמדה למדד‬
‫כמפורט בתקנת משנה )א(‪.‬‬
‫היתרי בניה לבנינים‬
‫מסויימים‬

‫היתרי בניה לבנינים המיועדים לעסקים‪ ,‬מלאכות ותעשיות המחוייבים ברשיון לפי‬
‫‪.22‬‬
‫חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪ ,1968-‬או לבנינים המיועדים למטרות ציבוריות או בריאות‪,‬‬
‫יינתנו על ידי הועדה המקומית לאחר התייעצות עם רשות הבריאות‪.‬‬

‫)תיקון התשל"ד(‬

‫‪.23‬‬

‫)בוטלה(‪.‬‬

‫]תיקון התשמ"ג‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫‪.24‬‬

‫)בוטלה(‪.‬‬

‫ביטול‬

‫‪.25‬‬

‫בטלים‪:‬‬
‫)‪ (1‬תקנות בנין ערים )רשיונות(;‬
‫)‪ (2‬תקנות תכניות בנין ערים )תרשימים(;‬
‫)המשך בעמוד הבא(‬

‫‪20598‬ב‬

‫‪1.1.2009‬‬

‫‪-30-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫)‪ (3‬תקנות בנין ערים )בניני ארעי(;‬
‫)‪ (4‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז המרכז )פיקוח על‬
‫בנינים והקמתם בשטחי תכנון ערים של מחוז המרכז(‪ ,‬התשט"ז‪;1955-‬‬
‫)‪ (5‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז תל–אביב )פיקוח על‬
‫בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז תל–אביב(‪ ,‬התשי"ח‪;1958-‬‬
‫)‪ (6‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז ירושלים )פיקוח על‬
‫בנינים והקמתם(‪ ,‬התשי"ח‪;1958-‬‬
‫)‪ (7‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז הדרום )פיקוח על‬
‫בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז הדרום(‪ ,‬התש"ך‪;1960-‬‬
‫)‪ (8‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז חיפה )שטח תכנון עיר‬
‫של חיפה( )פיקוח על בנינים והקמתם(‪ ,‬התש"ך‪;1960-‬‬
‫)‪ (9‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז הצפון )פיקוח על‬
‫בנינים והקמתם בשטחי תכנון ערים של מחוז הצפון(‪ ,‬התש"ך‪;1960-‬‬
‫)‪ (10‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז חיפה )פיקוח על בנינים‬
‫והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז חיפה(‪ ,‬התשכ"א‪;1961-‬‬
‫)‪ (11‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז ירושלים )טפסים‬
‫לבקשת היתר בניה ולהיתר בניה(‪ ,‬התשכ"ו‪;1965-‬‬
‫)‪ (12‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז תל–אביב )טפסים‬
‫לבקשת היתר בניה ולהיתר בניה(‪ ,‬התשכ"ג‪;1963-‬‬
‫)‪ (13‬חוק עזר לועדה המחוזית לתכנון ולבניה‪ ,‬מחוז חיפה )טפסים לבקשת היתר‬
‫בניה ולהיתר בניה(‪ ,‬התשכ"ד‪;1964-‬‬
‫)‪ (14‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז הצפון )טפסים לבקשת‬
‫היתר בניה ולהיתר בניה(‪ ,‬התשכ"ד‪;1964-‬‬
‫)‪ (15‬חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר‪ ,‬מחוז הדרום )טפסים לבקשת‬
‫היתר בניה ולהיתר בניה(‪ ,‬התשכ"ד‪;1964-‬‬
‫)‪ (16‬תקנות התכנון והבניה )אגרת היתר לחממה(‪ ,‬התשכ"ח‪,1968-‬‬
‫)להלן ‪ -‬החיקוקים המבוטלים(‪.‬‬

‫‪20599‬‬

‫‪1.6.2006‬‬

‫‪-31-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫הוראות מעבר‬

‫על בקשה להיתר ובקשה לחידוש היתר לגבי בנין שלא הוחל בעבודה‪ ,‬שהוגשו עד‬
‫‪.26‬‬
‫תום שלושה חדשים מיום פרסומן של תקנות אלה ברשומות ועל בקשה לחידוש היתר אשר‬
‫ניתן לפי החיקוקים המבוטלים לגבי בנין שהוחל בעבודה‪ ,‬יחולו החיקוקים המבוטלים‪.‬‬

‫השם‬

‫‪.27‬‬

‫לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪-‬‬

‫‪."1970‬‬
‫תוספת ראשונה‬

‫]תיקונים‪:‬‬
‫התש"ם )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ג‪,‬‬
‫התשמ"ג )מס' ‪,(2‬‬
‫התשמ"ד‪ ,‬התשמ"ו‪,‬‬
‫התשנ"ב‪ ,‬התשנ"ח‪,‬‬
‫התשס"ב‪,‬‬
‫התשס"ג )מס' ‪,(3‬‬
‫התשס"ו[‬

‫טופס ‪ - 1 1‬בקשה להיתר‬
‫טופס ‪ - 1 2‬מיפרט‬
‫טופס ‪ - 1 3‬היתר‬
‫טופס ‪4‬‬
‫)תקנה ‪)21‬ג((‬
‫בקשה לתעודת גמר‬
‫תיק מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫א‬

‫ב‪.‬‬

‫אני הח"מ בעל היתר ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מספר זיהוי ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שמעני ב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬טלפון ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מבקש)ת( בזה‬
‫מהמהנדס של הועדה המקומית ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬לתת לי תעודת גמר לגבי‬
‫הבנין‪/‬העבודה המוגדר)ת( בהיתר הבניה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מתאריך ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בתחום הרשות המקומית ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬שכונה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫רחוב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬גוש ‪ . . . . . . . . . . . . . . . .‬חלקה ‪. . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תאריך ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬חתימת בעל ההיתר ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫)למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי אדם אחד בלבד(‬
‫אני החתום)ה( מטה האחראי לביקורת ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מספר זיהוי ‪. . . . . . . . . . . .‬‬
‫שמעני ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬טלפון ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מצהיר)ה( בזה שהבניה‪/‬שהעבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר‪ ,‬בוצעה בהתאם למפרט‬
‫ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪-‬‬
‫‪ ,1970‬ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר‪ ,‬פרט לתנאים המפורטים להלן שיושב ראש ומהנדס‬
‫הועדה המקומית כאחד בהחלטתם מתאריך ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬החליטו לדחות‬
‫את קיומם עד ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫_________________‬
‫‪ .1‬נוסח טפסים אלה הושמט‪.‬‬

‫‪20600‬‬

‫‪1.6.2006‬‬

‫‪-32-‬‬

.. . .. .3. . .. . .1‬‬ ‫‪..3‬‬ ‫‪.. . .. . . .‬טל' ‪. . . . . . .. . .. . . . .. .. . ...‬התש"ל‪ . ... .. . . .. . . . . ... .‬תנאיו ואגרות(‪ .. . ...‬‬ ‫תאריך‬ ‫ב‪. . . .. .... . . . . ... . . . . . . .... ..‬שהבנין שלגביו מבוקשת בזה תעודת‬ ‫גמר נבנה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ...... ... . .. . .. .‬שהבניה שלגביו מבוקשת בזה תעורת גמר‪ . .. . . .. . .. . .. . . . . .2‬‬ ‫‪. . . .. . . .. .‬עורך הבקשה‪/‬עורך הבקשה הראשי ‪. .. .. . .. . . . . . . . .. . .3‬‬ ‫‪20601‬‬ ‫‪1.. .‬תנאיו‬ ‫ואגרות(‪ ..‬‬ ‫חתימת עורך הבקשה‪/‬עורך הבקשה הראשי‬ ‫‪...‬התש"ל‪. . . . . . . . . ... .‬פרט לתנאים המפורטים להלן שיושב‬ ‫ראש ומהנדס הועדה המקומית כאחד בהחלטתם מתאריך ‪ .... .. .. . .‬החליטו‬ ‫לדחות את קיומם עד ‪ . .. .. . . . . . . .2‬‬ ‫‪. .. ..‬פרט לתנאים שפורטו לעיל אשר הוחלט לדחות את‬ ‫קיומם‪.. .‬‬ ‫תאריך‬ ‫)למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי יותר מאדם אחד(‬ ‫אנו החתומים מטה מצהירים בזה‪ .1970-‬ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר‪ . .‬ואלה הם התנאים שקיומם‬ ‫נדחה‪:‬‬ ‫מהות התנאי‬ ‫מועד החלטת יושב מועד‬ ‫אחרון לקיום התנאי‬ ‫ראש ומהנדס הועדה המקומית‬ ‫על הדחיה‬ ‫‪. . .. . . . . .. . . . ... .. . . . . .. ... . . ... . . . . .. ... .. .. . .1‬‬ ‫‪. . ... . . . ..‬בוצעה בהתאם למפרט ולנספחים‬ ‫שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . .. . . . . ..1970-‬‬ ‫ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר‪ . .. . .. . . . . ..1‬‬ ‫‪. . .‫תכנון ובניה‬ ‫ואלה הם התנאים שקיומם נדחה‪:‬‬ ‫מועד אחרון לקיום‬ ‫התנאי‬ ‫מהות התנאי‬ ‫מועד החלטת יושב ראש ומהנדס‬ ‫הועדה המקומית על הדחיה‬ ‫‪.. . . . . .‬בתחום תכנון אדריכלי‪ . . . . .‬כל אחד לגבי תחום פעולתו‪ . . . . . . .. .. ... . .. . . . . .. . . .‬בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון‪ .‬‬ ‫מס' זהות ‪ . .. . . .. ... ...‬‬ ‫מצהיר בזה‪ .‬‬ ‫חתימת האחראי לביקורת‬ ‫אני‪ . . .. . . .. .. . .. ..2002‬‬ ‫‪-33-‬‬ . ..... ..... . . . .. .. . . .. . . . .. .. . ... . .. ...‬‬ ‫‪. ... .. .. . .. .‬מס' רישיון ‪. .. . .. .‬‬ ‫שמעני ‪ . . . .‬על‬ ‫ביצוע העבודה‪ .

... . .. .. .. . . . . . .. . .... . . . . .. .... .. . . .‬‬ ‫‪.. . .. . .. . . .‬בהסתמך על הבקורת שערכתי‬ ‫במסגרת פיקוח עליון על ביצוע העבודה‪ . . . . .. . .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת ראשונה(‬ ‫שם האחראי‬ ‫לביקורת‬ ‫המען‬ ‫מספר זיהוי‬ ‫מספר‬ ‫טלפון‬ ‫תחום הפעולה על‬ ‫פי בקשת ההיתר‬ ‫או הודעה לועדה‬ ‫המקומית‬ ‫חתימות‬ ‫‪... . . . . ... ..‬‬ ‫חתימת האחראי לביצוע השלד‬ ‫‪1. . ... . .. . . .‬מאופן ביצוע השלד ואיכותו‪... . . . . . . .. . . . .. ... . . . .. . .4‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫תנאיו ואגרות(‪ . . ..‬‬ ‫אני מתכנן שלד הבנין ‪ . . . . .. . . . . .. . . .‬‬ ‫‪.. . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫שמעני ב ‪ . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ..... ... ... . . . . . . .. .. . ... . ... . . . . . . . .3... . . .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . . .. .. . ... .. .‬התש"ל‪.. . . . .. . ... ..‬‬ ‫חתימת מתכנן שלד הבנין‬ ‫אני האחראי לביצוע השלד ‪ . .‬מספר זיהוי ‪. . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . ..‬תנאיו ואגרות(‪ . ... . . .‬‬ ‫בוצעה בהתאם לבקשה והמיפרט שאושרו‪ . . .1970-‬‬ ‫ג‪.. . . ..‬‬ ‫טל' ‪ . .. . . . . . . .‬שהבניה‪/‬העבודה שלגביה מבוקשת תעודת גמר‪.. . . . .. . . . . . .‬‬ ‫‪. . . .. ... .. . . .1‬‬ ‫‪. . . .‬מצהיר)ה( בזה‬ ‫שהבניה‪/‬העבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר בוצעה בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה‬ ‫שנערכה בידי‪/‬בידי ‪. . . . . . . . . .‬מצהיר בזה‪ ... . ..... . ...... . .. .‬‬ ‫תאריך‬ ‫‪20602‬‬ ‫‪. . .‬‬ ‫מס' רשיון ‪ . . . .. . . .‬מספר זיהוי ‪. . .‬‬ ‫תאריך‬ ‫ד‪. . . . . .. .2002‬‬ ‫‪-34-‬‬ . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . .. . . .. . ... ..‬‬ ‫אני מצהיר)ה( בזה ששלד הבנין הוקם בהשגחתי המלאה‪/‬בהשגחה המלאה שלי ושל קודמי‬ ‫בתפקיד של האחראי לביצוע השלד האמור וכי אין כל סכנה נשקפת כיום ובעתיד לבני אדם‬ ‫שישתמשו בבנין האמור‪ . .3‬‬ ‫‪. .. .. . . . . . .. . . . . . . .5‬‬ ‫תאריך ‪... . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .‬טלפון ‪ . . .. . ..‬שמענו ‪.‬בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪.. . . .. . . ... ... ..2‬‬ ‫‪. . .. .. .. . .. . . .. . . . . .. .

‫תכנון ובניה‬

‫טופס ‪5‬‬
‫)תקנה ‪)21‬ד((‬
‫תעודת גמר‬
‫מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תיק מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫גוש ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬חלקה ‪. . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫היתר מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מיום ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הועדה המקומית לתכנון ולבניה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי תקנה ‪)21‬ד( לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪,1970-‬‬
‫אני מאשר בזה‪ ,‬על יסוד הדיווחים וההצהרות שהוגשו כנדרש לפי התקנות האמורות‪ ,‬שהבנין‪/‬התוספת‬
‫לבנין‪/‬השינוי בבנין הנמצא בתחום הרשות המקומית ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬שכונה‬
‫‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬רחוב ‪ . . . . . . .‬מס' ‪ . . . . . . . .‬נבנה‪/‬הושלם‪/‬הותאם לפי תנאי ההיתר‪,‬‬
‫למעט התנאים המפורטים להלן שקיומם נדחה בהחלטתם של יושב ראש ומהנדס הועדה המקומית‬
‫כאחד עד תאריך ‪ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬וכי מותר להשתמש בבנין למטרות‬
‫המפורטות בהיתר‪.‬‬

‫)המשך בעמוד הבא(‬

‫‪20602‬א‬

‫‪1.3.2002‬‬

‫‪-35-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת ראשונה(‬
‫אלה הם התנאים של ההיתר שקיומם נדחה‪:‬‬
‫מועד אחרון לקיום‬
‫התנאי‬

‫מהות התנאי‬

‫מועד החלטת יושב ראש ומהנדס‬
‫הועדה המקומית על הדחיה‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫המהנדס ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חתימה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תאריך ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫עותק החישובים הסטטיים שמור ב ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מס' רישום ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬בתיק מס' ‪ . . . . . . . . . . . . .‬בפילם מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫עותק מתכנית הקונסטרוקציה שמור אצל מתכנן שלד הבנין ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מענו ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מס' טלפון ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫טופס ‪6‬‬
‫)תקנה ‪2‬א)‪((7‬‬
‫תצהיר של דייר בבקשה לביצוע עבודה או שימוש‬
‫שניתן להתירם על ידי בית דין לשכירות‬
‫אני החתום‪/‬ה* מטה‪ ,‬מצהיר‪/‬ה* בזה לאמור‪:‬‬
‫‪.1‬‬

‫שמי הוא ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬ומעני הוא ב ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫)ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה(‬

‫‪.2‬‬

‫ברחוב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אני מחזיק‪/‬ה* בנכס שהוא ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫)תאר את מהות הנכס‪ :‬דירה‪ ,‬בית עסק(‬

‫והנמצא ב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬ברח' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫)ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה(‬
‫כדייר לפי חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[‪ ,‬התשל"ב‪.1972-‬‬
‫_________________‬
‫* מחק את הטעון מחיקה‪.‬‬

‫‪20603‬‬

‫‪1.3.1993‬‬

‫‪-36-‬‬

‫תכנון ובניה‬
‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה למתן היתר בניה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית‬
‫דין לשכירות לפי סעיף ‪)37‬א( לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[‪ ,‬התשל"ב‪ ,1972-‬או לבצעם‬
‫בהסכמתו של בעל הבית‪.‬‬
‫אני נותן‪/‬ת* תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי‪/‬ה* לענשים‬
‫הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‬
‫‪......................................‬‬
‫חתימת המצהיר‬
‫אני החתום מטה ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מאשר בזה‬
‫שם ותואר‬

‫כי ביום ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬התייצב בפני ה'‪/‬הגב' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שהזדהה לשביעת רצוני על‪-‬ידי ‪/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬המוכר‪/‬ת לי אישית*‬
‫ולאחר שהזהרתיו‪/‬ה כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה‪/‬תהיה צפוי‪/‬ה לענשים הקבועים‬
‫בחוק אם לא יעשה‪/‬תעשה כן‪ ,‬חתם‪/‬ה* מרצונו‪/‬ה* החפשי על התצהיר דלעיל‪.‬‬
‫‪.......................................‬‬
‫חתימת הרשות המאשרת**‬

‫טופס ‪7‬‬
‫)תקנה ‪2‬ב)‪((4‬‬
‫תצהיר של בעלים ‪ /‬חוכר של דירה בבית משותף בקשר להיתר בניה‬
‫אני החתום‪/‬ה מטה מצהיר‪/‬ה בזה לאמור‪:‬‬
‫שמי הוא ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬ומעני הוא ב ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪.1‬‬
‫)ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה(‬
‫ברחוב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫_________________‬
‫מחק את הטעון מחיקה‪.‬‬
‫*‬
‫רשויות מאשרות הן‪:‬‬
‫**‬
‫)‪ (1‬שופט;‬
‫)‪ (2‬דיין בבית‪-‬דין דתי;‬
‫)‪ (3‬היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬פרקליט המדינה‪ ,‬פרקליט מחוז‪ ,‬פרקליט נפה‪ ,‬סגני פרקליט‬
‫המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריהם;‬
‫)‪ (4‬עורך‪-‬דין;‬
‫)‪ (5‬ראש רשות מקומית;‬
‫)‪ (6‬אדם אחר שהסמיכו לכך שר המשפטים‬

‫‪20604‬‬

‫‪1.3.1993‬‬

‫‪-37-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת ראשונה(‬
‫‪2‬‬

‫אני הבעלים‪/‬החוכר של הדירה הידועה כ ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫גוש‪ ,‬חלקה‬

‫והנמצאת ב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬ברח' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫)ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה(‬

‫‪3‬‬

‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬

‫הבעלים‪/‬חוכרים של יתר הדירות בבית שבו נמצאת דירתי הנ"ל הנם כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬שם הבעלים‪/‬החוכר של דירה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬קומה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ .2‬שם הבעלים‪/‬החוכר של דירה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬קומה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3‬‬
‫‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4‬‬
‫חלקת הרכוש המשותף היא חלקה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬גוש ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫והיא כוללת ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה למתן היתר בניה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫לפרש בקצרה‬

‫‪6‬‬

‫אני נותן‪/‬ת תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי‪/‬ה לענשים‬
‫הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‬

‫‪...................................‬‬
‫חתימת המצהיר‬
‫אני התתום מטה ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מאשר בזה‬
‫שם ותואר‬
‫כי ביום ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬התייצב בפני ה'‪/‬הגב' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שהזדהה לשביעת רצוני על–ידי ‪/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬המוכר‪/‬ת לי אישית*‬
‫ולאחר שהזהרתיו‪/‬ה* כי עליו‪/‬ה* להצהיר את האמת וכי יהיה‪/‬תהיה* צפוי‪/‬ה* לענשים הקבועים בחוק‬
‫אם לא יעשה‪/‬תעשה* כן‪ ,‬חתם‪/‬ה* מרצונו‪/‬ה* החפשי על התצהיר דלעיל‪.‬‬
‫‪...............................‬‬
‫חתימת הרשות המאשרת**‬

‫_________________‬
‫מחק את הטעון מחיקה‪.‬‬
‫*‬
‫רשויות מאשרות הן‪:‬‬
‫**‬
‫)‪ (1‬שופט;‬
‫)‪ (2‬דיין בבית‪-‬דין דתי;‬
‫)‪ (3‬היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬פרקליט המדינה‪ ,‬פרקליט מחוז‪ ,‬פרקליט נפה‪ ,‬סגני פרקליט‬
‫המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריהם;‬
‫)‪ (4‬עורך‪-‬דין;‬
‫)‪ (5‬ראש רשות מקומית;‬
‫)‪ (6‬אדם אחר שהסמיכו לכך שר המשפטים‪.‬‬

‫‪20605‬‬

‫‪1.3.1993‬‬

‫‪-38-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫טופס ‪8‬‬
‫)תקנה ‪2‬ב)‪((4‬‬
‫תצהיר של נציגות הבית המשותף בדבר הרכב הבעלות של הבית המשותף‬
‫לגבי בקשה להיתר בניה‬
‫אנו החתומים מטה‪ ,‬נציגות הבית המשותף הנמצא ברח' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מצהירים בזה לאמור‪:‬‬
‫‪.........................‬‬

‫ומעננו הוא‪:‬‬

‫‪...........................‬‬

‫‪.1‬‬

‫שמנו הוא‬

‫‪.2‬‬

‫אנו הננו הנציגות של הבית המשותף הנ"ל‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫הבעלים‪/‬חוכרים של הדירות בבית המשותף הנ"ל הנם כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 1‬שם הבעלים‪/‬החוכר של דירה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬קומה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ 2‬שם הבעלים‪/‬החוכר של דירה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬קומה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ 3‬שם הבעלים‪/‬החוכר של דירה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬קומה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ 4‬שם הבעלים‪/‬החוכר של דירה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬קומה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫‪.4‬‬

‫חלקת הרכוש המשותף היא חלקה מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬בגוש ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫והיא כוללת ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫‪.5‬‬

‫תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה להיתר בניה של ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ומענו הוא ב ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬הרח' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫‪.........................‬‬

‫‪...........................‬‬

‫‪.........................‬‬

‫‪...........................‬‬

‫)ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה(‬

‫מס' ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬בבית המשותף הנ"ל‪.‬‬
‫‪.6‬‬

‫אנו נותנים תצהיר זה לאחר שהוזהרנו כחוק לומר את האמת וכי נהיה צפויים לענשים‬
‫הקבועים בחוק אם לא נעשה כן‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‬
‫‪..........................................‬‬
‫חתימת נציגות הבית המשותף‬

‫‪20606‬‬

‫‪1.3.1993‬‬

‫‪-39-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת ראשונה(‬
‫אני החתום מטה ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬מאשר בזה‬
‫שם ותואר‬
‫כי ביום ‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬התייצב בפני ה'‪/‬הגב' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שהזדהה לשביעת רצוני על‪-‬ידי ‪ / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬המוכר‪/‬ת לי‬
‫אישית* ולאחר שהזהרתיו‪/‬ה* כי עליו‪/‬ה* להצהיר את האמת וכי יהיה‪/‬תהיה* צפוי‪/‬ה* לענשים הקבועים‬
‫בחוק אם לא יעשה‪/‬תעשה* כן‪ ,‬חתם‪/‬ה* מרצונו‪/‬ה* החפשי על התצהיר דלעיל‪.‬‬
‫‪.............................‬‬
‫חתימת הרשות המאשרת**‬

‫_________________‬
‫מחק את הטעון מחיקה‪.‬‬
‫*‬
‫רשויות מאשרות הן‪:‬‬
‫**‬
‫)‪ (1‬שופט;‬
‫)‪ (2‬דיין בבית–דין דתי;‬
‫)‪ (3‬היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬פרקליט המדינה‪ ,‬פרקליט מחוז‪ ,‬פרקליט נפה‪ ,‬סגני פרקליט‬
‫המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריהם;‬
‫)‪ (4‬עורך–דין;‬
‫)‪ (5‬ראש רשות מקומית;‬
‫)‪ (6‬אדם אחר שהסמיכו לכך שר המשפטים‪.‬‬
‫]תיקון התשס"ה‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫טופס ‪9‬‬
‫)תקנה ‪)2‬ה((‬
‫תצהיר של מתכנן השלד‬
‫אני החתום)ה( מטה‬
‫שם משפחה ופרטי‬

‫מס' זהות‬

‫מס' רישיון מהנדס‬

‫הגר)ה( ב ‪-‬‬
‫יישוב רחוב או שכונה‬

‫מס'‬

‫מתכנן השלד של הבנין הנבנה ב‪-‬‬
‫כתובת‬
‫ועל פי היתר בניה מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫גוש וחלקה‬

‫מצהיר בזה לאמור‪:‬‬
‫אני אחראי לתכנון שלד הבנין הנזכר לעיל והתכנון נעשה על פי כל דין החל על תכנון שלד‪,‬‬
‫‪.1‬‬
‫בהתאם להיתר הבניה לרבות בהתאם להוראות העוסקות בשלד הבנין בחלק ה' בתוספת‬
‫השניה )להלן ‪ -‬חלק ה'( וכמפורט להלן‪:‬‬
‫)א( העומסים האופייניים בבנין חושבו על פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 412‬והעומסים האופייניים‬
‫השימושיים בבנין הם‪; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫)ב( עומסי הרוח חושבו על פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪;414‬‬

‫‪20607‬‬

‫‪1.6.2005‬‬

‫‪-40-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬

‫)ג( תכן עמידות המבנה ברעידות אדמה נעשה על פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪;413‬‬
‫)ד( הקרקע שבה הוקם הבנין נבדקה והביסוס תוכנן על פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪;940‬‬
‫)ה( שלד מבטון מזוין תוכנן על פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 466‬על חלקיו;‬
‫)ו( שלד מפלדה תוכנן על פי התקן הישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 1225‬חלק ‪;1‬‬
‫)ז( גשרים לכלי רכב‪ ,‬להולכי רגל ולרכבות תוכננו על פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪;1227‬‬
‫)ח( כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבנין מתאימים לדרישות התקנים‬
‫המתאימים והם בהתאם להוראות חלק ה';‬
‫)ט( אני מתחייב לבדוק את תוצאות בדיקות שלד הבנין ומרכיביו כפי שיבוצעו על פי‬
‫התקנים המתאימים ובהתאם להוראות התוספת השניה וליתן הנחיות מתאימות לאחראי‬
‫לביצוע השלד‪ ,‬ככל שיידרש;‬
‫)י( בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬לא תכננתי כל תקרת צלעות שלא על פי כל‬
‫דרישות תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 466‬חלק ‪.2‬‬
‫תכננתי אח השלד בהתאם לשיטת הבניה התואמת את הוראות כל דין‪ ,‬לרבות פרט ‪5.03‬‬
‫בתוספת השניה‪.‬‬
‫במקרה של תוספת לבנין קיים ‪ -‬תכננתי את השלד באופן שיובטח כי הבנין הקיים יוכל‬
‫לשאת את העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו בשל התוספת לבנין‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‬
‫חתימת המצהיר‬

‫]תיקון התשס"ה‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫טופס ‪10‬‬
‫)תקנה ‪)2‬ו((‬
‫תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין‬
‫אני החתום)ה( מטה‬
‫שם משפחה ופרטי‬

‫מס' זהות‬

‫מס' רישיון מהנדס‬

‫הגר)ה( ב ‪-‬‬
‫יישוב רחוב או שכונה‬
‫מתכנן השלד של הבנין הנבנה ב‪-‬‬
‫כתובת‬
‫ועל פי היתר בניה מס' ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫מס'‬
‫גוש וחלקה‬

‫מצהיר בזה לאמור‪:‬‬
‫אני אחראי לביצוע שלד הבנין הנזכר לעיל ואני מצהיר כי השלד בוצע על פי כל דין החל על‬
‫‪.1‬‬
‫ביצוע השלד‪ ,‬בהתאם להיתר הבניה ולרבות בהתאם להוראות העוסקות בשלד הבנין בחלק ה'‬
‫בתוספת השניה‪ ,‬בהתאם לתכניות שערך מתכנן שלד הבנין‪ ,‬וכמפורט להלן‪:‬‬

‫‪20608‬‬

‫‪1.6.2005‬‬

‫‪-41-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת ראשונה(‬

‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬

‫)א( הקרקע נבדקה והביסוס בוצע על פי תכנונו של מתכנן השלד;‬
‫)ב( שלד מבטון מזוין הוקם על פי הוראות הביצוע בתקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 466‬על חלקיו; ועל‬
‫פי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 904‬לענין טפסות ות"י ‪ 1139‬לענין פיגומים;‬
‫)ג( כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבנין מתאימים לדרישות התקנים‬
‫המתאימים והם בהתאם להוראות חלק ה' בתוספת השניה;‬
‫)ד( כל בדיקות שלד הבנין ומרכיביו בוצעו על פי התקנים המתאימים ובהתאם להוראות‬
‫התוספת השנייה; תוצאות הבדיקות הועברו למתכנן השלד ובוצעו תיקונים על פי‬
‫הנחיותיו‪ ,‬ככל שניתנו;‬
‫)ה( בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬לא ביצעתי כל תקרת צלעות שלא בהתאם להוראות‬
‫הביצוע בתקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 466‬חלק ‪.2‬‬
‫הקמת השלד נעשתה בהתאם לשיטת הבניה התואמת את הוראות כל דין‪ ,‬לרבות פרט ‪5.03‬‬
‫בתוספת השניה‪.‬‬
‫במקרה של תוספת לבנין קיים ‪ -‬ביצעתי את השלד באופן שיובטח כי הבנין יוכל לשאת את‬
‫העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו בשל התוספת לבנין‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‬
‫חתימת המצהיר‬

‫תוספת שניה‬

‫)תקנה ‪(17‬‬
‫]תיקון התשס"ז‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫חלק א'‪ :‬מיתקני תברואה‬

‫התקנת מיתקני‬
‫תברואה‬
‫]תיקון התשס"ז‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫‪ 1.01‬מיתקני תברואה ייבנו ויותקנו בהתאם להל"ת‪ ,‬לכללי המים )אבזרים לצורכי בית(‪,‬‬
‫התשכ"ד‪ ,1964-‬ולתקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 1205‬על חלקיו מלבד חלק ‪) 5‬להלן ‪ -‬תקן ‪.(1205‬‬

‫חובה לספק מי‬
‫שתיה‬
‫]תיקון התשס"ז‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫‪) 1.02‬א( לכל בנין המיועד לשימוש בני אדם יסופקו מים באיכות של מי שתיה בהתאם‬
‫לתקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתיה(‪ ,‬התשל"ד‪.1974-‬‬
‫)ב( המהנדס רשאי‪ ,‬באישור רשות הבריאות ומטעמים מיוחדים שיירשמו הנוגעים‬
‫לאופי השימוש בבנין‪ ,‬לפטור בנין או חלק ממנו מהוראות פרט משנה )א(‪.‬‬

‫הפרדה בין מי‬
‫שתיה ומים שאינם‬
‫מי שתיה‬
‫]תיקון התשס"ז‬
‫)מס' ‪[(2‬‬

‫‪ 1.03‬בנכס שמותקנת בו מערכת לאספקת מים שאינם מי שתיה‪ ,‬תותקן איתה מערכת‬
‫בנפרד מהמערכת לאספקת מי שתיה‪ ,‬כמפורט בהל"ת‪.‬‬

‫‪20608‬א‬

‫‪1.10.2007‬‬

‫‪-42-‬‬

‬ ‫)ב( לכל יחידה בבנין מותקן מד–מים נפרד.‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20608‬ב‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬שסתום מפסיק ראשי.‬ ‫)ג( לבנין או לחלק ממנו הותקן מד–מים ראשי המודד את צריכת המים‬ ‫הכללית.‫תכנון ובניה‬ ‫צנרת ואבזרי‬ ‫מערכת לאספקת‬ ‫מים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫יינקטו אמצעים להתאמת לחץ המים כמפורט בהל"ת‪.2007‬‬ ‫‪-43-‬‬ .‬‬ ‫)ד( להפסקת פעולתה של מערכת לאספקת מים בבנין‪ . השסתום יותקן במקום שהגישה אליו נוחה ועל פי‬ ‫המפורט בהל"ת‪.‬יותקן לצד מוצאו של‬ ‫מד–המים הראשי‪ .04‬‬ ‫התקנת מד–מים‬ ‫ושסתום מפסיק‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‬ ‫)‪ (2‬יתקיימו בהם דרישות ההל"ת והתקן הישראלי‪ .‬‬ ‫)ב( לחץ וספיקת המים וקוטרם של הצנרת ואבזריה יתאימו לדרישות ההל"ת‬ ‫ויתוכננו לפי ההל"ת.‬‬ ‫)ג( הותקנה בבנין מערכת לכיבוי אש במים‪ .‬המהנדס רשאי לפטור מהתקנת ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מד–מים נפרד‪ .‬ת"י ‪ .‬בהתקיים תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( הבנין או חלק ממנו בו לא מותקן מד–מים נפרד אינו מיועד או משמש‬ ‫למגורים.06‬א( אספקת המים תהא בכמות ובלחץ המאפשרים את פעולתם התקינה והשקטה של‬ ‫מיתקני התברואה בתנאי שימוש רגילים‪.‬ ‫)ד( הבנין אינו בנין גבוה או בנין רב קומות‪.‬ ‫)‪ (2‬מד–מים ראשי‪ .‬בבנין ומחוץ לבנין ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬יתוכננו וייבנו באופן המבטיח את פעולתם התקינה.‬בהתקיים תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( לבנין אין צריכת מים משותפת.‬‬ ‫כמות ולחץ המים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.1205.‬‬ ‫צנרת ואבזרי מערכת לאספקת מים‪ .‬ ‫)ג( כל מדי–המים של הבנין מותקנים סמוך לנכס.10.1‬התקנת‬ ‫מיתקני תברואה ובדיקתם ‪ -‬מערכת שרברבות‪ :‬מערכת הספקת מים קרים‬ ‫וחמים‪. כאשר לחץ המים של רשת האספקה הציבורית אינו מתאים לנדרש‪.‬ ‫)ב( בוצעה הכנה להרכבה עתידית של מד–מים נפרד.‬יותאם מד–המים הראשי לדרישות‬ ‫המיוחדות המפורטות בהל"ת לענין זה‪.05‬א( חיבור מערכת לאספקת מים בבנין יבוצע באמצעות מד–מים ראשי ומדי–מים‬ ‫נפרדים לכל צרכן מים בבנין וכמפורט בהל"ת‪.

‬ובכלל זה‬ ‫שסתומי בטיחות‪ .‬ ‫)‪ (2‬המכלים ירוכזו במבנה או במבנים שישתלבו מבחינה ארכיטקטונית בבנין‬ ‫כולו.‬‬ ‫)ב( המהנדס רשאי‪ .‬מעון יום וכל מוסד חינוכי אחר‪ .‬לזקנים‪ .‬שיותקנו על גגו של בנין‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ג( במקרים שבהם נדרשת התקנתם של מכלי כובד ליניקת מים לצורך הגברת‬ ‫לחץ‪ .‬לא תעלה‬ ‫על ‪.09‬א( בבנין תותקן מערכת סולרית לאספקת מים חמים‪.‬הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המכל והקולט לא יהוו מפגע חזותי.‬או מוסד כהגדרתו בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים‬ ‫בסמים‪ .‬בתי‬ ‫חולים ומרפאות‪.1993-‬ולרבות בית ספר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (3‬הצבע של מכל האגירה יהא לבן‪ .‬טמפרטורת המים החמים בנקודת המוצא לא‬ ‫תעלה על ‪.10.‬‬ ‫התקנת מערכת‬ ‫לאספקת מים חמים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‬‬ ‫מקום מגורים או מקום שהייה לילדים‪ .‬בנין לאוכלוסיה רגישה" ‪ -‬מעון המשמש או נועד לשמש‪ .‬‬ ‫אמצעי בטיחות‬ ‫והגבלת‬ ‫טמפרטורה‬ ‫במערכת לאספקת‬ ‫מים חמים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬מטעמים מיוחדים שיירשמו הנוגעים לאופי השימוש בבנין‪.‬‬ ‫)ג( מערכת לאספקת מים חמים תהא אחת או יותר מסוגי המערכות המפורטות‬ ‫בהל"ת ותותקן על פי המפורט בתקנות אלה ובהל"ת‪.‬‬ ‫חובת התקנת‬ ‫מערכת סולרית‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .08‬מערכת לאספקת מים חמים תצויד באמצעי בטיחות כמפורט בהל"ת‪ .‬יקוימו לשביעות רצונה של‬ ‫הוועדה המקומית‪ .45°c‬‬ ‫לענין פרט זה‪" .2007‬‬ ‫‪-44-‬‬ .‬מד לחץ ואמצעים להגבלת טמפרטורת המים החמים אשר‬ ‫יבטיחו כי טמפרטורת המים לא תעלה על המפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬טמפרטורת המים החמים במערכת מי צריכה חמים בלא סחרור‪ .‬יותקנו המכלים בכמות ובנפח הנדרשים על פי ההל"ת.07‬א( מערכת לאספקת מים חמים תותקן בכל הקבועות בבנין או בחלק ממנו‪ .‬לא תרד‬ ‫מ–‪ 55°c‬בנקודת החזרה לאוגר.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1.‬אלא אם כן קבעה הוועדה המקומית‬ ‫אחרת‪.‬לבעלי מום גופני או ללוקים בשכלם‪ .‬והכל‬ ‫כשהם מחוץ למשפחתם‪ .55°c‬‬ ‫)‪ (2‬טמפרטורת המים החמים במערכת מי צריכה חמים מסוחררת‪ .‬במקרים‬ ‫שבהם נדרשת אספקת מים חמים על פי ההל"ת‪.‬ ‫)‪ (3‬בבנינים לאוכלוסיה רגישה‪ .‬‬ ‫)ב( במכלי אגירה ובקולטים‪ . איכות המים במכלים תובטח‬ ‫על פי המפורט בהל"ת‪.‬כולו או חלקו‪.‬לפי פרט משנה )א(‪.‬גן ילדים‪ .‬מכלי התפשטות‪ .‬‬ ‫לפטור מהתקנת מערכת לאספקת מים חמים בבנין או בחלק ממנו‪ .‬התשנ"ג‪ .‬‬ ‫‪20609‬‬ ‫‪1.

‬לרבות בקו סניקה של מערכת מתזים‪ .‬‬ ‫‪) 1.10.‬יהיה שטח המדור‬ ‫המיועד לנשים ומספר הקבועות שבו בהתאם לקבוע ב"טבלאות סידורים תברואיים‬ ‫מינימליים בבנינים" שבהל"ת )בפרט זה ‪ -‬הטבלאות(‪ .‬‬ ‫בית שימוש בבנין‬ ‫ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫)ב( מידות מרחבי השימוש יתאימו לנדרש בהל"ת‪.‬רשאית היא לפטור את מבקש ההיתר מהוראות פרט‬ ‫זה‪ .‬או שהתקנת מערכת סולרית על הבנין‬ ‫תיצור מפגע ארכיטקטוני בלתי סביר‪ .‬‬ ‫אלא לאחר שנתמלאו התנאים המפורטים בסעיף ‪ 149‬לחוק‪.‬יבוצעו בה שטיפה‬ ‫וחיטוי כמפורט בהל"ת‪ .‬‬ ‫שטיפה וחיטוי של‬ ‫מערכת מי שתיה‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬‬ ‫‪20610‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ג( מערכת לאספקת מים חמים תכלול אמצעים לסחרור מים בהתאם להל"ת‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( במערכת סולרית תותקן מערכת גיבוי כדי לספק אנרגיה לחימום מים למקרים‬ ‫שבהם מקור קרינת השמש אינו מספיק למטרה זו‪. ואולם לא תיתן הוועדה המקומית פטור לפי פרט זה‪.‬לניקוים ולאחזקתם כהלכה‪.‬‬ ‫מניעת בזבוז מים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‬למלאכה או לבית חולים‪.14‬א( בכל דירה וחלק אחר מבנין המיועד לשימוש בני אדם יותקנו סידורים תברואיים‬ ‫בכמות מספקת כנדרש בהל"ת‪.‬‬ ‫)ב( הבידוד של צינורות ואבזרי מיתקני תברואה יהיה מחומר בלתי דליק בהתאם‬ ‫לתקן הישראלי‪ .12‬לאחר תיקון או התקנה של מערכת מי שתיה או כל חלק ממנה‪ .‬ת"י ‪ .‬לגבי הבנין כולו או לגבי חלק ממנו.‬‬ ‫)ד( הוראות פרט זה לא יחולו על בנין רב–קומות ועל בנין או חלק מבנין‪ .13‬קבועות שרברבות יהיו עשויים מחומר חלק ובלתי סופג ויותקנו בצורה המאפשרת‬ ‫גישה נוחה לניקוי ולשימוש וכמפורט בהל"ת‪.2007‬‬ ‫‪-45-‬‬ .‬‬ ‫)ב( אבזרים שיותקנו במערכת לאספקת מים יהיו אבזרים חוסכי מים כנדרש בהל"ת‪.10‬א( מיתקני תברואה יתוכננו ויותקנו באופן שימנע בזבוז מים ושתידרש כמות מים‬ ‫מינימלית להפעלתם‪ .‬אין‬ ‫אפשרות לנצל את אנרגיית השמש ניצול של ממש‪ .15‬א( בבית שימוש בבנין ציבורי כהגדרתו בסעיף ‪158‬ב לחוק‪ .‬‬ ‫סידורים תברואיים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‬‬ ‫התקנת מכשירי‬ ‫בטיחות‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‬המיועדים‬ ‫כולם או מקצתם לתעשיה‪ .755‬תגובות בשריפה של חומרי בניה ‪ -‬שיטות בדיקה וסיווג‪.‬‬ ‫)ה( ראתה הוועדה המקומית כי מחמת הצללת הבנין שלהקמתו מבוקש היתר‪ .11‬א( במיתקני תברואה יותקנו מכשירי בטיחות ואמצעים להגבלה ולוויסות‬ ‫טמפרטורת המים‪ .‬לפי סוג הבנין‪.‬לפני שייעשה בה שימוש‪.‬כמפורט בהל"ת‪.‬‬ ‫קבועות שרברבות‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.

‬המצוי בחלקו של בנין הפתוח לקהל הרחב‪ .‬שלגביהם יוכיח מבקש‬ ‫ההיתר‪ .‬‬ ‫)ב( במערכת הביוב והנקזים יהיו מספר מספיק של פתחי ניקוי במקומות נוחים‬ ‫לגישה לצורך ניקויה‪.‬בתי תפילה ובמוסדות קהילתיים אחרים‪ .‬‬ ‫טיהור שפכים‬ ‫ופסולת‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬שפכים ופסולת ממיתקני תברואה‬ ‫העלולים לזהם מים עיליים או תת–קרקעיים‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( במוסדות חינוך‪ .20‬בכל בנין יותקנו אמצעי הגנה נגד זרימה חוזרת של שפכים אל קבועות‪ .‬‬ ‫מניעת הצפה על‬ ‫ידי זרימה חוזרת‬ ‫של שפכים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.16‬א( מערכת הביוב והנקזים תיבנה באופן שלא תיסתם ולא יצטברו בתוכה זוהמה או‬ ‫משקעים‪. בבית שימוש כאמור שבו קיים גם מדור‬ ‫לגברים ולנשים כאחד‪ .‬כי מספר הנשים הצפויות‬ ‫להשתמש בבנין שיוקם‪ .‬בהתאם לקבוע בטבלאות‪.‬‬ ‫‪1.‬יותקנו‬ ‫סידורים מתאימים למניעת הצפתו של הבנין או הנכס‪. במקרים אלה יחוברו הקבועה‪ .‬המכל או‬ ‫המכשיר בדרך עקיפה אל מערכת הנקזים של הבנין כמפורט בהל"ת‪.‬בהתאם לקבוע בטבלאות.‬‬ ‫יופחת השטח בבית השימוש הציבורי לגברים ומספר הקבועות שבו‪ .‬קטן ממספר הגברים‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .3‬יחידות החתלה‪ :‬יחידות‬ ‫החתלה לשימוש ציבורי.19‬עלולים שפכים לחדור אל מערכת נקזים של שרברבות על ידי זרימה חוזרת‪ .‬‬ ‫)ג( בבית שימוש ציבורי‪ .‬‬ ‫אמצעי מניעה נגד‬ ‫זרימה חוזרת של‬ ‫שפכים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.2007‬‬ ‫‪-46-‬‬ .17‬‬ ‫חובת חיבור לביוב‬ ‫ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫כאמור‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬להנחת דעתו של המהנדס ובהתייעצות עם משרד הבריאות‪ .‬למקוה מים או לזרם מים‪ . ואולם במוסדות חינוך‬ ‫ובמוסדות קהילתיים אחרים בהם מספר הגברים הצפויים להשתמש בבנין קטן ממספר הנשים‪.18‬לא יסולקו לאדמה‪ .‬ניתן להסתפק בהתקנת יחידה ההחתלה בו בלבד ובתנאי שלא תיפגע‬ ‫האפשרות להשתמש בתא לפי ייעודו‪. יחידת ההחתלה תותקן במדור המיועד לגברים ובמדור המיועד‬ ‫לנשים ובאופן שיהיה נגיש גם לאדם עם מוגבלות.‬ת"י ‪ 5115‬חלק ‪ .‬תותקן יחידת‬ ‫החתלה לשימוש הציבור בהתאם לתקן הישראלי‪ .‬מכלים או‬ ‫מכשירים שזיהומם מהווה סכנה מיוחדת לבריאות.10.‬‬ ‫מערכת הביוב‬ ‫והנקזים‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‬אלא אם כן הותקן מיתקן או נעשה סידור‬ ‫לטיהורם‪.‬יחובר לביוב‬ ‫‪20610‬א‬ ‫‪1.‬‬ ‫כל בנין שהותקנו בו קבועות שרברבות ובקרבתו קיים ביוב ציבורי‪ .‬יופחת השטח בבית השימוש הציבורי לנשים‬ ‫ומספר הקבועות שבו מזה של הגברים‪ .

‬ממרפסות ומכלל שטח הנכס יטופלו כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הם יוחדרו לקרקע בתחום הנכס ובלבד שמדובר בקרקע מחלחלת.‬ועל פי המפורט בהל"ת‪.‬‬ ‫מערכת סילוק‬ ‫שפכים פרטית‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬עירוני‪ .23‬בבנין כאמור בפרט ‪ .‬שאושר על ידי הרשות‬ ‫המקומית ורשות הבריאות‪.1.‬הכל‬ ‫כמפורט בפרק ‪ 7‬בהל"ת.(2‬יסולקו המים למערכת ניקוז או תיעול‪ .10.26‬א( חומרים ומוצרים של מיתקן תברואה ואופן התקנתם‪ .‬‬ ‫אמצעים לטיפול‬ ‫במי גשם‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫סיים איוור‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬להל"ת‪ .22‬כל סיים איוור יגיע אל איוור החוץ ויותקן בגובה ובאופן שתימנע סתימתו או החזרת‬ ‫אוויר דרכו לבנין כמפורט בהל"ת‪.1205‬‬ ‫‪20610‬ב‬ ‫‪1. לענין פרט משנה זה‪" .‬‬ ‫חובת בדיקה‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫)ב( התכניות של מערכת לאספקת מים בבנין גבוה או רב–קומות טעונות תיאום עם‬ ‫מפעל אספקת מים מקומי ועם רשות הכבאות ואישור המהנדס.‫תכנון ובניה‬ ‫איוור צינורות‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 1.‬מרצפות‪ .‬ ‫)‪ (3‬שוכנע המהנדס כי אין דרך להחדיר את מי הגשם לקרקע מחלחלת כאמור‬ ‫בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪ .‬לתקן ‪ 1205‬ולהוראות האחראי לביקורת על‬ ‫התקנתו של מיתקן תברואה‪ .‬ ‫)‪ (2‬שוכנע המהנדס כי אין קרקע מחלחלת בנכס ‪ -‬יוחדרו מי הגשם לקרקע‬ ‫מחלחלת בנכס סמוך ובלבד שהתקבלה על כך הסכמת בעל הנכס הסמוך.‬שאיפה או שבירת חתמי המים כמפורט בהל"ת‪.‬ ‫)‪ (4‬החדרת מים לקרקע באזורי תעשיה טעונה אישור של רשות הבריאות‪.24‬‬ ‫אספקת מים בבנין‬ ‫גבוה או רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 1.‬אם ניתנו הוראות כאלה ובמידה שאין בהן כדי להקל על‬ ‫ההוראות שבחלק זה‪ .‬בהל"ת או בתקן ‪.25‬א( בכל בנין גבוה ובנין רב–קומות יחובר לכל קו אספקת מים לצורכי כיבוי‪.17‬אשר המהנדס אישר כי אין בקרבתו ביוב ציבורי תותקן‬ ‫מערכת סילוק שפכים פרטית שתאושר על ידי רשות הבריאות‪ .‬באופן שלא ייגרם כל נזק או מפגע לבנין או לסביבה‪ .‬ ‫בפסקה זו‪" .‬אזורי או אחר‪ .‬‬ ‫‪) 1.‬כדי למנוע בתנאי שימוש רגילים‬ ‫התרוקנות המחסומים מפעולות גישות‪ .‬ייבדקו על ידי מעבדה‬ ‫מאושרת בהתאם להוראות חלק זה‪ .‬נכס סמוך" ‪ -‬נכס הגובל בנכס נושא הבקשה או מצוי בקרבתו‪.‬‬ ‫ובכלל זה שטח ציבורי בבעלות רשות מקומית.2007‬‬ ‫‪-47-‬‬ .‬מפעל‬ ‫אספקת מים מקומי" ‪ -‬מפעל לאספקת מים‪ .21‬הצינורות בבנין יאוורו על ידי סחרור אוויר‪ .‬שאינה מחוברת‬ ‫למערכת הביוב‪ .‬‬ ‫מי גשם מגגות‪ .‬‬ ‫שסתום חד–כיווני בקוטר של "‪ 4‬להסנקת מים מרכב כבאות לכל ברזי הכיבוי שבבנין‪.

‬התשנ"ב‪.‬ ‫"מטרה עיקרית" ו"מטרת שירות" ‪ -‬כמשמעותם של מטרה עיקרית ומטרה של מתן שירותים‬ ‫נילווים כמתואר בתקנה ‪ 9‬לתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה‬ ‫בתכניות ובהיתרים(‪ .‬דלת מזוגגת או פתח אחר כיוצא‬ ‫באלה.‬ ‫"חצר חיצונית" ‪ -‬חצר הגובלת בצד אחד או יותר עם דרך או שטח פתוח אחר.‬לפי הודעת המעבדה‬ ‫המאושרת‪.‬בהתאם להל"ת או לתקן‪ .‬התשס"ה‪.‬ ‫"דירה" ‪) -‬נמחקה(.01‬‬ ‫בחלק זה ‪-‬‬ ‫"גובה" ‪ -‬המרחק האנכי בין המפלס העליון של רצפה לבין המפלס התחתון של תקרה או‬ ‫תקרת־משנה באותו חלל.7.‬או‬ ‫אופן התקנתם‪ .‬למרפסת‬ ‫הסגורה בתריס בלבד או לחצר‪ .‬אינם בהתאם להוראות חלק זה‪ .0‬התקנת מיתקני תברואה ובדיקתם‪ :‬כללי‪ .‬בתוך שבעה ימים‪.1992-‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20610‬ג‬ ‫‪1.‬המוצרים או אופן ההתקנה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תמסור המעבדה המאושרת‬ ‫הודעה על כך לוועדה המקומית‪ .‬לרבות אשנב‪ .‬ ‫"יציע" ו"עליית גג" ‪ -‬כמשמעותם בתוספת השלישית.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫"חדר מגורים" ‪) -‬נמחק(.‬איוורם ותאורתם של חלקי בנין‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשנ"ב‪.‬להל"ת‪ .‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪.‬להוראות האחראי לביקורת או לתקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( נקבע בממצאי מעבדה מאושרת כי חומרים או מוצרים של מיתקן תברואה‪ .‬לרחוב‪ .‬‬ ‫התשס"ב‪ .‬‬ ‫)ג( מבקש ההיתר ימסור לוועדה המקומית את חוות דעתם של האחראי לביקורת‬ ‫ומתכנן מיתקן התברואה בנוגע לממצאי המעבדה המאושרת וכן את הוראותיהם לתיקון‬ ‫החומרים‪ .2010‬‬ ‫‪-48-‬‬ .‬ ‫"חלון" ‪ -‬פתח המשמש אמצעי תאורה ואיוור טבעיים והפונה לשמים‪ .1205.‬ ‫"חדר שירות" ‪) -‬נמחק(.‬‬ ‫]תיקון התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫חלק ב'‪ :‬גדלם‪ .(3‬‬ ‫התש"ע )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪2.

05‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪20611‬‬ ‫‪1.03‬א( גבהו של חלק בנין המפורט להלן בטור א' לא יפחת ממספר המטרים )להלן‬ ‫ מ'( המצויין לצדו בטור ב'‪:‬‬‫טור א'‬ ‫טור ב'‬ ‫חלק הבנין‬ ‫גובה מזערי במ'‬ ‫)‪(1‬‬ ‫מרתף המשמש למטרת שירות‬ ‫‪2.2009‬‬ ‫‪-49-‬‬ .‬התשנ"ב‪.20‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫מקום הנועד לחניה כמטרה עיקרית‬ ‫‪2.50‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫חדר בעלית גג הנועד למטרה עיקרית‬ ‫‪1.‬לפי מידות הבניה החיצוניות‪ .‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 2.‬ ‫"תקרת־משנה" ‪ -‬תקרה לצורך אקוסטיקה או קישוט המותקנת מתחת למפלסה התחתון של‬ ‫תקרה‪.‬‬ ‫שמירת דינים‬ ‫‪ 2.‬ ‫"רוחב מינימלי" ‪ -‬מרחק מינימלי בין חלקי בנין הנמדד על ידי ניצב.40‬‬ ‫)‪(11‬‬ ‫מקום הנועד לחניה כמטרת שירות‬ ‫‪2.‬ ‫"שטח חלון" ‪ -‬שטח הפתח שבו מותקן החלון‪ .4.‫תכנון ובניה‬ ‫"צינור איוור" ‪ -‬חלל מוקף קירות המזדקף עד מעבר לגג והמשמש מוצא לאדים ולאוויר‬ ‫מזוהם מחדרי השירות וחדרים אחרים בבנין.00‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫חדר שירות‪ .80‬‬ ‫ובחלקו העליון לפחות‬ ‫‪2.05‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫חדר הנועד למטרה עיקרית ושלא נקבעה לגביו הוראה מיוחדת‬ ‫‪2.05‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מקלט או מחסה לשעת חירום‬ ‫‪2.50‬‬ ‫חדר בעלית גג הנועד למטרת שירות‬ ‫‪1.05‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫חנות‬ ‫‪2.75‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫יציע‬ ‫‪2.‬המינימליות.‬ ‫"שטח" ‪ -‬שטח רצפתו של חלק בנין הנמדד בין קירותיו.‬פרוזדור פנימי ומקום שנועד למטרת שירות‬ ‫ושלא נקבעה לגביו הוראה מיוחדת‬ ‫‪2.02‬הוראות חלק זה אינן באות לגרוע מכוחן של תקנות המלאכות והתעשיות‬ ‫)הסדרתן(‪.‬ ‫"קיר מסך" ‪ -‬קיר חיצון עשוי ברובו זכוכית.20‬‬ ‫)‪(9‬‬ ‫החלל שבין יציע לבין הרצפה שמתחתיו‬ ‫‪2.‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬גדלם של חלקי בנין‬ ‫גובה מינימלי של‬ ‫חלקי בנין‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"א‪ .80‬‬ ‫ובחלקו העליון לפחות‬ ‫‪2.

5‬‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( על הגובה המינימלי שנקבע בסעיף קטן )א( לחלק של בנין‪ .00‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫חדר אמבטיה‬ ‫‪2.20‬מטר מעל הרצפה ובין הציפויים‪.0‬‬ ‫‪2.0‬מ"ר‬ ‫לפחות‬ ‫‪5.‬ארובות אוויר וכיוצא באלה מצדיקים זאת‪.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫בית שימוש )המדידה בין הציפויים שעל‬ ‫הקירות(‬ ‫‪1.60‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫חדר מגורים בדירה בת חדר מגורים אחד‬ ‫‪14.‬חייבים לשמור‬ ‫באותו חלק שאינו עודף על השטח המינימלי כפי שנקבע לאותו חלק של בנין בסעיף ‪.‬יתוסף שטחו לשטח‬ ‫חדר המגורים‬ ‫‪4.‬‬ ‫שטח מינימלי של‬ ‫חלקי בנין ורוחב‬ ‫מינימלי בין קירות‬ ‫)תיקון התשנ"א(‬ ‫‪) 2.04‬‬ ‫ואילו את החלק העודף על השטח המינימלי‪ . נכלל‬ ‫המטבח בחדר המגורים‪ .0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪0.2.2.60‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫חדרון‬ ‫‪6.5‬‬ ‫ו–‪ 3.‬‬ ‫‪20612‬‬ ‫‪1.2.0‬‬ ‫‪1.1.2.4‬בחלק ג'‪.‬כוכים‪ .0‬‬ ‫‪2.3.80‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫מטבח בדירה הכוללת שני חדרי מגורים או‬ ‫יותר‬ ‫‪6.2.8‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫מטבח בדירה בת חדר מגורים אחד.3.‬מותר לבנות בגובה נמוך יותר‪ .0‬‬ ‫‪2.‬אם קיומם או‬ ‫הקמתם של קורות‪ .1.4 .2009‬‬ ‫‪-50-‬‬ .90‬‬ ‫טור א'‬ ‫)ב( מדידת הרוחב תבוצע בגובה של ‪ 1.04‬א( שטחו של חלק בנין המפורט להלן בטור א' לא יפחת ממספר המטרים המרובעים‬ ‫)להלן ‪ -‬מ"ר( המצויין לצדו בטור ב' והרוחב המינימלי בין קירותיו לא יפחת ממספר המ'‬ ‫המצויין לצדו בטור ג'‪:‬‬ ‫טור ב'‬ ‫טור ג'‬ ‫חלק הבנין‬ ‫שטח מינימלי‬ ‫במ"ר‬ ‫רוחב מינימלי‬ ‫במ' בין קירות‬ ‫)‪(1‬‬ ‫חדר מגורים‬ ‫‪8.‬תנאיו ואגרות(‪ .4.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .8.70‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫חדר רחצה המכיל מקלחת ואסלה‬ ‫‪1.60‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫חדר מגורים אחד לפחות בדירה הכוללת שני‬ ‫חדרי מגורים או יותר‬ ‫‪12.70‬‬ ‫)‪(9‬‬ ‫מטבח הגובל עם פינת אוכל ששטחה ‪ 4.2.‬‬ ‫)ג( בגובה של חלק מבניין יתקיימו גם הדרישות בפרטים ‪3.2 .

‬המדרגות המובילות אליו‪ .0‬מ"ר ועד ‪ 30.‬‬ ‫יציע בחנות‬ ‫‪ .00‬מ'‪.‬‬ ‫רוחב מינימלי של‬ ‫חנות‬ ‫‪2.75‬מ'.95‬מ' לפחות מעל רצפת היציע‬ ‫או תהיה בחנות מערכת אוויר מלאכותית.‬ייבנו מחמרים בלתי דליקים ובדיקת אי דליקותם תיערך בהתאם‬ ‫לתקן.10‬‬ ‫בכפוף לתכנית מאושרת לא תיבנה דירת מרתף אלא אם נתקיימו לגביה תנאים‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫‪20613‬‬ ‫‪1.‬חייבים לשמור‬ ‫באותו חלק בלבד שאינו עודף על השטח המינימלי כפי שנקבע לאותו חלק של בנין בסעיף‬ ‫קטן )א(‪ .0‬מ"ר ועד ‪ 50.2.‬מעקה המדרגות‪ .‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪2.08‬לא ייבנה יציע בחנות אלא אם יתקיימו לגביהם תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬גבהה של החנות לא יפחת מ–‪ 4.‬ ‫)‪ (3‬רצפת היציע‪ .0‬מ"ר‬ ‫‪30%‬‬ ‫בחנות ששטחה מעל ‪ 40.0‬מ"ר‬ ‫‪40%‬‬ ‫יציע בדירה‬ ‫‪2.‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( על הרוחב המינימלי שנקבע בסעיף קטן )א( לחלק של בנין‪ .‬למעט בית‬ ‫האחיזה שלו‪ .4.0‬מ"ר‬ ‫‪0%‬‬ ‫בחנות ששטחה מעל ‪ 20.‬‬ ‫דירת מרתף‬ ‫‪2.0‬מ"ר ועד ‪ 40.‬ ‫)‪ (2‬פתחי האוויר של החנות יהיו בגובה של ‪ 1.06‬‬ ‫לא יפחת רחבה של חנות מ־‪ 3.‬מותר לבנות ברוחב קטן יותר‪.09‬‬ ‫לא יעלה שטחו של יציע בדירה על ‪ 13‬שטח החדר שבו ייבנה‪.0‬מ"ר‬ ‫‪25%‬‬ ‫בחנות ששטחה מעל ‪ 30.2009‬‬ ‫‪-51-‬‬ .50‬מ'‪.0‬מ"ר‬ ‫‪35%‬‬ ‫בחנות ששטחה עולה על ‪ 50.05‬‬ ‫)בוטל(‪.‬‬ ‫רוחב מינימלי של‬ ‫פרוזדור‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשנ"ו‪.‬ ‫)‪ (4‬שטחה של רצפת היציע לא יעלה על אחוזי שטח החנות המפורטים להלן‪:‬‬ ‫רצפת היציע ב–‪%‬‬ ‫שטח החנות‬ ‫שטח מכסימלי של‬ ‫בחנות ששטחה עד ‪ 20.‬‬ ‫גובה מקסימלי‬ ‫של חנות באזור‬ ‫מגורים‬ ‫‪2.07‬‬ ‫לא יעלה גבהה של חנות באזור המגורים על ‪ 4.‬ואילו את החלק העודף על השטח המינימלי‪ .

‬מעל פני הקרקע‬ ‫או הרחוב הגובלים‪ .‬‬ ‫)ג( רחבה של חצר כאמור לא יהיה מוגבל כאשר עמקה אינו עולה על מ' אחד‪.‬‬ ‫‪20614‬‬ ‫‪1.11‬א( עולה עמקה של חצר חיצונית פתוחה‪ .2009‬‬ ‫‪-52-‬‬ .‬הכל לפי הגדול‪.3‬מ"ר‪ .00‬מ'‪.‬חלון אחר מלבד החלון האמור בפרט משנה‬ ‫)א( או )ב( בהתאמה‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (1‬לארכו של קיר חיצון של הדירה יהיה שטח פתוח שמפלסו נמוך ב־‪ 15‬ס"מ‬ ‫מרצפת הדירה.‬‬ ‫)ג( לא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר שירות למעט חדר ארונות שאין‬ ‫חובה באוורורו מ־‪ 10%‬משטח רצפת החדר או ‪ 0.50‬מ'‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .21‬‬ ‫)א( לא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר מגורים מ־‪ 8%‬משטח רצפת החדר‪.‬‬ ‫איסור בניית חלון‬ ‫בקירות מסויימים‬ ‫‪2.‬לפי הענין‪ .‬‬ ‫)ג( אם יש בחדר או במטבח‪ .20‬‬ ‫חדר מגורים ומטבח יכילו חלונות הפונים אל אוויר החוץ או למרפסת הסגורה בתריס‬ ‫בלבד‪.‬הנמדד בקו אפקי ניצב לחזיתה‪ .23‬‬ ‫לא ייבנה חלון בקיר על קו גבול צדדי או אחורי של נכס‪.‬‬ ‫)ד( שטח הפתח במרפסת הסגורה בתריס בלבד לא יפחת משטח הפתח הדרוש לחדר‬ ‫או למטבח הצמודים לה‪.‬אם אין בחדר חלון אחר מלבד החלון האמור‪.‬‬ ‫)ב( לא יפחת שטח החלון במטבח הפונה למרפסת מסכום ‪ 5%‬משטח רצפת החדר‬ ‫ו־‪ 1/8‬משטח קטע המרפסת שבהמשך לגזרת המטבח‪ .‬ ‫)‪ (3‬גבהה של תחתית תקרות חדרי המגורים והמטבח בדירה‪ .‬‬ ‫‪) 2.‬תחול על שטחם הכולל של החלונות בחדר או במטבח האמורים הוראת‬ ‫פרט משנה )א( או )ב( בהתאמה‪.4.‬על מ'‬ ‫אחד‪ .‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬חלונות‬ ‫אמצעי איוור‬ ‫ותאורה‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫גודל חלונות בדירה‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשנ"ט‬ ‫)מס' ‪ .‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫)ב( עמקה של חצר כאמור לא יעלה על כפליים רחבה‪.‬לא יפחת רחבה מ־‪ 2.(3‬התשס"ה[‬ ‫גודל חלון המופנה‬ ‫למרפסת או‬ ‫למטבח‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪2.‬לא יפחת מ־‪ 1.‬‬ ‫)ב( לא יפחת שטחם הכולל של החלונות במטבח מ־‪ 5%‬משטח רצפת המטבח‪.00‬מ'.‬ ‫)‪ (2‬שטח פתוח כאמור יהיה מרוצף ומנוקז ורחבו לא יפחת מ־‪ 3.‬אם אין בחדר חלון אחר מלבד החלון‬ ‫האמור‪.‬‬ ‫חצר חיצונית‬ ‫פתוחה‬ ‫‪) 2.22‬א( לא יפחת שטח חלון הפונה למרפסת מ־‪ 8%‬מסכום שטח רצפת החדר ו־‪1/8‬‬ ‫משטח קטע המרפסת שבהמשך לגזרת החדר‪ .

‬ ‫)‪ (7‬לחצר תהיה מערכת ניקוז‪.‬מבנה‪ .‬במקרה שבו החליט עורך הבקשה‪ .25‬לא ייבנה חלון הפונה אל חצר פנימית במטבח או בחדר שירות אלא אם נתקיימו לגבי‬ ‫החצר התנאים המפורטים בסעיף ‪.‬ובלבד שארכה לא יפחת מפעם וחצי רחבה.(7)-(4)2.2‬פיגומים‪:‬‬ ‫פיגומים תלויים ‪ -‬דרישות בטיחות‪ .‬יהיו בלתי‬ ‫דליקים.4. התקנת פיגום תלוי תיעשה כמפורט בתקן הישראלי‪ .‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬יש להבטיח מראש פתרון לניקוי מסודר ובטיחותי של החלון‪. בבנין‬ ‫שגבהו עד ‪ 17.‬לא יפחת מ־‪ 3.‬‬ ‫)ג( בבנין עם קירות מסך‪ .00‬מ'‪ .00‬מ'.‬מטעמים‬ ‫מיוחדים שיירשמו‪ .‬‬ ‫ניקוי חלונות‬ ‫וקירות מסך בבנין‬ ‫)תיקון התשס"ב(‬ ‫‪2.‬ ‫)‪ (4‬החצר הפנימית תהיה מלבנית‪ .‬העשויים פלדה או אלומיניום‪ .‬יש להבטיח מראש פתרון לניקוי מסודר ובטיחותי של‬ ‫קירות המסך.V.‬‫)‪ (6‬פתח או דלת כניסה בגובה ‪ 2.‬ ‫)‪ (5‬רוחב החצר האמורה בבנין שגבהו עד ‪ 11.‬ ‫)‪ (2‬החלון ייסגר באופן המונע חדירת עשן.‬סי‪ (P.90‬מ' יאפשרו כניסה למשטח‬ ‫החצר מהחוץ.‬חישובי תכן‪ .28‬‬ ‫)בוטל(‪.2009‬‬ ‫‪-53-‬‬ .‬‬ ‫)ב( במרתף כאמור שאין בו חלונות יותקנו תאורה ואיוור מלאכותיים שיתקיימו‬ ‫בהם הדרישות לפינוי עשן המפורטות בפרק ה' לחלק ג'‪.‬‬ ‫)א( חלונותיו של בנין ייבנו באופן המאפשר את ניקוים מתוך הבנין בלא סיכון‬ ‫למנקה‪.00‬מ'.‬כי לא ניתן לנקות את החלונות מתוך הבנין באופן‬ ‫בטיחותי למנקה‪ .‬ת"י ‪ .599‬רפפות פוליוויניל כלורי לתריסים.‬‬ ‫חלון הפונה לחצר‬ ‫פנימית במטבח או‬ ‫בחדר שירות‬ ‫‪ 2.‬ת"י ‪ 1139‬חלק ‪ .(3‬התשס"ב[‬ ‫‪2.00‬מ'‬ ‫ לא יפחת מ־‪ 5.‬ובאישור המהנדס‪ .26‬‬ ‫תאורה ואיוור‬ ‫מרתף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 2.‬ ‫)ב( העשויים פי‪.‬ ‫)‪ (3‬מלבן החלון ותריסיו ‪-‬‬ ‫)א( בחלון המצוייד בתריסים‪ .‬בדיקות‪.) .27‬א( במרתף שאינו מיועד למגורים לא יפחת שטח חלונותיו מ־‪ 2%‬משטח רצפתו‪.C.‬קשיח יעמדו בדרישות התגובה בשריפה‬ ‫שבתקן הישראלי‪ . בבנין שגבהו עולה על ‪ 17.‬‬ ‫‪20615‬‬ ‫‪1.‫תכנון ובניה‬ ‫חלון הפונה לחצר‬ ‫פנימית בחדר‬ ‫מגורים‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ט‬ ‫)מס' ‪ .00‬מ' ‪ -‬לא יפחת מ־‪ 4.24‬‬ ‫לא ייבנה חלון הפונה אל חצר פנימית בחדר מגורים אלא אם יתקיימו לגביהם תנאים‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬החדר יכיל חלון אחר הנפתח אל אוויר החוץ.‬קריטריונים ליציבות‪ .24‬‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫‪2.‬וי‪.00‬מ' וברוחב ‪ 0.00‬מ'.

‬‬ ‫צינור מאסף או צינור מצוייד במאוור מיכני )אקזוסטר(‪.‬‬ ‫)‪ (1‬הבנין לא יכיל יותר מחמש קומות ובכללן קומת עמודים מפולשת.‬ ‫)‪ (3‬פתחו העליון של הצינור יזדקף ‪ 30‬ס"מ לפחות מעל מעקה הגג ויכוסה‬ ‫במכסה ורשת בלתי מחלידה באופן שתימנע חדירתם של מי גשם ובעלי חיים‬ ‫ולא יופרע זרם האוויר בצינור.43‬‬ ‫אלה התנאים הדרושים לגבי איוור חדר שירות באמצעות צינור מאסף‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הבנין יכיל יותר מחמש קומות.3‬מ"ר.2009‬‬ ‫‪-54-‬‬ .‬או מלבני.‬ ‫)‪ (2‬הצוהר ייבנה מחמרים מעבירי־אור ויהיו בו פתחי איוור‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .4.‬‬ ‫איוור באמצעות‬ ‫צינור מאסף‬ ‫‪2.‬‬ ‫אלה התנאים הדרושים לגבי איוור חדר שירות באמצעות צוהר‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שטחו של הצוהר לא יפחת מ־‪ 0.‬לשם ויסות זרם האוויר.‬תנאיו ואגרות(‪ . ולגבי צינור שיש‬ ‫בו מקומות איחוי ‪ 180 -‬סמ"ר לפחות.755‬‬ ‫)‪ (9‬לכל חדר שירות או לחדרי שירות של דירה אחת יהיה צינור איוור נפרד‬ ‫המזדקף עד לגג‪.‬ ‫‪20616‬‬ ‫‪1.42‬אלה התנאים הדרושים לגבי איוור חדר שירות באמצעות צינור איוור נפרד פתוח‬ ‫בכיוון אחד‪:‬‬ ‫חדר שירות למעט חדר ארונות יאוור באחד האמצעים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חלון הנפתח לאוויר החוץ או למרפסת הסגורה באמצעות תריס בלבד.41‬‬ ‫איוור באמצעות‬ ‫צינור נפרד פתוח‬ ‫בכיוון אחד‬ ‫‪ 2.‬ ‫)‪ (4‬שטח החתך האפקי של הצינור לא יפחת מ־‪ 140‬סמ"ר.‬ ‫)‪ (5‬לא יפחת רחבו של צינור בעל חתך אפקי מלבני מ־‪ 23‬ארכו.‬צינור איוור נפרד פתוח בכיוון אחד‪.‬ ‫בדיקת אי דליקותם של החמרים תיערך בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪.‬ ‫)‪ (6‬פתחו של צינור בחדר שירות יהיה סמוך ככל האפשר לתקרת החדר ושטח‬ ‫חתכו יהיה ניתן לצמצום עד כדי ‪ 25‬סמ"ר‪ .‬ ‫)‪ (2‬החתך האפקי של הצינור יהיה עגול‪ .‬ ‫)‪ (8‬הצינור על ציפוייו הפנימי והחיצון יהיו עשויים מחמרים בלתי דליקים.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סימן ד'‪ :‬איוור חדר שירות‬ ‫אמצעי איוור‬ ‫]תיקון התשנ"ח‬ ‫)מס' ‪[(4‬‬ ‫‪2.‬ ‫)‪ (7‬בחלק התחתון של דלת חדר שירות או אחד מקירותיו יותקן תריס או חריץ‬ ‫לאיוור ששטחו לא יפחת מ־‪ 150‬סמ"ר.‬ ‫)‪ (2‬פתח בדלת אטומה )להלן ‪ -‬צוהר(‪ .40‬‬ ‫איוור באמצעות‬ ‫צוהר‬ ‫‪2.‬מרובע‪ .

42‬יתמלאו לגבי פתחו העליון של‬ ‫הצינור.‬גובה אפקטיבי של צינור מאסף" ‪ -‬גובה המהווה ממוצע אריתמטי‬ ‫של הגבהים של צינורות המשנה הנמדדים מפתחי כניסת אוויר מחדרי שירות‬ ‫עד לפתח העליון של הצינור המאסף מעל הגג.‬ ‫‪20617‬‬ ‫‪15.‬ ‫)‪ (8‬המרחק האנכי בין ציר פתחו התחתון של צינור המשנה לבין ציר פתח‬ ‫החיבור לצינור המאסף לא יפחת מ–‪ 2.‬ ‫)‪ (13‬שטחו של החתך האפקי של צינור מאסף יהיה מ–‪ 300‬עד ‪ 500‬סמ"ר.‬ ‫)‪ (5‬צינור–משנה יחובר לצינור המאסף בגובה של קומה אחת מעל פתח כניסתו‬ ‫של צינור המשנה לחדר השירות.‬בשינויים המחוייבים לפי‬ ‫הענין.‬ ‫)‪ (3‬קצהו התחתון על הצינור יהיה פתוח לחלל קומת העמודים המפולשת‬ ‫ובאין קומת עמודים כאמור יחובר בקומת הקרקע לתעלה אפקית הנפתחת לשני‬ ‫כיווני חזית הבנין.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬התנאים המפורטים בסעיף ‪ (3)2.2004‬‬ ‫‪-55-‬‬ .‬ ‫)‪ (4‬הצינור יחובר לחדרי השירות באמצעות צינורות–משנה בעלי דרכי מעבר‬ ‫נוחים לזרימת אוויר.20‬מ'.42‬יחולו לגבי צינור–משנה‪ .‬והמרחק‬ ‫האנכי בין החיבורים של שני צינורות כאמור לצינור מאסף לא יפחת מ–‪25‬‬ ‫ס"מ.12.‬ ‫)‪ (11‬מספר צינורות המשנה המחוברים לצינור מאסף לא יעלה על המספר‬ ‫הנקוב בלוח שלהלן‪:‬‬ ‫חתך צינור מאסף‬ ‫גובה אפקטיבי‬ ‫של צינור מאסף‬ ‫עד ‪ 10‬מ'‬ ‫עולה על ‪ 10‬מ' עד ‪ 15‬מ'‬ ‫מעל ‪ 15‬מ'‬ ‫‪300‬‬ ‫סמ"ר‬ ‫מעל ‪ 300‬סמ"ר‬ ‫ופחות מ–‪ 500‬סמ"ר‬ ‫‪500‬‬ ‫סמ"ר‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫בלוח זה‪" .‬ ‫)‪ (7‬צינור–משנה יהיה בעל חתך אפקי מרובע או מלבני וארכה של אחת‬ ‫מצלעותיו לא יפחת מ–‪ 9‬ס"מ.‬ ‫)‪ (10‬הוראות סעיף ‪ 2.‬ ‫)‪ (9‬לא יתחברו שני צינורות–משנה לצינור מאסף במישור אפקי אחד‪ .‬ ‫)‪ (12‬חתכו האפקי של צינור מאסף יהיה מרובע או מלבני.‬ ‫)‪ (6‬שטחו של החתך האפקי של צינור–משנה לא יפחת מ–‪ 140‬סמ"ר.

‬כי מטעמי תכנון או הנדסה לא ניתן בנסיבות הענין לקיים לגבי הבנין או‬ ‫חלק ממנו את הוראות סימנים ג' ו־ד' לחלק זה‪ .‬מערכת‬ ‫איוור מלאכותית‪.41‬למעט חדר ארונות יאוור באמצעות צינור נפרד או צינור מאסף‬ ‫המצוייד במאוור מיכני‪.‬‬ ‫איוור באמצעות‬ ‫מאוור מכני‬ ‫)אקזוסטר(‬ ‫]תיקון התשנ"ח‬ ‫)מס' ‪[(4‬‬ ‫‪ 2.44‬חדר שירות שאין בו חלון הנפתח אל אוויר החוץ ואינו מאוור באמצעים המפורטים‬ ‫בסעיפים ‪ .‬‬ ‫‪20618‬‬ ‫‪15.2.1‬בטיחות אש‪ :‬מערכות מיזוג אוויר ואוורור‪.‬‬ ‫)ב( מערכת מיכנית לאיוור מלאכותי תותקן בהתאם לתקן הישראלי‪ .(2‬התשס"ה[‬ ‫‪) 2.‬‬ ‫צינור נפרד מצוייד‬ ‫במאוור מיכני‬ ‫‪ 2.2.‬‬ ‫יותאם ליצירת כוח ספיגה וחילופי אוויר אחידים בכל חדרי השירות בבנין‪.‬‬ ‫)ג( הוראות סעיף ‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬לפי הענין‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (14‬בצדו של צינור מאסף בחלקו העליון והתחתון יהיה פתח ניקוי ששטחו לא‬ ‫יפחת מ־‪ 400‬סמ"ר‪.47‬מספר החלפות אוויר בחדר שירות המאוור במאוור מיכני יהיה בהתאם להוראות‬ ‫המפורטות בסעיף ‪.‬אדים‪ .43‬למעט פיסקאות )‪ (3‬ו־)‪ (11‬שבו‪ .2.60‬א( אם בריאותם של בני־אדם המשתמשים בבנין או בחלק ממנו עלולה להיפגע‬ ‫מחמת ריבוי עשן‪ .‬ ‫)‪ (2‬צינור העובר אפקית מחדר שירות אל אוויר החוץ דרך קיר חיצון.‬‬ ‫צינור מאסף‬ ‫מצוייד במאוור‬ ‫מיכני חשמלי‬ ‫‪) 2.‬‬ ‫)ב( חתך של צינורות המשנה המתחברים אל צינור מאסף כאמור מחדרי השירות‪.‬ ‫)‪ (3‬צינור כאמור בפיסקה )‪ (2‬שאליו יכול שיסתעף צינור־משנה לאיוור‬ ‫המטבח של אותה הדירה‪.‬אבק‪ .‬יחולו לגבי צינור מאסף‬ ‫כאמור‪.‬‬ ‫מספר החלפות‬ ‫אוויר לשעה בחדר‬ ‫שירות‬ ‫‪ 2.45‬צינור איוור נפרד המצוייד במאוור מיכני זעיר בפתח כניסתו לחדר שירות יותקן‬ ‫באחת הדרכים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬צינור העובר אנכית מחדר שירות ומזדקף מעל הגג.‬תותקן בו או בחלק ממנו‪ .2004‬‬ ‫‪-56-‬‬ .43-2.61‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬מערכת איוור מלאכותית‬ ‫מערכת איוור‬ ‫מלאכותית‬ ‫בבניינים מסויימים‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ט‬ ‫)מס' ‪ .‬גזים‪ .‬יצוייד במאוור‬ ‫מיכני חשמלי משותף לאיוור חדרי השירות בבנין‪.46‬א( צינור מאסף ללא פתח תחתון שפתחו העליון מזדקף מעל הגג‪ .‬ריחות מרעילים או רעלים אחרים כיוצא באלה או אם‬ ‫שוכנע המהנדס‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ת"י ‪1001‬‬ ‫חלק ‪ .12.

81‬בחלק מבנין‪ .‬למעט חדר שירות‪ .‬‬ ‫לא תותקן מערכת איוור מלאכותית אלא לפי תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במקום ההסתעפות בין צינור מאסף וצינור־משנה יותקן סגר הסוגר‬ ‫הרמטית את צינור המשנה והמונע חדירת עשן דרכו.E.‬‬ ‫‪ 2.‬ ‫)‪ (2‬סגר כאמור ייבנה מחמרים בלתי דליקים והידית שלו תותקן בצידו החיצון‬ ‫של צינור המשנה ומחוץ לחלק הבנין שאליו הוא מוביל‪.‬שאינו מואר די צרכו באור טבעי‪ .62‬‬ ‫תאורה מלאכותית‬ ‫בחדר שירות‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫תאורה מלאכותית‬ ‫בהתאם ל־‪I.61‬מערכת מיכנית לאיוור מלאכותי תחליף במשך שעה את האויר בחלקי הבנין‬ ‫המפורטים להלן בטור א' לא פחות ממספר הפעמים המצויין לצדם בטור ב'‪:‬‬ ‫טור א'‬ ‫חלק הבנין‬ ‫טור ב'‬ ‫מספר מינימלי של‬ ‫החלפות אוויר לשעה‬ ‫חדר מגורים‬ ‫‪3‬‬ ‫חדר שירות בדירה למעט חדר ארונות‬ ‫‪3‬‬ ‫מטבח בדירה‬ ‫‪3‬‬ ‫חדר שירות בבנין שאינו מיועד למגורים‬ ‫‪6‬‬ ‫מטבח בבנין שאינו מיועד למגורים‬ ‫‪8‬‬ ‫משרד‬ ‫‪3‬‬ ‫כיתה‬ ‫‪4‬‬ ‫אולם להתקהלות ציבורית‬ ‫‪6‬‬ ‫בית–סוהר‬ ‫‪3‬‬ ‫סגר בהסתעפות‬ ‫בין צינור מאסף‬ ‫וצינור משנה‬ ‫‪2.S.‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬תאורה מלאכותית‬ ‫‪Code‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪20619‬‬ ‫‪1.‬לונדון‪.80‬בחדר שירות שאין בו אור טבעי תותקן תאורה מלאכותית בעוצמה של ‪ 100‬לוקס‬ ‫הנמדדת על פני מישור המורם ‪ 75‬ס"מ מעל פני הרצפה‪.2009‬‬ ‫‪-57-‬‬ .‬‬ ‫)‪ .‬תותקן תאורה‬ ‫מלאכותית שעצמתה על פני מישור גלוי המורם ‪ 75‬ס"מ מעל פני הרצפה תהיה בהתאם‬ ‫לעוצמת התאורה והתנאים המפורטים בתקנון האגודה הבריטית להנדסת התאורה‪ . (Illuminating Engineering Society) Code‬לפי המהדורה האחרונה. בעוצמת‬ ‫התאורה המלאכותית תתקיים גם הדרישה בסימן ט"ז בפרק ב' לחלק ג'‪.(I.4.E.S.‫תכנון ובניה‬ ‫מספר החלפות‬ ‫אוויר לשעה‬ ‫]תיקון התשנ"ט‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 2.

‬ ‫)‪ (2‬תאורה מלאכותית לכל קומה שעוצמתה במקום החשוך ביותר על הרצפה‬ ‫תהיה ‪ 10‬לוקס לפחות.‬לרבות הכנף והמלבן‪.88‬א( בכל קומה של חדר מדרגות תותקן תאורה מלאכותית לשימוש בשעות‬ ‫החשיכה‪.‬ ‫)‪ (3‬אור עליון‪.‬‬ ‫‪20620‬‬ ‫‪1.‬דלת" ‪ -‬דלת כניסה ראשית בדירת מגורים‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .2009‬‬ ‫‪-58-‬‬ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ו'‪ :1‬איוור ותאורה בחדר מדרגות‬ ‫פתחי איוור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 2.50‬‬ ‫מ' מהכניסה לחדר המדרגות ולכל דירה בבניין‪.‬‬ ‫תאורה מלאכותית‬ ‫לשעות החשכה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 2.‬‬ ‫)ג( בכל דירה יותקנו מתגים להפעלת תאורה מלאכותית בחדרי מדרגות‪.‬‬ ‫)ב( להפעלת תאורה מלאכותית כאמור יותקנו מתגים במרחק שאינו עולה על ‪1.‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬אמצעי בטיחות והגנה לפתחים בבנינים‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫הגדרות‬ ‫)תיקון התש"ס(‬ ‫‪2.‬תותקן תאורה מלאכותית שתופעל על ידי מתגים הנמצאים‬ ‫בדירה‪.‬המעבר לאור בין מהלכי המדרגות העובר לכל‬ ‫גובהו של חדר מדרגות הולך ומתרחב ככל שהקומה גבוהה יותר.85‬חדר מדרגות יאוור באמצעות פתח הכניסה לבניין ופתחים באחד מקירותיו החיצוניים‬ ‫או בתקרתו העליונה‪.86‬‬ ‫אור עליון‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 2.0‬מ"ר לפחות.‬ ‫)‪ (3‬המעבר החופשי בין מהלכי המדרגות המקבילים יהיה ברוחב של ‪ 0.4.‬‬ ‫)‪ (1‬הבניין מכיל עד שש קומות‪ .90‬‬ ‫בסימן זה‪" .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (2‬המקום החשוך ביותר על רצפת חדר מדרגות מואר בעוצמה של ‪ 10‬לוקס‬ ‫לפחות.86‬לא יואר חדר מדרגות באמצעות אור עליון אלא אם כן‬ ‫יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫חדר מדרגות המשמש יותר משתי דירות יואר על ידי אחד האמצעים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חלונות הנפתחים כלפי הרחוב או אל שטח פתוח שגודלו ‪ 1.87‬על אף האמור בפרט ‪ 2.‬‬ ‫)ד( בכל המרפסות של דירה הנמצאת בגובה עד ‪ 4‬מטרים מפני הקרקע או מפני‬ ‫מפלס הכניסה הקובעת לבניין‪ .‬‬ ‫תאורה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪2.20‬מטר‬ ‫לפחות‪.

‬לוחית נגדית ופחית מגן‪ .101‬על החמרים והגימור שלהם‪ .91‬‬ ‫אמצעי נעילה‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫‪ 2.15‬‬ ‫מילימטר.‬או בכל אמצעי אחר שווה‬ ‫ערך להם מבחינת חוזקו‪ .‬הכל כמפורט בתקן ישראלי ת"י‬ ‫‪ .‬זולת מידותיהם שיהיו כמפורט בשרטוט מס' ‪ 1‬שבנספח‬ ‫לתוספת זו.‬ ‫)ב( הלוחות חוברו בריתוך באמצעות ‪ 5‬צלעות פלדה בעובי של ‪1.‬בנוי בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪ 101‬וממוין‬ ‫לפי סעיף ‪ 103.‫תכנון ובניה‬ ‫דלת‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשנ"ו‬ ‫)מס' ‪) .‬ ‫)ה( המשקוף של מלבן הדלת יכול שיותקן על גבי משקוף אחר‪.2009‬‬ ‫‪-59-‬‬ .‬ ‫)ד( המלבן יהא מעוגן בקיר באמצעות ‪ 5‬מסמרים מפלדה בקוטר של ‪9‬‬ ‫מילימטרים כל אחד‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬דלת העשויה מפלדה שנתקיימו בה כל אלה‪:‬‬ ‫)א( כנף הדלת בנויה משני לוחות פלדה בעובי של ‪ 1.‬בכל אחת ממזוזות המשקוף.‬‬ ‫בהתאמה‪ .2‬‬ ‫מילימטר במרחקים שווים בערך לכל אורך הכנף.2‬מילימטר כל‬ ‫לוח.(2‬מס' ‪[(5‬‬ ‫‪2.(1‬‬ ‫)א( מנעול תחתון חבוי לדלת סובבת‪ .‬‬ ‫)ד( על גבי המנגנון הגלילי תותקן דיסקית מתכת בהתאם לתקן ישראלי ת"י‬ ‫‪.‬ ‫)ג( מלבן הדלת )המשקוף והמזוזות( יהא עשוי פלדה בעובי של ‪1.101‬‬ ‫)ה( במזוזת המלבן המתאים לתקן ישראלי ת"י ‪ 23‬חלק ‪ 2‬יותקנו עבור המנעולים‪.‬עמידותו ואמינותו‪ .‬או דלת מעץ מקשי בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י ‪ 23‬חלק ‪4‬‬ ‫עבור דלת חוץ‪.‬ובלבד שהראיה שהאמצעי האחר הוא אמנם שווה‬ ‫ערך כאמור ‪ -‬תהיה על מי שטוען כך‪:‬‬ ‫דלת תהא אחת מאלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דלת עץ לבודה בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י ‪ 23‬חלק ‪ 3‬עבור דלת‬ ‫משופרת‪ .‬כמפורט בתקן ישראלי ת"י ‪.‬שתי לוחיות נגדיות‪ .‬לוחית מנעול‪ .101‬‬ ‫‪20621‬‬ ‫‪1.‬ואולם אם קיים חלון או פתח במרחק הקטן‬ ‫ממטר אחד מהדלת‪ .4.‬‬ ‫אמצעי )‪.1‬לתקן הישראלי עם בריח המוזז על־ידי מנגנון גלילי כפול שמופעל‬ ‫באמצעות מפתח בצד החיצוני של דירת המגורים וידית בצד הפנימי של הדירה המתאים‬ ‫לתקן ישראלי ת"י ‪) 950‬להלן ‪ -‬מנגנון גלילי(‪ .92‬נעילת הדלתות תהיה באחד האמצעים המפורטים להלן‪ .‬אין חובה להתקין ידית במנגנון הגלילי ובנוסף ‪-‬‬ ‫)ב( מנעול עליון עם בריח המוזז באמצעות מנגנון גלילי שיכלול את אלה‪ :‬קופסת‬ ‫מנעול‪ .‬בריח מנעול‪ .‬ ‫)ג( המרחק בין שני המנעולים יהיה ‪ 500‬מ"מ‪.

‬‬ ‫)ב( עומס הכנעה לכל בריח במנגנון המנעול יהיה לפחות ‪ 200‬ק"ג. הכנעת בריח‬ ‫אחד לא תגרום להכנעת שאר הבריחים‪.1635‬‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫‪2.‬כמפורט בשרטוט מס' ‪ 2‬שבנספח לסימן זה )להלן בסימן זה ‪ -‬העוקצים(‪.‬יותקנו במשקוף ובמזוזה של המלבן לוחיות נגדיות‬ ‫העשויות פלדה רכה בעובי ‪ 2‬מ"מ לפחות ובאורך ‪ 200‬מ"מ.‬‬ ‫‪20622‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ד( במלבן דלת עשוי עץ‪ . קצות הבריחים הנכנסים‬ ‫למלבן ולמפתן הדלת יהיו מעוגלים ואורכם הבולט מפאות הדלת יהיה לפחות ‪ 20‬מ"מ לכל‬ ‫בריח‪.93‬במקרים שבהם מבקש בעל ההיתר להתקין סורגים לחלונות בבנין‪ . הלוחיות הנגדיות יותקנו כך‬ ‫שיהיו שקועות בעץ המלבן‪ . כל לוחית תחוזק ב־‪ 3‬ברגים לפחות.‬בקוטר ‪ 9‬מ"מ לפחות.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .4.‬‬ ‫)ה( מלבן הדלת יחוזק לקיר על־ידי ‪ 6‬פיני פלדה בקוטר של ‪ 10‬מ"מ כל אחד. הברגים יהיו בקוטר ‪ 4‬מ"מ ובאורך ‪ 25‬מ"מ‬ ‫לפחות‪.‬ובו שקע המיועד להכנסת העוקצים‪.‬יותקן אחד מאמצעי ההגנה האלה‪:‬‬ ‫)בוטל(‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .(1635‬באחד החלונות בכל אחת מהדירות בבנין יותקן סורג המיועד לפתח מילוט‬‫כמוגדר בתקן‪.96‬בגג או בתקרה שמצוי בהם פתח אור עליון שניתן להעביר דרכו כדור שקוטרו ‪22‬‬ ‫ס"מ‪ .‬בצד הצירים‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ו( במזוזת הדלת‪ .‬העשויים מברזל זווית‬ ‫בעובי ‪ 2‬מ"מ כל אחד‪ .(2‬‬ ‫)א( מנעול ביטחון בעל ‪ 4‬בריחים הננעלים בארבעה כיוונים ומופעלים על־ידי‬ ‫מנגנון גלילי ואולם אם קיים חלון או פתח במרחק הקטן ממטר אחד מהדלת‪ .‬‬ ‫)ג( הבריחים ייעשו מפלדה רכה‪ .‬אין חובה להתקין‬ ‫ידית במנגנון גלילי‪.‬‬ ‫אמצעי בטיחות‬ ‫והגנה לחלונות‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫)ז( במלבן הדלת העשוי עץ יותקנו שני זוויתנים לעוקצים‪ .‬והברגים המחזקים יהיו שקועים ולא יבלטו מהשטח החיצוני של‬ ‫הלוחיות. הסורג‬ ‫יתאים לדרישות ת"י ‪.2009‬‬ ‫‪-60-‬‬ .‬כפי שיעודכן מזמן לזמן )להלן‬ ‫ ת"י ‪ .‬ ‫הפינים ייקבעו בשתי המזוזות ‪ 3 -‬בכל אחת‪.‬יותקנו שני עוקצים העשויים מפין פלדה בעובי ‪9‬‬ ‫מ"מ כל אחד‪ .‬‬ ‫אמצעי בטיחות‬ ‫והגנה לפתחי‬ ‫ארובות אוויר‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫‪ 2.94‬בפתחים של ארובות אוויר יותקן סורג אופקי בגובה התקרה של קומת הקרקע.95‬‬ ‫הגנה על פתח אור‬ ‫עליון‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫אמצעי )‪.‬הם יותקנו בהתאם‬ ‫לדרישות תקן ישראלי ת"י ‪ :1635‬סורגים לפתחים בבנינים‪ .

60‬‬ ‫מטר לפחות והמוגדר כתחום התקן בסעיף ‪ 1.‬‬ ‫לפטור מחובת קיום הוראות פרט ‪ 2.4.‬לפי הענין‪.‬יותקן מעקה שיתקיימו בו‬ ‫דרישות ת"י ‪.‬ ‫)‪ (3‬סורג שמתקיימות בו דרישות תקן ישראלי‪ .101 .103‬בכל מקום בנכס‪ .‬ובכל מקום‬ ‫בבנין שבו הפרשי הגובה בין שני מפלסים סמוכים הוא ‪ 0.‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫סימן ח'‪ :‬הגנה למקומות עם הפרשי גבהים‬ ‫בבנין ומחוצה לו‬ ‫מעקה בבנין‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 2.20‬מטרים יותקן מעקה הניתן לפירוק בשעת‬ ‫פריקה וטעינה או בעת קיום הופעות על הבמה‪ . במשטחי פריקה‬ ‫וטעינה ובצדי במות כאמור שגובהם עולה על ‪ 1.1142‬‬ ‫הפרשי גובה מחוץ‬ ‫לבנין‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 2.‬אין חובה להתקין מעקה.1142‬התוחם את הגישה אל‬ ‫פתח האור העליון.‬‬ ‫‪20623‬‬ ‫‪1.‬אשר יותקן מעל או מתחת לשטח פתח האור העליון.2.‬ת"י ‪ .1‬לתקן ישראלי‪ .‬יבוצעו פתרונות‬ ‫בטיחותיים בהתאם לדרישות התקן‪.60‬מטר לפחות‪ .20‬מטרים‪ .‬‬ ‫פטור ממעקים‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 2.2009‬‬ ‫‪-61-‬‬ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (1‬קיר או מעקה שמתקיימות בהם דרישות תקן ישראלי ת"י ‪ 1142‬מעקים‬ ‫ומסעדים )להלן ‪ -‬ת"י ‪ .‬ ‫)‪ (2‬קיר או מעקה שמתקיימות בהם דרישות ת"י ‪ .(1142‬‬ ‫מעקה במפעל‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 2.102‬בגג של בנין‪ .‬שאינו בתוך בנין ושבו הפרשי הגובה בין שני מפלסים הוא ‪0.‬לאחר שהתייעץ עם מפקח עבודה‪.1635‬סורגים לפתחים‬ ‫בבניינים‪ .100‬ו–‪ 2.1‬בטיחות‬ ‫בשטחים פתוחים ‪ -‬פתרונות להפרשי גבהים‪ :‬פתרונות באזורים מבונים‪ .‬‬ ‫מעקה גג‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 2.‬יותקן מעקה‬ ‫שיתקיימו בו דרישות תקן ישראלי‪ .104‬על אף האמור בפרטים ‪ 2.‬לענין הגנה למקומות עם הפרשי גבהים‪.‬יהא רשאי המהנדס‪ .‬התש"ל‪1970-‬‬ ‫)להלן ‪ -‬הפקודה(‪ .103‬בצד הפריקה של משטחי פריקה וטעינה‬ ‫ובצדי במות הפונים לקהל‪ .‬שהגישה אליו היא באמצעות מדרגות‪ .(1142‬התוחם את כל שטח פתח האור העליון.‬שאין אליו גישה לקהל הרחב והבנין או חלקו הנוגע בדבר משמש רק‬ ‫את העובדים שבו לצורך עבודתם‪ .‬ת"י ‪ 1142‬מעקים ומסעדים )להלן ‪ -‬ת"י ‪.100‬ובלבד שהמפעל מקיים את הוראות הפקודה והתקנות‬ ‫שהותקנו מכוחה‪ .‬ת"י ‪ 2142‬חלק ‪ .100‬בכל מרפסת בבנין ובכל פתח בקיר בבנין שקיימת סכנת נפילה ממנו‪ .101‬במפעל כמשמעו בפרק א' לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח משולב[‪ .‬שגובהם עד ‪ 1.

1993-‬‬ ‫"מדרגות לולייניות" ‪ -‬מערכת מדרגות בעלת ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬היטל על פני מישור אופקי בצורת מעגל.1.1.1‬א'‪:‬‬ ‫תרשים ‪ 3.4.1‬מכללי דלתות אש ומכללי דלתות‬ ‫עשן‪ :‬דלתות אש סובבות ‪ -‬לגבי דלתות אש סובבות.‬ ‫"חומר דליק" ‪ -‬כמשמעותו בתקן הישראלי ת"י ‪ 755‬תגובות בשריפה של חומרי בניה ‪-‬‬ ‫שיטות בדיקה וסיווג )להלן ‪ -‬ת"י ‪.1.‬ ‫"דלת יציאה חיצונית" ‪ -‬דלת המותקנת בקיר חיצוני והמובילה אל מחוץ לבניין ומשם‬ ‫לרחוב. ותקן ישראלי ת"י ‪ 1212‬דלתות‬ ‫אש‪ :‬עמידות אש ‪ -‬לגבי דלתות הזזה.(755‬‬ ‫"חומר לא דליק" ‪ -‬כמשמעותו בת"י ‪.1.1‬בחלק זה ‪-‬‬ ‫"אגף אש" ‪ -‬חלק מבניין המופרד מחלקי הבניין האחרים באמצעות אלמנטים עמידי אש‬ ‫כמפורט בתקנות אלה.‬‬ ‫והמתאימה לתקן הישראלי ‪ -‬ת"י ‪ .1212‬חלק ‪ .‬התשנ"ג‪.‬ ‫"דלת אש" ‪ -‬דלת עמידת אש למשך זמן שיציין עורך הבקשה ושלא יקטן מ–‪ 30‬דקות‪.1.755‬‬ ‫"חומר מסוכן" ‪ -‬כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים‪ .1‬א'‬ ‫‪20624‬‬ ‫‪1.1.2009‬‬ ‫‪-62-‬‬ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (2‬סיפי מדרגות המכוונים אל מרכז המעגל‬ ‫כמתואר בתרשים ‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫חלק ג' ‪ -‬בטיחות אש בבניינים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק א'‪ :‬פרשנות וכללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.

1.1.1.1.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬ ‫כמתואר בתרשים ‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫"מדרגות רשתיות" ‪ -‬מערכת מדרגות בעלת ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬היטל על פני מישור אופקי בצורת אליפסה או חלקי אליפסה‪ .‬או בצורת‬ ‫חלקי מעגל ברדיוס קבוע או משתנה‪ .‬ ‫)‪ (2‬סיפי המדרגות יהיו מכוונים למרכזי המעגלים או לאליפסות שאליהם הם‬ ‫שייכים.1.4.‬ ‫)‪ (2‬הזווית הנוצרת בין סיפי מדרגות סמוכות היא ‪ 45‬מעלות.1‬ג'‪.1.‬ ‫כמתואר בתרשים ‪ 3.‬לאורך קו עקום רציף.1.1‬ג'‬ ‫‪20625‬‬ ‫‪1.1.1‬ב'‬ ‫"מדרגות שלח מתחלף" ‪ -‬מערכת מדרגות בעלת ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬היטל על פני מישור אופקי בצורת מרובע או רצף מרובעים סמוכים.1‬ב'‪:‬‬ ‫תרשים ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-63-‬‬ .

‬ ‫"מתזים" ‪ -‬מערכת כיבוי אש אוטומטית במים המתוקנת על פי התקן הישראלי ת"י ‪1596‬‬ ‫מערכות מתזים‪ :‬התקנה.4.3.‬הנמדד במ"ר לנפש.2.‬ ‫"מסעד" ‪ -‬אלמנט בבניין הנועד למאחז ולסיוע להליכה‪ .‬ ‫"מיתקן טכני" ‪ -‬רכיב טכני המסייע לתפעול הבניין‪ .‬ ‫"מטען אש גדול" ‪ -‬מטען אש שצפיפות האנרגיה שלו עולה על צפיפות האנרגיה של ‪150‬‬ ‫ק"ג עץ למ"ר.4‬‬ ‫"מחיצת אש" ‪ -‬מחיצה המיועדת להגביל את התפשטות האש ושעמידות האש שלה תהיה‬ ‫בהתאם לזמן שנקבע בתוספת זו.‬ ‫"מעקה" ‪ -‬אלמנט בבניין הנועד למנוע נפילת בני אדם ממפלס למפלס.‬מונה גז‪ .‬מיזוג אוויר‬ ‫וכיוצא באלה.‬חשמל‪ .‬ ‫"מקדם תפוסה" ‪ -‬שטח רצפה לנפש בחדר או בחלק בניין‪ .‬ ‫"מרחק הליכה" ‪ -‬המרחק המרבי הנמדד על נתיב ההליכה בין הנקודה המרוחקת ביותר בקומה‬ ‫לבין דלת האש הקרובה ביותר של מוצא בטוח‪ .‬ ‫"מחיצה ניידת" ‪ -‬מחיצה שאינה מחוברת לבניין חיבור של קבע והמשמשת להגבלת התנועה‬ ‫של אנשים בתוך בניין או חלק מבניין.‬ ‫"מעבר" ‪ -‬חלק מבניין בגישה למוצא בטוח המיועד למעבר אנשים.‬מיתקן‬ ‫לסילוק אשפה.‬או דלת יציאה חיצונית הקרובה‬ ‫ביותר או יציאה מחוץ לבניין‪ .‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.2.2.2.5.2.2‬ב'.‬לעליה או לירידה של בני אדם.15.15.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"מהלך משותף" ‪ -‬חלק מגישה למוצא בטוח שאותו נאלצים לעבור לפני שהוא מתפצל לשתי‬ ‫דרכי מוצא או יותר‪ .‬כמתואר בתרשים ‪.‬ ‫"מנהרת שירות" ‪ -‬חלק אופקי בבניין להעברת צנרת של דלק‪ .‬ ‫"מטען אש קטן" ‪ -‬מטען אש שצפיפות האנרגיה שלו אינה עולה על צפיפות האנרגיה של‬ ‫‪ 30‬ק"ג עץ למ"ר.‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.2‬א' ו–‪ 3.1‬ב'.5.‬ ‫"מיתקני בטיחות אש" ‪ -‬ציוד ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות ולמניעתן.‬מים‪ .2009‬‬ ‫‪-64-‬‬ . ואם לא נקבע זמן אחר ‪ -‬שעתיים לפחות.2.‬ ‫"מערכת על–לחץ" ‪ -‬מערכת ליצירת לחץ אוויר בחלל מסוים הגדול מלחץ האוויר בחללים‬ ‫הסמוכים לו במטרה למנוע חדירת עשן מחלקי בניין אחרים.15.‬ ‫"מזקף ראש" ‪ -‬המרחק האנכי בין מישור שלח אף המדרגה או בין מישור מפלס הליכה לבין‬ ‫החלק הנמוך ביותר של חלק הבניין שנמצא מעליו‪ .‬לרבות‪ :‬לוח חשמל‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .3‬‬ ‫"מוצא אופקי" ‪ -‬מעבר מאגף אש אחד לשני באותה קומה בבניין או מעבר בין אגפי אש‬ ‫בשני בניינים סמוכים‪ .‬כמתואר בתרשים ‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .1‬א' ו–‪ 3.‬כאשר האגפים מופרדים ביניהם באמצעות אלמנט עמיד אש‬ ‫ובאמצעות דלת אש‪ .2.‬ ‫‪20626‬‬ ‫‪1.3.

‬כמתואר‬ ‫בתרשים ‪.2‬‬ ‫"פרוזדור מוגן" ‪ -‬פרוזדור המהווה מוצא בטוח‪ .1‬‬ ‫"פרוזדור פתוח מוגן" ‪ -‬פרוזדור המהווה מוצא בטוח‪ .3.‬בין רכיבי בניין התוחמים את הפתח.2.‬כמתואר בתרשים ‪.‬אל מחוץ לבניין.‬והמופרד מכל חלק אחר של הבניין על ידי דלתות אש‪ .‬הפתוח בקירו החיצון לאוויר החופשי‪.‬ ‫"שלח מדרגה" ‪ -‬המרחק האופקי בין אף מדרגה או קצה שלה לבין קו ההיטל האנכי של אף‬ ‫מדרגה או קצה של המדרגה שמעליה‪ .2.‫תכנון ובניה‬ ‫"פיר שחרור עשן" ‪ -‬פיר המשרת קומה או כמה קומות בבניין והמשמש לפינוי עשן מתוך‬ ‫חלקי הבניין שהוא משרת‪ .‬ ‫‪20627‬‬ ‫‪1.1.‬‬ ‫תחולה על סוגי‬ ‫בניינים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.4.‬אשר כל מרכיביו בנויים מאלמנטים עמידי‬ ‫אש‪ .3.‬כמתואר בתרשים‬ ‫‪.2009‬‬ ‫‪-65-‬‬ .1‬‬ ‫"פתח שחרור עשן" ‪ -‬פתח המאפשר יציאת עשן אל מחוץ לבניין.5‬‬ ‫"תפוסה" ‪ -‬מספר בני האדם שעל פיו מחושבים המספר והרוחב של דרכי המוצא.1.‬למעט בנייני מגורים שגובהם עד ‪ 12‬מטר‪.‬ ‫"פרוזדור ללא מוצא" ‪ -‬פרוזדור שצדו האחד סגור למעבר‪ .‬‬ ‫באופן המונע הצטברות עשן‪ .‬כמתואר בתרשים ‪.1‬כוללת אחד או יותר ממרכיבים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬גישה למוצא בטוח.‬והנמדד בכיוון ניצב לאורך המדרגה‪ .‬ ‫"רוחב פנוי בפתח" ‪ -‬הרוחב הפנוי למעבר‪ .2.‬‬ ‫)ג( לגבי בניין מגורים יחולו גם הוראות פרק ח'‪.‬ ‫"רום מדרגה" ‪ -‬המרחק האנכי בין מפלס שלח מדרגה ובין שלח המדרגה שמתחתיה או‬ ‫מעליה.‬‬ ‫)ב( דרך מוצא בבניין‪ ."2.‬‬ ‫)ד( לגבי בניין להתקהלות יחולו גם הוראות פרק ט'‪.3. אפשר שהפיר יהיה בלא אמצעים מכניים‬ ‫או עם אמצעים מכניים ואפשר שהוא יכלול גם מרכיבים אופקיים.2‬א( הוראות פרקים א' עד ו' יחולו לגבי כל סוגי הבניינים‪.6.‬‬ ‫)ב( לגבי בניין גבוה ורב–קומות יחולו גם הוראות פרק ז'‪.2.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫דרך מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬כללי‬ ‫‪) 3.3.2‬בטיחות אש בבניינים‪ :‬מערכות בקרת‬ ‫עשן ‪ -‬בניינים‪ .1‬א( בדרך מוצא בבניין יתקיימו דרישות חלק זה‪.2‬תקן ישראלי ת"י ‪ 1001‬חלק ‪ 2.1.7.‬כהגדרתה בתקנה ‪ .‬ ‫"ת"י ‪ 1001‬חלק ‪ .2.15. אפשר שהפתח יהיה קבוע‬ ‫או עם מנגנון פתיחה אוטומטי.

2.4.2009‬‬ ‫‪-66-‬‬ .1.‬ ‫)‪ (5‬פרוזדור פתוח מוגן כמפורט בסימן ז' בפרק ב'.‬ ‫‪20628‬‬ ‫‪1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.‬ ‫)‪ (3‬מוצא אופקי כמפורט בסימן ה' בפרק ב'.‬ ‫)‪ (2‬מערכת מדרגות חיצונית כמפורט בסימן ד' בפרק ב'.‬‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.2‬‬ ‫מוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (4‬פרוזדור מוגן כמפורט בסימן ו' בפרק ב'.4‬ביציאה יתקיימו דרישות סימן ט' בפרק ב'‪.‬כגון‪ :‬אלמנטי תאורה‪ .‬גובה מזקף ראש יהיה ‪ 2.‬מתזים ושלטים עד‬ ‫לגובה מינימלי של ‪ 2‬מטרים.5‬בדרכי מוצא‪ .‬למעט במקרים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תותר התקנת מערכות מכניות‪ .‬ ‫)‪ (6‬גג מוגן כמפורט בסימן ח' בפרק ב'‪.3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬מוצא בטוח.2.‬ ‫)‪ (3‬יציאה‪.1.2.‬‬ ‫גישה למוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2‬א( בגישה למוצא בטוח יתקיימו דרישות חלק זה‪.1.3‬מוצא בטוח יכול לכלול אחד או יותר מחלקי הבניין המפורטים להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חדר מדרגות מוגן כמפורט בסימן ג' בפרק ב'.2‬‬ ‫תרשים ‪3.1.‬‬ ‫גובה מזקף ראש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ב( אורך הגישה למוצא בטוח יהיה לפי האמור בסימן ט"ו בפרק ב' כמתואר‬ ‫בתרשים ‪.20‬מטרים לפחות‪ .1.2.

8.1.4‬‬ ‫פני מישור ההליכה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫שיפוע מישור‬ ‫ההליכה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬או שההתנגדות להחלקה תתאים למקדם ‪ .4.4‬‬ ‫)‪ (4‬על דירת מגורים יחול גם פרט ‪.8‬‬ ‫הפרשי גבהים‬ ‫מקומיים במפלסי‬ ‫רצפה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.9‬התנגדות להחלקה של מישור ההליכה תתאים למפורט בטבלה א‪ 1‬בתקן ישראלי‬ ‫ת"י ‪ .1.7‬הפרשי גבהים במפלסי רצפה‪ .3.2.1.2.3.2.20‬מטרים לפחות ושארית גובה התקרה יהיה ‪ 2‬מטרים לפחות.‬ואולם מותר שההפרש‬ ‫האמור יעלה על ‪ 6‬מ"מ אך לא יעלה על ‪ 15‬מ"מ ובלבד שההפרש יהיה קטום‬ ‫ביחס של אורך לגובה ‪.5‬‬ ‫)‪ (3‬היה הפרש מפלסי הרצפות גדול מ–‪ 15‬מ"מ‪ .‬‬ ‫)ב( הותקן פתח או דלת בדרך מוצא‪ .2.1.2.3.‬הצמודים זה לזה‪ .‬גובה מזקף הראש יהיה כאמור בפרט ‪.2.3.1.1‬א( סימן זה יחול לגבי דלתות ופתחים המשמשים למעבר בדרך מוצא‪.7‬‬ ‫ו–‪.‬יהיו כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הפרש גובה במפלסי רצפה לא יעלה על ‪ 6‬מ"מ‪ .1:2‬‬ ‫)‪ (2‬הפרש גובה בסיפי דלתות יהיה כמפורט בפרט ‪.2‬‬ ‫)‪ (5‬גובה משקופי דלתות יהיה כאמור בפרט ‪.2009‬‬ ‫‪-67-‬‬ .2.‬המעבר בין המפלסים יהיה‬ ‫באמצעות מעבר משופע‪ .2%‬‬ ‫מקדם התנגדות‬ ‫להחלקה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ב'‪ :‬מרכיבי דרך המוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬דלתות‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2279‬התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל חומרים המיועדים למשטחי‬ ‫הליכה‪ .8‬א( מישור הליכה ששיפועו גדול מ–‪ 5%‬ייחשב ככבש ויתקיימו בו דרישות סימן י'‬ ‫בפרק ב'‪.0.1.1.‬גובה מזקף‬ ‫הראש יהיה ‪ 2.3.‬צורתם תהיה ברורה ונוחה לזיהוי ויתקיימו‬ ‫הוראות אלה‪:‬‬ ‫‪20629‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ב( השיפוע בניצב לכיוון ההליכה לא יהיה גדול מ–‪.‬כבש או מדרגות.2.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬בעבור שני שלישים לפחות משטח התקרה של כל חדר או חלל‪ .2.6‬בפני מישור ההליכה בדרך מוצא יתקיימו הדרישות הפורטות בפרטים ‪3.2.‬ ‫)‪ (3‬מעל מדרגות‪ .5‬כמפורט בתקן‪.2.2.

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1.1.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.1.‬‬ ‫הבולטת ביותר כלפי אגף הפתוח‪ .2‬ב'‪.2‬א'‬ ‫)ב( בדלת דו–אגפית או רב–אגפית ‪ -‬לקביעת רוחבה הפנוי למעבר‪ .‬שבין מישור אגף הדלת הפתוח לגמרי בפתיחה מרבית ובין פאת מזוזת המלבן‪.2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (1‬לא יותקן וילון לפני דלת יציאה באופן שיסתיר את הדלת.‬תנאיו ואגרות(‪ .1.2.2.2‬ב'‬ ‫‪20630‬‬ ‫‪1.4.‬יימדד המרחק האופקי‬ ‫הקטן ביותר‪ .‬כמתאור‬ ‫בתרשים ‪ 3.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.2‬א'‪.‬‬ ‫אופן מדידת רוחב‬ ‫פנוי למעבר וגובה‬ ‫של דלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ ‫)‪ (2‬לא תותקן מראה על גבי דלת יציאה או בצמוד לה‪.2009‬‬ ‫‪-68-‬‬ .2.2‬א( בדלת חד–אגפית ‪ -‬לקביעת רוחבה הפנוי למעבר‪ .‬כמתואר בתרשים ‪ 3.‬יימדד המרחק‬ ‫האופקי בין מישורי שני אגפי הדלת הסמוכים זה לזה והפתוחים בזווית ישרה לפחות‪ .1.2.

‬לקביעת רוחבה‬ ‫הפנוי למעבר‪ .‬כמתואר בתרשים ‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( בדלת הזזה חד–אגפית ‪ -‬לקביעת רוחבה הפנוי למעבר‪ .2.1.2‬ד'‬ ‫)ה( בקביעת רוחבה הפנוי למעבר של דלת‪ .2‬ג'‪.‬יימדד המרחק האופקי‬ ‫בין הפאה הצדדית של אגף הדלת כאשר היא פתוחה לגמרי ובין מזוזת המלבן שממול‪.4.1.1.2.1.‬‬ ‫‪20631‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫כמתואר בתרשים ‪ 3.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬שאגפיה נפתחים משני כיוונים מנוגדים‪ .‬לא תיחשב בליטה מקומית של ידיות‬ ‫או של צירים עד ‪ 9‬סנטימטרים ועד לגובה מרבי של ‪ 1.1.2‬ג'‬ ‫)ד( בדלת הזזה דו–אגפית‪ .2‬ה' ו– ‪ 3.‬יימדד המרחק האופקי בין הפאות הצדדיות של שני אגפי הדלת‪ .2.1.20‬מטר ממישור הרצפה‪ .2.2009‬‬ ‫‪-69-‬‬ .2.2‬ד'‪.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬כאשר שניהם‬ ‫פתוחים לגמרי‪ .2‬ו'‪.‬כמתואר‬ ‫בתרשימים ‪ 3.2.

‬מעל גובה של ‪ 1.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.2.2.1.4.1.2009‬‬ ‫‪-70-‬‬ .‬תנאיו ואגרות(‪ .98‬מטרים ממישור‬ ‫הרצפה יותרו בליטות בלא הגבלת רוחב‪ .2‬ה'‬ ‫תרשים ‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.1.2‬ו'‬ ‫)ו( בקביעת גובהה הפנוי למעבר של דלת‪ .‬‬ ‫‪20632‬‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.2‬ז'‪.

2.80‬‬ ‫‪ 10‬דלת יציאה מחדר במשרד‬ ‫‪0.‬דלת היציאה‬ ‫תעמוד גם בדרישות הנגישות‪.‬למעט אם צוין אחרת‬ ‫בטבלה זו‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪ 2‬בדירת מגורים ‪ -‬דלת יציאה מדירה‬ ‫‪0.1.2.80‬‬ ‫‪ 1‬רוחבו של פתח הדלת בדרך מוצא‪ .12.‬‬ ‫)ב( רוחב הפתח של דלתות שהן חלק מדרך מוצא המפורטות בטור א' שבטבלה‬ ‫‪ 3.3.4‬או מהרוחב הנקוב בטבלה ‪ 3.‬הרוחב הפנוי למעבר לא יפחת מהנדרש בהתאם‬ ‫לחישובי התפוסה המפורטים בפרט ‪ 3.2.4.80‬‬ ‫‪ 3‬בדירת מגורים נגישה ‪ -‬דלת יציאה מדירה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.10‬‬ ‫‪ 9‬דלת יציאה ראשית ממבואת הבניין‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪ 5‬בדירת מגורים ‪ -‬דלת בחדר שירות אחד לפחות שבו קיימת‬ ‫אסלה‬ ‫‪0.1.3‬שלהלן‪ .2.3‬א( הותקנה דלת בדרך מוצא‪ .‬‬ ‫‪0.‬לא יקטן מרוחב הפתח הנקוב בטור ב' שלצדו‪:‬‬ ‫טבלה ‪ .80‬‬ ‫‪ 8‬בבניין ציבורי ‪ -‬דלת בחדר שירות נגיש‬ ‫‪1.2009‬‬ ‫‪-71-‬‬ .‬‬ ‫‪0.3‬שבפרט משנה‬ ‫)ב( לפי הרחב מבין השניים‪.70‬‬ ‫‪ 4‬בדירת מגורים ‪ -‬דלת בחדר מגורים‬ ‫‪0.2.2‬ז'‬ ‫רוחב הפתח‬ ‫המינימלי של‬ ‫דלתות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.90‬‬ ‫‪ 12‬דלת כניסה ודלת יציאה לחדר מדרגות מוגן בכל קומות‬ ‫הבניין‪ .3‬רוחב הפתח של דלתות‬ ‫טור ב'‬ ‫טור א'‬ ‫מס‪.2.1.‬‬ ‫רוחב הפתח במטרים‬ ‫סוג השימוש‬ ‫סד‪.60‬‬ ‫‪ 6‬בדירת מגורים ‪ -‬דלת בחדר שירות נוסף‬ ‫‪0.1.‬למעט במפלס היציאה‬ ‫‪20633‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪ 11‬דלת יציאה ממכלול חדרי משרד‬ ‫‪0.1.70‬‬ ‫‪ 7‬בבניין ציבורי ‪ -‬דלת בחדר שירות‬ ‫‪0.

‬תנאיו ואגרות(‪ .70‬‬ ‫‪ 23‬דלת המשרתת בניין או חלק מבניין‪ .‬‬ ‫)ב( הגובה ימדד ממישור הרצפה עד תחתית משקוף הדלת‪.‬יקטם‬ ‫סף הדלת ביחס של אורך לגובה ‪ .‬ ‫‪20634‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪ 14‬דלת יציאה ממקום להתקהלות בתפוסה של עד ‪ 100‬איש‬ ‫‪1.‬‬ ‫על פי החלטת רשות‬ ‫הכבאות‬ ‫גובה הדלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫הפרשי גבהים‬ ‫במשטחי רצפה‬ ‫הסמוכים לסף‬ ‫הדלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.4.‬ ‫)‪ (4‬על אף האמור בפסקאות )‪ (1‬עד )‪ .10‬‬ ‫‪ 19‬דלת יציאה מחנות ששטחה מעל ‪ 100‬מטרים רבועים‬ ‫‪1.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2009‬‬ ‫‪-72-‬‬ .‬ ‫)‪ (2‬בדלת פנים בבניין לא יעלה הפרש הגבהים על ‪ 15‬מ"מ.‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫רוחב הפתח במטרים‬ ‫סוג השימוש‬ ‫סד‪.10‬‬ ‫‪ 13‬דלת כניסה ויציאה לחדר מדרגות מוגן במפלס היציאה‬ ‫‪0.‬ואשר אינו צריך‬ ‫להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות‬ ‫על פי הוראות‬ ‫‪ 25‬דלת מרחב מוגן‬ ‫פיקוד העורף‬ ‫בהתאם לשימוש‬ ‫‪ 26‬דלת לכל שימוש אחר‬ ‫הדומה לו ביותר‬ ‫מבין השימושים‬ ‫המפורטים בטור א'‪.90‬‬ ‫‪ 16‬דלת יציאה מכיתת לימוד‬ ‫‪1.1:2‬כמתואר בתרשים ‪ 3.65‬‬ ‫‪ 17‬דלת יציאה ראשית מבית ספר‬ ‫‪0.2.90‬‬ ‫‪ 18‬דלת יציאה מחנות ששטחה עד ‪ 100‬מטרים רבועים‬ ‫‪1.5‬מ"ר‪ .1.60‬‬ ‫‪ 24‬דלת המשרתת חדר שגודלו קטן מ–‪ 6.1.‬אשר אינו צריך להיות‬ ‫נגיש לאנשים עם מוגבלויות‬ ‫‪0.5‬א'.2.4‬א( הגובה המינימלי הפנוי למעבר בפתח או דלת יהיה ‪ 1.‬‬ ‫‪1.(3‬עלה הפרש הגבהים על ‪ 10‬מ"מ‪ .80‬‬ ‫‪ 22‬דלת דו–אגפית ‪ -‬הרוחב החופשי באגף הנפתח ראשון‬ ‫‪0.5‬א( בהפרש גבהים במשטחי הרצפה בין שני צדי הדלת או גובה סף הדלת יתקיימו‬ ‫תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בדלת כניסה ראשית לבניין לא יעלה הפרש הגבהים על ‪ 20‬מ"מ.‬ ‫)‪ (3‬בדלת יציאה למרפסת לא מקורה לא יעלה הפרש הגבהים על ‪ 60‬מ"מ.10‬‬ ‫‪ 20‬דלת יציאה ראשית ממרכז מסחרי מקורה‬ ‫‪0.98‬מטרים לפחות‪.70‬‬ ‫‪ 21‬בכל בניין ‪ -‬דלת לחלל שירות שאינו מחייב נגישות לאנשים‬ ‫עם מוגבלויות‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪ 15‬דלת יציאה ממקום להתקהלות בתפוסה העולה על ‪ 100‬איש‬ ‫‪0.1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫טור ב'‬ ‫טור א'‬ ‫מס‪.

‬מחלק מבניין או מדירה אל‬ ‫המדרכה‪ .‬‬ ‫‪20635‬‬ ‫‪1.1.1.‬לגבי המקרים המפורטים להלן יחולו ההוראות‬ ‫שלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬על דירת מגורים צמודת קרקע יחול פרט ‪. אם מישור המדרכה איננו אופקי‪ .‬‬ ‫)ג( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .4.2009‬‬ ‫‪-73-‬‬ .2.‬קיימים‬ ‫הפרשי גבהים במשטחי רצפה ביציאה מבניין‪ .‬תותר התקנת מדרגה אשר גובהה לא יעלה על ‪ 200‬מ"מ ובתנאי‬ ‫שסיפה יסומן בבירור.5‬ב'‪.8.‬ ‫)‪ (2‬דלת יציאה לגג מחדר המדרגות‪.3.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.5‬א'‬ ‫)ב( פרט משנה )א( אינו חל על הדלתות שלהלן ובלבד שהפרשי הגובה לא יעלה על‬ ‫‪ 250‬מ"מ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דלת כניסה לחדרים טכניים.2.5‬‬ ‫)‪ (2‬אם מסיבות טכניות‪ .‬אשר לעורך הבקשה אין אפשרות לשנותן‪ .‬יותר להתקין סף לדלת‬ ‫שגובהו איננו אחיד‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.4.

2009‬‬ ‫‪-74-‬‬ .7‬א( על אף האמור בפרט ‪) 3.5‬ב'‬ ‫כיוון ואופן פתיחה‬ ‫של דלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.1.‬מותר להתקין דלת או סורג‬ ‫במספר שאינו עולה על מחצית מספר דרכי המוצא הנדרש‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‬מותר להתקין בדרך מוצא דלת הזזה אופקית‬ ‫הנפתחת אוטומטית על ידי מנגנון חשמלי באמצעות פיקוד מחיישן קירבה‪ .2.‬בתנאי שהדלת‬ ‫היא מהסוג המאפשר את פתיחתה בעת חירום כדלת סובבת על ציר צד‪ .‬לרבות מצב פתיחה חלקית כדלת הזזה.8.3.1.‬ ‫)‪ (2‬תותר התקנת דלת הזזה או סורג הזזה לפתיחה אופקית או אנכית ובתנאי‬ ‫שיתקיימו בהם כל התנאים האלה‪:‬‬ ‫)א( הדלת תקובע במצב פתוח בזמן שימוש בבניין בידי הציבור.‬‬ ‫)‪ (3‬על דלת הזזה בדירת מגורים יחול פרט ‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .1.4.4.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬תותר התקנת דלת הזזה אופקית אם תפוסת החדר אינה עולה על ‪ 6‬אנשים‪.‬‬ ‫דלת הזזה אופקית‬ ‫המתופעלת כדלת‬ ‫סובבת בעת חירום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.6‬א(‪ .2.‬ובתנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬פתיחת אגף הדלת כדלת סובבת היא בכיוון המילוט.‬ ‫‪20636‬‬ ‫‪1.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (3‬על אגף הדלת יותקן שלט "דחוף לפתיחת הדלת בעת חירום".6‬א( דלת המשמשת למעבר בני אדם בדרך מוצא תהיה סובבת‪.1.‬ ‫)ג( יהיה ניתן לפתוח ולסגור את הדלת או הסורג מתוך הבניין בלא צורך‬ ‫בידע או במאמץ מיוחד.‬ ‫)‪ (2‬פתיחת הדלת כדלת סובבת על ציר צד מתאפשרת בכל מצב שבו תהיה‬ ‫הדלת‪ .2‬‬ ‫)‪ (4‬הוראות סימן זה לא יחולו על דלתות שאינן נדרשות על פי חלק ג'‪.‬ ‫)ד( כאשר דרושות שתי דרכי מוצא או יותר‪ .‬או שהדבר נקבע מפורשות בחלק זה.‬‬ ‫והחדר לא מכיל חומרים מסוכנים‪ .‬ ‫)ב( על גבי אגף הדלת או בצדה יותקן שלט שבו ייכתב‪" :‬דלת זו חייבת‬ ‫להישאר פתוחה במשך שעות השימוש בבניין בידי הציבור".

2.‬כיוון פתיחתה יהיה‬ ‫בכיוון המילוט‪.‬תותר הבלטת האגף‬ ‫עד ‪ 18‬סנטימטרים‪ .‬‬ ‫כיוון פתיחת דלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.‬בליטה זו של הדלת לא גורעת מרוחבו של הפרוזדור כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.8‬הותקנה דלת בחדר או בחלל אשר תפוסתו גדולה מ–‪ 50‬אנשים‪ .2.10‬ב' ו–‪ 3.10‬א( במהלך פתיחת דלת‪ .1.‬לא יבלוט אגף הדלת ביותר ממחצית רוחב הפרוזדור או‬ ‫המעבר‪ .2.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.1.‬ ‫)ב( בדרך מוצא מאזור המשמש לאחסון או לייצור חומרים מסוכנים לא תותקן דלת‬ ‫כאמור בפרט משנה )א(‪.10‬א'‪.2.9‬הותקנה דלת בחדר המכיל חומרים מסוכנים‪ .‬כמתואר בתרשים ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-75-‬‬ .1.‬כיוון פתיחתה יהיה בכיוון המילוט‪.2.‬‬ ‫בליטת דלת אל‬ ‫מעבר‪ .‬‬ ‫כיוון פתיחת דלת‬ ‫מחדר המכיל‬ ‫חומרים מסוכנים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.10‬ג'‪.2.‬פרוזדור או‬ ‫חדר מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬למעט בדירת מגורים שעליה לא חלה מגבלה זו‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (4‬רוחב הפתח הפנוי בדלת בעת פתיחתה כדלת סובבת על ציר לא יקטן‬ ‫מהרוחב הנדרש לגבי דלת כזו בתקנות אלה.‬‬ ‫‪20636‬א‬ ‫‪1.1.1.2.1.10‬א'‬ ‫)ב( במצב פתיחה מרבי של אגף הדלת לפרוזדור או למעבר‪ .1.

‬רוחב המעבר‬ ‫החופשי במשטח האופקי )הפודסט( לא יקטן ממחצית הרוחב הנדרש של המשטח האופקי‬ ‫)הפודסט(. בליטה זו של ידית הדלת לא גורעת מרוחבו של המעבר‬ ‫החופשי כמתואר בתרשימים ‪ 3.10‬ד'‬ ‫‪20636‬ב‬ ‫‪1.2009‬‬ ‫‪-76-‬‬ .1.10‬ו–‪ 3.2.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.2. ידית הדלת או אגף הדלת במצב פתוח מרבי לא יבלטו לתוך משטח האופקי‬ ‫)הפודסט( ביותר מ–‪ 18‬סנטימטרים.10‬ג'‬ ‫)ג( במהלך הפתיחה של אגף הדלת לחדר מדרגות או למהלך מדרגות‪ .1.2.1.4.1.2.10‬ה'‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.10‬ב'‬ ‫תרשים ‪ 3.1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.‬תנאיו ואגרות(‪ .

2.2009‬‬ ‫‪-77-‬‬ .10‬ה'‬ ‫דלת רשת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.17‬‬ ‫נעילת דלתות‬ ‫בדרכי מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.(1‬‬ ‫מנעולים ואמצעי‬ ‫אזעקה בדלתות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.92‬‬ ‫‪) 3.3.‬ ‫)‪ (2‬ההפרדה בין הקומות שאליהן ניתן לחזור מחדר המדרגות לבניין‪ .1.1.‬יהיה ניתן לפתוח את הדלת מכיוון המילווט בלא מפתח‬ ‫נשלף.3.2.2.14‬א( בחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח והמשרת יותר מארבע קומות‪ .13 :‬ו–‪.‬ובלבד שקומות‬ ‫אלו מאפשרות מעבר למוצא בטוח אחר.2.‬לא תעלה‬ ‫על ארבע קומות כמתואר בתרשים ‪.3.15 .‬או שתותקן מערכת אוטומטית לשחרור מנעולי דלתות אלו‬ ‫אשר תופעל עם הפעלת מערכת גילוי אש ועשן.13‬א( דלת המתוקנת בדרך מוצא‪ .1.‬מותר להתקין מערכת נעילה אשר תמנע חזרה‬ ‫לתוך הבניין ובלבד שיתקיימו כל התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תותר חזרה מחדר המדרגות לבניין לפחות בשתי קומות שונות דרך דלתות‬ ‫שאינן נעולות‪ .1.1.‬ ‫נעילת דלתות‬ ‫בחדר מדרגות‬ ‫המשמש מוצא‬ ‫בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( בדלת כניסה לדירת מגורים יתקיימו דרישות פרט ‪.16 .2.11‬בדלת רשת המותקנת בדרך מוצא יתקיימו דרישות פרט ‪)3.2.1.2.‬תהיה ניתנת לפתיחה מכיוון המילוט כאשר הבניין‬ ‫או חלקו מאוכלס.14‬‬ ‫)‪ (3‬תותר חזרה לבניין באחת משתי הקומות העליונות או הגג‪ .‬כל דלת‬ ‫תאפשר חזרה מחדר המדרגות לתוך הבניין‪.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.1.‬ ‫)‪ (4‬בדלתות מאפשרות חזרה לתוך הבניין יותקנו שלטים בצד הפונה לחדר‬ ‫המדרגות.1.3.2.2.2.1.12‬במנעול ובאמצעי אזעקה המותקנים בדלת בדרך מוצא יתקיימו הדרישות המפורטות‬ ‫בפרטים‪ 3.4.2.3.2.‬ ‫‪20636‬ג‬ ‫‪1.14 .1.1.1. הותקן מנעול‪ .6‬א( ו–)ב()‪.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .

2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (5‬בדלתות שאינן מאפשרות חזרה לתוך הבניין יותקנו שלטים בצד הפונה‬ ‫לחדר המדרגות.19‬ו–‪.‬דלת המאפשרת גישה אל הגג מחדר מדרגות המשמש מוצא‬ ‫בטוח תאפשר כניסה מן הגג לתוך חדר המדרגות‪. השלט יכלול את מיקום הדלתות הקרובות ביותר שבכיוון‬ ‫העלייה או בכיוון הירידה‪ .20‬‬ ‫‪20636‬ד‬ ‫‪1.1.2.2.4.2.1.3.2.1.1.2.1.16‬אם בפתח הותקנה דלת דו–אגפית‪ .1.‬ואשר ניתן להיכנס מהן בחזרה לבניין או לצאת מהן‬ ‫החוצה מהבניין‪.‬לכל אגף‬ ‫דלת יותקן מנגנון פתיחה עצמאי.‬‬ ‫דלת במוצא בטוח‬ ‫ודלת עם מנגנון‬ ‫בהלה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬המותקנת בדלת בדרך מוצא‪ .18‬במערכת נעילה מיוחדת‪ .‬‬ ‫תרשים ‪3.1.‬למעט אם התקיימו התנאים‬ ‫שבפרט ‪.‬יתקיימו הדרישות המפורטות‬ ‫בפרטים ‪ 3.14‬‬ ‫דלת הנפתחת אל‬ ‫הגג‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.18‬‬ ‫מערכות נעילה‬ ‫מיוחדות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .15‬בבניין גבוה ורב–קומות‪ .‬‬ ‫דלת דו–אגפית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ג( פרט משנה )א( לא חל לגבי בניין שנדרש להתקין בו חדר מדרגות אחד בלבד‬ ‫וכן לא יחול על מערכת מדרגות חיצונית‪.‬לא יותקן‬ ‫כל אמצעי לנעילה אשר ימנע את השימוש בדלת למילוט‪ .‬בשל חובת הנובעת מחישובי תפוסה‪ .2.17‬בדלת המותקנת במוצא בטוח או בדלת שנדרש להתקין בה מנגנון בהלה‪ . אין להתקין מנגנון אשר פתיחתו תלויה בפתיחה של האגף‬ ‫הסמוך אליו‪.2.2009‬‬ ‫‪-78-‬‬ .‬תנאיו ואגרות(‪ .

הדלת תישאר לא נעולה עד לאיפוס הידני של מערכת‬ ‫ההתראה לגילוי אש ועשן‪.‫תכנון ובניה‬ ‫דלת מעוכבת‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ב( על הדלת יותקן שלט שבו ייכתב‪" :‬לחץ ברציפות על ידית הדלת עד להישמע‬ ‫אזעקה‪ .(3‬או המוגן במערכת מתזים‪ .‬יחל בתום הפעלת כוח רצוף‬ ‫של ‪ 3‬שניות על ידית הדלת‪. נדרש להתקין ידית בהלה‪ .‬‬ ‫‪20636‬ה‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ג( מנגנון הנעילה יהיה על פי תקן‪.‬הידית תכלול מנגנון‬ ‫שיבטל את הנעילה ויאפשר את פתיחת הדלת‪.4.‬‬ ‫דלת מבוקרת‬ ‫כניסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ב( הדרישה בפרט משנה )א( לא תחול על דלת מבוקרת כניסה שהיציאה דרכה‬ ‫איננה מוגבלת על ידי מנגנון בקרת כניסה‪.1‬נגישות‬ ‫הסביבה הבנויה‪ :‬עקרונות ודרישות כלליות.‬בתנאי שמערכת הנעילה תעמוד באחד מן התנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הנעילה תשוחרר עם הפעלת מערכת המתזים או עם הפעלת גלאי אש או‬ ‫עשן.‬ ‫)‪ (2‬הנעילה תשוחרר עם הפסקת החשמל השולט בנעילה. במנגנון יתקיימו שאר‬ ‫דרישות הנגישות לפי הסעיף הדן באמצעי הפעלה בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ . על המנגנון בצד הפנימי ייקבע‬ ‫שלט שעליו כתוב‪" :‬לחץ ליציאה בעת חירום". הפעלת לחצן חשמלי תגרום‬ ‫לניתוק ישיר של מקור החשמל למנעול וזאת באופן שאינו קשור ללוח הבקרה‪.‬בתנאי שיחולו עליה כל‬ ‫התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בעת הפסקת חשמל‪ .‬הדלת תוכל להיפתח בתוך ‪ 15‬שניות מרגע הלחיצה"‪.20‬א( מותר להתקין דלת מבוקרת כניסה בדרכי מוצא‪ .1.‬ ‫)‪ (5‬אם נדרש להתקין מערכת מתזים או מערכת לגילוי אש‪ .1.2.‬ ‫)‪ (3‬יהיה ניתן לפתוח את נעילת הדלת מבפנים על ידי לחצן חשמלי הממוקם‬ ‫בגובה של ‪ 100‬סנטימטרים עד ‪ 120‬סנטימטרים מעל הרצפה ולא רחוק‬ ‫מ–‪ 20‬סנטימטרים ממשקוף הדלת הסמוך לידית הדלת.2009‬‬ ‫‪-79-‬‬ .‬‬ ‫)‪ (4‬אם נדרש להתקין מערכת התראה לגילוי אש ועשן‪ .2.‬ ‫)‪ (2‬בעת הפסקה של זרם החשמל אל מנגנון הבקרה הדלת תשוחרר נעילת‬ ‫הדלת.‬תשוחרר נעילת הדלת.‬‬ ‫והדלת תישאר לא נעולה. הדלת תישאר לא נעולה עד לאיפוס הידני‬ ‫של מערכת ההתראה לגילוי אש ועשן.‬ובלבד שהבניין מוגן על ידי מערכת לגילוי אש בהתאם‬ ‫לת"י ‪ 1220‬חלק ‪ 3‬מערכות גילוי אש‪ :‬הוראות התקנה ודרישות כלליות )להלן ‪ -‬ת"י ‪1220‬‬ ‫חלק ‪ .‬הפעלתם תשחרר‬ ‫את נעילת הדלת.19‬א( מותר להתקין מערכת נעילה מעוכבת )‪ (Delayed Egress Lock‬על דלת באגף‬ ‫אש שאינו מכיל חומרים מסוכנים‪ .‬תתבטל נעילת הדלת‬ ‫בכיוון המילוט עם הפעלת המערכת.‬ ‫)‪ (3‬תהליך שחרור הנעילה שאיננו ניתן לביטול‪ .

4.2.‬וגובהו יהיה ‪ 86‬סנטימטרים לפחות ולא יעלה על ‪ 120‬סנטימטרים מעל‬ ‫הרצפה.(Normally open‬מותר להתקין‬ ‫בה מנגנון המחזיק את הדלת במצב "רגיל פתוח" ובלבד שיתקיימו בה כל התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הדלת תיסגר מעצמה עם ניתוק המנגנון של מצב "רגיל פתוח" )‪Normally‬‬ ‫‪.‬ ‫)‪ (3‬מערכת הניתוק האוטומטית של מצב "רגיל פתוח" )‪(Normally open‬‬ ‫תופעל על ידי מערכת לגילוי אש ועשן המותקנת בהתאם לת"י ‪ 1220‬חלק ‪.23‬במקום שבו דלת נפתחת באמצעות מנוע חשמלי המופעל על ידי אדם או באמצעות‬ ‫זיהוי אדם המתקרב מצד המילוט‪ .2.‬‬ ‫)ב( נדרשה דלת להיות סגורה‪ .‬ ‫)‪ (2‬בפרזול בהלה יתקיימו הדרישות המופיעות בת"י ‪ 1212‬חלק ‪ .I‬מכללי‬ ‫דלתות אש ומכללי דלתות עשן‪ :‬דלתות אש סובבות.‬שבעת הפסקת חשמל‪ .‬כדי לאפשר מילוט מן הבניין או שתיסגר לצורך הגנת דרכי המילוט אם נדרש‬ ‫כך בחלק זה‪.(Normally open‬והדלת תיסגר בעצמה.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫ידית בהלה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.1.2.2009‬‬ ‫‪-80-‬‬ .(open‬‬ ‫)‪ (2‬יהיה ניתן לנתק את המנגנון של "רגיל פתוח" )‪ (Normally open‬ידנית‪.1.‬ ‫)‪ (5‬הפעלת מנגנון דלת אחת‪ .‬‬ ‫דלת חשמלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.22‬א( במנגנון לסגירה עצמית בדלת‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫יותקן מנגנון בהלה‪.‬‬ ‫והדלת תיסגר בעצמה.3‬‬ ‫)‪ (4‬בעת הפסקת זרם החשמל למנגנון הדלת‪ .‬‬ ‫מנגנון לסגירה‬ ‫עצמית של דלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ב( במנגנון הבהלה יתקיימו הדרישות האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המנגנון יהיה מורכב ממוט אופקי באורך מינימלי של מחצית רוחב אגף‬ ‫הדלת‪ .‬ ‫)‪ (3‬אין להתקין נעילה למנגנון בהלה‪ .‬המהווה חלק מסידורי בטיחות אש יתקיימו‬ ‫הדרישות המפורטות בפרטי משנה )ב( ו–)ג(‪.21‬א( בדלת המשמשת ליצאה מחלק מבניין או קומה שתפוסתו גדולה מ–‪ 100‬איש‪.(Normally open‬‬ ‫)ג( בכל חלק בניין שאינו מכיל חומרים מסוכנים ואשר נדרשת בו דלת אש או דלת‬ ‫עשן‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תצויד הדלת במגיף דלת ולא תקובע במצב "רגיל‬ ‫פתוח" )‪.‬‬ ‫‪20636‬ו‬ ‫‪1.1.‬למעט מנגנון שנעילתו מבחוץ לא‬ ‫תמנע את פתיחת הדלת מתוך הבניין על ידי לחיצה על הידית‪.‬ומסיבות תפעוליות יש לקובעה במצב "רגיל פתוח" )‪ .‬התקנתה תהיה כזו‪ .‬תגרום להפעלת מנגנוני כל‬ ‫הדלתות המותקנות באותו חדר המדרגות או באותה דרך מוצא בטוח‪.‬ינותק המנגנון של מצב "רגיל‬ ‫פתוח" )‪ .‬עקב קבלת התראה ממערכת גילוי אש ועשן‬ ‫המותקנת בחדר מדרגות מוגן או במוצא בטוח‪ .‬תתאפשר פתיחת‬ ‫הדלת ידנית‪ .

2.26‬א( במחיצה ניידת יתקיימו דרישות פרט ‪. גודל השטח המזוגג של הצוהר יהיה ‪0.‬המותקן בדרך מוצא‪ .‬יימדד‬ ‫הרוחב בין מישורי הציפוי של הקירות‪ .10‬מטרים לפחות.‬ ‫)‪ (3‬גובה המעצור לא יעלה על ‪ 100‬סנטימטרים.‬חדרי שירות ומחסנים‪.‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬מדרגות‪ .‬‬ ‫אופן מדידת רוחב‬ ‫המדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (3‬בבניין שאינו גבוה או רב–קומות‪ .1.2.2.2.2.‬‬ ‫מעצור בדרך מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2011‬‬ ‫‪-81-‬‬ .‫תכנון ובניה‬ ‫דלת מסתובבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.90‬מטרים לפחות.13.3‬רוחבן של מדרגות יימדד בהתאם לתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תחומות המדרגות בין שני קירות ומשני צדיהן מותקנים מסעדים‪ .15‬‬ ‫מ"ר לפחות.2‬רוחבן של מדרגות בבניין יהיה ‪ 1.‬‬ ‫רוחב של מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫דלת במחיצה ניידת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫צוהר בדלת אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.80‬מטרים לפחות.1.‬ ‫)‪ (4‬רוחב המעצור יהיה ‪ 41‬סנטימטרים לפחות.2.27‬א( בדרך מוצא יותקן צוהר בדלת אש.2.1.‬רוחבן של המדרגות המשותפות יהיה‬ ‫‪ 1.1‬על מדרגות וחדרי מדרגות המשמשים חלק מדרך מוצא יחולו דרישות סימן זה‪.25‬במעצור לבקרת כניסה‪ .2.2.5‬‬ ‫)ב( במחיצה ניידת ניתן להתקין דלת סובבת או פתח‪. ואולם ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בתוך דירה ‪ -‬רוחבן של מדרגות יהיה ‪ 0.‬חדרי מדרגות ומדרגות נעות‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. גובה המפלס התחתון של הצוהר יהיה ‪ 80‬סנטימטרים לפחות‪.2.‬תותקן בסמוך אליה דלת יציאה סובבת עם‬ ‫פתיחה בכיוון המילוט‪ .‬‬ ‫‪) 3.2.‬ ‫)‪ (5‬כל מעצור יענה לתפוסה של עד ‪ 50‬אנשים‪.‬יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בעת הפסקת חשמל יאפשר המעצור מעבר חופשי בכיוון המילוט.24‬הותקנה דלת מסתובבת בדרך מוצא‪ .00‬מטרים לפחות‪.‬ ‫)‪ (2‬סך הרוחבים של המעצורים לא יספק יותר מ–‪ 50%‬מהרוחב הנדרש בשל‬ ‫התפוסה.‬המתאימה לדרישות חלק זה‪.3.‬ ‫)‪ (2‬בתוך בניין מגורים המכיל עד ‪ 2‬דירות ‪ -‬רוחבן של המדרגות המשותפות‬ ‫יהיה ‪ 0.‬‬ ‫)ב( פרט משנה )א( לא יחול על דלתות לחדרים טכניים‪ .‬בתנאי שהמסעד לא יבלוט יותר מ–‪9‬‬ ‫‪20636‬ז‬ ‫‪1.1.1.

‬תנאיו ואגרות(‪ .3‬ג'.3‬ב'.2.‬ ‫‪20636‬ח‬ ‫‪1.2.2.2.‬יימדד הרוחב מציר המסעד כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.3‬א'.3‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3. אם בליטת המסעד גדולה מ–‪ 9‬סנטימטרים‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬יימדד הרוחב בין צירי‬ ‫שני המסעדים כמתואר בתרשים ‪ 3.1.2. אם בליטת המסעד‬ ‫גדולה מ–‪ 9‬סנטימטרים‪ .‬ובלבד שציר בית אחיזה כאמור לא יבלוט יותר מ–‪7‬‬ ‫סנטימטרים כלפי חוץ מקצה שטח המדרגות החופשי לדריכה כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סנטימטרים ממישור הציפוי כמתואר בתרשים ‪ 3.2.2.‬ ‫תרשים ‪ 3.2.2011‬‬ ‫‪-82-‬‬ .2.2.3‬ד'.‬יימדד הרוחב בין‬ ‫מישור ציפוי הקיר שבו המסעד שאינו בולט יותר מ–‪ 9‬סנטימטרים ובין ציר‬ ‫בית האחיזה של המעקה‪ .2.2.3‬ב'‬ ‫)‪ (2‬ניצב קיר בצדן האחד של המדרגות ומעקה בצדן האחר‪ .

2.3‬ה'.‬יימדד הרוחב בין הצירים של‬ ‫שני בתי האחיזה של המעקים‪ .2.2.2009‬‬ ‫‪-83-‬‬ .4.2.2.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.‬ ‫‪20636‬ט‬ ‫‪1.2.3‬ג'‬ ‫תרשים ‪ 3.3‬ד'‬ ‫)‪ (3‬אם ניצבים מעקים בשני צדי המדרגות‪ .‬ובלבד שהצירים האמורים לא יבלטו יותר מ–‪7‬‬ ‫סנטימטרים כלפי חוץ כאמור בפסקה )‪ (2‬כמתואר בתרשים ‪ 3.

2.2.3‬ה'‬ ‫)‪ (4‬בולט ציר אחיזה של מעקה יותר מ–‪ 7‬סנטימטרים כלפי חוץ‪ .2.2009‬‬ ‫‪-84-‬‬ .‬לפי‬ ‫העניין כמתואר בתרשימים ‪ 3.3‬ו'‬ ‫‪20636‬י‬ ‫‪1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .3‬ו' ו–‪ 3.2.(3‬יימדד הרוחב בין מישור הציפוי של הקיר ובין קצה שטח‬ ‫המדרגה החופשי לדריכה או בין שני קצות שטח המדרגה החופשי לדריכה‪ .4.2.2.2.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ 3.2.3‬ז'‪.‬כאמור‬ ‫בפסקה )‪ (2‬או )‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.

2.2.10‬מטרים לפחות כאשר הוא נמדד אנכית מעל‬ ‫מישור המקביל למשיק אפי המדרגות כמתואר בתרשים ‪.2.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.2.5‬‬ ‫‪20636‬יא‬ ‫‪1.2.2.3.3‬ז'‬ ‫גובה מזקף ראש‬ ‫מעל מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.2.2009‬‬ ‫‪-85-‬‬ .2.2.2.4‬‬ ‫תרשים ‪3.‬‬ ‫)ב( שלח המדרגה יהיה ‪ 26‬סנטימטרים לפחות כמתואר בתרשים ‪.4‬גובה מזקף ראש מעל מדרגות יהיה ‪ 2.4.2.5‬סנטימטרים‪.5‬א( רום המדרגה יהיה ‪ 10‬סנטימטרים לפחות ולא יעלה על ‪ 17.3.4‬‬ ‫מידות רום ושלח‬ ‫מדרגה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.

2.2.13 .‬לרבות מהלך מדרגות אחד בתוך חדר‬ ‫מדרגות‪ .2.2.‬יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטים‪.10‬ב'.5‬‬ ‫)ג( על אף האמור בפרטי משנה )א( ו–)ב(‪ .‬והיחס ביניהם יהיה לפי הנוסחה‪ 2 :‬רומים ‪ +‬שלח = ‪ 61‬סנטימטרים עד ‪63‬‬ ‫סנטימטרים‪.10 .‬ ‫‪20636‬יב‬ ‫‪1.9‬כל מדרגה‪ .2.‬‬ ‫משטח אפקי בחדר‬ ‫מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.5.2.‬‬ ‫)ב( על דירה בבניין מגורים יחול פרט ‪.2009‬‬ ‫‪-86-‬‬ .2.‬רום‪ .10‬א' ו–‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫רום המדרגה לא יעלה על ‪ 16.2.2.3.2.13‬‬ ‫מספר המדרגות‬ ‫במהלך אחד‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.8.2.‬זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בתקנות אלה ובסטיות הביצוע המותרות בפרט ‪.3.2.9‬‬ ‫קביעות מבנה‬ ‫המדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.8 :‬‬ ‫‪.5‬סנטימטרים‪.‬פודסט או כבש עשויים עץ‬ ‫שהעובי שלהם הוא ‪ 4.‬‬ ‫)ד( במהלך מדרגות אחד‪ .‬מספר המדרגות יהיה ‪ 3‬לפחות ולא יעלה על ‪ .4.10‬במשטח אופקי )פודסט( בחדר מדרגות ובמהלך מדרגות יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחב המעבר החופשי במשטח אופקי )פודסט( המשמש לשינוי כיוון‬ ‫התנועה בחדר מדרגות או במהלך מדרגות יהיה לפחות ברוחב המינימלי הנדרש‬ ‫של המדרגות כמתואר בתרשימים ‪ 3.2.3.2.‬בבניין ציבורי שלא מותקנת בו מעלית‪.‬לכל אורכו‪ .2.5‬סנטימטרים לפחות‪.2.11 .‬ושלח המדרגה יהיה ‪ 28‬סנטימטרים לפחות‪.16‬ואולם אפשר שמהלך מדרגות אחד‬ ‫יכלול עד ‪ 22‬מדרגות‪ .2.3.3.‬משטח ביניים או כבש בבניין יהיו מחומרים לא דליקים למעט חיפוי‬ ‫לרכיבים אלה שעוביו אינו עולה על ‪ 16‬מ"מ ולמעט שלח‪ .2.12 .2.8‬מדרגות המשמשות חלק מדרך מוצא‪ .2.2.7‬ברכיבי מדרגות ובחדרי מדרגות‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .3.2.2.‬יהיו בנויות ממבנה קבוע‪.‬בתנאי שהרום לא יעלה על ‪ 15.3.3.6‬א( במהלך מדרגות אחד בתוך הבניין‪ .2.‬‬ ‫)ה( המידות הנקובות בפרט זה חלות על כל המדרגות‪ .2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.‬‬ ‫עמידות אש של‬ ‫מדרגות וכבשים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.2‬‬ ‫רכיבי מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5‬סנטימטרים‪ .‬יהיה גודל אחיד לרום המדרגה וגודל‬ ‫אחיד לשלחה‪ .2.2.

4.‬ ‫‪20636‬יג‬ ‫‪1.20‬מטרים לפחות.2.2.10‬ב'‬ ‫)‪ (2‬העומק של משטח אופקי בין שני מהלכי מדרגות הנמשכים בכיוון אחר‬ ‫יהיה ‪ 1.2.2.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.2.‬עומק" ‪ -‬המרחק האופקי בין סיפי שתי‬ ‫המדרגות הגובלות עם המשטח האופקי‪ .10‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.2.2009‬‬ ‫‪-87-‬‬ . בפסקה זו‪" .10‬ג'.

4.‬תנאיו ואגרות(‪ .2.2.10‬ד'.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.2.10‬ה'‪. עומק המשטח האופקי נמדד מפני הדלת ובניצב‬ ‫לה כמתואר בתרשים ‪ 3.2.2.2.10‬ד'‬ ‫)‪ (4‬אם דלת נפתחת אל מהלך מדרגות או חדר מדרגות או מהם‪ .2.‬ייבנה משטח‬ ‫אופקי משני צדי אגף הדלת.0‬מטר לפחות.‬כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.‬עומק" ‪ -‬המרחק האופקי בין‬ ‫סף המדרגה לבין אגף הדלת הגובלת עם המשטח האופקי‪ .2009‬‬ ‫‪-88-‬‬ .2.2. בפסקה זו‪" .‬ ‫תרשים ‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .10‬ג'‬ ‫)‪ (3‬העומק של משטח אופקי בין קצה מהלך מדרגות ואגף דלת הנמשכים‬ ‫בכיוון אחד יהיה ‪ 1.2.10‬ה'‬ ‫‪20636‬יד‬ ‫‪1.

‬עלה המרחק אל בית האחיזה‪ .5.‬ ‫נאשר נדרש מעקה‪ .‬בין המדרגה אשר מידתה היא הגדולה ביותר לבין המדרגה אשר מידתה‬ ‫היא הקטנה ביותר‪.11‬עומק אף המדרגה לא יעלה על ‪ 4‬סנטימטרים.‬מסעד ובית אחיזה המותקנים בדרבי מוצא‪ .8.‬בתחום רוחב‬ ‫המדרגה הנדרש למילוט‪ .‬יותקן בית אחיזה משני צדי המדרגות.4.2.2.17 .15 :‬‬ ‫בית אחיזה ומעקה‬ ‫במהלך ובחדר‬ ‫מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫סטיה מותרת‬ ‫באחידות מידות‬ ‫המדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (5‬על אף האמור בפסקה )‪.2.2.2.‬‬ ‫‪20636‬טו‬ ‫‪1.‬המשמשות חלק מדרך מוצא לא תותר סטייה העולה על ‪5‬‬ ‫מ"מ בעומק השלח או בגובה הרום‪ .2.2.‬‬ ‫שיפוע השלח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2009‬‬ ‫‪-89-‬‬ .16‬ג'‪.‬בין מדרגות סמוכות‪ .2.‬‬ ‫ועל ‪ 1/2%‬בניצב לכיוון הירידה‪.16‬א'‪.16‬א‪ .2.‬יראו את בית האחיזה של המעקה כמתאים לדרישות פרט זה‪.2.2.‬יותקן מאחז יד נוסף במתואר בתרשים ‪ 3.2.5‬‬ ‫אף המדרגה וזווית‬ ‫הרום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ו–‪ 3.‬‬ ‫)ג( עלה רוחב המדרגות על הרוחב הנדרש למילוט‪ .3. זווית השיפוע של רום המדרגה לא‬ ‫תפחת מ–‪ 60‬מעלות‪.(4‬‬ ‫)א( בחדרים טכניים ועליות גג בכל בניין‪ .‬בתחום רוחב המדרגה הנדרש למילוט‪.2.2.15‬בכל מהלך מדרגות המכיל ‪ 3‬מדרגות או יותר‪ .‬לא תחול הדרישה בפרט משנה‬ ‫)ב( בתחום שאיננו נדרש למילוט כמתואר בתרשים ‪ 3.2.2.2.16‬א( בחדד מדרגות או במהלך מדרגות‪ .‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .2.3.‬‬ ‫מעקה‪ .16 .3.‬מותר לפתוח דלת בקצה מהלך‬ ‫המדרגות‪ .‬שיפוע השלח לצורך ניקוז מים‪ .14‬במעקה‪ .‬‬ ‫בית אחיזה נוסף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫המרחק אל בית אחיזה לא יעלה על ‪ 75‬ס"מ כמתואר בתרשימים ‪ 3.16‬ב'‪.‬מסעד ובית‬ ‫אחיזה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‬לא יעלה על ‪ 2%‬בכיוון הירידה‪.2.12‬במדרגות חיצוניות‪ .2.‬יתקיימו הדרישות המפורטות‬ ‫בפרטים‪.2.2.‬בתנאי שהדלת לא תיפתח לכיוון המדרגות.2.3.13‬במדרגות במהלך אחר‪ .‬על ‪ 75‬ס"מ‪ .‬וסטייה העולה על ‪ 10‬מ"מ בעומק‬ ‫השלח או בגובה הרום‪ .2.2.‬ ‫)ב( על מרתף ועליית גג של דירת מגורים יחול פרט ‪.

16‬ב'‬ ‫‪20636‬טז‬ ‫‪1.16‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.2009‬‬ ‫‪-90-‬‬ .4.2.2.

2.19‬פרט ‪ 3.2.2.2.2.2.4.2.3.2.7‬יחול לגבי מדרגות‪ .17‬במעקה‪ .2009‬‬ ‫‪-91-‬‬ .2.16‬ג'‬ ‫מעקה‪ .20‬א'.‬‬ ‫חדר מדרגות‬ ‫בבניין עם קומות‬ ‫תחתיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5.3.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.2.20‬מותר להתקין מדרגות קשתיות בבניין ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא אם‬ ‫נתמלאו לגביהן התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הרדיוס הקטן ביותר של הקו העקום לאורך סיפי המדרגות יהיה פי שניים‬ ‫לפחות מרוחב המדרגות כמתואר בתרשים ‪ 3.3‬‬ ‫מדרגות בדירה‬ ‫בבניין מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.18‬בחדר מדרגות המשרת קומות תחתיות יתקיימו דרישות פרט ‪.8.‬מסעד ובית‬ ‫אחיזה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‬מהלך מדרגות וחדר מדרגות בתוך דירה בבניין‬ ‫מגורים‪.2.2.‬‬ ‫מדרגות קשתיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫‪20636‬יז‬ ‫‪1.‬במסעד ובבית אחיזה יתקיימו דרישות ת"י ‪ 1142‬זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בחלק זה‪.

‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.2.2.‬בתנאי שחלק הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ–‪5‬‬ ‫אנשים.2.2.2.2.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫מדרגות לולייניות‬ ‫ומדרגות שלח‬ ‫מתחלף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬באחידות לאורך המדרגות‬ ‫כמתואר בתרשים ‪ 3.‬לעסקים‪.‬ ‫תרשים ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-92-‬‬ .20‬א'‬ ‫)‪ (2‬עומק שלח מדרגה במרחק ‪ 30‬סנטימטרים מהקצה הצר ביותר של המדרגה‬ ‫)להלן ‪ -‬סף המדרגה( יהיה ‪ 26‬סנטימטרים לפחות‪ .20‬ב'.‬ ‫)‪ (3‬המדרגות מותקנות בחלק מבניין‪ .2.2.‬בתנאי שחלק‬ ‫הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ–‪ 5‬אנשים‪.20‬ב'‬ ‫)‪ (3‬אין חובה לקיים את היחס בין רום המדרגה לשלחה על פי הנוסחה‬ ‫המפורטת בפרט משנה ‪)3.21‬א( מותר להתקין מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף בבנין ולהשתמש בהן‬ ‫בחלק מדרך מוצא אם נתמלא לגביהן אחד התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המדרגות מותקנות בתוך דירה בבניין מגורים.‬‬ ‫לתעשיה או לאחסנה‪ .‬המשמש לשטחים טכניים‪ .‬ ‫)‪ (2‬המדרגות מותקנות בבניין או חלק מבניין המשמש למסחר‪ .4.‬תנאיו ואגרות(‪ .5‬ד(‪.‬‬ ‫‪20636‬יח‬ ‫‪1.2.

2.2.21‬ג'‪.2.2.21‬א.‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( רוחבה של מדרגה לוליינית או מדרגת שלח מתחלף יהיה ‪ 0.2.2.21‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.2.2.2.21‬ב'‬ ‫‪20636‬יט‬ ‫‪1.66‬מטרים לפחות‬ ‫כאשר הוא נמדד מהקצה הצר ביותר של המדרגה עד המישור הפנימי של המסעד או בין‬ ‫שני המישורים הפנימיים של המסעדים‪ . ‪ 3.21‬ב'‬ ‫ו–‪ 3.2.4.2009‬‬ ‫‪-93-‬‬ .‬‬ ‫תרשים ‪ 3.

2.2.‬‬ ‫)ג( עומק שלח המדרגה יימדד במרחק ‪ 30‬סנטימטרים מהקצה הצר ביותר של‬ ‫המדרגה.5‬ד(‪.‬לשינוי כיוון מהלך מדרגות בלבד ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא אם נתמלא‬ ‫לגביהן אחד התנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המדרגות מותקנות בתוך דירה בבניין מגורים.‬‬ ‫)ד( רום המדרגה לא יעלה על ‪ 24‬סנטימטרים‪.‬בתנאי שחלק הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ–‪ 5‬אנשים.2.3.‬בתנאי שחלק‬ ‫הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ–‪ 5‬אנשים‪.‬לעסקים‪.‬המשמש לשטחים טכניים‪ .2.2.98‬מטרים לפחות‪.21‬ג'‪.22‬א( מותר להתקין בבניין מדרגות בעלות שלחים בצורת טרפז )להלן ‪ -‬מדרגות‬ ‫טרפזיות(‪ .14‬‬ ‫מדרגות טרפזיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.‬ ‫)‪ (3‬המדרגות מותקנות בחלק מבניין‪ .‬‬ ‫)ז( תותר התקנת מסעד ובית אחיזה בצד אחד בלבד ויחול לגביהם פרט ‪.‬‬ ‫לתעשיה או לאחסנה‪ .2.2.2. עומק השלח יהיה אחיד ולא פחות מעומק שלח המדרגות האחרות במהלך המדרגות.3.2.2.22‬‬ ‫‪20636‬כ‬ ‫‪1.‬תנאיו ואגרות(‪ .21‬ג'‬ ‫)ג( עומק שלח מדרגה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2009‬‬ ‫‪-94-‬‬ .‬ ‫מדידת המרחק מהקצה הצר תתבצע לאורך אפי המדרגות במתואר בתרשים ‪.4.21‬א'‪ 3.2.‬ב' ו–‪ 3.2.‬יהיה ‪ 19‬סנטימטרים‬ ‫לפחות‪ .‬‬ ‫)ב( עומק מינימלי של שלח מדרגה טרפזית יהיה ‪ 15‬סנטימטרים לפחות‪.‬‬ ‫)ו( המדרגות הלולייניות ושלח מתחלף יהיו בעלי מידות וצורה אחידות ואין חובה‬ ‫לקיים את היחס בין רום המדרגה לשלחה על פי הנוסחה כאמור בפרט ‪)3.2.2.2.‬במרחק ‪ 30‬סנטימטרים מהקצה הצר ביותר של המדרגה או‬ ‫מהמישור החיצוני של המאחז הפנימי‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬‬ ‫)ה( גובה מזקף ראש יהיה ‪ 1.‬ ‫)‪ (2‬המדרגות מותקנות בבניין או חלק מבניין המשמש למסחר‪ .‬הנמדד לאורך אפי המדרגות‪ .21 .

הסולם יותקן בחלל שהגישה אליו תהיה דרך דלת הניתנת לנעילה או‬ ‫שבקצהו יותקן מחסום למניעת שימוש על ידי ילדים‪.‬‬ ‫זווית התקנה של‬ ‫סולם מילוט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‬ ‫)‪ (3‬דרך מוצא שנייה מחדר מכונות או חלל דומה‪.2.‬המשמש ציוד מכני או‬ ‫שימוש דומה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪3.2.‬‬ ‫מדרגות נעות‬ ‫בבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.26‬לא יותקנו מדרגות נעות בבניין אלא בנוסף על המדרגות הרגילות‪.22‬‬ ‫סולם מילוט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.25‬המדרגה הנמוכה ביותר של הסולם לא תעלה על ‪ 30‬סנטימטרים מעל המישור‬ ‫שעליו מותקן הסולם.24‬סולם מילוט יותקנו בזווית גדולה מ–‪ 75‬מעלות ועד ‪ 90‬מעלות‪.2.‬‬ ‫‪20636‬כא‬ ‫‪1.‬‬ ‫גישה לסולם מילוט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‬אשר תפוסתו אינה עולה על ‪ 3‬אנשים.2.24‬ו–‪3.2009‬‬ ‫‪-95-‬‬ .23‬יותר שימוש בסולם מילוט בתנאי שיתקיימו בו דרישות פרטים ‪ 3.2.25‬‬ ‫בגישה אל המקומות המפורטים להלן או במילוט מהם‪:‬‬ ‫)‪ (1‬גג או עליית גג לא מאוכלסים.4.2.2.2.2.2.‬משטח או חלל מוגבה או מונמך‪ .‬ ‫)‪ (2‬דרך מוצא ממגדל‪ .2.

כל‬ ‫חדר מדרגות נוסף שאינו נדרש לפי חלק ג'‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מבנה מדרגות‬ ‫נעות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2009‬‬ ‫‪-96-‬‬ .2.‬ ‫)‪ (2‬הרוחב המינימלי של מפלס הדריכה במדרגות‪ .27‬א( לא יותקנו מדרגות נעות בבניין אלא אם בן נתקיימו לגביהן תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המדרגות בנויות ומותקנות בהתאם לתקן.‬‬ ‫)ג( על גבי המעקה של מדרגות נעות יותקן בית–אחיזה שמהירות תנועתו שווה‬ ‫למהירות תנועתן של המדרגות‪.‬לרבות מהלכי המדרגות ומשטחים אופקיים )פודסטים(‪ .‬‬ ‫‪20636‬כב‬ ‫‪1.2.‬מותר שיהיה חדר מדרגות שאינו מוגן‪.4.‬‬ ‫)ב( מעטפת חדר מדרגות מוגן תהיה בנויה מאלמנטים עמידי אש.2.755‬‬ ‫)ה( בית האחיזה יכול להיות עשוי חומר בסיווג דליקות מינימלי של ‪ III.‬על פי‬ ‫ת"י ‪. מרכיביו‬ ‫הפנימיים של חדר המדרגות‪ .00‬‬ ‫‪0.‬תנאיו ואגרות(‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .10‬מטרים לפחות‪.3.‬שהפרש הגובה בין הנקודה‬ ‫הנמוכה לנקודה העליונה המפורט להלן בטור א'‪ .755‬‬ ‫)ו( רוחב המדרגות בחדר מדרגות מוגן יהיה ‪ 1.2.1‬א( אם נדרש להתקין בבניין חדר מדרגות מוגן‪ .‬‬ ‫)ג( חדר המדרגות המוגן מופרד מכל חלק אחר של הבניין על ידי דלתות אש‪.80‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫)ה( מדרגות נעות והמעקה שלהן‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫חדר מדרגות מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬חדר מדרגות מוגן‬ ‫‪) 3.‬לא יפחת ממספר המטרים‬ ‫הנקוב לצדו בטור ב'‪ .90‬‬ ‫הפרש גובה בין הנקודה העליונה לבין הנמוכה במהלך‬ ‫המדרגות העולה על ‪ 4‬מטרים‬ ‫)‪ (3‬שלח המדרגה לא יפחת מ–‪ 0.‬יהיו‬ ‫בנויים מחומר לא דליק‪.‬הוא יותקן כמפורט בסימן זה.‬למעט בית–אחיזה וציפוי פורניר המודבק למתכת‪.‬‬ ‫)ד( גובהו של מהלך מדרגות נעות לא יעלה על ‪ 25‬מטרים‪.‬‬ ‫)ד( המעקים בנויים מחומר לא דליק כהגדרתו בת"י ‪.39‬מטר‪.‬‬ ‫)ו( חלק הבניין מסביב למדרגות נעות ייבנה מאלמנטים לא דליקים‪.‬והמרחק בין בתי האחיזה לא יעלה על המפורט בטור ג'‬ ‫לצדו‪:‬‬ ‫טור ג'‬ ‫טור ב'‬ ‫רוחב מפלס המרחק בין בתי‬ ‫טור א'‬ ‫הדריכה במטר האחיזה במטר‬ ‫הגובה‬ ‫‪0.2.‬‬ ‫)ב( בקצה העליון והתחתון של מדרגות נעות יותקן משטח אופקי ששטחו לא יפחת‬ ‫מ–‪ 4‬מ"ר‪.‬‬ ‫ייבנו מחומרים בלתי דליקים‪.60‬‬ ‫הפרש הגובה בין הנקודה העליונה לבין הנמוכה‬ ‫במהלך המדרגות אינו עולה על ‪ 4‬מטרים‬ ‫‪1.

2.‬אלא באמצעות‬ ‫מבואה או פרוזדור שהכניסה מהם לחדר המדרגות המוגן היא דרך דלת אש בלבד‪.1‬א'‬ ‫)ח( בחלל חדר מדרגות מוגן לא יותקן כל מיתקן טכני‪ .2.‬עמיד אש למשך ‪ 30‬דקות לפחות‬ ‫לכשל תחילי בלבד לפי ת"י ‪ 931‬חלק ‪ .‬ ‫)‪ (3‬חזיתות הבניין הניצבות או ההמשכיות לקיר החיצון שבו מצויים פתחי‬ ‫האור והנמצאות במרחק קטן מ–‪ 3‬מטרים מפתחים אלה יהיו עשויות אלמנטים‬ ‫עמידי אש‪ .‬‬ ‫)י( דלתות אש של חדר מדרגות מוגן ייפתחו בכיוון המילוט‪.3.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬כג‬ ‫‪1.1.‫תכנון ובניה‬ ‫)ז( מותר להתקין פתחי אור בקירותיו החיצוניים של חדר מדרגות מוגה בתנאי‬ ‫שיתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬פתחי האור יהיו מזוגגים בזיגוג קבוע‪ .1‬א'‪.1‬עמידות אש של אלמנטי בניין ‪-‬‬ ‫שיטות בדיקה‪ :‬דרישות כלליות )להלן ‪ -‬ת"י ‪.1.2011‬‬ ‫‪-97-‬‬ .(931‬‬ ‫)‪ (2‬שטחם הכולל של פתחי האור לא יעלה על ‪ 20%‬משטח קירות החוץ של‬ ‫חדר המדרגות המוגן באותה קומה.‬לפי תרשים ‪ 3.3.‬‬ ‫)ט( שום חדר או חלל אחר לא יובילו לחלל חרר מדרגות מוגן‪ .‬למעט זה הנועד לשרת את‬ ‫חלל חדר המדרגות עצמו‪.

‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬מערכת מדרגות חיצונית‬ ‫מערכת מדרגות‬ ‫חיצונית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.1.1‬‬ ‫‪ 3.5 .2. תאורה מלאכותית תהיה‬ ‫בהתאם לקבוע בסימן ט"ז.4.3.2.‬יהיה ‪ 1.10 .‬‬ ‫)ה( תאורת חירום במערכת מדרגות חיצונית תותקן כמפורט בסימן י"ז‪.2.‬‬ ‫)ב( רוחב המדרגות במערכת מדרגות חיצונית יהיה ‪ 1.6 .3.2011‬‬ ‫‪-98-‬‬ .‬‬ ‫)ז( פרטי משנה )ה( ו–)ו( לא יחולו על מהלך מדרגות שגובהו הכולל אינו עולה על‬ ‫‪ 4‬מטרים‪.‬ולא‬ ‫יותר כל שימוש העלול להפריע למילוט.5 .2‬בתוך חדר מדרגות מוגן לא יהיה כל חלל סגור שימושי‪ .05‬מטרים לפחות‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .2.‬רוחב מדרגות‬ ‫יהיה ‪ 0.2.2.2. תאורת חירום תהיה בהתאם לקבוע בסימן י"ז.15 .2.2.‬‬ ‫)ג( גובה המעקה בבניין גבוה או רב–קומות‪ .‬ ‫כל חדר מדרגות אחר שאינו נדרש לפי חלק ג'‪ .2. ואולם אם‬ ‫תפוסת הקומה אותה משרתת מערכת מדרגות חיצונית אינה עולה על ‪ 60‬איש‪ .2.2.4.3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)יא( סידורי שליטה בעשן יהיו בהתאם לקבוע בפרק ה'.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .6‬‬ ‫‪20636‬כד‬ ‫‪1.4.‬‬ ‫)ו( שלטים במערכת מדרגות חיצונית יותקנו וייקבעו כמפורט בסימן י"ח‪.2.3.‬‬ ‫ובלבד שלא תותר כניסה אליו מתוך חדר המדרגות‪.2.3‬חדרי מדרגות המחויבים על פי חלק ג'‪ .1‬א( במערכת מדרגות חיצונית המשמשת חלק מדרך מוצא יתקיימו דרישות פרט זה‪.‬‬ ‫)ד( המדרגות ייבנו ויותקנו בהתאם להוראות פרטים ‪ 3.2.2.‬‬ ‫הפרדת חלל‬ ‫שימושי בחדר‬ ‫מדרגות מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‬כולל מתחת למדרגות‪ .4.‬יהיו חדרי מדרגות מוגנים.3.2‬במערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח יתקיימו דרישות פרטים ‪.‬‬ ‫)יב( חדר מדרגות מוגן בבניין גבוה או בבניין רב קומות יהיה בהתאם לקבוע בסימן‬ ‫א' בפרק ז'‪.3.3.30‬מטרים לפחות.3.‬יהיה גובה המעקה ‪ 1.16 .3.3.3. שילוט יהיה בהתאם‬ ‫לקבוע בסימן י"ח‪.‬המשרתים קומות תחתיות שמפלס הכניסה‬ ‫אליהן נמוך מ–‪ 8‬מטרים מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין‪ . ואולם יותר השימוש בחלל סגור שימושי מתחת‬ ‫למדרגות המופרד מחדר המדרגות על ידי אותה הפרדה שבין חדר המדרגות ושאר הבניין‪.2.2.3.10‬מטרים לפחות.2.4.2.‬מותר שיהיה חדר מדרגות שאינו מוגן‪.4.17 .3‬ו–‪.‬‬ ‫חדרי מדרגות‬ ‫בבניין עם קומות‬ ‫תחתיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.90‬מטרים לפחות‪.4 .4. בבניין שאינו‬ ‫בניין גבוה או רב–קומות‪ .‬‬ ‫מערכת מדרגות‬ ‫חיצונית המשמשת‬ ‫מוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.4‬למעט פרט‬ ‫משנה )ג(‪.

2.‫תכנון ובניה‬ ‫הפרדת מערכת‬ ‫מדרגות חיצונית‬ ‫מן בניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‬יהיה מזוגג בזיגוג קבוע עמיד אש למשך ‪ 60‬דקות לפי ת"י‬ ‫‪.‬בלא פתחים‪ .2.‬בתחום שלא יהיה קטן מ–‪ 3‬מטרים מהמעטפת‬ ‫החיצונית של המדרגות )להלן ‪ -‬התחום המוגן( כמתואר בתרשימים ‪ 3.4.‬‬ ‫על כל מכלוליו‪ .3‬ב'.3‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3. ואולם ניתן להתקין פתח אור בתחום המוגן‪ .931‬‬ ‫תרשים ‪ 3.2.‬בתנאי שפתח האור‪.3‬ב'‬ ‫‪20636‬כה‬ ‫‪1.2011‬‬ ‫‪-99-‬‬ .2.3‬מערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח תופרד מהבניין לפי תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חזיתות הבניין הפונות למערכת מדרגות חיצונית יהיו עשויות אלמנטים‬ ‫עמידי אש‪ .4.4.4.3‬א'‬ ‫ו–‪ 3.4.1.

‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬היציאה מבניין למערבת מדרגות חיצונית תהיה דרך דלת אש הנפתחת עם‬ ‫כיוון המילוט‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .2.6‬מערכת מדרגות חיצונית תהיה בנויה מחומר לא דליק‪.4.‬ ‫)‪ (3‬מערכת המדרגות החיצונית מובילה לאגף אש בבניין סמוך ובלבד‬ ‫שעמידות אגף האש היא למשך ‪ 60‬דקות לפחות‪.4.‬‬ ‫פתחים בקיר חיצון‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬מערכת המדרגות החיצונית מובילה לגג של חלק אחר של הבניין כאשר‬ ‫קיימת דרך מוצא המשכית מהגג אל היציאה והגג מוגן ועומד בדרישות סימן‬ ‫ח'.2011‬‬ ‫‪-100-‬‬ .5‬‬ ‫תרשים ‪3.2.‬‬ ‫‪20636‬כו‬ ‫‪1.4.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .5‬במערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח צד אחד לפחות יהיה פתוח ב–‪50%‬‬ ‫משטח הצד בכל מפלס.4‬מערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח תסתיים על פי אחד מהתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מערכת המדרגות החיצונית מובילה אל מפלס הקרקע הסמוך לבניין.3.4.2.4.‬‬ ‫סיום מערכת‬ ‫מדרגות חיצונית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. פתחים אלו יותקנו באופן שימנע הצטברות עשן כמתואר בתרשים‬ ‫‪.2.1.5‬‬ ‫חומרי בניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.

5.‬יתקיימו דרישות סימן זה‪.2‬ב'‬ ‫‪20636‬כז‬ ‫‪1.2.2‬ב'.2.‬‬ ‫מוצאים אופקיים‬ ‫מספרם ומיקומם‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2009‬‬ ‫‪-101-‬‬ .‬כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.5.‬בתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לכל אגף אש המשרת מוצא אופקי תהיה יציאה או מוצא בטוח אחר‬ ‫המובילים ישירות אל מחוץ לבניין.5.2‬א' ו–‪ 3.2‬ניתן להתקין מוצא אופקי אחד או יותר מחלק מבניין או מבניין‪ .5.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬מוצא אופקי‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫תרשים ‪ 3.4.2.5.1‬במוצא אופקי המשמש מוצא בטוח‪ .2.2.5.2. מן המוצא האופקי אל היציאה או אל המוצא‬ ‫הבטוח האחר תהיה דרך מוצא באמצעות פרוזדור או מעבר‪ .2‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.

‬יהיה מחצית לפחות ממספר‬ ‫המוצאים הבטוחים הנדרשים בעבור חלק הבניין.‬מוצא אופקי לא יכול‬ ‫לשמש מוצא בטוח יחיד.2009‬‬ ‫‪-102-‬‬ .2.‬יהיה שטח פנוי לצורכי‬ ‫המילוט של האגף האחר.‬שאינם מוצאים אופקיים‪ .‬מספר‬ ‫המוצאים הבטוחים‪ .‬ ‫)‪ (3‬ההפרדה בין אגפי האש תהיה לכל גובה הבניין למעט קומות מרתף‬ ‫המשמשות לחניה. אם אורכו גדול מ–‪ 50‬מטרים‪ .‬בעבור צורכי המילוט של האגף האחר‪.12.3.‬אין‬ ‫חובה לצרף את תפוסת קומת היציאה לתפוסה של שאר הקומות.‬ ‫)‪ (2‬לא יוגבל אורכו של פרוזדור מוגן.‬שאינם מוצאים אופקיים‪ . קומת החניה תופרד מן הבניין על ידי אלמנט עמיד אש למשך ‪ 2‬שעות‬ ‫לפחות.‬ ‫)‪ (4‬כמות המוצאים האופקיים תהיה לפי דרישות סימן י"ג. אגפי האש יופרדו זה מזה על ידי אלמנט עמיד אש ודלתות‬ ‫אש.‬‬ ‫מדידת הרוחב תיעשה כמפורט בפרט ‪ .‬תותקן בו‬ ‫מערכת על–לחץ למניעת חדירה של עשן.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬לכל אגף אש המשרת מוצא אופקי מאגף אש אחר‪ .‬ ‫)‪ (8‬נדרשו שניים או יותר מוצאים בטוחים מקומה או מחלק מבניין‪ .‬יהיה לפחות מחצית רוחב‬ ‫דרכי המוצא הנדרשות בעבור חלק הבניין.‬ ‫)‪ (9‬בדלת אש המותקנת במוצא אופקי תתקיים עמידות אש למשך ‪ 30‬דקות‬ ‫בידוד ו–‪ 90‬דקות כשל תחילי ויציבות‪. השטח הפנוי‪ .‬סך כל‬ ‫רוחבי המוצאים הבטוחים‪ .10‬ואולם אם פרוזדור מוגן משרת‬ ‫קומה הנמצאת במפלס היציאה וגם קומות נוספות‪ .10‬מטרים לפחות‪.6.‬ ‫)‪ (5‬מיקום מוצא אופקי יהיה כמפורט בסימן י"ד.3‬מ"ר לנפש בעבור הקהל של האגף האחר המיועד לעבור‬ ‫דרכו.2.4.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (6‬אם נדרשה דרך מוצא אחת מקומה או מחלק מבניין‪ .‬ ‫)‪ (7‬נדרשו שניים או יותר מוצאים בטוחים מקומה או מחלק מבניין‪ .‬והוא יהיה ‪ 1.‬לצורך חישוב התפוסה‪ .‬ ‫‪20636‬כח‬ ‫‪1.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרוזדור מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬פרוזדור מוגן‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫יחושב לפי ‪ 0.1‬פרוזדור ייחשב פרוזדור מוגן בתנאי שנתקיימו בו התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחבו יהיה בהתאם לתפוסה שהוא משרת‪ .

‬ ‫)‪ (8‬שלטים יותקנו כמפורט בסימן י"ח.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרוזדור פתוח מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬פרוזדור פתוח מוגן‬ ‫‪ 3.‬למעט זה הנועד לשרת את חלל‬ ‫הפרוזדור עצמו.1‬‬ ‫‪20636‬כט‬ ‫‪1.6.4.3.7.‬ ‫)‪ (5‬בחלל פרוזדור מוגן לא יותקן כל מיתקן‪ .1‬‬ ‫)‪ (4‬התקנת פתחי אור בקירותיו החיצוניים של פרוזדור מוגן תותר‪ .2.‬ ‫)‪ (7‬תאורת חירום תותקן כמפורט בסימן י"ז.7.6.‬ ‫)‪ (9‬רצפת הפרוזדור תהיה אטומה ובלא חירור‪.‬ ‫)‪ (6‬תאורה מלאכותית תותקן כמפורט בסימן ט"ז.‬במפגש של הקיר עם התקרה‪ .2.3.‬יהיו‬ ‫פתוחים ב–‪ 50%‬לפחות משטחם לחלל האוויר‪ .2009‬‬ ‫‪-103-‬‬ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (3‬כל חדר או חלל אחר יובילו לפרוזדור מוגן רק באמצעות דלת אש בלבד‪.‬‬ ‫כמתואר בתרשים ‪.1‬פרוזדור ייחשב פרוזדור פתוח מוגן בתנאי שנתקיימו בו התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬קירות הפרוזדור הפונים אל החוץ‪ .2.1‬‬ ‫תרשים ‪3.‬בתנאי‬ ‫שיתקיימו התנאים המפורטים בסימן ג' להתקנת פתחי אור בקירותיו החיצוניים‬ ‫של חדר מדרגות מוגן.2.‬כך שתמנע הצטברות עשן‬ ‫כמתואר בתרשים ‪.

‬ ‫)‪ (3‬רוחב הפרוזדור יהיה בהתאם לתפוסה שהוא משרת ולא יפחת מ–‪1.‬למעט זה הנועד לשרת את‬ ‫חלל הפרוזדור עצמו.‬‬ ‫‪20636‬ל‬ ‫‪1.‬כמפורט בפרט ‪.15.2‬‬ ‫)‪ (5‬לא יוגבל אורכו של פרוזדור פתוח מוגן.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (7‬בחלל פרוזדור פתוח מוגן לא יותקן כל מיתקן‪ .‬ ‫)‪ (9‬תאורת חירום תותקן כמפורט בסימן י"ז.‬יחולו לגביו‬ ‫הדרישות החלות על פרוזדור ללא מוצא‪ .12.2009‬‬ ‫‪-104-‬‬ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.‬לרבות הרצפה והתקרה‪ .7.2.1‬‬ ‫)‪ (2‬קירות הפרוזדור האחרים‪ .‬ ‫)‪ (10‬שלטים יותקנו במפורט בסימן י"ח‪.3.‬יופרדו מהבניין על ידי‬ ‫אלמנט עמיד אש למשך ‪ 1‬שעה לפחות.4.2. מדידתו תיערך כמפורט בפרט ‪.‬ ‫)‪ (8‬תאורה מלאכותית תותקן כמפורט בסימן ט"ז.10‬‬ ‫מטרים.3.10‬‬ ‫)‪ (4‬אם חלקו של פרוזדור פתוח מוגן משמש פרוזדור ללא מוצא‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (6‬כל חדר או חלל אחר יובילו לפרוזדור פתוח מוגן רק באמצעות דלת אש‬ ‫בלבד וכיוון פתיחתה יהיה בהתאם לדרישות סימן א'.2.

2.‬בלא מכשולים‪ .1‬גג ייחשב גג מוגן בתנאי שנתקיימו בו התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מרכיבי הגג יהיו עשויים אלמנטים עמידי אש‪ .2.2‬א( יציאה יכולה להכיל אחד או יותר מחלקי הבניין המפורטים להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דלת יציאה חיצונית‪ .‬ ‫תרשים ‪ 3. גובה הפתח יהיה ‪ 3‬מטרים לפחות מעל‬ ‫גובה הגג‪.2.2.2009‬‬ ‫‪-105-‬‬ .‬ ‫)‪ (3‬משטח ההליכה יהיה המשכי‪ .2‬א'‬ ‫‪20636‬לא‬ ‫‪1.‬למעט חומרי הבידוד‬ ‫והאיטום.4.2‬א'.‬ובלא חשיפה ישירה לאש‬ ‫שמקורה מתוך הבניין.‬כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.8.9.9. משטח ההליכה יוביל אל הרחוב או להמשכה של דרך‬ ‫מוצא וממנה לרחוב או ליציאה.‬‬ ‫ישולט ויסומן בסימון מתאים.‬ ‫)‪ (4‬רוחב משטח ההליכה יהיה לפי דרישות התפוסה.1‬ביציאה יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן זה‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ט' ‪ :‬יציאה‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫מרכיבי היציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.‬בתנאי שתיפתה בכיוון המילוט‪ .‬ ‫)‪ (5‬אם יותקן על הגג פתח מוצא של מערכת שחרור עשן‪ .‬הוא יותקן במרחק‬ ‫של ‪ 5‬מטרים לפחות ממשטח ההליכה.‬ ‫)‪ (2‬משטח ההליכה המהווה חלק מנתיב היציאה )להלן ‪ -‬משטח ההליכה(‪.2.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫גג מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ח'‪ :‬גג מוגן‬ ‫‪ 3.9.

9.2.9.9.‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.2‬ב'‬ ‫תרשים ‪ 3.4.‬‬ ‫)ב( מרחק ההליכה בין דלת היציאה מהמוצא הבטוח לדלת יציאה חיצונית‬ ‫אינו עולה על ‪ 15‬מטרים‪ .‬בתנאי שנתקיימו לגביהם כל התנאים האלה‪:‬‬ ‫)א( דלת יציאה חיצונית הנצפית בלא הפרעה מדלת היציאה של המוצא‬ ‫הבטוח.9.2‬ג'‬ ‫‪20636‬לב‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬מבואה או אולם כניסה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2. אם אין קו מבט ישיר בין דלת היציאה מהמוצא הבטוח לדלת‬ ‫היציאה החיצונית‪ .2.2‬ג'.‬כמפורט בסימן י"ח‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬יציאה"‪ .2‬ב' ו–‪ 3.‬יותקן שלט מואר‪" .2.‬ ‫תרשים ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-106-‬‬ .

‬המשמשים‬ ‫חלק מיציאה‪ .9.‬‬ ‫)ב( נתיב היציאה אל חוץ הבניין יהיה פנוי ממכשולים ויוביל אל הרחוב‪.‬‬ ‫ומופרדים מאזורים סמוכים בעלי שימוש שונה באלמנט עמיד אש.‬ ‫)‪ (2‬הם יחוברו לדרך ציבורית.2009‬‬ ‫‪-107-‬‬ .‬בחצר פנימית או בכל חלל חיצון אחר‪ .‬יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחבם לא יפחת מ–‪ 1.1‬כבש המשמש חלק מדרך מוצא‪ .‬אינו עולה על ‪ 15‬מטרים‪ .‬‬ ‫)‪ (3‬קומת עמודים מפולשת‪ .2‬ב'‬ ‫ו–‪ 3.4.2.9.9.‬בקומת עמודים מפולשת‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( המבואה או אולם הכניסה אינם משמשים לשימושים נוספים‪.‬‬ ‫‪20636‬לג‬ ‫‪1.‬מחצית לפחות ממספר המוצאים‬ ‫הבטוחים הנדרש יובילו ישירות לחוץ הבניין דרך דלת יציאה חיצונית‪.‬ ‫)ד( מותרת הצבת מיתקן המיועד לשמש את המבואה או את אולם‬ ‫הכניסה‪ .‬התשנ"ב‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י'‪ :‬כבשים‬ ‫דרישת כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ג( רוחב נתיב היציאה יהיה בהתאם לדרישות התפוסה‪.2.‬חצר פנימית" ‪ -‬חצר שיש ממנה יציאה אל הרחוב‪.4‬בחצר‪ .9.2.2.5‬בחדר מדרגות הממשיך יותר מחצי קומה מתחת למפלס היציאה אפשר להתקין‬ ‫פשפש.‬כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים‬ ‫ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים(‪ .‬ ‫)ג( מרחק ההליכה בין דלת יציאה חיצונית לבין יציאה מקומת עמודים‬ ‫מפולשת‪ .2‬ג'‪.‬‬ ‫מספר יציאות אל‬ ‫חוץ הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)ב( נתיב היציאה פנוי ממכשולים.10. הפשפש יותקן במפלס היציאה או במפלס הנמוך בכחצי קומה מתחת למפלס היציאה‬ ‫וכיוון פתיחתו יהיה בכיוון המילוט מן הקומות התחתיות‪.‬‬ ‫קומה מפולשת‬ ‫וחצר פנימית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫חסימת קומות‬ ‫תחתיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3‬היה מספר המוצאים הבטוחים מאגף אש גדול מאחד‪ .‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.10‬מטר ויעמוד בדרישות התפוסה‪ .9.‬כגון דלפק קבלה או פינת המתנה ובלבד שהמיתקן לא יפגע‬ ‫ברוחב הנדרש בעבור דרך מוצא‪.1992-‬בתנאי שנתקיימו לגביה כל‬ ‫התנאים האלה‪:‬‬ ‫)א( לפחות שני צדדים של הקומה פתוחים לחלל האוויר.‬יעמוד בדרישות סימן זה‪.2.‬ ‫בפרט זה‪" .2.‬הגדול מביניהם.

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .10.2009‬‬ ‫‪-108-‬‬ .2%‬רוחב המשטח האופקי יהיה ברוחב הכבש לפחות.‬‬ ‫‪) 3.‬לא יחול על ‪-‬‬ ‫מידת הרכיב‬ ‫‪ 110‬סנטימטרים‬ ‫‪ 130‬סנטימטרים‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪ 75‬סנטימטרים‬ ‫)‪ (1‬כבש שאינו מיועד לשימוש אדם עם מוגבלות.10.2.2.4.10. אורך המשטח האופקי בכיוון‬ ‫ההליכה יהיה ‪ 130‬סנטימטרים לפחות כמתואר בתרשים ‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .4‬א'‪.‬‬ ‫מבנה כבש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫משטחים אופקיים‬ ‫)פודסטים(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬לחדרים טכניים ולחדרי אחסון.10.2.2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מידות כבש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ ‫)‪ (3‬כבש המיועד לתנועה של מכוניות והיכול לשמש חלק מדרך מוצא‪.‬ ‫)‪ (2‬מבנה הכבש יהיה עשוי חומר לא דליק.3‬מבנה הכבש יתאים לדרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬כבש המשמש חלק מדרך מוצא יהיה בנוי ממבנה קבוע.‬למעט בליטות עד ‪9‬‬ ‫סנטימטרים בגובה של מסעד יד או נמוך ממנו‬ ‫בבניין ציבורי רוחב מינימלי פנוי ממכשולים מדור על פני‬ ‫רצפת הכבש‬ ‫שיפוע מרבי של כבש המשמש חלקיו מדרך מוצא נגישה‬ ‫לאדם עם מוגבלות‬ ‫שיפוע מרבי בניצב לכיוון המילוט‬ ‫הפרש גובה מרבי למהלך אחד של כבש‬ ‫)ב( האמור בפרט משנה )א(‪ . משטח ההליכה לא יהיה מחורר‪.‬ ‫)‪ (2‬גישה לציוד תעשייתי‪ .4‬א'‬ ‫‪20636‬לד‬ ‫‪1.2‬א( מידות הכבש יהיו כמצוין בטבלה שלהלן‪:‬‬ ‫רכיב הכבש‬ ‫רוחב מינימלי פנוי ממכשולים‪ . שיפוע המשטח אופקים האופקי לא‬ ‫יעלה על ‪ .2.4‬א( בתחילת הכבש ובסופו יותקן משטח אופקי.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.10.

4‬ב'‬ ‫)ג( שינוי כיוון בכבש יבוצע רק במשטח אופקי.2.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬‬ ‫)ד( במשטחים אופקיים בבנייני ציבור יתקיימו גם הדרישות שבפרט ‪.8. רוחב כבש או משטח אופקי לא‬ ‫יקטן בכיוון המילוט‪.8%‬‬ ‫‪20636‬לה‬ ‫‪1.2.4‬ב'‪.04‬‬ ‫)‪ (2‬שיפוע הכבש בתוך הנכס לא יעלה על ‪.10.8.‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( בכל מקום שבו נפתחת דלת לכיוון הכבש יותקן משטח אופקי. רוחב המשטח‬ ‫האופקי הנמדד מפני הדלת או הפתח ובניצב להן יהיה ‪ 1.2.‬ולא יפחת מהרוחב הנדרש בפרט‬ ‫‪.1142‬‬ ‫כבש מחוץ לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.10.4.09‬‬ ‫מעקה ומאחז יד‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.10.10.6‬כבש המוביל לכניסה לבניין יותקן בתנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחב הכבש לא יפחת מהרוחב הנדרש‪ .‬במתואר בתרשים ‪ 3.2.‬על פי חישובי התפוסה לפרוזדור‬ ‫או המבואה בתוך הבניין הגובלים עם הכניסה‪ .30‬מטרים לפחות מעבר למזוזה הסמוכה‬ ‫לידית‪ .2009‬‬ ‫‪-109-‬‬ . אורך המשטח‬ ‫האופקי יהיה כרוחב הדלת או הפתח בתוספת ‪ 0.5‬במעקה ובמאחז יד יתקיימו דרישות ת"י ‪.30‬מטרים לפחות.

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (3‬חלל בחדר מדרגות מוגן המשמש מוצא בטוח המאפשר השהיה במהלך‬ ‫המילוט כמתואר בתרשים ‪ 3.1‬ב'‬ ‫‪20636‬לו‬ ‫‪1.2.4.2.2.1‬אזור מחסה המשמש חלק מדרך מוצא נגיש‪ .11.1‬א'‬ ‫)‪ (2‬מבואת מעלית חסומה לעשן.2.11.11.11.2.‬ ‫תרשים ‪ 3.1‬א'.11.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫והנמצא במרחק שאינו עולה על ‪ 10‬מטרים מחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח‬ ‫כמתואר בתרשים ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-110-‬‬ .‬יהיה אחר או יותר מאלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חלל חסום לעשן בבניין המוגן כולו על ידי מערכת כיבוי אש אוטומטית‪.1‬ב'.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"א‪ :‬אזור מחסה‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫תרשים ‪ 3.

2.2.2.3.11.2. שטח אזור מחסה‬ ‫בעבור תפוסה של כל ‪ 200‬איש או חלק ממנה יהיה במידות של ‪ 80×120‬סנטימטרים לפחות.‬‬ ‫איסור חסימת כסא‬ ‫גלגלים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫פרטי אזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ב( פרט )א( לא יחול על קומה שהיציאה ממנה אל מחוץ לבניין איננה דורשת‬ ‫שימוש במדרגות‪. השטח יהיה נוסף על‬ ‫הרוחב הנדרש לדרך המוצא כמתואר בתרשים ‪ 3.‬‬ ‫יציאה מאזור‬ ‫מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.11.2.‬באמצעות פרוזדור‪.11.11.4.3.2.‬ ‫)‪ (6‬מרחב מוגן קומתי או מוסדי‪.11.‬כמתואר בתרשים ‪.4‬א( באזור מחסה תותקן מערכת תקשורת דו–סיטרית בין אזור המחסה לבין לוח‬ ‫הפיקוד המרכזי של מערכות הגילוי וכיבוי אש‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (4‬דירת מגורים.3‬מתוך אזור מחסה תהיה גישה אל מחוץ לבניין ומשם לרחוב‪ .2.‬יתוכנן באופן שלא יחסום יותר‬ ‫מכיסא גלגלים אחד אחר הנמצא באותו אזור מחסה‪ .‬‬ ‫)ב( סמוך למערכת התקשורת יותקן שלט ובו הוראות בדבר קבלת עזרה באמצעות‬ ‫המערכת‪.8 .2.6‬א( בכל קומה נגישה לאנשים עם מוגבלויות יותקן אזור מחסה.2‬אזור מחסה יהיה נגיש לשטחים שהוא משרת באמצעות דרך מוצא נגישה לאנשים‬ ‫עם מוגבלויות )להלן ‪ -‬דרך מוצא נגישה(‪.11.5‬באזור מחסה יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטים ‪.‬‬ ‫נגישות אזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (5‬חדר סגור בקומה המוגנת כולה על ידי מערכת כיבוי אש אוטומטית.7‬אזור מחסה המיועד ליותר מכיסא גלגלים אחד‪ .11.3.11.2.11.1‬ב'‪.‬‬ ‫תקשורת באזור‬ ‫מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.7‬‬ ‫‪20636‬לז‬ ‫‪1.9‬‬ ‫מידות אזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.3.6‬‬ ‫‪.11.11.2.3.‬ ‫שטח זה מיועד לאדם בכיסא גלגלים או אדם עם כל מוגבלות אחרת.2.‬‬ ‫מוצא בטוח או מעלית‪.2009‬‬ ‫‪-111-‬‬ .2.7 .11.

2009‬‬ ‫‪-112-‬‬ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .7‬‬ ‫שילוט אזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.1‬ב'‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.2.‬‬ ‫)ג( אם דרכי מוצא משרתות יותר מקומה אחת‪ .9‬סמוך לדלת כניסה לאזור מחסה יותקן שלט לעיוורים ויתקיימו בו הוראות סימן י"ח‬ ‫ות"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬‬ ‫)ב( השלט יכיל את הסימן המציין אנשים עם מוגבלות‪. בכל מקרה לא תהיה הפחתה במספר דרכי המוצא או‬ ‫ברוחבן בכיוון המילוט‪ .‬יוארו השלטים‬ ‫כנדרש בעבור שלטים לדרך מוצא כאמור בסימן י"ח‪.2.2.12.8‬א( כל אזור מחסה יסומן על ידי שלט שעליו כתוב‪" :‬אזור מחסה"‪.12.‬‬ ‫שלט לעיוורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬לח‬ ‫‪1.‬מספרן ורוחבן ייקבעו על פי‬ ‫התפוסה של הקומה שבה הם נמצאים.‬ ‫)‪ (2‬סמוך לדלת הנפתחת אל חדר מדרגות מוגן הכולל אזור מחסה.‬ ‫)‪ (3‬סמוך לדלת הנפתחת אל מבואת מעלית‪ .‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .2.2.11.12.11.‬הכוללת אזור מחסה‪.2.‬‬ ‫)ד( בכל מקום שיש צורך לסמן בבירור את הכיוון לאזור המחסה‪ .‬‬ ‫)ב( מספר דרכי מוצא ורוחבן בכל קומה ייתנו מענה לתפוסה הכוללת של חלקי‬ ‫הבניין השונים באותה קומה‪.4‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬תקשורת )להלן ‪ -‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬‬ ‫)ג( השלטים ימוקמו במקומות האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬סמוך לדלת המאפשרת כניסה לאזור המחסה.(4‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ב‪ :‬תפוסה וחישוב רוחב דרך המוצא‬ ‫חישוב תפוסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.1‬א' ‪ 3.11.1‬א( תפוסה של בניין תיקבע לפי סך הכל המצטבר של תפוסת חלקי הבניין השונים‬ ‫על פי שימושם‪.4.

‬‬ ‫‪20636‬לט‬ ‫‪1.2.1‬ג'‪.12.1‬ב'‬ ‫)ד( היו דרכי המוצא משרתות קומה המלכדת נתיב מילוט מהקומות שמעליה‬ ‫ומתחתיה‪ .12.12.‬כאמור בתרשים ‪ 3.‬יחושבו מספרן ורוחבן של דרכי המוצא כסכום הכמות והרוחב של הקומות‬ ‫המתלכדות‪ .2.2009‬‬ ‫‪-113-‬‬ .1‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.2.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.4.

12.‬מדרגות‪ .‬‬ ‫)ז( על אף האמור בפרט משנה )ו(‪ . בפרט זה‪" .2009‬‬ ‫‪-114-‬‬ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬כמפורט בטור א' בטבלה ‪ .12.2.2.‬לצורך חישוב רוחב ומספר דרכי מוצא‪ .1‬ג'‬ ‫)ה( תפוסה של יציע או של מרפסת תתווסף לחישוב התפוסה של חלק הבניין שאליו‬ ‫הם מחוברים‪.4.3.1‬לפי מקדמי התפוסה המפורטים‬ ‫להלן‪:‬‬ ‫‪20636‬מ‬ ‫‪1.12.‬במקדם התפוסה הנקוב בטור ב' לצדו‪ .‬מותר שתפוסת חדר או אולם תהיה גדולה מן‬ ‫התפוסה המתקבלת מהחישוב לפי פרט משנה )ו(‪ . פרט משנה זה לא יחול על שימושים שההערה 'תפוסה מקסימלית' מצוינת‬ ‫לצדם בטור ד' בטבלה ‪.‬בתנאי שבמרכיבי דרך המוצא יתקיימו כל‬ ‫דרישות פרק זה.‬‬ ‫מקדמי תפוסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬תפוסתו תחושב לפי השימוש בעל התפוסה הגבוהה ביותר‪.2‬הנמדד‬ ‫במטר מרובע‪ .2.2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.2‬בתפוסת בניין יתקיימו דרישות פרט ‪ 3.12.‬שטח‬ ‫שימושי" ‪ -‬השטח הנמדד על פי טור ג' בטבלה האמורה ובהתייחס לדרישות הנוספות כמצוין‬ ‫בטור ד'‪.2.12.‬תחושב על ידי‬ ‫חלוקת השטח השימושי של חלק הבניין האמור‪ .2‬‬ ‫)ח( שטחי פרוזדורים‪ .‬למעט אם נרשם אחרת.3.‬חדרי שירותים וחדרים טכניים לא ייכללו בחישוב‬ ‫התפוסה‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)ו( תפוסת חדר או אולם‪ .‬‬ ‫)ט( אם בחלק מבניין מתקיימים כמה שימושים בו–זמנית ולא ניתן להפריד בין‬ ‫שימושים‪ .

2.‬‬ ‫לפי כמות‬ ‫המושבים‬ ‫המקובעים ופרט‬ ‫‪) 3.‬באזור לכל משתמש ‪0.12.3‬‬ ‫התקהלות‬ ‫‪1‬‬ ‫אולם אסיפות עם מקומות ישיבה‬ ‫מקובעים‪.12.‬שאיננו מקורה‪ .‬‬ ‫לפי כמות‬ ‫המושבים‬ ‫המקובעים ופרט‬ ‫‪) 3.‬תפוסה מקסימלית‬ ‫‪3‬‬ ‫אולם אסיפות ללא מקומות ישיבה‬ ‫‪-1‬‬ ‫נטו אולם‬ ‫)א(‪ .3‬ב(‬ ‫‪5‬‬ ‫אזור מגודר או אזור שיגודר לצורך‬ ‫אירוע‪ .2‬מקדמי תפוסה )במ"ר לנפש(‬ ‫טור א'‬ ‫השימוש‬ ‫מס‪.2.‬תפוסה מקסימלית‬ ‫האזור המגודר‬ ‫תפוסה מקסימלית‬ ‫)ב(‪ .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫נטו אולם‬ ‫)א(‪ .12.10‬ופרט‬ ‫‪) 3.‬המשמש לפסטיבל‪.2.‬‬ ‫טור ב'‬ ‫השטח לנפש במ"ר‬ ‫או דרישה אחרת‬ ‫טור ד'‬ ‫טור ג'‬ ‫השטח הנמדד‬ ‫הדרישות המתקיימות‬ ‫לפי פרט ‪3.3‬ב(‬ ‫)ב(‪ .‬לביליארד ולמשחקים‬ ‫כיוצא באלה‬ ‫‪ 1.2.12.4.‫תכנון ובניה‬ ‫טבלה ‪ .‬תפוסה מקסימלית‬ ‫)ב(‪ .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫נטו אולם‬ ‫)א(‬ ‫‪20636‬מא‬ ‫‪1.12.‬תפוסה‬ ‫מקסימלית‬ ‫‪2‬‬ ‫אולם אסיפות עם מקומות ישיבה לא‬ ‫מקובעים או אולם שמחות‪.‬עם מושבים‬ ‫מקובעים‪.3‬ב(‬ ‫)א(‪) .‬שאיננו מקורה‪ .2.‬תפוסה מקסימלית‬ ‫‪9‬‬ ‫אולם המתנה ‪ -‬חלק מבניין המשמש‬ ‫מקום המתנה לכניסה לאולם אסיפות‬ ‫למעט אולם שמחות‪.‬מחוץ לבניין‬ ‫בגבולות הנכס ללא מושבים‬ ‫מקובעים‪ .2009‬‬ ‫‪-115-‬‬ .‬מחוץ‬ ‫לבניין בגבולות הנכס‪ .2.‬ב(‪ .‬‬ ‫סד‪.2.3‬ב(‬ ‫נטו אולם ‪-‬‬ ‫למעט שטח‬ ‫המשחקים‬ ‫)א(‪ .3.3‬ב(‬ ‫‪7‬‬ ‫באצטדיון או אולם ספורט‪ .12.12.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫באצטדיון או אולם ספורט‪ .‬תפוסה מקסימלית‬ ‫‪8‬‬ ‫אולם לכדורת‪ .50‬‬ ‫מטר אורך ספסל‬ ‫ישיבה על ספסלים‬ ‫ופרט ‪) 3.‬תפוסה מקסימלית‬ ‫‪4‬‬ ‫אזור מגודר או אזור שיגודר לצורך‬ ‫אירוע‪ .‬באזור‬ ‫ישיבה על מושבים מקובעים‬ ‫לפי כמות‬ ‫המושבים‬ ‫המקובעים ופרט‬ ‫‪) 3.

4‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪23‬‬ ‫במה‬ ‫‪1.‬‬ ‫תחזוקה וכדומה‬ ‫‪10‬‬ ‫נטו‬ ‫תפוסה מקסימלית‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫‪25‬‬ ‫כיתה‬ ‫‪26‬‬ ‫חדרי מלאכה‬ ‫‪27‬‬ ‫מעבדות במוסדות חינוך‬ ‫‪1.‬אולם קריאה‬ ‫‪4.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .12.4‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪24‬‬ ‫גלריה טכנית ומעברים לתאורה‪.3‬‬ ‫)א(‪) .3‬‬ ‫‪20636‬מב‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪1.6‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪22‬‬ ‫חדר כושר ללא ציוד‬ ‫‪1.‬אזור מדפי ספרים‬ ‫‪10‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪15‬‬ ‫בריכה‬ ‫‪3‬‬ ‫שטח המים‬ ‫תפוסה מקסימלית‬ ‫‪16‬‬ ‫בריכה‬ ‫‪3‬‬ ‫שטחים מרוצפים‬ ‫מסביב לבריכה‬ ‫‪17‬‬ ‫בריכה‬ ‫‪1‬‬ ‫בשטח פתוח לא‬ ‫מקורה המשמש‬ ‫לאירועים‬ ‫‪18‬‬ ‫בריכה‬ ‫‪4‬‬ ‫בשטח פתוח לא‬ ‫מקורה שאינו‬ ‫משמש לאירועים‬ ‫‪19‬‬ ‫מקווה‬ ‫‪3‬‬ ‫שטח המים‬ ‫‪20‬‬ ‫מקווה‬ ‫‪3‬‬ ‫שטחים מרוצפים‬ ‫מסביב למקווה‬ ‫‪21‬‬ ‫חדר כושר הכולל ציוד‬ ‫‪4.2009‬‬ ‫‪-116-‬‬ .‬‬ ‫השימוש‬ ‫סד‪.6‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪14‬‬ ‫ספרייה‪ .‬‬ ‫‪ 10‬אולם המתנה לאולם שמחות‬ ‫טור ב'‬ ‫השטח לנפש במ"ר‬ ‫או דרישה אחרת‬ ‫‪0‬‬ ‫טור ג'‬ ‫השטח הנמדד‬ ‫נטו אולם‬ ‫‪11‬‬ ‫מסעדה או שטח הסעדה‬ ‫‪1‬‬ ‫נטו שטח הסעדה‬ ‫)א(‬ ‫‪12‬‬ ‫מטבח‬ ‫‪10‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪13‬‬ ‫ספרייה‪ .5‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫גן ילדים‬ ‫‪28‬‬ ‫כיתה בגן ילדים או מעון יום‬ ‫‪3.‬ז(‬ ‫טור א'‬ ‫מס‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .4.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫טור ד'‬ ‫הדרישות המתקיימות‬ ‫לפי פרט ‪3.2.25‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪4‬‬ ‫נטו‬ ‫)א(‬ ‫‪2.

‬‬ ‫השימוש‬ ‫סד‪.‫תכנון ובניה‬ ‫טור א'‬ ‫מס‪.2009‬‬ ‫‪-117-‬‬ .4.5‬‬ ‫נטו תא מעצר או‬ ‫תא מאסר‬ ‫מגורים‬ ‫בניין דירות‬ ‫‪18‬‬ ‫‪34‬‬ ‫בתי מלון ומעונות סטודנטים‬ ‫‪18‬‬ ‫‪35‬‬ ‫דיור מוגן‬ ‫‪18‬‬ ‫‪36‬‬ ‫אולם מיטות באכסניה‬ ‫תעשיה‬ ‫תעשיה רגילה )כמו משרדים(‬ ‫תעשיה מיוחדת‬ ‫‪5‬‬ ‫שטח המיועד‬ ‫למטרות‬ ‫עיקריות‬ ‫שטח המיועד‬ ‫למטרות‬ ‫עיקריות‬ ‫שטח הדירות‬ ‫ברוטו‬ ‫נטו אולם‬ ‫)א(‬ ‫‪39‬‬ ‫תעשיה מסוכנת‬ ‫נטו אולם ייצור‬ ‫)א(‬ ‫‪40‬‬ ‫בית מלאכה‬ ‫עסקים‬ ‫משרדים‬ ‫‪10‬‬ ‫בהתאם לתפוסה‬ ‫המתוכננת אך לא‬ ‫יותר מ–‪100‬‬ ‫בהתאם לתפוסה‬ ‫המתוכננת אך לא‬ ‫יותר מ–‪100‬‬ ‫‪5‬‬ ‫נטו אולם ייצור‬ ‫נטו אולם ייצור‬ ‫)א(‬ ‫)א(‬ ‫נטו אולם ייצור‬ ‫)א(‬ ‫‪10‬‬ ‫שטח המיועד‬ ‫למטרות‬ ‫עיקריות‬ ‫)א(‬ ‫אחסון‬ ‫אולם אחסון‬ ‫‪30‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫נטו אולם האחסון‬ ‫)א(‬ ‫)א(‬ ‫)א(‬ ‫)א(‬ ‫‪20636‬מג‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ברוטו‬ ‫ברוטו‬ ‫ברוטו‬ ‫)א(‬ ‫)א(‬ ‫)א(‬ ‫‪4.12.‬‬ ‫מוסדות בריאות‬ ‫‪ 29‬מרפאות‬ ‫‪ 30‬מחלקות טיפול‬ ‫‪ 31‬חדרי חולים )שינה(‬ ‫בתי סוהר‪ .2.‬בתי מעצר‬ ‫‪ 32‬תא מעצר‪ .‬תא מאסר‬ ‫טור ב'‬ ‫השטח לנפש במ"ר‬ ‫או דרישה אחרת‬ ‫טור ג'‬ ‫השטח הנמדד‬ ‫טור ד'‬ ‫הדרישות המתקיימות‬ ‫לפי פרט ‪3.

2009‬‬ ‫‪-118-‬‬ .‬‬ ‫טור ד'‬ ‫הדרישות המתקיימות‬ ‫לפי פרט ‪3.‬אזור למשלוח או קבלת‬ ‫סחורה ואשר איננו פתוח לקהל‬ ‫קניון מקורה אזור המכירה מתחת‬ ‫למפלס הרחוב‬ ‫אזור המכירה במפלס‬ ‫הרחוב‬ ‫אזור המכירה מעל‬ ‫מפלס הרחוב‬ ‫‪30‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫בניינים אחרים‬ ‫חניון מקורה וחניון לא מקורה‬ ‫מקלט או מרחב מוגן‬ ‫‪50‬‬ ‫לכל שימוש אחר‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫שטחו לא ייחשב‬ ‫במניין התפוסה‬ ‫בהתאם לשימוש‬ ‫הדומה לו ביותר‬ ‫מבין השימושים‬ ‫המפורטים בטור א‬ ‫‪20636‬מד‬ ‫טור ג'‬ ‫השטח הנמדד‬ ‫שטח למטרות‬ ‫עיקריות לרבות‬ ‫חלל ציבורי‬ ‫מקורה בחזית‬ ‫החנויות‬ ‫שטח למטרות‬ ‫עיקריות וחלל‬ ‫ציבורי מקורה‬ ‫בחזית החנויות‬ ‫שטח למטרות‬ ‫עיקריות וחלל‬ ‫ציבורי מקורה‬ ‫בחזית החנויות‬ ‫נטו‬ ‫כל שטחי‬ ‫המסחר‪ .‬למעט‬ ‫מעברים‬ ‫המשמשים דרך‬ ‫מוצא בטוח‬ ‫ולמעט מעבר‬ ‫ציבורי משותף‪.‬‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫טור א'‬ ‫השימוש‬ ‫מס‪.‬ד(‪) .‬ה(‪) .2.12.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫סד‪.‬ו(‬ ‫קומת החניה נטו‬ ‫בהתאם לשימוש‬ ‫הדומה לו‪.‬‬ ‫טור ב'‬ ‫השטח לנפש במ"ר‬ ‫או דרישה אחרת‬ ‫‪43‬‬ ‫מסחר‬ ‫מסחר בקומת מרתף‬ ‫‪3‬‬ ‫‪44‬‬ ‫מסחר בקומת רחוב‬ ‫‪3‬‬ ‫‪45‬‬ ‫מסחר בקומה מעל מפלס קומת‬ ‫הרחוב‬ ‫‪6‬‬ ‫‪46‬‬ ‫קומה או חלק מקומה המשמש רק‬ ‫בעבור אחסון‪ .3‬‬ ‫)ג(‬ ‫)ג(‬ ‫)ג(‬ ‫)ג(‪) .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .4.

‬‬ ‫המיועדים להצבת כיסאות ניידים‪ .‬ ‫"שטח למטרה עיקרית" ‪ -‬כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה‬ ‫בתכניות ובהיתרים(‪ .1992-‬‬ ‫"תעשיה מיוחדת" ‪ -‬בניין המשמש לתעשיה הכוללת חומ"ס ברמת סיכון נמוכה או רגילה‪.2.‬‬ ‫והיכול לכלול כמה קומות‪ .‬ ‫"בניין תעשיה רגילה" ‪ -‬בניין המשמש לתעשיה הכוללת חומ"ס ברמת סיכון נמוכה או רגילה‪.‫תכנון ובניה‬ ‫הערות לטבלת‬ ‫מקדמי תפוסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬למעט אזור אחורי המיועד‬ ‫לפריקה וטעינה בלבד‪.‬‬ ‫)ד( בקניון מקורה תחושב התפוסה כלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חישוב התפוסה לגבי מעבר ציבורי משותף ומקורה‪ .‬כאשר בכל קומה יכולות להיות כמה פעילויות שונות.(High Hazard‬‬ ‫"תפוסה מקסימלית" ‪ -‬התפוסה המחושבת לשימוש זה לפי מקדם התפוסה בטור ב' בטבלה‬ ‫תהיה התפוסה המקסימלית‪.0‬מ"ר לנפש משטח החנויות‬ ‫המיועד למטרות עיקריות.‬יחושבו לפי ‪ 1‬מ"ר שטח רצפה מינימלי לנפש‪.‬במקדם הנמוך ביותר לפי הטבלה שלהלן‪:‬‬ ‫לעניין זה ‪-‬‬ ‫"חנות עוגן" ‪ -‬חנות ששטחה למטרה עיקרית עולה על ‪ 2.‬‬ ‫)ג( לקביעת התפוסה לבניין המשמש למסחר‪ .‬ייערך‬ ‫על ידי חלוקת סך כל השטח של כל החנויות בקומה‪ .‬והמאופיין בצפיפות נמוכה של אנשים ומרבית שטח המפעל‬ ‫תפוס במכונות או בציוד.3.20‬מטרים מעל מפלס הרצפה הגבוהה ביותר‬ ‫הנמצאת בחלל המעבר הציבורי המשותף.‬ ‫"תעשיה מסוכנת" ‪ -‬תעשיה העוסקת בייצור‪ .‬בתוספת ‪ 50%‬משטחי‬ ‫חנויות עוגן‪ .3‬נוסף על האמור בטבלה ‪ .‬כך שעשן לא‬ ‫יצטבר מתחת לגובה של ‪ 2.‬התשנ"ב‪.‬ ‫"מעבר ציבורי משותף מוגן עשן" בקניון ‪ -‬מעבר שרוחבו ‪ 6‬מטרים לפחות‬ ‫וגובהו ‪ 6‬מטרים לפחות‪ .2.12.20‬מטרים‪ .‬עיבוד או אחסנה של חומ"ס ברמת סיכון גבוהה‬ ‫)‪.‬והכולל סידורי שליטה בעשן‪ .2009‬‬ ‫‪-119-‬‬ .4.‬ ‫"נטו" ‪ -‬שטח פנים החדר או האולם הנמדד בין הקירות.‬ ‫‪20636‬מה‬ ‫‪1.‬שבו קומות החנויות הן קומות רחוב‬ ‫והן נפתחות ישירות החוצה לרחובות במפלסים שונים ולשני צדדים שונים‪ .‬שהוא מוגן עשן‪ .‬קומת רחוב" ‪ -‬קומה עם גישה ישירה מהרחוב‬ ‫שהפרש המפלסים ממנה אל המדרכה אינו עולה על ‪ 1.‬‬ ‫)ב( שטחים באולם או בזירת המשחק שאינם משמשים מעברים של דרכי המוצא‪.‬החישוב ייעשה‬ ‫בנפרד בעבור כל קומה הפתוחה ישירות למפלס הרחוב לפי ‪ 3.2‬יחולו הדרישות האלה‪:‬‬ ‫)א( בטבלה זו ‪-‬‬ ‫"ברוטו" ‪ -‬שטח נטו בתוספת שטח הפרוזדור הסמוך הנמדד בין הקירות.000‬מ"ר. לעניין פרט זה‪" .12.‬‬ ‫המשמש לתהליך מסוים‪ .

5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫בטבלה זו‪" .12.‬תנאיו ואגרות(‪ .2.4‬מקדמי רוחב‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫טור א'‬ ‫טור ב'‬ ‫מקדם רוחב של מדרגות‬ ‫וכבש ששיפועו עולה‬ ‫על ‪8%‬‬ ‫השימוש‬ ‫מחלקה סיעודית בבית חולים‬ ‫בית חולים ‪ -‬מחלקה אמבולטרית עם כיסוי‬ ‫במתזים‬ ‫בית חולים ‪ -‬מחלקה אמבולטרית בלא כיסוי‬ ‫במתזים‬ ‫אזורים בעלי סיכון גבוה )‪(High Hazard‬‬ ‫כל האחרים‬ ‫סנטימטרים לנפש‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫)ב( טבלה ‪ .2.8‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫גדול מ–‪37.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1‬במקדם הרוחב‬ ‫הנקוב בטור ב' או ג' בטבלה‪ .‬מוכרים‪ .8‬‬ ‫‪0.‬מהלך אופקי" ‪ -‬לרבות מעבר משופע או כבש ששיפועו אינו עולה על ‪.95‬‬ ‫גדול מ–‪28.5‬‬ ‫‪0.‬המתקבל מחישוב התפוסה לפי פרט ‪ .4‬א( הרוחב החופשי המינימלי של כל מרכיבי דרך מוצא מחלק של בניין יחושב‬ ‫בעבור סוג השימוש‪ .‬והנמדד בסנטימטרים לנפש‪ .000‬‬ ‫מ"ר קטן‬ ‫מ–‪ 28.0‬‬ ‫‪0.‬בהתאם למרכיב דרך המוצא.2.‬תחושב התפוסה לאולם ההמתנה לפי ‪ 1‬מ"ר לנפש‪.0‬‬ ‫‪0.12.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.3.3.‬‬ ‫)ז( אם משמש אולם ההמתנה להתקהלות נפרדת ושונה מן ההתקהלות באולם‬ ‫השמחות‪ .‬על ידי הכפלת מספר האנשים המרבי‬ ‫שבעבורם מיועדת דרך המוצא‪ . בפרט‬ ‫זה‪" .000‬מ"ר‬ ‫‪3.000‬‬ ‫מ"ר‬ ‫‪5.000‬‬ ‫מ"ר קטן‬ ‫מ–‪ 37.‬אזורים בעלי סיכון גבוה" ‪ -‬אזורים שבהם מאחסנים‪ .2‬‬ ‫)ו( לכל חנות עוגן תהיה מערכת דרכי מוצא עצמאית שאיננה מסתמכת על הקניון‬ ‫המקורה בעבור ‪ 50%‬לפחות מן התפוסה‪.‬מעבדים או‬ ‫מייצרים חומר מסוכן‪.‬בהתבסס על חישוב התפוסה לפי טבלה ‪.‬‬ ‫מקדם הרוחב של‬ ‫מרכיבי דרך מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.000‬מ"ר‬ ‫‪5.‬כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן‪ .2009‬‬ ‫‪-120-‬‬ .12.12.1‬‬ ‫)‪ (2‬חישוב התפוסה בעבור מעבר ציבורי שאיננו מוגן עשן יהיה בהתאם‬ ‫לשימוש של הקומה שנמצא בה המעבר הציבורי‪.8‬‬ ‫טור ג'‬ ‫מקדם רוחב של‬ ‫מהלך אופקי‬ ‫סנטימטרים‬ ‫לנפש‬ ‫‪0.000‬‬ ‫מ"ר‬ ‫‪3‬‬ ‫גדול מ–‪14.‬חל השטח המקורה של הקניון או אל מחוץ‬ ‫לבניין‪ .‬‬ ‫)ה( לכל חנות יסופקו דרכי מוצא החוצה‪ .2.3.4.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫טבלת מקדמי תפוסה )במ"ר לנפש( בעבור מעבר‬ ‫ציבורי משותף מוגן עשן מקורה בקניון‬ ‫סה"כ שטח החנויות ‪+‬‬ ‫‪ 50%‬משטח חנויות‬ ‫העוגן מחושב במ"ר‬ ‫מקדם התפוסה‬ ‫קטן מ–‪14.‬‬ ‫‪20636‬מו‬ ‫‪1.

5‬‬ ‫)ג( הרוחב המינימלי של פרוזדור בבניין או בחלק בניין‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫אופן חישוב‬ ‫וקביעת רוחב‬ ‫פרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬או מהרוחב הנקוב בטבלה שבפרט משנה )ג(‪ .‬כמתואר בתרשים ‪.2009‬‬ ‫‪-121-‬‬ .12.12.‬מהסוג המפורט בטור א'‬ ‫בטבלה שלהלן יהיה כנקוב בטור ב'‪:‬‬ ‫‪20636‬מז‬ ‫‪1.2.2.‬‬ ‫)ב( רוחבו החופשי המינימלי של פרוזדור יחושב כלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬יחושב סך כל התפוסות של כל החדרים שהפרוזדור משרת אותם.5‬א( הרוחב החופשי המינימלי של פרוזדור‪ .‬לא יפחת מהנדרש בהתאם לחישובי‬ ‫התפוסה המפורטים בפרט משנה )ב(‪ .4‬‬ ‫תרשים ‪3.12.12.4.2.2.‬ ‫)‪ (2‬סך כל התפוסות יחולק במספר דרכי המוצא הנדרשות שאליהן מוביל‬ ‫הפרוזדור‪ .‬לפי הרחב‬ ‫מבין השניים‪.3.5‬‬ ‫)‪ (3‬לקבלת הרוחב המינימלי של הפרוזדור תוכפל התוצאה המתקבלת בפסקה‬ ‫)‪ (2‬במקדם הרוחב הקבוע בטבלה שבפרט ‪.3.

10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫בניין מסחרי‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪ 11‬בית אבות‬ ‫‪1.‬לאורך פיר המעלית‬ ‫‪2.‬לאורך פיר‬ ‫המעלית‪ .2.50‬מטרים לפחות‪.5‬רוחב מינימלי של פרוזדור המהווה חלק מדרך מוצא‬ ‫טור א'‬ ‫טור ב'‬ ‫סוג הבניין או חלק הבניין‬ ‫רוחב הפרוזדור‬ ‫במטרים‬ ‫‪1‬‬ ‫בדירת מגורים‪ .‬בניין תעשיה או בניין מלאכה‬ ‫‪1.‬רוחב הפרוזדור‬ ‫ממישור דלת המעלית‪ .30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫בניין המשמש מוסד ציבורי‬ ‫‪1.20‬‬ ‫בהתאם לסוג‬ ‫הבניין הדומה‬ ‫לו ביותר‬ ‫מבין הבניינים‬ ‫המפורטים בטור‬ ‫א'‪ .90‬‬ ‫‪ 13‬בכל בניין למעט בדירת מגורים‪ .3.40‬‬ ‫‪7‬‬ ‫פרוזדור המיועד למעבר מיטות בבית חולים כללי או במחלקה‬ ‫גריאטרית או במחלקה סיעודית בבית אבות‬ ‫‪2.‬אורך הפרוזדור יהיה ‪ 1.12.80‬‬ ‫‪ 12‬מקווה‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪ 15‬בבניין שמותקנת בו מעלית נושאת אלונקה‪ .30‬‬ ‫‪6‬‬ ‫אגפי כיתות לימוד בבית ‪ -‬ספר יסודי עד תיכון‬ ‫‪2.2009‬‬ ‫‪-122-‬‬ .10‬‬ ‫‪ 14‬בבניין עם מעלית‪ .‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫בדירת מגורים‬ ‫‪0.‬תנאיו ואגרות(‪ .4.80‬‬ ‫‪9‬‬ ‫פרוזדור המיועד לחולים אמבולטוריים בבית חולים‬ ‫‪1.‬על פי החלטת‬ ‫עורך הבקשה‬ ‫‪ 16‬כל בניין אחר‬ ‫‪20636‬מח‬ ‫‪1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬בחלק הבניין שאינו משמש‬ ‫לייעודו הראשי של הבניין‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪3‬‬ ‫בניין מגורים‪ .20‬‬ ‫‪8‬‬ ‫בית חולים פסיכיאטרי‬ ‫‪1.‬שהכניסה אליה מהפרוזדור‪ .‬פרוזדור המשמש כניסה ראשית‬ ‫‪1.‬בניין משרדים‪ .50‬‬ ‫‪ 10‬דיור מוגן‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫טבלה ‪ .

3.1.‬רוחבה יהיה כנדרש בפרט ‪.3.9‬א( גובה מזקף ראש של מעבר ופרוזדור יהיה ‪ 2. דרישה‬ ‫זו אינה חלה על דלתות‪ .10‬הבלטה זו לא גורעת מרוחבו של‬ ‫המעבר והפרוזדור‪.2.12.‬‬ ‫רכיבי מיזוג אוויר‪ .‬‬ ‫‪) 3.‬שרוחבן בהתאם לקבוע בפרטים ‪ 3.2.8‬א( רוחב מעבר בבניין‪ .2.‬ושאורכו אינו‬ ‫עולה על ‪ 15‬מטרים‪ .‬המהווה חלק מדרך מוצא‪ .‬‬ ‫‪20636‬מט‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪) 3.1.3.‬בו חלקי הבניין מופרדים על ידי מחיצת אש‪ .4.12.12.2.10‬מטרים.6‬הותקנה דלת בניצב לכיוון התנועה בפרוזדור‪ .‬יהיה לפחות ‪ 1.1‬עד ‪ .90‬מטרים לפחות‪.7‬א( רוחב מרכיבי דרך מוצא בבניין בעל שימושים שונים ייקבע לפי החישוב‬ ‫המתאים לאותו חלק מהבניין בעל הרוחב החופשי הגדול ביותר‪.2.‬‬ ‫אופן מדידת רוחב‬ ‫מעבר ופרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬שלטים וכיוצא באלה‪ .‬מתזים‪ .2009‬‬ ‫‪-123-‬‬ .2.3‬‬ ‫רוחב דרכי מוצא‬ ‫בבניין בעל‬ ‫שימושים שונים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.10‬‬ ‫)ב( תותר הבלטת מסעדים המותקנים לאורך צדי המעבר והפרוזדור עד ‪9‬‬ ‫סנטימטרים מפני ציפוי הקיר כמתואר בתרשים ‪ .2.20‬מטרים מעל הרצפה ובין‬ ‫ציפויי הקיר כמתואר בתרשים ‪.‬רוחב‬ ‫מרכיבי דרך מוצא לכל חלק מבניין ייקבע לפי החישוב המתאים לשימוש הנעשה באותו חלק‬ ‫של הבניין‪.‬‬ ‫)ג( גובה מזקף הראש בפרט משנה )א( יישמר בעבור שני שלישים לפחות משטח‬ ‫התקרה בכל חלק של הבניין‪.10‬א( מדידת רוחב מעבר ופרוזדור תיערך בגובה ‪ 1.‬למעט הגובה‬ ‫מתחת למשקופים‪.2.‬יהיה ‪ 0.12.12.3‬ואינה חלה‬ ‫בדירת מגורים‪.12.2.3.20‬מטרים לפחות‪ .‬בתנאי שגובה מזקף הראש יהיה ‪2‬‬ ‫מטרים לפחות‪.2.12.‫תכנון ובניה‬ ‫רוחב דלת‬ ‫בפרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫רוחב מעבר‬ ‫המהווה חלק מדרך‬ ‫מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫גובה מעבר‬ ‫ופרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( בבניין בעל שימושים שונים‪ .1.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( רוחב מעבר המשרת עד ‪ 10‬אנשים‪ .‬‬ ‫)ב( הנמכות מקומיות של התקרה או התקנת מערכות מכניות כגון רכיבי תאורה‪.‬יותרו‪ .

‬ ‫)‪ (2‬הוא מיועד לאחסון חומרים מסוכנים‪ .4.2.‬‬ ‫)ג( לא יפחת מארבעה מספר פתחי יציאה מחדר או אולם המיועד להכיל למעלה‬ ‫מ–‪ 1.10‬א'‪.2.2.‬‬ ‫מספר פתחי‬ ‫היציאה מחדר או‬ ‫מחלק בניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬שנתקיימו לגביו אחד או יותר מהתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הוא מיועד להכיל ‪ 50‬איש או יותר.13.1.2.‬‬ ‫)ד( תותר הבלטת דלת הפתוחה למעבר ולפרוזדור לפי תרשים ‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.1‬מספר דרכי מוצא מבניין או מחלק בניין יהיה לפי דרישות סימן זה‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ג‪ :‬מספר דרכי מוצא‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2‬א( לא יפחת משניים מספר פתחי יציאה מחדר או מחלק בניין המופרד באמצעות‬ ‫קירות ודלתות‪ .‬לא יבלוט אגף הדלת ביותר ממחצית רוחב הפרוזדור או‬ ‫המעבר לפי תרשים ‪ 3.2.10‬‬ ‫)ג( במהלך פתיחת דלת‪ .2009‬‬ ‫‪-124-‬‬ .13.10‬ב'‪.‬‬ ‫)ב( לא יפחת משלושה מספר פתחי יציאה מחדר או אולם המיועד להכיל למעלה‬ ‫מ–‪ 500‬איש אך לא יותר מ–‪ 1.000‬איש‪.‬‬ ‫‪20636‬נ‬ ‫‪1.12.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1.000‬איש‪.‬לייצורם או לשימוש בהם וגודלו‬ ‫עולה על ‪ 20‬מ"ר‪.

4‬א( מספר דרכי המוצא מבניין לא יפחת ממספר דרכי המוצא הנדרשות מחלק בניין‬ ‫או מקומה הכלולים בו‪.13.‬ ‫)‪ (2‬בניין שאינו רב–קומות שבו מספר האנשים המרבי שקומה כלשהי מיועדת‬ ‫להכיל אינו עולה על ‪ .‬‬ ‫)ג( מחיצה ניידת לא תחסום מעבר או פרוזדור המשמש גישה למוצא בטוח באותה‬ ‫קומה‪. פתח זה ייחשב במניין פתחי היציאה מהחדר לאחר החלוקה ובלבד‬ ‫שתפוסת החלק שממנו אין מעבר ישיר לפרוזדור איננה עולה על ‪ 20‬איש‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מיקום דרכי מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ד‪ :‬מיקום דרכי מוצא‬ ‫‪) 3.5‬א( הותקנה מחיצה ניידת לחלוקת חדר או חלל‪ .2.14.000‬איש‪.2009‬‬ ‫‪-125-‬‬ .2.‬‬ ‫ובלבד שהחדרים אינם משמשים לאחסון חומרים מסוכנים ואינם ניתנים לנעילה‪ .‬יותר מעבר בגישה למוצא בטוח דרך חדר אחד‬ ‫סמוך‪ .‬‬ ‫מספר דרכי מוצא‬ ‫מבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מחיצה ניידת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫‪) 3.1‬א'‪.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬דרישות מיקום דרכי מוצא‬ ‫המפורטות בסימן י"ד ודרישות מרחקי הליכה המפורטות בסימן ט"ו‪.‬‬ ‫‪20636‬נא‬ ‫‪1.‬בתנאי ששני החדרים משמשים חלק מאותה יחידה תפקודית‪ .‬או דרך מבואה )לובי(‪.‫תכנון ובניה‬ ‫מספר דרכי מוצא‬ ‫מקומה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ב( במחיצה ניידת ניתן להתקין דלת סובבת או פתח המאפשרים מעבר בין צד אחד‬ ‫של החדר המחולק למשנהו.13.1‬א( גישה למוצא בטוח או ליציאה תהיה באמצעות מעבר או פרוזדור ולא דרך‬ ‫חדרים‪.‬‬ ‫)ג( לא יפחת מארבע מספר דרכי מוצא מקומה בבניין המיועדת להכיל למעלה‬ ‫מ–‪ 1.‬בכל חלק של החדר או החלל לאחר‬ ‫החלוקה יתקיימו דרישות מספר דרכי מוצא המפורטות בסימן זה‪ .‬למעט במקרים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בניין מגורים שאינו רב–קומות.‬‬ ‫)ד( מספר דרכי המוצא בקומה לא יפחת ממספר דרכי המוצא הנדרשות מחדר או‬ ‫מחלק בניין הכלול בתוכה‪.3‬א( לא יפחת משניים מספר דרכי מוצא מקומה בבניין‪ .4.‬‬ ‫)ב( לא יפחת משלוש מספר דרכי מוצא מקומה בבניין המיועדת להכיל למעלה‬ ‫מ–‪ 500‬איש אך לא יותר מ–‪ 1.‬כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ 3.‬‬ ‫)ב( ממבואת מעלית תותקן דרך מוצא אחת לפחות‪.14.2.30‬ושמרחק ההליכה מכל נקודה בקומה אל מוצא בטוח‬ ‫או אל יציאה אינו עולה על ‪ 30‬מטרים‪.2.2.‬‬ ‫)ד( במחיצה ניידת יתקיימו דרישות פרק ו' לעניין חומרי גמר בבניין‪.13.000‬איש‪.

1‬ב' ו–‪ 3.14.‬דלתות היציאה ימוקמו באופן‬ ‫שהמרחק הקטן ביותר בין דלת יציאה אחת לשניה )להלן בפרט זה ‪ -‬המרחק המינימלי( לא‬ ‫יפחת מחצי אורך האלכסון המחבר את שתי הנקודות המרוחקות ביותר באותו חדר או אולם.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.14.14.2.1‬א'‬ ‫)ג( נדרשות שתי דרכי מוצא מחדר או אולם‪ .2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.‬ ‫נדרשות יותר משתי דרכי מוצא מחדר או אולם‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .14.2009‬‬ ‫‪-126-‬‬ .1‬ב'‬ ‫‪20636‬נב‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.1‬ג'‪.2. מדידת המרחק המינימלי תיערך בקו ישר בין מזוזות המלבנים‬ ‫הסמוכים של דלתות היציאה כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬המרחק המינימלי יישמר בין שתי דלתות‬ ‫היציאה המרוחקות ביותר.4.

‬דלת היציאה מהקומה אפשר שתהיה דלת‬ ‫הנפתחת אל מוצא בטוח‪ .4.‬דלתות היציאה מהקומה ימוקמו באופן‬ ‫שהמרחק המינימלי לא יפחת מחצי אורך האלכסון המחבר את שתי הנקודות המרוחקות ביותר‬ ‫בקומה.‬תחילתו של חדר מדרגות‬ ‫לא מוגן‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬נג‬ ‫‪1.14.2.‬דלת יציאה חיצונית‪ .14.‬פתח יציאה חיצוני‪ . לעניין פרט זה‪ .‬או תחילתה של יציאה כמתואר בתרשים ‪ 3. נדרשות יותר משתי דרכי מוצא מקומה‪ . מדידת המרחק המינימלי תיערך בקו ישר בין מזוזות המלבנים‬ ‫הסמוכים של דלתות היציאה.2009‬‬ ‫‪-127-‬‬ .‬המרחק המינימלי יישמר בין שתי דלתות‬ ‫היציאה המרוחקות ביותר.2.1‬ד'‪.1‬ג'‬ ‫)ד( נדרשות שתי דרכי מוצא מקומה‪ .

4.1‬ה'‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.14.‬יימדד‬ ‫המרחק המינימלי לאורך מסלול ההליכה בפרוזדור כמתואר בתרשים ‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬נד‬ ‫‪1.‬‬ ‫אם דלתות היציאה מחוברות ביניהן בעזרת פרוזדור בעל עמידות אש של ‪ 60‬דקות‪ .2009‬‬ ‫‪-128-‬‬ .2.14.‬תנאיו ואגרות(‪ .1‬ד'‬ ‫)ה( על אף האמור בפרט משנה )ד( לעניין אופן מדידת המרחק בין דלתות היציאה‪.

14.2009‬‬ ‫‪-129-‬‬ .‬המאפשרת מעבר בין אגף אחד לאגף שני‪ .1‬ה'‬ ‫)ו( על אף האמור בפרטי משנה )ג( ו–)ד(‪ . כל תוספת של ‪ 50‬מטרים‬ ‫לאורך הפרוזדור תחולק בהתאמה‪ .‬‬ ‫‪20636‬נה‬ ‫‪1.14.2.‬בכל שטח הבניין‪.‬‬ ‫)ז( בקומה שבה דלתות היציאה למוצא בטוח ממוקמות בשני אגפי אש המופרדים‬ ‫זה מזה‪ .‬בפרוזדורים ובמבואות‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.‬בבניין שמותקנת בו‪ .‬תתאפשר גישה חופשית מכל‬ ‫חלל מאויש בקומה אל שני מוצאים בטוחים לפחות‪.‬באולם או בקומה‬ ‫בהתאמה‪. ההפרדה בין חדרי המדרגות‬ ‫המשולבים תהיה על ידי אלמנט עמיד אש למשך ‪ 120‬דקות לפחות‪.‬סידורי‬ ‫שליטה בעשן כמפורט בפרק ה'‪ .4.‬‬ ‫מערבת מתזים או בבניין המיועד למוסדות חינוך‪ .‬לא‬ ‫יפחת משליש אורך האלכסון המחבר את שתי הנקודות המרוחקות בחדר‪ .‬‬ ‫)י( אם בין שני מוצאים בטוחים מקשר פרוזדור שאורכו עולה על ‪ 50‬מטרים‪.2.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.‬לא יחולו‬ ‫מגבלות המרחק המינימלי המפורטות בפרטי משנה )ד( ו–)ו(‪.‬שהותקנו בו‪ .1‬ו'‪.‬‬ ‫)ט( אם נדרשים בבניין שני מוצאים בטוחים או יותר‪ .‬המרחק בין הדלתות כאמור בפרטי משנה )ג( ו–)ד(‪ .‬ובמחיצת האש מותקנת דלת אש‪ .‬‬ ‫תחולק הקומה על ידי מחיצת אש ובפרוזדור תותקן דלת אש.‬‬ ‫)ח( חדרי מדרגות משולבים בצורת מספריים ייחשבו כשני מוצאים בטוחים נפרדים‬ ‫אם הם מופרדים זה מזה למעבר אש ועשה בבל מרכיביהם.

14.1‬א' ו–‪ 3.‬באמצעות דרך מוצא‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ט"ו‪ :‬מרחקי הליכה‬ ‫מרחקי הליכה‬ ‫בבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.3.5‬‬ ‫מספר דרכי מוצא‬ ‫נגישות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.4‬אם נדרשות שתי דרכי מוצא נגישות לאנשים עם מוגבלות‪ .2009‬‬ ‫‪-130-‬‬ .3‬ו–‪.14.‬תנאיו ואגרות(‪ .2.4 .‬המרחק בין המוצאים‬ ‫הבטוחים יהיה כמפורט בסימן זה‪.14.2.15.2.1‬ו'‬ ‫דרכי מוצא נגישות‬ ‫בבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬יהיו לפחות שתי דרכי מוצא נגישות לאנשים עם‬ ‫מוגבלות וגישה אחת לפחות לאזור מחסה נגיש‪.‬במגבלות האורך המותר למהלך משותף‪ .‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬גישה לדרכי מוצא בטוח הנגישות לאנשים עם מוגבלות‪ .1‬מרחק הליבה בבניין לא יעלה על הקבוע בטבלה שבפרט ‪ .2.2.5‬כמתואר‬ ‫בתרשימים ‪ 3.14.15.2.2.2‬אם נדרשות בבניין דרכי מוצא נגישות לאנשים עם מוגבלות‪ .‬ ‫)‪ (2‬בבניין או חלק מבניין שבעבורו נדרשת דרך מוצא אחת בלבד‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .15.‬תותקן דרך‬ ‫מוצא נגישה אחת לאנשים עם מוגבלות‪.14.‬‬ ‫‪20636‬נו‬ ‫‪1.3‬א( מכל חלק נגיש בבניין‪ .2.‬יתקיימו בהן הדרישות‬ ‫המפורטות בפרטים ‪ 3.2.14.14.‬‬ ‫המשכיות דרך‬ ‫מוצא נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5‬נדרשת דרך מוצא נגישה לאנשים עם מוגבלות‪ .‬יהיה נתיבה המשכי מכל מקום‬ ‫נגיש בבניין אל מחוץ לבניין או אל אזור מחסה נגיש וממנו‪ .4.‬אפשר שתהיה‬ ‫משותפת‪ .1‬ב'‪.‬כמפורט בסימן ט"ו.15.2.‬אל מחוץ‬ ‫לבניין‪.14.‬‬ ‫מרחק בין כניסות‬ ‫לדרכי מוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.

2‬א'.5‬כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ 3.4.15.2009‬‬ ‫‪-131-‬‬ .3.15.2.15.2.15.15.1‬ב'‬ ‫פרוזדור ללא מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2‬א'‬ ‫‪20636‬נז‬ ‫‪1.15.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.15.2.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.2‬ב' לא ייחשב פרוזדור ללא מוצא‪.2.2.2.2‬אורך פרוזדור ללא מוצא לא יעלה על הקבוע בטבלה שבפרט ‪ . ואולם פרוזדור שאורכו קטן מרוחבו פי שניים וחצי כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.2.1‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.

15.4.2‬ב'‬ ‫מהלך משותף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.2.15.15.2.5‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.2.3‬א'‪ 3.2.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-132-‬‬ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.3‬א( בחלק מבניין שנדרשים בו שתי דרכי מוצא או יותר‪ .15.15.3.2.3‬ג'‪.3 .‬תנאיו ואגרות(‪ .15.‬אורך מהלך משותף לא‬ ‫יעלה על הקבוע בטבלה שבפרט ‪ .3‬א'‬ ‫‪20636‬נח‬ ‫‪1.15.‬ב'‬ ‫ו–‪ 3.2.

2.5‬א( מרחק ההליכה יימדד על גבי הרצפה‪ .‬בקשת‬ ‫המרוחקת ‪ 30‬סנטימטרים ממזוזת הדלת והנגמרת במרכז דלת האש או במרכז דלת יציאה‬ ‫חיצונית כמתואר בתרשים ‪ 3.15.2.4‬בבניין שבכל שטחו מותקנת מערכת מתזים‪ .2.5‬א'‪.‬לאורך הקו המרכזי של מסלול ההליכה‬ ‫הטבעי‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ .2009‬‬ ‫‪-133-‬‬ .15.15.3‬ב( )‪.3.14.‬‬ ‫‪20636‬נט‬ ‫‪1.4.2.3‬ג'‬ ‫)ב( לעניין מהלך משותף נגיש ראה פרט ‪) 3.15.3.2 15.15.2.‬מהלך משותף ופרוזדור‬ ‫ללא מוצא לא יעלו על הקבוע בטבלה שבפרט ‪.‬המתחיל במרחק של ‪ 30‬סנטימטרים מהנקודה הרחוקה ביותר הניתנת לאכלוס‪ .5‬‬ ‫אופן מדידת מרחק‬ ‫הליכה ומהלך‬ ‫משותף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.3‬ב'‬ ‫תרשים ‪ 3.2.(1‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫בבניין עם מערכת‬ ‫מתזים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬מרחק ההליכה‪ .

5‬ב'‬ ‫)ג( אורך מהלך משותף יימדד באופן זהה למדידת מרחק הליכה בבניין ועד לנקודת‬ ‫הפיצול‪.4.‬לאורך סיפי המדרגות או במקביל למישור‬ ‫המשופע‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‬‬ ‫)ד( בבניין בעל שימוש מעורב ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬אשר השימושים השונים הופרדו זה מזה באמצעות אלמנט עמיד אש‪ .2009‬‬ ‫‪-134-‬‬ .15.2.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬פרוזדור ללא מוצא והמהלך המשותף‪ .2.‬יימדד מרחק ההליכה או המהלך המשותף‪ .‬מותאמים לסוג הייעוד‬ ‫בכל חלק מהבניין בנפרד.‬ ‫‪20636‬ס‬ ‫‪1.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.‬יהיו‬ ‫מרחק ההליכה‪ .2.15.5‬ב'‪.15.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.5‬א'‬ ‫)ב( אם במסלול מרחק ההליכה או המהלך המשותף כלולות מדרגות או מישור‬ ‫משופע‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .

3.5‬מרחקי הליכה‪ .15.2.15.15.2.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬אשר השימושים השונים שבו לא הופרדו זה מזה‪ .15.8‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪98‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫פרט‬ ‫‪3.‬‬ ‫הערה )‪(1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.2009‬‬ ‫‪-135-‬‬ .7‬‬ ‫אסור‬ ‫‪45‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.9‬‬ ‫פרט‬ ‫‪3.‬‬ ‫השימוש‬ ‫סד‪.15.‬פרוזדור ללא מוצא ומהלך משותף ‪7.6‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪23‬‬ ‫הערה )‪(3‬‬ ‫‪60‬‬ ‫אסור‬ ‫הערה )‪(3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫אסור‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.2.‬‬ ‫‪ 23‬מטרים‬ ‫לפחות מ–‪50‬‬ ‫איש‪.2.‬‬ ‫פרוזדור ללא מוצא והמהלך המשותף‪ .15.15.15.6‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 23‬מטרים‬ ‫לפחות מ–‪50‬‬ ‫איש‪.9‬‬ ‫הערה )‪(4‬‬ ‫הערה )‪(4‬‬ ‫‪20636‬סא‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪60‬‬ ‫הערה )‪(3‬‬ ‫ראה פרט‬ ‫‪3.‬‬ ‫ט'‬ ‫‪60‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.2.05‬‬ ‫מס‪.‬יהיו מרחק ההליכה‪.2.2.2.8‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪23‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.‬‬ ‫)ה( מרחקי ההליכה ואורכם של פרוזדור ללא מוצא ומהלך משותף יהיו כקבוע‬ ‫בטבלה שלהלן ובכפוף להערות בפרט משנה )ו(‪:‬‬ ‫טבלה ‪ .6.4.‬‬ ‫התקהלות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫ומעונות יום‬ ‫‪3‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪4‬‬ ‫בריאות בתי‬ ‫חולים‬ ‫‪5‬‬ ‫בריאות‬ ‫אמבולטורי‬ ‫מרפאות‬ ‫‪6‬‬ ‫מגורים‬ ‫חד–משפחתי‬ ‫ודו–משפחתי‬ ‫מגורים בניין‬ ‫דירות‬ ‫‪7‬‬ ‫מהלך משותף‬ ‫פרוזדור ללא מוצא‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫ללא מתזים‬ ‫עם מתזים ללא מתזים עם מתזים ללא מתזים עם מתזים‬ ‫‪ 6‬מטרים‬ ‫‪ 6‬מטרים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫הערה )‪ (2‬ליותר מ–‪ 50‬ליותר מ–‪50‬‬ ‫ראה פרק ראה פרק ט' הערה )‪(2‬‬ ‫איש‪.2.15.‬מותאמים לסוג השימוש שהמרחקים‬ ‫שנקבעו בעבורו הם הקצרים ביותר מבין כל השימושים בבניין‪.‬‬ ‫איש‪.

2.11‬‬ ‫‪60‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪120‬‬ ‫הערות )‪(6‬‬ ‫)‪(8) (7‬‬ ‫‪90‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪75‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫פרט‬ ‫‪3.‬תנאיו ואגרות(‪ .2.2009‬‬ ‫‪-136-‬‬ .15.15.‬‬ ‫דיור מוגן ובתי‬ ‫‪8‬‬ ‫אבות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫דיור מוגן ‪-‬‬ ‫צמוד קרקע‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מס‪.15.4.11‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫אסור‬ ‫פרוזדור ללא מוצא‬ ‫במטרים‬ ‫עם מתזים ללא מתזים‬ ‫אסור‬ ‫‪15‬‬ ‫מהלך משותף‬ ‫במטרים‬ ‫ללא מתזים‬ ‫עם מתזים‬ ‫אסור‬ ‫‪38‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הערה )‪(4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫הערה )‪(4‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪15‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪6‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪15‬‬ ‫הערה )‪(4‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪11‬‬ ‫הערה )‪(4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫אסור‬ ‫‪30‬‬ ‫אסור‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪20636‬סב‬ ‫אסור‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫אסור‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫אסור‬ ‫‪30‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫אסור‬ ‫‪23‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫אסור‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1.15.2.‬‬ ‫חד–משפחתי‬ ‫ודו–משפחתי‬ ‫מעונות‬ ‫סטודנטים‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫בתי הארחה )‪(5‬‬ ‫בתי מלון‬ ‫‪13‬‬ ‫מסחר‬ ‫‪14‬‬ ‫מסחר ‪-‬‬ ‫קניון‬ ‫‪15‬‬ ‫תעסוקה‬ ‫ומשרדים‬ ‫‪16‬‬ ‫תעשיה רגילה‬ ‫הערה )‪(9‬‬ ‫‪17‬‬ ‫תעשיה מיוחדת‬ ‫הערה )‪(10‬‬ ‫תעשיה מסוכנת‬ ‫הערה )‪(11‬‬ ‫אחסון טובין ‪-‬‬ ‫רמת סיכון נמוכה‬ ‫ורגילה‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫במטרים‬ ‫עם מתזים ללא מתזים‬ ‫אסור‬ ‫‪98‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.2.15.11‬‬ ‫אין דרישה‬ ‫‪98‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.12‬‬ ‫‪120‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪120‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.10‬‬ ‫אין דרישה אין דרישה‬ ‫‪98‬‬ ‫ופרט‬ ‫‪3.‬‬ ‫השימוש‬ ‫סד‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.

‬ ‫)‪ (8‬מרחק ההליכה בתוך חנות עד ‪ 60‬מטרים.‬אך הותקנה מערכת גילוי ושליטה בעשן‬ ‫בפרוזדורים במפורט בפרק ה' "מערכות שליטה בעשן"‪ .3‬א(.2.‬תעשיה רגילה" ‪ -‬כהגדרתה בפרט ‪)3.‬ ‫)‪ (7‬המעבר הציבורי המשותף יהיה מוגן עשן כנדרש בפרט ‪)3.‬אורך הפרוזדור ללא מוצא יהיה ‪ 15‬מטרים‪ .‬ ‫)‪ (3‬לא הותקנה מערכת מתזים‪ .12.‬ואורך המהלך המשותף‬ ‫יהיה ‪ 30‬מטרים.2009‬‬ ‫‪-137-‬‬ .2.‬ ‫)‪ (6‬בבניין תותקן מערכת סידורי שליטה בעשן כמפורט בפרק ה' "מערכות‬ ‫שליטה בעשן".‬‬ ‫‪ 20‬אחסון חומרים‬ ‫מסוכנים‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫רמת סיכון גבוהה‬ ‫חניון מקורה‬ ‫פתוח‬ ‫הערה )‪(12‬‬ ‫חניון סגור‬ ‫כל שימוש אחר‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫במטרים‬ ‫עם מתזים ללא מתזים‬ ‫אסור‬ ‫‪30‬‬ ‫פרוזדור ללא מוצא‬ ‫במטרים‬ ‫עם מתזים ללא מתזים‬ ‫אסור‬ ‫אסור‬ ‫מהלך משותף‬ ‫במטרים‬ ‫ללא מתזים‬ ‫עם מתזים‬ ‫אסור‬ ‫אסור‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫הערה )‪(6‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫יהיה בהתאם לשימוש הדומה לו ביותר מבין השימושים המפורטים בטבלה‬ ‫)ו( המרחקים המפורטים בטבלה שבפרט משנה )ה( לעיל כפופים להערות‬ ‫המפורטות להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במהלך משותף יתקיימו דרישות סימן כ"ד לפרק ט'.‫תכנון ובניה‬ ‫מס‪.4.‬ ‫)‪ (4‬פרוזדור המשמש למהלך משותף ‪-‬‬ ‫)א( בבניין מגורים ‪ -‬המדידה תתבצע מדלת היציאה מדירת מגורים‬ ‫לפרוזדור עד הדלת לדרך מוצא.‬מרחק ההליכה יהיה‬ ‫‪ 60‬מטרים‪ .‬ ‫)‪ (9‬לעניין פרט זה‪" .‬ ‫)‪ (5‬לעניין פרט זה‪" .‬‬ ‫השימוש‬ ‫סד‪.3‬ד(.‬ ‫‪20636‬סג‬ ‫‪1.‬ ‫)ב( בבתי מלון או מעונות סטודנטים ‪ -‬המדידה תתבצע מדלת היציאה‬ ‫של חדר או של מקבץ חדרים לפרוזדור עד הדלת לדרך מוצא.‬ ‫)‪ (2‬מותר פרוזדור ללא מוצא ומעבר ללא מוצא באורך של עד ‪ 6‬מטרים.‬בית הארחה" ‪ -‬בניין בתפוסה של עד ‪ 16‬אורחים ועד ‪2‬‬ ‫קומות.12. מרחק ההליכה במעבר הציבורי‬ ‫המשותף עד ‪ 60‬מטרים.

‬לא יעלה על ‪ 30‬מטרים‪.‬לבין מוצא‬ ‫בטוח לא יעלה על ‪ 45‬מטרים.‬ ‫)‪ (2‬המרחק מכל נקודה בחדר עד למוצא בטוח לא יעלה על ‪ 60‬מטרים.‬ניתן‬ ‫להגדיל את מרחקי ההליכה הנדרשים בפרט זה בעוד ‪ 25‬מטרים‪.4.‬ ‫)‪ (3‬המרחק מכל נקודה בחדר המשמש לשינה עד הדלת של אותו חדר לא‬ ‫יעלה על ‪ 15‬מטרים.15.‬המשמשת חלק מגישה למוצא בטוח‪ .7‬בבתי חולים‪ .‬‬ ‫כמתואר בתרשים ‪.‬בבניין המוגן על ידי מערכת מתזים‪ .15.2.‬עד‬ ‫הכניסה למוצא בטוח או עד דלת יציאה חיצונית‪ .3‬א(.15. פתחים אלו יותקנו כך שתימנע הצטברות עשן‪.‬‬ ‫בבתי חולים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.7‬‬ ‫‪20636‬סד‬ ‫‪1.2.‬ ‫)‪ (3‬המרחק מכל נקודה בחדר המשמש לשינה עד הדלת של אותו חדר לא‬ ‫יעלה על ‪ 15‬מטרים‪.‬הקירות החיצוניים יהיו פתוחים לאוויר החופשי‬ ‫ב–‪ 40%‬משטחם בכל מפלס.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (10‬לעניין פרט זה‪" .2.‬עד דלת היציאה המשותפת של אותו מקבץ‪ .‬וגובה‬ ‫תקרת הבניין או גובה תחתית החלק התחתון ביותר של שלד הגג‪ .6‬א( בגני ילדים‪ .7‬‬ ‫תרשים ‪3.‬במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק בין דלת של חדר‪ .‬במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק מכל דלת יציאה של החדר המשמשת חלק מגישה למוצא בטוח‪ .3‬א(‪ .15.‬תנאיו ואגרות(‪ .2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫במוסדות בריאות‪.12.‬ ‫)‪ (4‬המרחק מכל נקודה במקבץ חדרים המשמשים לשינה עם יציאה אחת‬ ‫משותפת‪ .2.2009‬‬ ‫‪-138-‬‬ .‬תעשיה מסוכנת" ‪ -‬כהגדרתה בפרט ‪)3.‬ ‫)‪ (12‬בחניון מקורה פתוח‪ .3.‬ ‫)‪ (2‬המרחק מכל נקודה בחדר עד למוצא בטוח לא יעלה על ‪ 35‬מטרים.‬תעשיה מיוחדת" ‪ -‬כהגדרתה בפרט ‪)3.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬‬ ‫מרחק הליכה בגני‬ ‫ילדים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.12.‬מעל מפלס הרצפה.‬הוא ‪ 8‬מטרים‬ ‫לפחות‪ .‬ ‫)‪ (11‬לעניין פרט זה‪" .‬לא יעלה על ‪ 30‬מטרים.

2.15.15.‬ניתן‬ ‫להגדיל את מרחקי ההליכה הנדרשים בפרט זה בעוד ‪ 15‬מטרים‪.9‬על מרחק הליכה בבניין מגורים יחול גם פרט ‪.‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫בבניין מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.18.2.‬עד דלת הכניסה לחדר או לדירה לא‬ ‫יעלה על ‪ 38‬מטרים.8‬א( במרפאות אמבולטוריות‪ .2009‬‬ ‫‪-139-‬‬ .12‬בתעשיה רגילה הכוללת חומרים ברמת סיכון נמוכה או בינונית מרחק ההליכה לא‬ ‫יעלה על ‪ 120‬מטרים‪ .‬‬ ‫מרחק הליכה בבתי‬ ‫מלון ומעונות‬ ‫סטודנטים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫בתעשיה רגילה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬בבניין מותקנת מערכת לפינוי עשן וחום המונעת סכנה של הצטברות עשן‬ ‫בגובה נמוך מ–‪ 1.2‬‬ ‫מרחק הליכה בדיור‬ ‫מוגן ובבתי אבות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫בבתי חולים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מרחק ההליכה בתוך חדר או בדירה‪ .‬ ‫)‪ (2‬מרחק ההליכה מדלת הכניסה של החדר או הדירה עד למוצא הבטוח הקרוב‬ ‫ביותר לא יעלה על ‪ 60‬מטרים‪.80‬מטרים בפרק הזמן הנדרש לפינוי הבניין מאנשים והבניין‬ ‫מוגן כולו על ידי מערכת מתזים‪.‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬מרחק ההליכה מדלת הכניסה של החדר או יחידת האירוח ועד למוצא‬ ‫הבטוח הקרוב ביותר לא יעלה על ‪ 60‬מטרים‪.15.‬‬ ‫‪20636‬סה‬ ‫‪1.10‬בדיור מוגן ובבתי אבות‪ .‬המשמשת חלק מגישה למוצא בטוח לבין מוצא‬ ‫בטוח לא יעלה על ‪ 30‬מטרים.15.‬במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מרחק ההליכה בתוך חדר או יחידת אירוח עד דלת הכניסה לחדר או‬ ‫ליחידה לא יעלה על ‪ 38‬מטרים.11‬בבתי מלון ובמעונות סטודנטים‪ .‬בבניין המוגן על ידי מערכת מתזים‪ .3.‬ ‫)‪ (2‬המרחק מכל נקודה בחדר ועד למוצא בטוח לא יעלה על ‪ 45‬מטרים‪.15.‬אם מתקיימים תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הבניין נמצא בקומת קרקע בלבד.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .2.4.‫תכנון ובניה‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫במוסדות בריאות‪.2.2.‬במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק בין דלת של חדר‪ .

‬‬ ‫)ד( מדידת עוצמת האור המינימלית תתבצע בגובה מפלס ההליכה לאורך נתיב‬ ‫המילוט‪.2. גופי תאורת החירום יהיו‬ ‫מוזנים משני מעגלי הזנה נפרדים המוזנים ממערכות נפרדות‪.20‬חלק ‪ 2.1:40‬‬ ‫)ו( תאורת חירום תתבסס על גופי תאורה עצמאיים הניזונים מסוללות נטענות או‬ ‫מערכת מרכזית לגיבוי חשמלי מבוקרת טעינה הכוללת מצבר נטען.‬‬ ‫)ג( עוצמתה המינימלית של תאורת חירום לאורך נתיב המילוט לא תפחת מ–‪1‬‬ ‫לוקס בכל נקודה לאורך נתיב המילוט למשך שעה אחת לפחות‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סימן ט"ז‪ :‬תאורת דרכי מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫תאורה מלאכותית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬יותקנו שלטים שבהם נכתב‪" :‬יציאה"‪ .‬בזמן הפסקת חשמל או נפילה במתח רשת החשמל.‬תנאיו ואגרות(‪ . המתגים יותקנו בגובה הנע בין ‪ 85‬ס"מ‬ ‫ל–‪ 110‬ס"מ מעל מפלס הרצפה‪.‬או "יציאת חירום"‪.‬יותקנו גופי תאורת חירום שיאירו את נתיב‬ ‫המילוט‪ .‬‬ ‫)ב( להפעלת תאורה מלאכותית באמור יותקנו מתגים בכל כניסה לחדר מדרגות‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ז‪ :‬תאורת חירום‬ ‫תאורת חירום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.20‬חלק ‪.00‬מטרים מדלת הכניסה.‬‬ ‫)ז( גופי תאורת החירום יתאימו לתקן הישראלי ת"י ‪ .1‬א( בפרוזדורים‪ .18.‬במעברים המשרתים יותר מ–‪ 6‬אנשים או שאורכם עולה על ‪15‬‬ ‫מטרים ובחדרי מדרגות תותקן תאורה מלאכותית שעוצמתה במקום החשוך ביותר על הרצפה‬ ‫‪ 10‬לוקס לפחות‪.‬‬ ‫)ה( היחס בין עוצמת ההארה המרבית לבין עוצמת ההארה המינימלית לא יעלה על‬ ‫‪. דרישה זו אינה חלה על מעברים‬ ‫ופרוזדורים בדירת מגורים‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .22‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫שילוט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ח‪ :‬שילוט וסימון דרכי מוצא‬ ‫‪) 3.(2.17.2.22‬‬ ‫)ב( במעברים המשרתים יותר מ–‪ 6‬אנשים או שאורכם עולה על ‪ 15‬מטרים‪.1‬א( דרכי מוצא ישולטו ויסומנו לפי הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בכל מרכיבי דרך מוצא שלא נראה מהם באופן ברור כיוון היציאה מהבניין‪.‬לאורך דרך המוצא‪ .2.2.‬‬ ‫ומעל דלת יציאה‪ .‬‬ ‫בפרוזדורים ובחדרי מדרגות‪ .‬‬ ‫‪20636‬סו‬ ‫‪1.5‬‬ ‫שניות בכל מקרה של כשל בהספקת החשמל או נפילה במתח רשת החשמל כמפורט בתקן‬ ‫הישראלי בת"י ‪ .‬‬ ‫במרחק שאינו גדול מ–‪ 1.2009‬‬ ‫‪-140-‬‬ .4.1‬א( תאורת חירום בדרך מוצא תתחיל לפעול בתוך פרק זמן שאינו גדול מ–‪0.22‬מנורות‪ :‬מנורות לתאורת חירום )להלן ‪ -‬ת"י ‪ 20‬חלק ‪.16.

השלט ימוקם במרכז הדלת‪ .‬לפי הצורך. ניתן לשלב בשלטים צלמית "דרך מילוט" כמפורט בת"י‬ ‫‪ 1918‬חלק ‪.2.1‬דלתות האש חייבות להיות סגורות תמיד‪ .4‬גובה האותיות‬ ‫בשלטים יהיה ‪ 20‬סנטימטר לפחות‪ . המרווח בין האותיות יהיה לפחות‬ ‫‪ 1‬סנטימטר.1‬ב(‪.50‬מטרים מעל הרצפה‪.‬יותקן שלט קבוע‬ ‫בצד המבואה הקומתית‪ .‬בגובה ‪ 1.‬‬ ‫‪ .‬ועוביים יהיה ‪ 15‬מילימטרים לפחות.‬ ‫)‪ (5‬בחניון מקורה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫עם חץ הכוונה או ללא חץ הכוונה‪ .21.‬ ‫)‪ (4‬התקנת השלטים תהיה בניצב לכיוון המילוט.‬‬ ‫‪ .‬למעט בזמן מעבר אנשים‪ . גובה כתיב האותיות יהיה ‪ 3‬סנטימטרים לפחות ועוביין ‪ 7‬מילימטרים‬ ‫לפחות. גוף התאורה‬ ‫יתאים לתקן ישראלי ת"י ‪ 20‬חלק ‪ .‬ועליו המילים "דלת אש! החזק סגורה!". הכיתוב על השלטים יהיה בגוון‬ ‫לבן על גבי רקע ירוק.‬‬ ‫)ה( על דלת אש הממוקמת בקומת הכניסה לבניין או במקום בולט לעין בסמוך‬ ‫אליה‪ .‬יותקן שלט‪ .‬שאינה בקומת הכניסה‪ .2‬פגיעה ביכולת הסגירה העצמית של הדלתות עלולה לגרום לאובדן חיי‬ ‫אדם ולגרימת נזקים לרכוש בעת שריפה‪.‬‬ ‫‪20636‬סז‬ ‫‪1. הכיתוב על השלט יהיה בגוון‬ ‫ירוק על רקע לבן.‬‬ ‫)ד( על דלת אש של חדר מדרגות מוגן‪ .2009‬‬ ‫‪-141-‬‬ .‬כאמור בפרט משנה )ד(‪ .(1‬ו–)‪ (4‬שחובה‬ ‫לשלב בהם צלמית "דרך מילוט" כמפורט בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬דלתות האש משמשות להגנה‬ ‫מפני אש ולמילוט לחדר המדרגות‪.‬‬ ‫)ג( בדרך מוצא יותקנו שלטים המציינים את קיומם של מיתקני בטיחות אש‪.‬‬ ‫)‪ (6‬על דירת מגורים יחול פרט ‪)3.4.‬ ‫)‪ (3‬גובה האותיות בשלטים הנדרשים בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪ (2‬יהיה ‪ 15‬סנטימטרים‬ ‫לפחות‪ .‬יותקן שלט‬ ‫"אין יציאה".‬ונוסף עליו ‪ -‬שלט‬ ‫קבוע שבו נכתב‪:‬‬ ‫"בבניין זה מותקנות דלתות אש בכל קומותיו‪ . הכיתוב על השלט יהיה בגוון אדום על גבי רקע לבן.22‬והוא יופעל בעת הפסקת חשמל או נפילה במתח רשת‬ ‫החשמל‪.‬בצד הפונה למבואת הכניסה‪ .4‬‬ ‫)‪ (2‬בכל מקום בבניין שניתן לסטות בו מדרך היציאה מהבניין‪ .‬ועוביין יהיה ‪ 20‬מילימטרים‪.8.‬‬ ‫)ב( לשלטים לפי פרט משנה )א( תותקן תאורה מרשת החשמל של הבניין וממקור‬ ‫חשמל עצמאי המבוסס על סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של ‪ 60‬דקות.‬כדי‬ ‫למנוע חדירת אש ועשן לחלל חדר המדרגות בעת שריפה‪.‬יותקנו שלטים כמפורט בפסקאות )‪ (2) .

‬ ‫)‪ (2‬המילה "קומה" ולצדה או מתחתיה מספר הקומה.4.‬ ‫תרשים ‪3..‬ ‫)‪ 1(4‬המילים "יציאה לרחוב בקומה ‪ ".‬‬ ‫הכיתוב של השלט יהיה בגוון ירוק על רקע לבן.‬תנאיו ואגרות(‪ .18.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ובלבד שהדלתות האמורות אושרו בידי רשות הכבאות כדלתות פתוחות‪.‬ואחריהן מספר הקומה שממנה יש יציאה‬ ‫לרחוב.(Normally Open‬והמצוידות במנגנון סגירה אוטומטי בעבור מקרים של‬ ‫שריפה‪ .‬‬ ‫על פי החלטת עורך הבקשה.‬ ‫)‪ (4‬המילים "יש יציאה לקומת הגג" או "אין יציאה לקומת הגג".‬ ‫)‪ (3‬המילים "חדר המדרגות משרת קומות" ואחריהן ‪ -‬מספר הקומות בבניין‪.(4‬‬ ‫‪20636‬סח‬ ‫‪1.2.‬‬ ‫)ז( בחדר מדרגות מוגן יותקן בכל קומה שלט קבוע שבו נכתבו בסדר יורד כלפי‬ ‫מטה פרטים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬כינוי חדר המדרגות.‬‬ ‫)ו( הוראות פרטי משנה )ד( ו–)ה( אינן חלות על דלתות אש פתוחות הנמצאות‪ . גובה האותיות של הרישה בשלט יהיה ‪7‬‬ ‫מילימטרים לפחות וגובה כתיב האותיות הנדרשות בסעיפים ‪ 1‬עד ‪ 3‬בשלט יהיה ‪ 3‬מילימטרים‬ ‫לפחות.1‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .‬במצב פתוח )‪ .3‬אין לנעול את הדלתות ואין להציב כל דבר העלול להפריע לפתיחה‬ ‫ולסגירה שלהן ולמעבר חופשי של אנשים אל חדר המדרגות ובתוכו"‪.‬מתחת לשלט המתואר בפרט משנה )ד(‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫‪ . השלט ימוקם במרכז הדלת‪ .1‬במקור סופררו שתי תקנות המשנה האחרונות כ–)‪.2009‬‬ ‫‪-142-‬‬ ..‬בדרך‬ ‫כלל‪ .

3. שלטים‬ ‫אלו יזוהו כאשר הדלת במצב סגור או פתוח.‬‬ ‫‪20636‬סט‬ ‫‪1.‬ומקום‬ ‫היציאה נצפה בבירור‪ .‬ ‫גובהו של השלט יהיה ‪ 35‬סנטימטרים לפחות ולא יעלה על ‪ 55‬סנטימטרים.‬‬ ‫)ב( רוחב מדרגות החוץ‪ .‬ ‫)‪ (9‬יהיה ניתן לצפות בשלט כאשר הדלת במצב סגור או פתוח.2. גובה כתיב‬ ‫אותיות המילים הנדרשות לכיתוב בפסקאות )‪ (3‬ו–)‪ (4‬יהיה ‪ 5‬מילימטרים לפחות‬ ‫ועוביין יהיה ‪ 1‬מילימטרים לפחות.2. החץ‬ ‫יצביע כלפי מעלה או כלפי מטה‪ .2.‬ ‫)‪ (10‬כאשר בדרך מוצא נדרשת עליה בחדר מדרגות כדי להגיע ליציאה‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ט‪ :‬חוץ הבניין‬ ‫מדרגות חוץ‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3. גובה כתיב אותיות‬ ‫המילים הנדרשות לכיתוב בפסקה )‪ (2‬יהיה ‪ 12‬מילימטרים לפחות ועוביין ‪2‬‬ ‫מילימטרים לפחות.‬‬ ‫שילוט בשפה‬ ‫הערבית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ג( המדרגות ייבנו בהתאם להוראות פרטים ‪.4 .3.2.2.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (6‬גובה כתיב אותיות המילים הנדרשות לכיתוב בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪ (5‬יהיה‬ ‫‪ 20‬מילימטרים לפחות ועוביין יהיה ‪ 2‬מילימטרים לפחות.‬יותקנו‬ ‫שלטים לסימון כיוון היציאה בכל קומה שבה נדרשת עלייה למעלה.2.2.2009‬‬ ‫‪-143-‬‬ . גובה נתיב האותיות הנדרשות לכיתוב מספר הקומה בפסקה‬ ‫)‪ (2‬יהיה ‪ 70‬מילימטרים לפחות ועוביין יהיה ‪ 8‬מילימטרים לפחות.‬ ‫)‪ (8‬המילה והחץ על השלט האמור בפסקה )‪ (7‬יהיו בגוון ירוק על רקע לבן.5 .10‬‬ ‫)ד( מישור שלח המדרגה יהיה מחוספס או עשוי חומר המונע החלקה‪.‬לדעת המהנדס‪ .10‬מטרים‪.2.‬קיים שיעור ניכר של‬ ‫ציבור דובר השפה הערבית שאינו דובר השפה העברית‪ .‬ ‫)‪ (7‬מימין לכיתוב בשלט יסומן חץ הכוונה המציין את כיוון המילוט.18.6 .2. בתוך החץ תיכתב‬ ‫המילה "ליציאה".‬לא תחול הדרישה המפורטת ברישה של פסקה זו‪.2.50‬מטרים מעל הרצפה.‬על פי קביעת עורך הבקשה.1‬א( בכל מקרה שבו מפלס הרחוב שונה ממפלס הכניסה או היציאה לבניין יותקנו‬ ‫מדרגות חוץ‪ .‬הכבש או המעבר המשופע יהיה שווה לרוחב דלת היציאה‬ ‫החיצונית הגובלת עם המדרגות ולא יפחת מ–‪ 1. גובה החץ יהיה‬ ‫‪ 120‬מילימטרים לפחות.2.2. כאשר המפלס התחתון ביותר‬ ‫של חדר המדרגות מתחיל לא יותר מקומה אחת מתחת לקומת היציאה‪ . קו‬ ‫תחתית השלט יהיה בגובה ‪ 1.‬יותקנו השלטים לפי סימן זה בשפה‬ ‫העברית והערבית כאחד‪.3.4.16 .‬כבש‪ .3.3.2‬בבניין המוקם במרחב תכנון מקומי שבו‪ .3‬‬ ‫‪. ועוביו יהיה ‪ 25‬מילימטרים לפחות.19.2.2.‬מעבר משופע או שילוב של חלק מהם‪.3.

3.‬לא יחול במדרגות אלו‪.20.2.‬שאינו בניין גבוה או בניין רב קומות‪ .1‬‬ ‫)‪ (2‬היחס בין רום המדרגה התחתונה לשלחה‪ .‬על פי הנוסחה המפורטת בפרט‬ ‫משנה ‪)3.‬יותקנו מסעדים נוספים‬ ‫בהתאמה לפתחי היציאה מהבניין ובהתאם לקבוע בפרט ‪.2.3.19.‬יהיו סידורי חילוץ אנשים אל מחוץ‬ ‫לבניין שמתקיימים בהם אחד לפחות מן התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך גישה‪ .5‬סנטימטרים כמתואר בתרשים‬ ‫‪. אם נדרש‬ ‫מעקה‪ .‬רחבת היערכות וחלונות חילוץ‬ ‫‪ 3.1‬‬ ‫)ג( המרחק שבין רחבת ההיערכות לחלק הבולט ביותר של חזית הבניין‬ ‫שבה חלון חילוץ‪ .4.5‬ד(‪ .2.‬ ‫)ד( דרך הגישה יכולה להיות חלק מהדרך הציבורית.20.‬בכל מהלך מדרגות חוץ יותקן מסעד ובית אחיזה משני צדי‬ ‫המדרגות‪.2.‬מותקנות מדרגות חוץ רחבות‪ .19.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)ז( בבניין ציבורי‪ .1‬‬ ‫תרשים ‪3.‬ייחשב בית האחיזה של המעקה מתאים לדרישה זו‪.2.‬ ‫‪20636‬ע‬ ‫‪1.2.‬רחבת היערכות וחלון חילוץ העומדים בדרישות אלה‪:‬‬ ‫)א( רוחב דרך הגישה יהיה ‪ 4‬מטרים לפחות.‬‬ ‫)ח( במדרגות המשתלבות במישור משופע הניצב לכיוון מהלך המדרגות יתקיימו‬ ‫תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רום המדרגה התחתונה לא יעלה על ‪ 17.‬ ‫)ב( כחלק מדרך הגישה או בסיומה תהיה רחבת היערכות שמידותיה יהיו‬ ‫לפחות ‪ 6‬מטרים לאורך ‪ 12‬מטרים כמתואר בתרשים ‪.2.1‬בבניין‪ .‬משיקולי אדריכלות‪ .3.2009‬‬ ‫‪-144-‬‬ .‬תנאיו ואגרות(‪ .16‬‬ ‫)ו( בכל מהלך מדרגות יותקן מסעד ובית אחיזה בצד אחד של המדרגות.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫אמצעי חילוץ‬ ‫מבניין שאינו בניין‬ ‫גבוה או בניין‬ ‫רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ'‪ :‬דרך גישה‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ה( אם‪ .‬לא יעלה על ‪ 12‬מטרים.2.

‬מטעמים מיוחדים‬ ‫שיירשמו‪ .4.20.20.‬רשאי המהנדס‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ה( מדרכה וכביש יכולים לשמש רחבת ההיערכות. הרוחב הפנוי ממכשולים יהיה לא פחות מ–‪ 4‬מטרים כמתואר‬ ‫בתרשים ‪.‬‬ ‫תרשים ‪3.2.70‬‬ ‫מטרים.1‬‬ ‫)ז( בבניין יותקנו חלונות חילוץ העומדים בדרישות סימן זה‪.1‬‬ ‫‪20636‬עא‬ ‫‪1.2009‬‬ ‫‪-145-‬‬ .‬לאשר רוחב לדרך גישה קטן מ–‪ 4‬מטרים אך לא פחות מ–‪3.‬ ‫)ו( על אף האמור בפסקת משנה )א(‪ .2.3.‬על סמך חוות דעת הנדסית ולאחר התייעצות עם רשות‬ ‫הכבאות‪ .

2.‬מבנים או מיתקנים כיוצא באלה‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬עמודי טלפון‪ . הספקת המים למתזים מבוססת על לחץ המים העירוני ולא יידרש‬ ‫אמצעי להגברת לחץ.‬ ‫)ג( בבניין לא תחול הדרישה לדרך גישה ורחבת היערכות‪.6‬א( לא יהיו בדרך גישה‪ .‬‬ ‫סימון ושילוט‬ ‫רחבת היערכות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.20.20.‬עמודי חשמל‪ .20.‬‬ ‫שער בדרך גישה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)ב( בבניין לא תחול הדרישה להתקנת חלון החילוץ.4.‬יהיו בנויים באופן המאפשר להם לשאת רכב לכיבוי והצלה על פי‬ ‫התקן הישראלי‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .4‬רחבת היערכות בתחום המגרש תסומן על הקרקע‪ .‬ ‫)ב( פינוי עשן מכל מבואה קומתית ופתחי פינוי עשן מחדר המדרגות‬ ‫לעבר הגג העומדים בדרישות סימן א' לפרק ה'.‬במסגרת בגוון בהיר ותשולט‬ ‫באופן שיאסור חניה לכלי רכב במקום.‬‬ ‫)‪ (3‬בבניין מותקנת מערכת מתזים העומדת בדרישות אלה‪:‬‬ ‫)א( בכל שטח הבניין מותקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית במים ‪-‬‬ ‫מתזים.2.‬שמתקיימות בו דרישות סימן ג'‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬חדר מדרגות מוגן‪ .‬תובטח אפשרות פתיחתו או פריצתו במקרה חירום‪ .‬‬ ‫‪20636‬עב‬ ‫‪1.‬ ‫)ג( בבניין לא תחול הדרישה להתקנת חלון חילוץ.‬לרבות ‪-‬‬ ‫)א( עמדת כיבוי אש בכל מבואה קומתית.‬לעכב או להכשיל את פעולתו התקינה של רכב כבאות והצלה‪.‬בליטות‪.2.‬‬ ‫מניעת הפרעה‬ ‫בדרך גישה‬ ‫וברחבת היערכות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫רדיוס סיבוב של‬ ‫דרך גישה ורחבת‬ ‫היערכות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫רדיוס השטח הנקי ממכשולים‪ .2.‬‬ ‫)ב( הגובה החופשי ממכשולים מעל דרך גישה יהיה ‪ 4.‬‬ ‫מבנה דרך גישה‬ ‫ורחבת היערכות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. רחבת היערכות בתחום הדרך הציבורית תשולט באופן‬ ‫שייאסר חניית רכב במקום‪.2‬אם דרך גישה איננה ישרה‪ .3‬אם נבנה שער בדרך גישה‪ .‬הרדיוס החיצוני‪ .‬כבלים עיליים‪ .2009‬‬ ‫‪-146-‬‬ .20.‬כך‬ ‫שיתאפשר מעבר מיידי לרכב כיבוי והצלה‪.‬‬ ‫עצים‪ .‬רדיוס הסיבוב של ציר הדרך לא יפחת מ–‪ 12‬מטרים.‬ת"י ‪ 412‬עומסים במבנים‪ :‬עומסים אופייניים‪.‬העלולים‬ ‫להפריע‪ .‬לרבות מכסים לתאי בקרה וצינורות למערכות תשתית‬ ‫למיניהן‪ .20.‬לא יפחת מ–‪ 16‬מטרים‪.2.‬ברחבת היערכות ובין רחבת היערכות לבניין‪ .‬הטמונים מתחתן‪ .‬ ‫)ד( בבניין לא תחול הדרישה לדרך גישה ורחבת היערכות‪.5‬דרך גישה ורחבת היערכות‪ .20‬מטרים לפחות‪.

1‬או ‪.‬והמרחק בין כל שני חלונות חילוץ לא עולה‬ ‫על ‪ 35‬מטרים מדוד לאורך מעטפת הבניין‪ .‬‬ ‫)ג( בבניין שאינו בניין למגורים‪ .2009‬‬ ‫‪-147-‬‬ .‬‬ ‫)ו( פרט זה אינו חל על בניין אשר הותקנו בו סידורי חילוץ העומדים בדרישות‬ ‫פרט ‪ (2)3.2‬‬ ‫הפרדת חדר‬ ‫מדרגות מהבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ב( אם נדרש יותר מחלון חילוץ אחד‪ .‬יסומן חלון החילוץ בחלקו הפנימי בסימן זוהר‬ ‫במילים "חלון חילוץ"‪.(3)3.‬‬ ‫)ב( חלון חילוץ יהיה חלון צד צירי‪ .‬וניתן לפתיחה או פריצה מחלקו החיצוני‪.00‬מטרים לפחות )להלן ‪ -‬חלון חילוץ(‪.‬וגובהו החופשי‬ ‫‪ 1.20.3.3.‬כאמור בפרט ‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫חלונות חילוץ‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.1.‬ניתן להתקין רחבת היערכות אחת בלבד‪.‬‬ ‫‪20636‬עג‬ ‫‪1.1.2.‬‬ ‫)ה( פרט זה אינו חל על קומת הקרקע בבניין‪.80‬מטרים לפחות‪ .20.1‬הפרדה בין דרך מוצא לבין שאר חלקי הבניין תהיה לפי הדרישות המפורטות בפרט‬ ‫‪.3.‬‬ ‫)ג( עמידות האש של דלתות אש בחדרי מדרגות המשמשים חלק ממוצא בטוח‪.7‬תותקן רחבת היערכות שתאפשר‬ ‫כניסה לבניין או יציאה ממנו באמצעות סולם המורכב על רכב כבאות והצלה‪.2‬א( חדר מדרגות בבניין גבוה או בבניין רב–קומות‪ .7‬א( בכל קומה יותקן חלון אחד שרוחבו החופשי ‪ 0.2.‬כשהמדידה תתבצע בקו אלכסוני בין כל נקודה בכל קומה בבניין לבין חלון החילוץ‬ ‫של אותה קומה‪ .3. החלון יהיה ניתן לפתיחה מצדו‬ ‫הפנימי‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ג'‪ :‬הפרדות ועמידות אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬הפרדות‬ ‫הפרדה בין דרכי‬ ‫מוצא והבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.20.‬המשמש מוצא בטוח יופרד‬ ‫משאר חלקי הבניין על ידי אלמנטים בעלי עמידות אש למשך ‪ 120‬דקות לפחות‪.2.‬‬ ‫)ד( המרחק בין כל נקודה בכל קומה בבניין לבין חלון חילוץ לא יעלה על ‪50‬‬ ‫מטרים‪ .‬‬ ‫יופרד משאר חלקי הבניין על ידי אלמנטים בעלי עמידות אש למשך ‪ 60‬דקות לפחות‪.1‬‬ ‫מיקום חלונות‬ ‫חילוץ‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.20.‬‬ ‫תהיה ‪ 30‬דקות לפחות בהתאם לתקן הישראלי ת"י ‪ .‬‬ ‫)ב( חדר מדרגות בבניין שאינו בניין גבוה או בניין רב–קומות‪ .1.2.20.‬או חלון הזזה.4.‬המשמש מוצא בטוח‪.8‬א( מול חלון חילוץ‪ .‬לרבות מעבר דרך‬ ‫דלתות של דירות או חדרים‪.3.2.1212‬דלתות אש‪ :‬עמידות אש‪.‬ובלבד שקיים מעבר בין כל חלקי הקומה לחלון החילוץ‪ .

‬יהיו הפתחים סגורים‬ ‫על ידי דלת אש שתהיה בעלת עמידות אש למשך ‪ 30‬דקות בידוד ו–‪ 90‬דקות כשל תחילי‬ ‫ויציבות‪.‬בין השאר‪ .‬יצוידו במדפי אש‬ ‫אוטומטיים‪.‬‬ ‫המכילות‪ .‬ ‫)‪ (4‬דלת אש‪ .‬חניון רכב‪ .‬תתאפשר‬ ‫העברת צנרת דרכם בתנאי שהמעברים נאטמו היטב מפני חדירת אש ועשן.4.‬לא תחול הדרישה בפרט ‪. האטימה תיעשה‬ ‫מחומרים לא דליקים‪.3.1.‬‬ ‫לבין שאר חלקי הבניין.‬כגון קופאי בחניון או משרד במחסן‪ .2009‬‬ ‫‪-148-‬‬ .‬בכניסה לחדר מדרגות מוגן בבניין המשמש למגורים‪ .‬חדרי הסקה‪ .3.‬ ‫)‪ (3‬דלת אש בעלת עמידות אש למשך ‪ 30‬דקות בידוד ו–‪ 90‬דקות כשל תחילי‬ ‫ויציבות.‬המשרת קומות שירות בלבד‪.3‬א( בכל בניין תהיה הפרדת אש ועשן בין קומות שטחי שירות או חלק מהן‪.‬בעלת‬ ‫עמידות אש למשך ‪ 30‬דקות בידוד ו–‪ 30‬דקות בשל תחילי ויציבות‪.‬‬ ‫)ג( הדרישה בפרט משנה )ב( לא תחול על הדר מדרגות מוגן המסתיים ביציאה‬ ‫ישירות אל מחוץ לבניין‪ .‬‬ ‫)ג( תעלות של מיזוג אוויר החודרות דרך האלמנטים האמורים‪ .3‬‬ ‫הפרדה בין הבניין‬ ‫למנהרת שירות‬ ‫ופיר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.5‬א( מינהרת שירות ופיר יופרדו מהבניין לכל אורכם וגובהם על ידי קירות עמידי‬ ‫אש למשך שעתיים לפחות‪.6‬א( באגפי אש‪ .‬מחסנים‪ .‬‬ ‫)ב( צנרת המיועדת להעברת חום תבודד בחומרי בידוד לא דליקים‪.‬‬ ‫‪) 3.1.‬ ‫)‪ (2‬תקרות ורצפות הגובלות בבנייה בעלות עמידות אש למשך שעתיים‬ ‫לפחות. ההפרדה האמורה תהיה על ידי אחד או שילוב של אמצעים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מחיצות אש בעלת עמידות אש למשך שעתיים לפחות.1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫הפרדת קומות‬ ‫השירותים משאר‬ ‫חלקי הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬מיתקני חשמל ראשיים וחדרים טכניים‪.‬תותקן מבואה‬ ‫המופרדת מקומת שטחי השירות באמצעות קירות עמידי אש למשך שעתיים לפחות והגישה‬ ‫למבואות אלה תהיה דרך דלת אש‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬שהקירות או התקרות בהם בנויים מאלמנטים עמידי אש‪ .3.3.3.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫‪20636‬עד‬ ‫‪1.‬‬ ‫צנרת ותעלות‬ ‫מיזוג אוויר‬ ‫החודרים אלמנטים‬ ‫עמידי אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( הותקנו במינהרת שירות או בפיר פתחי כניסה או יציאה‪ .4‬על חלק בניין‪ .‬שנועד לספק שירותים נלווים‬ ‫לשימושים שאופיים שטחי שירות‪ .‬‬ ‫)ב( בגישה מקומת שטחי שירות לחדר מדרגות מוגן או למעלית‪ .3.‬‬ ‫הפרדה בקומת‬ ‫השירותים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.1.

2.00‬ד( בסימן ז' לחלק ז'‪.‬ג‬ ‫‪ 1.2009‬‬ ‫‪-149-‬‬ .3.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .3.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ה( בבניין להתקהלות עמידות האש של השלד תהיה גם לפי דרישות פרק ט'‪.3.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫א‪.2.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪ 3.2‬עמודים הנושאים קומה אחת בלבד‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‪.1‬א( מרכיבי שלד הבניין יסווגו לעמידות אש לפי אחד מסוגי השלד המפורטים‬ ‫בטבלה ‪.‫תכנון ובניה‬ ‫סימן ב'‪ :‬עמידות אש של שלד הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫עמידות האש של‬ ‫שלד הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫קירות פנים נושאים‬ ‫‪ 2.‬ג‬ ‫‪ 1.1‬‬ ‫)ב( עמידות האש של מרכיבי שלד הבניין לא תפחת מהנדרש בסוג השלד בו סווג‬ ‫הבניין כאמור בפרט משנה‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .1‬קירות פנים הנושאים יותר מקומה‬ ‫אחת‪ .2‬קירות חוץ הנושאים קומה אחת בלבד‪4 .‬‬ ‫)ג( בבניין גבוה ובניין רב–קומות עמידות האש של השלד תהיה גם לפי דרישות‬ ‫פרט ‪ 7.1‬סיווג שלד הבניין לפי עמידות אש )בשעות(‬ ‫סוג שלד הבניין‬ ‫‪I‬ד‬ ‫מרכיבי שלד הבניין‬ ‫‪442‬‬ ‫‪II‬ד‬ ‫‪222 332‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪III‬ד‬ ‫‪000‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪IV‬ד‬ ‫‪2HH‬‬ ‫‪V‬ד‬ ‫‪111‬‬ ‫‪000‬‬ ‫קירות חוץ נושאים‬ ‫‪ 1.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪ 2.4.‬‬ ‫טבלה ‪ 3.‬‬ ‫)ד( בבניין למגורים עמידות האש של השלד תהיה גם לפי דרישות פרק ח'‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .‬עמודים או קירות נושאים אחרים‪.3.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪ 2.3‬עמודים הנושאים גג בלבד‪.47.3‬קירות פנים הנושאים גג בלבד‪.2‬קירות פנים הנושאים קומה אחת בלבד‪3 .‬‬ ‫עמודים או קירות נושאים אחרים‪.‬‬ ‫עמודים‬ ‫‪ 3.43.3‬קירות חוץ הנושאים גג בלבד‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫עמודים או קירות נושאים אחרים‪.1‬קירות חוץ הנושאים יותר מקומה אחת‪.1‬עמודים הנושאים יותר מקומה אחת‪.2.‬ג‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‪.00‬והנספח לפרט ‪) 7.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪20636‬עה‬ ‫‪1.

2009‬‬ ‫‪-150-‬‬ .‬וההגנה על הפתחים‬ ‫בקירות חוץ‪ .7‬קורות חוץ שאינם נושאים‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪1 1.‬‬ ‫ג‪.‬אינן נכללות בטבלה זו.5‬רצפה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .‬ג‬ ‫‪0‬א‪.III-200‬‬ ‫)‪ (4‬שלד שסיווגו ‪ IV‬יהיה שלד מסוג‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .3.‬ג‬ ‫הערות לטבלה ‪3.II-000‬‬ ‫)‪ (3‬שלד שסיווגו ‪ III‬יהיה שלד מסוג‪ III-211 :‬או ‪.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .‬עמודים או קירות נושאים אחרים‪.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .1.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .3.IV-2HH :‬‬ ‫)‪ (5‬שלד שסיווגו ‪ V‬יהיה שלד מסוג‪ V-111 :‬או ‪.‬‬ ‫ב‪.5‬‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬א‪.‬ג‬ ‫‪0‬א‪.‬‬ ‫מודגש עם רקע אפור ‪ -‬אלמנטים המותרים להיות מחומרים דליקים מאושרים על‬ ‫ידי רשות כבאות‪.7.‬‬ ‫עמידות האש של החלקים הלא קונסטרוקטיביים של קירות חוץ‪ .1‬קורות ואגדים הנושאים יותר מקומה‬ ‫אחת‪ .‬ג‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 4. בהפרדה אנכית בין קומות הבניין תתקיים‬ ‫הדרישה של פרט ‪.‬ג‬ ‫‪0‬א‪.‬‬ ‫מסומן באות ‪ = H‬רכיבי שלד הבניין עשויים עץ‪ .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 4.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .3‬קורות ואגדים הנושאים גג בלבד‪.2.I-332‬‬ ‫)‪ (2‬שלד שסיווגו ‪ II‬יהיה שלד מסוג‪ II-222 :‬או ‪ II-111‬או ‪.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪0‬ג‬ ‫‪0‬א‪.‬‬ ‫לעניין סיווג שלד הבניין לעמידות אש ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬שלד שסיווגו ‪ I‬יהיה שלד מסוג‪ I-442 :‬או ‪.‬ובאישור רשות כבאות‪.‬אגדים‬ ‫‪ 4.‬ב‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬א‬ ‫‪0‬א‬ ‫‪H‬א‪ .1‬‬ ‫א‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סוג שלד הבניין‬ ‫‪I‬ד‬ ‫מרכיבי שלד הבניין‬ ‫‪442‬‬ ‫‪II‬ד‬ ‫‪222 332‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪III‬ד‬ ‫‪000‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪IV‬ד‬ ‫‪2HH‬‬ ‫‪V‬ד‬ ‫‪111‬‬ ‫‪000‬‬ ‫קורות‪ .2‬קורות ואגדים הנושאים קומה אחת‬ ‫‪2‬‬ ‫בלבד‪.6‬גג‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪20636‬עו‬ ‫‪1.V-000‬‬ ‫הבחירה בסוג שלד מסוים מחייבת בכל הערכים של עמידות האש המופיעים באותה עמודה‬ ‫בטבלה‪.4.5‬‬ ‫ד‪.

‫תכנון ובניה‬ ‫הסבר לסימון גרפי של סוג שלד‬ ‫הסימון הגרפי של סוג השלד )לדוגמה ‪ (I-442‬כולל ‪ 3‬רכיבי שלד בלבד ואינו כולל את כל‬ ‫הדרישות המפורטות בטבלה‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ה'‪ :‬מערכות שליטה בעשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬אופני שליטה בעשן‬ ‫סידורי שליטה‬ ‫בעשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.2.2009‬‬ ‫‪-151-‬‬ .‬‬ ‫תרשים ‪3.4.3.‬‬ ‫‪20636‬עז‬ ‫‪1.1596‬מערכות‬ ‫מתזים‪ :‬התקנה‪.5.1.1‬מערכת כיבוי אש אוטומטית במים תותקן על פי תקן ישראלי ת"י ‪ .1.1‬במקום שנדרשו בו סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין הם יבוצעו באחת‬ ‫השיטות המתוארות בסימן זה או בשילוב חלק מהן‪.1‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ד'‪ :‬מערכות גילוי וכיבוי אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬כללי‬ ‫מערכת כיבוי אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.

שטח כל אחד מהפתחים יהיה מחצית לפחות משטח החתך של הפיר‪.‬ניתן להקטין את שטח‬ ‫הפתח נטו‪ .‬ ‫)‪ (3‬הפעלה מקומית על ידי נתיך טרמי.‬‬ ‫)ב( בתחתית פיר שחרור עשן יותקן פתח כניסת אוויר מחוץ לבניין ששטחו ‪300‬‬ ‫סמ"ר לפחות‪.5‬א( שטח החתך של פיר שחרור עשן עם אמצעי יניקה מכניים‪ .5.‬יהיה ‪2%‬‬ ‫לפחות משטח חלק הבניין שהוא משרת או ‪ 0.‬ופתחי היניקה שלו‬ ‫יקבעו באופן שיאפשר ספיקה שוות ערך ל–‪ 6‬החלפות אוויר לשעה מהחלל שהפיר משרת‪.1.1.‬יהיה ‪ 2%‬לפחות משטח חלק‬ ‫הבניין שהוא משרת או ‪ 0.‬‬ ‫פיר שחרור עשן‬ ‫בלא אמצעים‬ ‫מכניים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ג( פיר שחרור עשן יסתיים מעל גג הבניין ומחובר למפוח יניקת עשן‪.‬‬ ‫מפוח יניקת עשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ד( פיר שחרור עשן יסתיים מעל גג הבניין עם שני פתחים בכיוונים מנוגדים‬ ‫הפתוחים בדרך קבע.‬תנאיו ואגרות(‪ .3‬א( שטח נטו של פתח שחרור עשן הנפתח באמצעות מנגנון אוטומטי‪ .‬‬ ‫)ב( מנגנון אוטומטי כאמור בפרט משנה )א( יופעל על ידי אחת מן השיטות האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬פיקוד מגלאי אש ועשן.‬ ‫)‪ (4‬הפעלה ידנית מרחוק‪.‬בכל קומה‪ .‬הגדול מביניהם‪ .5.2009‬‬ ‫‪-152-‬‬ .‬זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה.‬בכל קומה‪ .4‬א( שטח החתך של פיר שחרור עשן בלא אמצעים מכניים‪ . ואולם כאשר מותקנת בכל הבניין מערכת מתזים‪ .‬יהיה ‪ 0.‬כך שלא יפחת מ–‪ 1.5.‬עשויה פח בעובי ‪ 1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫פתח שחרור עשן‬ ‫קבוע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬הגדול מביניהם‪ .1. ואולם בחלק מבניין שמותקנת בו מערכת מתזים‪ .1.‬ ‫‪20636‬עח‬ ‫‪1.5.‬כך שיהיה‬ ‫‪ 1.‬ ‫ואולם בחלק מבניין שמותקנת בו מערכת מתזים‪ .‬‬ ‫ופתח יניקת העשן מכל קומה הוא ‪ 0.5.5%‬לפחות משטח חלק הבניין שהוא משרת‪.1.3‬מ"ר לפחות‪ .5‬מ"ר לפחות‪.‬‬ ‫פתח שחרור עשן‬ ‫הנפתח באמצעות‬ ‫מנגנון אוטומטי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.25‬מ"מ‬ ‫לפחות והמסתיימת ‪ 60‬ס"מ לפחות מעל הקו העליון של פתח כניסת העשן‪ .‬תותקן ברך למניעת מעבר עשן או‬ ‫יותקן מדף אש ממונע המחובר למערכת גילוי אש ועשן‪.5%‬משטח חלק הבניין שהוא משרת‪.20‬מ"ר לפחות‪.4.‬למניעת מעבר‬ ‫עשן בין הקומות‪.‬‬ ‫פיר שחרור עשן‬ ‫עם אמצעים מכניים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ב( בכניסה לפיר שחרור העשן‪ .‬ ‫)‪ (2‬פיקוד מרגש זרימה של מערכת מתזים.2‬שטח נטו של פתח שחרור עשן הפתוח באופן קבוע‪ .‬‬ ‫)ג( בכניסה לפיר שחרור עשן‪ .‬ניתן להשתמש במפוח‬ ‫יניקת עשן העמיד בטמפרטורה של ‪ 250‬מעלות צלזיוס למשך שעתיים לפחות.‬תותקן ברך‪ .‬ניתן להקטין את שטח הפתח נטו‪ .3‬מ"ר לפחות‪ .‬זולת אם נאמר‬ ‫אחרת בתקנות אלה.6‬א( מפוח יניקת עשן יהיה עמיד בחום בטמפרטורה של ‪ 400‬מעלות צלזיוס למשך‬ ‫שעתיים לפחות.

‬ושטח כל מחסן עד ‪ 20‬מ"ר ‪ -‬יותקנו בפרוזדור‬ ‫המשותף סידורי שליטה בעשן וכל מחסן מאוורר לפרוזדור המשותף.7‬מערכת על לחץ למניעת חדירת עשן לחדרי מדרגות מוגנים‪ .‬ ‫)‪ (5‬מחסנים בתנאים האלה‪:‬‬ ‫)א( במחסנים תת–קרקעיים או הממוקמים בקומת קרקע שהגישה אליהם‬ ‫דרך פרוזדור משותף‪ .5.5.5.‬ ‫)‪ (2‬חדר מדרגות מוגן המשרת קומות תחתיות שמפלס הכניסה אליהן נמוך מ–‪8‬‬ ‫מטרים מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין.2‬‬ ‫כמות הפתחים‬ ‫ומיקומם‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬תותקן על פי ת"י ‪1001‬‬ ‫חלק ‪.‬ ‫‪20636‬עט‬ ‫‪1.1.‬ ‫)‪ (3‬מרתף ששטח רצפתו עולה על ‪ 140‬מ"ר.1.1.9‬על אף האמור בסימן זה‪ .‬במקום שבו נדרש להתקין פתח לשחרור עשן‪ .1.2.‬‬ ‫שהכניסה אליהם מהחניון‪ .‬ ‫)‪ (4‬חניון ששטחו עולה על ‪ 140‬מ"ר.1‬סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין יחולו לגבי חלקי בניין אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חדר מדרגות מוגן המשרת ‪ 4‬קומות או יותר בבניין שאינו בניין גבוה או‬ ‫בניין רב–קומות.‬תותר התקנת מערכת לשליטה בעשן ופינויו אל מחוץ‬ ‫לבניין שבעבורה הוצג ניתוח הנדסי שאישרה רשות הכבאות‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( מפוח יניקת העשן יוזן מרשת החשמל ומגנרטור חשמלי לשעת חירום.‬ ‫מערכת על–לחץ‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2011‬‬ ‫‪-153-‬‬ .‬שהכניסה אליהם מהחניון‪ .‬ושטחם‬ ‫מעל ‪ 20‬מ"ר‪ .‬אפשר להתקין כמה פתחים‬ ‫ובלבד שהשטח הכולל של הפתחים לא יפחת מהשטח הנדרש מהפתח הבודד.‬יאווררו אל מחוץ לבניין.‬ ‫)ב( במחסנים הממוקמים בתוך חניון שמותקנים בו סידורי שליטה בעשן‪.2.8‬בסימן זה‪ .‬‬ ‫מערכת לפינוי עשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ושטח כל מחסן עד ‪ 20‬מ"ר ‪ -‬יאווררו ישירות‬ ‫אל החניון.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬סידורי שליטה בעשן על פי חלק הבניין‬ ‫‪ 3.‬ ‫)ג( מחסנים הממוקמים בתוך חניון‪ .5.‬ ‫)ג( קצב החלפות האוויר של המפוח ‪ -‬לפחות ‪ 6‬החלפות אוויר בשעה אלא אם‬ ‫נאמר אחרת בתקנות אלה. מיקום וגודל‬ ‫הפתחים יהיה לפי החלטת עורך הבקשה‪.

1‬חומרי בניה ומוצרי גימור בחדר מדרגות ובמערכת מדרגות חיצונית המשמשים מוצא‬ ‫בטוח‪ .‬ ‫)‪ (8‬קומה או חלק מבניין הנמצא מעל פני הקרקע‪ .2‬א( מדרגות‪ .‬חיפויים ומרכיבי שלד המבנה של חדרי מדרגות‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬סידורי שליטה בעשן על פי ייעוד הבניין‬ ‫סידורי שליטה‬ ‫בעשן בבניין‬ ‫למסחר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬לרבות מערכת‬ ‫מדרגות חיצונית‪ .2011‬‬ ‫‪-154-‬‬ .2‬לגבי בניין גבוה ובניין רב–קומות יחולו גם הוראות סימן ב' בפרק ז'‪.1‬לגבי חלק מבניין או בניין המשמש למסחר יחולו סידורי שליטה בעשן ופינויו אל‬ ‫מחוץ לבניין המפורטים בסימן ב' וגם על חלקי בניין אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חנות ששטחה גדול מ– ‪ 500‬מ"ר.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (6‬פיר מעלית שגובהה מעל ‪ 15‬מטרים או יותר מ–‪ 2‬תחנות.‬ייבנו מאלמנטים העשויים חומר לא דליק כהגדרתו‬ ‫בת"י ‪.1.755‬‬ ‫‪20636‬פ‬ ‫‪1.‬חדר משאבות למים לצורכי‬ ‫כיבוי אש או חדר שנאי שמותקן בו שנאי מבודד שמן.‬באופן שיבטיח מניעת הצטברות עשן‬ ‫בגובה של ‪ 1.5.‬ ‫)‪ (10‬מנהרת שירות‪.‬ששטח רצפתם עולה‬ ‫על ‪ 500‬מ"ר בלא חלונות או ששטח חלונותיו שניתנים לפתיחה ידנית קטן‬ ‫מ–‪ 2%‬משטח רצפתו.1.6.6.5.3.‬‬ ‫בניין גבוה‬ ‫ורב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.‬ ‫)‪ (2‬מעבר ציבורי משותף בקניון.2‬‬ ‫חומרי בניה ומוצרי‬ ‫גימור בחדר‬ ‫מדרגות המשמש‬ ‫מוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ ‫)‪ (7‬חדר חשמל ששטחו עולה על ‪ 40‬מ"ר‪ . גודל הפתח לשחרור עשן וקצב החלפות‬ ‫האוויר יהיו לפי החלטת עורך הבקשה‪ .1.‬יהיו לפי הדרישות המפורטות בפרט ‪.80‬מטר מעל מפלס הרצפה הגבוהה ביותר המשמשת למסחר‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬המשמשים מוצא בטוח‪ .2.3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ו'‪ :‬חומרי גמר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬כללי‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.6.‬ ‫)‪ (9‬חלק מבניין המכיל מטען אש גדול.

‬ ‫)‪ (3‬המרחק הנמדד על מסלול ההליכה בין כל נקודה בכל קומה בבניין אל‬ ‫דלת אש של חדר המדרגות המוגן אינו עולה על ‪ 30‬מטרים‪.‬שיחולו בשינויים‬ ‫המחויבים לגבי פרט זה.‬אם קיים‪.‬בתנאי שסיווג דליקותם לפחות ‪ V.‬ ‫)‪ (3‬האמור בפסקאות )‪)(1‬ג(‪ (2) .‬ ‫)‪ (2‬בבניין שאינו מיועד למגורים‪ .‬מותר שיהיה חדר מדרגות שאינו מוגן‪.‬די בכך אם יהיה חדר מדרגות מוגן אחד‪ .‬אינה עולה‬ ‫על ‪ 30‬איש. כל חדר מדרגות נוסף שאינו‬ ‫נדרש לפי חלק ג'‪ .‬‬ ‫חדר מדרגות מוגן‬ ‫ומדרגות חוץ‬ ‫בבניין גבוה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.1.‬ובלבד‬ ‫שנתקיים אחד התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הבניין מיועד למגורים.‬ ‫)‪ (4‬חדר המדרגות המשותף של הבניין מגיע לגג הבניין‪.‬ ‫)‪ (2‬גג הקומה הנוספת ייחשב גג בניין ויחולו הוראות פרט ‪ 7.7.‬‬ ‫)ג( אם צופו קירות ותקרות של אחד ממרכיבי חדר מדרגות המשמש דרך מוצא‬ ‫בטוח‪ .‬‬ ‫)ה( השימוש בלוחות זכוכית לזיגוג רכיבים מזוגגים ייעשה בהתאם לתקן הישראלי‬ ‫ת"י ‪ 1099‬חלק ‪ :1.01‬קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה‪.‬לא‬ ‫תחושב‪ .‬ו–)‪ (3‬בפרט ‪ 7.‬לרבות בניין‬ ‫מגורים טורי המכיל בכל אגף עד שתי דירות‪ .2‬א( בבניין גבוה יהיו שני חדרי מדרגות מוגנים לפחות.‬במבנים שהדירה העליונה בהם היא דו–קומתית‪ .‬יהיו הציפויים ציפויים לא דליקים לפי ת"י ‪ .‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .755‬ואולם ניתן לצפות קירות ותקרות‬ ‫בלוחות גבס‪ .1‬במדידת גובה בניין לצורך סיווגו כבניין גבוה או כבניין רב–קומות‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ז'‪ :‬בניין גבוה ורב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬כללי ומדרגות‬ ‫דירות עליונות‬ ‫דו–קומתיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.7.‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( הוראות פרט משנה )א( לא יחולו לגבי בניין המכיל עד שתי דירות‪ .‬ובתנאי שכל שני אגפים יופרדו על ידי מחיצת‬ ‫אש‪.00.3.‬לפי העניין‪ .4.81‬בחלק ז'.‬‬ ‫‪20636‬פא‬ ‫‪1.1.2009‬‬ ‫‪-155-‬‬ .755‬‬ ‫)ד( חומרים ואלמנטים כמפורט בפרטי משנה )א( ו–)ג( וכן רכיבים מזוגגים יהיו‬ ‫בהתאם לתקן‪ .3‬על פי ת"י ‪.00.‬תפוסת כל אחת מקומות הבניין‪ .‬קומה נוספת אחת השייכת לדירה‬ ‫העליונה‪ .‬אם נתקיימו כל אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מהקומה הנוספת אין יציאה ישירה לחדר מדרגות משותף.83‬בחלק ז'‪ .

3‬א( בבניין רב–קומות יהיו שני חדרי מדרגות מוגנים לפחות.1.7.‬בתנאי שהמרחק הנמדד על מסלול ההליכה בין כל‬ ‫נקודה בכל קומה בבניין לבין דלת חדר המדרגות המוגן אינו עולה על ‪ 50‬מטרים‪.‬יגיעו לפחות שניים מהם לגג.4.‬אנכי ואופקי‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫חדר מדרגות מוגן‬ ‫ומדרגות חוץ‬ ‫בבניין רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ניתן להתקין מערכת מדרגות חוץ‬ ‫במקום אחד מחדרי המדרגות המוגנים‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬בקיר מסך או בחלונות בקיר‬ ‫חיצון באמצעות אלמנטים עמידי אש‪ .7. בין חדרי המדרגות במפלס‬ ‫הגג יהיה מעבר בלא מכשולים.1.90‬מטרים לפחות.‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬בתנאי שאורכם הכולל יחד‬ ‫הוא ‪ 0.1.5‬א'‬ ‫ו–‪ 3.‬‬ ‫הפרדת אש אנכית‬ ‫בין קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬מותר שיהיה חדר מדרגות שאינו מוגן‪. מדידת האורך האופקי‬ ‫תיערך מהמישור החיצון של זיגוג קיר המסך או החלון‪ .‬בתנאי‬ ‫שהמרחק הנמדד על מסלול ההליכה בין כל נקודה בכל קומה בבניין לבין דלת אש של חדר‬ ‫המדרגות המוגן הקרוב‪ .7.5‬א'‬ ‫‪20636‬פב‬ ‫‪1.7.4‬חדר מדרגות מוגן בבניין גבוה או רב קומות יגיע לגג הבניין‪ .90‬מטרים לפחות והאורך האנכי הוא ‪ 0.5‬ב'‪. לכל חדר מדרגות שלא יגיע לגג יהיה פתח וסולם ליציאה‬ ‫מחדר המדרגות אל הגג‪. ואולם ניתן‬ ‫לבנות את האלמנטים האמורים בשני מישורים‪ .7.‬‬ ‫)ב( ניתן להתקין מערכת מדרגות חוץ במקום אחד מחדרי המדרגות המוגנים‪ .1.‬ואולם אם נדרשו בבניין‬ ‫זה יותר משני חדרי מדרגות מוגנים‪ .7.‬שאורכם האנכי הוא ‪ 0.2009‬‬ ‫‪-156-‬‬ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ג( אם נדרשו שני חדרי מדרגות מוגנים או יותר‪ .1.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬אינו עולה על ‪ 30‬מטרים‪. כל חדר מדרגות נוסף‬ ‫שאינו נדרש לפי חלק זה‪ .1.50‬מטרים לפחות.‬‬ ‫גישה לגג מחדר‬ ‫מדרגות מוגן‬ ‫בבניין גבוה או‬ ‫בבניין רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5‬תותקן הפרדה אנכית בין קומות בחזיתות הבניין‪ .

1‬בבנין גבוה או בבנין רב–קומות יותקנו סידורי שליטה בעשן כמפורט בפרק ה'‬ ‫בשינויים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במבואות הקומתיות‪ .‬ ‫)‪ (3‬בבנין רב–קומות‪ .7.‬ששטח כל אחד מהם הוא ‪ 0.50‬מטרים לפחות.3‬או פיר שחרור עשן עם אמצעים מכניים. בחלקו‬ ‫העליון של חדר המדרגות יותקנו פתחי שחרור עשן הנפתחים באמצעות מנגנון‬ ‫פתיחה אוטומטי.‬והצלע הקטנה ביותר של הפתח‬ ‫תהיה ‪ 0.8‬מ"ר לפחות‪ .5‬ב'‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סידורי שליטה‬ ‫בעשן בבנין גבוה‬ ‫או בבנין רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬סידורי שליטה בעשן בבנין גבוה או בבנין רב–קומות‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫או שיהיה בהם תריס הנפתח באמצעות מנגנון אוטומטי המופעל על ידי מערכת‬ ‫גילוי אש ועשן שהותקנה על פי ת"י ‪ 1220‬חלק ‪ .‬ששטחו הוא ‪ 0.‬תותקן מערכת על לחץ.1.80‬מ"ר לפחות‪ .‬יותקנו שני פתחי שחרור‬ ‫עשן‪ .7.‬בחדר מדרגות מוגן‪ . מיקום הפתחים יהיה סמוך לתקרת חדר המדרגות‬ ‫ובחזיתות מנוגדות. פתחי שחרור עשן כאמור יהיו פתוחים באופן קבוע‪.‬יותקן פתח שחרור עשן קבוע‪ . מספר הפתחים ומידותיהם יהיו כמפורט בפסקה )‪ .‬‬ ‫‪20636‬פג‬ ‫‪1.2009‬‬ ‫‪-157-‬‬ . במקום שלא ניתן למקם את הפתחים סמוך לתקרה‪ .‬ ‫)‪ (2‬בבנין גבוה‪ .3‬וכן תהיה אפשרות פתיחה‬ ‫ידנית על ידי מפסק שיותקן בכניסה לחדר המדרגות במפלס הכניסה הקובעת‬ ‫לבנין.2.4.50‬מטרים לפחות.‬והצלע הקטנה ביותר של הפתח‬ ‫תהיה ‪ 0.‬‬ ‫ניתן להתקין גם פיר שחרור עשן בלא אמצעים מכניים. בבנין גבוה‪.‬ימוקם‬ ‫פתח יחיד בתקרה‪ .‬או פתח שחרור עשן‬ ‫עם מנגנון פתיחה אוטומטי המופעל על ידי מערכת גילוי אש ועשן המותקנת‬ ‫על פי ת"י ‪ 1220‬חלק ‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.‬בחלקו העליון של חדר מדרגות מוגן‪ .(2‬המנגנון‬ ‫האוטומטי יסגור את הדלתות המותקנות בחדר המדרגות המוגן עם הפעלת‬ ‫מערכת על–לחץ‪.

‬‬ ‫מעליות בבנין‬ ‫רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.4.‬לרבות הפיר שלה‪ .0‬מעליות‪ :‬דרישות בטיחות לבניה ולהתקנה ‪ -‬דרישות‬ ‫יסוד )להלן ת"י ‪ 2481‬חלק ‪.‬מידותיהן ומהירותן ייקבעו בהתאם למספר בני האדם הגרים בבנין‬ ‫והמבקרים בו ובהתאם למטרת הביקור‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬מעליות‬ ‫תחולה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬על כל חלקיה‪ .‬שמידותיה ‪ .‬‬ ‫)ב( מידותיו הפנימיות של תא מעלית כאמור בפרט משנה )א( יהיו כלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עומק ‪ -‬המרחק הפנימי בין הקיר שבו דלת הכניסה ובין הקיר שממולו ‪-‬‬ ‫‪ 2.(1‬‬ ‫)‪ (3‬ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .7.2‬מספר המעליות‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .1‬מעליות‪ :‬דרישות בטיחות לבניה ולהתקנה ‪ -‬מעליות‬ ‫חשמליות )להלן ת"י ‪ 2481‬חלק ‪.‬מעליות‬ ‫ומידותיהן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.179‬אלונקות‪.1‬הוראות סימן זה יחולו על התקנת מעלית שחל עליה סעיף ‪158‬א לחוק‪.‬משרד או אולם בבנין רב–קומות תהיה גישה‪ .10‬מטרים לפחות.10 -‬מטרים‬ ‫לפחות‪.‬‬ ‫)ב( מעליות כאמור בפרט משנה )א( יותקנו סמוך לחדרי המדרגות‪.3.‬בכל הקומות למעט קומת הכניסה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .(0‬‬ ‫)‪ (2‬ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .3.4‬א( בבנין רב–קומות תשמש מעלית אחת לפחות לנשיאת חולים או נפגעים השכובים‬ ‫על אלונקה סטנדרטית‪ .‬לשתי‬ ‫מעליות לפחות.‬ ‫)‪ (2‬רוחב ‪ -‬המרחק הפנימי בין שני הקירות הניצבים האחרים ‪ 1.7.3‬א( מכל דירה‪ .‬בכל קומה‪ . ואולם בבנין שהמעליות מותקנות בו בחלל‬ ‫אנכי המקשר בין קומות )אטריום(‪ .‬יתקיימו דרישות התקנים‬ ‫הישראליים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .‬תופרד מהפרוזדור המוביל‬ ‫אליה באמצעות דלתות המונעות חדירת עשן.‬‬ ‫מספרן‪ .‬ואולם בבנין גבוה‪ .7.‬‬ ‫)ג( במעלית כאמור‪ .(2‬‬ ‫‪20636‬פד‬ ‫‪1.‬‬ ‫מבנה מעלית נושא‬ ‫אלונקה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.3.‬מידותיה של מעלית אחת לפחות‬ ‫יאפשרו הובלת ‪ 6‬אנשים או יותר‪.‬הן בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪ .2009‬‬ ‫‪-158-‬‬ .‬לא נדרשת הפרדה זו‪. היציאה מהמעלית והכניסה לדירה או לאולם יהיו מאותו מפלס‪.3.2‬מעליות‪ :‬דרישות בטיחות לבניה ולהתקנה ‪ -‬מעליות‬ ‫הידראוליות )להלן ת"י ‪ 2481‬חלק ‪.7.‬‬ ‫)ג( מבואת המעליות‪ .

2‬‬ ‫ציוד חדר מכונות‬ ‫להפעלת מעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( דלת המעלית תהיה בנויה מחומר לא דליק בסיווג ‪ VI.‬‬ ‫)ג( בדיקת אי–דליקותם של החומרים האמורים תיערך בהתאם לתקן‪.7.2009‬‬ ‫‪-159-‬‬ .3.‬ ‫)‪ (2‬בהגיע המעלית לקומת הקרקע‪ .‬והחזרתה לקומת‬ ‫הכניסה הקובעת לבנין או לקומה הקרובה ביותר לדרך הגישה של שירותי‬ ‫הכבאות.‬‬ ‫אספקת חשמל‬ ‫להנעת מעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ ‫)‪ (2‬לוחית עם הוראות לשימוש במעלית בעת הפסקת זרם החשמל או בעת‬ ‫תקלה אחרת.7.‬שקיבול כל אחד מהם ‪ 4‬קילוגרמים נטו‬ ‫לפחות.‬‬ ‫הפעלת מעלית‬ ‫בשעת דליקה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ייפתחו דלתותיה באופן אוטומטי או ביד‪.‬‬ ‫)ב( על גבי דלת חדר מכונות כאמור בפרט משנה )א(‪ .9‬א( אספקת חשמל להנעת מעלית תופרד ממנגנון החשמל של הבנין ותהיה קשורה‬ ‫ישירות ללוח החשמל הראשי‪.755‬‬ ‫‪) 3.0‬חלק ‪ 1‬וחלק ‪.3.‬‬ ‫)ב( הפעלת המעלית לצורכי כיבוי תיעשה בעזרת מפתח הנמצא ליד הכניסה‬ ‫למעלית בתוך ארגז עם מכסה זכוכית )להלן ‪ -‬מפתח אש( שיאפשר פעולות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הפסקת עליית המעלית בדרכה אל הקומות העליונות‪ .‬יהיה כמפורט בפרט‬ ‫‪) 3.3.4.‫תכנון ובניה‬ ‫מידות הפרוזדור‬ ‫בכניסה למעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.(15‬‬ ‫מבנה תא המעלית‬ ‫ופיר המעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ייבנו לפי ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .‬‬ ‫‪20636‬פה‬ ‫‪1.7.‬‬ ‫)ב( חוטי החשמל יעברו דרך צינורות עשויים חומרים לא דליקים‪.‬יצוין באופן ברור מקום‬ ‫הימצאו של המפתח‪.4‬על פי ת"י ‪.‬הדלת שלה והפיר‪ .2.‬‬ ‫ומכאן ואילך לא תתאפשר הפעלתה אלא מתוך המעלית וזאת כל עוד מפתח‬ ‫האש נמצא בשקע המיועד לו.8‬א( בכל מעלית חירום יותקן מנגנון מיוחד המאפשר לכבאים שימוש במעלית‬ ‫לצורכיהם בלבד‪.4.12.3.7‬א( חדר מכונות להפעלת מעלית יצויד בציוד כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שני מטפי דו–תחמוצת הפחמן‪ .7.5‬רוחב הפרוזדור לפני מעלית ולפני מעלית נושאת אלונקה‪ .3.‬ ‫)‪ (3‬עם סיום פעולות הכיבוי יוחזר מפתח האש למקומו‪ .6‬א( תא המעלית‪ .7.‬והמעלית תחזור‬ ‫לפעולתה התקינה‪.5‬ג()‪.‬ ‫)‪ (3‬כלים הדרושים להפעלת המעלית ביד‪.

7.‬לפחות המותקנות‬ ‫בהתאם להוראות המפורטות בפרט ‪ 3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬גנרטור חשמלי‬ ‫גנרטור חשמלי‬ ‫לשעת חירום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬יהיה בכוחו לספק גם זרם חשמל בשעת חירום להארה‪ .11‬בעת הפסקת זרם החשמל יופעלו בבנין רב–קומות שתי המעליות‪ .‬למפוחים במערכת על–לחץ‪ .‬מאלמנטים עמידי אש למשך‬ ‫שעתיים לפחות.13‬בכל קומה של בנין גבוה ורב–קומות תתאפשר גישה חופשית ממבואת המעלית‬ ‫לדרך מוצא‪.‬‬ ‫להפעלת משאבות מים לכיבוי אש‪ .7.‬מהרצפה עד לתקרה‪ .2009‬‬ ‫‪-160-‬‬ . המתג יותקן במקום נוח‬ ‫לגישה‪.‬של‬ ‫כל מוצא בטוח בניין‪ .‬מרחבים מוגנים‪ .7.‬למפוחי יניקת עשן‪ .‬ולפחות אחת מהן תהיה מעלית‬ ‫אלונקה‪ .‬‬ ‫)ד( יותקן מתג להפסקת פעולת הגנרטור בשעת חירום.‬ ‫‪20636‬פו‬ ‫‪1.‬‬ ‫איוור המעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫גישה ממבואת‬ ‫המעלית לדרך‬ ‫מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.12‬מעלית העולה או היורדת יותר משתי קומות‪ .4.4.3.‬‬ ‫)ב( הגנרטור יותקן כך שעם הפסק זרם החשמל ממקור מתח ראשי מרשת חשמל‬ ‫ציבורית‪ .3.3.10‬בבנין רב–קומות יוגדרו שתי מעליות מעליות חירום‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מעליות חירום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬לפי כללי המקצוע המקובלים‪.‬‬ ‫)ה( גנרטור המופעל על ידי מכונת דיזל יותקן במרתף או במקום אחר בבנין‪.‬באמצעות תאורת חירום‪ .‬תאוור בכיוון גג הבנין ודרכו‪.3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬בהתאם לפרט ‪ 3.7.7.3.7.3.‬והפרוזדורים שבשימוש כלל דיירי הבניין ומבקריו‪.‬יתחיל הגנרטור לפעול באופן אוטומטי‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .11‬ולמערכת האיוור המכני של המקלטים והמעליות‪ .24‬‬ ‫הפעלת מעלית‬ ‫בבנין רב–קומות על‬ ‫ידי גנרטור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬א( גנרטור המותקן בבנין בהתאם לכל חוק המחייב התקנת גנרטור בבנין בשל‬ ‫גובהו‪ .‬להפעלת‬ ‫המעליות כמפורט בפרט ‪ .‬אם מותקן )להלן ‪ -‬מערכות החירום(‪.4‬ולתקן ישראלי ת"י ‪.‬‬ ‫ויתקיימו בו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הוא יוקף קירות בנויים‪ .7.3.7.‬‬ ‫)ג( הגנרטור יותקן על פי הוראות שייתן עורך הבקשה לגבי התקנת מיתקני‬ ‫החשמל בבנין‪ .3.4‬על ידי זרם חשמל שמספק הגנרטור שבבנין‪.‬וכן‬ ‫למיתקן תאורה לאזהרה מפני מכשולי טיסה‪ .

1‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20636‬פז‬ ‫‪1.‬והגזים הנפלטים‬ ‫מבעירת הדלק במנוע ייפלטו ישירות אל אוויר החוץ.‬‬ ‫)ח( חיבור החשמל ייעשה בפיר נפרד מזה של מקורות המתח האחרים בבנין‪.1976-‬לעניין זה רואים את התקנות האמורות חלות לגבי‬ ‫בנינים המשמשים למגורים‪ .‬אפילו אם אינם עסק‬ ‫טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים‪ .1.‬ ‫)‪ (4‬יותקן מקום לאחסון הדלק הנוזלי בהתאם לתקנות רישוי עסקים )אחסנת‬ ‫נפט(‪ .‬לא יחולו לגביו פרט משנה )ה()‪ (1‬ו–)‪(3‬‬ ‫ובתנאי שלא ייחשף לסיכוני אש‪.‬‬ ‫)ז( אספקת זרם החשמל מהגנרטור למערכות החירום תהיה באמצעות כבל מוגן אש‬ ‫לטמפרטורה של ‪ 800‬מעלות צלזיוס למשך ‪ 90‬דקות לפחות.‬ ‫)‪ (3‬דלתות חדר החסנת הגנרטור יהיו דלתות אש.1968-‬‬ ‫)ו( אם הגנרטור מותקן בחצר או בגג הבנין‪ .5.7.‬התשל"ז‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫דרך גישה ורחבת‬ ‫היערכות של רכב‬ ‫כבאות והצלה‬ ‫בבנין גבוה ובבנין‬ ‫רב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬דרך גישה ורחבת היערכות‬ ‫‪ 3.‬יהיו דרך גישה ורחבת היערכות שמתקיימים בהם‬ ‫התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך גישה שרוחבה ‪ 4‬מטרים לפחות.‬למשרדים ולכל מטרה אחרת‪ . חיבור החשמל ייעשה ישירות‬ ‫מלוח החלוקה של הגנרטור אשר ימוקם בחדר הגנרטור או באזור מוגן אש אחר‪.‬ ‫)‪ (2‬כחלק מדרך הגישה או בסיומה תהיה רחבת היערכות שמידותיה יהיו ‪6‬‬ ‫מטרים לפחות לאורך ‪ 12‬מטרים כמתואר בתרשימים ‪.5.2011‬‬ ‫‪-161-‬‬ .‬התשכ"ח‪.7.1‬בבנין גבוה ובבנין רב–קומות‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬חדר החסנת הגנרטור יאוור באוויר צח הבא מן החוץ‪ .3.

‬לא יעלה על ‪ 6‬מטרים.1‬‬ ‫)‪ (3‬המרחק שבין רחבת ההיערכות לחלק הבולט ביותר של חזית הבנין שבה‬ ‫חלון חילוץ‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (4‬דרך הגישה יכולה להיות חלק מהדרך הציבורית.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.‬ ‫)‪ (5‬מדרכה וכביש יכולים לשמש רחבת ההיערכות.‬‬ ‫לאשר ‪-‬‬ ‫‪20636‬פח‬ ‫‪1.(3‬רשאי המהנדס‪ .‬ ‫)‪ (6‬על אף האמור בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪ .‬מטעמים מיוחדים‬ ‫שיירשמו‪ .7.1.5.2011‬‬ ‫‪-162-‬‬ .‬על סמך חוות דעת הנדסית ולאחר התייעצות עם רשות הכבאות‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .

‬זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בפרק זה‪.2.‬‬ ‫בחלקים שנקבע לגביהם בפרט ‪ 2.2.70‬מטרים.(3‬‬ ‫התש"ע )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.2‬בבנין גבוה ובבנין רב–קומות יותקנו חלונות חילוץ העומדים בדרישות פרטים‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬פט‬ ‫‪1.8.‬‬ ‫גובה מזקף ראש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5‬ואולם בדירת מגורים‪.‬ ‫"בניין מגורים" ‪) -‬נמחקה(.03‬בחלק ב'‪ .‬גובה מזקף ראש יעמוד בדרישות פרט ‪ 3.‬ ‫"בניין מגורים טורי" ‪ -‬בניין הכולל יותר משתי דירות מגורים סמוכות זו לצד זו עם קירות‬ ‫הפרדה משותפים בין הדירות ולכל אחת מהן ישנה גישה ישירה אל החוץ ומשם‬ ‫לרחוב‪.2.‬‬ ‫בית חד–משפחתי‬ ‫ובית דו–משפחתי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.20‬מטרים‪.2‬בדרכי מוצא‪ .‬מותר גובה קטן מ–‪ 2.‬‬ ‫חלונות חילוץ‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.20.20.8.2.7‬ו–‪.5.8.2.8.‬ ‫"בית חד–משפחתי" ‪ -‬בניין הכולל דירת מגורים אחת בלבד.2010‬‬ ‫‪-163-‬‬ .1‬‬ ‫)ב( מרחק גדול מהאמור בפסקה )‪ (3‬בין רחבת היערכות לבין הבנין‪.3‬על בית חד–משפחתי ועל בית דו–משפחתי לא יחולו סימנים כ' עד כד' וסימן כ"ט‬ ‫לפרק זה‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬כללי )מגורים(‬ ‫תחולה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬בבניין מגורים יתקיימו הדרישות המפורטות בפרקים א' עד ז'‪ .8‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ח' ‪ -‬מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות )מגורים(‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪.7.7.3.20.‬ ‫הרוחב הפנוי ממכשולים יהיה לא פחות מ–‪ 4‬מטרים כמתואר בתרשים‬ ‫‪.3.‫תכנון ובניה‬ ‫)א( רוחב לדרך גישה קטן מ–‪ 4‬מטרים אך לא פחות מ–‪ 3.1.1.1‬בפרק זה ‪-‬‬ ‫"בית דו–משפחתי" ‪ -‬בניין הכולל שתי דירות מגורים סמוכות זו לצד זו עם קיר הפרדה‬ ‫משותף ולכל אחת מהן ישנה גישה ישירה אל החוץ ומשם לרחוב.2.

3‬אם הותקן מנעול לדלת בדרך מוצא‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬שימוש מעורב )מגורים(‬ ‫דרך מוצא אחת‬ ‫מדירת מגורים‬ ‫בבנין עם שימוש‬ ‫מעורב‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.1‬א( מקום שבו בבניין מגורים הכולל חלק בניין שנועד לשימוש אחר נדרשה דרך‬ ‫מוצא אחת בלבד מדירות המגורים‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬דלתות )מגורים(‬ ‫דלתות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .8.‬ובתנאי שדרך המוצא לא תעבור דרך חלל‬ ‫המכיל חומרים מסוכנים.‬‬ ‫‪20636‬צ‬ ‫‪1.8.‬מופרדים על ידי אלמנטים בעלי עמידות אש למשך שעה לפחות.2‬א( בדירת מגורים מותר להתקין דלת הזזה ובלבד שלא תשמש דלת כניסה‬ ‫ראשית‪.7.‬תתאפשר פתיחתו בכל עת‪.8.8.‬ ‫)‪ (2‬חלק הבניין שאינו מיועד למגורים מוגן כולו על ידי מערכת מתזים‪.‬דרך מוצא זו לא תעבור דרך חלק הבניין המיועד לשימוש‬ ‫שאינו למגורים‪.2010‬‬ ‫‪-164-‬‬ .‬‬ ‫)ב( אין להתקין דלת הזזה בפרוזדור המשמש חלק מדרך מוצא‪.3.‬ ‫)‪ (2‬אפשר שדרך המוצא תעבור דרך חלק הבניין שאינו משמש למגורים‬ ‫בתנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( דרך המוצא מדירת המגורים עד חוץ הבניין תופרד על ידי אלמנטים‬ ‫בעלי עמידות אש למשך שעה לפחות למעט דלת הכניסה לדירת‬ ‫המגורים.2‬בבניין מגורים הכולל חלק בניין שנועד לשימוש אחר‪ .‬ ‫)ב( דרך המוצא לא תעבור דרך חלל המכיל חומרים מסוכנים‪.4.‬‬ ‫דלת הזזה בדירת‬ ‫מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬אפשר שדרך המוצא תעבור דרך‬ ‫חלק הבניין שאינו משמש למגורים‪ .4.‬תנאיו ואגרות(‪ .1‬בדלתות יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן א' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.‬מותר למקם את החלק המיועד‬ ‫למגורים מעל החלק האחר בתנאי שיתקיים בבניין אחד התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חלק הבניין המשמש למגורים והמוצאים הבטוחים המובילים ממנו אל מחוץ‬ ‫לבניין‪ .‬‬ ‫מגורים בבנין עם‬ ‫שימוש מעורב‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.‬‬ ‫מנעול בדלת בדרך‬ ‫מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.4.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בבניין המוגן כולו על ידי מערכת מתזים‪ .

4.9‬מותר להתקין דלת מעוכבת יציאה בתנאי שלא תהיה יותר מדלת אחת בכל דרך‬ ‫מוצא‪.1‬במקור לא מופיע סעיף ‪.8.4.8.4.4.1.5‬א( הפרש גבהים במשטחי הרצפה בין שני צדי הדלת או גובה סף הדלת יהיה לפי‬ ‫דרישת פרט ‪ .2.‬‬ ‫דלת מעוכבת‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 13.‬‬ ‫)ב( בדלת כניסה לדירת מגורים לא יעלה הפרש הגבהים על ‪ 20‬מ"מ ולא תחול‬ ‫הדרישה להתקנת סף משופע כאמור בפרט ‪.4.‬מותרת התקנת‬ ‫מדרגה עד גובה של ‪ 200‬מ"מ‪.10‬לא יחול לגבי דירת מגורים‪.4.‬לגג או לחצר‪ .8.8.4.‬‬ ‫בליטת דלת אל‬ ‫מעבר‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫מנעול לדלת של‬ ‫חדר שירותים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.2.2.11‬פרט ‪ 3.‬כיוון פתיחתה יהיה בכיוון המילוט‪ .‬‬ ‫הפרשי גבהים‬ ‫במשטחי רצפה‬ ‫הסמוכים לסף דלת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.4‬מנעול דלת של בית שימוש‪ .‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .4.3.27‬לא יחול לגבי בנין מגורים‪.1.2.‬פרוזדור או‬ ‫חדר מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.10‬לגבי בניין מגורים הכולל דירת מגורים אחת בכל קומה‪ .4.1.1.6‬הותקנה דלת במוצא בטוח‪ .‬‬ ‫בניין מגורים הכולל‬ ‫דירת מגורים אחת‬ ‫בכל קומה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬לא יחול פרט ‪3.8‬‬ ‫‪20636‬צא‬ ‫‪1.1.5‬‬ ‫כיוון פתיחת דלת‬ ‫במוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.7‬פרט ‪ 3.‬אמבטיה או מקלחת יהיה ניתן לפתיחה במקרה חירום‪.‬‬ ‫צוהר בדלת אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬למעט דלת בדירת‬ ‫מגורים הנפתחת ישירות אל מוצא בטוח‪.8.8.3.5‬ואולם בדירת מגורים ביציאה למרפסת‪ .14‬‬ ‫לענין חזרה מחדר מדרגות לתוך הבניין‪.‬‬ ‫מחוץ לחדר‪.2.2009‬‬ ‫‪-165-‬‬ .8.

3.2.(4)3.8.‬בתנאי שהדלת לא תיפתח לכיוון‬ ‫המדרגות‪ .5‬‬ ‫‪20636‬צב‬ ‫‪1.8.‬‬ ‫מדרגות לולייניות‬ ‫ומדרגות שלח‬ ‫מתחלף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.8.‬כמתואר בתרשים ‪.5.2‬פרט ‪ 3.4.5.10‬במרתף ובעליית גג של דירת מגורים‪ .6‬לא יחול לגבי מדרגות בתוך דירה בבנין מגורים‪.3‬א( בתוך דירה בבניין מגורים מותר להתקין מדרגות לולייניות ומדרגות שלח‬ ‫מתחלף ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא‪.5‬על אף האמור בפרט משנה ‪ .‬‬ ‫‪ 3.2.2.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .8.‬‬ ‫מספר המדרגות‬ ‫במהלך אחד‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4‬א( בתוך דירה בבניין מגורים תותר התקנת מדרגות בעלות שלחים בצורת טרפז‬ ‫)להלן ‪ -‬מדרגות טרפזיות( לשינוי כיוון מהלך מדרגות בלבד‪.22‬ב( ו–)ג(‪.1‬במדרגות ובחדרי מדרגות יתקיימו הדרישות המופיעות בסימן ב' לפרק ב' זולת אם‬ ‫נאמר אחרת בסימן זה‪.‬‬ ‫)ג( במדרגות טרפזיות יתקיימו דרישות פרט ‪) 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬מדרגות וחדרי מדרגות )מגורים(‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5.2009‬‬ ‫‪-166-‬‬ .5.8.2.5.5‬‬ ‫תרשים ‪3.3.5.8.‬‬ ‫)ב( מדרגות טרפזיות יכולות להיות חלק מדרך מוצא בדירה‪.‬‬ ‫מדרגות טרפזיות‬ ‫בדירה בבניין‬ ‫מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫משטח אופקי‬ ‫בחדר מדרגות או‬ ‫מהלך מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( במדרגות לולייניות ובמדרגות שלח מתחלף יתקיימו דרישות פרט ‪.5.2.‬תחול‬ ‫חובת בניית משטח אופקי לפחות מצד אחד של הדלת‪ .21‬‬ ‫‪) 3.2.8.2.2.‬תנאיו ואגרות(‪ .

6‬ו–)‪ 3.2.2‬א( בבנין מדורג המיועד למגורים‪ .8.2.3.2.(5‬ו–‪.21‬ב( עד )ה( במקום‬ ‫הדרישות שבפרט ‪ (1) 3.18‬‬ ‫)ה( מידותיהן של מדרגות קשתיות יהיו כנקוב בפרט ‪) 3.15‬ואולם בתוך‬ ‫דירת מגורים‪ .5.6‬לגבי מעקה ובית אחיזה במהלך ובחדר מדרגות יחול פרט ‪ .4.8.‬אשר קיימת בו יציאה‬ ‫ישירה מכל דירה אל החוץ או אל מדרגות חוץ‪ .‬מן הנקודה‬ ‫הרחוקה ביותר ועד לרחוב‪ .‬יהיה ‪ 0.‬‬ ‫)ב( המעבר המדורג המשותף יהיה בנוי כך שתימנע הצטברות עשן‪.‬על המעבר המדורג המשותף לא יחולו‬ ‫הדרישות לחדר מדרגות מוגן‪.‬‬ ‫)ד( מספר המדרגות במהלך מדרגות לא יעלה על ‪.‬‬ ‫מעבר מדורג‬ ‫משותף בבנייני‬ ‫מגורים מדורגים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ג( אורכו של המעבר המדורג המשותף‪ .2.‬לא יעלה על ‪ 100‬מטרים‪.2.(2‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬חדר מדרגות מוגן )מגורים(‬ ‫חדר מדרגות מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬במדרגות חיצוניות יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ד' לפרק ב' זולת אם נאמר‬ ‫אחרת בסימן זה‪.8.20‬ו–)‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מדרגות חיצוניות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬מדרגות חיצוניות )מגורים(‬ ‫‪ 3.2.‬‬ ‫מדרגות בדירה‬ ‫בבנין מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.8.2.10 .7‬א( מדרגות‪ .2.‬‬ ‫‪20636‬צג‬ ‫‪1.2.3.‬‬ ‫)ג( רוחב המעבר החופשי בכיוון התנועה במשטח אופקי שבחדר מדרגות ובמהלך‬ ‫מדרגות יהיה לפחות כרוחבן המינימלי של המדרגות‪.2.‬הנמדד לאורך המדרגות‪ .6.1‬בחדר מדרגות מוגן יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ג' לפרק ב' זולת אם נאמר‬ ‫אחרת בסימן זה‪.6.3.5.2.2.2.‬הבנוי על מדרון משופע‪ .16 .‬מהלך מדרגות וחדר מדרגות בתוך דירה בבנין מגורים יותקנו כמפורט‬ ‫בחלק זה‪ .3.‬למעט פרטים ‪ (2) 3.1‬‬ ‫)ב( רוחבן המינימלי של המדרגות כאמור בפרט משנה )א(‪ .2009‬‬ ‫‪-167-‬‬ .‫תכנון ובניה‬ ‫מעקה ובית אחיזה‬ ‫במהלך ובחדר‬ ‫מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬מותרת התקנת בית אחיזה בצד אחד בלבד‪.7.80‬מטרים‬ ‫לפחות‪.8.

1‬בפרוזדור מוגן יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ו' לפרק ב'‪.9.‬‬ ‫סימן י"ג‪ :‬כבש )מגורים(‬ ‫‪ 3.1‬בגג מוגן יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ח' לפרק ב'‪.2‬לגבי דירות מגורים צמודות קרקע יחולו פרטים ‪) 3.‬‬ ‫סימן ט'‪ :‬פרוזדור מוגן )מגורים(‬ ‫‪ 3.10.8.8.2.1‬א( עד )ד(‪.8.4.8.1‬ביציאה יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ט' לפרק ב'‪.13.‬‬ ‫סימן י"ב‪ :‬יציאה )מגורים(‬ ‫‪ 3.8.4.11.‬תנאיו ואגרות(‪ .8.1‬במוצא אופקי יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ה' לפרק ב'‪.1‬בכבש יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן י' לפרק ב'‪.2009‬‬ ‫‪-168-‬‬ .8.‬‬ ‫סימן ח'‪ :‬מוצא אופקי )מגורים(‬ ‫‪ 3.7.1‬בפרוזדור פתוח מוגן יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ז' לפרק ב'‪.8.‬‬ ‫‪20636‬צד‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מדרגות חיצוניות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מוצא אופקי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרוזדור מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרוזדור פתוח מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫גג מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫כבש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.12.‬‬ ‫סימן י'‪ :‬פרוזדור פתוח מוגן )מגורים(‬ ‫‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫סימן י"א‪ :‬גג מוגן )מגורים(‬ ‫‪ 3.

8.1‬מספר דרכי המוצא יהיו לפי האמור בסימן י"ג לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן‬ ‫זה‪.8 .14.2.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ד‪ :‬אזור מחסה )מגורים(‬ ‫אזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ומשמש חלק מדירת מגורים‪ .9 .4.2.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ט"ו‪ :‬תפוסה וחישוב רוחב דרכי מוצא )מגורים(‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬התפוסה וחישוב רוחב דרכי מוצא יהיו לפי דרישות סימן י"ב לפרק ב'‪ .5 .‬ ‫)‪ (2‬חלון הנפתח אל חוץ הבניין שמתקיימים בו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( הרוחב הפנוי בפתח אינו פחות מ–‪ 60‬ס"מ.15.16.3.14.‬נוסף על דרך המוצא‬ ‫מהבניין או מהדירה‪ .3.8.‬‬ ‫דירת מגורים‬ ‫כאזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ט"ז‪ :‬מספר דרכי מוצא מבניין )מגורים(‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.11.2.2‬פרט ‪ 3.‬‬ ‫יציאה ממרתף‬ ‫המשמש חלק‬ ‫מדירת מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2009‬‬ ‫‪-169-‬‬ .2.3.12.8.9‬לא יחול לגבי מעבר או פרוזדור בדירת מגורים שלגביהם חל הגובה‬ ‫המפורט בחלק ב'‪.3.‬זולת אם‬ ‫נאמר אחרת בסימן זה‪.11.11.‬ ‫)ג( הפרש הגובה בין אדן החלון למפלס הרצפה הסמוכה אליו לא עולה‬ ‫על ‪ 110‬ס"מ.6‬אינן חלות לגבי דירת מגורים המשמשת אזור מחסה‪.‬תהיה יציאה אל חוץ הבניין שמתקיימים בה אחד מן התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דלת הנפתחת אל חוץ הבניין.11.8.15.11.‬ ‫‪20636‬צה‬ ‫‪1.2‬למרתף ששטחו גדול מ–‪ 100‬מ"ר‪ .1‬באזור מחסה יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן י"א לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.8.11.2.‬‬ ‫גובה מעבר‬ ‫ופרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.16.2.8.3.2‬דירת מגורים יכולה לשמש אזור מחסה נגיש ודרישות פרטים ‪.‬ ‫)ב( הגובה הפנוי בפתח אינו פחות מ–‪ 60‬ס"מ.4‬‬ ‫‪ 3.7 .2.

‬‬ ‫)ב( מרחק ההליכה מדלת הכניסה של דירת המגורים עד מוצא בטוח הקרוב ביותר‬ ‫לא יעלה על ‪ 30‬מטרים. ואולם‪ .‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫בדירת מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.1.8.‬ ‫)ה( אם הגישה מן החצר האנגלית אל חצר הבניין חסומה על ידי סבכה או‬ ‫גגון‪ .‬ ‫)ד( אם הפרש הגבהים בין תחתית החצר האנגלית ומפלס הקרקע‬ ‫הסמוך אליה עולה על ‪ 120‬ס"מ‪ .1‬מרחקי הליכה‪ . ואולם ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בבנין המוגן כולו על ידי מערכת מתזים‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ד( חלון ממ"ד.8.8.2‬א( מרחק ההליכה בתוך הדירה‪ 1‬דירת מגורים‪ .‬עד לדלת‬ ‫הכניסה לדירה לא יעלה ‪ 30‬מטרים.2009‬‬ ‫‪-170-‬‬ .‬מרחק‬ ‫ההליכה לא יעלה על ‪ 38‬מטרים‪.3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ז‪ :‬מיקום דרכי המוצא )מגורים(‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.‬יותקן סולם קבוע או מדרגות.‬יותקן בסבכה או בגגון פתח הניתן לפתיחה מן החצר האנגלית.‬‬ ‫‪20636‬צו‬ ‫‪1.‬בבנין המוגן כולו על ידי מערכת מתזים‪ .1‬נראה שהמילה "הדירה" בסעיף ‪ .18.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ח‪ :‬מרחקי הליכה )מגורים(‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.‬אך כך הופיע במקור‪.17.‬לא כולל מרפסות‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .4.‬ ‫הסולם או המדרגות לא ייחסמו על ידי החלון או הדלת.2‬מיותרת‪ . רוחבו‬ ‫ואורכו של הפתח לא יפחתו מ–‪ 70‬ס"מ‪.‬ ‫)ג( שטחה לא פחות מ–‪ 0.‬פרוזדור בלא מוצא ומהלך משותף יהיו לפי דרישות סימן ט"ו לפרק‬ ‫ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.‬מרחק ההליכה מדלת הכניסה של‬ ‫דירת המגורים עד מוצא בטוח הקרוב ביותר לא יעלה על ‪ 60‬מטרים. הסולם או‬ ‫המדרגות לא יבלטו יותר מ–‪ 15‬ס"מ לתוך השטח האמור בפסקת משנה )ג(.18.1‬מיקום דרכי המוצא יהיו לפי דרישות סימן י"ד בפרק ב'‪.‬ ‫_________________‬ ‫‪ .‬ ‫)ב( אורכה לא פחות מ–‪ 90‬ס"מ.‬ ‫)‪ (3‬דלת או חלון כמפורט בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪ (2‬הנפתחים אל חצר אנגלית‬ ‫שמתקיימים בה תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( עומקה לא פחות מ–‪ 90‬ס"מ.8‬מ"ר.

1‬לא חלה על דירת מגורים‪.1.3.8.8.1‬לא חלה על דירת מגורים‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬מרחק ההליכה בפרוזדור פתוח מוגן שמתקיימים בו דרישות פרט ‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ט‪ :‬תאורת דרכי מוצא )מגורים(‬ ‫תאורת דרכי מוצא‬ ‫בבניין מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.19.7.20.‬‬ ‫תאורת חירום‬ ‫בדירת מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.‬בבנין המוגן כולו על ידי מערכת‬ ‫מתזים‪ .21. ואולם‪ .1‬תאורת דרכי מוצא תהיה לפי דרישות סימן ט"ז בפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.2.8.‬מרחק ההליכה לא יעלה על ‪ 80‬מטרים‪.20.1‬תאורת חירום תהיה לפי דרישות סימן י"ז בפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן‬ ‫זה‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ'‪ :‬תאורת חירום )מגורים(‬ ‫תאורת חירום‬ ‫בבניין מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.21.‬‬ ‫תאורת דרכי מוצא‬ ‫בדירת מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.1‬שילוט דרכי מוצא יהיה לפי דרישות סימן י"ח בפרק ב'‪.‬‬ ‫)ג( מרחק ההליכה מחלקי בנין אחרים שאינם כלולים בתחום דירת מגורים עד‬ ‫למוצא הבטוח הקרוב ביותר לא יעלה על ‪ 60‬מטרים.2011‬‬ ‫‪-171-‬‬ .2‬הדרישה בפרט ‪ 3.20.1‬‬ ‫מדלת הכניסה של דירת המגורים עד מוצא בטוח אחר הקרוב ביותר‪ .19.8.‬‬ ‫שילוט דרכי מוצא‬ ‫בדירת מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬לא יעלה‬ ‫על ‪ 60‬מטרים‪.‬‬ ‫‪20636‬צז‬ ‫‪1.2‬הדרישה בפרט ‪ 3.8.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"א‪ :‬שילוט וסימון דרכי מוצא )מגורים(‬ ‫שילוט דרכי מוצא‬ ‫בבניין מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8.8.21.19.2‬הדרישה בפרט ‪ 3.1‬לא חלה על דירת מגורים‪.

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ואולם יש יציאה‬ ‫נוספת אל מחוץ לבנין ומיציאה זו אל מפלס הכניסה לדירה הגבוהה ביותר‬ ‫בבנין אין הפרש גובה יותר מ–‪ 7‬מטרים.‬לדירה צמודת קרקע בבנין מגורים‪ .8.23.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ב‪ :‬חוץ הבניין )מגורים(‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (3‬בנין מגורים שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין לבין‬ ‫מפלס הכניסה לדירה הגבוהה ביותר בבנין עולה על ‪ 7‬מטרים‪ .‬‬ ‫)ב( הדרישה לאמצעי חילוץ מבנין כמפורט בפרטים ‪ 3.1‬ב(‪ .1‬א( בדרך גישה‪ .1‬הפרדות ועמידות אש יהיו לפי דרישות פרק ג'‪.‬פרט ‪.8.2.‬ ‫)‪ (2‬בנין מגורים שבו הפרש הגובה בין הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס‬ ‫רצפת הכניסה לדירה הגבוהה ביותר בבנין לא עולה על ‪ 7‬מטרים.‬או אל מרפסת וממנה אל מדרגות חוץ‪ .8.1.‬או אל מעבר‬ ‫ציבורי‪ .6.2‬על אף האמור בפרט ‪)3.8.20.22.8.1‬עד ‪ 3.6‬לא תחול‬ ‫על בניינים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בנין מגורים צמוד קרקע.2.24.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬רוחב המדרגות‬ ‫יהיה ‪ 0.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ג‪ :‬דרך גישה‪ .3.90‬מטר לפחות‪.‬זאת נוסף על האמור בסימן ו'‪ .‬ ‫)‪ (4‬בנין מגורים מדורג הבנוי על מדרון משופע אשר קיימת בו יציאה ישירה‬ ‫מכל דירה אל מחוץ לבנין‪ .‬‬ ‫‪20636‬צח‬ ‫‪1.2‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ד‪ :‬הפרדות ועמידות אש )מגורים(‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫חוץ הבניין בדירה‬ ‫צמודת קרקע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‬ברחבת הערכות ובחלונות חילוץ יתקיימו דרישות סימן כ' בפרק‬ ‫ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.1‬דרישות סימן י"ט בפרק ב' יחולו לגבי חוץ הבניין זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.19.22.‬רחבת הערכות וחלונות חילוץ )מגורים(‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.20.2011‬‬ ‫‪-172-‬‬ .

25.‬ ‫)‪ (2‬חדר מדרגות בבנין שאינו בנין גבוה או בנין רב–קומות.8.8.‬‬ ‫‪20636‬צט‬ ‫‪1.‬‬ ‫סימן כ"ח‪ :‬בניין גבוה ורב־קומות )מגורים(‬ ‫‪ 3.1.3.1‬במערכות גילוי אש וכיבוי אש יתקיימו דרישות פרק ד'‪.26.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ו‪ :‬מערכות שליטה בעשן )מגורים(‬ ‫אופני שליטה‬ ‫בעשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‫תכנון ובניה‬ ‫סימן כ"ה‪ :‬מערכות גילוי וכיבוי אש )מגורים(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬יבוצעו באחת השיטות המפורטות‬ ‫בסימן א' לפרק ה' או בשילוב חלק מן השיטות האמורות‪.1.5.8.1‬בטיחות אש בבניינים‪ :‬מערכות בקרת עשן בבניינים‪.5‬מ"ר ושטח פתחי היניקה בכל קומה לא יהיו‬ ‫קטנים מ–‪ 0.‬‬ ‫)ב( סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין יחולו גם על חלקי הבניין האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מבואת כניסה.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫דרישות כלליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ז‪ :‬חומרי גמר )מגורים(‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫סידורי שליטה‬ ‫בעשן בבנין‬ ‫מגורים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( במקום שבו הותקן פיר שחרור עשן עם אמצעי יניקה מכניים העומד בדרישות‬ ‫פרט ‪ .27.2‬א( סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין יחולו על כל חלקי הבניין‬ ‫המפורטים בסימן ב' בפרק ה'‪ .2011‬‬ ‫‪-173-‬‬ .‬‬ ‫)ד( פרט משנה )ב( לא יחול על בית חד–משפחתי‪ .1‬א( סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין‪ .26.1‬בחומרי גמר יתקיימו דרישות פרק ו'‪.‬‬ ‫)ג( בחדר מדרגות בבנין שאינו בנין גבוה או בנין רב–קומות יותקן פתח שחרור עשן‬ ‫כמפורט בת"י ‪ 1001‬חלק ‪ 2.28.‬זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.1‬בבניין גבוה ובבנין רב–קומות יתקיימו דרישות פרק ז'‪.8.5‬שטח חתך הפיר לא יפחת מ–‪ 0.8.25‬מ"ר‪.‬בית דו–משפחתי ובניין מגורים‬ ‫טורי‪.‬‬ ‫‪) 3.‬ ‫)‪ (3‬מחסן הממוקם במבואה הקומתית והכניסה אליו מהמבואה הקומתית‪.

‬‬ ‫‪ 3.3.29.‬‬ ‫‪20636‬ק‬ ‫‪1.3‬מטרים לפחות.2.1‬בסימן זה ‪-‬‬ ‫"בנין קיים" ‪ -‬בנין מגורים שהקמתו הושלמה שנה לפחות לפני שמבוקש להתקין בו‬ ‫מעלית.2‬הוראות סימן זה יחולו על התקנת מעלית או מעלון בבנין קיים‪ .6‬על אף האמור בפרט ‪)3.‬תנאיו ואגרות(‪ .3‬מטרים לפחות ורוחבו יהיה ‪ 1.‬רשאי הוא‪ . ואולם‪ .‬אם נתקבל אישור שירותי‬ ‫הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים‪.12.29.‬להתיר‬ ‫התקנת מעלית במידות אחרות‪.5‬ג(‪ .12.‬יהיה ‪ 1.‬רשאי הוא‪ .8.5‬ג(‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬להתיר הקטנת רוחב הפרוזדור עד כדי ‪ 90‬סנטימטרים‪ .‬שוכנע‬ ‫המהנדס כי לא ניתן להתקין מעלית תוך שמירת המידות האמורות‪ .‬ ‫"מעלית" ‪ -‬מעלית לנשיאת בני אדם בלבד‪.‬‬ ‫תחולה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‬‬ ‫יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫רוחב משטח אופקי‬ ‫בחדר מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫רוחבו של הפרוזדור‪ .‬על התקנת מעלית‪ .‬מטעמים מיוחדים‬ ‫שיירשמו‪ .‬ואם נתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות‬ ‫מיוחדים ‪ -‬עד כדי ‪ 90‬סנטימטרים‪.2011‬‬ ‫‪-174-‬‬ .‬שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת הכניסה‬ ‫למעלית ובין הקיר ממול בפרוזדור‪ .29.‬שוכנע המהנדס‬ ‫כי לא ניתן להתקין מעלית תוך שמירת המידות האמורות‪ .5‬רוחבו של פרוזדור המשמש כניסה ראשית בדירה‬ ‫יהיה ‪ 90‬סנטימטרים לפחות‪.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬רשאי‬ ‫הוא‪ .12.‬‬ ‫רוחב הפרוזדור‬ ‫המהווה חלק מדרך‬ ‫מוצא בטוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3‬א( מידותיו הפנימיות של תא מעלית יהיו ‪ 80‬סנטימטרים רוחב ו–‪ 120‬סנטימטרים‬ ‫עומק לפחות.2.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ט‪ :‬התקנת מעלית ומעלון בבנין מגורים קיים )מגורים(‬ ‫‪ 3.4‬על אף האמור בטבלה ‪ .29.8. ואולם‪ . "עומק" ‪-‬‬ ‫המרחק שבין המישור הפנימי של כנף הדלת של המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול‪.‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪ .‬‬ ‫רוחב מינימלי של‬ ‫פרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.29.‬‬ ‫מידות תא המעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪ .‬רוחב" ‪ -‬המרחק שבין הקירות הניצבים לדלת המעלית.‬עומק המשטח האופקי בחדר מדרגות מול דלת‬ ‫תא המעלית יהיה ‪ 1.1.3‬מטרים לפחות.5‬על אף האמור בפרט ‪)3.‬שאינו בנין גבוה‬ ‫או בנין רב–קומות‪. בפרט זה‪" .‬כאשר שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין בבנין‬ ‫מעלית במידות המפורטות באותו פרט משנה‪ .8.8.‬להתיר הקטנת רוחב הפרוזדור עד כדי ‪100‬‬ ‫סנטימטרים‪ .8.8.29.‬שהכניסה אליה מהפרוזדור‪.

2.2‬‬ ‫)ב( לחצנים להפעלת מעלית יותקנו בגובה של ‪ 1.29.‬‬ ‫מספר מדרגות‬ ‫במהלך אחד‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3‬מטרים בערך מעל רצפת התא‪.‬ייבנו ויותקנו לפי התקנים הישראליים‬ ‫האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ת"י ‪ 2481‬חלק ‪.2.‬‬ ‫מדרגות טרפזיות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬קא‬ ‫‪1.8.8.2.2‬רוחבן המינימלי של המדרגות יהיה ‪ 0.‬ ‫)‪ (5‬התקבל אישור שירותי כבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים‪.‬לרבות הפיר שלה‪ .8.8.2.2.3‬‬ ‫מידות רום מדרגות‬ ‫ושלח מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.29.‬‬ ‫)ג( מדידת רוחב המדרגות תיערך כמפורט בפרט ‪.3.0‬‬ ‫)‪ (2‬ת"י ‪ 2481‬חלק ‪.11‬א( מעלית על כל חלקיה‪ .8.5‬ב( ‪ -‬שלח המדרגה יהיה ‪ 25‬סנטימטרים לפחות‪.‬‬ ‫)ב( אישר המהנדס שלא ניתן להתקין מעלית בתנאים האמורים בפרט משנה )א(‪.2009‬‬ ‫‪-175-‬‬ .3.2.2.2.9‬על אף האמור בפרט ‪)3.6‬א( ‪ -‬מספר מדרגות במהלך אחד יכול שיפחת מ–‪3‬‬ ‫ויעלה על ‪ 16‬מדרגות ובלבד שהמעלית הותקנה בחדר המדרגות הקיים‪.2.‫תכנון ובניה‬ ‫רוחב המדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.7‬א( על אף האמור בפרט ‪ 3.2.29.8‬מטרים לפחות‪ .2.29.15‬בקטע המדרגות‬ ‫הטרפזיות‪ .‬יהיה גובה‬ ‫אחיד לרום המדרגה.7‬‬ ‫)‪ (3‬במהלך מדרגות‪ .‬ ‫)‪ (2‬הרוחב המינימלי של המדרגות יהיה כמפורט בפרט ‪.‬לכל אורכו ולרבות במדרגות שאינן טרפזיות‪ .‬‬ ‫)ג( פיר המעלית ייבנה מחומרים לא דליקים‪.5‬א( ‪ -‬לא יעלה רום המדרגה על ‪ 19‬סנטימטרים.1‬‬ ‫)‪ (3‬ת"י ‪ 2481‬חלק ‪.2.8.10‬בבנין קיים תותר התקנת מדרגות טרפזיות לשינוי כיוון מהלך מדרגות בתנאים‬ ‫האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחב שלח המדרגות יהיה כמפורט בפרט ‪)3.22‬ב( ו–)ג(.90‬מטרים‬ ‫לפחות‪.‬‬ ‫מבנה המעלית על‬ ‫כל חלקיה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2.‬המסעד יהיה רציף ובגובה אחיד ביחס לשיפוע המדרגות.3.8‬על אף האמור ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בפרט ‪)3.29.‬‬ ‫יהיה רוחבן המינימלי של המדרגות ‪ 0.‬ ‫)‪ (4‬מסעד ובית אחיזה יותקנו כנדרש בפרט ‪ .29.2.7.‬ובלבד שנתקבל אישור שירותי‬ ‫הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים‪.‬ ‫)‪ (2‬בפרט ‪)3.

2‬א( שום דבר בסימן זה לא יתפרש כאילו בא להתיר בניית תוספת בסטייה מהוראות‬ ‫תכנית או מהוראות אחרות בתקנות אלה והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת‪.7.‬למגורים בלבד )בפרט זה ‪ -‬התוספת(‪ .2.8.‬אם הוא נמנה עם המיתקנים שניתן להקים מעל המפלס של גג‬ ‫בבניין גבוה או בניין רב–קומות לפי סעיף ‪.8.3.3.‬‬ ‫תוספת קומה אחת‬ ‫מעל בניין קיים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(8‬‬ ‫)ב( על מדידת גובה בניין לפי סימן זה יחולו הוראות פרט ‪.81‬‬ ‫)ג( תובטח גישה חופשית ובלא הפרעה לחלק הבלתי מבונה שבגג‬ ‫התוספת לכל מי שמחזיק בחלק של הבניין.7‬עד ‪ 3.7.‬לפי העניין‪ .‬ ‫‪20636‬קב‬ ‫‪1.‬לאחר שראה שלא ניתן להתקין בבנין‬ ‫מעלית כמפורט בסימן זה‪ .‬המיועדת‪ .00.3.00.7.‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לא יראו את הבניין כבניין גבוה או כבניין רב–קומות‪ .3.8.81‬‬ ‫)ב( רבע לפחות מכלל שטח הגג של התוספת יישאר בלתי בנוי ורבע זה‬ ‫יהא רצוף.7.7.‬לרבות מיתקן מעל המפלס של גג‬ ‫התוספת‪ .12‬על התקנת מעלית יחולו גם הוראות פרטים ‪ 3.‬מתאים יותר‬ ‫להתקין מעלון במקום מעלית.30.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(8‬‬ ‫סימן ל'‪ :‬תוספת קומות לבניין מגורים קיים )מגורים(‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(8‬‬ ‫‪ 3.12‬‬ ‫התקנת מעלון‬ ‫בבנין קיים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.7.‬לפי‬ ‫האמור בהיתר‪ .2. על אף האמור בפרט ‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .1. הגישה תתאפשר באמצעות‬ ‫מדרגות מחדר המדרגות הקיים.‬בניין קיים" ‪ -‬בניין מגורים שהיתר לבנייתו ניתן לפני תחילתן של‬ ‫תקנות אלה‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תנאים נוספים‬ ‫להתקנת מעלית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.30.3.‬ ‫)‪ (3‬המעלון והתקנתו יהיו על פי תקן‪.‬ ‫)‪ (2‬גובה ההרמה של המעלון יהיה עד ‪ 7‬מטרים.‬‬ ‫פרשנות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(8‬‬ ‫‪) 3.1‬‬ ‫‪ 3.29.7. לעניין זה‪" .‬רק בשל‬ ‫הקמת התוספת עליו אם נתקיימו בו כל אלה‪:‬‬ ‫)א( אין בתוספת יותר מקומה אחת‪ .9‬ו–‪.‬כלל שטח הגג"‪ -‬לרבות שטח הגג המבונה במבנים‬ ‫ובמיתקנים שמותר להקימם לפי פרט ‪.5‬שיפוען של‬ ‫מדרגות אלה יכול שיהיה עד ‪ 60‬מעלות.2009‬‬ ‫‪-176-‬‬ .3‬על הקמת תוספת בנייה של קומה אחת מעל מפלס הגג בבניין קיים‪ .‬או לאחר ששוכנע כי בנסיבות העניין‪ .29.30.13‬על התקנת מעלון יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המעלון יותקן באישור המהנדס‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .8.8.1‬בסימן זה‪" .

91‬ומעל הדלת‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬על אף האמור בפסקה ‪ .‬תעמוד באחד‬ ‫מתנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( דלת הכניסה לדירה תהיה דלת עשן ויתקיימו בה דרישות התקן‬ ‫הגרמני ‪ DIN 18095‬חלק ‪ .‬יהיה בנפרד ממערכת מי‬ ‫השתיה‪ .‬ ‫)ב( בדלת כניסה לדירה‪ .‬בצד הפונה לפנים הדירה יותקן מתז‬ ‫אחד.‬לא יעלה על ‪ 19‬מטר.30.‬המיועדת‪.‬ ‫)‪ (4‬תובטח גישה חופשית ובלא הפרעה לחלק הבלתי מבונה שבגג הבניין‬ ‫לכל מי שמחזיק בחלק של הבניין.00.7. לכל עניין אחר ינהגו בבניין כפי שנוהגים בבניין רב–קומות‪.‬‬ ‫לפי האמור בהיתר‪ .‬אם הם נמנים עם המיתקנים‬ ‫שניתן להקים מעל המפלס של גג בבניין גבוה לפי פרט ‪.‬ ‫)‪ (7‬בבניין יותקנו ברז דחיסה וצנרת מים שיתקיימו בהם תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( ברז הדחיסה למערכת מים שאינם מי שתיה‪ .3‬העתק התקן מצוי במכון‬ ‫התקנים הישראלי.‬יחולו על הבניין כולו‬ ‫הוראות חלק ז' בנוגע לבניין גבוה לעניין חדר מדרגות מוגן‪ .‬לרבות דלת כניסה לדירה קיימת יתקיימו‬ ‫דרישות פרט ‪ .‬‬ ‫שיש בה כדי להעלות את גובה המפלס של רצפת הכניסה לדירה העליונה של‬ ‫הבניין מעל מפלס הכניסה הקובעת ליותר מ– ‪ 29‬מטרים‪ .‬התקנת‬ ‫מעלית וגנרטורים וכל דבר אחר שיש בו כדי להבטיח בפני סכנת אש או להקל‬ ‫על כיבוי שרפות.2009‬‬ ‫‪-177-‬‬ . הגישה תתאפשר באמצעות מדרגות מחדר‬ ‫המדרגות הקיים.1‬בבניית תוספת לבניין ‪ -‬בתנאים המפורטים בה‪.‬ ‫)‪ (5‬ברוחב המדרגות והפרוזדורים יתקיימו דרישות סימן כ"ט.81‬‬ ‫)‪ (3‬רבע לפחות משטח גג הבניין שמעל התוספת יישאר פנוי ממבנים‬ ‫ומיתקנים ויהיה רציף עם גישה מדלת היציאה מחדר המדרגות.7.‬לא יראו את הבניין כבניין גבוה‪.4‬בהקמת תוספת בנייה של יותר מקומה אחת מעל מפלס הגג בבניין קיים‪ .‬לרבות הכניסה לדירה קיימת‪ .‬ ‫)‪ (6‬הכניסה לכל דירה בבניין‪ .1‬חלק ‪ 2‬וחלק ‪ .(2)2.‬למגורים בלבד )בפרט זה ‪ -‬התוספת(‪ .2‬‬ ‫‪20636‬קב‪1/‬‬ ‫‪1.‬וכנדרש בהל"ת.‬ ‫)‪ (2‬מעל לגג התוספת יותרו מיתקנים טכניים‪ .8.‬ ‫)ב( צנרת מערכת אספקת המים כאמור בפסקה )א( תהיה בקוטר מינימלי‬ ‫של "‪.‬פתחי עשן‪ .‬‬ ‫תוספת של יותר‬ ‫מקומה אחת מעל‬ ‫בניין קיים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(8‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫רק בשל הקמת התוספת עליו אם התקיימו בו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבין מפלס הכניסה לדירה‬ ‫שתיבנה בקומה הגבוהה ביותר‪ .

90‬מטר ותיפתח כלפי חוץ‪ .‬ ‫)‪ (16‬מסתורי הכביסה בכל הבניין יהיו מחומרים לא דליקים‪.‬ ‫)‪ (11‬במבואת קומת הכניסה ייבנה פתח שחרור עשן קבוע‪ .1‬אולם ספורט" ‪ -‬בניין הנועד לשמש בעיקרו‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ג( צנרת כאמור בפסקה )א( תספק מים לעמדות כיבוי אש ולברז עם‬ ‫מחבר מהיר )שטורץ(.7.‬כולו או חלקו‪ .‬ולצנרת ומוני גז‪ .1596‬מערכות מתזים‪ :‬התקנה ‪. בקומות‬ ‫הקיימות יותקן ברז עם מחבר מהיר )שטורץ( בקוטר "‪.‬ ‫)‪ (9‬מעברי פירים וצנרת ייאטמו נגד אש ליצור הפרדת אש בין הקומות.‬ ‫)ה( על אף האמור בתקן ישראלי ת"י ‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרק ט'‪ :‬התקהלות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות )התקהלות(‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪" 3.‬לפינוי עשן מהמדרגות בגג הבניין.‬ ‫)‪ (15‬בשטחים המשותפים בכל הבניין‪ .‬ ‫‪20636‬קב‪2/‬‬ ‫‪1.‬יהיה קיר עמיד אש למשך ‪ 60‬דקות לפחות.3‬‬ ‫לא תחול כל הגבלה על מספר המתזים שמותר לחבר לצנרת המים לפי‬ ‫פסקה )ד(.‬יופרד חדר המדרגות‬ ‫מאזור החניה והמחסנים על ידי דלתות אש.‬יהיו מחומר לא דליק.‬‬ ‫בשטח ‪ 0.‬בכיוון המילוט. בגב הארונות‬ ‫הטכניים הפונים לדירות מגורים‪ .‬הצנרת כאמור בפסקה )ב( תספק מים למתזים.‬ ‫)‪ (12‬תותקן עמדת כיבוי אש בקומת הכניסה ובקומות החדשות.‬ותאורת חירום לפי סימנים כ' וכ"א בפרק ח'.‬המצויים‬ ‫במבואות הקומתיות ובקומות הקרקע‪ .2009‬‬ ‫‪-178-‬‬ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)ד( אם הותקנו מתזים‪ .9.1.‬שגודלו לא יפחת‬ ‫מ–‪ 2%‬משטח המבואה‪ .2‬‬ ‫)‪ (13‬דלת הכניסה הראשית במבואת הכניסה לבניין תהיה ברוחב שיאפשר‬ ‫מעבר נקי של ‪ 0.‬ ‫)‪ (14‬בבניין שבו חניון תת–קרקעי או מחסנים במרתף‪ .‬ ‫)‪ (8‬הארונות הטכניים לחשמל‪ .‬ ‫)‪ (10‬בחדר המדרגות המוביל אל התוספת יהיו שני פתחים בקירות מנוגדים‪.8‬מטר מרובע כל אחד‪ .‬למופעי ספורט‪ .‬או אוורור על ידי מערכות מכניות העומד בדרישות סימן‬ ‫א' לפרק ה' והמספק שש החלפות אוויר בשעה לפחות.‬לרבות‬ ‫יציע הקהל.‬לצנרת מים‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬יותקנו‬ ‫שלטי הכוונה‪ .‬לרבות בחדר מכונות המעלית‪ .

1.‬להשמעת מוסיקה ולהרצאות‪ .1.‬תחום בקירות‬ ‫או בפרגודים ויכול להיות מקורה.‬ ‫במה ‪ -‬תרשים ‪ 3.‬תפאורה‪ .‬והיכול לכלול‬ ‫מסך‪ .2009‬‬ ‫‪-179-‬‬ .1‬א'‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20636‬קב‪3/‬‬ ‫‪1.‬צוגים ואפקטים תצוגתיים אחרים )כמתואר בתרשים ‪3.‫תכנון ובניה‬ ‫"ביתן תצוגה" ‪ -‬חלל או מבנה המשמש לתצוגה של מוצרים או של שירותים‪ .‬ ‫"במה" )‪ .(Stage‬אזור מוגדר המשמש למופעים‪ .1‬א'(.9.7.9.

1.1‬ב'(.(Stage Legitimate‬במה הכוללת מגדל במה שהפרש הגובה בין רצפת‬ ‫הבמה ותחתית תקרת מגדל הבמה גדול מ–‪ 15‬מטר )כמתואר בתרשים ‪ 3.9.9.9.9.1‬ב'‬ ‫"גישה למעבר" ‪ -‬תחילתה של גישה למוצא בטוח עד חיבורה למעבר )כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.9.1.‬ ‫תרשים ‪ 3.1‬ג' ו–‪ 3.1‬ד'(.1.1.4.2009‬‬ ‫‪-180-‬‬ .‬תנאיו ואגרות(‪ .1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1‬ד'‬ ‫‪20636‬קג‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"במה משולבת" )‪ .1.1‬ג'‬ ‫תרשים ‪ 3.9.‬ ‫במה משולבת ‪ -‬תרשים ‪ 3.

38.2.‬ ‫"סקר בטיחות" ‪ -‬סקר הבודק את התאמת מרכיבי הבניין והמילוט השונים לדרישות‬ ‫המפורטות בחלק זה‪ .38.(Proscenium wall‬הקיר שבין חלל המושבים לחלל הבמה או לחלל‬ ‫במה משולבת )כמתואר בתרשימים ‪ 3.16.‬ניהול‪ .‬שמורת טבע‬ ‫וחוף הים.‬גן לאומי‪ .‬ ‫"משטח מוגבה" )‪ .(Platform‬משטח מוגבה המשמש למופעים‪ .9.9.‬שקיבלו רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים‪.‬ ‫"התקהלות בלא מושבים‪ .4.‬‬ ‫התשכ"ח‪ .1968-‬בהם מתקיימים אירועי התקהלות זמניים‪ .1‬ב'(.1‬א' ו–‪ 3.‬להשמעת מוסיקה ולהרצאות‪.‬‬ ‫כגון‪ .7‬ב'(.‬בחלק מבניין או בחוץ הבניין שבתחום הנכס המשמש להתקהלות‬ ‫יתקיימו דרישות פרק זה‪ .‬רחוב‪ .‬קריסה‪ .1‬א( בבניין‪ .‬ ‫"שטח משורת" ‪ -‬אזור ישיבה המוגדר לצורך חישוב רוחב המעברים המשרתים אותו )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪.9.‬בתוך בניין או מחוץ לבניין‪ .‬תאורה ומערכות להגברת קול.‬כיכר עירונית‪ .9.‬‬ ‫המהווה חלק בלתי נפרד מחלל של אולם ואינו כולל מסכים בין הקהל ומשטח ההצגה‬ ‫)כמתואר בתרשימים ‪ 3.‬גן ציבורי‪ .‬‬ ‫)ב( דרישות פרק זה לא יחולו על ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מקומות בשטח פתוח‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫"גלריה טכנית" ‪ -‬משטח אופקי או משופע המשמש להתקנה או לתחזוקה של מיתקנים וציוד‬ ‫טכני לרבות מסכים‪ .‬או שאינם זמניים‪.‬בלא כיסאות או מושבים עם אפשרות‬ ‫לעמידה או לישיבה על הקרקע או על הרצפה.(3.‬המשמש בעיקרו למופעי ספורט ובו יציע‬ ‫או מיתקנים כיוצא בזה לשימושם של הצופים.9.‬תוך התייחסות לשריפה‪ .‬סערה‪ .38.‬מדרכה‪ .‬‬ ‫סביבת הבניין וגורמים נוספים שיש בהם כדי להשפיע על בטיחות האנשים.‬פארק‪ .‬ ‫"מיתקן ספורט" ‪ -‬אולם ספורט או מגרש ספורט.‬ ‫"משטח מוגבה זמני" )‪ .9.‬התנהגות הקהל‪.‬פסטיבל" ‪ -‬התקהלות‪ .‬מקורה או‬ ‫שאינו מקורה‪ .‬ ‫"מקום התקהלות מוגן עשן" ‪ -‬מקום התקהלות‪ .6‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬כללי )התקהלות(‬ ‫תחולה וסייג‬ ‫לתחולה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2009‬‬ ‫‪-181-‬‬ .‬המשורת על ידי דרכי מוצא שאינן מאפשרות הצטברות עשן )להלן ‪-‬‬ ‫מהתמ"ע(.(Temporary Platform‬משטח מוגבה המוקם למשך זמן שאינו‬ ‫עולה על ‪ 180‬ימים.7‬א' ו–‪ 3.‬ ‫"קיר קדמת הבמה" )‪ .‬ ‫‪20636‬קד‬ ‫‪1.38.‬וככל שלא נאמר אחרת בפרק זה יתקיימו גם הדרישות‬ ‫המפורטות בפרקים א' עד ז'‪.‬ ‫"מגרש ספורט" ‪ -‬משטח פתוח או מקורה בחלקו‪ .‬צוגים‪ .

‬ ‫)‪ (11‬ספריה.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬חלקי בניין אלה‪:‬‬ ‫)א( אולם או אזור המתנה בבניין המשמש למגורים‪ .‬ ‫)ד( מערכות נתיב מסילות קבוע להסעת המונים‪.‬ ‫)‪ (14‬אולם ריקודים.‬ ‫)‪ (4‬מועדון חברים.2009‬‬ ‫‪-182-‬‬ .‬ ‫)‪ (7‬אולם בית המשפט.‬ ‫)‪ (18‬מזח ימי‪ .‬ ‫‪20636‬קה‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (13‬תאטרון.2.‬בית‬ ‫מלון‪ .‬ ‫)‪ (19‬אולם ספורט‪ .‬ ‫)ב( אולם המתנה בבנק או בסניף דואר.‬התחום בשלושה צדדים במים והמשמש לבידור.‬ ‫)‪ (23‬זירת החלקה על קרח.‬ ‫)‪ (3‬אודיטוריום.‬ ‫)‪ (15‬פאב.‬ ‫)‪ (9‬מוזאון.‬ ‫)‪ (12‬קולנוע.‬משרדים‪ .‬ ‫)‪ (22‬אולם סנוקר.‬ ‫)‪ (8‬בתי תפילה.‬ ‫)ג( מעבר ציבורי משותף בקניון.2‬מקומות להתקהלות אפשר שיכללו את אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אולם רב–תכליתי.‬ ‫)‪ (16‬מסעדה.‬מגרש ספורט ומיתקן ספורט.‬משרדים ותעשיה.‬חינוך‪ .‬ ‫)‪ (21‬אולם כדורת )באולינג(.9.4.‬ ‫)‪ (20‬אצטדיון.‬ ‫)‪ (2‬אולם אסיפות.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (5‬חדר הרצאות.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (17‬בנה שעשועים מיוחד כגון לונה פארק או קרקס קבוע או זמני.‬ ‫)‪ (6‬חדר ישיבות.‬ ‫)‪ (10‬אולם תערוכות.‬‬ ‫מקומות להתקהלות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬מסחר‪ .

4.‬‬ ‫‪20636‬קו‬ ‫‪1.6‬שלהלן‪.‬יחולו הוראות פרק ב' ובהתאם לשימוש העיקרי‬ ‫בבניין‪.9.‬שתפוסתו פחות מ–‪ 50‬איש והשימוש‬ ‫בו משרת את השימוש העיקרי בבניין‪ .2‬על אף האמור בפרק זה‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬עמידות אש של שלד הבניין‪ .‬בתנאי שבמוצא הבטוח יתקיימו‬ ‫הדרישות בעבור השימוש להתקהלות ועבור השימוש העיקרי‪.4.1‬עמידות האש של שלד בניין המשמש להתקהלות או של בניין שחלק ממנו משמש‬ ‫להתקהלות תהיה לפי הדרישות המפורטות בסימן ב' לפרק ג'‪.2.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (24‬אולם לוויות.3.4.‬ ‫מיקומו של המיתקן ומידותיו ייקבעו בהתייעצות עם מפקד המרחב של המשטרה‪.‬‬ ‫מיתקן לחפצים‬ ‫חשודים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.3‬במקום להתקהלות או בסמוך לו יותקן מיתקן לקליטת חפצים החשודים כמסוכנים.1‬א( מותר שחלק מבניין המשמש להתקהלות הנמצא בבניין בעל שימוש עיקרי אחר‪.2‬המיקום הקומתי והתפוסה של חלק מבניין או בניין המשמשים להתקהלות יעמדו‬ ‫בדרישות טבלה ‪ 3.2.9.‬‬ ‫ישורת על ידי מוצא בטוח המשרת את השימוש העיקרי‪ .9.‬‬ ‫שימוש בעבור‬ ‫פחות מ– ‪ 50‬איש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.2009‬‬ ‫‪-183-‬‬ .‬אולם המתנה להסעה המונית‪ .‬מיקום קומתי ותפוסה )התקהלות(‬ ‫עמידות אש של‬ ‫שלד הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (25‬רציף המתנה לתחבורה ציבורית‪ .9.‬‬ ‫מיקום קומתי‬ ‫ותפוסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.‬למעט‬ ‫מקרים שבהם רשות הכבאות קבעה כי פעילות בו–זמנית כזו אינה אפשרית‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬שימוש מעורב )התקהלות(‬ ‫שימוש מעורב‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬בחדר או בחלק מבניין‪ .3.‬מסוף‬ ‫אווירי ומסוף ימי‪.‬‬ ‫)ב( במוצא בטוח יתקיימו דרישות השימוש ל"התקהלות" והשימוש העיקרי בו–זמנית‪ .‬‬ ‫מיון חומ"ס‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4‬דרישות לגבי חלק מבנין המכיל חומרים מסוכנים יהיו כמפורט בחלק ב'‪.9.

3‬שלד של גג מעל מושבים באצטדיונים ומיתקני ספורט פתוחים‪ .9.2 .4‬‬ ‫כל התקהלות‬ ‫תחול הערה‬ ‫‪ 4‬ולא יותר‬ ‫ממפלס אחד‬ ‫מתחת למפלס‬ ‫הכניסה‬ ‫כל התקהלות‬ ‫אם התפוסה‬ ‫גדולה מ–‪300‬‬ ‫תחול הערה ‪4‬‬ ‫כל התקהלות כל התקהלות התקהלות‬ ‫אם התפוסה אם התפוסה לתפוסה עד‬ ‫גדולה מ–‪ 300‬גדולה מ–‪ 1.4.4.6‬מיקום קומתי ותפוסה על פי סוג שלד הבניין‬ ‫הערות‬ ‫סוג שלד החלות על מתחת לקומת‬ ‫הכניסה‬ ‫טבלה זו‬ ‫הבניין‬ ‫‪ 5 .3 .9.5‬דרישות טבלה ‪ 3.1‬תחול הערה ‪4‬‬ ‫‪I-332‬‬ ‫‪5 .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .3 .‬‬ ‫יציע קהל הבנוי‬ ‫מחומרים בלתי‬ ‫דליקים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2 .2009‬‬ ‫‪-184-‬‬ .‬ובלבד שבשלד הבנין מתקיימות דרישות סימן זה.9.4.4‬הדרישות המפורטות בטבלה ‪ 3.2 .1‬‬ ‫‪5 .4.1 III-222‬‬ ‫‪II-111‬‬ ‫‪5 .‬העומדים בדרישות‬ ‫סימן ל"ז‪ .000 300‬איש‬ ‫תחול הערה ‪ 4‬תחול הערה ‪ 4‬ותחול הערה ‪4‬‬ ‫אסור‬ ‫כל התקהלות‬ ‫תחול הערה‬ ‫‪ 4‬ולא יותר‬ ‫ממפלס אחד‬ ‫מתחת למפלס‬ ‫הכניסה‬ ‫כל התקהלות‬ ‫אם התפוסה‬ ‫גדולה מ–‪300‬‬ ‫תחול הערה ‪4‬‬ ‫כל התקהלות כל התקהלות התקהלות‬ ‫אם התפוסה אם התפוסה לתפוסה עד‬ ‫גדולה מ–‪ 300‬גדולה מ–‪ 1.755‬‬ ‫יציע קהל‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2 .9.3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫שלד הגג של‬ ‫אצטדיון או מיתקן‬ ‫ספורט פתוח‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2 III-211‬‬ ‫‪5 IV-2HH‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪V-111‬‬ ‫מספר הקומות מעל קומת הכניסה הקובעת לבניין‬ ‫‪ 4‬או יותר‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קומת הכניסה‬ ‫כל התקהלות כל התקהלות כל התקהלות כל התקהלות כל התקהלות‬ ‫אם התפוסה‬ ‫גדולה מ–‪300‬‬ ‫תחול הערה ‪.6‬אינן חלות על יציע קהל לא מקורה או על יציע‬ ‫קהל מקורה שמתקיימות בו דרישות סימן ל"ז‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .4.3 .II‬‬ ‫)‪ (2‬מסוג ‪ III‬או ‪ IV‬או ‪ V‬ושמתקיימות בו דרישות סימן מ"א‪.6‬אינן חלות על יציע קהל הבנוי מחומרים לא דליקים הממוקם‬ ‫בתוך בנין‪ .9.‬כאשר שלד היציע הוא ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מסוג ‪ I‬או ‪.9.000 300‬איש‬ ‫תחול הערה ‪ 4‬תחול הערה ‪ 4‬ותחול הערה ‪4‬‬ ‫אסור‬ ‫‪20636‬קז‬ ‫‪1.4.4.‬יהיה עשוי חומרים לא דליקים על פי ת"י ‪.‬ ‫טבלה ‪ .1‬כל התקהלות‬ ‫‪I-442‬‬ ‫‪ 5 .3 .

‬‬ ‫רכיבים אופקיים ואנכיים של רצפה מדורגת המשמשת יציע ובסיס למושבים‪ .‬אפשר שרכיבי שלד הבניין החשופים‬ ‫אל החוץ לא יהיו עמידי אש‪ .‬‬ ‫אם בבניינים‪ .000‬שהתפוסה‬ ‫תחול הערה ‪ 4‬היא עד ‪300‬‬ ‫איש‬ ‫תחול הערה ‪4‬‬ ‫אסור‬ ‫אסור‬ ‫אסור‬ ‫‪III-200‬‬ ‫‪V-000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫התקהלות‬ ‫לתפוסה עד‬ ‫‪ 1.‬בתנאי שיוגש ניתוח הנדסי המכיל תרחישי אירועים הכוללים אש ועשן‪.‬לא יהיה‬ ‫עמיד אש‪ .‬או מושבים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫מקובעים בעלי קירוי חלקי שאינו מאפשר הצטברות חום ועשן‪ .3.4.6‬‬ ‫בעבור סוג שלד ‪ I‬או ‪ . ברכיבי המבנה התומכים ברצפה זו יתקיימו דרישות עמידות האש‬ ‫שבטבלה ‪ .‬לרבות אצטדיונים‪ .II‬אם כל רכיב של שלד הגג נמצא ‪ 6‬מטרים לפחות מעל הרצפה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫שמתחתיו‪ .2009‬‬ ‫‪-185-‬‬ .‬‬ ‫בתנאי שהקומות המפורטות להלן מוגנות על ידי מערכת מתזים‪:‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)א( כל הקומה שבה נמצאת ההתקהלות.9.‬יהיו בעלי‬ ‫)‪(2‬‬ ‫עמידות אש למשך ‪ 60‬דקות לפחות.9.‬לרבות אגדים‪ .‬לא יהיה‬ ‫עמיד אש כנדרש בטבלה‪.4.‬ ‫בעבור סוג שלד ‪ I‬או ‪ .6‬אפשר שהחיבור בין הרכיב האופקי והרכיב האנכי של הרצפה המדורגת‪ .000‬איש‬ ‫תחול הערה‬ ‫‪ 4‬ולא יותר‬ ‫ממפלס אחד‬ ‫מתחת למפלס‬ ‫הכניסה‬ ‫כל התקהלות התקהלות‬ ‫ובתנאי‬ ‫אם התפוסה‬ ‫גדולה מ–‪ 1.II‬מותר שחלק עמוד הנמצא ‪ 6‬מטרים לפחות מעל הרצפה שמתחתיו‪ .000‬איש‬ ‫תחול הערה ‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות לטבלה ‪:3.‬קורות וגג )‪ .(deck‬מותר ששלד הגג לא יהיה עמיד אש כנדרש בטבלה.‬ ‫‪20636‬קח‬ ‫‪1.000‬איש‬ ‫תחול הערה‬ ‫‪ 4‬ולא יותר‬ ‫ממפלס אחד‬ ‫מתחת למפלס‬ ‫הכניסה‬ ‫התקהלות‬ ‫לתפוסה עד‬ ‫‪ 300‬איש‬ ‫תחול הערה ‪4‬‬ ‫אסור‬ ‫אסור‬ ‫אסור‬ ‫התקהלות‬ ‫לתפוסה עד‬ ‫‪ 1.‬קיימים מושבים מקובעים מתחת לכיפת השמים‪ .‬‬ ‫המוכיח שהנזק הצפוי לשלד הבנין ממטען האש אינו עלול לגרום לקריסה או לעיוות המסכן את‬ ‫בטיחות המשתמשים בבניין‪.‬בתנאי שרצפה מדורגת זו אינה מהווה חלק מהפרדת האש של חומרים ברמת סיכון גבוהה‬ ‫ובתנאי שהבניין בנוי ומופעל בהתאם לדרישות בעבור מהטמ"ע על פי סימן ל"ז‪.4.‫תכנון ובניה‬ ‫סוג שלד‬ ‫הבניין‬ ‫הערות‬ ‫החלות על‬ ‫טבלה זו‬ ‫מספר הקומות מעל קומת הכניסה הקובעת לבניין‬ ‫מתחת לקומת‬ ‫הכניסה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 4‬או יותר‬ ‫קומת הכניסה‬ ‫‪III-000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫התקהלות‬ ‫לתפוסה עד‬ ‫‪ 1.‬ ‫)ב( כל קומה מתחת לקומה שבה נמצאת ההתקהלות.

2.2009‬‬ ‫‪-186-‬‬ .‬בתנאי שיתקיימו בהן הדרישות‬ ‫שבפרט ‪.3.2.‬מחדר או מחלק מבניין שתפוסתו ‪ 100‬איש או יותר‪.‬‬ ‫בתנאי שיעמדו בדרישות פרט ‪)3.5.2.5.‬אין להתקין בדרכי מוצא דלתות‬ ‫מעוכבות יציאה כאמור בפרט ‪.5.1‬בדלתות יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן א' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ג( במקרה שבו ההתקהלות נמצאת מתחת לקומת הכניסה הקובעת לבניין‪ :‬הקומה שנמצאת‬ ‫בה ההתקהלות‪ .1.3.‬מותר להתקין מעצור שיתקיימו בו דרישות‬ ‫פרט ‪.‬‬ ‫מותר להתקין מנגנון טריקה )לשונית( או נעילה‪ .4‬בבניין‪ .‬אפשר להשתמש בדלתות או בסורגים בהזזה אופקית או אנכית‪.1.9.5.25‬‬ ‫‪20636‬קט‬ ‫‪1.5.9.7‬בדרכי מוצא‪ .‬‬ ‫בבניין המשמש להתקהלות או בבנין שחלק ממנו משמש להתקהלות יתקיימו גם הדרישות‬ ‫)‪(5‬‬ ‫לגילוי ולכיבוי אש המפורטות בפרק ד'‪.5‬בדרכי מוצא בבניין‪ .‬או בחלק מבניין המשמש להתקהלות‪ .9.1.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬או בחלק מבניין המשמש להתקהלות‪ .6‬אפשר להתקין בדרכי מוצא דלתות מסתובבות‪ .2.‬בכל סוג של התקהלות‪ .‬‬ ‫מנגנוני בהלה‬ ‫ופרזול דלתות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.21‬‬ ‫דלתות מעוכבות‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.‬בלא‬ ‫צורך במפתח או באמצעי בקרה אחר‪.‬בתנאי שיהיה ניתן לפותחה על ידי ידית‬ ‫בהלה כנדרש בפרט ‪.‬וקומת הכניסה‬ ‫הקובעת לבניין‪.5.‬שהותקנה בהן דלת‬ ‫מבוקרת כניסה שמתקיימים בה דרישות פרט ‪ .5.1.3.3‬בכל דלת הנדרשת בדרך מוצא‪ .9.9.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.3.1.‬‬ ‫דלתות מסתובבות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.19‬‬ ‫דלתות מבוקרות‬ ‫כניסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2‬במקומות המשמשים להתקהלות‪ .6‬ב(‪.24‬‬ ‫מעצור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.‬‬ ‫דלתות או סורגים‬ ‫בהזזה אופקית או‬ ‫אנכית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.20‬תהיה אפשרות לפותחה ליציאה‪ .2.‬כל קומה המקשרת אותה לקומת הכניסה הקובעת לבניין‪ .‬בכניסות או ביציאות הראשיות המשרתות את חלק‬ ‫הבניין שנועד להתקהלות‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬דלתות )התקהלות(‬ ‫כללי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.9.1.

9.9.2.2009‬‬ ‫‪-187-‬‬ .6‬א( יחול לגבי מהלכי מדרגות במוצא בטוח ובפרוזדור בלבד‪.2.6.6.‬מותר להשתמש במדרגות לולייניות שמתקיימות בהן‬ ‫הדרישות שבפרט ‪.6.‬‬ ‫)ב( פרט ‪) 3.5‬אין להשתמש במדרגות עם שלח מתחלף‪.6.2.‬‬ ‫משטח ההליכה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬במדרגות יתקיימו הדרישות שבסימן ב' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.2.‬מגלריית שירות לתאורה או לציוד אחר או במשטחי הליכה‬ ‫המשרתים צוגים וציוד אחר לבמה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬מדרגות )התקהלות(‬ ‫מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬במה ובמה משולבת יחולו גם‬ ‫הדרישות המפורטות שבסימן ל"ח‪.21‬‬ ‫מדרגות שלח‬ ‫מתחלף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2.‬מותר להשתמש בשלחי מדרגות ובמשטחים אופקיים‬ ‫)"פודסטים"( העשויים מתכת מחוררת או סורגי מתכת‪.2.6‬א( לא יחול לגבי מעבר מדורג ביציע הקהל או בטריבונה‪.3‬בדרכי מוצא מכבש טכני‪ .4.4‬בדרכי מוצא מגלריה טכנית‪ .7‬לגבי מדרגות המובילות מן האולם אל משטח מוגבה‪ .7.3.‬‬ ‫כמות מדרגות‬ ‫במהלך‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.6.1‬בחדר מדרגות מוגן יתקיימו הדרישות שבסימן ג' לפרק ב'‪.9.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫חדר מדרגות מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬חדר מדרגות מוגן )התקהלות(‬ ‫‪ 3.9.‬‬ ‫מדרגות ביציע נייד‬ ‫או מתקפל‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.6.2.6.‬‬ ‫‪20636‬קי‬ ‫‪1.‬‬ ‫מדרגות לולייניות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬במה ובמה‬ ‫משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.6‬לגבי מדרגות המשרתות יציע נייד או מתקפל לא תחול הדרישה שבפרט ‪.9.9.8‬‬ ‫מדרגות אל משטח‬ ‫מוגבה‪ .2.2‬א( פרט ‪) 3.3.9.

1‬בגג מוגן יתקיימו הדרישות שבסימן ח' לפרק ב'‪.‬‬ ‫סימן י"א‪ :‬פרוזדור פתוח מוגן )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מדרגות חיצוניות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מוצא אופקי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרוזדור מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫פרוזדור פתוח מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫גג מוגן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫יציאה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ח'‪ :‬חדר מדרגות חיצוני )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .9.2009‬‬ ‫‪-188-‬‬ .‬‬ ‫סימן י'‪ :‬פרוזדור מוגן )התקהלות(‬ ‫‪ 3.1‬במדרגות חיצוניות יתקיימו הדרישות שבסימן ד' לפרק ב'‪.9.12.9.8.‬‬ ‫סימן י"ג‪ :‬יציאה )התקהלות(‬ ‫‪ 3.13.1‬ביציאה יתקיימו הדרישות שבסימן ט' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.‬‬ ‫סימן י"ב‪ :‬גג מוגן )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫סימן ט'‪ :‬מוצא אופקי )התקהלות(‬ ‫‪ 3.9.9.9.11.1‬במוצא אופקי יתקיימו הדרישות שבסימן ה' לפרק ב'‪.1‬בפרוזדור מוגן יתקיימו הדרישות שבסימן ו' לפרק ב'‪.9.‬‬ ‫‪20636‬קיא‬ ‫‪1.4.1‬בפרוזדור פתוח מוגן יתקיימו הדרישות שבסימן ז' לפרק ב'‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .10.

9.3‬כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.‬אפשר שמפלס רחבת‬ ‫הכניסה ייחשב מפלס קומת הכניסה לצורך קביעת המיקום הקומתי של ההתקהלות כמפורט‬ ‫בטבלה ‪ .9.9.‬‬ ‫רחבת כניסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬אך לא קטן מ–‪ 1.‫תכנון ובניה‬ ‫מפלס יציאה מן‬ ‫הבנין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.13.13.3‬ג'(‬ ‫‪20636‬קיב‬ ‫‪1.13.13.‬ורחבת הכניסה מוגבהת או מונמכת ממפלס הקרקע‪ .2‬מפלס היציאה מן הבניין יהיה מפלס הכניסה הראשית לבניין‪.13.2009‬‬ ‫‪-189-‬‬ .4.3‬א'(.13.9.3‬א'‬ ‫)‪ (3‬מדרגות חוץ הנדרשות כחלק מדרך מוצא והמובילות מרחבת הכניסה‬ ‫אל מפלס הקרקע יוגנו מפני אש כנדרש בפרט ‪) 3.3‬א'(.13.4.3‬אם כניסה ראשית לבניין או לחלק מבניין המשמש להתקהלות היא דרך רחבת‬ ‫כניסה חיצונית‪ .6‬ובלבד שברחבת הכניסה יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחב רחבת הכניסה‪ .2.‬יהיה כרוחב הכולל‬ ‫של פתחי היציאה המובילים אליה‪ .9.‬ ‫)‪ (2‬עומק רחבת הכניסה הנמדד בניצב לחזית הבניין לא יהיה קטן מהרוחב‬ ‫הכולל של כל היציאות הנדרשות הנפתחות אל רחבת הכניסה ולא פחות מ–‪3‬‬ ‫מטרים )כמתואר בתרשים ‪ 3.‬ ‫תרשים ‪ 3.4.3.3‬ב'(‪ .‬הנמדד במקביל לחזית הבניין‪ .‬או שיהיו מרוחקות מן הבניין ב–‪ 3‬מטרים לפחות )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ 3.9.9.5‬מטר )כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.

3‬ב'‬ ‫תרשים ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-190-‬‬ .‬תנאיו ואגרות(‪ .9.13.9.13.4.3‬ג'‬ ‫‪20636‬קיג‬ ‫‪1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.

2009‬‬ ‫‪-191-‬‬ .13.4‬א( לכל בנין המשמש כולו או חלקו להתקהלות תהיה כניסה ראשית )להלן ‪-‬‬ ‫כניסה א'(‪ . יציאות אלו ימוקמו לפי פרט ‪.13.‬נוסף על יציאה ב'‪ .13.‬ ‫)‪ (3‬יציאה ב' תהווה חלק מגישה למוצא בטוח המוליכה אל מוצא בטוח‬ ‫המסתיים ישירות אל מחוץ לבנין ומשם לרחוב‪.‫תכנון ובניה‬ ‫כניסה ראשית‬ ‫המשמשת יציאה‬ ‫ראשית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.5‬מכל חלק בנין המשמש להתקהלות‪ .2.‬ ‫)‪ (2‬הוא יחובר לחדר מדרגות או לכבש המוליכים אל מפלס כניסה א'.14.‬אולם בעבור תפוסה של הופעה חיה בבר או באולם‬ ‫ריקודים וכו' רוחבה של יציאה ב' יספיק בעבור שני שלישים לפחות מהתפוסה הכוללת של‬ ‫ההתקהלות מאותו חלק של הבניין‪.13.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬יהיה רחבה מספיק‬ ‫בעבור מחצית תפוסת ההתקהלות הכוללת בכל אחד מהמפלסים שהיא משרתת אותם‪.‬‬ ‫)ה( אם יציאה א' משמשת מספר מפלסים המיועדים להתקהלות‪ .‬‬ ‫שתשמש גם יציאה ראשית מחלק הבנין המשמש להתקהלות )להלן ‪ -‬יציאה ב'( )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ 3.‬‬ ‫)ו( במפלס יציאה ב' יתקיימו אחד מן התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הוא יהיה במפלס הכניסה הקובעת של הבניין.4.‬יסופקו יציאות ברוחב כולל‬ ‫של ‪ 50%‬לפחות מן הרוחב הנדרש מאותו חלק בניין.‬‬ ‫)ד( במקום שבו יציאה ב' מובילה אל יציאה א' בלבד‪ .4‬א'(‪.‬שתשמש גם יציאה ראשית מן הבנין ותמוקם במפלס הכניסה הקובעת לבניין‬ ‫)להלן ‪ -‬יציאה א'( )כמתואר בתרשים ‪ 3.9.4‬א'(‪.‬‬ ‫)ג( רוחבה של יציאה ב' יספיק בעבור לפחות מחצית התפוסה הכוללת של‬ ‫ההתקהלות מאותו חלק של הבניין‪ .1‬‬ ‫‪20636‬קיד‬ ‫‪1.9.9.‬‬ ‫יציאות נוספות‬ ‫מחלק בניין‬ ‫להתקהלות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.13.9.3.9.4‬א'‬ ‫)ב( לכל חלק מבנין המשמש להתקהלות תהיה כניסה ראשית )להלן ‪ -‬כניסה ב'(‪.‬גם רוחבה של יציאה א' יספיק‬ ‫בעבור לפחות מחצית התפוסה הכוללת של ההתקהלות‪.

‬וקיימות דלתות נוספות‬ ‫מהמבואה או מהמעבר הציבורי אל חוץ הבניין מלבד דלתות יציאה א'‪ .9.‬‬ ‫)ג( ביציאות מחלק זה של הבניין יתקיים אחד לפחות מן התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הן יובילו ישירות אל מחוץ לבניין )כמתואר בתרשים ‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫דלתות נוספות‬ ‫במבואה או‬ ‫במעבר הציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.6‬א( מקום שבו יציאה ב' היא דרך מבואה או מעבר ציבורי‪ .‬בתנאי שהמוצא הבטוח יסתיים ביציאה‬ ‫ישירה אל מחוץ לבניין. היציאה מן המוצא הבטוח אל מחוץ לבניין תהיה לפי‬ ‫הדרישות של שני שליש לפחות מתפוסת ההתקהלות )כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.4.9.13.13.9.‬‬ ‫‪20636‬קטו‬ ‫‪1.‬אפשר שכניסה ב' לא‬ ‫תשמש כיציאה ב'‪.13.‬‬ ‫יציאה ישירה‬ ‫למוצא בטוח או אל‬ ‫מחוץ לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.7‬א'(.13.‬בחלק מבניין המשמש להתקהלות‪ .9.(3.9.2009‬‬ ‫‪-192-‬‬ .9.9.13.‬‬ ‫)ב( דלתות היציאה מחלק זה של הבניין ימוקמו לפי פרט ‪ .13.13.‬‬ ‫)ג( סך הרוחבים של דלתות יציאה א' והדלתות הנוספות יהיה בהתאם לדרישה של‬ ‫מחצית לפחות מתפוסת ההתקהלות‪.6‬‬ ‫תרשים ‪3.‬שהכניסה אליו היא דרך מעבר ציבורי או אולם המתנה‪ .‬כגון‬ ‫אולם קולנוע‪ .‬ניתן לכלול בסך‬ ‫הרוחב הנדרש ליציאה את רוחב הדלתות הנוספות )כמתואר בתרשים ‪.6‬‬ ‫)ב( אפשר שהדלתות הנוספות כאמור בפרט משנה )א( לא ישמשו ככניסות לבניין‪. 3.1‬בתנאי שהרוחב‬ ‫הכולל של דרכי המוצא‪ .13.4‬ב( עד )ה(‪ .14.2.‬ ‫)‪ (2‬הן יובילו ישירות למוצא בטוח‪ .7‬ג'(‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .7‬א( על אף האמור בפרט ‪)3.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬לא יפחת מ–‪ 100%‬הרוחב הכולל הנדרש ליציאות מחלק זה של‬ ‫הבניין‪.7‬ב' ו–‪ 3.

9.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.7‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.9.4.2009‬‬ ‫‪-193-‬‬ .13.13.7‬ב'‬ ‫‪20636‬קטז‬ ‫‪1.

9.14.9.‬מעבר משופע ביציע או חלק שאינו מיועד לשימוש הציבור‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‬ותנועה‬ ‫זו הרחיקה אותם מן הכניסה הראשית‪ .9.13.‬אשר אין בו כניסה ראשית המשמשת יציאה ראשית‪ .9‬על אף האמור בפרט ‪ 3.‬שבו ההתקהלות קשורה בתנועה מכוונת של אנשים‪ .‬בתנאי שהרוחב הכולל של דרכי המוצא לא יפחת מ–‪ 100%‬הרוחב‬ ‫הכולל הנדרש ליציאות מן הבניין‪.1.1‬א( בכבש יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן י' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.13.4‬אם דרישה זו איננה‬ ‫תורמת ליעילות סידורי היציאה מן הבניין או מחלק הבניין‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ד‪ :‬כבש )התקהלות(‬ ‫כבש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.13.9.‬‬ ‫המשרת במה‪ .9.‬‬ ‫בניין מרובה‬ ‫כניסות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.8‬בבניין כדוגמת מוזיאון‪ .13.4‬בבניין המשמש להתקהלות‪ .‬לא יחולו הדרישות בפרט ‪ 3.9.5%‬‬ ‫‪20636‬קיז‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ב( שיפועו של כבש המשמש חלק מדרך מוצא לא נגישה לאנשים עם מוגבלות‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .12.‬לא יעלה על‬ ‫‪.7‬ג'‬ ‫יציאה מבניין‬ ‫המשמש‬ ‫להתקהלות בתנועה‬ ‫מכוונת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ימוקמו דרכי‬ ‫המוצא סביב היקף הבניין‪ .2011‬‬ ‫‪-194-‬‬ .13.‬כגון אצטדיון או תחנת‬ ‫המתנה להסעה המונית‪ .

4‬א( רוחב דרכי מוצא יהיה לפי הדרישות שבסימן י"ב לפרק ב'‪ .9.16.2‬באצטדיונים ובמיתקני ספורט פתוחים לא יהיה יציע לצפיה בעמידה‪.1‬התפוסה תהיה לפי דרישות סימן י"ב לפרק ב'‪ .9.‬המשרתים אזור ישיבה בשורות או‬ ‫במושבים ליד שולחנות‪ .16.38.9.5‬מקדמי רוחב‬ ‫הרוחב נטו )ס"מ( בעבור כל מושב משורת‬ ‫מעבר‪ .3‬מקום שהתפוסה בו בחלק מבניין או מחוץ הבניין בגבולות הנכס משמשת להתקהלות‬ ‫גדולה מ–‪ 3.9.16.16.‬‬ ‫צפייה בעמידה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬כבש‪ .‬‬ ‫)ג( לגבי אזור המוגדר כמהתמ"ע‪ .1‬באזור מחסה יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן י"א לפרק ב'‪.9.16.3.000‬אנשים‪ .15.000‬אנשים‪ .10‬‬ ‫רוחב מרכיבי דרך‬ ‫מוצא המשרתים‬ ‫אזור ישיבה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫אזור מחסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ט"ו‪ :‬אזור מחסה )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫סקר בטיחות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬זולת אם נאמר‬ ‫אחרת בסימן זה‪.9.‬‬ ‫סימן ט"ז‪ :‬תפוסה וחישוב רוחב דרכי מוצא )התקהלות(‬ ‫תפוסה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.8 × B × A‬‬ ‫‪20636‬קיח‬ ‫‪1.1.‬יחולו הדרישות שבסימן ל"ז‪.‬‬ ‫)ד( לגבי דרך מוצא מגלריה טכנית תחול הדרישה שבפרט ‪.2011‬‬ ‫‪-195-‬‬ .‬או מקום שהתפוסה בו בחלק מבניין או מחוץ הבניין בגבולות הנכס‬ ‫משמשת לפסטיבל גדולה מ–‪ 1.9.‬יהיה בהתאם לטבלה ‪ 3.‬‬ ‫רוחב דרכי מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.3.5 × C‬‬ ‫‪0.16.9.‬זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.5‬שלהלן‪:‬‬ ‫טבלה ‪ .5‬א( הרוחב המינימלי של מרכיבי דרך המוצא‪ .‬ייערך סקר בטיחות בהתאם לדרישות המפורטות‬ ‫בסימן ל"ו‪.‬פתח או דלת‬ ‫מדרגות‬ ‫‪0.16.‬‬ ‫)ב( לגבי התקהלות הכוללת מושבים מסודרים בשורות כדוגמת מושבים בתאטרון‬ ‫או מושבים ליד שולחנות שאינו מהתמ"ע יחולו הוראות סימן זה‪.

‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( אופן חישוב הרוחב‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מדרגה שרומה אינו גדול מ–‪ 17. חישוב רוחב מדרגות וכבשים מחוץ‬ ‫לתחומים אלה יבוצע לפי פרק ב'‪.‬‬ ‫)ד( רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים יהיה לפי דרישות סימן י"ט‪.8‬ס"מ‪ .‬‬ ‫)ו( רוחב הגישה למעבר של ישיבה ליד שולחנות יהיה לפי דרישות סימן כ"ב‪.6‬‬ ‫‪20636‬קיט‬ ‫‪1.16.10%‬יוגדל רוחבו ב–‪ 10%‬מהרוחב המחושב.25‬‬ ‫)‪ (5‬כבש בשיפוע עד ‪.‬המעבר המלכד יהיה לפי דרישות התפוסה של כל השטחים המשורתים‬ ‫)כמתואר בתרשים ‪.C=1 :10%‬‬ ‫)‪ (6‬כבש ששיפועו גדול מ–‪ .8‬ס"מ‪.6‬רוחב מעבר המשמש חלק מדרך מוצא יהיה לפי דרישות התפוסה המתקבלות‬ ‫מהשטח המשורת על ידו )‪ . כלומר‪. כלומר‪ .‬‬ ‫רוחב מעבר ושטח‬ ‫משורת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ה( רוחב המעבר המשרת שורות מושבים יהיה גם לפי דרישות סימן כ'‪.‬יוכפל במקדם‬ ‫‪.‬‬ ‫)ז( רוחב המעבר המשרת אזור ישיבה ליד שולחנות יהיה גם לפי דרישות‬ ‫סימן כ"ג‪.B=1.C=1.‬ ‫)‪ (2‬דלתות או פתחי היציאה מן האולם.‬תנאיו ואגרות(‪ .9.(3.2011‬‬ ‫‪-196-‬‬ .1.(Catchment Area‬אם קיימות כמה גישות למעבר או מספר‬ ‫מעברים מתלכדים‪ .16.‬‬ ‫יוכפל במקדם ‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .9.B=1 :‬‬ ‫)‪ (4‬מדרגות שבהן המרחק למאחז יד גדול מ–‪ 75‬ס"מ )כשהוא נמדד‬ ‫אופקית( יוגדל רוחבו ב־‪ 25%‬מהרוחב המחושב.10‬‬ ‫)ג( פרטי משנה )א( ו–)ב( חלים על ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מדרגות וכבשים בתחום אולם האירועים או המושבים.A=1 :‬‬ ‫)‪ (2‬מדרגה שרומה גדול מ–‪ 17.‬רוחב המדרגה יוכפל במקדם ‪ A‬כמבוטא‬ ‫בנוסחה‪:‬‬ ‫�����������������������‬ ‫����‬ ‫�������‬ ‫)‪ (3‬מדרגות עם מאחז יד הנמצא בתחום של ‪ 75‬ס"מ )מדוד אופקית(‪.

12.17.17.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מספר דרכי מוצא‬ ‫מבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ז‪ :‬מספר דרכי מוצא מבניין )התקהלות(‬ ‫‪) 3.2.6‬‬ ‫רוחב אחיד למעבר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.16.9.9.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪.‬‬ ‫רוחב פרוזדור‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2011‬‬ ‫‪-197-‬‬ .9.‬כמפורט בפרט ‪.7‬מעבר שיכול לאפשר מילוט בשני כיוונים‪ .‬שאינו‬ ‫מקורה‪ .‬רוחבו הנדרש יהיה אחיד‪.9.‬‬ ‫)ב( הדרישות שבסימן י"ג לפרק ב' לא יחולו לגבי אזור מגודר מחוץ לבניין‪ .2‬‬ ‫‪20636‬קכ‬ ‫‪1.1‬א( מספר דרכי המוצא יהיה לפי דרישות סימן י"ג לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.16.1.3.8‬רוחב הפרוזדור המשמש גישה למוצא בטוח יהיה לפי פרט ‪ 3.5‬בפרק ב'‪.16.9.3.‬המשמש לפסטיבל‪ .

3‬א( במרפסת או בגלריה במקום להתקהלות שתפוסתן קטנה מ–‪ 50‬אנשים‪ . דרך מילוט זו יכולה להיות באמצעות סולם‪ . אפשר ששתי דרכי מוצא אלה יעברו דרך‬ ‫הקומה או המפלס שנמצא מתחתיה או מעליה המשמש כמפלס העיקרי להתקהלות.‬‬ ‫מרפסת או גלריה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬תנאיו ואגרות(‪ . אפשר שדרך מוצא זו תעבור דרך הקומה או המפלס שנמצא מתחתיה‬ ‫או מעליה המשמש כמפלס העיקרי להתקהלות.‬יהיו שתי דרכי‬ ‫מוצא לפחות‪ .000‬אנשים יהיו ‪ 4‬דרכי מוצא לפחות‪.18. בדרכי‬ ‫המוצא יתקיימו דרישות המהלך המשותף כמפורט בסימן ט"ו לפרק ב'‪.2‬באזור מגודר מחוץ לבניין‪ .‬‬ ‫‪20636‬קכא‬ ‫‪1. בדרך המוצא יתקיימו דרישות המהלך‬ ‫המשותף כמפורט בסימן ט"ו לפרק ב'‪.17.1‬מיקום דרכי המוצא יהיה לפי דרישות סימן י"ד לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.‬ ‫)‪ (4‬בדרכי המוצא יתקיימו דרישות המהלך המשותף‪.000‬אנשים יהיו ‪ 3‬דרכי מוצא לפחות.‬אשר איננה כלולה בפסקה )‪ (2‬תותקן דרך מוצא‬ ‫נפרדת שלא תעבור דרך המפלס העיקרי של ההתקהלות.‬המשמש לפסטיבל‪ .‬‬ ‫)ג( במרפסת או בגלריה שתפוסתן עולה על ‪ 100‬אנשים יתקיימו דרישות‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מספר דרכי המוצא יהיה לפי דרישות סימן י"ג לפרק ב'.‬ ‫)‪ (2‬בעבור חלק מהתפוסה שאינו עולה על ‪ 100‬אנשים אפשר להתקין דרכי‬ ‫מוצא כמפורט בפרט משנה )ב(.‬שאינו מקורה‪ .‬‬ ‫)ב( במרפסת או בגלריה שתפוסתן עולה על ‪ 50‬אנשים אך אינה עולה על ‪100 -‬‬ ‫אנשים‪ .‬תהיה‬ ‫דרך מוצא אחת לפחות.‬נפרדות ומרוחקות זו מזו בשיעור של לפחות שליש אורך האלכסון של האזור‬ ‫המגודר.17.‬בתנאי שתהיה דרך מילוט‬ ‫נוספת לרצפה או לגג.‬‬ ‫גלריה טכנית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬יהיו לא פחות מ–‪ 2‬דרכי מוצא נפרדות. בעבור תפוסה גדולה מ–‪ 6.17.4.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .9.‬אפשר שתהיה דרך מוצא אחת בלבד‪ . בעבור תפוסה‬ ‫גדולה מ–‪ 9.‬ ‫)‪ (3‬בעבור יתרת התפוסה‪ .4‬מגלריה טכנית‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫אזור מגודר מחוץ‬ ‫לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2009‬‬ ‫‪-198-‬‬ .‬מדרגות לולייניות או‬ ‫מדרגות שלח מתחלף‪.9.9.9.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ח‪ :‬מיקום דרכי מוצא )התקהלות(‬ ‫מיקום דרכי מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.

18.(3.(3.1‬רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים יימדד בין אנך המשוך לקצה קדמי של‬ ‫המושב כשהוא במצב מקופל או ממשענת היד במושב‪ .‬לפי הבולט שביניהם ובין אנך המשוך‬ ‫לקצה האחורי של המשענת בשורה שלפניה )כמתואר בתרשים ‪.2‬אם מתקינים על הזירה או על רצפת האודיטוריום מושבי קהל נוספים על אלו‬ ‫שביציעים‪ .3‬בתוך בניין מותר שימוש לפסטיבל‪ .‬תיקבע דרך מוצא‪ .19.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן י"ט‪ :‬גישה למעבר בין שורות מושבים‬ ‫שאינם ליד שולחנות )התקהלות(‬ ‫אופן מדידת רוחב‬ ‫הגישה למעבר בין‬ ‫שורות המושבים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬בעבור ‪ 50%‬לפחות מן הצופים שבמושבים אלה‪ .19.9.18.‬הנפרדת‬ ‫מדרכי המוצא של המושבים הקבועים שביציע )כמתואר בתרשים ‪.000‬אנשים‬ ‫אלא אם כן אושר סקר בטיחות כמפורט בסימן ל"ו‪.‫תכנון ובניה‬ ‫דרך מוצא מן‬ ‫הזירה או מרצפת‬ ‫אודיטוריום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2‬‬ ‫שימוש פסטיבל‬ ‫בתוך בנין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.9.18.2‬‬ ‫תרשים ‪3.9.9.‬בתנאי שתפוסתו לא תעלה על ‪ 1.1‬‬ ‫‪20636‬קכב‬ ‫‪1.9.2009‬‬ ‫‪-199-‬‬ .18.9.

‬‬ ‫‪20636‬קכג‬ ‫‪1. רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים‬ ‫לא יפחת מ–‪ 40‬סנטימטרים בעבור ‪ 25‬מושבים.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.19.8‬מטרים‪ .‬‬ ‫)ב( לגבי מקום שבו סך כל המושבים בשורה אינו עולה על ‪ 4‬מושבים‪ .9. אין חובה שהרוחב יעלה על ‪ 56‬סנטימטר‪.9.3.4. רוחב זה יגדל ב–‪ 0.19.9.19.2‬לא תכיל יותר מ–‪ 100‬מושבים.‬והמרחק‬ ‫ממרכז המושב הרחוק ביותר עד למעבר אינו עולה על ‪ 1.2‬א( רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים לא יפחת מ–‪ 40‬סנטימטרים.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1‬‬ ‫רוחב מינימלי של‬ ‫גישה למעבר בין‬ ‫שורות המושבים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫)ג( שורת מושבים המשורתת בשתי קצותיה על ידי מעברים או פתחים כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ .8‬סנטימטר לכל מושב‬ ‫מעבר ל–‪ 25‬מושבים.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬לא יחולו דרישות פרט‬ ‫משנה )א(‪.2009‬‬ ‫‪-200-‬‬ . הרוחב‬ ‫יגדל עם עליה בכמות המושבים בהתאם לנדרש בפרטי משנה )ג( ו–)ה(‪.

‬בשורת‬ ‫מושבים המשורתת על ידי מעבר או פתח בקצה אחד בלבד‪ .9.19.5‬‬ ‫סנטימטר לכל מושב‪ .‬רוחב הגישה למעבר יהיה‬ ‫כנדרש בסימן זה ויימדד בין קצה משטח הכתיבה במצב פתוח לאנך שבגב המושב שלפנים‬ ‫)כמתואר בתרשים ‪ .‬מידת הרוחב תהיה בהתאם לפרט ‪.‬‬ ‫)ו( פרט משנה )ה( לא יחול לגבי מהתמ"ע‪ .19.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪3.37.9.2‬‬ ‫)ד( פרט משנה )ג( לא יחול לגבי מהתמ"ע‪ .3‬ואולם אם משטח הכתיבה חוזר באופן עצמאי למצב "מאוחסן"‬ ‫לאחר שקמים מן המושב‪ .9.19.1‬‬ ‫תרשים ‪3.‬ויחולו עליו דרישות פרטים ‪3.‬ויחולו עליו דרישות פרט ‪. לרוחב זה יתווסף ‪1.24.19.9.37. הרוחב‬ ‫המינימלי של הגישה למעבר בין שורות המושבים יהיה ‪ 40‬סנטימטרים.4‬‬ ‫ו–‪.9.‬מעבר ל–‪ 13‬מושבים‪.3.4.3.37.9.(3.5‬‬ ‫כיסאות עם משטח‬ ‫כתיבה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.9.3‬‬ ‫)ה( על אף האמור בפרט ‪)3.3‬‬ ‫)ב( כיסאות המצוידים במשטח כתיבה אינם נחשבים ישיבה ליד שולחנות‪.‬לא יעלה על ‪ 9‬מטרים.3.‬‬ ‫‪20636‬קכד‬ ‫‪1.(2‬אורך הגישה למעבר מכל מושב‪ .19.9.2009‬‬ ‫‪-201-‬‬ .9.2‬א()‪ .3‬א( מקום שמותקנים בו כיסאות עם משטח כתיבה‪ .

‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ'‪ :‬מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות )התקהלות(‬ ‫מעבר המשרת‬ ‫שורות מושבים‬ ‫שאינם ליד‬ ‫שולחנות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .20.3‬הרוחב המינימלי של מעבר מדורג‪ .1‬במעבר המשרת אזור ישיבה של שורות מושבים שאינם ליד שולחנות יתקיימו‬ ‫דרישות סימן זה ודרישות התפוסה של השטח המשורת‪.‬משופע או אופקי‪ .9.‬ ‫‪20636‬קכה‬ ‫‪1.1‬ב'‪ .9.1.2.‬‬ ‫מעבר בלא מוצא‬ ‫המשרת שורות‬ ‫מושבים שאינם ליד‬ ‫שולחנות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1.9.20.3‬א'( ‪-‬‬ ‫‪ 122‬סנטימטרים.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מפלס ההליכה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.20.20.‬יהיה לפי הדרישות של תפוסת‬ ‫המילוט המצוינות בהתאם לשימוש בטבלה ‪ 3.8‬ב(‪.9.9.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬בתוספת רוחב של‬ ‫‪ 1.20.16.5‬או ‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬מעבר מדורג המשרת עד ‪ 50‬מושבים בכל שורות המושבים המשורתות על‬ ‫ידו )כמתואר בתרשימים ‪ 3.3‬ב' ו–‪ 3.2‬‬ ‫רוחב מינימלי של‬ ‫מעבר המשרת‬ ‫שורות מושבים‬ ‫שאינם ליד‬ ‫שולחנות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ורוחב הגישה למעבר בין השורות הוא לא פחות מ–‪ 40‬סנטימטרים‪ . ואולם הגבלת האורך לא תחול על‬ ‫מעבר בלא מוצא בתנאי שהמושבים שהוא משרת אינם רחוקים ביותר מ–‪ 24‬מושבים ממעבר‬ ‫אחר‪ .37.20.1‬א' או ‪ 3.2011‬‬ ‫‪-202-‬‬ .9.9.2‬אורך מעבר בלא מוצא לא יעלה על ‪ 6‬מטרים.9.9.20.37.3‬ג'( ‪ 90 -‬סנטימטרים.4‬לגבי מפלס ההליכה בין שורות המושבים לא יחול פרט ‪) 3.19.5‬סנטימטר בעבור כל מושב נוסף מעבר למושב העשרים בשורה‪.‬אך הוא‬ ‫לא יפחת מהמצוין להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מעבר מדורג המשרת שורות משני צדדים )כמתואר בתרשים ‪ 3.9.‬‬ ‫תרשים ‪3.

‬ ‫)‪ (6‬מעבר מדורג המשרת שורות מושבים בצד אחד בלבד )כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.3‬ו'‪ 3.‬ ‫הגבלת מרווח זו חלה גם על כל צדדיו של הפתח ביציע )הוומיטוריום( כאשר‬ ‫מתאפשרת כניסה לשורת המושבים סמוך לפתח )כמתואר בתרשים ‪3.20.9.9.‬ ‫)‪ (4‬מעבר אופקי או משופע‪ .1.‬ ‫)‪ (8‬מעבר אופקי או משופע המשרת שורות מושבים בצד אחד בלבד )כמתואר‬ ‫בתרשימים ‪ 3.3‬י"ט( ‪ 50 -‬סנטימטרים.9.‬המשרת שורות מושבים משני צדדים )כמתואר‬ ‫בתרשימים ‪ 3.9.20.9.20.3‬ה'( ‪ 58 -‬סנטימטרים.9.20.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.20.9.20.9.20.20.9.‬כמתואר בתרשים ‪ 3.3‬י"ח( ‪ 90 -‬סנטימטרים.3‬י"ב( ‪ 90 -‬סנטימטרים.20.‬ ‫)‪ (9‬מעבר אופקי בחזית שורת מושבים‪ .9.‬ט"ו ו–‪ 3.3 .2011‬‬ ‫‪-203-‬‬ .3‬א'‬ ‫‪20636‬קכו‬ ‫‪1.3 .3‬ט"ז(.20.3‬י' ו–‪ 3.20.20.20.9.3‬י"ג(.‬כאשר המעבר המדורג‬ ‫מחולק לשניים על ידי מאחז היד או המעקה )כמתואר בתרשימים ‪ 3.3‬י"ז ו–‪ 3.20.20.9.20.9.‬הנמדד בין המעקה לבין קצה המושב‬ ‫במצב לא מקופל‪) .9.9.20.3‬ט'( ‪107 -‬‬ ‫סנטימטרים.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (3‬מרחק בין מאחז היד או המעקה לבין קצה המדרגה‪ .‬ ‫)‪ (7‬מרחק שבין מאחז היד או המעקה לבין קצה המדרגה‪ .‬כאשר המעבר אינו‬ ‫משרת יותר מ–‪ 5‬שורות בצד אחד ‪ 58 -‬ס"מ )כמתואר בתרשים ‪ 3.‬ ‫)‪ (10‬רוחב מעבר אופקי או משופע המוביל אל מקומות ישיבה לאנשים עם‬ ‫מוגבלות יהיה לפי דרישות פרק ב'‪.‬ ‫)‪ (5‬מעבר אופקי או משופע המשרת עד ‪ 50‬אנשים )כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.‬ח' ו–‪ 3.3 .9.‬ז'‪ 3.3‬ד'‬ ‫ו–‪ 3.3‬י"א( ‪ 90 -‬סנטימטרים.9.3‬‬ ‫י"ד‪ 3.

3‬ב'‬ ‫תרשים ‪ 3.4.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.20.3‬ג'‬ ‫‪20636‬קכז‬ ‫‪1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .9.20.‬תנאיו ואגרות(‪ .2009‬‬ ‫‪-204-‬‬ .9.

‫תכנון ובניה‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ד'‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ה'‬

‫‪20636‬קכח‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-205-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ו'‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ז'‬

‫‪20636‬קכט‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-206-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ח'‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ט'‬

‫‪20636‬קל‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-207-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י'‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י"א‬

‫‪20636‬קלא‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-208-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫תרשום ‪ 3.9.20.3‬י"ב‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י"ג‬

‫‪20636‬קלב‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-209-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י"ד‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ט"ו‬

‫‪20636‬קלג‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-210-‬‬

‫תכנון ובניה‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬ט"ז‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י"ז‬

‫‪20636‬קלד‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-211-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י"ח‬

‫תרשים ‪ 3.9.20.3‬י"ט‬
‫אופן מדידת‬
‫רוחב של מעבר‬
‫המשרת שורות‬
‫מושבים שאינם ליד‬
‫שולחנות‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪ 3.9.20.4‬רוחב של מעבר מדורג‪ ,‬משופע או אופקי יימדד עד לרכיב הקצה כגון‪ :‬צד מדרגה‪,‬‬
‫קצה מושב כמתואר בתרשימים ‪ 3.9.20.3‬א' עד ‪ 3.9.20.3‬י"ז; המדידה תהיה אופקית מן‬
‫ההיטל האנכי של הרכיב‪.‬‬

‫‪20636‬קלה‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-212-‬‬

‫תכנון ובניה‬
‫בליטת מאחז יד‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪ 3.9.20.5‬אפשר שמאחז יד יבלוט עד ‪ 9‬סנטימטרים לתוך תחום הרוחב הנדרש של המעבר‬
‫המדורג כמתואר בפרט ‪.3.9.20.3‬‬

‫שיפוע מעבר‬
‫לאנשים עם‬
‫מוגבלויות‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪) 3.9.20.6‬א( שיפוע מעבר המוביל אל מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות או אל מקומות‬
‫ישיבה הניתנים לפירוק לצורך הכלת כיסא גלגלים‪ ,‬יהיה לפי דרישות פרק ב'‪.‬‬
‫)ב( מעבר ביציע הקהל ששיפועו אינו עולה על ‪ 12.5%‬ייבנה ככבש; מעבר ביציע‬
‫הקהל ששיפועו עולה על ‪ 12.5%‬ייבנה באמצעות מדרגות‪.‬‬
‫)ג( על אף האמור בפרט משנה )ב(‪ ,‬במערכת מושבים מתקפלים או משוחלים‬
‫)טלסקופיים(‪ ,‬אפשר שהמעבר יהיה בנוי ממדרגות לכל שיפוע של היציע‪.‬‬

‫מספר המדרגות‬
‫במעבר מדורג‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪ 3.9.20.7‬הדרישה בפרט ‪ 3.2.2.6‬למספר מדרגות במהלך אחד לא תחול לגבי מעבר מדורג‬
‫ביציע הקהל‪.‬‬

‫השלח של מדרגה‬
‫במעבר מדורג‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪ 3.9.20.8‬בשלח מדרגה במעבר מדורג יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬ההפרש בין עומק השלח של מדרגה לעומק השלח של מדרגה סמוכה יהיה‬
‫אחיד; לענין פרט זה‪" ,‬אחיד" ‪ -‬הפרש שאינו עולה על ‪ 0.5‬סנטימטר גם לאחר‬
‫הביצוע;‬
‫)‪ (2‬עומק השלח לא יקטן מ–‪ 28‬סנטימטרים‪.‬‬

‫שילוט וסימון‬
‫המדרגה במעבר‬
‫מדורג‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪ 3.9.20.9‬בכל מדרגה‪ ,‬קצה השלח הקרוב לאף המדרגה יסומן ברצועה בצבע בולט לעין וברור;‬
‫הרצועה תהיה קלה לזיהוי הן במצב של עלייה והן במצב של ירידה; רוחב הרצועה לא יהיה‬
‫קטן מ–‪ 2.5‬סנטימטרים ולא יהיה גדול מ–‪ 5‬סנטימטרים‪.‬‬

‫רום מדרגה במעבר‬
‫מדורג‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫‪ 3.9.20.10‬ברום המדרגה במעבר מדורג יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬רום המדרגה לא יפחת מ–‪ 10‬סנטימטרים; ואולם רום המדרגה במעבר‬
‫מדורג במערכת מדרגות מתקפלות או משוחלות )טלסקופיות( לא יפחת מ–‪9‬‬
‫ס"מ ולא יעלה על ‪ 28‬סנטימטרים;‬
‫)‪ (2‬רום המדרגה לא יעלה על ‪ 20‬סנטימטרים; ואולם מקום שבו שיפוע יציע‬
‫הקהל הסמוך למעבר המדורג מחייב זווית גדולה מ–‪ 8/11‬בשל אילוצי ראיה‪,‬‬
‫אפשר שגובה רום המדרגה יהיה גדול מ–‪ 20‬סנטימטרים אך לא יעלה על ‪23‬‬
‫סנטימטרים;‬

‫‪20636‬קלו‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-213-‬‬

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬
‫)‪ (3‬רום המדרגות יהיה אחיד; לענין פרט זה‪" ,‬אחיד" ‪ -‬הפרש אשר אינו עולה‬
‫על ‪ 0.5‬סנטימטר גם לאחר הביצוע;‬
‫)‪ (4‬על אף האמור בפסקה )‪ ,(3‬במהלך מדרגות אחד‪ ,‬אפשר שגובה רום המדרגה‬
‫לא יהיה אחיד עקב אילוצי ראיה של אזור הישיבה הסמוך לו; במצב זה אפשר‬
‫שהפרשי הגבהים בין מדרגות סמוכות יהיה גדול מ–‪ 0.5‬סנטימטר וזאת בתנאים‬
‫אלה‪:‬‬
‫)א( רום המדרגה לא יפחת מ–‪ 10‬סנטימטרים;‬
‫)ב( רום המדרגה במעבר מדורג במערכת מדרגות מתקפלות או משוחלות‬
‫)טלסקופיות( לא יפחת מ–‪ 9‬ס"מ ולא יעלה על ‪ 28‬סנטימטרים;‬
‫)‪ (5‬פרט ‪ 3.2.2.5‬לא יחול לגבי מדרגות במעבר מדורג‪.‬‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬
‫מאחז יד במעבר‬
‫מדורג או משופע‬
‫]תיקון התשס"ח‬
‫)מס' ‪[(3‬‬

‫סימן כ"א‪ :‬מאחז יד במעבר מדורג או משופע המשרת שורות‬
‫מושבים שאינם ליד שולחנות )התקהלות(‬

‫‪) 3.9.21.1‬א( במאחז יד במעבר מדורג או משופע המשרת שורות מושבים שאינם ליד‬
‫שולחנות‪ ,‬יתקיימו דרישות סימן זה‪.‬‬
‫)ב( במעקות ובמאחזי יד במקומות אחרים ביציע הקהל יתקיימו דרישות סימן כ"ח‪.‬‬
‫)ג( במעבר ששיפועו גדול מ–‪ 5%‬או במעבר מדורג יותקן מאחז יד בצד המעבר או‬
‫לאורך מרכזו )כמתואר בתרשים ‪ 3.9.21.1‬א'(‪.‬‬

‫תרשים ‪ 3.9.21.1‬א'‬

‫‪20636‬קלז‬

‫‪1.4.2009‬‬

‫‪-214-‬‬

9.9.‬הנוצר עקב הדרישה לאי–רציפות‪ . קצה מאחז היד יהיה מעוגל או‬ ‫מקומר )כמתואר בתרשימים ‪ 3.9.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.1‬ב'‬ ‫)ה( המרווח בין מאחזי היד‪ .1‬ד'(‪.21. ההפסקות‬ ‫ברציפות מאחז היד יאפשרו כניסה לאזורי הישיבה וגם מעבר בין צדו האחד של מאחז היד‬ ‫לצדו השני.21.1‬ג' ו–‪ 3.1‬ג'‬ ‫‪20636‬קלח‬ ‫‪1.4.21.‬לא יהיה קטן מ–‪56‬‬ ‫סנטימטרים ולא גדול מ–‪ 91‬סנטימטרים כשהוא נמדד אופקית.9.‬מאחז היד לא יהיה רציף. מאחז היד יהיה רציף לאורך של לא יותר מ–‪ 5‬שורות מושבים )כמתואר בתרשים‬ ‫‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫)ד( אם המעבר משרת אזורי ישיבה משני צדדיו‪ .21.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.21.2009‬‬ ‫‪-215-‬‬ .1‬ב'(‪.9.

‬‬ ‫תרשים ‪ 3.21.4.9.‬‬ ‫)ז( גובה מאחז היד יהיה אחיד בין ‪ 90‬סנטימטרים ל–‪ 105‬סנטימטרים‪ .1‬ה'‬ ‫‪20636‬קלט‬ ‫‪1.1‬ד'(‪.‬כשהוא נמדד‬ ‫אנכית מקצהו העליון של המאחז עד קצה סף המדרגה או עד קצה רצפת הכבש )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ 3.2009‬‬ ‫‪-216-‬‬ .‬המקביל למאחז היד‪.9.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .21.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‬‬ ‫בגובה ‪ 30‬סנטימטרים מתחת למאחז היד )כמתואר בתרשים ‪ 3.1‬ד'‬ ‫)ו( למאחז יד במרכז מעבר מדורג יוסף מוט ביניים משופע‪ .1‬ה'(‪.9.21.9.21.‬תנאיו ואגרות(‪ .

12.‬‬ ‫תרשים ‪ 3.21. הותקן‬ ‫מעקה שחלקו העליון יכול לשמש בית אחיזה‪ .1‬ו'‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫רוחב גישה למעבר‬ ‫המשרת ישיבה ליד‬ ‫שולחנות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ב‪ :‬גישה למעבר ליד שולחנות )התקהלות(‬ ‫‪) 3.‬יראו את בית האחיזה של המעקה כמתאים‬ ‫לדרישות התקנת בית אחיזה‪.2009‬‬ ‫‪-217-‬‬ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ח( הדרישה שבפרט משנה )ג( להתקנת מאחז יד לא תחול בתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מעבר שאינו חלק מדרך מוצא נגישה ששיפועו קטן מ–‪ .‬כשהוא‬ ‫נמדד אנכית מקצהו העליון של המעקה עד קצה סף המדרגה או עד קצה רצפת הכבש.4.5%‬והמשרת‬ ‫אזורי ישיבה משני צדדיו.21.‬‬ ‫ויורחב בהתאם לאורכו כנדרש בפרט משנה )ב( )כמתואר בתרשים ‪ 3.9.22.‬‬ ‫‪20636‬קמ‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ט( גובה המעקה בצד הפתח ביציע )הוומיטוריום( לא יפחת מ–‪ 90‬ס"מ‪ .‬ ‫)‪ (2‬מקום שבו נבנה מעקה הכולל מאחז יד‪.9.9.1‬א'(‪.1‬א( רוחב הגישה למעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות לא יפחת מ–‪ 30‬סנטימטרים‪.

‬תנאיו ואגרות(‪ .‬הנמדדים מעבר ל–‪ 3.22.1‬א'‬ ‫)ב( הרוחב המינימלי הנדרש של גישה למעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות‬ ‫יורחב‪ .1.2011‬‬ ‫‪-218-‬‬ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .9.6‬מטרים‬ ‫הראשונים.‬מעבר ל–‪ 30‬הסנטימטרים הנדרשים בפרט משנה )א(‪ .3‬סנטימטר בעבור כל ‪30‬‬ ‫סנטימטרים נוספים של אורך הגישה למעבר או חלק מהם‪ .22.1‬ב'(‪.‬ב–‪ 1.‬מדידת אורך הגישה למעבר תהיה מן המעבר עד מרכז‬ ‫הכיסא המרוחק ביותר מן המעבר )כמתואר בתרשים ‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬קמא‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.9. לעניין פרט משנה זה‪ .

3‬אורך גישה למעבר לא יעלה על ‪ 11‬מטרים מכל מושב עד למעבר או לדלת‬ ‫יציאה‪.2‬‬ ‫תרשים ‪3.22.9.2011‬‬ ‫‪-219-‬‬ .22.22.‬נמצאים בין שולחן לבין הגישה למעבר‪ .‬מדידת רוחב הגישה למעבר הדרוש כתוצאה מחישובי תפוסה‪ .(3.‬‬ ‫המשרתת עד ‪ 4‬אנשים ואשר אורכה אינו עולה על ‪ 1.9.‬או בין‬ ‫שולחן למעבר‪ .22.2‬‬ ‫אורכה של גישה‬ ‫למעבר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬קמב‬ ‫‪1.9.9.1‬ב'‬ ‫)ג( הדרישה בפרט משנה )א( לא תחול לגבי גישה למעבר או על חלק ממנו‪. מרחק זה נמדד בניצב למישור שפת השולחן )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪.‬‬ ‫אופן מדידת רוחב‬ ‫גישה למעבר‬ ‫במושבים שאינם‬ ‫מקובעים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.80‬מטרים‪.9.1.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.22.‬תתבצע מנקודה‬ ‫המרוחקת ‪ 50‬סנטימטרים מן השולחן.2‬מקום שבו מושבים שאינם מקובעים‪ .

‬‬ ‫תרשים ‪3.1‬א( רוחב המעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות לתפוסה של עד ‪ 50‬אנשים‪ .9.‬מהווה ישיבה ליד שולחנות‪.22.(3.2‬אם נמצאים מושבים שאינם מקובעים‪ .‬תיערך מנקודה המרוחקת ‪ 50‬סנטימטרים מן השולחן‪.2‬‬ ‫‪20636‬קמג‬ ‫‪1.9.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫רוחב מעבר‬ ‫המשרת ישיבה ליד‬ ‫שולחנות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫רוחב מעבר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ג‪ :‬מעבר ליד שולחנות )התקהלות(‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫‪ 3.9.23.‬יתקיימו דרישות סימן כ'‪.5‬במעברים משופעים או מדורגים בין השולחנות‪ .‬בין השולחן לבין המעבר‪ .2009‬‬ ‫‪-220-‬‬ .‬‬ ‫מעבר משופע או‬ ‫מדורג‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.22.23.‬‬ ‫כשמרחק זה נמדד בניצב למישור שפת השולחן )כמתואר בתרשים ‪ .9.‬לא יפחת‬ ‫מ–‪ 90‬סנטימטרים‪.23.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫גישה למעבר ליד‬ ‫שולחנות באירוע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬לא‬ ‫יפחת מ–‪ 110‬סנטימטרים‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫)ב( רוחב המעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות לתפוסה הגדולה מ–‪ 50‬אנשים‪ .9.2‬לעניין פרט זה‪.23.‬‬ ‫ישיבה ליד בר או ליד ריהוט קבוע אחר‪ .‬מדידת רוחב‬ ‫המעבר הנדרש על פי חישובי תפוסה‪ .4.4‬גישה למעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות הכוללות צפיה במופע תהיה לפי הוראות‬ ‫סימן זה‪.

‬לשם קבלת אישור לעמידה בדרישות סימן זה‪.23.‬יתקיימו דרישות סימן כ'‪.2009‬‬ ‫‪-221-‬‬ .(3.‬‬ ‫מהלך משותף‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.4‬במעברים הכוללים מדרגות או כבשים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫אישור תכניות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.24.‬‬ ‫מעבר מדורג או‬ ‫משופע המשרת‬ ‫ישיבה ליד‬ ‫שולחנות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫‪20636‬קמד‬ ‫‪1.23.2‬א( אורכו של מהלך משותף בחדר או באולם שאינו משמש כמהתמ"ע לא יעלה על ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בעבור שטח משורת שתפוסתו קטנה מ–‪ 50‬איש ‪ 23 -‬מטרים )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪.1‬מרחקי הליכה‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ד‪ :‬מרחקי הליכה )התקהלות(‬ ‫מרחקי הליכה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬פרוזדור בלא מוצא ומהלך משותף יהיו לפי דרישות סימן ט"ו לפרק‬ ‫ב' זולת אם נאמר אחרת בפרק זה‪.2‬‬ ‫)‪ (2‬בעבור שטח משורת שתפוסתו ‪ 50‬איש או יותר ‪ 6 -‬מטרים.24.24.‬‬ ‫והמיועדים לצפיה בהצגה‪ .9.9.‬המשרתים שולחנות לאכילה או לשתיה‪.9.9.‬ ‫תרשים ‪3.9.2‬‬ ‫)ב( במהלך משותף במהתמ"ע יתקיימו דרישות סימן ל"ז‪.3‬המהנדס רשאי לדרוש מעורך הבקשה הגשת תכניות המפרטות את מיקום הריהוט‬ ‫והציוד‪ .24.9.4.

2011‬‬ ‫‪-222-‬‬ .‬ ‫)ב( באגפים שאינם מיועדים ליציאה.‬‬ ‫תאורת אפלה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬בתנאי ששלטי היציאה למעבר הביניים הראשי‬ ‫)‪ (Concourse‬ייצפו מן הפתח ביציע‪.‬‬ ‫)ב( אין צורך לשלט את דרך המוצא הנמצאת בצדי הפתח ליציע )‪(Vomitory‬‬ ‫מכיוון המושבים הסמוכים לפתח ביציע‪ .25.‬במקום החשוך ביותר‪.1‬בתאורת חירום יתקיימו דרישות סימן י"ז לפרק ב'‪.‬‬ ‫‪ 3.26.9.‬נמדדת על פני משטח הרצפה‪ .1. התאורה תוזן מרשת החשמל הרגילה‪ .‬עד דלת היציאה מחלל המושבים.‬‬ ‫סימן כ"ז‪ :‬שילוט וסימון דרכי מוצא )התקהלות(‬ ‫‪) 3.9.‬‬ ‫‪20636‬קמה‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ב( מעגלי הגופים של תאורת האפלה יהיו נפרדים ממעגלי התאורה הרגילים.1‬בתאורת דרכי מוצא יתקיימו דרישות סימן ט"ז לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת‬ ‫בסימן זה‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ה‪ :‬תאורת דרכי מוצא )התקהלות(‬ ‫תאורת דרכי‬ ‫המוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.9.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫תאורת חירום‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫שילוט דרכי מוצא‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מיקום שלטי "אין‬ ‫מוצא"‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ו‪ :‬תאורת חירום )התקהלות(‬ ‫‪ 3.1‬א( בשילוט ובסימון דרכי מוצא יתקיימו דרישות סימן י"ז לפרק ב' זולת אם נאמר‬ ‫אחרת בסימן זה‪. תאורת האפלה תאפשר לצאת בביטחון משורת‬ ‫המושבים או להגיע אליה בשעות אפלה.27.‬ועוצמתה לא‬ ‫תקטן מ–‪ 1‬לוקס‪ .2‬א( במקום להתקהלות תותקן תאורת אפלה שתאיר את המעבר שבין גושי המושבים‬ ‫לכל אורכו‪ . כל‬ ‫מעגל לא יכלול יותר מ– ‪ 25‬גופי תאורה‪.9.27.‬ ‫)ג( בירידות למפלסים תת–קרקעיים‪.2‬שלטים מוארים בנוסח "אין מוצא" יותקנו במקומות אלה‪:‬‬ ‫)א( בכניסה לפרוזדורים בלא מוצא.25.

9.2‬‬ ‫קצה תחתון של‬ ‫מעבר מדורג או‬ ‫משופע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬במקום שבו מפלס הרצפה גבוה ביותר מ–‪60‬‬ ‫סנטימטרים מעל מפלס הרצפה או הקרקע הסמוכים‪ .9.2.28.28.2.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מעקות ומאחזי יד‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫גובה המעקה‬ ‫בהתייחסות לקו‬ ‫ראיה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ח‪ :‬מעקות ביציע הקהל והבמה )התקהלות(‬ ‫‪) 3.9.28.3‬ב'(‪.‬אפשר‬ ‫להתקין מעקה או מאחז יד מול שורת המושבים בגובה שלא יפחת מ–‪ 66‬ס"מ )כמתואר‬ ‫בתרשים ‪ .28.3‬א' ו–‪ 3.1‬א( במעקות ובמאחזי יד ביציע הקהל‪ .2011‬‬ ‫‪-223-‬‬ .28.9.‬‬ ‫‪20636‬קמו‬ ‫‪1.28.‬‬ ‫)ב( במעקה ובמאחז יד במעבר מדורג או משופע יתקיימו דרישות סימן כ"א‪.1.2.‬במשטח מוגבה‪ .2‬דרישות אלה יחולו גם לגבי גלריות‪ .9.9.(3.3‬ב'(‪.‬גישה למעבר בסמוך‬ ‫לפתח ביציע )וומיטוריום( והאזור השקוע של התזמורת )כמתואר בתרשים ‪.28.‬וזאת אם קצה המעבר גבוה‬ ‫ביותר מ–‪ 60‬סנטימטרים מעל מפלס הרצפה או הקרקע הסמוכה )כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.(3.‬ומערכת המעקה או מאחז היד לפי‬ ‫הדרישות בפרק זה חוסמת את קו הראיה של הצופים בשורה הסמוכה בגלל גובהה‪ .14‬זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.28.3‬א( לכל רוחב הקצה התחתון מול המעבר המדורג יותקן מעקה או מאחז יד‬ ‫שמתקיימות בו דרישות המפורטות בפרט ‪ 3.14‬ובפרט זה‪ .28.9.2‬‬ ‫)ב( במערכת המעקה ובמאחז היד יתקיימו דרישות ת"י ‪.1142‬‬ ‫תרשים ‪3.‬‬ ‫‪) 3.‬בבמה ובבמה משולבת‬ ‫יתקיימו דרישות פרט ‪ 3.‬מרפסות‪ .2‬א( ביציע הקהל או בטריבונה‪ .‬‬ ‫)ב( גובה המעקה או מאחז היד לא יפחת מ–‪ 90‬סנטימטרים‪ .28.3‬א' ו–‪ 3.9.2.‬המרחק הנמדד בין קצה‬ ‫המעקה לבין אף המדרגה הקרובה ביותר לא יפחת מ–‪ 107‬סנטימטרים )כמתואר בתרשימים‬ ‫‪ 3.9.9.

4.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . ואולם דרישה‬ ‫זו לא תחול אם משענות הכיסאות של השורה הסמוכה גבוהים ביותר מ–‪ 66‬ס"מ‬ ‫מעל המפלס של רצפת המעבר )כמתואר בתרשים ‪ 3.28.28.3‬ב'‬ ‫מעבר רוחבי הסמך‬ ‫לשורות מושבים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬לא יפחת גובה המעקה‬ ‫שמאחורי שורת המושבים מ–‪ 66‬ס"מ מעל מפלס רצפת המעבר.28.9.4‬במעקה ובמאחז יד המותקנים במעבר רוחבי יתקיימו הדרישות האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במעבר רוחבי הנמצא מאחורי שורת מושבים‪ .9.28.3‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.9.4‬א'(.9.2009‬‬ ‫‪-224-‬‬ .‬ ‫‪20636‬קמז‬ ‫‪1.

2.‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.9.2009‬‬ ‫‪-225-‬‬ .‬‬ ‫תרשים ‪ 3.28.28.4‬ב' ו–‪ 3.28.4‬ג'(‪.28.9.‬יתקיימו במעקה דרישות‬ ‫‪) 3.9.4‬א'‬ ‫)‪ (2‬היה מפלס הרצפה של המעבר הרוחבי מאחורי שורת המושבים גבוה ביותר‬ ‫מ–‪ 60‬סנטימטרים מעל מפלס הרצפה הסמוכה אליה‪ .14‬כמתואר בתרשימים ‪ 3.4‬ג'‬ ‫‪20636‬קמח‬ ‫‪1.9.9.2.4.4‬ב'‬ ‫תרשים ‪ 3.28.

2009‬‬ ‫‪-226-‬‬ .28.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫‪20636‬קמט‬ ‫‪1.5‬ב'‬ ‫מקומות שבהם‬ ‫לא נדרש להתקין‬ ‫מעקים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5‬היה הפרש הגבהים בין רצפת המעבר או הגישה למעבר לבין הרצפה הסמוכה אליה‪.‬ ‫כאשר שטח זה אינו משמש להופעה או להצגה‪ .‬‬ ‫גדול מ–‪ 60‬סנטימטרים‪ .‬במה או במה משולבת המשמשים להצגה או לתצוגה‪ .‬מעקה בגובה מינימלי של ‪ 105‬סנטימטרים‬ ‫מעל רצפת המעבר או הגישה למעבר‪.28.4.6‬אין צורך בהתקנת מעקים קבועים במקומות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬משטח מוגבה‪ .‬יותקן בצדי אזור הישיבה‪ .9.28.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .9.‬ייסגר הפתח או לחלופין יותקן‬ ‫מסביבו מעקה הניתן לפירוק‪.‬ ‫)‪ (2‬מסביב לפתחים אנכיים הנמצאים בשטח המשמש להופעה או להצגה.9.‬ופונים‬ ‫לכיוון הקהל.‬יותקן‬ ‫מעקה הניתן לפירוק בזמן ההופעה.9.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מעקה בצדי אזורי‬ ‫ישיבה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.28. במקום שבו מפלס המשטח המוגבה‪ .‬הבמה או הבמה המשולבת‬ ‫גבוה ביותר מ–‪ 120‬סנטימטרים ממפלס הרצפה או הקרקע הסמוכה אליה‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ 3.5‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.

1‬א( בדרך גישה וברחבת היערכות יתקיימו דרישות סימן כ' בפרק ב' זולת אם נאמר‬ ‫אחרת בסימן זה‪.‬‬ ‫מרחק מבניין או‬ ‫מאתר סמוך‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.000‬צופים יהיו שתי כניסות חירום.9.9.‬תותקן דרך מעבר לרכב ביטחון המובילה‬ ‫לכניסת החירום במיתקן הספורט.‬למעט צובר גז שהוטמן בהתאם‬ ‫לתקן הישראלי ת"י ‪ :158‬מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים‪ .‬חלק מבניין או חוץ הבניין‪ .‬‬ ‫התשל"ז‪.9.‬ ‫)‪ (6‬במגרש ספורט הגובה והרוחב של כניסת חירום לא יהיו קטנים מ–‪4.‬‬ ‫‪20636‬קנ‬ ‫‪1.30.‬ולמעט מכלי דלק שהותקנו בהתאם לתקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט(‪.2‬היתר למקום ההתקהלות יינתן רק לבניין‪ .‬מצד אחד לפחות‪ .20‬‬ ‫מטרים.‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן כ"ט‪ :‬חוץ הבניין ומרחק מבניין או אתר סמוך )התקהלות(‬ ‫חוץ הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2009‬‬ ‫‪-227-‬‬ .‬ ‫)‪ (7‬באולם ספורט תוביל דרך המעבר עד לפתח הבניין שבו נמצא האולם‪.‬ ‫)‪ (3‬למיתקן ספורט המיועד ליותר מ–‪ 3.‬הנמצא‬ ‫במרחק העולה על ‪ 30‬מטרים ממקום המשמש להחסנה או לייצור של חומרים רעילים‪.‬‬ ‫)ב( לגבי מיתקן ספורט יחולו גם הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במיתקן ספורט תותקן כניסת חירום.‬ ‫)‪ (4‬במגרש ספורט תוביל דרך המעבר לרכב ביטחון מחוץ הבניין עד לזירת‬ ‫המשחקים.1976-‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל'‪ :‬דרך גישה ורחבת היערכות לרכב ביטחון )התקהלות(‬ ‫כניסות חירום‬ ‫ודרך מעבר לרכב‬ ‫ביטחון‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.1‬א( בחוץ הבניין יתקיימו דרישות סימן י"ט לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן‬ ‫זה‪.29.‬רדיואקטיביים או חומרים מסוכנים דומים‪ .‬ ‫)‪ (5‬במגרש ספורט המיועד לכדורגל תוביל דרך המעבר לתוך זירת‬ ‫המשחקים.‬‬ ‫מתלקחים‪ .4.29.‬ ‫)‪ (2‬מגבול הנכס‪ .‬‬ ‫)ב( מקום ההתקהלות ימוקם באופן שגישת הציבור אליו וממנו תהיה נפרדת מדרכי‬ ‫הגישה והיציאה של רכב ביטחון‪.‬המסופקים בתוך מכלים‬ ‫מיטלטלים‪ .

‬‬ ‫הפרדת חדר הקרנה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. צנרת המיועדת להעברת חום תבודד בחומרי בידוד‬ ‫לא דליקים.31.9.‬‬ ‫הפרדת במה או‬ ‫במה משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.31.31.9.‬‬ ‫)ב( על מקום התקהלות המיועד לשמש תאטרון‪ .‬המיועד לכלול יותר מ–‪ 300‬אנשים‬ ‫נמצא בבניין המשמש גם לייעוד אחר‪ .9.‬‬ ‫הפרדת מקום‬ ‫להתקהלות‬ ‫המשמש כחלק‬ ‫מבניין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫הפרדת יציע קהל‬ ‫או טריבונה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.9.9.7‬הפרדות ועמידות אש של יציע הקהל וטריבונה יהיו גם לפי דרישות סימן מ'‪. תעלות של מיזוג אוויר החודרות דרך האלמנטים האמורים‪ .‬‬ ‫‪20636‬קנא‬ ‫‪1.31.‬‬ ‫יחולו גם דרישות סימן ל"ח‪.6‬‬ ‫צנרת חודרת‬ ‫קירות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.31.‬ ‫האטימה תיעשה מחומרים לא דליקים.‬תנאיו ואגרות(‪ .4.‬תתאפשר העברת צנרת דרכם בתנאי שהמעברים נאטמו היטב מפני חדירת עשן.3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫פירים אנכיים‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.2‬א( מקום שבו חלק מבניין המשמש להתקהלות‪ .2009‬‬ ‫‪-228-‬‬ .5‬הפרדות ועמידות אש של במה ובמה משולבת יהיו גם לפי דרישות סימן ל"ח‪.‬יצוידו במדפי אש‬ ‫אוטומטיים‪.‬שבהם הקירות או התקרות בנויים אלמנטים‬ ‫עמידי אש‪ .‬קולנוע וכדומה‪.1‬הפרדות ועמידות אש יהיו לפי דרישות פרק ג' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה‪.9.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"א‪ :‬הפרדות ועמידות אש )התקהלות(‬ ‫הפרדות ועמידות‬ ‫אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.31.‬יופרד החלק המשמש להתקהלות משאר חלקי הבניין‬ ‫על ידי קירות ותקרות בעלי עמידות אש של שעתיים לפחות‪.3‬בפירים אנכיים ובמנהרות שירות ייתקיימו דרישות פרט ‪.‬ואולם קונצרטים‪ .6‬הפרדות ועמידות אש של חדר הקרנה יהיו גם לפי דרישות סימן ל"ט‪.4‬באגפי אש במקומות להתקהלות‪ .31.1.

‬שלפיו נדרש להתקין בבניין או בחלק מבניין המשמש‬ ‫להתקהלות‪ .‬הפעלת מערכת כריזת חירום‬ ‫תתאפשר באמצעות הפעלת מיקרופון ויחידת הפעלה בכל אחד מהאולמות בנפרד‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ב‪ :‬מערכות גילוי אש וכיבוי אש )התקהלות(‬ ‫מערכות גילוי אש‬ ‫וכיבוי אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.4.‬‬ ‫)ד( במקום שנדרשת בו התקנת גנרטור חירום‪ .‬נוסף על‬ ‫הפעלה מרכזית המופעלת מעמדת הפעלה שתיקבע בקרבת הכניסה הראשית‪.9.31.32.‬ומחסני תפאורה‪.‬בתי מלאכה‪ .‬‬ ‫שתשמש את כל חלקי מקום ההתקהלות‪.‬ ‫)‪ (4‬אגף חדרי השחקנים.9.32.1‬במערכות גילוי אש וכיבוי אש יתקיימו דרישות פרק ד' זולת אם נאמר אחרת בסימן‬ ‫זה‪.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .8‬א( במקום להתקהלות הנועד ליותר מ–‪ 300‬צופים יהיו לכל אחד מחלקי הבניין‬ ‫המפורטים להלן מיתקני אוורור ומיזוג אוויר נפרדים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חלל המושבים.9.‬תחובר מערכת מסירת ההודעות‬ ‫לרשת החשמל אשר תוזן מגנרטור חירום זה‪.‬‬ ‫מערכות גילוי אש‬ ‫ועשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬חלל הבמה.‬מערכת כיבוי אש‪ .2009‬‬ ‫‪-229-‬‬ .‬ ‫)‪ (5‬שירותים הנדסיים‪ .3‬‬ ‫התקנת מערכת‬ ‫למסירת הודעות‬ ‫)כריזת חירום(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬תפוקת המצברים תאפשר‬ ‫הפעלת המערכת לפרק זמן שלא יפחת מ–‪ 30‬דקות‪.3‬א( במקום המיועד להתקהלות תותקן מערכת מסירת הודעות )כריזת חירום(‪.‬במערכת יתקיימו דרישות פרק ד'‪.‬‬ ‫)ב( במקום להתקהלות המחולק לאולמות נפרדים‪ .32.‬ניתן להתקין מיתקן אוורור ומיזוג אוויר לחלל‬ ‫המושבים ולחלל הבמה במשותף‪.2‬בבניין או חלק מבניין המשמש להתקהלות תותקן מערכת גילוי אש ועשן על פי‬ ‫ת"י ‪ 1220‬חלק ‪.32.‫תכנון ובניה‬ ‫הפרדת מיתקני‬ ‫אוורור ומיזוג‬ ‫אוויר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬ ‫)‪ (3‬חדר ההמתנה.‬‬ ‫‪20636‬קנב‬ ‫‪1.9.4‬בכל מקום בפרק זה‪ .‬‬ ‫מערכות כיבוי אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫)ג( המערכת תצויד בספק כוח עצמי ובמתח נמוך שיאפשר הספקת זרם אוטומטית‬ ‫להפעלתה במקרים של הפסקת הזרם ברשת החשמל הרגילה‪ .9.

2011‬‬ ‫‪-230-‬‬ .38.‬‬ ‫‪20636‬קנג‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (3‬אולם המתנה של‪ :‬בית קולנוע‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .1‬בבניין גבוה ובבנין רב–קומות יתקיימו דרישות פרק ז'‪.34.‬ ‫)‪ (2‬אולם מושבים של‪ :‬בית קולנוע‪ .33.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬לרבות ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬חדר או אולם המשמש להתקהלות שתפוסתו גדולה מ–‪ 200‬אנשים.‬‬ ‫)ב( סידורי שליטה בעשן יותקנו גם במקומות הנדרשים לפי פרק זה‪ .2‬במערכות שליטה בעשן של במה ובמה משולבת יתקיימו דרישות פרט ‪.9.33.3‬במערכות שליטה בעשן של חדר הקרנה יתקיימו דרישות סימן ל"ט‪.9.‬תאטרון‪ .6‬‬ ‫מערכות שליטה‬ ‫בעשן של חדר‬ ‫הקרנה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬אולם קונצרטים.9.9.‬‬ ‫מערכות שליטה‬ ‫בעשן של במה‬ ‫ובמה משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬אולם קונצרטים.1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ג‪ :‬מערכות שליטה בעשן )התקהלות(‬ ‫מערכות שליטה‬ ‫בעשן‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫סימן ל"ה‪ :‬בניין גבוה ורב–קומות )התקהלות(‬ ‫‪ 3.1‬א( במערכות שליטה בעשן יתקיימו דרישות פרק ה' זולת אם נאמר אחרת בסימן‬ ‫זה‪.33.‬תאטרון‪ .9.1‬בחומרי גמר יתקיימו דרישות פרק ו'‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫חומרי גמר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫בניין גבוה‬ ‫ורב–קומות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ד‪ :‬חומרי גמר )התקהלות(‬ ‫‪ 3.3.35.‬ ‫)‪ (4‬חדר הקרנה המשמש מעל שני אולמות מושבים‪.9.

‬ ‫)‪ (10‬מצבים קיצוניים של מגז אוויר.‬מתזים‪ .‬‬ ‫תיאור דרישות‬ ‫סקר בטיחות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ויכיל הערכה בכתב של אמצעי הבטיחות בהתייחסו לתנאים‬ ‫המפורטים בפרט ‪ .000‬אנשים.‬‬ ‫)נספח בעמוד הבא(‬ ‫‪20636‬קנד‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (3‬אם חלק מבניין או בניין מתוכנן כמהתמ"ע‪.000‬אנשים.36.‬דרכי מוצא חלופיות ורוחב מעברים.‬שתפוסתו גדולה מ–‪ 1.‬ ‫)‪ (5‬אירועי חומרים מסוכנים בתוך הבניין או לידו.3.‬לרבות מערכות הניהול של הבניין‪ .‬שתפוסתו גדולה מ–‪ 3.‬גילוי אש ועשן‪ .2‬סקר הבטיחות יכיל הערכה למצבים ולמערכות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תיאור של השימוש העיקרי ואירועים חריגים בבניין.36.9.2011‬‬ ‫‪-231-‬‬ .‬האירוע.‬‬ ‫תאורה ואוורור.‬‬ ‫)ב( סקר בטיחות בעבור בקשה להיתר בניה ייערך על ידי עורך הבקשה להיתר או‬ ‫עורך הבקשה לעניין בטיחות‪ .‬ ‫)‪ (7‬רמת הכוונה וההתמצאות בדרכי מוצא. הערכה‬ ‫ליכולת השליטה של מערכות הניהול במקרי חירום.‬בתוך או מחוץ לבניין‪ .‬ ‫)‪ (2‬פסטיבל‪ .9.‬ ‫)‪ (6‬תנועה אל המושבים ותנועה מן המושבים‪ .‬‬ ‫חיוץ קהל‪ .2‬בצירוף מפרט כמפורט בנספח לחלק זה‪.‬ ‫)‪ (8‬מערכות שלד המבנה ‪ -‬קבועות וניידות.‬לרבות בעיות של צפיפות קהל‪.‬ ‫)‪ (2‬מערכות הניהול‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סקר בטיחות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ו‪ :‬סקר בטיחות )התקהלות(‬ ‫‪) 3. (‬ ‫)‪ (11‬רעידות אדמה‪.‬פיצול דרכי מוצא‪ .9.‬בתוך או מחוץ לבניין‪ .1‬א( סקר בטיחות יבוצע בעבור השימושים שלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬התקהלות‪ .‬מיזוג אוויר‪.‬ ‫)‪ (3‬מקרי חירום הדורשים עזרה רפואית.‬ ‫)‪ (9‬מערכות הבניין לרבות מערכת כריזה‪ .‬ ‫)‪ (4‬מקרי חירום כתוצאה משריפה.1.36.

2009‬‬ ‫‪-232-‬‬ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫נספח‬ ‫)פרט ‪) 3.36.5‬הבניין מתוכנן לשמש כמהתמ"ע כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪ (1.9‬התפוסה המרבית המתוכננת לשימוש העיקרי ________________________ אנשים‪.‬‬ ‫)‪ (1.7‬הבניין מתוכנן לשמש לפסטיבל כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪ (1.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬קונצרטים‪ .‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫תיאור השימוש העיקרי‬ ‫)‪ (2.‬הרצאות‪ .1‬ב((‬ ‫סקר בטיחות‬ ‫ועדה מקומית לתכנון ולבניה ________________________ מס' בקשה‪ ______________ :‬מס' תיק‪______________ :‬‬ ‫שם היישוב‪ :‬שם הרחוב‪ _________________ :‬מס' הבית‪ ____________ :‬גוש ____________ חלקה _________________‬ ‫מגרש _________________‬ ‫המבקש‪:‬‬ ‫השם‪ :‬משפחה _________________ פרטי _________________ מס' זהות או רישומו של תאגיד ________________‬ ‫המען‪ :‬רחוב _________________ מס' בית _________________ ישוב‪+‬מיקוד __________________________________‬ ‫מס'‪ :‬טלפון _________________ פקסימילה _________________‬ ‫עורך הבקשה הראשי‪:‬‬ ‫השם‪ :‬משפחה _________________ פרטי _________________ מס' זהות או רישומו של תאגיד ________________‬ ‫המען‪ :‬רחוב _________________ מס' בית _________________ ישוב‪+‬מיקוד __________________________________‬ ‫מס'‪ :‬טלפון _________________ פקסימילה _________________‬ ‫עורך הבקשה לסידורי בטיחות אש‪:‬‬ ‫השם‪ :‬משפחה _________________ פרטי _________________ מס' זהות או רישומו של תאגיד ________________‬ ‫המען‪ :‬רחוב _________________ מס' בית _________________ ישוב‪+‬מיקוד __________________________________‬ ‫מס'‪ :‬טלפון _________________ פקסימילה _________________‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כללי‬ ‫)‪ (1.‬‬ ‫תיאור או הפנייה למסמך מצורף‪______________________________________________________________ :‬‬ ‫‪20636‬קנה‬ ‫‪1.6‬חוץ הבניין מתוכנן לשמש כמהתמ"ע כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪ (1.2‬השימושים הנוספים המבוקשים‬ ‫)‪ (1.10‬התפוסה המרבית המתוכננת לשימושים הנוספים ____________________אנשים‪.8‬חוץ הבניין מתוכנן לשמש לפסטיבל כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪ (1.‬אירוע דתי(‪.4‬ההתקהלות מחוץ לבניין כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪ (1.3‬ההתקהלות בפנים הבניין כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪ (1.9.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .1‬השימוש העיקרי המבוקש‬ ‫)‪ (1.4.1‬תיאור הפעילות העיקרית )דוגמה‪ :‬תחרות ספורט‪ .

1‬‬ ‫)‪(5.‬‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (6‬אירוע טרור‪.‬‬ ‫נימוק לכך‬ ‫תיאור מערכת הפעולות הנדרשות‬ ‫)‪(4.‬‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (3‬מזג אוויר קיצוני‪.2009‬‬ ‫‪-233-‬‬ .3‬‬ ‫באמצעות מערכת הכריזה בעבור מצבי חירום‬ ‫מסוימים‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪(5‬‬ ‫תיאור סידורי זרימת הקהל‬ ‫)‪(5.‬‬ ‫נימוק לכך‬ ‫‪1.‬‬ ‫אירוע דתי(‬ ‫תיאור או הפנייה למסמך מצורף‪______________________________________________________________ :‬‬ ‫)‪ (3.‬‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (4‬רעידת אדמה‪.2‬שעות הפעילות המתוכננות לשימוש העיקרי‬ ‫התחלה __________________________________ סיום __________________________________‬ ‫)‪ (2.6‬השימוש העיקרי כולל תחרות כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪(3‬‬ ‫תיאור השימושים הנוספים‬ ‫)‪ (3.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2.‬‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (8‬תאונה תחבורתית‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫התקנת מערכות כריזה והתקשורת‬ ‫)‪(4.3‬‬ ‫תיאור אופן כניסת הקהל לבניין‬ ‫תיאור תנועת הקהל אל המושבים‬ ‫תיאור תנועת הקהל בזמן הפעילות‬ ‫‪20636‬קנו‬ ‫הערות או הפנייה‬ ‫הוגש למסמך מצורף‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫לא‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪.2‬‬ ‫)‪(5.1‬תיאור הפעילות של השימושים הנוספים )דוגמה‪ :‬תחרות ספורט‪ .‬‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (7‬אירוע חומ"ס‪.4.‬הרצאות‪.6‬השימושים הנוספים כוללים תחרות כן ] [ לא ] [‬ ‫)‪(4‬‬ ‫רמת המוכנות של מערכת הניהול למצבי חירום‬ ‫הערות או הפנייה‬ ‫הוגש למסמך מצורף‬ ‫לא‬ ‫הוגש‬ ‫אם לא הוגש‪.1‬‬ ‫ממערכת הניהול של הבניין במצבי חירום האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הפסקת חשמל‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (2‬שריפה‪.2‬שעות הפעילות המתוכננות לשימושים הנוספים‬ ‫התחלה __________________________________ סיום __________________________________‬ ‫)‪ (3.2‬‬ ‫לשימוש על ידי מערכת הניהול במצבי חירום‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫התקנת מערכת דיווח אוטומטית‬ ‫)‪(4.‬‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫)‪ (5‬אירוע בקהל‪.‬קונצרטים‪ .

‬כולל‬ ‫)‪(5.2009‬‬ ‫‪-234-‬‬ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תיאור תנועת הקהל בגמר הפעילות‪:‬‬ ‫)‪(5.‬‬ ‫)‪ (5.4‬‬ ‫)‪(6.‬‬ ‫)‪ (4‬מכל חלק בניין הנדרש ע"י פרק ט'‪.14‬מיקום תחנות עזרה ראשונה‬ ‫)‪(6‬‬ ‫מערכות הבניין‬ ‫)‪(6.6‬‬ ‫לאובדן התמצאות )אוריינטציה(‬ ‫התלכדות דרכי מילוט‬ ‫)‪(5.7‬‬ ‫אמצעים לשליטה בתפוסה‪ .3‬‬ ‫)‪(6.‬‬ ‫תיאור סידורי היציאה להבטחת זרימה‬ ‫)‪(5.‬‬ ‫מערכות לגילוי אש ועשן‬ ‫מערכות לכיבוי שריפות‬ ‫ציוד ומערכות למניעת דליקות‬ ‫מערכות אזעקה ותקשורת‬ ‫שימוש בגז גפ"ם ובמערכות אנרגיה‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫הערות או הפנייה‬ ‫הוגש למסמך מצורף‬ ‫)‪(6.4.‬‬ ‫)‪ (3‬מחלקי בנין אחרים הנדרשים‬ ‫בפרק ד'‪.9‬‬ ‫אחידה ומאוזנת )ככל האפשר(‪ .6‬‬ ‫אחרות‬ ‫לא‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .8‬‬ ‫אמצעים לספירת קהל‪.‬‬ ‫נימוק לכך‬ ‫‪20636‬קנז‬ ‫‪1.5‬‬ ‫)‪(6.‬‬ ‫)‪ (5‬מחלקי בנין שנקבעו על ידי עורך‬ ‫הבקשה‪.‬בין היציאות‬ ‫השונות‪.2‬‬ ‫)‪(6.‬תנאיו ואגרות(‪ .4‬‬ ‫זרימה בכיוון היציאה‬ ‫זרימה בניגוד לכיוון היציאה‬ ‫זרימה בניצב לכיוון היציאה‬ ‫הצטופפות ודחיסות ביציאה החוצה‬ ‫תיאור תנועת הקהל במקרה חירום‪:‬‬ ‫)‪(5.5‬‬ ‫זרימה בכיוון היציאה‬ ‫זרימה בניגוד לכיוון היציאה‬ ‫זרימה בניצב לכיוון היציאה‬ ‫הצטופפות ודחיסות ביציאה החוצה‬ ‫פתרונות למקומות ששביהם יש חשש‬ ‫)‪(5.13‬מיקום דוכני אוכל‬ ‫)‪ (5.1‬‬ ‫מערכות לפינוי עשן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מהחלל המוגדר כמהתמ"ע‪.‬‬ ‫)‪ (2‬מכל דרכי המוצא מן המתמ"ע ועד‬ ‫היציאה מן הבניין‪.

‬בתנאי שגובה מבנה הגג לא יפחת מ–‪ 15‬מטרים מעל רצפת הזירה‪.2009‬‬ ‫‪-235-‬‬ .‬‬ ‫שם המבקש‪_________________________________ :‬‬ ‫חתימת המבקש‪ _________________________________ :‬תאריך‪_________________________________ :‬‬ ‫שם עורך נספח לסידורי בטיחות אש‪ ___________________________ :‬מספר רישיון‪_________________________ :‬‬ ‫חתימת עורך נספח לסידורי בטיחות אש‪ ______________________________ :‬תאריך‪________________________ :‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מהתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ז‪ :‬מקום התקהלות מוגן עשן ‪ -‬מהתמ"ע )התקהלות(‬ ‫‪) 3.‬‬ ‫ובתנאי שמטען האש בחלל האצטדיון לא יעלה על מטען אש קטן.4.‬שהתקנת מתזים איננה‬ ‫נחוצה עקב היותה חסרת השפעה וחסרת תועלת‪ .‬‬ ‫חתימת האחראי לניהול הבטיחות של הבניין‪ ______________________ :‬תאריך‪___________________ :‬‬ ‫)ג(‬ ‫אם טרם נתמנה מנהל הבטיחות של הבניין ‪-‬‬ ‫אני מצהיר כי טרם מסרתי את ביצוע ניהול הבטיחות נושא ההיתר לידי מנהל בטיחות‪.‬ ‫)‪ (2‬הדרישה בפסקה )‪ (1‬לא תחול לגבי שטח זירת המופע המיועד לתחרות או‬ ‫להופעה‪ .1‬א( במהתמ"ע יתקיימו דרישות סימן זה‪.9.‬יהיו מוגנים על‬ ‫ידי מערכת כיבוי אש אוטומטית.‬‬ ‫)ב( חלק מבניין או בניין יוגדר כ–מהתמ"ע בתנאי שנתקיימו בו התנאים של סקר‬ ‫בטיחות המפורטים בסימן ל"ו ובדרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חללים התחומים על ידי קירות ותקרה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫חתימות‬ ‫)א(‬ ‫מינוי המנהל האחראי לניהול הבטיחות של הבניין‪:‬‬ ‫אני ממנה בזה את‪ _________________________________ :‬ת"ז מס'‪_________________________________ :‬‬ ‫לבצע את ניהול הבטיחות כמתחייב לפי כל דין‪.‬ולהודיע זאת לוועדה המקומית טרם התחלת‬ ‫השימוש בבניין וחתימתו של מנהל הבטיחות תצורף להודעה‪.37.‬גם אם הם מקורים‪.‬ ‫)‪ (3‬הדרישה להתקין מערכת כיבוי אש אוטומטית בפסקה )‪ (1‬לא תחול לגבי‬ ‫חלל שמעל המגרש )זירת המופע( ומעל מושבי הקהל‪ .‬‬ ‫)ב(‬ ‫אני _______________________ מקבל על עצמי את תפקיד האחראי לניהול הבטיחות של הבניין‪.‬‬ ‫ומתחייב כי אמסור אותה לידי מנהל בטיחות‪ .‬‬ ‫בתנאי שיוצג למהנדס הוועדה ניתוח הנדסי המוכיח‪ .‬הכוללים מהתמ"ע‪ .‬ ‫‪20636‬קנח‬ ‫‪1.‬כתוצאה מגובה המבנה‬ ‫וממטעני האש שבו.

‬לפי התנאים המפורטים בפרק ה'‪ .‬‬ ‫)ד( הרוחב המינימלי של מרכיבי דרך מוצא יהיה בהתאם לכל הדרישות האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬טבלה ‪ 3.37.‬יכללו מיתקנים ממוכנים‬ ‫לסילוק עשן או אוורור טבעי‪ .‬חישוב רוחב דרכי המוצא יהיה בהתאם‬ ‫לפרט ‪.37.9.‬‬ ‫רוחב דרכי מוצא‬ ‫במהתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.2‬א' יהיה מכפלת הערכים של טור א' בטור ב'‬ ‫בטבלה.508*A*B‬‬ ‫‪5.000‬אנשים‪ .9. למצב שבו כמות המושבים היא ערך ביניים‪ .4.‬תנאיו ואגרות(‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬מותר לבצע ביון )אינטרפולציה( בין‬ ‫הערכים של טור ב' בטבלה‪.8‬מטרים‪ .37.‬מעל רצפת‬ ‫דרך המוצא‪.37.000‬או יותר‬ ‫)‪ (2‬טבלה ‪ 3.000‬‬ ‫‪0.381*C‬‬ ‫‪0.2‬ב' יהיה מכפלת הערכים בטור א' במקדמי הרוחב בטור ב' בטבלה‪.37.2‬א' ‪ -‬מקדמי רוחב‬ ‫ב'‬ ‫א'‬ ‫רוחב נטו נקי בס"מ בעבור כל מושב בשטח משורת‬ ‫מעבר‪ .8‬ס"מ‪ .000‬‬ ‫‪0.‬כבש‪ .‬היכולים לכלול קירוי חלקי או מלא‪ .9.762*A*B‬‬ ‫‪2.‬פתח או דלת‬ ‫מדרגות‬ ‫מס' מושבים‬ ‫‪0.‬המשרתים מהתמ"ע‪ .508*C‬‬ ‫‪0.‬כאשר הם אינם מקורים.‬רוחב מדרגה יוכפל במקדם ‪ A‬כמבוטא‬ ‫בנוסחה‪:‬‬ ‫�����������������������‬ ‫����‬ ‫�������‬ ‫‪20636‬קנט‬ ‫‪1.A=1 :‬‬ ‫)‪ (4‬מדרגה שרומה גדול מ–‪ 17.000‬או יותר‬ ‫)‪ (3‬מדרגה שרומה אינו גדול מ–‪ 17.300*A*B‬‬ ‫‪ 10.300*A*B‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫)ב( בעבור תפוסה קטנה מ–‪ 2.2‬ב' ‪ -‬מקדמי רוחב לאצטדיונים ומיתקני ספורט‬ ‫ב'‬ ‫א'‬ ‫רוחב נטו נקי בס"מ בעבור כל מושב בשטח משורת‬ ‫מעבר‪ .9.‬כבש‪ .‬פתח או דלת‬ ‫מדרגות‬ ‫מס' מושבים‬ ‫‪0.16.254*C‬‬ ‫‪0.2‬א( החישוב לרוחב הכולל של כל דרכי המוצא בעבור חלל אחד המכיל את סך‬ ‫המושבים המצוינים בטור א' בטבלה ‪ 3.5‬‬ ‫)ג( החישוב לרוחב הכולל של כל דרכי המוצא בעבור אצטדיון ומיתקן ספורט‬ ‫פתוח‪ .‬המכיל את סך המושבים המצוינים בטור א'‬ ‫בטבלה ‪ 3.8‬ס"מ‪.9.9.‬באופן שגובה‬ ‫מפלס העשן במקרה של שריפה לא יהיה נמוך יותר מ–‪ 1.‬ ‫)‪ (5‬כל דרכי המוצא מהבניין‪ .254*C‬‬ ‫‪0.3.2009‬‬ ‫‪-236-‬‬ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (4‬הדרישה בפסקה )‪ (1‬לא תחול לגבי החלל שמעל המגרש )זירת המופע(‬ ‫ומעל מושבי הקהל‪ .

10%‬יוגדל רוחבו ב–‪ 10%‬מהרוחב המחושב‪ .37.‬‬ ‫יוכפל במקדם ‪.3.000‬‬ ‫‪12.‬‬ ‫טבלה ‪ 3.000‬‬ ‫‪21.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (5‬מדרגות עם מאחז יד הנמצא בתחום של ‪ 75‬ס"מ )מדוד אופקית(‪.9.000‬‬ ‫‪9.37.37.‬כלומר‪ .8‬סנטימטר בעבור כל מושב נוסף מעבר לנדרש בטבלה ‪ .4.3‬מספר מושבים במהתמ"ע‬ ‫מספר המושבים הכולל בחלל‬ ‫קטן מ–‪4.000‬‬ ‫‪6.4‬במהתמ"ע‪ .‬כאשר הרוחב החופשי בין‬ ‫השורות לא יפחת מ–‪ 40‬ס"מ‬ ‫מעבר או פתח בשני קצוות מעבר או פתח אחד בקצה‬ ‫אחד של השורה‬ ‫השורה‬ ‫‪13‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪33‬‬ ‫רוחב מעבר‬ ‫במהמתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫אורך מהלך משותף‬ ‫במהתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.‬לא‬ ‫תכיל יותר מ–‪ 100‬מושבים בשורה.37.‬אורך המהלך המשותף לא יעלה על ‪ 15‬מטרים מכל מושב עד הנקודה‬ ‫שבה ניתן למשתמש לבחור באחת משתי דרכי מוצא‪.‬יהיה הרוחב‬ ‫המינימלי למעבר בין השורות ‪ 40‬סנטימטרים.C=1 :100%‬‬ ‫)‪ (8‬כבש ששיפועו גדול מ–‪ .9.999-16. רוחב זה יגדל ב–‪ 1.5‬במהתמ"ע‪ .25‬‬ ‫)‪ (7‬כבש בשיפוע עד ‪.9.999-7.3.000‬‬ ‫גדול מ–‪22.2009‬‬ ‫‪-237-‬‬ .‬כלומר‪.3‬במהתמ"ע‪ .C=1.999-13.B=1 :‬‬ ‫)‪ (6‬מדרגות שבהן המרחק למאחז יד גדול מ–‪ 75‬ס"מ )כשהוא נמדד אופקית(‬ ‫יוגדל רוחבן ב–‪ 25%‬מהרוחב המחושב‪ .3‬אך אין חובה שהרוחב המינימלי בין השורות יהיה גדול‬ ‫מ–‪ 56‬סנטימטרים‪.3‬אך‬ ‫אין צורך שהרוחב המינימלי של הגישה למעבר בין השורות יהיה גדול מ–‪ 56‬סנטימטרים‪.6‬סנטימטר בעבור כל מושב‬ ‫נוסף מעבר לנדרש בטבלה ‪ .‬יוכפל במקדם ‪.‬שורת מושבים המשורתת בשתי קצותיה על ידי מעברים או פתחים‪ .000‬‬ ‫‪18.000‬‬ ‫מספר מושבים מותר בשורה‪ .B=1.10‬‬ ‫מספר מושבים‬ ‫בהמתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.‬בשורת מושבים המשורתת על ידי מעבר בקצה אחד בלבד‪ .37.37. רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים לא יפחת מ–‪40‬‬ ‫ס"מ. רוחב זה יגדל ב–‪ 0.9.000‬‬ ‫‪15.999-4.999-10.999-19.‬‬ ‫‪20636‬קס‬ ‫‪1.

37.38.3.‬והמעבר בין הכיסאות‬ ‫הוא לא פחות מ–‪ 40‬סנטימטרים בתוספת ‪ 0.9.1‬א'‬ ‫‪20636‬קסא‬ ‫‪1.II‬לפי סימן ב' בפרק ג'‪ .1‬‬ ‫תרשים ‪ 3.‬במרחק שלא יעלה על ‪21‬‬ ‫שורות.‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫בהמתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.38.2009‬‬ ‫‪-238-‬‬ .37. ואולם אפשר להגדיל את אורך המעבר המדורג בלא מוצא בתנאי שהמושבים‬ ‫המשורתים על ידו‪ .1‬התקנת משטח מוגבה תעשה לפי הדרישות המפורטות להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬משטח מוגבה והמדרגות המובילות אליו מן האולם‪ .8‬סנטימטר בעבור כל מושב נוסף מעבר למושב‬ ‫ה–‪ 19‬בשורה‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫משטח מוגבה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ח‪ :‬משטח מוגבה‪ .‬במה ובמה משולבת )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫אורך מעבר‬ ‫מדורג בלא מוצא‬ ‫במהמתמ"ע‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.‬ייבנו ממתכת או מעץ.‬הקצר מביניהם‪ .‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( אין הגבלה על מרחקי הליכה בעבור קונסטרוקציה‬ ‫מסוג ‪ I‬או ‪ .7‬א( במהתמ"ע מרחק ההליכה מכל מושב עד הפתח ליציע )הוומיטוריום( או עד‬ ‫הפתח למעבר הביניים )קונקורס(‪ .‬אינם רחוקים ביותר מ–‪ 40‬מושבים ממעבר אחר‪ .9.9. מרחק ההליכה‬ ‫מן הכניסה לפתח היציע או מן הכניסה למעבר הביניים עד למוצא בטוח או אל מחוץ לבניין‬ ‫לא יעלה על ‪ 60‬מטרים‪.4.‬באזור ישיבה פתוח לשמים ואשר דרכי המוצא מאזור‬ ‫הישיבה אל החוץ פתוחות לשמים‪.‬לא יעלה על ‪ 120‬מטרים.‬ ‫לא יותר כל שימוש בחלל בין רצפת משטח מוגבה לבין רצפת הבניין או לשטח‬ ‫שעליו היא מותקנת‪ .‬למעט העברת כבלי חשמל ותקשורת לציוד הנמצא על‬ ‫רצפת משטח מוגבה כמתואר בתרשים ‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .9.6‬במהתמ"ע אפשר שיהיה מעבר מדורג בלא מוצא‪ .38.

‬ורצפתם תהיה עשויה עץ בעובי מינימלי של ‪ 4‬סנטימטרים‪.‬בגבול הניצב לקיר קדמת הבמה ובמרחק של ‪ 1.‬על ידי הקיר האחורי של‬ ‫הבמה ובצדדים‪ .3‬אפשר‬ ‫שהשלד של חלק זה של הבמה והמדרגות יהיו עשויים מתכת או שלד עץ בחתך מינימלי של‬ ‫‪ 10‬סנטימטרים‪ .1‬ב'‬ ‫)‪ (2‬משטח מוגבה והמדרגות המובילות אליו מן האולם‪ . אפשר שהשלד של חלק זה של הבמה והמדרגות יהיו‬ ‫עשויים מתכת או שלד עץ בחתך מינימלי של ‪ 10‬סנטימטרים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫תרשים ‪ 3.38.9.‬מאחור‪ .9.2009‬‬ ‫‪-239-‬‬ .‬ ‫)‪ (3‬היה החלל בין רצפת המשטח המוגבה לבין רצפת הבניין משמש לאחסון או‬ ‫לכל שימוש אחר‪ .3‬שלד של במה משולבת יהיה לפי הדרישות לגבי סוג שלד ‪ I‬כמפורט בסימן ב' בפרק‬ ‫ג'‪ .‬ורצפתם תהיה עשויה עץ‬ ‫בעובי מינימלי של ‪ 4‬סנטימטרים‪.38.‬‬ ‫רצפת המשטח המוגבה תהיה בעלת עמידות אש של ‪ 90‬דקות לפחות‪.9.(3.‬למעט העברת כבלי חשמל ותקשורת לציוד או לצנרת מים‪. סיווג הדליקות של רצפת העץ יתאים לסיווג הנדרש‬ ‫מחומרי הגמר של הבניין.‬למעט חיפוי הרצפה של המשטח המוגבה והמדרגות אשר‬ ‫אפשר שיהיה עשוי עץ.38.4.‬‬ ‫שלד במה משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ייבנו מחומרי בניה‬ ‫שמתקיימים בהם דרישות החלות על חומרי הבניה של הבניין שבו הותקן‬ ‫המשטח המוגבה‪ .‬למעט הרצפה התחומה בחזית על ידי קיר קדמת הבמה‪ .9.38.80‬מטר משני צדי הפתח‬ ‫בקיר קדמת הבמה‪ .‬והמדרגות המובילות אליה מן האולם )כמתואר בתרשים ‪ .‬למעט הרצפה של הבמה‬ ‫והמדרגות שאפשר שיהיה עשוי עץ.‬‬ ‫‪20636‬קסב‬ ‫‪1.2‬במה והמדרגות המובילות אליה מן האולם ייבנו מחומרי בניה שמתקיימות בהן‬ ‫הדרישות החלות על חומרי הבניה של הבניין שבו הותקנה הבמה‪ .‬‬ ‫שלד של במה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.

3‬‬ ‫דלת בפתח רצפת‬ ‫במה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3. עובי הדלת‬ ‫לא יפחת מ–‪ 4‬סנטימטרים‪ .‬‬ ‫)ג( מקום להתקהלות המיועד ל–‪ 1.‬‬ ‫אגפים סמוכים‬ ‫לבמה או במה‬ ‫משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬יחולק לשבעה אגפי אש‬ ‫לפחות שהם‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אגף חלל המושבים.38.38.000‬אנשים‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .4.‬ ‫)‪ (3‬אגף חדרי השחקנים‪ .‬ ‫)‪ (4‬אגף החסנה והכנת תפאורות.‬ ‫)‪ (2‬אגף חלל הבמה.‬ ‫‪20636‬קסג‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (2‬אגף חלל הבמה‪.‬‬ ‫ייבנה לפי דרישות פרט זה‪.‬קולנוע וכדומה‪.4‬הותקן פתח ברצפת הבמה‪ .‬לרבות שירותיהם.‬שהם‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אגף חלל המושבים.‬והיא תצויד במנגנון נעילה הכולל פין אבטחה‪.‬תותקן בו דלת עץ בעלת חוזק נשיאה מתאים.‬תנאיו ואגרות(‪ .38.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪3.‬‬ ‫)ב( מקום להתקהלות המיועד ליותר מ–‪ 300‬אנשים‪ .9.5‬א( מקום התקהלות המיועד לשמש תאטרון‪ .‬אולם קונצרטים‪ .‬ ‫)‪ (5‬אגף בתי מלאכה.9.‬אך פחות מ–‪ 1.2009‬‬ ‫‪-240-‬‬ .‬‬ ‫יחולק לשני אגפי אש לפחות‪ .9.000‬אנשים או יותר‪ .

9.9.‬‬ ‫‪20636‬קסד‬ ‫‪1.38.‬ ‫)ג( הפעלה על ידי מתג ידני המותקן במקום שאישרה רשות כבאות.‬ ‫)ב( הפעלת מערכת גלאי אש ועשן מעל חלל הבמה.38.7‬ב'‪.2‬המונעת מפלס‬ ‫עשן נמוך מ–‪ 1.‬קצב יניקת עשן שלא יפחת מ–‪ 8‬החלפות‬ ‫אוויר בשעה.‬יותקנו מעל הגג שני‬ ‫מפוחים לפחות.‬‬ ‫מערכת פינוי עשן‬ ‫מבמה או מבמה‬ ‫משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬אגף אולמות לחזרות ואגף טכני‪ .2.‬ ‫)‪ (2‬מעל הבמה‪ .38.2009‬‬ ‫‪-241-‬‬ .‬אגף החסנה והכנת תפאורות‪ .8‬מטר מעל מפלס הרצפה הגבוהה ביותר בחלל המושבים‪ .8‬מטר מעל הסף העליון בפתח קיר קדמת הבמה.‬ובעבור במה משולבת‪ .38. הקיר יסתיים במפלס‬ ‫הגבוה ב–‪ 1. המפוחים יעמדו בדרישות התקן‬ ‫הישראלי ת"י ‪ 1001‬חלק ‪. קיר קדמת‬ ‫הבמה יהיה בנוי מחומרים לא דליקים בעלי עמידות אש של ‪ 120‬דקות. מערכת פינוי העשן תהיה על ידי אחד או‬ ‫יותר מהאמצעים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שיטה לפינוי עשן העומדת בדרישות ת"י ‪ 1001‬חלק ‪ .4.9.‬ובמקום הגבוה ביותר‪ .2‬‬ ‫הפרדת קיר קדמת‬ ‫הבמה בבמה‬ ‫משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.6‬בעבור במה ששטחה עולה על ‪ 90‬מ"ר‪ .‬מונעת מפלס עשן בחלל הבמה‬ ‫הנמוך מ–‪ 1.9.‬לרבות שירותיהם‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (6‬אגף אולמות לחזרות.7‬א' ו–‪ 3.2. אפשר‬ ‫יהיה להפעיל את המפוחים ידנית מן הבמה. המפוחים יאפשרו‪ .‬ת"י ‪ :1212‬דלתות אש‪ :‬עמידות‬ ‫אש‪. המפוחים יופעלו אוטומטית על ידי גלאי אש ועשן.‬תותקן מערכת שליטה‬ ‫בעשן המיועדת לפינוי העשן ישירות אל החוץ.‬ואם‬ ‫נדרשת הגנה על הפתח בקיר קדמת הבמה‪ .‬‬ ‫)ה( הדרישה בפרט משנה )א( אינה חלה על אגפים הסמוכים לבמה ששטחה אינו‬ ‫עולה על ‪ 90‬מ"ר‪.‬יופרדו זה מזה ויופרדו משאר חלקי הבניין על ידי‬ ‫רכיבים בעלי עמידות אש של ‪ 90‬דקות ועל ידי דלתות אש בעלות עמידות ליציבות ושלמות‬ ‫של ‪ 60‬דקות ו–‪ 30‬דקות לבידוד בהתאם לתקן הישראלי‪ .‬קרוב למרכזה‪ .7‬א( במה משולבת תופרד מחלל המושבים על ידי קיר קדמת הבמה.‬ ‫)‪ (7‬אגף לשירותים טכניים‪.‬אגף בתי‬ ‫מלאכה‪ .‬‬ ‫)ד( אגף חדרי השחקנים‪ . המערכת תופעל‬ ‫באופן עצמאי על ידי כל אחת מן המערכות האלה‪:‬‬ ‫)א( הפעלת מערכת המתזים בחלל הבמה.20‬מטר או יותר מעל המפלס העליון של הגג שמעל חלל המושבים כמתואר‬ ‫בתרשימים ‪ 3.

‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2011‬‬ ‫‪-242-‬‬ .‬‬ ‫‪20636‬קסה‬ ‫‪1.1.9.‬יהיו כל הפתחים בקיר קדמת הבמה מוגנים על ידי מכלולים‬ ‫בעלי עמידות אש של ‪ 90‬דקות לפחות ליציבות ושלמות ו–‪ 30‬דקות לבידוד בהתאם לתקן‬ ‫הישראלי‪ .3.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪ 3.7‬ב'‬ ‫)ב( בבמה משולבת‪ .9.38.7‬א'‬ ‫תרשים ‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .38.8‬‬ ‫)ג( הדרישות בפרטי משנה )א( ו–)ב( לא יחולו על חלל הבנוי כמהתמ"ע והעומד‬ ‫בדרישות סימן ל"ז‪.38.‬ת"י ‪ .‬יצויד במסך‬ ‫הפרדת אש ועשן הנסגר אוטומטית והעומד בדרישות פרט ‪.9.1212‬ואולם הפתח הראשי בקיר ההפרדה המיועד לצפייה בהצגה‪ .

9.2011‬‬ ‫‪-243-‬‬ .1.‬צוגים‪ .9.‬‬ ‫)ד( מסך הפרדת אש ועשן או מסך מים יאושר בידי מעבדה מוסמכת ומאושרת‬ ‫שהכירה נציבות כבאות והצלה‪.38.9.‬תפאורות או רכיבים דליקים אחרים אינם ניתנים להסטה אנכית.8‬א( נדרש להגן על פתח בקיר קדמת הבמה לפי פרט ‪ 3.38.‬ושיש בו שטח אחסון לכיסאות או למושבי האולם בלבד‪ .‬‬ ‫גשרי תאורה‬ ‫ורמפות טכניות‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (3‬מסכים‪ .‬‬ ‫ייבנה מחומרים שמתקיימים בהם הדרישות החלות על שלד הבניין שחלל הבמה ממוקם בו‪.38.‬לרבות שירותיהם‪ .10‬רוחב גשרי תאורה וגלריות טכניות המיועדים לשירות רכיבי תאורה או רכיבים‬ ‫טכניים אחרים‪ .‬‬ ‫שלד בניין בעבור‬ ‫צוגים וגלריות‬ ‫טכניות מעל במה‬ ‫או מעל במה‬ ‫משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.11‬א( מעל במה או במה משולבת תותקן מערכת מתזים. מערכת המתזים תותקן‬ ‫בכל האגפים הסמוכים לבמה‪ :‬אגף חדרי השחקנים‪ .‬סינור‬ ‫אחד ומסך רקע אחורי אחד‪.7‬יוגן הפתח על ידי‬ ‫מסך הפרדת אש ועשן או מסך מים העומדים בדרישות ת"י ‪.9‬שלד הבנין המיועד לשאת גלריות טכניות‪ .‬ ‫)‪ (4‬כמות האלמנטים התלויים הדליקים לא יעלה על מסך ראשי אחד‪ .‬אגף בתי מלאכה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫הגנות על פתחים‬ ‫בקיר קדמת הבמה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬אגף אחסנה והכנת‬ ‫תפאורות‪ .38.‬בתנאי שצדה התחתון של רצפת הבמה מצופה בלוח גבס חסין אש בעובי מינימלי של‬ ‫‪ 16‬מ"מ‪.‬אגף אולמות לחזרות ואגף טכני‪.‬‬ ‫‪Catwalks‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫מערכת לכיבוי אש‬ ‫ועשן עבור במה או‬ ‫במה משולבת‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.38.9.‬‬ ‫)ב( הדרישה בפרט משנה )א( לא תחול לגבי במה שנתקיימו בה כל התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שטחה אינו עולה על ‪ 90‬מ"ר.‬אין צורך במערכת‬ ‫מתזים‪ .9.‬‬ ‫)ג( בחלל הנמצא מתחת לרצפת במה או מתחת לרצפת במה משולבת שגובהו קטן‬ ‫מ–‪ 1.‬תפאורות או כל ציוד טכני אחר‪.1596‬‬ ‫)ב( מסך הפרדת אש ועשן או מסך מים יופעלו באופן אוטומטי על ידי גלאי אש‬ ‫ועשן בתוספת גיבוי של מתג הפעלה ידני שיותקן במקום שהגישה אליו נוחה‪.2‬מטר‪ .‬לא יפחת מ–‪ 56‬ס"מ‪.‬ ‫)‪ (2‬גובה תקרתה נמוך מ–‪ 10‬מטרים.‬‬ ‫‪20636‬קסו‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ג( מסך האש ימנע את מעבר האש והעשן בין חלל הבמה לחלל המושבים למשך‬ ‫‪ 50‬דקות‪.

3‬בחדרי הקרנה שמשתמשים בהם בסרטי צילום מסוג "סרט צילום בטוח" )‪safety‬‬ ‫‪ (film‬יתקיימו הדרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רצפה‪ .‬והנפתחת‬ ‫החוצה ברוחב מינימלי של ‪ 80‬סנטימטרים.‬ ‫)ג( מערכת לשחרור חום ועשן תיבנה מחומרים עמידי אש ותהיה נפרדת‬ ‫ממערכות האוורור והפירים האחרים בבניין.4.‬מיזוג אוויר ופינוי עשן יתקיימו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( חימום חדר ההקרנה ייעשה על ידי מערכת מיזוג אוויר מרכזית או‬ ‫באמצעות גופי חימום סגורים משולבים במזגנים בודדים.‬ ‫)‪ (4‬גובה תקרת חדר הקרנה לא יפחת מ–‪ 2.‬יהיה מרווח עבודה של ‪75‬‬ ‫סנטימטרים לפחות.2‬אין להשתמש במקרן סרטים או בוידיאו המשתמשים במקור אור המייצר חומרים‬ ‫מיוחדים או גזים רעילים‪ .39.‬ ‫)‪ (2‬שטח החדר לא יפחת מ–‪ 7.1‬בחדר הקרנה יתקיימו דרישות המפורטות בסימן זה‪.2009‬‬ ‫‪-244-‬‬ .‬קירות ותקרה התוחמים את חדר ההקרנה ייבנו מרכיבי מבנה‬ ‫קבועים‪ .‬ ‫)‪ (6‬סך כל השטחים של אשנבי ההקרנה והפיקוח לא יעלה על ‪ 25%‬משטח‬ ‫הקיר המפריד בין חדר ההקרנה ואולם הצופים. המרווח בין שתי מכונות הקרנה לא יפחת מ–‪ 75‬סנטימטרים.70‬מ"ר בעבור כל מכונת הקרנה נוספת. יניקת אוויר צח‬ ‫תהיה מחוץ לבניין.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫‪20636‬קסז‬ ‫‪1.‬‬ ‫מקרן סרטים או‬ ‫וידיאו לסרט צילום‬ ‫מסוג ניטרו–‬ ‫צלולוזה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (7‬במערכות אוורור‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ל"ט ‪ -‬חדר הקרנה )התקהלות(‬ ‫חדר הקרנה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫חדר הקרנה בעבור‬ ‫סרטים מסוג "סרט‬ ‫צילום בטוח"‬ ‫)‪(safety film‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬או המייצר קרינה סוכנת או המשתמש בסרט צילום מסוג ניטרו–‬ ‫צלולוזה‪.39.9.9.39.5‬מ"ר בעבור מכונת הקרנה בודדת ותוספת של‬ ‫מינימום ‪ 3.‬ ‫)ב( מערכת מזגנים בודדים למיזוג אוויר ולאוורור חדר ההקרנה יהיו‬ ‫נפרדים ממערכות האוורור וממיזוג האוויר של הבניין.‬ועמידות האש שלהם תהיה בהתאם לדרישות החלות לגבי הבניין‬ ‫שחדר ההקרנה נמצא בו.‬חימום‪ .30‬מטרים. הפתחים של חדר ההקרנה יהיו מוגנים. בכל הפתחים יותקנו חלונות‬ ‫מזכוכית או מחומר אחר אשר יאטום את הפתח למעבר עשן.‬ ‫)‪ (5‬בכל חדר הקרנה תהיה דלת המצוידת במנגנון סגירה עצמית‪ .‬ ‫)‪ (3‬מצדי כל מכונת הקרנה או מטול וכן מאחוריה‪ .9.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .

‬ ‫)‪(9‬‬ ‫בחדר הקרנה‪ .‬למעברים ולחדרי מדרגות‪ .2009‬‬ ‫‪-245-‬‬ .‬מותר לאחסן מכלים של חומרים מסוכנים כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עד ‪ 4‬מכלים לחדר הקרנה.5‬ליטר.5‬סנטימטרים ובו ייכתב‪" :‬חדרי הקרנה לשימוש‬ ‫בסרטים מסוג "סרט צילום בטוח" ‪ safety film‬בלבד"‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן מ'‪ :‬חדר המתנה‪ .‬לאחר ניכוי השטחים שייועדו בו לפרסומת‪ .0.‬‬ ‫שילוט חדר‬ ‫ההקרנה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬ ‫)‪ (2‬נפח כל מכל לא יעלה על ‪ 0.‬אולם הרצאות ואולם כינוסים‬ ‫שמותקנים בהם מושבים קבועים יהיה חדר המתנה‪.‬‬ ‫)ג( תאי הקופות למכירת כרטיסי כניסה יותקנו במקומות ובאופן שאין בהם כדי‬ ‫להפריע למעבר החופשי של הולכי רגל על מדרכה או מעברי ציבוריים‪ .‬ ‫)‪ (2‬בתי קולנוע‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ד( מערכת האוורור‪ .‬‬ ‫)ב( הקופה תותקן במרחק שלא יפחת מ–‪ 10‬מטרים מפתח הכניסה‪.‬ייקבע לפי חישוב זה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תאטראות ואולמות קונצרטים ‪ .‬‬ ‫לדוכנים‪ .000‬צופים‪ .‬ ‫)‪ (8‬לכל חדר הקרנה יהיה מיתקן ומקום לליפוף סרטים ולאחסונם.9.0.2‬א( במיתקן ספורט תותקן קופה אחת לפחות לכל ‪ 2.15‬מטר רבוע של שטח רצפה‬ ‫למושב‪.4.‬ ‫)‪ (3‬המכלים יהיו עשויים חומר שאיננו שביר.5‬מטר רבוע של שטח רצפה למושב.4‬על גבי צדה החיצון של דלת חדר ההקרנה ובתוך חדר ההקרנה יהיה שלט המסומן‬ ‫בברור שגובה אותיותיו לא יפחת מ–‪ 2.‬לפרוזדורים‪ .‬‬ ‫קופות למכירת‬ ‫כרטיסים במיתקן‬ ‫ספורט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.‬מיזוג האוויר והשליטה בעשן יתאימו לדרישות תקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪ 1001‬על כל חלקיו.‬לחנויות‪.‬‬ ‫‪20636‬קסח‬ ‫‪1.‬אולמי הרצאות וכינוסים ‪ .9.‬‬ ‫)ב( שטחו של חדר ההמתנה‪ .40.‬הן לנכנסים למקום‬ ‫ההתקהלות והן ליוצאים ממנו‪.‬ ‫)‪ (10‬מותר שיותקן בחדר ההקרנה ציוד חשמלי לשימוש האולם ולשליטה‬ ‫בתאורה ובמערכות הקול של האולם‪.‬זולת אם המיתקן‬ ‫נועד לכניסת צופים בלא תשלום באופן קבוע‪.‬אולם קונצרטים‪ .1‬א( בתאטרון‪ .40.‬בית קולנוע‪ .‬קופות ומקומות לספורטאים )התקהלות(‬ ‫חדר המתנה‬ ‫וקופות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.39.9.

40.‬יהיו כל התקרות מחומר לא שביר ועמיד בפני חבטה של‬ ‫כדורי משחק.‬ ‫‪20636‬קסט‬ ‫‪1.‬עומק מדרגת הישיבה )המרחק בין השורות( לא‬ ‫יפחת מ–‪ 75‬סנטימטרים.4‬במקומות המיועדים לספורטאים במיתקן ספורט יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ברצפת השטחים המיועדים לבתי שימוש‪ .‬ ‫)‪ (6‬במגרש ספורט המיועד לכדור רגל הכניסה והיציאה מזירת המשחקים‪.9‬‬ ‫)‪ (2‬לא יהיו בליטות על הקירות‪ .‬‬ ‫מקומות המיועדים‬ ‫לספורטאים‬ ‫במיתקן ספורט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.3.2011‬‬ ‫‪-246-‬‬ .‬ ‫)‪ (2‬המושבים והמשטח התומך את רגלי הצופים ביציע הקהל יהיו מעוגנים‬ ‫באופן שלא תהיה אפשרות להזיזם.‬‬ ‫עד לגובה ‪ 2‬מטרים לפחות מעל הרצפה.‬ ‫)‪ (5‬באולם ספורט‪ .‬הדלתות החלונות הגובלים בזירת המשחקים‪.1‬ביציע הקהל ובטריבונה יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בטריבונה‪ .‬הרצפה בזירת המשחקים‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מוביל בכניסה‬ ‫למיתקן ספורט‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬או על ידי מובילים משני הצדדים.2.‬ ‫)‪ (4‬באולם ספורט‪ .‬ ‫)ב( למשחקי כדור סל ‪ 2 -‬מטרים מקו הסימון‪ .3. גובה‬ ‫המוביל יהיה ‪ 90‬סנטימטרים‪ .41.1.‬‬ ‫המיועדת לספורטאים ולשופטים‪ .1.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫יציע הקהל‬ ‫וטריבונה‬ ‫‪Grandstands‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן מ"א‪ :‬יציע הקהל וטריבונה )התקהלות(‬ ‫‪ 3.2.9.9‬בלא חשמל סטטי ותהיה בנויה בדרך שיש בה‬ ‫כדי למנוע סיכונים תברואיים.‬תנאיו ואגרות(‪ .3‬במיתקן ספורט המיועד ליותר מ–‪ 1. הזיגוג בחלונות יהיה מחומר לא‬ ‫שביר.9.40.‬למקלחות או למקומות ההלבשה‬ ‫יתקיימו הדרישות להתנגדות להחלקה כמפורט בפרט ‪.000‬צופים‪ .‬אורכו לא יפחת מ–‪ 5‬מטר והמרווח בין המוביל והקיר או בין‬ ‫המובילים ‪ 55‬ס"מ. המובילים יותקנו באופן שלא יהוו מכשול ליציאה‪.‬בתוך הבניין‪ .9.‬ ‫)‪ (3‬סביב המשטח המיועד למשחקי ספורט תהיה רצועה פנויה מכל מכשול‬ ‫שמידותיה כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)א( למשחקי כדור רגל וכדורעף ‪ 3 -‬מטרים מקו הסימון‪ .1.‬יותקנו לכל פתח כניסה מובילים‬ ‫המתוחמים על ידי קיר מצד אחד ומוביל מצד שני‪ .‬בכל כיוון.‬בכל כיוון.‬תהא מחומר בעל התנגדות‬ ‫להחלקה כמפורט בפרט ‪ .‬ ‫)ג( למשחקי כדור–יד ‪ 2 -‬מטרים לרוחב האולם מקו הסימון ו–‪ 1‬מטר‬ ‫לאורך האולם מקו הסימון.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ימוקמו באופן שתימנע הפרעה על ידי‬ ‫הצופים‪.

(Boxes‬‬ ‫"טריבונה" ‪ -‬תרשים ‪ 3.1‬ב'‬ ‫יציע וטריבונה‬ ‫זמניים הבנויים עץ‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.9.9.‬‬ ‫הגדול מביניהם‪ .‬ושהפתחים של הבניין הסמוך ליציע הממוקמים בקיר החוץ הפונה‬ ‫אל היציע מוגנים מפני שריפה העלולה להתרחש ביציע.‬ ‫)ב( אם קיר בעל עמידות אש של ‪ 60‬דקות מפריד בין היציע לבניין.41.‬ ‫)‪ (2‬הדרישה בפסקה )‪ (1‬לא תחול ‪-‬‬ ‫)א( אם שלד הבניין הסמוך ליציע הוא בעל עמידות אש של ‪ 60‬דקות‬ ‫לפחות‪ .41.‬ ‫‪20636‬קע‬ ‫‪1.2‬ביציע זמני הבנוי מעץ יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אפשר להתקין מחוץ לבניין יציע זמני ששלדו עשוי עץ בתנאי שהיציע‬ ‫ימוקם במרחק שאינו קטן מ–‪ 3‬מטרים או במרחק שאינו קטן מ־‪ 2/3‬גובה היציע‪.‬מכל בניין סמוך.‬למעט כיסאות בודדים אשר מספרם אינו עולה על ‪ .16‬הממוקמים על‬ ‫מפלס אופקי והתחומים על ידי מעקים או קירות כדוגמת תאי–צפיה )‪.41.9.1.2011‬‬ ‫‪-247-‬‬ .1‬א'‬ ‫"יציע הקהל" ‪ -‬תרשים ‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (3‬מותר להשתמש בכיסאות בודדים בתנאי שיהיו מעוגנים או קשורים זה לזה‬ ‫בשורות‪ .

‬ושלא תהיה תזוזה‬ ‫של היסוד בתוך הקרקע בכל מצב עמיסה שהוא. יסודות אלו יתוכננו‬ ‫ויבוצעו באופן שלא תיגרם הינתקות בין היסוד לקרקע‪ .‬מותר שהגובה של מפלס המושבים לא יעלה על ‪ 12‬מטרים‪ .‬הממוקמים בתוך אוהל או מבנה ממברנה‪ .‬ ‫)‪ (3‬אם אין הפרדת אש בין יציע המושבים לבין החלל שמתחת ליציע‬ ‫המושבים‪ .‬ ‫)‪ (8‬בעבור יציעים ניידים‪ . שלד היציע יהיה מחובר‬ ‫ליסודות.5‬מטרים.‬ובעבור יציע‬ ‫באוהל או במבנה המקורה ביריעה )ממברנה( הגובה לא יעלה על ‪ 7.‬המרחק ביניהם לא יפחת מ–‪ 6‬מטרים‪ .‬שגובהו ‪ 60‬סנטימטרים מעל מפלס המושבים.‬‬ ‫יציע וטריבונה‬ ‫הניתנים לפירוק‬ ‫ולהרכבה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.41.‬ ‫‪20636‬קעא‬ ‫‪1.(8‬אם בשלד העץ מידות חתכי הרכיבים‬ ‫הקונסטרוקטיביים הם לפי דרישות סוג שלד ‪ IV-222‬כמוגדר בסימן ב' לפרק‬ ‫ג'‪ .‬לרבות ביסוסו‬ ‫ועיגונו לקרקע.‬ ‫)‪ (10‬לעניין פרט זה‪ .‬ ‫)‪ (4‬אם מותקנים שני יציעים או יותר‪ .2009‬‬ ‫‪-248-‬‬ .‬לא יאוחסנו בחלל חומרים דליקים או חומרים בעירים.‬לוח פלדה או לוח‬ ‫עץ שמידותיהם יתוכננו בהתאם לתסבולת הקרקע.‬ ‫)‪ (7‬הגובה המרבי של מפלס המושבים לא יעלה על ‪ 6‬מטרים מעל הקרקע או‬ ‫מעל המפלס שעליו בנוי היציע.‬יהיה ניתן לזהות ויזואלית חוסר זה בבירור.‬המרחק בין מקבץ יציעים אחד‬ ‫למשנהו לא יפחת מ–‪ 15‬מטרים‪ . ואולם‬ ‫בחללים ששטחם הכולל אינו עולה על ‪ 28‬מ"ר או בחללים המוגנים על‬ ‫ידי מערכת מתזים מאושרת‪ .‬ ‫)‪ (6‬אם נדרשים ‪ 2‬מקבצי יציעים או יותר‪ .‬או‬ ‫שהם יופרדו על ידי קיר בעל עמידות אש של ‪ 60‬דקות.‬בהטלה אופקית‪ .‬או שהמקבצים יופרדו על ידי קיר בעל עמידות‬ ‫אש של ‪ 120‬דקות‪ . רכיבי שלד היציע יתוכננו כך‪ .9.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (3‬שטחו של יציע אחד‪ .‬הדרישות החלות על יציע זמני הבנוי עץ יחולו על‬ ‫טריבונה זמנית הבנויה עץ‪.‬אפשר לאחסן חומרים דליקים או בעירים.‬בטון טרום‪ .‬לא יעלה על ‪ 930‬מ"ר ואורכו לא‬ ‫יעלה על ‪ 60‬מטרים.‬ ‫)‪ (5‬מותר להתקין עד ‪ 3‬יציעים במקבץ אחד.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬שבמקרה שרכיב הדרוש‬ ‫ליציבות המבנה לא הותקן‪ .‬ ‫)‪ (9‬על אף האמור בפסקאות )‪ (7‬ו–)‪ .7‬מטרים.‬הגובה‬ ‫המרבי לא יעלה על ‪ 3.4.‬ ‫)‪ (2‬שלד המבנה יבוסס על יסודות בטון‪ .3‬ביציע ובטריבונה הניתנים לפירוק ולהרכבה יתקיימו דרישות סימן זה ובתנאים‬ ‫האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬יציע הניתן לפירוק ולהרכבה יהיה יחידה קונסטרוקטיבית עצמאית‬ ‫אשר תכיל את כל רכיבי המבנה לעמידה בכל הכוחות והמאמצים‬ ‫המופעלים עליה עקב עומסים עצמיים ועומסים שימושיים‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .

9.9.9.‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20636‬קעב‬ ‫‪1.1‬תקן ישראלי‪ .1‬באלמנטים של תצוגה יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תצוגה לא תמוקם או תופעל באופן שתפריע או שתמנע גישה למוצא בטוח‬ ‫או תסתיר את השלטים של דרכי המוצא או תמנע גישה לציוד כיבוי אש.‬ ‫)‪ (2‬למפלס העליון של תצוגה רב–מפלסית‪ .9.‬חציר‪.‬המכילים כותנה‪ .42.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (4‬לעניין פרט זה הדרישות החלות על יציע הניתן לפירוק והרכבה‬ ‫יחולו על טריבונה הניתנת לפירוק והרכבה‪.‬‬ ‫עמידות אש של‬ ‫מושבים ביציע‬ ‫ובטריבונה זמנית‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫אלמנטי תצוגה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬‬ ‫סימן מ"ב‪ :‬אלמנטי תצוגה וביתני תצוגה )התקהלות(‬ ‫‪ 3.‬עד למעבר‬ ‫ציבורי לא יעלה על ‪ 15‬מטרים.2‬בתצוגות יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מרחק ההליכה בתוך ביתן תצוגה או בכל אזור תחום אחר‪ .‬יהיו ‪2‬‬ ‫דרכי מוצא לפחות‪.‬אין להשתמש בחומרים אשר‬ ‫לא ניתן לטפל בהם במעכבי בעירה.‬ששטחו גדול מ–‪ 28‬מ"ר‪ .‬ ‫)‪ (3‬חומרים לאלמנטים אקוסטיים ולקישוט‪ .‬‬ ‫יותקן חדר אחסון המופרד מן הבניין על ידי רכיבים בעלי עמידות אש של ‪60‬‬ ‫דקות והמוגן על ידי מערכת מתזים‪.42.41.‬ ‫)‪ (2‬בעבור אחסון חומרים דליקים‪ .42.‬ת"י ‪ :5093‬דליקות‬ ‫של וילונות לשימוש מוסדי או ציבורי.4.3‬ביתן תצוגה ייבנה מן החומרים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חומרים לא דליקים או חומרים בעלי רמת התלקחות מינימלית ‪ II‬בהתאם‬ ‫לתקן ישראלי ת"י ‪.3.3.2009‬‬ ‫‪-249-‬‬ .‬נייר‪ .43.‬‬ ‫תצוגות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫חומרי בניה לביתן‬ ‫תצוגה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.755‬‬ ‫)‪ (2‬מסכים ווילונות יעמדו בדרישות ‪ 3.4‬על מושבים ביציע זמני או בטריבונה זמנית לא יחול פרט ‪.‬‬ ‫שבבי עץ וכדומה יהיו מטופלים במעכבי בעירה‪ .10.‬שאינם מוצגים‪.9.‬לרבות אריזות דליקות‪ .

‬‬ ‫הגנה במתזים‬ ‫בביתן תצוגה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.5‬פרט ‪ 3.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬סידורי בטיחות אש נוספים החלים על שימוש במערכות בישול ואש‬ ‫גלויה יהיו לפי החלטת רשות כבאות‪.42.‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן מ"ג‪ :‬מושבים באצטדיון ובמיתקן ספורט‬ ‫עמידות אש של‬ ‫מושבים ביציע‬ ‫הקהל‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 3.42.755‬‬ ‫‪20637‬‬ ‫‪1.‬יהיו עשויים חומרים העומדים בדרישות‬ ‫‪ III.4‬לא יחול לגבי ביתן רב–מפלסי‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (4‬פסקה )‪ (3‬לא תחול‪ .9.‬כשפתחים אלו פזורים באופן אחיד‪.‬‬ ‫מערכות בישול‬ ‫ואש גלויה‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.42.‬בביתן רב–מפלסי‪ .42.BS EN 1021-1‬‬ ‫)‪ (2‬עמידה ברמת דליקות ‪ 1‬לפי ‪.‬אם סך השטח של החומרים קטן מ–‪ 10%‬משטח הרצפה‬ ‫או הקיר‪.‬ששטחו גדול מ–‪ 30‬מ"ר.9.1.‬שיתקיימו בו דרישות סקר בטיחות‬ ‫בהתאם לדרישות סימן ל"ו‪.‬בעל מפלס אחד‪ .‬ ‫)‪ (2‬כל מפלס‪ .‬במקרים שבהם המרווח בין ביתני תצוגה קטן מ–‪ 3‬מטרים‪.9.42.‬ ‫)‪ (3‬לעניין פסקה )‪ .9.(1‬תקרות עשויות מארג פתוח או מצללות‪ .‬‬ ‫מתזים לביתן זמני‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.1‬א( המושבים ביציע הקהל באצטדיונים ובמיתקני ספורט פתוחים לשמים או‬ ‫המאושרים כמהתמ"ע‪ .9.‬מקורה בתקרה‪ .‬‬ ‫לא ייחשבו כתקרות‪.‬ששטחן הפתוח‬ ‫גדול מ–‪ 50%‬מן השטח הכולל של התקרה‪ .1‬לפי התקן הישראלי‬ ‫ת"י ‪.BS EN 1021-2‬‬ ‫)‪ (3‬עמידה ברמת דליקות ‪ 5‬לפי ‪.1‬לפי התקן הישראלי ת"י ‪ 755‬או לפי כל התקנים האנגלים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עמידה ברמת דליקות ‪ 0‬לפי ‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫ביתן רב–מפלסי‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 3.Section 4 of BS 5852: 1990‬‬ ‫)ב( במושבים המעוגנים למשטח דליק‪ .‬המעוגנים למשטח לא דליק‪ .‬אם המפלס הגבוה ביותר מקורה בתקרה‪.‬‬ ‫ייחשב השטח כרציף.9.6‬בעבור ביתן זמני ניתן לספק מים למערכת מתזים על ידי חיבור לקו אספקת המים‬ ‫של הבניין שבו מותקן הבניין‪.‬יתקיימו דרישות ‪ V.‬‬ ‫לעניין פרט זה‪ .4.1.43.7‬בתוך ביתן‪ .2009‬‬ ‫‪-250-‬‬ .4‬המקומות המפורטים להלן יוגנו על ידי מערכת כיבוי אש אוטומטית‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ביתן‪ .

‬הקולטת מי גשם מגג משופע של בנין או של חלק ממנו‬ ‫ומובילה אותם אל הגשמה.‬ובכל יתר הנושאים שחלק זה דן בהם‬ ‫ינהגו לפי חלק זה.‬‬ ‫המיועד לספק אור ואוורור לשטחים ולחללים במרתף הבנין.‬על חלקיהם‪ .‬במישור התחתון של פתח‪ .4.4.‬ ‫"תקנות חישוב שטחים" ‪ -‬תקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות‬ ‫ובהיתרים(‪ .‬ ‫"מזחילה" ‪ -‬תעלה פתוחה אופקית‪ .‬ ‫"מדרכה" ‪ -‬שטח המיועד למדרכה כחלק מדרך לרבות שטח הגובל בדרך ושבו יש זכות‬ ‫מעבר לציבור.1968-‬‬ ‫"סף" ‪ -‬אדן או מפתן‪ .1992-‬‬ ‫תחולה‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬ ‫"ברי־סול" ‪ -‬אלמנט בולט בחזית בנין ובו לוחות אופקיים או אנכיים להסתרה מפני השמש.02‬א( יראו כל תכנית כאילו היא מתירה את הקמתם של בנינים‪ .‬‬ ‫‪20638‬‬ ‫‪1. ואולם לא תאושר בתכנית בליטה מעבר לקו הרחוב במידה העולה על‬ ‫המידות המפורטות בסימן זה‪.‬ ‫"גבלית" ‪ -‬חלק מבנין הבולט מקירו החיצוני של הבנין.‬המקשר את שתי מזוזות הפתח.‬ ‫"חצר אנגלית" ‪ -‬שטח בחצר הבנין‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫חלק ד' ‪ -‬בניה במרווחים ומעבר לקו רחוב‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪.01‬‬ ‫בחלק זה ‪-‬‬ ‫"אומנה" ‪ -‬עמוד תמיכה או עמוד נושא קורה לחיזוק הבנין.‬עמוד‪ .2009‬‬ ‫‪-251-‬‬ .‬‬ ‫)ג( אין באמור בסימן זה כדי להוסיף שטחי בניה מעבר לשטחי הבניה המותרים‬ ‫בהתאם להוראות תקנות חישוב שטחים‪.‬ ‫"מצללה )פרגולה(" ‪ -‬כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה )היתר לעבודה מצומצמת(‪.‬שמפלסו מתחת למפלס הקרקע או המדרכה הסמוכה‪.‬ ‫"גשמה" ‪ -‬צינור אנכי הקולט את מי הגשם מהגג ומובילם אל נקז גשמים או אל אמצעי‬ ‫סילוק אחר.‬הגנה מפני השמש או לנוי.‬‬ ‫התשכ"ט‪.‬ ‫"ארגז רוח" ‪ -‬מבנה העוטף מזחילה וסוגר את המרווח הנוצר בין אגדי גג משופע וקיר חיצון‬ ‫של בנין.‬כרכוב או חלק אחר של בנין הבולט מקירותיו החיצוניים כלפי חוץ.‬התשנ"ב‪.‬‬ ‫)ב( נקבעו בתכנית הוראות מפורשות לענין או לענינים הקבועים בחלק זה‪ .‬ ‫"כרכוב" ‪ -‬גגון בולט ממבנה המשמש למטרת הצללה‪ .‬כמפורט‬ ‫בחלק זה והוא כשאין הוראה מפורשת בתכנית האוסרת בניה זו‪.‬ ‫"בנין קיים" ‪ -‬בנין שניתן לגביו היתר בניה ערב תחילתן של תקנות אלה.‬ ‫"בליטה" ‪ -‬תקרה‪ .4.‬ינהגו‬ ‫בנושאים אשר פורשו בתכנית לפי הוראות התכנית‪ .

0‬‬ ‫‪3.‬לא יעלה על הקבוע בטור ג'‬ ‫בטבלה‪ .‬אומנה דבוקה‪.2‬‬ ‫‪1.4‬ממדרכה ראה פרט‬ ‫‪4.07‬‬ ‫בלבד‬ ‫‪2.‬להתיר בנייתן של הבליטות‬ ‫המפורטות בטור א' בטבלה שלהלן )להלן ‪ -‬הטבלה( ובלבד שלא יבלטו מעבר למרחק‬ ‫כמפורט בטור ב' בטבלה או שאורכן‪ .‬הכל לפי הקטן‪ .4‬‬ ‫ראה פרט‬ ‫‪4.75‬‬ ‫ובמסתור‬ ‫כביסה‪0-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫סוכך‪ .75‬‬ ‫‪0.‬ארגז‬ ‫רוח‪ .‬סורג‬ ‫חלון‪ .2‬‬ ‫‪3/1‬‬ ‫‪0.2002‬‬ ‫‪-252-‬‬ .4.‬‬ ‫מערכת טיהור‬ ‫אויר‪ .07‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שלט ניצב למבנה‬ ‫‪1.07‬‬ ‫ו–‪4.‬שלט צמוד‬ ‫חזית‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬גג‪ .‬ברי–סול‪.‬מסתור‬ ‫כביסה‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.03‬ועדה מקומית תהא רשאית‪ .‬‬ ‫ארגז מיזוג אויר‪.4‬‬ ‫ראה‬ ‫פרטים‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪2.‬בכפוף להוראות חלק זה‪ .‬מזחילה‪.2‬‬ ‫‪3/1‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫במטרים במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫הערות‬ ‫‪ 2.2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.9.‬וכן שנתקיים בהן האמור בטורים ד' ו־ה' בטבלה ויתר הוראות חלק‬ ‫זה‪:‬‬ ‫טור א'‬ ‫טור ב'‬ ‫‪1‬‬ ‫מספר‬ ‫סוג בליטה‬ ‫‪2‬‬ ‫טור ג'‬ ‫טור ד'‬ ‫טור ה'‬ ‫‪3‬‬ ‫מרחק‬ ‫אורך‬ ‫אורך‬ ‫אורך‬ ‫אורך‬ ‫הבליטה בליטה הבליטה מקו הבליטה אופקי‬ ‫ביחס מינימלי‬ ‫מקו בנין מקו בנין בנין קדמי‬ ‫לרוחב בין אבן‬ ‫שהוא קו‬ ‫קדמי‬ ‫צדי או‬ ‫שפת‬ ‫מדרכה‬ ‫רחוב‬ ‫אחורי שאיננו‬ ‫מדרכה‬ ‫קו רחוב‬ ‫לבין קצה‬ ‫הבליטה‬ ‫גובה‬ ‫מינימלי‬ ‫ממדרכה‬ ‫או מפני‬ ‫הקרקע‬ ‫במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫‪1‬‬ ‫כרכוב‪ .‬סוכך מקופל‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪0.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫בליטות המותרות‬ ‫מבנין‬ ‫]תיקון‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫התשס"ב‬ ‫‪ .‬ביחס לרוחב המדרכה‪ .‬גגון בולט‬ ‫מעל כניסה למבנה‬ ‫או חלק ממבנה‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫כותרת עמוד‪ .4‬‬ ‫ראה פרט‬ ‫‪4.08‬‬ ‫‪20638‬א‬ ‫‪1.07‬‬ ‫‪4‬‬ ‫סף‪ .07‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מרפסת ‪ -‬אם‬ ‫אין כוונה אחרת‬ ‫משתמעת בתכנית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫ראה פרט‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫גבלית‪ .

07‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2002‬‬ ‫‪-253-‬‬ .20‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ארובה‪ .‬מערכת‬ ‫טיהור אוויר‬ ‫ומערכת מיזוג‬ ‫אויר כתוספת‬ ‫לבנין קיים‬ ‫‪0.4‬‬ ‫ממדרכה‬ ‫בלבד‬ ‫הערות‬ ‫ראה‬ ‫פרט‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪20638‬ב‬ ‫במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.‫תכנון ובניה‬ ‫טור א'‬ ‫טור ב'‬ ‫‪1‬‬ ‫סוג בליטה‬ ‫מספר‬ ‫‪2‬‬ ‫טור ג'‬ ‫טור ד'‬ ‫טור ה'‬ ‫‪3‬‬ ‫אורך מרחק אופקי‬ ‫אורך‬ ‫אורך‬ ‫אורך‬ ‫הבליטה הבליטה הבליטה מקו הבליטה מינימלי בין‬ ‫אבן שפת‬ ‫ביחס‬ ‫מקו בנין מקו בנין בנין קדמי‬ ‫לרוחב מדרכה לבין‬ ‫שהוא קו‬ ‫קדמי‬ ‫צדי או‬ ‫מדרכה קצה הבליטה‬ ‫רחוב‬ ‫אחורי שאיננו קו‬ ‫רחוב‬ ‫גובה‬ ‫מינימלי‬ ‫ממדרכה‬ ‫או מפני‬ ‫הקרקע‬ ‫במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫במטרים‬ ‫‪6‬‬ ‫שער נפתח‬ ‫לרבות דלת‬ ‫)במצב פתוח(‬ ‫עד גבול‬ ‫המגרש‬ ‫עד קו‬ ‫הרחוב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫כנפי חלון או‬ ‫תריס‬ ‫עד גבול‬ ‫המגרש‬ ‫ללא‬ ‫הגבלה‬ ‫ללא הגבלה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪2.07‬‬ ‫ראה‬ ‫פרט‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫מרזב אנכי או‬ ‫זרבובית‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3/1‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קורות‪-‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫עמודים או‬ ‫קורות ואלמנטי‬ ‫שלד לחיזוק בנין‬ ‫קיים או לתוספת‬ ‫קומות‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫זרקור לרבות‬ ‫הזרוע התומכת‬ ‫בו‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.9.

‬הסמוכים לגדר.‬‬ ‫לא יעלה צירוף גובהו עם גובה הגדר הבנויה עליו מפני הקרקע הגובלת עמם ‪-‬‬ ‫על ‪ 3‬מטרים.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (2‬קיר תומך ובלבד שלגבי קיר תומך שבגבול מגרשים שגובלים זה עם זה‪.‬שאינם‬ ‫‪20638‬ג‬ ‫‪1.‬‬ ‫על גגון‪ .5‬מטרים‬ ‫ובתנאי שפתח הפליטה של הפיר‪ .‬העובר דרך גבול המגרש הצדי או האחורי‪ .‬כאמור במספר ‪ .5‬מטרים ובגובה שלא יעלה על ‪ 1.‬יש לבנות קיר‬ ‫כאמור בגובה העולה על ‪ 3‬מטרים ‪ -‬לא יהא הקיר רצוף אלא מדורג בקפיצות‬ ‫אופקיות של ‪ 0.4.4.5‬מטרים לכל היותר ובאזורים שאינם מיועדים למגורים ‪-‬‬ ‫‪ 2‬מטרים לכל היותר ‪ -‬מפני הקרקע הגבוהים ביותר‪ .08‬‬ ‫בניה מותרת‬ ‫במרווח‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשס"ב )מס' ‪.5‬בטור א' שבטבלה‪ .07‬בבליטות מספר ‪ 1‬עד ‪ 7 .‬‬ ‫ועדה מקומית תהא רשאית להתיר את בנייתם של המפורטים להלן במרווח‪:‬‬ ‫)‪ (1‬גדר שגובהה ‪ 1.‬יחולו גם תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחבו של הגגון‪ .‬‬ ‫)ב( בניה מעבר לקו רחוב לא תפגע במראה הרחוב ולא תפריע להנחת מיתקני‬ ‫תשתית או לשתילת עצים‪.5‬מטרים לפחות‪.4.04‬א( בליטה תעוצב ותמוקם תוך התחשבות בשאר חלקי הבנין והסביבה ולהנחת‬ ‫דעתו של מהנדס הועדה המקומית‪.‬למעט סוכך מתקפל‪ .4.‬ ‫)‪ (2‬המרחק בין הקצה הבולט של הגגון מעבר לקו בנין‪ .‬כאשר‬ ‫מעברו נכס בנוי או נכס שעליו מותרת בניה‪ .(2‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪.4.‬ארובה ותעלות אוורור למרתפים לרבות חצר אנגלית וכן יציאות‬ ‫חירום‪ .‬יהיה ‪ 1.‬ ‫)‪ (3‬פיר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫הבטחת מראה‬ ‫הרחוב ומעבר‬ ‫תשתית‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫בליטות מעבר לקו‬ ‫מגרש‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪.2009‬‬ ‫‪-254-‬‬ .06‬תותר הבלטת יסודות הבנין מעבר לקו רחוב באישור מהנדס הועדה המקומית ובלבד‬ ‫שלא יעלו על מפלס פני הקרקע הסופיים של הרחוב‪.‬צדי או אחורי‪ .‬בחלק הבולט‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬לבין‬ ‫המישור האנכי‪ . ואולם אם בשל הפרש גבהים שבין אותם מגרשים‪ .‬ברוחב שלא יעלה על ‪ 1.‬‬ ‫תנאים נוספים‬ ‫להבלטת גגון או‬ ‫סוכך‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪.09‬‬ ‫בליטות מעבר לקו מגרש יותרו רק לעבר קו רחוב או שטח ציבורי פתוח‪.‬‬ ‫איסור הקמת‬ ‫תמיכות ועמודים‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬לא יעלה על כפל‬ ‫רוחבה של הכניסה שמתחתיו.‬לפי הענין‪ .4.5‬ו־‪ 9‬בטור א' בטבלה‪ .‬לא תותר הקמה של תמיכות או‬ ‫עמודים מחוץ לקו בנין אלא אם כן מתקיים בתמיכה או בעמוד האמור בטור ה' בטבלה‪.05‬‬ ‫הבלטת יסוד בנין‬ ‫]תיקון התשס"ב‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .6‬מטרים.4.‬הארובה ותעלות האוורור כאמור‪ .

‬ארונות חשמל‬ ‫ותקשורת‪ .‬‬ ‫למעט כבש ירידה לרכב ובלבד שגובהם אינו עולה על ‪ 1.5‬מטרים.5‬מטרים.‬ ‫)‪ (10‬מדרגות‪ .‬מכלי גז ומיתקני תשתית שונים שנועדו לשרת את הבנין‪ .2‬מטרים ממפלס המדרכה.‬ ‫)‪ (9‬מדרגות וכבשים בלתי מקורים לירידה למרתפים‪ .‬ ‫)‪ (12‬מצללה הבולטת מעבר לקו הבנין עד ‪ 40%‬אל תוך המרווח ובלבד שהיא‬ ‫בנויה מחומרים קלים כגון עץ‪ .‬מזגנים וחיפוי אקוסטי להם‪ .‬למשטחי חניה ולחצרות‪.‬לא יפנה לעבר מגרש גובל בנוי או‬ ‫שמיועד לבניה.16.‬ ‫)‪ (8‬גשר להולכי רגל המוביל לכניסה בחזית צדדית ובלבד שרוחבו הכולל לא‬ ‫יעלה על מחצית המרווח הצדי ויהיה צמוד לקו הבנין או לבנין‪ .1953-‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20638‬ד‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (7‬שביל להולכי רגל לרבות שביל מרוצף‪ .‬ובלבד‬ ‫שגובהם אינו עולה על ‪ 1.‬ ‫)‪ (11‬יסודות מבנה עד למפלס פני הקרקע הסופיים.2009‬‬ ‫‪-255-‬‬ .‬לרבות מהלך מדרגות מקורה בגובה המזערי‬ ‫הדרוש וכן תחנות טרנספורמציה זעירות עיליות ששטחם אינו עולה על ‪10‬‬ ‫מטרים רבועים וגובהם אינו עולה על ‪ 1.3.‬גז בצובר‪ .4.‬מאמצים‪ .‬כבשים וגשר להולבי רגל ממפלס המדרכה לכניסה הקובעת‬ ‫לבנין‪ .‬התשי"ג‪.‬‬ ‫חלק ה'‪ :‬שלד בנין ובידודו התרמי והאקוסטי של הבנין‬ ‫]תיקון התש"ם‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ו‪.‬מתכת או פלסטיק‪.‬שגובהם אינו עולה על ‪ 1.‬ולרבות‬ ‫מיתקנים עיליים הקשורים בהן‪ .‬ ‫)‪ (5‬מיתקני אשפה לבנין‪ .‬מומנטים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫צמודים למבנה שמעל פני הקרקע‪ .8.01‬‬ ‫בחלק זה ‪-‬‬ ‫"הטרחה" ‪ -‬כוחות פנימיים‪ .‬חניה סלולה או מרוצפת לרבות‬ ‫דרך גישה לחניה.‬ושגובה רום‬ ‫רצפתו לא יעלה על ‪ 1.‬ ‫)‪ (6‬מיתקני תשתית תת קרקעיים כולל מכלי מים או דלק‪ .‬לרבות בתחום מרווח קדמי ומדרכה ובתנאי שלא יעברו את קו הרחוב.5‬מטרים.‬עיוותים והשפעות אחרות הנגרמים בשלד‬ ‫על ידי עמסים.8‬מטרים.2‬‬ ‫)‪ (4‬חדר שנאים תת קרקעי‪ .‬ ‫"מעבדה מאושרת" ‪ -‬מכון התקנים הישראלי וכל מי שאישר הממונה על התקינה לפי סעיף‬ ‫‪)12‬א( לחוק התקנים‪ . בחצר אנגלית המשמשת חלק מדרך מוצא יתקיימו גם דרישות‬ ‫‪.‬‬ ‫התשס"ז )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪5.

‬‬ ‫לפגיעה באטימות מיכלי נוזלים‪ .‬על תיקון שלד שבו תקרה הכוללת גופי מילוי‬ ‫מפח‪ .‬ ‫"קיר כפול דופן" ‪ -‬קיר הבנוי משתי דפנות וביניהן חלל אוויר.‬ ‫"תקרה הכוללת גופי מילוי מפח" ‪ -‬כל רצפה או תקרת צלעות או תקרת ערוגות מבטון מזוין‪.‬והן לצורך תכנון חיזוקן‪ .(I‬או טבלה תחתונה בלתי נושאת‬ ‫מסוג תקרת "רביץ" )חתך ‪ .(T‬כאשר גופי המילוי של רצפה או תקרה כאמור‪ .2007‬‬ ‫‪-256-‬‬ .‬‬ ‫)ג( מילוי הוראות סעיף קטן )ב( יובטח באמצעות מקדם הבטחון שנקבע בתקן‪ .466‬חוקת הבטון‪ .‬לדפורמציה גבולית‪.10.‬לרבות תסבולת חתך‬ ‫)‪ (SECTION CAPACITY‬ותסבולת רכיב או מבנה.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬לאבדן מהותו של שלד המחסין חמרים רדיו־‬ ‫אקטיביים ולפגיעות אחרות כיוצא באלה.‬עשויים‬ ‫מפח גלי או מפח שטוח‪ .‬בטון מזויין‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ובין אם חלקם או כולם חסרים‪.466‬‬ ‫)ה( על אף האמור בפרט משנה )ד(‪ .‬בין שיש בהן את כל הרכיבים הנדרשים לפי תקן ישראלי‪.‬ ‫"קיר נושא" ‪ -‬קיר המהווה חלק משלד.‬‬ ‫)ב( שלד יתוכנן וייבנה באופן שתימנע פגיעה כלשהי במצבו התקין של הבנין‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"מצב גבולי" ‪ -‬ההטרחה העלולה לפגוע במצבו התקין של שלד או במהותו של שלד בנין‬ ‫המיועד למטרה מיוחדת או לגרום לאבדן יציבותו‪ .‬ ‫"מקדם הבטחון" ‪ -‬המספר המתקבל מחילוקה של ההטרחה הגורמת למצב גבולי בהטרחה‬ ‫המתהווה על ידי עמסים הפועלים על הבנין.‬‬ ‫)ד( אם שלד הבנין בנוי מבטון לא מזויין‪ .‬בטון דרוך ובטון טרום‪ .‬‬ ‫לרבות התהוות מצב גבולי‪.‬ ‫"תסבולת רכיב או מבנה" ‪ -‬העומס המקסימלי אשר הרכיב או המבנה מסוגלים לשאת.‬‬ ‫ת"י ‪ .‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תיקון השלד יתוכנן ויבנה בהתאם למקדמי הבטיחות החלקיים לעומסים‬ ‫ולחומרים‪ .‬במהדורות אלה‪:‬‬ ‫‪20639‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫)א( כל בנין בעל שלד‪.‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬שלד הבנין‬ ‫שלד בנין ומקדם‬ ‫הבטחון‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪5.‬ ‫"תסבולת" ‪ -‬הכוח הפנימי המקסימלי אשר יכול להתפתח בחתך‪ .‬ ‫"קיר מסיבי" ‪ -‬קיר הבנוי מחומר מוצק או מלבנים או מבלוקים מלאים.‬‬ ‫בעלת טבלה עליונה וטבלה תחתונה נושאת )חתך ‪ .‬ובאין‬ ‫תקן ‪ -‬בחוות דעת של בעל הכשרה מקצועית מתאימה בענין הנידון שהוסמך לכך מטעם שר‬ ‫הפנים‪.‬הן לצורך חישוב תקרות הכוללות גופי מילוי מפח במצב גבולי‬ ‫של הרס‪ .‬לשבר‪ .‬כפי שנקבעו בתקן ישראלי ת"י ‪ :466‬חוקת‬ ‫הבטון‪ .‬הוא‬ ‫יתוכנן וייבנה בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪.

‬ ‫)‪ (5‬בחישובי תסבולת גזירה או כפיפה של תקרה הכוללת גופי מילוי מפח ניתן‬ ‫להסתמך על תקנים או כללים אחרים‪ .‬ ‫רכיבי החיזוק המתוכנן לתקרה יישאו את מלוא ההטרחה לגזירה.‬ ‫)‪ (2‬קיים ניסיון הנדסי לגבי השיטה המוצעת.‬כי השיטה האמורה ראוייה לשימוש‪.‬‬ ‫בדיקת ביסוס‬ ‫הבנין ושלדו‬ ‫)תיקונים‪ :‬התשמ"ו‪.‬ ‫שיטת בניה‬ ‫]תיקון התשס"ה‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 5.10.04‬‬ ‫לבנינים‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)א( חלק ‪ .2‬‬ ‫‪20640‬‬ ‫‪1.1508‬והתאמת ציפויים של רכיבי השלד למטרות הגנה‬ ‫מפני שריפה ‪ -‬ת"י ‪ 1733‬חלק ‪.‬כלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בשלד עשוי פלדה ‪ -‬התאמת כל המוצרים לדרישות ת"י ‪ 1225‬חלק ‪.1987‬‬ ‫)ב( חלק ‪ .1‬מהדורת יוני ‪.‬‬ ‫)א( הקרקע שבה יוקם הבנין תיבדק בהתאם לתקן ישראל ת"י ‪ .‬ ‫)‪ (4‬חישוב הכוחות הפנימיים בתקרה הכוללת גופי מילוי מפח‪ .‬ימציא‬ ‫מתכנן שלד הבנין חוות דעת של בעל הכשרה מקצועית בענין הנדון שהסמיכו‬ ‫לכך שר הפנים‪ . באין ניסיון כאמור‪ .‬ ‫לחישוב האמור יצורף טופס בדיקה לפי הנוסח שבנספח א' לסימן זה.1458‬לענין פחי סיכוך‬ ‫צורתיים מפלדה ‪ -‬ת"י ‪ .3‬מהדורת יולי ‪:1987‬‬ ‫)‪ (2‬תסבולת הגזירה לא תעלה על חוזקי הגזירה הנקובים בתקן ישראלי ת"י‬ ‫‪ 466‬במהדורות האמורות בפסקה )‪ .940‬הדן בביסוס‬ ‫)ב( דוגמאות חומרי הבניה ומוצרי הבניה של השלד ייבדקו על ידי מעבדה מאושרת‬ ‫אשר תקבע את איכותם ואם נתקיימו לגביהם דרישות התקנים‪ .2007‬‬ ‫‪-257-‬‬ .‬ ‫)‪ (3‬לצורך תכנון וחישוב התיקון תוזנח תרומת הבטון לקבלת כוחות הגזירה.1‬‬ ‫חוקת מבני פלדה‪ .2‬מהדורת ינואר ‪.‬לענין צינורות פלדה למבנים ‪ -‬ת"י ‪ .1.‬ובלבד שאושרו בידי שר הפנים או מי‬ ‫שמונה על ידו לשם כך.02‬ב(‪ .‬ייעשה בשיטות‬ ‫פיסיקליות הנדסיות מהימנות ובהתאם להנחיות מהנדס הוועדה המקומית.(1‬תסבולת הכפיפה תחושב על פי תקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪ 466‬העדכני.‬‬ ‫התשנ"ח(‬ ‫‪5.1979‬‬ ‫)ג( חלק ‪ .‬להבטחת מילוי הוראות סעיף‬ ‫‪)5.03‬שיטת בניה תהא מבוססת על חישובים סטטיים ומבחנים הנדסיים ויתקיימו לגביה‬ ‫תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬החישובים הסטטיים יוכיחו כי נעשה בהם ניתוח ברור על פעולת הכוחות‬ ‫המתהווים בשלד על ידי העמסים ונתמלאו הדרישות הקונסטרוקטיביות לגבי‬ ‫השלד תוך מתן הדעת על תכונות חמרי הבניה.

580‬ת"י‬ ‫‪ 739‬ות"י ‪ .5.06‬א( בחישובים הסטטיים יובאו בחשבון בנוסף למשקלו העצמי של הבנין העמסים‬ ‫והגורמים כלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עומס שימושי המהווה את העומס הגדול ביותר העלול להיגרם עקב‬ ‫שימוש בבנין בהתאם לייעודו ובלבד שלא יפחת מהעומס שנקבע בתקן ישראלי‬ ‫ת"י ‪.7.412‬‬ ‫)‪ 1 (3‬עומס כתוצאה מרוחות שנקבע בתקן ישראלי ת"י ‪ .‬יחולו הוראות פרט ‪)5.‬לרבות הוראות בדבר אמצעים מתקנים.03‬‬ ‫)ג( נבנה חלק כלשהו מהשלד מחומרים שאינם בהתאם לתקן או על פי שיטת בניה‬ ‫שאינה ממלאת אחר הוראות כל דין ‪ -‬ייהרס השלד או יתוקן‪.893‬התאמת פלדת דריכה לת"י ‪.05‬א( לא ייבנה שלד‪ .1556‬‬ ‫)ג( נקבע בממצאי מעבדה מאושרת כי חומר אינו בהתאם לתקן ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬תודיע המעבדה המאושרת לועדה המקומית על הדבר לאלתר.‬‬ ‫חומרי בניה‬ ‫ושיטות פסולים‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשס"ה )מס' ‪.33.412‬‬ ‫)‪ (2‬עומס שלג על הגג שנקבע בתקן ישראלי ת"י ‪.02‬ה(‪.02‬ב(‪ .‬‬ ‫‪20640‬א‬ ‫‪1.‬‬ ‫עמסים‬ ‫]תיקון התשמ"ג‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 5.‬אם קיימות‪ .1‬ראה הוראות מעבר לענין תקנה משנה זו בתקנות המתקנות‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬בשלד עשוי בטון מזוין ‪ -‬התאמת הבטון ומרכיביו לדרישות ת"י ‪466‬‬ ‫ולדרישות ת"י ‪ .‬‬ ‫)ד( על תיקון שלד שבו תקרה הכוללת גופי מילוי מפח‪ .10.3‬ולענין‬ ‫מוספים לבטון ‪ -‬ת"י ‪ .‬נסיבות מיוחדות מצדיקות‪.‬‬ ‫)ב( לא ייבנה שלד על פי שיטת בניה שלא מתקיימות בה הוראות כל דין לרבות‬ ‫פרט ‪.414‬כפי תיקונו בשנת‬ ‫‪ .896‬התאמת פלדה לזיון בטון לת"י ‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬מחומרים שאינם בהתאם לתקן.466‬ת"י ‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .00‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (2‬תוך ‪ 7‬ימים ימציא מבקש ההיתר לועדה המקומית חוות דעת של מתכנן‬ ‫שלד הבנין וחוות דעת של האחראי לביקורת בדבר איכות חומרי השלד הדרוש‬ ‫לפי סעיף ‪)5.118‬‬ ‫)ד( רשאי המהנדס לפטור בעל היתר או מהנדס אחראי על ביצוע השלד מהחובה‬ ‫לקיים הוראות סעיפים קטנים )א(‪)-‬ג(‪ .‬כולו או מקצתו‪ .‬לדעתו‪ .118‬לענין צמנט ‪ -‬ת"י ‪ .1982‬פרט לבנין גבוה ורב־קומות שלגביהם ייערך חישוב עומס כאמור בסעיף‬ ‫‪.1‬לענין אגרגאטים ‪ -‬ת"י ‪ .(2‬‬ ‫התשס"ז )מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 5. חומר בניה‬ ‫שאינו בהתאם לתקן יסולק מאתר הבניה‪. במידת הצורך ימסור‬ ‫מבקש ההיתר גם חוות דעת מאת מעבדה מאושרת בדבר ביסוס הבנין ושלדו‬ ‫המסתמכת על ניסוי העמסה לפי ת"י ‪ 252‬ועל בדיקות השלד לפי ת"י ‪ 261‬חלק‬ ‫‪ 6‬ות"י ‪.1735‬‬ ‫)‪ (3‬סיכוך גגות קלים בהתאם לדרישות ת"י ‪.2007‬‬ ‫‪-258-‬‬ .

‬מעליות‪ .‬ ‫)‪ (6‬העמסים העלולים לפעול על חלקי השלד בעת הקמת הבנין‪.08‬העומס האפקי על מעקה של מרפסת‪ .2007‬‬ ‫‪-259-‬‬ .07‬א( בחישובים הסטטיים של כל חלק מחלקיו של השלד יובא בחשבון אותו צירוף‬ ‫של העמסים המפורטים בסעיף ‪)5.‬הגורם להטרחה המכסימלית‪.‬הנימוק לכך‬ ‫‪20640‬ב‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫‪1.‬של חדר מדרגות או של גג‪ .10.02‬ב(‪.02‬ה()‪((4‬‬ ‫טופס בדיקה מפורטת לצורך קבלת היתר בניה לתיקון תקרה‬ ‫הכוללת גופי מילוי מפח‬ ‫נתונים נדרשים של התקרה הקיימת‬ ‫גאומטריה כללית‬ ‫מפתחים‬ ‫המשכיות‬ ‫כיווניות‬ ‫קורות‬ ‫כותרות עמודים‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪ .‬‬ ‫צירוף עמסים‬ ‫בחישובים‬ ‫הסטטיים‬ ‫‪) 5.06‬א()‪ (6‬תתוכנן שיטת בנייתו של שלד המבטיחה קיום‬ ‫הוראות סעיף ‪)5.‬‬ ‫)ב( החישובים הסטטיים של גג לא יתבססו על הנחה שלפיה פועלים בעת ובעונה‬ ‫אחת עומס הנגרם מרוחות ועומס הנגרם על ידי שלג או עומס שימושי‪.06‬א(‪ .‬‬ ‫עומס אפקי על‬ ‫מעקה‬ ‫)תיקון התשמ"ב(‬ ‫‪ 5.1142‬‬ ‫חובת שילוט לציון‬ ‫עומס שימושי‬ ‫מותר‬ ‫‪ 5.09‬עולה העומס השימושי על רצפה על חמש מאות קילוגרמים למטר מרובע‪ .‬מנופים‪ .‬‬ ‫)ג( חישובים סטטיים לא יתבססו על הנחה לפיה עומס הנגרם מרוחות ועומס‬ ‫הנגרם מרעידת אדמה פועלים בעת ובעונה אחת‪.‬ייקבע על פי‬ ‫החישובים שהוגשו על ידי המהנדס האחראי על ביצוע השלד ובלבד שלא יפחת מהעומס‬ ‫שנקבע בתקן הישראלי ת"י ‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (4‬עומס כתוצאה מרעידת אדמה שחישובו יבוסס על תקן ישראלי ת"י ‪.413‬‬ ‫)‪ (5‬ההשפעה הדינמית של תנועת מכונות‪ .‬יוצב‬ ‫במקום בולט לעין שלט לציון העומס השימושי המותר על הרצפה האמורה‪.‬‬ ‫)ב( בכפוף לסעיף ‪)5.‬כלי רכב וכיוצא‬ ‫באלה.‬‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫נספח א'‬ ‫)פרט ‪) 5.

‬הנימוק לכך‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫סידור צלעות‬ ‫][‬ ‫מיקום עמודים‬ ‫][‬ ‫קורות‬ ‫][‬ ‫חתכים מקומיים‬ ‫][‬ ‫דוח מיפוי מעבדה‬ ‫תיאור המצב הכללי של התקרה הנבדקת‪:‬‬ ‫אופן החישוב לתיקון התקרה‪:‬‬ ‫תיאור שיטת החישוב‪:‬‬ ‫תיאור כלי החישוב )תוכנות מחשב(‪:‬‬ ‫חתימת עורך החישוב הסטטי‪_________________________________________________________________ :‬‬ ‫גאומטריה כללית‬ ‫מפתחים‬ ‫המשכיות‬ ‫כיווניות )חד–כיווניות‪/‬‬ ‫דו–כיווניות‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫גאומטריה מקומית‬ ‫נתוני חתכים‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬הנימוק לכך‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫תכניות‬ ‫אם לא הוגש‪ .2007‬‬ ‫‪-260-‬‬ .‬הנימוק לכך‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20640‬ג‬ ‫‪1.10.‬הנימוק לכך‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫עומסים‬ ‫משקל עצמי‬ ‫עומס קבוע נוסף‬ ‫עומס שימושי‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫חומרים‬ ‫סוג הבטון‬ ‫סוג הפלדה‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪ .

‬הנימוק לכך‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫תיאור שיטת החיזוק מלווה‬ ‫בפרטים משורטטים‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫חישוב תרומת החיזוק‬ ‫להגדלת התסבולת לגזירה‬ ‫ולכפיפה‬ ‫חתימת עורך החישוב הסטטי‪_________________ _____________________________________________ :‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬איטום בנין נגד טחב ולחות‬ ‫איטום נגד טחב‬ ‫ורטיבות‬ ‫‪ 5.‬שיפוע הקרקע שלו או כל גורם אחר בסביבה‬ ‫עלולים לגרום לחדירת מים ורטיבות לבנין ולהתהוות טחב בחלקי הבנין‪ .‬מי תהום וזרמי מים תת־קרקעיים לתוכו‪.30‬כל אימת שגבהו היחסי של נכס‪ .‬‬ ‫מניעת חדירת‬ ‫מים ורטיבות דרך‬ ‫קירות חיצוניים‬ ‫‪5.2007‬‬ ‫‪-261-‬‬ .‬‬ ‫)תיקון התשמ"ז(‬ ‫‪5.‫תכנון ובניה‬ ‫קורות )בולטות או שטוחות(‬ ‫כותרות עמודים )בולטות או‬ ‫שטוחות(‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫גאומטריה מקומית‬ ‫נתוני חתכים‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪ .‬כוחות גזירה(‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫חישוב מאמצי גזירה באזורי‬ ‫הסמכים‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫שקיעות‬ ‫מסקנות וקביעת הצורך בחיזוק התקרה‪______________________________________________________________ :‬‬ ‫________________________________________________________________________ ________________________________‬ ‫________________________________________________________________________ ________________________________‬ ‫שיטת החיזוק‬ ‫הוגש‬ ‫][‬ ‫אם לא הוגש‪ .10.‬הנימוק לכך‬ ‫לא הוגש‬ ‫][‬ ‫הערות‬ ‫תוצאות החישוב‬ ‫][‬ ‫][‬ ‫מהלכי כוחות פנימיים‬ ‫)מומנטים‪ .‬‬ ‫קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו‬ ‫‪20641‬‬ ‫‪1.‬יאוטם חלקו‬ ‫התחתון של הבנין למניעת חדירת מי גשם‪ .32‬‬ ‫מבחוץ‪.31‬‬ ‫)בוטל(‪.

‬רטיבות ורעש‪.(5‬‬ ‫התשס"א ‪.‬‬ ‫חמרי הבניה והמליטה לבניית קיר יהיו בהתאם לתקן‪.‬להסקה או להפעלת‬ ‫מעליות‪ .‬יאוטמו בחמרים אספלטיים‪.‬משאבות מים‪ .1045‬חלק ‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .35‬א( במרתף של בנין רב־קומות או בנין המשמש להתקהלות ציבורית‪ .‬‬ ‫)ב( נדבך ראש יהיה עשוי מחומר מגן אשר ימנע חדירת מים ורטיבות לקיר‪.34‬מרתף או מקלט תת־קרקעי שאינו מנוקז בדרך גרוויטציונית והנמצא במקום שעלול‬ ‫להיות מוצף על ידי מי תהום‪ .‬קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת־קרקעיים ורצפות‬ ‫חדרי השירות‪ .‬יותקן תחת רצפתו בור אטום ובו משאבות ניקוז להסרת מי ההצפה מעליו‪.‬שאינו מנוקז‬ ‫בדרך גרוויטציונית והמכיל גנרטורים‪ .38‬‬ ‫בידור תרמי‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ו )מס' ‪.33‬א( גגו של בנין‪ .‬מי גשם או דליפות מצנרת אספקת המים או מערכת ביוב‪.2007‬‬ ‫‪-262-‬‬ .‬‬ ‫עובי קיר‬ ‫‪ 5.‬‬ ‫הרחקת מי הצפה‬ ‫‪ 5.‬ ‫)‪ (3‬בידודו של הקיר נגד חום‪ .5‬בידוד תרמי של בנינים‪ :‬בתי חולים‪.‬ת"י ‪ .10.3.‬קור‪ .‬למעט אלה שבקומה התחתונה‪ .1‬תחילת תיקון התשס"א )הוספת הסיפא לתקנת משנה )א( החל במילים "ושל בניני משרדים"‬ ‫ותוספת המילים "או בניני משרדים" בתקנת משנה )ב(( ‪ -‬שנה מיום ‪.2001‬‬ ‫‪20642‬‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (2‬חמרי המליטה וציפוי הקיר.‬לפי הענין‪ .‬ת"י ‪ .‬בנוסף לחישובים הדרושים לקיום הוראות סעיף‬ ‫‪)5.‬ת"י‬ ‫‪ 1045‬חלק ‪ :3‬בידוד תרמי של בנינים‪ :‬בניני משרדים ושל בתי חולים יתוכנן ויבוצע בהתאם‬ ‫לתקן ישראלי‪ .‬הדברים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שיטת הבניה ותכונות חמרי הבניה.02‬ב(‪ .8.‬‬ ‫)ב( טיב החמרים המתאימים ושיטת האיטום ייקבעו בידי עורך הבקשה או האחראי‬ ‫לביקורת‪ .‬‬ ‫)ב( משאבות הניקוז יופעלו באופן אוטומטי עם עליית פני המים במרתף לגובה‬ ‫העלול לסכן את פעולתם התקינה של הגנרטורים והמכונות האחרות שבמרתף‪.1‬של בתי ספר וגני ילדים יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקן‬ ‫ישראלי‪ .‬‬ ‫חמרי בניה ומליטה‬ ‫‪5.‬‬ ‫יצוייד במערכת שאיבה המסוגלת להסיר מעליו את מי ההצפה‪.37‬בקביעת עביו של קיר יובאו בחשבון‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫איטום בחמרים‬ ‫אספלטיים‬ ‫]תיקון התשמ"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 5.‬או מכונות לאיוור‪ .36‬א( קיר הנמשך והעולה מעל פני גג יכוסה בנדבך ראש שמשטחו העליון יהיה‬ ‫משופע כלפי הגג‪.39‬א( בידודם התרמי של אלמנטי המעטפת של בניני מגורים יתוכנן ויבוצע בהתאם‬ ‫לתקן ישראלי‪ .‬‬ ‫נדבך ראש‬ ‫‪) 5.‬ת"י ‪ 1045‬חלק ‪ .‬בהתאם לכללי המקצוע המקובלים‪.1‬‬ ‫התשס"ב )מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 5.1045‬חלק ‪ 2‬של בניני משרדים יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקן ישראלי‪ .‬‬ ‫הפעלה אוטומטית‬ ‫של משאבות ניקוז‬ ‫‪) 5.‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .

‬יקושרו שתי דפנותיו בלבנים‪.‬‬ ‫ובין חללים שבתוך הדירות לבין חדרי מדרגות וחדרי מכונות שבבניני מגורים יהיה בהתאם‬ ‫לתקן ישראלי‪ .‬יתוכנן ויבוצע כך‬ ‫שיבטיח כי ההתנגדות התרמית האופיינית המזערית שלהם תהיה‬ ‫‪0.‬בערבה ובעמק בית שאן‪ .‬‬ ‫)א( לא תחוצב תעלה בשלד של בנין אלא על פי אישור המהנדס האחראי על ביצוע‬ ‫)ב( לא תחושב תעלה בקיר שאינו קיר נושא אלא על פי אישור עורך הבקשה‪.‬‬ ‫)ב( המרחק בין חיזוקים מתכתיים כאמור לא יעלה על ‪ 90‬ס"מ והמרחק בין החיזוק‬ ‫המתכתי הגבוה ביותר בקיר ובין משקוף הפתח לא יעלה על ‪ 30‬ס"מ‪.4.‬‬ ‫‪20643‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫בידוד אקוסטי‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ו )מס' ‪.‬‬ ‫חגורות בטון או חיזוקים מתכתיים‪.‬‬ ‫עובי קיר המפריד‬ ‫שתי יחידות דיור‬ ‫‪5.‬‬ ‫)ב( עביו הכולל של קיר כפול דופן המפריד שתי יחידות דיור‪ .2‬בידוד אקוסטי בבניני מגורים‪ :‬מכללי דלתות כניסה‪.‬גני ילדים‪ .2009‬‬ ‫‪-263-‬‬ .‬גני ילדים‪ .41‬‬ ‫פתחים בקיר כפול‬ ‫דופן המשמש קיר‬ ‫חיצון‬ ‫‪) 5.‬ת"י ‪ 1004‬חלק ‪ .3‬בידוד אקוסטי בבניני מגורים‪ :‬רעש‬ ‫ממעליות‪.42‬א( חודר פתח דרך קיר חיצון שהוא כפול דופן‪ .1‬בידוד אקוסטי בבניני מגורים‪ :‬קירות ותקרות )רצפות( בין‬ ‫דירות‪.‬בניני משרדים או בתי חולים‪ .‬‬ ‫חיצוב תעלה בשלד‬ ‫או בקיר לא נושא‬ ‫‪5.(5‬‬ ‫התשס"ב )מס' ‪[(2‬‬ ‫מ"ר × מעלות ‪°‬צ‬ ‫ווט‬ ‫‪) 5.‬יהיה ‪ 15‬ס"מ לפחות‪.‬‬ ‫)ב( הבידוד האקוסטי של דלתות כניסה לדירות למגורים יהא בהתאם לת"י ‪1004‬‬ ‫חלק ‪ .43‬‬ ‫השלד‪.40‬א( הבידוד האקוסטי בין חללי דירה אחת לחללי דירות אחרות בבניני מגורים‪.‬יהיה ‪ 20‬ס"מ לפחות‪.‬בתי‬ ‫ספר‪ .‬בניני משרדים או בתי חולים‪ .‬בידודם התרמי של אלמנטי המעטפת של בנינים‬ ‫שאינם בניני מגורים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( בידודם התרמי של אלמנטי המעטפת של בנינים שאינם בניני מגורים‪ .3‬‬ ‫מ"ר × מעלות ‪°‬צ‬ ‫ווט‬ ‫ובאזורים הרריים‪ .‬‬ ‫)ג( הבידוד האקוסטי בין חללים שבתוך הדירות לבין מערכת המעלית שבבניני‬ ‫מגורים יהיה בהתאם לתקן ישראלי‪ .‬‬ ‫)א( עביו של קיר המפריד שתי יחידות דיור והוא קיר מסיבי‪ .‬‬ ‫)ג( פתח כאמור יבודד באופן שיימנע רקבונם של משקופי החלון או הדלת שבפתח‬ ‫ותימנע חדירת רטיבות דרך המשקופים מצידו החיצון לצידו הפנימי של קיר כאמור‪.‬ת"י ‪ 1004‬חלק ‪ .‬יתוכנן ויבוצע כך שיבטיח כי ההתנגדות‬ ‫התרמית האופיינית המזערית שלהם תהיה‬ ‫‪0.‬בתי ספר‪ .

2009‬‬ ‫‪-264-‬‬ .‬ ‫"מצנח אשפה" ‪ -‬כלי קיבול המיועד להכנסת אשפה לצינור אשפה יבש ומוצמד אליו.‬או עגלת אשפה שנפחה‬ ‫מעל ‪ 1.200‬ליטרים.5‬ליטרים ליום למטר מרובע עיקרי.‬ ‫"כלי אצירת פסולת למיחזור" ‪ -‬כלי אצירה להפרדת סוגי פסולת לצורכי מיחזור.‬ ‫)‪ (3‬תעשיה קלה ומלאכה ‪ -‬נפח של ‪ 4‬עד ‪ 6‬ליטרים ליום למטר מרובע עיקרי.‬או מכלית אשפה‪ .‬לרבות‬ ‫מכלי אשפה מוטמנים‪ .‬ ‫"מכולת דחס" ‪ -‬מכולת אשפה‪ .000‬ליטרים.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫"מכולת אשפה" ‪ -‬כלי אצירת אשפה בנפח שבין ‪ 1.700‬ליטרים.‬ ‫"כלי אצירת אשפה אחר" ‪ -‬כלי אצירת אשפה בשיטות חדשות שונות מהמקובל‪ .000‬ליטרים‪.‬ייקבעו בידי הרשות המקומית ויירשמו‬ ‫בתיק המידע‪ .‬ ‫)‪ (2‬משרדים ותעסוקה ‪ -‬נפח של ‪ 1‬עד ‪ 1.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫בחירת כלי אצירת‬ ‫אשפה‬ ‫)תיקון התשס"ט(‬ ‫סימן ב' ‪ -‬בחירת כלי אצירת אשפה‪ .‬ ‫"מכלית אשפה" ‪ -‬כלי אצירת אשפה על גלגלים בנפח שבין ‪ 1.200‬ל–‪ 1.‬לצורך שינוע אשפה‬ ‫מקומות עליונות בבניין למכולת אשפה‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫חלק ו'‪ :‬אצירת אשפה וסילוקה מבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪6.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סימן ד' ‪ -‬עמידות אש של שלד הבנין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫עמידות אש‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪5.‬מבנה לריכוזם ואיתורו‬ ‫‪) 6.‬נפח כלי אצירה‬ ‫מינימלי למבנה ‪ 240‬ליטרים.‬כדלקמן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דירת מגורים ‪ -‬נפח של ‪ 60‬ליטרים ליום ליחידת דיור‪ .‬עם אפשרות לניתוקו‬ ‫מהמכולה.60‬‬ ‫בעמידות האש של שלד הבניין יתקיימו דרישות סימן ב' בפרק ג' לחלק ג'‪.02‬א( סוגי כלי אצירת אשפה וכמותם לבניין‪ .‬ ‫‪20644‬‬ ‫‪1.‬גזים ואדים.4.700‬ל–‪ 32.‬מיתקן פינוי אשפה פניאומטי או כל מיתקן אחר.‬בתוספת כלי קיבול ודחסן אינטגרלי‪ .‬ ‫"עגלת אשפה" ‪ -‬כלי אצירת אשפה על גלגלים בנפח שבין ‪ 600‬ל–‪ 1.‬בהתחשב בתדירות פינוי‪ .‬ ‫"צינור אשפה יבש" ‪ -‬צינור מאונך עם אפשרות הטיה בקצהו התחתון‪ .‬ ‫)‪ (4‬מסחר למעט מרכול ‪ -‬נפח ‪ 4‬ליטרים ליום למטר מרובע עיקרי.‬לפי מפתחות‪ .01‬‬ ‫בחלק זה ‪-‬‬ ‫"ארובת אוויר" ‪ -‬צינור מוביל או מעבר המיועד להעברת אוויר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫"מכל אשפה" ‪ -‬כלי אצירת אשפה דו–גלגלי בנפח שבין ‪ 120‬ל–‪ 360‬ליטרים.

‬רשאית‬ ‫הרשות המקומית לדרוש התקנת מכבש לאריזות‪ .‬באישור‬ ‫המהנדס‪.‬בלא‬ ‫מדרגות‬ ‫סוג מבנה המיתקנים‬ ‫כלי אצירת אשפה‬ ‫מרחק מרבי‬ ‫בין דלת מבנה‬ ‫אצירה לרכב‬ ‫פינוי‬ ‫מכל אשפה‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ 75‬מטרים‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪ 40‬מטרים‬ ‫עגלת אשפה‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ 75‬מטרים‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪ 25‬מטרים‬ ‫‪20645‬‬ ‫‪1.‬אם לא נדרשה מכולת דחס.‬תהא לפי הטבלה‬ ‫שבפרט משנה )ט(‪:‬‬ ‫)‪ (1‬משטח רצפה ומסתור לכלי אצירת אשפה.‬והגישה אליהם ומהם לרכב הפינוי‪ .‬‬ ‫)ט( טבלת סיווג מבנים ואופי שבילי פינוי בהתאם לכלי אצירת אשפה ‪-‬‬ ‫חדר בקומת‬ ‫קרקע או‬ ‫מרתף‬ ‫ביתן‬ ‫מסתור‬ ‫מרחק מרבי בין‬ ‫דלת ממבואת‬ ‫הכניסה לבניין‬ ‫לפתח מבנה‬ ‫האצירה‬ ‫שביל פינוי‬ ‫מרוצף‬ ‫או סלול‬ ‫בשיפוע‬ ‫מרבי‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (5‬במבנים למסחר או תעסוקה‪ .‬‬ ‫)ו( מיתקן אשפה יופרד מריכוז מכלי גז או ממכל גז טמון‪ .50%‬‬ ‫)ד( לכלי אצירת אשפה ייבנה מבנה שיאפשר את הצבתו ותפעולו.‬ניתן להפחית את הכמויות‬ ‫מהמפתחות האמורים‪.‬ ‫)‪ (4‬מיתקן אחר לפי דרישת ואישור הרשות המקומית‪ .‬יהא‬ ‫בהתאם למפורט בטבלה שבפרט משנה )ט(‪.‬שבהם עסקים המרכזים אריזות‪ . רוחב דרך לרכב פינוי לא יפחת מ–‪ 4‬מטרים רדיוס לציר‬ ‫הדרך ‪ 12‬מטרים‪. מבנה הריכוז של‬ ‫כלי אצירת אשפה ייסחר מתוך הרשימה שלהלן‪ .2009‬‬ ‫‪-265-‬‬ .‬בקומת קרקע או המרתף‪ .‬מאפשר הפחתת נפח המכולה לכדי ‪.3‬מטרים לפחות‪.4.‬‬ ‫)ז( דרך לרכב פינוי מכולת אשפה או מכולת דחס תאפשר תמרון והתיישרות רכב‬ ‫הפינוי בהמשך לציר אורך המכולה.‬באמצעות קיר הפרדת‬ ‫אש או בהפרדת מרחק מזערי של ‪ 3‬מטרים‪.‬ ‫)‪ (3‬חדר‪ .‬‬ ‫)ב( ברשות מקומית שמקיימת איסוף לצורכי מיחזור‪ .‬ ‫)‪ (6‬למבנים אחרים ‪ -‬על פי ניתוח הנדסי שיוגש בידי המבקש‪ .‬לכלי אצירת אשפה.‬‬ ‫)ה( מיקום מבני ריכוז כלי אצירת אשפה‪ .‬‬ ‫ברוחב ‪ 1.‬כאשר בחירת סוג המבנה‪ .‬‬ ‫)ח( דרך גישה מתא אשפה לרכב פינוי אשפה תהיה על ידי שביל מרוצף או יצוק‪.‬‬ ‫)ג( שימוש במכולת דחס וכלי אצירה‪ .‬ ‫)‪ (2‬ביתן חיצוני מקורה לכלי אצירת אשפה.‬בהתאם לשיטות הפינוי‬ ‫הנהוגות בה‪.

4.‬יישמר מעבר ברוחב מטר אחד לפחות‪.‬תוך ציון פרטים‬ ‫נדרשים בתיק המידע להיתר‬ ‫מרחק מרבי בין‬ ‫דלת ממבואת‬ ‫הכניסה לבניין‬ ‫לפתח מבנה‬ ‫האצירה‬ ‫‪ 100‬מטרים‬ ‫‪15%‬‬ ‫צמוד‬ ‫‪ 100‬מטרים‬ ‫‪ 100‬מטרים‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫צמוד‬ ‫‪ 7‬מטרים או‬ ‫בהתאמה לכלי על‬ ‫פי הרשות המקומית‬ ‫בהתאמה לסוגי‬ ‫הכלים לעיל‬ ‫בהתאמה לסוגי‬ ‫הכלים לעיל‬ ‫שביל פינוי‬ ‫מרוצף או סלול‬ ‫בשיפוע מרבי‪.04‬א( מידות מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה יאפשרו הצבה ותפעול של כלי האשפה‬ ‫על פי גודלם וכמותם‪ .‬‬ ‫)ב( מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה יתוכנן וייבנה בהתאמה למפרטים‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סוג מבנה המיתקנים‬ ‫כלי אצירת אשפה‬ ‫מכלית אשפה ומכולת‬ ‫אשפה‬ ‫מכולת דחס‬ ‫כלי אצירת אשפה אחר‬ ‫חדר בקומת‬ ‫קרקע או‬ ‫מרתף‬ ‫‪+‬‬ ‫ביתן‬ ‫‪+‬‬ ‫מסתור‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫כלי אצירת פסולת למיחזור‬ ‫בהתאם להנחיות הרשות‬ ‫המקומית‪ .‬‬ ‫בלא מדרגות‬ ‫בהתאמה לסוגי‬ ‫הכלים לעיל‬ ‫מרחק מרבי בין‬ ‫דלת מבנה אצירה‬ ‫לרכב פינוי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ג' ‪ -‬תכנון וגימור מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה‬ ‫מבנה אחסון כלי‬ ‫אצירת אשפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.‬ ‫)‪ (3‬אוורור מכני‪ .‬ובלבד שארובת אוויר תצא אל מחוץ לקירות מבנה‬ ‫אחסון כלי אצירת אשפה.‬בהתאם‬ ‫לסוג המבנה‪ .05‬‬ ‫האלה‪:‬‬ ‫)א( ביתן אשפה או חדר אשפה בתחום הבניין יאווררו באופן טבעי באחת מהשיטות‬ ‫)‪ (1‬שני פתחי אוורור צמודי תקרה בקירות שונים של המבנה.‬ ‫‪20646‬‬ ‫‪1.‬וארובת אוורור בתקרה ששטחה לא יפחת מ–‪ 300‬סנטימטרים‬ ‫רבועים.‬ ‫)‪ (2‬פתח אוורור אחד סמוך לרצפה בשטח שלא יפחת מ–‪ 2%‬משטח הביתן‬ ‫או החדר‪ .‬תוך מתן אפשרות גישה והשלכת פסולת אליהם ואפשרות להוצאתם‬ ‫ממבנה האחסון בלא צורך בהזזת כלים סמוכים‪. שטחם‬ ‫הכולל של פתחי האוורור יהיה ‪ 5%‬לפחות משטח הביתן או חדר האשפה.2009‬‬ ‫‪-266-‬‬ .‬כאשר נדרשת הקמת מבנה ריכוז אשפה משותף בעבור כמה בניינים‪.‬כמתואר בטבלה שבפרט ‪.03‬א( מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה יוצב בתחום הנכס‪ .‬‬ ‫אוורור‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫)ב( במבנה למכולת אשפה או למכולת דחס‪ .12‬‬ ‫מידות מבנה‬ ‫לאחסון כלי אשפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.‬למעט באזורים עם מבנה‬ ‫טופוגרפי משופע‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .6.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫לאורך צלע קצרה אחת וצלע ארוכה אחת של המכולה‪.

‬‬ ‫)ב( פתחי אוורור בחדר אשפה כאמור בפרט משנה )א()‪ (2) .1.‬‬ ‫פרטי מסגרות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.‬‬ ‫)ב( במבנה מסוג ביתן אשפה או חדר אשפה בתחום הבניין יש להקים דלת פח‬ ‫רפפות או אטומה עם מנגנון סגירה עצמית ומשקוף להגנה על כל רוחב הקיר או זוויתני‬ ‫הגנה‪.‬ובלבד שיהיה יצוק וחלק‪ .‬דלת‬ ‫ומרפסת מגורים ברדיוס של ‪ 3‬מטרים לפחות‪.2009‬‬ ‫‪-267-‬‬ .‬‬ ‫גימור קירות חיפוי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 6.8‬מטרים לפחות.(1‬או )‪ (3‬יותקנו כך‬ ‫שיימצאו במרחק של ‪ 1.07‬פתחי האוורור או הכניסה למבנה אחסון כלי אשפה יהיו מרוחקים מחלון‪ .‬ ‫במבנה למכולת אשפה או מכולת דחס‪ .‬‬ ‫ברז שטיפה וניקוז‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.‬‬ ‫)ב( לא נדרש סידור ניקוז לברז המותקן בתחום הגינה בעבור ובסמוך למכל אשפה‬ ‫בודד‪.‬‬ ‫)ג( בפתחי האוורור יש להתקין סבכה‪ .‬או בקרבתו‪ .5‬מטרים לפחות פנימה מקיר חיצון של הבניין שבו יש פתחים‪.10‬במבנה מסוג מסתור יבוצע גימור בחיפוי רחיץ לכל גובה קירותיו.‬‬ ‫תאורה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 6.‬למניעת גלישת נוזלים‬ ‫מחוץ למבנה‪.06‬בכל מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה ובמסלול הגישה אליו יותקנו נקודות תאורה‬ ‫שיאפשרו שימוש במבנה בשעות חשיכה.‬ובלבד שיתאפשר שימוש סביר במסתור בשעות החשיכה‪.08‬א( בתחום מבנה לאחסנת כלי אצירת אשפה‪ . במבנה למכלית אשפה‬ ‫או למכולות אשפה או מכולות דחס יבוצע חיפוי לגובה ‪ 3‬מטרים לפחות.‬או‬ ‫טיח צמנטי בכל השטח הפנימי של קירות המבנה‪.09‬א( במבנה מסוג מסתור ניתן לסגור את פתח הכניסה בשער מתכת בגובה קירות‬ ‫המסתור‪.‬סורגים או תריסי רפפה. אם קיים ברז המים בסמוך למבנה האמור‪ . כל פרטי המסגרות‬ ‫שאינם אטומים‪ .‬יותקן ברז מים ונקודת‬ ‫ניקוז. במבנה מסוג מסתור ניתן להתקין את נקודת‬ ‫התאורה גם בסביבתו‪ .‬‬ ‫‪20647‬‬ ‫‪1. במבנה למכלי‬ ‫אשפה או עגלות אשפה יבוצע חיפוי רחיץ לגובה ‪ 1.‬תותקן תעלת ניקוז עם רשת‪ .‬יכוסו ברשת בלתי מחלידה‪ .‬‬ ‫מרחק משכנים או‬ ‫מדיירים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 6. ואולם במסתור‬ ‫למכל אשפה או עגלת אשפה ניתן לבצע גם גימור בקירות בטון‪ .‬תותקן נקודת ניקוז נוספת בתוך המבנה.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (4‬אוורור מכני לעבר גג הביתן או גג הבניין שבו מצוי חדר האשפה‪.‬מונעת חדירת חרקים‪.

‬תנאיו ואגרות(‪ .1.‬או בשיפוע לעבר נקודת ניקוז בתחום המבנה. קיר המסתור בקו גבול‬ ‫עם נכס מגורים שכן‪ .09‬בחלק‬ ‫ד' ‪ -‬בניה במרווחים ומעבר לקו‬ ‫רחוב.5‬מטרים לפחות‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‬ ‫מכולה‬ ‫מבנה למכולת אשפה או‬ ‫ומכולת‬ ‫מכולת דחס יהיה ‪ 4‬מטרים‬ ‫דחס‬ ‫לפחות.‬מסוג טרצו‪. אם חדר האשפה נמצא מעל‬ ‫חלקי בניין אחרים‪ .‬‬ ‫לפי הוראות היצרן‪ .‬למניעת‬ ‫היפגעות חיפויים על ידי‬ ‫כלי האצירה‬ ‫גובה קירות מסתור לכלי‬ ‫מכל‬ ‫אצירת אשפה יהיה ‪ 0. נוסף על כך תותקן‬ ‫דלת שירות אשר תאפשר‬ ‫מעבר חופשי ברוחב של‬ ‫‪ 0.4‬מטרים‬ ‫מעל לרוחב כלי האצירה‬ ‫ולא יפחת מ–‪ 1.‬‬ ‫טבלת דרישות‬ ‫ממבני אצירת‬ ‫אשפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סוג מבנה‬ ‫מסתור‬ ‫כלי‬ ‫אשפה‬ ‫‪6.2009‬‬ ‫‪-268-‬‬ .‬ברצפת‬ ‫מבנה האצירה או בניית‬ ‫מדרכה מובילה בהתאם‬ ‫לדרישות הרשות המקומית‬ ‫‪1.‬עם שיפועים לעבר נקודת ניקוז בתחום‬ ‫המבנה‪.‬ניתן‬ ‫לבצעה כדלת משולבת‬ ‫בדלת הגדולה.12‬‬ ‫במבנים לאצירת אשפה יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫מידת גובה מינימלית‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‬ ‫אמצעי הגנה על קירות‬ ‫ושינוע‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‪.‬‬ ‫לצורך הוצאת כלי אצירת‬ ‫האשפה יהיה ‪ 0. דלת שירות‬ ‫הממוקמת מהמבואה או‬ ‫מחלל סגור פנימי תהא‬ ‫דלת אש‬ ‫‪20648‬‬ ‫לצורך שינוע מכולת‬ ‫אשפה ומכולת דחס יותקנו‬ ‫שני מובילי פלדה ומעצור‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬יבוצע‬ ‫בגובה ‪ 1.11‬א( בביתן אשפה ובחדר אשפה יבוצע גימור רצפת בטון יצוקה חלקה בשיפוע קל‬ ‫לעבר פתח המבנה‪ .9‬מטרים לפחות‪ .‬‬ ‫קרמיקה או בדומה לכך( בדרגת החלקה ‪ R10‬לפחות‪ .‬‬ ‫)ב( במבנה מסוג מסתור המיועד למכל אשפה או עגלת אשפה גימור הרצפה יהיה‬ ‫אחד מן הגימורים המנויים בפרט משנה )א(‪. ואולם בביתן אשפה‬ ‫או בחדר אשפה המיועדים למכל אשפה או עגלת אשפה‪ .‬יותקן ריצוף רחיץ‪) .1‬מטרים‬ ‫יותקן צינור הגנה סביב‬ ‫קירות מבנה ריכוז כלי‬ ‫האצירה‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫גימור רצפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.1‬מטרים‬ ‫אשפה‬ ‫או עגלת לפחות מעל מפלס הגובה‬ ‫העליון של כלי אצירת האשפה‬ ‫אשפה‬ ‫ובהתאמה לפרט ‪ (5)4.‬איטום יבוצע לפני שכבת הריצוף או היציקה הסופית.

1.‬‬ ‫לצורך הוצאת כלי אצירת‬ ‫האשפה יהיה ‪ 0.‬בעבור מכולת אשפה‬ ‫של ‪ 10.000‬‬ ‫ליטרים וגובה ‪ 5.‬לפי‬ ‫הוראות היצרן‪ . נוסף על כך תותקן‬ ‫דלת שירות שתאפשר מעבר‬ ‫חופשי ברוחב ‪ 0.1‬מטרים‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‬ ‫מבנה למכולת אשפה או‬ ‫מכולת דחס יהיה ‪ 4‬מטרים‬ ‫לפחות.‬‬ ‫לצורך הוצאת כלי אצירת‬ ‫האשפה‪ .‬בעבור‬ ‫מכולת אשפה של ‪1.05‬מטרים‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫אזי יש לבצע גובה נטו של‬ ‫מכולת‬ ‫‪ 4‬מטרים לפחות בתוך הביתן‬ ‫דחס‬ ‫או החדר‪ .1‬‬ ‫מטרים בעבור מכולות שנפחן‬ ‫מעל ל–‪ 10.1‬מטרים‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‬ ‫מבנה למכולת אשפה או‬ ‫מכולת דחס יהיה ‪ 4‬מטרים‬ ‫לפחות.‬ברצפת‬ ‫מבנה האצירה או בניית‬ ‫מדרכה מובילה בהתאם‬ ‫לדרישות הרשות המקומית‬ ‫‪20648‬א‬ ‫‪1.‬למניעת היפגעות‬ ‫חיפויים על ידי כלי‬ ‫האצירה.‫תכנון ובניה‬ ‫סוג‬ ‫מבנה‬ ‫ביתן‬ ‫אשפה‬ ‫כלי‬ ‫אשפה‬ ‫מכל‬ ‫אשפה‬ ‫או עגלת‬ ‫אשפה‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‬ ‫מידת גובה מינימלית‬ ‫‪ 2.4‬מטרים‬ ‫מעל לרוחב כלי האצירה‬ ‫ולא יפחת מ–‪ 1.‬ ‫לצורך שינוע מכולת אשפה‬ ‫ומכולת דחס יותקנו שני‬ ‫מובילי פלדה ומעצור‪ . דלת שירות‬ ‫הממוקמת מהמבואה או‬ ‫מחלל סגור פנימי תהא‬ ‫דלת אש‬ ‫יותקן צינור הגנה סביב‬ ‫קירות מבנה ריכוז כלי‬ ‫האצירה‪ .‬יהיה ‪ 0.1‬מטרים‬ ‫בעבור מכולות‪ .‬ ‫מטרים‬ ‫לבצעה כדלת משולבת‬ ‫בדלת הגדולה.000‬ליטרים‬ ‫אמצעי הגנה על קירות‬ ‫ושינוע‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‪.‬ ‫דלת שירות הממוקמת‬ ‫מהמבואה או מחלל סגור‬ ‫פנימי תהא דלת אש‬ ‫יותקן צינור הגנה סביב‬ ‫קירות מבנה ריכוז כלי‬ ‫האצירה‪ .‬ברצפת‬ ‫מבנה האצירה או בניית‬ ‫מדרכה‬ ‫מובילה בהתאם לדרישות‬ ‫הרשות המקומית‬ ‫רוחב המעבר החופשי בפתח‪.4‬מטרים‬ ‫מעל לרוחב כלי האצירה‬ ‫ולא יפחת מ–‪ 1. אם מרווח התמרון‬ ‫מכלית‬ ‫אשפה או לפני ביתן אשפה או חדר אשפה‬ ‫מחייב העלאת מכולת האשפה‬ ‫מכולת‬ ‫אשפה או עוד בתחום הביתן או החדר‪.5‬‬ ‫מכלית‬ ‫אשפה או מטרים מחוץ לדלת. ניתן לבצעה כדלת‬ ‫משולבת בדלת הגדולה.‬ולמניעת פגיעת‬ ‫חיפויים על ידי כלי‬ ‫האצירה‬ ‫לצורך שינוע מכולת אשפה‬ ‫ומכולת דחס יותקנו שני‬ ‫מובילי פלדה ומעצור‪ . נוסף על כך תותקן‬ ‫דלת שירות אשר תאפשר‬ ‫מעבר חופשי ברוחב ‪0.2009‬‬ ‫‪-269-‬‬ .5‬מטרים.5‬מטרים וגובה מעל ‪4. אם מרווח‬ ‫התמרון לפני ביתן אשפה או‬ ‫מכולת‬ ‫אשפה או חדר אשפה מחייב העלאת‬ ‫מכולת אשפה עוד בתחום‬ ‫מכולת‬ ‫הביתן או החדר‪ .‬לפי‬ ‫הוראות היצרן‪ .000‬ליטרים‬ ‫חדר‬ ‫אשפה‬ ‫בתחום‬ ‫הבניין‬ ‫מכל‬ ‫אשפה‬ ‫או עגלת‬ ‫אשפה‬ ‫‪ 2.000‬ליטרים וגובה ‪5.9‬מטרים‬ ‫לפחות.‬אזי יש לבצע‬ ‫דחס‬ ‫גובה נטו של ‪ 4‬מטרים לפחות‬ ‫בתוך הביתן או החדר‪ .05‬מטרים‬ ‫‪ 3.‬אשפה שנפחה‬ ‫מעל ל–‪ 10.9‬‬ ‫ניתן‬ ‫לפחות.

2009‬‬ ‫‪-270-‬‬ .1‬התקנת מיתקני תברואה ובדיקתם ‪ -‬מערכות‬ ‫שרברבות‪ :‬מערכות אספקת מים קרים וחמים‪ .‬בגובה ‪ 0.‬ ‫)‪ (3‬שטחו הפנימי יהיה חלק והצינור כולו בלא בליטות‪ .‬להבטחת מעבר‬ ‫האשפה לכלי האשפה המוצב תחתיו.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (4‬צינור אשפה יבש יאוורר באמצעות ארובת אוורור‪ .5‬מטרים לפחות.1.1205.7‬מטרים לפחות‬ ‫מעל הרצפה‪ .‬רשאית הוועדה המקומית לדרוש‪.‬ובבניינים‬ ‫שבהם מרוכזת אשפה בקומות שמעל חדר אצירת האשפה‪ .‬ ‫)‪ (2‬החתך הפנימי יהיה עגול ובעל קוטר של ‪ 0. תובטח החלפת אוויר של ‪ 20‬פעמים בשעה לפחות.14‬בבניית מגורים רבי קומות שבהם מעל ‪ 60‬יחידות דיור בכניסה משותפת‪ .13‬א( מיתקני התברואה במבנים לריכוז כלי אצירת אשפה‪ .‬‬ ‫ובקצהו התחתון יותקן סגר לסגירת מוצאו בשעת החלפת כלי אצירת האשפה‬ ‫המוצבים תחתיו.‬ניתן להתקין מיזוג אוויר ולא תריסי אוורור או אוורור מכני‪.17‬ב(‪.‬ואינם סופגים‬ ‫נוזלים.‬‬ ‫דוגמת מרכזי מסחר או מלונות‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ד' ‪ -‬העברת אשפה מקומות הבניין לחדר אשפה בקומת קרקע‬ ‫העברת אשפה‬ ‫מהקומות לחדר‬ ‫אשפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ 6.‬‬ ‫בעקבות שיטת הפינוי והתפעול או השימוש המיוחד‪ .‬ ‫)‪ (5‬בקומה שמעל למצנח האשפה העליון יותקן מעל צינור אשפה יבש מיתקן‬ ‫מכני עם מברשת ניקוי ומכל טפטוף מים וחומרי ניקוי וחיטוי‪.‬ותקנות והנחיות משרד הבריאות‪.‬יהיו בהתאם לדרישות‬ ‫המפורטות בתקן ישראלי ת"י ‪ .‬זוויות או למדים‪ .15‬‬ ‫מצנח אשפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫)ב( בביתני אשפה וחדרי אשפה המרכזים כמויות גדולות של אשפה אורגנית‪.‬בך שתתאפשר הכנסת אשפה לצינור ובלי שחיבור מצנח האשפה‬ ‫לצינור היבש ייצור בליטות שימנעו את מעבר האשפה. המרחק בין דירה למצנח‬ ‫האשפה הקרוב לא יעלה קומה אחת.‬‬ ‫צינור אשפה יבש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪6.16‬‬ ‫צינור אשפה יבש ייבנה בתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מחומרים בלתי דליקים אשר אינם מעבירים רטיבות‪ . זווית שיפוע חלקו התחתון של צינור‬ ‫אשפה יבש תהיה ‪ 45‬מעלות לפחות ביחס לרצפת חדר האשפה‪ .‬ ‫)‪ (2‬מעלית בעלת אוורור מכני‪ .‬הצבת מכולת אשפה בחדר בקומת‬ ‫הקרקע או המרתף ובתנאי שיותקנו בבניין אחד מאלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬צינור אשפה יבש ומצנחי אשפה.‬‬ ‫מצנח אשפה ייבנה בהתאם לתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מצנחי אשפה ייבנו ויוצמדו לצינור אשפה יבש‪ .‬פרט‬ ‫לחלקו התחתון ומעל למצנח העליון.‬ ‫‪20648‬ב‬ ‫‪1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מיתקני תברואה‬ ‫במבנים לריכוז כלי‬ ‫אצירת אשפה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬שקירותיה ורצפתה יצופו בחומר קל לניקוי‪.‬כמתואר בפרט ‪)6.

‬ ‫"מינהרה" ‪) -‬בוטלה(. רוחבו של החתך הפנימי של דלת המצנח‬ ‫יהיה ‪ 0.17‬א( חדר אשפה שאליו מוביל צינור אשפה יבש ייבנה בהתאם להוראות המפורטות‬ ‫בסימן ג' בשינויים המחויבים לפי העניין‪.00.‬ ‫"מחיצת אש" ‪) -‬בוטלה(.25‬מטרים ואורכו ‪ 0.‬ ‫)‪ (3‬הגובה של פתחה העליון מעל משקוף החלון הקרוב ביותר בבניין יהיה‬ ‫מטר אחד לפחות‪ .(4‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪.‬ ‫)‪ (5‬מצנח האשפה ימוקם בחדר סגור בדלת אש‪ .3 -‬מטרים‬ ‫לפחות מעל מישור הגג‪.‬‬ ‫)ב( לחדר אשפה כאמור ישמש צינור האשפה היבש גם כארובת אוורור‪ .(2‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 7.‬ויתמלאו‬ ‫לגביה התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הקצה העליון של צינור האשפה היבש יסתיים בארובת אוורור ששטחה‬ ‫הפנימי יהיה חלק ובעל חתך של ‪ 175‬סנטימטרים רבועים לפחות )קוטר "‪.‬ ‫)‪ (3‬לא יותקן מצנח במקום המשמש להחסנתם או למכירתם של מצרכי מזון.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬לדלת מצנח האשפה תחובר דלת סגירה זמנית כך שבזמן פתיחתה ייסגר‬ ‫הפתח לצינור האשפה היבש.‬לבנין רב־קומות ולבנינים אחרים‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשמ"ד )מס' ‪.‬החדר יאוורר באמצעות פיר‬ ‫מאסף לעבר גג הבניין‪ .(2‬‬ ‫התשס"ז )מס' ‪.5‬‬ ‫מטרים לפחות. רצפת החדר תהא מרוצפת‪.‬ ‫)‪ (4‬בדירת מגורים יותקן מצנח אך ורק במרפסת המטבח. הדלת תהא אטומה כלפי מצנח האשפה ומנגנון‬ ‫הדלת לא יאפשר את פתיחתה מאליה.(6‬‬ ‫)‪ (2‬פתחה העליון יהיה מוגן בפני חדירת גשם.‬‬ ‫]תיקונים‪ :‬התש"ם‬ ‫)מס' ‪ .35 -‬מטרים.2009‬‬ ‫‪-271-‬‬ .01‬בחלק זה ‪-‬‬ ‫"דלת אש" ‪) -‬בוטלה(‪:‬‬ ‫"חדר מדרגות מוגן" ‪) -‬בוטלה(.‬ ‫"חומר דליק" ‪) -‬בוטלה(.‬ולגבי גג ששטחו מיועד לשימוש בני אדם ‪ 2.‬קירות החדר יחופו באריחי קרמיקה רחיצים לגובה ‪1.‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20648‬ג‬ ‫‪1.(2‬התשמ"ז[‬ ‫חלק ז'‪ :‬הוראות מיוחדות בנוגע לבנין גבוה‪ .‬‬ ‫ארובת אוורור‬ ‫בחדר אשפה בעל‬ ‫צינור אשפה יבש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 6.7.

00.‬ ‫"מפעל אספקת מים מקומי" ‪) -‬בוטלה(.10%‬‬ ‫)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על גגות מגדלים או בנינים שבנייתם מותרת‬ ‫מעל מפלס הגג כמפורט בסעיף ‪.‬ ‫"רשות כבאות" ‪) -‬בוטלה(.‬‬ ‫התשכ"ח‪.‬ ‫‪20655‬‬ ‫‪1.2009‬‬ ‫‪-272-‬‬ .‬ ‫"מיתקני בטיחות אש" ‪) -‬בוטלה(.‬ ‫"מערכת מדרגות חיצונית" ‪) -‬בוטלה(.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"מיתקן טכני" ‪) -‬בוטלה(.7.‬ ‫"קיר־אש" ‪) -‬בוטלה(.‬ ‫"מ"ר" ‪) -‬בוטלה(.‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 7.7.00.‬זולת אם‬ ‫נאמר אחרת בחלק זה או בחלק י"ז‪.81‬א( בנייתם של אלה מותרת מעל מפלס הגג בבנין גבוה או בבנין רב־קומות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המשך חלל חדר המדרגות.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬דרך גישה וחלונות בבנין גבוה או בבנין רב־קומות‬ ‫)בוטל(‬ ‫סימן ג'‪ :‬חדרי מדרגות ופרוזדורים‬ ‫)בוטל(‬ ‫סימן ד‪ :‬הפרדה בין קומות השירותים ובין יתר חלקי הבנין‬ ‫)בוטל(‬ ‫סימן ה'‪ :‬גגו של בנין גבוה או רב־קומות‬ ‫צורת הגג‬ ‫‪) 7.‬ט"ז וי"ז יחולו על בנין גבוה ובנין רב־קומות בלבד‪ .02‬הוראות סימנים א'‪ .‬ ‫"פיר" ‪) -‬בוטלה(.81‬‬ ‫בניה מותרת על‬ ‫מפלס הגג‬ ‫]תיקון התשנ"ו‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 7.00.80‬א( גגו של בנין גבוה או רב־קומות יהיה שטוח או בעל שיפוע קל שאינו עולה על‬ ‫‪.‬ ‫"שלד" ‪ -‬כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה )חישובים סטטיים ותכניות קונסטרוקציה(‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .00.‬ ‫"פרוזדור" ‪) -‬בוטלה(.1968-‬‬ ‫תחולה‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשנ"א‪.

‬ ‫)‪ (4‬מאגרי מים.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬חדר מכונות להפעלת מעלית.84‬בוטל(‬ ‫סימן ו'‪ :‬מעליות‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)בוטל(‬ ‫סימן ז'‪ :‬שלד הבנין‬ ‫תחולה‬ ‫‪) 7.‬ ‫)‪ (3‬חדר מכונות להפעלת איוור ומיזוג אוויר ותאים למפוחי אוויר.00.83‬‬ ‫מעקה הגג‬ ‫]תיקון התשנ"ט‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫)ג( על אף האמור בסעיף זה‪ .7.00‬א( הוראות חלק ה' המתייחסות ליציבות שלד הבנין‪ .‬על בניה למגורים בלבד‪ .‬לתכנית קונסטרוקציה‬ ‫ולחישובים סטטיים יחולו לגבי בנין גבוה ורב־קומות‪ .‬‬ ‫)ב( הוראות סימן זה יחולו לגבי ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בנין רב־קומות.‬בשינויים המחוייבים לפי הענין‪.(3‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪.83‬בבנייה מעל למפלס הגג בבניין קיים יתקיימו דרישות סימן ל' בחלק ג'‪.‬לדעת הועדה המקומית‪ .00.‬ ‫)‪ (5‬תא מצנח האשפה וכלי ניקויו‪.‬בצורת הגג‪.00.‬‬ ‫דירות עליונות‬ ‫דו־קומתיות‬ ‫)תיקון התשנ"ז(‬ ‫‪) 7.7.‬‬ ‫)ב( בנייתם של הבנינים המפורטים בסעיף קטן )א( לא תותר אלא אם יתקיימו‬ ‫תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שטחם הכולל לא יעלה על ‪ 25%‬משטח הגג.30.‬ ‫)‪ (2‬איתורם לא יפגע‪ .(3‬‬ ‫התשס"ט )מס' ‪[(8‬‬ ‫‪ 7.‬ ‫‪20656‬‬ ‫‪1.91‬יוקף בכל מקרה הגג של בנין גבוה ושל בנין רב־קומות‬ ‫מעקה בהתאם לת"י ‪.2009‬‬ ‫‪-273-‬‬ .1142‬‬ ‫בניה למגורים מעל‬ ‫מפלס הגג בבנין‬ ‫קיים‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ו )מס' ‪.00.82‬על אף האמור בסעיף ‪ 3.‬מעל מפלס הגג בבנין גבוה‬ ‫או בבנין רב־קומות יחולו ההוראות המיוחדות שבסעיף ‪.

‬יובא בחשבון גורם דינמי )להלן ‪ -‬מקדם דינמי‪ ( Cd‬שבו יוכפל העומס כאמור‬ ‫בסעיף קטן )א( וייערך החישוב לפי הפירוט כדלקמן‪:‬‬ ‫)‪ H (1‬מסמן את גבהו הכללי של הבנין‪ .33.1993‬‬ ‫‪-274-‬‬ .5 :‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪√λ‬‬ ‫וגדלו של ‪ Cd‬ייחשב כדלקמן‪:‬‬ ‫)‬ ‫‪.32.412‬‬ ‫)ב( הפחתתו של העומס השימושי בחישוב העמודים והיסודות של הבנין תיערך‬ ‫בהתאם לתקן האמור‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .00‬א( העמסים האנכיים הפועלים על בנין כאמור ועל חלק מחלקיו יחושבו בהתאם‬ ‫לתקן ישראלי ת"י ‪.0 + 0.‬ ‫)‪ (3‬בנין שהיחס בין גבהו לרחבו הממוצע עולה על ‪.‬ונמדד במטרים מרובעים.31.‬בהתאם לציור ונמדד‬ ‫במטרים.‬‬ ‫)ג( תקרות בנינים תת־קרקעיים המשמשות למכבי־אש כגישות לקירות חוץ או‬ ‫כמדרכה או מעבר לכלי רכב‪ .‬תשאנה עומס מחולק של ‪ 1.1968‬יכללו החישובים הסטטיים של בנין כאמור בסעיף ‪)7.016‬‬ ‫‪20657‬‬ ‫‪1.‬בהתאם‬ ‫לציור‪ .414‬‬ ‫)ב( בחישוב העומס העלול להיגרם על ידי כוחות הרוח הפועלים על בנין כאמור בעל‬ ‫מבנה צר‪ .‬הכל בהתאם לייעוד הבנין‪.‬התשכ"ח‪-‬‬ ‫‪ .7.5‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪√λ‬‬ ‫(‬ ‫‪Cd = 1.‬לרבות יסודותיו‪ .00‬מטרים.30.‬הכל לפי העומס הגדול‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫‪λ‬‬ ‫‪2S‬‬ ‫‪H‬‬ ‫ונמדד במטרים‪:‬‬ ‫יבדק היחס‪≤ 7.00‬בכפוף לתקנות התכנון והבניה )חישובים סטטיים ותכניות קונסטרוקציה(‪ .‬‬ ‫עומס הרווח‬ ‫‪) 7.2:1‬‬ ‫חישובים סטטיים‬ ‫‪ 7.0‬טון מגלגל של כלי רכב‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬בנין גבוה שגבהו מעל רצפת הקומה הנמוכה ביותר או מעל פני הקרקע‬ ‫הנמוכים ביותר שלידו עולה על ‪ 20.‬‬ ‫עמסים אנכיים‬ ‫‪) 7.‬ ‫‪ S‬מסמן את השטח הצר ביותר של המחצית התחתונה של הגובה האמור‪ .3.0‬טון למטר מרובע או עומס מרוכז‬ ‫של ‪ 5.00‬ב( את כל העמסים והכוחות‬ ‫הפועלים על הבנין ועל חלק מחלקיו‪ .00‬א( חישוב עצמתם של כוחות הרוח הפועלים על בנין כאמור ייערך בהתאם לתקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪.

‬‬ ‫)ב( בחישוב יציבות השלד על חלקיו לא יצורפו העומס העלול להיגרם על ידי כוחות הרוח‬ ‫והעומס העלול להיגרם עקב רעידת אדמה‪.‬‬ ‫‪20658‬‬ ‫‪1.36.7.00‬בבנין כאמור בסעיף ‪)7.35.37.06‬א()‪.34.35.00‬‬ ‫)‪ (1‬קירות בודדים.1993‬‬ ‫‪-275-‬‬ .30.‬ ‫)‪ (4‬מסבכים אנכיים‪.‬‬ ‫בהנחה שהכוחות האפקיים עלולים לתקוף בכל כיוון שהוא.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬המקדם הדינמי לא יהיה בשום מקרה קטן מ־‪1.00‬ב( תתוכנן מערכת אלמנטים מקשיחים הן במישורים אפקיים והן‬ ‫במישורים אנכיים‪ .‬ ‫)‪ (2‬קירות במערכות.00‬‬ ‫אלמנטים מקשיחים‬ ‫אנכיים‬ ‫‪) 7.00‬א( ואלה האלמנטים המקשיחים האנכיים המסוגלים לשאת את ההטרחה הנובעת מהעומס‬ ‫המכסימלי כמפורט בסעיף ‪:7.‬ ‫)‪ (2‬לעומס העלול להיגרם על ידי רעידת אדמה ייווסף אותו חלק מהעומס השימושי‬ ‫המוגדר בתקן.0‬‬ ‫עומס הנגרם על ידי‬ ‫רעידת אדמה‬ ‫‪ 7.3.(4‬‬ ‫עומס מקסימלי‬ ‫‪) 7.00‬א( חישוב יציבות השלד על חלק יכלול העמסות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ההעמסה האפקית עקב רוח או רעידות אדמה הגורמת למאמצים מכסימליים‪.‬‬ ‫הקשחת השלד‬ ‫‪ 7.00‬חישוב העומס העלול להיגרם על ידי רעידת אדמה ייערך בהתאם להוראות המפורטות בסעיף‬ ‫‪)5.35.‬ ‫)‪ (3‬לעומס העלול להיגרם על ידי כוחות הרוח ייווסף העומס השימושי או אותו חלק‬ ‫ממנו הגורם יחד עם שאר העמסים למאמצים מכסימליים‪.‬ ‫)‪ (3‬מסגרות קשיחות.‬המסוגלים לשאת את כל העמסים האפקיים המפורטים בסעיף ‪.

00‬א( המהנדס האחראי לביצוע השלד יחשב את ההזזה האפקית המכסימלית של‬ ‫הפינה העליונה של הבנין כאמור בסעיף ‪)7.‬‬ ‫)ב( המהנדס האחראי לביצוע השלד יתכנן את נשיאת כל המאמצים מסביב לפתח‬ ‫האמור‪.30.1993‬‬ ‫‪-276-‬‬ .‬‬ ‫)ג( בתקרות המורכבות מאלמנטים טרומיים יש להבטיח העברת הכוחות בין‬ ‫הדיאפרגמות האפקיות ובין האלמנטים המקשיחים‪.40.00‬א( בקביעת קשיחות קיר מסיבי המשמש כאלמנט מקשיח יובאו בחשבון מידות‬ ‫הפתחים שבו אם ארכם גדול מ־‪ 1⁄4‬אורך הקיר וגבהם עולה על ‪ 1⁄4‬גובה הקומה‪.39.3.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫נשיאת מאמצים‬ ‫מסביב לפתחים‬ ‫בקיר המשמש‬ ‫אלמנט מקשיח‬ ‫דיאפרגמות‬ ‫אפקיות‬ ‫‪) 7.‬‬ ‫‪20659‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ב( התקרות האמורות ישאו את כל כוחות הגזירה והמומנטים המתעוררים בהן עקב‬ ‫הכוחות האפקיים על ידי שימוש באמצעים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תקרה מסיבית או הוספת צלעות מחלקות בתקרת צלעות.‬‬ ‫)ב( בחישוב ההזזה האמורה תובא בחשבון גם שקיעה אלסטית של קרקע היסוד עקב‬ ‫ההעמסה האפקית‪.‬ ‫)‪ (3‬בתקרת צלעות תוצק פלטת בטון עליונה‪ .‬‬ ‫דפורמציות‬ ‫‪) 7.00‬ב( עקב העומס האפקי המכסימלי‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫)ג( הוראות סעיף קטן )ב( לא יחולו על בנין כאמור המבוסס על סלע שמאמצו‬ ‫המותר עולה על ‪ 8‬ק"ג‪/‬סמ"ר‪.‬ ‫)‪ (2‬עיבוד פרטי החיבורים בין הקירות המקשיחים ובין התקרה הבולטת מעבר‬ ‫להם באופן שהתקרה תוכל לשאת גם את כוחות הפיתול שיתעוררו שם.30.‬והאכסצנטריות האמורה לא‬ ‫תהיה קטנה מ־‪ 5%‬מאורך ציר הבנין הניצב לכיוון פעולת העומס האפקי‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( בחישוב הכוחות הפועלים על האלמנטים המקשיחים האמורים תובא בחשבון‬ ‫האכסצנטריות של הכוחות התוקפים ביחס למרכז הקשיחות‪ .00‬ב( ישמשו כדיאפרגמה קשיחה‬ ‫המעבירה את העומס האפקי אל האלמנטים האנכיים בכל קומה‪.‬‬ ‫‪) 7.38.00‬א( תקרות הביניים בבנין כאמור בסעיף ‪)7.‬זולת אם לפי החישובים‬ ‫הסטטיים מסוגלות הצלעות לבדן לשאת את ההטרחה הנובעת מהיות התקרה‬ ‫דיאפרגמה אפקית‪.

43.00‬ב( אלא‬ ‫מבטון מזויין‪ .00‬בשלד בנין כאמור בסעיף ‪)7.‬ ‫)‪ (2‬על אף האמור בפסקה )‪ .00‬מטרים גובה‪.30.01‬ויבטיח את עמידות אש הנדרשת.‬בטון קל‪ .000‬מגובה הקומה שביניהן‪.‬‬ ‫חישוב השלד‬ ‫‪) 7.41.‬לא יעלה על ‪ 11.‬עם שלד מקונסטרוקצית פלדה יהווה אלמנט עמיד אש של ‪3‬‬ ‫שעות לפחות.‬‬ ‫יציבות נגד הפיכה‬ ‫‪ 7.00‬ב( לא יעלה המומנט המהפך עקב העומס האפקי‬ ‫המכסימלי על‪ 2⁄3‬מהמומנט המייצב עקב המשקל העצמי בלבד‪.‬שיהיה‬ ‫עמיד אש למשך זמן כדלקמן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הציפוי‪ . חללים הנוצרים בפנים העמוד עקב הציפוי‪.‬‬ ‫)ה( שיעור ההזזה היחסית המכסימלית בין שתי תקרות סמוכות בפינות העליונות‬ ‫שלהן‪ .‬‬ ‫)ג( לא יהיו פתחים בציפוי העמודים.3.‬ ‫)‪ (2‬אם הציפוי עשוי מחומר העלול להתקלף‪ .‬‬ ‫‪20660‬‬ ‫‪1.42.‬בטון דרוך‪ .‬בלוקי גבס‪ .‬בטון דרוך ובטון טרום יחושב כמפורט בסעיף‬ ‫‪.‬‬ ‫הגנה על שלד‬ ‫מקונסטרוקצית‬ ‫פלדה‬ ‫‪) 7.‬‬ ‫)ב( הציפוי האמור בסעיף זה ייעשה בדרכים אלו‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עמודי פלדה יצופו מסביב באחד מחמרים אלה‪ :‬בטון‪ .02‬‬ ‫)ג( שלד כאמור בנוי מקונסטרוקצית פלדה יחושב בהתאם לתקן‪.(1‬הציפוי עם שלד של תקרות וקירות פלדה יהווה‬ ‫אלמנט עמיד אש של שעתיים לפחות.00‬א( בכפוף לאמור בחלק ה'‪ .‬‬ ‫יופרדו בין קומה לקומה או בכל ‪ 4.‬יחוזק החומר ברשת פלדה שעל‬ ‫גביה חישוקים מחוטי פלדה‪.‬טיח או חומר בידוד אחר שאושר על־ידי‬ ‫מעבדה מוכרת כמשמעותה בסעיף ‪ 5.‬בטון טרום או קונסטרוקצית פלדה‪.30.‬ ‫)‪ (3‬על אף האמור בפסקאות )‪ (1‬ו־)‪ (2‬הציפוי עם שלד מקונסטרוקצית פלדה‬ ‫במרתף הבנין יהווה אלמנט עמיד אש של ‪ 4‬שעות לפחות‪.‬לבני‬ ‫סיליקט‪ .5.‬בלוקי בטון‪ .‬‬ ‫)ב( שלד כאמור בנוי מבטון מזויין‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ד( שיעור ההזזה האפקית המכסימלית המותר לא יעלה על ‪ 12.‬לא־ייבנה שלד בנין כאמור בסעיף ‪)7.000‬מגובה הבנין‪.00‬א( שלד מקונסטרוקצית פלדה יצופה ציפוי מגן נגד אש )להלן ‪ -‬ציפוי(‪ .1993‬‬ ‫‪-277-‬‬ .

00‬לא ייבנה שלד בנין כאמור בסעיף ‪)7.‬ ‫)ב( המילוי בין הצלעות יהיה מבלוקים מלאים מאיטונג‪ .45.‬יכול שיבוצע באחת הדרכים כלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ייבנו תקרות מלאות מבטון מזויין שעביין ‪ 12‬ס"מ לפחות‪ .‬בבנין שישמש לפי האמור בהיתר הבניה‬ ‫בעיקר מגורים‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ד( )‪ (1‬על אף האמור בסעיף קטן )א(‪ .‬לענין סעיף ‪ (2)7.‬או תקרת בטון‬ ‫מזויין שעביה ‪ 15‬ס"מ לפחות‪ .00‬תובטח העברת מלוא‬ ‫הכוחות על ידי החיבורים המחברים את האלמנטים הטרומיים‪.‬‬ ‫)ג( חישוב אחוז הפתחים בבנין כאמור בסעיף קטן )א( ייקבע לפי קירות הבנין בעלי‬ ‫שטח חזית החלונות הגדול ביותר‪.7.‬שלד" ‪ -‬לרבות אותם חלקי הבנין‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬מעל כל קומה שלישית.‬‬ ‫שלד מאלמנטים‬ ‫טרומיים‬ ‫‪ 7.‬במספר רב.00‬בבנין אשר שטח פתחי חלונותיו פחות‬ ‫מ־‪ 20%‬משטח קירותיו החיצונים‪ .‬הזמן שבו חייב שלד מקונסטרוקצית פלדה על ציפויו להיות‬ ‫עמיד אש‪ .‬ ‫)ג( בחישוב העובי המינימלי של התקרה כמפורט בפיסקה )‪ (1‬יחושבו כל‬ ‫‪ 3‬ס"מ מגובה הבלוקים האמורים במקום ס"מ אחד עובי בטון מזויין‪.7.‬ ‫)‪ (2‬חיזוק התקרות על ידי הגדלת עוביין‪.‬וההגבלות לתחולתו של סימן זה שבסעיף ‪)7.00‬ו־‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬מקונסטרוקצית‬ ‫פלדה על ציפוייהם‪ .30.00 .2009‬‬ ‫‪-278-‬‬ .‬לא יחולו‪.‬‬ ‫)‪ (3‬לענין סעיף קטן זה‪" .00‬ב( מאלמנטים טרומיים אלא אם יתמלאו‬ ‫תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬האלמנטים הטרומיים יהיו מסוגלים לשאת את ההטרחות המוטלות עליהם.45.‬ ‫)‪ (2‬תיבנה תקרת צלעות אם יתמלאו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( שכבת הבטון מעל לצלעות תהיה בעובי של ‪ 8‬ס"מ לפחות.‬הן פנימיים והן חיצונים‪ .30.39.‬‬ ‫חיזוק התקרות‬ ‫‪) 7.‬דינם‬ ‫לענין סעיף זה כדין פתחי חלונות‪.‬יהא הזמן שנקבע בנספח לסימן זה‪.46.00‬ב(‪ .‬‬ ‫חיזוק השלד לשעת‬ ‫חירום‬ ‫‪ 7.‬ ‫)‪ (2‬בכפוף לאמור בסעיפים ‪ 7.‬בטקל‪ .00‬ואלה אמצעי הבטיחות שיינקטו להגדלת כושר עמידתו של שלד בנין כאמור בסעיף‬ ‫‪)7.4.00‬א( חיזוק התקרות‪ .30.‬שאינם נושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע‬ ‫הנושאת את הבנין והדרושים להבטחת יציבותו‪.‬‬ ‫)ב( פתחי מרפסות אשר מאחוריהן קירות מילוי בעובי של פחות מ־‪ 20‬ס"מ‪ .37.44.‬‬ ‫)‪ (2‬סעיף קטן זה יחול על כלל הבנינים הנועדים כאמור לשמש בעיקר‬ ‫מגורים‪ .36.00‬ב( נגד הדף אוויר וחדירת רסיסי פצצות בשעת חירום‪:‬‬ ‫)‪ (1‬קירות מסיביים‪ .‬‬ ‫‪20661‬‬ ‫‪1.‬בלוקי גג‬ ‫מבטון או חומר אחר בעל תכונות דומות.

‬לכל גובהו‪ .‬ ‫"שימוש מסחרי" ‪ -‬שימוש מסחרי שלפי אופיו וממדיו מתיישב עם עיקר שימושו של הבנין‬ ‫למגורים‪.‬ובלבד שאף חלק משטחה‬ ‫של דירה אחת נמצא מעל שטחה של דירה אחרת שבאותו מבנה.‬‬ ‫)ב( ניתן היתר הבניה לתוספת בניה במבנה קיים‪ .(2‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫)סעיף ‪)7.‬ ‫"בנין ד'" ‪ -‬מבנה אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס הקובע עולה‬ ‫על ‪ 29‬מטרים.1‬‬ ‫)א( בנספח זה ‪-‬‬ ‫"בנין א'" ‪ -‬מבנה של דירה אחת או של מספר דירות‪ .‬ייערך סיווג הבנין לפי סעיף זה‬ ‫על פי הממדים של המבנה כולו‪ .‬ ‫"בנין ב'" ‪ -‬מבנה אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס הקובע איננו‬ ‫עולה על ‪ 13‬מטרים.2009‬‬ ‫‪-279-‬‬ .01‬לתוספת השניה.‬‬ ‫זמן עמידות אש‬ ‫הזמן שבו האלמנטים השונים של שלד מקונסטרוקצית פלדה חייבים להיות עמידי‬ ‫‪.4.‬ ‫"בנין ג'" ‪ -‬מבנה אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס הקובע עולה על‬ ‫‪ 13‬מטרים‪ .47.‬אך איננו עולה על ‪ 29‬מטרים.‫תכנון ובניה‬ ‫עמידות אש של‬ ‫שלד הבנין‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 7.43.‬ ‫"המפלס הקובע" ‪ -‬מפלס הכניסה הקובעת של הבנין‪ .‬ ‫"דירה" ‪ -‬כמשמעותה בסעיף ‪ 2.‬לרבות התוספת‪.‬כמוגדר בתקן הישראלי ת"י ‪ .‬ ‫"חדר כביסה" ‪ -‬חדר כביסה המשמש יותר מדירה אחת בלבד.00‬ד((‬ ‫פרשנות‬ ‫‪.2‬‬ ‫אש‪ .931‬יהא מספר השעות המסומן לצידם בטבלה דלהלן‪:‬‬ ‫‪20662‬‬ ‫‪1.‬ואם היו במבנה מתחת המפלס של‬ ‫הכניסה הקובעת קומה או קומות שנועדו לשמש מגורים ‪ -‬מפלס הרצפה הנמוכה‬ ‫ביותר שבקומה או בקומות אלה.‬‬ ‫נספח‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ב )מס' ‪.‬‬ ‫)ב( שלד של בנין גבוה ובנין רב–קומות יהיה בנוי מאלמנטים עמידי אש‪.00‬א( בשלד הבנין של בניין גבוה ובנין רב–קומות יתקיימו דרישות סימן ב' בפרק ג'‬ ‫לחלק ג'‪.

‬קורות וקירות נושאים לעמוד באש ‪ 3‬שעות‬ ‫ולא ‪ 2‬שעות כאמור בסעיף ‪ 2‬לנספח זה‪.‬‬ ‫ציוד לכיבוי‬ ‫בבנינים‬ ‫‪ 7.59.2007‬‬ ‫‪-280-‬‬ .1959‬ותקנותיו‪.10.00-7.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫בנין א'‬ ‫בנין ב'‬ ‫בנין ג'‬ ‫בנין ד'‬ ‫סוג האלמנט‬ ‫עמודים‪ .‬יהא הזמן שבו חייבים עמודים‪ .‬קורות וקירות נושאים‬ ‫‪3⁄4‬‬ ‫‪11⁄2‬‬ ‫‪11⁄2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תקרות בין דירות וכן יתר חלקי השלד שאין לגביהם הוראה‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪3⁄4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11⁄2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מחיצות בין דירות‪ .‬בחדרים לאצירת‬ ‫אשפה‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ט'‪ :‬התקנת מערכת חימום מים באמצעות אנרגיית השמש‬ ‫)בוטל(‬ ‫‪20663‬‬ ‫‪1.60.00‬נמחקו(‪.00‬התקנת מיתקנים וציוד לכיבוי בבנינים תיעשה לפי חוק שירותי הכבאות‪ .‬התשי"ט‪-‬‬ ‫‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .00‬נמחקה(‪.‬בחדרי הסקה‪ .55.‬במוסכים תת–קרקעיים‪ .‬בין דירות וחדר מדרגות ובין דירות‬ ‫וחללים ציבוריים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11⁄2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מחיצה כפולה בתפר התפשטות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫קירות חוץ שאינם נושאים‬ ‫‪3⁄4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11⁄2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תקרת גג המשמש למילוט‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תקרות וקירות במחסנים‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 7.‬בחדרי כביסה ובחללים אחרים‬ ‫כיוצא באלה שיש בהם סיכון אש גבוה ושימושים מסחריים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הוראה מיוחדת לבנינים מעל ‪ 40‬מטרים‬ ‫במבנה שבו גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה עולה על ‪ 40‬מטרים מעל‬ ‫‪.‬‬ ‫סימן ח'‪ :‬התקנת מיתקנים וציוד לכיבוי‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 7.3‬‬ ‫המפלס הקובע‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .61.

‬מעבה מקורר מים" ‪ -‬מחליף חום במחזור הקירור המסלק את חום העיבוי מהקרר‬ ‫למים‪.2007‬‬ ‫‪-281-‬‬ .‫תכנון ובניה‬ ‫סימן י'‪ :‬סדרי מיזוג אוויר‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫]תיקון התשס"ז‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) 7.‬‬ ‫בפרט זה‪" .00-7.‬ ‫)‪ (3‬מי הקירור ומי העיבוי יוזרמו למערכת הביוב או יסולקו כחלק מפתרון‬ ‫הניקוז של הבנין בהתאם לקבוע בחלק א' לתוספת זו‪ .‬בהתאם להנחיות המהנדס‬ ‫שיינתנו לאחר התייעצות עם רשות הבריאות.‬‬ ‫מערכת מיזוג‬ ‫אוויר באמצעות‬ ‫מים‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 7.72.‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20664‬‬ ‫‪1.73.10.70.00‬תותר התקנת מערכת מיזוג אוויר המקורר באמצעות מעבה מקורר מים‪ .00‬נמחקו(‪.‬ובלבד שהמים יעמדו‬ ‫ברמת האיכות הנדרשת להזרמתם או סילוקם כאמור‪.‬רק אם‬ ‫יתמלאו לגביה התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬יהיה שימוש חוזר במי הקירור ובמי העיבוי‪ .‬ ‫)‪ (2‬במערכת מיזוג האוויר יותקן מכשיר למניעת זרימה חוזרת אל מערכת מי‬ ‫השתיה.

‬ ‫)‪ (2‬החדר יכיל שתי דלתות אש אשר ‪-‬‬ ‫)א( האחת ישירה אל חלל האויר החיצון.30‬ו־‪ 7.‬ ‫)‪ (2‬מזגני חלון ויחידות עיבוי של מזגנים מפוצלים המשולבים בחזיתות‪.‬לרבות חלקיו השונים‪ .‬לקירורו ולאיוורו‪ .‬מזגנים מפוצלים ואחרים )להלן ‪-‬‬ ‫מזגנים( בבנין‪ .‬ככל האפשר‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)ג( ייקבעו להן ספים מורמים למניעת זרימת דלק החוצה.‬‬ ‫)ב( לצורך זה יתקיימו בהתקנת המזגנים בבנין התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בהיתר יוצג מיקום התקנת המזגנים והמערכות המשרתות אותם כפי‬ ‫שיורה המהנדס‪ .‬ועמידה נאותה בתנאי איכות סביבה‪.‬וכן תובטח בטיחות תפעולם‪ .‬תתוכנן ותיבנה‬ ‫בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪.‬ ‫)ב( השנייה תימצא במרחק גדול ככל האפשר מהראשונה.2009‬‬ ‫‪-282-‬‬ .01‬א( התקנת מערכות מיזוג אוויר לרבות מזגני חלון‪ .‬ ‫)‪ (5‬התקנת מזגנים‪ .00‬בכפוף לאמור בסעיפים ‪ 7.‬ ‫)‪ (4‬המזגן‪ .‬תהיה על פי תקן ישראלי‪ .73.‬לרבות צנרת וחיווט וקיבוע המזגן או יחידותיו על קירות‬ ‫הבנין או על גג הבנין‪ .‬ת"י ‪ 994‬חלק ‪ .4‬מזגני אוויר‪:‬‬ ‫התקנה.74.‬‬ ‫ישולבו או יוסתרו כפי שייקבע בהיתר.00‬מערכת מובילי אוויר‪ .00.00.4.‬באופן שישתלב בחזות הבנין או המגרש.‬ ‫)‪ (3‬הצנרת והחיווט המחברים את יחידת המאייד עם יחידת המעבה יותקנו‬ ‫במובילים‪ .‬ ‫)‪ (7‬התקנת המזגנים תהיה בכפוף להוראות התכניות החלות במקום‪.31‬לא ייבנה בבנין חדר דוודים שאינם‬ ‫דודי קיטור והמוסקים בדלק נוזלי אלא בתנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬החדר יהיה צמוד לקיר חיצון ומופרד מיתר חלקי הבנין על ידי קירות‬ ‫ורצפות עשויים מאלמנטים עמידי־אש ‪ 3‬שעות לפחות.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תנאים להתקנת‬ ‫מערכת מיזוג‬ ‫אוויר בבנין‬ ‫)תיקון התשס"ו(‬ ‫‪) 7.‬ ‫)‪ (6‬בבנין חדש בן שלוש קומות לפחות‪ .‬תוך הימנעות מפגיעה במראה‬ ‫האדריכלי של הבנין‪ .‬‬ ‫יתוכנן וייבנה מקום להתקנת יחידות העיבוי והמערכות המשרתות אותם‪.‬ ‫‪20669‬‬ ‫‪1. התקנת המובילים מחוץ לבנין תיעשה‬ ‫בצורה שתתמזג‪ .‬עם חזית הבנין.8‬בהל"ת.‬ינוקז באמצעות צינור דלוחים עקיף כמפורט‬ ‫בסעיף ‪ 4.‬שלא יותקן בו מזגן בעת הקמתו‪.‬המיועדת לחימום הבנין‪ .1001‬‬ ‫סימן י"א‪ :‬חדר דוודים שאינם דודי קיטור‬ ‫מבנה חדר דוודים‬ ‫)תיקון התשמ"ו(‬ ‫‪ 7.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫מערכת מובילי‬ ‫אוויר‬ ‫‪ 7.80.‬‬ ‫בעבור הדירות בבנין.‬בין בתוך הבנין ובין מחוץ לו.‬תבוצע באופן שיאפשר את השתלבותם במבנה‪ .

2009‬‬ ‫‪-283-‬‬ .‬בסימן זה ‪ -‬הגורם המוסמך( ‪ -‬על בנין אחר ומעל‬ ‫עגורן במהלך הקמת הבנין‪.89.3‬לתקן‬ ‫הישראלי ת"י ‪ .00‬א( בכל בנין ייבנו חדרי ההסקה של דודי מים חמים בהתאם לתקן ישראלי ת"י ‪.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (3‬החדר יהיה מאוור אוויר צח הדרוש לשריפת דלק ופתחי פליטת העשן‬ ‫יותקנו בגובה המבטיח סילוקו‪.5.‬‬ ‫מבנה חדרי הסקה‬ ‫)תיקון התשמ"ו(‬ ‫]תיקון התשס"ג‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 7.‬לפי דרישת הועדה המקומית לאחר שהתייעצה‬ ‫עם מי שהוסמך לפי סעיף ‪ 94‬לחוק )להלן‪ .932‬עמידות־אש של דלת אש‪.‬‬ ‫סימן י"ב‪ :‬אספקה מרכזית של גזי נפט‬ ‫)בוטל(‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשל"ח )מס' ‪.00‬א( מערכת הארקה תותקן בבנין בהתאם לתקנות החשמל )הארקת יסוד(‪ .89.‬על‬ ‫פי האמור בסעיף ‪ 5‬לתקן האמור‪ .‬ובנסיבות מיוחדות‪ .‬ת"י ‪.‬בטבלאות מ־‪ 1‬עד ‪ 6‬שבו‪ .‬מגיע ליותר מ־‪ .00‬סימון והארה המשמשים אזהרה מפני מכשולי טיסה יותקנו על בנין שגובהו מעל ‪60‬‬ ‫מטרים מעל פני הקרקע‪ .1981‬‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫)ב( מערכת הגנה מפני פגיעות ברק תהא בהתאם לתקן ישראלי‪ .(3‬‬ ‫התשמ"ט )מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן י"ג‪ :‬התקנת מערכת הארקה וקולט ברקים‬ ‫מערכת הארקה‬ ‫ומערכת הגנה‬ ‫מפני פגיעות ברק‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשמ"ג )מס' ‪.‬יכריע המהנדס‪.4.81.85.‬ת"י ‪ :5139‬סימון והארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה )להלן ‪ -‬ת"י ‪.60‬נתגלעו חילוקי‬ ‫דעות לענין חישוב אחוזי הניקוד‪ .‬‬ ‫התקנה על פי תקן‬ ‫]תיקון התשס"ג‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫סימן י"ד‪ :‬גנרטור חשמלי‬ ‫)בוטל(‬ ‫]תיקון התשס"ג‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫סימן ט"ו ‪ -‬סימון והארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה‬ ‫תחולה‬ ‫]תיקון התשס"ג‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 7.01‬התקנת סימון והארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה תבוצע פי תקן על פי התקן‬ ‫הישראלי‪ .‬התשמ"א‪-‬‬ ‫‪.(5139‬‬ ‫‪20670‬‬ ‫‪1.1173‬‬ ‫)ג( מערכת הגנה מפני פגיעות ברק תותקן בכל בנין שבו מספר אחוזי הניקוד‪ .932‬‬ ‫)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( תהא עמידות־אש לענין סעיף ‪ 202.(2‬‬ ‫התשמ"ד )מס' ‪[(4‬‬ ‫‪) 7.

‬‬ ‫)ב( נפחם ומספרם של מיכלי האשפה בבנין ייקבעו בתיאום עם מחלקת התברואה‬ ‫של הרשות המקומית‪.00‬א( בחישוב נפחם ומספרם של מיכלי האשפה בבנין המותקנים על גלגלים‬ ‫והמורקים אל כלי רכב לאיסוף אשפה של רשות מקומית‪ .93. בקשה לחריגה תוגש לגורם המוסמך באמצעות הועדה המקומית‪.06.00‬בבנין גבוה או רב־קומות ייעשו הסידורים הדרושים לניקויו‪ .‬ ‫)‪ (2‬צינור אשפה יבש‪.‬אל מעלית שירות‪.‬‬ ‫נפחם ומספרם של‬ ‫מיכלי אשפה‬ ‫‪) 7.92.‬נפט וחמרים אחרים כיוצא באלה.90.00‬והמשמשת‬ ‫לנשיאת פחי אשפה‪ .02‬הועדה המקומית תהא רשאית להתיר חריגה מהוראות סימן זה ומהוראות ת"י ‪5139‬‬ ‫ובלבד שהתקבל על כך אישור הגורם המוסמך לאחר ששוכנע שאין בחריגה משום פגיעה‬ ‫בבטיחות הטיסה.‬ ‫)‪ (2‬מספר המכלים הרזרביים הדרוש לאצירת האשפה בשבתות ובחגים כשאין‬ ‫שירות לאיסוף אשפה על ידי הרשות המקומית‪.00‬בכל קומה תהיה גישה ממקום אצירת האשפה בדירה‪ .00‬בכפוף לאמור בחלק ו' יבוצע סילוק אשפה מבנין גבוה או רב־קומות באמצעות אחד‬ ‫המיתקנים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מעלית שירות המותקנת לצד המטבחים כאמור בסעיף ‪ 7.‬תנאיו ואגרות(‪ .91.‬במשרד או בחלק בנין דומה‬ ‫אחר‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2009‬‬ ‫‪-284-‬‬ .00‬חיבור צנרת אספקת המים והגז החיצונית לצנרת הפנימית בבנין גבוה או רב־קומות‬ ‫שבאדמה חרסית פעילה יהיה גמיש ובר־קיימא‪.‬‬ ‫סימן י"ז‪ :‬הוראות שונות לגבי בנין גבוה או רב־קומות‬ ‫חיבור גמיש של‬ ‫צנרת המים והגז‬ ‫באדמת חרסית‬ ‫פעילה‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫מיתקנים לניקוי‬ ‫ולאיוור של מצנחי‬ ‫אשפה‬ ‫‪ 7.89.‬שטיפתו ואיוורו של‬ ‫המצנח מעל לגג הבנין ולסילוק המים ששימשו לשטיפת המצנח ומשטח מיכלי האשפה אל‬ ‫רשת הביוב‪.‬‬ ‫סימן ט"ז‪ :‬מיתקנים לסילוק אשפה בבנין גבוה או רב־קומות‬ ‫מעלית שירות או‬ ‫צינור אשפה יבש‬ ‫לסילוק אשפה‬ ‫]תיקון התשמ"ט‬ ‫)מס' ‪(2‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫‪20671‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫גישה למעליות‬ ‫שירות‬ ‫‪ 7.4.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫חריגה מהתקן‬ ‫ומהוראות סימן זה‬ ‫]תיקון התשס"ג‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪ 7.94.‬יובאו בחשבון הדברים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬כמות אשפה משוערת העוברת דרך צינור אשפה יבש במשך יומיים.

95.00‬בבנין גבוה ובבנין רב קומות יוסדר ניקוי החלונות וקירות המסך בהתאם לאמור‬ ‫בפרט ‪.28‬‬ ‫)המשך בעמוד הבא(‬ ‫‪20672‬‬ ‫‪1.2009‬‬ ‫‪-285-‬‬ .2.4.‫תכנון ובניה‬ ‫ניקוי חלונות‬ ‫וקירות מסך בבנין‬ ‫גבוה ובבנין רב‬ ‫קומות‬ ‫)תיקון התשס"ב(‬ ‫‪ 7.

‬להוציא בנין או חלק מבנין‬ ‫שאינו נועד להיות פתוח לקהל‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בית דואר וסוכנות דואר.‬כמשמעות המונח "בית חולים" בסעיף ‪ 24‬לפקודת בריאות‬ ‫העם‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫הפרדה בין הבנין‬ ‫למינהרה ופיר‬ ‫]תיקונים‪ :‬התשמ"ו‪.‬ששטחה עולה על ‪ 350‬מ"ר.‬‬ ‫"בנין ציבורי ב'" ‪ -‬בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות‪ .1958-‬‬ ‫)‪ (6‬מוזיאון או בנין המשמש באופן קבוע לתערוכות‪ .‬ ‫)‪ (7‬בנין המשמש מגרש ספורט או מקום למיתקני ספורט.00‬בוטל(‪.‬‬ ‫פתח לשיחרור עשן‬ ‫בפיר‬ ‫]תיקון התשס"ח‬ ‫)מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 7.‬להוציא בנין או חלק מבנין‬ ‫שאינו נועד להיות פתוח לקהל‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אולם לשמחות.‬כנסיה וכל מקום מקורה המשמש באופן קבוע לפולחן‬ ‫דתי‪ .‬התשכ"ג‪.‬לרבות סופר־מרקט‪ .‬לאומי או עירוני‪ .97.2009‬‬ ‫‪-286-‬‬ .‬תחנה‬ ‫מרכזית ומסוף לנוסעים באוטובוסים‪.‬ ‫)‪ (9‬בית נתיבות לנוסעים של נמל תעופה או נמל־ים‪ .‬‬ ‫חלק ח'‪ :‬התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי‬ ‫]תיקון התשל"א‬ ‫)מס' ‪[(6‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ה‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬וכל מקום כיוצא באלה.‬ ‫)‪ (2‬בית כנסת‪ .1962-‬‬ ‫)‪ (4‬בית חולים‪ .4.‬‬ ‫התשנ"ט )מס' ‪.‬ ‫)‪ (2‬בית אבות.96.‬שהם ברשות מוסד‬ ‫ממשלתי‪ .‬התשי"ח‪.(4‬‬ ‫התשס"ה[‬ ‫‪8.‬ ‫‪20673‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫התשס"ח )מס' ‪[(3‬‬ ‫‪) 7.00‬בוטל(‪.‬ ‫)‪ (3‬בית לאסיפות ובית לעצרות עם כמשמעות "אסיפה" ו"עצרת עם" בסעיף‬ ‫‪ 1‬לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים‪ .‬מסגד‪ .‬ ‫)‪ (8‬חנות כל בו‪ .‬לרבות מרפאות ציבוריות.01‬‬ ‫בחלק זה ‪-‬‬ ‫"בנין ציבורי א'" ‪ -‬בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות‪ .1940 .‬ ‫)‪ (5‬בית ספר למבוגרים ומוסד להשכלה גבוהה מוכר לפי סעיף ‪ 9‬לחוק‬ ‫המועצה להשכלה גבוהה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ששטחו ‪ 150‬מ"ר לפחות.‬תחנת רכבת‪ .

‬המחבר בין החלקים והחללים הנגישים בבנין ובשטחי‬ ‫החוץ‪ .‬ ‫)‪ (9‬מוסד ציבורי לילדים.‬ ‫)‪ (11‬משרדי ממשלה‪ .‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ :2‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬הסביבה שמחוץ לבנין )להלן ‪-‬‬ ‫ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ (2‬בסעיף הדן בדרכים נגישות להולכי רגל.‬בית ספר מקצועי‪ .‬בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו‬ ‫מספקים לינה בתמורה והמכיל ‪ 20‬מיטות לפחות.8.‬ ‫)‪ (10‬מסעדה‪ .‬לקונצרטים ולתיאטרון.4.‬ ‫)‪ (7‬בריכת שחיה.‬ ‫"גזרת בנין" ‪ -‬חלק בנין‪ .‬כולם או מקצתם.‬ ‫)‪ (4‬בית מלון‪ .‬כל יחידת דיור תיחשב לגזרת בנין.‬גן ילדים להוציא גן‬ ‫ילדים פרטי. בבנין‬ ‫בלא חדרי מדרגות משותפים‪ .‬ ‫)‪ (8‬בית ספר עממי‪ .‬ ‫"דרך נגישה" ‪ -‬תוואי חופשי רצוף‪ .‬בית מרגוע‪ .‬ ‫)‪ (6‬בנק.‬ ‫"חניון ציבורי" ‪ -‬חניון המיועד לשימוש הציבור ואשר מקומות החניה שבו אינם מוצמדים‬ ‫למשתמשים מסוימים.‬ ‫"נכה" ‪ -‬אדם בעל מגבלה גופנית המונעת ממנו להשתמש בדרך נוחה בבנין ציבורי שבו אין‬ ‫הסידורים המיוחדים המפורטים בחלק זה‪ .‬חדר אוכל או בית קפה הנמצאים בקומת קרקע והיכולים להכיל‬ ‫למעלה מ־‪ 25‬סועדים.‬בית ספר תיכון‪ .‬ ‫)‪ (5‬בית מרחץ.‬ ‫"בנין ציבורי" ‪ -‬בנין ציבורי א' או בנין ציבורי ב'.‬ ‫‪20674‬‬ ‫‪1.‬ ‫"יחידה מיוחדת" ‪ -‬יחידת אכסון המותאמת לאכסון נכים כמפורט בסעיף ‪.2009‬‬ ‫‪-287-‬‬ .‬ ‫"יחידת אכסון" ‪ -‬חדר לינה‪ .‬ולגבי דרכים נגישות בשטחי חוץ גם בהתאם לנדרש בתקן‬ ‫הישראלי‪ .25‬‬ ‫"מקומות חניה נגישים" ‪ -‬מקומות חניה המתאימים לכלי רכב של נכים או לכלי רכב‬ ‫המובילים נכים.‬ומתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ :1‬נגישות הסביבה הבנויה‪:‬‬ ‫עקרונות ודרישות כלליות )להלן ‪ -‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ (1‬בסעיפים הדנים בדרך נגישה‬ ‫ובמכשולים בדרך‪ .‬בין‬ ‫אם חדר השירותים צמוד לאותו חדר או לאותה מערכת חדרים ובין אם הוא במקום‬ ‫אחר.‬שהגישה ליחידותיו נעשית באמצעות חדר מדרגות משותף.‬משרדי רשויות מקומיות וכל בנין אחר הנועד למתן‬ ‫שירות ציבורי.‬או מערכת חדרים הכוללת חדר לינה עם חדר שירותים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (3‬בית לקולנוע‪ .‬פנסיון‪ .

‬ ‫)‪ (4‬בדלת הזזה דו־כנפית ‪ -‬המרחק האפקי בין הפאות הצדדיות של שתי כנפי‬ ‫הדלת‪ .‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬הוראות למתן היתר‬ ‫מתן היתר לבנין‬ ‫ציבורי‬ ‫)תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ה‪ .‬‬ ‫כאשר היא פתוחה לגמרי ובין פאת המלבן ממול.‬לפי הענין‪ .‬למעט שטח חוץ או חלק‬ ‫ממנו שאינו נועד להיות פתוח לקהל‪.‬מותנים בקיומן‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"רוחב חפשי בפתח" ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬בדלת חד־כנפית ‪ -‬המרחק האפקי בין מישור כנף הדלת הפתוחה בזווית‬ ‫ישרה לקיר שבו היא נמצאת ובין הפאה הצדדית של המלבן‪ .‬של מספר יחידות מיוחדות‬ ‫בתוך כלל יחידות האכסון שבאותו מקום אירוח‪ .‬ ‫)‪ (3‬בבנין שבו מ־‪ 151‬עד ‪ 200‬יחידות אכסון ‪ -‬שלוש יחידות מיוחדות‬ ‫לפחות.‬ ‫"רום מדרגה" ו"שלח מדרגה" ‪ -‬כמשמעותם בסעיף ‪ 3.01‬בסעיף זה ‪ -‬מקום לאירוח(‪ .‬‬ ‫)ג( היתר להקמת בנין הנועד לשמש מטרה מן המפורטות בפסקה )‪ (4‬להגדרת "בנין‬ ‫ציבורי ב'" שבסעיף ‪) 8.2004‬‬ ‫‪-288-‬‬ .‬ ‫)‪ (2‬בדלת דו־כנפית או רב־כנפית ‪ -‬המרחק האפקי בין מישורי שתי כנפי‬ ‫הדלת הסמוכות זו לזו והפתוחות בזווית ישרה לקיר שבו היא נמצאת.12.‬הכל כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בבנין שבו מ־‪ 25‬עד ‪ 70‬יחידות אכסון ‪ -‬יחידה מיוחדת אחת לפחות.‬ ‫)‪ (2‬בבנין שבו מ־‪ 71‬עד ‪ 150‬יחידות אכסון ‪ -‬שתי יחידות מיוחדות לפחות.‬כאשר שתיהן פתוחות לגמרי.‬התשס"ה(‬ ‫‪) 8.01‬לתוספת השניה.‬ ‫)‪ (4‬בבנין שבו מ־‪ 201‬עד ‪ 300‬יחידות אכסון ‪ -‬ארבע יחידות מיוחדות‬ ‫לפחות.‬ ‫)‪ (5‬לכל ‪ 75‬יחידות אכסון נוספות ‪ -‬יחידה מיוחדת אחת‪.‬ ‫)‪ (3‬בדלת הזזה חד־כנפית ‪ -‬המרחק האפקי בין הפאה הצדדית של הדלת‪.‬‬ ‫‪20675‬‬ ‫‪15.‬‬ ‫)ב( לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי ב' אלא אם ימולאו לגבי קומה אחת לפחות‬ ‫ולדרכי הגישה לאותה קומה וכן לגבי שטחי החוץ שלו התנאים המפורטים בחלק זה הכל‬ ‫בכפוף לאמור ביתר הוראות סעיף זה על יחידות מיוחדות במקומות אירוח‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .02‬א( לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי א' אלא אם בכל הבנין או בחלקו המשמש‬ ‫למטרות של בנין ציבורי א' ובשטחי החוץ שלו‪ .‬ימולאו התנאים המפורטים‬ ‫בחלק זה הכל בכפוף לאמור ביתר הוראות סעיף זה על יחידות מיוחדות במקומות אירוח‪.‬הבולטת ביותר‬ ‫כלפי הפתח‪ .‬ ‫"שטח חוץ" ‪ -‬שטח שמחוץ לבנין הנמצא בתחום גבולות המגרש‪ .‬ממול.‬בהתאמתן או בהקמתן‪ .‬והיתר להוספת יחידות אכסון למקום‬ ‫לאירוח קיים‪ .‬הכל לפי הענין‪ .

(1‬גם אם אין בתוספות‬ ‫היחידות כדי שליש מסך כל יחידות האכסון הקיימות‪ .‬‬ ‫כמשמעותה בסעיף ‪10‬א לחוק )להלן ‪ -‬רשות הרישוי המחוזית( לפטור‪ . התנאים‬ ‫האמורים אינם חלים על הוספת חלקים אחרים למקום אירוח או ביצוע שינויים או תיקונים‬ ‫בו‪ .(1972‬‬ ‫)ו( כדי להסיר ספק נקבע בזה שבעל היתר חייב לקיים את התנאים המפורטים‬ ‫בסעיפים קטנים )ג(‪) .‬‬ ‫‪20676‬‬ ‫‪15.‬והוא ניתן לביצוע בתנאים‬ ‫ובממדים סבירים בנסיבות הענין.‬אם לדעתה חיוב בעל‬ ‫ההיתר בקיום התנאי האמור כרוך בהוצאות סבירות‪ .‬‬ ‫אם ניתן לבצע בבנין האמור את התנאים האמורים‪.‬הכל לפי הענין‪ .‬בדרך האמורה‪.‬בתנאים‬ ‫או בלעדיהם‪ .2004‬‬ ‫‪-289-‬‬ .‬‬ ‫)ה( על מתן היתר להוספת יחידות אכסון למקום אירוח קיים יחולו הוראות‬ ‫מיוחדות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עלה סך כל יחידות האכסון הנוספות על שליש מסך כל יחידות האכסון‬ ‫הקיימות ועלה כלל מספר יחידות גם יחד ‪ -‬על ‪ .‬התנאים האמורים בחלק זה‪ .‬‬ ‫לחייב בעל היתר להוספת יחידות אכסון בתנאי פסקה )‪ .25‬ינהגו במקום האירוח כולו‬ ‫לפי האמור בסעיפים קטנים )ג( ו־)ד(.‬אם ראתה שבנסיבות הענין ובהתחשב בחיוניות הגישה לשטח‬ ‫הציבורי‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ד( בדרכי הגישה מיחידות מיוחדות אל חלק מחלקי מקום האירוח ‪ -‬שבאותו בנין‬ ‫ הפתוחים או הנועדים להיות פתוחים לקהל )להלן בסעיף זה ‪ -‬שטח ציבורי(‪ .‬רק אם נושא ההיתר הוא הקמת מקום אירוח שלם‬ ‫או הוספת יחידות אכסון למקום אירוח קיים דרך בניה או שינוי יעוד של בנין קיים. הוראה זו לא תחול לגבי בנין שהיתר להקמתו‬ ‫הוצא עד יום ט"ז בניסן התשל"ב )‪ 31‬במרס ‪.‬ ‫)‪ (2‬הועדה המקומית רשאית‪ .‬התשס"ה(‬ ‫‪) 8.(1‬כולן או מקצתן‪ .‬שימולאו לגבי כל הבנין‬ ‫האמור ולגבי שטחי החוץ שלו‪ .03‬א( הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי א'‬ ‫קיים או בבנין קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי א' או בבנין שהותר בו שימוש‬ ‫חורג לפי פרק ה' לחוק אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי א'‪ .‬בין אם היחידה המיוחדת נמצאת באותה קומה‬ ‫עם השטח הציבורי ובין אם לאו‪.‬ינהגו כבדרכי‬‫גישה לחלק האמור שכשלעצמן פתוחות לקהל‪ .‬לאחר התייעצות עם רשות הרישוי המחוזית‪.‬לאחר התייעצות עם רשות הרישוי המחוזית‪.‬קיומן כרוך בעבודות שממדי ביצוען או תנאיהן או הוצאותיהן אינם‬ ‫סבירים.‬ד( ו־)ה( לפי הענין‪ .‬‬ ‫שינויים בבניין‬ ‫ציבורי קיים‬ ‫)תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ה‪ .‬או לגבי חלקו המשמש או שישמש למטרות של בנין ציבורי א'‬ ‫ולגבי דרכי הגישה לאותו חלק‪ .‬כולם או מקצתם‪.‬ ‫)‪ (3‬הועדה המקומית רשאית‪ .‬מקיום הוראות פסקה )‪ .‬בשטחים מסוימים‬ ‫שבמקום האירוח‪ .12.

‬התנאים האמורים בחלק זה‪ .000‬‬ ‫רכב גבוה‬ ‫רכב רגיל‬ ‫‪1‬‬ ‫‬‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ראה פרט משנה )ה(‬ ‫ראה פרט משנה )ה(‬ ‫‪20677‬‬ ‫‪15.‬ולדרכי גישה לאותה קומה‪ .‬כולם‬ ‫או מקצתם‪ . בחניונים ציבוריים‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .12.02‬ג( עד )ו(‪ .2004‬‬ ‫‪-290-‬‬ .8.‬‬ ‫)ג( מקומות חניה נגישים יימצאו קרוב‪ .‬יפוזרו מקומות החניה הנגישים בסמוך לכל הכניסות‬ ‫הנגישות.‬‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫סימן ג'‪ :‬סידורים מיוחדים לנכים בשטחי חוץ של בנין ציבורי‬ ‫חניה‬ ‫]תיקון התשס"ה(‬ ‫‪) 8.‬למעלית הבנין או לכניסה‬ ‫הנגישה לבנין או לנכס‪ .‬אלא על פי האמור באותן‬ ‫הוראות‪.‬כולן או מקצתן‪ .01‬א( בחניה של בנין ציבורי ובחניון ציבורי יוקצו מקומות חניה נגישים שמידותיהם‬ ‫ומאפייניהם יתאימו לתנאים המפורטים בסעיף הדן בחניות נגישות בת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬ככל האפשר‪ .‬הכל לפי הענין‪ .‬וקרוב‪ .‬אם קיימת.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי ב'‬ ‫קיים או בבנין קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב' או בבנין שהותר בו שימוש‬ ‫חורג לפי פרק ה' לחוק אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב'‪ .‬שימולאו לגבי שטחי החוץ‬ ‫שלו ולגבי קומה אחת לפחות של הבנין האמור או לגבי חלקה המשמש או שימש למטרות של‬ ‫בנין ציבורי ב'‪ .000‬‬ ‫‪ 1% + 12‬מכלל מקומות החניה‬ ‫יותר מ–‪1.2‬‬ ‫)ב( דרך נגישה תחבר בין מקום חניה נגיש לבין מעלית או כניסה נגישה לבנין‬ ‫כאמור בפרט ‪ .03. בבנין בעל כמה‬ ‫כניסות נגישות וחניות סמוכות אליהן‪ .‬אם ניתן לבצע בבנין האמור את התנאים האמורים‪.‬מקומות החניה הנגישים ימוקמו קרוב אל הדרך הנגישה‬ ‫והכניסה הנגישה לחניון‪.‬ככל האפשר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫)ג( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו־)ב(‪ .‬לדרך נגישה מקורה‪ .‬לא יותנה מתן היתר לשינוי מקום‬ ‫אירוח קיים בקיום הוראות סעיף ‪)8.04‬או לנכס‪.‬‬ ‫)ד( מספר מקומות החניה הנגישים יהיה כמפורט להלן‪:‬‬ ‫מספר מינימלי של מקומות חניה נגישים‬ ‫סך הכל‬ ‫מספר מקומות חניה‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪25‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 26‬עד ‪50‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 51‬עד ‪75‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 76‬עד ‪100‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 101‬עד ‪150‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 151‬עד ‪200‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 201‬עד ‪300‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 301‬עד ‪400‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 401‬עד ‪500‬‬ ‫‪ 2%‬מכלל מקומות החניה‬ ‫‪ 501‬עד ‪1.

5%‬ואולם אם שיפוע הדרך גדול מ–‪ . ואם השיפוע גדול מ–‪ .‬לרבות בשטח החניה‪ .8.‬‬ ‫)ד( הותקנו מדרגות מחוץ לבנין או בכניסה נגישה לבנין‪ . על כניסה נגישה יחולו ההוראות‬ ‫שבפרטי משנה )ב(‪) .‬שבהם לא ניתן‪ .12.04‬של‬ ‫בנין ציבורי ואל שטחי החוץ שלו והיא תהיה הדרך העיקרית המשמשת את הציבור‪ .‬‬ ‫‪20678‬‬ ‫‪15.5%‬תהיה הכניסה לבנין באמצעות כבש )רמפה( כאמור‬ ‫בפרט משנה )ג(.‬כגון מעלון אנכי )אנכון(‪ .‬‬ ‫)ה( מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה יוקצה לכל ‪ 8‬או חלק מ–‪ 8‬מקומות‬ ‫חניה נגישים‪.‬ואם אין‬ ‫הדבר אפשרי מבחינה תכנונית‪ .‬המאפשר כניסה אל הרכב‬ ‫ויציאה ממנו בישיבה בכיסא גלגלים‪.‬‬ ‫)ז( על אף האמור בפרט משנה )ד(‪ .‬פחי אשפה‪ .‬יותקנו בהתאם לדרישות‬ ‫המפורטות בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן במדרכות‪.8.02‬א( דרך נגישה אחת לפחות תוביל אל הכניסות הנגישות כאמור בפרט ‪ 8.‬מבחינה הנדסית‪ .03.‬תיבות דואר‪ .‬להקצות מקומות חניה‬ ‫נגישים לרכב גבוה ‪ -‬יהיו מקומות החניה קרובים ככל האפשר לכניסה נגישה לבנין‪ .03‬הותקנו לבנין ציבורי מקומות המיועדים להורדת נוסעים ולהעלאתם‪ .2004‬‬ ‫‪-291-‬‬ .03.‬תיעשה בהתאם לתנאים‬ ‫המפורטים בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן בריהוט חוץ ובמיתקני חוץ‪.‬ספסלים‪.05‬‬ ‫)ב( כניסה נגישה תהיה במפלס הרחוב או שתוביל אליה דרך ששיפועה אינו גדול‬ ‫מ–‪ .‬‬ ‫דרכים נגישות‬ ‫מחוץ לבנין‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪) 8.‬היא תהיה קרובה‪ .04‬א( הכניסה הקובעת לבנין תהיה כניסה נגישה.‬ככל האפשר‪ .‬‬ ‫הכניסה לבנין‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪) 8.‬‬ ‫אזורים להורדת‬ ‫נוסעים ולהעלאתם‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 8.‬‬ ‫)ב( מדרכות בשטחי החוץ של הבנין‪ .6%‬גם באמצעות מדרגות‪ .‬יתמלאו לגביהן התנאים‬ ‫המפורטים בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן במדרגות‪.‬ודרך‬ ‫נגישה תחבר בין מקום החניה לבין הכניסה לבנין‪.‬‬ ‫ברזיות‪ .01‬לא יפחת מספר מינימלי של‬ ‫מקומות החניה הנגישים ממספר היחידות המיוחדות הקבועות בפרט ‪) 8.‬לדרך העיקרית‪.‬‬ ‫)ג( התקנת ריהוט חוץ ומיתקני חוץ כגון שלטים‪ .‬יתמלאו לגביו התנאים המפורטים‬ ‫בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן בכבש‪.‬תאי טלפון‪ .‬ז( ו–)ח( ובפרט ‪.‫תכנון ובניה‬ ‫"רכב גבוה" ‪ -‬רכב בעל התקן העלאה‪ .‬‬ ‫)ו( בחניונים מקורים‪ .‬כאמור בפרט משנה )ד(‪.‬יתמלאו‬ ‫לגביהם התנאים המפורטים בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן באזורי העלאת נוסעים‪.‬לאורך דרך נגישה בשטחי חוץ של בנין ציבורי‪ .‬‬ ‫)ג( הותקן כבש מחוץ לבנין או בכניסה לבנין‪ .‬בבנין הנועד לשמש מטרה מן המטרות‬ ‫המפורטות בפסקה )‪ (4‬להגדרה "בנין ציבורי ב'" שבפרט ‪ .02‬ג(‪.

‬‬ ‫הנמדדים מקצה המשקוף של אותו צד של הדלת במקום שבו נמצאת הידית‬ ‫האמורה.‬‬ ‫‪8. עלה הפרש הגובה בין מפלס הרצפה לרום המפתן על ‪ 6‬מ"מ‪ .‬מחיצות וקירות שקופים בחלקי הבנין המשמשים את הציבור‪ .‬התשס"ג‬ ‫)מס' ‪ .‬מחיצות‬ ‫וקירות שקופים‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫דלתות פנים‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשנ"ו )מס' ‪.(3‬התשס"ה[‬ ‫‪ 8.‬ישופע‬ ‫המפתן בשיפוע ‪ 50%‬לכל היותר‪.8.(2‬‬ ‫התשס"א‪ .2004‬‬ ‫‪-292-‬‬ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ה( כניסה לבנין ממקומות חניה נגישים תהיה כניסה נגישה כאמור בפרטי משנה )ב(‬ ‫עד )ד(.‬ ‫‪20679‬‬ ‫‪15.8.‬‬ ‫)ג( בבנין ציבורי‪ .‬בגזרות שונות של הבנין‪ . אם הכניסה לבנין היא באמצעות מעלית‪ .‬‬ ‫דלתות‪ .11‬‬ ‫)ו( בבנין שבו כמה כניסות המשמשות את הציבור‪ .‬שהכניסה הראשית אליו היא באמצעות דלת מסתובבת‪ .‬תהיה‬ ‫הכניסה בכל גזרה כאמור כניסה נגישה.‬‬ ‫)ב( מפתן לדלת האמורה בפרט משנה )א( לא יתרומם יותר מ–‪ 20‬מ"מ מעל מפלס‬ ‫הרצפה‪ .06‬דלתות‪ .‬‬ ‫)ח( בכניסה נגישה בעלת דלת שאינה ניתנת לפתיחה מבחוץ באופן עצמאי‪ .‬ותיפתח כלפי חוץ עם כיוון היציאה מהבנין הציבורי‪.‬תותקן‬ ‫על יד הדלת האמורה או בקרבתה‪ .‬תותקן‬ ‫מערכת קשר פנים )אינטרקום( המתאימה לנדרש בענין זה בת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .05‬א( בכל כניסה נגישה כאמור בפרט ‪ .‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ :4‬נגישות הסביבה‬ ‫הבנויה‪ :‬תקשורת )להלן‪ :‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬תתאים המעלית לתנאים המפורטים בפרט‬ ‫‪.12.4‬בסעיף הדן בדלתות וקירות שקופים‪.‬מרחק ההליכה בין שתי כניסות נגישות באותה גזרה לא יהיה גדול מ–‪100‬‬ ‫מטרים‪.‬ ‫)‪ (2‬אורך הקיר שבו מורכבת הדלת מצד הידית שבדלת לא יפחת מ־‪ 40‬ס"מ‪.‬יסומנו בסימני‬ ‫אזהרה בהתאם לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬‬ ‫)ז( בכל הכניסות המיועדות לשימוש הציבור יוצבו שלטים המכוונים לכניסות‬ ‫הנגישות.07‬‬ ‫הבאים‪:‬‬ ‫כל דלתות פנים בבנין ציבורי המיועדות לשימוש הקהל ימולאו לגביהן התנאים‬ ‫)‪ (1‬הרוחב החפשי בפתח לא יפחת מ־‪ 80‬ס"מ.‬משני הצדדים.‬דלת כניסה נוספת לבנין שיתקיימו לגביה התנאים‬ ‫שבפרטי משנה )א( ו–)ב(‪.(4‬בסעיף הדן בשילוט‪. ואם יש בו יותר מכניסה אחת המשמשת את הציבור‬ ‫לאותה גזרה‪ .4‬‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫סימן ד'‪ :‬סידורים מיוחדים לנכים בשטחי פנים בבנין ציבורי‬ ‫דלת כניסה‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪) 8. ושמתקיימות לגביהם דרישות תקן ישראלי‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .04‬תימצא דלת אחת לפחות שרוחבה‬ ‫החופשי בפתח לא יקטן מ–‪ 80‬ס"מ‪ .

‬או חלק ממנה‪ .‬יתקיימו לגביה‬ ‫דרישות תקן ישראלי‪ .‬‬ ‫‪) 8.‬‬ ‫דרך נגישה בתוך‬ ‫הבנין‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫מפלסי הרצפה‬ ‫וכבשים פנימיים‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪) 8.25‬מטר‪.‬ ‫)‪ (7‬בפתח של דלת הנפתחת אוטומטית יורכב מיתקן השהיה המאפשר מעבר‬ ‫בטוח לכל נכה.2004‬‬ ‫‪-293-‬‬ .‬ת"י ‪ 1099‬חלק ‪.‬מוט או צינור אפקי שקטרו‬ ‫לא יהיה גדול מ־‪ 30‬מ"מ.‬ ‫)‪ (11‬צורת הידית תאפשר ליד גריפה חזקה ונוחה‪ .‬ ‫)‪ (12‬הידית תימצא במרחק לא פחות מ־‪ 5‬ס"מ ממישור כנף הדלת‪ .‬‬ ‫)‪ (6‬תורכב דלת הזזה או דלת מסתובבת או דלת קפיצית )פנדל( רק בתנאי‬ ‫שתימצא בקרבתה דלת בעלת כנף אחת או יותר‪ .02‬א( ו–)ב(‪.‬ ‫)‪ (13‬בגובה הידית יורכב‪ .09‬א( מפלס רצפת הקומה שבה נמצאת דלת הכניסה לבנין ציבורי בכל המקומות‬ ‫המשמשים קהל יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד הדלת האמורה‪.‬משני צדי הכנף ולרחבה‪ .‬‬ ‫)ב( דרך נגישה‪ .‬המיועדת למטרה שלה‬ ‫משמשות הדלתות האמורות.‬ ‫)‪) (8‬בוטל(.00‬מטר מעל פני הרצפה.‬הוא לא יתרומם יותר מ־‪ 2‬ס"מ מעל פני הרצפה‪.‬ ‫)‪ (4‬דלת הנפתחת אל הפרוזדור או המעבר יש להתקינה בתוך גומחה של‬ ‫קיר.‬לכל ארכה.‬ ‫)‪ (9‬ניתן להתקין דלת שקופה.08‬א( דרך נגישה אחת לפחות תחבר בין החלקים הנגישים לציבור בבנין ציבורי‬ ‫בהתאם לפרט ‪) 8. זכוכית המשמשת כחומר שקוף‪ .12.‬ ‫)‪ (14‬המרחק בין מישור הכנף האמורה ובין המוט או הצינור האמור יהיה לפחות‬ ‫‪ 5‬ס"מ‪.‬אלא אל משטח אפקי של חדר המדרגות‬ ‫האמור ועמקו ורחבו של המשטח האמור יהיה לפחות ‪ 1.‬אבל לא תותר הצורה‬ ‫העגולה.‬‬ ‫משני הצדדים. בפרט‬ ‫משנה זה‪" .‬‬ ‫‪20680‬‬ ‫‪15.‬דרך כללית" ‪ -‬דרך המחברת בין חלקים וחללים בבנין וכן בין שטחי החוץ לבין‬ ‫הבנין‪.4‬בסעיף הדן בסמל הנגישות הבין–לאומי.1‬‬ ‫)‪ (10‬ידיות הדלת יורכבו בגובה של ‪ 1.‬תסומן בסמל הנגישות‬ ‫הבין–לאומי כהגדרתו בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (3‬אם יהיה מפתן בדלת‪ .‬ ‫)‪ (5‬לא תיפתח דלת ישר אל מדרגות‪ .‬המתפצלת מדרך כללית‪ .

אם חתכו עגול‪ .‬‬ ‫)ג( במקרה ומטעמים של תכנון או הנדסה לא ניתן לקיים את ההוראות שבפרטי‬ ‫משנה )א( ו–)ב( ובקומה קיימים מפלסי רצפה בגבהים שונים‪ .2004‬‬ ‫‪-294-‬‬ .‬יהיה קוטרו בין‬ ‫‪ 30‬מ"מ ל–‪ 40‬מ"מ.‬ ‫)‪ (6‬בצד החופשי של הכבש או המשטח האופקי מעל הסף האמור בפסקה )‪(5‬‬ ‫ייבנה מעקה וכן לאורך הקירות‪ .‬יהיה‬ ‫המסעד דומה בצורתו ובמידותיו לראשון ומישורו העליון יהיה בכל מקום בגובה‬ ‫של ‪ 75‬ס"מ מעל מפלס הכבש ומישורו העליון של המסעד הראשון יהיה ‪ 95‬ס"מ‬ ‫מעל מפלס הכבש.‬ייבנה‬ ‫סף אשר גובהו בכל מקום יהיה ‪ 5‬ס"מ לפחות מעל מפלסם ורוחבו לא יפחת מ–‪5‬‬ ‫ס"מ.‬ ‫)‪ (7‬למעקה האמור בפסקה )‪ (6‬יותקן בית אחיזה שמישורו העליון יהיה בכל‬ ‫מקום בגובה ‪ 85‬ס"מ עד ‪ 95‬ס"מ מעל מפלס הכבש או המשטח האופקי.‬ ‫)‪ (2‬שיפועו לא יעלה על ‪.‬ ‫)‪ (8‬הותקן מסעד נוסף על המסעד האמור בפרט משנה )‪ .25‬מטר במקומות‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)א( בראשו ובתחתיתו של כל מהלך כבש. תינתן‬ ‫לבית אחיזה צורה המאפשרת ליד לגרפה בנקל.50‬מטרים.‬מותר להתקין כבש בשיפוע גדול יותר בתנאים‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אורכו של הכבש האמור לא יעלה על ‪ 2.‬ ‫)‪ (3‬רוחבו של הכבש בין המעקים או הספים לא יפחת מ–‪ 1.8%‬‬ ‫)‪ (2‬הפרש הגובה בין תחתית מהלך כבש לראשו לא יעלה על ‪ 75‬ס"מ והפרש‬ ‫הגובה המצטבר של מספר כבשים ברצף לא יעלה על ‪ 150‬ס"מ.(6‬נמוך ממנו‪ .‬ ‫)‪ (5‬בקצה החופשי של הכבש או המשטח האופקי המורם מפני הכבש‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)ב( במקומות שבהם הכבש משנה כיוון.12.‬ ‫)‪ (4‬ייבנו משטחים אופקיים שעומקם ורוחבם לא יפחתו מ–‪ 1.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( מפלס הרצפה של קומה בבנין יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד דלת הכניסה‬ ‫למעלית בקומה האמורה‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)ד( על אף האמור בפרט משנה )ג(‪ .‬ ‫)ג( לכל הפרש גובה מרבי של ‪ 75‬ס"מ.‬ ‫לאורך קירות אלה ניתן להתקין מסעד בלבד במקום המעקה האמור.25‬מטר.‬יותקנו כבשים שישמשו‬ ‫כמעברים ביניהם ועליהם יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שיפוע הכבש לא יעלה על ‪.‬אם הם צמודים לכבש או למשטח האופקי.10%‬‬ ‫‪20681‬‬ ‫‪15.

10‬א( בבנין ציבורי א' המכיל למעלה מקומה אחת‪ .11‬א( המעלית המיועדת לנכים תשמש גם אנשים אחרים והיא תיחשב כאחת‬ ‫המעליות הדרושות בבנין על פי כל חוק‪.‬ ‫)‪ (8‬חתך בית אחיזה יהיה מלבני ומידותיו ‪ 1‬ס"מ על ‪ 7.‬יהיו התפרים על גבי פני המשטחים‪ .‬שהוא המרחק בין הקירות הניצבים לדלת האמורה יהיה ‪1.07‬‬ ‫מטר.000‬מ"ר יותקנו שתי מעליות‬ ‫לפחות.‬ ‫)‪ (6‬לאורך קירות תא המעלית יותקן בית אחיזה בגובה של ‪ 1.11‬וחדר‬ ‫מדרגות לפי האמור בסעיף ‪.‬ ‫‪20682‬‬ ‫‪15.‬ ‫)‪ (5‬הרוחב החפשי בפתח של הדלתות האמורות יהיה ‪ 80‬ס"מ לפחות.‬ ‫)‪ (3‬מידותיהן הפנימיות המינימליות תהיינה‪:‬‬ ‫)א( העומק‪ .‬עם‬ ‫תפרים‪ .‬בטון או חומר אחר‪ .‬תותקן מעלית לפי האמור בסעיף‬ ‫‪ 8.‬‬ ‫)ו( נבנו המשטחים האמורים בפרט משנה )ה( מפלטות אבן‪ .‬ ‫)‪ (7‬בית האחיזה האמור לא יבלוט יותר מ־‪ 4‬ס"מ ממישור קירות התא.8.12.‬לפחות עד גובה של ‪ 1.‬אחריו ועל הכבש עצמו יהיו מחוספסים‪.46‬מטר.‬ ‫)‪ (10‬תא המעלית יהיה מאוורר.‬שהוא המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת של‬ ‫המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול‪ .‬‬ ‫)ב( לגבי המעליות לנכים יתמלאו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תותקן מעלית אחת לפחות.‬מלאים ישר עם‬ ‫מישור הפלטות וכל השטח בלא גומות או בליטות ומחוספס‪.5‬ס"מ.‬‬ ‫התקנת מעלית‬ ‫וחדר מדרגות‬ ‫‪) 8.11‬וחדר מדרגות לפי האמור בסעיף ‪.‬כאשר הקומה האמורה בסעיף‬ ‫‪)8.2004‬‬ ‫‪-295-‬‬ .12‬‬ ‫מבנה המעלית‬ ‫‪) 8.‬ ‫)ב( הרוחב‪ .‬ ‫)‪ (9‬קירות תא המעלית יהיו עשויים או מצופים חומר העומד בפני דפיקות של‬ ‫עגלות נכים‪ .00‬מטר מרצפת התא.‬יהיה ‪ 1.‬ ‫)‪ (2‬בבנין ציבורי א' ששטחו הכולל עולה על ‪ 5.‬ברוחב של לא יותר מ–‪ 2‬ס"מ‪ .02‬ב( אינה קומת קרקע תותקן לקומה האמורה מעלית לפי האמור בסעיף ‪ 8.8.00‬מטר מעל‬ ‫רצפת התא.‬ ‫)‪ (4‬דלת המעלית ודלת הכניסה למעלית או הדלת המשמשת לשתי המטרות‬ ‫האמורות גם יחד תהיה דלת הזזה.12‬‬ ‫)ב( בבנין ציבורי ב' המכיל למעלה מקומה אחת‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ה( פני המשטחים לפני הכבש‪ .

‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (18‬כל הכפתורים הנמצאים בתא האמור‪ .12.‬ ‫)ב( חץ מואר המראה כיוון תנועה של המעלית.‬ועמקו‪ .‬ ‫)ד( מיתקן דומה לאמור בפיסקה )ג( המשמיע קול מסויים כאשר המעלית‬ ‫עולה וקול אחר כאשר היא יורדת.‬יהיו בולטים מהקיר‪ .‬ ‫)‪ (16‬תותקן מערכת נצירה מוקדמת להבטחת יתר של הדלתות.‬עמקו של השטח האמור‬ ‫בסעיף קטן )‪ (12‬יהיה לפחות ‪ 2.50‬מטר.‬‬ ‫)‪ (21‬בתוך תא המעלית‪ .2004‬‬ ‫‪-296-‬‬ .‬ ‫)ג( רם־קול או פעמון המשמיע קול מסויים המסמל התקרבות המעלית‬ ‫לרצפת הקומה‪ .‬לרבות אלה המשמשים להפעלת‬ ‫המעלית‪ .40‬מטר‪/‬שניה.30‬מטר בערך מעל רצפת התא.‬ ‫)‪ (15‬במעלית שבה הדלתות האמורות נסגרות אוטומטית ולא קיימת עין‬ ‫אלקטרונית המאפשרת בקורת על סגירתן‪ .‬יותקן מיתקן השהיה המשאיר את‬ ‫הדלתות פתוחות למשך זמן של ‪ 7‬שניות.‬עגולים ובעלי קוטר‬ ‫של לא פחות מ־‪ 20‬מ"מ.‬תוך תנועת המעלית‪ .‬המסמנים קומות הבנין האמור‪ .30‬מטר מעל פני‬ ‫הרצפה‪.‬ ‫)‪ (13‬בקומת הקרקע ובקומות שבהן התנועה היא גדולה‪ .‬יוארו המספרים בספרות רומיות או‬ ‫ערביות‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .20‬מטרים.‬שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת הכניסה‬ ‫למעלית ובין הקיר ממול בפרוזדור או במעבר האמור‪ .‬ ‫)‪ (12‬השטח בחזית של דלת הכניסה למעלית בפרוזדור או במעבר יהיה חפשי‬ ‫ונוח לתנועה‪ .‬יהיה לפחות ‪ 1.‬ ‫)‪ (17‬בתא המעלית האמורה תהיה מערכת חירום ואזעקה.‬מעל הדלת‪ .‬או סידור דומה.‬ ‫)‪ (14‬יותקן מנגנון סגירה של הדלתות האמורות באופן שמהירות הסגירה לא‬ ‫תעבור ‪ 0.‬ ‫)ה( הכפתור כאמור בפיסקה )א( יותקן בגובה של ‪ 1.‬ ‫)‪ (19‬הכפתורים האמורים יימצאו בגובה של ‪ 1.‬בסירוגין‪ .‬ ‫)‪ (20‬בקרבת דלת הכניסה למעלית בפרוזדור או במעבר יותקנו האבזרים‬ ‫והסימנים הבאים‪:‬‬ ‫)א( כפתור שעל ידי לחיצתו מואר הכתוב‪" :‬מעלית באה" ו"מעלית‬ ‫בשימוש".‬והם‬ ‫ייראו מכל מקום בתא.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (11‬ייעשו הסידורים שתא המעלית ייעצר בקומות בדייקנות של לפחות ‪15‬‬ ‫ס"מ ביחס למפלס הרצפה.‬ ‫‪20683‬‬ ‫‪15.‬פניהם ישרים או קעורים‪ .

‬תותר הקמת מהלך מדרגות בין ‪ 16‬מדרגות בגובה רום מכסימלי‬ ‫של ‪ 17.‬ ‫)‪ (11‬במקום שיש קירות כאמור יורשה להתקין לארכם מסעד בלבד במקום‬ ‫מעקה.‬ ‫)‪ (7‬כל מהלך מדרגות לא יעלה יותר גבוה מ־‪ 1.‬תהיה‬ ‫הפינה האמורה מרוחקת מקצה השלח של המדרגה העליונה במהלך האמור ‪30‬‬ ‫ס"מ לפחות. ואולם אם מותקנת‬ ‫מעלית בבנין‪ .12‬‬ ‫לגבי חדר מדרגות יתמלאו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שלח המדרגה לא יפחת מ־‪ 26‬ס"מ.‬בין אם יש קירות משני צדדיהן‬ ‫או מצד אחד ובין שאין.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (22‬בבתי חולים‪ .85‬מטר.‬ ‫)‪ (2‬רום המדרגה לא יהיה גבוה מ־‪ 16.‬ ‫)‪ (3‬בכל אחד ממהלכי המדרגות יישמר קצב אחיד של השלחים והרומים.‬ ‫)‪ (6‬פני השלח לא יהיו חלקים מדי.5‬ס"מ‪.‬ ‫)‪ (10‬יותקן משני צדי המדרגות האמורות מעקה‪ .‬‬ ‫)‪ (8‬לא יהיו במהלך מדרגות אחד פחות מ־‪ 3‬מדרגות.(2‬‬ ‫התשס"ה[‬ ‫‪8.2004‬‬ ‫‪-297-‬‬ .1142‬‬ ‫)‪ (15‬צורתו של בית אחיזה יהיה עגול בעל קוטר של בין ‪ 30‬מ"מ ל–‪ 40‬מ"מ או‬ ‫צורה אחרת המאפשרת ליד גריפה חזקה ונוחה.‬בחנויות כל־בו‪ .‬ ‫)‪ (12‬במשטחי ביניים יימשך מסעד כאמור לאורך הקירות מסביב ובמאוזן.‬בבתי מלון‪ .‬ ‫‪20684‬‬ ‫‪15.‬יאותר בתאי המעליות‬ ‫האמורים מקום למודעות הדרכה על מקום הימצאם של חלקי הבנין השונים‬ ‫ויעודם‪.‬במוזיאון‪ .5‬ס"מ ולא יפחת מ־‪ 10‬ס"מ.‬‬ ‫התשס"ב )מס' ‪.‬ ‫)‪ (13‬מעקה עם בית אחיזה או מסעד בלבד יבלוט מקצה שלח המדרגה העליונה‬ ‫והתחתונה במהלך המדרגות לפחות ‪ 30‬ס"מ ובחלקו הארוך הוא יהיה אפקי.‬ ‫)‪ (5‬לא יורשו רומים פתוחים.‬ ‫)‪ (16‬לאורך הקירות יהיה המרחק בין הקיר ובין בית אחיזה ‪ 4‬ס"מ לפחות ולא‬ ‫יותר מ־‪ 8‬ס"מ.‬ ‫)‪) (4‬בוטלה(.‬ ‫)‪ (14‬המישור העליון של בית האחיזה יהיה בגובה כנדרש בתקן הישראלי ת"י‬ ‫‪.12.5‬ס"מ או של עד ‪ 22‬מדרגות בגובה רום מכסימלי של ‪ 15.‬ ‫)‪ (9‬פונה הקיר במשטח שבקצה העליון של מהלך המדרגות בזווית‪ .‬‬ ‫חדר מדרגות‬ ‫]תיקונים‪:‬‬ ‫התשמ"ב‪.

‬ ‫)‪ (18‬כל הצינורות‪ .30‬מטרים לפחות וגם יתמלא התנאי שבסעיף ‪.‬פרט לדלת של תא‬ ‫בית השימוש.‬ ‫)‪ (3‬לא תיפתח שום דלת לתוך חלל חדר השירות האמור‪ .‬ ‫בתי שימוש‬ ‫מיוחדים‬ ‫)תיקונים‪:‬‬ ‫התשס"א‪ .‬בקיר הארוך.‬אם עמקו יגיע‬ ‫ל־‪ 2.‬ ‫)‪ (20‬החלל שמתחת למהלך הראשון של גרם מדרגות יהיה חסום למעבר של‬ ‫עוברים ושבים‪ .‬ ‫)‪ (2‬המרחק בין שאר הקירות הניצבים לדלת התא של בית השימוש )להלן‬ ‫בחלק זה ‪ -‬אורך( יהיה לפחות ‪ 2.2004‬‬ ‫‪-298-‬‬ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬התשס"ה(‬ ‫‪) 8.12.30‬מטרים.30‬מטר‪ .‬אם יתמלאו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)א( המישור העליון של המסעד יימצא לפחות ‪ 8‬ס"מ מתחת לתקרת‬ ‫השקע האמור.‬‬ ‫)ב( נמצא לפני תא של בית שימוש כאמור חדר שירות‪ .07‬‬ ‫)ג( הדלת לתא בית השימוש תמלא את התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬היא תיפתח החוצה.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (17‬יותר להתקין מסעד בתוך שקע של קיר‪ .‬בהתאם לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף הדן במכשולים‬ ‫בדרך.(2)8.30‬מטר לכל ארכו.‬ ‫)ג( המישור התחתון של המסעד יהיה מורם לפחות ‪ 4‬ס"מ מעל תחתית‬ ‫השקע האמור.‬אחד‬ ‫לנשים ואחד לגברים‪.‬ ‫‪20685‬‬ ‫‪15.13‬א( יותקנו בבנין ציבורי לפחות שני תאים של בית שימוש המיועדים לנכים‪ .‬יימצאו במישור התחתון של המסעד האמור‬ ‫ומתחתיו.‬ ‫)‪ (5‬ארכו של חדר שירות האמור יוכל להיות לפחות ‪ 1.‬יתמלאו בו התנאים‬ ‫האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק בין המישור החיצון של כנף הדלת של בית השימוש ובין הקיר‬ ‫ממול )בחלק זה ‪ -‬עומק( יהיה לפחות ‪ 1.‬ ‫)‪ (19‬האור בחדר המדרגות הבא דרך חלונות או מתאורה מלאכותית יהיה אחיד‬ ‫ועוצמת ההארה שלו תהיה ‪ 100‬לוקס במישור של ‪ 75‬ס"מ מעל פני כל שלח של‬ ‫מדרגה.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬המחברים מסעד זה אל הקיר או‬ ‫אל המעקה או אל דפנות השקע‪ .‬האבזרים וכיוצא באלה‪ .‬ ‫)‪ (4‬הדלת של התא תימצא בפינת החלל האמור‪ .‬ ‫)ב( המרחק המינימלי בין המסעד ובין הקיר הפנימי של השקע האמור‬ ‫יהיה ‪ 4‬ס"מ.

40‬מטר‪.‬שחלקו העליון יהיה בגובה ‪ 75‬עד ‪ 85‬סנטימטר מהרצפה‬ ‫וחלקו האחורי יותקן במרחק ‪ 15‬עד ‪ 35‬סנטימטר מהקיר שבגב האסלה.‬יותקן מוט אנכי באורך‬ ‫‪ 60‬סנטימטר לפחות שקצהו התחתון יהיה בגובה ‪ 75‬עד ‪ 85‬סנטימטר מהרצפה.‬ ‫‪20686‬‬ ‫‪15.‬ ‫המוט יותקן מעל קצהו הקרוב לכיור של המוט האופקי האמור בפסקה )‪ .‬ ‫)‪ (4‬יחולו עליה ההוראות שבפרט ‪ .(14‬‬ ‫)‪ (6‬על אף הסגירה בפנים על ידי בריח או סידור דומה תינתן האפשרות לפתוח‬ ‫את הדלת האמורה ולסלקה מהחוץ ולהיכנס לתא התפוס של בית השימוש‬ ‫בשעת הצורך‪.‬‬ ‫)ה( מיקומה של האסלה יהיה כך‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק מהקצה הקדמי שלה עד לקיר שמאחוריה לא יפחת מ־‪ 0.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬הצירים שלה יהיו מורכבים על צד המשקוף המרוחק יותר כלפי מי‬ ‫שמתקרב אליה מהחוץ.‬ ‫)‪ (4‬המוטות האמורים בפסקאות )‪ (2‬ו־)‪ (3‬יותירו מרווח גריפה של ‪ 4‬עד ‪12‬‬ ‫סנטימטר מפני הקיר שעליו הם מותקנים וניתן יהיה לחבר את המוטות ליחידה‬ ‫אחת.‬ ‫)‪ (3‬בקיר המקביל והסמוך לציר האורך של האסלה יותקן מוט אופקי באורך‬ ‫‪ 60‬סנטימטר לפחות‪ .00‬‬ ‫מטר.‬ ‫)‪ (3‬לא יותקן מפתן בפתחה.‬‬ ‫)ד( המידות הפנימיות של תא בית השימוש יהיו דלהלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת והקיר ממול לא יפחת מ־‪1.‬‬ ‫)ו( יותקנו בתא מוטות אופקיים ואנכיים בדרך הזו‪:‬‬ ‫)‪ (1‬קוטרם לא יהיה קטן מ־‪ 25‬מילימטר ולא גדול מ־‪ 40‬מילימטר.07‬ו–)‪.(12‬‬ ‫)‪ (5‬בגובה הידית יורכב על המישור הפנימי של הכנף מוט או צינור אפקי‬ ‫כאמור בפרט ‪ (13)8.(3‬אך‬ ‫לא פחות ממרחק של ‪ 95‬סנטימטר מהקיר שבגב האסלה.‬ ‫)‪ (2‬המרחק בין הקירות הניצבים לדלת לא יפחת מ־‪ 1.50‬מטר מעל פני‬ ‫הרצפה‪.(11) .(10) .07‬ו־)‪.75‬מטר.75‬‬ ‫מ"ר. "הקו המרכזי של האסלה" הוא קו פיקטיבי החוצה אותה לארכה לחצאים.12.(1)8.‬ ‫)‪ (2‬בקיר המקביל והסמוך לציר האורך של האסלה‪ .‬ ‫)‪ (2‬המרחק מהקו המרכזי שלה עד לקיר הקרוב המקביל לה לא יפחת מ־‪1.‬ ‫)‪ (3‬הגובה של המישור העליון של המכסה שלה יהיה ‪ 0.2004‬‬ ‫‪-299-‬‬ .

‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (5‬כל מוט יעוגן משני קצוותיו‪ .‬יהיה בטיחותי‪ . המוט‪ .‬‬ ‫המותאמים לדרישות היצרן והתקן החל במקום ייצורם.‬יתמלאו לגביהן התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬משתנת עביט תורכב בגובה שהקצה העליון הקדמי שלה לא יימצא יותר‬ ‫גבוה מ־‪ 50‬ס"מ מעל פני הרצפה. רוחב המוט לא יעלה על ‪ 60‬מילימטר ועוביו לא יעלה על ‪40‬‬ ‫מילימטר.‬סידורי סבון לרחיצת ידיים‬ ‫ומגבת יימצאו במרחק מהאסלה המאפשר לאדם היושב עליה להשתמש באבזרים האמורים‬ ‫בנקל‪.‬בכל קצה‪.‬על ידי שלושה ברגים לפחות‪ .‬ ‫)‪ (3‬ברז המים בכיור האמור יהיה מסוג ידית־מנוף‪.‬יהיו עשויים מחומר קשיח‪ .‬ ‫)‪ (7‬כל המוטות‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ . המוט יורכב‬ ‫במרחק של ‪ 80‬סנטימטר מהקיר המקביל והקרוב לציר האורך של האסלה.‬עם ציורים )פיקטוגרמות(‬ ‫קריאים וברורים המראים את אופן השימוש במוט.‬על חלקיהם השונים‪ .‬עמיד‬ ‫ובלתי מחליד ויעמדו בפני כוחות אופקיים ואנכיים.‬ ‫‪20686‬א‬ ‫‪15.‬‬ ‫)ז( יותקן בתוך התא כיור רחצה ולגביו יתמלאו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הכיור יימצא במרחק מהאסלה המאפשר לאדם היושב עליה להגיע‬ ‫ולהשתמש בו.‬ ‫על המוט להישאר במצב אנכי בכוחות עצמו באמצעות אמצעי המהווה חלק‬ ‫מובנה בו שימנע את נפילתו הפתאומית למצב אופקי.14‬‬ ‫הותקנו בבנין ציבורי משתנות‪ .2004‬‬ ‫‪-300-‬‬ . המוט יהיה באורך ‪ 75‬עד ‪ 85‬סנטימטר‪ .‬במצב אופקי‪ .‬על כל חלקיו‪ .‬ ‫)‪ (6‬בקיר שבגב האסלה‪ .12.‬ ‫)‪ (2‬פני הכיור העליונים יהיו בגובה של ‪ 80‬ס"מ מעל הרצפה.‬‬ ‫משתנות‬ ‫‪8. הברגים יוסתרו על ידי‬ ‫מכסה מתאים )רוזטה( כך שלא יהיו גלויים לעין.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬יותקן מוט‬ ‫מתרומם ממצב אופקי למצב אנכי.‬מחזיק נייר טואלטי‪ .‬על גבי עמוד חיצוני מיוחד המותאם‬ ‫למוט והמעוגן לרצפה בצורה בטיחותית באמצעות ‪ 4‬ברגים לפחות‪ . פני השטח של המוטות‬ ‫יהיו עם חספוס קל או שצורת המוט תהיה מיוחדת כך שתימנע החלקת היד.‬ ‫כל העיגונים לקיר ולרצפה יהיו בטיחותיים וכל קצוות המוטות יהיו מעוגלים‬ ‫באופן המונע פציעה ופגיעה כלשהי‪. צורת המוט המתרומם‬ ‫האמור בפסקה זו יכולה להיות אובלית או מלבנית ובלבד שתהיה נוחה לתמיכה‬ ‫והחזקה ביד.‬‬ ‫)ח( ידית השטיפה של האסלה‪ .‬וצדו‬ ‫העליון‪ .‬קל ופשוט לשימוש.‬או צמוד לו‪ . יש להצמיד‬ ‫סמוך למוט מדבקה או שלט בגודל ‪ 20 3 20‬סנטימטר‪ .‬יהיה בגובה ‪ 75‬עד ‪ 85‬סנטימטר מהרצפה.

‬ ‫)‪ (4‬במקרה של שימוש בכוסות קרטון או חומר דומה על יד המזרקת‪ .‬לכל תא כאמור ידית אחת‪.‬איוור ופעמוני אזעקה למיניהם ודומה לאלה‬ ‫יימצאו בגובה שלא יעלה על ‪ 1.‬יהיה‬ ‫מקומן בגובה שלא יעלה על ‪ 1.2004‬‬ ‫‪-301-‬‬ .05‬‬ ‫)‪ (1‬הפיה שדרכה יוצאים המים תימצא בגובה של ‪ 90‬ס"מ מעל פני הרצפה.‬‬ ‫מפסיקים וכפתורי‬ ‫הפעלה‬ ‫‪) 8.‬יחולו עליהן‪ .‬ ‫)‪ (3‬השטח מסביב למזרקת האמורה יהיה חפשי עם גישה נוחה.8.19‬‬ ‫הבאים‪:‬‬ ‫נמצאת בבנין ציבורי מזרקת לשתיית מים )להלן ‪ -‬מזרקת(‪ .‬‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪20686‬ב‬ ‫‪15.‬ואם הנסיבות מכריחות התקנת מדרגה‬ ‫לא יעלה גבהה על ‪ 17‬ס"מ ורחבה לא יפחת מ־‪ 45‬ס"מ.(3‬‬ ‫מראה בחדרי‬ ‫שירות‬ ‫‪ 8.16‬בחדרי שירות כאמור בסעיף ‪ 8.‬חום‪ .‬‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪8.‬‬ ‫מזרקת לשתיית‬ ‫מים‬ ‫‪8.03.‬לפי הענין הוראות‬ ‫פרטים ‪ 8.02‬ו־‪.03 .12.04 .‬‬ ‫)בוטל(‪.15‬בחדרי שירות המשותפים לנשים ולגברים יותקן בתוך שורת כיורי רחצה לפחות כיור‬ ‫מיוחד אחד לנשים ואחד לגברים מהסוג האמור בסעיף ‪)8.8.60‬מטר מעל פני הרצפה‪.8.‬לא‬ ‫כולה ולא מקצתה.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬משתנת קיר תורכב ללא מדרגה‪ .8.17‬א( כל מפסיקי זרם חשמל‪ .21‬נמצאות בבנין ציבורי דרכי יציאה מיוחדות לקהל‪ .22‬‬ ‫)בוטל(‪.13‬ז()‪ (2‬ו־)‪.‬‬ ‫כיור מיוחד בחדרי‬ ‫שירות‬ ‫‪ .‬יותקנו על יד התאים הפינתיים או‬ ‫הקיצוניים ידיות אחיזה‪ .‬‬ ‫)ב( כל האבזרים כאמור בסעיף קטן )א( יותקנו באופן שהפעלתם תהיה קלה‪.75‬מטר וקצה התחתון לא יותר גבוה מ־‪ 0.18‬‬ ‫)בוטל(‪.‬יתמלאו לגביה התנאים‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪8.‬ ‫)‪ (2‬המזרקת תהיה תלויה על הקיר ולא תימצא בתוך גומחה של הקיר‪ .20‬מטר מעל פני הרצפה‪.20‬‬ ‫יציאות מבניין‬ ‫ציבורי‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 8.03.15‬תותקן מראה שקצה העליון לא יהיה יותר נמוך‬ ‫מ־‪ 1.‬ ‫)‪ (3‬מחולקת משתנת הקיר לתאים‪ .90‬מטר מעל פני הרצפה‪.

‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מקומות ישיבה‬ ‫מיוחדים בבתי‬ ‫עינוג‬ ‫‪ 8.‬מוט אופקי שיאפשר‬ ‫סגירתה על ידי משיכתה בידי נכה בכסא גלגלים.‬כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הרוחב החופשי בפתח ליחידה המיוחדת ובפתחים שבתוכה לא יפחת מ־‪60‬‬ ‫ס"מ.‬ ‫)‪ (2‬מתחתם יהיה חלל ריק בעומק של ‪ 70‬ס"מ וברוחב של ‪ 80‬ס"מ לפחות.‬בבית קולנוע או בבית עינוג אחר‪ .12. מרחק הידית מציר הדלת‬ ‫יהיה בין ‪ 5‬ל־‪ 8‬ס"מ.‬‬ ‫מקומות מיוחדים‬ ‫במסעדות וחדרי‬ ‫אוכל ציבוריים‬ ‫‪ 8.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .000‬מקומות ישיבה יוקצב מקום אחד לנכה כאמור בפיסקה‬ ‫)‪ .‬יותקנו לפחות שני‬ ‫מקומות מיוחדים לנכים ליד מקום חלוקת האוכל‪ .‬ ‫)‪ (3‬הגישה אליהם תהיה חפשית ונוחה‪.‬יורכב בגובה הידית הרגילה‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ . למפתן יהיו שיפועים בצד המוגבה מסביבתו בנטיה מרבית של ‪.24‬במסעדה וכדומה‪ .‬הוא לא יתרומם יותר מ־‪ 2‬ס"מ מעל הרצפה משני‬ ‫הצדדים.‬ ‫)‪ (2‬לכל ‪ 150‬עד ‪ 1.‬שלגביהם יתמלאו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הגובה של המקומות האמורים לא יעלה על ‪ 80‬ס"מ מעל פני הרצפה.45‬מטר על ‪0.‬ובלבד‬ ‫שבכל בנין ציבורי כאמור יותקנו לפחות שלושה מקומות ישיבה מיוחדים‬ ‫לנכים.‬ ‫)‪ (3‬המקומות המיוחדים האמורים יוקצבו על יד המעברים באופן שתאופשר‬ ‫לנכים ראות טובה ושהנכים גם לא יסתירו לאלה היושבים מאחוריהם.‬ ‫)‪ (4‬השירותים של יחידות מיוחדות )להלן ‪ -‬השירותים המיוחדים(‪ .‬יהיו‬ ‫כמפורט להלן‪:‬‬ ‫)א( יכול שהשירותים המיוחדים יהיו צמודים ליחידה המיוחדת אך הדבר‬ ‫אינו הכרחי.‬יותקנו מקומות ישיבה מיוחדים לנכים‬ ‫על פי תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שטחו של המקום המיוחד האמור לנכה יהיה לפחות ‪ 1.‬‬ ‫)תיקון התשס"א(‬ ‫‪8.50%‬‬ ‫)‪ (3‬לרוחב כנף הדלת‪ .(1‬ומעל ‪ 1.‬ ‫)‪ (2‬אם יהיה מפתן בדלת‪ .25‬‬ ‫ביחידה מיוחדת יתקיימו הוראות סעיף זה‪ .‬ ‫‪20686‬ג‬ ‫‪15.‬שבגדר בנין ציבורי ב' ויש בהם שירות עצמי‪ .2004‬‬ ‫‪-302-‬‬ .‬ ‫)‪ (4‬המקומות המיוחדים האמורים יוסדרו לרוב על ידי אפשרות קיפול או‬ ‫סילוק מספר מתאים של כסאות קבועים באולם‪.23‬בתיאטרון‪ .000‬מקומות ישיבה ‪ -‬לכל ‪ 250‬מקומות מקום אחד כאמור‪ .90‬‬ ‫מטר.

‬המרוחק מהקיר המקביל‬ ‫לציר האורך שלה‪ .‬ממפלס הרצפה עד לגובה ‪ 65‬ס"מ מעל‬ ‫הרצפה.12. המשטח יותקן כך‬ ‫שיתאפשר מעבר מכסא גלגלים שיעמוד בצמוד ובמקביל לאמבטיה‪ .‬ובלבד שיישמר פתח אור של ‪80‬‬ ‫ס"מ לפחות.30‬מטר לפחות והוא לא יהיה‬ ‫חלק של המרחב החופשי האמור בפסקת משנה )ו(. ואם הם צמודים למקלחת‬ ‫תשמש הרצפה בשעת הצורך‪ .‬ ‫)יא( במקלחת יהיה שטח הרצפה ‪ 0.2004‬‬ ‫‪-303-‬‬ .‬יוותר מרחב חופשי ברוחב ‪ 85‬ס"מ לפחות.‬‬ ‫הקצה הקדמי של האסלה יהא ‪ 70‬ס"מ מהקיר שבגב האסלה.‬והמרחק בין המישור החיצוני של כנף הדלת ובין דלתות הארון‬ ‫יהיה ‪ 1. ברצפה יהיו‬ ‫שיפועים של כ־‪ 1.‫תכנון ובניה‬ ‫)ב( דלת השירותים המיוחדים תיפתח החוצה‪ .‬ויכול שתיפתח גם פנימה‬ ‫אם תתאפשר גם פתיחתה החוצה‪ .90 × 1.‬ ‫‪20686‬ד‬ ‫‪15.‬ ‫)ד( המרחק בין המישור החיצוני של כנף הדלת ובין הקיר ממול‪ .‬תיפתח דלת הארון‬ ‫בגרירה‪ .‬ ‫)ו( כל קבועות השרברבות על אבזריהן יותקנו כך שיוותר מרחב חופשי‬ ‫בקוטר מעגל של ‪ 1.15‬מטרים לפחות.‬ ‫)ט( האמבטיה תהא במידות ‪ 0.‬ ‫)ז( רצפת השירותים המיוחדים תהיה עשויה מחומר מונע החלקה.‬כאגן ניקוז של המקלחת.5%‬לניקוז מהיר.‬ ‫)יב( אסלה תהא מסוג מונובלוק. ציר האסלה יהא ‪ 45‬ס"מ מהקיר הסמוך‪. כיוון‬ ‫הפתיחה יאפשר גישה נוחה לאגף הלינה. בכניסה למקלחת לא‬ ‫יהא כל סף או מכשול ברצפה.20‬מטרים לפחות.‬ ‫)ח( ברצפת השירותים המיוחדים יהיה נקז.‬כיור רחצה וכן מקלחת או‬ ‫אמבטיה או שתיהן.‬וזאת שלא באמצעות צירי פנדל. בצד האסלה‪ .‬ ‫)ג( תותר התקנת דלת הנפתחת בגרירה במקביל לקיר‪ .‬ ‫)ה( בשירותים המיוחדים יותקנו אסלה‪ .60‬מ' לפחות.‬לכל רוחבה וגובהה של האמבטיה.40‬מ' לפחות‪ .‬ ‫)י( במידת האפשר יותקן בצד המעוגל של האמבטיה משטח אופקי‬ ‫באורך ‪ 60‬ס"מ‪ .‬אל‬ ‫המשטח ובחזרה. גובה האסלה‬ ‫יהא מ־‪ 42‬עד ‪ 45‬ס"מ מהרצפה.70 × 1.‬כשהיא מותקנת‬ ‫על גבי מסילה הקבועה במשקוף העליון‪ .‬יהיה‬ ‫‪ 1. ואם מוצב ארון מול הדלת‪ .

‬בקוטר‬ ‫שלא יהיה קטן מ־‪ 25‬מילימטר ולא גדול מ־‪ 40‬מילימטר‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מוטות אחיזה הצמודים לאסלה יותקנו כמפורט בפרט ‪)8.‬יותקן מוט אלכסוני באורך‬ ‫של ‪ 120‬ס"מ.‬ ‫)טו( במקלחת ובאמבטיה יותקנו הברזים בהישג ידו של המשתמש.‬בצמוד למשטח המתואר בפסקה‬ ‫)י(‪ .‬ ‫)יט( אבזרי העזר‪ .‬‬ ‫‪20686‬ה‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (7‬בקיר המקביל לאורך האמבטיה יותקן מוט אופקי‪ .(4‬‬ ‫)יד( הברזים יהיו ברזי ידית ויותקנו כך שיהיו גם בהישג ידו של משתמש‬ ‫היושב בכסא גלגלים. קצהו התחתון של המוט יהיה‬ ‫בגובה ‪ 85‬ס"מ מהרצפה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)יח( מעל לכיור תותקן מראה שגובהה התחתון יהיה ‪ 90‬ס"מ מהרצפה‬ ‫וגובהה העליון יהיה ‪ 175‬ס"מ לפחות מהרצפה.‬ ‫)‪ (4‬בקיר המקלחת יותקן מוט אנכי אחד לפחות‪ .‬עם צינור גמיש‪ .‬יותקן מוט אופקי באורך ‪ 50‬ס"מ ובגובה ‪ 85‬ס"מ מהרצפה.‬כגון מתלי מגבות‪ .‬ ‫)‪ (9‬על הקיר‪ .‬המוט האמור יכול שישמש גם במקום המוט‬ ‫המתואר בפסקת משנה )‪.‬שיורכב על מוט‬ ‫אנכי באופן שניתן לקבוע גובהו וכיוונו בידי המשתמש.‬ניצב למוט‬ ‫המתואר בפסקת משנה )‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)יג( מוטות אחיזה מתקפלים או ניתנים לפירוק‪ .‬ ‫)‪ (5‬בקיר המקלחת יותקן מוט אופקי אחד לפחות‪ . ברז הכיור לא יורכב לקיר אלא לכיור עצמו או‬ ‫למשטח אופקי הצמוד לו.‬‬ ‫ובגובה ‪ 85‬ס"מ מהרצפה. כל ברז‬ ‫יספק מים חמים וקרים למשטף מזרם‪ .‬ ‫)‪) (3)-(2‬בוטלו(.‬ונוחים לאחיזה‪ .13‬ו(.‬ ‫)יז( מתחת לכיור יישמר חלל חופשי עד לגובה ‪ 65‬ס"מ מהרצפה.‬קצהו התחתון של המוט יהיה בגובה ‪ 85‬ס"מ מהרצפה.‬בגובה ‪ 70‬ס"מ‬ ‫מהרצפה וקצהו התחתון יהיה בגובה ‪ 5‬ס"מ מעל דופן האמבטיה.‬מיבשי שיער וכיוצא‬ ‫באלה‪ .‬ ‫)‪ (8‬בקיר הצמוד לאורך האמבטיה‪ .‬יותקנו כך שיהיו בהישג ידו של היושב בכסא גלגלים‪.‬מחזיקי נייר‪ .‬בקצה החופשי של המשטח המתואר בפסקה )י( יותקן‬ ‫מוט אנכי באורך ‪ 80‬ס"מ לפחות.‬תנאיו ואגרות(‪ .2009‬‬ ‫‪-304-‬‬ . במקרה הצורך‬ ‫יותקן ברז נפרד לאמבטיה וברז למתרחץ במקלחת שמחוץ לאמבטיה.‬באורך ‪ 50‬ס"מ‪. קצהו העליון יהיה בראש האמבטיה‪ .‬באורך ‪ 80‬ס"מ‬ ‫לפחות‪ .(6‬באורך ‪ 50‬ס"מ ובגובה ‪ 85‬ס"מ מהרצפה.‬ ‫)טז( גובהו העליון של כיור יהיה בין ‪ 82 -‬ס"מ ל־‪ 87‬ס"מ מן הרצפה.‬ ‫)‪ (6‬בקיר המקביל לרוחב האמבטיה‪ .7.

239‬ביום ‪.‬אחד‬ ‫לפחות מכל סוג יתאים לתנאים המפורטים בפרט משנה )ב( ואחד לפחות יתאים לתנאים‬ ‫המפורטים בפרט משנה )ג(‪.30‬‬ ‫בפרק זה ‪-‬‬ ‫"אדם עם מוגבלות"‪" .27‬מיתקנים להתרעה שהותקנו בבנין ציבורי יתאימו לנדרש בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 4‬בסעיף‬ ‫הדן במערכות התרעה‪.26‬א( טלפון ציבורי‪ .‬ ‫"חוק השוויון" ‪ -‬חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות‪ .‬יתאים לתנאים‬ ‫המפורטים בפרטי משנה )ב( ו–)ג(.7.‬שהותקן בבנין ציבורי או בשטח החוץ שלו‪ .‬‬ ‫חלק‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫ח'‪11‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫פרק א'‪ :‬בניין ציבורי חדש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫מערכות התרעה‬ ‫ואזעקה‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪ 8.‬ ‫"בניין קיים" ‪ -‬מקום ציבורי שהוא בניין‪ .‬גוף ציבורי" ו"הנציב" ‪ -‬כהגדרתם בסעיף ‪ 5‬לחוק השוויון.‬המחבר בין החלקים והחללים הנגישים במקום ציבורי חדש‬ ‫ובשטחי החוץ שלו‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫סימן ה'‪ :‬סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי ‪ -‬אמצעי תקשורת‬ ‫טלפון ציבורי‬ ‫)תיקון התשס"ה(‬ ‫‪) 8.‬ ‫"יציע" ‪ -‬כמשמעותו בתוספת השלישית.‬שמתקיימות בהן‬ ‫דרישות חלק זה.2009‬‬ ‫‪20686‬ו‬ ‫‪1.1.30‬עד ‪ (8.‬ואולם אם הם מופעלים באמצעים שונים‪ .‬‬ ‫)ב( טלפון נגיש למתניידים בכיסא גלגלים יתאים לתנאים המפורטים בענין זה‬ ‫בת"י ‪ 1918‬חלק ‪.4‬‬ ‫)ג( טלפון לבעלי לקות שמיעה יתאים לתנאים המפורטים בענין זה בת"י ‪1918‬‬ ‫חלק ‪.2009‬‬ ‫‪-305-‬‬ .‬ ‫"בית שימוש נגיש" ‪ -‬בית שימוש מטיפוס ‪ 1‬או ‪ 2‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬ ‫_________________‬ ‫‪ .1998-‬‬ ‫"חניון ציבורי" ‪ -‬כהגדרתו בתקנות החניה.‬אחד מהם לפחות יתאים‬ ‫לתנאים המפורטים בפרטי משנה )ב( ו–)ג(‪ . 3.‬שההיתר לבנייתו או לשימוש בו כמקום ציבורי ניתן‬ ‫לפני תחילתו של חלק זה.8.‬התשנ"ח‪.8. הותקנו כמה טלפונים ציבוריים‪ .‬לרבות אמצעים להתגברות על הפרשי מפלסים‪ .1‬תחילת תוקפו של פרק ח'‪) 1‬סעיפים ‪ 8.1‬‬ ‫"דרך נגישה" ‪ -‬תוואי חופשי רצוף‪ .

‬ ‫"סימן מאתר בתוך בניין" ‪ -‬משטח ברוחב ‪ 60‬סנטימטרים העשוי בניגוד חזותי ובניגוד‬ ‫מישושי לסביבתו.‬בתנאי התאורה הקיימים או המתוכננים‪ .‬ ‫"מורשה לנגישות השירות" ‪ -‬כהגדרתו בסעיף ‪19‬מא‪ 1‬לחוק השוויון.‬הניתנים לזיהוי על ידי הולך רגל עם‬ ‫מוגבלות בראייה‪ .‬‬ ‫בין אם מתוכננת חלוקה לאגף לנשים ואגף לגברים ובין אם לאו.‬והוא אחד מאלה‪:‬‬ ‫‪20686‬ז‬ ‫‪1.‬כהגדרתו בסעיף ‪19‬מא‬ ‫לחוק השוויון.‬ ‫"מורשה לנגישות מבנים" ‪ -‬מורשה לנגישות מבנים‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"מדור שירותים" ‪ -‬חלק בבניין הכולל שלושה בתי שימוש לפחות שיש להם כניסה משותפת‪.1‬‬ ‫"מעלית עם פיקוד יעדים" ‪ -‬מעלית שבה קומת היעד נרשמת בתחנה ולא בתא המעלית.‬בניגוד חזותי ובניגוד מישושי לסביבתן הקרובה‪ .2009‬‬ ‫‪-306-‬‬ .‬ורשאי הנציב לפרסם הוראות‬ ‫טכניות לעניין הבחנה ברורה לעיני אדם מתבונן.‬ ‫"מלתחה נגישה" ‪ -‬מלתחה המתאימה גם לשימושם של אנשים בכיסאות גלגלים.‬ ‫"מקום חניה נגיש" ‪ -‬מקום חניה המיועד לכלי רכב הנושא תג נכה לפי חוק חניה לנכים‪.‬‬ ‫התשנ"ד‪.‬ומיועדים לסייע לו למצוא את דרכו אל יעדו‪ .‬ ‫"ניגוד מישושי" ‪ -‬ניגודיות בין מרקם פני שטח מסוים למרקם סביבתו הקרובה‪ .‬ ‫"סימן מאתר" ‪ -‬סימן מוביל מטיפוס ‪ 1‬ורוחבו ‪ 60‬סנטימטרים הנמצא בניצב לכיוון ההליכה‬ ‫ולכל רוחב הדרך‪ .‬עשויות בחתך טרפזי או מעוגל‬ ‫וקטומות בראשן‪ .‬ונועד להזהיר‬ ‫מפני סכנה או שינוי במרחב.‬הניתן להבחנה ברורה לעיני אדם‬ ‫מתבונן‪ .1993-‬‬ ‫"מקום עבודה" ‪ -‬מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד‪ .‬ ‫"סימן מוביל" ‪ -‬רצועה‪ .‬או מרכיב פיזי יציב המצויים על פני‬ ‫שטח המיועד לתנועת הולכי רגל או בצמוד לו‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬הניתן לזיהוי‬ ‫במישוש באמצעות כף רגל נעולה בנעל ובאמצעות מקל נחיה.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬והמיועד להפנות את תשומת לבו של הולך רגל עם מוגבלות‬ ‫בראייה אל תחילתו של סימן מוביל או אל מיתקן המצוי בצמוד או בסמוך.‬תשתיות וסביבה‪ .‬ ‫"סימן אזהרה" ‪ -‬משטח המורכב מגבשושיות עגולות‪ .‬קו מפגש בין שני משטחים‪ .‬שמסלול תנועתו בניצב למישור של‬ ‫הרצפה‪ .‬למעט אותו חלק במקום‬ ‫עבודה שחלות בו הוראות בדבר התאמה אישית לפי פרק ד' לחוק השוויון.‬אשר ממדיו וחומרי הבניה שלו תואמים את הוראות תקן ישראלי ת"י ‪1918‬‬ ‫חלק ‪ 3.7.‬ ‫"מעלון אנכי" ‪ -‬משטח הרמה חשמלי המותקן דרך קבע‪ .1‬ות"י ‪ 2252‬חלק ‪.‬ ‫"מלתחה" ‪ -‬מקום המשמש להחלפת בגדים ולאכסון חפצים ועשוי לכלול גם מקלחות ובתי‬ ‫שימוש.‬ ‫"ניגוד חזותי" ‪ -‬ניגוד בין שטח מסוים לסביבתו הקרובה‪ .

‬במקום ציבורי‪ .‬ובולט מעל פני הדרך‪ .1‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬פנים‬ ‫הבניין ‪ -‬דרישות בסיסיות.1‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬עקרונות‬ ‫ודרישות כלליות."1‬סימן ברוחב ‪ 30‬עד ‪ 60‬סנטימטרים‪ .‬ ‫‪20686‬ח‬ ‫‪1.‬ ‫"ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .‬ ‫"רשות ציבורית" ‪ -‬כהגדרתה בסעיף ‪19‬א לחוק השוויון.‬ישר במידת האפשר‪ .‬ומרקם פני השטח שלו עשוי בניגוד‬ ‫חזותי ובניגוד מישושי לשטח בסביבתו הקרובה.3. ובלבד שמפגש‬ ‫כאמור יהיה באותו מישור ויימשך באופן רציף ממקום אחד במרחב למקום אחר.‬ ‫"ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ ."3.7.2009‬‬ ‫‪-307-‬‬ .‬תקשורת.‬ ‫)‪" (2‬סימן מוביל מטיפוס ‪ ."2279‬תקן ישראלי ת"י ‪ ."70‬תקן ישראלי ת"י ‪ 2418‬חלק ‪ .‬ ‫"שטח" ‪ -‬שטח למטרה עיקרית כמשמעותו בתקנה ‪ 9‬לתקנות חישוב שטחים.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪" (1‬סימן מוביל מטיפוס ‪ .70‬מעליות‪ :‬דרישות בטיחות לבנייה‬ ‫ולהתקנה ‪ -‬התאמות מיוחדות לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מוגבלות."3‬מרכיב פיזי יציב הנמשך ברציפות לאורך שולי‬ ‫דרך‪ .‬כגון מעלון אנכי )אנכון(‪ .2279‬התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל‬ ‫חומרים המיועדים למשטחי הליכה.1‬תקן ישראלי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬המאפשר כניסה אל הרכב‬ ‫ויציאה ממנו בישיבה על כיסא גלגלים.‬בין שני משטחים‬ ‫צמודים זה לזה‪ .3.‬ ‫"ת"י ‪ .‬המצויים בניגוד חזותי וניגוד מישושי זה לזה."4‬תקן ישראלי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ ."1‬תקן ישראלי ת"י ‪ 2252‬חלק ‪ .‬ ‫"ת"י ‪ 2252‬חלק ‪ .1‬משטחי הרמה חשמליים למוגבלי‬ ‫תנועה ‪ -‬כללי בטיחות‪ .4‬‬ ‫"עמדת מודיעין" ‪ -‬עמדה פתוחה או סגורה‪ ."2‬מפגש‪ .‬והכוונה לחלקי המקום השונים.4‬נגישות הסביבה הבנויה‪ .‬שבה ניתן מידע על השירות‬ ‫הניתן במקום הציבורי‪ .‬מידות ופעולה תפקודית‪ :‬מעלונים אנכיים."2‬תקן ישראלי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬המורכב‬ ‫מפסים מקבילים המצויים באותו מישור‪ .‬ ‫"קומה" ‪ -‬כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים(‪."1‬תקן ישראלי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ ‫)‪" (3‬סימן מוביל מטיפוס ‪ .‬ ‫"רכב גבוה" ‪ -‬רכב בעל מיתקן הרמה‪ .‬ ‫"ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬‬ ‫התשנ"ב‪) 1992-‬להלן ‪ -‬תקנות חישוב שטחים(.‬ ‫"ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .2‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬הסביבה‬ ‫שמחוץ לבניין.‬העשוי בניגוד חזותי וניתן להבחנה במישוש בכף‬ ‫רגל נעולה ובאמצעות מקל נחיה.2‬תקן ישראלי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ ."3.2‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬דרישות‬ ‫משלימות לשימושים ספציפיים.‬ ‫"סמל הנגישות" ‪ -‬סמל הנגישות הבין–לאומי כמשמעותו בת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬ ‫"ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ ‫"ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .

8.32‬בבניין ציבורי שהוא מקום ציבורי חדש המיועד ליותר משימוש אחד‪ .31‬‬ ‫בניין עם ייעוד‬ ‫מעורב‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫בניין ציבורי אחר‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬יכלול היתר הבנייה אף את ביצוע ההתאמות הנדרשות‬ ‫לפי סעיף ‪19‬ט לחוק השוויון‪.‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬בניין ציבורי חדש‬ ‫)כללי(‬ ‫היתר לבניין ציבורי‬ ‫חדש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪20686‬ט‬ ‫‪1.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫"מקום ציבורי חדש" ‪ -‬מקום ציבורי כמפורט בתוספת הראשונה לחוק השוויון‪.‬ ‫)‪ (2‬בבניין קיים נעשו במועדן ההתאמות הנדרשות לפי סעיף ‪19‬ט לחוק‬ ‫השוויון‪.‬‬ ‫)ב( לא הגיע עדיין המועד הקבוע כאמור בהוראות לפי סעיף ‪19‬ט לחוק השוויון‬ ‫עד למועד מתן ההיתר לתוספת‪ .2009‬‬ ‫‪-308-‬‬ .‬יחולו הוראות חלק זה בהתאם למטרות השימוש הדומות להם ביותר‬ ‫מבין המטרות והשימושים המפורטים בתוספת כאמור‪ .8.‬אישור או תעודת גמר לפי העניין )בחלק זה ‪ -‬היתר(‪.1992-‬‬ ‫מקום ציבורי חדש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫כמשמעותו בתקנות חישוב שטחים‪ .‬התשמ"ג‪.‬יחולו הוראות חלק זה על כל חלק מן הבניין לפי שימושו‪.33‬בבניין או חלק מבניין המשמש למטרות ציבוריות שונות מן המפורט בתוספת‬ ‫הראשונה לחוק השוויון‪ .‬לדעת מהנדס הוועדה המקומית‪ .‬‬ ‫יינתן רק אם מולאו התנאים המפורטים בחלק זה‪.‬והשימושים בו‬ ‫מופרדים אחד מן האחר‪ .‬ימולאו התנאים המפורטים בחלק זה ביחס לתוספת בלבד.8.40‬היתר לבניין ציבורי חדש‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫תוספת לבניין‬ ‫ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬התשנ"ב‪.1983-‬‬ ‫"תקנות חישוב שטחים" ‪ -‬תקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות‬ ‫ובהיתרים(‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬יינתן רק אם התקיימו‬ ‫תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בכל חלקי התוספת ימולאו התנאים המפורטים בחלק זה.‬לאחר‬ ‫התייעצות עם מורשה לנגישות מבנים‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫"תקנות החניה" ‪ -‬תקנות התכנון והבניה )התקנת מקומות חניה(‪ .8.‬ ‫ואולם כאשר היקף התוספת המבוקשת עולה על ‪ 30%‬מהשטח העיקרי של המבנה הקיים‪.7.41‬א( היתר להקמת תוספת לבניין קיים )להלן ‪ -‬תוספת(‪ .8.

‬ככל שהתאמות אלה נדרשות לצורך התוספת המבוקשת‪ .‬תובטח נגישות‬ ‫חלופית בתקופת ביצוע עבודות הבנייה‪ .‬ ‫)‪ (4‬התאמות הנגישות בבניין הקיים ובתוספת גם יחד‪ .42‬בבקשה להיתר לתוספת לבניין קיים ובבקשה להיתר לביצוע עבודות שיפוץ בבניין‬ ‫ציבורי חדש‪ .‬‬ ‫)ה( בבקשה להיתר לתוספת לבניין קיים ניתן‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( מהנדס הוועדה המקומית רשאי להורות על ביצוע התאמות נגישות בבניין‬ ‫קיים‪ . ובתנאי שהבניין עומד בדרישות חלק ח' בתוספת זו‪.‬יעוגל למספר השלם הקרוב‪.‬‬ ‫‪20686‬י‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (2‬דרך נגישה‪ .‬‬ ‫התאמות נוספות‬ ‫בבניין המיועד‬ ‫לאנשים עם‬ ‫מוגבלות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬וזאת לפי היקף העבודה ופרק‬ ‫הזמן שנותר על פי הוראות לפי סעיף ‪19‬ט לחוק השוויון‪.‬והיתר לבנייתם ניתן לפני‬ ‫תחילתו של חלק זה.‬כולן או חלקן‪ .44‬בבקשה להיתר לבניין ציבורי חדש המיועד כולו או חלקו לאנשים עם מוגבלות‪.7.‬מחברת את התוספת לבניין‬ ‫הקיים.‬ ‫)‪ (3‬התאמות הנגישות בבניין הקיים‪ .‬שהיא הדרך העיקרית ככל הניתן‪ .‬‬ ‫)ד( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬‬ ‫ייבדק הצורך בקיום התאמות נגישות נוספות על הקבוע בחלק זה‪.‬‬ ‫להיסמך על התאמות הנגישות בבניין הקיים‪ .‬ובלבד שמתקיימים תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬התוספת האמורה מהווה מבחינה תפקודית חלק בלתי נפרד מהבניין הקיים.‬‬ ‫עיגול תוצאת‬ ‫חישוב‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬המיועדות בעבור התוספת יהיו לפי חלק‬ ‫זה.‬‬ ‫שינויים במהלך‬ ‫בנייה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬לבקשת מבקש ההיתר‪ .8.‬ניתן לבצע את‬ ‫התאמות הנגישות הנדרשות לבניין הקיים‪ .‬‬ ‫ומחצית תעוגל למספר השלם הנמוך ממנו‪.8.8.‬מספקות את סך כל‬ ‫הדרישות לפי חלק זה לגבי התוספת‪.43‬הוראות חלק זה לא יחולו על היתר שיינתן לשינויים במהלך בנייה של בניין ציבורי‬ ‫אשר אין בהם תוספת שטחי בנייה העולה על ‪ 30‬מטרים רבועים‪ .‬בהתייעצות עם‬ ‫מורשה לנגישות מבנים‪.‬כפי שייקבע על ידי מהנדס הוועדה‪ .45‬מספר שהוא תוצאת חישוב אחוזים לפי תקנות אלה‪ .‬על אף האמור בפרט משנה )א(‪.‬כולן או חלקן‪ .‬‬ ‫התאמות נגישות‬ ‫בזמן ביצוע‬ ‫עבודות שיפוץ‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬בבניין הקיים או בתחום התוספת‬ ‫המבוקשת‪.‬אשר עבודות הבנייה יבוצעו בהן בד בבד עם מתן השירות‪ .8.2009‬‬ ‫‪-309-‬‬ .

‬וכן הסעיפים הדנים‬ ‫במבנה‪ .‬וכן בסעיפים הדנים במבנה‪.‬‬ ‫‪) .8.‬מתחנה לאיסוף נוסעים ולהורדתם‪ .‬ואזורי העלאת נוסעים כמשמעותם‬ ‫בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .52‬א( דרך נגישה תוביל מכניסה נגישה של הבניין אל שטחי החוץ שלו ככל שאלה‬ ‫נועדו לשימוש הציבור‪ .‬יתקיימו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .51‬א( מתוכנן קשר פיזי בין בניינים שונים לשימוש הציבור‪ . שלט ההכוונה יוצב ליד מקום חניה‬ ‫נגיש‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ולמעט הסעיף הדן במשטחי אזהרה בכבש‪.‬‬ ‫)ב( מתוכננות כמה דרכים המקשרות בין קומות שונות של בניינים שונים‪ .‬‬ ‫גימור והתקנה של בתי אחיזה‪ .‬שיפוע הדרך‪ .‬ובחלק ‪ .‬‬ ‫)ב( דרכים כאמור יתחילו ממקום החיבור למדרכה או לשביל ציבורי הגובלים‬ ‫במגרש כפי שמתואר במפת איתור העבודה כנדרש בתקנה ‪)5‬ב()‪.‬‬ ‫)ב( בדרך נגישה בשטחי חוץ של מקום ציבורי חדש יתקיימו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק‬ ‫‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫סימן ג'‪ :‬דרך נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫דרך נגישה לבניין‬ ‫ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.‬שהיא הדרך העיקרית שמיועדת לשימוש‬ ‫הציבור‪ .‬ ‫)‪ (3‬היו כמה דרכים אל בניין ציבורי שחלקן אינן נגישות‪ .‬בין במפלס הקרקע ובין בקומה אחרת‪ .‬‬ ‫)ד( בכל דרך המשמשת את הציבור‪ .2009‬‬ ‫‪-310-‬‬ .‬תוביל אל כניסות נגישות של בניין‬ ‫ציבורי‪ .‬יהיה הקשר באמצעות דרך‬ ‫נגישה‪.‬שרוחבה גדול מ–‪ 130‬סנטימטרים ולגבי גרם‬ ‫מדרגות גם אם רוחבו קטן מ–‪ 130‬סנטימטרים‪ .2‬בסעיפים הדנים בפני הדרך‪ .7.‬אחת לפחות בתחום המגרש‪ .8.‬או בסמוך לה ככל הניתן‪ .‬‬ ‫‪20686‬יא‬ ‫‪1.‬או בסמוך לה ככל הניתן‪ .‬מדרכות‪ .‬רוחב‬ ‫הדרך‪ .‬וכן ממדרכה או משביל‬ ‫ציבורי הגובלים במגרש.8.‬גימור והתקנה של בתי אחיזה‪ .50‬‬ ‫)א( בבניין ציבורי חדש יהיו דרכים נגישות בתחום מגרש‪.‬לשירותו או למקום עבודה‪.2‬ככל שאלה מצויים בתחום המגרש‪ .‬תהיה‬ ‫מחצית מהן לפחות דרכים נגישות‪.‬בכניסה הנגישה למגרש או לבניין‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ובמקומות שבהם מתפצלות כמה‬ ‫דרכים מדרך נגישה‪.‬כבש‪ .‬‬ ‫קשר פיזי בין‬ ‫בניינים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫דרך נגישה אל חוץ‬ ‫הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬ ‫)‪ (2‬דרך נגישה בתחום המגרש‪ .‬שהיא הדרך העיקרית המיועדת‬ ‫לשימוש הציבור‪ .1‬בסעיף הדן בפני הדרך ובמכשולים בדרך‪ .‬ולמעט הסעיף הדן במשטחי אזהרה בכבש‪.1‬בסעיף הדן‬ ‫במכשולים בדרך‪ .‬משטחי אזהרה במדרגות‪ .(2‬‬ ‫)ג( בדרך נגישה לבניין ציבורי יתקיימו דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך נגישה‪ .‬יהיה שלט הכוונה‬ ‫אל הדרך הנגישה ועליו סמל הנגישות.‬שבמסגרתו מתאפשרת‬ ‫גישה בין הבניינים‪ .‬תוביל ממקום חניה נגיש אל כניסה נגישה.‬וחלק ‪ 2‬בסעיפים הדנים במשטחי אזהרה במדרגות‪ .

‬המשמשים את הציבור‪ .‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שיפוע הדרך הנגישה לא יעלה על ‪ 8‬אחוזים. עלה שיפוע הדרך הנגישה‬ ‫על ‪ 5‬אחוזים תהיה הדרך באמצעות כבש כמשמעותו בת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬‬ ‫הפרשי גבהים‬ ‫ושיפועים בדרך‬ ‫נגישה מחוץ לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.53‬המעבר בין מקומות שונים בשטחי חוץ‪ .‬‬ ‫ינהגו לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬‬ ‫וככל הניתן באותו המפלס‪.2‬בסעיף הדן בשיפוע הדרך בתחום גבולות נכס‪.‬יהיה בדרך נגישה‪.55‬‬ ‫היו הפרשי גובה בדרך הנגישה מחוץ לבניין‪ .‬ ‫)‪ (4‬בשטחי חוץ שנמצא בהם הפרש גובה בין משטחי רצפה נגישים סמוכים‪.8.‬גשר או מעלית.4‬בסעיף הדן במקומות הדורשים שילוט‪.‬פטורה מהגנת שוליים בהתקיים התנאים האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הפרש הגובה בין מפלס פני הדרך והמשטח הסמוך לו אינו עולה על ‪20‬‬ ‫סנטימטרים.‬ניתן להתקין מעלון אנכי‪ .‬ובלבד שניתן‬ ‫לכך אישור מורשה נגישות מבנים.‬וכן דרישות חלק ‪ 3.‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( על אף האמור בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן בשולי דרך נגישה‪ .‬המיועדת לשימוש הציבור‪ .8.56‬היו בבניין ציבורי כניסות או יציאות המיועדות לשימוש הציבור שאינן נגישות לפי‬ ‫תקנות אלה‪ .5‬ל–‪ 300‬סנטימטרים‪.‬למעט הסעיף הדן בבניין שיש בו כניסות אחדות‪ .7.2‬בסעיף הדן בכניסה‬ ‫נגישה‪ .1‬בסעיפים‬ ‫הדנים במשטח ניגוב ובסף בפתח‪.‬דרך נגישה‬ ‫ברוחב ‪ 250‬סנטימטרים לפחות‪ .54‬‬ ‫כניסה לבניין‬ ‫ציבורי חדש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.8.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪20686‬יב‬ ‫‪1.2009‬‬ ‫‪-311-‬‬ .‬ ‫)‪ (2‬שולי הדרך או המשטח כולו מאובחנים מן המשטח הסמוך להם בניגוד‬ ‫חזותי‪.‬ ‫)‪ (3‬עלה הפרש הגובה בין פני מדרכה למפלס הכניסה הנגישה על ‪300‬‬ ‫סנטימטרים תותקן מעלית.‬יותקן אחד‬ ‫מאלה‪ :‬כבש‪ .2‬‬ ‫ׁ)ׁ‪ (2‬היה הפרש הגובה בין משטחי רצפה צמודים בין ‪ 1.‬‬ ‫בניין ובו כניסות‬ ‫לא נגישות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫)א( הכניסה העיקרית לבניין‪ .8.‬‬ ‫ולא הוסדרה עלייה באמצעות שיפוע שאינו עולה על ‪ 5‬אחוזים‪ .‬‬ ‫מעבר בין מקומות‬ ‫בשטחי חוץ‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫)ב( בכניסה נגישה לבניין יתקיימו דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬תהיה כניסה נגישה‪.‬יימצאו בהן שלטים המכוונים אל הכניסות או היציאות הנגישות לפי ת"י ‪1918‬‬ ‫חלק ‪ . ואולם במקום שבו קיים הפרש גובה של עד ‪150‬‬ ‫סנטימטרים ולא ניתן להתקין כבש‪ .

1‬בסעיף הדן בפני הדרך.‬‬ ‫מעבר בין מקומות‬ ‫בקומה בתוך בניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ואל הכניסות‬ ‫לחדרים או אולמות במקומות עבודה. הוראות אלה יחולו גם על מרווח במעבר על פני מסילות של כנף‬ ‫דלת נגררת‪.58‬דרך נגישה לפי הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף הדן בדרך נגישה וחלק ‪ 3.‬תהיה בכל אגף כניסה נגישה אחת לפחות‪.‬תותקן מעלית‪.8.‬באגפים שונים של‬ ‫הבניין‪ .1‬בסעיפים‬ ‫הדנים בדרכים נגישות לרבות פרוזדורים ומעברים‪ .7.‬מעלון אנכי או כבש לפי דרישות חלק‬ ‫ג' בתוספת זו ות"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬‬ ‫הפרשי גובה‬ ‫במפלסי רצפה‬ ‫בדרך נגישה בתוך‬ ‫בניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬הצמודים זה לזה‪.57‬א( בבניין ציבורי שבו כמה כניסות המשמשות את הציבור‪ .7‬בחלק ג' והוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬היה הפרש משטחי הרצפה גדול מ–‪ 1.8.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫בניין ובו כניסות‬ ‫בגזרות שונות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫דרך נגישה בתוך‬ ‫הבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬תותקן מעלית ויכול שיותקן מעלון‬ ‫אנכי במקום מעלית.5‬סנטימטרים ולא יותר מ–‪150‬‬ ‫סנטימטרים‪ .‬‬ ‫‪20686‬יג‬ ‫‪1.1.2009‬‬ ‫‪-312-‬‬ .‬לא יעלה על ‪50‬‬ ‫מטרים‪.1‬בסעיף הדן בכבש.‬מרחק ההליכה‬ ‫מחוץ למבנה בין כניסה שאינה נגישה לבין כניסה נגישה באותו אגף‪ .‬אך קטן מ–‪ 250‬סנטימטרים‪ .‬‬ ‫)ב( בבניין שבו יותר מכניסה אחת המשמשת את הציבור באותו אגף‪ .61‬מרווח אופקי בדרך נגישה‪ .‬ ‫)‪ (3‬במקום שהפרש הגובה בו בין משטחי רצפה צמודים עולה על ‪250‬‬ ‫סנטימטרים‪ .‬תוביל ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מהכניסה העיקרית לבניין המיועדת לשימוש הציבור לכל החלקים בתוך‬ ‫הבניין שיינתן בהם שירות ציבורי או שנועדו לשימוש ציבורי‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .60‬בדרך נגישה בתוך בניין יחולו על הפרשי גובה במפלסי רצפה‪ .‬יותקן אחד מאלה‪ :‬מעלית‪ .‬‬ ‫‪ .‬יהיה בדרך נגישה וככל הניתן באותו מפלס‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .8.‬יהיה לפי ת"י ‪ 1918‬חלק‬ ‫‪ .8.‬‬ ‫הוראות פרט ‪ 3.2.59‬מעבר בין מקומות שונים המיועדים לשימוש הציבור או למקום עבודה באותה קומה‬ ‫בבניין ציבורי חדש‪ .‬‬ ‫מרווח אופקי בין‬ ‫משטחי הליכה‬ ‫בדרך נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬העשוי בניצב לכיוון התנועה‪ .8.‬ ‫)‪ (2‬מכניסה נגישה לכל חלקי הבניין אשר יש לציבור מעבר אליהם ולכל חלקי‬ ‫הבניין אשר יש בהם מקומות עבודה‪.‬ ‫)‪ (2‬במקום שהפרש הגובה בו בין משטחי רצפה צמודים עולה על ‪150‬‬ ‫סנטימטרים‪ .

1‬ות"י ‪ 1918‬חלק‬ ‫‪ 3.‬יימצאו אמצעי עזר לסגירתה לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .63‬נוסף על האמור בפרטים ‪ 8.7.‬תהיה המערכת לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬לרבות לאזורי המתנה‪ .62‬א( דלתות ושערים‪ .‬‬ ‫דרך נגישה אל במה‬ ‫ומשטח מוגבה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬הסוגרת על מקום שנדרשת בו פרטיות‪ .1.‬לאורך דרכים נגישות ובכניסה לחללים נגישים‪ .‬כגון‪ :‬בית שימוש‬ ‫נגיש‪ .(1‬‬ ‫)‪ (3‬היו במקום כמה משטחי משחק מאותו הסוג‪ .‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך נגישה‪ .58‬לעניין מיתקן ספורט‪ .‬אל מלתחה נגישה ואל‬ ‫תאי הלבשה נגישים.8.4‬‬ ‫דרך נגישה וכניסות‬ ‫נגישות במיתקן‬ ‫ספורט‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬אחת לפחות‪ .‬ומתוכננת בו מערכת‬ ‫קשר פנים )אינטרקום(‪ .‬יתאימו‬ ‫לנדרש בתקן ישראלי‪ .‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬אל מקלחת נגישה‪ .‬תוביל דרך נגישה אל משטח‬ ‫משחק אחד מכל סוג‪ .‬ולא פחות מ– ‪ 50%‬ממספר המשטחים מאותו סוג ממדרכה‬ ‫או משביל או מכניסה נגישה אל מיתקן הספורט.64‬דרך נגישה רציפה תוביל ממקום חניה נגיש למקומות בבית סוהר ובבית מעצר‬ ‫שמותרת אליהם גישה לציבור‪ .‬במה" ‪ -‬כהגדרתה בפרט ‪ 3.8. אין באמור בפרט זה כדי לגרוע מחובת ביצוע דרך נגישה‬ ‫כאמור בפסקה )‪.‬‬ ‫)ה( בבניין אשר דלתו אינה ניתנת לפתיחה חופשית מבחוץ‪ .8.‬למעט מבנים מורמים‬ ‫במיתקני ספורט המשמשים לשיפוט‪ .57‬ו–‪ 8.‬‬ ‫דרך נגישה בבית‬ ‫סוהר ובבית מעצר‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬אל בית שימוש נגיש‪ .‬‬ ‫‪20686‬יד‬ ‫‪1.‬מקלחת ומלתחה‪ .65‬א( בפרט זה‪" .2‬בסעיף הדן בתא מקלחת סגור )טיפוס ‪.‫תכנון ובניה‬ ‫דלתות ושערים‬ ‫בדרך נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .(2‬‬ ‫אין חובה כי דרך נגישה תחבר בין הדרכים הנגישות האמורות בפסקאות אלה‪.9.3.‬ ‫)‪ (4‬במיתקן ספורט אשר הותקנו בו דרכים נגישות כאמור בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪.1‬‬ ‫)ג( בדלת חד–אגפית‪ .‬ולבית שימוש נגיש למבקרים‪.2009‬‬ ‫‪-313-‬‬ .‬תוביל אל כל כניסה נגישה למיתקן ספורט ומן‬ ‫הכניסה אל מקומות הישיבה המיוחדים ואל בית שימוש נגיש.‬אזורים למפגש עם מבקרים ועם עורכי‬ ‫דין‪ .‬‬ ‫)ב( בפתחי דלתות יהיה גובה הסף לפי הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.(2‬‬ ‫)ד( בדלת לפתיחה אוטומטית יותקן אמצעי בקרה שימנע את הגפתה כל עוד נמצא‬ ‫אדם או חיית שירות או מקל נחיה בתחום המסלול שלה‪.8.1‬ובהתאם לחלק ג' בתוספת זו‪.1‬בתוספת זו ולרבות כל משטח‬ ‫מוגבה כהגדרתו באותו פרט שגובהו ‪ 45‬סנטימטרים לפחות מפני הרצפה או הקרקע הסמוכים‬ ‫אליו‪.‬ ‫)‪ (2‬דרך נגישה אחת לפחות המיועדת לספורטאים תוביל אל משטח הפעילות‬ ‫הספורטיבית‪ .3.

2009‬‬ ‫‪-314-‬‬ .‬‬ ‫)ג( במהלך מדרגות אל במה המכיל מדרגה אחת או שתיים בלבד‪ .8.‬במסלול הקצר ביותר האפשרי אל הכניסה‬ ‫לבניין‪.‬‬ ‫יחד עם מקומות ישיבה רגילים בעבור נשים‪ .8.‬יהיה סימן מוביל מהכניסה למגרש לכל כניסה‬ ‫עיקרית בבניין אשר ישמש‪ .‬פטור מהתקנת דרך נגישה אל עזרת הנשים‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬במוסד לביטוח לאומי ובמתנס"ים‪.‬כולו או מקצתו‪ .‬אם הותקנו במפלס‬ ‫אולם התפילה מקומות ישיבה מיוחדים בעבור נשים המתנייעות בכיסא גלגלים‪.‬אזהרה והכוונה‬ ‫בניין ציבורי‬ ‫שנדרש בו סימן‬ ‫מוביל לכניסה‬ ‫העיקרית לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .8.‬ניתן להתקין כבש כתחליף לאמצעי מכני המופעל בחשמל‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .70‬א( אל בניין המיועד לתפוסה העולה על ‪ 500‬בני אדם‪ .‬‬ ‫דרך נגישה בבית‬ ‫כנסת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪. תחילתו תהיה בקו המגע בין המדרכה הגובלת במגרש והקרובה לכניסה הראשית לבניין‪.‬ובניגוד חזותי למשטח המוגבה.‬וכן הוראות אלה‪ :‬שולי משטח מוגבה שאינו מיועד למופעים‪ .‬‬ ‫באותו כיוון שמגיע ממנו רוב הציבור לבניין‪ .7.‬יהיה סימן מוביל מהכניסה‬ ‫למגרש ועד לכניסה העיקרית לבניין ולכל כניסה בבניין המשרתת ‪ 200‬בני אדם לפחות.‬‬ ‫סימן מוביל בדרך‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .‬וגובהו קטן‬ ‫מ–‪ 45‬סנטימטרים יסומנו בפס ברוחב ‪ 10‬סנטימטרים לפחות‪ .71‬א( סימן מוביל יהיה בתחום הדרך העיקרית שבה עושה הציבור שימוש או בצמוד‬ ‫לה.‬ ‫)‪ (3‬בבית כנסת שהפרשי הגובה בין משטחי רצפה צמודים בו עולה על ‪150‬‬ ‫סנטימטרים‪ .‬‬ ‫‪) .‬בסך כולל של ‪ 10‬אחוזים לפחות‬ ‫ממקומות הישיבה לנשים באולם‪ .‬‬ ‫יכול שתהיה אליה דרך נגישה שלא מתוך הבניין.‬ ‫)‪ (2‬בית כנסת שעזרת הנשים בו מצויה במפלס גבוה מ–‪ 150‬סנטימטרים ממפלס‬ ‫אולם התפילה‪ .‬בבניין המיועד לבית כנסת יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בית כנסת שעזרת הנשים בו נמצאת במפלס שונה ממפלס אולם התפילה‪.‬ולא פחות משני מקומות ישיבה מיוחדים.‬למתן שירות שיוחד לאנשים עם מוגבלות וכן‬ ‫לכל כניסה עיקרית בלשכות רווחה‪ .‬יתחיל‬ ‫הסימן המוביל בכניסה למגרש בסמוך לסימן המאתר‪.66‬‬ ‫על אף האמור בסימן זה‪ .‬ ‫ויכול שמשטח מוגבה כאמור יהיה כולו בניגוד חזותי לסביבתו‪.‬‬ ‫‪20686‬טו‬ ‫‪1.‬יותקן בית אחיזה‬ ‫בצד אחד‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( בבמה יתקיימו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬ ‫במקום שבו נדרש סימן מאתר כאמור בהוראות לפי סעיף ‪19‬לט)ד( לחוק השוויון‪ .‬‬ ‫)ב( סימן מוביל יכול שיהיה בצד אחד של דרך או משני צדיה ולא ייחשב כחלק‬ ‫ממידת הרוחב שלה‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬אמצעים לאיתור‪ .2‬בסעיפים הדנים בנגישות לבמה‬ ‫ולמשטח מוגבה‪ .

‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫שינוי כיוון של‬ ‫סימן מוביל‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)ב( בסימן מוביל מטיפוס ‪ 2‬יהיה‪ .‬‬ ‫במקום שבו סימן מוביל מטיפוס ‪ 1‬או מטיפוס ‪ 2‬משנה כיוון‪ .‬יסתיים בקרבת בית האחיזה‬ ‫של המדרגות‪ .8.‬אך אפשר שבדרך מעוקלת הוא‬ ‫יהיה במקביל לציר הדרך.73‬‬ ‫סימן מוביל בדרך‬ ‫רחבה מחוץ לבניין‬ ‫וברחבה חיצונית‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬מידותיו ‪ 60/60‬סנטימטרים ומרכזו‬ ‫במרכז הפנייה‪.71‬ג(‬ ‫גימור פני שטח של‬ ‫סימן מוביל‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .8.‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( סימן מוביל בדרך מחוץ לבניין שיש בה מדרגות‪ .8.7.72‬א( גימור השטח של סימן מוביל מטיפוס ‪ 1‬או סימן מוביל מטיפוס ‪ 2‬יהיה עמום‬ ‫)‪ (matt‬ולא מבריק.‬ ‫)‪ (2‬שינוי כיוון בסימן מוביל לא יהיה בזווית גדולה מזווית ישרה הנמדדת‬ ‫מציר ההליכה. הנציב רשאי לפרסם הוראות טכניות לביצוע פרט משנה זה‪.‬גימור שטח כאמור בפרט משנה‬ ‫)א( ברוחב של ‪ 30‬סנטימטרים לפחות‪ .‬‬ ‫שרוחבה עולה על ‪ 3‬מטרים‪ .‬‬ ‫תרשים ‪)8.‬וימשיך מן המדרגה האחרונה ועד לכניסה לבניין כמתואר בתרשים ‪)8.‬ ‫)‪ (3‬בפנייה בזווית ישרה ובצומת של סימנים מובילים יהיה משטח מישושי‬ ‫שמרקמו שונה ממרקם הסימן המוביל‪ .71‬ג(‪.‬יהיה סימן מוביל מטיפוס ‪ 1‬או ‪ 2‬ויחולו בו הוראות מיוחדות‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬סימן מוביל יהיה ככל הניתן בקו ישר‪ .‬ככל הניתן‪ .8.74‬א( נוסף על האמור בפרט ‪ .‬ ‫‪20686‬טז‬ ‫‪1.‬בצד קו המפגש עם המשטחים המרכיבים את הסימן‬ ‫המוביל‪.2009‬‬ ‫‪-315-‬‬ .70‬בדרך מחוץ לבניין‪ .‬‬ ‫)‪ (1‬סימן מוביל מטיפוס ‪ 1‬יהיה ברוחב של ‪ 55‬עד ‪ 66‬סנטימטרים.‬המובילה אל הכניסה הראשית‪.

‬ובמרחק ‪ 10‬עד ‪ 30‬סנטימטרים מקצה אגף דלת‬ ‫סובבת כאשר היא פתוחה בניצב לפתח‪ .8.75‬סימן מוביל אל כניסה לבניין יסתיים במרחק ‪ 110‬סנטימטרים לפני דלת הזזה‬ ‫אופקית או אנכית מול אחת ממזוזות הדלת‪ .‬‬ ‫ויוביל עד לפתח הכניסה וממנו אל מעלית המצויה במפלס הכניסה‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .75‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ .2009‬‬ ‫‪-316-‬‬ .72‬ברוחב‬ ‫‪ 55‬עד ‪ 66‬סנטימטרים לפחות מכל צד של קו המפגש בין משטחים המרכיבים‬ ‫את הסימן המוביל‪.‬כמתואר בתרשים ‪.8.‬הסימן המוביל‬ ‫יתחיל באותו מקום ברחבה שממנו מגיע רוב הציבור לבניין‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬בסימן מוביל מטיפוס ‪ 2‬יהיה גימור פני השטח כאמור בפרט ‪ 8.70‬בסימן מוביל ברחבה המובילה אל כניסה המשמשת‬ ‫את הציבור ואיננה הכניסה הראשית לבניין‪ .1‬איכותו של תרשים ‪ .75‬המצורף לסעיף ‪ .‬יחולו הוראות פרט משנה )א(‪ .75‬ירודה גם במקור‪.8.‬‬ ‫סיום סימן מוביל‬ ‫מחוץ לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ 1 .‬‬ ‫‪20686‬יז‬ ‫‪1.8.‬‬ ‫)ב( נוסף על האמור בפרט ‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .7.75‬‬ ‫תרשים ‪8.‬במסלול הקצר ביותר האפשרי‪.8.

‬בסימון לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .79‬‬ ‫)‪ (1‬הסימון יהיה משני גוונים בניגוד חזותי ובשטח דומה‪ .‬‬ ‫סימן מאתר מחוץ‬ ‫לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ ‫אין בבניין מעלית שמובילה לכל הקומות‪ .‬ובגובה שבין ‪ 90‬ל–‪100‬‬ ‫סנטימטרים.2.77‬סימן מאתר בתחום מגרש יהיה בצמוד לתחילתו של סימן מוביל‪ .‬ ‫)‪ (3‬המרחק האופקי בין הסימונים האמורים בפרט זה לא יעלה על ‪150‬‬ ‫סנטימטרים.3.‬כמתואר בתרשים ‪:8.‬המחיצה או‬ ‫הקיר השקוף בטווח גובה ‪ 130‬עד ‪ 160‬סנטימטרים מרצפתם.79‬בחלקי בניין המשמשים את הציבור‪ .8.‬‬ ‫סימן מוביל וסימן‬ ‫מאתר בתוך בניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫)א( סימן מוביל בתוך בניין יהיה מטיפוס ‪ 2‬או ‪ 3‬ויהיה בהמשך של סימן מוביל אל‬ ‫‪.‬יכול שיהיה‬ ‫מרכיב בנוי או אבזר פרזול‪ .‬ממוקמים זה בתוך זה‬ ‫או זה לצד זה.78‬‬ ‫הבניין‪.8.‬‬ ‫ליד מעבר חציה וליד מקום להעלאת נוסעים והורדתם‪.‬המחלק את הדלת‪ .‬יהיה סימן אזהרה‪.20‬יהיה במרחק של ‪110‬‬ ‫סנטימטרים לפני דלתות כאמור‪ .‬לרבות‬ ‫חלונות ראווה‪ .‬מחיצות וקירות שקופים‪ .‬סימן מאתר בתוך בניין‬ ‫שאחד מקצותיו יגיע אל אחד לפחות מהתקני הפיקוד בתחנת המעלית שמובילה לכל הקומות.7.‬‬ ‫)ב( סימן מוביל בתוך בניין יתחיל בכניסה לבניין ויוביל ממנה לעמדת המודיעין‬ ‫בבניין‪ .8.‬ ‫)‪ (5‬בכנף דלת שקופה יחולו הוראות פרט ‪.‬בצבע בולט לעין‪ .2009‬‬ ‫‪-317-‬‬ .‬אם מצוי בסמוך לו‪.‬‬ ‫מחיצות וקירות‬ ‫שקופים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬יגיע סימן מאתר בתוך בניין אל התקני פיקוד‬ ‫בתחנת שתי מעליות לפחות‪ .‬‬ ‫)ג( בכל הקומות‪ .‬‬ ‫סימון דלתות‪.‫תכנון ובניה‬ ‫סימן אזהרה מחוץ‬ ‫לבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪.4‬סימון כאמור בפרט זה‪ .4‬בסעיף הדן בדלתות וקירות שקופים ויחולו עליו‬ ‫גם הוראות אלה‪ .‬יהיה לרוחב הדרך שברחבת המעלית‪ .‬יסומנו דלתות‪ .‬ ‫הנציב רשאי לפרסם הוראות טכניות לעניין מערכת המפיקה אותות שמע כאמור‪.‬סימן אזהרה שאורכו כרוחב הפתח ורוחבו ‪ 60‬סנטימטרים.1. אין‬ ‫בבניין מעלית או עמדת מודיעין‪ .‬‬ ‫)ב( במקום שלא קיימת בו מערכת המפיקה אותות שמע המתריעה מפני דלת‬ ‫מסתובבת ודלת מבוקרת כניסה כמשמעותה בפרט ‪ .‬ ‫)‪ (4‬על אף האמור בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .76‬‬ ‫)א( לפני מעבר חציה ומדרגות שבתחום מגרש‪ .‬ובלבד שתתאפשר גישה לכל אחת מן הקומות המשמשות את‬ ‫הציבור‪.8.8.‬ ‫)‪ (2‬הסימון יהיה בגובה שבין ‪ 150‬ל–‪ 160‬סנטימטרים‪ .‬יסתיים הסימן המוביל לפני הכניסה הראשית לבניין‪.‬וממנה עד לסימן המאתר הסמוך למעלית המרכזית שבמפלס הכניסה הראשית.80‬‬ ‫‪20686‬יח‬ ‫‪1.

4‬בסעיף הדן בתאורה‪ .8.‬לאורך קו המגע ביניהם‪ .79‬‬ ‫סימון דלת שקופה‬ ‫בקיר שקוף‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8995‬‬ ‫‪20686‬יט‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪.‬ובאזור המתנה לקבלת שירות ציבורי בבניין ציבורי‪ .‬שטח דומה‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬בחלק בניין המשמש את‬ ‫הציבור‪ .‬בקו המגע ביניהם‪.8.2009‬‬ ‫‪-318-‬‬ .‬בטווח גובה שבין ‪ 100‬ל–‪160‬‬ ‫סנטימטרים לפחות‪ .8.80‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬תאורה‬ ‫תאורה בבניין‬ ‫ציבורי חדש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫באורך ‪ 50‬סנטימטרים לפחות ומיקומו‪ .‬ ‫)‪ (2‬כל פס יורכב משני גוונים בניגוד חזותי התופסים‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪8.‬יתקיימו‬ ‫הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬יהיו‬ ‫סימנים כאמור בפרט ‪ 8.80‬על שני האגפים‪ .90‬בתאורה בדרך נגישה‪ .81‬בדלת הזזה דו–אגפית העשויה חומר שקוף‪ .7.‬יהיה בקצה הנפתח ועל הקיר שהיא משולבת בו‪ .‬בחלק בניין המשמש את הציבור‪ .80‬על כנף דלת העשויה חומר שקוף ומשולבת בקיר שקוף‪ .‬‬ ‫סימון דלת הזזה‬ ‫דו–אגפית ושקופה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימון דלת‬ ‫מסתובבת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬למעט הסעיפים הדנים בתכנון תאורה בתוך‬ ‫בניינים בתקן ישראלי ת"י ‪.‬כל אחד‪ .‬סימון‬ ‫שיאפשר להבחין בין שולי אגף הדלת לקיר השקוף‪ .8.82‬‬ ‫בשולי כנף דלת מסתובבת יהיו סימנים כאמור בפרט ‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .8.‬ויחולו עליו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הסימון יהיה פסים אנכיים שרוחב כל אחד מהם ‪ 5‬סנטימטרים לפחות‪.‬מעל פני הרצפה.

‬יימצאו‬ ‫שלטי הכוונה אל מקום חניה נגיש.4‬בסעיף‬ ‫הדן במקומות חניה נגישים.‬ ‫)‪ (3‬במקום חניה נגיש יהיו שלטים לפי תקן ישראלי‪ .‬ ‫)‪ (6‬בכניסה לחניה תת–קרקעית יימצא שלט בדבר גובה הכניסה והמעבר‬ ‫החופשי לרכב מתקרת החניון‪.8.‬ ‫)‪ (4‬בסמוך לכל פתח יציאה של הולכי רגל או כלי רכב מחניה אל הרחוב או‬ ‫לבניין ציבורי‪ .‬‬ ‫)ג( נקבעו בתכנית מקומות חניה במספר גדול מהנדרש בתקנות החניה‪ .‬ ‫)‪ (2‬בבניין ציבורי‪ .‬‬ ‫)ב( נקבעו בתכנית מקומות חניה במספר פחות מן האמור בתקנות החניה‪ .8.7.‬לפי האמור בטור א' בטבלה‪.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬מקומות חניה‬ ‫הקצאת מקומות‬ ‫חניה נגישים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .100‬בבניין ציבורי יימצאו שלטי הכוונה כפי שנקבע בהוראות לפי סעיף ‪19‬יב לחוק‬ ‫השוויון‪ .‬בדרך אל בניין ציבורי‪ .‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬בסמוך לכל מקום כניסה של כלי רכב למגרש‪ .‬יחושב‬ ‫מספר מקומות החניה הנגישים‪ .‬‬ ‫)ד( חניה נגישה תהיה לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן בחניות נגישות‪ .‬למעט‬ ‫ההוראות לעניין מספר מקומות החניה‪.‬המובילים ליציאות מאותו‬ ‫מפלס.2009‬‬ ‫‪-319-‬‬ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬שילוט‬ ‫שילוט הכוונה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬תהיה רציפה וממקור אור שאינו‬ ‫מסנוור‪ .‬‬ ‫‪20686‬כ‬ ‫‪1.110‬א( במקום חניה של בניין ציבורי‪ .‬לרבות במקומות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במבואה של בניין ציבורי או בכניסה ראשית יימצאו שלטי הכוונה אל‬ ‫מעלית ואל בתי השימוש.‬יימצאו שלטי הכוונה להולך הרגל ולנהג‪ .‬ותמנע הארה ישירה מגופי תאורה לעיני בני אדם בתוך הבניין‪.‬בחניון ציבורי ובמקום חניה במקומות עבודה‪.‬בדבר המקום שאליו‬ ‫מובילה אותה היציאה.‫תכנון ובניה‬ ‫תאורה בדרך אל‬ ‫בניין ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .91‬תאורה בתחום המגרש‪ .‬‬ ‫יוקצו מקומות חניה נגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה כאמור בפרט משנה )ה( )בסימן זה ‪-‬‬ ‫הטבלה(‪.‬יחושב‬ ‫מספר מקומות החניה הנגישים מסך כל המקומות המתוכננים‪ .‬על פי מקומות החניה הנדרשים בתקנות החניה‪.8.‬ ‫)‪ (5‬ברחבי מפלס של חניון תת–קרקעי יימצאו שלטים המפנים אל המעליות‬ ‫או אל אמצעי התגברות אחר על הפרשי גובה‪ .

‬לרבות‬ ‫ביציאה ובכניסה לרכב עם מיתקן הרמה‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬לא יותקן כל מיתקן העלול‬ ‫להפריע לשימוש בחניה הנגישה או לחסום דרך גישה אל החניה הנגישה וממנה‪ .‬‬ ‫גישה חופשית‬ ‫למקום חניה נגיש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .113‬במקום חניה נגיש הצמוד למדרכה‪ .2009‬‬ ‫‪-320-‬‬ .8.8.‬ככל האפשר‪ .‬ככל האפשר‪ .8.112‬בבניין עם כמה כניסות נגישות‪ .000‬‬ ‫לרכב גבוה‬ ‫לרכב רגיל‬ ‫‪1‬‬ ‫‬‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה‬ ‫יוקצה לכל ‪ 6‬או חלק מ–‪ 6‬מקומות חניה‬ ‫נגישים נוספים‬ ‫מיקום מקומות‬ ‫חניה נגישים בחניון‬ ‫ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬לפי העניין‪.‬שליד כל אחת מהן מתוכננים מקומות חניה‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ה( מספר מקומות החניה הנדרשים‪:‬‬ ‫טור א'‬ ‫מספר מקומות חניה‬ ‫הנדרשים על פי‬ ‫התוספת לתקנות החניה‬ ‫‪10-4‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪75-51‬‬ ‫‪100-76‬‬ ‫‪150-101‬‬ ‫‪200-151‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪400-301‬‬ ‫‪500-401‬‬ ‫‪1000-501‬‬ ‫יותר מ־‪1000‬‬ ‫טור ב'‬ ‫מספר מינימלי של מקומות חניה נגישים‬ ‫סך הכל‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 2% + 9‬מכלל‬ ‫מקומות החניה‬ ‫מעל ‪500‬‬ ‫‪ 1% + 19‬מכלל‬ ‫מקומות החניה‬ ‫מעל ‪1.‬לכל כניסה נגישה‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .7.‬לכניסה נגישה‬ ‫לבניין או למעלית או ליציאה אל המקומות הציבוריים שהחניון משרת‪ .‬שביל או רחבה‪ .111‬בחניון ציבורי ימוקמו מקומות החניה הנגישים קרוב‪ .‬‬ ‫חניה בבניין עם‬ ‫כמה כניסות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪20686‬כא‬ ‫‪1.‬ימוקמו‬ ‫מקומות חניה נגישים קרוב‪ .

‬לא יפחת מספרם של מקומות החניה הנגישים ממספר יחידות האכסון המיוחדות‬ ‫כמשמעותן בסימן י"א‪ .‬‬ ‫מקומות חניה‬ ‫נגישים בבניין‬ ‫המיועד לשמש‬ ‫מקום להתקהלות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .117‬הוועדה המקומית‪ .1‬‬ ‫)ד( ליד כל לחיץ בלוח הפיקוד או עליו תירשם משמעותו בכתב ברייל שהתקיימו‬ ‫בו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 4‬בסעיף הדן בכתב ברייל‪.120‬א( מעלית לשימוש הציבור תהיה מטיפוס ‪ 2‬לפחות לפי ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .‬‬ ‫חניה עם מיסעה‬ ‫משופעת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ח'‪ :‬מעלית ומעלון‬ ‫מעלית לשימוש‬ ‫הציבור‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .8.‫תכנון ובניה‬ ‫מקומות חניה‬ ‫נגישים בבניין‬ ‫המיועד לאכסון‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ובלבד שהמקום החלופי מספק נגישות טובה יותר ומקום החניה נמצא במרחק שאינו‬ ‫עולה על ‪ 60‬מטרים מכניסה נגישה‪.‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מקומות החניה הנגישים יהיו בחלקי החניון האופקיים‪ .8.‬ ‫)‪ (2‬לא קיימים מקומות חניה אופקיים במרחק כאמור בפסקה )‪ .‬ובתנאי שהמרחק‬ ‫אל המעלית או הכניסה הנגישה לא יעלה על ‪ 60‬מטרים.70‬ות"י‬ ‫‪ 1918‬חלק ‪ .‬‬ ‫‪20686‬כב‬ ‫‪1.‬בבניין ציבורי חדש הנועד לשמש לאכסון שלא‬ ‫למגורי קבע‪ .(1‬יהיו מקומות‬ ‫החניה הנגישים בשיפוע שלא יעלה על ‪ 5‬אחוזים בכל כיוון‪.8.‬‬ ‫הקמת מקומות‬ ‫חניה נגישים שלא‬ ‫בתחום המגרש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬רשאית‪ .1‬ויתקיימו בה הוראות ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ 70‬בסעיפים ‪ 5‬עד ‪.7.‬מטעמים של‬ ‫תכנון או הנדסה‪ .3.‬להתיר הקמת מקומות חניה נגישים הנדרשים לפי סימן זה שלא בתחום‬ ‫המגרש‪ .2009‬‬ ‫‪-321-‬‬ .116‬בחניון ציבורי שמקומות החניה בו ערוכים על מיסעה משופעת‪ .114‬על אף האמור בתקנות החניה‪ .8.3.7‬‬ ‫)ב( השילוט ומערכת התקשורת במעלית לשימוש הציבור יהיו לפי המפורט בת"י‬ ‫‪ 1918‬חלק ‪ 4‬בסעיף הדן בשילוט הכוונה אל המעלית‪.‬ולא פחות ממקום חניה נגיש אחד‪.8.‬‬ ‫)ג( מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.115‬על אף האמור בתקנות החניה‪ .‬בהתייעצות עם מורשה לנגישות מבנים‪ .‬לא יפחת מספרם של מקומות החניה הנגישים ממספר‬ ‫מקומות הישיבה המיוחדים כמשמעותם בסימן י"ג‪.‬בבניין ציבורי חדש הנועד לשמש מקום להתקהלות‬ ‫שמותקנים בו מקומות ישיבה מקובעים‪ .

‬‬ ‫מעלית עם פיקוד‬ ‫יעדים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬יותקן בתא מעלית מטיפוס ‪3‬‬ ‫לוח פיקוד נוסף בקיר צד הכניסה לתא‪ .000‬מטרים רבועים‪ .7.‬יותקנו בדרך הנגישה שתי מעליות‬ ‫לפחות לשימוש הציבור‪.‬לא יעלה על ‪ 100‬מטרים‪.‬ ‫)ה( הסימנים האמורים בפרט ‪ 8.8.‬מצד שמאל ביחס לאדם הנכנס למעלית.8.‬ ‫)ג( תתאפשר גישה צדית אל לוח המקשים‪ .125‬בקומת הכניסה הראשית של בניין ציבורי חדש אשר הותקנה בו מעלית עם פיקוד‬ ‫יעדים‪ .‬‬ ‫התקנת שתי‬ ‫מעליות בבניין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .70‬‬ ‫)‪ (2‬מערך האותות החזותיים והקוליים הנדרשים יופעלו באופן אוטומטי‬ ‫בהפעלת הלחיץ עם סמל הנגישות הבין–לאומי האמור בפסקה )‪.‬יהיה לחיץ עם‬ ‫סמל הנגישות הבין–לאומי שיתקיימו בו דרישות טבלה ‪ 2‬לת"י ‪ 2481‬חלק ‪.‬‬ ‫‪20686‬כג‬ ‫‪1.‬בכל קומה‪ .122‬מרחק ההליכה האופקי באותו מפלס‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מעלית בבניין‬ ‫שיוחד לאנשים עם‬ ‫מוגבלות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .(1‬‬ ‫)‪ (3‬באחד לפחות מהתקני הפיקוד להפעלת המעלית‪ .‬באופן שניתן לזיהוי‪ .‬מכל דלת כניסה המשמשת את הציבור‪ .78‬יובילו להתקן הפיקוד האמור בפרט זה‪.‬יתקיימו‬ ‫הוראות אלה‪:‬‬ ‫)א( התקן הפיקוד יהיה מסוג לוח מקשים.‬ ‫)ד( השורה העליונה של לוח המקשים תהיה בגובה ‪ 140‬סנטימטרים מפני‬ ‫הרצפה.‬תנאיו ואגרות(‪ .124‬על מעלית עם פיקוד יעדים יחולו נוסף על הוראות פרט ‪)8.‬ ‫)ב( לוח המקשים יימצא בסמוך לפתח אחת המעליות ויובחן בבירור‬ ‫מכיוון ההגעה המתוכנן של רוב הקהל במפלס שמצויות בו המעליות.123‬בבניין ציבורי חדש שהפרשי הגבהים והשיפועים בו מחייבים התקנת מעלית כאמור‬ ‫בפרט ‪ .8.‬אל‬ ‫מעלית לשימוש הציבור‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2009‬‬ ‫‪-322-‬‬ .‬בכל קומה‪ .‬‬ ‫מרחק הליכה‬ ‫למעלית‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .120‬א( הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬באחד לפחות מהתקני הפיקוד להפעלת המעלית‪ . קווי האמצע‬ ‫של הלחיצים העליונים בלוח הפיקוד הנוסף יימצאו בגובה ‪ 160‬סנטימטרים וקווי האמצע של‬ ‫הלחיצים התחתונים לא יהיו נמוכים מ–‪ 120‬סנטימטרים‪.‬שלט שעליו הסברים ואיורים או מסך‬ ‫שתוקרן עליו מצגת חזותית וקולית כפי שייקבע בהוראות לפי סעיף ‪19‬יב לחוק השוויון‪.‬יימצא בקרבת המעליות‪ .‬‬ ‫מצגת הפעלה של‬ ‫מעלית עם פיקוד‬ ‫יעדים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.8.121‬בבניין ציבורי שבו שירות שיוחד לאנשים עם מוגבלות‪ .60‬ושטחו עולה על ‪ 5.8.‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף‬ ‫הדן בטווח הגעה לצד.

3.8.‬גימור והתקנה של בית אחיזה‬ ‫וסימן אזהרה למדרגות‪.1‬והוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אמצעי האזהרה בראש מהלך המדרגות הנעות ובתחתיתו‪ .1‬‬ ‫מספר בתי שימוש‬ ‫נגישים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬במוסדות לאנשים עם מוגבלות‪ .‬‬ ‫‪20686‬כד‬ ‫‪1.131‬א( אין בהתקנת מדרגות נעות ומסועי לכת כדי להחליף התקנת מעלית‪ .‬‬ ‫)ב( בבניין שנדרשים בו שני בתי שימוש לפי הל"ת‪ .‬‬ ‫מדרגות נעות‬ ‫ומסועי לכת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬יהיה זה בית שימוש נגיש‪.000‬איש‪ .3.142‬א( בבניין שנדרש בו בית שימוש אחד לפי הל"ת‪ .2‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.8.‬במקום שהתקנתם נדרשת על פי חלק זה‪.8.1‬ויכול שיהיה מיועד הן‬ ‫לנשים והן לגברים‪.8.‬ובקצוות מסוע‬ ‫לכת יהיו בניגוד חזותי למדרך שסביבם.8.‬יחולו גם עליהם הוראות סימן‬ ‫זה‪.141‬בכל בניין ציבורי חדש שתפוסתו עולה על ‪ 1.‬יתקיימו‬ ‫דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬או חלק ‪ .1‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ט'‪ :‬מדרגות‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫מעלון אנכי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬באגף של מוסד לילדים עם מוגבלות‪ .1‬בהתאמה‪ .‬יהיה לפחות אחד‬ ‫מבתי השימוש הנגישים בית שימוש נגיש מטיפוס ‪ .‬מעלון או‬ ‫כבש‪ .3.‬ ‫)‪ (2‬אמצעי האזהרה בקצה כל שלח של מדרגות נעות יהיה בניגוד חזותי‬ ‫למדרגה‪.140‬א( בכל בניין ציבורי יהיו בתי שימוש נגישים אשר יימנו בכלל מספר בתי השימוש‬ ‫הנדרשים בהל"ת.‬יהיה‬ ‫אחד מהם לפחות בית שימוש נגיש‪.‬מסוף יבשתי ותחנת רכבת מרכזית‪ .‬‬ ‫)ב( בית שימוש נגיש יתאים לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬‬ ‫בית שימוש מיוחד‬ ‫מטיפוס ‪2‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫במרפאה אזורית‪ . היו במקום בתי שימוש מעבר לנדרש בהל"ת‪ .‬‬ ‫)ב( במדרגות נעות ומסועי לכת יתקיימו דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.126‬מעלון אנכי יהיה לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬בית‬ ‫נתיבות של נמל ים או נמל תעופה‪ .‬‬ ‫)ב( לא יינתן היתר למהלך מדרגות הכולל רומים פתוחים‪.‬לעניין מבנה‪ .7.2009‬‬ ‫‪-323-‬‬ .3.‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫בתי שימוש נגישים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן י'‪ :‬מיתקני תברואה‬ ‫‪) .130‬א( במדרגות של בניין ציבורי חדש בשטחי פנים הבניין וחוץ הבניין‪ .‬מדרגות נעות ומסועי לכת‬ ‫מדרגות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .8.‬לרבות באגף של בית חולים‪.‬אחד לנשים ואחד לגברים‪ .

‬יהיו‬ ‫במקומות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מועדון לקשישים או מועדון לאנשים עם מוגבלויות‪ .8.‬תנאיו ואגרות(‪ .8.3.141‬ו–‪ . אין באמור בפרט‬ ‫משנה זה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬במרחק שלא יעלה על ‪ 75‬מטרים מהם.‬‬ ‫)ד( מדידת המרחק על פי פרט זה יהיה לאורך תנועה אופקית בלבד בדרך נגישה‪.145‬הקבועות התברואיות בבית השימוש הנגיש והאבזרים לסוגיהם‪ .143‬על אף האמור בפרטים ‪ 8.‬‬ ‫)ג( על אף האמור בפרטי משנה )א( ו–)ב(‪ .‬קניון‪.141‬ו–‪ .‬‬ ‫בית שימוש נגיש‬ ‫המיועד לנשים‬ ‫וגברים כאחד‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫יהיו לפי דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.8.‬בתי שימוש נגישים במיתקן ספורט יהיו‬ ‫בקרבת מקומות הישיבה המיוחדים‪ .‬אתר בריכת שחיה וחוף רחצה יהיה בית שימוש נגיש אחד‬ ‫לפחות המיועד גם לנשים וגם לגברים‪.2009‬‬ ‫‪-324-‬‬ .7.‬אצטדיון‪ .‬שתפוסתו עולה על‬ ‫‪ 30‬איש.‬‬ ‫בתי שימוש נגישים‬ ‫במקומות מיוחדים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫תאטרון‪ .142‬שני בתי שימוש נגישים לפחות המשמשים‬ ‫את שני המינים‪ .‬על ‪ 60‬מטרים‪.‬ ‫)‪ (2‬מוסדות בריאות‪ .146‬א( בית שימוש נגיש יהיה בכל קומה המיועדת לשימושים שנדרשים בהם בתי‬ ‫שימוש לפי הל"ת‪.‬מיקומם ומידותיהם‪.‬מרפאה מרכזית‪ .‬בית קולנוע‪ .‬‬ ‫)ב( לא קיים או מתוכנן בית שימוש נגיש כאמור בפרט משנה )א(‪ .144‬א( על אף האמור בפרטים ‪ 8.‬כדי לגרוע מחובת התקנת בתי שימוש נגישים לספורטאים‪.1‬‬ ‫מיקום בתי שימוש‬ ‫נגישים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .8.‬בכל קומה ששטחה העיקרי עולה על ‪ 1.8.000‬מטרים רבועים‪.8.‬ ‫)‪ (3‬מרכז מסחרי ששטחו העיקרי עולה על ‪ 2.‬‬ ‫קבועות תברואיות‬ ‫בבית שימוש נגיש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬לא יעלה המרחק‬ ‫מפתח הכניסה הראשית של כל אגף בבניין אל דלת הכניסה לבית השימוש הנגיש בקומה‬ ‫אחרת‪ .‬או שני בתי שימוש נגישים לנשים ושני בתי שימוש נגישים לגברים‪ .000‬מטרים‬ ‫רבועים.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ג( בכל מדור שירותים יהיה בית שימוש נגיש אחד לפחות אשר ישמש לשני‬ ‫המינים או שני בתי שימוש נגישים שהאחד מיועד לנשים והאחר לגברים‪.‬‬ ‫)ב( בבית חולים יימצא בית השימוש האמור בכל קומה שבה מתוכננים בתי שימוש‬ ‫המיועדים לשימוש הציבור‪.‬‬ ‫)ג( בתי השימוש האמורים בפרט זה באים במניין בתי השימוש הנגישים הנדרשים‬ ‫בחלק זה‪.142‬בבית חולים‪ .‬‬ ‫‪20686‬כה‬ ‫‪1.

8.8.‬בתי שימוש‪ .‬שהמושבים בהם אינם קבועים‪ .2009‬‬ ‫‪-325-‬‬ .‬‬ ‫משתנות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.‬באתר בריכת שחייה‪ .61‬‬ ‫)ב( במקומות להתקהלות‪ .149‬בכל מקום שמותקנת בו משתנה‪ .148‬בתי שימוש נגישים יימצאו בבית קולנוע‪ .8. המתלים יהיו בניגוד חזותי לסביבתם‪.‬המצויים בבניין שבו שימושים מעורבים‪ .156‬ולחלופין תא משולב לפי פרט ‪.150‬בבניין או בחלק מבניין שבו מלתחות‪ .‬תאי הלבשה ומקלחות‪ .‬תותקן המשתנה לפי הדרישות והכמות שנקבעו‬ ‫בת"י ‪ 1918‬חלק ‪.7.‬‬ ‫בתי שימוש‬ ‫נגישים בבניין שבו‬ ‫שימושים מעורבים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.1‬‬ ‫‪24-13‬‬ ‫‪ 3‬שמתוכם ‪ 1‬משותף לשני המינים‬ ‫‪40-25‬‬ ‫‪ 4‬שמתוכם ‪ 1‬משותף לשני המינים‬ ‫‪60-41‬‬ ‫‪ 5‬שמתוכם ‪ 2‬משותפים לשני המינים‬ ‫מ–‪ 61‬ומעלה‬ ‫‪ 5‬ועוד ‪ 1‬לכל ‪ 20‬מקומות מיוחדים נוספים‬ ‫מעל ‪.‬בבית‬ ‫חולים ובמרפאה מרכזית‪ .147‬א( במקומות להתקהלות יהיה מספר בתי השימוש הנגישים על פי מספר מקומות‬ ‫הישיבה המיוחדים וכמפורט בטבלה להלן‪:‬‬ ‫מספר מקומות הישיבה המיוחדים‬ ‫בתי שימוש נגישים‬ ‫‪12-0‬‬ ‫לפי האמור בפרט ‪8.‫תכנון ובניה‬ ‫בתי שימוש‬ ‫נגישים במקומות‬ ‫להתקהלות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .8.2‬בסעיפים הדנים‬ ‫במראה במלתחה ובמתלים במלתחה.8.‬יחושב מספר בתי השימוש‬ ‫הנגישים על בסיס מקומות הישיבה המיוחדים הנגזרים מחישובי התפוסה‪ .151‬אל חלל מלתחה תוביל דרך נגישה ותקשר בינו לבין החלקים האחרים המשמשים‬ ‫באותו הקשר לרבות בתי שימוש‪ .‬בתאטרון‪ .‬מקלחות ועמדות הלבשה‪.154 .3.140‬ו–‪ .‬‬ ‫מראה ומתלים‬ ‫במלתחה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .157‬‬ ‫דרך נגישה‬ ‫למלתחה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .152‬מראה ומתלים בחלל מלתחה יותקנו לפי הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬תא‬ ‫הלבשה ומקלחת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.1‬‬ ‫מלתחה‪ .‬‬ ‫‪20686‬כו‬ ‫‪1.‬תבוצע‬ ‫התאמת נגישות הכוללת עמדת הלבשה נגישה‪ .‬מקלחת נגישה ובית שימוש נגיש לפי פרטים‬ ‫‪ .8.‬אף אם קיימים בתי שימוש‬ ‫נגישים במקומות אחרים באותו בניין או קומה מחוץ לתחום של כל אחד מן האמורים לעיל‪.‬בהתאמה לטבלה‬ ‫שבפרט משנה )א(‪.8.

156‬בבניין שיש בו תאי מקלחת ציבורית‪ .‬בחוף רחצה‪.3.‬תנאיו ואגרות(‪ .153‬עמדת הלבשה נגישה אחת לפחות תהיה במלתחת נשים ואחת במלתחת גברים‪.154‬עמדת הלבשה נגישה יכולה שתהיה בתא שירותים מטיפוס ‪ 2‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪3.‬תא מלתחה נגיש‪ .2‬‬ ‫בסעיף הדן בתא משולב‪.‬במקום המשמש לפעילות ספורט של אנשים עם מוגבלות‪ .1‬‬ ‫)‪ (3‬יותקנו בו מקלחת נגישה אחת לפי פרט ‪ .‬יהיה לפחות תא מקלחת נגיש אחד לנשים‬ ‫ואחד לגברים אשר יתקיימו בו דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.8.155‬בעמדת הלבשה נגישה יתקיימו דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬‬ ‫תא מקלחת נגיש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .1‬ואולם אפשר שבתא אחד יתוכננו בית שימוש נגיש‬ ‫ומקלחת נגישה‪ .‬תא מקלחת נגישה ואל תא‬ ‫משולב מטיפוס ‪ 1‬או מטיפוס ‪ 2‬יותקן כפי שייקבע בהוראות לפי סעיף ‪19‬יב לחוק השוויון‪.8.‬במקווה טהרה‪ .‬‬ ‫שילוט‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .156‬ובית שימוש נגיש מטיפוס‬ ‫‪ 1‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬‬ ‫בספא‪ .‬‬ ‫מבנה עמדת‬ ‫הלבשה נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .7.8.158‬שילוט מכוון אל בית שימוש נגיש‪ .‬ ‫)‪ (2‬במבואה יתקיימו הדרישות לסיבוב מלא בכיסא גלגלים בנוכחות רהיטים‪.‬במוסד חינוך‬ ‫לתלמידים עם מוגבלות ובכל בניין שיש בו שירות ציבורי עיקרי או נלווה של רחצה‪.‬‬ ‫עמדת הלבשה‬ ‫בתא שירותים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.‬‬ ‫לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.8.8.‬ובלבד שיתקיימו בו דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף הדן‬ ‫בסיבוב.2009‬‬ ‫‪-326-‬‬ .‬‬ ‫מקווה טהרה נגיש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .8.1‬‬ ‫ובלבד שהיא כוללת גם מקלחת‪.‬ ‫‪20686‬כז‬ ‫‪1.8.2‬יהיה באתר בריכת שחייה לשימוש הציבור‪ .‬אסלה‪.2‬בסעיף הדן בעמדת‬ ‫הלבשה‪.157‬א( תא משולב יהיה מטיפוס ‪ 1‬או מטיפוס ‪ 2‬בהתאם לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪3.‬‬ ‫כיור ומיטה או‬ ‫ספסל‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫עמדת הלבשה‬ ‫נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .159‬א( בבניין המשמש מקווה טהרה יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך נגישה תוביל מהמקלחת הנגישה אל בור הטבילה.‬‬ ‫תא משולב הכולל‬ ‫מקלחת‪ . על הקירות בדרך‬ ‫כאמור יותקן מאחז יד בגובה ‪ 90‬עד ‪ 95‬סנטימטרים מפני הרצפה.2‬בסעיף הדן בתא מקלחת נגיש‪.‬‬ ‫)ב( תא משולב מטיפוס ‪ .

1‬‬ ‫)‪ (7‬למשטח הרצפה סביב בור הטבילה‪ . מיתקן‬ ‫ההרמה יהיה לפי הוראות שיותקנו לפי סעיף ‪19‬יב לחוק השוויון ויכלול מסילה‬ ‫המותקנת על התקרה אשר תימשך מחדר הרחצה עד לבור הטבילה או מנוף‬ ‫רצפתי.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬אפשר שרוחב פרוזדור יהיה פחות מ–‪ 130‬סנטימטרים‪ .‬‬ ‫לרבות בבית מעצר ובבית סוהר.(4‬במקווה טהרה ששטח הבנייה הכולל שלו קטן‬ ‫מ–‪ 95‬מטרים רבועים לא תידרש רחבת התארגנות ליד בור הטבילה אך תובטח‬ ‫פרטיות המשתמש בו בתחום המעבר מחדר הרחצה הנגיש עד לבור הטבילה.2009‬‬ ‫‪-327-‬‬ .‬במקלחת ובדרך הנגישה מהמקלחת‬ ‫ועד לבור הטבילה תהיה התנגדות להחלקה לפי ת"י ‪.1‬בסעיף הדן במידות‬ ‫משטח תפקוד‪.1‬בסעיף הדן ברוחב פרוזדורים ומעברים הקטן מ–‪130‬‬ ‫סנטימטרים.3.3.‬או מערכת חדרים הכוללת חדר לינה‪ .‬בין‬ ‫שחדר השירותים והרחצה צמוד לחדר או למערכת החדרים ובין שהוא במקום אחר‪.7.‬ ‫"יחידת אכסון מיוחדת" ‪ -‬יחידת אכסון המתאימה לאדם עם מוגבלות בניידות.2279‬‬ ‫)‪ (8‬הפרשי גובה בין משטחי רצפה צמודים מותרים רק במקום שהם נדרשים‬ ‫בו מטעמי הלכה ודת.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (4‬בצד בור הטבילה תהיה רחבת התארגנות במידות ‪ 150/150‬סנטימטרים או‬ ‫‪ 130/170‬סנטימטרים לפחות.‬ ‫"יחידת אכסון מקושרת" ‪ -‬יחידת אכסון מיוחדת המחוברת אל יחידת אכסון סמוכה על ידי‬ ‫דלת מקשרת שיתאפשר בה מעבר על פי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬חדר שירותים ורחצה‪ .8.‬ובלבד שיתקיימו‬ ‫הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬ ‫)‪ (9‬במקלחת נגישה וליד בור הטבילה תהיה הכנה למיתקן הרמה המאפשר‬ ‫להכניס אדם עם מוגבלות פיזית לתוך המים ולהוציאו החוצה מהם.180‬בסימן זה ‪-‬‬ ‫"יחידת אכסון" ‪ -‬חדר לינה‪ . אפשר שבמיתקן ההרמה ייעשה שימוש במנשאים‪.‬מיקום קבועות תברואיות ומאחזי יד יהיו לפי ת"י ‪1918‬‬ ‫חלק ‪.‬ ‫)‪ (6‬משטחי התפקוד‪ .3.‬ ‫)‪ (5‬על אף האמור בפסקה )‪ .‬ ‫)‪ (2‬במשטח תפקוד כללי לא נדרשת שמירת שטח קיר חופשי ברוחב ‪30‬‬ ‫סנטימטרים לפחות מעבר למזוזת הדלת שבצד המנעול‪.‬‬ ‫סימן י"א‪ :‬יחידות אכסון‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪20686‬כח‬ ‫‪1.

‬לרבות בבית סוהר ובית‬ ‫מעצר‪ .183‬על אף האמור בפרט ‪ 8.‬‬ ‫להגיע למרכיבים השימושיים ביחידה המיוחדת‪ .8.8.‬תהיה יחידה‬ ‫אחת מסוג זה יחידת אכסון מיוחדת‪.181‬יחידות אכסון מיוחדות יהיו בבניין ציבורי המשמש לאכסון‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬במעון לעובדים ובכל מקום המספק שירותי‬ ‫אכסון או לינה לתקופות קצובות‪.1‬ומכל שטח כאמור יתאפשר לאדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים‪.44‬בבית אבות ובכל מקום‬ ‫שבו ניתנים שירותי לינה לטווח ארוך לאנשים זקנים עצמאיים‪ .8.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מקום אכסון שלא‬ ‫למגורים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .7.8.184‬בבניין לאכסון שאינו בניין מגורים שהותקנו בו שלוש סוויטות לפחות‪ .‬במעון לסטודנטים‪ .‬לרבות חדר רחצה ומרפסת‪ .‬‬ ‫‪20686‬כט‬ ‫‪1.‬‬ ‫מיקום יחידת אכסון‬ ‫מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .2009‬‬ ‫‪-328-‬‬ .182‬מספר יחידות האכסון המיוחדות‪ .‬‬ ‫מספר יחידות‬ ‫אכסון מיוחדות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬יהיה שיעור יחידות האכסון‬ ‫המיוחדות לפחות ‪ 10‬אחוזים מסך כל יחידות האכסון בבניין‪.182‬ובלי לגרוע מהוראות פרט ‪ .‬במעון לתלמידים‪ .‬‬ ‫מבנה יחידת‬ ‫האכסון המיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .‬בבניין ציבורי לאכסון לא יפחת מהמפורט להלן‪:‬‬ ‫טור א'‬ ‫סך כל יחידות האכסון בבניין ציבורי‬ ‫‪25-6‬‬ ‫‪75-26‬‬ ‫‪100-76‬‬ ‫‪150-101‬‬ ‫מ–‪ 151‬ומעלה ‪ -‬לכל ‪ 50‬יחידות נוספות‬ ‫מ–‪ 301‬ומעלה ‪ -‬לכל ‪ 75‬יחידות נוספות‬ ‫טור ב'‬ ‫מספר מזערי של יחידות האכסון המיוחדות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 1‬שמתוכן יחידה אחת מקושרת‬ ‫‪ 2‬שמתוכן יחידה אחת מקושרת‬ ‫יחידות אכסון‬ ‫מיוחדות בבית‬ ‫אבות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫)ב( בכל מקום ביחידת אכסון מיוחדת יימצא שטח לסיבוב לפי דרישות ת"י‬ ‫‪ 1918‬חלק ‪ .8.186‬א( הגישה והכניסה אל יחידת אכסון מיוחדת יהיו לפי דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪3.‬‬ ‫יחידת אכסון‬ ‫מיוחדת בסוויטה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.185‬במקום שבו מותקנת מעלית יהיו יחידות האכסון המיוחדות בקרבה יחסית אל‬ ‫המעלית‪.‬חרף קיומם של‬ ‫רהיטים‪.8.1‬‬ ‫בסעיפים הדנים בדרך נגישה וברוחב פרוזדורים ומעברים‪.

188‬‬ ‫)ה( כל קבועות השרברבות על אבזריהן‪ .‬בעל ידית מנוף‪ .1‬‬ ‫)ב( ניתן להתקין דלת הזזה‪ .‬ממפלס הרצפה ועד גובה ‪70‬‬ ‫סנטימטרים מעל הרצפה‪.‬כיור רחצה‬ ‫ומקלחת אשר יותקנו לפי ת"י ‪ .‬מחוץ לתחום תנועת כנף‬ ‫הדלת‪ . ידיות הדלת יהיו‬ ‫באורך ‪ 12‬סנטימטרים לפחות ובצורת האות "כ"‪.‬אם יימצא בתא מרחב לסיבוב מלא בכיסא גלגלים‪ .‬יימצאו אמצעי עזר‬ ‫לסגירתה‪ .1918‬חלק ‪ 3.8.‬ובלבד שיישמר‬ ‫מעבר ברוחב ‪ 80‬סנטימטרים לפחות בין מזוזת הדלת לבין פאת הדלת.‬ ‫)‪ (3‬ברז האמבטיה יותקן במרכז הקיר הצמוד ובמקביל לאורך האמבטיה‪.2279‬‬ ‫אמבטיה ביחידת‬ ‫אכסון מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ . נקודת תלייה‬ ‫אחת לפחות של מקלח היד תהיה בגובה שאינו עולה על ‪ 80‬סנטימטרים‪.‬הכולל בורר מסוג "‪ 4‬דרך".‬ ‫)‪ (2‬בראש האמבטיה יותקן משטח אופקי באורך ‪ 60‬סנטימטרים לכל רוחבה‬ ‫ובגובה פני האמבטיה או שיותקן משטח שרוחבו ‪ 25‬סנטימטרים )להלן ‪-‬‬ ‫המשטח( לפחות לאורך הדופן הארוכה של האמבטיה ובגובה פני האמבטיה.‬למעט האמבטיה‪ .8. הברז יהיה מסוג ברז עירוב‬ ‫להתקנה נסתרת‪ .1‬‬ ‫)ד( בחדר רחצה של יחידת אכסון מיוחדת יותקנו לפחות אסלה‪ .‬‬ ‫בגובה שאינו עולה על ‪ 80‬סנטימטרים מפני הרצפה.5‬אחוזים‪.2‬ואפשר שתהיה גם אמבטיה אשר תותקן לפי‬ ‫פרט ‪.188‬אמבטיה ביחידת אכסון מיוחדת תהיה לפי דרישות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מידותיה של האמבטיה יהיו ‪ 70/160‬סנטימטרים לפחות וגובה מישור‬ ‫הפנים שלה ‪ 45‬עד ‪ 50‬סנטימטרים מעל הרצפה.7.‬יותקנו כך שיהיה מולם‬ ‫משטח תפקוד בקוטר מעגל של ‪ 150‬סנטימטרים לפחות‪ .3.187‬א( דלת חדר הרחצה של יחידת האכסון המיוחדת תיפתח החוצה‪ .‬‬ ‫‪20686‬ל‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ג( בדלת חד–אגפית הסוגרת על מקום שנדרשת בו פרטיות‪ .‬לפי דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.2009‬‬ ‫‪-329-‬‬ .8.‬אליו‬ ‫ובחזרה.‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬ ‫המשטח יאפשר מעבר מכיסא גלגלים העומד בצמוד ובמקביל לאמבטיה‪ .‬ואולם יכול‬ ‫שתיפתח פנימה‪ . נוסף על כך‬ ‫יותקן מקלח יד עם צינור גמיש שאורכו ‪ 150‬סנטימטרים לפחות.‬על מסילה קבועה במשקוף העליון‪ .‬‬ ‫)ז( פני משטח הרחצה והרצפה יהיו מחומר בעל מקדם התנגדות להחלקה המתאים‬ ‫לתנאי השימוש הצפויים בהתאם לת"י ‪.‬‬ ‫)ו( משטח הרחצה ינוקז בשיפוע שלא יעלה על ‪ 1.‫תכנון ובניה‬ ‫חדר רחצה ביחידת‬ ‫אכסון מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .

קצהו העליון יהיה בראש האמבטיה‪ .8.191‬בקירות הצמודים למקלחת יותקנו מאחזי יד על פי הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .8.3.‬‬ ‫מקלחת ביחידת‬ ‫אכסון מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .1‬‬ ‫)‪ (2‬תוחמה המקלחת במחיצות קשיחות‪ .‬‬ ‫אבזרים נוספים‬ ‫ביחידת אכסון‬ ‫מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ . המאחז הפריק יעמוד לאחר התקנתו‬ ‫בדרישות ת"י ‪ . ביחידת האכסון המיוחדת‬ ‫יימצא מושב אסלה מוגבה כפי שייקבע בהוראות לפי סעיף ‪19‬יב לחוק השוויון‪.1‬בסעיף הדן במאחזי יד‪.‬ובלבד שיאוחסנו ביחידת האכסון המיוחדת‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בקיר המקביל לרוחב האמבטיה‪ .2‬וכן הוראות‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬היתה המקלחת פתוחה‪ .2‬‬ ‫בסעיף הדן בתא מקלחת סגור )טיפוס ‪.‬‬ ‫‪20686‬לא‬ ‫‪1.8.1‬בסעיף הדן‬ ‫באבזרים‪. פני החלק האופקי יהיו‬ ‫בגובה ‪ 72‬עד ‪ 82‬סנטימטרים מפני הרצפה.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .8.‬ובסעיף הדן בכיור במשטח‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫מאחזי יד‬ ‫באמבטיה ביחידת‬ ‫אכסון מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.2‬וניתן‬ ‫שיהיו מאחזי יד פריקים ובלבד שיאוחסנו ביחידת האכסון המיוחדת.‬יחולו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪3.‬וקצהו התחתון יהיה בגובה ‪ 5‬סנטימטרים מעל דופן האמבטיה‪.‬יכול שרצפת אגן הניקוז תהיה חלק מהמרחב‬ ‫החופשי הנדרש לסיבוב מלא בכיסא גלגלים בהתאם לת"י ‪ 1918‬חלק ‪.1918‬חלק ‪.190‬במקלחת ביחידת אכסון מיוחדת יחולו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬‬ ‫כיור רחצה ביחידת‬ ‫אכסון מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .1‬בסעיף הדן באסלה‪.189‬בקירות הצמודים לאמבטיה יותקנו מאחזי יד לפי ההוראות המפורטות להלן‪ .193‬כיור רחצה ואופן התקנתו יתאימו לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3. מאחז יד פריק יעמוד‬ ‫לאחר התקנתו בדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬בגובה ‪ 70‬סנטימטרים‬ ‫מהרצפה‪ .‬‬ ‫אסלה ביחידת‬ ‫אכסון מיוחדת‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .188‬‬ ‫יותקן מאחז יד אופקי באורך ‪ 50‬סנטימטרים לפחות.192‬אסלה ואופן התקנתה יתאימו לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.1‬בסעיף הדן בכיור‬ ‫בתא שירותים נגיש למעט סעיפי משנה ב' ו–ג' הדנים במיקומו‪ .8.‬בצמוד למשטח המתואר בפרט ‪.‬‬ ‫ואולם גובה פני האסלה לא יעלה על ‪ 42‬סנטימטרים מפני הרצפה.(2)8.2‬‬ ‫)‪ (2‬בקיר הצמוד לאורך האמבטיה יותקן מאחז יד אלכסוני באורך ‪120‬‬ ‫סנטימטרים.‬תנאיו ואגרות(‪ .2009‬‬ ‫‪-330-‬‬ .7.3.(2‬‬ ‫מאחזי יד במקלחת‬ ‫ביחידת אכסון‬ ‫מיוחד‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ויכול‬ ‫שיהיו מאחזי יד פריקים‪ .194‬התקנת אבזרי עזר בחדר רחצה תתאים לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.

‬מקום קבורה ואל כל בניין‬ ‫אחר בתחום בית העלמין שניתן בו שירות לציבור בקשר לקבורה או לטקסים‬ ‫הקשורים אליה‪ .2‬בסעיף הדן בסידורי‬ ‫ישיבה במקומות להתקהלות ולהתכנסות‪ .8.‬בשינויים המחויבים.8.‬יותקנו מקומות ישיבה‬ ‫מיוחדים לאנשים בכיסאות גלגלים לפי הוראות ת"י ‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן י"ב‪ :‬בתי עלמין‬ ‫בית עלמין‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬לרבות חדר אוכל‪ .210‬בבניין להתקהלות שמותקנים בו מקומות ישיבה מקובעים‪ .8.3.‬משרד‪ .‬מועדון‪ .8.187‬ו–‪ 8.‬יחולו הוראות שייקבעו לפי‬ ‫סעיף ‪19‬ט לחוק השוויון‪ .3.1918‬חלק ‪ . לאורך חזית‬ ‫קיר הכוכים תישאר דרך נגישה כך שאדם היושב בכיסא גלגלים הנע בדרך‬ ‫כאמור יכול להגיע לחזית מצבה ולהניח נר זיכרון דולק במקום שיועד לכך.1‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן י"ג‪ :‬מקומות להתקהלות‬ ‫מקומות ישיבה‬ ‫מיוחדים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .195‬א( על אף האמור בפרט ‪ .‬לגבי אותה חלקה בלבד‪ .‬מקום מפגש עם‬ ‫עורך דין ועם מבקרים וחצר טיולים‪.194‬‬ ‫)ב( דרך נגישה רציפה תוביל מיחידת אכסון מיוחדת אל כל המקומות בבית הסוהר‬ ‫ובבית מעצר שניתן בהם שירות לאסיר‪ .‬ ‫)‪ (4‬בבית עלמין שהקבורה בו היא קבורת שדה‪ .‬מרפאה‪ .‬ ‫)‪ (5‬בבתי שימוש בתחום בית עלמין יהיה תא אחד לפחות בית שימוש נגיש‬ ‫מטיפוס ‪ 1‬או ‪ 2‬לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.2009‬‬ ‫‪-331-‬‬ .‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך נגישה רציפה תוביל ממקום חניה נגיש אל מקום להתקהלות שבו‬ ‫נערכים טקסים‪ .‬לרבות בית לוויות.‬וכן הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מספר מקומות הישיבה המיוחדים‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫יחידת אכסון‬ ‫מיוחדת בבית‬ ‫סוהר ובבית מעצר‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪) .200‬בבניין חדש בבית עלמין ובכל חלקה חדשה‪ .7.‬תוביל דרך נגישה רציפה‬ ‫שתחילתה באחד המקומות שבפסקה )‪ (1‬עד לחזית כל יחידת קבר.‬ ‫)‪ (3‬בבית עלמין שהקבורה בו בכוכים בקיר‪ .‬ ‫)‪ (2‬רוחבה של דרך נגישה לא יפחת מ–‪ 130‬סנטימטרים.‬המיועדים לאנשים עם מוגבלות‬ ‫המתנייעים בכיסא גלגלים‪ . בבית קברות מוסלמי תוביל דרך נגישה גם‬ ‫ממקום רחיצת הגופה עד למקום הקבורה.190‬עד ‪.‬אל בית שימוש נגיש‪ .8.‬בבית עלמין‬ ‫קיים‪ .182‬יחידת אכסון אחת לפחות בכל אגף כליאה בבית‬ ‫סוהר ובבית מעצר תהיה עם חדר רחצה נגיש לפי פרטים ‪ 8.‬מתוך מקומות הישיבה המפורטים בטור א' להלן‬ ‫יהיה כמפורט בטור ב' לצדו ובכפוף לדרישות הנוספות שבטור ג' לצדם‪:‬‬ ‫‪20686‬לב‬ ‫‪1.

‬תוכן במקומות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬אולם קולנוע‪ .‬אמפיתאטרון‪ .‬אל מקלחת נגישה ואל מלתחה נגישה‪110 .000‬‬ ‫‪ 63‬ובנוסף ‪ 0.‬‬ ‫סנטימטרים לפחות‪.‬‬ ‫מעלית במיתקן‬ ‫ספורט מיוחד‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .2009‬‬ ‫‪-332-‬‬ .‬יהיה רוחב פתח מעלית המשמשת‬ ‫אמצעי נגישות מהמגרש אל בית שימוש נגיש‪ .212‬במיתקן ספורט המכיל ‪ 500‬מקומות ישיבה מקובעים לפחות‪ .‬ ‫)‪ (2‬בית משפט‪ .‬אולם תאטרון‪ .‬מעל ל–‪600‬‬ ‫יהיו פנויים דרך קבע‬ ‫כל המקומות המותאמים‬ ‫הנוספים מעבר ל–‪ 600‬יהיו‬ ‫פנויים דרך קבע‬ ‫כל המקומות המותאמים‬ ‫הנוספים מעבר ל–‪ 600‬יהיו‬ ‫פנויים דרך קבע‬ ‫)‪ (2‬ניתן להציב מושבים זמניים או פריקים במקום ישיבה מיוחד שאינו מקום‬ ‫החייב להיות פנוי דרך קבע.000-3.‬אולם כנסים וכל מקום אחר המיועד שייעשה בו‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬אולם אירועים‪ .5%‬מסך כל‬ ‫‪10.‬בית דין ובית דין צבאי‪.‬העשוי לשמש לפעילות‬ ‫של ספורטאי המתנייע בכיסא גלגלים מיוחד לענף הספורט‪ .2‬בסעיף הדן במושבים מותאמים.000-601‬‬ ‫הישיבה הנוספים מעל‬ ‫ל–‪600‬‬ ‫‪ 28‬ועוד ‪ 0.‬‬ ‫שיתקיימו בו הוראות ת"י ‪ .8.‬דרך‬ ‫קבע‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .(1‬לא יידרש מקום ישיבה מיוחד שלישי‬ ‫במיתקן ספורט שמתוכננים בו עד ‪ 600‬מקומות‪.‬אולם הרצאות‪ .7.1918‬חלק ‪ 3.‬יהיו מקומות‬ ‫הישיבה המיוחדים לאורך הצלעות הארוכות של המגרש.‬‬ ‫מערכת עזר‬ ‫לשמיעה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .25%‬מסך כל‬ ‫יותר מ– ‪10.8. ואולם במקום ישיבה מיוחד החייב להיות פנוי‬ ‫דרך קבע יהיה ניתן להציב מושב זמני או פריק לשימוש אדם עם מוגבלות‪.‬ ‫)‪ (4‬על אף האמור בטבלה שבפסקה )‪ .‬ ‫)‪ (3‬במיתקן ספורט כהגדרתו בפרק ט' לחלק ג' בתוספת זו‪ .‬אולם ספורט‬ ‫ואצטדיון‪ .‬‬ ‫‪20686‬לג‬ ‫‪1.000‬‬ ‫טור ג'‬ ‫דרישות נוספות‬ ‫לפחות מחצית המקומות‬ ‫המיוחדים הנוספים‪ .00‬‬ ‫מקומות הישיבה הנוספים‬ ‫מעל ל–‪10.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫טור א'‬ ‫טור ב'‬ ‫מספר מקומות הישיבה‬ ‫סך כל מקומות הישיבה‬ ‫המיוחדים לא יפחת מ–‪:‬‬ ‫במקום להתקהלות‬ ‫‪ 1‬לכל ‪ 150‬מקומות ישיבה‬ ‫עד ‪600‬‬ ‫ולא פחות מ–‪ 2‬מקומות‬ ‫‪ 4‬ועוד ‪ 1%‬מסך כל מקומות‬ ‫‪3.001‬‬ ‫מקומות הישיבה הנוספים‬ ‫מעל ‪3.211‬תשתית למערכת עזר לשמיעה על פי הוראות שייקבעו לפי סעיף ‪19‬יב לחוק‬ ‫השוויון‪ .‬שימוש באמצעי הגברת קול.

4‬‬ ‫מקום לאיסוף‬ ‫דואר‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .230‬פטור או דרישות מופחתות לפי סימן זה‪ .‬‬ ‫אמצעי הפעלה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .4‬בסעיף‬ ‫הדן במערכות ההתרעה למעט הסעיף הדן במיקום מכשיר האיתות החזותי‪.8.7.220‬טלפון ציבורי יותקן לפי הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.8.‬‬ ‫סנטימטרים לפחות‪.‬ ‫‪20686‬לד‬ ‫‪1.‬תהיה התקנתו לפי הל"ת ולפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬השטח החופשי לפניהם יהיה ‪150/150‬‬ ‫או ‪ 130/170‬סנטימטרים לפחות וטווחי ההגעה אליהם יתאימו לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪1‬‬ ‫בסעיפים הדנים בטווח הגעה לחזית ובטווח הגעה לצד‪ .8.1‬‬ ‫מערכות התרעה‬ ‫ואזעקה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬לא‬ ‫יחול על ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬מקום ציבורי המשמש רשות ציבורית.‬‬ ‫סימן י"ד‪ :‬מיתקנים נוספים‬ ‫טלפון ציבורי‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬כפתורים‪ .‬למעט סעיף ‪158‬ו‪)1‬ה()‪)(1‬א( ו–)ב( לחוק‪ .‬יעמדו בדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬יהיה רוחב פתח‬ ‫מלתחה ותא בית שימוש נגיש‪ .8.213‬במיתקן ספורט המכיל מעל ‪ 500‬מקומות ישיבה מקובעים לפחות‪ .222‬אמצעי הפעלה המיועדים לשימוש הציבור לרבות מפסקים‪ .225‬עמדת שירות בנויה תעמוד בדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.1‬‬ ‫מתוכננים כמה מיתקנים לשתייה באותה קומה‪ .8.2‬בסעיף הדן בעמדת שירות‬ ‫נגישה‪.‬המיועדים לספורטאים שהם אנשים עם מוגבלות‪110 .‬יתקיימו באחד מהם לפחות הדרישות‬ ‫האמורות‪.8.224‬מתוכנן מיתקן לשתיית מים‪ .‬לחצנים‬ ‫ומתגים‪ .8.221‬במיתקן לאיסוף דואר יהיה מספר תאי הדואר הנגישים בשיעור ‪ 5‬אחוזים לפחות מסך‬ ‫כל התאים.8.2009‬‬ ‫‪-333-‬‬ .‬לפי העניין‪.3.223‬מיתקנים להתרעה שיותקנו בבניין ציבורי יהיו לפי דרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫בית שימוש‬ ‫ומלתחה המיועדים‬ ‫לספורטאים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫עמדת שירות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫מיתקן לשתיית מים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ . דרך נגישה תוביל אל התאים הנגישים‪ .‬‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫סימן ט"ו‪ :‬פטור ודרישות מופחתות‬ ‫סייג לתחולת פטור‬ ‫ודרישות מופחתות‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .

000‬מטרים רבועים‪ .‬יהיה‬ ‫פטור מהתאמות הנגישות המפורטות בסימנים ג'‪ .‬מרפאה‪ .‬ ‫)‪ (5‬יציע ששטחו קטן מ–‪ 250‬מטרים רבועים ואשר השימוש בו זהה לשימוש‬ ‫בקומה העיקרית או במפלס העיקרי.‬ששטחו הכולל פחות מ–‪250‬‬ ‫מטרים רבועים‪ .‬‬ ‫פטור במקרים‬ ‫מיוחדים‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬שאינו מקום שניתן בו שירות ציבורי‪ .‬שניתן להתקין בו דרך נגישה שאינה הדרך העיקרית המיועדת לשמש‬ ‫את הציבור יחולו הוראות פרט ‪.‬ ‫)‪ (2‬בניין או חלק מבניין הנועד לשמירה על בטיחות וביטחון‪ .‬ביטחון והצלה לרבות סוכת‬ ‫מציל.‬‬ ‫והמהווה חלק מדירת מגורים על פי היתר כדין‪ .‬ ‫)‪ (4‬בניין ציבורי ששימושו העיקרי הוא לאנשים עם מוגבלות‪.231‬על אף האמור בחלק זה‪ .‬וייעודו הוא‬ ‫שירות בלבד למטרות אחזקה‪ .‬למעט אם הוא‬ ‫משמש למסחר או לשיווק‪.‬הכולל פחות מ–‪ 6‬יחידות אכסון‬ ‫קיימות וחדשות.2009‬‬ ‫‪-334-‬‬ .‬ ‫)‪ (7‬מבנה זמני או ארעי באתר בנייה או בשטח של מפעל‪ .8.‬ ‫)‪ (6‬תוספת ששטחה קטן מ–‪ 500‬מטרים רבועים לבניין ציבורי קיים אשר שטחו‬ ‫גדול מ–‪ 3.‬ובלבד שדירת המגורים איננה‬ ‫חלק מבניין מגורים שיש לגביו חובה של התאמת נגישות.‬והפרש הגובה בכל דרכי הגישה אל מפלס הכניסה‪ .‬או חלק מבניין שבו כניסה נפרדת‪ .‬ובלבד שהיא מיועדת לשימוש פנימי לעובדי‬ ‫המקום ולא לקהל הרחב.‬ממדרכה‬ ‫או משביל הגובלים במגרש שעליו הוא בנוי‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ ‫)‪ (4‬משרד‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (2‬חובה שחלה לפי תקנות אלה‪ .‬לרבות עמדות‬ ‫תצפית‪ .‬עולה על ‪ 120‬סנטימטרים.‬עמדות שמירה המיועדים לכוחות שמירה‪ .‬מספרה וכל מקום אחר המשמש בעלי מקצוע חופשי‪. בבניין‬ ‫כאמור‪ .232‬מקום עבודה שבו פחות מ–‪ 6‬עובדים‪ .‬‬ ‫דרישות מופחתות‬ ‫למקום עבודה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .8.‬ ‫)‪ (3‬אתר או בניין לאכסון שלא למגורים‪ .‬יהיו פטורים מהתקנת דרך נגישה בניינים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בניין‪ .‬ערב תחילתו של חלק זה.7.8.‬‬ ‫פטור מהתקנת דרך‬ ‫נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (3‬מקום ציבורי שעתיד להינתן בו שירות בריאות ממלכתי לפי סימן ו' בחוק‬ ‫השוויון.‬יהיו פטורים ממילוי התנאים המפורטים בו בניינים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בניין או חלק מבניין שאינו משמש לשהייה של אנשים בתוכו‪ .‬אחסנה וניטור.233‬על אף האמור בסימן ג' בפרק זה‪ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .234‬‬ ‫‪20686‬לה‬ ‫‪1.‬ח' ו–י' לחלק זה‪.‬ז'‪ .(5)8.

‬בתנאי שהדרך האמורה תהא זמינה בכל‬ ‫עת שנדרש המעבר.‬אין חובה להתקין דרך נגישה בין המפלסים‪.‬אשר אין ולא ניתן להגיע אליו בדרך נגישה ושטחה‬ ‫הכולל של התוספת אינו עולה על שטח הבניין הקיים‪ .‬‬ ‫למעט משטח מוגבה בבית תפילה‪ .‬ששטחו הכולל פחות מ–‪150‬‬ ‫מטרים רבועים‪ .8.233‬רק על הדרך הנגישה אל הכניסה העיקרית ולא על‬ ‫כל דרך נגישה אחרת בתוך בניין זה ומחוצה לו.234‬על אף האמור בסימן ג' לפרק זה‪ .(5)8.‬ ‫‪20686‬לו‬ ‫‪1.‬אלא תוביל מאזור החניה שבתחום המגרש ובלבד‬ ‫שחניה זו פתוחה לכלל הציבור.‬ ‫)‪ (5‬בבניין כאמור בפרט ‪ (1)8.‬והכניסה אליו היא בקו בניין אפס‪ .‬אף אם אינה הדרך העיקרית המיועדת לשימוש הציבור‪ .233‬ו–)‪ (2‬אשר ניתן להתקין בו דרך נגישה אל‬ ‫כניסה נגישה‪ .‬ ‫)‪ (2‬בבניין שיש בו דרך נגישה לכל מפלס בנפרד‪ .8.‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (2‬בניין או חלק מבניין שבו כניסה נפרדת‪ .‬תהיה דרך נגישה אל שליש‬ ‫לפחות מהשטח השימושי של החצר.51‬תוכננו קשרים פיזיים בין בניינים‪ .‬וניתן לבניין הקיים פטור‬ ‫על פי הוראות לפי סעיף ‪19‬ט לחוק השוויון‪ .7.‬ ‫)‪ (3‬על אף האמור בפרט ‪ .‬במקום שבו‬ ‫טופוגרפיה ייחודית‪ .‬ממדרכה או משביל‬ ‫שהשיפוע שלהם לאורך רצועת ההליכה עולה על ‪ 5‬אחוזים.5‬דונם והשיפוע הממוצע שלו עולה על‬ ‫‪ 20‬אחוזים‪ .‬ובו חצר לשימוש‬ ‫הציבור במפלסים שונים ובה שימושים דומים‪ .‬אף אם אינה הדרך‬ ‫העיקרית המיועדת לשימוש הציבור‪ .‬יכול שתהיה דרך נגישה דרך בניין אחר‪ . מורשה לנגישות מבנים ינמק כי לא קיימת‬ ‫אפשרות סבירה לביצוע דרך נגישה בדרך העיקרית המיועדת לשימוש‬ ‫הציבור.‬חדרי כיתה וחדרי הרצאה‪.‬בבניינים אלה יחולו דרישות מופחתות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בבניין במגרש ששטחו קטן מ–‪ 1.‬‬ ‫שניתן להתקין בו דרך נגישה שאינה הדרך העיקרית המיועדת לשמש את‬ ‫הציבור יחולו הוראות פרט ‪.‬יכול שהדרך הנגישה אל הכניסה הנגישה לא תהיה הדרך העיקרית‬ ‫המיועדת לשימוש הציבור‪ .‬ ‫)‪ (4‬בבניין במגרש ששיפוע הקרקע עולה בו על ‪ 10‬אחוזים‪ .‬‬ ‫דרישות מופחתות‬ ‫מהתקנת דרך‬ ‫נגישה בבניין‬ ‫ציבורי חדש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ . בבניין כאמור‪.‬ ‫)‪ (4‬במה או משטח מוגבה שאינם מיועדים להכיל יותר משישה בני אדם‪.234‬‬ ‫)‪ (3‬תוספת לבניין קיים‪ .‬ובלבד שמורשה לנגישות מבנים‬ ‫אישר כי לא ניתן לבצע התאמת נגישות סבירה לתוספת כדי שתהיה אליה‬ ‫נגישות מדרך ציבורית.‬ואין קשר בין השירותים‬ ‫הניתנים בכל אחד מהמפלסים‪ .2009‬‬ ‫‪-335-‬‬ .‬יחול‬ ‫הפטור האמור בפרט ‪ 8.‬‬ ‫למעט אם הותקן דרגנוע בין המפלסים שבבניין.

1‬בסעיף הדן‬ ‫ברוחב פרוזדורים ומעברים הקטן מ–‪ 130‬סנטימטרים.‬לא נדרשת שמירת שטח קיר‬ ‫חופשי ברוחב ‪ 30‬סנטימטרים לפחות מעבר למזוזת הדלת שבצד המנעול. במקרה כזה לא יידרשו‬ ‫מסעדי יד ולא תידרש הגנת שוליים.‬ ‫‪20686‬לז‬ ‫‪1.8.‬ ‫)ב( במקומות כאמור בפסקת משנה )א(‪ .60‬עלה הפרש הגובה בין פני מדרכה למפלס‬ ‫הכניסה הנגישה על ‪ 250‬סנטימטרים‪ .‬מספרה‪.233‬‬ ‫)‪ (2‬משרד שלא ניתן בו שירות ציבורי ושטחו אינו עולה על ‪ 200‬מטרים‬ ‫רבועים.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬ואין קשר תפקודי בין מקום העבודה לשאר חלקי הבניין‪ .‬תעשיה קלה‪ .‬יהיה פטור‬ ‫מהתקנת דרך נגישה בין מקום העבודה לבין שאר חלקי הבניין‪ .58‬‬ ‫)א( אפשר שרוחב פרוזדור במשרדים‪ .‬ ‫)‪ (9‬בבניין ציבורי שבו כמה חדרי כיתה או חדרי הרצאה‪ .2009‬‬ ‫‪-336-‬‬ .1‬בסעיף הדן במשטחי תפקוד כללי‪ .‬למעט פרט‬ ‫‪ .‬אפשר שדרך נגישה אל כניסה נגישה‬ ‫תהיה באמצעות כבש‪ .‬ ‫)‪ (7‬על אף האמור בפרט ‪.8.‬חדרי כושר‪ .‬המשמשים לפעילות‬ ‫זהה במהותה‪ .‬ ‫)‪ (10‬על אף האמור בפרט ‪ .‬וספא יהיה פחות מ–‪130‬‬ ‫סנטימטרים‪ .‬ומתוכננים בהם משטחים מוגבהים‪ .‬ובלבד שיתקיימו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .‬‬ ‫מכון יופי‪ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (6‬על אף האמור בפרט ‪ .‬יהיו פטורים ממילוי חלק מתנאיו‪ .‬למעט אם הותקן‬ ‫דרגנוע בין מקום העבודה לשאר חלקי הבניין.‬תהיה דרך נגישה אל מחצית‬ ‫לפחות מהמשטחים האמורים.3.‬ובלבד שמורשה לנגישות מבנים נימק כי בנסיבות לא‬ ‫סביר להתקין מעלית או מעלון‪.‬ ‫)‪ (3‬בניין או חלק מבניין המשמש למסחר או למתן שירותים‪ .‬מכבסה‪ .3.235‬על אף האמור בסימן י' בפרק זה‪ .7.‬למעט מבנה של תחנת‬ ‫דלק.8.‬אשר הפרש הגובה ביניהם אינו עולה על ‪20‬‬ ‫סנטימטרים‪ .‬ותפוסתו עד ‪ 10‬עובדים.‬ ‫)‪ (4‬חלק מבניין המשמש לתעשיה כבדה‪ .‬מוסכים‪ .‬גם אם מתוכנן בו בית שימוש‪ .‬יכול ששיפוע הכבש יהיה עד ‪ 10‬אחוזים.‬ששטחו קטן‬ ‫מ–‪ 100‬מטרים רבועים‪ .8.8.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .149‬בניינים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בניין אשר ניתן לו פטור מהתקנת דרך נגישה כאמור בפרט ‪.‬ועל אף האמור בת"י ‪ 1918‬חלק‬ ‫‪ .8.‬ ‫)‪ (8‬בדרך נגישה בין שני מפלסים‪ .‬שירות תיקונים‪ .58‬בבניין ציבורי שיש בו דרך נגישה אל מקום‬ ‫עבודה שאינו מקום שניתן בו שירות ציבורי ודרך נגישה אחרת אל שאר חלקי‬ ‫הבניין‪ .‬‬ ‫פטור מהתקנת בית‬ ‫שימוש נגיש‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .

238‬מקום החניה לרכב גבוה יכול שמטעמים של תכנון והנדסה יהיה מחוץ לחניון‬ ‫תת–קרקעי או מחוץ לבניין ובלבד שהמרחק ממקום החניה כאמור לא יעלה על ‪ 60‬מטרים‬ ‫מהכניסה הנגישה‪ .7.‬אם קיים‬ ‫בבניין בית שימוש נגיש במרחק הקבוע בפרט ‪)8.‬וזאת אף אם נקבעה בתכנית הוראה אחרת לעניין מקומות החניה‪.(3)8.‬ ‫)‪ (4‬בתוספת לבניין קיים אשר מורשה לנגישות מבנים אישר כי מטעמים של‬ ‫תכנון והנדסה לא ניתן להתקין בה מעלית‪ .123‬ובלבד שישנה דרך נגישה רציפה ממעלית כאמור אל כל אחד‬ ‫מחלקי הבניין.‬תותר הקמת מעלית אחת‬ ‫בלבד לשימוש הציבור‪.‬ששטחו הכולל אינו עולה על ‪ 500‬מטרים רבועים‪ .‬ ‫)‪ (5‬על אף האמור בפרט ‪ .236‬על אף האמור בפרט ‪ .8.‬יהיה פטור מהתקנת‬ ‫מעלית‪ .‬‬ ‫אחת או יותר‪ .8.‬‬ ‫פטור פרטני לפי‬ ‫סעיף ‪158‬ו‪)1‬ה(‬ ‫לחוק‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬על אף האמור‬ ‫בפרט ‪ .000‬מטרים רבועים‪ .‬לפי הוראות סעיף ‪158‬ו‪)1‬ה( לחוק ובהתקיים נסיבות אלה‪:‬‬ ‫‪20686‬לח‬ ‫‪1.123‬בבניין כאמור אשר השטח הכולל של קומת‬ ‫הכניסה בו עולה על ‪ 4.‬הכולל יותר ממפלס אחד‬ ‫והשירות הניתן בו זהה וניתן על ידי אותו בעל עסק בכל המפלסים‪ .‬בבניינים אלה יחולו הדרישות המופחתות האלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מרכזי תחבורה פטורים מחובת השמירה של ‪ 100‬מטרים מרחק הליכה‬ ‫אופקי כאמור בפרט ‪ .237‬על אף האמור בסימן ח' בפרק זה‪ .60‬בניין או חלק מבניין המשמש למסחר‪ .8.2009‬‬ ‫‪-337-‬‬ .‬‬ ‫פטור מהתקנת‬ ‫מעלית נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫דרישות מופחתות‬ ‫להתקנת חניה‬ ‫נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)‪ (5‬משרד‪ .8.‬ ‫הדרך למעלית וחזרה לא תהיה דרך שטחי חניה‪ .‬אם נמצאת מעלית נגישה וזמינה‬ ‫במרחק מצטבר אופקי שאינו עולה על ‪ 60‬מטרים מהם ולא מתוכנן בו דרגנוע.122‬מכל דלת כניסה בחלק של הבניין‪ .8.‬די במעלית נגישה אחת‪ .239‬מי שחייב בהתאמת נגישות רשאי לבקש פטור מביצוע התאמת נגישות מסוימת‪.8.‬ ‫)‪ (2‬משרד או חנות בני יותר מקומה אחת‪ .‬למעט אם הותקן דרגנוע בין המפלסים שבבניין‪.‬‬ ‫דרישות מופחתות‬ ‫מהתקנת מעלית‬ ‫נגישה‬ ‫]תיקון התשס"ט‬ ‫)מס' ‪[(5‬‬ ‫‪ .‬משרדים או‬ ‫תעסוקה‪ .‬חנות או בית אוכל יהיה פטור מהתקנת בית שימוש נגיש‪ .‬באותו המפלס‪.146‬ב( מן המשרד‪ .‬כמפורט בחלק זה‪ .‬והשטח הכולל של הקומות שמעל‬ ‫לקומת הכניסה אינו עולה על ‪ 1.000‬מטרים רבועים‪ .‬ ‫)‪ (3‬במקום ציבורי המשמש לאחסנה‪ .‬תותר התקנת מעלון אנכי.‬החנות או‬ ‫בית האוכל‪.8.‬‬ ‫אל מעלית לשימוש הציבור.‬שטחי אחסון ושטחים טכניים.

79 .‬אדריכליים או ערכי טבע.2010‬‬ ‫‪-338-‬‬ .222‬ו–‪".130 .‬‬ ‫לרבות ערכי היסטוריה‪ .8.3.90 .304-8.‬‬ ‫‪20686‬לט‬ ‫‪1.250‬בפרק זה‪-‬‬ ‫"אגף" ‪ -‬חלק מבניין שיש בו ‪ 6‬יחידות דיור או יותר שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות‬ ‫משותף.2010‬והוא יחול‬ ‫על בקשה להיתר שהוגשה לוועדה המקומית ביום התחילה או לאחריו‪.62‬‬ ‫‪)8.158 .8.8.81 .‬לרבות היקף האוכלוסיה שתידרש למקום‪ .‬‬ ‫‪ 8.‬ארכיאולוגיים‪ .‬ ‫)‪ (4‬תוספת לבניין קיים אשר ביצוע התאמת נגישות בה מחייב שינוי יסודי‬ ‫במהותו של הבניין הקיים או בשירות הניתן בו.7.1‬תחילת תוקפו של פרק ב' לחלק ח'‪) 1‬סעיפים ‪ 180 (8. בפסקה זו‪" .131 .8.‬ ‫)ב( שינוי אשר יגרום להורדת רמת השירות הניתן במבנה באופן‬ ‫משמעותי.149 .‬שינוי יסודי" ‪ -‬אחד‬ ‫מאלה‪:‬‬ ‫)א( שינוי המונע את קיומן של הוראות שבחוק או ההוראות המפורטות‬ ‫בתוספת זו‪ .100 .224 .‬בקיומם של מקורות מימון חיצוניים וממלכתיים‬ ‫לביצוע התאמת הנגישות‪ .‬ ‫_________________‬ ‫‪ .‬‬ ‫יהווה נטל כבד מדי בהתחשב בסוג המקום‪ .152 . לעניין זה‪".‬ ‫)ג( שינוי הפוגע באופן מהותי באופיו המיוחד של המקום או של המבנה‪.8.‬התאמת נגישות שעלותה‬ ‫אינה גבוהה" ‪ -‬כל אחת מהתאמות הנגישות האמורות בפרטים ‪.‬התאמת הנגישות עלולה לפגוע ביציבות הבניין‬ ‫הקיים או בחלק ממנו‪ .8.‬שימור‪ .220 .‬ארכיאולוגיה ואדריכלות ייחודיים.8.‬בהיקף הפעילות העתידה להינתן‬ ‫במקום‪ .80‬ב(‪.‬ובלבד שאין‬ ‫אפשרות לקבוע סידורי בטיחות או מילוט חלופיים.‬ ‫)‪ (2‬בתוספת לבניין קיים‪ .250‬יום מיום ‪ .‬או לפגוע בסידורי הבטיחות והמילוט‪ .8.‬בהיקף מחזור ההכנסות או בשיעור הרווח הצפוי של‬ ‫מי שאחראי לביצוע התאמת הנגישות.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (1‬התאמת הנגישות אינה ניתנת לביצוע מסיבות הנדסיות.82 .‬באופן הפוגע פגיעה מהותית בשימוש בבניין.8.8.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .8.8.‬ ‫)‪ (5‬ביצוע התאמת הנגישות‪ .225‬‬ ‫פרק ב'‪ :‬נגישות בנייני‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן א'‪ :‬פרשנות‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫הגדרות‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫מגורים‪1‬‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (3‬מתן הפטור מתחייב כדי למנוע פגיעה מהותית באופיו המיוחד של המקום‬ ‫עקב ייחודו בשל ערכים היסטוריים‪ .8.8.‬בטיב התאמת הנגישות‬ ‫ובעלות התאמת הנגישות‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .8.‬למעט התאמות נגישות שעלותן אינה גבוהה‪.4.

4.‬אל מבואה ואל מעלית בבניין מגורים חדש ואל הכניסות ליחידות הדיור‪.‬שלהן כניסה‬ ‫משותפת או חדר מדרגות משותף‪ .(2006‬‬ ‫"שטח משותף" ‪ -‬שטח בבניין מגורים חדש המיועד לשמש את כלל דיירי בניין המגורים‪.8.‬‬ ‫)ב( דרך נגישה תוביל מחניה נגישה אל אחת הכניסות הנגישות שבאותו בניין או‬ ‫אגף‪ .55 .8.‬שיפוע הדרך‪ .‬התקנה או תחזוקה‬ ‫של מיתקנים‪.8.262‬א( בדרך נגישה בתוך בניין מגורים חדש יחולו הוראות פרט ‪ 8.56‬וכן הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף הדן בפני הדרך ובמכשולים בדרך‪ .‬ובחלק ‪2‬‬ ‫בסעיפים הדנים בפני הדרך‪ .260‬א( דרך נגישה‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫"בניין מגורים חדש" ‪ -‬בניין או חלק מבניין‪ .60‬וכן הוראות ת"י‬ ‫‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף הדן בדרך נגישה ובמכשולים בדרך‪.‬לפי העניין‪ .‬מקום לאצירת אשפה הנמצא בתחום המגרש‪ .‬והיתר לבנייתו ניתן לפני‬ ‫תחילתו של פרק זה‪.‬‬ ‫מיחידות הדיור אל תא מצנח אשפה‪ .‬‬ ‫לרבות חצר‪ .‬‬ ‫‪20686‬מ‬ ‫‪1.‬והיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן אחרי יום י'‬ ‫בחשוון התשס"ז )‪ 1‬בנובמבר ‪.54‬‬ ‫ו–‪ 8.‬תוביל ממדרכה או משביל‪ .‬‬ ‫דרך נגישה בתוך‬ ‫בניין מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫בניין מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬רוחב הדרך‪ .‬‬ ‫)ג( דרך נגישה תוביל מהמבואה של בניין מגורים חדש אל השטחים המשותפים‪.‬או בסמוך לה‬ ‫ככל הניתן‪ .‬‬ ‫)ד( בבניין מגורים חדש שבו יותר מאגף אחד יחולו הוראות פרט זה על כל אגף‬ ‫והשטחים המשותפים בו‪.8.261‬בדרך נגישה בשטחי חוץ של בניין מגורים חדש יחולו הוראות פרטים ‪8.251‬היתר להקמת בניין מגורים חדש יינתן רק אם מולאו התנאים המפורטים בפרק זה‪.8.‬‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ב'‪ :‬דרך נגישה‬ ‫דרך נגישה בבניין‬ ‫מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫שינויים במהלך‬ ‫בנייה‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬גג הבניין‬ ‫ככל שהוא נועד לשימוש משותף של הדיירים‪ .8.‬‬ ‫דרך נגישה בשטחי‬ ‫חוץ של בניין‬ ‫מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬בריכת שחייה‪ .‬שהיא הדרך העיקרית המיועדת לשימוש הציבור‪ .‬ולמעט שימוש שהוא תיקון‪ .‬מכשולים בדרך וכבש‪.2010‬‬ ‫‪-339-‬‬ .252‬הוראות פרק זה לא יחולו על היתר שיינתן לשינויים במהלך בניה של בניין מגורים‬ ‫אשר אין בהם תוספת שטחי בנייה העולה על ‪ 15‬מטרים רבועים‪ .‬שיש בו ‪ 6‬יחידות דיור או יותר‪ .‬מחסן משותף‪.‬אל כניסה נגישה של בניין מגורים חדש‪.‬מיחידות הדיור אל מרחב מוגן קומתי‪ .‬חדר כושר‪ .

‬ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬רוחבו לא יפחת מ–‪ 110‬סנטימטרים.‬‬ ‫תרשים ‪)8.82‬‬ ‫‪) .‬כאשר אחד הממדים אינו קטן מ–‪ 90‬סנטימטרים‪ .79‬עד ‪.‬‬ ‫‪20686‬מא‬ ‫‪1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ ‫)‪ (3‬על אף האמור בפסקאות )‪ (1‬ו–)‪ .‬יימצאו‬ ‫קרוב ככל האפשר‪ .‬לכניסה הנגישה לבניין‪.264‬א( רוחב הפתח בשער כניסה להולכי רגל למגרש בדרך נגישה יהיה לפי ת"י ‪1918‬‬ ‫חלק ‪ 2‬ולא פחות מ–‪ 90‬סנטימטרים‪.‬שאין אפשרות להתקינה בתחום המגרש או בתוך בניין מגורים‬ ‫חדש‪ .‬ובלבד שסכום מידות רוחב המסדרון ורוחב הפתח יהיה ‪210‬‬ ‫סנטימטרים לפחות‪ .‬‬ ‫)ב( חניה נגישה‪ .‬באזור המיועד לחניה בבניין מגורים חדש‪ .‬‬ ‫)ב( הותקן מחסום לרכב‪ .‬יכול שתהיה מחוץ לתחום המגרש‪ .‬כמתואר‬ ‫בתרשים ‪)8.‬‬ ‫סימן ג'‪ :‬מקומות חניה‬ ‫‪) .3.(2‬רוחב המסדרון יכול שיהיה קטן מ–‪110‬‬ ‫סנטימטרים‪ .8.270‬א( מקומות החניה הנגישים‪ .‬מטעמים של תכנון והנדסה‪ .‬במקום המשמש דרך נגישה‪ .8.8.1‬‬ ‫)ב( בדלתות‪ .4.‬רוחב פרוזדור בין המעלית לבין פתח‬ ‫הכניסה לדירה‪ .‬ ‫)‪ (2‬המרחק בין קצה מבואת המעלית לדלת הדירה לא יעלה על ‪ 7‬מטרים.‬אך קרוב ככל הניתן‬ ‫לכניסה אל הבניין‪ .‬בכניסה לחצר‪ .‬תנאיו ואגרות(‪ .263‬א( כוח הפעלה בדלת הכניסה הנגישה לבניין מגורים חדש יהיה לפי דרישות ת"י‬ ‫‪ 1918‬חלק ‪.262‬ב(‬ ‫דלת כניסה נגישה‬ ‫לבניין מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫שער כניסה למגרש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫חניה בבניין מגורים‬ ‫חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .8.‬ובלבד שתהיה דרך נגישה ממקום החניה האמור אל כניסה נגישה לבניין‪.2010‬‬ ‫‪-340-‬‬ .‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)ב( בדרך נגישה בתוך בניין מגורים חדש‪ .‬מחיצות וקירות שקופים בשטחים המשותפים המשמשים את הציבור‬ ‫יחולו הוראות פרטים ‪ 8.‬יכול שיהיה קטן מ–‪ 130‬סנטימטרים‪ .‬יישאר בצדו‬ ‫מעבר חופשי ברוחב ‪ 90‬סנטימטרים לפחות‪.262‬ב(‪.

‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( על אף האמור בפסקה )א(‪ .‬יוקצו מקומות חניה נגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה מתוך סך‬ ‫כל מקומות החניה הנדרשים על פי תקנות החניה או מסך כל מקומות החניה המתוכננים‪.2010‬‬ ‫‪-341-‬‬ .8.‬ ‫)‪ (2‬היה למעבר המשמש חלק ממקום חניה נגיש‪ .271‬בבניין מגורים חדש‪ .‬יימצא קטע זה‬ ‫בצמוד למדרכה ואורכו לא יעלה על שליש מאורכו של מקום החניה‪ .5‬‬ ‫אחוזים‪.273‬ב‪.‬‬ ‫הגבוה מביניהם‪ .272‬שיפוע פני השטח של מקום החניה הנגיש בבניין מגורים חדש יכול שיהיה עד ‪2.‬כמפורט בטור ב' בטבלה שלהלן‪:‬‬ ‫טור ב'‬ ‫מספר מזערי של מקומות חניה נגישים‬ ‫טור א'‬ ‫מספר כללי של מקומות חניה‬ ‫מספר כולל‬ ‫לרכב רגיל‬ ‫לרכב גבוה‬ ‫‪30-6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75-31‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100-76‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪150-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200-151‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שיפוע חניה נגישה‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬קטע משופע‪ .‬‬ ‫מידות חניה נגישה‬ ‫לרכב רגיל ולרכב‬ ‫גבוה‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .273‬א( מידות מקומות החניה הנגישים בבניין מגורים חדש יהיו לפי המידות הקבועות‬ ‫בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬ובכפוף לאמור בפרט ‪)8.‬יכול שמקום חניה נגיש יהיה במידות של מקום‬ ‫חניה רגילו בלבד שיתקיימו בו תנאים אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מקום החניה צמוד ומקביל למיסעה או לדרך נגישה המצויה באותו‬ ‫מפלס.‬כמתואר‬ ‫בתרשימים ‪8.8.8.‬חניה נגישה יכול שתהיה מחוץ לתחום המגרש אם‬ ‫חניה זו קרובה יותר לכניסה נגישה ומספקת נגישות טובה יותר‪ .274‬א(‪.‬‬ ‫מקומות חניה‬ ‫נגישים‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪20686‬מב‬ ‫‪1.‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט משנה )א(‪ .4.273‬א ו–‪8.‬ובלבד שמרחק חניה כאמור‬ ‫מכניסה נגישה לא עולה על ‪ 50‬מטרים‪.

2‬במקום שבו סך כל מקומות החניה הנדרשים‬ ‫על פי תקנות החניה או סך כל מקומות החניה המתוכננים אינו עולה על ‪ .75‬גובה מקום חניה‬ ‫נגיש לרכב גבוה לא יפחת מ–‪ 2.2010‬‬ ‫‪-342-‬‬ .‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .20‬מטרים‪.‬אף אם נקבעה בתכנית הוראה אחרת לעניין מקומות חניה‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫תרשים ‪8.‬‬ ‫)ב( מקום החניה לרכב גבוה יכול שיהיה מחוץ לחניון תת–קרקעי או מחוץ לבניין‬ ‫ובלבד שיימצא בתחום המגרש‪ .273‬א‬ ‫����‬ ‫‪500‬‬ ‫תרשים ‪8.‬תנאיו ואגרות(‪ .274‬א( על אף האמור בת"י ‪ 1918‬חלק ‪ .4.273‬ב‬ ‫����‬ ‫���‬ ‫מקום חניה לרכב‬ ‫גבוה‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .8.‬‬ ‫‪20686‬מג‬ ‫‪1.

1‬‬ ‫בסעיף הדן במעליות וחלק ‪ 4‬בסעיפים הדנים בשילוט הכוונה אל המעלית‪.‬אך קרוב ככל‬ ‫הניתן לכניסה אל הבניין‪ .260‬‬ ‫)‪ (3‬מעלון אנכי יהיה לפי ת"י ‪ 2252‬חלק ‪.‬או תאפשר בעתיד‪.‬ ‫‪20686‬מד‬ ‫‪1.‬עליון או תחתון‪ .8.32‬‬ ‫)‪ (4‬התאמת נגישות במקום מעלית ומעלון המאפשרת‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫)ג( על אף האמור בתכנית החלה על המקרקעין‪ .2010‬‬ ‫‪-343-‬‬ .‬שמטעמי תכנון והנדסה‬ ‫תקבע הוועדה המקומית כי תוספת השטח הנדרשת בעבור ממדי מקום חניה נגיש לרכב גבוה‬ ‫ביחס לממדי מקום חניה נגיש לרכב רגיל תבוא על חשבון שטחה מיועד להיות שטח פרטי‬ ‫פתוח או שטח לגינון בתחום המגרש‪.‬ ‫)ג( במסמכי הבקשה להיתר יסומן‪ .70‬ות"י ‪ 1918‬חלק ‪3.‬על פי בחירת מבקש ההיתר‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מעלית מטיפוס ‪ 1‬לפחות לפי ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .‬שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין‬ ‫לבין מפלס הדירה השוכנת בקומה הגבוהה ביותר נמוך מ–‪ 10‬מטרים‪ .‬ובלבד שתהיה דרך נגישה ממקום החניה האמור אל כניסה נגישה‬ ‫לבניין‪.‬שאין אפשרות להתקינה בתחום המגרש או בתוך בניין‬ ‫מגורים חדש‪ .‬‬ ‫)ה( על אף האמור בפרט משנה )ב(‪ .‬‬ ‫)ד( חניה נגישה לרכב גבוה‪ .‬יכול שתהיה מחוץ לתחום המגרש‪ .280‬באגף או בבניין מגורים חדש‪ .‬מטעמים של תכנון והנדסה‪ .‬‬ ‫הנגשה של כל יחידות הדיור במבנה.8.‬חניה נגישה לרכב גבוה יכול שתהיה מחוץ‬ ‫לתחום המגרש אם חניה זו קרובה יותר לכניסה נגישה ומספקת נגישות טובה יותר‪ .‬‬ ‫שילוט בתא מעלית ותקשורת במעלית וכן הוראות פרט ‪)8.‬וזאת כדי לאפשר התקנת מעלית מטיפוס ‪ 1‬בכל סוג הפעלה‬ ‫שלה )הידראולית או חשמלית(.‬לפי ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ 70‬אשר יתקיימו בו‬ ‫דרישות אלה‪:‬‬ ‫)א( תתאפשר בו התקנת מעלית אשר פתח התא בה יהיה ברוחב ‪80‬‬ ‫סנטימטרים.‬‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫מעלית או חלופה‬ ‫אחרת בבניין‬ ‫מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ד'‪ :‬מעלית ומעלון‬ ‫‪ .‬ ‫)‪ (2‬פיר למעלית מטיפוס ‪ 1‬לפחות‪ .‬בתכנית ובחתך‪ .281‬ד(.‬ ‫)ב( מידותיו הפנימיות של הפיר יהיו ‪ 190/160‬סנטימטרים לפחות‬ ‫כאשר מידת העומק היא ‪ 190‬סנטימטרים ועומק הבור בתחתיתו ‪150‬‬ ‫סנטימטרים‪ .‬או מקום המיועד למנוע המעלית וכל הדרכים‬ ‫הנגישות כאמור בפרט ‪.‬ובלבד‬ ‫שמרחק חניה כאמור מכניסה נגישה לא עולה על ‪ 50‬מטרים‪.‬תבוצע התאמת נגישות‬ ‫הכוללת אחד מאלה לפחות‪ .‬אפשר‪ .‬המקום המיועד לחדר‬ ‫מכונות‪ .4.

70‬‬ ‫)ג( על אף האמור בת"י ‪ 2481‬חלק ‪ .‬לבין מפלס הדירה השוכנת בקומה הגבוהה ביותר עולה על ‪ 10‬מטרים‪ .124‬‬ ‫‪20686‬מה‬ ‫‪1.‬תיבנה מעלית‬ ‫מטיפוס ‪ .‬‬ ‫שמהנדס הוועדה אישר‪ .‬ ‫)‪ (3‬בלחיצי הפיקוד בתא המעלית ובתחנה יחולו הוראות הטבלה שדנה‬ ‫בהתקני פיקוד בת"י ‪ 2481‬חלק ‪ 70‬בסעיפים שדנים ב‪:‬‬ ‫)‪ (1‬זיהוי החלק הפעיל של הלחצנים.‬ ‫)‪ (6‬גובה התבליט.8.2010‬‬ ‫‪-344-‬‬ .‬‬ ‫)‪ (5‬על מעלית עם פיקודי עדים יחולו הוראות פרט ‪.‬ ‫)‪ (2‬ליד כל לחיץ בלוח הפיקוד או עליו תירשם משמעותו בכתב ברייל‬ ‫שהתקיימו בו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 4‬בסעיף הדן בכתב ברייל.‬ ‫)‪ (3‬לחיצים לקומת היציאה מהבניין.1‬לפי ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ 70‬ות"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬שילוט בתא מעלית ותקשורת במעלית‪.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .4.‬וכי‬ ‫שאר יחידות הדיור בבניין תוכננו כך שיהיה ניתן לבצע בהן התאמות נגישות‬ ‫בהתאם להוראות פרק ה'‪1‬א כאמור‪.‬תהיה המעלית מטיפוס ‪ 2‬לפי ת"י‬ ‫‪ 2481‬חלק ‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫)‪ (5‬האמור בפסקאות )‪ (1‬עד )‪ (4‬לא יחול על אגף או בניין לפי פרט זה‪.‬‬ ‫)‪ (4‬יחולו הוראות ת"י ‪ 2481‬חלק ‪ 70‬בסעיף הדן באותות בתא לגבי גובה‬ ‫המחוון וגובה מספרי הקומות בלבד‪.‬תנאיו ואגרות(‪ .‬‬ ‫)ב( מקום שנדרשה מעלית ל–‪ 8‬נוסעים ומעלה‪ .‬ ‫)‪ (5‬סמל.‬‬ ‫)ד( במעלית כאמור בפרט זה יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.1‬בסעיף הדן‬ ‫בסימון הקומה במעלית.1‬בסעיף הדן במעליות וחלק ‪ 4‬בסעיפים‬ ‫הדנים בשילוט הכוונה אלה מעלית‪ .281‬א( באגף או בבניין מגורים חדש שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת‬ ‫לבניין‪ .‬תשתיות‬ ‫וסביבה כי שתיים מיחידות הדיור שבו נגישות לפי הוראות פרק ה'‪1‬א לחוק‪ .70‬אין חובה להתקין אות שמע או הודעה קולית‬ ‫לציון מקומו של תא המעלית ומערכות עזר לשמיעה מסוג סליל השראה‪.‬ ‫)‪ (2‬זיהוי פני הלוח.‬ ‫)‪ (7‬מרחק בין חלקים פעילים של לחיצים‪.8.‬ ‫)‪ (4‬מיקום הסמל.‬‬ ‫מעלית בבניין‬ ‫מגורים נגיש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬לאחר שנועץ במורשה נגישות למבנים‪ .

‬‬ ‫)ד( לפני ירידה במדרגות בשטחי חוץ שלבניין מגורים חדש יהיה סימן אזהרה לפי‬ ‫הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬בסעיף הדן במשטחי אזהרה לפני מהלך מדרגות‪.‬בשטח המשותף של בניין מגורים חדש‪ .290‬א( בתי אחיזה במדרגות יהיו בהתאמה לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 2‬או חלק ‪3.1‬בדבר‬ ‫התקנת משטחי אזהרה לפני מהלך מדרגות‪.8.‬בסעיפים הדנים בבתי אחיזה במדרגות‪ .8.‬‬ ‫אמצעי הפעלה‬ ‫בבניין מגורים‬ ‫חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫)ג( הותקן לוח עם מספרי הדירות עליו במערכת קשר פנים בכניסה לבניין‪ .‫תכנון ובניה‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ה'‪ :‬מדרגות‬ ‫מדרגות בבניין‬ ‫מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫‪20686‬מו‬ ‫‪1.‬יעמדו‬ ‫בדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪.‬‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ו'‪ :‬התאמות נוספות‬ ‫תיבות דואר בבניין‬ ‫מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .1‬‬ ‫מערכת קשר פנים‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .8.8.291‬לתיבות מכתבים כאמור בחלק י"ג‪ .‬יהיו‬ ‫המספרים בולטים מפני השלט ויתקיימו בהם התנאים של ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 4‬בסעיפים הדנים‬ ‫בשילוט מישושי‪.293‬א( בבניין מגורים חדש אשר דלתו אינה ניתנת לפתיחה חופשית מבחוץ‪ .‬תיווסף תיבת מכתבים אחת נגישה ומיקומה‬ ‫יתאים לדרישות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 1‬בסעיף הדן בטווח הגעה לחזית ובטווח הגעה לצד‪ .2010‬‬ ‫‪-345-‬‬ .‬‬ ‫)ב( מערכת קשר פנים בדלת כניסה לבניין תכלול גם חיווי קולי לציון שחרור‬ ‫מנגנון הנעילה של הדלת‪.1‬בסעיף הדן באמצעי אזהרה‬ ‫למדרגות.‬היא תהיה לפי ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 4‬בסעיפים הדנים במערכות‬ ‫קשר פנים ואינטרקום‪.‬לפי‬ ‫העניין‪.292‬אמצעי הפעלה‪ .‬‬ ‫)ג( בשלח המדרגה הראשונה והמדרגה האחרונה בכל מהלך מדרגות בתוך בניין‬ ‫מגורים חדש יהיה סימון לפי הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.4.‬‬ ‫)ב( במדרגות בתוך בניין מגורים חדש לא יחולו הוראות ת"י ‪ 1918‬חלק ‪ 3.‬לשימוש הכלל‪ .‬ומתוכננת‬ ‫בו מערכת קשר פנים )אינטרקום(‪ . הוראות אלה לא יחולו על המדרגה הראשונה במהלך המדרגות העולה הראשון‬ ‫במפלס הכניסה‪.‬למעט במשטחי ביניים‪.1‬‬ ‫בהתאמה‪ .

‬כולן או חלקן‪ .300‬א( בניין מגורים חדש שיש בו פחות מ–‪ 100‬יחידות דיור פטור מחובת התייעצות‬ ‫עם מורשה לנגישות השירות‪.‬‬ ‫)ג( במגרשים ששטחם קטן מ–‪ 1.‫תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬בית כנסת‪ .‬פטור‬ ‫ממילוי התנאים המפורטים בפרק זה‪.‬ובלבד שאורכה לא יעלה על ‪ 15‬מטרים.‬שנבנה על פי היתר שניתן לפני תחילתו‬ ‫של פרק זה ושניתן לו היתר לתוספת לדירה או בניין שאינו כולל תוספת יחידות דיור‪ .‬עמדת מודיעין‪.‬‬ ‫‪20686‬מז‬ ‫‪1.‬ ‫)‪ (3‬דרך נגישה בשיפוע שלא יעלה על ‪ 8‬אחוזים יכולה להיות בלא משטחי‬ ‫ביניים‪ .‬‬ ‫פטור לתוספת‬ ‫בנייה אשר אין‬ ‫בה תוספת יחידות‬ ‫דיור‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .260‬יכול שתהיה חלק מיסעה‪ .‬‬ ‫בריכת שחייה‪ .‬פטור מדרך נגישה אל הכניסה‬ ‫לבניין ובלבד שלא מותקנת בו מעלית‪.‬ ‫)‪ (2‬יכול שהדרך הנגישה תהיה מהחניה בלבד אם לא ניתן להתקין דרך נגישה‬ ‫אל המגרש מרחוב או משביל ציבורי.‬תנאיו ואגרות(‪ .4.‬ ‫)‪ (4‬הוועדה המקומית‪ .301‬בניין מגורים שאינו בניין מגורים חדש‪ .‬חדר כושר‪ .‬מגוננים‬ ‫או מרוצפים‪ .‬ובלבד שקיימת לבניין‬ ‫כניסה נגישה אשר דרך נגישה מובילה אליה ממקום חניה נגיש‪.‬התש"ל‪) 1970-‬תוספת שניה(‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫סימן ז'‪ :‬פטורים ודרישות מופחתות‬ ‫פטור מחובת‬ ‫התייעצות‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .‬במפלסים שונים‪ .‬‬ ‫פטור ודרישות‬ ‫מופחתות מהתקנת‬ ‫דרך נגישה לבניין‬ ‫מגורים חדש‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪) .8.‬ובלבד שתהיה‬ ‫בסמוך לדרך העיקרית המשמשת את הציבור.‬ ‫)‪ (5‬הכניסה הקובעת לבניין לא תהיה כניסה נגישה‪ .302‬א( בניין מדורג שהוא בניין מגורים חדש‪ .260‬ג(‪ .‬לאחר התייעצות עם מורשה לנגישות מבנים‪ .‬‬ ‫)ב( בניין מגורים חדש לא יהיה פטור מחובת התייעצות עם מורשה לנגישות‬ ‫השירות לפי פרט משנה )א( אם יש בו שימושים אלה‪ :‬עמדת בידוק ביטחוני‪ .2010‬‬ ‫‪-346-‬‬ .‬רשאית‬ ‫לאשר דרך נגישה בשיפוע שלא יעלה על ‪ 10‬אחוזים.8.‬יכול שדרך נגישה תוביל רק אל החצרות המצויות במפלס דרך‬ ‫נגישה‪.5‬דונם ניתן לבצע את הדרישות המופחתות‬ ‫המפורטות להלן‪ .‬‬ ‫)ב( על אף האמור בפרט ‪)8.‬המתוכנן על מגרש אשר שיפוע פני‬ ‫הקרקע מהמדרכה ועד הכניסה העיקרית עולה על ‪ 8‬אחוזים‪ .‬אם מורשה נגישות מבנים אישר כי מסיבות הנדסיות לא‬ ‫ניתן לבצע את התאמות הנגישות הנדרשות על פי תקנות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרך נגישה כנדרש בפרט ‪ 8.‬במקום שתוכננו שטחי חצר משותפים‪ .8.‬מקום לקיום אירועים הכולל יותר מ–‪ 60‬מושבים‪.

‬עלות הקמת הבניין או הפרויקט" ‪ -‬העלות הכוללת של הקמת‬ ‫הבניין או הפרויקט‪ .‬לבניין מגורים חדש כמפורט בפרק זה‪ .‬‬ ‫היטלים‪ .304‬מי שחייב בהתאמת נגישות רשאי לבקש פטור מביצוע התאמת נגישות מסוימת‪.4.303‬מהנדס הוועדה המקומית לאחר שהתייעץ עם מורשה נגישות מבנים תשתיות‬ ‫וסביבה‪ .5‬אחוזים מעלות הקמת הבניין או הפרויקט‪ .‬לפי העניין‪ . פטור‬ ‫זה לא יחול במקום שבו ניתן להתקין דרך נגישה לתוספת יחידות הדיור בלבד‪.8.‬אגרות‪ .‬‬ ‫פטור מהתקנת דרך‬ ‫נגישה לתוספת‬ ‫יחידות דיור לבניין‬ ‫]תיקון התש"ע‬ ‫)מס' ‪[(2‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫אחת או יותר‪ .‬ ‫)‪ (2‬בתוספת לבניין קיים התאמות הנגישות עלולות לפגוע ביציבות הבניין‬ ‫הקיים או חלק ממנו‪ .‬לפי הוראות סעיף ‪158‬ו‪)2‬ד( ו–)ה( לחוק‬ ‫ובהתקיים נסיבות אלה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬התאמת הנגישות אינה ניתנת לביצוע מסיבות הנדסיות.8.‬בלא עלות הקמת המעלית בבניין שבו הפרש‬ ‫הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין לבין מפלס הדירה השוכנת בקומה‬ ‫הגבוהה ביותר נמוך מ–‪ 10‬מטרים‪ .2010‬‬ ‫‪-347-‬‬ .‬אם תוספת יחידות